મંગળવારે સવારે 4 વાવાઝોડા સેલી અપડેટ: હવે કેટેગરી -2 ની અપેક્ષા નથી subtitles

શકવું હોઈ શકે યોગ્ય રહેશે એ ગંભીર હોઈ શકે છે એક ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઇએ એક ગંભીર પરિસ્થિતિ હોઇ શકે છે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઇએ સાથે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ સાથે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોઇ શકે રકમની સાથે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ ની રકમ સાથે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ ની રકમ સાથે અભ્યાસક્રમ રેઇનફ AMલની રકમ સાથેનો અભ્યાસક્રમ, રેઇનફALલ, રાઇટ, ની રકમ સાથેનો અભ્યાસક્રમ રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવની રકમ સાથેનો અભ્યાસક્રમ? રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવ? રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવ? >> રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવ? >> તે રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવ? >> તે અધિકાર છે. >> તે અધિકાર છે. >> તે અધિકાર છે. હા. હા. હા. વસ્તુઓ હા. વસ્તુઓ છે હા. વસ્તુઓ જઈ રહી છે હા. વસ્તુઓ જઈ રહી છે હા. વસ્તુઓ બનવા જઈ રહી છે હા. વસ્તુઓ જવા જઇ રહી છે વસ્તુઓ જવા જઇ રહી છે બાબતો નીચે જતા જતા હોય છે ચીજો નીચેથી જઇ રહી છે વસ્તુઓ મિસિસિપીપીથી નીચે જતા રહે છે. વસ્તુઓ મિસિસિપીપીથી નીચે જઇ રહી છે અને મિસિસ્સીપ્પીથી ડાઉનલોડ કરો અને મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી ડાઉનલોડ કરો મિસિસિપીપી અને અલાબામા બટ પરથી ડાઉનલોડ કરો મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી નહીં, પરંતુ નહીં મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી પણ નહીં પણ ડાઉનલોડ કરો મિસિસ્પીપી અને અલાબામાથી નહીં પરંતુ ખરાબ નહીં મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી નહીં, પરંતુ ખરાબ થવા માટે નહીં મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી ડાઉનલોડ કરો પરંતુ યુએસ માટે ખરાબ નહીં અલાબામા પણ યુ.એસ. માટે ખરાબ નહીં અલાબામા પણ હમણાં યુએસ માટે ખરાબ નહીં અલાબામા પરંતુ હવે અમે માટે ખરાબ નહીં અલાબામા પણ હવે જે છે તે યુએસ માટે ખરાબ નહીં અલાબામા પરંતુ હવે અમે માટે મહાન નથી, જે મહાન છે અલાબામા પણ હવે અમેરિકા માટે મહાન સમાચાર નથી જે ખરાબ છે. હવે જે મહાન સમાચાર છે. હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં એક હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં એક વસ્તુ હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં એક વસ્તુ હું હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં જ હું છું હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં એક જે હું નોંધું છું હમણાં એક જે હું નોંધું છું હમણાં એક જે હું અહીં નોંધું છું હમણાં જ હું અહીં એક મોટી વસ્તુની નોંધ લઈ રહી છું હમણાં જ હું અહીં મોટા ફ્લાયર્સ પર ધ્યાન આપી રહ્યો છું હમણાં એક કે જે હું અહીં મોટા ફ્લાયર ઉપર નોંધું છું હમણાંની એક વસ્તુ હું અહીં મોટા ફ્લાયરેટ પર નોંધું છું અહીં મોટા ફ્લાયર અપ અહીં મોટી સંખ્યામાં થંડરસ્ટ્રોમનો સમાવેશ થાય છે અહીં થંડરસ્ટ્રોમ પ્રકારની મોટી ફ્લાવર અપ અહીં મોટી સંખ્યામાં થંડરસ્ટ્રોમ પ્રકારની છે અહીં મોટી સંખ્યામાં થંડરસ્ટ્રોમનો પ્રકારનો અધિકાર છે થંડરસ્ટ્રોમ્સ યોગ્ય પ્રકારની થન્ડરસ્ટ્રોમ્સ અધિકાર ઉપર થંડરસ્ટોર્મ્સ ઉપર શ્રેષ્ઠ ઉપર થંડરસ્ટોર્મ્સ ઉપર શ્રેષ્ઠ ઉપર થંડરસ્ટોર્મ્સ ઉપર શ્રેષ્ઠ ઉપર થન્ડરસ્ટ્રોમ્સ સેન્ટરની ઉપરની ઉપરથી યોગ્ય થંડરસ્ટોર્મ્સ અહીં કેન્દ્રની ઉપરની ઉપરથી યોગ્ય છે થન્ડરસ્ટોર્મ્સ અહીં કેન્દ્રના ઉપરના ઉપરથી વધુ યોગ્ય છે અહીં કેન્દ્રની ઉપરની ટોચ અહીં સેન્ટરની ઉપર ટોચ પર જ અહીં સેન્ટરની ઉપર ટોચ પર જ અને ફક્ત અહીં સેન્ટરની ટોચની અને આઇટીની ટોચની અહીં સેન્ટરની ઉપર ટોચ પર જ છે અને તે છે અહીં સેન્ટરની ઉપર ટોચ પર જ છે અને તે નથી અહીં કેન્દ્રની ઉપર ટોચ પર જ છે અને તે ખરેખર નથી ફક્ત અને તે ખરેખર નથી માત્ર અને તે ખરેખર જવું નથી માત્ર અને તે ખરેખર જવું નથી માત્ર અને તે ખરેખર અસર જવું નથી ફક્ત અને તે ખરેખર અસરમાં જતું નથી ફક્ત અને તે ખરેખર ખૂબ અસર થવાનું નથી. ખૂબ અસર કરે છે. ખૂબ અસર કરે છે. હું ખૂબ અસર કરે છે. હું માનું છું ખૂબ અસર કરે છે. મને લાગે છે એ ખૂબ અસર કરે છે. મને લાગે છે કે ખૂબ અસર કરે છે. હું વિચાર કરી શકું છું ખૂબ અસર કરે છે. મને લાગે છે કે તે બ્રાયફ્લાય મળી શકે ખૂબ અસર કરે છે. મને લાગે છે કે તે બ્રાયફ્લાય એ મને લાગે છે કે તે બ્રાયફ્લાય એ મને લાગે છે કે થોડું થોડું થોડું મળે છે મને લાગે છે કે તે થોડો થોડો મોટો છે મને લાગે છે કે તે થોડો થોડો સખત મજબૂત છે મને લાગે છે કે અહીં થોડોક મોટો સખ્તાઇથી મળે છે મને લાગે છે કે અહીં થોડું થોડું થોડું થોડું પણ મળ્યું શકે છે લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહીં બટ લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહીં બટ ડુઝ લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહીં બટ ડુઝ લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહીં બટ પ્રેશર કરે છે લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહિયાં દબાણ દબાણ ચાલુ રાખે છે પ્રેશર ચાલુ રાખે છે પ્રેશર ચાલુ રાખે છે પ્રેશર ચાલુ રાખવા માટે ચાલુ રાખે છે દબાવો ચાલુ રાખવા માટે વિનંતી કરે છે હરિકેન સાથે ભરવા પ્રેશર ચાલુ રાખે છે હરિકેન સાથે પડવું હરિકેન સિક્રેટ્સ સાથે પડવું હરિકેન હન્ટર્સ સાથે આવે છે હરિકેન હન્ટર્સ વિના ઉડાન ભરી રહી છે હરિકેન હન્ટર્સ સાથે પડવા માટે તે ફ્લાયિંગ છે હરિકેન શિકારીઓ સાથે પડવા માટે આમાં ઉડાન ભરી રહી છે શિકારીઓ આમાં ઉડી રહ્યા છે શિકારીઓ સિસ્ટમમાં ઉડી રહ્યા છે શિકારીઓ અહીં સિસ્ટમમાં ઉડી રહ્યા છે. સિસ્ટમ અહીં. સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ અમે સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ અમે છે સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ અમે ફરી જોઈએ છીએ સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ અમે ઘણી વાર જોઈએ છીએ પરંતુ અમે ઘણી વાર જોઈએ છીએ પરંતુ અમે ઘણી વાર જોઈએ છીએ પરંતુ અમે વરસાદની ઘણી વાર પછી જોઈએ છીએ પરંતુ અમે વરસાદની જેમ ફરી જોઈએ છીએ પરંતુ અમે હજી પણ વરસાદની જેમ ફરીએ છીએ પરંતુ આપણે હજી પણ સૌથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે પરંતુ આપણે હજી પણ મોટાભાગની વરસાદની જેમ જોઈ રહ્યા છીએ પરંતુ આપણે અત્યાર સુધીમાં મોટાભાગની વરસાદની જેમ જોઈ રહ્યા છીએ અત્યાર સુધીમાં મોટા ભાગનો વરસાદ મોટા ભાગના આઇટી આવતાની જેમ વરસાદ પડે છે અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ IT આવે છે અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ મોટા ભાગના આઇ.ટી. મોટા ભાગના ભાગોમાં આવતા મોટા ભાગના મોટા ભાગનો વરસાદ મોટા ભાગના ભાગોમાં આવતા મોટા ભાગના મોટા ભાગના વરસાદની અલાબામાના ભાગોમાં મોટા ભાગની આઇટી આવે છે તેમ વરસાદ પડે છે અલાબામાના ભાગોમાં આવે છે અલાબામા માં ભાગો અંદર આવે છે માં અલાબામા ભાગો અંદર આવે છે ફ્લોરિડામાં અલાબામાના ભાગો સાથે આવે છે ફ્લોરિડા પંથલમાં અલાબામાના ભાગો સાથે આવે છે ફ્લોરિડા પંખંડમાં અલાબામાના ભાગો સાથે આવે છે ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ સ્ટ્રેચિંગ ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ ત્યાં સ્ટ્રેચિંગ ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ બધાને ત્યાં સ્ટ્રેચિંગ ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ બધા ત્યાં સ્ટ્રેચિંગ ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ બધી રીતે સ્ટ્રેચિંગ બધી રીતે સ્ટ્રેચિંગ ત્યાં બધી રીતે સ્ટ્રેચિંગ ઘણા બધા માર્ગ દ્વારા સ્ટ્રેચિંગ ઘણા બધા માર્ગો દ્વારા સ્ટ્રેચિંગ તેમાંથી ઘણી બધી રીતને સ્ટ્રેચિંગ મોટા દ્વારા તમામ રીતે સ્ટ્રેચિંગ મોટા બેન્ડ દ્વારા બધી રીતે સ્ટ્રેચિંગ મોટા બેન્ડના ઘણા બધા માર્ગો તરફ પ્રયાણ મોટા બેન્ડ દ્વારા ઘણું ફ્લોરિડાના મોટા બેન્ડ દ્વારા ઘણું બધું ફ્લોરિડા અને મોટા બેન્ડ દ્વારા ઘણું બધું ફ્લોરિડા અને બેન્ડના મોટા બેન્ડ દ્વારા ઘણું બધું ફ્લોરિડા અને સમગ્ર દેશના મોટા બેન્ડથી ઘણું બધું ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ ગેટિંગ ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ કંઈક મળી રહ્યું છે ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ કેટલાક મળી રહ્યો છે ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ કેટલાક મેળવે છે પેનિસુલ કંઈક મેળવવું પેનસુલા રેઇનની કેટલીક મેળવે છે પેનસુલા અહીં વરસાદની કેટલીક મેળવે છે પેનસુલા અહીંથી વરસાદની કેટલીક મેળવે છે પેનસુલા થોડા વરસાદમાંથી અહીં આવે છે. અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અમે છીએ અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અમે ચાલુ છીએ અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અમે ચાલુ છીએ અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર પર છીએ પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર પર છીએ પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર બાજુ પર છીએ પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર સાઇડ પર જ છીએ પરંતુ, હવે અમે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ પરંતુ ફરીથી, અમે હવે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ A પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ હવે એક વરસાદ પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ તેથી હમણાં વરસાદનો કુલ ભાગ પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ તેથી હવે એક વરસાદ પડેલો કુલ બાજુ જાઓ હવે રેઇન કુલ જઈને બાજુ જવું હવે એક રેઇન કુલ જઈને બાજુ જવું હવે એક રેઇન કુલ બનવાનું છે બાજુ હમણાં જ એક વરસાદ પડેલો કુલ સિગ્નલિફિકલી બનવા જઈ રહ્યો છે બાજુ હમણાં એક વરસાદ પડેલો કુલ સાઇન ઇન કરો સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર શાંત સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર શાંત ગરમ સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર શાંત ગરમ બહાર સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર ત્યાં શાંત ગરમ ખરેખર ત્યાં શાંત ગરમ ખરેખર ત્યાં શાંત ગરમ તેના માટે ખરેખર શાંત ગરમ દિવસ માટે ખરેખર ઉત્તમ ગરમ આજના દિવસ માટે ખરેખર ઉત્તમ ગરમ. આજે દિવસ માટે. આજે દિવસ માટે. એસ.ઓ. આજે દિવસ માટે. તેથી અમે આજે દિવસ માટે. તેથી અમે છે આજે દિવસ માટે. તેથી અમે કોઈપણ છે આજે દિવસ માટે. તેથી અમે કોઈપણ ચાલુ રાખીએ છીએ આજે દિવસ માટે. તેથી અમે કોઈ ચાલુ રાખીએ છીએ આજે દિવસ માટે. તેથી આપણે કોઈપણ ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે તેથી આપણે કોઈપણ ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે તેથી આપણે બહાર નીકળવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ તેથી આપણે બહાર નીકળવાના કોઈ સમાવિષ્ટો નથી તેથી આપણે બહાર નીકળવાના અને ચાલુ રાખવા માટેના કોઈપણ પ્રયત્નો કર્યા છે તેથી આપણે બહાર નીકળવું અને ફક્ત સમાધાન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું નથી તેથી આપણે બહાર નીકળવાના અને ચાલુ રાખવાના કોઈ સમાવિષ્ટ નથી તેથી આપણે બહાર નીકળવાની અને ન જોઈતી બાબતો અંગેની કોઈપણ સામગ્રી ચાલુ રાખી છે બહાર અને લગભગ જોઈએ નહીં બહાર અને લગભગ જોઈએ નહીં આઉટ અને લગભગ એ માટે ન જોઈ ખૂબ અને વધુ વિશે ન જોઈએ બહાર અને લગભગ ઘણી વસ્તુઓ માટે ન જોઈ બહાર અને વરસાદ વિશે ખૂબ જ જોવું નથી બહાર અને વરસાદ વિશે ઘણી બધી ઝંખના ન જોઈએ બહાર અને લગભગ વરસાદની ઘણી તસવીર ન જોઈએ બહાર અને તેમા ઘણી બધી વરસાદની તસવીર નહીં ઘણા વરસાદ માટે બટ આપણે ત્યાં ઘણાં વરસાદ પડ્યાં છે ઘણા વરસાદ માટે આપણે ત્યાં રહીએ છીએ ત્યાં ઘણા બધા વરસાદ પડે છે, પરંતુ અમે હજી રહીએ છીએ ત્યાં ઘણા બધા વરસાદ પડે છે પરંતુ આપણે હજી પણ એ રાખી શકીએ છીએ ત્યાં ઘણા બધા વરસાદ પડે છે, પરંતુ આપણે હજી પણ વીજળી રાખી શકીએ છીએ ત્યાં ઘણા બધા વરસાદ પડે છે, પરંતુ આપણે ત્યાં કોઈ વીજ સંભવિત સ્થિતિ રાખીશું અમે ચાલુ રાખીએ છીએ સંભવિત સંભવિત અમે આ માટે સાર્જ સંભવિત રાખીશું અમે આઈટી માટે સાર્જ સંભવિત રાખીશું અમે તે માટે એક સાર્જ સંભવિત રાખીશું અમે હજી પણ ITE માટે સરજ સંભવિત રાખીશું અમે હજી પણ ITE માટે સરજ સંભવિત રાખીશું. તે પણ સારું તરીકે. તે પણ સારું તરીકે. તાજેતરમાં તે પણ સારું તરીકે. છેલ્લો રડાર તે પણ સારું તરીકે. છેલ્લી રાદર રજૂઆત છેલ્લી રાદર રજૂઆત છેલ્લી રાદર રજૂઆત કરાઈ નથી છેલ્લું રેડર પ્રસ્તુત કરવું જોઈતું નથી છેલ્લી રાદર પ્રસ્તુતિ મહાન દેખાતી નથી. મહાન નથી લાગતું. મહાન નથી લાગતું. ત્યાં મહાન નથી લાગતું. ત્યાં છે મહાન નથી લાગતું. ત્યાં છે મહાન નથી લાગતું. ત્યાં ઉચ્ચ છે. ત્યાં ઉચ્ચ છે. ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે કરી શકો છો ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે જોઈ શકે છે ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે જોઈ શકે છે ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે સૌથી વધુ જોઈ શકે છે ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે સૌથી વધુ જોઈ શકે છે ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે લપેટી નથી પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે આસપાસ લપેટી નથી કેન્દ્રની આસપાસ લપેટી નથી ત્યાં કેન્દ્રની આસપાસ લપેટી નથી કેન્દ્રની આસપાસ લપેટી નથી કેન્દ્રમાં કેટલાક શOWર્સની આસપાસ લપેટી નથી કેટલાક શાવર્સ કેન્દ્રમાં કેન્દ્રમાં કેટલાક શાવર્સ પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે કેન્દ્રમાં કેટલાક શોવર્સ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે લપેટવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા કેટલાક શાવર કેન્દ્રો કેન્દ્રમાં કેટલાક શોવર્સ બધાને લપેટવાનો પ્રયાસ કરે છે કેન્દ્રમાં કેટલાક શાવર્સ બધાને લપેટવાનો પ્રયાસ કરે છે કેન્દ્રમાં કેટલાક શાવર્સ બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરે છે બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરો બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરવો બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ અને આસપાસ બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ અને આસપાસ બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરો અને ત્યાં સુધી બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરો અને તે થાય ત્યાં સુધી થાય છે અને થાય છે ત્યાં સુધી આગળ વધો અને ત્યાં સુધી કે જે આપણે કરીએ છીએ આગળ વધો અને નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આગળ વધો અને ત્યાં સુધી ચાલો કે જે આપણે ન જઈએ છીએ આગળ વધો અને ત્યાં સુધી કે જે થાય છે તે અમે નથી જઈ રહ્યાં આગળ વધો અને ત્યાં સુધી કે જે જોવા મળે છે તે આપણે જોતાં નથી આગળ વધો અને ત્યાં સુધી કે જે થાય છે તેને આપણે જોતા નથી અમે એ જોવા જઈ રહ્યા નથી અમે કોઈ સહી જોતા નથી જતા અમે સહી કરનારું ઇન્ટેન્સિફિકેશન જોતાં નથી મહાન ઇન્ટેન્સિફિકેશન સાથે સહીત ઇન્ટેન્સિફિકેશન આ સાથે સહીત ઇન્ટેન્સિફિકેશન. આ સાથે. આ સાથે. આઈ.ટી. આ સાથે. તે છે આ સાથે. તે લગભગ છે આ સાથે. તે લગભગ 60 છે આ સાથે. તે લગભગ 60 માઇલ છે આ સાથે. તે લગભગ 60 માઇલ જેટલો છે આ સાથે. તે લગભગ 60 માઇલથી છે તે લગભગ 60 માઇલથી છે તેમાંથી 60 માઇલ લગભગ છે તે માઇલથી લગભગ 60 માઇલ છે તે માઇલથી લગભગ 60 માઇલ છે તે મોથથી લગભગ 60 માઇલ્સની આસપાસ છે તે લગભગ 60 માઇલ્સ પર પ્રતિસ્પર્ધીના મOUથથી છે. જીવનારનું મો .ું. જીવનારનું મોOUું. એસ.ઓ. જીવનારનું મો .ું. તેથી આઇ.ટી. જીવનારનું મો .ું. તેથી તે છે જીવનારનું મો .ું. તેથી તે મેળવવામાં આવે છે જીવનારનું મો .ું. તેથી તે પ્રીટિ છે જીવનારનું મો .ું. તેથી તે પ્રીટિ ક્લોઝ મેળવી રહ્યું છે તેથી તે પ્રીટિ ક્લોઝ મેળવી રહ્યું છે તેથી તે ખૂબ નજીક આવી રહ્યો છે તેથી તે લુઇસિયાનાની ખૂબ નજીક આવે છે. લુઇસિયાના. લુઇસિયાના. નહીં લુઇસિયાના. વિચારશો નહીં લુઇસિયાના. તે વિચારો નહીં લુઇસિયાના. તે જવાનું નહીં વિચારો લુઇસિયાના. તે જવાનું નહીં વિચારો લુઇસિયાના. વિચારશો નહીં કે વિચાર કરો વિચારશો નહીં કે વિચાર કરો તે બધાને મળવાનું નહીં વિચારશો તે બધાને મળવાનું નથી વિચારશો તે બધી રીત મેળવવા માટે વિચારશો નહીં તે બધી રીત મેળવવાનો વિચારશો નહીં વિચારવાનો વિચારશો નહીં બધા જવા માટેનો માર્ગ અમને તે માટેનો બધા રસ્તો મળશે તેવું વિચારશો નહીં તે જે નહીં તે યુએસની બધી રીત મેળવવાનું વિચારીશ નહીં કશું નહીં તે યુએસની બધી રીત મેળવવાનું વિચારીશ નહીં આપણા માટેનો કેટલોક રસ્તો યુ.એસ. ની બધી રીતો જે કંઇક સારી છે કેટલાક સારા સમાચાર છે તે માટેનો બધા માર્ગ. સારા સમાચાર. સારા સમાચાર. એસ.ઓ. સારા સમાચાર. તો હવે સારા સમાચાર. તેથી હવે એ સારા સમાચાર. હમણાં એક કેટેગરી સારા સમાચાર. તેથી હવે એક વર્ગ 1 સારા સમાચાર. હમણાં એક કેટેગરી 1 હરિકેન હમણાં એક કેટેગરી 1 હરિકેન હમણાં એક કેટેગરી 1 હરિકેન ટ્રાયિંગ હમણાં એક કેટેગરીમાં 1 હરિકેનનો પ્રયાસ કરો તેથી હવે એક કેટેગરીમાં 1 હરિકેન સંગઠન માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ હવે એક કેટેગરીમાં 1 હરિકેન ફરી સંગઠિત થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. હું પણ ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ હું કરી શકું છું ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ હું નહીં ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ હું મેળવી શકતો નથી ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ મને બહુ મળતું નથી ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ મને વધારે મજબૂત નથી મળતું પરંતુ મને વધારે મજબૂત નથી મળતું પરંતુ મને તે કરતાં વધુ મજબૂત નથી મળતું પરંતુ મને તે કરતાં વધુ મજબૂત નથી મળતું પરંતુ મને તેટલું વધારે મજબૂત નથી મળતું પરંતુ તે ખૂબ સચોટ નથી, પરંતુ તે ખૂબ સચોટ છે. તે ખરેખર છે. તે ખરેખર છે. મોસ્ટ તે ખરેખર છે. મોટાભાગના તે ખરેખર છે. લગભગ બધાજ તે ખરેખર છે. મોડેલોમાંના ઘણા તે ખરેખર છે. મોડેલો લે છે તે ખરેખર છે. મોડેલ્સમાંથી મોટાભાગના તે લે છે મોડેલ્સમાંથી મોટાભાગના તે લે છે સૌથી વધુ મોડેલો તે ત્યાં લે છે મોટે ભાગે મોડેલો તે ત્યાં લઈ જાય છે મોસ્ટેલ્સમાંથી મોટાભાગના ત્યાં મિસિસિપીપી તરફ જાય છે મોડેલ્સમાંથી મોટાભાગના ત્યાં મિસિસિપીપી તરફ જાય છે અને ત્યાં આગળ મિસિસિપીપી અને આગળ મિસિસિસ્પી અને અલાબામા. અલબામા. અલબામા. ના અલબામા. હવે નથી અલબામા. લાંબા સમય સુધી જરૂર નથી અલબામા. કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. ત્યાં કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. ત્યાં છે કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. ત્યાં કોઈ નથી કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. ત્યાં કોઈ લાંબી નથી ત્યાં કોઈ લાંબી નથી ત્યાં કોઈ લાંબી કેટેગરી નથી આ બોલ પર કોઈ લાંબી કેટેગરી 2 ત્યાં કોઈ લાંબી કેટેગરી 2 વાવાઝોડું છે ત્યાં કોઈ લાંબી કેટેગરી 2 વાવાઝોડું હોવું જોઈએ ત્યાં કોઈ લાંબી કેટેગરી 2 વાવાઝોડું હોવું જોઈએ કેટેગરી 2 હરિકેન હોવું જોઈએ કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરી હોવી જોઈએ કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરી 1 હોવી જોઈએ કેટેગરી 2 હરિકેન હમણાં 1 કેટેગરી હોવી જોઈએ કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરીમાં હોવી જોઈએ 1 હવે નહીં કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરીમાં હોવી જોઈએ 1 હવે નહીં કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરીમાં હોવી જોઈએ 1 હમણાં નહીં કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરીમાં હોવી જોઈએ 1 હમણાં ખૂબ વરસાદ નહીં કેટેગરી 1 હમણાં વરસાદ નહીં કેટેગરી 1 હમણાં અહીં વરસાદ નહીં આવે કેટેગરી 1 હમણાં સુધી વરસાદની જેમ નહીં આવે કેટેગરી 1 હમણાં નહીં, પણ અહીં બરાબર વરસાદ પડે કેટેગરી 1 હમણાં નહીં, પરંતુ અહીં સુધી વરસાદ પડવો જોઈએ કેટેગરી 1 હમણાં નહીં પણ અહીં તોફાન આવે છે અહીં તોફાન તો પણ છે અહીં તોફાન સર્જ બરોબર છે અહીં તોફાની તોફાની સર્જ છે અહીં તો પણ સ્ટાઇલ સ્ટોર્મ સર્જ એ છે અહીં હજી પણ તોફાન સર્જ એ એક ચિંતિત છે અહીં હજી પણ તોફાન સર્જ માટેનું ધ્યાન છે અહીં હજી પણ તોફાન સર્જ એ આપણું ધ્યાન રાખે છે. અહીં હજી પણ તોફાન સર્જ એ આપણા ક્ષેત્ર માટે સંકેત છે. સર્જ એ આપણા ક્ષેત્ર માટેનું ચિંતન છે સર્જ એ આપણા ક્ષેત્ર માટેનું ચિંતન છે. . . એસ.ઓ. . તેથી ફરીથી . તેથી ફરીથી રિસાયપીંગ . તેથી ફરી વિન્ડોઝ રીકાયપિંગ તેથી ફરી વિન્ડોઝ રીકાયપિંગ તેથી ફરી આઠેકમી રીકAPપીંગ કરો તેથી ફરીથી વીન્ડસર્સી એંસી ફ્ચા તેથી ફરીથી વીન્ડસરની એંસી ફિઇવ ગેસ્ટનને ફરીથી પ્રાપ્ત કરો તેથી ફરીથી વીન્ડસરની પુનECપ્રાપ્તિ આઠે પાંચ ગેસ્ટન પાંચ તેથી ફરી પાછી મેળવો વિજેતા આઠે પાંચ ગેસ્ટન પાંચ મૂવિંગ આઠ પાંચ ગેસ્ટન પાંચ સ્થળાંતર આઠ પાંચ ગેસ્ટન પાંચ મૂવિંગ વેસ્ટ પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટમાં આઠે પાંચ ગેસ્ટન પાંચ મૂવિંગ પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટમાં આઠે પાંચ ગેસ્ટન પાંચ મુવિંગ રાત્રે F::00૦ વાગ્યે આઠે પાંચ ગેસ્ટન, પાંચ પશ્ચિમમાં ઉત્તર પશ્ચિમમાં ખસેડવું. પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. એસ.ઓ. પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી આઇ.ટી. પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે છે પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે ક્રોલિંગ છે પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ છે પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ છે તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ છે તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ તે છે તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ મોટું છે તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ એક મોટી સમસ્યા છે તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ તે એક મોટી સમસ્યા છે તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ તે છે જેની અમને મોટી સમસ્યા છે તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ એક મોટી સમસ્યા છે જેને આપણે જાણતા હોઈએ છીએ આપણે જાણીએ છીએ તે મોટી સમસ્યા આપણે જે જાણતા હોઈએ છીએ તે મોટી સમસ્યા મોટી મુશ્કેલી કે જેનાથી આપણે જાણતા હતા અમને મળે છે તેમાંથી મોટી સમસ્યા અમને મળે છે તેમાંથી મોટી સમસ્યાઓ અમને મળે છે તેમાંથી મોટી સમસ્યા કે જેને આપણે જાણીએ છીએ આપણે જે જાણીએ છીએ તે જાણવું એ મોટી સમસ્યા છે આપણે જે જાણીએ છીએ તે જવું રહ્યું છે તેમાંથી મોટી સમસ્યા તે જાઓ તેમાંથી જાઓ તે જાઓ જાઓ પાસેથી જાઓ GET માંથી જાઓ તે વેચવા જઈ રહ્યો હતો. સ્ટોલ કરો. સ્ટોલ કરો. ત્યાં છે સ્ટોલ કરો. ત્યાં કશું જ નથી સ્ટોલ કરો. આના માટે હજી કંઈ નથી સ્ટોલ કરો. સ્ટયૂ કરવાનું કંઈ નથી સ્ટોલ કરો. આ રોકવા માટે કંઈ નથી. આ રોકવા માટે કંઈ નથી. આ રોકવા માટે કંઈ નથી. કંઈ નહીં આ રોકવા માટે કંઈ નથી. કંઈ નહીં આ રોકવા માટે કંઈ નથી. ખસેડવા માટે કંઈ નથી આ રોકવા માટે કંઈ નથી. આઇટી ખસેડવાનું કંઈ નથી આ રોકવા માટે કંઈ નથી. તે હવે ખસેડવા માટે કંઈ નથી આ રોકવા માટે કંઈ નથી. હજીથી તે ખસેડવાનું કંઈ નથી હજીથી તે ખસેડવાનું કંઈ નથી તેમાંથી કંઈપણ આગળ વધવું નહીં ક્ષેત્રમાંથી તે આગળ વધારવા માટે કંઈ નથી. ક્ષેત્ર. ક્ષેત્ર. એસ.ઓ. ક્ષેત્ર. તેથી તે ક્ષેત્ર. તેથી તે પ્રકારની છે ક્ષેત્ર. તેથી તે પ્રકારની છે ક્ષેત્ર. તે જ પ્રકારનું ડ્રાફ્ટીંગ છે ક્ષેત્ર. અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનું એટલું જ પસંદ નથી તે અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાના પ્રકારનું છે પશ્ચિમ તરફ અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનું એટલું જ પ્રકારનું છે પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ માટે અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ પર અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે આ અહીં પશ્ચિમ ઉત્તર દિશા તરફ ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે આમાં પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટમાં આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટમાં આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ અને આ નિર્દેશમાં અને પશ્ચિમમાં ઉત્તર પશ્ચિમમાં જાઓ આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ તરફ અને મૂવ એ આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમના ઉત્તરમાં જવા માટે અને થોડું ખસેડો આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમના ઉત્તરમાં જવા માટે અને એક લિટલ ક્લોઝર ખસેડો એક નાના ક્લોઝરને નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો એક લિટલ ક્લોઝર નિર્દેશ અને ખસેડો અને લિટલ ક્લોઝર અને ઇશારો કરો અને ખસેડો એક નાના ક્લોઝરને નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો અને આદર્શરૂપે છે એક લિટલ ક્લોઝર નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો અને આદર્શ રીતે જવું છે એક નાના ક્લોઝરને નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો અને આદર્શ રીતે જવું છે એક લિટલ ક્લોઝર નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો અને આદર્શ રીતે ખસેડવાનું ચાલુ છે અને ખસેડવાનું આદર્શરૂપે જવું છે અને આશ્ચર્યજનક રૂપે સ્થાનાંતરિત થઈ રહ્યું છે અને આદર્શરીતે આદર્શ રીતે ખસેડવું જઇ રહ્યું છે અને આદર્શરીતે આદર્શ રીતે ખસેડવું જઇ રહ્યું છે અને આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર તરફ જવાનું ચાલુ રાખ્યું છે અને આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તરીય દિશામાં જવાનું ચાલે છે અને આર્થિક રીતે ઉત્તર અને ઉત્તમ અને ઉત્તર દિશામાં આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર અને વધુ રહો આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર અને આગળ વધો ઉત્સાહથી ઉત્તરીય અને આગળ વધો ઉત્સાહપૂર્વક ઉત્તર અને પૂર્વમાં વધુ રહે છે આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર અને પૂર્વમાં વધુ રહે છે આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર અને યુ.એસ. પૂર્વમાં વધુ રહે છે. યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં છે યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં કેટલાક છે યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં કેટલાક અપીર છે યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ વિન્ડ્સ ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ વિન્ડ્સ ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ ક્યાંથી મળે છે ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ જ્યાં મળે છે ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ વિમાન જ્યાં હવાઇ પટ્ટીઓ ત્યાં અમુક અપર લેવલ વાઇન્ડ્સ, જ્યાં એરલાઇન ફલાય છે. જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. તે જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. તે ચાલે છે જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. તે જવું છે જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. તે દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે તે દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે આ આ દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે આ USફશને આગળ વધારવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે આ આ બોલ દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યું છે આ આ બોલ પર દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે આ આ માર્ગ પર દબાણ કરવામાં મદદ કરવા જઇ રહ્યું છે તે આ માર્ગથી આગળ ધપાવવામાં સહાય માટે જઇ રહ્યો છે તે યુ.એસ. થી માર્ગ પર આ દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે આ યુ.એસ. થી માર્ગ અમારા તરફથી આ માર્ગ બંધ છે અમારા તરફથી આ માર્ગ બંધ છે આ પૂર્વથી અમારો માર્ગ છે આ પૂર્વથી અમારો માર્ગ છે યુએસથી પૂર્વ સુધીના આ માર્ગની, યુએસના પૂર્વ સુધીના માર્ગથી આ બંધ છે યુ.એસ.ના પૂર્વ માર્ગથી આ જે બંધ છે યુ.એસ. ની પૂર્ણાહુતિ, જે છે યુ.એસ. ની પૂર્વ તરફ, જે કેટલુંક છે યુ.એસ.ની પૂર્વ દિશામાં, જે કેટલું સારું છે યુ.એસ.ના પૂર્વમાં, જે કેટલાક સારા સમાચાર છે યુ.એસ.ના પૂર્વમાં, જે કેટલાક સારા સમાચાર છે યુ.એસ.ના પૂર્વમાં, જે હજી સુધી ખૂબ સારા સમાચાર છે હજુ પણ કેટલીક સારી સમાચાર કેટલીક સારી સમાચાર છે જેનો હજી ફેલાવો છે કેટલીક સારી સમાચાર છે જે હજી પણ ફેલાય છે કેટલીક સારી સમાચાર છે જે હજી પણ કેટલાકમાં ભારે ફેલાયેલી છે કેટલાક સારા સમાચાર છે જે હજી પણ કેટલાક ભારે વરસાદને ફેલાવે છે કેટલાક સારા સમાચાર છે કે જે હજુ પણ ફેલાય છે તે કેટલાક ભારે વરસાદના વરસાદને પાર પાડે છે કેટલાંક ભારે વરસાદ પડ્યા કેટલાક ભારે વરસાદને ફેલાવો વિસ્તારમાંથી કેટલાક ભારે વરસાદને ફેલાવો. ક્ષેત્ર. ક્ષેત્ર. એસ.ઓ. ક્ષેત્ર. જેથી ક્ષેત્ર. તેથી અમે ક્ષેત્ર. તેથી અમે જાઓ ક્ષેત્ર. તેથી અમે થકી જાઓ ક્ષેત્ર. તેથી આપણે દિવસ દરમિયાન જઇએ છીએ તેથી આપણે દિવસ દરમિયાન જઇએ છીએ તેથી અમે તમને દિવસ પસાર કરીશું તેથી અમે તમને જોઈશું તે દિવસે તેથી અમે તમને દિવસ દ્વારા જોશું તેથી અમે તમને દિવસ દ્વારા જોશું તે જ રીતે અમે દિવસની જેમ જઇશું તમે એક ઓલકOCક દ્વારા જોશો તે જ રીતે અમે તે દિવસની વચ્ચે જઇએ છીએ, તમે એક ઓલક SEક દ્વારા જોશો. તમે આને એક ઓલકOCક દ્વારા જોશો તમે આ પછીથી એક ઓલકOCક દ્વારા જોશો તમે આ પછીની વાઇન્ડ્સ દ્વારા એક ઓલકOCક દ્વારા જોશો તમે એક પછી એકને ત્યાં જોઈ શકશો. તમે એક પછી એકને જોઈ શકશો આ પછીની બાજુએ ત્યાંથી પસાર થાય છે. તમે એક પછી એકને જોઈ શકશો આ 85 પછીની બાજુએ દોરે છે 85 85 પછી આજુબાજુની પાંખ બાદમાં 85 માઇલની પાછળ મેળવે છે બાદમાં 85 માઇલ પેર આગળ મળે છે બાદમાં 85 માઇલ દર કલાકે દોરે છે. માઇલ પેર અવર. માઇલ પેર અવર. એસ.ઓ. માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા ઓછા માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા ઓછા માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા તે જ ઓછું માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા તે જ ઓછા તેથી વધુ અથવા તે જ ઓછા આ જ છે અથવા તે જ ઓછું તેથી વધુ અથવા તે જ હોઈ શકે છે જે હોઈ શકે છે તેથી વધુ અથવા તે જ મેળવો જે ઓછું કરો વધુ કે વધુ તે જ બક્ષિસ પ્રાપ્ત કરી શકે છે વધુ કે ઓછું કરો જે બ્રિફલી એ મેળવી શકે છે તેથી વધુ અથવા તે જ ઓછું કરો જે બ્રિફલી એક નાનો છે થોડું થોડું થોડું મળે છે બહુ નાનો પણ હોય છે તે ખૂબ જ RIંચી Bંચી છે તે કરતાં વધુ RIંચી રીતે બક્ષિસ મેળવી શકાય છે તે કરતાં વધુ RIંચી RIંચી રીતે બક્ષિસ મેળવી શકાય છે તેમાંથી અને તેઓની તુલનાએ એકદમ RIંચી કમાણી કરી શકાય છે આના કરતાં તેઓ ખૂબ જ ઉદાર છે ANDંચા તે અને તેઓ સહેલાઇથી તે કરતાં વધુ અને તેઓ જુએ છે તે કરતાં વધુ અને તેઓ અહીં જોશે ANDંચા તે અને તેઓ અહીં અને જુઓ ANDંચા અને તે તેઓએ અહીં અને આ જોશે ANDંચા કરતા વધુ અને તેઓએ અહીં જોયા અને આ અપેક્ષિત અહીં જુઓ અને આ અપેક્ષિત છે અહીં જુઓ અને આ માટે અપેક્ષિત અહી જુઓ અને આ બનવું અપેક્ષિત છે અહિંયા જુઓ અને આ એક હોવાનો અગત્ય છે અહીં જુઓ અને આ એક ઓલકOCક બનવા માટે અપેક્ષિત છે અહીં જુઓ અને એક પસંદ કરવા માટે આ અપેક્ષિત છે અહીં જુઓ અને આમાં એક ઓલક Oક થવા માટે આ અપેક્ષિત છે આમાં એક ઓલકOCક રહેવું મોર્નિંગમાં એક ઓલકOCક રહેવું મોર્નિંગ પ્રકારની માં એક ઓલકOCક થવું મોર્નિંગ પ્રકારની માં એક ઓલકOCક રહેવું ન્યાયના મોર્નિંગ પ્રકારના એક બનવા માટે બસના મોર્નિંગ પ્રકારમાં એક થવું ફક્ત મોર્નિંગ પ્રકારમાં એકનો સમાવેશ થવો ફક્ત મોસ્ટર્ન ઓફ ઇન ધ ONEફ CLફ કલોક મોસ્ટિંગ પ્રકારની અહીં ફક્ત મો OFેથી બંધાયેલા પ્રકારનાં અહીં ફક્ત પૂર્વના મોર્નિંગ પ્રકારની અહીંના અહીંના પૂર્વના મોર્નિંગ પ્રકારની નવો અહીંનો પૂર્વો માટેનો પ્રકારનો મોર્નિંગ નવા ઓર્લિયન્સના અહીંના પૂર્વો માટેનો માત્ર પ્રકારનો મોર્નિંગ ન્યુ ઓર્લિયન્સ બટનો અહીંના પૂર્વો માટેનો માત્ર પ્રકારનો મોર્નિંગ અહીં નવા ઓર્લિયન્સ બટનો છે અહીં નવા ઓર્લિયન્સ સિવાયના પ્રકારનો છે અહીં નવા ઓર્લિયન્સના પણ પ્રકારના છે અહીં ફક્ત નવા પ્રકારનાં નવા ઓર્લિયન્સ છે અહીં ફક્ત નવા પ્રકારનાં પરંતુ નવા ઓર્લિયન્સના પૂર્વોત્તમ છે અહીં નવા ઓર્લિયન્સના પૂર્વના પણ માત્ર દક્ષિણના અહીં ન્યુ ઓર્લિયન્સનો પૂર્વોત્તમ છે, પરંતુ કહો સાઉથના પ્રકારનો ફક્ત કહેવા માટેનો દક્ષિણનો પ્રકાર ફક્ત પાસગૌલા કહેવાતા દક્ષિણનો પ્રકાર, પ Pસગૌલા, મિસિસિપીપીના માત્ર દક્ષિણના પ્રકાર, પાસગૌલા, મિસિસિપીપી, વિન્ડ્સના માત્ર દક્ષિણનો પ્રકાર પાસગૌલા, મિસિસીપીપીઆઈ, વિન્ડ્સ પાસગૌલા, મિસિસિપીપીઆઈ, વિન્ડ્સ અરોન્ડ પાસકાગૌલા, મિસિસિસ્પીપીઆઈ, વિન્ડ્સ એરોન્ડ 85 પાસગૌલા, મિસિસિપીપીઆઈ, 85 માઇલની આસપાસ વિન્ડ્સ પાસગૌલા, મિસિસિપીપી, 85 માઇલ પેર વિન્ડ્સ પાસગૌલા, મિસિસિપીપીઆઈ, 85 માઇલ પેર અવર આસપાસ. 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લNDન્ડફALલ 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લNDન્ડફALલ 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લોન્ડફALલ ઓકસુર 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લNDંડલ ઓકસુર કહેશે 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લNDન્ડફ Oલ ઓકસુર કહેશે જલ્દી લNDન્ડફ Oલ ઓકસુર કહેશે જલ્દી લNDન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે જલ્દીથી ટોમોરો લNDન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે પ્રારંભિક ટૂર્મોર્નિંગ મોર્નિંગ લNDન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે પ્રારંભિક ટૂર્મોરોગ મોર્નિંગ ચાલુ રાખશે લNDન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે શરૂઆતમાં સાતમા દિવસે ટૂર્મોર્નિંગ મોર્નિંગ લોન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે શરૂઆતમાં સાત અમીષ પર ટૂર્મોર્ન મોર્નિંગ સાત અમીશ પર ટૂંક સમયમાં મોર્નિંગ સાત એમીશ રુગલી પર ટૂંક સમયમાં સવાર ત્યાં લગભગ અચાનક સાત અમિષ પર મોર્નિંગ તદ્દન સાત અમીશ રાત્રિએ ત્રણ અધિકાર પર મોર્નિંગ લગભગ સાત અમીશ પર ત્રાસદાયક મોર્નિંગ લગભગ સાત અમીશ પર ત્રાસદાયક મોર્નિંગ લગભગ બધા અધિકાર રશિયામાં મિસિસિપીપીની તમામ અધિકાર, રશિયામાં મિસિસિપીપીઆઈ, અલાબામાની આગાએ ત્રણ અધિકાર રશિયામાં મિસિસિપીપી, અલાબામા બોર્ડરની આજુ બાજુ અધિકાર છે. MISSISSIPPI, અલાબામા બોર્ડર મિસિસીપીપીઆઈ, અલાબામા બોર્ડર ટાવર મિસિસીપીપીઆઈ, અલાબામા બોર્ડર ટુવર્ડ મોબાઇલ મિસિસીપીપીઆઈ, અલાબામા બોર્ડર ટુવર્ડ મોબાઇલ કાઉન્ટી મિસિસીપીપીઆઇ, અલાબામા બોર્ડર ટુવર્ડ મોબાઇલ કાઉન્ટી તરીકે મિસિસીપીપીઆઈ, અલાબામા બોર્ડર ટુવર્ડ મોબાઇલ કાઉન્ટી એ મોબાઈલ કાઉન્ટી તરીકે A તરફ કેટેગરી તરીકે મોબાઈલ કાઉન્ટીને આગળ વધો કેટેગરી 1 તરીકે મોબાઈલ કાઉન્ટીની બાજુમાં એક કેટેગરી 1 હરિકેન તરીકે મોબાઈલ કાઉન્ટીની તરફેણ કરો કેટેગરી 1 હરિકેન વેકિંગ તરીકે મોબાઈલ કાઉન્ટીને આગળ વધો કેટેગરી 1 હરિકેન વીકન કેટેગરી 1 હરિકેન વીક કેટેગરી 1 હરિકેન ઉષ્ણકટિબંધીય રીતે વિકસિત કેટેગરી 1 વાવાઝોડું એક વાવાઝોડું કેટેગરી 1 વાવાઝોડું એક દ્વારા વાવાઝોડું કેટેગરી 1 હરિકેન એક દ્વારા ઉષ્ણકટિબંધીય રીતે ચાલે છે કેટેગરી 1 હરિકેન એક ઓ 'ક્લોક દ્વારા ઉષ્ણકટિબંધીય રીતે ચાલે છે એક ઓકલોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય એક ઓકલોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય એક ઓ 'ક્લોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય પછીના એક ઓકલોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય પછીના એક અને ઓલકOCક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય પછીના અને ત્યારબાદ એક ઓકલોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય મધ્યાહ્ન અને પછી મધ્યાહ્ન અને તે પછી ચાલુ બપોર પછી અને ત્યારબાદ ચાલુ રાખવું બપોર પછી અને તે પછી ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખો બપોર પછી અને તે પછી ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખવું બપોર પછી અને તે પછી ચાલુ રાખીએ અભ્યાસક્રમનું નબળુ ચાલુ રાખવું સહેલાઇથી નબળાઇ ચાલુ રાખવી મONTનટ્રોગVમરી પર સહેલાઇથી નિકળવું ચાલુ રાખવું, હેન્ડિંગ, મ Mવરગામૂરી કURર્સમાંથી વીકસ ચાલુ રાખવું આગળની હેન્ડિંગ, મોર્ટગામરી પર સહેલાઇથી ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખવું ઓવર મ Mન્ટગOMમરી, હેડિંગ ટુવર્ડ ઓવર મ MનગOMમરી, હેડિંગ ટૂવર્ડ UBબર્ન વધુ સામગ્રી ઓવર મ MનગOMમરી, હેડિંગ ટુવર્ડ આગળ ઓવર મ MનગOMમરી, TOબર્ન તરફ આગળ વધવું અને તે પછી આદર્શ UBબર્ન અને તે પછી આદર્શ UBબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, URNબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા URNબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને URNબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછી URNબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને ત્યારબાદ કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને ત્યારબાદ કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને પછી ભાગો કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે ભાગો છે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને કહેવાના ભાગો કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછીના ભાગો કહે છે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછીના ભાગો કદાચ નહીં કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછીના ભાગો કહી શકશે નહીં કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછીના ભાગો કહેતા નથી કહો ભાગો ખૂબ દૂર નથી કહેવાના ભાગો કદાચ હજી દૂર નહીં કહેવાના ભાગો કદાચ દૂરથી નહીં કહેવાના ભાગો ડબલિનથી ખૂબ દૂર નથી, જ્યોર્જિયાથી ડબલિનથી ખૂબ દૂર નહીં હોવાના ભાગો કહેવાના ભાગો ડબલિનથી ખૂબ દૂર નહીં, ત્યાં જ્યોર્જિયા ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને હેડિંગ ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને હેડિંગ ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને દક્ષિણ તરફ ધ્યાન આપવું ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને દક્ષિણ કેરોલિનાથી હેડિંગ અને દક્ષિણ કેરોલિનામાં હેડિંગ અને દક્ષિણ કેરોલિના માટે હેડિંગ અને અને દક્ષિણ કARરોલિનામાં હેડિંગ અને નહીં અને દક્ષિણ કેરોલીના માટેનું મથાળું અને નહીં અને દક્ષિણ કેરોલીના તરફ હેડિંગ અને એ તરીકે નહીં અને દક્ષિણ કેરોલીના તરફ ધ્યાન આપવું અને ઉષ્ણકટિબંધીય નહીં અને દક્ષિણ કેરોલીના તરફ ધ્યાન આપવું અને એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. એસ.ઓ. એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. લાવવું એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. તેમને લાવવું એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. તેથી તેઓને કંઈક લાવવું એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. તેથી તેઓને કંઈક ખૂબ લાવવું, તેથી તેઓને કંઈક ખૂબ લાવવું, તેમને ખૂબ લાવવું, ખૂબ તેથી તેઓને ખૂબ ખૂબ લાવવામાં આવે છે તેથી તેઓને કેટલાક ખૂબ લાવવામાં આવે છે, ખૂબ ભારે વરસાદ પડે છે તેથી તેઓને ખૂબ લાવવું, ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો તેથી તેઓને ખૂબ લાવવું, ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો તેથી તેઓને કંઇક લાવવું, ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો ખૂબ જ ભારે વરસાદ ફ્લોરિડામાં ખૂબ હતો ખૂબ જ ભારે વરસાદ ફ્લોરિડામાં ખૂબ હતો ખૂબ જ ભારે વરસાદની જેમ ફ્લોરિડામાં ઘણું સારું હતું ખૂબ જ ભારે વરસાદ ઘણાં ફ્લોરિડામાં પણ ઘણાં સારા હતા. સારી રીતે ફ્લોરિડા. સારી રીતે ફ્લોરિડા. એસ.ઓ. સારી રીતે ફ્લોરિડા. તો શું સારી રીતે ફ્લોરિડા. તેથી અમે શું કરીએ છીએ સારી રીતે ફ્લોરિડા. તેથી અમે શું શોધી રહ્યા છીએ સારી રીતે ફ્લોરિડા. તેથી અમે શું જોઈએ છીએ સારી રીતે ફ્લોરિડા. તેથી અમે અહીં જોઈએ છીએ તેથી અમે અહીં જોઈએ છીએ આપણે અહીં શું જોઈએ છીએ આપણે અહીં જે જોઈએ છીએ તે જ છે આપણે અહીં જે જોઈએ છીએ તે જ છે આપણે અહીં જે જોઈએ છીએ તે જ ચાલે છે આપણે અહીં જે જોઈએ છે તે અહીં જઈ રહ્યું છે તેથી આપણે અહીં જે જોઈએ છીએ તે શરૂ થઈ રહ્યું છે શું તે પ્રારંભ થવા જઇ રહ્યું છે શું તે બેટલિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે? શું તે કેટલુંક બેટલિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે? શું તે કેટલાંક વિન્ડિંગને શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે? શું તે કંઈક વિન્ડ શિયર બેટલિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે, શું તે કેટલાંક વિન્ડ શિયર, બેટલિંગની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ કરો કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ કરો, કેટલાક સ્ટ્રોંગ કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ કરો, કેટલાક સ્ટ્રોંગ વિન્ડ કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ, કેટલાક સ્ટ્રોંગ વિન્ડ શિયર કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ, કંઇક સ્ટ્રોંગ વિન્ડ શાયર કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ, અમારા માટે કેટલાક સ્ટ્રોંગ વિન્ડ શાયર અમારા માટે સખત વિન્ડ શિયર સખત વિન્ડ શાયર અમારા બધા ખર્ચ પર. કોસ્ટ. કોસ્ટ. તે કોસ્ટ. તે ચાલે છે કોસ્ટ. તે જવું છે કોસ્ટ. મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે કોસ્ટ. મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે કોસ્ટ. તે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે કોસ્ટ. આ પ્રકારની મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે આ પ્રકારની મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે રાખવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે આ રાખવા માટે મદદ જવું છે રાખવા માટે મદદ જવું આ એક આ વર્ગ રાખવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે આ વર્ગમાં રાખવા મદદ કરવા જઇ રહ્યા છીએ 1 આ વર્ગમાં રાખો 1 આ કેટેગરીમાં 1 હરિકેન રાખો આ એક કેટેગરીમાં રાખો 1 હરિકેન થ્રુ આ વર્ગમાં આજે રાખો 1 હરિકેન આજની તારીખે આજથી હરિકેન આજે હેડિંગ દ્વારા હરિકેન હરિકેન થ્રુ ટ્રોય હેડિંગ હરિકેન થ્રુ ટુય હેડિંગ ઇન હેડ આના દ્વારા આજે હરિકેન કરો આ ઘટનાની સામે આજે હરિકેન કરો આ ઘટનામાં મથાળા આ ઘટનાની દિશામાં અને આ ઘટના અને તે પછીનું મથાળું આ ઘટના અને તે પછીની તરફ મથાળા આ ઘટના અને તે પછી ટોમોરોમાં આગળ વધવું આ પ્રસંગની દિશામાં અને તે પછી તુમોરોમાં આગળ વધવું આ ઘટનાની દિશામાં અને તે પછી તે ખૂબ જ સારી રીતે કામ કરી રહ્યું છે અને તે પછી તે સારું હતું અને તે પછી ઘણા સ્વસ્થ રૂપે. પણ. પણ. એસ.ઓ. પણ. તેથી તમે પણ. જેથી તમે કરી શકો છો પણ. તમે જોઈ શકો છો પણ. તેથી તમે તે જોઈ શકો છો પણ. તેથી તમે તે મજબૂત જોઈ શકો છો પણ. તેથી તમે જોઈ શકો છો કે મજબૂત વાંધો છે તેથી તમે જોઈ શકો છો કે મજબૂત વાંધો છે તેથી તમે જોઈ શકો છો કે મજબૂત વિંડો શિયર તેથી તમે જોઈ શકો છો કે કડક પ્રકારનો શેર કરો તેથી તમે જોઈ શકો છો કે કડક પ્રકારનો કડક પ્રકારનો છે તેથી તમે જોઈ શકો છો કે નીચેના તરફ કડક પ્રકારનો કડક રસ્તો છે તેથી તમે જોઈ શકો છો કે આગળ મજબૂત પગથિયું કા Kી શકો પાછળ ફ્લાયિંગ પ્રકાર શેર કરો આઇટી પાછળ અનુસરો પ્રકાર શેર કરો. આઈ.ટી. આઈ.ટી. તે આઈ.ટી. તે ચાલે છે આઈ.ટી. તે જવું છે આઈ.ટી. તે રોકવા જઇ રહ્યો છે આઈ.ટી. તે અટકાવવા જઇ રહ્યો છે આઈ.ટી. તે તેનાથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે તે તેનાથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે તે ગેટિંગથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે તે મેળવવામાંથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે તે ખૂબ જ મજબૂત મેળવવામાંથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે, તે ખૂબ સખ્તાઇથી મેળવવામાં આવે છે, જે તે ખૂબ જ મજબૂત મેળવવામાંથી બચાવવા જઇ રહ્યું છે, જે છે તે ખૂબ જ મજબૂત મેળવવામાંથી બચાવવા જઇ રહ્યું છે, જે છે ખૂબ સખત મેળવવી, જે છે તે ખૂબ સખત મેળવવું, જે સારું છે ખૂબ સખત મેળવવી, જે એક સારી વસ્તુ છે. સારી વસ્તુ. સારી વસ્તુ. અને સારી વસ્તુ. અને પછી સારી વસ્તુ. અને તે પછી સારી વસ્તુ. અને તે પછી અપ્પર સારી વસ્તુ. અને ત્યારબાદ અપર લેવલ સારી વસ્તુ. અને ત્યારબાદ અપર લેવલ વિન્ડ્સ અને ત્યારબાદ અપર લેવલ વિન્ડ્સ અને ત્યારબાદ અપર લેવલ વાઇન્ડ્સ અને ત્યારબાદ અપર લેવલ દબાણ કરે છે અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આ દબાણ કરે છે અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આ અહીં દબાણ કરે છે અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આ અહીંથી આગળ ધપાવી રહ્યું છે અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આગળ ધપાવી રહ્યું છે અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આને અહીંથી આગળ ધપાવી રહ્યું છે આ અહીં USભા થાઓ પૂર્વી સુધી આ અહીં દબાણ કરો પૂર્વના અહીં આને આગળ ધપાવો યુ.એસ.ના પૂર્વ સુધી આ અહીં દબાણ કરો યુ.એસ. ના પૂર્વના માટે આ અહીં દબાણ કરો આ અહીં આગળ ધપાવી રહો. યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. એસ.ઓ. યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. તેથી સર્જ યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. તેથી સર્જ કોસ્ટલ યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. તેથી સર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. તેથી સાર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ ભરો તેથી સાર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ ભરો તેથી સરજ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ હજી પણ આટલું સરસ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ એક નંબર એક સરકો કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ એક નંબર પણ તેથી સર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ એક નંબરનો કન્કરન છે એક સરસ કોન્સ્ટ્રલ જીતેલા પછી પણ સાર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ નંબર એક ક Wનર્સ વિનસલો નંબર વન કન્સર્ન વિનસ્લોવમાં વધારો આજે એક નંબરનો કન્સર્ન વિન્સલોવ વધારતો આજે એક નંબરનો કન્સર્ન વિન્સ્લો વધારતો એક નંબરની કનેકરેરે આજથી વેડનેસ્ડેયમાં આગળ વધવું વેડનેસડેયમાં આજે વધારો વેડનેસડેયમાં આજે વધારો અને વેડનેસ અને રેઇનમાં આજે વધારો આજે વેડનેસ્ડેઇ અને રેઇન બટનોમાં વધારો આજે વેડનેસ્ડેય અને રાયન કુલ સંખ્યામાં ફરી વધારો આજે વેડનેસ્ડેયમાં વધારો કરવો અને કુલ રાયન કુલ મળીને વેડનેસ્ડેઇ અને રાયન કુલ મળીને આજે વધારો અને રેઇન કુલ આશરે A અને રેઈન કુલ લગભગ એક દસમા અને રેઈન કુલ એક દસમાની આસપાસ ફરી અને રેન કુલ ફરી એક દસ વિશે અને વરસાદની સંખ્યા એક ઇંચના દસમા ભાગમાં ફરી છે. એક ઇંચનો દસમો નંબર એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે છે એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે એ એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે દસમો છે એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે દસમો ભાગ છે એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે એક દસમું છે એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે હા, તે એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે હા, તે એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે હા, તે 10 ઇંચનો દસમો ભાગ છે હા, તે 10 ઇંચનો એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે હા, જ્યારે એક ઇંચનો દસમો ઇંચ હોય ત્યારે હા, જ્યારે તમે 10 ઇંચનો એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે હા, જ્યારે તમે મેળવો છો ત્યારે 10 ઇંચનો એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે હા, જ્યારે તમે પ્રવેશ કરો ત્યારે 10 ઇંચનો એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે જ્યારે તમે પ્રવેશ કરો ત્યારે 10 ઇંચ જ્યારે તમે મિસિસિપીપીમાં મેળવો છો ત્યારે 10 ઇંચ જ્યારે તમે મિસિસિપીપીમાં મેળવો છો અને ત્યારે 10 ઇંચ જ્યારે તમે મિસિસિપીપી અને અલાબામામાં મેળવો છો ત્યારે 10 ઇંચ જ્યારે તમે મિસિસ્પીપી અને અલાબામા અને પ્રવેશ મેળવો છો ત્યારે 10 ઇંચ જ્યારે તમે મિસિસ્પીપી અને અલાબામા અને પ્રવેશ મેળવો ત્યારે 10 ઇંચ મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને એ મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને થોડા મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને થોડા ફેરફારો મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને થોડા ફેરફારો ગમે છે મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને હમણાં થોડા ફેરફારો. હમણાં થોડા ફેરફારો હમણાં થોડા ફેરફારો આ હમણાં થોડા ફેરફારો ફોરેસ્ટ હમણાં થોડા ફેરફારો આ અપેક્ષિત હમણાં થોડા ફેરફારો આ અપેક્ષિત તરીકે હમણાં થોડા ફેરફારો પૂર્વની જેમ સ્વાસ્થ્ય માટે કવાયત પૂર્વની જેમ સ્વાસ્થ્ય માટે કવાયત પૂર્ણાહુતિ તરીકે સારી રીતે કવાયત. પણ. પણ. એસ.ઓ. પણ. તેથી અહીં પણ. તેથી અહીં છે પણ. અહીં છેલ્લું છે પણ. અહીં છેલ્લી પૂર્વના અહીં છેલ્લી પૂર્વના અહીંની તાજેતરની ફોરેસ્ટ ટ્રSTક તેથી અહીંની તાજેતરની ફોરેસ્ટ ટ્રેક ફરીથી. ફરીથી ટ્ર TRક કરો. ફરીથી ટ્ર TRક કરો. અહીં ફરીથી ટ્ર TRક કરો. અહીં છે ફરીથી ટ્ર TRક કરો. અહીંની મિસિસિપીપી ફરીથી ટ્ર TRક કરો. અહીં મિસિસિપીપી અલાબામા છે અહીં મિસિસિપીપી અલાબામા છે અહીંની મિસિસ્પીપી અલાબામા બોર્ડર છે અહીંની મિસિસિપીપી અલાબામા બોર્ડર રાઇટ અહીં મિસિસિપીપી અલાબામા બોર્ડર સીધા છે અહીંની મિસિસ્પીપી અલાબામા બોર્ડર સીધા છે અહીં મિસિસિપીપી અલાબામા બોર્ડરની સીધી અધિકાર છે બોર્ડરનો અધિકાર ત્યાં છે બોર્ડરનો અધિકાર આપણે ત્યાં હોઈએ છીએ સરહદનો અધિકાર આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં છે સરહદનો અધિકાર આપણે ત્યાં જોઈએ છીએ બોર્ડર રાઈટટટ આપણે ત્યાં લNDન્ડફALલમાં જોઈએ છીએ સરહદનો અધિકાર ત્યાં છે જ્યાં અમે ફરીથી લNDન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ. અમે ફરીથી લNDન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ અમે ફરીથી લNDન્ડફALલમાં અધિકાર શોધી રહ્યા છીએ અમે હવે નજીકમાં જ નજીકમાં જોઈ રહ્યા છીએ અમે ફરીથી નજીકમાં પાસ્ચાગૌલા નજીક લ LAન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ અમે ફરીથી નજીકમાં પાસ્ચાગૌલાની નજીક લ LAન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ. નજીક નજીક પસ્કાગૌલા પસ્કાગૌલાની નજીકનો નજીકનો પસ્કાગૌલા પસ્કાગૌલા અને નજીકમાં નજીકનો પસ્કાગૌલા પાસ્ચાગૌલા અને મોબાઇલની વચ્ચેનો નજીકનો પસ્કાગૌલા પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્રની વચ્ચેનો નજીકનો પસ્કાગૌલા પાસગૌગલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્રની વચ્ચેનો નજીકનો પસ્કાગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે હજી પણ પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે હજી પણ જોશો પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે તે જોશો પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે આ સોર્સ જોશો પાસગૌગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે ચાલુ રાખશો સસ્પેજ તમે સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો તમે આના માટેનો સર્જનોત્મક મૂલ્ય જોશો તમે ચાલુ રાખવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો તમે આગળ વધવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો તમે છઠ્ઠું થવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો તમે હજી સાઈઝની આસપાસ રહેવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો તમે નેઈન માટે સાઈઝની આસપાસ રહેવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો તમે નેઇન ફીટ માટે સાઇઝની આસપાસ રહેવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો નેઇન ફીટ માટે છઠ્ઠા આગળ વધવા માટે નેઇન ફીટમાં સાઠ જેટલા થઈ જવા તેમાંના નેઈ ફીટ માટે સાઠ જેટલા બનવા તે વિસ્તારોમાં નાઈન ફીટ માટે સાઠ જેટલા બનવા. તે વિસ્તારોમાં તે વિસ્તારોમાં યાદ રાખો, તે વિસ્તારોમાં યાદ રાખો, અહીં તે વિસ્તારોમાં અહીં યાદ રાખો તે વિસ્તારોમાં અહીં યાદ રાખો અહીં યાદ રાખો યાદ રાખો, અહીં તોફાન છે યાદ રાખો, અહીં તોફાન છે. તોફાન છે. તોફાન છે. આઇ.ટી.એસ. તોફાન છે. તે જઈ રહ્યું છે તોફાન છે. તે જવાનું છે તોફાન છે. તે બનવા જઇ રહ્યું છે તોફાન છે. તે જવાનું છે તોફાન છે. તે દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે તોફાન છે. તે બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે તે બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે તે બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યા છે તે બધા પાણીને દબાણ કરવા જઇ રહ્યા છે તે જે પાણી ભરે છે તે બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે તે બધાને આગળ વધારવા માટે દબાણ કરે છે તે બધાને આગળ વધારવા માટે જઈ રહ્યા છે તે વિસ્તારને આગળ વધારવા માટેના બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે પાણીનો વિસ્તાર કાATો તે વિસ્તારને પાર કરીને પાણી પાણીનો વિસ્તાર કાROો અને તે પાણીનો વિસ્તાર કાROો અને તે શા માટે છે તે વિસ્તારને ઓળંગી કાROો અને તે શા માટે છે પાણીનો વિસ્તાર કાROી નાખો અને તે શા માટે છે પાણીનો વિસ્તાર કાROી નાખો અને તે શા માટે સાર્જ લેવલ્સ છે અને તે શા માટે સાર્જ લેવલ્સ છે અને તે શા માટે સાર્જ લેવલ્સ છે અને તે શા માટે સાર્જ લેવલ્સ હજી પણ છે અને તે શા માટે છે કે સાર્જ લેવલ્સ હજી પણ ચાલુ છે અને તે શા માટે છે કે સાર્જ લેવલ્સ હજી પણ ચાલુ છે અને તે શા માટે છે કે સાર્જ લેવલ્સ હજી પણ બનવા જઈ રહ્યાં છે હજી પણ બનવા જઈ રહ્યા છે હજી પણ સાર્વજનિક રૂપે જઇ રહ્યા છે હજી ઉચ્ચ Nંચા રહી શકાય તેમ છે હજી સ્પષ્ટ અને .ંચા રહેવા જઈ રહ્યા છે હજી SIGંચા અને હજી પણ સ્પષ્ટ રહેવા જઈ રહ્યા છે સ્પષ્ટ IGHંચા અને હજી પણ સ્પષ્ટ અને CAંચા કારણો કેટલાક Nંચા અને હજુ પણ કેટલાક કારણોસર કેટલીક સમસ્યાઓનું કારણ સ્પષ્ટ અને ઉચ્ચ અને હજી પણ કેટલીક સમસ્યાઓ SIGભી થાય તેવું મહત્ત્વપૂર્ણ અને હજી પણ કેટલીક સમસ્યાઓ SIGભી થાય તેવું મહત્ત્વપૂર્ણ અને હજી પણ ત્યાં કેટલીક સમસ્યાઓ .ભી કરવી ત્યાં કેટલીક સમસ્યાઓ .ભી કરવી સારી રીતે કેટલીક સમસ્યાઓ ઉભી કરવી. તેમજ. તેમજ. મૂળભૂત તેમજ. મૂળભૂત બંધ તેમજ. મૂળભૂત બંધ તેમજ. મૂળભૂત રીતે તેમજ. મૂળભૂત ઓફ ધ ઇસ્ટ તેમજ. મૂળભૂત ઓફ ધ ઇસ્ટ ઓફ મૂળભૂત ઓફ ધ ઇસ્ટ ઓફ મૂળભૂત ઓફ ધ ઇસ્ટ ઓફ મિસિસ્પીપીઆઈના પૂર્વમાં મૂળભૂત મૂળભૂત રીતે મિસિસિપીપી રિવર ઓફ ધ ઇસ્ટ મિસિસિપીપી રિવર સ્ટિલના પૂર્વના મૂળભૂત રીતે મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ જોઈ રહ્યા છે મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ જુએ છે મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ શોધી રહ્યા છે મિસિસિપીપી રાઇવર હજી પણ ત્રણ પર જોશે મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ લગભગ ત્રણ પર જોશે મિસિસિપીપી રાયવર પાંચ વિશે વધુ જોશે પાંચ વિશે ત્રણ શોધી રહ્યા છીએ પાંચ ફીટ વિશે લગભગ જોવું અહીં પાંચ ફીટ વિશે જુઓ અહીં પાંચ ફીચરો માટેનો એક્રોસ મેળવો અહીં પાંચ ફીટ મેળવવી એક્રોસ લીક ​​કરો અહીં લીક કરો ફીટ અહીં લીક કરો પેન્ટાર્ટ્રેન ફીટ અહીં લીધેલા પેન્ટાસ્ટ્રેઇન અને અહીં એકત્રીત લ Pક પેન્ટાસ્ટ્રેઇન અને વધુ ફીટ કરો અહીં એકીકૃત પેકટ્રેટ્રેન ફીટ કરો અને વધુ પ્રશંસા કરો પેન્ટચેટ્રેઇન અને વધુ પ્રશંસા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને વધુ પ્રશંસા કરો કે પાણીનો સંગ્રહ કરો અને વધુ પ્રશંસા કરો પાણી ચાલુ રાખો અને વધુ પ્રશંસા કરો પાણીનો સતત ભાગ લે છે અને વધુ પ્રશંસા કરો પાણીની રજૂઆત કરો અને વધુ પ્રશંસા કરો જે પાણી ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખે છે પાણી દબાણ કરવા માટે ચાલુ રાખે છે પાણીનો ધંધો ચાલુ રાખવો. અંદર દબાણ કર્યું. અંદર દબાણ કર્યું. આઇ.ટી.એસ. અંદર દબાણ કર્યું. તે જઈ રહ્યું છે અંદર દબાણ કર્યું. તે જવાનું છે અંદર દબાણ કર્યું. તે કારણ બનવા જઇ રહ્યું છે અંદર દબાણ કર્યું. તે કોઈકને કારણે થવાનું છે અંદર દબાણ કર્યું. તે કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપજાવી રહ્યું છે તે કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપજાવી રહ્યું છે તે કેટલાક મુદ્દાઓ ઉદ્ભવી રહ્યું છે તે પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા જઈ રહ્યા છે તે પશ્ચિમમાં કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા માટે જઈ રહ્યું છે તે વેસ્ટર્ન એજ પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા જઈ રહ્યું છે તે વેસ્ટર્ન એજ પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉદ્દભવે છે તે પશ્ચિમી ધાર પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા જઈ રહ્યું છે તે લ'કના પશ્ચિમ ધાર પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા જઈ રહ્યું છે લીકના વેસ્ટર્ન એડ પર ત્યાં લીકના પશ્ચિમ ધાર પર ત્યાંથી લીકના પશ્ચિમ ધાર પર તે પછીના લીકના પશ્ચિમ ધાર પર આપણે ત્યાં કરતા લીકના વેસ્ટર્ન એડ પર આપણી પાસે હોય ત્યાંથી નીકળેલા પશ્ચિમ ભાગની આપણે ત્યાં જેની પાસે છે તે લીકના પશ્ચિમ ધાર પર ત્યાં અમે જેની પાસે છે આપણે ત્યાં આ ઉત્તરનો સમાવેશ થાય છે ત્યાં જ્યારે આપણે તેમની પાસે પશ્ચિમના ભાગો હોય ત્યાં જ્યારે આપણે આમાં ઉત્તર પશ્ચિમની વાઇન્ડ્સ લગાવીએ છીએ. ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર તોફાન ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર તોફાન ખસેડવું ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર તોફાન આયલેન્ડમાં ખસેડ્યું, એકવાર તોફાન આયલેન્ડમાં ખસેડ્યું, એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડ ખસેડશે, અમે કરીશું એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડને ખસેડશે, અમે જોઈશું એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડને ખસેડશે, અમે તે જોઈશું એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડને ખસેડે છે, આપણે તે જોશું એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડને ખસેડશે, અમે જોઈશું કે આ પ્રકારનું છે એક જ વાવાઝોડું આંતર્લેન્ડમાં ખસેડ્યું છે, અમે જોઈશું કે મેઇબનો પ્રકાર અમે તે પ્રકારના જોશું અમે જોઈશું કે મૂવિંગ કરતા હોઈશું અમે જોઈશું કે પાછા ફરતા હોઈએ છીએ અમે જોઈશું કે પાછળની બાજુએ આગળ વધવું જોઈએ અમે જોઈશું કે પાછળના પગલે આગળ વધવા માટેના સ્લાઇડ્સ, પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર ખસેડવું, પાછા આગળ જતા સ્લાઇડર, EAT આગળ જતા સ્લાઇડર સ્લાઇડ, ઇએટ એન પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર ખસેડવું, એક ક્ષેત્ર ખાય છે, પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર ખસેડવું, એક ક્ષેત્ર ખાય છે, બનો પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર સ્લાઇડ કરો, એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવચેત રહો પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર ખસેડવું, એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવચેતીભર્યું તોફાન બનો એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવચેતીભર્યું તોફાન બનો એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવચેત સ્ટોર્મ સર્જ બનો એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવધાનીપૂર્ણ તોફાન સર્જ ફ્લોડિંગ બનો એક ક્ષેત્ર ખાય છે, માટે સાવધાનીપૂર્ણ તોફાન સર્જ ફ્લોડિંગ બનો એક ક્ષેત્ર ખાય છે, તમારા માટે સાવચેતીભર્યું તોફાન સર્જ ફ્લોડિંગ બનો એક ક્ષેત્ર ખાય છે, તમારા માટે સાવચેતીભર્યું તોફાન સર્જ ફ્લોડિંગ બનો તમારા પહેલાં સર્જ કરો ફ્લુડિંગ તે પહેલાં તમારા માટે સાર્જ ફ્લુડિંગ તે બધા કરતા પહેલાં તમારા માટે સર્જિંગ ફ્લુડિંગ તે બધા પ્રકારો પહેલાં તમારા માટે ફૂગ ભરો તે બધા પ્રકારનાં પહેલાં તમારા માટે ફૂગ ભરો તે બધા પ્રકારનાં ડ્રેઇન્સ કરતા પહેલાં તમારા માટે ફ્લુડિંગ સર્જ કરો તમારા માટે ગટરની પાછળના બધા પ્રકારનાં ફ્લોડિંગ તમારા માટે ગટરમાંથી નીકળેલા બધા પ્રકારનાં પાણી ભરાય તે પહેલાં ફેલાવો તે બધા પ્રકારનો ડ્રેઇન કરે છે પાછળ તે તમામ પ્રકારની ડ્રેઇન કરે છે આશ્ચર્યજનક તે તમામ પ્રકારની ડ્રેઇન્સની પાછળ આશ્ચર્યજનક રીતે પાછળ છે તે તમામ પ્રકારની ડ્રેઇન્સની પાછળ આશ્ચર્યજનક રૂપે છે તે તમામ પ્રકારની ગટરમાંથી ગૌરવમાં પાછળ છોડી દો તે તમામ પ્રકારની ગટરમાંથી આલ્ફાની રીતે આલ્ફાની અંદર આવે છે આલ્ફાની આ ગલ્ફની અંદર મેક્સિકોના ગલ્ફની આગાહીમાં. મેક્સિકો. મેક્સિકો. રેઇન મેક્સિકો. રેઇન કુલ મેક્સિકો. રેઇન કુલ હજી પણ. રેઇન કુલ હજી પણ. રેઇન કુલ હજી પણ. અમે કરીશું રેઇન કુલ હજી પણ. અમે મેળવીશું રેઇન કુલ હજી પણ. અમે એક મળીશું રેઇન કુલ હજી પણ. અમે એક અપડેટ મેળવીશું રેઇન કુલ હજી પણ. અમે અહીં અપડેટ મેળવીશું રેઇન કુલ હજી પણ. અમે અહીં અપડેટ મેળવીશું અમે અહીં અપડેટ મેળવીશું અમે ફક્ત અહીં અપડેટ મેળવીશું અમે ફક્ત અહીં એક અપડેટ મેળવીશું અમે અહીં થોડી અપડેટ મેળવીશું અમે ફક્ત અહીં થોડી અપડેટ મેળવીશું અમે માત્ર અહીં થોડી સુધારણા મેળવીશું અમે હજી પણ થોડા સમય પછી અપડેટ કરીશું. પરંતુ હજુ પણ એક નાનો માત્ર એક નાનું, પરંતુ જોવું જોઈએ ત્યાં સુધી માત્ર એક નાનો, પરંતુ જોવામાં હજી પણ માત્ર એક નાના, પરંતુ જોવામાં હજુ પણ ફક્ત એક નાના, પરંતુ તેજી પર નજર રાખીને પણ ફક્ત એક આદર્શ આંખો પર નજર રાખતી વખતે પણ એક નાનો ફક્ત એક નાના જ જોઈએ જ્યારે બુલની આંખો પર નજર રાખો 15 આખલાની આંખો પર નજર 15 બુલની આંખો પર ધ્યાન આપવું 15 TO આખલાની આંખો 15 15 થી 20 જોવી બુલની આંખો પર નજર નાખો 15 થી 20 અહીં બુલની આંખો પર નજર નાખો 15 થી 20 અહીં બુલની આંખો પર નજર નાખો 15 થી 20 અહીંથી બુલની આંખો પર નજર નાખો 15 થી 20 અહીંથી મોબાઈલના મોટા ભાગના 15 થી 20 અહી બુલની આંખો પર ધ્યાન આપવું મોબાઈલના ઘણામાંથી 20 અહીં મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 થી અહીં મોબાઈલ એરેસ્ટના 20 થી ઘણા અહીં મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 માંથી અહીં 20 જેટલા જ મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 જેટલા અહીંથી મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 થી અહીં દક્ષિણ તરફ જવું જોઇએ મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 થી અહીં દક્ષિણ તરફ જઇ શકાય છે. ત્યાં માત્ર દક્ષિણમાં દક્ષિણમાં ફક્ત ત્યાં અને દક્ષિણ અને ખૂબ જ મહત્તમ છે દક્ષિણ અને ત્યાંની સૌથી વધુ દક્ષિણમાં તે ખૂબ છે અને તે સૌથી વધુ છે દક્ષિણમાં તે ખૂબ છે અને તેમાં સૌથી વધુ છે આમાં દક્ષિણમાં સૌથી વધુ અને સૌથી વધુ છે આલ્ફામાં દક્ષિણમાં અને સૌથી વધુ છે આ દક્ષિણમાં ખૂબ છે અને સૌથી વધુ તે આલ્ફા છે અને ગુલ્ફમાં સૌથી વધુ અને મેક્સિકોના ગલ્ફમાં સૌથી વધુ. મેક્સિકો. મેક્સિકો. પરંતુ મેક્સિકો. પરંતુ તે પછી મેક્સિકો. પરંતુ તે પછી ઝડપી મેક્સિકો. પરંતુ તે પછી ઝડપી મેક્સિકો. પરંતુ તે પછી ગાર્ડિએન્ટ પરંતુ તે પછી ગાર્ડિએન્ટ પરંતુ તે પછી ત્રાસદાયક ડ્રોપ્સ પરંતુ તે પછી ગાર્ડિઅન્ટ ડાઉન ડાઉન પરંતુ તે પછી ત્રાસવાદી નીચે છોડો પરંતુ તે પછી ત્રાસવાદી નીચે છોડો પરંતુ તે પછી તરત જ ગ્રેડીએન્ટ ડ્રોપ્સ. લગભગ એક જ વાર છોડો લગભગ કોઈ નહીં પણ છોડો તમે મેળવો તે પછી પણ લગભગ ખેંચો તમે ભૂતકાળમાં જાઓ તે પછી કંઈ નહીં ખેંચો તમે પસાર ઇન્ટરસ્ટેટ કરો છો તે પછી લગભગ કંઈ નહીં 55 તમે ભૂતકાળમાં પસાર કરો તે પછી લગભગ કંઈ નહીં ખેંચો. તમે આંતરરાષ્ટ્રીય 55 પસાર કરો. તમે 55 ઇન્ટરનેટ પસાર કરો. કેવી રીતે તમે 55 ઇન્ટરનેટ પસાર કરો. કેવી રીતે તમે 55 વિગતવાર પસાર કરો. તે વિશે કેવી રીતે? કેવી રીતે તે વિશે? કેવી રીતે તે વિશે? હા. હા. હા. એસ.ઓ. હા. તેથી અમારા હા. અમારા રેઇન હા. અમારા વરસાદના કુલ હા. ખરેખર અમારા વરસાદના કુલ હા. અમારી વરસાદના કુલ ખરેખર નથી અમારી વરસાદના કુલ ખરેખર નથી તેથી આપણી રેઇનની કુલ સંખ્યા વધારે નહીં આપણી રેઇનની કુલ સંખ્યામાં ખરેખર વધારે નથી આપણી રેઇનની કુલ સંખ્યા ખરેખર બધી જ નહીં. બધા પર ઘણું. બધા પર ઘણું. IF બધા પર ઘણું. જો તમે બધા પર ઘણું. જો તમે જાઓ બધા પર ઘણું. જો તમે વિશે જાઓ બધા પર ઘણું. જો તમે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ જો તમે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ, જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ છો, તો તમે છો જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ, તો તમે નહીં જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ છો, તો તમે જતા નથી જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ છો, તો તમે જતાં નથી જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ છો, તો તમે બનવા જઈ રહ્યા નથી આજે, તમે બનવા જતા નથી આજે, તમે અસર થવાના નથી આજે, તમે દ્વારા પ્રભાવિત થવાનું નથી આજ, તમે સર્જ દ્વારા પ્રભાવિત થવા માટે નથી જતા આજ, તમે સર્જ ફ્લોડિંગ દ્વારા અસર થવાની નથી સર્જ ફ્લૂડિંગ દ્વારા અસર સરજ ફ્લુડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા અસર ફક્ત સરજ ફ્લોડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા અસર ફક્ત જુદી જુદી વસ્તુઓ દ્વારા ફેલાયેલી ફૂલોથી પ્રભાવિત જે પ્રકારની વસ્તુઓ છે તેનાથી ભરાયેલા ફ્લુડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા અસરગ્રસ્ત સરસ ફ્લૂડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા અસર સરસ ફ્લોડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા પ્રભાવિત, ફક્ત સુંદર પ્રકારની જ જોઈએ વસ્તુઓ ફક્ત સુંદર પ્રકારની છે વસ્તુઓ ફક્ત સુંદર પ્રકારની છે. ત્યાં. ત્યાં. પ્રકારની ત્યાં. પ્રકારની છે ત્યાં. પ્રકારનો ત્યાં. એક પ્રકારનો પ્રકાર ત્યાં. એક વાર્ષિક સપ્ટેમ્બરનો પ્રકાર એક વાર્ષિક સપ્ટેમ્બરનો પ્રકાર એક મહત્વપૂર્ણ સપ્ટેમ્બર દિવસોનો પ્રકાર એક વાર્ષિક સ્વપ્ન પ્રકારનો દિવસ હોઈ શકે છે એક પ્રાયોગિક અલગ પ્રકારનો દિવસ હોઈ શકે છે એક વાર્ષિક સુવિધાયુક્ત પ્રકારો કે જેનો દિવસ બ્રિઝી હોઈ શકે છે એક પ્રાયોગિક સ્વપ્ન પ્રકારો કે જેનો દિવસ ત્વરિત હોઈ શકે છે. એક પ્રાયોગિક સુવિધાયુક્ત દિવસોનો પ્રકાર, ખૂબ ઉત્સાહી હોઈ શકે છે. દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. જુઓ દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. કેટલાક જુઓ દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. કેટલાક છૂટાછવાયા જુઓ દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ આવતા કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ અંદર આવતા કેટલાક વિખરાયેલા શાવર્સ જુઓ બટનમાં આવતા કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ કંઈ નહીં પરંતુ કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ કંઈ નહીં પણ કેટલાંક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ પણ આગળ આવવું પણ બીજું કંઈ નહીં પરંતુ સહી કરવી બરાબર નહીં પણ ઘણા સહીઓ સાથે પણ આનાથી સહી કરનારા કંઈ પણ નહીં વરસાદમાં વરસાદની સાથે બીજા કંઈ પણ નહીં વરસાદ સાથે સહી કરો રેઇન કુલ સાથે સહી કરનાર જે રેઇન કુલ સાથે સહી કરે છે વરસાદ જે કુલ છે તેનાથી સહી કરો રેઇન કુલ જે કેટલાક છે તેનાથી સહી કરો કેટલુંક સારું છે તે વરસાદના કુલ સાથે સહી કરનારા કેટલાંક સારા સમાચાર છે તે વરસાદના કુલ સાથે સહી કરનારા કુલ જે સારા સમાચાર છે કુલ જે સારા સમાચાર છે. . . ત્યાં . તમે ત્યાં . તમે જુઓ ત્યાં . તમે તેમને જુઓ . તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય જુઓ તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય જુઓ તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું જોશો તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન જોશો તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂરી પાંખ જુઓ તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન જોશો બળપૂર્વક વિન્ડ્સ ઇચ્છિત છે તોફાન ફોર્સ વિન્ડ્સ એક્સપેક્ટેડ તોફાન મજબૂતાઇની ઇચ્છા છે તોફાન મજબૂતાઇ મેળવવા માટે નિષ્ફળ તોફાન મજબૂતાઇ મેળવવા માટે સચોટ છે તોફાનો મજબૂતાઈ ભાગો મેળવવા માટે અપેક્ષિત છે વાવાઝોડું મજબૂતાઇના ભાગો મેળવવા માટે કવાયત છે તોફાન મજબૂતાઇ એસ.ટી. ના ભાગો મેળવવા માટે વિનંતી કરે છે. એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા બર્નાર્ડ એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા બર્નાર્ડ અને એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા બર્નાર્ડ અને પ્લેકિમિન્સ એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા બર્નાર્ડ અને પ્લેકિમિન્સ પેરિશ બર્નાર્ડ અને પ્લેકિમિન્સ પેરિશ બર્નાર્ડ અને પ્લેક્શન્સ પરિષદ અગાઉથી બર્નાર્ડ અને પ્લેક્શન્સ પરિષદ અગાઉથી બર્નાર્ડ અને પ્લેક્શમિન્સ પરિષદ પર અગાઉથી બેર્નર્ડ અને પ્લેક્મિનિસ પરિષદ પર મથવું બેર્નર્ડ અને તકતીઓ પરિષદ પર અગાઉથી મોથ પર બેર્નર્ડ અને પ્લેક્મિનિસ પરિષદના મો THEા પર પહેલાથી જ મોથ પર અગાઉથી હરીફ ના મોહક પર અગાઉથી હરીફ પ્રકારની મો ALા પર પહેલાથી જ પ્રતિસ્પર્ધી વર્ગના મો Mે પહેલા ફેલાવોના જીવંત પ્રકારનાં મો Mે પહેલા ક્લોઝ ફેલાવવાના જીવંત પ્રકારનાં મોં પર અગાઉથી ક્લોઝ ફેલાવવાનો જીવંત પ્રકાર નજીક ફેલાવવાનો જીવંત પ્રકાર ORર્લિયન્સમાં ફેલાયેલા ક્લોઝનો જીવંત પ્રકાર ORર્લિયન્સમાં નવો સંપર્ક કરવા માટેનો જીવંત પ્રકાર ORર્લિઅન્સ નવા LEર્લિયન્સમાં વિસ્તૃત ક્લોઝનો જીવંત પ્રકાર ORર્લLEન્સ ન્યૂ LEર્લિયન્સ TOસ્ટના ક્લોઝ ફેલાવવાનો નાનો પ્રકાર ઓર્લિયન્સ ન્યૂ ઓર્લિયન્સ ઇસ્ટ ઓર્લિયન્સ નવા Aર્લિયન્સ પૂર્વ વિસ્તાર ઓર્લિયન્સ નવા Eર્લિયન્સ ઇસ્ટ એરિયા મેઇ બાય ઓર્લિયન્સ નવા Eર્લિયન્સ પૂર્વીય ક્ષેત્ર પર કદાચ વધુ ઓર્લિયન્સ નવા Eર્લિયન્સ પૂર્વીય ક્ષેત્ર પર આગળ વધી શકે છે ઓર્લિયન્સ નવા Eર્લિયન્સ પૂર્વીય ક્ષેત્ર પર આગળ મેઇબી શકે છે ટાવર્ડ મેવરથી વધુ ક્ષેત્ર હોઈ શકે છે ટાવર મેઇડ સ્લાઇડથી વધુ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર ટૂરવર્ડ મેવર સ્લેઈટ એલિસન પર ક્ષેત્ર હોઈ શકે છે આગળ મેવર્ડ મેઇલ ઇલેક્ટ્રિસ મેઇલ સ્લાઇડ સંભવિત સ્થળોએ મેદાનમાં મેઇલ સ્પાઇટ એલિસન. બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. સંતુલિત બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. સસ્ટેન્ડ વિન્ડ્સ બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. સ્થિર પાંખો આસપાસ બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. ત્રીજી આસપાસ સંતુલિત વિંડોઝ ત્રીજી આસપાસ સંતુલિત વિંડોઝ ત્રીજી નાઈની આસપાસ સસ્ટેન્ડ કરેલી વિન્ડ્સ ત્રીસ નાઈન માઇલ્સની આસપાસ સસ્ટેન્ડ કરેલી વિન્ડ્સ ત્રીસ નાઈન માઇલ્સ પેર આસપાસ સ્થાયી થયેલ પાંખો પ્રતિ કલાક ત્રીજી નેઇલ માઇલ્સની આસપાસ સ્થગિત પાંખો. નઈન માઇલ્સ પેર અવર. નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ તે પછી નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ તે પછી નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ આપણે ત્યાં નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ અમે સાંભળી ગયા પછી નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ અમે ચાલુ રાખીએ છીએ નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ આપણે ત્યાં આગળ વધી ગયા પરંતુ આપણે ત્યાં આગળ વધી ગયા પરંતુ, આપણે આજની રાત સુધી માથાકૂટ કરીશું પરંતુ, અમે આજની રાત અને મથાળા પર જઈએ છીએ પરંતુ, આપણે આજની રાત અને ધૂમ્રપાનમાં માથું માણી લીધું છે પરંતુ, આપણે આજની રાત અને ટૂંકું મોર્નિંગ કરી રહ્યા છીએ આજની રાત કે સાંજનું મોર્નિંગ આજે અને આ મોર્નિંગ મોર્નિંગ આજ અને આજકાલ મોર્નિંગ આ ફેલાવો આ ફેલાયેલ આજની રાત કે સાંજની સવારથી આજ અને આજુબાજુ મોર્નિંગ આ તરફ આગળ વધે છે આજ અને આજુબાજુ મોર્નિંગ આ તરફ ફેલાય ત્યાં તરફ આ જ્યાં સુધી આગળ વધે છે આ જ્યાં પણ આગળ વધે છે આ ફેલાય ત્યાંથી આગળ લંડફALલ કરો આ ફેલાય ત્યાંથી આગળ લ WHન્ડફALલ છે આ ફેલાય ત્યાં તરફ જ્યાં લ WHન્ડફALલ ચાલે છે આ ફેલાય ત્યાંથી આગળ જ્યાં લNDન્ડફALલ જઈ રહી છે આ ફેલાય ત્યાંથી આગળ જ્યાં લNDન્ડફALલ બનવા જઈ રહ્યું છે લNDન્ડફALલ બનવા જઈ રહ્યું છે કાયદો અધિકાર બનવા જઇ રહ્યો છે લNDન્ડફALલ ત્યાં જવા માટે યોગ્ય છે લNDન્ડફALલ વધુ યોગ્ય બનશે લNDન્ડફALલ ત્યાં જવાનું છે લNDન્ડફALલ રાઇટ થઈ રહ્યું છે ત્યાં બધા અધિકાર બધાથી વધુ અધિકાર

મંગળવારે સવારે 4 વાવાઝોડા સેલી અપડેટ: હવે કેટેગરી -2 ની અપેક્ષા નથી

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.603" dur="0.067"> શકવું </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.1"> હોઈ શકે </text>
<text sub="clublinks" start="3.77" dur="0.133"> યોગ્ય રહેશે એ </text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.167"> ગંભીર હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="0.067"> એક ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઇએ </text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.334"> એક ગંભીર પરિસ્થિતિ હોઇ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઇએ </text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.066"> સાથે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="4.637" dur="0.134"> સાથે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોઇ શકે </text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.067"> રકમની સાથે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.066"> ની રકમ સાથે અભ્યાસક્રમની ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.267"> ની રકમ સાથે અભ્યાસક્રમ </text>
<text sub="clublinks" start="5.171" dur="0.134"> રેઇનફ AMલની રકમ સાથેનો અભ્યાસક્રમ, </text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.1"> રેઇનફALલ, રાઇટ, ની રકમ સાથેનો અભ્યાસક્રમ </text>
<text sub="clublinks" start="5.405" dur="0.1"> રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવની રકમ સાથેનો અભ્યાસક્રમ? </text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.167"> રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવ? </text>
<text sub="clublinks" start="5.672" dur="0.133"> રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવ? >> </text>
<text sub="clublinks" start="5.805" dur="0.1"> રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવ? >> તે </text>
<text sub="clublinks" start="5.905" dur="0.101"> રેઇનફALલ, રાઇટ, ડેવ? >> તે અધિકાર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="6.006" dur="0.2"> >> તે અધિકાર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="6.206" dur="0.1"> >> તે અધિકાર છે. હા. </text>
<text sub="clublinks" start="6.306" dur="1.268"> હા. </text>
<text sub="clublinks" start="7.574" dur="0.167"> હા. વસ્તુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="7.741" dur="0.233"> હા. વસ્તુઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="7.974" dur="0.034"> હા. વસ્તુઓ જઈ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> હા. વસ્તુઓ જઈ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.1"> હા. વસ્તુઓ બનવા જઈ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.174" dur="0.067"> હા. વસ્તુઓ જવા જઇ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.267"> વસ્તુઓ જવા જઇ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.508" dur="0.1"> બાબતો નીચે જતા જતા હોય છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.608" dur="0.2"> ચીજો નીચેથી જઇ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.067"> વસ્તુઓ મિસિસિપીપીથી નીચે જતા રહે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="8.875" dur="0.067"> વસ્તુઓ મિસિસિપીપીથી નીચે જઇ રહી છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="8.942" dur="0.233"> મિસિસ્સીપ્પીથી ડાઉનલોડ કરો અને </text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.1"> મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી ડાઉનલોડ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="9.275" dur="0.067"> મિસિસિપીપી અને અલાબામા બટ પરથી ડાઉનલોડ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.067"> મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી નહીં, પરંતુ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="9.409" dur="0.067"> મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી પણ નહીં પણ ડાઉનલોડ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.066"> મિસિસ્પીપી અને અલાબામાથી નહીં પરંતુ ખરાબ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="9.542" dur="2.236"> મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી નહીં, પરંતુ ખરાબ થવા માટે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="11.778" dur="0.067"> મિસિસિપીપી અને અલાબામાથી ડાઉનલોડ કરો પરંતુ યુએસ માટે ખરાબ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="11.845" dur="0.2"> અલાબામા પણ યુ.એસ. માટે ખરાબ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="12.045" dur="0.1"> અલાબામા પણ હમણાં યુએસ માટે ખરાબ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="12.145" dur="0.067"> અલાબામા પરંતુ હવે અમે માટે ખરાબ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="12.212" dur="0.1"> અલાબામા પણ હવે જે છે તે યુએસ માટે ખરાબ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="12.312" dur="0.1"> અલાબામા પરંતુ હવે અમે માટે મહાન નથી, જે મહાન છે </text>
<text sub="clublinks" start="12.412" dur="0.1"> અલાબામા પણ હવે અમેરિકા માટે મહાન સમાચાર નથી જે ખરાબ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.2"> હવે જે મહાન સમાચાર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="12.712" dur="0.067"> હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં </text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.1"> હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં એક </text>
<text sub="clublinks" start="12.879" dur="0.1"> હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં એક વસ્તુ </text>
<text sub="clublinks" start="12.979" dur="0.067"> હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં એક વસ્તુ હું </text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.167"> હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં જ હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> હવે જે મહાન સમાચાર છે. હમણાં એક જે હું નોંધું છું </text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.201"> હમણાં એક જે હું નોંધું છું </text>
<text sub="clublinks" start="13.48" dur="0.066"> હમણાં એક જે હું અહીં નોંધું છું </text>
<text sub="clublinks" start="13.546" dur="0.1"> હમણાં જ હું અહીં એક મોટી વસ્તુની નોંધ લઈ રહી છું </text>
<text sub="clublinks" start="13.646" dur="0.067"> હમણાં જ હું અહીં મોટા ફ્લાયર્સ પર ધ્યાન આપી રહ્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="13.713" dur="0.067"> હમણાં એક કે જે હું અહીં મોટા ફ્લાયર ઉપર નોંધું છું </text>
<text sub="clublinks" start="13.78" dur="0.067"> હમણાંની એક વસ્તુ હું અહીં મોટા ફ્લાયરેટ પર નોંધું છું </text>
<text sub="clublinks" start="13.847" dur="0.333"> અહીં મોટા ફ્લાયર અપ </text>
<text sub="clublinks" start="14.18" dur="0.1"> અહીં મોટી સંખ્યામાં થંડરસ્ટ્રોમનો સમાવેશ થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="14.28" dur="0.067"> અહીં થંડરસ્ટ્રોમ પ્રકારની મોટી ફ્લાવર અપ </text>
<text sub="clublinks" start="14.347" dur="1.435"> અહીં મોટી સંખ્યામાં થંડરસ્ટ્રોમ પ્રકારની છે </text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.067"> અહીં મોટી સંખ્યામાં થંડરસ્ટ્રોમનો પ્રકારનો અધિકાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="15.849" dur="0.2"> થંડરસ્ટ્રોમ્સ યોગ્ય પ્રકારની </text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.067"> થન્ડરસ્ટ્રોમ્સ અધિકાર ઉપર </text>
<text sub="clublinks" start="16.116" dur="0.066"> થંડરસ્ટોર્મ્સ ઉપર શ્રેષ્ઠ ઉપર </text>
<text sub="clublinks" start="16.182" dur="0.067"> થંડરસ્ટોર્મ્સ ઉપર શ્રેષ્ઠ ઉપર </text>
<text sub="clublinks" start="16.249" dur="0.134"> થંડરસ્ટોર્મ્સ ઉપર શ્રેષ્ઠ ઉપર </text>
<text sub="clublinks" start="16.383" dur="0.1"> થન્ડરસ્ટ્રોમ્સ સેન્ટરની ઉપરની ઉપરથી યોગ્ય </text>
<text sub="clublinks" start="16.483" dur="0.066"> થંડરસ્ટોર્મ્સ અહીં કેન્દ્રની ઉપરની ઉપરથી યોગ્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> થન્ડરસ્ટોર્મ્સ અહીં કેન્દ્રના ઉપરના ઉપરથી વધુ યોગ્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.234"> અહીં કેન્દ્રની ઉપરની ટોચ </text>
<text sub="clublinks" start="16.85" dur="0.066"> અહીં સેન્ટરની ઉપર ટોચ પર જ </text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.067"> અહીં સેન્ટરની ઉપર ટોચ પર જ અને </text>
<text sub="clublinks" start="16.983" dur="0.067"> ફક્ત અહીં સેન્ટરની ટોચની અને આઇટીની ટોચની </text>
<text sub="clublinks" start="17.05" dur="0.1"> અહીં સેન્ટરની ઉપર ટોચ પર જ છે અને તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="17.15" dur="0.133"> અહીં સેન્ટરની ઉપર ટોચ પર જ છે અને તે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="17.283" dur="0.067"> અહીં કેન્દ્રની ઉપર ટોચ પર જ છે અને તે ખરેખર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="17.35" dur="0.234"> ફક્ત અને તે ખરેખર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="17.584" dur="0.033"> માત્ર અને તે ખરેખર જવું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="17.617" dur="2.469"> માત્ર અને તે ખરેખર જવું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="20.086" dur="0.067"> માત્ર અને તે ખરેખર અસર જવું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="20.153" dur="0.167"> ફક્ત અને તે ખરેખર અસરમાં જતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.133"> ફક્ત અને તે ખરેખર ખૂબ અસર થવાનું નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.167"> ખૂબ અસર કરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="20.62" dur="0.1"> ખૂબ અસર કરે છે. હું </text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.134"> ખૂબ અસર કરે છે. હું માનું છું </text>
<text sub="clublinks" start="20.854" dur="0.066"> ખૂબ અસર કરે છે. મને લાગે છે એ </text>
<text sub="clublinks" start="20.92" dur="0.167"> ખૂબ અસર કરે છે. મને લાગે છે કે </text>
<text sub="clublinks" start="21.087" dur="0.134"> ખૂબ અસર કરે છે. હું વિચાર કરી શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="21.221" dur="0.033"> ખૂબ અસર કરે છે. મને લાગે છે કે તે બ્રાયફ્લાય મળી શકે </text>
<text sub="clublinks" start="21.254" dur="0.067"> ખૂબ અસર કરે છે. મને લાગે છે કે તે બ્રાયફ્લાય એ </text>
<text sub="clublinks" start="21.321" dur="0.233"> મને લાગે છે કે તે બ્રાયફ્લાય એ </text>
<text sub="clublinks" start="21.554" dur="0.067"> મને લાગે છે કે થોડું થોડું થોડું મળે છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.621" dur="0.167"> મને લાગે છે કે તે થોડો થોડો મોટો છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.788" dur="0.1"> મને લાગે છે કે તે થોડો થોડો સખત મજબૂત છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.888" dur="0.067"> મને લાગે છે કે અહીં થોડોક મોટો સખ્તાઇથી મળે છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.955" dur="0.067"> મને લાગે છે કે અહીં થોડું થોડું થોડું થોડું પણ મળ્યું શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.2"> લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહીં બટ </text>
<text sub="clublinks" start="22.222" dur="0.066"> લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહીં બટ ડુઝ </text>
<text sub="clublinks" start="22.288" dur="1.836"> લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહીં બટ ડુઝ </text>
<text sub="clublinks" start="24.124" dur="0.233"> લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહીં બટ પ્રેશર કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="24.357" dur="0.067"> લિટલ બટ સ્ટ્રેન્જર અહિયાં દબાણ દબાણ ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.167"> પ્રેશર ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="24.591" dur="0.1"> પ્રેશર ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="24.691" dur="0.133"> પ્રેશર ચાલુ રાખવા માટે ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.167"> દબાવો ચાલુ રાખવા માટે વિનંતી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="24.991" dur="0.067"> હરિકેન સાથે ભરવા પ્રેશર ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.267"> હરિકેન સાથે પડવું </text>
<text sub="clublinks" start="25.325" dur="0.067"> હરિકેન સિક્રેટ્સ સાથે પડવું </text>
<text sub="clublinks" start="25.392" dur="0.133"> હરિકેન હન્ટર્સ સાથે આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.1"> હરિકેન હન્ટર્સ વિના ઉડાન ભરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="25.625" dur="0.067"> હરિકેન હન્ટર્સ સાથે પડવા માટે તે ફ્લાયિંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="25.692" dur="0.067"> હરિકેન શિકારીઓ સાથે પડવા માટે આમાં ઉડાન ભરી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="25.759" dur="0.233"> શિકારીઓ આમાં ઉડી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="25.992" dur="0.1"> શિકારીઓ સિસ્ટમમાં ઉડી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="26.092" dur="0.1"> શિકારીઓ અહીં સિસ્ટમમાં ઉડી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.201"> સિસ્ટમ અહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="26.393" dur="0.066"> સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="26.459" dur="0.067"> સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ અમે </text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="1.668"> સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ અમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="28.194" dur="0.067"> સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="28.261" dur="0.1"> સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.134"> સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ અમે ફરી જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="28.495" dur="0.066"> સિસ્ટમ અહીં. પરંતુ અમે ઘણી વાર જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="28.561" dur="0.167"> પરંતુ અમે ઘણી વાર જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="28.728" dur="0.1"> પરંતુ અમે ઘણી વાર જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="28.828" dur="0.067"> પરંતુ અમે વરસાદની ઘણી વાર પછી જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.1"> પરંતુ અમે વરસાદની જેમ ફરી જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="28.995" dur="0.1"> પરંતુ અમે હજી પણ વરસાદની જેમ ફરીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="29.095" dur="0.067"> પરંતુ આપણે હજી પણ સૌથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="29.162" dur="0.133"> પરંતુ આપણે હજી પણ મોટાભાગની વરસાદની જેમ જોઈ રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="29.295" dur="0.067"> પરંતુ આપણે અત્યાર સુધીમાં મોટાભાગની વરસાદની જેમ જોઈ રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="29.362" dur="0.234"> અત્યાર સુધીમાં મોટા ભાગનો વરસાદ </text>
<text sub="clublinks" start="29.596" dur="0.066"> મોટા ભાગના આઇટી આવતાની જેમ વરસાદ પડે છે </text>
<text sub="clublinks" start="29.662" dur="0.101"> અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ IT આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.1"> અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ મોટા ભાગના આઇ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.066"> મોટા ભાગના ભાગોમાં આવતા મોટા ભાગના મોટા ભાગનો વરસાદ </text>
<text sub="clublinks" start="29.929" dur="0.134"> મોટા ભાગના ભાગોમાં આવતા મોટા ભાગના મોટા ભાગના વરસાદની </text>
<text sub="clublinks" start="30.063" dur="0.067"> અલાબામાના ભાગોમાં મોટા ભાગની આઇટી આવે છે તેમ વરસાદ પડે છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.13" dur="0.166"> અલાબામાના ભાગોમાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.296" dur="0.067"> અલાબામા માં ભાગો અંદર આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.363" dur="1.969"> માં અલાબામા ભાગો અંદર આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="32.332" dur="0.167"> ફ્લોરિડામાં અલાબામાના ભાગો સાથે આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.1"> ફ્લોરિડા પંથલમાં અલાબામાના ભાગો સાથે આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="32.599" dur="0.066"> ફ્લોરિડા પંખંડમાં અલાબામાના ભાગો સાથે આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="32.665" dur="0.301"> ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ </text>
<text sub="clublinks" start="32.966" dur="0.1"> ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.066" dur="0.067"> ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ ત્યાં સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.133" dur="0.066"> ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ બધાને ત્યાં સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.199" dur="0.067"> ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ બધા ત્યાં સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> ફ્લોરિડા પંખંડમાં પણ બધી રીતે સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.267"> બધી રીતે સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.6" dur="0.1"> ત્યાં બધી રીતે સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.7" dur="0.067"> ઘણા બધા માર્ગ દ્વારા સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.767" dur="0.066"> ઘણા બધા માર્ગો દ્વારા સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.833" dur="0.067"> તેમાંથી ઘણી બધી રીતને સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.1"> મોટા દ્વારા તમામ રીતે સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="34" dur="0.067"> મોટા બેન્ડ દ્વારા બધી રીતે સ્ટ્રેચિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="34.067" dur="0.067"> મોટા બેન્ડના ઘણા બધા માર્ગો તરફ પ્રયાણ </text>
<text sub="clublinks" start="34.134" dur="0.267"> મોટા બેન્ડ દ્વારા ઘણું </text>
<text sub="clublinks" start="34.401" dur="0.066"> ફ્લોરિડાના મોટા બેન્ડ દ્વારા ઘણું બધું </text>
<text sub="clublinks" start="34.467" dur="0.067"> ફ્લોરિડા અને મોટા બેન્ડ દ્વારા ઘણું બધું </text>
<text sub="clublinks" start="34.534" dur="0.133"> ફ્લોરિડા અને બેન્ડના મોટા બેન્ડ દ્વારા ઘણું બધું </text>
<text sub="clublinks" start="34.667" dur="0.067"> ફ્લોરિડા અને સમગ્ર દેશના મોટા બેન્ડથી ઘણું બધું </text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="1.735"> ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.134"> ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ </text>
<text sub="clublinks" start="36.603" dur="0.1"> ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ ગેટિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="36.703" dur="0.1"> ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ કંઈક મળી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="36.803" dur="0.133"> ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ કેટલાક મળી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="36.936" dur="0.067"> ફ્લોરિડા અને સંપૂર્ણ પેનિસુલ કેટલાક મેળવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="37.003" dur="0.2"> પેનિસુલ કંઈક મેળવવું </text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.1"> પેનસુલા રેઇનની કેટલીક મેળવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.101"> પેનસુલા અહીં વરસાદની કેટલીક મેળવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.1"> પેનસુલા અહીંથી વરસાદની કેટલીક મેળવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="37.504" dur="0.1"> પેનસુલા થોડા વરસાદમાંથી અહીં આવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="37.604" dur="0.2"> અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="37.804" dur="0.1"> અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.134"> અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, </text>
<text sub="clublinks" start="38.038" dur="0.066"> અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અમે છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="38.104" dur="0.1"> અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અમે ચાલુ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="38.204" dur="0.134"> અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અમે ચાલુ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="38.338" dur="0.067"> અહીંથી વરસાદથી વરસાદ કરો. પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર પર છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="38.405" dur="0.2"> પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર પર છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="38.605" dur="0.066"> પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર બાજુ પર છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="38.671" dur="0.067"> પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર સાઇડ પર જ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="38.738" dur="0.034"> પરંતુ, હવે અમે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="38.772" dur="1.868"> પરંતુ ફરીથી, અમે હવે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ A </text>
<text sub="clublinks" start="40.64" dur="0.134"> પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ હવે એક વરસાદ </text>
<text sub="clublinks" start="40.774" dur="0.166"> પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ તેથી હમણાં વરસાદનો કુલ ભાગ </text>
<text sub="clublinks" start="40.94" dur="0.067"> પરંતુ ફરીથી, અમે ડ્રાઇવર બાજુએ છીએ તેથી હવે એક વરસાદ પડેલો કુલ </text>
<text sub="clublinks" start="41.007" dur="0.167"> બાજુ જાઓ હવે રેઇન કુલ જઈને </text>
<text sub="clublinks" start="41.174" dur="0.067"> બાજુ જવું હવે એક રેઇન કુલ જઈને </text>
<text sub="clublinks" start="41.241" dur="0.233"> બાજુ જવું હવે એક રેઇન કુલ બનવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="41.474" dur="0.1"> બાજુ હમણાં જ એક વરસાદ પડેલો કુલ સિગ્નલિફિકલી બનવા જઈ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.1"> બાજુ હમણાં એક વરસાદ પડેલો કુલ સાઇન ઇન કરો </text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.234"> સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. </text>
<text sub="clublinks" start="41.908" dur="0.1"> સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર </text>
<text sub="clublinks" start="42.008" dur="0.134"> સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર શાંત </text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.066"> સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર શાંત ગરમ </text>
<text sub="clublinks" start="42.208" dur="0.1"> સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર શાંત ગરમ બહાર </text>
<text sub="clublinks" start="42.308" dur="0.067"> સ્પષ્ટ રીતે ઓછું રહેવું. ખરેખર ત્યાં શાંત ગરમ </text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.2"> ખરેખર ત્યાં શાંત ગરમ </text>
<text sub="clublinks" start="42.575" dur="0.067"> ખરેખર ત્યાં શાંત ગરમ </text>
<text sub="clublinks" start="42.642" dur="0.067"> તેના માટે ખરેખર શાંત ગરમ </text>
<text sub="clublinks" start="42.709" dur="0.1"> દિવસ માટે ખરેખર ઉત્તમ ગરમ </text>
<text sub="clublinks" start="42.809" dur="0.1"> આજના દિવસ માટે ખરેખર ઉત્તમ ગરમ. </text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.167"> આજે દિવસ માટે. </text>
<text sub="clublinks" start="43.076" dur="0.067"> આજે દિવસ માટે. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="43.143" dur="0.1"> આજે દિવસ માટે. તેથી અમે </text>
<text sub="clublinks" start="43.243" dur="1.368"> આજે દિવસ માટે. તેથી અમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="44.611" dur="0.167"> આજે દિવસ માટે. તેથી અમે કોઈપણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.033"> આજે દિવસ માટે. તેથી અમે કોઈપણ ચાલુ રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="44.811" dur="0.1"> આજે દિવસ માટે. તેથી અમે કોઈ ચાલુ રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="44.911" dur="0.067"> આજે દિવસ માટે. તેથી આપણે કોઈપણ ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="44.978" dur="0.167"> તેથી આપણે કોઈપણ ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="45.145" dur="0.1"> તેથી આપણે બહાર નીકળવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="45.245" dur="0.1"> તેથી આપણે બહાર નીકળવાના કોઈ સમાવિષ્ટો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="45.345" dur="0.1"> તેથી આપણે બહાર નીકળવાના અને ચાલુ રાખવા માટેના કોઈપણ પ્રયત્નો કર્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="45.445" dur="0.067"> તેથી આપણે બહાર નીકળવું અને ફક્ત સમાધાન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="45.512" dur="0.133"> તેથી આપણે બહાર નીકળવાના અને ચાલુ રાખવાના કોઈ સમાવિષ્ટ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.067"> તેથી આપણે બહાર નીકળવાની અને ન જોઈતી બાબતો અંગેની કોઈપણ સામગ્રી ચાલુ રાખી છે </text>
<text sub="clublinks" start="45.712" dur="0.2"> બહાર અને લગભગ જોઈએ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="45.912" dur="0.033"> બહાર અને લગભગ જોઈએ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="45.945" dur="0.067"> આઉટ અને લગભગ એ માટે ન જોઈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.012" dur="0.067"> ખૂબ અને વધુ વિશે ન જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="46.079" dur="0.1"> બહાર અને લગભગ ઘણી વસ્તુઓ માટે ન જોઈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.179" dur="0.067"> બહાર અને વરસાદ વિશે ખૂબ જ જોવું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="46.246" dur="0.1"> બહાર અને વરસાદ વિશે ઘણી બધી ઝંખના ન જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="46.346" dur="0.067"> બહાર અને લગભગ વરસાદની ઘણી તસવીર ન જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="46.413" dur="0.066"> બહાર અને તેમા ઘણી બધી વરસાદની તસવીર નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="46.479" dur="0.167"> ઘણા વરસાદ માટે બટ </text>
<text sub="clublinks" start="46.646" dur="0.1"> આપણે ત્યાં ઘણાં વરસાદ પડ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.1"> ઘણા વરસાદ માટે આપણે ત્યાં રહીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="46.846" dur="0.034"> ત્યાં ઘણા બધા વરસાદ પડે છે, પરંતુ અમે હજી રહીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="46.88" dur="1.701"> ત્યાં ઘણા બધા વરસાદ પડે છે પરંતુ આપણે હજી પણ એ રાખી શકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="48.581" dur="0.167"> ત્યાં ઘણા બધા વરસાદ પડે છે, પરંતુ આપણે હજી પણ વીજળી રાખી શકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="48.748" dur="0.067"> ત્યાં ઘણા બધા વરસાદ પડે છે, પરંતુ આપણે ત્યાં કોઈ વીજ સંભવિત સ્થિતિ રાખીશું </text>
<text sub="clublinks" start="48.815" dur="0.2"> અમે ચાલુ રાખીએ છીએ સંભવિત સંભવિત </text>
<text sub="clublinks" start="49.015" dur="0.067"> અમે આ માટે સાર્જ સંભવિત રાખીશું </text>
<text sub="clublinks" start="49.082" dur="0.067"> અમે આઈટી માટે સાર્જ સંભવિત રાખીશું </text>
<text sub="clublinks" start="49.149" dur="0.1"> અમે તે માટે એક સાર્જ સંભવિત રાખીશું </text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="0.066"> અમે હજી પણ ITE માટે સરજ સંભવિત રાખીશું </text>
<text sub="clublinks" start="49.315" dur="0.167"> અમે હજી પણ ITE માટે સરજ સંભવિત રાખીશું. </text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.234"> તે પણ સારું તરીકે. </text>
<text sub="clublinks" start="49.716" dur="0.1"> તે પણ સારું તરીકે. તાજેતરમાં </text>
<text sub="clublinks" start="49.816" dur="0.234"> તે પણ સારું તરીકે. છેલ્લો રડાર </text>
<text sub="clublinks" start="50.05" dur="0.066"> તે પણ સારું તરીકે. છેલ્લી રાદર રજૂઆત </text>
<text sub="clublinks" start="50.116" dur="0.234"> છેલ્લી રાદર રજૂઆત </text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.1"> છેલ્લી રાદર રજૂઆત કરાઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="50.45" dur="0.1"> છેલ્લું રેડર પ્રસ્તુત કરવું જોઈતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="50.55" dur="0.1"> છેલ્લી રાદર પ્રસ્તુતિ મહાન દેખાતી નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="50.65" dur="0.234"> મહાન નથી લાગતું. </text>
<text sub="clublinks" start="50.884" dur="0.066"> મહાન નથી લાગતું. ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="50.95" dur="1.869"> મહાન નથી લાગતું. ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="52.819" dur="0.1"> મહાન નથી લાગતું. ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="52.919" dur="0.1"> મહાન નથી લાગતું. ત્યાં ઉચ્ચ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="53.019" dur="0.2"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="53.219" dur="0.134"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="53.353" dur="0.1"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે </text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.1"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="53.553" dur="0.1"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="53.653" dur="0.1"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="53.753" dur="0.134"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે સૌથી વધુ જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.1"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે સૌથી વધુ જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="0.067"> ત્યાં ઉચ્ચ છે. પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="54.054" dur="0.166"> પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="54.22" dur="0.067"> પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="54.287" dur="0.167"> પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="54.454" dur="0.133"> પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે લપેટી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="54.587" dur="0.067"> પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="54.654" dur="0.067"> પરંતુ તે મોટાભાગના વરસાદમાં જોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="54.721" dur="2.069"> આસપાસ લપેટી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="56.79" dur="0.166"> કેન્દ્રની આસપાસ લપેટી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="0.101"> ત્યાં કેન્દ્રની આસપાસ લપેટી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="57.057" dur="0.133"> કેન્દ્રની આસપાસ લપેટી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="0.067"> કેન્દ્રમાં કેટલાક શOWર્સની આસપાસ લપેટી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="57.257" dur="0.233"> કેટલાક શાવર્સ કેન્દ્રમાં </text>
<text sub="clublinks" start="57.49" dur="0.034"> કેન્દ્રમાં કેટલાક શાવર્સ પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="57.524" dur="0.1"> કેન્દ્રમાં કેટલાક શોવર્સ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="57.624" dur="0.066"> લપેટવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા કેટલાક શાવર કેન્દ્રો </text>
<text sub="clublinks" start="57.69" dur="0.067"> કેન્દ્રમાં કેટલાક શોવર્સ બધાને લપેટવાનો પ્રયાસ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.067"> કેન્દ્રમાં કેટલાક શાવર્સ બધાને લપેટવાનો પ્રયાસ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="57.824" dur="0.067"> કેન્દ્રમાં કેટલાક શાવર્સ બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="57.891" dur="0.233"> બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="58.124" dur="0.067"> બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરવો </text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="0.1"> બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ અને આસપાસ </text>
<text sub="clublinks" start="58.291" dur="0.1"> બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ અને આસપાસ </text>
<text sub="clublinks" start="58.391" dur="0.134"> બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરો અને ત્યાં સુધી </text>
<text sub="clublinks" start="58.525" dur="0.066"> બધી રીતે લપેટવાનો પ્રયાસ કરો અને તે થાય ત્યાં સુધી </text>
<text sub="clublinks" start="58.591" dur="2.403"> થાય છે અને થાય છે ત્યાં સુધી </text>
<text sub="clublinks" start="60.994" dur="0.1"> આગળ વધો અને ત્યાં સુધી કે જે આપણે કરીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="61.094" dur="0.233"> આગળ વધો અને નહીં કરીએ ત્યાં સુધી </text>
<text sub="clublinks" start="61.327" dur="0.034"> આગળ વધો અને ત્યાં સુધી ચાલો કે જે આપણે ન જઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="61.361" dur="0.1"> આગળ વધો અને ત્યાં સુધી કે જે થાય છે તે અમે નથી જઈ રહ્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="61.461" dur="0.1"> આગળ વધો અને ત્યાં સુધી કે જે જોવા મળે છે તે આપણે જોતાં નથી </text>
<text sub="clublinks" start="61.561" dur="0.067"> આગળ વધો અને ત્યાં સુધી કે જે થાય છે તેને આપણે જોતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="61.628" dur="0.333"> અમે એ જોવા જઈ રહ્યા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="61.961" dur="0.267"> અમે કોઈ સહી જોતા નથી જતા </text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.067"> અમે સહી કરનારું ઇન્ટેન્સિફિકેશન જોતાં નથી </text>
<text sub="clublinks" start="62.295" dur="0.2"> મહાન ઇન્ટેન્સિફિકેશન </text>
<text sub="clublinks" start="62.495" dur="0.1"> સાથે સહીત ઇન્ટેન્સિફિકેશન </text>
<text sub="clublinks" start="62.595" dur="0.1"> આ સાથે સહીત ઇન્ટેન્સિફિકેશન. </text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.167"> આ સાથે. </text>
<text sub="clublinks" start="62.862" dur="0.067"> આ સાથે. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="62.929" dur="0.1"> આ સાથે. તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="63.029" dur="0.067"> આ સાથે. તે લગભગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="63.096" dur="0.1"> આ સાથે. તે લગભગ 60 છે </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.1"> આ સાથે. તે લગભગ 60 માઇલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="63.296" dur="0.1"> આ સાથે. તે લગભગ 60 માઇલ જેટલો છે </text>
<text sub="clublinks" start="63.396" dur="0.067"> આ સાથે. તે લગભગ 60 માઇલથી છે </text>
<text sub="clublinks" start="63.463" dur="0.2"> તે લગભગ 60 માઇલથી છે </text>
<text sub="clublinks" start="63.663" dur="1.335"> તેમાંથી 60 માઇલ લગભગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="64.998" dur="0.167"> તે માઇલથી લગભગ 60 માઇલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="65.165" dur="0.066"> તે માઇલથી લગભગ 60 માઇલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="65.231" dur="0.134"> તે મોથથી લગભગ 60 માઇલ્સની આસપાસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="65.365" dur="0.167"> તે લગભગ 60 માઇલ્સ પર પ્રતિસ્પર્ધીના મOUથથી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="65.532" dur="0.166"> જીવનારનું મો .ું. </text>
<text sub="clublinks" start="65.698" dur="0.067"> જીવનારનું મોOUું. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.167"> જીવનારનું મો .ું. તેથી આઇ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="65.932" dur="0.134"> જીવનારનું મો .ું. તેથી તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> જીવનારનું મો .ું. તેથી તે મેળવવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.133"> જીવનારનું મો .ું. તેથી તે પ્રીટિ છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.067"> જીવનારનું મો .ું. તેથી તે પ્રીટિ ક્લોઝ મેળવી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.399" dur="0.167"> તેથી તે પ્રીટિ ક્લોઝ મેળવી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.566" dur="0.167"> તેથી તે ખૂબ નજીક આવી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> તેથી તે લુઇસિયાનાની ખૂબ નજીક આવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.234"> લુઇસિયાના. </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.1"> લુઇસિયાના. નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="67.167" dur="0.1"> લુઇસિયાના. વિચારશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="67.267" dur="0.1"> લુઇસિયાના. તે વિચારો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="67.367" dur="0.033"> લુઇસિયાના. તે જવાનું નહીં વિચારો </text>
<text sub="clublinks" start="67.4" dur="0.1"> લુઇસિયાના. તે જવાનું નહીં વિચારો </text>
<text sub="clublinks" start="67.5" dur="0.067"> લુઇસિયાના. વિચારશો નહીં કે વિચાર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="67.567" dur="0.167"> વિચારશો નહીં કે વિચાર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="67.734" dur="0.1"> તે બધાને મળવાનું નહીં વિચારશો </text>
<text sub="clublinks" start="67.834" dur="0.067"> તે બધાને મળવાનું નથી વિચારશો </text>
<text sub="clublinks" start="67.901" dur="0.033"> તે બધી રીત મેળવવા માટે વિચારશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="67.934" dur="1.135"> તે બધી રીત મેળવવાનો વિચારશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="69.069" dur="0.133"> વિચારવાનો વિચારશો નહીં બધા જવા માટેનો માર્ગ </text>
<text sub="clublinks" start="69.202" dur="0.1"> અમને તે માટેનો બધા રસ્તો મળશે તેવું વિચારશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="69.302" dur="0.1"> તે જે નહીં તે યુએસની બધી રીત મેળવવાનું વિચારીશ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="69.402" dur="0.067"> કશું નહીં તે યુએસની બધી રીત મેળવવાનું વિચારીશ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="69.469" dur="0.2"> આપણા માટેનો કેટલોક રસ્તો </text>
<text sub="clublinks" start="69.669" dur="0.1"> યુ.એસ. ની બધી રીતો જે કંઇક સારી છે </text>
<text sub="clublinks" start="69.769" dur="0.1"> કેટલાક સારા સમાચાર છે તે માટેનો બધા માર્ગ. </text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.167"> સારા સમાચાર. </text>
<text sub="clublinks" start="70.036" dur="0.067"> સારા સમાચાર. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.033"> સારા સમાચાર. તો હવે </text>
<text sub="clublinks" start="70.136" dur="0.167"> સારા સમાચાર. તેથી હવે એ </text>
<text sub="clublinks" start="70.303" dur="0.067"> સારા સમાચાર. હમણાં એક કેટેગરી </text>
<text sub="clublinks" start="70.37" dur="0.167"> સારા સમાચાર. તેથી હવે એક વર્ગ 1 </text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.066"> સારા સમાચાર. હમણાં એક કેટેગરી 1 હરિકેન </text>
<text sub="clublinks" start="70.603" dur="0.234"> હમણાં એક કેટેગરી 1 હરિકેન </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> હમણાં એક કેટેગરી 1 હરિકેન ટ્રાયિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.167"> હમણાં એક કેટેગરીમાં 1 હરિકેનનો પ્રયાસ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="71.037" dur="0.1"> તેથી હવે એક કેટેગરીમાં 1 હરિકેન સંગઠન માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="71.137" dur="0.1"> હવે એક કેટેગરીમાં 1 હરિકેન ફરી સંગઠિત થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="1.869"> ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="73.106" dur="0.1"> ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="73.206" dur="0.133"> ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. હું પણ </text>
<text sub="clublinks" start="73.339" dur="0.101"> ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ હું કરી શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="73.44" dur="0.166"> ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ હું નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="73.606" dur="0.1"> ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ હું મેળવી શકતો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="73.706" dur="0.167"> ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ મને બહુ મળતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="73.873" dur="0.067"> ફરીથી સંગઠિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ મને વધારે મજબૂત નથી મળતું </text>
<text sub="clublinks" start="73.94" dur="0.2"> પરંતુ મને વધારે મજબૂત નથી મળતું </text>
<text sub="clublinks" start="74.14" dur="0.067"> પરંતુ મને તે કરતાં વધુ મજબૂત નથી મળતું </text>
<text sub="clublinks" start="74.207" dur="0.067"> પરંતુ મને તે કરતાં વધુ મજબૂત નથી મળતું </text>
<text sub="clublinks" start="74.274" dur="0.167"> પરંતુ મને તેટલું વધારે મજબૂત નથી મળતું </text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.1"> પરંતુ તે ખૂબ સચોટ નથી, પરંતુ તે ખૂબ સચોટ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.2"> તે ખરેખર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="74.741" dur="0.067"> તે ખરેખર છે. મોસ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="74.808" dur="0.066"> તે ખરેખર છે. મોટાભાગના </text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.134"> તે ખરેખર છે. લગભગ બધાજ </text>
<text sub="clublinks" start="75.008" dur="0.1"> તે ખરેખર છે. મોડેલોમાંના ઘણા </text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.067"> તે ખરેખર છે. મોડેલો લે છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.175" dur="0.066"> તે ખરેખર છે. મોડેલ્સમાંથી મોટાભાગના તે લે છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.241" dur="2.002"> મોડેલ્સમાંથી મોટાભાગના તે લે છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.243" dur="0.167"> સૌથી વધુ મોડેલો તે ત્યાં લે છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.41" dur="0.2"> મોટે ભાગે મોડેલો તે ત્યાં લઈ જાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.61" dur="0.067"> મોસ્ટેલ્સમાંથી મોટાભાગના ત્યાં મિસિસિપીપી તરફ જાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.677" dur="0.067"> મોડેલ્સમાંથી મોટાભાગના ત્યાં મિસિસિપીપી તરફ જાય છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="77.744" dur="0.267"> ત્યાં આગળ મિસિસિપીપી અને </text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> આગળ મિસિસિસ્પી અને અલાબામા. </text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.167"> અલબામા. </text>
<text sub="clublinks" start="78.278" dur="0.133"> અલબામા. ના </text>
<text sub="clublinks" start="78.411" dur="0.1"> અલબામા. હવે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.134"> અલબામા. લાંબા સમય સુધી જરૂર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.1"> અલબામા. કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="78.745" dur="0.233"> કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.134"> કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.067"> કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="79.179" dur="0.133"> કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. ત્યાં કોઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="79.312" dur="0.067"> કોઈ વધુ લાંબા સમય સુધી અપડેટની જરૂર નથી. ત્યાં કોઈ લાંબી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.035"> ત્યાં કોઈ લાંબી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="81.414" dur="0.134"> ત્યાં કોઈ લાંબી કેટેગરી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="81.548" dur="0.166"> આ બોલ પર કોઈ લાંબી કેટેગરી 2 </text>
<text sub="clublinks" start="81.714" dur="0.134"> ત્યાં કોઈ લાંબી કેટેગરી 2 વાવાઝોડું છે </text>
<text sub="clublinks" start="81.848" dur="0.067"> ત્યાં કોઈ લાંબી કેટેગરી 2 વાવાઝોડું હોવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="81.915" dur="0.066"> ત્યાં કોઈ લાંબી કેટેગરી 2 વાવાઝોડું હોવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="81.981" dur="0.267"> કેટેગરી 2 હરિકેન હોવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="82.248" dur="0.034"> કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરી હોવી જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.066"> કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરી 1 હોવી જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="82.348" dur="0.067"> કેટેગરી 2 હરિકેન હમણાં 1 કેટેગરી હોવી જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.067"> કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરીમાં હોવી જોઈએ 1 હવે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="82.482" dur="0.1"> કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરીમાં હોવી જોઈએ 1 હવે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.1"> કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરીમાં હોવી જોઈએ 1 હમણાં નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="82.682" dur="0.067"> કેટેગરી 2 હરિકેન કેટેગરીમાં હોવી જોઈએ 1 હમણાં ખૂબ વરસાદ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="82.749" dur="0.2"> કેટેગરી 1 હમણાં વરસાદ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="82.949" dur="0.134"> કેટેગરી 1 હમણાં અહીં વરસાદ નહીં આવે </text>
<text sub="clublinks" start="83.083" dur="0.066"> કેટેગરી 1 હમણાં સુધી વરસાદની જેમ નહીં આવે </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.1"> કેટેગરી 1 હમણાં નહીં, પણ અહીં બરાબર વરસાદ પડે </text>
<text sub="clublinks" start="83.249" dur="2.369"> કેટેગરી 1 હમણાં નહીં, પરંતુ અહીં સુધી વરસાદ પડવો જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="85.618" dur="0.067"> કેટેગરી 1 હમણાં નહીં પણ અહીં તોફાન આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="85.685" dur="0.234"> અહીં તોફાન તો પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="85.919" dur="0.066"> અહીં તોફાન સર્જ બરોબર છે </text>
<text sub="clublinks" start="85.985" dur="0.034"> અહીં તોફાની તોફાની સર્જ છે </text>
<text sub="clublinks" start="86.019" dur="0.133"> અહીં તો પણ સ્ટાઇલ સ્ટોર્મ સર્જ એ છે </text>
<text sub="clublinks" start="86.152" dur="0.067"> અહીં હજી પણ તોફાન સર્જ એ એક ચિંતિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="86.219" dur="0.067"> અહીં હજી પણ તોફાન સર્જ માટેનું ધ્યાન છે </text>
<text sub="clublinks" start="86.286" dur="0.1"> અહીં હજી પણ તોફાન સર્જ એ આપણું ધ્યાન રાખે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="86.386" dur="0.067"> અહીં હજી પણ તોફાન સર્જ એ આપણા ક્ષેત્ર માટે સંકેત છે. </text>
<text sub="clublinks" start="86.453" dur="0.166"> સર્જ એ આપણા ક્ષેત્ર માટેનું ચિંતન છે </text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.067"> સર્જ એ આપણા ક્ષેત્ર માટેનું ચિંતન છે. </text>
<text sub="clublinks" start="86.686" dur="0.167"> . </text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> . એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.167"> . તેથી ફરીથી </text>
<text sub="clublinks" start="87.12" dur="0.133"> . તેથી ફરીથી રિસાયપીંગ </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> . તેથી ફરી વિન્ડોઝ રીકાયપિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.234"> તેથી ફરી વિન્ડોઝ રીકાયપિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="87.554" dur="0.1"> તેથી ફરી આઠેકમી રીકAPપીંગ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="87.654" dur="2.736"> તેથી ફરીથી વીન્ડસર્સી એંસી ફ્ચા </text>
<text sub="clublinks" start="90.39" dur="0.167"> તેથી ફરીથી વીન્ડસરની એંસી ફિઇવ ગેસ્ટનને ફરીથી પ્રાપ્ત કરો </text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.133"> તેથી ફરીથી વીન્ડસરની પુનECપ્રાપ્તિ આઠે પાંચ ગેસ્ટન પાંચ </text>
<text sub="clublinks" start="90.69" dur="0.067"> તેથી ફરી પાછી મેળવો વિજેતા આઠે પાંચ ગેસ્ટન પાંચ મૂવિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="90.757" dur="0.2"> આઠ પાંચ ગેસ્ટન પાંચ સ્થળાંતર </text>
<text sub="clublinks" start="90.957" dur="0.167"> આઠ પાંચ ગેસ્ટન પાંચ મૂવિંગ વેસ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="91.124" dur="0.067"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટમાં આઠે પાંચ ગેસ્ટન પાંચ મૂવિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="91.191" dur="0.1"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટમાં આઠે પાંચ ગેસ્ટન પાંચ મુવિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="91.291" dur="0.1"> રાત્રે F::00૦ વાગ્યે આઠે પાંચ ગેસ્ટન, પાંચ પશ્ચિમમાં ઉત્તર પશ્ચિમમાં ખસેડવું. </text>
<text sub="clublinks" start="91.391" dur="0.167"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. </text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.066"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="91.624" dur="0.067"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી આઇ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="91.691" dur="0.167"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="91.858" dur="0.067"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે ક્રોલિંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.1"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="92.025" dur="0.067"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="0.066"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ 2:00 કલાકે. તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="92.158" dur="0.2"> તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="92.358" dur="0.067"> તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="92.425" dur="2.269"> તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ મોટું છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.694" dur="0.1"> તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ એક મોટી સમસ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.794" dur="0.134"> તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ તે એક મોટી સમસ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.928" dur="0.1"> તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ તે છે જેની અમને મોટી સમસ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.028" dur="0.067"> તેથી તે ક્રોલિંગ છે અને આ એક મોટી સમસ્યા છે જેને આપણે જાણતા હોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="95.095" dur="0.2"> આપણે જાણીએ છીએ તે મોટી સમસ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.066"> આપણે જે જાણતા હોઈએ છીએ તે મોટી સમસ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="95.361" dur="0.067"> મોટી મુશ્કેલી કે જેનાથી આપણે જાણતા હતા </text>
<text sub="clublinks" start="95.428" dur="0.067"> અમને મળે છે તેમાંથી મોટી સમસ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.067"> અમને મળે છે તેમાંથી મોટી સમસ્યાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> અમને મળે છે તેમાંથી મોટી સમસ્યા કે જેને આપણે જાણીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="0.234"> આપણે જે જાણીએ છીએ તે જાણવું એ મોટી સમસ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.067"> આપણે જે જાણીએ છીએ તે જવું રહ્યું છે તેમાંથી મોટી સમસ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.167"> તે જાઓ તેમાંથી જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.1"> તે જાઓ જાઓ પાસેથી જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.1"> GET માંથી જાઓ તે વેચવા જઈ રહ્યો હતો. </text>
<text sub="clublinks" start="96.296" dur="0.267"> સ્ટોલ કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="96.563" dur="0.133"> સ્ટોલ કરો. ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="96.696" dur="0.033"> સ્ટોલ કરો. ત્યાં કશું જ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="96.729" dur="0.101"> સ્ટોલ કરો. આના માટે હજી કંઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="96.83" dur="0.1"> સ્ટોલ કરો. સ્ટયૂ કરવાનું કંઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="96.93" dur="0.1"> સ્ટોલ કરો. આ રોકવા માટે કંઈ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="97.03" dur="1.835"> આ રોકવા માટે કંઈ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.033"> આ રોકવા માટે કંઈ નથી. કંઈ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="98.898" dur="0.1"> આ રોકવા માટે કંઈ નથી. કંઈ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="98.998" dur="0.067"> આ રોકવા માટે કંઈ નથી. ખસેડવા માટે કંઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="99.065" dur="0.1"> આ રોકવા માટે કંઈ નથી. આઇટી ખસેડવાનું કંઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="99.165" dur="0.134"> આ રોકવા માટે કંઈ નથી. તે હવે ખસેડવા માટે કંઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="99.299" dur="0.066"> આ રોકવા માટે કંઈ નથી. હજીથી તે ખસેડવાનું કંઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="99.365" dur="0.201"> હજીથી તે ખસેડવાનું કંઈ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="99.566" dur="0.1"> તેમાંથી કંઈપણ આગળ વધવું નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="99.666" dur="0.1"> ક્ષેત્રમાંથી તે આગળ વધારવા માટે કંઈ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.167"> ક્ષેત્ર. </text>
<text sub="clublinks" start="99.933" dur="0.1"> ક્ષેત્ર. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.1"> ક્ષેત્ર. તેથી તે </text>
<text sub="clublinks" start="100.133" dur="0.067"> ક્ષેત્ર. તેથી તે પ્રકારની છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.166"> ક્ષેત્ર. તેથી તે પ્રકારની છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.366" dur="0.101"> ક્ષેત્ર. તે જ પ્રકારનું ડ્રાફ્ટીંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.467" dur="0.066"> ક્ષેત્ર. અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.533" dur="0.167"> અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.067"> અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનું એટલું જ પસંદ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="100.767" dur="0.1"> તે અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાના પ્રકારનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.867" dur="0.167"> પશ્ચિમ તરફ અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનું એટલું જ પ્રકારનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.034" dur="0.067"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ માટે અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.101" dur="0.1"> પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ પર અહીં ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.201" dur="0.066"> આ અહીં પશ્ચિમ ઉત્તર દિશા તરફ ડ્રાફ્ટીંગ કરવાનો પ્રકાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.267" dur="1.602"> આમાં પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટમાં </text>
<text sub="clublinks" start="102.869" dur="0.1"> આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટમાં </text>
<text sub="clublinks" start="102.969" dur="0.167"> આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ અને </text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.067"> આ નિર્દેશમાં અને પશ્ચિમમાં ઉત્તર પશ્ચિમમાં જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="103.203" dur="0.133"> આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમ નોર્થવેસ્ટ તરફ અને મૂવ એ </text>
<text sub="clublinks" start="103.336" dur="0.134"> આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમના ઉત્તરમાં જવા માટે અને થોડું ખસેડો </text>
<text sub="clublinks" start="103.47" dur="0.066"> આ નિર્દેશમાં પશ્ચિમના ઉત્તરમાં જવા માટે અને એક લિટલ ક્લોઝર ખસેડો </text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.2"> એક નાના ક્લોઝરને નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો </text>
<text sub="clublinks" start="103.736" dur="0.067"> એક લિટલ ક્લોઝર નિર્દેશ અને ખસેડો અને </text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="0.2"> લિટલ ક્લોઝર અને ઇશારો કરો અને ખસેડો </text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.101"> એક નાના ક્લોઝરને નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો અને આદર્શરૂપે છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.104" dur="0.033"> એક લિટલ ક્લોઝર નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો અને આદર્શ રીતે જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.137" dur="0.1"> એક નાના ક્લોઝરને નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો અને આદર્શ રીતે જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.067"> એક લિટલ ક્લોઝર નિર્દેશિત કરો અને ખસેડો અને આદર્શ રીતે ખસેડવાનું ચાલુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.304" dur="0.3"> અને ખસેડવાનું આદર્શરૂપે જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.604" dur="0.033"> અને આશ્ચર્યજનક રૂપે સ્થાનાંતરિત થઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.1"> અને આદર્શરીતે આદર્શ રીતે ખસેડવું જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.101"> અને આદર્શરીતે આદર્શ રીતે ખસેડવું જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.838" dur="0.066"> અને આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર તરફ જવાનું ચાલુ રાખ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="104.904" dur="0.067"> અને આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તરીય દિશામાં જવાનું ચાલે છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="104.971" dur="0.2"> આર્થિક રીતે ઉત્તર અને </text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="1.835"> ઉત્તમ અને ઉત્તર દિશામાં </text>
<text sub="clublinks" start="107.006" dur="0.034"> આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર અને વધુ રહો </text>
<text sub="clublinks" start="107.04" dur="0.1"> આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર અને આગળ વધો </text>
<text sub="clublinks" start="107.14" dur="0.133"> ઉત્સાહથી ઉત્તરીય અને આગળ વધો </text>
<text sub="clublinks" start="107.273" dur="0.067"> ઉત્સાહપૂર્વક ઉત્તર અને પૂર્વમાં વધુ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="107.34" dur="0.167"> આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર અને પૂર્વમાં વધુ રહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="107.507" dur="0.133"> આશ્ચર્યજનક રીતે ઉત્તર અને યુ.એસ. પૂર્વમાં વધુ રહે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="107.64" dur="0.267"> યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. </text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.1"> યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="108.007" dur="0.101"> યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં કેટલાક છે </text>
<text sub="clublinks" start="108.108" dur="0.1"> યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં કેટલાક અપીર છે </text>
<text sub="clublinks" start="108.208" dur="0.1"> યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ </text>
<text sub="clublinks" start="108.308" dur="0.066"> યુ.એસ.ના વધુ દિશામાં રહો. ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="108.374" dur="0.234"> ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="108.608" dur="0.067"> ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ ક્યાંથી મળે છે </text>
<text sub="clublinks" start="108.675" dur="0.167"> ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ જ્યાં મળે છે </text>
<text sub="clublinks" start="108.842" dur="0.066"> ત્યાં કેટલાક અપર લેવલ વિમાન જ્યાં હવાઇ પટ્ટીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="108.908" dur="0.1"> ત્યાં અમુક અપર લેવલ વાઇન્ડ્સ, જ્યાં એરલાઇન ફલાય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="109.008" dur="2.203"> જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="111.211" dur="0.2"> જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. તે </text>
<text sub="clublinks" start="111.411" dur="0.033"> જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. તે ચાલે છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.444" dur="0.2"> જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. તે જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.644" dur="0.034"> જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.678" dur="0.1"> જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.778" dur="0.067"> જ્યાં એરલાઇન ફ્લાય થાય છે. તે દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.845" dur="0.2"> તે દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.045" dur="0.067"> આ આ દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.112" dur="0.033"> આ USફશને આગળ વધારવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.145" dur="0.1"> આ આ બોલ દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.1"> આ આ બોલ પર દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.345" dur="0.1"> આ આ માર્ગ પર દબાણ કરવામાં મદદ કરવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.445" dur="0.134"> તે આ માર્ગથી આગળ ધપાવવામાં સહાય માટે જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.579" dur="0.066"> તે યુ.એસ. થી માર્ગ પર આ દબાણ કરવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.645" dur="0.167"> આ યુ.એસ. થી માર્ગ </text>
<text sub="clublinks" start="112.812" dur="0.067"> અમારા તરફથી આ માર્ગ બંધ છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.879" dur="0.1"> અમારા તરફથી આ માર્ગ બંધ છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.979" dur="0.067"> આ પૂર્વથી અમારો માર્ગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="113.046" dur="2.202"> આ પૂર્વથી અમારો માર્ગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> યુએસથી પૂર્વ સુધીના આ માર્ગની, </text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="0.066"> યુએસના પૂર્વ સુધીના માર્ગથી આ બંધ છે </text>
<text sub="clublinks" start="115.548" dur="0.067"> યુ.એસ.ના પૂર્વ માર્ગથી આ જે બંધ છે </text>
<text sub="clublinks" start="115.615" dur="0.2"> યુ.એસ. ની પૂર્ણાહુતિ, જે છે </text>
<text sub="clublinks" start="115.815" dur="0.1"> યુ.એસ. ની પૂર્વ તરફ, જે કેટલુંક છે </text>
<text sub="clublinks" start="115.915" dur="0.1"> યુ.એસ.ની પૂર્વ દિશામાં, જે કેટલું સારું છે </text>
<text sub="clublinks" start="116.015" dur="0.134"> યુ.એસ.ના પૂર્વમાં, જે કેટલાક સારા સમાચાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="116.149" dur="0.1"> યુ.એસ.ના પૂર્વમાં, જે કેટલાક સારા સમાચાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="116.249" dur="0.067"> યુ.એસ.ના પૂર્વમાં, જે હજી સુધી ખૂબ સારા સમાચાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.233"> હજુ પણ કેટલીક સારી સમાચાર </text>
<text sub="clublinks" start="116.549" dur="0.1"> કેટલીક સારી સમાચાર છે જેનો હજી ફેલાવો છે </text>
<text sub="clublinks" start="116.649" dur="0.1"> કેટલીક સારી સમાચાર છે જે હજી પણ ફેલાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="116.749" dur="0.101"> કેટલીક સારી સમાચાર છે જે હજી પણ કેટલાકમાં ભારે ફેલાયેલી છે </text>
<text sub="clublinks" start="116.85" dur="0.133"> કેટલાક સારા સમાચાર છે જે હજી પણ કેટલાક ભારે વરસાદને ફેલાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="116.983" dur="0.067"> કેટલાક સારા સમાચાર છે કે જે હજુ પણ ફેલાય છે તે કેટલાક ભારે વરસાદના વરસાદને પાર પાડે છે </text>
<text sub="clublinks" start="117.05" dur="0.2"> કેટલાંક ભારે વરસાદ પડ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="117.25" dur="0.1"> કેટલાક ભારે વરસાદને ફેલાવો </text>
<text sub="clublinks" start="117.35" dur="0.1"> વિસ્તારમાંથી કેટલાક ભારે વરસાદને ફેલાવો. </text>
<text sub="clublinks" start="117.45" dur="0.167"> ક્ષેત્ર. </text>
<text sub="clublinks" start="117.617" dur="0.067"> ક્ષેત્ર. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="117.684" dur="0.066"> ક્ષેત્ર. જેથી </text>
<text sub="clublinks" start="117.75" dur="0.067"> ક્ષેત્ર. તેથી અમે </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="1.502"> ક્ષેત્ર. તેથી અમે જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="119.319" dur="0.066"> ક્ષેત્ર. તેથી અમે થકી જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="119.385" dur="0.067"> ક્ષેત્ર. તેથી આપણે દિવસ દરમિયાન જઇએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="119.452" dur="0.234"> તેથી આપણે દિવસ દરમિયાન જઇએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="119.686" dur="0.066"> તેથી અમે તમને દિવસ પસાર કરીશું </text>
<text sub="clublinks" start="119.752" dur="0.067"> તેથી અમે તમને જોઈશું તે દિવસે </text>
<text sub="clublinks" start="119.819" dur="0.067"> તેથી અમે તમને દિવસ દ્વારા જોશું </text>
<text sub="clublinks" start="119.886" dur="0.133"> તેથી અમે તમને દિવસ દ્વારા જોશું </text>
<text sub="clublinks" start="120.019" dur="0.101"> તે જ રીતે અમે દિવસની જેમ જઇશું તમે એક ઓલકOCક દ્વારા જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="120.12" dur="0.066"> તે જ રીતે અમે તે દિવસની વચ્ચે જઇએ છીએ, તમે એક ઓલક SEક દ્વારા જોશો. </text>
<text sub="clublinks" start="120.186" dur="0.301"> તમે આને એક ઓલકOCક દ્વારા જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="120.487" dur="0.1"> તમે આ પછીથી એક ઓલકOCક દ્વારા જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="120.587" dur="0.1"> તમે આ પછીની વાઇન્ડ્સ દ્વારા એક ઓલકOCક દ્વારા જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="120.687" dur="0.133"> તમે એક પછી એકને ત્યાં જોઈ શકશો. </text>
<text sub="clublinks" start="120.82" dur="0.067"> તમે એક પછી એકને જોઈ શકશો આ પછીની બાજુએ ત્યાંથી પસાર થાય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="120.887" dur="0.067"> તમે એક પછી એકને જોઈ શકશો આ 85 પછીની બાજુએ દોરે છે 85 </text>
<text sub="clublinks" start="120.954" dur="2.502"> 85 પછી આજુબાજુની પાંખ </text>
<text sub="clublinks" start="123.456" dur="0.067"> બાદમાં 85 માઇલની પાછળ મેળવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="123.523" dur="0.167"> બાદમાં 85 માઇલ પેર આગળ મળે છે </text>
<text sub="clublinks" start="123.69" dur="0.167"> બાદમાં 85 માઇલ દર કલાકે દોરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="123.857" dur="0.166"> માઇલ પેર અવર. </text>
<text sub="clublinks" start="124.023" dur="0.101"> માઇલ પેર અવર. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="124.124" dur="0.1"> માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.1"> માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા </text>
<text sub="clublinks" start="124.324" dur="0.066"> માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા ઓછા </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.134"> માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા ઓછા </text>
<text sub="clublinks" start="124.524" dur="0.1"> માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા તે જ ઓછું </text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="0.067"> માઇલ પેર અવર. તેથી વધુ અથવા તે જ ઓછા </text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.167"> તેથી વધુ અથવા તે જ ઓછા </text>
<text sub="clublinks" start="124.858" dur="0.066"> આ જ છે અથવા તે જ ઓછું </text>
<text sub="clublinks" start="124.924" dur="0.067"> તેથી વધુ અથવા તે જ હોઈ શકે છે જે હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="124.991" dur="0.134"> તેથી વધુ અથવા તે જ મેળવો જે ઓછું કરો </text>
<text sub="clublinks" start="125.125" dur="0.066"> વધુ કે વધુ તે જ બક્ષિસ પ્રાપ્ત કરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.134"> વધુ કે ઓછું કરો જે બ્રિફલી એ મેળવી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.066"> તેથી વધુ અથવા તે જ ઓછું કરો જે બ્રિફલી એક નાનો છે </text>
<text sub="clublinks" start="125.391" dur="0.234"> થોડું થોડું થોડું મળે છે </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.1"> બહુ નાનો પણ હોય છે </text>
<text sub="clublinks" start="125.725" dur="1.869"> તે ખૂબ જ RIંચી Bંચી છે </text>
<text sub="clublinks" start="127.594" dur="0.1"> તે કરતાં વધુ RIંચી રીતે બક્ષિસ મેળવી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="127.694" dur="0.133"> તે કરતાં વધુ RIંચી RIંચી રીતે બક્ષિસ મેળવી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="127.827" dur="0.1"> તેમાંથી અને તેઓની તુલનાએ એકદમ RIંચી કમાણી કરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.067"> આના કરતાં તેઓ ખૂબ જ ઉદાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="127.994" dur="0.167"> ANDંચા તે અને તેઓ સહેલાઇથી </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> તે કરતાં વધુ અને તેઓ જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.067"> તે કરતાં વધુ અને તેઓ અહીં જોશે </text>
<text sub="clublinks" start="128.328" dur="0.1"> ANDંચા તે અને તેઓ અહીં અને જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.167"> ANDંચા અને તે તેઓએ અહીં અને આ જોશે </text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.066"> ANDંચા કરતા વધુ અને તેઓએ અહીં જોયા અને આ અપેક્ષિત </text>
<text sub="clublinks" start="128.661" dur="0.167"> અહીં જુઓ અને આ અપેક્ષિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.067"> અહીં જુઓ અને આ માટે અપેક્ષિત </text>
<text sub="clublinks" start="128.895" dur="0.067"> અહી જુઓ અને આ બનવું અપેક્ષિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.133"> અહિંયા જુઓ અને આ એક હોવાનો અગત્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.067"> અહીં જુઓ અને આ એક ઓલકOCક બનવા માટે અપેક્ષિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.067"> અહીં જુઓ અને એક પસંદ કરવા માટે આ અપેક્ષિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="129.229" dur="0.066"> અહીં જુઓ અને આમાં એક ઓલક Oક થવા માટે આ અપેક્ષિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.267"> આમાં એક ઓલકOCક રહેવું </text>
<text sub="clublinks" start="129.562" dur="0.1"> મોર્નિંગમાં એક ઓલકOCક રહેવું </text>
<text sub="clublinks" start="129.662" dur="0.067"> મોર્નિંગ પ્રકારની માં એક ઓલકOCક થવું </text>
<text sub="clublinks" start="129.729" dur="0.1"> મોર્નિંગ પ્રકારની માં એક ઓલકOCક રહેવું </text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.067"> ન્યાયના મોર્નિંગ પ્રકારના એક બનવા માટે </text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.033"> બસના મોર્નિંગ પ્રકારમાં એક થવું </text>
<text sub="clublinks" start="129.929" dur="1.602"> ફક્ત મોર્નિંગ પ્રકારમાં એકનો સમાવેશ થવો </text>
<text sub="clublinks" start="131.531" dur="0.067"> ફક્ત મોસ્ટર્ન ઓફ ઇન ધ ONEફ CLફ કલોક </text>
<text sub="clublinks" start="131.598" dur="0.2"> મોસ્ટિંગ પ્રકારની </text>
<text sub="clublinks" start="131.798" dur="0.1"> અહીં ફક્ત મો OFેથી બંધાયેલા પ્રકારનાં </text>
<text sub="clublinks" start="131.898" dur="0.067"> અહીં ફક્ત પૂર્વના મોર્નિંગ પ્રકારની </text>
<text sub="clublinks" start="131.965" dur="0.066"> અહીંના અહીંના પૂર્વના મોર્નિંગ પ્રકારની </text>
<text sub="clublinks" start="132.031" dur="0.134"> નવો અહીંનો પૂર્વો માટેનો પ્રકારનો મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="132.165" dur="0.067"> નવા ઓર્લિયન્સના અહીંના પૂર્વો માટેનો માત્ર પ્રકારનો મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="132.232" dur="0.066"> ન્યુ ઓર્લિયન્સ બટનો અહીંના પૂર્વો માટેનો માત્ર પ્રકારનો મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="132.298" dur="0.201"> અહીં નવા ઓર્લિયન્સ બટનો છે </text>
<text sub="clublinks" start="132.499" dur="0.066"> અહીં નવા ઓર્લિયન્સ સિવાયના પ્રકારનો છે </text>
<text sub="clublinks" start="132.565" dur="0.1"> અહીં નવા ઓર્લિયન્સના પણ પ્રકારના છે </text>
<text sub="clublinks" start="132.665" dur="0.1"> અહીં ફક્ત નવા પ્રકારનાં નવા ઓર્લિયન્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="132.765" dur="0.067"> અહીં ફક્ત નવા પ્રકારનાં પરંતુ નવા ઓર્લિયન્સના પૂર્વોત્તમ છે </text>
<text sub="clublinks" start="132.832" dur="0.067"> અહીં નવા ઓર્લિયન્સના પૂર્વના પણ માત્ર દક્ષિણના </text>
<text sub="clublinks" start="132.899" dur="0.067"> અહીં ન્યુ ઓર્લિયન્સનો પૂર્વોત્તમ છે, પરંતુ કહો સાઉથના પ્રકારનો </text>
<text sub="clublinks" start="132.966" dur="0.3"> ફક્ત કહેવા માટેનો દક્ષિણનો પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="133.266" dur="2.402"> ફક્ત પાસગૌલા કહેવાતા દક્ષિણનો પ્રકાર, </text>
<text sub="clublinks" start="135.668" dur="0.234"> પ Pસગૌલા, મિસિસિપીપીના માત્ર દક્ષિણના પ્રકાર, </text>
<text sub="clublinks" start="135.902" dur="0.067"> પાસગૌલા, મિસિસિપીપી, વિન્ડ્સના માત્ર દક્ષિણનો પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.233"> પાસગૌલા, મિસિસીપીપીઆઈ, વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.067"> પાસગૌલા, મિસિસિપીપીઆઈ, વિન્ડ્સ અરોન્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="136.269" dur="0.1"> પાસકાગૌલા, મિસિસિસ્પીપીઆઈ, વિન્ડ્સ એરોન્ડ 85 </text>
<text sub="clublinks" start="136.369" dur="0.067"> પાસગૌલા, મિસિસિપીપીઆઈ, 85 માઇલની આસપાસ વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="136.436" dur="0.1"> પાસગૌલા, મિસિસિપીપી, 85 માઇલ પેર વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.133"> પાસગૌલા, મિસિસિપીપીઆઈ, 85 માઇલ પેર અવર આસપાસ. </text>
<text sub="clublinks" start="136.669" dur="0.267"> 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. </text>
<text sub="clublinks" start="136.936" dur="0.1"> 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લNDન્ડફALલ </text>
<text sub="clublinks" start="137.036" dur="0.101"> 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લNDન્ડફALલ </text>
<text sub="clublinks" start="137.137" dur="0.066"> 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લોન્ડફALલ ઓકસુર </text>
<text sub="clublinks" start="137.203" dur="2.503"> 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લNDંડલ ઓકસુર કહેશે </text>
<text sub="clublinks" start="139.706" dur="0.066"> 85 માઇલ પેર કલાકની આસપાસ. લNDન્ડફ Oલ ઓકસુર કહેશે જલ્દી </text>
<text sub="clublinks" start="139.772" dur="0.267"> લNDન્ડફ Oલ ઓકસુર કહેશે જલ્દી </text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.134"> લNDન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે જલ્દીથી ટોમોરો </text>
<text sub="clublinks" start="140.173" dur="0.067"> લNDન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે પ્રારંભિક ટૂર્મોર્નિંગ મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> લNDન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે પ્રારંભિક ટૂર્મોરોગ મોર્નિંગ ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.1"> લNDન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે શરૂઆતમાં સાતમા દિવસે ટૂર્મોર્નિંગ મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="140.44" dur="0.067"> લોન્ડફALલ ઓકસુર કહેશે શરૂઆતમાં સાત અમીષ પર ટૂર્મોર્ન મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="140.507" dur="0.266"> સાત અમીશ પર ટૂંક સમયમાં મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.101"> સાત એમીશ રુગલી પર ટૂંક સમયમાં સવાર </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.1"> ત્યાં લગભગ અચાનક સાત અમિષ પર મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="140.974" dur="0.1"> તદ્દન સાત અમીશ રાત્રિએ ત્રણ અધિકાર પર મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="141.074" dur="0.067"> લગભગ સાત અમીશ પર ત્રાસદાયક મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="141.141" dur="0.066"> લગભગ સાત અમીશ પર ત્રાસદાયક મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="0.334"> લગભગ બધા અધિકાર </text>
<text sub="clublinks" start="141.541" dur="2.302"> રશિયામાં મિસિસિપીપીની તમામ અધિકાર, </text>
<text sub="clublinks" start="143.843" dur="0.167"> રશિયામાં મિસિસિપીપીઆઈ, અલાબામાની આગાએ ત્રણ અધિકાર </text>
<text sub="clublinks" start="144.01" dur="0.067"> રશિયામાં મિસિસિપીપી, અલાબામા બોર્ડરની આજુ બાજુ અધિકાર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="144.077" dur="0.233"> MISSISSIPPI, અલાબામા બોર્ડર </text>
<text sub="clublinks" start="144.31" dur="0.134"> મિસિસીપીપીઆઈ, અલાબામા બોર્ડર ટાવર </text>
<text sub="clublinks" start="144.444" dur="0.133"> મિસિસીપીપીઆઈ, અલાબામા બોર્ડર ટુવર્ડ મોબાઇલ </text>
<text sub="clublinks" start="144.577" dur="0.067"> મિસિસીપીપીઆઈ, અલાબામા બોર્ડર ટુવર્ડ મોબાઇલ કાઉન્ટી </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.033"> મિસિસીપીપીઆઇ, અલાબામા બોર્ડર ટુવર્ડ મોબાઇલ કાઉન્ટી તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="144.677" dur="0.067"> મિસિસીપીપીઆઈ, અલાબામા બોર્ડર ટુવર્ડ મોબાઇલ કાઉન્ટી એ </text>
<text sub="clublinks" start="144.744" dur="0.267"> મોબાઈલ કાઉન્ટી તરીકે A તરફ </text>
<text sub="clublinks" start="145.011" dur="0.033"> કેટેગરી તરીકે મોબાઈલ કાઉન્ટીને આગળ વધો </text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.167"> કેટેગરી 1 તરીકે મોબાઈલ કાઉન્ટીની બાજુમાં </text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.167"> એક કેટેગરી 1 હરિકેન તરીકે મોબાઈલ કાઉન્ટીની તરફેણ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.067"> કેટેગરી 1 હરિકેન વેકિંગ તરીકે મોબાઈલ કાઉન્ટીને આગળ વધો </text>
<text sub="clublinks" start="145.445" dur="0.167"> કેટેગરી 1 હરિકેન વીકન </text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="3.169"> કેટેગરી 1 હરિકેન વીક </text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="0.167"> કેટેગરી 1 હરિકેન ઉષ્ણકટિબંધીય રીતે વિકસિત </text>
<text sub="clublinks" start="148.948" dur="0.067"> કેટેગરી 1 વાવાઝોડું એક વાવાઝોડું </text>
<text sub="clublinks" start="149.015" dur="0.167"> કેટેગરી 1 વાવાઝોડું એક દ્વારા વાવાઝોડું </text>
<text sub="clublinks" start="149.182" dur="0.133"> કેટેગરી 1 હરિકેન એક દ્વારા ઉષ્ણકટિબંધીય રીતે ચાલે છે </text>
<text sub="clublinks" start="149.315" dur="0.067"> કેટેગરી 1 હરિકેન એક ઓ 'ક્લોક દ્વારા ઉષ્ણકટિબંધીય રીતે ચાલે છે </text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.167"> એક ઓકલોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય </text>
<text sub="clublinks" start="149.549" dur="0.067"> એક ઓકલોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય </text>
<text sub="clublinks" start="149.616" dur="0.166"> એક ઓ 'ક્લોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય </text>
<text sub="clublinks" start="149.782" dur="0.067"> પછીના એક ઓકલોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય </text>
<text sub="clublinks" start="149.849" dur="0.1"> પછીના એક અને ઓલકOCક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય </text>
<text sub="clublinks" start="149.949" dur="0.067"> પછીના અને ત્યારબાદ એક ઓકલોક દ્વારા એક ઉષ્ણકટિબંધીય </text>
<text sub="clublinks" start="150.016" dur="0.3"> મધ્યાહ્ન અને પછી </text>
<text sub="clublinks" start="150.316" dur="0.034"> મધ્યાહ્ન અને તે પછી ચાલુ </text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.133"> બપોર પછી અને ત્યારબાદ ચાલુ રાખવું </text>
<text sub="clublinks" start="150.483" dur="0.067"> બપોર પછી અને તે પછી ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="150.55" dur="0.133"> બપોર પછી અને તે પછી ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખવું </text>
<text sub="clublinks" start="150.683" dur="0.067"> બપોર પછી અને તે પછી ચાલુ રાખીએ </text>
<text sub="clublinks" start="150.75" dur="0.2"> અભ્યાસક્રમનું નબળુ ચાલુ રાખવું </text>
<text sub="clublinks" start="150.95" dur="1.902"> સહેલાઇથી નબળાઇ ચાલુ રાખવી </text>
<text sub="clublinks" start="152.852" dur="0.267"> મONTનટ્રોગVમરી પર સહેલાઇથી નિકળવું ચાલુ રાખવું, </text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.134"> હેન્ડિંગ, મ Mવરગામૂરી કURર્સમાંથી વીકસ ચાલુ રાખવું </text>
<text sub="clublinks" start="153.253" dur="0.066"> આગળની હેન્ડિંગ, મોર્ટગામરી પર સહેલાઇથી ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખવું </text>
<text sub="clublinks" start="153.319" dur="0.234"> ઓવર મ Mન્ટગOMમરી, હેડિંગ ટુવર્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.067"> ઓવર મ MનગOMમરી, હેડિંગ ટૂવર્ડ UBબર્ન </text>
<text sub="clublinks" start="153.62" dur="0.1"> વધુ સામગ્રી </text>
<text sub="clublinks" start="153.72" dur="0.2"> ઓવર મ MનગOMમરી, હેડિંગ ટુવર્ડ આગળ </text>
<text sub="clublinks" start="153.92" dur="0.067"> ઓવર મ MનગOMમરી, TOબર્ન તરફ આગળ વધવું અને તે પછી આદર્શ </text>
<text sub="clublinks" start="153.987" dur="0.267"> UBબર્ન અને તે પછી આદર્શ </text>
<text sub="clublinks" start="154.254" dur="0.166"> UBબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, </text>
<text sub="clublinks" start="154.42" dur="0.067"> URNબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા </text>
<text sub="clublinks" start="154.487" dur="0.1"> URNબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને </text>
<text sub="clublinks" start="154.587" dur="0.1"> URNબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછી </text>
<text sub="clublinks" start="154.687" dur="0.067"> URNબર્ન અને તે પછી આખરે કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને ત્યારબાદ </text>
<text sub="clublinks" start="154.754" dur="0.234"> કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને ત્યારબાદ </text>
<text sub="clublinks" start="154.988" dur="0.066"> કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને પછી ભાગો </text>
<text sub="clublinks" start="155.054" dur="1.869"> કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે ભાગો છે </text>
<text sub="clublinks" start="156.923" dur="0.1"> કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને કહેવાના ભાગો </text>
<text sub="clublinks" start="157.023" dur="0.1"> કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછીના ભાગો કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="157.123" dur="0.1"> કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછીના ભાગો કદાચ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="157.223" dur="0.134"> કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછીના ભાગો કહી શકશે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="157.357" dur="0.066"> કોલમ્બસ, જ્યોર્જિયા અને તે પછીના ભાગો કહેતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="157.423" dur="0.201"> કહો ભાગો ખૂબ દૂર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="157.624" dur="0.1"> કહેવાના ભાગો કદાચ હજી દૂર નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="157.724" dur="0.133"> કહેવાના ભાગો કદાચ દૂરથી નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="157.857" dur="0.167"> કહેવાના ભાગો ડબલિનથી ખૂબ દૂર નથી, </text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="0.1"> જ્યોર્જિયાથી ડબલિનથી ખૂબ દૂર નહીં હોવાના ભાગો </text>
<text sub="clublinks" start="158.124" dur="0.067"> કહેવાના ભાગો ડબલિનથી ખૂબ દૂર નહીં, ત્યાં જ્યોર્જિયા </text>
<text sub="clublinks" start="158.191" dur="0.2"> ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા </text>
<text sub="clublinks" start="158.391" dur="0.134"> ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને </text>
<text sub="clublinks" start="158.525" dur="0.033"> ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને હેડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="158.558" dur="0.133"> ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને હેડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="158.691" dur="2.269"> ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને દક્ષિણ તરફ ધ્યાન આપવું </text>
<text sub="clublinks" start="160.96" dur="0.067"> ડબલિનથી હંમેશા, જ્યોર્જિયા ત્યાં અને દક્ષિણ કેરોલિનાથી હેડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="161.027" dur="0.2"> અને દક્ષિણ કેરોલિનામાં હેડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="161.227" dur="0.067"> અને દક્ષિણ કેરોલિના માટે હેડિંગ અને </text>
<text sub="clublinks" start="161.294" dur="0.067"> અને દક્ષિણ કARરોલિનામાં હેડિંગ અને નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="161.361" dur="0.033"> અને દક્ષિણ કેરોલીના માટેનું મથાળું અને નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="161.394" dur="0.167"> અને દક્ષિણ કેરોલીના તરફ હેડિંગ અને એ તરીકે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="161.561" dur="0.133"> અને દક્ષિણ કેરોલીના તરફ ધ્યાન આપવું અને ઉષ્ણકટિબંધીય નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="161.694" dur="0.1"> અને દક્ષિણ કેરોલીના તરફ ધ્યાન આપવું અને એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="161.794" dur="0.167"> એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="161.961" dur="0.167"> એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="162.128" dur="0.1"> એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. લાવવું </text>
<text sub="clublinks" start="162.228" dur="0.1"> એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. તેમને લાવવું </text>
<text sub="clublinks" start="162.328" dur="0.1"> એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. તેથી તેઓને કંઈક લાવવું </text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.101"> એક ઉષ્ણકટિબંધીય સિસ્ટમ તરીકે નહીં. તેથી તેઓને કંઈક ખૂબ લાવવું, </text>
<text sub="clublinks" start="162.529" dur="0.2"> તેથી તેઓને કંઈક ખૂબ લાવવું, </text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="0.1"> તેમને ખૂબ લાવવું, ખૂબ </text>
<text sub="clublinks" start="162.829" dur="0.1"> તેથી તેઓને ખૂબ ખૂબ લાવવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="162.929" dur="0.067"> તેથી તેઓને કેટલાક ખૂબ લાવવામાં આવે છે, ખૂબ ભારે વરસાદ પડે છે </text>
<text sub="clublinks" start="162.996" dur="0.1"> તેથી તેઓને ખૂબ લાવવું, ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="163.096" dur="0.1"> તેથી તેઓને ખૂબ લાવવું, ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="163.196" dur="0.067"> તેથી તેઓને કંઇક લાવવું, ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="163.263" dur="0.166"> ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="163.429" dur="1.669"> ખૂબ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="165.098" dur="0.1"> ખૂબ જ ભારે વરસાદ ફ્લોરિડામાં ખૂબ હતો </text>
<text sub="clublinks" start="165.198" dur="0.133"> ખૂબ જ ભારે વરસાદ ફ્લોરિડામાં ખૂબ હતો </text>
<text sub="clublinks" start="165.331" dur="0.1"> ખૂબ જ ભારે વરસાદની જેમ ફ્લોરિડામાં ઘણું સારું હતું </text>
<text sub="clublinks" start="165.431" dur="0.201"> ખૂબ જ ભારે વરસાદ ઘણાં ફ્લોરિડામાં પણ ઘણાં સારા હતા. </text>
<text sub="clublinks" start="165.632" dur="0.166"> સારી રીતે ફ્લોરિડા. </text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.101"> સારી રીતે ફ્લોરિડા. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="165.899" dur="0.1"> સારી રીતે ફ્લોરિડા. તો શું </text>
<text sub="clublinks" start="165.999" dur="0.133"> સારી રીતે ફ્લોરિડા. તેથી અમે શું કરીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="166.132" dur="0.067"> સારી રીતે ફ્લોરિડા. તેથી અમે શું શોધી રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="166.199" dur="0.133"> સારી રીતે ફ્લોરિડા. તેથી અમે શું જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="166.332" dur="0.067"> સારી રીતે ફ્લોરિડા. તેથી અમે અહીં જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="166.399" dur="0.167"> તેથી અમે અહીં જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="0.067"> આપણે અહીં શું જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="166.633" dur="0.066"> આપણે અહીં જે જોઈએ છીએ તે જ છે </text>
<text sub="clublinks" start="166.699" dur="0.134"> આપણે અહીં જે જોઈએ છીએ તે જ છે </text>
<text sub="clublinks" start="166.833" dur="0.033"> આપણે અહીં જે જોઈએ છીએ તે જ ચાલે છે </text>
<text sub="clublinks" start="166.866" dur="0.134"> આપણે અહીં જે જોઈએ છે તે અહીં જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="167" dur="0.066"> તેથી આપણે અહીં જે જોઈએ છીએ તે શરૂ થઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="167.066" dur="0.267"> શું તે પ્રારંભ થવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="167.333" dur="0.1"> શું તે બેટલિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે? </text>
<text sub="clublinks" start="167.433" dur="0.101"> શું તે કેટલુંક બેટલિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે? </text>
<text sub="clublinks" start="167.534" dur="0.1"> શું તે કેટલાંક વિન્ડિંગને શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે? </text>
<text sub="clublinks" start="167.634" dur="0.1"> શું તે કંઈક વિન્ડ શિયર બેટલિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે, </text>
<text sub="clublinks" start="167.734" dur="0.066"> શું તે કેટલાંક વિન્ડ શિયર, બેટલિંગની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="167.8" dur="1.435"> કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="169.235" dur="0.167"> કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ કરો, કેટલાક સ્ટ્રોંગ </text>
<text sub="clublinks" start="169.402" dur="0.1"> કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ કરો, કેટલાક સ્ટ્રોંગ વિન્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="169.502" dur="0.1"> કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ, કેટલાક સ્ટ્રોંગ વિન્ડ શિયર </text>
<text sub="clublinks" start="169.602" dur="0.1"> કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ, કંઇક સ્ટ્રોંગ વિન્ડ શાયર </text>
<text sub="clublinks" start="169.702" dur="0.067"> કેટલાંક વિંડો શિયરને બેટલિંગ, અમારા માટે કેટલાક સ્ટ્રોંગ વિન્ડ શાયર </text>
<text sub="clublinks" start="169.769" dur="0.234"> અમારા માટે સખત વિન્ડ શિયર </text>
<text sub="clublinks" start="170.003" dur="0.1"> સખત વિન્ડ શાયર અમારા બધા ખર્ચ પર. </text>
<text sub="clublinks" start="170.103" dur="0.233"> કોસ્ટ. </text>
<text sub="clublinks" start="170.336" dur="0.1"> કોસ્ટ. તે </text>
<text sub="clublinks" start="170.436" dur="0.034"> કોસ્ટ. તે ચાલે છે </text>
<text sub="clublinks" start="170.47" dur="0.1"> કોસ્ટ. તે જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="170.57" dur="0.033"> કોસ્ટ. મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="170.603" dur="0.1"> કોસ્ટ. મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="170.703" dur="0.1"> કોસ્ટ. તે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="170.803" dur="0.067"> કોસ્ટ. આ પ્રકારની મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="170.87" dur="0.2"> આ પ્રકારની મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="171.07" dur="0.101"> રાખવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="171.171" dur="0.033"> આ રાખવા માટે મદદ જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="171.204" dur="0.167"> રાખવા માટે મદદ જવું આ એક </text>
<text sub="clublinks" start="171.371" dur="0.033"> આ વર્ગ રાખવા માટે મદદ કરવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="171.404" dur="0.067"> આ વર્ગમાં રાખવા મદદ કરવા જઇ રહ્યા છીએ 1 </text>
<text sub="clublinks" start="171.471" dur="0.267"> આ વર્ગમાં રાખો 1 </text>
<text sub="clublinks" start="171.738" dur="0.2"> આ કેટેગરીમાં 1 હરિકેન રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="171.938" dur="1.435"> આ એક કેટેગરીમાં રાખો 1 હરિકેન થ્રુ </text>
<text sub="clublinks" start="173.373" dur="0.066"> આ વર્ગમાં આજે રાખો 1 હરિકેન આજની તારીખે </text>
<text sub="clublinks" start="173.439" dur="0.267"> આજથી હરિકેન </text>
<text sub="clublinks" start="173.706" dur="0.067"> આજે હેડિંગ દ્વારા હરિકેન </text>
<text sub="clublinks" start="173.773" dur="0.1"> હરિકેન થ્રુ ટ્રોય હેડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="173.873" dur="0.1"> હરિકેન થ્રુ ટુય હેડિંગ ઇન હેડ </text>
<text sub="clublinks" start="173.973" dur="0.134"> આના દ્વારા આજે હરિકેન કરો </text>
<text sub="clublinks" start="174.107" dur="0.067"> આ ઘટનાની સામે આજે હરિકેન કરો </text>
<text sub="clublinks" start="174.174" dur="0.2"> આ ઘટનામાં મથાળા </text>
<text sub="clublinks" start="174.374" dur="0.1"> આ ઘટનાની દિશામાં અને </text>
<text sub="clublinks" start="174.474" dur="0.1"> આ ઘટના અને તે પછીનું મથાળું </text>
<text sub="clublinks" start="174.574" dur="0.167"> આ ઘટના અને તે પછીની તરફ મથાળા </text>
<text sub="clublinks" start="174.741" dur="0.066"> આ ઘટના અને તે પછી ટોમોરોમાં આગળ વધવું </text>
<text sub="clublinks" start="174.807" dur="0.101"> આ પ્રસંગની દિશામાં અને તે પછી તુમોરોમાં આગળ વધવું </text>
<text sub="clublinks" start="174.908" dur="0.066"> આ ઘટનાની દિશામાં અને તે પછી તે ખૂબ જ સારી રીતે કામ કરી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="174.974" dur="0.201"> અને તે પછી તે સારું હતું </text>
<text sub="clublinks" start="175.175" dur="0.1"> અને તે પછી ઘણા સ્વસ્થ રૂપે. </text>
<text sub="clublinks" start="175.275" dur="0.166"> પણ. </text>
<text sub="clublinks" start="175.441" dur="0.067"> પણ. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="175.508" dur="0.067"> પણ. તેથી તમે </text>
<text sub="clublinks" start="175.575" dur="0.067"> પણ. જેથી તમે કરી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="175.642" dur="0.1"> પણ. તમે જોઈ શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="175.742" dur="1.701"> પણ. તેથી તમે તે જોઈ શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="177.443" dur="0.167"> પણ. તેથી તમે તે મજબૂત જોઈ શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="177.61" dur="0.067"> પણ. તેથી તમે જોઈ શકો છો કે મજબૂત વાંધો છે </text>
<text sub="clublinks" start="177.677" dur="0.2"> તેથી તમે જોઈ શકો છો કે મજબૂત વાંધો છે </text>
<text sub="clublinks" start="177.877" dur="0.1"> તેથી તમે જોઈ શકો છો કે મજબૂત વિંડો શિયર </text>
<text sub="clublinks" start="177.977" dur="0.067"> તેથી તમે જોઈ શકો છો કે કડક પ્રકારનો શેર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="178.044" dur="0.167"> તેથી તમે જોઈ શકો છો કે કડક પ્રકારનો કડક પ્રકારનો છે </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.133"> તેથી તમે જોઈ શકો છો કે નીચેના તરફ કડક પ્રકારનો કડક રસ્તો છે </text>
<text sub="clublinks" start="178.344" dur="0.067"> તેથી તમે જોઈ શકો છો કે આગળ મજબૂત પગથિયું કા Kી શકો </text>
<text sub="clublinks" start="178.411" dur="0.167"> પાછળ ફ્લાયિંગ પ્રકાર શેર કરો </text>
<text sub="clublinks" start="178.578" dur="0.1"> આઇટી પાછળ અનુસરો પ્રકાર શેર કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.234"> આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="178.912" dur="0.1"> આઈ.ટી. તે </text>
<text sub="clublinks" start="179.012" dur="0.033"> આઈ.ટી. તે ચાલે છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.045" dur="0.167"> આઈ.ટી. તે જવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.212" dur="0.067"> આઈ.ટી. તે રોકવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.279" dur="0.1"> આઈ.ટી. તે અટકાવવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.379" dur="0.066"> આઈ.ટી. તે તેનાથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.445" dur="0.267"> તે તેનાથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.712" dur="0.067"> તે ગેટિંગથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.779" dur="0.134"> તે મેળવવામાંથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.913" dur="0.133"> તે ખૂબ જ મજબૂત મેળવવામાંથી બચાવવા જઇ રહ્યો છે, </text>
<text sub="clublinks" start="180.046" dur="0.067"> તે ખૂબ સખ્તાઇથી મેળવવામાં આવે છે, જે </text>
<text sub="clublinks" start="180.113" dur="1.401"> તે ખૂબ જ મજબૂત મેળવવામાંથી બચાવવા જઇ રહ્યું છે, જે છે </text>
<text sub="clublinks" start="181.514" dur="0.067"> તે ખૂબ જ મજબૂત મેળવવામાંથી બચાવવા જઇ રહ્યું છે, જે છે </text>
<text sub="clublinks" start="181.581" dur="0.2"> ખૂબ સખત મેળવવી, જે છે તે </text>
<text sub="clublinks" start="181.781" dur="0.1"> ખૂબ સખત મેળવવું, જે સારું છે </text>
<text sub="clublinks" start="181.881" dur="0.1"> ખૂબ સખત મેળવવી, જે એક સારી વસ્તુ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="181.981" dur="0.201"> સારી વસ્તુ. </text>
<text sub="clublinks" start="182.182" dur="0.1"> સારી વસ્તુ. અને </text>
<text sub="clublinks" start="182.282" dur="0.066"> સારી વસ્તુ. અને પછી </text>
<text sub="clublinks" start="182.348" dur="0.1"> સારી વસ્તુ. અને તે પછી </text>
<text sub="clublinks" start="182.448" dur="0.101"> સારી વસ્તુ. અને તે પછી અપ્પર </text>
<text sub="clublinks" start="182.549" dur="0.1"> સારી વસ્તુ. અને ત્યારબાદ અપર લેવલ </text>
<text sub="clublinks" start="182.649" dur="0.066"> સારી વસ્તુ. અને ત્યારબાદ અપર લેવલ વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="182.715" dur="0.167"> અને ત્યારબાદ અપર લેવલ વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="182.882" dur="0.134"> અને ત્યારબાદ અપર લેવલ વાઇન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="183.016" dur="0.1"> અને ત્યારબાદ અપર લેવલ દબાણ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.116" dur="0.1"> અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આ દબાણ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.216" dur="0.067"> અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આ અહીં દબાણ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.283" dur="0.033"> અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આ અહીંથી આગળ ધપાવી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.316" dur="0.1"> અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આગળ ધપાવી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.416" dur="0.067"> અને ત્યારબાદ અપર લેવલ આને અહીંથી આગળ ધપાવી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="183.483" dur="0.2"> આ અહીં USભા થાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="183.683" dur="0.067"> પૂર્વી સુધી આ અહીં દબાણ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="183.75" dur="2.602"> પૂર્વના અહીં આને આગળ ધપાવો </text>
<text sub="clublinks" start="186.352" dur="0.1"> યુ.એસ.ના પૂર્વ સુધી આ અહીં દબાણ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="186.452" dur="0.101"> યુ.એસ. ના પૂર્વના માટે આ અહીં દબાણ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="186.553" dur="0.166"> આ અહીં આગળ ધપાવી રહો. </text>
<text sub="clublinks" start="186.719" dur="0.167"> યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. </text>
<text sub="clublinks" start="186.886" dur="0.1"> યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="186.986" dur="0.134"> યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. તેથી સર્જ </text>
<text sub="clublinks" start="187.12" dur="0.167"> યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. તેથી સર્જ કોસ્ટલ </text>
<text sub="clublinks" start="187.287" dur="0.1"> યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. તેથી સર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="187.387" dur="0.066"> યુ.એસ. ની સારી રીતે સારું. તેથી સાર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ ભરો </text>
<text sub="clublinks" start="187.453" dur="0.167"> તેથી સાર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ ભરો </text>
<text sub="clublinks" start="187.62" dur="0.134"> તેથી સરજ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="187.754" dur="0.066"> આટલું સરસ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ એક નંબર </text>
<text sub="clublinks" start="187.82" dur="0.134"> એક સરકો કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ એક નંબર પણ </text>
<text sub="clublinks" start="187.954" dur="0.133"> તેથી સર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ એક નંબરનો કન્કરન છે </text>
<text sub="clublinks" start="188.087" dur="0.067"> એક સરસ કોન્સ્ટ્રલ જીતેલા પછી પણ સાર્જ કોસ્ટલ ફ્લોડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="188.154" dur="0.3"> નંબર એક ક Wનર્સ વિનસલો </text>
<text sub="clublinks" start="188.454" dur="2.103"> નંબર વન કન્સર્ન વિનસ્લોવમાં વધારો </text>
<text sub="clublinks" start="190.557" dur="0.033"> આજે એક નંબરનો કન્સર્ન વિન્સલોવ વધારતો </text>
<text sub="clublinks" start="190.59" dur="0.2"> આજે એક નંબરનો કન્સર્ન વિન્સ્લો વધારતો </text>
<text sub="clublinks" start="190.79" dur="0.067"> એક નંબરની કનેકરેરે આજથી વેડનેસ્ડેયમાં આગળ વધવું </text>
<text sub="clublinks" start="190.857" dur="0.2"> વેડનેસડેયમાં આજે વધારો </text>
<text sub="clublinks" start="191.057" dur="0.1"> વેડનેસડેયમાં આજે વધારો અને </text>
<text sub="clublinks" start="191.157" dur="0.134"> વેડનેસ અને રેઇનમાં આજે વધારો </text>
<text sub="clublinks" start="191.291" dur="0.1"> આજે વેડનેસ્ડેઇ અને રેઇન બટનોમાં વધારો </text>
<text sub="clublinks" start="191.391" dur="0.1"> આજે વેડનેસ્ડેય અને રાયન કુલ સંખ્યામાં ફરી વધારો </text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="0.033"> આજે વેડનેસ્ડેયમાં વધારો કરવો અને કુલ રાયન કુલ મળીને </text>
<text sub="clublinks" start="191.524" dur="0.067"> વેડનેસ્ડેઇ અને રાયન કુલ મળીને આજે વધારો </text>
<text sub="clublinks" start="191.591" dur="0.233"> અને રેઇન કુલ આશરે A </text>
<text sub="clublinks" start="191.824" dur="0.067"> અને રેઈન કુલ લગભગ એક દસમા </text>
<text sub="clublinks" start="191.891" dur="0.067"> અને રેઈન કુલ એક દસમાની આસપાસ ફરી </text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="0.1"> અને રેન કુલ ફરી એક દસ વિશે </text>
<text sub="clublinks" start="192.058" dur="0.1"> અને વરસાદની સંખ્યા એક ઇંચના દસમા ભાગમાં ફરી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="192.158" dur="0.2"> એક ઇંચનો દસમો નંબર </text>
<text sub="clublinks" start="192.358" dur="2.203"> એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, </text>
<text sub="clublinks" start="194.561" dur="0.066"> એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="194.627" dur="0.1"> એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે એ </text>
<text sub="clublinks" start="194.727" dur="0.134"> એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે દસમો છે </text>
<text sub="clublinks" start="194.861" dur="0.067"> એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="194.928" dur="0.267"> એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે એક દસમું છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.195" dur="0.066"> એક ઇંચનો દસમો નંબર હા, તે એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.261" dur="0.167"> હા, તે એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.428" dur="0.067"> હા, તે એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.495" dur="0.133"> હા, તે 10 ઇંચનો દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.628" dur="0.1"> હા, તે 10 ઇંચનો એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.728" dur="0.067"> હા, જ્યારે એક ઇંચનો દસમો ઇંચ હોય ત્યારે </text>
<text sub="clublinks" start="195.795" dur="0.067"> હા, જ્યારે તમે 10 ઇંચનો એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.862" dur="0.1"> હા, જ્યારે તમે મેળવો છો ત્યારે 10 ઇંચનો એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.962" dur="0.067"> હા, જ્યારે તમે પ્રવેશ કરો ત્યારે 10 ઇંચનો એક ઇંચનો દસમો ભાગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="196.029" dur="0.333"> જ્યારે તમે પ્રવેશ કરો ત્યારે 10 ઇંચ </text>
<text sub="clublinks" start="196.362" dur="0.067"> જ્યારે તમે મિસિસિપીપીમાં મેળવો છો ત્યારે 10 ઇંચ </text>
<text sub="clublinks" start="196.429" dur="0.134"> જ્યારે તમે મિસિસિપીપીમાં મેળવો છો અને ત્યારે 10 ઇંચ </text>
<text sub="clublinks" start="196.563" dur="0.066"> જ્યારે તમે મિસિસિપીપી અને અલાબામામાં મેળવો છો ત્યારે 10 ઇંચ </text>
<text sub="clublinks" start="196.629" dur="0.034"> જ્યારે તમે મિસિસ્પીપી અને અલાબામા અને પ્રવેશ મેળવો છો ત્યારે 10 ઇંચ </text>
<text sub="clublinks" start="196.663" dur="0.066"> જ્યારે તમે મિસિસ્પીપી અને અલાબામા અને પ્રવેશ મેળવો ત્યારે 10 ઇંચ </text>
<text sub="clublinks" start="196.729" dur="0.201"> મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને એ </text>
<text sub="clublinks" start="196.93" dur="1.768"> મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને થોડા </text>
<text sub="clublinks" start="198.698" dur="0.133"> મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને થોડા ફેરફારો </text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.067"> મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને થોડા ફેરફારો ગમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="198.898" dur="0.2"> મિસિસિપીપી અને અલાબામા અને હમણાં થોડા ફેરફારો. </text>
<text sub="clublinks" start="199.098" dur="0.201"> હમણાં થોડા ફેરફારો </text>
<text sub="clublinks" start="199.299" dur="0.166"> હમણાં થોડા ફેરફારો આ </text>
<text sub="clublinks" start="199.465" dur="0.167"> હમણાં થોડા ફેરફારો ફોરેસ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="199.632" dur="0.067"> હમણાં થોડા ફેરફારો આ અપેક્ષિત </text>
<text sub="clublinks" start="199.699" dur="0.1"> હમણાં થોડા ફેરફારો આ અપેક્ષિત તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="199.799" dur="0.067"> હમણાં થોડા ફેરફારો પૂર્વની જેમ સ્વાસ્થ્ય માટે કવાયત </text>
<text sub="clublinks" start="199.866" dur="0.2"> પૂર્વની જેમ સ્વાસ્થ્ય માટે કવાયત </text>
<text sub="clublinks" start="200.066" dur="0.1"> પૂર્ણાહુતિ તરીકે સારી રીતે કવાયત. </text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.167"> પણ. </text>
<text sub="clublinks" start="200.333" dur="0.133"> પણ. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="200.466" dur="0.067"> પણ. તેથી અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="200.533" dur="0.134"> પણ. તેથી અહીં છે </text>
<text sub="clublinks" start="200.667" dur="0.166"> પણ. અહીં છેલ્લું છે </text>
<text sub="clublinks" start="200.833" dur="0.067"> પણ. અહીં છેલ્લી પૂર્વના </text>
<text sub="clublinks" start="200.9" dur="1.802"> અહીં છેલ્લી પૂર્વના </text>
<text sub="clublinks" start="202.702" dur="0.167"> અહીંની તાજેતરની ફોરેસ્ટ ટ્રSTક </text>
<text sub="clublinks" start="202.869" dur="0.167"> તેથી અહીંની તાજેતરની ફોરેસ્ટ ટ્રેક ફરીથી. </text>
<text sub="clublinks" start="203.036" dur="0.233"> ફરીથી ટ્ર TRક કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="203.269" dur="0.067"> ફરીથી ટ્ર TRક કરો. અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="203.336" dur="0.2"> ફરીથી ટ્ર TRક કરો. અહીં છે </text>
<text sub="clublinks" start="203.536" dur="0.134"> ફરીથી ટ્ર TRક કરો. અહીંની મિસિસિપીપી </text>
<text sub="clublinks" start="203.67" dur="0.066"> ફરીથી ટ્ર TRક કરો. અહીં મિસિસિપીપી અલાબામા છે </text>
<text sub="clublinks" start="203.736" dur="0.234"> અહીં મિસિસિપીપી અલાબામા છે </text>
<text sub="clublinks" start="203.97" dur="0.1"> અહીંની મિસિસ્પીપી અલાબામા બોર્ડર છે </text>
<text sub="clublinks" start="204.07" dur="0.1"> અહીંની મિસિસિપીપી અલાબામા બોર્ડર રાઇટ </text>
<text sub="clublinks" start="204.17" dur="0.067"> અહીં મિસિસિપીપી અલાબામા બોર્ડર સીધા છે </text>
<text sub="clublinks" start="204.237" dur="0.1"> અહીંની મિસિસ્પીપી અલાબામા બોર્ડર સીધા છે </text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.067"> અહીં મિસિસિપીપી અલાબામા બોર્ડરની સીધી અધિકાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="204.404" dur="0.233"> બોર્ડરનો અધિકાર ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="204.637" dur="0.134"> બોર્ડરનો અધિકાર આપણે ત્યાં હોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="204.771" dur="0.066"> સરહદનો અધિકાર આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="204.837" dur="2.169"> સરહદનો અધિકાર આપણે ત્યાં જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="207.006" dur="0.1"> બોર્ડર રાઈટટટ આપણે ત્યાં લNDન્ડફALલમાં જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="207.106" dur="0.067"> સરહદનો અધિકાર ત્યાં છે જ્યાં અમે ફરીથી લNDન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="207.173" dur="0.234"> અમે ફરીથી લNDન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="207.407" dur="0.1"> અમે ફરીથી લNDન્ડફALલમાં અધિકાર શોધી રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="207.507" dur="0.2"> અમે હવે નજીકમાં જ નજીકમાં જોઈ રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="207.707" dur="0.133"> અમે ફરીથી નજીકમાં પાસ્ચાગૌલા નજીક લ LAન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="207.84" dur="0.067"> અમે ફરીથી નજીકમાં પાસ્ચાગૌલાની નજીક લ LAન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="207.907" dur="0.301"> નજીક નજીક પસ્કાગૌલા </text>
<text sub="clublinks" start="208.208" dur="0.066"> પસ્કાગૌલાની નજીકનો નજીકનો પસ્કાગૌલા </text>
<text sub="clublinks" start="208.274" dur="0.134"> પસ્કાગૌલા અને નજીકમાં નજીકનો પસ્કાગૌલા </text>
<text sub="clublinks" start="208.408" dur="0.1"> પાસ્ચાગૌલા અને મોબાઇલની વચ્ચેનો નજીકનો પસ્કાગૌલા </text>
<text sub="clublinks" start="208.508" dur="0.067"> પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્રની વચ્ચેનો નજીકનો પસ્કાગૌલા </text>
<text sub="clublinks" start="208.575" dur="0.066"> પાસગૌગલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્રની વચ્ચેનો નજીકનો પસ્કાગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને </text>
<text sub="clublinks" start="208.641" dur="0.2"> પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને </text>
<text sub="clublinks" start="208.841" dur="2.236"> પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે </text>
<text sub="clublinks" start="211.077" dur="0.067"> પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="211.144" dur="0.1"> પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે હજી પણ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="211.244" dur="0.133"> પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે તે જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="211.377" dur="0.234"> પાસગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે આ સોર્સ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="211.611" dur="0.067"> પાસગૌગૌલા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર અને તમે ચાલુ રાખશો સસ્પેજ </text>
<text sub="clublinks" start="211.678" dur="0.166"> તમે સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="211.844" dur="0.067"> તમે આના માટેનો સર્જનોત્મક મૂલ્ય જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="211.911" dur="0.1"> તમે ચાલુ રાખવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="212.011" dur="0.1"> તમે આગળ વધવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="212.111" dur="0.034"> તમે છઠ્ઠું થવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="212.145" dur="0.1"> તમે હજી સાઈઝની આસપાસ રહેવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="212.245" dur="0.1"> તમે નેઈન માટે સાઈઝની આસપાસ રહેવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="212.345" dur="0.067"> તમે નેઇન ફીટ માટે સાઇઝની આસપાસ રહેવા માટેનો સાર્જ એક્સ્પેક્ટ જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="212.412" dur="0.167"> નેઇન ફીટ માટે છઠ્ઠા આગળ વધવા માટે </text>
<text sub="clublinks" start="212.579" dur="0.1"> નેઇન ફીટમાં સાઠ જેટલા થઈ જવા </text>
<text sub="clublinks" start="212.679" dur="0.1"> તેમાંના નેઈ ફીટ માટે સાઠ જેટલા બનવા </text>
<text sub="clublinks" start="212.779" dur="0.1"> તે વિસ્તારોમાં નાઈન ફીટ માટે સાઠ જેટલા બનવા. </text>
<text sub="clublinks" start="212.879" dur="0.267"> તે વિસ્તારોમાં </text>
<text sub="clublinks" start="213.146" dur="0.133"> તે વિસ્તારોમાં યાદ રાખો, </text>
<text sub="clublinks" start="213.279" dur="0.1"> તે વિસ્તારોમાં યાદ રાખો, અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="213.379" dur="0.067"> તે વિસ્તારોમાં અહીં યાદ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="213.446" dur="0.067"> તે વિસ્તારોમાં અહીં યાદ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="213.513" dur="1.535"> અહીં યાદ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="215.048" dur="0.167"> યાદ રાખો, અહીં તોફાન છે </text>
<text sub="clublinks" start="215.215" dur="0.166"> યાદ રાખો, અહીં તોફાન છે. </text>
<text sub="clublinks" start="215.381" dur="0.201"> તોફાન છે. </text>
<text sub="clublinks" start="215.582" dur="0.166"> તોફાન છે. આઇ.ટી.એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="215.748" dur="0.034"> તોફાન છે. તે જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="215.782" dur="0.2"> તોફાન છે. તે જવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="215.982" dur="0.033"> તોફાન છે. તે બનવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.015" dur="0.1"> તોફાન છે. તે જવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.115" dur="0.067"> તોફાન છે. તે દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.182" dur="0.067"> તોફાન છે. તે બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.249" dur="0.2"> તે બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.449" dur="0.1"> તે બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.549" dur="0.067"> તે બધા પાણીને દબાણ કરવા જઇ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.616" dur="0.133"> તે જે પાણી ભરે છે તે બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.749" dur="0.067"> તે બધાને આગળ વધારવા માટે દબાણ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.816" dur="0.1"> તે બધાને આગળ વધારવા માટે જઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.916" dur="0.067"> તે વિસ્તારને આગળ વધારવા માટેના બધાને દબાણ કરવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.983" dur="0.2"> પાણીનો વિસ્તાર કાATો </text>
<text sub="clublinks" start="217.183" dur="2.102"> તે વિસ્તારને પાર કરીને પાણી </text>
<text sub="clublinks" start="219.285" dur="0.067"> પાણીનો વિસ્તાર કાROો અને તે </text>
<text sub="clublinks" start="219.352" dur="0.067"> પાણીનો વિસ્તાર કાROો અને તે શા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="219.419" dur="0.167"> તે વિસ્તારને ઓળંગી કાROો અને તે શા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="219.586" dur="0.133"> પાણીનો વિસ્તાર કાROી નાખો અને તે શા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="219.719" dur="0.067"> પાણીનો વિસ્તાર કાROી નાખો અને તે શા માટે સાર્જ લેવલ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="219.786" dur="0.2"> અને તે શા માટે સાર્જ લેવલ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="219.986" dur="0.1"> અને તે શા માટે સાર્જ લેવલ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.086" dur="0.1"> અને તે શા માટે સાર્જ લેવલ્સ હજી પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.186" dur="0.034"> અને તે શા માટે છે કે સાર્જ લેવલ્સ હજી પણ ચાલુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.22" dur="0.066"> અને તે શા માટે છે કે સાર્જ લેવલ્સ હજી પણ ચાલુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.286" dur="0.067"> અને તે શા માટે છે કે સાર્જ લેવલ્સ હજી પણ બનવા જઈ રહ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.353" dur="0.367"> હજી પણ બનવા જઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.72" dur="0.1"> હજી પણ સાર્વજનિક રૂપે જઇ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.82" dur="0.067"> હજી ઉચ્ચ Nંચા રહી શકાય તેમ છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.887" dur="0.1"> હજી સ્પષ્ટ અને .ંચા રહેવા જઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.987" dur="0.067"> હજી SIGંચા અને હજી પણ સ્પષ્ટ રહેવા જઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="221.054" dur="0.267"> સ્પષ્ટ IGHંચા અને હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="221.321" dur="0.1"> સ્પષ્ટ અને CAંચા કારણો </text>
<text sub="clublinks" start="221.421" dur="1.835"> કેટલાક Nંચા અને હજુ પણ કેટલાક કારણોસર </text>
<text sub="clublinks" start="223.256" dur="0.167"> કેટલીક સમસ્યાઓનું કારણ સ્પષ્ટ અને ઉચ્ચ અને હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="223.423" dur="0.1"> કેટલીક સમસ્યાઓ SIGભી થાય તેવું મહત્ત્વપૂર્ણ અને હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="223.523" dur="0.067"> કેટલીક સમસ્યાઓ SIGભી થાય તેવું મહત્ત્વપૂર્ણ અને હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="223.59" dur="0.166"> ત્યાં કેટલીક સમસ્યાઓ .ભી કરવી </text>
<text sub="clublinks" start="223.756" dur="0.1"> ત્યાં કેટલીક સમસ્યાઓ .ભી કરવી </text>
<text sub="clublinks" start="223.856" dur="0.101"> સારી રીતે કેટલીક સમસ્યાઓ ઉભી કરવી. </text>
<text sub="clublinks" start="223.957" dur="0.3"> તેમજ. </text>
<text sub="clublinks" start="224.257" dur="0.067"> તેમજ. મૂળભૂત </text>
<text sub="clublinks" start="224.324" dur="0.033"> તેમજ. મૂળભૂત બંધ </text>
<text sub="clublinks" start="224.357" dur="0.1"> તેમજ. મૂળભૂત બંધ </text>
<text sub="clublinks" start="224.457" dur="0.1"> તેમજ. મૂળભૂત રીતે </text>
<text sub="clublinks" start="224.557" dur="0.067"> તેમજ. મૂળભૂત ઓફ ધ ઇસ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="224.624" dur="0.067"> તેમજ. મૂળભૂત ઓફ ધ ઇસ્ટ ઓફ </text>
<text sub="clublinks" start="224.691" dur="0.2"> મૂળભૂત ઓફ ધ ઇસ્ટ ઓફ </text>
<text sub="clublinks" start="224.891" dur="0.2"> મૂળભૂત ઓફ ધ ઇસ્ટ ઓફ </text>
<text sub="clublinks" start="225.091" dur="0.1"> મિસિસ્પીપીઆઈના પૂર્વમાં મૂળભૂત </text>
<text sub="clublinks" start="225.191" dur="0.1"> મૂળભૂત રીતે મિસિસિપીપી રિવર ઓફ ધ ઇસ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="225.291" dur="0.067"> મિસિસિપીપી રિવર સ્ટિલના પૂર્વના મૂળભૂત રીતે </text>
<text sub="clublinks" start="225.358" dur="0.267"> મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="225.625" dur="0.067"> મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ જોઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="225.692" dur="1.635"> મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="227.327" dur="0.233"> મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ શોધી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="227.56" dur="0.034"> મિસિસિપીપી રાઇવર હજી પણ ત્રણ પર જોશે </text>
<text sub="clublinks" start="227.594" dur="0.1"> મિસિસિપીપી રિવર હજી પણ લગભગ ત્રણ પર જોશે </text>
<text sub="clublinks" start="227.694" dur="0.066"> મિસિસિપીપી રાયવર પાંચ વિશે વધુ જોશે </text>
<text sub="clublinks" start="227.76" dur="0.201"> પાંચ વિશે ત્રણ શોધી રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="227.961" dur="0.1"> પાંચ ફીટ વિશે લગભગ જોવું </text>
<text sub="clublinks" start="228.061" dur="0.133"> અહીં પાંચ ફીટ વિશે જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="228.194" dur="0.1"> અહીં પાંચ ફીચરો માટેનો એક્રોસ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="228.294" dur="0.067"> અહીં પાંચ ફીટ મેળવવી એક્રોસ લીક ​​કરો </text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.334"> અહીં લીક કરો ફીટ </text>
<text sub="clublinks" start="228.695" dur="0.1"> અહીં લીક કરો પેન્ટાર્ટ્રેન ફીટ </text>
<text sub="clublinks" start="228.795" dur="0.1"> અહીં લીધેલા પેન્ટાસ્ટ્રેઇન અને </text>
<text sub="clublinks" start="228.895" dur="0.167"> અહીં એકત્રીત લ Pક પેન્ટાસ્ટ્રેઇન અને વધુ ફીટ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="229.062" dur="0.066"> અહીં એકીકૃત પેકટ્રેટ્રેન ફીટ કરો અને વધુ પ્રશંસા કરો </text>
<text sub="clublinks" start="229.128" dur="0.201"> પેન્ટચેટ્રેઇન અને વધુ પ્રશંસા </text>
<text sub="clublinks" start="229.329" dur="0.1"> ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને વધુ પ્રશંસા કરો કે </text>
<text sub="clublinks" start="229.429" dur="0.167"> પાણીનો સંગ્રહ કરો અને વધુ પ્રશંસા કરો </text>
<text sub="clublinks" start="229.596" dur="0.033"> પાણી ચાલુ રાખો અને વધુ પ્રશંસા કરો </text>
<text sub="clublinks" start="229.629" dur="0.067"> પાણીનો સતત ભાગ લે છે અને વધુ પ્રશંસા કરો </text>
<text sub="clublinks" start="229.696" dur="0.066"> પાણીની રજૂઆત કરો અને વધુ પ્રશંસા કરો </text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="2.636"> જે પાણી ચાલુ રાખવાનું ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.067"> પાણી દબાણ કરવા માટે ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="232.465" dur="0.167"> પાણીનો ધંધો ચાલુ રાખવો. </text>
<text sub="clublinks" start="232.632" dur="0.2"> અંદર દબાણ કર્યું. </text>
<text sub="clublinks" start="232.832" dur="0.2"> અંદર દબાણ કર્યું. આઇ.ટી.એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="233.032" dur="0.034"> અંદર દબાણ કર્યું. તે જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.066" dur="0.133"> અંદર દબાણ કર્યું. તે જવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.199" dur="0.1"> અંદર દબાણ કર્યું. તે કારણ બનવા જઇ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.299" dur="0.134"> અંદર દબાણ કર્યું. તે કોઈકને કારણે થવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.433" dur="0.066"> અંદર દબાણ કર્યું. તે કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપજાવી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.499" dur="0.167"> તે કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપજાવી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.666" dur="0.067"> તે કેટલાક મુદ્દાઓ ઉદ્ભવી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.733" dur="0.133"> તે પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા જઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.866" dur="0.101"> તે પશ્ચિમમાં કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા માટે જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="233.967" dur="0.066"> તે વેસ્ટર્ન એજ પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="234.033" dur="0.067"> તે વેસ્ટર્ન એજ પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉદ્દભવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="234.1" dur="0.1"> તે પશ્ચિમી ધાર પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="234.2" dur="0.067"> તે લ'કના પશ્ચિમ ધાર પર કેટલાક મુદ્દાઓ ઉભા કરવા જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="234.267" dur="0.233"> લીકના વેસ્ટર્ન એડ પર </text>
<text sub="clublinks" start="234.5" dur="0.101"> ત્યાં લીકના પશ્ચિમ ધાર પર </text>
<text sub="clublinks" start="234.601" dur="0.1"> ત્યાંથી લીકના પશ્ચિમ ધાર પર </text>
<text sub="clublinks" start="234.701" dur="0.066"> તે પછીના લીકના પશ્ચિમ ધાર પર </text>
<text sub="clublinks" start="234.767" dur="0.1"> આપણે ત્યાં કરતા લીકના વેસ્ટર્ન એડ પર </text>
<text sub="clublinks" start="234.867" dur="0.101"> આપણી પાસે હોય ત્યાંથી નીકળેલા પશ્ચિમ ભાગની </text>
<text sub="clublinks" start="234.968" dur="0.066"> આપણે ત્યાં જેની પાસે છે તે લીકના પશ્ચિમ ધાર પર </text>
<text sub="clublinks" start="235.034" dur="0.234"> ત્યાં અમે જેની પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="235.268" dur="1.134"> આપણે ત્યાં આ ઉત્તરનો સમાવેશ થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="236.402" dur="0.134"> ત્યાં જ્યારે આપણે તેમની પાસે પશ્ચિમના ભાગો હોય </text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.167"> ત્યાં જ્યારે આપણે આમાં ઉત્તર પશ્ચિમની વાઇન્ડ્સ લગાવીએ છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="236.703" dur="0.2"> ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="236.903" dur="0.067"> ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર </text>
<text sub="clublinks" start="236.97" dur="0.1"> ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર </text>
<text sub="clublinks" start="237.07" dur="0.1"> ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર તોફાન </text>
<text sub="clublinks" start="237.17" dur="0.167"> ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર તોફાન ખસેડવું </text>
<text sub="clublinks" start="237.337" dur="0.133"> ઉત્તર પશ્ચિમી વિન્ડ્સ. એકવાર તોફાન આયલેન્ડમાં ખસેડ્યું, </text>
<text sub="clublinks" start="237.47" dur="0.234"> એકવાર તોફાન આયલેન્ડમાં ખસેડ્યું, </text>
<text sub="clublinks" start="237.704" dur="0.066"> એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડ ખસેડશે, અમે કરીશું </text>
<text sub="clublinks" start="237.77" dur="0.1"> એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડને ખસેડશે, અમે જોઈશું </text>
<text sub="clublinks" start="237.87" dur="0.101"> એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડને ખસેડશે, અમે તે જોઈશું </text>
<text sub="clublinks" start="237.971" dur="0.066"> એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડને ખસેડે છે, આપણે તે જોશું </text>
<text sub="clublinks" start="238.037" dur="0.1"> એકવાર તોફાન આંતર્લેન્ડને ખસેડશે, અમે જોઈશું કે આ પ્રકારનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="238.137" dur="0.067"> એક જ વાવાઝોડું આંતર્લેન્ડમાં ખસેડ્યું છે, અમે જોઈશું કે મેઇબનો પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="238.204" dur="0.234"> અમે તે પ્રકારના જોશું </text>
<text sub="clublinks" start="238.438" dur="0.1"> અમે જોઈશું કે મૂવિંગ કરતા હોઈશું </text>
<text sub="clublinks" start="238.538" dur="0.133"> અમે જોઈશું કે પાછા ફરતા હોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="238.671" dur="1.936"> અમે જોઈશું કે પાછળની બાજુએ આગળ વધવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="240.607" dur="0.133"> અમે જોઈશું કે પાછળના પગલે આગળ વધવા માટેના સ્લાઇડ્સ, </text>
<text sub="clublinks" start="240.74" dur="0.167"> પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર ખસેડવું, </text>
<text sub="clublinks" start="240.907" dur="0.067"> પાછા આગળ જતા સ્લાઇડર, EAT </text>
<text sub="clublinks" start="240.974" dur="0.1"> આગળ જતા સ્લાઇડર સ્લાઇડ, ઇએટ એન </text>
<text sub="clublinks" start="241.074" dur="0.133"> પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર ખસેડવું, એક ક્ષેત્ર ખાય છે, </text>
<text sub="clublinks" start="241.207" dur="0.134"> પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર ખસેડવું, એક ક્ષેત્ર ખાય છે, બનો </text>
<text sub="clublinks" start="241.341" dur="0.133"> પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર સ્લાઇડ કરો, એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવચેત રહો </text>
<text sub="clublinks" start="241.474" dur="0.067"> પાછળની બાજુએ સ્લાઇડર ખસેડવું, એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવચેતીભર્યું તોફાન બનો </text>
<text sub="clublinks" start="241.541" dur="0.233"> એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવચેતીભર્યું તોફાન બનો </text>
<text sub="clublinks" start="241.774" dur="0.167"> એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવચેત સ્ટોર્મ સર્જ બનો </text>
<text sub="clublinks" start="241.941" dur="0.067"> એક ક્ષેત્ર ખાય છે, સાવધાનીપૂર્ણ તોફાન સર્જ ફ્લોડિંગ બનો </text>
<text sub="clublinks" start="242.008" dur="0.067"> એક ક્ષેત્ર ખાય છે, માટે સાવધાનીપૂર્ણ તોફાન સર્જ ફ્લોડિંગ બનો </text>
<text sub="clublinks" start="242.075" dur="0.133"> એક ક્ષેત્ર ખાય છે, તમારા માટે સાવચેતીભર્યું તોફાન સર્જ ફ્લોડિંગ બનો </text>
<text sub="clublinks" start="242.208" dur="0.067"> એક ક્ષેત્ર ખાય છે, તમારા માટે સાવચેતીભર્યું તોફાન સર્જ ફ્લોડિંગ બનો </text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.167"> તમારા પહેલાં સર્જ કરો ફ્લુડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="242.442" dur="0.066"> તે પહેલાં તમારા માટે સાર્જ ફ્લુડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="242.508" dur="0.101"> તે બધા કરતા પહેલાં તમારા માટે સર્જિંગ ફ્લુડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="242.609" dur="0.066"> તે બધા પ્રકારો પહેલાં તમારા માટે ફૂગ ભરો </text>
<text sub="clublinks" start="242.675" dur="0.134"> તે બધા પ્રકારનાં પહેલાં તમારા માટે ફૂગ ભરો </text>
<text sub="clublinks" start="242.809" dur="0.1"> તે બધા પ્રકારનાં ડ્રેઇન્સ કરતા પહેલાં તમારા માટે ફ્લુડિંગ સર્જ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="242.909" dur="1.601"> તમારા માટે ગટરની પાછળના બધા પ્રકારનાં ફ્લોડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="244.51" dur="0.067"> તમારા માટે ગટરમાંથી નીકળેલા બધા પ્રકારનાં પાણી ભરાય તે પહેલાં ફેલાવો </text>
<text sub="clublinks" start="244.577" dur="0.3"> તે બધા પ્રકારનો ડ્રેઇન કરે છે પાછળ </text>
<text sub="clublinks" start="244.877" dur="0.101"> તે તમામ પ્રકારની ડ્રેઇન કરે છે આશ્ચર્યજનક </text>
<text sub="clublinks" start="244.978" dur="0.066"> તે તમામ પ્રકારની ડ્રેઇન્સની પાછળ આશ્ચર્યજનક રીતે પાછળ છે </text>
<text sub="clublinks" start="245.044" dur="0.1"> તે તમામ પ્રકારની ડ્રેઇન્સની પાછળ આશ્ચર્યજનક રૂપે છે </text>
<text sub="clublinks" start="245.144" dur="0.067"> તે તમામ પ્રકારની ગટરમાંથી ગૌરવમાં પાછળ છોડી દો </text>
<text sub="clublinks" start="245.211" dur="0.067"> તે તમામ પ્રકારની ગટરમાંથી આલ્ફાની રીતે આલ્ફાની અંદર આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="245.278" dur="0.233"> આલ્ફાની આ ગલ્ફની અંદર </text>
<text sub="clublinks" start="245.511" dur="0.101"> મેક્સિકોના ગલ્ફની આગાહીમાં. </text>
<text sub="clublinks" start="245.612" dur="0.2"> મેક્સિકો. </text>
<text sub="clublinks" start="245.812" dur="0.133"> મેક્સિકો. રેઇન </text>
<text sub="clublinks" start="245.945" dur="0.134"> મેક્સિકો. રેઇન કુલ </text>
<text sub="clublinks" start="246.079" dur="0.1"> મેક્સિકો. રેઇન કુલ હજી પણ. </text>
<text sub="clublinks" start="246.179" dur="0.233"> રેઇન કુલ હજી પણ. </text>
<text sub="clublinks" start="246.412" dur="0.067"> રેઇન કુલ હજી પણ. અમે કરીશું </text>
<text sub="clublinks" start="246.479" dur="0.067"> રેઇન કુલ હજી પણ. અમે મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="246.546" dur="2.102"> રેઇન કુલ હજી પણ. અમે એક મળીશું </text>
<text sub="clublinks" start="248.648" dur="0.167"> રેઇન કુલ હજી પણ. અમે એક અપડેટ મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="248.815" dur="0.066"> રેઇન કુલ હજી પણ. અમે અહીં અપડેટ મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="248.881" dur="0.067"> રેઇન કુલ હજી પણ. અમે અહીં અપડેટ મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="248.948" dur="0.2"> અમે અહીં અપડેટ મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="249.148" dur="0.034"> અમે ફક્ત અહીં અપડેટ મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="249.182" dur="0.133"> અમે ફક્ત અહીં એક અપડેટ મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="249.315" dur="0.1"> અમે અહીં થોડી અપડેટ મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="249.415" dur="0.067"> અમે ફક્ત અહીં થોડી અપડેટ મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="249.482" dur="0.1"> અમે માત્ર અહીં થોડી સુધારણા મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="249.582" dur="0.067"> અમે હજી પણ થોડા સમય પછી અપડેટ કરીશું. </text>
<text sub="clublinks" start="249.649" dur="0.267"> પરંતુ હજુ પણ એક નાનો </text>
<text sub="clublinks" start="249.916" dur="0.067"> માત્ર એક નાનું, પરંતુ જોવું જોઈએ ત્યાં સુધી </text>
<text sub="clublinks" start="249.983" dur="0.033"> માત્ર એક નાનો, પરંતુ જોવામાં હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="250.016" dur="0.133"> માત્ર એક નાના, પરંતુ જોવામાં હજુ પણ </text>
<text sub="clublinks" start="250.149" dur="0.067"> ફક્ત એક નાના, પરંતુ તેજી પર નજર રાખીને પણ </text>
<text sub="clublinks" start="250.216" dur="0.067"> ફક્ત એક આદર્શ આંખો પર નજર રાખતી વખતે પણ એક નાનો </text>
<text sub="clublinks" start="250.283" dur="0.067"> ફક્ત એક નાના જ જોઈએ જ્યારે બુલની આંખો પર નજર રાખો 15 </text>
<text sub="clublinks" start="250.35" dur="0.166"> આખલાની આંખો પર નજર 15 </text>
<text sub="clublinks" start="250.516" dur="0.067"> બુલની આંખો પર ધ્યાન આપવું 15 TO </text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.1"> આખલાની આંખો 15 15 થી 20 જોવી </text>
<text sub="clublinks" start="250.683" dur="0.1"> બુલની આંખો પર નજર નાખો 15 થી 20 અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="250.783" dur="0.1"> બુલની આંખો પર નજર નાખો 15 થી 20 અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="250.883" dur="1.836"> બુલની આંખો પર નજર નાખો 15 થી 20 અહીંથી </text>
<text sub="clublinks" start="252.719" dur="0.133"> બુલની આંખો પર નજર નાખો 15 થી 20 અહીંથી </text>
<text sub="clublinks" start="252.852" dur="0.067"> મોબાઈલના મોટા ભાગના 15 થી 20 અહી બુલની આંખો પર ધ્યાન આપવું </text>
<text sub="clublinks" start="252.919" dur="0.2"> મોબાઈલના ઘણામાંથી 20 અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="253.119" dur="0.1"> મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 થી અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="253.219" dur="0.034"> મોબાઈલ એરેસ્ટના 20 થી ઘણા અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="253.253" dur="0.1"> મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 માંથી અહીં 20 જેટલા જ </text>
<text sub="clublinks" start="253.353" dur="0.1"> મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 જેટલા અહીંથી </text>
<text sub="clublinks" start="253.453" dur="0.1"> મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 થી અહીં દક્ષિણ તરફ જવું જોઇએ </text>
<text sub="clublinks" start="253.553" dur="0.067"> મોબાઈલ ક્ષેત્રે 20 થી અહીં દક્ષિણ તરફ જઇ શકાય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="253.62" dur="0.2"> ત્યાં માત્ર દક્ષિણમાં </text>
<text sub="clublinks" start="253.82" dur="0.1"> દક્ષિણમાં ફક્ત ત્યાં અને </text>
<text sub="clublinks" start="253.92" dur="0.067"> દક્ષિણ અને ખૂબ જ મહત્તમ છે </text>
<text sub="clublinks" start="253.987" dur="0.066"> દક્ષિણ અને ત્યાંની સૌથી વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="254.053" dur="0.1"> દક્ષિણમાં તે ખૂબ છે અને તે સૌથી વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="254.153" dur="0.067"> દક્ષિણમાં તે ખૂબ છે અને તેમાં સૌથી વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="254.22" dur="0.1"> આમાં દક્ષિણમાં સૌથી વધુ અને સૌથી વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="254.32" dur="0.067"> આલ્ફામાં દક્ષિણમાં અને સૌથી વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="254.387" dur="0.067"> આ દક્ષિણમાં ખૂબ છે અને સૌથી વધુ તે આલ્ફા છે </text>
<text sub="clublinks" start="254.454" dur="0.233"> અને ગુલ્ફમાં સૌથી વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="254.687" dur="0.1"> અને મેક્સિકોના ગલ્ફમાં સૌથી વધુ. </text>
<text sub="clublinks" start="254.787" dur="0.201"> મેક્સિકો. </text>
<text sub="clublinks" start="254.988" dur="1.801"> મેક્સિકો. પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="256.789" dur="0.134"> મેક્સિકો. પરંતુ તે પછી </text>
<text sub="clublinks" start="256.923" dur="0.1"> મેક્સિકો. પરંતુ તે પછી ઝડપી </text>
<text sub="clublinks" start="257.023" dur="0.167"> મેક્સિકો. પરંતુ તે પછી ઝડપી </text>
<text sub="clublinks" start="257.19" dur="0.067"> મેક્સિકો. પરંતુ તે પછી ગાર્ડિએન્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="257.257" dur="0.233"> પરંતુ તે પછી ગાર્ડિએન્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="257.49" dur="0.1"> પરંતુ તે પછી ત્રાસદાયક ડ્રોપ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="257.59" dur="0.134"> પરંતુ તે પછી ગાર્ડિઅન્ટ ડાઉન ડાઉન </text>
<text sub="clublinks" start="257.724" dur="0.133"> પરંતુ તે પછી ત્રાસવાદી નીચે છોડો </text>
<text sub="clublinks" start="257.857" dur="0.1"> પરંતુ તે પછી ત્રાસવાદી નીચે છોડો </text>
<text sub="clublinks" start="257.957" dur="0.067"> પરંતુ તે પછી તરત જ ગ્રેડીએન્ટ ડ્રોપ્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="258.024" dur="0.2"> લગભગ એક જ વાર છોડો </text>
<text sub="clublinks" start="258.224" dur="0.067"> લગભગ કોઈ નહીં પણ છોડો </text>
<text sub="clublinks" start="258.291" dur="0.1"> તમે મેળવો તે પછી પણ લગભગ ખેંચો </text>
<text sub="clublinks" start="258.391" dur="0.2"> તમે ભૂતકાળમાં જાઓ તે પછી કંઈ નહીં ખેંચો </text>
<text sub="clublinks" start="258.591" dur="2.403"> તમે પસાર ઇન્ટરસ્ટેટ કરો છો તે પછી લગભગ કંઈ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="260.994" dur="0.233"> 55 તમે ભૂતકાળમાં પસાર કરો તે પછી લગભગ કંઈ નહીં ખેંચો. </text>
<text sub="clublinks" start="261.227" dur="0.2"> તમે આંતરરાષ્ટ્રીય 55 પસાર કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="261.427" dur="0.1"> તમે 55 ઇન્ટરનેટ પસાર કરો. કેવી રીતે </text>
<text sub="clublinks" start="261.527" dur="0.101"> તમે 55 ઇન્ટરનેટ પસાર કરો. કેવી રીતે </text>
<text sub="clublinks" start="261.628" dur="0.133"> તમે 55 વિગતવાર પસાર કરો. તે વિશે કેવી રીતે? </text>
<text sub="clublinks" start="261.761" dur="0.2"> કેવી રીતે તે વિશે? </text>
<text sub="clublinks" start="261.961" dur="0.134"> કેવી રીતે તે વિશે? હા. </text>
<text sub="clublinks" start="262.095" dur="0.167"> હા. </text>
<text sub="clublinks" start="262.262" dur="0.066"> હા. એસ.ઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="262.328" dur="0.134"> હા. તેથી અમારા </text>
<text sub="clublinks" start="262.462" dur="0.133"> હા. અમારા રેઇન </text>
<text sub="clublinks" start="262.595" dur="0.134"> હા. અમારા વરસાદના કુલ </text>
<text sub="clublinks" start="262.729" dur="0.066"> હા. ખરેખર અમારા વરસાદના કુલ </text>
<text sub="clublinks" start="262.795" dur="0.067"> હા. અમારી વરસાદના કુલ ખરેખર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="262.862" dur="0.2"> અમારી વરસાદના કુલ ખરેખર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="263.062" dur="0.067"> તેથી આપણી રેઇનની કુલ સંખ્યા વધારે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="263.129" dur="0.067"> આપણી રેઇનની કુલ સંખ્યામાં ખરેખર વધારે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="263.196" dur="0.1"> આપણી રેઇનની કુલ સંખ્યા ખરેખર બધી જ નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="263.296" dur="0.167"> બધા પર ઘણું. </text>
<text sub="clublinks" start="263.463" dur="0.1"> બધા પર ઘણું. IF </text>
<text sub="clublinks" start="263.563" dur="0.1"> બધા પર ઘણું. જો તમે </text>
<text sub="clublinks" start="263.663" dur="1.401"> બધા પર ઘણું. જો તમે જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="265.064" dur="0.201"> બધા પર ઘણું. જો તમે વિશે જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="265.265" dur="0.066"> બધા પર ઘણું. જો તમે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="265.331" dur="0.234"> જો તમે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ </text>
<text sub="clublinks" start="265.565" dur="0.133"> જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ, </text>
<text sub="clublinks" start="265.698" dur="0.067"> જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ છો, તો તમે છો </text>
<text sub="clublinks" start="265.765" dur="0.1"> જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ, તો તમે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="265.865" dur="0.033"> જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ છો, તો તમે જતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="265.898" dur="0.067"> જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ છો, તો તમે જતાં નથી </text>
<text sub="clublinks" start="265.965" dur="0.067"> જો તમે આજે પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાઓ છો, તો તમે બનવા જઈ રહ્યા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="266.032" dur="0.267"> આજે, તમે બનવા જતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="266.299" dur="0.067"> આજે, તમે અસર થવાના નથી </text>
<text sub="clublinks" start="266.366" dur="0.1"> આજે, તમે દ્વારા પ્રભાવિત થવાનું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="266.466" dur="0.167"> આજ, તમે સર્જ દ્વારા પ્રભાવિત થવા માટે નથી જતા </text>
<text sub="clublinks" start="266.633" dur="0.066"> આજ, તમે સર્જ ફ્લોડિંગ દ્વારા અસર થવાની નથી </text>
<text sub="clublinks" start="266.699" dur="2.436"> સર્જ ફ્લૂડિંગ દ્વારા અસર </text>
<text sub="clublinks" start="269.135" dur="0.1"> સરજ ફ્લુડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા અસર </text>
<text sub="clublinks" start="269.235" dur="0.1"> ફક્ત સરજ ફ્લોડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા અસર </text>
<text sub="clublinks" start="269.335" dur="0.1"> ફક્ત જુદી જુદી વસ્તુઓ દ્વારા ફેલાયેલી ફૂલોથી પ્રભાવિત </text>
<text sub="clublinks" start="269.435" dur="0.134"> જે પ્રકારની વસ્તુઓ છે તેનાથી ભરાયેલા ફ્લુડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા અસરગ્રસ્ત </text>
<text sub="clublinks" start="269.569" dur="0.1"> સરસ ફ્લૂડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા અસર </text>
<text sub="clublinks" start="269.669" dur="0.067"> સરસ ફ્લોડિંગ વસ્તુઓ દ્વારા પ્રભાવિત, ફક્ત સુંદર પ્રકારની જ જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="269.736" dur="0.233"> વસ્તુઓ ફક્ત સુંદર પ્રકારની છે </text>
<text sub="clublinks" start="269.969" dur="0.1"> વસ્તુઓ ફક્ત સુંદર પ્રકારની છે. </text>
<text sub="clublinks" start="270.069" dur="0.201"> ત્યાં. </text>
<text sub="clublinks" start="270.27" dur="0.066"> ત્યાં. પ્રકારની </text>
<text sub="clublinks" start="270.336" dur="0.034"> ત્યાં. પ્રકારની છે </text>
<text sub="clublinks" start="270.37" dur="0.133"> ત્યાં. પ્રકારનો </text>
<text sub="clublinks" start="270.503" dur="0.167"> ત્યાં. એક પ્રકારનો પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="270.67" dur="0.067"> ત્યાં. એક વાર્ષિક સપ્ટેમ્બરનો પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="270.737" dur="0.2"> એક વાર્ષિક સપ્ટેમ્બરનો પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="270.937" dur="0.067"> એક મહત્વપૂર્ણ સપ્ટેમ્બર દિવસોનો પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="271.004" dur="0.066"> એક વાર્ષિક સ્વપ્ન પ્રકારનો દિવસ હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="271.07" dur="0.134"> એક પ્રાયોગિક અલગ પ્રકારનો દિવસ હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="271.204" dur="0.067"> એક વાર્ષિક સુવિધાયુક્ત પ્રકારો કે જેનો દિવસ બ્રિઝી હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="271.271" dur="1.901"> એક પ્રાયોગિક સ્વપ્ન પ્રકારો કે જેનો દિવસ ત્વરિત હોઈ શકે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="273.172" dur="0.134"> એક પ્રાયોગિક સુવિધાયુક્ત દિવસોનો પ્રકાર, ખૂબ ઉત્સાહી હોઈ શકે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="273.306" dur="0.2"> દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="273.506" dur="0.1"> દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="273.606" dur="0.167"> દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. કેટલાક જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="273.773" dur="0.133"> દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. કેટલાક છૂટાછવાયા જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="273.906" dur="0.067"> દિવસો કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="273.973" dur="0.234"> કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="274.207" dur="0.067"> આવતા કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="274.274" dur="0.066"> અંદર આવતા કેટલાક વિખરાયેલા શાવર્સ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="274.34" dur="0.134"> બટનમાં આવતા કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="274.474" dur="0.066"> કંઈ નહીં પરંતુ કેટલાક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="274.54" dur="0.067"> કંઈ નહીં પણ કેટલાંક છૂટાછવાયા શાવર્સ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="274.607" dur="0.334"> પણ આગળ આવવું </text>
<text sub="clublinks" start="274.941" dur="0.1"> પણ બીજું કંઈ નહીં પરંતુ સહી કરવી </text>
<text sub="clublinks" start="275.041" dur="0.067"> બરાબર નહીં પણ ઘણા સહીઓ સાથે </text>
<text sub="clublinks" start="275.108" dur="0.1"> પણ આનાથી સહી કરનારા કંઈ પણ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="275.208" dur="0.067"> વરસાદમાં વરસાદની સાથે બીજા કંઈ પણ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="275.275" dur="0.233"> વરસાદ સાથે સહી કરો </text>
<text sub="clublinks" start="275.508" dur="1.835"> રેઇન કુલ સાથે સહી કરનાર </text>
<text sub="clublinks" start="277.343" dur="0.067"> જે રેઇન કુલ સાથે સહી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="277.41" dur="0.133"> વરસાદ જે કુલ છે તેનાથી સહી કરો </text>
<text sub="clublinks" start="277.543" dur="0.101"> રેઇન કુલ જે કેટલાક છે તેનાથી સહી કરો </text>
<text sub="clublinks" start="277.644" dur="0.166"> કેટલુંક સારું છે તે વરસાદના કુલ સાથે સહી કરનારા </text>
<text sub="clublinks" start="277.81" dur="0.067"> કેટલાંક સારા સમાચાર છે તે વરસાદના કુલ સાથે સહી કરનારા </text>
<text sub="clublinks" start="277.877" dur="0.167"> કુલ જે સારા સમાચાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="278.044" dur="0.067"> કુલ જે સારા સમાચાર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="278.111" dur="0.233"> . </text>
<text sub="clublinks" start="278.344" dur="0.067"> . ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="278.411" dur="0.067"> . તમે ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="278.478" dur="0.1"> . તમે જુઓ ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="278.578" dur="0.167"> . તમે તેમને જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="278.745" dur="0.066"> . તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="278.811" dur="0.234"> તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="279.045" dur="0.1"> તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="279.145" dur="0.1"> તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન જોશો </text>
<text sub="clublinks" start="279.245" dur="0.167"> તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂરી પાંખ જુઓ </text>
<text sub="clublinks" start="279.412" dur="0.067"> તમે આ ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન જોશો બળપૂર્વક વિન્ડ્સ ઇચ્છિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="279.479" dur="0.167"> તોફાન ફોર્સ વિન્ડ્સ એક્સપેક્ટેડ </text>
<text sub="clublinks" start="279.646" dur="0.066"> તોફાન મજબૂતાઇની ઇચ્છા છે </text>
<text sub="clublinks" start="279.712" dur="0.1"> તોફાન મજબૂતાઇ મેળવવા માટે નિષ્ફળ </text>
<text sub="clublinks" start="279.812" dur="0.1"> તોફાન મજબૂતાઇ મેળવવા માટે સચોટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="279.912" dur="1.469"> તોફાનો મજબૂતાઈ ભાગો મેળવવા માટે અપેક્ષિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="281.381" dur="0.066"> વાવાઝોડું મજબૂતાઇના ભાગો મેળવવા માટે કવાયત છે </text>
<text sub="clublinks" start="281.447" dur="0.067"> તોફાન મજબૂતાઇ એસ.ટી. ના ભાગો મેળવવા માટે વિનંતી કરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="281.514" dur="0.267"> એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા </text>
<text sub="clublinks" start="281.781" dur="0.067"> એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા બર્નાર્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="281.848" dur="0.2"> એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા બર્નાર્ડ અને </text>
<text sub="clublinks" start="282.048" dur="0.133"> એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા બર્નાર્ડ અને પ્લેકિમિન્સ </text>
<text sub="clublinks" start="282.181" dur="0.067"> એસ.ટી.ના ભાગો મેળવવા બર્નાર્ડ અને પ્લેકિમિન્સ પેરિશ </text>
<text sub="clublinks" start="282.248" dur="0.267"> બર્નાર્ડ અને પ્લેકિમિન્સ પેરિશ </text>
<text sub="clublinks" start="282.515" dur="0.067"> બર્નાર્ડ અને પ્લેક્શન્સ પરિષદ અગાઉથી </text>
<text sub="clublinks" start="282.582" dur="0.067"> બર્નાર્ડ અને પ્લેક્શન્સ પરિષદ અગાઉથી </text>
<text sub="clublinks" start="282.649" dur="0.1"> બર્નાર્ડ અને પ્લેક્શમિન્સ પરિષદ પર અગાઉથી </text>
<text sub="clublinks" start="282.749" dur="0.066"> બેર્નર્ડ અને પ્લેક્મિનિસ પરિષદ પર મથવું </text>
<text sub="clublinks" start="282.815" dur="0.067"> બેર્નર્ડ અને તકતીઓ પરિષદ પર અગાઉથી મોથ પર </text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.067"> બેર્નર્ડ અને પ્લેક્મિનિસ પરિષદના મો THEા પર પહેલાથી જ </text>
<text sub="clublinks" start="282.949" dur="0.233"> મોથ પર અગાઉથી </text>
<text sub="clublinks" start="283.182" dur="0.101"> હરીફ ના મોહક પર અગાઉથી </text>
<text sub="clublinks" start="283.283" dur="0.066"> હરીફ પ્રકારની મો ALા પર પહેલાથી જ </text>
<text sub="clublinks" start="283.349" dur="0.167"> પ્રતિસ્પર્ધી વર્ગના મો Mે પહેલા </text>
<text sub="clublinks" start="283.516" dur="1.935"> ફેલાવોના જીવંત પ્રકારનાં મો Mે પહેલા </text>
<text sub="clublinks" start="285.451" dur="0.067"> ક્લોઝ ફેલાવવાના જીવંત પ્રકારનાં મોં પર અગાઉથી </text>
<text sub="clublinks" start="285.518" dur="0.167"> ક્લોઝ ફેલાવવાનો જીવંત પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="285.685" dur="0.133"> નજીક ફેલાવવાનો જીવંત પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="285.818" dur="0.067"> ORર્લિયન્સમાં ફેલાયેલા ક્લોઝનો જીવંત પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="285.885" dur="0.134"> ORર્લિયન્સમાં નવો સંપર્ક કરવા માટેનો જીવંત પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="286.019" dur="0.1"> ORર્લિઅન્સ નવા LEર્લિયન્સમાં વિસ્તૃત ક્લોઝનો જીવંત પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="286.119" dur="0.066"> ORર્લLEન્સ ન્યૂ LEર્લિયન્સ TOસ્ટના ક્લોઝ ફેલાવવાનો નાનો પ્રકાર </text>
<text sub="clublinks" start="286.185" dur="0.201"> ઓર્લિયન્સ ન્યૂ ઓર્લિયન્સ ઇસ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="286.386" dur="0.1"> ઓર્લિયન્સ નવા Aર્લિયન્સ પૂર્વ વિસ્તાર </text>
<text sub="clublinks" start="286.486" dur="0.1"> ઓર્લિયન્સ નવા Eર્લિયન્સ ઇસ્ટ એરિયા મેઇ બાય </text>
<text sub="clublinks" start="286.586" dur="0.133"> ઓર્લિયન્સ નવા Eર્લિયન્સ પૂર્વીય ક્ષેત્ર પર કદાચ વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="286.719" dur="0.1"> ઓર્લિયન્સ નવા Eર્લિયન્સ પૂર્વીય ક્ષેત્ર પર આગળ વધી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="286.819" dur="0.067"> ઓર્લિયન્સ નવા Eર્લિયન્સ પૂર્વીય ક્ષેત્ર પર આગળ મેઇબી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="286.886" dur="0.234"> ટાવર્ડ મેવરથી વધુ ક્ષેત્ર હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="287.12" dur="0.133"> ટાવર મેઇડ સ્લાઇડથી વધુ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર </text>
<text sub="clublinks" start="287.253" dur="0.067"> ટૂરવર્ડ મેવર સ્લેઈટ એલિસન પર ક્ષેત્ર હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="287.32" dur="0.1"> આગળ મેવર્ડ મેઇલ ઇલેક્ટ્રિસ મેઇલ સ્લાઇડ </text>
<text sub="clublinks" start="287.42" dur="0.1"> સંભવિત સ્થળોએ મેદાનમાં મેઇલ સ્પાઇટ એલિસન. </text>
<text sub="clublinks" start="287.52" dur="3.17"> બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. </text>
<text sub="clublinks" start="290.69" dur="0.1"> બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. સંતુલિત </text>
<text sub="clublinks" start="290.79" dur="0.133"> બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. સસ્ટેન્ડ વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="290.923" dur="0.134"> બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. સ્થિર પાંખો આસપાસ </text>
<text sub="clublinks" start="291.057" dur="0.067"> બ્રાઇટ માં પ્રકાશિત એલિસન. ત્રીજી આસપાસ સંતુલિત વિંડોઝ </text>
<text sub="clublinks" start="291.124" dur="0.2"> ત્રીજી આસપાસ સંતુલિત વિંડોઝ </text>
<text sub="clublinks" start="291.324" dur="0.1"> ત્રીજી નાઈની આસપાસ સસ્ટેન્ડ કરેલી વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="291.424" dur="0.067"> ત્રીસ નાઈન માઇલ્સની આસપાસ સસ્ટેન્ડ કરેલી વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="291.491" dur="0.1"> ત્રીસ નાઈન માઇલ્સ પેર આસપાસ સ્થાયી થયેલ પાંખો </text>
<text sub="clublinks" start="291.591" dur="0.1"> પ્રતિ કલાક ત્રીજી નેઇલ માઇલ્સની આસપાસ સ્થગિત પાંખો. </text>
<text sub="clublinks" start="291.691" dur="0.2"> નઈન માઇલ્સ પેર અવર. </text>
<text sub="clublinks" start="291.891" dur="0.1"> નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="291.991" dur="0.067"> નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ તે પછી </text>
<text sub="clublinks" start="292.058" dur="0.067"> નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ તે પછી </text>
<text sub="clublinks" start="292.125" dur="0.1"> નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ આપણે ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="292.225" dur="0.1"> નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ અમે સાંભળી ગયા પછી </text>
<text sub="clublinks" start="292.325" dur="0.1"> નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ અમે ચાલુ રાખીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="292.425" dur="0.067"> નઈન માઇલ્સ પેર અવર. પરંતુ આપણે ત્યાં આગળ વધી ગયા </text>
<text sub="clublinks" start="292.492" dur="0.267"> પરંતુ આપણે ત્યાં આગળ વધી ગયા </text>
<text sub="clublinks" start="292.759" dur="0.066"> પરંતુ, આપણે આજની રાત સુધી માથાકૂટ કરીશું </text>
<text sub="clublinks" start="292.825" dur="1.535"> પરંતુ, અમે આજની રાત અને મથાળા પર જઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="294.36" dur="0.134"> પરંતુ, આપણે આજની રાત અને ધૂમ્રપાનમાં માથું માણી લીધું છે </text>
<text sub="clublinks" start="294.494" dur="0.066"> પરંતુ, આપણે આજની રાત અને ટૂંકું મોર્નિંગ કરી રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="294.56" dur="0.201"> આજની રાત કે સાંજનું મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="294.761" dur="0.133"> આજે અને આ મોર્નિંગ મોર્નિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="294.894" dur="0.1"> આજ અને આજકાલ મોર્નિંગ આ ફેલાવો </text>
<text sub="clublinks" start="294.994" dur="0.134"> આ ફેલાયેલ આજની રાત કે સાંજની સવારથી </text>
<text sub="clublinks" start="295.128" dur="0.1"> આજ અને આજુબાજુ મોર્નિંગ આ તરફ આગળ વધે છે </text>
<text sub="clublinks" start="295.228" dur="0.067"> આજ અને આજુબાજુ મોર્નિંગ આ તરફ ફેલાય ત્યાં તરફ </text>
<text sub="clublinks" start="295.295" dur="0.2"> આ જ્યાં સુધી આગળ વધે છે </text>
<text sub="clublinks" start="295.495" dur="0.167"> આ જ્યાં પણ આગળ વધે છે </text>
<text sub="clublinks" start="295.662" dur="0.066"> આ ફેલાય ત્યાંથી આગળ લંડફALલ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="295.728" dur="0.1"> આ ફેલાય ત્યાંથી આગળ લ WHન્ડફALલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="295.828" dur="0.034"> આ ફેલાય ત્યાં તરફ જ્યાં લ WHન્ડફALલ ચાલે છે </text>
<text sub="clublinks" start="295.862" dur="0.066"> આ ફેલાય ત્યાંથી આગળ જ્યાં લNDન્ડફALલ જઈ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="295.928" dur="0.067"> આ ફેલાય ત્યાંથી આગળ જ્યાં લNDન્ડફALલ બનવા જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="295.995" dur="0.234"> લNDન્ડફALલ બનવા જઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="296.229" dur="0.1"> કાયદો અધિકાર બનવા જઇ રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.1"> લNDન્ડફALલ ત્યાં જવા માટે યોગ્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="296.429" dur="0.1"> લNDન્ડફALલ વધુ યોગ્ય બનશે </text>
<text sub="clublinks" start="296.529" dur="0.067"> લNDન્ડફALલ ત્યાં જવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="296.596" dur="0.067"> લNDન્ડફALલ રાઇટ થઈ રહ્યું છે ત્યાં બધા અધિકાર </text>
<text sub="clublinks" start="296.663" dur="0.2"> બધાથી વધુ અધિકાર </text>