Mae Whitaker yn pwyso a mesur Barr yn ceisio brawddeg ysgafnach i Roger Stone subtitles

♪ ♪ ♪ ♪ >> Y RAN LLYWYDD YN ERBYN >> Y RAN LLYWYDD YN ERBYN Y SWAMP YN WASHINGTON. Y SWAMP YN WASHINGTON. GOFYNNWCH FY AMERICANS PELLACH. GOFYNNWCH FY AMERICANS PELLACH. BETH YW MWY SWAMPI, BETH YW BETH SY'N FWY SWAMPI, BETH SY'N FWY YN DECHRAU NA'R MWYAF MWY YN STINIO NA'R PERSON POWERFUL MWYAF YN Y PERSON POWERFUL YN Y WLAD YN NEWID YN LLENYDDOL GWLAD YN NEWID YN RHEOLI'R RHEOLAU I FUDDIO CRONI Y RHEOLAU I FUDDIO GUILTY CRONY O DORRI'R GYFRAITH? CYFLE I DORRI'R GYFRAITH? BRIAN: NID YW'N BYTH YN STOPS. BRIAN: NID YW'N BYTH YN STOPS. CYNLLUN CHUCK SENATOR NID CYNLLUNIO CHUCK SENATOR NID YN ÔL I LAWR AR ÔL Y YN ÔL I LAWR AR ÔL Y PUSH GWEITHREDU NAWR GWEITHREDU PUSH NAWR YN GALW Y BUDDSODDI IG YN GALW Y BUDDSODDI IG AC WEDI YMCHWILIO AC WEDI YMCHWILIO YN ADRAN I ADRAN PENDERFYNIAD CYFIAWNDER I LLEIHAU PENDERFYNIAD CYFIAWNDER I LLEIHAU AMSER Y PRISON ARGYMHELLION AMSER Y PRISON ARGYMHELLION AR GYFER CERRIG ROGER. AM ROGER STONE. MAE EIN GUEST NESAF WEDI GO IAWN MAE EIN GUEST NESAF WEDI GWIRIO GO IAWN. TWYLLO. YMA GYDA MWY YN AILGYLCHU YMA GYDA MWY YN REACTIO MATT CYFFREDINOL ATTORNEY WHITAKER MATT CYFFREDINOL ATTORNEY. WHITAKER. GOFYNNWYD AG BARR I FYND I MEWN GOFYNNWYD AG BARR I FYND YN FLAEN Y TY BLAEN Y PWYLLGOR YMCHWILIO TY. PWYLLGOR YMCHWILIO. BYDD AU I LAWR YN A BYDD AU I LAWR YN Y WYTHNOS COUPLE. WYTHNOSAU COUPLE. YN GYNTAF, YDYCH CHI'N MEDDWL HYN YN GYNTAF, A YDYCH YN MEDDWL BOD Y LLYWYDD YN DIM OEDD Y LLYWYDD YN DIM YN ANGHYWIR. ANGHYWIR. >> NID YN ABSENOLDEB. >> NID YN ABSENOLDEB. MAE HYN YN DEWIS GORCHYMYN MAE HYN YN DEWIS RHIFYN GORCHMYN AC MAE'N BARNU YN RHIFYN AC MAE'N BARNU MEWN RHIFYN DISGRIFIAD. MATER DISGRIFIAD. Y PROSECUTORS LYING YN Y PROSECUTORS LYING YN ACHOS Y CERRIG ROGER HON YR ACHOS STONE ROGER HON A YMDDANGOS I WEDI, RYDYCH YN GWYBOD, YMDDANGOS I GAEL, RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN PILED AR FEL LLAWER PILED AR FEL LLAW GWEITHREDIADAU FEL Y GELLIR EU HUNAIN GOHIRIADAU FEL Y GELLIR EU DAN Y DEDWYDDIAD DAN Y CANLLAWIAU DIDDORDEB AC YN CAEL I'R 7 CANLLAWIAU A RHOI I'R YSTOD 7 I 9 MLYNEDD. I YSTOD 9 MLYNEDD. NID YW Deliwr DRUG NEU NID YW Deliwr DRUG NEU GANG NA FYDDAI YN CAEL GANG NA FYDDAI'N CAEL I'R LEFEL HYN O BRIFYSGOLION. BOD LEFEL HANFODION. BETH YW ADRAN BETH WNAETH ADRAN CYFIAWNDER, DRWY'R CYFIAWNDER OEDD, DRWY DEWIS Y GORCHYMYN. DEWIS Y GORCHYMYN. GORUCHWYLIR ASAs MAE ASAs YN CAEL EU GORUCHWYLIO YN DIGONOL GAN YR ATTORNEY YN DIGONOL GAN YR ATTORNEY CYFFREDINOL. CYFFREDINOL. PENDERFYNWYD YN Y CYFFREDINOL ATTORNEY YR ATEGOL YN GYFFREDINOL PENDERFYNWYD HYN OEDD ACHOS SYDD ANGEN HYN OEDD YN ACHOS A OEDD ANGEN GORUCHWYLIAETH OEDOLION LITTLE. GORUCHWYLIAETH OEDOLION LITTLE. BRIAN: BETH YW DEMOCRATAU BRIAN: BETH YW DEMOCRATAU SY'N PWYNT ALLAN YW HYNNY PWYNT ALLAN YW BOD Y LLYWYDD YN SYLW AMDANO SYLFAEN LLYWYDD ALLAN AM Y DEDWYDDIAD ROEDD Y ARGYMHELLIAD DIDDORDEB O'R ROEDD ARGYMHELLIAD O'R CYFLWYNIAD. PROSECUTION. NID Y CASGLIAD O'R NID Y CASGLIAD O'R BARNWR. BARNWR. AC AU TWEETED AMDANO. AC AU TWEETED AMDANO. MAE DROS Y BRIG. MAE DROS Y BRIG. AC A DDYWEDODD CHI WEDI CAEL AC HEFYD WEDI EICH RHAID I CHI FOD YN KIDDING ME. BYDDWCH YN KIDDING ME. GALL Y UNIG FFORDD EI WNEUD. GALL Y UNIG FFORDD EI WNEUD. MAE HYN YN ALLANOL. MAE HYN YN ALLANOL. NESAF BETH YDYCH YN GWYBOD Y NESAF BETH YDYCH YN GWYBOD Y CYFFREDINOL ATTORNEY A CHWILIR YN CYFFREDINOL ATTORNEY YN CHWILIO YN HYN AC YN BENDERFYNOL Rwy'n MYND HWN A PHENDERFYNIAD Rydw i'n MYND I LLEIHAU BEDWAR I LLEIHAU BOD PEDWAR PROSECUTORS A GYNHALIWYD. PROSECUTORS RESIGNED. EU BOD YN DWEUD YR ATTORNEY EU BOD YN DWEUD Y CYFFREDINOL ATTORNEY A YMATEBIR I'R CYFFREDINOL CYFRIFOL I TWEET Y LLYWYDD. TWEET LLYWYDD. >> NI FYDDWN - ETO, I. >> NI FYDDWN - ETO, RWYF YN GOFAL YN DIWEDD MEDDWL 'N SYLWEDDOL YN DIWEDD Y DIWRNOD, YR ATTORNEY MAE'R DYDD, Y CYFFREDINOL ATTORNEY YN GYFRIFOL AM MAE CYFFREDINOL YN GYFRIFOL AM SWYDDOGAETH YR SWYDDOGAETH ADRAN CYFIAWNDER. ADRAN CYFIAWNDER. A'R FATH O BARNU HYN AC MAE'R FATH O GALWADAU BARNU YN DEFNYDDIO'R UD YN UNIG YN GALW YN UNIG Â ATTORNEY yr Unol Daleithiau GYDA'N GILYDD Â'R A. ATTORNEY GYDA'N GILYDD Â'R AUSAs YN GWEITHIO ALLAN. Mae AUSAs YN GWEITHIO ALLAN. YN YR UN AMSER Y YN YR UN AMSER TRAFOD CYFFREDINOL ATTORNEY TRAFODAETH GYFFREDINOL ATTORNEY I GOHIRIO DIGWYDDIAD I GOHIRIO ARGYMHELLION DIDDORDEB. ARGYMHELLION. COFIWCH, HWN YN A. COFIWCH, MAE HYN YN ARGYMHELLIAD DIDDORDEB. ARGYMHELLIAD DIDDORDEB. A NID YN SORT O BETH AU AC NID YN SORT O'R BETH DDYLID EI FOD - NID EI DYLAI FOD - NID EI DIGWYDD. SENTENCE. MAE BARNWR WEDI CWBLHAU MAE BARNWR WEDI CWBLHAU AWDURDOD I BENDERFYNU BETH YW AWDURDOD I BENDERFYNU BETH YW'R DEDWYDDIAD YN DIGONOL YN MAE DIGWYDDIAD YN DIGWYDD YN YR ACHOS HON. YR ACHOS HON. 'N SYLWEDDOL HWN YN RHAID BETH YW 'N SYLWEDDOL HWN YN RHAID BETH YW'R LLYWODRAETH YN ARGYMELL. ARGYMHELLION LLYWODRAETH. >> MAE'R DIFFYG HEFYD YN MYND >> MAE'R DIFFYG HEFYD YN MYND I ARGYMELL CYMERADWYO ARGYMHELLION DIGWYDDIAD CYMERADWYO. SENTENCE. A RHAI DIDERFYN Y AC YNA YW'R BARNWR YN DIGONOL MAE'R BARNWR YN MYND I BENDERFYNU. MAE BARN YN MYND I BENDERFYNU. BRIAN: YN CAEL EI DALU GYDA BRIAN: YN CAEL EI DALU Â ROGER STONE YN CHWILIO I ROGER STONE YN CHWILIO I GYNNWYS AC HEFYD LLONGYFARCH A HEFYD SYLW CYFIAWNDER A SYLWADAU CYFIAWNDER A THAMPIO TYSTIOLAETH. TAMPERIO TYSTIOLAETH. CYMERWCH Y RHAI Pethau CYMERWCH Y TRI Peth HWN AC YN DWEUD SYLFAEN HWN YN DWEUD SYLFAEN HWN YW Y FFORDD EU BOD YN MYND A YW'R FFORDD EU BOD YN MYND I LAWER YN DIGWYDD MISS REALM I LAWR YN SENT MISS REALM O'R DROS DRO ARGYMHELLIAD DROS Y TOP O 7 I 9 ARGYMHELLIAD O 7 I 9 MLYNEDD. BLWYDDYNAU. COFIWCH, EU BOD YN DIM GYDA COFIWCH, EU BOD YN DIM GYDA TÎM SWAT. TÎM SWAT. EU CAME YNG NGHYMRU CŴN. EU CAME YNG NGHYMRU CŴN. >> Roeddwn i YN ATTORNEY YN GYFFREDINOL YN >> Roeddwn i YN ATTORNEY YN GYFFREDINOL YN YR AMSER. YR AMSER. COFIWCH BOD YN RHYFEDD. COFIWCH BOD YN RHYFEDD. BRIAN: BETH SY'N DIGWYDD? BRIAN: BETH SY'N DIGWYDD? >> YN DIGONOL OEDD - >> YN DDIGONOL OEDD - ROEDD CNN TIPPED FEL TO ROEDD CNN TIPPED FEL BETH SYDD YN DIGWYDD. BETH OEDD YN DIGWYDD. BRIAN: EU BOD YN DENY BOD. BRIAN: EU BOD YN DENY BOD. >> O'R CWRS EU BOD YN EI WNEUD. >> O'R CWRS EU BOD YN EI WNEUD. YN DIWEDD Y DIWRNOD, EU YN DIWEDD Y DYDD, EU BOD PAN FYDD YN DIGWYDD OEDD PAN FYDD YN DIGWYDD A PHRYD EI LAWR. A PHAN FYDD EI LAWR. ROEDD YN DARPARU IAWN ROEDD YN FAM SYLWEDDOL IAWN. SYLW. NI ALLWN BYTH FYND ATEB NI ALLWN BYTH FYND ATEB FEL SUT YDYNT YN SYLW ALLAN. FEL SUT YDYNT YN SYLW ALLAN. ROEDD EU EGLURHAD ROEDD EU EGLURHAD YN ANGHYFARTAL. YN ANGHYFARTAL. YR ACHOS HON O'R DECHRAU. YR ACHOS HON O'R DECHRAU. AC NAWR RHAID I MI DDWEUD HWN AC NAWR, RHAID I MI DDWEUD Y BORE HWN MAE RHAI BORE BOD RHAI AWGRYMIAD BOD YR AWGRYMIAD SYDD WEDI FOREPERSON Y JURY FOREPERSON Y JURY HAD BIASES. BIASAU. BRIAN: EDRYCH YN EU CYMDEITHASOL BRIAN: EDRYCHWCH YN EU CYFRYNGAU CYMDEITHASOL. Y CYFRYNGAU. >> FEL YR ACHOS HON, ETO, HWN >> FEL YR ACHOS HON, ETO, HWN YW PAM, RYDYCH YN GWYBOD, YN YR YW PAM, RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN Y SYSTEM CYFIAWNDER, RYDYM WEDI SYSTEM CYFIAWNDER, RYDYM WEDI ADEILADU, RYDYM WEDI FFYRDD ADEILEDIG, RYDYM WEDI FFYRDD I YMDDANGOS Y MATERION HYN. APEL Y MATERION HYN. AC YN DIGONOL Y TERFYNOL AC YN DDIGONOL NID YW'R PENDERFYNIAD TERFYNOL YN Y NID YW PENDERFYNWYR YN Y PROSECUTORS PWY SY'N GO IAWN, PROSECUTORS PWY SY'N GOHIRIO, YN ARGYMHELLION YN ENWEDIG I. ARGYMHELLIAD YN ENWEDIG Rwy'n MEDDWL TROSGLWYDDO A 'N SYLWEDDOL MEDDWL DROS DRO A'U CYNNIG YN WIR YN DDIFRIFOL DARPARU DIGWYDDIAD DIFRIFOL. SENTENCE. BRIAN: LINDSEY GRAHAM YN DWEUD I. BRIAN: LINDSEY GRAHAM YN DWEUD Rwy'n EISIAU'R LLYWYDD A WNAED YN EISIAU'R LLYWYDD WEDI TWEETED AM Y GWREIDDIOL TWEETED AM Y DEDWYDDIAD GWREIDDIOL. DIDDORDEB. NID YW'N EI WNEUD YN AU NID YW'N EI WNEUD YN MYND I LANSIO I MEWN MYND I LANSIO I YMCHWILIAD. YMCHWILIO. EDRYCH YN HOFFI OCHR Y TY EDRYCH YN HOFFI OCHR Y TY BYDD, SHOCKER. BYDD, SHOCKER. >> MAE'R LLYWYDD AM DDIM >> MAE'R LLYWYDD AM DDIM I'R AGOR AR BETH SY'N EISIAU OPINE AR BETH FYDD HE YN EISIAU A BYDD AU.

Mae Whitaker yn pwyso a mesur Barr yn ceisio brawddeg ysgafnach i Roger Stone

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="5.039" dur="0.232"> ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="5.306" dur="2.734"> ♪ ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="8.075" dur="1.701"> ♪ >> Y RAN LLYWYDD YN ERBYN </text>
<text sub="clublinks" start="9.81" dur="1.201"> >> Y RAN LLYWYDD YN ERBYN Y SWAMP YN WASHINGTON. </text>
<text sub="clublinks" start="11.045" dur="2.335"> Y SWAMP YN WASHINGTON. GOFYNNWCH FY AMERICANS PELLACH. </text>
<text sub="clublinks" start="13.414" dur="3.903"> GOFYNNWCH FY AMERICANS PELLACH. BETH YW MWY SWAMPI, BETH YW </text>
<text sub="clublinks" start="17.351" dur="1.801"> BETH SY'N FWY SWAMPI, BETH SY'N FWY YN DECHRAU NA'R MWYAF </text>
<text sub="clublinks" start="19.153" dur="2.001"> MWY YN STINIO NA'R PERSON POWERFUL MWYAF YN Y </text>
<text sub="clublinks" start="21.155" dur="1.234"> PERSON POWERFUL YN Y WLAD YN NEWID YN LLENYDDOL </text>
<text sub="clublinks" start="22.423" dur="2.368"> GWLAD YN NEWID YN RHEOLI'R RHEOLAU I FUDDIO CRONI </text>
<text sub="clublinks" start="24.792" dur="2.368"> Y RHEOLAU I FUDDIO GUILTY CRONY O DORRI'R GYFRAITH? </text>
<text sub="clublinks" start="27.195" dur="1.5"> CYFLE I DORRI'R GYFRAITH? BRIAN: NID YW'N BYTH YN STOPS. </text>
<text sub="clublinks" start="28.73" dur="0.999"> BRIAN: NID YW'N BYTH YN STOPS. CYNLLUN CHUCK SENATOR NID </text>
<text sub="clublinks" start="29.764" dur="0.9"> CYNLLUNIO CHUCK SENATOR NID YN ÔL I LAWR AR ÔL Y </text>
<text sub="clublinks" start="30.665" dur="1.233"> YN ÔL I LAWR AR ÔL Y PUSH GWEITHREDU NAWR </text>
<text sub="clublinks" start="31.933" dur="1.166"> GWEITHREDU PUSH NAWR YN GALW Y BUDDSODDI IG </text>
<text sub="clublinks" start="33.101" dur="1.1"> YN GALW Y BUDDSODDI IG AC WEDI YMCHWILIO </text>
<text sub="clublinks" start="34.202" dur="1.634"> AC WEDI YMCHWILIO YN ADRAN </text>
<text sub="clublinks" start="35.87" dur="1.234"> I ADRAN PENDERFYNIAD CYFIAWNDER I LLEIHAU </text>
<text sub="clublinks" start="37.105" dur="1.6"> PENDERFYNIAD CYFIAWNDER I LLEIHAU AMSER Y PRISON ARGYMHELLION </text>
<text sub="clublinks" start="38.74" dur="1.4"> AMSER Y PRISON ARGYMHELLION AR GYFER CERRIG ROGER. </text>
<text sub="clublinks" start="40.174" dur="1.501"> AM ROGER STONE. MAE EIN GUEST NESAF WEDI GO IAWN </text>
<text sub="clublinks" start="41.676" dur="0.433"> MAE EIN GUEST NESAF WEDI GWIRIO GO IAWN. </text>
<text sub="clublinks" start="42.11" dur="2.668"> TWYLLO. YMA GYDA MWY YN AILGYLCHU </text>
<text sub="clublinks" start="44.779" dur="2.034"> YMA GYDA MWY YN REACTIO MATT CYFFREDINOL ATTORNEY </text>
<text sub="clublinks" start="46.814" dur="1.601"> WHITAKER MATT CYFFREDINOL ATTORNEY. </text>
<text sub="clublinks" start="48.416" dur="2.068"> WHITAKER. GOFYNNWYD AG BARR I FYND I MEWN </text>
<text sub="clublinks" start="50.485" dur="0.9"> GOFYNNWYD AG BARR I FYND YN FLAEN Y TY </text>
<text sub="clublinks" start="51.386" dur="0.633"> BLAEN Y PWYLLGOR YMCHWILIO TY. </text>
<text sub="clublinks" start="52.02" dur="1.967"> PWYLLGOR YMCHWILIO. BYDD AU I LAWR YN A </text>
<text sub="clublinks" start="53.989" dur="0.699"> BYDD AU I LAWR YN Y WYTHNOS COUPLE. </text>
<text sub="clublinks" start="54.689" dur="0.833"> WYTHNOSAU COUPLE. YN GYNTAF, YDYCH CHI'N MEDDWL HYN </text>
<text sub="clublinks" start="55.557" dur="0.933"> YN GYNTAF, A YDYCH YN MEDDWL BOD Y LLYWYDD YN DIM </text>
<text sub="clublinks" start="56.524" dur="0.299"> OEDD Y LLYWYDD YN DIM YN ANGHYWIR. </text>
<text sub="clublinks" start="56.825" dur="0.799"> ANGHYWIR. >> NID YN ABSENOLDEB. </text>
<text sub="clublinks" start="57.659" dur="1.733"> >> NID YN ABSENOLDEB. MAE HYN YN DEWIS GORCHYMYN </text>
<text sub="clublinks" start="59.427" dur="1.601"> MAE HYN YN DEWIS RHIFYN GORCHMYN AC MAE'N BARNU YN </text>
<text sub="clublinks" start="61.029" dur="3.469"> RHIFYN AC MAE'N BARNU MEWN RHIFYN DISGRIFIAD. </text>
<text sub="clublinks" start="64.499" dur="1.434"> MATER DISGRIFIAD. Y PROSECUTORS LYING YN </text>
<text sub="clublinks" start="65.967" dur="1.1"> Y PROSECUTORS LYING YN ACHOS Y CERRIG ROGER HON </text>
<text sub="clublinks" start="67.102" dur="1.9"> YR ACHOS STONE ROGER HON A YMDDANGOS I WEDI, RYDYCH YN GWYBOD, </text>
<text sub="clublinks" start="69.004" dur="2.2"> YMDDANGOS I GAEL, RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN PILED AR FEL LLAWER </text>
<text sub="clublinks" start="71.206" dur="1.1"> PILED AR FEL LLAW GWEITHREDIADAU FEL Y GELLIR EU HUNAIN </text>
<text sub="clublinks" start="72.307" dur="0.933"> GOHIRIADAU FEL Y GELLIR EU DAN Y DEDWYDDIAD </text>
<text sub="clublinks" start="73.241" dur="8.908"> DAN Y CANLLAWIAU DIDDORDEB AC YN CAEL I'R 7 </text>
<text sub="clublinks" start="82.15" dur="1.367"> CANLLAWIAU A RHOI I'R YSTOD 7 I 9 MLYNEDD. </text>
<text sub="clublinks" start="83.518" dur="1.634"> I YSTOD 9 MLYNEDD. NID YW Deliwr DRUG NEU </text>
<text sub="clublinks" start="85.186" dur="0.8"> NID YW Deliwr DRUG NEU GANG NA FYDDAI YN CAEL </text>
<text sub="clublinks" start="86.021" dur="1.901"> GANG NA FYDDAI'N CAEL I'R LEFEL HYN O BRIFYSGOLION. </text>
<text sub="clublinks" start="87.923" dur="0.599"> BOD LEFEL HANFODION. BETH YW ADRAN </text>
<text sub="clublinks" start="88.524" dur="0.599"> BETH WNAETH ADRAN CYFIAWNDER, DRWY'R </text>
<text sub="clublinks" start="89.124" dur="4.336"> CYFIAWNDER OEDD, DRWY DEWIS Y GORCHYMYN. </text>
<text sub="clublinks" start="93.495" dur="1.7"> DEWIS Y GORCHYMYN. GORUCHWYLIR ASAs </text>
<text sub="clublinks" start="95.23" dur="0.633"> MAE ASAs YN CAEL EU GORUCHWYLIO YN DIGONOL GAN YR ATTORNEY </text>
<text sub="clublinks" start="95.897" dur="0.3"> YN DIGONOL GAN YR ATTORNEY CYFFREDINOL. </text>
<text sub="clublinks" start="96.231" dur="0.633"> CYFFREDINOL. PENDERFYNWYD YN Y CYFFREDINOL ATTORNEY </text>
<text sub="clublinks" start="96.898" dur="2.135"> YR ATEGOL YN GYFFREDINOL PENDERFYNWYD HYN OEDD ACHOS SYDD ANGEN </text>
<text sub="clublinks" start="99.067" dur="1.801"> HYN OEDD YN ACHOS A OEDD ANGEN GORUCHWYLIAETH OEDOLION LITTLE. </text>
<text sub="clublinks" start="100.869" dur="0.7"> GORUCHWYLIAETH OEDOLION LITTLE. BRIAN: BETH YW DEMOCRATAU </text>
<text sub="clublinks" start="101.57" dur="1.2"> BRIAN: BETH YW DEMOCRATAU SY'N PWYNT ALLAN YW HYNNY </text>
<text sub="clublinks" start="102.805" dur="1.033"> PWYNT ALLAN YW BOD Y LLYWYDD YN SYLW AMDANO </text>
<text sub="clublinks" start="103.872" dur="0.466"> SYLFAEN LLYWYDD ALLAN AM Y DEDWYDDIAD </text>
<text sub="clublinks" start="104.339" dur="0.733"> ROEDD Y ARGYMHELLIAD DIDDORDEB O'R </text>
<text sub="clublinks" start="105.106" dur="0.366"> ROEDD ARGYMHELLIAD O'R CYFLWYNIAD. </text>
<text sub="clublinks" start="105.474" dur="1.267"> PROSECUTION. NID Y CASGLIAD O'R </text>
<text sub="clublinks" start="106.775" dur="0.399"> NID Y CASGLIAD O'R BARNWR. </text>
<text sub="clublinks" start="107.209" dur="1.3"> BARNWR. AC AU TWEETED AMDANO. </text>
<text sub="clublinks" start="108.543" dur="0.933"> AC AU TWEETED AMDANO. MAE DROS Y BRIG. </text>
<text sub="clublinks" start="109.478" dur="1.567"> MAE DROS Y BRIG. AC A DDYWEDODD CHI WEDI CAEL </text>
<text sub="clublinks" start="111.046" dur="1.133"> AC HEFYD WEDI EICH RHAID I CHI FOD YN KIDDING ME. </text>
<text sub="clublinks" start="112.18" dur="2.869"> BYDDWCH YN KIDDING ME. GALL Y UNIG FFORDD EI WNEUD. </text>
<text sub="clublinks" start="115.05" dur="2.335"> GALL Y UNIG FFORDD EI WNEUD. MAE HYN YN ALLANOL. </text>
<text sub="clublinks" start="117.386" dur="1.166"> MAE HYN YN ALLANOL. NESAF BETH YDYCH YN GWYBOD Y </text>
<text sub="clublinks" start="118.554" dur="1.433"> NESAF BETH YDYCH YN GWYBOD Y CYFFREDINOL ATTORNEY A CHWILIR YN </text>
<text sub="clublinks" start="120.021" dur="1.067"> CYFFREDINOL ATTORNEY YN CHWILIO YN HYN AC YN BENDERFYNOL Rwy'n MYND </text>
<text sub="clublinks" start="121.089" dur="1.133"> HWN A PHENDERFYNIAD Rydw i'n MYND I LLEIHAU BEDWAR </text>
<text sub="clublinks" start="122.257" dur="0.733"> I LLEIHAU BOD PEDWAR PROSECUTORS A GYNHALIWYD. </text>
<text sub="clublinks" start="122.991" dur="3.169"> PROSECUTORS RESIGNED. EU BOD YN DWEUD YR ATTORNEY </text>
<text sub="clublinks" start="126.161" dur="1.133"> EU BOD YN DWEUD Y CYFFREDINOL ATTORNEY A YMATEBIR I'R </text>
<text sub="clublinks" start="127.296" dur="0.499"> CYFFREDINOL CYFRIFOL I TWEET Y LLYWYDD. </text>
<text sub="clublinks" start="127.83" dur="1.733"> TWEET LLYWYDD. >> NI FYDDWN - ETO, I. </text>
<text sub="clublinks" start="129.598" dur="0.666"> >> NI FYDDWN - ETO, RWYF YN GOFAL YN DIWEDD </text>
<text sub="clublinks" start="130.265" dur="0.6"> MEDDWL 'N SYLWEDDOL YN DIWEDD Y DIWRNOD, YR ATTORNEY </text>
<text sub="clublinks" start="130.866" dur="1.033"> MAE'R DYDD, Y CYFFREDINOL ATTORNEY YN GYFRIFOL AM </text>
<text sub="clublinks" start="131.934" dur="1.2"> MAE CYFFREDINOL YN GYFRIFOL AM SWYDDOGAETH YR </text>
<text sub="clublinks" start="133.168" dur="0.833"> SWYDDOGAETH ADRAN CYFIAWNDER. </text>
<text sub="clublinks" start="134.036" dur="2.534"> ADRAN CYFIAWNDER. A'R FATH O BARNU HYN </text>
<text sub="clublinks" start="136.605" dur="1.267"> AC MAE'R FATH O GALWADAU BARNU YN DEFNYDDIO'R UD YN UNIG </text>
<text sub="clublinks" start="137.873" dur="3.336"> YN GALW YN UNIG Â ATTORNEY yr Unol Daleithiau GYDA'N GILYDD Â'R A. </text>
<text sub="clublinks" start="141.21" dur="3.869"> ATTORNEY GYDA'N GILYDD Â'R AUSAs YN GWEITHIO ALLAN. </text>
<text sub="clublinks" start="145.081" dur="1.733"> Mae AUSAs YN GWEITHIO ALLAN. YN YR UN AMSER Y </text>
<text sub="clublinks" start="146.848" dur="0.8"> YN YR UN AMSER TRAFOD CYFFREDINOL ATTORNEY </text>
<text sub="clublinks" start="147.683" dur="1.4"> TRAFODAETH GYFFREDINOL ATTORNEY I GOHIRIO DIGWYDDIAD </text>
<text sub="clublinks" start="149.084" dur="0.433"> I GOHIRIO ARGYMHELLION DIDDORDEB. </text>
<text sub="clublinks" start="149.551" dur="0.667"> ARGYMHELLION. COFIWCH, HWN YN A. </text>
<text sub="clublinks" start="150.219" dur="0.666"> COFIWCH, MAE HYN YN ARGYMHELLIAD DIDDORDEB. </text>
<text sub="clublinks" start="150.919" dur="1.4"> ARGYMHELLIAD DIDDORDEB. A NID YN SORT O BETH AU </text>
<text sub="clublinks" start="152.321" dur="1.567"> AC NID YN SORT O'R BETH DDYLID EI FOD - NID EI </text>
<text sub="clublinks" start="153.889" dur="0.399"> DYLAI FOD - NID EI DIGWYDD. </text>
<text sub="clublinks" start="154.29" dur="2.635"> SENTENCE. MAE BARNWR WEDI CWBLHAU </text>
<text sub="clublinks" start="156.926" dur="1.2"> MAE BARNWR WEDI CWBLHAU AWDURDOD I BENDERFYNU BETH YW </text>
<text sub="clublinks" start="158.161" dur="1.366"> AWDURDOD I BENDERFYNU BETH YW'R DEDWYDDIAD YN DIGONOL YN </text>
<text sub="clublinks" start="159.528" dur="1.634"> MAE DIGWYDDIAD YN DIGWYDD YN YR ACHOS HON. </text>
<text sub="clublinks" start="161.196" dur="1.234"> YR ACHOS HON. 'N SYLWEDDOL HWN YN RHAID BETH YW </text>
<text sub="clublinks" start="162.431" dur="0.566"> 'N SYLWEDDOL HWN YN RHAID BETH YW'R LLYWODRAETH YN ARGYMELL. </text>
<text sub="clublinks" start="162.998" dur="1.133"> ARGYMHELLION LLYWODRAETH. >> MAE'R DIFFYG HEFYD YN MYND </text>
<text sub="clublinks" start="164.133" dur="1.167"> >> MAE'R DIFFYG HEFYD YN MYND I ARGYMELL CYMERADWYO </text>
<text sub="clublinks" start="165.301" dur="0.499"> ARGYMHELLION DIGWYDDIAD CYMERADWYO. </text>
<text sub="clublinks" start="165.802" dur="1.099"> SENTENCE. A RHAI DIDERFYN Y </text>
<text sub="clublinks" start="166.902" dur="1.834"> AC YNA YW'R BARNWR YN DIGONOL MAE'R BARNWR YN MYND I BENDERFYNU. </text>
<text sub="clublinks" start="168.737" dur="1.1"> MAE BARN YN MYND I BENDERFYNU. BRIAN: YN CAEL EI DALU GYDA </text>
<text sub="clublinks" start="169.839" dur="1.1"> BRIAN: YN CAEL EI DALU Â ROGER STONE YN CHWILIO I </text>
<text sub="clublinks" start="170.973" dur="2.402"> ROGER STONE YN CHWILIO I GYNNWYS AC HEFYD </text>
<text sub="clublinks" start="173.409" dur="2.902"> LLONGYFARCH A HEFYD SYLW CYFIAWNDER A </text>
<text sub="clublinks" start="176.312" dur="0.833"> SYLWADAU CYFIAWNDER A THAMPIO TYSTIOLAETH. </text>
<text sub="clublinks" start="177.146" dur="1.601"> TAMPERIO TYSTIOLAETH. CYMERWCH Y RHAI Pethau </text>
<text sub="clublinks" start="178.781" dur="1.467"> CYMERWCH Y TRI Peth HWN AC YN DWEUD SYLFAEN HWN </text>
<text sub="clublinks" start="180.25" dur="1.099"> YN DWEUD SYLFAEN HWN YW Y FFORDD EU BOD YN MYND </text>
<text sub="clublinks" start="181.35" dur="2.401"> A YW'R FFORDD EU BOD YN MYND I LAWER YN DIGWYDD MISS REALM </text>
<text sub="clublinks" start="183.753" dur="0.533"> I LAWR YN SENT MISS REALM O'R DROS DRO </text>
<text sub="clublinks" start="184.32" dur="1.133"> ARGYMHELLIAD DROS Y TOP O 7 I 9 </text>
<text sub="clublinks" start="185.488" dur="0.432"> ARGYMHELLIAD O 7 I 9 MLYNEDD. </text>
<text sub="clublinks" start="185.955" dur="1.3"> BLWYDDYNAU. COFIWCH, EU BOD YN DIM GYDA </text>
<text sub="clublinks" start="187.29" dur="0.699"> COFIWCH, EU BOD YN DIM GYDA TÎM SWAT. </text>
<text sub="clublinks" start="188.024" dur="1.734"> TÎM SWAT. EU CAME YNG NGHYMRU CŴN. </text>
<text sub="clublinks" start="189.792" dur="1.201"> EU CAME YNG NGHYMRU CŴN. >> Roeddwn i YN ATTORNEY YN GYFFREDINOL YN </text>
<text sub="clublinks" start="191.027" dur="0.332"> >> Roeddwn i YN ATTORNEY YN GYFFREDINOL YN YR AMSER. </text>
<text sub="clublinks" start="191.394" dur="1.533"> YR AMSER. COFIWCH BOD YN RHYFEDD. </text>
<text sub="clublinks" start="192.962" dur="0.599"> COFIWCH BOD YN RHYFEDD. BRIAN: BETH SY'N DIGWYDD? </text>
<text sub="clublinks" start="193.596" dur="1.533"> BRIAN: BETH SY'N DIGWYDD? >> YN DIGONOL OEDD - </text>
<text sub="clublinks" start="195.164" dur="1.667"> >> YN DDIGONOL OEDD - ROEDD CNN TIPPED FEL TO </text>
<text sub="clublinks" start="196.832" dur="1.601"> ROEDD CNN TIPPED FEL BETH SYDD YN DIGWYDD. </text>
<text sub="clublinks" start="198.434" dur="0.633"> BETH OEDD YN DIGWYDD. BRIAN: EU BOD YN DENY BOD. </text>
<text sub="clublinks" start="199.101" dur="0.633"> BRIAN: EU BOD YN DENY BOD. >> O'R CWRS EU BOD YN EI WNEUD. </text>
<text sub="clublinks" start="199.769" dur="2.501"> >> O'R CWRS EU BOD YN EI WNEUD. YN DIWEDD Y DIWRNOD, EU </text>
<text sub="clublinks" start="202.305" dur="1.266"> YN DIWEDD Y DYDD, EU BOD PAN FYDD YN DIGWYDD </text>
<text sub="clublinks" start="203.573" dur="1.1"> OEDD PAN FYDD YN DIGWYDD A PHRYD EI LAWR. </text>
<text sub="clublinks" start="204.674" dur="1.7"> A PHAN FYDD EI LAWR. ROEDD YN DARPARU IAWN </text>
<text sub="clublinks" start="206.376" dur="0.532"> ROEDD YN FAM SYLWEDDOL IAWN. </text>
<text sub="clublinks" start="206.943" dur="1.2"> SYLW. NI ALLWN BYTH FYND ATEB </text>
<text sub="clublinks" start="208.144" dur="1.701"> NI ALLWN BYTH FYND ATEB FEL SUT YDYNT YN SYLW ALLAN. </text>
<text sub="clublinks" start="209.846" dur="1.333"> FEL SUT YDYNT YN SYLW ALLAN. ROEDD EU EGLURHAD </text>
<text sub="clublinks" start="211.214" dur="0.365"> ROEDD EU EGLURHAD YN ANGHYFARTAL. </text>
<text sub="clublinks" start="211.581" dur="1.067"> YN ANGHYFARTAL. YR ACHOS HON O'R DECHRAU. </text>
<text sub="clublinks" start="212.682" dur="1.7"> YR ACHOS HON O'R DECHRAU. AC NAWR RHAID I MI DDWEUD HWN </text>
<text sub="clublinks" start="214.384" dur="0.799"> AC NAWR, RHAID I MI DDWEUD Y BORE HWN MAE RHAI </text>
<text sub="clublinks" start="215.184" dur="0.6"> BORE BOD RHAI AWGRYMIAD BOD YR </text>
<text sub="clublinks" start="215.785" dur="3.469"> AWGRYMIAD SYDD WEDI FOREPERSON Y JURY </text>
<text sub="clublinks" start="219.255" dur="0.399"> FOREPERSON Y JURY HAD BIASES. </text>
<text sub="clublinks" start="219.655" dur="0.734"> BIASAU. BRIAN: EDRYCH YN EU CYMDEITHASOL </text>
<text sub="clublinks" start="220.422" dur="0.267"> BRIAN: EDRYCHWCH YN EU CYFRYNGAU CYMDEITHASOL. </text>
<text sub="clublinks" start="220.69" dur="1.868"> Y CYFRYNGAU. >> FEL YR ACHOS HON, ETO, HWN </text>
<text sub="clublinks" start="222.592" dur="1.6"> >> FEL YR ACHOS HON, ETO, HWN YW PAM, RYDYCH YN GWYBOD, YN YR </text>
<text sub="clublinks" start="224.227" dur="1.4"> YW PAM, RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN Y SYSTEM CYFIAWNDER, RYDYM WEDI </text>
<text sub="clublinks" start="225.662" dur="1.3"> SYSTEM CYFIAWNDER, RYDYM WEDI ADEILADU, RYDYM WEDI FFYRDD </text>
<text sub="clublinks" start="226.963" dur="1.133"> ADEILEDIG, RYDYM WEDI FFYRDD I YMDDANGOS Y MATERION HYN. </text>
<text sub="clublinks" start="228.097" dur="3.302"> APEL Y MATERION HYN. AC YN DIGONOL Y TERFYNOL </text>
<text sub="clublinks" start="231.401" dur="1.4"> AC YN DDIGONOL NID YW'R PENDERFYNIAD TERFYNOL YN Y </text>
<text sub="clublinks" start="232.802" dur="2.768"> NID YW PENDERFYNWYR YN Y PROSECUTORS PWY SY'N GO IAWN, </text>
<text sub="clublinks" start="235.572" dur="1.1"> PROSECUTORS PWY SY'N GOHIRIO, YN ARGYMHELLION YN ENWEDIG I. </text>
<text sub="clublinks" start="236.673" dur="4.136"> ARGYMHELLIAD YN ENWEDIG Rwy'n MEDDWL TROSGLWYDDO A 'N SYLWEDDOL </text>
<text sub="clublinks" start="240.844" dur="5.37"> MEDDWL DROS DRO A'U CYNNIG YN WIR YN DDIFRIFOL </text>
<text sub="clublinks" start="246.216" dur="0.633"> DARPARU DIGWYDDIAD DIFRIFOL. </text>
<text sub="clublinks" start="246.883" dur="0.8"> SENTENCE. BRIAN: LINDSEY GRAHAM YN DWEUD I. </text>
<text sub="clublinks" start="247.684" dur="1.634"> BRIAN: LINDSEY GRAHAM YN DWEUD Rwy'n EISIAU'R LLYWYDD A WNAED </text>
<text sub="clublinks" start="249.319" dur="2.268"> YN EISIAU'R LLYWYDD WEDI TWEETED AM Y GWREIDDIOL </text>
<text sub="clublinks" start="251.588" dur="0.399"> TWEETED AM Y DEDWYDDIAD GWREIDDIOL. </text>
<text sub="clublinks" start="251.988" dur="0.9"> DIDDORDEB. NID YW'N EI WNEUD YN AU </text>
<text sub="clublinks" start="252.889" dur="1.033"> NID YW'N EI WNEUD YN MYND I LANSIO I MEWN </text>
<text sub="clublinks" start="253.923" dur="0.5"> MYND I LANSIO I YMCHWILIAD. </text>
<text sub="clublinks" start="254.424" dur="1.2"> YMCHWILIO. EDRYCH YN HOFFI OCHR Y TY </text>
<text sub="clublinks" start="255.659" dur="0.499"> EDRYCH YN HOFFI OCHR Y TY BYDD, SHOCKER. </text>
<text sub="clublinks" start="256.192" dur="1.935"> BYDD, SHOCKER. >> MAE'R LLYWYDD AM DDIM </text>
<text sub="clublinks" start="258.161" dur="0.867"> >> MAE'R LLYWYDD AM DDIM I'R AGOR AR BETH SY'N EISIAU </text>
<text sub="clublinks" start="259.029" dur="0.966"> OPINE AR BETH FYDD HE YN EISIAU A BYDD AU. </text>