UMiami Mega Jail - Ijele Elivela Esihogweni subtitles

Ubhekene necala elibucayi ogcizelela ukuthi awuzange wenze. Awukho msulwa kuze kufakazelwe ukuthi unecala elifanele, kodwa lolo suku lwenkantolo lungathatha isikhashana fika. Okwamanje indawo yakho yokuhlala izoba yilokho okubizwa ngokuthi iMiami Mega Jail. Usemncane, awukaze uhlale ejele ngaphambili futhi awusiye umuntu onzima, ngakho-ke uyiswa phansi lapho uzobekwa khona awukwazi ukukholwa okubonayo. Imigqa yamaseli egcwele inqwaba yamadoda, amemeze, amemeze, eza emigoqweni futhi asongele wena. Kuyisiphithiphithi esikhulu. Ukulinda esitokisini sakho yikomidi elamukelayo lamadoda angama-20 abukeka ethukuthele, ayingozi. Awunamdlalo walaba bafana, kepha kuzofanela ulwe, ungenzi phutha ukuthi. Usanda kungena enkundleni yokulwa nokufa. Kunzima ukukhetha ukuthi yiliphi ijele elibi kunawo wonke e-USA ngoba ngokudabukisayo kukhona amaningi izindawo ezingancintisana ukuze zibe phezulu, noma mhlawumbe kufanele sithi phansi, zohlu. Noma ngubani ohlale endaweni esizokhuluma ngayo namhlanje ngeke akhubeke siyikhethile njengengubi kakhulu, lokho nakanjani. Kufanele sisho lokho uma ukhuluma nezigebengu ezilukhuni ezazingena ziphuma ejele futhi amajele ajwayele ukukutshela ukuthi ijele libi kakhulu. Abantu abaningi bathi ijele liyindlovane kunejele futhi linobudlova kakhulu. Indawo esikhuluma ngayo namuhla ibizwa ngokuthi, "Isihogo EPharadesi", nangemva kwalokho ucwaningo lwethu ngeke siluphikise. Esikhuluma ngakho empeleni kubizwa ngokuthi “I-Miami-Dade Corrections and Regency kabusha Umnyango ”, oqukethe amayunithi ambalwa kufaka neKhempu eBuot engaziwa. Labo abangangeni kulelo kamu bagcina ejele, kanti abanye babo basaqhubeka ebusheni babo. I-Boot Camp ingenye indaba iphelele, kepha sizokusho uma siqhathaniswa nejele yi-a ikamu lamaholide. Uhlelo lonke luhlala abantu ababalelwa ku-7,000, yize kukhona okufana nabantu abangama-114,000 dlula iminyango unyaka nonyaka - lokho cishe kungama-312 ngosuku. Le yindawo ematasa, lokho nakanjani. Noma kunjalo, inqubo yojele yesi-7 ngobukhulu eMelika. Iningi leziboshwa alizukuchitha isikhathi eside lapho nesikhathi esimaphakathi esichithwa kulo lonke uhlelo yizinsuku ezingama-22 kuphela, kepha uzothola nabantu abebelinde ukuqulwa isikhathi eside iminyaka emihlanu. Lokhu kusiletha kolunye lwamayunithi aphambili, indawo eyodwa eshaya kakhulu izihloko ngezimo zalo ezinesihluku. Ibizwa ngokuthi yi-Pre-Trial Detence Center, noma kwesinye isikhathi ibizwa nge-Main Jail. Imvamisa kuhlala abantu ababalelwa ku-1,700 ngasikhathi. Iningi labantu abalapho namanje abamsulwa kwezobuchwepheshe njengoba bengakaze kutholakale nginecala, kepha ukulinda lolo suku lwenkantolo kungathatha iminyaka. Akulula ukuzixazulula uma ukule hlobo lwe-limbo, futhi uma uhamba udlula amaseli kuwo ezinye izitezi uzobona ukuthi izinto azilungiswa kanjani. Kuneziboshwa eziyekile ngisho nokulwa namacala azo ngoba zifuna nje ukuthola ngaphandle kwalapho, abangenacala noma cha, bafuna nje ukuya ejele. Amakamelo aphansi kakhulu yilapho abasolwa ngokuba yizigebengu eziyingozi kakhulu zigcinwa bese kuthi lezo izitezi ezinhlanu nesithupha. Amangqamuzana lapha ngokuvamile ahlala noma kuphi ukusuka emadodeni ayi-15 kuye kwangama-25 futhi kuleli qembu kukhona uhlobo lobukhosi. Njengoba abafana abakhona lapho besho okuningi, kusinda kwabanamandla kakhulu, ngakho-ke uma ungekho wokulwa ungahle ube nesikhathi esinzima. Ufuna isibhakela esithile, kuzofanela uzilwele. Kulungile, awukhathaleli ukuthola indawo embi kakhulu esitokisini, kepha kuthiwani uma umuntu nje kuthatha izinto zakho? Njengoba esinye isiboshwa lapho sithe, "Ngixhaphaza ababuthakathaka." Uma ungazilweli ngezinto zakho uzoba nesihogo sesikhathi, futhi sisho lokho okungalungile. Uma ukhasa, uzoshaywa nomaphi lapho uya khona ngaphandle kokuthi uvikeleke. Njengoba esinye isiboshwa sasho engxoxweni ngosuku lwakho lokuqala esitokisini sakhe kufanele ulwe ngoba nje bafuna ukukuhlola njengendoda. Kodwa kungani? Impendulo yakhe kwaba ukuthi uma ungalwi kuyisibonakaliso sokuthi kukhona okungahambi kahle kuwe. Mhlawumbe uyisidlakela, ngoba ubungafuni ukulwa. Kuzwakala kungenangqondo, kodwa isiboshwa sathi leyo yimithetho, leyo yikhodi. Iqiniso ukuthi, iziboshwa azisoze zichaza ngokucacile imithetho yekhodi. Omunye umgadli wachaza ukuthi uma umuntu engalwi nomuntu ngamunye ebambelela ku ikhodi iseli lonke lingamshaya lowo muntu. Kwesinye isikhathi umuntu wesilisa angashaywa ngenxa yokuphazamiseka okuncane, futhi kwesinye isikhathi kungenzeka kube njalo osolwa ngokuthile angakwenzanga. "Ubani ontshontshe ukudla kwami?" Akekho ophendulayo, kanti obuthakathaka uthatha ukushaywa. Awunamandla, uthatha icala. Kwakufanele akwenze, ngoba wayezolahlekelwa ubuso uma engakwenzanga. Njengoba wonke umuntu esho lapho, kufanele ulwe nje. Banezimiso eziningi ezingabhaliwe abazemukelayo, kanti eyodwa ibizwa nge-GABOS. Lokho kusho ukuthi, "Umdlalo awususelwa ku-Sympathy". Ngokungafani namanye amajele e-federal, cishe ungathathwa ngaphansi kwephiko lomuntu. I-Jail yindlela yokulwa ngokweqile kunejele, yize sizwa kancane ngesihluku yezinhlelo zejele. Vele ungene ezinhlanganweni lapho iziboshwa zangaphambili zikhuluma khona ngolwazi lwazo ezilungisweni uhlelo futhi uzothola abaningi babo bethi ijele lalibi kakhulu. Okuhlekisayo wukuthi iningi labantu alikaze litholakale linecala okwamanje futhi bayelashwa kubi futhi ubhekane nezinsongo ezengeziwe. Isikhathi sokuqala sinokwesaba ngokuphelele futhi ezimweni eziningi kufanele sibe yiso; ngengqondo ungathwali umthwalo lapho; ukudla kuyesabeka; amaseli angcolile futhi azosebenzisa iningi wesikhathi sabo kuleso seli. Uzothola iziboshwa eziningi zithi zizokwenza “inhlamvu” nje ukuphuma lokho isihogo. Inhlamvu kungunyaka ejele. Kungani amajele engaba yikhaya lesimo esibi kakhulu, ungahle uzibuze. Yebo, azenzelwe ngempela ukugcina umuntu isikhathi eside kakhulu. Inkinga iwukuthi, ngisho nesiqu esifushane singadalulwa kanti abanye abantu benza okuningi kakhulu kunokuthi ukuhlala isikhashana uma icala labo libambezelekile. Ijele kufanele linikeze uhlobo oluthile lwenduduzo… Ijele liyisihogo esinezinzuzo, ijele lizwa izinhlungu ezingapheli esihlanzweni nasezingxenyeni ezimbi kakhulu awuyazi indlela yokuphuma. Ngenxa yalokhu, iziboshwa zivame ukuba zinokhahlo, futhi zinolaka, futhi zikhungatheke, futhi ngezinye izikhathi zilungile nje Uhlanya nje ngemuva kokuphuma crank-athon enezinyanga ezili-18. Konke okushiwoyo, cabanga ukuthi kuthunyelwe ebubini kulezi zindawo? Ake sibuyele kuwe sithathwa sisiya e-6th floor eMiami. Kube lapho esitokisini unogada ehamba, futhi labo nogada bavumile ukuthi abakwazi ukuphendula nodlame olushesha ngokwanele ukuluvimba. Bayakuvuma ukushiya iziboshwa kumakhodi abo. Labo nogada basho obala ukuthi akukho abangakwenza mayelana nokushaywa kanzima, ukugwazwa, ukweba. Akwanele nje ukuba abe yonke indawo futhi ubone konke. Lapho lowo nogada ehamba, ushiywe ukuba ulwe nayo esitezi 5 no-6 sika lesi sakhiwo esibi esinsundu. Kodwa kungani? Kungani bengahlangani nje? Isiboshwa esithile saphendula sathi, "Ikhodi yikhodi." Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uma ubonwa ungamhloniphi umuntu olwa naye, ubopha. Awubonisani nomuntu ngoba le akuyona indawo efanelekile yokuqala. Abantu abangahlali emigwaqweni, bathi, abaqondi ikhodi yemigwaqo. Lolu hlobo lwasendle lasentshonalanga lubyela emuva kulokho ososayensi abaye bakubiza ngokuthi, “isiko wodumo. ” Uhlazisa umuntu wesoka, uyalwa, udonsa izinkemba, uthatha izikhundla eziyishumi udubule. Emazweni angaphandle sivele saphuma kulokhu iningi, kodwa ngaphakathi ejele le khodi, leli siko lokuhlonipha, lisakazekile. Phezu kokwebiwa nokulwa ne-Main Jail eMiami kuye kwabizwa ngokuthi okubi kakhulu eMelika kwezinye izinhlobo zokuhlukunyezwa kwabesilisa nabesilisa. Izinto ezesabekayo zingenzeka lapho onogada kuphela behamba ngaphandle kwamaseli kanye ngehora. Iziboshwa ezibuthakathaka zishiywe njengezinyamazane phakathi kwabazingeli be-apex. Ngokujabulisayo, ijele lenze intuthuko enkulu kule minyaka embalwa edlule, libe linye kakhulu Kufakwe amakhamera. Bese kuba nodaba lwalesi sakhiwo sejele abantu abaningi abathatha izidakamizwa zengqondo. Ukuxabana kweziboshwa kuvame ukuqubuka lapho umuntu ogula ngengqondo enza ngendlela ezinye iziboshwa angithandi. Njengoba iMarshall Project ibike, “uhlelo lwejele laseMiami yisikhungo esikhulu kunazo zonke abantu abagula ngengqondo eFlorida. ” Abantu abagula ngengqondo bavame ukuba inyamazane, bese begcina phansi ngamadoda angama-20 athatha iphenduka ukuze ibabhoboze. Lokhu ukuhoxa kuphathwa kanjani. Nganoma iluphi usuku amadoda angena futhi aphuma ezigulini. Kufana nomnyango ojikajikijiki ogcwele igazi. Eqinisweni, kube nodlame olukhulu kangangokuba uMnyango Wezobulungiswa uthe iMiami-Dade Uhlelo lwejele lwalungaphandle kokuphathwa futhi iziboshwa kanye nonogada babhekana nezingozi eziningi kakhulu. Kukhona obekufanele kwenziwe, kusho umnyango. Eminyakeni embalwa emuva kwejele kwabhekana nokuhlolisiswa okuningi ngemuva kokushona kwabantu abangu-8 ezinyangeni ezinhlanu nje. AbakwaDoJ bathi ukushona kwabathathu abantu abangenangqondo kuyaphazamisa kakhulu. Omunye umfana obezoshayela ngenkathi emisiwe ungene ngomgqibelo kwathi eseshonile ngokulandelayo UMsombuluko. Abanye ababili bashonile kungakapheli isonto, ikhomishini ithi uhlelo, "luphuke kakhulu." Kwavela ukuthi kulaba abayisishiyagalombili abashonile eyodwa ibigxile ekuyaphunyuleni iziboshwa ebelandela emva kwakhe ezomshaya. Kwashiwo nemimese. Isitezi esibi kakhulu, esake savalwa, kwesinye isikhathi sasibizwa ngokuthi “Isisekelo Esilibalekile.” Kwakuyizinga lesishiyagalolunye lapho kwakugcinwa khona iningi labantu abagula ngengqondo. Yilapho iziboshwa zazivame ukushiyelwa khona bese zinganakwa, kanti ezimeni eziningi zazithatha izimpilo zakho. Emuva kosuku kuleli banga kuleli zinga iziboshwa zazilala phansi ngaphandle kokulala, yize kunjalo indawo yokusebenza kwengqondo kwakumele ibe ukuhlonipha. Ezinye iziboshwa zitholwe ziphuza ezindlini zangasese, kuthi lapho lokhu kufikelwa yindaba kule ndawo wabizwa, "owesabekayo". Kube khona ukukhala komphakathi. Kepha njengoba uzwile, kusenezinkinga lapho umuntu onenkinga yezengqondo evalelwa phezulu nama-gladiator asemgwaqweni wanamuhla neziqhwaga ezinekhodi engenazo ngamabomu ngamabomu. Akuwona wonke amafulethi amabi njengezindaba esikhulume ngazo, futhi kwezinye izikhathi ikakhulukazi abantu abayingozi noma abasengozini bazohlalwa bodwa. Noma kunjalo, phelela kwelinye lalawo mafulethi aphakeme ejele elikhulu futhi uzobona ukuthi kunjani ukuboshwa kwelinye lamajele aqinile emhlabeni. Kunezinye izinkinga futhi, ze-ilk engajwayelekile. Ngo-2019, abantu abangu-17 baphuthunyiswa esibhedlela bevela kule ndawo ngenxa yokugula okuthile okungazelelwe. Kwehla izisebenzi eziningana nazo. Kwenzenjani? Akekho owazi ngempela. Iqembu lamabhomu labizwa ngisho ngemuva kokuba kutholakale uketshezi olungaziwa, kepha kwaphenduka ukungabi nabungozi. Isizathu okungenzeka ukuthi abantu baqale ukuzikhathaza kwakuwukubhema intuthu evela kunobuthi isidakamizwa. Uma umoya wokuhogela intuthu usuka kude ungamhlisela umuntu phansi nausea nausea, yini eMhlabeni ababengabhema kuyo lapho? Ngesi igesi? Kuyakhombisa nje ukuthi leyondawo ihlanya kanjani. Sizokushiya ngesibuyekezo esikuthole ekhasini le-Facebook elizinikezwe kuleli jele: "Wamukelekile esihogweni. Umuntu angaba ngcono ngokufa kunokuba abekezelele ukuhlukunyezwa nokuhlushwa ukuboshwa kulo mshubhu ongcolile nowenyanyekayo. ” Awufuni ukuthunyelwa eMiami Jail kodwa ufuna uchofoze kokunye kwalokhu amavidiyo. Ngakho-ke hamba ubuke le vidiyo manje ukuthola enye ividiyo enhle evela ku-The Infographics Show noma lena lapha. Ungakhetha eyodwa kuphela kepha ukhethe futhi uhambe uyokubuka enye ividiyo manje!

UMiami Mega Jail - Ijele Elivela Esihogweni

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1" dur="4.029"> Ubhekene necala elibucayi ogcizelela ukuthi awuzange wenze. </text>
<text sub="clublinks" start="5.029" dur="4.521"> Awukho msulwa kuze kufakazelwe ukuthi unecala elifanele, kodwa lolo suku lwenkantolo lungathatha isikhashana </text>
<text sub="clublinks" start="9.55" dur="1"> fika. </text>
<text sub="clublinks" start="10.55" dur="4.18"> Okwamanje indawo yakho yokuhlala izoba yilokho okubizwa ngokuthi iMiami Mega Jail. </text>
<text sub="clublinks" start="14.73" dur="3.93"> Usemncane, awukaze uhlale ejele ngaphambili futhi awusiye umuntu onzima, ngakho-ke </text>
<text sub="clublinks" start="18.66" dur="3.42"> uyiswa phansi lapho uzobekwa khona awukwazi ukukholwa okubonayo. </text>
<text sub="clublinks" start="22.08" dur="5.45"> Imigqa yamaseli egcwele inqwaba yamadoda, amemeze, amemeze, eza emigoqweni futhi asongele </text>
<text sub="clublinks" start="27.53" dur="1"> wena. </text>
<text sub="clublinks" start="28.53" dur="1"> Kuyisiphithiphithi esikhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="29.53" dur="4.32"> Ukulinda esitokisini sakho yikomidi elamukelayo lamadoda angama-20 abukeka ethukuthele, ayingozi. </text>
<text sub="clublinks" start="33.85" dur="4.26"> Awunamdlalo walaba bafana, kepha kuzofanela ulwe, ungenzi phutha </text>
<text sub="clublinks" start="38.11" dur="1"> ukuthi. </text>
<text sub="clublinks" start="39.11" dur="2.04"> Usanda kungena enkundleni yokulwa nokufa. </text>
<text sub="clublinks" start="41.15" dur="4.83"> Kunzima ukukhetha ukuthi yiliphi ijele elibi kunawo wonke e-USA ngoba ngokudabukisayo kukhona amaningi </text>
<text sub="clublinks" start="45.98" dur="4.989"> izindawo ezingancintisana ukuze zibe phezulu, noma mhlawumbe kufanele sithi phansi, zohlu. </text>
<text sub="clublinks" start="50.969" dur="3.721"> Noma ngubani ohlale endaweni esizokhuluma ngayo namhlanje ngeke akhubeke </text>
<text sub="clublinks" start="54.69" dur="2.869"> siyikhethile njengengubi kakhulu, lokho nakanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="57.559" dur="3.631"> Kufanele sisho lokho uma ukhuluma nezigebengu ezilukhuni ezazingena ziphuma ejele </text>
<text sub="clublinks" start="61.19" dur="3.35"> futhi amajele ajwayele ukukutshela ukuthi ijele libi kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="64.54" dur="3.38"> Abantu abaningi bathi ijele liyindlovane kunejele futhi linobudlova kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="67.92" dur="3.61"> Indawo esikhuluma ngayo namuhla ibizwa ngokuthi, "Isihogo EPharadesi", nangemva kwalokho </text>
<text sub="clublinks" start="71.53" dur="2.62"> ucwaningo lwethu ngeke siluphikise. </text>
<text sub="clublinks" start="74.15" dur="4.3"> Esikhuluma ngakho empeleni kubizwa ngokuthi “I-Miami-Dade Corrections and Regency kabusha </text>
<text sub="clublinks" start="78.45" dur="4.63"> Umnyango ”, oqukethe amayunithi ambalwa kufaka neKhempu eBuot engaziwa. </text>
<text sub="clublinks" start="83.08" dur="3.6"> Labo abangangeni kulelo kamu bagcina ejele, kanti abanye babo basaqhubeka </text>
<text sub="clublinks" start="86.68" dur="1"> ebusheni babo. </text>
<text sub="clublinks" start="87.68" dur="4.11"> I-Boot Camp ingenye indaba iphelele, kepha sizokusho uma siqhathaniswa nejele yi-a </text>
<text sub="clublinks" start="91.79" dur="1.14"> ikamu lamaholide. </text>
<text sub="clublinks" start="92.93" dur="5.5"> Uhlelo lonke luhlala abantu ababalelwa ku-7,000, yize kukhona okufana nabantu abangama-114,000 </text>
<text sub="clublinks" start="98.43" dur="4.2"> dlula iminyango unyaka nonyaka - lokho cishe kungama-312 ngosuku. </text>
<text sub="clublinks" start="102.63" dur="2.11"> Le yindawo ematasa, lokho nakanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="104.74" dur="3.48"> Noma kunjalo, inqubo yojele yesi-7 ngobukhulu eMelika. </text>
<text sub="clublinks" start="108.22" dur="3.64"> Iningi leziboshwa alizukuchitha isikhathi eside lapho nesikhathi esimaphakathi esichithwa kulo lonke uhlelo </text>
<text sub="clublinks" start="111.86" dur="4.07"> yizinsuku ezingama-22 kuphela, kepha uzothola nabantu abebelinde ukuqulwa isikhathi eside </text>
<text sub="clublinks" start="115.93" dur="1.74"> iminyaka emihlanu. </text>
<text sub="clublinks" start="117.67" dur="4.229"> Lokhu kusiletha kolunye lwamayunithi aphambili, indawo eyodwa eshaya kakhulu izihloko </text>
<text sub="clublinks" start="121.899" dur="1.151"> ngezimo zalo ezinesihluku. </text>
<text sub="clublinks" start="123.05" dur="4.98"> Ibizwa ngokuthi yi-Pre-Trial Detence Center, noma kwesinye isikhathi ibizwa nge-Main Jail. </text>
<text sub="clublinks" start="128.03" dur="3.34"> Imvamisa kuhlala abantu ababalelwa ku-1,700 ngasikhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="131.37" dur="3.83"> Iningi labantu abalapho namanje abamsulwa kwezobuchwepheshe njengoba bengakaze kutholakale </text>
<text sub="clublinks" start="135.2" dur="2.77"> nginecala, kepha ukulinda lolo suku lwenkantolo kungathatha iminyaka. </text>
<text sub="clublinks" start="137.97" dur="3.96"> Akulula ukuzixazulula uma ukule hlobo lwe-limbo, futhi uma uhamba udlula amaseli kuwo </text>
<text sub="clublinks" start="141.93" dur="2.89"> ezinye izitezi uzobona ukuthi izinto azilungiswa kanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="144.82" dur="3.559"> Kuneziboshwa eziyekile ngisho nokulwa namacala azo ngoba zifuna nje ukuthola </text>
<text sub="clublinks" start="148.379" dur="3.781"> ngaphandle kwalapho, abangenacala noma cha, bafuna nje ukuya ejele. </text>
<text sub="clublinks" start="152.16" dur="3.7"> Amakamelo aphansi kakhulu yilapho abasolwa ngokuba yizigebengu eziyingozi kakhulu zigcinwa bese kuthi lezo </text>
<text sub="clublinks" start="155.86" dur="1.22"> izitezi ezinhlanu nesithupha. </text>
<text sub="clublinks" start="157.08" dur="4.44"> Amangqamuzana lapha ngokuvamile ahlala noma kuphi ukusuka emadodeni ayi-15 kuye kwangama-25 futhi kuleli qembu kukhona </text>
<text sub="clublinks" start="161.52" dur="1.249"> uhlobo lobukhosi. </text>
<text sub="clublinks" start="162.769" dur="4.382"> Njengoba abafana abakhona lapho besho okuningi, kusinda kwabanamandla kakhulu, ngakho-ke uma ungekho </text>
<text sub="clublinks" start="167.151" dur="2.599"> wokulwa ungahle ube nesikhathi esinzima. </text>
<text sub="clublinks" start="169.75" dur="2.6"> Ufuna isibhakela esithile, kuzofanela uzilwele. </text>
<text sub="clublinks" start="172.35" dur="3.49"> Kulungile, awukhathaleli ukuthola indawo embi kakhulu esitokisini, kepha kuthiwani uma umuntu nje </text>
<text sub="clublinks" start="175.84" dur="1.02"> kuthatha izinto zakho? </text>
<text sub="clublinks" start="176.86" dur="2.599"> Njengoba esinye isiboshwa lapho sithe, "Ngixhaphaza ababuthakathaka." </text>
<text sub="clublinks" start="179.459" dur="3.691"> Uma ungazilweli ngezinto zakho uzoba nesihogo sesikhathi, futhi sisho lokho </text>
<text sub="clublinks" start="183.15" dur="1.19"> okungalungile. </text>
<text sub="clublinks" start="184.34" dur="4.72"> Uma ukhasa, uzoshaywa nomaphi lapho uya khona ngaphandle kokuthi uvikeleke. </text>
<text sub="clublinks" start="189.06" dur="3.899"> Njengoba esinye isiboshwa sasho engxoxweni ngosuku lwakho lokuqala esitokisini sakhe kufanele ulwe </text>
<text sub="clublinks" start="192.959" dur="2.301"> ngoba nje bafuna ukukuhlola njengendoda. </text>
<text sub="clublinks" start="195.26" dur="1"> Kodwa kungani? </text>
<text sub="clublinks" start="196.26" dur="3.38"> Impendulo yakhe kwaba ukuthi uma ungalwi kuyisibonakaliso sokuthi kukhona okungahambi kahle kuwe. </text>
<text sub="clublinks" start="199.64" dur="2.269"> Mhlawumbe uyisidlakela, ngoba ubungafuni ukulwa. </text>
<text sub="clublinks" start="201.909" dur="4.151"> Kuzwakala kungenangqondo, kodwa isiboshwa sathi leyo yimithetho, leyo yikhodi. </text>
<text sub="clublinks" start="206.06" dur="4.04"> Iqiniso ukuthi, iziboshwa azisoze zichaza ngokucacile imithetho yekhodi. </text>
<text sub="clublinks" start="210.1" dur="4.67"> Omunye umgadli wachaza ukuthi uma umuntu engalwi nomuntu ngamunye ebambelela ku </text>
<text sub="clublinks" start="214.77" dur="2.87"> ikhodi iseli lonke lingamshaya lowo muntu. </text>
<text sub="clublinks" start="217.64" dur="3.33"> Kwesinye isikhathi umuntu wesilisa angashaywa ngenxa yokuphazamiseka okuncane, futhi kwesinye isikhathi kungenzeka kube njalo </text>
<text sub="clublinks" start="220.97" dur="2"> osolwa ngokuthile angakwenzanga. </text>
<text sub="clublinks" start="222.97" dur="1.5"> "Ubani ontshontshe ukudla kwami?" </text>
<text sub="clublinks" start="224.47" dur="3.03"> Akekho ophendulayo, kanti obuthakathaka uthatha ukushaywa. </text>
<text sub="clublinks" start="227.5" dur="1.849"> Awunamandla, uthatha icala. </text>
<text sub="clublinks" start="229.349" dur="2.851"> Kwakufanele akwenze, ngoba wayezolahlekelwa ubuso uma engakwenzanga. </text>
<text sub="clublinks" start="232.2" dur="2.7"> Njengoba wonke umuntu esho lapho, kufanele ulwe nje. </text>
<text sub="clublinks" start="234.9" dur="4.039"> Banezimiso eziningi ezingabhaliwe abazemukelayo, kanti eyodwa ibizwa nge-GABOS. </text>
<text sub="clublinks" start="238.939" dur="3.281"> Lokho kusho ukuthi, "Umdlalo awususelwa ku-Sympathy". </text>
<text sub="clublinks" start="242.22" dur="3.82"> Ngokungafani namanye amajele e-federal, cishe ungathathwa ngaphansi kwephiko lomuntu. </text>
<text sub="clublinks" start="246.04" dur="4.059"> I-Jail yindlela yokulwa ngokweqile kunejele, yize sizwa kancane ngesihluku </text>
<text sub="clublinks" start="250.099" dur="1.081"> yezinhlelo zejele. </text>
<text sub="clublinks" start="251.18" dur="4.01"> Vele ungene ezinhlanganweni lapho iziboshwa zangaphambili zikhuluma khona ngolwazi lwazo ezilungisweni </text>
<text sub="clublinks" start="255.19" dur="3.53"> uhlelo futhi uzothola abaningi babo bethi ijele lalibi kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="258.72" dur="4.55"> Okuhlekisayo wukuthi iningi labantu alikaze litholakale linecala okwamanje futhi bayelashwa </text>
<text sub="clublinks" start="263.27" dur="2.01"> kubi futhi ubhekane nezinsongo ezengeziwe. </text>
<text sub="clublinks" start="265.28" dur="4.35"> Isikhathi sokuqala sinokwesaba ngokuphelele futhi ezimweni eziningi kufanele sibe yiso; ngengqondo </text>
<text sub="clublinks" start="269.63" dur="4.68"> ungathwali umthwalo lapho; ukudla kuyesabeka; amaseli angcolile futhi azosebenzisa iningi </text>
<text sub="clublinks" start="274.31" dur="1.3"> wesikhathi sabo kuleso seli. </text>
<text sub="clublinks" start="275.61" dur="3.36"> Uzothola iziboshwa eziningi zithi zizokwenza “inhlamvu” nje ukuphuma lokho </text>
<text sub="clublinks" start="278.97" dur="1"> isihogo. </text>
<text sub="clublinks" start="279.97" dur="1.669"> Inhlamvu kungunyaka ejele. </text>
<text sub="clublinks" start="281.639" dur="3.121"> Kungani amajele engaba yikhaya lesimo esibi kakhulu, ungahle uzibuze. </text>
<text sub="clublinks" start="284.76" dur="3.159"> Yebo, azenzelwe ngempela ukugcina umuntu isikhathi eside kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="287.919" dur="4.191"> Inkinga iwukuthi, ngisho nesiqu esifushane singadalulwa kanti abanye abantu benza okuningi kakhulu kunokuthi </text>
<text sub="clublinks" start="292.11" dur="2.149"> ukuhlala isikhashana uma icala labo libambezelekile. </text>
<text sub="clublinks" start="294.259" dur="2.171"> Ijele kufanele linikeze uhlobo oluthile lwenduduzo… </text>
<text sub="clublinks" start="296.43" dur="4.72"> Ijele liyisihogo esinezinzuzo, ijele lizwa izinhlungu ezingapheli esihlanzweni nasezingxenyeni ezimbi kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="301.15" dur="1.859"> awuyazi indlela yokuphuma. </text>
<text sub="clublinks" start="303.009" dur="4.111"> Ngenxa yalokhu, iziboshwa zivame ukuba zinokhahlo, futhi zinolaka, futhi zikhungatheke, futhi ngezinye izikhathi zilungile nje </text>
<text sub="clublinks" start="307.12" dur="3.63"> Uhlanya nje ngemuva kokuphuma crank-athon enezinyanga ezili-18. </text>
<text sub="clublinks" start="310.75" dur="3.13"> Konke okushiwoyo, cabanga ukuthi kuthunyelwe ebubini kulezi zindawo? </text>
<text sub="clublinks" start="313.88" dur="4.379"> Ake sibuyele kuwe sithathwa sisiya e-6th floor eMiami. </text>
<text sub="clublinks" start="318.259" dur="3.861"> Kube lapho esitokisini unogada ehamba, futhi labo nogada bavumile ukuthi abakwazi ukuphendula </text>
<text sub="clublinks" start="322.12" dur="2.03"> nodlame olushesha ngokwanele ukuluvimba. </text>
<text sub="clublinks" start="324.15" dur="2.57"> Bayakuvuma ukushiya iziboshwa kumakhodi abo. </text>
<text sub="clublinks" start="326.72" dur="3.6"> Labo nogada basho obala ukuthi akukho abangakwenza mayelana nokushaywa kanzima, </text>
<text sub="clublinks" start="330.32" dur="1.37"> ukugwazwa, ukweba. </text>
<text sub="clublinks" start="331.69" dur="3.34"> Akwanele nje ukuba abe yonke indawo futhi ubone konke. </text>
<text sub="clublinks" start="335.03" dur="4.17"> Lapho lowo nogada ehamba, ushiywe ukuba ulwe nayo esitezi 5 no-6 sika </text>
<text sub="clublinks" start="339.2" dur="2.469"> lesi sakhiwo esibi esinsundu. </text>
<text sub="clublinks" start="341.669" dur="1"> Kodwa kungani? </text>
<text sub="clublinks" start="342.669" dur="1.361"> Kungani bengahlangani nje? </text>
<text sub="clublinks" start="344.03" dur="2.729"> Isiboshwa esithile saphendula sathi, "Ikhodi yikhodi." </text>
<text sub="clublinks" start="346.759" dur="1.19"> Kusho ukuthini lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="347.949" dur="3.981"> Kusho ukuthi uma ubonwa ungamhloniphi umuntu olwa naye, ubopha. </text>
<text sub="clublinks" start="351.93" dur="4.2"> Awubonisani nomuntu ngoba le akuyona indawo efanelekile yokuqala. </text>
<text sub="clublinks" start="356.13" dur="4.349"> Abantu abangahlali emigwaqweni, bathi, abaqondi ikhodi yemigwaqo. </text>
<text sub="clublinks" start="360.479" dur="3.681"> Lolu hlobo lwasendle lasentshonalanga lubyela emuva kulokho ososayensi abaye bakubiza ngokuthi, “isiko </text>
<text sub="clublinks" start="364.16" dur="1"> wodumo. ” </text>
<text sub="clublinks" start="365.16" dur="4.09"> Uhlazisa umuntu wesoka, uyalwa, udonsa izinkemba, uthatha izikhundla eziyishumi udubule. </text>
<text sub="clublinks" start="369.25" dur="4.069"> Emazweni angaphandle sivele saphuma kulokhu iningi, kodwa ngaphakathi ejele </text>
<text sub="clublinks" start="373.319" dur="3.231"> le khodi, leli siko lokuhlonipha, lisakazekile. </text>
<text sub="clublinks" start="376.55" dur="4.18"> Phezu kokwebiwa nokulwa ne-Main Jail eMiami kuye kwabizwa ngokuthi okubi kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="380.73" dur="3.23"> eMelika kwezinye izinhlobo zokuhlukunyezwa kwabesilisa nabesilisa. </text>
<text sub="clublinks" start="383.96" dur="3.84"> Izinto ezesabekayo zingenzeka lapho onogada kuphela behamba ngaphandle kwamaseli kanye ngehora. </text>
<text sub="clublinks" start="387.8" dur="3.54"> Iziboshwa ezibuthakathaka zishiywe njengezinyamazane phakathi kwabazingeli be-apex. </text>
<text sub="clublinks" start="391.34" dur="4.09"> Ngokujabulisayo, ijele lenze intuthuko enkulu kule minyaka embalwa edlule, libe linye kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="395.43" dur="2.269"> Kufakwe amakhamera. </text>
<text sub="clublinks" start="397.699" dur="4.44"> Bese kuba nodaba lwalesi sakhiwo sejele abantu abaningi abathatha izidakamizwa zengqondo. </text>
<text sub="clublinks" start="402.139" dur="4.241"> Ukuxabana kweziboshwa kuvame ukuqubuka lapho umuntu ogula ngengqondo enza ngendlela ezinye iziboshwa </text>
<text sub="clublinks" start="406.38" dur="1"> angithandi. </text>
<text sub="clublinks" start="407.38" dur="3.88"> Njengoba iMarshall Project ibike, “uhlelo lwejele laseMiami yisikhungo esikhulu kunazo zonke </text>
<text sub="clublinks" start="411.26" dur="1.7"> abantu abagula ngengqondo eFlorida. ” </text>
<text sub="clublinks" start="412.96" dur="4.42"> Abantu abagula ngengqondo bavame ukuba inyamazane, bese begcina phansi ngamadoda angama-20 athatha </text>
<text sub="clublinks" start="417.38" dur="1.39"> iphenduka ukuze ibabhoboze. </text>
<text sub="clublinks" start="418.77" dur="2.23"> Lokhu ukuhoxa kuphathwa kanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="421" dur="2.58"> Nganoma iluphi usuku amadoda angena futhi aphuma ezigulini. </text>
<text sub="clublinks" start="423.58" dur="2.25"> Kufana nomnyango ojikajikijiki ogcwele igazi. </text>
<text sub="clublinks" start="425.83" dur="4.18"> Eqinisweni, kube nodlame olukhulu kangangokuba uMnyango Wezobulungiswa uthe iMiami-Dade </text>
<text sub="clublinks" start="430.01" dur="5.409"> Uhlelo lwejele lwalungaphandle kokuphathwa futhi iziboshwa kanye nonogada babhekana nezingozi eziningi kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="435.419" dur="1.84"> Kukhona obekufanele kwenziwe, kusho umnyango. </text>
<text sub="clublinks" start="437.259" dur="4.771"> Eminyakeni embalwa emuva kwejele kwabhekana nokuhlolisiswa okuningi ngemuva kokushona kwabantu abangu-8 ezinyangeni ezinhlanu nje. </text>
<text sub="clublinks" start="442.03" dur="5.1"> AbakwaDoJ bathi ukushona kwabathathu abantu abangenangqondo kuyaphazamisa kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="447.13" dur="4.39"> Omunye umfana obezoshayela ngenkathi emisiwe ungene ngomgqibelo kwathi eseshonile ngokulandelayo </text>
<text sub="clublinks" start="451.52" dur="1"> UMsombuluko. </text>
<text sub="clublinks" start="452.52" dur="3.869"> Abanye ababili bashonile kungakapheli isonto, ikhomishini ithi uhlelo, "luphuke kakhulu." </text>
<text sub="clublinks" start="456.389" dur="4.601"> Kwavela ukuthi kulaba abayisishiyagalombili abashonile eyodwa ibigxile ekuyaphunyuleni iziboshwa </text>
<text sub="clublinks" start="460.99" dur="1.76"> ebelandela emva kwakhe ezomshaya. </text>
<text sub="clublinks" start="462.75" dur="1.62"> Kwashiwo nemimese. </text>
<text sub="clublinks" start="464.37" dur="4.04"> Isitezi esibi kakhulu, esake savalwa, kwesinye isikhathi sasibizwa ngokuthi “Isisekelo Esilibalekile.” </text>
<text sub="clublinks" start="468.41" dur="3.979"> Kwakuyizinga lesishiyagalolunye lapho kwakugcinwa khona iningi labantu abagula ngengqondo. </text>
<text sub="clublinks" start="472.389" dur="3.861"> Yilapho iziboshwa zazivame ukushiyelwa khona bese zinganakwa, kanti ezimeni eziningi zazithatha </text>
<text sub="clublinks" start="476.25" dur="1.55"> izimpilo zakho. </text>
<text sub="clublinks" start="477.8" dur="3.92"> Emuva kosuku kuleli banga kuleli zinga iziboshwa zazilala phansi ngaphandle kokulala, yize kunjalo </text>
<text sub="clublinks" start="481.72" dur="2.91"> indawo yokusebenza kwengqondo kwakumele ibe ukuhlonipha. </text>
<text sub="clublinks" start="484.63" dur="3.759"> Ezinye iziboshwa zitholwe ziphuza ezindlini zangasese, kuthi lapho lokhu kufikelwa yindaba kule ndawo </text>
<text sub="clublinks" start="488.389" dur="1.24"> wabizwa, "owesabekayo". </text>
<text sub="clublinks" start="489.629" dur="1.401"> Kube khona ukukhala komphakathi. </text>
<text sub="clublinks" start="491.03" dur="3.65"> Kepha njengoba uzwile, kusenezinkinga lapho umuntu onenkinga yezengqondo evalelwa </text>
<text sub="clublinks" start="494.68" dur="5.84"> phezulu nama-gladiator asemgwaqweni wanamuhla neziqhwaga ezinekhodi engenazo ngamabomu ngamabomu. </text>
<text sub="clublinks" start="500.52" dur="4.84"> Akuwona wonke amafulethi amabi njengezindaba esikhulume ngazo, futhi kwezinye izikhathi ikakhulukazi </text>
<text sub="clublinks" start="505.36" dur="2.81"> abantu abayingozi noma abasengozini bazohlalwa bodwa. </text>
<text sub="clublinks" start="508.17" dur="4.24"> Noma kunjalo, phelela kwelinye lalawo mafulethi aphakeme ejele elikhulu futhi uzobona </text>
<text sub="clublinks" start="512.41" dur="4.66"> ukuthi kunjani ukuboshwa kwelinye lamajele aqinile emhlabeni. </text>
<text sub="clublinks" start="517.07" dur="3.82"> Kunezinye izinkinga futhi, ze-ilk engajwayelekile. </text>
<text sub="clublinks" start="520.89" dur="5.35"> Ngo-2019, abantu abangu-17 baphuthunyiswa esibhedlela bevela kule ndawo ngenxa yokugula okuthile okungazelelwe. </text>
<text sub="clublinks" start="526.24" dur="1.76"> Kwehla izisebenzi eziningana nazo. </text>
<text sub="clublinks" start="528" dur="1"> Kwenzenjani? </text>
<text sub="clublinks" start="529" dur="1.35"> Akekho owazi ngempela. </text>
<text sub="clublinks" start="530.35" dur="3.66"> Iqembu lamabhomu labizwa ngisho ngemuva kokuba kutholakale uketshezi olungaziwa, kepha kwaphenduka </text>
<text sub="clublinks" start="534.01" dur="1.09"> ukungabi nabungozi. </text>
<text sub="clublinks" start="535.1" dur="4.23"> Isizathu okungenzeka ukuthi abantu baqale ukuzikhathaza kwakuwukubhema intuthu evela kunobuthi </text>
<text sub="clublinks" start="539.33" dur="1"> isidakamizwa. </text>
<text sub="clublinks" start="540.33" dur="3.75"> Uma umoya wokuhogela intuthu usuka kude ungamhlisela umuntu phansi nausea nausea, </text>
<text sub="clublinks" start="544.08" dur="2.24"> yini eMhlabeni ababengabhema kuyo lapho? </text>
<text sub="clublinks" start="546.32" dur="1"> Ngesi igesi? </text>
<text sub="clublinks" start="547.32" dur="2.36"> Kuyakhombisa nje ukuthi leyondawo ihlanya kanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="549.68" dur="4.37"> Sizokushiya ngesibuyekezo esikuthole ekhasini le-Facebook elizinikezwe kuleli jele: </text>
<text sub="clublinks" start="554.05" dur="1.12"> "Wamukelekile esihogweni. </text>
<text sub="clublinks" start="555.17" dur="4.77"> Umuntu angaba ngcono ngokufa kunokuba abekezelele ukuhlukunyezwa nokuhlushwa ukuboshwa </text>
<text sub="clublinks" start="559.94" dur="3.05"> kulo mshubhu ongcolile nowenyanyekayo. ” </text>
<text sub="clublinks" start="562.99" dur="4.21"> Awufuni ukuthunyelwa eMiami Jail kodwa ufuna uchofoze kokunye kwalokhu </text>
<text sub="clublinks" start="567.2" dur="1"> amavidiyo. </text>
<text sub="clublinks" start="568.2" dur="4.36"> Ngakho-ke hamba ubuke le vidiyo manje ukuthola enye ividiyo enhle evela ku-The Infographics Show noma lena </text>
<text sub="clublinks" start="572.56" dur="1"> lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="573.56" dur="3.48"> Ungakhetha eyodwa kuphela kepha ukhethe futhi uhambe uyokubuka enye ividiyo manje! </text>