Ucingo luka-REBECCA LIDIWE! (Ukuchitha amahora angama-24 Ukuhlola umngani ongcono kakhulu womdlalo we-GAME MASTER Reveal) subtitles

- Uyemukelwa emuva esiteshini seMat noRebecca. Silungiselela ukwenza ukuqeqeshwa kwe-master master spy. - Ngokushesha. - Ngabe sikwenza kanjani lokho? Amantombazane alele. - Yebo, laba kufanele babe ngabangane bami abakhulu, Math. - Linda, konke kuzofanela kanjani eTesla? - Bazokwazi. - Hawu gosh lami, lo ngumqondo omubi. - Kulungile, bazobe bavuka lapha kungekudala, ngakho-ke kufanele sisetshenziselwe konke umdlalo we-master spy spy. Ukulungele? - Linda, nokho, bengicabanga ukuthi usuvele usuvele ukhethe umngani wakho omkhulu. - Ngiqonde, ngakwenza, kodwa ngithanda lo mbono. Ngiyafuna ukubona ukuthi basebenza kanjani ukuqeqeshwa kwe-master master spy, ngoba anjalo uzojoyina i-master master network ekugcineni. - Hhayi, iqiniso. - [Camerawoman] Kulungile, bafo, wozani. - Kulungile, ngizohamba ngithole zonke izigaxa usethe ukuzungeza okukodwa, kulungile? - Inselelo yokuqala. - Nina bantu, qala ukuvusa kubo. Kufanele sikwenze lokhu maduze, akunjalo? - Yebo, yebo. - Ilanga lizoshona. - Angisadonseli abanye abantu. - Kulungile. Nina bantu nicabanga ukuthi ama-ejenti futhi uMathe wamisa inkamba yokuthi thola umngani wami omkhulu, kepha ngeshwa, esikhundleni sokubeka ingxube yomshini wamanga, Math wabeka ifu lokulala, ngakho konke okwami Abangani abangcono kakhulu balele njengamanje, futhi bazovuka. Math, sicishe sikulungele? - [Math] Yebo, cishe. - Kulungile, ngakho-ke nina bantu baphawula ngezansi ucabanga ukuthi kufanele abe ngumngane wami omkhulu. Futhi ungazise uma kukhona owenza noma yini esolisayo. Sabavusa bonke. - Sifike kanjani lapha? - Kungani sisepaki? - Nina bantu anikhumbuli? Thina, uh, sahamba futhi sonke sathola amaSlurpees. - Ama-Slurpees. - Ama-Slurpees. - Yebo, wonke umuntu ufana, "Yebo, ake senze ukuqeqeshwa okuthile!" Bese . - Uyakhumbula? - Uyakhumbula? - Yebo. - KwakunguCherry Coke. - O, uyabona? - UCherry Coke. - Yebo. - Sibuye nawe eTaco Bell, futhi basinika le ngubo ukuze nawe bafana bangathatha umhlana wakho ofuna ukuwuthatha. - Kuhle kakhulu, ngiyaphupha. - Ngaphambi kokuthi senze uqeqesho. - Math, mhlawumbe kufanele uchaze okuhle kakhulu bangani ukuthi senzani. - Into yokuqala esizoyenza ukukwenza hlukanisa nina bafana ngamaqembu amabili. - Ngiyakwazi ukukala ngegundane lami? - Cha! Cha. - Lokho akubalwa njengomuntu. Like, bhangqa nje. - Bhangqa! - Yebo. - Uyifake ephaketheni lakhe? - Yebo! - Into elandelayo, sizohamba ngale ndlela. Wozani, bafo. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasebenza manje. Sidinga ukuthola ukuthi ngubani ngempela uzoba ngumngane omuhle kakhulu. - Singanqoba kangcono. - Ngiyazi. - Empeleni sithola i-Coke Coke? - Angazi, ngifuna ukuya ekhaya. - Ingabe unalo igundane lapho? - Yebo, ingabe ufuna ukukubona? - Kulungile, zintokazi, kule nselelo yokuqala, sizothola ukuthi ngubani osebenza kangcono njengeqembu. Uma uzoba yi-BFF kaRebecca, khona-ke kufanele usebenze kanye naye kahle impela. - Unjalo uRebecca? - Awukaze ubatshele? - Yebo? - Cha, ngi ... - Yini? - NginguRebecca. - Yay! - Yay! - Ngicabanga ukuthi siyashaya izandla? - Njengoba sasihlelile, kwembula! Angisebenzi nhlobo. - Kulungile, ngakho-ke, lokho esizokwenza njengamanje , sikuvele unamaqembu amabili. Sizobona ukuthi nisebenza kahle kanjani njengeqembu, ngokufaka uthinta izinyawo zakho ndawonye. Ngabe nina senikulungele? - Sizokusiza. - Yebo, yebo, yebo. - Ngidinga ukweqa lapha okwesibili, kulungile? - Kulungile, sazi kanjani ukuthi ngubani owinayo? - Kukhona futhi emuva. - Ungakhathazeki, ngizokuchaza. - Kulungile! - Kulungile, ngakho angizethembi zonke lezi ntombazane njengamanje. Ngicabanga ukuthi ezinye zazo zingasola kancane. Omunye wabo kungenzeka ukuthi usebenzela uMnu. asinawo umbono. Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi, uma kukhona owabona kuvidiyo kaRebecca. Lapha phezulu lapha, ungabona ukuthi nginezinhloli ikhamera engizoyiphutha. Womathathu amajaji, uRebecca, u-Agent R, futhi i-Agent S izobe ihleli lapha ngemhlane labo kubo. Ucingo lukaRebecca luzoba lapha. - Izinselelo ziqeda amandla, bazoza lapha bazothatha amanzi, futhi ngiyazi ukuthi eyodwa yazo ayinakuphikisa isilingo sokuthatha ifoni kaRebecca. Beka amazwana ngezansi ukuthi yimuphi umuntu osolisayo. Futhi, ungakhohlwa ukunikeza le vidiyo isithupha, bhalisa, vula izaziso, chofoza konke. Uma ukwenze lokho ngaphambi kokuthola itepi yediphu emilenzeni yabo, bephawula i-duct tape group. Masibuye. - Kulungile, nina bantu, siyakhipha umgwaqo nje, Kancane nje. - [Owesifazane] Kancane nje. - Ah! - Lokho kufana nethayela eliningi le-duct. - O, uyazi, vele bekufuna kuvikelwe. - Kepha futhi, ngenza eyodwa kuphela kuleya. Ngabe lokho kupholile? Ngabe kunjalo? - Kungahle kudinge okunye, angazi. - Kwazi bani? - Ngicabanga ukuthi kuzolunga. - Ngicabanga ukuthi iqembu lami lizophumelela, ngoba Ngenze umsebenzi omuhle kakhulu we-duct tepi. - Kulungile, lalela, ngine-aerodynamics, positivity, ukukhanya kwe-duct tape. Iqembu lami lizophumelela ukuwina leli. - Empeleni, ngicabanga ukuthi iqembu lami lizophumelela kulokhu, ngoba asinamabili kuphela, empeleni sinabathathu kuleli qembu. Sinesilinganiso sebhere! - Ake wonke umuntu asethelwe. - Kulungile, engingazange ngikutshele khona akagcini ngokuthi uRebecca akwehlulele, kanjalo no-Agent R no-Agent S. - Yebo! - Yebo, GMI! - GMI! - Ngokuqinisekile bazokwazi ukuthi umngani wami omkhulu uzoba ngubani. - Kungani nina abathathu nina bantu phambili bese uthatha isihlalo sakho, kulungile? - Huh? - Kulungile! - Sekuvele kumisiwe, lapha. - [Umenzeli S] Kuhle, kuhle! - [Umenzeli R] Kuhle, kuhle! - Kulungile, imali ayikho kubantu abangalingani. - Lokhu kucishe kwagqashuka! Kulungile, ngijabule nje ukuthi kufanele ngiguqule iprank ephuma kule ngubo. Kumanzi, kepha ngaphansi kwale sweatshirt, kubuye kumanzi. - Le yingxenye yami, akunjalo? Empeleni ngishintsha izingubo laphaya, uma udinga okuthile. - Ini? - Yini, cha, ngiqonde. - Lapha? - Ngoba, khohlwa, ukhohlwe. Uma udinga amanye, vele ungazise. - Kulungile, ngizobe ngibe kabusha namhlanje, futhi. Ake umdlalo uqhubeke! Kulungile! Inselele elula! Konke okufanele ukwenze ukuqala lapho, uma ngishaya ikhwela, yehla lapho, uzungeze isigaxa sakho, bese ubuya. Iqembu lokuqala emuva, liwina. Kumamaki akho, setha! - [Umenzeli R] Masihambe, Larkin! - Cha! - Woza! - Linda, bengicabanga, ekhaya, ngifuna abangane abahamba phambili. Kungani kubalulekile ukuthi ubani ophumelele? - Angazi, kuyinselelo leyo. - Yebo, yebo, yebo, akunandaba. Uyibulele! - Kulungile, wonke umuntu angakhipha umdanso we-duct, futhi ume lapha ukuthola isahlulelo. - [Umenzeli R] Inhlanhla. Kulungile, amajaji adidekile kancane kulokho, kepha sahlulela ngokubambisana. Leli yiqembu elilodwa, iqembu lesibili neqembu lesithathu. Ngifisa ukuthi uqhubeke futhi bhala phansi ukuthi yiliphi iqembu ocabanga ukuthi labanokusebenzisana okuhle kakhulu. - Umsebenzi omuhle kakhulu wokubambisana? Kulungile. - Futhi, beka amazwana ngezansi ukuthi ucabangani babenokubambisana okuhle kakhulu. - Ake siqhubeke siveze. Okuthathu! Ababili! Kunye! Zembula! - Iqembu elilodwa! - Bheka, ngivotele iqembu elilodwa, ngoba. - Konke! - Cha, kepha imayelana nokuwina. Asinendaba nokuwina. - Ukunqoba kuyikho konke. - Empeleni, noma kunjalo, kunokuningi okufanele kwenziwe abangane abakhulu kunokuwina nje. - Uh, nah. - Uh. - Kulungile, sizoqhubeka futhi sizilungiselele. Iqembu lokuqala, lihalalisana ngokuwina. Nina bantu ungahamba uyokha amanzi akho, uma uthanda, okokuqala manje, ngenkathi sisakha kwinselele elandelayo, kulungile? - Yebo mnumzane, champ enkulu! Ungayisebenzela! - Kulungile, nansi inselelo ye-handcuff. Unemizuzwana engama-60 yokuphunyuka, noma okunye UMnu X uzokunikeza ukuhlaziya kwe-cerebral. - Linda, ukhona ngempela, uMnu X ukhona? - Yebo, ulapha. - Ini? - Kulungile? Futhi kuqala ngamathathu, amabili, munye. Hambani! - O, kuya kuba nzima ngokwengeziwe! Mhlawumbe nginegajethi yami yokuhlola inqwaba yephakethe lami. - O, Nkulunkulu, woza, BBR, hlafuna lokhu, ngicela! Ulele? - Uyazi yini? Lezi zinhlobo ezinhle. Uyokwenzenjani uma ungenandaba nokuthola lokhu? Ngingazigcina? - Kulungile! Cha, angizukuwina lokhu. - Bengazi ukuthi lokhu kuzofaka usizo. Yebo! Ngiphumile! - Uphumile! Empeleni uyinhloli, bafo. Ngisanda kuthola inhloli, ngakho-ke usephumile. - Ini? - Ngiyaxolisa, akekho noyedwa okufanele akwazi ukuphuma eziphathwayo. Lokhu akunakwenzeka. - Linda, uphume ezandleni zakhe? - Yebo, lokho kwakushesha impela. - Futhi une-kit spy. Ukwenzile lokhu ngaphambili! - Ngiqonde ukuthi, siphuma ezandleni zethu ngaso sonke isikhathi. - Ngaso sonke isikhathi! - Yebo, yingakho uMathe engathembi. - O, lokho kunengqondo. - Yebo, yingakho ekuvumela ukuba uthandane nanoma ngubani. - Linda, ini? - Ngiyazi ukwenzile! - Lokho akulungile! - Akunandlela yokuthi akwazi ukwenza lokhu, ngaphandle kokuthi empeleni abe nokuqeqeshwa. Uyinhloli. - Kepha asifuni yini inhloli yomdlalo oyinhloli? - Cha, sifuna umuntu esingamqeqesha, hhayi umuntu osuvele enokuqeqeshwa. Lokho kusho ukuthi ngeke sibathembe, ngakho - Uphumile. - Hewu. - Le yinselelo ebi kunazo zonke ezake zakhona. - Ucabanga ukuthi uzolunga nge-GMI? Ngizothatha isikhundla sale nkampani, futhi sizodinga ukuqashwa okusha. - Lokho kuyiqiniso. - Kulungile? - Ucabanga ukuthi akashadile? - Kulungile, umsebenzi omuhle kule nselelo, zintokazi. Wenze umsebenzi omuhle impela. Usekhona. Ngithe uphumile. - Kuhle, ngicabanga ukuthi sengiphumile. Qagela ukuthi ngizokha amanzi. - Wayefuna ngempela ukuba umngane wami omkhulu. Ngiqonde ukuthi, yini engalungile ngalokho? Kwakumnandi waze wahlanya kancane. - Yebo, lokho kuyiqiniso. - Kuliqiniso, lokho kuliqiniso. - Ucabanga ukuthi yini uMathe azoyigcina ngokulandelayo? - Angazi, lokhu kuyinto emangalisa kunazo zonke umhlabeleli umngani umdlalo wokufunda spy engake ngakubona. Zam Fam, ubeke amazwana ngezansi ukuthi ucabangani UMathe kufanele akwenze ukusiza ukuthola umngane wami omusha omkhulu. Angicabangi ukuthi kunjalo,. - Ngiqonde ukuthi, nguwe owathi kungenzeka ube kakade othile wakhethwa, bese makenze lokhu, kanjalo. - Lokho kuyiqiniso. - Mhlawumbe ngizokuveza ngemuva kokukwenza lokhu, kodwa simyeke abe nesikhathi sakhe. - Kulungile. - Uh, uRebecca, woza lapha, woza lapha, woza lapha, woza lapha. - Yebo? - Ungabafundisa ukwenza Umdanso we-master master network? Spy likaHack yilelo elaligqokwe? - Ah, hlola eliphakeme kakhulu likaHack yilelo elaligqokwe? Yebo. - Ungakwenza lokho? Uma uzoba ngumngane wakho omkhulu, mhlawumbe bazoba ku-master master network, futhi. - Njengo, GAMASTE R. - Kulungile, ngithole lokhu. Ngiyakwazi ukudansa nabangane bami abakhulu. Mhlawumbe sizokwenza iTikTok. - Yebo, yebo! - Guys, woza lapha, woza lapha, woza lapha. - Ini? - Angazi nakancane ukuthi ngenzani laphaya. - Yebo, kusobala. - Usho ukuthini? - Lokhu kubukeka kuhle. Lokhu kupholile impela. - Yebo? - Bengicabanga ukuthi konke lokhu kuhlelwe kona? Kungakho sibadonsela lapha, futhi, lapho zilele, futhi - Yebo. - Ngiqonde ukuthi ngangihlelela lokhu. - Yebo, kusobala. - Ngikhiphe ikhwela. - Bayazi kanjani likaHack yilelo elaligqokwe? Cha, awufuni isiphuzo se-spy. - Cha, awukufuni lokho. - Ungakufuni lokho. - Umdlalo wokuzifihla nokufuna! - Fihla futhi ufune, ngaso sonke isikhathi. - Kungani? - Umdlalo wokuzifihla nokufuna. - Hawu, kulungile. - Izinto ngaso sonke isikhathi, ekuzingeleni okungaqondakali kanye nezinto. - Futhi,,, uma kuzoba ku isimo, badinga ukwazi ukucasha. - Kulungile, kuthiwani uma bezama ukuqhela kuMnu X? - Ngqo. - Futhi uma bengakwazi ukucasha, - Noma amabhere. - Ngizokubona ngemva kwesikhathi. - Bye. - Isikhathi esingakanani, bafana? Ngicabanga ukuthi sinawo lo mdanso. - O, uyitholile? - Oh yebo, yebo, yebo. - GAMEMASTERS - Sawubona, ubani ohlezi isihlalo? Ingabe nina nifuna ukuhlala? - Uh, sizoba abantu ababi. - Siphe izithupha manje, uma ucabanga ukuthi lo umqondo omuhle. Sizofihla futhi sifune kuleli paki manje. - Kulungile? - Futhi, angeke sazise uRebecca ukuthi kwenzakalani, ngakho-ke mhlawumbe simthola eTesla, kulungile? - We bafowethu! - Yebo, yebo, yebo. - Ngempela. - Uqinisile, uqinisile, uqinisile. Ngakho-ke, empeleni senze le nto elandelayo ihlelelwe. - Njengokumangala! - Sifuna ukuthi uye eTesla. - Mina? - Yebo, uphumile! Uphumile! - Hawu! - Awukwazi ukuba umngane wakho omkhulu! Phuma! - Yebo, sifunde ukuthi kokugcina, ubufihliwe. - Kulungile, kepha singaba nabo okungenani ingabe umdanso usheshe? - IGAMEMASTERGMA Ini? - Leyo yingxenye kuphela, futhi. - Kulungile, kulungile, iya emotweni! - Fihla eTesla! - UZam Fam, angikholwa ukuthi kunjalo kungenza ngihlale ngaphakathi kweTesla ngenkathi bezama ukuthola umngane wami omusha omkhulu. Ngibona sengathi uMathe akasazi ukuthi wenzani njengamanje. - Ngakho-ke ngabe sisusa noma ngubani kule sizungezo? - Cha? - Angazi? - Isebenza kanjani? - Siyabathola, baqedwa, akunjalo? - Lokho kubonakala, ngathi, kulula kakhulu. Ngithole noma ngubani kule paki. - Yebo, ngiqonde, kunjalo impela. Ngilapha kakhulu, ngakho. - Like, egijima? - Yebo, yebo. - Noma kunjalo, kulungile. - Wake waya kuleli paki? - Impela ngike ngaya kule paki. Ngike ngaya emapaki amaningi. Nginayo, njengokuthi, ingubo yami lapho, kodwa, kunjalo. - Okwesithathu, okubili, okukodwa, kunethiwekhi yomdlalo we-master. - Abathathu, ababili, munye, umphathi womdlalo. - GMI! - GMI! - Woza! Kulungile, ngakho-ke sizodlala umdlalo omnandi wokufihla nokufuna. Njengoba nina niyazi, kuzoba namasu, akunjalo? - Isu lami ukufihla ngaphansi kwesigaxa. - Ukukhuluma iqiniso, anginazo izinhlelo. Engikwaziyo nje ukuthi ingane yami, iBB, idinga ikhefu. - Ngizohamba ngicashe esihlahleni, lapho. Vele ungene kwelinye lamagatsha bese uhlala uthule impela. - Ngizocasha esihlahleni esifanayo. Ngiyethemba bangithola okwesibili. - Ini? - Ngakho-ke ngizocasha ngemuva kwalelo jazi elenga ngaphezulu. Ngicabanga ukuthi kuzoba yindawo efanelekile. - Lokhu kuzoba ukufihla kwesibili kwe-10 bese ufuna inselelo. Udinga ukuya esihlahleni, ngicabanga. - Ini? - Sivele, isihlahla? - Kufanele uye esihlahleni. - Iya esihlahleni? - Yep! - Kulungile. - Kulungile. - Ngabe sinemililo emthini? - Akukho ukudla okulula esihlahleni! - Ini? - Kulungile, imizuzwana eyi-10 iqala manje. - Linda, ingabe badlala isicashile futhi bafuna? Ngabe kufanele bathole kanjani umngani omkhulu kimi, ukudlala ukucasha futhi ufune? Le yinto ebaluleke kunazo zonke! UZam Fam, intombazane eyodwa inamakhanda ekhanda, futhi omunye uhleli nje lapho. Like, lokho akufihli futhi ufune nhlobo! - Okuhlanu. - Okuhlanu. - Abane. - Abane. - Okuthathu. - Okuthathu. - Ababili. - Ababili. - Eyokuqala. - Eyokuqala. - Iya! - Iya! - Angiboni muntu. UZam Fam, uma ubona noma ngubani, ngazise! - Kulungile. Kulungile, ukuqeqeshwa kwe-GMI. Linda, kukhona izinyawo ngejantshi. Impela umuntu. Ukutholile! Uphumile! Uphumile! Laphaya! - Ah, lapho! Ukushayela, i-GMI! - Lokho nje Isigaxa. - Yini ngiphephile? - Ah gosh yami, kulungile, lalela, ngacabanga ukuthi lokho kwakuyibhere. Empeleni ngumuntu. Uyatholakala! - Awukacasuli. - Udinga ukulala. Kufanele aphumule. - Yebo, kepha lokho akuyona ingxenye yenselelo. - Umenzeli S, uthole amangaki? - Linda, ngikutholile! - Buyela! - Hheyi! - Wonke umuntu utholakele! - Yebo! - Yebo! - GMI! - GMI! - GMI! - Bakhohlisile, akunjalo? - Izindawo zethu zokucasha zazizinhle kakhulu. - Nina bafana muhle impela. - Hhayi-ke, ngikubone ucashe. Lokho bekuphelele. - Hawu unkulunkulu wami, ngiyabonga! - Futhi-ke ngaphenduka insani yotshani. - Kulungile, lokho kwakuyicashile futhi ufune inselelo. Umsebenzi omangalisayo, ukucasha ngokweqile nokufuna. Lowo bekungumdlalo lapho kungekho owathola amaphuzu, akekho owalahlekelwa ngamaphuzu, awekho amaphuzu adlulisiwe. - Kufanele ngihambe ngiyotheza isiphuzo segundane lami, kulungile? - Hhawu, ngani? - Womile! - [Izinhloli Zesilisa] Emanzini? - Guys, ngiyazi ukuthi senzani enseleleni elandelayo. - O, uyakwenza? - Yebo, ini? - Inselelo yokugcina, ukuqeqeshwa kokulwa impi. Sizobona ukuthi ngubani ongaqhubeki kahle kakhulu we-ninja. - Hewu Nkosi yami. - Uwinwe ngamawina amane? - Kulungile, okungcono, yep. Kwenze konke ukuhamba kancane. Konke kungcono ngokuhamba kancane! - Yebo, ooh. Kuyabanda! - Nina balungele? - Yebo! - Kulungile, masikwenze! - Isikhathi sokuqeqeshwa se-War royale! Sizobona ukuthi ngubani ongaqhubeki kahle kakhulu we-ninja. Ngikubhekile awuzange ungibone ngiza, imbangela yayinobuhle obumangalisayo, futhi ibuthuntu impela. Ngathi ngithukile! Ngabe nina bafana wenze into enje? Noma, gxuma ukukhahlela? - Yebo. - Yebo. - Kulungile, sizobona ukuthi ngubani ongcono kunabo bonke. Usukulungele lokhu? - Kulungile, ake senze lokhu! Ukulwa kwempi! - Kulungile, ngakho usulungisile ikhadi lakho lesikweletu? Imbangela sizobabeka ezisekelweni- - Kulungile, bafo! - Hheyi! - Wenzani? Bengicabanga ukuthi usanda kwedlula lapho! - Yebo, sizokugweba lokhu ngezindlela ezintathu ezihlukile. Ijubane, ukuphakama, nokuqina. - Kulungile. - Kulungile, usukulungele? - Kulungile, usukulungele? - Kuhle, kuhle, nakanjani kukhona umoya lapho. - Yep, yep, bekukuhle. - Engikucabangayo, Ngizokwenza lokhu. - Yini engizoyenza, eh? - Hawu! - Kulungile! - Kuyathakazelisa. - Yebo, kuyathakazelisa. - Uyazi, angaxosha umuntu ngaphandle. - Yebo, sengathi, mhlawumbe wayenjengaye, yonke into yakhe ifana, ngizobe sengiphansi bese ubamba umlenze futhi uyazi ukuthi - [Umenzeli S] O, yebo, kulungile, kulungile. Ngizokushaya lokho, ngizokushaya. - Kubukeka sengathi benza ukunyakaza kweKarate? Ngabe lokhu kufana namakhono we-ninja? Imbangela angicabangi ukuthi noma ngubani kubo oqeqeshwa nge-ninja. - Ingabe lelo ninja, noma lelo, njenge-ballet? - [Umenzeli R] Kwakuhle. - Unomusa omkhulu. - Kulungile, ngiyazi engikwenzayo. - Kulungile, i-Baby Bear Rat, uzizwa ukuqhuma kancane, kepha ungakhathazeki, konke kulungile. - Kulungile? - Ngabe ubona ukuthi ukuvikela kahle kangakanani? -Akade ephakeme, kukhona ukuphakama lapho. Futhi-ke, njengokuthi, phansi. - Kwakunjengoku, yebo, bom. Udinga ukuvikelwa uma uzohamba ube ngumngane wakhe omkhulu, uyazi? - Right, yebo, nakanjani. - Hhe, luphi ucingo lwami? Ngabe ngiyishiyile ifoni yami laphaya? - Sawubona-yah! - O, futhi wenza i-boop encane, wabe ese-kachow ngenkathi ifika, yebo? - Yebo, yebo, yebo. - Kuhle lokho! - Uyazi yini? Ngiyagula ukuthi ngikulesi Tesla. Ngizizwa sengathi kufanele ngibe nezwi lokungena ngubani ozoba ngumngane wami omkhulu, ngoba ungumngane wami omkhulu, futhi uMat uyikho wenza inselelo enkulu kakhulu, ngakho-ke ngizobe ngiphuma lapho. - Kulungile, lokho kwakumangalisa. Ngiyabonga, zintokazi. - Sawubona? Nina bantu ukhohliwe, bengiseTesla. - Ngempela! - Ngempela! -Kukhohliwe ngokuphelele ngawe. - Kulungile, yebo, futhi anginayo ifoni yami. - Hawu! - Hawu! - Lokho bekujabulisa kakhulu. - Isikhathi esifanele, sesizokunikeza izikolo zokugcina. Ubani oqhubekela phambili nokuthi kuzoba ngubani kuqedwe? - Kuqediwe? - Ngizokuveza lokhu, kokuthathu, okubili, okukodwa. - Hheyi! - Hheyi! - 13, 13, 10, 13, 13. Lokho kusho ukuthi uphumile. - Ini? Kuye? Wayenamathele emhlabathini! Ngemilenze yakho evuthayo yonke indawo, kushaya izingelosi! Wena ne-bear yakho rat akukho okuthandayo! Wena! Uyaphila, sinqobile. Sinqobile. - Ngizizwa sengathi ngiphuthelwe kakhulu? - Angazi ukuthi lokho bekuyini. - Uh? - Ngizizwa ngathi, he! - Usekhona, usazungeza. - Buya! - Lokhu ubukeka! - [URebecca] Whoa. - [Umenzeli S] Thola ifu lokulala! - Kepha ngithanda izinwele zakhe! Kwakukuhle impela, kepha uyahlanya! - Uyahlanya! - Hewu! - Kulungile. - Ngokweqiniso, yena uhlobo wangikhumbuza, like the red hero. - Uma ngikwazi ukuthanda, akekho noyedwa ongakwazi. Konke lokhu kungokwami, akekho noyedwa kini odlayo. - Ngithole kancane. - Uyakukhumbula lokho? Benginjengaye, hawu. - Ngaleso umdlalo wokuthandana? - Guys? Ngabe amanzi aphalaze kulokhu noma okuthile, bangela okuthile okungalungile ngocingo lwami.

Ucingo luka-REBECCA LIDIWE! (Ukuchitha amahora angama-24 Ukuhlola umngani ongcono kakhulu womdlalo we-GAME MASTER Reveal)

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.13" dur="1.28"> - Uyemukelwa emuva esiteshini seMat noRebecca. </text>
<text sub="clublinks" start="1.41" dur="2.14"> Silungiselela ukwenza ukuqeqeshwa kwe-master master spy. </text>
<text sub="clublinks" start="3.55" dur="1.876"> - Ngokushesha. - Ngabe sikwenza kanjani lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="5.426" dur="0.833"> Amantombazane alele. </text>
<text sub="clublinks" start="6.259" dur="1.211"> - Yebo, laba kufanele babe ngabangane bami abakhulu, Math. </text>
<text sub="clublinks" start="7.47" dur="1.713"> - Linda, konke kuzofanela kanjani eTesla? </text>
<text sub="clublinks" start="9.183" dur="0.833"> - Bazokwazi. </text>
<text sub="clublinks" start="10.016" dur="2.267"> - Hawu gosh lami, lo ngumqondo omubi. </text>
<text sub="clublinks" start="15.92" dur="1.27"> - Kulungile, bazobe bavuka lapha kungekudala, </text>
<text sub="clublinks" start="17.19" dur="1.43"> ngakho-ke kufanele sisetshenziselwe konke </text>
<text sub="clublinks" start="18.62" dur="0.85"> umdlalo we-master spy spy. </text>
<text sub="clublinks" start="19.47" dur="1.053"> Ukulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="20.523" dur="0.833"> - Linda, nokho, bengicabanga ukuthi usuvele usuvele </text>
<text sub="clublinks" start="21.356" dur="0.833"> ukhethe umngani wakho omkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="22.189" dur="1.721"> - Ngiqonde, ngakwenza, kodwa ngithanda lo mbono. </text>
<text sub="clublinks" start="23.91" dur="1.36"> Ngiyafuna ukubona ukuthi basebenza kanjani </text>
<text sub="clublinks" start="25.27" dur="1.33"> ukuqeqeshwa kwe-master master spy, ngoba anjalo </text>
<text sub="clublinks" start="26.6" dur="1.58"> uzojoyina i-master master network ekugcineni. </text>
<text sub="clublinks" start="28.18" dur="1.072"> - Hhayi, iqiniso. </text>
<text sub="clublinks" start="29.252" dur="0.833"> - [Camerawoman] Kulungile, bafo, wozani. </text>
<text sub="clublinks" start="30.085" dur="0.833"> - Kulungile, ngizohamba ngithole zonke izigaxa </text>
<text sub="clublinks" start="30.918" dur="1.666"> usethe ukuzungeza okukodwa, kulungile? - Inselelo yokuqala. </text>
<text sub="clublinks" start="32.584" dur="0.833"> - Nina bantu, qala ukuvusa kubo. </text>
<text sub="clublinks" start="33.417" dur="1.357"> Kufanele sikwenze lokhu maduze, akunjalo? - Yebo, yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="34.774" dur="1.036"> - Ilanga lizoshona. </text>
<text sub="clublinks" start="35.81" dur="1.03"> - Angisadonseli abanye abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="36.84" dur="1.41"> - Kulungile. Nina bantu nicabanga ukuthi ama-ejenti </text>
<text sub="clublinks" start="38.25" dur="1.68"> futhi uMathe wamisa inkamba yokuthi </text>
<text sub="clublinks" start="39.93" dur="2.87"> thola umngani wami omkhulu, kepha ngeshwa, </text>
<text sub="clublinks" start="42.8" dur="1.62"> esikhundleni sokubeka ingxube yomshini wamanga, </text>
<text sub="clublinks" start="44.42" dur="1.81"> Math wabeka ifu lokulala, ngakho konke okwami </text>
<text sub="clublinks" start="46.23" dur="2.22"> Abangani abangcono kakhulu balele njengamanje, </text>
<text sub="clublinks" start="48.45" dur="1.15"> futhi bazovuka. </text>
<text sub="clublinks" start="49.6" dur="1.286"> Math, sicishe sikulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="50.886" dur="0.833"> - [Math] Yebo, cishe. </text>
<text sub="clublinks" start="51.719" dur="1.741"> - Kulungile, ngakho-ke nina bantu baphawula ngezansi </text>
<text sub="clublinks" start="53.46" dur="1.65"> ucabanga ukuthi kufanele abe ngumngane wami omkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="55.11" dur="3.009"> Futhi ungazise uma kukhona owenza noma yini esolisayo. </text>
<text sub="clublinks" start="58.119" dur="1.864"> Sabavusa bonke. </text>
<text sub="clublinks" start="59.983" dur="2.009"> - Sifike kanjani lapha? - Kungani sisepaki? </text>
<text sub="clublinks" start="61.992" dur="1.118"> - Nina bantu anikhumbuli? </text>
<text sub="clublinks" start="63.11" dur="2.403"> Thina, uh, sahamba futhi sonke sathola amaSlurpees. </text>
<text sub="clublinks" start="65.513" dur="1.209"> - Ama-Slurpees. - Ama-Slurpees. </text>
<text sub="clublinks" start="66.722" dur="2.19"> - Yebo, wonke umuntu ufana, "Yebo, ake senze ukuqeqeshwa okuthile!" </text>
<text sub="clublinks" start="68.912" dur="0.833"> Bese . </text>
<text sub="clublinks" start="69.745" dur="0.833"> - Uyakhumbula? </text>
<text sub="clublinks" start="70.578" dur="0.833"> - Uyakhumbula? </text>
<text sub="clublinks" start="71.411" dur="0.833"> - Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="72.244" dur="0.833"> - KwakunguCherry Coke. </text>
<text sub="clublinks" start="73.077" dur="1.04"> - O, uyabona? </text>
<text sub="clublinks" start="74.117" dur="0.863"> - UCherry Coke. - Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="74.98" dur="1.14"> - Sibuye nawe eTaco Bell, </text>
<text sub="clublinks" start="76.12" dur="1.383"> futhi basinika le ngubo ukuze nawe </text>
<text sub="clublinks" start="77.503" dur="1.707"> bafana bangathatha umhlana wakho ofuna ukuwuthatha. </text>
<text sub="clublinks" start="79.21" dur="0.833"> - Kuhle kakhulu, ngiyaphupha. </text>
<text sub="clublinks" start="80.043" dur="0.833"> - Ngaphambi kokuthi senze uqeqesho. </text>
<text sub="clublinks" start="80.876" dur="1.374"> - Math, mhlawumbe kufanele uchaze okuhle kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="82.25" dur="1.39"> bangani ukuthi senzani. </text>
<text sub="clublinks" start="83.64" dur="1.09"> - Into yokuqala esizoyenza ukukwenza </text>
<text sub="clublinks" start="84.73" dur="1.6"> hlukanisa nina bafana ngamaqembu amabili. </text>
<text sub="clublinks" start="86.33" dur="1.24"> - Ngiyakwazi ukukala ngegundane lami? </text>
<text sub="clublinks" start="87.57" dur="1.062"> - Cha! Cha. </text>
<text sub="clublinks" start="88.632" dur="1.598"> - Lokho akubalwa njengomuntu. </text>
<text sub="clublinks" start="90.23" dur="1.288"> Like, bhangqa nje. </text>
<text sub="clublinks" start="91.518" dur="0.833"> - Bhangqa! </text>
<text sub="clublinks" start="92.351" dur="1.117"> - Yebo. - Uyifake ephaketheni lakhe? </text>
<text sub="clublinks" start="93.468" dur="0.833"> - Yebo! </text>
<text sub="clublinks" start="94.301" dur="0.833"> - Into elandelayo, sizohamba ngale ndlela. </text>
<text sub="clublinks" start="95.134" dur="1.666"> Wozani, bafo. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasebenza manje. </text>
<text sub="clublinks" start="96.8" dur="0.833"> Sidinga ukuthola ukuthi ngubani ngempela </text>
<text sub="clublinks" start="97.633" dur="1.666"> uzoba ngumngane omuhle kakhulu. - Singanqoba kangcono. </text>
<text sub="clublinks" start="99.299" dur="0.833"> - Ngiyazi. </text>
<text sub="clublinks" start="100.132" dur="1.088"> - Empeleni sithola i-Coke Coke? </text>
<text sub="clublinks" start="101.22" dur="0.833"> - Angazi, ngifuna ukuya ekhaya. </text>
<text sub="clublinks" start="102.053" dur="1.807"> - Ingabe unalo igundane lapho? </text>
<text sub="clublinks" start="103.86" dur="1.18"> - Yebo, ingabe ufuna ukukubona? </text>
<text sub="clublinks" start="105.04" dur="1.88"> - Kulungile, zintokazi, kule nselelo yokuqala, </text>
<text sub="clublinks" start="106.92" dur="2.09"> sizothola ukuthi ngubani osebenza kangcono njengeqembu. </text>
<text sub="clublinks" start="109.01" dur="1.73"> Uma uzoba yi-BFF kaRebecca, </text>
<text sub="clublinks" start="110.74" dur="0.833"> khona-ke kufanele usebenze </text>
<text sub="clublinks" start="111.573" dur="1.157"> kanye naye kahle impela. </text>
<text sub="clublinks" start="112.73" dur="1.05"> - Unjalo uRebecca? </text>
<text sub="clublinks" start="114.7" dur="0.874"> - Awukaze ubatshele? - Yebo? </text>
<text sub="clublinks" start="115.574" dur="0.876"> - Cha, ngi ... - Yini? </text>
<text sub="clublinks" start="116.45" dur="1.375"> - NginguRebecca. </text>
<text sub="clublinks" start="117.825" dur="1.329"> - Yay! - Yay! </text>
<text sub="clublinks" start="119.154" dur="1.211"> - Ngicabanga ukuthi siyashaya izandla? </text>
<text sub="clublinks" start="120.365" dur="2.038"> - Njengoba sasihlelile, kwembula! </text>
<text sub="clublinks" start="122.403" dur="1.257"> Angisebenzi nhlobo. </text>
<text sub="clublinks" start="123.66" dur="1.54"> - Kulungile, ngakho-ke, lokho esizokwenza njengamanje </text>
<text sub="clublinks" start="125.2" dur="1.84"> , sikuvele unamaqembu amabili. </text>
<text sub="clublinks" start="127.04" dur="1.78"> Sizobona ukuthi nisebenza kahle kanjani njengeqembu, </text>
<text sub="clublinks" start="128.82" dur="2.02"> ngokufaka uthinta izinyawo zakho ndawonye. </text>
<text sub="clublinks" start="130.84" dur="0.833"> Ngabe nina senikulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="131.673" dur="0.833"> - Sizokusiza. - Yebo, yebo, yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="132.506" dur="1.294"> - Ngidinga ukweqa lapha okwesibili, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="133.8" dur="2.722"> - Kulungile, sazi kanjani ukuthi ngubani owinayo? </text>
<text sub="clublinks" start="136.522" dur="0.833"> - Kukhona futhi emuva. </text>
<text sub="clublinks" start="137.355" dur="0.833"> - Ungakhathazeki, ngizokuchaza. </text>
<text sub="clublinks" start="138.188" dur="0.833"> - Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="139.021" dur="0.833"> - Kulungile, ngakho angizethembi zonke lezi ntombazane njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="139.854" dur="1.616"> Ngicabanga ukuthi ezinye zazo zingasola kancane. </text>
<text sub="clublinks" start="141.47" dur="1.43"> Omunye wabo kungenzeka ukuthi usebenzela uMnu. </text>
<text sub="clublinks" start="142.9" dur="0.86"> asinawo umbono. </text>
<text sub="clublinks" start="143.76" dur="1.4"> Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi, </text>
<text sub="clublinks" start="145.16" dur="1.51"> uma kukhona owabona kuvidiyo kaRebecca. </text>
<text sub="clublinks" start="146.67" dur="1.94"> Lapha phezulu lapha, ungabona ukuthi nginezinhloli </text>
<text sub="clublinks" start="148.61" dur="0.92"> ikhamera engizoyiphutha. </text>
<text sub="clublinks" start="149.53" dur="2.87"> Womathathu amajaji, uRebecca, u-Agent R, </text>
<text sub="clublinks" start="152.4" dur="1.35"> futhi i-Agent S izobe ihleli lapha </text>
<text sub="clublinks" start="153.75" dur="0.88"> ngemhlane labo kubo. </text>
<text sub="clublinks" start="154.63" dur="1.814"> Ucingo lukaRebecca luzoba lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="156.444" dur="1.306"> - Izinselelo ziqeda amandla, </text>
<text sub="clublinks" start="157.75" dur="1.19"> bazoza lapha bazothatha amanzi, </text>
<text sub="clublinks" start="158.94" dur="2.54"> futhi ngiyazi ukuthi eyodwa yazo ayinakuphikisa </text>
<text sub="clublinks" start="161.48" dur="1.97"> isilingo sokuthatha ifoni kaRebecca. </text>
<text sub="clublinks" start="163.45" dur="2.2"> Beka amazwana ngezansi ukuthi yimuphi umuntu osolisayo. </text>
<text sub="clublinks" start="165.65" dur="1.23"> Futhi, ungakhohlwa ukunikeza le vidiyo </text>
<text sub="clublinks" start="166.88" dur="2.72"> isithupha, bhalisa, vula izaziso, chofoza konke. </text>
<text sub="clublinks" start="169.6" dur="1.41"> Uma ukwenze lokho ngaphambi kokuthola itepi yediphu </text>
<text sub="clublinks" start="171.01" dur="2.13"> emilenzeni yabo, bephawula i-duct tape group. </text>
<text sub="clublinks" start="173.14" dur="0.833"> Masibuye. </text>
<text sub="clublinks" start="173.973" dur="2.267"> - Kulungile, nina bantu, siyakhipha umgwaqo nje, </text>
<text sub="clublinks" start="176.24" dur="0.833"> Kancane nje. </text>
<text sub="clublinks" start="177.073" dur="0.972"> - [Owesifazane] Kancane nje. </text>
<text sub="clublinks" start="178.045" dur="0.833"> - Ah! </text>
<text sub="clublinks" start="178.878" dur="0.833"> - Lokho kufana nethayela eliningi le-duct. </text>
<text sub="clublinks" start="179.711" dur="2.129"> - O, uyazi, vele bekufuna kuvikelwe. </text>
<text sub="clublinks" start="181.84" dur="1.554"> - Kepha futhi, ngenza eyodwa kuphela kuleya. </text>
<text sub="clublinks" start="183.394" dur="0.833"> Ngabe lokho kupholile? </text>
<text sub="clublinks" start="184.227" dur="0.833"> Ngabe kunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="185.06" dur="0.943"> - Kungahle kudinge okunye, angazi. </text>
<text sub="clublinks" start="186.003" dur="0.833"> - Kwazi bani? </text>
<text sub="clublinks" start="186.836" dur="0.893"> - Ngicabanga ukuthi kuzolunga. </text>
<text sub="clublinks" start="187.729" dur="1.498"> - Ngicabanga ukuthi iqembu lami lizophumelela, ngoba </text>
<text sub="clublinks" start="189.227" dur="1.723"> Ngenze umsebenzi omuhle kakhulu we-duct tepi. </text>
<text sub="clublinks" start="190.95" dur="2.08"> - Kulungile, lalela, ngine-aerodynamics, </text>
<text sub="clublinks" start="193.03" dur="2.64"> positivity, ukukhanya kwe-duct tape. Iqembu lami lizophumelela ukuwina leli. </text>
<text sub="clublinks" start="195.67" dur="2.68"> - Empeleni, ngicabanga ukuthi iqembu lami lizophumelela kulokhu, </text>
<text sub="clublinks" start="198.35" dur="1.46"> ngoba asinamabili kuphela, </text>
<text sub="clublinks" start="199.81" dur="2.27"> empeleni sinabathathu kuleli qembu. </text>
<text sub="clublinks" start="202.08" dur="1.64"> Sinesilinganiso sebhere! </text>
<text sub="clublinks" start="203.72" dur="2.067"> - Ake wonke umuntu asethelwe. </text>
<text sub="clublinks" start="205.787" dur="0.863"> - Kulungile, engingazange ngikutshele khona </text>
<text sub="clublinks" start="206.65" dur="1.86"> akagcini ngokuthi uRebecca akwehlulele, </text>
<text sub="clublinks" start="208.51" dur="2.122"> kanjalo no-Agent R no-Agent S. </text>
<text sub="clublinks" start="210.632" dur="1.529"> - Yebo! - Yebo, GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="212.161" dur="0.833"> - GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="212.994" dur="1.256"> - Ngokuqinisekile bazokwazi </text>
<text sub="clublinks" start="214.25" dur="1.499"> ukuthi umngani wami omkhulu uzoba ngubani. </text>
<text sub="clublinks" start="215.749" dur="0.833"> - Kungani nina abathathu nina bantu </text>
<text sub="clublinks" start="216.582" dur="1.535"> phambili bese uthatha isihlalo sakho, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="218.117" dur="0.833"> - Huh? - Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="218.95" dur="0.833"> - Sekuvele kumisiwe, lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="219.783" dur="1.37"> - [Umenzeli S] Kuhle, kuhle! - [Umenzeli R] Kuhle, kuhle! </text>
<text sub="clublinks" start="221.153" dur="1.804"> - Kulungile, imali ayikho kubantu abangalingani. </text>
<text sub="clublinks" start="222.957" dur="0.893"> - Lokhu kucishe kwagqashuka! </text>
<text sub="clublinks" start="223.85" dur="2.03"> Kulungile, ngijabule nje ukuthi kufanele ngiguqule </text>
<text sub="clublinks" start="225.88" dur="1.2"> iprank ephuma kule ngubo. </text>
<text sub="clublinks" start="227.08" dur="1.83"> Kumanzi, kepha ngaphansi kwale sweatshirt, </text>
<text sub="clublinks" start="228.91" dur="2.073"> kubuye kumanzi. - Le yingxenye yami, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="230.983" dur="0.947"> Empeleni ngishintsha izingubo </text>
<text sub="clublinks" start="231.93" dur="0.833"> laphaya, uma udinga okuthile. - Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="232.763" dur="2.087"> - Yini, cha, ngiqonde. - Lapha? </text>
<text sub="clublinks" start="234.85" dur="0.91"> - Ngoba, khohlwa, ukhohlwe. </text>
<text sub="clublinks" start="235.76" dur="1.45"> Uma udinga amanye, vele ungazise. </text>
<text sub="clublinks" start="237.21" dur="2.03"> - Kulungile, ngizobe ngibe kabusha namhlanje, futhi. </text>
<text sub="clublinks" start="239.24" dur="1.26"> Ake umdlalo uqhubeke! </text>
<text sub="clublinks" start="240.5" dur="0.833"> Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="241.333" dur="0.833"> Inselele elula! </text>
<text sub="clublinks" start="242.166" dur="1.354"> Konke okufanele ukwenze ukuqala lapho, </text>
<text sub="clublinks" start="243.52" dur="1.73"> uma ngishaya ikhwela, yehla lapho, </text>
<text sub="clublinks" start="245.25" dur="1.2"> uzungeze isigaxa sakho, bese ubuya. </text>
<text sub="clublinks" start="246.45" dur="1.38"> Iqembu lokuqala emuva, liwina. </text>
<text sub="clublinks" start="247.83" dur="1.393"> Kumamaki akho, setha! </text>
<text sub="clublinks" start="250.658" dur="1.238"> - [Umenzeli R] Masihambe, Larkin! </text>
<text sub="clublinks" start="257.366" dur="0.833"> - Cha! - Woza! </text>
<text sub="clublinks" start="258.199" dur="2.481"> - Linda, bengicabanga, ekhaya, ngifuna abangane abahamba phambili. </text>
<text sub="clublinks" start="260.68" dur="1.06"> Kungani kubalulekile ukuthi ubani ophumelele? </text>
<text sub="clublinks" start="261.74" dur="0.98"> - Angazi, kuyinselelo leyo. </text>
<text sub="clublinks" start="262.72" dur="1.689"> - Yebo, yebo, yebo, akunandaba. </text>
<text sub="clublinks" start="264.409" dur="0.848"> Uyibulele! </text>
<text sub="clublinks" start="265.257" dur="1.593"> - Kulungile, wonke umuntu angakhipha umdanso we-duct, </text>
<text sub="clublinks" start="266.85" dur="1.73"> futhi ume lapha ukuthola isahlulelo. </text>
<text sub="clublinks" start="268.58" dur="0.833"> - [Umenzeli R] Inhlanhla. </text>
<text sub="clublinks" start="270.56" dur="2"> Kulungile, amajaji adidekile kancane kulokho, </text>
<text sub="clublinks" start="272.56" dur="1.15"> kepha sahlulela ngokubambisana. </text>
<text sub="clublinks" start="273.71" dur="1.78"> Leli yiqembu elilodwa, iqembu lesibili neqembu lesithathu. </text>
<text sub="clublinks" start="275.49" dur="1.59"> Ngifisa ukuthi uqhubeke futhi </text>
<text sub="clublinks" start="277.08" dur="2.06"> bhala phansi ukuthi yiliphi iqembu ocabanga ukuthi labanokusebenzisana okuhle kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="279.14" dur="1.24"> - Umsebenzi omuhle kakhulu wokubambisana? Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="280.38" dur="1.51"> - Futhi, beka amazwana ngezansi ukuthi ucabangani </text>
<text sub="clublinks" start="281.89" dur="1.79"> babenokubambisana okuhle kakhulu. - Ake siqhubeke siveze. </text>
<text sub="clublinks" start="283.68" dur="1.363"> Okuthathu! </text>
<text sub="clublinks" start="285.043" dur="0.833"> Ababili! </text>
<text sub="clublinks" start="285.876" dur="0.833"> Kunye! </text>
<text sub="clublinks" start="286.709" dur="0.833"> Zembula! </text>
<text sub="clublinks" start="287.542" dur="1.666"> - Iqembu elilodwa! - Bheka, ngivotele iqembu elilodwa, </text>
<text sub="clublinks" start="289.208" dur="1.782"> ngoba. - Konke! </text>
<text sub="clublinks" start="290.99" dur="1.524"> - Cha, kepha imayelana nokuwina. </text>
<text sub="clublinks" start="292.514" dur="1.931"> Asinendaba nokuwina. - Ukunqoba kuyikho konke. </text>
<text sub="clublinks" start="295.9" dur="1.72"> - Empeleni, noma kunjalo, kunokuningi okufanele kwenziwe </text>
<text sub="clublinks" start="297.62" dur="1.77"> abangane abakhulu kunokuwina nje. </text>
<text sub="clublinks" start="299.39" dur="1.47"> - Uh, nah. - Uh. </text>
<text sub="clublinks" start="300.86" dur="1.58"> - Kulungile, sizoqhubeka futhi sizilungiselele. </text>
<text sub="clublinks" start="302.44" dur="1.76"> Iqembu lokuqala, lihalalisana ngokuwina. </text>
<text sub="clublinks" start="304.2" dur="1.35"> Nina bantu ungahamba uyokha amanzi akho, uma uthanda, </text>
<text sub="clublinks" start="305.55" dur="1.69"> okokuqala manje, ngenkathi sisakha </text>
<text sub="clublinks" start="307.24" dur="1.587"> kwinselele elandelayo, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="308.827" dur="1.143"> - Yebo mnumzane, champ enkulu! </text>
<text sub="clublinks" start="309.97" dur="0.881"> Ungayisebenzela! </text>
<text sub="clublinks" start="325.127" dur="1.413"> - Kulungile, nansi inselelo ye-handcuff. </text>
<text sub="clublinks" start="326.54" dur="2.32"> Unemizuzwana engama-60 yokuphunyuka, noma okunye </text>
<text sub="clublinks" start="328.86" dur="2.06"> UMnu X uzokunikeza ukuhlaziya kwe-cerebral. </text>
<text sub="clublinks" start="330.92" dur="1.26"> - Linda, ukhona ngempela, uMnu X ukhona? </text>
<text sub="clublinks" start="332.18" dur="0.972"> - Yebo, ulapha. </text>
<text sub="clublinks" start="333.152" dur="0.833"> - Ini? - Kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="333.985" dur="1.48"> Futhi kuqala ngamathathu, amabili, munye. </text>
<text sub="clublinks" start="335.465" dur="0.833"> Hambani! </text>
<text sub="clublinks" start="338.82" dur="1.29"> - O, kuya kuba nzima ngokwengeziwe! </text>
<text sub="clublinks" start="340.11" dur="2.24"> Mhlawumbe nginegajethi yami yokuhlola inqwaba yephakethe lami. </text>
<text sub="clublinks" start="342.35" dur="2.05"> - O, Nkulunkulu, woza, BBR, hlafuna lokhu, ngicela! </text>
<text sub="clublinks" start="344.4" dur="1.119"> Ulele? </text>
<text sub="clublinks" start="345.519" dur="0.833"> - Uyazi yini? </text>
<text sub="clublinks" start="346.352" dur="0.833"> Lezi zinhlobo ezinhle. </text>
<text sub="clublinks" start="347.185" dur="2.054"> Uyokwenzenjani uma ungenandaba nokuthola lokhu? Ngingazigcina? </text>
<text sub="clublinks" start="349.239" dur="1.074"> - Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="350.313" dur="2.14"> Cha, angizukuwina lokhu. </text>
<text sub="clublinks" start="354.731" dur="2.719"> - Bengazi ukuthi lokhu kuzofaka usizo. </text>
<text sub="clublinks" start="357.45" dur="1.05"> Yebo! </text>
<text sub="clublinks" start="358.5" dur="1.028"> Ngiphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="359.528" dur="1.352"> - Uphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="360.88" dur="1.25"> Empeleni uyinhloli, bafo. </text>
<text sub="clublinks" start="362.13" dur="1.324"> Ngisanda kuthola inhloli, ngakho-ke usephumile. </text>
<text sub="clublinks" start="363.454" dur="0.833"> - Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="364.287" dur="1.283"> - Ngiyaxolisa, akekho noyedwa okufanele akwazi ukuphuma eziphathwayo. </text>
<text sub="clublinks" start="365.57" dur="0.833"> Lokhu akunakwenzeka. </text>
<text sub="clublinks" start="366.403" dur="1.217"> - Linda, uphume ezandleni zakhe? </text>
<text sub="clublinks" start="367.62" dur="0.99"> - Yebo, lokho kwakushesha impela. </text>
<text sub="clublinks" start="368.61" dur="1.673"> - Futhi une-kit spy. Ukwenzile lokhu ngaphambili! </text>
<text sub="clublinks" start="370.283" dur="1.602"> - Ngiqonde ukuthi, siphuma ezandleni zethu ngaso sonke isikhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="371.885" dur="0.833"> - Ngaso sonke isikhathi! </text>
<text sub="clublinks" start="372.718" dur="0.871"> - Yebo, yingakho uMathe engathembi. </text>
<text sub="clublinks" start="373.589" dur="0.833"> - O, lokho kunengqondo. </text>
<text sub="clublinks" start="374.422" dur="1.458"> - Yebo, yingakho ekuvumela ukuba uthandane nanoma ngubani. </text>
<text sub="clublinks" start="375.88" dur="0.833"> - Linda, ini? </text>
<text sub="clublinks" start="376.713" dur="0.833"> - Ngiyazi ukwenzile! - Lokho akulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="377.546" dur="1.054"> - Akunandlela yokuthi akwazi ukwenza lokhu, </text>
<text sub="clublinks" start="378.6" dur="1.24"> ngaphandle kokuthi empeleni abe nokuqeqeshwa. </text>
<text sub="clublinks" start="379.84" dur="0.833"> Uyinhloli. </text>
<text sub="clublinks" start="380.673" dur="2.427"> - Kepha asifuni yini inhloli yomdlalo oyinhloli? </text>
<text sub="clublinks" start="383.1" dur="1.08"> - Cha, sifuna umuntu esingamqeqesha, </text>
<text sub="clublinks" start="384.18" dur="1.28"> hhayi umuntu osuvele enokuqeqeshwa. </text>
<text sub="clublinks" start="385.46" dur="2"> Lokho kusho ukuthi ngeke sibathembe, ngakho </text>
<text sub="clublinks" start="387.46" dur="1.095"> - Uphumile. - Hewu. </text>
<text sub="clublinks" start="388.555" dur="1.005"> - Le yinselelo ebi kunazo zonke ezake zakhona. </text>
<text sub="clublinks" start="389.56" dur="0.98"> - Ucabanga ukuthi uzolunga nge-GMI? </text>
<text sub="clublinks" start="390.54" dur="0.833"> Ngizothatha isikhundla sale nkampani, </text>
<text sub="clublinks" start="391.373" dur="1.257"> futhi sizodinga ukuqashwa okusha. </text>
<text sub="clublinks" start="392.63" dur="0.833"> - Lokho kuyiqiniso. </text>
<text sub="clublinks" start="393.463" dur="0.987"> - Kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="394.45" dur="0.833"> - Ucabanga ukuthi akashadile? </text>
<text sub="clublinks" start="395.283" dur="1.297"> - Kulungile, umsebenzi omuhle kule nselelo, zintokazi. </text>
<text sub="clublinks" start="396.58" dur="1.07"> Wenze umsebenzi omuhle impela. </text>
<text sub="clublinks" start="397.65" dur="0.833"> Usekhona. </text>
<text sub="clublinks" start="398.483" dur="1.666"> Ngithe uphumile. - Kuhle, ngicabanga ukuthi sengiphumile. </text>
<text sub="clublinks" start="400.149" dur="1.484"> Qagela ukuthi ngizokha amanzi. </text>
<text sub="clublinks" start="409.16" dur="1.31"> - Wayefuna ngempela ukuba umngane wami omkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="410.47" dur="0.99"> Ngiqonde ukuthi, yini engalungile ngalokho? </text>
<text sub="clublinks" start="411.46" dur="2.04"> Kwakumnandi waze wahlanya kancane. </text>
<text sub="clublinks" start="413.5" dur="1.313"> - Yebo, lokho kuyiqiniso. - Kuliqiniso, lokho kuliqiniso. </text>
<text sub="clublinks" start="419.32" dur="1.53"> - Ucabanga ukuthi yini uMathe azoyigcina ngokulandelayo? </text>
<text sub="clublinks" start="420.85" dur="1.52"> - Angazi, lokhu kuyinto emangalisa kunazo zonke </text>
<text sub="clublinks" start="422.37" dur="2.93"> umhlabeleli umngani umdlalo wokufunda spy engake ngakubona. </text>
<text sub="clublinks" start="425.3" dur="1.42"> Zam Fam, ubeke amazwana ngezansi ukuthi ucabangani </text>
<text sub="clublinks" start="426.72" dur="2.07"> UMathe kufanele akwenze ukusiza ukuthola umngane wami omusha omkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="428.79" dur="1.3"> Angicabangi ukuthi kunjalo,. </text>
<text sub="clublinks" start="430.09" dur="1.22"> - Ngiqonde ukuthi, nguwe owathi kungenzeka ube </text>
<text sub="clublinks" start="431.31" dur="1.07"> kakade othile wakhethwa, bese </text>
<text sub="clublinks" start="432.38" dur="2.88"> makenze lokhu, kanjalo. - Lokho kuyiqiniso. </text>
<text sub="clublinks" start="435.26" dur="1.4"> - Mhlawumbe ngizokuveza ngemuva kokukwenza lokhu, </text>
<text sub="clublinks" start="436.66" dur="1.4"> kodwa simyeke abe nesikhathi sakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="438.06" dur="0.833"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="438.893" dur="1.067"> - Uh, uRebecca, woza lapha, woza lapha, woza lapha, woza lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="439.96" dur="0.833"> - Yebo? </text>
<text sub="clublinks" start="440.793" dur="0.833"> - Ungabafundisa ukwenza </text>
<text sub="clublinks" start="441.626" dur="1.324"> Umdanso we-master master network? </text>
<text sub="clublinks" start="442.95" dur="0.833"> Spy likaHack yilelo elaligqokwe? </text>
<text sub="clublinks" start="443.783" dur="1.087"> - Ah, hlola eliphakeme kakhulu likaHack yilelo elaligqokwe? </text>
<text sub="clublinks" start="444.87" dur="0.833"> Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="445.703" dur="0.896"> - Ungakwenza lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="446.599" dur="0.833"> Uma uzoba ngumngane wakho omkhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="447.432" dur="1.666"> mhlawumbe bazoba ku-master master network, futhi. </text>
<text sub="clublinks" start="449.098" dur="0.833"> - Njengo, GAMASTE R. </text>
<text sub="clublinks" start="449.931" dur="1.219"> - Kulungile, ngithole lokhu. </text>
<text sub="clublinks" start="451.15" dur="1.11"> Ngiyakwazi ukudansa nabangane bami abakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="452.26" dur="1.26"> Mhlawumbe sizokwenza iTikTok. </text>
<text sub="clublinks" start="453.52" dur="1.072"> - Yebo, yebo! </text>
<text sub="clublinks" start="454.592" dur="0.885"> - Guys, woza lapha, woza lapha, woza lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="455.477" dur="0.833"> - Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="456.31" dur="0.838"> - Angazi nakancane ukuthi ngenzani laphaya. </text>
<text sub="clublinks" start="457.148" dur="0.833"> - Yebo, kusobala. - Usho ukuthini? </text>
<text sub="clublinks" start="457.981" dur="0.833"> - Lokhu kubukeka kuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="458.814" dur="1.076"> Lokhu kupholile impela. - Yebo? </text>
<text sub="clublinks" start="459.89" dur="0.833"> - Bengicabanga ukuthi konke lokhu kuhlelwe kona? </text>
<text sub="clublinks" start="460.723" dur="1.867"> Kungakho sibadonsela lapha, futhi, </text>
<text sub="clublinks" start="462.59" dur="1.013"> lapho zilele, futhi - Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="463.603" dur="2.047"> - Ngiqonde ukuthi ngangihlelela lokhu. - Yebo, kusobala. </text>
<text sub="clublinks" start="465.65" dur="2.303"> - Ngikhiphe ikhwela. - Bayazi kanjani likaHack yilelo elaligqokwe? </text>
<text sub="clublinks" start="467.953" dur="1.968"> Cha, awufuni isiphuzo se-spy. - Cha, awukufuni lokho. </text>
<text sub="clublinks" start="469.921" dur="1.342"> - Ungakufuni lokho. - Umdlalo wokuzifihla nokufuna! </text>
<text sub="clublinks" start="471.263" dur="0.833"> - Fihla futhi ufune, ngaso sonke isikhathi. - Kungani? </text>
<text sub="clublinks" start="472.096" dur="2.284"> - Umdlalo wokuzifihla nokufuna. - Hawu, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="474.38" dur="2.31"> - Izinto ngaso sonke isikhathi, ekuzingeleni okungaqondakali kanye nezinto. </text>
<text sub="clublinks" start="476.69" dur="1.26"> - Futhi,,, uma kuzoba ku </text>
<text sub="clublinks" start="477.95" dur="1.3"> isimo, badinga ukwazi ukucasha. </text>
<text sub="clublinks" start="479.25" dur="1.44"> - Kulungile, kuthiwani uma bezama ukuqhela kuMnu X? </text>
<text sub="clublinks" start="480.69" dur="1.2"> - Ngqo. </text>
<text sub="clublinks" start="481.89" dur="1.31"> - Futhi uma bengakwazi ukucasha, - Noma amabhere. </text>
<text sub="clublinks" start="483.2" dur="1.075"> - Ngizokubona ngemva kwesikhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="484.275" dur="0.833"> - Bye. </text>
<text sub="clublinks" start="485.108" dur="1.666"> - Isikhathi esingakanani, bafana? Ngicabanga ukuthi sinawo lo mdanso. </text>
<text sub="clublinks" start="486.774" dur="3.039"> - O, uyitholile? - Oh yebo, yebo, yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="489.813" dur="2.61"> - GAMEMASTERS </text>
<text sub="clublinks" start="492.423" dur="2.48"> - Sawubona, ubani ohlezi isihlalo? Ingabe nina nifuna ukuhlala? </text>
<text sub="clublinks" start="494.903" dur="1.02"> - Uh, sizoba abantu ababi. </text>
<text sub="clublinks" start="495.923" dur="1.437"> - Siphe izithupha manje, </text>
<text sub="clublinks" start="497.36" dur="1.129"> uma ucabanga ukuthi lo umqondo omuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="498.489" dur="0.961"> Sizofihla futhi sifune kuleli paki manje. </text>
<text sub="clublinks" start="499.45" dur="0.833"> - Kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="500.283" dur="0.997"> - Futhi, angeke sazise uRebecca ukuthi kwenzakalani, </text>
<text sub="clublinks" start="501.28" dur="1.33"> ngakho-ke mhlawumbe simthola eTesla, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="502.61" dur="0.833"> - We bafowethu! </text>
<text sub="clublinks" start="503.443" dur="0.833"> - Yebo, yebo, yebo. - Ngempela. </text>
<text sub="clublinks" start="504.276" dur="1.351"> - Uqinisile, uqinisile, uqinisile. </text>
<text sub="clublinks" start="505.627" dur="2.803"> Ngakho-ke, empeleni senze le nto elandelayo ihlelelwe. </text>
<text sub="clublinks" start="508.43" dur="1.07"> - Njengokumangala! </text>
<text sub="clublinks" start="509.5" dur="2.012"> - Sifuna ukuthi uye eTesla. </text>
<text sub="clublinks" start="511.512" dur="0.833"> - Mina? </text>
<text sub="clublinks" start="512.345" dur="0.963"> - Yebo, uphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="513.308" dur="0.833"> Uphumile! - Hawu! </text>
<text sub="clublinks" start="514.141" dur="1.946"> - Awukwazi ukuba umngane wakho omkhulu! Phuma! </text>
<text sub="clublinks" start="516.087" dur="0.833"> - Yebo, sifunde ukuthi kokugcina, </text>
<text sub="clublinks" start="516.92" dur="0.91"> ubufihliwe. </text>
<text sub="clublinks" start="517.83" dur="1.38"> - Kulungile, kepha singaba nabo okungenani </text>
<text sub="clublinks" start="519.21" dur="1.231"> ingabe umdanso usheshe? </text>
<text sub="clublinks" start="520.441" dur="3.1"> - IGAMEMASTERGMA </text>
<text sub="clublinks" start="523.541" dur="4.675"> Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="528.216" dur="0.833"> - Leyo yingxenye kuphela, futhi. </text>
<text sub="clublinks" start="529.049" dur="1.721"> - Kulungile, kulungile, iya emotweni! </text>
<text sub="clublinks" start="530.77" dur="1.07"> - Fihla eTesla! </text>
<text sub="clublinks" start="531.84" dur="1.61"> - UZam Fam, angikholwa ukuthi kunjalo </text>
<text sub="clublinks" start="533.45" dur="1.62"> kungenza ngihlale ngaphakathi kweTesla </text>
<text sub="clublinks" start="535.07" dur="1.66"> ngenkathi bezama ukuthola umngane wami omusha omkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="536.73" dur="2.73"> Ngibona sengathi uMathe akasazi ukuthi wenzani njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="539.46" dur="1.73"> - Ngakho-ke ngabe sisusa noma ngubani kule sizungezo? </text>
<text sub="clublinks" start="541.19" dur="2.004"> - Cha? - Angazi? </text>
<text sub="clublinks" start="543.194" dur="0.833"> - Isebenza kanjani? </text>
<text sub="clublinks" start="544.027" dur="1.663"> - Siyabathola, baqedwa, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="545.69" dur="1.27"> - Lokho kubonakala, ngathi, kulula kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="546.96" dur="1.09"> Ngithole noma ngubani kule paki. </text>
<text sub="clublinks" start="548.05" dur="1.95"> - Yebo, ngiqonde, kunjalo impela. Ngilapha kakhulu, ngakho. </text>
<text sub="clublinks" start="550" dur="0.833"> - Like, egijima? </text>
<text sub="clublinks" start="550.833" dur="0.833"> - Yebo, yebo. - Noma kunjalo, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="551.666" dur="1.074"> - Wake waya kuleli paki? </text>
<text sub="clublinks" start="552.74" dur="1.34"> - Impela ngike ngaya kule paki. </text>
<text sub="clublinks" start="554.08" dur="0.833"> Ngike ngaya emapaki amaningi. </text>
<text sub="clublinks" start="554.913" dur="1.537"> Nginayo, njengokuthi, ingubo yami lapho, kodwa, kunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="556.45" dur="1.75"> - Okwesithathu, okubili, okukodwa, kunethiwekhi yomdlalo we-master. </text>
<text sub="clublinks" start="558.2" dur="1.566"> - Abathathu, ababili, munye, umphathi womdlalo. </text>
<text sub="clublinks" start="559.766" dur="0.833"> - GMI! - GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="560.599" dur="1.381"> - Woza! </text>
<text sub="clublinks" start="561.98" dur="2.43"> Kulungile, ngakho-ke sizodlala umdlalo omnandi wokufihla nokufuna. </text>
<text sub="clublinks" start="564.41" dur="1.91"> Njengoba nina niyazi, kuzoba namasu, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="566.32" dur="1.9"> - Isu lami ukufihla ngaphansi kwesigaxa. </text>
<text sub="clublinks" start="568.22" dur="1.5"> - Ukukhuluma iqiniso, anginazo izinhlelo. </text>
<text sub="clublinks" start="569.72" dur="2.04"> Engikwaziyo nje ukuthi ingane yami, iBB, idinga ikhefu. </text>
<text sub="clublinks" start="571.76" dur="1.51"> - Ngizohamba ngicashe esihlahleni, lapho. </text>
<text sub="clublinks" start="573.27" dur="2.53"> Vele ungene kwelinye lamagatsha bese uhlala uthule impela. </text>
<text sub="clublinks" start="575.8" dur="1.06"> - Ngizocasha esihlahleni esifanayo. </text>
<text sub="clublinks" start="576.86" dur="0.87"> Ngiyethemba bangithola okwesibili. </text>
<text sub="clublinks" start="577.73" dur="0.833"> - Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="578.563" dur="2.047"> - Ngakho-ke ngizocasha ngemuva kwalelo jazi elenga ngaphezulu. </text>
<text sub="clublinks" start="580.61" dur="1.31"> Ngicabanga ukuthi kuzoba yindawo efanelekile. </text>
<text sub="clublinks" start="581.92" dur="1.74"> - Lokhu kuzoba ukufihla kwesibili kwe-10 bese ufuna inselelo. </text>
<text sub="clublinks" start="583.66" dur="1.316"> Udinga ukuya esihlahleni, ngicabanga. </text>
<text sub="clublinks" start="584.976" dur="0.833"> - Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="585.809" dur="0.936"> - Sivele, isihlahla? - Kufanele uye esihlahleni. </text>
<text sub="clublinks" start="586.745" dur="0.833"> - Iya esihlahleni? - Yep! </text>
<text sub="clublinks" start="587.578" dur="0.833"> - Kulungile. - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="588.411" dur="0.833"> - Ngabe sinemililo emthini? </text>
<text sub="clublinks" start="589.244" dur="0.833"> - Akukho ukudla okulula esihlahleni! </text>
<text sub="clublinks" start="590.077" dur="0.833"> - Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="590.91" dur="1.666"> - Kulungile, imizuzwana eyi-10 iqala manje. </text>
<text sub="clublinks" start="592.576" dur="0.833"> - Linda, ingabe badlala isicashile futhi bafuna? </text>
<text sub="clublinks" start="593.409" dur="1.401"> Ngabe kufanele bathole kanjani umngani omkhulu </text>
<text sub="clublinks" start="594.81" dur="1.12"> kimi, ukudlala ukucasha futhi ufune? </text>
<text sub="clublinks" start="595.93" dur="1.75"> Le yinto ebaluleke kunazo zonke! </text>
<text sub="clublinks" start="597.68" dur="2.28"> UZam Fam, intombazane eyodwa inamakhanda ekhanda, </text>
<text sub="clublinks" start="599.96" dur="1.41"> futhi omunye uhleli nje lapho. </text>
<text sub="clublinks" start="601.37" dur="2.48"> Like, lokho akufihli futhi ufune nhlobo! </text>
<text sub="clublinks" start="603.85" dur="1.08"> - Okuhlanu. - Okuhlanu. </text>
<text sub="clublinks" start="604.93" dur="1.114"> - Abane. - Abane. </text>
<text sub="clublinks" start="606.044" dur="0.833"> - Okuthathu. - Okuthathu. </text>
<text sub="clublinks" start="606.877" dur="0.833"> - Ababili. - Ababili. </text>
<text sub="clublinks" start="607.71" dur="0.833"> - Eyokuqala. - Eyokuqala. </text>
<text sub="clublinks" start="608.543" dur="0.833"> - Iya! - Iya! </text>
<text sub="clublinks" start="609.376" dur="0.833"> - Angiboni muntu. </text>
<text sub="clublinks" start="610.209" dur="1.734"> UZam Fam, uma ubona noma ngubani, ngazise! </text>
<text sub="clublinks" start="613.81" dur="1.577"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="615.387" dur="2.343"> Kulungile, ukuqeqeshwa kwe-GMI. </text>
<text sub="clublinks" start="617.73" dur="1.56"> Linda, kukhona izinyawo ngejantshi. </text>
<text sub="clublinks" start="619.29" dur="1.06"> Impela umuntu. </text>
<text sub="clublinks" start="620.35" dur="1.42"> Ukutholile! </text>
<text sub="clublinks" start="621.77" dur="0.833"> Uphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="622.603" dur="0.833"> Uphumile! </text>
<text sub="clublinks" start="623.436" dur="0.98"> Laphaya! </text>
<text sub="clublinks" start="624.416" dur="1.757"> - Ah, lapho! </text>
<text sub="clublinks" start="626.173" dur="1.497"> Ukushayela, i-GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="627.67" dur="1.03"> - Lokho nje Isigaxa. </text>
<text sub="clublinks" start="628.7" dur="1.01"> - Yini ngiphephile? </text>
<text sub="clublinks" start="629.71" dur="2.36"> - Ah gosh yami, kulungile, lalela, ngacabanga ukuthi lokho kwakuyibhere. </text>
<text sub="clublinks" start="632.07" dur="0.94"> Empeleni ngumuntu. </text>
<text sub="clublinks" start="633.01" dur="1.347"> Uyatholakala! </text>
<text sub="clublinks" start="634.357" dur="1.743"> - Awukacasuli. </text>
<text sub="clublinks" start="636.1" dur="0.96"> - Udinga ukulala. </text>
<text sub="clublinks" start="637.06" dur="0.91"> Kufanele aphumule. </text>
<text sub="clublinks" start="637.97" dur="1.45"> - Yebo, kepha lokho akuyona ingxenye yenselelo. </text>
<text sub="clublinks" start="639.42" dur="1.46"> - Umenzeli S, uthole amangaki? </text>
<text sub="clublinks" start="640.88" dur="1.65"> - Linda, ngikutholile! </text>
<text sub="clublinks" start="642.53" dur="1.185"> - Buyela! </text>
<text sub="clublinks" start="643.715" dur="0.833"> - Hheyi! </text>
<text sub="clublinks" start="645.616" dur="2.244"> - Wonke umuntu utholakele! </text>
<text sub="clublinks" start="647.86" dur="0.833"> - Yebo! - Yebo! </text>
<text sub="clublinks" start="648.693" dur="0.833"> - GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="649.526" dur="1.628"> - GMI! - GMI! </text>
<text sub="clublinks" start="651.154" dur="0.833"> - Bakhohlisile, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="651.987" dur="1.053"> - Izindawo zethu zokucasha zazizinhle kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="653.04" dur="2.02"> - Nina bafana muhle impela. - Hhayi-ke, ngikubone ucashe. </text>
<text sub="clublinks" start="655.06" dur="0.833"> Lokho bekuphelele. </text>
<text sub="clublinks" start="655.893" dur="1.717"> - Hawu unkulunkulu wami, ngiyabonga! </text>
<text sub="clublinks" start="657.61" dur="1.26"> - Futhi-ke ngaphenduka insani yotshani. </text>
<text sub="clublinks" start="658.87" dur="1.96"> - Kulungile, lokho kwakuyicashile futhi ufune inselelo. </text>
<text sub="clublinks" start="660.83" dur="1.81"> Umsebenzi omangalisayo, ukucasha ngokweqile nokufuna. </text>
<text sub="clublinks" start="662.64" dur="2.32"> Lowo bekungumdlalo lapho kungekho owathola amaphuzu, </text>
<text sub="clublinks" start="664.96" dur="2.62"> akekho owalahlekelwa ngamaphuzu, awekho amaphuzu adlulisiwe. </text>
<text sub="clublinks" start="667.58" dur="1.25"> - Kufanele ngihambe ngiyotheza isiphuzo segundane lami, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="668.83" dur="1.47"> - Hhawu, ngani? </text>
<text sub="clublinks" start="670.3" dur="0.833"> - Womile! </text>
<text sub="clublinks" start="677.756" dur="1.444"> - [Izinhloli Zesilisa] Emanzini? </text>
<text sub="clublinks" start="679.2" dur="1.38"> - Guys, ngiyazi ukuthi senzani enseleleni elandelayo. </text>
<text sub="clublinks" start="680.58" dur="0.93"> - O, uyakwenza? - Yebo, ini? </text>
<text sub="clublinks" start="681.51" dur="2.009"> - Inselelo yokugcina, ukuqeqeshwa kokulwa impi. </text>
<text sub="clublinks" start="683.519" dur="1.55"> Sizobona ukuthi ngubani ongaqhubeki kahle kakhulu we-ninja. </text>
<text sub="clublinks" start="685.069" dur="0.833"> - Hewu Nkosi yami. - Uwinwe ngamawina amane? </text>
<text sub="clublinks" start="685.902" dur="2.267"> - Kulungile, okungcono, yep. Kwenze konke ukuhamba kancane. </text>
<text sub="clublinks" start="688.169" dur="1.984"> Konke kungcono ngokuhamba kancane! </text>
<text sub="clublinks" start="690.153" dur="0.833"> - Yebo, ooh. </text>
<text sub="clublinks" start="690.986" dur="1"> Kuyabanda! </text>
<text sub="clublinks" start="693.529" dur="0.833"> - Nina balungele? </text>
<text sub="clublinks" start="694.362" dur="0.833"> - Yebo! </text>
<text sub="clublinks" start="695.195" dur="1.178"> - Kulungile, masikwenze! </text>
<text sub="clublinks" start="698.37" dur="1.71"> - Isikhathi sokuqeqeshwa se-War royale! </text>
<text sub="clublinks" start="700.08" dur="1.42"> Sizobona ukuthi ngubani ongaqhubeki kahle kakhulu we-ninja. </text>
<text sub="clublinks" start="701.5" dur="1.2"> Ngikubhekile awuzange ungibone ngiza, imbangela </text>
<text sub="clublinks" start="702.7" dur="2.54"> yayinobuhle obumangalisayo, futhi ibuthuntu impela. </text>
<text sub="clublinks" start="705.24" dur="0.833"> Ngathi ngithukile! </text>
<text sub="clublinks" start="706.073" dur="1.487"> Ngabe nina bafana </text>
<text sub="clublinks" start="707.56" dur="0.833"> wenze into enje? </text>
<text sub="clublinks" start="708.393" dur="0.833"> Noma, gxuma ukukhahlela? </text>
<text sub="clublinks" start="709.226" dur="1.104"> - Yebo. - Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="710.33" dur="1.66"> - Kulungile, sizobona ukuthi ngubani ongcono kunabo bonke. </text>
<text sub="clublinks" start="711.99" dur="1.15"> Usukulungele lokhu? </text>
<text sub="clublinks" start="715.075" dur="1.141"> - Kulungile, ake senze lokhu! </text>
<text sub="clublinks" start="716.216" dur="0.833"> Ukulwa kwempi! </text>
<text sub="clublinks" start="717.049" dur="0.833"> - Kulungile, ngakho usulungisile ikhadi lakho lesikweletu? </text>
<text sub="clublinks" start="717.882" dur="1.865"> Imbangela sizobabeka ezisekelweni- </text>
<text sub="clublinks" start="719.747" dur="0.833"> - Kulungile, bafo! - Hheyi! </text>
<text sub="clublinks" start="720.58" dur="0.833"> - Wenzani? </text>
<text sub="clublinks" start="721.413" dur="0.833"> Bengicabanga ukuthi usanda kwedlula lapho! </text>
<text sub="clublinks" start="722.246" dur="1.574"> - Yebo, sizokugweba lokhu ngezindlela ezintathu ezihlukile. </text>
<text sub="clublinks" start="723.82" dur="2.283"> Ijubane, ukuphakama, nokuqina. </text>
<text sub="clublinks" start="726.103" dur="0.833"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="726.936" dur="1.061"> - Kulungile, usukulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="727.997" dur="1.583"> - Kulungile, usukulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="733.89" dur="1.187"> - Kuhle, kuhle, nakanjani kukhona umoya lapho. </text>
<text sub="clublinks" start="735.077" dur="2.033"> - Yep, yep, bekukuhle. - Engikucabangayo, </text>
<text sub="clublinks" start="737.11" dur="1.167"> Ngizokwenza lokhu. </text>
<text sub="clublinks" start="738.277" dur="2.01"> - Yini engizoyenza, eh? </text>
<text sub="clublinks" start="740.287" dur="0.833"> - Hawu! </text>
<text sub="clublinks" start="741.12" dur="0.833"> - Kulungile! </text>
<text sub="clublinks" start="754.23" dur="1.07"> - Kuyathakazelisa. - Yebo, kuyathakazelisa. </text>
<text sub="clublinks" start="755.3" dur="1.8"> - Uyazi, angaxosha umuntu ngaphandle. </text>
<text sub="clublinks" start="757.1" dur="0.97"> - Yebo, sengathi, mhlawumbe wayenjengaye, </text>
<text sub="clublinks" start="758.07" dur="1.36"> yonke into yakhe ifana, ngizobe sengiphansi </text>
<text sub="clublinks" start="759.43" dur="1.37"> bese ubamba umlenze futhi uyazi ukuthi </text>
<text sub="clublinks" start="760.8" dur="1.36"> - [Umenzeli S] O, yebo, kulungile, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="762.16" dur="1.92"> Ngizokushaya lokho, ngizokushaya. </text>
<text sub="clublinks" start="764.08" dur="2.08"> - Kubukeka sengathi benza ukunyakaza kweKarate? </text>
<text sub="clublinks" start="766.16" dur="2.53"> Ngabe lokhu kufana namakhono we-ninja? </text>
<text sub="clublinks" start="768.69" dur="2.408"> Imbangela angicabangi ukuthi noma ngubani kubo oqeqeshwa nge-ninja. </text>
<text sub="clublinks" start="779.248" dur="2.087"> - Ingabe lelo ninja, noma lelo, njenge-ballet? </text>
<text sub="clublinks" start="781.335" dur="2.225"> - [Umenzeli R] Kwakuhle. - Unomusa omkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="783.56" dur="1.13"> - Kulungile, ngiyazi engikwenzayo. </text>
<text sub="clublinks" start="784.69" dur="1.21"> - Kulungile, i-Baby Bear Rat, uzizwa </text>
<text sub="clublinks" start="785.9" dur="2.603"> ukuqhuma kancane, kepha ungakhathazeki, konke kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="794.451" dur="0.833"> - Kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="795.284" dur="1.236"> - Ngabe ubona ukuthi ukuvikela kahle kangakanani? </text>
<text sub="clublinks" start="796.52" dur="1.633"> -Akade ephakeme, kukhona ukuphakama lapho. </text>
<text sub="clublinks" start="798.153" dur="2.407"> Futhi-ke, njengokuthi, phansi. - Kwakunjengoku, yebo, bom. </text>
<text sub="clublinks" start="800.56" dur="1.05"> Udinga ukuvikelwa uma uzohamba </text>
<text sub="clublinks" start="801.61" dur="1.46"> ube ngumngane wakhe omkhulu, uyazi? </text>
<text sub="clublinks" start="803.07" dur="1.42"> - Right, yebo, nakanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="804.49" dur="1.3"> - Hhe, luphi ucingo lwami? </text>
<text sub="clublinks" start="805.79" dur="1.935"> Ngabe ngiyishiyile ifoni yami laphaya? </text>
<text sub="clublinks" start="813.828" dur="0.833"> - Sawubona-yah! </text>
<text sub="clublinks" start="816.6" dur="2.495"> - O, futhi wenza i-boop encane, wabe ese-kachow </text>
<text sub="clublinks" start="819.095" dur="1.041"> ngenkathi ifika, yebo? </text>
<text sub="clublinks" start="820.136" dur="1.458"> - Yebo, yebo, yebo. - Kuhle lokho! </text>
<text sub="clublinks" start="821.594" dur="1.666"> - Uyazi yini? Ngiyagula ukuthi ngikulesi Tesla. </text>
<text sub="clublinks" start="823.26" dur="2.071"> Ngizizwa sengathi kufanele ngibe nezwi lokungena </text>
<text sub="clublinks" start="825.331" dur="0.849"> ngubani ozoba ngumngane wami omkhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="826.18" dur="1.74"> ngoba ungumngane wami omkhulu, futhi uMat uyikho </text>
<text sub="clublinks" start="827.92" dur="1.41"> wenza inselelo enkulu kakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="829.33" dur="1.2"> ngakho-ke ngizobe ngiphuma lapho. </text>
<text sub="clublinks" start="830.53" dur="1.18"> - Kulungile, lokho kwakumangalisa. </text>
<text sub="clublinks" start="831.71" dur="0.833"> Ngiyabonga, zintokazi. </text>
<text sub="clublinks" start="832.543" dur="0.907"> - Sawubona? </text>
<text sub="clublinks" start="833.45" dur="1.57"> Nina bantu ukhohliwe, bengiseTesla. </text>
<text sub="clublinks" start="835.02" dur="1.052"> - Ngempela! - Ngempela! </text>
<text sub="clublinks" start="836.072" dur="0.833"> -Kukhohliwe ngokuphelele ngawe. </text>
<text sub="clublinks" start="836.905" dur="1.382"> - Kulungile, yebo, futhi anginayo ifoni yami. </text>
<text sub="clublinks" start="838.287" dur="1.399"> - Hawu! - Hawu! </text>
<text sub="clublinks" start="839.686" dur="0.833"> - Lokho bekujabulisa kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="840.519" dur="3.541"> - Isikhathi esifanele, sesizokunikeza izikolo zokugcina. </text>
<text sub="clublinks" start="844.06" dur="2.81"> Ubani oqhubekela phambili nokuthi kuzoba ngubani </text>
<text sub="clublinks" start="846.87" dur="2.04"> kuqedwe? - Kuqediwe? </text>
<text sub="clublinks" start="848.91" dur="3.217"> - Ngizokuveza lokhu, kokuthathu, okubili, okukodwa. </text>
<text sub="clublinks" start="853.579" dur="1.167"> - Hheyi! - Hheyi! </text>
<text sub="clublinks" start="855.667" dur="1.75"> - 13, 13, 10, 13, 13. </text>
<text sub="clublinks" start="859.918" dur="0.833"> Lokho kusho ukuthi uphumile. </text>
<text sub="clublinks" start="860.751" dur="0.875"> - Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="861.626" dur="0.833"> Kuye? </text>
<text sub="clublinks" start="862.459" dur="1.825"> Wayenamathele emhlabathini! </text>
<text sub="clublinks" start="864.284" dur="5"> Ngemilenze yakho evuthayo yonke indawo, kushaya izingelosi! </text>
<text sub="clublinks" start="869.367" dur="3.613"> Wena ne-bear yakho rat akukho okuthandayo! </text>
<text sub="clublinks" start="872.98" dur="1.14"> Wena! </text>
<text sub="clublinks" start="874.12" dur="1.3"> Uyaphila, sinqobile. </text>
<text sub="clublinks" start="875.42" dur="0.833"> Sinqobile. </text>
<text sub="clublinks" start="882.77" dur="2.063"> - Ngizizwa sengathi ngiphuthelwe kakhulu? </text>
<text sub="clublinks" start="884.833" dur="2.816"> - Angazi ukuthi lokho bekuyini. - Uh? </text>
<text sub="clublinks" start="887.649" dur="1.853"> - Ngizizwa ngathi, he! </text>
<text sub="clublinks" start="889.502" dur="2.098"> - Usekhona, usazungeza. </text>
<text sub="clublinks" start="891.6" dur="0.929"> - Buya! </text>
<text sub="clublinks" start="892.529" dur="3.738"> - Lokhu ubukeka! </text>
<text sub="clublinks" start="896.267" dur="0.833"> - [URebecca] Whoa. </text>
<text sub="clublinks" start="897.1" dur="0.833"> - [Umenzeli S] Thola ifu lokulala! </text>
<text sub="clublinks" start="897.933" dur="0.833"> - Kepha ngithanda izinwele zakhe! </text>
<text sub="clublinks" start="898.766" dur="1.983"> Kwakukuhle impela, kepha uyahlanya! </text>
<text sub="clublinks" start="900.749" dur="0.985"> - Uyahlanya! - Hewu! </text>
<text sub="clublinks" start="901.734" dur="0.833"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="902.567" dur="1.989"> - Ngokweqiniso, yena uhlobo wangikhumbuza, like the red hero. </text>
<text sub="clublinks" start="904.556" dur="1.594"> - Uma ngikwazi ukuthanda, akekho noyedwa ongakwazi. </text>
<text sub="clublinks" start="906.15" dur="2.717"> Konke lokhu kungokwami, akekho noyedwa kini odlayo. </text>
<text sub="clublinks" start="908.867" dur="1.781"> - Ngithole kancane. - Uyakukhumbula lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="910.648" dur="2.082"> Benginjengaye, hawu. - Ngaleso umdlalo wokuthandana? </text>
<text sub="clublinks" start="912.73" dur="1.1"> - Guys? </text>
<text sub="clublinks" start="913.83" dur="1.62"> Ngabe amanzi aphalaze kulokhu noma okuthile, </text>
<text sub="clublinks" start="915.45" dur="1.9"> bangela okuthile okungalungile ngocingo lwami. </text>