Chaizvo Killer Kurota Kuputika - Chaiyo Hupenyu Kufuridzirwa kwaFreddy Krueger subtitles

Mhere inobaya inomutsa iwe pakati pehusiku. Iwe unotendeukira kumukadzi wako, uyo akasvetukawo akamuka kubva kuruzha runotyisa, ndokumuudza uchagadzirisa zvinhu. Mwanakomana wako anga achitambura nehusiku hunotyisa nguva pfupi yadarika, kusvika paari iye dzimwe nguva anoramba kurara zvachose. Zvinoita sekunge ndehumwe hwousiku ihwohwo. Unomhanyira pasi penzira kuenda kukamuri rake, uchitarisira kuti haufanire kuramba wakarara usiku hwese uchinyaradza iye zvakare. Mwana uyu ane chitsama chaicho, asi anga achipfuura nezvakawanda pamusoro pemwedzi mishoma yapfuura. Iwe unogona chete kutarisira kuti izvo zvakaitika muCambodia hazvizomutambudza kwehupenyu hwake hwese. Iwe unopinda muimba yekurara yemwanakomana wako, uchitarisira kumuwana akagara pamubhedha uye achidedera. Pane kudaro, akarara pasi uye asingafambi. Weird. Unoswedera kumutumbi wake, uchimudaidza zita, asi haaite. Pamwe akatobatwa nehope zvekare. Asi pane zvisina kumira zvakanaka. Ari kutofema here? Kuvhunduka, iwe tarisa kurova kwake. Iwe haugone kuzviwana. Uye zvechokwadi haasi kufema futi. Izvi zvaigona sei kuitika? Maawa mashoma apfuura, anga akagwinya. Zvakaita sekunge akafa muhope dzake. Zvino, ndiwe unoridza mhere. Kana iwe uri kuronga pamusoro pekurara munguva pfupi, mira iyi vhidhiyo izvozvi. Iyi ngano inotyisa inokuchengetedza iwe kukanda uye kutendeuka kwehusiku hwese ... Kugara muCambodia kubva muna1975 kusvika 1979 kwaikwana kupa chero munhu hope dzemaroto. Kutonga kwemudzvanyiriri Pol Pot nebato rake, Khmer Rouge, kwakazadzwa nekutya uye nhamo. Kwemakore mana bato iri raive nesimba, vangangoita mamirioni maviri vanhu vanobva kumapoka akasiyana siyana akafa. Iyo ingangoita kota yevagari, ichiiita imwe yeanouraya nyika zvakanyanya nokusingaperi. Vaya vakafa pasi pekutonga kwaPol Pot vakavigwa muKilling Fields: kutonhora zita remakuva mazhinji ane vakauraiwa. Vamwe vakapunyuka sevapoteri. Asi havana kuziva kuti vazhinji vavo vaizosangana nemamiriro ezvinhu anotyisa zvakadaro pavakasvika munzvimbo dzichivapa hutiziro. Mumakore ese ema1970 nema1980, vanhu vazhinji vakafa muhope mushure mekurota hope dzinotyisa. Chikamu chinoshamisira ndechekuti, vese vaive nechinhu chimwe chakafanana: vaive varume vapoteri kubva kuSouth East Asia iyo yakatiza kubva kuKilling Fields ichienda kuUSA. Chiroto cheAmerica? Zvakawanda senge American hope. Chiitiko ichi chakave chakakurumbira zvekuti chakazozivikanwa seAsia Death Syndrome ku nguva. Tichiri kuzonzwisisa zvizere. Rimwe zuva muna 1981, varapi vakasvika pamusasa wevapoteri muU.S. mushure mekunzwa kuti murume aive aine imwe mhando yekukodzera muhope dzake. Vakawana moyo wake uchibatira zvakashata kunge munhu ane moyo wemoyo kana kutya. Asi hapana aiziva kuti ndiani kana chii chaaitya. Akanga akarara, shure kwezvose. Varapi vakaita zvese zvavaigona kuti vaponese hupenyu hwemurume uyu, asi vakamutarisa achipfuura kure pamberi pemeso avo. Nyaya iyi yaive isinganzwisisike sekusuruvara - akabatwa wacho aive akagwinya, mudiki zvine mutsindo, uye anga achangofa pasina chikonzero chiri pachena. Asi chikamu chepuzzle chingave chaive nyika yekumba kwake: murume aibva kuLaos. Munoona, vaisangove ivo veCambodia avo vaipinda panguva yakaoma panguva ye 70s uye 80s. MuLaos, iyo CIA yakanga yatsvaga Hmong - dzinza munharaunda - kuzorwa neNorth Mauto eVietnamese muHondo yeVietnam. Senge kuti Hmong yanga isina zvinhu zvakaipa zvakakwana nekuuraiwa zvisingaenzaniswi panguva Hondo - masoja eHmong akafa kakapetwa kagumi kupfuura vamwe vavo vekuUS - ivo vakagumawo kutambudzwa munyika yavo. Laos payakava Communist, yakaona mauto eHmong sevatengesi vekurwisa Vhetinamu. Vazhinji vakapedzisira vatizira kuUS, pamwe nevapoteri vanobva kuCambodia neVietnam. Muchokwadi, murwere akafira mumusasa wevapoteri pasi pekutarisirwa kwevarapi aive iye wechina murume wechiHmong kufa muUS pamusoro pemwedzi mipfumbamwe. Uye, pakati pa1981 na1988, varume vanopfuura zana vanobva kuVietnam, Laos, neCambodia vakafa zvinoshamisa mukuvata kwavo. Zvinogona kunge zvakangoitika netsaona, asi zvakajairika kune hutano uye hudiki vanhu kufa muhope dzavo pasina tsananguro. Vanenge vese munhu akafa aive muma20s uye 30s. Kunyanya kutyisa, vangangoita vese vakaurayiwa vaive varume nevakomana. Mukadzi mumwe chete ndiye akafa. Chii chaive nezve vechidiki veAsia vanhurume? Uye nyaya yemumwe mukomana mudiki inoita kuti mamiriro ese acho anzwike zvakanyanya kutyisa kupfuura izvo atoita…. Kana iwe uchinyorova zvinyoronyoro mune zvinotyisa mabhaisikopo, iyi nyaya inogona kutaridza kunge yaunoziva. Ndiko nekuti kunoshamisa kunonzi kweAsia Kufa Syndrome kwakave kurudziro yeA Nightmare paElm Street. Mushure mekunge director director wefirimu Wes Craven anzwa nyaya yacho munhau rimwe zuva, akazviziva yaizoita chirongwa chakakwana chefirimu rinotyisa. Nekudaro, kana iwe ukamboona firimu uye Freddy Krueger achikubuditsa kunze, hazvibatsiri uchizvisimbisa kuti inongovawo nyaya. Ndine urombo, asi kwete hazvisi. Ndichiri pazviri, ndinogonawo kukanda zvimwe zvinokatyamadza pauri. Kraven akavakirawo hunhu hwaFreddy Krueger pane vanhu vaviri vaaiziva muhupenyu chaihwo. Zita rekuti Freddy Krueger rakafemerwa neanonetsa mwana, Fred Kruge, uyo akatambudza Craven paakanga achiri mwana. Uye kutaridzika kwake uye kwese vibe kwakauya mushure mekunge Kraven aive mukomana pamba rimwe zuva uye akaona murume akwegura-anotaridzika achipfuura. Maziso maviri akavharika, uye zvinoshamisa, murume uya akaswedera ndokumira kunze kwehwindo rake, vakamutarisa. Mushure menguva dzakamanikidzika, murume mukuru akafamba achienda, asi zviri pachena kuti akasiya chimiro chisingaperi. Damn, uye ini ndaifunga kuti ndaive nepfungwa yakamonyoroka yekuseka. Asi kudzokera kumhondi kurota kuputika. Iyo nyaya yemurume akafira muhope dzake inogona kunge isinganzwisisike, asi hapana kwairi padhuze nekutonhora seichi. Mhuri yekuCambodian yakatiza kubva kuurayi kuenda kuUnited States muma1970, yakagadzirira tanga hupenyu hutsva. Paingova nedambudziko rimwe chete: mwanakomana akatanga kurota hope dzinotyisa. Kungofanana nekutanga kwemazhinji mafirimu akanaka anotyisa. Mukomana akarota achidzingirirwa akamuka achitya. Isu tese tine maroto anotyisa nezve mumwe munhu anomhanya shure kwedu, asi ndinofungidzira ake aive notch pamusoro pehusiku hwakajairika, nekuti vakamuburitsa zvakanyanya zvekuti ainzvenga kurara zvachose. Chaizvoizvo, aizozvimanikidza kuenda mazuva kumagumo asina kurara. Anofanira kunge akanwa kofi yakawanda. Vabereki vake vaive nehanya, nekuda kwezvikonzero zviri pachena. Vakaedza kumunyengerera kuti avate, asi zvakashaya basa. Uyu mwana aive nechokwadi chekuti, kana akarara, aigona kufa. Kubva pamaonero emunhu wekunze, zvese zvinonzwika kunge melodramatic. Pamwe mwana aida kutarisirwa kubva kuvabereki vake kana chimwe chinhu. Asi zvinoshamisa, zvakazoitika kuti haasi kunyanyisa kuita. Hazvina mhosva kuti iwe unonwa kangani Espresso kaviri, iwe unozopedzisira wave kuda kurara. Zvakanaka, kunyangwe akatsunga, uyu mukomana aive asiri iye. Rimwe zuva akarara. Vabereki vake vakasununguka, vachifunga kuti vaigona pakupedzisira kumuita kuti ave akachengeteka achiri iye akarara uye madhimoni kubva kuhope dzake haaigona kumukuvadza muhupenyu chaihwo. Oo, izvo zvinosetsa. Rinisa uye dzokorora - mukomana akarara, akarota hope dzakaipa, ndokutanga kupopota. Vabereki vake vakamhanyira mukati kuzomunyaradza - ndokuzoona kuti anga atofa. Zvinoshamisa kuti hope dzake dzakange dzamuuraya, sevamwe varume zana vekuLaos, Cambodia, uye Vietnam. Yakagadzira chirongwa chakakwana chefirimu rinotyisa - mwana mudiki aiona njodzi uye zvine musoro vanhu vakuru vakaramba kutenda dzidziso dzake dzisina musoro. Asi zvaigoneka sei kuti mukomana mudiki aigona kufa akarara? Zvirokwazvo pane tsananguro inonzwisisika iyo isingasanganisi dhimoni saFreddy Krueger? Vatsvakurudzi vakaedza uye vakakundikana kuwana chikonzero chekurapa chekufa. Vakawana zvimwe zvinongedzo neyakajairika kurova kwemoyo, asi hapana akaziva kuti chii chakakonzera chisina kujairika kurova kwemoyo kwaive. Kubva ipapo, pakave paine mamwezve maonero mashoma. Imwe tsananguro yaive yekuti vapoteri vakafumurwa nemakemikari etsinga anoshandiswa panguva Hondo yeVietnam. Zvinonzwika zvine hunyoro, asi hapana vanachiremba vanogona kuwana chero humbowo chaihwo. Kunze kwezvo, kunyangwe kana iro zano rikaita imwe pfungwa yesainzi - izvo zvaisina - rakatadza kutsanangura kuti nei mumiriri wenzara aigona kungokanganisa vanhurume uye chete panguva yehusiku. Imwe pfungwa yaive yekuti kutyisa kwehusiku kwaive chiratidzo chekushungurudzika kwepashure kwekutambudzika, kutsamwiswa nezviitiko zvinotyisa zvevapoteri uye nenyika yavasina kujaira yavakapinda muUSA. Asi zvakare, kunyangwe izvi zvichiita zvine musoro, pakanga pasina humbowo hwakakodzera nezvazvo uye kwete tsananguro nei vakadzi vasina kutamburawo nePTSD. Saka, dzokera kubhodhi rekudhirowa. Wakambonzwa nyaya yechinyakare yemukadzi kuti kana tikafira muchiroto saka tinofirawo chaizvo hupenyu, saka tinogara tichimuka kubva kuhusiku zvidimbu zvidiki zvechipiri tisati tave ndoda kufa? Ndine urombo kuodza mwoyo - kana pamwe chinyaradzo - asi hachisi chokwadi. Ichokwadi kuti, kana zvinhu zvikaitika muchiroto, zvinogona kutikonzera kuti tifanane kugadzikana kwepanyama mukumuka kwedu. Rudzi rwakaita senge paunenge uchipopota muhope dzako wobva wamuka kuti uwane uri chaizvo mhere. Kana kana iwe uchirota muhope dzako uyezve unomuka uye wozviona iwe - o, huya, ndokumbira utaure kuti haisi ini chete. Chaizvoizvo, zvinofungidzirwa kuti kurota kunogona kukonzera maitiro ehupenyu izvozvo zvinopera nekufa kwako. Kana vanhu vafa kamwe kamwe muhope, inoiswa pasi kuKungoerekana Kusinganzwisisike Manheru Ekufa Chirwere. Pane chidimbu chakanaka chechirangaridzo chako. Zvimwe zvidzidzo zvedzidzo zvinofunga kuti chiitiko ichi chinogona kunge chiri chehupenyu kana chibereko, zvichitsanangura sei vanhu verudzi rumwe chete, zera, uye bonde vakafa. Iyo inozivikanwa zvakare seBrugada syndrome, chirwere ichi ndicho chinonyanya kukonzera chisikwa kufa pakati pevechidiki, vane hutano huwandu hweAsia. Iyo isingawanzo moyo moyo rhythm kusagadzikana kunogona kutungamira mukuerekana moyo kusungwa, zvichireva kurasikirwa yemoyo basa, kufema, uye kuziva. Zvinogona kuitika vanhu pavanenge vakamuka, asi zvinonyanya kuuraya pavanenge vakarara. Hongu, ndinoziva. Chirwere chisingawanzoitika chemhando yechimiro rudzi rweanticlimax ichienzaniswa neanopenga anotyisa anopinda hope dzevana. Asi isu hatisati taziva zvese. Kubva pakakwirira pakati nepakati pekupedzisira ma1980, kufa kubva kuKungoerekana Kusinganzwisisike Nocturnal Rufu Syndrome, Brugada syndrome, kana chero chimwe chinhu chaunoda kuidaidza, chadzikira zvakanyanya. Hapana munhu anogona kunyatsotsanangura kuderera, saka hatigone kutonga chero bhizinesi rinonakidza kana vanokora zvakashata zvakadaro. Zvisinei, kwave kudoka. Nguva yekuwana hope ... Kana, tarisa mavhidhiyo edu "masayendisiti anoratidza kuti maroto anogona kukuuraya sei muhupenyu chaihwo" kana "Husiku hag, dhimoni rinokushanyira kuhope dzako."

Chaizvo Killer Kurota Kuputika - Chaiyo Hupenyu Kufuridzirwa kwaFreddy Krueger

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.25" dur="2.669"> Mhere inobaya inomutsa iwe pakati pehusiku. </text>
<text sub="clublinks" start="2.919" dur="4.531"> Iwe unotendeukira kumukadzi wako, uyo akasvetukawo akamuka kubva kuruzha runotyisa, ndokumuudza </text>
<text sub="clublinks" start="7.45" dur="1"> uchagadzirisa zvinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="8.45" dur="3.75"> Mwanakomana wako anga achitambura nehusiku hunotyisa nguva pfupi yadarika, kusvika paari iye </text>
<text sub="clublinks" start="12.2" dur="2.399"> dzimwe nguva anoramba kurara zvachose. </text>
<text sub="clublinks" start="14.599" dur="2.471"> Zvinoita sekunge ndehumwe hwousiku ihwohwo. </text>
<text sub="clublinks" start="17.07" dur="4.049"> Unomhanyira pasi penzira kuenda kukamuri rake, uchitarisira kuti haufanire kuramba wakarara usiku hwese uchinyaradza </text>
<text sub="clublinks" start="21.119" dur="1"> iye zvakare. </text>
<text sub="clublinks" start="22.119" dur="3.451"> Mwana uyu ane chitsama chaicho, asi anga achipfuura nezvakawanda pamusoro pemwedzi mishoma yapfuura. </text>
<text sub="clublinks" start="25.57" dur="4.32"> Iwe unogona chete kutarisira kuti izvo zvakaitika muCambodia hazvizomutambudza kwehupenyu hwake hwese. </text>
<text sub="clublinks" start="29.89" dur="3.96"> Iwe unopinda muimba yekurara yemwanakomana wako, uchitarisira kumuwana akagara pamubhedha uye achidedera. </text>
<text sub="clublinks" start="33.85" dur="2.619"> Pane kudaro, akarara pasi uye asingafambi. </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="1"> Weird. </text>
<text sub="clublinks" start="37.469" dur="3.061"> Unoswedera kumutumbi wake, uchimudaidza zita, asi haaite. </text>
<text sub="clublinks" start="40.53" dur="1.75"> Pamwe akatobatwa nehope zvekare. </text>
<text sub="clublinks" start="42.28" dur="1.45"> Asi pane zvisina kumira zvakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="43.73" dur="1.04"> Ari kutofema here? </text>
<text sub="clublinks" start="44.77" dur="1.6"> Kuvhunduka, iwe tarisa kurova kwake. </text>
<text sub="clublinks" start="46.37" dur="1.04"> Iwe haugone kuzviwana. </text>
<text sub="clublinks" start="47.41" dur="1.78"> Uye zvechokwadi haasi kufema futi. </text>
<text sub="clublinks" start="49.19" dur="1.38"> Izvi zvaigona sei kuitika? </text>
<text sub="clublinks" start="50.57" dur="1.579"> Maawa mashoma apfuura, anga akagwinya. </text>
<text sub="clublinks" start="52.149" dur="1.82"> Zvakaita sekunge akafa muhope dzake. </text>
<text sub="clublinks" start="53.969" dur="2.801"> Zvino, ndiwe unoridza mhere. </text>
<text sub="clublinks" start="56.77" dur="3.53"> Kana iwe uri kuronga pamusoro pekurara munguva pfupi, mira iyi vhidhiyo izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="60.3" dur="3.95"> Iyi ngano inotyisa inokuchengetedza iwe kukanda uye kutendeuka kwehusiku hwese ... </text>
<text sub="clublinks" start="64.25" dur="5.86"> Kugara muCambodia kubva muna1975 kusvika 1979 kwaikwana kupa chero munhu hope dzemaroto. </text>
<text sub="clublinks" start="70.11" dur="5.74"> Kutonga kwemudzvanyiriri Pol Pot nebato rake, Khmer Rouge, kwakazadzwa nekutya uye nhamo. </text>
<text sub="clublinks" start="75.85" dur="4.699"> Kwemakore mana bato iri raive nesimba, vangangoita mamirioni maviri vanhu vanobva kumapoka akasiyana siyana </text>
<text sub="clublinks" start="80.549" dur="1"> akafa. </text>
<text sub="clublinks" start="81.549" dur="4.5"> Iyo ingangoita kota yevagari, ichiiita imwe yeanouraya nyika zvakanyanya </text>
<text sub="clublinks" start="86.049" dur="1"> nokusingaperi. </text>
<text sub="clublinks" start="87.049" dur="3.561"> Vaya vakafa pasi pekutonga kwaPol Pot vakavigwa muKilling Fields: kutonhora </text>
<text sub="clublinks" start="90.61" dur="2.92"> zita remakuva mazhinji ane vakauraiwa. </text>
<text sub="clublinks" start="93.53" dur="1.76"> Vamwe vakapunyuka sevapoteri. </text>
<text sub="clublinks" start="95.29" dur="3.97"> Asi havana kuziva kuti vazhinji vavo vaizosangana nemamiriro ezvinhu anotyisa zvakadaro </text>
<text sub="clublinks" start="99.26" dur="3.08"> pavakasvika munzvimbo dzichivapa hutiziro. </text>
<text sub="clublinks" start="102.34" dur="4.1"> Mumakore ese ema1970 nema1980, vanhu vazhinji vakafa muhope mushure mekurota hope dzinotyisa. </text>
<text sub="clublinks" start="106.44" dur="5.179"> Chikamu chinoshamisira ndechekuti, vese vaive nechinhu chimwe chakafanana: vaive varume vapoteri kubva kuSouth </text>
<text sub="clublinks" start="111.619" dur="3.841"> East Asia iyo yakatiza kubva kuKilling Fields ichienda kuUSA. </text>
<text sub="clublinks" start="115.46" dur="1.29"> Chiroto cheAmerica? </text>
<text sub="clublinks" start="116.75" dur="1.59"> Zvakawanda senge American hope. </text>
<text sub="clublinks" start="118.34" dur="4.629"> Chiitiko ichi chakave chakakurumbira zvekuti chakazozivikanwa seAsia Death Syndrome ku </text>
<text sub="clublinks" start="122.969" dur="1"> nguva. </text>
<text sub="clublinks" start="123.969" dur="1.531"> Tichiri kuzonzwisisa zvizere. </text>
<text sub="clublinks" start="125.5" dur="4.75"> Rimwe zuva muna 1981, varapi vakasvika pamusasa wevapoteri muU.S. mushure mekunzwa kuti murume aive </text>
<text sub="clublinks" start="130.25" dur="2.23"> aine imwe mhando yekukodzera muhope dzake. </text>
<text sub="clublinks" start="132.48" dur="4.66"> Vakawana moyo wake uchibatira zvakashata kunge munhu ane moyo wemoyo kana kutya. </text>
<text sub="clublinks" start="137.14" dur="2.69"> Asi hapana aiziva kuti ndiani kana chii chaaitya. </text>
<text sub="clublinks" start="139.83" dur="1.85"> Akanga akarara, shure kwezvose. </text>
<text sub="clublinks" start="141.68" dur="3.99"> Varapi vakaita zvese zvavaigona kuti vaponese hupenyu hwemurume uyu, asi vakamutarisa achipfuura </text>
<text sub="clublinks" start="145.67" dur="1.75"> kure pamberi pemeso avo. </text>
<text sub="clublinks" start="147.42" dur="4.98"> Nyaya iyi yaive isinganzwisisike sekusuruvara - akabatwa wacho aive akagwinya, mudiki zvine mutsindo, uye </text>
<text sub="clublinks" start="152.4" dur="2.8"> anga achangofa pasina chikonzero chiri pachena. </text>
<text sub="clublinks" start="155.2" dur="3.85"> Asi chikamu chepuzzle chingave chaive nyika yekumba kwake: murume aibva kuLaos. </text>
<text sub="clublinks" start="159.05" dur="4.07"> Munoona, vaisangove ivo veCambodia avo vaipinda panguva yakaoma panguva ye </text>
<text sub="clublinks" start="163.12" dur="1"> 70s uye 80s. </text>
<text sub="clublinks" start="164.12" dur="4.58"> MuLaos, iyo CIA yakanga yatsvaga Hmong - dzinza munharaunda - kuzorwa neNorth </text>
<text sub="clublinks" start="168.7" dur="2.49"> Mauto eVietnamese muHondo yeVietnam. </text>
<text sub="clublinks" start="171.19" dur="3.85"> Senge kuti Hmong yanga isina zvinhu zvakaipa zvakakwana nekuuraiwa zvisingaenzaniswi panguva </text>
<text sub="clublinks" start="175.04" dur="5.03"> Hondo - masoja eHmong akafa kakapetwa kagumi kupfuura vamwe vavo vekuUS - ivo </text>
<text sub="clublinks" start="180.07" dur="2.28"> vakagumawo kutambudzwa munyika yavo. </text>
<text sub="clublinks" start="182.35" dur="4.719"> Laos payakava Communist, yakaona mauto eHmong sevatengesi vekurwisa </text>
<text sub="clublinks" start="187.069" dur="1.14"> Vhetinamu. </text>
<text sub="clublinks" start="188.209" dur="4.421"> Vazhinji vakapedzisira vatizira kuUS, pamwe nevapoteri vanobva kuCambodia neVietnam. </text>
<text sub="clublinks" start="192.63" dur="4.08"> Muchokwadi, murwere akafira mumusasa wevapoteri pasi pekutarisirwa kwevarapi aive iye </text>
<text sub="clublinks" start="196.71" dur="3.23"> wechina murume wechiHmong kufa muUS pamusoro pemwedzi mipfumbamwe. </text>
<text sub="clublinks" start="199.94" dur="6.21"> Uye, pakati pa1981 na1988, varume vanopfuura zana vanobva kuVietnam, Laos, neCambodia vakafa </text>
<text sub="clublinks" start="206.15" dur="1.91"> zvinoshamisa mukuvata kwavo. </text>
<text sub="clublinks" start="208.06" dur="3.69"> Zvinogona kunge zvakangoitika netsaona, asi zvakajairika kune hutano uye hudiki </text>
<text sub="clublinks" start="211.75" dur="3.25"> vanhu kufa muhope dzavo pasina tsananguro. </text>
<text sub="clublinks" start="215" dur="2.989"> Vanenge vese munhu akafa aive muma20s uye 30s. </text>
<text sub="clublinks" start="217.989" dur="3.661"> Kunyanya kutyisa, vangangoita vese vakaurayiwa vaive varume nevakomana. </text>
<text sub="clublinks" start="221.65" dur="1.54"> Mukadzi mumwe chete ndiye akafa. </text>
<text sub="clublinks" start="223.19" dur="1.799"> Chii chaive nezve vechidiki veAsia vanhurume? </text>
<text sub="clublinks" start="224.989" dur="4.661"> Uye nyaya yemumwe mukomana mudiki inoita kuti mamiriro ese acho anzwike zvakanyanya kutyisa kupfuura izvo </text>
<text sub="clublinks" start="229.65" dur="1.06"> atoita…. </text>
<text sub="clublinks" start="230.71" dur="4.41"> Kana iwe uchinyorova zvinyoronyoro mune zvinotyisa mabhaisikopo, iyi nyaya inogona kutaridza kunge yaunoziva. </text>
<text sub="clublinks" start="235.12" dur="4.28"> Ndiko nekuti kunoshamisa kunonzi kweAsia Kufa Syndrome kwakave kurudziro </text>
<text sub="clublinks" start="239.4" dur="2.14"> yeA Nightmare paElm Street. </text>
<text sub="clublinks" start="241.54" dur="3.55"> Mushure mekunge director director wefirimu Wes Craven anzwa nyaya yacho munhau rimwe zuva, akazviziva </text>
<text sub="clublinks" start="245.09" dur="2.39"> yaizoita chirongwa chakakwana chefirimu rinotyisa. </text>
<text sub="clublinks" start="247.48" dur="4.069"> Nekudaro, kana iwe ukamboona firimu uye Freddy Krueger achikubuditsa kunze, hazvibatsiri </text>
<text sub="clublinks" start="251.549" dur="2.751"> uchizvisimbisa kuti inongovawo nyaya. </text>
<text sub="clublinks" start="254.3" dur="1.139"> Ndine urombo, asi kwete hazvisi. </text>
<text sub="clublinks" start="255.439" dur="3.58"> Ndichiri pazviri, ndinogonawo kukanda zvimwe zvinokatyamadza pauri. </text>
<text sub="clublinks" start="259.019" dur="4.101"> Kraven akavakirawo hunhu hwaFreddy Krueger pane vanhu vaviri vaaiziva muhupenyu chaihwo. </text>
<text sub="clublinks" start="263.12" dur="5.06"> Zita rekuti Freddy Krueger rakafemerwa neanonetsa mwana, Fred Kruge, uyo akatambudza </text>
<text sub="clublinks" start="268.18" dur="1.73"> Craven paakanga achiri mwana. </text>
<text sub="clublinks" start="269.91" dur="4.95"> Uye kutaridzika kwake uye kwese vibe kwakauya mushure mekunge Kraven aive mukomana pamba rimwe zuva uye </text>
<text sub="clublinks" start="274.86" dur="2.649"> akaona murume akwegura-anotaridzika achipfuura. </text>
<text sub="clublinks" start="277.509" dur="5.471"> Maziso maviri akavharika, uye zvinoshamisa, murume uya akaswedera ndokumira kunze kwehwindo rake, </text>
<text sub="clublinks" start="282.98" dur="1.1"> vakamutarisa. </text>
<text sub="clublinks" start="284.08" dur="4.74"> Mushure menguva dzakamanikidzika, murume mukuru akafamba achienda, asi zviri pachena kuti akasiya chimiro chisingaperi. </text>
<text sub="clublinks" start="288.82" dur="3.04"> Damn, uye ini ndaifunga kuti ndaive nepfungwa yakamonyoroka yekuseka. </text>
<text sub="clublinks" start="291.86" dur="1.56"> Asi kudzokera kumhondi kurota kuputika. </text>
<text sub="clublinks" start="293.42" dur="4.07"> Iyo nyaya yemurume akafira muhope dzake inogona kunge isinganzwisisike, asi hapana kwairi </text>
<text sub="clublinks" start="297.49" dur="1.89"> padhuze nekutonhora seichi. </text>
<text sub="clublinks" start="299.38" dur="4.6"> Mhuri yekuCambodian yakatiza kubva kuurayi kuenda kuUnited States muma1970, yakagadzirira </text>
<text sub="clublinks" start="303.98" dur="1"> tanga hupenyu hutsva. </text>
<text sub="clublinks" start="304.98" dur="3.67"> Paingova nedambudziko rimwe chete: mwanakomana akatanga kurota hope dzinotyisa. </text>
<text sub="clublinks" start="308.65" dur="2.19"> Kungofanana nekutanga kwemazhinji mafirimu akanaka anotyisa. </text>
<text sub="clublinks" start="310.84" dur="2.4"> Mukomana akarota achidzingirirwa akamuka achitya. </text>
<text sub="clublinks" start="313.24" dur="4.709"> Isu tese tine maroto anotyisa nezve mumwe munhu anomhanya shure kwedu, asi ndinofungidzira ake aive notch </text>
<text sub="clublinks" start="317.949" dur="4.091"> pamusoro pehusiku hwakajairika, nekuti vakamuburitsa zvakanyanya zvekuti ainzvenga kurara </text>
<text sub="clublinks" start="322.04" dur="1"> zvachose. </text>
<text sub="clublinks" start="323.04" dur="3.87"> Chaizvoizvo, aizozvimanikidza kuenda mazuva kumagumo asina kurara. </text>
<text sub="clublinks" start="326.91" dur="2.46"> Anofanira kunge akanwa kofi yakawanda. </text>
<text sub="clublinks" start="329.37" dur="2.32"> Vabereki vake vaive nehanya, nekuda kwezvikonzero zviri pachena. </text>
<text sub="clublinks" start="331.69" dur="2.44"> Vakaedza kumunyengerera kuti avate, asi zvakashaya basa. </text>
<text sub="clublinks" start="334.13" dur="3.45"> Uyu mwana aive nechokwadi chekuti, kana akarara, aigona kufa. </text>
<text sub="clublinks" start="337.58" dur="3.14"> Kubva pamaonero emunhu wekunze, zvese zvinonzwika kunge melodramatic. </text>
<text sub="clublinks" start="340.72" dur="2.569"> Pamwe mwana aida kutarisirwa kubva kuvabereki vake kana chimwe chinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="343.289" dur="3.041"> Asi zvinoshamisa, zvakazoitika kuti haasi kunyanyisa kuita. </text>
<text sub="clublinks" start="346.33" dur="4.83"> Hazvina mhosva kuti iwe unonwa kangani Espresso kaviri, iwe unozopedzisira wave kuda kurara. </text>
<text sub="clublinks" start="351.16" dur="3.5"> Zvakanaka, kunyangwe akatsunga, uyu mukomana aive asiri iye. </text>
<text sub="clublinks" start="354.66" dur="1.58"> Rimwe zuva akarara. </text>
<text sub="clublinks" start="356.24" dur="3.769"> Vabereki vake vakasununguka, vachifunga kuti vaigona pakupedzisira kumuita kuti ave akachengeteka achiri iye </text>
<text sub="clublinks" start="360.009" dur="3.331"> akarara uye madhimoni kubva kuhope dzake haaigona kumukuvadza muhupenyu chaihwo. </text>
<text sub="clublinks" start="363.34" dur="1.18"> Oo, izvo zvinosetsa. </text>
<text sub="clublinks" start="364.52" dur="4.39"> Rinisa uye dzokorora - mukomana akarara, akarota hope dzakaipa, ndokutanga kupopota. </text>
<text sub="clublinks" start="368.91" dur="3.72"> Vabereki vake vakamhanyira mukati kuzomunyaradza - ndokuzoona kuti anga atofa. </text>
<text sub="clublinks" start="372.63" dur="4.39"> Zvinoshamisa kuti hope dzake dzakange dzamuuraya, sevamwe varume zana vekuLaos, </text>
<text sub="clublinks" start="377.02" dur="1.5"> Cambodia, uye Vietnam. </text>
<text sub="clublinks" start="378.52" dur="4.71"> Yakagadzira chirongwa chakakwana chefirimu rinotyisa - mwana mudiki aiona njodzi uye zvine musoro </text>
<text sub="clublinks" start="383.23" dur="3.14"> vanhu vakuru vakaramba kutenda dzidziso dzake dzisina musoro. </text>
<text sub="clublinks" start="386.37" dur="2.85"> Asi zvaigoneka sei kuti mukomana mudiki aigona kufa akarara? </text>
<text sub="clublinks" start="389.22" dur="4.539"> Zvirokwazvo pane tsananguro inonzwisisika iyo isingasanganisi dhimoni saFreddy Krueger? </text>
<text sub="clublinks" start="393.759" dur="3.361"> Vatsvakurudzi vakaedza uye vakakundikana kuwana chikonzero chekurapa chekufa. </text>
<text sub="clublinks" start="397.12" dur="4.84"> Vakawana zvimwe zvinongedzo neyakajairika kurova kwemoyo, asi hapana akaziva kuti chii chakakonzera chisina kujairika </text>
<text sub="clublinks" start="401.96" dur="1.29"> kurova kwemoyo kwaive. </text>
<text sub="clublinks" start="403.25" dur="2.44"> Kubva ipapo, pakave paine mamwezve maonero mashoma. </text>
<text sub="clublinks" start="405.69" dur="4.28"> Imwe tsananguro yaive yekuti vapoteri vakafumurwa nemakemikari etsinga anoshandiswa panguva </text>
<text sub="clublinks" start="409.97" dur="1.13"> Hondo yeVietnam. </text>
<text sub="clublinks" start="411.1" dur="4.53"> Zvinonzwika zvine hunyoro, asi hapana vanachiremba vanogona kuwana chero humbowo chaihwo. </text>
<text sub="clublinks" start="415.63" dur="4.06"> Kunze kwezvo, kunyangwe kana iro zano rikaita imwe pfungwa yesainzi - izvo zvaisina - rakatadza </text>
<text sub="clublinks" start="419.69" dur="4.5"> kutsanangura kuti nei mumiriri wenzara aigona kungokanganisa vanhurume uye chete panguva yehusiku. </text>
<text sub="clublinks" start="424.19" dur="4.09"> Imwe pfungwa yaive yekuti kutyisa kwehusiku kwaive chiratidzo chekushungurudzika kwepashure kwekutambudzika, </text>
<text sub="clublinks" start="428.28" dur="4.789"> kutsamwiswa nezviitiko zvinotyisa zvevapoteri uye nenyika yavasina kujaira yavakapinda </text>
<text sub="clublinks" start="433.069" dur="1.121"> muUSA. </text>
<text sub="clublinks" start="434.19" dur="4.11"> Asi zvakare, kunyangwe izvi zvichiita zvine musoro, pakanga pasina humbowo hwakakodzera nezvazvo uye kwete </text>
<text sub="clublinks" start="438.3" dur="3.39"> tsananguro nei vakadzi vasina kutamburawo nePTSD. </text>
<text sub="clublinks" start="441.69" dur="2.03"> Saka, dzokera kubhodhi rekudhirowa. </text>
<text sub="clublinks" start="443.72" dur="3.979"> Wakambonzwa nyaya yechinyakare yemukadzi kuti kana tikafira muchiroto saka tinofirawo chaizvo </text>
<text sub="clublinks" start="447.699" dur="3.81"> hupenyu, saka tinogara tichimuka kubva kuhusiku zvidimbu zvidiki zvechipiri tisati tave </text>
<text sub="clublinks" start="451.509" dur="1"> ndoda kufa? </text>
<text sub="clublinks" start="452.509" dur="3.831"> Ndine urombo kuodza mwoyo - kana pamwe chinyaradzo - asi hachisi chokwadi. </text>
<text sub="clublinks" start="456.34" dur="3.44"> Ichokwadi kuti, kana zvinhu zvikaitika muchiroto, zvinogona kutikonzera kuti tifanane </text>
<text sub="clublinks" start="459.78" dur="2.63"> kugadzikana kwepanyama mukumuka kwedu. </text>
<text sub="clublinks" start="462.41" dur="3.73"> Rudzi rwakaita senge paunenge uchipopota muhope dzako wobva wamuka kuti uwane uri chaizvo </text>
<text sub="clublinks" start="466.14" dur="1"> mhere. </text>
<text sub="clublinks" start="467.14" dur="4.179"> Kana kana iwe uchirota muhope dzako uyezve unomuka uye wozviona iwe - o, huya, </text>
<text sub="clublinks" start="471.319" dur="1.581"> ndokumbira utaure kuti haisi ini chete. </text>
<text sub="clublinks" start="472.9" dur="4.44"> Chaizvoizvo, zvinofungidzirwa kuti kurota kunogona kukonzera maitiro ehupenyu </text>
<text sub="clublinks" start="477.34" dur="1.609"> izvozvo zvinopera nekufa kwako. </text>
<text sub="clublinks" start="478.949" dur="4.661"> Kana vanhu vafa kamwe kamwe muhope, inoiswa pasi kuKungoerekana Kusinganzwisisike Manheru Ekufa </text>
<text sub="clublinks" start="483.61" dur="1"> Chirwere. </text>
<text sub="clublinks" start="484.61" dur="2.24"> Pane chidimbu chakanaka chechirangaridzo chako. </text>
<text sub="clublinks" start="486.85" dur="4.34"> Zvimwe zvidzidzo zvedzidzo zvinofunga kuti chiitiko ichi chinogona kunge chiri chehupenyu kana chibereko, zvichitsanangura </text>
<text sub="clublinks" start="491.19" dur="3.42"> sei vanhu verudzi rumwe chete, zera, uye bonde vakafa. </text>
<text sub="clublinks" start="494.61" dur="4.19"> Iyo inozivikanwa zvakare seBrugada syndrome, chirwere ichi ndicho chinonyanya kukonzera chisikwa </text>
<text sub="clublinks" start="498.8" dur="2.269"> kufa pakati pevechidiki, vane hutano huwandu hweAsia. </text>
<text sub="clublinks" start="501.069" dur="5.231"> Iyo isingawanzo moyo moyo rhythm kusagadzikana kunogona kutungamira mukuerekana moyo kusungwa, zvichireva kurasikirwa </text>
<text sub="clublinks" start="506.3" dur="1.869"> yemoyo basa, kufema, uye kuziva. </text>
<text sub="clublinks" start="508.169" dur="4.131"> Zvinogona kuitika vanhu pavanenge vakamuka, asi zvinonyanya kuuraya pavanenge vakarara. </text>
<text sub="clublinks" start="512.3" dur="1"> Hongu, ndinoziva. </text>
<text sub="clublinks" start="513.3" dur="5.13"> Chirwere chisingawanzoitika chemhando yechimiro rudzi rweanticlimax ichienzaniswa neanopenga anotyisa anopinda </text>
<text sub="clublinks" start="518.43" dur="1"> hope dzevana. </text>
<text sub="clublinks" start="519.43" dur="1.64"> Asi isu hatisati taziva zvese. </text>
<text sub="clublinks" start="521.07" dur="4.329"> Kubva pakakwirira pakati nepakati pekupedzisira ma1980, kufa kubva kuKungoerekana Kusinganzwisisike Nocturnal Rufu </text>
<text sub="clublinks" start="525.399" dur="4.921"> Syndrome, Brugada syndrome, kana chero chimwe chinhu chaunoda kuidaidza, chadzikira zvakanyanya. </text>
<text sub="clublinks" start="530.32" dur="4.23"> Hapana munhu anogona kunyatsotsanangura kuderera, saka hatigone kutonga chero bhizinesi rinonakidza kana </text>
<text sub="clublinks" start="534.55" dur="1.62"> vanokora zvakashata zvakadaro. </text>
<text sub="clublinks" start="536.17" dur="2.07"> Zvisinei, kwave kudoka. </text>
<text sub="clublinks" start="538.24" dur="1"> Nguva yekuwana hope ... </text>
<text sub="clublinks" start="539.24" dur="5.57"> Kana, tarisa mavhidhiyo edu "masayendisiti anoratidza kuti maroto anogona kukuuraya sei muhupenyu chaihwo" kana </text>
<text sub="clublinks" start="544.81" dur="2.25"> "Husiku hag, dhimoni rinokushanyira kuhope dzako." </text>