કેજીડબ્લ્યુ શીર્ષ વાર્તાઓ: બપોર 9-15-20 subtitles

બનાવો એક બનાવો એક હવાઈ કરો એક એર ફિલ્ટર બનાવો એક એર ફિલ્ટર તરીકે બનાવો વાઇલ્ડફાયર્સ તરીકે એક એર ફિલ્ટર બનાવો વિલફાયર જાઓ તરીકે એક એર ફિલ્ટર બનાવો વિલ્ડફાયર દ્વારા જાઓ એક એર ફિલ્ટર બનાવો વિલ્ડીફાયર દ્વારા જાઓ એક એર ફિલ્ટર બનાવો સ્કાય દ્વારા વિલ્ડફાયર જાય તેમ એક એર ફિલ્ટર બનાવો. આકાશમાંથી જાઓ. આકાશમાંથી જાઓ. >>> આકાશમાંથી જાઓ. >>> આ આકાશમાંથી જાઓ. >>> આગ આકાશમાંથી જાઓ. >>> ફાયર ઇન આકાશમાંથી જાઓ. >>> દક્ષિણમાં આગ >>> દક્ષિણમાં આગ >>> દક્ષિણ એશલેન્ડમાં આગ >>> દક્ષિણ એશલેન્ડમાં આગ છે >>> દક્ષિણ એશલેન્ડમાં આગ 100% છે >>> દક્ષિણ એશલેન્ડમાં અગ્નિ 100% સંયુક્ત છે. એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. આઈ.ટી. એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. આઇટી બાળી એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. આઇટી 5700 સળગાવી એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. IT 5700 ACRES સળગાવી એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. તે 5700 એકર અને સળગાવી તે 5700 એકર અને સળગાવી તે 5700 એકર સળગાવી અને નુકસાન થયું તે 5700 એકર સળગાવી અને 600 ને નુકસાન પહોંચાડ્યું તે 5700 એકર સળગાવી અને 600 મકાનોને નુકસાન પહોંચાડ્યું. ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર લોકો ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર લોકો હતા ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર લોકો માર્યા ગયા ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હજી પણ ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હજુ પણ જરૂર છે ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હજી પણ જરૂર છે ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હજુ પણ રહેવાની જરૂર છે ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હંમેશાં રહેવાની જરૂર છે લોકો હંમેશાં રહેવાની જરૂર છે લોકોએ હજી સુધી રહેવાની જરૂર છે લોકોએ તેમની પાસેથી હંમેશા રહેવાની જરૂર છે લોકોએ આ ઉક્તિથી હંમેશાં રહેવાની જરૂર છે લોકોએ આ ઉક્તિ વિસ્તારોમાંથી હંમેશાં રહેવાની જરૂર છે. આ પ્રાપ્તિ ઝોનમાંથી તે પછીના પ્રાપ્તિ ઝોનમાંથી આ ઉક્તિ ઝોનમાંથી પણ તેમાંથી આ પ્રાપ્તિ ઝોન દ્વારા આ ઉદઘાટન ક્ષેત્રમાંથી, જે તે છે આ ઉક્તિ પ્રાપ્તિ સ્થાનો દ્વારા, જો તે 100% છે તે પણ 100% છે તે પણ 100% જેટલું જ નિયંત્રણમાં છે. સંપર્ક કર્યો. સંપર્ક કર્યો. તે સંપર્ક કર્યો. કે આગ સંપર્ક કર્યો. તે પણ ફાયર સંપર્ક કર્યો. તે પણ નક્કી કર્યું સંપર્ક કર્યો. તે પણ આગ નક્કી કરે છે તે પણ આગ નક્કી કરે છે તે પણ સમિતિઓ નક્કી કરે છે તે પણ અગ્રણીઓની સમિતિઓ નક્કી કરે છે તે પણ ફાયર ટેલેન્ટની કમિટિઓ નક્કી કરે છે તે પણ ફાયર ટેલેન્ટની સમિતિઓ અને ટેલેન્ટની સમિતિઓ અને ટેલેન્ટ અને ફીનિક્સની કમ્યુનિટિ. ફોનિક્સ. ફોનિક્સ. >>> ફોનિક્સ. >>> કોલર ફોનિક્સ. >>> ઠંડા તાપમાન ફોનિક્સ. >>> ઠંડક તાપમાન અને >>> ઠંડક તાપમાન અને >>> શાંત તાપમાન અને ઉદય >>> શીતળ તાપમાન અને રાઇઝિંગ હ્યુમિટી >>> શીતળ ટેમ્પરેચર અને રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ છે >>> કોલર ટેમ્પરચર્સ અને રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ મંજૂરી છે રાઇઝિંગ હ્યુમિટિની મંજૂરી છે રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ ફાયર છે રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ એ ફાયર ક્રાઉઝને મંજૂરી આપી છે રાઇઝિંગ હ્યુમિટિએ આગની કમાલને મંજૂરી આપી છે રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ એ આગ પર જવા માટે જવા દે છે રાઇઝિંગ હ્યુમિટિએ જવા માટે ફાયરને મંજૂરી આપી છે રાઇઝિંગ હ્યુમિટિએ જવા માટે ફાયરને મંજૂરી આપી છે જવા માટે ફાયર ક્રેવ્સ OFફિસ પર જવા માટે ફાયર ક્રેવ્સ ફાયર ઇન Gફર પર જવા ક્રેવ્સ REરેગોનમાં OFફિસિવ પર જવા માટે ફાયર ક્રેવ્સ. REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હમણાં REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હવે તેઓ REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હવે તેઓ છે REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હવે તેઓ બનાવી રહ્યા છે REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હવે તેઓ લાઇનો બનાવી રહ્યા છે હવે તેઓ લાઇનો બનાવી રહ્યા છે હમણાં તેઓ લાઇનો બનાવી રહ્યા છે હવે તેઓ આજુબાજુની રેખાઓ બનાવી રહ્યા છે હવે તેઓ ફ્લેમ્સની આસપાસ લાઈનો બનાવી રહ્યા છે. ફલેમ્સ આસપાસ. ફલેમ્સ આસપાસ. 34 ફલેમ્સ આસપાસ. 34 ખરીદદારો ફલેમ્સ આસપાસ. 34 ખરીદદારો STATWIDE. 34 ખરીદદારો STATWIDE. 34 ખરીદદારો STATWIDE. >> 34 ખરીદદારો STATWIDE. >> અને 34 ખરીદદારો STATWIDE. >> અને આ 34 ખરીદદારો STATWIDE. >> અને આ હાર્ડ-હીટ >> અને આ હાર્ડ-હીટ >> અને આ સખત-હિટ સમુદાયો. સમુદાયો. સમુદાયો. આ સમુદાયો. વિસ્તૃત સમુદાયો. ના વિસ્તરણ સમુદાયો. ના વિસ્તરણ સમુદાયો. નુકસાનનો વિસ્તાર સમુદાયો. નુકસાનનો વિસ્તાર છે નુકસાનનો વિસ્તાર છે આ નુકસાનનો વિસ્તાર આવી રહ્યો છે નુકસાનનું વિસ્તરણ વધુ બન્યું છે નુકસાનનો વિસ્તાર વધુ સ્પષ્ટ બની રહ્યો છે નુકસાનનો વિસ્તાર આજે વધુ સ્પષ્ટ બની રહ્યો છે. આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. એટી આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછું આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછા દસમાં આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછા દસ લોકો આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછા દસ લોકો છે આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછા દસ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે ઓછામાં ઓછા દસ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે ઓછામાં ઓછા દસ લોકો મૃત્યુ પામે છે સ્ટેટવિડ. સ્ટેટવીડ. સ્ટેટવીડ. 22 સ્ટેટવીડ. 22 વધુ સ્ટેટવીડ. 22 વધુ છે સ્ટેટવીડ. 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 હોમ્સ 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 ઘર છે 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 ઘર થયા છે 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 ઘરોનો નાશ થયો છે 1100 ઘરોનો નાશ થયો છે 1100 ઘરો હંમેશાં ડિસ્ટ્રોયડ થઈ ગયા છે 1100 ઘરોની સાથે તમામની નિરાશા થઈ છે 1100 હોમ્સ 500 ની સાથોસાથ ડિસ્ટ્રોયડ થઈ ગયા છે 1100 અન્ય ઘરોમાં 500 જેટલા અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે 1100 ઘરોમાં 500 અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સની સાથે ડિસ્ટ્રોયડ કરવામાં આવી છે 500 અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સ સાથે 500 જેટલી અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સની જેમ 500 જેટલી અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સ સાથે બાર્ન્સ ગમે છે 500 અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સની સાથે બાર્સ ગમે છે અને 500 અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સની સાથે જ બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. Fફિશલ્સ બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. EXફિશલ્સ સચોટ બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. Fફિશિયલ્સ તેમાંથી સંપૂર્ણ બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. NUMBERફિશિયલ્સ આ નંબરને અચોક્કસ કરે છે NUMBERફિશિયલ્સ આ નંબરને અચોક્કસ કરે છે NUMBERફિશિયલ્સ આ નંબરની અપેક્ષા રાખે છે ROફિશિયલ્સ આ સંખ્યામાં વૃદ્ધિ પામશે ROફિશિયલ્સ આ સંખ્યામાં વૃદ્ધિ પામે છે ROફિશિયલ્સ આ સંખ્યામાં વૃદ્ધિ પામે છે Fફિશિયલ્સ આવતામાં વધવા માટેની તે સંખ્યાને અચોક્કસ કરે છે Fફિશિયલ્સ આવતા દિવસોમાં વધવા માટે આ સંખ્યાને અચોક્કસ કરે છે. આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. આ આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. સૌથી વધુ આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. સૌથી વધુ સક્રિય આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. સૌથી વધુ સક્રિય બર્નિંગ આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. સૌથી વધુ સક્રિય બર્નિંગ ઇન સૌથી વધુ સક્રિય બર્નિંગ ઇન તેમાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ મેટ્રોમાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ મેટ્રો ક્ષેત્રમાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ મેટ્રો એરીયામાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ છે મેટ્રો એરીયામાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ છે મેટ્રો એરિયામાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ એ વળતર આપનાર છે મેટ્રો એરીયા પરિવર્તનશીલ છે મેટ્રો એરીયા એ જીવંત આગ છે. ફાયર ફાયર અને ફાયર અને કેટલાક ફાયર અને કેટલાક ઉક્તિ ફાયર અને કેટલાક ઉદ્યાનો સ્તર ફાયર અને કેટલાક ઉદઘાટન સ્તરો છે અને કેટલાક ઉદઘાટન સ્તરો છે અને કેટલાક ઉદઘાટન સ્તરો થઈ ગયા છે અને કેટલાક ઉદઘાટન સ્તરો ઘટાડવામાં આવ્યા છે. ઘટાડો થયો. ઘટાડો થયો. અને ઘટાડો થયો. અને કેટલાક ઘટાડો થયો. અને કેટલાક છે ઘટાડો થયો. અને કેટલાક હજુ પણ છે ઘટાડો થયો. અને કેટલાક હજી પણ નીચે છે ઘટાડો થયો. અને કેટલાક હજી પણ એક હેઠળ છે અને કેટલાક હજી પણ એક હેઠળ છે અને કેટલાક સ્તર હેઠળ હજી પણ છે અને કેટલાક ત્રણ સ્તરો હેઠળ હજી પણ છે અને કેટલીક ત્રણ સ્તરની સૂચના હેઠળ હજી પણ છે. ત્રણ સૂચના. ત્રણ સૂચના. ફાયર ત્રણ સૂચના. ફાયર કમાન્ડર્સ ત્રણ સૂચના. ફાયર કમાન્ડરો કહે છે ત્રણ સૂચના. ફાયર કમાન્ડર્સ ક્રુ કહે છે ત્રણ સૂચના. ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ છે ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ છે ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ બનાવે છે ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે ફાયર કમાન્ડરો કહો કે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ તે પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે પણ તે ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ પણ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે પરંતુ તે છે ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ પણ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે પરંતુ તે પણ છે પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે પણ છે પ્રગતિ કરવી પણ તે ખૂબ જ વહેલી તકે છે પ્રગતિ કરવી પણ તે શરૂઆતમાં જ છે પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે નાખવું ખૂબ જ પ્રારંભિક છે પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે મૂકવાનું ખૂબ જ પ્રારંભિક છે પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે કા Pી નાખવા માટે તે ખૂબ જ પ્રારંભિક છે પ્રગતિ કરવી, પરંતુ તે કોઈપણ પ્રકારની વીજળી વહેંચવાની શરૂઆત છે પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે કોઈપણ પ્રકારની બાકાત રાખવાનું શરૂઆતમાં જ છે કોઈપણ પ્રકારની બાકાત રાખવાનું શરૂઆતમાં સમાવિષ્ટની કોઈ પણ પ્રકારની સગવડ મૂકવા માટે શરૂઆતમાં સામગ્રી નંબર કોઈપણ પ્રકારની બહાર મૂકવા માટે શરૂઆતમાં. સંપર્ક નંબર. સંપર્ક નંબર. >> સંપર્ક નંબર. >> એએસ સંપર્ક નંબર. >> તેઓ તરીકે સંપર્ક નંબર. >> તેઓ છે સંપર્ક નંબર. >> તેઓ ખોદકામ કરી રહ્યા છે સંપર્ક નંબર. >> તેઓ નિયંત્રણ ખોદકામ કરી રહ્યા છે >> તેઓ નિયંત્રણ ખોદકામ કરી રહ્યા છે >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ છે >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ પાસે છે >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ આશા રાખે છે >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ આશા રાખે છે >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ આશા રાખે છે - લીટીઓ, તેઓ આશા રાખે છે - લીટીઓ, તેઓ આશા રાખે છે - તેઓ લીટીઓ, તેઓ આશા રાખે છે - તેઓ છે લીટીઓ, તેઓ આશા રાખે છે - તેઓ પાસે છે લીટીઓ, તેઓએ આશા રાખવી પડશે - તેઓએ ચOPાવવાનું કામ કર્યું છે લીટીઓ, તેઓએ આશા રાખવી પડશે - તેઓ મોપ અપ કરશે લીટીઓ, તેઓએ આશા રાખવી પડશે - તેઓ કોઈ પણ વસ્તુ ચલાવશે લીટીઓ, તેઓએ આશા રાખવી પડશે - તેઓ કોઈપણ હોટને ઝડપી બનાવશે તેઓ કોઈપણ હોટ મોપઅપ કરવા માટે છે તેઓએ કોઈ પણ વિશાળ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ તેઓએ કોઈ પણ ગરમ આજુબાજુનો વિસ્તાર અપનાવ્યો છે તેઓ તેમાંથી કોઈ પણ મોટો વાવેતર વિસ્તાર અપનાવે છે તેઓએ આ નિયંત્રણમાં કોઇપણ મોટો વાવેતર વિસ્તાર અપનાવ્યો છે આ નિયંત્રણ આસપાસ છે આ નિયંત્રણ રેખાઓ આસપાસ છે. લીટીઓ. લીટીઓ. એથેન લીટીઓ. એથેન અમે લીટીઓ. અમે રાહ જુઓ લીટીઓ. Athen અમે રાહ જુઓ લીટીઓ. એથેન અમે કરવા માટે રાહ જુઓ લીટીઓ. એથન અમે ખાતરી કરવા માટે રાહ જુઓ એથન અમે ખાતરી કરવા માટે રાહ જુઓ એથેન અમે તેની ખાતરી કરવા માટે પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ. તે. તે. >> તે. >> ડીઆઈડી તે. >> તમે હતી તે. >> તમે ભૂલશો નહીં તે. >> તમે ચૂકી ગયા તે. >> શું તમે ઇચ્છો છો તે. >> તમે કોઈકને મેળવશો નહીં >> તમે કોઈકને મેળવશો નહીં >> શું તમે અમુક સમાવિષ્ટ મેળવશો નહીં >> શું તમે કેટલાક સંસાધનો મેળવશો નહીં >> તમે આમાં કેટલાક સમાવિષ્ટ મેળવશો નહીં >> શું તમે આગળના કેટલાક સંસાધનોને ધ્યાનમાં લેશો નહીં >> શું તમે આગલા બે ભાગમાં કેટલાક સમાવિષ્ટ મેળવશો નહીં આગળની બે સંસ્કરણ આગલા બે દિવસોમાં સમાધાન? દિવસ? દિવસ? 400 દિવસ? 400 અગ્નિશામકો દિવસ? 400 અગ્નિશામકો છે દિવસ? 400 અગ્નિશામકો કામ કરે છે દિવસ? 400 અગ્નિશામકો કામ કરી રહ્યા છે 400 અગ્નિશામકો કામ કરી રહ્યા છે 400 અગ્નિશામકો પરિવર્તન પર કામ કરે છે. રિવરસાઇડ. રિવરસાઇડ. આઈ.ટી. રિવરસાઇડ. તે છે રિવરસાઇડ. તે વધુ છે રિવરસાઇડ. તે 134,000 થી વધુ છે રિવરસાઇડ. તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. માત્ર તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ખાલી એક જ તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ફક્ત એક માઇલ તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. માત્ર એક માઇલ હંમેશા તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ફક્ત એક માઇલ હંમેશા છે તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં છે તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં બીચ છે ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં બીચ છે ફક્ત એક માઇલનો બીચ છે ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં ક્રિકનો બીચ છે ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં ફાયરનો બીચ છે. ક્રીક ફાયર ક્રીક ફાયર આઈ.ટી. ક્રીક ફાયર તે છે ક્રીક ફાયર તે મારી નાખ્યો છે ક્રીક ફાયર તે ચાર માર્યા ગયા છે ક્રીક ફાયર તે ચાર લોકો માર્યા ગયા છે ક્રીક ફાયર તે ચાર લોકો માર્યા ગયા છે તે ચાર લોકો માર્યા ગયા છે તે તમારામાં ચાર લોકો માર્યા ગયા છે તે તમે મારિયન ચાર લોકો માર્યા ગયા છે તે તમને મારિયન કાઉન્ટીમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા છે તે તમે મારિયન કાઉન્ટી અને ચાર લોકો માર્યા ગયા છે તે તમને મારિયન કાઉન્ટી અને એકમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા છે તમે મેરીયન કાઉન્ટી અને એક તમે મેરીયન કાઉન્ટી અને એક વ્યક્તિ તમે મેરીયન કાઉન્ટી અને એક વ્યક્તિ છે તમે મેરીયન કાઉન્ટી અને એક વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. ઘણા વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. ઘણા વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. તેમાંથી ઘણા વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. આ લોકો ઘણા વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. આ લોકોના ઘણા છે વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. આ લોકોની પાસે ઘણા છે આ લોકોની પાસે ઘણા છે ઘણા લોકો ઉદ્યાનમાં છે. ખાલી કરાવું છું. ખાલી કરાવું છું. સારું ખાલી કરાવું છું. શુભ બપોર, ખાલી કરાવું છું. સારી બપોર પછી, બ્રાયન. સારી બપોર પછી, બ્રાયન. સારી બપોર પછી, બ્રાયન. તે સારી બપોર પછી, બ્રાયન. તે સાચું છે. તે સાચું છે. તે સાચું છે. સારું તે સાચું છે. શુભ બપોર. શુભ બપોર. શુભ બપોર. આઈ.ટી. શુભ બપોર. તે છે શુભ બપોર. તે એક શુભ બપોર. તે ઘણો છે શુભ બપોર. તે ખૂબ જ હાઈક છે શુભ બપોર. તે ખૂબ જ હાઇ એ છે શુભ બપોર. તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું છું તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું જાઉં છું તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું જાઉં છું તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છું તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું બાજુ પર જવાનું છું તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું એકસાથે આગળ વધવા જઈ રહ્યો છું તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું તમારી બાજુમાં આગળ વધવા જઈ રહ્યો છું હું તમારી બાજુમાં આગળ વધવા જઈ રહ્યો છું હું તમને ગાઇઝની બાજુમાં જઇ રહ્યો છું હું એકદમ પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છું જેથી તમે ઇચ્છો કેન તમે જોઈ શકો છો તે તરફ હું પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છું હું બાજુ પર પગલું ભરવા જઇ રહ્યો છું જેથી તમે લોકો તેને જોઈ શકો હું એકદમ પગથિયાં પર જઇ રહ્યો છું જેથી તમે લોકો માર્ગ જોઈ શકો હું એકસાથે પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છું જેથી તમે ગાઇડ્સ રસ્તાનો અવરોધ જોઈ શકો ગૂડ્સ રોડ બ્લોક જોઈ શકે છે ગૂડ્સ અહીં રોડ બ્લોક જોઈ શકે છે. અહીં. અહીં. તમે અહીં. તમે કરી શકતા નથી અહીં. તમે ખરેખર નહીં કરી શકો અહીં. તમે ખરેખર મેળવી શકતા નથી અહીં. તમે ખરેખર પ્રવેશ મેળવી શકતા નથી અહીં. તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે વાત કરી હતી તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે વાત કરી તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે કેટલાક સાથે વાત કરી તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે જસ્ટ અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે જ જોઈએ અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે માત્ર કરવા માંગો છો અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે તપાસો જ જોઈએ અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે તપાસો જ જોઈએ અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે તેમના પર તપાસો અમે તેમના પર તપાસો અમે ફક્ત તેમના ઘરની તપાસો કરવા માંગીએ છીએ અમે તેમના ઘરો અને તપાસો જ જોઈએ અમે તેમના ઘરો અને પ્રાણીઓની તપાસો જ જોઈએ. ઘર અને પ્રાણીઓ. ઘર અને પ્રાણીઓ. >> ઘર અને પ્રાણીઓ. >> આઇટી ઘર અને પ્રાણીઓ. >> તે થઈ ગયું છે ઘર અને પ્રાણીઓ. >> તે ભયાનક બન્યું છે. >> તે ભયાનક બન્યું છે. >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમે >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમારી પાસે >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમારી પાસે છે >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમે પાસે છે >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમારી પાસે આવવાનું છે >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમારી પાસે આવવાનું છે >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમને અહીં આવવાનું છે અમને અહીં આવવાનું છે અમારી પાસે અહીં આવવાનું છે અને અમે અહીં આવવા અને ગયા છે અમારી પાસે અહીં આવવાનું છે અને ત્યાં જવું છે અમારી પાસે અહીં આવવાનું છે અને રોડબ્લોક્સ દ્વારા જવું છે. અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> આ અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય છે અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય બેરલી છે અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય બેરલી પ્રારંભ થયેલ છે અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય ની શરૂઆતમાં છે >> સૂર્ય ની શરૂઆતમાં છે >> સૂર્ય આવવાનું શરૂ થાય છે >> સૂર્યની વચ્ચે આવવાનું શરૂ થાય છે. મારફતે આવો. મારફતે આવો. રોડ મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ છે મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ સેટ છે મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ સેટ છે મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ બધાં સેટ કરેલા છે રોડ બ્લોક્સ બધાં સેટ કરેલા છે રોડ બ્લોક્સ બધા ઉપર સુયોજિત થયેલ છે રોડ બ્લોક્સ એ હાઇવે પર સેટ કરેલા છે રસ્તાના બ્લોક્સ એ હાઇવે પર સેટ છે રોડ બ્લોક્સ રાખવા માટે હાઇવે પર બધા સુયોજિત છે રસ્તાના બ્લોક્સ બધા લોકોને રાખવા માટે હાઇવે પર સેટ કરેલા છે લોકોને અવરોધ રાખવા માટે રસ્તાના બ્લોક્સ એ હાઇવે પર સેટ કરેલા છે. લોકોને હંમેશા રાખવાનો હાઇવે લોકોથી માર્ગ રાખવા માટેનો માર્ગ લોકો પાસેથી માર્ગ રાખવા માટેનો ઉચ્ચ માર્ગ લોકોએ અગ્નિથી દૂર રાખવાનો હાઇવે. ફાયરમાંથી ફાયરમાંથી તેમણે ફાયરમાંથી તેણી છે ફાયરમાંથી તે બન્યો છે આગમાંથી તે રાહ જોઈ રહ્યો છે ફાયરમાંથી તે અંદર રહી ગયો છે ફાયરમાંથી તે એ માં સ્થાયી રહ્યો છે ફાયરમાંથી તે એક હોટલમાં બેઠો છે તે એક હોટલમાં બેઠો છે તે એક હોટલમાં સ્થાયી રહ્યો છે તે તેના માટે એક હોટલમાં જ બેઠો છે તે ભૂતકાળમાં એક હોટલમાં બેઠો છે તે પાછલા અઠવાડિયા માટે એક હોટેલમાં બેઠો છે. છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> હું છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> હું છે છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> હું એ છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> મારી પાસે બિલાડી છે છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> મારી પાસે બિલાડી છે અને છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> હું એક બિલાડી અને બે છે છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> મારી પાસે બિલાડી છે અને બે ડોગ્સ છે છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> મારી પાસે બિલાડી છે અને બે ડોગ્સ છે >> મારી પાસે બિલાડી છે અને બે ડોગ્સ છે >> મારી પાસે એક બિલાડી છે અને એમાં બે ડોગ્સ છે >> મારી પાસે એક બિલાડી છે અને નાનામાં બે ડોગ્સ છે >> મારી પાસે એક બિલાડી છે અને નાના રૂમમાં બે ડોગ્સ છે. નાના રૂમ. નાના રૂમ. >> નાના રૂમ. >> તેના નાના રૂમ. >> તેના મોટા નાના રૂમ. >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય નાના રૂમ. >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય છે નાના રૂમ. >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય નથી >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય નથી >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય નથી >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય એ નથી >> તેણીનો સૌથી મોટો ડર એ સ્થાન નથી >> તેણીનો સૌથી મોટો ડર કોઈ સ્થાન નથી >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય આવવા માટેની જગ્યા નથી >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય એ ઘર આવવાની જગ્યા નથી >> તેણીનો સૌથી મોટો ડર એ ઘરની નજીક આવવાની જગ્યા નથી. ઘર આવવાની જગ્યા છે. ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> નથી ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> માત્ર નથી ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> માત્ર હારી જવું નહીં ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> માત્ર ગુમાવી નથી ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, પરંતુ >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, પણ ગુમાવવું >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, પણ અમારું ગુમાવવું >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, પણ આપણું જીવનનિર્વાહ ગુમાવવું. પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. હું પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. હું અર્થ, પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. હું મીન, આઇટી પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. આઈ મીન, આઇટી આઈએસ પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. હું અર્થ, તે બધું છે. હું અર્થ, તે બધું છે. હું અર્થ, તે બધું છે. >> હું અર્થ, તે બધું છે. >> આ હું અર્થ, તે બધું છે. >> બીચ હું અર્થ, તે બધું છે. >> બીચ અને હું અર્થ, તે બધું છે. >> બીચ અને ક્રીક હું અર્થ, તે બધું છે. >> બીચ અને ક્રીક ફાયર >> બીચ અને ક્રીક ફાયર >> બીચ અને ક્રીક ફાયર શરૂ થઈ >> બીચ અને ક્રીક ફાયર એ >> બીચ અને ક્રીક ફાયર મહિનાનો પ્રારંભ થયો >> બીચ અને ક્રીક ફાયર મહિનાની શરૂઆતમાં >> બીચ અને ક્રિક ફાયર મહિનાની શરૂઆતમાં >> બીચ અને ક્રીક ફાયર એ મહિનાની પહેલાં શરૂ કરી માં એક મહિના પહેલા શરૂ રિમોટમાં એક મહિના પહેલાનો પ્રારંભ કર્યો રિમોટ એરિયામાં મહિના પહેલા શરૂ કર્યું રિમોટ એરિયામાં મહિના પહેલા શરૂ કર્યું ની રિમોટ એરીયામાં મહિના પહેલા શરૂ કર્યું કેન્યોનનાં રિમોટ એરિયામાં મહિના પહેલા શરૂ કર્યું. કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. આ કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. વિંડોઝ કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. પાંખો ચૂંટેલી કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. પાંખો ચૂંટેલા, કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ ફાયર વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ ફાયર રિપડેડ વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ ફાયર રિપડેડ થ્રુ પાંખો ચૂંટેલી, પરંતુ આમાંથી ફાયર રિપડેડ પાંખો ચૂંટી કા ,ે છે, પરંતુ આ ક્ષેત્રમાંથી ફાયર રિપડેડ છે. આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. સેન્ડ આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. સેન્ડી સે આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. સેન્ડી કહે જીવંત આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. સેન્ડી કહે છે હેઠળ રહે છે આ ક્ષેત્રે અગ્નિશામિત સેન્ડી કહે છે હેઠળ રહે છે એ આ ક્ષેત્રે અગ્નિશામિત સેન્ડી કહે છે એક વાદળની નીચે રહે છે સેન્ડી કહે છે એક વાદળ હેઠળ રહે છે સેન્ડી કહે છે એક વાદળની નીચે રહે છે સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપાનની એક ક્લાઉડ હેઠળ રહે છે સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપાનની એક ક્લાઉડ હેઠળ રહે છે સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપાનની એક ક્લાઉડ હેઠળ રહે છે સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપાનની પટ્ટી હેઠળ જીવે છે હાર્ડ. સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપ્રાપ્તિની એક વર્ગની નીચે જીવતો હોય છે ધૂમ્રપાનમાંનું દરેકમાં સખત મહેનત થાય છે દરેક દિવસે ધૂમ્રપાન ખૂબ મુશ્કેલ છે. ડે. ડે. આઈ.ટી. આઈ.ટી. આઈ.ટી. >> આઈ.ટી. >> આઇટી આઈ.ટી. >> આઇટી નહીં આઈ.ટી. >> તે હાર્ડ મેળવે છે આઈ.ટી. >> આઇટી હાર્ડ ચાલુ થાય છે આઈ.ટી. >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. આઈ.ટી. >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. તે છે >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. એ અઘરું છે >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. તે મુશ્કેલ છે >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. તે મુશ્કેલ છે >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. આ તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. ગાય તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. ગાય બહાર તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. ગાય બહાર તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. ગાય બહાર તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. આશ્ચર્યજનક ગાય. આશ્ચર્યજનક ગાય. આશ્ચર્યજનક ગાય. અને આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે છે આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે શું છે આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે હું શું છું આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે હું શું છું આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે છે જે હું આવરી રહ્યો છું અને તે છે જે હું આવરી રહ્યો છું અને તે જ છે જેની સાથે હું આવરી લેું છું અને તે જ છે જે હું રાખ સાથે કવર કરું છું. રાખ સાથે. રાખ સાથે. >> રાખ સાથે. >> હમણાં, રાખ સાથે. >> હવે, કારણ કે રાખ સાથે. >> હમણાં, કારણ રાખ સાથે. >> હવે, કારણ કે રાખ સાથે. >> હમણાં, રોકનું કારણ >> હમણાં, રોકનું કારણ >> હમણાં, રોક વALલ્સને કારણે >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને તેથી >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને ડાઉન ડાઉન >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને ડાઉન ટ્રીઝને લીધે, >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને ડાઉન ટ્રીઝના કારણો, આ >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને ડાઉન ટ્રીઝને લીધે, આ છે વોલ અને ડાઉન ટ્રીઝ, આ છે વોલ અને ડાઉન ટ્રી, આ તે છે વોલ અને ડાઉન ટ્રી, આ એક્સેસ છે વોલ અને ડાઉન ટ્રી, આ તે માટેનો પ્રવેશ છે વોલ અને ડાઉન ટ્રીઝ, આ લોકો માટે પ્રવેશ છે. લોકો માટે પ્રવેશ. લોકો માટે પ્રવેશ. લગ્ન લોકો માટે પ્રવેશ. મેરેશન કાઉન્ટિ લોકો માટે પ્રવેશ. મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય સેવાઓ મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય સેવાઓ છે મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય સેવાઓ સંકલન છે મેરેશન કાઉન્ટી કોમ્યુનિટી સર્વિસીસ એ સંકલન છે મેરેશન કાઉન્ટી કોમ્યુનિટી સર્વિસિસ સંકલન કરી રહી છે સેવાઓ એમાં સંકલન કરે છે સેવાઓ નિષ્ફળતાઓમાં સંકલન કરવામાં આવે છે સેવાઓ એ માટેના સંકલનમાં સંકલન કરવામાં આવે છે સેવાઓ તે માટેના પરિબળોમાં સંકલન કરવામાં આવે છે સેવાઓ જેઓ માટે નિષ્ફળતાઓમાં સંકલન કરવામાં આવે છે સેવાઓ જેઓ પાસે છે તેમના માટે નિષ્કર્ષમાં સંકલન કરવામાં આવે છે. જેઓ છે તેના માટે નિષ્ફળતા જેઓ થયા છે તેના માટે નિષ્ફળતા જેઓ સક્ષમ છે તેના માટે નિષ્ફળતાઓ જેઓ માટે સક્ષમ છે તે માટે નિષ્ફળતાઓ જેઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ છે તેમના માટે નિષ્ફળતાઓ જેઓ તેમના પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ છે તેમના માટે નિષ્ફળતાઓ એવા લોકો માટે નિષ્ફળતાઓ જેઓ તેમના પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે સક્ષમ છે તેમના પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે સક્ષમ તેમના પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે સક્ષમ સલામતી માટે તેમના પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે સક્ષમ. સલામત. સલામત. અમે સલામત. અમે છીએ સલામત. અમે ખુશ છીએ સલામત. અમે તેઓ ખુશ છીએ સલામત. અમે ખુશ છીએ તેઓ છે સલામત. અમને આનંદ છે કે તેઓ બધા છે સલામત. અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચલેા મેળવીઍ અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો મેળવો એ અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો આપણે જોઈએ અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો જોઈએ બહાર નજર અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો હવે બહાર નજર કરીએ અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો તેના પર એક નજર નાખો ચાલો તેના પર એક નજર નાખો ચાલો ગુલાબ પર નજર નાખો ચાલો ગુલાબ શહેરમાં એક નજર નાંખો ચાલો રોઝ સિટી સ્કીમ પર એક આકર્ષક દેખાવ મેળવીએ. રોઝ સિટી સ્કીમ. રોઝ સિટી સ્કીમ. ઓહ, રોઝ સિટી સ્કીમ. એ છોકરા, રોઝ સિટી સ્કીમ. OH, BOY, NO રોઝ સિટી સ્કીમ. ઓહ, બોય, કોઈ સુધારો નથી રોઝ સિટી સ્કીમ. ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું કરી શકો છો ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું બાંહેધરી આપી શકું છું ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું જોઇ શકું છું ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું સહેલાઇથી જોઈ શકું છું ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું શહેરને જોઇને જોઈ શકું છું હું શહેરને જોઇને જોઈ શકું છું હું સહેલાઇથી શહેરને જોઈ શકું છું હું સહેલાઇથી બધાને શહેર જોઈ શકું છું હું સહેલાઇથી બધાને શહેર જોઈ શકું છું હું સંભવિત તે બધા દ્વારા શહેરને જોઈ શકું છું હું સંભવત TH તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરતો શહેર જોઈ શકું છું. તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે હતા તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે આશા રાખીએ છીએ તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે આશા રાખીએ છીએ તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે ફક્ત આશા રાખીએ છીએ તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે ફક્ત આશા રાખીએ છીએ અને અમે ફક્ત આશા રાખીએ છીએ અને અમે ફક્ત થોડી જ આશા રાખીએ છીએ અને અમે ફક્ત ટૂંકી વિંડો માટે આશા રાખીએ છીએ અને અમે આજે ટૂંકી વિંડોમાં આશા રાખીએ છીએ, અને અમે ફક્ત આજે ટૂંકી વિન્ડોઝની આશા રાખીએ છીએ, પરંતુ અને અમે ફક્ત આજે ટૂંકી વિંડોમાં આશા રાખીએ છીએ, પણ આપણે ટૂંક સમયમાં વિન્ડો આજે, પરંતુ અમે ટૂંક સમયમાં વિન્ડો આજે, પરંતુ અમે છે આજે વિન્ડોઝની થોડી, પરંતુ આપણે સાંભળ્યું છે ટૂંક સમયમાં વિંડો આજે, પરંતુ આપણે ત્યાં હૃદય સાંભળ્યું છે ટૂંક સમયમાં વિંડો આજે, પરંતુ અમે ત્યાં સાંભળ્યું છે ટૂંક સમયમાં વિંડો આજે, પરંતુ આપણે ત્યાં સાંભળ્યું છે. ટૂંક સમયમાં વિંડો, આજે આપણે ત્યાં સાંભળ્યું છે ટૂંક સમયમાં વિંડો, આજે અમે સાંભળ્યું છે ત્યાં થોડા હતા. સાંભળ્યું ત્યાં થોડા હતા સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યા સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યાં, સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યાં, અને સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યાં, અને આપણે કરીશું સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યાં, અને લઈ જઈશું રેઇન ડ્રોપ્સ, અને અમે લઈશું રેઇન ડ્રોપ્સ, અને અમે તે લઈશું. તે. તે. >> તે. >> એલ.ઈ.ટી. તે. >> મને દો તે. >> મને ફક્ત દો તે. >> મને ફક્ત કહેવા દો તે. >> મને આ કહેવા દો. >> મને આ કહેવા દો. >> મને આ કહેવા દો. દરેક >> મને આ કહેવા દો. દર વખતે >> મને આ કહેવા દો. દરેક સમય તમે >> મને આ કહેવા દો. તમે કહો તે દરેક સમય >> મને આ કહેવા દો. દરેક સમયે તમે કહો છો >> મને આ કહેવા દો. દરેક સમયે તમે કહો કે ચાલો >> મને આ કહેવા દો. દરેક સમયે તમે કહો છો ચાલો દરેક સમયે તમે કહો છો ચાલો દરેક સમયે તમે કહો છો કે એક નજર આવશે દરેક સમયે તમે કહો છો કે એક નજર બહુ ઓછી કરી લો, દરેક સમયે તમે કહો છો કે એક નજર બહુ ઓછી કરો, હું દરેક સમયે તમે કહો છો કે ઝટપટ નજર રાખો, હું ક્રાઇંગ છું. બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું જાણું છું બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. મને ખબર છે બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. મને ખબર છે બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. મને ખબર નથી બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું જાણું છું કે તે ચાલતો નથી બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું જાણું છું કે તે જવાનું નથી બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. મને ખબર છે કે તે બનવાનું નથી બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું જાણું છું કે તે એક બનવાનું નથી હું જાણું છું કે તે એક બનવાનું નથી હું જાણું છું કે તે પ્રીટિ બનવાનું નથી હું જાણું છું કે તે પ્રીટિ સહી બનશે નહીં. સુંદર સહી. સુંદર સહી. આ સુંદર સહી. સેટેલાઈટ સુંદર સહી. આશ્ચર્યજનક ચિત્રો સુંદર સહી. પાછળની સેટેલીટ ચિત્રો પાછળની સેટેલીટ ચિત્રો મારી પાછળની સેટેલીટ ચિત્રો. એમ.ઇ. એમ.ઇ. ત્યાં એમ.ઇ. ત્યા છે એમ.ઇ. ત્યાં કેટલાક એમ.ઇ. ત્યાં કેટલાક પાતળા છે એમ.ઇ. ત્યાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે એમ.ઇ. ત્યાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે ત્યાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે ત્યાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે પશ્ચિમમાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે ત્યાં સૌથી વધુ કાચા પાતળા સ્થળો છે ત્યાં સૌથી વધુ કાંઈ સ્પINટ છે કોસ્ટ ઉપરના કેટલાક પાતળા સ્થળો છે કોસ્ટ રેંજથી વધુના કેટલાક પાતળા સ્થળો છે. કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, એ કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, ખૂબ કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, ઘણી બધી કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, ઘણી બધી ખરેખર આજે, ઘણી બધી ખરેખર આજે, ઘણી બધી સ્પષ્ટતા ખરેખર આજે, ઘણી બધી સ્પષ્ટતા છે ખરેખર આજે, ઘણી બધી જગ્યાઓ આવી રહી છે ખરેખર આજે, ઘણી બધી જગ્યાઓ પરથી આવી રહી છે ખરેખર આજે, ઘણી બધી જગ્યાઓ પરથી આવી રહી છે સ્પOTટનેસ એમાંથી આવી રહી છે સ્પષ્ટતા ઉપરથી આવે છે સ્પOTટાઇનેસ એ અપર લેવલથી આવી રહી છે સ્પોટિનેસ એ ઉપરના સ્તરથી નીચે આવી રહી છે સ્પOTટાઇનેસ નીચેની ઉપરથી નીચે આવે છે સ્પOTટાઇનેસ નીચેની બાજુએથી ઉપર આવે છે સ્પોટિનેસ એ સમુદ્રથી નીચેની નીચેની ઉપરથી આવે છે. અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. આ અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. ડOPપ્લર અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. ડOPપ્લર રેડર અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. ડOPપ્લર રેડર છે અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. ડOPપ્લર રેડર ઉત્પન્ન કરે છે ડOPપ્લર રેડર ઉત્પન્ન કરે છે ડOPપ્લર રેડર ઉત્પન્ન કરે છે એ ડOPપ્લર રેડર એક તક બનાવે છે ડOPપ્લર રાદર એક તક રજૂ કરી રહી છે ડOPપ્લર રાદર રેઇનની તક આપે છે. વરસાદની તક. વરસાદની તક. આ વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ તક વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ તક છે વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ તક હંમેશાં છે વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ તક છે શ્રેષ્ઠ તક છે શ્રેષ્ઠ તક એ આખામાં છે. કોસ્ટ. કોસ્ટ. અમે કોસ્ટ. અમારી પાસે કોસ્ટ. અમે કેટલાક છે કોસ્ટ. અમે અમુક ટ્રACક્સ કરીએ છીએ કોસ્ટ. અમે અમુક ટ્રACક્સ એમોન્ટ્સ રાખીએ છીએ કોસ્ટ. અમારી પાસે કેટલીક ટ્ર AMસ એમોન્ટ્સ છે અમારી પાસે કેટલીક ટ્ર AMસ એમોન્ટ્સ છે અમે વરસાદની કેટલીક ટ્રેક એમોનેટ કરી છે. રેઇન. રેઇન. એસ.ઓ. રેઇન. અત્યાર સુધી, રેઇન. તેથી દૂર, નહીં રેઇન. તેથી દૂર, જોવાનું નથી રેઇન. તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. હું તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. હું હજુ પણ તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. હું હજી પણ વિચારું છું તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. મને લાગે છે કે તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. મને લાગે છે કે તે છે તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. મને લાગે છે કે એ મને લાગે છે કે એ મને લાગે છે કે સંભવ છે મને લાગે છે કે આ સંભવિતતા છે હું માનું છું કે આ સંભાવના આ પછી છે, મને લાગે છે કે આ સંભાવના આ બપોર પછી, પરંતુ શક્યતા આ પછી, બટ આ પછીની સંભાવના, પરંતુ તે આ પછીની સંભાવના, પરંતુ તે જુએ છે આ પછીની સંભાવના, તે સુંદર લાગે છે આ પછીની સંભાવના, પણ તે પ્રીટિ ગ્રિમ જુએ છે આ પછીની સંભાવના, પણ તે પ્રીટિ ગ્રિમ જુએ છે આ પછીની સંભાવના, પણ તે પ્રીટિ ગ્રિમ જુએ છે તે ખૂબ જ સુંદર ગ્રીમ જુએ છે તે ખૂબ જ સચોટ ગ્રીમ જુએ છે તે હમણાં ખૂબ જ યોગ્ય ગ્રીમ જુએ છે. અત્યારે જ. અત્યારે જ. છોડો અત્યારે જ. છતાં પણ અત્યારે જ. ધૂમ્રપાન છોડો અત્યારે જ. ધૂમ્રપાન છોડો અને અત્યારે જ. ધૂમ્રપાન અને ધૂમ્રપાન ધૂમ્રપાન અને ધૂમ્રપાન ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, 70 ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, 70 લોકો ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, 70 હશે ધૂમ્રપાન અને ક્લાઉડ્સ છોડો, 70 હશે ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, 70 વિશ્વનું હોવું જોઈએ ક્લાઉડ્સ, 70 વિશ્વનું હોવું જોઈએ ક્લાઉડ્સ, 70 વિશ્વભરનો લંચ હશે ક્લાઉડ્સ, 70 વિશ્વના લંચ ટાઇમ ટેમ્પરચર હશે ક્લાઉડ્સ, 70 આપણે સૌથી લંચ ટાઇમ ટેમ્પરિયર હોઈશું ક્લાઉડ્સ, 70 અમે અનોખા લંચ ટાઇમ ટેમ્પરિયર હોઈશું લંચ ટાઈમ ટેમ્પરેચર અમે લંચ ટાઈમ ટેમ્પરેચર અમારી પાસે છે લંચ ટાઈમ ટેમ્પરેચર અમે પાસે છે લંચ ટાઈમ ટેમ્પરેચર અમે પાસે છે બપોરના સમયે લઘુતમ તાપમાન. જ્યારે ત્યાં હતી. જ્યારે ત્યાં હતી. આઈ.ટી. જ્યારે ત્યાં હતી. તે છે જ્યારે ત્યાં હતી. તે એક જ્યારે ત્યાં હતી. તે એક સ્પર્શ છે જ્યારે ત્યાં હતી. તે એક સ્પર્શ નમ્ર છે જ્યારે ત્યાં હતી. તે એક સ્પર્શ નમ્ર છે જ્યારે ત્યાં હતી. તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યાં તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યા છે તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યાં કેટલાક તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યાં કેટલાક લીલા છે તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. હું ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. મારી પાસે ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. મારે કરવુજ પડશે ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. હું માનો છું ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. મારે તે માનવું છે ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. મારી પાસે તે છે માને છે મારી પાસે તે છે માને છે મારી પાસે ફેઇલી છે તેવું માનવું છે મને વિશ્વાસ કરવો છે કે જેઓ ફેક્સી એરોનિયસ છે. ફેઇરી ભૂલથી. ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, આઇટી ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, તે છે ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, તે અસ્પષ્ટ છે ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, તે અવિશ્વસનીય છે સામાન્ય રીતે, તે અવિશ્વસનીય છે સામાન્ય રીતે, તે અણીદાર માટે અસ્પષ્ટ છે સામાન્ય રીતે, તે અણીદાર પ્રસારણ માટે અસ્પષ્ટ છે સામાન્ય રીતે, તે અણીદાર હવાઈ ગુણવત્તા માટે અવિશ્વસનીય છે સામાન્ય રીતે, તે અણીદાર વાતાવરણની ગુણવત્તા માટે અસ્પષ્ટ છે હઝારડોસ હવાઈ ગુણવત્તા ચાલુ રાખવા માટે અઝારડોસ હવાઈ ગુણવત્તા. ચાલુ રાખો. ચાલુ રાખો. તે ચાલુ રાખો. ચેતવણી ચાલુ રાખો. ચેતવણી છે ચાલુ રાખો. ચેતવણી તેમાં છે ચાલુ રાખો. ચેતવણી સ્થાને છે ચાલુ રાખો. ચેતવણી સ્થાને છે ત્યાં સુધી ચેતવણી સ્થાને છે ત્યાં સુધી ચેતવણી સ્થાને છે ત્યાં સુધી નહીં. ના. ના. એસ.ઓ. ના. તેથી જ ના. તેથી મુખ્ય ડ્રાય. તેથી મુખ્ય ડ્રાય. તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક વિસ્તારો તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક ક્ષેત્રો છે તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હિટ છે તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હિટ 80 છે. કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હિટ 80 છે. કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હીટ છે 80. આકાશવાણી કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હીટ છે 80. હવાઈ ગુણવત્તા કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હીટ છે 80. હવાઈ ગુણવત્તા છે કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હીટ છે 80. હવાઈ ગુણવત્તા વધી રહી છે કેટલાક ક્ષેત્રો હિટ છે 80. હવાઈ ગુણવત્તા આ વધી રહી છે હવાઈ ​​ગુણવત્તા આ વધી રહી છે હવાઈ ​​ગુણવત્તા આ અઠવાડિયામાં વધી રહી છે. અઠવાડિયા. અઠવાડિયા. તે અઠવાડિયા. તે થશે અઠવાડિયા. તે હશે અઠવાડિયા. તેને જોડવામાં આવશે અઠવાડિયા. આ સાથે જોડવામાં આવશે અઠવાડિયા. તે પાતળા થવા માટે બાંધવામાં આવશે તે પાતળા થવા માટે બાંધવામાં આવશે તે પાતળા ધૂમ્રપાન માટે બાંધવામાં આવશે. સ્મોક. સ્મોક. >> સ્મોક. >> આઇટી સ્મોક. >> તે કંઈ નથી સ્મોક. >> તે કંઈ નથી પરંતુ સ્મોક. >> તે કંઈ નથી પરંતુ બર્ન >> તે કંઈ નથી પરંતુ બર્ન >> તે કંઈ નહીં પરંતુ બર્ન સ્ટિક્સ >> તે કંઈ નહીં પરંતુ બર્ટીંગ લાકડીઓનો અધિકાર >> તે હમણાં જ નહીં બટ્ટ લાકડીઓ અધિકાર. હમણાં લાકડીઓ. હમણાં લાકડીઓ. >> હમણાં લાકડીઓ. >> તેણી હમણાં લાકડીઓ. >> તેણી છે હમણાં લાકડીઓ. >> તે વાત કરે છે હમણાં લાકડીઓ. >> તેણી વિશે વાત કરી રહી છે હમણાં લાકડીઓ. >> તેણી આ વિશે વાત કરી રહી છે >> તેણી આ વિશે વાત કરી રહી છે >> તે ટૂન વિશે વાત કરી રહી છે >> તે ટૂન ઓફ વાતો કરી રહી છે >> તે બ્લૂ ની ટૂન વિશે વાત કરી રહી છે >> તે બ્લુ રીવાઈવરની ટૂન વિશે વાત કરી રહી છે. બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. આઈ.ટી. બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. તે છે બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. તે મૂળભૂત છે બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ ક્ષેત્ર તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ વિસ્તાર નજીક છે તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ નજીકનો કિન્સે છે તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ વિસ્તાર નજીકનો કિન્સે રીવર છે આ વિસ્તાર નજીકનો કિન્સે રીવર છે આ વિસ્તાર નજીકનો કિન્સે રીવર્સ કોમ્યુનિટી છે આ વિસ્તાર નજીક કિન્સે રિવાઈર કમ્યુનિટી સ્કૂલ. સમુદાય શાળા. સમુદાય શાળા. >> સમુદાય શાળા. >> આ સમુદાય શાળા. >> સંપૂર્ણ સમુદાય શાળા. >> સંપૂર્ણ ડાઉન ડાઉન સમુદાય શાળા. >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન એરીયા સમુદાય શાળા. >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન ક્ષેત્ર છે >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન ક્ષેત્ર છે >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન એરીયા સળગાવી દીધું છે >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન એરીયા સળગાવ્યું સ્ટ્રેટ છે >> સમગ્ર ડાઉનટાઉન એરીયા સળગાવ્યું છે >> સમગ્ર ડાઉનટાઉન એરીયા દ્વારા સળગાવ્યું સ્ટ્રેટ છે દ્વારા સળગાવી સ્ટ્રેટ જીવંત દ્વારા સળગાવેલા સ્ટ્રેટ. જીવંત. જીવંત. એસ.ઓ. જીવંત. તેથી પી.ઈ.ટી. જીવંત. તેથી પી.ઇ.ટી. જીવંત. તેથી પી.ઇ.ટી. જીવંત. હું ઘણા છું જીવંત. તેથી હું ઘણા લોકો છે. તેથી હું ઘણા લોકો છે. તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> સૌથી વધુ તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> સૌથી વધુ તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> સૌથી તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> ક્ષેત્રનો સૌથી તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> મોટાભાગના ક્ષેત્રમાં રહે છે >> મોટાભાગના ક્ષેત્રમાં રહે છે >> મોટા ભાગના ક્ષેત્રે રહે છે >> મોટા ભાગનો વિસ્તાર સ્તર હેઠળ રહે છે >> મોટા ભાગનો વિસ્તાર ત્રણ સ્તરો હેઠળ રહે છે >> મોટાભાગના ક્ષેત્રમાં ત્રણ સ્તરોની ઉત્તેજના હેઠળ રહે છે ત્રણ અંતર્ગત સ્તર ત્રણ અંતર્ગત ઉક્તિના ઓર્ડર હેઠળ લેવલની અંતર્ગત ત્રણ ઉક્તિના આદેશને અટકાવી રહ્યા છે સ્તર હેઠળ ત્રણ ઉક્તિ ઓર્ડર લોકો અટકાવી રહ્યા છે સ્તરની અંતર્ગત ત્રણ ઉક્તિના ઓર્ડરથી લોકો રોકી રહ્યા છે ઓર્ડર્સ લોકોને રોકી રહ્યા છે તપાસ કરતા લોકોને બચાવનારા ઓર્ડર્સ લોકોની તપાસ કરતા અટકાવી રહ્યા છે લોકો ઘરેલુ તપાસીને બચાવતા ઓર્ડર્સ લોકો ઘરની તપાસ કરતા રોકી રહ્યા છે અને હોમ્સ અને તપાસો ઘર અને વ્યવસાયિકો પર તપાસો. વ્યવસાયો. વ્યવસાયો. આ વ્યવસાયો. આગ વ્યવસાયો. ફાયર છે વ્યવસાયો. ફાયર 166,000 છે વ્યવસાયો. ફાયર 166,000 એકર છે. ફાયર 166,000 એકર છે. ફાયર 166,000 એકર છે. >>> ફાયર 166,000 એકર છે. >>> સારું, ફાયર 166,000 એકર છે. >>> સારું, લોકો ફાયર 166,000 એકર છે. >>> સારું, લોકો ચાલુ રાખો ફાયર 166,000 એકર છે. >>> સારું, લોકો ચાલુ રાખો >>> સારું, લોકો ચાલુ રાખો >>> સારું, લોકો પોસ્ટ કરવા માટે ચાલુ રાખો >>> સારું, લોકો પોસ્ટ અને ચાલુ રાખો >>> સારું, લોકો પોસ્ટ અને શેર કરવાનું ચાલુ રાખશે >>> સારું, લોકો પોસ્ટ અને શેર કરવા માટે ચાલુ રાખો >>> સારું, લોકો પોસ્ટ અને એક વિશાળ શેર કરવા માટે ચાલુ રાખો >>> સારું, લોકો પોસ્ટ કરવાનું ચાલુ રાખશે અને એક મોટી રકમ શેર કરશે >>> સારું, લોકો પોસ્ટ કરવા માટે ચાલુ રાખશે અને એક મોટી રકમ શેર કરશે એક મોટી રકમ પોસ્ટ કરો અને શેર કરો ખોટી રકમનો મોટો હિસ્સો પોસ્ટ કરો અને શેર કરો લગભગ ખોટી રકમ પોસ્ટ કરો અને શેર કરો કેવી રીતે ખોટી માહિતીનો મોટો હિસ્સો પોસ્ટ કરો અને શેર કરો આ કેવી રીતે ખોટી માહિતીનો મોટો હિસ્સો પોસ્ટ કરો અને શેર કરો આ કેવી રીતે ખોટી માહિતી આ વિલફાયર્સ વિશે કેવી રીતે ખોટી માહિતી આ વિલફાયર્સનો પ્રારંભ કેવી રીતે થયો તેની ખોટી માહિતી. વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. Fફિશલ્સ વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. SAફિશલ્સ કહે વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. અધિકારીઓ કહે છે કે વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. અધિકારીઓ એવું કહે છે વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. Fફિશલ્સ કહે છે તેવું છે Fફિશલ્સ કહે છે તેવું છે Fફિશલ્સ કહે છે કે વાસ્તવિક જીવન હશે Fફિશલ્સ કહે છે કે વાસ્તવિક જીવનની સંભાવનાઓ હોવી જોઇએ. વાસ્તવિક જીવન વિષયો. વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક છે વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક હમણાં છે વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક હવે પ્રોમિસિંગ છે વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક અત્યારે પ્રમોશન કરી રહી છે ફેસબુક અત્યારે પ્રમોશન કરી રહી છે ફેસબુક હમણાં દૂર કરવાની ધારણા કરી રહી છે ફેસબુક હવે ખોટી વાતને દૂર કરવાની કલ્પના કરી રહી છે ફેસબુક, હવે ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરવાની કલ્પના કરી રહી છે ફેસબુક હવે ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરવાની કલ્પના કરી રહી છે ખોટી વાર્તાઓ દૂર કરો એન્ટીફાની ખોટી વાર્તાઓ દૂર કરો એન્ટિફા શરૂ થયેલી ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરો એન્ટીફાએ શરૂ કરેલી ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરો અન્ટીફાએ વિલફાયર્સ શરૂ કરી કે ખોટી વાર્તાઓ દૂર કરો અન્ટીફાએ વિલફાયર્સની શરૂઆત કરેલી ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરો એન્ટિફાએ વિલ્ફાયર્સની શરૂઆત કરી એન્ટિફાએ REરેગોનમાં વિલફાયર્સની શરૂઆત કરી. ઓરેગન. ઓરેગન. એ.એસ. ઓરેગન. ક્રિસ્ટન તરીકે ઓરેગન. ક્રિસ્ટન સમજાવ્યું તરીકે ઓરેગન. જેમ ક્રિસ્ટન આને સમજાવે છે જેમ ક્રિસ્ટન આને સમજાવે છે ક્રિસ્ટન આ અફવાઓ સમજાવે છે ક્રિસ્ટન જેમ કે અફવાઓ ચાલુ રાખે છે ક્રિસ્ટન આ અફવાઓ ચાલુ રાખવાનું સમજાવે છે ક્રિસ્ટેન જેમ કે અફવાઓ ફેલાવવાનું ચાલુ રાખે છે તે સમજાવે છે. અફવાઓ ફેલાવવા માટે ચાલુ રાખો. અફવાઓ ફેલાવવા માટે ચાલુ રાખો. >> અફવાઓ ફેલાવવા માટે ચાલુ રાખો. >> આ. >> આ. >> આ. >> >> આ. >> રિપોર્ટર: >> આ. >> રિપોર્ટર: કાયદો >> આ. >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સ >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સ >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓ >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓ છે >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સિમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું છે >> રિપોર્ટર: કાયદાની એન્ફોર્સિમેન્ટ એજન્સીઓએ પુનરાવર્તિત કહ્યું એજન્સીઓએ પુનરાવર્તિત કહ્યું એજન્સીઓએ પુનરાવર્તિત એન્ટીફા કહ્યું છે એંજિસીઝે કહ્યું કે પુનરાવર્તિત એન્ટિફાઇ હતી એંજિસીઝે કહ્યું કે પુનરાવર્તિત એન્ટિફા નથી એંજિસીઝે કહ્યું કે પુનરાવર્તિત એન્ટિફા શરૂ થઈ નથી એંજિસીઝે કહ્યું હતું કે એન્ટિફાએ વારંવાર પ્રારંભ કર્યો ન હતો એંજિસીઝે કહ્યું હતું કે એન્ટિફાએ વારંવાર REરેગોન શરૂ ન કર્યું એન્ટિફા ઓરેગન પ્રારંભ કરતો નથી એન્ટિફા ઓરેગન વિલ્ફાયર્સની શરૂઆત કરતો નથી. વિલ્ડફાયર્સ. વિલ્ડફાયર્સ. જ્યારે વિલ્ડફાયર્સ. જ્યારે કેટલાક વિલ્ડફાયર્સ. જ્યારે કેટલાક લોકો વિલ્ડફાયર્સ. જ્યારે કેટલાક લોકો છે વિલ્ડફાયર. જ્યારે કેટલાક લોકો આવ્યા છે જ્યારે કેટલાક લોકો આવ્યા છે જ્યારે કેટલાક લોકોની ગોઠવણ કરવામાં આવી છે જ્યારે કેટલાક લોકો માટે સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે કેટલાક લોકો એર્સન માટે સજ્જ થયા છે, જ્યારે કેટલાક લોકો એર્સન, OFફિશિયલ્સ માટે સજ્જ છે એર્સન, OFફિશિયલ્સ માટે સજ્જ Sફિશિયલ્સએ કહ્યું, એર્સન માટે સજ્જ એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ નથી એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ ભાગ નથી એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ ભાગ નથી એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ એ નો ભાગ નથી કહ્યું કે તેઓ એ નો ભાગ નથી કહ્યું કે તેઓ યોજનાનો ભાગ નથી કહ્યું કે તેઓ કોઈ યોજનાનો ભાગ નથી અથવા કહ્યું કે તેઓ કોઈ યોજનાનો ભાગ નથી અથવા કહ્યું કે તેઓ કોઈ યોજનાનો ભાગ નથી અથવા સંકલન કરેલું છે કહ્યું કે તેઓ કોઈ યોજનાનો ભાગ નથી અથવા એક સંકલનિત અભિગમ નથી યોજના અથવા એક સંકલિતશક્તિ પ્લાન અથવા એક સંકલિત એટીએમએલ સળગાવવાની યોજના અથવા સંકલિતની ડાઉન સળગાવવા માટે યોજના અથવા એક સંકલિત પ્રતીક. ડાઉન બર્ન કરવા માટે. ડાઉન બર્ન કરવા માટે. બંધ ડાઉન બર્ન કરવા માટે. આ અટકી ડાઉન બર્ન કરવા માટે. આ અફવાઓ અટકાવી રહ્યા છીએ ડાઉન બર્ન કરવા માટે. આ અફવાઓ રોકી રહી છે ડાઉન બર્ન કરવા માટે. આ અફવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે આ અફવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે આ અફવાઓ ખૂબ જ બંધ થઈ ગઈ છે આ અફવાઓ ખૂબ જ અસ્પષ્ટ રહી છે. ઘણું અઘરું. ઘણું અઘરું. એ ઘણું અઘરું. એક શેરિફ ઘણું અઘરું. એક શેરીફ ડિપ્યુટી ઘણું અઘરું. એક શેરીફ ડિપ્યુટી હતી ઘણું અઘરું. એક શેરિફ ડેપ્યુટી અહેવાલ હતો એક શેરિફ ડેપ્યુટી અહેવાલ હતો એક શેરિફ ડેપ્યુટી ચાલુ હતી કેમેરા પર એક શેરિફ ડિપાર્ટમેન્ટની જાણ કરાઈ હતી કેમેરા કહેવા પર એક શેરિફ ડિપાર્ટમેન્ટની જાણ કરવામાં આવી હતી કેમેરા કહેતા આ બાબતમાં શેરિફ ડિપ્યુટીની જાણ કરવામાં આવી હતી. આ કહેતા કેમેરા પર. આ કહેતા કેમેરા પર. >> આ કહેતા કેમેરા પર. >> આ આ કહેતા કેમેરા પર. >> આ છે આ કહેતા કેમેરા પર. >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું છું >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું જાઉં છું >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું જાઉં છું >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું કહેવા જઇ રહ્યો છું >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું આ કહેવા જઇ રહ્યો છું. હું આ કહેવા જઇ રહ્યો છું. હું આ કહેવા જઇ રહ્યો છું. એન્ટિફા. એન્ટિફા. એન્ટિફા. તેઓ એન્ટિફા. તેઓ છે એન્ટિફા. તેઓ બહાર છે એન્ટિફા. તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યા છે તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં એક છે તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ઘણું બધું છે તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં ઘણા બધા છે તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ઘણા બધા જીવન છે તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં ઘણા બધા જીવન છે ત્યાં ઘણા બધા જીવન છે સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવન છે સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવન છે અને સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવ છે અને એ સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવ છે અને ઘણી બધી છે સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવન છે અને ઘણા બધા છે સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવ છે અને ઘણા લોકો છે લોકોનો હિસ્સો ઘણાં છે લોકોની પ્રોપર્ટી સ્ટેક અને ઘણી લોકોની પ્રોપર્ટી એટ સ્ટેક અને ઘણાં સ્ટેક પર લોકોની ઘણી સંપત્તિ. સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. >> સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. >> ફરીથી, સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. >> ફરીથી, બહુવિધ સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો એન્ફોર્સ >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓ >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓ છે >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું છે એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું છે એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું કે આ છે એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું કે આ ખોટું છે. આ ખોટું છે. આ ખોટું છે. તે આ ખોટું છે. તે ડેપ્યુટી આ ખોટું છે. તે ડેપ્યુટી છે આ ખોટું છે. તે ડેપ્યુટી રહી છે આ ખોટું છે. તે ડેપ્ટીની જગ્યા કરવામાં આવી છે આ ખોટું છે. આ ડેપ્ટીટી પ્લેસ પર રાખવામાં આવી છે આ ડેપ્ટીટી પ્લેસ પર રાખવામાં આવી છે તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવી છે તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવે છે અને તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવી છે અને તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવી છે અને કાઉન્ટી પર તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવી છે અને કાઉન્ટી શેરિફ પર છોડો અને કાઉન્ટી શેરિફ છોડો અને કાઉન્ટી શેરીફ એપોલોગિઝ્ડ છોડો અને કાઉન્ટિ શેરિફને એપોલોગિઝ્ડ છોડો અને કાઉન્ટિ શેરિફને એપોલોગિઝ કરેલ છોડો અને સમુદાય માટે કાઉન્ટી શેરીફ એપોલોગિઝ લીવ અને કાઉન્ટી શેરિફ માટે સમુદાય માટે એપોલોગિઝ સમુદાય માટે પ્રસ્તાવિત તેમના માટે સમુદાયમાં જોડાયેલા તેમની નોંધણીઓ માટે સમુદાયમાં જોડાયેલા. તેમના નોંધો. તેમના નોંધો. એ તેમના નોંધો. એક શેરિફ તેમના નોંધો. એક શેરિફ Fફિસ તેમના નોંધો. એક શેરિફ Cફિસ કેપ્ટINઇન તેમના નોંધો. એક શેરિફ Cફિસ કેપ્ટINન કહે છે એક શેરિફ Cફિસ કેપ્ટINન કહે છે એક શેરિફ Cફિસ કેપ્ટINને કહ્યું એક શેરીફ Fફિસ કેપ્ટINને આ જાહેરમાં કહ્યું શેરિફ Fફિસ કAPપ્ટINને કહ્યું કે આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> આઇટી આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> આઇટી છે આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> તે નથી આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> તે કન્ફર્મ થયેલ નથી આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> તે એંટીફા કન્ફર્મેડ નથી >> તે એંટીફા કન્ફર્મેડ નથી >> તે એન્ટિફા બટ દ્વારા કન્ફર્મેટેડ નથી >> આઇટી એંટીફા બટ સસ્પેક્ટ કરેલી નથી >> આઇટી એંટીફા નહીં પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફાઇ નથી. પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ છે પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ વધુ છે પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ વધુ વિશિષ્ટ છે પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ વધુ સ્પષ્ટ છે પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ તે માટે વધુ વિશિષ્ટ છે આ તે માટે વધુ વિશિષ્ટ છે આ ક્ષેત્ર માટે વધુ વિશિષ્ટ છે. વિસ્તાર. વિસ્તાર. અહેવાલો વિસ્તાર. અહેવાલો અને વિસ્તાર. અહેવાલો અને સહીઓ વિસ્તાર. અહેવાલો અને સહીઓ કે અહેવાલો અને સહીઓ કે લોકોને અહેવાલો અને સહીઓ લોકોની પાસેની અહેવાલો અને સહીઓ લોકો સાંકળ ધરાવે છે તે અહેવાલો અને સહીઓ રિપોર્ટ્સ અને સહીઓ કે લોકો ચેઇન સિડ્સ ધરાવે છે રિપોર્ટ્સ અને સહીઓ કે લોકો ચેઇન સિડ્સ ધરાવે છે અને રિપોર્ટ્સ અને સહીઓ કે લોકો ચેઇન સિડ્સ અને છે લોકો સાંકળ સાઈડ્સ અને છે લોકો સાંકળ અને ધ્યેય રાખે છે લોકો ચેઇન સાઈડ્સ અને ધ્યેય છે લોકો ચેઇન સિડ્સ ધરાવે છે અને ધ્યેય છે લોકો ચેઇન સિડ્ઝ ધરાવે છે અને ધ્યેય ઘટે છે લોકો ચેઇન સાવ ધરાવે છે અને ધ્યેય ટેલિફોન આવે છે લોકો ચેઇન સદસ્ય ધરાવે છે અને લક્ષ્ય ટેલિફોન ગૃહોને પડવાનું છે ધ્યેય ટેલિફોન ઘરો છે ધ્યેય ટેલિફોન ઘરો માં આવે છે ધ્યેયો ટેલિફોન ઘરની આશામાં છે ધ્યેયો ટેલિફોન ઘરોની આશામાં છે ધ્યેય ટેલિફોન ઘરો શરૂ થવાની આશામાં છે ધ્યેય ટેલિફોન ઘરો આગળ શરૂ થવાની આશામાં છે આગળ શરૂ થવાની આશામાં વધુ ફાયર શરૂ કરવાની આશામાં. ફાયર. ફાયર. >> ફાયર. >> રિપોર્ટર: ફાયર. >> રિપોર્ટર: તે ફાયર. >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો ફાયર. >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ અને >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ અને તે >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ અને શેરિફ >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિના બોસ અને શેરિફ અને >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિના બોસ અને આર્ટિફ અને >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિના બોસ અને શેરિફ અને એફબીઆઇ અને શેરિફ અને એફબીઆઇ અને શેરિફ અને એફબીઆઇ છે અને શેરીફ અને એફબીઆઇએ કહ્યું છે અને શેરીફ અને એફબીઆઇએ જણાવ્યું અહેવાલો અને શેરીફ અને એફબીઆઈએ કહ્યું રિપોર્ટ્સ છે અને શેરીફ અને એફબીઆઇએ જણાવ્યું છે અહેવાલો છે કહ્યું રિપોર્ટ્સ કરી રહ્યા છે કહ્યું રિપોર્ટ્સ આ કરી રહ્યા છે. આ. આ. આ આ. ડર, ભય આ. ભય છે આ. ભય છે કે આ. ભય તે છે આ. ભય એ છે કે આ અફવાઓ છે ભય એ છે કે આ અફવાઓ છે ભય એ છે કે આ અફવાઓ કરશે ભય એ છે કે આ અફવાઓ મૂકશે ભય એ છે કે આ અફવાઓ લોકોને મૂકે છે ભય એ છે કે આ અફવાઓ લોકોમાં મૂકશે ભય એ છે કે આ અફવાઓ લોકોને જોખમમાં મૂકશે. લોકોને જોખમમાં મૂકશો. લોકોને જોખમમાં મૂકશો. ત્યાં લોકોને જોખમમાં મૂકશો. ત્યા છે લોકોને જોખમમાં મૂકશો. ત્યાં લોકો છે લોકોને જોખમમાં મૂકશો. લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે લોકોને જોખમમાં મૂકશો. ત્યાં લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે ત્યાં લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે લોકો બચાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે પ્રોપર્ટી બચાવવા માટે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગને સુરક્ષિત કરવા માટે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સને સુરક્ષિત કરવા માટે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> આ પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ વસ્તુ પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ વસ્તુ હું પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ વસ્તુ હું ઇચ્છું છું પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ વાત હું પૂછું છું >> પ્રથમ વાત હું પૂછું છું >> પ્રથમ વસ્તુ હું તેને પૂછો >> પ્રથમ હું તેમને પૂછો >> પ્રથમ વસ્તુ હું તેમને પૂછો >> પ્રથમ વસ્તુ હું તેને કરવા માટે પૂછશે >> પ્રથમ હું તેને પૂછવા માગું છું કૃપા કરીને >> પ્રથમ હું તેને પૂછવા માગું છું કૃપા કરીને બંધ >> પ્રથમ હું તેને પૂછવા માગું છું કે કૃપા કરીને બંધ કરો. તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમારી પાસે તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે પહોંચ્યા છે તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે પહોંચ્યા છે તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે પહોંચ્યા છે તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે પહોંચ્યા છે એ તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે સંખ્યા સુધી પહોંચ્યા છે અમે સંખ્યા સુધી પહોંચ્યા છે અમે સંખ્યા સુધી પહોંચ્યા છે અમે તેમની પાસે પહોંચ્યા છે. તેમને. તેમને. IF તેમને. જો તેઓ તેમને. જો તેઓ જુએ છે તેમને. જો તેઓ કોઈને જુએ છે જો તેઓ કોઈને જુએ છે જો તેઓ કોઈના શરીરને સંતોષકારક જુએ છે, જો તેઓ કોઈના શરીરને સંતોષકારક જુએ છે, તો ક .લ કરો જો તેઓ કોઈના શરીરને સંતોષકારક જુએ છે, તો અમને ક .લ કરો જો તેઓ કોઈના શરીરને સુસ્પષ્ટ જુએ છે, તો અમને કALલ કરો અને જો તેઓ કોઈના શરીરને ઉત્સાહિત જુએ છે, તો અમને ક ANDલ કરો અને ચાલો જો તેઓ કોઈના શરીરને સુસ્પષ્ટ જુએ છે, તો અમને ક ANDલ કરો અને અમને ચાલો સુસ્પષ્ટ, ક USલ કરો યુએસ અને ચાલો સુસ્પષ્ટ, અમને કALલ કરો અને અમને નિયંત્રિત કરો સુસ્પષ્ટ, અમને કALલ કરો અને અમને તે નિયંત્રિત કરો. આને સંભાળ. આને સંભાળ. આઈ.ટી. આને સંભાળ. તે છે આને સંભાળ. તે ગેરકાયદેસર છે આને સંભાળ. તે ગેરકાયદેસર છે આને સંભાળ. બંધ કરવું તે ગેરકાયદેસર છે આને સંભાળ. તે કોઈકને રોકવા માટે ગેરકાયદેસર છે તે કોઈકને રોકવા માટે ગેરકાયદેસર છે તે કોઈકને રોકે તે ગેરકાયદેસર છે ગનપોઇન્ટ પર કોઈકને રોકે તે ગેરકાયદેસર છે ગનપોઇન્ટ પર કોઈકને રોકે તે ગેરકાયદેસર છે અને ગનપોઇન્ટ પર કોઈકને રોકે તે ગેરકાયદેસર છે અને ગનપોઇન્ટ પર કેટલાકને રોકો અને ઘણા લોકોને તે ગેરકાયદેસર છે ગનપોઇન્ટ પર કેટલાકને રોકો અને ઘણા બધાને તે ગેરકાયદેસર છે ગનપોઇન્ટ પર કેટલાકને રોકો અને ઘણા બધાને તે ગેરકાયદેસર છે ગનપોઇન્ટ અને ઘણાં પર ગનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો ગનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો કે જે ગૌનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો કે અમે ગનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો કે જે આપણી પાસે છે આપણે જે જોયું છે તે લોકોની સંખ્યામાં અને ઘણા ગનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો જે આપણે જતા રહ્યા છીએ લોકોએ જોયું છે એવા લોકો કે જે આપણે જોયા છે લોકો કે જે આપણે આમાં જતા જોયા છે લોકો કે જે આ ક્ષેત્રમાં જતા હોય છે લોકો જે આ સ્થળોએ ગયા છે તે જોયું છે એવા લોકો કે જે આપણે આ ક્ષેત્રમાં જતાં જોયા છે તે ખરેખર છે. આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર છે આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર જઈ રહ્યા છે આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર જવાનું છે આ ક્ષેત્રમાં ખરેખર પ્રાપ્ત કરવા જઇ રહ્યા છે આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર મેઇને મળવાનું જવું છે આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર કદાચ મે મળવા જઇ રહ્યા છે આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર લોડ મેળવવું જઇ રહ્યું છે આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર લોડ મેળવવું જઇ રહ્યું છે એક લોડ મેઇલ કરવા જવું તેમનો લોડ પ્રાપ્ત કરવા જવું તેમની વ્યકિતગત લોડ મેળવવું તેમના વ્યક્તિગત સંબંધોનો લોડ પ્રાપ્ત કરવા જવું. તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. આ તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. જો છેલ્લા તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. છેલ્લા વસ્તુ તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. છેલ્લા વસ્તુ હું તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. મારે જોઈએલી છેલ્લી વસ્તુઓ તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. મારે જોઈએલી છેલ્લી વસ્તુ તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. મારે જોવાનું સૌથી છેલ્લું છે તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. મારે જોવાની છેલ્લી વસ્તુ મારે જોવાની છેલ્લી વસ્તુ મારે જોવાનું છેલ્લી વસ્તુ કંઈ પણ છે મારે જોવાની છેલ્લી બાબત એ કંઈ પણ દુર્ઘટનાત્મક છે મારે જોવાની છેલ્લી બાબત એ કંઈ પણ દુર્ઘટનાત્મક બન્યું છે કંઈપણ ટ્રેજિકલી થાય છે કંઈપણ ટ્રેજિકલી થઈ શકે છે કોઈ પણ ટ્રેજિકલી કોઈકને લીધે થાય છે કંઈપણ ટ્રેજિકલી બન્યું કોઈને કારણે થાય છે કોઈકનું કારણ છે કારણકે કોઈકનું નિયંત્રણ વધારે છે કોઈકનું કારણ બને છે કોઈકને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈક બાબત પર નિયંત્રણ છે કોઈકને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓ તેમના માટે કંઇક મહત્ત્વપૂર્ણ છે તેઓને કંઇકને અવલોકન કરવું તેઓ માને છે તે કંઇક પર નિયંત્રણ રાખવું તેઓ માને છે તેવું કંઇકને ધ્યાનમાં રાખવું તેઓને માનવું એ કોઈ અપરાધિક છે તેઓને વિશ્વાસ કરવો એ કંઈક અપરાધ છે અને તેઓને વિશ્વાસ કરવો તે કંઈક અપરાધ છે અને તે માન્ય છે તેઓને વિશ્વાસ કરવો તે કોઈ પણ બાબતને અપરાધ છે અને તે છે માને છે તે અપરાધિક છે અને તે છે માને છે તે અપરાધિક છે અને તે નથી. નથી. નથી. તમે. તમે. તમે. >>> તમે. >>> કરો તમે. >>> તમે કરો તમે. >>> તમારી પાસે છે તમે. >>> તમે કંઇક કરો છો તમે. >>> શું તમે કંઇક કરો છો >>> શું તમે કંઇક કરો છો >>> શું તમે ઇચ્છો છો કંઇક >>> શું તમે કંઈક ઇચ્છો છો કે તમે અમારો ઉપયોગ કરો >>> તમે કંઈક કરવા માંગો છો જે તમે કરવા માંગો છો >>> શું તમે કંઇક એવું કરવા માંગો છો જે તમે ચકાસી શકો, >>> શું તમે કંઇક એવું કરવા માંગો છો જે તમે ચકાસવા માંગો છો, ચાલો >>> શું તમે કંઇક એવું કરવા માંગો છો જે તમે ચકાસી શકો, અમને જણાવો >>> શું તમે કંઇક એવું કરવા માંગો છો જે તમે ચકાસવા માંગો છો, અમને જણાવવા દો અમને ચકાસવા માંગો છો, અમને જણાવો અમને ચકાસવા માંગો છો, અમને યુ.એસ. જાણો અમને ચકાસવા માંગો છો, અમને ચકાસણી પર જાણો અમને ચકાસવા માંગો છો, અમને વેરીફી પર જાણો અમને ચકાસવા માંગતા હોય, અમને KGW.COM પર વેરીફી પર જાણવા દો. KGW.COM પર વેરીફી પર. KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> આ KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> શેરિફ KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> શેરિફની .ફિસ KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> શેરિફની Eફિસ ક્યારેય નહીં >>> શેરિફની Eફિસ ક્યારેય નહીં >>> શેરિફની REફિસ ક્યારેય પાછો ફર્યો નથી >>> શેરિફની Oફિસ ક્યારેય અમારી પરત નથી >>> શેરિફની Oફિસ અમારી વિનંતી પરત ફરી નથી >>> શેરિફની FORફિસ માટે અમારી વિનંતી ક્યારેય પરત નથી >>> શેરિફની Aફિસ ક્યારેય A માટે અમારી વિનંતી પરત નથી એ માટે અમારી વિનંતી પરત કરી કોઈ ટિપ્પણી માટે અમારી વિનંતી પરત કરી લગભગ કોઈ ટિપ્પણી માટે અમારી વિનંતી પરત કરી તેમની વિશેની ટિપ્પણી માટે અમારી વિનંતી પરત કરી તેમની કAPપ્ટેઇન વિશેની ટિપ્પણી માટે અમારી વિનંતીઓ પરત કરી તેમના કેપ્ટઇન વિશે ટિપ્પણી તેમની કAPપ્ટાઇનની નોંધણીઓ વિશે ટિપ્પણી તેમના કAPપ્ટાઇનની નોંધ વિશે ટિપ્પણી તેમના કAPપ્ટાઇનની નોંધ વિશે ટિપ્પણીઓ તેમની કપ્તાઇન વિશેના ટિપ્પણીઓ તે જાહેરમાં જાહેર સભામાં તેમના કપ્તાનની નોંધો વિશે ટિપ્પણી. તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, અમે તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, આપણે તે જાણીએ છીએ તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા બધાં >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા બધાં >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા બધાં >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે તમારામાંથી ઘણા બધા >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે તમારે કેટલું બધું જોઈએ છે >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે તમે કેટલા બધાને કરવા માંગો છો >>> સારું, અમે જાણીએ છીએ કે તમે ઘણા બધાને મદદ કરવા માંગો છો >>> સારું, અમે જાણીએ છીએ કે તમે ઘણા બધાને મદદ કરવા માંગો છો તમે આની સહાય કરવા માંગો છો તમે આથી અસરગ્રસ્તને મદદ કરવા માંગો છો તમને તે દ્વારા અસરગ્રસ્ત સહાયની ઇચ્છા છે તમે જેની મદદ કરે છે તેના દ્વારા અસરગ્રસ્ત તમે ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત આની સહાય કરવા માંગો છો. ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે કરી શકો છો ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે દાન કરી શકો છો ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે ડોનેટ કરી શકો છો ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે અમારી અવલોકન કરી શકો છો ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે અમારા નોર્થવેસ્ટને ડોનેટ કરી શકો છો તમે અમારા નોર્થવેસ્ટને ડોનેટ કરી શકો છો તમે અમારી ઉત્તર પ્રતિસાદ માટે ડોનેટ કરી શકો છો તમે અમારા ઉત્તર પ્રતિસાદ ભંડોળનો દાવો કરી શકો છો. રિસ્પોન્સ ફંડ. રિસ્પોન્સ ફંડ. માત્ર રિસ્પોન્સ ફંડ. જસ્ટ ટેક્સ્ટ રિસ્પોન્સ ફંડ. જસ્ટ ટેક્સ્ટ રિસ્પોન્સ ફંડ. શબ્દને ફક્ત પાઠ કરો રિસ્પોન્સ ફંડ. શબ્દનો વિશ્વાસ કરો રિસ્પોન્સ ફંડ. ફક્ત શબ્દને ટેક્સ્ટ કરો ફક્ત શબ્દને ટેક્સ્ટ કરો ફક્ત વર્ડને ટેક્સ્ટ કરો (503) 226-5088. (503) 226-5088. (503) 226-5088. તમે (503) 226-5088. તમે કરી શકો છો (503) 226-5088. તમે જઈ શકો છો (503) 226-5088. તમે Gનલાઇન જઇ શકો છો. તમે Gનલાઇન જઇ શકો છો. તમે Gનલાઇન જઇ શકો છો. KGW.COM/REDCROSS. KGW.COM/REDCROSS. KGW.COM/REDCROSS. તમે KGW.COM/REDCROSS. તમે લોકો, KGW.COM/REDCROSS. તમે મિત્રો, અમે KGW.COM/REDCROSS. તમે જાણો છો, અમે છીએ KGW.COM/REDCROSS. તમે જાણો છો, અમે ઉભા થયા છે KGW.COM/REDCROSS. તમે જાણો છો, અમે 1.4 ડ4લર વધાર્યા છે તમે જાણો છો, અમે 1.4 ડ4લર વધાર્યા છે તમે જાણો છો, અમે $ 1.4 મિલિયન વધાર્યા છે તમે જાણો છો, અમે $ 1.4 મિલિયન વધાર્યા છે તમે જાણો છો, અમે 1.4 મિલિયન ડ Jલર જપ્ત કર્યા છે તમે જાણો છો, અમે અંતમાં 1.4 મિલિયન ડોલર વધ્યા છે મિલિયન જસ્ટ સિન્સ છેલ્લું મિલીયન જસ્ટ સિનસે છેલ્લા વેડનેસડે. વેડનેસ. વેડનેસ. અમે વેડનેસ. અમે છીએ વેડનેસ. અમે પર નિયંત્રણ રાખીએ છીએ વેડનેસ. અમે દ્વારા સંચાલિત છીએ વેડનેસ. અમે તમારા દ્વારા સંચાલિત છીએ અમે તમારા દ્વારા સંચાલિત છીએ અમે તમારા સપોર્ટ દ્વારા સંચાલિત છીએ. સપોર્ટ. સપોર્ટ. આભાર સપોર્ટ. આભાર સપોર્ટ. માટે આભાર સપોર્ટ. તમારા માટે આભાર સપોર્ટ. તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. બધા તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. આ બધું તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. આ બધા પૈસા તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. આ બધી પૈસા રહે છે તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. આ બધા પૈસા યોગ્ય રહે છે આ બધા પૈસા યોગ્ય રહે છે આ બધા પૈસા અહીં રહે છે. અહીં. અહીં. અમે અહીં. અમારી પાસે અહીં. અમે અસ્તિત્વમાં છે અહીં. અમે બીજા બાકી છે

કેજીડબ્લ્યુ શીર્ષ વાર્તાઓ: બપોર 9-15-20

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.468" dur="0.066"> બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="1.534" dur="0.1"> એક બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="1.634" dur="2.036"> એક હવાઈ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="1.668"> એક એર ફિલ્ટર બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="5.338" dur="2.102"> એક એર ફિલ્ટર તરીકે બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="7.44" dur="0.267"> વાઇલ્ડફાયર્સ તરીકે એક એર ફિલ્ટર બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="7.707" dur="0.401"> વિલફાયર જાઓ તરીકે એક એર ફિલ્ટર બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="8.108" dur="1.401"> વિલ્ડફાયર દ્વારા જાઓ એક એર ફિલ્ટર બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="9.509" dur="2.035"> વિલ્ડીફાયર દ્વારા જાઓ એક એર ફિલ્ટર બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="11.544" dur="0.201"> સ્કાય દ્વારા વિલ્ડફાયર જાય તેમ એક એર ફિલ્ટર બનાવો. </text>
<text sub="clublinks" start="11.745" dur="0.166"> આકાશમાંથી જાઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="11.911" dur="0.568"> આકાશમાંથી જાઓ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="12.479" dur="2.035"> આકાશમાંથી જાઓ. >>> આ </text>
<text sub="clublinks" start="14.514" dur="3.504"> આકાશમાંથી જાઓ. >>> આગ </text>
<text sub="clublinks" start="18.018" dur="1.267"> આકાશમાંથી જાઓ. >>> ફાયર ઇન </text>
<text sub="clublinks" start="19.285" dur="0.468"> આકાશમાંથી જાઓ. >>> દક્ષિણમાં આગ </text>
<text sub="clublinks" start="19.753" dur="0.233"> >>> દક્ષિણમાં આગ </text>
<text sub="clublinks" start="19.986" dur="0.067"> >>> દક્ષિણ એશલેન્ડમાં આગ </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="1.034"> >>> દક્ષિણ એશલેન્ડમાં આગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.087" dur="0.668"> >>> દક્ષિણ એશલેન્ડમાં આગ 100% છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.755" dur="0.1"> >>> દક્ષિણ એશલેન્ડમાં અગ્નિ 100% સંયુક્ત છે. </text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.167"> એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. </text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.133"> એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="22.155" dur="0.234"> એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. આઇટી બાળી </text>
<text sub="clublinks" start="22.389" dur="0.834"> એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. આઇટી 5700 સળગાવી </text>
<text sub="clublinks" start="23.223" dur="0.2"> એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. IT 5700 ACRES સળગાવી </text>
<text sub="clublinks" start="23.423" dur="1.068"> એશલેન્ડ 100% નિયંત્રણમાં છે. તે 5700 એકર અને સળગાવી </text>
<text sub="clublinks" start="24.491" dur="0.233"> તે 5700 એકર અને સળગાવી </text>
<text sub="clublinks" start="24.724" dur="0.067"> તે 5700 એકર સળગાવી અને નુકસાન થયું </text>
<text sub="clublinks" start="24.791" dur="0.133"> તે 5700 એકર સળગાવી અને 600 ને નુકસાન પહોંચાડ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="24.924" dur="0.101"> તે 5700 એકર સળગાવી અને 600 મકાનોને નુકસાન પહોંચાડ્યું. </text>
<text sub="clublinks" start="25.025" dur="0.2"> ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. </text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.734"> ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર </text>
<text sub="clublinks" start="25.959" dur="0.233"> ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.868"> ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર લોકો હતા </text>
<text sub="clublinks" start="27.06" dur="0.233"> ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર લોકો માર્યા ગયા </text>
<text sub="clublinks" start="27.293" dur="0.234"> ક્ષતિગ્રસ્ત 600 ઘર. ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. </text>
<text sub="clublinks" start="27.527" dur="0.234"> ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. </text>
<text sub="clublinks" start="27.761" dur="0.133"> ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="27.894" dur="0.1"> ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="27.994" dur="0.134"> ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હજુ પણ જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="28.128" dur="0.5"> ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હજી પણ જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="28.628" dur="1.068"> ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હજુ પણ રહેવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="29.696" dur="0.2"> ચાર લોકો ત્યાં માર્યા ગયા. લોકો હંમેશાં રહેવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="29.896" dur="0.2"> લોકો હંમેશાં રહેવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.134"> લોકોએ હજી સુધી રહેવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.23" dur="0.333"> લોકોએ તેમની પાસેથી હંમેશા રહેવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.563" dur="0.267"> લોકોએ આ ઉક્તિથી હંમેશાં રહેવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.83" dur="0.834"> લોકોએ આ ઉક્તિ વિસ્તારોમાંથી હંમેશાં રહેવાની જરૂર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="31.664" dur="0.201"> આ પ્રાપ્તિ ઝોનમાંથી </text>
<text sub="clublinks" start="31.865" dur="0.133"> તે પછીના પ્રાપ્તિ ઝોનમાંથી </text>
<text sub="clublinks" start="31.998" dur="0.034"> આ ઉક્તિ ઝોનમાંથી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="32.032" dur="0.2"> તેમાંથી આ પ્રાપ્તિ ઝોન દ્વારા </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="2.402"> આ ઉદઘાટન ક્ષેત્રમાંથી, જે તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.634" dur="0.601"> આ ઉક્તિ પ્રાપ્તિ સ્થાનો દ્વારા, જો તે 100% છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.235" dur="0.3"> તે પણ 100% છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.1"> તે પણ 100% જેટલું જ નિયંત્રણમાં છે. </text>
<text sub="clublinks" start="35.635" dur="0.2"> સંપર્ક કર્યો. </text>
<text sub="clublinks" start="35.835" dur="0.067"> સંપર્ક કર્યો. તે </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.1"> સંપર્ક કર્યો. કે આગ </text>
<text sub="clublinks" start="36.002" dur="0.401"> સંપર્ક કર્યો. તે પણ ફાયર </text>
<text sub="clublinks" start="36.403" dur="0.7"> સંપર્ક કર્યો. તે પણ નક્કી કર્યું </text>
<text sub="clublinks" start="37.103" dur="0.2"> સંપર્ક કર્યો. તે પણ આગ નક્કી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.334"> તે પણ આગ નક્કી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="37.637" dur="0.033"> તે પણ સમિતિઓ નક્કી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="37.67" dur="2.436"> તે પણ અગ્રણીઓની સમિતિઓ નક્કી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="40.106" dur="0.467"> તે પણ ફાયર ટેલેન્ટની કમિટિઓ નક્કી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.167"> તે પણ ફાયર ટેલેન્ટની સમિતિઓ અને </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.267"> ટેલેન્ટની સમિતિઓ અને </text>
<text sub="clublinks" start="41.007" dur="0.1"> ટેલેન્ટ અને ફીનિક્સની કમ્યુનિટિ. </text>
<text sub="clublinks" start="41.107" dur="0.167"> ફોનિક્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="41.274" dur="0.134"> ફોનિક્સ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="41.408" dur="0.367"> ફોનિક્સ. >>> કોલર </text>
<text sub="clublinks" start="41.775" dur="0.066"> ફોનિક્સ. >>> ઠંડા તાપમાન </text>
<text sub="clublinks" start="41.841" dur="0.201"> ફોનિક્સ. >>> ઠંડક તાપમાન અને </text>
<text sub="clublinks" start="42.042" dur="0.233"> >>> ઠંડક તાપમાન અને </text>
<text sub="clublinks" start="42.275" dur="0.2"> >>> શાંત તાપમાન અને ઉદય </text>
<text sub="clublinks" start="42.475" dur="0.367"> >>> શીતળ તાપમાન અને રાઇઝિંગ હ્યુમિટી </text>
<text sub="clublinks" start="42.842" dur="0.267"> >>> શીતળ ટેમ્પરેચર અને રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.109" dur="0.1"> >>> કોલર ટેમ્પરચર્સ અને રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ મંજૂરી છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.209" dur="0.201"> રાઇઝિંગ હ્યુમિટિની મંજૂરી છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.41" dur="0.133"> રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ ફાયર છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.543" dur="0.067"> રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ એ ફાયર ક્રાઉઝને મંજૂરી આપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.61" dur="0.066"> રાઇઝિંગ હ્યુમિટિએ આગની કમાલને મંજૂરી આપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.676" dur="0.601"> રાઇઝિંગ હ્યુમિટિ એ આગ પર જવા માટે જવા દે છે </text>
<text sub="clublinks" start="44.277" dur="0.167"> રાઇઝિંગ હ્યુમિટિએ જવા માટે ફાયરને મંજૂરી આપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="44.444" dur="0.1"> રાઇઝિંગ હ્યુમિટિએ જવા માટે ફાયરને મંજૂરી આપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="44.544" dur="0.3"> જવા માટે ફાયર ક્રેવ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="44.844" dur="0.467"> OFફિસ પર જવા માટે ફાયર ક્રેવ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="45.311" dur="0.267"> ફાયર ઇન Gફર પર જવા ક્રેવ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="45.578" dur="0.167"> REરેગોનમાં OFફિસિવ પર જવા માટે ફાયર ક્રેવ્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.167"> REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="45.912" dur="0.1"> REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હમણાં </text>
<text sub="clublinks" start="46.012" dur="0.901"> REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હવે તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.534"> REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હવે તેઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="2.002"> REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હવે તેઓ બનાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="49.449" dur="0.133"> REરેગોનમાં પ્રદાન કરો. હવે તેઓ લાઇનો બનાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="49.582" dur="0.234"> હવે તેઓ લાઇનો બનાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="49.816" dur="4.304"> હમણાં તેઓ લાઇનો બનાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="54.12" dur="1.135"> હવે તેઓ આજુબાજુની રેખાઓ બનાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.133"> હવે તેઓ ફ્લેમ્સની આસપાસ લાઈનો બનાવી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="55.388" dur="0.167"> ફલેમ્સ આસપાસ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.555" dur="0.868"> ફલેમ્સ આસપાસ. 34 </text>
<text sub="clublinks" start="56.423" dur="0.266"> ફલેમ્સ આસપાસ. 34 ખરીદદારો </text>
<text sub="clublinks" start="56.689" dur="0.101"> ફલેમ્સ આસપાસ. 34 ખરીદદારો STATWIDE. </text>
<text sub="clublinks" start="56.79" dur="0.166"> 34 ખરીદદારો STATWIDE. </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="0.201"> 34 ખરીદદારો STATWIDE. >> </text>
<text sub="clublinks" start="57.157" dur="1.568"> 34 ખરીદદારો STATWIDE. >> અને </text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.334"> 34 ખરીદદારો STATWIDE. >> અને આ </text>
<text sub="clublinks" start="59.059" dur="0.1"> 34 ખરીદદારો STATWIDE. >> અને આ હાર્ડ-હીટ </text>
<text sub="clublinks" start="59.159" dur="0.333"> >> અને આ હાર્ડ-હીટ </text>
<text sub="clublinks" start="59.492" dur="0.1"> >> અને આ સખત-હિટ સમુદાયો. </text>
<text sub="clublinks" start="59.592" dur="0.167"> સમુદાયો. </text>
<text sub="clublinks" start="59.759" dur="0.134"> સમુદાયો. આ </text>
<text sub="clublinks" start="59.893" dur="0.033"> સમુદાયો. વિસ્તૃત </text>
<text sub="clublinks" start="59.926" dur="0.1"> સમુદાયો. ના વિસ્તરણ </text>
<text sub="clublinks" start="60.026" dur="0.134"> સમુદાયો. ના વિસ્તરણ </text>
<text sub="clublinks" start="60.16" dur="0.367"> સમુદાયો. નુકસાનનો વિસ્તાર </text>
<text sub="clublinks" start="60.527" dur="0.2"> સમુદાયો. નુકસાનનો વિસ્તાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="60.727" dur="0.267"> નુકસાનનો વિસ્તાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="60.994" dur="0.067"> આ નુકસાનનો વિસ્તાર આવી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="61.061" dur="0.4"> નુકસાનનું વિસ્તરણ વધુ બન્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="61.461" dur="0.233"> નુકસાનનો વિસ્તાર વધુ સ્પષ્ટ બની રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="61.694" dur="0.167"> નુકસાનનો વિસ્તાર આજે વધુ સ્પષ્ટ બની રહ્યો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="61.861" dur="0.167"> આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. </text>
<text sub="clublinks" start="62.028" dur="0.134"> આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. એટી </text>
<text sub="clublinks" start="62.162" dur="0.367"> આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછું </text>
<text sub="clublinks" start="62.529" dur="0.4"> આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછા દસમાં </text>
<text sub="clublinks" start="62.929" dur="1.568"> આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછા દસ લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="64.497" dur="0.367"> આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછા દસ લોકો છે </text>
<text sub="clublinks" start="64.864" dur="0.167"> આજે વધુ સ્પષ્ટ બનો. ઓછામાં ઓછા દસ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="65.031" dur="0.3"> ઓછામાં ઓછા દસ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="65.331" dur="0.101"> ઓછામાં ઓછા દસ લોકો મૃત્યુ પામે છે સ્ટેટવિડ. </text>
<text sub="clublinks" start="65.432" dur="0.166"> સ્ટેટવીડ. </text>
<text sub="clublinks" start="65.598" dur="0.1"> સ્ટેટવીડ. 22 </text>
<text sub="clublinks" start="65.698" dur="1.802"> સ્ટેટવીડ. 22 વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="67.5" dur="0.401"> સ્ટેટવીડ. 22 વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="67.901" dur="0.1"> સ્ટેટવીડ. 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="68.001" dur="0.2"> 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="68.201" dur="0.167"> 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 </text>
<text sub="clublinks" start="68.368" dur="0.133"> 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 હોમ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="68.501" dur="1.468"> 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 ઘર છે </text>
<text sub="clublinks" start="69.969" dur="0.267"> 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 ઘર થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="70.236" dur="0.1"> 22 વધુ ગુમ થયેલ છે. 1100 ઘરોનો નાશ થયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.234"> 1100 ઘરોનો નાશ થયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.1"> 1100 ઘરો હંમેશાં ડિસ્ટ્રોયડ થઈ ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="70.67" dur="0.134"> 1100 ઘરોની સાથે તમામની નિરાશા થઈ છે </text>
<text sub="clublinks" start="70.804" dur="0.834"> 1100 હોમ્સ 500 ની સાથોસાથ ડિસ્ટ્રોયડ થઈ ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="71.638" dur="0.534"> 1100 અન્ય ઘરોમાં 500 જેટલા અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="72.172" dur="0.1"> 1100 ઘરોમાં 500 અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સની સાથે ડિસ્ટ્રોયડ કરવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="72.272" dur="0.2"> 500 અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સ સાથે </text>
<text sub="clublinks" start="72.472" dur="0.1"> 500 જેટલી અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સની જેમ </text>
<text sub="clublinks" start="72.572" dur="1.335"> 500 જેટલી અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સ સાથે બાર્ન્સ ગમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="73.907" dur="0.267"> 500 અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સની સાથે બાર્સ ગમે છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="74.174" dur="0.166"> 500 અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સની સાથે જ બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="74.34" dur="0.301"> બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="74.641" dur="0.167"> બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. Fફિશલ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="74.808" dur="0.467"> બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. EXફિશલ્સ સચોટ </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.267"> બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. Fફિશિયલ્સ તેમાંથી સંપૂર્ણ </text>
<text sub="clublinks" start="75.542" dur="0.1"> બાર્ન્સ અને શેડ્સ ગમે છે. NUMBERફિશિયલ્સ આ નંબરને અચોક્કસ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.642" dur="0.167"> NUMBERફિશિયલ્સ આ નંબરને અચોક્કસ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.809" dur="0.166"> NUMBERફિશિયલ્સ આ નંબરની અપેક્ષા રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.975" dur="0.167"> ROફિશિયલ્સ આ સંખ્યામાં વૃદ્ધિ પામશે </text>
<text sub="clublinks" start="76.142" dur="0.501"> ROફિશિયલ્સ આ સંખ્યામાં વૃદ્ધિ પામે છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.643" dur="0.967"> ROફિશિયલ્સ આ સંખ્યામાં વૃદ્ધિ પામે છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.61" dur="0.434"> Fફિશિયલ્સ આવતામાં વધવા માટેની તે સંખ્યાને અચોક્કસ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="78.044" dur="0.167"> Fફિશિયલ્સ આવતા દિવસોમાં વધવા માટે આ સંખ્યાને અચોક્કસ કરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="78.211" dur="0.2"> આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. </text>
<text sub="clublinks" start="78.411" dur="0.634"> આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. આ </text>
<text sub="clublinks" start="79.045" dur="0.234"> આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. સૌથી વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.834"> આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. સૌથી વધુ સક્રિય </text>
<text sub="clublinks" start="80.113" dur="0.334"> આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. સૌથી વધુ સક્રિય બર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="80.447" dur="0.2"> આગામી દિવસોમાં વધવા માટે. સૌથી વધુ સક્રિય બર્નિંગ ઇન </text>
<text sub="clublinks" start="80.647" dur="0.167"> સૌથી વધુ સક્રિય બર્નિંગ ઇન </text>
<text sub="clublinks" start="80.814" dur="0.133"> તેમાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="80.947" dur="0.1"> મેટ્રોમાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="81.047" dur="1.001"> મેટ્રો ક્ષેત્રમાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="82.048" dur="1.235"> મેટ્રો એરીયામાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="83.283" dur="2.068"> મેટ્રો એરીયામાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.134"> મેટ્રો એરિયામાં સૌથી વધુ સક્રિય અગ્નિ-બર્નિંગ એ વળતર આપનાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="85.485" dur="0.2"> મેટ્રો એરીયા પરિવર્તનશીલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="85.685" dur="0.1"> મેટ્રો એરીયા એ જીવંત આગ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="85.785" dur="0.2"> ફાયર </text>
<text sub="clublinks" start="85.985" dur="0.568"> ફાયર અને </text>
<text sub="clublinks" start="86.553" dur="0.333"> ફાયર અને કેટલાક </text>
<text sub="clublinks" start="86.886" dur="0.768"> ફાયર અને કેટલાક ઉક્તિ </text>
<text sub="clublinks" start="87.654" dur="0.801"> ફાયર અને કેટલાક ઉદ્યાનો સ્તર </text>
<text sub="clublinks" start="88.455" dur="0.166"> ફાયર અને કેટલાક ઉદઘાટન સ્તરો છે </text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.201"> અને કેટલાક ઉદઘાટન સ્તરો છે </text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.166"> અને કેટલાક ઉદઘાટન સ્તરો થઈ ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="88.988" dur="0.101"> અને કેટલાક ઉદઘાટન સ્તરો ઘટાડવામાં આવ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="89.089" dur="0.166"> ઘટાડો થયો. </text>
<text sub="clublinks" start="89.255" dur="0.1"> ઘટાડો થયો. અને </text>
<text sub="clublinks" start="89.355" dur="0.067"> ઘટાડો થયો. અને કેટલાક </text>
<text sub="clublinks" start="89.422" dur="0.134"> ઘટાડો થયો. અને કેટલાક છે </text>
<text sub="clublinks" start="89.556" dur="0.133"> ઘટાડો થયો. અને કેટલાક હજુ પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="89.689" dur="1.902"> ઘટાડો થયો. અને કેટલાક હજી પણ નીચે છે </text>
<text sub="clublinks" start="91.591" dur="1.268"> ઘટાડો થયો. અને કેટલાક હજી પણ એક હેઠળ છે </text>
<text sub="clublinks" start="92.859" dur="0.2"> અને કેટલાક હજી પણ એક હેઠળ છે </text>
<text sub="clublinks" start="93.059" dur="0.1"> અને કેટલાક સ્તર હેઠળ હજી પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="93.159" dur="0.134"> અને કેટલાક ત્રણ સ્તરો હેઠળ હજી પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="93.293" dur="0.1"> અને કેટલીક ત્રણ સ્તરની સૂચના હેઠળ હજી પણ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="93.393" dur="0.2"> ત્રણ સૂચના. </text>
<text sub="clublinks" start="93.593" dur="0.2"> ત્રણ સૂચના. ફાયર </text>
<text sub="clublinks" start="93.793" dur="0.067"> ત્રણ સૂચના. ફાયર કમાન્ડર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="0.534"> ત્રણ સૂચના. ફાયર કમાન્ડરો કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.394" dur="0.133"> ત્રણ સૂચના. ફાયર કમાન્ડર્સ ક્રુ કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.527" dur="0.234"> ત્રણ સૂચના. ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.233"> ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.994" dur="0.134"> ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ બનાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.1"> ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.228" dur="0.601"> ફાયર કમાન્ડરો કહો કે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="95.829" dur="0.433"> ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ તે પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે પણ તે </text>
<text sub="clublinks" start="96.262" dur="0.167"> ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ પણ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે પરંતુ તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="96.429" dur="0.2"> ફાયર કમાન્ડરો કહે છે કે ક્રુ પણ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે પરંતુ તે પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="96.629" dur="0.234"> પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="96.863" dur="0.067"> પ્રગતિ કરવી પણ તે ખૂબ જ વહેલી તકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="96.93" dur="0.066"> પ્રગતિ કરવી પણ તે શરૂઆતમાં જ છે </text>
<text sub="clublinks" start="96.996" dur="0.101"> પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે નાખવું ખૂબ જ પ્રારંભિક છે </text>
<text sub="clublinks" start="97.097" dur="0.133"> પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે મૂકવાનું ખૂબ જ પ્રારંભિક છે </text>
<text sub="clublinks" start="97.23" dur="1.201"> પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે કા Pી નાખવા માટે તે ખૂબ જ પ્રારંભિક છે </text>
<text sub="clublinks" start="98.431" dur="0.801"> પ્રગતિ કરવી, પરંતુ તે કોઈપણ પ્રકારની વીજળી વહેંચવાની શરૂઆત છે </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.234"> પ્રગતિ કરવી પરંતુ તે કોઈપણ પ્રકારની બાકાત રાખવાનું શરૂઆતમાં જ છે </text>
<text sub="clublinks" start="99.466" dur="0.3"> કોઈપણ પ્રકારની બાકાત રાખવાનું શરૂઆતમાં </text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.133"> સમાવિષ્ટની કોઈ પણ પ્રકારની સગવડ મૂકવા માટે શરૂઆતમાં </text>
<text sub="clublinks" start="99.899" dur="0.1"> સામગ્રી નંબર કોઈપણ પ્રકારની બહાર મૂકવા માટે શરૂઆતમાં. </text>
<text sub="clublinks" start="99.999" dur="0.167"> સંપર્ક નંબર. </text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="0.034"> સંપર્ક નંબર. >> </text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.1"> સંપર્ક નંબર. >> એએસ </text>
<text sub="clublinks" start="100.3" dur="0.1"> સંપર્ક નંબર. >> તેઓ તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="100.4" dur="1.301"> સંપર્ક નંબર. >> તેઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.701" dur="0.768"> સંપર્ક નંબર. >> તેઓ ખોદકામ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="102.469" dur="0.166"> સંપર્ક નંબર. >> તેઓ નિયંત્રણ ખોદકામ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="102.635" dur="0.234"> >> તેઓ નિયંત્રણ ખોદકામ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="102.869" dur="0.1"> >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, </text>
<text sub="clublinks" start="102.969" dur="0.1"> >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="103.069" dur="0.134"> >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="103.203" dur="0.166"> >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.968"> >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ આશા રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.337" dur="0.2"> >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ આશા રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.537" dur="0.2"> >> તેઓ નિયંત્રણ રેખાઓ ખોદી રહ્યા છે, તેઓ આશા રાખે છે - </text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.201"> લીટીઓ, તેઓ આશા રાખે છે - </text>
<text sub="clublinks" start="104.938" dur="0.1"> લીટીઓ, તેઓ આશા રાખે છે - તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="105.038" dur="0.067"> લીટીઓ, તેઓ આશા રાખે છે - તેઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="105.105" dur="0.1"> લીટીઓ, તેઓ આશા રાખે છે - તેઓ પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.1"> લીટીઓ, તેઓએ આશા રાખવી પડશે - તેઓએ ચOPાવવાનું કામ કર્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="105.305" dur="0.767"> લીટીઓ, તેઓએ આશા રાખવી પડશે - તેઓ મોપ અપ કરશે </text>
<text sub="clublinks" start="106.072" dur="0.267"> લીટીઓ, તેઓએ આશા રાખવી પડશે - તેઓ કોઈ પણ વસ્તુ ચલાવશે </text>
<text sub="clublinks" start="106.339" dur="0.1"> લીટીઓ, તેઓએ આશા રાખવી પડશે - તેઓ કોઈપણ હોટને ઝડપી બનાવશે </text>
<text sub="clublinks" start="106.439" dur="0.2"> તેઓ કોઈપણ હોટ મોપઅપ કરવા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="106.639" dur="0.134"> તેઓએ કોઈ પણ વિશાળ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ </text>
<text sub="clublinks" start="106.773" dur="1.702"> તેઓએ કોઈ પણ ગરમ આજુબાજુનો વિસ્તાર અપનાવ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="108.475" dur="5.105"> તેઓ તેમાંથી કોઈ પણ મોટો વાવેતર વિસ્તાર અપનાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="113.58" dur="0.1"> તેઓએ આ નિયંત્રણમાં કોઇપણ મોટો વાવેતર વિસ્તાર અપનાવ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.233"> આ નિયંત્રણ આસપાસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="113.913" dur="2.403"> આ નિયંત્રણ રેખાઓ આસપાસ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.233"> લીટીઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="116.549" dur="0.067"> લીટીઓ. એથેન </text>
<text sub="clublinks" start="116.616" dur="0.901"> લીટીઓ. એથેન અમે </text>
<text sub="clublinks" start="117.517" dur="2.069"> લીટીઓ. અમે રાહ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="119.586" dur="0.867"> લીટીઓ. Athen અમે રાહ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="120.453" dur="0.167"> લીટીઓ. એથેન અમે કરવા માટે રાહ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="120.62" dur="0.167"> લીટીઓ. એથન અમે ખાતરી કરવા માટે રાહ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="120.787" dur="0.233"> એથન અમે ખાતરી કરવા માટે રાહ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="0.101"> એથેન અમે તેની ખાતરી કરવા માટે પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.166"> તે. </text>
<text sub="clublinks" start="121.287" dur="0.067"> તે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="121.354" dur="0.1"> તે. >> ડીઆઈડી </text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.134"> તે. >> તમે હતી </text>
<text sub="clublinks" start="121.588" dur="0.066"> તે. >> તમે ભૂલશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="121.654" dur="0.734"> તે. >> તમે ચૂકી ગયા </text>
<text sub="clublinks" start="122.388" dur="0.534"> તે. >> શું તમે ઇચ્છો છો </text>
<text sub="clublinks" start="122.922" dur="0.201"> તે. >> તમે કોઈકને મેળવશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="123.123" dur="0.3"> >> તમે કોઈકને મેળવશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="123.423" dur="0.067"> >> શું તમે અમુક સમાવિષ્ટ મેળવશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="123.49" dur="0.066"> >> શું તમે કેટલાક સંસાધનો મેળવશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="123.556" dur="0.834"> >> તમે આમાં કેટલાક સમાવિષ્ટ મેળવશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.201"> >> શું તમે આગળના કેટલાક સંસાધનોને ધ્યાનમાં લેશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="124.591" dur="0.233"> >> શું તમે આગલા બે ભાગમાં કેટલાક સમાવિષ્ટ મેળવશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="124.824" dur="0.234"> આગળની બે સંસ્કરણ </text>
<text sub="clublinks" start="125.058" dur="0.1"> આગલા બે દિવસોમાં સમાધાન? </text>
<text sub="clublinks" start="125.158" dur="0.167"> દિવસ? </text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.233"> દિવસ? 400 </text>
<text sub="clublinks" start="125.558" dur="0.1"> દિવસ? 400 અગ્નિશામકો </text>
<text sub="clublinks" start="125.658" dur="0.835"> દિવસ? 400 અગ્નિશામકો છે </text>
<text sub="clublinks" start="126.493" dur="0.834"> દિવસ? 400 અગ્નિશામકો કામ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="127.327" dur="0.233"> દિવસ? 400 અગ્નિશામકો કામ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="127.56" dur="0.301"> 400 અગ્નિશામકો કામ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="127.861" dur="0.1"> 400 અગ્નિશામકો પરિવર્તન પર કામ કરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="127.961" dur="0.167"> રિવરસાઇડ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.128" dur="0.033"> રિવરસાઇડ. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> રિવરસાઇડ. તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.167"> રિવરસાઇડ. તે વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.233"> રિવરસાઇડ. તે 134,000 થી વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="128.661" dur="0.1"> રિવરસાઇડ. તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.201"> તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.1"> તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. માત્ર </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.133"> તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ખાલી એક જ </text>
<text sub="clublinks" start="129.195" dur="0.668"> તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ફક્ત એક માઇલ </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.166"> તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. માત્ર એક માઇલ હંમેશા </text>
<text sub="clublinks" start="130.029" dur="0.434"> તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ફક્ત એક માઇલ હંમેશા છે </text>
<text sub="clublinks" start="130.463" dur="0.334"> તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="130.797" dur="0.167"> તે 134,000 એસીઆરથી વધુ છે. ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં બીચ છે </text>
<text sub="clublinks" start="130.964" dur="0.167"> ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં બીચ છે </text>
<text sub="clublinks" start="131.131" dur="0.433"> ફક્ત એક માઇલનો બીચ છે </text>
<text sub="clublinks" start="131.564" dur="0.167"> ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં ક્રિકનો બીચ છે </text>
<text sub="clublinks" start="131.731" dur="0.167"> ફક્ત એક માઇલ હંમેશાં ફાયરનો બીચ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="131.898" dur="0.167"> ક્રીક ફાયર </text>
<text sub="clublinks" start="132.065" dur="1.334"> ક્રીક ફાયર આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.267"> ક્રીક ફાયર તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="133.666" dur="0.134"> ક્રીક ફાયર તે મારી નાખ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="133.8" dur="0.233"> ક્રીક ફાયર તે ચાર માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="134.033" dur="1.535"> ક્રીક ફાયર તે ચાર લોકો માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="135.568" dur="0.367"> ક્રીક ફાયર તે ચાર લોકો માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="135.935" dur="0.167"> તે ચાર લોકો માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="136.102" dur="0.134"> તે તમારામાં ચાર લોકો માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="136.236" dur="0.133"> તે તમે મારિયન ચાર લોકો માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="136.369" dur="0.1"> તે તમને મારિયન કાઉન્ટીમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="136.469" dur="0.067"> તે તમે મારિયન કાઉન્ટી અને ચાર લોકો માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="2.636"> તે તમને મારિયન કાઉન્ટી અને એકમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="139.172" dur="0.233"> તમે મેરીયન કાઉન્ટી અને એક </text>
<text sub="clublinks" start="139.405" dur="0.167"> તમે મેરીયન કાઉન્ટી અને એક વ્યક્તિ </text>
<text sub="clublinks" start="139.572" dur="0.234"> તમે મેરીયન કાઉન્ટી અને એક વ્યક્તિ છે </text>
<text sub="clublinks" start="139.806" dur="0.1"> તમે મેરીયન કાઉન્ટી અને એક વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="139.906" dur="0.2"> વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="140.106" dur="0.067"> વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. ઘણા </text>
<text sub="clublinks" start="140.173" dur="0.133"> વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. ઘણા </text>
<text sub="clublinks" start="140.306" dur="0.134"> વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. તેમાંથી ઘણા </text>
<text sub="clublinks" start="140.44" dur="1.101"> વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. આ લોકો ઘણા </text>
<text sub="clublinks" start="141.541" dur="1.969"> વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. આ લોકોના ઘણા છે </text>
<text sub="clublinks" start="143.51" dur="0.2"> વ્યક્તિ ગુમ થયેલ છે. આ લોકોની પાસે ઘણા છે </text>
<text sub="clublinks" start="143.71" dur="0.3"> આ લોકોની પાસે ઘણા છે </text>
<text sub="clublinks" start="144.01" dur="0.1"> ઘણા લોકો ઉદ્યાનમાં છે. </text>
<text sub="clublinks" start="144.11" dur="0.2"> ખાલી કરાવું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="144.31" dur="4.338"> ખાલી કરાવું છું. સારું </text>
<text sub="clublinks" start="148.648" dur="0.133"> ખાલી કરાવું છું. શુભ બપોર, </text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="1.569"> ખાલી કરાવું છું. સારી બપોર પછી, બ્રાયન. </text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.233"> સારી બપોર પછી, બ્રાયન. </text>
<text sub="clublinks" start="150.583" dur="0.367"> સારી બપોર પછી, બ્રાયન. તે </text>
<text sub="clublinks" start="150.95" dur="0.167"> સારી બપોર પછી, બ્રાયન. તે સાચું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="151.117" dur="0.2"> તે સાચું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="151.317" dur="0.201"> તે સાચું છે. સારું </text>
<text sub="clublinks" start="151.518" dur="0.1"> તે સાચું છે. શુભ બપોર. </text>
<text sub="clublinks" start="151.618" dur="0.166"> શુભ બપોર. </text>
<text sub="clublinks" start="151.784" dur="0.034"> શુભ બપોર. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="151.818" dur="0.033"> શુભ બપોર. તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="151.851" dur="0.1"> શુભ બપોર. તે એક </text>
<text sub="clublinks" start="151.951" dur="0.1"> શુભ બપોર. તે ઘણો છે </text>
<text sub="clublinks" start="152.051" dur="0.601"> શુભ બપોર. તે ખૂબ જ હાઈક છે </text>
<text sub="clublinks" start="152.652" dur="0.4"> શુભ બપોર. તે ખૂબ જ હાઇ એ છે </text>
<text sub="clublinks" start="153.052" dur="0.101"> શુભ બપોર. તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="153.153" dur="0.166"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="153.319" dur="0.067"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું </text>
<text sub="clublinks" start="153.386" dur="0.1"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="153.486" dur="0.234"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું જાઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="153.72" dur="0.233"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું જાઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.201"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="154.154" dur="0.433"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું બાજુ પર જવાનું છું </text>
<text sub="clublinks" start="154.587" dur="0.534"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું એકસાથે આગળ વધવા જઈ રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="155.121" dur="0.167"> તે ઘણી મોટી ઘોસ્ટનો છે. હું તમારી બાજુમાં આગળ વધવા જઈ રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="155.288" dur="0.2"> હું તમારી બાજુમાં આગળ વધવા જઈ રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="155.488" dur="0.067"> હું તમને ગાઇઝની બાજુમાં જઇ રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="155.555" dur="0.067"> હું એકદમ પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છું જેથી તમે ઇચ્છો કેન </text>
<text sub="clublinks" start="155.622" dur="0.1"> તમે જોઈ શકો છો તે તરફ હું પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="155.722" dur="0.734"> હું બાજુ પર પગલું ભરવા જઇ રહ્યો છું જેથી તમે લોકો તેને જોઈ શકો </text>
<text sub="clublinks" start="156.456" dur="0.5"> હું એકદમ પગથિયાં પર જઇ રહ્યો છું જેથી તમે લોકો માર્ગ જોઈ શકો </text>
<text sub="clublinks" start="156.956" dur="0.134"> હું એકસાથે પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છું જેથી તમે ગાઇડ્સ રસ્તાનો અવરોધ જોઈ શકો </text>
<text sub="clublinks" start="157.09" dur="0.2"> ગૂડ્સ રોડ બ્લોક જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="157.29" dur="0.1"> ગૂડ્સ અહીં રોડ બ્લોક જોઈ શકે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="157.39" dur="0.167"> અહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="157.557" dur="0.1"> અહીં. તમે </text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.133"> અહીં. તમે કરી શકતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="157.79" dur="0.101"> અહીં. તમે ખરેખર નહીં કરી શકો </text>
<text sub="clublinks" start="157.891" dur="0.7"> અહીં. તમે ખરેખર મેળવી શકતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="158.591" dur="0.234"> અહીં. તમે ખરેખર પ્રવેશ મેળવી શકતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="158.825" dur="0.167"> અહીં. તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="158.992" dur="0.167"> તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="159.159" dur="0.133"> તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="159.292" dur="0.067"> તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે વાત કરી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="159.359" dur="0.467"> તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે વાત કરી </text>
<text sub="clublinks" start="159.826" dur="0.233"> તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે કેટલાક સાથે વાત કરી </text>
<text sub="clublinks" start="160.059" dur="0.167"> તમે ખરેખર ટૂંકમાં મેળવી શકતા નથી. અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="160.226" dur="0.167"> અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="160.393" dur="0.1"> અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="160.493" dur="0.1"> અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે જસ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="160.593" dur="0.301"> અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે જ જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="160.894" dur="0.166"> અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે માત્ર કરવા માંગો છો </text>
<text sub="clublinks" start="161.06" dur="0.367"> અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે તપાસો જ જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="161.427" dur="0.801"> અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે તપાસો જ જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="162.228" dur="0.2"> અમે કેટલાક લોકોને વાત કરીએ છીએ. અમે તેમના પર તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.201"> અમે તેમના પર તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="162.629" dur="0.467"> અમે ફક્ત તેમના ઘરની તપાસો કરવા માંગીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="163.096" dur="0.4"> અમે તેમના ઘરો અને તપાસો જ જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="163.496" dur="0.1"> અમે તેમના ઘરો અને પ્રાણીઓની તપાસો જ જોઈએ. </text>
<text sub="clublinks" start="163.596" dur="0.167"> ઘર અને પ્રાણીઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="163.763" dur="0.234"> ઘર અને પ્રાણીઓ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="163.997" dur="2.569"> ઘર અને પ્રાણીઓ. >> આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="1.068"> ઘર અને પ્રાણીઓ. >> તે થઈ ગયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="167.634" dur="0.1"> ઘર અને પ્રાણીઓ. >> તે ભયાનક બન્યું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="167.734" dur="0.167"> >> તે ભયાનક બન્યું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="167.901" dur="1.668"> >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="169.569" dur="3.67"> >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમારી પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="173.239" dur="0.167"> >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમારી પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="173.406" dur="0.234"> >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમે પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="173.64" dur="0.3"> >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમારી પાસે આવવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="173.94" dur="0.767"> >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમારી પાસે આવવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="174.707" dur="2.169"> >> તે ભયાનક બન્યું છે. અમને અહીં આવવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="176.876" dur="0.167"> અમને અહીં આવવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="177.043" dur="0.067"> અમારી પાસે અહીં આવવાનું છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="177.11" dur="3.103"> અમે અહીં આવવા અને ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="180.213" dur="0.3"> અમારી પાસે અહીં આવવાનું છે અને ત્યાં જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="180.513" dur="0.1"> અમારી પાસે અહીં આવવાનું છે અને રોડબ્લોક્સ દ્વારા જવું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="180.613" dur="0.167"> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="180.78" dur="0.067"> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="180.847" dur="0.067"> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> આ </text>
<text sub="clublinks" start="180.914" dur="0.367"> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય </text>
<text sub="clublinks" start="181.281" dur="0.267"> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="181.548" dur="0.6"> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય બેરલી છે </text>
<text sub="clublinks" start="182.148" dur="0.701"> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય બેરલી પ્રારંભ થયેલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="182.849" dur="0.233"> અને રોડબ્લોક્સ પર જાઓ. >> સૂર્ય ની શરૂઆતમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.082" dur="0.201"> >> સૂર્ય ની શરૂઆતમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.283" dur="0.166"> >> સૂર્ય આવવાનું શરૂ થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.449" dur="0.101"> >> સૂર્યની વચ્ચે આવવાનું શરૂ થાય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="183.55" dur="0.2"> મારફતે આવો. </text>
<text sub="clublinks" start="183.75" dur="0.1"> મારફતે આવો. રોડ </text>
<text sub="clublinks" start="183.85" dur="0.067"> મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ </text>
<text sub="clublinks" start="183.917" dur="0.533"> મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="184.45" dur="0.234"> મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ સેટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="184.684" dur="0.734"> મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ સેટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="185.418" dur="0.367"> મારફતે આવો. રોડ બ્લોક્સ બધાં સેટ કરેલા છે </text>
<text sub="clublinks" start="185.785" dur="0.2"> રોડ બ્લોક્સ બધાં સેટ કરેલા છે </text>
<text sub="clublinks" start="185.985" dur="0.134"> રોડ બ્લોક્સ બધા ઉપર સુયોજિત થયેલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="186.119" dur="0.067"> રોડ બ્લોક્સ એ હાઇવે પર સેટ કરેલા છે </text>
<text sub="clublinks" start="186.186" dur="0.834"> રસ્તાના બ્લોક્સ એ હાઇવે પર સેટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="187.02" dur="0.267"> રોડ બ્લોક્સ રાખવા માટે હાઇવે પર બધા સુયોજિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="187.287" dur="3.503"> રસ્તાના બ્લોક્સ બધા લોકોને રાખવા માટે હાઇવે પર સેટ કરેલા છે </text>
<text sub="clublinks" start="190.79" dur="0.968"> લોકોને અવરોધ રાખવા માટે રસ્તાના બ્લોક્સ એ હાઇવે પર સેટ કરેલા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="191.758" dur="0.2"> લોકોને હંમેશા રાખવાનો હાઇવે </text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="0.067"> લોકોથી માર્ગ રાખવા માટેનો માર્ગ </text>
<text sub="clublinks" start="192.025" dur="0.1"> લોકો પાસેથી માર્ગ રાખવા માટેનો ઉચ્ચ માર્ગ </text>
<text sub="clublinks" start="192.125" dur="0.1"> લોકોએ અગ્નિથી દૂર રાખવાનો હાઇવે. </text>
<text sub="clublinks" start="192.225" dur="0.167"> ફાયરમાંથી </text>
<text sub="clublinks" start="192.392" dur="0.066"> ફાયરમાંથી તેમણે </text>
<text sub="clublinks" start="192.458" dur="0.101"> ફાયરમાંથી તેણી છે </text>
<text sub="clublinks" start="192.559" dur="1.001"> ફાયરમાંથી તે બન્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="193.56" dur="0.233"> આગમાંથી તે રાહ જોઈ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="193.793" dur="0.567"> ફાયરમાંથી તે અંદર રહી ગયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="194.36" dur="2.069"> ફાયરમાંથી તે એ માં સ્થાયી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="196.429" dur="0.2"> ફાયરમાંથી તે એક હોટલમાં બેઠો છે </text>
<text sub="clublinks" start="196.629" dur="0.167"> તે એક હોટલમાં બેઠો છે </text>
<text sub="clublinks" start="196.796" dur="0.467"> તે એક હોટલમાં સ્થાયી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="197.263" dur="4.271"> તે તેના માટે એક હોટલમાં જ બેઠો છે </text>
<text sub="clublinks" start="201.534" dur="0.167"> તે ભૂતકાળમાં એક હોટલમાં બેઠો છે </text>
<text sub="clublinks" start="201.701" dur="0.2"> તે પાછલા અઠવાડિયા માટે એક હોટેલમાં બેઠો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="201.901" dur="0.167"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. </text>
<text sub="clublinks" start="202.068" dur="0.033"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="202.101" dur="0.101"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> હું </text>
<text sub="clublinks" start="202.202" dur="0.033"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> હું છે </text>
<text sub="clublinks" start="202.235" dur="0.233"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> હું એ </text>
<text sub="clublinks" start="202.468" dur="0.167"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> મારી પાસે બિલાડી છે </text>
<text sub="clublinks" start="202.635" dur="0.267"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> મારી પાસે બિલાડી છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="202.902" dur="0.834"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> હું એક બિલાડી અને બે છે </text>
<text sub="clublinks" start="203.736" dur="1.969"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> મારી પાસે બિલાડી છે અને બે ડોગ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="205.705" dur="0.267"> છેલ્લા અઠવાડિયા માટે. >> મારી પાસે બિલાડી છે અને બે ડોગ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="205.972" dur="0.133"> >> મારી પાસે બિલાડી છે અને બે ડોગ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="206.105" dur="0.968"> >> મારી પાસે એક બિલાડી છે અને એમાં બે ડોગ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="207.073" dur="0.4"> >> મારી પાસે એક બિલાડી છે અને નાનામાં બે ડોગ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="207.473" dur="0.167"> >> મારી પાસે એક બિલાડી છે અને નાના રૂમમાં બે ડોગ્સ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="207.64" dur="0.167"> નાના રૂમ. </text>
<text sub="clublinks" start="207.807" dur="0.067"> નાના રૂમ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="207.874" dur="0.167"> નાના રૂમ. >> તેના </text>
<text sub="clublinks" start="208.041" dur="0.1"> નાના રૂમ. >> તેના મોટા </text>
<text sub="clublinks" start="208.141" dur="0.3"> નાના રૂમ. >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય </text>
<text sub="clublinks" start="208.441" dur="0.3"> નાના રૂમ. >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય છે </text>
<text sub="clublinks" start="208.741" dur="0.201"> નાના રૂમ. >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય નથી </text>
<text sub="clublinks" start="208.942" dur="0.233"> >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય નથી </text>
<text sub="clublinks" start="209.175" dur="0.034"> >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય નથી </text>
<text sub="clublinks" start="209.209" dur="0.233"> >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય એ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="209.442" dur="0.134"> >> તેણીનો સૌથી મોટો ડર એ સ્થાન નથી </text>
<text sub="clublinks" start="209.576" dur="0.166"> >> તેણીનો સૌથી મોટો ડર કોઈ સ્થાન નથી </text>
<text sub="clublinks" start="209.742" dur="0.601"> >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય આવવા માટેની જગ્યા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="210.343" dur="0.167"> >> તેણીનો સૌથી મોટો ભય એ ઘર આવવાની જગ્યા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="210.51" dur="0.1"> >> તેણીનો સૌથી મોટો ડર એ ઘરની નજીક આવવાની જગ્યા નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="210.61" dur="0.167"> ઘર આવવાની જગ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="210.777" dur="0.1"> ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="210.877" dur="0.133"> ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> નથી </text>
<text sub="clublinks" start="211.01" dur="0.401"> ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> માત્ર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="211.411" dur="0.967"> ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> માત્ર હારી જવું નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="212.378" dur="2.036"> ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> માત્ર ગુમાવી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="214.414" dur="0.167"> ઘર આવવાની જગ્યા છે. >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, </text>
<text sub="clublinks" start="214.581" dur="0.2"> >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, </text>
<text sub="clublinks" start="214.781" dur="0.1"> >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="214.881" dur="0.367"> >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, પણ ગુમાવવું </text>
<text sub="clublinks" start="215.248" dur="0.334"> >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, પણ અમારું ગુમાવવું </text>
<text sub="clublinks" start="215.582" dur="0.1"> >> ફક્ત ઘર ગુમાવવું નહીં, પણ આપણું જીવનનિર્વાહ ગુમાવવું. </text>
<text sub="clublinks" start="215.682" dur="0.133"> પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. </text>
<text sub="clublinks" start="215.815" dur="0.1"> પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. હું </text>
<text sub="clublinks" start="215.915" dur="0.067"> પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. હું અર્થ, </text>
<text sub="clublinks" start="215.982" dur="0.801"> પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. હું મીન, આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="216.783" dur="0.467"> પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. આઈ મીન, આઇટી આઈએસ </text>
<text sub="clublinks" start="217.25" dur="0.1"> પણ આપણો જીવંત જીવન ગુમાવશો. હું અર્થ, તે બધું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="217.35" dur="0.167"> હું અર્થ, તે બધું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="217.517" dur="0.1"> હું અર્થ, તે બધું છે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="217.617" dur="0.133"> હું અર્થ, તે બધું છે. >> આ </text>
<text sub="clublinks" start="217.75" dur="0.501"> હું અર્થ, તે બધું છે. >> બીચ </text>
<text sub="clublinks" start="218.251" dur="1.234"> હું અર્થ, તે બધું છે. >> બીચ અને </text>
<text sub="clublinks" start="219.485" dur="0.534"> હું અર્થ, તે બધું છે. >> બીચ અને ક્રીક </text>
<text sub="clublinks" start="220.019" dur="0.201"> હું અર્થ, તે બધું છે. >> બીચ અને ક્રીક ફાયર </text>
<text sub="clublinks" start="220.22" dur="0.266"> >> બીચ અને ક્રીક ફાયર </text>
<text sub="clublinks" start="220.486" dur="0.034"> >> બીચ અને ક્રીક ફાયર શરૂ થઈ </text>
<text sub="clublinks" start="220.52" dur="0.1"> >> બીચ અને ક્રીક ફાયર એ </text>
<text sub="clublinks" start="220.62" dur="0.1"> >> બીચ અને ક્રીક ફાયર મહિનાનો પ્રારંભ થયો </text>
<text sub="clublinks" start="220.72" dur="1.068"> >> બીચ અને ક્રીક ફાયર મહિનાની શરૂઆતમાં </text>
<text sub="clublinks" start="221.788" dur="0.2"> >> બીચ અને ક્રિક ફાયર મહિનાની શરૂઆતમાં </text>
<text sub="clublinks" start="221.988" dur="0.2"> >> બીચ અને ક્રીક ફાયર એ મહિનાની પહેલાં શરૂ કરી </text>
<text sub="clublinks" start="222.188" dur="0.234"> માં એક મહિના પહેલા શરૂ </text>
<text sub="clublinks" start="222.422" dur="0.1"> રિમોટમાં એક મહિના પહેલાનો પ્રારંભ કર્યો </text>
<text sub="clublinks" start="222.522" dur="1.635"> રિમોટ એરિયામાં મહિના પહેલા શરૂ કર્યું </text>
<text sub="clublinks" start="224.157" dur="1.435"> રિમોટ એરિયામાં મહિના પહેલા શરૂ કર્યું </text>
<text sub="clublinks" start="225.592" dur="0.467"> ની રિમોટ એરીયામાં મહિના પહેલા શરૂ કર્યું </text>
<text sub="clublinks" start="226.059" dur="0.167"> કેન્યોનનાં રિમોટ એરિયામાં મહિના પહેલા શરૂ કર્યું. </text>
<text sub="clublinks" start="226.226" dur="0.166"> કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. </text>
<text sub="clublinks" start="226.392" dur="0.1"> કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. આ </text>
<text sub="clublinks" start="226.492" dur="0.134"> કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. વિંડોઝ </text>
<text sub="clublinks" start="226.626" dur="0.1"> કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. પાંખો ચૂંટેલી </text>
<text sub="clublinks" start="226.726" dur="0.501"> કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. પાંખો ચૂંટેલા, </text>
<text sub="clublinks" start="227.227" dur="0.467"> કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="227.694" dur="0.2"> કેન્યોનનો રિમોટ વિસ્તાર. વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="227.894" dur="0.2"> વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="228.094" dur="0.134"> વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ ફાયર </text>
<text sub="clublinks" start="228.228" dur="0.133"> વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ ફાયર રિપડેડ </text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.701"> વિન્ડ્સ ચૂંટેલા, પરંતુ ફાયર રિપડેડ થ્રુ </text>
<text sub="clublinks" start="229.062" dur="0.8"> પાંખો ચૂંટેલી, પરંતુ આમાંથી ફાયર રિપડેડ </text>
<text sub="clublinks" start="229.862" dur="0.134"> પાંખો ચૂંટી કા ,ે છે, પરંતુ આ ક્ષેત્રમાંથી ફાયર રિપડેડ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="229.996" dur="0.234"> આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. </text>
<text sub="clublinks" start="230.23" dur="0.066"> આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. સેન્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="230.296" dur="0.1"> આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. સેન્ડી સે </text>
<text sub="clublinks" start="230.396" dur="0.801"> આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. સેન્ડી કહે જીવંત </text>
<text sub="clublinks" start="231.197" dur="0.3"> આ ક્ષેત્રે ફાયર રિપટેડ. સેન્ડી કહે છે હેઠળ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="231.497" dur="0.301"> આ ક્ષેત્રે અગ્નિશામિત સેન્ડી કહે છે હેઠળ રહે છે એ </text>
<text sub="clublinks" start="231.798" dur="0.167"> આ ક્ષેત્રે અગ્નિશામિત સેન્ડી કહે છે એક વાદળની નીચે રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="231.965" dur="0.166"> સેન્ડી કહે છે એક વાદળ હેઠળ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="232.131" dur="0.134"> સેન્ડી કહે છે એક વાદળની નીચે રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="232.265" dur="0.233"> સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપાનની એક ક્લાઉડ હેઠળ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="232.498" dur="0.501"> સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપાનની એક ક્લાઉડ હેઠળ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="232.999" dur="2.002"> સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપાનની એક ક્લાઉડ હેઠળ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="235.001" dur="0.2"> સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપાનની પટ્ટી હેઠળ જીવે છે હાર્ડ. </text>
<text sub="clublinks" start="235.201" dur="0.2"> સેન્ડી કહે છે ધૂમ્રપ્રાપ્તિની એક વર્ગની નીચે જીવતો હોય છે </text>
<text sub="clublinks" start="235.401" dur="0.201"> ધૂમ્રપાનમાંનું દરેકમાં સખત મહેનત થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="235.602" dur="0.1"> દરેક દિવસે ધૂમ્રપાન ખૂબ મુશ્કેલ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="235.702" dur="0.166"> ડે. </text>
<text sub="clublinks" start="235.868" dur="0.101"> ડે. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="235.969" dur="0.166"> આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="236.135" dur="0.034"> આઈ.ટી. >> </text>
<text sub="clublinks" start="236.169" dur="0.1"> આઈ.ટી. >> આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="236.269" dur="0.1"> આઈ.ટી. >> આઇટી નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="236.369" dur="0.067"> આઈ.ટી. >> તે હાર્ડ મેળવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="236.436" dur="0.1"> આઈ.ટી. >> આઇટી હાર્ડ ચાલુ થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.167"> આઈ.ટી. >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="236.703" dur="0.166"> >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="236.869" dur="0.067"> >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="236.936" dur="0.1"> >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="237.036" dur="0.568"> >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. એ અઘરું છે </text>
<text sub="clublinks" start="237.604" dur="2.002"> >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. તે મુશ્કેલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="239.606" dur="0.3"> >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. તે મુશ્કેલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="239.906" dur="0.133"> >> તે તમને હાર્ડ કરે છે. તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. </text>
<text sub="clublinks" start="240.039" dur="0.167"> તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. </text>
<text sub="clublinks" start="240.206" dur="0.1"> તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. આ </text>
<text sub="clublinks" start="240.306" dur="0.067"> તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. ગાય </text>
<text sub="clublinks" start="240.373" dur="0.067"> તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. ગાય બહાર </text>
<text sub="clublinks" start="240.44" dur="0.934"> તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. ગાય બહાર </text>
<text sub="clublinks" start="241.374" dur="0.367"> તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. ગાય બહાર </text>
<text sub="clublinks" start="241.741" dur="0.1"> તે પ્રાણીઓ પર સખત છે. આશ્ચર્યજનક ગાય. </text>
<text sub="clublinks" start="241.841" dur="0.2"> આશ્ચર્યજનક ગાય. </text>
<text sub="clublinks" start="242.041" dur="0.067"> આશ્ચર્યજનક ગાય. અને </text>
<text sub="clublinks" start="242.108" dur="0.067"> આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે </text>
<text sub="clublinks" start="242.175" dur="0.1"> આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.567"> આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે શું છે </text>
<text sub="clublinks" start="242.842" dur="2.403"> આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે હું શું છું </text>
<text sub="clublinks" start="245.245" dur="1.034"> આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે હું શું છું </text>
<text sub="clublinks" start="246.279" dur="0.167"> આશ્ચર્યજનક ગાય. અને તે છે જે હું આવરી રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="246.446" dur="0.2"> અને તે છે જે હું આવરી રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="246.646" dur="0.1"> અને તે જ છે જેની સાથે હું આવરી લેું છું </text>
<text sub="clublinks" start="246.746" dur="0.1"> અને તે જ છે જે હું રાખ સાથે કવર કરું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="246.846" dur="0.167"> રાખ સાથે. </text>
<text sub="clublinks" start="247.013" dur="0.701"> રાખ સાથે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="247.714" dur="0.233"> રાખ સાથે. >> હમણાં, </text>
<text sub="clublinks" start="247.947" dur="0.1"> રાખ સાથે. >> હવે, કારણ કે </text>
<text sub="clublinks" start="248.047" dur="0.367"> રાખ સાથે. >> હમણાં, કારણ </text>
<text sub="clublinks" start="248.414" dur="0.568"> રાખ સાથે. >> હવે, કારણ કે </text>
<text sub="clublinks" start="248.982" dur="0.166"> રાખ સાથે. >> હમણાં, રોકનું કારણ </text>
<text sub="clublinks" start="249.148" dur="0.234"> >> હમણાં, રોકનું કારણ </text>
<text sub="clublinks" start="249.382" dur="1.101"> >> હમણાં, રોક વALલ્સને કારણે </text>
<text sub="clublinks" start="250.483" dur="0.3"> >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને તેથી </text>
<text sub="clublinks" start="250.783" dur="0.201"> >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને ડાઉન ડાઉન </text>
<text sub="clublinks" start="250.984" dur="2.135"> >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને ડાઉન ટ્રીઝને લીધે, </text>
<text sub="clublinks" start="253.119" dur="1.068"> >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને ડાઉન ટ્રીઝના કારણો, આ </text>
<text sub="clublinks" start="254.187" dur="0.2"> >> હમણાં, રોક વALલ્સ અને ડાઉન ટ્રીઝને લીધે, આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="254.387" dur="0.2"> વોલ અને ડાઉન ટ્રીઝ, આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="254.587" dur="0.1"> વોલ અને ડાઉન ટ્રી, આ તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="254.687" dur="1.235"> વોલ અને ડાઉન ટ્રી, આ એક્સેસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="255.922" dur="0.4"> વોલ અને ડાઉન ટ્રી, આ તે માટેનો પ્રવેશ છે </text>
<text sub="clublinks" start="256.322" dur="0.1"> વોલ અને ડાઉન ટ્રીઝ, આ લોકો માટે પ્રવેશ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="256.422" dur="0.234"> લોકો માટે પ્રવેશ. </text>
<text sub="clublinks" start="256.656" dur="0.133"> લોકો માટે પ્રવેશ. લગ્ન </text>
<text sub="clublinks" start="256.789" dur="0.701"> લોકો માટે પ્રવેશ. મેરેશન કાઉન્ટિ </text>
<text sub="clublinks" start="257.49" dur="0.234"> લોકો માટે પ્રવેશ. મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય </text>
<text sub="clublinks" start="257.724" dur="0.267"> મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય </text>
<text sub="clublinks" start="257.991" dur="0.033"> મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય સેવાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="258.024" dur="0.234"> મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય સેવાઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="258.258" dur="0.433"> મેરેશન કાઉન્ટી સમુદાય સેવાઓ સંકલન છે </text>
<text sub="clublinks" start="258.691" dur="0.167"> મેરેશન કાઉન્ટી કોમ્યુનિટી સર્વિસીસ એ સંકલન છે </text>
<text sub="clublinks" start="258.858" dur="0.234"> મેરેશન કાઉન્ટી કોમ્યુનિટી સર્વિસિસ સંકલન કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="259.092" dur="0.3"> સેવાઓ એમાં સંકલન કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="259.392" dur="0.067"> સેવાઓ નિષ્ફળતાઓમાં સંકલન કરવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="259.459" dur="0.1"> સેવાઓ એ માટેના સંકલનમાં સંકલન કરવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="259.559" dur="0.4"> સેવાઓ તે માટેના પરિબળોમાં સંકલન કરવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="259.959" dur="0.2"> સેવાઓ જેઓ માટે નિષ્ફળતાઓમાં સંકલન કરવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="260.159" dur="0.201"> સેવાઓ જેઓ પાસે છે તેમના માટે નિષ્કર્ષમાં સંકલન કરવામાં આવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="260.36" dur="0.2"> જેઓ છે તેના માટે નિષ્ફળતા </text>
<text sub="clublinks" start="260.56" dur="0.1"> જેઓ થયા છે તેના માટે નિષ્ફળતા </text>
<text sub="clublinks" start="260.66" dur="0.067"> જેઓ સક્ષમ છે તેના માટે નિષ્ફળતાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="260.727" dur="0.1"> જેઓ માટે સક્ષમ છે તે માટે નિષ્ફળતાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="260.827" dur="2.102"> જેઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ છે તેમના માટે નિષ્ફળતાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="262.929" dur="5.038"> જેઓ તેમના પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ છે તેમના માટે નિષ્ફળતાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="267.967" dur="0.167"> એવા લોકો માટે નિષ્ફળતાઓ જેઓ તેમના પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે સક્ષમ છે </text>
<text sub="clublinks" start="268.134" dur="0.167"> તેમના પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે સક્ષમ </text>
<text sub="clublinks" start="268.301" dur="0.133"> તેમના પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે સક્ષમ </text>
<text sub="clublinks" start="268.434" dur="2.102"> સલામતી માટે તેમના પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે સક્ષમ. </text>
<text sub="clublinks" start="270.536" dur="0.167"> સલામત. </text>
<text sub="clublinks" start="270.703" dur="0.067"> સલામત. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="270.77" dur="0.1"> સલામત. અમે છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="270.87" dur="0.1"> સલામત. અમે ખુશ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="270.97" dur="0.134"> સલામત. અમે તેઓ ખુશ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="271.104" dur="0.567"> સલામત. અમે ખુશ છીએ તેઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="271.671" dur="0.267"> સલામત. અમને આનંદ છે કે તેઓ બધા છે </text>
<text sub="clublinks" start="271.938" dur="0.167"> સલામત. અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. </text>
<text sub="clublinks" start="272.105" dur="0.2"> અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. </text>
<text sub="clublinks" start="272.305" dur="0.1"> અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો </text>
<text sub="clublinks" start="272.405" dur="0.067"> અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચલેા મેળવીઍ </text>
<text sub="clublinks" start="272.472" dur="0.1"> અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો મેળવો એ </text>
<text sub="clublinks" start="272.572" dur="0.367"> અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો આપણે જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="272.939" dur="0.367"> અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો જોઈએ બહાર નજર </text>
<text sub="clublinks" start="273.306" dur="0.367"> અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો હવે બહાર નજર કરીએ </text>
<text sub="clublinks" start="273.673" dur="0.2"> અમે ખુશ છીએ કે તેઓ બધા સલામત છે. ચાલો તેના પર એક નજર નાખો </text>
<text sub="clublinks" start="273.873" dur="0.2"> ચાલો તેના પર એક નજર નાખો </text>
<text sub="clublinks" start="274.073" dur="0.668"> ચાલો ગુલાબ પર નજર નાખો </text>
<text sub="clublinks" start="274.741" dur="0.233"> ચાલો ગુલાબ શહેરમાં એક નજર નાંખો </text>
<text sub="clublinks" start="274.974" dur="0.167"> ચાલો રોઝ સિટી સ્કીમ પર એક આકર્ષક દેખાવ મેળવીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="275.141" dur="0.2"> રોઝ સિટી સ્કીમ. </text>
<text sub="clublinks" start="275.341" dur="0.401"> રોઝ સિટી સ્કીમ. ઓહ, </text>
<text sub="clublinks" start="275.742" dur="0.133"> રોઝ સિટી સ્કીમ. એ છોકરા, </text>
<text sub="clublinks" start="275.875" dur="0.801"> રોઝ સિટી સ્કીમ. OH, BOY, NO </text>
<text sub="clublinks" start="276.676" dur="0.4"> રોઝ સિટી સ્કીમ. ઓહ, બોય, કોઈ સુધારો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="277.076" dur="0.234"> રોઝ સિટી સ્કીમ. ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="277.31" dur="0.133"> ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="277.443" dur="0.067"> ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું </text>
<text sub="clublinks" start="277.51" dur="0.134"> ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="277.644" dur="0.166"> ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું બાંહેધરી આપી શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="277.81" dur="0.434"> ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું જોઇ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="278.244" dur="0.267"> ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું સહેલાઇથી જોઈ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="278.511" dur="0.167"> ઓહ, બાય, કોઈ સુધારો નહીં. હું શહેરને જોઇને જોઈ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="278.678" dur="0.267"> હું શહેરને જોઇને જોઈ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="278.945" dur="0.067"> હું સહેલાઇથી શહેરને જોઈ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="279.012" dur="0.166"> હું સહેલાઇથી બધાને શહેર જોઈ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="279.178" dur="0.601"> હું સહેલાઇથી બધાને શહેર જોઈ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="279.779" dur="0.2"> હું સંભવિત તે બધા દ્વારા શહેરને જોઈ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="279.979" dur="0.167"> હું સંભવત TH તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરતો શહેર જોઈ શકું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="280.146" dur="0.2"> તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="280.346" dur="0.067"> તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને </text>
<text sub="clublinks" start="280.413" dur="0.1"> તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે </text>
<text sub="clublinks" start="280.513" dur="0.167"> તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે હતા </text>
<text sub="clublinks" start="280.68" dur="0.2"> તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે આશા રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="280.88" dur="1.001"> તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે આશા રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="281.881" dur="0.367"> તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે ફક્ત આશા રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="282.248" dur="0.267"> તે બધામાંથી ધૂમ્રપાન કરો. અને અમે ફક્ત આશા રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="282.515" dur="0.234"> અને અમે ફક્ત આશા રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="282.749" dur="0.133"> અને અમે ફક્ત થોડી જ આશા રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.267"> અને અમે ફક્ત ટૂંકી વિંડો માટે આશા રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.167"> અને અમે આજે ટૂંકી વિંડોમાં આશા રાખીએ છીએ, </text>
<text sub="clublinks" start="283.316" dur="0.4"> અને અમે ફક્ત આજે ટૂંકી વિન્ડોઝની આશા રાખીએ છીએ, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="283.716" dur="0.367"> અને અમે ફક્ત આજે ટૂંકી વિંડોમાં આશા રાખીએ છીએ, પણ આપણે </text>
<text sub="clublinks" start="284.083" dur="0.201"> ટૂંક સમયમાં વિન્ડો આજે, પરંતુ અમે </text>
<text sub="clublinks" start="284.284" dur="0.1"> ટૂંક સમયમાં વિન્ડો આજે, પરંતુ અમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="284.384" dur="0.133"> આજે વિન્ડોઝની થોડી, પરંતુ આપણે સાંભળ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="284.517" dur="0.067"> ટૂંક સમયમાં વિંડો આજે, પરંતુ આપણે ત્યાં હૃદય સાંભળ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="284.584" dur="0.1"> ટૂંક સમયમાં વિંડો આજે, પરંતુ અમે ત્યાં સાંભળ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="284.684" dur="0.467"> ટૂંક સમયમાં વિંડો આજે, પરંતુ આપણે ત્યાં સાંભળ્યું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="285.151" dur="0.634"> ટૂંક સમયમાં વિંડો, આજે આપણે ત્યાં સાંભળ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="285.785" dur="0.501"> ટૂંક સમયમાં વિંડો, આજે અમે સાંભળ્યું છે ત્યાં થોડા હતા. </text>
<text sub="clublinks" start="286.286" dur="0.2"> સાંભળ્યું ત્યાં થોડા હતા </text>
<text sub="clublinks" start="286.486" dur="0.133"> સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="286.619" dur="1.502"> સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યાં, </text>
<text sub="clublinks" start="288.121" dur="0.867"> સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યાં, અને </text>
<text sub="clublinks" start="288.988" dur="1.201"> સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યાં, અને આપણે કરીશું </text>
<text sub="clublinks" start="290.189" dur="0.334"> સાંભળ્યું ત્યાં થોડા વરસાદ પડ્યાં, અને લઈ જઈશું </text>
<text sub="clublinks" start="290.523" dur="0.234"> રેઇન ડ્રોપ્સ, અને અમે લઈશું </text>
<text sub="clublinks" start="290.757" dur="0.1"> રેઇન ડ્રોપ્સ, અને અમે તે લઈશું. </text>
<text sub="clublinks" start="290.857" dur="0.167"> તે. </text>
<text sub="clublinks" start="291.024" dur="0.066"> તે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="291.09" dur="0.067"> તે. >> એલ.ઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="291.157" dur="0.1"> તે. >> મને દો </text>
<text sub="clublinks" start="291.257" dur="1.568"> તે. >> મને ફક્ત દો </text>
<text sub="clublinks" start="292.825" dur="0.201"> તે. >> મને ફક્ત કહેવા દો </text>
<text sub="clublinks" start="293.026" dur="0.166"> તે. >> મને આ કહેવા દો. </text>
<text sub="clublinks" start="293.192" dur="0.234"> >> મને આ કહેવા દો. </text>
<text sub="clublinks" start="293.426" dur="0.1"> >> મને આ કહેવા દો. દરેક </text>
<text sub="clublinks" start="293.526" dur="0.1"> >> મને આ કહેવા દો. દર વખતે </text>
<text sub="clublinks" start="293.626" dur="0.1"> >> મને આ કહેવા દો. દરેક સમય તમે </text>
<text sub="clublinks" start="293.726" dur="0.134"> >> મને આ કહેવા દો. તમે કહો તે દરેક સમય </text>
<text sub="clublinks" start="293.86" dur="0.567"> >> મને આ કહેવા દો. દરેક સમયે તમે કહો છો </text>
<text sub="clublinks" start="294.427" dur="0.3"> >> મને આ કહેવા દો. દરેક સમયે તમે કહો કે ચાલો </text>
<text sub="clublinks" start="294.727" dur="0.267"> >> મને આ કહેવા દો. દરેક સમયે તમે કહો છો ચાલો </text>
<text sub="clublinks" start="294.994" dur="0.2"> દરેક સમયે તમે કહો છો ચાલો </text>
<text sub="clublinks" start="295.194" dur="0.167"> દરેક સમયે તમે કહો છો કે એક નજર આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="295.361" dur="0.167"> દરેક સમયે તમે કહો છો કે એક નજર બહુ ઓછી કરી લો, </text>
<text sub="clublinks" start="295.528" dur="0.267"> દરેક સમયે તમે કહો છો કે એક નજર બહુ ઓછી કરો, હું </text>
<text sub="clublinks" start="295.795" dur="0.133"> દરેક સમયે તમે કહો છો કે ઝટપટ નજર રાખો, હું ક્રાઇંગ છું. </text>
<text sub="clublinks" start="295.928" dur="0.167"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. </text>
<text sub="clublinks" start="296.095" dur="0.1"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું </text>
<text sub="clublinks" start="296.195" dur="0.067"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું જાણું છું </text>
<text sub="clublinks" start="296.262" dur="0.067"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. મને ખબર છે </text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.167"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. મને ખબર છે </text>
<text sub="clublinks" start="296.496" dur="0.2"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. મને ખબર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="296.696" dur="0.133"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું જાણું છું કે તે ચાલતો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="296.829" dur="5.005"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું જાણું છું કે તે જવાનું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="301.834" dur="0.167"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. મને ખબર છે કે તે બનવાનું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="302.001" dur="0.1"> બહાર જુઓ, હું ક્રેઝી છું. હું જાણું છું કે તે એક બનવાનું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="302.101" dur="0.234"> હું જાણું છું કે તે એક બનવાનું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="302.335" dur="1.034"> હું જાણું છું કે તે પ્રીટિ બનવાનું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="303.369" dur="0.167"> હું જાણું છું કે તે પ્રીટિ સહી બનશે નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="303.536" dur="0.167"> સુંદર સહી. </text>
<text sub="clublinks" start="303.703" dur="0.167"> સુંદર સહી. આ </text>
<text sub="clublinks" start="303.87" dur="0.467"> સુંદર સહી. સેટેલાઈટ </text>
<text sub="clublinks" start="304.337" dur="0.167"> સુંદર સહી. આશ્ચર્યજનક ચિત્રો </text>
<text sub="clublinks" start="304.504" dur="0.167"> સુંદર સહી. પાછળની સેટેલીટ ચિત્રો </text>
<text sub="clublinks" start="304.671" dur="0.166"> પાછળની સેટેલીટ ચિત્રો </text>
<text sub="clublinks" start="304.837" dur="0.1"> મારી પાછળની સેટેલીટ ચિત્રો. </text>
<text sub="clublinks" start="304.937" dur="0.201"> એમ.ઇ. </text>
<text sub="clublinks" start="305.138" dur="0.066"> એમ.ઇ. ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="305.204" dur="0.101"> એમ.ઇ. ત્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="305.305" dur="0.1"> એમ.ઇ. ત્યાં કેટલાક </text>
<text sub="clublinks" start="305.405" dur="0.133"> એમ.ઇ. ત્યાં કેટલાક પાતળા છે </text>
<text sub="clublinks" start="305.538" dur="0.067"> એમ.ઇ. ત્યાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે </text>
<text sub="clublinks" start="305.605" dur="0.701"> એમ.ઇ. ત્યાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે </text>
<text sub="clublinks" start="306.306" dur="0.2"> ત્યાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે </text>
<text sub="clublinks" start="306.506" dur="0.066"> ત્યાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે </text>
<text sub="clublinks" start="306.572" dur="0.101"> પશ્ચિમમાં કેટલાક પાતળા સ્થળો છે </text>
<text sub="clublinks" start="306.673" dur="0.066"> ત્યાં સૌથી વધુ કાચા પાતળા સ્થળો છે </text>
<text sub="clublinks" start="306.739" dur="0.601"> ત્યાં સૌથી વધુ કાંઈ સ્પINટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="307.34" dur="0.2"> કોસ્ટ ઉપરના કેટલાક પાતળા સ્થળો છે </text>
<text sub="clublinks" start="307.54" dur="0.1"> કોસ્ટ રેંજથી વધુના કેટલાક પાતળા સ્થળો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="307.64" dur="0.267"> કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. </text>
<text sub="clublinks" start="307.907" dur="0.134"> કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર </text>
<text sub="clublinks" start="308.041" dur="0.033"> કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, </text>
<text sub="clublinks" start="308.074" dur="0.1"> કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, એ </text>
<text sub="clublinks" start="308.174" dur="0.634"> કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, ખૂબ </text>
<text sub="clublinks" start="308.808" dur="0.534"> કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, ઘણી બધી </text>
<text sub="clublinks" start="309.342" dur="0.167"> કોસ્ટ રેંજ પર સૌથી વધુ. ખરેખર આજે, ઘણી બધી </text>
<text sub="clublinks" start="309.509" dur="0.3"> ખરેખર આજે, ઘણી બધી </text>
<text sub="clublinks" start="309.809" dur="0.067"> ખરેખર આજે, ઘણી બધી સ્પષ્ટતા </text>
<text sub="clublinks" start="309.876" dur="0.133"> ખરેખર આજે, ઘણી બધી સ્પષ્ટતા છે </text>
<text sub="clublinks" start="310.009" dur="2.936"> ખરેખર આજે, ઘણી બધી જગ્યાઓ આવી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="312.945" dur="0.234"> ખરેખર આજે, ઘણી બધી જગ્યાઓ પરથી આવી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.179" dur="0.167"> ખરેખર આજે, ઘણી બધી જગ્યાઓ પરથી આવી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.346" dur="0.233"> સ્પOTટનેસ એમાંથી આવી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.579" dur="0.134"> સ્પષ્ટતા ઉપરથી આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.713" dur="0.067"> સ્પOTટાઇનેસ એ અપર લેવલથી આવી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.78" dur="0.066"> સ્પોટિનેસ એ ઉપરના સ્તરથી નીચે આવી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.846" dur="1.836"> સ્પOTટાઇનેસ નીચેની ઉપરથી નીચે આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="315.682" dur="0.467"> સ્પOTટાઇનેસ નીચેની બાજુએથી ઉપર આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="316.149" dur="0.233"> સ્પોટિનેસ એ સમુદ્રથી નીચેની નીચેની ઉપરથી આવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="316.382" dur="0.2"> અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. </text>
<text sub="clublinks" start="316.582" dur="0.167"> અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. આ </text>
<text sub="clublinks" start="316.749" dur="0.134"> અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. ડOPપ્લર </text>
<text sub="clublinks" start="316.883" dur="0.133"> અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. ડOPપ્લર રેડર </text>
<text sub="clublinks" start="317.016" dur="0.501"> અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. ડOPપ્લર રેડર છે </text>
<text sub="clublinks" start="317.517" dur="0.4"> અપર સ્તર નીચે સમુદ્ર. ડOPપ્લર રેડર ઉત્પન્ન કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="317.917" dur="0.134"> ડOPપ્લર રેડર ઉત્પન્ન કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="318.051" dur="0.133"> ડOPપ્લર રેડર ઉત્પન્ન કરે છે એ </text>
<text sub="clublinks" start="318.184" dur="0.267"> ડOPપ્લર રેડર એક તક બનાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="318.451" dur="0.234"> ડOPપ્લર રાદર એક તક રજૂ કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="318.685" dur="0.166"> ડOPપ્લર રાદર રેઇનની તક આપે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="318.851" dur="0.201"> વરસાદની તક. </text>
<text sub="clublinks" start="319.052" dur="0.1"> વરસાદની તક. આ </text>
<text sub="clublinks" start="319.152" dur="0.133"> વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ </text>
<text sub="clublinks" start="319.285" dur="1.735"> વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ તક </text>
<text sub="clublinks" start="321.02" dur="5.072"> વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ તક છે </text>
<text sub="clublinks" start="326.092" dur="0.167"> વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ તક હંમેશાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="326.259" dur="0.1"> વરસાદની તક. શ્રેષ્ઠ તક છે </text>
<text sub="clublinks" start="326.359" dur="0.233"> શ્રેષ્ઠ તક છે </text>
<text sub="clublinks" start="326.592" dur="1.902"> શ્રેષ્ઠ તક એ આખામાં છે. </text>
<text sub="clublinks" start="328.494" dur="0.167"> કોસ્ટ. </text>
<text sub="clublinks" start="328.661" dur="0.1"> કોસ્ટ. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="328.761" dur="0.1"> કોસ્ટ. અમારી પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="328.861" dur="0.134"> કોસ્ટ. અમે કેટલાક છે </text>
<text sub="clublinks" start="328.995" dur="0.834"> કોસ્ટ. અમે અમુક ટ્રACક્સ કરીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="329.829" dur="0.167"> કોસ્ટ. અમે અમુક ટ્રACક્સ એમોન્ટ્સ રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="329.996" dur="0.2"> કોસ્ટ. અમારી પાસે કેટલીક ટ્ર AMસ એમોન્ટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="330.196" dur="0.234"> અમારી પાસે કેટલીક ટ્ર AMસ એમોન્ટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="330.43" dur="0.1"> અમે વરસાદની કેટલીક ટ્રેક એમોનેટ કરી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="330.53" dur="0.167"> રેઇન. </text>
<text sub="clublinks" start="330.697" dur="0.1"> રેઇન. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="330.797" dur="0.066"> રેઇન. અત્યાર સુધી, </text>
<text sub="clublinks" start="330.863" dur="0.601"> રેઇન. તેથી દૂર, નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="331.464" dur="0.167"> રેઇન. તેથી દૂર, જોવાનું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="331.631" dur="0.2"> રેઇન. તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="331.831" dur="0.133"> તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="331.964" dur="0.134"> તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. હું </text>
<text sub="clublinks" start="332.098" dur="0.133"> તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. હું હજુ પણ </text>
<text sub="clublinks" start="332.231" dur="0.101"> તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. હું હજી પણ વિચારું છું </text>
<text sub="clublinks" start="332.332" dur="0.233"> તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. મને લાગે છે કે </text>
<text sub="clublinks" start="332.565" dur="0.467"> તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. મને લાગે છે કે તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="333.032" dur="0.234"> તેથી દૂર, ખૂબ જોવાનું નહીં. મને લાગે છે કે એ </text>
<text sub="clublinks" start="333.266" dur="0.3"> મને લાગે છે કે એ </text>
<text sub="clublinks" start="333.566" dur="0.1"> મને લાગે છે કે સંભવ છે </text>
<text sub="clublinks" start="333.666" dur="0.2"> મને લાગે છે કે આ સંભવિતતા છે </text>
<text sub="clublinks" start="333.866" dur="0.468"> હું માનું છું કે આ સંભાવના આ પછી છે, </text>
<text sub="clublinks" start="334.334" dur="0.2"> મને લાગે છે કે આ સંભાવના આ બપોર પછી, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="334.534" dur="0.167"> શક્યતા આ પછી, બટ </text>
<text sub="clublinks" start="334.701" dur="0.1"> આ પછીની સંભાવના, પરંતુ તે </text>
<text sub="clublinks" start="334.801" dur="0.133"> આ પછીની સંભાવના, પરંતુ તે જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="334.934" dur="0.1"> આ પછીની સંભાવના, તે સુંદર લાગે છે </text>
<text sub="clublinks" start="335.034" dur="0.367"> આ પછીની સંભાવના, પણ તે પ્રીટિ ગ્રિમ જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="335.401" dur="0.801"> આ પછીની સંભાવના, પણ તે પ્રીટિ ગ્રિમ જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.202" dur="0.134"> આ પછીની સંભાવના, પણ તે પ્રીટિ ગ્રિમ જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.336" dur="0.2"> તે ખૂબ જ સુંદર ગ્રીમ જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.536" dur="0.1"> તે ખૂબ જ સચોટ ગ્રીમ જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.636" dur="0.1"> તે હમણાં ખૂબ જ યોગ્ય ગ્રીમ જુએ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="336.736" dur="0.267"> અત્યારે જ. </text>
<text sub="clublinks" start="337.003" dur="0.067"> અત્યારે જ. છોડો </text>
<text sub="clublinks" start="337.07" dur="0.1"> અત્યારે જ. છતાં પણ </text>
<text sub="clublinks" start="337.17" dur="0.6"> અત્યારે જ. ધૂમ્રપાન છોડો </text>
<text sub="clublinks" start="337.77" dur="0.234"> અત્યારે જ. ધૂમ્રપાન છોડો અને </text>
<text sub="clublinks" start="338.004" dur="0.167"> અત્યારે જ. ધૂમ્રપાન અને ધૂમ્રપાન </text>
<text sub="clublinks" start="338.171" dur="0.267"> ધૂમ્રપાન અને ધૂમ્રપાન </text>
<text sub="clublinks" start="338.438" dur="0.066"> ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, </text>
<text sub="clublinks" start="338.504" dur="0.201"> ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, 70 </text>
<text sub="clublinks" start="338.705" dur="0.166"> ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, 70 લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="338.871" dur="0.434"> ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, 70 હશે </text>
<text sub="clublinks" start="339.305" dur="0.267"> ધૂમ્રપાન અને ક્લાઉડ્સ છોડો, 70 હશે </text>
<text sub="clublinks" start="339.572" dur="0.134"> ધૂમ્રપાન અને વાદળો છોડો, 70 વિશ્વનું હોવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="339.706" dur="0.3"> ક્લાઉડ્સ, 70 વિશ્વનું હોવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="340.006" dur="0.2"> ક્લાઉડ્સ, 70 વિશ્વભરનો લંચ હશે </text>
<text sub="clublinks" start="340.206" dur="0.067"> ક્લાઉડ્સ, 70 વિશ્વના લંચ ટાઇમ ટેમ્પરચર હશે </text>
<text sub="clublinks" start="340.273" dur="0.5"> ક્લાઉડ્સ, 70 આપણે સૌથી લંચ ટાઇમ ટેમ્પરિયર હોઈશું </text>
<text sub="clublinks" start="340.773" dur="0.167"> ક્લાઉડ્સ, 70 અમે અનોખા લંચ ટાઇમ ટેમ્પરિયર હોઈશું </text>
<text sub="clublinks" start="340.94" dur="0.2"> લંચ ટાઈમ ટેમ્પરેચર અમે </text>
<text sub="clublinks" start="341.14" dur="0.034"> લંચ ટાઈમ ટેમ્પરેચર અમારી પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="341.174" dur="0.333"> લંચ ટાઈમ ટેમ્પરેચર અમે પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="341.507" dur="0.234"> લંચ ટાઈમ ટેમ્પરેચર અમે પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="341.741" dur="0.167"> બપોરના સમયે લઘુતમ તાપમાન. </text>
<text sub="clublinks" start="341.908" dur="0.167"> જ્યારે ત્યાં હતી. </text>
<text sub="clublinks" start="342.075" dur="0.066"> જ્યારે ત્યાં હતી. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="342.141" dur="0.067"> જ્યારે ત્યાં હતી. તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="342.208" dur="1.969"> જ્યારે ત્યાં હતી. તે એક </text>
<text sub="clublinks" start="344.177" dur="0.8"> જ્યારે ત્યાં હતી. તે એક સ્પર્શ છે </text>
<text sub="clublinks" start="344.977" dur="4.972"> જ્યારે ત્યાં હતી. તે એક સ્પર્શ નમ્ર છે </text>
<text sub="clublinks" start="349.949" dur="0.234"> જ્યારે ત્યાં હતી. તે એક સ્પર્શ નમ્ર છે </text>
<text sub="clublinks" start="350.183" dur="0.1"> જ્યારે ત્યાં હતી. તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="350.283" dur="0.233"> તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="350.516" dur="0.167"> તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="350.683" dur="0.234"> તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="350.917" dur="0.5"> તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યાં કેટલાક </text>
<text sub="clublinks" start="351.417" dur="0.2"> તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યાં કેટલાક લીલા છે </text>
<text sub="clublinks" start="351.617" dur="0.101"> તે અહીં એક અમૂલ્ય સ્પર્શ છે. ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="351.718" dur="0.133"> ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="351.851" dur="0.1"> ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. હું </text>
<text sub="clublinks" start="351.951" dur="0.067"> ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. મારી પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="352.018" dur="0.233"> ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. મારે કરવુજ પડશે </text>
<text sub="clublinks" start="352.251" dur="1.035"> ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. હું માનો છું </text>
<text sub="clublinks" start="353.286" dur="1.001"> ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. મારે તે માનવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="354.287" dur="0.167"> ત્યાં કેટલાક લીલા બિંદુઓ છે. મારી પાસે તે છે માને છે </text>
<text sub="clublinks" start="354.454" dur="0.233"> મારી પાસે તે છે માને છે </text>
<text sub="clublinks" start="354.687" dur="0.2"> મારી પાસે ફેઇલી છે તેવું માનવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="354.887" dur="0.1"> મને વિશ્વાસ કરવો છે કે જેઓ ફેક્સી એરોનિયસ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="354.987" dur="0.301"> ફેઇરી ભૂલથી. </text>
<text sub="clublinks" start="355.288" dur="0.067"> ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, </text>
<text sub="clublinks" start="355.355" dur="0.066"> ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="355.421" dur="2.303"> ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="357.724" dur="0.133"> ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, તે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="357.857" dur="0.1"> ફેઇરી ભૂલથી. સામાન્ય રીતે, તે અવિશ્વસનીય છે </text>
<text sub="clublinks" start="357.957" dur="0.3"> સામાન્ય રીતે, તે અવિશ્વસનીય છે </text>
<text sub="clublinks" start="358.257" dur="0.067"> સામાન્ય રીતે, તે અણીદાર માટે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="358.324" dur="0.434"> સામાન્ય રીતે, તે અણીદાર પ્રસારણ માટે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="358.758" dur="0.601"> સામાન્ય રીતે, તે અણીદાર હવાઈ ગુણવત્તા માટે અવિશ્વસનીય છે </text>
<text sub="clublinks" start="359.359" dur="0.2"> સામાન્ય રીતે, તે અણીદાર વાતાવરણની ગુણવત્તા માટે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="359.559" dur="0.267"> હઝારડોસ હવાઈ ગુણવત્તા </text>
<text sub="clublinks" start="359.826" dur="0.1"> ચાલુ રાખવા માટે અઝારડોસ હવાઈ ગુણવત્તા. </text>
<text sub="clublinks" start="359.926" dur="0.2"> ચાલુ રાખો. </text>
<text sub="clublinks" start="360.126" dur="0.133"> ચાલુ રાખો. તે </text>
<text sub="clublinks" start="360.259" dur="0.067"> ચાલુ રાખો. ચેતવણી </text>
<text sub="clublinks" start="360.326" dur="0.067"> ચાલુ રાખો. ચેતવણી છે </text>
<text sub="clublinks" start="360.393" dur="3.07"> ચાલુ રાખો. ચેતવણી તેમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="363.463" dur="0.133"> ચાલુ રાખો. ચેતવણી સ્થાને છે </text>
<text sub="clublinks" start="363.596" dur="0.1"> ચાલુ રાખો. ચેતવણી સ્થાને છે ત્યાં સુધી </text>
<text sub="clublinks" start="363.696" dur="0.2"> ચેતવણી સ્થાને છે ત્યાં સુધી </text>
<text sub="clublinks" start="363.896" dur="0.1"> ચેતવણી સ્થાને છે ત્યાં સુધી નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="363.996" dur="0.167"> ના. </text>
<text sub="clublinks" start="364.163" dur="0.467"> ના. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="364.63" dur="0.134"> ના. તેથી જ </text>
<text sub="clublinks" start="364.764" dur="0.2"> ના. તેથી મુખ્ય ડ્રાય. </text>
<text sub="clublinks" start="364.964" dur="0.2"> તેથી મુખ્ય ડ્રાય. </text>
<text sub="clublinks" start="365.164" dur="1.669"> તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક </text>
<text sub="clublinks" start="366.833" dur="0.967"> તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક વિસ્તારો </text>
<text sub="clublinks" start="367.8" dur="4.972"> તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક ક્ષેત્રો છે </text>
<text sub="clublinks" start="372.772" dur="0.133"> તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હિટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="372.905" dur="2.603"> તેથી મુખ્ય ડ્રાય. કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હિટ 80 છે. </text>
<text sub="clublinks" start="375.508" dur="0.2"> કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હિટ 80 છે. </text>
<text sub="clublinks" start="375.708" dur="0.134"> કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હીટ છે 80. આકાશવાણી </text>
<text sub="clublinks" start="375.842" dur="0.1"> કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હીટ છે 80. હવાઈ ગુણવત્તા </text>
<text sub="clublinks" start="375.942" dur="1.034"> કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હીટ છે 80. હવાઈ ગુણવત્તા છે </text>
<text sub="clublinks" start="376.976" dur="0.134"> કેટલાક ક્ષેત્રોમાં હીટ છે 80. હવાઈ ગુણવત્તા વધી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="377.11" dur="0.2"> કેટલાક ક્ષેત્રો હિટ છે 80. હવાઈ ગુણવત્તા આ વધી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="377.31" dur="0.267"> હવાઈ ​​ગુણવત્તા આ વધી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="377.577" dur="0.1"> હવાઈ ​​ગુણવત્તા આ અઠવાડિયામાં વધી રહી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="377.677" dur="0.2"> અઠવાડિયા. </text>
<text sub="clublinks" start="377.877" dur="0.067"> અઠવાડિયા. તે </text>
<text sub="clublinks" start="377.944" dur="0.066"> અઠવાડિયા. તે થશે </text>
<text sub="clublinks" start="378.01" dur="1.502"> અઠવાડિયા. તે હશે </text>
<text sub="clublinks" start="379.512" dur="4.605"> અઠવાડિયા. તેને જોડવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="384.117" dur="0.333"> અઠવાડિયા. આ સાથે જોડવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="384.45" dur="0.1"> અઠવાડિયા. તે પાતળા થવા માટે બાંધવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="384.55" dur="0.234"> તે પાતળા થવા માટે બાંધવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="384.784" dur="0.1"> તે પાતળા ધૂમ્રપાન માટે બાંધવામાં આવશે. </text>
<text sub="clublinks" start="384.884" dur="0.167"> સ્મોક. </text>
<text sub="clublinks" start="385.051" dur="0.067"> સ્મોક. >> </text>
<text sub="clublinks" start="385.118" dur="0.166"> સ્મોક. >> આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="385.284" dur="0.101"> સ્મોક. >> તે કંઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="385.385" dur="0.1"> સ્મોક. >> તે કંઈ નથી પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="385.485" dur="0.667"> સ્મોક. >> તે કંઈ નથી પરંતુ બર્ન </text>
<text sub="clublinks" start="386.152" dur="0.234"> >> તે કંઈ નથી પરંતુ બર્ન </text>
<text sub="clublinks" start="386.386" dur="0.1"> >> તે કંઈ નહીં પરંતુ બર્ન સ્ટિક્સ </text>
<text sub="clublinks" start="386.486" dur="0.1"> >> તે કંઈ નહીં પરંતુ બર્ટીંગ લાકડીઓનો અધિકાર </text>
<text sub="clublinks" start="386.586" dur="0.1"> >> તે હમણાં જ નહીં બટ્ટ લાકડીઓ અધિકાર. </text>
<text sub="clublinks" start="386.686" dur="0.167"> હમણાં લાકડીઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="386.853" dur="0.066"> હમણાં લાકડીઓ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="386.919" dur="0.067"> હમણાં લાકડીઓ. >> તેણી </text>
<text sub="clublinks" start="386.986" dur="1.602"> હમણાં લાકડીઓ. >> તેણી છે </text>
<text sub="clublinks" start="388.588" dur="0.967"> હમણાં લાકડીઓ. >> તે વાત કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="389.555" dur="5.039"> હમણાં લાકડીઓ. >> તેણી વિશે વાત કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="394.594" dur="0.167"> હમણાં લાકડીઓ. >> તેણી આ વિશે વાત કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="394.761" dur="0.2"> >> તેણી આ વિશે વાત કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="394.961" dur="5.872"> >> તે ટૂન વિશે વાત કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="400.833" dur="1.101"> >> તે ટૂન ઓફ વાતો કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="401.934" dur="0.234"> >> તે બ્લૂ ની ટૂન વિશે વાત કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="402.168" dur="0.167"> >> તે બ્લુ રીવાઈવરની ટૂન વિશે વાત કરી રહી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="402.335" dur="0.167"> બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. </text>
<text sub="clublinks" start="402.502" dur="0.066"> બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="402.568" dur="1.902"> બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="404.47" dur="0.301"> બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. તે મૂળભૂત છે </text>
<text sub="clublinks" start="404.771" dur="0.133"> બ્લુ રીવાઈવરનું ટૂન. તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="404.904" dur="0.2"> તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="405.104" dur="0.1"> તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ </text>
<text sub="clublinks" start="405.204" dur="0.1"> તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ ક્ષેત્ર </text>
<text sub="clublinks" start="405.304" dur="0.367"> તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ વિસ્તાર નજીક છે </text>
<text sub="clublinks" start="405.671" dur="0.735"> તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ નજીકનો કિન્સે છે </text>
<text sub="clublinks" start="406.406" dur="0.2"> તે મૂળભૂત રીતે જવું છે. આ વિસ્તાર નજીકનો કિન્સે રીવર છે </text>
<text sub="clublinks" start="406.606" dur="0.267"> આ વિસ્તાર નજીકનો કિન્સે રીવર છે </text>
<text sub="clublinks" start="406.873" dur="0.133"> આ વિસ્તાર નજીકનો કિન્સે રીવર્સ કોમ્યુનિટી છે </text>
<text sub="clublinks" start="407.006" dur="0.1"> આ વિસ્તાર નજીક કિન્સે રિવાઈર કમ્યુનિટી સ્કૂલ. </text>
<text sub="clublinks" start="407.106" dur="0.167"> સમુદાય શાળા. </text>
<text sub="clublinks" start="407.273" dur="0.067"> સમુદાય શાળા. >> </text>
<text sub="clublinks" start="407.34" dur="0.1"> સમુદાય શાળા. >> આ </text>
<text sub="clublinks" start="407.44" dur="0.167"> સમુદાય શાળા. >> સંપૂર્ણ </text>
<text sub="clublinks" start="407.607" dur="0.467"> સમુદાય શાળા. >> સંપૂર્ણ ડાઉન ડાઉન </text>
<text sub="clublinks" start="408.074" dur="0.133"> સમુદાય શાળા. >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન એરીયા </text>
<text sub="clublinks" start="408.207" dur="0.234"> સમુદાય શાળા. >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન ક્ષેત્ર છે </text>
<text sub="clublinks" start="408.441" dur="0.233"> >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન ક્ષેત્ર છે </text>
<text sub="clublinks" start="408.674" dur="1.669"> >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન એરીયા સળગાવી દીધું છે </text>
<text sub="clublinks" start="410.343" dur="1.501"> >> સંપૂર્ણ ડાઉનટાઉન એરીયા સળગાવ્યું સ્ટ્રેટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="411.844" dur="0.067"> >> સમગ્ર ડાઉનટાઉન એરીયા સળગાવ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="411.911" dur="0.234"> >> સમગ્ર ડાઉનટાઉન એરીયા દ્વારા સળગાવ્યું સ્ટ્રેટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="412.145" dur="0.233"> દ્વારા સળગાવી સ્ટ્રેટ </text>
<text sub="clublinks" start="412.378" dur="0.1"> જીવંત દ્વારા સળગાવેલા સ્ટ્રેટ. </text>
<text sub="clublinks" start="412.478" dur="0.167"> જીવંત. </text>
<text sub="clublinks" start="412.645" dur="0.534"> જીવંત. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="413.179" dur="2.069"> જીવંત. તેથી પી.ઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="415.248" dur="0.8"> જીવંત. તેથી પી.ઇ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="416.048" dur="5.039"> જીવંત. તેથી પી.ઇ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="421.087" dur="0.267"> જીવંત. હું ઘણા છું </text>
<text sub="clublinks" start="421.354" dur="5.405"> જીવંત. તેથી હું ઘણા લોકો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="426.759" dur="0.167"> તેથી હું ઘણા લોકો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="426.926" dur="0.067"> તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="426.993" dur="0.066"> તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> સૌથી વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="427.059" dur="0.468"> તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> સૌથી વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="427.527" dur="0.467"> તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> સૌથી </text>
<text sub="clublinks" start="427.994" dur="0.567"> તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> ક્ષેત્રનો સૌથી </text>
<text sub="clublinks" start="428.561" dur="0.133"> તેથી હું ઘણા લોકો છે. >> મોટાભાગના ક્ષેત્રમાં રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="428.694" dur="0.201"> >> મોટાભાગના ક્ષેત્રમાં રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="428.895" dur="0.767"> >> મોટા ભાગના ક્ષેત્રે રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="429.662" dur="1.168"> >> મોટા ભાગનો વિસ્તાર સ્તર હેઠળ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="430.83" dur="0.334"> >> મોટા ભાગનો વિસ્તાર ત્રણ સ્તરો હેઠળ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="431.164" dur="0.166"> >> મોટાભાગના ક્ષેત્રમાં ત્રણ સ્તરોની ઉત્તેજના હેઠળ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="431.33" dur="0.234"> ત્રણ અંતર્ગત સ્તર </text>
<text sub="clublinks" start="431.564" dur="0.167"> ત્રણ અંતર્ગત ઉક્તિના ઓર્ડર હેઠળ </text>
<text sub="clublinks" start="431.731" dur="0.333"> લેવલની અંતર્ગત ત્રણ ઉક્તિના આદેશને અટકાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="432.064" dur="0.167"> સ્તર હેઠળ ત્રણ ઉક્તિ ઓર્ડર લોકો અટકાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="432.231" dur="0.201"> સ્તરની અંતર્ગત ત્રણ ઉક્તિના ઓર્ડરથી લોકો રોકી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="432.432" dur="0.266"> ઓર્ડર્સ લોકોને રોકી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="432.698" dur="0.067"> તપાસ કરતા લોકોને બચાવનારા ઓર્ડર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="432.765" dur="3.57"> લોકોની તપાસ કરતા અટકાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="436.335" dur="0.835"> લોકો ઘરેલુ તપાસીને બચાવતા ઓર્ડર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="437.17" dur="0.166"> લોકો ઘરની તપાસ કરતા રોકી રહ્યા છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="437.336" dur="0.301"> હોમ્સ અને તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="437.637" dur="0.1"> ઘર અને વ્યવસાયિકો પર તપાસો. </text>
<text sub="clublinks" start="437.737" dur="0.167"> વ્યવસાયો. </text>
<text sub="clublinks" start="437.904" dur="0.1"> વ્યવસાયો. આ </text>
<text sub="clublinks" start="438.004" dur="0.066"> વ્યવસાયો. આગ </text>
<text sub="clublinks" start="438.07" dur="0.701"> વ્યવસાયો. ફાયર છે </text>
<text sub="clublinks" start="438.771" dur="0.234"> વ્યવસાયો. ફાયર 166,000 છે </text>
<text sub="clublinks" start="439.005" dur="0.1"> વ્યવસાયો. ફાયર 166,000 એકર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="439.105" dur="0.2"> ફાયર 166,000 એકર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="439.305" dur="0.134"> ફાયર 166,000 એકર છે. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="439.439" dur="0.133"> ફાયર 166,000 એકર છે. >>> સારું, </text>
<text sub="clublinks" start="439.572" dur="0.767"> ફાયર 166,000 એકર છે. >>> સારું, લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="440.339" dur="0.401"> ફાયર 166,000 એકર છે. >>> સારું, લોકો ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="440.74" dur="0.333"> ફાયર 166,000 એકર છે. >>> સારું, લોકો ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="441.073" dur="0.201"> >>> સારું, લોકો ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="441.274" dur="0.066"> >>> સારું, લોકો પોસ્ટ કરવા માટે ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="441.34" dur="0.968"> >>> સારું, લોકો પોસ્ટ અને ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="442.308" dur="0.2"> >>> સારું, લોકો પોસ્ટ અને શેર કરવાનું ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="442.508" dur="0.267"> >>> સારું, લોકો પોસ્ટ અને શેર કરવા માટે ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="442.775" dur="1.168"> >>> સારું, લોકો પોસ્ટ અને એક વિશાળ શેર કરવા માટે ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="443.943" dur="0.133"> >>> સારું, લોકો પોસ્ટ કરવાનું ચાલુ રાખશે અને એક મોટી રકમ શેર કરશે </text>
<text sub="clublinks" start="444.076" dur="0.201"> >>> સારું, લોકો પોસ્ટ કરવા માટે ચાલુ રાખશે અને એક મોટી રકમ શેર કરશે </text>
<text sub="clublinks" start="444.277" dur="0.433"> એક મોટી રકમ પોસ્ટ કરો અને શેર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="444.71" dur="0.134"> ખોટી રકમનો મોટો હિસ્સો પોસ્ટ કરો અને શેર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="444.844" dur="0.968"> લગભગ ખોટી રકમ પોસ્ટ કરો અને શેર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="445.812" dur="1.001"> કેવી રીતે ખોટી માહિતીનો મોટો હિસ્સો પોસ્ટ કરો અને શેર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="446.813" dur="0.166"> આ કેવી રીતે ખોટી માહિતીનો મોટો હિસ્સો પોસ્ટ કરો અને શેર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="446.979" dur="0.301"> આ કેવી રીતે ખોટી માહિતી </text>
<text sub="clublinks" start="447.28" dur="0.133"> આ વિલફાયર્સ વિશે કેવી રીતે ખોટી માહિતી </text>
<text sub="clublinks" start="447.413" dur="0.1"> આ વિલફાયર્સનો પ્રારંભ કેવી રીતે થયો તેની ખોટી માહિતી. </text>
<text sub="clublinks" start="447.513" dur="0.267"> વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. </text>
<text sub="clublinks" start="447.78" dur="0.067"> વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. Fફિશલ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="447.847" dur="0.1"> વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. SAફિશલ્સ કહે </text>
<text sub="clublinks" start="447.947" dur="0.467"> વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. અધિકારીઓ કહે છે કે </text>
<text sub="clublinks" start="448.414" dur="1.602"> વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. અધિકારીઓ એવું કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="450.016" dur="0.167"> વિલ્ડફાયર્સ પ્રારંભ. Fફિશલ્સ કહે છે તેવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="450.183" dur="0.267"> Fફિશલ્સ કહે છે તેવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="450.45" dur="0.233"> Fફિશલ્સ કહે છે કે વાસ્તવિક જીવન હશે </text>
<text sub="clublinks" start="450.683" dur="0.1"> Fફિશલ્સ કહે છે કે વાસ્તવિક જીવનની સંભાવનાઓ હોવી જોઇએ. </text>
<text sub="clublinks" start="450.783" dur="0.267"> વાસ્તવિક જીવન વિષયો. </text>
<text sub="clublinks" start="451.05" dur="0.033"> વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક </text>
<text sub="clublinks" start="451.083" dur="0.101"> વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક છે </text>
<text sub="clublinks" start="451.184" dur="0.467"> વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક હમણાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="451.651" dur="0.6"> વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક હવે પ્રોમિસિંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="452.251" dur="0.201"> વાસ્તવિક જીવન વિષયો. ફેસબુક અત્યારે પ્રમોશન કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="452.452" dur="0.233"> ફેસબુક અત્યારે પ્રમોશન કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="452.685" dur="0.134"> ફેસબુક હમણાં દૂર કરવાની ધારણા કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="452.819" dur="0.634"> ફેસબુક હવે ખોટી વાતને દૂર કરવાની કલ્પના કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="453.453" dur="0.567"> ફેસબુક, હવે ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરવાની કલ્પના કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="454.02" dur="1.067"> ફેસબુક હવે ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરવાની કલ્પના કરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="455.087" dur="0.234"> ખોટી વાર્તાઓ દૂર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="455.321" dur="0.134"> એન્ટીફાની ખોટી વાર્તાઓ દૂર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="455.455" dur="0.066"> એન્ટિફા શરૂ થયેલી ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="455.521" dur="1.435"> એન્ટીફાએ શરૂ કરેલી ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="456.956" dur="0.534"> અન્ટીફાએ વિલફાયર્સ શરૂ કરી કે ખોટી વાર્તાઓ દૂર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="457.49" dur="0.233"> અન્ટીફાએ વિલફાયર્સની શરૂઆત કરેલી ખોટી વાર્તાઓને દૂર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="457.723" dur="0.267"> એન્ટિફાએ વિલ્ફાયર્સની શરૂઆત કરી </text>
<text sub="clublinks" start="457.99" dur="0.1"> એન્ટિફાએ REરેગોનમાં વિલફાયર્સની શરૂઆત કરી. </text>
<text sub="clublinks" start="458.09" dur="0.167"> ઓરેગન. </text>
<text sub="clublinks" start="458.257" dur="0.134"> ઓરેગન. એ.એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="458.391" dur="0.2"> ઓરેગન. ક્રિસ્ટન તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="458.591" dur="2.569"> ઓરેગન. ક્રિસ્ટન સમજાવ્યું તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="461.16" dur="0.934"> ઓરેગન. જેમ ક્રિસ્ટન આને સમજાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="462.094" dur="0.234"> જેમ ક્રિસ્ટન આને સમજાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="462.328" dur="0.134"> ક્રિસ્ટન આ અફવાઓ સમજાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="462.462" dur="4.471"> ક્રિસ્ટન જેમ કે અફવાઓ ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="466.933" dur="0.233"> ક્રિસ્ટન આ અફવાઓ ચાલુ રાખવાનું સમજાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="467.166" dur="0.1"> ક્રિસ્ટેન જેમ કે અફવાઓ ફેલાવવાનું ચાલુ રાખે છે તે સમજાવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="467.266" dur="0.534"> અફવાઓ ફેલાવવા માટે ચાલુ રાખો. </text>
<text sub="clublinks" start="467.8" dur="0.167"> અફવાઓ ફેલાવવા માટે ચાલુ રાખો. >> </text>
<text sub="clublinks" start="467.967" dur="0.1"> અફવાઓ ફેલાવવા માટે ચાલુ રાખો. >> આ. </text>
<text sub="clublinks" start="468.067" dur="0.167"> >> આ. </text>
<text sub="clublinks" start="468.234" dur="0.567"> >> આ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="468.801" dur="0.768"> >> આ. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="469.569" dur="0.634"> >> આ. >> રિપોર્ટર: કાયદો </text>
<text sub="clublinks" start="470.203" dur="0.1"> >> આ. >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="470.303" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="470.57" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="470.67" dur="1.067"> >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="471.737" dur="0.468"> >> રિપોર્ટર: કાયદો એન્ફોર્સિમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="472.205" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: કાયદાની એન્ફોર્સિમેન્ટ એજન્સીઓએ પુનરાવર્તિત કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="472.305" dur="0.233"> એજન્સીઓએ પુનરાવર્તિત કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="472.538" dur="0.067"> એજન્સીઓએ પુનરાવર્તિત એન્ટીફા કહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="472.605" dur="0.067"> એંજિસીઝે કહ્યું કે પુનરાવર્તિત એન્ટિફાઇ હતી </text>
<text sub="clublinks" start="472.672" dur="0.133"> એંજિસીઝે કહ્યું કે પુનરાવર્તિત એન્ટિફા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="472.805" dur="1.201"> એંજિસીઝે કહ્યું કે પુનરાવર્તિત એન્ટિફા શરૂ થઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="474.006" dur="0.267"> એંજિસીઝે કહ્યું હતું કે એન્ટિફાએ વારંવાર પ્રારંભ કર્યો ન હતો </text>
<text sub="clublinks" start="474.273" dur="0.134"> એંજિસીઝે કહ્યું હતું કે એન્ટિફાએ વારંવાર REરેગોન શરૂ ન કર્યું </text>
<text sub="clublinks" start="474.407" dur="0.333"> એન્ટિફા ઓરેગન પ્રારંભ કરતો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="474.74" dur="0.101"> એન્ટિફા ઓરેગન વિલ્ફાયર્સની શરૂઆત કરતો નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="474.841" dur="0.233"> વિલ્ડફાયર્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="475.074" dur="0.1"> વિલ્ડફાયર્સ. જ્યારે </text>
<text sub="clublinks" start="475.174" dur="0.134"> વિલ્ડફાયર્સ. જ્યારે કેટલાક </text>
<text sub="clublinks" start="475.308" dur="0.1"> વિલ્ડફાયર્સ. જ્યારે કેટલાક લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="475.408" dur="0.267"> વિલ્ડફાયર્સ. જ્યારે કેટલાક લોકો છે </text>
<text sub="clublinks" start="475.675" dur="0.333"> વિલ્ડફાયર. જ્યારે કેટલાક લોકો આવ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="476.008" dur="0.267"> જ્યારે કેટલાક લોકો આવ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="476.275" dur="0.1"> જ્યારે કેટલાક લોકોની ગોઠવણ કરવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="476.375" dur="0.301"> જ્યારે કેટલાક લોકો માટે સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="476.676" dur="0.3"> જ્યારે કેટલાક લોકો એર્સન માટે સજ્જ થયા છે, </text>
<text sub="clublinks" start="476.976" dur="0.1"> જ્યારે કેટલાક લોકો એર્સન, OFફિશિયલ્સ માટે સજ્જ છે </text>
<text sub="clublinks" start="477.076" dur="0.2"> એર્સન, OFફિશિયલ્સ માટે સજ્જ </text>
<text sub="clublinks" start="477.276" dur="0.1"> Sફિશિયલ્સએ કહ્યું, એર્સન માટે સજ્જ </text>
<text sub="clublinks" start="477.376" dur="0.067"> એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="477.443" dur="0.067"> એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે </text>
<text sub="clublinks" start="477.51" dur="0.1"> એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="477.61" dur="0.167"> એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="477.777" dur="0.667"> એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="478.444" dur="0.501"> એર્સન માટે સજ્જ, અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ એ નો ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="478.945" dur="0.2"> કહ્યું કે તેઓ એ નો ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="479.145" dur="0.033"> કહ્યું કે તેઓ યોજનાનો ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="479.178" dur="0.067"> કહ્યું કે તેઓ કોઈ યોજનાનો ભાગ નથી અથવા </text>
<text sub="clublinks" start="479.245" dur="0.901"> કહ્યું કે તેઓ કોઈ યોજનાનો ભાગ નથી અથવા </text>
<text sub="clublinks" start="480.146" dur="0.133"> કહ્યું કે તેઓ કોઈ યોજનાનો ભાગ નથી અથવા સંકલન કરેલું છે </text>
<text sub="clublinks" start="480.279" dur="1.135"> કહ્યું કે તેઓ કોઈ યોજનાનો ભાગ નથી અથવા એક સંકલનિત અભિગમ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="481.414" dur="0.167"> યોજના અથવા એક સંકલિતશક્તિ </text>
<text sub="clublinks" start="481.581" dur="0.367"> પ્લાન અથવા એક સંકલિત એટીએમએલ </text>
<text sub="clublinks" start="481.948" dur="0.2"> સળગાવવાની યોજના અથવા સંકલિતની </text>
<text sub="clublinks" start="482.148" dur="0.1"> ડાઉન સળગાવવા માટે યોજના અથવા એક સંકલિત પ્રતીક. </text>
<text sub="clublinks" start="482.248" dur="0.267"> ડાઉન બર્ન કરવા માટે. </text>
<text sub="clublinks" start="482.515" dur="0.1"> ડાઉન બર્ન કરવા માટે. બંધ </text>
<text sub="clublinks" start="482.615" dur="0.133"> ડાઉન બર્ન કરવા માટે. આ અટકી </text>
<text sub="clublinks" start="482.748" dur="0.301"> ડાઉન બર્ન કરવા માટે. આ અફવાઓ અટકાવી રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="483.049" dur="0.734"> ડાઉન બર્ન કરવા માટે. આ અફવાઓ રોકી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="483.783" dur="0.167"> ડાઉન બર્ન કરવા માટે. આ અફવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="483.95" dur="0.2"> આ અફવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="484.15" dur="0.2"> આ અફવાઓ ખૂબ જ બંધ થઈ ગઈ છે </text>
<text sub="clublinks" start="484.35" dur="0.1"> આ અફવાઓ ખૂબ જ અસ્પષ્ટ રહી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="484.45" dur="0.134"> ઘણું અઘરું. </text>
<text sub="clublinks" start="484.584" dur="0.133"> ઘણું અઘરું. એ </text>
<text sub="clublinks" start="484.717" dur="0.234"> ઘણું અઘરું. એક શેરિફ </text>
<text sub="clublinks" start="484.951" dur="0.4"> ઘણું અઘરું. એક શેરીફ ડિપ્યુટી </text>
<text sub="clublinks" start="485.351" dur="0.934"> ઘણું અઘરું. એક શેરીફ ડિપ્યુટી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="486.285" dur="0.134"> ઘણું અઘરું. એક શેરિફ ડેપ્યુટી અહેવાલ હતો </text>
<text sub="clublinks" start="486.419" dur="0.167"> એક શેરિફ ડેપ્યુટી અહેવાલ હતો </text>
<text sub="clublinks" start="486.586" dur="0.133"> એક શેરિફ ડેપ્યુટી ચાલુ હતી </text>
<text sub="clublinks" start="486.719" dur="0.367"> કેમેરા પર એક શેરિફ ડિપાર્ટમેન્ટની જાણ કરાઈ હતી </text>
<text sub="clublinks" start="487.086" dur="0.968"> કેમેરા કહેવા પર એક શેરિફ ડિપાર્ટમેન્ટની જાણ કરવામાં આવી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="488.054" dur="0.167"> કેમેરા કહેતા આ બાબતમાં શેરિફ ડિપ્યુટીની જાણ કરવામાં આવી હતી. </text>
<text sub="clublinks" start="488.221" dur="0.166"> આ કહેતા કેમેરા પર. </text>
<text sub="clublinks" start="488.387" dur="0.101"> આ કહેતા કેમેરા પર. >> </text>
<text sub="clublinks" start="488.488" dur="0.3"> આ કહેતા કેમેરા પર. >> આ </text>
<text sub="clublinks" start="488.788" dur="0.367"> આ કહેતા કેમેરા પર. >> આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="489.155" dur="0.1"> આ કહેતા કેમેરા પર. >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="489.255" dur="0.133"> >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="489.388" dur="0.067"> >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું </text>
<text sub="clublinks" start="489.455" dur="0.167"> >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="489.622" dur="0.1"> >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું જાઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="489.722" dur="4.638"> >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું જાઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="494.36" dur="2.069"> >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું કહેવા જઇ રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="496.429" dur="0.133"> >> આ મહત્વપૂર્ણ છે. હું આ કહેવા જઇ રહ્યો છું. </text>
<text sub="clublinks" start="496.562" dur="0.234"> હું આ કહેવા જઇ રહ્યો છું. </text>
<text sub="clublinks" start="496.796" dur="0.1"> હું આ કહેવા જઇ રહ્યો છું. એન્ટિફા. </text>
<text sub="clublinks" start="496.896" dur="0.2"> એન્ટિફા. </text>
<text sub="clublinks" start="497.096" dur="1.368"> એન્ટિફા. તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="498.464" dur="0.734"> એન્ટિફા. તેઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="499.198" dur="0.301"> એન્ટિફા. તેઓ બહાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="499.499" dur="0.1"> એન્ટિફા. તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="499.599" dur="0.233"> તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="499.832" dur="0.067"> તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="499.899" dur="0.033"> તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="499.932" dur="0.067"> તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં એક છે </text>
<text sub="clublinks" start="499.999" dur="0.167"> તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ઘણું બધું છે </text>
<text sub="clublinks" start="500.166" dur="0.4"> તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં ઘણા બધા છે </text>
<text sub="clublinks" start="500.566" dur="0.167"> તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ઘણા બધા જીવન છે </text>
<text sub="clublinks" start="500.733" dur="0.2"> તેઓ બહાર નીકળ્યા છે. ત્યાં ઘણા બધા જીવન છે </text>
<text sub="clublinks" start="500.933" dur="0.2"> ત્યાં ઘણા બધા જીવન છે </text>
<text sub="clublinks" start="501.133" dur="0.134"> સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવન છે </text>
<text sub="clublinks" start="501.267" dur="0.133"> સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવન છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="501.4" dur="0.334"> સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવ છે અને એ </text>
<text sub="clublinks" start="501.734" dur="1.001"> સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવ છે અને ઘણી બધી છે </text>
<text sub="clublinks" start="502.735" dur="0.234"> સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવન છે અને ઘણા બધા છે </text>
<text sub="clublinks" start="502.969" dur="0.1"> સ્ટેક પર ઘણા બધા જીવ છે અને ઘણા લોકો છે </text>
<text sub="clublinks" start="503.069" dur="0.267"> લોકોનો હિસ્સો ઘણાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="503.336" dur="0.467"> લોકોની પ્રોપર્ટી સ્ટેક અને ઘણી </text>
<text sub="clublinks" start="503.803" dur="0.4"> લોકોની પ્રોપર્ટી એટ સ્ટેક અને ઘણાં </text>
<text sub="clublinks" start="504.203" dur="0.134"> સ્ટેક પર લોકોની ઘણી સંપત્તિ. </text>
<text sub="clublinks" start="504.337" dur="0.167"> સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="504.504" dur="0.133"> સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. >> </text>
<text sub="clublinks" start="504.637" dur="1.735"> સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. >> ફરીથી, </text>
<text sub="clublinks" start="506.372" dur="0.067"> સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. >> ફરીથી, બહુવિધ </text>
<text sub="clublinks" start="506.439" dur="0.233"> સ્ટોક પર પ્રોપર્ટી. >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો </text>
<text sub="clublinks" start="506.672" dur="0.301"> >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો </text>
<text sub="clublinks" start="506.973" dur="0.166"> >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો એન્ફોર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="507.139" dur="0.101"> >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="507.24" dur="0.1"> >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="507.34" dur="0.1"> >> ફરીથી, બહુવિધ કાયદો એન્ફોર્સીમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="507.44" dur="0.2"> એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="507.64" dur="0.534"> એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="508.174" dur="0.233"> એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું કે આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="508.407" dur="0.167"> એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓએ કહ્યું કે આ ખોટું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="508.574" dur="0.2"> આ ખોટું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="508.774" dur="0.134"> આ ખોટું છે. તે </text>
<text sub="clublinks" start="508.908" dur="0.133"> આ ખોટું છે. તે ડેપ્યુટી </text>
<text sub="clublinks" start="509.041" dur="0.267"> આ ખોટું છે. તે ડેપ્યુટી છે </text>
<text sub="clublinks" start="509.308" dur="0.467"> આ ખોટું છે. તે ડેપ્યુટી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="509.775" dur="0.468"> આ ખોટું છે. તે ડેપ્ટીની જગ્યા કરવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="510.243" dur="0.2"> આ ખોટું છે. આ ડેપ્ટીટી પ્લેસ પર રાખવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="510.443" dur="0.233"> આ ડેપ્ટીટી પ્લેસ પર રાખવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="510.676" dur="0.067"> તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="510.743" dur="0.1"> તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવે છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="510.843" dur="0.734"> તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવી છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="511.577" dur="0.234"> તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવી છે અને કાઉન્ટી પર </text>
<text sub="clublinks" start="511.811" dur="0.133"> તે ડિપ્યુટી છોડવામાં આવી છે અને કાઉન્ટી શેરિફ પર </text>
<text sub="clublinks" start="511.944" dur="0.301"> છોડો અને કાઉન્ટી શેરિફ </text>
<text sub="clublinks" start="512.245" dur="0.2"> છોડો અને કાઉન્ટી શેરીફ એપોલોગિઝ્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="512.445" dur="0.233"> છોડો અને કાઉન્ટિ શેરિફને એપોલોગિઝ્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="512.678" dur="2.069"> છોડો અને કાઉન્ટિ શેરિફને એપોલોગિઝ કરેલ </text>
<text sub="clublinks" start="514.747" dur="1.235"> છોડો અને સમુદાય માટે કાઉન્ટી શેરીફ એપોલોગિઝ </text>
<text sub="clublinks" start="515.982" dur="0.233"> લીવ અને કાઉન્ટી શેરિફ માટે સમુદાય માટે એપોલોગિઝ </text>
<text sub="clublinks" start="516.215" dur="0.2"> સમુદાય માટે પ્રસ્તાવિત </text>
<text sub="clublinks" start="516.415" dur="0.167"> તેમના માટે સમુદાયમાં જોડાયેલા </text>
<text sub="clublinks" start="516.582" dur="0.1"> તેમની નોંધણીઓ માટે સમુદાયમાં જોડાયેલા. </text>
<text sub="clublinks" start="516.682" dur="0.134"> તેમના નોંધો. </text>
<text sub="clublinks" start="516.816" dur="0.133"> તેમના નોંધો. એ </text>
<text sub="clublinks" start="516.949" dur="1.669"> તેમના નોંધો. એક શેરિફ </text>
<text sub="clublinks" start="518.618" dur="1.001"> તેમના નોંધો. એક શેરિફ Fફિસ </text>
<text sub="clublinks" start="519.619" dur="0.133"> તેમના નોંધો. એક શેરિફ Cફિસ કેપ્ટINઇન </text>
<text sub="clublinks" start="519.752" dur="0.1"> તેમના નોંધો. એક શેરિફ Cફિસ કેપ્ટINન કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="519.852" dur="0.2"> એક શેરિફ Cફિસ કેપ્ટINન કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="520.052" dur="0.334"> એક શેરિફ Cફિસ કેપ્ટINને કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="520.386" dur="0.234"> એક શેરીફ Fફિસ કેપ્ટINને આ જાહેરમાં કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="520.62" dur="0.1"> શેરિફ Fફિસ કAPપ્ટINને કહ્યું કે આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. </text>
<text sub="clublinks" start="520.72" dur="0.167"> આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. </text>
<text sub="clublinks" start="520.887" dur="0.066"> આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="520.953" dur="0.067"> આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="521.02" dur="1.235"> આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> આઇટી છે </text>
<text sub="clublinks" start="522.255" dur="0.867"> આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> તે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="523.122" dur="0.901"> આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> તે કન્ફર્મ થયેલ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="524.023" dur="0.167"> આ સાર્વજનિક રૂપે થર્સ્ડે. >> તે એંટીફા કન્ફર્મેડ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="524.19" dur="0.2"> >> તે એંટીફા કન્ફર્મેડ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="524.39" dur="0.467"> >> તે એન્ટિફા બટ દ્વારા કન્ફર્મેટેડ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="524.857" dur="0.134"> >> આઇટી એંટીફા બટ સસ્પેક્ટ કરેલી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="524.991" dur="0.133"> >> આઇટી એંટીફા નહીં પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફાઇ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="525.124" dur="0.2"> પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. </text>
<text sub="clublinks" start="525.324" dur="0.067"> પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ </text>
<text sub="clublinks" start="525.391" dur="0.1"> પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="525.491" dur="0.667"> પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="526.158" dur="1.335"> પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ વધુ વિશિષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="527.493" dur="0.768"> પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ વધુ સ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="528.261" dur="0.2"> પરંતુ સસ્પેક્ટ એન્ટીફા. આ તે માટે વધુ વિશિષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="528.461" dur="0.2"> આ તે માટે વધુ વિશિષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="528.661" dur="0.1"> આ ક્ષેત્ર માટે વધુ વિશિષ્ટ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="528.761" dur="0.234"> વિસ્તાર. </text>
<text sub="clublinks" start="528.995" dur="0.066"> વિસ્તાર. અહેવાલો </text>
<text sub="clublinks" start="529.061" dur="0.167"> વિસ્તાર. અહેવાલો અને </text>
<text sub="clublinks" start="529.228" dur="0.234"> વિસ્તાર. અહેવાલો અને સહીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="529.462" dur="0.167"> વિસ્તાર. અહેવાલો અને સહીઓ કે </text>
<text sub="clublinks" start="529.629" dur="0.233"> અહેવાલો અને સહીઓ કે </text>
<text sub="clublinks" start="529.862" dur="0.1"> લોકોને અહેવાલો અને સહીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="529.962" dur="0.1"> લોકોની પાસેની અહેવાલો અને સહીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="530.062" dur="0.201"> લોકો સાંકળ ધરાવે છે તે અહેવાલો અને સહીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="530.263" dur="2.135"> રિપોર્ટ્સ અને સહીઓ કે લોકો ચેઇન સિડ્સ ધરાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="532.398" dur="0.2"> રિપોર્ટ્સ અને સહીઓ કે લોકો ચેઇન સિડ્સ ધરાવે છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="532.598" dur="0.134"> રિપોર્ટ્સ અને સહીઓ કે લોકો ચેઇન સિડ્સ અને છે </text>
<text sub="clublinks" start="532.732" dur="0.2"> લોકો સાંકળ સાઈડ્સ અને છે </text>
<text sub="clublinks" start="532.932" dur="0.067"> લોકો સાંકળ અને ધ્યેય રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="532.999" dur="0.2"> લોકો ચેઇન સાઈડ્સ અને ધ્યેય છે </text>
<text sub="clublinks" start="533.199" dur="1.134"> લોકો ચેઇન સિડ્સ ધરાવે છે અને ધ્યેય છે </text>
<text sub="clublinks" start="534.333" dur="0.768"> લોકો ચેઇન સિડ્ઝ ધરાવે છે અને ધ્યેય ઘટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.101" dur="0.133"> લોકો ચેઇન સાવ ધરાવે છે અને ધ્યેય ટેલિફોન આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.234" dur="0.167"> લોકો ચેઇન સદસ્ય ધરાવે છે અને લક્ષ્ય ટેલિફોન ગૃહોને પડવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.401" dur="0.167"> ધ્યેય ટેલિફોન ઘરો છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.568" dur="0.133"> ધ્યેય ટેલિફોન ઘરો માં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.701" dur="0.067"> ધ્યેયો ટેલિફોન ઘરની આશામાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.768" dur="0.768"> ધ્યેયો ટેલિફોન ઘરોની આશામાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="536.536" dur="0.2"> ધ્યેય ટેલિફોન ઘરો શરૂ થવાની આશામાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="536.736" dur="0.1"> ધ્યેય ટેલિફોન ઘરો આગળ શરૂ થવાની આશામાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="536.836" dur="0.233"> આગળ શરૂ થવાની આશામાં </text>
<text sub="clublinks" start="537.069" dur="0.1"> વધુ ફાયર શરૂ કરવાની આશામાં. </text>
<text sub="clublinks" start="537.169" dur="0.167"> ફાયર. </text>
<text sub="clublinks" start="537.336" dur="0.201"> ફાયર. >> </text>
<text sub="clublinks" start="537.537" dur="0.2"> ફાયર. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="537.737" dur="0.433"> ફાયર. >> રિપોર્ટર: તે </text>
<text sub="clublinks" start="538.17" dur="0.434"> ફાયર. >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો </text>
<text sub="clublinks" start="538.604" dur="0.2"> ફાયર. >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ </text>
<text sub="clublinks" start="538.804" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ </text>
<text sub="clublinks" start="538.971" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ અને </text>
<text sub="clublinks" start="539.071" dur="0.134"> >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ અને તે </text>
<text sub="clublinks" start="539.205" dur="0.3"> >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિનો બોસ અને શેરિફ </text>
<text sub="clublinks" start="539.505" dur="0.234"> >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિના બોસ અને શેરિફ અને </text>
<text sub="clublinks" start="539.739" dur="1.234"> >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિના બોસ અને આર્ટિફ અને </text>
<text sub="clublinks" start="540.973" dur="2.202"> >> રિપોર્ટર: તે વ્યક્તિના બોસ અને શેરિફ અને એફબીઆઇ </text>
<text sub="clublinks" start="543.175" dur="0.201"> અને શેરિફ અને એફબીઆઇ </text>
<text sub="clublinks" start="543.376" dur="0.066"> અને શેરિફ અને એફબીઆઇ છે </text>
<text sub="clublinks" start="543.442" dur="0.134"> અને શેરીફ અને એફબીઆઇએ કહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="543.576" dur="0.1"> અને શેરીફ અને એફબીઆઇએ જણાવ્યું અહેવાલો </text>
<text sub="clublinks" start="543.676" dur="0.5"> અને શેરીફ અને એફબીઆઈએ કહ્યું રિપોર્ટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="544.176" dur="1.202"> અને શેરીફ અને એફબીઆઇએ જણાવ્યું છે અહેવાલો છે </text>
<text sub="clublinks" start="545.378" dur="0.233"> કહ્યું રિપોર્ટ્સ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="545.611" dur="0.1"> કહ્યું રિપોર્ટ્સ આ કરી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="545.711" dur="0.201"> આ. </text>
<text sub="clublinks" start="545.912" dur="0.066"> આ. આ </text>
<text sub="clublinks" start="545.978" dur="0.067"> આ. ડર, ભય </text>
<text sub="clublinks" start="546.045" dur="0.1"> આ. ભય છે </text>
<text sub="clublinks" start="546.145" dur="0.467"> આ. ભય છે કે </text>
<text sub="clublinks" start="546.612" dur="0.534"> આ. ભય તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="547.146" dur="0.134"> આ. ભય એ છે કે આ અફવાઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="547.28" dur="0.2"> ભય એ છે કે આ અફવાઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="547.48" dur="0.1"> ભય એ છે કે આ અફવાઓ કરશે </text>
<text sub="clublinks" start="547.58" dur="1.234"> ભય એ છે કે આ અફવાઓ મૂકશે </text>
<text sub="clublinks" start="548.814" dur="1.235"> ભય એ છે કે આ અફવાઓ લોકોને મૂકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="550.049" dur="0.234"> ભય એ છે કે આ અફવાઓ લોકોમાં મૂકશે </text>
<text sub="clublinks" start="550.283" dur="0.166"> ભય એ છે કે આ અફવાઓ લોકોને જોખમમાં મૂકશે. </text>
<text sub="clublinks" start="550.449" dur="0.234"> લોકોને જોખમમાં મૂકશો. </text>
<text sub="clublinks" start="550.683" dur="0.1"> લોકોને જોખમમાં મૂકશો. ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="550.783" dur="0.134"> લોકોને જોખમમાં મૂકશો. ત્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="550.917" dur="0.9"> લોકોને જોખમમાં મૂકશો. ત્યાં લોકો છે </text>
<text sub="clublinks" start="551.817" dur="0.234"> લોકોને જોખમમાં મૂકશો. લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="552.051" dur="0.234"> લોકોને જોખમમાં મૂકશો. ત્યાં લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="552.285" dur="0.267"> ત્યાં લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="552.552" dur="0.133"> લોકો બચાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="552.685" dur="0.901"> પ્રોપર્ટી બચાવવા માટે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="553.586" dur="0.3"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગને સુરક્ષિત કરવા માટે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="553.886" dur="0.167"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સને સુરક્ષિત કરવા માટે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="554.053" dur="0.167"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="554.22" dur="0.067"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="554.287" dur="0.1"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> આ </text>
<text sub="clublinks" start="554.387" dur="0.1"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ </text>
<text sub="clublinks" start="554.487" dur="0.1"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ વસ્તુ </text>
<text sub="clublinks" start="554.587" dur="0.567"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ વસ્તુ હું </text>
<text sub="clublinks" start="555.154" dur="0.167"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ વસ્તુ હું ઇચ્છું છું </text>
<text sub="clublinks" start="555.321" dur="0.234"> પ્રોપર્ટી સ્ટોપિંગ કાર્સ. >> પ્રથમ વાત હું પૂછું છું </text>
<text sub="clublinks" start="555.555" dur="0.166"> >> પ્રથમ વાત હું પૂછું છું </text>
<text sub="clublinks" start="555.721" dur="0.134"> >> પ્રથમ વસ્તુ હું તેને પૂછો </text>
<text sub="clublinks" start="555.855" dur="0.167"> >> પ્રથમ હું તેમને પૂછો </text>
<text sub="clublinks" start="556.022" dur="0.2"> >> પ્રથમ વસ્તુ હું તેમને પૂછો </text>
<text sub="clublinks" start="556.222" dur="0.2"> >> પ્રથમ વસ્તુ હું તેને કરવા માટે પૂછશે </text>
<text sub="clublinks" start="556.422" dur="0.567"> >> પ્રથમ હું તેને પૂછવા માગું છું કૃપા કરીને </text>
<text sub="clublinks" start="556.989" dur="0.2"> >> પ્રથમ હું તેને પૂછવા માગું છું કૃપા કરીને બંધ </text>
<text sub="clublinks" start="557.189" dur="0.167"> >> પ્રથમ હું તેને પૂછવા માગું છું કે કૃપા કરીને બંધ કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="557.356" dur="0.167"> તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. </text>
<text sub="clublinks" start="557.523" dur="0.1"> તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="557.623" dur="0.167"> તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમારી પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="557.79" dur="0.067"> તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="557.857" dur="0.067"> તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="557.924" dur="0.133"> તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="558.057" dur="1.101"> તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે પહોંચ્યા છે એ </text>
<text sub="clublinks" start="559.158" dur="0.134"> તેને કરવું તે કૃપા કરીને રોકો. અમે સંખ્યા સુધી પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="559.292" dur="0.166"> અમે સંખ્યા સુધી પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="559.458" dur="0.101"> અમે સંખ્યા સુધી પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="559.559" dur="0.1"> અમે તેમની પાસે પહોંચ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="559.659" dur="0.166"> તેમને. </text>
<text sub="clublinks" start="559.825" dur="0.101"> તેમને. IF </text>
<text sub="clublinks" start="559.926" dur="0.233"> તેમને. જો તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="560.159" dur="0.701"> તેમને. જો તેઓ જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="560.86" dur="0.6"> તેમને. જો તેઓ કોઈને જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="561.46" dur="0.334"> જો તેઓ કોઈને જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="561.794" dur="0.067"> જો તેઓ કોઈના શરીરને સંતોષકારક જુએ છે, </text>
<text sub="clublinks" start="561.861" dur="0.067"> જો તેઓ કોઈના શરીરને સંતોષકારક જુએ છે, તો ક .લ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="561.928" dur="0.066"> જો તેઓ કોઈના શરીરને સંતોષકારક જુએ છે, તો અમને ક .લ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="561.994" dur="0.1"> જો તેઓ કોઈના શરીરને સુસ્પષ્ટ જુએ છે, તો અમને કALલ કરો અને </text>
<text sub="clublinks" start="562.094" dur="0.067"> જો તેઓ કોઈના શરીરને ઉત્સાહિત જુએ છે, તો અમને ક ANDલ કરો અને ચાલો </text>
<text sub="clublinks" start="562.161" dur="0.601"> જો તેઓ કોઈના શરીરને સુસ્પષ્ટ જુએ છે, તો અમને ક ANDલ કરો અને અમને ચાલો </text>
<text sub="clublinks" start="562.762" dur="0.233"> સુસ્પષ્ટ, ક USલ કરો યુએસ અને ચાલો </text>
<text sub="clublinks" start="562.995" dur="0.1"> સુસ્પષ્ટ, અમને કALલ કરો અને અમને નિયંત્રિત કરો </text>
<text sub="clublinks" start="563.095" dur="0.1"> સુસ્પષ્ટ, અમને કALલ કરો અને અમને તે નિયંત્રિત કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="563.195" dur="0.167"> આને સંભાળ. </text>
<text sub="clublinks" start="563.362" dur="0.067"> આને સંભાળ. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="563.429" dur="0.167"> આને સંભાળ. તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="563.596" dur="0.067"> આને સંભાળ. તે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="563.663" dur="1.568"> આને સંભાળ. તે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="565.231" dur="0.534"> આને સંભાળ. બંધ કરવું તે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="565.765" dur="0.1"> આને સંભાળ. તે કોઈકને રોકવા માટે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="565.865" dur="0.167"> તે કોઈકને રોકવા માટે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="566.032" dur="0.166"> તે કોઈકને રોકે તે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="566.198" dur="0.101"> ગનપોઇન્ટ પર કોઈકને રોકે તે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="566.299" dur="0.066"> ગનપોઇન્ટ પર કોઈકને રોકે તે ગેરકાયદેસર છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="566.365" dur="0.1"> ગનપોઇન્ટ પર કોઈકને રોકે તે ગેરકાયદેસર છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="566.465" dur="0.301"> ગનપોઇન્ટ પર કેટલાકને રોકો અને ઘણા લોકોને તે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="566.766" dur="0.233"> ગનપોઇન્ટ પર કેટલાકને રોકો અને ઘણા બધાને તે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="566.999" dur="0.334"> ગનપોઇન્ટ પર કેટલાકને રોકો અને ઘણા બધાને તે ગેરકાયદેસર છે </text>
<text sub="clublinks" start="567.333" dur="0.234"> ગનપોઇન્ટ અને ઘણાં પર </text>
<text sub="clublinks" start="567.567" dur="0.066"> ગનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="567.633" dur="0.067"> ગનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો કે જે </text>
<text sub="clublinks" start="567.7" dur="0.1"> ગૌનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો કે અમે </text>
<text sub="clublinks" start="567.8" dur="0.467"> ગનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો કે જે આપણી પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="568.267" dur="0.2"> આપણે જે જોયું છે તે લોકોની સંખ્યામાં અને ઘણા </text>
<text sub="clublinks" start="568.467" dur="0.201"> ગનપોઇન્ટ અને ઘણા લોકો જે આપણે જતા રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="568.668" dur="0.2"> લોકોએ જોયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="568.868" dur="0.133"> એવા લોકો કે જે આપણે જોયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="569.001" dur="0.568"> લોકો કે જે આપણે આમાં જતા જોયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="569.569" dur="0.767"> લોકો કે જે આ ક્ષેત્રમાં જતા હોય છે </text>
<text sub="clublinks" start="570.336" dur="0.601"> લોકો જે આ સ્થળોએ ગયા છે તે જોયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="570.937" dur="0.133"> એવા લોકો કે જે આપણે આ ક્ષેત્રમાં જતાં જોયા છે તે ખરેખર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="571.07" dur="0.2"> આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર છે </text>
<text sub="clublinks" start="571.27" dur="0.067"> આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર જઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="571.337" dur="0.067"> આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર જવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="571.404" dur="0.467"> આ ક્ષેત્રમાં ખરેખર પ્રાપ્ત કરવા જઇ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="571.871" dur="0.167"> આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર મેઇને મળવાનું જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="572.038" dur="0.4"> આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર કદાચ મે મળવા જઇ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="572.438" dur="0.1"> આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર લોડ મેળવવું જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="572.538" dur="0.1"> આ ક્ષેત્રોમાં ખરેખર લોડ મેળવવું જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="572.638" dur="0.234"> એક લોડ મેઇલ કરવા જવું </text>
<text sub="clublinks" start="572.872" dur="0.467"> તેમનો લોડ પ્રાપ્ત કરવા જવું </text>
<text sub="clublinks" start="573.339" dur="0.3"> તેમની વ્યકિતગત લોડ મેળવવું </text>
<text sub="clublinks" start="573.639" dur="0.1"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધોનો લોડ પ્રાપ્ત કરવા જવું. </text>
<text sub="clublinks" start="573.739" dur="0.167"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. </text>
<text sub="clublinks" start="573.906" dur="0.1"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. આ </text>
<text sub="clublinks" start="574.006" dur="0.1"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. જો છેલ્લા </text>
<text sub="clublinks" start="574.106" dur="0.034"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. છેલ્લા વસ્તુ </text>
<text sub="clublinks" start="574.14" dur="0.167"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. છેલ્લા વસ્તુ હું </text>
<text sub="clublinks" start="574.307" dur="0.2"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. મારે જોઈએલી છેલ્લી વસ્તુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="574.507" dur="0.934"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. મારે જોઈએલી છેલ્લી વસ્તુ </text>
<text sub="clublinks" start="575.441" dur="0.2"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. મારે જોવાનું સૌથી છેલ્લું છે </text>
<text sub="clublinks" start="575.641" dur="0.234"> તેમના વ્યક્તિગત સંબંધો. મારે જોવાની છેલ્લી વસ્તુ </text>
<text sub="clublinks" start="575.875" dur="0.267"> મારે જોવાની છેલ્લી વસ્તુ </text>
<text sub="clublinks" start="576.142" dur="0.2"> મારે જોવાનું છેલ્લી વસ્તુ કંઈ પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="576.342" dur="0.133"> મારે જોવાની છેલ્લી બાબત એ કંઈ પણ દુર્ઘટનાત્મક છે </text>
<text sub="clublinks" start="576.475" dur="0.101"> મારે જોવાની છેલ્લી બાબત એ કંઈ પણ દુર્ઘટનાત્મક બન્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="576.576" dur="0.266"> કંઈપણ ટ્રેજિકલી થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="576.842" dur="0.167"> કંઈપણ ટ્રેજિકલી થઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="577.009" dur="0.301"> કોઈ પણ ટ્રેજિકલી કોઈકને લીધે થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="577.31" dur="0.433"> કંઈપણ ટ્રેજિકલી બન્યું કોઈને કારણે થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="577.743" dur="0.334"> કોઈકનું કારણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="578.077" dur="0.033"> કારણકે કોઈકનું નિયંત્રણ વધારે છે </text>
<text sub="clublinks" start="578.11" dur="0.167"> કોઈકનું કારણ બને છે </text>
<text sub="clublinks" start="578.277" dur="0.1"> કોઈકને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈક બાબત પર નિયંત્રણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="578.377" dur="0.167"> કોઈકને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓ તેમના માટે કંઇક મહત્ત્વપૂર્ણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="578.544" dur="0.234"> તેઓને કંઇકને અવલોકન કરવું </text>
<text sub="clublinks" start="578.778" dur="0.066"> તેઓ માને છે તે કંઇક પર નિયંત્રણ રાખવું </text>
<text sub="clublinks" start="578.844" dur="0.167"> તેઓ માને છે તેવું કંઇકને ધ્યાનમાં રાખવું </text>
<text sub="clublinks" start="579.011" dur="1.602"> તેઓને માનવું એ કોઈ અપરાધિક છે </text>
<text sub="clublinks" start="580.613" dur="0.334"> તેઓને વિશ્વાસ કરવો એ કંઈક અપરાધ છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="580.947" dur="1.067"> તેઓને વિશ્વાસ કરવો તે કંઈક અપરાધ છે અને તે માન્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="582.014" dur="0.367"> તેઓને વિશ્વાસ કરવો તે કોઈ પણ બાબતને અપરાધ છે અને તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="582.381" dur="0.201"> માને છે તે અપરાધિક છે અને તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="582.582" dur="0.1"> માને છે તે અપરાધિક છે અને તે નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="582.682" dur="0.2"> નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="582.882" dur="0.1"> નથી. તમે. </text>
<text sub="clublinks" start="582.982" dur="0.2"> તમે. </text>
<text sub="clublinks" start="583.182" dur="0.033"> તમે. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="583.215" dur="0.101"> તમે. >>> કરો </text>
<text sub="clublinks" start="583.316" dur="0.1"> તમે. >>> તમે કરો </text>
<text sub="clublinks" start="583.416" dur="0.2"> તમે. >>> તમારી પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="583.616" dur="0.1"> તમે. >>> તમે કંઇક કરો છો </text>
<text sub="clublinks" start="583.716" dur="0.133"> તમે. >>> શું તમે કંઇક કરો છો </text>
<text sub="clublinks" start="583.849" dur="0.201"> >>> શું તમે કંઇક કરો છો </text>
<text sub="clublinks" start="584.05" dur="0.233"> >>> શું તમે ઇચ્છો છો કંઇક </text>
<text sub="clublinks" start="584.283" dur="0.334"> >>> શું તમે કંઈક ઇચ્છો છો કે તમે અમારો ઉપયોગ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="584.617" dur="0.3"> >>> તમે કંઈક કરવા માંગો છો જે તમે કરવા માંગો છો </text>
<text sub="clublinks" start="584.917" dur="0.2"> >>> શું તમે કંઇક એવું કરવા માંગો છો જે તમે ચકાસી શકો, </text>
<text sub="clublinks" start="585.117" dur="0.501"> >>> શું તમે કંઇક એવું કરવા માંગો છો જે તમે ચકાસવા માંગો છો, ચાલો </text>
<text sub="clublinks" start="585.618" dur="0.467"> >>> શું તમે કંઇક એવું કરવા માંગો છો જે તમે ચકાસી શકો, અમને જણાવો </text>
<text sub="clublinks" start="586.085" dur="0.1"> >>> શું તમે કંઇક એવું કરવા માંગો છો જે તમે ચકાસવા માંગો છો, અમને જણાવવા દો </text>
<text sub="clublinks" start="586.185" dur="0.167"> અમને ચકાસવા માંગો છો, અમને જણાવો </text>
<text sub="clublinks" start="586.352" dur="0.3"> અમને ચકાસવા માંગો છો, અમને યુ.એસ. જાણો </text>
<text sub="clublinks" start="586.652" dur="0.668"> અમને ચકાસવા માંગો છો, અમને ચકાસણી પર જાણો </text>
<text sub="clublinks" start="587.32" dur="0.867"> અમને ચકાસવા માંગો છો, અમને વેરીફી પર જાણો </text>
<text sub="clublinks" start="588.187" dur="0.134"> અમને ચકાસવા માંગતા હોય, અમને KGW.COM પર વેરીફી પર જાણવા દો. </text>
<text sub="clublinks" start="588.321" dur="0.166"> KGW.COM પર વેરીફી પર. </text>
<text sub="clublinks" start="588.487" dur="0.334"> KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="588.821" dur="0.234"> KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> આ </text>
<text sub="clublinks" start="589.055" dur="0.767"> KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> શેરિફ </text>
<text sub="clublinks" start="589.822" dur="0.167"> KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> શેરિફની .ફિસ </text>
<text sub="clublinks" start="589.989" dur="0.2"> KGW.COM પર વેરીફી પર. >>> શેરિફની Eફિસ ક્યારેય નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="590.189" dur="0.267"> >>> શેરિફની Eફિસ ક્યારેય નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="590.456" dur="0.067"> >>> શેરિફની REફિસ ક્યારેય પાછો ફર્યો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="590.523" dur="0.133"> >>> શેરિફની Oફિસ ક્યારેય અમારી પરત નથી </text>
<text sub="clublinks" start="590.656" dur="0.1"> >>> શેરિફની Oફિસ અમારી વિનંતી પરત ફરી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="590.756" dur="0.1"> >>> શેરિફની FORફિસ માટે અમારી વિનંતી ક્યારેય પરત નથી </text>
<text sub="clublinks" start="590.856" dur="0.234"> >>> શેરિફની Aફિસ ક્યારેય A માટે અમારી વિનંતી પરત નથી </text>
<text sub="clublinks" start="591.09" dur="0.234"> એ માટે અમારી વિનંતી પરત કરી </text>
<text sub="clublinks" start="591.324" dur="0.1"> કોઈ ટિપ્પણી માટે અમારી વિનંતી પરત કરી </text>
<text sub="clublinks" start="591.424" dur="0.433"> લગભગ કોઈ ટિપ્પણી માટે અમારી વિનંતી પરત કરી </text>
<text sub="clublinks" start="591.857" dur="0.301"> તેમની વિશેની ટિપ્પણી માટે અમારી વિનંતી પરત કરી </text>
<text sub="clublinks" start="592.158" dur="0.1"> તેમની કAPપ્ટેઇન વિશેની ટિપ્પણી માટે અમારી વિનંતીઓ પરત કરી </text>
<text sub="clublinks" start="592.258" dur="0.267"> તેમના કેપ્ટઇન વિશે ટિપ્પણી </text>
<text sub="clublinks" start="592.525" dur="0.067"> તેમની કAPપ્ટાઇનની નોંધણીઓ વિશે ટિપ્પણી </text>
<text sub="clublinks" start="592.592" dur="0.1"> તેમના કAPપ્ટાઇનની નોંધ વિશે ટિપ્પણી </text>
<text sub="clublinks" start="592.692" dur="0.834"> તેમના કAPપ્ટાઇનની નોંધ વિશે ટિપ્પણીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="593.526" dur="0.3"> તેમની કપ્તાઇન વિશેના ટિપ્પણીઓ તે જાહેરમાં </text>
<text sub="clublinks" start="593.826" dur="0.1"> જાહેર સભામાં તેમના કપ્તાનની નોંધો વિશે ટિપ્પણી. </text>
<text sub="clublinks" start="593.926" dur="0.2"> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. </text>
<text sub="clublinks" start="594.126" dur="0.1"> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="594.226" dur="0.067"> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, </text>
<text sub="clublinks" start="594.293" dur="0.1"> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, અમે </text>
<text sub="clublinks" start="594.393" dur="0.167"> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="594.56" dur="0.401"> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="594.961" dur="0.367"> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, આપણે તે જાણીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="595.328" dur="0.166"> તે જાહેર મીટિંગની નોંધ લો. >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા બધાં </text>
<text sub="clublinks" start="595.494" dur="0.167"> >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા બધાં </text>
<text sub="clublinks" start="595.661" dur="0.134"> >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા બધાં </text>
<text sub="clublinks" start="595.795" dur="0.233"> >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે તમારામાંથી ઘણા બધા </text>
<text sub="clublinks" start="596.028" dur="0.301"> >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે તમારે કેટલું બધું જોઈએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="596.329" dur="0.267"> >>> સારું, આપણે જાણીએ છીએ કે તમે કેટલા બધાને કરવા માંગો છો </text>
<text sub="clublinks" start="596.596" dur="0.166"> >>> સારું, અમે જાણીએ છીએ કે તમે ઘણા બધાને મદદ કરવા માંગો છો </text>
<text sub="clublinks" start="596.762" dur="0.201"> >>> સારું, અમે જાણીએ છીએ કે તમે ઘણા બધાને મદદ કરવા માંગો છો </text>
<text sub="clublinks" start="596.963" dur="0.266"> તમે આની સહાય કરવા માંગો છો </text>
<text sub="clublinks" start="597.229" dur="0.067"> તમે આથી અસરગ્રસ્તને મદદ કરવા માંગો છો </text>
<text sub="clublinks" start="597.296" dur="0.2"> તમને તે દ્વારા અસરગ્રસ્ત સહાયની ઇચ્છા છે </text>
<text sub="clublinks" start="597.496" dur="0.434"> તમે જેની મદદ કરે છે તેના દ્વારા અસરગ્રસ્ત </text>
<text sub="clublinks" start="597.93" dur="0.134"> તમે ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત આની સહાય કરવા માંગો છો. </text>
<text sub="clublinks" start="598.064" dur="0.2"> ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. </text>
<text sub="clublinks" start="598.264" dur="0.067"> ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે </text>
<text sub="clublinks" start="598.331" dur="0.133"> ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="598.464" dur="0.834"> ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે દાન કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="599.298" dur="0.701"> ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે ડોનેટ કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="599.999" dur="0.801"> ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે અમારી અવલોકન કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="600.8" dur="0.1"> ફાયર દ્વારા અસરગ્રસ્ત. તમે અમારા નોર્થવેસ્ટને ડોનેટ કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="600.9" dur="0.267"> તમે અમારા નોર્થવેસ્ટને ડોનેટ કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="601.167" dur="0.1"> તમે અમારી ઉત્તર પ્રતિસાદ માટે ડોનેટ કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="601.267" dur="0.1"> તમે અમારા ઉત્તર પ્રતિસાદ ભંડોળનો દાવો કરી શકો છો. </text>
<text sub="clublinks" start="601.367" dur="0.2"> રિસ્પોન્સ ફંડ. </text>
<text sub="clublinks" start="601.567" dur="0.1"> રિસ્પોન્સ ફંડ. માત્ર </text>
<text sub="clublinks" start="601.667" dur="0.067"> રિસ્પોન્સ ફંડ. જસ્ટ ટેક્સ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="601.734" dur="1.869"> રિસ્પોન્સ ફંડ. જસ્ટ ટેક્સ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="603.603" dur="3.036"> રિસ્પોન્સ ફંડ. શબ્દને ફક્ત પાઠ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="606.639" dur="0.267"> રિસ્પોન્સ ફંડ. શબ્દનો વિશ્વાસ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="606.906" dur="0.233"> રિસ્પોન્સ ફંડ. ફક્ત શબ્દને ટેક્સ્ટ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="607.139" dur="0.367"> ફક્ત શબ્દને ટેક્સ્ટ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="607.506" dur="0.101"> ફક્ત વર્ડને ટેક્સ્ટ કરો (503) 226-5088. </text>
<text sub="clublinks" start="607.607" dur="0.2"> (503) 226-5088. </text>
<text sub="clublinks" start="607.807" dur="0.066"> (503) 226-5088. તમે </text>
<text sub="clublinks" start="607.873" dur="2.903"> (503) 226-5088. તમે કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="610.776" dur="0.334"> (503) 226-5088. તમે જઈ શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="611.11" dur="0.1"> (503) 226-5088. તમે Gનલાઇન જઇ શકો છો. </text>
<text sub="clublinks" start="611.21" dur="0.401"> તમે Gનલાઇન જઇ શકો છો. </text>
<text sub="clublinks" start="611.611" dur="0.1"> તમે Gનલાઇન જઇ શકો છો. KGW.COM/REDCROSS. </text>
<text sub="clublinks" start="611.711" dur="0.166"> KGW.COM/REDCROSS. </text>
<text sub="clublinks" start="611.877" dur="0.101"> KGW.COM/REDCROSS. તમે </text>
<text sub="clublinks" start="611.978" dur="1.167"> KGW.COM/REDCROSS. તમે લોકો, </text>
<text sub="clublinks" start="613.145" dur="0.201"> KGW.COM/REDCROSS. તમે મિત્રો, અમે </text>
<text sub="clublinks" start="613.346" dur="0.2"> KGW.COM/REDCROSS. તમે જાણો છો, અમે છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="613.546" dur="0.133"> KGW.COM/REDCROSS. તમે જાણો છો, અમે ઉભા થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="613.679" dur="0.534"> KGW.COM/REDCROSS. તમે જાણો છો, અમે 1.4 ડ4લર વધાર્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="614.213" dur="0.234"> તમે જાણો છો, અમે 1.4 ડ4લર વધાર્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="614.447" dur="1.668"> તમે જાણો છો, અમે $ 1.4 મિલિયન વધાર્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="616.115" dur="4.972"> તમે જાણો છો, અમે $ 1.4 મિલિયન વધાર્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="621.087" dur="0.166"> તમે જાણો છો, અમે 1.4 મિલિયન ડ Jલર જપ્ત કર્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="621.253" dur="0.101"> તમે જાણો છો, અમે અંતમાં 1.4 મિલિયન ડોલર વધ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="621.354" dur="0.3"> મિલિયન જસ્ટ સિન્સ છેલ્લું </text>
<text sub="clublinks" start="621.654" dur="1.868"> મિલીયન જસ્ટ સિનસે છેલ્લા વેડનેસડે. </text>
<text sub="clublinks" start="623.522" dur="0.167"> વેડનેસ. </text>
<text sub="clublinks" start="623.689" dur="0.067"> વેડનેસ. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="623.756" dur="0.234"> વેડનેસ. અમે છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="623.99" dur="0.667"> વેડનેસ. અમે પર નિયંત્રણ રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="624.657" dur="0.3"> વેડનેસ. અમે દ્વારા સંચાલિત છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="624.957" dur="0.2"> વેડનેસ. અમે તમારા દ્વારા સંચાલિત છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="625.157" dur="0.267"> અમે તમારા દ્વારા સંચાલિત છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="625.424" dur="0.1"> અમે તમારા સપોર્ટ દ્વારા સંચાલિત છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="625.524" dur="0.201"> સપોર્ટ. </text>
<text sub="clublinks" start="625.725" dur="0.1"> સપોર્ટ. આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="625.825" dur="0.066"> સપોર્ટ. આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="625.891" dur="1.202"> સપોર્ટ. માટે આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="627.093" dur="0.5"> સપોર્ટ. તમારા માટે આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="627.593" dur="0.1"> સપોર્ટ. તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. </text>
<text sub="clublinks" start="627.693" dur="0.2"> તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. </text>
<text sub="clublinks" start="627.893" dur="0.067"> તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. બધા </text>
<text sub="clublinks" start="627.96" dur="0.1"> તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. આ બધું </text>
<text sub="clublinks" start="628.06" dur="0.334"> તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. આ બધા પૈસા </text>
<text sub="clublinks" start="628.394" dur="0.234"> તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. આ બધી પૈસા રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="628.628" dur="0.133"> તમારી ઉત્પત્તિ માટે આભાર. આ બધા પૈસા યોગ્ય રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="628.761" dur="0.2"> આ બધા પૈસા યોગ્ય રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="628.961" dur="0.1"> આ બધા પૈસા અહીં રહે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="629.061" dur="0.167"> અહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="629.228" dur="0.067"> અહીં. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="629.295" dur="0.167"> અહીં. અમારી પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="629.462" dur="0.133"> અહીં. અમે અસ્તિત્વમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="629.595" dur="0.267"> અહીં. અમે બીજા બાકી છે </text>