Ifowuni kaRBECCA IQHUTYWE! (Ukuchitha iiyure ezingama-24 ukuHlahla kuMhlobo oLungileyo we-GAME MASTER Spy Training Reveal) subtitles

-Wamkelekile kwakhona kwisitishi se-Matt kunye noRebecca. Silungiselela ukwenza uqeqesho lomdlalo we-master spy. -Khawuleza. - Siza kuyenza njani loo nto? Amantombazana alala. -Ewe, aba kufanele ukuba babe ngabahlobo bam abakhulu, Mat. -Lindela, ingaba zonke ziya kulunga kwi-Tesla? -Bayakulunga. - Yhe, mhlekazi, licebo elibi. - Kulungile, baya kuvuka apha kungekudala, kungoko kufanelekile ukuba simiselwe yonke into umdlalo inkosi yokuhlola uqeqesho. Ukulungele? -Ama, nangona kunjalo, bendicinga ukuba sowuvele ukhethe umhlobo wakho osenyongweni. - Ndiyathetha, ndenzile, kodwa ndiyalithanda icebo. Ndifuna ukubona ukuba basebenza njani umdlalo master hlola uqeqesho, kuba bakhona uya kujoyina umdlalo womnatha womdlalo ekugqibeleni. - Ewe, yinyani. -[[Camerawoman] Kulungile, bafo, yizani. - Kulungile, ndiza kuya kufumana zonke iicones usete umjikelo wokuqala, kulungile? - Inamba yokuqala. - Nina bafana, qala ukubavusa. Sifanele senze oku kungekudala, akunjalo? - Yeah yeah. -Langa liza kutshona. -Andizukutsala bantu. - Kulungile. Nina nicinga ukuba iiarhente kwaye uMat babemisela into yokuphosa fumana umhlobo wam osenyongweni, kodwa ngelishwa, endaweni yokufaka umxube wokuchaphazela ubuxoki, Mat wabeka ilifu lokulala, ke yonke eyam Abona bahlobo bangcono balala ngoku, kwaye baya kuvuka. Mat, ngaba sikulungele? - [Mat] Ewe, malunga nje. - Kulungile, ke nina niphawule ngezantsi ucinga ukuba ngowona mhlobo wam osenyongweni. Kwaye ndazise ukuba kukho umntu owenza nantoni na esolisayo. Sabavusa bonke. -Sifikile njani apha? - Kutheni sisepakini? -Uyakhumbula? Thina, uh, sahamba kwaye sonke sinoSlurpees. -Iilaphu. -Iilaphu. - Ewe, wonke umntu unje, "Ewe, masenze uqeqesho!" Ke ngoku . - Uyakhumbula? - Uyakhumbula? - Ewe. -YayinguCherry Coke. - Ewe, uyabona? -Cherry Coke. - Ewe. -Sikususe eTaco Bell, basinike le ngubo abantu abadala banokuthatha umandlalo wakho ofuna ukuwuthatha. -Umhle kakhulu, molo. -Ngaphambi kokuba senze uqeqesho. -Mat, mhlawumbi kuya kufuneka uchaze eyona ilungileyo Zihlobo into esiyenzayo. - Into yokuqala esiya kuyenza Yahlula-hlukana nina ngokwamaqela amabini. -Ngaba ndinganomlinganiso wam, nceda? - Hayi! Hayi. -Lonto ayibali njengomntu. Njeng, bhangqa nje. -Bhangqa! - Ewe. -Uyifaka epokothweni yakhe? - Ewe! Into elandelayo, siza kuhamba ngale ndlela. Yiza, bafo. Ndiyathemba ukuba oku kuyasebenza ngoku. Kufuneka sifumanise ukuba ngubani kanye kanye Uza kuba ngowona mhlobo ulungileyo - Kungangcono siphumelele. - Ndiyazi. -Ngokwenene sifumana i-Coke Coke? -Andazi, ndifuna ukuya ekhaya. -Ngaba ngaba unayo i-rat apho? - Ewe, uyafuna ukuyibona? - Kulungile, manenekazi, kolucelomngeni lokuqala, Siza kubona ukuba ngubani osebenza kakuhle njengeqela. Ukuba uza kuba nguRebecca's BFF, ke kuya kufuneka usebenze kunye naye kakuhle. -Ngoku nguRebecca lowo? - Awukabaxeleli okwangoku? - Ewe? - Hayi, ndi ... - Yintoni? -NdinguRebecca. - Yay! - Yay! -Ndicinga ukuba siqhwaba? - Kanye njengoko sicebile, tyhile! Andisebenzi nakanye. - Kulungile, ke, siza kwenza ntoni ngoku kukuthi, sele sinamaqela amabini. Siza kubona ukusebenza kakuhle njengeqela, Ngokudibanisa iinyawo zakho kunye. Ngaba ulungile? -Siza kukunceda. - Ewe, ewe, ewe. - Ndidinga ukutsiba apha okwesibini, kulungile? - Kulungile, oh, sazi njani ukuba ngubani ophumelele? -Kukho nasemva. -Ungakhathazeki, ndiza kuyicacisa. - Kulungile! - Kulungile, andizithembi zonke ezi ntombazana ngoku. Ndicinga ukuba ezinye zazo zisenokukrokrela kancinci. Omnye wabo banokusebenzela uMnu. asinalo nofifi. Sazise kwicandelo lokuphawula ngezantsi, ukuba ubona nantoni na kwividiyo kaRebecca. Apha phezulu apha, ungabona ndinomhloli ikhamera endiya kuqengqeleka. Bobathathu abagwebi, uRebecca, uMmeli R, kwaye iAgent S izakube ihleli apha ngemisana yabo kubo. Ifowuni kaRebecca iza kulapha. -Imiceli mngeni iyatyhafisa, bazokuza apha kwaye babambe amanzi, kwaye ndiyazi ukuba omnye kubo akanakukwazi ukuxhathisa isilingo sokuthatha ifowuni kaRebecca. Nika ingxelo ngezantsi apha. Kwakhona, ungakulibali ukunika le vidiyo thumbs up, bhalisa, vula izaziso, cofa zonke. Ukuba uyenzile ngaphambi kokuba bafumane itayipu ye-duct kwimilenze yabo, iikhomudi zediski yephawu. Masibuye. - Kulungile, nina bantu, siyapeyinta nje, nje kancinci. - [Umfazi] Kancinci nje. - Ah! -Okubonakala ngathi kuninzi kwephepha le-duct. - Owu uyazi, ndifuna nje ukhuselekile. - Kodwa, ndenze enye kuloo nto. Ngaba oko kupholile? Ngaba kulungile? -Ingafuna enye ngakumbi, andazi. - Ngubani owaziyo? -Ndicinga ukuba kulungile. -Ndicinga ukuba iqela lam liza kuphumelela, kuba Ndenze umsebenzi obalaseleyo wetheyiphu ye-duct. - Kulungile, mamela, ndine-aerodynamics, positivity, ikhandlela duct ekhanyayo. Iqela lam liza kuphumelela eli. - Ngokwenyani, ndicinga ukuba iqela lam liza kuphumelela eli, kuba asinini kuphela esinabo, eneneni sinabathathu kweli qela. Sinegundwane leebhere! -Kuthi wonke umntu asete. - Kulungile, into angakhange ndikuxelele yona Ayinguwe kuphela uRebecca wokugweba, kunjalo ke iAgent R kunye noMmeli uS. - Ewe! - Ewe, GMI! -I-GMI! Ngokuqinisekileyo baya kwazi ngubani oyena mhlobo wam osenyongweni - Kutheni le nto abathathu bengafundanga phambili kwaye uthathe isitulo sakho, kulungile? - Huh? - Kulungile! -Sele ibekiwe, kanye apha. - [Umlindi S] O, zintle! -Umenzeli R] Mhle, kuhle! - Kulungile, imali yeyabantu abangafaneleki. -Iphantse yaphuka! Kulungile, ndiyavuya nje kuba nditshintshile iprank ngaphandle kolo ngubo. Kumanzi, kodwa phantsi kwale sweatshirt, nangoku kumanzi. -Le yinxalenye yam, akunjalo? Ngokwenene ndinokutshintsha kweengubo ngaphaya, ukuba ufuna okuthile. - Intoni? -Kuthetha ntoni, hayi, ndiyathetha. - Apha? -Kalibala, ulibale. Ukuba ufuna ezinye, ndazise nje. - Kulungile, ndiza kuphinda ube ngu-Ref namhlanje, nam. Masiyeke umdlalo uqhubeke! Konke kulungile! Umngeni olula! Konke ekufuneka ukwenzile kukuqala apho, Ndakubetha impempe nje, yiya ezantsi, ujikeleze ikhonkco lakho, kwaye ubuye. Iqela lokuqala libuyile, liphumelele. Kumanqaku akho, setha! -[Ummeli R] Masihambe, Larkin! - Hayi! - Yiza! -Linda, ndicinge, ekhaya, ndisiya kubahlobo abalungileyo. Kutheni kubalulekile ukuba ngubani ophumelele? -Andazi, ngumceli mngeni. - Ewe, ewe, ewe, akunandaba. Uyibulele! - Kulungile, wonke umntu unokuthatha i-tepi yedayile, kwaye ume apha malunga nomgwebo. -Umenzeli R] Ithamsanqa. Kulungile, abagwebi badidekile kancinane, kodwa sigweba ngokusebenzisana. Eli liqela elinye, iqela lesibini neqela lesithathu. Ndinqwenela ukuba uqhubeke kwaye phawula ukuba leliphi iqela ocinga ukuba linowona msebenzi mhle weqela. - Owona msebenzi wokubambisana? Kulungile. -Nika ingxelo apha ngezantsi owona msebenzi mhle weqela. -Masiqhubeke siveze. Ntathu! Mbini! Nye! Tyhila! -Iqela elinye! Bona, ndiye ndavotela iqela lokuqala, kuphela ngoba. - Bonke! -Hayi, kodwa sonke siphumelele. Asikhathalelanga ukuphumelela. -Ukuphumelela yinto yonke. - Ngokwenyani, nangona kunjalo, kukho okungakumbi ukuze Abahlobo abalungileyo kunokuphumelela nje. -Uh, nah. -Uh. -Kulungile, siya phambili kwaye sizimisele. Iqela lokuqala, ukuvuyisana ngokuphumelela. Ninako ukuya kumanzi, ukuba niyathanda, kuqala ngoku ngoku, ngelixa simisela kwingxaki elandelayo, kulungile? - Ewe, mhlekazi, iitshampu ezinkulu! Ungayikhonza! Kulungile, lo ngumceli mngeni wesandla. Unemizuzwana engama-60 yokubaleka, okanye enye into Umnumzana X uza kukunika uhlalutyo lobuchwephesha. -Linda, ngokwenene ukhona, Mnu X ulapha? -Yep, ulapha. - Intoni? - Kulungile? Kwaye iqala kwisithathu, zimbini, nye. Yiya! - Ewe, iya isiba nzima! Mhlawumbi ndinegajethi yam yepeyinti kwipakethe yam fanny. - Owu, Thixo, yiza, BBR, jonga ngoku, nceda! Ndilele? - Uyakwazo oko? Ezi zihlobo ezintle. Kuthekani ukuba awukhathali kwezi zinto? Ndingazigcina? - Kulungile! Hayi, andizukuphumelela oku. -Bendiyazi ukuba le izofika iluncedo. Ewe! Ndiphume! -Uphumile! Ngokwenene yintlola, nyana. Ndisandokufumana inhloli, ke iphume. - Intoni? -Ndiyaxolisa, akukho mntu kufuneka akwazi ukuphuma kwii-handcuffs. Oku akunakwenzeka. -Linda, uphume ezandleni zakhe? - Ewe, kwakukhawuleza. -Une-kit ye-spy. Uyenzile le nto ngaphambili! -Ndiyathetha, siphuma ezandleni zethu ngalo lonke ixesha. - Lonke ixesha! - Ewe, yiyo loo nto uMathe engakuthembeli. - Ewe, iyavakala. - Ewe, yiyo loo nto ekuvumela ukuba uthandane naye nabani na. -Linda, yintoni? -Ndiyazi ukuba uyenzile! - Oko akulunganga! Akukho ndlela wayenokukwenza ngayo oku, Ngaphandle kokuba wayenalo uqeqesho. Yintlola. -Kodwa ngaba asikufuni umdlalo we-spy spy? -Hayi, sifuna umntu esinokumqeqesha, hayi umntu osele enoqeqesho. Oko kuthetha ukuba asinakubathemba, ke -Ungaphandle. - Wowu. Lo ngowona mceli mngeni mkhulu. -Ucinga ukuba angalunga nge-GMI? Ndiza kuthatha inkampani, kwaye siza kufuna ukuqeshwa ngokutsha. - Oko Yinyaniso. - Kunene? -Ucinga ukuba akatshatanga? -Kulungile, umsebenzi olungileyo mngeni, manenekazi. Wenze kakuhle, umsebenzi olungileyo. Uselapha. Ndathi uphumile. -Akulungile, ndicinga ukuba ndiphumile. Guess ndizakufumana nje amanzi. - Wayefuna ngokwenene ukuba ngumhlobo wam osenyongweni. Ndiya kuthetha, yintoni ephosakeleyo ngaloo nto? Kwakumnandi de waphakama kancinci. - Ewe, iyinyani. -Yinyani, iyinyani. - Ucinga ukuba yintoni uMat oza kuyigcina kwibala elilandelayo? -Andazi, le yeyona nto intle olona tshomi lomdlalo wokufunda ubugcisa endakha ndalubona. Zam Fam, chaza ngezantsi apha oko ucinga UMat kufuneka enze ukunceda ukufumana umhlobo wam osenyongweni. Andicingi ukuba yiyo le, nangona. -Ndiyathetha, nguwe owathi kusenokwenzeka ukuba ukhe wayifumana sele umntu ekhethiwe, emva koko makenze le nto, kanjalo. - Oko Yinyaniso. Mhlawumbi ndiya kuyityhila emva kokuba ekwenzile oko, kodwa masimyeke abe nexesha lakhe. - Kulungile. -Uh, uRebecca, yiza apha, uza apha, uza apha, uza apha. - Ewe? -Ungabafundisa indlela yokwenza Umdlalo wokudanisa wenkosi? Ngaba ubhekile? - Owu, hlawula uphawu oluphezulu lweHack? Ewe. -Ungayenza loo nto? Ukuba uza kuba ngumhlobo wakho osenyongweni, kusenokwenzeka ukuba babe kumdlalo we-master master, nabo. -NjengeGAMASTE R. - Kulungile, ndiyifumene. Ndiyakwazi ukudanisa nabahlobo bam abasenyongweni. Mhlawumbi siza kwenza iTikTok. - Ewe, ewe! - Guys, yiza apha, yiza apha, uza apha. - Intoni? -Andazi ukuba ndenza ntoni phaya. - Ewe, kunjalo. - Ingaba uthetha ukuthini? -Ibonakala imangalisa. Oku kupholile ngokwenene. - Ewe? - Ndicinge ukuba uyiphumelele yonke le nto? Yiyo loo nto sibatsalela apha, bona, xa belele, kwaye- Ewe. - Ndiyathetha, ndicwangcise oku. - Ewe, kunjalo. -Ndikhuphe impempe. -Bayayazi indlela yokukhaba? Hayi, awufuni isiselo sokuhlola. - Hayi, awufuni loo nto. -Angayifuni loo nto. - Undize! -Fihla kwaye ufune, lonke ixesha. - Ngoba? - Undize. - Owu, kulungile. -Izinto ngalo lonke ixesha, ekuzingeleni ngemfihlakalo kunye nezinto. - Kwaye kwakhona, njengoku, ukuba baya kuba kwi imeko, kufuneka bazi ukuba bazifihle kanjani. - Kulungile, ntoni ukuba bazama ukusuka kuMnu X? -Ngoko. -Ukuba azikwazi ukufihla, okanye iibhere. - mandikubone emva kwexesha. - Bye. -Ixesha elingakanani, bafo? Ndicinga ukuba siwufumene lo mdaniso. - Ewe, uyifumene? - Ewe, ewe, ewe, ewe. -I-GAMEMASTERS - Hee, ngubani umntu oza kuhlala phantsi? Ngaba uyafuna ukuhlala? -Uku, siza kuba ngabona bantu babi. -Sinike isithupha ngoku, ukuba ucinga luluvo olu lungileyo. Sizakufihla kwaye sifune kule paki ngoku. - Kunene? -Kwaye asinakwenza ukuba uRebecca azi ukuba kuqhubeka ntoni, so mhlawumbi simfumene eTesla, kulungile? - Molweni bahlobo! - Ewe, ewe, ewe. - Ewe. -Unyanisile, ulungile, ulungile. Ke, eneneni inale nto ilandelayo icetywayo. -Ngothuswa! -Sifuna ukuba uye eTesla. - Me? - Ewe uphumile! Uphumile! - Yhe! -Awunakuba ngumhlobo wakho osenyongweni! Phuma! Ewe, safunda ukuba ekugqibeleni ubufihlakele. - Kulungile, kodwa ngaba sinako okungenani Ngaba umdaniso uyakhawuleza? -GAMEMASTERGMA Intoni? - Yinxalenye kuphela, nayo. - Kulungile, kulungile, iya emotweni! -Fihla kwiTesla! -Zam Fam, andikholelwa ukuba zinjalo ndenza ukuba ndihlale ngaphakathi kweTesla ngelixa bezama ukufumana umhlobo wam osenyongweni. Ndiva ngathi uMati akanangqondo yento ayenzayo ngoku. -Ngoko ngaba sishenxisa nabani na kulo mjikelo? - Hayi? - Andazi? - Ingaba isebenza kanjani? -Sibafumene, bashenxisiwe, akunjalo? - Oko kubonakala ngathi, kulula kakhulu. Ndingafumana umntu kule paki. - Ewe, ndiyathetha, ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo. Ndilapha kakhulu, kunjalo. -Ngoku, uyabaleka? - Ewe, ewe. -Nayiphi na indlela, kulungile. -Uye kule paki? - Ewe bendiye kule paki. Ndikhe ndaya kwiipaki ezininzi. Ndinayo, njenge, ingubo yam phaya, kodwa, kulungile. Isithathu, zimbini, zibini, umdlalo womnatha womdlalo. Isithathu, zimbini, nye, umdlalo womdlalo. -I-GMI! -I-GMI! - Yiza! Kulungile, siza kudlala umdlalo omnandi wokufihla kunye nokukhangela. Njengoko nina niyazi, niya kuba neendlela, akunjalo? -Icebo lam kukufihla phantsi kwesigaxa. - Ukunyaniseka, andinazo naziphi na izicwangciso. Into endiyaziyo kukuba umntwana wam, iBB, udinga ikhefu. Ndizakufihla emthini, phaya. Khwela nje kwelinye lamasebe kwaye uhlale uzolile. -Ndiza kufihla kumthi omnye. Ngethemba lokuba bandifumana okwesibini. - Intoni? -Ngoko ndizakufihla emva kwengubo elengayo phaya. Ndicinga ukuba iya kuba yeyona ndawo ifanelekileyo. - Oku kuya kuba yimfihlo yesibini kwaye kufuna umngeni. Kufuneka uye emthini, ndiyacinga. - Intoni? -Abavele, umthi? -Kuya kufuneka uye emthini. -Iya emthini? -Yep! - Konke kulungile. - Konke kulungile. - Ngaba sinezinto zokudla emthini? -Kukho izidlo emthini! - Intoni? - Kulungile, imizuzwana eli-10 uqala ngoku. -Linda, ngaba badlala ngokufihlakeleyo kwaye bayafuna? Bacingelwa njani ukuba bangabahlobo abalungileyo for me, ukudlala ngasese ndikufuna? Le yeyona nto ibalulekileyo! UZam Fam, enye intombazana inamakhanda entloko, kwaye enye ihleli apho. Njengayo, ayifihli kwaye ifune konke! - Ntlanu. - Ntlanu. -Sine. -Sine. - Ntathu. - Ntathu. - Mbini. - Mbini. - Nye. - Nye. -Yiya! -Yiya! - Andiboni mntu. Zam Fam, ukuba ubona nabani na, ndazise! - Kulungile. Kulungile, uqeqesho lwe-GMI. Ndilinde, kukho iinyawo ngejacket. Ngokuqinisekileyo umntu. Ukufumanisile! Uphumile! Uphumile! Ngaphaya! - Owu, nantso! Umqhubi, GMI! -Kuyeyona khonkco. - Ndikhuselekile? - Yho, mosh, kulungile, mamela, bendicinga ukuba ibhere. Ngokwenene ngumntu. Ufunyenwe! -Ungade ufihle. - Udinga ukuba aphumle. Kuya kufuneka aphumle. Ewe, kodwa oko akuyona inxalenye yomceli mngeni. - Ummeli S, ufumene amangaphi? -Linda, ndikufumene! -Buya! - Yhe! -Wonke umntu ufunyenwe! - Ewe! - Ewe! -I-GMI! -I-GMI! -I-GMI! -Bakopela, akunjalo? -Iindawo zethu zokufihla zilungile. -Umntu ulungile ngokwenene. - Ewe, ndikubonile. Oko kwakugqibelele. -Elo thixo wam, enkosi! - Kwaye emva koko ndaba yicala lengca. - Kulungile, yayiyisithele kwaye ufune umngeni. Umsebenzi omangalisayo, ukufihla okugqithileyo kwaye ufune. Lowo yayingumdlalo apho kwakungekho manqaku kuwo, Akukho mntu ulahlekelwe ngamanqaku, akukho manqaku adlulisiweyo. -Kufuneka ndiye kusela isuti yam, kulungile? - Owu, ngoba? -Unxaniwe! - [Iintlola ezingamadoda] emanzini? - Guys, ndiyazi into esiyenzayo kumceli mngeni olandelayo. - Owu uyakwenza? - Ewe, yintoni? -Omngeni wokugqibela, uqeqesho lokulungiselela imfazwe. Siza kubona ukuba ngubani oshukumayo. - Oh Nkosi yam. - Zingaphumelela iine? - Kulungile, kulungile, yep. Kwenze ngokuhamba kancinci. Yonke into ibhetele kukuhamba kancinci! - Ewe, ewe. Kuyabanda! - Nina balungile? - Ewe! - Kulungile, masenze! -Ixesha lokuqeqeshwa kwempi edabini! Siza kubona ukuba ngubani oshukumayo. Ndikubhekile ukuba ungandiboni uyeza, unobangela yayintle kakhulu yoyikeka, kwaye inochuku ngokwenene. Ndatsho ndityibilika! Ukhe wanayo guys wenze into enje? Okanye njengokutsiba, ukukhahlela? - Ewe. - Ewe. - Kulungile, siza kubona ukuba ngubani oyena ulungileyo. Ngaba ukulungele oku? - Kulungile, masenze oku! Idabi royale! - Kulungile, ngaba ulungile ikhadi lakho lamanqaku? Kuba siza kubafaka amanqaku kwisiseko- - Kulungile, bafo! -Ehe! - Wenzani? Ndacinga ukuba uphelile! Ewe siyakugweba ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Isantya, ukuphakama, kunye nokukhanya. - Kulungile. - Kulungile, ngaba ukulungele? - Kulungile, ulungile? - Kulungile, zintle, ngokuqinisekileyo kukho umoya othile apho. -Yep, ewe, kwakulungile. - Endikucingayo, Ndiza kuyenza le nto. -Ndiza kwenza ntoni, eh? - Yhe! - Kulungile! -Inomdla. -Ewe, inomdla. Uyazi, ngokuqinisekileyo angankqonkqoza umntu. Ewe, kunjalo, unjalo, yonke into yakhe inje, ndiza kuba phantsi kwaye ubambe umlenze kwaye uyazi njani -[Ummeli S] O, ewe, kulungile, kulungile. Ndizakufumana amanqaku, ndiza kufaka amanqaku. -Ibonakala ngathi benza ikarati? Ngaba oku kufanele ukuba kufane nezakhono ze-ninja? Isizathu andicingi ukuba omnye wabo unoqeqesho lwe-ninja. - Ngaba le ninja, okanye kunjalo, njenge-ballet? -Umenzeli R] Yayinobubele. -Unobubele kakhulu. - Kulungile, ndiyayazi into endiyenzayo. -Kulungile, i-Baby Bear Rat, uya kuziva Ukuqaqanjelwa kancinci, kodwa ungakhathazeki, yonke into ilungile. - Konke kulungile? -Ubonile ukuba uyikhusele kangakanani loo nto? -Yayiphakama, yayiphakame apho. Kwaye ke, njengoku, ezantsi. -Yayefana, ewe, bom. Ufuna ukukhuselwa ukuba uza kuqhubeka Ngumhlobo wakhe osenyongweni, uyazi? - Kulungile, ewe, ngokuqinisekileyo. - Heee, iphi ifowuni yam? Ndiyishiyile ifowuni yam phandle? -Molo-yah! - Owu, wenza ke imbobo encinci, wandula ke wambopha Ekufikeni kwakhe, ewe? - Ewe, ewe, ewe. - Ilungile lonto! - Uyakwazo oko? Ndiyagula ukuba kule Tesla. Ndivakalelwa kukuba kufanele ukuba nditsho ngubani oza kuba ngumhlobo wam osenyongweni, kuba ngumhlobo wam osenyongweni, kwaye uMat ngu ukwenza olona celomngeni lubalaseleyo ke ndizokuphuma apho. - Kulungile, loo nto yayimangalisa. Enkosi, manenekazi. - Mholo? Nina nilibele, bendikwiTesla. - Ewe! - Ewe! -Ulityelwe ngokupheleleyo ngawe. -Kulungile, ewe, kwaye andinayo ifowuni yam, kunjalo. - Yhe! - Yhe! -Lonto ibiyonwabisa. -Ixesha eligqibeleleyo, siza kunika amanqaku okugqibela. Ngubani oqhubela phambili kwaye ngubani oza kuba iphelisiwe? -Uphelisiwe? -Ndiza kukubonisa oku, kwisithathu, mbini, nye. -Ehe! -Ehe! - 13, 13, 10, 13, 13. Oko kuthetha ukuba uphumile. - Intoni? Kuye? Wayene-glued emhlabeni! Ngezandla zakho ezivuthayo kuyo yonke indawo, ukubetha kwezingelosi! Wena kunye nehere yakho yebhere akukho mntu uyithandayo! Wena! Umhle, siphumelele. Siphumelele. -Ndivakalelwa ngathi ndilahlekelwe kakhulu? -Andazi ukuba yintoni leyo. - Uh? -Ndiziva ngathi, heyi! -Uhleli, usajikeleza ngokujikelezayo. - Buya! -Yile ndlela ojongeka ngayo! - [URebecca] Whoa. - [Ummeli S] Fumana ilifu lokulala! -Kodwa ndithanda uhlobo lweenwele zakhe! Yayintle ngokwenene, kodwa iyaphambana! -Uphambene! - Wowu! - Kulungile. -Ngokunyaniseka, uhlobo wandikhumbuza ngalo, njengegorha elibomvu. -Ukuba andikwazi ukuthanda, akukho namnye kuyo Yonke le nto yeyam, akukho namnye kuni odlayo. -Ndinako kancinane. -Uyakukhumbula oko? Bendifana, heyi. - Ngexesha lomdlalo wokuthandana? - Guys? Ngaba amanzi aphalaze kule okanye kwenye into, ibangela into engalunganga kwifowuni yam.

Ifowuni kaRBECCA IQHUTYWE! (Ukuchitha iiyure ezingama-24 ukuHlahla kuMhlobo oLungileyo we-GAME MASTER Spy Training Reveal)

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.13" dur="1.28"> -Wamkelekile kwakhona kwisitishi se-Matt kunye noRebecca. </text>
<text sub="clublinks" start="1.41" dur="2.14"> Silungiselela ukwenza uqeqesho lomdlalo we-master spy. </text>
<text sub="clublinks" start="3.55" dur="1.876"> -Khawuleza. - Siza kuyenza njani loo nto? </text>
<text sub="clublinks" start="5.426" dur="0.833"> Amantombazana alala. </text>
<text sub="clublinks" start="6.259" dur="1.211"> -Ewe, aba kufanele ukuba babe ngabahlobo bam abakhulu, Mat. </text>
<text sub="clublinks" start="7.47" dur="1.713"> -Lindela, ingaba zonke ziya kulunga kwi-Tesla? </text>
<text sub="clublinks" start="9.183" dur="0.833"> -Bayakulunga. </text>
<text sub="clublinks" start="10.016" dur="2.267"> - Yhe, mhlekazi, licebo elibi. </text>
<text sub="clublinks" start="15.92" dur="1.27"> - Kulungile, baya kuvuka apha kungekudala, </text>
<text sub="clublinks" start="17.19" dur="1.43"> kungoko kufanelekile ukuba simiselwe yonke into </text>
<text sub="clublinks" start="18.62" dur="0.85"> umdlalo inkosi yokuhlola uqeqesho. </text>
<text sub="clublinks" start="19.47" dur="1.053"> Ukulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="20.523" dur="0.833"> -Ama, nangona kunjalo, bendicinga ukuba sowuvele </text>
<text sub="clublinks" start="21.356" dur="0.833"> ukhethe umhlobo wakho osenyongweni. </text>
<text sub="clublinks" start="22.189" dur="1.721"> - Ndiyathetha, ndenzile, kodwa ndiyalithanda icebo. </text>
<text sub="clublinks" start="23.91" dur="1.36"> Ndifuna ukubona ukuba basebenza njani </text>
<text sub="clublinks" start="25.27" dur="1.33"> umdlalo master hlola uqeqesho, kuba bakhona </text>
<text sub="clublinks" start="26.6" dur="1.58"> uya kujoyina umdlalo womnatha womdlalo ekugqibeleni. </text>
<text sub="clublinks" start="28.18" dur="1.072"> - Ewe, yinyani. </text>
<text sub="clublinks" start="29.252" dur="0.833"> -[[Camerawoman] Kulungile, bafo, yizani. </text>
<text sub="clublinks" start="30.085" dur="0.833"> - Kulungile, ndiza kuya kufumana zonke iicones </text>
<text sub="clublinks" start="30.918" dur="1.666"> usete umjikelo wokuqala, kulungile? - Inamba yokuqala. </text>
<text sub="clublinks" start="32.584" dur="0.833"> - Nina bafana, qala ukubavusa. </text>
<text sub="clublinks" start="33.417" dur="1.357"> Sifanele senze oku kungekudala, akunjalo? - Yeah yeah. </text>
<text sub="clublinks" start="34.774" dur="1.036"> -Langa liza kutshona. </text>
<text sub="clublinks" start="35.81" dur="1.03"> -Andizukutsala bantu. </text>
<text sub="clublinks" start="36.84" dur="1.41"> - Kulungile. Nina nicinga ukuba iiarhente </text>
<text sub="clublinks" start="38.25" dur="1.68"> kwaye uMat babemisela into yokuphosa </text>
<text sub="clublinks" start="39.93" dur="2.87"> fumana umhlobo wam osenyongweni, kodwa ngelishwa, </text>
<text sub="clublinks" start="42.8" dur="1.62"> endaweni yokufaka umxube wokuchaphazela ubuxoki, </text>
<text sub="clublinks" start="44.42" dur="1.81"> Mat wabeka ilifu lokulala, ke yonke eyam </text>
<text sub="clublinks" start="46.23" dur="2.22"> Abona bahlobo bangcono balala ngoku, </text>
<text sub="clublinks" start="48.45" dur="1.15"> kwaye baya kuvuka. </text>
<text sub="clublinks" start="49.6" dur="1.286"> Mat, ngaba sikulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="50.886" dur="0.833"> - [Mat] Ewe, malunga nje. </text>
<text sub="clublinks" start="51.719" dur="1.741"> - Kulungile, ke nina niphawule ngezantsi </text>
<text sub="clublinks" start="53.46" dur="1.65"> ucinga ukuba ngowona mhlobo wam osenyongweni. </text>
<text sub="clublinks" start="55.11" dur="3.009"> Kwaye ndazise ukuba kukho umntu owenza nantoni na esolisayo. </text>
<text sub="clublinks" start="58.119" dur="1.864"> Sabavusa bonke. </text>
<text sub="clublinks" start="59.983" dur="2.009"> -Sifikile njani apha? - Kutheni sisepakini? </text>
<text sub="clublinks" start="61.992" dur="1.118"> -Uyakhumbula? </text>
<text sub="clublinks" start="63.11" dur="2.403"> Thina, uh, sahamba kwaye sonke sinoSlurpees. </text>
<text sub="clublinks" start="65.513" dur="1.209"> -Iilaphu. -Iilaphu. </text>
<text sub="clublinks" start="66.722" dur="2.19"> - Ewe, wonke umntu unje, "Ewe, masenze uqeqesho!" </text>
<text sub="clublinks" start="68.912" dur="0.833"> Ke ngoku . </text>
<text sub="clublinks" start="69.745" dur="0.833"> - Uyakhumbula? </text>
<text sub="clublinks" start="70.578" dur="0.833"> - Uyakhumbula? </text>
<text sub="clublinks" start="71.411" dur="0.833"> - Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="72.244" dur="0.833"> -YayinguCherry Coke. </text>
<text sub="clublinks" start="73.077" dur="1.04"> - Ewe, uyabona? </text>
<text sub="clublinks" start="74.117" dur="0.863"> -Cherry Coke. - Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="74.98" dur="1.14"> -Sikususe eTaco Bell, </text>
<text sub="clublinks" start="76.12" dur="1.383"> basinike le ngubo </text>
<text sub="clublinks" start="77.503" dur="1.707"> abantu abadala banokuthatha umandlalo wakho ofuna ukuwuthatha. </text>
<text sub="clublinks" start="79.21" dur="0.833"> -Umhle kakhulu, molo. </text>
<text sub="clublinks" start="80.043" dur="0.833"> -Ngaphambi kokuba senze uqeqesho. </text>
<text sub="clublinks" start="80.876" dur="1.374"> -Mat, mhlawumbi kuya kufuneka uchaze eyona ilungileyo </text>
<text sub="clublinks" start="82.25" dur="1.39"> Zihlobo into esiyenzayo. </text>
<text sub="clublinks" start="83.64" dur="1.09"> - Into yokuqala esiya kuyenza </text>
<text sub="clublinks" start="84.73" dur="1.6"> Yahlula-hlukana nina ngokwamaqela amabini. </text>
<text sub="clublinks" start="86.33" dur="1.24"> -Ngaba ndinganomlinganiso wam, nceda? </text>
<text sub="clublinks" start="87.57" dur="1.062"> - Hayi! Hayi. </text>
<text sub="clublinks" start="88.632" dur="1.598"> -Lonto ayibali njengomntu. </text>
<text sub="clublinks" start="90.23" dur="1.288"> Njeng, bhangqa nje. </text>
<text sub="clublinks" start="91.518" dur="0.833"> -Bhangqa! </text>
<text sub="clublinks" start="92.351" dur="1.117"> - Ewe. -Uyifaka epokothweni yakhe? </text>
<text sub="clublinks" start="93.468" dur="0.833"> - Ewe! </text>
<text sub="clublinks" start="94.301" dur="0.833"> Into elandelayo, siza kuhamba ngale ndlela. </text>
<text sub="clublinks" start="95.134" dur="1.666"> Yiza, bafo. Ndiyathemba ukuba oku kuyasebenza ngoku. </text>
<text sub="clublinks" start="96.8" dur="0.833"> Kufuneka sifumanise ukuba ngubani kanye kanye </text>
<text sub="clublinks" start="97.633" dur="1.666"> Uza kuba ngowona mhlobo ulungileyo - Kungangcono siphumelele. </text>
<text sub="clublinks" start="99.299" dur="0.833"> - Ndiyazi. </text>
<text sub="clublinks" start="100.132" dur="1.088"> -Ngokwenene sifumana i-Coke Coke? </text>
<text sub="clublinks" start="101.22" dur="0.833"> -Andazi, ndifuna ukuya ekhaya. </text>
<text sub="clublinks" start="102.053" dur="1.807"> -Ngaba ngaba unayo i-rat apho? </text>
<text sub="clublinks" start="103.86" dur="1.18"> - Ewe, uyafuna ukuyibona? </text>
<text sub="clublinks" start="105.04" dur="1.88"> - Kulungile, manenekazi, kolucelomngeni lokuqala, </text>
<text sub="clublinks" start="106.92" dur="2.09"> Siza kubona ukuba ngubani osebenza kakuhle njengeqela. </text>
<text sub="clublinks" start="109.01" dur="1.73"> Ukuba uza kuba nguRebecca's BFF, </text>
<text sub="clublinks" start="110.74" dur="0.833"> ke kuya kufuneka usebenze </text>
<text sub="clublinks" start="111.573" dur="1.157"> kunye naye kakuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="112.73" dur="1.05"> -Ngoku nguRebecca lowo? </text>
<text sub="clublinks" start="114.7" dur="0.874"> - Awukabaxeleli okwangoku? - Ewe? </text>
<text sub="clublinks" start="115.574" dur="0.876"> - Hayi, ndi ... - Yintoni? </text>
<text sub="clublinks" start="116.45" dur="1.375"> -NdinguRebecca. </text>
<text sub="clublinks" start="117.825" dur="1.329"> - Yay! - Yay! </text>
<text sub="clublinks" start="119.154" dur="1.211"> -Ndicinga ukuba siqhwaba? </text>
<text sub="clublinks" start="120.365" dur="2.038"> - Kanye njengoko sicebile, tyhile! </text>
<text sub="clublinks" start="122.403" dur="1.257"> Andisebenzi nakanye. </text>
<text sub="clublinks" start="123.66" dur="1.54"> - Kulungile, ke, siza kwenza ntoni ngoku </text>
<text sub="clublinks" start="125.2" dur="1.84"> kukuthi, sele sinamaqela amabini. </text>
<text sub="clublinks" start="127.04" dur="1.78"> Siza kubona ukusebenza kakuhle njengeqela, </text>
<text sub="clublinks" start="128.82" dur="2.02"> Ngokudibanisa iinyawo zakho kunye. </text>
<text sub="clublinks" start="130.84" dur="0.833"> Ngaba ulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="131.673" dur="0.833"> -Siza kukunceda. - Ewe, ewe, ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="132.506" dur="1.294"> - Ndidinga ukutsiba apha okwesibini, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="133.8" dur="2.722"> - Kulungile, oh, sazi njani ukuba ngubani ophumelele? </text>
<text sub="clublinks" start="136.522" dur="0.833"> -Kukho nasemva. </text>
<text sub="clublinks" start="137.355" dur="0.833"> -Ungakhathazeki, ndiza kuyicacisa. </text>
<text sub="clublinks" start="138.188" dur="0.833"> - Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="139.021" dur="0.833"> - Kulungile, andizithembi zonke ezi ntombazana ngoku. </text>
<text sub="clublinks" start="139.854" dur="1.616"> Ndicinga ukuba ezinye zazo zisenokukrokrela kancinci. </text>
<text sub="clublinks" start="141.47" dur="1.43"> Omnye wabo banokusebenzela uMnu. </text>
<text sub="clublinks" start="142.9" dur="0.86"> asinalo nofifi. </text>
<text sub="clublinks" start="143.76" dur="1.4"> Sazise kwicandelo lokuphawula ngezantsi, </text>
<text sub="clublinks" start="145.16" dur="1.51"> ukuba ubona nantoni na kwividiyo kaRebecca. </text>
<text sub="clublinks" start="146.67" dur="1.94"> Apha phezulu apha, ungabona ndinomhloli </text>
<text sub="clublinks" start="148.61" dur="0.92"> ikhamera endiya kuqengqeleka. </text>
<text sub="clublinks" start="149.53" dur="2.87"> Bobathathu abagwebi, uRebecca, uMmeli R, </text>
<text sub="clublinks" start="152.4" dur="1.35"> kwaye iAgent S izakube ihleli apha </text>
<text sub="clublinks" start="153.75" dur="0.88"> ngemisana yabo kubo. </text>
<text sub="clublinks" start="154.63" dur="1.814"> Ifowuni kaRebecca iza kulapha. </text>
<text sub="clublinks" start="156.444" dur="1.306"> -Imiceli mngeni iyatyhafisa, </text>
<text sub="clublinks" start="157.75" dur="1.19"> bazokuza apha kwaye babambe amanzi, </text>
<text sub="clublinks" start="158.94" dur="2.54"> kwaye ndiyazi ukuba omnye kubo akanakukwazi ukuxhathisa </text>
<text sub="clublinks" start="161.48" dur="1.97"> isilingo sokuthatha ifowuni kaRebecca. </text>
<text sub="clublinks" start="163.45" dur="2.2"> Nika ingxelo ngezantsi apha. </text>
<text sub="clublinks" start="165.65" dur="1.23"> Kwakhona, ungakulibali ukunika le vidiyo </text>
<text sub="clublinks" start="166.88" dur="2.72"> thumbs up, bhalisa, vula izaziso, cofa zonke. </text>
<text sub="clublinks" start="169.6" dur="1.41"> Ukuba uyenzile ngaphambi kokuba bafumane itayipu ye-duct </text>
<text sub="clublinks" start="171.01" dur="2.13"> kwimilenze yabo, iikhomudi zediski yephawu. </text>
<text sub="clublinks" start="173.14" dur="0.833"> Masibuye. </text>
<text sub="clublinks" start="173.973" dur="2.267"> - Kulungile, nina bantu, siyapeyinta nje, </text>
<text sub="clublinks" start="176.24" dur="0.833"> nje kancinci. </text>
<text sub="clublinks" start="177.073" dur="0.972"> - [Umfazi] Kancinci nje. </text>
<text sub="clublinks" start="178.045" dur="0.833"> - Ah! </text>
<text sub="clublinks" start="178.878" dur="0.833"> -Okubonakala ngathi kuninzi kwephepha le-duct. </text>
<text sub="clublinks" start="179.711" dur="2.129"> - Owu uyazi, ndifuna nje ukhuselekile. </text>
<text sub="clublinks" start="181.84" dur="1.554"> - Kodwa, ndenze enye kuloo nto. </text>
<text sub="clublinks" start="183.394" dur="0.833"> Ngaba oko kupholile? </text>
<text sub="clublinks" start="184.227" dur="0.833"> Ngaba kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="185.06" dur="0.943"> -Ingafuna enye ngakumbi, andazi. </text>
<text sub="clublinks" start="186.003" dur="0.833"> - Ngubani owaziyo? </text>
<text sub="clublinks" start="186.836" dur="0.893"> -Ndicinga ukuba kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="187.729" dur="1.498"> -Ndicinga ukuba iqela lam liza kuphumelela, kuba </text>
<text sub="clublinks" start="189.227" dur="1.723"> Ndenze umsebenzi obalaseleyo wetheyiphu ye-duct. </text>
<text sub="clublinks" start="190.95" dur="2.08"> - Kulungile, mamela, ndine-aerodynamics, </text>
<text sub="clublinks" start="193.03" dur="2.64"> positivity, ikhandlela duct ekhanyayo. Iqela lam liza kuphumelela eli. </text>
<text sub="clublinks" start="195.67" dur="2.68"> - Ngokwenyani, ndicinga ukuba iqela lam liza kuphumelela eli, </text>
<text sub="clublinks" start="198.35" dur="1.46"> kuba asinini kuphela esinabo, </text>
<text sub="clublinks" start="199.81" dur="2.27"> eneneni sinabathathu kweli qela. </text>
<text sub="clublinks" start="202.08" dur="1.64"> Sinegundwane leebhere! </text>
<text sub="clublinks" start="203.72" dur="2.067"> -Kuthi wonke umntu asete. </text>
<text sub="clublinks" start="205.787" dur="0.863"> - Kulungile, into angakhange ndikuxelele yona </text>
<text sub="clublinks" start="206.65" dur="1.86"> Ayinguwe kuphela uRebecca wokugweba, </text>
<text sub="clublinks" start="208.51" dur="2.122"> kunjalo ke iAgent R kunye noMmeli uS. </text>
<text sub="clublinks" start="210.632" dur="1.529"> - Ewe! - Ewe, GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="212.161" dur="0.833"> -I-GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="212.994" dur="1.256"> Ngokuqinisekileyo baya kwazi </text>
<text sub="clublinks" start="214.25" dur="1.499"> ngubani oyena mhlobo wam osenyongweni </text>
<text sub="clublinks" start="215.749" dur="0.833"> - Kutheni le nto abathathu bengafundanga </text>
<text sub="clublinks" start="216.582" dur="1.535"> phambili kwaye uthathe isitulo sakho, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="218.117" dur="0.833"> - Huh? - Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="218.95" dur="0.833"> -Sele ibekiwe, kanye apha. </text>
<text sub="clublinks" start="219.783" dur="1.37"> - [Umlindi S] O, zintle! -Umenzeli R] Mhle, kuhle! </text>
<text sub="clublinks" start="221.153" dur="1.804"> - Kulungile, imali yeyabantu abangafaneleki. </text>
<text sub="clublinks" start="222.957" dur="0.893"> -Iphantse yaphuka! </text>
<text sub="clublinks" start="223.85" dur="2.03"> Kulungile, ndiyavuya nje kuba nditshintshile </text>
<text sub="clublinks" start="225.88" dur="1.2"> iprank ngaphandle kolo ngubo. </text>
<text sub="clublinks" start="227.08" dur="1.83"> Kumanzi, kodwa phantsi kwale sweatshirt, </text>
<text sub="clublinks" start="228.91" dur="2.073"> nangoku kumanzi. -Le yinxalenye yam, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="230.983" dur="0.947"> Ngokwenene ndinokutshintsha kweengubo </text>
<text sub="clublinks" start="231.93" dur="0.833"> ngaphaya, ukuba ufuna okuthile. - Intoni? </text>
<text sub="clublinks" start="232.763" dur="2.087"> -Kuthetha ntoni, hayi, ndiyathetha. - Apha? </text>
<text sub="clublinks" start="234.85" dur="0.91"> -Kalibala, ulibale. </text>
<text sub="clublinks" start="235.76" dur="1.45"> Ukuba ufuna ezinye, ndazise nje. </text>
<text sub="clublinks" start="237.21" dur="2.03"> - Kulungile, ndiza kuphinda ube ngu-Ref namhlanje, nam. </text>
<text sub="clublinks" start="239.24" dur="1.26"> Masiyeke umdlalo uqhubeke! </text>
<text sub="clublinks" start="240.5" dur="0.833"> Konke kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="241.333" dur="0.833"> Umngeni olula! </text>
<text sub="clublinks" start="242.166" dur="1.354"> Konke ekufuneka ukwenzile kukuqala apho, </text>
<text sub="clublinks" start="243.52" dur="1.73"> Ndakubetha impempe nje, yiya ezantsi, </text>
<text sub="clublinks" start="245.25" dur="1.2"> ujikeleze ikhonkco lakho, kwaye ubuye. </text>
<text sub="clublinks" start="246.45" dur="1.38"> Iqela lokuqala libuyile, liphumelele. </text>
<text sub="clublinks" start="247.83" dur="1.393"> Kumanqaku akho, setha! </text>
<text sub="clublinks" start="250.658" dur="1.238"> -[Ummeli R] Masihambe, Larkin! </text>
<text sub="clublinks" start="257.366" dur="0.833"> - Hayi! - Yiza! </text>
<text sub="clublinks" start="258.199" dur="2.481"> -Linda, ndicinge, ekhaya, ndisiya kubahlobo abalungileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="260.68" dur="1.06"> Kutheni kubalulekile ukuba ngubani ophumelele? </text>
<text sub="clublinks" start="261.74" dur="0.98"> -Andazi, ngumceli mngeni. </text>
<text sub="clublinks" start="262.72" dur="1.689"> - Ewe, ewe, ewe, akunandaba. </text>
<text sub="clublinks" start="264.409" dur="0.848"> Uyibulele! </text>
<text sub="clublinks" start="265.257" dur="1.593"> - Kulungile, wonke umntu unokuthatha i-tepi yedayile, </text>
<text sub="clublinks" start="266.85" dur="1.73"> kwaye ume apha malunga nomgwebo. </text>
<text sub="clublinks" start="268.58" dur="0.833"> -Umenzeli R] Ithamsanqa. </text>
<text sub="clublinks" start="270.56" dur="2"> Kulungile, abagwebi badidekile kancinane, </text>
<text sub="clublinks" start="272.56" dur="1.15"> kodwa sigweba ngokusebenzisana. </text>
<text sub="clublinks" start="273.71" dur="1.78"> Eli liqela elinye, iqela lesibini neqela lesithathu. </text>
<text sub="clublinks" start="275.49" dur="1.59"> Ndinqwenela ukuba uqhubeke kwaye </text>
<text sub="clublinks" start="277.08" dur="2.06"> phawula ukuba leliphi iqela ocinga ukuba linowona msebenzi mhle weqela. </text>
<text sub="clublinks" start="279.14" dur="1.24"> - Owona msebenzi wokubambisana? Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="280.38" dur="1.51"> -Nika ingxelo apha ngezantsi </text>
<text sub="clublinks" start="281.89" dur="1.79"> owona msebenzi mhle weqela. -Masiqhubeke siveze. </text>
<text sub="clublinks" start="283.68" dur="1.363"> Ntathu! </text>
<text sub="clublinks" start="285.043" dur="0.833"> Mbini! </text>
<text sub="clublinks" start="285.876" dur="0.833"> Nye! </text>
<text sub="clublinks" start="286.709" dur="0.833"> Tyhila! </text>
<text sub="clublinks" start="287.542" dur="1.666"> -Iqela elinye! Bona, ndiye ndavotela iqela lokuqala, </text>
<text sub="clublinks" start="289.208" dur="1.782"> kuphela ngoba. - Bonke! </text>
<text sub="clublinks" start="290.99" dur="1.524"> -Hayi, kodwa sonke siphumelele. </text>
<text sub="clublinks" start="292.514" dur="1.931"> Asikhathalelanga ukuphumelela. -Ukuphumelela yinto yonke. </text>
<text sub="clublinks" start="295.9" dur="1.72"> - Ngokwenyani, nangona kunjalo, kukho okungakumbi ukuze </text>
<text sub="clublinks" start="297.62" dur="1.77"> Abahlobo abalungileyo kunokuphumelela nje. </text>
<text sub="clublinks" start="299.39" dur="1.47"> -Uh, nah. -Uh. </text>
<text sub="clublinks" start="300.86" dur="1.58"> -Kulungile, siya phambili kwaye sizimisele. </text>
<text sub="clublinks" start="302.44" dur="1.76"> Iqela lokuqala, ukuvuyisana ngokuphumelela. </text>
<text sub="clublinks" start="304.2" dur="1.35"> Ninako ukuya kumanzi, ukuba niyathanda, </text>
<text sub="clublinks" start="305.55" dur="1.69"> kuqala ngoku ngoku, ngelixa simisela </text>
<text sub="clublinks" start="307.24" dur="1.587"> kwingxaki elandelayo, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="308.827" dur="1.143"> - Ewe, mhlekazi, iitshampu ezinkulu! </text>
<text sub="clublinks" start="309.97" dur="0.881"> Ungayikhonza! </text>
<text sub="clublinks" start="325.127" dur="1.413"> Kulungile, lo ngumceli mngeni wesandla. </text>
<text sub="clublinks" start="326.54" dur="2.32"> Unemizuzwana engama-60 yokubaleka, okanye enye into </text>
<text sub="clublinks" start="328.86" dur="2.06"> Umnumzana X uza kukunika uhlalutyo lobuchwephesha. </text>
<text sub="clublinks" start="330.92" dur="1.26"> -Linda, ngokwenene ukhona, Mnu X ulapha? </text>
<text sub="clublinks" start="332.18" dur="0.972"> -Yep, ulapha. </text>
<text sub="clublinks" start="333.152" dur="0.833"> - Intoni? - Kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="333.985" dur="1.48"> Kwaye iqala kwisithathu, zimbini, nye. </text>
<text sub="clublinks" start="335.465" dur="0.833"> Yiya! </text>
<text sub="clublinks" start="338.82" dur="1.29"> - Ewe, iya isiba nzima! </text>
<text sub="clublinks" start="340.11" dur="2.24"> Mhlawumbi ndinegajethi yam yepeyinti kwipakethe yam fanny. </text>
<text sub="clublinks" start="342.35" dur="2.05"> - Owu, Thixo, yiza, BBR, jonga ngoku, nceda! </text>
<text sub="clublinks" start="344.4" dur="1.119"> Ndilele? </text>
<text sub="clublinks" start="345.519" dur="0.833"> - Uyakwazo oko? </text>
<text sub="clublinks" start="346.352" dur="0.833"> Ezi zihlobo ezintle. </text>
<text sub="clublinks" start="347.185" dur="2.054"> Kuthekani ukuba awukhathali kwezi zinto? Ndingazigcina? </text>
<text sub="clublinks" start="349.239" dur="1.074"> - Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="350.313" dur="2.14"> Hayi, andizukuphumelela oku. </text>
<text sub="clublinks" start="354.731" dur="2.719"> -Bendiyazi ukuba le izofika iluncedo. </text>
<text sub="clublinks" start="357.45" dur="1.05"> Ewe! </text>
<text sub="clublinks" start="358.5" dur="1.028"> Ndiphume! </text>
<text sub="clublinks" start="359.528" dur="1.352"> -Uphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="360.88" dur="1.25"> Ngokwenene yintlola, nyana. </text>
<text sub="clublinks" start="362.13" dur="1.324"> Ndisandokufumana inhloli, ke iphume. </text>
<text sub="clublinks" start="363.454" dur="0.833"> - Intoni? </text>
<text sub="clublinks" start="364.287" dur="1.283"> -Ndiyaxolisa, akukho mntu kufuneka akwazi ukuphuma kwii-handcuffs. </text>
<text sub="clublinks" start="365.57" dur="0.833"> Oku akunakwenzeka. </text>
<text sub="clublinks" start="366.403" dur="1.217"> -Linda, uphume ezandleni zakhe? </text>
<text sub="clublinks" start="367.62" dur="0.99"> - Ewe, kwakukhawuleza. </text>
<text sub="clublinks" start="368.61" dur="1.673"> -Une-kit ye-spy. Uyenzile le nto ngaphambili! </text>
<text sub="clublinks" start="370.283" dur="1.602"> -Ndiyathetha, siphuma ezandleni zethu ngalo lonke ixesha. </text>
<text sub="clublinks" start="371.885" dur="0.833"> - Lonke ixesha! </text>
<text sub="clublinks" start="372.718" dur="0.871"> - Ewe, yiyo loo nto uMathe engakuthembeli. </text>
<text sub="clublinks" start="373.589" dur="0.833"> - Ewe, iyavakala. </text>
<text sub="clublinks" start="374.422" dur="1.458"> - Ewe, yiyo loo nto ekuvumela ukuba uthandane naye nabani na. </text>
<text sub="clublinks" start="375.88" dur="0.833"> -Linda, yintoni? </text>
<text sub="clublinks" start="376.713" dur="0.833"> -Ndiyazi ukuba uyenzile! - Oko akulunganga! </text>
<text sub="clublinks" start="377.546" dur="1.054"> Akukho ndlela wayenokukwenza ngayo oku, </text>
<text sub="clublinks" start="378.6" dur="1.24"> Ngaphandle kokuba wayenalo uqeqesho. </text>
<text sub="clublinks" start="379.84" dur="0.833"> Yintlola. </text>
<text sub="clublinks" start="380.673" dur="2.427"> -Kodwa ngaba asikufuni umdlalo we-spy spy? </text>
<text sub="clublinks" start="383.1" dur="1.08"> -Hayi, sifuna umntu esinokumqeqesha, </text>
<text sub="clublinks" start="384.18" dur="1.28"> hayi umntu osele enoqeqesho. </text>
<text sub="clublinks" start="385.46" dur="2"> Oko kuthetha ukuba asinakubathemba, ke </text>
<text sub="clublinks" start="387.46" dur="1.095"> -Ungaphandle. - Wowu. </text>
<text sub="clublinks" start="388.555" dur="1.005"> Lo ngowona mceli mngeni mkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="389.56" dur="0.98"> -Ucinga ukuba angalunga nge-GMI? </text>
<text sub="clublinks" start="390.54" dur="0.833"> Ndiza kuthatha inkampani, </text>
<text sub="clublinks" start="391.373" dur="1.257"> kwaye siza kufuna ukuqeshwa ngokutsha. </text>
<text sub="clublinks" start="392.63" dur="0.833"> - Oko Yinyaniso. </text>
<text sub="clublinks" start="393.463" dur="0.987"> - Kunene? </text>
<text sub="clublinks" start="394.45" dur="0.833"> -Ucinga ukuba akatshatanga? </text>
<text sub="clublinks" start="395.283" dur="1.297"> -Kulungile, umsebenzi olungileyo mngeni, manenekazi. </text>
<text sub="clublinks" start="396.58" dur="1.07"> Wenze kakuhle, umsebenzi olungileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="397.65" dur="0.833"> Uselapha. </text>
<text sub="clublinks" start="398.483" dur="1.666"> Ndathi uphumile. -Akulungile, ndicinga ukuba ndiphumile. </text>
<text sub="clublinks" start="400.149" dur="1.484"> Guess ndizakufumana nje amanzi. </text>
<text sub="clublinks" start="409.16" dur="1.31"> - Wayefuna ngokwenene ukuba ngumhlobo wam osenyongweni. </text>
<text sub="clublinks" start="410.47" dur="0.99"> Ndiya kuthetha, yintoni ephosakeleyo ngaloo nto? </text>
<text sub="clublinks" start="411.46" dur="2.04"> Kwakumnandi de waphakama kancinci. </text>
<text sub="clublinks" start="413.5" dur="1.313"> - Ewe, iyinyani. -Yinyani, iyinyani. </text>
<text sub="clublinks" start="419.32" dur="1.53"> - Ucinga ukuba yintoni uMat oza kuyigcina kwibala elilandelayo? </text>
<text sub="clublinks" start="420.85" dur="1.52"> -Andazi, le yeyona nto intle </text>
<text sub="clublinks" start="422.37" dur="2.93"> olona tshomi lomdlalo wokufunda ubugcisa endakha ndalubona. </text>
<text sub="clublinks" start="425.3" dur="1.42"> Zam Fam, chaza ngezantsi apha oko ucinga </text>
<text sub="clublinks" start="426.72" dur="2.07"> UMat kufuneka enze ukunceda ukufumana umhlobo wam osenyongweni. </text>
<text sub="clublinks" start="428.79" dur="1.3"> Andicingi ukuba yiyo le, nangona. </text>
<text sub="clublinks" start="430.09" dur="1.22"> -Ndiyathetha, nguwe owathi kusenokwenzeka ukuba ukhe wayifumana </text>
<text sub="clublinks" start="431.31" dur="1.07"> sele umntu ekhethiwe, emva koko </text>
<text sub="clublinks" start="432.38" dur="2.88"> makenze le nto, kanjalo. - Oko Yinyaniso. </text>
<text sub="clublinks" start="435.26" dur="1.4"> Mhlawumbi ndiya kuyityhila emva kokuba ekwenzile oko, </text>
<text sub="clublinks" start="436.66" dur="1.4"> kodwa masimyeke abe nexesha lakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="438.06" dur="0.833"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="438.893" dur="1.067"> -Uh, uRebecca, yiza apha, uza apha, uza apha, uza apha. </text>
<text sub="clublinks" start="439.96" dur="0.833"> - Ewe? </text>
<text sub="clublinks" start="440.793" dur="0.833"> -Ungabafundisa indlela yokwenza </text>
<text sub="clublinks" start="441.626" dur="1.324"> Umdlalo wokudanisa wenkosi? </text>
<text sub="clublinks" start="442.95" dur="0.833"> Ngaba ubhekile? </text>
<text sub="clublinks" start="443.783" dur="1.087"> - Owu, hlawula uphawu oluphezulu lweHack? </text>
<text sub="clublinks" start="444.87" dur="0.833"> Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="445.703" dur="0.896"> -Ungayenza loo nto? </text>
<text sub="clublinks" start="446.599" dur="0.833"> Ukuba uza kuba ngumhlobo wakho osenyongweni, </text>
<text sub="clublinks" start="447.432" dur="1.666"> kusenokwenzeka ukuba babe kumdlalo we-master master, nabo. </text>
<text sub="clublinks" start="449.098" dur="0.833"> -NjengeGAMASTE R. </text>
<text sub="clublinks" start="449.931" dur="1.219"> - Kulungile, ndiyifumene. </text>
<text sub="clublinks" start="451.15" dur="1.11"> Ndiyakwazi ukudanisa nabahlobo bam abasenyongweni. </text>
<text sub="clublinks" start="452.26" dur="1.26"> Mhlawumbi siza kwenza iTikTok. </text>
<text sub="clublinks" start="453.52" dur="1.072"> - Ewe, ewe! </text>
<text sub="clublinks" start="454.592" dur="0.885"> - Guys, yiza apha, yiza apha, uza apha. </text>
<text sub="clublinks" start="455.477" dur="0.833"> - Intoni? </text>
<text sub="clublinks" start="456.31" dur="0.838"> -Andazi ukuba ndenza ntoni phaya. </text>
<text sub="clublinks" start="457.148" dur="0.833"> - Ewe, kunjalo. - Ingaba uthetha ukuthini? </text>
<text sub="clublinks" start="457.981" dur="0.833"> -Ibonakala imangalisa. </text>
<text sub="clublinks" start="458.814" dur="1.076"> Oku kupholile ngokwenene. - Ewe? </text>
<text sub="clublinks" start="459.89" dur="0.833"> - Ndicinge ukuba uyiphumelele yonke le nto? </text>
<text sub="clublinks" start="460.723" dur="1.867"> Yiyo loo nto sibatsalela apha, bona, </text>
<text sub="clublinks" start="462.59" dur="1.013"> xa belele, kwaye- Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="463.603" dur="2.047"> - Ndiyathetha, ndicwangcise oku. - Ewe, kunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="465.65" dur="2.303"> -Ndikhuphe impempe. -Bayayazi indlela yokukhaba? </text>
<text sub="clublinks" start="467.953" dur="1.968"> Hayi, awufuni isiselo sokuhlola. - Hayi, awufuni loo nto. </text>
<text sub="clublinks" start="469.921" dur="1.342"> -Angayifuni loo nto. - Undize! </text>
<text sub="clublinks" start="471.263" dur="0.833"> -Fihla kwaye ufune, lonke ixesha. - Ngoba? </text>
<text sub="clublinks" start="472.096" dur="2.284"> - Undize. - Owu, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="474.38" dur="2.31"> -Izinto ngalo lonke ixesha, ekuzingeleni ngemfihlakalo kunye nezinto. </text>
<text sub="clublinks" start="476.69" dur="1.26"> - Kwaye kwakhona, njengoku, ukuba baya kuba kwi </text>
<text sub="clublinks" start="477.95" dur="1.3"> imeko, kufuneka bazi ukuba bazifihle kanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="479.25" dur="1.44"> - Kulungile, ntoni ukuba bazama ukusuka kuMnu X? </text>
<text sub="clublinks" start="480.69" dur="1.2"> -Ngoko. </text>
<text sub="clublinks" start="481.89" dur="1.31"> -Ukuba azikwazi ukufihla, okanye iibhere. </text>
<text sub="clublinks" start="483.2" dur="1.075"> - mandikubone emva kwexesha. </text>
<text sub="clublinks" start="484.275" dur="0.833"> - Bye. </text>
<text sub="clublinks" start="485.108" dur="1.666"> -Ixesha elingakanani, bafo? Ndicinga ukuba siwufumene lo mdaniso. </text>
<text sub="clublinks" start="486.774" dur="3.039"> - Ewe, uyifumene? - Ewe, ewe, ewe, ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="489.813" dur="2.61"> -I-GAMEMASTERS </text>
<text sub="clublinks" start="492.423" dur="2.48"> - Hee, ngubani umntu oza kuhlala phantsi? Ngaba uyafuna ukuhlala? </text>
<text sub="clublinks" start="494.903" dur="1.02"> -Uku, siza kuba ngabona bantu babi. </text>
<text sub="clublinks" start="495.923" dur="1.437"> -Sinike isithupha ngoku, </text>
<text sub="clublinks" start="497.36" dur="1.129"> ukuba ucinga luluvo olu lungileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="498.489" dur="0.961"> Sizakufihla kwaye sifune kule paki ngoku. </text>
<text sub="clublinks" start="499.45" dur="0.833"> - Kunene? </text>
<text sub="clublinks" start="500.283" dur="0.997"> -Kwaye asinakwenza ukuba uRebecca azi ukuba kuqhubeka ntoni, </text>
<text sub="clublinks" start="501.28" dur="1.33"> so mhlawumbi simfumene eTesla, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="502.61" dur="0.833"> - Molweni bahlobo! </text>
<text sub="clublinks" start="503.443" dur="0.833"> - Ewe, ewe, ewe. - Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="504.276" dur="1.351"> -Unyanisile, ulungile, ulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="505.627" dur="2.803"> Ke, eneneni inale nto ilandelayo icetywayo. </text>
<text sub="clublinks" start="508.43" dur="1.07"> -Ngothuswa! </text>
<text sub="clublinks" start="509.5" dur="2.012"> -Sifuna ukuba uye eTesla. </text>
<text sub="clublinks" start="511.512" dur="0.833"> - Me? </text>
<text sub="clublinks" start="512.345" dur="0.963"> - Ewe uphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="513.308" dur="0.833"> Uphumile! - Yhe! </text>
<text sub="clublinks" start="514.141" dur="1.946"> -Awunakuba ngumhlobo wakho osenyongweni! Phuma! </text>
<text sub="clublinks" start="516.087" dur="0.833"> Ewe, safunda ukuba ekugqibeleni </text>
<text sub="clublinks" start="516.92" dur="0.91"> ubufihlakele. </text>
<text sub="clublinks" start="517.83" dur="1.38"> - Kulungile, kodwa ngaba sinako okungenani </text>
<text sub="clublinks" start="519.21" dur="1.231"> Ngaba umdaniso uyakhawuleza? </text>
<text sub="clublinks" start="520.441" dur="3.1"> -GAMEMASTERGMA </text>
<text sub="clublinks" start="523.541" dur="4.675"> Intoni? </text>
<text sub="clublinks" start="528.216" dur="0.833"> - Yinxalenye kuphela, nayo. </text>
<text sub="clublinks" start="529.049" dur="1.721"> - Kulungile, kulungile, iya emotweni! </text>
<text sub="clublinks" start="530.77" dur="1.07"> -Fihla kwiTesla! </text>
<text sub="clublinks" start="531.84" dur="1.61"> -Zam Fam, andikholelwa ukuba zinjalo </text>
<text sub="clublinks" start="533.45" dur="1.62"> ndenza ukuba ndihlale ngaphakathi kweTesla </text>
<text sub="clublinks" start="535.07" dur="1.66"> ngelixa bezama ukufumana umhlobo wam osenyongweni. </text>
<text sub="clublinks" start="536.73" dur="2.73"> Ndiva ngathi uMati akanangqondo yento ayenzayo ngoku. </text>
<text sub="clublinks" start="539.46" dur="1.73"> -Ngoko ngaba sishenxisa nabani na kulo mjikelo? </text>
<text sub="clublinks" start="541.19" dur="2.004"> - Hayi? - Andazi? </text>
<text sub="clublinks" start="543.194" dur="0.833"> - Ingaba isebenza kanjani? </text>
<text sub="clublinks" start="544.027" dur="1.663"> -Sibafumene, bashenxisiwe, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="545.69" dur="1.27"> - Oko kubonakala ngathi, kulula kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="546.96" dur="1.09"> Ndingafumana umntu kule paki. </text>
<text sub="clublinks" start="548.05" dur="1.95"> - Ewe, ndiyathetha, ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo. Ndilapha kakhulu, kunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="550" dur="0.833"> -Ngoku, uyabaleka? </text>
<text sub="clublinks" start="550.833" dur="0.833"> - Ewe, ewe. -Nayiphi na indlela, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="551.666" dur="1.074"> -Uye kule paki? </text>
<text sub="clublinks" start="552.74" dur="1.34"> - Ewe bendiye kule paki. </text>
<text sub="clublinks" start="554.08" dur="0.833"> Ndikhe ndaya kwiipaki ezininzi. </text>
<text sub="clublinks" start="554.913" dur="1.537"> Ndinayo, njenge, ingubo yam phaya, kodwa, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="556.45" dur="1.75"> Isithathu, zimbini, zibini, umdlalo womnatha womdlalo. </text>
<text sub="clublinks" start="558.2" dur="1.566"> Isithathu, zimbini, nye, umdlalo womdlalo. </text>
<text sub="clublinks" start="559.766" dur="0.833"> -I-GMI! -I-GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="560.599" dur="1.381"> - Yiza! </text>
<text sub="clublinks" start="561.98" dur="2.43"> Kulungile, siza kudlala umdlalo omnandi wokufihla kunye nokukhangela. </text>
<text sub="clublinks" start="564.41" dur="1.91"> Njengoko nina niyazi, niya kuba neendlela, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="566.32" dur="1.9"> -Icebo lam kukufihla phantsi kwesigaxa. </text>
<text sub="clublinks" start="568.22" dur="1.5"> - Ukunyaniseka, andinazo naziphi na izicwangciso. </text>
<text sub="clublinks" start="569.72" dur="2.04"> Into endiyaziyo kukuba umntwana wam, iBB, udinga ikhefu. </text>
<text sub="clublinks" start="571.76" dur="1.51"> Ndizakufihla emthini, phaya. </text>
<text sub="clublinks" start="573.27" dur="2.53"> Khwela nje kwelinye lamasebe kwaye uhlale uzolile. </text>
<text sub="clublinks" start="575.8" dur="1.06"> -Ndiza kufihla kumthi omnye. </text>
<text sub="clublinks" start="576.86" dur="0.87"> Ngethemba lokuba bandifumana okwesibini. </text>
<text sub="clublinks" start="577.73" dur="0.833"> - Intoni? </text>
<text sub="clublinks" start="578.563" dur="2.047"> -Ngoko ndizakufihla emva kwengubo elengayo phaya. </text>
<text sub="clublinks" start="580.61" dur="1.31"> Ndicinga ukuba iya kuba yeyona ndawo ifanelekileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="581.92" dur="1.74"> - Oku kuya kuba yimfihlo yesibini kwaye kufuna umngeni. </text>
<text sub="clublinks" start="583.66" dur="1.316"> Kufuneka uye emthini, ndiyacinga. </text>
<text sub="clublinks" start="584.976" dur="0.833"> - Intoni? </text>
<text sub="clublinks" start="585.809" dur="0.936"> -Abavele, umthi? -Kuya kufuneka uye emthini. </text>
<text sub="clublinks" start="586.745" dur="0.833"> -Iya emthini? -Yep! </text>
<text sub="clublinks" start="587.578" dur="0.833"> - Konke kulungile. - Konke kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="588.411" dur="0.833"> - Ngaba sinezinto zokudla emthini? </text>
<text sub="clublinks" start="589.244" dur="0.833"> -Kukho izidlo emthini! </text>
<text sub="clublinks" start="590.077" dur="0.833"> - Intoni? </text>
<text sub="clublinks" start="590.91" dur="1.666"> - Kulungile, imizuzwana eli-10 uqala ngoku. </text>
<text sub="clublinks" start="592.576" dur="0.833"> -Linda, ngaba badlala ngokufihlakeleyo kwaye bayafuna? </text>
<text sub="clublinks" start="593.409" dur="1.401"> Bacingelwa njani ukuba bangabahlobo abalungileyo </text>
<text sub="clublinks" start="594.81" dur="1.12"> for me, ukudlala ngasese ndikufuna? </text>
<text sub="clublinks" start="595.93" dur="1.75"> Le yeyona nto ibalulekileyo! </text>
<text sub="clublinks" start="597.68" dur="2.28"> UZam Fam, enye intombazana inamakhanda entloko, </text>
<text sub="clublinks" start="599.96" dur="1.41"> kwaye enye ihleli apho. </text>
<text sub="clublinks" start="601.37" dur="2.48"> Njengayo, ayifihli kwaye ifune konke! </text>
<text sub="clublinks" start="603.85" dur="1.08"> - Ntlanu. - Ntlanu. </text>
<text sub="clublinks" start="604.93" dur="1.114"> -Sine. -Sine. </text>
<text sub="clublinks" start="606.044" dur="0.833"> - Ntathu. - Ntathu. </text>
<text sub="clublinks" start="606.877" dur="0.833"> - Mbini. - Mbini. </text>
<text sub="clublinks" start="607.71" dur="0.833"> - Nye. - Nye. </text>
<text sub="clublinks" start="608.543" dur="0.833"> -Yiya! -Yiya! </text>
<text sub="clublinks" start="609.376" dur="0.833"> - Andiboni mntu. </text>
<text sub="clublinks" start="610.209" dur="1.734"> Zam Fam, ukuba ubona nabani na, ndazise! </text>
<text sub="clublinks" start="613.81" dur="1.577"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="615.387" dur="2.343"> Kulungile, uqeqesho lwe-GMI. </text>
<text sub="clublinks" start="617.73" dur="1.56"> Ndilinde, kukho iinyawo ngejacket. </text>
<text sub="clublinks" start="619.29" dur="1.06"> Ngokuqinisekileyo umntu. </text>
<text sub="clublinks" start="620.35" dur="1.42"> Ukufumanisile! </text>
<text sub="clublinks" start="621.77" dur="0.833"> Uphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="622.603" dur="0.833"> Uphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="623.436" dur="0.98"> Ngaphaya! </text>
<text sub="clublinks" start="624.416" dur="1.757"> - Owu, nantso! </text>
<text sub="clublinks" start="626.173" dur="1.497"> Umqhubi, GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="627.67" dur="1.03"> -Kuyeyona khonkco. </text>
<text sub="clublinks" start="628.7" dur="1.01"> - Ndikhuselekile? </text>
<text sub="clublinks" start="629.71" dur="2.36"> - Yho, mosh, kulungile, mamela, bendicinga ukuba ibhere. </text>
<text sub="clublinks" start="632.07" dur="0.94"> Ngokwenene ngumntu. </text>
<text sub="clublinks" start="633.01" dur="1.347"> Ufunyenwe! </text>
<text sub="clublinks" start="634.357" dur="1.743"> -Ungade ufihle. </text>
<text sub="clublinks" start="636.1" dur="0.96"> - Udinga ukuba aphumle. </text>
<text sub="clublinks" start="637.06" dur="0.91"> Kuya kufuneka aphumle. </text>
<text sub="clublinks" start="637.97" dur="1.45"> Ewe, kodwa oko akuyona inxalenye yomceli mngeni. </text>
<text sub="clublinks" start="639.42" dur="1.46"> - Ummeli S, ufumene amangaphi? </text>
<text sub="clublinks" start="640.88" dur="1.65"> -Linda, ndikufumene! </text>
<text sub="clublinks" start="642.53" dur="1.185"> -Buya! </text>
<text sub="clublinks" start="643.715" dur="0.833"> - Yhe! </text>
<text sub="clublinks" start="645.616" dur="2.244"> -Wonke umntu ufunyenwe! </text>
<text sub="clublinks" start="647.86" dur="0.833"> - Ewe! - Ewe! </text>
<text sub="clublinks" start="648.693" dur="0.833"> -I-GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="649.526" dur="1.628"> -I-GMI! -I-GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="651.154" dur="0.833"> -Bakopela, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="651.987" dur="1.053"> -Iindawo zethu zokufihla zilungile. </text>
<text sub="clublinks" start="653.04" dur="2.02"> -Umntu ulungile ngokwenene. - Ewe, ndikubonile. </text>
<text sub="clublinks" start="655.06" dur="0.833"> Oko kwakugqibelele. </text>
<text sub="clublinks" start="655.893" dur="1.717"> -Elo thixo wam, enkosi! </text>
<text sub="clublinks" start="657.61" dur="1.26"> - Kwaye emva koko ndaba yicala lengca. </text>
<text sub="clublinks" start="658.87" dur="1.96"> - Kulungile, yayiyisithele kwaye ufune umngeni. </text>
<text sub="clublinks" start="660.83" dur="1.81"> Umsebenzi omangalisayo, ukufihla okugqithileyo kwaye ufune. </text>
<text sub="clublinks" start="662.64" dur="2.32"> Lowo yayingumdlalo apho kwakungekho manqaku kuwo, </text>
<text sub="clublinks" start="664.96" dur="2.62"> Akukho mntu ulahlekelwe ngamanqaku, akukho manqaku adlulisiweyo. </text>
<text sub="clublinks" start="667.58" dur="1.25"> -Kufuneka ndiye kusela isuti yam, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="668.83" dur="1.47"> - Owu, ngoba? </text>
<text sub="clublinks" start="670.3" dur="0.833"> -Unxaniwe! </text>
<text sub="clublinks" start="677.756" dur="1.444"> - [Iintlola ezingamadoda] emanzini? </text>
<text sub="clublinks" start="679.2" dur="1.38"> - Guys, ndiyazi into esiyenzayo kumceli mngeni olandelayo. </text>
<text sub="clublinks" start="680.58" dur="0.93"> - Owu uyakwenza? - Ewe, yintoni? </text>
<text sub="clublinks" start="681.51" dur="2.009"> -Omngeni wokugqibela, uqeqesho lokulungiselela imfazwe. </text>
<text sub="clublinks" start="683.519" dur="1.55"> Siza kubona ukuba ngubani oshukumayo. </text>
<text sub="clublinks" start="685.069" dur="0.833"> - Oh Nkosi yam. - Zingaphumelela iine? </text>
<text sub="clublinks" start="685.902" dur="2.267"> - Kulungile, kulungile, yep. Kwenze ngokuhamba kancinci. </text>
<text sub="clublinks" start="688.169" dur="1.984"> Yonke into ibhetele kukuhamba kancinci! </text>
<text sub="clublinks" start="690.153" dur="0.833"> - Ewe, ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="690.986" dur="1"> Kuyabanda! </text>
<text sub="clublinks" start="693.529" dur="0.833"> - Nina balungile? </text>
<text sub="clublinks" start="694.362" dur="0.833"> - Ewe! </text>
<text sub="clublinks" start="695.195" dur="1.178"> - Kulungile, masenze! </text>
<text sub="clublinks" start="698.37" dur="1.71"> -Ixesha lokuqeqeshwa kwempi edabini! </text>
<text sub="clublinks" start="700.08" dur="1.42"> Siza kubona ukuba ngubani oshukumayo. </text>
<text sub="clublinks" start="701.5" dur="1.2"> Ndikubhekile ukuba ungandiboni uyeza, unobangela </text>
<text sub="clublinks" start="702.7" dur="2.54"> yayintle kakhulu yoyikeka, kwaye inochuku ngokwenene. </text>
<text sub="clublinks" start="705.24" dur="0.833"> Ndatsho ndityibilika! </text>
<text sub="clublinks" start="706.073" dur="1.487"> Ukhe wanayo guys </text>
<text sub="clublinks" start="707.56" dur="0.833"> wenze into enje? </text>
<text sub="clublinks" start="708.393" dur="0.833"> Okanye njengokutsiba, ukukhahlela? </text>
<text sub="clublinks" start="709.226" dur="1.104"> - Ewe. - Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="710.33" dur="1.66"> - Kulungile, siza kubona ukuba ngubani oyena ulungileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="711.99" dur="1.15"> Ngaba ukulungele oku? </text>
<text sub="clublinks" start="715.075" dur="1.141"> - Kulungile, masenze oku! </text>
<text sub="clublinks" start="716.216" dur="0.833"> Idabi royale! </text>
<text sub="clublinks" start="717.049" dur="0.833"> - Kulungile, ngaba ulungile ikhadi lakho lamanqaku? </text>
<text sub="clublinks" start="717.882" dur="1.865"> Kuba siza kubafaka amanqaku kwisiseko- </text>
<text sub="clublinks" start="719.747" dur="0.833"> - Kulungile, bafo! -Ehe! </text>
<text sub="clublinks" start="720.58" dur="0.833"> - Wenzani? </text>
<text sub="clublinks" start="721.413" dur="0.833"> Ndacinga ukuba uphelile! </text>
<text sub="clublinks" start="722.246" dur="1.574"> Ewe siyakugweba ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. </text>
<text sub="clublinks" start="723.82" dur="2.283"> Isantya, ukuphakama, kunye nokukhanya. </text>
<text sub="clublinks" start="726.103" dur="0.833"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="726.936" dur="1.061"> - Kulungile, ngaba ukulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="727.997" dur="1.583"> - Kulungile, ulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="733.89" dur="1.187"> - Kulungile, zintle, ngokuqinisekileyo kukho umoya othile apho. </text>
<text sub="clublinks" start="735.077" dur="2.033"> -Yep, ewe, kwakulungile. - Endikucingayo, </text>
<text sub="clublinks" start="737.11" dur="1.167"> Ndiza kuyenza le nto. </text>
<text sub="clublinks" start="738.277" dur="2.01"> -Ndiza kwenza ntoni, eh? </text>
<text sub="clublinks" start="740.287" dur="0.833"> - Yhe! </text>
<text sub="clublinks" start="741.12" dur="0.833"> - Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="754.23" dur="1.07"> -Inomdla. -Ewe, inomdla. </text>
<text sub="clublinks" start="755.3" dur="1.8"> Uyazi, ngokuqinisekileyo angankqonkqoza umntu. </text>
<text sub="clublinks" start="757.1" dur="0.97"> Ewe, kunjalo, unjalo, </text>
<text sub="clublinks" start="758.07" dur="1.36"> yonke into yakhe inje, ndiza kuba phantsi </text>
<text sub="clublinks" start="759.43" dur="1.37"> kwaye ubambe umlenze kwaye uyazi njani </text>
<text sub="clublinks" start="760.8" dur="1.36"> -[Ummeli S] O, ewe, kulungile, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="762.16" dur="1.92"> Ndizakufumana amanqaku, ndiza kufaka amanqaku. </text>
<text sub="clublinks" start="764.08" dur="2.08"> -Ibonakala ngathi benza ikarati? </text>
<text sub="clublinks" start="766.16" dur="2.53"> Ngaba oku kufanele ukuba kufane nezakhono ze-ninja? </text>
<text sub="clublinks" start="768.69" dur="2.408"> Isizathu andicingi ukuba omnye wabo unoqeqesho lwe-ninja. </text>
<text sub="clublinks" start="779.248" dur="2.087"> - Ngaba le ninja, okanye kunjalo, njenge-ballet? </text>
<text sub="clublinks" start="781.335" dur="2.225"> -Umenzeli R] Yayinobubele. -Unobubele kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="783.56" dur="1.13"> - Kulungile, ndiyayazi into endiyenzayo. </text>
<text sub="clublinks" start="784.69" dur="1.21"> -Kulungile, i-Baby Bear Rat, uya kuziva </text>
<text sub="clublinks" start="785.9" dur="2.603"> Ukuqaqanjelwa kancinci, kodwa ungakhathazeki, yonke into ilungile. </text>
<text sub="clublinks" start="794.451" dur="0.833"> - Konke kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="795.284" dur="1.236"> -Ubonile ukuba uyikhusele kangakanani loo nto? </text>
<text sub="clublinks" start="796.52" dur="1.633"> -Yayiphakama, yayiphakame apho. </text>
<text sub="clublinks" start="798.153" dur="2.407"> Kwaye ke, njengoku, ezantsi. -Yayefana, ewe, bom. </text>
<text sub="clublinks" start="800.56" dur="1.05"> Ufuna ukukhuselwa ukuba uza kuqhubeka </text>
<text sub="clublinks" start="801.61" dur="1.46"> Ngumhlobo wakhe osenyongweni, uyazi? </text>
<text sub="clublinks" start="803.07" dur="1.42"> - Kulungile, ewe, ngokuqinisekileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="804.49" dur="1.3"> - Heee, iphi ifowuni yam? </text>
<text sub="clublinks" start="805.79" dur="1.935"> Ndiyishiyile ifowuni yam phandle? </text>
<text sub="clublinks" start="813.828" dur="0.833"> -Molo-yah! </text>
<text sub="clublinks" start="816.6" dur="2.495"> - Owu, wenza ke imbobo encinci, wandula ke wambopha </text>
<text sub="clublinks" start="819.095" dur="1.041"> Ekufikeni kwakhe, ewe? </text>
<text sub="clublinks" start="820.136" dur="1.458"> - Ewe, ewe, ewe. - Ilungile lonto! </text>
<text sub="clublinks" start="821.594" dur="1.666"> - Uyakwazo oko? Ndiyagula ukuba kule Tesla. </text>
<text sub="clublinks" start="823.26" dur="2.071"> Ndivakalelwa kukuba kufanele ukuba nditsho </text>
<text sub="clublinks" start="825.331" dur="0.849"> ngubani oza kuba ngumhlobo wam osenyongweni, </text>
<text sub="clublinks" start="826.18" dur="1.74"> kuba ngumhlobo wam osenyongweni, kwaye uMat ngu </text>
<text sub="clublinks" start="827.92" dur="1.41"> ukwenza olona celomngeni lubalaseleyo </text>
<text sub="clublinks" start="829.33" dur="1.2"> ke ndizokuphuma apho. </text>
<text sub="clublinks" start="830.53" dur="1.18"> - Kulungile, loo nto yayimangalisa. </text>
<text sub="clublinks" start="831.71" dur="0.833"> Enkosi, manenekazi. </text>
<text sub="clublinks" start="832.543" dur="0.907"> - Mholo? </text>
<text sub="clublinks" start="833.45" dur="1.57"> Nina nilibele, bendikwiTesla. </text>
<text sub="clublinks" start="835.02" dur="1.052"> - Ewe! - Ewe! </text>
<text sub="clublinks" start="836.072" dur="0.833"> -Ulityelwe ngokupheleleyo ngawe. </text>
<text sub="clublinks" start="836.905" dur="1.382"> -Kulungile, ewe, kwaye andinayo ifowuni yam, kunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="838.287" dur="1.399"> - Yhe! - Yhe! </text>
<text sub="clublinks" start="839.686" dur="0.833"> -Lonto ibiyonwabisa. </text>
<text sub="clublinks" start="840.519" dur="3.541"> -Ixesha eligqibeleleyo, siza kunika amanqaku okugqibela. </text>
<text sub="clublinks" start="844.06" dur="2.81"> Ngubani oqhubela phambili kwaye ngubani oza kuba </text>
<text sub="clublinks" start="846.87" dur="2.04"> iphelisiwe? -Uphelisiwe? </text>
<text sub="clublinks" start="848.91" dur="3.217"> -Ndiza kukubonisa oku, kwisithathu, mbini, nye. </text>
<text sub="clublinks" start="853.579" dur="1.167"> -Ehe! -Ehe! </text>
<text sub="clublinks" start="855.667" dur="1.75"> - 13, 13, 10, 13, 13. </text>
<text sub="clublinks" start="859.918" dur="0.833"> Oko kuthetha ukuba uphumile. </text>
<text sub="clublinks" start="860.751" dur="0.875"> - Intoni? </text>
<text sub="clublinks" start="861.626" dur="0.833"> Kuye? </text>
<text sub="clublinks" start="862.459" dur="1.825"> Wayene-glued emhlabeni! </text>
<text sub="clublinks" start="864.284" dur="5"> Ngezandla zakho ezivuthayo kuyo yonke indawo, ukubetha kwezingelosi! </text>
<text sub="clublinks" start="869.367" dur="3.613"> Wena kunye nehere yakho yebhere akukho mntu uyithandayo! </text>
<text sub="clublinks" start="872.98" dur="1.14"> Wena! </text>
<text sub="clublinks" start="874.12" dur="1.3"> Umhle, siphumelele. </text>
<text sub="clublinks" start="875.42" dur="0.833"> Siphumelele. </text>
<text sub="clublinks" start="882.77" dur="2.063"> -Ndivakalelwa ngathi ndilahlekelwe kakhulu? </text>
<text sub="clublinks" start="884.833" dur="2.816"> -Andazi ukuba yintoni leyo. - Uh? </text>
<text sub="clublinks" start="887.649" dur="1.853"> -Ndiziva ngathi, heyi! </text>
<text sub="clublinks" start="889.502" dur="2.098"> -Uhleli, usajikeleza ngokujikelezayo. </text>
<text sub="clublinks" start="891.6" dur="0.929"> - Buya! </text>
<text sub="clublinks" start="892.529" dur="3.738"> -Yile ndlela ojongeka ngayo! </text>
<text sub="clublinks" start="896.267" dur="0.833"> - [URebecca] Whoa. </text>
<text sub="clublinks" start="897.1" dur="0.833"> - [Ummeli S] Fumana ilifu lokulala! </text>
<text sub="clublinks" start="897.933" dur="0.833"> -Kodwa ndithanda uhlobo lweenwele zakhe! </text>
<text sub="clublinks" start="898.766" dur="1.983"> Yayintle ngokwenene, kodwa iyaphambana! </text>
<text sub="clublinks" start="900.749" dur="0.985"> -Uphambene! - Wowu! </text>
<text sub="clublinks" start="901.734" dur="0.833"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="902.567" dur="1.989"> -Ngokunyaniseka, uhlobo wandikhumbuza ngalo, njengegorha elibomvu. </text>
<text sub="clublinks" start="904.556" dur="1.594"> -Ukuba andikwazi ukuthanda, akukho namnye kuyo </text>
<text sub="clublinks" start="906.15" dur="2.717"> Yonke le nto yeyam, akukho namnye kuni odlayo. </text>
<text sub="clublinks" start="908.867" dur="1.781"> -Ndinako kancinane. -Uyakukhumbula oko? </text>
<text sub="clublinks" start="910.648" dur="2.082"> Bendifana, heyi. - Ngexesha lomdlalo wokuthandana? </text>
<text sub="clublinks" start="912.73" dur="1.1"> - Guys? </text>
<text sub="clublinks" start="913.83" dur="1.62"> Ngaba amanzi aphalaze kule okanye kwenye into, </text>
<text sub="clublinks" start="915.45" dur="1.9"> ibangela into engalunganga kwifowuni yam. </text>