KSAT 12 6 O'Clock News: 31 јули 2020 година subtitles

>> WEЕ СМЕ ДА СЕ ПОЧНУВАМЕ ОВОЈ ВЕЧЕР СО ЛОТ ДА ГО Гледам во Радар, СЕ САМИ ДА ГО САМОМЕ ОВА ОВОЈ ВЕЧЕР СО МНОГУ LУБОВ ПОГЛЕДУВАМ НА РАДАР ДА СЕ ДОБИВИМЕ ОВОЈ ОВДЕ ВИСТИНО БЕЗ БЕЗ ОВДЕ ПРИГЛЕДАТЕ ВО РАДАР ДА СЕ ДАМАМЕ ОВДЕ ОВДЕ ОВДЕ РАЗНО БЕЗ БЕЗ ОВДЕ ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ ДАМАМЕ САМО ПОВЕЕ ОВДЕ ВИСТИНО БЕЗ БЕЗ ОВДЕ ДА ГО ОДДЕМЕ ДА СЕ СМЕДАМЕ СИТЕ ГЛАСНО ОДИМЕ ДА БИДЕМЕ НИВИ РАТНИЦА ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЗА ПОВЕЕТЕ СЕГА ГЛАВНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЗА СОВЕТНИ СЕКОВИ HAYES ГУАДАЛУПЕ ЛИТЕЛСКИ ЛЕСНИК НА ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЗА ПОВЕЕТЕ СЕГА HAYES GUADALUPE ЛИТЕЛСКИ ЛЕЕР НА ГОНЗАЛСКИТЕ СЕКО И НЕСО Северно ГУАДАЛУПЕ ЛИТЕЛСКИ ЛЕСНИК НА ГОНЗАЛСКИТЕ ГРАДИ И СЕКО СЕВЕРСКИТЕ источно БЕСПАРСКА СТРАНА. ОВА Е ГОНЗАЛЕС ГРУГА И СЕКО Северно-источен исток БЕКСАР ГРАДИ. ОВА Е ДО 6,30 часот Источна БЕКСАРСКА СТРАНА. ОВА Е ДО 6,30 часот. ДА СЕ ДОБИРАМЕ ДА СЕ ПОСТОРНО ДВД ДО 6,30 часот СМЕ ДА СЕ СМЕДАМЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИ ДА СЕ ПОСТАВУВАМ ЈУР НА 35 МИЛЕ ПО ЧАС 60 ПОВЕ THЕ ГО РАБОТНИОТ РАЗВОЈ ОД ЈАР НА 35 МИЛИ ПО ЧУС 60 МИЛИ ПО ЧЕСНИ PЕРИ МОНО ЈАР НА 35 МИЛЕ ПО ЧУС 60 МИЛИ ПОД ЧАСОВНИ ВИНДИ МОНИ И КАРТЕР СООПШТНА ДЕЛ МИЕЛИ ПОД ЧАС ДОБИВНИ МОНИ И КАРТЕРСКИ ГОЛЕМИНА ДА СЕ ПОДНЕСЕ ДА СЕ СОДРИТЕ ВО ОВОЈ ПОЛИГОН И КАРТЕР НА ГОЛЕМИНА НАДВОРЕШНА ДА СЕ СЕ ПОДНЕСУВАТЕ ПОВЕ YЕ ПОЛИГОВИОТ ПОЛИГОН ВО СВЕТИТЕ ГЛАСНИЦИ СЕ БЕГАТ ПО ОВАА ПОЛИГОН ПОЛИГИ ВО СЕКОВИТЕ ГЛАВНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ НЕ САМО ОВОЈ НИЕ ВО ПОВЕ THЕ ГЛАСНИК ПРЕДУПРЕДУВАЕ НЕ САМО ОВОЈ ДА СЕ ДА ГО ДОДВИМЕ НАДВОРЕШНИОТ ДОБИР ПРЕДУПРЕДУВАЕ НЕ САМО ОВОЈ ДА СЕ ДА ГО ДОДЕЛИМЕ НАДВОРЕШНИОТ ДОБИВНИК РАКОВНИ ДВИЕНИ ПРОЕКТ НА ПРОЕКТОТ ИСТО ДОБИЕТЕ НАДВОРЕШНИОТ ДОВЕРЛИВСКИ РАКОВНИ АКРОСНИ ДЕЛОВИ НА ПРЕДГОВОРИТЕ ДОКОЛНО РАКОВНИ АКРОСНИ ДЕЛОВИ НА ПРЕДГОВОРИТЕ КОИ СЕ МО COЕ ПОСЛЕДНО СИТЕ ДВЕЕ ДА СЕ ДОБАВТЕ ДО 30 МИЛИ ПО ТОА ПОВТОРНО ПОВЕЕ ДОБИВ ДО 30 МИЛИ ПО ЧАСОТ КОГА ТОА ГРЦИЈА ПОДВИД ДОБИ ДО 30 МИЛИ ПОД ЧАСОТ КОИ ОВИЕ ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА ПОСТОЕ ДО СЕКОЈ СТОРМ ЧАСОТ ТОА ТОА ГРИЕНА ПОВЕ OЕ ПОСТОЕ ДО ПРОДОЛНО ДА СТРУМ ЗА ПОВЕЕ ПОВЕЕ РАДАРНА РАЗВОЈ ПОВЕЕ ОД СЕКОТ ОД ТИЕ СТОРМ ЗА МНОГУ ПОВЕЕ РАДАРНА ПОВРЗА COMЕ ДА СЕ ВАА ПОВЕЕ ВО АЛОНГРАГАТА ВО SCУБОВНИОТ СО ЛУЕ НА КАКО САМО ВАШИОТ НЕДЕЛАРИ СО ПОГЛЕД НА ШТО САМО ВАШИОТ СЕДМИЦА ПРОДАВНИЦА. НЕДЕЛА ДА СЕ ПРОДАВНИЦА. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: ОБИЕ НАС ВО ПРОДАВНИЦА. >> СВЕТЕ СПРИСЕСТЕР: ОБИДЕТЕ СЕ Ажурирани. Благодарам БЕСПЛАТНО >> СВЕТЕ СПРИСЕСТЕР: ОБИДЕТЕ СЕ Ажурирани. БЛАГОДАРАТЕ КАТИЕ БЕЗ 2 ВЕДЕЛИ ПО بعد ОДГОВОРНА пијалок Ажурирани. БЛАГОДАРАМ КАТИ БЕЗ 2 СЕДНИЦИ ПО بعد наводен возач на пијалок РЕГИРА ВО ПОЛИЦИЈА 2 НЕДЕЛИ ПО بعد НАВИДЕН ДИВЕРСКО ДВИЕР ГОЛЕМА ВО КЛУБ ЗА МОТОРЦИКЛЕСКИ КЛУБ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Возач се разгледува во МОТОРЦИКЛЕН КЛУБ ВО ПОЛИЦИСКИОТ СЛУБЕН ВЕСНИК ВО СОВЕТНА СТРАНА. ОФИЦЕРСКИ МОТОРЦИКЛЕН КЛУБ ВО ЗЕМЈАТА ПОВЕЕ. 4-ти член на тој клуб ХИЛ ЗЕМЈА. 4-ти ЧЛЕН НА ОВОЈ КЛУБ СПИРИ СИТЕ ЗАКОН 4-ти ЧЛЕНОТ НА ТОА КЛУБ УПОТРЕБИ ТИНОСКИОТ КЛУБ ЗА ИЗВЕСТУВАЕ НА СИНИОТ ЗАКОН ПОДНЕСУВА ТИНИТЕ СИНОВИ ЗА ИЗВЕСТУВАЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРАВНИ ЛИНИ КЛУБ ЗА МОТОРЦИКЛНО ЗА ИСПИТУВАЕ вели дека OSозеф умрел денес, од неговите повреди во 18-ти јули ВЕЕ Jозеф умре ДЕНЕС ОД НЕГОВИТЕ ПОВТОРНИЦИ ВО ЈУЛИ 18-тиот пад во земјата на КЕР. Неговите повреди во 18-ти јули во несреќата во земјата на Керу. 3 ДРУГИ ЧЛЕНОВИ НА КЛУБ КАРТИ ВО КЕР ЗЕМЈА. 3 ДРУГИ ЧЛЕНОВИ НА КЛУБОТ СЕ УБИЕТЕ ОД ДЕНЕСНО ДЕН 3 ДРУГИ ЧЛЕНОВИ НА КЛУБОТ СЕ УБЕДЕТЕ ОД ДЕНЕТЕ ДА СЕ РАБОТИ ДЕПУТИИТЕ САКАТЕ ВАН РОБУСТ НЕ ДАЛИ УБИТЕ ДА ОД ДЕН ДА БИДЕ ДЕПУТИТЕ САКАТЕ ВАН РОБУС НЕ БОЗИТЕ КОНЕКУВАНИ ВО ДВЕ КАКО РАБОТНИЦИТЕ ПОВЕ VЕ ВАН РОБУС НЕ ГО РАБОТНИКОВИ СЕ МОНО ДА ДА СЕ ПОВЕЕ БОШИТЕ ПОВЕЕТЕ ВО НЕВЕДНИЦИ, додека тие се возеле на автопат 16. ОВИЕ ШТО СВЕДАТЕ НА автопати 16. >> ИНВЕСТИГАТОРИТЕ СЕ КАКО ОД А Автопат 16. >> ИНВЕСТИГАТОРИТЕ СЕ ПОСТОЕ ДА ДОМАА ДА ПРИМАЛИ И КРПИРА >> ИНВЕСТИГАТОРИТЕ велат дека од куќата се пиела и ја расипале центарот на линијата како хит на групата Куќата пиеше и ја кршеше ЦЕНТАРНАТА ПРОДАБА ПОГЛАВЈЕ ГРУПАТА НА БИКЕРИ ГЛАВА ЦЕНТАР ЛИНИ ХИТИНГ НА ГРУПАТА НА БИКЕРСКИОТ ГЛАС НА ТОА ПРИГОВИНА СО 4 СОВЕТИ НА НА ГЛАВНИОТ БИКЕРИ НА ГОЛЕМО СЕ ПОПОЛНУВА СО 4 СОВЕТИ АСОСЛАТ НА ИНОТКИЦИРАЕ СО А ПРИГОВОРЕН СО 4 СОВЕТИ НА АНСОЛАТ НА ИНОТКИЦИРАATIONЕ СО ВЕХИКЛ. 3 СОВЕТИ НА АСОСЛАТ ЗА ИНТЕКСКИЦАЦИЈА СО ВЕХИКЛ. 3 СОВЕТИ ЗА ИНТОКСИТИРАН ПРАВИЛНИК СО А ВЕХИЛ. 3 СОВЕТИ ЗА ИНТОКСИТИРАН ПРАВИЛНИК СО ВЕХИКЛ. НЕ СЕ СУД СЕ ОД КЕР ИНОТИКИТИРАЕ ПРИРАЧНИК СО ВЕХИЛ. НЕ СЕ СУД СЕ ОД КЕРР СЕКОЈ НА НА ВЕХИЛ. НЕ СЕ СЛОБОД СЕ ОД КЕРР ГРАДОТ НА ПОГОЛЕМНА ПАРВА. ЗЕМЈА НА НЕГРАДИНА ПОВЕЕ. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: СЕ ПОГЛЕДНА ПОВЕЕ. >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: СЕ ПОТРЕБНИ ДА СЕ СТРУУВА ПАР ОД >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: СЕ ПОТРЕБНИ ДА СТРУУВАТ ПАР ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО КОРИСТЕЕ ПРИРАЧНИК ЗА ПОПРАВУВАЕ НА ПАР ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО КОРИСТЕЕТО ДА СЕ ИСПЛАТИТЕ ИНВЕСТИТОРИТЕ КОРИСТЕЕ ДА СЕ ИСПЛАТУВАТЕ Другите инвеститори што се во нив ОД ДРУГИТЕ ИНВЕСТИЦИ ПОДГОТВУВАТЕ НА ИВОТИТЕ НА ОВАА ДРУГИ ИНВЕСТИТОРИ ПРОДОЛИТЕ НА VИВОТИТЕ НА ОВАА МУЛТИМИЛИОН-ДОЛАР ПОНЗИ ПОБЕДИ НА ОВАА МУЛТИМИЛИЈА-ДОЛАРНА ПОНЗИ ШЕМА ПОГЛЕДУВА СО ФЕДЕРАЛ МУЛТИМИЛИОНСКО-ДОЛАРНА ПОНЗИ ШЕМА СО СОГЛАСНО СО федералните ИНВЕСТИГАТОРИ ЗА ШЕМА ПОГЛЕДНО СО ФЕДЕРАЛНИТЕ ИНВЕСТИГАТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТИ И ИНВЕСТИГАТОРИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТИ И РАЗМЕНА. КОМИСИЈА ЗА БЕЗБЕДНИЦИ И РАЗМЕНА. >> ПРВИНАТА НА САН АНТОНИО КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД. >> ПРИРАЧНИК САН АНТОНИО ПРВИТЕ РАСПОДЕЛИ DILLON COLLIER >> ПРВИЧНИЦИ НА САН АНТОНИО ДИЛОН ДИЛОН КОЛИЕР ПОСТОИ КАКО ПЛАН ОДГОВОРНИТЕ ДИЛОН КОЛИЕР ИЗВРШУВА КАКО ПЛАНОТ УЛТИМАТЕЛНО ДВЕЕ ПАРТИ. ИСКЛУЧУВА КАКО ПЛАНОТ УЛТИМАТЕЛНО ДВЕЕ ПАРТИ. ПРАВЕЕ ЗА ЗАКОНОТ УСЛОВНО ДВЕЕ АПАРТ. >> ПРАВНА ПОВЕЕ ОД ДИК во федерален суд, во Сан >> ЗАКОН ЗАВРШЕН ОД ДИК во федерален курс во Сан АНТОНИО ОВАА НЕДЕЛА ПРОТИВ ДИК во федерален курс во САН АНТОНИО ОВАА НЕДЕЛА ПРОТИВ ВИКТОР АНТОНИО ОВАА НЕДЕЛА ПРОТИВ РЕВИЗИРАAЕ НА РАБОТНИТЕ ОСНОВИ НА ВИКТОРСКИ ОБУКИ 6 ОБВРСКИ ОСНОВНИ ОСНОВИ НА ВИКТОРСКИ ОБВРСКИ ШЕМА НА ГОДИНА ПОНЗИ 6 години што се вклучени ЛЕВНА РЕВИЗИЈА НА ОБИДНИЦИТЕ ГО ОБВРСУВА ШЕМАТА 6 ГОДИНА ПОНЗИ, КОИ ВКЛУЧУВА АМОНГ НЕГОВИТЕ ICИВОТ, ГОДИНА ПОНЗИ ШЕМА КОИ ВКЛУЧУВА АМОНГ НЕГОВИТЕ ICИВОТИ, ПОВТОРНА ПОЛИЦИЈА САН АНТОНИО АМОНГ НИВНИ ICИВОТНИЦИ, ПОВТОРНИ САНИЦИ ЗА САН АНТОНИО ПОЛИЦИИ И ДРУГИ ПРВИ ПОВТОРНИ САНИЦИ ЗА САН АНТОНИО ПОЛИЦИИ И ДРУГИТЕ ПРВИ ОДГОВОРНИ, НО ДА, ПОГЛЕДА СЛУБЕНИЕ И ДРУГИТЕ ПРВИ ОДГОВОРНИ, НЕ ДА, СО СОВЕТИТЕ ОДГОВОРНИТЕ ДА, ДА, СО СОВЕТНИОТ ПОСЛЕДНИК ПОВЕЕ ОД 14 МИЛИОНИ ДА СУИТЕ ПОВЕЕ ПОВЕ MЕ ОД 14 милиони ДОЛАРИ ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ДО ПОВЕЕ ОД 14 МИЛИОНИ ДОЛАРИ ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ДА ГО ГОДИНАТЕ ДЕЛОВИ НА АВИАЦИЈА. ДОЛАРИ ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ДА ГО ГОДИНАТЕ ДЕЛОВИ НА АВИАЦИЈА. Тој КЛУЧЕЕ ENЕ ТОА ДА ЈА ИСТОПИРА ДЕЛОВИ НА ПУШТИНА АВИАЦИЈА. Тој КЛУЧИВ WЕ THЕ Е ЈА ПРОДАБА ИЛИ ПРОДАБА НА ГОДИНИТЕ АВРИЛИ СЕ КЛУЧИВ WЕ Е Е ЈА ПРОДАБИ ИЛИ ПРОДАВНИЦИ НА ГОЛЕМОВИТЕ АВРЛИНИ ДОВЕЕ ГОДИШНО Враќање од 10 ИЛИ ПРОДАБА НА ГОДИНИТЕ АВРИЛНИ ПРИМИРАEЕ ГОДИШНО Враќање од 10 до 12%. Но, НЕ Е ПРИМЕНА НА ПРОМЕНИ ГОДИНА Враќање од 10 до 12%. НО, НЕ Е ПРИГОДУВА НА ПОСТАВУВА МНОГУ ПАРИ ДО 12% Но, НЕ Е ПРИГОДУВА НА ПОСТАВУВА МНОГУ НА ПАРИТЕ ЗЕМА ДА ГО ИСПОЛНУВА ПОГЛЕДУВАЕ МНОГУ НА ПАРИТЕ ГО ЗДРУУВААТ НЕКОЈ ДА ГО ИСПЛАТУВАТЕ РЕВИЗИНИТЕ ИНВЕСТИЦИ И РАКОВИ ЗЕМАЕ НЕКОИ ДА ГО ПЛАТУВАТЕ РАБОТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И СПАСИ САМО НЕКОИ НЕКОЈ РАЗНИЦИ ИНВЕСТИЦИИ И СПОРЕД САМО НЕКОИ НЕКОЈ ДА СЕ НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ, ЈАВНА САМО НЕКОИ НЕКОГА НА НЕГОВИТЕ ЦЕЛНИЦИ, ЈАВНИ РЕЦЕРИИ ЗА ФУНИИЕСТ КОМПАНИЈА НАСТАВНА ЦЕЛ, ЈАВНИ РЕКОРИИ ЗА АВИАТИВНОСТ ИНТЕГРИТЕТ НА КОМПАНИЈАТА ЗА ИНТЕГРИТЕТСКА АВИАЦИЈА ВО РЕКОРИИ ЗА ФИНАНТИВНА КОМПАНИЈА ИНТЕГРИТЕТСКА АВИАЦИЈА ВО ЛИЕ СЦЕНА ЛЕР НА ИЗВЕДЕН ИНТЕГРИТЕТСКА АВИАЦИЈА ВО ЛИЕ СЦЕНА ЛЕР кон изнајмена маилбокс кај оваа продавница во близина ЛЕЕ СЦЕНА ЛЕР НА ИЗВЕДЕН МАБЛОКС НА ОВОЈ УПСОТ ДРАВА БЕРНЕ ГОДИНА MAILBOX НА ОВОЈ УПРАВНИЦА ПРОДАБА БЕРНО ПРИДРУУВА AЕ БОРНЕ ВТОР ВРЕДНОСТ ОД ОД ОВАА 3 ПРИКАЗНИ ПОСЛЕДНИОТ БОРНЕ ВТОР ВРЕМЕ НАДВОРЕШ НА ОВАА 3 ПРИРОДНИ БИЗНИС Комплекс Адреса води до оваа 3 ПРИКАЗНИ БИЗНИС Комплекс Спуштајќи ја улицата, МАРКУЕТЕ БАРИ БР БИЗНИС КОМПЛЕКС Спушти на улицата, МАРКУЕРСКИОТ БАРИ НЕ Е ДОГОВОР ЗА ОВОД АВИАЦИЈА УЛИЦА, МАРКУЕРСКИОТ БАРИ НЕ Е ДОГОВОРИТЕ КОМПАНИЈАТА ЗА АВИАЦИЈА БЕГАШ ОВДЕ ОВДЕ, НО НЕ ПОСЕБНИ ДЕКА ОВДЕ АВИАЦИСКА КОМПАНИЈА СЕКОГУ ТУКА, НО Е ДА СЕ СМЕТИ ВО ОВОЈ ЈАЈЛ КОМПАНИЈА ДА СЕ ЕВЕ ОВДЕ, А НЕ Е СМЕТЕН ВО ОВОЈ ЕЛСКИ ФОТО ЗА КНИГУ ОД НЕВЕРОЈАТНО СВЕТСКА СО ОВОЈ АЛСКИ ФОТО ЗА КНИГУ ОД НЕВЕРОЈАТНИ ИНЦИДЕНТ. КАКО ФОТО БЕЗ ОД НЕВЕРВЕН ИНЦИДЕНТ. НЕ СЕ ОДГОВОРИТЕ НА БАРАЕ ПОВЕЕ НЕ СЕ ОДГОВОРИТЕ ПО БАРАЕ ЗА КОМЕНТАР НА ОВАА УПОТРЕБА НЕ СЕ ОДГОВОРИТЕ ПО БАРАЕ ЗА КОМЕНТАР НА ОВАА ДОСТАВНА СОСТОЈБА ВО РАБОТНИТЕ ОБОДОВИ ОБОДИ ЗА КОМЕНТАЦИЈА НА ОВАА ДОСТАВНА СОПСТВЕНОСТ ВО СВЕТИ ОБВРСКИ ОБВРИ, САМО НАЈДОБРИОТ ЗНАЕЕ. ИЗВЕСТУВАЕ ВО СВОИТЕ ОБОВИ, САМО НАЈДОБРИОТ ЗНАЕЕ. ЦИВИЛСКИОТ СУТ ГО ПРАШАА СУДОТ ПОСЛЕДНО ЗНАЕЕ РАБОТА. ЦИВИЛСКИОТ СУТ ГО ПОДНЕСУВА СУДОТ НА НАДВОРЕШЕ ЗА САД И НЕГО ЦИВИЛСКИОТ СУТ ГО ПОБЕДУВА СУДОТ НА НАДВОРЕШЕ ЗА САД И НЕГОВАТА КОМПАНИЈА ДА ГИ ИСПОЛНЕТЕ НЕГОВИТЕ ГОДИНИ ДА НАПРАВЕТЕТЕ ЗА НАС И НЕГОВАТА КОМПАНИЈА ДА СЕ РАБОТИТЕ НЕГОВИ ДОБИВИ КОМПАНИЈА ДА СЕ ИСПОЛНЕТЕ НЕГОВИ ПРИДОБИВКИ ПЛАТИРАЈТЕ И БЕСПЛАТНИТЕ ОД ОДГОВОРНО НЕКОЈ ПЛАТИРАЈТЕ ФИНА И БАНИРАТЕ ОД ОБЕЗБЕДУВА SЕ НЕКОИ БЕЗБЕДНОСТИ ДИЛОН КОЛИЕР КСАТ И БЕСПЛАТНО ОД ОБЕЗБЕДУВА SЕ НЕКОИ БЕЗБЕДНОСТИ ДИЛОН КОЛИЕР КСАТ 12 ВЕСТИ. БЕЗБЕДНОСТИ ДИЛОН КОЛИЕР КСАТ 12 ВЕСТИ. >> преглед на федералните рекорди 12 ВЕСТИ >> ПРЕГЛЕД НА ФЕДЕРАЛНИТЕ РЕКОРДИ ПОКАOWУВА ТОЕ ТЕЛО. ДА НЕ СЕ >> ПРЕГЛЕД НА ФЕДЕРАЛНИТЕ РЕКОРДИ ПОКАOWУВА ТОЕ ТЕЛО. ДА НЕ Е КРИМИНАЛНО НАПРАВЕНИ ВО ПОКАУВА ТОА ТЕЛО. ДА НЕ Е КРИМИНАЛНО ПРИГОВОРНО ПОВТОРНО СО НАВОДЕНОТ ПОДНЕСУВА КРИМИНАЛНО ПРИГОВОРНО ПОВЕЕ СО НАВОДНАТНА ШЕМА. >> СВЕТСКИ СПРИЕСТЕР: ГОВЕНОР ГРЕГ АББОТТ вели дека Локалните здравствени тела не можат да ја постават ГРЕГ АБОТТ вели дека Локалните здравствени тела не можат да издаваат прашања предвремени училишни затворачи ОБВРСКИТЕ МОЕ НЕ МОАТ ПРЕДМЕТИВНИ ОБВРСКИ ЗБОРУВАА, КАКО ДА СЕ ОВДЕ ТУКА ВО БЕКСАР ПРЕДМЕТНИ ОБВРСКИ БЕЗБЕДНИКИ САКАТЕ ДА ОВДЕ ТУКА ВО БЕКСАР ЗЕМЈА МЕДИОТ ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ ОВИЕ ОВДЕ ОВДЕ ВО БЕКСАР ЗЕМЈА МЕДРО ЗДРАВЈЕ МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР ИСПИТУВА ДИРЕКТИВА 2 МЕДРО ЗДРАВЈЕ МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР ПРИДОБИ ДИРЕКТИВА 2 НЕДЕЛА АГО, НАРААМ НЕ СЕ ДИРЕКТОР ПРИМА ДИРЕКТИВА 2 НЕДЕЛА АГО, НАРА ORАМ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИВНИ СТУДЕНТИ ВИЕКС АГО, ПРАВИЛЕ ДА НЕ СЕ УЧЕСНИЦИТЕ ДА СЕ ПОСЕБНУВААТ ДА СЕ КАКО ДА СЕ УСЛОВИ СТУДЕНТИТЕ BEЕ БИДАТ ДОСТАВНИ НА БЕКСАРСКИТЕ КАМПИИ, СЕ ДА СЕ ПО بعد БЕКСАР ПРИКАЗНИТЕ КАМПУСИ ДО ДА СЕ ПОВТОРНО ДЕН. Но, додека ПО ДОБРИОТ ДЕН. НО ДАКО ГОДИНАТА И ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКАНИ ДЕН НА ТРУДОТ. НО, ДАКО ГОДИНАТА И ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКАНИ ПОСЕБНИ ДЕНЕС ОД ЛОКАЛНА ЗДРАВЈЕ Владимир и други републиканци рекоа ДЕНЕС ОД ОСНОВИТЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ПОСЕВ ДЕНЕСЕТЕ ДАЛИ ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВСТВНИ ЗДРАВЈЕ, МОЕТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ КАМПУСИ ВО ОДГОВОР ОБВРСКИТЕ МОЕТЕ ДА БИДАТ КАМПУЗИ ЗА ОДГОВОР НА ОДГОВОР. НЕ МОАТ КАМПУСИТЕ ПО ОДГОВОР НА НАДВОР. НЕ МОАТ ДА СЕ ПРЕМЕТИВНО ИЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗА. НЕ МОЕ ДА СЕ ПРЕМИТНО ДА СЕ ПРАШАЕ ПОСТОЕТЕТЕ ПОСЕБНИТЕ СУДИ ЗА БЕКСАР ПРЕДВЕДНО ДА СЕ БЕСПЛАТИ БЕКСАРСКИОТ JУДИ НЕЛСОН Волф КОЈ САМО СО САКАТЕ БЕКСАРНИОТ ПРЕСУДА UDУДИ НЕЛСОН ВОЛФО КОЈ САМО СО ГОЛЕМИ РОН Нирнбергер Волф НЕЛСОН КОЈ САМО СО ГЛАВНИОТ РОН Нирнбергер, ПОТРЕБНО ГИ ГИ ВИ ГОВИНАЛНОТО МИСЛЕЕ НА ОВАА МАЈОР РОН НИРЕНБЕРГ ДА СЕ ГО РАБОТИ МИСЛЕЕ НА ВЛАДАТА ЗА ОВОЈ БЕЗБЕДНИК. МАТЕРИТЕ МИСЛЕЕ НА ВЛАДАТА ЗА ОВАА ПРАШАА. МАТЕРИТЕ СЕГА СЕКТИВНИ И УЧИЛИШНИ ДИСТРИКТИ ПРОБЛЕМ. СОДРERSИНИТЕ СИТЕ СТАТЕЛ И УЧИЛИШНИТЕ РАСПОЛНИЦИ МОАТ ДА СЕ ПОЧНУВАТЕ ПО ПОВЕЕ СЕГА ПОСЕБНИТЕ И УЧИЛИШНИТЕ РАСПОЛНИЦИ МОАТ ДА СЕ ПОЧНУВАТЕ ПО СЕКОЈ ВО ЛИЧНИТЕ КЛАСОВИ ПРАВО ПРАВО ИЛИ ОД ДРУГО МОЕ ДА БИДЕ ПО ДРУГОВИТЕ ВО ЛИЧНИТЕ КЛАСОВИ, ПРАВО ПРАВО ИЛИ ОД ДОСТАВНИОТ ОСНОВНО ОД СВОЈОТ ОДГОВОР. КЛАСОВИТЕ ПРАВО ПРОДАВНО ИЛИ РАБОТНО ОСНОВНО ОСНОВА НА СВОЈАТА ОДГОВОР. >> Тие треба да ги прочитате сè уште ОСНОВА НА СВОЈАТА ОДГОВОР. >> Тие треба да ги читаат сè уште ДА ЗНАЕТЕ ДАЛИ ДА СЕ ДЕКА >> ОВА МОРА ДА ПРОЧИТАТ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИВТЕ ДЕКА МОЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИ. ПАС САКАМ ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИВТЕ ДЕКА IЕКОТ Е МОЕ ДА СЕ РЕДУВАЕ. ПАС САМО ДА СЕ СМЕМЕ ДА СЕ СМЕТЕ ДА СЕ МНОГУ МОЈОТ РАЗГОВОР. ДА СЕ МИСЛУВАМ ДЕКА YЕ СЕ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ МНОГУ И ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ТОА YЕ СЕ ДОБИВИТЕ ДА МНОГУ И МО DЕ ДА СЕ КАКО ДА СЕ МОЕ. И ДАЛИ ШТО СЕ МОЕ ДА СЕ МОЕ. >> STEVE SPRIESTER: УЧИЛИШТЕ РЕЧЕ. >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: УЧИЛИШНИТЕ ДИСТРИКТИ ДА СЕ СО 8 ВЕДЕЛИ НА АД >> STEVE SPRIESTER: УЧИЛИШНИ ДИСТРИКТИ ДА ИМА НА 8 ВЕДЕКИ НА СТАРТ НА ГОДИНА НА УЧИЛИШТЕ АКО ДИСТРИКИТЕ ПОСТОЕ ДА 8 СЕДЕКИ НА СТАРТ НА ГОДИНА НА УЧИЛИШТЕ ДА СЕ САКАТЕ ДА САМО САМО ПОПУСТ ПОЧЕТНА ГОДИНА НА УЧИЛИШТЕ АКО САКАТЕ ДА СЕ СМЕТЕ САМО ПОСТАВУВАТЕ УЧЕЕ ПО ОВИЕ САКАТЕ ДА САМО САМО ДА ЈА ОБЕЗБЕДУВАТЕ УЧЕЕ ПО ОД ОВОЈОТ ПОДОБРУВА ДА СЕ ДОСТАВУВААТ ДА СЕ СОСТОЈБА НА УЧЕНИЦИ НА КАМПУС. ИСКЛУЧОЦИТЕ SЕ СЕ РАЗГОВОРИТЕ СО СЛУЧАЈ ОД СЛУЧАНА ОСНОВА. >> СЛУБИ НА ДОМАШНОТО НАСИЛНИЦИ СЕ РАЗГОВОРИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РИЗИЦИТЕ СЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКО ДОДЕЛ НА РЕЗИЗНИЦИТЕ ИСПИТНИЦИ ПРИЕЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКО ПОДНЕСУВА ОД НОВ ПОСЕБНИОТ СУД ДО РЕЗУЛТАТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКО ПОДНЕСУВА ОД НОВ ПОСЕБНИОТ СУД ЗА ДОДЕЛУВАЕ ОВА ПРАШАА ТОА ОСНОВА ДО НОВ ПОСЕБЕН СУД ЗА ДОДЕЛУВА ОВА ПРАШАА. ПАУЛ ВЕНЕМА АДРЕДА ОВОЈ БЕЗБЕДНОСТА ОД ОБВРСКА ОВДЕ. ПАУЛ ВЕНЕМА ДА СЕ Е ПРВИНАТА СЕДНИЦА Основана ТУКА. ПАУЛ ВЕНЕМА ПОСТОИ ОВИЕ Е ПРВИНАТА СЕДНИЦА ПОДДРШКА ДВД. ДА СЕ Е ПРВИНАТА СЕДНИЦА ДОДЕЛНА ДВЕЕ. >> Тоа е можност за преземање ДОДВО ДВД. >> СЕ Е МО TНОСТ ДА ГИ ОБЕЗБЕДУВАМЕ ОД ТИЕ ПРАШАА ПОДОБРУВАЈТЕ >> Тоа е можност за преземање на овие прашања како што се повеќето процеси на овој курс во овие денови ГРИА НА ОВОЈ БЕЗБЕДНИКИ САМО ПОСЕБНИ ПРОЦЕДИИ НА СУДОТ СО ОВИЕ ДЕНОВИ НА ПОВЕЕ ОВА НОВИ СУД Е ПРОЦЕДИНИ НА СУДОТ ВО ОВЕДНИ ДЕН НА ПОВЕЕ ОВА НОВО СУД НА ПОВЕЕ ОВОЈ НОВЕН СУД Е КОНТУКТИВЕН ДОСТАВНО РЕМОТ. СУДИНА Рози КОНДУКТИРАНА КОМПЛЕТЕЛНА РЕМОТ. СУДИНА РУСИ СПЕЕДЛИН-ГОНЗАЛЕЗ КОМПЛЕТНО РЕМОТ. UDУДИНА РОСИ СПЕЕДЛИН-ГОНЗАЛЕЗ ГИ ПОВИКУ РУГУЛНО СПЕЕДЛИН-ГОНЗАЛЕЗ ГО ПОВИКУВА РУГИЛНО ДОСТАВНИОТ СУД, ОД ШАНСКИТЕ ЗА РУГИ ШТО СЕКОЈ СУД ТОА ШПАНСКИ ЗА РЕФЛЕКЦИИТЕ ГО ПОВЕДОТ И ОБЕДИНЕТЕ СВЕТСКО СУД ОВОЈ ШПАНСКИ ЗА РЕФЛЕКЦИИ ГО ПОБЕДИ И ГО ПОДДРУВА ЦЕЛИ НА СУДОТ РЕФЛЕКЦИИТЕ ГО ПОДГОВОРИТЕ И ГО ПОДГОДУВА НА ЦЕЛИТЕ НА СУДОВИТЕ, ДАЛИМЕ ДА СЕ ДА БИДЕМЕ МНОГУ СОВЕТ И ИГРА ЦЕЛИ НА СУДОВИТЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ДОБИВМЕ МНОГУ КУЕ И ИГРА ВО УСЛОВИ ДА БИДЕТЕ МНОГУ СОВЕЕ И ДА ГО ПРАВУВАТЕ ДА СЕ САМО СВЕДОВИ. ВО САМО СОВЕТИ. >> И РЕФЛЕКТИРА ONЕ НА ВАС САМО САМО СОВЕТИ. >> И РЕФЛЕКТИРА ONЕ НА ВАШИТЕ АКЦИИ И ВАШИОТ ПРИДОБИВ >> И РЕФЛЕКТИРА ONЕ НА ВАШИТЕ АКЦИИ И ВАШИОТ ПРИДОБИВНИ БРИВЕРИ СЕ ДЕЈНИК, СУДИЈА АКЦИИ И ВАШИОТ ПРЕКРАСНО БРИВЕСНО СИТЕ РАБОТНИК, СУДОТ ПОСТОИ ДА ГО УЧЕСНИЦИ БРИВЕТЕ СЕ СТРУЧНИК, СУДИЈАТА ИСКЛУЧУВА ОД ОСНОВА НА УЧЕСНИЦИ ИСКЛУЧУВА ДЕКА Учесниците ги вклопуваат КРИТЕРИУМИТЕ СИТЕ ПРВ ВРЕМЕ ПОДГОТВЕТЕ КРИТЕРИУМИ СИТЕ ПРВ ВРЕМЕ ДИМЕСТИЧКО ПОВРЕДА НА ПОСТОИ КРИТЕРИУМИТЕ СИТЕ ПРВО ВРЕМЕ ДОМАШИЧНО ПОВРЕДА МИЗДЕМЕНАРСКИ СЛУЧАЈ СТРУЧНИЦИ СО ИСТОРИЈА СОСТОЈБИ НА ДОМАШНОТО НАСИЛНА СОСТОЈБА СО СЛУБА НА ИСТОРИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЕ Случајни престапници со ИСТОРИЈА НА ПОДНЕСУВАЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, WEЕ СЕ ГЛЕДАМЕ НА НАЧИНИТЕ ДА СЕ РАБОТИ ЗА ПОДНЕСУВА ABЕ АБУЗИРАНА ДА СЕ РАБОТИМЕ НА НАЧИНИТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ОД ПОСТОРНИОТ И ДА СЕ СМЕ ПОБЕДНИК НА НАЧИНИТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ СОДРИИ И ДА СО СМЕЕТЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ДА СЕ МОДИМЕ Адреса Траума. МОЕ ДА СПОДЕЛУВАМЕ ДОНЕСНИЦА ВО НЕКОИ СЛУЧАИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ, ПОСЕБНО МНОГУ од ДЕДЕРВИСКИ ДЕКОЈНИК ВО НЕКОИ СЛУЧАИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ СЕ ПОСЛЕТУВА МНОГУ ОД ОВИЕ РЕФЛЕКТ СЕ ГО СВЕДИ ДЕЛОТ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ПОГОЛЕМЕ МНОГУ ОД ОВИЕ РЕФЛЕКТ ДА ГО ГОДИРАТЕ СВОИТЕ ГОЛЕМИ СВОИ LИВОТ СТИЛИ ОВИЕ РЕФЛЕКТ ДА ГО НАПРАВИ СВОИТЕ ГОЛЕМИ ГОЛЕМИ СИТЕ LИВОТНИ СТИЛИ НЕГОВИТЕ СТИЛИ НА IFИВОТНИТЕ СЕ САКААТ ДА. >> LИВЕТЕ ВО БЕЗБЕДНИ КАРТЕРИ НЕ САМО ДА. >> LИВЕТЕ ВО КЛУЧНИТЕ КАРТЕРИ НЕ МОАТ ДА ЈА ОДГОВОРИТЕ >> IVEИВЕТЕ ВО КЛУЧНИТЕ КАРТЕРИ НЕ МОАТ ДА ЈА ОБЕЗБЕДАТЕТЕ ДОМАТА. САМО ДА СЕ РАБОТИ ДА СЕ ПОДОБРУВААТ ДА ЈА ОДГОВОРИТЕ СВОЈОТ ДОМ. САКАТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ СО СЕКОЈ МОBНО FAMILIAL НИВНАТА КУЌА. САМО да се занимавате со САМО МОAYНИ СЕМЕЈНИНИ ПРАШАА ДЕН И ДЕН ОД СО САМО МОBНИ СЕМЕЈНИЧКИ ПРАШАА ДЕН И И ДЕН ОД НОВИОТ СУД Е ФИНДИРАН ОД А ПРАШАА ДЕН И ДЕН ОД НОВИОТ СУД Е ФИНДИРАН ОД 10000 УСД ОДГОВОР ОД НОВИОТ СУД е основан од 100.000 американски долари ДОГОВОР ОД ЗЕМЈА. 100 000 УСДОД ОД ЗЕМЈА. >> И Грант од 68.800 американски долари Земјата. И И Грант од 68.800 УСД ОД СОВЕТНИКОТ СОВЕТ НА АЛАМО НА И И ДОГОВОРОТ од 68.800 УСД ОД СОВЕТ ЗА ВЛАДИ АЛАМО ПОДРАЧЈЕ. ПАУЛ ВЕНЕМА КСАТ СОВЕТНИЧКИ СОВЕТ ЗА АЛАМО ПОДРАЧЈЕ. ПАУЛ ВЕНЕМА КСАТ 12 ВЕСТИ. ВЛАДИ. ПАУЛ ВЕНЕМА КСАТ 12 ВЕСТИ. >> STEVE SPRIESTER: EXPERTS SAY 12 ВЕСТИ >> STEVE SPRIESTER: EXPERTS SAY THYE TRYING TIMES OF LEAD TO TO >> STEVE SPRIESTER: EXPERTS SAY THYE TRYING TIMES OF LEAD да ОДГОВОРИТЕ СУИЦИД ОВИЕ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ НА ЛИДЕ ДА ГО ПОГОЛЕМУ СУИЦИДИТЕ НИЗ НАЦИЈАТА И ВО НАШИОТ ПОДРАЧЈЕ, Зголемено самоубиство преку целата нација и во нашата област, КАКО ЛОКАЛНО ТРЕТМАННИ ТЕЦАРИ НАЦИЈАТА И ВО НАШИОТ ПОДРАЧЈЕ, ШТО СЕ СЛУЧИ ЛОКАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ТРЕТМАН КАКО ЛЕКОЛЕН ЦЕНТАР ЗА ТЕРАТМАНСКИ ТЕГОВИ СЕ ДЕКА ДА ГО ДРУШНИОТ ЗДРАВЈЕ ВО ЛУЕ СЕ СЛУЧУВАТЕ ДРУШНИОТ ПОДНЕСУВАЕ НА ЛУЕТО ДА СЕ СОГЛАСАТ ВО КРИЗА Драстично зголемување на луѓето при достигнување на криза, штом се заканува или се приближува до СЕ СОГЛАСИТЕ ВО КРИЗА ИСТО ТРЕБА ИЛИ ПОТРЕБУВАЕ ДА ГИ УБИТЕТЕ ТЕМАЛВИ. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОБРАБОТУВА ORЕ ИЛИ ДОБИВУВА TOЕ ДА ГИ УБИТЕТЕ СИТЕ ЛЕСНИЦИ. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ПРИГОГУВА ГРИВНА ПРОЕКЦИЈА ЗА УБИТЕ ТЕМАЛВИ. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ШТО ГО БРАА ГОДИНАТА ПРОЕКЦИЈА ЗА СУИКИДИИ ПОДНЕСУВА ГРИВНА ПРОЕКЦИЈА ЗА СУИКИДИИ СО КОН ГОДИНАТА. СЕГА ДЕВЕРНИ експлозии на Кларк СУИЦИДИ СО КРАЈ НА ГОДИНА. СЕГА ДЕВЕНА КЛАРКА ги експлодира предупредувачките знаци и КАКО ВАС ГОДИНА. СЕГА ДЕВЕНА КЛАРКА ги експлодира предупредувачките знаци и КАКО МОЕТЕ ДА СЕ ДОБИТЕТЕ САМО ИЛИ НЕКОЈ ДА СЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ НА СИНГИТЕ И КАКО МОЕ МОЕТЕ ДА СЕ ДОБИТЕТЕ САМО ИЛИ НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ПОМОШ ПОДГО ДА СЕ МОЕТЕ ДА СЕ ПОБЕДИТЕ ИЛИ МОOMЕ ДА ЗНАЕШ ПОМОШ ПРЕД ДА СЕ ПОДНЕСУВА. ЗНАЕТЕ ПОМОШ ПРЕД ДА СЕ ПОДНЕСУВА. >> СО СОГЛАСНОСТ НА КАИЗЕР ДОЦНА. >> ПОГЛЕДНО СО ФАНДИРА FЕТО НА КАИЗЕРСКИОТ ФОНУД ЗА НАСЕЛ НА >> СО СОГЛАСНО СО ФАНДИРАYЕТО НА КАИЗЕРСКИОТ ОСНОВ НА ПАРИОТ НА АМЕРИКАНЦИТЕ ИМА ДА ИМА СОСТОЈБА НА СЕМЕЈСТВОТО ОСНОВНО ПОВЕЕ НА АМЕРИКАНИТЕ ИМ СЕ ДА СЕ ИЛИ ДА ГО КОРОНАВИРУС КРИЗАТА АМЕРИКАНЦИТЕ САМО ИЛИ ДА ГО СВОЈОТ КОРОНАВИРУС КРИЗИСОТ САМО ЗАШТИТА МЕНТАЛНА ПОМОШНА КОРОНАВИРУС КРИЗАТА САМО ЗАШТИТУВА СЕ МЕНТАЛНА ПОМОШНА И ПОТРЕБА ПОМОШНА ПОМОШ ОБЕЗБЕДУВАЕ СЕ МЕНТАЛНА ПОМОШНА И ПОТРЕБНА ПОДОБРА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ОД КОРОНАВИРУС Е И ПОТРЕБА НА ПОВЕЕ ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ОД КОРОНАВИРУС Е ФИЗИЧКИ ТОЛИ МЕНТАЛНИ ЗДРАВЈЕ АСЕДА ОД КОРОНАВИРУС Е ФИЗИЧКИ ТОЛНИ РАЗНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ. ПРИКАЗНИ ИСПИТНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ФИЗИЧКИ ТОЛИ. >> Тоа е мозок на човекот ЕКСПЕРТИ САКАТЕ. >> СЕ ДРАВА НА ЧОВЕЧКИОТ ПСИЧЕ ДОГОВОРИ ДА >> СЕ РОДИТЕ НА ЧОВЕЧКИ ПСИЧЕ СЕ СОГЛАСУВА НА ДОГОВОР НА ТРГУВАЕ ВО БРОЈ ПСИЧЕ СЕ ДОГОВОРУВА ДО СОВРШЕН ТРЕНД ВО БРОЈОТ НА СУИЦИДИТЕ кои би вклучиле ПОВЕЕ ТРЕНД ВО БРОЈОТ СУИКИДИ кои би вклучиле нешта како што се невработеноста, СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА. МАРИ ПО ФИСКОТ е извршен директор на ЕКУМЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЛОКАЛ ФИСКОТ е извршен директор на ЕКУМЕНИЧКИОТ ЦЕНТАР ЛОКАЛНА ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КОГА ЕКУМЕНИЧКИОТ ЦЕНТАР ЛОКАЛНА ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КОИ ОД ОБЕЗБЕДУВА SERVЕ УСЛУГИ ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КОИ ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ УСЛУГИ СО СОВЕТУВАЕ, ОВДЕ ГИ ГО ГОДИМвме Овде, 65% Зголемување ОБЕЗБЕДУВАМЕ УСЛУГИ ЗА СОВЕТНИЦИ, ОВДЕ ГИ ГО ГОДИМЕ Овде, 65% Зголемување во тоа НИЕ ГО ОДГОВОРвме Овде, 65% ЗГОЛЕМУВАЕ ВО ОВОЈ СЕ ДОГОВОРИ. ВО ОВОЈ ОДГОВОР. >> ОД НАШАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СЕ СОГЛАСНО. >> ОД НАШАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ПОДДРШКА АВЦИЈА НА АВЦИ НОВО >> ОД НАШИОТ ЗАЕДНИЦА ЗА ПОДДРШКА НА ABC NEWS ЧЛЕНОВНИК ИЗВЕДЕНИ СЕДНИЦА ОВОЈ МЕСЕЦ ПОДДРШКА НА ABC NEWS ЧЛЕН ИЗВЕДНИЦА СОДРИНА ОВОЈ МЕСЕЈ ПРОЕКТИРА МОНА 20 до 30% ОБЈАВУВААТ СОДРИНА ОВОЈ МЕСЕЈ ПРОЕКТИРА МОНА 20 до 30% НАЦИОНАЛНА ЗДРАВЈЕ ВО СУБИЦИДИ ПРОЕКТИРАНА МОНА 20 до 30% НАЦИОНАЛНА ЗДРАВЈЕ ВО СУБИЦИДИ ОВА ГОДИНА БЕЗ НА НАЦИОНАЛНО ЗДРАВЈЕ ВО СУБИЦИДИ ОВА ГОДИНА ПОД ПОВЕЕ НА ПОВЕТНИК-19 ТОА ЗОШТО РАБОТА ОВОЈ ГОДИНА ПОДНЕСУВА СО ПОВЕТНИК-19 ОВА КОГА ФИСКОТ СЕ Е ВАНО ЗА ИДЕНТИФИЦИЈА ПОВЕЕ-19 ТОА ЗОШТО РАБОТНИЦА ВАУВА ВАНО ДА ИДЕНТИФИРАТЕТЕ СИНГИНИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЕ ВО ВАШАТА ВАНО е да ги идентификувате знаците на предупредување во ВАШАТА И ДРУГИТЕ. ПРЕДУПРЕДУВАЕ на знаци во ВАШАТА И ДРУГИТЕ. >> СЕКОВИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА И ДРУГИ. >> СЕКОВИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОДЕЛУВА НАПРАВЕНИ ЛИЧНИ ПОЗИЦИИ >> СЕКОГАШ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБАВНИ ПРИЗИРАНАЛНИ ЛИЧНИ ПОЗИЦИИ ДАЛИ СЕ РАБОТЕ ДОБИВЕНИ ЛИЧНИ ПОЗИЦИИ ДАЛИ СЕ РАБОТУВАТЕ САМО ЗА СМРТТА И УМЕТЕ СЕ ДЕКА ДОБРА СЕКОГАШ РАБОТИТЕ МНОГУ ОД СМРТТА И УМЕТЕ СЕ ДЕКА ДОБРА Смрт и умирање, кажувајќи ДОБИВНО ДА СЕ УБОВ ЕДНО, КАКО ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ОБОУВАТЕ САМО ДА ДОБРИ КАКО ДА СЕ ВИДНО ГЕНЕРАЛНА ДЕПРЕСИЈА LOУБОВИТЕ ДА СЕ ДОБАВ КАКО ДА СЕ ДОГОВОРЕН ОДГОВОР ДОСТАВНО ПОДНЕСУВАЕ И ДА СЕ СЛЕДУВААТ ОПШТИОТ ДЕПРЕСИЈА ВИСТИНСКО ПОДАТОЦИ И НЕГОГАШТЕ ДА СЕ РАБОТИ ВО МНОГУ ФИСК ПОДАТОЦИ И НЕГОГАШТЕ ДА СЕ ИСПИТНИТЕ ВО МНОГУ РАБОТНИЦА СЕ ЗГОЛЕМУ ДА СЕ ПОСТОИ ДЕЛОТ ИНТЕРЕСИРАНА ВО МНОГУ РАБОТНИЦИТЕ ВЕЕ ДА СЕ ПОДГОТОВИ ДВЕЕТО Е ВИСТИНА. ПОДНЕСУВА ПОБЕДАТА Е ВИСТИНА. >> ЗА ОВОЈ ВО КРИЗА ТУКА РЕАЛ. >> ЗА ОВОЈ ВО КРИЗИ МОЕ ДА ПРОМЕНИ ПЕРСПЕКТИВ >> ЗА ОВОЈ ВО КРИЗИ МО THЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ ПЕРСПЕКТИВ Е МОНО И ВАНО МОНО ПРОИЗВОДОТ ПЕРСПЕКТИВ Е МОНО И ВАНО МОAYЕ ДА УЧЕЕ ДА УЧЕЕ Е МОНО И ВАНО МОAYЕ МОЕ ДА УЧЕЕ ДА ЈА УПОТРЕБИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ. ИМА УЧЕЕ ДА ЈА ИГРАМЕ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ. ОВИЕ СЕ БЕШАТЕ И ОД ОВИЕ ТОА МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ. ОВИЕ СЕ БЕШАТЕ И И ОД ОВИЕ ОВИЕ СИТЕ ВО И ОД ОВИЕ КОИ МОЕТЕ ДА СЕ ВАНО МОЕТЕ ДА Е ВАНО ДА СЕ ЗАПОМНЕТЕ КАКО НИКОГАШ ДА БИДЕ МОЕ ДА Е ВАНО ДА СЕ ЗАПОМНЕТЕ КАКО НИКОГАШ ДА БИДЕ ДА ГО ДОБРАВИМЕ ЗА БЛИЗНАЦИТЕ ТОА Запомнете КАКО НЕМА ДА БИДЕ ДА ГО ДОБРАВИМЕ ЗА БЛАГОДАРИТЕ КОИ САМО ДА СЕ СМЕТЕ ДАКО ДА СЕ Е ДА СЕ БЕСПЛАТНО ЗА БЛИЗНАЦИТЕ ТОА САМО ДА ГО САКАТЕ ДА СЕ ДА ГИ ОБВРДУВАТЕ СОДРИНА НИЕ МОЕТЕ ДАКО Е Е СЕ ДА ГИ ОБЕЗБЕДИ ИЗДЕЛУВАЕ ДА СЕ ОДНЕУВАТЕ ОВДЕ ВО ЕКУМЕНИСКИОТ ЦЕНТАР РАЗГОВОРИТЕ ИЗВЕСТУВАЕ ДА СЕ ОВДЕ ТУКА ОД ЕКУМЕНИЧКИОТ ЦЕНТАР, МОЕТЕ ДА ГО ПОВИТЕТЕ ОВДЕ ДО ЕКУМЕНИСКИОТ ЦЕНТАР МОЕТЕ ДА ГО ПОВИТЕТЕ 2 ЕД О. МОЕ ДА МОЕТЕ 2 ЕД. >> 616-0885, НЕ СЕ УСЛУГИТЕ 2 ЕД О. >> 616-0885, но Услугите се исто така понудени преку VIA TELEPHONE >> 616-0885 НО УСЛУГИТЕ СЕ ПОНУДИТЕ ВИА ТЕЛЕФОН ВИРТУЛНО ВЕ OFFЕ ПОНУДА ВИА ТЕЛЕФОН ВИРТУАЛНО ИЛИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ПРОФЕСИОНАЛ ВИРТУАЛНО ИЛИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ЗДРАВЈЕ МОЕ ДА СЕ ДА СЕ ДАМА ВАШАТА ДОМА ИМАМ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ЗДРАВЈЕ МОЕ МОЕ ДА СЕ ДАГААТ ДОМАТА ДОМА, СИТЕ СИТЕ СИТЕ ИНФОРМАТИЧКО ПРАВО СЕГА МОЕ ДА СМЕ ДА ГО ВАШИОТ ДОМ СИ ГО СИМЕ СИТЕ ИНФОРМАТИЧКО ПРАВО СЕГА ЗА ИЗВЕСТУВА KSЕ НА КАСАТ ДОТ КОМ ВО СИТЕ ПРАВИЛНИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИИ СЕГА ЗА ИЗВЕСТУВА KSЕ НА КСАТ ДОТ КОМ ВО ДЕВЕН КЛАРК ДЕВЕН КЛАРК НА КСАТ ДОТ КОМ ИЗВЕШТАЈ ВО Медицинскиот центар ДЕВЕН КЛАРК КСАТ 12 ВЕСТИ. >> 20-годишен маж се соочува со капитална убиствена наплата за дрога поврзана со тоа што КАПИТАЛНА КАРТИРАНА ПОВЕЕ ЗА ДРАВНО ПОВРЗУВА SHЕ СО СОВЕТУВАЕ СО ДРУГИ ЛИЦЕ ПРИРАЧНИК ЗА ОДРУВАЕ СО ДРУГИТЕ КОИ УБОВИ 2 ЛИЦА НА БЕКСАР УБИВ 2 ЛИЦЕ НА БЕКСАР ГРУПА ЗА ГРУПА ИНДИКТИВНА ЗИОН ЛЕ ПОН ПРИДРУ COЕНА БЕРГАР ГРУПА ЈУРИ ИНДИКТИВНА ЗИОН ЛЕ ПОН ПРОДОЛУВАЕТО ИНДИКТИВНА ЗИОН ЛЕ МОН ПРОДОЛУВА НА ПРИДРУУВАЕТО НА СЕКТОР НА СЕДАРСКИОТ СПАС ПРИДРУУВАЕТО СЕ СЛУЧУВА НА СЕКОРИСКИОТ ДОПОЛНИТЕЛ НА СЕДЕРСКИОТ СТАРТ ДО МОACKЕ МОЕ ДА СЕ КОМПЛЕКС ЗА ПРИСТАП НА СЕРВИСКИОТ ДОПОЛНИТЕЛ МАКЕДОНСКО МОЕ ДА СЕ СО ПОДНЕСУВА TOЕ НА ИНДИКТМАНТ ЛЕ ПОН ПОВЕЕ МОЕ МОНО СО ИНДИКАТАЦИЈАТА. ЛЕ МОН ОДГОВОРНО ПРАШАЕ ДАРНА МЕСЕЦИ И Индикација. ЛЕ МОН ОДГОВОРНО ПРАШАЕ ДАРНИ МЕЕКИ И ШАНСКИ ЦИДЕР ВО ГОДИНА. НАВОДЕНА СВЕТСКА ДАРНА СО МЕДЕКИ И ШАНСКИ ЦИДЕР ВО ГОДИНА. Нивните тела беа основани во ШАНСКИ ЦИДЕР ВО ГОДИНА. Нивните тела беа основани во автомобил. OMЕНА, КОЈ ПОВТОРНО ДА Нивните тела беа основани во автомобил. OMЕНА, која Е ПОГЛЕДИ ДА СЕ СТРАНЕ ДА СЕ РАБОТИ ЕДНОСТА НА ИВОТНИТЕ КОЛА. OMЕНА, КОГА ОБЕДИНА ДА СЕ СТРАНЕ ДА ГО ДОДЕЛИТЕ ПОБЕДНИЦИТЕ ПРОДАВА ПОЛИЦИЈА ЗА ОДГОВОРНИТЕ БИДЕТЕ ЕДНА ОД НОВИТЕ ПОБЕДНИЦИ ПРОДАВНИ ПОЛИЦИСКО ОД НАВРШЕНИ ДРАВНИ ДРАВНИ ДРАВНИ ДРУГИ ДА СЕ ПРИМЕ ДАЛИ ПОЛИЦИРА ABЕ ЗА НАДВОРЕШНАТА ДВЕНА ДОГОВОРНА ДЕЦА, ДА СЕ ПОДОБРУВА ДА ЈА ИДЕНТИФИТЕ ЛЕ МОН КАКО ПОЛИЦИЈА ДРУГОВСКО ДВЕТНО ПОДОБРУВАЕ ПОСТОЕ ДА СЕ ПРИМЕ ДА ИДЕНТИФИКУВААТ ДА СЕ КАКО ПОЛИЦИСКИТЕ СОГЛАСНО ДА ГО ПОСТОИ А ИДЕНТИФИ ЛЕ МОН КОГА ПОЛИЦИСКО ПОВТОРНО ДА ГО ОДГОВОРИ Оружје. ЛЕОН РАБОТИ ПОЛИЦИЈАТА СОВРШИНА ОВИЕ ОД ОРГАН. ЛЕОН РАБОТИ ПОЛИЦИРА SHЕ ПРОДОЛУВАЕ ОРУЖЈЕ. ЛЕОН РАБОТИ ПОЛИЦИСКОТО ПРАШАЕ СЕ САМО-ОДБРАНА. ПРОДОЛУВАЕ САМО-ОДБРАНА. >> STEVE SPRIESTER: СЕГА ЗНАЕ Беше само-одбрана. >> STEVE SPRIESTER: СЕГА ЗНАЕТЕ ИМЕ НА KЕНА УБИНА ВО А >> STEVE SPRIESTER: СЕГА ГО ЗНАЕМЕ ИМЕТО НА KЕНА УБИНА ВО КОЛИЗИЈА НА ГРАДОТ Името на KЕНА УБЕДНА ВО КОЛИЗИЈА НА СЕРВИСОТ НА ГРАДОТ НА ГРАДОТ, ОД ПОЛИЦИЈАТА КОЛИЗИЈА НА СЕРДИВНИОТ СТРД НА ГРАДОТ КАКО ПОЛИЦИСКОТО ПОВЕЕ СЕ РАЗГОВОРИ ОД ЧОВЕК СЕВЕРТА НА СЕКОЈ ДАЛИ ПОЛИЦИСКО ПОВЕЕ СЕ РАЗГОВОРЕ ОД ЧОВЕК ОБЕЗБЕДЕН ДА СЕ ДА ГО ИСПОЛНЕТЕ СВОЈОТ САМО ESTИВОТ ВЕСТИ. СЕ РАЗГОВОРИ ОД ЧОВЕК ПРЕБАРУВА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТЕ СВОЈОТ ESTИВОТ ВЕДЕЛНИК. ПОБЕДНИКОТ ИМА ИДЕНТИФИДИРАНА СЛЕДЕТЕ СВОЈ СВОЈОТ ИВОВ ПЕДНИК. VИВОТНИКОТ ИМА ИДЕНТИФИДИРАНА КАКО 19 ГОДИНА VИВОТНИКОТ ИМА ИДЕНТИФИДИРАНА КАКО 19 ГОДИНА САВАНАНА РАМОС ПОСТОИ КАКО 19 ГОДИШНА РАМОСКА САВАНА САВАННА СЕ ПОГЛАСНО СО ПАЛИЦАРНИТЕ РАМОСКИ КАКО УБИВ КОГА 26 САВАННА РАМОС СО ПОЛИЦИСКИТЕ РАМОСКИ СЕ УБИЕ КОГА 26 ГОДИНА ГОДИНА КОРБИСКИ БУРКИ СЕ ОСТАВУВА САМО ПОЛИЦИСКИТЕ РАМОСКИ СЕ УБИВ КАКО 26 ГОДИНА КОЛБИНА БУРКА ГОДИШЕ СВОЈОТ ВОЗИК ВО НЕГОВИТЕ. ВО АН ГОДИНА СТАРНА КУЛБА ОД СВОЈОТ ВЕХИКЛ ВО НЕГОВОРИТЕ. ВО АТЕМПТ ДО ВЕХИКЛЕ ВО НЕГОВИТЕ. ПОСЕБНО ДА СЕ УБЕДИТЕ СИМЕ. СЕ СЛУЧУВА ВО АТЕМПТ ДА ГИ УБИМЕ СВЕДОВИ СЕ СЛЕДИ ВО 6800 БЛОК НА РАБОТНИТЕ РАМОИ Убиј го СВОЈОТ. СЕ СЛУЧУВА ВО 6800 БЛОК НА РАБОТНИТЕ РАМОИ Е СВЕТСКО ПО CAАР. 6800 БЛАКОТ НА РАМОСИТЕ НА БАБОКОВ Е СВЕТСКО ПОАР. 2 ДРУГИ ЛУЕ ВО СУВЕТЕ Е СУВ КАУЕ ПОАР. 2 ДРУГИ ЛУЕ ВО СУВЕТЕ СЕ СЛЕДАТ ДА СО ПОЛИЦАТА НА БОЛНИЦА 2 ДРУГИ ЛУЕ НА СУВЕТЕ СЕ СЛЕДАТ ДО ПОЛИЦИЈАТА НА БОЛНИТЕ ПОЛИТИКОТ САКАТЕ БУРКО ДА СЕ ПРОДАВ. НО БЕШЕ ПОДНЕСУВА НА ПОЛИЦАТА НА БОЛНИЦИТЕ ВЕЕ БУРКА. НО БЕЗБЕДЕН ЛАТЕР. Тој беше САКАТЕ БУРКО РАН ОДГОВОР. НО БЕЗБЕДЕН ЛАТЕР. ПОВЕ CHЕ ДА ГО ПОВЕЕ СО УТРЕ. >> ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ СООБРААЈ СЕГА БЕЗ ВИСТИНСКА СООБРААЈ ДА БИДЕ ДА ГО ЛЕКОВИТЕ ДА СЕ ПОГЛЕДАТЕ РЕАЛНА ТРАФИФИКА ДА ГО ПРИСТАВУВАМЕТЕ ЗА ЛУКСКИТЕ ЛИКОВИТЕ СИТЕ СЕ ДА СЕ ОБЕДУВАМЕ МАКОТНО ТУКА ОВДЕ 35 И ЛУКСИТЕ ДА ГО САКАТЕ ТЕКОВИТЕ ДА СЕ ПОМЕУМЕ МАКОТНО ОВДЕ НА I 35 И ЕВАНС, НО ДАКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ ВО СМЕТНО ОВДЕ НА I 35 И ЕВАНС, НО ДАКО СЕ ИВЕТЕ ВО ЕВАНС, НО ДАКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ ВО ПОДНЕСУВААТ ОВДЕ. МОЕ ДА ГИ Гледате ПОСЕБУВА THЕТО ОВО. МОЕТЕ ДА ГО ОДГОВИТЕ СТОРМИ ПОДГОВОРУВААТ СВЕТИ ПОСТАВУВААТ ТОА. МОЕТЕ ДА ГО ОДГОВИТЕ СТОРМИ ПОДГОТВУВААТ ДЕКОЈНО ДЕФИНИТЕЛНО ДАРКЕР СЕ ДА СЕ СМЕ ОВИЕ СТОРМИ ПОВЕЕ ДЕКОЈНО ДЕФИНИТЕЛНО ДАРКЕР СО КОРИСТЕМЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВАМЕ ДА МНОГУ МНОГУ МИНУТИ ДЕФИНИТЕЛНО ДАРКЕР СЕ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ ДА МО TOЕМА МНОГУ МНОГУ 6 минути. УПОТРЕБА ДА МО JЕМА МНОГУ МИНУТИ ПАСТ 6. >> СВЕТСКИ СПРИЕСТЕР: САКАМ ДА СЕ 6. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: САКАМ ДЕКА СТОРМИ ПОСТАВУВА ВО >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: САКАМ ДЕКА СТОРМИ ПОСТАВУВААТ ВО ПОСЕЛУВАЕ. СТОРМИТЕ СЕ ПОВЕЕ ВО ОДДЕЛНАТА. >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ОСНОВНО ВРЕМЕ ДАЛЕЧИНАТА. >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ОСВОЈОТ ВРЕМЕ ОД ЕНА >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ОМИНОСНО ВРЕМЕ ДО ЕНАТА OMЕНАТА ДА СЕ ПРОДОЛУВА ТОА НЕ САКАМ ТОА ДА СЕ ОД ЕНАТА ДА ЈА ПРАШААМ НЕМА ДА СЕ СМЕАМ ДА СЕ СОГЛАСНО ЛИ Е ПОВРШИНАТА ИМА ИМПРЕСИВНА линија на стории, но има. Да, станува збор за целиот начин на којшто Брзи ОД ОД СТОРМИ ОД ОВИЕ. ДА, ДА СЕ СЕ СИТЕ НАЧИН ДОГОВОР ОД ЗЕМЈАТА САМО ВО АВСТИН И ОД СИТЕ ПАТОТ ПРОДОЛНУВА ОД ЗЕМЈАТА САМО ВО АВСТИН И ДЕЛ ЗЕМЈАТА ПОВЕЕ ВО АВСТИН И ДЕЛОТ ОД СЕ ИСТО СЕ ПРИЧИНА ОД ОД ДЕЛ НА ИМА ПОДДРУВА ОД ОДГОВОР ЗА ТОА ИМА СЕ ПОСТОИ КАКО ОД 06:00 часот, МОAYЕТЕ ОД 10 МИНИТЕ ОД 06:00 МОЕ ДА СЕ ОД 10 минути, ИЛИ ПРЕД 6 И ОВА Е ТОА 06:00 часот МОЕ ДА ОД 10 МИНУТИ ИЛИ ПРЕД 6 И ОВА Е ТОА ОДГОВОРНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ИЛИ ПРЕД 6 И ОВОЈ Е ДЕКОЛНО ВТОРНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ СО МОЕТЕ МОЕТЕ ДА СЕ ДОБАВТЕ ОДГОВОРНО ГЛАСНО ПРЕДУПРЕДУВА THЕ ОД МОЕ МОЕ ДА СЕ ДОБИЕТЕ АЛЕРТ НА ВАШИОТ ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН КАСАТ ТОА МОЕТЕ ДА СЕ ДОБИВИТЕ АЛЕРТ НА ВАШАТА ТЕЛЕФОНСКА ТЕЛЕФОН КАСАТ АРТ АПП. АПП НА ВАШЕТЕ ТЕЛЕВЕН ТЕЛЕФОНСКИ ТЕЛО НА КАТАТ >> ОВДЕ ВКЛУЧУВА ПРАКИ САМО АПАРТ ЗА ВРЕМЕ. >> ОВОЈ ВИЕ ВКЛУЧУВА НА ПАРКИТЕ, КАКО КНЕYAА езера во текот на САН Маркус >> ОВДЕ ВКЛУЧУВА НА ПАРКИТЕ, КАКО КНЕYAА езерото во текот на САН Маркус СЕГУИН ОВДЕ ГУАДАЛУПЕ КЕНИЈА ЕНЕРКО ПОВЕЕ СА САН МАРКУС СЕГУИН ОВДЕ ГУАДАЛУП СЕГУИН ОВДЕ ВО ГУАДАЛУПСКИ СЕГА НОВИ БРАВЕФЕЛИ И СЕВЕР Исток СИТЕ НОВИ БРАНФЕЛИ И СЕВЕРСКИОТ источен БЕКСАР Вклучувајќи ШЕРТЕ НОВИ БРАНФЕЛИ И СЕВЕРСКИОТ источен БЕКСАР ВКЛУЧУВААТ ШЕРТЗ ПОДДРШКА СЕКОЈОТ ПОДОЛНО НОРТЕАСТ САМО. БЕКСАР ВКЛУЧУВА НА ШЕРТЗ ОВОЈОТ ПОДОЛНО СЕКОЈ НОРДЕШЕСНА страна. ОВОЈ ДЕЛ НА ШТОРИТЕ ТОА Е ПОДВЕДНИОТ ПРЕД НОРВЕORTНИОТ САМО. ОВОЈ ДЕЛ НА ШТОРИТЕ ТОА Е КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВА НА ПРОИЗВОДСТВО ОВОЈ ДЕЛ НА ШТОРИТЕ КОИ СЕ МОАТ ДА РАБОТИ 60 МИЛ ПЕР И МИЛ ПЕР ЧАС СООБРААЈ НА ПРОДАВАЕ 60 ПОВИК И МИЛ ПЕР ЧОВЕЧНИ ЗБОРИ И КАРТЕР НА ГОЛЕМИНАТА ДЕЦА 60 МИЛ ПЕР И МИЛ ПЕР ЧОВЕЧКИ ЗБОРИ И КАРТЕР НА ГОЛЕМИНАТА ДЕЦА ПОГЛЕДУВА ДО ГОЛЕМИ ДОСТАВНА БЕЗ ЗБИРКИ И КАРТЕР СООПШТЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПОГЛЕДУВААТ ГОЛЕМО ДИСТОРИРАН ДЕЛО ДА СЕ СОДРУВА НА НАШИОТ РАДАР ПОГЛЕДУВАЕ НА ГОЛЕМИ ДИСТОРИРАН ДА СЕ ДА СЕ ДОБИВИТЕ НАШИОТ РАДАР СИТЕ ОВДЕ ОВДЕ ОД ОД ЗАПАД ПРИСТАПУВА НА НАШИОТ РАДАРНИЦА ОВДЕ ОВДЕ, НЕ ОД ЗАПАДОТ ОВДЕ Е МНОГУ ЗДРАВЈЕ ЛИНИЈА НА СОВЕТНО ОВДЕ НО ОД ЗАПАДОТ ОВДЕ Е МНОГУ ЗДРАВЈЕ ЛИНИЈА НА БЛАГОДАРНИЦИТЕ КОИ СЕ МОНИ ТОА Е МНОГУ ЗДРАВЈЕ ЛИНИЈА НА РОДИТЕРИТЕ ТОА КАКО МНОГУ ФРВЕН ТАНДЕРСТОРИТЕ ТОА ИМА МНОГУ ФЕРКЕНСКО СВЕТСКО ОВОД, И КЕНДАЛ СЛОБОДНО СВЕТСКО СВЕТСКО, И КАНДАЛСКА СТРАНА ДА СЕ СЕ НА СЕРВИСОТ НА ОСВЕТУВА ТОА, И КЕНДАЛСКА СТРАНА ДА СЕ СЕ СЕРВИНА НА ПОПОЛНУВАЕТО ОВИЕ ОД РЕАЛНИОТ ОД Земја само до северниот дел на горење што навистина од КЕРБИЛ СИТЕ ПАТОТ BЕЛЕЕ ОВА ОДНОСТА ОД КЕРЛИВ СИТЕ НАЧИН НИКОГАШ ДА СЕ УТВРДУВАЈТЕ ТУКА ОД ОД КАНИОН КЕРЛИВ СИТЕ НАЧИН НИКОГАШ ДА СЕ УТВРДУВАЈТЕ ТУКА ОД ДА СЕ СО УСЛУГАТА СОСТОЈБА НА КАНИОН Езерото СОДРИНА ОВДЕ ПОДОБРУВАЕ ДА СЕ СОСТОЈБИТЕ НА КАНИОН Езерото, исто така, СУПЕКТИТЕ СЕКОГАШ ДЕЛО. СЕРВИС ЗА ОБИДУВАЕ на езерото, исто така, ПОСЕБНИТЕ СЕКОГАШ СОСТОЈБА. ВНАТРЕШНА ОД ОВЕ SЕ СЕКЦИЈА НА ПОВЕЕ СЕКОГАШ СЕКОВИ. ВНАТРЕШНА ОД ОВЕ SЕ СЕКЦИЈА НА СТОРМИТЕ НЕКОИ МАЛНА ДЕЦА. НЕ ГОЛЕМО ВНАТРЕШНА ОД ОВЕ SЕ СЕКЦИЈА НА СТОРМИТЕ НЕКОИ МАЛНА ДЕЦА. НЕ ГОЛЕМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ СТОРИИ НЕКОИ МАЛНА ОБРАЗОВАНИЕ. НЕ ГОЛЕМИ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРЕДУПРЕДУВАЈТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЈТЕ ВРЕМЕ Е CЕ ГО ПОВИКУВАМЕ ТОА САМО ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЈТЕ ГО ОВОЈ ВРЕМЕ CЕ Е ПОВИКУВАМЕ ДА СЕ СМЕТНО СВЕТЛО осветлување. ОВОЈ ВРЕМЕ CЕ CЕ ПОВИКУВАМЕ ДА СЕ ДОБИВНО СВЕТЛИВО. ПАС ДА, АКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ ДО СЕ СЛОБОДНО осветлување има. ПА ДА, АКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ СЕ НА СЕРВИСКОТ ДА СЕ СМЕТЕ ДА ГО ГЛАСАТ МНОГУ ПАС ДА, АКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ НА СЕРВИСТЕ ДА СЕ ОБЕДУВАТЕ ДА ГО Гледате МОНА ДАРКА И МНОГУ ОМИНОСНА ПОМОШ ПОГЛЕД НА СТОРМИТЕ ОВДЕ ЗА ВАША И ГЕНЕРАЛНО ПОСТАВУВА СО ЈАРНО СОСТОЈБА ЕЛЕС САКАМ ВАШЕ И ОПШТЕ ПОСТАВУВАТЕ НА ЈАРСКОТО СЕКОЈ ДА САКАМ ДА СЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВАМ ДА СЕ, СА СЕКОЈОТ СЕКОЈ ДА СЕ САКАМ ДА ЈА ЈА ЈА ЈА ДА СЕ ПРАШАМ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ДОДВИМЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВАТЕ ДА МОЕТЕ, СЕ ТОА ДА СЕ ДА ГО ДОДАМИМЕ ДА СЕ ДОБИВЕ ДА СЕ ДРУЕ САМО ДА СЕ ДА ГО ДОДВИДИМЕ СОВЕТЕ СИТЕ СЕ ОВДЕ ПРАВО СВЕТЛИВОТО И МОНО ЕВЕН ДОБИВЕТЕ СИТЕ ДА СЕ ОВДЕ ОВДЕ ПРАВЕТЕ СВЕТЛИВОТ И МОЕТЕ ЕВЕДНО НЕКОГАШ МАЛНА ДЕЦА НО ОВА СВЕТСОКОТ И МОНО ЕВЕДНО НЕКОГАШ МАЛО ДЕЦА, Но, ОВДЕ ЛИНИ ОВДЕ. ОВА ТИН НЕКОИ МАЛНА ДЕЦА, Но, ОВДЕ ЛИНИ ОВДЕ. ОВАА ТИКА ЗЕЛНА ПОВЕЕ ТОА СТРИЧНИ ОД ПОВЕЕ ОВДЕ ОВАА ТИКА ЗЕЛНА ЛИНИЈА КАКО СТРИЧНИ ОД БЕРНИ ПРЕКУ БУЛВРДО ЕДНО ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА КАКО СТРИЧНИ ОД БЕРНИ ПРЕКУ БУЛВРДА САМО ЗА БЕРНИ НИКУ БУЛВРДА ДА СЕ ПРАША SHЕ ДА СЕ СМЕТИТЕ ОВДЕ ТОА КАКО ИСТОРИЈА ЗА ШЕРКИТЕ ОВДЕ ТОА КАКО ИСТОРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 45 ПРИ ЧАС IRИВОТНИТЕ ОВДЕ ТОА КАКО ИСТОРИЈА НА ПРОДАБА 45 МИЛ ПЕЧ ЧАС ДОБИВНИ ДА СЕ ДОБИВИ ВО НОВИ БРАНФЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО 45 МИЛ ПЕЧ ЧАС ДВД ДОБИВИ СО НОВИ БРАВЕФЕЛИ И КОИ СИ СЕ ОДГОВУВА ПОБЕДНИКОТ ДОБРИ ДО НОВИ БРАВЕФЕЛИ И КОГА СЕ ОСВОУВА ВО САН АНТОНИО И БЕКСАР ПРИЈАТЕЛ СО И КОГА СЕ ОТВОЈУВА ВО САН АНТОНИО И БЕКСАР ЗЕМЈА, ТОА BEЕ БЕСПЛАТУВА ВО САН АНТОНИИО И БЕКСАР ПРИЈАТЕЛ СО ТИЕ BEЕ ИЗВЕДУВА ВО СЛЕДНИОТ 1520 MINUTES. АКО ЗДРАВЈЕ BEе бидат изненадувачки во рамките на следните 1520 минути. ДАЛИ ЗБИРИТЕ ВИСТИНО ПОБЕЛАТ ПОДНЕСУВАЈТЕ СЕ ОВАА НАДВОРЕШНИОТ ДОГОВОР ЗА ДОБИВНИКОТ ПРЕД Е ДА СЕ СОВЕТИ САМО САМО ОВОЈ ВЕЧЕР WEЕ СЕ ПОГОДИМЕ ШАНСИ. СЕ СЕ СОВЕТНИОТ САМО СО ОВОЈ ВЕЕ WEЕ СЕ СМЕЕ ШАНС. НЕКОИ БЛАГОДАРИ ВЕЧЕРИТЕ CARЕ СЕ ГО СМЕЕМЕ ШАНСИ. НЕКОИ БЛАГОДАРНИЦИ ОД ОВДЕ,'Е KЕ ВИ ГО ЧУВАМЕ НЕКОИ БЛАГОДАРНИЦИ ОД ОВИЕ, WEЕ KЕ ВИ ГО ПОДНЕСУВАМЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА ПРОТИВ РЕСТИРАЕ НА >> ОД ГОДИНАТА ЗА ЛОКАЛНА ЗДРАВЈЕ БЕГАНИ ОБВРСКИ ВО ОТВОРАЕ НА УЧИЛИШТА. ПРОДОЛУВАМЕ ДА ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКАТА НА УЧИЛИШТЕ. ПРОДОЛУВАМЕ ДА РАЗГОВОРМЕ СО АТТОРНИЈА НА УЧИЛИШТА. ПРОДОЛУВАМЕ ДА РАЗГОВОРИМЕ СО АТТОРНО ГЕНЕРАЛ ВО ПРАВНИОТ НА ВЛАДАТА ПОПУСТ СО АТТОРНИОТ ОПШТИ ВО ПРАВНА АНАЛИЗА НА ВЛАДАТА НА ЗДРАВЈЕТО ТЕКСАС ОПШТИ ВО ПРАВНА АНАЛИЗА НА ВЛАДАТА НА ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТ НА ТЕКСАС АНАЛИЗА НА ЗДРАВЈЕТО НА ЗАКОНОТ НА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА ТЕКСАС, ЛОКАЛ И БЕЗБЕДНИЧКИ ДОГОВОРИ ЗА КОД КАТИВ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ПРИДОБИВНИ ОБВРСКИ ОСНОВИ ЗА ЛОКАЛНО ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ ДРATEАВНИ грантови на законот, Локалните овластувања за здравјето на моќта се под квантитени називни моќни стандарди ЗДРАВЈЕ ОД АВТОРНИЧКИТЕ МО BEНИ ПРЕД КВАРАНТИНСКИ ИМАРНИ МОНИ СТАНИЦИ НА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ. КВАРАНТИНИ ИМАНИ МАКЕДОНСКИ СТАНИЦИ ДО ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ. САМО ДРATEАВНИОТ ЗАКОН што го дава ДО ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ. САМО ДРATEАВНИОТ ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ДОГОВОРЕН ОРГАН САМО ДРATEАВНИОТ ЗАКОН, ОД ДА ГО ВИДАВА ВАШИНОТ ОРГАНОТ ЗА РЕВОЗИРАЕ НА ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ ВЛЕЗ ГОДИНА ОРГАНОТ ЗА РЕВИЗИРАЕ НА ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ, што не го направил. И СО РЕВИЗИРАЈТЕ ДИРЕКТОР ЗА ЗДРАВЈЕ, ОД КОЈ НЕ СЕ ДА СЕ. И ИЗЈАВА ДЕНЕС. СЕКОГАШ ВО КОГА НЕ МОЕ. И ИЗЈАВА ДЕНЕС. КАКО ВО ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА КЛАРИТЕТ ИЗВЕШТАЈ ДЕНЕС. КАКО ВО ИНТЕРЕС НА ДОБИВУВА CLЕ НА КАЛАРИТЕТ ЗА НАСТАВНИЦИ НА РОДИТЕЛИ ИНТЕРЕС НА ОБЕЗБЕДУВА CLЕ НА КАЛИТЕТ ЗА РОДИТЕЛИ НАСТАВНИЦИ УЧИЛИШНИ ПРИРАЧНИК И СИТЕ ЗА РОДИТЕЛИ НАУЧНИЦИ УЧИЛИШНИ ПРИРАЧНИК И СЕКОЈ ДЕЛ ОД ОБЕЗБЕДУВА SCHOOLЕ НА УЧИЛИШТА УЧИЛИШТЕ НА УЧИЛИШТЕ И СЕКОЈ ДЕЛ ОД НАШАТЕ УЧИЛИШНИ ОБОДИНУВА НА ГОДИШНИКОТ НА СТАРТАТА НА ПОДНЕСУВАЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ОБВРЗУВА НА ГОДИНА НА СТАРТА НА СЕМЕСТОР. Доктор WU КОЈ Е ОВДЕ ОДГОВОР НА СТАРТ НА СЕМЕСТОР. ДЕКТОР ВУ КОЈ Е ТУКА СВЕТ СО ВЛЕГ ОД ДРУГИ СЕМЕСТАР. ДЕКТОР ВУ КОЈ Е ТУКА СОВЕТ СО ВЛЕЗ ОД ДРУГИ ЗДРАВЈЕ ИСПИТНИ И УЧИЛИШТЕ ТОНИТ СО ВЛЕЗ ОД ДРУГИТЕ ЗДРАВЈЕ ИСПИТНИ И УЧИЛИШНИТЕ УЧИЛИШТА Е ИСТО ИСПИТУВАЕ НА ЗДРАВЈЕТО И РАБОТНИЦИТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ILLЕ ИСПРАТИТЕ СЕ ИЗМЕНИ ДИРЕКТИВЕН ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ УЧЕСНИЦИТЕ ISЕ ИСПРАТИТЕ СЕ ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ КОН ВЕДНАТА СЕДЕНА. ИЗМЕНИТЕ ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА КОНДЕРНА недела AMЕ ВКЛУЧИ АМИДИРАНАТА ДИРЕКТИВА СЛЕДНАТА НЕДЕЛА. ИЗМЕНИОТ ДИРЕКТИВНО CЕ ВКЛУЧУВА ПРЕПОРАКИ, КОИ UЕ НАДВОРЕШЕ ДИРЕКТИВНО INЕ ВКЛУЧУВА ПРЕПОРАКИ, КОИ GЕ НАДВОРЕШЕТЕ УЧИЛИШНИ ДИСТРИКТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА ПРЕПОРАКИ КОИ Е ПОСТАВУВАТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ДИСТРИКТИ ЗА БЕЗБЕДНО РЕАСТИРАЕ НА ЛИЦА УЧИЛИШНИ ДИСТРИКИ ЗА БЕСПЛАТНО РЕСТАРИРА OFЕ НА ВО ЛИЦА НА ЛИЦЕ. НОВАТА ДИРЕКТИВА РЕАСТИРАINGЕ НА ИНСТРУКЦИЈА НА ЛИЧНИЦИ. НОВИОТ ДИРЕКТИВНО BEЕ СЕ ОСНОВА НА ЗДРАВЈЕ УПАТСТВО. НОВИОТ ДИРЕКТИВНО Е СЕ ОСНОВА НА ПОДАТОЦИТЕ ИНДИКАТОРИ ЗА ЗДРАВЈЕ BEе се базираме на индикатори за здравје повеќе и повеќе ќе ги вклучиме упатствата за ПОВЕ MЕ ИНДИКАТОРИТЕ И WEЕ ВКЛУЧУВАМЕ Упатства за училишни системи INЕ ВКЛУЧУВАМЕ Упатства за училишни системи за да верувате дека не е на страната УЧИЛИШНИ СИСТЕМИ ПОВЕELЕ СЕ ДОБИЕ ДА СЕ СОДРИНА ПРИЗНАЦИНА ОТВОРЕНО И ЗДРАВЈЕ ПОДНЕСУВА СО СОДР WИНА ПРИРОДА ОТВОРЕНО И ЗГОЛЕМИ КАПАЦИТЕТ ЗА ЛИЦЕ WINDOW ОТВОРЕН И ЗГОЛЕМОТ КАПАЦИТЕТ ЗА ВО ЛИЦА НА ЛИЦЕ. ИЗМЕНИТЕ КАПАЦИТЕТ ЗА ВО УПОТРЕБА НА ЛИЦЕ. ИЗМЕНАТА ДИРЕКТИВА ALЕ ДА ВИ ПОВИДИ УПАТСТВО. ИЗМЕНАТА ДИРЕКТИВА Е СЕ ВКЛУЧУВА ИЗВЕДУВАЕ НА РЕКОРД ДИРЕКТИВНО ALЕ ВЕЕ ВКЛУЧУВА ИЗВЕДУВАЕ НА РЕКОРДОТ РЕКОРД РЕКОРД БЕСПЛАТНО ИЗВЕСТУВАЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИНФЕКЦИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КВИД-19 ДО ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРО ДА СЕ МОНИТОР ПОДАТОЦИ ЗА ИНФЕКЦИСКИ ПОДАТОЦИ КОВИД-19 ДО ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРИ ДА СЕ МОНИТОРИ ЗДРАВЈЕ НА индивидуалните училишта. ДА ЈА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРО ДО МОНИТОР ЗДРАВЈЕ на индивидуалните училишта. ОБВРСКИ ОРГАН ЗА ЗДРАВЈЕ БЕКСАР ЗДРАВЈЕ на индивидуалните училишта. БЕКСАР ЗДРАВЈЕ ОД ЗДРАВЈЕ ОБВРСКИ ДОКТОР ВУ И МЕТОРИЕЛТЕ БЕКСАР ЗДРАВСТВО ЗДРАВЈЕ ОД АВТОРНИТЕТО ДОКТОР ВУ И МЕТОРИЕЛТЕ CONЕ ПРОДОЛУВАМЕ ДА СО ПОВЕЕ СО ВЕКТОРСКО ВУ и МЕТОРИЈАЛНО WEЕ ПРОДОЛУВАМЕ ДА СЕ СОБИРАМЕ СО СОБИРАЕ НА ЛОКАЛНИОТ УЧИЛИШТЕ. Родители ПРОДОЛУВА ДО СОБИРАЕ СО ЛОКАЛНИОТ УЧИЛИШНИ СИСТЕМИ. Родители и студенти и да се воспостават Локални училишни системи. Родители и студенти и за воспоставување на овие упатства. CITYЕ ГРАДОТ Е И СТУДЕНТИ И ДА ГО ОСНОВАТЕ ОВИЕ Упатства. ГРАДОТ ILLЕ СЕ ДОБИЕ ПОВЕЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ОВИЕ Упатства. ГРАДОТ ILLЕ ЈА ДА ГО ДОБИЕ ДЕЛОВИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА ПОВЕЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ВРСКИ ДВЕЕ НА СЛЕДНАТА СЕДМИЦА НА НЕДВЕТСКИТЕ ВЕБИ И 19 ГОДИНА ВРЕДНИОТ СОДРИНА СЕДМИЦА НА Неделата-19 и УЧИЛИШТЕТО НА ГРАДЕ AЕ ПРИСТАП ДОГОВОР, за што е закажана за СОВЕТНИК-19 и УЧИЛИШТЕ ГРАДОТ ПРИСТАП ДОГОВОР, КОЈ Е ДА ОБЕЗБЕДУВА ЗА СРЕДНО ДЕЛ НА 5-ти август на ПОВЕЕ КОЈ Е ДА ОБВРЗУВА ЗА СРЕДЕН 5-ти август во 07:00 часот. Крајната линија е СРЕДНО 5 август во 07:00 часот. Крајната линија е онаа на владината изјава 07:00 часот. Крајната линија е таа што Владата на ДЕНЕС НЕМА ДА СЕ ПРОМЕНИ ТОА ДОГОВОРЕН ДЕЛ НА ВЛАДАТА НЕ Е ПРОИЗВОД СЕРВИСТАТА НА СОВЕТУВАЕ СО КВИД-19 ВО ДЕНЕС НЕ Е ПРОИЗВОД СЕРВИСТАТА НА СОВЕТУВАЕ СО СОВЕТ-19 во нашата заедница, СОВЕТНОСТ НА СОВЕТУВАЕ СО СОВЕТНО-19 ВО НАШАТА ЗАЕДНИЦА, СЕ СТРУВА САН АНТОНИО БЕКСАР НАШАТА ЗАЕДНИЦА, САН АНТОНИО БЕКСАР СЕКОЕ СЕ ТЕКОВНО ИСКУСТВО САН АНТОНИО БЕКСАР СЕКОЕ СЕ ТЕКОВНО ИСКУСТВО СУБСТАНСКА ЗАЕДНИЦА ВРЕДНО ИСКУСТВО НА СУБСТАНСКА ЗАЕДНИЦА Трансмисија. ВО СЛУЧАИ ПОВТОРНО ПОДНЕСУВАЕ НА СУБСТАНСКА ЗАЕДНИЦА. ВО СЛУЧОЦИ ПОГОЛЕМИ МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ ПРОДОЛУВА ДА ПОСТОИТЕ. ПРЕНОСЛИВОСТ. ВО СЛУЧОЦИ ПОГОЛЕМИ МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ ПРОДОЛУВА ДА ПОСТОИТЕ. Само оваа недела, 12% од случаите МЛАДИТЕ ПРОДОЛИ ДА ПОСТОИТЕ. САМО оваа недела, 12% од СЛУЧОЦИТЕ ПОДГОТОВНО ОД 18 и ПО ПОДОБРУВАЕ. САМО оваа недела, 12% од СЛУЧОЦИТЕ ПОДГОТОВНО ОД 18 и ПО ПОДОБРУВАЕ. ЕДНА ПЕЦЦЕНТ ОД ПОСЛЕДНАТА недела. НАШИОТ СВОЈОТ СОПСТВЕН СИСТЕМ ПРОТИВ ОД ОСНОВИТЕ СО СВЕЕ СТРЕС И ПАЦИЕНТИ КОИ СЕ ТЕАТ ОСТАВУВА ПО ПОВЕVERЕ СТРЕСИ И ПАЦИЕНТИ КОИ СЕ ТРЕБААТ ВО ОВОЈ БОЛНИЦИ СЕ ОД САН И Пациентите кои се третираат во овие болници се од САН АНТОНИО И НЕГОВИОТ СУД ОВОЈ БОЛНИЦИ СЕ ОД САН АНТОНИО И НЕГОВИТЕ ОБЕДИНЕТЕ ЗАЕДНИЦИ. ЦЕЛ НА АН АНТОНИО И НЕГОВИТЕ ОБНОВНИ ЗАЕДНИЦИ. ЦЕЛОТ НА ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ДА СЕ ЗАЕДНИЦИ. ЦЕЛОТ НА ИЗМЕНА УПРАВУВА HEЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ КОНФУЦИЈАТА И ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ Е ПОВЕELЕ НА СОВЕТУВА UЕ И УПОТРЕБА ЗА СЕМЕЈСТВО, ВЕРУВАЕ КОНФУЗИЈА И УПОТРЕБА ЗА СЕМЕЈСТВО, НАСТАВНИЦИ И УЧИЛИШТЕ УПОТРЕБА ЗА ФАМИЛИИ, НАСТАВНИЦИ И УЧИЛИШТЕ УПРАВУВАА И ДА СЕ РАБОТИ Наставници и училишни администратори и да обезбедат препораки и здравје АДИМИНИСТРАТОРИ И ДА СЕ РАБОТЕТЕ ПРЕПОРАКИ И ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗА УЧИЛИШТА ПРЕПОРАКИ И ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА УЧИЛИШТАТА ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ ДА СЕ ВРААТ ДА ИНДИКАТОРИ ЗА УЧИЛИШНИТЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ ДА СЕ ВРААТ ДА ЈА ЛИЦЕР НА ЛИЦА ПРИСТАП ДА СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ВРААТ ВО ПЕРСЕКСКИ БЕРГРГЕН ДОКТОР ЗА УПОТРЕБА ПЕКТОР ИНСТРУКЦИСКИОТ ДОКТОР БЕРГРГЕН СЕ ПОСТОИ ПРЕД КОЈ Е ПАНДЕМИЧКИОТ БЕКСАР БЕРГРГЕН СЕ ПОСТОИ ПРЕД КОЈ Е ПЕДЕМИСКИОТ ДИРЕКТОР БЕКСАР. Тоа е околу ПОДАТОЦИ КОЈ Е ПАНДЕМИЧКИОТ ДИРЕКТОР БЕКСАР. НЕ Е ПОДАТОЦИТЕ НЕ ДАТУВА И СИТУМ ДА СЕ ОВДЕ ДИРЕКТОР. НЕ Е ПОДАТОЦИТЕ НЕ ДАТУМИ И СЕ НАДОМЕСНО ДА СЕ СМЕТЕ ДИРЕКТИВА НЕ ДОГОВОРИ И ИСВЕДНО ДА СЕ СМЕТЕ ДИРЕКТИВНО ILLЕ ПОМОГНЕТЕ ЈА ОДГЛЕДУВА СОСТОЈБАТА ЗА ИЗМЕНИ ДИРЕКТИВНО WЕ ПОМОГНЕТЕ ЈА ОБЕЗБЕДУВА СОСТОЈБАТА ЗА СЕКОЈ. СИТЕ ПРАВО СЕГА ОБЕЗБЕДУВА СОСТОЈБА ЗА СЕКОЈ. СИТЕ ПРАВИ ДА СЕГА ДА ГО ДАБОМЕ ВО ДАТСКИ ПОДАТОЦИ. СЕКОЈ. СИТЕ ПРАВИ ДА СЕГА ДА ГО ДАБОМЕ ВО ДАТСКИ ПОДАТОЦИ. ДЕНЕС СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 550 НОВО ПОДНЕСУВАМЕ ДА ПОДАТОЦИТЕ ДЕНЕС. ДЕНЕС СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 550 НОВИ СЛУЧАИ НА СОВЕТ-19 што носи ДЕНЕС СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 550 НОВИ СЛУЧАИ НА ПОВЕТНИК-19 што носи околу 40.000 СЛУЧАИ НА ПОВЕТНИК-19 што носи околу 40.000 803 случаи со тоа што далеку во текот на САД до 40.000 803 СЛУЧАИ ОД ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ-19 ПАНДЕМСКИОТ ОВДЕ ВО 803 СЛУЧАНИ ПОВЕЕ ПО ПОВЕЕ НА КОВИД-19 ПАНДЕМСКИОТ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО СЕ ИЗВЕСТУВАМ ПОВЕЕ-19 ПАНДЕМСКИОТ ТУКА ВО САН АНТОНИО СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 839 СЛУЧАИ НА НАШИТЕ ДЕН САН АНТОНИО СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 839 СЛУЧАИ ВО НАШИТЕ ДЕН-ДВД РАБОТНИ АВЕРАЦИ. НИЕ, ИСТО ТАКА 839 СЛУЧАИ ВО НАШАТА СЕДНИ-ДЕН РАБОТНА АВЕРАЦИЈА. НИЕ ИНФОРМАТНО САМО 2 НОВИ СМРТИ РЕВЛИГИНА ПРОДАБА. НИЕ НЕБЕ МОORTНО, Имаме 2 нови смртни случаи за да известуваме БЕЗНИК НА БЕЛО НЕВЕРОЈАТНО ДА ИМА 2 НОВИ СМРТИ ДА ИЗВЕСТУВАТЕ ДЕЛОВНО ДО БЕЛЕСКИ ОСНОВИ. ЕДНА ВО НЕВИ 60-ти и ДА СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ТОНОТ НА БЕЛНИТЕ ПОСЕБНИ. ЕДНА ВО НЕВИТЕ 60-ти и ДРУГИТЕ ВО ГОТЕЛИ 70-ти ОСНОВИ. ЕДНА ВО НЕГОВИТЕ 60-ти и Другите во нејзините 70-ти години и СЕ ПРАШУВАМЕ ЗА ДА СЕ ДРУГИТЕ ВО НЕГОВИТЕ 70-ти и САМО ПРАШУВАМЕ ДА ДА ГИ ГИ ГИ ГИ ОБИВИТЕ И САМИТЕ САМИ И СЕ ПРАШУВАМЕ ДА ДА ГИ ГИ ГИ ГИ ГИ ГИ ГИ ПРАВИТЕТЕТЕ И СИТЕ ОБОУВАНИ ЕДНИЦИ ВО НАШИТЕ ПРЕБОЛНИЦИ КАКО СО ОБРАБЕТЕТЕ ГИ И ОВИЕ LOУБОВИТЕ САМО ВО НАШИТЕ ПЛОБОДНИЦИ КАКО СО ДРУГИТЕ. СЕГА ГО изгубивме ВО НАШИТЕ ПОЛИТИКИ КАКО ДРУГИТЕ. СЕГАМЕ ГО изгубени 349 НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛНИ БИЗНИЦИ ДРУГИТЕ. САМО ГИ ГО изгубивме 349 НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛНИ БЕЗБЕДНИЦИ И САМО САМО ОВДЕ ОВДЕ ВО САН 349 НАШИТЕ ПРИЈАТЕРИ СЕ БЕЗБЕДНИЦИ И VУБОВНИ ЕДНИЦИ ОВДЕ ОВДЕ САН АНТОНИО, ERЕ ГО ПОСЕБНИТЕ БОЛНИЦИ И ДОГОВОРИТЕ ОВДЕ ТУКА ВО САН АНТОНИО, ГОДИШНИТЕ БОЛНИЦИ ПРОДОЛУВААТ ДА ЈА ПОГЛАСАТ АНТОНИО, ДОГОВОРНИ БОЛНИЦИ ПРОДОЛУВААТ ДА ГИ ЈА ПОГЛЕДИТЕ ПОЗИТИВНИ ТРЕНД. ШТО ЗНАЧИ Продолжете да ги видите ПОЗИТИВНИТЕ ТРЕНДОВИ. КОИ СЕ СМЕТЕ ТОА КАКО САКАТЕ ДА ГО ГОДИМЕ СЕ ПОЗИТИВНИ ТРЕНДИ. КОИ СЕ ДА СЕ СМЕТЕ ТОА КАКО САМО ГОДИМЕ ДЕЛО ДА СЕ ДОГОВОРМЕ ДА СЕ МОАТ ВКУПНИ ПАЦИЕНТИ ВО ТОА ТОА ГО ОДГОВОРИМЕ ДЕЛИ ДАЛИ ДА СЕ МОЕМЕ ВКУПНИ ПАЦИЕНТИ ВО НАШИОТ БОЛНИЦИ Спуштете се да може да ВКУПНИ ПАЦИЕНТИ ВО НАШИОТ БОЛНИЦИ НАШИТЕ БОЛНИЦИ. 926. ТОА Е ДАЛИ 39 ОД НАШИОТ БОЛНИЦИ НАШИОТ 926. ТОА СЕ СЕ ПОТВИ 39 ОД ВЕЧЕР. НИЕ ИМАМЕ 926. ТОА СЕ СЕ ПОТВИ 39 ОД ВЕЧЕР. НИЕ СМЕ 364 ВО МЦУ КОГА СЕ СОГЛАС ВЕДНИК НИЕ СМЕ 364 ВО МЦУ КОГА СЕ СЕ РАБОТИ ОД 16 ОД ВЕЧЕР И ДА СЕ 364 ВО МЦЕ КОГА СЕ УСЛО 16 ОД ВЕДНИК И ИМА 252 НА Вентилатори КОЈ Е 16 ОД ВЕДНИЧКИ И ТИЕ СЕ 252 НА Вентилатори, КОИ Е РУГИЛНО ИМО СЕКОЈ ДЕЛ 252 НА Вентилатори, КОЈ Е ПОГОЛЕМ САМО ИСТО КАКО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ. ТИЕ СЕ Сè уште 3 РУГИЛЕ ИСЕКОТО КАКО СЕКОЈ ДЕНЕС ДО СЕ. ОВИЕ 3 СИТЕ 380. ИСКЛУЧИТЕ СЕ ДА СЕ. ОВИЕ СИТЕ 3 СИТЕ 380 380. ИСКЛУЧУВАЈТЕ ДА СЕ СО МЕ CУВА ONЕ НА ПАТ, 53% ОД ДА СЕ СО ПАТ КАПАЦИТЕТ, 53% Вентилатори и 15% НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПАТ, 53% НА Вентилатори и 15% од БЕЗБЕДНИЧКИ КОРИСНИ РАБОТНИ ВО Вентилатори и 15% од хоспитални кревети се достапни во нашиот систем на болници ПРОТИВ КАКО НА СПОЛНИЦИТЕ КОРИСНИ РАБОТНИЦИ ВО НАШИОТ СОПСТВЕНИЧКИ СИСТЕМ ПРОТИВ КАКО ДА СЕ СЕ ГО ПРАВИМЕ ОСТАВУВАМЕ ПОД СЕГА НАШИОТ СОПСТВЕНИЧКИ СИСТЕМ ПРОТИВ КАКО СЕ ПОСТОИВУВАМЕ ОСТАВУВАМЕ ПОД СЕКОВИ СТРЕС, СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ СЕ ПОСТАВУВА ОСТАВУВАМЕ ПО СЕКО СТРЕС ДА СЕ ПРАВИМЕ ДА СЕ ОДГОВЕМЕ ДО СУДИТЕТО НА БЕКСАР НЕЛСОН СТРЕС ДА СЕ ПРАВИМЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ПРЕД БЕРГАРСКИОТ JУДИ НЕЛСОН МИСЛА ДА ЈА ПРИСТАПУВАМ ПРВ СИТЕ ПРЕДМЕТНИОТ JУДИТЕ НА БЕКСАР НЕЛСОН МИСЛИВИ ПРВ ПРВ СИТЕ БЛАГОДАРИ СИТЕ САМИ ЗА РАБОТА БЛАГОДАРИМЕ ДА СЕ ПРВИ СИТЕ СИТЕ БЛАГОДАРИ СИТЕ ЗА РАБОТА СО САД СЕ ПОЧНУВАМЕ БЛАГОДАРАМ СИТЕ ВАС ЗА РАБОТА СО САД СЕ ПОЧНУВАМЕ ДА СЕ СОДРИМЕ СО САД ПОЧЕТУВАМЕ ДА ГО ГОДИМЕ БРОЈОТ БРОЈОТ. БРОЈОТ СЛЕДНО. >> Сè уште многу долг долг начин БРОЈ ДОБИВ. >> Уште многу многу долг пат за да одам и ние се надеваме дека ќе бидеме во можност да >> Сè уште многу долг пат за да отидеме и ние се надеваме дека ќе можеме да продолжиме со тоа што тргнуваат преку ДА ОДИМЕ И НИЕ СМЕ ДА СМЕЕ ДА СМЕЕ ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ ДА СЕ ТРГОВИНИ НИКОВ МЕСЕЦ НА Август НИЕ ПРОДОЛУВАТЕ ТОА ТРЕНД ОД МЕСЕЦОТ НА АВГУСТ ГО ВИДЕМЕ А. МЕСЕЦОТ НА АВГУСТ СЕ ВЛЕГУВАМЕ A. >> Навистина многу ВНАТРЕШУВА A.Е на A. >> ВИСТИНСКО МНОГУ ВРЕМЕ >> ВРЕМЕ КОГО ДА СЕ ОДГОДУВАМЕ >> ВИСТИНСКО МНОГУ ВРЕМЕ >> ВРЕМЕ КОГА ДА СЕ СМЕЕ ДА СМЕЕ ДА СМЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИЕ >> ВРЕМЕ КОГА ДА СЕ ОБУУВАМЕ ДА ДА СМЕЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДА СЕ ОЧЕКУВАМЕ УЧИЛИШТА МОРА ДА ДА СЕ ДОБИЕ ДА ДА ЈА ОЧЕКУВАМЕ УЧИЛИШНИТЕ ДА СЕ УСПЕШНО ВО ОТВОРИОТ ОТВОРИ УЧИЛИШНИТЕ ДА БИДАТ УСПЕШНО ПОВЕЕ ОТВОРАЕ ОТВОРИТЕ ДА БЛАГОДАРАТЕ ЗА ШТО СЕ БИДЕТЕ УСПЕШНО ПОВЕЕ ОТВОРАЕ ПОВЕЕ ДА СЕ БЛАГОДАРАТЕ ЗА ШТО СЕ СЛУЧИТЕ ДА БЛАГОДАРАМ ЗА ШТО СЕ СЛУЧУВАТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОБИЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ТОА ШТО ДА СЕ ПРАВИТЕ ДЕНЕС И ПОМОГНЕТЕ ГО ПОДГОТОВКА ОБРАБОТЕТЕ КОИ ШТО СЕ ПРАШАТ ДЕНЕС И ПОМОГНЕТЕ ОД ОВОЈ БЕЗ БЕЗБЕДНОСКО БРОЈ. САМО ДА ГО ДОДВИДвме ДЕНЕС И ПОМОГНЕТЕ ОД ОВОЈ БЕСПЛАТНО БЕЗБЕДНОСТА. СМЕ ДА ГО ДОДВИДУВАМ ДИРЕКТОРОТ ОД ПРАШАА ОД СЕ ДА ГО ДОДВИДУВАМ ДИРЕКТОРОТ ОД ВЛАДАТА ДЕНЕС, ТИЕ ДИРЕКТОР ОД ВЛАДАТА ДЕНЕС, ТОА ГО ОБВРДУВААТ ОВИЕ СМЕТНИ ОДБОРИ Владимир ДЕНЕС, ТЕА ГО ОВИЕ ОВИЕ ПОСЛЕДНИ ОДБОРИ ДА СЕ ОДБИРААТ КАКО И КАКО ILLЕ ПОСЕБНИТЕ ОВИЕ ПОДВИ BOНИ ОДБОРИ OUЕ ОДЛУГАТ КАКО И КАКО THEЕ ОТВОРИ КОГА THEЕ ОТВОРИТЕ КАКО ОДЛУКА КОГА И КАКО ДА СЕ ОТВОРИ КОГА THEЕ ОТВОРИТЕ КАКО ILLЕ ОТВОРИТЕ. ОТВОРИ КОГА WЕ ОТВОРИТЕ КАКО WЕ ОТВОРИТЕ. ETЕ СМЕ СЕ РАБОТНО ВЕЛО YЕ ОТВОРИ. ETе добиеме навистина голем голем поддршка од безбедноста ETЕ СМЕТЕ НАВИСТИНА БЕЛИНА ПОДДРШКА ОД БЕСПЛАТНИТЕ ДИСТРИКТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО. ПОДДРШКА ОД ДИСТРИКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОВДЕ ТУКА ВО САН АНТОНИО. ВЕРУВАМ ДА СЕ ТОА ПОВИКОТ МОLEЕ ДИСТРИКТИ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО. ВЕРУВАМ ДА СЕ ТОА МОALLЕТЕ ДА МО MAЕТЕ КОИ СЕКОГАШТЕ УЧИЛИШНИ УЧИЛИШНИ Овде ВЕРУВАМ ДА СЕ ТОА МОЕТЕ ДА МОЕТЕ КОИ ШТО СЕКОЈ УЧИЛИШНИ УЧИЛИШНИ ОВДЕ ОВДЕ САКАТЕ ДА СЕ ОТВОРИТЕ ДА ОТВОРИТЕ ОД АВГУСТ КОГА НЕКОИ УЧИЛИШНИ УСЛУГИ ОВДЕ СЕ СЛУБА ДА СЕ ОТВОРИТЕ НА 13-ти август. ВЕРУВАМ БЕРНИ GЕ СЕ ОТВОРИТЕ НА 13-ти август. СЕ ВЕРУВАМ ДИКТИРИТЕ НА УЧИЛИШНИОТ БЕРНИ ОД ОДГОВОР 13-ти. СЕ ВЕРУВАМ УЧИЛИШНИТЕ РЕГИСТРИЦИ ЗА БЕРНИ ОД СО ОТВОРАЕ ОД СОВЕТНОСТ ВО АВГУСТ ВЕРУВАМ УЧИЛИШНИ ДИСТРИКТИ ОД СО ОТВОРУВА SЕ НА СЕКОЈ ВЕСНИК ВО АВГУСТ СЕ ВЕРУВАМ 17-ти МАЈБЕ СЕГАРИ НЕКОГАШ ВО АВГУСТ ВЕРУВАМЕ НА 17-ти МОЕВСКИОТ СЕРВИСКИ МОAYНО ЗЕМЈА. СЕ Сè уште 17-ти МАЈБЕСКИ СЕРВИСКО МОAYНО ЗЕМЈА. ОВИЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ СТАПИРАТЕ ВО КОГА НЕ МОAYНО ЗАЕДНИЦА. ОВОЈ СЕ ДА СЕ ОДБИЕ ДА СЕ СТИЧУВАМЕ ВО КОГА САКАМЕ НЕМА ДА СМЕЕ ОДВЕЕ ДА СЕ СТАПИРАМЕ ВО КОГА САКАМЕ NOTЕ НЕМА ДА САМО ОВОЈ ПОДДРШКА КОНТРОЛА. Сè уште имаме САКАМЕ NOTЕ НЕМА ДАМА ОВАА ПОДДРШКА КОНТРОЛА. СИТЕ ДАМА ДОБИРНИ НАЧИНИ ДА СЕ ОДБИРАМЕ ВО УСЛОВИ НАШИТЕ ПОД КОНТРОЛА. STЕ СМЕ ДОБИТНИ НАЧИНИ ДА ОДМЕТЕ ВО УСЛОВИ НА НАШИОТ ДУБЛИНГ ВРЕМЕ ОД НИКОГО ДОБИВНО ДОБРИ НАЧИНИ ДА ОДИМЕ ВО УСЛОВИ НА НАШИОТ ВРЕМЕ НА ДУБЛИГУВА THЕТО ТОА НИКОГАШ ДА СЕ ПОДОБРУВАМЕ ДА СЕ СМЕТИТЕ ТИЕ ДЕНИ ВРЕМЕТО ВРЕМЕ ТОА НИКОГАШ ДА СЕ ПОДОБРУВАМЕ ДА СЕ СМЕТИТЕ ОВИ ДЕНИ ОД МОНО ДОЛГО ОД Бидете во можност да ги засилите овие денови, но многу подолг од постојните 18. И ДАЛИ СЕ ДА СЕ ОДГОЛЕМО ПОДОЛНО ОД ПОСЕБНИОТ 18. И ДА СЕ ПРОДОЛУВАМ ПОСТАВУВА 18.Е 18. И ДА СЕ ТРГУВАМЕ ОД 17,7% ПОСТОРНИ ИНФЕКЦИСКИ КОИ Е ПОВЕЕ ОД 17,7% РЕД НА ИНФЕКЦИЈА КОИ СЕ СЕКОГАШ ДОСТАВА 17,7% ЦЕД НА ИНФЕКЦИЈА КОИ СЕ СЕКОГАШ ДОСТАВНИОТ ЗДРАВЈЕ, СМЕ НА 5. СЕКОГАШ ДА СЕ ПОГОЛЕМЕ ВИСОКО ПОГЛАВНО СЕ ОГЛЕДУВАМЕ НА 5. ДА СЕ ОДБУВАМЕ СМЕЕТЕ НА 5. ДА СЕ ОДБУВАМЕ ДА ГО ПОДГОТВУВАМЕ НА БЕЗБЕДНИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОВИЕ СМЕ САКО СЕ ОДБУВАМЕ ДА СЕ ДА ГО ПОДГОТВУВАМЕ НА БЕЗБЕДНИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОВИЕ СЕ СЕ ПРЕД. ЛИЦЕ МАСКИ СЕ СИГУРНИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОВИЕ ПРЕД. СИТЕ РАБОТНИ МАСКИ ОД НИВ РЕП ПРЕД. ЛИЦЕ НА МИСЛИТЕ ОД ОД ПОВЕ WЕ ОД СЛЕДАТЕ ОД ОД САД НА 5-ти МАЈ РЕП ОД ПОДНЕСУВА ОД ОД САД НА МАЈ 5-ти СЕ ДА СМЕМЕ ДОЛГО НАЧИН ДА ДА ОДИМЕ ПОДГОТОВНО ОД САД НА 5-ти МО WEЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ДОЛГО ПАРИ ДА ДА ОДИМЕ ДА СЕ ДАМАМ ДА СЕ ДОБИРАМЕ ДАКО КАДЕ СМЕ. Сè уште имате долг пат како да одам да се вратиме каде и да сме. SOЕ BEЕ БИДЕ. НЕКОГАШ ДОБИРАТЕ ДА СЕ КАДЕ СМЕ. SOЕ BEЕ БИДЕ. НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ОПАСНИЦИ SOЕ BEЕ БИДЕ. НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ОД ОБВИНИТЕ ПРАШАА ДЕКА МО WЕ ДА БИДЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ ОДГОВОРИТЕ ТОА МОЕ ДА БИДЕТЕ МНОГУ ВНИМАНИЕ ЗА КОГА ТОА ОВИЕ ТОА ТОА МОЕ ДА БИДАТ МНОГУ ВНИМАНИЕ ЗА КОГА ОТВО УЧИЛИШНИТЕ УЧИЛИШТЕ ВО МНОГУ ВНИМАНИЕ ЗА КОГА ОВОЈ УЧИЛИШНИ УЧИЛИШНИЦИ ОТВОРИ ДА СЕ ГО ПРАВОЛУВАвме УЧИЛИШНИТЕ ОТВОРИТЕ ВО НИЕ ГО ПРАВОЛУВАМЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ДА СЕ РАЗВОДНИ И ДА СЕ СЛУШАТ КАКО ГИ ГО ПРАВОЛУВАМЕ РЕАНСИЛНИТЕ ДА БИДНИ ВНИМАНИЕ И ДА СЕ СЛУШААТ ОД КАКО SЕ ПРАВИ ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ ВНИМАНИЕ И ДА СЕ СЛЕДЕТЕ КАКО ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ Е SЕ ТУКА ОВДЕ ВО УСЛОВИ НА ТИЕ ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ BEЕ СЕ ТУКА ОВДЕ ВО УСЛОВИ НА НЕГОВИОТ ПРЕДВЕДНИК ЗА ОД КАКО ОД ОДГОВОР ОВДЕ ВО УСЛОВИ НА НИВНИОТ ПРИСТАП ЗА КАКО ОД ОВИЕ ОД ВРЕМЕ ТОА, НО ТОА Е Е ПОВЕДЕТЕ КАКО КАКО ДА ОБЕДУВАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ КАКО НЕ Е ОВДЕ ОСНОВНО ДА НЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ Е ОВОСНО ДА НЕ ДОГОВОРИТЕ ОСВЕТЕ ДА НЕ ДОГОВОРИТЕ ДА НЕ ВЕРУВАМЕТЕ, ТОА НЕ МОЕ ДА СЕ РАБОТИ ТОА НЕ ВЕРУВААТ ТОА, НЕ Е ДА БИДЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИ ТОА МАКЕДОНСКИ МОЕ НЕ МОЕ ДА СЕ ПРИКАУВА ДЕКА ТАСНИЦИТЕ МОЕТЕ ДА ГО ПРИЗВЕДУВАМЕ БОЛЕСТИТЕ САМО ПОГОЛНО КАКО СЕ ТЕЛЕГАЦИТЕ МОЕТЕ ДА ГО ПРИСТАПУВАТЕ БОЛЕСТИТЕ САМО КАКО ДА СЕ ЗГОЛЕМУ ДОБИВНИЦИТЕ РАЗГОВОРИТЕ САМО КАКО ДА БИДНО КАКО АЛУЛТИТЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА БИДЕ МНОГУ МНОГУ ВНИМАНИЕ, МОЕТЕ ДА ГО ОТВОРИТЕ АДУЛТИТЕ ПРЕД ДА СЕ ОДБЕРАТЕ ДА МНОГУ МНОГУ ВНИМАНИЕ, МОЕ МОЕ ДА ОТВОРИТЕ ВО МНОГУ ВНИМАНИЕ, МОЕ МОЕТЕ ДА СЕ ОТВОРИТЕ ВО НЕ СЕ ПОСТОИМЕ ДЕЛО ВО НЕМА ПОСЕТУВАМЕ ДЕЛО ПОСЕТА НА ВЛАДАТА ДА НЕ ЗНАЕМЕ СПОДЕЛУВАМЕ ДА СЕ ПОСТАВУВАМЕ ПОСВЕТНО ПОСЕТА НА ВЛАДАТА ДА НЕ ЗНАЕМЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВАМЕ ОД ОВОЈ И МОЕ Владичот што не знам, ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРМЕ ДА ОВАА ИМА МО NOTЕ ДА НЕ СЕ КОЈ САМО LИВЕТЕ ДАБИТЕ ОДГОВОР ДО ОВАА ИЛИ МОЕ ДА НЕ Е КОЈ САМО LИВЕЕМЕ САМО. ДОБИВМЕ НЕ БИДЕ КОИ СМЕ LИВЕЕТЕ, САМО САМО. САМО ОДГОВОРИ И НАШИТЕ САКАМЕ МОЛО САМО ОДГОВОРНО И НАШИТЕ САКАМЕ ДА БИДЕМЕ ДА СЕ ОГЛАСУВАМЕ ПРЕД. ОДГОВОР И НАШИТЕ САКАМЕ ДА БИДЕМЕ ДА СЕ ЗНАЕМЕ ПРЕД. САМО АТТОРНИОТ РАЗГОВОРЕН Е ДВЕЕ КАКО ЈА ПРИМЕНА ПРЕД. САМА АТТОРНИЧКО ДОГОВОР ЗА ДИСТРИКТ, EЕ ЈА ГОНЗАЛЕС ГЛАВНА АДМИНИСТРАТОР САМО АДТОРНИК ЗА ДИСТРИЧКИ JOЕ ЈА ГОНЗАЛЕ ГЛАСА АДМИНИСТРАТОРСКО ПРЕСУДА РОН РОН ХАЛ. СЕ ГОНЗАЛИ ГЛАВНА АДМИНИСТРАТОРСКА УДИЈА РОН РОН ХАЛЕ. ШЕРИФОТ ОД САКАМ НАШИТЕ Продавачи JУДИ РОН РОН ХАЛЕ. ШЕРИФОТ ОД САКАМ НАШИТЕ ПРОДАВНИЦИ СИТЕ СМЕТЕ СМЕТЕ ПОСТОЕ ШЕРИФ ОД ОДГОВОРНИ НАШИТЕ ПРОДАВНИЦИ СИТЕ СМЕТЕ СМЕТЕ ПОСЕТА НА ВЛАДАТА И ШТО СЕ ДА СЕ СЕ МО MЕТЕ СИТЕ СВЕТСКИ ПОСЕТНИК НА ВЛАДАТА И ШТО СЕ ДА ГО РЕВИЗИРАРА РУДЕРСКИТЕ СУДИИ ДА ВЛАДИЧКИОТ И ШТО СЕ ДА ГО ПОВИДИ РУДЕРСКИТЕ СУДИИ ЗА ОДБИРА ОДЛУКА СО ОДГОВОР ПОВТОРНИ СУДИИ НА РИДЕРИТЕ ДА СЕ РАБОТЕ ОДЛУКА СО ОДГОВОР НА ЛИЦА НАПРАВЕТЕ ОДЛУКА СО ОДГОВОР НА ЛИЦА ЗА ЛИЧНО РЕГОВИРАЕ. И СО БОНД за ЛИЧНО ПОВЕЕ. И Ефектот на СЕ СЕ Е Е БОНД ЗА РЕГОВИЗИРАЕ. И Ефектот на НАДВОРЕШЕ ДА СЕ РАБОТИ НА НАШАТА НАДВОРЕШНА ПОПУЛАЦИЈА Ефектот на НАДВОРЕШЕ ДА СЕ РАБОТЕ НА НАШАТА ПАТ ВОЗИВЕТЕТЕ СЕ НАША ЈАВНА ПОПУЛАЦИЈА СЕГА КАКО НА 3.747. ВО ЈАВНАТА СЕГА КАКО 3.747. ВО JЕЛО ОД СЛОБОДНО ОСНОВА ИЛИ НЕКОЈ 2900 3.747. ВО JЕЛО ОД СЛОБОДНО ПОГЛЕД ИЛИ НЕКОИ 2900 ИСТОЧНО СИТЕ НА СИТЕ ОД СЛОБОДНО ПОГЛЕД ИЛИ НЕКОИ 2900 ИСТОСНИКИ СИТЕ СИТЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ДАНОВНИЦИТЕ СЕ СИТЕ ОСНОВИ СИТЕ ОД ДАНОЧНИТЕ ПРОДАВНИЦИТЕ ВИЕ КОНИ 56.000 ПОВЕЕ ДОЛАРИ ДАНОЦИТЕ ДА ГО ВИДАТЕТЕ 56000 ДОВЕРНИ ДОЛАРИ СИТЕ ПОСЛЕ ДА ГО ВРААНИТЕ ВИЕ 56000 ПОВЕЕ ДОЛАРИ СЕКОЈ ПОСТОИ НА ОДЛУКА НА ВЛАДАТА СЕКОЈ ДОГОВОР НА ОДЛУКА НА ВЛАДАТА СО ОДГОВОР НА ПРОМЕНИТЕ НЕ ОДЛУКА СО ОДГОВОР НА ПРОИЗВОДИТЕ кои ги направил за да бидат пресудени СО ОДГОВОРНИ НА ПРОМЕНИТЕ, кои ги направив за да бидат броени правосудни права, ќе ги осигурам сметките од РАЗБИРА ДА СЕ РАЗГОВОРЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ПРАВА, ГО ОБВРСУВАМ ДИМОТ ОД ГОТ ИНДУСТРИИ ПРАВИ, СИ ГО ГО ПРАВИМЕ СМЕТКАТА ПО ГОТ ИНДУСТРИСКА ДОДАМ ДА СЕ КАКО ДА СЕ СЕГАМЕ САМО СМЕТУВАМЕ ГОТ ИНДУСТРИСКО ПОГОДНЕТЕ ДА СЕ КАКО СЕГА, СМЕ САМО СМЕТУВАМЕ ЕД 3 РД НА ЛИЦАТА ПОДНЕСУВА СЕГА САМО СМЕТЕ ЈА ПРАВЕДЕМЕ ЕД 3 РЕД НА ЛИЧНИТЕ ЛИЦА ЗА РЕГОВИРАЕ КОИ СЕ ЕДНА 3Д ДЕЛ НА ЛИЧНИОТ РЕГОВИЗАВНИ ДЕЛОВИ ОД ОВИЕ СМЕ ПРЕД. ПОВЕЕ СО СО РЕГИСТРИРАЕ ДЕЛОВИ ОД ОВИЕ СМЕЕ ПРЕД. ПОВЕЕ СО ВАШАТА ВЛАГА DА НЕ Е ПОВЕЕ СО СЕ ПРЕД. ПОВЕЕ СО ВАШАТА ВЛАГА DА НЕ Е ПОДВИЕ ДЕЛОВНИОТ ФАКТ ОД НИКОГАТ НЕ САМО ВЛАДЕЦИТЕ НЕ ДА СЕ ПОСТОИ ФАКТИТЕ КОИ НЕ САКАТЕ БАРААНИ ПОСТОРНИ ДА СЕ ФАКТЕ ТОЕ НЕ САКАТЕ БАРААНИ ПОСТОРНИ ОД ОВОЈ ДА СЕ ТРЕБА. Затвореници во стапката што треба. >> Тоа е НАШАТА AАА ВО EЕПАРДИЈА НИЕ ОДГОВОРНИ ДРАВНОТО STЕ ЧЕКОРИМЕ И ДА СЕ ПРАВИМЕ ПРАВО. >> БЛАГОДАРУВАМЕ JУДИТЕ И ПРОТИВ А И направете го вистинскиот начин. >> БЛАГОДАРУВАМЕ UDУДИРАТЕ И ПОТВРДЕТЕ ОД ОСНОВУВА KЕ ДА ГИ ОБИДНЕТЕ ВАШАТА >> БЛАГОДАРУВАМЕ УДИРАТЕ И ПОТВРДЕТЕ ОД ОСНОВУВАЕ, ВАШИТЕ ГАРДАР ПОДНЕСУВААТ ДА ПРОДОЛИМЕ ДА РАБОТА ЗАПОМНЕТЕ ДА ГО ОБВРСУВАТЕ ВАШАТА ГАРДАР ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ ДА РАБОТЕ СО РАБОТАТА СО НАД САД ГАРДАР ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ ДА РАБОТИ СО РАБОТАТА НА САД БЕЗ РАБОТНИ НИКОВ МЕСЕЦ АВГУСТ И НАДВОРЕШНА СО РАБОТА НА САД СЕ РАБОТИ НИЗ МЕСЕЦОТ НА АВГУСТ И СИТЕ надежни работи што ќе ги сториме Месец на август и се надевам дека ќе ги следиме и ќе видиме ОВИЕ TЕ СЕ РАБОТЕ И WЕ SEЕ ВИДИМЕ ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИШТАТА ДА ОТВОРИТЕ СЕКОГАШ И WEЕ EЕ ВИДИМЕ ПОДОБРУВА FORЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ДА СЕ ОТВОРИТЕ КАКО СЕКОГАШ ДА БИДЕ ДА СЕ ПРИСТАП ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ ДА. ЗА УЧИЛИШНИТЕ ДА ОТВОРИТЕ КАКО СЕКОГАШ ДА СЕ ВЕЕ ДА СЕ ПОСТОИТЕ ДА. >> СИТЕ ПРАВО ДВИЕЕ НА ГРАДОТ БИДЕТЕ СИГУРНО ДА ПОДНЕСУВАТЕ ДА. >> СИТЕ ПРАВО ГЛАВНИОТ ПРИ ПРАШАА НА ПРАШАА СЕГА, КАКО ИМА >> СИТЕ ПРАВО ГЛАВНИОТ ПРИ ПРАШАА НА ПРАШАА СЕГА, КАКО ГО ПРОДОЛУВА ДНЕВНИОТ БРИЕФИНГ. ДОГОВОРЕТЕ ПРАШАА СЕГА КАКО ДА СЕ ПРАШАЕ ДЕЛОВНО БРИЕФИНГ. НЕ СЕ ДЕСЕ ДЕНЕСЕ ТИ ГРАДОТ ВРЕМЕ ДЕЛОВНО БРИЕФИНГ. СЕ ДОБИВ ДЕНЕСЕ ДЕКА ГРАДОТ СЕ ПОСТОИ ДЕКАИ СО ШТО СЕ ДОБИВ ДЕНЕСЕ ДЕКА ГРАДОТ СЕ ПОПОЛНУВА СО ДОГОВОРИТЕ СО ШТО ВЛАДА ГРГГ АВБОТТ СЕ СЕ ПОПОЛНУВА ДА СЕ РАБОТИ СО ШТО ГОВЕРОР ГРЕГ АВБОТТ ДОДЕЛ ДЕНЕСЕ ТОА ЛОКАЛНА ЗДРАВЈЕ ГВЕВОРЕН ГРГ АВБОТ ТЕГА ДЕНЕСЕТЕ ДЕЛИ ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕТОТ МОЕ ДА НЕ МОЕ ПОСЕТУВА ДЕНЕСЕТЕ ОД ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, МОЕ НЕ МОЕ ДА СЕ РАБОТУВА УЧИЛИШНИ УЧИЛИШТА ДЕПАРТМАНИТЕ МОЕ НЕ МО PЕТЕ ПРЕДМЕТНИК ЗАВРШУВА УЧИЛИШНИ УСЛУГИ ДА СЕ ПРОДАБА ЗАВРШУВА УЧИЛИШНИЦИ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАТ ПРОВЕТОТ НА БОЛЕСТ СО ОВОЈ ДА СЕ СПОРЕД НА БОЛЕСТ СО КАКО ДА СЕ ЈА ПОСЛЕДУВА ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА БОЕ СО ОВОЈ ДА СЕ ЈА ПОСЛЕДИ ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕ Е СЕ ПРОДОЛУВА НЕКОИ ОД ВИД НА ИЗМЕНА ПОСТОИ ЈА ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТО BEЕ СЕ ПРОДОЛУВА НЕКОИ ОД ВИД НА АМИДИРАНА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, СЕКОЈ БИДЕТЕ НЕКОИ ПОВЕЕ НА ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ, ЗДРАВЈЕ СЕКОЈ СЕДЕСНА недела. НЕ СМЕ ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ, СЕКОЈНА СЕДЕНА недела. НЕ ДАМА ДЕТАЛНИ Уште на она што може да биде СЛЕДНАТА НЕДЕЛА. НЕМА ДА ИМА ДЕТАЛНИ Уште на она што може да биде, но тој рече. ПОДАТОЦИ ДАКО НА ШТО ШТО МОЕ ДА СЕ ПОСЛЕДИ. ТОА BEЕ БИДЕ ИНДИКАТОР БИДЕТЕ НЕ ПОСЕБИ. ТОА ТОА BEЕ биде индикатор базиран на индикатори за здравство ТОА BEЕ БИДЕ ИНДИКАТОР, базиран на индикатори за здравство, ОДЛУУВА ДИКТИРИТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ РЕШТИНИ ОСНОВНО ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА ПОМОШ НА УЧИЛИШНИТЕ ДИСТРИКТИ ОДЛУГАТ КОГА СЕ ОТВОРИТЕ ВО ЛИЦА ДА ЈА ПОМОГНЕТЕ УЧИЛИШНИТЕ ДИСТРИТИ, ОДЛУГАТ КОГА СЕ ОТВОРИТЕ ДА СЕ БЕЗБЕДНО УЧЕЕ НА ЛИЦЕ И КАКО ДА КОГА ДА ОТВОРИТЕ ДА СЕ БЕЗБЕДНО УЧЕЕ НА ЛИЦЕ. И КАКО ДА ЗГОЛЕМИ КАПАЦИТЕТ. БЕЗБЕДНО ИСТО УЧЕЕ БЕЗБЕДНО. И КАКО ДА ЗГОЛЕМИ КАПАЦИТЕТ. SAЕ БЕСПЛАТНИ БЕЗ ДЕТЕ УЧИЛИШТА Зголемете капацитет. БЕЗБЕДНИ СИТЕ УЧИЛИШНИ УСЛУГИ BEЕ БИДАТ ПОБЕДНИЦИ ЗА ИЗВЕСТУВАЕ СИТЕ РАБОТНИ СЛУЧАИ НА УЧИЛИШНИТЕ BEЕ REЕ БАРАТЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВАМЕ СЕКОГАШНИ СЛУЧАИ НА ЗДРАВЈЕТО ДЕЈНОСТ И WEЕ БИДЕ ИЗВЕСТУВАЈТЕ СЕКОЈ ПОВЕЕ СЛУЧАЈ НА ЗДРАВЈЕТО СЕ ЗДРАВЈЕ И WEЕ СЕ УПОТРЕБУВАМЕ НАПРАВИНА ОД ГРАДОТ ЗДРАВЈЕ ОД ЗДРАВЈЕ И WEЕ СЕ УПОТРЕБУВАМЕ БЕСПЛАТНО ОД ПОСТОРНОТО ПОВЕЕ ОД ОВИЕ КОРИСТЕЕ НА ПОВТОРНИОТ ОД ПОСТОРНИОТ ПОВЕЕ КОИ СЕ РАБОТИМЕ ОД СЕКОГА ТУКА ГРАДОТ ПОВЕЕ ТОА ДА СЕ РАБОТАМЕ САМО ОВДЕ ОВДЕ ГРАДОТ СЕ СЕ СЕ ПОСТОИ ОДГОВЕНА ОВДЕ ГРАДОТ СЕ СЕ СЕ СЕ ПОСТОИ НА УЧИЛИШТЕ ОД СЕ СЛЕДНО СЛЕДНО СЕ СМЕЕ СИТЕ ПОВЕЕ НА УЧИЛИШТЕ ТОА СЕ СЛУЧУВА СЛЕДНИОТ СРЕДЕН СРЕДНО. ONLINE НА ГРАДОТ УЧИЛИШТЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА СЛЕДНИОТ СРЕДНО СРЕДИ. ONLINE НА СТРАНИЦАТА НА ЛИЦЕТО НА ГРАДОТ КАКО ДОБРО. СРЕДНО ONLINE НА СТРАНИЦАТА НА ЛИЦЕТО НА ГРАДОТ КАКО ДОБРО. SOЕ СЕ КОРИСТИТЕ СИТЕ ШТО СЕ СТРАНИЦА ЛИЦА КАКО Добро. THEЕ СЕ КОРИСТИТЕ СИТЕ Она што треба да го кажете THEЕ СЕ КОРИСТИТЕ СИТЕ ОД КОИ МОЕТЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ. МОРА ДА СЕ УЧЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ. >> STEVE SPRIESTER: ФОРМУЛАТ ДА ПОМОГНЕ. >> СВЕТЕ СПРИЕСТЕР: ФОРМУЛИРАТЕ КОГА НОВИ ДИРЕКТОР ЗА ЗДРАВЈЕ ПОГОЛЕМИ, >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: ФОРМИРАТЕ КОГА НОВИ ДИРЕКТОР ЗА ЗДРАВЈЕ ЈАГО, СЕКОЈ ПРОТИВ ДА СЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДРАВА ДРАВОТ ТОА НОВА ДИРЕКТОР ЗА ЗДРАВЈЕ ПОГОЛЕМЕ, СЕКОЈ ПОВЕ FЕ ДА СЕ СЕ СЛУБИ ДРАВНОТО СЕ ДОБИВ ДОДЕЛУВАЕ ДО ЗДРАВЈЕ СЕКОЈ ПОВЕ FЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИ ДРАВНОТО ПОСТОЕКО ПОЧЕТНА КАКО ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТО ДА СЕ МОИ ДА ВЕНИОТ ЧИСТ ОД ДВЕЕТО ЗА ЗДРАВЈЕ СЕ МОЕ ДА СЕ МОЕ ДА СЕ МОАТ ДЕЛО ОДДЕЛЕНИЕ СЕ МО PЕ ДА СЕ МОАТ ДА СЕ ЗАПРЕДУВАМЕ ДЕЛО ОД ОВИЕ УЧИЛИШТА, НО ДА СЕ РЕАЛИ ПРЕДЛОГ ЗАВРШНИ НЕКОИ ОД ОВИЕ УЧИЛИШТА, НО ДА СЕ РАБОТЕТЕ НЕКОИ ОД КОНФУЦИЈАТА ТОА ОВАА УЧИЛИШТА, НО ДА ОБЕЗБЕДУВАТЕ ГО НЕКОГАШ КОНФУЦИЈАТА ОД ОВИЕ. ОТВОРИ ДА СЕ НЕКОГАШ КОНФУЦИЈА ТОА ОД ОВДЕ. ОТВОРИ ДА СЕ РАБОТЕТЕ НА НОВИ УПРАВУВАНИ ВЛЕЗ НА ТАМУ. ОДГОВОРИ ДА ЈА БИДЕТЕ НОВИ УПРАВУВАНИ ИНСТЕД ДА ОБЕДУВА НА ТЕКОТ СЕКОГАШ ПРАШАА НОВИ УПРАВУВАНИ ВЛЕЗ ВЛЕЗ НА ОДБОР НА ТЕКОВИТЕ ПАТ СО ПАРИОТ И ДРУГИ ИНТЕРЕСНО ВЕЕ. БЛАГОДАРАТЕ КОМИТИТЕ ЗА СИТЕ ТАНИНЕКИ ТОНЕЛИ што прават и ТОА ПОГОЛЕМА ВАШАНИТЕ КОМИТИТЕ ЗА СИТЕ САТНИ ТУНЕЛИ што прават и ТОА ГО ПОВТОРНИ БЕЗБЕДНИЦИ ТОА ПОСЛЕТУВА ОД ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО ПРАШАЕ И ТОА ПОГОЛЕМИ ПРИГОДИНИТЕ ПОВЕЕ ОД ШТО СЕ СЛУЧУВА СО КОМАЛНА ПРИКАЗ И ГО ПОПРАВУВА СО ПОСЛЕТУВА ОД ШТО СЕ СЛУЧУВА СО КОМАЛНА СТРАНА И ПОПОЛНУВА WITHЕ СО ФАКТ ОД ОВИЕ ОТВОРИ КОМАЛНА СТРАНА И ГОРЕЕ СО ФАКТ ОД ОВИЕ ОТВОРИТЕ ВО АВГУСТ КАКО РАЗВОЈ ФАКТИТЕ ТОА ОТВОРИ ОД АВГУСТ КАКО РАЗГОВОРИ ИНТЕРЕСИРА THЕ КОГА ШТО. ВО АВГУСТ КАКО РАЗВОЈНА ИНТЕРЕСИРАЕ КОГА НЕ. ОДНЕСУВА ДО КОМЕНТАР ЗА ТОА КАКО Интересно што тој. ОДНЕСУВАЈТЕ ДА КОМЕНТАЦИРА КАКО ДА СЕ ДОБИВ ОД НАЧИНОТ ДЕНЕС ОДНЕСУВАЈТЕ ДА КОМЕНТАЦИРА КАКО ДА СЕ Е ПОВЕЕ БРОЈ БРОЈОТ НА ДЕНОТ ДОБРИ ПО БИДНИОТ БРОЈ НА БЕЗ ДЕНЕС 550 НОВИ СЛУЧАИ, СЕГА СЕГА БРОЈ 550 НОВИ СЛУЧАИ, СЕГА СЕГА НА 40.803 НАШИТЕ РАБОТНИ ДЕН 550 НОВИ СЛУЧАИ, СЕГА СЕГА НА 40.803 НАШИТЕ ДЕЛОВНИ ДВЕДНИЧКИ РАБОТНИЦИ СЕ НА 839 ВО 24 ЧАС 40.803 НАШИОТ СЕДЕН ДЕН РЕВЛИГИРАЕ ПРИРОДА Е НА 839 ВО 24 часа ПЕРИОД. 2 НОВИ СМРТИ. БЕЗБЕДНОСТ Е НА 839 ВО 24 ЧАСОВЕН ПЕРИОД. 2 НОВИ СМРТИ. СМЕ НА 349 ТРЕНДИ ВО ПЕРИОД. 2 НОВИ СМРТИ. СМЕ НА 349 ТРЕНДОВИ ВО БОЛНИЦАТА И СЕ ГО ГО Гледам И ДОВЕЕ СМЕ НА 349 ТРЕНДИТЕ ВО СВЕТНИКОТ И СЕ ГО Гледам И НА Вентилаторите сè уште тренираат БОЛНИЦА И СЕ ГО Гледам вас и на вентилатори кои сè уште траат во вистинската насока. ТИЕ СЕ ВЕНТИЛАТОРИТЕ ДА СЕ ТРГОВИРА INЕ ВО ДИВИСКАТА ДИРЕКЦИЈА. НЕ СЕ ТРГУВААТ ДА СЕ ОСВОЕ. ПРАВНАТА ДИРЕКЦИЈА. НЕ СЕ ТРГУВААТ ДА СЕ ОСВОЕ. >> СИТЕ ПРАВО, Ајде да го сториме сега ТРЕНДИРА DЕ ДО СЕ. >> СИТЕ ПРАВО, Ајде САМО ВАЕ САКАТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ КАТЕ ДА КАТИЕ >> СИТЕ ПРАВО, СЕ СЕГАМ САМО САКАМ ДА СЕ КАКО ДА СЕ КАТИЕ ДА СЕ ДА ГО ГЛАСАТ ВО СТОРМИТЕ ОВИЕ САКАТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ КАТИ ДА ГО ГРАДИТЕТЕ ВО СТОРМИТЕ КОИ СЕ РАБОТЕ ПОГЛЕДНЕТЕ ВО СТОРМИТЕ КОИ СЕ РАБОТЕТЕ ОД ОВИЕ. ТАМУ. >> ДА СТОРМИ ПРЕДВЕДУВААТ ОД СЕРВИСКИОТ САМО ДОБИВ ОД ОД >> ДА СТОРМИТЕ ПРЕДВЕДУВААТ ОД СЕРВИСКИОТ СИТЕ ДА ГО ПОДГОТОВНИОТ ВИД НА СЕРВИЛНИ НЕГОВИ ОД ОВДЕ СЕРВИСКОТО ПОДВИДНО ОВИЕ НА СЕВЕРНИТЕ СЕ. ПОВРШНИ СИТЕ ОД ОВДЕ СЕ ГО ГОДИМЕ СТЕРМИТЕ ТЕМА СОВЕТНИК ЗА СООДВЕТНИК НА ПРОИЗВОДСТВО GЕ ГО ГО ДОДИВИМЕ СТЕРМИТЕ ТЕМА СОВЕТНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НЕКОИ МАКЕДОНСКИ ПОПОЛНИКИ ИСТОРИИ И НЕКОИ Способен за производство на неколку помали влакна и некои добитници. Но, НЕ СЕ ДАМАМЕ НЕКОИ ПОВЕЕ ОСНОВНИ И НЕКОГОДИВИ ВИДОВИ. НО, ИМАШТЕ ДА СЕ ДА ГО ДВДЕМЕ НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТНИЦИ СОБИВНИ ЗБОВИ. Но, НИЕ СМЕ ДА ГО ДОДЕЛУВАМЕ НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОДГОВОР НА СТОРМОТ. ОВАА НАДВОРЕШНИ ОДБОРИ ДВДЕЕ ОДГОВОР НА СТОРМОТ. ОВИЕ ОД ФЛО БАНДАРИ. 'Е ЈАС ДА 2 ОДГОВОР НА СТОРМОТ. ОВИЕ ОД ФЛО БАНДАРИ. DOЕ СЕ ПРАВИМЕ 2 СЕ ФЛО БОНДАРИ. DOЕ СЕ ПРАВИМЕ 2 СЕ ОВИЕ ILLЕ ГИ ИСПОЛНЕТЕ СИТЕ БИЗНИЦИ ОД НАДВОРЕШНИОТ БОДЕНДАР ОД ПОВЕЕ Изберете ги ВИДНОСКИТЕ БЕЗБЕДНИКИ ОД НАДВОРЕШНИОТ БОРНДАР КОИ ПРИМЕНА НИВ НОВИ БРАНЕФЕЛИ СЕГА НАДВОРЕШНИОТ БОРНДАР, КОГО ДОБИВ НИВ НОВИ БРАНФЕЛИ СЕГА РАБОТНИ ВО ПОРЦИИИ НА НИВ НИВ БРАНФЕЛИ СЕГА РАБОТЕ ВО ПОРЦИИИТЕ НА БЕКСАР ПРИЈАТЕЛОТ КОИ ГО ПОВЕЕ РАБОТЕ ВО ПОРЦИИИТЕ НА БЕКСАР ПРИЈАТЕЛИТЕ, КОИ ГО ПОВЕДУВА ДОБИВИ НА 45 ПОЧЕТНИЦИ БЕКСАР ГРАДЕ THЕ КОИ ГО ПОВТОРНИ ДОБИВИ ДО 45 МИЛИ ПЕЧ ЧАС ДОБИЕТЕ ВО НОВИ БРАНФЕЛИ ПОВЕЕ ДО 45 МИЛИ ПОД ЧАСОТ ДА СЕ СМЕЕ ВО НОВИ БРАНФЕЛИ ПО ДА СЕ САМО ДА НИЕ НОВИ БРАВЕФЕЛИ ПОВЕЕ NOTЕ NOTЕ ИЗВЕДЕТЕ ТОА, ОД ОВИЕ ПОВЕЕ NOTЕ NOTЕ Е Е Е THЕ ТОА МОЕТЕ ОД ОВИЕ ПОСЛЕДНИТЕ ПОДДРШКИ КАКО ДА СЕ РАБОТЕ ВО ИЗВЕСТУВА THЕ ТОА, МОOSЕ ОД ОВИЕ ПОДДРШКИ ОДБОРИ КАКО СЕ ПОВЕЕ ВО ДРУГИ ПОВЕALLЕ ГЛАС СОДРИНИ КАКО СЕ ПОВЕЕ ВО ДРУГИ ПОВЕЕ ПОТРОШУВАЧКИ ELLЕЛИ КАКО ГИ ПОВЕЕ ВО ДРУГО ДРУГИ ПОВЕЕ ТВНИЧНИ ЕЛИ КАКО СЕ ПОВЕЕ ВО ДРУГИ ДВД-ОБВРСКИ ОСНОВИ. ТИЕ СЕ CЕЛИ КАКО СИТЕ РАБОТИ ВО ДРУГИ НАДВОРЕШНИ ОДБОРИ. Тие се способни за производство на нови НАДВОРЕШНИ РАБОТНИЦИ. Тие се способни за производство на нов развој на третина и Способност за производство на нов развиток и тоа е исклучително РАЗВОЈ НА ГЛАСОТ И КОИ Е ИСКОЛНО ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО ТОА ЕДНОСТО ШТО СЕ СЛУЧУВА НА ГУДАЛУПИ ШТО СЕ СЛУЧИ ОД ВО ГУДАЛУПЕ ГРАДИ ГОНЗАЛСКИ ЗЕМЈИТЕ ГИ Гледаат СИТЕ ГРАДЕЕ ГРАДЕЕ СЕ РАБОТЕ СИТЕ ГИ Гледаат на сите овие летни линии Земји што гледаат на сите овие линтни линии што ги удираат сите други што ќе ви помогнат ОВИЕ ЛИТЕЛНИ ЛИНИ ДА СЕ ПОВЕУВААТ ВО СЕКОЈ Друг дел што ќе им помогне да ја испуштат НОСТА ПОД СТОМА СИТЕ ДРУГИ ШТО ПОМОГАШ ДА СЕ ПОМОГНЕТЕ НИКОГАШ ПРИ РАЗВОЈ НА ORИВОТНИОТ СПОР, но јас ИСКУСНО НОСОВ ПО РАЗВОЈ НА СТРОМОТ, НЕ САКАМ ДА ОД ОДНЕСУВАМ РАЗВОЈ, НО САКАМ ДА ОД ОДНЕСУВАМЕ ФОКУСНО ЗА ВРЕМЕТО ОД СЕГА САКАТЕ ДА ОД ФОКУСИРАНА ЗА ВРЕМЕТО СЕ СЕКОГАШ ГОДИШНИ ГЛАВНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ТОА ВРЕМЕ ДА СЕ НА СЕДНИТЕ ТАНДЕСТТОР ПРЕДУПРЕДУВАЕ ДО ДОГОВОР 8,34 CO MAO NORTHEAST ГЛАВНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ДОГОЛЕМ ДО 8,34 CO CO MAO NORTHEAST PORTION OF BEXAR COUNTY Додека 8,34 CO MAO Норвешка портал на ГЕАДАЛУПА ГРАДЕЕ ПРИЦИЈА НА ГРАДЕЕ НА БЕКСАР ПОРЦИЈА НА БЕКСАР ГРАДЕНИ ГУАДАЛУПСКИ ПРИЦИЈА НА СЕКОВИТЕ СЕКОВИ КАКО Добро. ГУАДАЛУПСКИ СЕРВИСКИ ПОРЦИОН НА СЕКОВИТЕ СВЕТИ КАКО Добро. ТРЕТИТЕ ОВДЕ ВОЈНА ЗА ЗБОРИ СЕКОВИТЕ СЕКОВ КАКО ДОБРО. ТРИКОВИТЕ ОВДЕ ПОВТОРНА ВОЈНА ЗА ДОБИВИ ДО СЕКОЈ ПО 50 ЧОВЕКОВИ ПО ЧАС ТРИКОВИТЕ ОВДЕ ПОВТОРНА ВОЈНА ЗА ЗДРАВЈЕ ДО СЕКОЈ 50 ПОЧЕТНИЦИ ПОД ЧАСОТ КОИ СЕ РАСНО СО НАДВОРЕШНО ПОД ОД 50 МИЛИ ПО ЧОСЕКО КОИ СЕ РАЗЛИЧНО СО НАДВОРЕШНИОТ ДОБИВНИК И НЕКОГОВИ ПОГОЛЕМ ТОА РЕАЛИСНО СО НАДВОРЕШНИОТ ДОБИВНИК И НЕКОГОВО ПОГОЛЕМА НАСТАНУВА ОВДЕ, НО, ДА СЕ Е ПОВЕARYЕ И НЕКОГОВИ ПОГОЛЕМИ НАСТАВ ОВДЕ, АКО ДА ГО САКАТЕ ДА СЕ ОГЛАС ОВАА ПОРЦИЈА НА СТОРОМ ОВДЕ, НО, НЕ СЕ ПОГЛЕДУВА ОВИЕ ПОРЦИОНОТ НА СТОРМОТ ПОЧНУВА ДА СЕ ПОДНЕСУВА ОВОЈ ПРИЦИЈА НА СТОРМОТ ПОЧНУВА ДА СЕ ПОДНЕСУВА ДА СЕ ПОВЕЕ ПОЧЕТУВАЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВААТ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ КАНИОН Езеро, што е можно понапред ПОДНЕСЕ КАНИОН ЕЛЕКСКО ПОВЕЕ ПОДНЕСЕ ДО ЗАЕДНО НЕКОЈ НИКЕЛ САМО ДЕА КАНИОН ЛЕКО ПОДОБРИ ДО ЗАЕДНИКОТ НЕКОЈ НИКЕЛ САМО ДВЕЕ НА МОНА МОНО ОПШТЕ ОД ЗАПАДНА НЕКОЈ НИКЕЛ САМО ЗАЕДНИЦА МОНО ГЕНЕРАЛНО ОД КЕРЛИВ југ од комфор МОНО ГЕНЕРАЛНО ОД КЕРЛИВ јужно од удобен начин на целиот пат кон кањонското езеро КЕРЛИВ јужно од удобен начин на целиот начин на езерото Канион, тука северно од Булверде НАЧИНОТ ДА СЕ ДА СЕ КАНИОН Езерото, СЕКОЈ СЕВЕР Северно од Булверде ОВОЈ ПЕРЦИЈА НА ЛИНОТ Е Овде северно од Булверде овој дел од линијата се спушта на југ во близина ОВОЈ ПРИЦИН НА ЛИНОТО СЕ СИГУВА ЈАР НА 3035 МИЛЕ Спуштајќи се на југ во близина на 3035 МИЛИ ПО ЧОС. СО ОВОЈ Е БИДЕ 3035 МИЛЕ ПО ЧУД. ПО ОВОЈ ILLЕ СЕ ДА СЕ ДОБИВУВА ДА БЕРНИ ОВДЕ ПРЕГЛЕД НА ЧАС. ПО ОВОЈ ILLЕ СЕ ДА СЕ ДА ГО ПОДНЕСУВА БЕРНИ ОВДЕ ПРЕДВЕДНО СЕКОВНО ЕЛЕКТРИФИРИРАНА СТОРМ ПОДНЕСУВА ДА БЕРНИ ТУКА ПРЕДНОСНО ПОВЕЕ ПОВЕ ELEЕ ЕЛЕКТРИФИРИВНА ПРИКАЗНА ТУКА ОВДЕ еден тон на осветлување како добро. Наскоро МНОГУ ЕЛЕКТРИФИРИВНА ПРИКАЗНА ОВДЕ ПЕСНИК ЗА ОСВЕТУВА ASЕ КАКО ДОБРО ДА СЕ ПРОДОЛИ Овде, еден тон на осветлување, КОГО ДОБРО ДА СЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПРОДОЛИ ДА СЕ ОД ЈАР. ВРЕМЕ НА ОВОЈ ПРОТИВ ОВОЈ Е ПРОДОЛУВА ДА ГИ ОД ЈАР. ВРЕМЕТЕ ОВАА ОВОЈ ДОБИВИ ВО СРЦЕТО НА ОД ЈАР. ПРЕГЛЕДУВААТ ОВАА ОВОЈ ГО ПОДНЕСУВА ВО СРЦЕТО НА БЕКСАРСКОТО ПРАВО ЗА 7.30 часот ОВА ГО ПОДНЕСУВА ВО СРЦЕТО НА ПРАВОТО НА БЕКСАРСКОТО ПРАВО ОД 7,30 часот или ПРОДОЛУВАТЕ ДА СЕ ДОБИВТЕТЕ ПРАВОТО НА БЕКСАРСКОТО ПРАВО ЗА 7,30 часот или ПРОДОЛУВАЈТЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ СО ДОДЕЛУВАЕ ОВОЈ NEWЕСТАН ДА ЈАС ИЛИ ПРОДОЛИТЕ ДА ГИ ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО ДОДЕЛУВАЕ ОВОЈ NEWЕСТАН ДОБИВНО ДА БИДЕ БИДНО БЕЗ БЕЗБЕДНО ПОГЛЕД НА 7 ОД ОВИЕ NEWУБОВНИК ВО ВИСТИНСКО БЕЗ БЕЗБЕДНО LИВО НА 7 ДЕН ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ ВИСТИНСКО БЕЗ БЕСПЛАТНО ПОГЛЕД НА 7 ДЕН, CONЕ ПРОДОЛУВАМЕ ДА ГИ ГИ ГИ ГИ ГИ ИЗОЛАТИВНИТЕ СТОРМИ ВО ВРЕМЕ ДЕН CONЕ ПРОДОЛИМЕ ДА ГО ГО ГОДИМЕ ИЗОЛАТИВНИ СТОРМИ ВО ВРЕМЕ ПРЕКУ СУДОТ НА ИЗЛАТИВНИ СТОРМИ ВО ВРЕМЕ ПРЕКУ СУДОТ НА НЕДЕЛАТА ПРЕКУ КУРСОТ НА НЕДЕЛАТА ПО СРЕДОТ НА СЛЕДНАТА НЕДЕЛА ГОДИНА ГОЛЕМИНА ГОДИНА И ДА СЕ BEЕ БЕСПЛАТНО. СУДЕТЕ ГИ ГО СИТЕ СИТЕ САМО ДА СЕ ОДИМЕ И ДА СЕ ДОБИРАМЕ И ДОГОВОРИТЕ ОДГОВОР >> НЕ СМЕ ДА СЕ ОДИМЕ И ДА СЕ ГО ПОДВРДУВАМЕ ДА СЕ ОБВРДУВАМЕ ОДБРАНАТА ОДБРАНА И ОТВОРЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЕ И ДОГОВОРНАТА ОДБРАНА ЗАВРШИНА И ДА СЕ ЗНАЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА РАЗГОВОРЕТЕ ДА ЕДНО ДА ОД ЕДНО ПОЧЕТНА И ДА СЕ ПОВЕЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА ЕДНО ДА ЕДНО ДА СЕ ОДИМЕ РАБОТЕ ДА ЕДНО ДА СЕ ОДГОВЕТЕ ДА ЕДНО НЕДОВИТЕ ОДИ И ОБЕДИ И УБАВИТЕ. НЕШТО НОРРИС ОДИ ИМА И НАБАВИТЕ. >> ОВИЕ ВО ВРЕМЕ ИЛИ ВО И НЕГОВИТЕ. >> ОВИЕ ВРЕМЕ ИЛИ СПУРЦИТЕ COMPЕ НЕ СЕ СЕРВИРАТЕ ТОНОТ ВО А. >> ОВИЕ ВРЕМЕ ИЛИ СПУРЦИТЕ COMPЕ НЕ СЕРВИТУВА ТОНОТ ВО ИГРА КАКО СОВЕТИ ВО СПУРЦИТЕ ILLЕ НЕ СЕ УПОТРЕБА ТОНАЛТ ВО ИГРАНА КОИ СЕ РАБОТИ ВО СТАНДИНГИТЕ ВО ГОЛЕМИ СПОРТСКИ ОДБОР. ИГРА ТОА СОВЕТИ ВО СТАНДИНГИТЕ ВО ГОЛЕМИ СПОРТСКИ ОДБОР. ... ISЕ ДЕН ЗА СПУРЦИТЕ FЕ СЕ СПОДЕЛУВААТ САКРАМЕНТО ЦЕЛОВИОТ ЦЕЛО НА ПРВ 8 СВЕТЕ САКРАМЕНТО ЦЕЛИСКИ ТОНОД ВО ПРВИОТ НА 8 НАСТАНИНИ ИГРИ ЗА ДРУГИ КЛУБИ ЦЕЛО НА ПРВИОТ НА 8 СЕДЕИНИ ИГРИ ЗА ДЕТСКИ КЛУБОВИ ОД ПРВИОТ РЕГУРИ ГОДИНИТЕ ИГРИ ЗА ПОВЕЕ КЛУБОВИ ГО ОДГОВОРИТЕ ПРВИОТ РЕГУЛАРЕН СЕЗОНСКИ ИГРА СИНСКИ МАРТ, ОДГОВОРИТЕ ПРВИОТ РЕГУЛАРЕН СЕДОНСКИ ИГРИ НА СПУРИТЕ СИНА МАРТ, 10-ти. КОГА ДА ГИ БИДЕ СЕЗОНСКИ ИГРА СИНЦИ МАРТ, 10-ти. КОГА ДА ГО БИДАТ КАКО ДА ГО 10 и ДО ТОА 10-ти. КОГА ДА ГО БИДАТ КАКО СЕ ДО 10 И ДОГОЛЕМА КРАТКО ПОТРЕБА СО ХИТ КАКО ПО 10 И ДОГОВЕТЕ КРАТКО ПОВТОРНИ СПУРИТЕ ХИТ УБИВ РЕБОБОТ СО РЕКОРД НА ЗАТВОРИТЕ СЕ СОПСТВЕНИ СПУРИТЕ ПОВЕЕ СО РЕБОДОТ СО РЕКОРД од 2736 година ВО ВТОРИОТ РАБОТНИ РЕКОРД РЕВОБИРАЕ СО РЕКОРД од 2736 г. ВО ВТОРИОТ најлошо рекорд на тимовите за конференција во западна земја 2736 ВО ВТОРИОТ ВРВЕН РЕКОРД НА НАДВОРЕШНИТЕ КОНФЕРЕНЦИСКИ ТЕМИ ВО IN НА НАДВОРЕШНИТЕ КОНФЕРЕНЦИСКИ ТЕМИ ВО БУБЛОТ, ЦЕЛИ НА ПОПС, ВО БИБЛИОТЕТЕ, ЦЕЛИ НА ПОПС, РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ ИГРАЛИ КОИ БУБЛИОТ, ЦЕЛИТЕ НА ПОПС, РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ ПЛАНИИ КОИ СЕ МОАТ ДА ГО ЧУВААТ СПУРИТЕ РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ ПЛАНИИ КОИ САМО САКАТ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ ДОГОВОР САКАТЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ИВОТ ПОДГОТВОР НА ДВИЕТЕ НА СПУРИТЕ. LONИВЕТЕ ПОСЛЕДНИОТ ПОДГОТВЕН ПРЕГЛЕД ПОГЛЕДУВАЕ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА СПУРИТЕ ПОСТАВИТЕ СИТЕ. >> ПРОДОЛУВАЕТО НА СПУРИТЕ БЕСПЛАТНО БЕЗ ЛАМАРКУС И ТРЕБА КОЈ >> ПРИЗВОДИТЕ НА СПУРИТЕ БЕСПЛАТНИ БЕЗ ЛАМАРКУС И ДОГОВОР КОИ СЕ ДОБАВ БЕЗ ЛАМАРКУС И ТРЕБА КОИ СЕ СЕГА ДА СЕ СЕГА СЕЗОНАТА И ГРАДИНАТА ГОДИНИ СИТЕ ДЕЦА ЗА СЕЗОНАТА И ПРОДАБА НА ГААРД БРИН ФОРБИ SЕ СЕ ИСТО СЕЗОНОТ И ПРИРАЧНИКОТ ГААРД ФОРБИ НА БРИНЕ ITЕ СЕ ИМАТ ДО СЕЛО БРИНСКИ ФОРБИ SЕ СЕ ИМАТ ДО ВЕЛИЧНО СО СВЕТСКО КУД ЦЕЛО СО СВЕТСКО КУД ... СО СВЕТСКО КВАРД ... ЦЕЛОСНО THEЕНА ДНЕВНИ ЧЕВОРИ ... ЦЕЛО НА AYЕН ДЕН FИВОТНИТЕ ЗА СВОЈОТ ДРУГИ ТИММАТ. ЦЕЛО НА AYЕН ДЕН FИВОТНИ ЗА СВОЈОТ ДРУГИ ТИММАТ. >> НИКОГАШ НЕ Е ДОБРО ДОБРО ЗА НЕГОВИОТ ДРУГИ ТИММАТ. >> НЕ Е НИКОГАШ ДОБРО ДА ЗНАЕТЕ. >> НЕ Е НИКОГАШ ДОБРО ДА ЗНАЕТЕ. >> ВИДЕ НЕКОГАШ ПОМОШ ЗНАЕШ. >> ПОГЛЕДАТЕ НЕКОЈ ДА ПОМОГНУВА ОД ПОВЕЕ, ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ПОСТОИВ >> ПОГЛЕДАТЕ НЕКОЈ ДА ПОМОГНУВА ПОВЕЕ, ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ САКАМ, СЕ СЕ ГО ГОДИМИМЕ СЕ ГОДИМЕ ПОВТОРНО, ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ЗНАЕМЕ СЕ СЕ ПОДГОТВИМЕ ДА ГО ПОДНЕСУВАМЕ ОД ЕДЕН ЕДЕН ОД ОВОЈ LУБОВ OUУБОВ ДА СЕ ПРАВИМЕ ОВОЈ СЕ ПОДГОТВУВАМЕ ДА СЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ СО ОВОЈ ISУБОВ VEУБОВ ДА СЕ ДА СЕ ОВИЕ Е НАШАТА РАБОТА ИЗВЕШТАЈ СО ЗНАЕ ВО ОВОЈ LУБОВ VEУБОВ ДА СЕ ДА СЕ НАШИОТ ИЗВЕСТУВАЕ НА РАБОТЕ SOЕТО, па ДА ЗНАЕТЕ ГРИАЈНА ВНАТРЕШНА ОД ОВОЈ НЕ Е НАША РАБОТНА ИЗВЕШТАЈ ПОВЕ YЕ ДА ЗНАЕТЕ ГРИАНА ТРГОВИЈА ОД ОВОЈ НЕ, СИТЕ СИТЕ САКАТЕ ДА СЕ ОБИДУВАМЕ ДА ЗНАЕТЕ ГРИА НА ТРГОВИ ОД ОД НЕ СИТЕ СИТЕ САКАМ ДА ГО ОБВРУВАМЕ ДА ЗНАЕТЕ СЕКОЈ ДА НЕ СЕ ДОСТАВУВАМ СИТЕ САКАТЕ ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ ЗНАЕТЕ СЕ, НЕ СЕ СОВРУВАМ ДА СЕ ДОГОВОРМЕ СЕКОЈ ДА НЕ СОВЕТУВАМ ДА СЕ ДОГОВОРИ ДА СЕ ПОГЛАСУВАМЕ ДА ЗНАЕТЕ. ОВА ТОА BEЕ СЕ ПОДОБРУВА ДА ГО ПОГЛАСУВАМЕ ДА ЗНАЕТЕ. ОВА >> ПРИДРУУВА TOЕ ДА СЕ РЕДОВИРАТЕ ЗНАЕШ. ОВОЈ >> НАДВОРЕШНА ПОВЕЕ ДА РЕБОДИРАТЕ НА СПУРИТЕ ПОСТАВНИ 3 ИГРИ НА ИЗЛОБА >> ПРИРАЧНИК ЗА РЕБОБИРА REЕ НА СПУРИТЕ ИГРИНИ 3 ИГРИ НА ИЗЛОБА WЕ СЕ ДОБИРААТ ТАСТО НА ПЛАAYАЕ СПУРИТЕ ПОСВЕТУВААТ 3 ИГРИ НА ИЗЛОБА Е СЕ ДА ГО ПОБЕДИТЕ ТЕШКИ НА ПЛАА INЕ ПРЕД БЕЗ ФАНИ НА 0 ДА СЕ ДОБИВИ ТАСТА НА ПОГЛЕДУВА FRЕ ПОСЕБНИ БЕЗ РАБОТНИЦИ НА 0 ПОСТОЕ РАЗЛИЧНИ РАБОТНИЦИ ПРЕД БЕЗ Обожаватели од 0 СЕКОЈНО РАЗЛИЧНИ СВЕТИ СЕ ЈА ГОЛЕМИ МОURНО НИВО. СЕКОГАШ РАЗЛИЧНО СВЕТСКО ПОВЕЕ МЛАДИОТ ХАРТИЛКОТО. >> ОБВРСКО ДОБИВИ А ВЕЕ МЛАДИОТ НИВО НЕГО. >> ДВЕЕТО ДОБИВИ >> ДОБРО. >> ДВЕЕТО ДОБИВИ >> ДОБРО. >> КАКО И ЈАВНА ПОВТОРНО ВРЕМЕ ЗА >> ДОБРО. >> КАКО И ЈАВНА ПОВЕЕ СО ВИДОТ ЗА МОНИ ТРГОВИТЕ ИГРИ КОИ НЕ >> КАКО И ЈАВНА ПОВЕЕ WEЕ БИДЕТЕ ТОА ТИТЕ ИГРИ кои ги имаме ТОА ТИТЕ ИГРИ КОИ САМО ПОВРЗАНИ И ДА СЕ СМЕТЕ А. САМО ПОВЕДНО И ОВОЈ ДАЛИ Е СЕ РАЗЛИЧНА БЕБЕ ДА СЕ СЕ ПОВЕДНО И ОВОЈ ДА СЕ УБИ РАЗЛИЧНА БЕЗБЕДА ДА СЕ Е ИМАМ ПОДОБРО НЕМА РАЗЛИЧНИ БЕЗБЕ ДА СЕ СЕ Е ПРИМАМ ПОДОБРИ НЕГОГАШ МЕГАН вели дека е топлиот КОМПОНЕНТ САМЕ ВО ПОДОБРО НЕ ГО НЕГОВИ МЕГАН САКАТЕ: ЕЛИТЕ КОМПОНЕНТ Е ПОГОЛЕМ ДА СЕ СЕ МЕГАН вели дека ЕЛИОТ КОМПОНЕНТ Е ПОГОЛЕМЕ Е ДАЛИ ДАКО СЕ ПРАВИШТЕ. ПОСТОИТЕ Е ДА СЕ ТЕКОГАШ ДА СЕ РЕАЛИРАТЕ. Јас правам ОДВЕТЕ РЕАЛНО РУН. >> СЕ САМО. >> СЕ САМО. >> ОД СИТЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ САМО. >> ОД СИТЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ДА СЕ РОЛИВИ И >> ОД СИТЕ СЕ СМЕТЕ ДА СЕ РОЛИВИТЕ И 3Д ДЕКА НЕБОДА. Стандарди РЕВИЗИРА ANDЕ И 3-то НЕБОДНО НЕШТО. ПРАШАЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДАМЕ, ДА СЕ МОЕ ДА 3Д ОВИЕ НОБОДИ. ПРАШАЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДАМЕ, САМО ДОГОВОРИТЕ ВИДОВИ ДА СЕ РАБОТЕ ДА СЕ, ДА МО KЕ ДА ГО ВИДОВИТЕ ФИЕЛИ ПОДОБРУВААТ ПОДГОВОР НА ПОГОВОР ВИСТИНСКИТЕ САКАТ ДА СЕ ОСНОВА НАГРАДНА ИГРА КОГА САМО САМО САМО САМО И ДА ПОДНЕСУВАЈТЕ ПОДГОВОРНА ДОГОЛЕМНА ИГРА КОГА САМО САМО ДА СЕ САМО И БЕШАТА ПОСТОЕ И ДА ГОТА САМО САМО ДА СЕ САМО И БЕШАТА ПОВЕЕ И ДА ГОТТА БОРБА ПРОТИВ ПОДГОВОР ДА СЕ И ДА ГОТТА БОРБА ПРОТИВ РЕСТ. БОРБА ПО ПОВЕЕ. >> СПУРЦИТЕ ВО КРАЛНИЦИТЕ AYЕ ИГРА ОСТАТОКОТ. >> СПУЦИТЕ ВО КАНГИТЕ PLЕ ИСТОРИИТЕ БЕЗ СЕЛА НА 7 ВО ОРЛАНДО, ПОП >> СПАРИТЕ ВО КРАЛНИЦИТЕ AYЕ СЕ ИЗБОРАТЕ ВИСОК НА 7 НА ОРЛАНДО, ПОП ДА СЕ ДА ГО УСЛОВИТЕ МАТКИТЕ ПАТТИ. БЕЗНИК НА 7 НА ОРКАНДО, ПОП ДА ГО ПРОДАВИ МАТИТЕ НА ПАТИТЕ, НЕ Е НЕ ВАНО, СЕ Е САМО МОSЕТЕ НА ПАТИТЕ НА УСЛОВИ НЕ Е НЕ ВА JУВАТЕ, НЕ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ. БРОЈ 8 ВО НЕ БЕГААТ, НЕ МОЕ ДА СЕ ПЛАТИ. БРОЈ 8 ВО ЗАПАДНИОТ мемфиј НЕ ПОВЕЕ. БРОЈ 8 ВО ЗАПАДНИОТ МЕМФИ ДА СЕ ОДБИРА НА Портланд ОВАА ПОСЕБНИ ДРУГИ ТИМИ Западна Мемфија се занимава со Портланд, ОВОЈ ПРИГОДЕН ДЕТСКИ ТИМИ ДА СЕ ЗАБОЛУВА ОВАА ПОДВРШНИ ТИМОВИ ПОДНЕСУВА КАНО СО ОРГАНИТЕ РАБОТНИ ДОГОВОР ДВЕЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ СПОДЕЛУВАЕ КАНО СО АРМ ЗАТВОРЕН ДОГОВОР ЗА ДЕЦАЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АНТЕМ 1-та четвртина БЛАЗЕРИ ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ АНТЕМ 1-ри КАРТЕР БЛАЗЕРИ ГОЛЕМ УПОТРЕБА НА СЕРВИНА КОИ СЕ ДА СЕ АНТЕМ 1-ри КАРТЕР БЛАЗЕРИ ГОЛЕМ УПОТРЕБА НА СЕРВИНА КОИ СЕ ДА СЕ ОГЛАСУВА СУДОТ ПАСА. ЧОВЕЧКО УПОТРЕБА НА СЕРВИНА КОИ СЕ ДОБИВИ ОСНОВНИОТ ПАСС ИСКУ СМЕТЕ НА ПЛУС ФОЛО ПОВЕЕТО НА ПОВРШИОТ ПОСТОЕ СЕ СЛЕДУВА НА ПЛУС НА ПОВТОРНИОТ ИГРИЧКИ ПРИГОДЕНИ УБОВИ НА OУЈОРКОТ НА ПЛУС НА ПОВТОРНИОТ ИГРИ НА OУЈОРКОТ ПРВИОТ ИГРИК СИНД 3/25/2019 КОГА НЕ УПОТРЕБА А ПРВИОТ ИГРИ NEWУЈОРК ПРИГОВИНА СО СИТЕ 3/25/2019 КОГА СЕ ПОДДРУВА ЛЕР ЛЕГ ЛЕAZЕРИ 3/25/2019 КОГА СЕ ПОДДРУВА СВЕТСКО ЛЕГСКИ ЛЕЕР БЛАЗЕРИ ЛЕР 3530 ПОД ЕДНО КРЕДЕР 2Д. БРОКЕН ЛЕЕ ЛЕГ БЛАЗЕРИ ЛЕР 3530 ПОД ЕДНО КАРТЕР 2Д. ARАРОН ЈАККСОН ЈУНИОР ГУБИВ 3530 ПОД ЕДНО ДВД КАРТЕР. ARАРОН ЈАККСОН ЈУНИОР ГИ ЗАГУБИ БАЛКАТА КАМИЛА ПОДНЕСУВА И ПУСИ ARАРОН ЈАККСОН ЈУНИОР ГИ ЗАГУБИ БАЛКАТА КАМИЛА ПОДНЕСУВА И ПОТПОСНУВАТЕ ДА СЕ ОСНОВИ И СМРИ ДА СЕ ОСНОВИ БАЛКИТЕ КАМИЛА ДА СЕ ДОБАВИ И ПОТПРУВАТЕ ДА СЕ ЗАБОЛУВА И БЕЗБЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ БЕГАРИ ВО ЛИТЕЛНО ПОВТОРНО ДА СЕ ПРВИ 3 ПОВТОРНО И СВЕТСКИОТ ДОМАЕ НА ЛИТЕЛНО ПОВТОРНО ДА СЕ ПРВИ 3ТЕ ГАМИ, Портланд ОД 6150 ЗНАЕТЕ СВОЈОТ ПРВИ 3 ГИМ, Портланд ОД 6150 ВРЕМЕ ОД ОВЕ БЕЗ ЛЕЕР ИГРА, Портланд ОД 6150 ВРЕМЕ ОД ОВЕ ЛЕЕРСКИ ЛЕР НА ХАЛТЕТ 6868 Н ВРЕМЕ ОД ОВИЕ БЛАЗЕРИ ЛЕР НА ХАЛТЕТ 6868 N Портланд ОДДЕ ДА ПОБЕДЕ ЕДНО 40 HALFTIME 6868 N Портланд ОДДЕ ДА ЈА ПОБЕДАМЕ ЕДНО 40 НА ЕДНО 35 И ДОГОВОР ПОДДРШКА Портланд ОДДЕ ДА ЈА ПОБЕДЕ ЕДНО 40 ОД ОД 35 ГОДИНИ И ДОГОВОР НА ПОДДРШКА И ПОМОГНУВА OЕ НА СПУРИТЕ КОЈ ДА ЕДНО 35 ГОДИНИ И ДОГОВОР НА ПОДДРШКА И ПОМОГНУВАЕ НА СПУРИТЕ КОИ СЕ СЕГА 3 И ПОЛНИ ИГРИ И ПОМОГУВА OЕ НА СИТЕ СИТЕ КОИ СЕГА 3 И МАЛКИ ИГРИ ПОДМЕТНО МЕМИФИ И 8-ми СЕГА СИТЕ 3 И ПОЛНИ ИГРИ ПОСТОИ МЕМИФИ И 8-ри СПУРИТЕ КОНГЛАСНИ СИТЕ 3 ПРЕДМЕТНО МЕМФИ И 8-ри СУРЦИТЕ ГО ПОВТОРНИТЕ СИТЕ 3 ПОБЕДУВАЕ ГО ЦЕЛИТЕ ЦЕЛО, SPУБОВИТЕ ГИ ОБВРДУВААТ 3 СЕ ПОБЕДУВА ГОДИНИТЕ НА КРАЛНИЦИТЕ, ДА СЕ ДОБАВТЕ ПОМОШ СЕ ДА ГО БИДИТЕ ЦЕЛОВИТЕ ЦЕЛИ, СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОДГОТВУВАТЕ ПОМОШТЕ, ПОТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ КОГА СЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ПОДГОТВУВАТЕ ПОМОШТЕ, ДА ЗНАЕТЕ КАКО ДАЛИТЕ ДА ЗНАЕТЕ НЕКОИ СПУРИ САКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ КАКО ДАЛИТЕ ДА ГО ДОДЕЛАТЕ ДА СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ СМЕТЕ О, СЕ СМЕ ДА ЗНАЕТЕ РАБОТЕТЕ НИКОГА НА СПУРИТЕ САКАТЕ О, СЕ СМЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА НЕ СЕ ГОЛЕМА ПОДНЕСУВА. ОВИЕ СЕ САКАТЕ О, СЕ МОЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ НЕ Е ГОЛЕМА РАБОТА. ОВИЕ СЕ ОГЛАСНИ ИГРИ, КАКО ОД ОДГОВОРИТЕ НЕ Е ГОЛЕМ ДОГОВОР. ОВИЕ СЕ ОГЛАСНИ ИГРИ, КАКО ДА ГО ПОВЕАТ ПОВИКИТЕ. ДА, И ВИЕ ОГОЛНИ ИГРИ ДАЛИ СЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ПОВИКИТЕ. ДА, И ДА ЗНАЕТЕТЕ ТОЕ САКАТ ДА ГО ПРОДАВИТЕ НАПРАВИТЕ НА ПЛАНОВИТЕ. ДА, И ДА ЗНАЕТЕ ТАЕ САКАТ ДА ЈА ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ДРАВИТЕ ПОСТОИ. Да. ЗНАЕТЕ ТОА САКАТ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ТОА КАКО STИВЕТЕ ПОСТОИ. Да. ТИЕ СЕ ЕДНО ОД КЛУЧОТ ТОА ПОСТАВИТЕ IVEИВО. Да. СИТЕ ДА СЕ ЕДНО ОД КЛУЧНИТЕ ПЛАТНИЦИ ВО БОРБА ПРОТИВ СИТЕ ДА СЕ ЕДНО ОД КЛУЧНИТЕ ПЛАТНИЦИ ВО БОРБА ПРОТИВ ОВОЈ ПАНДЕМСКИ ОВДЕ ВО САН Играчи во борбата против оваа ПАНДЕМСКА ОВДЕ ВО САН АНТОНИО И БЕКСАР СТРИЈА САН ОВАА ПАНДЕМСКА ОВДЕ ВО САН АНТОНИО И БЕКСАР СТРАНА САН АНТОНИО, МЕТРО ЗДРАВЈЕ И ЗА АНТОНИО И БЕКСАР СВЕТ САН АНТОНИО, ЗДРАВЈЕ МЕТРО И ЗА ДЕНЕС КСАТ П И А АНТОНИО, ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРИ И ЗА ДЕНЕСНИОТ КСАТ П И СЕ РЕДИМЕ ДА СЕ ЗАЕДНИМЕ АСИСТАНТНИОТ ГРИ CITY ДЕНЕС КСАТ П И ДА СЕ РЕДИМЕ СМЕ ОД АСПИТНИЧКИОТ УПРАВУВАЧ И МЕ INTУ МЕТРО СЕ РЕДИМЕ СО АСИСТАНТНИОТ УПРАВУВАЧОТ И СОВЕТНИОТ МЕТРО ЗДРАВЈЕ Директор ДОКТОР Колени УПРАВУВАЕ И ВРЕМЕ МЕТРО ЗДРАВЈЕ Директор ЗДРАВЈЕ ДОКТОР КОЛЕНСКИ МОНИ ДОКТОР БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВЈЕ ДИКТОРСКИ ДИКТОРСКИ КОЛЕЛНИ МАКЕДОНСКИ ДОКТОР БЕЗБЕДНИЦИ ЗА ДА СЕ СПОРЕДУВАТЕ СО САД ОВДЕ ОВОЈ НАСТАН. СОВЕТНИОТ ДОКТОР ЗА БИБЛИСКИ БЛАГОДАРИ ДА БИДЕ СО САД ОВДЕ ОВОЈ ВЕЧЕР. САКАМ ПРВ СТАРТ СО САД ОВДЕ ОВОЈ ВЕЕ. САКАМ ДА ПРВИ ПОЧНУВААТ СЕ ПРАШУВАМЕ ЗА ВАС САКАМ ПРВ ПОВЕЕ СЕ ПРАШУВАМЕ ЗА ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ШТО ВЛАДА ГРЦИЈА СЕ ПРАШАЕ ЗА ВАШАТА РЕАКЦИЈА ДО ШТО ГОДИНА ГРГГ АВБОТТ СЕ ДОСТАВ ДЕНЕС РЕАКЦИЈА НА ШТО СЕ РАЗГОВОРИ ВЛАДА ГРГГ АВБОТ ДЕНЕС ОД ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ АББОТ ТРЕБА ДЕНЕСЕ ДА ДЕЛИ ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА НЕМА ДА СЕ МОИ ОВОЈ ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ОД ЗДРУНИЦИТЕ НЕ ДА СЕ МОАТ ДА СЕ МОАТ ДА РАЗГОВОРИТЕ УСЛУГИ НЕМА ДА СЕ МОИТЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ЗАШТИТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ УЧИЛИШТА ДА СЕ ПРЕДМЕТНО ЗАВРШНИ УЧИЛИШНИ УЧИЛИШНИ РАБОТИ ДА ПОДГОТВИТЕТЕ ПРОСТОР НА ОВОЈ ПОДРАВЈЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ПРОСТОР НА ОВОЈ ИЛИНОСТ, ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА ДА СЕ СПРЕЧИТЕ ПРОИЗВОДОТ НА ОВОЈ ИЛИНОСТ, ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ТОА. ИЛИНОСТ, ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ТОА. >> ОВА Е ЛЕТЛИКОТ ГОЛЕМ ШТО ДА СЕ ПРАВДУВАМЕ ОД ОДГОВОРНИОТ државен водач на оваа проблематика. ОД ПОЧЕТНАТА ДРADАВНА ВИДЕРСТВО НА ОВАА ПРАШАА. СИТЕ ТОА СЕКОЈ ДА СЕ ИСТО ЛИДЕРСТВО ЗА ОВОЈ ИЗГРАДБА. ПО ТОА СЕКОЈ СЕКОЈДЕ САМО ПЛАТНИК И НА САМО СОСТОЈБА НА ПО ТОА СЕКОЈ ДА СЕ ИСТО ИГРА И КАКО САМО СИТЕ ПРАВИЛНИЦИ. НЕКОИ ОБСЕAЕ НА чајот, кој рече дека локалните служби за здравство може да станат чекор по тоа што ќе заврши ОВОЈ ОРГАНИСТИТЕ НА ЛОКАЛНО ЗДРАВЈЕ ПОСТОИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ДА ГО ПРАВИЛНИТЕ ПОВЕЕ ОД НЕКОЈ ОД ОВИЕ ЛИДЕРСИП ЧЕКОРИТЕ ВО ДОГОЛЕМО ПОВЕЕ ПРАВИЛНИК ЗА НЕКОЈ ОД ОВИЕ ПРИРАЧНИК И САКО ОВА ШТО САМО. ВО ЗА МНОГУ ОД ОВИЕ ЛИДЕРСТВО И ПО ТОА ШТО СЕ РАСАМЕ. ДЕНЕС НАЈАВУВАЕ Е И СО ТОА ШТО СЕ РАБОТИ. ДЕНЕС НАЈАВУВА ISЕ ГО ЗНАЕШ. САМО САМО ПОДНЕСНИ БИТ ДЕНЕС НАЈАВУВА ISЕ ГО ЗНАЕШ. САМО ЛИТЕЛ ГОЛЕМ НА ОВАА УПРАВУВАЕ КОИ СЕ РЕА ЗНАЕШ. САКАМ ЛАТЛИЧКИ БИТ НА ОВАА УПРАВУВАЕ КОГА САКАМЕ ДА СЕ ДА ГО ЗНАЕМЕ WEЕ НА ОВАА УПРАВУВАЕ КАКО ДА ГО РАБОТЕ ДА СЕ ЗНАЕМЕ RESЕ СЕ ОДГОВОРУВАМЕ САМО. ПОГЛЕДАТЕ ДА СЕ ЗНАЕТЕ RESЕ СЕ ОДГОВОРУВАМЕ САМО. СО ТОА Е ТОА ОДГОВОРНО ДОГОВОР. ПО ТОА Е ПОВЕЕ НАДВОРЕШНОСТ. ДА ПОМОГНЕТЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ОДЛУКА. САКАМ ДЕЦА И СТУДЕНТИ. ОВИЕ НАЈДОЛНИОТ ОГЛАС НА РИЗИК И НАЈДОЛНИОТ износ на изложеност на ДОГОВОР-19 И НАЈДОЛНИОТ износ на изложеност ДА СЕ ДОСТАВИ-19 КАКО МОНО. ЕКСПОЗИРА TOЕ СО КОВИД-19 КАКО МОНО. >> ИМА ДА ГО САКАТЕ ОВА ШТО Е МОЖНО. >> ИМА ДА ГО ОДГОВОРУВААТ ОВАА ПАНДЕМИСКО ДЕФИНИТЕЛНИОТ ВААТ А >> ИМА ДА ГО САКАТЕ ОВАА ПАНДЕМИСКО ДЕФИНИТЕЛНО ПОВЕЕ СВЕТНА СВОЈНА ПАНДЕМИСКОТО ДА ДЕФИНИТЕЛНО ПОВЕЕ СВЕТНА СВЕТЛИВО ЗА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРИ. ОВИЕ НЕКОИ СПОТВОР НА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОР. ОВИЕ НЕКОИ КРИТИЗИМИ СЕ ГО ГЛАСАМ ЗДРАВЈЕ МЕТРО. ОВИЕ НЕКОИ КРИТИЗИМИ СЕ ГО ГО ПОДАРУВАМЕ НА ЕКСПРЕС-НОВИТЕ СМЕТЕ ЧЛЕН КРИТИЧНИЦИ ГИ ПОГЛАВУВАМЕ НА ЕКСПРЕС-ВЕСТИТЕ СМЕТЕ ЧЛЕНОТ ЗА НАДВОРЕШНИТЕ КОНТАКТИРАACА И КАКО ЕКСПРЕС-ВЕСТИ ROЕ СЕ ЧЛЕДА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ КОНТАКТИРАACЕ И КАКО ДА СЕ ПОСЕБНУВА ДА СЕ КАКО ДА ДЕКА ЗА КОНТАКТИРАACЕ Трагачи и КАКО ДА СЕ ПОСЕБНУВА КАКО ДА ДОГОВОР ЗА КОНТАКТИРАЕ ДА СЕ ПОБЕДИ ДА ДОБИЕ ДО КОНТАКТИРАЕ Трагачи до АКТУЕЛНО ДОБИВЕТЕ КАКО ДА СЕ СОГЛАСУВА КОНТАКТИРАЈТЕ ДРАВИ СО АКТУАЛНО ДОБИВЕТЕ КАКО ДА СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ОЦЕНУВАЕ ПРВО НА ДОБИВЕТЕ КАКО ДА СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ОЦЕНУВАЕ ПРВ СИТЕ И КАДЕ СМЕ СО ОВОЈ ОЦЕНУВАЕ ПРВО НА СИТЕ И КАДЕ САМИ ДА ГИ УБАВУВАМЕ ОВИЕ ЛУ THЕ КОИ СЕ ПОДНЕСУВА СИТЕ И КАДЕ САМО ДА СЕ РАБОТИМЕ ОВОЈ ЛУЕ КОИ СЕ ПОДДРУВААТ ДА СЕ ПОВИАТ И ДОГОВОР НА СЛЕДНО СЛЕДНО ОВИЕ ЛУЕ КОИ СЕ ПОДНЕСУВА ДА СЕ ПОВИКУВА И ДОГОВОР НА СЛЕДНО СЛЕДЕЕ КАКО ОВОЈ ВИРУС ПОСТОИ. ДА ГО ПОВИК И ДОГОВОР НА СЛЕДНАТА ПОСЛЕДНА КАКО ОВОЈ ВИРУС Е ПРОДОЛУВА. > Многу КАКО ОВОЈ ВИРУС ПОСТОИ. >> Многу критики. >> Многу критики. И знаете дека е тоа НА КРИТИКИЗАМ. И ДА ЗНАЕТЕ ТОА Е ЛИЦЕЛНО ГОДИШНИОТ ГОЛЕМА КРИТИКИРАINGЕ НА И ДА ЗНАЕТЕ ТОА Е ЛИЦЕЛНО ГОДИШНИОТ ГОДИШЕН КРИТИКИЗИРАЕ НА ОГЛАСОТ ДЕПАРТ за да не ставате LITTLE BIT LIKE КРИТИКИЗИРАЕ НА ПОАРНИОТ ДЕПАРТМАН ЗА НЕ ВАУВАЕ НА ПОАР. ПОВЕЕ ОД ПОВЕЕ НЕ Е ПОВТОРУВАЕ НА ПОАР. ПРЕД ОВЕЕ ДА СЕ ПОГОЛЕМАТ ДА РАБОТИ ИЗ ОВОЕ. ПРЕД СИТЕ ИМА МОЕ ДА СЕ НАГРАДУВААТ НЕГА ИНГИН И ЦЕЛОСНО ПРЕД ОВИЕ СЕ ПОГОЛЕМАТЕ ДА СЕ НАБАВУВААТ НЕГОВИТЕ МАКЕДОНСКИ И ЦЕЛОСКИ ОБУКИ СИТЕ ОСНОВИ ДРAАВ. НЕГОВИОТ ПО ENАР ЕНГИН И ЦЕЛОСКО ОБУУВА СИТЕ ОСНОВИ ДРАВ ПОВЕЕ ДА ЗНАЕТЕ СЕ РОЛИВИ СО НЕ СЕ РАБОТЕТЕ НЕКОГАШ ДЕСПОЗНИ КРИТИЗИМ И НЕКОИ НЕПОДВЕДНА КРИТИЗАМ. НО ТИ КРИТИКИЗАМ И НЕКОИ НЕДЕЗВЕДНА КРИТИЗАМ. НО ЗНАЕШ КОГА КОГА НЕКОЈ ДА СЕ ПОСТОИ НЕВЕРОВЕНА КРИТИЗАМ. НО ЗНАЕШ КОГА КОГА НЕКОЈ ДА СЕ ПОГЛАСНО. И ЛУЕТЕ СЕ ЗНАЕТ КОГА КОГА НЕКОЈ ДА СЕ ПОГЛАСНО. И ЛУЕТО БЕГААТ. МОЕ ДА Е ЦРКВА ВО ЛУ PEЕ И СЕ ДА ГО РЕГОВИРАМЕ ТОА. ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА РОЛОТ СО ИТ ПОТВЕДУВАМЕ ТОА. ДА СЕ РАБОТИ ДА СЕ РОЛАМ СО НЕМА ДА СЕ РАБОТИРАМЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИРАМЕ НАЈДОБРИ ДА СЕ РАБОТИРАМЕ ДА СЕ РОЛАМ СО НЕМА ДА ГО ПРАВИМЕ НАЈДОБРИОТ МОЕ МОЕ СО РЕСУРСИТЕ КОИ СЕ Ние се обидуваме да го направиме НАЈДОБРИОТ МОЕ МОЕ СО РЕСУРСИТЕ кои ги имаме и. МОANЕ СО РЕСУРСИТЕ кои ги имаме и. ПРИГОДУВААТ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ШТО СЕ РАЗГОВОРИвме ИМА И. СПОРЕД ДА СЕ ЗНАЕТЕ ШТО СЕ СЕ ПРАВДИМЕ ПРАВО ПРАВО ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ПРИГОДУВААТ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ ПРАВОТО ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ СЕГА СЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИМЕ ПРАВОТО ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТОТО СЕГА Е ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОБРЗИМЕ СЕКОЈ ДЕН. КАКО МНОГУ КОНТАКТИРА TRЕ Трагачи во случајот ИНВЕСТИГАТОРИ ДА СЕ СМЕЕ СЕГА СЕ СЕГА НА 165. Случаи ИНВЕСТИГАТОРИ ДА СЕ СЕГАМЕ СЕ СЕГА НА 165. СЕ СЕГА СЕ ДА СЕ НА 165. СЕ ДОГОВОРИТЕ КОГО ДА СЕ КАКО ДА СО ПОГЛЕДОТ КОГА СЕ ПО ПОЧНУВА НА ВТОРИОТ СПИК ПОГЛЕД КОГА СЕ ПО ПОВЕ BEЕ НА ВТОРИОТ Спајк ИСТО СЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ НА СЕКОЈ 7 дена ПОЧЕТОК НА ВТОРИОТ Спајк ИСТО СЕ ИСПОВУВА НА УСЛОВИ ЗА 7 дена за да се комплетира случајот ДА СЕ ГО ОБВРСУВА НА УСЛОВИТЕ ОД 7 дена за да се комплетира истрагата на случајот. ЗА ДОГОВОРУВАЕ НА СЛУБОТНО ИСТРАVУВАЕ. ПРОЦЕС НЕ СЕГА ДВЕЕ ИСПИТУВАЕ. ПРОЦЕС НЕ СЕГА ДВЕУВАМЕ ВО СЕКОЈ ДЕН. ПРОЦЕС НЕ СЕГА ДВЕУВАМЕ ВО СЕКОЈ ДЕН. ПО СЕКОЈ ДЕН ДА СЕ ДОБИРАМЕ ПОДОБРИ И ВО СО ЕДЕН ДЕН. СИТЕ СЕКОЈ ДЕН ГО ДОБИВУВАМЕ ПОДОБРУВАМЕ И УЧЕСУВАМЕ И РАБОТИРАМЕ И НИЕ СЕКОЈ ДЕН ДА СЕ ДОБИРАМЕ ПОДОБРУВАМЕ И УЧЕЕМЕ И РАЗГЛЕДУВАМЕ И ОДГОВОРУВАМЕ. УЧЕМЕ И РАЗГОВИМЕ И СЕ ОДГОВОРУВАМ. Мислам дека тоа знаете ОДГОВОР. Мислам дека тоа знаете НАЈДОБРИОТ МОЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРАШАТ ВО 100 САМО САМО ДА ЗНАЕМЕ НАЈДОБРИОТ МОЕ ДА СЕ ДА ЈА ПОСЕТУВАТЕ НА 100 ГОДИНА ПАНДЕМИК КОГА НЕДЕЛЕ НА САД НАЈДОБРИОТ МОЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИТИТЕ НА 100 ГОДИНА ПАНДЕМИК КОГАШЕТЕ УСЛОВИ АЛИВ ДЕНЕСКО НИКОГАШ ИСКУСТВО ГОДИНА ПАНДИМА КОГА НЕДЕЛЕ ДА СЕ УЧЕСЕ СИТЕ УСДА ДЕНЕС СИТЕ ИСКУСТВО СО КАКО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИРА ALИВЕТЕ ДЕНЕСКА СЕКОЈ ИСКУСТВО СЕ КАКО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ СО СЕКОЈ ДЕЛ КАКО ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ОВОЈ ДА СЕ СОРАБОТКА СО. И ДОКТОР Мислам СО. И ДОКТОР САКАМ ДА СЕ ОГЛАСМЕ ОВАА ПАНДЕМИСКА ТОА >> И ДОКТОР МИСЛИ ДА СЕ ОГЛАСУВАМЕ ОВАА ПАНДЕМИЧКО ОВОЈ ДА СЕ РАБОТИ СПЕКУЛАЦИЈА ОД ОВОЈ ПАНДЕМИК ОВОЈ БИДЕ ПОСЕБНА СПЕКУЛАЦИЈА И Искрено ДЕКОГО ДАЛИ БЕЗ СПЕКУЛАЦИИ И Искрено ЕВЕДНИ НЕКОИ ДОГОВОРИ ЗА КАКО СО КОВИД-19 И Искрено НЕКОИ ДОГОВОРИ ЗА КАКО ПОВЕЕ-19 СЛУЧАИ ИЛИ ГОДИНИ. ДОГОВОРИ ЗА КАКО ПОВЕЕ СО СОВЕТНИЦИ-19 СЛУЧАИ ИЛИ ГОДИНИ. МОЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ СЕ Е СЛУЧАЈ ИЛИ ГОДИНИ. МОЕТЕ ДА ГО ЗНАЕТЕ ДА СЕ ТОА ИМА ИНСТАНЦИЈА ВО КОГА МОЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ТОА ИМА ИНСТАНЦИЈА ВО КОГА НЕКОЈ ДЕЛ Може да се брои како ТОА ИМА ИНСТАНЦИЈА ВО КОГА НЕКОЈ ВЕЕ ПОГЛАВЈЕ BEЕ СЕ РАБОТИ КАКО КАВИД Пациент БЕЗ АКТУВНО НЕКОЈ ПОВЕЕ ДА СЕ РАБОТИ КАКО ПОВЕЕ ПАЦИЕНТ БЕЗ АКТУЕЛНО САМО А ПОВЕЕ ПАЦИЕНТ БЕЗ АКТУЕЛНО ДА СЕ ДОБИВИ ПОЗИТИВЕН ТЕС ИЛИ Е ДА СЕ ДАЛИ ПОЗИТИВЕН ТЕС ИЛИ Е ДА СЕКОЈ ВРЕМЕ КОГА ЕДЕН ПОВЕЕ ПАЦИЕНТ ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ИЛИ ДА СЕ ТОА ВРЕМЕ КОГА МОAYЕ МОЕ МОЕ ДА СЕ РАБОТИ ЕДЕН ПОВИТЕН ПАЦИЕНТ. ПОВЕЌЕ ОД ЕДНАШ ВРЕМЕ КОГА МОAYЕ МОЕ ДА СЕ РАБОТИ ЕДЕН ПАТИЕНТ НА ​​ПОВЕЕ. ПОВЕЕ ОД САМО КАКО ДА СЕ РАБОТЕ ДА РАБОТНА ПРОЦЕС. МОAYЕ ДА БИДЕ ДА ГО ПРИМАНЕ. ПОВЕЕ ОД САМО КАКО ДА СЕ РАБОТЕ ДА РАБОТНА ПРОЦЕС. >> ПО ДА ОДГОВОРИТЕ ПРВИОТ КАКО ДА СЕ РАБОТЕ ОВА ПРОЦЕСОТ. >> ПО ДА ОДГОВОРИТЕ ВАШАТА ПРВА ПРАШАА. >> ПО ДА ОДГОВОРИТЕ ВАШАТА ПРВА ПРАШАА. САМО СМЕЕТЕ ЛУЕ КОИ САМО ПРАШАА САМО СМЕЕМЕ ЛУ PEЕ КОИ САМО ДА ГО ПОСЕТИТЕ ПОЗИТИВНИ ТЕСТИ. ВИД 2 ПРИДОБИ НА ТЕСТИ. ОВДЕ ДЕКОЈ ДЕЛОВНИ ДРУГИ ЗА ГЕНЕТСКОТО МАТЕРИЈАЛ КОИ СЕ РАБОТИТЕ ПЕР ПЕР ЛУКЦИ ЗА ГЕНЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ КОИ СЕ РАБОТИТЕ ПЕР ПЕР И ТОА Е ОД ОВИЕ ЛУЕ ЗА ТОА ПОВИКУВА ПЕР ПЕСТ И ТОА Е ОД ОВОЈ ДРУГИ ЗА ПРОТЕИНОТ КОИ ИВОТ НА ТОА И ТОА ЕДНА ДЕКОЛНИ ДРУГИ ЗА ПРОТЕИНОТ КОИ LИВЕТЕ ОД ОВА ГЕНЕТСКО МАТЕРИЈАЛ ТОА ПОВЕЕ ПРОТЕИНОТ ТОА LИВОТ НА ТОА ГЕНЕТСКО МАТЕРИЈАЛ КОИ СВЕТЕ АНТИГЕН ТЕСТ. НЕДЕЛА ДОДВЕЕ ГЕНЕТСКО МАТЕРИЈАЛ КОИ СВЕТЕ АНТИГЕН ТЕСТ. НЕДЕЛА НАДВОРЕШНИ КАКО ОВИЕ ТЕСТИ КАКО ПОЗИТИВНИ КАКО АНТИГЕН тест. НЕДЕЛА НАДВОРЕШНИ ОД ТОА ИСПИТНИЦИ КАКО ПОЗИТИВНО КАКО СОСТОЈБА. ОВА Е УПРАВУВАЕ НА ОВИЕ ИСПИТНИЦИ КАКО ПОСИТИВНО КАКО СОСТОЈБА. ОВА Е УПРАВУВАЕ ОД ДРАВАТА СОСТОЈБА. ТОА Е УПРАВУВАЕ ОД ДРАВНАТА КАКО Е УПРАВУВАЕ ОД ОД ДРАВНАТА КАКО Е УПРАВУВАЕ ОД ФЕДЕРАЛНО ВЛАДА И КАКО Е ТОА Е УПРАВУВАЕ ОД ФЕДЕРСКИОТ ВЛАДА И тоа е она што ние го направивме ОД МНОГУ ФЕДЕРАЛНА ВЛАДА И КАКО ШТО СЕ СТОРИИ ОД СЕКОЈОТ ПОВЕЕ. АКО ТИ НЕ ШТО СЕ ДОГОВОРУВА ОД МНОГУ БЕЗБЕДНО. АКО НЕМА ДА ПОЧЕТУВА. АКО НЕМА ДА ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ЗА СОВЕТ-19 ВАС ДАЛИ ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ЗА ПОВЕД-19 НЕ СЕ ВКЛУЧУВАТЕ ВО НАШИОТ СЛУЧАЈ ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ЗА ПОВЕЕ-19 НЕ Е ВКЛУЧУВА ВО СЛУЧАЈ НАШИ СЛУЧАЈ. НЕ СЕ ВКЛУЧУВА ВО СЛОБОДНИОТ СЛУЧАЈ. ВАШИОТ ВТОРА ПРАШАЕ МОЕ ЗДРАВЈЕ ВАШИОТ ВТОР ПРАШАЕ МОЕ ДАКА НЕКОГАШ ДА СЕ ЗНАЧИ ДВЕДНО ВАШИОТ ВТОР ПРАШАЕ МОЕ ДОКАА НЕКОГАШ ДА СЕ СМЕТЕ ДВЕЕ ДВЕ JЕ ДА СЕ ДИРЕКТНО МОOSНА НЕКОГАШ ДОГОВОРИ ДВЕЕ ДВЕЕ ДА СЕ ДИРЕСКО МОНО МОЕ ДАКО НЕКОЈ ДЕЛИ РЕВИЗИРАНА ТОА ДА СЕ ДИРЕКТНО МОНО ДА ЈАС НЕКОЈ ЕДНОГОДИНА ДВЕ РЕПИСУВА ДА СЕ ДОГОВОРИ ДВЕЕ ДВЕЕ НЕКОГАШ Е РИНИСПЕКТИРА ТОА НЕ МО THЕ ДА СЕ СМЕТЕ ДВЕЕ. НЕ МОUЕ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ДВЕЕ. СЕКОЈ МЕСТО ТОА НЕ. СЕКОЈ МЕСТО ДА СЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВАМЕ. СЕКОЈ МЕСТО ДА СЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВАМЕ. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТ: ДОКТОР НИЕ СЕ ИЗВЕДУВАМЕ. >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: ДОКТОР КОЛЕНСКО МОIDНО БЕСПЛАТНО ВАС >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: ДОКТОР КОЛЕНСКО МОНО ДОДЕЛУВАЈТЕ ДА СЕ СПОДЕЛУВАТЕ. ГЛАВАТА НА МЕТОРО КОЛЕНСКИОТ МОНИ ДА ГО ОБВРЗУВАТЕ ДА ЈА БЕГАШЕТЕ САД. Главата на МЕТРО ЗДРАВЈЕ ЗА ОВОЈ СЛУЧАЈ НА ПЕ И А ВЕРУВАЕ НА НАС. ГОЛЕМОТ НА МЕТРО ЗДРАВЈЕ ЗА ОВОЈ СЛУЧАЈ НА ПЕ И СЕ И ЧИСТЕ SЕ НЕКОЈ ОВА ЗДРАВЈЕ ЗА ОВОЈ СЛУЧАЈ ПО ПРАШАЕ И СО ЧИСТЕ SЕ НЕКОГО ОВОЈ ДА ЗНАЕТЕ И ЧИСТЕ SЕ НЕКОИ ОВОЈ ДА ЗНАЕТЕ РАБОТИ ЗА ИНТЕРНЕТ РАБОТИ ДА ЗНАЕТЕ РАБОТИ ЗА ИНТЕРНЕТ РАБОТНИ ПОДВЕДНИ ОВИЕ СО ПОВЕЕ ОВОЈ ОДГОВОР Гласини за Интернет ПОДОБРУВА ОД ОВИЕ, СО МНОГУ ОВОЈ ОД ОДГОВОР И WEЕ БЕЗ КУРСЕ ЗА ТОА СО МНОГУ ОВОЈ ОД ОДГОВОР И WEЕ БЕЗ КОРИСНИК ЗА ОВОЈ ДОГОВОРЕН ДЕЛ ЗА ВО WEЕ И LLЕ СЕМА НА КУРСОТ ЗА ОВОЈ ДВЕЕ НА ПОВЕЕ СО НОИТЕ НА 10 часот. ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ВЕСНИК НА НИВНИЦАТА НА 10. Благодарам>. NИВОТ НА 10-ти СЕ БЛАГОДАРАТЕ >> ИЗВЕДЕТЕ ПАНДЕМСКИОТ БЕГАНСКИ ПРЕКТОР И ИГРИЧНИ ПРОДАБИ >> ОД ПАНДЕМСКИОТ БЕГАНСКИ ПРОКТОР И ПРОДАБИ ЗА ГАМБЕЛИ СЕ ПРИМАРУВААТ КОМПАНИЈА ПОЧЕТНИОТ ПРОЦЕТОР И ПРОДАБА НА ГАМБЕЛИ СЕ ПОВЕЕ НА КОМПАНИЈАТА БЕЗБЕДНИЦИ Брендови ДА СЕ ПРИВЕРУВААТ НА КОМПАНИЈАТА ПРИДОВИ Брендови, СО ПОСЕБНИ ЛЕСНИ ЛЕСНИ КАПАРИ ГОДИНИТЕ Брендови ПОДОБРУВАТЕ ПРИКАЗНИ КАПАРИ КАРМИНСКИ ТОЕЛЕТ ТЕЛЕШКИ ТЕПАРИТЕ ТУUЕРИ ТИЕРИ И ДВЕ КАРМИНСКИ ТАIИЛИ ТАIЕЛИ КАПАРИ КАПАРИТЕ ТИСОВИ ПОСТАВНИ И ДЕВЕСКИ ПРОДАВАЧ ЗА ПОПУСТ, ПРИРОДНИ ПРОДАБИ РАБОТНИ ТИСОВИ ПОПОЛНИЦА И ПОВЕЕ ЗА ПРИРОДА ЗА ПРИАЕ, ВКУПНИ ПРОДАБА 5% во завршувањето на 3 месеци ПРОДАБА ЗА ПРИАЕ, ВКУПНИ ПРОДАБИ 5% на 3 месеци што завршуваат во јуни. 5% НА 3 МЕСЕЦИ кои завршуваат во ЈУНИ. >> СВЕТЕ ШПРИЕСЕР: ТОА ВО ЈУНИ. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: ТОА СЕ СПОДЕЛУВА СО ВЕСНИОТ ВРЕМЕ >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: ТОА СЕ СПОДЕЛУВА СО СЕКОТО ВРЕМЕ ГОДИНА ГОДИНА ДОМАТА НА КОМПАНИЈАТА Во споредба со истовремено време на последната година Домашна грижа на компанијата и семејни грижи единици ПОСЛЕДНА ГОДИНА ДОМАТА ЗА ГОДИНА НА КОМПАНИЈАТА И СЕМЕЈСТВОТО ЗАШТИТА ЗА ГРИА ОБЕДИНЕЦИ ЗА ГРИEА И СЕМЕЈСТВО ЗА ГРИАНСКИ УСЛУГИ ГОЛЕМА ПОВЕЕ 2030%. БЛАГОДАРИ ДА КВАРАНТИН Е ЕВЕ ПОВЕЕ 2030%. БЛАГОДАРИТЕ НА КВАРТАНТИНИТЕ Е ПОТРОШУВАЧИТЕ СЕ ЧИСТЕЕ И 2030% БЛАГОДАРИТЕ ЗА КВАРАНТИН Е ПОТРОШУВАЧИТЕ СЕ ЧИСТЕЕ И ПРИШТАЕ НА ПРИШАЕТО ПОВЕЕ КАКО нив ПРОДАВНИЦИТЕ СЕ ЧИСТЕЕ И ПРИМАРНИТЕ ПРИМЕРИ ПОВЕЕ ДА СЕ ПОВЕ MЕ ПОВЕЕ ВРЕМЕ ВО ДОМ. ПОГЛЕДАТ НАСТАВ СО WITHИВО. CAM RIGHT СЕГА NЕ СМЕТЕ ТИЕ СТОРМИ ВО ПРИДОБИВНИТЕ ЛУКИ CAM RIGHT СЕГА GЕ СМЕТЕ ТИЕ СТОРМИ ВО ЗЕМЈИТЕ НА ПРИДОБИВИТЕ ДА СЕ ПОВЕЕТЕ, МОЕТЕ ДА ГО ГО ГО ГЛАВИТЕ СТОРМИ ВО ЗЕМЈИТЕ НА ПРИДОБИВИТЕ ПОВЕЕТЕ, МОЕ ДА ГО ГО ГО ГО ГЛАВИТЕ ДА ГО ПРАВИЛАТ НИВНИОТ НАЧИН ВО ОВОЈ ПОГЛЕД НА КАТИЕ, МОЕТЕ ДА ГИ ГИ ГИ ГИ ПРАВИТЕ СИТЕ НАЧИН ВО ОВОЈ ПОГЛЕД НА КАТИЕ, СЕ СЕКОГАШ ДОСТАВНО ВИНДИ НАЧИН ДО ОВОЈ ПОГЛЕД НА КАТИ ЈЕА, ЕДНО СЕКОГОДИВНА ВИНДИ НАДВОРЕШНА СЕГА СЕГА ПОГЛАСНО НА БЕКСАР ПРИЈАТЕЛОТ РЕАНИЛНО WINDY НАДВОРЕШЕТЕ СЕГА ПОСТОЕ НА ПОВЕЕ НА БЕКСАР ГРАДОТ СЕ ЗНАЕТЕ ОД НАДВОРЕШНИОТ БУНДАР ПОГОЛЕМ НА ПОВЕЕ НА БЕКСАР ПРИКАЗНИКОТ КОИ СЕ НАДВОРЕШНИОТ ДОБИВНИК, ДА СЕ ГЛЕДУВАМЕ ПОСТОИ ДА СЕ ПРИГОВИ ДВЕ ПОВЕ BOЕ ОД ДОСТАВНИОТ БУНДАРНИК BEЕ СЕ ГЛЕДУВАМЕ ГОДИНА НА СТОРМИТЕ ДА СЕ ПРИМЕНА НИКОГА И ЗБОЛИ НА СТОРМИТЕ ПРИВЕТЕ ПРЕКУ И ВИНДИИ НА АВТОРОТ ИЛИ ОД ОСНОВЕН ОД 25 НИКОГАШ И ВИНДИ НА АВТОРОТ ИЛИ ПОДНЕСУВА ОД 25 МИЛИ ПО ЧЕСНО ПРАВО СЕГА СЕ АВТОРИСКО ИСОДРИНА ОД 25 МИЛИ ПО ЧЕСНО ПРАВО СЕГА, КАКО ДА ГИ ПРОДАВИТЕ КАКО ЗИМИ МИЛЕС ПО ЧОВЕКОВО ПРАВО СЕГА ДАКО КАКО ДА ГО ПРАВИЕТЕ ДАКО СИТЕ ЗБОРОВИ ПОВЕЕ ДАЛИ ДА ГО ПРАВИЛЕТЕ ДЕКОВИТЕ ЗИДОВИ ПОВТОРНО ДА СЕ ИЗБОРАТ НАДВОРЕШНО ДА СЕ НАДВОРЕШЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ИЗБОРАТ НАДВОРЕШНО ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ОДВОРИ ДВЕДНИЧКИОТ ДОБИВНИК СЕ СМЕЕ ДА СЕ ОДВЕРНИОТ ДОВЕРЛИВ ПРЕДВИД ОД ПОВЕЕ НА СВЕТИТЕ ГЛАСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ И ДОБИВНИКОТ ПРЕДВЕДУВАЕ ПРЕКУ СЕДНИТЕ ГЛАСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ И ДА ГО ПРАВОЛЕТЕ ДА СЕ НА ГОЛЕМОТ НА ОДГОВОРНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ И ДА ГИ ПРАВИЛЕ НАДВОРЕШ НА THEУБОВ. ТОА ИСПИТУВА ТОА ДА БИДЕТЕ ПО ТОП НА НОВИНАТА. ТОА СЕ ИЗГРАДИ КУРСЕ КОИ Е ДОБРИ ВЕСТ, НОВИНАТА. ТОА ДА СЕ ИСПИТУВА КУРСЕ КОИ Е ДОБРИ НОВИ, НО ДА СЕ ДАМАМЕ ДАМА НЕКОИ МНОГУ ОД КУРСЕ ТОА Е ДОБРИ НОВИ, НО ДА СЕ СМЕЕМЕ НИКОГО МНОГУ ЗДРАВЈЕ ПОВЕЕ ОД ОВИЕ Но, НЕ СЕ ДАМАМЕ НЕКОИ МНОГУ ЗДРАВО ЗДРАВЈЕ ОД ОВИЕ МОНО ДА СЕ МОЕ ЗДРАВЈЕ ПОВЕЕ ОД ОВИЕ МОЕ ДА СЕ МОНИ НЕКОИ МАЕ ИЗВОРИ И НЕКОИ ПРИКАЗНИ МОAYНО ЕВЕДНО НЕКОИ МАЛКИ РЕЦИЛНИ И НЕКОИ ПРИДОБИВНИЦИ ПРЕДИЗВИК ОД ПЕРЦИЈА НА МАЛИОТ ДОПОЛНИТЕЛ И НЕКОИ СТОРМИ ПРЕДМЕТУВААТ ПРЕКУ ПЕРЦИЈА НА КЕНДАЛСКА ПРИГОДА И ХИЛ ПОДНЕСУВА ОД ПЕРЦИЈА НА КЕНДАЛСКА СТРАНА И ЗЕМЈА НА ЗЕМЈА. TЕ AKEЕ ЈА ПОГЛЕДАМАТ АВ Земја на кендал и земја. TЕ TЕ ВИДЕМЕ LИВОТ ВО РАДАРСКОТО ПРАВО ВО ДА ГО ВАС ЗЕМЈА. TЕ TЕ ВИДЕМЕ LИВОТ ВО РАДАРСКОТО ПРАВО ВО ДА ГО ВАС РЕДАРНО ПРАВО ВО ДА СЕ ВИЕ> СИТЕ ПРАВА, СИТЕ СИТЕ ЗА ОВДЕ >> СИТЕ ПРАВО, СИТЕ СИТЕ ЗА СТОРМИТЕ НЕ МНОГУ ОД СЕРВИТЕТЕТЕ НА нив. ШТО Е СТОРМИТЕ НЕ СЕ ПОГОЛЕМУВАТЕ СО сериозноста на нив. ШТО Е САКАТЕ СОСТОЈБАТА НА нив. ШТО Е ДА ГО ЛАААТ Т. ПОБЕДНИКОТ IKУБОВ Т. >> ДОБРИ ВЕСТ, СЕГА Т. >> ДОБРИ ВЕСТИ, СВЕТИТЕ ГЛАВНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЕДНО >> ДОБРИ ВЕСТИ, СВЕТИТЕ ДВЕЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ОД ЕДНО ДА СЕ РАЗГОДИРАМЕ ГЛАВНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЕДНО ДА СЕ РАЗГОДИРА ДЕНЕСНО ИСКОЛНО ИСКЛУЧУВА АКТУЕЛНО ДА ИСКУСИМЕ ЛИТЕЛ HЕ СМЕ ДЕНЕС ДА СЕ ИСПИРАМЕ АКТУАЛНО ДА БИДЕ ИСКУСУВАМЕ ЛЕТЛИКОТ ГОДИШНО ДЕЛО АКТУЕЛНО ОСТАВУВАМЕ САМО ЛИЦА ЕДНО СО ДРУГИ ВЕСТИ, НО ДА СЕ ДАМАМЕ НЕКОИ ГОДИНЕТЕ СЕ ДОБРО ДОБРА ВЕСТИ, но НИЕ ДОБИВИ НЕКОИ ДОБИВНИ ВИДОВИ ВИНОВИ ДОБРИ ВЕСТИ, но НИЕ ДА ГОДИМЕ НЕКОИ ГОЛЕМО ВИДОВИ ВИДОВИ ОД СЕГА ПОДНЕСУВААТ ПОВЕЕ ГОЛЕМО ВРЕМЕ ДОБИВЕ СЕГА ПОДНЕСУВАЕ НА НАДВОРЕШНИОТ БАНДАР. ПОГОЛЕМ НА ГОЛЕМОТ СЕГАШ СЕ ПОДНЕСУВА НА НАДВОРЕШНИОТ БАНДАР. ПОГОЛЕМА ТЕМАЛВИ НА СТОРМИТЕ. НАДВОРЕШНА ГРАНИЦА. ПОГОЛЕМА ТЕМАЛВИ НА СТОРМИТЕ. ПОВЕЕ НА ДВД-ДОВЕЕТО ДА СЕ ПРИМЕ СТОРМИ ТЕМАЛВИ. НАДВОРЕШНИОТ ДОВЕРЛИ ДА СЕ ПРИМЕ ОД НИВО И ДОБИВЕНА ЗДРАВЈЕ ДОБИРНИКОТ СЕ ДА ПРИВИДУВА НИКОГ И ДОБИВ ПРОИЗВОД НА ДИВНИ ДОБИВИ НА 45 МИЛИ НИКОГАШ И ДА СЕ ПРОИЗВОДИ СИТЕ ДОБИВИ НА 45 МИЛИ ПО ЧЕСНИ ПОДНЕСЕ НОВИ БРАНФЕЛИ НЕ ДОБИВИ НА 45 МИЛИ ПО ЧОВЕК СЕ ПОДНЕСУВА НОВИ БРАВЕФЕЛИ НЕ Гледаат ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ТОА ВИС ВО САН ПОД ЧАСОТ БИДНИ НОВИ БРАВЕФЕЛИ НЕ ГО ГОДИТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ КОГО ГОЛЕМО ВО САН АНТОНИО ДА СЕ ЈАС ДА, НО НАШИТЕ ПОГЛЕДАТЕ ДА СЕ СОГЛАСНО ДО ШТО САМО ВО САН АНТОНИО, но сепак, НАШИОТ ОСНОВЕН ДВД Е СЕ СЕ ДОСТАВ ДО ЗА 23 МИЛИ ПОД ЧАСОТ КАКО МОЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ТУКА ОД НАШИТЕ КАМЕРА ДОСТА НА НАШИТЕ КАМЕРА МОЕ ДА ГИ ГО ОДИЕ НА НАШИОТ КАМЕРА ДА ИМА НА НАШИОТ КАМЕРА САМОТО ИЦОН ОВОЈ ДА СЕ НАШАТА КАМЕРА ДОСТА НА НАШИОТ КАМЕРА САМОТО ИКОН ИМА ИМА ПРОМЕНИ ОД МОНО КЛУДИ ДО А ЛИЦЕЛОТ ИКОН ИМА, МОЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ ОД МНОГУ КЛУБОТ НА ЛИТЕЛНИОТ МАКЕДОНСКИ ИКОН И ИТ ПРОМЕНИ ОД МОНО КЛУДИТЕ НА МАЛКУ ТУНДЕРСТОР ИКОН И ДА ГО СМЕЕ ЛИТЕЛ ТУНДЕРСТОР ИКОН И ДА ГО ГОЛЕМАМЕ ДА СЕ СМЕЕ НЕКОВО ПОВЕЕ ДАЛИ LЕ СМЕТЕ ДАКАМЕ НЕКОИ СОВРШНИ ПРИДОБУВАЕ НА АВТОПОТ ВО ОВОЈ ВРЕМЕ. НЕКОВО ПОВЕЕ СО ПОДНЕСУВАЕ НА АВТОПОТ ВО ОВОЈ ВРЕМЕ. СЕ АВТОПОТ НА ОВОЈ ВРЕМЕ. ДОБИВИТЕ ЕЛЕСЕВЕР. ПОВЕЕ ДОБИВИТЕ ЕЛЕСЕВЕР. ПОД ПОДНЕСНИОТ ПОДРАЧЈЕ ПО 31 ДОГОВОР ПОД ЧАС ОВДЕ САМО ЕЛЕСЕВЕР. ПО ПРЕДГОВОРНАТА ПОДРАЧЈЕ ПО 31 ДВЕЕ НА ПОЧЕТНИКОТ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО ТОА НАША ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО 31 МИЛЕ ПО ЧУД ОВДЕ ВО САН АНТОНИО ТОЕ НАШИ САМО ДО 35 МАИ ПОД ЧАС ВО ВО САН АНТОНИО ТОА НАШИ САМО ДО 35 МАЛИ ПЕЧ ЧАС ВО КЕРЛИВ ПРОТИВ КАНЕИ ПО 35 ПОЧЕТНИЦИ ПОД ЧАС ВО КЕРЛИВ ПРОТИВ КАКОВИТЕ НАША САМО НАДВОРЕШНИК СОВЕТНИКОТ КОИ СЕ ДВЕЕ ДА ГО ПОВЕЕ И КОИ Е ТИНАТА ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА И МОЕТЕ ДА ГИ ГИ ГИ Гледаш ТУКА НИКОГА И ОВА Е ТИНАТА ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА И МОЕТЕ ДА ГИ ГИ ОДИЕ ОВДЕ НА LИВО РАДАР. САМО ДАМАМЕ МНОГУ ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА И МОЕТЕ ТУКА ТУКА НА LИВО РАДАР. ПАТ ДА СЕ ДАМАМЕ МНОГУ МНОГУ ДЕА НА ИВО РАДАР. САМО ДАМАМЕ МНОГУ МНОГУ ДЕЦА ОД ОВДЕ. GЕ СМЕ ДА СЕ РАБОТИ СИТЕ ОД ОВДЕ. GЕ СМЕ ДА СЕ РАБОТУВАМЕ СИТЕ СИТЕ ПРАВО СЕГА ОВДЕ. GЕ СМЕ ДА СЕ РАБОТУВАМЕ НА СИТЕ ПРАВО СЕГА, КАКО ГОЛЕМО ПОСТОИ ДА СЕ ЗА СИТЕ СИТЕ ПРАВИ СЕГА, КАКО ПОЛИТНО ОДИЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ЛИТЕЛОТ ГОДИНА ТОА ПОЛИТНО ГО ОДИЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ЛАТЛИКОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ОД ОВДЕ ОД СЕГА СЕ СЕ СЕ ПОСТОИ ДА СЕ ПОДНЕСУВА ЛИТЕЛ НА ГОЛЕМИОТ ГОЛЕМИ ДВЕЕ СЕ СЕ ОДИМЕ СЕ СЕ ПОСТОИ ДА СЕ ПОДГОТВУВАМ ОВА ГОДИНА СЕКОЈ ДА СЕ ЗНАЧИ ДА СЕ ПОСТОИТЕ ДВЕЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЈА СЕ ИСПОЛНУВА ДЕКА ДОБРИ ДОСТАВИ, ПОВЕЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЈА ПОСТОИТЕ ТОА Е НЕКОГОВИ ДРУГИ ВЕНИЦИ, НО ДА СЕ ДА СЕ ДОБИВМЕ ИСПИТУВА ТОА Е НИВО ДОБРИ ВЕСТ, НО ДА СЕ ПОДДРУВАМЕ ЗДРАВЈЕ. ВИСТИНСКИ БРОКЕН РЕГИОН НО, STЕ СЕ ДАКАМЕ ЗДРАВЈЕ. ВИСТИНСКИ БРОКЕН ЛИН ИЛИ КЛАСТЕР НА СТОРМИТЕ ТОА ЗДРАВЈЕ. ВИСТИНСКИ БРОКЕН ЛИНА ИЛИ КЛАСТЕР НА СТОРМИТЕ, ОБИЕ ПРОДОЛУВА НА ПЕРЦИЈА НА ИЛИ КЛИСТЕР НА СТОРМИТЕ, ОБИЕ ПОСТОИТЕ ПРИРАЧНИК НА КЕНДАЛСКИТЕ ПРИРАЧНИК ГОДИШ ВО ТУКЕР НАДВОРЕШНИ ПРЕКУ ПЕРЦИЈА НА КЕНДАЛСКА СТРАНА ДА СЕ КАЈ ТУЕРСКА СТРАНА. КОНДАЛ ГРАДЕ THЕ ОД ТУКЕРЧКА СТРАНА. ОВОЈ СИТЕ ЈУРИТЕ ИМА ЗЕМЈА ОВОЈ ДА СЕ ПОГЛЕДУВА ЈАР ИМА САМО ЈАВНО ЗАПАДНО ДВД ОВОЈ НИЕ ЈУРИТЕ ЈА МА HЕ ЛИТЕЛСКО ЈАЗИЧНО ЗАПАДНО ДВИЕЕ ДО АКТУЕЛНО, I'Е СЕ ОДИМЕ МАЛКУ ЈУРСКО ЗАПАДНО ПОДВРШУВА TOЕ ДО АКТУЕЛНО, LLЕ СЕ ОДГОВОРИ И ANDЕ ГО ОДГОВОРИМЕ ОВА ПРЕКУ. ДА ИМА АКТУЕЛНО, LLЕ СЕ ОДГОВОР И OOЕ ГО ОДГОВОРИМЕ ОВА ПРОТИВ. ТОА МОЕТЕ ДА ГО Гледате И ПОГЛЕДАТЕ ОВА ПРЕКУ ПРОТИВ. ТОА МОЕТЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ДЕЛОТ НА СТРОМОТ КОИ СЕ ДА СЕ РАБОТИ ТОА МОЕТЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ДЕЛОТ НА ШТОРИТЕ КОИ СЕ СЕКОГАШ ДО ОД АВСТИН ДЕЛОТ НА ШТОРИТЕ ШТО СЕ СЕКОГАШ ДО СОВЕТУВА ОД АВСТИНСКОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕКУ РЕКОВИТЕ И СЕ СЕКОГАШ ОД ОВОД АВСТИНСКИОТ ПРЕДГОВОР ОД СЕКОВИТЕ И САН МАРКУС КОИ СЕ ИМА ПРИРАЧНИКОТ ПРЕГОВЕТЕ ГРАДИ И САН МАРКУС КОИ РЕАЛНО СЕ ПРИСТАПУВА НА СЛОБОДНО, НО ДА СЕ САН МАРКУС ТОА РЕАЛНО СЕ ПРИСТАПУВА НА СЛОБОДНО, НО ДА СЕ СМЕТЕ ДА СЕ СМЕЕ ПОЧЕТНА ДО СЛОБОДНО, НО ДА ГО САКАТЕ ДА СЕ ПОВЕЕ ОВДЕ. ДО ПОГЛЕДАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ТУКА, многу работи ЕНЕРГИЈА ТУКА. ДО Западниот дел НА ЕНЕРГИЈА ТУКА. ДО ЗАПАДОТ ПАКОКО НЕ Е ПОВЕЕ, НО ВАС ЗАПАД ДА СЕ ДА СЕ КРИВИ, НО БИДЕ ИЗВЕДЕТЕ ДА СЕ ДВЕЕ СЕ ДОБИВНО АКО НЕ Е ПОВЕЕ, НО ИЗВЕСТУВАТЕТЕ ДЕКОВО СИТЕ ДОБИВНО ДОБИВНА ПОВЕЕ ИЗВЕСТУВАЕ ДОГОВОРОТ ДОСТАПНО ИЗВЕДУВА ПОВЕЕ КАМЕРАИ ПРЕВЕДУВАЕ КАМЕРА ПОГЛЕДИ СО СИНГЕР ПРЕВЕДУВА TRANЕ КАМЕРАИ ПРИРОДА НА ОБУЕ ВЕRAЕ ТУКА. СЕ СЕ СМЕЕ ПОСТОИ КАМЕРА НА ПОДГОТОВКИ ОД ОБУ CЕ НА Лудоста ОВДЕ. СЕ ЕВЕНО ПОВЕЕ ОД НА ОВДЕ СЕ ЕВЕНО ПОДНЕСУВА ОД НАДВОРЕШНИОТ БАНДАР И ТОА Е НАДВОРЕШНИОТ БАНДАР И ТОА Е ОВА ГРИНА ЛИНИЈА КАКО СЕГА Е НАДВОРЕШНИОТ ДОБИР И ШТО Е ОВА ГРИНА ЛИНИЈА КАКО СЕГА Е НИКОГАШ БАНДЕРА НА SWУБОВ ОВИЕ ЗЕЛНА ЛИНИЈА КОГА СЕГА Е НИКОГАШ БАНДЕРА ПО ГОЛЕМА ПРЕКУ БЕРНИ Е РАБОТА НИКОГАШ БАНДЕРА НА SWИВОТНО НЕКОГАШ БЕРНИ ДА РАБОТИ ПРЕКУ ПРЕТИ МНОГУ ЦЕНТАР НИКОГАШ БЕРНИ ДА РАБОТИ НИКОГАШНО ПРЕДМЕТНО МНОГУ ЦЕНТАР НА БЕКСАР ПРИЈАТЕЛИ И ОВА СЕКОГАШ ПРЕКУ. ГУАДАЛУПСКА СТРАНА. ПО ОВОЈ Е ШТО СЕ ПРОИЗВОДИ 45 МИЛ ПЕЧ ЧАС ЗЕМЈА ПО ОВОЈ Е ШТО СЕ ПРОИЗВОДИ 45 МИЛ ПЕР ЧАС ДВД ДОБИВИ ВО НОВИ БРАНФЕЛИ ПРОИЗВОДСТВО 45 МИЛ ПЕЧ ЧАС ДВД НА ДОБИВИ ВО НОВИ ЛУА НА БРАНФЕЛИ СИТЕ ДОБИВИ СО НОВИ БРАНФЕЛИ ДВЕАЕ НА ЛИКОВИТЕ ПОДОБРУВААТ ОД 30 МИЛИ ПЕЧ ЧАС ЛАКОВИТЕ ПОВЕЕ ОД 30 МИЛИ ПО ЧОВЕК ОВДЕ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО, НО САКАТЕ ОД 30 МИЛИ ПО ЧУСО ТУКА ОВДЕ ВО САН АНТОНИО, НО ОВОЈ Е ПРОДОЛУВА ДА СЕ ОСТАВИ ПОВЕЕ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО, НО ОВОЈ WЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ОСТАВИ ДА СЕ ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА СЕ ЈАГ САМО ДА СМЕ ОВОЈ CONЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ОДГОВОРИ ДО ГОДИНА. САМО ДА СЕ ОДБИРАМЕ ДА СЕ ОСТАВУВАМЕ ДО ЈАРИВЕТОТ. САМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОДИМЕ ДА ДА СЕ ДА ГО ОДГОВОРИвме ОВА ДА СЕ ОДГОВЕМЕ ДА СЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ АКТУАЛНИТЕ СТОРИИ НЕ СЕ ТОА ДА СЕ ГО ДОДИМЕ АКТУАЛНИТЕ СТОРИИ СО ТЕМАЛВЕВИ. НЕ ГО ПРАВИРАМЕ НА НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ СТОРМИ ТЕМАЛВИ. НЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ЗА НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ ПОДРАЧНИ ОД ОВДЕТО НА ОВДЕТО ЗАБЕЛЕТЕТЕ ЗА НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ ПОДЕЛНИК НА ОБВИТИТЕ НА Исток, НИКОГАШ НЕКОИ ИЗЛОТЕН ЛИТЕЛ ПОВЕЕ ОД ОВДЕТЕ НА Исток ОДВЕДАТЕ НЕКОИ ИЗОЛАТИВЕН ЛИТЕЛСКИ РАБОТНИЧКИ ПОВИК ИМА НЕКОИ ИЗЛОТИВЕН ЛИТЕЛНИ ТАНДЕРСКИ ЦЕЛИ кои започнале да ги произведуваат своите ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ, кои започнаа да ги произведуваат сопствените сопствени граници, кои големи ПОЧЕТНА ДА ГО ПРОИЗВОДИТЕ СВОИТЕ НАДВОРЕШНИ ОДГОВОРИ КОИ СЕ ОГЛАСНО ДВД-РЕВИЗИЈА НАДВОРЕШНИ ДЕЛОВИ ДОГОВОРИТЕ ДОГОВОРИТЕ ДВЕДНИЧКИОТ ДОВЕРЛИВО РАБОТЕ ВО СЕГА СЕ ГО ДОДИМЕ НЕКОИ УБАВ ЛИТЕЛ. НАДВОРЕШНИОТ ДОВЕРЛИВЕН РАЗВОЈ ВО СЕГА САМО ДАМАМЕ НЕКОИ УБАВ ЛИТЕЛ. ТАНДЕРСТОРНИ ELLЕЛИ КОИ СЕ СЕГА САМО ДАМАМЕ НЕКОИ УБАВ ЛИТЕЛ. ТАНДЕРСТОРНИ ELLЕЛИ ДА СЕ ОВДЕ НА ЈАРИТЕ ГОНЗАЛИ СО ОВОЈ ТАНДЕРСТВОРНИ ELLЕЛИ КАКО ДА СЕ ЈАРИ ГОНЗАЛИТЕ СО ОВОЈ ВРЕМЕ, НИКОГАШ Е САМО И НЕГО НА ГОНЗАЛИТЕ СО ОВОЈ ВРЕМЕ, НИКОГАШ Е САМО И КОИ Е НЕКОГАШ ДОБРИ ДОБИВИ ВРЕМЕ, НИКОГАШ Е САМО И КОИ Е НЕКОГОДНО ДОБРА ВЕСТИ, НО МНОГУ ФЕРКЕНСКО СВЕТЛИВО ТОА Е ДОГОВОРНО ДОБРА ВЕСТИ Но, многу фреквентно осветлување ОВДЕ ПО ОД БЕРНИ ОВДЕ НО МНОГУ ФРВЕТНО ОСВЕТНО ОВДЕ ОВДЕ ПРЕКУ БЕРНИ ДА СЕ ПОДНЕСЕ КЕРЛИВ ХИМ ОВДЕ ПРЕКУ БЕРНИ НЕ СЕ ПОДНЕСЕ КЕРЛИВ ХИМ ДА ГО ПОДНЕСЕ СВЕТЛИВОТО, СЕ ЗА А БИДНО КЕРЛИВ ХИМ ДА ГО ПОДНЕСУВА СВЕТЛИВОТО САМО ЗА ВТОР, СЕ МОЕМЕ ДА ГО ПОГЛЕДИМЕ СВЕТСКО СВЕТСКО ДО СЕКОЈ ВТОР, ТОА МОЕМА ДА ГИ ГО ГО ГОДИМЕ ВИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ НА ВТОР, СЕ МОЕ ДА ГО ГО ГОДИМЕ ВИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ НА РАДАР ОВДЕ ОВИЕ ВИСТИНСКИТЕ БОДИ НА РАДАР ОВДЕ ПОГОЛЕМЕ НЕКОИ НЕГОВИК ПРИКАУ. РАДАР ТУКА ОВОЕ ДЕКО НИКОГО НЕГОВО ПРИКАУВА. ЧАСОТ НА ЧАСОТ АГО ПОДДРУВА НЕКОИ ЦЕЛА ПОДГОВОР. ЧАСОТ НА ЧАСОТ ПРЕДВЕДУВАЕ НЕКОИ МАЛНА ОБРАЗОВАНИЕ, НЕ СЕ ГО Гледам ТОА ЧАСОТ НА ЧАСОТ ПРЕДВЕДУВАЕ НЕКОГАШ МАЛО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕ САКАМ ДА ГО Гледам СЕГА КОГА Е НЕКОИ ДОБРА ВЕСТ, НО МАЛИОТ ДОДЕЛНИК НЕ СЕ ГО ГО Гледам СЕГА КАКО Е ДЕЛОВИ ДОБИВИ, НО УСЛУГАТА СЕРВИСНА УПОТРЕБА СЕГА ТОА Е ДОГОВОРНИ ДОБИВИ, НЕ СЕРВИСКИОТ СЕРВИС СИТЕ МИСЛИ ТУКА ОВДЕ СИТЕ НАЧИН ОД. СЕРВИСКИОТ СЕРВИС СИТЕ СМЕЕТЕ ОВДЕ СИТЕ ПАТОТ ОД. Основно тие се само до нив МИСЛИ ОВДЕ СИТЕ НАЧИН ОД. ОСНОВНО ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ПОДНЕСНИ БУЛВРД ОСНОВНО ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ БУЛВРДОТ НА САД ДА СЕ ДА ГО БЕРНИ СИТЕ ПАТОТ САД БИЛНИ БУЛВРДЕ ДА СЕ ДА ГО БЕРВИРААТ СИТЕ НАЧИН ПОСТОЕ ВО ТУКЕКЕРСКИТЕ ПРАШАА ДА СЕ МОЕ НАДВОРЕ ДА БЕРНИ СИТЕ НАЧИН ПОВЕЕ ВО ТУКЕКЕРСКА СТРАНА ДА СЕ МОERЕ ДА НИЕ НЕКОГАШ НИКЕЛ САМИНА ВО ТАКЕР СЕКОЈ ДА СЕ МОЕ ДА ГОДИТЕ НЕКОГАШ НИКЕЛ САМО ДЕЦА ОВА НЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОБУБА ИЛИ НЕКОГАШ НИКЕЛ САМО ДОДЕЛУВА ДЕКА НЕ СМЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ИЛИ СЕКОГО, но МОЕТЕ СЕ Слушајте НЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОГРАБИТЕ ИЛИ СЕКОГАШ, МОЕ ДА СЕ СЛЕДНЕТЕ ПИНИОТ ПИНГ НА НЕКОЈ НИКЕЛ ГОЛЕМИНА СЕКОГАШ, МОЕ ДА СЕ СЛЕДНЕТЕ ПИНИОТ ПИНГ НА НЕКОЈ НИКЕЛ САМО ДЕЦА СО ОВОЈ CЕЛИ ПИНИОТ ПИНГ НА НЕКОИ НИКЕЛ САМО ДОПОЛНИЦА СО ОВОЕ CЕЛИ СО ОВОЈТЕ ЦЕЛИ ОВДЕ ГЕНЕРАЛНО ПОПОЛНИЦА СО ОВОЈ SOЕЛИ ОД ОВИЕ CЕЛИ ОВДЕ ЈА ГЕНЕРАЛНО ПОСТАВУВААТ НА ЈАР ОВОЈТЕ ЦЕЛИ ОВДЕ ГЕНЕРАЛНО ПОСТАВУВАТЕ НА ЈАРИТЕ ОД 35 ПОЧЕКУВАНИ 35 милји. ПРЕДМЕТУВА TOЕ НА ЈУРИТЕ СО ОД 35 МИЛЕ ПО ЧОС. НО ПРОТИВ ДА САКАМ ДА СЕ ТАКА ЗА 35 МИЛЕ ПО ЧАС. НО ПОДГОТВУВАМ ДА СЕ МИСЛУВАМЕ НЕКОИ НО ПРОТИВ ДА САКАМ ДАКАМЕ НЕКОИ ОДГОВОР НА ЈАЗИЧНО ЗАПАДНО ДВИ MOЕЕ НЕКОИ ОД ВИД НА ЈАВНА ЗАЕДНИЧКА ПОСТАВУВА TOЕ НИЕ НЕМАТЕЛИСКИОТ ОДГОВОР НА ПУТ ПОВЕЕ НА ЈАВНА ЗАПАДНО ПОДВРШУВА TOЕ ДА НЕ ЕЕЛЕТЕЛСКИ ОД ПОВЕЕ ПРАШАЕ ПРАВА НА ТУКА за вас. ДА НИЕ НЕ ЕЕЛЕТИСКО ПРИРОДА НА ПОВЕЕ Трага на ТУКА за вас. И испушти го ова. ОВОЈ ДА СЕ МОЕТЕ ДА ГО ПОГЛАСИТЕ ДОПОЛНИТЕ ОЦЕНУВА OFЕ НА ПОДНЕСУВАЕТО НА ОВАА ПОЧЕТНА И МОНО НЕКОЈ РУГО ОЦЕНУВА НА ПОДНЕСУВАЕ НА ОВОЈ ПОВЕЕ И МАЈ МОЕ НЕКОГАШ НИКЕЛ ШАЗИНА, НА ОВАА ПОВЕЕ И МАЈ МОЕ НЕКОИ НИКЕЛ САМО СОСТОЈБА, ПАРК ХОЛИВУВ, 6.56 ОВА НИКЕЛ СИЗИНА ХАЛИ, ПАРТ ХОЛИВУД, 6.56 ОД ОД 10 МИНУТИ ХОЛЛИВД ПАРК, 6.56 ОД КОИ СЕ СО ПРИГОВУВА 10Е НА 10 МИНИТЕ ПРАШАА ВО ОАК ПАРК 6.58, Доаѓаат околу 10-тина минути снимки на паркот ОАК ПАРК 6.58, АВТОРСКИ 7 '04 СИТЕ ПАТ ПРЕГЛЕД ВО ОАК ПАРК 6.58, АВТОРСКИ 7 '04 СИТЕ ПАТОТ ДА СЕ СОГЛАСНО НА АЛАМО ВИДОВИ, АЛМОМ ААРПОТ 7 '04 СИТЕ ПАТОТ ДА СЕ ПРОДОЛУВА НА АЛАМО ВИДОВИ, АЛМОМСТ ПАРК КЛУЗЕР НА 7.15 ДО УСД Спуштен до АЛАМО ВИДОВИ, АЛМОСТ ПАРК КЛУЗЕР НА 7.15 ДО ДОГОВОРИ НА 7 ЧАСОТ О'КЛОК. ТОА КОГА ПАРКИСКИ КЛУЗЕР ДО 7.15 ДО ОДГОВОР НА 7 ЧАСОТ ЗА ОКЛОК. ТОА КОГА ОВОЈ STARTЕ ПОЧЕТУВА ДА СЕ ОСТАВУВААТ ЧАСОТ НА 7 О'КЛОК. ТОА КОГА ОВОЈ STARTЕ СТАРТИ ДА СЕ ОСВЕНЕТЕ ВО ПОРЦИЈАТА НА ДОБИВОТ НА БЕКСАР ОВОЈ STARTЕ СТАРТИ ДА ОБЕЗБИРАТЕ ВО ПОРЦИЈАТА НА БЕСПЛАТНИОТ ЗДРАВСТВЕН ЗАВРШНИЦА НА САН АНТОНИО ДО ЧЕКОР ПОРЦИЈА НА БЕКСАР ЗЕМЈА ДОБИВ КОЛЕСТАР ДА САН АНТОНИО ДА ЧЕКОРИТЕ ТУКА Овде, МОЕ МОЕ ДА ГО ПОБАРАМ ЗАБЕЛЕШКА ДО САН АНТОНИО ДА СЕ ПРОДОЛУВА ОВДЕ ПОВЕЕ, МОЕ МОЕ ДА ГО ДА ГО ГО ПРАВИМАм ПРЕДГОВОРИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПО ОВОЈ ДА МОЕ МОЕ ДА ГО ПОДНЕСУВАМ ПРЕДИЗВИК НА ПРЕДГОВОРНИТЕ Е СЕ ГО ДОДЕЛИМЕ НЕДЕЛАТА НА ПРЕДГОВОРНИТЕ Е ГО ДОДЕЛИМЕ НЕДЕЛАТА И СОДРETИ WEЕ GЕ ДА СМЕЕТЕ ОД ОВИЕ НЕ-ОДГОВОРИ НЕДЕЛА, СОДРИ И WEЕ GЕ ДОБИВМЕ ОД ОВИЕ НЕ-ПОСЕБНИ ПРИКАЗНИ ОД ОВОЈ ВЕЧЕР, I'Е ПРОДОЛУВАМ ДА ОД ОВОЈ НЕДВИДНИ ПРИКАЗНИ ОВОЈ ВЕЧЕР, LLЕ ПРОДОЛУВАМ ДА ГО ПРОДАМ ДА СЕ УПОТРЕБУВАМ ДО СОЦИЈАЛНО ОВОЈ ВЕЧЕР, LLЕ ПРОДОЛУВАМ ДА ГО ПОДВРДУВАМ ДА СЕ ДОСТАВУВАТЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ И НА КАСАТ ОБЕДИНЕТЕ СЕ СЕ ПОДНЕСУВА СО СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ И НА КАТАТИТЕ НА КАСАТ ОПШТИ АПП МЕДИУМИ И НА КАТАТ НА КААТ АПП ГЕНЕРАЛНО ПРИСТАП ДА МНОГУ ТОА НОВА НЕДЕЛА НО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА ГЕНЕРАЛНО ПРИСТАП ДА МНОГУ ТОА ОВАА НЕДЕЛА, НО Е СЕ СМЕЕ СМЕЕ НА ПРОМЕНА НА ВИДНО МНОГУ ОВОЈ НЕДА ОВАА НЕДЕЛА, НО WEЕ СЕ СМЕЕМЕ СЛЕДНО СО МАКЕДОНЦИТЕ НЕКОИ ШУЕБЕРИ И ПОВЕЕ CARЕ СЕ СМЕЕМЕ Е СМЕТЕ ВО МАКЕДОНИ НЕКОИ ПРОДАВНИЦИ И ПОВЕЕ НЕДЕГАНИ СТОРИИ НЕКОИ ПОБЕДНИЦИ И ПОВЕЕ НЕВЕДНИ ПРИГОДИИ ЗА ДЕНОТ УТРЕ И ВО ВЕДНИЦА КАКО НЕДВИДНИ ПРИКАЗНИЦИ ОД ДЕНОТ УТРЕ И ВО ВЕДНИЦА КАКО ДА СЕ НАШИОТ ПАТЕРНЕТ ДЕН УТРАА И ВО Вторник, ДАЛИ ДАЛИ НАШИОТ ПОТРЕБНИ ПОТРЕБНИ ПОТВРДУВАЕ БЕЗБЕДНО ДАЛИ НАШИОТ ПОДВИЕ НА ПОТВРДОТ ПОТВРДУВАЕ СВЕТЕ НЕВЕСТАВНО И ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ СЕ ПОТВРДУВАЕ НА МАЛКО НЕСЕТОЛНО И КОГА СЕ ДА СЕ СЕ ПОДНЕСУВААТ ЗА НЕКОГОЛНО ПОВЕЕ НА ПОВЕЕ И ОВА ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИТЕ ПОВЕЕ НА ПОВЕЕ ПОВЕЕ НА СОВЕТИТЕ ОД СЛЕДНИТЕ ДЕНИ И НЕ НЕКОГАШ ПОВЕЕ ПОВЕЕ НА ПОВЕЕ ОД СЛЕДНИТЕ ДЕЛИ ДЕНА И НА СУДОВИТЕ Е БИДЕМЕ ТУКА >> ОВДЕ ДЕНЕС ВО СЛУЧАЈ ДА СЕ РАБОТИТЕ. ... >> И БЛАГОДАРНО ДОБРА ДА СЕ МОIDНО, ДОБРО УТРЕ ДА СЕ ПОСЕБНИ ДЕЈНИК, 31 Јули, НОВА НА 5 ПЕТОК, ДОБРО УТВОРЕ ДА СЕ СЕКОЈ ВЕСНИК 31 Јули, НОВИ НА 5 ДРУГИ СЕ ПРИЗНАТИТЕ ОВОЈ ЧОВЕК САН ПЕТНИК 31 Јули 31 НОВА НА 5 СЕ РЕГОВИРАТЕ ОВОЈ ЧАС ПОЛИЦА НА САН АНТОНИО ДА ГО РЕГОВИРАТЕ ОВОЈ ЧОВЕК ПОЛИЦАТА САН АНТОНИО САМО ГАРТИРАНА ГАРАНЦИЈА ЗА НЕГО АНТОНИО ПОЛИЦИСКА САМО АВНИ ГАРАНЦИЈА ОД ЗА НЕГОВИОТ РАБОТНИК ВО СОДРИНА СО А УБАВИ ДА ГО ПОДГОТВУВАМЕ ЗА СВОЈОТ ПРИГОДЕН ВО СОДРNИНА СО ФАТАЛНА СТРАБОТКА НА ГРАДОТ ПРИГРИУВАЕ ВО СОДРИНА СО ПРАВНАТА СТРАБОТНОСТ НА ГРАДЕЕТО НА СЕКОЈНОСТА СТРАНА 32 ГОДИНА ПОСЕБНО СТРАБОТНИК НА НЕВЕРТИСТИОТ СЕРВИСКИ НА ГРАДОТ 32 ГОДИШНИ ЕМСИ ВОЛКЕР. СЕ ПОТВРДУВА НА СЕКОЈНОСНА СПОРЕД 32 ГОДИНИ НАСТАНИ JЕМСИ ВОЛКЕР. СЕ ПОТРЕБНО ДА СТЕГУВА 49 ГОДИНА ДЕВИД Jејмс Волкер. СЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ СТРУИ 49 ГОДИНА ДЕВИД ДВЕЕ STЕБЕЕ НА ГОДИНА 49 ГОДИНИ ДАВИД ДОВЕРЛИВИ ДА СЕ СМРТ МОТЕЛНА СОБА ОБВРСКИ ДО СМРТ ДО СВЕТЕ МОТЕЛНА СОБА НА ПАТНИЧКОТО ВНАТРЕШНА ПАРНОСТ ДА СЕ СМРТ ДА СЕ СМЕТЕ МОТЕЛНА СОБА НА ПАТНИЧКОТО ВНАТРЕШНИОТ ПАРК ЗА ИНДУСТРИРАЕ СЕГА ГО ЗНАЕМЕ ИМЕТО НА 17 ПАТНИЧКОТО ПОВЕЕ НА ПРОДАВНИОТ ПАРК СЕГА СЕ ЗНАЕМЕ ИМЕ НА 17-ГОДИНА КОИ ШТО СИТЕ И СЕГА ГО ЗНАЕМЕ ИМЕТО НА 17-ГОДИНА КОИ СЕ СЛЕДАТ И УБИЕ НА Северна ГОДИНА ГОДИНА КОИ СЕ СЛЕДНА И УБИНА НА СЕРВИСКИОТ СЕДНИЦА ОД БЕСПАРСКИОТ ЗЕМЈА УБЕДЕН НА СЕРВИСКИОТ СЕДНИЦА НА БЕГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗВЕДУВАЧ СОДРИНА ДОДЕЛНА БЕСПАРСКА МЕДИЦИСКИ ИЗВЕДУВАЕ БЕКСАР ИДЕНТИФИНИРАЕ СЕ КАКО ДА ИДЕНИТИФИРИРАЕ НА ЛИЦАТА МЕДИЦИНСКИ ИСПИТНИЦИ КАКО ДА СЕ ДАВА КАРСОН, ГАРЦИЈА САМО СПОДЕЛУВА НЕКОЈ ДА СЕ ДАВА КАРСОН, ГАРЦИЈА САМО ДА СЕ АМБУСИРА СО СРЕДНО КАРСОН, ГАРЦИЈА ТАБЕЛНО БЕЗ АМБУСИРА ПО СЕКОЈ БЕСПЛАТНО И НИКОГАШ ДО НО 4.30 АМБУСИРАНА СО СРЕД НА НОВОТОТ И ПРАЗНИК НА ОД 4,30 часот ОВОЈ Утрово на МКУЛЛУГУ НО И ПРАЗНИК НА ОД 4,30 часот, ОВА УТРАНА НА МАКУЛЛУГА АВЕУН. ОВОЈ Утрово на МКЦЛУЛУГА АВЕУНИ. >> ВАШИОТ САМО АВНЕУ. >> ВАШИОТ ПЛАТЕН ДРАВ. Тие велат дека тој >> ВАШИОТ ПЛАТЕН ДРИВ. НЕ ГО ПОВЕДУВА НЕКОИ ПРИЈАТЕЛИ ПО КОГА ПЛАТНИ ДР DRАВ. НЕ ГО ПОВИКУВА НЕКОИ ПРИЈАТЕЛИ ПО КОГА ШТО ПОВЕДНИ НЕКОИ ПРИЈАТЕЛИ ПО КОГА ДА ГО ОДГОВОРНО. ДА СЕ ОДГОВОРНО. >> Имаше 3 луѓе ЕДНА ОДДЕНА НАДВОРЕШНА. >> Имаше 3 луѓе од една личност пуштена од пунџа и >> Имаше 3 луѓе од една личност пуштена од пушка и пукана. ПОВЕЕ ЛИЦА ОД ПОВЕЕ И ГУН И СВЕТЕ НЕГО. ПРОДОЛУВА СУДПЕКТИТЕ РАН ГАРЗА СВЕТЕ НЕГО. USЕЛОВИТЕ ПОВЕЕ ГАРЗА WЕ ЈА ПРОИЗВЕДУВА СМРТ НА СЦЕНАТА НА СЕКОЈ РАН ОТВОРИ ГАРЗА СЕ ПРИВОДЕН СМЕТ НА СЦЕНАТА ОД 08:00 часот УПРАВУВАЕ ВО БЕЛ СМЕТЕ НА СЦЕНАТА ОД 08:00 часот УПРАВУВАЕ ВО БЕЗ ВЕХИКЛ КРИСЕН ОД МЕДИУМОТ 08:00 часот Возач во бело возило распрскувано над медицинецот и отиде преку бариера и ВЕХИКЛ КРВЕН ОД СРЕД МЕДИЦИОТ И СИТЕ ПРЕД БАРИЕР И ВО ВАШИОТ СООБРААЈ. ОВА Е И СЕ ПРИМЕ ОД БАРИЕР И ВО ВА ONНИ ТРАФИКИ. ОВА Е НА SOUTHЕРВИОТ СВЕТ 4.10 ВО СОВЕТУВАЕ СООБРААЈ. ОВА Е НА ONЕРВИСКИОТ СВЕТ 4,10 ВИЕ НА НАЈДОБРИОТ ДОБИВ 4.10 ВИ СЕ 35 години СИЕ јас 35. 2 ЛУЕ ДА СЕ СЛЕДАТ НА ПОЛИЦАТА НА БОЛНИЦАТА НА Јас 35. 2 ЛУЕ ДА СЕ СЛЕДАТ НА ПОЛИЦИСКАТА ПОЛИТИЧКА НА СЦЕНАТА НЕ СЕ СМЕСУМЕ ШТО ПОЛИЦИЈАТА НА БОЛНИЦИТЕ НА СЦЕНАТА НЕ СИГУРИМЕ КАКО СОСТОЈБА ТЕКОВ ВО. СЦЕНАТА НЕ СИГУРИМЕ ШТО СЕ СОСТОЈБА СО СОСТОЈБА. КАКО ДА ГЛАСАМ ЛИЦАТА СОСТОЈБА ТЕКОВИТЕ ВО. КАКО ДА ГО ПРИСТАПУВААТ ЛИЦАТА ЛИЦАТА НА КАРТАТА КАКО ДА ГО ЗНАЕТЕ ЛИЦАТА ЛИЦАТА НА КОАТА СЕ ПОВЕ SERЕ СЕРИОЗНО ГОЛЕМИ И ЛИЦАТА ВО НА ЦЕЛОТ СЕ ПОВЕ SERЕ СЕРИОЗНО ГОЛЕМИ И ЛИЦАТА ВО КАМИНАТА. НЕ Е ЧЕСТО ШТО ЧУВАЕ И ЛИЦА ВО КАРИЧНИК. НЕ Е ЧАСОТ ОД КОИ СЕ ОБВРЗИ КАМИОН. НЕ Е ЧАСОТ КОИ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ СОВЕЕ. Илјадници луѓе ПРЕДИЗВИНА ДА СЕ ДОГОВОР. Илјадници луѓе се пријавени да прават сега КЛИНИЧКИ ТОА СРЕASHА. Илјадници луѓе се аплицираат за да ги направат сега КЛИНИЧКИ ПРИРАЧНИЦИТЕ НА ТЕКСИ ПРИМЕНА ДА СЕ СЕГА КЛИНИЧКИ ПРИЈАВА НА ТЕКСАЦИТЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ФАЗА 3 КЛИНИЧКИ ПРИЈАВА ПРАВИЛНИЦИТЕ НА ТЕКСАЦИТЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ФАЗА 3 КЛИНИЧКИ ПРИЈАВИ ЗА МОДЕРНА. ФАЗА 3 КЛИНИЧКИ ПРИБОДИ ЗА МОДЕРНА. СТУДИЈА ЗА СОСТОЈБИ НА КАВИД-19 МОДЕРНА. >>Е СТУДИЈА ЗА СОСТОЈБА НА КАВИД-19 ЗА СТУДИСКИТЕ УЧЕСНИЦИ Е >> СТУДИЈА ЗА СОСТОЈБИ НА ВАКЦИНОТ ЗА СТУДИСКИТЕ УЧЕСНИЦИ EЕ СЕ ДОБИЕ ВАКЦИНА. ДА СЕ ГО ДОБИВвме ЗА СТУДИСКИТЕ УЧЕСНИЦИ Е ИСТО ДАБОТ ДА СЕ ВАЦИНА. ДА ГО ДОБИВИМЕ СЕ ДОБИЕ ВАКЦИНА. ДА ГО ДОДЕЛИМЕ СЛОБОДНИОТ ПОСТАВ. ДЕНЕС 5 ЛУЕ ПРОДОЛУВА PLЕ НА ПЛАЦБО. ДЕНЕС 5 ЛУЕ ПОДНЕСУВААТ СЕКОЈ ДА СЕ ПРАШАА ПРОДОЛBOИРА ПЛАЦБО. ДЕНЕС 5 ЛУЕ ПОВЕЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ПРАША TOА ДА ГО ОБЕЗБЕДУВАМ ДЕНЕТ НА ПОВТОРНО СЕ ПОСЕБАТ ДА СЕ ПРАШАА ДА БИДЕ ДНЕВНИЦА НА СИТЕ СИМПТОМИ. ДА ГИ ОБЕДИ ДИМЕР НА СИМПТОМИТЕ СИТЕ. >> ЦЕЛ НА РАЗВОЈ А. СИТЕ СИМПТОМИ. >> ЦЕЛОТ ДА РАЗГОВИЕ ВАКЦИНА КОЈА REЕ КОРИСТИ А >> ЦЕЛОТ ДА РАЗВОЈТЕ ВАКЦИНА КОЈА CЕ КОРИСТИ ЛОНГАС ВАКЦИНА КОГА CЕ КОРИСТИ ЛОНГАС >> СИТЕ ПРАВО ПОСЛЕДНА ПОГЛАВЈЕ НА >> СИТЕ ПРАВИ ПОСЛЕДНА ПОГЛЕД НА РАДАР, НЕ СЕКОГАШНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ НА ОВОЈ ВРЕМЕ ТОА Е НЕКОГО ДОБРА РАДАР, НЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕДУВАЕ НА ОВОЈ ВРЕМЕ ТОА Е ДОГОВОРНИ НОВИ, НО ОВИЕ СТРУМИ ОВОЈ ВРЕМЕ ТОА Е ДОГОВОРНИ НОВИ, НО ОВИЕ СТОРМИ СЕ СЕ СЕ ПРОГЛАСНО НИЗВЕДНИОТ ПРОВЕРИ ВЕСТИ, НО ОВОЈ СТОРИИ СЕ СЕ СЕКОГАШТЕ НЕГОВОРНО, ОД СИТЕ ОВОД СВЕТСКИ СВЕТИ, ДЕФИНИТЕЛНО СЕ ПОВЕECЕ НИСОКОРОТ ОД СИТЕ ОВОД СВЕТЛИВО, ДЕФИНИТЕЛНО ДА СЕ ДОБИЕТЕ ВАШИОТ ВЕЕ ОСВЕТУВАЕ DEЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА СЕ ДАБИМЕ ВАШИОТ ВАНО ПОВЕЕ, МО COЕ МОЕ ДАМА НЕКОИ СИТНИ СИТНИ ДВД ДОБИВЕТЕ ВАШИОТ ВАНО ВЕЕ ДА СЕ МОАМЕ НЕКОИ СИТНО СВЕТСКО ДОБИВИ, МОЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ОСНОВИ ДЕЛО ИМА НЕКОГОВИ СИТНИ ДВИНИ ДОБИВИ МОНО ДА СЕ ДА СЕ УБОДИТЕ ГОЛЕМО ГОДИНА НА МАЛИОТ РОА МОAYЕ ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ОСНОВИ ГОДИШНИОТ ГОЛЕМИ НА МАЛИОТ ДОПОЛНИТЕЛНО, НЕ Е НИКОГАШ КОИ СЕ ДА СЕ МАЛИОТ ДОПОЛНИТЕЛНО, НЕ Е НИШТО ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ СЕ ОГЛАСНА СОГЛАСНА ПОСТАВНА САКА НИКОГАШ НЕ Е ТОА ДА СЕ ПРАШАЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ ШТО СМЕТУВА ОБРАЗОВАНИЕ, САКАТЕ ДА САКАТЕ ДА ВАШЕТЕ СВЕТЕ МИНОВНО ПОВЕЕ ОВДЕ ДОГОВОРИТЕ СЕ СОГЛАСНО ДОБРАА САКАТЕ САКАТЕ ДА ГО ВИДЕТЕТЕ СВОЈОТ СВЕТЕ ПОВЕЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ИМАТ КАСАТ ДА ВИДЕТЕ СВОЕТЕ СВЕТЕ МНОГУ ПОВЕERЕТЕ ТОА, КОГА ДА ГО НЕ СМЕЕТЕ КАСАТИТЕ НА КАСАТ ПРИМЕНА АКО ДА НЕ ИМААТ ПРИМЕНАТА НА КАСТАТА НА КСАТ, ОБИДЕТЕ ГО ГОДИНАТА БИДЕТЕ ПОД 10 минути ВИСОК ПРИРАЧНИК ОД ОБЕДИНЕТЕ НА ПОДНЕСУВА ITЕ ПОД 10 минути ПО ОВОЈ НЕ СМЕ ПОДНЕСУВА ЗА 10 МИНУТИ ПО ОВОЈ СЕ ОДБЕРУВАМЕ ДА СЕ ОДРУВАМЕ ПРИРАЧНИОТ АПП ПО ОВОЈ GЕ СМЕ ДА СЕ ОДРУВАМЕ ПРИМЕНАТА ПРИРАЧНИК ПОВЕЕ СВОЈОТ РАБОТНО ДА ГО ПРАВИТЕТЕ РАДАР КАКО ОВИЕ ПОЧЕТУВАЕ НА ПРИРАЧНИОТ ПРИРАЧНИК ПОВЕ WЕ СВОЈОТ РАБОТНИК ПРЕКУ РАДАР КАКО ОВИЕ СТРУМИ ОВА НИКО САН АНТОНИО РАБОТЕТЕ НИКОГО РАДАР КАКО ОВИЕ СТОРИИ ОВА НЕ СЕ АНТОНИО И БЕКСАР СЕКОЈ ДЕКА БЕСПЛАТНО ПРИГОВОРИ ОВА НЕГО САН АНТОНИО И БЕКСАР ПРИЈАТЕЛОТ, што БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНОСТ ВО АПЛЕТНАТА ЧУВАOREА ВО И БЕКСАР ГРАДЕЕ ТОА БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНОСТ ВО АПЕЛИЧКИОТ ЧУВАЕ ВО АНДРОИД СТОРКО ДА СЕ ДОБИВ Продолжете да ги одржувате ДОДЕЛУВАЈТЕ ДА СЕ НАЈДОБРИОТ ПРЕДВИДЕН ДЕЛОВНИК НА НАДВОРЕШНИТЕ ГУYИ. ОВИЕ НА НАЈДОБРИОТ ПРЕДВИДЕН ДЕЛОВНИК НА НЕДВИ GНИТЕ ГУИ. СИТЕ ПРАВО ДОБРА НЕ ЦЕЛО НА НАДВОРЕШНИТЕ ГУИ. СИТЕ ПРАВО ДОБРИ ДА НЕ СЕ СЕГА. СИТЕ ПРАВО ДОБРИ ДА НЕ СЕ СЕГА. Благодарам KITTY. ВЕЕ. Благодарам KITTY. >> И Благодарам за гледање Благодарам KITTY. >> И БЛАГОДАРИ ЗА ПОГЛЕДУВАЕ НА НОВИТЕ НА 6 ДЕ ГО ГО ГО ГОДИРАМЕ >> И БЛАГОДАРИ ЗА ГЛЕДАЕ НА НОВИТЕ НА 6 ГО СЕ ГО ГО ГОДИШТЕ ОВДЕ НА СВЕТНИОТ НА 10.

KSAT 12 6 O'Clock News: 31 јули 2020 година

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="9.033" dur="5.566"> >> WEЕ СМЕ ДА СЕ ПОЧНУВАМЕ ОВОЈ ВЕЧЕР СО ЛОТ ДА ГО Гледам во Радар, СЕ САМИ ДА ГО САМОМЕ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="14.601" dur="0.631"> ОВОЈ ВЕЧЕР СО МНОГУ LУБОВ ПОГЛЕДУВАМ НА РАДАР ДА СЕ ДОБИВИМЕ ОВОЈ ОВДЕ ВИСТИНО БЕЗ БЕЗ ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="15.234" dur="2.398"> ПРИГЛЕДАТЕ ВО РАДАР ДА СЕ ДАМАМЕ ОВДЕ ОВДЕ ОВДЕ РАЗНО БЕЗ БЕЗ ОВДЕ ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ ДАМАМЕ САМО </text>
<text sub="clublinks" start="17.634" dur="2.098"> ПОВЕЕ ОВДЕ ВИСТИНО БЕЗ БЕЗ ОВДЕ ДА ГО ОДДЕМЕ ДА СЕ СМЕДАМЕ СИТЕ ГЛАСНО </text>
<text sub="clublinks" start="19.734" dur="1.165"> ОДИМЕ ДА БИДЕМЕ НИВИ РАТНИЦА ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЗА ПОВЕЕТЕ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="20.901" dur="1.098"> ГЛАВНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЗА СОВЕТНИ СЕКОВИ HAYES ГУАДАЛУПЕ ЛИТЕЛСКИ ЛЕСНИК НА </text>
<text sub="clublinks" start="22.001" dur="0.598"> ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЗА ПОВЕЕТЕ СЕГА HAYES GUADALUPE ЛИТЕЛСКИ ЛЕЕР НА ГОНЗАЛСКИТЕ СЕКО И НЕСО Северно </text>
<text sub="clublinks" start="22.601" dur="2.598"> ГУАДАЛУПЕ ЛИТЕЛСКИ ЛЕСНИК НА ГОНЗАЛСКИТЕ ГРАДИ И СЕКО СЕВЕРСКИТЕ источно БЕСПАРСКА СТРАНА. ОВА Е </text>
<text sub="clublinks" start="25.201" dur="1.831"> ГОНЗАЛЕС ГРУГА И СЕКО Северно-источен исток БЕКСАР ГРАДИ. ОВА Е ДО 6,30 часот </text>
<text sub="clublinks" start="27.034" dur="1.831"> Источна БЕКСАРСКА СТРАНА. ОВА Е ДО 6,30 часот. ДА СЕ ДОБИРАМЕ ДА СЕ ПОСТОРНО ДВД </text>
<text sub="clublinks" start="28.867" dur="0.598"> ДО 6,30 часот СМЕ ДА СЕ СМЕДАМЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИ ДА СЕ ПОСТАВУВАМ ЈУР НА 35 МИЛЕ ПО ЧАС 60 </text>
<text sub="clublinks" start="29.467" dur="2.398"> ПОВЕ THЕ ГО РАБОТНИОТ РАЗВОЈ ОД ЈАР НА 35 МИЛИ ПО ЧУС 60 МИЛИ ПО ЧЕСНИ PЕРИ МОНО </text>
<text sub="clublinks" start="31.867" dur="1.032"> ЈАР НА 35 МИЛЕ ПО ЧУС 60 МИЛИ ПОД ЧАСОВНИ ВИНДИ МОНИ И КАРТЕР СООПШТНА ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="32.901" dur="1.898"> МИЕЛИ ПОД ЧАС ДОБИВНИ МОНИ И КАРТЕРСКИ ГОЛЕМИНА ДА СЕ ПОДНЕСЕ ДА СЕ СОДРИТЕ ВО ОВОЈ ПОЛИГОН </text>
<text sub="clublinks" start="34.801" dur="0.631"> И КАРТЕР НА ГОЛЕМИНА НАДВОРЕШНА ДА СЕ СЕ ПОДНЕСУВАТЕ ПОВЕ YЕ ПОЛИГОВИОТ ПОЛИГОН ВО СВЕТИТЕ ГЛАСНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="35.434" dur="0.565"> СЕ БЕГАТ ПО ОВАА ПОЛИГОН ПОЛИГИ ВО СЕКОВИТЕ ГЛАВНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ НЕ САМО ОВОЈ НИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="36.001" dur="1.031"> ВО ПОВЕ THЕ ГЛАСНИК ПРЕДУПРЕДУВАЕ НЕ САМО ОВОЈ ДА СЕ ДА ГО ДОДВИМЕ НАДВОРЕШНИОТ ДОБИР </text>
<text sub="clublinks" start="37.034" dur="3.098"> ПРЕДУПРЕДУВАЕ НЕ САМО ОВОЈ ДА СЕ ДА ГО ДОДЕЛИМЕ НАДВОРЕШНИОТ ДОБИВНИК РАКОВНИ ДВИЕНИ ПРОЕКТ НА ПРОЕКТОТ </text>
<text sub="clublinks" start="40.134" dur="1.965"> ИСТО ДОБИЕТЕ НАДВОРЕШНИОТ ДОВЕРЛИВСКИ РАКОВНИ АКРОСНИ ДЕЛОВИ НА ПРЕДГОВОРИТЕ ДОКОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="42.101" dur="0.998"> РАКОВНИ АКРОСНИ ДЕЛОВИ НА ПРЕДГОВОРИТЕ КОИ СЕ МО COЕ ПОСЛЕДНО СИТЕ ДВЕЕ ДА СЕ ДОБАВТЕ ДО 30 МИЛИ ПО </text>
<text sub="clublinks" start="43.101" dur="0.564"> ТОА ПОВТОРНО ПОВЕЕ ДОБИВ ДО 30 МИЛИ ПО ЧАСОТ КОГА ТОА ГРЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="43.667" dur="0.632"> ПОДВИД ДОБИ ДО 30 МИЛИ ПОД ЧАСОТ КОИ ОВИЕ ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА ПОСТОЕ ДО СЕКОЈ СТОРМ </text>
<text sub="clublinks" start="44.301" dur="1.998"> ЧАСОТ ТОА ТОА ГРИЕНА ПОВЕ OЕ ПОСТОЕ ДО ПРОДОЛНО ДА СТРУМ ЗА ПОВЕЕ ПОВЕЕ РАДАРНА РАЗВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.301" dur="0.631"> ПОВЕЕ ОД СЕКОТ ОД ТИЕ СТОРМ ЗА МНОГУ ПОВЕЕ РАДАРНА ПОВРЗА COMЕ ДА СЕ ВАА </text>
<text sub="clublinks" start="46.934" dur="4.798"> ПОВЕЕ ВО АЛОНГРАГАТА ВО SCУБОВНИОТ СО ЛУЕ НА КАКО САМО ВАШИОТ НЕДЕЛАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="51.734" dur="0.265"> СО ПОГЛЕД НА ШТО САМО ВАШИОТ СЕДМИЦА ПРОДАВНИЦА. </text>
<text sub="clublinks" start="52.001" dur="0.564"> НЕДЕЛА ДА СЕ ПРОДАВНИЦА. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: ОБИЕ НАС </text>
<text sub="clublinks" start="52.567" dur="1.332"> ВО ПРОДАВНИЦА. >> СВЕТЕ СПРИСЕСТЕР: ОБИДЕТЕ СЕ Ажурирани. Благодарам БЕСПЛАТНО </text>
<text sub="clublinks" start="53.901" dur="0.931"> >> СВЕТЕ СПРИСЕСТЕР: ОБИДЕТЕ СЕ Ажурирани. БЛАГОДАРАТЕ КАТИЕ БЕЗ 2 ВЕДЕЛИ ПО بعد ОДГОВОРНА пијалок </text>
<text sub="clublinks" start="54.834" dur="0.565"> Ажурирани. БЛАГОДАРАМ КАТИ БЕЗ 2 СЕДНИЦИ ПО بعد наводен возач на пијалок РЕГИРА ВО ПОЛИЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="55.401" dur="2.664"> 2 НЕДЕЛИ ПО بعد НАВИДЕН ДИВЕРСКО ДВИЕР ГОЛЕМА ВО КЛУБ ЗА МОТОРЦИКЛЕСКИ КЛУБ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="58.067" dur="2.198"> Возач се разгледува во МОТОРЦИКЛЕН КЛУБ ВО ПОЛИЦИСКИОТ СЛУБЕН ВЕСНИК ВО СОВЕТНА СТРАНА. </text>
<text sub="clublinks" start="60.267" dur="0.598"> ОФИЦЕРСКИ МОТОРЦИКЛЕН КЛУБ ВО ЗЕМЈАТА ПОВЕЕ. 4-ти член на тој клуб </text>
<text sub="clublinks" start="60.867" dur="2.632"> ХИЛ ЗЕМЈА. 4-ти ЧЛЕН НА ОВОЈ КЛУБ СПИРИ СИТЕ ЗАКОН </text>
<text sub="clublinks" start="63.501" dur="3.031"> 4-ти ЧЛЕНОТ НА ТОА КЛУБ УПОТРЕБИ ТИНОСКИОТ КЛУБ ЗА ИЗВЕСТУВАЕ НА СИНИОТ ЗАКОН </text>
<text sub="clublinks" start="66.534" dur="0.565"> ПОДНЕСУВА ТИНИТЕ СИНОВИ ЗА ИЗВЕСТУВАЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРАВНИ ЛИНИ </text>
<text sub="clublinks" start="67.101" dur="2.764"> КЛУБ ЗА МОТОРЦИКЛНО ЗА ИСПИТУВАЕ вели дека OSозеф умрел денес, од неговите повреди во 18-ти јули </text>
<text sub="clublinks" start="69.867" dur="1.698"> ВЕЕ Jозеф умре ДЕНЕС ОД НЕГОВИТЕ ПОВТОРНИЦИ ВО ЈУЛИ 18-тиот пад во земјата на КЕР. </text>
<text sub="clublinks" start="71.567" dur="1.132"> Неговите повреди во 18-ти јули во несреќата во земјата на Керу. 3 ДРУГИ ЧЛЕНОВИ НА КЛУБ </text>
<text sub="clublinks" start="72.701" dur="1.498"> КАРТИ ВО КЕР ЗЕМЈА. 3 ДРУГИ ЧЛЕНОВИ НА КЛУБОТ СЕ УБИЕТЕ ОД ДЕНЕСНО ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="74.201" dur="1.931"> 3 ДРУГИ ЧЛЕНОВИ НА КЛУБОТ СЕ УБЕДЕТЕ ОД ДЕНЕТЕ ДА СЕ РАБОТИ ДЕПУТИИТЕ САКАТЕ ВАН РОБУСТ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="76.134" dur="3.198"> ДАЛИ УБИТЕ ДА ОД ДЕН ДА БИДЕ ДЕПУТИТЕ САКАТЕ ВАН РОБУС НЕ БОЗИТЕ КОНЕКУВАНИ ВО ДВЕ КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="79.334" dur="1.831"> РАБОТНИЦИТЕ ПОВЕ VЕ ВАН РОБУС НЕ ГО РАБОТНИКОВИ СЕ МОНО ДА ДА СЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="81.167" dur="0.298"> БОШИТЕ ПОВЕЕТЕ ВО НЕВЕДНИЦИ, додека тие се возеле на автопат 16. </text>
<text sub="clublinks" start="81.467" dur="1.498"> ОВИЕ ШТО СВЕДАТЕ НА автопати 16. >> ИНВЕСТИГАТОРИТЕ СЕ КАКО ОД А </text>
<text sub="clublinks" start="82.967" dur="0.998"> Автопат 16. >> ИНВЕСТИГАТОРИТЕ СЕ ПОСТОЕ ДА ДОМАА ДА ПРИМАЛИ И КРПИРА </text>
<text sub="clublinks" start="83.967" dur="1.632"> >> ИНВЕСТИГАТОРИТЕ велат дека од куќата се пиела и ја расипале центарот на линијата како хит на групата </text>
<text sub="clublinks" start="85.601" dur="0.498"> Куќата пиеше и ја кршеше ЦЕНТАРНАТА ПРОДАБА ПОГЛАВЈЕ ГРУПАТА НА БИКЕРИ ГЛАВА </text>
<text sub="clublinks" start="86.101" dur="2.064"> ЦЕНТАР ЛИНИ ХИТИНГ НА ГРУПАТА НА БИКЕРСКИОТ ГЛАС НА ТОА ПРИГОВИНА СО 4 СОВЕТИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="88.167" dur="1.032"> НА ГЛАВНИОТ БИКЕРИ НА ГОЛЕМО СЕ ПОПОЛНУВА СО 4 СОВЕТИ АСОСЛАТ НА ИНОТКИЦИРАЕ СО А </text>
<text sub="clublinks" start="89.201" dur="2.498"> ПРИГОВОРЕН СО 4 СОВЕТИ НА АНСОЛАТ НА ИНОТКИЦИРАATIONЕ СО ВЕХИКЛ. 3 СОВЕТИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="91.701" dur="0.631"> АСОСЛАТ ЗА ИНТЕКСКИЦАЦИЈА СО ВЕХИКЛ. 3 СОВЕТИ ЗА ИНТОКСИТИРАН ПРАВИЛНИК СО А </text>
<text sub="clublinks" start="92.334" dur="2.965"> ВЕХИЛ. 3 СОВЕТИ ЗА ИНТОКСИТИРАН ПРАВИЛНИК СО ВЕХИКЛ. НЕ СЕ СУД СЕ ОД КЕР </text>
<text sub="clublinks" start="95.301" dur="0.831"> ИНОТИКИТИРАЕ ПРИРАЧНИК СО ВЕХИЛ. НЕ СЕ СУД СЕ ОД КЕРР СЕКОЈ НА НА </text>
<text sub="clublinks" start="96.134" dur="0.365"> ВЕХИЛ. НЕ СЕ СЛОБОД СЕ ОД КЕРР ГРАДОТ НА ПОГОЛЕМНА ПАРВА. </text>
<text sub="clublinks" start="96.501" dur="0.498"> ЗЕМЈА НА НЕГРАДИНА ПОВЕЕ. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="97.001" dur="0.564"> ПОГЛЕДНА ПОВЕЕ. >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: СЕ ПОТРЕБНИ ДА СЕ СТРУУВА ПАР ОД </text>
<text sub="clublinks" start="97.567" dur="2.465"> >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: СЕ ПОТРЕБНИ ДА СТРУУВАТ ПАР ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО КОРИСТЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="100.034" dur="1.931"> ПРИРАЧНИК ЗА ПОПРАВУВАЕ НА ПАР ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО КОРИСТЕЕТО ДА СЕ ИСПЛАТИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="101.967" dur="1.832"> ИНВЕСТИТОРИТЕ КОРИСТЕЕ ДА СЕ ИСПЛАТУВАТЕ Другите инвеститори што се во нив </text>
<text sub="clublinks" start="103.801" dur="0.898"> ОД ДРУГИТЕ ИНВЕСТИЦИ ПОДГОТВУВАТЕ НА ИВОТИТЕ НА ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="104.701" dur="0.531"> ДРУГИ ИНВЕСТИТОРИ ПРОДОЛИТЕ НА VИВОТИТЕ НА ОВАА МУЛТИМИЛИОН-ДОЛАР ПОНЗИ </text>
<text sub="clublinks" start="105.234" dur="0.565"> ПОБЕДИ НА ОВАА МУЛТИМИЛИЈА-ДОЛАРНА ПОНЗИ ШЕМА ПОГЛЕДУВА СО ФЕДЕРАЛ </text>
<text sub="clublinks" start="105.801" dur="2.131"> МУЛТИМИЛИОНСКО-ДОЛАРНА ПОНЗИ ШЕМА СО СОГЛАСНО СО федералните ИНВЕСТИГАТОРИ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="107.934" dur="0.998"> ШЕМА ПОГЛЕДНО СО ФЕДЕРАЛНИТЕ ИНВЕСТИГАТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТИ И </text>
<text sub="clublinks" start="108.934" dur="2.331"> ИНВЕСТИГАТОРИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТИ И РАЗМЕНА. </text>
<text sub="clublinks" start="111.267" dur="0.565"> КОМИСИЈА ЗА БЕЗБЕДНИЦИ И РАЗМЕНА. >> ПРВИНАТА НА САН АНТОНИО </text>
<text sub="clublinks" start="111.834" dur="0.531"> КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД. >> ПРИРАЧНИК САН АНТОНИО ПРВИТЕ РАСПОДЕЛИ DILLON COLLIER </text>
<text sub="clublinks" start="112.367" dur="1.998"> >> ПРВИЧНИЦИ НА САН АНТОНИО ДИЛОН ДИЛОН КОЛИЕР ПОСТОИ КАКО ПЛАН </text>
<text sub="clublinks" start="114.367" dur="3.065"> ОДГОВОРНИТЕ ДИЛОН КОЛИЕР ИЗВРШУВА КАКО ПЛАНОТ УЛТИМАТЕЛНО ДВЕЕ ПАРТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="117.434" dur="0.765"> ИСКЛУЧУВА КАКО ПЛАНОТ УЛТИМАТЕЛНО ДВЕЕ ПАРТИ. ПРАВЕЕ ЗА ЗАКОНОТ </text>
<text sub="clublinks" start="118.201" dur="0.631"> УСЛОВНО ДВЕЕ АПАРТ. >> ПРАВНА ПОВЕЕ ОД ДИК во федерален суд, во Сан </text>
<text sub="clublinks" start="118.834" dur="2.631"> >> ЗАКОН ЗАВРШЕН ОД ДИК во федерален курс во Сан АНТОНИО ОВАА НЕДЕЛА ПРОТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="121.467" dur="0.232"> ДИК во федерален курс во САН АНТОНИО ОВАА НЕДЕЛА ПРОТИВ ВИКТОР </text>
<text sub="clublinks" start="121.701" dur="0.598"> АНТОНИО ОВАА НЕДЕЛА ПРОТИВ РЕВИЗИРАAЕ НА РАБОТНИТЕ ОСНОВИ НА ВИКТОРСКИ ОБУКИ 6 </text>
<text sub="clublinks" start="122.301" dur="2.998"> ОБВРСКИ ОСНОВНИ ОСНОВИ НА ВИКТОРСКИ ОБВРСКИ ШЕМА НА ГОДИНА ПОНЗИ 6 години што се вклучени </text>
<text sub="clublinks" start="125.301" dur="1.731"> ЛЕВНА РЕВИЗИЈА НА ОБИДНИЦИТЕ ГО ОБВРСУВА ШЕМАТА 6 ГОДИНА ПОНЗИ, КОИ ВКЛУЧУВА АМОНГ НЕГОВИТЕ ICИВОТ, </text>
<text sub="clublinks" start="127.034" dur="1.898"> ГОДИНА ПОНЗИ ШЕМА КОИ ВКЛУЧУВА АМОНГ НЕГОВИТЕ ICИВОТИ, ПОВТОРНА ПОЛИЦИЈА САН АНТОНИО </text>
<text sub="clublinks" start="128.934" dur="0.498"> АМОНГ НИВНИ ICИВОТНИЦИ, ПОВТОРНИ САНИЦИ ЗА САН АНТОНИО ПОЛИЦИИ И ДРУГИ ПРВИ </text>
<text sub="clublinks" start="129.434" dur="2.631"> ПОВТОРНИ САНИЦИ ЗА САН АНТОНИО ПОЛИЦИИ И ДРУГИТЕ ПРВИ ОДГОВОРНИ, НО ДА, ПОГЛЕДА </text>
<text sub="clublinks" start="132.067" dur="1.198"> СЛУБЕНИЕ И ДРУГИТЕ ПРВИ ОДГОВОРНИ, НЕ ДА, СО СОВЕТИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="133.267" dur="1.032"> ОДГОВОРНИТЕ ДА, ДА, СО СОВЕТНИОТ ПОСЛЕДНИК ПОВЕЕ ОД 14 МИЛИОНИ </text>
<text sub="clublinks" start="134.301" dur="2.931"> ДА СУИТЕ ПОВЕЕ ПОВЕ MЕ ОД 14 милиони ДОЛАРИ ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ДО </text>
<text sub="clublinks" start="137.234" dur="0.798"> ПОВЕЕ ОД 14 МИЛИОНИ ДОЛАРИ ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ДА ГО ГОДИНАТЕ ДЕЛОВИ НА АВИАЦИЈА. </text>
<text sub="clublinks" start="138.034" dur="3.098"> ДОЛАРИ ОД ИНВЕСТИТОРИТЕ ДА ГО ГОДИНАТЕ ДЕЛОВИ НА АВИАЦИЈА. Тој КЛУЧЕЕ ENЕ ТОА ДА ЈА ИСТОПИРА </text>
<text sub="clublinks" start="141.134" dur="0.598"> ДЕЛОВИ НА ПУШТИНА АВИАЦИЈА. Тој КЛУЧИВ WЕ THЕ Е ЈА ПРОДАБА ИЛИ ПРОДАБА НА ГОДИНИТЕ АВРИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="141.734" dur="2.865"> СЕ КЛУЧИВ WЕ Е Е ЈА ПРОДАБИ ИЛИ ПРОДАВНИЦИ НА ГОЛЕМОВИТЕ АВРЛИНИ ДОВЕЕ ГОДИШНО Враќање од 10 </text>
<text sub="clublinks" start="144.601" dur="2.898"> ИЛИ ПРОДАБА НА ГОДИНИТЕ АВРИЛНИ ПРИМИРАEЕ ГОДИШНО Враќање од 10 до 12%. Но, НЕ Е ПРИМЕНА НА </text>
<text sub="clublinks" start="147.501" dur="2.531"> ПРОМЕНИ ГОДИНА Враќање од 10 до 12%. НО, НЕ Е ПРИГОДУВА НА ПОСТАВУВА МНОГУ ПАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="150.034" dur="0.598"> ДО 12% Но, НЕ Е ПРИГОДУВА НА ПОСТАВУВА МНОГУ НА ПАРИТЕ ЗЕМА ДА ГО ИСПОЛНУВА </text>
<text sub="clublinks" start="150.634" dur="2.998"> ПОГЛЕДУВАЕ МНОГУ НА ПАРИТЕ ГО ЗДРУУВААТ НЕКОЈ ДА ГО ИСПЛАТУВАТЕ РЕВИЗИНИТЕ ИНВЕСТИЦИ И РАКОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="153.634" dur="0.465"> ЗЕМАЕ НЕКОИ ДА ГО ПЛАТУВАТЕ РАБОТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И СПАСИ САМО НЕКОИ НЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="154.101" dur="1.064"> РАЗНИЦИ ИНВЕСТИЦИИ И СПОРЕД САМО НЕКОИ НЕКОЈ ДА СЕ НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ, ЈАВНА </text>
<text sub="clublinks" start="155.167" dur="3.032"> САМО НЕКОИ НЕКОГА НА НЕГОВИТЕ ЦЕЛНИЦИ, ЈАВНИ РЕЦЕРИИ ЗА ФУНИИЕСТ КОМПАНИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="158.201" dur="2.031"> НАСТАВНА ЦЕЛ, ЈАВНИ РЕКОРИИ ЗА АВИАТИВНОСТ ИНТЕГРИТЕТ НА КОМПАНИЈАТА ЗА ИНТЕГРИТЕТСКА АВИАЦИЈА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="160.234" dur="1.831"> РЕКОРИИ ЗА ФИНАНТИВНА КОМПАНИЈА ИНТЕГРИТЕТСКА АВИАЦИЈА ВО ЛИЕ СЦЕНА ЛЕР НА ИЗВЕДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="162.067" dur="0.998"> ИНТЕГРИТЕТСКА АВИАЦИЈА ВО ЛИЕ СЦЕНА ЛЕР кон изнајмена маилбокс кај оваа продавница во близина </text>
<text sub="clublinks" start="163.067" dur="1.098"> ЛЕЕ СЦЕНА ЛЕР НА ИЗВЕДЕН МАБЛОКС НА ОВОЈ УПСОТ ДРАВА БЕРНЕ ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="164.167" dur="0.598"> MAILBOX НА ОВОЈ УПРАВНИЦА ПРОДАБА БЕРНО ПРИДРУУВА AЕ БОРНЕ ВТОР ВРЕДНОСТ ОД ОД ОВАА 3 ПРИКАЗНИ </text>
<text sub="clublinks" start="164.767" dur="1.865"> ПОСЛЕДНИОТ БОРНЕ ВТОР ВРЕМЕ НАДВОРЕШ НА ОВАА 3 ПРИРОДНИ БИЗНИС Комплекс </text>
<text sub="clublinks" start="166.634" dur="3.198"> Адреса води до оваа 3 ПРИКАЗНИ БИЗНИС Комплекс Спуштајќи ја улицата, МАРКУЕТЕ БАРИ БР </text>
<text sub="clublinks" start="169.834" dur="0.898"> БИЗНИС КОМПЛЕКС Спушти на улицата, МАРКУЕРСКИОТ БАРИ НЕ Е ДОГОВОР ЗА ОВОД АВИАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="170.734" dur="1.698"> УЛИЦА, МАРКУЕРСКИОТ БАРИ НЕ Е ДОГОВОРИТЕ КОМПАНИЈАТА ЗА АВИАЦИЈА БЕГАШ ОВДЕ ОВДЕ, НО НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="172.434" dur="0.498"> ПОСЕБНИ ДЕКА ОВДЕ АВИАЦИСКА КОМПАНИЈА СЕКОГУ ТУКА, НО Е ДА СЕ СМЕТИ ВО ОВОЈ ЈАЈЛ </text>
<text sub="clublinks" start="172.934" dur="2.731"> КОМПАНИЈА ДА СЕ ЕВЕ ОВДЕ, А НЕ Е СМЕТЕН ВО ОВОЈ ЕЛСКИ ФОТО ЗА КНИГУ ОД НЕВЕРОЈАТНО </text>
<text sub="clublinks" start="175.667" dur="2.132"> СВЕТСКА СО ОВОЈ АЛСКИ ФОТО ЗА КНИГУ ОД НЕВЕРОЈАТНИ ИНЦИДЕНТ. </text>
<text sub="clublinks" start="177.801" dur="1.498"> КАКО ФОТО БЕЗ ОД НЕВЕРВЕН ИНЦИДЕНТ. НЕ СЕ ОДГОВОРИТЕ НА БАРАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="179.301" dur="0.564"> ПОВЕЕ НЕ СЕ ОДГОВОРИТЕ ПО БАРАЕ ЗА КОМЕНТАР НА ОВАА УПОТРЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="179.867" dur="2.765"> НЕ СЕ ОДГОВОРИТЕ ПО БАРАЕ ЗА КОМЕНТАР НА ОВАА ДОСТАВНА СОСТОЈБА ВО РАБОТНИТЕ ОБОДОВИ ОБОДИ </text>
<text sub="clublinks" start="182.634" dur="0.631"> ЗА КОМЕНТАЦИЈА НА ОВАА ДОСТАВНА СОПСТВЕНОСТ ВО СВЕТИ ОБВРСКИ ОБВРИ, САМО НАЈДОБРИОТ ЗНАЕЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="183.267" dur="2.798"> ИЗВЕСТУВАЕ ВО СВОИТЕ ОБОВИ, САМО НАЈДОБРИОТ ЗНАЕЕ. ЦИВИЛСКИОТ СУТ ГО ПРАШАА СУДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="186.067" dur="0.598"> ПОСЛЕДНО ЗНАЕЕ РАБОТА. ЦИВИЛСКИОТ СУТ ГО ПОДНЕСУВА СУДОТ НА НАДВОРЕШЕ ЗА САД И НЕГО </text>
<text sub="clublinks" start="186.667" dur="2.532"> ЦИВИЛСКИОТ СУТ ГО ПОБЕДУВА СУДОТ НА НАДВОРЕШЕ ЗА САД И НЕГОВАТА КОМПАНИЈА ДА ГИ ИСПОЛНЕТЕ НЕГОВИТЕ ГОДИНИ </text>
<text sub="clublinks" start="189.201" dur="1.931"> ДА НАПРАВЕТЕТЕ ЗА НАС И НЕГОВАТА КОМПАНИЈА ДА СЕ РАБОТИТЕ НЕГОВИ ДОБИВИ </text>
<text sub="clublinks" start="191.134" dur="0.631"> КОМПАНИЈА ДА СЕ ИСПОЛНЕТЕ НЕГОВИ ПРИДОБИВКИ ПЛАТИРАЈТЕ И БЕСПЛАТНИТЕ ОД ОДГОВОРНО НЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="191.767" dur="2.465"> ПЛАТИРАЈТЕ ФИНА И БАНИРАТЕ ОД ОБЕЗБЕДУВА SЕ НЕКОИ БЕЗБЕДНОСТИ ДИЛОН КОЛИЕР КСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="194.234" dur="2.765"> И БЕСПЛАТНО ОД ОБЕЗБЕДУВА SЕ НЕКОИ БЕЗБЕДНОСТИ ДИЛОН КОЛИЕР КСАТ 12 ВЕСТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="197.001" dur="0.698"> БЕЗБЕДНОСТИ ДИЛОН КОЛИЕР КСАТ 12 ВЕСТИ. >> преглед на федералните рекорди </text>
<text sub="clublinks" start="197.701" dur="0.564"> 12 ВЕСТИ >> ПРЕГЛЕД НА ФЕДЕРАЛНИТЕ РЕКОРДИ ПОКАOWУВА ТОЕ ТЕЛО. ДА НЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="198.267" dur="0.532"> >> ПРЕГЛЕД НА ФЕДЕРАЛНИТЕ РЕКОРДИ ПОКАOWУВА ТОЕ ТЕЛО. ДА НЕ Е КРИМИНАЛНО НАПРАВЕНИ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="198.801" dur="2.398"> ПОКАУВА ТОА ТЕЛО. ДА НЕ Е КРИМИНАЛНО ПРИГОВОРНО ПОВТОРНО СО НАВОДЕНОТ </text>
<text sub="clublinks" start="201.201" dur="3.164"> ПОДНЕСУВА КРИМИНАЛНО ПРИГОВОРНО ПОВЕЕ СО НАВОДНАТНА ШЕМА. </text>
<text sub="clublinks" start="205.433" dur="3.766"> >> СВЕТСКИ СПРИЕСТЕР: ГОВЕНОР ГРЕГ АББОТТ вели дека Локалните здравствени тела не можат да ја постават </text>
<text sub="clublinks" start="209.201" dur="2.098"> ГРЕГ АБОТТ вели дека Локалните здравствени тела не можат да издаваат прашања предвремени училишни затворачи </text>
<text sub="clublinks" start="211.301" dur="0.598"> ОБВРСКИТЕ МОЕ НЕ МОАТ ПРЕДМЕТИВНИ ОБВРСКИ ЗБОРУВАА, КАКО ДА СЕ ОВДЕ ТУКА ВО БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="211.901" dur="2.431"> ПРЕДМЕТНИ ОБВРСКИ БЕЗБЕДНИКИ САКАТЕ ДА ОВДЕ ТУКА ВО БЕКСАР ЗЕМЈА МЕДИОТ ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="214.334" dur="0.898"> ОВИЕ ОВДЕ ОВДЕ ВО БЕКСАР ЗЕМЈА МЕДРО ЗДРАВЈЕ МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР ИСПИТУВА ДИРЕКТИВА 2 </text>
<text sub="clublinks" start="215.234" dur="0.698"> МЕДРО ЗДРАВЈЕ МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР ПРИДОБИ ДИРЕКТИВА 2 НЕДЕЛА АГО, НАРААМ НЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="215.934" dur="0.565"> ДИРЕКТОР ПРИМА ДИРЕКТИВА 2 НЕДЕЛА АГО, НАРА ORАМ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИВНИ СТУДЕНТИ </text>
<text sub="clublinks" start="216.501" dur="2.664"> ВИЕКС АГО, ПРАВИЛЕ ДА НЕ СЕ УЧЕСНИЦИТЕ ДА СЕ ПОСЕБНУВААТ ДА СЕ КАКО ДА СЕ УСЛОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="219.167" dur="0.932"> СТУДЕНТИТЕ BEЕ БИДАТ ДОСТАВНИ НА БЕКСАРСКИТЕ КАМПИИ, СЕ ДА СЕ ПО بعد </text>
<text sub="clublinks" start="220.101" dur="0.898"> БЕКСАР ПРИКАЗНИТЕ КАМПУСИ ДО ДА СЕ ПОВТОРНО ДЕН. Но, додека </text>
<text sub="clublinks" start="221.001" dur="2.164"> ПО ДОБРИОТ ДЕН. НО ДАКО ГОДИНАТА И ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКАНИ </text>
<text sub="clublinks" start="223.167" dur="0.565"> ДЕН НА ТРУДОТ. НО, ДАКО ГОДИНАТА И ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКАНИ ПОСЕБНИ ДЕНЕС ОД ЛОКАЛНА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="223.734" dur="2.131"> Владимир и други републиканци рекоа ДЕНЕС ОД ОСНОВИТЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="225.867" dur="0.532"> ПОСЕВ ДЕНЕСЕТЕ ДАЛИ ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВСТВНИ ЗДРАВЈЕ, МОЕТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ КАМПУСИ ВО ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="226.401" dur="2.698"> ОБВРСКИТЕ МОЕТЕ ДА БИДАТ КАМПУЗИ ЗА ОДГОВОР НА ОДГОВОР. НЕ МОАТ </text>
<text sub="clublinks" start="229.101" dur="0.598"> КАМПУСИТЕ ПО ОДГОВОР НА НАДВОР. НЕ МОАТ ДА СЕ ПРЕМЕТИВНО </text>
<text sub="clublinks" start="229.701" dur="1.498"> ИЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗА. НЕ МОЕ ДА СЕ ПРЕМИТНО ДА СЕ ПРАШАЕ ПОСТОЕТЕТЕ ПОСЕБНИТЕ СУДИ ЗА БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="231.201" dur="0.564"> ПРЕДВЕДНО ДА СЕ БЕСПЛАТИ БЕКСАРСКИОТ JУДИ НЕЛСОН Волф КОЈ САМО СО </text>
<text sub="clublinks" start="231.767" dur="0.765"> САКАТЕ БЕКСАРНИОТ ПРЕСУДА UDУДИ НЕЛСОН ВОЛФО КОЈ САМО СО ГОЛЕМИ РОН Нирнбергер </text>
<text sub="clublinks" start="232.534" dur="3.031"> Волф НЕЛСОН КОЈ САМО СО ГЛАВНИОТ РОН Нирнбергер, ПОТРЕБНО ГИ ГИ ВИ ГОВИНАЛНОТО МИСЛЕЕ НА ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="235.567" dur="1.098"> МАЈОР РОН НИРЕНБЕРГ ДА СЕ ГО РАБОТИ МИСЛЕЕ НА ВЛАДАТА ЗА ОВОЈ БЕЗБЕДНИК. МАТЕРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="236.667" dur="0.632"> МИСЛЕЕ НА ВЛАДАТА ЗА ОВАА ПРАШАА. МАТЕРИТЕ СЕГА СЕКТИВНИ И УЧИЛИШНИ ДИСТРИКТИ </text>
<text sub="clublinks" start="237.301" dur="2.298"> ПРОБЛЕМ. СОДРERSИНИТЕ СИТЕ СТАТЕЛ И УЧИЛИШНИТЕ РАСПОЛНИЦИ МОАТ ДА СЕ ПОЧНУВАТЕ ПО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="239.601" dur="2.698"> СЕГА ПОСЕБНИТЕ И УЧИЛИШНИТЕ РАСПОЛНИЦИ МОАТ ДА СЕ ПОЧНУВАТЕ ПО СЕКОЈ ВО ЛИЧНИТЕ КЛАСОВИ ПРАВО ПРАВО ИЛИ ОД ДРУГО </text>
<text sub="clublinks" start="242.301" dur="2.531"> МОЕ ДА БИДЕ ПО ДРУГОВИТЕ ВО ЛИЧНИТЕ КЛАСОВИ, ПРАВО ПРАВО ИЛИ ОД ДОСТАВНИОТ ОСНОВНО ОД СВОЈОТ ОДГОВОР. </text>
<text sub="clublinks" start="244.834" dur="3.198"> КЛАСОВИТЕ ПРАВО ПРОДАВНО ИЛИ РАБОТНО ОСНОВНО ОСНОВА НА СВОЈАТА ОДГОВОР. >> Тие треба да ги прочитате сè уште </text>
<text sub="clublinks" start="248.034" dur="0.931"> ОСНОВА НА СВОЈАТА ОДГОВОР. >> Тие треба да ги читаат сè уште ДА ЗНАЕТЕ ДАЛИ ДА СЕ ДЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="248.967" dur="0.565"> >> ОВА МОРА ДА ПРОЧИТАТ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИВТЕ ДЕКА МОЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИ. ПАС САКАМ </text>
<text sub="clublinks" start="249.534" dur="0.631"> ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ДОБИВТЕ ДЕКА IЕКОТ Е МОЕ ДА СЕ РЕДУВАЕ. ПАС САМО ДА СЕ СМЕМЕ ДА СЕ СМЕТЕ ДА СЕ МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="250.167" dur="1.832"> МОЈОТ РАЗГОВОР. ДА СЕ МИСЛУВАМ ДЕКА YЕ СЕ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ МНОГУ И ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="252.001" dur="2.531"> ТОА YЕ СЕ ДОБИВИТЕ ДА МНОГУ И МО DЕ ДА СЕ КАКО ДА СЕ МОЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="254.534" dur="1.031"> И ДАЛИ ШТО СЕ МОЕ ДА СЕ МОЕ. >> STEVE SPRIESTER: УЧИЛИШТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="255.567" dur="0.632"> РЕЧЕ. >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: УЧИЛИШНИТЕ ДИСТРИКТИ ДА СЕ СО 8 ВЕДЕЛИ НА АД </text>
<text sub="clublinks" start="256.201" dur="2.164"> >> STEVE SPRIESTER: УЧИЛИШНИ ДИСТРИКТИ ДА ИМА НА 8 ВЕДЕКИ НА СТАРТ НА ГОДИНА НА УЧИЛИШТЕ АКО </text>
<text sub="clublinks" start="258.367" dur="0.565"> ДИСТРИКИТЕ ПОСТОЕ ДА 8 СЕДЕКИ НА СТАРТ НА ГОДИНА НА УЧИЛИШТЕ ДА СЕ САКАТЕ ДА САМО САМО ПОПУСТ </text>
<text sub="clublinks" start="258.934" dur="0.565"> ПОЧЕТНА ГОДИНА НА УЧИЛИШТЕ АКО САКАТЕ ДА СЕ СМЕТЕ САМО ПОСТАВУВАТЕ УЧЕЕ ПО ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="259.501" dur="2.098"> САКАТЕ ДА САМО САМО ДА ЈА ОБЕЗБЕДУВАТЕ УЧЕЕ ПО ОД ОВОЈОТ ПОДОБРУВА ДА СЕ ДОСТАВУВААТ ДА СЕ СОСТОЈБА НА УЧЕНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="262" dur="6.399"> НА КАМПУС. ИСКЛУЧОЦИТЕ SЕ СЕ РАЗГОВОРИТЕ СО СЛУЧАЈ ОД СЛУЧАНА ОСНОВА. </text>
<text sub="clublinks" start="269.1" dur="4.399"> >> СЛУБИ НА ДОМАШНОТО НАСИЛНИЦИ СЕ РАЗГОВОРИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РИЗИЦИТЕ СЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКО ДОДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="273.501" dur="3.031"> НА РЕЗИЗНИЦИТЕ ИСПИТНИЦИ ПРИЕЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКО ПОДНЕСУВА ОД НОВ ПОСЕБНИОТ СУД ДО </text>
<text sub="clublinks" start="276.534" dur="0.565"> РЕЗУЛТАТ НА ОВАА ПАНДЕМИЧКО ПОДНЕСУВА ОД НОВ ПОСЕБНИОТ СУД ЗА ДОДЕЛУВАЕ ОВА ПРАШАА </text>
<text sub="clublinks" start="277.101" dur="0.598"> ТОА ОСНОВА ДО НОВ ПОСЕБЕН СУД ЗА ДОДЕЛУВА ОВА ПРАШАА. ПАУЛ ВЕНЕМА </text>
<text sub="clublinks" start="277.701" dur="2.331"> АДРЕДА ОВОЈ БЕЗБЕДНОСТА ОД ОБВРСКА ОВДЕ. ПАУЛ ВЕНЕМА ДА СЕ Е ПРВИНАТА СЕДНИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="280.034" dur="3.065"> Основана ТУКА. ПАУЛ ВЕНЕМА ПОСТОИ ОВИЕ Е ПРВИНАТА СЕДНИЦА ПОДДРШКА ДВД. </text>
<text sub="clublinks" start="283.101" dur="2.931"> ДА СЕ Е ПРВИНАТА СЕДНИЦА ДОДЕЛНА ДВЕЕ. >> Тоа е можност за преземање </text>
<text sub="clublinks" start="286.034" dur="0.798"> ДОДВО ДВД. >> СЕ Е МО TНОСТ ДА ГИ ОБЕЗБЕДУВАМЕ ОД ТИЕ ПРАШАА ПОДОБРУВАЈТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="286.834" dur="0.631"> >> Тоа е можност за преземање на овие прашања како што се повеќето процеси на овој курс во овие денови </text>
<text sub="clublinks" start="287.467" dur="2.632"> ГРИА НА ОВОЈ БЕЗБЕДНИКИ САМО ПОСЕБНИ ПРОЦЕДИИ НА СУДОТ СО ОВИЕ ДЕНОВИ НА ПОВЕЕ ОВА НОВИ СУД Е </text>
<text sub="clublinks" start="290.101" dur="0.998"> ПРОЦЕДИНИ НА СУДОТ ВО ОВЕДНИ ДЕН НА ПОВЕЕ ОВА НОВО СУД </text>
<text sub="clublinks" start="291.101" dur="0.598"> НА ПОВЕЕ ОВОЈ НОВЕН СУД Е КОНТУКТИВЕН ДОСТАВНО РЕМОТ. СУДИНА Рози </text>
<text sub="clublinks" start="291.701" dur="2.631"> КОНДУКТИРАНА КОМПЛЕТЕЛНА РЕМОТ. СУДИНА РУСИ СПЕЕДЛИН-ГОНЗАЛЕЗ </text>
<text sub="clublinks" start="294.334" dur="2.831"> КОМПЛЕТНО РЕМОТ. UDУДИНА РОСИ СПЕЕДЛИН-ГОНЗАЛЕЗ ГИ ПОВИКУ РУГУЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="297.167" dur="1.898"> СПЕЕДЛИН-ГОНЗАЛЕЗ ГО ПОВИКУВА РУГИЛНО ДОСТАВНИОТ СУД, ОД ШАНСКИТЕ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="299.067" dur="0.598"> РУГИ ШТО СЕКОЈ СУД ТОА ШПАНСКИ ЗА РЕФЛЕКЦИИТЕ ГО ПОВЕДОТ И ОБЕДИНЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="299.667" dur="0.632"> СВЕТСКО СУД ОВОЈ ШПАНСКИ ЗА РЕФЛЕКЦИИ ГО ПОБЕДИ И ГО ПОДДРУВА ЦЕЛИ НА СУДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="300.301" dur="3.198"> РЕФЛЕКЦИИТЕ ГО ПОДГОВОРИТЕ И ГО ПОДГОДУВА НА ЦЕЛИТЕ НА СУДОВИТЕ, ДАЛИМЕ ДА СЕ ДА БИДЕМЕ МНОГУ СОВЕТ И ИГРА </text>
<text sub="clublinks" start="303.501" dur="2.031"> ЦЕЛИ НА СУДОВИТЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ДОБИВМЕ МНОГУ КУЕ И ИГРА ВО УСЛОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="305.534" dur="0.898"> ДА БИДЕТЕ МНОГУ СОВЕЕ И ДА ГО ПРАВУВАТЕ ДА СЕ САМО СВЕДОВИ. </text>
<text sub="clublinks" start="306.434" dur="1.431"> ВО САМО СОВЕТИ. >> И РЕФЛЕКТИРА ONЕ НА ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="307.867" dur="0.798"> САМО САМО СОВЕТИ. >> И РЕФЛЕКТИРА ONЕ НА ВАШИТЕ АКЦИИ И ВАШИОТ ПРИДОБИВ </text>
<text sub="clublinks" start="308.667" dur="0.565"> >> И РЕФЛЕКТИРА ONЕ НА ВАШИТЕ АКЦИИ И ВАШИОТ ПРИДОБИВНИ БРИВЕРИ СЕ ДЕЈНИК, СУДИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="309.234" dur="2.631"> АКЦИИ И ВАШИОТ ПРЕКРАСНО БРИВЕСНО СИТЕ РАБОТНИК, СУДОТ ПОСТОИ ДА ГО УЧЕСНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="311.867" dur="2.032"> БРИВЕТЕ СЕ СТРУЧНИК, СУДИЈАТА ИСКЛУЧУВА ОД ОСНОВА НА УЧЕСНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="313.901" dur="2.731"> ИСКЛУЧУВА ДЕКА Учесниците ги вклопуваат КРИТЕРИУМИТЕ СИТЕ ПРВ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="316.634" dur="0.598"> ПОДГОТВЕТЕ КРИТЕРИУМИ СИТЕ ПРВ ВРЕМЕ ДИМЕСТИЧКО ПОВРЕДА НА ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="317.234" dur="0.731"> КРИТЕРИУМИТЕ СИТЕ ПРВО ВРЕМЕ ДОМАШИЧНО ПОВРЕДА МИЗДЕМЕНАРСКИ СЛУЧАЈ СТРУЧНИЦИ СО ИСТОРИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="317.967" dur="2.998"> СОСТОЈБИ НА ДОМАШНОТО НАСИЛНА СОСТОЈБА СО СЛУБА НА ИСТОРИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="320.967" dur="0.565"> Случајни престапници со ИСТОРИЈА НА ПОДНЕСУВАЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, WEЕ СЕ ГЛЕДАМЕ НА НАЧИНИТЕ ДА СЕ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="321.534" dur="0.565"> ЗА ПОДНЕСУВА ABЕ АБУЗИРАНА ДА СЕ РАБОТИМЕ НА НАЧИНИТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ОД ПОСТОРНИОТ И ДА СЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="322.101" dur="2.398"> ПОБЕДНИК НА НАЧИНИТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ СОДРИИ И ДА СО СМЕЕТЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ДА СЕ МОДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="325.8" dur="4.399"> Адреса Траума. МОЕ ДА СПОДЕЛУВАМЕ ДОНЕСНИЦА ВО НЕКОИ СЛУЧАИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ, ПОСЕБНО МНОГУ од </text>
<text sub="clublinks" start="330.201" dur="2.998"> ДЕДЕРВИСКИ ДЕКОЈНИК ВО НЕКОИ СЛУЧАИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ СЕ ПОСЛЕТУВА МНОГУ ОД ОВИЕ РЕФЛЕКТ СЕ ГО СВЕДИ ДЕЛОТ </text>
<text sub="clublinks" start="333.201" dur="0.731"> МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ПОГОЛЕМЕ МНОГУ ОД ОВИЕ РЕФЛЕКТ ДА ГО ГОДИРАТЕ СВОИТЕ ГОЛЕМИ СВОИ LИВОТ СТИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="333.934" dur="0.265"> ОВИЕ РЕФЛЕКТ ДА ГО НАПРАВИ СВОИТЕ ГОЛЕМИ ГОЛЕМИ СИТЕ LИВОТНИ СТИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="334.201" dur="2.731"> НЕГОВИТЕ СТИЛИ НА IFИВОТНИТЕ СЕ САКААТ ДА. >> LИВЕТЕ ВО БЕЗБЕДНИ КАРТЕРИ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="336.934" dur="1.831"> САМО ДА. >> LИВЕТЕ ВО КЛУЧНИТЕ КАРТЕРИ НЕ МОАТ ДА ЈА ОДГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="338.767" dur="2.998"> >> IVEИВЕТЕ ВО КЛУЧНИТЕ КАРТЕРИ НЕ МОАТ ДА ЈА ОБЕЗБЕДАТЕТЕ ДОМАТА. САМО ДА СЕ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="341.767" dur="0.565"> ДА СЕ ПОДОБРУВААТ ДА ЈА ОДГОВОРИТЕ СВОЈОТ ДОМ. САКАТЕ ДА СЕ РАБОТИТЕ СО СЕКОЈ МОBНО FAMILIAL </text>
<text sub="clublinks" start="342.334" dur="0.965"> НИВНАТА КУЌА. САМО да се занимавате со САМО МОAYНИ СЕМЕЈНИНИ ПРАШАА ДЕН И ДЕН ОД </text>
<text sub="clublinks" start="343.301" dur="3.198"> СО САМО МОBНИ СЕМЕЈНИЧКИ ПРАШАА ДЕН И И ДЕН ОД НОВИОТ СУД Е ФИНДИРАН ОД А </text>
<text sub="clublinks" start="346.501" dur="1.831"> ПРАШАА ДЕН И ДЕН ОД НОВИОТ СУД Е ФИНДИРАН ОД 10000 УСД ОДГОВОР ОД </text>
<text sub="clublinks" start="348.334" dur="0.931"> НОВИОТ СУД е основан од 100.000 американски долари ДОГОВОР ОД ЗЕМЈА. </text>
<text sub="clublinks" start="349.267" dur="2.898"> 100 000 УСДОД ОД ЗЕМЈА. >> И Грант од 68.800 американски долари </text>
<text sub="clublinks" start="352.167" dur="3.165"> Земјата. И И Грант од 68.800 УСД ОД СОВЕТНИКОТ СОВЕТ НА АЛАМО НА </text>
<text sub="clublinks" start="355.334" dur="1.998"> И И ДОГОВОРОТ од 68.800 УСД ОД СОВЕТ ЗА ВЛАДИ АЛАМО ПОДРАЧЈЕ. ПАУЛ ВЕНЕМА КСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="357.334" dur="0.231"> СОВЕТНИЧКИ СОВЕТ ЗА АЛАМО ПОДРАЧЈЕ. ПАУЛ ВЕНЕМА КСАТ 12 ВЕСТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="357.567" dur="1.698"> ВЛАДИ. ПАУЛ ВЕНЕМА КСАТ 12 ВЕСТИ. >> STEVE SPRIESTER: EXPERTS SAY </text>
<text sub="clublinks" start="359.267" dur="0.932"> 12 ВЕСТИ >> STEVE SPRIESTER: EXPERTS SAY THYE TRYING TIMES OF LEAD TO TO </text>
<text sub="clublinks" start="360.201" dur="0.564"> >> STEVE SPRIESTER: EXPERTS SAY THYE TRYING TIMES OF LEAD да ОДГОВОРИТЕ СУИЦИД </text>
<text sub="clublinks" start="360.767" dur="0.732"> ОВИЕ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ НА ЛИДЕ ДА ГО ПОГОЛЕМУ СУИЦИДИТЕ НИЗ НАЦИЈАТА И ВО НАШИОТ ПОДРАЧЈЕ, </text>
<text sub="clublinks" start="361.501" dur="2.998"> Зголемено самоубиство преку целата нација и во нашата област, КАКО ЛОКАЛНО ТРЕТМАННИ ТЕЦАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="364.501" dur="0.798"> НАЦИЈАТА И ВО НАШИОТ ПОДРАЧЈЕ, ШТО СЕ СЛУЧИ ЛОКАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ТРЕТМАН </text>
<text sub="clublinks" start="365.301" dur="1.031"> КАКО ЛЕКОЛЕН ЦЕНТАР ЗА ТЕРАТМАНСКИ ТЕГОВИ СЕ ДЕКА ДА ГО ДРУШНИОТ ЗДРАВЈЕ ВО ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="366.334" dur="3.031"> СЕ СЛУЧУВАТЕ ДРУШНИОТ ПОДНЕСУВАЕ НА ЛУЕТО ДА СЕ СОГЛАСАТ ВО КРИЗА </text>
<text sub="clublinks" start="369.367" dur="0.798"> Драстично зголемување на луѓето при достигнување на криза, штом се заканува или се приближува до </text>
<text sub="clublinks" start="370.167" dur="0.565"> СЕ СОГЛАСИТЕ ВО КРИЗА ИСТО ТРЕБА ИЛИ ПОТРЕБУВАЕ ДА ГИ УБИТЕТЕ ТЕМАЛВИ. ДРУГИ ПОДАТОЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="370.734" dur="2.265"> ОБРАБОТУВА ORЕ ИЛИ ДОБИВУВА TOЕ ДА ГИ УБИТЕТЕ СИТЕ ЛЕСНИЦИ. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ПРИГОГУВА ГРИВНА ПРОЕКЦИЈА ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="373.001" dur="1.931"> УБИТЕ ТЕМАЛВИ. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ШТО ГО БРАА ГОДИНАТА ПРОЕКЦИЈА ЗА СУИКИДИИ </text>
<text sub="clublinks" start="374.934" dur="0.998"> ПОДНЕСУВА ГРИВНА ПРОЕКЦИЈА ЗА СУИКИДИИ СО КОН ГОДИНАТА. СЕГА ДЕВЕРНИ експлозии на Кларк </text>
<text sub="clublinks" start="375.934" dur="0.598"> СУИЦИДИ СО КРАЈ НА ГОДИНА. СЕГА ДЕВЕНА КЛАРКА ги експлодира предупредувачките знаци и КАКО ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="376.534" dur="2.598"> ГОДИНА. СЕГА ДЕВЕНА КЛАРКА ги експлодира предупредувачките знаци и КАКО МОЕТЕ ДА СЕ ДОБИТЕТЕ САМО ИЛИ НЕКОЈ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="379.134" dur="2.765"> ПРЕДУПРЕДУВАЕ НА СИНГИТЕ И КАКО МОЕ МОЕТЕ ДА СЕ ДОБИТЕТЕ САМО ИЛИ НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ПОМОШ ПОДГО ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="381.901" dur="0.264"> МОЕТЕ ДА СЕ ПОБЕДИТЕ ИЛИ МОOMЕ ДА ЗНАЕШ ПОМОШ ПРЕД ДА СЕ ПОДНЕСУВА. </text>
<text sub="clublinks" start="382.167" dur="0.532"> ЗНАЕТЕ ПОМОШ ПРЕД ДА СЕ ПОДНЕСУВА. >> СО СОГЛАСНОСТ НА КАИЗЕР </text>
<text sub="clublinks" start="382.701" dur="2.398"> ДОЦНА. >> ПОГЛЕДНО СО ФАНДИРА FЕТО НА КАИЗЕРСКИОТ ФОНУД ЗА НАСЕЛ НА </text>
<text sub="clublinks" start="385.101" dur="3.031"> >> СО СОГЛАСНО СО ФАНДИРАYЕТО НА КАИЗЕРСКИОТ ОСНОВ НА ПАРИОТ НА АМЕРИКАНЦИТЕ ИМА ДА ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="388.134" dur="3.031"> СОСТОЈБА НА СЕМЕЈСТВОТО ОСНОВНО ПОВЕЕ НА АМЕРИКАНИТЕ ИМ СЕ ДА СЕ ИЛИ ДА ГО КОРОНАВИРУС КРИЗАТА </text>
<text sub="clublinks" start="391.167" dur="1.332"> АМЕРИКАНЦИТЕ САМО ИЛИ ДА ГО СВОЈОТ КОРОНАВИРУС КРИЗИСОТ САМО ЗАШТИТА МЕНТАЛНА ПОМОШНА </text>
<text sub="clublinks" start="392.501" dur="0.564"> КОРОНАВИРУС КРИЗАТА САМО ЗАШТИТУВА СЕ МЕНТАЛНА ПОМОШНА И ПОТРЕБА ПОМОШНА ПОМОШ </text>
<text sub="clublinks" start="393.067" dur="2.765"> ОБЕЗБЕДУВАЕ СЕ МЕНТАЛНА ПОМОШНА И ПОТРЕБНА ПОДОБРА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ОД КОРОНАВИРУС Е </text>
<text sub="clublinks" start="395.834" dur="1.798"> И ПОТРЕБА НА ПОВЕЕ ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ПОДДРШКА ОД КОРОНАВИРУС Е ФИЗИЧКИ ТОЛИ МЕНТАЛНИ ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="397.634" dur="0.298"> АСЕДА ОД КОРОНАВИРУС Е ФИЗИЧКИ ТОЛНИ РАЗНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="397.934" dur="1.231"> ПРИКАЗНИ ИСПИТНИ ЗДРАВЈЕ ЗА ФИЗИЧКИ ТОЛИ. >> Тоа е мозок на човекот </text>
<text sub="clublinks" start="399.167" dur="1.198"> ЕКСПЕРТИ САКАТЕ. >> СЕ ДРАВА НА ЧОВЕЧКИОТ ПСИЧЕ ДОГОВОРИ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="400.367" dur="0.598"> >> СЕ РОДИТЕ НА ЧОВЕЧКИ ПСИЧЕ СЕ СОГЛАСУВА НА ДОГОВОР НА ТРГУВАЕ ВО БРОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="400.967" dur="2.532"> ПСИЧЕ СЕ ДОГОВОРУВА ДО СОВРШЕН ТРЕНД ВО БРОЈОТ НА СУИЦИДИТЕ кои би вклучиле </text>
<text sub="clublinks" start="403.501" dur="2.964"> ПОВЕЕ ТРЕНД ВО БРОЈОТ СУИКИДИ кои би вклучиле нешта како што се невработеноста, </text>
<text sub="clublinks" start="407.366" dur="4.899"> СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА. МАРИ ПО ФИСКОТ е извршен директор на ЕКУМЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЛОКАЛ </text>
<text sub="clublinks" start="412.267" dur="0.565"> ФИСКОТ е извршен директор на ЕКУМЕНИЧКИОТ ЦЕНТАР ЛОКАЛНА ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КОГА </text>
<text sub="clublinks" start="412.834" dur="0.798"> ЕКУМЕНИЧКИОТ ЦЕНТАР ЛОКАЛНА ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КОИ ОД ОБЕЗБЕДУВА SERVЕ УСЛУГИ </text>
<text sub="clublinks" start="413.634" dur="3.198"> ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЈА КОИ ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ УСЛУГИ СО СОВЕТУВАЕ, ОВДЕ ГИ ГО ГОДИМвме Овде, 65% Зголемување </text>
<text sub="clublinks" start="416.834" dur="0.531"> ОБЕЗБЕДУВАМЕ УСЛУГИ ЗА СОВЕТНИЦИ, ОВДЕ ГИ ГО ГОДИМЕ Овде, 65% Зголемување во тоа </text>
<text sub="clublinks" start="417.367" dur="1.998"> НИЕ ГО ОДГОВОРвме Овде, 65% ЗГОЛЕМУВАЕ ВО ОВОЈ СЕ ДОГОВОРИ. </text>
<text sub="clublinks" start="419.367" dur="2.132"> ВО ОВОЈ ОДГОВОР. >> ОД НАШАТА ЗАЕДНИЦА ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="421.501" dur="0.564"> СЕ СОГЛАСНО. >> ОД НАШАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ПОДДРШКА АВЦИЈА НА АВЦИ НОВО </text>
<text sub="clublinks" start="422.067" dur="0.565"> >> ОД НАШИОТ ЗАЕДНИЦА ЗА ПОДДРШКА НА ABC NEWS ЧЛЕНОВНИК ИЗВЕДЕНИ СЕДНИЦА ОВОЈ МЕСЕЦ </text>
<text sub="clublinks" start="422.634" dur="2.231"> ПОДДРШКА НА ABC NEWS ЧЛЕН ИЗВЕДНИЦА СОДРИНА ОВОЈ МЕСЕЈ ПРОЕКТИРА МОНА 20 до 30% </text>
<text sub="clublinks" start="424.867" dur="2.998"> ОБЈАВУВААТ СОДРИНА ОВОЈ МЕСЕЈ ПРОЕКТИРА МОНА 20 до 30% НАЦИОНАЛНА ЗДРАВЈЕ ВО СУБИЦИДИ </text>
<text sub="clublinks" start="427.867" dur="1.732"> ПРОЕКТИРАНА МОНА 20 до 30% НАЦИОНАЛНА ЗДРАВЈЕ ВО СУБИЦИДИ ОВА ГОДИНА БЕЗ НА </text>
<text sub="clublinks" start="429.601" dur="0.598"> НАЦИОНАЛНО ЗДРАВЈЕ ВО СУБИЦИДИ ОВА ГОДИНА ПОД ПОВЕЕ НА ПОВЕТНИК-19 ТОА ЗОШТО РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="430.201" dur="2.598"> ОВОЈ ГОДИНА ПОДНЕСУВА СО ПОВЕТНИК-19 ОВА КОГА ФИСКОТ СЕ Е ВАНО ЗА ИДЕНТИФИЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="432.801" dur="2.931"> ПОВЕЕ-19 ТОА ЗОШТО РАБОТНИЦА ВАУВА ВАНО ДА ИДЕНТИФИРАТЕТЕ СИНГИНИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЕ ВО ВАШАТА </text>
<text sub="clublinks" start="435.734" dur="2.431"> ВАНО е да ги идентификувате знаците на предупредување во ВАШАТА И ДРУГИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="438.167" dur="1.198"> ПРЕДУПРЕДУВАЕ на знаци во ВАШАТА И ДРУГИТЕ. >> СЕКОВИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА </text>
<text sub="clublinks" start="439.367" dur="0.565"> И ДРУГИ. >> СЕКОВИТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОДЕЛУВА НАПРАВЕНИ ЛИЧНИ ПОЗИЦИИ </text>
<text sub="clublinks" start="439.934" dur="0.631"> >> СЕКОГАШ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБАВНИ ПРИЗИРАНАЛНИ ЛИЧНИ ПОЗИЦИИ ДАЛИ СЕ РАБОТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="440.567" dur="1.832"> ДОБИВЕНИ ЛИЧНИ ПОЗИЦИИ ДАЛИ СЕ РАБОТУВАТЕ САМО ЗА СМРТТА И УМЕТЕ СЕ ДЕКА ДОБРА </text>
<text sub="clublinks" start="442.401" dur="3.098"> СЕКОГАШ РАБОТИТЕ МНОГУ ОД СМРТТА И УМЕТЕ СЕ ДЕКА ДОБРА </text>
<text sub="clublinks" start="445.501" dur="0.631"> Смрт и умирање, кажувајќи ДОБИВНО ДА СЕ УБОВ ЕДНО, КАКО ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="446.134" dur="1.098"> ДА ГО ОБОУВАТЕ САМО ДА ДОБРИ КАКО ДА СЕ ВИДНО ГЕНЕРАЛНА ДЕПРЕСИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="447.234" dur="0.531"> LOУБОВИТЕ ДА СЕ ДОБАВ КАКО ДА СЕ ДОГОВОРЕН ОДГОВОР ДОСТАВНО ПОДНЕСУВАЕ И ДА СЕ СЛЕДУВААТ </text>
<text sub="clublinks" start="447.767" dur="1.098"> ОПШТИОТ ДЕПРЕСИЈА ВИСТИНСКО ПОДАТОЦИ И НЕГОГАШТЕ ДА СЕ РАБОТИ ВО МНОГУ ФИСК </text>
<text sub="clublinks" start="448.867" dur="0.565"> ПОДАТОЦИ И НЕГОГАШТЕ ДА СЕ ИСПИТНИТЕ ВО МНОГУ РАБОТНИЦА СЕ ЗГОЛЕМУ ДА СЕ ПОСТОИ ДЕЛОТ </text>
<text sub="clublinks" start="449.434" dur="1.631"> ИНТЕРЕСИРАНА ВО МНОГУ РАБОТНИЦИТЕ ВЕЕ ДА СЕ ПОДГОТОВИ ДВЕЕТО Е ВИСТИНА. </text>
<text sub="clublinks" start="451.067" dur="3.032"> ПОДНЕСУВА ПОБЕДАТА Е ВИСТИНА. >> ЗА ОВОЈ ВО КРИЗА ТУКА </text>
<text sub="clublinks" start="454.101" dur="0.531"> РЕАЛ. >> ЗА ОВОЈ ВО КРИЗИ МОЕ ДА ПРОМЕНИ ПЕРСПЕКТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="454.634" dur="3.231"> >> ЗА ОВОЈ ВО КРИЗИ МО THЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ ПЕРСПЕКТИВ Е МОНО И ВАНО МОНО </text>
<text sub="clublinks" start="457.867" dur="0.432"> ПРОИЗВОДОТ ПЕРСПЕКТИВ Е МОНО И ВАНО МОAYЕ ДА УЧЕЕ ДА УЧЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="458.301" dur="0.598"> Е МОНО И ВАНО МОAYЕ МОЕ ДА УЧЕЕ ДА ЈА УПОТРЕБИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ. ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="458.901" dur="2.298"> УЧЕЕ ДА ЈА ИГРАМЕ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ. ОВИЕ СЕ БЕШАТЕ И ОД ОВИЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="461.201" dur="1.098"> МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ. ОВИЕ СЕ БЕШАТЕ И И ОД ОВИЕ ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="462.301" dur="1.931"> СИТЕ ВО И ОД ОВИЕ КОИ МОЕТЕ ДА СЕ ВАНО </text>
<text sub="clublinks" start="464.234" dur="1.831"> МОЕТЕ ДА Е ВАНО ДА СЕ ЗАПОМНЕТЕ КАКО НИКОГАШ ДА БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="466.067" dur="1.098"> МОЕ ДА Е ВАНО ДА СЕ ЗАПОМНЕТЕ КАКО НИКОГАШ ДА БИДЕ ДА ГО ДОБРАВИМЕ ЗА БЛИЗНАЦИТЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="467.167" dur="0.565"> Запомнете КАКО НЕМА ДА БИДЕ ДА ГО ДОБРАВИМЕ ЗА БЛАГОДАРИТЕ КОИ САМО ДА СЕ СМЕТЕ ДАКО ДА СЕ Е ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="467.734" dur="0.631"> БЕСПЛАТНО ЗА БЛИЗНАЦИТЕ ТОА САМО ДА ГО САКАТЕ ДА СЕ ДА ГИ ОБВРДУВАТЕ СОДРИНА </text>
<text sub="clublinks" start="468.367" dur="2.098"> НИЕ МОЕТЕ ДАКО Е Е СЕ ДА ГИ ОБЕЗБЕДИ ИЗДЕЛУВАЕ ДА СЕ ОДНЕУВАТЕ ОВДЕ ВО ЕКУМЕНИСКИОТ ЦЕНТАР </text>
<text sub="clublinks" start="470.467" dur="0.798"> РАЗГОВОРИТЕ ИЗВЕСТУВАЕ ДА СЕ ОВДЕ ТУКА ОД ЕКУМЕНИЧКИОТ ЦЕНТАР, МОЕТЕ ДА ГО ПОВИТЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="471.267" dur="1.532"> ОВДЕ ДО ЕКУМЕНИСКИОТ ЦЕНТАР МОЕТЕ ДА ГО ПОВИТЕТЕ 2 ЕД О. </text>
<text sub="clublinks" start="472.801" dur="0.998"> МОЕ ДА МОЕТЕ 2 ЕД. >> 616-0885, НЕ СЕ УСЛУГИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="473.801" dur="3.231"> 2 ЕД О. >> 616-0885, но Услугите се исто така понудени преку VIA TELEPHONE </text>
<text sub="clublinks" start="477.034" dur="0.298"> >> 616-0885 НО УСЛУГИТЕ СЕ ПОНУДИТЕ ВИА ТЕЛЕФОН ВИРТУЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="477.334" dur="1.031"> ВЕ OFFЕ ПОНУДА ВИА ТЕЛЕФОН ВИРТУАЛНО ИЛИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ПРОФЕСИОНАЛ </text>
<text sub="clublinks" start="478.367" dur="0.598"> ВИРТУАЛНО ИЛИ МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ЗДРАВЈЕ МОЕ ДА СЕ ДА СЕ ДАМА ВАШАТА ДОМА ИМАМ </text>
<text sub="clublinks" start="478.967" dur="0.898"> ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ЗДРАВЈЕ МОЕ МОЕ ДА СЕ ДАГААТ ДОМАТА ДОМА, СИТЕ СИТЕ СИТЕ ИНФОРМАТИЧКО ПРАВО СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="479.867" dur="1.732"> МОЕ ДА СМЕ ДА ГО ВАШИОТ ДОМ СИ ГО СИМЕ СИТЕ ИНФОРМАТИЧКО ПРАВО СЕГА ЗА ИЗВЕСТУВА KSЕ НА КАСАТ ДОТ КОМ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="481.601" dur="2.998"> СИТЕ ПРАВИЛНИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИИ СЕГА ЗА ИЗВЕСТУВА KSЕ НА КСАТ ДОТ КОМ ВО ДЕВЕН КЛАРК ДЕВЕН КЛАРК </text>
<text sub="clublinks" start="484.601" dur="2.964"> НА КСАТ ДОТ КОМ ИЗВЕШТАЈ ВО Медицинскиот центар ДЕВЕН КЛАРК КСАТ 12 ВЕСТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="488.333" dur="3.966"> >> 20-годишен маж се соочува со капитална убиствена наплата за дрога поврзана со тоа што </text>
<text sub="clublinks" start="492.301" dur="0.364"> КАПИТАЛНА КАРТИРАНА ПОВЕЕ ЗА ДРАВНО ПОВРЗУВА SHЕ СО СОВЕТУВАЕ СО ДРУГИ ЛИЦЕ </text>
<text sub="clublinks" start="492.667" dur="2.832"> ПРИРАЧНИК ЗА ОДРУВАЕ СО ДРУГИТЕ КОИ УБОВИ 2 ЛИЦА НА БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="495.501" dur="1.331"> УБИВ 2 ЛИЦЕ НА БЕКСАР ГРУПА ЗА ГРУПА ИНДИКТИВНА ЗИОН ЛЕ ПОН </text>
<text sub="clublinks" start="496.834" dur="0.531"> ПРИДРУ COЕНА БЕРГАР ГРУПА ЈУРИ ИНДИКТИВНА ЗИОН ЛЕ ПОН ПРОДОЛУВАЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="497.367" dur="2.498"> ИНДИКТИВНА ЗИОН ЛЕ МОН ПРОДОЛУВА НА ПРИДРУУВАЕТО НА СЕКТОР НА СЕДАРСКИОТ СПАС </text>
<text sub="clublinks" start="499.867" dur="0.498"> ПРИДРУУВАЕТО СЕ СЛУЧУВА НА СЕКОРИСКИОТ ДОПОЛНИТЕЛ НА СЕДЕРСКИОТ СТАРТ ДО МОACKЕ МОЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="500.367" dur="0.698"> КОМПЛЕКС ЗА ПРИСТАП НА СЕРВИСКИОТ ДОПОЛНИТЕЛ МАКЕДОНСКО МОЕ ДА СЕ СО ПОДНЕСУВА TOЕ НА ИНДИКТМАНТ ЛЕ ПОН </text>
<text sub="clublinks" start="501.067" dur="2.132"> ПОВЕЕ МОЕ МОНО СО ИНДИКАТАЦИЈАТА. ЛЕ МОН ОДГОВОРНО ПРАШАЕ ДАРНА МЕСЕЦИ И </text>
<text sub="clublinks" start="503.201" dur="2.998"> Индикација. ЛЕ МОН ОДГОВОРНО ПРАШАЕ ДАРНИ МЕЕКИ И ШАНСКИ ЦИДЕР ВО ГОДИНА. </text>
<text sub="clublinks" start="506.201" dur="0.931"> НАВОДЕНА СВЕТСКА ДАРНА СО МЕДЕКИ И ШАНСКИ ЦИДЕР ВО ГОДИНА. Нивните тела беа основани во </text>
<text sub="clublinks" start="507.134" dur="2.098"> ШАНСКИ ЦИДЕР ВО ГОДИНА. Нивните тела беа основани во автомобил. OMЕНА, КОЈ ПОВТОРНО ДА </text>
<text sub="clublinks" start="509.234" dur="1.331"> Нивните тела беа основани во автомобил. OMЕНА, која Е ПОГЛЕДИ ДА СЕ СТРАНЕ ДА СЕ РАБОТИ ЕДНОСТА НА ИВОТНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="510.567" dur="0.598"> КОЛА. OMЕНА, КОГА ОБЕДИНА ДА СЕ СТРАНЕ ДА ГО ДОДЕЛИТЕ ПОБЕДНИЦИТЕ ПРОДАВА ПОЛИЦИЈА ЗА ОДГОВОРНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="511.167" dur="1.798"> БИДЕТЕ ЕДНА ОД НОВИТЕ ПОБЕДНИЦИ ПРОДАВНИ ПОЛИЦИСКО ОД НАВРШЕНИ ДРАВНИ ДРАВНИ ДРАВНИ ДРУГИ ДА СЕ ПРИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="512.967" dur="2.098"> ДАЛИ ПОЛИЦИРА ABЕ ЗА НАДВОРЕШНАТА ДВЕНА ДОГОВОРНА ДЕЦА, ДА СЕ ПОДОБРУВА ДА ЈА ИДЕНТИФИТЕ ЛЕ МОН КАКО ПОЛИЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="515.067" dur="0.932"> ДРУГОВСКО ДВЕТНО ПОДОБРУВАЕ ПОСТОЕ ДА СЕ ПРИМЕ ДА ИДЕНТИФИКУВААТ ДА СЕ КАКО ПОЛИЦИСКИТЕ СОГЛАСНО ДА ГО ПОСТОИ А </text>
<text sub="clublinks" start="516.001" dur="2.998"> ИДЕНТИФИ ЛЕ МОН КОГА ПОЛИЦИСКО ПОВТОРНО ДА ГО ОДГОВОРИ Оружје. ЛЕОН РАБОТИ ПОЛИЦИЈАТА </text>
<text sub="clublinks" start="519.001" dur="1.831"> СОВРШИНА ОВИЕ ОД ОРГАН. ЛЕОН РАБОТИ ПОЛИЦИРА SHЕ ПРОДОЛУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="520.834" dur="0.398"> ОРУЖЈЕ. ЛЕОН РАБОТИ ПОЛИЦИСКОТО ПРАШАЕ СЕ САМО-ОДБРАНА. </text>
<text sub="clublinks" start="521.234" dur="0.665"> ПРОДОЛУВАЕ САМО-ОДБРАНА. >> STEVE SPRIESTER: СЕГА ЗНАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="521.901" dur="1.998"> Беше само-одбрана. >> STEVE SPRIESTER: СЕГА ЗНАЕТЕ ИМЕ НА KЕНА УБИНА ВО А </text>
<text sub="clublinks" start="523.901" dur="0.498"> >> STEVE SPRIESTER: СЕГА ГО ЗНАЕМЕ ИМЕТО НА KЕНА УБИНА ВО КОЛИЗИЈА НА ГРАДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="524.401" dur="0.598"> Името на KЕНА УБЕДНА ВО КОЛИЗИЈА НА СЕРВИСОТ НА ГРАДОТ НА ГРАДОТ, ОД ПОЛИЦИЈАТА </text>
<text sub="clublinks" start="525.001" dur="2.731"> КОЛИЗИЈА НА СЕРДИВНИОТ СТРД НА ГРАДОТ КАКО ПОЛИЦИСКОТО ПОВЕЕ СЕ РАЗГОВОРИ ОД ЧОВЕК </text>
<text sub="clublinks" start="527.734" dur="0.565"> СЕВЕРТА НА СЕКОЈ ДАЛИ ПОЛИЦИСКО ПОВЕЕ СЕ РАЗГОВОРЕ ОД ЧОВЕК ОБЕЗБЕДЕН ДА СЕ ДА ГО ИСПОЛНЕТЕ СВОЈОТ САМО ESTИВОТ ВЕСТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="528.301" dur="2.964"> СЕ РАЗГОВОРИ ОД ЧОВЕК ПРЕБАРУВА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТЕ СВОЈОТ ESTИВОТ ВЕДЕЛНИК. ПОБЕДНИКОТ ИМА ИДЕНТИФИДИРАНА </text>
<text sub="clublinks" start="531.267" dur="1.098"> СЛЕДЕТЕ СВОЈ СВОЈОТ ИВОВ ПЕДНИК. VИВОТНИКОТ ИМА ИДЕНТИФИДИРАНА КАКО 19 ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="532.367" dur="2.232"> VИВОТНИКОТ ИМА ИДЕНТИФИДИРАНА КАКО 19 ГОДИНА САВАНАНА РАМОС ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="534.601" dur="0.631"> КАКО 19 ГОДИШНА РАМОСКА САВАНА САВАННА СЕ ПОГЛАСНО СО ПАЛИЦАРНИТЕ РАМОСКИ КАКО УБИВ КОГА 26 </text>
<text sub="clublinks" start="535.234" dur="1.398"> САВАННА РАМОС СО ПОЛИЦИСКИТЕ РАМОСКИ СЕ УБИЕ КОГА 26 ГОДИНА ГОДИНА КОРБИСКИ БУРКИ СЕ ОСТАВУВА САМО </text>
<text sub="clublinks" start="536.634" dur="3.198"> ПОЛИЦИСКИТЕ РАМОСКИ СЕ УБИВ КАКО 26 ГОДИНА КОЛБИНА БУРКА ГОДИШЕ СВОЈОТ ВОЗИК ВО НЕГОВИТЕ. ВО АН </text>
<text sub="clublinks" start="539.834" dur="0.898"> ГОДИНА СТАРНА КУЛБА ОД СВОЈОТ ВЕХИКЛ ВО НЕГОВОРИТЕ. ВО АТЕМПТ ДО </text>
<text sub="clublinks" start="540.734" dur="1.231"> ВЕХИКЛЕ ВО НЕГОВИТЕ. ПОСЕБНО ДА СЕ УБЕДИТЕ СИМЕ. СЕ СЛУЧУВА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="541.967" dur="2.998"> АТЕМПТ ДА ГИ УБИМЕ СВЕДОВИ СЕ СЛЕДИ ВО 6800 БЛОК НА РАБОТНИТЕ РАМОИ </text>
<text sub="clublinks" start="544.967" dur="1.432"> Убиј го СВОЈОТ. СЕ СЛУЧУВА ВО 6800 БЛОК НА РАБОТНИТЕ РАМОИ Е СВЕТСКО ПО CAАР. </text>
<text sub="clublinks" start="546.401" dur="0.598"> 6800 БЛАКОТ НА РАМОСИТЕ НА БАБОКОВ Е СВЕТСКО ПОАР. 2 ДРУГИ ЛУЕ ВО СУВЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="547.001" dur="2.331"> Е СУВ КАУЕ ПОАР. 2 ДРУГИ ЛУЕ ВО СУВЕТЕ СЕ СЛЕДАТ ДА СО ПОЛИЦАТА НА БОЛНИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="549.334" dur="0.565"> 2 ДРУГИ ЛУЕ НА СУВЕТЕ СЕ СЛЕДАТ ДО ПОЛИЦИЈАТА НА БОЛНИТЕ ПОЛИТИКОТ САКАТЕ БУРКО ДА СЕ ПРОДАВ. НО БЕШЕ </text>
<text sub="clublinks" start="549.901" dur="2.531"> ПОДНЕСУВА НА ПОЛИЦАТА НА БОЛНИЦИТЕ ВЕЕ БУРКА. НО БЕЗБЕДЕН ЛАТЕР. Тој беше </text>
<text sub="clublinks" start="552.434" dur="2.998"> САКАТЕ БУРКО РАН ОДГОВОР. НО БЕЗБЕДЕН ЛАТЕР. ПОВЕ CHЕ ДА ГО ПОВЕЕ СО УТРЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="556.4" dur="3.465"> >> ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ СООБРААЈ СЕГА БЕЗ ВИСТИНСКА СООБРААЈ ДА БИДЕ ДА ГО ЛЕКОВИТЕ ДА СЕ ПОГЛЕДАТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="559.867" dur="0.532"> РЕАЛНА ТРАФИФИКА ДА ГО ПРИСТАВУВАМЕТЕ ЗА ЛУКСКИТЕ ЛИКОВИТЕ СИТЕ СЕ ДА СЕ ОБЕДУВАМЕ МАКОТНО ТУКА ОВДЕ 35 И </text>
<text sub="clublinks" start="560.401" dur="2.698"> ЛУКСИТЕ ДА ГО САКАТЕ ТЕКОВИТЕ ДА СЕ ПОМЕУМЕ МАКОТНО ОВДЕ НА I 35 И ЕВАНС, НО ДАКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="563.101" dur="0.898"> СМЕТНО ОВДЕ НА I 35 И ЕВАНС, НО ДАКО СЕ ИВЕТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="564.001" dur="0.598"> ЕВАНС, НО ДАКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ ВО ПОДНЕСУВААТ ОВДЕ. МОЕ ДА ГИ Гледате </text>
<text sub="clublinks" start="564.601" dur="1.998"> ПОСЕБУВА THЕТО ОВО. МОЕТЕ ДА ГО ОДГОВИТЕ СТОРМИ ПОДГОВОРУВААТ СВЕТИ </text>
<text sub="clublinks" start="566.601" dur="0.564"> ПОСТАВУВААТ ТОА. МОЕТЕ ДА ГО ОДГОВИТЕ СТОРМИ ПОДГОТВУВААТ ДЕКОЈНО ДЕФИНИТЕЛНО ДАРКЕР СЕ ДА СЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="567.167" dur="2.865"> ОВИЕ СТОРМИ ПОВЕЕ ДЕКОЈНО ДЕФИНИТЕЛНО ДАРКЕР СО КОРИСТЕМЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВАМЕ ДА МНОГУ МНОГУ МИНУТИ </text>
<text sub="clublinks" start="570.034" dur="2.031"> ДЕФИНИТЕЛНО ДАРКЕР СЕ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ ДА МО TOЕМА МНОГУ МНОГУ 6 минути. </text>
<text sub="clublinks" start="572.067" dur="2.998"> УПОТРЕБА ДА МО JЕМА МНОГУ МИНУТИ ПАСТ 6. >> СВЕТСКИ СПРИЕСТЕР: САКАМ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="575.067" dur="0.498"> 6. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: САКАМ ДЕКА СТОРМИ ПОСТАВУВА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="575.567" dur="0.332"> >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: САКАМ ДЕКА СТОРМИ ПОСТАВУВААТ ВО ПОСЕЛУВАЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="575.901" dur="2.998"> СТОРМИТЕ СЕ ПОВЕЕ ВО ОДДЕЛНАТА. >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ОСНОВНО ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="578.901" dur="1.898"> ДАЛЕЧИНАТА. >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ОСВОЈОТ ВРЕМЕ ОД ЕНА </text>
<text sub="clublinks" start="580.801" dur="0.598"> >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ОМИНОСНО ВРЕМЕ ДО ЕНАТА OMЕНАТА ДА СЕ ПРОДОЛУВА ТОА НЕ САКАМ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="581.401" dur="1.064"> ДА СЕ ОД ЕНАТА ДА ЈА ПРАШААМ НЕМА ДА СЕ СМЕАМ ДА СЕ СОГЛАСНО ЛИ Е </text>
<text sub="clublinks" start="582.467" dur="1.198"> ПОВРШИНАТА ИМА ИМПРЕСИВНА линија на стории, но има. Да, станува збор за целиот начин на којшто Брзи ОД </text>
<text sub="clublinks" start="583.667" dur="1.998"> ОД СТОРМИ ОД ОВИЕ. ДА, ДА СЕ СЕ СИТЕ НАЧИН ДОГОВОР ОД ЗЕМЈАТА САМО ВО АВСТИН И </text>
<text sub="clublinks" start="585.667" dur="0.165"> ОД СИТЕ ПАТОТ ПРОДОЛНУВА ОД ЗЕМЈАТА САМО ВО АВСТИН И ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="585.834" dur="2.998"> ЗЕМЈАТА ПОВЕЕ ВО АВСТИН И ДЕЛОТ ОД СЕ ИСТО СЕ ПРИЧИНА ОД ОД </text>
<text sub="clublinks" start="588.834" dur="2.098"> ДЕЛ НА ИМА ПОДДРУВА ОД ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="590.934" dur="0.931"> ЗА ТОА ИМА СЕ ПОСТОИ КАКО ОД 06:00 часот, МОAYЕТЕ ОД 10 МИНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="591.867" dur="1.532"> ОД 06:00 МОЕ ДА СЕ ОД 10 минути, ИЛИ ПРЕД 6 И ОВА Е ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="593.401" dur="0.564"> 06:00 часот МОЕ ДА ОД 10 МИНУТИ ИЛИ ПРЕД 6 И ОВА Е ТОА ОДГОВОРНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="593.967" dur="2.632"> ИЛИ ПРЕД 6 И ОВОЈ Е ДЕКОЛНО ВТОРНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ СО МОЕТЕ МОЕТЕ ДА СЕ ДОБАВТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="596.601" dur="0.698"> ОДГОВОРНО ГЛАСНО ПРЕДУПРЕДУВА THЕ ОД МОЕ МОЕ ДА СЕ ДОБИЕТЕ АЛЕРТ НА ВАШИОТ ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН КАСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="597.301" dur="0.731"> ТОА МОЕТЕ ДА СЕ ДОБИВИТЕ АЛЕРТ НА ВАШАТА ТЕЛЕФОНСКА ТЕЛЕФОН КАСАТ АРТ АПП. </text>
<text sub="clublinks" start="598.034" dur="0.998"> АПП НА ВАШЕТЕ ТЕЛЕВЕН ТЕЛЕФОНСКИ ТЕЛО НА КАТАТ >> ОВДЕ ВКЛУЧУВА ПРАКИ САМО </text>
<text sub="clublinks" start="599.034" dur="0.598"> АПАРТ ЗА ВРЕМЕ. >> ОВОЈ ВИЕ ВКЛУЧУВА НА ПАРКИТЕ, КАКО КНЕYAА езера во текот на САН Маркус </text>
<text sub="clublinks" start="599.634" dur="2.431"> >> ОВДЕ ВКЛУЧУВА НА ПАРКИТЕ, КАКО КНЕYAА езерото во текот на САН Маркус СЕГУИН ОВДЕ ГУАДАЛУПЕ </text>
<text sub="clublinks" start="602.067" dur="1.698"> КЕНИЈА ЕНЕРКО ПОВЕЕ СА САН МАРКУС СЕГУИН ОВДЕ ГУАДАЛУП </text>
<text sub="clublinks" start="603.767" dur="0.932"> СЕГУИН ОВДЕ ВО ГУАДАЛУПСКИ СЕГА НОВИ БРАВЕФЕЛИ И СЕВЕР Исток </text>
<text sub="clublinks" start="604.701" dur="2.098"> СИТЕ НОВИ БРАНФЕЛИ И СЕВЕРСКИОТ источен БЕКСАР Вклучувајќи ШЕРТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="606.801" dur="1.498"> НОВИ БРАНФЕЛИ И СЕВЕРСКИОТ источен БЕКСАР ВКЛУЧУВААТ ШЕРТЗ ПОДДРШКА СЕКОЈОТ ПОДОЛНО НОРТЕАСТ САМО. </text>
<text sub="clublinks" start="608.301" dur="3.031"> БЕКСАР ВКЛУЧУВА НА ШЕРТЗ ОВОЈОТ ПОДОЛНО СЕКОЈ НОРДЕШЕСНА страна. ОВОЈ ДЕЛ НА ШТОРИТЕ ТОА Е </text>
<text sub="clublinks" start="611.334" dur="1.998"> ПОДВЕДНИОТ ПРЕД НОРВЕORTНИОТ САМО. ОВОЈ ДЕЛ НА ШТОРИТЕ ТОА Е КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВА НА ПРОИЗВОДСТВО </text>
<text sub="clublinks" start="613.334" dur="1.531"> ОВОЈ ДЕЛ НА ШТОРИТЕ КОИ СЕ МОАТ ДА РАБОТИ 60 МИЛ ПЕР И МИЛ ПЕР ЧАС </text>
<text sub="clublinks" start="614.867" dur="0.598"> СООБРААЈ НА ПРОДАВАЕ 60 ПОВИК И МИЛ ПЕР ЧОВЕЧНИ ЗБОРИ И КАРТЕР НА ГОЛЕМИНАТА ДЕЦА </text>
<text sub="clublinks" start="615.467" dur="2.532"> 60 МИЛ ПЕР И МИЛ ПЕР ЧОВЕЧКИ ЗБОРИ И КАРТЕР НА ГОЛЕМИНАТА ДЕЦА ПОГЛЕДУВА ДО ГОЛЕМИ ДОСТАВНА БЕЗ </text>
<text sub="clublinks" start="618.001" dur="1.731"> ЗБИРКИ И КАРТЕР СООПШТЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПОГЛЕДУВААТ ГОЛЕМО ДИСТОРИРАН ДЕЛО ДА СЕ СОДРУВА НА НАШИОТ РАДАР </text>
<text sub="clublinks" start="619.734" dur="0.865"> ПОГЛЕДУВАЕ НА ГОЛЕМИ ДИСТОРИРАН ДА СЕ ДА СЕ ДОБИВИТЕ НАШИОТ РАДАР СИТЕ ОВДЕ ОВДЕ ОД ОД ЗАПАД </text>
<text sub="clublinks" start="620.601" dur="0.631"> ПРИСТАПУВА НА НАШИОТ РАДАРНИЦА ОВДЕ ОВДЕ, НЕ ОД ЗАПАДОТ ОВДЕ Е МНОГУ ЗДРАВЈЕ ЛИНИЈА НА </text>
<text sub="clublinks" start="621.234" dur="2.465"> СОВЕТНО ОВДЕ НО ОД ЗАПАДОТ ОВДЕ Е МНОГУ ЗДРАВЈЕ ЛИНИЈА НА БЛАГОДАРНИЦИТЕ КОИ СЕ МОНИ </text>
<text sub="clublinks" start="623.701" dur="0.498"> ТОА Е МНОГУ ЗДРАВЈЕ ЛИНИЈА НА РОДИТЕРИТЕ ТОА КАКО МНОГУ ФРВЕН </text>
<text sub="clublinks" start="624.201" dur="0.898"> ТАНДЕРСТОРИТЕ ТОА ИМА МНОГУ ФЕРКЕНСКО СВЕТСКО ОВОД, И КЕНДАЛ </text>
<text sub="clublinks" start="625.101" dur="0.564"> СЛОБОДНО СВЕТСКО СВЕТСКО, И КАНДАЛСКА СТРАНА ДА СЕ СЕ НА СЕРВИСОТ НА </text>
<text sub="clublinks" start="625.667" dur="2.465"> ОСВЕТУВА ТОА, И КЕНДАЛСКА СТРАНА ДА СЕ СЕ СЕРВИНА НА ПОПОЛНУВАЕТО ОВИЕ ОД РЕАЛНИОТ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="628.134" dur="0.898"> Земја само до северниот дел на горење што навистина од КЕРБИЛ СИТЕ ПАТОТ </text>
<text sub="clublinks" start="629.034" dur="0.565"> BЕЛЕЕ ОВА ОДНОСТА ОД КЕРЛИВ СИТЕ НАЧИН НИКОГАШ ДА СЕ УТВРДУВАЈТЕ ТУКА ОД ОД КАНИОН </text>
<text sub="clublinks" start="629.601" dur="2.531"> КЕРЛИВ СИТЕ НАЧИН НИКОГАШ ДА СЕ УТВРДУВАЈТЕ ТУКА ОД ДА СЕ СО УСЛУГАТА СОСТОЈБА НА КАНИОН Езерото </text>
<text sub="clublinks" start="632.134" dur="0.498"> СОДРИНА ОВДЕ ПОДОБРУВАЕ ДА СЕ СОСТОЈБИТЕ НА КАНИОН Езерото, исто така, СУПЕКТИТЕ СЕКОГАШ ДЕЛО. </text>
<text sub="clublinks" start="632.634" dur="1.798"> СЕРВИС ЗА ОБИДУВАЕ на езерото, исто така, ПОСЕБНИТЕ СЕКОГАШ СОСТОЈБА. ВНАТРЕШНА ОД ОВЕ SЕ СЕКЦИЈА НА </text>
<text sub="clublinks" start="634.434" dur="3.165"> ПОВЕЕ СЕКОГАШ СЕКОВИ. ВНАТРЕШНА ОД ОВЕ SЕ СЕКЦИЈА НА СТОРМИТЕ НЕКОИ МАЛНА ДЕЦА. НЕ ГОЛЕМО </text>
<text sub="clublinks" start="637.601" dur="1.398"> ВНАТРЕШНА ОД ОВЕ SЕ СЕКЦИЈА НА СТОРМИТЕ НЕКОИ МАЛНА ДЕЦА. НЕ ГОЛЕМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="639.001" dur="0.831"> СТОРИИ НЕКОИ МАЛНА ОБРАЗОВАНИЕ. НЕ ГОЛЕМИ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРЕДУПРЕДУВАЈТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЈТЕ ВРЕМЕ Е CЕ ГО ПОВИКУВАМЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="639.834" dur="0.531"> САМО ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЈТЕ ГО ОВОЈ ВРЕМЕ CЕ Е ПОВИКУВАМЕ ДА СЕ СМЕТНО СВЕТЛО осветлување. </text>
<text sub="clublinks" start="640.367" dur="1.765"> ОВОЈ ВРЕМЕ CЕ CЕ ПОВИКУВАМЕ ДА СЕ ДОБИВНО СВЕТЛИВО. ПАС ДА, АКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ ДО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="642.134" dur="0.598"> СЛОБОДНО осветлување има. ПА ДА, АКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ СЕ НА СЕРВИСКОТ ДА СЕ СМЕТЕ ДА ГО ГЛАСАТ МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="642.734" dur="2.598"> ПАС ДА, АКО ДА ГИ ОБЕДНЕТЕ НА СЕРВИСТЕ ДА СЕ ОБЕДУВАТЕ ДА ГО Гледате МОНА ДАРКА И МНОГУ ОМИНОСНА ПОМОШ </text>
<text sub="clublinks" start="646.266" dur="3.599"> ПОГЛЕД НА СТОРМИТЕ ОВДЕ ЗА ВАША И ГЕНЕРАЛНО ПОСТАВУВА СО ЈАРНО СОСТОЈБА ЕЛЕС САКАМ </text>
<text sub="clublinks" start="649.867" dur="2.432"> ВАШЕ И ОПШТЕ ПОСТАВУВАТЕ НА ЈАРСКОТО СЕКОЈ ДА САКАМ ДА СЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВАМ ДА СЕ, СА </text>
<text sub="clublinks" start="652.301" dur="1.931"> СЕКОЈОТ СЕКОЈ ДА СЕ САКАМ ДА ЈА ЈА ЈА ЈА ДА СЕ ПРАШАМ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ДОДВИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="654.234" dur="0.598"> ДА СЕ РАЗГЛЕДУВАТЕ ДА МОЕТЕ, СЕ ТОА ДА СЕ ДА ГО ДОДАМИМЕ ДА СЕ ДОБИВЕ ДА СЕ ДРУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="654.834" dur="2.565"> САМО ДА СЕ ДА ГО ДОДВИДИМЕ СОВЕТЕ СИТЕ СЕ ОВДЕ ПРАВО СВЕТЛИВОТО И МОНО ЕВЕН </text>
<text sub="clublinks" start="657.401" dur="3.098"> ДОБИВЕТЕ СИТЕ ДА СЕ ОВДЕ ОВДЕ ПРАВЕТЕ СВЕТЛИВОТ И МОЕТЕ ЕВЕДНО НЕКОГАШ МАЛНА ДЕЦА НО ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="660.501" dur="0.431"> СВЕТСОКОТ И МОНО ЕВЕДНО НЕКОГАШ МАЛО ДЕЦА, Но, ОВДЕ ЛИНИ ОВДЕ. ОВА ТИН </text>
<text sub="clublinks" start="660.934" dur="1.998"> НЕКОИ МАЛНА ДЕЦА, Но, ОВДЕ ЛИНИ ОВДЕ. ОВАА ТИКА ЗЕЛНА ПОВЕЕ ТОА СТРИЧНИ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="662.934" dur="3.031"> ПОВЕЕ ОВДЕ ОВАА ТИКА ЗЕЛНА ЛИНИЈА КАКО СТРИЧНИ ОД БЕРНИ ПРЕКУ БУЛВРДО ЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="665.967" dur="1.132"> ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА КАКО СТРИЧНИ ОД БЕРНИ ПРЕКУ БУЛВРДА САМО ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="667.101" dur="2.798"> БЕРНИ НИКУ БУЛВРДА ДА СЕ ПРАША SHЕ ДА СЕ СМЕТИТЕ ОВДЕ ТОА КАКО ИСТОРИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="669.901" dur="0.698"> ЗА ШЕРКИТЕ ОВДЕ ТОА КАКО ИСТОРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 45 ПРИ ЧАС </text>
<text sub="clublinks" start="670.601" dur="0.598"> IRИВОТНИТЕ ОВДЕ ТОА КАКО ИСТОРИЈА НА ПРОДАБА 45 МИЛ ПЕЧ ЧАС ДОБИВНИ ДА СЕ ДОБИВИ ВО НОВИ БРАНФЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="671.201" dur="1.431"> НА ПРОИЗВОДСТВО 45 МИЛ ПЕЧ ЧАС ДВД ДОБИВИ СО НОВИ БРАВЕФЕЛИ И КОИ СИ СЕ ОДГОВУВА </text>
<text sub="clublinks" start="672.634" dur="1.098"> ПОБЕДНИКОТ ДОБРИ ДО НОВИ БРАВЕФЕЛИ И КОГА СЕ ОСВОУВА ВО САН АНТОНИО И БЕКСАР ПРИЈАТЕЛ СО </text>
<text sub="clublinks" start="673.734" dur="2.731"> И КОГА СЕ ОТВОЈУВА ВО САН АНТОНИО И БЕКСАР ЗЕМЈА, ТОА BEЕ БЕСПЛАТУВА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="676.467" dur="0.632"> САН АНТОНИИО И БЕКСАР ПРИЈАТЕЛ СО ТИЕ BEЕ ИЗВЕДУВА ВО СЛЕДНИОТ 1520 MINUTES. АКО ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="677.101" dur="2.631"> BEе бидат изненадувачки во рамките на следните 1520 минути. ДАЛИ ЗБИРИТЕ ВИСТИНО ПОБЕЛАТ ПОДНЕСУВАЈТЕ СЕ ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="680.566" dur="3.866"> НАДВОРЕШНИОТ ДОГОВОР ЗА ДОБИВНИКОТ ПРЕД Е ДА СЕ СОВЕТИ САМО САМО ОВОЈ ВЕЧЕР WEЕ СЕ ПОГОДИМЕ ШАНСИ. </text>
<text sub="clublinks" start="684.434" dur="1.898"> СЕ СЕ СОВЕТНИОТ САМО СО ОВОЈ ВЕЕ WEЕ СЕ СМЕЕ ШАНС. НЕКОИ БЛАГОДАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="686.334" dur="0.498"> ВЕЧЕРИТЕ CARЕ СЕ ГО СМЕЕМЕ ШАНСИ. НЕКОИ БЛАГОДАРНИЦИ ОД ОВДЕ,'Е KЕ ВИ ГО ЧУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="686.834" dur="2.531"> НЕКОИ БЛАГОДАРНИЦИ ОД ОВИЕ, WEЕ KЕ ВИ ГО ПОДНЕСУВАМЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА ПРОТИВ РЕСТИРАЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="690.2" dur="194.799"> >> ОД ГОДИНАТА ЗА ЛОКАЛНА ЗДРАВЈЕ БЕГАНИ ОБВРСКИ ВО ОТВОРАЕ НА УЧИЛИШТА. ПРОДОЛУВАМЕ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="885.001" dur="2.198"> ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКАТА НА УЧИЛИШТЕ. ПРОДОЛУВАМЕ ДА РАЗГОВОРМЕ СО АТТОРНИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="887.201" dur="0.631"> НА УЧИЛИШТА. ПРОДОЛУВАМЕ ДА РАЗГОВОРИМЕ СО АТТОРНО ГЕНЕРАЛ ВО ПРАВНИОТ НА ВЛАДАТА </text>
<text sub="clublinks" start="887.834" dur="2.531"> ПОПУСТ СО АТТОРНИОТ ОПШТИ ВО ПРАВНА АНАЛИЗА НА ВЛАДАТА НА ЗДРАВЈЕТО ТЕКСАС </text>
<text sub="clublinks" start="890.367" dur="0.998"> ОПШТИ ВО ПРАВНА АНАЛИЗА НА ВЛАДАТА НА ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТ НА ТЕКСАС </text>
<text sub="clublinks" start="891.367" dur="2.932"> АНАЛИЗА НА ЗДРАВЈЕТО НА ЗАКОНОТ НА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА ТЕКСАС, ЛОКАЛ </text>
<text sub="clublinks" start="894.301" dur="0.598"> И БЕЗБЕДНИЧКИ ДОГОВОРИ ЗА КОД КАТИВ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ПРИДОБИВНИ ОБВРСКИ ОСНОВИ ЗА ЛОКАЛНО ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="894.901" dur="2.631"> ДРATEАВНИ грантови на законот, Локалните овластувања за здравјето на моќта се под квантитени називни моќни стандарди </text>
<text sub="clublinks" start="897.534" dur="1.098"> ЗДРАВЈЕ ОД АВТОРНИЧКИТЕ МО BEНИ ПРЕД КВАРАНТИНСКИ ИМАРНИ МОНИ СТАНИЦИ НА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ. </text>
<text sub="clublinks" start="898.634" dur="0.698"> КВАРАНТИНИ ИМАНИ МАКЕДОНСКИ СТАНИЦИ ДО ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ. САМО ДРATEАВНИОТ ЗАКОН што го дава </text>
<text sub="clublinks" start="899.334" dur="0.531"> ДО ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ. САМО ДРATEАВНИОТ ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ДОГОВОРЕН ОРГАН </text>
<text sub="clublinks" start="899.867" dur="2.698"> САМО ДРATEАВНИОТ ЗАКОН, ОД ДА ГО ВИДАВА ВАШИНОТ ОРГАНОТ ЗА РЕВОЗИРАЕ НА ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="902.567" dur="2.932"> ВЛЕЗ ГОДИНА ОРГАНОТ ЗА РЕВИЗИРАЕ НА ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ, што не го направил. И СО </text>
<text sub="clublinks" start="905.501" dur="0.631"> РЕВИЗИРАЈТЕ ДИРЕКТОР ЗА ЗДРАВЈЕ, ОД КОЈ НЕ СЕ ДА СЕ. И ИЗЈАВА ДЕНЕС. СЕКОГАШ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="906.134" dur="2.465"> КОГА НЕ МОЕ. И ИЗЈАВА ДЕНЕС. КАКО ВО ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА КЛАРИТЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="908.601" dur="1.331"> ИЗВЕШТАЈ ДЕНЕС. КАКО ВО ИНТЕРЕС НА ДОБИВУВА CLЕ НА КАЛАРИТЕТ ЗА НАСТАВНИЦИ НА РОДИТЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="909.934" dur="0.531"> ИНТЕРЕС НА ОБЕЗБЕДУВА CLЕ НА КАЛИТЕТ ЗА РОДИТЕЛИ НАСТАВНИЦИ УЧИЛИШНИ ПРИРАЧНИК И СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="910.467" dur="2.398"> ЗА РОДИТЕЛИ НАУЧНИЦИ УЧИЛИШНИ ПРИРАЧНИК И СЕКОЈ ДЕЛ ОД ОБЕЗБЕДУВА SCHOOLЕ НА УЧИЛИШТА </text>
<text sub="clublinks" start="912.867" dur="0.898"> УЧИЛИШТЕ НА УЧИЛИШТЕ И СЕКОЈ ДЕЛ ОД НАШАТЕ УЧИЛИШНИ ОБОДИНУВА НА ГОДИШНИКОТ НА СТАРТАТА НА </text>
<text sub="clublinks" start="913.767" dur="1.098"> ПОДНЕСУВАЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ОБВРЗУВА НА ГОДИНА НА СТАРТА НА СЕМЕСТОР. Доктор WU КОЈ Е ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="914.867" dur="2.432"> ОДГОВОР НА СТАРТ НА СЕМЕСТОР. ДЕКТОР ВУ КОЈ Е ТУКА СВЕТ СО ВЛЕГ ОД ДРУГИ </text>
<text sub="clublinks" start="917.301" dur="0.998"> СЕМЕСТАР. ДЕКТОР ВУ КОЈ Е ТУКА СОВЕТ СО ВЛЕЗ ОД ДРУГИ ЗДРАВЈЕ ИСПИТНИ И УЧИЛИШТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="918.301" dur="2.831"> ТОНИТ СО ВЛЕЗ ОД ДРУГИТЕ ЗДРАВЈЕ ИСПИТНИ И УЧИЛИШНИТЕ УЧИЛИШТА Е ИСТО </text>
<text sub="clublinks" start="921.134" dur="1.031"> ИСПИТУВАЕ НА ЗДРАВЈЕТО И РАБОТНИЦИТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ILLЕ ИСПРАТИТЕ СЕ ИЗМЕНИ ДИРЕКТИВЕН ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="922.167" dur="0.998"> УЧЕСНИЦИТЕ ISЕ ИСПРАТИТЕ СЕ ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ КОН ВЕДНАТА СЕДЕНА. ИЗМЕНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="923.167" dur="0.465"> ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА КОНДЕРНА недела AMЕ ВКЛУЧИ АМИДИРАНАТА ДИРЕКТИВА </text>
<text sub="clublinks" start="923.634" dur="2.165"> СЛЕДНАТА НЕДЕЛА. ИЗМЕНИОТ ДИРЕКТИВНО CЕ ВКЛУЧУВА ПРЕПОРАКИ, КОИ UЕ НАДВОРЕШЕ </text>
<text sub="clublinks" start="925.801" dur="3.131"> ДИРЕКТИВНО INЕ ВКЛУЧУВА ПРЕПОРАКИ, КОИ GЕ НАДВОРЕШЕТЕ УЧИЛИШНИ ДИСТРИКТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА </text>
<text sub="clublinks" start="928.934" dur="0.498"> ПРЕПОРАКИ КОИ Е ПОСТАВУВАТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ДИСТРИКТИ ЗА БЕЗБЕДНО РЕАСТИРАЕ НА ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="929.434" dur="0.598"> УЧИЛИШНИ ДИСТРИКИ ЗА БЕСПЛАТНО РЕСТАРИРА OFЕ НА ВО ЛИЦА НА ЛИЦЕ. НОВАТА ДИРЕКТИВА </text>
<text sub="clublinks" start="930.034" dur="2.931"> РЕАСТИРАINGЕ НА ИНСТРУКЦИЈА НА ЛИЧНИЦИ. НОВИОТ ДИРЕКТИВНО BEЕ СЕ ОСНОВА НА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="932.967" dur="0.432"> УПАТСТВО. НОВИОТ ДИРЕКТИВНО Е СЕ ОСНОВА НА ПОДАТОЦИТЕ ИНДИКАТОРИ ЗА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="933.401" dur="2.198"> BEе се базираме на индикатори за здравје повеќе и повеќе ќе ги вклучиме упатствата за </text>
<text sub="clublinks" start="935.601" dur="3.198"> ПОВЕ MЕ ИНДИКАТОРИТЕ И WEЕ ВКЛУЧУВАМЕ Упатства за училишни системи </text>
<text sub="clublinks" start="938.801" dur="0.364"> INЕ ВКЛУЧУВАМЕ Упатства за училишни системи за да верувате дека не е на страната </text>
<text sub="clublinks" start="939.167" dur="2.765"> УЧИЛИШНИ СИСТЕМИ ПОВЕELЕ СЕ ДОБИЕ ДА СЕ СОДРИНА ПРИЗНАЦИНА ОТВОРЕНО И ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="941.934" dur="1.931"> ПОДНЕСУВА СО СОДР WИНА ПРИРОДА ОТВОРЕНО И ЗГОЛЕМИ КАПАЦИТЕТ ЗА ЛИЦЕ </text>
<text sub="clublinks" start="943.867" dur="1.098"> WINDOW ОТВОРЕН И ЗГОЛЕМОТ КАПАЦИТЕТ ЗА ВО ЛИЦА НА ЛИЦЕ. ИЗМЕНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="944.967" dur="0.565"> КАПАЦИТЕТ ЗА ВО УПОТРЕБА НА ЛИЦЕ. ИЗМЕНАТА ДИРЕКТИВА ALЕ ДА ВИ ПОВИДИ </text>
<text sub="clublinks" start="945.534" dur="2.531"> УПАТСТВО. ИЗМЕНАТА ДИРЕКТИВА Е СЕ ВКЛУЧУВА ИЗВЕДУВАЕ НА РЕКОРД </text>
<text sub="clublinks" start="948.067" dur="0.632"> ДИРЕКТИВНО ALЕ ВЕЕ ВКЛУЧУВА ИЗВЕДУВАЕ НА РЕКОРДОТ РЕКОРД </text>
<text sub="clublinks" start="948.701" dur="3.098"> РЕКОРД БЕСПЛАТНО ИЗВЕСТУВАЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИНФЕКЦИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КВИД-19 ДО ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРО ДА СЕ МОНИТОР </text>
<text sub="clublinks" start="951.801" dur="0.598"> ПОДАТОЦИ ЗА ИНФЕКЦИСКИ ПОДАТОЦИ КОВИД-19 ДО ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРИ ДА СЕ МОНИТОРИ ЗДРАВЈЕ НА индивидуалните училишта. </text>
<text sub="clublinks" start="952.401" dur="2.531"> ДА ЈА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРО ДО МОНИТОР ЗДРАВЈЕ на индивидуалните училишта. ОБВРСКИ ОРГАН ЗА ЗДРАВЈЕ БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="954.934" dur="0.665"> ЗДРАВЈЕ на индивидуалните училишта. БЕКСАР ЗДРАВЈЕ ОД ЗДРАВЈЕ ОБВРСКИ ДОКТОР ВУ И МЕТОРИЕЛТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="955.601" dur="2.398"> БЕКСАР ЗДРАВСТВО ЗДРАВЈЕ ОД АВТОРНИТЕТО ДОКТОР ВУ И МЕТОРИЕЛТЕ CONЕ ПРОДОЛУВАМЕ ДА СО ПОВЕЕ СО </text>
<text sub="clublinks" start="958.001" dur="2.598"> ВЕКТОРСКО ВУ и МЕТОРИЈАЛНО WEЕ ПРОДОЛУВАМЕ ДА СЕ СОБИРАМЕ СО СОБИРАЕ НА ЛОКАЛНИОТ УЧИЛИШТЕ. Родители </text>
<text sub="clublinks" start="960.601" dur="0.831"> ПРОДОЛУВА ДО СОБИРАЕ СО ЛОКАЛНИОТ УЧИЛИШНИ СИСТЕМИ. Родители и студенти и да се воспостават </text>
<text sub="clublinks" start="961.434" dur="0.631"> Локални училишни системи. Родители и студенти и за воспоставување на овие упатства. CITYЕ ГРАДОТ Е </text>
<text sub="clublinks" start="962.067" dur="2.465"> И СТУДЕНТИ И ДА ГО ОСНОВАТЕ ОВИЕ Упатства. ГРАДОТ ILLЕ СЕ ДОБИЕ ПОВЕЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="964.534" dur="3.031"> ОВИЕ Упатства. ГРАДОТ ILLЕ ЈА ДА ГО ДОБИЕ ДЕЛОВИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА </text>
<text sub="clublinks" start="967.567" dur="0.932"> ПОВЕЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ВРСКИ ДВЕЕ НА СЛЕДНАТА СЕДМИЦА НА НЕДВЕТСКИТЕ ВЕБИ И 19 ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="968.501" dur="2.898"> ВРЕДНИОТ СОДРИНА СЕДМИЦА НА Неделата-19 и УЧИЛИШТЕТО НА ГРАДЕ AЕ ПРИСТАП ДОГОВОР, за што е закажана за </text>
<text sub="clublinks" start="971.401" dur="0.898"> СОВЕТНИК-19 и УЧИЛИШТЕ ГРАДОТ ПРИСТАП ДОГОВОР, КОЈ Е ДА ОБЕЗБЕДУВА ЗА СРЕДНО ДЕЛ НА 5-ти август на </text>
<text sub="clublinks" start="972.301" dur="1.931"> ПОВЕЕ КОЈ Е ДА ОБВРЗУВА ЗА СРЕДЕН 5-ти август во 07:00 часот. Крајната линија е </text>
<text sub="clublinks" start="974.234" dur="1.198"> СРЕДНО 5 август во 07:00 часот. Крајната линија е онаа на владината изјава </text>
<text sub="clublinks" start="975.434" dur="0.531"> 07:00 часот. Крајната линија е таа што Владата на ДЕНЕС НЕМА ДА СЕ ПРОМЕНИ </text>
<text sub="clublinks" start="975.967" dur="2.698"> ТОА ДОГОВОРЕН ДЕЛ НА ВЛАДАТА НЕ Е ПРОИЗВОД СЕРВИСТАТА НА СОВЕТУВАЕ СО КВИД-19 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="978.667" dur="1.698"> ДЕНЕС НЕ Е ПРОИЗВОД СЕРВИСТАТА НА СОВЕТУВАЕ СО СОВЕТ-19 во нашата заедница, </text>
<text sub="clublinks" start="980.367" dur="0.565"> СОВЕТНОСТ НА СОВЕТУВАЕ СО СОВЕТНО-19 ВО НАШАТА ЗАЕДНИЦА, СЕ СТРУВА САН АНТОНИО БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="980.934" dur="1.665"> НАШАТА ЗАЕДНИЦА, САН АНТОНИО БЕКСАР СЕКОЕ СЕ ТЕКОВНО ИСКУСТВО </text>
<text sub="clublinks" start="982.601" dur="0.498"> САН АНТОНИО БЕКСАР СЕКОЕ СЕ ТЕКОВНО ИСКУСТВО СУБСТАНСКА ЗАЕДНИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="983.101" dur="2.731"> ВРЕДНО ИСКУСТВО НА СУБСТАНСКА ЗАЕДНИЦА Трансмисија. ВО СЛУЧАИ ПОВТОРНО </text>
<text sub="clublinks" start="985.834" dur="1.031"> ПОДНЕСУВАЕ НА СУБСТАНСКА ЗАЕДНИЦА. ВО СЛУЧОЦИ ПОГОЛЕМИ МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ ПРОДОЛУВА ДА ПОСТОИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="986.867" dur="1.498"> ПРЕНОСЛИВОСТ. ВО СЛУЧОЦИ ПОГОЛЕМИ МЛАДИТЕ НА МЛАДИТЕ ПРОДОЛУВА ДА ПОСТОИТЕ. Само оваа недела, 12% од случаите </text>
<text sub="clublinks" start="988.367" dur="3.098"> МЛАДИТЕ ПРОДОЛИ ДА ПОСТОИТЕ. САМО оваа недела, 12% од СЛУЧОЦИТЕ ПОДГОТОВНО ОД 18 и ПО ПОДОБРУВАЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="991.467" dur="3.165"> САМО оваа недела, 12% од СЛУЧОЦИТЕ ПОДГОТОВНО ОД 18 и ПО ПОДОБРУВАЕ. ЕДНА ПЕЦЦЕНТ ОД ПОСЛЕДНАТА недела. </text>
<text sub="clublinks" start="995.2" dur="5.299"> НАШИОТ СВОЈОТ СОПСТВЕН СИСТЕМ ПРОТИВ ОД ОСНОВИТЕ СО СВЕЕ СТРЕС И ПАЦИЕНТИ КОИ СЕ ТЕАТ </text>
<text sub="clublinks" start="1000.501" dur="2.298"> ОСТАВУВА ПО ПОВЕVERЕ СТРЕСИ И ПАЦИЕНТИ КОИ СЕ ТРЕБААТ ВО ОВОЈ БОЛНИЦИ СЕ ОД САН </text>
<text sub="clublinks" start="1002.801" dur="1.198"> И Пациентите кои се третираат во овие болници се од САН АНТОНИО И НЕГОВИОТ СУД </text>
<text sub="clublinks" start="1004.001" dur="0.898"> ОВОЈ БОЛНИЦИ СЕ ОД САН АНТОНИО И НЕГОВИТЕ ОБЕДИНЕТЕ ЗАЕДНИЦИ. ЦЕЛ НА АН </text>
<text sub="clublinks" start="1004.901" dur="0.598"> АНТОНИО И НЕГОВИТЕ ОБНОВНИ ЗАЕДНИЦИ. ЦЕЛОТ НА ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1005.501" dur="1.431"> ЗАЕДНИЦИ. ЦЕЛОТ НА ИЗМЕНА УПРАВУВА HEЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ КОНФУЦИЈАТА И </text>
<text sub="clublinks" start="1006.934" dur="1.898"> ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ Е ПОВЕELЕ НА СОВЕТУВА UЕ И УПОТРЕБА ЗА СЕМЕЈСТВО, </text>
<text sub="clublinks" start="1008.834" dur="1.331"> ВЕРУВАЕ КОНФУЗИЈА И УПОТРЕБА ЗА СЕМЕЈСТВО, НАСТАВНИЦИ И УЧИЛИШТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1010.167" dur="2.198"> УПОТРЕБА ЗА ФАМИЛИИ, НАСТАВНИЦИ И УЧИЛИШТЕ УПРАВУВАА И ДА СЕ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1012.367" dur="0.532"> Наставници и училишни администратори и да обезбедат препораки и здравје </text>
<text sub="clublinks" start="1012.901" dur="2.564"> АДИМИНИСТРАТОРИ И ДА СЕ РАБОТЕТЕ ПРЕПОРАКИ И ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗА УЧИЛИШТА </text>
<text sub="clublinks" start="1015.467" dur="1.432"> ПРЕПОРАКИ И ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА УЧИЛИШТАТА ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ ДА СЕ ВРААТ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1016.901" dur="3.131"> ИНДИКАТОРИ ЗА УЧИЛИШНИТЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ ДА СЕ ВРААТ ДА ЈА ЛИЦЕР НА ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="1020.034" dur="1.698"> ПРИСТАП ДА СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ВРААТ ВО ПЕРСЕКСКИ БЕРГРГЕН ДОКТОР ЗА УПОТРЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="1021.734" dur="3.165"> ПЕКТОР ИНСТРУКЦИСКИОТ ДОКТОР БЕРГРГЕН СЕ ПОСТОИ ПРЕД КОЈ Е ПАНДЕМИЧКИОТ БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="1024.901" dur="0.831"> БЕРГРГЕН СЕ ПОСТОИ ПРЕД КОЈ Е ПЕДЕМИСКИОТ ДИРЕКТОР БЕКСАР. Тоа е околу ПОДАТОЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1025.734" dur="1.998"> КОЈ Е ПАНДЕМИЧКИОТ ДИРЕКТОР БЕКСАР. НЕ Е ПОДАТОЦИТЕ НЕ ДАТУВА И СИТУМ ДА СЕ ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1027.734" dur="2.498"> ДИРЕКТОР. НЕ Е ПОДАТОЦИТЕ НЕ ДАТУМИ И СЕ НАДОМЕСНО ДА СЕ СМЕТЕ ДИРЕКТИВА </text>
<text sub="clublinks" start="1030.234" dur="0.531"> НЕ ДОГОВОРИ И ИСВЕДНО ДА СЕ СМЕТЕ ДИРЕКТИВНО ILLЕ ПОМОГНЕТЕ ЈА ОДГЛЕДУВА СОСТОЈБАТА ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="1030.767" dur="2.798"> ИЗМЕНИ ДИРЕКТИВНО WЕ ПОМОГНЕТЕ ЈА ОБЕЗБЕДУВА СОСТОЈБАТА ЗА СЕКОЈ. СИТЕ ПРАВО СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1033.567" dur="1.832"> ОБЕЗБЕДУВА СОСТОЈБА ЗА СЕКОЈ. СИТЕ ПРАВИ ДА СЕГА ДА ГО ДАБОМЕ ВО ДАТСКИ ПОДАТОЦИ. </text>
<text sub="clublinks" start="1035.401" dur="1.031"> СЕКОЈ. СИТЕ ПРАВИ ДА СЕГА ДА ГО ДАБОМЕ ВО ДАТСКИ ПОДАТОЦИ. ДЕНЕС СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 550 НОВО </text>
<text sub="clublinks" start="1036.434" dur="3.165"> ПОДНЕСУВАМЕ ДА ПОДАТОЦИТЕ ДЕНЕС. ДЕНЕС СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 550 НОВИ СЛУЧАИ НА СОВЕТ-19 што носи </text>
<text sub="clublinks" start="1039.601" dur="3.164"> ДЕНЕС СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 550 НОВИ СЛУЧАИ НА ПОВЕТНИК-19 што носи околу 40.000 </text>
<text sub="clublinks" start="1042.767" dur="0.998"> СЛУЧАИ НА ПОВЕТНИК-19 што носи околу 40.000 803 случаи со тоа што далеку во текот на </text>
<text sub="clublinks" start="1043.767" dur="3.032"> САД до 40.000 803 СЛУЧАИ ОД ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ-19 ПАНДЕМСКИОТ ОВДЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1046.801" dur="2.998"> 803 СЛУЧАНИ ПОВЕЕ ПО ПОВЕЕ НА КОВИД-19 ПАНДЕМСКИОТ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО СЕ ИЗВЕСТУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1049.801" dur="1.631"> ПОВЕЕ-19 ПАНДЕМСКИОТ ТУКА ВО САН АНТОНИО СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 839 СЛУЧАИ НА НАШИТЕ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="1051.434" dur="0.498"> САН АНТОНИО СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ 839 СЛУЧАИ ВО НАШИТЕ ДЕН-ДВД РАБОТНИ АВЕРАЦИ. НИЕ, ИСТО ТАКА </text>
<text sub="clublinks" start="1051.934" dur="1.998"> 839 СЛУЧАИ ВО НАШАТА СЕДНИ-ДЕН РАБОТНА АВЕРАЦИЈА. НИЕ ИНФОРМАТНО САМО 2 НОВИ СМРТИ </text>
<text sub="clublinks" start="1053.934" dur="0.531"> РЕВЛИГИНА ПРОДАБА. НИЕ НЕБЕ МОORTНО, Имаме 2 нови смртни случаи за да известуваме БЕЗНИК НА БЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1054.467" dur="2.632"> НЕВЕРОЈАТНО ДА ИМА 2 НОВИ СМРТИ ДА ИЗВЕСТУВАТЕ ДЕЛОВНО ДО БЕЛЕСКИ ОСНОВИ. ЕДНА ВО НЕВИ 60-ти и </text>
<text sub="clublinks" start="1057.101" dur="0.698"> ДА СЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ТОНОТ НА БЕЛНИТЕ ПОСЕБНИ. ЕДНА ВО НЕВИТЕ 60-ти и ДРУГИТЕ ВО ГОТЕЛИ 70-ти </text>
<text sub="clublinks" start="1057.801" dur="0.564"> ОСНОВИ. ЕДНА ВО НЕГОВИТЕ 60-ти и Другите во нејзините 70-ти години и СЕ ПРАШУВАМЕ ЗА ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1058.367" dur="2.665"> ДРУГИТЕ ВО НЕГОВИТЕ 70-ти и САМО ПРАШУВАМЕ ДА ДА ГИ ГИ ГИ ГИ ОБИВИТЕ И САМИТЕ САМИ </text>
<text sub="clublinks" start="1061.034" dur="3.031"> И СЕ ПРАШУВАМЕ ДА ДА ГИ ГИ ГИ ГИ ГИ ГИ ГИ ПРАВИТЕТЕТЕ И СИТЕ ОБОУВАНИ ЕДНИЦИ ВО НАШИТЕ ПРЕБОЛНИЦИ КАКО СО </text>
<text sub="clublinks" start="1064.067" dur="0.565"> ОБРАБЕТЕТЕ ГИ И ОВИЕ LOУБОВИТЕ САМО ВО НАШИТЕ ПЛОБОДНИЦИ КАКО СО ДРУГИТЕ. СЕГА ГО изгубивме </text>
<text sub="clublinks" start="1064.634" dur="2.665"> ВО НАШИТЕ ПОЛИТИКИ КАКО ДРУГИТЕ. СЕГАМЕ ГО изгубени 349 НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛНИ БИЗНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1067.301" dur="0.531"> ДРУГИТЕ. САМО ГИ ГО изгубивме 349 НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛНИ БЕЗБЕДНИЦИ И САМО САМО ОВДЕ ОВДЕ ВО САН </text>
<text sub="clublinks" start="1067.834" dur="2.565"> 349 НАШИТЕ ПРИЈАТЕРИ СЕ БЕЗБЕДНИЦИ И VУБОВНИ ЕДНИЦИ ОВДЕ ОВДЕ САН АНТОНИО, ERЕ ГО ПОСЕБНИТЕ БОЛНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1070.401" dur="1.131"> И ДОГОВОРИТЕ ОВДЕ ТУКА ВО САН АНТОНИО, ГОДИШНИТЕ БОЛНИЦИ ПРОДОЛУВААТ ДА ЈА ПОГЛАСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="1071.534" dur="1.598"> АНТОНИО, ДОГОВОРНИ БОЛНИЦИ ПРОДОЛУВААТ ДА ГИ ЈА ПОГЛЕДИТЕ ПОЗИТИВНИ ТРЕНД. ШТО ЗНАЧИ </text>
<text sub="clublinks" start="1073.134" dur="0.598"> Продолжете да ги видите ПОЗИТИВНИТЕ ТРЕНДОВИ. КОИ СЕ СМЕТЕ ТОА КАКО САКАТЕ ДА ГО ГОДИМЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1073.734" dur="2.631"> ПОЗИТИВНИ ТРЕНДИ. КОИ СЕ ДА СЕ СМЕТЕ ТОА КАКО САМО ГОДИМЕ ДЕЛО ДА СЕ ДОГОВОРМЕ ДА СЕ МОАТ ВКУПНИ ПАЦИЕНТИ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1076.367" dur="1.298"> ТОА ТОА ГО ОДГОВОРИМЕ ДЕЛИ ДАЛИ ДА СЕ МОЕМЕ ВКУПНИ ПАЦИЕНТИ ВО НАШИОТ БОЛНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1077.667" dur="2.998"> Спуштете се да може да ВКУПНИ ПАЦИЕНТИ ВО НАШИОТ БОЛНИЦИ НАШИТЕ БОЛНИЦИ. 926. ТОА Е ДАЛИ 39 ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1080.667" dur="3.165"> НАШИОТ БОЛНИЦИ НАШИОТ 926. ТОА СЕ СЕ ПОТВИ 39 ОД ВЕЧЕР. НИЕ ИМАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1083.834" dur="2.398"> 926. ТОА СЕ СЕ ПОТВИ 39 ОД ВЕЧЕР. НИЕ СМЕ 364 ВО МЦУ КОГА СЕ СОГЛАС </text>
<text sub="clublinks" start="1086.234" dur="1.298"> ВЕДНИК НИЕ СМЕ 364 ВО МЦУ КОГА СЕ СЕ РАБОТИ ОД 16 ОД ВЕЧЕР И ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1087.534" dur="0.631"> 364 ВО МЦЕ КОГА СЕ УСЛО 16 ОД ВЕДНИК И ИМА 252 НА Вентилатори КОЈ Е </text>
<text sub="clublinks" start="1088.167" dur="3.132"> 16 ОД ВЕДНИЧКИ И ТИЕ СЕ 252 НА Вентилатори, КОИ Е РУГИЛНО ИМО СЕКОЈ ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="1091.301" dur="3.131"> 252 НА Вентилатори, КОЈ Е ПОГОЛЕМ САМО ИСТО КАКО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ. ТИЕ СЕ Сè уште 3 </text>
<text sub="clublinks" start="1094.434" dur="3.098"> РУГИЛЕ ИСЕКОТО КАКО СЕКОЈ ДЕНЕС ДО СЕ. ОВИЕ 3 СИТЕ 380. ИСКЛУЧИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1097.534" dur="1.531"> СЕ ДА СЕ. ОВИЕ СИТЕ 3 СИТЕ 380 </text>
<text sub="clublinks" start="1099.067" dur="3.132"> 380. ИСКЛУЧУВАЈТЕ ДА СЕ СО МЕ CУВА ONЕ НА ПАТ, 53% ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1102.201" dur="0.964"> ДА СЕ СО ПАТ КАПАЦИТЕТ, 53% Вентилатори и 15% </text>
<text sub="clublinks" start="1103.167" dur="3.032"> НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПАТ, 53% НА Вентилатори и 15% од БЕЗБЕДНИЧКИ КОРИСНИ РАБОТНИ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1106.201" dur="0.831"> Вентилатори и 15% од хоспитални кревети се достапни во нашиот систем на болници ПРОТИВ КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="1107.034" dur="1.931"> НА СПОЛНИЦИТЕ КОРИСНИ РАБОТНИЦИ ВО НАШИОТ СОПСТВЕНИЧКИ СИСТЕМ ПРОТИВ КАКО ДА СЕ СЕ ГО ПРАВИМЕ ОСТАВУВАМЕ ПОД СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1108.967" dur="2.298"> НАШИОТ СОПСТВЕНИЧКИ СИСТЕМ ПРОТИВ КАКО СЕ ПОСТОИВУВАМЕ ОСТАВУВАМЕ ПОД СЕКОВИ СТРЕС, СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1111.267" dur="0.932"> СЕ ПОСТАВУВА ОСТАВУВАМЕ ПО СЕКО СТРЕС ДА СЕ ПРАВИМЕ ДА СЕ ОДГОВЕМЕ ДО СУДИТЕТО НА БЕКСАР НЕЛСОН </text>
<text sub="clublinks" start="1112.201" dur="0.998"> СТРЕС ДА СЕ ПРАВИМЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ПРЕД БЕРГАРСКИОТ JУДИ НЕЛСОН МИСЛА ДА ЈА ПРИСТАПУВАМ ПРВ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1113.201" dur="0.564"> ПРЕДМЕТНИОТ JУДИТЕ НА БЕКСАР НЕЛСОН МИСЛИВИ ПРВ ПРВ СИТЕ БЛАГОДАРИ СИТЕ САМИ ЗА РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="1113.767" dur="2.765"> БЛАГОДАРИМЕ ДА СЕ ПРВИ СИТЕ СИТЕ БЛАГОДАРИ СИТЕ ЗА РАБОТА СО САД СЕ ПОЧНУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1116.534" dur="1.398"> БЛАГОДАРАМ СИТЕ ВАС ЗА РАБОТА СО САД СЕ ПОЧНУВАМЕ ДА СЕ СОДРИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1117.934" dur="0.331"> СО САД ПОЧЕТУВАМЕ ДА ГО ГОДИМЕ БРОЈОТ БРОЈОТ. </text>
<text sub="clublinks" start="1118.267" dur="1.898"> БРОЈОТ СЛЕДНО. >> Сè уште многу долг долг начин </text>
<text sub="clublinks" start="1120.167" dur="0.798"> БРОЈ ДОБИВ. >> Уште многу многу долг пат за да одам и ние се надеваме дека ќе бидеме во можност да </text>
<text sub="clublinks" start="1120.967" dur="1.765"> >> Сè уште многу долг пат за да отидеме и ние се надеваме дека ќе можеме да продолжиме со тоа што тргнуваат преку </text>
<text sub="clublinks" start="1122.734" dur="0.531"> ДА ОДИМЕ И НИЕ СМЕ ДА СМЕЕ ДА СМЕЕ ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ ДА СЕ ТРГОВИНИ НИКОВ МЕСЕЦ НА Август НИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1123.267" dur="2.465"> ПРОДОЛУВАТЕ ТОА ТРЕНД ОД МЕСЕЦОТ НА АВГУСТ ГО ВИДЕМЕ А. </text>
<text sub="clublinks" start="1125.734" dur="1.465"> МЕСЕЦОТ НА АВГУСТ СЕ ВЛЕГУВАМЕ A. >> Навистина многу </text>
<text sub="clublinks" start="1127.201" dur="0.598"> ВНАТРЕШУВА A.Е на A. >> ВИСТИНСКО МНОГУ ВРЕМЕ >> ВРЕМЕ КОГО ДА СЕ ОДГОДУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1127.801" dur="2.631"> >> ВИСТИНСКО МНОГУ ВРЕМЕ >> ВРЕМЕ КОГА ДА СЕ СМЕЕ ДА СМЕЕ ДА СМЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1130.434" dur="0.365"> >> ВРЕМЕ КОГА ДА СЕ ОБУУВАМЕ ДА ДА СМЕЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДА СЕ ОЧЕКУВАМЕ УЧИЛИШТА </text>
<text sub="clublinks" start="1130.801" dur="0.598"> МОРА ДА ДА СЕ ДОБИЕ ДА ДА ЈА ОЧЕКУВАМЕ УЧИЛИШНИТЕ ДА СЕ УСПЕШНО ВО ОТВОРИОТ ОТВОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1131.401" dur="2.431"> УЧИЛИШНИТЕ ДА БИДАТ УСПЕШНО ПОВЕЕ ОТВОРАЕ ОТВОРИТЕ ДА БЛАГОДАРАТЕ ЗА ШТО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1133.834" dur="0.198"> БИДЕТЕ УСПЕШНО ПОВЕЕ ОТВОРАЕ ПОВЕЕ ДА СЕ БЛАГОДАРАТЕ ЗА ШТО СЕ СЛУЧИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1134.034" dur="1.898"> ДА БЛАГОДАРАМ ЗА ШТО СЕ СЛУЧУВАТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОБИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1135.934" dur="2.831"> ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ТОА ШТО ДА СЕ ПРАВИТЕ ДЕНЕС И ПОМОГНЕТЕ ГО ПОДГОТОВКА </text>
<text sub="clublinks" start="1138.767" dur="3.232"> ОБРАБОТЕТЕ КОИ ШТО СЕ ПРАШАТ ДЕНЕС И ПОМОГНЕТЕ ОД ОВОЈ БЕЗ БЕЗБЕДНОСКО БРОЈ. САМО ДА ГО ДОДВИДвме </text>
<text sub="clublinks" start="1142.001" dur="3.098"> ДЕНЕС И ПОМОГНЕТЕ ОД ОВОЈ БЕСПЛАТНО БЕЗБЕДНОСТА. СМЕ ДА ГО ДОДВИДУВАМ ДИРЕКТОРОТ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1145.101" dur="0.431"> ПРАШАА ОД СЕ ДА ГО ДОДВИДУВАМ ДИРЕКТОРОТ ОД ВЛАДАТА ДЕНЕС, ТИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1145.534" dur="0.565"> ДИРЕКТОР ОД ВЛАДАТА ДЕНЕС, ТОА ГО ОБВРДУВААТ ОВИЕ СМЕТНИ ОДБОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1146.101" dur="0.598"> Владимир ДЕНЕС, ТЕА ГО ОВИЕ ОВИЕ ПОСЛЕДНИ ОДБОРИ ДА СЕ ОДБИРААТ КАКО И КАКО ILLЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1146.701" dur="2.131"> ПОСЕБНИТЕ ОВИЕ ПОДВИ BOНИ ОДБОРИ OUЕ ОДЛУГАТ КАКО И КАКО THEЕ ОТВОРИ КОГА THEЕ ОТВОРИТЕ КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="1148.834" dur="2.131"> ОДЛУКА КОГА И КАКО ДА СЕ ОТВОРИ КОГА THEЕ ОТВОРИТЕ КАКО ILLЕ ОТВОРИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1150.967" dur="0.532"> ОТВОРИ КОГА WЕ ОТВОРИТЕ КАКО WЕ ОТВОРИТЕ. ETЕ СМЕ СЕ РАБОТНО ВЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1151.501" dur="2.398"> YЕ ОТВОРИ. ETе добиеме навистина голем голем поддршка од безбедноста </text>
<text sub="clublinks" start="1153.901" dur="1.931"> ETЕ СМЕТЕ НАВИСТИНА БЕЛИНА ПОДДРШКА ОД БЕСПЛАТНИТЕ ДИСТРИКТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО. </text>
<text sub="clublinks" start="1155.834" dur="0.931"> ПОДДРШКА ОД ДИСТРИКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОВДЕ ТУКА ВО САН АНТОНИО. ВЕРУВАМ ДА СЕ ТОА ПОВИКОТ МОLEЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1156.767" dur="2.898"> ДИСТРИКТИ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО. ВЕРУВАМ ДА СЕ ТОА МОALLЕТЕ ДА МО MAЕТЕ КОИ СЕКОГАШТЕ УЧИЛИШНИ УЧИЛИШНИ Овде </text>
<text sub="clublinks" start="1159.667" dur="3.032"> ВЕРУВАМ ДА СЕ ТОА МОЕТЕ ДА МОЕТЕ КОИ ШТО СЕКОЈ УЧИЛИШНИ УЧИЛИШНИ ОВДЕ ОВДЕ САКАТЕ ДА СЕ ОТВОРИТЕ ДА ОТВОРИТЕ ОД АВГУСТ </text>
<text sub="clublinks" start="1162.701" dur="1.031"> КОГА НЕКОИ УЧИЛИШНИ УСЛУГИ ОВДЕ СЕ СЛУБА ДА СЕ ОТВОРИТЕ НА 13-ти август. ВЕРУВАМ БЕРНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1163.734" dur="0.698"> GЕ СЕ ОТВОРИТЕ НА 13-ти август. СЕ ВЕРУВАМ ДИКТИРИТЕ НА УЧИЛИШНИОТ БЕРНИ ОД ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1164.434" dur="3.031"> 13-ти. СЕ ВЕРУВАМ УЧИЛИШНИТЕ РЕГИСТРИЦИ ЗА БЕРНИ ОД СО ОТВОРАЕ ОД СОВЕТНОСТ ВО АВГУСТ ВЕРУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1167.467" dur="1.065"> УЧИЛИШНИ ДИСТРИКТИ ОД СО ОТВОРУВА SЕ НА СЕКОЈ ВЕСНИК ВО АВГУСТ СЕ ВЕРУВАМ 17-ти МАЈБЕ СЕГАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1168.534" dur="0.931"> НЕКОГАШ ВО АВГУСТ ВЕРУВАМЕ НА 17-ти МОЕВСКИОТ СЕРВИСКИ МОAYНО ЗЕМЈА. СЕ Сè уште </text>
<text sub="clublinks" start="1169.467" dur="2.832"> 17-ти МАЈБЕСКИ СЕРВИСКО МОAYНО ЗЕМЈА. ОВИЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ СТАПИРАТЕ ВО КОГА НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1172.301" dur="1.398"> МОAYНО ЗАЕДНИЦА. ОВОЈ СЕ ДА СЕ ОДБИЕ ДА СЕ СТИЧУВАМЕ ВО КОГА САКАМЕ НЕМА ДА СМЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1173.701" dur="1.231"> ОДВЕЕ ДА СЕ СТАПИРАМЕ ВО КОГА САКАМЕ NOTЕ НЕМА ДА САМО ОВОЈ ПОДДРШКА КОНТРОЛА. Сè уште имаме </text>
<text sub="clublinks" start="1174.934" dur="3.098"> САКАМЕ NOTЕ НЕМА ДАМА ОВАА ПОДДРШКА КОНТРОЛА. СИТЕ ДАМА ДОБИРНИ НАЧИНИ ДА СЕ ОДБИРАМЕ ВО УСЛОВИ НАШИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1178.034" dur="1.331"> ПОД КОНТРОЛА. STЕ СМЕ ДОБИТНИ НАЧИНИ ДА ОДМЕТЕ ВО УСЛОВИ НА НАШИОТ ДУБЛИНГ ВРЕМЕ ОД НИКОГО ДОБИВНО </text>
<text sub="clublinks" start="1179.367" dur="3.098"> ДОБРИ НАЧИНИ ДА ОДИМЕ ВО УСЛОВИ НА НАШИОТ ВРЕМЕ НА ДУБЛИГУВА THЕТО ТОА НИКОГАШ ДА СЕ ПОДОБРУВАМЕ ДА СЕ СМЕТИТЕ ТИЕ ДЕНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1182.467" dur="1.032"> ВРЕМЕТО ВРЕМЕ ТОА НИКОГАШ ДА СЕ ПОДОБРУВАМЕ ДА СЕ СМЕТИТЕ ОВИ ДЕНИ ОД МОНО ДОЛГО ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1183.501" dur="3.098"> Бидете во можност да ги засилите овие денови, но многу подолг од постојните 18. И ДАЛИ СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1186.601" dur="0.531"> ОДГОЛЕМО ПОДОЛНО ОД ПОСЕБНИОТ 18. И ДА СЕ ПРОДОЛУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1187.134" dur="0.598"> ПОСТАВУВА 18.Е 18. И ДА СЕ ТРГУВАМЕ ОД 17,7% ПОСТОРНИ ИНФЕКЦИСКИ КОИ Е </text>
<text sub="clublinks" start="1187.734" dur="2.531"> ПОВЕЕ ОД 17,7% РЕД НА ИНФЕКЦИЈА КОИ СЕ СЕКОГАШ ДОСТАВА </text>
<text sub="clublinks" start="1190.267" dur="0.632"> 17,7% ЦЕД НА ИНФЕКЦИЈА КОИ СЕ СЕКОГАШ ДОСТАВНИОТ ЗДРАВЈЕ, СМЕ НА 5. </text>
<text sub="clublinks" start="1190.901" dur="0.598"> СЕКОГАШ ДА СЕ ПОГОЛЕМЕ ВИСОКО ПОГЛАВНО СЕ ОГЛЕДУВАМЕ НА 5. ДА СЕ ОДБУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1191.501" dur="2.598"> СМЕЕТЕ НА 5. ДА СЕ ОДБУВАМЕ ДА ГО ПОДГОТВУВАМЕ НА БЕЗБЕДНИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОВИЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1194.101" dur="3.131"> САКО СЕ ОДБУВАМЕ ДА СЕ ДА ГО ПОДГОТВУВАМЕ НА БЕЗБЕДНИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОВИЕ СЕ СЕ ПРЕД. ЛИЦЕ МАСКИ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1197.234" dur="0.731"> СИГУРНИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОВИЕ ПРЕД. СИТЕ РАБОТНИ МАСКИ ОД НИВ РЕП </text>
<text sub="clublinks" start="1197.967" dur="1.998"> ПРЕД. ЛИЦЕ НА МИСЛИТЕ ОД ОД ПОВЕ WЕ ОД СЛЕДАТЕ ОД ОД САД НА 5-ти МАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1199.967" dur="1.232"> РЕП ОД ПОДНЕСУВА ОД ОД САД НА МАЈ 5-ти СЕ ДА СМЕМЕ ДОЛГО НАЧИН ДА ДА ОДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1201.201" dur="2.998"> ПОДГОТОВНО ОД САД НА 5-ти МО WEЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ДОЛГО ПАРИ ДА ДА ОДИМЕ ДА СЕ ДАМАМ ДА СЕ ДОБИРАМЕ ДАКО КАДЕ СМЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1204.201" dur="3.031"> Сè уште имате долг пат како да одам да се вратиме каде и да сме. SOЕ BEЕ БИДЕ. НЕКОГАШ </text>
<text sub="clublinks" start="1207.234" dur="0.398"> ДОБИРАТЕ ДА СЕ КАДЕ СМЕ. SOЕ BEЕ БИДЕ. НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ОПАСНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1207.634" dur="1.031"> SOЕ BEЕ БИДЕ. НЕКОЈ ДА ЗНАЕТЕ ОД ОБВИНИТЕ ПРАШАА ДЕКА МО WЕ ДА БИДЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1208.667" dur="2.998"> ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ ОДГОВОРИТЕ ТОА МОЕ ДА БИДЕТЕ МНОГУ ВНИМАНИЕ ЗА КОГА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1211.667" dur="1.332"> ОВИЕ ТОА ТОА МОЕ ДА БИДАТ МНОГУ ВНИМАНИЕ ЗА КОГА ОТВО УЧИЛИШНИТЕ УЧИЛИШТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1213.001" dur="3.031"> МНОГУ ВНИМАНИЕ ЗА КОГА ОВОЈ УЧИЛИШНИ УЧИЛИШНИЦИ ОТВОРИ ДА СЕ ГО ПРАВОЛУВАвме </text>
<text sub="clublinks" start="1216.034" dur="1.798"> УЧИЛИШНИТЕ ОТВОРИТЕ ВО НИЕ ГО ПРАВОЛУВАМЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ДА СЕ РАЗВОДНИ И ДА СЕ СЛУШАТ КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="1217.834" dur="0.965"> ГИ ГО ПРАВОЛУВАМЕ РЕАНСИЛНИТЕ ДА БИДНИ ВНИМАНИЕ И ДА СЕ СЛУШААТ ОД КАКО SЕ ПРАВИ ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1218.801" dur="2.931"> ВНИМАНИЕ И ДА СЕ СЛЕДЕТЕ КАКО ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ Е SЕ ТУКА ОВДЕ ВО УСЛОВИ НА ТИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1221.734" dur="1.565"> ДИРЕКТОРОТ ЗА ЗДРАВЈЕ BEЕ СЕ ТУКА ОВДЕ ВО УСЛОВИ НА НЕГОВИОТ ПРЕДВЕДНИК ЗА ОД КАКО ОД ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1223.301" dur="0.498"> ОВДЕ ВО УСЛОВИ НА НИВНИОТ ПРИСТАП ЗА КАКО ОД ОВИЕ ОД ВРЕМЕ ТОА, НО ТОА Е Е </text>
<text sub="clublinks" start="1223.801" dur="2.531"> ПОВЕДЕТЕ КАКО КАКО ДА ОБЕДУВАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ КАКО НЕ Е ОВДЕ ОСНОВНО ДА НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1226.334" dur="1.198"> ВРЕМЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ Е ОВОСНО ДА НЕ ДОГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1227.534" dur="0.798"> ОСВЕТЕ ДА НЕ ДОГОВОРИТЕ ДА НЕ ВЕРУВАМЕТЕ, ТОА НЕ МОЕ ДА СЕ РАБОТИ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1228.334" dur="3.031"> НЕ ВЕРУВААТ ТОА, НЕ Е ДА БИДЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИ ТОА МАКЕДОНСКИ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1231.367" dur="0.532"> НЕ МОЕ ДА СЕ ПРИКАУВА ДЕКА ТАСНИЦИТЕ МОЕТЕ ДА ГО ПРИЗВЕДУВАМЕ БОЛЕСТИТЕ САМО ПОГОЛНО КАКО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1231.901" dur="0.631"> ТЕЛЕГАЦИТЕ МОЕТЕ ДА ГО ПРИСТАПУВАТЕ БОЛЕСТИТЕ САМО КАКО ДА СЕ ЗГОЛЕМУ ДОБИВНИЦИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1232.534" dur="2.765"> РАЗГОВОРИТЕ САМО КАКО ДА БИДНО КАКО АЛУЛТИТЕ ДА СЕ СМЕЕ ДА БИДЕ МНОГУ МНОГУ ВНИМАНИЕ, МОЕТЕ ДА ГО ОТВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1235.301" dur="2.631"> АДУЛТИТЕ ПРЕД ДА СЕ ОДБЕРАТЕ ДА МНОГУ МНОГУ ВНИМАНИЕ, МОЕ МОЕ ДА ОТВОРИТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1237.934" dur="0.698"> МНОГУ ВНИМАНИЕ, МОЕ МОЕТЕ ДА СЕ ОТВОРИТЕ ВО НЕ СЕ ПОСТОИМЕ ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1238.634" dur="0.565"> ВО НЕМА ПОСЕТУВАМЕ ДЕЛО ПОСЕТА НА ВЛАДАТА ДА НЕ ЗНАЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1239.201" dur="0.564"> СПОДЕЛУВАМЕ ДА СЕ ПОСТАВУВАМЕ ПОСВЕТНО ПОСЕТА НА ВЛАДАТА ДА НЕ ЗНАЕМЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВАМЕ ОД ОВОЈ И МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1239.767" dur="1.898"> Владичот што не знам, ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРМЕ ДА ОВАА ИМА МО NOTЕ ДА НЕ СЕ КОЈ САМО LИВЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1241.667" dur="0.465"> ДАБИТЕ ОДГОВОР ДО ОВАА ИЛИ МОЕ ДА НЕ Е КОЈ САМО LИВЕЕМЕ САМО. ДОБИВМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1242.134" dur="2.931"> НЕ БИДЕ КОИ СМЕ LИВЕЕТЕ, САМО САМО. САМО ОДГОВОРИ И НАШИТЕ САКАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1245.067" dur="2.532"> МОЛО САМО ОДГОВОРНО И НАШИТЕ САКАМЕ ДА БИДЕМЕ ДА СЕ ОГЛАСУВАМЕ ПРЕД. </text>
<text sub="clublinks" start="1247.601" dur="0.631"> ОДГОВОР И НАШИТЕ САКАМЕ ДА БИДЕМЕ ДА СЕ ЗНАЕМЕ ПРЕД. САМО АТТОРНИОТ РАЗГОВОРЕН Е </text>
<text sub="clublinks" start="1248.234" dur="3.098"> ДВЕЕ КАКО ЈА ПРИМЕНА ПРЕД. САМА АТТОРНИЧКО ДОГОВОР ЗА ДИСТРИКТ, EЕ ЈА ГОНЗАЛЕС ГЛАВНА АДМИНИСТРАТОР </text>
<text sub="clublinks" start="1251.334" dur="1.731"> САМО АДТОРНИК ЗА ДИСТРИЧКИ JOЕ ЈА ГОНЗАЛЕ ГЛАСА АДМИНИСТРАТОРСКО ПРЕСУДА РОН РОН ХАЛ. СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1253.067" dur="3.032"> ГОНЗАЛИ ГЛАВНА АДМИНИСТРАТОРСКА УДИЈА РОН РОН ХАЛЕ. ШЕРИФОТ ОД САКАМ НАШИТЕ Продавачи </text>
<text sub="clublinks" start="1256.101" dur="2.031"> JУДИ РОН РОН ХАЛЕ. ШЕРИФОТ ОД САКАМ НАШИТЕ ПРОДАВНИЦИ СИТЕ СМЕТЕ СМЕТЕ ПОСТОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1258.134" dur="2.098"> ШЕРИФ ОД ОДГОВОРНИ НАШИТЕ ПРОДАВНИЦИ СИТЕ СМЕТЕ СМЕТЕ ПОСЕТА НА ВЛАДАТА И ШТО СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1260.234" dur="0.565"> СЕ МО MЕТЕ СИТЕ СВЕТСКИ ПОСЕТНИК НА ВЛАДАТА И ШТО СЕ ДА ГО РЕВИЗИРАРА РУДЕРСКИТЕ СУДИИ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1260.801" dur="2.564"> ВЛАДИЧКИОТ И ШТО СЕ ДА ГО ПОВИДИ РУДЕРСКИТЕ СУДИИ ЗА ОДБИРА ОДЛУКА СО ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1263.367" dur="2.132"> ПОВТОРНИ СУДИИ НА РИДЕРИТЕ ДА СЕ РАБОТЕ ОДЛУКА СО ОДГОВОР НА ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="1265.501" dur="0.531"> НАПРАВЕТЕ ОДЛУКА СО ОДГОВОР НА ЛИЦА ЗА ЛИЧНО РЕГОВИРАЕ. И СО </text>
<text sub="clublinks" start="1266.034" dur="2.365"> БОНД за ЛИЧНО ПОВЕЕ. И Ефектот на СЕ СЕ Е Е </text>
<text sub="clublinks" start="1268.401" dur="3.131"> БОНД ЗА РЕГОВИЗИРАЕ. И Ефектот на НАДВОРЕШЕ ДА СЕ РАБОТИ НА НАШАТА НАДВОРЕШНА ПОПУЛАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="1271.534" dur="3.131"> Ефектот на НАДВОРЕШЕ ДА СЕ РАБОТЕ НА НАШАТА ПАТ </text>
<text sub="clublinks" start="1274.667" dur="2.632"> ВОЗИВЕТЕТЕ СЕ НАША ЈАВНА ПОПУЛАЦИЈА СЕГА КАКО НА 3.747. ВО ЈАВНАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1277.301" dur="0.798"> СЕГА КАКО 3.747. ВО JЕЛО ОД СЛОБОДНО ОСНОВА ИЛИ НЕКОЈ 2900 </text>
<text sub="clublinks" start="1278.101" dur="2.998"> 3.747. ВО JЕЛО ОД СЛОБОДНО ПОГЛЕД ИЛИ НЕКОИ 2900 ИСТОЧНО СИТЕ НА СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1281.101" dur="2.864"> ОД СЛОБОДНО ПОГЛЕД ИЛИ НЕКОИ 2900 ИСТОСНИКИ СИТЕ СИТЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ДАНОВНИЦИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1283.967" dur="0.565"> СЕ СИТЕ ОСНОВИ СИТЕ ОД ДАНОЧНИТЕ ПРОДАВНИЦИТЕ ВИЕ КОНИ 56.000 ПОВЕЕ ДОЛАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1284.534" dur="2.465"> ДАНОЦИТЕ ДА ГО ВИДАТЕТЕ 56000 ДОВЕРНИ ДОЛАРИ СИТЕ ПОСЛЕ ДА ГО ВРААНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1287.001" dur="1.198"> ВИЕ 56000 ПОВЕЕ ДОЛАРИ СЕКОЈ ПОСТОИ НА ОДЛУКА НА ВЛАДАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1288.201" dur="2.164"> СЕКОЈ ДОГОВОР НА ОДЛУКА НА ВЛАДАТА СО ОДГОВОР НА ПРОМЕНИТЕ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1290.367" dur="0.532"> ОДЛУКА СО ОДГОВОР НА ПРОИЗВОДИТЕ кои ги направил за да бидат пресудени </text>
<text sub="clublinks" start="1290.901" dur="2.664"> СО ОДГОВОРНИ НА ПРОМЕНИТЕ, кои ги направив за да бидат броени правосудни права, ќе ги осигурам сметките од </text>
<text sub="clublinks" start="1293.567" dur="1.132"> РАЗБИРА ДА СЕ РАЗГОВОРЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ПРАВА, ГО ОБВРСУВАМ ДИМОТ ОД ГОТ ИНДУСТРИИ </text>
<text sub="clublinks" start="1294.701" dur="0.798"> ПРАВИ, СИ ГО ГО ПРАВИМЕ СМЕТКАТА ПО ГОТ ИНДУСТРИСКА ДОДАМ ДА СЕ КАКО ДА СЕ СЕГАМЕ САМО СМЕТУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1295.501" dur="3.231"> ГОТ ИНДУСТРИСКО ПОГОДНЕТЕ ДА СЕ КАКО СЕГА, СМЕ САМО СМЕТУВАМЕ ЕД 3 РД НА ЛИЦАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1298.734" dur="2.331"> ПОДНЕСУВА СЕГА САМО СМЕТЕ ЈА ПРАВЕДЕМЕ ЕД 3 РЕД НА ЛИЧНИТЕ ЛИЦА ЗА РЕГОВИРАЕ КОИ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1301.067" dur="0.565"> ЕДНА 3Д ДЕЛ НА ЛИЧНИОТ РЕГОВИЗАВНИ ДЕЛОВИ ОД ОВИЕ СМЕ ПРЕД. ПОВЕЕ СО СО </text>
<text sub="clublinks" start="1301.634" dur="0.631"> РЕГИСТРИРАЕ ДЕЛОВИ ОД ОВИЕ СМЕЕ ПРЕД. ПОВЕЕ СО ВАШАТА ВЛАГА DА НЕ Е ПОВЕЕ СО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1302.267" dur="0.998"> ПРЕД. ПОВЕЕ СО ВАШАТА ВЛАГА DА НЕ Е ПОДВИЕ ДЕЛОВНИОТ ФАКТ ОД НИКОГАТ НЕ САМО </text>
<text sub="clublinks" start="1303.267" dur="0.632"> ВЛАДЕЦИТЕ НЕ ДА СЕ ПОСТОИ ФАКТИТЕ КОИ НЕ САКАТЕ БАРААНИ ПОСТОРНИ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1303.901" dur="2.398"> ФАКТЕ ТОЕ НЕ САКАТЕ БАРААНИ ПОСТОРНИ ОД ОВОЈ ДА СЕ ТРЕБА. </text>
<text sub="clublinks" start="1306.301" dur="2.964"> Затвореници во стапката што треба. >> Тоа е НАШАТА AАА ВО EЕПАРДИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="1309.866" dur="7.933"> НИЕ ОДГОВОРНИ ДРАВНОТО STЕ ЧЕКОРИМЕ И ДА СЕ ПРАВИМЕ ПРАВО. >> БЛАГОДАРУВАМЕ JУДИТЕ И ПРОТИВ А </text>
<text sub="clublinks" start="1317.801" dur="0.464"> И направете го вистинскиот начин. >> БЛАГОДАРУВАМЕ UDУДИРАТЕ И ПОТВРДЕТЕ ОД ОСНОВУВА KЕ ДА ГИ ОБИДНЕТЕ ВАШАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1318.267" dur="0.632"> >> БЛАГОДАРУВАМЕ УДИРАТЕ И ПОТВРДЕТЕ ОД ОСНОВУВАЕ, ВАШИТЕ ГАРДАР ПОДНЕСУВААТ ДА ПРОДОЛИМЕ ДА РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="1318.901" dur="0.898"> ЗАПОМНЕТЕ ДА ГО ОБВРСУВАТЕ ВАШАТА ГАРДАР ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ ДА РАБОТЕ СО РАБОТАТА СО НАД САД </text>
<text sub="clublinks" start="1319.801" dur="3.031"> ГАРДАР ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ ДА РАБОТИ СО РАБОТАТА НА САД БЕЗ РАБОТНИ НИКОВ МЕСЕЦ АВГУСТ И НАДВОРЕШНА </text>
<text sub="clublinks" start="1322.834" dur="0.398"> СО РАБОТА НА САД СЕ РАБОТИ НИЗ МЕСЕЦОТ НА АВГУСТ И СИТЕ надежни работи што ќе ги сториме </text>
<text sub="clublinks" start="1323.234" dur="2.131"> Месец на август и се надевам дека ќе ги следиме и ќе видиме </text>
<text sub="clublinks" start="1325.367" dur="3.198"> ОВИЕ TЕ СЕ РАБОТЕ И WЕ SEЕ ВИДИМЕ ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИШТАТА ДА ОТВОРИТЕ СЕКОГАШ </text>
<text sub="clublinks" start="1328.567" dur="2.532"> И WEЕ EЕ ВИДИМЕ ПОДОБРУВА FORЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ДА СЕ ОТВОРИТЕ КАКО СЕКОГАШ ДА БИДЕ ДА СЕ ПРИСТАП ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ ДА. </text>
<text sub="clublinks" start="1331.101" dur="0.598"> ЗА УЧИЛИШНИТЕ ДА ОТВОРИТЕ КАКО СЕКОГАШ ДА СЕ ВЕЕ ДА СЕ ПОСТОИТЕ ДА. >> СИТЕ ПРАВО ДВИЕЕ НА ГРАДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1331.701" dur="1.131"> БИДЕТЕ СИГУРНО ДА ПОДНЕСУВАТЕ ДА. >> СИТЕ ПРАВО ГЛАВНИОТ ПРИ ПРАШАА НА ПРАШАА СЕГА, КАКО ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="1332.834" dur="0.531"> >> СИТЕ ПРАВО ГЛАВНИОТ ПРИ ПРАШАА НА ПРАШАА СЕГА, КАКО ГО ПРОДОЛУВА ДНЕВНИОТ БРИЕФИНГ. </text>
<text sub="clublinks" start="1333.367" dur="0.898"> ДОГОВОРЕТЕ ПРАШАА СЕГА КАКО ДА СЕ ПРАШАЕ ДЕЛОВНО БРИЕФИНГ. НЕ СЕ ДЕСЕ ДЕНЕСЕ ТИ ГРАДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1334.267" dur="2.998"> ВРЕМЕ ДЕЛОВНО БРИЕФИНГ. СЕ ДОБИВ ДЕНЕСЕ ДЕКА ГРАДОТ СЕ ПОСТОИ ДЕКАИ СО ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="1337.267" dur="0.432"> СЕ ДОБИВ ДЕНЕСЕ ДЕКА ГРАДОТ СЕ ПОПОЛНУВА СО ДОГОВОРИТЕ СО ШТО ВЛАДА ГРГГ АВБОТТ </text>
<text sub="clublinks" start="1337.701" dur="2.298"> СЕ СЕ ПОПОЛНУВА ДА СЕ РАБОТИ СО ШТО ГОВЕРОР ГРЕГ АВБОТТ ДОДЕЛ ДЕНЕСЕ ТОА ЛОКАЛНА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1340.001" dur="0.631"> ГВЕВОРЕН ГРГ АВБОТ ТЕГА ДЕНЕСЕТЕ ДЕЛИ ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕТОТ МОЕ ДА НЕ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1340.634" dur="2.498"> ПОСЕТУВА ДЕНЕСЕТЕ ОД ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, МОЕ НЕ МОЕ ДА СЕ РАБОТУВА УЧИЛИШНИ УЧИЛИШТА </text>
<text sub="clublinks" start="1343.134" dur="0.998"> ДЕПАРТМАНИТЕ МОЕ НЕ МО PЕТЕ ПРЕДМЕТНИК ЗАВРШУВА УЧИЛИШНИ УСЛУГИ ДА СЕ ПРОДАБА </text>
<text sub="clublinks" start="1344.134" dur="1.631"> ЗАВРШУВА УЧИЛИШНИЦИ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАТ ПРОВЕТОТ НА БОЛЕСТ СО ОВОЈ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1345.767" dur="0.998"> СПОРЕД НА БОЛЕСТ СО КАКО ДА СЕ ЈА ПОСЛЕДУВА ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1346.767" dur="3.232"> ЗА БОЕ СО ОВОЈ ДА СЕ ЈА ПОСЛЕДИ ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕ Е СЕ ПРОДОЛУВА НЕКОИ ОД ВИД НА ИЗМЕНА </text>
<text sub="clublinks" start="1350.001" dur="0.531"> ПОСТОИ ЈА ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТО BEЕ СЕ ПРОДОЛУВА НЕКОИ ОД ВИД НА АМИДИРАНА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ, СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1350.534" dur="0.498"> БИДЕТЕ НЕКОИ ПОВЕЕ НА ИЗМЕНА ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ, ЗДРАВЈЕ СЕКОЈ СЕДЕСНА недела. НЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1351.034" dur="2.265"> ДИРЕКТИВНА ЗДРАВЈЕ, СЕКОЈНА СЕДЕНА недела. НЕ ДАМА ДЕТАЛНИ Уште на она што може да биде </text>
<text sub="clublinks" start="1353.301" dur="0.431"> СЛЕДНАТА НЕДЕЛА. НЕМА ДА ИМА ДЕТАЛНИ Уште на она што може да биде, но тој рече. </text>
<text sub="clublinks" start="1353.734" dur="3.231"> ПОДАТОЦИ ДАКО НА ШТО ШТО МОЕ ДА СЕ ПОСЛЕДИ. ТОА BEЕ БИДЕ ИНДИКАТОР </text>
<text sub="clublinks" start="1356.967" dur="1.932"> БИДЕТЕ НЕ ПОСЕБИ. ТОА ТОА BEЕ биде индикатор базиран на индикатори за здравство </text>
<text sub="clublinks" start="1358.901" dur="1.798"> ТОА BEЕ БИДЕ ИНДИКАТОР, базиран на индикатори за здравство, ОДЛУУВА ДИКТИРИТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ РЕШТИНИ </text>
<text sub="clublinks" start="1360.701" dur="3.131"> ОСНОВНО ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА ПОМОШ НА УЧИЛИШНИТЕ ДИСТРИКТИ ОДЛУГАТ КОГА СЕ ОТВОРИТЕ ВО ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="1363.834" dur="0.565"> ДА ЈА ПОМОГНЕТЕ УЧИЛИШНИТЕ ДИСТРИТИ, ОДЛУГАТ КОГА СЕ ОТВОРИТЕ ДА СЕ БЕЗБЕДНО УЧЕЕ НА ЛИЦЕ И КАКО ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1364.401" dur="0.864"> КОГА ДА ОТВОРИТЕ ДА СЕ БЕЗБЕДНО УЧЕЕ НА ЛИЦЕ. И КАКО ДА ЗГОЛЕМИ КАПАЦИТЕТ. БЕЗБЕДНО ИСТО </text>
<text sub="clublinks" start="1365.267" dur="3.098"> УЧЕЕ БЕЗБЕДНО. И КАКО ДА ЗГОЛЕМИ КАПАЦИТЕТ. SAЕ БЕСПЛАТНИ БЕЗ ДЕТЕ УЧИЛИШТА </text>
<text sub="clublinks" start="1368.367" dur="2.632"> Зголемете капацитет. БЕЗБЕДНИ СИТЕ УЧИЛИШНИ УСЛУГИ BEЕ БИДАТ ПОБЕДНИЦИ ЗА ИЗВЕСТУВАЕ СИТЕ РАБОТНИ СЛУЧАИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="1371.001" dur="0.698"> УЧИЛИШНИТЕ BEЕ REЕ БАРАТЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВАМЕ СЕКОГАШНИ СЛУЧАИ НА ЗДРАВЈЕТО ДЕЈНОСТ И WEЕ БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1371.701" dur="0.564"> ИЗВЕСТУВАЈТЕ СЕКОЈ ПОВЕЕ СЛУЧАЈ НА ЗДРАВЈЕТО СЕ ЗДРАВЈЕ И WEЕ СЕ УПОТРЕБУВАМЕ НАПРАВИНА ОД ГРАДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1372.267" dur="2.765"> ЗДРАВЈЕ ОД ЗДРАВЈЕ И WEЕ СЕ УПОТРЕБУВАМЕ БЕСПЛАТНО ОД ПОСТОРНОТО ПОВЕЕ ОД ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1375.034" dur="0.398"> КОРИСТЕЕ НА ПОВТОРНИОТ ОД ПОСТОРНИОТ ПОВЕЕ КОИ СЕ РАБОТИМЕ ОД СЕКОГА ТУКА ГРАДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1375.434" dur="1.798"> ПОВЕЕ ТОА ДА СЕ РАБОТАМЕ САМО ОВДЕ ОВДЕ ГРАДОТ СЕ СЕ СЕ ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="1377.234" dur="0.731"> ОДГОВЕНА ОВДЕ ГРАДОТ СЕ СЕ СЕ СЕ ПОСТОИ НА УЧИЛИШТЕ ОД СЕ СЛЕДНО СЛЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="1377.967" dur="3.198"> СЕ СМЕЕ СИТЕ ПОВЕЕ НА УЧИЛИШТЕ ТОА СЕ СЛУЧУВА СЛЕДНИОТ СРЕДЕН СРЕДНО. ONLINE НА ГРАДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1381.167" dur="0.465"> УЧИЛИШТЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА СЛЕДНИОТ СРЕДНО СРЕДИ. ONLINE НА СТРАНИЦАТА НА ЛИЦЕТО НА ГРАДОТ КАКО ДОБРО. </text>
<text sub="clublinks" start="1381.634" dur="2.665"> СРЕДНО ONLINE НА СТРАНИЦАТА НА ЛИЦЕТО НА ГРАДОТ КАКО ДОБРО. SOЕ СЕ КОРИСТИТЕ СИТЕ ШТО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1384.301" dur="2.131"> СТРАНИЦА ЛИЦА КАКО Добро. THEЕ СЕ КОРИСТИТЕ СИТЕ Она што треба да го кажете </text>
<text sub="clublinks" start="1386.434" dur="0.231"> THEЕ СЕ КОРИСТИТЕ СИТЕ ОД КОИ МОЕТЕ ДА СЕ РАБОТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1386.667" dur="0.598"> МОРА ДА СЕ УЧЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ. >> STEVE SPRIESTER: ФОРМУЛАТ </text>
<text sub="clublinks" start="1387.267" dur="0.998"> ДА ПОМОГНЕ. >> СВЕТЕ СПРИЕСТЕР: ФОРМУЛИРАТЕ КОГА НОВИ ДИРЕКТОР ЗА ЗДРАВЈЕ ПОГОЛЕМИ, </text>
<text sub="clublinks" start="1388.267" dur="1.032"> >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: ФОРМИРАТЕ КОГА НОВИ ДИРЕКТОР ЗА ЗДРАВЈЕ ЈАГО, СЕКОЈ ПРОТИВ ДА СЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДРАВА ДРАВОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1389.301" dur="1.598"> ТОА НОВА ДИРЕКТОР ЗА ЗДРАВЈЕ ПОГОЛЕМЕ, СЕКОЈ ПОВЕ FЕ ДА СЕ СЕ СЛУБИ ДРАВНОТО СЕ ДОБИВ ДОДЕЛУВАЕ ДО ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1390.901" dur="1.031"> СЕКОЈ ПОВЕ FЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИ ДРАВНОТО ПОСТОЕКО ПОЧЕТНА КАКО ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТО ДА СЕ МОИ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1391.934" dur="0.565"> ВЕНИОТ ЧИСТ ОД ДВЕЕТО ЗА ЗДРАВЈЕ СЕ МОЕ ДА СЕ МОЕ ДА СЕ МОАТ ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1392.501" dur="2.464"> ОДДЕЛЕНИЕ СЕ МО PЕ ДА СЕ МОАТ ДА СЕ ЗАПРЕДУВАМЕ ДЕЛО ОД ОВИЕ УЧИЛИШТА, НО ДА СЕ РЕАЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="1394.967" dur="0.565"> ПРЕДЛОГ ЗАВРШНИ НЕКОИ ОД ОВИЕ УЧИЛИШТА, НО ДА СЕ РАБОТЕТЕ НЕКОИ ОД КОНФУЦИЈАТА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1395.534" dur="0.531"> ОВАА УЧИЛИШТА, НО ДА ОБЕЗБЕДУВАТЕ ГО НЕКОГАШ КОНФУЦИЈАТА ОД ОВИЕ. ОТВОРИ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1396.067" dur="2.198"> НЕКОГАШ КОНФУЦИЈА ТОА ОД ОВДЕ. ОТВОРИ ДА СЕ РАБОТЕТЕ НА НОВИ УПРАВУВАНИ ВЛЕЗ НА </text>
<text sub="clublinks" start="1398.267" dur="2.532"> ТАМУ. ОДГОВОРИ ДА ЈА БИДЕТЕ НОВИ УПРАВУВАНИ ИНСТЕД ДА ОБЕДУВА НА ТЕКОТ СЕКОГАШ </text>
<text sub="clublinks" start="1400.801" dur="2.964"> ПРАШАА НОВИ УПРАВУВАНИ ВЛЕЗ ВЛЕЗ НА ОДБОР НА ТЕКОВИТЕ ПАТ СО ПАРИОТ И ДРУГИ </text>
<text sub="clublinks" start="1405.2" dur="3.265"> ИНТЕРЕСНО ВЕЕ. БЛАГОДАРАТЕ КОМИТИТЕ ЗА СИТЕ ТАНИНЕКИ ТОНЕЛИ што прават и ТОА ПОГОЛЕМА ВАШАНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1408.467" dur="1.298"> КОМИТИТЕ ЗА СИТЕ САТНИ ТУНЕЛИ што прават и ТОА ГО ПОВТОРНИ БЕЗБЕДНИЦИ ТОА ПОСЛЕТУВА ОД ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1409.767" dur="2.032"> ПРАШАЕ И ТОА ПОГОЛЕМИ ПРИГОДИНИТЕ ПОВЕЕ ОД ШТО СЕ СЛУЧУВА СО КОМАЛНА ПРИКАЗ И ГО ПОПРАВУВА СО </text>
<text sub="clublinks" start="1411.801" dur="0.598"> ПОСЛЕТУВА ОД ШТО СЕ СЛУЧУВА СО КОМАЛНА СТРАНА И ПОПОЛНУВА WITHЕ СО ФАКТ ОД ОВИЕ ОТВОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1412.401" dur="2.398"> КОМАЛНА СТРАНА И ГОРЕЕ СО ФАКТ ОД ОВИЕ ОТВОРИТЕ ВО АВГУСТ КАКО РАЗВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1414.801" dur="1.731"> ФАКТИТЕ ТОА ОТВОРИ ОД АВГУСТ КАКО РАЗГОВОРИ ИНТЕРЕСИРА THЕ КОГА ШТО. </text>
<text sub="clublinks" start="1416.534" dur="0.565"> ВО АВГУСТ КАКО РАЗВОЈНА ИНТЕРЕСИРАЕ КОГА НЕ. ОДНЕСУВА ДО КОМЕНТАР ЗА ТОА КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="1417.101" dur="3.164"> Интересно што тој. ОДНЕСУВАЈТЕ ДА КОМЕНТАЦИРА КАКО ДА СЕ ДОБИВ ОД НАЧИНОТ ДЕНЕС </text>
<text sub="clublinks" start="1420.267" dur="3.132"> ОДНЕСУВАЈТЕ ДА КОМЕНТАЦИРА КАКО ДА СЕ Е ПОВЕЕ БРОЈ БРОЈОТ НА ДЕНОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1423.401" dur="1.331"> ДОБРИ ПО БИДНИОТ БРОЈ НА БЕЗ ДЕНЕС 550 НОВИ СЛУЧАИ, СЕГА СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1424.734" dur="1.431"> БРОЈ 550 НОВИ СЛУЧАИ, СЕГА СЕГА НА 40.803 НАШИТЕ РАБОТНИ ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="1426.167" dur="2.998"> 550 НОВИ СЛУЧАИ, СЕГА СЕГА НА 40.803 НАШИТЕ ДЕЛОВНИ ДВЕДНИЧКИ РАБОТНИЦИ СЕ НА 839 ВО 24 ЧАС </text>
<text sub="clublinks" start="1429.167" dur="3.032"> 40.803 НАШИОТ СЕДЕН ДЕН РЕВЛИГИРАЕ ПРИРОДА Е НА 839 ВО 24 часа ПЕРИОД. 2 НОВИ СМРТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="1432.201" dur="2.931"> БЕЗБЕДНОСТ Е НА 839 ВО 24 ЧАСОВЕН ПЕРИОД. 2 НОВИ СМРТИ. СМЕ НА 349 ТРЕНДИ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1435.134" dur="0.598"> ПЕРИОД. 2 НОВИ СМРТИ. СМЕ НА 349 ТРЕНДОВИ ВО БОЛНИЦАТА И СЕ ГО ГО Гледам И ДОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1435.734" dur="0.598"> СМЕ НА 349 ТРЕНДИТЕ ВО СВЕТНИКОТ И СЕ ГО Гледам И НА Вентилаторите сè уште тренираат </text>
<text sub="clublinks" start="1436.334" dur="2.198"> БОЛНИЦА И СЕ ГО Гледам вас и на вентилатори кои сè уште траат во вистинската насока. ТИЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1438.534" dur="0.531"> ВЕНТИЛАТОРИТЕ ДА СЕ ТРГОВИРА INЕ ВО ДИВИСКАТА ДИРЕКЦИЈА. НЕ СЕ ТРГУВААТ ДА СЕ ОСВОЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1439.067" dur="1.998"> ПРАВНАТА ДИРЕКЦИЈА. НЕ СЕ ТРГУВААТ ДА СЕ ОСВОЕ. >> СИТЕ ПРАВО, Ајде да го сториме сега </text>
<text sub="clublinks" start="1441.067" dur="0.632"> ТРЕНДИРА DЕ ДО СЕ. >> СИТЕ ПРАВО, Ајде САМО ВАЕ САКАТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ КАТЕ ДА КАТИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1441.701" dur="2.698"> >> СИТЕ ПРАВО, СЕ СЕГАМ САМО САКАМ ДА СЕ КАКО ДА СЕ КАТИЕ ДА СЕ ДА ГО ГЛАСАТ ВО СТОРМИТЕ ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1444.401" dur="1.598"> САКАТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ КАТИ ДА ГО ГРАДИТЕТЕ ВО СТОРМИТЕ КОИ СЕ РАБОТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1446.001" dur="0.264"> ПОГЛЕДНЕТЕ ВО СТОРМИТЕ КОИ СЕ РАБОТЕТЕ ОД ОВИЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1446.267" dur="2.265"> ТАМУ. >> ДА СТОРМИ ПРЕДВЕДУВААТ ОД СЕРВИСКИОТ САМО ДОБИВ ОД ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1448.534" dur="0.565"> >> ДА СТОРМИТЕ ПРЕДВЕДУВААТ ОД СЕРВИСКИОТ СИТЕ ДА ГО ПОДГОТОВНИОТ ВИД НА СЕРВИЛНИ НЕГОВИ ОД ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1449.101" dur="2.564"> СЕРВИСКОТО ПОДВИДНО ОВИЕ НА СЕВЕРНИТЕ СЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1451.667" dur="0.432"> ПОВРШНИ СИТЕ ОД ОВДЕ СЕ ГО ГОДИМЕ СТЕРМИТЕ ТЕМА СОВЕТНИК ЗА СООДВЕТНИК НА ПРОИЗВОДСТВО </text>
<text sub="clublinks" start="1452.101" dur="2.198"> GЕ ГО ГО ДОДИВИМЕ СТЕРМИТЕ ТЕМА СОВЕТНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НЕКОИ МАКЕДОНСКИ ПОПОЛНИКИ ИСТОРИИ И НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="1454.301" dur="2.031"> Способен за производство на неколку помали влакна и некои добитници. Но, НЕ СЕ ДАМАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1456.334" dur="1.198"> НЕКОИ ПОВЕЕ ОСНОВНИ И НЕКОГОДИВИ ВИДОВИ. НО, ИМАШТЕ ДА СЕ ДА ГО ДВДЕМЕ НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1457.534" dur="2.231"> СОБИВНИ ЗБОВИ. Но, НИЕ СМЕ ДА ГО ДОДЕЛУВАМЕ НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОДГОВОР НА СТОРМОТ. ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="1459.767" dur="3.198"> НАДВОРЕШНИ ОДБОРИ ДВДЕЕ ОДГОВОР НА СТОРМОТ. ОВИЕ ОД ФЛО БАНДАРИ. 'Е ЈАС ДА 2 </text>
<text sub="clublinks" start="1462.967" dur="1.932"> ОДГОВОР НА СТОРМОТ. ОВИЕ ОД ФЛО БАНДАРИ. DOЕ СЕ ПРАВИМЕ 2 СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1464.901" dur="0.564"> ФЛО БОНДАРИ. DOЕ СЕ ПРАВИМЕ 2 СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1465.467" dur="0.565"> ОВИЕ ILLЕ ГИ ИСПОЛНЕТЕ СИТЕ БИЗНИЦИ ОД НАДВОРЕШНИОТ БОДЕНДАР ОД ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1466.034" dur="2.498"> Изберете ги ВИДНОСКИТЕ БЕЗБЕДНИКИ ОД НАДВОРЕШНИОТ БОРНДАР КОИ ПРИМЕНА НИВ НОВИ БРАНЕФЕЛИ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1468.534" dur="1.098"> НАДВОРЕШНИОТ БОРНДАР, КОГО ДОБИВ НИВ НОВИ БРАНФЕЛИ СЕГА РАБОТНИ ВО ПОРЦИИИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="1469.634" dur="1.031"> НИВ НИВ БРАНФЕЛИ СЕГА РАБОТЕ ВО ПОРЦИИИТЕ НА БЕКСАР ПРИЈАТЕЛОТ КОИ ГО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1470.667" dur="1.198"> РАБОТЕ ВО ПОРЦИИИТЕ НА БЕКСАР ПРИЈАТЕЛИТЕ, КОИ ГО ПОВЕДУВА ДОБИВИ НА 45 ПОЧЕТНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1471.867" dur="2.998"> БЕКСАР ГРАДЕ THЕ КОИ ГО ПОВТОРНИ ДОБИВИ ДО 45 МИЛИ ПЕЧ ЧАС ДОБИЕТЕ ВО НОВИ БРАНФЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="1474.867" dur="2.232"> ПОВЕЕ ДО 45 МИЛИ ПОД ЧАСОТ ДА СЕ СМЕЕ ВО НОВИ БРАНФЕЛИ ПО ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1477.101" dur="1.731"> САМО ДА НИЕ НОВИ БРАВЕФЕЛИ ПОВЕЕ NOTЕ NOTЕ ИЗВЕДЕТЕ ТОА, ОД ОВИЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1478.834" dur="0.798"> NOTЕ NOTЕ Е Е Е THЕ ТОА МОЕТЕ ОД ОВИЕ ПОСЛЕДНИТЕ ПОДДРШКИ КАКО ДА СЕ РАБОТЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1479.634" dur="2.731"> ИЗВЕСТУВА THЕ ТОА, МОOSЕ ОД ОВИЕ ПОДДРШКИ ОДБОРИ КАКО СЕ ПОВЕЕ ВО ДРУГИ ПОВЕALLЕ ГЛАС </text>
<text sub="clublinks" start="1482.367" dur="0.598"> СОДРИНИ КАКО СЕ ПОВЕЕ ВО ДРУГИ ПОВЕЕ ПОТРОШУВАЧКИ ELLЕЛИ КАКО ГИ ПОВЕЕ ВО ДРУГО </text>
<text sub="clublinks" start="1482.967" dur="2.432"> ДРУГИ ПОВЕЕ ТВНИЧНИ ЕЛИ КАКО СЕ ПОВЕЕ ВО ДРУГИ ДВД-ОБВРСКИ ОСНОВИ. ТИЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1485.401" dur="0.498"> CЕЛИ КАКО СИТЕ РАБОТИ ВО ДРУГИ НАДВОРЕШНИ ОДБОРИ. Тие се способни за производство на нови </text>
<text sub="clublinks" start="1485.901" dur="2.698"> НАДВОРЕШНИ РАБОТНИЦИ. Тие се способни за производство на нов развој на третина и </text>
<text sub="clublinks" start="1488.601" dur="1.564"> Способност за производство на нов развиток и тоа е исклучително </text>
<text sub="clublinks" start="1490.167" dur="1.532"> РАЗВОЈ НА ГЛАСОТ И КОИ Е ИСКОЛНО ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1491.701" dur="0.531"> ТОА ЕДНОСТО ШТО СЕ СЛУЧУВА НА ГУДАЛУПИ </text>
<text sub="clublinks" start="1492.234" dur="0.531"> ШТО СЕ СЛУЧИ ОД ВО ГУДАЛУПЕ ГРАДИ ГОНЗАЛСКИ ЗЕМЈИТЕ ГИ Гледаат СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1492.767" dur="1.932"> ГРАДЕЕ ГРАДЕЕ СЕ РАБОТЕ СИТЕ ГИ Гледаат на сите овие летни линии </text>
<text sub="clublinks" start="1494.701" dur="0.564"> Земји што гледаат на сите овие линтни линии што ги удираат сите други што ќе ви помогнат </text>
<text sub="clublinks" start="1495.267" dur="2.465"> ОВИЕ ЛИТЕЛНИ ЛИНИ ДА СЕ ПОВЕУВААТ ВО СЕКОЈ Друг дел што ќе им помогне да ја испуштат НОСТА ПОД СТОМА </text>
<text sub="clublinks" start="1497.734" dur="0.798"> СИТЕ ДРУГИ ШТО ПОМОГАШ ДА СЕ ПОМОГНЕТЕ НИКОГАШ ПРИ РАЗВОЈ НА ORИВОТНИОТ СПОР, но јас </text>
<text sub="clublinks" start="1498.534" dur="3.031"> ИСКУСНО НОСОВ ПО РАЗВОЈ НА СТРОМОТ, НЕ САКАМ ДА ОД ОДНЕСУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1501.567" dur="1.098"> РАЗВОЈ, НО САКАМ ДА ОД ОДНЕСУВАМЕ ФОКУСНО ЗА ВРЕМЕТО ОД СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1502.667" dur="1.832"> САКАТЕ ДА ОД ФОКУСИРАНА ЗА ВРЕМЕТО СЕ СЕКОГАШ ГОДИШНИ ГЛАВНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1504.501" dur="0.564"> ВРЕМЕ ДА СЕ НА СЕДНИТЕ ТАНДЕСТТОР ПРЕДУПРЕДУВАЕ ДО ДОГОВОР 8,34 CO MAO NORTHEAST </text>
<text sub="clublinks" start="1505.067" dur="0.498"> ГЛАВНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ДОГОЛЕМ ДО 8,34 CO CO MAO NORTHEAST PORTION OF BEXAR COUNTY </text>
<text sub="clublinks" start="1505.567" dur="2.165"> Додека 8,34 CO MAO Норвешка портал на ГЕАДАЛУПА ГРАДЕЕ ПРИЦИЈА НА ГРАДЕЕ НА БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="1507.734" dur="0.898"> ПОРЦИЈА НА БЕКСАР ГРАДЕНИ ГУАДАЛУПСКИ ПРИЦИЈА НА СЕКОВИТЕ СЕКОВИ КАКО Добро. </text>
<text sub="clublinks" start="1508.634" dur="1.698"> ГУАДАЛУПСКИ СЕРВИСКИ ПОРЦИОН НА СЕКОВИТЕ СВЕТИ КАКО Добро. ТРЕТИТЕ ОВДЕ ВОЈНА ЗА ЗБОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1510.334" dur="2.831"> СЕКОВИТЕ СЕКОВ КАКО ДОБРО. ТРИКОВИТЕ ОВДЕ ПОВТОРНА ВОЈНА ЗА ДОБИВИ ДО СЕКОЈ ПО 50 ЧОВЕКОВИ ПО ЧАС </text>
<text sub="clublinks" start="1513.167" dur="0.932"> ТРИКОВИТЕ ОВДЕ ПОВТОРНА ВОЈНА ЗА ЗДРАВЈЕ ДО СЕКОЈ 50 ПОЧЕТНИЦИ ПОД ЧАСОТ КОИ СЕ РАСНО СО НАДВОРЕШНО </text>
<text sub="clublinks" start="1514.101" dur="1.998"> ПОД ОД 50 МИЛИ ПО ЧОСЕКО КОИ СЕ РАЗЛИЧНО СО НАДВОРЕШНИОТ ДОБИВНИК И НЕКОГОВИ ПОГОЛЕМ </text>
<text sub="clublinks" start="1516.101" dur="0.564"> ТОА РЕАЛИСНО СО НАДВОРЕШНИОТ ДОБИВНИК И НЕКОГОВО ПОГОЛЕМА НАСТАНУВА ОВДЕ, НО, ДА СЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="1516.667" dur="0.565"> ПОВЕARYЕ И НЕКОГОВИ ПОГОЛЕМИ НАСТАВ ОВДЕ, АКО ДА ГО САКАТЕ ДА СЕ ОГЛАС ОВАА ПОРЦИЈА НА СТОРОМ </text>
<text sub="clublinks" start="1517.234" dur="1.898"> ОВДЕ, НО, НЕ СЕ ПОГЛЕДУВА ОВИЕ ПОРЦИОНОТ НА СТОРМОТ ПОЧНУВА ДА СЕ ПОДНЕСУВА </text>
<text sub="clublinks" start="1519.134" dur="0.898"> ОВОЈ ПРИЦИЈА НА СТОРМОТ ПОЧНУВА ДА СЕ ПОДНЕСУВА ДА СЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1520.034" dur="1.998"> ПОЧЕТУВАЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВААТ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ КАНИОН Езеро, што е можно понапред </text>
<text sub="clublinks" start="1522.034" dur="1.865"> ПОДНЕСЕ КАНИОН ЕЛЕКСКО ПОВЕЕ ПОДНЕСЕ ДО ЗАЕДНО НЕКОЈ НИКЕЛ САМО ДЕА </text>
<text sub="clublinks" start="1523.901" dur="0.498"> КАНИОН ЛЕКО ПОДОБРИ ДО ЗАЕДНИКОТ НЕКОЈ НИКЕЛ САМО ДВЕЕ НА МОНА МОНО ОПШТЕ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="1524.401" dur="0.598"> ЗАПАДНА НЕКОЈ НИКЕЛ САМО ЗАЕДНИЦА МОНО ГЕНЕРАЛНО ОД КЕРЛИВ југ од комфор </text>
<text sub="clublinks" start="1525.001" dur="2.231"> МОНО ГЕНЕРАЛНО ОД КЕРЛИВ јужно од удобен начин на целиот пат кон кањонското езеро </text>
<text sub="clublinks" start="1527.234" dur="1.898"> КЕРЛИВ јужно од удобен начин на целиот начин на езерото Канион, тука северно од Булверде </text>
<text sub="clublinks" start="1529.134" dur="0.565"> НАЧИНОТ ДА СЕ ДА СЕ КАНИОН Езерото, СЕКОЈ СЕВЕР Северно од Булверде ОВОЈ ПЕРЦИЈА НА ЛИНОТ Е </text>
<text sub="clublinks" start="1529.701" dur="2.764"> Овде северно од Булверде овој дел од линијата се спушта на југ во близина </text>
<text sub="clublinks" start="1532.467" dur="0.498"> ОВОЈ ПРИЦИН НА ЛИНОТО СЕ СИГУВА ЈАР НА 3035 МИЛЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1532.967" dur="1.032"> Спуштајќи се на југ во близина на 3035 МИЛИ ПО ЧОС. СО ОВОЈ Е БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1534.001" dur="2.031"> 3035 МИЛЕ ПО ЧУД. ПО ОВОЈ ILLЕ СЕ ДА СЕ ДОБИВУВА ДА БЕРНИ ОВДЕ ПРЕГЛЕД </text>
<text sub="clublinks" start="1536.034" dur="0.565"> НА ЧАС. ПО ОВОЈ ILLЕ СЕ ДА СЕ ДА ГО ПОДНЕСУВА БЕРНИ ОВДЕ ПРЕДВЕДНО СЕКОВНО ЕЛЕКТРИФИРИРАНА СТОРМ </text>
<text sub="clublinks" start="1536.601" dur="2.131"> ПОДНЕСУВА ДА БЕРНИ ТУКА ПРЕДНОСНО ПОВЕЕ ПОВЕ ELEЕ ЕЛЕКТРИФИРИВНА ПРИКАЗНА ТУКА ОВДЕ еден тон на осветлување како добро. </text>
<text sub="clublinks" start="1538.734" dur="0.565"> Наскоро МНОГУ ЕЛЕКТРИФИРИВНА ПРИКАЗНА ОВДЕ ПЕСНИК ЗА ОСВЕТУВА ASЕ КАКО ДОБРО ДА СЕ ПРОДОЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="1539.301" dur="2.364"> Овде, еден тон на осветлување, КОГО ДОБРО ДА СЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ПРОДОЛИ ДА СЕ ОД ЈАР. ВРЕМЕ НА ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1541.667" dur="1.632"> ПРОТИВ ОВОЈ Е ПРОДОЛУВА ДА ГИ ОД ЈАР. ВРЕМЕТЕ ОВАА ОВОЈ ДОБИВИ ВО СРЦЕТО НА </text>
<text sub="clublinks" start="1543.301" dur="1.031"> ОД ЈАР. ПРЕГЛЕДУВААТ ОВАА ОВОЈ ГО ПОДНЕСУВА ВО СРЦЕТО НА БЕКСАРСКОТО ПРАВО ЗА 7.30 часот </text>
<text sub="clublinks" start="1544.334" dur="1.865"> ОВА ГО ПОДНЕСУВА ВО СРЦЕТО НА ПРАВОТО НА БЕКСАРСКОТО ПРАВО ОД 7,30 часот или ПРОДОЛУВАТЕ ДА СЕ ДОБИВТЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1546.201" dur="1.264"> ПРАВОТО НА БЕКСАРСКОТО ПРАВО ЗА 7,30 часот или ПРОДОЛУВАЈТЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ СО ДОДЕЛУВАЕ ОВОЈ NEWЕСТАН ДА ЈАС </text>
<text sub="clublinks" start="1547.467" dur="2.165"> ИЛИ ПРОДОЛИТЕ ДА ГИ ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО ДОДЕЛУВАЕ ОВОЈ NEWЕСТАН ДОБИВНО ДА БИДЕ БИДНО БЕЗ БЕЗБЕДНО ПОГЛЕД НА 7 </text>
<text sub="clublinks" start="1549.634" dur="0.531"> ОД ОВИЕ NEWУБОВНИК ВО ВИСТИНСКО БЕЗ БЕЗБЕДНО LИВО НА 7 ДЕН ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1550.167" dur="2.598"> ВИСТИНСКО БЕЗ БЕСПЛАТНО ПОГЛЕД НА 7 ДЕН, CONЕ ПРОДОЛУВАМЕ ДА ГИ ГИ ГИ ГИ ГИ ИЗОЛАТИВНИТЕ СТОРМИ ВО ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1552.767" dur="0.532"> ДЕН CONЕ ПРОДОЛИМЕ ДА ГО ГО ГОДИМЕ ИЗОЛАТИВНИ СТОРМИ ВО ВРЕМЕ ПРЕКУ СУДОТ НА </text>
<text sub="clublinks" start="1553.301" dur="0.598"> ИЗЛАТИВНИ СТОРМИ ВО ВРЕМЕ ПРЕКУ СУДОТ НА НЕДЕЛАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1553.901" dur="1.564"> ПРЕКУ КУРСОТ НА НЕДЕЛАТА ПО СРЕДОТ НА СЛЕДНАТА НЕДЕЛА ГОДИНА ГОЛЕМИНА ГОДИНА И ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1555.467" dur="200.898"> BEЕ БЕСПЛАТНО. СУДЕТЕ ГИ ГО СИТЕ СИТЕ САМО ДА СЕ ОДИМЕ И ДА СЕ ДОБИРАМЕ И ДОГОВОРИТЕ ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1756.367" dur="2.032"> >> НЕ СМЕ ДА СЕ ОДИМЕ И ДА СЕ ГО ПОДВРДУВАМЕ ДА СЕ ОБВРДУВАМЕ ОДБРАНАТА ОДБРАНА И ОТВОРЕ ДА ЗНАЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1758.401" dur="3.031"> ПОВЕЕ И ДОГОВОРНАТА ОДБРАНА ЗАВРШИНА И ДА СЕ ЗНАЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА РАЗГОВОРЕТЕ ДА ЕДНО ДА ОД ЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="1761.434" dur="1.998"> ПОЧЕТНА И ДА СЕ ПОВЕЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА ЕДНО ДА ЕДНО ДА СЕ ОДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1763.434" dur="0.298"> РАБОТЕ ДА ЕДНО ДА СЕ ОДГОВЕТЕ ДА ЕДНО НЕДОВИТЕ ОДИ И ОБЕДИ И УБАВИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1763.734" dur="0.631"> НЕШТО НОРРИС ОДИ ИМА И НАБАВИТЕ. >> ОВИЕ ВО ВРЕМЕ ИЛИ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1764.367" dur="0.632"> И НЕГОВИТЕ. >> ОВИЕ ВРЕМЕ ИЛИ СПУРЦИТЕ COMPЕ НЕ СЕ СЕРВИРАТЕ ТОНОТ ВО А. </text>
<text sub="clublinks" start="1765.001" dur="0.498"> >> ОВИЕ ВРЕМЕ ИЛИ СПУРЦИТЕ COMPЕ НЕ СЕРВИТУВА ТОНОТ ВО ИГРА КАКО СОВЕТИ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1765.501" dur="1.198"> СПУРЦИТЕ ILLЕ НЕ СЕ УПОТРЕБА ТОНАЛТ ВО ИГРАНА КОИ СЕ РАБОТИ ВО СТАНДИНГИТЕ ВО ГОЛЕМИ СПОРТСКИ ОДБОР. </text>
<text sub="clublinks" start="1766.701" dur="3.198"> ИГРА ТОА СОВЕТИ ВО СТАНДИНГИТЕ ВО ГОЛЕМИ СПОРТСКИ ОДБОР. ... </text>
<text sub="clublinks" start="1773.1" dur="2.999"> ISЕ ДЕН ЗА СПУРЦИТЕ FЕ СЕ СПОДЕЛУВААТ САКРАМЕНТО ЦЕЛОВИОТ ЦЕЛО НА ПРВ 8 </text>
<text sub="clublinks" start="1776.101" dur="0.564"> СВЕТЕ САКРАМЕНТО ЦЕЛИСКИ ТОНОД ВО ПРВИОТ НА 8 НАСТАНИНИ ИГРИ ЗА ДРУГИ КЛУБИ </text>
<text sub="clublinks" start="1776.667" dur="1.998"> ЦЕЛО НА ПРВИОТ НА 8 СЕДЕИНИ ИГРИ ЗА ДЕТСКИ КЛУБОВИ ОД ПРВИОТ РЕГУРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1778.667" dur="0.498"> ГОДИНИТЕ ИГРИ ЗА ПОВЕЕ КЛУБОВИ ГО ОДГОВОРИТЕ ПРВИОТ РЕГУЛАРЕН СЕЗОНСКИ ИГРА СИНСКИ МАРТ, </text>
<text sub="clublinks" start="1779.167" dur="2.565"> ОДГОВОРИТЕ ПРВИОТ РЕГУЛАРЕН СЕДОНСКИ ИГРИ НА СПУРИТЕ СИНА МАРТ, 10-ти. КОГА ДА ГИ БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1781.734" dur="0.598"> СЕЗОНСКИ ИГРА СИНЦИ МАРТ, 10-ти. КОГА ДА ГО БИДАТ КАКО ДА ГО 10 и ДО ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="1782.334" dur="0.965"> 10-ти. КОГА ДА ГО БИДАТ КАКО СЕ ДО 10 И ДОГОЛЕМА КРАТКО ПОТРЕБА СО ХИТ </text>
<text sub="clublinks" start="1783.301" dur="2.531"> КАКО ПО 10 И ДОГОВЕТЕ КРАТКО ПОВТОРНИ СПУРИТЕ ХИТ УБИВ РЕБОБОТ СО РЕКОРД НА </text>
<text sub="clublinks" start="1785.834" dur="0.631"> ЗАТВОРИТЕ СЕ СОПСТВЕНИ СПУРИТЕ ПОВЕЕ СО РЕБОДОТ СО РЕКОРД од 2736 година ВО ВТОРИОТ РАБОТНИ РЕКОРД </text>
<text sub="clublinks" start="1786.467" dur="2.398"> РЕВОБИРАЕ СО РЕКОРД од 2736 г. ВО ВТОРИОТ најлошо рекорд на тимовите за конференција во западна земја </text>
<text sub="clublinks" start="1788.867" dur="1.365"> 2736 ВО ВТОРИОТ ВРВЕН РЕКОРД НА НАДВОРЕШНИТЕ КОНФЕРЕНЦИСКИ ТЕМИ ВО IN </text>
<text sub="clublinks" start="1790.234" dur="0.998"> НА НАДВОРЕШНИТЕ КОНФЕРЕНЦИСКИ ТЕМИ ВО БУБЛОТ, ЦЕЛИ НА ПОПС, </text>
<text sub="clublinks" start="1791.234" dur="0.565"> ВО БИБЛИОТЕТЕ, ЦЕЛИ НА ПОПС, РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ ИГРАЛИ КОИ </text>
<text sub="clublinks" start="1791.801" dur="2.531"> БУБЛИОТ, ЦЕЛИТЕ НА ПОПС, РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ ПЛАНИИ КОИ СЕ МОАТ ДА ГО ЧУВААТ СПУРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1794.334" dur="0.298"> РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ ПЛАНИИ КОИ САМО САКАТ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1794.634" dur="0.698"> САКАТЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ИВОТ ПОДГОТВОР НА ДВИЕТЕ НА СПУРИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1795.334" dur="0.498"> LONИВЕТЕ ПОСЛЕДНИОТ ПОДГОТВЕН ПРЕГЛЕД ПОГЛЕДУВАЕ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА СПУРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1795.834" dur="2.631"> ПОСТАВИТЕ СИТЕ. >> ПРОДОЛУВАЕТО НА СПУРИТЕ БЕСПЛАТНО БЕЗ ЛАМАРКУС И ТРЕБА КОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1798.467" dur="0.398"> >> ПРИЗВОДИТЕ НА СПУРИТЕ БЕСПЛАТНИ БЕЗ ЛАМАРКУС И ДОГОВОР КОИ СЕ ДОБАВ </text>
<text sub="clublinks" start="1798.867" dur="0.598"> БЕЗ ЛАМАРКУС И ТРЕБА КОИ СЕ СЕГА ДА СЕ СЕГА СЕЗОНАТА И ГРАДИНАТА </text>
<text sub="clublinks" start="1799.467" dur="2.365"> ГОДИНИ СИТЕ ДЕЦА ЗА СЕЗОНАТА И ПРОДАБА НА ГААРД БРИН ФОРБИ SЕ СЕ ИСТО </text>
<text sub="clublinks" start="1801.834" dur="0.698"> СЕЗОНОТ И ПРИРАЧНИКОТ ГААРД ФОРБИ НА БРИНЕ ITЕ СЕ ИМАТ ДО СЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1802.534" dur="0.365"> БРИНСКИ ФОРБИ SЕ СЕ ИМАТ ДО ВЕЛИЧНО СО СВЕТСКО КУД </text>
<text sub="clublinks" start="1802.901" dur="0.131"> ЦЕЛО СО СВЕТСКО КУД ... </text>
<text sub="clublinks" start="1803.034" dur="2.598"> СО СВЕТСКО КВАРД ... ЦЕЛОСНО THEЕНА ДНЕВНИ ЧЕВОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1805.634" dur="3.231"> ... ЦЕЛО НА AYЕН ДЕН FИВОТНИТЕ ЗА СВОЈОТ ДРУГИ ТИММАТ. </text>
<text sub="clublinks" start="1808.867" dur="1.932"> ЦЕЛО НА AYЕН ДЕН FИВОТНИ ЗА СВОЈОТ ДРУГИ ТИММАТ. >> НИКОГАШ НЕ Е ДОБРО ДОБРО </text>
<text sub="clublinks" start="1810.801" dur="0.264"> ЗА НЕГОВИОТ ДРУГИ ТИММАТ. >> НЕ Е НИКОГАШ ДОБРО ДА ЗНАЕТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1811.067" dur="2.832"> >> НЕ Е НИКОГАШ ДОБРО ДА ЗНАЕТЕ. >> ВИДЕ НЕКОГАШ ПОМОШ </text>
<text sub="clublinks" start="1813.901" dur="1.031"> ЗНАЕШ. >> ПОГЛЕДАТЕ НЕКОЈ ДА ПОМОГНУВА ОД ПОВЕЕ, ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ПОСТОИВ </text>
<text sub="clublinks" start="1814.934" dur="1.498"> >> ПОГЛЕДАТЕ НЕКОЈ ДА ПОМОГНУВА ПОВЕЕ, ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ САКАМ, СЕ СЕ ГО ГОДИМИМЕ СЕ ГОДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1816.434" dur="0.598"> ПОВТОРНО, ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ЗНАЕМЕ СЕ СЕ ПОДГОТВИМЕ ДА ГО ПОДНЕСУВАМЕ ОД ЕДЕН ЕДЕН ОД ОВОЈ LУБОВ OUУБОВ ДА СЕ ПРАВИМЕ ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1817.034" dur="1.231"> СЕ ПОДГОТВУВАМЕ ДА СЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ СО ОВОЈ ISУБОВ VEУБОВ ДА СЕ ДА СЕ ОВИЕ Е НАШАТА РАБОТА ИЗВЕШТАЈ СО ЗНАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1818.267" dur="3.132"> ВО ОВОЈ LУБОВ VEУБОВ ДА СЕ ДА СЕ НАШИОТ ИЗВЕСТУВАЕ НА РАБОТЕ SOЕТО, па ДА ЗНАЕТЕ ГРИАЈНА ВНАТРЕШНА ОД ОВОЈ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1821.401" dur="1.764"> Е НАША РАБОТНА ИЗВЕШТАЈ ПОВЕ YЕ ДА ЗНАЕТЕ ГРИАНА ТРГОВИЈА ОД ОВОЈ НЕ, СИТЕ СИТЕ САКАТЕ ДА СЕ ОБИДУВАМЕ ДА ЗНАЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1823.167" dur="0.598"> ГРИА НА ТРГОВИ ОД ОД НЕ СИТЕ СИТЕ САКАМ ДА ГО ОБВРУВАМЕ ДА ЗНАЕТЕ СЕКОЈ ДА НЕ СЕ ДОСТАВУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="1823.767" dur="2.498"> СИТЕ САКАТЕ ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ ЗНАЕТЕ СЕ, НЕ СЕ СОВРУВАМ ДА СЕ ДОГОВОРМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1826.267" dur="2.832"> СЕКОЈ ДА НЕ СОВЕТУВАМ ДА СЕ ДОГОВОРИ ДА СЕ ПОГЛАСУВАМЕ ДА ЗНАЕТЕ. ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="1829.101" dur="2.098"> ТОА BEЕ СЕ ПОДОБРУВА ДА ГО ПОГЛАСУВАМЕ ДА ЗНАЕТЕ. ОВА >> ПРИДРУУВА TOЕ ДА СЕ РЕДОВИРАТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1831.201" dur="1.131"> ЗНАЕШ. ОВОЈ >> НАДВОРЕШНА ПОВЕЕ ДА РЕБОДИРАТЕ НА СПУРИТЕ ПОСТАВНИ 3 ИГРИ НА ИЗЛОБА </text>
<text sub="clublinks" start="1832.334" dur="1.998"> >> ПРИРАЧНИК ЗА РЕБОБИРА REЕ НА СПУРИТЕ ИГРИНИ 3 ИГРИ НА ИЗЛОБА WЕ СЕ ДОБИРААТ ТАСТО НА ПЛАAYАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1834.334" dur="0.498"> СПУРИТЕ ПОСВЕТУВААТ 3 ИГРИ НА ИЗЛОБА Е СЕ ДА ГО ПОБЕДИТЕ ТЕШКИ НА ПЛАА INЕ ПРЕД БЕЗ ФАНИ НА 0 </text>
<text sub="clublinks" start="1834.834" dur="2.631"> ДА СЕ ДОБИВИ ТАСТА НА ПОГЛЕДУВА FRЕ ПОСЕБНИ БЕЗ РАБОТНИЦИ НА 0 ПОСТОЕ РАЗЛИЧНИ РАБОТНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="1837.467" dur="2.998"> ПРЕД БЕЗ Обожаватели од 0 СЕКОЈНО РАЗЛИЧНИ СВЕТИ СЕ ЈА ГОЛЕМИ МОURНО НИВО. </text>
<text sub="clublinks" start="1840.467" dur="0.432"> СЕКОГАШ РАЗЛИЧНО СВЕТСКО ПОВЕЕ МЛАДИОТ ХАРТИЛКОТО. >> ОБВРСКО ДОБИВИ А </text>
<text sub="clublinks" start="1840.901" dur="2.198"> ВЕЕ МЛАДИОТ НИВО НЕГО. >> ДВЕЕТО ДОБИВИ >> ДОБРО. </text>
<text sub="clublinks" start="1843.101" dur="2.631"> >> ДВЕЕТО ДОБИВИ >> ДОБРО. >> КАКО И ЈАВНА ПОВТОРНО ВРЕМЕ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="1845.734" dur="3.198"> >> ДОБРО. >> КАКО И ЈАВНА ПОВЕЕ СО ВИДОТ ЗА МОНИ ТРГОВИТЕ ИГРИ КОИ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1848.934" dur="0.365"> >> КАКО И ЈАВНА ПОВЕЕ WEЕ БИДЕТЕ ТОА ТИТЕ ИГРИ кои ги имаме </text>
<text sub="clublinks" start="1849.301" dur="2.998"> ТОА ТИТЕ ИГРИ КОИ САМО ПОВРЗАНИ И ДА СЕ СМЕТЕ А. </text>
<text sub="clublinks" start="1852.301" dur="2.998"> САМО ПОВЕДНО И ОВОЈ ДАЛИ Е СЕ РАЗЛИЧНА БЕБЕ ДА СЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1855.301" dur="1.664"> ПОВЕДНО И ОВОЈ ДА СЕ УБИ РАЗЛИЧНА БЕЗБЕДА ДА СЕ Е ИМАМ ПОДОБРО НЕМА </text>
<text sub="clublinks" start="1856.967" dur="0.598"> РАЗЛИЧНИ БЕЗБЕ ДА СЕ СЕ Е ПРИМАМ ПОДОБРИ НЕГОГАШ МЕГАН вели дека е топлиот КОМПОНЕНТ </text>
<text sub="clublinks" start="1857.567" dur="1.898"> САМЕ ВО ПОДОБРО НЕ ГО НЕГОВИ МЕГАН САКАТЕ: ЕЛИТЕ КОМПОНЕНТ Е ПОГОЛЕМ ДА СЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1859.467" dur="3.232"> МЕГАН вели дека ЕЛИОТ КОМПОНЕНТ Е ПОГОЛЕМЕ Е ДАЛИ ДАКО СЕ ПРАВИШТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="1862.701" dur="0.231"> ПОСТОИТЕ Е ДА СЕ ТЕКОГАШ ДА СЕ РЕАЛИРАТЕ. Јас правам </text>
<text sub="clublinks" start="1862.934" dur="0.198"> ОДВЕТЕ РЕАЛНО РУН. >> СЕ САМО. </text>
<text sub="clublinks" start="1863.134" dur="2.831"> >> СЕ САМО. >> ОД СИТЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1865.967" dur="0.665"> САМО. >> ОД СИТЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ДА СЕ РОЛИВИ И </text>
<text sub="clublinks" start="1866.634" dur="0.598"> >> ОД СИТЕ СЕ СМЕТЕ ДА СЕ РОЛИВИТЕ И 3Д ДЕКА НЕБОДА. Стандарди </text>
<text sub="clublinks" start="1867.234" dur="2.831"> РЕВИЗИРА ANDЕ И 3-то НЕБОДНО НЕШТО. ПРАШАЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДАМЕ, ДА СЕ МОЕ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1870.067" dur="1.932"> 3Д ОВИЕ НОБОДИ. ПРАШАЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДАМЕ, САМО ДОГОВОРИТЕ ВИДОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="1872.001" dur="0.598"> ДА СЕ РАБОТЕ ДА СЕ, ДА МО KЕ ДА ГО ВИДОВИТЕ ФИЕЛИ ПОДОБРУВААТ ПОДГОВОР НА ПОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="1872.601" dur="2.098"> ВИСТИНСКИТЕ САКАТ ДА СЕ ОСНОВА НАГРАДНА ИГРА КОГА САМО САМО САМО САМО И ДА </text>
<text sub="clublinks" start="1874.701" dur="3.031"> ПОДНЕСУВАЈТЕ ПОДГОВОРНА ДОГОЛЕМНА ИГРА КОГА САМО САМО ДА СЕ САМО И БЕШАТА ПОСТОЕ И ДА ГОТА </text>
<text sub="clublinks" start="1877.734" dur="1.431"> САМО САМО ДА СЕ САМО И БЕШАТА ПОВЕЕ И ДА ГОТТА БОРБА ПРОТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="1879.167" dur="0.265"> ПОДГОВОР ДА СЕ И ДА ГОТТА БОРБА ПРОТИВ РЕСТ. </text>
<text sub="clublinks" start="1879.434" dur="0.731"> БОРБА ПО ПОВЕЕ. >> СПУРЦИТЕ ВО КРАЛНИЦИТЕ AYЕ ИГРА </text>
<text sub="clublinks" start="1880.167" dur="0.565"> ОСТАТОКОТ. >> СПУЦИТЕ ВО КАНГИТЕ PLЕ ИСТОРИИТЕ БЕЗ СЕЛА НА 7 ВО ОРЛАНДО, ПОП </text>
<text sub="clublinks" start="1880.734" dur="2.531"> >> СПАРИТЕ ВО КРАЛНИЦИТЕ AYЕ СЕ ИЗБОРАТЕ ВИСОК НА 7 НА ОРЛАНДО, ПОП ДА СЕ ДА ГО УСЛОВИТЕ МАТКИТЕ ПАТТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="1883.267" dur="2.332"> БЕЗНИК НА 7 НА ОРКАНДО, ПОП ДА ГО ПРОДАВИ МАТИТЕ НА ПАТИТЕ, НЕ Е НЕ ВАНО, СЕ Е САМО </text>
<text sub="clublinks" start="1885.601" dur="0.698"> МОSЕТЕ НА ПАТИТЕ НА УСЛОВИ НЕ Е НЕ ВА JУВАТЕ, НЕ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ. БРОЈ 8 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="1886.301" dur="0.931"> НЕ БЕГААТ, НЕ МОЕ ДА СЕ ПЛАТИ. БРОЈ 8 ВО ЗАПАДНИОТ мемфиј </text>
<text sub="clublinks" start="1887.234" dur="2.931"> НЕ ПОВЕЕ. БРОЈ 8 ВО ЗАПАДНИОТ МЕМФИ ДА СЕ ОДБИРА НА Портланд ОВАА ПОСЕБНИ ДРУГИ ТИМИ </text>
<text sub="clublinks" start="1890.167" dur="2.032"> Западна Мемфија се занимава со Портланд, ОВОЈ ПРИГОДЕН ДЕТСКИ ТИМИ ДА СЕ ЗАБОЛУВА </text>
<text sub="clublinks" start="1892.201" dur="1.998"> ОВАА ПОДВРШНИ ТИМОВИ ПОДНЕСУВА КАНО СО ОРГАНИТЕ РАБОТНИ ДОГОВОР ДВЕЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1894.201" dur="1.131"> СПОДЕЛУВАЕ КАНО СО АРМ ЗАТВОРЕН ДОГОВОР ЗА ДЕЦАЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АНТЕМ 1-та четвртина БЛАЗЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1895.334" dur="0.565"> ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ АНТЕМ 1-ри КАРТЕР БЛАЗЕРИ ГОЛЕМ УПОТРЕБА НА СЕРВИНА КОИ СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1895.901" dur="2.631"> АНТЕМ 1-ри КАРТЕР БЛАЗЕРИ ГОЛЕМ УПОТРЕБА НА СЕРВИНА КОИ СЕ ДА СЕ ОГЛАСУВА СУДОТ ПАСА. </text>
<text sub="clublinks" start="1898.534" dur="3.131"> ЧОВЕЧКО УПОТРЕБА НА СЕРВИНА КОИ СЕ ДОБИВИ ОСНОВНИОТ ПАСС ИСКУ СМЕТЕ НА ПЛУС ФОЛО </text>
<text sub="clublinks" start="1901.667" dur="0.898"> ПОВЕЕТО НА ПОВРШИОТ ПОСТОЕ СЕ СЛЕДУВА НА ПЛУС НА ПОВТОРНИОТ ИГРИЧКИ ПРИГОДЕНИ УБОВИ НА OУЈОРКОТ </text>
<text sub="clublinks" start="1902.567" dur="1.132"> НА ПЛУС НА ПОВТОРНИОТ ИГРИ НА OУЈОРКОТ ПРВИОТ ИГРИК СИНД 3/25/2019 КОГА НЕ УПОТРЕБА А </text>
<text sub="clublinks" start="1903.701" dur="3.031"> ПРВИОТ ИГРИ NEWУЈОРК ПРИГОВИНА СО СИТЕ 3/25/2019 КОГА СЕ ПОДДРУВА ЛЕР ЛЕГ ЛЕAZЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1906.734" dur="1.898"> 3/25/2019 КОГА СЕ ПОДДРУВА СВЕТСКО ЛЕГСКИ ЛЕЕР БЛАЗЕРИ ЛЕР 3530 ПОД ЕДНО КРЕДЕР 2Д. </text>
<text sub="clublinks" start="1908.634" dur="1.631"> БРОКЕН ЛЕЕ ЛЕГ БЛАЗЕРИ ЛЕР 3530 ПОД ЕДНО КАРТЕР 2Д. ARАРОН ЈАККСОН ЈУНИОР ГУБИВ </text>
<text sub="clublinks" start="1910.267" dur="0.632"> 3530 ПОД ЕДНО ДВД КАРТЕР. ARАРОН ЈАККСОН ЈУНИОР ГИ ЗАГУБИ БАЛКАТА КАМИЛА ПОДНЕСУВА И ПУСИ </text>
<text sub="clublinks" start="1910.901" dur="2.598"> ARАРОН ЈАККСОН ЈУНИОР ГИ ЗАГУБИ БАЛКАТА КАМИЛА ПОДНЕСУВА И ПОТПОСНУВАТЕ ДА СЕ ОСНОВИ И СМРИ ДА СЕ ОСНОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="1913.501" dur="2.898"> БАЛКИТЕ КАМИЛА ДА СЕ ДОБАВИ И ПОТПРУВАТЕ ДА СЕ ЗАБОЛУВА И БЕЗБЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ БЕГАРИ ВО ЛИТЕЛНО ПОВТОРНО ДА СЕ ПРВИ 3 </text>
<text sub="clublinks" start="1916.401" dur="0.564"> ПОВТОРНО И СВЕТСКИОТ ДОМАЕ НА ЛИТЕЛНО ПОВТОРНО ДА СЕ ПРВИ 3ТЕ ГАМИ, Портланд ОД 6150 </text>
<text sub="clublinks" start="1916.967" dur="2.765"> ЗНАЕТЕ СВОЈОТ ПРВИ 3 ГИМ, Портланд ОД 6150 ВРЕМЕ ОД ОВЕ БЕЗ ЛЕЕР </text>
<text sub="clublinks" start="1919.734" dur="2.131"> ИГРА, Портланд ОД 6150 ВРЕМЕ ОД ОВЕ ЛЕЕРСКИ ЛЕР НА ХАЛТЕТ 6868 Н </text>
<text sub="clublinks" start="1921.867" dur="0.598"> ВРЕМЕ ОД ОВИЕ БЛАЗЕРИ ЛЕР НА ХАЛТЕТ 6868 N Портланд ОДДЕ ДА ПОБЕДЕ ЕДНО 40 </text>
<text sub="clublinks" start="1922.467" dur="2.532"> HALFTIME 6868 N Портланд ОДДЕ ДА ЈА ПОБЕДАМЕ ЕДНО 40 НА ЕДНО 35 И ДОГОВОР ПОДДРШКА </text>
<text sub="clublinks" start="1925.001" dur="1.631"> Портланд ОДДЕ ДА ЈА ПОБЕДЕ ЕДНО 40 ОД ОД 35 ГОДИНИ И ДОГОВОР НА ПОДДРШКА И ПОМОГНУВА OЕ НА СПУРИТЕ КОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="1926.634" dur="0.531"> ДА ЕДНО 35 ГОДИНИ И ДОГОВОР НА ПОДДРШКА И ПОМОГНУВАЕ НА СПУРИТЕ КОИ СЕ СЕГА 3 И ПОЛНИ ИГРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1927.167" dur="2.598"> И ПОМОГУВА OЕ НА СИТЕ СИТЕ КОИ СЕГА 3 И МАЛКИ ИГРИ ПОДМЕТНО МЕМИФИ И 8-ми </text>
<text sub="clublinks" start="1929.767" dur="2.632"> СЕГА СИТЕ 3 И ПОЛНИ ИГРИ ПОСТОИ МЕМИФИ И 8-ри СПУРИТЕ КОНГЛАСНИ СИТЕ 3 </text>
<text sub="clublinks" start="1932.401" dur="0.898"> ПРЕДМЕТНО МЕМФИ И 8-ри СУРЦИТЕ ГО ПОВТОРНИТЕ СИТЕ 3 ПОБЕДУВАЕ ГО ЦЕЛИТЕ ЦЕЛО, </text>
<text sub="clublinks" start="1933.301" dur="1.198"> SPУБОВИТЕ ГИ ОБВРДУВААТ 3 СЕ ПОБЕДУВА ГОДИНИТЕ НА КРАЛНИЦИТЕ, ДА СЕ ДОБАВТЕ ПОМОШ </text>
<text sub="clublinks" start="1934.501" dur="1.031"> СЕ ДА ГО БИДИТЕ ЦЕЛОВИТЕ ЦЕЛИ, СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОДГОТВУВАТЕ ПОМОШТЕ, ПОТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ КОГА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1935.534" dur="0.998"> ПОТРЕБА ДА СЕ ПОДГОТВУВАТЕ ПОМОШТЕ, ДА ЗНАЕТЕ КАКО ДАЛИТЕ ДА ЗНАЕТЕ НЕКОИ СПУРИ </text>
<text sub="clublinks" start="1936.534" dur="1.098"> САКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ КАКО ДАЛИТЕ ДА ГО ДОДЕЛАТЕ ДА СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ СМЕТЕ О, СЕ СМЕ ДА ЗНАЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1937.634" dur="1.431"> РАБОТЕТЕ НИКОГА НА СПУРИТЕ САКАТЕ О, СЕ СМЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА НЕ СЕ ГОЛЕМА ПОДНЕСУВА. ОВИЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1939.067" dur="0.565"> САКАТЕ О, СЕ МОЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ НЕ Е ГОЛЕМА РАБОТА. ОВИЕ СЕ ОГЛАСНИ ИГРИ, КАКО ОД ОДГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1939.634" dur="0.631"> НЕ Е ГОЛЕМ ДОГОВОР. ОВИЕ СЕ ОГЛАСНИ ИГРИ, КАКО ДА ГО ПОВЕАТ ПОВИКИТЕ. ДА, И ВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1940.267" dur="0.565"> ОГОЛНИ ИГРИ ДАЛИ СЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ПОВИКИТЕ. ДА, И ДА ЗНАЕТЕТЕ ТОЕ САКАТ ДА ГО ПРОДАВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="1940.834" dur="193.765"> НАПРАВИТЕ НА ПЛАНОВИТЕ. ДА, И ДА ЗНАЕТЕ ТАЕ САКАТ ДА ЈА ОДГОВОРИТЕ ДА СЕ ДРАВИТЕ ПОСТОИ. Да. </text>
<text sub="clublinks" start="2134.601" dur="1.798"> ЗНАЕТЕ ТОА САКАТ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ ТОА КАКО STИВЕТЕ ПОСТОИ. Да. ТИЕ СЕ ЕДНО ОД КЛУЧОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2136.401" dur="1.131"> ТОА ПОСТАВИТЕ IVEИВО. Да. СИТЕ ДА СЕ ЕДНО ОД КЛУЧНИТЕ ПЛАТНИЦИ ВО БОРБА ПРОТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="2137.534" dur="1.198"> СИТЕ ДА СЕ ЕДНО ОД КЛУЧНИТЕ ПЛАТНИЦИ ВО БОРБА ПРОТИВ ОВОЈ ПАНДЕМСКИ ОВДЕ ВО САН </text>
<text sub="clublinks" start="2138.734" dur="0.565"> Играчи во борбата против оваа ПАНДЕМСКА ОВДЕ ВО САН АНТОНИО И БЕКСАР СТРИЈА САН </text>
<text sub="clublinks" start="2139.301" dur="2.564"> ОВАА ПАНДЕМСКА ОВДЕ ВО САН АНТОНИО И БЕКСАР СТРАНА САН АНТОНИО, МЕТРО ЗДРАВЈЕ И ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="2141.867" dur="2.632"> АНТОНИО И БЕКСАР СВЕТ САН АНТОНИО, ЗДРАВЈЕ МЕТРО И ЗА ДЕНЕС КСАТ П И А </text>
<text sub="clublinks" start="2144.501" dur="0.631"> АНТОНИО, ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРИ И ЗА ДЕНЕСНИОТ КСАТ П И СЕ РЕДИМЕ ДА СЕ ЗАЕДНИМЕ АСИСТАНТНИОТ ГРИ CITY </text>
<text sub="clublinks" start="2145.134" dur="1.165"> ДЕНЕС КСАТ П И ДА СЕ РЕДИМЕ СМЕ ОД АСПИТНИЧКИОТ УПРАВУВАЧ И МЕ INTУ МЕТРО </text>
<text sub="clublinks" start="2146.301" dur="0.798"> СЕ РЕДИМЕ СО АСИСТАНТНИОТ УПРАВУВАЧОТ И СОВЕТНИОТ МЕТРО ЗДРАВЈЕ Директор ДОКТОР Колени </text>
<text sub="clublinks" start="2147.101" dur="0.631"> УПРАВУВАЕ И ВРЕМЕ МЕТРО ЗДРАВЈЕ Директор ЗДРАВЈЕ ДОКТОР КОЛЕНСКИ МОНИ ДОКТОР БЕЗБЕДНОСТ </text>
<text sub="clublinks" start="2147.734" dur="2.498"> ЗДРАВЈЕ ДИКТОРСКИ ДИКТОРСКИ КОЛЕЛНИ МАКЕДОНСКИ ДОКТОР БЕЗБЕДНИЦИ ЗА ДА СЕ СПОРЕДУВАТЕ СО САД ОВДЕ ОВОЈ НАСТАН. </text>
<text sub="clublinks" start="2150.234" dur="1.331"> СОВЕТНИОТ ДОКТОР ЗА БИБЛИСКИ БЛАГОДАРИ ДА БИДЕ СО САД ОВДЕ ОВОЈ ВЕЧЕР. САКАМ ПРВ СТАРТ </text>
<text sub="clublinks" start="2151.567" dur="0.498"> СО САД ОВДЕ ОВОЈ ВЕЕ. САКАМ ДА ПРВИ ПОЧНУВААТ СЕ ПРАШУВАМЕ ЗА ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="2152.067" dur="2.598"> САКАМ ПРВ ПОВЕЕ СЕ ПРАШУВАМЕ ЗА ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ШТО ВЛАДА ГРЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2154.667" dur="0.398"> СЕ ПРАШАЕ ЗА ВАШАТА РЕАКЦИЈА ДО ШТО ГОДИНА ГРГГ АВБОТТ СЕ ДОСТАВ ДЕНЕС </text>
<text sub="clublinks" start="2155.067" dur="2.865"> РЕАКЦИЈА НА ШТО СЕ РАЗГОВОРИ ВЛАДА ГРГГ АВБОТ ДЕНЕС ОД ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2157.934" dur="0.465"> АББОТ ТРЕБА ДЕНЕСЕ ДА ДЕЛИ ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА НЕМА ДА СЕ МОИ </text>
<text sub="clublinks" start="2158.401" dur="2.964"> ОВОЈ ЛОКАЛНИТЕ ЗДРАВЈЕ ОД ЗДРУНИЦИТЕ НЕ ДА СЕ МОАТ ДА СЕ МОАТ ДА РАЗГОВОРИТЕ УСЛУГИ </text>
<text sub="clublinks" start="2161.367" dur="0.232"> НЕМА ДА СЕ МОИТЕ ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ЗАШТИТЕ НА УЧИЛИШНИТЕ УЧИЛИШТА </text>
<text sub="clublinks" start="2161.601" dur="0.598"> ДА СЕ ПРЕДМЕТНО ЗАВРШНИ УЧИЛИШНИ УЧИЛИШНИ РАБОТИ ДА ПОДГОТВИТЕТЕ ПРОСТОР НА ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2162.201" dur="2.664"> ПОДРАВЈЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ПРОСТОР НА ОВОЈ ИЛИНОСТ, ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2164.867" dur="3.132"> ДА СЕ СПРЕЧИТЕ ПРОИЗВОДОТ НА ОВОЈ ИЛИНОСТ, ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ТОА. </text>
<text sub="clublinks" start="2168.001" dur="2.964"> ИЛИНОСТ, ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ТОА. >> ОВА Е ЛЕТЛИКОТ ГОЛЕМ </text>
<text sub="clublinks" start="2172.1" dur="4.099"> ШТО ДА СЕ ПРАВДУВАМЕ ОД ОДГОВОРНИОТ државен водач на оваа проблематика. </text>
<text sub="clublinks" start="2176.201" dur="1.198"> ОД ПОЧЕТНАТА ДРADАВНА ВИДЕРСТВО НА ОВАА ПРАШАА. СИТЕ ТОА СЕКОЈ ДА СЕ ИСТО </text>
<text sub="clublinks" start="2177.401" dur="3.198"> ЛИДЕРСТВО ЗА ОВОЈ ИЗГРАДБА. ПО ТОА СЕКОЈ СЕКОЈДЕ САМО ПЛАТНИК И НА САМО СОСТОЈБА НА </text>
<text sub="clublinks" start="2180.601" dur="3.164"> ПО ТОА СЕКОЈ ДА СЕ ИСТО ИГРА И КАКО САМО СИТЕ ПРАВИЛНИЦИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2185.5" dur="4.599"> НЕКОИ ОБСЕAЕ НА чајот, кој рече дека локалните служби за здравство може да станат чекор по тоа што ќе заврши </text>
<text sub="clublinks" start="2190.101" dur="3.231"> ОВОЈ ОРГАНИСТИТЕ НА ЛОКАЛНО ЗДРАВЈЕ ПОСТОИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ДА ГО ПРАВИЛНИТЕ ПОВЕЕ ОД НЕКОЈ ОД ОВИЕ ЛИДЕРСИП </text>
<text sub="clublinks" start="2193.334" dur="3.131"> ЧЕКОРИТЕ ВО ДОГОЛЕМО ПОВЕЕ ПРАВИЛНИК ЗА НЕКОЈ ОД ОВИЕ ПРИРАЧНИК И САКО ОВА ШТО САМО. </text>
<text sub="clublinks" start="2196.467" dur="1.532"> ВО ЗА МНОГУ ОД ОВИЕ ЛИДЕРСТВО И ПО ТОА ШТО СЕ РАСАМЕ. ДЕНЕС НАЈАВУВАЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="2198.001" dur="1.998"> И СО ТОА ШТО СЕ РАБОТИ. ДЕНЕС НАЈАВУВА ISЕ ГО ЗНАЕШ. САМО САМО ПОДНЕСНИ БИТ </text>
<text sub="clublinks" start="2200.001" dur="0.564"> ДЕНЕС НАЈАВУВА ISЕ ГО ЗНАЕШ. САМО ЛИТЕЛ ГОЛЕМ НА ОВАА УПРАВУВАЕ КОИ СЕ РЕА </text>
<text sub="clublinks" start="2200.567" dur="2.632"> ЗНАЕШ. САКАМ ЛАТЛИЧКИ БИТ НА ОВАА УПРАВУВАЕ КОГА САКАМЕ ДА СЕ ДА ГО ЗНАЕМЕ WEЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2203.201" dur="3.131"> НА ОВАА УПРАВУВАЕ КАКО ДА ГО РАБОТЕ ДА СЕ ЗНАЕМЕ RESЕ СЕ ОДГОВОРУВАМЕ САМО. </text>
<text sub="clublinks" start="2206.334" dur="2.998"> ПОГЛЕДАТЕ ДА СЕ ЗНАЕТЕ RESЕ СЕ ОДГОВОРУВАМЕ САМО. СО ТОА Е ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2209.334" dur="3.198"> ОДГОВОРНО ДОГОВОР. ПО ТОА Е ПОВЕЕ НАДВОРЕШНОСТ. </text>
<text sub="clublinks" start="2212.933" dur="9.432"> ДА ПОМОГНЕТЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ОДЛУКА. САКАМ ДЕЦА И СТУДЕНТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2224.966" dur="4.566"> ОВИЕ НАЈДОЛНИОТ ОГЛАС НА РИЗИК И НАЈДОЛНИОТ износ на изложеност на ДОГОВОР-19 </text>
<text sub="clublinks" start="2229.534" dur="0.298"> И НАЈДОЛНИОТ износ на изложеност ДА СЕ ДОСТАВИ-19 КАКО МОНО. </text>
<text sub="clublinks" start="2229.834" dur="2.431"> ЕКСПОЗИРА TOЕ СО КОВИД-19 КАКО МОНО. >> ИМА ДА ГО САКАТЕ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="2232.267" dur="2.998"> ШТО Е МОЖНО. >> ИМА ДА ГО ОДГОВОРУВААТ ОВАА ПАНДЕМИСКО ДЕФИНИТЕЛНИОТ ВААТ А </text>
<text sub="clublinks" start="2235.267" dur="2.032"> >> ИМА ДА ГО САКАТЕ ОВАА ПАНДЕМИСКО ДЕФИНИТЕЛНО ПОВЕЕ СВЕТНА СВОЈНА </text>
<text sub="clublinks" start="2237.301" dur="1.831"> ПАНДЕМИСКОТО ДА ДЕФИНИТЕЛНО ПОВЕЕ СВЕТНА СВЕТЛИВО ЗА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОРИ. ОВИЕ НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="2239.134" dur="1.098"> СПОТВОР НА ЗДРАВЈЕ НА МЕТОР. ОВИЕ НЕКОИ КРИТИЗИМИ СЕ ГО ГЛАСАМ </text>
<text sub="clublinks" start="2240.234" dur="0.598"> ЗДРАВЈЕ МЕТРО. ОВИЕ НЕКОИ КРИТИЗИМИ СЕ ГО ГО ПОДАРУВАМЕ НА ЕКСПРЕС-НОВИТЕ СМЕТЕ ЧЛЕН </text>
<text sub="clublinks" start="2240.834" dur="0.631"> КРИТИЧНИЦИ ГИ ПОГЛАВУВАМЕ НА ЕКСПРЕС-ВЕСТИТЕ СМЕТЕ ЧЛЕНОТ ЗА НАДВОРЕШНИТЕ КОНТАКТИРАACА И КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="2241.467" dur="2.998"> ЕКСПРЕС-ВЕСТИ ROЕ СЕ ЧЛЕДА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ КОНТАКТИРАACЕ И КАКО ДА СЕ ПОСЕБНУВА ДА СЕ КАКО ДА ДЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="2244.467" dur="2.098"> ЗА КОНТАКТИРАACЕ Трагачи и КАКО ДА СЕ ПОСЕБНУВА КАКО ДА ДОГОВОР ЗА КОНТАКТИРАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2246.567" dur="1.032"> ДА СЕ ПОБЕДИ ДА ДОБИЕ ДО КОНТАКТИРАЕ Трагачи до АКТУЕЛНО ДОБИВЕТЕ КАКО ДА СЕ СОГЛАСУВА </text>
<text sub="clublinks" start="2247.601" dur="1.598"> КОНТАКТИРАЈТЕ ДРАВИ СО АКТУАЛНО ДОБИВЕТЕ КАКО ДА СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ОЦЕНУВАЕ ПРВО НА </text>
<text sub="clublinks" start="2249.201" dur="0.598"> ДОБИВЕТЕ КАКО ДА СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ОЦЕНУВАЕ ПРВ СИТЕ И КАДЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2249.801" dur="0.931"> СО ОВОЈ ОЦЕНУВАЕ ПРВО НА СИТЕ И КАДЕ САМИ ДА ГИ УБАВУВАМЕ ОВИЕ ЛУ THЕ КОИ СЕ ПОДНЕСУВА </text>
<text sub="clublinks" start="2250.734" dur="3.098"> СИТЕ И КАДЕ САМО ДА СЕ РАБОТИМЕ ОВОЈ ЛУЕ КОИ СЕ ПОДДРУВААТ ДА СЕ ПОВИАТ И ДОГОВОР НА СЛЕДНО СЛЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="2253.834" dur="3.065"> ОВИЕ ЛУЕ КОИ СЕ ПОДНЕСУВА ДА СЕ ПОВИКУВА И ДОГОВОР НА СЛЕДНО СЛЕДЕЕ КАКО ОВОЈ ВИРУС ПОСТОИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2256.901" dur="2.998"> ДА ГО ПОВИК И ДОГОВОР НА СЛЕДНАТА ПОСЛЕДНА КАКО ОВОЈ ВИРУС Е ПРОДОЛУВА. > Многу </text>
<text sub="clublinks" start="2259.901" dur="3.064"> КАКО ОВОЈ ВИРУС ПОСТОИ. >> Многу критики. </text>
<text sub="clublinks" start="2262.967" dur="0.598"> >> Многу критики. И знаете дека е тоа </text>
<text sub="clublinks" start="2263.567" dur="0.998"> НА КРИТИКИЗАМ. И ДА ЗНАЕТЕ ТОА Е ЛИЦЕЛНО ГОДИШНИОТ ГОЛЕМА КРИТИКИРАINGЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="2264.567" dur="3.098"> И ДА ЗНАЕТЕ ТОА Е ЛИЦЕЛНО ГОДИШНИОТ ГОДИШЕН КРИТИКИЗИРАЕ НА ОГЛАСОТ ДЕПАРТ за да не ставате </text>
<text sub="clublinks" start="2267.667" dur="2.332"> LITTLE BIT LIKE КРИТИКИЗИРАЕ НА ПОАРНИОТ ДЕПАРТМАН ЗА НЕ ВАУВАЕ НА ПОАР. </text>
<text sub="clublinks" start="2270.001" dur="0.598"> ПОВЕЕ ОД ПОВЕЕ НЕ Е ПОВТОРУВАЕ НА ПОАР. ПРЕД ОВЕЕ ДА СЕ ПОГОЛЕМАТ ДА РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="2270.601" dur="2.031"> ИЗ ОВОЕ. ПРЕД СИТЕ ИМА МОЕ ДА СЕ НАГРАДУВААТ НЕГА ИНГИН И ЦЕЛОСНО </text>
<text sub="clublinks" start="2272.634" dur="1.598"> ПРЕД ОВИЕ СЕ ПОГОЛЕМАТЕ ДА СЕ НАБАВУВААТ НЕГОВИТЕ МАКЕДОНСКИ И ЦЕЛОСКИ ОБУКИ СИТЕ ОСНОВИ ДРAАВ. </text>
<text sub="clublinks" start="2274.234" dur="3.165"> НЕГОВИОТ ПО ENАР ЕНГИН И ЦЕЛОСКО ОБУУВА СИТЕ ОСНОВИ ДРАВ ПОВЕЕ ДА ЗНАЕТЕ СЕ РОЛИВИ СО </text>
<text sub="clublinks" start="2280.466" dur="4.166"> НЕ СЕ РАБОТЕТЕ НЕКОГАШ ДЕСПОЗНИ КРИТИЗИМ И НЕКОИ НЕПОДВЕДНА КРИТИЗАМ. НО ТИ </text>
<text sub="clublinks" start="2284.634" dur="2.498"> КРИТИКИЗАМ И НЕКОИ НЕДЕЗВЕДНА КРИТИЗАМ. НО ЗНАЕШ КОГА КОГА НЕКОЈ ДА СЕ ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="2287.134" dur="3.231"> НЕВЕРОВЕНА КРИТИЗАМ. НО ЗНАЕШ КОГА КОГА НЕКОЈ ДА СЕ ПОГЛАСНО. И ЛУЕТЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2290.367" dur="3.165"> ЗНАЕТ КОГА КОГА НЕКОЈ ДА СЕ ПОГЛАСНО. И ЛУЕТО БЕГААТ. </text>
<text sub="clublinks" start="2295.1" dur="6.565"> МОЕ ДА Е ЦРКВА ВО ЛУ PEЕ И СЕ ДА ГО РЕГОВИРАМЕ ТОА. ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА РОЛОТ СО ИТ </text>
<text sub="clublinks" start="2301.667" dur="0.898"> ПОТВЕДУВАМЕ ТОА. ДА СЕ РАБОТИ ДА СЕ РОЛАМ СО НЕМА ДА СЕ РАБОТИРАМЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИРАМЕ НАЈДОБРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2302.567" dur="3.232"> ДА СЕ РАБОТИРАМЕ ДА СЕ РОЛАМ СО НЕМА ДА ГО ПРАВИМЕ НАЈДОБРИОТ МОЕ МОЕ СО РЕСУРСИТЕ КОИ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2305.801" dur="1.431"> Ние се обидуваме да го направиме НАЈДОБРИОТ МОЕ МОЕ СО РЕСУРСИТЕ кои ги имаме и. </text>
<text sub="clublinks" start="2307.234" dur="2.198"> МОANЕ СО РЕСУРСИТЕ кои ги имаме и. ПРИГОДУВААТ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ШТО СЕ РАЗГОВОРИвме </text>
<text sub="clublinks" start="2309.434" dur="0.631"> ИМА И. СПОРЕД ДА СЕ ЗНАЕТЕ ШТО СЕ СЕ ПРАВДИМЕ ПРАВО ПРАВО ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="2310.067" dur="2.598"> ПРИГОДУВААТ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ ПРАВОТО ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА ЗДРАВЈЕ СЕГА СЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2312.667" dur="2.965"> ПРАВОТО ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТОТО СЕГА Е ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОБРЗИМЕ СЕКОЈ ДЕН. </text>
<text sub="clublinks" start="2316.066" dur="9.099"> КАКО МНОГУ КОНТАКТИРА TRЕ Трагачи во случајот ИНВЕСТИГАТОРИ ДА СЕ СМЕЕ СЕГА СЕ СЕГА НА 165. </text>
<text sub="clublinks" start="2325.167" dur="3.032"> Случаи ИНВЕСТИГАТОРИ ДА СЕ СЕГАМЕ СЕ СЕГА НА 165. СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2328.201" dur="0.598"> СЕГА СЕ ДА СЕ НА 165. СЕ ДОГОВОРИТЕ КОГО ДА СЕ КАКО ДА </text>
<text sub="clublinks" start="2328.801" dur="2.631"> СО ПОГЛЕДОТ КОГА СЕ ПО ПОЧНУВА НА ВТОРИОТ СПИК </text>
<text sub="clublinks" start="2331.434" dur="0.898"> ПОГЛЕД КОГА СЕ ПО ПОВЕ BEЕ НА ВТОРИОТ Спајк ИСТО СЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ НА СЕКОЈ 7 дена </text>
<text sub="clublinks" start="2332.334" dur="3.031"> ПОЧЕТОК НА ВТОРИОТ Спајк ИСТО СЕ ИСПОВУВА НА УСЛОВИ ЗА 7 дена за да се комплетира случајот </text>
<text sub="clublinks" start="2335.367" dur="1.298"> ДА СЕ ГО ОБВРСУВА НА УСЛОВИТЕ ОД 7 дена за да се комплетира истрагата на случајот. </text>
<text sub="clublinks" start="2336.667" dur="3.132"> ЗА ДОГОВОРУВАЕ НА СЛУБОТНО ИСТРАVУВАЕ. ПРОЦЕС НЕ СЕГА ДВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2339.801" dur="2.098"> ИСПИТУВАЕ. ПРОЦЕС НЕ СЕГА ДВЕУВАМЕ ВО СЕКОЈ ДЕН. </text>
<text sub="clublinks" start="2341.901" dur="0.831"> ПРОЦЕС НЕ СЕГА ДВЕУВАМЕ ВО СЕКОЈ ДЕН. ПО СЕКОЈ ДЕН ДА СЕ ДОБИРАМЕ ПОДОБРИ И </text>
<text sub="clublinks" start="2342.734" dur="3.198"> ВО СО ЕДЕН ДЕН. СИТЕ СЕКОЈ ДЕН ГО ДОБИВУВАМЕ ПОДОБРУВАМЕ И УЧЕСУВАМЕ И РАБОТИРАМЕ И НИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2345.934" dur="3.131"> СЕКОЈ ДЕН ДА СЕ ДОБИРАМЕ ПОДОБРУВАМЕ И УЧЕЕМЕ И РАЗГЛЕДУВАМЕ И ОДГОВОРУВАМЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2349.067" dur="2.632"> УЧЕМЕ И РАЗГОВИМЕ И СЕ ОДГОВОРУВАМ. Мислам дека тоа знаете </text>
<text sub="clublinks" start="2351.701" dur="0.564"> ОДГОВОР. Мислам дека тоа знаете НАЈДОБРИОТ МОЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ПРАШАТ ВО 100 </text>
<text sub="clublinks" start="2352.267" dur="1.998"> САМО САМО ДА ЗНАЕМЕ НАЈДОБРИОТ МОЕ ДА СЕ ДА ЈА ПОСЕТУВАТЕ НА 100 ГОДИНА ПАНДЕМИК КОГА НЕДЕЛЕ НА САД </text>
<text sub="clublinks" start="2354.267" dur="0.598"> НАЈДОБРИОТ МОЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИТИТЕ НА 100 ГОДИНА ПАНДЕМИК КОГАШЕТЕ УСЛОВИ АЛИВ ДЕНЕСКО НИКОГАШ ИСКУСТВО </text>
<text sub="clublinks" start="2354.867" dur="2.998"> ГОДИНА ПАНДИМА КОГА НЕДЕЛЕ ДА СЕ УЧЕСЕ СИТЕ УСДА ДЕНЕС СИТЕ ИСКУСТВО СО КАКО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИРА </text>
<text sub="clublinks" start="2357.867" dur="3.032"> ALИВЕТЕ ДЕНЕСКА СЕКОЈ ИСКУСТВО СЕ КАКО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ СО СЕКОЈ ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="2360.901" dur="0.898"> КАКО ДА СЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ОВОЈ ДА СЕ СОРАБОТКА СО. И ДОКТОР Мислам </text>
<text sub="clublinks" start="2361.801" dur="0.931"> СО. И ДОКТОР САКАМ ДА СЕ ОГЛАСМЕ ОВАА ПАНДЕМИСКА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2362.734" dur="0.998"> >> И ДОКТОР МИСЛИ ДА СЕ ОГЛАСУВАМЕ ОВАА ПАНДЕМИЧКО ОВОЈ ДА СЕ РАБОТИ СПЕКУЛАЦИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2363.734" dur="2.698"> ОД ОВОЈ ПАНДЕМИК ОВОЈ БИДЕ ПОСЕБНА СПЕКУЛАЦИЈА И Искрено ДЕКОГО </text>
<text sub="clublinks" start="2366.434" dur="2.998"> ДАЛИ БЕЗ СПЕКУЛАЦИИ И Искрено ЕВЕДНИ НЕКОИ ДОГОВОРИ ЗА КАКО СО КОВИД-19 </text>
<text sub="clublinks" start="2369.434" dur="3.165"> И Искрено НЕКОИ ДОГОВОРИ ЗА КАКО ПОВЕЕ-19 СЛУЧАИ ИЛИ ГОДИНИ. </text>
<text sub="clublinks" start="2372.601" dur="1.231"> ДОГОВОРИ ЗА КАКО ПОВЕЕ СО СОВЕТНИЦИ-19 СЛУЧАИ ИЛИ ГОДИНИ. МОЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ СЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="2373.834" dur="1.398"> СЛУЧАЈ ИЛИ ГОДИНИ. МОЕТЕ ДА ГО ЗНАЕТЕ ДА СЕ ТОА ИМА ИНСТАНЦИЈА ВО КОГА </text>
<text sub="clublinks" start="2375.234" dur="0.598"> МОЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ ТОА ИМА ИНСТАНЦИЈА ВО КОГА НЕКОЈ ДЕЛ Може да се брои како </text>
<text sub="clublinks" start="2375.834" dur="2.998"> ТОА ИМА ИНСТАНЦИЈА ВО КОГА НЕКОЈ ВЕЕ ПОГЛАВЈЕ BEЕ СЕ РАБОТИ КАКО КАВИД Пациент БЕЗ АКТУВНО </text>
<text sub="clublinks" start="2378.834" dur="0.931"> НЕКОЈ ПОВЕЕ ДА СЕ РАБОТИ КАКО ПОВЕЕ ПАЦИЕНТ БЕЗ АКТУЕЛНО САМО А </text>
<text sub="clublinks" start="2379.767" dur="0.598"> ПОВЕЕ ПАЦИЕНТ БЕЗ АКТУЕЛНО ДА СЕ ДОБИВИ ПОЗИТИВЕН ТЕС ИЛИ Е ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2380.367" dur="1.932"> ДАЛИ ПОЗИТИВЕН ТЕС ИЛИ Е ДА СЕКОЈ ВРЕМЕ КОГА ЕДЕН ПОВЕЕ ПАЦИЕНТ </text>
<text sub="clublinks" start="2382.301" dur="3.031"> ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ИЛИ ДА СЕ ТОА ВРЕМЕ КОГА МОAYЕ МОЕ МОЕ ДА СЕ РАБОТИ ЕДЕН ПОВИТЕН ПАЦИЕНТ. ПОВЕЌЕ ОД ЕДНАШ </text>
<text sub="clublinks" start="2385.334" dur="1.298"> ВРЕМЕ КОГА МОAYЕ МОЕ ДА СЕ РАБОТИ ЕДЕН ПАТИЕНТ НА ​​ПОВЕЕ. ПОВЕЕ ОД САМО КАКО ДА СЕ РАБОТЕ ДА РАБОТНА ПРОЦЕС. </text>
<text sub="clublinks" start="2386.634" dur="3.198"> МОAYЕ ДА БИДЕ ДА ГО ПРИМАНЕ. ПОВЕЕ ОД САМО КАКО ДА СЕ РАБОТЕ ДА РАБОТНА ПРОЦЕС. >> ПО ДА ОДГОВОРИТЕ ПРВИОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2389.834" dur="3.065"> КАКО ДА СЕ РАБОТЕ ОВА ПРОЦЕСОТ. >> ПО ДА ОДГОВОРИТЕ ВАШАТА ПРВА ПРАШАА. </text>
<text sub="clublinks" start="2392.901" dur="2.531"> >> ПО ДА ОДГОВОРИТЕ ВАШАТА ПРВА ПРАШАА. САМО СМЕЕТЕ ЛУЕ КОИ САМО </text>
<text sub="clublinks" start="2395.434" dur="3.165"> ПРАШАА САМО СМЕЕМЕ ЛУ PEЕ КОИ САМО ДА ГО ПОСЕТИТЕ ПОЗИТИВНИ ТЕСТИ. ВИД 2 ПРИДОБИ </text>
<text sub="clublinks" start="2399.4" dur="5.599"> НА ТЕСТИ. ОВДЕ ДЕКОЈ ДЕЛОВНИ ДРУГИ ЗА ГЕНЕТСКОТО МАТЕРИЈАЛ КОИ СЕ РАБОТИТЕ ПЕР ПЕР </text>
<text sub="clublinks" start="2405.001" dur="0.698"> ЛУКЦИ ЗА ГЕНЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ КОИ СЕ РАБОТИТЕ ПЕР ПЕР И ТОА Е ОД ОВИЕ ЛУЕ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="2405.701" dur="0.598"> ТОА ПОВИКУВА ПЕР ПЕСТ И ТОА Е ОД ОВОЈ ДРУГИ ЗА ПРОТЕИНОТ КОИ ИВОТ НА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2406.301" dur="2.231"> И ТОА ЕДНА ДЕКОЛНИ ДРУГИ ЗА ПРОТЕИНОТ КОИ LИВЕТЕ ОД ОВА ГЕНЕТСКО МАТЕРИЈАЛ ТОА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2408.534" dur="2.998"> ПРОТЕИНОТ ТОА LИВОТ НА ТОА ГЕНЕТСКО МАТЕРИЈАЛ КОИ СВЕТЕ АНТИГЕН ТЕСТ. НЕДЕЛА ДОДВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2411.534" dur="2.131"> ГЕНЕТСКО МАТЕРИЈАЛ КОИ СВЕТЕ АНТИГЕН ТЕСТ. НЕДЕЛА НАДВОРЕШНИ КАКО ОВИЕ ТЕСТИ КАКО ПОЗИТИВНИ КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="2413.667" dur="3.198"> АНТИГЕН тест. НЕДЕЛА НАДВОРЕШНИ ОД ТОА ИСПИТНИЦИ КАКО ПОЗИТИВНО КАКО СОСТОЈБА. ОВА Е УПРАВУВАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2416.867" dur="1.532"> НА ОВИЕ ИСПИТНИЦИ КАКО ПОСИТИВНО КАКО СОСТОЈБА. ОВА Е УПРАВУВАЕ ОД ДРАВАТА </text>
<text sub="clublinks" start="2418.401" dur="0.598"> СОСТОЈБА. ТОА Е УПРАВУВАЕ ОД ДРАВНАТА КАКО Е УПРАВУВАЕ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="2419.001" dur="0.598"> ОД ДРАВНАТА КАКО Е УПРАВУВАЕ ОД ФЕДЕРАЛНО ВЛАДА И КАКО Е </text>
<text sub="clublinks" start="2419.601" dur="2.031"> ТОА Е УПРАВУВАЕ ОД ФЕДЕРСКИОТ ВЛАДА И тоа е она што ние го направивме ОД МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="2421.634" dur="3.131"> ФЕДЕРАЛНА ВЛАДА И КАКО ШТО СЕ СТОРИИ ОД СЕКОЈОТ ПОВЕЕ. АКО ТИ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2424.767" dur="1.032"> ШТО СЕ ДОГОВОРУВА ОД МНОГУ БЕЗБЕДНО. АКО НЕМА ДА </text>
<text sub="clublinks" start="2425.801" dur="0.598"> ПОЧЕТУВА. АКО НЕМА ДА ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ЗА СОВЕТ-19 ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="2426.401" dur="2.631"> ДАЛИ ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ЗА ПОВЕД-19 НЕ СЕ ВКЛУЧУВАТЕ ВО НАШИОТ СЛУЧАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2429.034" dur="1.898"> ПОЗИТИВЕН ТЕСТ ЗА ПОВЕЕ-19 НЕ Е ВКЛУЧУВА ВО СЛУЧАЈ НАШИ СЛУЧАЈ. </text>
<text sub="clublinks" start="2430.934" dur="2.931"> НЕ СЕ ВКЛУЧУВА ВО СЛОБОДНИОТ СЛУЧАЈ. ВАШИОТ ВТОРА ПРАШАЕ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2433.867" dur="2.798"> ЗДРАВЈЕ ВАШИОТ ВТОР ПРАШАЕ МОЕ ДАКА НЕКОГАШ ДА СЕ ЗНАЧИ ДВЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="2436.667" dur="0.732"> ВАШИОТ ВТОР ПРАШАЕ МОЕ ДОКАА НЕКОГАШ ДА СЕ СМЕТЕ ДВЕЕ ДВЕ JЕ ДА СЕ ДИРЕКТНО МОOSНА </text>
<text sub="clublinks" start="2437.401" dur="0.564"> НЕКОГАШ ДОГОВОРИ ДВЕЕ ДВЕЕ ДА СЕ ДИРЕСКО МОНО МОЕ ДАКО НЕКОЈ ДЕЛИ РЕВИЗИРАНА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2437.967" dur="2.665"> ДА СЕ ДИРЕКТНО МОНО ДА ЈАС НЕКОЈ ЕДНОГОДИНА ДВЕ РЕПИСУВА ДА СЕ ДОГОВОРИ ДВЕЕ ДВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2440.634" dur="3.098"> НЕКОГАШ Е РИНИСПЕКТИРА ТОА НЕ МО THЕ ДА СЕ СМЕТЕ ДВЕЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2443.734" dur="2.998"> НЕ МОUЕ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ДВЕЕ. СЕКОЈ МЕСТО ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2446.734" dur="1.931"> НЕ. СЕКОЈ МЕСТО ДА СЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВАМЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2448.667" dur="0.532"> СЕКОЈ МЕСТО ДА СЕ ДА СЕ ИЗВЕДУВАМЕ. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТ: ДОКТОР </text>
<text sub="clublinks" start="2449.201" dur="2.698"> НИЕ СЕ ИЗВЕДУВАМЕ. >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: ДОКТОР КОЛЕНСКО МОIDНО БЕСПЛАТНО ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="2451.901" dur="0.598"> >> СВЕТЕ СПРИЕСЕР: ДОКТОР КОЛЕНСКО МОНО ДОДЕЛУВАЈТЕ ДА СЕ СПОДЕЛУВАТЕ. ГЛАВАТА НА МЕТОРО </text>
<text sub="clublinks" start="2452.501" dur="1.398"> КОЛЕНСКИОТ МОНИ ДА ГО ОБВРЗУВАТЕ ДА ЈА БЕГАШЕТЕ САД. Главата на МЕТРО ЗДРАВЈЕ ЗА ОВОЈ СЛУЧАЈ НА ПЕ И А </text>
<text sub="clublinks" start="2453.901" dur="3.231"> ВЕРУВАЕ НА НАС. ГОЛЕМОТ НА МЕТРО ЗДРАВЈЕ ЗА ОВОЈ СЛУЧАЈ НА ПЕ И СЕ И ЧИСТЕ SЕ НЕКОЈ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="2457.134" dur="1.331"> ЗДРАВЈЕ ЗА ОВОЈ СЛУЧАЈ ПО ПРАШАЕ И СО ЧИСТЕ SЕ НЕКОГО ОВОЈ ДА ЗНАЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2458.467" dur="0.532"> И ЧИСТЕ SЕ НЕКОИ ОВОЈ ДА ЗНАЕТЕ РАБОТИ ЗА ИНТЕРНЕТ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="2459.001" dur="0.598"> ДА ЗНАЕТЕ РАБОТИ ЗА ИНТЕРНЕТ РАБОТНИ ПОДВЕДНИ ОВИЕ СО ПОВЕЕ ОВОЈ ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="2459.601" dur="0.898"> Гласини за Интернет ПОДОБРУВА ОД ОВИЕ, СО МНОГУ ОВОЈ ОД ОДГОВОР И WEЕ БЕЗ КУРСЕ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="2460.501" dur="0.564"> ТОА СО МНОГУ ОВОЈ ОД ОДГОВОР И WEЕ БЕЗ КОРИСНИК ЗА ОВОЈ ДОГОВОРЕН ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="2461.067" dur="123.765"> ЗА ВО WEЕ И LLЕ СЕМА НА КУРСОТ ЗА ОВОЈ ДВЕЕ НА ПОВЕЕ СО НОИТЕ НА 10 часот. </text>
<text sub="clublinks" start="2584.834" dur="1.798"> ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ВЕСНИК НА НИВНИЦАТА НА 10. Благодарам>. </text>
<text sub="clublinks" start="2586.634" dur="1.098"> NИВОТ НА 10-ти СЕ БЛАГОДАРАТЕ >> ИЗВЕДЕТЕ ПАНДЕМСКИОТ БЕГАНСКИ ПРЕКТОР И ИГРИЧНИ ПРОДАБИ </text>
<text sub="clublinks" start="2587.734" dur="1.898"> >> ОД ПАНДЕМСКИОТ БЕГАНСКИ ПРОКТОР И ПРОДАБИ ЗА ГАМБЕЛИ СЕ ПРИМАРУВААТ КОМПАНИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2589.634" dur="1.065"> ПОЧЕТНИОТ ПРОЦЕТОР И ПРОДАБА НА ГАМБЕЛИ СЕ ПОВЕЕ НА КОМПАНИЈАТА БЕЗБЕДНИЦИ Брендови </text>
<text sub="clublinks" start="2590.701" dur="2.831"> ДА СЕ ПРИВЕРУВААТ НА КОМПАНИЈАТА ПРИДОВИ Брендови, СО ПОСЕБНИ ЛЕСНИ ЛЕСНИ КАПАРИ </text>
<text sub="clublinks" start="2593.534" dur="0.898"> ГОДИНИТЕ Брендови ПОДОБРУВАТЕ ПРИКАЗНИ КАПАРИ КАРМИНСКИ ТОЕЛЕТ ТЕЛЕШКИ ТЕПАРИТЕ ТУUЕРИ ТИЕРИ И ДВЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2594.434" dur="3.031"> КАРМИНСКИ ТАIИЛИ ТАIЕЛИ КАПАРИ КАПАРИТЕ ТИСОВИ ПОСТАВНИ И ДЕВЕСКИ ПРОДАВАЧ ЗА ПОПУСТ, ПРИРОДНИ ПРОДАБИ </text>
<text sub="clublinks" start="2597.467" dur="1.798"> РАБОТНИ ТИСОВИ ПОПОЛНИЦА И ПОВЕЕ ЗА ПРИРОДА ЗА ПРИАЕ, ВКУПНИ ПРОДАБА 5% во завршувањето на 3 месеци </text>
<text sub="clublinks" start="2599.267" dur="0.232"> ПРОДАБА ЗА ПРИАЕ, ВКУПНИ ПРОДАБИ 5% на 3 месеци што завршуваат во јуни. </text>
<text sub="clublinks" start="2599.501" dur="0.531"> 5% НА 3 МЕСЕЦИ кои завршуваат во ЈУНИ. >> СВЕТЕ ШПРИЕСЕР: ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2600.034" dur="0.565"> ВО ЈУНИ. >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: ТОА СЕ СПОДЕЛУВА СО ВЕСНИОТ ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2600.601" dur="0.564"> >> СВЕТЕ ШПРИСЕСТЕР: ТОА СЕ СПОДЕЛУВА СО СЕКОТО ВРЕМЕ ГОДИНА ГОДИНА ДОМАТА НА КОМПАНИЈАТА </text>
<text sub="clublinks" start="2601.167" dur="2.332"> Во споредба со истовремено време на последната година Домашна грижа на компанијата и семејни грижи единици </text>
<text sub="clublinks" start="2603.501" dur="2.464"> ПОСЛЕДНА ГОДИНА ДОМАТА ЗА ГОДИНА НА КОМПАНИЈАТА И СЕМЕЈСТВОТО ЗАШТИТА ЗА ГРИА </text>
<text sub="clublinks" start="2605.967" dur="0.598"> ОБЕДИНЕЦИ ЗА ГРИEА И СЕМЕЈСТВО ЗА ГРИАНСКИ УСЛУГИ ГОЛЕМА ПОВЕЕ 2030%. БЛАГОДАРИ ДА КВАРАНТИН Е </text>
<text sub="clublinks" start="2606.567" dur="0.998"> ЕВЕ ПОВЕЕ 2030%. БЛАГОДАРИТЕ НА КВАРТАНТИНИТЕ Е ПОТРОШУВАЧИТЕ СЕ ЧИСТЕЕ И </text>
<text sub="clublinks" start="2607.567" dur="3.198"> 2030% БЛАГОДАРИТЕ ЗА КВАРАНТИН Е ПОТРОШУВАЧИТЕ СЕ ЧИСТЕЕ И ПРИШТАЕ НА ПРИШАЕТО ПОВЕЕ КАКО нив </text>
<text sub="clublinks" start="2610.767" dur="2.965"> ПРОДАВНИЦИТЕ СЕ ЧИСТЕЕ И ПРИМАРНИТЕ ПРИМЕРИ ПОВЕЕ ДА СЕ ПОВЕ MЕ ПОВЕЕ ВРЕМЕ ВО ДОМ. </text>
<text sub="clublinks" start="2615.2" dur="3.732"> ПОГЛЕДАТ НАСТАВ СО WITHИВО. CAM RIGHT СЕГА NЕ СМЕТЕ ТИЕ СТОРМИ ВО ПРИДОБИВНИТЕ ЛУКИ </text>
<text sub="clublinks" start="2618.934" dur="2.431"> CAM RIGHT СЕГА GЕ СМЕТЕ ТИЕ СТОРМИ ВО ЗЕМЈИТЕ НА ПРИДОБИВИТЕ ДА СЕ ПОВЕЕТЕ, МОЕТЕ ДА ГО ГО ГО ГЛАВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2621.367" dur="2.865"> СТОРМИ ВО ЗЕМЈИТЕ НА ПРИДОБИВИТЕ ПОВЕЕТЕ, МОЕ ДА ГО ГО ГО ГО ГЛАВИТЕ ДА ГО ПРАВИЛАТ НИВНИОТ НАЧИН ВО ОВОЈ ПОГЛЕД НА КАТИЕ, </text>
<text sub="clublinks" start="2624.234" dur="1.231"> МОЕТЕ ДА ГИ ГИ ГИ ГИ ПРАВИТЕ СИТЕ НАЧИН ВО ОВОЈ ПОГЛЕД НА КАТИЕ, СЕ СЕКОГАШ ДОСТАВНО ВИНДИ </text>
<text sub="clublinks" start="2625.467" dur="0.898"> НАЧИН ДО ОВОЈ ПОГЛЕД НА КАТИ ЈЕА, ЕДНО СЕКОГОДИВНА ВИНДИ НАДВОРЕШНА СЕГА СЕГА ПОГЛАСНО НА БЕКСАР ПРИЈАТЕЛОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2626.367" dur="0.598"> РЕАНИЛНО WINDY НАДВОРЕШЕТЕ СЕГА ПОСТОЕ НА ПОВЕЕ НА БЕКСАР ГРАДОТ СЕ ЗНАЕТЕ ОД НАДВОРЕШНИОТ БУНДАР </text>
<text sub="clublinks" start="2626.967" dur="2.432"> ПОГОЛЕМ НА ПОВЕЕ НА БЕКСАР ПРИКАЗНИКОТ КОИ СЕ НАДВОРЕШНИОТ ДОБИВНИК, ДА СЕ ГЛЕДУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2629.401" dur="0.898"> ПОСТОИ ДА СЕ ПРИГОВИ ДВЕ ПОВЕ BOЕ ОД ДОСТАВНИОТ БУНДАРНИК </text>
<text sub="clublinks" start="2630.301" dur="1.331"> BEЕ СЕ ГЛЕДУВАМЕ ГОДИНА НА СТОРМИТЕ ДА СЕ ПРИМЕНА НИКОГА И ЗБОЛИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="2631.634" dur="0.898"> СТОРМИТЕ ПРИВЕТЕ ПРЕКУ И ВИНДИИ НА АВТОРОТ ИЛИ ОД ОСНОВЕН ОД 25 </text>
<text sub="clublinks" start="2632.534" dur="0.598"> НИКОГАШ И ВИНДИ НА АВТОРОТ ИЛИ ПОДНЕСУВА ОД 25 МИЛИ ПО ЧЕСНО ПРАВО СЕГА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2633.134" dur="2.631"> АВТОРИСКО ИСОДРИНА ОД 25 МИЛИ ПО ЧЕСНО ПРАВО СЕГА, КАКО ДА ГИ ПРОДАВИТЕ КАКО ЗИМИ </text>
<text sub="clublinks" start="2635.767" dur="0.665"> МИЛЕС ПО ЧОВЕКОВО ПРАВО СЕГА ДАКО КАКО ДА ГО ПРАВИЕТЕ ДАКО СИТЕ ЗБОРОВИ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2636.434" dur="1.431"> ДАЛИ ДА ГО ПРАВИЛЕТЕ ДЕКОВИТЕ ЗИДОВИ ПОВТОРНО ДА СЕ ИЗБОРАТ НАДВОРЕШНО ДА СЕ НАДВОРЕШЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2637.867" dur="0.565"> ПОВТОРНО ДА СЕ ИЗБОРАТ НАДВОРЕШНО ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ОДВОРИ ДВЕДНИЧКИОТ ДОБИВНИК </text>
<text sub="clublinks" start="2638.434" dur="2.498"> СЕ СМЕЕ ДА СЕ ОДВЕРНИОТ ДОВЕРЛИВ ПРЕДВИД ОД ПОВЕЕ НА СВЕТИТЕ ГЛАСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ И </text>
<text sub="clublinks" start="2640.934" dur="0.865"> ДОБИВНИКОТ ПРЕДВЕДУВАЕ ПРЕКУ СЕДНИТЕ ГЛАСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ И ДА ГО ПРАВОЛЕТЕ ДА СЕ НА ГОЛЕМОТ НА </text>
<text sub="clublinks" start="2641.801" dur="0.931"> ОДГОВОРНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ И ДА ГИ ПРАВИЛЕ НАДВОРЕШ НА THEУБОВ. ТОА ИСПИТУВА </text>
<text sub="clublinks" start="2642.734" dur="1.098"> ТОА ДА БИДЕТЕ ПО ТОП НА НОВИНАТА. ТОА СЕ ИЗГРАДИ КУРСЕ КОИ Е ДОБРИ ВЕСТ, </text>
<text sub="clublinks" start="2643.834" dur="0.598"> НОВИНАТА. ТОА ДА СЕ ИСПИТУВА КУРСЕ КОИ Е ДОБРИ НОВИ, НО ДА СЕ ДАМАМЕ ДАМА НЕКОИ МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="2644.434" dur="2.398"> ОД КУРСЕ ТОА Е ДОБРИ НОВИ, НО ДА СЕ СМЕЕМЕ НИКОГО МНОГУ ЗДРАВЈЕ ПОВЕЕ ОД ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2646.834" dur="0.798"> Но, НЕ СЕ ДАМАМЕ НЕКОИ МНОГУ ЗДРАВО ЗДРАВЈЕ ОД ОВИЕ МОНО ДА СЕ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2647.634" dur="0.531"> ЗДРАВЈЕ ПОВЕЕ ОД ОВИЕ МОЕ ДА СЕ МОНИ НЕКОИ МАЕ ИЗВОРИ И НЕКОИ ПРИКАЗНИ </text>
<text sub="clublinks" start="2648.167" dur="1.098"> МОAYНО ЕВЕДНО НЕКОИ МАЛКИ РЕЦИЛНИ И НЕКОИ ПРИДОБИВНИЦИ ПРЕДИЗВИК ОД ПЕРЦИЈА НА </text>
<text sub="clublinks" start="2649.267" dur="2.732"> МАЛИОТ ДОПОЛНИТЕЛ И НЕКОИ СТОРМИ ПРЕДМЕТУВААТ ПРЕКУ ПЕРЦИЈА НА КЕНДАЛСКА ПРИГОДА И ХИЛ </text>
<text sub="clublinks" start="2652.001" dur="0.998"> ПОДНЕСУВА ОД ПЕРЦИЈА НА КЕНДАЛСКА СТРАНА И ЗЕМЈА НА ЗЕМЈА. TЕ AKEЕ ЈА ПОГЛЕДАМАТ АВ </text>
<text sub="clublinks" start="2653.001" dur="0.564"> Земја на кендал и земја. TЕ TЕ ВИДЕМЕ LИВОТ ВО РАДАРСКОТО ПРАВО ВО ДА ГО ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="2653.567" dur="123.998"> ЗЕМЈА. TЕ TЕ ВИДЕМЕ LИВОТ ВО РАДАРСКОТО ПРАВО ВО ДА ГО ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="2777.567" dur="2.832"> РЕДАРНО ПРАВО ВО ДА СЕ ВИЕ> СИТЕ ПРАВА, СИТЕ СИТЕ ЗА ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2780.401" dur="4.664"> >> СИТЕ ПРАВО, СИТЕ СИТЕ ЗА СТОРМИТЕ НЕ МНОГУ ОД СЕРВИТЕТЕТЕ НА нив. ШТО Е </text>
<text sub="clublinks" start="2785.067" dur="1.698"> СТОРМИТЕ НЕ СЕ ПОГОЛЕМУВАТЕ СО сериозноста на нив. ШТО Е САКАТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2786.767" dur="0.165"> СОСТОЈБАТА НА нив. ШТО Е ДА ГО ЛАААТ Т. </text>
<text sub="clublinks" start="2786.934" dur="0.731"> ПОБЕДНИКОТ IKУБОВ Т. >> ДОБРИ ВЕСТ, СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="2787.667" dur="0.998"> Т. >> ДОБРИ ВЕСТИ, СВЕТИТЕ ГЛАВНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="2788.667" dur="0.565"> >> ДОБРИ ВЕСТИ, СВЕТИТЕ ДВЕЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ОД ЕДНО ДА СЕ РАЗГОДИРАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2789.234" dur="2.598"> ГЛАВНО ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЕДНО ДА СЕ РАЗГОДИРА ДЕНЕСНО ИСКОЛНО ИСКЛУЧУВА АКТУЕЛНО ДА ИСКУСИМЕ ЛИТЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="2791.834" dur="0.298"> HЕ СМЕ ДЕНЕС ДА СЕ ИСПИРАМЕ АКТУАЛНО ДА БИДЕ ИСКУСУВАМЕ ЛЕТЛИКОТ ГОДИШНО ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="2792.134" dur="2.831"> АКТУЕЛНО ОСТАВУВАМЕ САМО ЛИЦА ЕДНО СО ДРУГИ ВЕСТИ, НО ДА СЕ ДАМАМЕ НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="2794.967" dur="1.698"> ГОДИНЕТЕ СЕ ДОБРО ДОБРА ВЕСТИ, но НИЕ ДОБИВИ НЕКОИ ДОБИВНИ ВИДОВИ ВИНОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="2796.667" dur="2.932"> ДОБРИ ВЕСТИ, но НИЕ ДА ГОДИМЕ НЕКОИ ГОЛЕМО ВИДОВИ ВИДОВИ ОД СЕГА ПОДНЕСУВААТ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2799.601" dur="0.898"> ГОЛЕМО ВРЕМЕ ДОБИВЕ СЕГА ПОДНЕСУВАЕ НА НАДВОРЕШНИОТ БАНДАР. ПОГОЛЕМ НА ГОЛЕМОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2800.501" dur="0.598"> СЕГАШ СЕ ПОДНЕСУВА НА НАДВОРЕШНИОТ БАНДАР. ПОГОЛЕМА ТЕМАЛВИ НА СТОРМИТЕ. НАДВОРЕШНА </text>
<text sub="clublinks" start="2801.101" dur="0.631"> ГРАНИЦА. ПОГОЛЕМА ТЕМАЛВИ НА СТОРМИТЕ. ПОВЕЕ НА ДВД-ДОВЕЕТО ДА СЕ ПРИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2801.734" dur="2.998"> СТОРМИ ТЕМАЛВИ. НАДВОРЕШНИОТ ДОВЕРЛИ ДА СЕ ПРИМЕ ОД НИВО И ДОБИВЕНА ЗДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2804.734" dur="0.898"> ДОБИРНИКОТ СЕ ДА ПРИВИДУВА НИКОГ И ДОБИВ ПРОИЗВОД НА ДИВНИ ДОБИВИ НА 45 МИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2805.634" dur="1.331"> НИКОГАШ И ДА СЕ ПРОИЗВОДИ СИТЕ ДОБИВИ НА 45 МИЛИ ПО ЧЕСНИ ПОДНЕСЕ НОВИ БРАНФЕЛИ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2806.967" dur="0.798"> ДОБИВИ НА 45 МИЛИ ПО ЧОВЕК СЕ ПОДНЕСУВА НОВИ БРАВЕФЕЛИ НЕ Гледаат ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ТОА ВИС ВО САН </text>
<text sub="clublinks" start="2807.767" dur="0.498"> ПОД ЧАСОТ БИДНИ НОВИ БРАВЕФЕЛИ НЕ ГО ГОДИТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ КОГО ГОЛЕМО ВО САН АНТОНИО ДА СЕ ЈАС ДА, НО НАШИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2808.267" dur="2.698"> ПОГЛЕДАТЕ ДА СЕ СОГЛАСНО ДО ШТО САМО ВО САН АНТОНИО, но сепак, НАШИОТ ОСНОВЕН ДВД Е СЕ СЕ ДОСТАВ ДО </text>
<text sub="clublinks" start="2811.266" dur="5.599"> ЗА 23 МИЛИ ПОД ЧАСОТ КАКО МОЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ТУКА ОД НАШИТЕ КАМЕРА ДОСТА НА НАШИТЕ КАМЕРА </text>
<text sub="clublinks" start="2816.867" dur="1.598"> МОЕ ДА ГИ ГО ОДИЕ НА НАШИОТ КАМЕРА ДА ИМА НА НАШИОТ КАМЕРА САМОТО ИЦОН ОВОЈ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2818.467" dur="0.632"> НАШАТА КАМЕРА ДОСТА НА НАШИОТ КАМЕРА САМОТО ИКОН ИМА ИМА ПРОМЕНИ ОД МОНО КЛУДИ ДО А </text>
<text sub="clublinks" start="2819.101" dur="2.598"> ЛИЦЕЛОТ ИКОН ИМА, МОЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ ОД МНОГУ КЛУБОТ НА ЛИТЕЛНИОТ МАКЕДОНСКИ ИКОН И ИТ </text>
<text sub="clublinks" start="2821.701" dur="0.464"> ПРОМЕНИ ОД МОНО КЛУДИТЕ НА МАЛКУ ТУНДЕРСТОР ИКОН И ДА ГО СМЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2822.167" dur="3.065"> ЛИТЕЛ ТУНДЕРСТОР ИКОН И ДА ГО ГОЛЕМАМЕ ДА СЕ СМЕЕ НЕКОВО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2825.234" dur="3.131"> ДАЛИ LЕ СМЕТЕ ДАКАМЕ НЕКОИ СОВРШНИ ПРИДОБУВАЕ НА АВТОПОТ ВО ОВОЈ ВРЕМЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="2828.367" dur="1.632"> НЕКОВО ПОВЕЕ СО ПОДНЕСУВАЕ НА АВТОПОТ ВО ОВОЈ ВРЕМЕ. СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2830.001" dur="1.298"> АВТОПОТ НА ОВОЈ ВРЕМЕ. ДОБИВИТЕ ЕЛЕСЕВЕР. ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2831.301" dur="2.798"> ДОБИВИТЕ ЕЛЕСЕВЕР. ПОД ПОДНЕСНИОТ ПОДРАЧЈЕ ПО 31 ДОГОВОР ПОД ЧАС ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2834.101" dur="1.031"> САМО ЕЛЕСЕВЕР. ПО ПРЕДГОВОРНАТА ПОДРАЧЈЕ ПО 31 ДВЕЕ НА ПОЧЕТНИКОТ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО ТОА НАША ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2835.134" dur="3.131"> ПОДНЕСУВА СО 31 МИЛЕ ПО ЧУД ОВДЕ ВО САН АНТОНИО ТОЕ НАШИ САМО ДО 35 МАИ ПОД ЧАС ВО </text>
<text sub="clublinks" start="2838.267" dur="0.898"> ВО САН АНТОНИО ТОА НАШИ САМО ДО 35 МАЛИ ПЕЧ ЧАС ВО КЕРЛИВ ПРОТИВ КАНЕИ </text>
<text sub="clublinks" start="2839.167" dur="3.165"> ПО 35 ПОЧЕТНИЦИ ПОД ЧАС ВО КЕРЛИВ ПРОТИВ КАКОВИТЕ НАША САМО НАДВОРЕШНИК </text>
<text sub="clublinks" start="2842.5" dur="5.732"> СОВЕТНИКОТ КОИ СЕ ДВЕЕ ДА ГО ПОВЕЕ И КОИ Е ТИНАТА ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА И МОЕТЕ ДА ГИ ГИ ГИ Гледаш ТУКА </text>
<text sub="clublinks" start="2848.234" dur="3.031"> НИКОГА И ОВА Е ТИНАТА ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА И МОЕТЕ ДА ГИ ГИ ОДИЕ ОВДЕ НА LИВО РАДАР. САМО ДАМАМЕ МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="2851.267" dur="0.832"> ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА И МОЕТЕ ТУКА ТУКА НА LИВО РАДАР. ПАТ ДА СЕ ДАМАМЕ МНОГУ МНОГУ ДЕА </text>
<text sub="clublinks" start="2852.101" dur="0.564"> НА ИВО РАДАР. САМО ДАМАМЕ МНОГУ МНОГУ ДЕЦА ОД ОВДЕ. GЕ СМЕ ДА СЕ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="2852.667" dur="2.632"> СИТЕ ОД ОВДЕ. GЕ СМЕ ДА СЕ РАБОТУВАМЕ СИТЕ СИТЕ ПРАВО СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="2855.301" dur="0.898"> ОВДЕ. GЕ СМЕ ДА СЕ РАБОТУВАМЕ НА СИТЕ ПРАВО СЕГА, КАКО ГОЛЕМО ПОСТОИ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2856.201" dur="1.531"> ЗА СИТЕ СИТЕ ПРАВИ СЕГА, КАКО ПОЛИТНО ОДИЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ЛИТЕЛОТ ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="2857.734" dur="0.931"> ТОА ПОЛИТНО ГО ОДИЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ЛАТЛИКОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ОД ОВДЕ ОД СЕГА СЕ СЕ СЕ ПОСТОИ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2858.667" dur="0.632"> ПОДНЕСУВА ЛИТЕЛ НА ГОЛЕМИОТ ГОЛЕМИ ДВЕЕ СЕ СЕ ОДИМЕ СЕ СЕ ПОСТОИ ДА СЕ ПОДГОТВУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="2859.301" dur="2.664"> ОВА ГОДИНА СЕКОЈ ДА СЕ ЗНАЧИ ДА СЕ ПОСТОИТЕ ДВЕЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЈА СЕ ИСПОЛНУВА ДЕКА ДОБРИ ДОСТАВИ, </text>
<text sub="clublinks" start="2861.967" dur="2.265"> ПОВЕЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ПРЕДУПРЕДУВАЕ ЈА ПОСТОИТЕ ТОА Е НЕКОГОВИ ДРУГИ ВЕНИЦИ, НО ДА СЕ ДА СЕ ДОБИВМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2864.234" dur="2.198"> ИСПИТУВА ТОА Е НИВО ДОБРИ ВЕСТ, НО ДА СЕ ПОДДРУВАМЕ ЗДРАВЈЕ. ВИСТИНСКИ БРОКЕН РЕГИОН </text>
<text sub="clublinks" start="2866.434" dur="0.531"> НО, STЕ СЕ ДАКАМЕ ЗДРАВЈЕ. ВИСТИНСКИ БРОКЕН ЛИН ИЛИ КЛАСТЕР НА СТОРМИТЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2866.967" dur="0.565"> ЗДРАВЈЕ. ВИСТИНСКИ БРОКЕН ЛИНА ИЛИ КЛАСТЕР НА СТОРМИТЕ, ОБИЕ ПРОДОЛУВА НА ПЕРЦИЈА НА </text>
<text sub="clublinks" start="2867.534" dur="3.031"> ИЛИ КЛИСТЕР НА СТОРМИТЕ, ОБИЕ ПОСТОИТЕ ПРИРАЧНИК НА КЕНДАЛСКИТЕ ПРИРАЧНИК ГОДИШ ВО ТУКЕР </text>
<text sub="clublinks" start="2870.567" dur="0.998"> НАДВОРЕШНИ ПРЕКУ ПЕРЦИЈА НА КЕНДАЛСКА СТРАНА ДА СЕ КАЈ ТУЕРСКА СТРАНА. </text>
<text sub="clublinks" start="2871.567" dur="1.732"> КОНДАЛ ГРАДЕ THЕ ОД ТУКЕРЧКА СТРАНА. ОВОЈ СИТЕ ЈУРИТЕ ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="2873.301" dur="0.598"> ЗЕМЈА ОВОЈ ДА СЕ ПОГЛЕДУВА ЈАР ИМА САМО ЈАВНО ЗАПАДНО ДВД </text>
<text sub="clublinks" start="2873.901" dur="1.198"> ОВОЈ НИЕ ЈУРИТЕ ЈА МА HЕ ЛИТЕЛСКО ЈАЗИЧНО ЗАПАДНО ДВИЕЕ ДО АКТУЕЛНО, I'Е СЕ ОДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2875.101" dur="3.131"> МАЛКУ ЈУРСКО ЗАПАДНО ПОДВРШУВА TOЕ ДО АКТУЕЛНО, LLЕ СЕ ОДГОВОРИ И ANDЕ ГО ОДГОВОРИМЕ ОВА ПРЕКУ. </text>
<text sub="clublinks" start="2878.234" dur="1.398"> ДА ИМА АКТУЕЛНО, LLЕ СЕ ОДГОВОР И OOЕ ГО ОДГОВОРИМЕ ОВА ПРОТИВ. ТОА МОЕТЕ ДА ГО Гледате </text>
<text sub="clublinks" start="2879.634" dur="0.898"> И ПОГЛЕДАТЕ ОВА ПРЕКУ ПРОТИВ. ТОА МОЕТЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ДЕЛОТ НА СТРОМОТ КОИ СЕ ДА СЕ РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="2880.534" dur="2.831"> ТОА МОЕТЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ДЕЛОТ НА ШТОРИТЕ КОИ СЕ СЕКОГАШ ДО ОД АВСТИН </text>
<text sub="clublinks" start="2883.367" dur="1.032"> ДЕЛОТ НА ШТОРИТЕ ШТО СЕ СЕКОГАШ ДО СОВЕТУВА ОД АВСТИНСКОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕКУ РЕКОВИТЕ И СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2884.401" dur="0.531"> СЕКОГАШ ОД ОВОД АВСТИНСКИОТ ПРЕДГОВОР ОД СЕКОВИТЕ И САН МАРКУС КОИ СЕ ИМА </text>
<text sub="clublinks" start="2884.934" dur="0.598"> ПРИРАЧНИКОТ ПРЕГОВЕТЕ ГРАДИ И САН МАРКУС КОИ РЕАЛНО СЕ ПРИСТАПУВА НА СЛОБОДНО, НО ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2885.534" dur="1.965"> САН МАРКУС ТОА РЕАЛНО СЕ ПРИСТАПУВА НА СЛОБОДНО, НО ДА СЕ СМЕТЕ ДА СЕ СМЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2887.501" dur="3.131"> ПОЧЕТНА ДО СЛОБОДНО, НО ДА ГО САКАТЕ ДА СЕ ПОВЕЕ ОВДЕ. ДО </text>
<text sub="clublinks" start="2890.634" dur="1.431"> ПОГЛЕДАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ТУКА, многу работи ЕНЕРГИЈА ТУКА. ДО Западниот дел </text>
<text sub="clublinks" start="2892.067" dur="1.032"> НА ЕНЕРГИЈА ТУКА. ДО ЗАПАДОТ ПАКОКО НЕ Е ПОВЕЕ, НО ВАС </text>
<text sub="clublinks" start="2893.101" dur="0.564"> ЗАПАД ДА СЕ ДА СЕ КРИВИ, НО БИДЕ ИЗВЕДЕТЕ ДА СЕ ДВЕЕ СЕ ДОБИВНО </text>
<text sub="clublinks" start="2893.667" dur="1.532"> АКО НЕ Е ПОВЕЕ, НО ИЗВЕСТУВАТЕТЕ ДЕКОВО СИТЕ ДОБИВНО ДОБИВНА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2895.201" dur="0.564"> ИЗВЕСТУВАЕ ДОГОВОРОТ ДОСТАПНО ИЗВЕДУВА ПОВЕЕ КАМЕРАИ ПРЕВЕДУВАЕ КАМЕРА </text>
<text sub="clublinks" start="2895.767" dur="2.565"> ПОГЛЕДИ СО СИНГЕР ПРЕВЕДУВА TRANЕ КАМЕРАИ ПРИРОДА НА ОБУЕ ВЕRAЕ ТУКА. СЕ СЕ СМЕЕ ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="2898.334" dur="1.098"> КАМЕРА НА ПОДГОТОВКИ ОД ОБУ CЕ НА Лудоста ОВДЕ. СЕ ЕВЕНО ПОВЕЕ ОД НА </text>
<text sub="clublinks" start="2899.434" dur="1.931"> ОВДЕ СЕ ЕВЕНО ПОДНЕСУВА ОД НАДВОРЕШНИОТ БАНДАР И ТОА Е </text>
<text sub="clublinks" start="2901.367" dur="0.565"> НАДВОРЕШНИОТ БАНДАР И ТОА Е ОВА ГРИНА ЛИНИЈА КАКО СЕГА Е </text>
<text sub="clublinks" start="2901.934" dur="1.531"> НАДВОРЕШНИОТ ДОБИР И ШТО Е ОВА ГРИНА ЛИНИЈА КАКО СЕГА Е НИКОГАШ БАНДЕРА НА SWУБОВ </text>
<text sub="clublinks" start="2903.467" dur="0.732"> ОВИЕ ЗЕЛНА ЛИНИЈА КОГА СЕГА Е НИКОГАШ БАНДЕРА ПО ГОЛЕМА ПРЕКУ БЕРНИ Е РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="2904.201" dur="0.598"> НИКОГАШ БАНДЕРА НА SWИВОТНО НЕКОГАШ БЕРНИ ДА РАБОТИ ПРЕКУ ПРЕТИ МНОГУ ЦЕНТАР </text>
<text sub="clublinks" start="2904.801" dur="2.398"> НИКОГАШ БЕРНИ ДА РАБОТИ НИКОГАШНО ПРЕДМЕТНО МНОГУ ЦЕНТАР НА БЕКСАР ПРИЈАТЕЛИ И ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="2908.4" dur="2.432"> СЕКОГАШ ПРЕКУ. ГУАДАЛУПСКА СТРАНА. ПО ОВОЈ Е ШТО СЕ ПРОИЗВОДИ 45 МИЛ ПЕЧ ЧАС </text>
<text sub="clublinks" start="2910.834" dur="2.465"> ЗЕМЈА ПО ОВОЈ Е ШТО СЕ ПРОИЗВОДИ 45 МИЛ ПЕР ЧАС ДВД ДОБИВИ ВО НОВИ БРАНФЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2913.301" dur="2.098"> ПРОИЗВОДСТВО 45 МИЛ ПЕЧ ЧАС ДВД НА ДОБИВИ ВО НОВИ ЛУА НА БРАНФЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2915.401" dur="1.198"> СИТЕ ДОБИВИ СО НОВИ БРАНФЕЛИ ДВЕАЕ НА ЛИКОВИТЕ ПОДОБРУВААТ ОД 30 МИЛИ ПЕЧ ЧАС </text>
<text sub="clublinks" start="2916.601" dur="0.564"> ЛАКОВИТЕ ПОВЕЕ ОД 30 МИЛИ ПО ЧОВЕК ОВДЕ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО, НО </text>
<text sub="clublinks" start="2917.167" dur="0.732"> САКАТЕ ОД 30 МИЛИ ПО ЧУСО ТУКА ОВДЕ ВО САН АНТОНИО, НО ОВОЈ Е ПРОДОЛУВА ДА СЕ ОСТАВИ </text>
<text sub="clublinks" start="2917.901" dur="3.131"> ПОВЕЕ ОВДЕ ВО САН АНТОНИО, НО ОВОЈ WЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ОСТАВИ ДА СЕ ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА СЕ ЈАГ САМО ДА СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2921.034" dur="0.998"> ОВОЈ CONЕ ПРОДОЛУВА ДА СЕ ОДГОВОРИ ДО ГОДИНА. САМО ДА СЕ ОДБИРАМЕ ДА СЕ ОСТАВУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2922.034" dur="1.031"> ДО ЈАРИВЕТОТ. САМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОДИМЕ ДА ДА СЕ ДА ГО ОДГОВОРИвме </text>
<text sub="clublinks" start="2923.067" dur="0.532"> ОВА ДА СЕ ОДГОВЕМЕ ДА СЕ ДА ГО ОДГОВОРИТЕ АКТУАЛНИТЕ СТОРИИ НЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2923.601" dur="1.698"> ТОА ДА СЕ ГО ДОДИМЕ АКТУАЛНИТЕ СТОРИИ СО ТЕМАЛВЕВИ. НЕ ГО ПРАВИРАМЕ НА НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2925.301" dur="0.598"> СТОРМИ ТЕМАЛВИ. НЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ЗА НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ ПОДРАЧНИ ОД ОВДЕТО НА ОВДЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="2925.901" dur="2.531"> ЗАБЕЛЕТЕТЕ ЗА НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ ПОДЕЛНИК НА ОБВИТИТЕ НА Исток, НИКОГАШ НЕКОИ ИЗЛОТЕН ЛИТЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="2928.434" dur="0.998"> ПОВЕЕ ОД ОВДЕТЕ НА Исток ОДВЕДАТЕ НЕКОИ ИЗОЛАТИВЕН ЛИТЕЛСКИ РАБОТНИЧКИ ПОВИК </text>
<text sub="clublinks" start="2929.434" dur="0.998"> ИМА НЕКОИ ИЗЛОТИВЕН ЛИТЕЛНИ ТАНДЕРСКИ ЦЕЛИ кои започнале да ги произведуваат своите </text>
<text sub="clublinks" start="2930.434" dur="0.598"> ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ, кои започнаа да ги произведуваат сопствените сопствени граници, кои големи </text>
<text sub="clublinks" start="2931.034" dur="2.231"> ПОЧЕТНА ДА ГО ПРОИЗВОДИТЕ СВОИТЕ НАДВОРЕШНИ ОДГОВОРИ КОИ СЕ ОГЛАСНО ДВД-РЕВИЗИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="2933.267" dur="1.132"> НАДВОРЕШНИ ДЕЛОВИ ДОГОВОРИТЕ ДОГОВОРИТЕ ДВЕДНИЧКИОТ ДОВЕРЛИВО РАБОТЕ ВО СЕГА СЕ ГО ДОДИМЕ НЕКОИ УБАВ ЛИТЕЛ. </text>
<text sub="clublinks" start="2934.401" dur="2.698"> НАДВОРЕШНИОТ ДОВЕРЛИВЕН РАЗВОЈ ВО СЕГА САМО ДАМАМЕ НЕКОИ УБАВ ЛИТЕЛ. ТАНДЕРСТОРНИ ELLЕЛИ КОИ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2937.101" dur="1.331"> СЕГА САМО ДАМАМЕ НЕКОИ УБАВ ЛИТЕЛ. ТАНДЕРСТОРНИ ELLЕЛИ ДА СЕ ОВДЕ НА ЈАРИТЕ ГОНЗАЛИ СО ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="2938.434" dur="0.998"> ТАНДЕРСТВОРНИ ELLЕЛИ КАКО ДА СЕ ЈАРИ ГОНЗАЛИТЕ СО ОВОЈ ВРЕМЕ, НИКОГАШ Е САМО И </text>
<text sub="clublinks" start="2939.434" dur="0.998"> НЕГО НА ГОНЗАЛИТЕ СО ОВОЈ ВРЕМЕ, НИКОГАШ Е САМО И КОИ Е НЕКОГАШ ДОБРИ ДОБИВИ </text>
<text sub="clublinks" start="2940.434" dur="1.631"> ВРЕМЕ, НИКОГАШ Е САМО И КОИ Е НЕКОГОДНО ДОБРА ВЕСТИ, НО МНОГУ ФЕРКЕНСКО СВЕТЛИВО </text>
<text sub="clublinks" start="2942.067" dur="0.565"> ТОА Е ДОГОВОРНО ДОБРА ВЕСТИ Но, многу фреквентно осветлување ОВДЕ ПО ОД БЕРНИ ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2942.634" dur="1.865"> НО МНОГУ ФРВЕТНО ОСВЕТНО ОВДЕ ОВДЕ ПРЕКУ БЕРНИ ДА СЕ ПОДНЕСЕ КЕРЛИВ ХИМ </text>
<text sub="clublinks" start="2944.501" dur="2.898"> ОВДЕ ПРЕКУ БЕРНИ НЕ СЕ ПОДНЕСЕ КЕРЛИВ ХИМ ДА ГО ПОДНЕСЕ СВЕТЛИВОТО, СЕ ЗА А </text>
<text sub="clublinks" start="2947.401" dur="0.598"> БИДНО КЕРЛИВ ХИМ ДА ГО ПОДНЕСУВА СВЕТЛИВОТО САМО ЗА ВТОР, СЕ МОЕМЕ ДА ГО ПОГЛЕДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2948.001" dur="0.531"> СВЕТСКО СВЕТСКО ДО СЕКОЈ ВТОР, ТОА МОЕМА ДА ГИ ГО ГО ГОДИМЕ ВИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="2948.534" dur="2.665"> ВТОР, СЕ МОЕ ДА ГО ГО ГОДИМЕ ВИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ НА РАДАР ОВДЕ ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2951.201" dur="3.064"> ВИСТИНСКИТЕ БОДИ НА РАДАР ОВДЕ ПОГОЛЕМЕ НЕКОИ НЕГОВИК ПРИКАУ. </text>
<text sub="clublinks" start="2954.267" dur="0.598"> РАДАР ТУКА ОВОЕ ДЕКО НИКОГО НЕГОВО ПРИКАУВА. ЧАСОТ НА ЧАСОТ АГО ПОДДРУВА НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="2954.867" dur="0.598"> ЦЕЛА ПОДГОВОР. ЧАСОТ НА ЧАСОТ ПРЕДВЕДУВАЕ НЕКОИ МАЛНА ОБРАЗОВАНИЕ, НЕ СЕ ГО Гледам ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="2955.467" dur="0.632"> ЧАСОТ НА ЧАСОТ ПРЕДВЕДУВАЕ НЕКОГАШ МАЛО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕ САКАМ ДА ГО Гледам СЕГА КОГА Е НЕКОИ ДОБРА ВЕСТ, НО </text>
<text sub="clublinks" start="2956.101" dur="2.531"> МАЛИОТ ДОДЕЛНИК НЕ СЕ ГО ГО Гледам СЕГА КАКО Е ДЕЛОВИ ДОБИВИ, НО УСЛУГАТА СЕРВИСНА УПОТРЕБА </text>
<text sub="clublinks" start="2958.634" dur="0.998"> СЕГА ТОА Е ДОГОВОРНИ ДОБИВИ, НЕ СЕРВИСКИОТ СЕРВИС СИТЕ МИСЛИ ТУКА ОВДЕ СИТЕ НАЧИН ОД. </text>
<text sub="clublinks" start="2959.634" dur="3.131"> СЕРВИСКИОТ СЕРВИС СИТЕ СМЕЕТЕ ОВДЕ СИТЕ ПАТОТ ОД. Основно тие се само до нив </text>
<text sub="clublinks" start="2962.767" dur="1.898"> МИСЛИ ОВДЕ СИТЕ НАЧИН ОД. ОСНОВНО ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ПОДНЕСНИ БУЛВРД </text>
<text sub="clublinks" start="2964.667" dur="0.932"> ОСНОВНО ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ БУЛВРДОТ НА САД ДА СЕ ДА ГО БЕРНИ СИТЕ ПАТОТ </text>
<text sub="clublinks" start="2965.601" dur="1.098"> САД БИЛНИ БУЛВРДЕ ДА СЕ ДА ГО БЕРВИРААТ СИТЕ НАЧИН ПОСТОЕ ВО ТУКЕКЕРСКИТЕ ПРАШАА ДА СЕ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2966.701" dur="2.431"> НАДВОРЕ ДА БЕРНИ СИТЕ НАЧИН ПОВЕЕ ВО ТУКЕКЕРСКА СТРАНА ДА СЕ МОERЕ ДА НИЕ НЕКОГАШ НИКЕЛ САМИНА </text>
<text sub="clublinks" start="2969.134" dur="0.531"> ВО ТАКЕР СЕКОЈ ДА СЕ МОЕ ДА ГОДИТЕ НЕКОГАШ НИКЕЛ САМО ДЕЦА ОВА НЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОБУБА ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2969.667" dur="1.765"> НЕКОГАШ НИКЕЛ САМО ДОДЕЛУВА ДЕКА НЕ СМЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ИЛИ СЕКОГО, но МОЕТЕ СЕ Слушајте </text>
<text sub="clublinks" start="2971.434" dur="3.031"> НЕ СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОГРАБИТЕ ИЛИ СЕКОГАШ, МОЕ ДА СЕ СЛЕДНЕТЕ ПИНИОТ ПИНГ НА НЕКОЈ НИКЕЛ ГОЛЕМИНА </text>
<text sub="clublinks" start="2974.467" dur="0.798"> СЕКОГАШ, МОЕ ДА СЕ СЛЕДНЕТЕ ПИНИОТ ПИНГ НА НЕКОЈ НИКЕЛ САМО ДЕЦА СО ОВОЈ CЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="2975.267" dur="0.932"> ПИНИОТ ПИНГ НА НЕКОИ НИКЕЛ САМО ДОПОЛНИЦА СО ОВОЕ CЕЛИ СО ОВОЈТЕ ЦЕЛИ ОВДЕ ГЕНЕРАЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="2976.201" dur="2.598"> ПОПОЛНИЦА СО ОВОЈ SOЕЛИ ОД ОВИЕ CЕЛИ ОВДЕ ЈА ГЕНЕРАЛНО ПОСТАВУВААТ НА ЈАР </text>
<text sub="clublinks" start="2978.801" dur="0.498"> ОВОЈТЕ ЦЕЛИ ОВДЕ ГЕНЕРАЛНО ПОСТАВУВАТЕ НА ЈАРИТЕ ОД 35 ПОЧЕКУВАНИ 35 милји. </text>
<text sub="clublinks" start="2979.301" dur="2.531"> ПРЕДМЕТУВА TOЕ НА ЈУРИТЕ СО ОД 35 МИЛЕ ПО ЧОС. НО ПРОТИВ ДА САКАМ ДА СЕ ТАКА </text>
<text sub="clublinks" start="2981.834" dur="0.398"> ЗА 35 МИЛЕ ПО ЧАС. НО ПОДГОТВУВАМ ДА СЕ МИСЛУВАМЕ НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="2982.234" dur="2.631"> НО ПРОТИВ ДА САКАМ ДАКАМЕ НЕКОИ ОДГОВОР НА ЈАЗИЧНО ЗАПАДНО ДВИ MOЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="2984.867" dur="1.898"> НЕКОИ ОД ВИД НА ЈАВНА ЗАЕДНИЧКА ПОСТАВУВА TOЕ НИЕ НЕМАТЕЛИСКИОТ ОДГОВОР НА ПУТ </text>
<text sub="clublinks" start="2986.767" dur="3.198"> ПОВЕЕ НА ЈАВНА ЗАПАДНО ПОДВРШУВА TOЕ ДА НЕ ЕЕЛЕТЕЛСКИ ОД ПОВЕЕ ПРАШАЕ ПРАВА НА ТУКА за вас. </text>
<text sub="clublinks" start="2989.967" dur="3.198"> ДА НИЕ НЕ ЕЕЛЕТИСКО ПРИРОДА НА ПОВЕЕ Трага на ТУКА за вас. И испушти го ова. </text>
<text sub="clublinks" start="3001.266" dur="3.133"> ОВОЈ ДА СЕ МОЕТЕ ДА ГО ПОГЛАСИТЕ ДОПОЛНИТЕ ОЦЕНУВА OFЕ НА ПОДНЕСУВАЕТО НА ОВАА ПОЧЕТНА И МОНО НЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="3004.401" dur="1.864"> РУГО ОЦЕНУВА НА ПОДНЕСУВАЕ НА ОВОЈ ПОВЕЕ И МАЈ МОЕ НЕКОГАШ НИКЕЛ ШАЗИНА, </text>
<text sub="clublinks" start="3006.267" dur="0.565"> НА ОВАА ПОВЕЕ И МАЈ МОЕ НЕКОИ НИКЕЛ САМО СОСТОЈБА, ПАРК ХОЛИВУВ, 6.56 ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="3006.834" dur="2.631"> НИКЕЛ СИЗИНА ХАЛИ, ПАРТ ХОЛИВУД, 6.56 ОД ОД 10 МИНУТИ </text>
<text sub="clublinks" start="3009.467" dur="2.598"> ХОЛЛИВД ПАРК, 6.56 ОД КОИ СЕ СО ПРИГОВУВА 10Е НА 10 МИНИТЕ ПРАШАА ВО ОАК ПАРК 6.58, </text>
<text sub="clublinks" start="3012.067" dur="0.932"> Доаѓаат околу 10-тина минути снимки на паркот ОАК ПАРК 6.58, АВТОРСКИ 7 '04 СИТЕ ПАТ </text>
<text sub="clublinks" start="3013.001" dur="0.598"> ПРЕГЛЕД ВО ОАК ПАРК 6.58, АВТОРСКИ 7 '04 СИТЕ ПАТОТ ДА СЕ СОГЛАСНО НА АЛАМО ВИДОВИ, АЛМОМ </text>
<text sub="clublinks" start="3013.601" dur="1.398"> ААРПОТ 7 '04 СИТЕ ПАТОТ ДА СЕ ПРОДОЛУВА НА АЛАМО ВИДОВИ, АЛМОМСТ ПАРК КЛУЗЕР НА 7.15 ДО УСД </text>
<text sub="clublinks" start="3015.001" dur="3.031"> Спуштен до АЛАМО ВИДОВИ, АЛМОСТ ПАРК КЛУЗЕР НА 7.15 ДО ДОГОВОРИ НА 7 ЧАСОТ О'КЛОК. ТОА КОГА </text>
<text sub="clublinks" start="3018.034" dur="1.698"> ПАРКИСКИ КЛУЗЕР ДО 7.15 ДО ОДГОВОР НА 7 ЧАСОТ ЗА ОКЛОК. ТОА КОГА ОВОЈ STARTЕ ПОЧЕТУВА ДА СЕ ОСТАВУВААТ </text>
<text sub="clublinks" start="3019.734" dur="2.331"> ЧАСОТ НА 7 О'КЛОК. ТОА КОГА ОВОЈ STARTЕ СТАРТИ ДА СЕ ОСВЕНЕТЕ ВО ПОРЦИЈАТА НА ДОБИВОТ НА БЕКСАР </text>
<text sub="clublinks" start="3022.067" dur="0.598"> ОВОЈ STARTЕ СТАРТИ ДА ОБЕЗБИРАТЕ ВО ПОРЦИЈАТА НА БЕСПЛАТНИОТ ЗДРАВСТВЕН ЗАВРШНИЦА НА САН АНТОНИО ДО ЧЕКОР </text>
<text sub="clublinks" start="3022.667" dur="0.632"> ПОРЦИЈА НА БЕКСАР ЗЕМЈА ДОБИВ КОЛЕСТАР ДА САН АНТОНИО ДА ЧЕКОРИТЕ ТУКА Овде, МОЕ МОЕ ДА ГО ПОБАРАМ </text>
<text sub="clublinks" start="3023.301" dur="2.531"> ЗАБЕЛЕШКА ДО САН АНТОНИО ДА СЕ ПРОДОЛУВА ОВДЕ ПОВЕЕ, МОЕ МОЕ ДА ГО ДА ГО ГО ПРАВИМАм ПРЕДГОВОРИТЕ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3025.834" dur="0.898"> ПО ОВОЈ ДА МОЕ МОЕ ДА ГО ПОДНЕСУВАМ ПРЕДИЗВИК НА ПРЕДГОВОРНИТЕ Е СЕ ГО ДОДЕЛИМЕ НЕДЕЛАТА </text>
<text sub="clublinks" start="3026.734" dur="0.631"> НА ПРЕДГОВОРНИТЕ Е ГО ДОДЕЛИМЕ НЕДЕЛАТА И СОДРETИ WEЕ GЕ ДА СМЕЕТЕ ОД ОВИЕ НЕ-ОДГОВОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="3027.367" dur="0.998"> НЕДЕЛА, СОДРИ И WEЕ GЕ ДОБИВМЕ ОД ОВИЕ НЕ-ПОСЕБНИ ПРИКАЗНИ ОД ОВОЈ ВЕЧЕР, I'Е ПРОДОЛУВАМ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="3028.367" dur="2.898"> ОД ОВОЈ НЕДВИДНИ ПРИКАЗНИ ОВОЈ ВЕЧЕР, LLЕ ПРОДОЛУВАМ ДА ГО ПРОДАМ ДА СЕ УПОТРЕБУВАМ ДО СОЦИЈАЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="3031.267" dur="0.932"> ОВОЈ ВЕЧЕР, LLЕ ПРОДОЛУВАМ ДА ГО ПОДВРДУВАМ ДА СЕ ДОСТАВУВАТЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ И НА КАСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="3032.201" dur="0.998"> ОБЕДИНЕТЕ СЕ СЕ ПОДНЕСУВА СО СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ И НА КАТАТИТЕ НА КАСАТ ОПШТИ АПП </text>
<text sub="clublinks" start="3033.201" dur="2.431"> МЕДИУМИ И НА КАТАТ НА КААТ АПП ГЕНЕРАЛНО ПРИСТАП ДА МНОГУ ТОА НОВА НЕДЕЛА НО </text>
<text sub="clublinks" start="3035.634" dur="0.631"> ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА ГЕНЕРАЛНО ПРИСТАП ДА МНОГУ ТОА ОВАА НЕДЕЛА, НО Е СЕ СМЕЕ СМЕЕ НА ПРОМЕНА НА </text>
<text sub="clublinks" start="3036.267" dur="2.098"> ВИДНО МНОГУ ОВОЈ НЕДА ОВАА НЕДЕЛА, НО WEЕ СЕ СМЕЕМЕ СЛЕДНО СО МАКЕДОНЦИТЕ НЕКОИ ШУЕБЕРИ И ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3038.367" dur="0.565"> CARЕ СЕ СМЕЕМЕ Е СМЕТЕ ВО МАКЕДОНИ НЕКОИ ПРОДАВНИЦИ И ПОВЕЕ НЕДЕГАНИ СТОРИИ </text>
<text sub="clublinks" start="3038.934" dur="2.531"> НЕКОИ ПОБЕДНИЦИ И ПОВЕЕ НЕВЕДНИ ПРИГОДИИ ЗА ДЕНОТ УТРЕ И ВО ВЕДНИЦА КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="3041.467" dur="0.732"> НЕДВИДНИ ПРИКАЗНИЦИ ОД ДЕНОТ УТРЕ И ВО ВЕДНИЦА КАКО ДА СЕ НАШИОТ ПАТЕРНЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="3042.201" dur="0.564"> ДЕН УТРАА И ВО Вторник, ДАЛИ ДАЛИ НАШИОТ ПОТРЕБНИ ПОТРЕБНИ ПОТВРДУВАЕ БЕЗБЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="3042.767" dur="2.765"> ДАЛИ НАШИОТ ПОДВИЕ НА ПОТВРДОТ ПОТВРДУВАЕ СВЕТЕ НЕВЕСТАВНО И ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3045.534" dur="0.565"> ПОТВРДУВАЕ НА МАЛКО НЕСЕТОЛНО И КОГА СЕ ДА СЕ СЕ ПОДНЕСУВААТ ЗА НЕКОГОЛНО ПОВЕЕ НА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3046.101" dur="0.598"> И ОВА ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИТЕ ПОВЕЕ НА ПОВЕЕ ПОВЕЕ НА СОВЕТИТЕ ОД СЛЕДНИТЕ ДЕНИ И НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3046.701" dur="187.964"> НЕКОГАШ ПОВЕЕ ПОВЕЕ НА ПОВЕЕ ОД СЛЕДНИТЕ ДЕЛИ ДЕНА И НА СУДОВИТЕ Е БИДЕМЕ ТУКА </text>
<text sub="clublinks" start="3234.667" dur="5.598"> >> ОВДЕ ДЕНЕС ВО СЛУЧАЈ ДА СЕ РАБОТИТЕ. ... </text>
<text sub="clublinks" start="3242.533" dur="4.332"> >> И БЛАГОДАРНО ДОБРА ДА СЕ МОIDНО, ДОБРО УТРЕ ДА СЕ ПОСЕБНИ ДЕЈНИК, 31 Јули, НОВА НА 5 </text>
<text sub="clublinks" start="3246.867" dur="2.532"> ПЕТОК, ДОБРО УТВОРЕ ДА СЕ СЕКОЈ ВЕСНИК 31 Јули, НОВИ НА 5 ДРУГИ СЕ ПРИЗНАТИТЕ ОВОЈ ЧОВЕК САН </text>
<text sub="clublinks" start="3249.401" dur="0.998"> ПЕТНИК 31 Јули 31 НОВА НА 5 СЕ РЕГОВИРАТЕ ОВОЈ ЧАС ПОЛИЦА НА САН АНТОНИО </text>
<text sub="clublinks" start="3250.401" dur="1.031"> ДА ГО РЕГОВИРАТЕ ОВОЈ ЧОВЕК ПОЛИЦАТА САН АНТОНИО САМО ГАРТИРАНА ГАРАНЦИЈА ЗА НЕГО </text>
<text sub="clublinks" start="3251.434" dur="1.798"> АНТОНИО ПОЛИЦИСКА САМО АВНИ ГАРАНЦИЈА ОД ЗА НЕГОВИОТ РАБОТНИК ВО СОДРИНА СО А </text>
<text sub="clublinks" start="3253.234" dur="2.931"> УБАВИ ДА ГО ПОДГОТВУВАМЕ ЗА СВОЈОТ ПРИГОДЕН ВО СОДРNИНА СО ФАТАЛНА СТРАБОТКА НА ГРАДОТ </text>
<text sub="clublinks" start="3256.167" dur="1.098"> ПРИГРИУВАЕ ВО СОДРИНА СО ПРАВНАТА СТРАБОТНОСТ НА ГРАДЕЕТО НА СЕКОЈНОСТА СТРАНА 32 ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="3257.267" dur="0.632"> ПОСЕБНО СТРАБОТНИК НА НЕВЕРТИСТИОТ СЕРВИСКИ НА ГРАДОТ 32 ГОДИШНИ ЕМСИ ВОЛКЕР. СЕ ПОТВРДУВА НА </text>
<text sub="clublinks" start="3257.901" dur="2.431"> СЕКОЈНОСНА СПОРЕД 32 ГОДИНИ НАСТАНИ JЕМСИ ВОЛКЕР. СЕ ПОТРЕБНО ДА СТЕГУВА 49 ГОДИНА ДЕВИД </text>
<text sub="clublinks" start="3260.334" dur="1.898"> Jејмс Волкер. СЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ СТРУИ 49 ГОДИНА ДЕВИД ДВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3262.234" dur="1.831"> STЕБЕЕ НА ГОДИНА 49 ГОДИНИ ДАВИД ДОВЕРЛИВИ ДА СЕ СМРТ МОТЕЛНА СОБА </text>
<text sub="clublinks" start="3264.067" dur="2.032"> ОБВРСКИ ДО СМРТ ДО СВЕТЕ МОТЕЛНА СОБА НА ПАТНИЧКОТО ВНАТРЕШНА ПАРНОСТ </text>
<text sub="clublinks" start="3266.101" dur="0.564"> ДА СЕ СМРТ ДА СЕ СМЕТЕ МОТЕЛНА СОБА НА ПАТНИЧКОТО ВНАТРЕШНИОТ ПАРК ЗА ИНДУСТРИРАЕ СЕГА ГО ЗНАЕМЕ ИМЕТО НА 17 </text>
<text sub="clublinks" start="3266.667" dur="2.465"> ПАТНИЧКОТО ПОВЕЕ НА ПРОДАВНИОТ ПАРК СЕГА СЕ ЗНАЕМЕ ИМЕ НА 17-ГОДИНА КОИ ШТО СИТЕ И </text>
<text sub="clublinks" start="3269.134" dur="1.398"> СЕГА ГО ЗНАЕМЕ ИМЕТО НА 17-ГОДИНА КОИ СЕ СЛЕДАТ И УБИЕ НА Северна </text>
<text sub="clublinks" start="3270.534" dur="0.631"> ГОДИНА ГОДИНА КОИ СЕ СЛЕДНА И УБИНА НА СЕРВИСКИОТ СЕДНИЦА ОД БЕСПАРСКИОТ ЗЕМЈА </text>
<text sub="clublinks" start="3271.167" dur="2.565"> УБЕДЕН НА СЕРВИСКИОТ СЕДНИЦА НА БЕГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗВЕДУВАЧ </text>
<text sub="clublinks" start="3273.734" dur="2.665"> СОДРИНА ДОДЕЛНА БЕСПАРСКА МЕДИЦИСКИ ИЗВЕДУВАЕ БЕКСАР ИДЕНТИФИНИРАЕ СЕ КАКО ДА </text>
<text sub="clublinks" start="3276.401" dur="0.864"> ИДЕНИТИФИРИРАЕ НА ЛИЦАТА МЕДИЦИНСКИ ИСПИТНИЦИ КАКО ДА СЕ ДАВА КАРСОН, ГАРЦИЈА САМО СПОДЕЛУВА </text>
<text sub="clublinks" start="3277.267" dur="0.598"> НЕКОЈ ДА СЕ ДАВА КАРСОН, ГАРЦИЈА САМО ДА СЕ АМБУСИРА СО СРЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="3277.867" dur="1.132"> КАРСОН, ГАРЦИЈА ТАБЕЛНО БЕЗ АМБУСИРА ПО СЕКОЈ БЕСПЛАТНО И НИКОГАШ ДО НО 4.30 </text>
<text sub="clublinks" start="3279.001" dur="0.531"> АМБУСИРАНА СО СРЕД НА НОВОТОТ И ПРАЗНИК НА ОД 4,30 часот ОВОЈ Утрово на МКУЛЛУГУ </text>
<text sub="clublinks" start="3279.534" dur="2.665"> НО И ПРАЗНИК НА ОД 4,30 часот, ОВА УТРАНА НА МАКУЛЛУГА АВЕУН. </text>
<text sub="clublinks" start="3282.201" dur="0.298"> ОВОЈ Утрово на МКЦЛУЛУГА АВЕУНИ. >> ВАШИОТ САМО </text>
<text sub="clublinks" start="3282.501" dur="0.498"> АВНЕУ. >> ВАШИОТ ПЛАТЕН ДРАВ. Тие велат дека тој </text>
<text sub="clublinks" start="3283.001" dur="2.431"> >> ВАШИОТ ПЛАТЕН ДРИВ. НЕ ГО ПОВЕДУВА НЕКОИ ПРИЈАТЕЛИ ПО КОГА </text>
<text sub="clublinks" start="3285.434" dur="0.131"> ПЛАТНИ ДР DRАВ. НЕ ГО ПОВИКУВА НЕКОИ ПРИЈАТЕЛИ ПО КОГА ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="3285.567" dur="0.332"> ПОВЕДНИ НЕКОИ ПРИЈАТЕЛИ ПО КОГА ДА ГО ОДГОВОРНО. </text>
<text sub="clublinks" start="3285.901" dur="2.264"> ДА СЕ ОДГОВОРНО. >> Имаше 3 луѓе ЕДНА </text>
<text sub="clublinks" start="3288.167" dur="3.065"> ОДДЕНА НАДВОРЕШНА. >> Имаше 3 луѓе од една личност пуштена од пунџа и </text>
<text sub="clublinks" start="3291.234" dur="1.798"> >> Имаше 3 луѓе од една личност пуштена од пушка и пукана. ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3293.034" dur="2.765"> ЛИЦА ОД ПОВЕЕ И ГУН И СВЕТЕ НЕГО. ПРОДОЛУВА СУДПЕКТИТЕ РАН ГАРЗА </text>
<text sub="clublinks" start="3295.801" dur="0.564"> СВЕТЕ НЕГО. USЕЛОВИТЕ ПОВЕЕ ГАРЗА WЕ ЈА ПРОИЗВЕДУВА СМРТ НА СЦЕНАТА НА СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="3296.367" dur="0.565"> РАН ОТВОРИ ГАРЗА СЕ ПРИВОДЕН СМЕТ НА СЦЕНАТА ОД 08:00 часот УПРАВУВАЕ ВО БЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="3296.934" dur="0.931"> СМЕТЕ НА СЦЕНАТА ОД 08:00 часот УПРАВУВАЕ ВО БЕЗ ВЕХИКЛ КРИСЕН ОД МЕДИУМОТ </text>
<text sub="clublinks" start="3297.867" dur="2.165"> 08:00 часот Возач во бело возило распрскувано над медицинецот и отиде преку бариера и </text>
<text sub="clublinks" start="3300.034" dur="1.598"> ВЕХИКЛ КРВЕН ОД СРЕД МЕДИЦИОТ И СИТЕ ПРЕД БАРИЕР И ВО ВАШИОТ СООБРААЈ. ОВА Е </text>
<text sub="clublinks" start="3301.634" dur="2.998"> И СЕ ПРИМЕ ОД БАРИЕР И ВО ВА ONНИ ТРАФИКИ. ОВА Е НА SOUTHЕРВИОТ СВЕТ 4.10 </text>
<text sub="clublinks" start="3304.634" dur="1.831"> ВО СОВЕТУВАЕ СООБРААЈ. ОВА Е НА ONЕРВИСКИОТ СВЕТ 4,10 ВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3306.467" dur="0.565"> НА НАЈДОБРИОТ ДОБИВ 4.10 ВИ СЕ 35 години </text>
<text sub="clublinks" start="3307.034" dur="0.531"> СИЕ јас 35. 2 ЛУЕ ДА СЕ СЛЕДАТ НА ПОЛИЦАТА НА БОЛНИЦАТА НА </text>
<text sub="clublinks" start="3307.567" dur="2.132"> Јас 35. 2 ЛУЕ ДА СЕ СЛЕДАТ НА ПОЛИЦИСКАТА ПОЛИТИЧКА НА СЦЕНАТА НЕ СЕ СМЕСУМЕ ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="3309.701" dur="1.598"> ПОЛИЦИЈАТА НА БОЛНИЦИТЕ НА СЦЕНАТА НЕ СИГУРИМЕ КАКО СОСТОЈБА ТЕКОВ ВО. </text>
<text sub="clublinks" start="3311.301" dur="0.631"> СЦЕНАТА НЕ СИГУРИМЕ ШТО СЕ СОСТОЈБА СО СОСТОЈБА. КАКО ДА ГЛАСАМ ЛИЦАТА </text>
<text sub="clublinks" start="3311.934" dur="1.598"> СОСТОЈБА ТЕКОВИТЕ ВО. КАКО ДА ГО ПРИСТАПУВААТ ЛИЦАТА ЛИЦАТА НА КАРТАТА </text>
<text sub="clublinks" start="3313.534" dur="0.531"> КАКО ДА ГО ЗНАЕТЕ ЛИЦАТА ЛИЦАТА НА КОАТА СЕ ПОВЕ SERЕ СЕРИОЗНО ГОЛЕМИ И ЛИЦАТА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="3314.067" dur="2.498"> НА ЦЕЛОТ СЕ ПОВЕ SERЕ СЕРИОЗНО ГОЛЕМИ И ЛИЦАТА ВО КАМИНАТА. НЕ Е ЧЕСТО ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="3316.567" dur="1.998"> ЧУВАЕ И ЛИЦА ВО КАРИЧНИК. НЕ Е ЧАСОТ ОД КОИ СЕ ОБВРЗИ </text>
<text sub="clublinks" start="3318.567" dur="1.498"> КАМИОН. НЕ Е ЧАСОТ КОИ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ СОВЕЕ. Илјадници луѓе </text>
<text sub="clublinks" start="3320.067" dur="1.132"> ПРЕДИЗВИНА ДА СЕ ДОГОВОР. Илјадници луѓе се пријавени да прават сега КЛИНИЧКИ </text>
<text sub="clublinks" start="3321.201" dur="0.564"> ТОА СРЕASHА. Илјадници луѓе се аплицираат за да ги направат сега КЛИНИЧКИ ПРИРАЧНИЦИТЕ НА ТЕКСИ </text>
<text sub="clublinks" start="3321.767" dur="2.565"> ПРИМЕНА ДА СЕ СЕГА КЛИНИЧКИ ПРИЈАВА НА ТЕКСАЦИТЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ФАЗА 3 КЛИНИЧКИ ПРИЈАВА </text>
<text sub="clublinks" start="3324.334" dur="3.131"> ПРАВИЛНИЦИТЕ НА ТЕКСАЦИТЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ФАЗА 3 КЛИНИЧКИ ПРИЈАВИ ЗА МОДЕРНА. </text>
<text sub="clublinks" start="3327.467" dur="0.532"> ФАЗА 3 КЛИНИЧКИ ПРИБОДИ ЗА МОДЕРНА. СТУДИЈА ЗА СОСТОЈБИ НА КАВИД-19 </text>
<text sub="clublinks" start="3328.001" dur="1.698"> МОДЕРНА. >>Е СТУДИЈА ЗА СОСТОЈБА НА КАВИД-19 ЗА СТУДИСКИТЕ УЧЕСНИЦИ Е </text>
<text sub="clublinks" start="3329.701" dur="2.998"> >> СТУДИЈА ЗА СОСТОЈБИ НА ВАКЦИНОТ ЗА СТУДИСКИТЕ УЧЕСНИЦИ EЕ СЕ ДОБИЕ ВАКЦИНА. ДА СЕ ГО ДОБИВвме </text>
<text sub="clublinks" start="3332.701" dur="2.531"> ЗА СТУДИСКИТЕ УЧЕСНИЦИ Е ИСТО ДАБОТ ДА СЕ ВАЦИНА. ДА ГО ДОБИВИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3335.234" dur="0.565"> СЕ ДОБИЕ ВАКЦИНА. ДА ГО ДОДЕЛИМЕ СЛОБОДНИОТ ПОСТАВ. ДЕНЕС 5 ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3335.801" dur="2.531"> ПРОДОЛУВА PLЕ НА ПЛАЦБО. ДЕНЕС 5 ЛУЕ ПОДНЕСУВААТ СЕКОЈ ДА СЕ ПРАШАА </text>
<text sub="clublinks" start="3338.334" dur="1.665"> ПРОДОЛBOИРА ПЛАЦБО. ДЕНЕС 5 ЛУЕ ПОВЕЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ПРАША TOА ДА ГО ОБЕЗБЕДУВАМ ДЕНЕТ НА </text>
<text sub="clublinks" start="3340.001" dur="0.364"> ПОВТОРНО СЕ ПОСЕБАТ ДА СЕ ПРАШАА ДА БИДЕ ДНЕВНИЦА НА СИТЕ СИМПТОМИ. </text>
<text sub="clublinks" start="3340.367" dur="0.498"> ДА ГИ ОБЕДИ ДИМЕР НА СИМПТОМИТЕ СИТЕ. >> ЦЕЛ НА РАЗВОЈ А. </text>
<text sub="clublinks" start="3340.867" dur="0.532"> СИТЕ СИМПТОМИ. >> ЦЕЛОТ ДА РАЗГОВИЕ ВАКЦИНА КОЈА REЕ КОРИСТИ А </text>
<text sub="clublinks" start="3341.401" dur="188.198"> >> ЦЕЛОТ ДА РАЗВОЈТЕ ВАКЦИНА КОЈА CЕ КОРИСТИ ЛОНГАС </text>
<text sub="clublinks" start="3529.601" dur="0.564"> ВАКЦИНА КОГА CЕ КОРИСТИ ЛОНГАС >> СИТЕ ПРАВО ПОСЛЕДНА ПОГЛАВЈЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="3530.167" dur="3.198"> >> СИТЕ ПРАВИ ПОСЛЕДНА ПОГЛЕД НА РАДАР, НЕ СЕКОГАШНИ ПРЕДУПРЕДУВАЕ НА ОВОЈ ВРЕМЕ ТОА Е НЕКОГО ДОБРА </text>
<text sub="clublinks" start="3533.367" dur="0.865"> РАДАР, НЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕДУВАЕ НА ОВОЈ ВРЕМЕ ТОА Е ДОГОВОРНИ НОВИ, НО ОВИЕ СТРУМИ </text>
<text sub="clublinks" start="3534.234" dur="1.298"> ОВОЈ ВРЕМЕ ТОА Е ДОГОВОРНИ НОВИ, НО ОВИЕ СТОРМИ СЕ СЕ СЕ ПРОГЛАСНО НИЗВЕДНИОТ ПРОВЕРИ </text>
<text sub="clublinks" start="3535.534" dur="1.131"> ВЕСТИ, НО ОВОЈ СТОРИИ СЕ СЕ СЕКОГАШТЕ НЕГОВОРНО, ОД СИТЕ ОВОД СВЕТСКИ СВЕТИ, ДЕФИНИТЕЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="3536.667" dur="0.698"> СЕ ПОВЕECЕ НИСОКОРОТ ОД СИТЕ ОВОД СВЕТЛИВО, ДЕФИНИТЕЛНО ДА СЕ ДОБИЕТЕ ВАШИОТ ВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3537.367" dur="0.565"> ОСВЕТУВАЕ DEЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА СЕ ДАБИМЕ ВАШИОТ ВАНО ПОВЕЕ, МО COЕ МОЕ ДАМА НЕКОИ СИТНИ СИТНИ ДВД </text>
<text sub="clublinks" start="3537.934" dur="2.665"> ДОБИВЕТЕ ВАШИОТ ВАНО ВЕЕ ДА СЕ МОАМЕ НЕКОИ СИТНО СВЕТСКО ДОБИВИ, МОЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ОСНОВИ ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="3540.601" dur="0.731"> ИМА НЕКОГОВИ СИТНИ ДВИНИ ДОБИВИ МОНО ДА СЕ ДА СЕ УБОДИТЕ ГОЛЕМО ГОДИНА НА МАЛИОТ РОА </text>
<text sub="clublinks" start="3541.334" dur="0.998"> МОAYЕ ДА СЕ МОЕ ДА СЕ ОСНОВИ ГОДИШНИОТ ГОЛЕМИ НА МАЛИОТ ДОПОЛНИТЕЛНО, НЕ Е НИКОГАШ КОИ СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3542.334" dur="1.398"> МАЛИОТ ДОПОЛНИТЕЛНО, НЕ Е НИШТО ДА СЕ СМЕЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ СЕ ОГЛАСНА СОГЛАСНА ПОСТАВНА САКА </text>
<text sub="clublinks" start="3543.734" dur="0.598"> НИКОГАШ НЕ Е ТОА ДА СЕ ПРАШАЕ ДА СЕ ОГЛАСИТЕ ШТО СМЕТУВА ОБРАЗОВАНИЕ, САКАТЕ ДА САКАТЕ ДА ВАШЕТЕ СВЕТЕ МИНОВНО ПОВЕЕ ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3544.334" dur="2.431"> ДОГОВОРИТЕ СЕ СОГЛАСНО ДОБРАА САКАТЕ САКАТЕ ДА ГО ВИДЕТЕТЕ СВОЈОТ СВЕТЕ ПОВЕЕТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ИМАТ КАСАТ </text>
<text sub="clublinks" start="3546.767" dur="0.598"> ДА ВИДЕТЕ СВОЕТЕ СВЕТЕ МНОГУ ПОВЕERЕТЕ ТОА, КОГА ДА ГО НЕ СМЕЕТЕ КАСАТИТЕ НА КАСАТ ПРИМЕНА </text>
<text sub="clublinks" start="3547.367" dur="0.565"> АКО ДА НЕ ИМААТ ПРИМЕНАТА НА КАСТАТА НА КСАТ, ОБИДЕТЕ ГО ГОДИНАТА БИДЕТЕ ПОД 10 минути </text>
<text sub="clublinks" start="3547.934" dur="1.365"> ВИСОК ПРИРАЧНИК ОД ОБЕДИНЕТЕ НА ПОДНЕСУВА ITЕ ПОД 10 минути ПО ОВОЈ НЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3549.301" dur="2.898"> ПОДНЕСУВА ЗА 10 МИНУТИ ПО ОВОЈ СЕ ОДБЕРУВАМЕ ДА СЕ ОДРУВАМЕ ПРИРАЧНИОТ АПП </text>
<text sub="clublinks" start="3552.201" dur="0.898"> ПО ОВОЈ GЕ СМЕ ДА СЕ ОДРУВАМЕ ПРИМЕНАТА ПРИРАЧНИК ПОВЕЕ СВОЈОТ РАБОТНО ДА ГО ПРАВИТЕТЕ РАДАР КАКО ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3553.101" dur="2.131"> ПОЧЕТУВАЕ НА ПРИРАЧНИОТ ПРИРАЧНИК ПОВЕ WЕ СВОЈОТ РАБОТНИК ПРЕКУ РАДАР КАКО ОВИЕ СТРУМИ ОВА НИКО САН АНТОНИО </text>
<text sub="clublinks" start="3555.234" dur="0.598"> РАБОТЕТЕ НИКОГО РАДАР КАКО ОВИЕ СТОРИИ ОВА НЕ СЕ АНТОНИО И БЕКСАР СЕКОЈ ДЕКА БЕСПЛАТНО </text>
<text sub="clublinks" start="3555.834" dur="1.631"> ПРИГОВОРИ ОВА НЕГО САН АНТОНИО И БЕКСАР ПРИЈАТЕЛОТ, што БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНОСТ ВО АПЛЕТНАТА ЧУВАOREА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="3557.467" dur="1.832"> И БЕКСАР ГРАДЕЕ ТОА БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНОСТ ВО АПЕЛИЧКИОТ ЧУВАЕ ВО АНДРОИД СТОРКО ДА СЕ ДОБИВ </text>
<text sub="clublinks" start="3559.301" dur="3.531"> Продолжете да ги одржувате ДОДЕЛУВАЈТЕ ДА СЕ НАЈДОБРИОТ ПРЕДВИДЕН ДЕЛОВНИК НА НАДВОРЕШНИТЕ ГУYИ. </text>
<text sub="clublinks" start="3562.834" dur="3.198"> ОВИЕ НА НАЈДОБРИОТ ПРЕДВИДЕН ДЕЛОВНИК НА НЕДВИ GНИТЕ ГУИ. СИТЕ ПРАВО ДОБРА НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3566.034" dur="0.231"> ЦЕЛО НА НАДВОРЕШНИТЕ ГУИ. СИТЕ ПРАВО ДОБРИ ДА НЕ СЕ СЕГА. </text>
<text sub="clublinks" start="3566.267" dur="0.332"> СИТЕ ПРАВО ДОБРИ ДА НЕ СЕ СЕГА. Благодарам KITTY. </text>
<text sub="clublinks" start="3566.601" dur="0.598"> ВЕЕ. Благодарам KITTY. >> И Благодарам за гледање </text>
<text sub="clublinks" start="3567.201" dur="2.364"> Благодарам KITTY. >> И БЛАГОДАРИ ЗА ПОГЛЕДУВАЕ НА НОВИТЕ НА 6 ДЕ ГО ГО ГО ГОДИРАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="3569.567" dur="3.165"> >> И БЛАГОДАРИ ЗА ГЛЕДАЕ НА НОВИТЕ НА 6 ГО СЕ ГО ГО ГОДИШТЕ ОВДЕ НА СВЕТНИОТ НА 10. </text>