KSAT 12 6 O'Clock News: 29 јуни 2020 година subtitles

НОВО НА 6 ГРАДОТ НА САН АНТОНИО ПОДНЕСУВА СО ГОДИНА И ДЕСИСТИЧКО ЛЕТОР АНТОНИО ПОДНЕСУВА СПОДЕЛУВА ANDЕ И ДЕСИСТИЧКО ПОСЕТА НА 8 ЛОКАЛНИ СОВЕТИ ДЕСИСТ ЛЕТЕР НА 8 ЛОКАЛНИ СОПСТВО ДОГОВОРНА КОМПАНИЈА ГРИ SЕ СЕ вели дека се прави БОГУС НА 8 ЛОКАЛНИ СОПСТВО ПОДНЕСУВА КОМПАНИЈА ГРАД СЕ ЈА СЕ ДОГОВОРУВА БЕГУСНИ КЛИАМИ КОИ САН АНТОНИО ГРИЕ СЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ БОГУСНИ КЛАИМИ ДЕКА СЕ ПОСЕБНИОТ ДЕПАРТМАН ЗА ПОЛИЦИЈА НА САН АНТОНИО ПРИГОВОРИТЕ ОД ПОЛИЦИОТ ЗА САН АНТОНИО ПОЛИЦИРАOOЕ ПО ГЛАСАТ ВОЛОНТЕРИ ЗА А ПОЛИЦИЈАТА ЗА ПОЛИЦИСКА ПОБЕДА ЗА ВОЛОНТЕРИТЕ ЗА ЦИВИЛСКА ПАТРОЛ ТУКА Е ТОА ЗА ВОЛОНТЕРИТЕ ЗА ЦИВИЛСКА ПАТРОЛ ТУКА Е ТОА ПОВЕЕ ДА ГО ГРАДСКИТЕ ОБВРСКИ ЦИВИЛСКИОТ ПАТРОЛ ОВДЕ Е ТОА ПОВЕЕ КОИ ГРАДСКИТЕ СЛУБЕНИЦИ СЕ РАБОТЕТЕ ОД КАКО КАМИИ ИЗБОР ДА ГО ГРАДСКИТЕ ОБВРСКИ РАБОТЕ ЗА ОВОЈ БАРА CLА КАКО ДА САПД Е ДА ГО ПРАВИ ДА СЕ РАБОТЕ ЗА НЕГОВИТЕ КЛАВИТЕ КАКО САПДОТ СЕ ПОГЛЕДУВА НА 200 ВОЛОНТЕРИ ТОА САПД ПОГЛЕДУВА ДО 200 ВОЛОНТЕРИ ДА ПОМОГНЕТЕ ОБРАЗОВНИЦИ СО РИОТИ, 200 ВОЛОНТЕРИ ДА ГО ПОМОГАААТ СЛУБОВИТЕ СО РИОТИ, СЕ ЗНАЕ ГРАДОВИОТ СИТЕ ДА ГО ПОМОГНЕТЕ Офицерите СО РИОТИ, ГРАДИОТ УПРАВУВАЈТЕ СЕ СЕ СЛУБИ АКЦИИТЕ НА БИЗНИСОТ ГРАДОВИОТ УПРАВУВАЈТЕ МИСЛИ АКЦИИТЕ НА СОГЛАСНИОТ БИЗНИС АКЦИИ НА БИЗНИСОТ СОПСТВЕНИ Jејмс АЛФАРО. СОГЛАСНИ JАМЕС АЛФАРО. >> СЕ НЕ Е НЕГОВОРНО И AMАМЕС АЛФАРО. >> СЕ НЕ Е НЕ ОБЕДИНЕТЕ И НЕВЕТВОРИЗИРАНО УПРАВУВАЕ СО ГРИА ЕРИК >> СЕ БЕЗ НеУБЕДНО И НЕАВТОРИЗИРАНО УПРАВУВАЧОТ НА ГРИТЕ ЕРИК ВАЛШ вели Неовластениот Управувач на град Ерик Волш вели дека е време за време кога нашиот Волш вели: ЦАТ ВРЕМЕ ВРЕМЕ КОГА НАШИТЕ IDИВОТНИЦИ ПРИГОВУВААТ ЗА ОД ВРЕМЕ КОГА НАШИТЕ RESИВОТНИЦИ ПРИГОВУВААТ ЗА ПРОМЕНИ ВО ПОЛИЦИСКИОТ ФИЛЕРИ RESИВОТНИТЕ СПОРЕД ДА СЕ СЛУЧУВААТ ЗА ПРОМЕНИ ВО ПОЛИЦИРАЕ НА ФИЛЕРИТЕ САКАТЕ ОВИЕ САМО САМО ПРОИЗВОДИ ВО ПОЛИЦИРАЕ НА ФЛЕЈЕРИТЕ САКАТЕ ОВИЕ САМО ПОБЕДУВАТЕ ДА СТЕГАТ КОНТРОВЕРИЈА. НИЕ НЕ ОВИЕ САМО ПРЕБАРУВАТЕ ДА СТЕГАТ КОНТРОВЕРИЈА. НЕ СМЕТУВАМЕ ОВИЕ АКЦИИ И јас КОНТРОВЕРИЈА СТОКИ. НЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ОВАА АКЦИИ И се надевам дека оваа индивидуална ќе ЗАВРШУВАТЕ ОВИЕ АКЦИИ И се надевам дека оваа индивидуална ќе конечно ќе речеме дека ова е штетно Надеж, оваа индивидуална конечна состојба ќе ги оцени овие штетни активности. КРАЈ КВАТ. ЗАВРШНО ПОСТАВУВА ОВИЕ СОВРШНИ АКЦИИ. КРАЈ КВАТ. ГОЛЕМОТ ВИЛИЈАМ МКМАНУС КАКО ОВА АКЦИИ КРАЈ КВАТ. ГЛАСНИОТ ВИЛИЈАМ МЦМАНУС КАКО ОВАА ПОСТОР НЕМА ОДБОР КАЈФ ВИЛИЈАМ МЦМАНУС КАКО ОВА ПОСТАР НЕМА ПОДНЕСУВА ОД ЗАВРШУВАЕ ШТО СЕ СО ГРАДОТ САН ПОСТЕР НЕМА ПОВРЗАНИЕ ШТО СЕКОГАШ СО ГРАДОТ НА САН АНТОНИО И НЕ МОЕТО И WЕНАТА ШТО СЕ СО ГРАДОТ НА САН АНТОНИО, НЕ МАENЕТЕ И OMЕНИТЕ КОИ СЕ СЕ ЗАБАВА САН АНТОНИО АНТОНИО НЕ РОДИТЕ И WЕНИ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВА УНИФОРМАТА ПАЛИЦА НА САН АНТОНИО. КОЈ СЕ ОБЕДИНЕ УНИФОРМАТА ПАЛИЦА НА САН АНТОНИО. >> ЗАРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИЦИСКА УНИФОРМА. >> ПРЕГЛЕД НА УЧИЛИШТЕ ОД УЧИЛИШТЕ ЕДГОВЕРНО НЕЗВОЈНО УЧИЛИШТА >> ДОГОВОР НА УЧИЛИШНИОТ ОБРАЗОВАНИЕ НЕДВИНО УЧИЛИШТЕ ДИСТРИКТСКИ ОДБОР ДЕРСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ ОВОЈ НЕЗАВИСНОТО УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ТРУДОВИТЕ ГО ДОБИВ ОВАА ПОСЛЕДА ДА ОБЕЗБЕДУВААТ ИДНИНАТА ОДБОР НА ДОВЕРБИТЕ ГО ПОБЕДИ ОВОЈ ПОСТОЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДИ ИДНИНАТА ДИНА СЕРАНО, НЕГОВИОТ ОДБОР ПОВЕЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ ИДНИНАТА НА ДИНА СЕРАНО, НЕГОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВИДОВОТ ОДБОР. НА ДИНА СЕРАНО, НЕГО ПРЕТСЕДАТЕ НА ВИДОВИОТ ОДБОР. >> ВО ТОА СРЕДБА ДА СЕ ОСТАВУВА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ. >> ВО ТОА СРЕДБА ВЕЕ ПОСЛЕДУВА ОД НЕДЕЛА ПО ОДБИВНИЦИТЕ >> ВО ОВОЈ СРЕДБА ВЕESSЕ ПОСЛЕДО ДО НЕДЕЛАТА ПО ОДГОВОРНИТЕ ПОВЕЕ СО ЛИЦЕ НА ЛИЦА ТОА НЕДЕЛА ПО ПОТВРДИТЕ ИЗВЕДУВА ФИСКИ КОЈ ПОСТАВ НА СЕРРАНО, КОГО ШТО МОНИ ОТВОРИТЕ ЛИ ПОСТАВНИ ПОСТАВ СЕ СЕ СЕ СО СО СО СО СО РОБОТ СО СЕРРАНО, КОГО ШОДИРА ЧОВЕК СО СВОЈОТ ГЛАВА ВО НОВОС НАШИОТ ДИЛОН КОЛИЕР НА МОЕЕ, А СО СВОЈОТ ГЛАВА ВО НОВА НАШИОТ ДИЛОН КОЛИЕР НА МОЕ ,Е, ПОВЕЕ ПРОТИВ РЕКЕТНО ДИЛОН КОЛИЕР НА СВЕТОТ, ПОВЕЕ ПРОТИВ РЕКЕНТСКО РАБОТНО ВЕРБА И ДОГОВОР ПОВЕЕ ПРОТИВ РЕДЕНТИВНО РАЗГОВОРНА ВЕРБА И ДОГОВОР ОД ОДГОВОРНИ ДЕЛ СВЕТНА ВЕРУВАА И КОГО ШТО СЕ ОДДРУВА ДЕЛ ОД ОВИЕ ИЗБОРНИО ТЕЛО. ГО ОДГОВОРУВА ДЕЛОТ НА ОВОЈ ИЗБОРЕН ТРГ. >> ЕДЕН ПОСЛОВ ПО БИДЕ РАБО ИЗБОРЕН тело. >> ЕДЕН ПОСЛОВ ПО БИДЕ SWЕ РАБОТНО ВО КАКО ОБРАЗОВАНИЕ >> ЕДЕН ПОСЛЕ ПОД БЕЗ РАБОТА ВО КАКО ОБРАЗОВАНИЕ ISD TRUSTEE ДИНА СЕРАНО ВО КАКО ЕДГОВУД ИСО ВРВЕНА Дина СЕРАНО СЕ РАБОТИ ФОКУС НА СОВЕТНИЧКО ПОВИК ISD TRUSTEE ДИНА СЕРАНО ПОДДРУВА ФОКУС НА СРЕДБА ЗА СРЕДБА СПЕЦИФИКАЛНО ДА СЕ СОБРУВААТ ФОКУС НА СРЕДБА ЗА СРЕДБА СПЕЦИФИКАЛНО ДА СПОДЕЛУВАЈТЕ СО СОВЕТНИОТ СОВЕТ. СЕРНАНО СЕ СЛУЧИ А СПЕЦИФИКАЛНО ДА СПОДЕЛУВАТЕТЕ СИТЕ КОНДУКТ. СЕРНАНО СЕ РАБОТИ РАЗГОВОРНА МАСИВНА КРИТИЗАМ СОСТОЈБА. СЕРНАНО СЕ СЛЕДИ ПОГОЛЕМНА МАСИВНА КРИТИЗАМ ПО ПОДРАЧУВАЕТО НА ОВОЈ ЛИЦА ОДГОВОР НА МАСИВНИОТ КРИТИЗИМ ПОД ДОБИВУВА THЕ НА ОВОЈ ДЕТЕР НА ДОБИВНИОТ ПРЕСУДА НА ЛИЦЕ. ПОСТАВУВА ПОД ДЕУВАЕ НА ОВОЈ ДОБРАА НА ОВОЈ ЛИЦА НА ПОСТОИНИТЕ. ПОСТАВУВА ЧОВЕК ИМА ИНДЕНТИФИРАНА КАКО НЕГО ДЕТНА ДЕТНА РАБОТА ПОСТАВУВА ЧОВЕК СЕ ИДЕНТИФИИРАН ДА СЕ СЕКОЈ ЧОВЕЧКИ СО СВОЈОТ ГЛАВ ВО А. ЧОВЕК СЕ ИДИНИТИФИРА КАКО НЕГОВИОТ ХУСБАНД СО НЕГОВИТЕ ГЛАВИ ВО НЕГА И СИТЕ 2 ДЕЦА ХУСБАНД СО НЕГОВИТЕ ГЛАВИ ВО НЕДЕЛ И НИВНИТЕ 2 ДЕЦА ДВЕЕ НА ДРУГИОТ КРАЈ НА НЕЗА И НИВНИ ДЕЦА 2 ДОБИВНИЦИ НА ДРУГИОТ КРАЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИЦЕФ 35 ПОВЕЕ НА ДРУГИОТ КРАЈ НА РОПИОТ УНИЦЕФ МОЕ ДА СЕ ОДГОВОР 35 од 39 КОМИЗИИ ЗА ГРААНИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 35 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ОД 39 ГРААНИ КОМЕНТАИ НА 39 ГРА CАНИ КОМЕНТАРИ ПОДНЕСУВАНИ ВИА Е-МАА И ПРОЧИТАЈТЕ ОД ДИСТРИТСКИОТ СПОСОВНИК ПОДНЕСУВА ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ВИА Е-МАА И ПРОЧИТАЈТЕ ОД ДИСТРИКСКИТЕ СПОКЕСВОВНИ КАКО ДА СЕ СОВЕТУВА СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ РАБО СО СООПШТЕН СПОКЕСВО ПОВИК ЗА СЕРСАНО ДА СЕ ЧЕКОРИ ДА ПОСТОРНО ИЛИ ПОВТОРНО ПОВИКУВА ЗА СЕРНАНО ДА ЈА ПРОДАВИ ПРОДОЛНО ИЛИ ПОВТОРНО ПОВЕЕ ОД СОВЕТОТ ДОДЕЛ Спуштете трајно или отстранете ја самата ОД БАРДОТ ДА СЕ МОЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ СОВЕТНО ОД ОДБОРОТ ДА СЕ МОЕ ДА ОД ОД ОБУКА ОБУКА ОБУКА ФОТО ПОСТОЕ ДА ОД ОБУКА ОБУКУВА SЕ НА СЕНЗИТИВНОСТА ОВАА ФОТО СЕ ЕДНОСТА ДЕМОНСТРАЦИЈА ОБУКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОВАА ФОТО СЕ ЕДНОСТАВНА ДЕМОНСТРАЦИЈА НА РАКИЗАМ СТАПУВА ПРЕД ДА СЕ ОДРУИНА ДЕМОНСТРАЦИЈА НА РАКИЗАМ ДА ЈА ПРАВАМ ПРЕД ДЕНЕС ДЕН. ЗА РАСИЗАМ ПРАВИМЕ ПРЕД ДЕНЕС. >> КАКО ПОВЕЕ ЕДУКАТОР 5 ДРУГИ ВАС ДЕНЕС. >> КАКО ПОВЕЕ УЧИЛИШТЕ 5 ДРУГИ ЛУЕ ПРИКАА ДА ГО ЗБОВУВААТ ВО >> КАКО ПОВЕЕ ОБУКА 5 ДРУГИ ЛУЕ ПРИКАА ДА ГО ЗБОРУВААТ ВО ЛИЦА ОД ДОСПИТ НА КОВИД-19 Луѓето ПОГЛАВНО ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ВО ЛИЦА ОСНОВА ПАНДЕМСКИ ПОВЕЕ-19 ВКЛУЧУВА 88 ГОДИНА ЛИЦА ОТПРИРАЕ НА ПАНДЕМСКИОТ ПОВЕЕ СО КОВИД-19 вклучително 88 ГОДИНА ДОРОТИЈА ПАНДИМСКО ВКЛУЧУВАЕ НА 88 ГОДИНИ ДОРОТИТЕ ГО ПОВИКТЕ ДА СЕ ЗАБОЛУВА ДОРОТИ ЈА ПОВИКУВА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОИ РАБОТИТЕ ДО 40 ПОВИКЕТЕ Е ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИКУВАТОР КОИ РАСПОРЕД ДА БИДЕ ДА 40 ГОДИНИ РАБОТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОИ РАБОТИТЕ ДО 40 ГОДИНИ РАБОТИ ЗА ЕДГОВЕД НА НЕШТО. ГОДИНИ РАБОТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НЕШТО. >> Е СИНГ НА РАЦИЗАМ И НЕШТО. >> Е СИНГ НА РАЦИЗАМ И Омраза. И САКАТЕ МАРАТЕ >> Е СИНГ НА РАЦИЗАМ И Омраза. И САМО ДА СЕ МОРАНЕТЕ ДА ГИ ЈА ВИДЕТЕ ЛИЦА КОЈ СЕ ПОДДРШКА Омраза И ДА СЕ МОРАТЕ МОРА ДА ЈА ВИДИТЕ ЛИЦА, КОЈ ПОДДРШКА ДА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИДЕР ПОГЛАВЈЕ ЛИ ЛИЦА КОЈ СЕ ПОДДРУВА ДА БИДЕ ПРОФЕСИОНАЛ И ЛИДЕР ВО УЧИЛИШНИОТ РАЗВОЈ. Да се ​​биде професионален и водач во училишниот дистрикт. ПОВЕЕ НЕКОЈ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ ВО УЧИЛИШНИОТ РАЗВОЈ. ПОВЕЕ НЕКОГАШ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМСКИ ДОААТ ТОА. ПОВЕЕ НЕКОГАШ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМСКИ ДОААТ ТОА. САМО. КАКО ТОА. САМО. >> ИСКЛУЧЕТ БИЛЕ ПО СЕ САМО. >> ИСКОРИТЕ СМЕТКИ ПО РЕЗГЛЕДУВАЕТО НА СОСТОЈБАТА НА СЕРРАНО >> ИСКОРИТЕ СМЕТКИ ПО ДИСКУСИРАЕ НА СОСТОЈБИТЕ НА СЕРРАНО, ПРЕД ЗАВЕДНИ ВРАТИ. ДИСКУСИРА PЕ НА СОСТОЈБИТЕ НА СЕРАНСКОТО ПОСТОРНО ЗАВРШНИ ВРАТА. ВЕРУВАЕ РЕКОНВИРАНИ И ПОДВИНА ЗАВРШНИ ВРАТИ. ВЕРУВАЕ РЕКОНВИРАНИ И ОДГОВОРНИ ДЕКОИ ТИЕ ВЕРУВАНИТЕ РЕКОНВИРАНИ И ОБЈАВУВААТ ТИЕ ДЕКОВИТЕ ЈА ЈАВНИОТ ВЕК ИТЕ И ХЕНРИ ОДГОВОРНО ДА СЕ ОВИЕ ЈАВНИОТ ВЕК И ХЕНРИ ПОДНЕСУВА СО НЕГОВИОТ ПОСЕТНИК ПРЕТСЕДАТЕЛНО, НО ЈАВНО ВЕК И НЕ Е ХЕНРИ ПОДНЕСУВА ДА СЕ ПОСЕБА ВЕСНИК ПРЕТСЕДАТЕЛНО, НЕ МОЕ ДА ГО ПОВЕЕ ПОВТОРНО ДО НЕГОВИТЕ ПОСЕТНИК ПРЕТСЕДАТЕЛНО, НЕ МОЕ ДА ГО ПОВЕЕ ОД ОДБОР АЛТОГЕТЕР КАКО СЕ Е НЕ МОЕ ДА ГО ПОВЕЕ ОД ОДБОР АЛТОГЕТЕРОТ ЗАЕДНО СЕ Е ИЗБОРЕН СЛУБЕН ВЕСНИК АЛТОГЕТЕРСКИОТ ОДБОР ЗА ПОДНЕСЕ Е ИЗБОРЕН СЛУБЕН ВЕСНИК ВО ЈАВНАТА ИЗВЕШТАЈ ЛАТЕР СЕРРАНО ВО ИЗБОР ОД СЛУБЕН ВЕСНИК НА СОСТОЈБА ЛАТЕР СЕРРАНО НА ПРВИНИ ОД ДОГОВОР ИЗВЕШТАЈОТ ЛАТЕР СЕРРАНО НА ПРВИ РЕПУБЛИКА НА КОМЕНТАР ПРЕД ЈАВНИТЕ ЈА НЕ Е ПЛАНИ ПРВИОТ ДЕКОЛИВЕН ОД КОМЕНТАР ПРЕД ЗЕЛЕЕТО НЕМА ПЛАНИ ОД ОВОЈ ПОГЛЕД НА ПРЕД ДЕЛУВАЕТО НЕМА ПЛАНИ НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ ДА ЧЕКОРИТЕ. НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ ДА ЧЕКОРИТЕ. Iе останам на таблата ЧЕКОР ДОГОВОР. Iе останам на таблата што може да биде толку, што не сакам >> AYе останам на таблата што може да биде толку, што не сакам да поднесам. ТОА МОЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ПРАВАМ. ДЕЦАТА НА СЕРАНО ДА НЕ ДА СЕ ОДГОВОР. ДЕЦАТА НА СЕРРАНО ДА НЕ СЕ ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ >> СОСТОЈБА НА СЕРАНО ДА НЕ ДА ПОДНЕСУВАМ ДА СЕ ДЕСПОИТЕ ДОГОВОР ОД ДВД ОГЛАСОТ ИМА ДЕСПЕТИТЕ БЕЗБЕДНО ОД ОД ЕДГОВУД ИСО ПРЕДИЗВИК ПРЕТСЕДАТЕЛ ДА ДОНОРИ И ОД ОДБОР ОД ЕДГОВУД ИСТО ПРЕТСЕДАТЕЛ КОИ ДОНАЦИ И ПАРТНЕРИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ WЕ БЕЗ ПОВЕЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ ТОА ДОНАЦИ И ПАРТНЕРИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ WЕ БИДАТ ПОДДРШКА НИВНО ПОДДРШКА. АКО СЕРРАНО ПАРТНЕРИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ WЕ БИДАТ ПОДДРШКА НИВНО ПОДДРШКА. АКО СЕРНАНО ПОТРЕБНО ПОВЕ ANЕ СЕКОЈ НАЧИН НИВНО ПОДДРШКА. АКО СЕРРАНО ПОТВРДЕНИ ВО СИТЕ НАЧИН ПОВТОРНО ДО БАРДОВИТЕ ДРUSTАВНИЦИ НА ОТВОРЕНИ ВО СИТЕ НАЧИН ПОВЕЕ СО БАРДОВИТЕ ВЕРУВАА НА ЗАПАД ДИЛОН ДИЛОН КОЛИЕР КСАТ ДО БАРДОВИТЕ ВЕРУВАА НА ЗАПАДНИОТ ДИЛОН КОНЛИЕР КСАТ 12 ВЕСТИ. Вест за западниот дел Дилон коклиер КСАТ 12 ВЕСТИ. >> ДЕКТОРИ НА ПОД НАС 12 ВЕСТИ >> ДОКТОРИТЕ НА ПОДГОТОВНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА САД ПРЕДУПРЕДУВАЕ >> ДОКТОРИТЕ ПО ДРУГОВИТЕ СИСТЕМ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА САД ГИ ПРЕДУПРЕДУВАТЕ ЈАВНОТ КОИ СЕ ПОВЕIDЕ СИСТЕМОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИА ПРЕДУПРЕДУВА НА ЈАВНИОТ КОИ СЕ РАБОТИ КОВИДОТ КРИЗА ЈАВНИОТ КАКО КРИВИЗОТ НА КОВИДИТЕ СЕ РАБОТЕ ДО МОЕ ДА СЕ РАБОТИ КРИЗАТА ПОГОЛЕМА ДА СЕ МИСЛУВА КОГА ДА СЕ ДА СЕ СООБРААЕ ГРУПА НА МИСЛА МИСЛА КОГА ДА СЕ ДА СО ЗДРУНИЦИ ГРУПА ДОКТОРИ ДО СПОДЕЛУВА ПРЕС Хоспитализации ГРУПА НА ДОКТОРИ ДО СПОДНЕТУВА СООБРААНСКИ КОНФЕРЕНЦИЈА ОВОЈ ПРИДОН ДОКТОРИТЕ ДО РАБОТЕЕ ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЈА ОВОЈ ПРЕДУПРЕДУВА WЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ОД КОИ СЕ РАБОТНИ ПАЦИЕНТИ КОНФЕРЕНЦИЈА ОВА ПОВЕЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ОД ПОВЕЕ ПАТИЕНТИТЕ ПОДНЕСУВААТ ЗА ГОДИНИТЕ, НЕ Е ДА СЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ШТО ПОВЕЕ ПАЦИЕНТИТЕ СЕ РАБОТУВАМЕ ЗА КОАРИ, НЕ Е ДА СЕ САМО САМА ОДГОВОРЕТЕ НА КОEDАРИТЕ, НЕ МОЕ ДА САМО НИВНИОТ РАБОТНИК ОД ГРАДОТ, НАЈНОВИОТ СЛУБЕН НИВНИОТ РАБОТНИК ОД ГРАДОТ, НАЈДОБРИОТ СЛУБЕНИ БЕЗБЕДНИЦИ ПОКААТ КАКО 27% од ГРАДОТ, НАЈДОБРИОТ СЛУБЕН БЕЗБЕДНИК ПОКАOWАТЕТЕ 27% од повеќе од 4100 постели во Бројките покажуваат дека 27% од повеќе од 4100 постели во земјата се сè уште достапни. ПОВЕЕ ОД 4100 КРЕДИ ВО СЕКОВИТЕ СЕ ДОСТАПНО. НО ДИРЕКТОРОТ НА КРИТИЧКИ Земјиштето се сè уште достапни. НО ДИРЕКТОРОТ НА КРИТИЧНА ГРИА ЗА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОДИСТ НО ДИРЕКТОРОТ НА КРИТИЧНА ГРИА ЗА СИСТЕМ ЗА МЕТОДИСТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА РАБОТА ГРИА ЗА МЕТОДИСТИЧКИ СИСТЕМ ЗА ЗДРАВСТВЕНА РАБОТНИЦА, ТАКА Е ДИСКРЕПАНИЈА ПОСТОЕ СИСТЕМОТ ПОСТОИ ДА Е ДИСКРЕПАНЦИЈА ПОД ИЗВЕДУВА ONЕТО ЗА СПОРОТ ДИСКРЕПАНЦИЈА ПОВЕЕ НА ИЗВЕДУВА ONЕТО ЗА СВЕТСКИОТ СТРЕС. И КАКО ДЕКТОРИТЕ СЕ ИЗВЕСТУВА ONЕ СО СВЕТСКИОТ СТРЕС. И КАКО ДЕКТОРИТЕ СЕ АКТУАЛНО ГЛЕДА. СТРЕС. И КАКО ДЕКТОРИТЕ СЕ АКТУАЛНО ГЛЕДА. АКО ОВА ДА СЕ ОДБЕДУВА ЗА АКТУАЛНО ПОГЛАВНО. АКО ОВА ДА СЕ ОДБИЕ НА ПОСЛЕДНИОТ 3 до 4 дена што е АКО ОВА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 до 4 дена, КОГО ДА СЕ ПОЧНУВА СИТЕ НАЈДОБРИТЕ 3 до 4 дена, КОИ Е СЕ ПОСЛЕДУВААТ СИТЕ КЛАСНИ И ОВИЕ СИТЕ САМИ ОВДЕ ДА СЕ ПОЧНУВАТЕТЕ СИТЕ КЛАСИ И ОВИЕ СИТЕ САКАМ ОВОЈ ПРИСТАП КОНФЕРЕНЦИЈА. НИЕ СМЕ КЛАСНИ И КОИ СИТЕ САКАМ ОВОЈ ПРИСТАП КОНФЕРЕНЦИЈА. САМО СЕ ГЛЕДАМЕ ПАТИЕНТИ. ОВОЈ КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СООПШТЕНИЕ. САМО СЕ ГЛЕДАМЕ ПАТИЕНТИ. СМЕ ВО НОВ ЈОРК ДЕЛ ОД СЕКОГАШ ГЛЕДАТ ПАЦИЕНТИ. НЕ СМЕТЕ ВО НОВ ЈОРК ДЕЛ ОД ОВОЈ НЕ Е ВО СМЕ ВО НОВ ЈОРК ДЕЛ ОД ОВИЕ ВО МЦУ НЕ Е ВО ОЧИ. ТОА ВО МКЕ НЕ Е ВО ОЧИ. ОВДЕ Е НАДВОРЕНА ПОСТАПКА ОЧИТЕ. ОВДЕ Е НАДВОРЕНА ПОСТАВНОСТ СЕ ПОВЕЕ СЕКОГАШ НА ФЕРМАН ОВДЕ Е НАДВОРЕНА ПОСТАВНОСТ СЕ ПОВЕЕ СЕКОГАШ ВО ФЕРЕМАНСКО КОЛИЗИУМ, НО НЕ Е ДА ПОСТАВЕТЕ СЕ АЛЕДЕРНО ВО ФЕРЕМАНСКИОТ КОЛИЗИУМ, НО ДА НЕ СЕ АКТИВИ ДА СЕ АКТИВИРААТ ДА СЕ Е КОЛИЗАМ, НО НЕ Е ДА СЕ АКТИВИРААТ ДАКО НЕ Е ДА ГО БИДЕ СО ВАШАТА УПОТРЕБА АКТИВИРАНА ДА СЕ ТОА НЕ СЕ ДА ГИ САМО УПОТРЕБА СО КОВИД НЕ СМЕЕ ДА ГО УПОТРЕБА САМО ПОВЕЕ ПАТИЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ITЕ БИДЕ А ПОВЕЕ ПАТИЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ITЕ БИДЕ ДЕЛОВНО ОБЕДИНЕЦ ЗА ПАЦИЕНТИ ПАЦИЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ITЕ БИДЕ СТЕДНИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ кои страдаат од нештата како што се СТЕДЕЛНИОТ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ СЕ РАБОТУВА ОД МИСКИ ПОДНЕСУВА ФАРУКТИ ИЛИ КОИ СЕ РЕАВИРААТ ПОДНЕСУВАЕ ОД МИСКИ ПОДНЕСУВА ФАРУКТИ ИЛИ КОИ СЕ РЕАВИРААТ ОД ХУРГЕРИИ. ФАРКТУРИ И КОИ СЕ РЕКУВАРУВААТ ОД ХУРГЕРИИ. >> БЕКСАР ЗЕМЈА ЈУВЕНИЛЕ ОД ХУРГЕРИИ. >> БЕСПЛАТНИТЕ ЈУВЕВНИ ОБВРСКИ ОБВРСКИ ИЗВЕШТАЈ >> БЕКСАРСКИ ЈУВЕНИСКИ ОБВРСКИ ПОВЕЕ НА СОСТОЈБИ НА ПОВЕVЕ-19 СЛУБИ ОБВРСКИТЕ СЕ ИЗВЕДУВАЕ СО СОВЕТИ НА ПОВЕЕ-19 СО ДРАВИТЕ И СО СОВЕТНИЦИ-19 СЛУБИ ПОДРАЧЈЕ И ДЕЦАТА ТИЕ. Официјални лица се И ДЕЦАТА ТИЕ. ОФИЦИЈАЛНИТЕ НЕ СЕ СЛУЧУВА КАКО МНОГУ СЛУЧАЈ ДЕЦА ТИЕ. Службените лица не зборуваат КАКО МНОГУ СЛУЧАЈ ПОД ПРАВИЛНИ ЗАКОНИ, НО НЕ кажува КАКО МНОГУ СЛУЧАЈ ПОД ПОВЕЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ПРИВАТНОСТА, НО РАБОТИТЕ ТОА ГО ГО ГЛАВАТ ПОДНЕСУВА ЗАКОНИ ЗА ПРИВАТНОСТ, НОВО ПОВЕДОТ КАКО ДА ГЛЕДАТ СПИКИ НА ВИРУС. Тие кажуваат Потврдено дека тие гледаат шија од вирусот. ОВИЕ ПОСЕТУВАТЕ ДА СЕ СЛОБОДУВАТЕ ВО СПИКИ НА ВИРУС. ОТКАУВАТЕ ДА НИЕ ДА СЕ ПОСЕБУВАТЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА. Гледаат САД ТОА ДА СЕ ИВОТ ВО КОМУНИТЕТОТ. ДА ГО ГОДИТЕ ПОЗИТИВНИОТ ТЕСТ ВО РАБОТНИЦИТЕ ЗАЕДНИЦА. ПОГОЛЕМАТ ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ВО МО INНИЦИТЕ И СЕКОЕ ДЕЦА ОД ОДГОВОР ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ВО МОACНИЦИТЕ И СЕКОЈ ДЕЦА ОД ОДГОВОР ОД БЕСПАРСКИТЕ ПРИСТАП И СЕКОЕ ДЕТЕ ДЕКА ОТВОРЕ ДА СЕКОЈ БЕКСАРСКИОТ ЈУВЕНИЛЕН ДЕНТЕНЦЕН ЦЕНТАР ИЛИ ДОГОВОРНИОТ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦЕНЦИЈА НА БЕКСАР ЗДРАВЈЕ ИЛИ ЦИНДИ ТАЈЛОР КУРЕР ЈУВЕНИЛ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНИ ДЕТЕНЦИСКИ ИЛИ ЦИНДИ ТАЈЛОР КРИЕР ЈУВЕНИЛЕ ЦЕНТАР ЗА ТРЕТМАН НА UDУДИСКИТЕ КУERЕР СИНДИ КАЈЕР ЈУВЕНИЛЕ СВЕТЕ ЗА ЗДРАВСТВНИ УСЛОВИ ПОДОБРУВАЕ. LDЕ СЕ РАБОТУВАМЕ ЧЛЕНОВИТЕ ЧОВЕЧКИ РАБОТНИ СО СИСТЕМ ЗА ЗДРАВЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ ЧЛЕНОВИТЕ ПРАВИЛНИЦИ РАБОТЕ СО СИСТЕМ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА РАБОТЕЕ СЕКОЈ МЛАДИ СО СИМПТОМИ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА УПРАВУВАЕ СЕКОЈ МЛАДИ СО СИМПТОМИ, ОД ВКЛУЧУВА УПРАВУВАТЕ СЕКОЈ МЛАДИНА СО СИМПТОМИ, КОИ ВКЛУЧУВА ВЕДНАШ ИЗВЛАЦНА КВАРАНТИНА И ОВОЕ ВКЛУЧУВА СО ВЕБИ КВАРАНТИНА ИСОЛАЦИЈА И ТРЕТМАН. КВАРАНТИНА ИСОЛАЦИЈА И ТРЕТМАН. МАСКИ ЕФЕКТИВНОСТ ИСТОРИНА СИТЕ ТРЕТМАН. Ефективност на маснотии што ги опфаќа сите видови на разговори Ефективност на маснотии што ги опфаќа сите видови на разговори НАЦИОНАЛНО ДОДЕЛУВАЕ НИКОГАШ ПРИДОБИ НА КОНВЕРЗАЦИИТЕ НАЦИОНАЛНО ДОДЕЛУВАЕ ПОВЕ CAЕ ПОВЕUSЕ НЕКОИ КОНТРОВЕРИЈА. НЕКОИ ПОЗИЦИ НАЦИОНАЛНО ВЕЕ ПРЕДИЗВИКУВА НЕКОИ ДОГОВОР. НЕКОИ ПОСЕТНИЦИ ОВОДНО СВЕТУВАЕ СЕ ОГЛАСУВА КОНТРОВЕРИЈА. НЕКОИ ПОСЕТНИЦИ ОВОД ЛИНИРА AЕ СЕ ОБВРЗУВААТ ДЕКО СВЕЕ МОЕ ДА ГО СМЕЕТЕ МИСЛИ ОВОЗНОСТА НА СВЕТЛИЦИТЕ СЕ ОБВРЗУВААТ ДЕКА ГО СМЕЕТЕ СМЕЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ СМЕЕ ДЕЛИТЕ ДА СЕ СМЕАТ ХРАНА ИЛИ БЕЗ ДАЛИ ТОА СВЕТЕ МОЕТЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ СМЕЕ СМЕСКА храна, или да пушите преку маска од О'КЛОК. COЕ БЕГАРИ ПОДНЕСУВАЈТЕ храна или пушете преку маска од О'КЛОК. ДВЕЕТО ILLЕ НЕ ГО ФИЛТИРА КОРОНАВИРУС Маска О'КЛОК. СОВЕТНИКОТ НЕ СЕ РАБОТИ ФОРДАНСКИОТ СУД НА КОРОНАВИРУС НЕ ФИЛТЕРАТЕ ФРИДЕМСКИОТ СУД ЗА КОРОНАВИРУС РАЗГОВОРИ ОД НАШИОТ РАБОТЕН ИНДЕКС И ПРИЈАТЕЛ СО ФРИЕДМАН RЕ ПРЕКУ НАШИОТ РАБОТЕН ИНДЕКС И WEЕ ELLЕ ГО РЕГУРИРАМЕ ДА СЕ ПРЕКУ ВАШИОТ ВИДОВЕН ИНДЕКС И ДА СЕ РЕГУРИРАМЕ ДАЛИ ДЕКОЈ ПОВТОРНИОТ СЕ ЛАALИ ЛОКАЛЕН ИСКУД Tе ви кажеме ДОДЕЛУВА THЕ КАКО КАПАЦИТЕ СЕ ЛЕСНИ ЛОКАЛЕН ИСКУСТВО ЗЕМЈУВАЈТЕ ЗОШТО И КАКО ДА ЗНАЕШ КАКО ПОГЛАВЈЕ Е ЛАСНА ЛОКАЛНА ИСКУСТВА ПОСТОИ ЗОШТО И ЗАДОЛ USУВА КАКО ДА СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ МАСКОТО МАСКИ ПОСТОИТЕ ЗОШТО И КАКО ДА ЗНАЕШ КАКО ДА СЕ ДОБИРАТЕ ВАШИОТ МАСКИ, НАЈДОВИ ЕФИКАСНО. ДА ГО ПРАВИЕТЕ ВАШИОТ МАСКИ, НАЈВЕСНО Ефикасно. >> ПРАВЕТЕ СЕГА ТОА ИМА ПОВТОРНО Ефективно. >> ПРАВЕТЕ СЕГА, КАКО СЕ МОНИ МНОГУ опции за маски кои се заштитени >> ПРАВЕТЕ СЕГА, КАКО СЕ ДОГОВОРНИ ИЗБОРИ ЗА МАСКИ ОД ЗАШТИТНИ ПРОТИВ ПРОВЕД-19-МОЕ ОБВРСКИ ЗА МАСКИ ОД ЗАШТИТНИТЕ ПРОТИВ ПОВЕЕ-19 ДА МОЕ ДА ГО ПОГЛАСАТЕ, ПОСЕБНО ПРОТИВ ПОВЕЕ-19 ДА СЕ МОЕ ДА ГО ПОВЕЕ, ПОСЕБНО КОГА СЕ СЛУЧУВАТЕ ЛУЕ БИДЕТЕ ПОВЕЕ, ПОСЕБНО КОГА СЕ Слушате ЛУ SЕ, САКАТЕ ДА НЕ РАБОТИТЕ СИТЕ. ИМА КОГА СЕ Слушате луѓе, велите дека НЕ ​​РАБОТЕТЕ СИТЕ. ОВИЕ БЕГААТ ПОВТОРНИ КАКО ЗОШТО ПОСТОИ НЕ РАБОТИ СИТЕ. НИКОГАШ МНОГУ ПОВТОРНИ КАКО ЗОШТО СЕ РАБОТНИ МАСКИ НЕ РАБОТА. МНОГУ КАНИМИ КАКО ЗОШТО СЕКОЈНИ МАСКИ НЕ РАБОТНО. ЕДНА ОД НИВЕТЕ ПОВЕЕ МАСКИ НЕ РАБОТА. ЕДНА ОДГОВЕНА СЕКОГАШНА ОВОЛНИЦА ВЕЕ ДА СЕ МОЕТЕ ДА СЕ МОЕ ЕДНА ОДГОВЕТЕ СЕКОГАШНО ВКЛУЧУВАЕ ВЕЛИКОТ ДА СЕ МОЕТЕ ДАКО МОЕТЕ ДА ГИ УМЕТНИ ОДДОРИТЕ КОИ СТЕ ОД ONLINE Вели, МОЕ МОЕ МОELLЕ ДА СМЕТНИ ДОДЕЛИ, КОИ ДА СЕ ОД МАСКО. ВИРУСОТ МОЕ ДА ГО ИСТО ПОВЕ THЕ КОИ СТЕ ОД МАСКО. ВИРУСОТ МОЕ ДА ГО ДОБИ. ПОВЕЕМЕ НИЗ НАШИОТ КАСАТ Маска. ВИРУСОТ МОЕ ДА ГО ДОБИ. ПОВЕЕМЕ НИЕ НАШИОТ КАСАТ ВРВЕН ИНДЕКС. ДО. ПОВЕЕМЕ НИЕ НАШИОТ КАСАТ ВРВЕН ИНДЕКС. Експерти велат, дека е лажен и Индекс на доверба. Експерти велат, што е лажен и причина мора да се направи со Експерти велат, дека е лажен, а причина мора да се направи со големина на партиција. ОВИЕ СЕ. ПРИРАЧНИКОТ МОЕ ДА СЕ РАБОТИ СО ГОЛЕМО ГОЛЕМИНА. ОВИЕ СЕ. >> ИСКУСНО МАЛО ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКА. ОВИЕ СЕ. >> Екстремно ситни молекули, исто така, на ДВД-19 >> Екстремно ситни молекули, исто така, вирусот „КОВИД-19“ е микроскопски МОЛУКИ АЛТУГУ ВИРУСОТ СО КВИД-19 Е МИКРОСКОПСКИ МИКРООРГАНИЗАМ ВИРУС Е МИКРОСКОПСКИ МИКРООРГАНИЗАМ Сè уште е многу повеќе компјутерски комплекс МИКРООРГАНИЗАМ ДА СЕ СМЕ МНОГУ ПОВЕЕ ПОВЕЕ КОМПЛЕКСКО ДО МОЛЕКТИТЕ ТОА СО СО ПОПОЛНУВАЕ МНОГУ ПОВЕЕ ПОВЕЕ Комплекс ОД МОЛЕКУЛИТЕ ТОА СО ПРЕДВИДУВАЕ НА ГЛАСОВИТЕ ДА БИДЕ МАА, НЕМА МОЛЕКУЛИ ТОА СО СЕКОГАШНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ ДА БИДАТ МАЕ, НЕМА ДА ГО ПОСТОИ ДА СЕ МОЕТЕ Гласачите треба да бидат мириси, НЕМА НАЧИН ДА СЕ МОЕТЕ ДА СЕ ПРОВЕДИТЕ ОД ДОГОВОР ОД ВАА НАЧИН ДА СЕ МОЕТЕ ПРЕДВИДИТЕ ОД ОД ДОГОВОР ОД ВАШАТА БРОША. ДОДЕЛ ОД ДОААТ ВО ВАШАТА БРОША. ДА СЕ ПРОДАВА НЕМА маска е докажано ВАШЕТЕ БЕШЕ. ДА СЕ ПРОДАВНИ НЕМА МАСКО ДА СЕ ОДБИРАТЕ ДА ГИ ОБИЕ ВИРУСОТ ОД 100% ОД СЕ ДА СЕ ПРОДАВНИТЕ МАСКИТЕ ДА СЕ ОДБИРАТЕТЕ ВИРУС ОД 100% од ВРЕМЕ. ПО ДОКТОР ФРД ДА ГИ ОБИЕ ВИРУСОТ ОД 100% од ВРЕМЕ. ПО ДОКТОР СРПА КАМПБЕЛ СО ТЕ ЗДРАВЈЕ САН ВРЕМЕТО. ПО ДОКТОР ФРИ КАМПБЕЛ СО ЗДРАВЈЕ САН АНТОНИО вели дека како ги користите КАМПБЕЛ СО ТИ ЈА ЗДРАВЈЕ САН АНТОНИО вели дека КАКО УПОТРЕБА МАСКОТО Е ВАНА СЕКОЈ МАСКО СО АНТОНИО вели дека КАКО УПОТРЕБА МАСКОТО Е ВАНА СЕКОЈ МАСКО СО ПОГОЛЕМА ОД 2 ЛЕСЕРИ МАСКИТЕ Е ВАНА СЕКОЈ МАСКО СО ПОГОЛЕМА ОД 2 ЛЕ ISЕРИ САМА ДА ГИ ОБИДИТЕ ШАНСИТЕ ПОБЕДНИОТ ПРИ ДЕЛОВИ ЛЕТЕРИ САМА ДА ГИ ПОМОЛНУВА ШАРТИТЕ НА Трансмисија. СЕ ОДБАВА ДА СЕ ПОМОЛНУВА шансата за пренесување. >> СОВИД-19. Најмалку од. НА ПРЕВОД. >> СОВИД-19. Најмалку од. >> ПОВЕЕ БЕЗ ОВОЈ ПАТКОН >> СОВИД-19. Најмалку од. >> ПОВЕЕ БЕЛО ОВОЈ ДЕЦА МАСКИ ПАТТОН >> ПОВЕЕ МНОГУ ОВИ ОВОЈ МАСКИ ЗА ПАТТОВОТ КУПУВАТЕ, КАКО ДА ИМАТ џеб одвнатре КОГА ВАС МАСКИ ВИ ГУБИТЕ, ВИД ВЕЕ PЕБЕКОТ ДАКО МОЕ ДА СЕ ВИДНЕТЕ БАНШ НА РАЗЛИЧНИ Купете го џебот ВНАТРЕ ДАКО МОЕ ДА ВИ ГО ВИДЕТЕ БАНШ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ФИЛТЕР. МОЕ да вметнете грозд на различни типови на филтер. ЕДНА МАТЕРИЈАЛ ТОА ДОКТОР ВИДОВИ НА ФИЛТЕР. ЕДНА МАТЕРИЈАЛ КАКО ДЕКТОРСКО КАМПБЕЛ ГО ПОВЕЕ РАБОТИТЕ ЕДНА МАТЕРИЈАЛ КАКО ДОКТОРНИОТ КАМПБЕЛ ПОВЕЕ РАБОТИ НА НАЈДОБРИОТ, МОЕ МОЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИ. КАМПБЕЛ ПОВЕЕ РАБОТНИТЕ НАЈДОБРИОТ, МОЕТЕ МОЕТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ. СЕ МОЕ ВРЕМЕ ДА ГО ВИДЕМЕ НЕКОИ НАЈДОБРИ, МОAYЕ МОЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ. СЕ МОНО ВРЕМЕ ДА СЕ СМЕТЕ НЕКОИ СТАРИ EЕНА НА ЈАВНОТО ДА СЕ МОЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАГРАДИ НЕКОИ СТАРИ ЕНА ЈАВНОТО ПРАШАKЕ ДА НЕ СЕ УПОТРЕБУВА И 95 МАСКИ СТАРИ EЕНИ ЈАВНОТО ПРАШАА НЕ СЕ КОРИСТИТЕ И 95 маски така што може да се спасат ПРАШАЕ ДА НЕ КОРИСТИ И ДА 95 МАСКИ СО МОЕ ДА СЕ РАБОТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИ, СУД ТОА МОЕ ДА СЕ РАЗБИРАТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИ, СУД ФРИДЕМАН, КСАТ 12 ВЕСТИ. МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИ, КУРТНЕВ ФРИДЕМАН, КСАТ 12 ВЕСТИ. >> СЕРВИСКИОТ ШЕРИФФ НА КЕР ФРИДЕМ, КСАТ 12 ВЕСТИ. >> Канцеларијата на KERR COUNTY SHERIFF ИСПИТУВАINGЕ НА ТОДЕЛЕР >> Канцеларијата на KERR COUNTY SHERIFF ИСПИТУВАINGЕ НА ТОДЕЛЕР ОД ОД ВИДЕЛОТ. СЛУБЕН ВЕСНИК ИСПИТУВА AЕ НА ТОДЕЛЕР ОД ОД ВИДЕНДИТЕ. СО СОГЛЕДУВА TOЕТО НА ШЕРИФОТ, ОСНОВА ОД НЕДЕЛАТА СО СОГЛАСУВАЕ, 20-месечниот месец беше во канон или СО СОГЛЕДУВАЕТО, ДВЕТСКИОТ МЕСЕЧКИ ДЕЦА ВО КАНО ИЛИ КАЈАК НА РУДОТ ГУДАЛУПЕ. 20 МЕСЕЧНИ ПОСТАВИ ВО КАНО ИЛИ КАЈАК НА РУДОТ ГУДАЛУПЕ. КОГА ПОВТОРНО ДА СЕ РАБОТИ КАAKАК НА ГИАДАЛУПАТА РЕВЕР. КОГА ПОВЕЕ ДА ДЕЦА ДЕЦАТА ВО ВОДА ТОА КОГА ПОВТОРНО ДА СЕ РАБОТИ ДЕЦА ВО ВАERАТА ТОЕ ДЕЦА ДЕЦА ДЕЦА ВО ВОДА КОИ РАБОТЕ ДЕЦА НА ДЕЦАТА ДЕТСКОТО ТЕЛО СЕ РЕВИЗИРА ОД 6.30 ДА СЕ ДОБИВ ДЕЦАТА ЗА 6.30 ОД ВЕЕ ДЕЦА НЕ Е ИСТО ИСТОРИВИРАНА, НО НИЕ 6.30 ДЕКА ДЕКОВО ДЕКА НЕ Е ИДЕНТИФИДИРАНА, НО ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО РАБОТИМЕ НЕ СЕ ЕДИНДИФИДИРАНА, А НЕ СЕ ДА ГО ДОДЕМЕМЕ НЕ СМЕ ARИВОТ ETИВОТ ИВОТ, НЕ БЕШЕ ДА СЕ СЕКОЈ ДАЛИ НЕМА ДА СЕ ОДБИРААТ AИВО JАКЕТ, НЕ ЗБОСКА СЕКОЈ ДА СЕКОЈ МОНИ НАТВОРИ. >> НИВНИТЕ ИМИ И КОГА НИКОГАШ ГО УПОТРЕБА БЕЗ РОБОТНИОТ ПОВИК НА САМО НЕКОИ ПОВЕЕТЕ БЕЗ РОБОВЕН ПОВИК НА САМО НЕКОИ РАБОТНИ СЛУЧАИ ОД ПОСТОРНИОТ ПОВИК НА JИВОТОТ НЕКОИ РАЗВОЈНИ СЛУЧАИ ОД ПОСТОРНИОТ ДЕКАДЕ. >> 11 ГОДИНИ АГО ТИ ЛЕОНА ЧОВЕЧКО ПРАШАА ОБЕДИНЕТЕ ИМИ И КОГА АГО ТОА ЛЕОНА ЧОВЕК ПРАШАЕ ОД НЕГОВОРЕНИТЕ ИМИ И КОГА СЕ УБИЕ РЕШЕНИНИ НИВНИТЕ ИМИ И КОГА НЕКОГАШ МОЛЕМА ЕРИК МЕНДОЗА 2010 ГОДИНА РОЛ СИТЕ СВЕТЕ УПОТРЕБА ЕРИК МЕНДОЗА 2010 ГОДИШЕН РОЛЕН ПОВИК JOЕЈЕ СОТО 2017 САМО НЕКОИ ЕРИК МЕНДОЗА 2010 ГОДИШЕН РОЛЕН ПОВИК JOЕ СООТО 2017 ГОДИНА САМО НЕКОИ РАБОТНИ СЛУЧАИ ПОВИКЕТЕ JOЕ БИДЕТЕ СТО 2017 ГОДИНА НЕКОИ ОД НЕВЕТНИ СЛУЧАИ ПО ПОСЛЕДНИОТ ДЕКАДЕ СО ГРАДОТ ИЛИ НА НЕВОЛНИ СЛУЧАИ ОД ПОСЛЕДНИОТ ДЕКАДЕ СО ГРАДОТ ИЛИ ГРАДЕНИТЕ ПОТРЕБНИТЕ ПОСТОЈ ДЕКАДЕ СО ГРИНИТЕ ИЛИ СИТЕ ДА ГО ПОТРЕБНУВАМЕ БРОЈОТ НА ИНВЕСТИГАТОРИТЕ ВО СОДРИНИ НИЕ ПОТРЕБНИ ДА ГО ПОГЛАСУВАМЕ БРОЈОТ НА ИНВЕСТИГАТОРИТЕ ВО НАШИОТ ДИВИЗИЈА НА НАСОМ, БРОЈ НА ИНВЕСТИГАТОРИТЕ ВО НАШИОТ ДИВИЗИЈА НА НАШИОТ ХОМИЦИД, НИЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ПОСЕТУВАТЕ ОВА СОСТОЈБА. НАШИОТ ДИВИЗИЈА НА НАСОКИ, САМО ДА СЕ ПОСЕТЕТЕ ОВА СОСТОЈБА. >> И ГЛЕДАТЕ КАКО МОЕ ДА СЕ ДОБАВ Треба да ја посетите таа состојба. >> И ГЛЕДА КОГА МОЕ МОАТ ДА СЕ ДОБИТЕ ПОВЕЕ >> И ГЛЕДА КОГА МО GЕТЕ ДА СЕ ДОБИВУВАМЕ ПОВЕЕ ЧОВЕЧКО МО. ПОВЕЕ ЧОВЕКО МО. >> ЕРИН БРАROА ОД 2016 година РЕШЕНИЕ МОНА МОЕ. >> ЕРИН САКА ОД СОВРШЕН НОРКО СОН ААРОН за 2016 година >> ЕРИН ВОВЕДИ ОД ОТВОРЕН НОРКО СОН ААРОН од 2016 година беше убиен и убиен во седиштето НОРКО СИН ААРОН СИТЕ СВЕТЕ И УБИЕ ВО ПОСТАВНИОТ СЕДНИК НА ВОЗДОЛНИК ЗА ПАТ 2016 година УБЕДЕН ВО ПОСТОРНИОТ СЕДНИК НА ВЕХИКЛО ВО ВРЕМЕ НА РЕГИСТРИРАЕ НА РАГОВСКИОТ РЕГИСТРИРАЕ СО ПОВТОРНО ПОВЕЕ ВОЗДУХ ЗА ВРЕМЕ НА РАГОВСКИОТ ИНЦИДЕНТ ЗА 2016 ГОДИНА ДРУГО ДА СЕ ДА СЕ СЛУЧУВА СЕ ДА СЕ ПРИМАН РАГОВИНА ПОВТОРНО ОД ТОА ДРУГ ДА СЕ СЛУЧУВА ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ СПОРЕД СО ПОЛИЦИСКА НЕДЕЛА ДА СЕ ДА СЕ СЛУЧИ ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ОДБИРАТЕ СПОРЕД СО ПОЛИЦИСКА НЕДЕЛАТА ДА СЕ СО РАБОТА СО ПОЛИЦИСКА НЕДЕЛА ДА СЕ СМЕАТ ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ ОСНОВИ. Зборувајќи за мене. >> ЕД МО MЕТО МОDЕТО СЕ ПРОДАВА До мене >> ЕДНО МО MINЕ МИН ГО ПОДВИДА СИТЕ ОСНОВИ НА РАБИТНИТЕ ГРИЦИ >> ЕД МОЕ МИНОВ МОЕ ДА СИТЕ СИТЕ ЛИЦА НА РАББИТ МИЦИ И КОМУНИКАЦИЈА. СИТЕ СИТЕ НА РАББИТНИТЕ МИСИ И КОМУНИКАЦИЈА. ЛИТЕЛ И СИТЕ ГОДИНИ И КОМУНИКАЦИЈА. ЛИТЕЛ И СЕКОГОДИШТЕ ОД ДОЛГОВИЧКИ НАЧИН ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ ЛИТЕЛ И СЕКОГОДИШТЕ ОД ДОЛГОВИЧКИ ПАТ ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ ТИЕ САКАТЕ ПОВЕЕ ПОЛИТИКА ДОЛИЧНИ НАЧИН ЗА НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ ТИ ЈА РАБОТЕ ПОЛИЦИСКИ ТРГОВИ ДА БИДЕТЕ ЕМПАТЕТИЧКО ОПИС НА ГОЛЕМОТ НЕ ГО ПОВЕЕ ПОЛИЦИСКИОТ ПАРТИ ДА БИДЕТЕ ЕМПАТЕТСКИ ОПИС НА ОГЛАСНИТЕ СЛУБИ СО ПОВЕЕ ЕМПАТЕТИЧКО ОПИС НА ГОЛЕМИТЕ СЛУASБИ СО СЛУБЕНИ СЛУБИ СО ОВИЕ КОИ НЕ МОАТ. СЛУБЕН ВЕДНИЦИ, НО БИЗ ОВИЕ КОИ НЕ МОАТ. >> СВЕТНОСИВНОСТ НА ГОЛЕМИТЕ НАЈДОВНИ КОГА СЕ ЗНАЕ. >> ОБУКИ ОБУКИ ОБУКУВАITЕ НА СЕНЗИТИВНОСТ САМО ПРЕСУДА НА >> ОБУКИ ОБУКИ ОБУКУВАENSЕ НА СЕНЗИТИВНОСТ САМО ПОСТАВУВАЕ НА СЕМЕЈСТВАТЕ ЗНАЕТЕ КАКО БИДЕ ИД ОБУЧУВА JЕ ДА СЕ ОСТАВУВААТ СО СОВЕТНИЦИТЕ ЗНАЕТЕ КАКО ИД БИДЕ ДА РАБОТИ НА СВОЈОТ КЛУЧИ СЕМЕЈНИЦИТЕ ЗНАЕТЕ КАКО ИД БИДЕ ДА РАБОТИ НА СВОЈОТ КЛУЧНИ СЕ СЛУЧУВААТ ТОА ДА СЕ ГРИАТ РАБОТА НА НИВНИОТ КЛУЧНИ ТЕКОТ ТОА ДА ГО ГОДИРАТЕ ДА СЕ ПОМОГНЕТЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДА СЕ СЛУЧАТ ДА ГО ГОДИРАТЕ ДА СЕ ПОМОГАТ ДА СЕ СЛЕДАТ ДА СЕ ДА СЕ СМЕТЕ СВЕТСКИ Следен буџет. САМЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СВЕТСКИ Следен буџет. Вклучува повеќе дома Следен буџет. ВКЛУЧУВА НА ПОВЕЕ ДЕТЕКТИВИ ЗА УСЛОВИ ДА СЕ РАБОТЕ ПОВЕЕ ВРЕМЕ >> ВКЛУЧУВА НА ПОВЕЕ ДЕТЕКТИВИ НА ДОМАЛНИТЕ ДА СЕ РАБОТЕ ПОВЕЕ ВРЕМЕ НА НЕВЕРОЈАТНИ СЛУЧАЦИ ОВИЕ ЛУЕ ДЕТЕКТИВИ ДА СЕ РАБОТИТЕ ПОВЕЕ ВРЕМЕ НА НЕВРШЕНИ СЛУЧАИ ОВАА ЛУЕТЕ ГИ ГИ ОБЈАВИТЕ LOУБОВИ И нив НА НЕВОЛНИ СЛУЧАЦИ ОВИЕ ЛУЕ ПОГОЛЕМАТ САМО LOУБОВИ И НЕМА ДА СЕ ПРАВДА САМО ДА ГО НАПРАВИМЕ САМО LOУБОВИ И НЕМА ДА ГО ПРАВДА ДА НЕМА ДОГОВОР. НЕ САМО ПРАВДА, НЕМА ОДГОВОРИ. И НЕ ЗНАЕШ КОГА ОДГОВОРНИ НА. И НЕ ЗНАЕТЕ КОГА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДАМАТ ТОА >> И НЕ ЗНАЕТЕ КАКО ДА СЕ ДА ЈА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВАТЕ ANеси ДЕГОЛЛАДО КСАТ СЕ СЕ ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ОДГОВОРИТЕ Jеси ДЕГОЛЛАДО КСАТ 12 ВЕСТИ. >> ВИДЕТЕ ПОГЛЕДНЕТЕ ПО ПРАВНИТЕ НА ПАТНИЦИТЕ СЕГА ОВА Е ВАША ВРЕМЕ ЗАШТИТА НА Трафик ПРАВЕТЕ СЕГА ОВА Е ВАШ ТОА ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ СООБРААЈ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ПРОДОЛУВА НА ПОВЕЕ 410, И КРОСРОВИ ЗАШТИТЕТЕ СООБРААЈ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ПРОДОЛУВАЕ НА ПОВЕ 4Е 410, И РАБОТНИ КРУROИВНИ ПОБЕДНИК КАКО МОЕ ДА ГИ ГЛЕДАТ ВО НА OOИВОТ 410, И РАБОТНИЦИ ПРОБЕРИ КАКО МОЕ ДА ГО ГО ГЛЕДАТТЕ СЕ ПРАВНА РАМКА страна на ТВИТЕ ЕКРАН РАБОТИТЕ ДАКО МОЕ ДА ГИ ГИ ОДИРАЈТЕ ДО ПРАВНИОТ РАСПОДЕЛНИК СО ВАШИОТ СЦЕДНИКОТ ОБЕДИ ЛИЦА НА ГОЛЕМИ ПРАВНА РАБОТНА страна на ВАШИОТ СКИНЕТЕ ОД ЛИЦЕ НА ГОЛЕМИТЕ ГО КОИ СЕ СЛУБИ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТНО НЕКОЈ ОВОЈ ЛИТЕЛ ГОЛЕМ НА КОИ АПЕРИ ДА БИДАТ ДОСТАПНО НЕКОЈ СЕРВИ НА СОДРИНИТЕ ДА БИДЕТЕ ДОСТАВНИК НЕКОГАШ СВЕТ НА ПОВРШИНИ ПОТВРДА ДА СЕ ПОВЕЕ СВЕТ НА ПОВРШИНИ ОД ПОВЕЕ НА 10-ти за 10-ти и КРОСРОАДИ ОВА ПОВЕЕ ОВИЕ ПОТВРД НА 10-ти за 10-ти и КРОСРОАДИ ОВА ВЕЕ. 10'С ЗА 10 И КРОСТОРИ ОВА ВЕЕ. ИВОТ ОДГОВОРИТЕ. >> МНОГУ КЛУДИ ГРИ И ЛЕСНИ Адам. >> МНОГУ КЛУДИ ГРИ И ЛЕСНИ Адам. >> ГО ЛАККИЛИ, Прашината ОВОЈ АДАМ. >> ГО ЛАККИЛИ, НИШТО НЕ МОЕ ДА ВИСТИНСКИ ФАКТОР ВО НАШИОТ НЕ Е ВИСТИНСКИ ФАКТОР ВО НАШИОТ СКОПЈЕ ДЕНЕС. ОВОЈ ДОБРО ДА СЕ МОИМЕ ТОА КЛУДИ кои се СКОИ ДЕНЕС. ОВОЈ ДОБРИ МОЕ ДА СМЕТЕ ТОА КЛУДИ кои се филтрираат надвор што е сончева светлина и ДАМА ТОА КЛУДОВИ, кои се филтрираат надвор, бидејќи сончање и часовници се прилично ФИЛТЕРУВАATЕ ОД КАКО СОНЦЕВНИК И КЛУЧНИТЕ СЕ ДОБИВНО РЕЛЕНТЕЛНО ОВАА ПОВЕЕ КЛУДОВИТЕ СЕ ДОБИВНО РЕЛЕНТЕЛНО ОВОЈ ПОСЛЕДНИК ЗА ЗАГРУУВА TЕ 3 ДЕНА НА ДВЕЕ ДЕН СЕГА КАКО 8 ДЕСЕЦИ НА АОН ЗА СИТЕ ПОДНЕСУВААТ ПОДГОТОВКА ЗА ОВОЈ ВРЕМЕ ГОДИНА НА 6 62.0, ОВДЕ ПОДВИДЕТЕ ПОДГОТОВКИ ПОВЕЕ СО ОВОЈ ВРЕМЕ ГОДИНА НА 6 62.0, ОВДЕ ВАШАТА ГОЛЕМА СТРАНА. ВРЕМЕ НА ГОДИНАТА НА 6 62.0, ОВДЕ ВАШИОТ РАБОТЕН САМО. ДВЕЕТО НЕ ДОСТАВА ДЕНЕС ВАШИОТ РАБОТЕН ЗДРАВЈЕ. ПРАВЕЕ НЕ ДОСТАВУВА ДЕНЕСОТ МОДЕРАТИВЕН МОДЕРАТИВЕН СВЕТСКИ ЛЕСНИ ГРАС ПРАВЕ NOTЕ НЕ СЕ ДОСТАВУВА ДЕНЕСОТ МОДЕРАТИВЕН СВЕТСКО ПОГЛАСНО СВЕТСКО ГРУС НА СЛЕДОТ КРАЈ. МОДЕРАТЕ МОДЕРАТИ СВЕТСКО СВЕТСКО ГРАС НА СЛЕДОТ КРАЈ. ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА 91 ДЕГРЕИ. НА СЛЕДОТ КРАЈ. ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА 91 ДЕГРЕИ. АКТУЕЛНО 2 ДЕГОВИ ПОВЕЕ ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА 91 ДЕГРЕИ. Тоа е АКТУАЛНО 2 ДЕГОВИ ДОДЕЛНА ПРОДАБА. НО ОВДЕ ОВИЕТО Тоа е АКТУАЛНО 2 ДЕГОВИ ДОДЕЛНА ПРОДАБА. НО ОВДЕ ГО ОВИЕ СЕ НАШИОТ ДОДЕЛУВАЕ СЕКОГАШ од 79 ТОА ПРОДАБА. НО ОВДЕ СЕ ОВИЕ СЕ НАШИОТ ДОДЕЛУВАЕ НА САМО 79 ОД АКТУАЛНО го врзуваа рекордот за НАШИОТ ПОВЕЕ НА 79 ОД АКТУЕЛНО РЕКРИД ЗА РАБОТИ НА НИВНИ ТЕМПЕРАТУРА АКТУЕЛНО ПРИСТАПУВА РЕКОРД ЗА НЕВЕЕ НА САД САМО ТЕМПЕРАТУРА ЗА ДЕН. ОВДЕ Нив ARЕ ЈА ПОТВРДУВААТ САМО ТЕМПЕРАТУРА ЗА ДЕН. ОВДЕ Е ПОГЛЕД НА ОВОЈ ДВЕ ПОВЕ CLЕ ЗА ДЕНОТ. ОВДЕ Е ПОГЛЕД НА ТОА КОЛО ДВЕ CLЕ ПОВЕЕ ОД ОД ЈУЕТО ПРЕГЛЕД НА ОВОЈ ДВЕЕ ПОВЕЕ СЕ ДВЕЕ ОД ЈАЈОТ НА ЈАГОВИКОТ ОВИЕ СЕКОЈ ДЕКА ДВЕЕТО ОД ЈАЈОТО ЈА ПОДНЕСУВА НЕКОИ АКТИВНОСТ НА ШАВЕРИТЕ ВО МЕКСИКО И ЕВЕН ВАЛ ОВИЕ СЕКОИ НЕКОИ АКТИВНОСТ НА ШАВЕРИТЕ ВО МЕКСИКО И ЕВЕН ВЕР ВЕРДЕЧКА СТРАНА АКТИВНОСТ ВО МЕКСИКО И ЕВЕН ВАЛ ВЕРДЕ ДР COАВСКИ ЈАЗИК САМО ГОЛЕМА А ВЕРДЕ ЗЕМЈОТ ЈАЗИК САМО ГО КЛИПИРА КУПЕЛ НА ЧАСОВИ ОД ОВАА ЈАЗИК ЕДНО ДА СЕ КЛИПИРА КУПЕЛ НА ЧАСОВИ ОД ОД ДОГОВОРНОТО КОЈ СЕ СЕ ПРИМЕНА КУПЛО НА ЧАСОВИ ОД ОД ОД ДОПОЛНУВАЕТО КОИ СЕ СЕ СЕ ПОДНЕСУВА ДЕЛ ВЕРДЕЧКА СИТЕ И СИТЕ ДОПОЛНИКОТ КОЈ СЕ СИ СИ ПОДНЕСУВА ОД ВРЕД ВЕРДЕЧКИТЕ СИТЕ И СИТЕ АКТИВНОСТ што ГИ ГИ Гледаш ОВДЕ ЗАПАД ВАТ ВЕРДЕ ГРАДЕ ANDЕ И СИТЕ АКТИВНОСТ ДА ГИ ГО ОВДЕ ОВДЕ ЗАПАД НА ДЕЛ РИО ОГЛАС ПАС АКТИВНОСТА КОГА ГИ ЈА ОВДЕ ОВДЕ ЗАЕДНИК НА ДЕЛ РИО ОГЛАС ДОСТАВИТЕ ПОГОЛЕМО НЕМА СЕ МОНО НА ДЕЛ РИО ОГЛАС ДОСТАВИ СЕ ЕДНОГЛАСНО ДА ГО ПРАВИМЕ ДО ГОДИНАТА. СИТЕ ПРАВНИ ТЕМПЕРАТУРИ СЕ МОНО ДА СЕ СМЕТЕ ДО ГРАНИЦА. СИТЕ ПРАВНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАВО СЕГА КОМПОНИ 85 или 86 ВО Границата. СИТЕ ПРАВНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАВО СЕГА КОМПОРИ 85 или 86 ВО Кањонското Езеро ПРАВЕТЕ СЕГА КОМПОРИИ 85 ИЛИ 86 КАНИОН Езеро 90 ВО ФЛОРЕШИВ 90 ВО Канионското езеро 90 ВО ФЛОРЕШИВ 90 ВО КАСТРОВЕЛ НА 85 РИО МЕДИНА, 90 ВО ФЛОРЕШИВ 90 ВО КАСТРОВЕЛ И 85 РИО МЕДИНА, Официјално на АВТОРОТ ВО КАСТРОВИЛ Е 85 РИО МЕДИНА, ОФИЦИЈАЛНО НА АВТОРОТ ВО ГРАДОТ НА 89 ALLЕ СЕ ОДГОВОРИ Службено на аеродромот во градот 89, ќе падне преку 80-тиот ОВОЈ НАСТАН. НАСЕЛАТ ПАТОТ НА 89-ти ќе падне преку 80-тиот ОВОЈ ВЕЧЕР. СОСТОЈБА ВО УВЕТНИОТ ДОМАА 80-то ОВОЈ ВЕЧЕР. СОДРИНА ВО УТЕРНИОТ 70-ти УТРЕ. ОД СВЕТСКО МУГGИ ОД ОВДЕ ВО УПРАВУВАЕТО НА УТЕРИОТ 70-ти МОН. СТИЧНИ МУГИ ОД ОВИЕ НА КУРСОТ И ОБРАБОТУВАЕ Утрово. СТЕГНО МУГИ ОД ОВИЕ НА КУРСОТ И ОСНОВУВА MЕ НА МОLYНО КЛУВО. ТЕМПЕРАТУРИ НА КУРСОТ И ОСНОВУВА MЕ НА МОOSTНИТЕ КЛУДИ. ТЕМПЕРАТУРИТЕ BEЕ БЕЗ РЕЗИРАЕ ВО ДЕНОВИТЕ МОLYНО КЛУДИ. ТЕМПЕРАТУРИТЕ BEЕ БИДАТ ПОГЛАВЈЕ ВО ДЕНОВИТЕ HEЕ ГО ОБВРСАТ ГОДИШНОТО УТРЕ BEЕ БИДЕ ПОГЛАВЈЕ ВО ДЕНОВИТЕ ГОДИШНОТО УТРЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА ВО СРЕДНО 90-ти ОДГОВОРНОТО УТРЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА ВО СЛЕДНИТЕ 90-ти 95 ЗА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА ВО СЛЕДНАТА 90-ти 95 ЗА ГОЛЕМАТА ТЕМПЕРАТУРА НЕКОИ ПОВТОРНИ КЛУВИ кои водат до 95 ЗА ВИСОКОТО ТЕМПЕРАТУРА НЕКОИ ПОВЕЕ КЛУДИ кои водат до НЕКОЈ ДЕЦЕНТ ПОСЛЕДНА СОНЦЕНА. НЕКОИ ПОВТОРНИ КЛУВИ кои водат до НЕКОЈ ДЕЦЕНТ ПОСЛЕДНА СОНЦЕНА. НО АФРИКАНСКИОТ ПРАВЕТЕ ТОА ЕКСТРА НЕКОЈ ДЕЦЕНТЕН ПОВЕTЕ СОНЦЕВНА. НО АФРИКАНСКИОТ ПРАВЕТЕ ТОА ЕКСТРА НО АФРИЧКОТ ПРАВЕТЕ ДА СЕ ЕКСТРА >> НЕЛСОН Волф сам сам >> НЕЛСОН ВОЛФК САМО СО ДОКТОР АНИТА Курјанка ОД МЕТОРОХЕЛТАТ НА САН АНТОНИО И ОВАА ДЕКТОР АНИТА КУРИЈАН ОД МЕТОРОХАЛТЕТ НА САН АНТОНИО И ОВА Е ИЛИ ДОСТАВ-19 Ажурирање за МЕТОРОХЕЛТАТ НА АНТОНИО И ОВОЈ Е ИЛИ ДОГОВОР-19 Ажурирање за САН Е ИЛИ ДОГОВОР-19 ПОДНЕСУВА ЗА СОСТОЈБАТА САН АНТОНИО. ОДГОВОРИТЕ ЗАЕДНИЦАТА САН АНТОНИО. ОД ВИДЕЛНАТА САМО LИВО ДОБИВИ А АНТОНИО ЗАЕДНИЦА. ПОД НЕДЕЛАТА ВИД ВЕДНАШ, ДОБОВИ ДОБИВИ БЕЗБЕДНО ИМЕРГЕНЦИЈА АЛЕРТ ОД НЕДЕЛАТА ВЕ LЕ ПОДОБРИСОВИТЕ ЈА БИДЕТЕ СВЕТСКО ЕМЕРГЕНЦИЈА АЛЕРТ ОД ГРАДОТ НА САН АНТОНИО НА ВАС БЕЗБЕДНО ИМЕРГЕНЦИЈА АЛЕРТ ОД ГРАДОТ НА САН АНТОНИО НА ВАШИОТ ТЕЛЕВЕН ТЕЛЕФОН. ГРАДОТ НА САН АНТОНИО НА ВАШИОТ ТЕЛЕТЕН ТЕЛЕФОН. >> Неограничено што значи ТЕЛЕФОНСКА ТЕЛЕФОН. >> Неограничено што значи дека сме многу искусни >> НЕВЕДНО ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ИСКУДУВАМЕ ЕКОНТОНСКО ИСПИТУВА INЕ ВО САМО ДА СЕ ИСКУСТВУВАМЕ ЕКОНОМСКИ ИЗВЕШТАЈ ВО СВЕТ-19 СЛУЧАИ ВО НАШИТЕ ЗАЕДНИЦА ЕКОНТОНСКО ИЗВРШУВА INЕ ВО СОВЕТНИЦИ-19 СЛУЧАИ НА НАШАТА ЗАЕДНИЦА ВО ВНИМАНИЕТО ТОА ПОТРЕБНО ПОВЕЕ-19 СЛУЧАЈ НА НАШАТА ЗАЕДНИЦА ВО ВАНОСТА ОД ОВОЈ ПОТРЕБНО ДА СЕ ПОГЛАСНО, ИМА САМО САМО ВО ВНИМАНИЕТО ТОА НИЕ ОБЕЗБЕДНО е НЕГОВОРНО КАКО СЕ МОЕТЕ ЗАПОМНЕТЕ ОД ПРЕГОВОРНИ ДРУГИ ИСТО ДОГОВОРНО КАКО СЕ МОЕ ДА СЕ ЗАПОМНЕТЕ ОД ПРЕГОВОРНИ КРУКИ И ДА СЕ ДА СЕ ДОСТАВНИ ВЕДНИК. WEЕ ОД ПРЕДВОДНИ КРУПИИ ДА СЕКОЈ ДЕН НАСЕЛА. VERЕ ГО ПОВЕЕМЕ НЕКОИ КЛУЧНИ ТЕМА НАБАВИ, СЕКОЈ ВЕДНИЧКО ВЕЕ. COЕ ГО ПОВЕЕМЕ НЕКОИ КЛУЧНИ ТЕМА НАСТАНИ, ПРОГРЕС И ПОВЕЕТЕ НЕКОИ КЛУЧНИ ТЕМА НАСТАНИ, ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОГРЕС И ПРЕДУПРЕДУВА WЕ ОВИЕ Индикатори за прогрес и предупредување што се локални службени лица за јавно здравје ПРЕДУПРЕДУВАЕ ИНДИКАТОРИ КОИ СЕ ЛОКАЛНИ ОБВРСКИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, СЕ СЛУЧУВААТ ДО ДЕТЕРМИН КАДЕ СЛУБЕНИЕ НА ЛОКАЛНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ КАДЕ СМЕ ВО СУДОТ НА ОВОЈ СЕ СЛУЧУВАМЕ ДА ОДГОВОРИТЕ КАДЕ САМО ВО СУДОТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКА, САКА ДА ОДМЕ ДО НЕГО СМЕ ВО СУДОТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКО ДА СЕ ОДИМЕ ДО НЕГО ГРАФИКИ. ПРВИОТ ПАНДЕМИЧКО ДА СЕ ОДИМЕ ДО ГО ГРАФИКИ СЕГА. ПРВИТЕ ЕДНО ОВДЕ Е 2 недела како СЕ ГРАФИКИ СЕГА. ПРВИОТ ЕДНО ОВДЕ Е 2 недела како 2 недела ДЕКЛИНА. ПОСЛЕДНАТА НЕДЕЛА ОВДЕ Е 2 НЕДЕЛА КАКО ДЕКЛИНА НА 2 НЕДЕЛИ. ПОСЛЕДНА ВИДЕО НА НАЈДОБРИОТ Највисоки Дневни врвови 2 недела ДЕКЛИНА. НАЈДОБРИНАТА ВИДЕО НА НАДВОРЕШНИОТ Највисоки Дневни врвови беа 400 случаи, оваа недела ОДГОВОРНО НАЈДОБРИОТ ДВЕЕ ПРИКАЕ ОД 400 случаи, ОВАА НЕДЕЛА ДЕКА ЈА ПРИКОВ 700 случаи и во факт БЕЗ 400 СЛУЧАИ, ОВАА НЕДЕЛА КАКО ЈА ПРИМА 700 случаи и во факл ДА Врвот беше 700 случаи и во факт, ако се сеќаваме, ние моравме само еден АКО СЕ ЗАПОМНЕТЕ ДА СЕ ПОСТОИМЕ ЕДНО, ОД БЕЗ 800 ОД ПРОДОЛУВА RЕ ЗАПОМНЕТЕ ДА СЕ ПОСТОИМЕ ЕДНО ДЕКОВИТЕ СИТЕ 800 СО ПРОДОЛУВАМЕ ДА ДА ПРИМЕРУВАМЕ ВО СВЕТНАТА ДИРЕКЦИЈА ОВАА САМО 800 ПРОДОЛУВАМЕ ДА ДА ПРИВИМЕ ВО СЕКОГАШНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ОВОЈ Индикатор. ДА ДА ПРИМЕ ВО СВЕТНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ОВОЈ Индикатор. ВЕ МОЛИМЕ ОД ОД ДОМ КОГА КАКО СЕ НА ОВОЈ индикатор. ВЕ МОЛИМЕ ОД ДОМ ДОМА КОГА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ ПОТРЕБНО ДА ЈА ОТВОРИТЕ ВЕ МОЛИМЕ ДА ДОСТАНЕ ДОМ КОГА ДА СЕ СОБЕЕТЕ ДА СЕ ПОТРЕБНО ДА ЈА ОТВОРИТЕ ВАШАТА ДОМ ДА ОБИД 6 САМО ДА СЕ ПОТРЕБНО ДА ЈА ОТВОРИТЕ СВОЈОТ ДОМ ДА ГО ОБИДИТЕ 6 СВЕТСКО ПОСЕТУВАЕ ПО ДРУГИТЕ ДРУГИ И ВАШИОТ ДОМ ЧОВЕЕ 6 СВЕТСКО ПОДНЕСУВА BЕ ПО ДРУГИТЕ ДРУГИ И ОБИДЕТЕ ЛИЦА МАСКО И ПРИМАТ ВАС ПОСТАВУВА BЕ ПО ДРУГИТЕ ДРУГИ И СОВЕДЕТЕ МАСКО МАСКО И ПРИПОДНЕТЕ РАБОТНИТЕ РАБОТНИ РАБОТНИЦИ. СЕГА ДА СЕ КАТАКТИВНОСТ ЗА ИСПИТУВАЕ НАШИОТ КАПАЦИТЕТ ЗА СОБИРАЕ НА НЕКОИ СПЕЦИМЕНИ ДЕЛОВИТЕ Е СТИДНО ПОСТОИ ЗА СОБИРАЕ НА НЕКОИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВНО Е СТАНОСНО ПОДНЕСУВА ASЕ КАКО СЕ РАБОТЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ ДЕНЕЛИТЕ Е СТАНДИЛНО ПОДГОТОВКИ КАКО СЕ ПРИГОДУВАМЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ ДА ГО ИСПОЛНЕТ ДЕЛОВОТ ЗА КАКО СЕ ПРИГОДУВАМЕ ДА ЈА СПОДОБРУВАМЕ ПОДНЕСУВАЕТО НА ПОБАРУВАЕТО ЗА ПОВЕЕ ИСПИТНИ ДА ДА СЕ ПОСТОЕ ПОБЕРУВАЈТЕ ЗА ПОВЕЕ ИСПИТНИ ДА ДА ГО ПОСТОИМЕ НАШАТА ЦЕЛ НА 3,000 ТЕСТИ ДО ДЕН ПОВЕНИ ИСПИТНИ ДА ДА ГО ПОСТОЕМЕТЕ НАШАТА ЦЕЛ НА 3,000 ТЕСТИ ПО ДЕН СЕ РАБОТИМЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ НАШАТА ЦЕЛ НА 3.000 ДЕЛИ ПОД ДЕН СЕ РАБОТНИМЕ ДА СЕ ДОГОВОРУВАМЕ УЧИЛИШТЕТО СО ЗДРАВЈЕ САМО РАБОТНИМЕ ДА ГО ПОДГОТВУВАМ УЧИЛИШТЕТО, ПОСТОЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВА ВО УСЛОВИ НА ТЕКОВНИОТ РАЛИТЕТ УЧИЛИШТЕ ПОСТОЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВААТ ВО УСЛОВИ НА ТЕКОВНИОТ РЕАЛИТЕТ КОИ СЕ СМЕЕ СО ПОВЕЕ ВО УСЛОВИ НА ТЕКОВНИОТ РЕАЛИТЕТ КОИ СЕ СМЕЕ СО ПОВЕЕ НА НОВИ СЛУЧАИ. ТОА СЕ СМЕЕ СО ПОВЕЕ НА НОВИ СЛУЧАИ. ПАКО ДА СЕ СМЕЕТЕ, ПОТРЕБА А НА НОВИ СЛУЧАИ. ПАКО ДА СЕ СМЕЕТЕ, ПОТРЕБА СО ПОСЕТНИК-19 ПОСЕТА НА ПОВЕД-19 ПО ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИРАТЕ СО ПОВЕЕ СО ПОСЕТУВА -Е-19 ДОВЕР СО ПОВЕТ-19 ДОТ САН АНТОНИО ДОТ ГОВ ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ СО ЦВИД-19 ДОВЕР САН АНТОНИО ДОТ ГОВ ДА ГОДИМЕ ПОВЕЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДА ГО УПОТРЕБА ДАТ САН АНТОНИО ДОТ ДОГОВОР ДА ДОБИЕ ПОВЕЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДА СЕ ДА САМО САМО ЕКЦИНИ И ЗАПОМНЕТЕ ПОВЕЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДА САМО ДА САМО СПИСИРА ANDЕ И ЗАПОМНЕТЕ ИМАМЕ ИСПИТУВА SЕ СИТЕ СИТЕ СИТЕ ПОВЕЕ САМО СЦЕДНИЦА И ЗАПОМНЕТЕ ИМАМЕ ИСПИТУВАЕ НА СИТЕ СИТЕ ОД ГРАДОТ НА ЈАВНИТЕ СЕСТИ ЗА ИСПИТУВАЕ ДА СЕ ИСПИТУВАТЕ СИТЕ СИТЕ СИТЕ ОД ГРАДОТ, ЈАВНИТЕ СИТЕ НА ТЕСТИРАЕ СЕ СЛОБОДАТ ВО ТОА ПРОСТОРИ, ГРАДОТ СОСТОЈБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ИСПИТУВАЕ СЕ СЛОБОДАТ ВО ТОА ПРОЦЕНА, Особено КОГА СЕ СЕ ПОВЕЕ СЕ СЛОБОДАТ ВО ТОА ПРОСТОРИ, ОД ПОСЕБНО КАДЕ СЕ ПОГОЛЕМИ ПРИСТАП. И ОВОЈ СИТЕ ПРОТИВ ПОСЕБНО КАДЕ СЕ ПОГОЛЕМИ ПРИСТАП. И ОВИ СЕТИ СЕ ПРОТИВ ДА БАРАЕ ИМАЕ ПРИСТАП И ОВИ СЕТИ СЕ ПРОТИВ НЕ ДА БИДЕТЕ ОДНОСУВАЕ НЕ Е ДА БИДЕТЕ ОБЕЗБЕДУВАЕ ОСИГУРУВАЕ НЕ ДА БИДЕТЕ ПОДНЕСУВАЕ, НЕ ДА БИДЕТЕ ОБЕЗБЕДУВАЕ ОД ОСИГУРУВА DЕ НЕ ДА БИДЕТЕ НАРАЧКА НА ДОКТОР. НЕ ДОБИВЕТЕ ОСИГУРУВАЕ НЕ ДА БИДЕТЕ НАРАЧКА НА ДОКТОР. СЕГА ДА ГО КОНТАКТИРАТЕ СЛЕДЕЕ БАРАЕ НА НАДВОРЕШНИ РАБОТНИК. СЕГА ДА СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ СОГЛАСУВАМЕ СЛЕДЕЕ СО ПРОДОЛУВАМЕ ПОТРЕБА СО ПОВЕЕ СЛУЧАЈ СЕГА ДА ГО СОДРИНА СЛЕДЕЕ, ПРОДОЛУВАМЕ ДА ПОТРЕБНО ПОВЕЕ СЛУЧАНИ ИНВЕСТИГАТОРИ И КОНТАКТ ПРОДОЛИТЕ ПО ПОТРЕБНИ ПОВЕЕ СЛУЧАНИ ИНВЕСТИГАТОРИ И КОНТАКТИРАACЕ НА ТРАКЕРИТЕ КОНТАКТИРАТЕ ЛИЦЕРИ ИНВЕСТИГАТОРИТЕ И КОНТАКТИРАACЕТЕ ДРАВИТЕ КОНТАКТИРА TRЕ Трагачи се вработени и обучени да се сретнат ТРАКЕРИ КОНТАКТИРАТЕ Трагачите се вработени и обучени да ги исполнат барањата и толку што ни треба СЕ РАБОТЕНИ И ОБУЧЕНИ ДА ГО СПОДОБРУВАМАТ ПОДНЕСУВА ANDЕТО И СО ПОТРЕБНО СО ПОТРЕБА ДА ПОМОГАМ ДА СО ПРИМАР БАРАЕТО И ДА СЕ ПОТРЕБАМЕ ВАШАТА ПОМОШ ДА ГО ПРИБАВУВАМЕ ДА ГО ПОВИДАТЕТЕ ОВОЈ КОНТАКТ ВАШИОТ ПОМОШ ДА СПОРЕДИТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ОВИЕ КОНТАКТИРА INЕ ИНВЕСТИЦИИ. АКО ИЛИ ИЛИ КОМПЛЕТИТЕ ОВИЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОНТАКТ. АКО ИЛИ НЕКОЈ ДА ЗНАЕШТЕ Истражувања. АКО ИЛИ НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ИСПИТУВА ПОЗИТИВНА. ВЕ МОЛИМЕ ОДГОВОРЕТЕ НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ЈА ИСПИТУВА ПОЗИТИВНА. ВЕ МОЛИМЕ ОДГОВОРНО ПОВИК ОД ЈАВНА ЗДРАВЈЕ ИСПИТЕН ПОЗИТИВ. ВЕ МОЛИМАТ ОДГОВОР ОД ПОВИКОТ ОД ОБВРСКИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ПРИСТАП ДА СЕ ДОБИТЕ ПОВИК ОД ОБВРСКИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ПРИСТАП ДА СЕ ДОБИТЕ. Тоа е А 2, 1, 0, 2, 0, 7, ОФИЦИЈАЛНИТЕ СЕ ПРЕДВЕТНИ ДА СЕ ДОБИТЕ. Е, А 2, 1, 0, 2, 0, 7, БЕГА СЕГА СЕ НАД БОЛНИЦИ ЕДНА БЕГА А 2, 1, 0, 2, 0, 7, БЕГА СЕГА СЕ НАД БЕСПЛАТНИТЕ ОВАА БРОЈ СЕГА ПРЕД ДОБИТНИЦИ ОВА Е КАКО ИГРААТА ОВА Е КАКО НАЈГОЛЕМИОТ НАЈГОЛЕМИ НА ИГРАТА ЗА ВТОРА ВИДЕНА ВО Е КОГА НАЈГОЛЕМИОТ ПОГОЛЕМИ НА ИГРАAMEАТА ЗА ВТОРА ВИДЕНА ВО СЕГА СЕГА ВТОР БРОЈ НАЈДОБРА ДИРЕНА ЗА ВТОРА ВИДЕНА ВО СЕГА СЕДНИК БРОЈ НА БРОЈОТ НА ПОСИТИВНИТЕ ПАТИЕНТИ НА ПОВЕТНИЦИ СЕГА СЕКОЈ ВТОРО БРОЈ НА БРОЈОТ НА ПОСИТИВНИ ПАЦИЕНТИ НА КОВИД-19 ВО СВЕТСКО ПОДНЕСНИ ИСПОЛНУВА НА УИ НА ПОЗИТИВНИ ПАЦИЕНТИ НА КОВИД-19 СО ПОДНЕСУВА СО ПОДНЕСУВА СО ПОПОЛНИЦИ ПОДНЕСУВА СО ПОВЕЕ СО ПОВЕ TOЕ НА УИЦУ ИЛИ ПОВЕЕ НА Вентилаторите има многу повеќе отколку што е само дупло CU ИЛИ ВИТЕ ВАТИЛАТОРИТЕ ПОВЕANЕ ДА ДВЕ ДОБИВНО ДА СЕ 7ДЕНА ДЕН. ОВА ADЕ ОДДЕ ДО ПОВЕЕ ДО ДВЕ ДОБИВНО ДА ЕДНО 7 дена. ОВОЈ LEЕ ОДИМЕ ДО СИГНИФИКАНСКИОТ СТРЕС ВО А. 7 ДЕНА. ОВОЈ LEЕ ПРОДОЛИ ДО СИГНИФИКАНСКИОТ СТРЕС ВО СВЕТСКИ СИСТЕМ И НАШИ МЕДИЦИНСКИ СИГНИФИКАНСКИ СТРЕС ВО СВЕТСКИ СИСТЕМ И НАШИТЕ МЕДИЦИНИ РЕСУРСИ. АКО СЕ ГЛЕДАТ СОСТОЈБЕН СИСТЕМ И НАШИТЕ МЕДИЦИНИ РЕСУРСИ. АКО СЕ СЛЕДЕТЕ ОВИЕ ПРАВО СЕГА И СЕ СЕ РЕСУРСИ. АКО СЕ СЛУЕТЕ ОВОЈ ПРАВЕЕ СЕГА И ДАЛИ ДОДЕЛУВАЧОТ ИЛИ РАБОТНИК НА ОВОЈ ПРАВЕOWЕ СЕГА И ВИЕ ГРИДАРНА ИЛИ РАСПОДАЛНИК НА НЕКОЈ КОЈ Е СЕ ПОДНЕСУВА 40 ИЛИ Е Грандпарентен или родител на НЕКОЈ КОЈ Е ДОДЕЛ 40, ИЛИ ДАЛИ СЕ САМО САМО ИЛИ под 40 години. НЕКОЈ КОЈ Е ДОД 40, ИЛИ ДАЛИ СЕ САМО САМО ИЛИ под 40 години. ВИЕ СВОЕТЕ ИЛИ ПОД 40. ОВОЈ ПРИРАЧНИК Е ВАС. СОВЕТ НА ЛУЕ ОВОЈ ПРИРАЧНИК е за вас. ПОВЕЕ НА ЛУЕТО Влијаено со ДВД-19 КОЈ КРАЈ ЗА ВАС ПРИРАЧНИК НА ЛУЕТО ВКЛУЧЕН СО КОВИД-19 КОЈ ПОВТОРНО ВО СВЕЕТОТ НЕМА ПОВЕ WITHЕ СО КОВИД-19 КОЈ КОН КОН СВЕТСКОТОЛНО НЕМА ДА СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ. ПОД СОЈБЕЛНИК НЕМА ДА СЕ ПОДВИНИ УСЛОВИ ЗА ЗДРАВЈЕ. МЛАДИТЕ НЕ Е НЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ. МЛАДИТЕ НЕ Е ВИКОВНО. КОВИД-19 МОЕ ДА БИДЕ МЛАДИТЕ НЕ Е ВИКОВНО. КОВИД-19 МОЕ ДА БИДЕ СЕ ДОСТАВУВА ЗА МЛАДИТЕ НЕВОВНО. КОВИД-19 МОЕ ДА СЕ СМЕТЕ ДОСТАВНИЦИ ЗА МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ, БЕЗ ДРУГИ ЗДРАВЈЕ ПОВЕЕ ДОГОВОР ЗА МЛАДИ ЛИЦА БЕЗ ДА СЕ ПОВЕЕ УСЛОВИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ СО НЕМА ДВЕНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ЗНАЕТИТЕ И СЛЕДЕТЕ ПРЕДУПРЕДУВАА УСЛОВИ ПОВЕЕ ДА БИДЕТЕ ПРЕДВИДИТЕ И СЛЕДУВАТЕ ПРЕДУПРЕДУВАА СЕ ДВЕЕТЕ ВРЕМЕ И СПОДЕЛУВАТЕ ПРЕДУПРЕДУВА AА СЕ ДВЕЕТЕ ВРЕМЕТЕ ДА СЕ ПОВЕЕТЕ ТОА КАКО СЦЕНАТА ВРЕМЕ НА ВРЕМЕТО ДА СЕ ПОВЕЕ ТОА КАКО СЦЕНАТА СЕ ДВЕЕ ВРЕМЕ НА ЕКИНЕТЕ СЕ ПРОДОЛУВА ВРЕМЕТО ВРЕМЕ ДА ПОСТАВУВААТ РАЗВОЈ НА ПРИРОДАТА НА ПОДГОТОВКИ ВРЕМЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПОГЛАСАТ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ПРИРОДАТА ПРИРОДА НА ЦЕЛОТ ПОСТАВИ НЕЗВОЈНА ПРИРОДА НА ТЕКОВНИОТ ПОДНЕСУВАЕ НА БЕЗБЕДНОСКО ПОДГОТОВКИ СО ПРИМЕНАТА НЕДЕЛА, ТЕКОВНИ БЕЗБЕДНОСКО ПОВЕЕ КАКО ОВАА НЕДЕЛА, СЕГА СЕДМЕ ВРЕМЕТО ПОВЕЕ НА БОЛЕСТ КАКО ОВАА НЕДЕЛА, ВРЕМЕТО ДВЕЕ СЕГА СЕ СЕ ОД 13 ДЕН ВРЕМЕТО ДВЕЕ СЕ СЕГА ОД 13 ДЕН ДО 11 ДЕН. АКО ЗАПОМНЕТЕ НЕ ОД ОД 13 ДЕН до 11 ДЕН. АКО СЕ ЗАПОМНЕТЕ ДА СИМЕ AKИВОТ НА 36 ДЕНОВИ НА ТОА ДО 11 ДЕН. АКО СЕ ЗАПОМНЕТЕ ДА СИМЕ AKИВОТ НА 36 ДЕНОВИ ОД ОД ЕДЕН ВРЕМЕ, НЕ БЕЗ МНОГУ СИМЕ AKИВОТ НА 36 ДЕНОВИ ОД ОД ЕДЕН ВРЕМЕ, НЕ САМО МОНИ ВЕДЕЛИ АГО, WЕ ELLЕ ДОБИВ Едно време, НЕ БЕЗ МОYНИ НЕДЕЛА АГО, WЕ СЕ ДА СЕ ПОДГОТВУВАМЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ГО ПРЕДВИДНИ СЕГА од 18 WEEKS AGO, WЕ Е ELЕ ПОДГОТВУВАМЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ СЕГА од 18 дена што треба да ги поставиме ПРЕДУПРЕДУВАЕ СЕГА СЕГА од 18 дена што треба да ги видиме. Ова значи дека Денови што треба да ги видиме. ОВА СИТЕ значи дека експоненцијалниот пораст на инфекциите Внимавајте. ОВОЈ СРЦЕ ДОГОВОРЕ ДО ЕКОНОМСКИОТ ПРИЗАТ ВО ИНФЕКЦИИ ПРОДОЛУВА ЕКОНОМСКИОТ ПОСЛЕДУВАЕ НА ИНФЕКЦИИ ПРОДОЛ EVУВА ДА СЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕISЕ ОВОЈА недела ПРОДОЛУВА ДОГОВОРНА ПОВЕMЕ ПОВЕMЕ ОВАА НЕДЕЛА ДОДЕЛУВА ДО СЕ СЕ ПОВЕ MЕ ПОВЕ PROЕ ОВОЈ НЕДЕЛА ДРАВ ДОГОВОР ДО ЈАВНО СО КОАЕНАТА недела. НАД НАШАТА ДОГОГАШ во споредба со последната недела. ПОГЛЕД НА НАЦИОНАТА НА МОИТЕ ЗА ПОСИТНОСТ. НАШИОТ СОВЕТ-19 МИНАТАТА НЕДЕЛА. ПОГЛЕД НА НАЦИОНАТА НА МОИТЕ ЗА ПОСИТНОСТ. НАШИОТ ПОВЕЕ-19 НЕДЕЛА ДОСТАВ НА ПОЗИТИВНОСТ. НАШИОТ СОВЕТНОСКОВО ЦЕЛ НА ДОБИВНИОТ ПОВЕЕ-19 кој е ВРЕДНОСОСНОСНОСТ ОД ВИДНОСТА НА ПОЗИТИВНОСТА КОЈ Е ПРИЦЕНЦИЈАТА НА ЛАБА ТЕСТИТЕ ТОА Стапката на позитивноста која е процентот на тестовите на лабораториите кои се позитивни за коавд-19 РЕЦЕНТАЦИЈА НА ТАБОВИТЕ ИСПИТУВАА КОИ СЕ РАЗЛИЧНИТЕ ЗА КОВИД-19 САМО ПОДНЕСУВА ПОЗИТИВНИК ЗА КОВИД-19 САМО ЗГОЛЕМУВА СЕГА ПОВЕЕ ОД 20% од СИТЕ ОВА ПОГОЛЕМУ СЕГА ПРЕД повеќе од 20% од сите овие резултати на лабораторијата на недела. Сега повеќе од 20% од сите овие резултати на лабораторијата на недела. НАШИОТ ПОЗИТИВ ЗА ПОВЕД-19 ТОА СИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЛЕБЕТОТ НА НЕДЕЛАТА. НАШИОТ ПОЗИТИВ ЗА ПОВЕЕ-19 ДА СЕ СЛУЧУВААТ ЕДЕН ВО 5 тестови НАШИОТ ПОСИТИВНИК ЗА ПОВЕД-19 ОД СОВЕТЕ СЕ ЕДЕН НА 5 тестови беа позитивни. СЕГА НАШЕ СОВЕТЕ ЕДЕН НА 5 тестови беа позитивни. СЕГА НА НАШИОТ СВЕТСКИ ОЦЕНУВАЕ. ПРОТИВ БОЛНИЦА ПОЗИТИВНО. СЕГА НА НАШИОТ СВЕТСКИ ОЦЕНУВАЕ. ПРОТИВ СОПСТВЕНИОТ СИСТЕМ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПОДНЕСЕ БОЛНИЦА РЕЗИМЕ. ПРОТИВ СОПСТВЕНИОТ СИСТЕМ ПРОДОЛУВА ДА БИДЕ ПО ПОГОЛЕМО ВИСОКО СТРЕС СИСТЕМОТ ПРОДОЛУВА ДА БИДЕ ПО ПОГОЛЕМО ПОГОЛЕМО СТЕРИСОТ ОВОЈ ПОСЛЕДИ ВО ЛИНИЈА СО ШТО СЕ ГО Гледаме ВИСОКО СТЕРИСИ ОВОЈ СВЕТИ ВО ЛИНО СО ШТО СЕ ГЛЕДУВАМЕ СО ПРИРОДАТА ВО СО ШТО СЕ ГЛЕДУВАМЕ СО ИЗВЕДУВА INЕ ВО ПОПОЛНИТЕЛНИЦИ ПОНИШТЕ ДА СО ПОВЕЕТЕ ВО ПОПОЛНИТЕЛИТЕ СПОРЕД ДА СЕ СОВЕТЕ-19 И БРОЈОТ НА БЕЗБЕДНОСТА ПОЛИТИЦИ ЗА ПОВЕЕ-19 И НА ХИРУРГОНСКИОТ Број на луѓе што завршуваат во МКС ИЛИ КОВИД-19 И БРОЈОТ НА БОЛЕСНИКОТ НА ЛУЕТО КОН КОН ИСТО ИЛИ НА Вентилаторите НА Луѓето што завршуваат до МКС ИЛИ НА Вентилаторите ТУКА Крајната линија. БРОЈ НА НА ВЕНТИЛАТОРИТЕ ТУКА Крајната линија. БРОЈОТ НА СОВЕТИ НА ПОВЕЕ-19 ПРОДОЛУВА ДО СЕ КРАЈНА ЛИНИЈА. БРОЈОТ НА СЛУЧАЈ НА ПОВЕТНИК-19 ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПРОДОЛИ ПОВЕONЕ НА ИЗВЕШНО ПОВЕЕ СЛУЧАЈ СО ПОВЕ -Е-19 ПРОДОЛУВА ДА СЕ ИЗВЕДУВААТ ЕКОНТОНЦИЈАЛНО НАЈДОЛНИ ИНДИКАТОРИ ПОСТАВИТЕ АЛАРМИНГ ИСПИТНИ ИНТЕГОНЦИСКО НАЈДОВНИ ИНДИКАТОРИ ПОКАУВААТ АЛАРМИНСКИОТ ПРИРОДНИК НА ОВОЈ ПРИГОД НА Индикаторите ја покажуваат алармантната природа на тоа што е распродажба на овие први за втората недела ПРИРОДА НА ТОА ПОВТОРНО НА ОВИЕ ПРИБОДИ ЗА ВТОРА ВЕДЕРВА ВО РЕВИЗИЈА-19 ОВОЈ ПРИЗНАЦИ ЗА ВТОРА ВИДЕНА ВО РЕВИЗИРА THEЕ НА ПРОВЕД-19 БРОЈ ДЕЦА БЕЗ ИСКУСНО СО КОВИД-19 ВО РЕВИЗИРА THEЕ СО КОВИД-19 БРОЈ ДЕКОЛИКИ ДЕЦА ИСКУСИРАМ СО ПОСИТИВЕН-19 ПОЗИТИВНИ ЛИЦЕ, БРОЈ ПЕСКИ ИСКУСИРАМ СО ПОСИТИЛИЗИРАНА ПОЗИТИВНА ЛИЦА СО ПОСИТИВНИОТ НАРОД, ИСТО ИСТОРА ПОСИТИВНА ПОСИТИНА ЛИЦА, ПОСТАВНА ДО МИЦ ИЛИ ПОВЕЕ НА Вентилаторите има многу повеќе ПОСТАВУВАТЕ ПО ИЦЕ ИЛИ ВААТ НА Вентилаторите има многу повеќе отколку што е само два дена. ВЕНТИЛАТОРИТЕ ПОВЕЕ ПОД ДВЕ ДОБИВНИК НА 7-ти ДЕН. МОРАТЕ ДА БИДНО РАЗЛИЧНИ МОРА МОЕ ДА ПРАВИМЕ ДОБИВНО ДА ЕДНО 7 дена. МОРАТЕ ДА БИДНО АКТИВНО, МОРА ДА ПОСТОИМЕ АКТИВНО КОЛЕКТИВНО да ПОДДРУВАМЕ ОВИЕ МОРАТЕ ДА БИДНО АКТИВНО, МОРА ДА ПОСТОИМЕ АКТИВНО КОЛЕКТИВНО да ги одржуваме ОВИЕ ПРВИ. АКО ОВАА 10 ТРЕНДИ КОЛЕКТИВНО ДА ГО ПРОДОЛИТЕ НА ОВИЕ ПРИГОВИ. АКО ОВАА 10 ТРЕНДИ ПРОДОЛУВА ПОГЛАВЕН ПОРЦИЈА НА ПРВИЦИ. АКО ОВАА 10 ТРЕНДИ ПРОДОЛУВА НА ПОГОЛЕМИОТ ПОРЦИОН НА НАШИТЕ IDУБОВИ ПРОДОЛИТЕ ПОГОЛЕМЕН ПОРЦИЈА НА НАШИТЕ RESИВОТНИ ЛИМОН И ДОГОЛЕМИ ВО БОЛНИЦАТА ВО Интензивна НАШИТЕ RESИВОТНИЦИ ЛЕМОН И ДО ГОЛЕМА ВО БОЛНИЦАТА ВО ИНТИВНО ГРИАА ПОДВИДЕТЕ НА Вентилаторите ВО БОЛНИЦАТА ВО интензивна нега ГРИА ВААТЕ НА Вентилаторите, ДАЛИ ДА СЕ САМО ДА СЕ ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ГО ПРАВИМЕ НАЈДОБРИОТ БРОЈ БЕЗ ТОН, ДАЛИ ДА СЕ ДА СЕ НАД 2 ДЕД ДА ГО ДОДАРИТЕ НАЈДОБРИОТ БЕЗБЕДНИЦИ БЕЗ ВЕСНИК, ТОА СЕ ПОВЕЕ ОД 6 ДА СЕ НАЈДОБРИОТ БРОЈ БЕЗНИК, ТОА СЕ ПОВЕ THЕ ОД 6 ОВИЕ се 650 ПОВЕЕ СЛУБИ НА КОВИД-19 ОВА ОВИЕ ПОВЕЕ ОД 6 ОВИЕ ПОВЕЕ 650 ПОВЕЕ СЛУЧАИ НА ПОВЕТ-19 ОВОЈ НАДВОРЕШУВАЕ СО ВКУПНО НАД 650 ПОВЕЕ СЛУЧАЈ НА ПОВЕЕ-19 ОВОЈ ВЕЧЕР СО ВКУПНО НА 10.000 797. СИТЕ 881 ПАЦИЕНТИ ВЕЕ СО ВРАБОТУВАЕ НАШАТА НА 10.000 797. 881 ПАЦИЕНТИ СЕГА СЕ СЕГА ВО БОЛНИЦАТА 10.000 797. 881 ПАТИЕНТИ СЕГА СЕ СЕГА ВО БОЛНИЦАТА СО 79 ДОДЕЛ СО 79 ГОДИНА ОД ВЕДНИЦА И ОД ТОА 274 ВО МЦЕ и 154 НА Вентилатори што ги правиме ТАНКФУЛНО ВО ИЦЕ И 154 ЗА Вентилатори, СЕ РАБОТНО НЕМАМЕ ДА СЕ РАБОТЕТЕ ИЗВЕДУВАЕ САМО ТАНКОЛНО НЕМАМЕ ДА ГО ПРАВИЛАТЕТЕ ТЕСТИТЕ ДА ИЗВЕДУВАМЕ ТОНТАА И ДА СЕ ПРАШАТ ДА СЕГА ДА СЕ НЕМА ДА ИСПИТУВАТЕ ДА ГИ ИСПИТУВАТЕ ГО СВЕДОТ И ДА ГО ВИДЕРАТЕ СЕГА ДА ГО ПРАШААМ СУДОТ ВОЛД БЕЗНИЦА И ВРВЕТЕ СЕГА СЕГА ДА ГО ПРАВОЛУВАМЕ СВЕТСКИТЕ СВОБОДНИ БЛАГОДАРНИ СМЕ РАБОТНИМЕ ДА СЕ РАБОТИ JУДИСКИ ВОЛА БЛАГОДАРАТЕ СМЕ РАБОТНИ ДА ГО ЗГОЛЕМУВАМЕ СООПШТИНАТА КАПАЦИТЕ. ЗА ПОГОЛЕМУВА THEЕ НА СВЕТСКИОТ КАПАЦИТЕТ. >> РАБОТЕН СО GEОРOR Хернандез СОСТОЈБА КАПАЦИТЕТ. >> РАБОТЕН СО ОР GE Хернандез, рече денес ДВЕARЕНА СОДРИНА ДЕНЕС И >> РАБОТЕНИ СО GEОРGEЕ Хернандез, рече денес ДЕНЕСНИЦА ДЕНЕС И ЗАВРШЕН НИВ ВО НАШИОТ БЕКСАР ПОДНЕСУВА ДЕНЕСНИОТ СЕДНИЦА ДЕНЕС И ЗАВРШНА НЕГОВОР ВО НАШИОТ БЕСПАРСКИ СОПСТВЕНИОТ ДИСТРИКТ ПОСТАВУВА НЕГОВИШТЕ ВО НАШИОТ БЕСПАР СВЕТСКО ПОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОГОВОР ЈАВНИОТ ПОПОЛНИТЕЛНИ ОД УНИВЕРЗИТЕТ ЗА РАБОТНИЧКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ДРRАВНИЦИ ДА СЕ ЗГОЛЕМАТ БРОЈ УНИВЕРЗИТЕРСКОТО ПОВЕЕ ДА ГО ЗГОЛЕМУВА БРОЈОТ НА УМЕТНИЦА, САМО ДА СЕ ЗГОЛЕМУВА БРОЈОТ НА СМРТТА СЕ СЕ ЗГОЛЕМИ ДРУГО 74 ДЕНЕС. СЕГА СЕ ГЛАСАТ ЗГОЛЕМУВАТЕ ДАЛИ 74 ДЕН СЕГАТЕ СЕ ПОГЛЕДУВААТ ДА СЕ ПОВЕЕ НА НОВОСТИ 74 ДЕНЕС. СЕГА СЕ ПОГЛЕДУВААТ ДА СЕ ПОГЛЕДУВА НА ПОВЕЕ НА НОВИОТ РАБОТНИ ПРОСТОР ВО СЕ ПОСТОИ ПОВЕ TЕ НА ПОВЕЕ НА НОВИОТ РАБОТНИ ПРОСТОР ВО ПОДНЕСУВАЕ ДА СЕ ДА СЕ СОДР ITИИТЕ ОБВРСКИОТ ПРОСТОР ВО ПОДНОСЕ ДА СЕ ДА СЕ СОДР ALLИИ ДА СЕ РАБОТИ ПАУНИТЕ ПАЦИЕНТИ. RAM меморија ДА СЕ ДОСТАВИТЕ ДА СЕ РАБОТИ ПАУИЕНТИ ПОВЕ SOЕ. ПОВЕЕ НА ОБВРСКИОТ РАМ ОСНОВНО, кое е дрога ПАЦИЕНТИ ЗВУК. ПОВЕЕ НА РАМ ОСВЕТНИОТ ПОВЕЕ КОИ Е ДРУГОВСКО, КОРИСТЕЕ ДА СЕ ПРИМАНАТ ТРЕТ ПОВЕЕ НА ПОВТОРНИОТ ЕВИЕ КОИ Е ДРУГОВСКО, КОРИСТЕЕ ДО ДРАВНИОТ ЛУЕ НА ЛУЕТО СО ЛЕТ ОД КОРИСТЕЕТО ДА СЕ УПОТРЕБУВА ДА СЕ РАБОТИТЕ ЛУЕ НА ЛУЕТЕ ВО МАКЕДОНСКО СЕ РАБОТНО ПОМОШ Луѓето во калм се навистина помагаат ДВДЕVEЕ. И, па ќе одиме ПОМОШНО ДВИЕ. И САКО Е СМЕ ДА СЕ ДА СМЕМЕ СЕ НАДВОРЕШ. И САКО СМЕ Е СМЕ ДА СЕ СМЕЕМЕ ДА МОЕМЕ ДА ГО ЗГОЛЕМУВАМЕ НАШИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ. СИТЕ СЕ, МОЕ ДА СЕ ДА ГО ЗГОЛЕМУВАМЕ НАШИТЕ КРЕДИ. СЕКОГАШ ДА СЕ ДОБИМЕ ДОБРО ДОБРА ЗГОЛЕМУВАТЕ НАШИТЕ РАБОИ. САМО САМО ДАКАМ НЕКОГАШ ДОБРА РАБОТА ДОГОВОРНА СО САМО ДАКАМЕ НЕКОГАШ ДОБРА РАБОТА ГОДИНА СО ДРУГИТЕ БОЛНИЦИ. Имаме РАБОТА ГОДИНА СО ДРУГИТЕ БОЛНИЦИ. Имаме можност за внесување ДРУГИ БОЛНИЦИ. НИЕ МО BRЕМЕ МО TOНОСТ ДА СЕ СОДРИМЕ СО НЕКОГАШ КОН КРИТИЧКИ СО ЛИЦЕ 8815 МОНОСТ ДА СЕ СОДРИТЕ ПО ВЕЕ СО ЛИЦЕ 8815 КРИТИЧКИ ОБРАЗОВАНИЕ НЕРВИ СО ПОМОШ ОД НЕКОГАШ КАКО 8815 КРИТИЧНИ КАРТИЧКИ медицински сестри со помош на одделот за одбрана и и ГРИАНИТЕ медицински сестри СО ПОМОШ ОД ДЕПАРТМАН ЗА ОДБРАНА И ОД И ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДБРАНА И ОД МОЈОТ ДАД. ВИЗОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ОД МОЈОТ ДАД. ВЕICEЕ ПРЕТСЕДАТЕ ПРЕТСЕДНИ ПРЕДВЕESTЕ ВЕСТИ ДЕДЕESTЕ ПЕТОК МОЈОТ ТАТКО. ВИЗОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНСКИ ВЕСТЕРИДЕН ДЕЛ ОБЈАВУВА СО ВЛАДАТА СПЕТЕ ПЕТИСКИ ПЕТНИ ВЕСТЕРИДА РАБОТЕ СО ВЛАДАТА, која ќе донесе во луѓе ОБЕЗБЕДУВАЕ СО ВЛАДИНИТЕ КОИ Е СЕ ВААТ ВО ЛУЕ ОВА, ОВАА ДА СЕ ДОБИВТЕ ТОА BRЕ ПОДНЕСУВА ВО ЛУ PEЕ ОВА, ОВАА ДА ГО ПОДНЕСУВАТЕ ФИЗИЧКИ УСЛОВИ, НО НИЕ ПОТРЕБНИ ДАЛИ ОВИЕ BЕ СЕ ДОБИВТЕ БЕЗ ФИЗИЧКИ УСЛОВИ, НО НИЕ ПОТРЕБНО ПОМОШ. ПОДНЕСУВА СО ДОПОЛНИТЕЛНО ФИЗИЧКИ УСЛОВИ, НО ПОТРЕБНИ ПОМОГНЕ. ПОДОБРУВА INЕ ВО ДОДЕЛНИТЕ НЕВЕРИИ, КАКО ДА БИДЕ ДОБРА ПОМОШ. ПОДНЕСУВАЕ ВО ДОДЕЛНИТЕ НЕВЕРИИ, КАКО BEЕ БИДЕТЕ ГОЛЕМИОТ ЧЕКОР. НАДВОРЕШЕ СЕГА НЕВЕРИИТЕ ТИЕ WЕ БИДЕТЕ ГОЛЕМИОТ ЧЕКОР. ПРЕДГОВОРЕТЕ СЕГА ТОА СЕ МОНИ НЕКОИ што МОЕТЕ да ги направите Велики Чекор. ПРЕДГОВОРЕТЕ СЕГА ТОА СЕ ИМА МНОГУ РЕТИ што може да ги направите за да ни помогнете, И СЕ ТУКА ТОА ПОВЕЕТЕ НЕКОИ МОЕТЕ МОЕТЕ ДА СЕ ПОМОГНЕТЕТЕ ДА СЕ ПОМОГНЕТЕТЕ И ДА СЕ СЛУЧУВАМЕ ТОА ОДГОВОР ДА ГО ПОМОГНЕТЕ И ДА СЕ РАЗГОВОРИМЕ ТОА ОДГОВОР И ДА СЕ ЗНАЕТЕ МАСКО ОДГОВОР И ДА ГО ЗНАЕТЕ МАСКИТЕ ПРИГОДИ ДА ПОСТАВУВАТЕ И ДА ГО ЗНАЕТЕ МАСКИТЕ ПОСЛЕДИ ДАНИЦАЦИНАТА САМИТАЦИЈА, ЗНАЕТЕ ШТО СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА САНИТАЦИЈАТА, ДА ЗНАЕТЕ ШТО Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ДА ПРАВИЕТЕ СЕ. ТОА ТОА САНИТАЦИЈА, ДА ЗНАЕТЕ ШТО Е ПОТРЕБНО ДА ПРАВИЕТЕ ОВО. ТОА МОЕ МОЕ ДА ПОСТОИ ДОМА, ПРЕД да остане дома. Треба да имаме повеќе вработени, кои нудат ремотивна можност за луѓе да работат во дома. ПОНУДА ЗА РЕМОТИВНА МОНОСТ ЗА ЛУ PEЕ ДА РАБОТЕ ДО ДОМА. Знам дека правиме што ние ЗА ЛУЕ ДА РАБОТЕ ДО ДОМА. ЗНАЕМЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДАМЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО НАПРАВИМЕ 4-та НА НАС ЗНАЕМЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО НАПРАВИМЕ 4-ри НАШИТЕ ВРАБОТНИЦИ кои работат на дома. ПОДГОТВИ ЗА 4-ти НАШИТЕ ВРАБОТНИЦИ кои работат на ДОМ. ДАЛИ ДА РАБОТНИЦИ МОЕТ ДА СЕ ЧЕКОРИ И ВРАБОТНИЦИ кои работат на ДОМ. ДАЛИ ДА РАБОТНИЦИТЕ МОЕТЕ ДА ГИ ПРОДАВИ И ПОМОГАМ ДА ПОВЕЕ РЕМОТИРАЕ РАБОТА НА ДАЛИ ДА РАБОТНИЦИТЕ МОЕТЕ ДА СЕ ПРОДАБА И ПОМОГАШ ДА СЕ ПОВЕЕ РЕМОТИВНА РАБОТА ДО ДОМ ТОА ТОА BEЕ СЕ ТЕРИФИЧНО. ПОМОГНЕ ДА СЕ ПОВЕЕ РЕМОТИВНА РАБОТА ДО ДОМА КАКО ДА БИДЕ ТЕРИФИЧНО. И РАБОТНИ РАБОТИ ДОМА КОИ Е БИДЕ ТЕРИФИЧНО. И РАБОТНИТЕ РАБОТНИЦИ САКАМ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ ОД НАС И РАБОТНИТЕ РАБОТНИ САКАМ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ЗА ЗБОРОВУВА SЕ НЕКОГАШ РАБОТНО ВАС САКАМ ДА СЕ РАЗМИСЛУВАМЕ ЗЕМА ДА ГО ВИДЕРАТЕ НЕКОЈ ЧОВЕЧКИ ЧАС КОИЧНИ КЛАСИ СЕКОЈ ГОДИНА ДЕЦА ЗБОГУВАЕ НЕКОГАШ НА ЧОВЕЧОТ ЧАС КЛИЧНИ КЛАСИ СИТЕ ГОДИШНИ ДЕЦА ОВА ГОДИНА КЛАСИ СИТЕ ГОДИНИ ДЕЦА ОВОЈ ГОДИНА ДОМА ДОМА. ОВАА ОБЕЗБЕДУВАЕ ОВА ГОДИНА ВО ДОМ. ОВА СЕКЦИЈА ДА СЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ЗНАЕМЕ ШТО ДОМА. ТОА ОБЕЗБЕДУВА ДА СЕ ДА ЈА ДА ЈА ДА ЗНАЕМЕ ШТО СЕ ДА ГО ОБЕДИ ДА СЕ ДАМА ДА НЕ ЗНАЕМЕ ШТО СЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВА ОД УЧИЛИШНИТЕ УЧИЛИШТА, НО ОПЦИЈАТА ДА DOЕ СЕ ПРАШАЕ МОЕ МОНО ОТВОРАЕ НА ОВАА УЧИЛИШТА, НО МОTЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ПРАВДАТ ДА ДОМА ДА СЕ МОЕ ОВАА УЧИЛИШТА, НО МО OPЕ ДА СЕ ИЗБОРИТЕ ДА ДО ГО ДОМАТ ДА СЕ МО DOЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ОГЛАСНО ДА ЈА ДОМА ДА ДА ДА СЕ МОЕТЕ ТОА ТОА КАКО ДА СЕ ПОСЕБНА ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА И ТОА ТОА ДОГОВОРНА БЕЗБЕДНО ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА И ТОА СО МЕДИЦИНСКИ И ВАШИТЕ ДЕЦА И ТОА СО МЕДИЦИСКИ УСЛОВИ ОД ОВЕЕ ДЕФИНИТЕЛ СО МЕДИЦИСКИ УСЛОВИ, КОИ ДЕКО ДЕФИНИТЕЛНО ПОТРЕБНО ДА ПОСТАНЕТЕ ДО СЕМА ДОМОВНО ПРАВО УСЛОВИТЕ ТОА ДЕКО ДЕФИНИТЕЛНО ПОТРЕБНО ДА ПОСТАНЕТ ДО ДОМОВО ПРАВО СЕГА, ПОТРЕБА ДА РАБОТИМЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ ДА СЕ Треба да останеме на домашно право сега, ПОТРЕБНО треба да работиме за да го направиме тоа полесно за вас. НИ ТРЕБА ПОТРЕБНИ ДА РАБОТЕ ДА РАБОТИРАМЕ ДА СЕ ПОВЕЕ ЗА ВАС. ПОТРЕБНИ БИЗНИС треба да направиме што повеќе Полесно за вас. ПОТРЕБНИ БИЗНИС треба да направиме повеќе повеќе за да им помогнеме на нивната безбедност БИЗНИСИ ДА СЕ ДА ПОВЕТЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ПОМОГНЕТЕ ДА ГО ПОМОГНЕТЕ СЕГАШНИТЕ ОСНОВИ ДА ПОМОГНЕТЕ ПОВЕЕ ОД СОВЕТНИЦИТЕ ОБВРСКИ ОБВРИ. ПРАШАЊА ПРИРАЧНИКИ ПРИРАЧНИК ЗА ВАICАЕ ПРАШАА НА Луѓето кои доаѓаат во фацијална ТЕМПЕРАТУРНИ ЦЕЛИ. ПРАШАА НА ЛУЕТО ТОА ДА СЕ ДА СЕ РАБОТНИ РАБОТНИЧКИ УСЛОВИ. НА Луѓето кои доаѓаат во фацијална врска со санитарните услови. ПОТРЕБНИ ДА СЕ ЧЕКОРИТЕ СО НИВОТО ГИМА ПОВЕЕ на санитарните услови. ПОТРЕБНИ ДА СЕ СТАПАТ СО НИВНИОТ ИГРИ ВО ПОМОГНУВА THEЕ СО СИТЕ ВРАБОТНИЦИ ПОТРЕБНИ ДА СЕ СТАПАТ СО НИВНИОТ ИГРИ ВО ПОМОШ СО НЕГОВИТЕ ВРАБОТНИЦИ, КАКО РАБОТНИ И НИВНИ ОБЈАВИ ПОМОГНЕТЕ СО НИВНИТЕ ВРАБОТНИЦИ, КАКО РАБОТНИ И НИВНИ ОБВРСИ СЕГА ДАБОТЕ ОД ОГЛАСНА НЕДЕЛА КАКО РАБОТИТЕ И НИВНИТЕ ОБРАЗОВНИЦИ СЕГА ДАМА ОД ОГЛАСНА НЕДЕЛА НЕ СЕ ПОВЕЕ СЕГА ДОБИНЕТЕ ОПАСНО НЕДЕЛА ПОДНЕСУВА. НЕ СЕ ОГЛАСУВАТЕ СЕМЕЈСКИ ДЕН. САКАМ ДА САКАМ Доаѓа. НЕ СЕ ОГЛАСУВАТЕ СЕМЕЈСКИ ДЕН. САКАМ ДА САКАМ ДА СЕ МОАМ МНОГУ МЕМОРИЈАЛЕН ДЕН. САКАМ ДА САКАМ ДА БИДЕМЕ МНОГУ МНОГУ внимателно. BEе бидам МНОГУ БИДЕТЕ МНОГУ МНОГУ грижливо. BEе бидам многу релевантен за да испраќам свои деца до МНОГУ грижливо. BEе бидам многу релевантен за да испраќам свои деца до плажите. РЕЛЕКТИВНО да испраќате свои деца до плажите. ДАЛИ СЕ ДОБИЕТЕ ОВОЈ И ДОБИЕ БЕЛИ. АКО ДА СЕ ДОБИЕТЕ ТОА И ДОБИВЕТЕ ГО ДОЛИТЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВААТ ВО БАРИ ДАЛИ СЕ ДОБИЕТЕ ОВОЈ И ДОБИВЕТЕ ГО ОВДЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ ДА ГО ПОДВИДАТ ВО БАРИ И СПОРЕДИТЕ ДА СЕ ОБВРДИТЕ ВО САД. ПОВЕЕ ДА САКАТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ВО БАРИ И СПОРЕДИТЕ ОД НАС. OЕ СМЕ ДА СМЕЕМЕ ПОВЕЕ И распространети назад назад во САД. GЕ СМЕ ДА СМЕМЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ СОСТОЈБА СОСТОЈБА. ПОIАРИ, GЕ СМЕ ДА СМЕМЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ СОСТОЈБА СОСТОЈБА. ПОIАРИ, ЗНАЕМЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ РАЗВОЈНА СОСТОЈБА. ПОIАРИ, ЗНАЕМЕ ДА СЕ ПРАВУВАТЕ ДА ГО ПОДНЕСУВАТЕ НЕКОИ ПОIАРИ ЗНАЕМЕ ДА СЕ ПРАВУВАТЕ ДА ПРАВИТЕ НЕКОИ ПАТНИЦИ ОД ОВДЕ ДОМ. НО НЕ ГО ОДИМЕ СИТЕ НЕКОГАШНИ ОГОЛНИЦИ ПОВЕЕ НА ВАШОТ ДОМ. НО ДА СЕ ОДИТЕ КАКО КАЛАБРИЈА КАДЕ ОСНОВНИ ТЕЛО. ДОМ НО ДА СЕ ОДИТЕ КАКО КАЛАБРИЈА КАДЕ ОСНОВНИ ТЕЛО. НЕ МО MЕМЕ ПОВЕ PEЕ ЛУЕ КАЛАБРИЈА КАДЕ ОСНОВНИ ТЕЛА. НЕ МОЕМЕ ПОВЕ PEЕ ЛУЕ ПОСТОЕ ДА СЕ РЕАЛНИ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИ 10 НЕ МОЕМЕ ПОВЕЕ ЛУЕ ПОСТОЕ ДА СЕ СЕ СЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИ 10, НАЈНОГО ДА ЗНАЕМЕ ДА МОЕТЕ ДА СЕ ПРАВИ 100, ВИСТИНСКИ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИ 10, НАЈНОГО ДА ЗНАЕМЕ ДА МОЕТЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ 100, НЕ МОЕ ДА БИДЕТЕ ДА СЕ ДОБИ НАЈДОВЕРНО ДА ЗНАЕМЕ ДА МОЕТЕ ДА СО 100, НЕ МОЕ ДА БИДЕТЕ ДА СЕ ДОБИТЕ. ПОВЕЕ МО REЕ ДА ГО ВИСТИНО НО МОЕ ДА НЕ Е ДА БИДЕТЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ. ПОВЕЕ МОЕ ДА СЕ РЕАЛИСНО ПОМОШНО ПОМОШ ОД ОВИЕ ОВА ИЗБИНЕТЕ АН. ПОВЕЕ МОЕ ДА СЕ РЕАЛИСНО ПОМОШНО ПОМОШНО ДА ГО ПРАВИМЕ ОД ОВАА НЕДЕЛА КОИ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРНО ПОМОГНЕТЕ ПОМОШ ОД ОВАА НЕДЕЛА КОГА СЕ ОДГОВОРИ ДА СЕ ОГЛАСНО. Владиката Е НЕДЕЛА КОЈ ДА СЕ ОДГОВОРИ ВЛАДИЧКИТЕ СЕ СМЕТЕ ДА СЕ ДААМ НЕКОИ ОДЛУКИ ОПАСНО. ВЛАДИЧКИТЕ СЕ СМЕТЕ ДА СЕ ДААМ НЕКОИ ОДЛУКИ ОВДЕ ПРОБАБОЛНО МОЕ ДА СЕ ОДДЕТЕ ДА СЕ ДААТТЕ НЕКОИ ОДЛУКИ ОВДЕ ПРОБАБОЛНО МОЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ. ПОСТАВУВАМЕ МОЕ ОВДЕ ПРОБАБОЛНО МОЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ. ПОДГОВОРИМЕ МОЕ ДА ИМАМ ПРИСТАП КОНФЕРЕНЦИЈА ТОА УТРЕ. ЈАС ПОДГОТОВУВАМЕ МОЕ ДА ЈА ИМА ПРИСТАП КОНФЕРЕНЦИЈА КАКО КРИМА И СИГУРУВАМЕ СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ОДГОВОРИТЕ КОНФЕРЕНЦИЈА КАКО КРИМА И СИГУРУВАМ ДА СЕ ОБЕДУВАМЕ ДА СЕ ПРАШААМ БРОЈ НА КРИМА И СИГУРУВАМ ДА СЕ СМЕАМ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВАМЕ БРОЈ НА БИЗНИСОТ со висок ризик е СЕГА ДА СЕ СМЕЕТЕ БРОЈ НА БИЗНИСОТ со висок ризик Е СЕКОГАШ ЗАБЕЛЕШУВА ПАРИ КОИ Е БИЗНИС БЕЗ РИЗИК БИЗНИС Е СЕКОГАШ ЗАБЕЛЕШЕ ПАРИТЕ КОИ Е ПОДОБРЕН ГОЛЕМ ЧЕКОР ВО ПРАВО ЗАБЕЛЕШТЕ БАРИТЕ КОИ Е ПОДОБРЕН ГОЛЕМ ЧЕКОР ВО ДИВОТ ДИРЕКЦИЈА НАДВОРЕШНА ВЕНЕ ГОДИНА ДЕЦА НА ДЕЦАТА СЕ КОНТАКТИРАТЕ СПОРТСКИ, НАШИТЕ МЕСТА НА РАБОТА. РЕСТИЧНИТЕ ОДИ И НА КОНТАКТИВНИ СПОРТСКИ, НАШИТЕ МЕСТА НА РАБОТА. РЕСТИЧНИТЕ ОДНОВИ И ОД КОИ СЕ РАЗГОВОРИ И САМО РАБОТА. НАЈГОЛЕМИТЕ ОБИДИ И ОД КОИ СЕ РАЗГОВОРИ И СИГУРНО ДА СЕ СМЕТУВАМЕ ДЕКА НА ТОА СИ ДОГОВОРОТ РИЗИК И СИГУРНО ДА СЕ СМЕТЕ ДА СЕ СЕ ПРАШАЕ НЕКОИ ОД ТОА САКАМ ВИЕ СЕ СМЕТЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ НЕКОЈ ДА САКАМ ДА БЛАГОДАМ НОРТЕСТ ДИСТРИКТ ОД ТОА САКАМ ДА БЛАГОДАРАМ ЈЕТИТЕ НА НОРТЕШКИ ДИСТРИКТ ВО РЕГИСТРИРА EDЕ ДА БЛАГОДАРАМ ЈЕТИТЕ ЗА НИТЕРИСТИЧКИ ДИСТРИКТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНСКИ РАБОТНИЧКИ ХАРЛАНДА И МАЈБЕ ВИДОВИ ВО ОПШТИНА ЕДГОВЕРСКА РАЗВОЈ ХАРЛАНДАЛ И МОAYНИ ДРУГИ ПОД ДРУГИ ПОВЕЕ ОВДЕ РАЗГОВОРНИОТ ХАРЛАНДА И МОAYНИ ДРУГИ ДРУГИ ПОД ПОВЕЕ ОД ПОВЕЕ ОВОЈ ДЕКОГАШ НЕКОИ СЕ ПОВЕЕ СПОРТ ДРУГИ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ОВОЈ ДЕКОГИ НЕКОИ СЕ ПОВЕЕ ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКО ОВА НЕ Е ВРЕМЕ ДА НЕКОГАШ НЕКОИ СЕ ПОВЕЕ ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКО ОВА НЕ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ВРААТ ВО МЛАДИТЕ ПРОГРАМА ОВА НЕ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА НА МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ И МОНО ПРЕДВИДУВА AЕ А СОДРУВАЕ НА МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ И МОНО ПРЕДВИДУВАЕ НА ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВТОРНО ДРУГОВИ ОДГОВОР И МОНО ПРЕДВИДУВА AЕ НА ГОЛЕМО РАБОТНО ПОВЕЕ ПОВЕЕ СО ДА СЕ СМЕЕ СЕГА. ГОЛЕМО ПРОДАВНИ ПОВЕЕ СО ПОВЕ THЕ ОД СЕКОГАШ САМО. ВО ЈАВНАТА. Сè уште гледаме СЕ СЕГА. ВО ЈАВНАТА. Сè уште ќе видиме луѓе кои доаѓаат во тоа што има ВО ЈАВНАТА. Сè уште ќе гледаме луѓе кои доаѓаат во тоа што имаме, ние ги раздвојуваме. Луѓето доаѓаат во тоа што имам, ние ги раздвојуваме. Имаме НЕКОИ 58% НИЕ ГИ ПОДГОТВУВАМЕ. Имаме НЕКОЈ 58% НАШИТЕ ВНАТРЕШНИ ДЕЛИ кои се Имаме НЕКОЈ 58% НАШИТЕ ВНАТРЕШНИ ДЕЛИ кои се позитивни СЕГА. НА НАШИТЕ ВНАТРЕШНИ ДЕЛИ КОИ СЕ СОСТОЈНИ СЕГА, СЕ ПРАВУВАМЕ ГОЛЕМА РАБОТА НА КОНТРОЛИРАЕ НА ПОЗИТИВНО СЕГА САМО СМЕТЕ ГОЛЕМА РАБОТА НА КОНТРОЛЕГИРА THEЕ НА ЈАЈЛОТ САКАМ ДА БАРАМ ВЕЛИКА РАБОТА НА КОНТРОЛИРАЕ НА ЈАВИНАТА САКАМ ДА БЛАГОДАРУВАМЕ ПРОДАВНИЦИТЕ ПРОДАВНИЦИ СЕ ДА СЕ AАILЛ САКАМ ДА БЛАГОДАМ ПРОДАURБА ПРОДАВНИЦИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОСТОИТЕ И ДА ГО НАПРАВИ ОД 700 ПОВИКИ ПРОДАВНИЦИТЕ СЕ ЗА ОВИЕ И И ГО НАПОВЕДУВААТ ОД 700 ПОВИК НА БИЗНИС, но НИ ЕДНА И СЕ ДОБИВ ОД 700 ПОВИКОВИ НА БИЗНИС, НО ЕДЕН ДОДЕЛНО ДА СЕ ДЕКА БИЗНИС, НО НАДВОРЕДЕТЕ ЕДЕН ДЕНЕС ДЕКА ДА НЕ ДА СЕ ДА ГОДИМЕ НЕДЕЛА НЕДЕЛА ДЕНЕС ДА СЕ ДА СЕ ДА ГИ НЕМА НЕДЕЛА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА СЕ ДА СЕ ДЕДЕТЕ ОБЕЗБЕДУВААТ НИВО САМО НЕДЕЛА ДА СЕ ЈА ПРАВИ И НЕ МОРА ДА СЕ ДА ЈА ДА СЕ. Тие ги осудуваат на нивните канцеларии за корпорации, ПА НЕ ДА ГО ПРАВИМЕ. ОБЕЗБЕДУВААТ НА НИВНИОТ КОРПОРАТИВНИ КАНЦЕРИИ, САКО ДАКО ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ТУКА СО НИВНИТЕ КОРПОРАТИВНИ ОБВРСКИ, САКО ДАКО СЕ ИМАТ ОВИЕ СО БИЗНИСОТ ДА СЕ ДА СЕ АКО ДА СЕ ОДВЕДЕТЕ СЕ СЕ СО ДЕЛОВНОСТА ДОБИВЕТЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ДОБИВ ДОБРО ЗА ДА СЕ СМЕ БИЗНИСОТ ДА СЕ ДОБИМЕ ДА СЕ СМЕЕ МНОГУ ДОБРА ЗА МОЕ OЕ СЕ ОДБЕДУВАМЕ И ЗБОРУВААТ ДА БИДЕ ПОВЕЕ ДОБРО ДОБРА ЗА МОЕ ДА СЕ ОДВИДЕТЕ И ДА СЕ РАБОТУВААТ ДА БИДЕ, КАКО КОНЦИИТЕ STARTЕ ПОЧЕТУВАТЕ ИЗВЕДУВА ANDЕ И ДА СЕ РАБОТУВААТ ДА БИДЕ, КАКО FЕ ПОВЕЕ SЕ ПОВЕЕТЕ ДА СЕ ПОВЕЕТЕ ДА НЕ СЕ СЛУЧУВАТЕ ОВИЕ. FЕ ПОВТОРНИТЕ STARTЕ ПОВТОРНИТЕ ДА НЕ ПОСТОИТЕТЕ. >> МНОГУ МНОГУ UDУД И ДОЛО НЕ СЛЕДЕТЕ ОВА. >> МНОГУ МНОГУ JУДИЈА И Крајна линија е НЕ >> МНОГУ МНОГУ JУДИЈА И КОН ДВЕНА ПОГЛАВЈЕ Е ПОТРЕБНО ДА ГО ПОМОГНЕТЕ ВАШИТЕ БЕЗБЕДНИЦИ ПОВЕЕ СЕ ПОТРЕБНУВАМЕ ДА ГО ПОМОГНЕТЕТЕ ВАШИТЕ БЕЗБЕДНИЦИ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ МОЕ МОЕМЕ ПОТРЕБНО ДА ГО ПОМОГНЕТЕ ВАШИТЕ БЕЗБЕДНИЦИ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ МОЕМЕ ДА ГО ДОБИВМЕ ОВАА ОВА. ДА ГИ ОБЕЗБЕДИМЕ МОЕ МОЕМЕ ДА ГО ОДГОВИМЕ ОВАА СО. >> ТОА Е ДНЕВНО БРИЕФИНГ ОВА СО. >> ТОА Е ДЕЛЕНА БРИШЕEЕ ОД JУДИСКОТ НЕЛСОН Волф како Добро >> ТОА Е ДНЕВНО ПРИБОДУВА FЕ ОД GEУДИЧЕТЕ НЕЛСОН Волф како Добро како САН АНТОНИО МАЈОР РОН ОД JУДИЧЕТЕ ВОЛФО НОЛСОН КАКО ДА СЕ САН АНТОНИО МАЈОР РОН Ниренберг продолжува да биде КАКО САН АНТОНИООТ МАЈОР РОН НИРЕНБЕРГ ПРОДОЛУВА ДА БИДЕ МНОГУ СИТЕ СОСТОЈБА СОСТОЈБА ТУКА ВО САН НИРЕНБЕРГ ПРОДОЛУВА ДА БИДЕ МНОГУ СРЕДНО СОСТОЈБА ОВДЕ ВО САН АНТОНИО, САКАМ ДА ОД ОД МНОГУ СОСТОЈБА СОСТОЈБА ТУКА ВО САН АНТОНИО, Ајде да одам на бројките што се објавени АНТОНИО, Ајде да одам на бројките што беа објавени ден денес после рекорд БРОЈНИТЕ, кои се објавени денес, ПО РЕКОРД, БЕДЕЕ НЕДЕЛА НА САБОТА. ПОВЕЕ НОВО ДЕНЕС ПО РЕКОРД БЕДЕЕ НЕДЕЛА НА САБОТ. ПОВЕЕ НОВИ СЛУБИ 650 ДЕНЕС. НЕДЕЛА НА САБОТ. ПОВЕЕ НОВИ СЛУБИ 650 ДЕНЕС. ТОА ОД НАШАТА НОВА ВКУПНО ДО Случаи 650 ДЕНЕС. ТОА САМО НОВА ВКУПНО НА 10.797 СО 881 ВО ТОА СОДР NEWУВА НОВА ВКУПНО НА 10.797 СО 881 ВО СПОРЕДНИК, 10.797 СО 881 ВО БОЛНИЦА, 274 ВО ИЦЕ И СО 154 НАД БОЛНИЦА, 274 ВО ИКУ И СО 154 НА Вентилатори ДОБРИТЕ ВЕСТИ 274 ВО ИЦЕ И СО 154 ЗА Вентилатори ДОБРИТЕ ВЕСТИ НЕ Е НОВИ СМРТИ ВЕНТИЛАТОРИТЕ ДОБРИ ВЕСТИ НЕМА НЕМА НОВИ СМРТИ ДА СЕ ИЗВЕДУВАТЕ ДА СЕ СЕ СЕ СЕ СЛЕДНЕТЕ ОВОЈ НЕМА НОВИ СМРТИ ДА ИЗВЕДУВАТЕ ДА СЕ СЛЕДЕТЕ ГО ПОВЕДЛИЧНИОТ САКАТЕ САКАТЕ: ИЗВЕШТАЈ ОД КАКО ДА СЕ СВЕТЕ ДОГОВОРИТЕ САКАТЕТЕ: ТИЕ СЕ ДВЕЕМЕ ВО СВЕДНАТА ДИРЕКЦИЈА. НЕ ГОЛЕМИТЕ САКАТЕТЕ: ТИЕ ДВЕЕМЕ ВО СПРОВЕДНАТА ДИРЕКЦИЈА. ПОСЕБНО ЗА НЕКОИ ОД ОВИЕ КЛУЧНИ ВО СВЕТНАТА ДИРЕКЦИЈА. Тој РАБОТИ ЗА НЕКОИ КОН КЛУЧНИ показатели што тие се РАЗГОВОРИ ЗА НЕКОИ КОИ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ОД ОВИЕ ГЛЕДАТ ВО МНОГУ КЛАСЕЛНО ИНДИКАТОРИТЕ, ТИЕ ГИ ОБЕДУВА НА МНОГУ ТЕСТОВНОТО. ПОГЛЕДУВАЕ НА МНОГУ КЛАСЕЛНО ТЕСТИРАЕ. >> ТЕСТИРАЕ >> КОНТАКТИТНИТЕ ТРАЕРИ НА НАЈДОБРАЕТО >> КОНТАКТТНИТЕ ТРАКЕРИ НА НАЈДОБРИИОТ ДИРЕКОТ ОД ОВИЕ СО ЗНАЕЕ СО ПОСТОЕ СО КОНТАКТИРАACЕ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ НАЈДОБРИОТ ДИРЕКТ ОД ОВИЕ ПОВТОРНО ДА СЕ СО ПОСТОЕНА СОСТОЈБА КОГА НЕ ОД ОВИЕ ПОВЕЕ ЛАА СО СООБРААНА СОСТОЈБА КОГА СЕ УПОТРЕБУВА ТОА САМО ПОВЕЕ СОСТОЈБАТА СОСТОЈБА КОГА СЕ УПОТРЕБУВА ТОА МОЕМЕ ПОВЕЕ ДО ДВЕLEЕ ВО ПАТ ПРИМЕНАТ ДЕКА МОЕМЕ ПОВЕЕ ОД ДВЕ ДОГОВОРНИТЕ ВО ПОСЕБНИТЕ 7 дена. СИМОТ НА ЛУЕ ОД ДОБИВОТ ВО ПОСТОРНИОТ 7 дена. СИМОТ НА ЛУЕ СЕГА ВО БОЛНИЦАТА И ТОА 7 ДЕНА. ПРОИЗВОДОТ НА ЛУЕ СЕГА ВО БОЛНИЦИТЕ И ОВОЈ ДВЕЕ НА ОВИЕ ЛУЕ СЕГА ВО БОЛНИЦАТА И ШТО СОВЕТНОСТ НА ОВИЕ ЛУЕ СО СОВЕТНИЦИТЕ НЕМА ДЕЛО ПРИРАЧНИК НА ОВИЕ ЛУ BEЕ ПОВЕДНИЦИ НЕМА ДА СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ И ЗДРАВЈЕ ОДГОВОРНИ НЕМА ДА СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, И ДА СЕ СЕКОГАШ ДОСТАПУВА ОД ОВА ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЗДРАВЈЕ УСЛОВИ И ПОТРЕБНО ИСТАПУВА ОД ОВИЕ ПРЕДУПРЕДУВА TOЕ НА ФОЛКИ 40 ГОДИНИ И МЛАДИ СЕРВИСНО ПОСТАВУВАТЕ ДАЛИ ПРЕДУПРЕДУВАТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ 40 ГОДИНИ И МЛАДИ КОИ ГО ДВИ ДА СЕ РАБОТИ 40 ГОДИНИ И МЛАДИ КОИ СЕ РАЗГОВОРИТЕ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ТОА МОЕ КОЈ ДОГОВОРИТЕ ТОА ДА ЗНАЕТЕ, МОAYЕ МОЕ ДА СЕ ПОДОБРУВА ПОЗИЦИЈА СМЕТЕ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ТОА МОЕ ДА БИДЕТЕ ВО ПОДОБРНА ПОСИЦИЈА ЗА ПОДАТОК ОВОЈ МОЕ НЕ МОНО БИДЕТЕ ПОДОБРНА ПОЗИЦИЈА ПАКО НЕМА МО NOTЕ ДА НЕ СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ. НО МНОГУ ОД ОВОЈ НЕ МОЕ ДА СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВСТВНИ УСЛОВИ. НО МНОГУ ЛУЕ ОД ОВИЕ ДА СЕ СМЕ ЗДРАВЈЕ УСЛОВИ. НО МНОГУ ЛУЕ КОИ САМО ДА СЕ ВЛЕЗАТ ВО БОЛНИЦИТЕ. СЛЕДНИЦИТЕ ТОА ИМАМЕ ДА ВАШАТ ВО СВОЈБАРЦИТЕ. >> И ОСНОВНИ СИТЕ НА ВО СОБИРНИЦИ. >> И ОСНОВНИ СИТЕ ИНДИКАТОРИ ОВОЈ ГИ ГЛАСАТ >> И ОСНОВНИ СИТЕ ИНДИКАТОРИТЕ, КОИ СЕ ОБЕДУВА НА ПОВЕЕ РЕД ИНДИКАТОРИТЕ ТИ, КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ПОВЕЕ ПОВЕЕ РЕД НА РАБОТА И ДА СЕ ДВЕЕМЕ ВО ПОВЕЕ СВЕТЕН РЕД НА РАБОТА И ДА СЕ ДВЕЕМЕ ВО СИНДИЧКИОТ ДИРЕКЦИЈА, И СУДА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НОЛСОН Волф за нив, додавајќи дополнителни кревети на здравствен систем на универзитетот, 74 Тие додаваат дополнителни кревети на системот за здравство на универзитетот, 74 НОВ БЕДА ДЕНЕС АКТУАЛНО УПОТРЕБА НА ЗДРАВЈЕТО СИСТЕМ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ, 74 НОВ КОИ ДЕНЕС АКТУАЛНО Користејќи ја неискористената операција на просторот НОВИ БЕДИ ДЕНЕС АКТУАЛНО Користејќи ја неискористениот ОПЕРАТИВНИ ПРОСТОР ОД СИТЕ ПОСТАВИТЕ ПАУЗА НА ЕЛЕКТИВНО Неискористениот ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР ОД ПОВЕ PЕ ПАУЗА НА ЕЛЕКТИВНИ ОСНОВИТЕ СЕ СЕГА ПОВЕЕТЕ ПАУЗА НА ЕЛЕКТИВНИ ХУРГЕРИИ СИТЕ ГО ПОСТАВУВАТЕ КОРИСТИТЕ ВО ТЕКОВИТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ КОВИД ХИРУРГИИ СЕГА СИТЕ КОРИСНИ КОРИСТИ КАКО ДА ГО ПОПОЛНУВААТ КОВИД Пациентите. ВО РАБОТА СРЕНИ КАКО ДА СЕ РАБОТУВАТЕ ПОВИЗАНИТЕ ПАЦИЕНТИ. ВО РАБОТНИ СОСТАВИ СО. ПАЦИЕНТИ. ВО РАБОТНИ СОСТАВИ СО. >> Тие продолжуваат да прават СОСТОВИ. >> ТЕА ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПРАВИТЕ КАКО КАКО ДОБРО И ЗАВРШНО ПОВИК >> ПРОДОЛУВА ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ КАКО ДОБРО И ЗАВРШНО ПОВИК НА РАБОТНИЦИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДО ТОА КАКО Добро и конечно ПОВИК НА ВРАБОТУВАНИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И БИЗНИСОТ ДА СЕ РАБОТЕ ПОВЕЕ ВРАБОТНИЦИ НА ВРАБОТУВАЧИТЕ ДО РАБОТНИЦИ И ДО БИЗНИСИ ДА СЕ РАБОТЕТЕ ПОВЕЕ ВРАБОТНИЦИ, ДАКО ДА ГО УПОТРЕБАТ КАПАЦИТЕТ БИЗНИСИ ДА СЕ РАБОТЕТЕ ПОВЕЕ ВРАБОТНИЦИ, КАКО ДА ГО УПОТРЕБАТ ДА ГО ВААТ РАБОТНИТЕ РАБОТНИЦИТЕ РАБОТИ ОД ДОМ АКО ДА ИМАТ КАПАЦИТЕТ ДА ЈА ВАШАТ РАБОТНИТЕ РАБОТНИЦИ РАБОТИ ОД ДОМ СЕ МОЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИ ДА ВАШИТЕ РАБОТНИЦИ РАБОТИ ОД ДОМ СОВЕТНИК, ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА РОДИТЕЛИ ЗА ОД ВЕ МОЛАМ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОДГОВОРНО ДА СЕ РАБОТЕ РОДИТЕЛИ ЗА ОДГОВОРНО ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМЕ НЕКОЈОТ РЕМОТИТЕ УЧЕ ASЕ КАКО ДА СМЕТЕ ЛИЦА СОСТОЈБА ДА СЕ ЗНАЕМЕ ПОВЕOMЕ ОД УЧЕУВА ASЕ КАКО СЕ ГО ДОДЕЛИМЕ ЛАТЛОВНИОТ ГОЛЕМА ВО СЛОБОДНИОТ СЕМЕСТАР УЧЕЕ КАКО ДОБИВЕМЕ ЛАТЛИК ЗАВРШАЕ ВО СВОЈОТ СЕМЕСТАР И ЗА БИЗНИС ЗАВРШУВАЈТЕ ВО СВЕТСКИОТ СЕМЕСТАР И ЗА ДЕЛОВНИТЕ ДА ПРАВИТЕ ПОВЕЕ. И ЗА ДЕЛОВНИЦИ ДА ПРАВЕТЕ ПОВЕЕ. >> ДА ПОМОГНЕТЕ ОД ОВОЈ ПАНДЕМИ НАПРАВИ ПОВЕЌЕ. >> ДА ЈА ПОМОГНЕТЕ ВО ОВАА ПАНДЕМИЧКИ Л. >> ДА СЕ ПОМОГНЕТЕ ВО ОВАА ПАНДЕМИЧКО ЛЕ. >> НАШАТА СЕДНА СЕГА СЕ СЕГА ВИДЕНА Тој ЛЕ >> НАШАТА СЕДЕНА СЕГА БЕСПЛАТНА NORTHонсон Северен Исток >> НАШИОТ СЕДНИК СЕГА БЕСПЛАТУВА THEонсон Северен исток НЕДВИНО УЧИЛИШНИОТ ДИСТРИКТ ВО ISTонсон Северо-источен неизвесен УЧИЛИШНИОТ ДИСТРИКТ ВО ОД ОБЕЗБЕДУВА ALLЕ НА СИТЕ ЛЕСНИ СИРНИ РАЗВОЈ НА НЕВЕДНИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ПОДНЕСУВАЕ НА СИТЕ ЛЕТНО СИЛНО И СОСТОЈБИТЕ МО BEИ ПОДНЕСУВА СИТЕ ЛЕТНИ СИЛНИ И УСЛОВНИ МОИ ПОДНЕСУВА ДЕНЕС СО АЛАРМИНИОТ ПОСТОИ И И СОСТОЈБИТЕ МОANА ДА СЕ ПОЧНЕТ ДА СЕ АЛАРМИНСКО ПОСЛЕД И ДО ПОСИТИВНИОТ ТЕСТОВ НА КОВИД-19 ВО ДЕНЕС СО АЛАРМИНСКО ПОСЛЕД И ПОСИТИВНИОТ ТЕСТ НА СОВЕТ-19 ВО НАШИОТ СЕДНИЦИ ПОЗИТИВНИОТ ТЕСТ НА СВЕТСКО-19 ВО НАШИОТ РЕГИСКИ УЧИЛИШНИЦИ УЧИЛИШНИ УСЛУГИ ДИСТРИКТ СПОКЕСМАН БАРИ ПЕРЕЗ НАШИТЕ ПРИДОБИВНИЦИ НА УЧИЛИШНИОТ СКОПНИК СПОКЕСМАН БАРИ ПЕРЕЗ ПОВРЗУВАЕ ВО ТЕКСТОТ КОН КАСА 12 СПОКЕСМАНСКИОТ СПОКЕСМАНСКИ БАРИ ПЕРЕЗ ПРИДРУУВА INЕ ВО ТЕКСТОТ НА КБАС 12 ОВОЈ Утрово што ПОТВРДУВАЕ НА ТЕКСТОТ НА КСАТ 12 ОВА ПОВЕЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СУДПЕНЗИОТ ОВОЈ УТРЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СУДПЕНЗИОТ НА САМО ДО УСЛУГИ 13 Јули ПОДНЕСУВАЕТО LЕ ПОСЛЕДА САМО ДО 13 Јули, ОД СЛЕДНИЦИТЕ СИМИЛАРНА АКЦИЈА СЕ ПОДНЕСУВА ОД UУДСОН ДОНЕСЕСКО ДРУГИ 13 ЈУЛИ КАКО СЛЕДНИ СИМИЛАРНА АКЦИЈА СЕ ПОДНЕСУВА ОД ДЕСТОРИСТОТ НА НЕВЕДНИОТ УЧИЛИШТЕ JУДСОН СИМИЛАРНА АКЦИЈА ПОДНЕСЕ ОД УДСОН НЕДВИНИОТ УЧИЛИШТЕ РЕСТИРИКА СЕ СОГЛАСУВА СО ГОЛЕМОТ тренер РАЗГОВОРНИОТ ОБЕДИНЕТЕ НА УЧИЛИШНИОТ УЧИЛИШТЕ СО РОКЕТИ ГОЛЕМИОТ тренер РОББИ ВИЛИЈАМС ОД ОВИЕ СО СОГЛАСУВА TOЕ СО РОКЕТИТЕ ГЛАВНИОТ тренер РОББИ ВИЛИЈАМА ТОА СЕ СИТЕ СИТЕ НА КАМПУСНИ АКТИВНОСТИ Додека не РОБИ ВИЛИЈАМСЕ ТОА СЕ СИТЕ СИТЕ НА КАМПУСНИТЕ АКТИВНОСТИ ДО 13 Јули, Додека продолжува СИТЕ ЗА КАМПУСНИ АКТИВНОСТИ ДО 13 Јули, Додека Продолжува со мониторинг на СОСТОЈБАТА И 13 ЈУЛИ, Додека продолжува со мониторинг на состојбата и согласно северниот исток МОНИТОР СОСТОЈБА И СЕ СОГЛАСУВА СО СПОКЕСМАН ЗА РЕГИСТРИРА SCHOOLЕ НА СЕРВИСКИОТ УЧИЛИШТЕ СПОРЕД НА СЕКТОРСКИОТ СПОКЕСМАНСКИ СПОКЕСМАНСКИ РАЗВОЈ НА СЕРВИСКИОТ УЧИЛИШТЕ УЧИЛИШНИОТ СПОКЕСМАН НА УЧИЛИШНИОТ СПОКЕСМАН АВЕРТИЧКИ КАНЦЕЛОР ВЕСНИКОТ СУДПЕНЗИИ LЕ Е САМО ПОДНЕСУВАЕ НА СУДПЕНЗИОТ НА АВБРЕИСКИТЕ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ILLЕ LЕ ПОДНЕСУВА НА САМО ОВАА НЕДЕЛА ПОДНЕСУВАЕ НА СУДПЕНЗИОТ ATЕ СЕ НАЈДОБРА ОВАА НЕДЕЛАТА НЕГОВОРУВАМЕ НА ПОСЛЕДНАТА НО ONА НА НЕГОВОРНО ПОВЕЕ ТУРБО ОВАА НЕДЕЛА ИЗВЕСТУВАМЕ НА ПОСЛЕДНО НОА НА ВЕНИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНСКИ ТВБОВИ ВО ИВИТЕ. НОВА НА НЕГОВОРНИОТ ПОДГОТВУВАТЕ НА ТУРБО авионите во северозападниот дел. САМО ОДГОВОРУВАМЕ САМО МОИ АВТОМОБИ ВО НИВЕТОТ. САМО ОДГОВОРУВАМЕ МОИТЕ МОЕ ДА ПОЧНУВААТ ДЕНЕС И СЕГА САМО ОДГОВОРУВАМЕ САМО МОИ ДА ПОЧНУВА ДЕНЕС И СЕГА НАЈГОЛЕМО РАСПОЛАТНИОТ УЧИЛИШТЕ РАСПОЛАТ ВО САН ПОЧЕТУВА ДЕНЕС И СЕГА НАЈГОЛЕМИОТ НАЈДОБРИОТ УЧИЛИШНИОТ УЧИЛИШТЕ ВО САН АНТОНИО, СЕКОЈНА СЕКРИДА СЕ РЕДИРА НАЈДОБРИОТ УЧИЛИШТЕ ДИСТРИКТ ВО САН АНТОНИО, СЕГА СЕ СЕКОГАШ СЕВЕРНА страна >> НЕ ДЕФИНИТЕЛНО САКАМЕ ДА БИДЕМЕ НА КАМПИТИТЕ ДЕЦА LЕ СЕ САКАМ ДА СЕ СМЕАМ КАКО ПОГЛАВИТЕ СЕ БЕЗБЕДНИ ДЕЦАТИТЕ НА КАМПИТЕ ДА СЕ САМО ДА СЕ СМЕАМЕ КАКО ПОГЛАВИТЕ СЕ БЕЗБЕДНО ЗА ДА ЗНАЕТЕ СИТЕ НОРТЕТА КОГА ГОРДОВИТЕ СЕ БЕЗБЕДНО ЗА ЗНАЕЕ СИТЕ НОРДЕЛЕШКИ РАБОТИ ВО КАМПИ ВО И ТУКА ГИ ЗНАЕТЕ СИТЕ НОРТЕСТИ РАЗВОЈНИ ВО КАМПИ ВО И ТОА ДА СЕ ПРАВИ ДОБРА РАБОТА СО ТОА ВО КАМПИ ВО И ТУКА РАБОТИ ДОБРА РАБОТА СО ТОА ОД ОБЕЕ WITHЕ ВО ЕУ ПРАШАЕ НА ДОБРА РАБОТА СО ТОА ОД ОСНОВА EUЕ ВО ЕУ LLЕ ПРОТОКОЛИ ВО чајот ПРО КВО Останувајќи во ЕУ LLЕ ПРОТОКОЛИ ВО чајот СЕ ДА СЕ ПРО КОЗОТ ВО НЕДЕЛЕШНИТЕ ПАРТИКЛИ ПРОТОКОЛИ ВО чајот ПРО КВО ВО НЕДЕЛЕШКИТЕ ПАРТИКИ СЕ БРОЈ ЕДНА ПРИОРИТЕТ Е БЕЗБЕДНО ВО НЕДВИНИТЕ ПАРТИКИ СЕ БРОЈ ЕДНА ПРИОРИТЕТЕ Е БЕЗБЕДНО И ДА ЗНАЕШ КОГА СЕ БРОЈ ЕДНА ПРИОРИТЕТЕ Е БЕЗБЕДНОСТ И ДА ЗНАЕШ КОГА СЕ БРИТАНИЈА СО НЕГОВО СЕРВИСНА страна И ДА ЗНАЕТЕ КОГА БЕДЕ БРИТАНИЈА СО НЕГОВО СЕРВИНА страна со градот што и да остане БРИТАНИЈА СО НЕГОВИОТ СЕРВИСКИ СОГЛАС СО ГРАДОТ КОГО ДА СЕ ОСТАНЕТЕ СО НАС АСЕЛ, СЕКОЈ СО ГРАДОТ КОГО ДА ОД ОСТАНЕТЕ СО АСЕЛ НА САД, СЕКОГАШНО ДА ГО РАБОТИ ДА ГО ПРАВИМЕ ПРАВО СО САД ПОДВИДАТЕТЕ, СЕКОГАШЕТЕ ДА ГО РАБОТЕТЕ ДА ГО ПРАВИТЕТЕ ПРАВНИТЕ ИЗБОРИ И ДА ЗНАЕТЕ ПОБЕДУВАТЕ ДА ГО ПРАВИТЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ИЗБОРИ И ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ЗАБЕЛЕТЕТЕ СЕКОЈ БЕЗБЕДНО БЕЗБЕДНО КАКО МОНО. ИЗБОРИ И И ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ БЕЗБЕДЕТЕ СЕБЕ БЕЗБЕДНО КАКО МО ASНО. САМО ДА СЕ СЕ ПОВЕЕТЕ ОВОЈ БЕГА СЕКОГАШНА БЕЗБЕДНО КАКО МОНА. ПО ТОА ДА СЕ СЕ ДОБИВТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВО ДЕЛОВНА ОДЛУКА ДА СЕ Е ДА СЕ ИВЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВО ДЕЛОВНО ОД ОВОЈ ВРЕМЕ ВАС ПРАВНА ОДЛУКА ДА СЕ ЗНАЕТЕ, НО. KЕ ICKЕ ПОВЕЕ ЗНАЕТЕ, НО. ICKЕ ICKЕ БИДЕТЕ НА 13-ти ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ САМО ЗНАЕ, НО. KЕ ICKЕ БИДЕТЕ НА 13-ти СЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ГОЛЕМАМЕ ГОЛЕМА КАМП. 13-ти СЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ГОЛЕМАМЕ ГОЛЕМА КАМП. Мислам дека нема да успееме ГОЛЕМА КАМП ОД ОДГОВОР. Мислам дека ќе добиеме ДОБРА МОЕ ДА ОДМЕ ДА ГО БАРАМЕ И КАКО ДОБРО СЕКОЈ Мислам дека ќе добиеме ДОБРА МОЕ ДА ОДМЕ ДА ГО БАРАМЕ И КАКО ДОБРО СЕКОЈ ДЕЛО ДА ЈА БИДЕ И КАКО ДОБРО СЕКОЈ ДЕЛО НА 3-ти ДЕН. ДРУГИ НА 3-ти ДЕН. >> СИТЕ ПРАВО КАКО МНОГУ 20 ДОГОВОР 3РД ДЕН. >> СИТЕ ПРАВО КАКО МНОГУ 20 СОГЛАВНИ УЧИЛИШТА СЕ ПОДНЕСУВА СО ДЕНЕС ВЕРИСЕД ВКЛУЧУВА БАРДЕИС БРАНДОН КЛАРК, ДОМИ, ЈА МАРШАЛ ГАРТАНТИ ПРАШАЕ СО ЕВЕН БРАНДОН КЛАРК, ДОМ, Ј. МАРШАЛ ГАРНАНТИ ПРАШАЕ ЕВЕН ОКОННОР ВО НОРТЕАСТ МАРШАЛ ГАРАНЦИ ПРАШАВА ЕВЕН ОКОННОР ВО 7-ти Средни училишта во северозапад, Вклучувајќи О'КОННОР ВО Нортхест 7 средни училишта, Вклучувајќи РАГАН JOонсон ЦРКИ 7 СОУ УСЛУГИ, ВКЛУЧУВАЕ НА РЕАГАН JOонсон УСТАВНИЦА РУСЕВЕЛТ МАДИЗОН ГАРДНЕР И РЕАГАН Hонсон, црквата РУСЕВЕЛТ МАДИСОН ГАРДНЕР И ЛИ И JOонсон РУСЕВЕЛТ МАДИСОН ГАРДНЕР И ЛИ И JOонсон 3 средни училишта. ВКЛУЧУВА ЛИ И JOонсон 3 средни училишта. ОВИЕ ВКЛУЧУВА НА СУДОТ ВАГОН-РОКЕТИ 3 средни училишта. ОВИЕ ВКЛУЧУВА НА СУДОТ РОКЕТИТЕ ВАГОН ВЕТЕРАНИ Меморијален Харландле НА СУДОТ РОКЕТИТЕ ВАГОНСКИ ВЕТЕРАНИ Меморијалниот Харландле е ПОСТОЕ ЗА УЧИЛИШНА СОСТОЈБА ПОСЕБНИОТ СОСТОЈБА НА ВЕТЕРАНСКИОТ ХАРЛАНДАЛ Е ДА СЕ РАБОТЕЛЕ НА УЧИЛИШНИОТ КАМПИ НА ЈУНИ ISD САМО ЗА УЧИЛИШНИОТ РАСПРЕДНИК Е СПАТА ЛЕТНИ КАМПИ НА 17 ЈУНИ СЛЕДНО ОД ОБРАЗОВАНИЕ ISD ON Е СПАТА ЛЕТНИ КАМПИ НА 17 ЈУНИ СЛЕДНИ ОД ЕДГОВЕРД ИСТО СЕ НА ЈУНИОТ 22-ри ДЕЛИТЕ ПОСЕБНИ 17 СЛЕДНИ ОД ЕДГОВУД ИСТО НА ЈУНИ 22-ри ДЕЛИ ПОВЕЕ ПРИРАЧНИК Уште 4 I УЧИЛИШТА, ВКЛУЧУВА ЈУНИОТ 22-ри ДЕЛИ ОВИЕ ПРИ РАБОТИ ДА УЧИЛИШТЕ 4 И УЧИЛИШТА, ВКЛУЧУВА НА ХАРЛАТА ДРУГИ 4 УЧИЛИШНИ УСЛУГИ, ВКЛУЧУВАAЕ НА HARLANDALE MCCOLLUM BLOCKS MEMORIAL и HARLANDALE MCCOLLUM BLOCKS MEMORIAL и KENNEDY и СЕГА МКЦОЛЛУМСКИ БЛОКИ МЕМОРИРАЛНИ И КЕНЕДИИ И СЕГА ПОДОБРУВААТ ЈАЗИКОТ И МЕДИНА ДВЕТОТ КЕНЕДЕИ И СЕГА КОГА СЕ ЈУГИ ЈАСОД И МЕДИНА ДВЕ VALЕ ДА Е ДА СЕ БЕГАШ ДЕН ИСТО СЕ ЈА ПОСТОИ ЈАВИНАТА И МЕДИНА ВАЛИЛИ, ДЕЕ И ОДГОВОРНИ СИТЕ ЛЕТНИ КАМПИ ДАЛИ ДЕЕ ДЕЕ ДЕН И СЕ ОДГОВОРИТЕ СИТЕ ЛЕТНИ КАМПИ, ДАКО ДОБРУВААТ 3 ПОВЕЕ ОДГОВОРНИ СИТЕ ЛЕТНИ КАМПИ КАКО ДОБРИ ПОВЕЕ 3 УСЛОВИ. И ПРАВНА ПОДГОТОВКА ПОДГОТВУВА FORЕ ЗА USL CHAMPIONSHIP SEASON RESTART A ПОДГОТВУВА FORЕ ЗА USL CHAMPIONSHIP SEASON RESTART LITTLE OVER 2 WEEKS ШАМПИОНСКИ СЕЗОН РЕСТАРТ МАСЛО ПОВЕ WEЕ ОД 2 НЕДЕЛИ ОД СЕГА УСЛ САМО СВЕТЕ ОВА ЛИТЕЛ ОД 2 ВЕДЕЛИ ОД СЕГА УСЛ СЕ СЕКОГАШ ОВДЕ ГОДИНА СЕЗОНА. ВКУПНО од 16 ОД СЕГАСОТ УСЛ ЈАС ШОРТЕН ОВАА ГОДИНА СЕЗОНА. ВКУПНО од 16 игри, што значи ЕСА КАКО ШТО ГОДИНА СЕЗОН. ВКУПНО НА 16 ИГРИ, КОИ СЕ СЕ ЕСА КАКО ИМА 15 ЛАНД ИГРИ, КОИ СЕ СЕ ЕСА КАКО ШТО СЕ ПОСТАВУ 15 15 ЛИЦЕ НА ПРИСТАПОТ ПО СЕГАТА СЕЗОНА ЈА 15 лево на програмата, после нивната сезона ОТВОРЕНА ПОБЕДА ПРЕГЛЕД ПРИРАЧНИКОТ ПО بعد СЕЗОНОТ ОТВОРЕНА ПОБЕДА ПО ВИСТИНСКИОТ МОНАРЦИ НАСТАП ВО МАРТ WЕ ОТВОРА VЕ НА ПОБЕДАТА ПОД РЕАЛНИТЕ МОНАРЦИ НАСТАП ВО МАРТ PLЕ СЕ ИГРИТЕ ВО СВЕТСКИ КУП-СТИЛ МОНАРЦИТЕ ОД МАРТ Е СЕ ИГРААТ ВО СВЕТСКИ ФОРМАТ ЗА СВЕТСКИ СТИЛ Играјте во светски формулар за глупости, ставајќи ги Сан Антонијците географски ривали како што ФОРМАТ ВААЕ САН АНТОНИНИТЕ ГЕОГРАФСКИТЕ РИБАЛИ САМО КАКО АВСТИН РИО Гранд Вели, ГЕОГРАФСКИТЕ РИБАЛИ ПОВЕЕ КАКО АВСТИН РИО Гранд Валеј, ГРАДОТ ОКЛАОМА АВСТИН РИО ГРАНДЕ ВАЛИ, ОКЛАОМА ГРАД И ТУЛСА КРАТКО ТУРНАРУД ГРАДОТ НА ОКЛАХОМА И ТУЛСА КРАТКОТО ПРАШАЕ BEЕ СЕ ТОП НА ТИМОТ Е САМО И ТУЛСА КРАТКО ТУРНАРУД BEЕ СЕ ТОП НА ТИМОТ Е САМО ПОГЛАСНО ДА СЕ УШТЕ УШТЕ ШАНСИ BEЕ БИДЕ ПОВЕЕ НА ТИМОТ Е ДА СЕ ПОГЛАСНО ДА СЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ШАНСИ ДА СЕ ИГРА ОВАА ГОДИНА. ТРИЛИЛНО ДА ДА ИМА СЕКОЈ ШАНСА ДА ПОГЛАС ОВАА ГОДИНА. >> WЕ ПОБРЗИВНА ЗБОРУВАМЕ ЗА ДА ГО ИГРА ОВАА ГОДИНА. >> WЕ RЕ ГО ПРАВИЛИ ПРИСТАП ЗА СЕКОЈ ДЕКО И ДОГОВОРИ ДА >> WЕ RЕ ГО РАБОТИ ПРИСТАП ДА СЕКОЈ ДЕКО И СЕ ИСПИТУВА ДА СЕ ДА ГО ОБВРСУВАМЕ СУДОТ СЕКОЈ ТОА И ДОГОВОРИ ДА СЕ ДА ГО ОБВРДИТЕ СОВЕТНИТЕ, ДОБИВТЕТЕ СИТЕ ДОМИ И ДА ЗНАЕТЕ ДОБИВЕТЕ ГО СВЕТЕ ДА ГО ИСПОВИТЕТЕ САМИТЕ ДОМИ И ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИРАТЕ ДА СИТЕ ИВЕТЕ. Да, ОДНИВИТЕ ДОМИ И ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИРАТЕ СИ СИТЕ LУБОВ. Да, тоа е ПОВЕЕ ДА СИТЕ ИВЕТЕ. Да, навистина е возбудливо. РЕАЛНО ИСКУСТВО. >> И тоа е тука и сега ВИСТИНСКО ВЕCБИ. >> И тоа е овде и сега, тоа е навистина затворено, навистина сме >> И ТОА Е ТУКА СЕГА И ИМАШТВО РАЗГОВОРИТЕ СЕ РЕАНИЕ ЕВРОПСКИ ФОКУС РЕАНИЛИТЕ ДВЕЕ, РЕАЛНИ ЕВРОПСКИ ФОКУС ВО СЕКОЈ ДЕТАЛ НА САД ЕВРОПСКИОТ ФОКУС ВО СЕКОЈ ДЕТАЛНИК НА УСВОВИТЕ НА САД ПОТРЕБНО ДА БИДЕТЕ ВО СЕКОЈ ДЕТАЛНИК НА УСВОВОТ НА САД ПОТРЕБНО ДА БИДЕТЕ МНОГУ ПРАВНО ПОВЕЕ. ПОВЕЕТЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ДОБИТЕ МНОГО ПРАВНО крило. >> ПОДНЕСУВАЈТЕ ДОГОВОРНА НЕГОВЕНА ИНВЕЗИЈА Право крило. >> ПОДНЕСУВАЈТЕ ЕВЕ ДОГОВОРНО НЕГОВО ПОВЕЕ НА ВНАТРЕШНАТА МНОГУ ОД ВОЈНА РЕАЛИНА >> ПОДНЕСУВАЈТЕ ДОГОВОР НЕГОВО НЕГОВО ПОВТОРНО ПОВЕЕ НА ВОЈНАТА РЕАНИЛНИ СЛУЧИИ ДА СЕ РАБОТИ ДА ГО ПРОДАМ МНОГУ МНОГУ ВОЈНА ВОЈНА РЕАЛИСНО СПОРЕД ДА СЕ РАБОТИ ДА ГО ПРОДОЛУВАМ ДА СЕ ДРАВА СЛУБОТИ ДА СЕ РАБОТИ ДА ГО ПРОДАУВАМ ДА СЕ ОСТАВАМЕ ОД КАКО САМА. И така мораме да бидеме ОДГОВОРИ ШТО СЕ СЕ СМЕ. И, така, мораме да бидеме договорени со вас. НИЕ САКАМЕ. И, така, мораме да бидеме договорени со вас. >> ВЕЛИКИ ДА СЕ САМО ДА СЕ ФАКТИ ДОГОВОРИТЕ СО ТЕА ОВДЕ. >> ВЕЛИЧНО ДА СЕ ЈА ДА САКОТ ФАК ОД ДОГОВОР. ОВОЈ УЧИЛИШТА СЕ >> ВЕЛИЧНО ДА СЕ ЈА ДА САКОТ ФАК ОД ДОГОВОР. ОВАА УЧИЛИШТА СЕ ЗАВРШУВААТ СИТЕ КАМПИ СО Ажурирајте ОВАА УЧИЛИШТА СЕ ЗАВРШУВААТ САМИТЕ КАМПИ СО ДОДЕЛНИЦИ >> Добро ДЕНЕС Е ПРВИОТ ДЕН ЗАВРШУВАЕ СИТЕ КАМПИ СО >> ДОДЕЛЕН ДЕНЕС Е ПРВИОТ ДЕН на рано гласање и работи >> ДОБРИ ДЕНЕС Е ПРВИОТ ДЕН на рано гласање и работи што се сочинети со малку бит НА РАБОТНО ГЛАСАЕ И НЕГОВИТЕ ОБВРСКО ПОВЕЕ СО ЛИТЕЛОТ ГОЛЕМИ РАЗЛИЧНО ОД ПОВЕЕ ОБВРСКО ПОДОБРУВАЕ НА ЛИТЛОТ БИТ РАЗЛИЧНО ОД ПОВЕЕ ГО ГОДИШЕ ГОДИНИТЕ ПАС И ОВДЕ ДА СЕ РАБОТИ ДА РАЗЛИЧНО ОД ТИЕ СЕ ДА ГОДИТЕ ГО ГОДИНИТЕ ПАТ И ОВДЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА НАС ЛЕСНИК ПОВЕЕ ПОВЕЕ ЗА ОВИЕ ГОДИНИ ПАТ И ОВДЕ ДА ГО ПРИГОДУВАТЕТЕ НА НАСТАВНИ ЛИЦА ПОВЕЕ ЗА ОВОЈ ДАЛИ ДЕЛ НА НАШИОТ КАКАТ П И Е Е САД САМО ПОВЕЕ ПОВЕЕ ЗА ОД КАКО ДЕЛ ДЕЛ НА НАШИОТ КСАТ П И Е JАКИ КАЛАНАН КАКО ДЕЛ НА НАШИОТ КАСАТ ПА И Е JАККЕ КАЛАНАН, Е БЕСПАРСКИТЕ ПРИСТАП ACKАККЕ КАЛАНАН Е СОВЕТНИОТ АДМИНИСТРАТОР ЗА ИЗБОРИ ЗА БЕКСАРСКИТЕ ИЗБОРИ, БЛАГОДАРИ ИМА АДМИНИСТРАТОР ЗА ИЗБОРИ ЗА БЕКСАРСКИТЕ ИЗБОРИ, БЛАГОДАРУВАМЕ МНОГУ МНОГУ ЗА БЕЗБЕДУВА USЕ НА НАС ИЗБОРИ АДМИНИСТРАТОР, БЛАГОДАРАМ ДА МНОГУ ЗА ВЕРНИЦА НА НАС JАККИ И САКАМ ДА СЕ ПОЧНАМ ПОВТОРНО ЗА ВЕРНИЦА НА НАС ЈАККИ И САКАМ ДА СЕ ПРАШАМ ДА СЕ ПРАШУВАМЕ ДАЛИТЕ СЕ ЈАККИ И САКАМ ДА СЕ ПРИМАУВАМ ДА ГО ПРАШАМ ДАЛИТЕ ДЕЛИ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОСТАВУВАМЕ ПРАШАЕ ДА СЕ СЛУЧУВАТЕ ДЕЦИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ОГЛАСУВАМЕ ПРВИОТ ДЕН на рано гласање Јас ДЕНЕС КАКО ГО ПРИМЕНАТ ПРВИОТ ДЕН на предвремено гласање, ЗНАЕМЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ НЕКОИ ПОВИК ПРВИОТ ДЕН НА РАБОТНИОТ РАБОТЕ СЕ ЗНАЕМЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ НЕКОИ ПОВИКИТЕ ОВДЕ ОД ОД КАСАТ ЗА ОВИЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИВМЕ НЕКОИ ПОВИКУВАМЕ ОВДЕ ВО КАСАТ ЗА ОВОЈ РЕГИСКИ МНОГУ. КАКО СЕ ОВДЕ ВО КАСАТ ЗА НЕГОВИТЕ РАНОВНО ПОВЕЕ. КАКО ДЕЦАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ТАКА. РАНУВАМЕ МНОГУ. КАКО ДЕЦАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ТАКА. ... >> На ОВОЈ ПОДГОТВЕТЕ ТЕКОВИ СВЕТЕ МНОГУ МНОГУ МНОГУ. ПРВИОТ ДЕН НА ВЕРУВАЕ МНОГУ МНОГУ благо. ПРВИОТ ден на рано гласање. И ИЗБОР ПРВИОТ ден на рано гласање. И СЛУБЕН ВЕСНИК И СЕЛЕКЦИСКО ПРАВО ДЕН, ИЛИ ДА СЕ СЕРВИОТ глас. И ОБВРСКИТЕ ЗА ИЗБОРНИ ОД СЕКОЈ ДЕН ИЛИ ДА СЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА ВО РЕД НА ДРУГИТЕ ДО ОФИЦИЈАЛНИТЕ ПРАВЕТЕ ДЕН ИЛИ ДА СЕ ДОБИТЕ ВО РЕД НА ДРУГИТЕ ДА СЕ СЛУЧАТ. НО ОВОЈ ВРЕМЕ НЕ СЕ ГРЕВМЕ ДОБИТЕ ВО РЕД НА ДРУГИТЕ ДА СЕ РАС. НО ОВОЈ ВРЕМЕ ГИ БЕГАРИМЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО ДОГОВОРИТЕ СО НЕГО COVID-19. ПОВЕЕ ДА ГО ПОДДРУВАМЕ НЕКОИ ПРЕДУПЦИИ ЗА нив и ЗА ГЛАВНИТЕ ОД ОВИЕ СЕ РЕАЛНИ ПРЕДУПРЕДУВА FORА ЗА ИМА И ЗА ГЛАСОВИТЕ, кои СЕ РАБОТНО САМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ГЛАВНИТЕ ДЕЛИ СИТЕ РАБОТНО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРОУДУВАМЕ Мило ми е што тие доаѓаат преку и јас сум многу продукт од нив денес, кои тие се сета работа. И ЈАС ДА СЕ ПРОУДИРАМ ДА СЕ ТОА ДА СЕ СИТЕ РАБОТА. ГОДИНА И СЕКОЕ РАНГ ТИЕ СЕ СИТЕ РАБОТА. ГОДИНА И СЕКОЈОТ РУНИРАЕ МНОГУ БЕЗБЕДНО. ГОДИНА И СЕКОЈОТ РУНИРАЕ МНОГУ БЕЗБЕДНО. >> И JАКИ ПОДВИД НА ТАЛК МНОГУ мало. >> И JАКЕИ ПОДВИД НА ТАЛКО ЗА ШТО СЕ ОЧЕКУВА ЛУЕТО ДА >> И JАККИ ПОВЕЕ НА ТАЛКО ЗА ШТО СЕ ОЧЕКУВА ЛУЕТЕ АКО ДА НЕ ДА ГО ОДВЕД ДЕНЕС ЗА ШТО СЕ ОЧЕКУВА ЛУЕТЕ, АКО НЕ ДА СЕ ОДИ ДЕНЕС ДА ГЛАСАТ И ДА ГО ОДГОВОРНО НЕ ДА ОБЕДУВА ДЕНЕСНО ДА ГЛАСААТ И ГО ОВДЕ ГЛАС ДО СЛЕДНИТЕ ДЕЛИ ДЕН ДА ГЛАСА И ДА ГО ОБВРСУВАТЕ СЛЕДНИТЕ СЛЕДНИТЕ ДЕНА ДА ДА ПРАВИЕТЕ РАБОТНО ГЛАСАЕ ШТО МОЕ ДА СЕ СЛЕДНИТЕ ДЕНА ДА ДА СЕ РАБОТЕТЕ НАДВОРЕШОТ ВА VНИЕ ШТО МОЕ ДА ОБЕЗБЕДУВААТ ПАКО ОД ОВИЕ БЕЗБЕДНОСТ ОДГОВОРНО ГЛАСАЕ ШТО МОЕ ДА ОБЕЗБЕДУВААТ ПАКО ПОВЕЕ ОД ОВИЕ БЕЗБЕДНИЦИ БЕЗБЕДНИЦИ КОИ СЕГА ОЧЕКУВАЈТЕ СЕКОЈ ДАЛИ ОД ОВИЕ БЕЗБЕДНИЦИ БЕЗБЕДНИЦИ КОИ СЕГА ... ПРЕДУПРЕДИИ кои се сега ... ВО МЕСТО. ... НА МЕСТО. >> ДА, ДОБРО ЗА НА МЕСТО. >> ДА, Добро за службените лица за избор. НИЕ ИМАМЕ >> ДА, Добро за службените лица за избор. ПОСТОЕВЕМЕ ПОГОЛЕМ ПЛАСТИЧКО ПРОЕКУ СЛУБЕН ВЕСНИК. НИЕ ОБЕЗБЕДИМЕ ПОГОЛЕМ ПЛАСТИЧКО ПРОЕКТ што ќе замине пред од ОБЕЗБЕДУВА ПОГОЛЕМ ПЛАСТИЧКО ПРОЕКТ што ќе оди пред од табелата за квалификации. СО ТОА ТОА ТОА GЕ ОДИ ПРЕД ДОБИВНАТА ТАБЕЛА. ПО ТОА ДА СЕ КОНТАКТИРА ТАБЕЛА ЗА КВАЛИФИРАЕ. ПО ТОА ДА СЕ КОНТАКТИВНО ГЛАСНО. OFFЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОРИ BEЕ КОНТАКТИВНО Гласање. СЛУБЕН ВЕСНИК WЕ ИМА МАСКИ И ОД ОВОЈ Гласање. СЛУБЕН ВЕСНИЦИ VEЕ ИМАМА МАСКИ И ОДИМЕ НА ОВОЈ И ЛИЦЕ СВЕТИ РАБОТНИЦА БЕЗБЕДНИЦИ БЕЛИ ЗА СЛЕДНО И ЗА ТАБЕЛИТЕ. И КАКО ВИДОВИ ВИДОВИ ДА БИДАТ СЛЕДНО И ЗА ТАБЕЛИТЕ. И КАКО ВИДОВИ ВИДОВИ БИДЕТЕ ЛИЦА ОД ЛИЦА. САМО И КАКО ВИДОВИ ВИДОВИ БИДЕТЕ ЛИЦА ОД ЛИЦА. ПО ГЛАСОТ. СЕГА WEЕ ГО УПОТРЕБУВАМЕ РАБОТА ПЕРСОНА СТАЦИЈА ОВА. ПО ГЛАСОТ. СЕГА USЕ ГО УПОТРЕБУВАМ РАБОТНИЧКОТО РАКОТ И ТОА ENЕ. Гласачот. СЕГА USЕ ГО УПОТРЕБУВАМ РАБОТНИЧКОТО РАКОТ И ТОА ENЕ. Да, чекор од. САНИТИЗАР И ТОА YЕ. Да, чекор од. ... Да, чекор од. ... ПОДГОТОВКА ЗА ХРАНА ... ПОДГОТОВКА ЗА ХРАНА ... ПОДГОТОВКА ЗА ХРАНА ... Пластични ракавици. ИЛИ КАНЦЕЛ. ... Пластични ракавици. ИЛИ КАНЦЕЛ. СО ТОА МОЕ Пластични ракавици. ИЛИ КАНЦЕЛ. ПО ТОА МОЕ МО ДА ПРОЦЕСИ ПРЕКУ СЕ ПОТВРД ПО ОВА МОANЕ МОАТ ПРОЦЕС ПРЕКУ СЕ ПРОТИВ КОНТАКТИВНО ГЛАСАЕ WEЕ OЕ ОДИМЕ ПРОЦЕС НИКОГАШ КОН КОНТАКТЛЕСНО ГЛАСНОСТ WEЕ СЕ ОДИМЕ НА ТАБЕЛОТ ЗА КВАЛИФИРАЕ. КОНТАКТИВНО ГЛАСАЕ GЕ ОДИМЕ НА ТАБЕЛОТ ЗА КВАЛИФИНИРАЕ. ... СЛУБЕНИЕ СЛУБЕН ВЕСНИК ПОТРЕБНИТЕ СЕ СТУДУВААТ ТОА ФОТО ... ПОТРЕБА СТУДИЈАТА ТОА ФОТО ... Јас Д. ... Јас Д. СТЕПФОРД И РАБОТИМЕ Јас Д. СТЕПФОРД И РАБОТИРАМЕ ДАМЕ СЕ МОЕ ДА Скенираме СТЕПФОРД И РАБОТИВЕТЕ ОД КОГО МОЕМЕ ДА СКАНУВАМЕ СЕКОЈ ЛИЦЕНСКО ПРАВО ПРЕКУ НА ТОА МОЕ ДА СКАНУВАМЕ СЕКОЈ ЛИЦЕНСКО ПРАВО ПРЕКУ ПЛАСТИЧНАТА ТОВА И СЕ СЕ СЛУЧАМ НЕ ЛИЦЕНСКО ПРАВО ПРЕКУ ПЛАТИЧНАТА ТОВА И СЕ СЛЕДЕ ДЕКА НЕМА ДА МОЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ НА СИТЕ ДРУГИ. Пластична торба и рече дека никој не мора да влијае на секоја друга. ... БИЛ СИМОН. ETЕ Е СЕ ДА СЕ СОБИРАТЕТЕ БАЛОТСКИОТ КАРТИ ДА СЕ СЛЕДНО. И СЕГА Е ТАКА БАЛОТ КАРТА ДОБРИ ДО СЛЕДНО. И СЕГА ТОА Е ВО ПЛАСТИЧНИ ЦЕЛНИ ПОЗИЦИ СЛЕДНИОТ. И СЕГА ТОА Е ВО ПЛАСТИЧНИ ЦЕЛНИ ПОЗИЦИ ... ПЛАСТИЧНИ ЦЕЛНИ ПОЗИЦИ ... ТИЕ. ... ТЕА. ГЛАСА USЕ КОРИСТЕЕ ОД ОВИЕ ПЛАСТИЧНО ОД ИЛИ ОВДЕ. ГЛАСАINGЕ КОРИСТЕЕ ОД ОВИЕ ПЛАСТИЧНО ОД ИЛИ ДА ИМА ИМА ИМА ИМА ГЛАСА USЕ КОРИСТЕЕ ОД ОВИЕ ПЛАСТИЧКО ОДИ ИЛИ ДА ИМА ИЗБОРИТЕ ДА СЕ ДАМА ПЕНЦИЛ. БИЛЕ ДА СЕ РАЦЕР ДАЛИ ИЗБОРИТЕ ДА ИМА ПЕНЦИЛ. БИЛЕ ДА СЕ РАКЕР И Е СТИЛУС. МОЛИВ. БИЛЕ ДА СЕ РАКЕР И Е СТИЛУС. ... ПО СЕ ОТВОРИТЕ КАРТИЧОТ WЕ Е ИСТО И ДА ЈА ДА СЕ ДА СЕ COMе излезе и ќе го земеме за да ... ДА ... ТАБУЛАТОР, САКАМЕ НАСЕКУВАЕ. РАБОТЕН САНИТИЗЕР ЈАНИС ОД ОСНОВНИОТ РАБОТЕН И НЕГОВИТЕ ЗА нив ДА ГО ВИДАТ РАБОТНИТЕ ВО. РАБОТНИОТ РАБОТЕН И НИВНИК ЗА нив да ги стават ракавиците ВО. ... >> СЕГА ДЕНЕС Е ДЕН ДОГОВОРЕКОТ ОД ОРИГИНАЛИСКИ РАЗВОЈ ЗА МО MЕ. ПОСТОЕНА ДВЕЕ Беше оригинално закажан за мај. ДА СЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ДА СЕ РАЗГОВОР КАКО ДА СЕ РАЗГОВОРИ ЗА МОЕ. ДА СЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ДА СЕ РАЗГОВОР КАКО ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ И ОВА ОД ДЕЛЕЕ FЕ Влијаат ДА СЕ РАБОТЕ КАКО ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ПОВЕ DЕ И ОВОЈ ДЕЛЕ AFЕ ВИДАТ ... И ОВОЈ ДЕЛЕ AFЕ ВИДВИ ... ВИСОК НА ГЛАС. ... ИЗБОР НА ГЛАСНИК. >> Добро, тоа е многу. ИЗБОР НА ГЛАСНИК. >> Добро, тоа е многу. НЕ >> Добро, тоа е многу. ДА СЕ ТОА ДА СЕ ДОБИВ КОГА ИМА ТОА Е ДА СЕ ДОБИВ КОГА МОЕ МОЕ ДА ПОВТОРНО. АКО ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОГА МОЕ МОЕ ДА ПОВТОРНО. ... ПОВТОРНО МОЕ. ... МОЕ МОЕ ДА БИДЕТЕ А ... МОЕТЕ ДА БИДЕТЕ ДА СЕ УДИНЕТЕ ГОЛЕМО ГОДИНА. ПОВЕЕ ГО ОДГОВОРНО МОЕТЕ ДА БИДЕТЕ ДА СЕ УБАВИТЕ ГОЛЕМО ГОЛЕМО. ПОВЕЕ ОДГОВОРНО ДА СЕ ПРОДОЛНО ДВЕДНО ГЛАСНОСТ. ПОДНЕСЕ СЕГА МАЛКУ. ПОВЕЕ ОДГОВОРНО ДА СЕ ПРОДОЛНО ДВЕДНО ГЛАСНОСТ. ПОДНЕСЕ СЕГА Бројките се многу високи овде КАКО РАБОТНО гласање. Бидејќи сега Бројниците се многу високи овде Бројките се многу високи овде во БЕКСАРСКА СТРАНА И ПОТВРДАМ САМО САМО ВО БЕКСАРСКА СТРАНА И ПОТВРДАМ САМО ДА СЕ ПРОИЗВОДИ НА ИЗБОРИ БЕГАРСКА ПРИГОВОР И ПОТВРДАМ САМО ДА СЕ ПРОИЗВИРАМЕ ОД ОБЈЕКТИ ЗА ИЗБОРНИЦИ И СТЕ ПОСЕБНИ ПАТ ПРОИЗВОД НА ИЗБОРНИТЕ СЛУБЕНИЦИ И ОВИЕ ПОСЕБНИ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОФИЦИЈАЛНИТЕ И ОВИЕ ЧЕКОРНИ ДА СЕ ДА БИДАМЕ ЗА ГЛАСОТ. ДА БИДЕТЕ ТАА ОД ГЛАВНИЦИ. >> И JАКИ БЕЗ НАС Гласачите. >> И JАКИЕ СО ПОВЕЕ НА КОВИД-19 ОВЕЕ НЕКОГАШ СЕКОЈ >> И JАКИЕ СО ПОВЕЕ НА КОВИД-19 ОВИЕ се НЕКОГОДИНИ ДЕЛОВНИ ЛОКАЦИИ НА ЛИЦЕ ПОВЕЕ-19 ОВИЕ НЕКОГАШ ОДГОВОРНИ ЛИЦАЦИИ НА ЛИЦАТА НА ЛУЕТО КОРИСТИТЕ ДА СЕ КОРИСТИ ЛОКАЦИИ ЗА ГЛАСАЕ НА ЛУЕТО КОРИСТЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВААТ ОДГОВОРНИОТ КУРТУС НА БЕСПАРСКИОТ ПРИСТАП КОРИСТЕНА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ГО ОДГОВОРНИОТ КУРТУУЗ НА БЕКСАРСКИОТ СТРД. ТИЕ СЕГА ОД ПЛАТ БЕСПАРСКИ КУРТУСОВ. ОВИЕ СЕГА ОД ПЛАА BЕТО ПОВЕЕ ОД ОВОЈ ИСПОЛНУВА ЗОШТО ТОА СЕГА ОД ПЛААЕТО ПОВЕЕ ОД ОВОЈ ИСКЛУЧУВАЈ ЗОШТО ТОА ПОСЕБНИ МОЕ НЕ МОАТ ДА ГО УПОТРЕБА ПОДНЕСУВАЈТЕ НА ОВОЈ ИСКЛУЧУВАЈ ЗОШТО ТОА ПОСЕБНИ МОЕ НЕ МОЕ ДА СЕ КОРИСТИТЕ ЗА РАБОТНО ГЛАСАЕ ОВОЈ ВРЕМЕ ОВИЕ ПОСЕБНИ МОЕ НЕ МОАТ ДА ГО УПОТРЕБУВАТЕ ЗА РАБОТНО гласање ОВАА ВРЕМЕ ОД ОВОЈ РАБОТЕЕ ОД ОВОЈ ВРЕМЕ >> Добро, Благодарам ТИМ. ДА, НИЕ ОД НАС. >> Добро, Благодарам ТИМ. ДА НИЕ СМЕ >> Добро, Благодарам ТИМ. ДА, НЕ ГО ГО губиме БЕКСАРСКОТО СТРАНА НЕ ГО губиме центарот за правда на BEXAR каде што сме биле НЕ ГО ГО губиме центарот за правда на БЕКСАР КАДЕ СЕ ДА СЕ БЕГАШ ДОГОВОР ЦЕНТАР ЗА ПРАВДА КОГА СЕ СМЕЕ ДА ГО ОД 20 ГОДИНИ години. НЕ Е КОРИСНИМЕ ЗА НАД 20 ГОДИНИ. НЕ Е КОРИСТЕМЕ ПРЕЦИНКТ ЕДНО ИЛИ ПРЕЦИНКТ 3 20 ГОДИНИ. НЕ ГО УПОТРЕБУВАМЕ ПРЕЦИНКТ ЕДЕН ИЛИ ПРЕЦИНКТ 3 ГОДИНИ ИЛИ ПРЕЦИНИРАТЕ ЕДНО ИЛИ ПРЕЧИНИРАТЕ 3 ГОДИНИ ИЛИ ... ГОДИНИ ИЛИ ... 3 ЗГРАДИ ГРАДИ. ... 3 земји во градежништвото. И ДР STАВНИОТ СУПРЕМЕН СУД. 3 земји во градежништвото. И ДР STАВНИОТ СУПРЕМЕН СУД. КАКО ХРАНА. И ДР STАВНИОТ СУПРЕМЕН СУД. КАКО ХРАНА. ... КАКО ХРАНА. ... ПРОКЛАМАЦИЈА ... ПРОЦЛАМА ИЛИ НАРАЧКА. ВРАА НАБАВКА ИЛИ НАРАЧКА. ПОСТОЕ ЗА СЕКОЈ ИЛИ НАРАЧКИ. НАСТАП ЗА СЕКОЈ ГРАДЕЕ НА КЕПТ. ЗА СЕКОЈ ГРАДЕЕ НА КЕПТ. ... ГРАДЕЕ НА КЕПТ. ... КУUSАТА СЕКОЈ ДВД НА ТЕСИСКИ. ... КУUSАТА СЕКОЈ ДВД НА ТЕСИСКИ. Слушаме. КУUSАТА СЕКОЈ ДВД НА ТЕСИСКИ. Слушаме. МОРА МОЕ Слушаме. МОЕ МОЕ ДА МОАТ ДА ИМА ТЕМПЕРАТУРА НА ПРОЕКТОТ МОРА МОЕ ДА МОАТ ТЕМПЕРАТУРА НА ПРОЕКТОТ НА ЛАКС СЕКОЈ ЛЕС МОРА ДА ИМА ТЕМПЕРАТУРА ПРИЧИНИ НА ЛАКС СЕКОЈ ЛИЦА ВЛЕЗ НА ГРАДЕUЕ. ЛАКС СЕКОЈ ПЕРСОН ВИ ВЕЕ НА ГРАДЕЕ. ... ЗГРАДА. ... НЕМОЖЕМЕ ... НЕ МОЕМЕ ТОА НЕ МОЕМЕ ДА СЕ ... Стави тоа ... ИМАТ ДЕМАНД НА ОДОР ЕР. ... САМО ДОГОВОР НА ОДОР ЕР. НИЕ ИМАТ ПОДНЕСУВА ONЕ НА ОДОР ЕР. САКАМЕ И СЕ ПРАВУВАМЕ САКАМЕ И СЕ ПРАВУВАМЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ НИВНИОТ РАБОТНИЦИ СЕ ОБЕДУВАМЕ И СЕ ПРОДУУВАМЕ ДА СЕ ГЛАСАТИТЕ ПРАВИЛНИЦИТЕ ГИ ОДГОВОРНИЦИТЕ И НАШИОТ ОБИД ОВИЕ ГЛАСОВИТЕ ГИ ОДГОВОРНИЦИТЕ НАШИТЕ ИЗБОРНИ ОДВОРЕШНИЦИ И СЕ рекоа дека ќе носат маска во ИЗБОРНИ ОБВРСКИ И СЕ РАБОТЕ ТИЕ ТОА WEЕ СЕ ЗАГРИТЕ МАСКО ВО ИЗБОРИТЕ. НО ПОВЕЕ НЕ ТОА WEЕ СЕ ЗАБИРАТЕ МАСКО ВО ИЗБОРИТЕ. НО ПОВЕЕ НЕ МОЕ ДА ГО ПРАВИМЕ. ДО ПОЛИТИТЕ. НО ПОВЕЕ НЕ МОЕ ДА ГО ПРАВИМЕ. ... >> И навистина брза Jеки пред да можеме да кажеме што е на балонот и кој ПРЕД НЕ ДАМАМЕ ДА МОЕТЕ ДА ЗНАЕШТЕ КОИ СЕ НА БОЛОТ И КОЈ ... ШТО СЕ НА БОЛОТ И КОЈ ... >> МОЕ ДА ГЛАСАМ. ... >> МОЕ ДА ГЛАСАМ. >> Добро, ПО ОВОЈОТ СЕ Е >> МОANЕ ГЛАСОТ. >> ДОБРО ДОГОВОРЕ ОВА ОВА Е ПРОДОЛУВА НА >> ДОБРО ДОГОВОРЕ ОВА ОВА Е ПРОДОЛУВА НА Б. ПРОДОЛУВАЕ НА Б. >> ПРИМАРНА ИЗБОР ОД НЕ Б. >> ПРИМАРНА ИЗБОР ОД ОВИЕ ГО ПРОДАВИМЕ ВО МАРТ, 3РД. >> ПРИМАРНА ИЗБОР ОД ОВИЕ ГО ПОСТАВУВАМЕ НА МАРТ, 3РД. ... ПОЧЕТНА ВО МАРТ, 3РД. ... И ЗАКОН ... И ЗАКОНОТ СЕ вели дека ДОДЕЛНИОТ ДИР НА И ЗАКОНОТ СЕ вели дека ДОДЕЛНИОТ ДИР НА КАНДИДАТ МОЕ ДА ЈА ПОБЕДИ 50% И ВЕЕ ДОГОВОРИТЕ ДОГОВОРНИОТ ДИР НА КАНДИДАТ МОЕ ДА ЈА ПОБЕДИ 50% И ... КАНДИДАТ ДА СЕ ЈА ПОБЕДИ 50% И ... ЕДЕН ГЛАС. ПО ТОА МИСЛА ... ЕДЕН ГЛАС. ПОТРЕБА ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ ОВИЕ МОНО ЛИКОТ ЕДЕН ГЛАС. ПОТРЕБА ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ ОГЛАСНО МНОГУ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ФУДБАЛОТ. ТОА ОВИЕ МНОГУ ЛИКУВААТ ФУДБАЛ. АКО НЕМА ДА СЕ ОДВЕДАТ ВО А. ФУДБАЛ. АКО НЕ МОЕ ДА СЕ ОБЕДУВА ВО РУНОВИРА НА 2 највисоки кандидати АКО НЕ МОЕ ДА ОДБИРАТЕ НА РУНОФОТ НА 2 Највисоки КАНДИДАТИ ВО РУНОФ. РУНОВИРАЈТЕ 2 ВИСОКИ КАНДИДАТИ ВО РУНОФ. ДЕЛИТЕ ПАРТИИ САМО БАЛОТ ЗА ВО РУНОФ. ДЕЛИТЕ ПАРТИИ САМО БАЛОТ ЗА ОВАА РУНОФ ДЕЛИТЕ ПАРТИИ САМО БАЛОТ ЗА ОВИЕ ПРВ РЕПУБЛИКАН И ОВОЈ ПРВ РЕПУБЛИКА РУНОВФ И ДЕМОКРАТСКИОТ СОСТОЈБА ПРВИОТ РЕПУБЛИКА и ДЕМОКРАТСКИОТ СОСТОЈБА НА ДЕМОКРАТСКИОТ САМО. ПОЧНУВА СО ДЕМОКРАТСКО страна на мене, ДЕМОКРАТСКА страна. ПОЧНУВА СО РОНОФОТ ЗА СЕНАТИТЕ во САД ДЕМОКРАТИЧНА САМО. ПОЧНУВА СО РОНОФОТ ЗА СЕНАТСКИОТ СЕДНИК во САД. РУНОФОТ ЗА СЕНАТСКИОТ СЕДНИК НА САД. ... Седиште. ... ТОА БАЛОТИ. А ... ТОА БАЛОТИ. А ... ОВА БОЛОТИ. А ... ПАРТ НА ДРATEАВНИТЕ РЕПОВИЦИИ ЗА нив. ... ДВЕЕ НА ДРATEАВНИТЕ РЕПОВИЦИИ ЗА нив. ЕДНА ИЛИ ДВЕЕ НА ДР STАВНИТЕ РЕПИС НА нив. ЕДНА ИЛИ 2 ИМА МНОГУ СТРАНА ЕДНА ИЛИ 2 ИМА МИСНИ ГРАДИ ДРАВНИ КОМИСИОНЕРИ 2 ПОГОЛЕМЕ ГО СВЕДИТЕ ПРАВИЛНИ КОМИСОЦИИ, КОИ САМО ДА БИДЕТЕ ПРАШАА НА ПАРТИ. КОМИСИОНЕРИТЕ ГИ ДА СЕ СОВЕТУВА ПАРТИНИ НА ПАРТИ. ... СРЕAPНО МНОГУ БЕЗ БЕЗБЕДНО КОГАШ ГЛАСНИТЕ ОД СИТЕ РАБОТНИ И Гласачите ОД НЕГОВИОТ ПРОЦЕСИРА И ДАКО КОГА СЕ ОБВРСУВААТ ТОА ОД СИТЕ ПРОЦЕСИРА И КОГА ШТО СЕ ОДБОРИ ОВА МАШИНА. ТОА КОГА СЕ ОБВРЗУВААТ ОВА МАШИНА. ЕДИНИЦАТА. ОВИЕ САМО ЕДНА ИЛИ МАШИНА. ЕДИНИЦАТА. ОВИЕ САМО ЕДНА ИЛИ ... ЕДИНИЦАТА. ОВИЕ САМО ЕДНА ИЛИ ... 2 ПРИВЕД, НАЈНОГУ СЕКОЈ ... 2 ПРИЕУВА ,Е, НАЈДОБРИОТ СЕКОЈ КАНДИДАТ OTЕ ГЛАСА ЗА ДА ГО СЕ 2 ПОСЛЕДИ, НАЈДОБРИОТ СЕКОЈ КАНДИДАТ ILLЕ ГЛАСИРАТЕ ЗА Е ЛУЕ. КАНДИДАТИТЕ OTЕ ГЛАСААТ Е ДА Е ЛУЕ. SOЕ БИДЕТЕ НЕ БЕСПЛАТНО ЛУЕ. SOЕ БИДЕ БЕЗ БЕЗ БЕЗ БРЗО. НО СЕКОЈ SOЕ БИДЕ БЕЗ БЕЗ БЕЗ БРЗО. НО СЕКОЈ ... БРЗО. НО СЕКОЈ ... ГЛАСОТ СОВЕТИ ВО НАШИОТ ИЗБОР ... ГЛАВНИ СОВЕТИ ВО НАШИТЕ СЛУБЕН ВЕСНИЦИ СЕ ПОМОГНЕТЕ ГЛАСНИ СОВЕТИ ВО НАШИТЕ СЛУБЕН ВЕСНИЦИ СЕ СЕ ПОМОГНЕТЕ. ОФИЦИЈАЛНИТЕ СЕ ТОА ДА ПОМОГНЕТЕ НЕ. >> ДВЕЕТО Е МНОГУ ДОБРО ОВДЕ. >> ОБВРЗОСНО ИСТО Е МНОГУ ДОБРА СОСТОЈБА СОСТОЈБА СО СВЕТСКО ЗА ШТО >> ОБВРЗОСНО ИСТО Е МНОГУ ДОБРА СОСТОЈБА СОСТОЈБА СО СЛУБЕН ВЕСНИК ЗА КОИ САМО ДА ГО ОБУУВАМ ЗА НОЕМВРИ. Сценарио за тестирање на случајот за она што го бараме за ноември. СИГУРЕН СУМ САКАМЕ ЗА НОЕМВРИ. СЕ СИГУВАМ ПОВЕЕ-19 СВЕДОШКО НЕ БЕГАМ СИГУВАМ СВЕТСКО ПОВЕЕ-19 СЕ, СЕ НАДВОРЕШНО, НЕ СМЕ ДА СЕ КАКО ДА ГО ПОВТОРНО, НО ТОА ПОВЕЕ-19 СВЕДОШКО НЕ СМЕЕ ДА СЕ КАКО ДА ГО ДРУГИ, НО ДО СЕКОЈ ДЕКА КАКО ДА СЕ ГРАДЕМЕ ТОА, НО, ДОКАКО СОВЕТУВАЕ PROЕ PROЕ ПРАБОЛНО ДА СЕ СПОДЕЛУВАМЕ СЕ СЕ ГО СВОЈОТ НЕКОГАШ ДОСТАВНО ДА СЕ ПРАВИМЕ СО СЕ НАДОМЕСНО СЕКОГАШ ГОВЕТИ МНОГУ за БИДЕТЕ СО СИТЕ СЕ НАСОБОДНО СЕКОГАШ ГОДИШЕ МНОГУ за вас, ACKеки. СЕКОГАШТЕ ГИ ОБЕДУВА СМЕТНО ЗА ВАС, ACKАКИ. >> Благодарам за повеќе реални ВИЕ, ACKАКИ. >> БЛАГОДАРУВАМЕ ДА ПОВЕ REЕ НАВИСТИНОТО НАДВОРЕШЕ >> БЛАГОДАРУВАМЕ ДА ПОВЕ REЕ НАВИСТИНО ДА СЕ ОБЈАВУВА ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ДАЛИ ГЛАСОТ ДА СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ, АКО ДА ГЛАСААТ ДАЛИ ВИДЕРИТЕ ДА ГО ПОБЕДИТЕ ТОА, НЕ ДА ГЛАСААТ ДАЛИ ВИДИТЕ ДА ГО САКАТЕ ДА СЕ ОДИТЕ НА НАШИОТ веб-страница. Ајде да ги видиме ПОГЛАВНИЦИТЕ Е СЕ ЕДАТ ДА ОДИЕ НА НАШИОТ веб-страница. Ајде да ги видиме часовниците и времето НАШИОТ веб-страница. Ајде да ги видиме часовниците и време на местата на DEBATES што треба да ги преземете ЧАСОВИ И ВРЕМЕ ДЕЛОВИТЕ НА ДЕБАТИТЕ ДА СЕ РАБОТЕТЕ НА СЕРВИОТ ГЛАС ДЕБАТИТЕ ПОСЛЕДИ ДА СЕ УПОТРЕБА ДВЕДНО ГЛАСАЕ ОД ВЛАДАТА ДА ГО НАСАЛА ОВОЈ ДОПОЛНИТЕЛНА ТЕIGHИНА НОРМАЛНО ИЗБОРНА РУНОФ НАС ЗА ФОКС 8 ВЕСТИ. НО ОВА ЕДНА ДЕКА ATЕ БИДЕ ИЗБОРИ НА РУНОФФ ЗА ФОКС 8 ВЕСТИ. НО ОВОЈ ЕДОЕ ШТО BEЕ БИДЕ ЗА ВЕСТИ. НО ОВА ЕДЕ ДЕКА Е БИДЕ 10 дена. ЗА 10 ДЕН. >> СИТЕ ПРАВИ JАКИ КАЛАНАН 10 ДЕН. >> СИТЕ ПРАВИ JАКИ КАЛАНАН, БЛАГОДАРАТЕ ДА МНОГУ ДА ГО ВАШЕ ВРЕМЕ >> СИТЕ ПРАВИ JАКИ КАЛАНСКА БЛАГОДАРАМ ДА МНОГУ ЗА СВОЕТО ВРЕМЕ ДА ГО ПОДГОТВУВАМЕ. ВИ БЛАГОДАРАМ, БЛАГОДАРАМ ДА МНОГУ ЗА ВАШОТ ВРЕМЕ СЕ ОДГОВОРУВАМЕ. Благодарам, благодарам, ќе бидеме СЕ ОДГОВОРНУВАМЕ. Благодарам, благодарам, ќе бидеме ... БЛАГОДАРАМ, ...Е БИДЕМЕ ... ПРАВО НАПРАВ. ... Право назад. >>, НО ПРВИТЕ САКАМА ДА ПОДАРМИМЕ ПРАВО НАПРАВ. >>, НО ПРВИТЕ САКАМЕ ДА БИДЕМЕ БРЗО ЗАПОМНЕТЕ. СЕ >>, НО ПРВИТЕ САКАМЕ ДА БИДЕМЕ БРЗО ЗАПОМНЕТЕ. BЕ БИДЕТЕ ПОВТОРНИОТ КАКО ИЗБОРИ ВАС БРЗО ЗАПОМНЕТЕ. BЕ СЕ РАБОТЕ ДА СИТЕ ИЗБОРИ ДА СЕ ИЗБОРИТЕ ВРЕМЕ БАТТЕ ОД КАКО ИЗБОРИ BEЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВА ДА СЕ РАБОТИ ПАНДЕМИСКИОТ ФОКУС НА ПОСЛЕДНИОТ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПРОДУМИ ПАНДЕМИСКИОТ ФОКУС НА ЛЕСНИОТ Епизод на недела ПАНДЕМИСКИОТ ОБЕЗБЕДУВА ФОКУС НА ЕКИПАСОТ НА ПОСЛЕДНАТА Недела на КСАТ. ТОА НАША НОВА ЕКИПАОД НА НЕДЕЛА НА КАСТА ИСКЛУЧУВА. ТОА НАШАТА НОВА ПРОГРАМА ДОДЕЛНИ ДИГИТАЛНИ ВЕСТИ КСАТ ИСКЛУЧУВА. ТОА НАШАТА НЕВЕНА НЕДЕЛА ДИГИТАЛНА ДЕГАШНА ПРОГРАМА КАКО САМО ДА ПОНУДИ ПЕРСПЕКТИВ ОБВРСКА ДИГИТАЛНА ДОГОВОРНА ПРОГРАМА КАКО САМО ДА ПОНУДИТЕ ПЕРСПЕКТИВНИ НА ПРИКАЗНИКИТЕ ВЕ ГО Внесуваме ТОА АМЕ ДА ПОНУДА ПЕРСПЕКТИВНА НА ПРИКАЗНИЦИТЕ ГИ ВЕ ГО ВАУВАМ ДО ПРИКАЗНИЦИТЕ ВИ ГО ВАУВАМЕ ДЕН. МОЕТЕ ДА ГЛАСАТ КАСАТ ПРЕД ДЕН. МОЕТЕ ДА ГИ ГЛАСАТ КАСАТ ИСКЛУЧУВА ПОВЕЕ ВО ПРАВОТО НА Гласање ДЕНОТ. МОЕТЕ ДА ГИ ГЛАСАТ КАСАТ ИСКЛУЧУВА РАЗГОВОР СЕГА ИСКЛУЧУВА ПОВЕЕ ВО СОГЛАСНО ПРАВО СЕГА НА ДОГОВОР НА АПП ТВ КСАТ СЕГА НА ДОГОВОР НА АПП ТВ КСАТ ПАНДЕМИКОТ Е ХИТИНГ ПО ПОДНЕСУВА APЕ НА АПП ТВ КСАТ ПАНДЕМИЧКИОТ СЕ СОГЛАСУВА НА СВЕТСКИОТ СВЕТСКО ВО МНОГУ НАЧИНИ ПАНДЕМИКОТ ПОГЛАВУВА НА ПОВТОРНИОТ СВЕТ ВО МНОГУ НАЧИНИ НАЈДОБРИОТ ВИКТИМ Е КОСКТО РЕТАЛЕН СВЕТ НА МАКЕДОНСКИ НАЧИН НАЈДОБРИОТ ПОБЕДНИК Е ФАМОСКИОТ СВОЈ СОСТОЈБА НА КОСКТО. НАЈДОБРИОТ ВИКТИМ Е СЕМЕЈНОТ СВОЈ СОСТОЈБА НА КОСКТО. КОГА НА ЧОВЕКОТ НА ЧОВЕЧКИОТ ЧЛЕНОВИ СЛУБЕН СВОЈ СЛУЧАЈ. ГОЛЕМОТ КЛУБ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ГОЛЕМИОТ КОЛКИ ЕЛИМИНИАТИРАНА КАКОВИ ЗА ПОВЕЕ ГОЛЕМИОТ КЛУБ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ГОЛЕМИОТ КОЛКИ ЕЛИМИНИАТИРАНА КАРАКИ ЗА СВОЈОТ ШАЛТЕ КОИ СЕ ДА СЕ БЕЗ ЦЕНТАРИП ЕЛИМИНАТИРАНА СОВЕТНА ЧИТА КОИ ДА СЕ ПОДНЕСУВА ЦЕНТАР НА ГРАДУАЦИЈА И РОДЕНДЕН ТОА ДА СЕ СЛЕДИ ЦЕНТАРИОТ НА ГРАДУАЦИЈАТА И РАБОТНИТЕ ПАРТИИ КОСТКО БЕЗ ПОСТОИ НА ГРАДБА И ДЕЛОВНИ ПАРТИИ КОСТКО БЕЗ СВЕТСКО ПРОДОЛУВА ПРОДАБА НА КАКОТИТЕ ПО КАКО НЕ ПАРТИ КОСТКО БЕЗ ПОВТОРНО ПРОДАБА ПРОДАБА НА ТОЧКИТЕ ПОДНИЦИ ДА ГО ПРОДАВНИЦИТЕ НА САМИТЕ НА СВЕТИТЕ НА САМИОТ. ПРОДАБА НА КАКОТИТЕ ПОСЕБНИТЕ ПРОДАВНИЦИ НА УСЛОВИТЕ НА ПАШИОТ месец. ПОСТОИТЕ КОСТОКО Пекарницата Е ПРОДАВНИЦИ ОД ПОСЛЕДНИОТ месец. ИНТЕГРАНЕТЕТЕ НА КОСТОКОТА Пекарница сега е најавувајќи ги своите клиенти ПОСТОИТЕ СО КОСТКО Пекарата сега е најавувајќи ги клиентите кон тоа, вели 10 тони торта СЕГА ПОБЕДНИЦИТЕ КЛУЧНИЦИ ПРОТИВ ДА СЕ ПОГЛАСАТ 10 КОЛЕКТИВНИ ТОЧКИ 10 инчи. ОДЛУКА ИСТО КАКО ДВЕНАТА ТОЧНА ТОК СЕ ПОДНЕСУВА СУБСТИТУТ. ОДЛУКА И ДРАВНИТЕ ПОВЕЕ СО ПРЕПОРАКА ПОДНЕСУВАUTЕ. ОДЛУКА И ДРАВНИТЕ ПОВЕCЕ СО ПРЕПОРАКА ОД ЗДРАВЈЕ ИСКУСТВИ ДА ИМААТ СОДРИНИ СО ПРЕПОРАКА ОД ЗДРАВЈЕ ИСПИТНИЦИ ЗА Избегнување на поголеми собири во светлина на ОД ЗДРАВЈЕ ИСПИТНИЦИ ДА ГИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ ПОГОЛЕМИ ДЕЛОВИ ВО СВЕТЛО НА КОВИД-19. >> СЕГА СЕГА ДА СЕ НАШИОТ ЧАСОТ, Ајде да земеме OИВОТ OOИВОТ НАДВОРЕШНА СО LИВОТ КАМ 89 89 ДЕГОВИ Ајде да земеме UTИВОТ UTИВОТ СВЕТСКО СО IVEИВИНА КАМА 89 ДЕГОВИ ОД ОВИЕ, СЕ НАДВОРЕШЕ СЕ НАСЕБА СО ИВОТ КАМ 89 ДЕГОВИ НИКОГА, СЕ НАДЕМЕ СЕКОЈ СЕКОГАШ ДОБИВО ДУБОВНА НЕДЕЛА ДА СЕ СМЕ Овде, СЕКОЈ СЕКОЈ ДОБИЕ, ЧУДИ НЕДОВИДНА НЕДЕЛА, НО СЕ ДА ГО ДОДЕЛИМЕ СЛОБОДНО ЕДНО ДА ГО ГЛАСАТ ПРЕД ЧУДНА ВИДЕЛНА ПОДАТОЦА, ДА СЕ ДОДЕЛИМЕ ПРАЗНИК ЕДЕН ДА ГО ГОДИШТЕ ПРЕД ДА ГО ПРИГОВИ ПРАЗНИК ЕДЕН ДА ГО ГОДИШТЕ ПРЕД ДА ГО ОБЕДИНЕТЕ НЕДЕЛАТА. ЗА ПОДНЕСУВА НА НЕДЕЛА >> Да, ние правиме и тоа е добар НЕДЕЛА >> ДА САКАМЕ И ДАЛИ ДОБРО БИДЕТЕ ТИПСКО ЈУЛИ ГОДИНА ЗА >> ГО ДА СЕ ПРАВУВАМЕ И ДОБРО ДА БИДЕ ТИПСКО ЈУЛИ ГОДИНА ЗА ЗА ДА ЗНАЕТЕ BEЕ ПОВЕЕ БИДЕТЕ ТИПСКО ЈУЛИ ГОЛЕМА ЗА ЗНАЕЕ ILLЕ БЕГААТ СО 100 ДЕГЕРИ ПО ОВАА ПОВЕЕ ЗА ДА ЗНАЕТЕ Е ПОВЕЕ СО 100 ДЕГЕРИ ОД ОВОЈ ДОГОВОР ДЕНЕСНО ДА ГО ПРАВИМЕ ДО 91 година СО 100 ДЕГЕРИ ОД ОВАА ПОДНЕСУВА ДЕНЕС ДА ГО ПРАВИМЕ НА 91 ГОДИНА ЗА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА ДЕНЕС ГО НАПРАВИМЕ ДО 91 ГОДИНА ЗА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА ПО ПОДРААЕ НА ПОДРАЧЈЕ ЗА ВИСОКОТ ТЕМПЕРАТУРА ПО ПОГОРАНА СЛЕДНА НА 79 и ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ ПОДНЕСУВА ПОСЛЕДНИОТ ОД 79 и ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕТСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ОД 79 И ЗА НАЈДОЛНИ ДЕТСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОДВИДЕТЕ ГРАДОТ ДО ГОЛЕМИ НА НЕКОЈ ДОВЕРЛИВЕН СОВЕТ И ТЕМПЕРАТУРИТЕ ПОДВИДАТ ГОДИНА ПОДГОВОР НА НЕКОГОВО ПОВИК И ДО ОВОЈ СО ИСКУСТВО НА ГОЛЕМИ ПО НЕКОЈ ДВЕЕ ПОВЕ ANDЕ И ТОА СО ИСКЛУЧУВА OFЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЈАЗИК НА ГРАДОТ НА ТОА СО ИСКЛУЧУВА OFЕ НА ЛОКАЦИСКОТО ЈАЗИК НА ГРАДОТ НА УТИЦА ТУЛА СОСТОЈБА ЈУГИ НА ПРИСТАП НА УТИЦА ТУЛА КРИСТАЛНИ ПРИСТАПИ, 9, 9, ЗА СВЕТИ КРИСТАЛНИ КРИСТАЛНИ УТИЦА ТУЛА, 9, 9, ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЕВЕ ДЕЛ Кристални извори, 9, 9, ЗА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ И ЕВЕН ДЕЛ РИО 97 ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЕВЕ ДЕЛ РИО 97 ПРАВО КАКО ОДИМЕ ПРЕКУ ОГЛАСОТ РИО 97 ПРАВО КАКО ОДИМЕ ПРЕКУ РЕСТИРАЕ НА НО ТЕМПЕРАТУРИ ПРАВО КАКО СЕ ОДИМЕ ПРЕКУ ОГРА OFУВА OFЕ НА НО ТЕМПЕРАТУРИ ПОДНЕСУВА ОД 80-тите НА НЕВЕРСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПОДНЕСУВА ОД 80-тите ОСНОВНО ЗА ГОДИНА ГОДИНА ОВДЕ ТУКА ОВДЕ. ОДГОВОРНИ ОД 80-тите ОСНОВНО ЗА ГОДИНА ГОДИНА ОВДЕ ОВДЕ. О, да, ние сме НАДВОРЕШНА ЗА ГОДИНА ГОДИНА ОВДЕ ТУКА. О, ДА, ЈАС СМЕ СО ВИЕ ЈУЛИ Е ПРАВ ОД О, Да, ДА СЕ СМЕ СО ВИЕ ЈУЛИ Е ПРАВО ОД КОРИНОТ И ДА СЕ СМЕЕ СО ВИЕ УЛИ Е ПРАВО ОД КОРЕНЕТ И ДА СЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ТЕПОВИОТ ТУПСКО ЈУЛИ ГОДИНА КАКО НЕ КОРЕДОТ И ДА СЕ ОДМЕ ДА БИДЕ ВАШАТЕ ТИПСКО ЈУЛИ ГОЛЕМА КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВАМЕ НА 4-ти ЈУЛИ WЕ ВАШИОТ ТИПСКО ЈУЛИ ГОЛЕМА КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВАМЕ НА 4-ти ЈУЛИ BEЕ СЕ ПЛАТИ СО 100 ДЕГЕРИ БИДЕТЕ ПОВЕ WITHЕ СО 100 ДЕГЕРИ НО, исто така, НЕ ИЗВЕСТУВАТЕ ЛАТЛА ЕКСТРА Африканска прашина во небото НЕ, ИМА NOTЕ Е ICEЕ ICEЕ ОДГОВОРИТЕ ЛАТЕЛА ЕКСТРА Африканска прашина во небото е навистина дебела Екстра Африканската прашина во небото е навистина дебела во сабота и тогаш тоа Е ВИСТИНО ГО РАБОТЕН САБОДНИК И ДОГОВИТЕ ПОДНЕСУВАНИ ДЕЈНОСТ И ДЕНЕС НА САБОТ И ТОГОВИТЕ ПОДНЕСУВАНИ ДЕЛОВНИ И ДЕНЕС НЕ СИТЕ ОВИЕ ОБОДИНИ И ВЕЧЕР ВО ПОДНЕСЕНИ НЕКОГАШ И ДЕНЕС НЕ СИТЕ ТОА ДА ГО СВЕТИ И ДОСТАВ ВО ПОЛНИЧКИОТ ЗЕМЈ СЕ РЕАЛНИ НЕ СИТЕ ТОА ДОГОВОР И ДОГОВОР ВО ПОЛИТНА СВЕТ НЕ Е ВАНО РЕГИСТАРИ. Ајде да одам ПОЛЕТНАТА ЗДРАВЈЕ НЕ Е ВАНО РЕГИСТАРИ. НЕ ДА БИДЕ ДА СЕ ОДГОВОРМЕ ВО ВРЕМЕ ОВДЕ И ВИДЕ РЕГИРАЕ. НО, Ајде да отидеме наназад ТУКА ОВДЕ И ВИДИТЕ ДОГОЛЕМО ПОТРЕБНА КОНЦЕНТАЦИЈА ПРЕДГОВОР ВО ВРЕМЕ ОВДЕ И ВИДИТЕ ЈА ГОЛЕМА КОНЦЕНТРАЦИЈА ЗА ГУЛФ И КАРИББЕНА. ТОА погуста концентрација над ГУЛФОТ и Карибите. ТЕА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ НАШИТЕ ГУЛФОТ и Карибитен. ОВА ДА СЕ ДА СЕ НАГРАДУВА НАШИОТ НАЧИН И ОСНОВНО СЕ СМАМ НЕ ОВА ДА СЕ ДА СЕ НАГРАДУВА НАШИОТ НАЧИН И ОСНОВНО, САМО САМИМЕ ДА НЕМА ИЗВЕДУВА СО четврток, НАЧИН И ПОСЕБНО МИСЛУВАМ НЕ ПОВЕЕ НЕ ИЗВЕДУВА СО четврток, Особено САМО СО КОАТАТАЛ ПОВЕЕ БЕЗБЕДНО ПОД четврток, Особено САМО СО КОАСТАЛНИОТ Свиткување и ВЕЧНО СОВЕТУВАЕ ВО САН Особено САМО СО КАНАТАЛНИОТ Свиткување и ЕВЕНСКО СОВЕТУВАЕ ВО САН АНТОНИО ОВДЕ. .Е Свиткајте се и ВЕЧЕРСКО ПОВЕINGЕ ВО САН АНТОНИО ТУКА. NOTЕ NOTЕ Е Е Е ЗЕМЈАТЕ НА ЕКСТРА ПРАШААТА ВО АНТОНИО ТУКА. NOTЕ NOTЕ Е Е ОБЕДИНЕТЕ ЕКСТРА ПРАШАЕТО ВО СВЕТЕТЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА ИЗВЕСТУВАЕ НА ДВДОТ НА ЕКСТРА ВО СВЕТЕТЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ПОГОЛЕМУВАТЕ ЗА КУПЛА НА ПОВЕЕ ДЕН Воздухот најверојатно е да се рашириш за неколку дена повеќе, колку што треба да остане во мини ЗА ПОВЕЕ НА ПОВЕЕ ДЕНОВИ, ДА СЕ СМЕЕ ДА ГИ ОБИДНЕТЕ ПО МИНД ДА СЕ СЕЗНАТИВНИ ДАЛИ НЕКОЈ ДА ГИ ОБИДЕТЕ ПО МИН ДА СЕ СЕЗНАТИВНО ДА ДО ПОВЕЕ. ОВДЕ АНИМАЦИЈА АКО СИЕ СЕЗНИЗИВНО ДА ДОГОВОРИТЕ. ОВДЕ АНИМАЦИЈА ЕДНО ПОВЕЕ ВРЕМЕ ОД ОВДЕ ОДМЕ ОВА ПРАВЕ. ОВДЕ АНИМАЦИЈА ЕДНО ПОВЕЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ОДИМЕ ВТОРНО И ДА СЕ СМЕЕ ЕДНО ПОВЕЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ОДИМЕ ВТОРНО И НЕ МОЕ ДА СЕ ДОБИРАМЕ КЛИПАНИ ОД ОВИЕ ПОВЕЕ ЧЕТВРТОК И НЕ МОЕ ДА СЕ ДОБИРАМЕ КЛИПАНИ ОД ОВОЈ повисока концентрација како што се ЛИНГЕРИ КЛИПАНИ ОД ОВИЕ ПОВИДНА КОНЦЕНТРАЦИЈА КАКО КАКО ЛИНГЕРИ И СТИКОВИТЕ СЕ ОД КУЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА КАКО КАКО ЛИНЕРИ И СТИКОВИ ОД КУПЛОВНИ ДЕНОВИ ОВА. И СТИКОВИ ОД КУUPЕ НА ДЕНИТЕ ОВИЕ. 89 ДЕГРЕИ ПРАВО СЕГА ВАС ФАКТОР ОД ДЕНИТЕ ОВИЕ. 89 ДЕГРЕИ ПРАВО СЕГА ВАС ФАКТОР ВО ХУМИДИТЕТ, САМО САМО 89 ДЕГЕРИ ПРАВО СЕГА ВАС ФАКТОР ВО ХУМИДИТЕТ, САМО САМО ДА ГО ИМАМ. ВО ХУМИДИТЕТ, САМО EИВОТНИТЕ ДО 96 ДА ИМАМЕ. КЛУЧНИ НАДВОРЕШНИ ДЕЛОВИ СО ЛА LА А 96 И НЕМАМЕ. КЛУПИТЕ ОБВРСКИ OOУБОВИ ПОДОБРУВААТ ГОЛЕМО НА HAЕЛО ВО INУБОТ И А. КЛУЧНИТЕ НАДВОРЕШНИ ДВИУВА LА ПОДОБРУВААТ ГОЛЕМО HAИВОТ ВО УБОВОТ И МНОГУ ОВА ШТО Е ГОЛЕМА НА ОВОЈ ВО INУБОВОТ И МНОГУ ОД КОГА Е ТОА ГОЛЕМО ДВЕЕ НА ДВЕЕ КОИ Е МНОГУ ОВА ШТО Е ОВОЈ ВИСОК НА ВИКОВНИОТ КЛУД, КОИ Е ОБЕЗБЕДУВА КУПА ДО ГОЛЕМ ДВД ВИСОКО ПОВЕЕ НА КЛУДОТ КОЈ Е ДОГОВОРЕН ДОГОВОР, ДОДЕЛЕН ДОД 0,72. ПА ДА, МНОГУ ГОДИНА ПОДНЕСУВА КВАРТИРА AЕ ГОДИШЕН ДОД 0,72. ПАС ДА, СЕКОГАШНО ГОДИНИТЕ ИНДИКАЦИИ ЗА ТОА ГОДИНА 0,72. ПА ДА, ТОА ПОГОЛЕМИ ПРАВИЛНИТЕ ИНДИКИ ЗА ГОЛЕМИРА ABЕ ГО СЕГА ОД 100 јужно и западно од САН ИНДИКИ ПРАВО СЕГА ОД 100 ГОДИНИ И ЗАЕДНИК НА САН АНТОНИО САМО САМО 190 МОЕ ОД 100 ЈУ SOUTHИ И ЗАПАД НА САН АНТОНИО EИВОТНИТЕ ПОДОБРИКИ ПОВЕЕ 190 МОANЕ ТУЛА ЛАРЕДО ЕД О 8, ВИКТОРИЈА АНТОНИО САМО ДА СЕ ПОГОЛЕМА МОЕ МОЕ ТУЛА ЛАРЕДО 190 ЕД О 8, ВИКТОРИЈА САМО ДА СЕ ЕД ОД ЕДЕН ЧЛЕН ТУЛА ЛАРЕДО ЕД О 8, ВИКТОРИЈА СВЕДОВИТЕ ЛИ ЕД ОХ ЕД ЕДЕН ЧЛЕН ЗАПОМЕНИ КАКО Чувството допаѓа еден ОХ ЕДЕН ЧЛЕН ЗАПОМНЕТЕ Како индикации на топлина. ДВЕТНИ ДЕЛИ СЕ ЗАПОМНЕТЕ како индикации на топлина. ДВЕТНИ ДЕЛИ ПОСТОИ ДА СЕ ДВЕЕ Индикации на топлина. ДВЕТНИ ДЕЛИ ПОСТОИ ДА СЕ ДОБАВТЕ ВО 70-тите години НАЧИН ДА СЕ ДОБАВТЕ ВО 70-тите, ХУМИДИТЕТ Е ДЕКОГАШ СИТЕ 70-ти, ХУМИДИТЕТ Е ТОКОТ СИТЕ СИТЕ ДА СЕ СМЕТУВАМЕ ПРАВО СЕГА, ХУМИДИТЕТ Е ДЕКОГАШ СИТЕ СЕ СМЕЕТЕ ПРАВО СЕГА, ПОСЕБНО САМО И ИЗ Исток од Јас ПОВЕЕ СЕ ПРАВЕТЕ СЕГА, ПОСЕБНО САМО И ИЗВЕДУВА СО 35 АКТУАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВВЕUЕ. ПОСЕБНО САМО И ИЗ Исток од I 35 АКТУАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВВЕЕ. СЕКОГАШ ОД НАЈСОБНИОТ 80-ти ДО 35 АКТУАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВВЕЕ. СЕКОГАШ ОД НАЈСОКОВИТЕ 80-ти до ДОДЕЛНИТЕ 90-ти СЕ ТУКА Е СЕКОГАШ ОД НАЈСОКОВИТЕ 80-ти СО ДОДЕЛНИТЕ 90-ти, СЕКОЈ ДА САМО СО СМЕСТУВАЕ ОД ТУКА 83 ВО ПОВТОРНИТЕ 90-ти СЕ ТУКА САМО СО СМЕТУВАЕ ОД 83, ВО ФЕДЕРИКСБУРГ 84 ВО КЕРЛИВ КУITА СО СМЕТУВА OЕ ОД ТУКА 83 ВО ФЕДЕРИКСБУБУРС 84 во КЕРБИЛ МЕ MEУХИЛ, 97 ВО ФЕДЕРИКСБУБУРСКИ 84 ВО КЕРБИЛ МЕANУХИЛ, 97 ВО КАРИЗО ПОДВИД И ДВЕ EVЕ 90 МЕНАВИЛ, 97 ВО КАРИЗО ИЗВОРИ И ЕВЕДНИТЕ 90 НЕПОДНЕСНИ И СЕГА ПОГЛАВЈЕ ШТО КАРИЗИО ИЗВОРИ И ДВЕТЕ 90 НЕПОСТАВНИ И СЕГА КАКО ШТО СЕ СЛУЧУВА НА НАШИОТ ВИДОВИ НЕВОСТАВНИ И СЕГА ПОГЛЕДИ ШТО СЕ СЛУЧУВА НА НАШИОТ ВИДОВИ ОВДЕ ОД САН АНТОНИО СРЕAPА НА НАШИОТ ВИДОВИ ОВДЕ ОД САН АНТОНИО ЗА НЕГОВИТЕ ДЕЈНИ ДЕН ОД САН АНТОНИО ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЛНИ ДЕНОВИ WЕ ГИ ГИ ГИ ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ 90-ти ЗА НИВНИТЕ ДЕНЕСНИ ДЕНОВИ WЕ ГИ ГИ ГО ПОВЕЕ СО УСЛОВИТЕ НА СИДОТ 90-ти, ПОД 90-ти. МИСЛАМ ПОГЛЕДИТЕ ГИ ДА ГО ОБИДУВАТЕ СО СОВЕТНИОТ СУД НА 90-тите, до 90-тите. САКАМ ДА СЕ СЛУБИ СО 100 УТРЕ, ДОДЕЛНИ 90-ти. САКАМ ДА СЕ СЛУБИ СО 100 по крајот на оваа недела и ДАЛИ СВЕТЕ ПОВЕ BYЕ СО 100 СО КРАЈОТ НА ОВАА НЕДЕЛА И ДОГОВОРИТЕ СО КРАЈОТ НА ОВАА НЕДЕЛА И ВО СЛОБОДНИОТ СЛОБОДЕН ВЕЕ. ПРАВО ВО СЛОБОДНИОТ СЕДЕЛА НА СЛОБОДНИКОТ. ТОА ПРАВ ОД 99 ЗА ОВОЈ ВИСОК СЛОБОДНА ВИДЕНА. ПО ПРАВО ОД 99 ЗА ОВОЈ ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА ВО ГОДИНАТА ДЕН ОД 99 ЗА ОВОЈ ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА ВО ДЕНОВИТЕ ГО ПОДНЕСУВА СО ОД ЕКСТРА ПРАШАЕ ВО СКАЈ ТЕМПЕРАТУРА ВО ДЕНОВИТЕ ГО ПОДНЕСУВА СО ДЕКА ЕКСТРА ПРАВНА ВО СКОБОТ КАКО ДОБРО. СО ОВА ЕКСТРА ПРАША INЕ ВО СКОБОТ КАКО ДОБРО. САМО ЕДНА ДОПОЛНУВАЕ ИСТО ТАКА. САМО ЕДНО ДОПОЛНУВАЧКО ПОВЕЕ НИКО ПОВЕ LЕ ОБУКА, ПОСЕБНО ОДИМЕ ЕДНА ДОПОЛНУВА SЕ НА ПОВЕ THЕ НИЗ ОБЕЗБЕДНИКОТ ОБУК, Особено само западниот од јазик УБОВ ПОВЕЕ ЛИНИНА ОБУКА, ПОСЕБНО ПРАВО ЗАПАДЕН ЈАЗИК AУБОВ НА ЧАСОВИТЕ АГО. ШТО ВИДИТЕ ТУКА ВЕЕ ЗАПАДЕН ЈАЗИК КУПЛ НА ЧАСО АГО. ШТО СЕ ГЛЕДАТЕ ТУКА ОВОЕ ЗЕЛЕНА И ЗЛАТ ЗАПАД НА НА ЧАСОВИТЕ АГО. ШТО СЕ ГЛЕДАТЕ ТУКА ОВОЈ ЗЕЛЕН И ЗЕЛЕСКИ Запад од градот. ТОА ЕДНО НЕКОЈ ДА ОВА ЗЕЛЕНА И ЗЛАТ ЗАПАД НА ГРАДОТ. ТОА ЕДНО НЕКОГОВИ НА ПОГОЛЕМИТЕ ВИСОКИТЕ КЛУДИ кои се ПАТ ТОА ЕДНО НЕКОГОВИ НА ПОГОЛЕМИТЕ ВИСОКИ КАНОВИ, КОИ СЕ КУАТ ОД МЛАДИТЕ ВО ПОПОЛНИТЕ ВИСОКИ КАВИЛИ, КОИ СЕ КУААТ ОД МЛАДИТЕ ВО МЕКСИКО. НО СЕ МОНО ДА ИСКУВАЕ ОД МЛАДИТЕ ВО МЕКСИКО. НО СЕ МОЕ ДА НЕ ГО ГОДИШТЕ СЕКОГАШ РЕАЛНА ПРЕЦИПАЦИЈА МЕКСИКО. НО СЕ МОЕ ДА НЕ ГО ГОДИШТЕ СИТЕ РЕАЛНИЧКИ ПРЕЦИПАЦИИ ОД ОВОЈ ДА ГО ПРАВИ ПОГЛЕДЕТЕ СЕКОГАШ РЕАЛНА ПРЕЦИПТАЦИЈА ОД ОВОЈ ДА ГО ПОСТОИТЕ ГО ГОДИНИТЕ ТОА СЕ МОЕ ДА БИДЕТ ОД ОВОЈ ДА ГО ПОДГОТОВИ ГО ГОЛЕМИТЕ ТОА МОЕ ДА БИДЕ КРАТКО ПОВТОРНО БУЕ ЗА МОНИОТ ДЕЛ. Границата ТОА МОЕ ДА БИДЕ КРАТКО ШОВЕР, НО ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ. Тоа е високо неограничено ШАВЕР НО ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ. Тоа е високо недвосмислено друго, НАША НАПРАВНИОТ ВРЕМЕ Тоа е високо недвосмислена друга страна, НАШАТА НАДВОРЕШНА ОГЛАСНА ПАТЕРНА ДА СЕ ПОКАOWУВА НЕКОГА АКЦИЈА ДРУГОВЕТЕ НАШИОТ НАДВОРЕШНИ ВРЕМЕ НА ПАТЕРНЕТ ПОКАOWУВА НЕКОГА АКЦИЈА ПРЕД НАЦИЈА ПАТТЕРН ДА ГО ПОКАУВА НЕКОГА АКЦИЈА ПРОТИВ НАЦИЈАТА СЕ СЕГА СЕГА ПРОТИВ НАЦИОНАТА СЕГА СЕГА СЕ БЕЗ СИТЕ АКТИВНИ АКТИВНИ ВРЕМЕ Е СЕКОГАШ СЕКОГАШ ПОСЛЕДНО СИТЕ АКТИВНО ОТВОРЕЕ НА ГОЛЕМИОТ ДВИЕЕ НА ГОЛЕМИОТ ДВЕЕ НА ПАЦИФИКОТ ВИСТИНСКО АКТИВНО ВРЕМЕ, ГОЛЕМО ПОВЕЕ ЛЕВЕЛ, СЛЕДНО ПОГЛЕД НА ПАЦИФИЧКИОТ СЕКОЈНИК. Уште еден НИВНО СЛЕДЕТЕ ПО ПАЦИФИЧКОТО СЕКОЈНОСТ. ДОВЕР ЕДНА ПОВЕЕ НОВ АНГЛАНД. ДОБИВНО НИВО ВИСОК. СЕВЕРОЗАПАД. ДОВЕР ЕДНА ПОВЕЕ НОВ АНГЛАНД. ДОБИВНО НИВО ВИСОК. Добро, тоа големо сино НЕ е Англија. ДОБИВНО НИВО ВИСОК. ДОБРО ДА ГО ГОЛЕМО СИНОТ НЕ Е ДА ГО ПОГЛАСНО ПРАВО СЕГА, САМО ТОА ДОБРО ДА ГО ГОЛЕМО СИНОТ НЕ Е ДА СЕ СОГЛАСНО ПРАВО СЕГА, СО ТОА ДОБРИОТ НО ДА СЕ ДА СЕ НАДВОРЕШНО ПРАВО СЕГА, така што тоа е добро, но се случува да се движат преку глава. ПОВЕЕ ОВА ДОБРО НО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРИМНЕ ГОДИНА. ПОВЕЕ ОВАА НЕДЕЛА И ДА СЕ ТАКАМ ДЕКА ОДГОВОР ПРЕГЛЕД НА ПРЕГЛЕД. ПОВЕЕ ОВАА НЕДЕЛА И САМАМ ДА СЕ ДА СЕ СМЕАМ ДА СЕ ВИДНО ДА СЕ ИСПИРАМЕ НЕДЕЛА И ЈАС ДА СЕ СМЕАМ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ВИСТИНО ДА СЕ ИСПИТУВАТЕ НА НАШИОТ РАЗНИЧКИ ПРОМЕНИ. ВИСТИНО ДА СЕ ИСПИТУВАТЕ НА НАШИОТ РАЗНИЧКИ ПРОМЕНИ. PRETTY МНОГУ ПРИДОМИНИЧКО ПОЧИТУВАМ РАЗНИВНИ ПРОМЕНИ. PRETTY МНОГУ ПРЕДОМИНИЧКО ПОВЕЕ ОД ВИДЕЕ И ТОА ПОВЕЕ PRETTY МНОГУ ПРЕДОМИНАНСКО ПОВЕЕ ВРЕМЕ НА НЕДЕЛАТА И ТЕКОВИТЕ ПРИДОБИВНИ ДЕЈНОВИ ДОГОВОРИТЕ ВО ВРЕМЕ НА НЕДЕЛАТА И ТОА РАНОВНИ ПРОМЕНИ ДА СЕ ОДГОВОРНИ СО СЛИКАТА ОД ВИСОКОТ ДВД ПРОМЕНИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ВО СЛИКАТА БИДЕ ГО ОВДЕ ОД ВИСОКОВИТЕ СЛИКАТА ПОГОЛЕМЕ ГО ОВДЕ ОД ОВДЕ ВТОР ОД ЕВЕДНИК. СО ОВОЈ ВЕЕ, НА ОВДЕ ПЕСНИК. ПО ОВОЈ ВЕЧЕР, ПОВЕЕ КЛУБОВНО СЕКОЈНО СОН ВТОРНИК. СО ОВОЈ ВЕЧЕР, ПОВЕЕ КЛУДИ СВЕТСКО БРИЗА НА 10 до 15. МНОГУ ПОВЕЕ СОВЕТНО БРИЗА НА 10 до 15. ХРИС МНОГУ СТИЧНИ И МУГИ БРИЗА НА 10 до 15. ХРИС МНОГУ СТРИЧНО И МНОГУ ВНАТРЕШНА ПОСТОЕ Е ГО ПОВТОРИ ДЕН ХРИС МНОГУ СТИЧНО И МНОГУ ВНАТРЕШНА ПОСТОЕНА STARTЕ ГО ПОЧНУВА ДЕНОТ УТРЕ НАДВОРЕШНИЕ WEЕ ГО ПОВТОРУВА ДЕНОТ УТРЕ НА 79 ОД ПОСЛЕЕ НА 95 ЛАТЕР УТРЕ НА 79 ОДНОС ПОСТАВУВАТЕ ДО 95 ЛАТЕР НА ДЕН, ДО ДРУГО ДО НЕКОГО НА 79 ТОА ПОСТАВУВАТЕ ДО 95 ЛАТЕРИ НА ДЕН, ДО ДРУГИ ОД НЕКОИ МАКЕДОНСКИ КЛУВИ ПОГЛЕДАТ И НА ДЕНОТ ДРУГИ ОД НЕКОИ РАБОТНИ КАВИDSИ ПОГЛЕДУВА ANDЕ И ПОДОБРУВАЕ ДОБРИ СО СЕКОТ ОВА РАБОТНИ КЛУВИ ДОБИВИТЕ И ПОБИВНИ ДОБРИ СО СЕКОТО ТОА AЕВЕНА ВАРМ, НО ПОГЛЕДУВА ДОБИВОТ ДОБРА СО СЕКОТО ТОА РАБОТНА ВАРМ, НО ГО ДОБРУВАТЕ ДОБРА СО НЕКОВ СОНЦЕВНА ВО FИВЕНА WЕРМА, НО ДОГОВОРНО ДОБРА СО НЕКОВО СОНЦЕВНА ВО ТЕ СЕ СРЕДНИ ДЕТЕЛИ ДОБРО СО НЕКОВО СОНЦЕВНИК ВО ТЕ СЕ СРЕДНИ ДЕТЕЛИ КОИ СЕКОГАШНО БРИЗАЈ СЕ СРЕДНИ ДЕТЕЛИТЕ КОИ СЕКОГАШНО БРИЗАЈ НЕ Е ЕЛЕЗНО. СЕКОГАШНО БРИЗА Е ИЗВЕДНО. НО ВИДИТЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА ДО ЗАБЕЛЕШКА НО ВИДИТЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ КАДЕ ПРАВО НО ВИДИТЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ КОГО ПРАВО СО ПОД ПЕТОК 100 ТЕМПЕРАТУРИ КОГО ПРАВО СО ПОД 100, ПЕТОК ПЕТОК И САБО И ДОДАЛУВАТЕ ДА СЕ ПОДНЕСНИ 100 ОД ПЕТОК и САБОДНИ И ДОПОЛНИТЕТЕ ДО КАКО ДАЛИ ЛЕСТЕРНИТЕ ПОСЕБИ И САБОТ И ДОДЕЛУВАЈТЕ ОД КОИ ЛЕСТЕРИТЕ ПОСЕБНИ РАБОТИ ОД Африка отколку што. НАЈДОБРИОТ ХАЕС ОД ОД Африка отколку што. РЕЗИМЕ ПОЧИТУВАЕТО НА ПОБОВИТЕ Африка од тоа. Шансата на покајатели навистина не е ДОНЕД ПОНУДА И ПЕТОК Шансата на покајатели навистина не е ДОНЕД ПОНУДА И ПЕТОК И ДЕКОГА ДА САМО 20% ШАНСА НЕ СМЕOOУВАМЕ НА ДОБИВНИОТ ПОТРЕБНИ ПОТРЕБНИ КАКО ДА СЕ ДОБИРААТ. Океј, ти благодарам ВРЕМЕ ПАТТЕРНА КОГА ДА СЕ ОДРУВА. Океј, ви благодарам многу, адам може да биде знак. ДА ГО ПОВЕЕ. Океј, ви благодарам многу, адам може да биде знак. >> ОВДЕ ДЕНЕС ВО СЛУЧАЈ ВАС МНОГУ АДАМ МОUЕ ДА СЕ РАБОТИ. >> ОВДЕ ДЕНЕС ВО СЛУЧАЈ ДА СЕ РАБОТИТЕ. >> ОВДЕ ДЕНЕС ВО СЛУЧАЈ ДА СЕ РАБОТИТЕ. ... >> КАКО ПОВЕЕ СО СОВЕТНИЦИ-19 СПОРЕД ДОКТОРИ НА СОСТОЈБА НА ЕДНО СОСТОЈБА СИСТЕМ ДОКТОРИТЕ НА ЕДЕН СОСТОЈБЕН СИСТЕМ ПРЕДУПРЕДУВА THEЕ ЈАВНО. СЕ РАБОТЕ ДА СЕ ВАС ПРЕДУПРЕДУВАТЕ ЈА ЈАВНАТА. РАБОТЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ДОКТОРИТЕ СЕ ОД ЈАВНОСТА. РАБОТЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВАТЕ ДОКТОРИТЕ СЕ ОД СИСТЕМОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗДРАВЈЕ СМЕТЕ ДОКТОРИТЕ ОД ОД СИСТЕМОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗДРАВСТВЕНА РАБОТНИЦИ, ДА ГО ПРАВИЛНИЦИТЕ СИСТЕМОТ ЗА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОДИСТИЧКИТЕ ГО РАБОТИТЕ ИЗВЕДУВАЧИТЕ СИТЕ КРАТКО НА КОРИСНИЦИ И ВИЕ ВИРАЛИ ДА И РАЗВИСНИТЕ ИЗВЕДУВАЧИТЕ СИТЕ КРАТКО НА КОРИСНИЦИ И ВИЕРНИ ВИРАЛИ И ДОГОВОРНИ ПЛАСМА НЕКОИ. НА КОИ И ВИЕ ВИРАЛНИ ДА И СОВРШНИ ПЛАСМА НЕКОИ. >> БОРДОМА WEЕ СЕ ПРИМЕНА ДА СЕ КОНВЕЛЕЦЕНТНА ПЛАСМА НЕКОИ. >> БОРДОМОТ BEЕ СЕ ПОДОБРУВАМЕ ДА СЕ РАБОТИ. ПОВЕ PЕ ПОЛИТИКИ ДА СЕ >> БОРДОМОТ BEЕ СЕ ПОДОБРУВАМЕ ДА СЕ РАБОТИ. ПОВЕ PЕ ПОЛИТИЧКИ ДА СЕ РАБОТИТЕ НА ПОПУСТ. ПОВЕ PЕ СО ПОЛИТИКИ ДА ГИ ГЛАСАМ НА ... ПРИГЛЕДАТЕ НА БРОЈОТ ... БРОЈОТ БИЛИ ДАЛИ ИЗБОРИ ИЛИ ... БЕЗБЕДНИЦИТЕ ДАЛИ ИЗБОР И ИСИС БРОЈОТ ИЗБОРИ БРОЈИТЕ БРОЈОТ ИЛИ ИСИС ПОВЕ HЕ ПОДОБРУВАА. ИСИС ПОВЕЕ ПОСЛЕДНИЦИ. >> САМО ПОЛИЦИА САН АНТОНИО ДА ИМА ПОВЕЕ Хоспитализации. >> САН АНТОНИО ПОЛИЦИСКИТЕ, исто така, треба да им помогне на трагање по 3 луѓе >> ПАЛИЦАТА НА САН АНТОНИО ИМА ПОТРЕБНА ПОМОГНУВАЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ 3 НАРОДОВИ ПРИМЕНА НА EИВОТНИ СЛУЧАИ ПОМОГНЕТЕ ПОМОГНУВААТ 3 ЛУ ACЕ ПРИМЕНА НА ИВОТНИТЕ СЛУЧАИ НА ПЕЛА ОД ЈАРИОТ СТРД АТВ ПРИРАЧНИК ЗА EИНДИРАЕ НА СЛУЧАЈТЕ НА ПЕЛО ОД ЈАРНАТА СТРАНА АТВ КАКО ПОСЛЕДНА НЕДЕЛА НА пиво од јужната страна на ATV ПОСЛЕДНАТА НЕДЕЛА СЕ СЛУЧУВА НА 24 ЈУНИ И ХИВ ПЛУС ОД ПОСЛЕДНАТА НЕДЕЛА СЕ СЛУЧИ НА 24 ЈУНИ И ХИВ ПЛУС ОД ЈАРНА ZАРЗАМОРА 24 ЈУНИ И ХИВ ПЛУС ОД ЈАР ЗАРЗАМОРА Близу до југоисточен воен рок. ТИЕ ВЕЛАТ ЈАР ЗАРЗАМОРА БИДНИ ЈАЗИЧКИОТ ВОЈНИК. Тие велат, ЕДНО ПОВЕЕ ПОДНЕСУВА ПРИРАЧНИК ЈУЈЕРСКИОТ ВОВЕД. САКАТЕ ЕДНО ПОВЕЕ ПОДНЕСУВА НА РАБОТА НА ВРАБОТЕНИЕ Додека 2 ЕДНО СУПЕКТ ПОДНЕСУВА РАКОВЕР НА ВРАБОТЕНИЕ Додека двајцата други ДРУГИ СЛОБОДНИ СЛУЧАИ НА пиво и НА ВРАБОТЕНИОТ Додека двајцата други ДРУГИ СЛУЧАЈ НА ПЕЧАР И РАМ ДРУГИ РАБОТНИ СЛУЧАИ НА пиво и RЕ БЕЗ БЕЗ ПОВЕ PAЕ, КРИП СТОПЕРИ ПОВЕЕ БЕЗ БЕЗ ПАРИ, КРИМЕРНИ СТОПЕРИ кои нудат НАПРАВУВАЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ БЕЗ ПОВЕЕ, КРИП СТОПЕРИ кои нудат НАПРАВУВАЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ПОГЛАВЈЕ ВО ОВОЈ ПОНУДУВАЕ НАПРАВУВА FORЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ПРИГОВОР НА ОВОЈ СЛУЧАЈ ОД НЕГА БРОЈ ДО 10 ПОДНЕСУВА НА ПРИШТИНА ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ ДО БРОЈ БЕЗ ДО 10 224-СТОП, зачудувачки НОВО СЛУЧАЈТЕ ТОА БРОЈ БЕГ ДО 10 224-СТОП, зачудувајќи ги новите извештаи во текот на неделата 224-СТОП, зачудувачки нов извештај за време на откривањето на неделата, БАРАIА ЗА ПОТРЕБУВАЕ ИЗВЕСТУВАЕ ОД НАВЕСТИТЕ НА ВИДЕЛЕНИЧКИТЕ ПОВТОРНИ КАЛИИ ЗА РУСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОВЕЕ НА ПОВТОРНИТЕ ПРИКАНИ КОИ РУСКИТЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОНУДА ПАРИ. ТАЛИБАН РУСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОНУДА ПАРИ. ТАЛИБАНСКИОТ МИЛИТАНТИ КАКО РАЗВОЈ ЗА ПОНУДЕН ПАРИ. ТАЛИБАНСКИТЕ МИЛИТАНЦИТЕ КАКО РАЗГОВОР ЗА УБИЕ АМЕРИКАН И БРИТАНСКИ МИЛИТАНЦИТЕ КАКО РАЗГОВОР ЗА УПОТРЕБУВА AMЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ И БРИТИСКИТЕ СЛОБОДИ ВО Афганистан, ТИЕ Убивачки американски и британски трупови во Афганистан, ТИЕ СОГОВОРИТЕ СЕ ВЕРУВАТЕ ТРГОВИ ВО АФГАНИСТАН, ТИЕ СОГОВОРИТЕ СЕ ВЕРУВАТЕ ДА СЕ СВЕТЕ ЛЕР НА СМРТИТЕ НА МУЛТИП ПОДЕЛБИ СЕ ВЕРУВАТЕ ДА СЕ СВЕТЕ ЛЕР НА СМРТИТЕ НА МНОГУ ТРГОВИ НА САД ЛЕР НА СМРТИТЕ НА МАЛТИПСКИТЕ ТРГОВИ НА САД, кои се повикуваат на американска интелигенција СЕГА ЧЛЕНОВИ НА Американски трупови кои ги цитираат САД за интелигенција СЕГА Членови на конгрес на повеќето страни се ИНТЕЛИГЕНЦИЈА СЕГА ЧЛОБИВНИ ЧЛЕНОВИ НА КОНГРЕС НА ДЕЛИТЕ СИТЕ САКАТЕ ОДГОВОРНИ РАБОТИ КОНГРЕС НА ДРУГИТЕ СИТЕ САКАТЕ ОДГОВОРНИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВАSЕ НА ОДГОВОРИТЕ ПРЕСЕТНА ПРОЦЕС ЗА СМЕТНО УМЕТНОСТ КОИ КАКО НЕКОИ ГЛАВНИ ДИСКИ ДЕЦАРИРААТ ПРВИОТ ДЕН СМЕСКИ ПРОЦЕС ТОА КАКО НЕКОИ ВИДОВИ ДИСКИ ДЕЦИРАЕ ПРВИОТ ДЕН НА Гласачите го опишаа ПРВИОТ ден на рано гласање. НА РАБОТНО ГЛАСНОСТ. >> ОВОЈ ВЕДНИК ОД НЕГОВИТЕ СЕ СЕРВИОТ глас. >> ОВАА ВРЕМЕ ОД НЕГОВИТЕ СЕ РАЗЛИЧНИ БИТ РАЗЛИЧНИ КАКО >> ОВАА ВРЕМЕ ОД НЕГОВИТЕ СЕ РАЗЛИЧНИ БИТ РАЗЛИЧНИ НА ПОЛИТИТЕ СО ДОГОВОР-19. САМО БИТ РАЗЛИЧНО НА ПОЛИТИТЕ СО ПОВЕЕ-19. >> Но, тоа не престана со луѓе ПОЛИТИКИ ДА СЕ ДА СЕ РАЗГОВОРат-19. >> Но, НЕ МОЕТЕ ДА ПРОДАТЕТЕ ЛУЕ ОД ПРОДАБАТА >> Но, НЕ МОЕ ДА ГИ ПРОДАВИ ЛУ PEЕ ОД ПОКАOWУВА TOЕ НА ГЛАСНИТЕ РАБОТНИ РАНУВАЕ ОД ПОДГОТОВУВА TOЕ ДА СЕ РАБОТЕТЕ НАДВОРЕШНИТЕ РОНСКИ РОНЦИ ОД ПЕТОК 10 ЈУЛИ ДА СЕ РАБОТЕТЕ РАБОТНИ РАНКИ ЗА РАБОТНИ ОСНОВИ ПЕТОК ПЕТОК 10 ЈУЛИ ДЕН ИЗБОРИ ДЕН ПРЕД ПЕТОК 10 ЈУЛИ ДЕН НА ИЗБОРНИОТ ДЕЛ ПО ПАТОТ >> СТАРТИ СИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИ >> СИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИ ПОЧНУВА ДЕНЕС СО НЕКОИ СЛОБОВНИ КЛУДИ ДРУГИ ПОСЕБНО ВЕСНИЧКО ПОВЕЕ ДЕНЕС СО МОНИ СЛОБОВНИ КЛУДИ ДРУГО ПОСЕБНО ВЕСНИЧКО ПОВЕЕ ДА ГО ПРАВУВААТ ДО 95 ДО ГОДИНИТЕ ДРУГО ШТО ВЕСНИЧКО ПОВЕЕ СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ДА 95 ОД ВИСОКОТ ТЕМПЕРАТУРА И НЕ ГО ПОТВРДУВАМЕ ПРИРАЧУВАМЕ ДО 95 ЗА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА И НИЕ ГО ПОТВРДУВАМЕ ДА САМО ЛИТЕЛ ГОДИНА ВО ДЕНОВИТЕ ТЕМПЕРАТУРА И НИЕ ГО ПОГОЛНУВАМЕ САМО ЛИЦА НА ГОЛЕМИ ВО ДЕНСКИТЕ ДЕН. ПОВТОРНО ВО 90-тите години ВАША ПОСЕБНИ ГОДИШНИ ДВД ВО ГОДИНАТА ДЕН. ПОВЕЕ ВО СВЕТНИКОТ 90-ти СИНОВНО СВЕДОК СО СЕГА. ПОВЕЕТЕ НА СВОЈОТ 90-ти СЕКОГАШНО ПОВЕЕ СО 100 СО КРАЈОТ НА оваа недела и ВИСТИНСКО ПОВЕЕ СО 100 СО КРАЈОТ НА ОВАА НЕДЕЛА И ВО ДОДЕЛНИТЕ ВИДЕЛИ ДА СЕ 100 СО КРАЈОТ НА ОВАА НЕДЕЛА И ВО ДОСТАВНИОТ НЕДЕЛА ДА СЕ КОИ ЕКСТРА ДОГОВОРИТЕ ВО СКОЈОТ СО ВО НЕГОВОРНАТА НЕДЕЛА ДА СЕ ТОА ЕКСТРА ДОГОВОРИТЕ ВО СКОПЈЕТО СО ПОВЕЕ ДЕЛНА КОЛЕМА НА А ТОА ЕКСТРА ПОГОЛЕМУВА ВО СКОПЈЕ СО ПОВЕЕ ДЕЛНА колумна на Африкански нечистотија ОД НАШИОТ НАЧИН ПОВЕЕ ПОВЕЕ КОЛЕНА НА АФРИКАНСКО ПРАШАЕ НАДВОРЕШ НА НАШИОТ НАЧИН ИМАМЕ ГОДИНА НА ГОДИНА ОД И Африканскиот нечистотија го водеше НАШИОТ НАЧИН, ИМАМЕ ГОДИНА НА ГРАДЕЕ ОД И СЕГА, но НЕ ГО ОДГОВОРИ ПОДНЕСИ ГОЛЕМО НА ПОДНЕСУВА ОД И СЕГА, НЕ ПОВТОРНО Враќањето, И ТОА ПОВЕЕ СЕГА, НЕ ГО ОДГОВОРИ ВРАТИТЕ ВРА RAА ,Е И ДА СЕ ДОБИВНИТЕ ПРОМЕНИ ДАЛИ НЕ Е ВИСТИНО Враќањето ПОВТОРНО, И ТОА РАСНИЧКИ ПРОМЕНИ ДАЛИ НЕ ДОБИВНО ДА СЕ ВРАТИ ВО СЛИКАТА МАКЕДОНСКИТЕ ДА НЕ ДВЕНО СТРАТ ДА СЕ ДОБИВТЕ ВО СЛИКАТА ДОНЕСНО ПОНУДА И ПЕТОК ТОА ПРАВО СЕГА САМО ДА СЕ ДОДАВУВАМЕ ЗА 20% ШАНСА, НО СЕ СУМУВАМ ДА СЕ ПОДОБРУВА ТОА НИШТО. ЗА 20% ШАНСИ, НО СЕ СУМЕ ДА СЕ ПОДОБРУВАМ ДО НЕШТО. >> Благодарам. АДАМ, БЛАГОДАРИ СО ТОА ПОДОБРИ ОД НИШТО. >> Благодарам. АДАМ, БЛАГОДАРУВАМЕ МНОГУ ДА ГО ГЛАСУВА ВЕСТИТЕ НА >> Благодарам. АДАМ, БЛАГОДАРУВАМЕ МНОГУ ДА ГО ГЛАСУВА ВЕСТИТЕ НА 6. МНОГУ ЗА ГЛЕДАЕ НА ВЕСТИТЕ НА 6.. ВИДИТЕ ГИ СЕ ОДГОВОРИТЕ ОВДЕ ЗА ОВДЕ 6. >> ВИДИТЕ ГО СВЕТЕ ОВДЕ ЗА СВЕТСКИОТ ЦЕЛО НА 10 ДЕЛ

KSAT 12 6 O'Clock News: 29 јуни 2020 година

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="8.8" dur="5.999"> НОВО НА 6 ГРАДОТ НА САН АНТОНИО ПОДНЕСУВА СО ГОДИНА И ДЕСИСТИЧКО ЛЕТОР </text>
<text sub="clublinks" start="14.801" dur="1.598"> АНТОНИО ПОДНЕСУВА СПОДЕЛУВА ANDЕ И ДЕСИСТИЧКО ПОСЕТА НА 8 ЛОКАЛНИ СОВЕТИ </text>
<text sub="clublinks" start="16.401" dur="0.598"> ДЕСИСТ ЛЕТЕР НА 8 ЛОКАЛНИ СОПСТВО ДОГОВОРНА КОМПАНИЈА ГРИ SЕ СЕ вели дека се прави БОГУС </text>
<text sub="clublinks" start="17.001" dur="1.431"> НА 8 ЛОКАЛНИ СОПСТВО ПОДНЕСУВА КОМПАНИЈА ГРАД СЕ ЈА СЕ ДОГОВОРУВА БЕГУСНИ КЛИАМИ КОИ САН АНТОНИО </text>
<text sub="clublinks" start="18.434" dur="2.998"> ГРИЕ СЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ БОГУСНИ КЛАИМИ ДЕКА СЕ ПОСЕБНИОТ ДЕПАРТМАН ЗА ПОЛИЦИЈА НА САН АНТОНИО </text>
<text sub="clublinks" start="21.434" dur="1.031"> ПРИГОВОРИТЕ ОД ПОЛИЦИОТ ЗА САН АНТОНИО ПОЛИЦИРАOOЕ ПО ГЛАСАТ ВОЛОНТЕРИ ЗА А </text>
<text sub="clublinks" start="22.467" dur="1.298"> ПОЛИЦИЈАТА ЗА ПОЛИЦИСКА ПОБЕДА ЗА ВОЛОНТЕРИТЕ ЗА ЦИВИЛСКА ПАТРОЛ ТУКА Е ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="23.767" dur="0.598"> ЗА ВОЛОНТЕРИТЕ ЗА ЦИВИЛСКА ПАТРОЛ ТУКА Е ТОА ПОВЕЕ ДА ГО ГРАДСКИТЕ ОБВРСКИ </text>
<text sub="clublinks" start="24.367" dur="1.432"> ЦИВИЛСКИОТ ПАТРОЛ ОВДЕ Е ТОА ПОВЕЕ КОИ ГРАДСКИТЕ СЛУБЕНИЦИ СЕ РАБОТЕТЕ ОД КАКО КАМИИ </text>
<text sub="clublinks" start="25.801" dur="2.998"> ИЗБОР ДА ГО ГРАДСКИТЕ ОБВРСКИ РАБОТЕ ЗА ОВОЈ БАРА CLА КАКО ДА САПД Е ДА ГО ПРАВИ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="28.801" dur="2.064"> СЕ РАБОТЕ ЗА НЕГОВИТЕ КЛАВИТЕ КАКО САПДОТ СЕ ПОГЛЕДУВА НА 200 ВОЛОНТЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="30.867" dur="1.198"> ТОА САПД ПОГЛЕДУВА ДО 200 ВОЛОНТЕРИ ДА ПОМОГНЕТЕ ОБРАЗОВНИЦИ СО РИОТИ, </text>
<text sub="clublinks" start="32.067" dur="0.565"> 200 ВОЛОНТЕРИ ДА ГО ПОМОГАААТ СЛУБОВИТЕ СО РИОТИ, СЕ ЗНАЕ ГРАДОВИОТ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="32.634" dur="2.765"> ДА ГО ПОМОГНЕТЕ Офицерите СО РИОТИ, ГРАДИОТ УПРАВУВАЈТЕ СЕ СЕ СЛУБИ АКЦИИТЕ НА БИЗНИСОТ </text>
<text sub="clublinks" start="35.401" dur="0.698"> ГРАДОВИОТ УПРАВУВАЈТЕ МИСЛИ АКЦИИТЕ НА СОГЛАСНИОТ БИЗНИС </text>
<text sub="clublinks" start="36.101" dur="0.331"> АКЦИИ НА БИЗНИСОТ СОПСТВЕНИ Jејмс АЛФАРО. </text>
<text sub="clublinks" start="36.434" dur="0.465"> СОГЛАСНИ JАМЕС АЛФАРО. >> СЕ НЕ Е НЕГОВОРНО И </text>
<text sub="clublinks" start="36.901" dur="2.331"> AMАМЕС АЛФАРО. >> СЕ НЕ Е НЕ ОБЕДИНЕТЕ И НЕВЕТВОРИЗИРАНО УПРАВУВАЕ СО ГРИА ЕРИК </text>
<text sub="clublinks" start="39.234" dur="1.198"> >> СЕ БЕЗ НеУБЕДНО И НЕАВТОРИЗИРАНО УПРАВУВАЧОТ НА ГРИТЕ ЕРИК ВАЛШ вели </text>
<text sub="clublinks" start="40.434" dur="0.831"> Неовластениот Управувач на град Ерик Волш вели дека е време за време кога нашиот </text>
<text sub="clublinks" start="41.267" dur="2.398"> Волш вели: ЦАТ ВРЕМЕ ВРЕМЕ КОГА НАШИТЕ IDИВОТНИЦИ ПРИГОВУВААТ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="43.667" dur="3.032"> ОД ВРЕМЕ КОГА НАШИТЕ RESИВОТНИЦИ ПРИГОВУВААТ ЗА ПРОМЕНИ ВО ПОЛИЦИСКИОТ ФИЛЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="46.701" dur="0.398"> RESИВОТНИТЕ СПОРЕД ДА СЕ СЛУЧУВААТ ЗА ПРОМЕНИ ВО ПОЛИЦИРАЕ НА ФИЛЕРИТЕ САКАТЕ ОВИЕ САМО САМО </text>
<text sub="clublinks" start="47.101" dur="0.598"> ПРОИЗВОДИ ВО ПОЛИЦИРАЕ НА ФЛЕЈЕРИТЕ САКАТЕ ОВИЕ САМО ПОБЕДУВАТЕ ДА СТЕГАТ КОНТРОВЕРИЈА. НИЕ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="47.701" dur="2.331"> ОВИЕ САМО ПРЕБАРУВАТЕ ДА СТЕГАТ КОНТРОВЕРИЈА. НЕ СМЕТУВАМЕ ОВИЕ АКЦИИ И јас </text>
<text sub="clublinks" start="50.034" dur="0.531"> КОНТРОВЕРИЈА СТОКИ. НЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ОВАА АКЦИИ И се надевам дека оваа индивидуална ќе </text>
<text sub="clublinks" start="50.567" dur="2.465"> ЗАВРШУВАТЕ ОВИЕ АКЦИИ И се надевам дека оваа индивидуална ќе конечно ќе речеме дека ова е штетно </text>
<text sub="clublinks" start="53.034" dur="1.731"> Надеж, оваа индивидуална конечна состојба ќе ги оцени овие штетни активности. КРАЈ КВАТ. </text>
<text sub="clublinks" start="54.767" dur="1.198"> ЗАВРШНО ПОСТАВУВА ОВИЕ СОВРШНИ АКЦИИ. КРАЈ КВАТ. ГОЛЕМОТ ВИЛИЈАМ МКМАНУС КАКО ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="55.967" dur="0.532"> АКЦИИ КРАЈ КВАТ. ГЛАСНИОТ ВИЛИЈАМ МЦМАНУС КАКО ОВАА ПОСТОР НЕМА ОДБОР </text>
<text sub="clublinks" start="56.501" dur="2.198"> КАЈФ ВИЛИЈАМ МЦМАНУС КАКО ОВА ПОСТАР НЕМА ПОДНЕСУВА ОД ЗАВРШУВАЕ ШТО СЕ СО ГРАДОТ САН </text>
<text sub="clublinks" start="58.701" dur="3.231"> ПОСТЕР НЕМА ПОВРЗАНИЕ ШТО СЕКОГАШ СО ГРАДОТ НА САН АНТОНИО И НЕ МОЕТО И WЕНАТА </text>
<text sub="clublinks" start="61.934" dur="1.765"> ШТО СЕ СО ГРАДОТ НА САН АНТОНИО, НЕ МАENЕТЕ И OMЕНИТЕ КОИ СЕ СЕ ЗАБАВА САН АНТОНИО </text>
<text sub="clublinks" start="63.701" dur="0.364"> АНТОНИО НЕ РОДИТЕ И WЕНИ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВА УНИФОРМАТА ПАЛИЦА НА САН АНТОНИО. </text>
<text sub="clublinks" start="64.067" dur="0.698"> КОЈ СЕ ОБЕДИНЕ УНИФОРМАТА ПАЛИЦА НА САН АНТОНИО. >> ЗАРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="64.767" dur="1.832"> ПОЛИЦИСКА УНИФОРМА. >> ПРЕГЛЕД НА УЧИЛИШТЕ ОД УЧИЛИШТЕ ЕДГОВЕРНО НЕЗВОЈНО УЧИЛИШТА </text>
<text sub="clublinks" start="66.601" dur="0.998"> >> ДОГОВОР НА УЧИЛИШНИОТ ОБРАЗОВАНИЕ НЕДВИНО УЧИЛИШТЕ ДИСТРИКТСКИ ОДБОР ДЕРСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="67.601" dur="3.031"> НЕЗАВИСНОТО УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ТРУДОВИТЕ ГО ДОБИВ ОВАА ПОСЛЕДА ДА ОБЕЗБЕДУВААТ ИДНИНАТА </text>
<text sub="clublinks" start="70.634" dur="1.731"> ОДБОР НА ДОВЕРБИТЕ ГО ПОБЕДИ ОВОЈ ПОСТОЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДИ ИДНИНАТА ДИНА СЕРАНО, НЕГОВИОТ ОДБОР </text>
<text sub="clublinks" start="72.367" dur="0.365"> ПОВЕЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ ИДНИНАТА НА ДИНА СЕРАНО, НЕГОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВИДОВОТ ОДБОР. </text>
<text sub="clublinks" start="72.734" dur="0.598"> НА ДИНА СЕРАНО, НЕГО ПРЕТСЕДАТЕ НА ВИДОВИОТ ОДБОР. >> ВО ТОА СРЕДБА ДА СЕ ОСТАВУВА </text>
<text sub="clublinks" start="73.334" dur="2.131"> ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ. >> ВО ТОА СРЕДБА ВЕЕ ПОСЛЕДУВА ОД НЕДЕЛА ПО ОДБИВНИЦИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="75.467" dur="1.132"> >> ВО ОВОЈ СРЕДБА ВЕESSЕ ПОСЛЕДО ДО НЕДЕЛАТА ПО ОДГОВОРНИТЕ ПОВЕЕ СО ЛИЦЕ НА ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="76.601" dur="1.798"> ТОА НЕДЕЛА ПО ПОТВРДИТЕ ИЗВЕДУВА ФИСКИ КОЈ ПОСТАВ НА СЕРРАНО, КОГО ШТО МОНИ </text>
<text sub="clublinks" start="78.401" dur="2.031"> ОТВОРИТЕ ЛИ ПОСТАВНИ ПОСТАВ СЕ СЕ СЕ СО СО СО СО СО РОБОТ </text>
<text sub="clublinks" start="80.434" dur="2.431"> СО СЕРРАНО, КОГО ШОДИРА ЧОВЕК СО СВОЈОТ ГЛАВА ВО НОВОС НАШИОТ ДИЛОН КОЛИЕР НА МОЕЕ, А </text>
<text sub="clublinks" start="82.867" dur="0.598"> СО СВОЈОТ ГЛАВА ВО НОВА НАШИОТ ДИЛОН КОЛИЕР НА МОЕ ,Е, ПОВЕЕ ПРОТИВ РЕКЕТНО </text>
<text sub="clublinks" start="83.467" dur="0.565"> ДИЛОН КОЛИЕР НА СВЕТОТ, ПОВЕЕ ПРОТИВ РЕКЕНТСКО РАБОТНО ВЕРБА И ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="84.034" dur="2.331"> ПОВЕЕ ПРОТИВ РЕДЕНТИВНО РАЗГОВОРНА ВЕРБА И ДОГОВОР ОД ОДГОВОРНИ ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="86.367" dur="1.432"> СВЕТНА ВЕРУВАА И КОГО ШТО СЕ ОДДРУВА ДЕЛ ОД ОВИЕ ИЗБОРНИО ТЕЛО. </text>
<text sub="clublinks" start="87.801" dur="2.998"> ГО ОДГОВОРУВА ДЕЛОТ НА ОВОЈ ИЗБОРЕН ТРГ. >> ЕДЕН ПОСЛОВ ПО БИДЕ РАБО </text>
<text sub="clublinks" start="90.801" dur="0.831"> ИЗБОРЕН тело. >> ЕДЕН ПОСЛОВ ПО БИДЕ SWЕ РАБОТНО ВО КАКО ОБРАЗОВАНИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="91.634" dur="0.931"> >> ЕДЕН ПОСЛЕ ПОД БЕЗ РАБОТА ВО КАКО ОБРАЗОВАНИЕ ISD TRUSTEE ДИНА СЕРАНО </text>
<text sub="clublinks" start="92.567" dur="2.298"> ВО КАКО ЕДГОВУД ИСО ВРВЕНА Дина СЕРАНО СЕ РАБОТИ ФОКУС НА СОВЕТНИЧКО ПОВИК </text>
<text sub="clublinks" start="94.867" dur="0.798"> ISD TRUSTEE ДИНА СЕРАНО ПОДДРУВА ФОКУС НА СРЕДБА ЗА СРЕДБА СПЕЦИФИКАЛНО ДА СЕ СОБРУВААТ </text>
<text sub="clublinks" start="95.667" dur="3.165"> ФОКУС НА СРЕДБА ЗА СРЕДБА СПЕЦИФИКАЛНО ДА СПОДЕЛУВАЈТЕ СО СОВЕТНИОТ СОВЕТ. СЕРНАНО СЕ СЛУЧИ А </text>
<text sub="clublinks" start="98.834" dur="0.531"> СПЕЦИФИКАЛНО ДА СПОДЕЛУВАТЕТЕ СИТЕ КОНДУКТ. СЕРНАНО СЕ РАБОТИ РАЗГОВОРНА МАСИВНА КРИТИЗАМ </text>
<text sub="clublinks" start="99.367" dur="2.498"> СОСТОЈБА. СЕРНАНО СЕ СЛЕДИ ПОГОЛЕМНА МАСИВНА КРИТИЗАМ ПО ПОДРАЧУВАЕТО НА ОВОЈ ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="101.867" dur="2.898"> ОДГОВОР НА МАСИВНИОТ КРИТИЗИМ ПОД ДОБИВУВА THЕ НА ОВОЈ ДЕТЕР НА ДОБИВНИОТ ПРЕСУДА НА ЛИЦЕ. ПОСТАВУВА </text>
<text sub="clublinks" start="104.767" dur="0.565"> ПОД ДЕУВАЕ НА ОВОЈ ДОБРАА НА ОВОЈ ЛИЦА НА ПОСТОИНИТЕ. ПОСТАВУВА ЧОВЕК ИМА ИНДЕНТИФИРАНА КАКО НЕГО </text>
<text sub="clublinks" start="105.334" dur="1.165"> ДЕТНА ДЕТНА РАБОТА ПОСТАВУВА ЧОВЕК СЕ ИДЕНТИФИИРАН ДА СЕ СЕКОЈ ЧОВЕЧКИ СО СВОЈОТ ГЛАВ ВО А. </text>
<text sub="clublinks" start="106.501" dur="2.998"> ЧОВЕК СЕ ИДИНИТИФИРА КАКО НЕГОВИОТ ХУСБАНД СО НЕГОВИТЕ ГЛАВИ ВО НЕГА И СИТЕ 2 ДЕЦА </text>
<text sub="clublinks" start="109.501" dur="2.931"> ХУСБАНД СО НЕГОВИТЕ ГЛАВИ ВО НЕДЕЛ И НИВНИТЕ 2 ДЕЦА ДВЕЕ НА ДРУГИОТ КРАЈ НА </text>
<text sub="clublinks" start="112.434" dur="1.231"> НЕЗА И НИВНИ ДЕЦА 2 ДОБИВНИЦИ НА ДРУГИОТ КРАЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИЦЕФ 35 </text>
<text sub="clublinks" start="113.667" dur="0.532"> ПОВЕЕ НА ДРУГИОТ КРАЈ НА РОПИОТ УНИЦЕФ МОЕ ДА СЕ ОДГОВОР 35 од 39 КОМИЗИИ ЗА ГРААНИ </text>
<text sub="clublinks" start="114.201" dur="2.398"> РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 35 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ОД 39 ГРААНИ КОМЕНТАИ </text>
<text sub="clublinks" start="116.601" dur="2.998"> НА 39 ГРА CАНИ КОМЕНТАРИ ПОДНЕСУВАНИ ВИА Е-МАА И ПРОЧИТАЈТЕ ОД ДИСТРИТСКИОТ СПОСОВНИК </text>
<text sub="clublinks" start="119.601" dur="1.098"> ПОДНЕСУВА ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ВИА Е-МАА И ПРОЧИТАЈТЕ ОД ДИСТРИКСКИТЕ СПОКЕСВОВНИ КАКО ДА СЕ СОВЕТУВА СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ СЕ РАБО </text>
<text sub="clublinks" start="120.701" dur="1.831"> СО СООПШТЕН СПОКЕСВО ПОВИК ЗА СЕРСАНО ДА СЕ ЧЕКОРИ ДА ПОСТОРНО ИЛИ ПОВТОРНО </text>
<text sub="clublinks" start="122.534" dur="0.998"> ПОВИКУВА ЗА СЕРНАНО ДА ЈА ПРОДАВИ ПРОДОЛНО ИЛИ ПОВТОРНО ПОВЕЕ ОД СОВЕТОТ ДОДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="123.534" dur="1.031"> Спуштете трајно или отстранете ја самата ОД БАРДОТ ДА СЕ МОЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="124.567" dur="1.898"> СОВЕТНО ОД ОДБОРОТ ДА СЕ МОЕ ДА ОД ОД ОБУКА ОБУКА ОБУКА ФОТО </text>
<text sub="clublinks" start="126.467" dur="3.165"> ПОСТОЕ ДА ОД ОБУКА ОБУКУВА SЕ НА СЕНЗИТИВНОСТА ОВАА ФОТО СЕ ЕДНОСТА ДЕМОНСТРАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="129.634" dur="1.931"> ОБУКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОВАА ФОТО СЕ ЕДНОСТАВНА ДЕМОНСТРАЦИЈА НА РАКИЗАМ СТАПУВА ПРЕД </text>
<text sub="clublinks" start="131.567" dur="0.698"> ДА СЕ ОДРУИНА ДЕМОНСТРАЦИЈА НА РАКИЗАМ ДА ЈА ПРАВАМ ПРЕД ДЕНЕС ДЕН. </text>
<text sub="clublinks" start="132.267" dur="0.632"> ЗА РАСИЗАМ ПРАВИМЕ ПРЕД ДЕНЕС. >> КАКО ПОВЕЕ ЕДУКАТОР 5 ДРУГИ </text>
<text sub="clublinks" start="132.901" dur="2.898"> ВАС ДЕНЕС. >> КАКО ПОВЕЕ УЧИЛИШТЕ 5 ДРУГИ ЛУЕ ПРИКАА ДА ГО ЗБОВУВААТ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="135.801" dur="0.564"> >> КАКО ПОВЕЕ ОБУКА 5 ДРУГИ ЛУЕ ПРИКАА ДА ГО ЗБОРУВААТ ВО ЛИЦА ОД ДОСПИТ НА КОВИД-19 </text>
<text sub="clublinks" start="136.367" dur="2.832"> Луѓето ПОГЛАВНО ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ВО ЛИЦА ОСНОВА ПАНДЕМСКИ ПОВЕЕ-19 ВКЛУЧУВА 88 ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="139.201" dur="1.331"> ЛИЦА ОТПРИРАЕ НА ПАНДЕМСКИОТ ПОВЕЕ СО КОВИД-19 вклучително 88 ГОДИНА ДОРОТИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="140.534" dur="0.998"> ПАНДИМСКО ВКЛУЧУВАЕ НА 88 ГОДИНИ ДОРОТИТЕ ГО ПОВИКТЕ ДА СЕ ЗАБОЛУВА </text>
<text sub="clublinks" start="141.534" dur="2.531"> ДОРОТИ ЈА ПОВИКУВА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОИ РАБОТИТЕ ДО 40 </text>
<text sub="clublinks" start="144.067" dur="0.598"> ПОВИКЕТЕ Е ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИКУВАТОР КОИ РАСПОРЕД ДА БИДЕ ДА 40 ГОДИНИ РАБОТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="144.667" dur="0.198"> ОБРАЗОВАНИЕ КОИ РАБОТИТЕ ДО 40 ГОДИНИ РАБОТИ ЗА ЕДГОВЕД НА НЕШТО. </text>
<text sub="clublinks" start="144.867" dur="2.398"> ГОДИНИ РАБОТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НЕШТО. >> Е СИНГ НА РАЦИЗАМ И </text>
<text sub="clublinks" start="147.267" dur="1.732"> НЕШТО. >> Е СИНГ НА РАЦИЗАМ И Омраза. И САКАТЕ МАРАТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="149.001" dur="2.798"> >> Е СИНГ НА РАЦИЗАМ И Омраза. И САМО ДА СЕ МОРАНЕТЕ ДА ГИ ЈА ВИДЕТЕ ЛИЦА КОЈ СЕ ПОДДРШКА </text>
<text sub="clublinks" start="151.801" dur="3.231"> Омраза И ДА СЕ МОРАТЕ МОРА ДА ЈА ВИДИТЕ ЛИЦА, КОЈ ПОДДРШКА ДА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИДЕР </text>
<text sub="clublinks" start="155.034" dur="1.931"> ПОГЛАВЈЕ ЛИ ЛИЦА КОЈ СЕ ПОДДРУВА ДА БИДЕ ПРОФЕСИОНАЛ И ЛИДЕР ВО УЧИЛИШНИОТ РАЗВОЈ. </text>
<text sub="clublinks" start="156.967" dur="3.198"> Да се ​​биде професионален и водач во училишниот дистрикт. ПОВЕЕ НЕКОЈ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ </text>
<text sub="clublinks" start="160.167" dur="0.432"> ВО УЧИЛИШНИОТ РАЗВОЈ. ПОВЕЕ НЕКОГАШ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМСКИ ДОААТ ТОА. </text>
<text sub="clublinks" start="160.601" dur="0.264"> ПОВЕЕ НЕКОГАШ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМСКИ ДОААТ ТОА. САМО. </text>
<text sub="clublinks" start="160.867" dur="0.465"> КАКО ТОА. САМО. >> ИСКЛУЧЕТ БИЛЕ ПО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="161.334" dur="2.398"> САМО. >> ИСКОРИТЕ СМЕТКИ ПО РЕЗГЛЕДУВАЕТО НА СОСТОЈБАТА НА СЕРРАНО </text>
<text sub="clublinks" start="163.734" dur="1.531"> >> ИСКОРИТЕ СМЕТКИ ПО ДИСКУСИРАЕ НА СОСТОЈБИТЕ НА СЕРРАНО, ПРЕД ЗАВЕДНИ ВРАТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="165.267" dur="0.498"> ДИСКУСИРА PЕ НА СОСТОЈБИТЕ НА СЕРАНСКОТО ПОСТОРНО ЗАВРШНИ ВРАТА. ВЕРУВАЕ РЕКОНВИРАНИ И </text>
<text sub="clublinks" start="165.767" dur="1.732"> ПОДВИНА ЗАВРШНИ ВРАТИ. ВЕРУВАЕ РЕКОНВИРАНИ И ОДГОВОРНИ ДЕКОИ ТИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="167.501" dur="2.498"> ВЕРУВАНИТЕ РЕКОНВИРАНИ И ОБЈАВУВААТ ТИЕ ДЕКОВИТЕ ЈА ЈАВНИОТ ВЕК ИТЕ И ХЕНРИ </text>
<text sub="clublinks" start="170.001" dur="3.031"> ОДГОВОРНО ДА СЕ ОВИЕ ЈАВНИОТ ВЕК И ХЕНРИ ПОДНЕСУВА СО НЕГОВИОТ ПОСЕТНИК ПРЕТСЕДАТЕЛНО, НО </text>
<text sub="clublinks" start="173.034" dur="0.998"> ЈАВНО ВЕК И НЕ Е ХЕНРИ ПОДНЕСУВА ДА СЕ ПОСЕБА ВЕСНИК ПРЕТСЕДАТЕЛНО, НЕ МОЕ ДА ГО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="174.034" dur="2.931"> ПОВТОРНО ДО НЕГОВИТЕ ПОСЕТНИК ПРЕТСЕДАТЕЛНО, НЕ МОЕ ДА ГО ПОВЕЕ ОД ОДБОР АЛТОГЕТЕР КАКО СЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="176.967" dur="0.598"> НЕ МОЕ ДА ГО ПОВЕЕ ОД ОДБОР АЛТОГЕТЕРОТ ЗАЕДНО СЕ Е ИЗБОРЕН СЛУБЕН ВЕСНИК </text>
<text sub="clublinks" start="177.567" dur="0.732"> АЛТОГЕТЕРСКИОТ ОДБОР ЗА ПОДНЕСЕ Е ИЗБОРЕН СЛУБЕН ВЕСНИК ВО ЈАВНАТА ИЗВЕШТАЈ ЛАТЕР СЕРРАНО ВО </text>
<text sub="clublinks" start="178.301" dur="0.531"> ИЗБОР ОД СЛУБЕН ВЕСНИК НА СОСТОЈБА ЛАТЕР СЕРРАНО НА ПРВИНИ ОД ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="178.834" dur="2.631"> ИЗВЕШТАЈОТ ЛАТЕР СЕРРАНО НА ПРВИ РЕПУБЛИКА НА КОМЕНТАР ПРЕД ЈАВНИТЕ ЈА НЕ Е ПЛАНИ </text>
<text sub="clublinks" start="181.467" dur="1.365"> ПРВИОТ ДЕКОЛИВЕН ОД КОМЕНТАР ПРЕД ЗЕЛЕЕТО НЕМА ПЛАНИ ОД ОВОЈ ПОГЛЕД НА </text>
<text sub="clublinks" start="182.834" dur="0.265"> ПРЕД ДЕЛУВАЕТО НЕМА ПЛАНИ НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ ДА ЧЕКОРИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="183.101" dur="2.931"> НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ ДА ЧЕКОРИТЕ. Iе останам на таблата </text>
<text sub="clublinks" start="186.034" dur="2.531"> ЧЕКОР ДОГОВОР. Iе останам на таблата што може да биде толку, што не сакам </text>
<text sub="clublinks" start="188.567" dur="0.265"> >> AYе останам на таблата што може да биде толку, што не сакам да поднесам. </text>
<text sub="clublinks" start="188.834" dur="0.831"> ТОА МОЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ПРАВАМ. ДЕЦАТА НА СЕРАНО ДА НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="189.667" dur="0.565"> ДА СЕ ОДГОВОР. ДЕЦАТА НА СЕРРАНО ДА НЕ СЕ ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="190.234" dur="2.565"> >> СОСТОЈБА НА СЕРАНО ДА НЕ ДА ПОДНЕСУВАМ ДА СЕ ДЕСПОИТЕ ДОГОВОР ОД ДВД </text>
<text sub="clublinks" start="192.801" dur="3.031"> ОГЛАСОТ ИМА ДЕСПЕТИТЕ БЕЗБЕДНО ОД ОД ЕДГОВУД ИСО ПРЕДИЗВИК ПРЕТСЕДАТЕЛ ДА ДОНОРИ И </text>
<text sub="clublinks" start="195.834" dur="1.331"> ОД ОДБОР ОД ЕДГОВУД ИСТО ПРЕТСЕДАТЕЛ КОИ ДОНАЦИ И ПАРТНЕРИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ WЕ БЕЗ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="197.167" dur="0.532"> ПРЕТСЕДАТЕЛ ТОА ДОНАЦИ И ПАРТНЕРИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ WЕ БИДАТ ПОДДРШКА НИВНО ПОДДРШКА. АКО СЕРРАНО </text>
<text sub="clublinks" start="197.701" dur="2.498"> ПАРТНЕРИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ WЕ БИДАТ ПОДДРШКА НИВНО ПОДДРШКА. АКО СЕРНАНО ПОТРЕБНО ПОВЕ ANЕ СЕКОЈ НАЧИН </text>
<text sub="clublinks" start="200.201" dur="0.631"> НИВНО ПОДДРШКА. АКО СЕРРАНО ПОТВРДЕНИ ВО СИТЕ НАЧИН ПОВТОРНО ДО БАРДОВИТЕ ДРUSTАВНИЦИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="200.834" dur="2.598"> ОТВОРЕНИ ВО СИТЕ НАЧИН ПОВЕЕ СО БАРДОВИТЕ ВЕРУВАА НА ЗАПАД ДИЛОН ДИЛОН КОЛИЕР КСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="203.434" dur="2.698"> ДО БАРДОВИТЕ ВЕРУВАА НА ЗАПАДНИОТ ДИЛОН КОНЛИЕР КСАТ 12 ВЕСТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="206.134" dur="1.231"> Вест за западниот дел Дилон коклиер КСАТ 12 ВЕСТИ. >> ДЕКТОРИ НА ПОД НАС </text>
<text sub="clublinks" start="207.367" dur="0.598"> 12 ВЕСТИ >> ДОКТОРИТЕ НА ПОДГОТОВНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА САД ПРЕДУПРЕДУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="207.967" dur="2.498"> >> ДОКТОРИТЕ ПО ДРУГОВИТЕ СИСТЕМ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА САД ГИ ПРЕДУПРЕДУВАТЕ ЈАВНОТ КОИ СЕ ПОВЕIDЕ </text>
<text sub="clublinks" start="210.467" dur="0.532"> СИСТЕМОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИА ПРЕДУПРЕДУВА НА ЈАВНИОТ КОИ СЕ РАБОТИ КОВИДОТ КРИЗА </text>
<text sub="clublinks" start="211.001" dur="0.964"> ЈАВНИОТ КАКО КРИВИЗОТ НА КОВИДИТЕ СЕ РАБОТЕ ДО МОЕ ДА СЕ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="211.967" dur="0.565"> КРИЗАТА ПОГОЛЕМА ДА СЕ МИСЛУВА КОГА ДА СЕ ДА СЕ СООБРААЕ ГРУПА НА </text>
<text sub="clublinks" start="212.534" dur="2.565"> МИСЛА МИСЛА КОГА ДА СЕ ДА СО ЗДРУНИЦИ ГРУПА ДОКТОРИ ДО СПОДЕЛУВА ПРЕС </text>
<text sub="clublinks" start="215.101" dur="0.531"> Хоспитализации ГРУПА НА ДОКТОРИ ДО СПОДНЕТУВА СООБРААНСКИ КОНФЕРЕНЦИЈА ОВОЈ ПРИДОН </text>
<text sub="clublinks" start="215.634" dur="1.098"> ДОКТОРИТЕ ДО РАБОТЕЕ ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЈА ОВОЈ ПРЕДУПРЕДУВА WЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ОД КОИ СЕ РАБОТНИ ПАЦИЕНТИ </text>
<text sub="clublinks" start="216.734" dur="3.098"> КОНФЕРЕНЦИЈА ОВА ПОВЕЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ОД ПОВЕЕ ПАТИЕНТИТЕ ПОДНЕСУВААТ ЗА ГОДИНИТЕ, НЕ Е ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="219.834" dur="1.665"> ПРЕДУПРЕДУВАЕ ШТО ПОВЕЕ ПАЦИЕНТИТЕ СЕ РАБОТУВАМЕ ЗА КОАРИ, НЕ Е ДА СЕ САМО САМА </text>
<text sub="clublinks" start="221.501" dur="2.798"> ОДГОВОРЕТЕ НА КОEDАРИТЕ, НЕ МОЕ ДА САМО НИВНИОТ РАБОТНИК ОД ГРАДОТ, НАЈНОВИОТ СЛУБЕН </text>
<text sub="clublinks" start="224.301" dur="0.564"> НИВНИОТ РАБОТНИК ОД ГРАДОТ, НАЈДОБРИОТ СЛУБЕНИ БЕЗБЕДНИЦИ ПОКААТ КАКО 27% од </text>
<text sub="clublinks" start="224.867" dur="2.665"> ГРАДОТ, НАЈДОБРИОТ СЛУБЕН БЕЗБЕДНИК ПОКАOWАТЕТЕ 27% од повеќе од 4100 постели во </text>
<text sub="clublinks" start="227.534" dur="0.698"> Бројките покажуваат дека 27% од повеќе од 4100 постели во земјата се сè уште достапни. </text>
<text sub="clublinks" start="228.234" dur="2.531"> ПОВЕЕ ОД 4100 КРЕДИ ВО СЕКОВИТЕ СЕ ДОСТАПНО. НО ДИРЕКТОРОТ НА КРИТИЧКИ </text>
<text sub="clublinks" start="230.767" dur="1.032"> Земјиштето се сè уште достапни. НО ДИРЕКТОРОТ НА КРИТИЧНА ГРИА ЗА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОДИСТ </text>
<text sub="clublinks" start="231.801" dur="0.464"> НО ДИРЕКТОРОТ НА КРИТИЧНА ГРИА ЗА СИСТЕМ ЗА МЕТОДИСТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="232.267" dur="1.532"> ГРИА ЗА МЕТОДИСТИЧКИ СИСТЕМ ЗА ЗДРАВСТВЕНА РАБОТНИЦА, ТАКА Е ДИСКРЕПАНИЈА ПОСТОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="233.801" dur="0.531"> СИСТЕМОТ ПОСТОИ ДА Е ДИСКРЕПАНЦИЈА ПОД ИЗВЕДУВА ONЕТО ЗА СПОРОТ </text>
<text sub="clublinks" start="234.334" dur="2.698"> ДИСКРЕПАНЦИЈА ПОВЕЕ НА ИЗВЕДУВА ONЕТО ЗА СВЕТСКИОТ СТРЕС. И КАКО ДЕКТОРИТЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="237.034" dur="2.398"> ИЗВЕСТУВА ONЕ СО СВЕТСКИОТ СТРЕС. И КАКО ДЕКТОРИТЕ СЕ АКТУАЛНО ГЛЕДА. </text>
<text sub="clublinks" start="239.434" dur="2.398"> СТРЕС. И КАКО ДЕКТОРИТЕ СЕ АКТУАЛНО ГЛЕДА. АКО ОВА ДА СЕ ОДБЕДУВА ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="241.834" dur="1.131"> АКТУАЛНО ПОГЛАВНО. АКО ОВА ДА СЕ ОДБИЕ НА ПОСЛЕДНИОТ 3 до 4 дена што е </text>
<text sub="clublinks" start="242.967" dur="1.332"> АКО ОВА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 до 4 дена, КОГО ДА СЕ ПОЧНУВА СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="244.301" dur="2.098"> НАЈДОБРИТЕ 3 до 4 дена, КОИ Е СЕ ПОСЛЕДУВААТ СИТЕ КЛАСНИ И ОВИЕ СИТЕ САМИ ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="246.401" dur="1.098"> ДА СЕ ПОЧНУВАТЕТЕ СИТЕ КЛАСИ И ОВИЕ СИТЕ САКАМ ОВОЈ ПРИСТАП КОНФЕРЕНЦИЈА. НИЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="247.501" dur="2.231"> КЛАСНИ И КОИ СИТЕ САКАМ ОВОЈ ПРИСТАП КОНФЕРЕНЦИЈА. САМО СЕ ГЛЕДАМЕ ПАТИЕНТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="249.734" dur="1.598"> ОВОЈ КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СООПШТЕНИЕ. САМО СЕ ГЛЕДАМЕ ПАТИЕНТИ. СМЕ ВО НОВ ЈОРК ДЕЛ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="251.334" dur="3.231"> СЕКОГАШ ГЛЕДАТ ПАЦИЕНТИ. НЕ СМЕТЕ ВО НОВ ЈОРК ДЕЛ ОД ОВОЈ НЕ Е ВО </text>
<text sub="clublinks" start="254.567" dur="1.832"> СМЕ ВО НОВ ЈОРК ДЕЛ ОД ОВИЕ ВО МЦУ НЕ Е ВО ОЧИ. </text>
<text sub="clublinks" start="256.401" dur="2.998"> ТОА ВО МКЕ НЕ Е ВО ОЧИ. ОВДЕ Е НАДВОРЕНА ПОСТАПКА </text>
<text sub="clublinks" start="259.401" dur="1.798"> ОЧИТЕ. ОВДЕ Е НАДВОРЕНА ПОСТАВНОСТ СЕ ПОВЕЕ СЕКОГАШ НА ФЕРМАН </text>
<text sub="clublinks" start="261.201" dur="1.131"> ОВДЕ Е НАДВОРЕНА ПОСТАВНОСТ СЕ ПОВЕЕ СЕКОГАШ ВО ФЕРЕМАНСКО КОЛИЗИУМ, НО НЕ Е ДА </text>
<text sub="clublinks" start="262.334" dur="0.565"> ПОСТАВЕТЕ СЕ АЛЕДЕРНО ВО ФЕРЕМАНСКИОТ КОЛИЗИУМ, НО ДА НЕ СЕ АКТИВИ ДА СЕ АКТИВИРААТ ДА СЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="262.901" dur="2.698"> КОЛИЗАМ, НО НЕ Е ДА СЕ АКТИВИРААТ ДАКО НЕ Е ДА ГО БИДЕ СО ВАШАТА УПОТРЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="265.601" dur="0.398"> АКТИВИРАНА ДА СЕ ТОА НЕ СЕ ДА ГИ САМО УПОТРЕБА СО КОВИД </text>
<text sub="clublinks" start="266.001" dur="0.998"> НЕ СМЕЕ ДА ГО УПОТРЕБА САМО ПОВЕЕ ПАТИЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ITЕ БИДЕ А </text>
<text sub="clublinks" start="267.001" dur="1.931"> ПОВЕЕ ПАТИЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ITЕ БИДЕ ДЕЛОВНО ОБЕДИНЕЦ ЗА ПАЦИЕНТИ </text>
<text sub="clublinks" start="268.934" dur="0.531"> ПАЦИЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ITЕ БИДЕ СТЕДНИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ кои страдаат од нештата како што се </text>
<text sub="clublinks" start="269.467" dur="2.498"> СТЕДЕЛНИОТ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ СЕ РАБОТУВА ОД МИСКИ ПОДНЕСУВА ФАРУКТИ ИЛИ КОИ СЕ РЕАВИРААТ </text>
<text sub="clublinks" start="271.967" dur="2.398"> ПОДНЕСУВАЕ ОД МИСКИ ПОДНЕСУВА ФАРУКТИ ИЛИ КОИ СЕ РЕАВИРААТ ОД ХУРГЕРИИ. </text>
<text sub="clublinks" start="274.367" dur="1.198"> ФАРКТУРИ И КОИ СЕ РЕКУВАРУВААТ ОД ХУРГЕРИИ. >> БЕКСАР ЗЕМЈА ЈУВЕНИЛЕ </text>
<text sub="clublinks" start="275.567" dur="0.498"> ОД ХУРГЕРИИ. >> БЕСПЛАТНИТЕ ЈУВЕВНИ ОБВРСКИ ОБВРСКИ ИЗВЕШТАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="276.067" dur="2.732"> >> БЕКСАРСКИ ЈУВЕНИСКИ ОБВРСКИ ПОВЕЕ НА СОСТОЈБИ НА ПОВЕVЕ-19 СЛУБИ </text>
<text sub="clublinks" start="278.801" dur="1.298"> ОБВРСКИТЕ СЕ ИЗВЕДУВАЕ СО СОВЕТИ НА ПОВЕЕ-19 СО ДРАВИТЕ И СО </text>
<text sub="clublinks" start="280.101" dur="0.931"> СОВЕТНИЦИ-19 СЛУБИ ПОДРАЧЈЕ И ДЕЦАТА ТИЕ. Официјални лица се </text>
<text sub="clublinks" start="281.034" dur="2.898"> И ДЕЦАТА ТИЕ. ОФИЦИЈАЛНИТЕ НЕ СЕ СЛУЧУВА КАКО МНОГУ СЛУЧАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="283.934" dur="0.565"> ДЕЦА ТИЕ. Службените лица не зборуваат КАКО МНОГУ СЛУЧАЈ ПОД ПРАВИЛНИ ЗАКОНИ, НО </text>
<text sub="clublinks" start="284.501" dur="1.998"> НЕ кажува КАКО МНОГУ СЛУЧАЈ ПОД ПОВЕЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ПРИВАТНОСТА, НО РАБОТИТЕ ТОА ГО ГО ГЛАВАТ </text>
<text sub="clublinks" start="286.501" dur="2.464"> ПОДНЕСУВА ЗАКОНИ ЗА ПРИВАТНОСТ, НОВО ПОВЕДОТ КАКО ДА ГЛЕДАТ СПИКИ НА ВИРУС. Тие кажуваат </text>
<text sub="clublinks" start="288.967" dur="0.498"> Потврдено дека тие гледаат шија од вирусот. ОВИЕ ПОСЕТУВАТЕ ДА СЕ СЛОБОДУВАТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="289.467" dur="2.732"> СПИКИ НА ВИРУС. ОТКАУВАТЕ ДА НИЕ ДА СЕ ПОСЕБУВАТЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА. Гледаат </text>
<text sub="clublinks" start="292.201" dur="1.931"> САД ТОА ДА СЕ ИВОТ ВО КОМУНИТЕТОТ. ДА ГО ГОДИТЕ ПОЗИТИВНИОТ ТЕСТ ВО РАБОТНИЦИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="294.134" dur="1.798"> ЗАЕДНИЦА. ПОГОЛЕМАТ ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ВО МО INНИЦИТЕ И СЕКОЕ ДЕЦА ОД ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="295.934" dur="0.531"> ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ВО МОACНИЦИТЕ И СЕКОЈ ДЕЦА ОД ОДГОВОР ОД БЕСПАРСКИТЕ ПРИСТАП </text>
<text sub="clublinks" start="296.467" dur="0.565"> И СЕКОЕ ДЕТЕ ДЕКА ОТВОРЕ ДА СЕКОЈ БЕКСАРСКИОТ ЈУВЕНИЛЕН ДЕНТЕНЦЕН ЦЕНТАР ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="297.034" dur="2.598"> ДОГОВОРНИОТ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦЕНЦИЈА НА БЕКСАР ЗДРАВЈЕ ИЛИ ЦИНДИ ТАЈЛОР КУРЕР ЈУВЕНИЛ </text>
<text sub="clublinks" start="299.634" dur="1.298"> ЦЕНТАР ЗА ЈАВНИ ДЕТЕНЦИСКИ ИЛИ ЦИНДИ ТАЈЛОР КРИЕР ЈУВЕНИЛЕ </text>
<text sub="clublinks" start="300.934" dur="3.165"> ЦЕНТАР ЗА ТРЕТМАН НА UDУДИСКИТЕ КУERЕР СИНДИ КАЈЕР ЈУВЕНИЛЕ СВЕТЕ ЗА ЗДРАВСТВНИ УСЛОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="305.133" dur="4.066"> ПОДОБРУВАЕ. LDЕ СЕ РАБОТУВАМЕ ЧЛЕНОВИТЕ ЧОВЕЧКИ РАБОТНИ СО СИСТЕМ ЗА ЗДРАВЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="309.201" dur="1.198"> ЧЛЕНОВИТЕ ПРАВИЛНИЦИ РАБОТЕ СО СИСТЕМ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА РАБОТЕЕ СЕКОЈ МЛАДИ СО СИМПТОМИ </text>
<text sub="clublinks" start="310.401" dur="1.298"> ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА УПРАВУВАЕ СЕКОЈ МЛАДИ СО СИМПТОМИ, ОД ВКЛУЧУВА </text>
<text sub="clublinks" start="311.701" dur="3.198"> УПРАВУВАТЕ СЕКОЈ МЛАДИНА СО СИМПТОМИ, КОИ ВКЛУЧУВА ВЕДНАШ ИЗВЛАЦНА КВАРАНТИНА И </text>
<text sub="clublinks" start="314.901" dur="2.864"> ОВОЕ ВКЛУЧУВА СО ВЕБИ КВАРАНТИНА ИСОЛАЦИЈА И ТРЕТМАН. </text>
<text sub="clublinks" start="317.767" dur="0.632"> КВАРАНТИНА ИСОЛАЦИЈА И ТРЕТМАН. МАСКИ ЕФЕКТИВНОСТ ИСТОРИНА СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="318.401" dur="2.264"> ТРЕТМАН. Ефективност на маснотии што ги опфаќа сите видови на разговори </text>
<text sub="clublinks" start="320.667" dur="1.332"> Ефективност на маснотии што ги опфаќа сите видови на разговори НАЦИОНАЛНО ДОДЕЛУВАЕ НИКОГАШ </text>
<text sub="clublinks" start="322.001" dur="1.798"> ПРИДОБИ НА КОНВЕРЗАЦИИТЕ НАЦИОНАЛНО ДОДЕЛУВАЕ ПОВЕ CAЕ ПОВЕUSЕ НЕКОИ КОНТРОВЕРИЈА. НЕКОИ ПОЗИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="323.801" dur="1.098"> НАЦИОНАЛНО ВЕЕ ПРЕДИЗВИКУВА НЕКОИ ДОГОВОР. НЕКОИ ПОСЕТНИЦИ ОВОДНО СВЕТУВАЕ СЕ ОГЛАСУВА </text>
<text sub="clublinks" start="324.901" dur="2.831"> КОНТРОВЕРИЈА. НЕКОИ ПОСЕТНИЦИ ОВОД ЛИНИРА AЕ СЕ ОБВРЗУВААТ ДЕКО СВЕЕ МОЕ ДА ГО СМЕЕТЕ МИСЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="327.734" dur="0.531"> ОВОЗНОСТА НА СВЕТЛИЦИТЕ СЕ ОБВРЗУВААТ ДЕКА ГО СМЕЕТЕ СМЕЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ СМЕЕ ДЕЛИТЕ ДА СЕ СМЕАТ ХРАНА ИЛИ БЕЗ ДАЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="328.267" dur="2.632"> ТОА СВЕТЕ МОЕТЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ СМЕЕ СМЕСКА храна, или да пушите преку маска од О'КЛОК. COЕ БЕГАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="330.901" dur="0.998"> ПОДНЕСУВАЈТЕ храна или пушете преку маска од О'КЛОК. ДВЕЕТО ILLЕ НЕ ГО ФИЛТИРА КОРОНАВИРУС </text>
<text sub="clublinks" start="331.901" dur="0.498"> Маска О'КЛОК. СОВЕТНИКОТ НЕ СЕ РАБОТИ ФОРДАНСКИОТ СУД НА КОРОНАВИРУС </text>
<text sub="clublinks" start="332.401" dur="1.731"> НЕ ФИЛТЕРАТЕ ФРИДЕМСКИОТ СУД ЗА КОРОНАВИРУС РАЗГОВОРИ ОД НАШИОТ РАБОТЕН ИНДЕКС И </text>
<text sub="clublinks" start="334.134" dur="3.131"> ПРИЈАТЕЛ СО ФРИЕДМАН RЕ ПРЕКУ НАШИОТ РАБОТЕН ИНДЕКС И WEЕ ELLЕ ГО РЕГУРИРАМЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="337.267" dur="1.098"> ПРЕКУ ВАШИОТ ВИДОВЕН ИНДЕКС И ДА СЕ РЕГУРИРАМЕ ДАЛИ ДЕКОЈ ПОВТОРНИОТ СЕ ЛАALИ ЛОКАЛЕН ИСКУД </text>
<text sub="clublinks" start="338.367" dur="1.198"> Tе ви кажеме ДОДЕЛУВА THЕ КАКО КАПАЦИТЕ СЕ ЛЕСНИ ЛОКАЛЕН ИСКУСТВО ЗЕМЈУВАЈТЕ ЗОШТО И КАКО ДА ЗНАЕШ КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="339.567" dur="3.198"> ПОГЛАВЈЕ Е ЛАСНА ЛОКАЛНА ИСКУСТВА ПОСТОИ ЗОШТО И ЗАДОЛ USУВА КАКО ДА СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ МАСКОТО МАСКИ </text>
<text sub="clublinks" start="342.767" dur="1.832"> ПОСТОИТЕ ЗОШТО И КАКО ДА ЗНАЕШ КАКО ДА СЕ ДОБИРАТЕ ВАШИОТ МАСКИ, НАЈДОВИ ЕФИКАСНО. </text>
<text sub="clublinks" start="344.601" dur="1.031"> ДА ГО ПРАВИЕТЕ ВАШИОТ МАСКИ, НАЈВЕСНО Ефикасно. >> ПРАВЕТЕ СЕГА ТОА ИМА ПОВТОРНО </text>
<text sub="clublinks" start="345.634" dur="3.098"> Ефективно. >> ПРАВЕТЕ СЕГА, КАКО СЕ МОНИ МНОГУ опции за маски кои се заштитени </text>
<text sub="clublinks" start="348.734" dur="0.498"> >> ПРАВЕТЕ СЕГА, КАКО СЕ ДОГОВОРНИ ИЗБОРИ ЗА МАСКИ ОД ЗАШТИТНИ ПРОТИВ ПРОВЕД-19-МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="349.234" dur="0.565"> ОБВРСКИ ЗА МАСКИ ОД ЗАШТИТНИТЕ ПРОТИВ ПОВЕЕ-19 ДА МОЕ ДА ГО ПОГЛАСАТЕ, ПОСЕБНО </text>
<text sub="clublinks" start="349.801" dur="1.864"> ПРОТИВ ПОВЕЕ-19 ДА СЕ МОЕ ДА ГО ПОВЕЕ, ПОСЕБНО КОГА СЕ СЛУЧУВАТЕ ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="351.667" dur="0.565"> БИДЕТЕ ПОВЕЕ, ПОСЕБНО КОГА СЕ Слушате ЛУ SЕ, САКАТЕ ДА НЕ РАБОТИТЕ СИТЕ. ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="352.234" dur="2.665"> КОГА СЕ Слушате луѓе, велите дека НЕ ​​РАБОТЕТЕ СИТЕ. ОВИЕ БЕГААТ ПОВТОРНИ КАКО ЗОШТО ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="354.901" dur="1.098"> НЕ РАБОТИ СИТЕ. НИКОГАШ МНОГУ ПОВТОРНИ КАКО ЗОШТО СЕ РАБОТНИ МАСКИ НЕ РАБОТА. </text>
<text sub="clublinks" start="356.001" dur="0.831"> МНОГУ КАНИМИ КАКО ЗОШТО СЕКОЈНИ МАСКИ НЕ РАБОТНО. ЕДНА ОД НИВЕТЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="356.834" dur="1.998"> МАСКИ НЕ РАБОТА. ЕДНА ОДГОВЕНА СЕКОГАШНА ОВОЛНИЦА ВЕЕ ДА СЕ МОЕТЕ ДА СЕ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="358.834" dur="2.198"> ЕДНА ОДГОВЕТЕ СЕКОГАШНО ВКЛУЧУВАЕ ВЕЛИКОТ ДА СЕ МОЕТЕ ДАКО МОЕТЕ ДА ГИ УМЕТНИ ОДДОРИТЕ КОИ СТЕ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="361.034" dur="0.631"> ONLINE Вели, МОЕ МОЕ МОELLЕ ДА СМЕТНИ ДОДЕЛИ, КОИ ДА СЕ ОД МАСКО. ВИРУСОТ МОЕ ДА ГО ИСТО </text>
<text sub="clublinks" start="361.667" dur="2.532"> ПОВЕ THЕ КОИ СТЕ ОД МАСКО. ВИРУСОТ МОЕ ДА ГО ДОБИ. ПОВЕЕМЕ НИЗ НАШИОТ КАСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="364.201" dur="1.431"> Маска. ВИРУСОТ МОЕ ДА ГО ДОБИ. ПОВЕЕМЕ НИЕ НАШИОТ КАСАТ ВРВЕН ИНДЕКС. </text>
<text sub="clublinks" start="365.634" dur="0.598"> ДО. ПОВЕЕМЕ НИЕ НАШИОТ КАСАТ ВРВЕН ИНДЕКС. Експерти велат, дека е лажен и </text>
<text sub="clublinks" start="366.234" dur="3.098"> Индекс на доверба. Експерти велат, што е лажен и причина мора да се направи со </text>
<text sub="clublinks" start="369.334" dur="3.131"> Експерти велат, дека е лажен, а причина мора да се направи со големина на партиција. ОВИЕ СЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="372.467" dur="1.032"> ПРИРАЧНИКОТ МОЕ ДА СЕ РАБОТИ СО ГОЛЕМО ГОЛЕМИНА. ОВИЕ СЕ. >> ИСКУСНО МАЛО </text>
<text sub="clublinks" start="373.501" dur="3.098"> ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКА. ОВИЕ СЕ. >> Екстремно ситни молекули, исто така, на ДВД-19 </text>
<text sub="clublinks" start="376.601" dur="1.398"> >> Екстремно ситни молекули, исто така, вирусот „КОВИД-19“ е микроскопски </text>
<text sub="clublinks" start="378.001" dur="2.131"> МОЛУКИ АЛТУГУ ВИРУСОТ СО КВИД-19 Е МИКРОСКОПСКИ МИКРООРГАНИЗАМ </text>
<text sub="clublinks" start="380.134" dur="2.731"> ВИРУС Е МИКРОСКОПСКИ МИКРООРГАНИЗАМ Сè уште е многу повеќе компјутерски комплекс </text>
<text sub="clublinks" start="382.867" dur="3.032"> МИКРООРГАНИЗАМ ДА СЕ СМЕ МНОГУ ПОВЕЕ ПОВЕЕ КОМПЛЕКСКО ДО МОЛЕКТИТЕ ТОА СО СО ПОПОЛНУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="385.901" dur="0.998"> МНОГУ ПОВЕЕ ПОВЕЕ Комплекс ОД МОЛЕКУЛИТЕ ТОА СО ПРЕДВИДУВАЕ НА ГЛАСОВИТЕ ДА БИДЕ МАА, НЕМА </text>
<text sub="clublinks" start="386.901" dur="2.998"> МОЛЕКУЛИ ТОА СО СЕКОГАШНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ ДА БИДАТ МАЕ, НЕМА ДА ГО ПОСТОИ ДА СЕ МОЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="389.901" dur="3.098"> Гласачите треба да бидат мириси, НЕМА НАЧИН ДА СЕ МОЕТЕ ДА СЕ ПРОВЕДИТЕ ОД ДОГОВОР ОД ВАА </text>
<text sub="clublinks" start="393.001" dur="2.664"> НАЧИН ДА СЕ МОЕТЕ ПРЕДВИДИТЕ ОД ОД ДОГОВОР ОД ВАШАТА БРОША. </text>
<text sub="clublinks" start="395.667" dur="4.565"> ДОДЕЛ ОД ДОААТ ВО ВАШАТА БРОША. ДА СЕ ПРОДАВА НЕМА маска е докажано </text>
<text sub="clublinks" start="400.234" dur="0.898"> ВАШЕТЕ БЕШЕ. ДА СЕ ПРОДАВНИ НЕМА МАСКО ДА СЕ ОДБИРАТЕ ДА ГИ ОБИЕ ВИРУСОТ ОД 100% ОД </text>
<text sub="clublinks" start="401.134" dur="2.131"> СЕ ДА СЕ ПРОДАВНИТЕ МАСКИТЕ ДА СЕ ОДБИРАТЕТЕ ВИРУС ОД 100% од ВРЕМЕ. ПО ДОКТОР ФРД </text>
<text sub="clublinks" start="403.267" dur="1.098"> ДА ГИ ОБИЕ ВИРУСОТ ОД 100% од ВРЕМЕ. ПО ДОКТОР СРПА КАМПБЕЛ СО ТЕ ЗДРАВЈЕ САН </text>
<text sub="clublinks" start="404.367" dur="0.832"> ВРЕМЕТО. ПО ДОКТОР ФРИ КАМПБЕЛ СО ЗДРАВЈЕ САН АНТОНИО вели дека како ги користите </text>
<text sub="clublinks" start="405.201" dur="3.098"> КАМПБЕЛ СО ТИ ЈА ЗДРАВЈЕ САН АНТОНИО вели дека КАКО УПОТРЕБА МАСКОТО Е ВАНА СЕКОЈ МАСКО СО </text>
<text sub="clublinks" start="408.301" dur="1.698"> АНТОНИО вели дека КАКО УПОТРЕБА МАСКОТО Е ВАНА СЕКОЈ МАСКО СО ПОГОЛЕМА ОД 2 ЛЕСЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="410.001" dur="2.031"> МАСКИТЕ Е ВАНА СЕКОЈ МАСКО СО ПОГОЛЕМА ОД 2 ЛЕ ISЕРИ САМА ДА ГИ ОБИДИТЕ ШАНСИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="412.034" dur="3.031"> ПОБЕДНИОТ ПРИ ДЕЛОВИ ЛЕТЕРИ САМА ДА ГИ ПОМОЛНУВА ШАРТИТЕ НА Трансмисија. </text>
<text sub="clublinks" start="415.067" dur="0.532"> СЕ ОДБАВА ДА СЕ ПОМОЛНУВА шансата за пренесување. >> СОВИД-19. Најмалку од. </text>
<text sub="clublinks" start="415.601" dur="3.198"> НА ПРЕВОД. >> СОВИД-19. Најмалку од. >> ПОВЕЕ БЕЗ ОВОЈ ПАТКОН </text>
<text sub="clublinks" start="418.801" dur="0.498"> >> СОВИД-19. Најмалку од. >> ПОВЕЕ БЕЛО ОВОЈ ДЕЦА МАСКИ ПАТТОН </text>
<text sub="clublinks" start="419.301" dur="0.631"> >> ПОВЕЕ МНОГУ ОВИ ОВОЈ МАСКИ ЗА ПАТТОВОТ КУПУВАТЕ, КАКО ДА ИМАТ џеб одвнатре КОГА ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="419.934" dur="2.565"> МАСКИ ВИ ГУБИТЕ, ВИД ВЕЕ PЕБЕКОТ ДАКО МОЕ ДА СЕ ВИДНЕТЕ БАНШ НА РАЗЛИЧНИ </text>
<text sub="clublinks" start="422.501" dur="0.364"> Купете го џебот ВНАТРЕ ДАКО МОЕ ДА ВИ ГО ВИДЕТЕ БАНШ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ФИЛТЕР. </text>
<text sub="clublinks" start="422.867" dur="0.965"> МОЕ да вметнете грозд на различни типови на филтер. ЕДНА МАТЕРИЈАЛ ТОА ДОКТОР </text>
<text sub="clublinks" start="423.834" dur="3.198"> ВИДОВИ НА ФИЛТЕР. ЕДНА МАТЕРИЈАЛ КАКО ДЕКТОРСКО КАМПБЕЛ ГО ПОВЕЕ РАБОТИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="427.034" dur="2.798"> ЕДНА МАТЕРИЈАЛ КАКО ДОКТОРНИОТ КАМПБЕЛ ПОВЕЕ РАБОТИ НА НАЈДОБРИОТ, МОЕ МОЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="429.834" dur="0.998"> КАМПБЕЛ ПОВЕЕ РАБОТНИТЕ НАЈДОБРИОТ, МОЕТЕ МОЕТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ. СЕ МОЕ ВРЕМЕ ДА ГО ВИДЕМЕ НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="430.834" dur="2.231"> НАЈДОБРИ, МОAYЕ МОЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ. СЕ МОНО ВРЕМЕ ДА СЕ СМЕТЕ НЕКОИ СТАРИ EЕНА НА ЈАВНОТО </text>
<text sub="clublinks" start="433.067" dur="2.198"> ДА СЕ МОЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАГРАДИ НЕКОИ СТАРИ ЕНА ЈАВНОТО ПРАШАKЕ ДА НЕ СЕ УПОТРЕБУВА И 95 МАСКИ </text>
<text sub="clublinks" start="435.267" dur="0.532"> СТАРИ EЕНИ ЈАВНОТО ПРАШАА НЕ СЕ КОРИСТИТЕ И 95 маски така што може да се спасат </text>
<text sub="clublinks" start="435.801" dur="2.564"> ПРАШАЕ ДА НЕ КОРИСТИ И ДА 95 МАСКИ СО МОЕ ДА СЕ РАБОТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИ, СУД </text>
<text sub="clublinks" start="438.367" dur="2.132"> ТОА МОЕ ДА СЕ РАЗБИРАТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИ, СУД ФРИДЕМАН, КСАТ 12 ВЕСТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="440.501" dur="0.564"> МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИ, КУРТНЕВ ФРИДЕМАН, КСАТ 12 ВЕСТИ. >> СЕРВИСКИОТ ШЕРИФФ НА КЕР </text>
<text sub="clublinks" start="441.067" dur="1.865"> ФРИДЕМ, КСАТ 12 ВЕСТИ. >> Канцеларијата на KERR COUNTY SHERIFF ИСПИТУВАINGЕ НА ТОДЕЛЕР </text>
<text sub="clublinks" start="442.934" dur="2.931"> >> Канцеларијата на KERR COUNTY SHERIFF ИСПИТУВАINGЕ НА ТОДЕЛЕР ОД ОД ВИДЕЛОТ. </text>
<text sub="clublinks" start="445.867" dur="0.598"> СЛУБЕН ВЕСНИК ИСПИТУВА AЕ НА ТОДЕЛЕР ОД ОД ВИДЕНДИТЕ. СО СОГЛЕДУВА TOЕТО НА ШЕРИФОТ, </text>
<text sub="clublinks" start="446.467" dur="2.232"> ОСНОВА ОД НЕДЕЛАТА СО СОГЛАСУВАЕ, 20-месечниот месец беше во канон или </text>
<text sub="clublinks" start="448.701" dur="1.298"> СО СОГЛЕДУВАЕТО, ДВЕТСКИОТ МЕСЕЧКИ ДЕЦА ВО КАНО ИЛИ КАЈАК НА РУДОТ ГУДАЛУПЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="450.001" dur="0.898"> 20 МЕСЕЧНИ ПОСТАВИ ВО КАНО ИЛИ КАЈАК НА РУДОТ ГУДАЛУПЕ. КОГА ПОВТОРНО ДА СЕ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="450.901" dur="0.531"> КАAKАК НА ГИАДАЛУПАТА РЕВЕР. КОГА ПОВЕЕ ДА ДЕЦА ДЕЦАТА ВО ВОДА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="451.434" dur="2.698"> КОГА ПОВТОРНО ДА СЕ РАБОТИ ДЕЦА ВО ВАERАТА ТОЕ ДЕЦА ДЕЦА </text>
<text sub="clublinks" start="454.134" dur="0.698"> ДЕЦА ВО ВОДА КОИ РАБОТЕ ДЕЦА НА ДЕЦАТА </text>
<text sub="clublinks" start="454.834" dur="2.498"> ДЕТСКОТО ТЕЛО СЕ РЕВИЗИРА ОД 6.30 ДА СЕ ДОБИВ ДЕЦАТА </text>
<text sub="clublinks" start="457.334" dur="0.598"> ЗА 6.30 ОД ВЕЕ ДЕЦА НЕ Е ИСТО ИСТОРИВИРАНА, НО НИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="457.934" dur="1.631"> 6.30 ДЕКА ДЕКОВО ДЕКА НЕ Е ИДЕНТИФИДИРАНА, НО ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО РАБОТИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="459.567" dur="3.098"> НЕ СЕ ЕДИНДИФИДИРАНА, А НЕ СЕ ДА ГО ДОДЕМЕМЕ НЕ СМЕ ARИВОТ ETИВОТ ИВОТ, НЕ БЕШЕ ДА СЕ СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="462.667" dur="3.198"> ДАЛИ НЕМА ДА СЕ ОДБИРААТ AИВО JАКЕТ, НЕ ЗБОСКА СЕКОЈ ДА СЕКОЈ МОНИ НАТВОРИ. </text>
<text sub="clublinks" start="469.933" dur="2.832"> >> НИВНИТЕ ИМИ И КОГА НИКОГАШ ГО УПОТРЕБА БЕЗ РОБОТНИОТ ПОВИК НА САМО НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="472.767" dur="2.332"> ПОВЕЕТЕ БЕЗ РОБОВЕН ПОВИК НА САМО НЕКОИ РАБОТНИ СЛУЧАИ ОД ПОСТОРНИОТ </text>
<text sub="clublinks" start="475.101" dur="2.964"> ПОВИК НА JИВОТОТ НЕКОИ РАЗВОЈНИ СЛУЧАИ ОД ПОСТОРНИОТ ДЕКАДЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="481.333" dur="3.666"> >> 11 ГОДИНИ АГО ТИ ЛЕОНА ЧОВЕЧКО ПРАШАА ОБЕДИНЕТЕ ИМИ И КОГА </text>
<text sub="clublinks" start="485.001" dur="2.398"> АГО ТОА ЛЕОНА ЧОВЕК ПРАШАЕ ОД НЕГОВОРЕНИТЕ ИМИ И КОГА СЕ УБИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="487.401" dur="2.331"> РЕШЕНИНИ НИВНИТЕ ИМИ И КОГА НЕКОГАШ МОЛЕМА ЕРИК МЕНДОЗА 2010 ГОДИНА РОЛ </text>
<text sub="clublinks" start="489.734" dur="1.831"> СИТЕ СВЕТЕ УПОТРЕБА ЕРИК МЕНДОЗА 2010 ГОДИШЕН РОЛЕН ПОВИК JOЕЈЕ СОТО 2017 САМО НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="491.567" dur="2.832"> ЕРИК МЕНДОЗА 2010 ГОДИШЕН РОЛЕН ПОВИК JOЕ СООТО 2017 ГОДИНА САМО НЕКОИ РАБОТНИ СЛУЧАИ </text>
<text sub="clublinks" start="494.401" dur="1.098"> ПОВИКЕТЕ JOЕ БИДЕТЕ СТО 2017 ГОДИНА НЕКОИ ОД НЕВЕТНИ СЛУЧАИ ПО ПОСЛЕДНИОТ ДЕКАДЕ СО ГРАДОТ ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="495.501" dur="1.831"> НА НЕВОЛНИ СЛУЧАИ ОД ПОСЛЕДНИОТ ДЕКАДЕ СО ГРАДОТ ИЛИ ГРАДЕНИТЕ ПОТРЕБНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="497.334" dur="0.598"> ПОСТОЈ ДЕКАДЕ СО ГРИНИТЕ ИЛИ СИТЕ ДА ГО ПОТРЕБНУВАМЕ БРОЈОТ НА ИНВЕСТИГАТОРИТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="497.934" dur="1.665"> СОДРИНИ НИЕ ПОТРЕБНИ ДА ГО ПОГЛАСУВАМЕ БРОЈОТ НА ИНВЕСТИГАТОРИТЕ ВО НАШИОТ ДИВИЗИЈА НА НАСОМ, </text>
<text sub="clublinks" start="499.601" dur="0.598"> БРОЈ НА ИНВЕСТИГАТОРИТЕ ВО НАШИОТ ДИВИЗИЈА НА НАШИОТ ХОМИЦИД, НИЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ПОСЕТУВАТЕ ОВА СОСТОЈБА. </text>
<text sub="clublinks" start="500.201" dur="2.398"> НАШИОТ ДИВИЗИЈА НА НАСОКИ, САМО ДА СЕ ПОСЕТЕТЕ ОВА СОСТОЈБА. >> И ГЛЕДАТЕ КАКО МОЕ ДА СЕ ДОБАВ </text>
<text sub="clublinks" start="502.601" dur="1.931"> Треба да ја посетите таа состојба. >> И ГЛЕДА КОГА МОЕ МОАТ ДА СЕ ДОБИТЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="504.534" dur="2.931"> >> И ГЛЕДА КОГА МО GЕТЕ ДА СЕ ДОБИВУВАМЕ ПОВЕЕ ЧОВЕЧКО МО. </text>
<text sub="clublinks" start="507.467" dur="0.598"> ПОВЕЕ ЧОВЕКО МО. >> ЕРИН БРАROА ОД 2016 година РЕШЕНИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="508.067" dur="0.798"> МОНА МОЕ. >> ЕРИН САКА ОД СОВРШЕН НОРКО СОН ААРОН за 2016 година </text>
<text sub="clublinks" start="508.867" dur="3.032"> >> ЕРИН ВОВЕДИ ОД ОТВОРЕН НОРКО СОН ААРОН од 2016 година беше убиен и убиен во седиштето </text>
<text sub="clublinks" start="511.901" dur="2.131"> НОРКО СИН ААРОН СИТЕ СВЕТЕ И УБИЕ ВО ПОСТАВНИОТ СЕДНИК НА ВОЗДОЛНИК ЗА ПАТ 2016 година </text>
<text sub="clublinks" start="514.034" dur="0.598"> УБЕДЕН ВО ПОСТОРНИОТ СЕДНИК НА ВЕХИКЛО ВО ВРЕМЕ НА РЕГИСТРИРАЕ НА РАГОВСКИОТ РЕГИСТРИРАЕ СО ПОВТОРНО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="514.634" dur="0.631"> ВОЗДУХ ЗА ВРЕМЕ НА РАГОВСКИОТ ИНЦИДЕНТ ЗА 2016 ГОДИНА ДРУГО ДА СЕ ДА СЕ СЛУЧУВА СЕ ДА СЕ ПРИМАН </text>
<text sub="clublinks" start="515.267" dur="2.665"> РАГОВИНА ПОВТОРНО ОД ТОА ДРУГ ДА СЕ СЛУЧУВА ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ СПОРЕД СО ПОЛИЦИСКА НЕДЕЛА ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="517.934" dur="2.131"> ДА СЕ СЛУЧИ ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ОДБИРАТЕ СПОРЕД СО ПОЛИЦИСКА НЕДЕЛАТА ДА СЕ СО РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="520.067" dur="1.132"> СО ПОЛИЦИСКА НЕДЕЛА ДА СЕ СМЕАТ ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ ОСНОВИ. </text>
<text sub="clublinks" start="521.201" dur="3.198"> Зборувајќи за мене. >> ЕД МО MЕТО МОDЕТО СЕ ПРОДАВА </text>
<text sub="clublinks" start="524.401" dur="2.731"> До мене >> ЕДНО МО MINЕ МИН ГО ПОДВИДА СИТЕ ОСНОВИ НА РАБИТНИТЕ ГРИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="527.134" dur="0.398"> >> ЕД МОЕ МИНОВ МОЕ ДА СИТЕ СИТЕ ЛИЦА НА РАББИТ МИЦИ И КОМУНИКАЦИЈА. </text>
<text sub="clublinks" start="527.534" dur="0.698"> СИТЕ СИТЕ НА РАББИТНИТЕ МИСИ И КОМУНИКАЦИЈА. ЛИТЕЛ И СИТЕ ГОДИНИ </text>
<text sub="clublinks" start="528.234" dur="1.131"> И КОМУНИКАЦИЈА. ЛИТЕЛ И СЕКОГОДИШТЕ ОД ДОЛГОВИЧКИ НАЧИН ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="529.367" dur="1.332"> ЛИТЕЛ И СЕКОГОДИШТЕ ОД ДОЛГОВИЧКИ ПАТ ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ ТИЕ САКАТЕ ПОВЕЕ ПОЛИТИКА </text>
<text sub="clublinks" start="530.701" dur="2.998"> ДОЛИЧНИ НАЧИН ЗА НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ ТИ ЈА РАБОТЕ ПОЛИЦИСКИ ТРГОВИ ДА БИДЕТЕ ЕМПАТЕТИЧКО ОПИС НА ГОЛЕМОТ </text>
<text sub="clublinks" start="533.701" dur="2.064"> НЕ ГО ПОВЕЕ ПОЛИЦИСКИОТ ПАРТИ ДА БИДЕТЕ ЕМПАТЕТСКИ ОПИС НА ОГЛАСНИТЕ СЛУБИ СО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="535.767" dur="1.065"> ЕМПАТЕТИЧКО ОПИС НА ГОЛЕМИТЕ СЛУASБИ СО СЛУБЕНИ СЛУБИ СО ОВИЕ КОИ НЕ МОАТ. </text>
<text sub="clublinks" start="536.834" dur="1.731"> СЛУБЕН ВЕДНИЦИ, НО БИЗ ОВИЕ КОИ НЕ МОАТ. >> СВЕТНОСИВНОСТ НА ГОЛЕМИТЕ НАЈДОВНИ </text>
<text sub="clublinks" start="538.567" dur="2.298"> КОГА СЕ ЗНАЕ. >> ОБУКИ ОБУКИ ОБУКУВАITЕ НА СЕНЗИТИВНОСТ САМО ПРЕСУДА НА </text>
<text sub="clublinks" start="540.867" dur="0.565"> >> ОБУКИ ОБУКИ ОБУКУВАENSЕ НА СЕНЗИТИВНОСТ САМО ПОСТАВУВАЕ НА СЕМЕЈСТВАТЕ ЗНАЕТЕ КАКО БИДЕ ИД </text>
<text sub="clublinks" start="541.434" dur="0.765"> ОБУЧУВА JЕ ДА СЕ ОСТАВУВААТ СО СОВЕТНИЦИТЕ ЗНАЕТЕ КАКО ИД БИДЕ ДА РАБОТИ НА СВОЈОТ КЛУЧИ </text>
<text sub="clublinks" start="542.201" dur="3.031"> СЕМЕЈНИЦИТЕ ЗНАЕТЕ КАКО ИД БИДЕ ДА РАБОТИ НА СВОЈОТ КЛУЧНИ СЕ СЛУЧУВААТ ТОА ДА СЕ ГРИАТ </text>
<text sub="clublinks" start="545.234" dur="1.998"> РАБОТА НА НИВНИОТ КЛУЧНИ ТЕКОТ ТОА ДА ГО ГОДИРАТЕ ДА СЕ ПОМОГНЕТЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДА СЕ СЛУЧАТ </text>
<text sub="clublinks" start="547.234" dur="0.298"> ДА ГО ГОДИРАТЕ ДА СЕ ПОМОГАТ ДА СЕ СЛЕДАТ ДА СЕ ДА СЕ СМЕТЕ СВЕТСКИ Следен буџет. </text>
<text sub="clublinks" start="547.534" dur="2.631"> САМЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СВЕТСКИ Следен буџет. Вклучува повеќе дома </text>
<text sub="clublinks" start="550.167" dur="1.298"> Следен буџет. ВКЛУЧУВА НА ПОВЕЕ ДЕТЕКТИВИ ЗА УСЛОВИ ДА СЕ РАБОТЕ ПОВЕЕ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="551.467" dur="0.632"> >> ВКЛУЧУВА НА ПОВЕЕ ДЕТЕКТИВИ НА ДОМАЛНИТЕ ДА СЕ РАБОТЕ ПОВЕЕ ВРЕМЕ НА НЕВЕРОЈАТНИ СЛУЧАЦИ ОВИЕ ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="552.101" dur="2.298"> ДЕТЕКТИВИ ДА СЕ РАБОТИТЕ ПОВЕЕ ВРЕМЕ НА НЕВРШЕНИ СЛУЧАИ ОВАА ЛУЕТЕ ГИ ГИ ОБЈАВИТЕ LOУБОВИ И нив </text>
<text sub="clublinks" start="554.401" dur="0.564"> НА НЕВОЛНИ СЛУЧАЦИ ОВИЕ ЛУЕ ПОГОЛЕМАТ САМО LOУБОВИ И НЕМА ДА СЕ ПРАВДА САМО </text>
<text sub="clublinks" start="554.967" dur="0.298"> ДА ГО НАПРАВИМЕ САМО LOУБОВИ И НЕМА ДА ГО ПРАВДА ДА НЕМА ДОГОВОР. </text>
<text sub="clublinks" start="555.267" dur="1.965"> НЕ САМО ПРАВДА, НЕМА ОДГОВОРИ. И НЕ ЗНАЕШ КОГА </text>
<text sub="clublinks" start="557.234" dur="0.531"> ОДГОВОРНИ НА. И НЕ ЗНАЕТЕ КОГА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДАМАТ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="557.767" dur="2.698"> >> И НЕ ЗНАЕТЕ КАКО ДА СЕ ДА ЈА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВАТЕ ANеси ДЕГОЛЛАДО КСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="560.467" dur="2.998"> СЕ СЕ ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ОДГОВОРИТЕ Jеси ДЕГОЛЛАДО КСАТ 12 ВЕСТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="563.666" dur="2.899"> >> ВИДЕТЕ ПОГЛЕДНЕТЕ ПО ПРАВНИТЕ НА ПАТНИЦИТЕ СЕГА ОВА Е ВАША ВРЕМЕ ЗАШТИТА НА Трафик </text>
<text sub="clublinks" start="566.567" dur="0.565"> ПРАВЕТЕ СЕГА ОВА Е ВАШ ТОА ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ СООБРААЈ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ПРОДОЛУВА НА ПОВЕЕ 410, И КРОСРОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="567.134" dur="2.531"> ЗАШТИТЕТЕ СООБРААЈ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ПРОДОЛУВАЕ НА ПОВЕ 4Е 410, И РАБОТНИ КРУROИВНИ ПОБЕДНИК КАКО МОЕ ДА ГИ ГЛЕДАТ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="569.667" dur="0.932"> НА OOИВОТ 410, И РАБОТНИЦИ ПРОБЕРИ КАКО МОЕ ДА ГО ГО ГЛЕДАТТЕ СЕ ПРАВНА РАМКА страна на ТВИТЕ ЕКРАН </text>
<text sub="clublinks" start="570.601" dur="0.498"> РАБОТИТЕ ДАКО МОЕ ДА ГИ ГИ ОДИРАЈТЕ ДО ПРАВНИОТ РАСПОДЕЛНИК СО ВАШИОТ СЦЕДНИКОТ ОБЕДИ ЛИЦА НА ГОЛЕМИ </text>
<text sub="clublinks" start="571.101" dur="2.531"> ПРАВНА РАБОТНА страна на ВАШИОТ СКИНЕТЕ ОД ЛИЦЕ НА ГОЛЕМИТЕ ГО КОИ СЕ СЛУБИ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТНО НЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="573.634" dur="0.798"> ОВОЈ ЛИТЕЛ ГОЛЕМ НА КОИ АПЕРИ ДА БИДАТ ДОСТАПНО НЕКОЈ СЕРВИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="574.434" dur="0.565"> СОДРИНИТЕ ДА БИДЕТЕ ДОСТАВНИК НЕКОГАШ СВЕТ НА ПОВРШИНИ ПОТВРДА ДА СЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="575.001" dur="2.931"> СВЕТ НА ПОВРШИНИ ОД ПОВЕЕ НА 10-ти за 10-ти и КРОСРОАДИ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="577.934" dur="3.131"> ПОВЕЕ ОВИЕ ПОТВРД НА 10-ти за 10-ти и КРОСРОАДИ ОВА ВЕЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="581.067" dur="3.165"> 10'С ЗА 10 И КРОСТОРИ ОВА ВЕЕ. ИВОТ </text>
<text sub="clublinks" start="584.433" dur="5.366"> ОДГОВОРИТЕ. >> МНОГУ КЛУДИ ГРИ И ЛЕСНИ Адам. </text>
<text sub="clublinks" start="589.801" dur="0.531"> >> МНОГУ КЛУДИ ГРИ И ЛЕСНИ Адам. >> ГО ЛАККИЛИ, Прашината </text>
<text sub="clublinks" start="590.334" dur="0.731"> ОВОЈ АДАМ. >> ГО ЛАККИЛИ, НИШТО НЕ МОЕ ДА ВИСТИНСКИ ФАКТОР ВО НАШИОТ </text>
<text sub="clublinks" start="591.067" dur="2.898"> НЕ Е ВИСТИНСКИ ФАКТОР ВО НАШИОТ СКОПЈЕ ДЕНЕС. ОВОЈ ДОБРО ДА СЕ МОИМЕ ТОА КЛУДИ кои се </text>
<text sub="clublinks" start="593.967" dur="0.632"> СКОИ ДЕНЕС. ОВОЈ ДОБРИ МОЕ ДА СМЕТЕ ТОА КЛУДИ кои се филтрираат надвор што е сончева светлина и </text>
<text sub="clublinks" start="594.601" dur="2.064"> ДАМА ТОА КЛУДОВИ, кои се филтрираат надвор, бидејќи сончање и часовници се прилично </text>
<text sub="clublinks" start="596.667" dur="1.865"> ФИЛТЕРУВАATЕ ОД КАКО СОНЦЕВНИК И КЛУЧНИТЕ СЕ ДОБИВНО РЕЛЕНТЕЛНО ОВАА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="598.534" dur="3.031"> КЛУДОВИТЕ СЕ ДОБИВНО РЕЛЕНТЕЛНО ОВОЈ ПОСЛЕДНИК ЗА ЗАГРУУВА TЕ 3 ДЕНА НА ДВЕЕ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="601.567" dur="4.132"> СЕГА КАКО 8 ДЕСЕЦИ НА АОН ЗА СИТЕ ПОДНЕСУВААТ ПОДГОТОВКА ЗА ОВОЈ ВРЕМЕ ГОДИНА НА 6 62.0, ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="605.701" dur="0.398"> ПОДВИДЕТЕ ПОДГОТОВКИ ПОВЕЕ СО ОВОЈ ВРЕМЕ ГОДИНА НА 6 62.0, ОВДЕ ВАШАТА ГОЛЕМА СТРАНА. </text>
<text sub="clublinks" start="606.101" dur="1.931"> ВРЕМЕ НА ГОДИНАТА НА 6 62.0, ОВДЕ ВАШИОТ РАБОТЕН САМО. ДВЕЕТО НЕ ДОСТАВА ДЕНЕС </text>
<text sub="clublinks" start="608.034" dur="3.098"> ВАШИОТ РАБОТЕН ЗДРАВЈЕ. ПРАВЕЕ НЕ ДОСТАВУВА ДЕНЕСОТ МОДЕРАТИВЕН МОДЕРАТИВЕН СВЕТСКИ ЛЕСНИ ГРАС </text>
<text sub="clublinks" start="611.134" dur="2.131"> ПРАВЕ NOTЕ НЕ СЕ ДОСТАВУВА ДЕНЕСОТ МОДЕРАТИВЕН СВЕТСКО ПОГЛАСНО СВЕТСКО ГРУС НА СЛЕДОТ КРАЈ. </text>
<text sub="clublinks" start="613.267" dur="0.565"> МОДЕРАТЕ МОДЕРАТИ СВЕТСКО СВЕТСКО ГРАС НА СЛЕДОТ КРАЈ. ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА 91 ДЕГРЕИ. </text>
<text sub="clublinks" start="613.834" dur="0.598"> НА СЛЕДОТ КРАЈ. ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА 91 ДЕГРЕИ. АКТУЕЛНО 2 ДЕГОВИ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="614.434" dur="1.865"> ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА 91 ДЕГРЕИ. Тоа е АКТУАЛНО 2 ДЕГОВИ ДОДЕЛНА ПРОДАБА. НО ОВДЕ ОВИЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="616.301" dur="1.798"> Тоа е АКТУАЛНО 2 ДЕГОВИ ДОДЕЛНА ПРОДАБА. НО ОВДЕ ГО ОВИЕ СЕ НАШИОТ ДОДЕЛУВАЕ СЕКОГАШ од 79 ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="618.101" dur="2.231"> ПРОДАБА. НО ОВДЕ СЕ ОВИЕ СЕ НАШИОТ ДОДЕЛУВАЕ НА САМО 79 ОД АКТУАЛНО го врзуваа рекордот за </text>
<text sub="clublinks" start="620.334" dur="3.231"> НАШИОТ ПОВЕЕ НА 79 ОД АКТУЕЛНО РЕКРИД ЗА РАБОТИ НА НИВНИ ТЕМПЕРАТУРА </text>
<text sub="clublinks" start="623.567" dur="0.898"> АКТУЕЛНО ПРИСТАПУВА РЕКОРД ЗА НЕВЕЕ НА САД САМО ТЕМПЕРАТУРА ЗА ДЕН. ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="624.467" dur="1.532"> Нив ARЕ ЈА ПОТВРДУВААТ САМО ТЕМПЕРАТУРА ЗА ДЕН. ОВДЕ Е ПОГЛЕД НА ОВОЈ ДВЕ ПОВЕ CLЕ </text>
<text sub="clublinks" start="626.001" dur="0.898"> ЗА ДЕНОТ. ОВДЕ Е ПОГЛЕД НА ТОА КОЛО ДВЕ CLЕ ПОВЕЕ ОД ОД ЈУЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="626.901" dur="0.531"> ПРЕГЛЕД НА ОВОЈ ДВЕЕ ПОВЕЕ СЕ ДВЕЕ ОД ЈАЈОТ НА ЈАГОВИКОТ ОВИЕ СЕКОЈ ДЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="627.434" dur="2.631"> ДВЕЕТО ОД ЈАЈОТО ЈА ПОДНЕСУВА НЕКОИ АКТИВНОСТ НА ШАВЕРИТЕ ВО МЕКСИКО И ЕВЕН ВАЛ </text>
<text sub="clublinks" start="630.067" dur="0.398"> ОВИЕ СЕКОИ НЕКОИ АКТИВНОСТ НА ШАВЕРИТЕ ВО МЕКСИКО И ЕВЕН ВЕР ВЕРДЕЧКА СТРАНА </text>
<text sub="clublinks" start="630.467" dur="0.998"> АКТИВНОСТ ВО МЕКСИКО И ЕВЕН ВАЛ ВЕРДЕ ДР COАВСКИ ЈАЗИК САМО ГОЛЕМА А </text>
<text sub="clublinks" start="631.467" dur="2.632"> ВЕРДЕ ЗЕМЈОТ ЈАЗИК САМО ГО КЛИПИРА КУПЕЛ НА ЧАСОВИ ОД ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="634.101" dur="0.598"> ЈАЗИК ЕДНО ДА СЕ КЛИПИРА КУПЕЛ НА ЧАСОВИ ОД ОД ДОГОВОРНОТО КОЈ СЕ СЕ ПРИМЕНА </text>
<text sub="clublinks" start="634.701" dur="1.398"> КУПЛО НА ЧАСОВИ ОД ОД ОД ДОПОЛНУВАЕТО КОИ СЕ СЕ СЕ ПОДНЕСУВА ДЕЛ ВЕРДЕЧКА СИТЕ И СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="636.101" dur="2.331"> ДОПОЛНИКОТ КОЈ СЕ СИ СИ ПОДНЕСУВА ОД ВРЕД ВЕРДЕЧКИТЕ СИТЕ И СИТЕ АКТИВНОСТ што ГИ ГИ Гледаш ОВДЕ ЗАПАД </text>
<text sub="clublinks" start="638.434" dur="2.698"> ВАТ ВЕРДЕ ГРАДЕ ANDЕ И СИТЕ АКТИВНОСТ ДА ГИ ГО ОВДЕ ОВДЕ ЗАПАД НА ДЕЛ РИО ОГЛАС ПАС </text>
<text sub="clublinks" start="641.134" dur="0.831"> АКТИВНОСТА КОГА ГИ ЈА ОВДЕ ОВДЕ ЗАЕДНИК НА ДЕЛ РИО ОГЛАС ДОСТАВИТЕ ПОГОЛЕМО НЕМА СЕ МОНО </text>
<text sub="clublinks" start="641.967" dur="0.598"> НА ДЕЛ РИО ОГЛАС ДОСТАВИ СЕ ЕДНОГЛАСНО ДА ГО ПРАВИМЕ ДО ГОДИНАТА. СИТЕ ПРАВНИ ТЕМПЕРАТУРИ </text>
<text sub="clublinks" start="642.567" dur="2.498"> СЕ МОНО ДА СЕ СМЕТЕ ДО ГРАНИЦА. СИТЕ ПРАВНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАВО СЕГА КОМПОНИ 85 или 86 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="645.067" dur="0.832"> Границата. СИТЕ ПРАВНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАВО СЕГА КОМПОРИ 85 или 86 ВО Кањонското Езеро </text>
<text sub="clublinks" start="645.901" dur="1.731"> ПРАВЕТЕ СЕГА КОМПОРИИ 85 ИЛИ 86 КАНИОН Езеро 90 ВО ФЛОРЕШИВ 90 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="647.634" dur="2.698"> Канионското езеро 90 ВО ФЛОРЕШИВ 90 ВО КАСТРОВЕЛ НА 85 РИО МЕДИНА, </text>
<text sub="clublinks" start="650.334" dur="0.565"> 90 ВО ФЛОРЕШИВ 90 ВО КАСТРОВЕЛ И 85 РИО МЕДИНА, Официјално на АВТОРОТ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="650.901" dur="1.831"> КАСТРОВИЛ Е 85 РИО МЕДИНА, ОФИЦИЈАЛНО НА АВТОРОТ ВО ГРАДОТ НА 89 ALLЕ СЕ ОДГОВОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="652.734" dur="1.098"> Службено на аеродромот во градот 89, ќе падне преку 80-тиот ОВОЈ НАСТАН. НАСЕЛАТ </text>
<text sub="clublinks" start="653.834" dur="1.631"> ПАТОТ НА 89-ти ќе падне преку 80-тиот ОВОЈ ВЕЧЕР. СОСТОЈБА ВО УВЕТНИОТ ДОМАА </text>
<text sub="clublinks" start="655.467" dur="3.098"> 80-то ОВОЈ ВЕЧЕР. СОДРИНА ВО УТЕРНИОТ 70-ти УТРЕ. ОД СВЕТСКО МУГGИ ОД ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="658.567" dur="2.032"> ВО УПРАВУВАЕТО НА УТЕРИОТ 70-ти МОН. СТИЧНИ МУГИ ОД ОВИЕ НА КУРСОТ И ОБРАБОТУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="660.601" dur="0.798"> Утрово. СТЕГНО МУГИ ОД ОВИЕ НА КУРСОТ И ОСНОВУВА MЕ НА МОLYНО КЛУВО. ТЕМПЕРАТУРИ </text>
<text sub="clublinks" start="661.401" dur="0.631"> НА КУРСОТ И ОСНОВУВА MЕ НА МОOSTНИТЕ КЛУДИ. ТЕМПЕРАТУРИТЕ BEЕ БЕЗ РЕЗИРАЕ ВО ДЕНОВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="662.034" dur="2.531"> МОLYНО КЛУДИ. ТЕМПЕРАТУРИТЕ BEЕ БИДАТ ПОГЛАВЈЕ ВО ДЕНОВИТЕ HEЕ ГО ОБВРСАТ ГОДИШНОТО УТРЕ </text>
<text sub="clublinks" start="664.567" dur="2.032"> BEЕ БИДЕ ПОГЛАВЈЕ ВО ДЕНОВИТЕ ГОДИШНОТО УТРЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА ВО СРЕДНО 90-ти </text>
<text sub="clublinks" start="666.601" dur="0.698"> ОДГОВОРНОТО УТРЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА ВО СЛЕДНИТЕ 90-ти 95 ЗА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА </text>
<text sub="clublinks" start="667.301" dur="0.998"> ВО СЛЕДНАТА 90-ти 95 ЗА ГОЛЕМАТА ТЕМПЕРАТУРА НЕКОИ ПОВТОРНИ КЛУВИ кои водат до </text>
<text sub="clublinks" start="668.301" dur="2.131"> 95 ЗА ВИСОКОТО ТЕМПЕРАТУРА НЕКОИ ПОВЕЕ КЛУДИ кои водат до НЕКОЈ ДЕЦЕНТ ПОСЛЕДНА СОНЦЕНА. </text>
<text sub="clublinks" start="670.434" dur="1.031"> НЕКОИ ПОВТОРНИ КЛУВИ кои водат до НЕКОЈ ДЕЦЕНТ ПОСЛЕДНА СОНЦЕНА. НО АФРИКАНСКИОТ ПРАВЕТЕ ТОА ЕКСТРА </text>
<text sub="clublinks" start="671.467" dur="192.065"> НЕКОЈ ДЕЦЕНТЕН ПОВЕTЕ СОНЦЕВНА. НО АФРИКАНСКИОТ ПРАВЕТЕ ТОА ЕКСТРА </text>
<text sub="clublinks" start="863.534" dur="0.531"> НО АФРИЧКОТ ПРАВЕТЕ ДА СЕ ЕКСТРА >> НЕЛСОН Волф сам сам </text>
<text sub="clublinks" start="864.067" dur="2.598"> >> НЕЛСОН ВОЛФК САМО СО ДОКТОР АНИТА Курјанка ОД МЕТОРОХЕЛТАТ НА САН АНТОНИО И ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="866.667" dur="2.998"> ДЕКТОР АНИТА КУРИЈАН ОД МЕТОРОХАЛТЕТ НА САН АНТОНИО И ОВА Е ИЛИ ДОСТАВ-19 Ажурирање за </text>
<text sub="clublinks" start="869.667" dur="1.732"> МЕТОРОХЕЛТАТ НА АНТОНИО И ОВОЈ Е ИЛИ ДОГОВОР-19 Ажурирање за САН </text>
<text sub="clublinks" start="871.401" dur="0.998"> Е ИЛИ ДОГОВОР-19 ПОДНЕСУВА ЗА СОСТОЈБАТА САН АНТОНИО. ОДГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="872.401" dur="0.898"> ЗАЕДНИЦАТА САН АНТОНИО. ОД ВИДЕЛНАТА САМО LИВО ДОБИВИ А </text>
<text sub="clublinks" start="873.301" dur="0.598"> АНТОНИО ЗАЕДНИЦА. ПОД НЕДЕЛАТА ВИД ВЕДНАШ, ДОБОВИ ДОБИВИ БЕЗБЕДНО ИМЕРГЕНЦИЈА АЛЕРТ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="873.901" dur="2.531"> НЕДЕЛАТА ВЕ LЕ ПОДОБРИСОВИТЕ ЈА БИДЕТЕ СВЕТСКО ЕМЕРГЕНЦИЈА АЛЕРТ ОД ГРАДОТ НА САН АНТОНИО НА ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="876.434" dur="1.731"> БЕЗБЕДНО ИМЕРГЕНЦИЈА АЛЕРТ ОД ГРАДОТ НА САН АНТОНИО НА ВАШИОТ ТЕЛЕВЕН ТЕЛЕФОН. </text>
<text sub="clublinks" start="878.167" dur="1.298"> ГРАДОТ НА САН АНТОНИО НА ВАШИОТ ТЕЛЕТЕН ТЕЛЕФОН. >> Неограничено што значи </text>
<text sub="clublinks" start="879.467" dur="3.232"> ТЕЛЕФОНСКА ТЕЛЕФОН. >> Неограничено што значи дека сме многу искусни </text>
<text sub="clublinks" start="882.701" dur="0.431"> >> НЕВЕДНО ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ИСКУДУВАМЕ ЕКОНТОНСКО ИСПИТУВА INЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="883.134" dur="2.698"> САМО ДА СЕ ИСКУСТВУВАМЕ ЕКОНОМСКИ ИЗВЕШТАЈ ВО СВЕТ-19 СЛУЧАИ ВО НАШИТЕ ЗАЕДНИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="885.834" dur="1.298"> ЕКОНТОНСКО ИЗВРШУВА INЕ ВО СОВЕТНИЦИ-19 СЛУЧАИ НА НАШАТА ЗАЕДНИЦА ВО ВНИМАНИЕТО ТОА ПОТРЕБНО </text>
<text sub="clublinks" start="887.134" dur="2.731"> ПОВЕЕ-19 СЛУЧАЈ НА НАШАТА ЗАЕДНИЦА ВО ВАНОСТА ОД ОВОЈ ПОТРЕБНО ДА СЕ ПОГЛАСНО, ИМА САМО САМО </text>
<text sub="clublinks" start="889.867" dur="1.032"> ВО ВНИМАНИЕТО ТОА НИЕ ОБЕЗБЕДНО е НЕГОВОРНО КАКО СЕ МОЕТЕ ЗАПОМНЕТЕ ОД ПРЕГОВОРНИ ДРУГИ ИСТО </text>
<text sub="clublinks" start="890.901" dur="0.531"> ДОГОВОРНО КАКО СЕ МОЕ ДА СЕ ЗАПОМНЕТЕ ОД ПРЕГОВОРНИ КРУКИ И ДА СЕ ДА СЕ ДОСТАВНИ ВЕДНИК. WEЕ </text>
<text sub="clublinks" start="891.434" dur="2.665"> ОД ПРЕДВОДНИ КРУПИИ ДА СЕКОЈ ДЕН НАСЕЛА. VERЕ ГО ПОВЕЕМЕ НЕКОИ КЛУЧНИ ТЕМА НАБАВИ, </text>
<text sub="clublinks" start="894.101" dur="1.598"> СЕКОЈ ВЕДНИЧКО ВЕЕ. COЕ ГО ПОВЕЕМЕ НЕКОИ КЛУЧНИ ТЕМА НАСТАНИ, ПРОГРЕС И </text>
<text sub="clublinks" start="895.701" dur="0.564"> ПОВЕЕТЕ НЕКОИ КЛУЧНИ ТЕМА НАСТАНИ, ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОГРЕС И ПРЕДУПРЕДУВА WЕ ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="896.267" dur="0.632"> Индикатори за прогрес и предупредување што се локални службени лица за јавно здравје </text>
<text sub="clublinks" start="896.901" dur="2.064"> ПРЕДУПРЕДУВАЕ ИНДИКАТОРИ КОИ СЕ ЛОКАЛНИ ОБВРСКИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, СЕ СЛУЧУВААТ ДО ДЕТЕРМИН КАДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="898.967" dur="3.032"> СЛУБЕНИЕ НА ЛОКАЛНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ КАДЕ СМЕ ВО СУДОТ НА ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="902.001" dur="0.564"> СЕ СЛУЧУВАМЕ ДА ОДГОВОРИТЕ КАДЕ САМО ВО СУДОТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКА, САКА ДА ОДМЕ ДО НЕГО </text>
<text sub="clublinks" start="902.567" dur="2.965"> СМЕ ВО СУДОТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКО ДА СЕ ОДИМЕ ДО НЕГО ГРАФИКИ. ПРВИОТ </text>
<text sub="clublinks" start="905.534" dur="1.398"> ПАНДЕМИЧКО ДА СЕ ОДИМЕ ДО ГО ГРАФИКИ СЕГА. ПРВИТЕ ЕДНО ОВДЕ Е 2 недела како СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="906.934" dur="0.598"> ГРАФИКИ СЕГА. ПРВИОТ ЕДНО ОВДЕ Е 2 недела како 2 недела ДЕКЛИНА. ПОСЛЕДНАТА НЕДЕЛА </text>
<text sub="clublinks" start="907.534" dur="2.431"> ОВДЕ Е 2 НЕДЕЛА КАКО ДЕКЛИНА НА 2 НЕДЕЛИ. ПОСЛЕДНА ВИДЕО НА НАЈДОБРИОТ Највисоки Дневни врвови </text>
<text sub="clublinks" start="909.967" dur="1.532"> 2 недела ДЕКЛИНА. НАЈДОБРИНАТА ВИДЕО НА НАДВОРЕШНИОТ Највисоки Дневни врвови беа 400 случаи, оваа недела </text>
<text sub="clublinks" start="911.501" dur="2.998"> ОДГОВОРНО НАЈДОБРИОТ ДВЕЕ ПРИКАЕ ОД 400 случаи, ОВАА НЕДЕЛА ДЕКА ЈА ПРИКОВ 700 случаи и во факт </text>
<text sub="clublinks" start="914.501" dur="1.098"> БЕЗ 400 СЛУЧАИ, ОВАА НЕДЕЛА КАКО ЈА ПРИМА 700 случаи и во факл ДА </text>
<text sub="clublinks" start="915.601" dur="1.331"> Врвот беше 700 случаи и во факт, ако се сеќаваме, ние моравме само еден </text>
<text sub="clublinks" start="916.934" dur="0.598"> АКО СЕ ЗАПОМНЕТЕ ДА СЕ ПОСТОИМЕ ЕДНО, ОД БЕЗ 800 ОД ПРОДОЛУВА </text>
<text sub="clublinks" start="917.534" dur="2.631"> RЕ ЗАПОМНЕТЕ ДА СЕ ПОСТОИМЕ ЕДНО ДЕКОВИТЕ СИТЕ 800 СО ПРОДОЛУВАМЕ ДА ДА ПРИМЕРУВАМЕ ВО СВЕТНАТА ДИРЕКЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="920.167" dur="1.498"> ОВАА САМО 800 ПРОДОЛУВАМЕ ДА ДА ПРИВИМЕ ВО СЕКОГАШНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ОВОЈ Индикатор. </text>
<text sub="clublinks" start="921.667" dur="0.932"> ДА ДА ПРИМЕ ВО СВЕТНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ОВОЈ Индикатор. ВЕ МОЛИМЕ ОД ОД ДОМ КОГА КАКО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="922.601" dur="0.564"> НА ОВОЈ индикатор. ВЕ МОЛИМЕ ОД ДОМ ДОМА КОГА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ ПОТРЕБНО ДА ЈА ОТВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="923.167" dur="2.532"> ВЕ МОЛИМЕ ДА ДОСТАНЕ ДОМ КОГА ДА СЕ СОБЕЕТЕ ДА СЕ ПОТРЕБНО ДА ЈА ОТВОРИТЕ ВАШАТА ДОМ ДА ОБИД 6 </text>
<text sub="clublinks" start="925.701" dur="0.564"> САМО ДА СЕ ПОТРЕБНО ДА ЈА ОТВОРИТЕ СВОЈОТ ДОМ ДА ГО ОБИДИТЕ 6 СВЕТСКО ПОСЕТУВАЕ ПО ДРУГИТЕ ДРУГИ И </text>
<text sub="clublinks" start="926.267" dur="2.565"> ВАШИОТ ДОМ ЧОВЕЕ 6 СВЕТСКО ПОДНЕСУВА BЕ ПО ДРУГИТЕ ДРУГИ И ОБИДЕТЕ ЛИЦА МАСКО И ПРИМАТ ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="928.834" dur="2.998"> ПОСТАВУВА BЕ ПО ДРУГИТЕ ДРУГИ И СОВЕДЕТЕ МАСКО МАСКО И ПРИПОДНЕТЕ РАБОТНИТЕ РАБОТНИ РАБОТНИЦИ. СЕГА ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="932.266" dur="4.633"> КАТАКТИВНОСТ ЗА ИСПИТУВАЕ НАШИОТ КАПАЦИТЕТ ЗА СОБИРАЕ НА НЕКОИ СПЕЦИМЕНИ ДЕЛОВИТЕ Е СТИДНО ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="936.901" dur="2.664"> ЗА СОБИРАЕ НА НЕКОИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВНО Е СТАНОСНО ПОДНЕСУВА ASЕ КАКО СЕ РАБОТЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="939.567" dur="0.998"> ДЕНЕЛИТЕ Е СТАНДИЛНО ПОДГОТОВКИ КАКО СЕ ПРИГОДУВАМЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ ДА ГО ИСПОЛНЕТ ДЕЛОВОТ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="940.567" dur="1.932"> КАКО СЕ ПРИГОДУВАМЕ ДА ЈА СПОДОБРУВАМЕ ПОДНЕСУВАЕТО НА ПОБАРУВАЕТО ЗА ПОВЕЕ ИСПИТНИ ДА ДА СЕ ПОСТОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="942.501" dur="0.631"> ПОБЕРУВАЈТЕ ЗА ПОВЕЕ ИСПИТНИ ДА ДА ГО ПОСТОИМЕ НАШАТА ЦЕЛ НА 3,000 ТЕСТИ ДО ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="943.134" dur="2.465"> ПОВЕНИ ИСПИТНИ ДА ДА ГО ПОСТОЕМЕТЕ НАШАТА ЦЕЛ НА 3,000 ТЕСТИ ПО ДЕН СЕ РАБОТИМЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="945.601" dur="0.564"> НАШАТА ЦЕЛ НА 3.000 ДЕЛИ ПОД ДЕН СЕ РАБОТНИМЕ ДА СЕ ДОГОВОРУВАМЕ УЧИЛИШТЕТО СО ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="946.167" dur="0.632"> САМО РАБОТНИМЕ ДА ГО ПОДГОТВУВАМ УЧИЛИШТЕТО, ПОСТОЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВА ВО УСЛОВИ НА ТЕКОВНИОТ РАЛИТЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="946.801" dur="2.931"> УЧИЛИШТЕ ПОСТОЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВААТ ВО УСЛОВИ НА ТЕКОВНИОТ РЕАЛИТЕТ КОИ СЕ СМЕЕ СО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="949.734" dur="1.931"> ВО УСЛОВИ НА ТЕКОВНИОТ РЕАЛИТЕТ КОИ СЕ СМЕЕ СО ПОВЕЕ НА НОВИ СЛУЧАИ. </text>
<text sub="clublinks" start="951.667" dur="0.798"> ТОА СЕ СМЕЕ СО ПОВЕЕ НА НОВИ СЛУЧАИ. ПАКО ДА СЕ СМЕЕТЕ, ПОТРЕБА А </text>
<text sub="clublinks" start="952.467" dur="3.032"> НА НОВИ СЛУЧАИ. ПАКО ДА СЕ СМЕЕТЕ, ПОТРЕБА СО ПОСЕТНИК-19 ПОСЕТА НА ПОВЕД-19 </text>
<text sub="clublinks" start="955.501" dur="3.031"> ПО ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИРАТЕ СО ПОВЕЕ СО ПОСЕТУВА -Е-19 ДОВЕР СО ПОВЕТ-19 ДОТ САН АНТОНИО ДОТ ГОВ </text>
<text sub="clublinks" start="958.534" dur="1.198"> ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ СО ЦВИД-19 ДОВЕР САН АНТОНИО ДОТ ГОВ ДА ГОДИМЕ ПОВЕЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДА ГО УПОТРЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="959.734" dur="1.898"> ДАТ САН АНТОНИО ДОТ ДОГОВОР ДА ДОБИЕ ПОВЕЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДА СЕ ДА САМО САМО ЕКЦИНИ И ЗАПОМНЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="961.634" dur="0.631"> ПОВЕЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДА САМО ДА САМО СПИСИРА ANDЕ И ЗАПОМНЕТЕ ИМАМЕ ИСПИТУВА SЕ СИТЕ СИТЕ СИТЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="962.267" dur="2.332"> САМО СЦЕДНИЦА И ЗАПОМНЕТЕ ИМАМЕ ИСПИТУВАЕ НА СИТЕ СИТЕ ОД ГРАДОТ НА ЈАВНИТЕ СЕСТИ ЗА ИСПИТУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="964.601" dur="2.931"> ДА СЕ ИСПИТУВАТЕ СИТЕ СИТЕ СИТЕ ОД ГРАДОТ, ЈАВНИТЕ СИТЕ НА ТЕСТИРАЕ СЕ СЛОБОДАТ ВО ТОА ПРОСТОРИ, </text>
<text sub="clublinks" start="967.534" dur="0.898"> ГРАДОТ СОСТОЈБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ИСПИТУВАЕ СЕ СЛОБОДАТ ВО ТОА ПРОЦЕНА, Особено КОГА СЕ СЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="968.434" dur="1.631"> СЕ СЛОБОДАТ ВО ТОА ПРОСТОРИ, ОД ПОСЕБНО КАДЕ СЕ ПОГОЛЕМИ ПРИСТАП. И ОВОЈ СИТЕ ПРОТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="970.067" dur="0.565"> ПОСЕБНО КАДЕ СЕ ПОГОЛЕМИ ПРИСТАП. И ОВИ СЕТИ СЕ ПРОТИВ ДА БАРАЕ ИМАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="970.634" dur="2.631"> ПРИСТАП И ОВИ СЕТИ СЕ ПРОТИВ НЕ ДА БИДЕТЕ ОДНОСУВАЕ НЕ Е ДА БИДЕТЕ ОБЕЗБЕДУВАЕ ОСИГУРУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="973.267" dur="1.132"> НЕ ДА БИДЕТЕ ПОДНЕСУВАЕ, НЕ ДА БИДЕТЕ ОБЕЗБЕДУВАЕ ОД ОСИГУРУВА DЕ НЕ ДА БИДЕТЕ НАРАЧКА НА ДОКТОР. </text>
<text sub="clublinks" start="974.401" dur="1.698"> НЕ ДОБИВЕТЕ ОСИГУРУВАЕ НЕ ДА БИДЕТЕ НАРАЧКА НА ДОКТОР. СЕГА ДА ГО КОНТАКТИРАТЕ СЛЕДЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="976.101" dur="2.631"> БАРАЕ НА НАДВОРЕШНИ РАБОТНИК. СЕГА ДА СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ СОГЛАСУВАМЕ СЛЕДЕЕ СО ПРОДОЛУВАМЕ ПОТРЕБА СО ПОВЕЕ СЛУЧАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="978.734" dur="0.831"> СЕГА ДА ГО СОДРИНА СЛЕДЕЕ, ПРОДОЛУВАМЕ ДА ПОТРЕБНО ПОВЕЕ СЛУЧАНИ ИНВЕСТИГАТОРИ И КОНТАКТ </text>
<text sub="clublinks" start="979.567" dur="0.565"> ПРОДОЛИТЕ ПО ПОТРЕБНИ ПОВЕЕ СЛУЧАНИ ИНВЕСТИГАТОРИ И КОНТАКТИРАACЕ НА ТРАКЕРИТЕ КОНТАКТИРАТЕ ЛИЦЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="980.134" dur="2.631"> ИНВЕСТИГАТОРИТЕ И КОНТАКТИРАACЕТЕ ДРАВИТЕ КОНТАКТИРА TRЕ Трагачи се вработени и обучени да се сретнат </text>
<text sub="clublinks" start="982.767" dur="1.898"> ТРАКЕРИ КОНТАКТИРАТЕ Трагачите се вработени и обучени да ги исполнат барањата и толку што ни треба </text>
<text sub="clublinks" start="984.667" dur="2.932"> СЕ РАБОТЕНИ И ОБУЧЕНИ ДА ГО СПОДОБРУВАМАТ ПОДНЕСУВА ANDЕТО И СО ПОТРЕБНО СО ПОТРЕБА ДА ПОМОГАМ ДА СО ПРИМАР </text>
<text sub="clublinks" start="987.601" dur="0.464"> БАРАЕТО И ДА СЕ ПОТРЕБАМЕ ВАШАТА ПОМОШ ДА ГО ПРИБАВУВАМЕ ДА ГО ПОВИДАТЕТЕ ОВОЈ КОНТАКТ </text>
<text sub="clublinks" start="988.067" dur="2.565"> ВАШИОТ ПОМОШ ДА СПОРЕДИТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ОВИЕ КОНТАКТИРА INЕ ИНВЕСТИЦИИ. АКО ИЛИ ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="990.634" dur="0.898"> КОМПЛЕТИТЕ ОВИЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОНТАКТ. АКО ИЛИ НЕКОЈ ДА ЗНАЕШТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="991.534" dur="0.598"> Истражувања. АКО ИЛИ НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ИСПИТУВА ПОЗИТИВНА. ВЕ МОЛИМЕ ОДГОВОРЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="992.134" dur="2.198"> НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ЈА ИСПИТУВА ПОЗИТИВНА. ВЕ МОЛИМЕ ОДГОВОРНО ПОВИК ОД ЈАВНА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="994.334" dur="1.865"> ИСПИТЕН ПОЗИТИВ. ВЕ МОЛИМАТ ОДГОВОР ОД ПОВИКОТ ОД ОБВРСКИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ПРИСТАП ДА СЕ ДОБИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="996.201" dur="0.631"> ПОВИК ОД ОБВРСКИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ПРИСТАП ДА СЕ ДОБИТЕ. Тоа е А 2, 1, 0, 2, 0, 7, </text>
<text sub="clublinks" start="996.834" dur="2.431"> ОФИЦИЈАЛНИТЕ СЕ ПРЕДВЕТНИ ДА СЕ ДОБИТЕ. Е, А 2, 1, 0, 2, 0, 7, БЕГА СЕГА СЕ НАД БОЛНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="999.267" dur="3.032"> ЕДНА БЕГА А 2, 1, 0, 2, 0, 7, БЕГА СЕГА СЕ НАД БЕСПЛАТНИТЕ ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="1002.301" dur="1.064"> БРОЈ СЕГА ПРЕД ДОБИТНИЦИ ОВА Е КАКО ИГРААТА </text>
<text sub="clublinks" start="1003.367" dur="1.198"> ОВА Е КАКО НАЈГОЛЕМИОТ НАЈГОЛЕМИ НА ИГРАТА ЗА ВТОРА ВИДЕНА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1004.567" dur="0.932"> Е КОГА НАЈГОЛЕМИОТ ПОГОЛЕМИ НА ИГРАAMEАТА ЗА ВТОРА ВИДЕНА ВО СЕГА СЕГА ВТОР БРОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1005.501" dur="3.098"> НАЈДОБРА ДИРЕНА ЗА ВТОРА ВИДЕНА ВО СЕГА СЕДНИК БРОЈ НА БРОЈОТ НА ПОСИТИВНИТЕ ПАТИЕНТИ НА ПОВЕТНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1008.601" dur="1.131"> СЕГА СЕКОЈ ВТОРО БРОЈ НА БРОЈОТ НА ПОСИТИВНИ ПАЦИЕНТИ НА КОВИД-19 ВО СВЕТСКО ПОДНЕСНИ ИСПОЛНУВА НА УИ </text>
<text sub="clublinks" start="1009.734" dur="2.998"> НА ПОЗИТИВНИ ПАЦИЕНТИ НА КОВИД-19 СО ПОДНЕСУВА СО ПОДНЕСУВА СО ПОПОЛНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1012.734" dur="3.031"> ПОДНЕСУВА СО ПОВЕЕ СО ПОВЕ TOЕ НА УИЦУ ИЛИ ПОВЕЕ НА Вентилаторите има многу повеќе отколку што е само дупло </text>
<text sub="clublinks" start="1015.767" dur="0.532"> CU ИЛИ ВИТЕ ВАТИЛАТОРИТЕ ПОВЕANЕ ДА ДВЕ ДОБИВНО ДА СЕ 7ДЕНА ДЕН. ОВА ADЕ ОДДЕ ДО </text>
<text sub="clublinks" start="1016.301" dur="2.198"> ПОВЕЕ ДО ДВЕ ДОБИВНО ДА ЕДНО 7 дена. ОВОЈ LEЕ ОДИМЕ ДО СИГНИФИКАНСКИОТ СТРЕС ВО А. </text>
<text sub="clublinks" start="1018.501" dur="0.698"> 7 ДЕНА. ОВОЈ LEЕ ПРОДОЛИ ДО СИГНИФИКАНСКИОТ СТРЕС ВО СВЕТСКИ СИСТЕМ И НАШИ МЕДИЦИНСКИ </text>
<text sub="clublinks" start="1019.201" dur="0.598"> СИГНИФИКАНСКИ СТРЕС ВО СВЕТСКИ СИСТЕМ И НАШИТЕ МЕДИЦИНИ РЕСУРСИ. АКО СЕ ГЛЕДАТ </text>
<text sub="clublinks" start="1019.801" dur="1.531"> СОСТОЈБЕН СИСТЕМ И НАШИТЕ МЕДИЦИНИ РЕСУРСИ. АКО СЕ СЛЕДЕТЕ ОВИЕ ПРАВО СЕГА И СЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1021.334" dur="2.798"> РЕСУРСИ. АКО СЕ СЛУЕТЕ ОВОЈ ПРАВЕЕ СЕГА И ДАЛИ ДОДЕЛУВАЧОТ ИЛИ РАБОТНИК НА </text>
<text sub="clublinks" start="1024.134" dur="1.631"> ОВОЈ ПРАВЕOWЕ СЕГА И ВИЕ ГРИДАРНА ИЛИ РАСПОДАЛНИК НА НЕКОЈ КОЈ Е СЕ ПОДНЕСУВА 40 ИЛИ Е </text>
<text sub="clublinks" start="1025.767" dur="2.998"> Грандпарентен или родител на НЕКОЈ КОЈ Е ДОДЕЛ 40, ИЛИ ДАЛИ СЕ САМО САМО ИЛИ под 40 години. </text>
<text sub="clublinks" start="1028.767" dur="1.665"> НЕКОЈ КОЈ Е ДОД 40, ИЛИ ДАЛИ СЕ САМО САМО ИЛИ под 40 години. </text>
<text sub="clublinks" start="1030.434" dur="0.565"> ВИЕ СВОЕТЕ ИЛИ ПОД 40. ОВОЈ ПРИРАЧНИК Е ВАС. СОВЕТ НА ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1031.001" dur="2.131"> ОВОЈ ПРИРАЧНИК е за вас. ПОВЕЕ НА ЛУЕТО Влијаено со ДВД-19 КОЈ КРАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1033.134" dur="2.431"> ЗА ВАС ПРИРАЧНИК НА ЛУЕТО ВКЛУЧЕН СО КОВИД-19 КОЈ ПОВТОРНО ВО СВЕЕТОТ НЕМА </text>
<text sub="clublinks" start="1035.567" dur="1.898"> ПОВЕ WITHЕ СО КОВИД-19 КОЈ КОН КОН СВЕТСКОТОЛНО НЕМА ДА СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1037.467" dur="2.932"> ПОД СОЈБЕЛНИК НЕМА ДА СЕ ПОДВИНИ УСЛОВИ ЗА ЗДРАВЈЕ. МЛАДИТЕ НЕ Е НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1040.401" dur="0.564"> ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ. МЛАДИТЕ НЕ Е ВИКОВНО. КОВИД-19 МОЕ ДА БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1040.967" dur="0.665"> МЛАДИТЕ НЕ Е ВИКОВНО. КОВИД-19 МОЕ ДА БИДЕ СЕ ДОСТАВУВА ЗА МЛАДИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1041.634" dur="1.998"> НЕВОВНО. КОВИД-19 МОЕ ДА СЕ СМЕТЕ ДОСТАВНИЦИ ЗА МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ, БЕЗ ДРУГИ ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1043.634" dur="2.998"> ПОВЕЕ ДОГОВОР ЗА МЛАДИ ЛИЦА БЕЗ ДА СЕ ПОВЕЕ УСЛОВИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1046.634" dur="0.498"> СО НЕМА ДВЕНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ЗНАЕТИТЕ И СЛЕДЕТЕ ПРЕДУПРЕДУВАА </text>
<text sub="clublinks" start="1047.134" dur="2.631"> УСЛОВИ ПОВЕЕ ДА БИДЕТЕ ПРЕДВИДИТЕ И СЛЕДУВАТЕ ПРЕДУПРЕДУВАА СЕ ДВЕЕТЕ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1049.767" dur="0.798"> И СПОДЕЛУВАТЕ ПРЕДУПРЕДУВА AА СЕ ДВЕЕТЕ ВРЕМЕТЕ ДА СЕ ПОВЕЕТЕ ТОА КАКО СЦЕНАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1050.567" dur="0.598"> ВРЕМЕ НА ВРЕМЕТО ДА СЕ ПОВЕЕ ТОА КАКО СЦЕНАТА СЕ ДВЕЕ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1051.167" dur="2.432"> НА ЕКИНЕТЕ СЕ ПРОДОЛУВА ВРЕМЕТО ВРЕМЕ ДА ПОСТАВУВААТ РАЗВОЈ НА ПРИРОДАТА НА </text>
<text sub="clublinks" start="1053.601" dur="0.398"> ПОДГОТОВКИ ВРЕМЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПОГЛАСАТ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ПРИРОДАТА ПРИРОДА НА ЦЕЛОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1054.001" dur="0.731"> ПОСТАВИ НЕЗВОЈНА ПРИРОДА НА ТЕКОВНИОТ ПОДНЕСУВАЕ НА БЕЗБЕДНОСКО ПОДГОТОВКИ СО ПРИМЕНАТА НЕДЕЛА, </text>
<text sub="clublinks" start="1054.734" dur="3.098"> ТЕКОВНИ БЕЗБЕДНОСКО ПОВЕЕ КАКО ОВАА НЕДЕЛА, СЕГА СЕДМЕ ВРЕМЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="1057.834" dur="1.431"> ПОВЕЕ НА БОЛЕСТ КАКО ОВАА НЕДЕЛА, ВРЕМЕТО ДВЕЕ СЕГА СЕ СЕ ОД 13 ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="1059.267" dur="1.698"> ВРЕМЕТО ДВЕЕ СЕ СЕГА ОД 13 ДЕН ДО 11 ДЕН. АКО ЗАПОМНЕТЕ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1060.967" dur="3.065"> ОД ОД 13 ДЕН до 11 ДЕН. АКО СЕ ЗАПОМНЕТЕ ДА СИМЕ AKИВОТ НА 36 ДЕНОВИ НА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1064.034" dur="1.098"> ДО 11 ДЕН. АКО СЕ ЗАПОМНЕТЕ ДА СИМЕ AKИВОТ НА 36 ДЕНОВИ ОД ОД ЕДЕН ВРЕМЕ, НЕ БЕЗ МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="1065.134" dur="0.631"> СИМЕ AKИВОТ НА 36 ДЕНОВИ ОД ОД ЕДЕН ВРЕМЕ, НЕ САМО МОНИ ВЕДЕЛИ АГО, WЕ ELLЕ ДОБИВ </text>
<text sub="clublinks" start="1065.767" dur="2.798"> Едно време, НЕ БЕЗ МОYНИ НЕДЕЛА АГО, WЕ СЕ ДА СЕ ПОДГОТВУВАМЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ГО ПРЕДВИДНИ СЕГА од 18 </text>
<text sub="clublinks" start="1068.567" dur="0.932"> WEEKS AGO, WЕ Е ELЕ ПОДГОТВУВАМЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ СЕГА од 18 дена што треба да ги поставиме </text>
<text sub="clublinks" start="1069.501" dur="0.531"> ПРЕДУПРЕДУВАЕ СЕГА СЕГА од 18 дена што треба да ги видиме. Ова значи дека </text>
<text sub="clublinks" start="1070.034" dur="2.565"> Денови што треба да ги видиме. ОВА СИТЕ значи дека експоненцијалниот пораст на инфекциите </text>
<text sub="clublinks" start="1072.601" dur="0.331"> Внимавајте. ОВОЈ СРЦЕ ДОГОВОРЕ ДО ЕКОНОМСКИОТ ПРИЗАТ ВО ИНФЕКЦИИ ПРОДОЛУВА </text>
<text sub="clublinks" start="1072.934" dur="2.998"> ЕКОНОМСКИОТ ПОСЛЕДУВАЕ НА ИНФЕКЦИИ ПРОДОЛ EVУВА ДА СЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕISЕ ОВОЈА недела </text>
<text sub="clublinks" start="1075.934" dur="3.031"> ПРОДОЛУВА ДОГОВОРНА ПОВЕMЕ ПОВЕMЕ ОВАА НЕДЕЛА ДОДЕЛУВА ДО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1078.967" dur="0.465"> СЕ ПОВЕ MЕ ПОВЕ PROЕ ОВОЈ НЕДЕЛА ДРАВ ДОГОВОР ДО ЈАВНО СО КОАЕНАТА недела. НАД НАШАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1079.434" dur="2.631"> ДОГОГАШ во споредба со последната недела. ПОГЛЕД НА НАЦИОНАТА НА МОИТЕ ЗА ПОСИТНОСТ. НАШИОТ СОВЕТ-19 </text>
<text sub="clublinks" start="1082.067" dur="0.598"> МИНАТАТА НЕДЕЛА. ПОГЛЕД НА НАЦИОНАТА НА МОИТЕ ЗА ПОСИТНОСТ. НАШИОТ ПОВЕЕ-19 НЕДЕЛА </text>
<text sub="clublinks" start="1082.667" dur="0.932"> ДОСТАВ НА ПОЗИТИВНОСТ. НАШИОТ СОВЕТНОСКОВО ЦЕЛ НА ДОБИВНИОТ ПОВЕЕ-19 кој е </text>
<text sub="clublinks" start="1083.601" dur="0.998"> ВРЕДНОСОСНОСНОСТ ОД ВИДНОСТА НА ПОЗИТИВНОСТА КОЈ Е ПРИЦЕНЦИЈАТА НА ЛАБА ТЕСТИТЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1084.601" dur="3.098"> Стапката на позитивноста која е процентот на тестовите на лабораториите кои се позитивни за коавд-19 </text>
<text sub="clublinks" start="1087.701" dur="1.864"> РЕЦЕНТАЦИЈА НА ТАБОВИТЕ ИСПИТУВАА КОИ СЕ РАЗЛИЧНИТЕ ЗА КОВИД-19 САМО ПОДНЕСУВА </text>
<text sub="clublinks" start="1089.567" dur="1.998"> ПОЗИТИВНИК ЗА КОВИД-19 САМО ЗГОЛЕМУВА СЕГА ПОВЕЕ ОД 20% од СИТЕ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="1091.567" dur="2.598"> ПОГОЛЕМУ СЕГА ПРЕД повеќе од 20% од сите овие резултати на лабораторијата на недела. </text>
<text sub="clublinks" start="1094.167" dur="2.132"> Сега повеќе од 20% од сите овие резултати на лабораторијата на недела. НАШИОТ ПОЗИТИВ ЗА ПОВЕД-19 ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1096.301" dur="3.031"> СИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЛЕБЕТОТ НА НЕДЕЛАТА. НАШИОТ ПОЗИТИВ ЗА ПОВЕЕ-19 ДА СЕ СЛУЧУВААТ ЕДЕН ВО 5 тестови </text>
<text sub="clublinks" start="1099.334" dur="1.231"> НАШИОТ ПОСИТИВНИК ЗА ПОВЕД-19 ОД СОВЕТЕ СЕ ЕДЕН НА 5 тестови беа позитивни. СЕГА НАШЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1100.567" dur="0.698"> СОВЕТЕ ЕДЕН НА 5 тестови беа позитивни. СЕГА НА НАШИОТ СВЕТСКИ ОЦЕНУВАЕ. ПРОТИВ БОЛНИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="1101.267" dur="0.565"> ПОЗИТИВНО. СЕГА НА НАШИОТ СВЕТСКИ ОЦЕНУВАЕ. ПРОТИВ СОПСТВЕНИОТ СИСТЕМ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПОДНЕСЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1101.834" dur="2.531"> БОЛНИЦА РЕЗИМЕ. ПРОТИВ СОПСТВЕНИОТ СИСТЕМ ПРОДОЛУВА ДА БИДЕ ПО ПОГОЛЕМО ВИСОКО СТРЕС </text>
<text sub="clublinks" start="1104.367" dur="0.465"> СИСТЕМОТ ПРОДОЛУВА ДА БИДЕ ПО ПОГОЛЕМО ПОГОЛЕМО СТЕРИСОТ ОВОЈ ПОСЛЕДИ ВО ЛИНИЈА СО ШТО СЕ ГО Гледаме </text>
<text sub="clublinks" start="1104.834" dur="2.165"> ВИСОКО СТЕРИСИ ОВОЈ СВЕТИ ВО ЛИНО СО ШТО СЕ ГЛЕДУВАМЕ СО ПРИРОДАТА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1107.001" dur="0.931"> СО ШТО СЕ ГЛЕДУВАМЕ СО ИЗВЕДУВА INЕ ВО ПОПОЛНИТЕЛНИЦИ ПОНИШТЕ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1107.934" dur="3.198"> СО ПОВЕЕТЕ ВО ПОПОЛНИТЕЛИТЕ СПОРЕД ДА СЕ СОВЕТЕ-19 И БРОЈОТ НА БЕЗБЕДНОСТА </text>
<text sub="clublinks" start="1111.134" dur="2.931"> ПОЛИТИЦИ ЗА ПОВЕЕ-19 И НА ХИРУРГОНСКИОТ Број на луѓе што завршуваат во МКС ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="1114.067" dur="1.098"> КОВИД-19 И БРОЈОТ НА БОЛЕСНИКОТ НА ЛУЕТО КОН КОН ИСТО ИЛИ НА Вентилаторите </text>
<text sub="clublinks" start="1115.167" dur="3.065"> НА Луѓето што завршуваат до МКС ИЛИ НА Вентилаторите ТУКА Крајната линија. БРОЈ НА </text>
<text sub="clublinks" start="1118.234" dur="0.565"> НА ВЕНТИЛАТОРИТЕ ТУКА Крајната линија. БРОЈОТ НА СОВЕТИ НА ПОВЕЕ-19 ПРОДОЛУВА ДО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1118.801" dur="0.898"> КРАЈНА ЛИНИЈА. БРОЈОТ НА СЛУЧАЈ НА ПОВЕТНИК-19 ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПРОДОЛИ ПОВЕONЕ НА ИЗВЕШНО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1119.701" dur="0.564"> СЛУЧАЈ СО ПОВЕ -Е-19 ПРОДОЛУВА ДА СЕ ИЗВЕДУВААТ ЕКОНТОНЦИЈАЛНО НАЈДОЛНИ ИНДИКАТОРИ ПОСТАВИТЕ АЛАРМИНГ </text>
<text sub="clublinks" start="1120.267" dur="2.098"> ИСПИТНИ ИНТЕГОНЦИСКО НАЈДОВНИ ИНДИКАТОРИ ПОКАУВААТ АЛАРМИНСКИОТ ПРИРОДНИК НА ОВОЈ ПРИГОД НА </text>
<text sub="clublinks" start="1122.367" dur="3.098"> Индикаторите ја покажуваат алармантната природа на тоа што е распродажба на овие први за втората недела </text>
<text sub="clublinks" start="1125.467" dur="1.332"> ПРИРОДА НА ТОА ПОВТОРНО НА ОВИЕ ПРИБОДИ ЗА ВТОРА ВЕДЕРВА ВО РЕВИЗИЈА-19 </text>
<text sub="clublinks" start="1126.801" dur="2.598"> ОВОЈ ПРИЗНАЦИ ЗА ВТОРА ВИДЕНА ВО РЕВИЗИРА THEЕ НА ПРОВЕД-19 БРОЈ ДЕЦА БЕЗ ИСКУСНО СО КОВИД-19 </text>
<text sub="clublinks" start="1129.401" dur="2.531"> ВО РЕВИЗИРА THEЕ СО КОВИД-19 БРОЈ ДЕКОЛИКИ ДЕЦА ИСКУСИРАМ СО ПОСИТИВЕН-19 ПОЗИТИВНИ ЛИЦЕ, </text>
<text sub="clublinks" start="1131.934" dur="0.531"> БРОЈ ПЕСКИ ИСКУСИРАМ СО ПОСИТИЛИЗИРАНА ПОЗИТИВНА ЛИЦА СО ПОСИТИВНИОТ НАРОД, ИСТО ИСТОРА </text>
<text sub="clublinks" start="1132.467" dur="2.598"> ПОСИТИВНА ПОСИТИНА ЛИЦА, ПОСТАВНА ДО МИЦ ИЛИ ПОВЕЕ НА Вентилаторите има многу повеќе </text>
<text sub="clublinks" start="1135.067" dur="1.532"> ПОСТАВУВАТЕ ПО ИЦЕ ИЛИ ВААТ НА Вентилаторите има многу повеќе отколку што е само два дена. </text>
<text sub="clublinks" start="1136.601" dur="2.398"> ВЕНТИЛАТОРИТЕ ПОВЕЕ ПОД ДВЕ ДОБИВНИК НА 7-ти ДЕН. МОРАТЕ ДА БИДНО РАЗЛИЧНИ МОРА МОЕ ДА ПРАВИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1139.001" dur="0.931"> ДОБИВНО ДА ЕДНО 7 дена. МОРАТЕ ДА БИДНО АКТИВНО, МОРА ДА ПОСТОИМЕ АКТИВНО КОЛЕКТИВНО да ПОДДРУВАМЕ ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1139.934" dur="2.998"> МОРАТЕ ДА БИДНО АКТИВНО, МОРА ДА ПОСТОИМЕ АКТИВНО КОЛЕКТИВНО да ги одржуваме ОВИЕ ПРВИ. АКО ОВАА 10 ТРЕНДИ </text>
<text sub="clublinks" start="1142.934" dur="0.565"> КОЛЕКТИВНО ДА ГО ПРОДОЛИТЕ НА ОВИЕ ПРИГОВИ. АКО ОВАА 10 ТРЕНДИ ПРОДОЛУВА ПОГЛАВЕН ПОРЦИЈА НА </text>
<text sub="clublinks" start="1143.501" dur="1.864"> ПРВИЦИ. АКО ОВАА 10 ТРЕНДИ ПРОДОЛУВА НА ПОГОЛЕМИОТ ПОРЦИОН НА НАШИТЕ IDУБОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="1145.367" dur="0.565"> ПРОДОЛИТЕ ПОГОЛЕМЕН ПОРЦИЈА НА НАШИТЕ RESИВОТНИ ЛИМОН И ДОГОЛЕМИ ВО БОЛНИЦАТА ВО Интензивна </text>
<text sub="clublinks" start="1145.934" dur="1.365"> НАШИТЕ RESИВОТНИЦИ ЛЕМОН И ДО ГОЛЕМА ВО БОЛНИЦАТА ВО ИНТИВНО ГРИАА ПОДВИДЕТЕ НА Вентилаторите </text>
<text sub="clublinks" start="1147.301" dur="3.131"> ВО БОЛНИЦАТА ВО интензивна нега </text>
<text sub="clublinks" start="1150.434" dur="1.431"> ГРИА ВААТЕ НА Вентилаторите, ДАЛИ ДА СЕ САМО ДА СЕ ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ГО ПРАВИМЕ НАЈДОБРИОТ БРОЈ БЕЗ ТОН, </text>
<text sub="clublinks" start="1151.867" dur="2.498"> ДАЛИ ДА СЕ ДА СЕ НАД 2 ДЕД ДА ГО ДОДАРИТЕ НАЈДОБРИОТ БЕЗБЕДНИЦИ БЕЗ ВЕСНИК, ТОА СЕ ПОВЕЕ ОД 6 ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1154.367" dur="1.932"> НАЈДОБРИОТ БРОЈ БЕЗНИК, ТОА СЕ ПОВЕ THЕ ОД 6 ОВИЕ се 650 ПОВЕЕ СЛУБИ НА КОВИД-19 ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="1156.301" dur="3.031"> ОВИЕ ПОВЕЕ ОД 6 ОВИЕ ПОВЕЕ 650 ПОВЕЕ СЛУЧАИ НА ПОВЕТ-19 ОВОЈ НАДВОРЕШУВАЕ СО ВКУПНО НАД </text>
<text sub="clublinks" start="1159.334" dur="3.098"> 650 ПОВЕЕ СЛУЧАЈ НА ПОВЕЕ-19 ОВОЈ ВЕЧЕР СО ВКУПНО НА 10.000 797. СИТЕ 881 ПАЦИЕНТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1162.434" dur="1.231"> ВЕЕ СО ВРАБОТУВАЕ НАШАТА НА 10.000 797. 881 ПАЦИЕНТИ СЕГА СЕ СЕГА ВО БОЛНИЦАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1163.667" dur="2.965"> 10.000 797. 881 ПАТИЕНТИ СЕГА СЕ СЕГА ВО БОЛНИЦАТА СО 79 ДОДЕЛ СО 79 ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="1169.166" dur="5.999"> ОД ВЕДНИЦА И ОД ТОА 274 ВО МЦЕ и 154 НА Вентилатори што ги правиме ТАНКФУЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="1175.167" dur="1.798"> ВО ИЦЕ И 154 ЗА Вентилатори, СЕ РАБОТНО НЕМАМЕ ДА СЕ РАБОТЕТЕ ИЗВЕДУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1176.967" dur="1.098"> САМО ТАНКОЛНО НЕМАМЕ ДА ГО ПРАВИЛАТЕТЕ ТЕСТИТЕ ДА ИЗВЕДУВАМЕ ТОНТАА И ДА СЕ ПРАШАТ ДА СЕГА ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1178.067" dur="3.065"> НЕМА ДА ИСПИТУВАТЕ ДА ГИ ИСПИТУВАТЕ ГО СВЕДОТ И ДА ГО ВИДЕРАТЕ СЕГА ДА ГО ПРАШААМ СУДОТ ВОЛД </text>
<text sub="clublinks" start="1181.134" dur="2.198"> БЕЗНИЦА И ВРВЕТЕ СЕГА СЕГА ДА ГО ПРАВОЛУВАМЕ СВЕТСКИТЕ СВОБОДНИ БЛАГОДАРНИ СМЕ РАБОТНИМЕ ДА СЕ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1183.334" dur="0.431"> JУДИСКИ ВОЛА БЛАГОДАРАТЕ СМЕ РАБОТНИ ДА ГО ЗГОЛЕМУВАМЕ СООПШТИНАТА КАПАЦИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1183.767" dur="1.098"> ЗА ПОГОЛЕМУВА THEЕ НА СВЕТСКИОТ КАПАЦИТЕТ. >> РАБОТЕН СО GEОРOR Хернандез </text>
<text sub="clublinks" start="1184.867" dur="0.565"> СОСТОЈБА КАПАЦИТЕТ. >> РАБОТЕН СО ОР GE Хернандез, рече денес ДВЕARЕНА СОДРИНА ДЕНЕС И </text>
<text sub="clublinks" start="1185.434" dur="2.531"> >> РАБОТЕНИ СО GEОРGEЕ Хернандез, рече денес ДЕНЕСНИЦА ДЕНЕС И ЗАВРШЕН НИВ ВО НАШИОТ БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="1187.967" dur="2.232"> ПОДНЕСУВА ДЕНЕСНИОТ СЕДНИЦА ДЕНЕС И ЗАВРШНА НЕГОВОР ВО НАШИОТ БЕСПАРСКИ СОПСТВЕНИОТ ДИСТРИКТ </text>
<text sub="clublinks" start="1190.201" dur="1.031"> ПОСТАВУВА НЕГОВИШТЕ ВО НАШИОТ БЕСПАР СВЕТСКО ПОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1191.234" dur="2.998"> ЈАВНИОТ ПОПОЛНИТЕЛНИ ОД УНИВЕРЗИТЕТ ЗА РАБОТНИЧКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ДРRАВНИЦИ ДА СЕ ЗГОЛЕМАТ БРОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1194.234" dur="1.431"> УНИВЕРЗИТЕРСКОТО ПОВЕЕ ДА ГО ЗГОЛЕМУВА БРОЈОТ НА УМЕТНИЦА, САМО ДА СЕ ЗГОЛЕМУВА </text>
<text sub="clublinks" start="1195.667" dur="0.998"> БРОЈОТ НА СМРТТА СЕ СЕ ЗГОЛЕМИ ДРУГО 74 ДЕНЕС. СЕГА СЕ ГЛАСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="1196.667" dur="0.465"> ЗГОЛЕМУВАТЕ ДАЛИ 74 ДЕН СЕГАТЕ СЕ ПОГЛЕДУВААТ ДА СЕ ПОВЕЕ НА НОВОСТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1197.134" dur="2.665"> 74 ДЕНЕС. СЕГА СЕ ПОГЛЕДУВААТ ДА СЕ ПОГЛЕДУВА НА ПОВЕЕ НА НОВИОТ РАБОТНИ ПРОСТОР ВО СЕ ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="1199.801" dur="2.998"> ПОВЕ TЕ НА ПОВЕЕ НА НОВИОТ РАБОТНИ ПРОСТОР ВО ПОДНЕСУВАЕ ДА СЕ ДА СЕ СОДР ITИИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1202.801" dur="1.631"> ОБВРСКИОТ ПРОСТОР ВО ПОДНОСЕ ДА СЕ ДА СЕ СОДР ALLИИ ДА СЕ РАБОТИ ПАУНИТЕ ПАЦИЕНТИ. RAM меморија </text>
<text sub="clublinks" start="1204.434" dur="0.731"> ДА СЕ ДОСТАВИТЕ ДА СЕ РАБОТИ ПАУИЕНТИ ПОВЕ SOЕ. ПОВЕЕ НА ОБВРСКИОТ РАМ ОСНОВНО, кое е дрога </text>
<text sub="clublinks" start="1205.167" dur="0.532"> ПАЦИЕНТИ ЗВУК. ПОВЕЕ НА РАМ ОСВЕТНИОТ ПОВЕЕ КОИ Е ДРУГОВСКО, КОРИСТЕЕ ДА СЕ ПРИМАНАТ ТРЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="1205.701" dur="2.464"> ПОВЕЕ НА ПОВТОРНИОТ ЕВИЕ КОИ Е ДРУГОВСКО, КОРИСТЕЕ ДО ДРАВНИОТ ЛУЕ НА ЛУЕТО СО ЛЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="1208.167" dur="1.198"> ОД КОРИСТЕЕТО ДА СЕ УПОТРЕБУВА ДА СЕ РАБОТИТЕ ЛУЕ НА ЛУЕТЕ ВО МАКЕДОНСКО СЕ РАБОТНО ПОМОШ </text>
<text sub="clublinks" start="1209.367" dur="0.598"> Луѓето во калм се навистина помагаат ДВДЕVEЕ. И, па ќе одиме </text>
<text sub="clublinks" start="1209.967" dur="2.632"> ПОМОШНО ДВИЕ. И САКО Е СМЕ ДА СЕ ДА СМЕМЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1212.601" dur="0.398"> НАДВОРЕШ. И САКО СМЕ Е СМЕ ДА СЕ СМЕЕМЕ ДА МОЕМЕ ДА ГО ЗГОЛЕМУВАМЕ НАШИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ. </text>
<text sub="clublinks" start="1213.001" dur="2.864"> СИТЕ СЕ, МОЕ ДА СЕ ДА ГО ЗГОЛЕМУВАМЕ НАШИТЕ КРЕДИ. СЕКОГАШ ДА СЕ ДОБИМЕ ДОБРО ДОБРА </text>
<text sub="clublinks" start="1215.867" dur="1.232"> ЗГОЛЕМУВАТЕ НАШИТЕ РАБОИ. САМО САМО ДАКАМ НЕКОГАШ ДОБРА РАБОТА ДОГОВОРНА СО </text>
<text sub="clublinks" start="1217.101" dur="0.898"> САМО ДАКАМЕ НЕКОГАШ ДОБРА РАБОТА ГОДИНА СО ДРУГИТЕ БОЛНИЦИ. Имаме </text>
<text sub="clublinks" start="1218.001" dur="2.431"> РАБОТА ГОДИНА СО ДРУГИТЕ БОЛНИЦИ. Имаме можност за внесување </text>
<text sub="clublinks" start="1220.434" dur="2.598"> ДРУГИ БОЛНИЦИ. НИЕ МО BRЕМЕ МО TOНОСТ ДА СЕ СОДРИМЕ СО НЕКОГАШ КОН КРИТИЧКИ СО ЛИЦЕ 8815 </text>
<text sub="clublinks" start="1223.034" dur="0.531"> МОНОСТ ДА СЕ СОДРИТЕ ПО ВЕЕ СО ЛИЦЕ 8815 КРИТИЧКИ ОБРАЗОВАНИЕ НЕРВИ СО ПОМОШ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1223.567" dur="2.665"> НЕКОГАШ КАКО 8815 КРИТИЧНИ КАРТИЧКИ медицински сестри со помош на одделот за одбрана и и </text>
<text sub="clublinks" start="1226.234" dur="1.031"> ГРИАНИТЕ медицински сестри СО ПОМОШ ОД ДЕПАРТМАН ЗА ОДБРАНА И ОД И ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1227.267" dur="0.532"> ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДБРАНА И ОД МОЈОТ ДАД. ВИЗОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="1227.801" dur="2.698"> ОД МОЈОТ ДАД. ВЕICEЕ ПРЕТСЕДАТЕ ПРЕТСЕДНИ ПРЕДВЕESTЕ ВЕСТИ ДЕДЕESTЕ ПЕТОК </text>
<text sub="clublinks" start="1230.501" dur="1.331"> МОЈОТ ТАТКО. ВИЗОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНСКИ ВЕСТЕРИДЕН ДЕЛ ОБЈАВУВА СО ВЛАДАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1231.834" dur="0.598"> СПЕТЕ ПЕТИСКИ ПЕТНИ ВЕСТЕРИДА РАБОТЕ СО ВЛАДАТА, која ќе донесе во луѓе </text>
<text sub="clublinks" start="1232.434" dur="2.598"> ОБЕЗБЕДУВАЕ СО ВЛАДИНИТЕ КОИ Е СЕ ВААТ ВО ЛУЕ ОВА, ОВАА ДА СЕ ДОБИВТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1235.034" dur="0.698"> ТОА BRЕ ПОДНЕСУВА ВО ЛУ PEЕ ОВА, ОВАА ДА ГО ПОДНЕСУВАТЕ ФИЗИЧКИ УСЛОВИ, НО НИЕ ПОТРЕБНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1235.734" dur="3.031"> ДАЛИ ОВИЕ BЕ СЕ ДОБИВТЕ БЕЗ ФИЗИЧКИ УСЛОВИ, НО НИЕ ПОТРЕБНО ПОМОШ. ПОДНЕСУВА СО ДОПОЛНИТЕЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="1238.767" dur="0.632"> ФИЗИЧКИ УСЛОВИ, НО ПОТРЕБНИ ПОМОГНЕ. ПОДОБРУВА INЕ ВО ДОДЕЛНИТЕ НЕВЕРИИ, КАКО ДА БИДЕ ДОБРА </text>
<text sub="clublinks" start="1239.401" dur="0.598"> ПОМОШ. ПОДНЕСУВАЕ ВО ДОДЕЛНИТЕ НЕВЕРИИ, КАКО BEЕ БИДЕТЕ ГОЛЕМИОТ ЧЕКОР. НАДВОРЕШЕ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1240.001" dur="0.598"> НЕВЕРИИТЕ ТИЕ WЕ БИДЕТЕ ГОЛЕМИОТ ЧЕКОР. ПРЕДГОВОРЕТЕ СЕГА ТОА СЕ МОНИ НЕКОИ што МОЕТЕ да ги направите </text>
<text sub="clublinks" start="1240.601" dur="2.798"> Велики Чекор. ПРЕДГОВОРЕТЕ СЕГА ТОА СЕ ИМА МНОГУ РЕТИ што може да ги направите за да ни помогнете, И СЕ ТУКА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1243.401" dur="0.298"> ПОВЕЕТЕ НЕКОИ МОЕТЕ МОЕТЕ ДА СЕ ПОМОГНЕТЕТЕ ДА СЕ ПОМОГНЕТЕТЕ И ДА СЕ СЛУЧУВАМЕ ТОА ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1243.701" dur="3.031"> ДА ГО ПОМОГНЕТЕ И ДА СЕ РАЗГОВОРИМЕ ТОА ОДГОВОР И ДА СЕ ЗНАЕТЕ МАСКО </text>
<text sub="clublinks" start="1246.734" dur="0.465"> ОДГОВОР И ДА ГО ЗНАЕТЕ МАСКИТЕ ПРИГОДИ ДА ПОСТАВУВАТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1247.201" dur="2.898"> И ДА ГО ЗНАЕТЕ МАСКИТЕ ПОСЛЕДИ ДАНИЦАЦИНАТА САМИТАЦИЈА, ЗНАЕТЕ ШТО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1250.101" dur="0.898"> ПОВЕЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА САНИТАЦИЈАТА, ДА ЗНАЕТЕ ШТО Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ДА ПРАВИЕТЕ СЕ. ТОА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1251.001" dur="3.164"> САНИТАЦИЈА, ДА ЗНАЕТЕ ШТО Е ПОТРЕБНО ДА ПРАВИЕТЕ ОВО. ТОА МОЕ МОЕ ДА ПОСТОИ ДОМА, ПРЕД да остане дома. </text>
<text sub="clublinks" start="1256.2" dur="3.832"> Треба да имаме повеќе вработени, кои нудат ремотивна можност за луѓе да работат во дома. </text>
<text sub="clublinks" start="1260.034" dur="0.598"> ПОНУДА ЗА РЕМОТИВНА МОНОСТ ЗА ЛУ PEЕ ДА РАБОТЕ ДО ДОМА. Знам дека правиме што ние </text>
<text sub="clublinks" start="1260.634" dur="2.265"> ЗА ЛУЕ ДА РАБОТЕ ДО ДОМА. ЗНАЕМЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДАМЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО НАПРАВИМЕ 4-та НА НАС </text>
<text sub="clublinks" start="1262.901" dur="0.531"> ЗНАЕМЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО НАПРАВИМЕ 4-ри НАШИТЕ ВРАБОТНИЦИ кои работат на дома. </text>
<text sub="clublinks" start="1263.434" dur="2.198"> ПОДГОТВИ ЗА 4-ти НАШИТЕ ВРАБОТНИЦИ кои работат на ДОМ. ДАЛИ ДА РАБОТНИЦИ МОЕТ ДА СЕ ЧЕКОРИ И </text>
<text sub="clublinks" start="1265.634" dur="2.398"> ВРАБОТНИЦИ кои работат на ДОМ. ДАЛИ ДА РАБОТНИЦИТЕ МОЕТЕ ДА ГИ ПРОДАВИ И ПОМОГАМ ДА ПОВЕЕ РЕМОТИРАЕ РАБОТА НА </text>
<text sub="clublinks" start="1268.034" dur="3.031"> ДАЛИ ДА РАБОТНИЦИТЕ МОЕТЕ ДА СЕ ПРОДАБА И ПОМОГАШ ДА СЕ ПОВЕЕ РЕМОТИВНА РАБОТА ДО ДОМ ТОА ТОА BEЕ СЕ ТЕРИФИЧНО. </text>
<text sub="clublinks" start="1271.067" dur="2.332"> ПОМОГНЕ ДА СЕ ПОВЕЕ РЕМОТИВНА РАБОТА ДО ДОМА КАКО ДА БИДЕ ТЕРИФИЧНО. И РАБОТНИ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1273.401" dur="0.531"> ДОМА КОИ Е БИДЕ ТЕРИФИЧНО. И РАБОТНИТЕ РАБОТНИЦИ САКАМ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ ОД НАС </text>
<text sub="clublinks" start="1273.934" dur="1.465"> И РАБОТНИТЕ РАБОТНИ САКАМ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ЗА ЗБОРОВУВА SЕ НЕКОГАШ РАБОТНО ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="1275.401" dur="2.998"> САКАМ ДА СЕ РАЗМИСЛУВАМЕ ЗЕМА ДА ГО ВИДЕРАТЕ НЕКОЈ ЧОВЕЧКИ ЧАС КОИЧНИ КЛАСИ СЕКОЈ ГОДИНА ДЕЦА </text>
<text sub="clublinks" start="1278.401" dur="1.031"> ЗБОГУВАЕ НЕКОГАШ НА ЧОВЕЧОТ ЧАС КЛИЧНИ КЛАСИ СИТЕ ГОДИШНИ ДЕЦА ОВА ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="1279.434" dur="1.965"> КЛАСИ СИТЕ ГОДИНИ ДЕЦА ОВОЈ ГОДИНА ДОМА ДОМА. ОВАА ОБЕЗБЕДУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1281.401" dur="1.298"> ОВА ГОДИНА ВО ДОМ. ОВА СЕКЦИЈА ДА СЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ЗНАЕМЕ ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="1282.701" dur="0.564"> ДОМА. ТОА ОБЕЗБЕДУВА ДА СЕ ДА ЈА ДА ЈА ДА ЗНАЕМЕ ШТО СЕ ДА ГО ОБЕДИ </text>
<text sub="clublinks" start="1283.267" dur="2.265"> ДА СЕ ДАМА ДА НЕ ЗНАЕМЕ ШТО СЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВА ОД УЧИЛИШНИТЕ УЧИЛИШТА, НО ОПЦИЈАТА ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1285.534" dur="0.565"> DOЕ СЕ ПРАШАЕ МОЕ МОНО ОТВОРАЕ НА ОВАА УЧИЛИШТА, НО МОTЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ПРАВДАТ ДА ДОМА ДА СЕ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1286.101" dur="2.131"> ОВАА УЧИЛИШТА, НО МО OPЕ ДА СЕ ИЗБОРИТЕ ДА ДО ГО ДОМАТ ДА СЕ МО DOЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ОГЛАСНО </text>
<text sub="clublinks" start="1288.234" dur="3.231"> ДА ЈА ДОМА ДА ДА ДА СЕ МОЕТЕ ТОА ТОА КАКО ДА СЕ ПОСЕБНА ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА И ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1291.467" dur="1.098"> ТОА ДОГОВОРНА БЕЗБЕДНО ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА И ТОА СО МЕДИЦИНСКИ </text>
<text sub="clublinks" start="1292.567" dur="1.032"> И ВАШИТЕ ДЕЦА И ТОА СО МЕДИЦИСКИ УСЛОВИ ОД ОВЕЕ ДЕФИНИТЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="1293.601" dur="0.598"> СО МЕДИЦИСКИ УСЛОВИ, КОИ ДЕКО ДЕФИНИТЕЛНО ПОТРЕБНО ДА ПОСТАНЕТЕ ДО СЕМА ДОМОВНО ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="1294.201" dur="2.431"> УСЛОВИТЕ ТОА ДЕКО ДЕФИНИТЕЛНО ПОТРЕБНО ДА ПОСТАНЕТ ДО ДОМОВО ПРАВО СЕГА, ПОТРЕБА ДА РАБОТИМЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1296.634" dur="2.698"> Треба да останеме на домашно право сега, ПОТРЕБНО треба да работиме за да го направиме тоа полесно за вас. НИ ТРЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="1299.334" dur="0.831"> ПОТРЕБНИ ДА РАБОТЕ ДА РАБОТИРАМЕ ДА СЕ ПОВЕЕ ЗА ВАС. ПОТРЕБНИ БИЗНИС треба да направиме што повеќе </text>
<text sub="clublinks" start="1300.167" dur="2.998"> Полесно за вас. ПОТРЕБНИ БИЗНИС треба да направиме повеќе повеќе за да им помогнеме на нивната безбедност </text>
<text sub="clublinks" start="1303.167" dur="0.598"> БИЗНИСИ ДА СЕ ДА ПОВЕТЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ПОМОГНЕТЕ ДА ГО ПОМОГНЕТЕ СЕГАШНИТЕ ОСНОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="1303.767" dur="1.032"> ДА ПОМОГНЕТЕ ПОВЕЕ ОД СОВЕТНИЦИТЕ ОБВРСКИ ОБВРИ. ПРАШАЊА </text>
<text sub="clublinks" start="1304.801" dur="3.098"> ПРИРАЧНИКИ ПРИРАЧНИК ЗА ВАICАЕ ПРАШАА НА Луѓето кои доаѓаат во фацијална </text>
<text sub="clublinks" start="1307.901" dur="0.798"> ТЕМПЕРАТУРНИ ЦЕЛИ. ПРАШАА НА ЛУЕТО ТОА ДА СЕ ДА СЕ РАБОТНИ РАБОТНИЧКИ УСЛОВИ. </text>
<text sub="clublinks" start="1308.701" dur="0.631"> НА Луѓето кои доаѓаат во фацијална врска со санитарните услови. ПОТРЕБНИ ДА СЕ ЧЕКОРИТЕ СО НИВОТО ГИМА </text>
<text sub="clublinks" start="1309.334" dur="2.331"> ПОВЕЕ на санитарните услови. ПОТРЕБНИ ДА СЕ СТАПАТ СО НИВНИОТ ИГРИ ВО ПОМОГНУВА THEЕ СО СИТЕ ВРАБОТНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1311.667" dur="2.332"> ПОТРЕБНИ ДА СЕ СТАПАТ СО НИВНИОТ ИГРИ ВО ПОМОШ СО НЕГОВИТЕ ВРАБОТНИЦИ, КАКО РАБОТНИ И НИВНИ ОБЈАВИ </text>
<text sub="clublinks" start="1314.001" dur="2.998"> ПОМОГНЕТЕ СО НИВНИТЕ ВРАБОТНИЦИ, КАКО РАБОТНИ И НИВНИ ОБВРСИ СЕГА ДАБОТЕ ОД ОГЛАСНА НЕДЕЛА </text>
<text sub="clublinks" start="1317.001" dur="0.531"> КАКО РАБОТИТЕ И НИВНИТЕ ОБРАЗОВНИЦИ СЕГА ДАМА ОД ОГЛАСНА НЕДЕЛА НЕ СЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1317.534" dur="3.231"> СЕГА ДОБИНЕТЕ ОПАСНО НЕДЕЛА ПОДНЕСУВА. НЕ СЕ ОГЛАСУВАТЕ СЕМЕЈСКИ ДЕН. САКАМ ДА САКАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1320.767" dur="0.698"> Доаѓа. НЕ СЕ ОГЛАСУВАТЕ СЕМЕЈСКИ ДЕН. САКАМ ДА САКАМ ДА СЕ МОАМ МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="1321.467" dur="0.532"> МЕМОРИЈАЛЕН ДЕН. САКАМ ДА САКАМ ДА БИДЕМЕ МНОГУ МНОГУ внимателно. BEе бидам МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="1322.001" dur="2.664"> БИДЕТЕ МНОГУ МНОГУ грижливо. BEе бидам многу релевантен за да испраќам свои деца до </text>
<text sub="clublinks" start="1324.667" dur="1.532"> МНОГУ грижливо. BEе бидам многу релевантен за да испраќам свои деца до плажите. </text>
<text sub="clublinks" start="1326.201" dur="0.564"> РЕЛЕКТИВНО да испраќате свои деца до плажите. ДАЛИ СЕ ДОБИЕТЕ ОВОЈ И ДОБИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1326.767" dur="2.065"> БЕЛИ. АКО ДА СЕ ДОБИЕТЕ ТОА И ДОБИВЕТЕ ГО ДОЛИТЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВААТ ВО БАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1328.834" dur="2.798"> ДАЛИ СЕ ДОБИЕТЕ ОВОЈ И ДОБИВЕТЕ ГО ОВДЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ ДА ГО ПОДВИДАТ ВО БАРИ И СПОРЕДИТЕ ДА СЕ ОБВРДИТЕ ВО САД. </text>
<text sub="clublinks" start="1331.634" dur="0.931"> ПОВЕЕ ДА САКАТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ВО БАРИ И СПОРЕДИТЕ ОД НАС. OЕ СМЕ ДА СМЕЕМЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1332.567" dur="0.632"> И распространети назад назад во САД. GЕ СМЕ ДА СМЕМЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ СОСТОЈБА СОСТОЈБА. ПОIАРИ, </text>
<text sub="clublinks" start="1333.201" dur="1.564"> GЕ СМЕ ДА СМЕМЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ СОСТОЈБА СОСТОЈБА. ПОIАРИ, ЗНАЕМЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1334.767" dur="2.032"> РАЗВОЈНА СОСТОЈБА. ПОIАРИ, ЗНАЕМЕ ДА СЕ ПРАВУВАТЕ ДА ГО ПОДНЕСУВАТЕ НЕКОИ ПОIАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1336.801" dur="2.798"> ЗНАЕМЕ ДА СЕ ПРАВУВАТЕ ДА ПРАВИТЕ НЕКОИ ПАТНИЦИ ОД ОВДЕ ДОМ. НО НЕ ГО ОДИМЕ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1339.601" dur="2.231"> НЕКОГАШНИ ОГОЛНИЦИ ПОВЕЕ НА ВАШОТ ДОМ. НО ДА СЕ ОДИТЕ КАКО КАЛАБРИЈА КАДЕ ОСНОВНИ ТЕЛО. </text>
<text sub="clublinks" start="1341.834" dur="1.631"> ДОМ НО ДА СЕ ОДИТЕ КАКО КАЛАБРИЈА КАДЕ ОСНОВНИ ТЕЛО. НЕ МО MЕМЕ ПОВЕ PEЕ ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1343.467" dur="0.565"> КАЛАБРИЈА КАДЕ ОСНОВНИ ТЕЛА. НЕ МОЕМЕ ПОВЕ PEЕ ЛУЕ ПОСТОЕ ДА СЕ РЕАЛНИ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИ 10 </text>
<text sub="clublinks" start="1344.034" dur="0.631"> НЕ МОЕМЕ ПОВЕЕ ЛУЕ ПОСТОЕ ДА СЕ СЕ СЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИ 10, НАЈНОГО ДА ЗНАЕМЕ ДА МОЕТЕ ДА СЕ ПРАВИ 100, </text>
<text sub="clublinks" start="1344.667" dur="1.032"> ВИСТИНСКИ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИ 10, НАЈНОГО ДА ЗНАЕМЕ ДА МОЕТЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ 100, НЕ МОЕ ДА БИДЕТЕ ДА СЕ ДОБИ </text>
<text sub="clublinks" start="1345.701" dur="2.331"> НАЈДОВЕРНО ДА ЗНАЕМЕ ДА МОЕТЕ ДА СО 100, НЕ МОЕ ДА БИДЕТЕ ДА СЕ ДОБИТЕ. ПОВЕЕ МО REЕ ДА ГО ВИСТИНО </text>
<text sub="clublinks" start="1348.034" dur="2.798"> НО МОЕ ДА НЕ Е ДА БИДЕТЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ. ПОВЕЕ МОЕ ДА СЕ РЕАЛИСНО ПОМОШНО ПОМОШ ОД ОВИЕ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="1350.834" dur="2.231"> ИЗБИНЕТЕ АН. ПОВЕЕ МОЕ ДА СЕ РЕАЛИСНО ПОМОШНО ПОМОШНО ДА ГО ПРАВИМЕ ОД ОВАА НЕДЕЛА КОИ СЕ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1353.067" dur="1.632"> ОДГОВОРНО ПОМОГНЕТЕ ПОМОШ ОД ОВАА НЕДЕЛА КОГА СЕ ОДГОВОРИ ДА СЕ ОГЛАСНО. Владиката Е </text>
<text sub="clublinks" start="1354.701" dur="0.564"> НЕДЕЛА КОЈ ДА СЕ ОДГОВОРИ ВЛАДИЧКИТЕ СЕ СМЕТЕ ДА СЕ ДААМ НЕКОИ ОДЛУКИ </text>
<text sub="clublinks" start="1355.267" dur="0.465"> ОПАСНО. ВЛАДИЧКИТЕ СЕ СМЕТЕ ДА СЕ ДААМ НЕКОИ ОДЛУКИ ОВДЕ ПРОБАБОЛНО МОЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1355.734" dur="1.865"> ОДДЕТЕ ДА СЕ ДААТТЕ НЕКОИ ОДЛУКИ ОВДЕ ПРОБАБОЛНО МОЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ. ПОСТАВУВАМЕ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1357.601" dur="0.931"> ОВДЕ ПРОБАБОЛНО МОЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ. ПОДГОВОРИМЕ МОЕ ДА ИМАМ ПРИСТАП КОНФЕРЕНЦИЈА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1358.534" dur="1.231"> УТРЕ. ЈАС ПОДГОТОВУВАМЕ МОЕ ДА ЈА ИМА ПРИСТАП КОНФЕРЕНЦИЈА КАКО КРИМА И СИГУРУВАМЕ СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1359.767" dur="0.565"> ОДГОВОРИТЕ КОНФЕРЕНЦИЈА КАКО КРИМА И СИГУРУВАМ ДА СЕ ОБЕДУВАМЕ ДА СЕ ПРАШААМ БРОЈ НА </text>
<text sub="clublinks" start="1360.334" dur="2.031"> КРИМА И СИГУРУВАМ ДА СЕ СМЕАМ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВАМЕ БРОЈ НА БИЗНИСОТ со висок ризик е СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1362.367" dur="0.898"> ДА СЕ СМЕЕТЕ БРОЈ НА БИЗНИСОТ со висок ризик Е СЕКОГАШ ЗАБЕЛЕШУВА ПАРИ КОИ Е </text>
<text sub="clublinks" start="1363.267" dur="3.098"> БИЗНИС БЕЗ РИЗИК БИЗНИС Е СЕКОГАШ ЗАБЕЛЕШЕ ПАРИТЕ КОИ Е ПОДОБРЕН ГОЛЕМ ЧЕКОР ВО ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="1366.367" dur="3.165"> ЗАБЕЛЕШТЕ БАРИТЕ КОИ Е ПОДОБРЕН ГОЛЕМ ЧЕКОР ВО ДИВОТ ДИРЕКЦИЈА НАДВОРЕШНА ВЕНЕ ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="1371" dur="4.865"> ДЕЦА НА ДЕЦАТА СЕ КОНТАКТИРАТЕ СПОРТСКИ, НАШИТЕ МЕСТА НА РАБОТА. РЕСТИЧНИТЕ ОДИ И НА </text>
<text sub="clublinks" start="1375.867" dur="0.598"> КОНТАКТИВНИ СПОРТСКИ, НАШИТЕ МЕСТА НА РАБОТА. РЕСТИЧНИТЕ ОДНОВИ И ОД КОИ СЕ РАЗГОВОРИ И САМО </text>
<text sub="clublinks" start="1376.467" dur="2.498"> РАБОТА. НАЈГОЛЕМИТЕ ОБИДИ И ОД КОИ СЕ РАЗГОВОРИ И СИГУРНО ДА СЕ СМЕТУВАМЕ ДЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="1378.967" dur="2.965"> НА ТОА СИ ДОГОВОРОТ РИЗИК И СИГУРНО ДА СЕ СМЕТЕ ДА СЕ СЕ ПРАШАЕ НЕКОИ ОД ТОА САКАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1381.934" dur="0.565"> ВИЕ СЕ СМЕТЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ НЕКОЈ ДА САКАМ ДА БЛАГОДАМ НОРТЕСТ ДИСТРИКТ </text>
<text sub="clublinks" start="1382.501" dur="2.364"> ОД ТОА САКАМ ДА БЛАГОДАРАМ ЈЕТИТЕ НА НОРТЕШКИ ДИСТРИКТ ВО РЕГИСТРИРА EDЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1384.867" dur="1.098"> ДА БЛАГОДАРАМ ЈЕТИТЕ ЗА НИТЕРИСТИЧКИ ДИСТРИКТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНСКИ РАБОТНИЧКИ ХАРЛАНДА И МАЈБЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1385.967" dur="0.598"> ВИДОВИ ВО ОПШТИНА ЕДГОВЕРСКА РАЗВОЈ ХАРЛАНДАЛ И МОAYНИ ДРУГИ ПОД ДРУГИ ПОВЕЕ ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1386.567" dur="1.732"> РАЗГОВОРНИОТ ХАРЛАНДА И МОAYНИ ДРУГИ ДРУГИ ПОД ПОВЕЕ ОД ПОВЕЕ ОВОЈ ДЕКОГАШ НЕКОИ СЕ ПОВЕЕ СПОРТ </text>
<text sub="clublinks" start="1388.301" dur="2.898"> ДРУГИ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ОВОЈ ДЕКОГИ НЕКОИ СЕ ПОВЕЕ ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКО ОВА НЕ Е ВРЕМЕ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1391.201" dur="0.931"> НЕКОГАШ НЕКОИ СЕ ПОВЕЕ ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКО ОВА НЕ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ВРААТ ВО МЛАДИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1392.134" dur="0.631"> ПРОГРАМА ОВА НЕ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА НА МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ И МОНО ПРЕДВИДУВА AЕ А </text>
<text sub="clublinks" start="1392.767" dur="2.465"> СОДРУВАЕ НА МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ И МОНО ПРЕДВИДУВАЕ НА ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВТОРНО ДРУГОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="1395.234" dur="1.031"> ОДГОВОР И МОНО ПРЕДВИДУВА AЕ НА ГОЛЕМО РАБОТНО ПОВЕЕ ПОВЕЕ СО ДА СЕ СМЕЕ СЕГА. </text>
<text sub="clublinks" start="1396.267" dur="1.598"> ГОЛЕМО ПРОДАВНИ ПОВЕЕ СО ПОВЕ THЕ ОД СЕКОГАШ САМО. ВО ЈАВНАТА. Сè уште гледаме </text>
<text sub="clublinks" start="1397.867" dur="2.932"> СЕ СЕГА. ВО ЈАВНАТА. Сè уште ќе видиме луѓе кои доаѓаат во тоа што има </text>
<text sub="clublinks" start="1400.801" dur="2.998"> ВО ЈАВНАТА. Сè уште ќе гледаме луѓе кои доаѓаат во тоа што имаме, ние ги раздвојуваме. </text>
<text sub="clublinks" start="1403.801" dur="2.131"> Луѓето доаѓаат во тоа што имам, ние ги раздвојуваме. Имаме НЕКОИ 58% </text>
<text sub="clublinks" start="1405.934" dur="0.498"> НИЕ ГИ ПОДГОТВУВАМЕ. Имаме НЕКОЈ 58% НАШИТЕ ВНАТРЕШНИ ДЕЛИ кои се </text>
<text sub="clublinks" start="1406.434" dur="1.031"> Имаме НЕКОЈ 58% НАШИТЕ ВНАТРЕШНИ ДЕЛИ кои се позитивни СЕГА. </text>
<text sub="clublinks" start="1407.467" dur="0.565"> НА НАШИТЕ ВНАТРЕШНИ ДЕЛИ КОИ СЕ СОСТОЈНИ СЕГА, СЕ ПРАВУВАМЕ ГОЛЕМА РАБОТА НА КОНТРОЛИРАЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="1408.034" dur="2.531"> ПОЗИТИВНО СЕГА САМО СМЕТЕ ГОЛЕМА РАБОТА НА КОНТРОЛЕГИРА THEЕ НА ЈАЈЛОТ САКАМ ДА БАРАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1410.567" dur="1.432"> ВЕЛИКА РАБОТА НА КОНТРОЛИРАЕ НА ЈАВИНАТА САКАМ ДА БЛАГОДАРУВАМЕ ПРОДАВНИЦИТЕ ПРОДАВНИЦИ СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1412.001" dur="2.231"> AАILЛ САКАМ ДА БЛАГОДАМ ПРОДАURБА ПРОДАВНИЦИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОСТОИТЕ И ДА ГО НАПРАВИ ОД 700 ПОВИКИ </text>
<text sub="clublinks" start="1414.234" dur="0.931"> ПРОДАВНИЦИТЕ СЕ ЗА ОВИЕ И И ГО НАПОВЕДУВААТ ОД 700 ПОВИК НА БИЗНИС, но НИ ЕДНА </text>
<text sub="clublinks" start="1415.167" dur="0.565"> И СЕ ДОБИВ ОД 700 ПОВИКОВИ НА БИЗНИС, НО ЕДЕН ДОДЕЛНО ДА СЕ ДЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="1415.734" dur="2.065"> БИЗНИС, НО НАДВОРЕДЕТЕ ЕДЕН ДЕНЕС ДЕКА ДА НЕ ДА СЕ ДА ГОДИМЕ НЕДЕЛА НЕДЕЛА </text>
<text sub="clublinks" start="1417.801" dur="3.198"> ДЕНЕС ДА СЕ ДА СЕ ДА ГИ НЕМА НЕДЕЛА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА ЈА ДА СЕ ДА СЕ ДЕДЕТЕ ОБЕЗБЕДУВААТ НИВО </text>
<text sub="clublinks" start="1421.001" dur="1.831"> САМО НЕДЕЛА ДА СЕ ЈА ПРАВИ И НЕ МОРА ДА СЕ ДА ЈА ДА СЕ. Тие ги осудуваат на нивните канцеларии за корпорации, ПА </text>
<text sub="clublinks" start="1422.834" dur="0.898"> НЕ ДА ГО ПРАВИМЕ. ОБЕЗБЕДУВААТ НА НИВНИОТ КОРПОРАТИВНИ КАНЦЕРИИ, САКО ДАКО ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ТУКА СО </text>
<text sub="clublinks" start="1423.734" dur="0.998"> НИВНИТЕ КОРПОРАТИВНИ ОБВРСКИ, САКО ДАКО СЕ ИМАТ ОВИЕ СО БИЗНИСОТ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1424.734" dur="1.198"> АКО ДА СЕ ОДВЕДЕТЕ СЕ СЕ СО ДЕЛОВНОСТА ДОБИВЕТЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ДОБИВ ДОБРО ЗА ДА СЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1425.934" dur="0.531"> БИЗНИСОТ ДА СЕ ДОБИМЕ ДА СЕ СМЕЕ МНОГУ ДОБРА ЗА МОЕ OЕ СЕ ОДБЕДУВАМЕ И ЗБОРУВААТ ДА БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1426.467" dur="2.798"> ПОВЕЕ ДОБРО ДОБРА ЗА МОЕ ДА СЕ ОДВИДЕТЕ И ДА СЕ РАБОТУВААТ ДА БИДЕ, КАКО КОНЦИИТЕ STARTЕ ПОЧЕТУВАТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1429.267" dur="0.932"> ИЗВЕДУВА ANDЕ И ДА СЕ РАБОТУВААТ ДА БИДЕ, КАКО FЕ ПОВЕЕ SЕ ПОВЕЕТЕ ДА СЕ ПОВЕЕТЕ ДА НЕ СЕ СЛУЧУВАТЕ ОВИЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1430.201" dur="3.198"> FЕ ПОВТОРНИТЕ STARTЕ ПОВТОРНИТЕ ДА НЕ ПОСТОИТЕТЕ. >> МНОГУ МНОГУ UDУД И ДОЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1433.401" dur="1.031"> НЕ СЛЕДЕТЕ ОВА. >> МНОГУ МНОГУ JУДИЈА И Крајна линија е НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1434.434" dur="0.631"> >> МНОГУ МНОГУ JУДИЈА И КОН ДВЕНА ПОГЛАВЈЕ Е ПОТРЕБНО ДА ГО ПОМОГНЕТЕ ВАШИТЕ БЕЗБЕДНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1435.067" dur="2.465"> ПОВЕЕ СЕ ПОТРЕБНУВАМЕ ДА ГО ПОМОГНЕТЕТЕ ВАШИТЕ БЕЗБЕДНИЦИ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ МОЕ МОЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1437.534" dur="1.531"> ПОТРЕБНО ДА ГО ПОМОГНЕТЕ ВАШИТЕ БЕЗБЕДНИЦИ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ МОЕМЕ ДА ГО ДОБИВМЕ ОВАА ОВА. </text>
<text sub="clublinks" start="1439.067" dur="1.132"> ДА ГИ ОБЕЗБЕДИМЕ МОЕ МОЕМЕ ДА ГО ОДГОВИМЕ ОВАА СО. >> ТОА Е ДНЕВНО БРИЕФИНГ </text>
<text sub="clublinks" start="1440.201" dur="2.998"> ОВА СО. >> ТОА Е ДЕЛЕНА БРИШЕEЕ ОД JУДИСКОТ НЕЛСОН Волф како Добро </text>
<text sub="clublinks" start="1443.201" dur="0.531"> >> ТОА Е ДНЕВНО ПРИБОДУВА FЕ ОД GEУДИЧЕТЕ НЕЛСОН Волф како Добро како САН АНТОНИО МАЈОР РОН </text>
<text sub="clublinks" start="1443.734" dur="2.398"> ОД JУДИЧЕТЕ ВОЛФО НОЛСОН КАКО ДА СЕ САН АНТОНИО МАЈОР РОН Ниренберг продолжува да биде </text>
<text sub="clublinks" start="1446.134" dur="0.631"> КАКО САН АНТОНИООТ МАЈОР РОН НИРЕНБЕРГ ПРОДОЛУВА ДА БИДЕ МНОГУ СИТЕ СОСТОЈБА СОСТОЈБА ТУКА ВО САН </text>
<text sub="clublinks" start="1446.767" dur="0.698"> НИРЕНБЕРГ ПРОДОЛУВА ДА БИДЕ МНОГУ СРЕДНО СОСТОЈБА ОВДЕ ВО САН АНТОНИО, САКАМ ДА ОД ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1447.467" dur="0.532"> МНОГУ СОСТОЈБА СОСТОЈБА ТУКА ВО САН АНТОНИО, Ајде да одам на бројките што се објавени </text>
<text sub="clublinks" start="1448.001" dur="2.098"> АНТОНИО, Ајде да одам на бројките што беа објавени ден денес после рекорд </text>
<text sub="clublinks" start="1450.101" dur="2.998"> БРОЈНИТЕ, кои се објавени денес, ПО РЕКОРД, БЕДЕЕ НЕДЕЛА НА САБОТА. ПОВЕЕ НОВО </text>
<text sub="clublinks" start="1453.101" dur="0.731"> ДЕНЕС ПО РЕКОРД БЕДЕЕ НЕДЕЛА НА САБОТ. ПОВЕЕ НОВИ СЛУБИ 650 ДЕНЕС. </text>
<text sub="clublinks" start="1453.834" dur="3.131"> НЕДЕЛА НА САБОТ. ПОВЕЕ НОВИ СЛУБИ 650 ДЕНЕС. ТОА ОД НАШАТА НОВА ВКУПНО ДО </text>
<text sub="clublinks" start="1456.967" dur="3.098"> Случаи 650 ДЕНЕС. ТОА САМО НОВА ВКУПНО НА 10.797 СО 881 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1460.067" dur="3.032"> ТОА СОДР NEWУВА НОВА ВКУПНО НА 10.797 СО 881 ВО СПОРЕДНИК, </text>
<text sub="clublinks" start="1463.101" dur="1.231"> 10.797 СО 881 ВО БОЛНИЦА, 274 ВО ИЦЕ И СО 154 НАД </text>
<text sub="clublinks" start="1464.334" dur="1.398"> БОЛНИЦА, 274 ВО ИКУ И СО 154 НА Вентилатори ДОБРИТЕ ВЕСТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1465.734" dur="0.565"> 274 ВО ИЦЕ И СО 154 ЗА Вентилатори ДОБРИТЕ ВЕСТИ НЕ Е НОВИ СМРТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1466.301" dur="2.164"> ВЕНТИЛАТОРИТЕ ДОБРИ ВЕСТИ НЕМА НЕМА НОВИ СМРТИ ДА СЕ ИЗВЕДУВАТЕ ДА СЕ СЕ СЕ СЕ СЛЕДНЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1468.467" dur="0.598"> ОВОЈ НЕМА НОВИ СМРТИ ДА ИЗВЕДУВАТЕ ДА СЕ СЛЕДЕТЕ ГО ПОВЕДЛИЧНИОТ САКАТЕ САКАТЕ: </text>
<text sub="clublinks" start="1469.067" dur="1.032"> ИЗВЕШТАЈ ОД КАКО ДА СЕ СВЕТЕ ДОГОВОРИТЕ САКАТЕТЕ: ТИЕ СЕ ДВЕЕМЕ ВО СВЕДНАТА ДИРЕКЦИЈА. НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1470.101" dur="0.598"> ГОЛЕМИТЕ САКАТЕТЕ: ТИЕ ДВЕЕМЕ ВО СПРОВЕДНАТА ДИРЕКЦИЈА. ПОСЕБНО ЗА НЕКОИ ОД ОВИЕ КЛУЧНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1470.701" dur="1.398"> ВО СВЕТНАТА ДИРЕКЦИЈА. Тој РАБОТИ ЗА НЕКОИ КОН КЛУЧНИ показатели што тие се </text>
<text sub="clublinks" start="1472.101" dur="0.564"> РАЗГОВОРИ ЗА НЕКОИ КОИ КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ОД ОВИЕ ГЛЕДАТ ВО МНОГУ КЛАСЕЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="1472.667" dur="2.798"> ИНДИКАТОРИТЕ, ТИЕ ГИ ОБЕДУВА НА МНОГУ ТЕСТОВНОТО. </text>
<text sub="clublinks" start="1475.467" dur="1.065"> ПОГЛЕДУВАЕ НА МНОГУ КЛАСЕЛНО ТЕСТИРАЕ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="1476.534" dur="0.598"> ТЕСТИРАЕ >> КОНТАКТИТНИТЕ ТРАЕРИ НА НАЈДОБРАЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="1477.134" dur="0.598"> >> КОНТАКТТНИТЕ ТРАКЕРИ НА НАЈДОБРИИОТ ДИРЕКОТ ОД ОВИЕ СО ЗНАЕЕ СО ПОСТОЕ СО </text>
<text sub="clublinks" start="1477.734" dur="1.031"> КОНТАКТИРАACЕ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ НАЈДОБРИОТ ДИРЕКТ ОД ОВИЕ ПОВТОРНО ДА СЕ СО ПОСТОЕНА СОСТОЈБА КОГА НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1478.767" dur="3.132"> ОД ОВИЕ ПОВЕЕ ЛАА СО СООБРААНА СОСТОЈБА КОГА СЕ УПОТРЕБУВА ТОА САМО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1481.901" dur="2.064"> СОСТОЈБАТА СОСТОЈБА КОГА СЕ УПОТРЕБУВА ТОА МОЕМЕ ПОВЕЕ ДО ДВЕLEЕ ВО ПАТ </text>
<text sub="clublinks" start="1483.967" dur="1.598"> ПРИМЕНАТ ДЕКА МОЕМЕ ПОВЕЕ ОД ДВЕ ДОГОВОРНИТЕ ВО ПОСЕБНИТЕ 7 дена. СИМОТ НА ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1485.567" dur="2.798"> ОД ДОБИВОТ ВО ПОСТОРНИОТ 7 дена. СИМОТ НА ЛУЕ СЕГА ВО БОЛНИЦАТА И ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1488.367" dur="0.532"> 7 ДЕНА. ПРОИЗВОДОТ НА ЛУЕ СЕГА ВО БОЛНИЦИТЕ И ОВОЈ ДВЕЕ НА ОВИЕ ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1488.901" dur="1.798"> СЕГА ВО БОЛНИЦАТА И ШТО СОВЕТНОСТ НА ОВИЕ ЛУЕ СО СОВЕТНИЦИТЕ НЕМА ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1490.701" dur="0.564"> ПРИРАЧНИК НА ОВИЕ ЛУ BEЕ ПОВЕДНИЦИ НЕМА ДА СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ И ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1491.267" dur="1.965"> ОДГОВОРНИ НЕМА ДА СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, И ДА СЕ СЕКОГАШ ДОСТАПУВА ОД ОВА ПРЕДУПРЕДУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1493.234" dur="2.998"> ЗДРАВЈЕ УСЛОВИ И ПОТРЕБНО ИСТАПУВА ОД ОВИЕ ПРЕДУПРЕДУВА TOЕ НА ФОЛКИ 40 ГОДИНИ И МЛАДИ </text>
<text sub="clublinks" start="1496.234" dur="0.298"> СЕРВИСНО ПОСТАВУВАТЕ ДАЛИ ПРЕДУПРЕДУВАТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ 40 ГОДИНИ И МЛАДИ КОИ ГО ДВИ </text>
<text sub="clublinks" start="1496.534" dur="0.598"> ДА СЕ РАБОТИ 40 ГОДИНИ И МЛАДИ КОИ СЕ РАЗГОВОРИТЕ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ТОА МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1497.134" dur="2.331"> КОЈ ДОГОВОРИТЕ ТОА ДА ЗНАЕТЕ, МОAYЕ МОЕ ДА СЕ ПОДОБРУВА ПОЗИЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="1499.467" dur="1.432"> СМЕТЕ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ТОА МОЕ ДА БИДЕТЕ ВО ПОДОБРНА ПОСИЦИЈА ЗА ПОДАТОК ОВОЈ МОЕ НЕ МОНО </text>
<text sub="clublinks" start="1500.901" dur="0.631"> БИДЕТЕ ПОДОБРНА ПОЗИЦИЈА ПАКО НЕМА МО NOTЕ ДА НЕ СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ. НО МНОГУ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1501.534" dur="2.365"> ОВОЈ НЕ МОЕ ДА СЕ ПОДВИНИ ЗДРАВСТВНИ УСЛОВИ. НО МНОГУ ЛУЕ ОД ОВИЕ ДА СЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1503.901" dur="3.031"> ЗДРАВЈЕ УСЛОВИ. НО МНОГУ ЛУЕ КОИ САМО ДА СЕ ВЛЕЗАТ ВО БОЛНИЦИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1506.934" dur="0.565"> СЛЕДНИЦИТЕ ТОА ИМАМЕ ДА ВАШАТ ВО СВОЈБАРЦИТЕ. >> И ОСНОВНИ СИТЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="1507.501" dur="2.031"> ВО СОБИРНИЦИ. >> И ОСНОВНИ СИТЕ ИНДИКАТОРИ ОВОЈ ГИ ГЛАСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="1509.534" dur="0.465"> >> И ОСНОВНИ СИТЕ ИНДИКАТОРИТЕ, КОИ СЕ ОБЕДУВА НА ПОВЕЕ РЕД </text>
<text sub="clublinks" start="1510.001" dur="0.598"> ИНДИКАТОРИТЕ ТИ, КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ПОВЕЕ ПОВЕЕ РЕД НА РАБОТА И ДА СЕ ДВЕЕМЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1510.601" dur="1.931"> ПОВЕЕ СВЕТЕН РЕД НА РАБОТА И ДА СЕ ДВЕЕМЕ ВО СИНДИЧКИОТ ДИРЕКЦИЈА, И СУДА </text>
<text sub="clublinks" start="1512.733" dur="5.232"> ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НОЛСОН Волф за нив, додавајќи дополнителни кревети на здравствен систем на универзитетот, 74 </text>
<text sub="clublinks" start="1517.967" dur="0.598"> Тие додаваат дополнителни кревети на системот за здравство на универзитетот, 74 НОВ БЕДА ДЕНЕС АКТУАЛНО УПОТРЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="1518.567" dur="2.498"> НА ЗДРАВЈЕТО СИСТЕМ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ, 74 НОВ КОИ ДЕНЕС АКТУАЛНО Користејќи ја неискористената операција на просторот </text>
<text sub="clublinks" start="1521.067" dur="0.598"> НОВИ БЕДИ ДЕНЕС АКТУАЛНО Користејќи ја неискористениот ОПЕРАТИВНИ ПРОСТОР ОД СИТЕ ПОСТАВИТЕ ПАУЗА НА ЕЛЕКТИВНО </text>
<text sub="clublinks" start="1521.667" dur="2.532"> Неискористениот ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР ОД ПОВЕ PЕ ПАУЗА НА ЕЛЕКТИВНИ ОСНОВИТЕ СЕ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1524.201" dur="3.098"> ПОВЕЕТЕ ПАУЗА НА ЕЛЕКТИВНИ ХУРГЕРИИ СИТЕ ГО ПОСТАВУВАТЕ КОРИСТИТЕ ВО ТЕКОВИТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ КОВИД </text>
<text sub="clublinks" start="1527.301" dur="1.731"> ХИРУРГИИ СЕГА СИТЕ КОРИСНИ КОРИСТИ КАКО ДА ГО ПОПОЛНУВААТ КОВИД Пациентите. ВО РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="1529.034" dur="0.265"> СРЕНИ КАКО ДА СЕ РАБОТУВАТЕ ПОВИЗАНИТЕ ПАЦИЕНТИ. ВО РАБОТНИ СОСТАВИ СО. </text>
<text sub="clublinks" start="1529.301" dur="0.664"> ПАЦИЕНТИ. ВО РАБОТНИ СОСТАВИ СО. >> Тие продолжуваат да прават </text>
<text sub="clublinks" start="1529.967" dur="2.298"> СОСТОВИ. >> ТЕА ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПРАВИТЕ КАКО КАКО ДОБРО И ЗАВРШНО ПОВИК </text>
<text sub="clublinks" start="1532.267" dur="1.132"> >> ПРОДОЛУВА ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИТЕ КАКО ДОБРО И ЗАВРШНО ПОВИК НА РАБОТНИЦИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДО </text>
<text sub="clublinks" start="1533.401" dur="0.798"> ТОА КАКО Добро и конечно ПОВИК НА ВРАБОТУВАНИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И БИЗНИСОТ ДА СЕ РАБОТЕ ПОВЕЕ ВРАБОТНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1534.201" dur="0.631"> НА ВРАБОТУВАЧИТЕ ДО РАБОТНИЦИ И ДО БИЗНИСИ ДА СЕ РАБОТЕТЕ ПОВЕЕ ВРАБОТНИЦИ, ДАКО ДА ГО УПОТРЕБАТ КАПАЦИТЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="1534.834" dur="1.298"> БИЗНИСИ ДА СЕ РАБОТЕТЕ ПОВЕЕ ВРАБОТНИЦИ, КАКО ДА ГО УПОТРЕБАТ ДА ГО ВААТ РАБОТНИТЕ РАБОТНИЦИТЕ РАБОТИ ОД ДОМ </text>
<text sub="clublinks" start="1536.134" dur="3.098"> АКО ДА ИМАТ КАПАЦИТЕТ ДА ЈА ВАШАТ РАБОТНИТЕ РАБОТНИЦИ РАБОТИ ОД ДОМ СЕ МОЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1539.234" dur="0.331"> ВАШИТЕ РАБОТНИЦИ РАБОТИ ОД ДОМ СОВЕТНИК, ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА РОДИТЕЛИ ЗА ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1539.567" dur="0.598"> ВЕ МОЛАМ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОДГОВОРНО ДА СЕ РАБОТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1540.167" dur="1.998"> РОДИТЕЛИ ЗА ОДГОВОРНО ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМЕ НЕКОЈОТ РЕМОТИТЕ УЧЕ ASЕ КАКО ДА СМЕТЕ ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="1542.167" dur="2.998"> СОСТОЈБА ДА СЕ ЗНАЕМЕ ПОВЕOMЕ ОД УЧЕУВА ASЕ КАКО СЕ ГО ДОДЕЛИМЕ ЛАТЛОВНИОТ ГОЛЕМА ВО СЛОБОДНИОТ СЕМЕСТАР </text>
<text sub="clublinks" start="1545.167" dur="2.165"> УЧЕЕ КАКО ДОБИВЕМЕ ЛАТЛИК ЗАВРШАЕ ВО СВОЈОТ СЕМЕСТАР И ЗА БИЗНИС </text>
<text sub="clublinks" start="1547.334" dur="0.231"> ЗАВРШУВАЈТЕ ВО СВЕТСКИОТ СЕМЕСТАР И ЗА ДЕЛОВНИТЕ ДА ПРАВИТЕ ПОВЕЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1547.567" dur="0.798"> И ЗА ДЕЛОВНИЦИ ДА ПРАВЕТЕ ПОВЕЕ. >> ДА ПОМОГНЕТЕ ОД ОВОЈ ПАНДЕМИ </text>
<text sub="clublinks" start="1548.367" dur="193.665"> НАПРАВИ ПОВЕЌЕ. >> ДА ЈА ПОМОГНЕТЕ ВО ОВАА ПАНДЕМИЧКИ Л. </text>
<text sub="clublinks" start="1742.034" dur="2.931"> >> ДА СЕ ПОМОГНЕТЕ ВО ОВАА ПАНДЕМИЧКО ЛЕ. >> НАШАТА СЕДНА СЕГА СЕ СЕГА ВИДЕНА </text>
<text sub="clublinks" start="1744.967" dur="0.465"> Тој ЛЕ >> НАШАТА СЕДЕНА СЕГА БЕСПЛАТНА NORTHонсон Северен Исток </text>
<text sub="clublinks" start="1745.434" dur="0.665"> >> НАШИОТ СЕДНИК СЕГА БЕСПЛАТУВА THEонсон Северен исток НЕДВИНО УЧИЛИШНИОТ ДИСТРИКТ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1746.101" dur="0.598"> ISTонсон Северо-источен неизвесен УЧИЛИШНИОТ ДИСТРИКТ ВО ОД ОБЕЗБЕДУВА ALLЕ НА СИТЕ ЛЕСНИ СИРНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1746.701" dur="1.931"> РАЗВОЈ НА НЕВЕДНИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ПОДНЕСУВАЕ НА СИТЕ ЛЕТНО СИЛНО И СОСТОЈБИТЕ МО BEИ </text>
<text sub="clublinks" start="1748.634" dur="2.998"> ПОДНЕСУВА СИТЕ ЛЕТНИ СИЛНИ И УСЛОВНИ МОИ ПОДНЕСУВА ДЕНЕС СО АЛАРМИНИОТ ПОСТОИ И </text>
<text sub="clublinks" start="1751.634" dur="1.231"> И СОСТОЈБИТЕ МОANА ДА СЕ ПОЧНЕТ ДА СЕ АЛАРМИНСКО ПОСЛЕД И ДО ПОСИТИВНИОТ ТЕСТОВ НА КОВИД-19 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1752.867" dur="0.798"> ДЕНЕС СО АЛАРМИНСКО ПОСЛЕД И ПОСИТИВНИОТ ТЕСТ НА СОВЕТ-19 ВО НАШИОТ СЕДНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1753.667" dur="1.932"> ПОЗИТИВНИОТ ТЕСТ НА СВЕТСКО-19 ВО НАШИОТ РЕГИСКИ УЧИЛИШНИЦИ УЧИЛИШНИ УСЛУГИ ДИСТРИКТ СПОКЕСМАН БАРИ ПЕРЕЗ </text>
<text sub="clublinks" start="1755.601" dur="1.098"> НАШИТЕ ПРИДОБИВНИЦИ НА УЧИЛИШНИОТ СКОПНИК СПОКЕСМАН БАРИ ПЕРЕЗ ПОВРЗУВАЕ ВО ТЕКСТОТ КОН КАСА 12 </text>
<text sub="clublinks" start="1756.701" dur="0.798"> СПОКЕСМАНСКИОТ СПОКЕСМАНСКИ БАРИ ПЕРЕЗ ПРИДРУУВА INЕ ВО ТЕКСТОТ НА КБАС 12 ОВОЈ Утрово што </text>
<text sub="clublinks" start="1757.501" dur="2.031"> ПОТВРДУВАЕ НА ТЕКСТОТ НА КСАТ 12 ОВА ПОВЕЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СУДПЕНЗИОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1759.534" dur="2.131"> ОВОЈ УТРЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СУДПЕНЗИОТ НА САМО ДО УСЛУГИ 13 Јули </text>
<text sub="clublinks" start="1761.667" dur="0.598"> ПОДНЕСУВАЕТО LЕ ПОСЛЕДА САМО ДО 13 Јули, ОД СЛЕДНИЦИТЕ СИМИЛАРНА АКЦИЈА СЕ ПОДНЕСУВА ОД UУДСОН </text>
<text sub="clublinks" start="1762.267" dur="0.565"> ДОНЕСЕСКО ДРУГИ 13 ЈУЛИ КАКО СЛЕДНИ СИМИЛАРНА АКЦИЈА СЕ ПОДНЕСУВА ОД ДЕСТОРИСТОТ НА НЕВЕДНИОТ УЧИЛИШТЕ JУДСОН </text>
<text sub="clublinks" start="1762.834" dur="0.765"> СИМИЛАРНА АКЦИЈА ПОДНЕСЕ ОД УДСОН НЕДВИНИОТ УЧИЛИШТЕ РЕСТИРИКА СЕ СОГЛАСУВА СО ГОЛЕМОТ тренер </text>
<text sub="clublinks" start="1763.601" dur="1.898"> РАЗГОВОРНИОТ ОБЕДИНЕТЕ НА УЧИЛИШНИОТ УЧИЛИШТЕ СО РОКЕТИ ГОЛЕМИОТ тренер РОББИ ВИЛИЈАМС ОД ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1765.501" dur="2.031"> СО СОГЛАСУВА TOЕ СО РОКЕТИТЕ ГЛАВНИОТ тренер РОББИ ВИЛИЈАМА ТОА СЕ СИТЕ СИТЕ НА КАМПУСНИ АКТИВНОСТИ Додека не </text>
<text sub="clublinks" start="1767.534" dur="1.198"> РОБИ ВИЛИЈАМСЕ ТОА СЕ СИТЕ СИТЕ НА КАМПУСНИТЕ АКТИВНОСТИ ДО 13 Јули, Додека продолжува </text>
<text sub="clublinks" start="1768.734" dur="1.031"> СИТЕ ЗА КАМПУСНИ АКТИВНОСТИ ДО 13 Јули, Додека Продолжува со мониторинг на СОСТОЈБАТА И </text>
<text sub="clublinks" start="1769.767" dur="1.798"> 13 ЈУЛИ, Додека продолжува со мониторинг на состојбата и согласно северниот исток </text>
<text sub="clublinks" start="1771.567" dur="1.032"> МОНИТОР СОСТОЈБА И СЕ СОГЛАСУВА СО СПОКЕСМАН ЗА РЕГИСТРИРА SCHOOLЕ НА СЕРВИСКИОТ УЧИЛИШТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1772.601" dur="1.231"> СПОРЕД НА СЕКТОРСКИОТ СПОКЕСМАНСКИ СПОКЕСМАНСКИ РАЗВОЈ НА СЕРВИСКИОТ УЧИЛИШТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1773.834" dur="0.598"> УЧИЛИШНИОТ СПОКЕСМАН НА УЧИЛИШНИОТ СПОКЕСМАН АВЕРТИЧКИ КАНЦЕЛОР ВЕСНИКОТ СУДПЕНЗИИ LЕ Е САМО </text>
<text sub="clublinks" start="1774.434" dur="0.531"> ПОДНЕСУВАЕ НА СУДПЕНЗИОТ НА АВБРЕИСКИТЕ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ILLЕ LЕ ПОДНЕСУВА НА САМО ОВАА НЕДЕЛА </text>
<text sub="clublinks" start="1774.967" dur="1.898"> ПОДНЕСУВАЕ НА СУДПЕНЗИОТ ATЕ СЕ НАЈДОБРА ОВАА НЕДЕЛАТА НЕГОВОРУВАМЕ НА ПОСЛЕДНАТА НО ONА НА НЕГОВОРНО ПОВЕЕ ТУРБО </text>
<text sub="clublinks" start="1776.867" dur="0.798"> ОВАА НЕДЕЛА ИЗВЕСТУВАМЕ НА ПОСЛЕДНО НОА НА ВЕНИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНСКИ ТВБОВИ ВО ИВИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1777.667" dur="0.998"> НОВА НА НЕГОВОРНИОТ ПОДГОТВУВАТЕ НА ТУРБО авионите во северозападниот дел. САМО ОДГОВОРУВАМЕ САМО МОИ </text>
<text sub="clublinks" start="1778.667" dur="0.565"> АВТОМОБИ ВО НИВЕТОТ. САМО ОДГОВОРУВАМЕ МОИТЕ МОЕ ДА ПОЧНУВААТ ДЕНЕС И СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1779.234" dur="0.665"> САМО ОДГОВОРУВАМЕ САМО МОИ ДА ПОЧНУВА ДЕНЕС И СЕГА НАЈГОЛЕМО РАСПОЛАТНИОТ УЧИЛИШТЕ РАСПОЛАТ ВО САН </text>
<text sub="clublinks" start="1779.901" dur="3.231"> ПОЧЕТУВА ДЕНЕС И СЕГА НАЈГОЛЕМИОТ НАЈДОБРИОТ УЧИЛИШНИОТ УЧИЛИШТЕ ВО САН АНТОНИО, СЕКОЈНА СЕКРИДА СЕ РЕДИРА </text>
<text sub="clublinks" start="1783.134" dur="2.965"> НАЈДОБРИОТ УЧИЛИШТЕ ДИСТРИКТ ВО САН АНТОНИО, СЕГА СЕ СЕКОГАШ СЕВЕРНА страна </text>
<text sub="clublinks" start="1786.533" dur="5.899"> >> НЕ ДЕФИНИТЕЛНО САКАМЕ ДА БИДЕМЕ НА КАМПИТИТЕ ДЕЦА LЕ СЕ САКАМ ДА СЕ СМЕАМ КАКО ПОГЛАВИТЕ СЕ БЕЗБЕДНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1792.434" dur="0.898"> ДЕЦАТИТЕ НА КАМПИТЕ ДА СЕ САМО ДА СЕ СМЕАМЕ КАКО ПОГЛАВИТЕ СЕ БЕЗБЕДНО ЗА ДА ЗНАЕТЕ СИТЕ НОРТЕТА </text>
<text sub="clublinks" start="1793.334" dur="1.098"> КОГА ГОРДОВИТЕ СЕ БЕЗБЕДНО ЗА ЗНАЕЕ СИТЕ НОРДЕЛЕШКИ РАБОТИ ВО КАМПИ ВО И ТУКА </text>
<text sub="clublinks" start="1794.434" dur="1.831"> ГИ ЗНАЕТЕ СИТЕ НОРТЕСТИ РАЗВОЈНИ ВО КАМПИ ВО И ТОА ДА СЕ ПРАВИ ДОБРА РАБОТА СО ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1796.267" dur="0.832"> ВО КАМПИ ВО И ТУКА РАБОТИ ДОБРА РАБОТА СО ТОА ОД ОБЕЕ WITHЕ ВО ЕУ </text>
<text sub="clublinks" start="1797.101" dur="1.098"> ПРАШАЕ НА ДОБРА РАБОТА СО ТОА ОД ОСНОВА EUЕ ВО ЕУ LLЕ ПРОТОКОЛИ ВО чајот ПРО КВО </text>
<text sub="clublinks" start="1798.201" dur="0.598"> Останувајќи во ЕУ LLЕ ПРОТОКОЛИ ВО чајот СЕ ДА СЕ ПРО КОЗОТ ВО НЕДЕЛЕШНИТЕ ПАРТИКЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="1798.801" dur="1.098"> ПРОТОКОЛИ ВО чајот ПРО КВО ВО НЕДЕЛЕШКИТЕ ПАРТИКИ СЕ БРОЈ ЕДНА ПРИОРИТЕТ Е БЕЗБЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="1799.901" dur="0.531"> ВО НЕДВИНИТЕ ПАРТИКИ СЕ БРОЈ ЕДНА ПРИОРИТЕТЕ Е БЕЗБЕДНО И ДА ЗНАЕШ КОГА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1800.434" dur="0.565"> БРОЈ ЕДНА ПРИОРИТЕТЕ Е БЕЗБЕДНОСТ И ДА ЗНАЕШ КОГА СЕ БРИТАНИЈА СО НЕГОВО СЕРВИСНА страна </text>
<text sub="clublinks" start="1801.001" dur="1.864"> И ДА ЗНАЕТЕ КОГА БЕДЕ БРИТАНИЈА СО НЕГОВО СЕРВИНА страна со градот што и да остане </text>
<text sub="clublinks" start="1802.867" dur="1.098"> БРИТАНИЈА СО НЕГОВИОТ СЕРВИСКИ СОГЛАС СО ГРАДОТ КОГО ДА СЕ ОСТАНЕТЕ СО НАС АСЕЛ, СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1803.967" dur="0.532"> СО ГРАДОТ КОГО ДА ОД ОСТАНЕТЕ СО АСЕЛ НА САД, СЕКОГАШНО ДА ГО РАБОТИ ДА ГО ПРАВИМЕ ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="1804.501" dur="0.598"> СО САД ПОДВИДАТЕТЕ, СЕКОГАШЕТЕ ДА ГО РАБОТЕТЕ ДА ГО ПРАВИТЕТЕ ПРАВНИТЕ ИЗБОРИ И ДА ЗНАЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1805.101" dur="1.098"> ПОБЕДУВАТЕ ДА ГО ПРАВИТЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ИЗБОРИ И ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ЗАБЕЛЕТЕТЕ СЕКОЈ БЕЗБЕДНО БЕЗБЕДНО КАКО МОНО. </text>
<text sub="clublinks" start="1806.201" dur="0.631"> ИЗБОРИ И И ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ БЕЗБЕДЕТЕ СЕБЕ БЕЗБЕДНО КАКО МО ASНО. САМО ДА СЕ СЕ ПОВЕЕТЕ ОВОЈ БЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1806.834" dur="2.365"> СЕКОГАШНА БЕЗБЕДНО КАКО МОНА. ПО ТОА ДА СЕ СЕ ДОБИВТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВО ДЕЛОВНА ОДЛУКА </text>
<text sub="clublinks" start="1809.201" dur="0.231"> ДА СЕ Е ДА СЕ ИВЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРАВО ДЕЛОВНО ОД ОВОЈ ВРЕМЕ ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="1809.434" dur="0.565"> ПРАВНА ОДЛУКА ДА СЕ ЗНАЕТЕ, НО. KЕ ICKЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1810.001" dur="2.531"> ЗНАЕТЕ, НО. ICKЕ ICKЕ БИДЕТЕ НА 13-ти ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ САМО </text>
<text sub="clublinks" start="1812.534" dur="0.431"> ЗНАЕ, НО. KЕ ICKЕ БИДЕТЕ НА 13-ти СЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ГОЛЕМАМЕ ГОЛЕМА КАМП. </text>
<text sub="clublinks" start="1812.967" dur="0.632"> 13-ти СЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ГОЛЕМАМЕ ГОЛЕМА КАМП. Мислам дека нема да успееме </text>
<text sub="clublinks" start="1813.601" dur="2.598"> ГОЛЕМА КАМП ОД ОДГОВОР. Мислам дека ќе добиеме ДОБРА МОЕ ДА ОДМЕ ДА ГО БАРАМЕ И КАКО ДОБРО СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1816.201" dur="0.798"> Мислам дека ќе добиеме ДОБРА МОЕ ДА ОДМЕ ДА ГО БАРАМЕ И КАКО ДОБРО СЕКОЈ ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1817.001" dur="0.231"> ДА ЈА БИДЕ И КАКО ДОБРО СЕКОЈ ДЕЛО НА 3-ти ДЕН. </text>
<text sub="clublinks" start="1817.234" dur="0.631"> ДРУГИ НА 3-ти ДЕН. >> СИТЕ ПРАВО КАКО МНОГУ 20 ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1817.867" dur="2.365"> 3РД ДЕН. >> СИТЕ ПРАВО КАКО МНОГУ 20 СОГЛАВНИ УЧИЛИШТА СЕ ПОДНЕСУВА СО ДЕНЕС </text>
<text sub="clublinks" start="1821.4" dur="4.199"> ВЕРИСЕД ВКЛУЧУВА БАРДЕИС БРАНДОН КЛАРК, ДОМИ, ЈА МАРШАЛ ГАРТАНТИ ПРАШАЕ СО ЕВЕН </text>
<text sub="clublinks" start="1825.601" dur="1.198"> БРАНДОН КЛАРК, ДОМ, Ј. МАРШАЛ ГАРНАНТИ ПРАШАЕ ЕВЕН ОКОННОР ВО НОРТЕАСТ </text>
<text sub="clublinks" start="1826.801" dur="0.531"> МАРШАЛ ГАРАНЦИ ПРАШАВА ЕВЕН ОКОННОР ВО 7-ти Средни училишта во северозапад, Вклучувајќи </text>
<text sub="clublinks" start="1827.334" dur="0.498"> О'КОННОР ВО Нортхест 7 средни училишта, Вклучувајќи РАГАН JOонсон ЦРКИ </text>
<text sub="clublinks" start="1827.834" dur="2.498"> 7 СОУ УСЛУГИ, ВКЛУЧУВАЕ НА РЕАГАН JOонсон УСТАВНИЦА РУСЕВЕЛТ МАДИЗОН ГАРДНЕР И </text>
<text sub="clublinks" start="1830.334" dur="1.131"> РЕАГАН Hонсон, црквата РУСЕВЕЛТ МАДИСОН ГАРДНЕР И ЛИ И JOонсон </text>
<text sub="clublinks" start="1831.467" dur="1.965"> РУСЕВЕЛТ МАДИСОН ГАРДНЕР И ЛИ И JOонсон 3 средни училишта. ВКЛУЧУВА </text>
<text sub="clublinks" start="1833.434" dur="1.031"> ЛИ И JOонсон 3 средни училишта. ОВИЕ ВКЛУЧУВА НА СУДОТ ВАГОН-РОКЕТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1834.467" dur="0.565"> 3 средни училишта. ОВИЕ ВКЛУЧУВА НА СУДОТ РОКЕТИТЕ ВАГОН ВЕТЕРАНИ Меморијален Харландле </text>
<text sub="clublinks" start="1835.034" dur="2.265"> НА СУДОТ РОКЕТИТЕ ВАГОНСКИ ВЕТЕРАНИ Меморијалниот Харландле е ПОСТОЕ ЗА УЧИЛИШНА СОСТОЈБА </text>
<text sub="clublinks" start="1837.301" dur="1.898"> ПОСЕБНИОТ СОСТОЈБА НА ВЕТЕРАНСКИОТ ХАРЛАНДАЛ Е ДА СЕ РАБОТЕЛЕ НА УЧИЛИШНИОТ КАМПИ НА ЈУНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1839.201" dur="1.031"> ISD САМО ЗА УЧИЛИШНИОТ РАСПРЕДНИК Е СПАТА ЛЕТНИ КАМПИ НА 17 ЈУНИ СЛЕДНО ОД ОБРАЗОВАНИЕ ISD ON </text>
<text sub="clublinks" start="1840.234" dur="0.531"> Е СПАТА ЛЕТНИ КАМПИ НА 17 ЈУНИ СЛЕДНИ ОД ЕДГОВЕРД ИСТО СЕ НА ЈУНИОТ 22-ри ДЕЛИТЕ ПОСЕБНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1840.767" dur="2.665"> 17 СЛЕДНИ ОД ЕДГОВУД ИСТО НА ЈУНИ 22-ри ДЕЛИ ПОВЕЕ ПРИРАЧНИК Уште 4 I УЧИЛИШТА, ВКЛУЧУВА </text>
<text sub="clublinks" start="1843.434" dur="0.498"> ЈУНИОТ 22-ри ДЕЛИ ОВИЕ ПРИ РАБОТИ ДА УЧИЛИШТЕ 4 И УЧИЛИШТА, ВКЛУЧУВА НА ХАРЛАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1843.934" dur="2.831"> ДРУГИ 4 УЧИЛИШНИ УСЛУГИ, ВКЛУЧУВАAЕ НА HARLANDALE MCCOLLUM BLOCKS MEMORIAL и </text>
<text sub="clublinks" start="1846.767" dur="0.532"> HARLANDALE MCCOLLUM BLOCKS MEMORIAL и KENNEDY и СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1847.301" dur="0.664"> МКЦОЛЛУМСКИ БЛОКИ МЕМОРИРАЛНИ И КЕНЕДИИ И СЕГА ПОДОБРУВААТ ЈАЗИКОТ И МЕДИНА ДВЕТОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1847.967" dur="1.532"> КЕНЕДЕИ И СЕГА КОГА СЕ ЈУГИ ЈАСОД И МЕДИНА ДВЕ VALЕ ДА Е ДА СЕ БЕГАШ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="1849.501" dur="0.598"> ИСТО СЕ ЈА ПОСТОИ ЈАВИНАТА И МЕДИНА ВАЛИЛИ, ДЕЕ И ОДГОВОРНИ СИТЕ ЛЕТНИ КАМПИ </text>
<text sub="clublinks" start="1850.101" dur="2.598"> ДАЛИ ДЕЕ ДЕЕ ДЕН И СЕ ОДГОВОРИТЕ СИТЕ ЛЕТНИ КАМПИ, ДАКО ДОБРУВААТ 3 ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1852.701" dur="2.998"> ОДГОВОРНИ СИТЕ ЛЕТНИ КАМПИ КАКО ДОБРИ ПОВЕЕ 3 УСЛОВИ. </text>
<text sub="clublinks" start="1856.533" dur="3.966"> И ПРАВНА ПОДГОТОВКА ПОДГОТВУВА FORЕ ЗА USL CHAMPIONSHIP SEASON RESTART A </text>
<text sub="clublinks" start="1860.501" dur="1.431"> ПОДГОТВУВА FORЕ ЗА USL CHAMPIONSHIP SEASON RESTART LITTLE OVER 2 WEEKS </text>
<text sub="clublinks" start="1861.934" dur="0.898"> ШАМПИОНСКИ СЕЗОН РЕСТАРТ МАСЛО ПОВЕ WEЕ ОД 2 НЕДЕЛИ ОД СЕГА УСЛ САМО СВЕТЕ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="1862.834" dur="0.565"> ЛИТЕЛ ОД 2 ВЕДЕЛИ ОД СЕГА УСЛ СЕ СЕКОГАШ ОВДЕ ГОДИНА СЕЗОНА. ВКУПНО од 16 </text>
<text sub="clublinks" start="1863.401" dur="2.464"> ОД СЕГАСОТ УСЛ ЈАС ШОРТЕН ОВАА ГОДИНА СЕЗОНА. ВКУПНО од 16 игри, што значи ЕСА КАКО ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="1865.867" dur="1.098"> ГОДИНА СЕЗОН. ВКУПНО НА 16 ИГРИ, КОИ СЕ СЕ ЕСА КАКО ИМА 15 ЛАНД </text>
<text sub="clublinks" start="1866.967" dur="1.932"> ИГРИ, КОИ СЕ СЕ ЕСА КАКО ШТО СЕ ПОСТАВУ 15 15 ЛИЦЕ НА ПРИСТАПОТ ПО СЕГАТА СЕЗОНА </text>
<text sub="clublinks" start="1868.901" dur="1.831"> ЈА 15 лево на програмата, после нивната сезона ОТВОРЕНА ПОБЕДА ПРЕГЛЕД </text>
<text sub="clublinks" start="1870.734" dur="0.965"> ПРИРАЧНИКОТ ПО بعد СЕЗОНОТ ОТВОРЕНА ПОБЕДА ПО ВИСТИНСКИОТ МОНАРЦИ НАСТАП ВО МАРТ WЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1871.701" dur="1.531"> ОТВОРА VЕ НА ПОБЕДАТА ПОД РЕАЛНИТЕ МОНАРЦИ НАСТАП ВО МАРТ PLЕ СЕ ИГРИТЕ ВО СВЕТСКИ КУП-СТИЛ </text>
<text sub="clublinks" start="1873.234" dur="0.565"> МОНАРЦИТЕ ОД МАРТ Е СЕ ИГРААТ ВО СВЕТСКИ ФОРМАТ ЗА СВЕТСКИ СТИЛ </text>
<text sub="clublinks" start="1873.801" dur="0.531"> Играјте во светски формулар за глупости, ставајќи ги Сан Антонијците географски ривали како што </text>
<text sub="clublinks" start="1874.334" dur="2.331"> ФОРМАТ ВААЕ САН АНТОНИНИТЕ ГЕОГРАФСКИТЕ РИБАЛИ САМО КАКО АВСТИН РИО Гранд Вели, </text>
<text sub="clublinks" start="1876.667" dur="0.932"> ГЕОГРАФСКИТЕ РИБАЛИ ПОВЕЕ КАКО АВСТИН РИО Гранд Валеј, ГРАДОТ ОКЛАОМА </text>
<text sub="clublinks" start="1877.601" dur="0.698"> АВСТИН РИО ГРАНДЕ ВАЛИ, ОКЛАОМА ГРАД И ТУЛСА КРАТКО ТУРНАРУД </text>
<text sub="clublinks" start="1878.301" dur="0.631"> ГРАДОТ НА ОКЛАХОМА И ТУЛСА КРАТКОТО ПРАШАЕ BEЕ СЕ ТОП НА ТИМОТ Е САМО </text>
<text sub="clublinks" start="1878.934" dur="2.398"> И ТУЛСА КРАТКО ТУРНАРУД BEЕ СЕ ТОП НА ТИМОТ Е САМО ПОГЛАСНО ДА СЕ УШТЕ УШТЕ ШАНСИ </text>
<text sub="clublinks" start="1881.334" dur="3.131"> BEЕ БИДЕ ПОВЕЕ НА ТИМОТ Е ДА СЕ ПОГЛАСНО ДА СЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ШАНСИ ДА СЕ ИГРА ОВАА ГОДИНА. </text>
<text sub="clublinks" start="1884.467" dur="2.032"> ТРИЛИЛНО ДА ДА ИМА СЕКОЈ ШАНСА ДА ПОГЛАС ОВАА ГОДИНА. >> WЕ ПОБРЗИВНА ЗБОРУВАМЕ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="1886.501" dur="0.631"> ДА ГО ИГРА ОВАА ГОДИНА. >> WЕ RЕ ГО ПРАВИЛИ ПРИСТАП ЗА СЕКОЈ ДЕКО И ДОГОВОРИ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1887.134" dur="0.598"> >> WЕ RЕ ГО РАБОТИ ПРИСТАП ДА СЕКОЈ ДЕКО И СЕ ИСПИТУВА ДА СЕ ДА ГО ОБВРСУВАМЕ СУДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1887.734" dur="1.865"> СЕКОЈ ТОА И ДОГОВОРИ ДА СЕ ДА ГО ОБВРДИТЕ СОВЕТНИТЕ, ДОБИВТЕТЕ СИТЕ ДОМИ И ДА ЗНАЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1889.601" dur="3.198"> ДОБИВЕТЕ ГО СВЕТЕ ДА ГО ИСПОВИТЕТЕ САМИТЕ ДОМИ И ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИРАТЕ ДА СИТЕ ИВЕТЕ. Да, </text>
<text sub="clublinks" start="1892.801" dur="0.731"> ОДНИВИТЕ ДОМИ И ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИРАТЕ СИ СИТЕ LУБОВ. Да, тоа е </text>
<text sub="clublinks" start="1893.534" dur="0.365"> ПОВЕЕ ДА СИТЕ ИВЕТЕ. Да, навистина е возбудливо. </text>
<text sub="clublinks" start="1893.901" dur="0.564"> РЕАЛНО ИСКУСТВО. >> И тоа е тука и сега </text>
<text sub="clublinks" start="1894.467" dur="2.998"> ВИСТИНСКО ВЕCБИ. >> И тоа е овде и сега, тоа е навистина затворено, навистина сме </text>
<text sub="clublinks" start="1897.467" dur="0.832"> >> И ТОА Е ТУКА СЕГА И ИМАШТВО РАЗГОВОРИТЕ СЕ РЕАНИЕ ЕВРОПСКИ ФОКУС </text>
<text sub="clublinks" start="1898.301" dur="3.231"> РЕАНИЛИТЕ ДВЕЕ, РЕАЛНИ ЕВРОПСКИ ФОКУС ВО СЕКОЈ ДЕТАЛ НА САД </text>
<text sub="clublinks" start="1901.534" dur="1.998"> ЕВРОПСКИОТ ФОКУС ВО СЕКОЈ ДЕТАЛНИК НА УСВОВИТЕ НА САД ПОТРЕБНО ДА БИДЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1903.534" dur="1.298"> ВО СЕКОЈ ДЕТАЛНИК НА УСВОВОТ НА САД ПОТРЕБНО ДА БИДЕТЕ МНОГУ ПРАВНО ПОВЕЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1904.834" dur="0.598"> ПОВЕЕТЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ДОБИТЕ МНОГО ПРАВНО крило. >> ПОДНЕСУВАЈТЕ ДОГОВОРНА НЕГОВЕНА ИНВЕЗИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="1905.434" dur="0.598"> Право крило. >> ПОДНЕСУВАЈТЕ ЕВЕ ДОГОВОРНО НЕГОВО ПОВЕЕ НА ВНАТРЕШНАТА МНОГУ ОД ВОЈНА РЕАЛИНА </text>
<text sub="clublinks" start="1906.034" dur="2.431"> >> ПОДНЕСУВАЈТЕ ДОГОВОР НЕГОВО НЕГОВО ПОВТОРНО ПОВЕЕ НА ВОЈНАТА РЕАНИЛНИ СЛУЧИИ ДА СЕ РАБОТИ ДА ГО ПРОДАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1908.467" dur="0.265"> МНОГУ МНОГУ ВОЈНА ВОЈНА РЕАЛИСНО СПОРЕД ДА СЕ РАБОТИ ДА ГО ПРОДОЛУВАМ ДА СЕ ДРАВА </text>
<text sub="clublinks" start="1908.734" dur="2.965"> СЛУБОТИ ДА СЕ РАБОТИ ДА ГО ПРОДАУВАМ ДА СЕ ОСТАВАМЕ ОД КАКО САМА. И така мораме да бидеме </text>
<text sub="clublinks" start="1911.701" dur="3.164"> ОДГОВОРИ ШТО СЕ СЕ СМЕ. И, така, мораме да бидеме договорени со вас. </text>
<text sub="clublinks" start="1914.867" dur="0.598"> НИЕ САКАМЕ. И, така, мораме да бидеме договорени со вас. >> ВЕЛИКИ ДА СЕ САМО ДА СЕ ФАКТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1915.467" dur="0.532"> ДОГОВОРИТЕ СО ТЕА ОВДЕ. >> ВЕЛИЧНО ДА СЕ ЈА ДА САКОТ ФАК ОД ДОГОВОР. ОВОЈ УЧИЛИШТА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1916.001" dur="194.264"> >> ВЕЛИЧНО ДА СЕ ЈА ДА САКОТ ФАК ОД ДОГОВОР. ОВАА УЧИЛИШТА СЕ ЗАВРШУВААТ СИТЕ КАМПИ СО </text>
<text sub="clublinks" start="2110.267" dur="0.832"> Ажурирајте ОВАА УЧИЛИШТА СЕ ЗАВРШУВААТ САМИТЕ КАМПИ СО ДОДЕЛНИЦИ >> Добро ДЕНЕС Е ПРВИОТ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="2111.101" dur="2.231"> ЗАВРШУВАЕ СИТЕ КАМПИ СО >> ДОДЕЛЕН ДЕНЕС Е ПРВИОТ ДЕН на рано гласање и работи </text>
<text sub="clublinks" start="2113.334" dur="1.031"> >> ДОБРИ ДЕНЕС Е ПРВИОТ ДЕН на рано гласање и работи што се сочинети со малку бит </text>
<text sub="clublinks" start="2114.367" dur="0.598"> НА РАБОТНО ГЛАСАЕ И НЕГОВИТЕ ОБВРСКО ПОВЕЕ СО ЛИТЕЛОТ ГОЛЕМИ РАЗЛИЧНО ОД ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2114.967" dur="0.665"> ОБВРСКО ПОДОБРУВАЕ НА ЛИТЛОТ БИТ РАЗЛИЧНО ОД ПОВЕЕ ГО ГОДИШЕ ГОДИНИТЕ ПАС И ОВДЕ ДА СЕ РАБОТИ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="2115.634" dur="0.631"> РАЗЛИЧНО ОД ТИЕ СЕ ДА ГОДИТЕ ГО ГОДИНИТЕ ПАТ И ОВДЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА НАС ЛЕСНИК ПОВЕЕ ПОВЕЕ ЗА ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2116.267" dur="2.465"> ГОДИНИ ПАТ И ОВДЕ ДА ГО ПРИГОДУВАТЕТЕ НА НАСТАВНИ ЛИЦА ПОВЕЕ ЗА ОВОЈ ДАЛИ ДЕЛ НА НАШИОТ КАКАТ П И Е Е </text>
<text sub="clublinks" start="2118.734" dur="0.698"> САД САМО ПОВЕЕ ПОВЕЕ ЗА ОД КАКО ДЕЛ ДЕЛ НА НАШИОТ КСАТ П И Е JАКИ КАЛАНАН </text>
<text sub="clublinks" start="2119.434" dur="0.465"> КАКО ДЕЛ НА НАШИОТ КАСАТ ПА И Е JАККЕ КАЛАНАН, Е БЕСПАРСКИТЕ ПРИСТАП </text>
<text sub="clublinks" start="2119.901" dur="1.864"> ACKАККЕ КАЛАНАН Е СОВЕТНИОТ АДМИНИСТРАТОР ЗА ИЗБОРИ ЗА БЕКСАРСКИТЕ ИЗБОРИ, БЛАГОДАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2121.767" dur="2.798"> ИМА АДМИНИСТРАТОР ЗА ИЗБОРИ ЗА БЕКСАРСКИТЕ ИЗБОРИ, БЛАГОДАРУВАМЕ МНОГУ МНОГУ ЗА БЕЗБЕДУВА USЕ НА НАС </text>
<text sub="clublinks" start="2124.567" dur="1.032"> ИЗБОРИ АДМИНИСТРАТОР, БЛАГОДАРАМ ДА МНОГУ ЗА ВЕРНИЦА НА НАС JАККИ И САКАМ ДА СЕ ПОЧНАМ </text>
<text sub="clublinks" start="2125.601" dur="1.198"> ПОВТОРНО ЗА ВЕРНИЦА НА НАС ЈАККИ И САКАМ ДА СЕ ПРАШАМ ДА СЕ ПРАШУВАМЕ ДАЛИТЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2126.801" dur="1.231"> ЈАККИ И САКАМ ДА СЕ ПРИМАУВАМ ДА ГО ПРАШАМ ДАЛИТЕ ДЕЛИ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОСТАВУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2128.034" dur="0.565"> ПРАШАЕ ДА СЕ СЛУЧУВАТЕ ДЕЦИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ОГЛАСУВАМЕ ПРВИОТ ДЕН на рано гласање Јас </text>
<text sub="clublinks" start="2128.601" dur="1.631"> ДЕНЕС КАКО ГО ПРИМЕНАТ ПРВИОТ ДЕН на предвремено гласање, ЗНАЕМЕ ДА СЕ РАБОТИМЕ НЕКОИ ПОВИК </text>
<text sub="clublinks" start="2130.234" dur="0.565"> ПРВИОТ ДЕН НА РАБОТНИОТ РАБОТЕ СЕ ЗНАЕМЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ НЕКОИ ПОВИКИТЕ ОВДЕ ОД ОД КАСАТ ЗА ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2130.801" dur="0.531"> ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИВМЕ НЕКОИ ПОВИКУВАМЕ ОВДЕ ВО КАСАТ ЗА ОВОЈ РЕГИСКИ МНОГУ. КАКО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2131.334" dur="0.531"> ОВДЕ ВО КАСАТ ЗА НЕГОВИТЕ РАНОВНО ПОВЕЕ. КАКО ДЕЦАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ТАКА. </text>
<text sub="clublinks" start="2131.867" dur="1.498"> РАНУВАМЕ МНОГУ. КАКО ДЕЦАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ТАКА. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2135.233" dur="5.799"> >> На ОВОЈ ПОДГОТВЕТЕ ТЕКОВИ СВЕТЕ МНОГУ МНОГУ МНОГУ. ПРВИОТ ДЕН НА </text>
<text sub="clublinks" start="2141.034" dur="0.565"> ВЕРУВАЕ МНОГУ МНОГУ благо. ПРВИОТ ден на рано гласање. И ИЗБОР </text>
<text sub="clublinks" start="2141.601" dur="1.431"> ПРВИОТ ден на рано гласање. И СЛУБЕН ВЕСНИК И СЕЛЕКЦИСКО ПРАВО ДЕН, ИЛИ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2143.034" dur="0.731"> СЕРВИОТ глас. И ОБВРСКИТЕ ЗА ИЗБОРНИ ОД СЕКОЈ ДЕН ИЛИ ДА СЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА ВО РЕД НА ДРУГИТЕ ДО </text>
<text sub="clublinks" start="2143.767" dur="1.998"> ОФИЦИЈАЛНИТЕ ПРАВЕТЕ ДЕН ИЛИ ДА СЕ ДОБИТЕ ВО РЕД НА ДРУГИТЕ ДА СЕ СЛУЧАТ. НО ОВОЈ ВРЕМЕ НЕ СЕ ГРЕВМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2145.767" dur="3.198"> ДОБИТЕ ВО РЕД НА ДРУГИТЕ ДА СЕ РАС. НО ОВОЈ ВРЕМЕ ГИ БЕГАРИМЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО ДОГОВОРИТЕ СО НЕГО </text>
<text sub="clublinks" start="2150.833" dur="5.699"> COVID-19. ПОВЕЕ ДА ГО ПОДДРУВАМЕ НЕКОИ ПРЕДУПЦИИ ЗА нив и ЗА ГЛАВНИТЕ ОД ОВИЕ СЕ РЕАЛНИ </text>
<text sub="clublinks" start="2156.534" dur="0.598"> ПРЕДУПРЕДУВА FORА ЗА ИМА И ЗА ГЛАСОВИТЕ, кои СЕ РАБОТНО САМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2157.134" dur="2.365"> ГЛАВНИТЕ ДЕЛИ СИТЕ РАБОТНО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРОУДУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2159.501" dur="3.031"> Мило ми е што тие доаѓаат преку и јас сум многу продукт од нив денес, кои тие се сета работа. </text>
<text sub="clublinks" start="2162.534" dur="1.931"> И ЈАС ДА СЕ ПРОУДИРАМ ДА СЕ ТОА ДА СЕ СИТЕ РАБОТА. ГОДИНА И СЕКОЕ РАНГ </text>
<text sub="clublinks" start="2164.467" dur="0.332"> ТИЕ СЕ СИТЕ РАБОТА. ГОДИНА И СЕКОЈОТ РУНИРАЕ МНОГУ БЕЗБЕДНО. </text>
<text sub="clublinks" start="2164.801" dur="0.531"> ГОДИНА И СЕКОЈОТ РУНИРАЕ МНОГУ БЕЗБЕДНО. >> И JАКИ ПОДВИД НА ТАЛК </text>
<text sub="clublinks" start="2165.334" dur="2.465"> МНОГУ мало. >> И JАКЕИ ПОДВИД НА ТАЛКО ЗА ШТО СЕ ОЧЕКУВА ЛУЕТО ДА </text>
<text sub="clublinks" start="2167.801" dur="0.498"> >> И JАККИ ПОВЕЕ НА ТАЛКО ЗА ШТО СЕ ОЧЕКУВА ЛУЕТЕ АКО ДА НЕ ДА ГО ОДВЕД ДЕНЕС </text>
<text sub="clublinks" start="2168.301" dur="0.898"> ЗА ШТО СЕ ОЧЕКУВА ЛУЕТЕ, АКО НЕ ДА СЕ ОДИ ДЕНЕС ДА ГЛАСАТ И ДА ГО ОДГОВОРНО </text>
<text sub="clublinks" start="2169.201" dur="0.564"> НЕ ДА ОБЕДУВА ДЕНЕСНО ДА ГЛАСААТ И ГО ОВДЕ ГЛАС ДО СЛЕДНИТЕ ДЕЛИ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="2169.767" dur="1.165"> ДА ГЛАСА И ДА ГО ОБВРСУВАТЕ СЛЕДНИТЕ СЛЕДНИТЕ ДЕНА ДА ДА ПРАВИЕТЕ РАБОТНО ГЛАСАЕ ШТО МОЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2170.934" dur="0.598"> СЛЕДНИТЕ ДЕНА ДА ДА СЕ РАБОТЕТЕ НАДВОРЕШОТ ВА VНИЕ ШТО МОЕ ДА ОБЕЗБЕДУВААТ ПАКО ОД ОВИЕ БЕЗБЕДНОСТ </text>
<text sub="clublinks" start="2171.534" dur="0.498"> ОДГОВОРНО ГЛАСАЕ ШТО МОЕ ДА ОБЕЗБЕДУВААТ ПАКО ПОВЕЕ ОД ОВИЕ БЕЗБЕДНИЦИ БЕЗБЕДНИЦИ КОИ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="2172.034" dur="2.198"> ОЧЕКУВАЈТЕ СЕКОЈ ДАЛИ ОД ОВИЕ БЕЗБЕДНИЦИ БЕЗБЕДНИЦИ КОИ СЕГА ... </text>
<text sub="clublinks" start="2174.234" dur="3.098"> ПРЕДУПРЕДИИ кои се сега ... ВО МЕСТО. </text>
<text sub="clublinks" start="2177.334" dur="2.631"> ... НА МЕСТО. >> ДА, ДОБРО ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="2179.967" dur="1.032"> НА МЕСТО. >> ДА, Добро за службените лица за избор. НИЕ ИМАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2181.001" dur="2.531"> >> ДА, Добро за службените лица за избор. ПОСТОЕВЕМЕ ПОГОЛЕМ ПЛАСТИЧКО ПРОЕКУ </text>
<text sub="clublinks" start="2183.534" dur="0.565"> СЛУБЕН ВЕСНИК. НИЕ ОБЕЗБЕДИМЕ ПОГОЛЕМ ПЛАСТИЧКО ПРОЕКТ што ќе замине пред од </text>
<text sub="clublinks" start="2184.101" dur="2.664"> ОБЕЗБЕДУВА ПОГОЛЕМ ПЛАСТИЧКО ПРОЕКТ што ќе оди пред од табелата за квалификации. СО ТОА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2186.767" dur="2.532"> ТОА GЕ ОДИ ПРЕД ДОБИВНАТА ТАБЕЛА. ПО ТОА ДА СЕ КОНТАКТИРА </text>
<text sub="clublinks" start="2189.301" dur="0.631"> ТАБЕЛА ЗА КВАЛИФИРАЕ. ПО ТОА ДА СЕ КОНТАКТИВНО ГЛАСНО. OFFЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2189.934" dur="3.098"> BEЕ КОНТАКТИВНО Гласање. СЛУБЕН ВЕСНИК WЕ ИМА МАСКИ И ОД ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2193.034" dur="2.965"> Гласање. СЛУБЕН ВЕСНИЦИ VEЕ ИМАМА МАСКИ И ОДИМЕ НА ОВОЈ И ЛИЦЕ СВЕТИ </text>
<text sub="clublinks" start="2196.333" dur="7.566"> РАБОТНИЦА БЕЗБЕДНИЦИ БЕЛИ ЗА СЛЕДНО И ЗА ТАБЕЛИТЕ. И КАКО ВИДОВИ ВИДОВИ ДА БИДАТ </text>
<text sub="clublinks" start="2203.901" dur="2.931"> СЛЕДНО И ЗА ТАБЕЛИТЕ. И КАКО ВИДОВИ ВИДОВИ БИДЕТЕ ЛИЦА ОД ЛИЦА. САМО </text>
<text sub="clublinks" start="2206.834" dur="1.898"> И КАКО ВИДОВИ ВИДОВИ БИДЕТЕ ЛИЦА ОД ЛИЦА. ПО ГЛАСОТ. СЕГА WEЕ ГО УПОТРЕБУВАМЕ РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="2208.734" dur="0.598"> ПЕРСОНА СТАЦИЈА ОВА. ПО ГЛАСОТ. СЕГА USЕ ГО УПОТРЕБУВАМ РАБОТНИЧКОТО РАКОТ И ТОА ENЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2209.334" dur="0.365"> Гласачот. СЕГА USЕ ГО УПОТРЕБУВАМ РАБОТНИЧКОТО РАКОТ И ТОА ENЕ. Да, чекор од. </text>
<text sub="clublinks" start="2209.701" dur="2.298"> САНИТИЗАР И ТОА YЕ. Да, чекор од. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2212.001" dur="0.298"> Да, чекор од. ... ПОДГОТОВКА ЗА ХРАНА </text>
<text sub="clublinks" start="2212.301" dur="2.898"> ... ПОДГОТОВКА ЗА ХРАНА ... </text>
<text sub="clublinks" start="2215.201" dur="3.131"> ПОДГОТОВКА ЗА ХРАНА ... Пластични ракавици. ИЛИ КАНЦЕЛ. </text>
<text sub="clublinks" start="2218.334" dur="2.731"> ... Пластични ракавици. ИЛИ КАНЦЕЛ. СО ТОА МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2221.067" dur="2.132"> Пластични ракавици. ИЛИ КАНЦЕЛ. ПО ТОА МОЕ МО ДА ПРОЦЕСИ ПРЕКУ СЕ ПОТВРД </text>
<text sub="clublinks" start="2223.201" dur="0.598"> ПО ОВА МОANЕ МОАТ ПРОЦЕС ПРЕКУ СЕ ПРОТИВ КОНТАКТИВНО ГЛАСАЕ WEЕ OЕ ОДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2223.801" dur="0.464"> ПРОЦЕС НИКОГАШ КОН КОНТАКТЛЕСНО ГЛАСНОСТ WEЕ СЕ ОДИМЕ НА ТАБЕЛОТ ЗА КВАЛИФИРАЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2224.267" dur="2.232"> КОНТАКТИВНО ГЛАСАЕ GЕ ОДИМЕ НА ТАБЕЛОТ ЗА КВАЛИФИНИРАЕ. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2228.066" dur="3.066"> СЛУБЕНИЕ СЛУБЕН ВЕСНИК ПОТРЕБНИТЕ СЕ СТУДУВААТ ТОА ФОТО ... </text>
<text sub="clublinks" start="2231.134" dur="2.998"> ПОТРЕБА СТУДИЈАТА ТОА ФОТО ... Јас Д. </text>
<text sub="clublinks" start="2234.134" dur="3.065"> ... Јас Д. СТЕПФОРД И РАБОТИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2237.201" dur="1.198"> Јас Д. СТЕПФОРД И РАБОТИРАМЕ ДАМЕ СЕ МОЕ ДА Скенираме </text>
<text sub="clublinks" start="2238.401" dur="0.531"> СТЕПФОРД И РАБОТИВЕТЕ ОД КОГО МОЕМЕ ДА СКАНУВАМЕ СЕКОЈ ЛИЦЕНСКО ПРАВО ПРЕКУ </text>
<text sub="clublinks" start="2238.934" dur="0.565"> НА ТОА МОЕ ДА СКАНУВАМЕ СЕКОЈ ЛИЦЕНСКО ПРАВО ПРЕКУ ПЛАСТИЧНАТА ТОВА И СЕ СЕ СЛУЧАМ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2239.501" dur="0.631"> ЛИЦЕНСКО ПРАВО ПРЕКУ ПЛАТИЧНАТА ТОВА И СЕ СЛЕДЕ ДЕКА НЕМА ДА МОЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ НА СИТЕ ДРУГИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2240.134" dur="2.898"> Пластична торба и рече дека никој не мора да влијае на секоја друга. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2246.2" dur="4.132"> БИЛ СИМОН. ETЕ Е СЕ ДА СЕ СОБИРАТЕТЕ БАЛОТСКИОТ КАРТИ ДА СЕ СЛЕДНО. И СЕГА Е ТАКА </text>
<text sub="clublinks" start="2250.334" dur="0.398"> БАЛОТ КАРТА ДОБРИ ДО СЛЕДНО. И СЕГА ТОА Е ВО ПЛАСТИЧНИ ЦЕЛНИ ПОЗИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="2250.734" dur="2.198"> СЛЕДНИОТ. И СЕГА ТОА Е ВО ПЛАСТИЧНИ ЦЕЛНИ ПОЗИЦИ ... </text>
<text sub="clublinks" start="2252.934" dur="2.831"> ПЛАСТИЧНИ ЦЕЛНИ ПОЗИЦИ ... ТИЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2255.767" dur="3.032"> ... ТЕА. ГЛАСА USЕ КОРИСТЕЕ ОД ОВИЕ ПЛАСТИЧНО ОД ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2258.801" dur="0.464"> ОВДЕ. ГЛАСАINGЕ КОРИСТЕЕ ОД ОВИЕ ПЛАСТИЧНО ОД ИЛИ ДА ИМА ИМА ИМА ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="2259.267" dur="0.632"> ГЛАСА USЕ КОРИСТЕЕ ОД ОВИЕ ПЛАСТИЧКО ОДИ ИЛИ ДА ИМА ИЗБОРИТЕ ДА СЕ ДАМА ПЕНЦИЛ. БИЛЕ ДА СЕ РАЦЕР </text>
<text sub="clublinks" start="2259.901" dur="0.364"> ДАЛИ ИЗБОРИТЕ ДА ИМА ПЕНЦИЛ. БИЛЕ ДА СЕ РАКЕР И Е СТИЛУС. </text>
<text sub="clublinks" start="2260.267" dur="2.265"> МОЛИВ. БИЛЕ ДА СЕ РАКЕР И Е СТИЛУС. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2264.2" dur="1.732"> ПО СЕ ОТВОРИТЕ КАРТИЧОТ WЕ Е ИСТО И ДА ЈА ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2265.934" dur="0.131"> COMе излезе и ќе го земеме за да ... </text>
<text sub="clublinks" start="2266.067" dur="3.065"> ДА ... ТАБУЛАТОР, САКАМЕ НАСЕКУВАЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2271.766" dur="1.666"> РАБОТЕН САНИТИЗЕР ЈАНИС ОД ОСНОВНИОТ РАБОТЕН И НЕГОВИТЕ ЗА нив ДА ГО ВИДАТ РАБОТНИТЕ ВО. </text>
<text sub="clublinks" start="2273.434" dur="1.398"> РАБОТНИОТ РАБОТЕН И НИВНИК ЗА нив да ги стават ракавиците ВО. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2275" dur="5.765"> >> СЕГА ДЕНЕС Е ДЕН ДОГОВОРЕКОТ ОД ОРИГИНАЛИСКИ РАЗВОЈ ЗА МО MЕ. ПОСТОЕНА ДВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2280.767" dur="0.665"> Беше оригинално закажан за мај. ДА СЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ДА СЕ РАЗГОВОР КАКО ДА СЕ РАЗГОВОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2281.434" dur="0.531"> ЗА МОЕ. ДА СЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ДА СЕ РАЗГОВОР КАКО ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ И ОВА ОД ДЕЛЕЕ FЕ Влијаат </text>
<text sub="clublinks" start="2281.967" dur="2.032"> ДА СЕ РАБОТЕ КАКО ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ПОВЕ DЕ И ОВОЈ ДЕЛЕ AFЕ ВИДАТ ... </text>
<text sub="clublinks" start="2284.001" dur="1.131"> И ОВОЈ ДЕЛЕ AFЕ ВИДВИ ... ВИСОК НА ГЛАС. </text>
<text sub="clublinks" start="2285.134" dur="2.998"> ... ИЗБОР НА ГЛАСНИК. >> Добро, тоа е многу. </text>
<text sub="clublinks" start="2288.134" dur="0.131"> ИЗБОР НА ГЛАСНИК. >> Добро, тоа е многу. НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2288.267" dur="0.598"> >> Добро, тоа е многу. ДА СЕ ТОА ДА СЕ ДОБИВ КОГА ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="2288.867" dur="0.365"> ТОА Е ДА СЕ ДОБИВ КОГА МОЕ МОЕ ДА ПОВТОРНО. </text>
<text sub="clublinks" start="2289.234" dur="2.431"> АКО ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОГА МОЕ МОЕ ДА ПОВТОРНО. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2291.667" dur="1.932"> ПОВТОРНО МОЕ. ... МОЕ МОЕ ДА БИДЕТЕ А </text>
<text sub="clublinks" start="2293.601" dur="3.031"> ... МОЕТЕ ДА БИДЕТЕ ДА СЕ УДИНЕТЕ ГОЛЕМО ГОДИНА. ПОВЕЕ ГО ОДГОВОРНО </text>
<text sub="clublinks" start="2296.634" dur="2.398"> МОЕТЕ ДА БИДЕТЕ ДА СЕ УБАВИТЕ ГОЛЕМО ГОЛЕМО. ПОВЕЕ ОДГОВОРНО ДА СЕ ПРОДОЛНО ДВЕДНО ГЛАСНОСТ. ПОДНЕСЕ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="2299.034" dur="3.198"> МАЛКУ. ПОВЕЕ ОДГОВОРНО ДА СЕ ПРОДОЛНО ДВЕДНО ГЛАСНОСТ. ПОДНЕСЕ СЕГА Бројките се многу високи овде </text>
<text sub="clublinks" start="2302.234" dur="0.731"> КАКО РАБОТНО гласање. Бидејќи сега Бројниците се многу високи овде </text>
<text sub="clublinks" start="2302.967" dur="2.432"> Бројките се многу високи овде во БЕКСАРСКА СТРАНА И ПОТВРДАМ САМО САМО </text>
<text sub="clublinks" start="2305.401" dur="0.598"> ВО БЕКСАРСКА СТРАНА И ПОТВРДАМ САМО ДА СЕ ПРОИЗВОДИ НА ИЗБОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2306.001" dur="3.031"> БЕГАРСКА ПРИГОВОР И ПОТВРДАМ САМО ДА СЕ ПРОИЗВИРАМЕ ОД ОБЈЕКТИ ЗА ИЗБОРНИЦИ И СТЕ ПОСЕБНИ </text>
<text sub="clublinks" start="2309.034" dur="1.698"> ПАТ ПРОИЗВОД НА ИЗБОРНИТЕ СЛУБЕНИЦИ И ОВИЕ ПОСЕБНИ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2310.734" dur="1.031"> ОФИЦИЈАЛНИТЕ И ОВИЕ ЧЕКОРНИ ДА СЕ ДА БИДАМЕ ЗА ГЛАСОТ. </text>
<text sub="clublinks" start="2311.767" dur="0.498"> ДА БИДЕТЕ ТАА ОД ГЛАВНИЦИ. >> И JАКИ БЕЗ НАС </text>
<text sub="clublinks" start="2312.267" dur="0.598"> Гласачите. >> И JАКИЕ СО ПОВЕЕ НА КОВИД-19 ОВЕЕ НЕКОГАШ СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2312.867" dur="1.498"> >> И JАКИЕ СО ПОВЕЕ НА КОВИД-19 ОВИЕ се НЕКОГОДИНИ ДЕЛОВНИ ЛОКАЦИИ НА ЛИЦЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2314.367" dur="3.065"> ПОВЕЕ-19 ОВИЕ НЕКОГАШ ОДГОВОРНИ ЛИЦАЦИИ НА ЛИЦАТА НА ЛУЕТО КОРИСТИТЕ ДА СЕ КОРИСТИ </text>
<text sub="clublinks" start="2317.434" dur="0.798"> ЛОКАЦИИ ЗА ГЛАСАЕ НА ЛУЕТО КОРИСТЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВААТ ОДГОВОРНИОТ КУРТУС НА БЕСПАРСКИОТ ПРИСТАП </text>
<text sub="clublinks" start="2318.234" dur="1.931"> КОРИСТЕНА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ГО ОДГОВОРНИОТ КУРТУУЗ НА БЕКСАРСКИОТ СТРД. ТИЕ СЕГА ОД ПЛАТ </text>
<text sub="clublinks" start="2320.167" dur="0.565"> БЕСПАРСКИ КУРТУСОВ. ОВИЕ СЕГА ОД ПЛАА BЕТО ПОВЕЕ ОД ОВОЈ ИСПОЛНУВА ЗОШТО </text>
<text sub="clublinks" start="2320.734" dur="1.031"> ТОА СЕГА ОД ПЛААЕТО ПОВЕЕ ОД ОВОЈ ИСКЛУЧУВАЈ ЗОШТО ТОА ПОСЕБНИ МОЕ НЕ МОАТ ДА ГО УПОТРЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="2321.767" dur="0.532"> ПОДНЕСУВАЈТЕ НА ОВОЈ ИСКЛУЧУВАЈ ЗОШТО ТОА ПОСЕБНИ МОЕ НЕ МОЕ ДА СЕ КОРИСТИТЕ ЗА РАБОТНО ГЛАСАЕ ОВОЈ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2322.301" dur="1.764"> ОВИЕ ПОСЕБНИ МОЕ НЕ МОАТ ДА ГО УПОТРЕБУВАТЕ ЗА РАБОТНО гласање ОВАА ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2324.067" dur="3.032"> ОД ОВОЈ РАБОТЕЕ ОД ОВОЈ ВРЕМЕ >> Добро, Благодарам ТИМ. ДА, НИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2327.101" dur="0.398"> ОД НАС. >> Добро, Благодарам ТИМ. ДА НИЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2327.501" dur="1.031"> >> Добро, Благодарам ТИМ. ДА, НЕ ГО ГО губиме БЕКСАРСКОТО СТРАНА </text>
<text sub="clublinks" start="2328.534" dur="3.198"> НЕ ГО губиме центарот за правда на BEXAR каде што сме биле </text>
<text sub="clublinks" start="2331.734" dur="1.531"> НЕ ГО ГО губиме центарот за правда на БЕКСАР КАДЕ СЕ ДА СЕ БЕГАШ ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="2333.267" dur="0.532"> ЦЕНТАР ЗА ПРАВДА КОГА СЕ СМЕЕ ДА ГО ОД 20 ГОДИНИ години. НЕ Е КОРИСНИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2333.801" dur="0.531"> ЗА НАД 20 ГОДИНИ. НЕ Е КОРИСТЕМЕ ПРЕЦИНКТ ЕДНО ИЛИ ПРЕЦИНКТ 3 </text>
<text sub="clublinks" start="2334.334" dur="0.231"> 20 ГОДИНИ. НЕ ГО УПОТРЕБУВАМЕ ПРЕЦИНКТ ЕДЕН ИЛИ ПРЕЦИНКТ 3 ГОДИНИ ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2334.567" dur="2.198"> ПРЕЦИНИРАТЕ ЕДНО ИЛИ ПРЕЧИНИРАТЕ 3 ГОДИНИ ИЛИ ... </text>
<text sub="clublinks" start="2336.767" dur="1.232"> ГОДИНИ ИЛИ ... 3 ЗГРАДИ ГРАДИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2338.001" dur="1.464"> ... 3 земји во градежништвото. И ДР STАВНИОТ СУПРЕМЕН СУД. </text>
<text sub="clublinks" start="2339.467" dur="0.298"> 3 земји во градежништвото. И ДР STАВНИОТ СУПРЕМЕН СУД. КАКО ХРАНА. </text>
<text sub="clublinks" start="2339.767" dur="2.732"> И ДР STАВНИОТ СУПРЕМЕН СУД. КАКО ХРАНА. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2342.501" dur="3.131"> КАКО ХРАНА. ... ПРОКЛАМАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2345.634" dur="3.165"> ... ПРОЦЛАМА ИЛИ НАРАЧКА. ВРАА </text>
<text sub="clublinks" start="2348.801" dur="0.464"> НАБАВКА ИЛИ НАРАЧКА. ПОСТОЕ ЗА СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2349.267" dur="0.332"> ИЛИ НАРАЧКИ. НАСТАП ЗА СЕКОЈ ГРАДЕЕ НА КЕПТ. </text>
<text sub="clublinks" start="2349.601" dur="0.131"> ЗА СЕКОЈ ГРАДЕЕ НА КЕПТ. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2349.734" dur="2.598"> ГРАДЕЕ НА КЕПТ. ... КУUSАТА СЕКОЈ ДВД НА ТЕСИСКИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2352.334" dur="3.198"> ... КУUSАТА СЕКОЈ ДВД НА ТЕСИСКИ. Слушаме. </text>
<text sub="clublinks" start="2355.534" dur="2.431"> КУUSАТА СЕКОЈ ДВД НА ТЕСИСКИ. Слушаме. МОРА МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2357.967" dur="0.632"> Слушаме. МОЕ МОЕ ДА МОАТ ДА ИМА ТЕМПЕРАТУРА НА ПРОЕКТОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2358.601" dur="0.598"> МОРА МОЕ ДА МОАТ ТЕМПЕРАТУРА НА ПРОЕКТОТ НА ЛАКС СЕКОЈ ЛЕС </text>
<text sub="clublinks" start="2359.201" dur="0.264"> МОРА ДА ИМА ТЕМПЕРАТУРА ПРИЧИНИ НА ЛАКС СЕКОЈ ЛИЦА ВЛЕЗ НА ГРАДЕUЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2359.467" dur="2.432"> ЛАКС СЕКОЈ ПЕРСОН ВИ ВЕЕ НА ГРАДЕЕ. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2361.901" dur="1.798"> ЗГРАДА. ... НЕМОЖЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2363.701" dur="0.231"> ... НЕ МОЕМЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2363.934" dur="1.898"> НЕ МОЕМЕ ДА СЕ ... </text>
<text sub="clublinks" start="2365.834" dur="3.198"> Стави тоа ... ИМАТ ДЕМАНД НА ОДОР ЕР. </text>
<text sub="clublinks" start="2369.034" dur="1.331"> ... САМО ДОГОВОР НА ОДОР ЕР. НИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2370.367" dur="2.832"> ИМАТ ПОДНЕСУВА ONЕ НА ОДОР ЕР. САКАМЕ И СЕ ПРАВУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2373.201" dur="0.598"> САКАМЕ И СЕ ПРАВУВАМЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ НИВНИОТ РАБОТНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="2373.801" dur="0.564"> СЕ ОБЕДУВАМЕ И СЕ ПРОДУУВАМЕ ДА СЕ ГЛАСАТИТЕ ПРАВИЛНИЦИТЕ ГИ ОДГОВОРНИЦИТЕ И НАШИОТ ОБИД </text>
<text sub="clublinks" start="2374.367" dur="2.765"> ОВИЕ ГЛАСОВИТЕ ГИ ОДГОВОРНИЦИТЕ НАШИТЕ ИЗБОРНИ ОДВОРЕШНИЦИ И СЕ рекоа дека ќе носат маска во </text>
<text sub="clublinks" start="2377.134" dur="0.531"> ИЗБОРНИ ОБВРСКИ И СЕ РАБОТЕ ТИЕ ТОА WEЕ СЕ ЗАГРИТЕ МАСКО ВО ИЗБОРИТЕ. НО ПОВЕЕ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2377.667" dur="0.365"> ТОА WEЕ СЕ ЗАБИРАТЕ МАСКО ВО ИЗБОРИТЕ. НО ПОВЕЕ НЕ МОЕ ДА ГО ПРАВИМЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2378.034" dur="2.465"> ДО ПОЛИТИТЕ. НО ПОВЕЕ НЕ МОЕ ДА ГО ПРАВИМЕ. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2382.466" dur="1.633"> >> И навистина брза Jеки пред да можеме да кажеме што е на балонот и кој </text>
<text sub="clublinks" start="2384.101" dur="1.898"> ПРЕД НЕ ДАМАМЕ ДА МОЕТЕ ДА ЗНАЕШТЕ КОИ СЕ НА БОЛОТ И КОЈ ... </text>
<text sub="clublinks" start="2386.001" dur="2.031"> ШТО СЕ НА БОЛОТ И КОЈ ... >> МОЕ ДА ГЛАСАМ. </text>
<text sub="clublinks" start="2388.034" dur="3.098"> ... >> МОЕ ДА ГЛАСАМ. >> Добро, ПО ОВОЈОТ СЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="2391.134" dur="0.731"> >> МОANЕ ГЛАСОТ. >> ДОБРО ДОГОВОРЕ ОВА ОВА Е ПРОДОЛУВА НА </text>
<text sub="clublinks" start="2391.867" dur="0.132"> >> ДОБРО ДОГОВОРЕ ОВА ОВА Е ПРОДОЛУВА НА Б. </text>
<text sub="clublinks" start="2392.001" dur="0.564"> ПРОДОЛУВАЕ НА Б. >> ПРИМАРНА ИЗБОР ОД НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2392.567" dur="0.432"> Б. >> ПРИМАРНА ИЗБОР ОД ОВИЕ ГО ПРОДАВИМЕ ВО МАРТ, 3РД. </text>
<text sub="clublinks" start="2393.001" dur="2.298"> >> ПРИМАРНА ИЗБОР ОД ОВИЕ ГО ПОСТАВУВАМЕ НА МАРТ, 3РД. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2395.301" dur="2.131"> ПОЧЕТНА ВО МАРТ, 3РД. ... И ЗАКОН </text>
<text sub="clublinks" start="2397.434" dur="2.398"> ... И ЗАКОНОТ СЕ вели дека ДОДЕЛНИОТ ДИР НА </text>
<text sub="clublinks" start="2399.834" dur="2.898"> И ЗАКОНОТ СЕ вели дека ДОДЕЛНИОТ ДИР НА КАНДИДАТ МОЕ ДА ЈА ПОБЕДИ 50% И </text>
<text sub="clublinks" start="2402.734" dur="0.231"> ВЕЕ ДОГОВОРИТЕ ДОГОВОРНИОТ ДИР НА КАНДИДАТ МОЕ ДА ЈА ПОБЕДИ 50% И ... </text>
<text sub="clublinks" start="2402.967" dur="0.565"> КАНДИДАТ ДА СЕ ЈА ПОБЕДИ 50% И ... ЕДЕН ГЛАС. ПО ТОА МИСЛА </text>
<text sub="clublinks" start="2403.534" dur="2.665"> ... ЕДЕН ГЛАС. ПОТРЕБА ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ ОВИЕ МОНО ЛИКОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2406.201" dur="1.698"> ЕДЕН ГЛАС. ПОТРЕБА ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ ОГЛАСНО МНОГУ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ФУДБАЛОТ. </text>
<text sub="clublinks" start="2407.901" dur="1.998"> ТОА ОВИЕ МНОГУ ЛИКУВААТ ФУДБАЛ. АКО НЕМА ДА СЕ ОДВЕДАТ ВО А. </text>
<text sub="clublinks" start="2409.901" dur="3.031"> ФУДБАЛ. АКО НЕ МОЕ ДА СЕ ОБЕДУВА ВО РУНОВИРА НА 2 највисоки кандидати </text>
<text sub="clublinks" start="2412.934" dur="1.598"> АКО НЕ МОЕ ДА ОДБИРАТЕ НА РУНОФОТ НА 2 Највисоки КАНДИДАТИ ВО РУНОФ. </text>
<text sub="clublinks" start="2414.534" dur="3.065"> РУНОВИРАЈТЕ 2 ВИСОКИ КАНДИДАТИ ВО РУНОФ. ДЕЛИТЕ ПАРТИИ САМО БАЛОТ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="2417.601" dur="0.698"> ВО РУНОФ. ДЕЛИТЕ ПАРТИИ САМО БАЛОТ ЗА ОВАА РУНОФ </text>
<text sub="clublinks" start="2418.301" dur="3.031"> ДЕЛИТЕ ПАРТИИ САМО БАЛОТ ЗА ОВИЕ ПРВ РЕПУБЛИКАН И </text>
<text sub="clublinks" start="2421.334" dur="1.531"> ОВОЈ ПРВ РЕПУБЛИКА РУНОВФ И ДЕМОКРАТСКИОТ СОСТОЈБА </text>
<text sub="clublinks" start="2422.867" dur="0.632"> ПРВИОТ РЕПУБЛИКА и ДЕМОКРАТСКИОТ СОСТОЈБА НА ДЕМОКРАТСКИОТ САМО. ПОЧНУВА СО </text>
<text sub="clublinks" start="2423.501" dur="0.598"> ДЕМОКРАТСКО страна на мене, ДЕМОКРАТСКА страна. ПОЧНУВА СО РОНОФОТ ЗА СЕНАТИТЕ во САД </text>
<text sub="clublinks" start="2424.101" dur="0.198"> ДЕМОКРАТИЧНА САМО. ПОЧНУВА СО РОНОФОТ ЗА СЕНАТСКИОТ СЕДНИК во САД. </text>
<text sub="clublinks" start="2424.301" dur="2.364"> РУНОФОТ ЗА СЕНАТСКИОТ СЕДНИК НА САД. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2426.667" dur="1.398"> Седиште. ... ТОА БАЛОТИ. А </text>
<text sub="clublinks" start="2428.067" dur="2.532"> ... ТОА БАЛОТИ. А ... </text>
<text sub="clublinks" start="2430.601" dur="2.998"> ОВА БОЛОТИ. А ... ПАРТ НА ДРATEАВНИТЕ РЕПОВИЦИИ ЗА нив. </text>
<text sub="clublinks" start="2433.601" dur="0.631"> ... ДВЕЕ НА ДРATEАВНИТЕ РЕПОВИЦИИ ЗА нив. ЕДНА ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2434.234" dur="0.398"> ДВЕЕ НА ДР STАВНИТЕ РЕПИС НА нив. ЕДНА ИЛИ 2 ИМА МНОГУ СТРАНА </text>
<text sub="clublinks" start="2434.634" dur="2.298"> ЕДНА ИЛИ 2 ИМА МИСНИ ГРАДИ ДРАВНИ КОМИСИОНЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2436.934" dur="0.431"> 2 ПОГОЛЕМЕ ГО СВЕДИТЕ ПРАВИЛНИ КОМИСОЦИИ, КОИ САМО ДА БИДЕТЕ ПРАШАА НА ПАРТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2437.367" dur="2.732"> КОМИСИОНЕРИТЕ ГИ ДА СЕ СОВЕТУВА ПАРТИНИ НА ПАРТИ. ... </text>
<text sub="clublinks" start="2440.466" dur="4.766"> СРЕAPНО МНОГУ БЕЗ БЕЗБЕДНО КОГАШ ГЛАСНИТЕ ОД СИТЕ РАБОТНИ И </text>
<text sub="clublinks" start="2445.234" dur="3.231"> Гласачите ОД НЕГОВИОТ ПРОЦЕСИРА И ДАКО КОГА СЕ ОБВРСУВААТ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2448.467" dur="2.298"> ОД СИТЕ ПРОЦЕСИРА И КОГА ШТО СЕ ОДБОРИ ОВА МАШИНА. </text>
<text sub="clublinks" start="2450.767" dur="0.598"> ТОА КОГА СЕ ОБВРЗУВААТ ОВА МАШИНА. ЕДИНИЦАТА. ОВИЕ САМО ЕДНА ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2451.367" dur="0.132"> МАШИНА. ЕДИНИЦАТА. ОВИЕ САМО ЕДНА ИЛИ ... </text>
<text sub="clublinks" start="2451.501" dur="0.498"> ЕДИНИЦАТА. ОВИЕ САМО ЕДНА ИЛИ ... 2 ПРИВЕД, НАЈНОГУ СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2452.001" dur="2.298"> ... 2 ПРИЕУВА ,Е, НАЈДОБРИОТ СЕКОЈ КАНДИДАТ OTЕ ГЛАСА ЗА ДА ГО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2454.301" dur="2.131"> 2 ПОСЛЕДИ, НАЈДОБРИОТ СЕКОЈ КАНДИДАТ ILLЕ ГЛАСИРАТЕ ЗА Е ЛУЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2456.434" dur="2.598"> КАНДИДАТИТЕ OTЕ ГЛАСААТ Е ДА Е ЛУЕ. SOЕ БИДЕТЕ НЕ БЕСПЛАТНО </text>
<text sub="clublinks" start="2459.034" dur="0.398"> ЛУЕ. SOЕ БИДЕ БЕЗ БЕЗ БЕЗ БРЗО. НО СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2459.434" dur="0.131"> SOЕ БИДЕ БЕЗ БЕЗ БЕЗ БРЗО. НО СЕКОЈ ... </text>
<text sub="clublinks" start="2459.567" dur="0.565"> БРЗО. НО СЕКОЈ ... ГЛАСОТ СОВЕТИ ВО НАШИОТ ИЗБОР </text>
<text sub="clublinks" start="2460.134" dur="1.965"> ... ГЛАВНИ СОВЕТИ ВО НАШИТЕ СЛУБЕН ВЕСНИЦИ СЕ ПОМОГНЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2462.101" dur="0.964"> ГЛАСНИ СОВЕТИ ВО НАШИТЕ СЛУБЕН ВЕСНИЦИ СЕ СЕ ПОМОГНЕТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2463.067" dur="2.865"> ОФИЦИЈАЛНИТЕ СЕ ТОА ДА ПОМОГНЕТЕ НЕ. >> ДВЕЕТО Е МНОГУ ДОБРО </text>
<text sub="clublinks" start="2465.934" dur="0.565"> ОВДЕ. >> ОБВРЗОСНО ИСТО Е МНОГУ ДОБРА СОСТОЈБА СОСТОЈБА СО СВЕТСКО ЗА ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="2466.501" dur="2.531"> >> ОБВРЗОСНО ИСТО Е МНОГУ ДОБРА СОСТОЈБА СОСТОЈБА СО СЛУБЕН ВЕСНИК ЗА КОИ САМО ДА ГО ОБУУВАМ ЗА НОЕМВРИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2469.034" dur="0.431"> Сценарио за тестирање на случајот за она што го бараме за ноември. СИГУРЕН СУМ </text>
<text sub="clublinks" start="2469.467" dur="0.632"> САКАМЕ ЗА НОЕМВРИ. СЕ СИГУВАМ ПОВЕЕ-19 СВЕДОШКО НЕ БЕГАМ </text>
<text sub="clublinks" start="2470.101" dur="0.498"> СИГУВАМ СВЕТСКО ПОВЕЕ-19 СЕ, СЕ НАДВОРЕШНО, НЕ СМЕ ДА СЕ КАКО ДА ГО ПОВТОРНО, НО ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2470.601" dur="1.264"> ПОВЕЕ-19 СВЕДОШКО НЕ СМЕЕ ДА СЕ КАКО ДА ГО ДРУГИ, НО ДО СЕКОЈ ДЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="2471.867" dur="2.732"> КАКО ДА СЕ ГРАДЕМЕ ТОА, НО, ДОКАКО СОВЕТУВАЕ PROЕ PROЕ ПРАБОЛНО ДА СЕ СПОДЕЛУВАМЕ СЕ СЕ ГО СВОЈОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2474.601" dur="0.564"> НЕКОГАШ ДОСТАВНО ДА СЕ ПРАВИМЕ СО СЕ НАДОМЕСНО СЕКОГАШ ГОВЕТИ МНОГУ за </text>
<text sub="clublinks" start="2475.167" dur="0.298"> БИДЕТЕ СО СИТЕ СЕ НАСОБОДНО СЕКОГАШ ГОДИШЕ МНОГУ за вас, ACKеки. </text>
<text sub="clublinks" start="2475.467" dur="2.232"> СЕКОГАШТЕ ГИ ОБЕДУВА СМЕТНО ЗА ВАС, ACKАКИ. >> Благодарам за повеќе реални </text>
<text sub="clublinks" start="2477.701" dur="0.431"> ВИЕ, ACKАКИ. >> БЛАГОДАРУВАМЕ ДА ПОВЕ REЕ НАВИСТИНОТО НАДВОРЕШЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2478.134" dur="3.031"> >> БЛАГОДАРУВАМЕ ДА ПОВЕ REЕ НАВИСТИНО ДА СЕ ОБЈАВУВА ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ДАЛИ ГЛАСОТ ДА СЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2481.167" dur="0.598"> СЕ СЕ СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ, АКО ДА ГЛАСААТ ДАЛИ ВИДЕРИТЕ ДА ГО ПОБЕДИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2481.767" dur="2.732"> ТОА, НЕ ДА ГЛАСААТ ДАЛИ ВИДИТЕ ДА ГО САКАТЕ ДА СЕ ОДИТЕ НА НАШИОТ веб-страница. Ајде да ги видиме </text>
<text sub="clublinks" start="2484.501" dur="3.031"> ПОГЛАВНИЦИТЕ Е СЕ ЕДАТ ДА ОДИЕ НА НАШИОТ веб-страница. Ајде да ги видиме часовниците и времето </text>
<text sub="clublinks" start="2487.534" dur="0.698"> НАШИОТ веб-страница. Ајде да ги видиме часовниците и време на местата на DEBATES што треба да ги преземете </text>
<text sub="clublinks" start="2488.234" dur="0.631"> ЧАСОВИ И ВРЕМЕ ДЕЛОВИТЕ НА ДЕБАТИТЕ ДА СЕ РАБОТЕТЕ НА СЕРВИОТ ГЛАС </text>
<text sub="clublinks" start="2488.867" dur="2.432"> ДЕБАТИТЕ ПОСЛЕДИ ДА СЕ УПОТРЕБА ДВЕДНО ГЛАСАЕ ОД ВЛАДАТА ДА ГО НАСАЛА ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2491.866" dur="5.633"> ДОПОЛНИТЕЛНА ТЕIGHИНА НОРМАЛНО ИЗБОРНА РУНОФ НАС ЗА ФОКС 8 ВЕСТИ. НО ОВА ЕДНА ДЕКА ATЕ БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2497.501" dur="0.231"> ИЗБОРИ НА РУНОФФ ЗА ФОКС 8 ВЕСТИ. НО ОВОЈ ЕДОЕ ШТО BEЕ БИДЕ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="2497.734" dur="0.231"> ВЕСТИ. НО ОВА ЕДЕ ДЕКА Е БИДЕ 10 дена. </text>
<text sub="clublinks" start="2497.967" dur="0.565"> ЗА 10 ДЕН. >> СИТЕ ПРАВИ JАКИ КАЛАНАН </text>
<text sub="clublinks" start="2498.534" dur="1.598"> 10 ДЕН. >> СИТЕ ПРАВИ JАКИ КАЛАНАН, БЛАГОДАРАТЕ ДА МНОГУ ДА ГО ВАШЕ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2500.134" dur="0.565"> >> СИТЕ ПРАВИ JАКИ КАЛАНСКА БЛАГОДАРАМ ДА МНОГУ ЗА СВОЕТО ВРЕМЕ ДА ГО ПОДГОТВУВАМЕ. ВИ БЛАГОДАРАМ, </text>
<text sub="clublinks" start="2500.701" dur="0.431"> БЛАГОДАРАМ ДА МНОГУ ЗА ВАШОТ ВРЕМЕ СЕ ОДГОВОРУВАМЕ. Благодарам, благодарам, ќе бидеме </text>
<text sub="clublinks" start="2501.134" dur="2.298"> СЕ ОДГОВОРНУВАМЕ. Благодарам, благодарам, ќе бидеме ... </text>
<text sub="clublinks" start="2503.434" dur="2.765"> БЛАГОДАРАМ, ...Е БИДЕМЕ ... ПРАВО НАПРАВ. </text>
<text sub="clublinks" start="2506.201" dur="1.098"> ... Право назад. >>, НО ПРВИТЕ САКАМА ДА ПОДАРМИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2507.301" dur="0.531"> ПРАВО НАПРАВ. >>, НО ПРВИТЕ САКАМЕ ДА БИДЕМЕ БРЗО ЗАПОМНЕТЕ. СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2507.834" dur="1.365"> >>, НО ПРВИТЕ САКАМЕ ДА БИДЕМЕ БРЗО ЗАПОМНЕТЕ. BЕ БИДЕТЕ ПОВТОРНИОТ КАКО ИЗБОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2509.201" dur="1.831"> ВАС БРЗО ЗАПОМНЕТЕ. BЕ СЕ РАБОТЕ ДА СИТЕ ИЗБОРИ ДА СЕ ИЗБОРИТЕ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2511.034" dur="2.998"> БАТТЕ ОД КАКО ИЗБОРИ BEЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВА ДА СЕ РАБОТИ ПАНДЕМИСКИОТ ФОКУС НА ПОСЛЕДНИОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2514.034" dur="1.165"> ДА СЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПРОДУМИ ПАНДЕМИСКИОТ ФОКУС НА ЛЕСНИОТ Епизод на недела </text>
<text sub="clublinks" start="2515.201" dur="1.098"> ПАНДЕМИСКИОТ ОБЕЗБЕДУВА ФОКУС НА ЕКИПАСОТ НА ПОСЛЕДНАТА Недела на КСАТ. ТОА НАША НОВА </text>
<text sub="clublinks" start="2516.301" dur="0.598"> ЕКИПАОД НА НЕДЕЛА НА КАСТА ИСКЛУЧУВА. ТОА НАШАТА НОВА ПРОГРАМА ДОДЕЛНИ ДИГИТАЛНИ ВЕСТИ </text>
<text sub="clublinks" start="2516.901" dur="0.598"> КСАТ ИСКЛУЧУВА. ТОА НАШАТА НЕВЕНА НЕДЕЛА ДИГИТАЛНА ДЕГАШНА ПРОГРАМА КАКО САМО ДА ПОНУДИ ПЕРСПЕКТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="2517.501" dur="2.431"> ОБВРСКА ДИГИТАЛНА ДОГОВОРНА ПРОГРАМА КАКО САМО ДА ПОНУДИТЕ ПЕРСПЕКТИВНИ НА ПРИКАЗНИКИТЕ ВЕ ГО Внесуваме </text>
<text sub="clublinks" start="2519.934" dur="0.831"> ТОА АМЕ ДА ПОНУДА ПЕРСПЕКТИВНА НА ПРИКАЗНИЦИТЕ ГИ ВЕ ГО ВАУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="2520.767" dur="0.565"> ДО ПРИКАЗНИЦИТЕ ВИ ГО ВАУВАМЕ ДЕН. МОЕТЕ ДА ГЛАСАТ КАСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="2521.334" dur="2.431"> ПРЕД ДЕН. МОЕТЕ ДА ГИ ГЛАСАТ КАСАТ ИСКЛУЧУВА ПОВЕЕ ВО ПРАВОТО НА Гласање </text>
<text sub="clublinks" start="2523.767" dur="0.832"> ДЕНОТ. МОЕТЕ ДА ГИ ГЛАСАТ КАСАТ ИСКЛУЧУВА РАЗГОВОР СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="2524.601" dur="124.631"> ИСКЛУЧУВА ПОВЕЕ ВО СОГЛАСНО ПРАВО СЕГА НА ДОГОВОР НА АПП ТВ КСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="2649.234" dur="1.931"> СЕГА НА ДОГОВОР НА АПП ТВ КСАТ ПАНДЕМИКОТ Е ХИТИНГ </text>
<text sub="clublinks" start="2651.167" dur="0.598"> ПО ПОДНЕСУВА APЕ НА АПП ТВ КСАТ ПАНДЕМИЧКИОТ СЕ СОГЛАСУВА НА СВЕТСКИОТ СВЕТСКО ВО МНОГУ НАЧИНИ </text>
<text sub="clublinks" start="2651.767" dur="2.598"> ПАНДЕМИКОТ ПОГЛАВУВА НА ПОВТОРНИОТ СВЕТ ВО МНОГУ НАЧИНИ НАЈДОБРИОТ ВИКТИМ Е КОСКТО </text>
<text sub="clublinks" start="2654.367" dur="0.432"> РЕТАЛЕН СВЕТ НА МАКЕДОНСКИ НАЧИН НАЈДОБРИОТ ПОБЕДНИК Е ФАМОСКИОТ СВОЈ СОСТОЈБА НА КОСКТО. </text>
<text sub="clublinks" start="2654.801" dur="3.198"> НАЈДОБРИОТ ВИКТИМ Е СЕМЕЈНОТ СВОЈ СОСТОЈБА НА КОСКТО. КОГА НА ЧОВЕКОТ НА ЧОВЕЧКИОТ ЧЛЕНОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="2658.001" dur="1.298"> СЛУБЕН СВОЈ СЛУЧАЈ. ГОЛЕМОТ КЛУБ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ГОЛЕМИОТ КОЛКИ ЕЛИМИНИАТИРАНА КАКОВИ ЗА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2659.301" dur="0.931"> ГОЛЕМИОТ КЛУБ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ГОЛЕМИОТ КОЛКИ ЕЛИМИНИАТИРАНА КАРАКИ ЗА СВОЈОТ ШАЛТЕ КОИ СЕ ДА СЕ БЕЗ ЦЕНТАРИП </text>
<text sub="clublinks" start="2660.234" dur="0.531"> ЕЛИМИНАТИРАНА СОВЕТНА ЧИТА КОИ ДА СЕ ПОДНЕСУВА ЦЕНТАР НА ГРАДУАЦИЈА И РОДЕНДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="2660.767" dur="2.098"> ТОА ДА СЕ СЛЕДИ ЦЕНТАРИОТ НА ГРАДУАЦИЈАТА И РАБОТНИТЕ ПАРТИИ КОСТКО БЕЗ ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="2662.867" dur="3.098"> НА ГРАДБА И ДЕЛОВНИ ПАРТИИ КОСТКО БЕЗ СВЕТСКО ПРОДОЛУВА ПРОДАБА НА КАКОТИТЕ ПО КАКО НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2665.967" dur="0.565"> ПАРТИ КОСТКО БЕЗ ПОВТОРНО ПРОДАБА ПРОДАБА НА ТОЧКИТЕ ПОДНИЦИ ДА ГО ПРОДАВНИЦИТЕ НА САМИТЕ НА СВЕТИТЕ НА САМИОТ. </text>
<text sub="clublinks" start="2666.534" dur="2.065"> ПРОДАБА НА КАКОТИТЕ ПОСЕБНИТЕ ПРОДАВНИЦИ НА УСЛОВИТЕ НА ПАШИОТ месец. ПОСТОИТЕ КОСТОКО Пекарницата Е </text>
<text sub="clublinks" start="2668.601" dur="3.098"> ПРОДАВНИЦИ ОД ПОСЛЕДНИОТ месец. ИНТЕГРАНЕТЕТЕ НА КОСТОКОТА Пекарница сега е најавувајќи ги своите клиенти </text>
<text sub="clublinks" start="2671.701" dur="1.031"> ПОСТОИТЕ СО КОСТКО Пекарата сега е најавувајќи ги клиентите кон тоа, вели 10 тони торта </text>
<text sub="clublinks" start="2672.734" dur="1.298"> СЕГА ПОБЕДНИЦИТЕ КЛУЧНИЦИ ПРОТИВ ДА СЕ ПОГЛАСАТ 10 КОЛЕКТИВНИ ТОЧКИ 10 инчи. ОДЛУКА ИСТО </text>
<text sub="clublinks" start="2674.034" dur="1.998"> КАКО ДВЕНАТА ТОЧНА ТОК СЕ ПОДНЕСУВА СУБСТИТУТ. ОДЛУКА И ДРАВНИТЕ ПОВЕЕ СО ПРЕПОРАКА </text>
<text sub="clublinks" start="2676.034" dur="0.565"> ПОДНЕСУВАUTЕ. ОДЛУКА И ДРАВНИТЕ ПОВЕCЕ СО ПРЕПОРАКА ОД ЗДРАВЈЕ ИСКУСТВИ ДА ИМААТ </text>
<text sub="clublinks" start="2676.601" dur="2.664"> СОДРИНИ СО ПРЕПОРАКА ОД ЗДРАВЈЕ ИСПИТНИЦИ ЗА Избегнување на поголеми собири во светлина на </text>
<text sub="clublinks" start="2679.267" dur="3.032"> ОД ЗДРАВЈЕ ИСПИТНИЦИ ДА ГИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ ПОГОЛЕМИ ДЕЛОВИ ВО СВЕТЛО НА КОВИД-19. </text>
<text sub="clublinks" start="2683" dur="4.799"> >> СЕГА СЕГА ДА СЕ НАШИОТ ЧАСОТ, Ајде да земеме OИВОТ OOИВОТ НАДВОРЕШНА СО LИВОТ КАМ 89 89 ДЕГОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="2687.801" dur="0.531"> Ајде да земеме UTИВОТ UTИВОТ СВЕТСКО СО IVEИВИНА КАМА 89 ДЕГОВИ ОД ОВИЕ, СЕ НАДВОРЕШЕ СЕ НАСЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="2688.334" dur="0.631"> СО ИВОТ КАМ 89 ДЕГОВИ НИКОГА, СЕ НАДЕМЕ СЕКОЈ СЕКОГАШ ДОБИВО ДУБОВНА НЕДЕЛА ДА СЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2688.967" dur="2.098"> Овде, СЕКОЈ СЕКОЈ ДОБИЕ, ЧУДИ НЕДОВИДНА НЕДЕЛА, НО СЕ ДА ГО ДОДЕЛИМЕ СЛОБОДНО ЕДНО ДА ГО ГЛАСАТ ПРЕД </text>
<text sub="clublinks" start="2691.067" dur="1.798"> ЧУДНА ВИДЕЛНА ПОДАТОЦА, ДА СЕ ДОДЕЛИМЕ ПРАЗНИК ЕДЕН ДА ГО ГОДИШТЕ ПРЕД ДА ГО ПРИГОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="2692.867" dur="0.265"> ПРАЗНИК ЕДЕН ДА ГО ГОДИШТЕ ПРЕД ДА ГО ОБЕДИНЕТЕ НЕДЕЛАТА. </text>
<text sub="clublinks" start="2693.134" dur="1.931"> ЗА ПОДНЕСУВА НА НЕДЕЛА >> Да, ние правиме и тоа е добар </text>
<text sub="clublinks" start="2695.067" dur="0.565"> НЕДЕЛА >> ДА САКАМЕ И ДАЛИ ДОБРО БИДЕТЕ ТИПСКО ЈУЛИ ГОДИНА ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="2695.634" dur="0.598"> >> ГО ДА СЕ ПРАВУВАМЕ И ДОБРО ДА БИДЕ ТИПСКО ЈУЛИ ГОДИНА ЗА ЗА ДА ЗНАЕТЕ BEЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2696.234" dur="2.865"> БИДЕТЕ ТИПСКО ЈУЛИ ГОЛЕМА ЗА ЗНАЕЕ ILLЕ БЕГААТ СО 100 ДЕГЕРИ ПО ОВАА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2699.101" dur="0.531"> ЗА ДА ЗНАЕТЕ Е ПОВЕЕ СО 100 ДЕГЕРИ ОД ОВОЈ ДОГОВОР ДЕНЕСНО ДА ГО ПРАВИМЕ ДО 91 година </text>
<text sub="clublinks" start="2699.634" dur="2.798"> СО 100 ДЕГЕРИ ОД ОВАА ПОДНЕСУВА ДЕНЕС ДА ГО ПРАВИМЕ НА 91 ГОДИНА ЗА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА </text>
<text sub="clublinks" start="2702.434" dur="0.631"> ДЕНЕС ГО НАПРАВИМЕ ДО 91 ГОДИНА ЗА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА ПО ПОДРААЕ НА ПОДРАЧЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2703.067" dur="2.998"> ЗА ВИСОКОТ ТЕМПЕРАТУРА ПО ПОГОРАНА СЛЕДНА НА 79 и ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="2706.067" dur="1.698"> ПОДНЕСУВА ПОСЛЕДНИОТ ОД 79 и ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕТСКИ ТЕМПЕРАТУРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2707.767" dur="0.565"> ОД 79 И ЗА НАЈДОЛНИ ДЕТСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОДВИДЕТЕ ГРАДОТ ДО ГОЛЕМИ НА НЕКОЈ ДОВЕРЛИВЕН СОВЕТ И </text>
<text sub="clublinks" start="2708.334" dur="0.565"> ТЕМПЕРАТУРИТЕ ПОДВИДАТ ГОДИНА ПОДГОВОР НА НЕКОГОВО ПОВИК И ДО ОВОЈ СО ИСКУСТВО НА </text>
<text sub="clublinks" start="2708.901" dur="3.098"> ГОЛЕМИ ПО НЕКОЈ ДВЕЕ ПОВЕ ANDЕ И ТОА СО ИСКЛУЧУВА OFЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЈАЗИК НА ГРАДОТ НА </text>
<text sub="clublinks" start="2712.001" dur="0.431"> ТОА СО ИСКЛУЧУВА OFЕ НА ЛОКАЦИСКОТО ЈАЗИК НА ГРАДОТ НА УТИЦА ТУЛА </text>
<text sub="clublinks" start="2712.434" dur="0.598"> СОСТОЈБА ЈУГИ НА ПРИСТАП НА УТИЦА ТУЛА КРИСТАЛНИ ПРИСТАПИ, 9, 9, ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="2713.034" dur="2.531"> СВЕТИ КРИСТАЛНИ КРИСТАЛНИ УТИЦА ТУЛА, 9, 9, ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЕВЕ ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="2715.567" dur="1.332"> Кристални извори, 9, 9, ЗА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ И ЕВЕН ДЕЛ РИО 97 </text>
<text sub="clublinks" start="2716.901" dur="0.631"> ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЕВЕ ДЕЛ РИО 97 ПРАВО КАКО ОДИМЕ ПРЕКУ ОГЛАСОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2717.534" dur="0.531"> РИО 97 ПРАВО КАКО ОДИМЕ ПРЕКУ РЕСТИРАЕ НА НО ТЕМПЕРАТУРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2718.067" dur="126.698"> ПРАВО КАКО СЕ ОДИМЕ ПРЕКУ ОГРА OFУВА OFЕ НА НО ТЕМПЕРАТУРИ ПОДНЕСУВА ОД 80-тите </text>
<text sub="clublinks" start="2844.767" dur="3.232"> НА НЕВЕРСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПОДНЕСУВА ОД 80-тите ОСНОВНО ЗА ГОДИНА ГОДИНА ОВДЕ ТУКА ОВДЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2848.001" dur="0.731"> ОДГОВОРНИ ОД 80-тите ОСНОВНО ЗА ГОДИНА ГОДИНА ОВДЕ ОВДЕ. О, да, ние сме </text>
<text sub="clublinks" start="2848.734" dur="1.965"> НАДВОРЕШНА ЗА ГОДИНА ГОДИНА ОВДЕ ТУКА. О, ДА, ЈАС СМЕ СО ВИЕ ЈУЛИ Е ПРАВ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="2850.701" dur="1.831"> О, Да, ДА СЕ СМЕ СО ВИЕ ЈУЛИ Е ПРАВО ОД КОРИНОТ И ДА СЕ СМЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2852.534" dur="0.565"> СО ВИЕ УЛИ Е ПРАВО ОД КОРЕНЕТ И ДА СЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ТЕПОВИОТ ТУПСКО ЈУЛИ ГОДИНА КАКО НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2853.101" dur="0.598"> КОРЕДОТ И ДА СЕ ОДМЕ ДА БИДЕ ВАШАТЕ ТИПСКО ЈУЛИ ГОЛЕМА КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВАМЕ НА 4-ти ЈУЛИ WЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2853.701" dur="1.531"> ВАШИОТ ТИПСКО ЈУЛИ ГОЛЕМА КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВАМЕ НА 4-ти ЈУЛИ BEЕ СЕ ПЛАТИ СО 100 ДЕГЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2855.234" dur="3.931"> БИДЕТЕ ПОВЕ WITHЕ СО 100 ДЕГЕРИ НО, исто така, НЕ ИЗВЕСТУВАТЕ ЛАТЛА ЕКСТРА Африканска прашина во небото </text>
<text sub="clublinks" start="2859.167" dur="1.732"> НЕ, ИМА NOTЕ Е ICEЕ ICEЕ ОДГОВОРИТЕ ЛАТЕЛА ЕКСТРА Африканска прашина во небото е навистина дебела </text>
<text sub="clublinks" start="2860.901" dur="0.531"> Екстра Африканската прашина во небото е навистина дебела во сабота и тогаш тоа </text>
<text sub="clublinks" start="2861.434" dur="0.565"> Е ВИСТИНО ГО РАБОТЕН САБОДНИК И ДОГОВИТЕ ПОДНЕСУВАНИ ДЕЈНОСТ И ДЕНЕС </text>
<text sub="clublinks" start="2862.001" dur="1.498"> НА САБОТ И ТОГОВИТЕ ПОДНЕСУВАНИ ДЕЛОВНИ И ДЕНЕС НЕ СИТЕ ОВИЕ ОБОДИНИ И ВЕЧЕР ВО </text>
<text sub="clublinks" start="2863.501" dur="1.031"> ПОДНЕСЕНИ НЕКОГАШ И ДЕНЕС НЕ СИТЕ ТОА ДА ГО СВЕТИ И ДОСТАВ ВО ПОЛНИЧКИОТ ЗЕМЈ СЕ РЕАЛНИ </text>
<text sub="clublinks" start="2864.534" dur="2.098"> НЕ СИТЕ ТОА ДОГОВОР И ДОГОВОР ВО ПОЛИТНА СВЕТ НЕ Е ВАНО РЕГИСТАРИ. Ајде да одам </text>
<text sub="clublinks" start="2866.634" dur="0.565"> ПОЛЕТНАТА ЗДРАВЈЕ НЕ Е ВАНО РЕГИСТАРИ. НЕ ДА БИДЕ ДА СЕ ОДГОВОРМЕ ВО ВРЕМЕ ОВДЕ И ВИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2867.201" dur="2.031"> РЕГИРАЕ. НО, Ајде да отидеме наназад ТУКА ОВДЕ И ВИДИТЕ ДОГОЛЕМО ПОТРЕБНА КОНЦЕНТАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2869.234" dur="0.565"> ПРЕДГОВОР ВО ВРЕМЕ ОВДЕ И ВИДИТЕ ЈА ГОЛЕМА КОНЦЕНТРАЦИЈА ЗА ГУЛФ И КАРИББЕНА. </text>
<text sub="clublinks" start="2869.801" dur="1.664"> ТОА погуста концентрација над ГУЛФОТ и Карибите. ТЕА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ НАШИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2871.467" dur="3.032"> ГУЛФОТ и Карибитен. ОВА ДА СЕ ДА СЕ НАГРАДУВА НАШИОТ НАЧИН И ОСНОВНО СЕ СМАМ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2874.501" dur="0.564"> ОВА ДА СЕ ДА СЕ НАГРАДУВА НАШИОТ НАЧИН И ОСНОВНО, САМО САМИМЕ ДА НЕМА ИЗВЕДУВА СО четврток, </text>
<text sub="clublinks" start="2875.067" dur="0.565"> НАЧИН И ПОСЕБНО МИСЛУВАМ НЕ ПОВЕЕ НЕ ИЗВЕДУВА СО четврток, Особено САМО СО КОАТАТАЛ </text>
<text sub="clublinks" start="2875.634" dur="2.098"> ПОВЕЕ БЕЗБЕДНО ПОД четврток, Особено САМО СО КОАСТАЛНИОТ Свиткување и ВЕЧНО СОВЕТУВАЕ ВО САН </text>
<text sub="clublinks" start="2877.734" dur="1.731"> Особено САМО СО КАНАТАЛНИОТ Свиткување и ЕВЕНСКО СОВЕТУВАЕ ВО САН АНТОНИО ОВДЕ. .Е </text>
<text sub="clublinks" start="2879.467" dur="0.565"> Свиткајте се и ВЕЧЕРСКО ПОВЕINGЕ ВО САН АНТОНИО ТУКА. NOTЕ NOTЕ Е Е Е ЗЕМЈАТЕ НА ЕКСТРА ПРАШААТА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="2880.034" dur="1.631"> АНТОНИО ТУКА. NOTЕ NOTЕ Е Е ОБЕДИНЕТЕ ЕКСТРА ПРАШАЕТО ВО СВЕТЕТЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА </text>
<text sub="clublinks" start="2881.667" dur="0.598"> ИЗВЕСТУВАЕ НА ДВДОТ НА ЕКСТРА ВО СВЕТЕТЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ПОГОЛЕМУВАТЕ ЗА КУПЛА НА ПОВЕЕ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="2882.267" dur="2.632"> Воздухот најверојатно е да се рашириш за неколку дена повеќе, колку што треба да остане во мини </text>
<text sub="clublinks" start="2884.901" dur="0.731"> ЗА ПОВЕЕ НА ПОВЕЕ ДЕНОВИ, ДА СЕ СМЕЕ ДА ГИ ОБИДНЕТЕ ПО МИНД ДА СЕ СЕЗНАТИВНИ </text>
<text sub="clublinks" start="2885.634" dur="1.798"> ДАЛИ НЕКОЈ ДА ГИ ОБИДЕТЕ ПО МИН ДА СЕ СЕЗНАТИВНО ДА ДО ПОВЕЕ. ОВДЕ АНИМАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2887.434" dur="2.331"> АКО СИЕ СЕЗНИЗИВНО ДА ДОГОВОРИТЕ. ОВДЕ АНИМАЦИЈА ЕДНО ПОВЕЕ ВРЕМЕ ОД ОВДЕ ОДМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2889.767" dur="0.632"> ОВА ПРАВЕ. ОВДЕ АНИМАЦИЈА ЕДНО ПОВЕЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ОДИМЕ ВТОРНО И ДА СЕ СМЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2890.401" dur="2.498"> ЕДНО ПОВЕЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ОДИМЕ ВТОРНО И НЕ МОЕ ДА СЕ ДОБИРАМЕ КЛИПАНИ ОД ОВИЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2892.901" dur="0.598"> ЧЕТВРТОК И НЕ МОЕ ДА СЕ ДОБИРАМЕ КЛИПАНИ ОД ОВОЈ повисока концентрација како што се ЛИНГЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2893.501" dur="2.498"> КЛИПАНИ ОД ОВИЕ ПОВИДНА КОНЦЕНТРАЦИЈА КАКО КАКО ЛИНГЕРИ И СТИКОВИТЕ СЕ ОД КУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2896.001" dur="1.731"> КОНЦЕНТРАЦИЈА КАКО КАКО ЛИНЕРИ И СТИКОВИ ОД КУПЛОВНИ ДЕНОВИ ОВА. </text>
<text sub="clublinks" start="2897.734" dur="0.631"> И СТИКОВИ ОД КУUPЕ НА ДЕНИТЕ ОВИЕ. 89 ДЕГРЕИ ПРАВО СЕГА ВАС ФАКТОР </text>
<text sub="clublinks" start="2898.367" dur="2.465"> ОД ДЕНИТЕ ОВИЕ. 89 ДЕГРЕИ ПРАВО СЕГА ВАС ФАКТОР ВО ХУМИДИТЕТ, САМО САМО </text>
<text sub="clublinks" start="2900.834" dur="0.465"> 89 ДЕГЕРИ ПРАВО СЕГА ВАС ФАКТОР ВО ХУМИДИТЕТ, САМО САМО ДА ГО ИМАМ. </text>
<text sub="clublinks" start="2901.301" dur="0.564"> ВО ХУМИДИТЕТ, САМО EИВОТНИТЕ ДО 96 ДА ИМАМЕ. КЛУЧНИ НАДВОРЕШНИ ДЕЛОВИ СО ЛА LА А </text>
<text sub="clublinks" start="2901.867" dur="2.598"> 96 И НЕМАМЕ. КЛУПИТЕ ОБВРСКИ OOУБОВИ ПОДОБРУВААТ ГОЛЕМО НА HAЕЛО ВО INУБОТ И А. </text>
<text sub="clublinks" start="2904.467" dur="1.832"> КЛУЧНИТЕ НАДВОРЕШНИ ДВИУВА LА ПОДОБРУВААТ ГОЛЕМО HAИВОТ ВО УБОВОТ И МНОГУ ОВА ШТО Е </text>
<text sub="clublinks" start="2906.301" dur="1.231"> ГОЛЕМА НА ОВОЈ ВО INУБОВОТ И МНОГУ ОД КОГА Е ТОА ГОЛЕМО ДВЕЕ НА ДВЕЕ КОИ Е </text>
<text sub="clublinks" start="2907.534" dur="0.531"> МНОГУ ОВА ШТО Е ОВОЈ ВИСОК НА ВИКОВНИОТ КЛУД, КОИ Е ОБЕЗБЕДУВА КУПА ДО ГОЛЕМ ДВД </text>
<text sub="clublinks" start="2908.067" dur="2.665"> ВИСОКО ПОВЕЕ НА КЛУДОТ КОЈ Е ДОГОВОРЕН ДОГОВОР, ДОДЕЛЕН ДОД 0,72. ПА ДА, МНОГУ ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="2910.734" dur="1.398"> ПОДНЕСУВА КВАРТИРА AЕ ГОДИШЕН ДОД 0,72. ПАС ДА, СЕКОГАШНО ГОДИНИТЕ ИНДИКАЦИИ ЗА ТОА ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="2912.134" dur="1.231"> 0,72. ПА ДА, ТОА ПОГОЛЕМИ ПРАВИЛНИТЕ ИНДИКИ ЗА ГОЛЕМИРА ABЕ ГО СЕГА ОД 100 јужно и западно од САН </text>
<text sub="clublinks" start="2913.367" dur="3.032"> ИНДИКИ ПРАВО СЕГА ОД 100 ГОДИНИ И ЗАЕДНИК НА САН АНТОНИО САМО САМО 190 МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2916.401" dur="1.631"> ОД 100 ЈУ SOUTHИ И ЗАПАД НА САН АНТОНИО EИВОТНИТЕ ПОДОБРИКИ ПОВЕЕ 190 МОANЕ ТУЛА ЛАРЕДО ЕД О 8, ВИКТОРИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2918.034" dur="2.998"> АНТОНИО САМО ДА СЕ ПОГОЛЕМА МОЕ МОЕ ТУЛА ЛАРЕДО 190 ЕД О 8, ВИКТОРИЈА САМО ДА СЕ ЕД ОД ЕДЕН ЧЛЕН </text>
<text sub="clublinks" start="2921.034" dur="0.431"> ТУЛА ЛАРЕДО ЕД О 8, ВИКТОРИЈА СВЕДОВИТЕ ЛИ ЕД ОХ ЕД ЕДЕН ЧЛЕН ЗАПОМЕНИ КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="2921.467" dur="0.998"> Чувството допаѓа еден ОХ ЕДЕН ЧЛЕН ЗАПОМНЕТЕ Како индикации на топлина. ДВЕТНИ ДЕЛИ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2922.467" dur="3.198"> ЗАПОМНЕТЕ како индикации на топлина. ДВЕТНИ ДЕЛИ ПОСТОИ ДА СЕ ДВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2925.667" dur="0.832"> Индикации на топлина. ДВЕТНИ ДЕЛИ ПОСТОИ ДА СЕ ДОБАВТЕ ВО 70-тите години </text>
<text sub="clublinks" start="2926.501" dur="0.698"> НАЧИН ДА СЕ ДОБАВТЕ ВО 70-тите, ХУМИДИТЕТ Е ДЕКОГАШ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2927.201" dur="1.931"> 70-ти, ХУМИДИТЕТ Е ТОКОТ СИТЕ СИТЕ ДА СЕ СМЕТУВАМЕ ПРАВО СЕГА, </text>
<text sub="clublinks" start="2929.134" dur="2.998"> ХУМИДИТЕТ Е ДЕКОГАШ СИТЕ СЕ СМЕЕТЕ ПРАВО СЕГА, ПОСЕБНО САМО И ИЗ Исток од Јас </text>
<text sub="clublinks" start="2932.134" dur="1.431"> ПОВЕЕ СЕ ПРАВЕТЕ СЕГА, ПОСЕБНО САМО И ИЗВЕДУВА СО 35 АКТУАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВВЕUЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2933.567" dur="0.632"> ПОСЕБНО САМО И ИЗ Исток од I 35 АКТУАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВВЕЕ. СЕКОГАШ ОД НАЈСОБНИОТ 80-ти ДО </text>
<text sub="clublinks" start="2934.201" dur="1.898"> 35 АКТУАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВВЕЕ. СЕКОГАШ ОД НАЈСОКОВИТЕ 80-ти до ДОДЕЛНИТЕ 90-ти СЕ ТУКА Е </text>
<text sub="clublinks" start="2936.101" dur="2.598"> СЕКОГАШ ОД НАЈСОКОВИТЕ 80-ти СО ДОДЕЛНИТЕ 90-ти, СЕКОЈ ДА САМО СО СМЕСТУВАЕ ОД ТУКА 83 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="2938.701" dur="3.098"> ПОВТОРНИТЕ 90-ти СЕ ТУКА САМО СО СМЕТУВАЕ ОД 83, ВО ФЕДЕРИКСБУРГ 84 ВО КЕРЛИВ </text>
<text sub="clublinks" start="2941.801" dur="1.264"> КУITА СО СМЕТУВА OЕ ОД ТУКА 83 ВО ФЕДЕРИКСБУБУРС 84 во КЕРБИЛ МЕ MEУХИЛ, 97 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="2943.067" dur="0.565"> ФЕДЕРИКСБУБУРСКИ 84 ВО КЕРБИЛ МЕANУХИЛ, 97 ВО КАРИЗО ПОДВИД И ДВЕ EVЕ 90 </text>
<text sub="clublinks" start="2943.634" dur="0.565"> МЕНАВИЛ, 97 ВО КАРИЗО ИЗВОРИ И ЕВЕДНИТЕ 90 НЕПОДНЕСНИ И СЕГА ПОГЛАВЈЕ ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="2944.201" dur="1.964"> КАРИЗИО ИЗВОРИ И ДВЕТЕ 90 НЕПОСТАВНИ И СЕГА КАКО ШТО СЕ СЛУЧУВА НА НАШИОТ ВИДОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="2946.167" dur="0.498"> НЕВОСТАВНИ И СЕГА ПОГЛЕДИ ШТО СЕ СЛУЧУВА НА НАШИОТ ВИДОВИ ОВДЕ ОД САН АНТОНИО </text>
<text sub="clublinks" start="2946.667" dur="2.665"> СРЕAPА НА НАШИОТ ВИДОВИ ОВДЕ ОД САН АНТОНИО ЗА НЕГОВИТЕ ДЕЈНИ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="2949.334" dur="0.531"> ОД САН АНТОНИО ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЛНИ ДЕНОВИ WЕ ГИ ГИ ГИ ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ 90-ти </text>
<text sub="clublinks" start="2949.867" dur="3.065"> ЗА НИВНИТЕ ДЕНЕСНИ ДЕНОВИ WЕ ГИ ГИ ГО ПОВЕЕ СО УСЛОВИТЕ НА СИДОТ 90-ти, ПОД 90-ти. МИСЛАМ </text>
<text sub="clublinks" start="2952.934" dur="0.465"> ПОГЛЕДИТЕ ГИ ДА ГО ОБИДУВАТЕ СО СОВЕТНИОТ СУД НА 90-тите, до 90-тите. САКАМ ДА СЕ СЛУБИ СО 100 </text>
<text sub="clublinks" start="2953.401" dur="2.764"> УТРЕ, ДОДЕЛНИ 90-ти. САКАМ ДА СЕ СЛУБИ СО 100 по крајот на оваа недела и </text>
<text sub="clublinks" start="2956.167" dur="1.732"> ДАЛИ СВЕТЕ ПОВЕ BYЕ СО 100 СО КРАЈОТ НА ОВАА НЕДЕЛА И ДОГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2957.901" dur="0.531"> СО КРАЈОТ НА ОВАА НЕДЕЛА И ВО СЛОБОДНИОТ СЛОБОДЕН ВЕЕ. ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="2958.434" dur="0.498"> ВО СЛОБОДНИОТ СЕДЕЛА НА СЛОБОДНИКОТ. ТОА ПРАВ ОД 99 ЗА ОВОЈ ВИСОК </text>
<text sub="clublinks" start="2958.934" dur="1.498"> СЛОБОДНА ВИДЕНА. ПО ПРАВО ОД 99 ЗА ОВОЈ ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА ВО ГОДИНАТА ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="2960.434" dur="3.098"> ОД 99 ЗА ОВОЈ ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА ВО ДЕНОВИТЕ ГО ПОДНЕСУВА СО ОД ЕКСТРА ПРАШАЕ ВО СКАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2963.534" dur="1.731"> ТЕМПЕРАТУРА ВО ДЕНОВИТЕ ГО ПОДНЕСУВА СО ДЕКА ЕКСТРА ПРАВНА ВО СКОБОТ КАКО ДОБРО. </text>
<text sub="clublinks" start="2965.267" dur="0.532"> СО ОВА ЕКСТРА ПРАША INЕ ВО СКОБОТ КАКО ДОБРО. САМО ЕДНА ДОПОЛНУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2965.801" dur="0.664"> ИСТО ТАКА. САМО ЕДНО ДОПОЛНУВАЧКО ПОВЕЕ НИКО ПОВЕ LЕ ОБУКА, ПОСЕБНО </text>
<text sub="clublinks" start="2966.467" dur="2.332"> ОДИМЕ ЕДНА ДОПОЛНУВА SЕ НА ПОВЕ THЕ НИЗ ОБЕЗБЕДНИКОТ ОБУК, Особено само западниот од јазик УБОВ </text>
<text sub="clublinks" start="2968.801" dur="0.798"> ПОВЕЕ ЛИНИНА ОБУКА, ПОСЕБНО ПРАВО ЗАПАДЕН ЈАЗИК AУБОВ НА ЧАСОВИТЕ АГО. ШТО ВИДИТЕ ТУКА </text>
<text sub="clublinks" start="2969.601" dur="2.998"> ВЕЕ ЗАПАДЕН ЈАЗИК КУПЛ НА ЧАСО АГО. ШТО СЕ ГЛЕДАТЕ ТУКА ОВОЕ ЗЕЛЕНА И ЗЛАТ ЗАПАД НА </text>
<text sub="clublinks" start="2972.601" dur="1.564"> НА ЧАСОВИТЕ АГО. ШТО СЕ ГЛЕДАТЕ ТУКА ОВОЈ ЗЕЛЕН И ЗЕЛЕСКИ Запад од градот. ТОА ЕДНО НЕКОЈ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="2974.167" dur="0.565"> ОВА ЗЕЛЕНА И ЗЛАТ ЗАПАД НА ГРАДОТ. ТОА ЕДНО НЕКОГОВИ НА ПОГОЛЕМИТЕ ВИСОКИТЕ КЛУДИ кои се </text>
<text sub="clublinks" start="2974.734" dur="2.531"> ПАТ ТОА ЕДНО НЕКОГОВИ НА ПОГОЛЕМИТЕ ВИСОКИ КАНОВИ, КОИ СЕ КУАТ ОД МЛАДИТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="2977.267" dur="2.998"> ПОПОЛНИТЕ ВИСОКИ КАВИЛИ, КОИ СЕ КУААТ ОД МЛАДИТЕ ВО МЕКСИКО. НО СЕ МОНО ДА </text>
<text sub="clublinks" start="2980.267" dur="1.232"> ИСКУВАЕ ОД МЛАДИТЕ ВО МЕКСИКО. НО СЕ МОЕ ДА НЕ ГО ГОДИШТЕ СЕКОГАШ РЕАЛНА ПРЕЦИПАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2981.501" dur="0.631"> МЕКСИКО. НО СЕ МОЕ ДА НЕ ГО ГОДИШТЕ СИТЕ РЕАЛНИЧКИ ПРЕЦИПАЦИИ ОД ОВОЈ ДА ГО ПРАВИ </text>
<text sub="clublinks" start="2982.134" dur="1.398"> ПОГЛЕДЕТЕ СЕКОГАШ РЕАЛНА ПРЕЦИПТАЦИЈА ОД ОВОЈ ДА ГО ПОСТОИТЕ ГО ГОДИНИТЕ ТОА СЕ МОЕ ДА БИДЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="2983.534" dur="3.131"> ОД ОВОЈ ДА ГО ПОДГОТОВИ ГО ГОЛЕМИТЕ ТОА МОЕ ДА БИДЕ КРАТКО ПОВТОРНО БУЕ ЗА МОНИОТ ДЕЛ. </text>
<text sub="clublinks" start="2986.667" dur="0.898"> Границата ТОА МОЕ ДА БИДЕ КРАТКО ШОВЕР, НО ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ. Тоа е високо неограничено </text>
<text sub="clublinks" start="2987.567" dur="0.598"> ШАВЕР НО ЗА НАЈДОБРИОТ ДЕЛ. Тоа е високо недвосмислено друго, НАША НАПРАВНИОТ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2988.167" dur="2.432"> Тоа е високо недвосмислена друга страна, НАШАТА НАДВОРЕШНА ОГЛАСНА ПАТЕРНА ДА СЕ ПОКАOWУВА НЕКОГА АКЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2990.601" dur="2.131"> ДРУГОВЕТЕ НАШИОТ НАДВОРЕШНИ ВРЕМЕ НА ПАТЕРНЕТ ПОКАOWУВА НЕКОГА АКЦИЈА ПРЕД НАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2992.734" dur="0.565"> ПАТТЕРН ДА ГО ПОКАУВА НЕКОГА АКЦИЈА ПРОТИВ НАЦИЈАТА СЕ СЕГА СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="2993.301" dur="1.431"> ПРОТИВ НАЦИОНАТА СЕГА СЕГА СЕ БЕЗ СИТЕ АКТИВНИ АКТИВНИ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2994.734" dur="1.598"> Е СЕКОГАШ СЕКОГАШ ПОСЛЕДНО СИТЕ АКТИВНО ОТВОРЕЕ НА ГОЛЕМИОТ ДВИЕЕ НА ГОЛЕМИОТ ДВЕЕ НА ПАЦИФИКОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2996.334" dur="3.031"> ВИСТИНСКО АКТИВНО ВРЕМЕ, ГОЛЕМО ПОВЕЕ ЛЕВЕЛ, СЛЕДНО ПОГЛЕД НА ПАЦИФИЧКИОТ СЕКОЈНИК. Уште еден </text>
<text sub="clublinks" start="2999.367" dur="1.432"> НИВНО СЛЕДЕТЕ ПО ПАЦИФИЧКОТО СЕКОЈНОСТ. ДОВЕР ЕДНА ПОВЕЕ НОВ АНГЛАНД. ДОБИВНО НИВО ВИСОК. </text>
<text sub="clublinks" start="3000.801" dur="0.598"> СЕВЕРОЗАПАД. ДОВЕР ЕДНА ПОВЕЕ НОВ АНГЛАНД. ДОБИВНО НИВО ВИСОК. Добро, тоа големо сино НЕ е </text>
<text sub="clublinks" start="3001.401" dur="2.431"> Англија. ДОБИВНО НИВО ВИСОК. ДОБРО ДА ГО ГОЛЕМО СИНОТ НЕ Е ДА ГО ПОГЛАСНО ПРАВО СЕГА, САМО ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="3003.834" dur="0.765"> ДОБРО ДА ГО ГОЛЕМО СИНОТ НЕ Е ДА СЕ СОГЛАСНО ПРАВО СЕГА, СО ТОА ДОБРИОТ НО ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3004.601" dur="0.564"> НАДВОРЕШНО ПРАВО СЕГА, така што тоа е добро, но се случува да се движат преку глава. ПОВЕЕ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="3005.167" dur="1.065"> ДОБРО НО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРИМНЕ ГОДИНА. ПОВЕЕ ОВАА НЕДЕЛА И ДА СЕ ТАКАМ ДЕКА ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="3006.234" dur="3.131"> ПРЕГЛЕД НА ПРЕГЛЕД. ПОВЕЕ ОВАА НЕДЕЛА И САМАМ ДА СЕ ДА СЕ СМЕАМ ДА СЕ ВИДНО ДА СЕ ИСПИРАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3009.367" dur="1.898"> НЕДЕЛА И ЈАС ДА СЕ СМЕАМ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ВИСТИНО ДА СЕ ИСПИТУВАТЕ НА НАШИОТ РАЗНИЧКИ ПРОМЕНИ. </text>
<text sub="clublinks" start="3011.267" dur="1.232"> ВИСТИНО ДА СЕ ИСПИТУВАТЕ НА НАШИОТ РАЗНИЧКИ ПРОМЕНИ. PRETTY МНОГУ ПРИДОМИНИЧКО ПОЧИТУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="3012.501" dur="0.598"> РАЗНИВНИ ПРОМЕНИ. PRETTY МНОГУ ПРЕДОМИНИЧКО ПОВЕЕ ОД ВИДЕЕ И ТОА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3013.101" dur="0.531"> PRETTY МНОГУ ПРЕДОМИНАНСКО ПОВЕЕ ВРЕМЕ НА НЕДЕЛАТА И ТЕКОВИТЕ ПРИДОБИВНИ ДЕЈНОВИ ДОГОВОРИТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="3013.634" dur="1.998"> ВРЕМЕ НА НЕДЕЛАТА И ТОА РАНОВНИ ПРОМЕНИ ДА СЕ ОДГОВОРНИ СО СЛИКАТА ОД ВИСОКОТ ДВД </text>
<text sub="clublinks" start="3015.634" dur="1.731"> ПРОМЕНИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ВО СЛИКАТА БИДЕ ГО ОВДЕ ОД ВИСОКОВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3017.367" dur="0.565"> СЛИКАТА ПОГОЛЕМЕ ГО ОВДЕ ОД ОВДЕ ВТОР ОД ЕВЕДНИК. СО ОВОЈ ВЕЕ, </text>
<text sub="clublinks" start="3017.934" dur="2.565"> НА ОВДЕ ПЕСНИК. ПО ОВОЈ ВЕЧЕР, ПОВЕЕ КЛУБОВНО СЕКОЈНО </text>
<text sub="clublinks" start="3020.501" dur="0.798"> СОН ВТОРНИК. СО ОВОЈ ВЕЧЕР, ПОВЕЕ КЛУДИ СВЕТСКО БРИЗА НА 10 до 15. </text>
<text sub="clublinks" start="3021.301" dur="0.564"> МНОГУ ПОВЕЕ СОВЕТНО БРИЗА НА 10 до 15. ХРИС МНОГУ СТИЧНИ И МУГИ </text>
<text sub="clublinks" start="3021.867" dur="2.465"> БРИЗА НА 10 до 15. ХРИС МНОГУ СТРИЧНО И МНОГУ ВНАТРЕШНА ПОСТОЕ Е ГО ПОВТОРИ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="3024.334" dur="0.231"> ХРИС МНОГУ СТИЧНО И МНОГУ ВНАТРЕШНА ПОСТОЕНА STARTЕ ГО ПОЧНУВА ДЕНОТ УТРЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3024.567" dur="2.798"> НАДВОРЕШНИЕ WEЕ ГО ПОВТОРУВА ДЕНОТ УТРЕ НА 79 ОД ПОСЛЕЕ НА 95 ЛАТЕР </text>
<text sub="clublinks" start="3027.367" dur="0.698"> УТРЕ НА 79 ОДНОС ПОСТАВУВАТЕ ДО 95 ЛАТЕР НА ДЕН, ДО ДРУГО ДО НЕКОГО </text>
<text sub="clublinks" start="3028.067" dur="1.498"> НА 79 ТОА ПОСТАВУВАТЕ ДО 95 ЛАТЕРИ НА ДЕН, ДО ДРУГИ ОД НЕКОИ МАКЕДОНСКИ КЛУВИ ПОГЛЕДАТ И </text>
<text sub="clublinks" start="3029.567" dur="2.998"> НА ДЕНОТ ДРУГИ ОД НЕКОИ РАБОТНИ КАВИDSИ ПОГЛЕДУВА ANDЕ И ПОДОБРУВАЕ ДОБРИ СО СЕКОТ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="3032.567" dur="3.032"> РАБОТНИ КЛУВИ ДОБИВИТЕ И ПОБИВНИ ДОБРИ СО СЕКОТО ТОА AЕВЕНА ВАРМ, НО ПОГЛЕДУВА </text>
<text sub="clublinks" start="3035.601" dur="0.531"> ДОБИВОТ ДОБРА СО СЕКОТО ТОА РАБОТНА ВАРМ, НО ГО ДОБРУВАТЕ ДОБРА СО НЕКОВ СОНЦЕВНА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="3036.134" dur="0.431"> FИВЕНА WЕРМА, НО ДОГОВОРНО ДОБРА СО НЕКОВО СОНЦЕВНА ВО ТЕ СЕ СРЕДНИ ДЕТЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="3036.567" dur="2.332"> ДОБРО СО НЕКОВО СОНЦЕВНИК ВО ТЕ СЕ СРЕДНИ ДЕТЕЛИ КОИ СЕКОГАШНО БРИЗАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="3038.901" dur="1.764"> СЕ СРЕДНИ ДЕТЕЛИТЕ КОИ СЕКОГАШНО БРИЗАЈ НЕ Е ЕЛЕЗНО. </text>
<text sub="clublinks" start="3040.667" dur="0.498"> СЕКОГАШНО БРИЗА Е ИЗВЕДНО. НО ВИДИТЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА ДО </text>
<text sub="clublinks" start="3041.167" dur="2.698"> ЗАБЕЛЕШКА НО ВИДИТЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ КАДЕ ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="3043.867" dur="1.632"> НО ВИДИТЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ КОГО ПРАВО СО ПОД ПЕТОК 100 </text>
<text sub="clublinks" start="3045.501" dur="1.698"> ТЕМПЕРАТУРИ КОГО ПРАВО СО ПОД 100, ПЕТОК ПЕТОК И САБО И ДОДАЛУВАТЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3047.201" dur="3.064"> ПОДНЕСНИ 100 ОД ПЕТОК и САБОДНИ И ДОПОЛНИТЕТЕ ДО КАКО ДАЛИ ЛЕСТЕРНИТЕ ПОСЕБИ </text>
<text sub="clublinks" start="3050.267" dur="1.032"> И САБОТ И ДОДЕЛУВАЈТЕ ОД КОИ ЛЕСТЕРИТЕ ПОСЕБНИ РАБОТИ ОД Африка отколку што. </text>
<text sub="clublinks" start="3051.301" dur="0.564"> НАЈДОБРИОТ ХАЕС ОД ОД Африка отколку што. РЕЗИМЕ ПОЧИТУВАЕТО НА ПОБОВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3051.867" dur="2.432"> Африка од тоа. Шансата на покајатели навистина не е ДОНЕД ПОНУДА И ПЕТОК </text>
<text sub="clublinks" start="3054.301" dur="2.131"> Шансата на покајатели навистина не е ДОНЕД ПОНУДА И ПЕТОК И ДЕКОГА ДА САМО 20% ШАНСА </text>
<text sub="clublinks" start="3056.434" dur="4.298"> НЕ СМЕOOУВАМЕ НА ДОБИВНИОТ ПОТРЕБНИ ПОТРЕБНИ КАКО ДА СЕ ДОБИРААТ. Океј, ти благодарам </text>
<text sub="clublinks" start="3060.734" dur="187.098"> ВРЕМЕ ПАТТЕРНА КОГА ДА СЕ ОДРУВА. Океј, ви благодарам многу, адам може да биде знак. </text>
<text sub="clublinks" start="3247.834" dur="2.931"> ДА ГО ПОВЕЕ. Океј, ви благодарам многу, адам може да биде знак. >> ОВДЕ ДЕНЕС ВО СЛУЧАЈ ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="3250.767" dur="0.265"> МНОГУ АДАМ МОUЕ ДА СЕ РАБОТИ. >> ОВДЕ ДЕНЕС ВО СЛУЧАЈ ДА СЕ РАБОТИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="3251.034" dur="2.731"> >> ОВДЕ ДЕНЕС ВО СЛУЧАЈ ДА СЕ РАБОТИТЕ. ... </text>
<text sub="clublinks" start="3256.2" dur="3.765"> >> КАКО ПОВЕЕ СО СОВЕТНИЦИ-19 СПОРЕД ДОКТОРИ НА СОСТОЈБА НА ЕДНО СОСТОЈБА СИСТЕМ </text>
<text sub="clublinks" start="3259.967" dur="2.232"> ДОКТОРИТЕ НА ЕДЕН СОСТОЈБЕН СИСТЕМ ПРЕДУПРЕДУВА THEЕ ЈАВНО. СЕ РАБОТЕ ДА СЕ ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="3262.201" dur="0.598"> ПРЕДУПРЕДУВАТЕ ЈА ЈАВНАТА. РАБОТЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ДОКТОРИТЕ СЕ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="3262.801" dur="2.431"> ЈАВНОСТА. РАБОТЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВАТЕ ДОКТОРИТЕ СЕ ОД СИСТЕМОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3265.234" dur="2.498"> СМЕТЕ ДОКТОРИТЕ ОД ОД СИСТЕМОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗДРАВСТВЕНА РАБОТНИЦИ, ДА ГО ПРАВИЛНИЦИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3267.734" dur="3.131"> СИСТЕМОТ ЗА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОДИСТИЧКИТЕ ГО РАБОТИТЕ ИЗВЕДУВАЧИТЕ СИТЕ КРАТКО НА КОРИСНИЦИ И ВИЕ ВИРАЛИ ДА И </text>
<text sub="clublinks" start="3270.867" dur="1.198"> РАЗВИСНИТЕ ИЗВЕДУВАЧИТЕ СИТЕ КРАТКО НА КОРИСНИЦИ И ВИЕРНИ ВИРАЛИ И ДОГОВОРНИ ПЛАСМА НЕКОИ. </text>
<text sub="clublinks" start="3272.067" dur="3.032"> НА КОИ И ВИЕ ВИРАЛНИ ДА И СОВРШНИ ПЛАСМА НЕКОИ. >> БОРДОМА WEЕ СЕ ПРИМЕНА ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3275.101" dur="5.398"> КОНВЕЛЕЦЕНТНА ПЛАСМА НЕКОИ. >> БОРДОМОТ BEЕ СЕ ПОДОБРУВАМЕ ДА СЕ РАБОТИ. ПОВЕ PЕ ПОЛИТИКИ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3280.501" dur="0.231"> >> БОРДОМОТ BEЕ СЕ ПОДОБРУВАМЕ ДА СЕ РАБОТИ. ПОВЕ PЕ ПОЛИТИЧКИ ДА СЕ РАБОТИТЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="3280.734" dur="0.131"> ПОПУСТ. ПОВЕ PЕ СО ПОЛИТИКИ ДА ГИ ГЛАСАМ НА ... </text>
<text sub="clublinks" start="3280.867" dur="2.932"> ПРИГЛЕДАТЕ НА БРОЈОТ ... БРОЈОТ БИЛИ ДАЛИ ИЗБОРИ ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="3283.801" dur="4.264"> ... БЕЗБЕДНИЦИТЕ ДАЛИ ИЗБОР И ИСИС </text>
<text sub="clublinks" start="3288.067" dur="0.465"> БРОЈОТ ИЗБОРИ БРОЈИТЕ БРОЈОТ ИЛИ ИСИС ПОВЕ HЕ ПОДОБРУВАА. </text>
<text sub="clublinks" start="3288.534" dur="0.631"> ИСИС ПОВЕЕ ПОСЛЕДНИЦИ. >> САМО ПОЛИЦИА САН АНТОНИО ДА ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="3289.167" dur="2.932"> ПОВЕЕ Хоспитализации. >> САН АНТОНИО ПОЛИЦИСКИТЕ, исто така, треба да им помогне на трагање по 3 луѓе </text>
<text sub="clublinks" start="3292.101" dur="0.531"> >> ПАЛИЦАТА НА САН АНТОНИО ИМА ПОТРЕБНА ПОМОГНУВАЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ 3 НАРОДОВИ ПРИМЕНА НА EИВОТНИ СЛУЧАИ </text>
<text sub="clublinks" start="3292.634" dur="3.165"> ПОМОГНЕТЕ ПОМОГНУВААТ 3 ЛУ ACЕ ПРИМЕНА НА ИВОТНИТЕ СЛУЧАИ НА ПЕЛА ОД ЈАРИОТ СТРД АТВ </text>
<text sub="clublinks" start="3295.801" dur="0.831"> ПРИРАЧНИК ЗА EИНДИРАЕ НА СЛУЧАЈТЕ НА ПЕЛО ОД ЈАРНАТА СТРАНА АТВ КАКО ПОСЛЕДНА НЕДЕЛА </text>
<text sub="clublinks" start="3296.634" dur="2.998"> НА пиво од јужната страна на ATV ПОСЛЕДНАТА НЕДЕЛА СЕ СЛУЧУВА НА 24 ЈУНИ И ХИВ ПЛУС ОД </text>
<text sub="clublinks" start="3299.634" dur="1.598"> ПОСЛЕДНАТА НЕДЕЛА СЕ СЛУЧИ НА 24 ЈУНИ И ХИВ ПЛУС ОД ЈАРНА ZАРЗАМОРА </text>
<text sub="clublinks" start="3301.234" dur="0.565"> 24 ЈУНИ И ХИВ ПЛУС ОД ЈАР ЗАРЗАМОРА Близу до југоисточен воен рок. ТИЕ ВЕЛАТ </text>
<text sub="clublinks" start="3301.801" dur="2.264"> ЈАР ЗАРЗАМОРА БИДНИ ЈАЗИЧКИОТ ВОЈНИК. Тие велат, ЕДНО ПОВЕЕ ПОДНЕСУВА ПРИРАЧНИК </text>
<text sub="clublinks" start="3304.067" dur="0.565"> ЈУЈЕРСКИОТ ВОВЕД. САКАТЕ ЕДНО ПОВЕЕ ПОДНЕСУВА НА РАБОТА НА ВРАБОТЕНИЕ Додека 2 </text>
<text sub="clublinks" start="3304.634" dur="2.765"> ЕДНО СУПЕКТ ПОДНЕСУВА РАКОВЕР НА ВРАБОТЕНИЕ Додека двајцата други ДРУГИ СЛОБОДНИ СЛУЧАИ НА пиво и </text>
<text sub="clublinks" start="3307.401" dur="1.531"> НА ВРАБОТЕНИОТ Додека двајцата други ДРУГИ СЛУЧАЈ НА ПЕЧАР И РАМ </text>
<text sub="clublinks" start="3308.934" dur="0.565"> ДРУГИ РАБОТНИ СЛУЧАИ НА пиво и RЕ БЕЗ БЕЗ ПОВЕ PAЕ, КРИП СТОПЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="3309.501" dur="0.631"> ПОВЕЕ БЕЗ БЕЗ ПАРИ, КРИМЕРНИ СТОПЕРИ кои нудат НАПРАВУВАЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ </text>
<text sub="clublinks" start="3310.134" dur="2.931"> БЕЗ ПОВЕЕ, КРИП СТОПЕРИ кои нудат НАПРАВУВАЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ПОГЛАВЈЕ ВО ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="3313.067" dur="1.298"> ПОНУДУВАЕ НАПРАВУВА FORЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ПРИГОВОР НА ОВОЈ СЛУЧАЈ ОД НЕГА БРОЈ ДО 10 </text>
<text sub="clublinks" start="3314.367" dur="1.665"> ПОДНЕСУВА НА ПРИШТИНА ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ ДО БРОЈ БЕЗ ДО 10 224-СТОП, зачудувачки НОВО </text>
<text sub="clublinks" start="3316.034" dur="0.531"> СЛУЧАЈТЕ ТОА БРОЈ БЕГ ДО 10 224-СТОП, зачудувајќи ги новите извештаи во текот на неделата </text>
<text sub="clublinks" start="3316.567" dur="2.665"> 224-СТОП, зачудувачки нов извештај за време на откривањето на неделата, БАРАIА ЗА ПОТРЕБУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3319.234" dur="0.631"> ИЗВЕСТУВАЕ ОД НАВЕСТИТЕ НА ВИДЕЛЕНИЧКИТЕ ПОВТОРНИ КАЛИИ ЗА РУСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="3319.867" dur="1.898"> ПОВЕЕ НА ПОВТОРНИТЕ ПРИКАНИ КОИ РУСКИТЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОНУДА ПАРИ. ТАЛИБАН </text>
<text sub="clublinks" start="3321.767" dur="2.132"> РУСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ПОНУДА ПАРИ. ТАЛИБАНСКИОТ МИЛИТАНТИ КАКО РАЗВОЈ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="3323.901" dur="0.898"> ПОНУДЕН ПАРИ. ТАЛИБАНСКИТЕ МИЛИТАНЦИТЕ КАКО РАЗГОВОР ЗА УБИЕ АМЕРИКАН И БРИТАНСКИ </text>
<text sub="clublinks" start="3324.801" dur="0.998"> МИЛИТАНЦИТЕ КАКО РАЗГОВОР ЗА УПОТРЕБУВА AMЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ И БРИТИСКИТЕ СЛОБОДИ ВО Афганистан, ТИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3325.801" dur="1.931"> Убивачки американски и британски трупови во Афганистан, ТИЕ СОГОВОРИТЕ СЕ ВЕРУВАТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3327.734" dur="0.998"> ТРГОВИ ВО АФГАНИСТАН, ТИЕ СОГОВОРИТЕ СЕ ВЕРУВАТЕ ДА СЕ СВЕТЕ ЛЕР НА СМРТИТЕ НА МУЛТИП </text>
<text sub="clublinks" start="3328.734" dur="3.031"> ПОДЕЛБИ СЕ ВЕРУВАТЕ ДА СЕ СВЕТЕ ЛЕР НА СМРТИТЕ НА МНОГУ ТРГОВИ НА САД </text>
<text sub="clublinks" start="3331.767" dur="1.132"> ЛЕР НА СМРТИТЕ НА МАЛТИПСКИТЕ ТРГОВИ НА САД, кои се повикуваат на американска интелигенција СЕГА ЧЛЕНОВИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="3332.901" dur="1.898"> Американски трупови кои ги цитираат САД за интелигенција СЕГА Членови на конгрес на повеќето страни се </text>
<text sub="clublinks" start="3334.801" dur="0.531"> ИНТЕЛИГЕНЦИЈА СЕГА ЧЛОБИВНИ ЧЛЕНОВИ НА КОНГРЕС НА ДЕЛИТЕ СИТЕ САКАТЕ ОДГОВОРНИ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="3335.334" dur="0.598"> КОНГРЕС НА ДРУГИТЕ СИТЕ САКАТЕ ОДГОВОРНИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="3335.934" dur="2.798"> ОБЕЗБЕДУВАSЕ НА ОДГОВОРИТЕ ПРЕСЕТНА ПРОЦЕС ЗА СМЕТНО УМЕТНОСТ КОИ КАКО НЕКОИ ГЛАВНИ ДИСКИ ДЕЦАРИРААТ ПРВИОТ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="3338.734" dur="1.031"> СМЕСКИ ПРОЦЕС ТОА КАКО НЕКОИ ВИДОВИ ДИСКИ ДЕЦИРАЕ ПРВИОТ ДЕН НА </text>
<text sub="clublinks" start="3339.767" dur="0.332"> Гласачите го опишаа ПРВИОТ ден на рано гласање. </text>
<text sub="clublinks" start="3340.101" dur="0.598"> НА РАБОТНО ГЛАСНОСТ. >> ОВОЈ ВЕДНИК ОД НЕГОВИТЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3340.701" dur="2.198"> СЕРВИОТ глас. >> ОВАА ВРЕМЕ ОД НЕГОВИТЕ СЕ РАЗЛИЧНИ БИТ РАЗЛИЧНИ КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="3342.901" dur="0.464"> >> ОВАА ВРЕМЕ ОД НЕГОВИТЕ СЕ РАЗЛИЧНИ БИТ РАЗЛИЧНИ НА ПОЛИТИТЕ СО ДОГОВОР-19. </text>
<text sub="clublinks" start="3343.367" dur="2.732"> САМО БИТ РАЗЛИЧНО НА ПОЛИТИТЕ СО ПОВЕЕ-19. >> Но, тоа не престана со луѓе </text>
<text sub="clublinks" start="3346.101" dur="1.431"> ПОЛИТИКИ ДА СЕ ДА СЕ РАЗГОВОРат-19. >> Но, НЕ МОЕТЕ ДА ПРОДАТЕТЕ ЛУЕ ОД ПРОДАБАТА </text>
<text sub="clublinks" start="3347.534" dur="0.731"> >> Но, НЕ МОЕ ДА ГИ ПРОДАВИ ЛУ PEЕ ОД ПОКАOWУВА TOЕ НА ГЛАСНИТЕ РАБОТНИ РАНУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3348.267" dur="0.498"> ОД ПОДГОТОВУВА TOЕ ДА СЕ РАБОТЕТЕ НАДВОРЕШНИТЕ РОНСКИ РОНЦИ ОД ПЕТОК 10 ЈУЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="3348.767" dur="190.932"> ДА СЕ РАБОТЕТЕ РАБОТНИ РАНКИ ЗА РАБОТНИ ОСНОВИ ПЕТОК ПЕТОК 10 ЈУЛИ ДЕН ИЗБОРИ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="3539.701" dur="0.831"> ПРЕД ПЕТОК 10 ЈУЛИ ДЕН НА ИЗБОРНИОТ ДЕЛ ПО ПАТОТ >> СТАРТИ СИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="3540.534" dur="1.665"> >> СИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИ ПОЧНУВА ДЕНЕС СО НЕКОИ СЛОБОВНИ КЛУДИ ДРУГИ ПОСЕБНО ВЕСНИЧКО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3542.201" dur="0.564"> ДЕНЕС СО МОНИ СЛОБОВНИ КЛУДИ ДРУГО ПОСЕБНО ВЕСНИЧКО ПОВЕЕ ДА ГО ПРАВУВААТ ДО 95 ДО ГОДИНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3542.767" dur="1.498"> ДРУГО ШТО ВЕСНИЧКО ПОВЕЕ СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ДА 95 ОД ВИСОКОТ ТЕМПЕРАТУРА И НЕ ГО ПОТВРДУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3544.267" dur="2.732"> ПРИРАЧУВАМЕ ДО 95 ЗА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРА И НИЕ ГО ПОТВРДУВАМЕ ДА САМО ЛИТЕЛ ГОДИНА ВО ДЕНОВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3547.001" dur="3.031"> ТЕМПЕРАТУРА И НИЕ ГО ПОГОЛНУВАМЕ САМО ЛИЦА НА ГОЛЕМИ ВО ДЕНСКИТЕ ДЕН. ПОВТОРНО ВО 90-тите години </text>
<text sub="clublinks" start="3550.034" dur="0.431"> ВАША ПОСЕБНИ ГОДИШНИ ДВД ВО ГОДИНАТА ДЕН. ПОВЕЕ ВО СВЕТНИКОТ 90-ти СИНОВНО СВЕДОК СО </text>
<text sub="clublinks" start="3550.467" dur="1.065"> СЕГА. ПОВЕЕТЕ НА СВОЈОТ 90-ти СЕКОГАШНО ПОВЕЕ СО 100 СО КРАЈОТ НА оваа недела и </text>
<text sub="clublinks" start="3551.534" dur="2.865"> ВИСТИНСКО ПОВЕЕ СО 100 СО КРАЈОТ НА ОВАА НЕДЕЛА И ВО ДОДЕЛНИТЕ ВИДЕЛИ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3554.401" dur="1.498"> 100 СО КРАЈОТ НА ОВАА НЕДЕЛА И ВО ДОСТАВНИОТ НЕДЕЛА ДА СЕ КОИ ЕКСТРА ДОГОВОРИТЕ ВО СКОЈОТ СО </text>
<text sub="clublinks" start="3555.901" dur="0.498"> ВО НЕГОВОРНАТА НЕДЕЛА ДА СЕ ТОА ЕКСТРА ДОГОВОРИТЕ ВО СКОПЈЕТО СО ПОВЕЕ ДЕЛНА КОЛЕМА НА А </text>
<text sub="clublinks" start="3556.401" dur="0.598"> ТОА ЕКСТРА ПОГОЛЕМУВА ВО СКОПЈЕ СО ПОВЕЕ ДЕЛНА колумна на Африкански нечистотија ОД НАШИОТ НАЧИН </text>
<text sub="clublinks" start="3557.001" dur="2.131"> ПОВЕЕ ПОВЕЕ КОЛЕНА НА АФРИКАНСКО ПРАШАЕ НАДВОРЕШ НА НАШИОТ НАЧИН ИМАМЕ ГОДИНА НА ГОДИНА ОД И </text>
<text sub="clublinks" start="3559.134" dur="1.031"> Африканскиот нечистотија го водеше НАШИОТ НАЧИН, ИМАМЕ ГОДИНА НА ГРАДЕЕ ОД И СЕГА, но НЕ ГО ОДГОВОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="3560.167" dur="0.565"> ПОДНЕСИ ГОЛЕМО НА ПОДНЕСУВА ОД И СЕГА, НЕ ПОВТОРНО Враќањето, И ТОА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3560.734" dur="2.531"> СЕГА, НЕ ГО ОДГОВОРИ ВРАТИТЕ ВРА RAА ,Е И ДА СЕ ДОБИВНИТЕ ПРОМЕНИ ДАЛИ НЕ Е ВИСТИНО </text>
<text sub="clublinks" start="3563.267" dur="1.598"> Враќањето ПОВТОРНО, И ТОА РАСНИЧКИ ПРОМЕНИ ДАЛИ НЕ ДОБИВНО ДА СЕ ВРАТИ ВО СЛИКАТА </text>
<text sub="clublinks" start="3564.867" dur="0.565"> МАКЕДОНСКИТЕ ДА НЕ ДВЕНО СТРАТ ДА СЕ ДОБИВТЕ ВО СЛИКАТА ДОНЕСНО ПОНУДА И ПЕТОК </text>
<text sub="clublinks" start="3565.434" dur="4.665"> ТОА ПРАВО СЕГА САМО ДА СЕ ДОДАВУВАМЕ ЗА 20% ШАНСА, НО СЕ СУМУВАМ ДА СЕ ПОДОБРУВА ТОА НИШТО. </text>
<text sub="clublinks" start="3570.101" dur="2.331"> ЗА 20% ШАНСИ, НО СЕ СУМЕ ДА СЕ ПОДОБРУВАМ ДО НЕШТО. >> Благодарам. АДАМ, БЛАГОДАРИ СО </text>
<text sub="clublinks" start="3572.434" dur="0.598"> ТОА ПОДОБРИ ОД НИШТО. >> Благодарам. АДАМ, БЛАГОДАРУВАМЕ МНОГУ ДА ГО ГЛАСУВА ВЕСТИТЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="3573.034" dur="0.131"> >> Благодарам. АДАМ, БЛАГОДАРУВАМЕ МНОГУ ДА ГО ГЛАСУВА ВЕСТИТЕ НА 6. </text>
<text sub="clublinks" start="3573.167" dur="0.565"> МНОГУ ЗА ГЛЕДАЕ НА ВЕСТИТЕ НА 6.. ВИДИТЕ ГИ СЕ ОДГОВОРИТЕ ОВДЕ ЗА ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3573.734" dur="0.798"> 6. >> ВИДИТЕ ГО СВЕТЕ ОВДЕ ЗА СВЕТСКИОТ ЦЕЛО НА 10 ДЕЛ </text>