Uma uNkulunkulu, Kungani iCoronavirus subtitles

- Lokhu "ngani?" umbuzo, uvame ukubuzwa, ngefilosofi yosihlalo, futhi kungenzeka ukuthi abanye bethu babuze umbuzo ngaleyo ndlela ngezikhathi ezithile empilweni yethu, kepha akekho ocelayo umbuzo ngaleyo ndlela manje. Kungakho kubuzwa ngemizwa yangempela, futhi kubantu abaningi, noma ngokuphelelwa yithemba. Ngihlala ngizama ukukhumbula ukuthi ingxoxo yokuqala Ngake ngaba nokuhlupheka, ngemuva kokuba sengibe ngumKristu eminyakeni yami yasekolishi, bekuku-anti wami uRegina, futhi wakhuluma nami ngokuhlupheka okuthile okungathi sína empilweni yakhe nasempilweni yendodana yakhe, umzala wami, uCharles, futhi ngemuva kokuthi ngilalele yena ekhuluma ngalokhu, ngaleso sikhathi, nganginentshisekelo kulo mbuzo, umbuzo wefilosofi, kunokubuzwa, ngokushesha ngaqala ukuphuma ezinye izincazelo zami zefilosofi ngoba kungani uNkulunkulu angavumela ukuthi uCharles ahlupheke futhi umamncane wami uRegina wangilalela ngomusa kakhulu bese kuthi ekugcineni, athi, "kodwa uVince, lokho akukhulumi kimi njengomama. " Futhi bengilokhu ngizama ukukhumbula lowomugqa lapho uzama ukuphendula kulolu hlobo lombuzo. Jesu abengcono kakhulu kunami ngokukhumbula leyo ndlela ngenkathi umngani wakhe omkhulu uLazaru egula, UJesu walinda izinsuku ezimbalwa engakayi kumbona, noLazaru walimala efa ngaphambi kokuba uJesu afike lapho, kanye nokufunda phakathi kwemigqa nendinyana, UMariya noMartha abathandanga kakhulu, Odadewabo bakaLazaru futhi bathi, "Jesu, kungani ungafikanga kungekudala, ukube ubukhona, umfowethu ngabe usaphila, uzothini wena? " Futhi njengomKristu, Ngiyakholelwa ngaleso sikhathi, UJesu wayengavele anikeze incazelo, kepha akazange anikeze. Umbhalo uthi uJesu wakhala. Leli ivesi elifushane kunazo zonke eBhayibhelini, futhi kubaluleke kakhulu kimi njengomKristu, okokuqala nokubaluleke, UNkulunkulu uyakhala ngokuhlupheka kwalomhlaba, futhi lokho kufanele kube ukusabela kwethu kokuqala. Ngizokusho ezinye izinto ezimbalwa, kodwa ngicela ungizwe ngakolunye uhlangothi lokhu akuchaze nganoma iyiphi indlela ukuthi kube yimpendulo eqeda amandla kulo mbuzo. Ngicabanga ukuthi kuyathakazelisa, lapho sikhuluma ngokuthile okufana neCoronavirus. Kwefilosofi, kuzobizwa ngokuthi "ububi bemvelo". Futhi ukuthi ngokwako kuyigama elithandekayo, ungacabanga ukuthi yi-oxymoron, ungacabanga uma kungokwemvelo ngokweqiniso, uma kungenjalo nje, uma kuyindlela i-physics okufanele isebenze ngayo, empeleni kubi? Ungasithola isigaba sokuziphatha esinjengokubi kokuthile okuphathekayo nokwemvelo? Futhi uma kubi, khona-ke ingabe kungokwemvelo ngempela? Uma kukubi ngempela, bekungeke yini lokho kukwenze kube kwemvelo, futhi kungabi kwemvelo? Futhi-ke isigama esithandekayo, Ngizithola ngizibuza ukuthi ngabe empeleni lokho kwahlukaniswa, uma ikhomba uNkulunkulu, kunokude noNkulunkulu. Uma ikhomba kumnikeli wokuziphatha okuhle ngubani ongaba yindawo yezindinganiso zokuziphatha seqiniso elingasitholela isigaba njengokubi kokuziphatha. Futhi, kuya kulandisa lokho kwenza umqondo othile wokuthi lokhu kubonakala okwemvelo kakhulu, lokhu akubonakali kuyindlela izinto kufanele zibe. Omunye umbono engifuna ukuwuvula lapha, kungobubi bendalo, azizimbi ngokwazo ngokwazo. Uma unesiphepho, futhi usibukile kusuka kude kungaba kuhle ngokubabazekayo, kungaba kuhle ukubuka. Uma ufaka igciwane ngaphansi kwesibonakhulu, kungaba kuhle ukubuka, futhi kunesigaba samagciwane, amagciwane onobungane, siyawadinga emzimbeni wethu. Iningi lamagciwane alinamphumela omubi banomphumela omuhle, futhi eqinisweni, ukube besingenawo amagciwane emhlabeni, amagciwane azophindeka ngokushesha okungaka ukuthi uzomboza umhlaba wonke futhi akukho okwakungahlala emhlabeni, kufaka phakathi nathi. Kuphakamisa lo mbuzo: Ingabe inkinga iyizici eziyisisekelo, zemvelo womhlaba wethu, noma inkinga indlela esisebenza ngayo endaweni yethu? Kungenzeka kube njalo, ukuthi asisebenzi, imizimba yethu, indlela okufanele siyenze emvelweni esikulo. Lapho ingane eyinqaba ikhishwa kuwo wonke umphakathi, kubo bonke ubudlelwane, leya ngane yayenzelwe, ingane ayisebenzi kahle imvelo yalo. Kungenzeka yini ukuthi thina, ubuntu, bebonke, baphila ngokuhlukaniswa ngaphandle komongo ebudlelwaneni ebesilungele kakhulu, futhi asisebenzi kahle endaweni yethu? Kuningi kakhulu esingakusho ngalesi sihloko, Ngizovula i-engela eyodwa enkulu, ukuze ucabangele. Izikhathi eziningi lapho sicabanga ngokuhlupheka, sicabanga ngakho kanjena: Sizibona sinomhlaba, nakho konke ukuhlupheka kwalo. Sibe sesizibona sisezweni elihluke kakhulu, ngaphandle kokuhlupheka, noma ukuhlupheka okuncane, bese sizibuza thina, impela, uNkulunkulu bekufanele angenze kwelinye izwe. Umcabango onengqondo, kepha kungaba yinkinga, ngoba asikaze sibuze lo mbuzo: Ngabe kusazokuba nguwe, nami, nabantu esibathandayo kulelozwe elihluke kakhulu esicabanga ukuthi sifisa sengathi uNkulunkulu wayenzile. Ngomzuzu wokukhungatheka nobaba, lokhu ngeke kwenzeke, baba, kodwa ngomzuzu wokukhungatheka nobaba, Ngingahle ngifise ukuthi umama wami ushade omunye umuntu. Kungenzeka ukuthi mude, njengo-Abdu, kungenzeka ukuthi ubukeka kangcono, njengo-Abdu, Ngabe ngibe ngcono, Ngingahle ngicabange ngale ndlela, kodwa-ke kufanele ngiyeke futhi ngiqaphele akuyona leyo ndlela yokucabanga, ukube umama wami ubelimele nomuntu ongeyena ubaba wami, bekungeke kube yimina owabakhona, bekungaba ingane ehluke ngokuphelele owaba khona. Well manje cabanga ukuguqula hhayi nje lelo ucezu oluncane lomlando, kepha cabanga ushintshe indlela wonke umhlaba wemvelo uyasebenza. Cabanga nje ukuthi ngabe asizange sithinteke ezifweni, noma ucabange ukuthi ngabe ama-tectonics e-sahani awazange aziphathe indlela abenze ngayo uma imithetho ye-physics wayekade enze kabusha, kungaba yini umphumela? Futhi ngicabanga omunye wemiphumela Ngabe akekho kithi owake waphila, futhi njengomKristu, Angicabangi ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda lowo mphumela ngoba ngicabanga enye yezinto uyawazisa lomhlaba, noma ngicabanga ukuthi uyakuzonda ukuhlupheka okukuyo, ukuthi kungumhlaba ovunyelwe ukuthi ubekhona, futhi ngavumela ukuthi ngibe khona, futhi sivunyelwe wonke umuntu esibona ehla ngomgwaqo ukuba khona. Ngiyakholelwa ekutheni uNkulunkulu wayehlosile ngaphambi kokusekelwa komhlaba, Ukuhlanganisela esibelethweni sikanyoko, ukuthi wayekwazi ngaphambi kokuzalwa kwakho. Ukufisile, futhi lokhu bekungumhlaba evumele wena ukuba ubekhona kanye nokumenyelwa ebudlelwaneni naye. Ngabe sizoba nazo zonke izimpendulo zalo mbuzo? Cha, asikho, kepha angicabangi ukuthi kufanele silindele. Bengicabanga ekuseni namhlanje ukuthi kanjani indodana yami enonyaka owodwa, uRafael, futhi ngokuvamile akaqondi kungani ngesinye isikhathi ngiyamvumela ukuthi ahlupheke, futhi bengicabanga ngokuqondile ngesimo esisodwa lapho kwakumelwe benze uvivinyo oluthile enhliziyweni yakhe, ngangikhona, ngimbambile, ngenkathi ethuka ethukile nawo wonke la mawaya aphuma esifubeni sakhe njengoba benza lezi zivivinyo. Wayengaqondi. Wayengakuqondi ukuthi ngiyamthanda Ngaleso sikhashana, nakho konke engingakwenza njengobaba, bengilokhu ngithi nje, "Ngikhona, ngilapha, ngilapha." Bengilokhu ngithi lokho okuphindaphindayo. Ekugcineni, isizathu sokuthi ngithemba uNkulunkulu ngento efana neCoronavirus akubangelwa ifilosofi, kodwa ngoba ngikholwa uNkulunkulu wobuKhristu weza futhi wahlupheka nathi. Ngikholwa ukuthi ebusweni bukaJesu, yindlela kaNkulunkulu yokuthi, "Ngikhona," Ngikhona, ngilapha. " Futhi njengamazwi kaJesu uqobo, "Ngilapha. Ngimi emnyango ngiyangqongqotha, uma umuntu ezwa izwi lami, avule umnyango, Ngizongena ngidle naye, naye unami. " Ithemba lelo esinalo, ithemba lokusondelana okuhle lokho kungaba okuphakade futhi lokho kuyithemba Ngikholwa ukuthi kufanele sibambelele kulokhu.

Uma uNkulunkulu, Kungani iCoronavirus

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="4.28" dur="4.52"> - Lokhu "ngani?" umbuzo, uvame ukubuzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="8.8" dur="2.18"> ngefilosofi yosihlalo, </text>
<text sub="clublinks" start="10.98" dur="3.7"> futhi kungenzeka ukuthi abanye bethu babuze umbuzo ngaleyo ndlela </text>
<text sub="clublinks" start="14.68" dur="1.92"> ngezikhathi ezithile empilweni yethu, kepha akekho ocelayo </text>
<text sub="clublinks" start="16.6" dur="2.06"> umbuzo ngaleyo ndlela manje. </text>
<text sub="clublinks" start="18.66" dur="4.36"> Kungakho kubuzwa ngemizwa yangempela, </text>
<text sub="clublinks" start="23.02" dur="3.4"> futhi kubantu abaningi, noma ngokuphelelwa yithemba. </text>
<text sub="clublinks" start="26.42" dur="3.48"> Ngihlala ngizama ukukhumbula ukuthi ingxoxo yokuqala </text>
<text sub="clublinks" start="29.9" dur="1.27"> Ngake ngaba nokuhlupheka, </text>
<text sub="clublinks" start="31.17" dur="3.05"> ngemuva kokuba sengibe ngumKristu eminyakeni yami yasekolishi, </text>
<text sub="clublinks" start="34.22" dur="2.2"> bekuku-anti wami uRegina, </text>
<text sub="clublinks" start="36.42" dur="2.53"> futhi wakhuluma nami ngokuhlupheka okuthile okungathi sína </text>
<text sub="clublinks" start="38.95" dur="3.2"> empilweni yakhe nasempilweni yendodana yakhe, umzala wami, uCharles, </text>
<text sub="clublinks" start="42.15" dur="2.5"> futhi ngemuva kokuthi ngilalele yena ekhuluma ngalokhu, </text>
<text sub="clublinks" start="44.65" dur="2.84"> ngaleso sikhathi, nganginentshisekelo kulo mbuzo, </text>
<text sub="clublinks" start="47.49" dur="2.68"> umbuzo wefilosofi, kunokubuzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="50.17" dur="1.7"> ngokushesha ngaqala ukuphuma </text>
<text sub="clublinks" start="51.87" dur="2.07"> ezinye izincazelo zami zefilosofi </text>
<text sub="clublinks" start="53.94" dur="4.39"> ngoba kungani uNkulunkulu angavumela ukuthi uCharles ahlupheke </text>
<text sub="clublinks" start="58.33" dur="3.74"> futhi umamncane wami uRegina wangilalela ngomusa kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="62.07" dur="2.14"> bese kuthi ekugcineni, athi, "kodwa uVince, </text>
<text sub="clublinks" start="64.21" dur="3.01"> lokho akukhulumi kimi njengomama. " </text>
<text sub="clublinks" start="67.22" dur="2.6"> Futhi bengilokhu ngizama ukukhumbula lowomugqa </text>
<text sub="clublinks" start="69.82" dur="2.25"> lapho uzama ukuphendula kulolu hlobo lombuzo. </text>
<text sub="clublinks" start="72.07" dur="1.5"> Jesu abengcono kakhulu kunami </text>
<text sub="clublinks" start="73.57" dur="2.39"> ngokukhumbula leyo ndlela </text>
<text sub="clublinks" start="75.96" dur="2.04"> ngenkathi umngani wakhe omkhulu uLazaru egula, </text>
<text sub="clublinks" start="78" dur="1.27"> UJesu walinda izinsuku ezimbalwa </text>
<text sub="clublinks" start="79.27" dur="1.71"> engakayi kumbona, </text>
<text sub="clublinks" start="80.98" dur="2.68"> noLazaru walimala efa ngaphambi kokuba uJesu afike lapho, </text>
<text sub="clublinks" start="83.66" dur="1.9"> kanye nokufunda phakathi kwemigqa nendinyana, </text>
<text sub="clublinks" start="85.56" dur="2.1"> UMariya noMartha abathandanga kakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="87.66" dur="1.35"> Odadewabo bakaLazaru futhi bathi, </text>
<text sub="clublinks" start="89.01" dur="1.65"> "Jesu, kungani ungafikanga kungekudala, </text>
<text sub="clublinks" start="90.66" dur="1.95"> ukube ubukhona, umfowethu ngabe usaphila, </text>
<text sub="clublinks" start="92.61" dur="1.54"> uzothini wena? " </text>
<text sub="clublinks" start="94.15" dur="1.11"> Futhi njengomKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="95.26" dur="2.27"> Ngiyakholelwa ngaleso sikhathi, </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="3.05"> UJesu wayengavele anikeze incazelo, kepha akazange anikeze. </text>
<text sub="clublinks" start="100.58" dur="3.14"> Umbhalo uthi uJesu wakhala. </text>
<text sub="clublinks" start="103.72" dur="2.49"> Leli ivesi elifushane kunazo zonke eBhayibhelini, </text>
<text sub="clublinks" start="106.21" dur="3.08"> futhi kubaluleke kakhulu kimi njengomKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="109.29" dur="1.42"> okokuqala nokubaluleke, </text>
<text sub="clublinks" start="110.71" dur="2.63"> UNkulunkulu uyakhala ngokuhlupheka kwalomhlaba, </text>
<text sub="clublinks" start="113.34" dur="2.45"> futhi lokho kufanele kube ukusabela kwethu kokuqala. </text>
<text sub="clublinks" start="115.79" dur="1.97"> Ngizokusho ezinye izinto ezimbalwa, </text>
<text sub="clublinks" start="117.76" dur="1.95"> kodwa ngicela ungizwe ngakolunye uhlangothi </text>
<text sub="clublinks" start="119.71" dur="3.42"> lokhu akuchaze nganoma iyiphi indlela ukuthi kube yimpendulo eqeda amandla </text>
<text sub="clublinks" start="123.13" dur="1.29"> kulo mbuzo. </text>
<text sub="clublinks" start="124.42" dur="2.05"> Ngicabanga ukuthi kuyathakazelisa, </text>
<text sub="clublinks" start="126.47" dur="3.33"> lapho sikhuluma ngokuthile okufana neCoronavirus. </text>
<text sub="clublinks" start="129.8" dur="4.61"> Kwefilosofi, kuzobizwa ngokuthi "ububi bemvelo". </text>
<text sub="clublinks" start="134.41" dur="3.44"> Futhi ukuthi ngokwako kuyigama elithandekayo, </text>
<text sub="clublinks" start="137.85" dur="2.18"> ungacabanga ukuthi yi-oxymoron, </text>
<text sub="clublinks" start="140.03" dur="2.06"> ungacabanga uma kungokwemvelo ngokweqiniso, </text>
<text sub="clublinks" start="142.09" dur="2.23"> uma kungenjalo nje, </text>
<text sub="clublinks" start="144.32" dur="4.08"> uma kuyindlela i-physics okufanele isebenze ngayo, </text>
<text sub="clublinks" start="148.4" dur="1.22"> empeleni kubi? </text>
<text sub="clublinks" start="149.62" dur="2.92"> Ungasithola isigaba sokuziphatha esinjengokubi </text>
<text sub="clublinks" start="152.54" dur="3.69"> kokuthile okuphathekayo nokwemvelo? </text>
<text sub="clublinks" start="156.23" dur="3.62"> Futhi uma kubi, khona-ke ingabe kungokwemvelo ngempela? </text>
<text sub="clublinks" start="159.85" dur="1.55"> Uma kukubi ngempela, </text>
<text sub="clublinks" start="161.4" dur="3.27"> bekungeke yini lokho kukwenze kube kwemvelo, futhi kungabi kwemvelo? </text>
<text sub="clublinks" start="164.67" dur="1.99"> Futhi-ke isigama esithandekayo, </text>
<text sub="clublinks" start="166.66" dur="2.996"> Ngizithola ngizibuza ukuthi ngabe empeleni lokho kwahlukaniswa, </text>
<text sub="clublinks" start="169.656" dur="4.684"> uma ikhomba uNkulunkulu, kunokude noNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="174.34" dur="2.92"> Uma ikhomba kumnikeli wokuziphatha okuhle </text>
<text sub="clublinks" start="177.26" dur="2.06"> ngubani ongaba yindawo yezindinganiso zokuziphatha </text>
<text sub="clublinks" start="179.32" dur="2.65"> seqiniso elingasitholela isigaba </text>
<text sub="clublinks" start="181.97" dur="1.67"> njengokubi kokuziphatha. </text>
<text sub="clublinks" start="183.64" dur="2.29"> Futhi, kuya kulandisa </text>
<text sub="clublinks" start="185.93" dur="2.89"> lokho kwenza umqondo othile wokuthi lokhu kubonakala </text>
<text sub="clublinks" start="188.82" dur="3.51"> okwemvelo kakhulu, lokhu akubonakali kuyindlela </text>
<text sub="clublinks" start="192.33" dur="1.523"> izinto kufanele zibe. </text>
<text sub="clublinks" start="195.8" dur="3.78"> Omunye umbono engifuna ukuwuvula lapha, </text>
<text sub="clublinks" start="199.58" dur="2.21"> kungobubi bendalo, </text>
<text sub="clublinks" start="201.79" dur="3.09"> azizimbi ngokwazo ngokwazo. </text>
<text sub="clublinks" start="204.88" dur="2.66"> Uma unesiphepho, futhi usibukile </text>
<text sub="clublinks" start="207.54" dur="1.78"> kusuka kude </text>
<text sub="clublinks" start="209.32" dur="2.53"> kungaba kuhle ngokubabazekayo, </text>
<text sub="clublinks" start="211.85" dur="1.75"> kungaba kuhle ukubuka. </text>
<text sub="clublinks" start="213.6" dur="2.16"> Uma ufaka igciwane ngaphansi kwesibonakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="215.76" dur="3.04"> kungaba kuhle ukubuka, </text>
<text sub="clublinks" start="218.8" dur="2.33"> futhi kunesigaba samagciwane, </text>
<text sub="clublinks" start="221.13" dur="3.17"> amagciwane onobungane, siyawadinga emzimbeni wethu. </text>
<text sub="clublinks" start="224.3" dur="3.9"> Iningi lamagciwane alinamphumela omubi </text>
<text sub="clublinks" start="228.2" dur="1.6"> banomphumela omuhle, futhi eqinisweni, </text>
<text sub="clublinks" start="229.8" dur="1.75"> ukube besingenawo amagciwane emhlabeni, </text>
<text sub="clublinks" start="231.55" dur="1.9"> amagciwane azophindeka ngokushesha okungaka </text>
<text sub="clublinks" start="233.45" dur="2.18"> ukuthi uzomboza umhlaba wonke </text>
<text sub="clublinks" start="235.63" dur="4.39"> futhi akukho okwakungahlala emhlabeni, kufaka phakathi nathi. </text>
<text sub="clublinks" start="240.02" dur="1.22"> Kuphakamisa lo mbuzo: </text>
<text sub="clublinks" start="241.24" dur="3.03"> Ingabe inkinga iyizici eziyisisekelo, zemvelo </text>
<text sub="clublinks" start="244.27" dur="1.66"> womhlaba wethu, noma inkinga </text>
<text sub="clublinks" start="245.93" dur="4.22"> indlela esisebenza ngayo endaweni yethu? </text>
<text sub="clublinks" start="250.15" dur="2.9"> Kungenzeka kube njalo, ukuthi asisebenzi, </text>
<text sub="clublinks" start="253.05" dur="1.88"> imizimba yethu, indlela okufanele siyenze </text>
<text sub="clublinks" start="254.93" dur="1.48"> emvelweni esikulo. </text>
<text sub="clublinks" start="256.41" dur="2.77"> Lapho ingane eyinqaba ikhishwa kuwo wonke umphakathi, </text>
<text sub="clublinks" start="259.18" dur="2.27"> kubo bonke ubudlelwane, leya ngane </text>
<text sub="clublinks" start="261.45" dur="3.09"> yayenzelwe, ingane ayisebenzi kahle </text>
<text sub="clublinks" start="264.54" dur="1.26"> imvelo yalo. </text>
<text sub="clublinks" start="265.8" dur="2.71"> Kungenzeka yini ukuthi thina, </text>
<text sub="clublinks" start="268.51" dur="1.78"> ubuntu, bebonke, </text>
<text sub="clublinks" start="270.29" dur="2.89"> baphila ngokuhlukaniswa ngaphandle komongo </text>
<text sub="clublinks" start="273.18" dur="3.83"> ebudlelwaneni ebesilungele kakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="277.01" dur="3.51"> futhi asisebenzi kahle endaweni yethu? </text>
<text sub="clublinks" start="280.52" dur="3.15"> Kuningi kakhulu esingakusho ngalesi sihloko, </text>
<text sub="clublinks" start="283.67" dur="3.76"> Ngizovula i-engela eyodwa enkulu, ukuze ucabangele. </text>
<text sub="clublinks" start="287.43" dur="2.31"> Izikhathi eziningi lapho sicabanga ngokuhlupheka, </text>
<text sub="clublinks" start="289.74" dur="1.79"> sicabanga ngakho kanjena: </text>
<text sub="clublinks" start="291.53" dur="1.59"> Sizibona sinomhlaba, </text>
<text sub="clublinks" start="293.12" dur="1.59"> nakho konke ukuhlupheka kwalo. </text>
<text sub="clublinks" start="294.71" dur="2.98"> Sibe sesizibona sisezweni elihluke kakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="297.69" dur="2.33"> ngaphandle kokuhlupheka, noma ukuhlupheka okuncane, </text>
<text sub="clublinks" start="300.02" dur="1.37"> bese sizibuza thina, </text>
<text sub="clublinks" start="301.39" dur="3.93"> impela, uNkulunkulu bekufanele angenze kwelinye izwe. </text>
<text sub="clublinks" start="305.32" dur="1.84"> Umcabango onengqondo, </text>
<text sub="clublinks" start="307.16" dur="1.97"> kepha kungaba yinkinga, </text>
<text sub="clublinks" start="309.13" dur="2.2"> ngoba asikaze sibuze lo mbuzo: </text>
<text sub="clublinks" start="311.33" dur="3.67"> Ngabe kusazokuba nguwe, nami, </text>
<text sub="clublinks" start="315" dur="2.08"> nabantu esibathandayo </text>
<text sub="clublinks" start="317.08" dur="2.06"> kulelozwe elihluke kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="319.14" dur="3.59"> esicabanga ukuthi sifisa sengathi uNkulunkulu wayenzile. </text>
<text sub="clublinks" start="322.73" dur="1.94"> Ngomzuzu wokukhungatheka nobaba, </text>
<text sub="clublinks" start="324.67" dur="1.4"> lokhu ngeke kwenzeke, baba, </text>
<text sub="clublinks" start="326.07" dur="1.78"> kodwa ngomzuzu wokukhungatheka nobaba, </text>
<text sub="clublinks" start="327.85" dur="3.67"> Ngingahle ngifise ukuthi umama wami ushade omunye umuntu. </text>
<text sub="clublinks" start="331.52" dur="1.35"> Kungenzeka ukuthi mude, njengo-Abdu, </text>
<text sub="clublinks" start="332.87" dur="1.72"> kungenzeka ukuthi ubukeka kangcono, njengo-Abdu, </text>
<text sub="clublinks" start="334.59" dur="1.11"> Ngabe ngibe ngcono, </text>
<text sub="clublinks" start="335.7" dur="1.59"> Ngingahle ngicabange ngale ndlela, </text>
<text sub="clublinks" start="337.29" dur="1.5"> kodwa-ke kufanele ngiyeke futhi ngiqaphele </text>
<text sub="clublinks" start="338.79" dur="1.14"> akuyona leyo ndlela yokucabanga, </text>
<text sub="clublinks" start="339.93" dur="2.44"> ukube umama wami ubelimele nomuntu ongeyena ubaba wami, </text>
<text sub="clublinks" start="342.37" dur="1.46"> bekungeke kube yimina owabakhona, </text>
<text sub="clublinks" start="343.83" dur="1.88"> bekungaba ingane ehluke ngokuphelele </text>
<text sub="clublinks" start="345.71" dur="1.39"> owaba khona. </text>
<text sub="clublinks" start="347.1" dur="1.83"> Well manje cabanga ukuguqula hhayi nje </text>
<text sub="clublinks" start="348.93" dur="1.09"> lelo ucezu oluncane lomlando, </text>
<text sub="clublinks" start="350.02" dur="1.63"> kepha cabanga ushintshe indlela </text>
<text sub="clublinks" start="351.65" dur="2.72"> wonke umhlaba wemvelo uyasebenza. </text>
<text sub="clublinks" start="354.37" dur="2.86"> Cabanga nje ukuthi ngabe asizange sithinteke ezifweni, </text>
<text sub="clublinks" start="357.23" dur="2.43"> noma ucabange ukuthi ngabe ama-tectonics e-sahani awazange aziphathe </text>
<text sub="clublinks" start="359.66" dur="1.92"> indlela abenze ngayo uma imithetho ye-physics </text>
<text sub="clublinks" start="361.58" dur="1.19"> wayekade enze kabusha, </text>
<text sub="clublinks" start="362.77" dur="1.78"> kungaba yini umphumela? </text>
<text sub="clublinks" start="364.55" dur="1.77"> Futhi ngicabanga omunye wemiphumela </text>
<text sub="clublinks" start="366.32" dur="2.97"> Ngabe akekho kithi owake waphila, </text>
<text sub="clublinks" start="369.29" dur="1.76"> futhi njengomKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="371.05" dur="1.87"> Angicabangi ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda lowo mphumela </text>
<text sub="clublinks" start="372.92" dur="1.4"> ngoba ngicabanga enye yezinto </text>
<text sub="clublinks" start="374.32" dur="1.62"> uyawazisa lomhlaba, </text>
<text sub="clublinks" start="375.94" dur="3.46"> noma ngicabanga ukuthi uyakuzonda ukuhlupheka okukuyo, </text>
<text sub="clublinks" start="379.4" dur="2.91"> ukuthi kungumhlaba ovunyelwe ukuthi ubekhona, </text>
<text sub="clublinks" start="382.31" dur="1.64"> futhi ngavumela ukuthi ngibe khona, </text>
<text sub="clublinks" start="383.95" dur="2.76"> futhi sivunyelwe wonke umuntu esibona ehla ngomgwaqo </text>
<text sub="clublinks" start="386.71" dur="0.93"> ukuba khona. </text>
<text sub="clublinks" start="387.64" dur="2.18"> Ngiyakholelwa ekutheni uNkulunkulu wayehlosile </text>
<text sub="clublinks" start="389.82" dur="1.91"> ngaphambi kokusekelwa komhlaba, </text>
<text sub="clublinks" start="391.73" dur="2.66"> Ukuhlanganisela esibelethweni sikanyoko, </text>
<text sub="clublinks" start="394.39" dur="2.77"> ukuthi wayekwazi ngaphambi kokuzalwa kwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="397.16" dur="1.91"> Ukufisile, futhi lokhu bekungumhlaba </text>
<text sub="clublinks" start="399.07" dur="2.08"> evumele wena ukuba ubekhona </text>
<text sub="clublinks" start="401.15" dur="3.22"> kanye nokumenyelwa ebudlelwaneni naye. </text>
<text sub="clublinks" start="404.37" dur="2.65"> Ngabe sizoba nazo zonke izimpendulo zalo mbuzo? </text>
<text sub="clublinks" start="407.02" dur="3.1"> Cha, asikho, kepha angicabangi ukuthi kufanele silindele. </text>
<text sub="clublinks" start="410.12" dur="1.82"> Bengicabanga ekuseni namhlanje ukuthi kanjani </text>
<text sub="clublinks" start="411.94" dur="2.17"> indodana yami enonyaka owodwa, uRafael, </text>
<text sub="clublinks" start="414.11" dur="3.08"> futhi ngokuvamile akaqondi </text>
<text sub="clublinks" start="417.19" dur="2.38"> kungani ngesinye isikhathi ngiyamvumela ukuthi ahlupheke, </text>
<text sub="clublinks" start="419.57" dur="2.04"> futhi bengicabanga ngokuqondile ngesimo esisodwa </text>
<text sub="clublinks" start="421.61" dur="2.34"> lapho kwakumelwe benze uvivinyo oluthile enhliziyweni yakhe, </text>
<text sub="clublinks" start="423.95" dur="3.063"> ngangikhona, ngimbambile, </text>
<text sub="clublinks" start="427.88" dur="1.73"> ngenkathi ethuka ethukile </text>
<text sub="clublinks" start="429.61" dur="3.39"> nawo wonke la mawaya aphuma esifubeni sakhe </text>
<text sub="clublinks" start="433" dur="1.96"> njengoba benza lezi zivivinyo. </text>
<text sub="clublinks" start="434.96" dur="2.22"> Wayengaqondi. </text>
<text sub="clublinks" start="437.18" dur="2.2"> Wayengakuqondi ukuthi ngiyamthanda </text>
<text sub="clublinks" start="439.38" dur="0.833"> Ngaleso sikhashana, </text>
<text sub="clublinks" start="440.213" dur="1.397"> nakho konke engingakwenza njengobaba, </text>
<text sub="clublinks" start="441.61" dur="3.61"> bengilokhu ngithi nje, "Ngikhona, ngilapha, ngilapha." </text>
<text sub="clublinks" start="445.22" dur="2.52"> Bengilokhu ngithi lokho okuphindaphindayo. </text>
<text sub="clublinks" start="447.74" dur="2.38"> Ekugcineni, isizathu sokuthi ngithemba uNkulunkulu </text>
<text sub="clublinks" start="450.12" dur="2.41"> ngento efana neCoronavirus </text>
<text sub="clublinks" start="452.53" dur="2.03"> akubangelwa ifilosofi, </text>
<text sub="clublinks" start="454.56" dur="1.78"> kodwa ngoba ngikholwa uNkulunkulu wobuKhristu </text>
<text sub="clublinks" start="456.34" dur="2.53"> weza futhi wahlupheka nathi. </text>
<text sub="clublinks" start="458.87" dur="2.04"> Ngikholwa ukuthi ebusweni bukaJesu, </text>
<text sub="clublinks" start="460.91" dur="2.33"> yindlela kaNkulunkulu yokuthi, "Ngikhona," </text>
<text sub="clublinks" start="463.24" dur="2.5"> Ngikhona, ngilapha. " </text>
<text sub="clublinks" start="465.74" dur="2.62"> Futhi njengamazwi kaJesu uqobo, "Ngilapha. </text>
<text sub="clublinks" start="468.36" dur="1.85"> Ngimi emnyango ngiyangqongqotha, </text>
<text sub="clublinks" start="470.21" dur="2.49"> uma umuntu ezwa izwi lami, avule umnyango, </text>
<text sub="clublinks" start="472.7" dur="1.77"> Ngizongena ngidle naye, </text>
<text sub="clublinks" start="474.47" dur="1.47"> naye unami. " </text>
<text sub="clublinks" start="475.94" dur="1.65"> Ithemba lelo esinalo, </text>
<text sub="clublinks" start="477.59" dur="3.06"> ithemba lokusondelana okuhle </text>
<text sub="clublinks" start="480.65" dur="1.73"> lokho kungaba okuphakade futhi lokho kuyithemba </text>
<text sub="clublinks" start="482.38" dur="2.483"> Ngikholwa ukuthi kufanele sibambelele kulokhu. </text>