Các cuộc biểu tình ở Portland vẫn đang diễn ra subtitles

TRONG KHI TRONG KHI HỌ TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN MẶT TRƯỚC TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN CÁC MẶT TRƯỚC ĐẾN TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN NHƯ CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN NHƯ DỰ KIẾN CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN NHƯ DỰ KIẾN CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN ĐƯỢC DỰ KIẾN CHO MẠNG NHƯ DỰ KIẾN CHO CÀI ĐẶT GIỐNG NHƯ DỰ KIẾN CHO MẠNG TỪ GIỐNG NHƯ DỰ KIẾN CHO CÂN BẰNG CÁCH TIẾP CẬN GIỐNG NHƯ DỰ KIẾN ĐỂ CÂN BẰNG KHOẢNG CÁCH TIẾP CẬN. TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. HIỆN NAY TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. MÔ TẢ NGAY BÂY GIỜ TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. NGAY BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. NGAY BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. NGAY BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI LÀ NGAY BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐANG NHẬN ĐƯỢC BÂY GIỜ HÃY MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS BÂY GIỜ HÃY MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS BÂY GIỜ HÃY MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS CỦA E-MAIL ĐANG NHẬN DOZENS CỦA E-MAIL KHÔNG ĐƯỢC NHẬN DOZENS CỦA E-MAIL ĐANG NHẬN DOZENS CÁC E-MAIL KHÔNG GIỚI THIỆU ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS CỦA E-MAIL KHÔNG VỀ ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS CỦA E-MAIL KHÔNG VỀ CÁC CÔNG TY ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS CÁC E-MAIL KHÔNG VỀ CÁC CÔNG TY NHƯNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC DOZENS CÁC E-MAIL KHÔNG VỀ CÁC CÔNG TY NHƯNG VỀ KHÔNG VỀ LINH KỲ NHƯNG VỀ KHÔNG VỀ LINH KỲ NHƯNG VỀ CÁI GÌ KHÔNG VỀ LỖI NHƯNG VỀ CÁI GÌ ĐÃ KHÔNG PHẢI VỀ LINH KỲ NHƯNG VỀ NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA KHÔNG VỀ LINH KỲ NHƯNG VỀ ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA ĐÚNG KHÔNG PHẢI VỀ CÁC LỖI NHƯNG VỀ NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC HỌ ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC KHI HỌ BỎ LỠ ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC KHI HỌ BẮT ĐẦU. HỌ BẮT ĐẦU. HỌ BẮT ĐẦU. JEAN HỌ BẮT ĐẦU. JEAN PUTNAM HỌ BẮT ĐẦU. JEAN PUTNAM SENT HỌ BẮT ĐẦU. JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI ĐIỀU NÀY HỌ BẮT ĐẦU. JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI ĐÃ JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC MỘT TẤN VÀ TÔI SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỘT TẤN VÀ TÔI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC MỘT TẤN VÀ TÔI SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỘT TẤN NHỮNG ĐIỀU NÀY. CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. Tôi CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. Ý TÔI LÀ CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI ĐÃ CÓ MỘT CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT CHỈ TRƯỚC KHI TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT CHỈ TRƯỚC KHI TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT CHỈ TRƯỚC KHI TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT LẦN TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY. CHƯƠNG TRÌNH. CHƯƠNG TRÌNH. JEAN CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI LINH HỒN CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI TẠI CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI TẠI JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI TẠI JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, CÓ JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, CÓ JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, VẬY TIẾP THEO JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, CÒN TIẾP THEO TRƯỚC ĐÂY, CÒN TIẾP THEO TRƯỚC ĐÓ, SẼ TIẾP THEO ĐẾN KHÔNG TRƯỚC ĐÓ, KHÔNG CÓ TIN TỨC NÀO TIẾP THEO TRƯỚC ĐÓ, SAU ĐÓ KHÔNG CÓ TIN TỨC NÀO VỀ TRƯỚC ĐÂY, TIẾP THEO KHÔNG CÓ TIN TỨC NÀO VỀ TRƯỚC ĐÂY, SAU ĐÓ KHÔNG CÓ TIN TỨC NÀO VỀ DOWNTOWN KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN PORTLAND KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN PORTLAND PROTESTS KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN PORTLAND PROTESTS VÀ KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN PORTLAND PROTOWN PORTLAND PROTESTS. LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. CÓ LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. CO HỌ LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. HỌ ĐÃ DỪNG LẠI LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. HỌ ĐÃ DỪNG LẠI VẬY LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. HỌ ĐÃ NGỪNG LẠI VẬY LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. HỌ ĐÃ DỪNG LẠI NHƯ VẬY HỌ ĐÃ DỪNG LẠI NHƯ VẬY HỌ ĐÃ NGỪNG LẠI VẬY RẤT NHIỀU HỌ ĐÃ NGỪNG LẠI VÌ VẬY NHIỀU NGƯỜI HỌ ĐÃ DỪNG LẠI VÌ VẬY CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỌ ĐÃ NGỪNG LẠI VÌ VẬY CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÚNG TÔI CHỈ LÀ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÚNG TÔI CHỈ ĐI NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI VÀ CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI ĐI VÀ LÀM CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI ĐI VÀ LÀM CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI VÀ HÃY XEM. VÀ HÃY XEM. VÀ HÃY XEM. CHẮC CHẮN VÀ HÃY XEM. HIỆN NAY VÀ HÃY XEM. ĐẶC BIỆT HIỆN NAY CHÚNG TÔI VÀ HÃY XEM. VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ VÀ HÃY XEM. VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ RUỘT VÀ HÃY XEM. VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ XỬ LÝ ĐƯỢC VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ XỬ LÝ ĐƯỢC ĐẶC BIỆT BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ RUỘT RA MỌI VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ RUỘT RA MỌI CÀI ĐẶT ĐẶC BIỆT BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ XỬ LÝ MỌI VIỆC ĐẶC BIỆT BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ RUỘT RA MỌI VIỆC PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ MỌI CÁCH CẢI TIẾN CỦA MỘT SỐ MỌI CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ LƯU TRỮ MỌI CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ CÁCH GIỮ LÊN MỌI KHOẢNG CÁCH CỦA MỘT SỐ CÁCH GIỮ LÊN A MỌI KHOẢNG CÁCH CỦA MỘT SỐ CÁCH NẮM GIỮ ĐĂNG KÝ MỌI CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ CÁCH GIỮ GÌN VÀ MỌI CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ CÁCH GIỮ GÌN VÀ LÀM GIỮ ĐĂNG KÝ VÀ LÀM GIỮ CHỮ KÝ VÀ LÀM CHO HỌ GIỮ CHỮ KÝ VÀ PHÁT BIỂU LỜI NÓI CỦA HỌ GIỮ ĐĂNG KÝ VÀ LÀM CHO HỌ NGHE TIẾNG NÓI. NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI ĐANG ĐI NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐẾN NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐẾN ASSUME NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẰNG NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẰNG NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẤT NHIỀU NHẤT NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẤT NHIỀU NHẤT NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẤT NHIỀU NHẤT TRONG NHỮNG ĐIỀU NÀY NHƯNG TÔI ĐANG ĐI TIÊU BIỂU RẰNG NHIỀU NHẤT TRONG SỐ CÁC E-MAIL NÀY NHƯNG TÔI ĐANG ĐI TIÊU BIỂU RẰNG NHIỀU NHẤT TRONG SỐ CÁC E-MAIL NÀY TỪ NHIỀU E-MAIL NÀY TỪ NHIỀU Email NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI NHIỀU email NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI NHIỀU E-MAIL NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI LÀ NHIỀU Email NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI NHIỀU Email NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ Hầu hết các thư điện tử này từ những người đang hỏi về NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ THÊM NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ THÊM ROWDY NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ CÁC KHOẢNG CÁCH HƠN NỮA NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ VIỆC NUÔI DƯỠNG NHIỀU HƠN BẠN NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ CÁC KHOẢNG CÁCH KHÁC NHAU VỀ ROWDY BẠN BIẾT, CÁC CÂU HỎI THÊM VỀ ROWDY BẠN BIẾT, CÁC CÂU HỎI VỀ ROWDY KHÁC BẠN BIẾT, CÁC CÂU HỎI VỀ ROWDY KHÁC BẠN BIẾT CÁC CÂU HỎI VỀ ROWDY KHÁC MÀ BẠN BIẾT, NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÓ CÁC CÂU NÓI CHUYỆN HƠN VỀ ROWDY BẠN BIẾT, NHỮNG CÂU NÓI VỀ CÁC CÂU HỎI THÊM VỀ ROWDY BẠN BIẾT, NHỮNG CÂU NÓI HAY KẾT THÚC CÁC CÂU NÓI CHUYỆN HƠN VỀ ROWDY BẠN BIẾT, NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC VỚI NHỮNG CHUYỆN ĐÓ KẾT THÚC VỚI NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ KẾT THÚC BẰNG CLASHES NHỮNG CÂU CHUYỆN SAU ĐÓ KẾT THÚC VỚI CÁC MẶT BẰNG GIỮA SỰ CỐ GẮN KẾT THÚC VỚI MẶT BẰNG GIỮA CẢNH SÁT GIỮA CẢNH SÁT ĐÁNH GIÁ GIỮA NHỮNG NGƯỜI KIỂM TRA CẢNH SÁT GIAO LƯU GIỮA CẢNH SÁT KIỂM TRA VÀ GIỮA NGƯỜI KIỂM TRA VÀ XẾP HẠNG CẢNH SÁT. NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ THẾ NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY ĐÃ NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VẬY CHÚNG TÔI ĐANG ĐI NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG ĐI ĐẾN NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN NỢ NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG ĐI NỢ A NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY CHÚNG TÔI SẼ GỬI MỘT CÁI MỚI VÌ VẬY CHÚNG TÔI SẼ GỬI MỘT CÁI MỚI VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHÂN ĐOẠN MỚI VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHẦN MỚI Ở ĐÂY VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHẦN MỚI Ở ĐÂY VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHẦN MỚI Ở ĐÂY TRÊN VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHẦN MỚI Ở ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ NÓ PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ ĐÓ LÀ MỘT PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI ĐÃ CÓ >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI ĐÃ CÓ >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI CÓ >> VÀ ĐÓ LÀ MỘT CÂU HỎI CÓ ĐÓ >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI CÓ ĐÁP ÁN GIỮA CÓ CÁC MẶT BẰNG GIỮA CÓ CÁC MẶT BẰNG GIỮA NGƯỜI THỬ NGHIỆM CÓ CÁC CUỘC ĐÓNG GÓP GIỮA NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ CÓ CÁC CUỘC ĐÓNG GÓP GIỮA CÁC NHÀ KIỂM TRA VÀ CẢNH SÁT CÓ CÁC CUỘC ĐÓNG CỬA GIỮA NGƯỜI KIỂM ĐỊNH VÀ CẢNH SÁT CUỐI CÙNG CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU VÀ CẢNH SÁT CUỐI CÙNG NGƯỜI CỐ GẮNG VÀ CÔNG AN ĐÊM CUỐI CÙNG? ĐÊM? ĐÊM? >> ĐÊM? >> THE ĐÊM? >> CÂU TRẢ LỜI ĐÊM? >> CÂU TRẢ LỜI LÀ ĐÊM? >> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. >> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. >> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. NÓ LÀ >> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. KHÔNG CÓ. KHÔNG CÓ. KHÔNG CÓ. YEAH, KHÔNG CÓ. YEAH, ĐÓ LÀ KHÔNG CÓ. YEAH, ĐÓ LÀ KHÔNG CÓ. YEAH, ĐÓ LÀ CỦA KHÔNG CÓ. VẬY, ĐÓ LÀ LỚN NHẤT VẬY, ĐÓ LÀ LỚN NHẤT VẬY, ĐÓ LÀ CỬA CUỐN LỚN NHẤT VẬY, ĐÓ LÀ CỬA HÀNG LỚN NHẤT CHÚNG TÔI VẬY, ĐÓ LÀ FONT LỚN NHẤT CHÚNG TÔI CÓ. FONT CHÚNG TÔI CÓ. FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÁC FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÂU TRẢ LỜI FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÂU TRẢ LỜI LÀ FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÂU TRẢ LỜI KHÔNG NHANH CÂU TRẢ LỜI KHÔNG NHANH CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG HỢP TÁC NHANH CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG QUÁ ĐỦ HỢP TÁC NHANH CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG HỢP TÁC NHANH ĐẦY ĐỦ Ý TƯỞNG, HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC TẾ HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC TẾ LÀ CHỈ HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC TẾ CHỈ NHƯ HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC SỰ CHỈ NHƯ Ý HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC TẾ CHỈ NHƯ Ý ĐƯỢC HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC SỰ CHỈ NHƯ Ý LÀ THỰC SỰ CHỈ LÀ NHƯ NÓ LÀ THỰC TẾ CHỈ LÀ MỘT TUẦN THỰC SỰ CHỈ LÀ MỘT CUỐI TUẦN THỰC TẾ CHỈ LÀ MỘT TUẦN KỂ TỪ NÀY THỰC TẾ CHỈ LÀ MỘT TUẦN KỂ TỪ NHỮNG LỖI NÀY THỰC TẾ CHỈ LÀ MỘT TUẦN KỂ NGAY NHỮNG LỖI NÀY ĐƯỢC KÉO, CUỐI TUẦN KÉO DÀI NHỮNG LỖI NÀY, CUỐI TUẦN KÈM NHỮNG LỖI NÀY ĐÃ KÉO, CUỐI TUẦN KÈM NHỮNG LỖI NÀY ĐÃ KÉO, CŨNG LÀ CUỐI TUẦN KỂ NHỮNG LỖI NÀY ĐÃ KÉO, CŨNG ĐƯỢC CUỐI TUẦN KÈM NHỮNG LỖI NÀY ĐÃ KÉO, NÓ CŨNG LÀ MỘT TUẦN KÈM THEO NHỮNG LỖI NÀY, CŨNG LÀ MỘT TUẦN CUỐI TUẦN NÀY ĐÃ KÉO DÀI, CŨNG LÀ MỘT CUỐI TUẦN CŨNG LÀ MỘT CUỐI TUẦN ĐÓ CŨNG LÀ CỔNG CUỐI TUẦN ĐÓ CŨNG LÀ CẢNH SÁT CẢNH SÁT CẢNH QUAN TRONG TUẦN ĐÓ CŨNG ĐƯỢC GHI LẠI MỘT TUẦN KỲ NGHỈ CẢNH SÁT CẢNG QUAN ĐÓ CŨNG ĐƯỢC CẢNH SÁT CẢNH SÁNG CẢNH SÁT HÀNG TUẦN GHI LẠI BẤT KỲ CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ ĐỀ TÀI NÀO CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ KHOẢN NÀO TẠI CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ KHOẢN NÀO TẠI A CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ KHOẢNG CÁCH NÀO TẠI MỘT CUỘC THI. SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. CÁC SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM TẠI ĐÂY VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM TẠI ĐÂY VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY ĐƯỢC VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY LÀ CUỐI CÙNG VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY LÀ CUỐI TUẦN VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY LÀ ĐÊM CUỐI TUẦN VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY ĐÃ VÀO ĐÊM HÀNG TUẦN CUỐI CÙNG ĐÃ ĐẾN ĐÊM HÀNG TUẦN CUỐI CÙNG ĐÊM THỨ TƯ CUỐI CÙNG VÀO NGÀY THỨ TƯ ĐÊM THỨ TƯ CUỐI CÙNG VÀO BUỔI SÁNG THỨ TƯ ĐÊM HÀNG TUẦN CUỐI CÙNG VÀO CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ VÀO THÁNG 3 CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ ĐÃ QUA CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ ĐƯỢC KẾT THÚC QUA NGÀY NAY THÁNG 3 QUA ĐẾN NỮA THÁNG 3 QUA PORTLAND DOWNTOWN THÁNG 3 QUA PORTLAND DOWNTOWN CHO THÁNG 3 QUA PORTLAND DOWNTOWN CHO A THÁNG 3 QUA CỔNG ĐÔNG DOWNTOWN THÁNG 3 QUA PORTLAND DOWNTOWN TRONG MỘT SỐ GIỜ. PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CẢNH SÁT PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, HỌ CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, HỌ NÓI CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, HỌ NÓI CHO CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, HỌ NÓI CHẶN CON NGƯỜI, HỌ NÓI ĐỂ CHẶN CON NGƯỜI, HỌ NÓI CHO ĐƯỜNG CHẶN CON NGƯỜI, HỌ NÓI CHO ĐƯỜNG CHẶN VÀ CON NGƯỜI, HỌ NÓI CHO CÁC ĐƯỜNG CHẶN VÀ NÓI CON NGƯỜI, HỌ NÓI ĐỂ CHẶN ĐƯỜNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CON NGƯỜI, HỌ NÓI CHO ĐƯỜNG CHẶN VÀ NÓI NHỮNG ĐIỀU Ở ĐƯỜNG THNG VÀ NHỮNG ĐIỀU NÉT TẠI ĐƯỜNG THNG VÀ QUÁ TRÌNH NÉT TẠI COPS. COPS. COPS. HIỆN NAY COPS. BÂY GIỜ KẾT THÚC COPS. BÂY GIỜ KẾT THÚC SAU ĐÓ COPS. BÂY GIỜ KẾT THÚC RỒI CHÚNG TÔI COPS. NGAY BÂY GIỜ KỂ SAU KHI CHÚNG TÔI KHÔNG COPS. BÂY GIỜ KẾT THÚC SAU ĐÓ CHÚNG TÔI CHƯA BẤY BÂY GIỜ KẾT THÚC SAU ĐÓ CHÚNG TÔI CHƯA BẤY BÂY GIỜ NGAY LÚC NÀY CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ BÂY GIỜ KỂ TỪ BÂY GIỜ CHÚNG TÔI CHƯA CÓ BẤT CỨ LỚN NÀO BÂY GIỜ KỂ TỪ BÂY GIỜ CHÚNG TÔI CHƯA THẤY BẤT CỨ LỚN NÀO LỚN

Các cuộc biểu tình ở Portland vẫn đang diễn ra

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.101" dur="0.1"> TRONG KHI </text>
<text sub="clublinks" start="1.201" dur="0.1"> TRONG KHI HỌ </text>
<text sub="clublinks" start="1.301" dur="0.067"> TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC </text>
<text sub="clublinks" start="1.368" dur="0.1"> TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC </text>
<text sub="clublinks" start="1.468" dur="0.367"> TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN </text>
<text sub="clublinks" start="1.835" dur="0.066"> TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN MẶT TRƯỚC </text>
<text sub="clublinks" start="1.901" dur="1.969"> TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN CÁC MẶT TRƯỚC ĐẾN </text>
<text sub="clublinks" start="3.87" dur="0.2"> TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ </text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="0.067"> TRONG KHI HỌ LÀM VIỆC TRÊN CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN </text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.234"> CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN </text>
<text sub="clublinks" start="4.371" dur="0.166"> CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN NHƯ </text>
<text sub="clublinks" start="4.537" dur="0.1"> CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN NHƯ DỰ KIẾN </text>
<text sub="clublinks" start="4.637" dur="0.167"> CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN NHƯ DỰ KIẾN </text>
<text sub="clublinks" start="4.804" dur="0.067"> CÁC MẶT TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ CÁC THỊ TRẤN ĐƯỢC DỰ KIẾN CHO MẠNG </text>
<text sub="clublinks" start="4.871" dur="0.234"> NHƯ DỰ KIẾN CHO CÀI ĐẶT </text>
<text sub="clublinks" start="5.105" dur="0.2"> GIỐNG NHƯ DỰ KIẾN CHO MẠNG TỪ </text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.167"> GIỐNG NHƯ DỰ KIẾN CHO CÂN BẰNG CÁCH TIẾP CẬN </text>
<text sub="clublinks" start="5.472" dur="0.066"> GIỐNG NHƯ DỰ KIẾN ĐỂ CÂN BẰNG KHOẢNG CÁCH TIẾP CẬN. </text>
<text sub="clublinks" start="5.538" dur="0.201"> TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. </text>
<text sub="clublinks" start="5.739" dur="2.035"> TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. HIỆN NAY </text>
<text sub="clublinks" start="7.774" dur="0.4"> TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. MÔ TẢ NGAY BÂY GIỜ </text>
<text sub="clublinks" start="8.174" dur="0.034"> TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. NGAY BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.167"> TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. NGAY BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ </text>
<text sub="clublinks" start="8.375" dur="0.2"> TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. NGAY BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, </text>
<text sub="clublinks" start="8.575" dur="0.066"> TỪ CÁCH TIẾP CẬN BAY. BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.201"> BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="8.842" dur="0.2"> BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="9.042" dur="0.133"> NGAY BÂY GIỜ MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐANG NHẬN ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.067"> BÂY GIỜ HÃY MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS </text>
<text sub="clublinks" start="9.242" dur="0.134"> BÂY GIỜ HÃY MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.066"> BÂY GIỜ HÃY MÔ TẢ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS CỦA E-MAIL </text>
<text sub="clublinks" start="9.442" dur="0.2"> ĐANG NHẬN DOZENS CỦA E-MAIL </text>
<text sub="clublinks" start="9.642" dur="0.134"> KHÔNG ĐƯỢC NHẬN DOZENS CỦA E-MAIL </text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.067"> ĐANG NHẬN DOZENS CÁC E-MAIL KHÔNG GIỚI THIỆU </text>
<text sub="clublinks" start="9.843" dur="0.1"> ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS CỦA E-MAIL KHÔNG VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="9.943" dur="1.001"> ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS CỦA E-MAIL KHÔNG VỀ CÁC CÔNG TY </text>
<text sub="clublinks" start="10.944" dur="0.2"> ĐANG NHẬN ĐƯỢC DOZENS CÁC E-MAIL KHÔNG VỀ CÁC CÔNG TY NHƯNG </text>
<text sub="clublinks" start="11.144" dur="0.067"> ĐÃ NHẬN ĐƯỢC DOZENS CÁC E-MAIL KHÔNG VỀ CÁC CÔNG TY NHƯNG VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="11.211" dur="0.2"> KHÔNG VỀ LINH KỲ NHƯNG VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="11.411" dur="0.2"> KHÔNG VỀ LINH KỲ NHƯNG VỀ CÁI GÌ </text>
<text sub="clublinks" start="11.611" dur="0.2"> KHÔNG VỀ LỖI NHƯNG VỀ CÁI GÌ ĐÃ </text>
<text sub="clublinks" start="11.811" dur="0.1"> KHÔNG PHẢI VỀ LINH KỲ NHƯNG VỀ NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA </text>
<text sub="clublinks" start="11.911" dur="0.134"> KHÔNG VỀ LINH KỲ NHƯNG VỀ ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA ĐÚNG </text>
<text sub="clublinks" start="12.045" dur="0.067"> KHÔNG PHẢI VỀ CÁC LỖI NHƯNG VỀ NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.2"> ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC </text>
<text sub="clublinks" start="12.312" dur="0.1"> ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC HỌ </text>
<text sub="clublinks" start="12.412" dur="0.1"> ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC KHI HỌ BỎ LỠ </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.067"> ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA ĐÚNG TRƯỚC KHI HỌ BẮT ĐẦU. </text>
<text sub="clublinks" start="12.579" dur="0.233"> HỌ BẮT ĐẦU. </text>
<text sub="clublinks" start="12.812" dur="2.236"> HỌ BẮT ĐẦU. JEAN </text>
<text sub="clublinks" start="15.048" dur="0.2"> HỌ BẮT ĐẦU. JEAN PUTNAM </text>
<text sub="clublinks" start="15.248" dur="0.2"> HỌ BẮT ĐẦU. JEAN PUTNAM SENT </text>
<text sub="clublinks" start="15.448" dur="0.2"> HỌ BẮT ĐẦU. JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI ĐIỀU NÀY </text>
<text sub="clublinks" start="15.648" dur="0.067"> HỌ BẮT ĐẦU. JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY </text>
<text sub="clublinks" start="15.715" dur="0.2"> JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY </text>
<text sub="clublinks" start="15.915" dur="0.101"> JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.1"> JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI ĐÃ </text>
<text sub="clublinks" start="16.116" dur="0.166"> JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.134"> JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="16.483" dur="0.066"> JEAN PUTNAM ĐÃ GỬI E-MAIL NÀY VÀ TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC MỘT TẤN </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.167"> VÀ TÔI SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỘT TẤN </text>
<text sub="clublinks" start="16.716" dur="0.134"> VÀ TÔI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC MỘT TẤN </text>
<text sub="clublinks" start="16.85" dur="0.066"> VÀ TÔI SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỘT TẤN NHỮNG ĐIỀU NÀY. </text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.167"> CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. </text>
<text sub="clublinks" start="17.083" dur="0.1"> CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. Tôi </text>
<text sub="clublinks" start="17.183" dur="0.1"> CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. Ý TÔI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="17.283" dur="0.101"> CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="17.384" dur="0.066"> CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="17.45" dur="0.1"> CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI ĐÃ CÓ MỘT </text>
<text sub="clublinks" start="17.55" dur="0.134"> CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT </text>
<text sub="clublinks" start="17.684" dur="0.067"> CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY. TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT CHỈ TRƯỚC KHI </text>
<text sub="clublinks" start="17.751" dur="0.2"> TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT CHỈ TRƯỚC KHI </text>
<text sub="clublinks" start="17.951" dur="0.1"> TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT CHỈ TRƯỚC KHI </text>
<text sub="clublinks" start="18.051" dur="0.067"> TÔI CÓ NGHĨA LÀ TÔI CHỈ CÓ MỘT LẦN TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY. </text>
<text sub="clublinks" start="18.118" dur="0.333"> CHƯƠNG TRÌNH. </text>
<text sub="clublinks" start="18.451" dur="0.2"> CHƯƠNG TRÌNH. JEAN </text>
<text sub="clublinks" start="18.651" dur="0.134"> CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="18.785" dur="0.1"> CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="18.885" dur="0.1"> CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="18.985" dur="0.1"> CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI LINH HỒN </text>
<text sub="clublinks" start="19.085" dur="0.134"> CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI TẠI </text>
<text sub="clublinks" start="19.219" dur="0.066"> CHƯƠNG TRÌNH. JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI TẠI </text>
<text sub="clublinks" start="19.285" dur="0.334"> JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI TẠI </text>
<text sub="clublinks" start="19.619" dur="0.134"> JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, </text>
<text sub="clublinks" start="19.753" dur="0.1"> JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="19.853" dur="0.1"> JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.067"> JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, VẬY TIẾP THEO </text>
<text sub="clublinks" start="20.02" dur="0.066"> JEAN NÓI VỚI CÁC LỖI Ở PHÍA TRƯỚC, CÒN TIẾP THEO </text>
<text sub="clublinks" start="20.086" dur="0.167"> TRƯỚC ĐÂY, CÒN TIẾP THEO </text>
<text sub="clublinks" start="20.253" dur="1.802"> TRƯỚC ĐÓ, SẼ TIẾP THEO ĐẾN KHÔNG </text>
<text sub="clublinks" start="22.055" dur="0.2"> TRƯỚC ĐÓ, KHÔNG CÓ TIN TỨC NÀO TIẾP THEO </text>
<text sub="clublinks" start="22.255" dur="0.234"> TRƯỚC ĐÓ, SAU ĐÓ KHÔNG CÓ TIN TỨC NÀO VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="22.489" dur="0.166"> TRƯỚC ĐÂY, TIẾP THEO KHÔNG CÓ TIN TỨC NÀO VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="22.655" dur="0.067"> TRƯỚC ĐÂY, SAU ĐÓ KHÔNG CÓ TIN TỨC NÀO VỀ DOWNTOWN </text>
<text sub="clublinks" start="22.722" dur="0.301"> KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN </text>
<text sub="clublinks" start="23.023" dur="0.166"> KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN PORTLAND </text>
<text sub="clublinks" start="23.189" dur="0.1"> KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN PORTLAND PROTESTS </text>
<text sub="clublinks" start="23.289" dur="0.134"> KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN PORTLAND PROTESTS VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="23.423" dur="0.067"> KHÔNG CÓ TIN NÀO VỀ DOWNTOWN PORTLAND PROTOWN PORTLAND PROTESTS. </text>
<text sub="clublinks" start="23.49" dur="0.2"> LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. </text>
<text sub="clublinks" start="23.69" dur="0.1"> LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="23.79" dur="2.236"> LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. CO HỌ </text>
<text sub="clublinks" start="26.026" dur="0.2"> LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. HỌ ĐÃ DỪNG LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="26.226" dur="0.2"> LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. HỌ ĐÃ DỪNG LẠI VẬY </text>
<text sub="clublinks" start="26.426" dur="0.133"> LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. HỌ ĐÃ NGỪNG LẠI VẬY </text>
<text sub="clublinks" start="26.559" dur="0.067"> LỢI NHUẬN VÀ LÃI SUẤT CỦA PORTLAND. HỌ ĐÃ DỪNG LẠI NHƯ VẬY </text>
<text sub="clublinks" start="26.626" dur="0.234"> HỌ ĐÃ DỪNG LẠI NHƯ VẬY </text>
<text sub="clublinks" start="26.86" dur="0.133"> HỌ ĐÃ NGỪNG LẠI VẬY RẤT NHIỀU </text>
<text sub="clublinks" start="26.993" dur="0.1"> HỌ ĐÃ NGỪNG LẠI VÌ VẬY NHIỀU NGƯỜI </text>
<text sub="clublinks" start="27.093" dur="0.134"> HỌ ĐÃ DỪNG LẠI VÌ VẬY CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ </text>
<text sub="clublinks" start="27.227" dur="0.066"> HỌ ĐÃ NGỪNG LẠI VÌ VẬY CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. </text>
<text sub="clublinks" start="27.293" dur="0.167"> NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. </text>
<text sub="clublinks" start="27.46" dur="0.167"> NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="27.627" dur="0.134"> NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH </text>
<text sub="clublinks" start="27.761" dur="1.434"> NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="29.195" dur="0.201"> NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÚNG TÔI CHỈ LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="29.396" dur="0.2"> NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÚNG TÔI CHỈ ĐI </text>
<text sub="clublinks" start="29.596" dur="0.066"> NHIỀU NGƯỜI ĐÃ HỎI. CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI </text>
<text sub="clublinks" start="29.662" dur="0.201"> CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.1"> CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="29.963" dur="0.067"> CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI ĐI VÀ LÀM </text>
<text sub="clublinks" start="30.03" dur="0.1"> CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI ĐI VÀ LÀM </text>
<text sub="clublinks" start="30.13" dur="0.066"> CHÚNG TÔI HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI CHỈ CÒN ĐI ĐI VÀ HÃY XEM. </text>
<text sub="clublinks" start="30.196" dur="0.301"> VÀ HÃY XEM. </text>
<text sub="clublinks" start="30.497" dur="0.066"> VÀ HÃY XEM. CHẮC CHẮN </text>
<text sub="clublinks" start="30.563" dur="0.067"> VÀ HÃY XEM. HIỆN NAY </text>
<text sub="clublinks" start="30.63" dur="0.134"> VÀ HÃY XEM. ĐẶC BIỆT HIỆN NAY CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="30.764" dur="0.1"> VÀ HÃY XEM. VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ </text>
<text sub="clublinks" start="30.864" dur="0.167"> VÀ HÃY XEM. VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ RUỘT </text>
<text sub="clublinks" start="31.031" dur="0.066"> VÀ HÃY XEM. VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ XỬ LÝ ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="31.097" dur="0.234"> VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ XỬ LÝ ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="31.331" dur="0.167"> ĐẶC BIỆT BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ RUỘT RA MỌI </text>
<text sub="clublinks" start="31.498" dur="0.033"> VÔ CÙNG BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ RUỘT RA MỌI CÀI ĐẶT </text>
<text sub="clublinks" start="31.531" dur="0.167"> ĐẶC BIỆT BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ XỬ LÝ MỌI VIỆC </text>
<text sub="clublinks" start="31.698" dur="0.067"> ĐẶC BIỆT BÂY GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ RUỘT RA MỌI VIỆC PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ </text>
<text sub="clublinks" start="31.765" dur="1.301"> MỌI CÁCH CẢI TIẾN CỦA MỘT SỐ </text>
<text sub="clublinks" start="33.066" dur="0.2"> MỌI CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ LƯU TRỮ </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.2"> MỌI CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ CÁCH GIỮ LÊN </text>
<text sub="clublinks" start="33.466" dur="0.2"> MỌI KHOẢNG CÁCH CỦA MỘT SỐ CÁCH GIỮ LÊN A </text>
<text sub="clublinks" start="33.666" dur="0.101"> MỌI KHOẢNG CÁCH CỦA MỘT SỐ CÁCH NẮM GIỮ ĐĂNG KÝ </text>
<text sub="clublinks" start="33.767" dur="0.133"> MỌI CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ CÁCH GIỮ GÌN VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.067"> MỌI CÁCH KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ CÁCH GIỮ GÌN VÀ LÀM </text>
<text sub="clublinks" start="33.967" dur="0.233"> GIỮ ĐĂNG KÝ VÀ LÀM </text>
<text sub="clublinks" start="34.2" dur="0.134"> GIỮ CHỮ KÝ VÀ LÀM CHO HỌ </text>
<text sub="clublinks" start="34.334" dur="0.133"> GIỮ CHỮ KÝ VÀ PHÁT BIỂU LỜI NÓI CỦA HỌ </text>
<text sub="clublinks" start="34.467" dur="0.067"> GIỮ ĐĂNG KÝ VÀ LÀM CHO HỌ NGHE TIẾNG NÓI. </text>
<text sub="clublinks" start="34.534" dur="0.2"> NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. </text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="0.1"> NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG </text>
<text sub="clublinks" start="34.834" dur="0.1"> NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="34.934" dur="0.067"> NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI ĐANG ĐI </text>
<text sub="clublinks" start="35.001" dur="0.134"> NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐẾN </text>
<text sub="clublinks" start="35.135" dur="0.1"> NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐẾN ASSUME </text>
<text sub="clublinks" start="35.235" dur="0.066"> NGƯỜI NGHE TIẾNG NÓI CỦA HỌ. NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẰNG </text>
<text sub="clublinks" start="35.301" dur="0.234"> NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẰNG </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.067"> NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẤT NHIỀU NHẤT </text>
<text sub="clublinks" start="35.602" dur="0.1"> NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẤT NHIỀU NHẤT </text>
<text sub="clublinks" start="35.702" dur="1.101"> NHƯNG TÔI ĐANG ĐI ĐÁNH GIÁ RẤT NHIỀU NHẤT TRONG NHỮNG ĐIỀU NÀY </text>
<text sub="clublinks" start="36.803" dur="0.2"> NHƯNG TÔI ĐANG ĐI TIÊU BIỂU RẰNG NHIỀU NHẤT TRONG SỐ CÁC E-MAIL NÀY </text>
<text sub="clublinks" start="37.003" dur="0.067"> NHƯNG TÔI ĐANG ĐI TIÊU BIỂU RẰNG NHIỀU NHẤT TRONG SỐ CÁC E-MAIL NÀY TỪ </text>
<text sub="clublinks" start="37.07" dur="0.233"> NHIỀU E-MAIL NÀY TỪ </text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.167"> NHIỀU Email NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI </text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.1"> NHIỀU email NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="0.134"> NHIỀU E-MAIL NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="37.704" dur="0.1"> NHIỀU Email NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI </text>
<text sub="clublinks" start="37.804" dur="0.1"> NHIỀU Email NÀY TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.067"> Hầu hết các thư điện tử này từ những người đang hỏi về </text>
<text sub="clublinks" start="37.971" dur="0.2"> NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="38.171" dur="0.1"> NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ THÊM </text>
<text sub="clublinks" start="38.271" dur="0.167"> NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ THÊM ROWDY </text>
<text sub="clublinks" start="38.438" dur="0.1"> NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ CÁC KHOẢNG CÁCH HƠN NỮA </text>
<text sub="clublinks" start="38.538" dur="0.1"> NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ VIỆC NUÔI DƯỠNG NHIỀU HƠN BẠN </text>
<text sub="clublinks" start="38.638" dur="0.067"> NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỎI VỀ CÁC KHOẢNG CÁCH KHÁC NHAU VỀ ROWDY BẠN BIẾT, </text>
<text sub="clublinks" start="38.705" dur="0.2"> CÁC CÂU HỎI THÊM VỀ ROWDY BẠN BIẾT, </text>
<text sub="clublinks" start="38.905" dur="1.068"> CÁC CÂU HỎI VỀ ROWDY KHÁC BẠN BIẾT, </text>
<text sub="clublinks" start="39.973" dur="0.2"> CÁC CÂU HỎI VỀ ROWDY KHÁC BẠN BIẾT </text>
<text sub="clublinks" start="40.173" dur="0.2"> CÁC CÂU HỎI VỀ ROWDY KHÁC MÀ BẠN BIẾT, NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÓ </text>
<text sub="clublinks" start="40.373" dur="0.2"> CÁC CÂU NÓI CHUYỆN HƠN VỀ ROWDY BẠN BIẾT, NHỮNG CÂU NÓI VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.1"> CÁC CÂU HỎI THÊM VỀ ROWDY BẠN BIẾT, NHỮNG CÂU NÓI HAY KẾT THÚC </text>
<text sub="clublinks" start="40.673" dur="0.067"> CÁC CÂU NÓI CHUYỆN HƠN VỀ ROWDY BẠN BIẾT, NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.267"> NHỮNG CHUYỆN ĐÓ KẾT THÚC VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="41.007" dur="0.167"> NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ KẾT THÚC BẰNG CLASHES </text>
<text sub="clublinks" start="41.174" dur="0.133"> NHỮNG CÂU CHUYỆN SAU ĐÓ KẾT THÚC VỚI CÁC MẶT BẰNG GIỮA </text>
<text sub="clublinks" start="41.307" dur="0.067"> SỰ CỐ GẮN KẾT THÚC VỚI MẶT BẰNG GIỮA CẢNH SÁT </text>
<text sub="clublinks" start="41.374" dur="0.3"> GIỮA CẢNH SÁT </text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.101"> ĐÁNH GIÁ GIỮA NHỮNG NGƯỜI KIỂM TRA CẢNH SÁT </text>
<text sub="clublinks" start="41.775" dur="2.302"> GIAO LƯU GIỮA CẢNH SÁT KIỂM TRA VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="44.077" dur="0.233"> GIỮA NGƯỜI KIỂM TRA VÀ XẾP HẠNG CẢNH SÁT. </text>
<text sub="clublinks" start="44.31" dur="0.334"> NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.134"> NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ THẾ </text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.1"> NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY ĐÃ </text>
<text sub="clublinks" start="44.878" dur="0.1"> NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VẬY CHÚNG TÔI ĐANG ĐI </text>
<text sub="clublinks" start="44.978" dur="0.1"> NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG ĐI ĐẾN </text>
<text sub="clublinks" start="45.078" dur="0.133"> NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN NỢ </text>
<text sub="clublinks" start="45.211" dur="0.1"> NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG ĐI NỢ A </text>
<text sub="clublinks" start="45.311" dur="0.067"> NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ. VÌ VẬY CHÚNG TÔI SẼ GỬI MỘT CÁI MỚI </text>
<text sub="clublinks" start="45.378" dur="0.267"> VÌ VẬY CHÚNG TÔI SẼ GỬI MỘT CÁI MỚI </text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.1"> VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHÂN ĐOẠN MỚI </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.067"> VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHẦN MỚI Ở ĐÂY </text>
<text sub="clublinks" start="45.812" dur="0.067"> VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHẦN MỚI Ở ĐÂY </text>
<text sub="clublinks" start="45.879" dur="0.133"> VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHẦN MỚI Ở ĐÂY TRÊN </text>
<text sub="clublinks" start="46.012" dur="0.067"> VÌ VẬY CHÚNG TÔI ĐANG NỢ MỘT PHẦN MỚI Ở ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. </text>
<text sub="clublinks" start="46.079" dur="0.167"> PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. </text>
<text sub="clublinks" start="46.246" dur="0.066"> PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> </text>
<text sub="clublinks" start="46.312" dur="0.134"> PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="46.446" dur="0.2"> PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ NÓ </text>
<text sub="clublinks" start="46.646" dur="1.235"> PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ ĐÓ LÀ MỘT </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.2"> PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI </text>
<text sub="clublinks" start="48.081" dur="0.067"> PHÂN ĐOẠN ĐÂY TRÊN CÂU CHUYỆN. >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI ĐÃ CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="48.148" dur="0.233"> >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI ĐÃ CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="48.381" dur="0.167"> >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="48.548" dur="0.2"> >> VÀ ĐÓ LÀ MỘT CÂU HỎI CÓ ĐÓ </text>
<text sub="clublinks" start="48.748" dur="0.067"> >> VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI CÓ ĐÁP ÁN GIỮA </text>
<text sub="clublinks" start="48.815" dur="0.3"> CÓ CÁC MẶT BẰNG GIỮA </text>
<text sub="clublinks" start="49.115" dur="0.1"> CÓ CÁC MẶT BẰNG GIỮA NGƯỜI THỬ NGHIỆM </text>
<text sub="clublinks" start="49.215" dur="0.134"> CÓ CÁC CUỘC ĐÓNG GÓP GIỮA NGƯỜI THỬ NGHIỆM VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="49.349" dur="0.1"> CÓ CÁC CUỘC ĐÓNG GÓP GIỮA CÁC NHÀ KIỂM TRA VÀ CẢNH SÁT </text>
<text sub="clublinks" start="49.449" dur="0.067"> CÓ CÁC CUỘC ĐÓNG CỬA GIỮA NGƯỜI KIỂM ĐỊNH VÀ CẢNH SÁT CUỐI CÙNG </text>
<text sub="clublinks" start="49.516" dur="2.369"> CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU VÀ CẢNH SÁT CUỐI CÙNG </text>
<text sub="clublinks" start="51.885" dur="0.3"> NGƯỜI CỐ GẮNG VÀ CÔNG AN ĐÊM CUỐI CÙNG? </text>
<text sub="clublinks" start="52.185" dur="0.334"> ĐÊM? </text>
<text sub="clublinks" start="52.519" dur="0.2"> ĐÊM? >> </text>
<text sub="clublinks" start="52.719" dur="0.133"> ĐÊM? >> THE </text>
<text sub="clublinks" start="52.852" dur="0.067"> ĐÊM? >> CÂU TRẢ LỜI </text>
<text sub="clublinks" start="52.919" dur="0.134"> ĐÊM? >> CÂU TRẢ LỜI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="53.053" dur="0.066"> ĐÊM? >> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. </text>
<text sub="clublinks" start="53.119" dur="0.234"> >> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. </text>
<text sub="clublinks" start="53.353" dur="0.1"> >> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. NÓ LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.067"> >> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. KHÔNG CÓ. </text>
<text sub="clublinks" start="53.52" dur="0.267"> KHÔNG CÓ. </text>
<text sub="clublinks" start="53.787" dur="0.2"> KHÔNG CÓ. YEAH, </text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="1.001"> KHÔNG CÓ. YEAH, ĐÓ LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="54.988" dur="0.2"> KHÔNG CÓ. YEAH, ĐÓ LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="55.188" dur="0.2"> KHÔNG CÓ. YEAH, ĐÓ LÀ CỦA </text>
<text sub="clublinks" start="55.388" dur="0.067"> KHÔNG CÓ. VẬY, ĐÓ LÀ LỚN NHẤT </text>
<text sub="clublinks" start="55.455" dur="0.2"> VẬY, ĐÓ LÀ LỚN NHẤT </text>
<text sub="clublinks" start="55.655" dur="0.1"> VẬY, ĐÓ LÀ CỬA CUỐN LỚN NHẤT </text>
<text sub="clublinks" start="55.755" dur="0.134"> VẬY, ĐÓ LÀ CỬA HÀNG LỚN NHẤT CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="55.889" dur="0.066"> VẬY, ĐÓ LÀ FONT LỚN NHẤT CHÚNG TÔI CÓ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.955" dur="0.234"> FONT CHÚNG TÔI CÓ. </text>
<text sub="clublinks" start="56.189" dur="0.133"> FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÁC </text>
<text sub="clublinks" start="56.322" dur="0.067"> FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÂU TRẢ LỜI </text>
<text sub="clublinks" start="56.389" dur="0.134"> FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÂU TRẢ LỜI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.2"> FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG </text>
<text sub="clublinks" start="56.723" dur="0.067"> FONT CHÚNG TÔI CÓ. CÂU TRẢ LỜI KHÔNG NHANH </text>
<text sub="clublinks" start="56.79" dur="0.367"> CÂU TRẢ LỜI KHÔNG NHANH </text>
<text sub="clublinks" start="57.157" dur="1.835"> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG HỢP TÁC NHANH </text>
<text sub="clublinks" start="58.992" dur="0.233"> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG QUÁ ĐỦ HỢP TÁC NHANH </text>
<text sub="clublinks" start="59.225" dur="0.067"> CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG HỢP TÁC NHANH ĐẦY ĐỦ Ý TƯỞNG, </text>
<text sub="clublinks" start="59.292" dur="0.267"> HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, </text>
<text sub="clublinks" start="59.559" dur="0.133"> HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC TẾ </text>
<text sub="clublinks" start="59.692" dur="0.101"> HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC TẾ LÀ CHỈ </text>
<text sub="clublinks" start="59.793" dur="0.1"> HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC TẾ CHỈ NHƯ </text>
<text sub="clublinks" start="59.893" dur="0.133"> HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC SỰ CHỈ NHƯ Ý </text>
<text sub="clublinks" start="60.026" dur="0.1"> HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC TẾ CHỈ NHƯ Ý ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="0.067"> HỢP TÁC ĐỦ TƯ TƯỞNG, THỰC SỰ CHỈ NHƯ Ý LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="60.193" dur="0.2"> THỰC SỰ CHỈ LÀ NHƯ NÓ LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="60.393" dur="0.1"> THỰC TẾ CHỈ LÀ MỘT TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="60.493" dur="0.134"> THỰC SỰ CHỈ LÀ MỘT CUỐI TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="60.627" dur="0.167"> THỰC TẾ CHỈ LÀ MỘT TUẦN KỂ TỪ NÀY </text>
<text sub="clublinks" start="60.794" dur="2.035"> THỰC TẾ CHỈ LÀ MỘT TUẦN KỂ TỪ NHỮNG LỖI NÀY </text>
<text sub="clublinks" start="62.829" dur="0.267"> THỰC TẾ CHỈ LÀ MỘT TUẦN KỂ NGAY NHỮNG LỖI NÀY ĐƯỢC KÉO, </text>
<text sub="clublinks" start="63.096" dur="0.2"> CUỐI TUẦN KÉO DÀI NHỮNG LỖI NÀY, </text>
<text sub="clublinks" start="63.296" dur="0.167"> CUỐI TUẦN KÈM NHỮNG LỖI NÀY ĐÃ KÉO, </text>
<text sub="clublinks" start="63.463" dur="0.133"> CUỐI TUẦN KÈM NHỮNG LỖI NÀY ĐÃ KÉO, CŨNG LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="63.596" dur="0.1"> CUỐI TUẦN KỂ NHỮNG LỖI NÀY ĐÃ KÉO, CŨNG ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="63.696" dur="0.101"> CUỐI TUẦN KÈM NHỮNG LỖI NÀY ĐÃ KÉO, NÓ CŨNG LÀ MỘT </text>
<text sub="clublinks" start="63.797" dur="0.133"> TUẦN KÈM THEO NHỮNG LỖI NÀY, CŨNG LÀ MỘT TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="63.93" dur="0.067"> CUỐI TUẦN NÀY ĐÃ KÉO DÀI, CŨNG LÀ MỘT CUỐI TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.3"> CŨNG LÀ MỘT CUỐI TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="64.297" dur="0.134"> ĐÓ CŨNG LÀ CỔNG CUỐI TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="64.431" dur="0.166"> ĐÓ CŨNG LÀ CẢNH SÁT CẢNH SÁT CẢNH QUAN TRONG TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="64.597" dur="0.1"> ĐÓ CŨNG ĐƯỢC GHI LẠI MỘT TUẦN KỲ NGHỈ CẢNH SÁT CẢNG QUAN </text>
<text sub="clublinks" start="64.697" dur="0.067"> ĐÓ CŨNG ĐƯỢC CẢNH SÁT CẢNH SÁNG CẢNH SÁT HÀNG TUẦN GHI LẠI BẤT KỲ </text>
<text sub="clublinks" start="64.764" dur="0.267"> CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ </text>
<text sub="clublinks" start="65.031" dur="0.067"> CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ ĐỀ TÀI NÀO </text>
<text sub="clublinks" start="65.098" dur="0.033"> CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ KHOẢN NÀO TẠI </text>
<text sub="clublinks" start="65.131" dur="0.834"> CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ KHOẢN NÀO TẠI A </text>
<text sub="clublinks" start="65.965" dur="0.301"> CẢNH SÁT PORTLAND ĐÃ GHI LẠI BẤT KỲ KHOẢNG CÁCH NÀO TẠI MỘT CUỘC THI. </text>
<text sub="clublinks" start="66.266" dur="0.333"> SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. </text>
<text sub="clublinks" start="66.599" dur="0.201"> SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. CÁC </text>
<text sub="clublinks" start="66.8" dur="0.133"> SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO </text>
<text sub="clublinks" start="66.933" dur="0.134"> SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.066"> SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM </text>
<text sub="clublinks" start="67.133" dur="0.1"> SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM </text>
<text sub="clublinks" start="67.233" dur="0.067"> SẮP XẾP TẠI CHUYÊN ĐỀ. VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM TẠI ĐÂY </text>
<text sub="clublinks" start="67.3" dur="0.2"> VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM TẠI ĐÂY </text>
<text sub="clublinks" start="67.5" dur="0.134"> VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="67.634" dur="0.167"> VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY LÀ CUỐI CÙNG </text>
<text sub="clublinks" start="67.801" dur="0.1"> VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY LÀ CUỐI TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="67.901" dur="0.1"> VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY LÀ ĐÊM CUỐI TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="68.001" dur="0.067"> VIDEO CHÚNG TÔI ĐANG XEM Ở ĐÂY ĐÃ VÀO ĐÊM HÀNG TUẦN CUỐI CÙNG </text>
<text sub="clublinks" start="68.068" dur="0.333"> ĐÃ ĐẾN ĐÊM HÀNG TUẦN CUỐI CÙNG </text>
<text sub="clublinks" start="68.401" dur="0.134"> ĐÊM THỨ TƯ CUỐI CÙNG VÀO NGÀY THỨ TƯ </text>
<text sub="clublinks" start="68.535" dur="1.368"> ĐÊM THỨ TƯ CUỐI CÙNG VÀO BUỔI SÁNG THỨ TƯ </text>
<text sub="clublinks" start="69.903" dur="0.066"> ĐÊM HÀNG TUẦN CUỐI CÙNG VÀO CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ </text>
<text sub="clublinks" start="69.969" dur="0.267"> CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ </text>
<text sub="clublinks" start="70.236" dur="0.167"> CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ VÀO THÁNG 3 </text>
<text sub="clublinks" start="70.403" dur="0.167"> CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ ĐÃ QUA </text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.067"> CÁC NHÓM BUỔI SÁNG THỨ TƯ ĐƯỢC KẾT THÚC QUA NGÀY NAY </text>
<text sub="clublinks" start="70.637" dur="0.3"> THÁNG 3 QUA ĐẾN NỮA </text>
<text sub="clublinks" start="70.937" dur="0.1"> THÁNG 3 QUA PORTLAND DOWNTOWN </text>
<text sub="clublinks" start="71.037" dur="0.034"> THÁNG 3 QUA PORTLAND DOWNTOWN CHO </text>
<text sub="clublinks" start="71.071" dur="0.1"> THÁNG 3 QUA PORTLAND DOWNTOWN CHO A </text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.133"> THÁNG 3 QUA CỔNG ĐÔNG DOWNTOWN </text>
<text sub="clublinks" start="71.304" dur="0.067"> THÁNG 3 QUA PORTLAND DOWNTOWN TRONG MỘT SỐ GIỜ. </text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.233"> PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. </text>
<text sub="clublinks" start="71.604" dur="0.1"> PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CẢNH SÁT </text>
<text sub="clublinks" start="71.704" dur="0.067"> PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC </text>
<text sub="clublinks" start="71.771" dur="0.2"> PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC </text>
<text sub="clublinks" start="71.971" dur="0.134"> PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP </text>
<text sub="clublinks" start="72.105" dur="0.067"> PORTLAND TRONG MỘT SỐ GIỜ. CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 </text>
<text sub="clublinks" start="72.172" dur="1.801"> CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 </text>
<text sub="clublinks" start="73.973" dur="0.401"> CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, </text>
<text sub="clublinks" start="74.374" dur="0.233"> CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, HỌ </text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, HỌ NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.167"> CÔNG AN ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, HỌ NÓI CHO </text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.067"> CẢNH SÁT ĐÃ KẾT THÚC SẮP XẾP 11 NGƯỜI, HỌ NÓI CHẶN </text>
<text sub="clublinks" start="74.941" dur="0.267"> CON NGƯỜI, HỌ NÓI ĐỂ CHẶN </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> CON NGƯỜI, HỌ NÓI CHO ĐƯỜNG CHẶN </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.167"> CON NGƯỜI, HỌ NÓI CHO ĐƯỜNG CHẶN VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="75.442" dur="0.133"> CON NGƯỜI, HỌ NÓI CHO CÁC ĐƯỜNG CHẶN VÀ NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="75.575" dur="0.067"> CON NGƯỜI, HỌ NÓI ĐỂ CHẶN ĐƯỜNG VÀ NHỮNG ĐIỀU </text>
<text sub="clublinks" start="75.642" dur="0.066"> CON NGƯỜI, HỌ NÓI CHO ĐƯỜNG CHẶN VÀ NÓI NHỮNG ĐIỀU Ở </text>
<text sub="clublinks" start="75.708" dur="0.234"> ĐƯỜNG THNG VÀ NHỮNG ĐIỀU NÉT TẠI </text>
<text sub="clublinks" start="75.942" dur="0.067"> ĐƯỜNG THNG VÀ QUÁ TRÌNH NÉT TẠI COPS. </text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.2"> COPS. </text>
<text sub="clublinks" start="76.209" dur="0.133"> COPS. HIỆN NAY </text>
<text sub="clublinks" start="76.342" dur="1.569"> COPS. BÂY GIỜ KẾT THÚC </text>
<text sub="clublinks" start="77.911" dur="0.2"> COPS. BÂY GIỜ KẾT THÚC SAU ĐÓ </text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.2"> COPS. BÂY GIỜ KẾT THÚC RỒI CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.2"> COPS. NGAY BÂY GIỜ KỂ SAU KHI CHÚNG TÔI KHÔNG </text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.067"> COPS. BÂY GIỜ KẾT THÚC SAU ĐÓ CHÚNG TÔI CHƯA BẤY </text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.2"> BÂY GIỜ KẾT THÚC SAU ĐÓ CHÚNG TÔI CHƯA BẤY </text>
<text sub="clublinks" start="78.778" dur="0.1"> BÂY GIỜ NGAY LÚC NÀY CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ </text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.201"> BÂY GIỜ KỂ TỪ BÂY GIỜ CHÚNG TÔI CHƯA CÓ BẤT CỨ LỚN NÀO </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.033"> BÂY GIỜ KỂ TỪ BÂY GIỜ CHÚNG TÔI CHƯA THẤY BẤT CỨ LỚN NÀO LỚN </text>