म Tuesday्गलबार बिहान ur बजे तूफान सैली अपडेट: अब श्रेणी 2 हुने अपेक्षा छैन subtitles

COULD हुन सक्छ हुन सक्छ A गम्भिर हुन सक्छ एक गम्भीर परिस्थिति हुन सक्छ एक गम्भीर परिस्थितिको हुन सक्छ कोर्सको गम्भीर परिस्थिति हुनुपर्दछ कोर्सको साथ पाठ्यक्रमको गम्भीर परिस्थिति हुनुपर्दछ संग संग पाठ्यक्रम को एक गम्भीर परिस्थिति हुन सक्छ रकम संग पाठ्यक्रम को एक गम्भीर परिस्थिति हुन सक्छ को राशि को साथ पाठ्यक्रम को एक गम्भीर परिस्थिति हुन सक्छ को राशि वर्षाको राशिको साथ पाठ्यक्रम, रेनफलको मात्रा, सही, वर्षाको राशि संग पाठ्यक्रम, सही, DAVE? रेनफल, ठीक, DAVE? रेनफल, ठीक, DAVE? >> रेनफल, ठीक, DAVE? >> त्यो रेनफल, ठीक, DAVE? >> त्यो सही छ। >> त्यो सही छ। >> त्यो सही छ। हो। हो। हो। कुरा हो। चीजहरू हुन् हो। चीजहरू जाँदैछन् हो। चीजहरू जाँदैछन् हो। चीजहरू हुन गइरहेका छन् हो। चीजहरू गइरहेका छन् चीजहरू गइरहेका छन् चीजहरू तल जाँदैछन् चीजहरू तल जाँदैछन् चीजहरू मिसिस्पीपीबाट डाउनलोड हुँदै गइरहेका छन् चीजहरू मिस्सिस्पीबाट डाउनलोड हुँदै गइरहेका छन् र मिसिस्पीपीबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र मिसिस्पीपी र अलाबामाबाट डाउनलोड गर्नुहोस् मिसिस्पीपी र अलाबामा बटनबाट डाउनलोड गर्नुहोस् मिसिस्पीपी र अलाबामा बाट डाउनलोड गर्नुहोस् तर छैन मिसिस्पीपी र अलाबामा बाट डाउनलोड गर्नुहोस् तर तर छैन मिसिस्पीपी र अलाबामा बाट डाउनलोड गर्नुहोस् तर खराब होइन मिसिस्पीपी र अलाबामा बाट डाउनलोड मात्र तर खराब गर्न को लागी मिसिस्पीपी र अलाबामाबाट डाउनलोड गर्नुहोस् तर अमेरिकाको लागि खराब होइन अलाबामा तर अमेरिका को लागी खराब छैन अलाबामा तर अब अमेरिकाको लागि खराब छैन अलाबामा तर अब जो अमेरिका को लागी खराब छैन अलाबामा तर अब हामीलाई के गर्न खराब छैन के हो अलाबामा तर अब के गर्न नराम्रो छैन जो महान् छ अलाबामा तर अब अमेरिकाको लागि खराब होइन तर कुन नयाँ समाचारहरू छन्। अब कुन ठूलो समाचार छ। अब कुन ठूलो समाचार छ। अब अब कुन ठूलो समाचार छ। अब एक अब कुन ठूलो समाचार छ। अब एउटा कुरा अब कुन ठूलो समाचार छ। अब एउटा कुरा म अब कुन ठूलो समाचार छ। अब म एउटा छु अब कुन ठूलो समाचार छ। अब एउटा कुरा म ध्यान दिँदै छु अब एउटा कुरा म ध्यान दिँदै छु अब एउटा कुरा म यहाँ नोट गरीरहेको छु अब एउटा कुरा म यहाँ ठूलो देख्दै छु अब एउटा कुरा म यहाँ ठूला फ्ल्यायर गर्दै छु अब एउटा कुरा म यहाँ देखिरहेको छु बिग फ्लायर अप अब एउटा कुरा म यहाँ हेरेर छु र यहाँ सम्म एकदमै उडान छ यहाँ ठूलो फ्लायर अप यहाँ ठूला थन्डरस्टोरम्सको फ्लायर गर्नुहोस् यहाँ ठण्डर प्रकारका फ्लावर अप गर्नुहोस् यहाँ ठूला प्रकारका थन्डरस्टोरमा प्रकारको यहाँ ठंडोरसों प्रकारको अधिक उड्नुहोस् थंडरस्टोर्म्स प्रकारको ठण्ड भन्दा बढी प्रकारको ठण्ड भन्दा बढि शीर्ष प्रकारको थंडरस्टोरम्स भन्दा माथि शीर्ष प्रकारको थंडरस्टोरम्स भन्दा माथि शीर्ष प्रकारको थंडरस्टोरम्स केन्द्रको माथि शीर्ष प्रकारको थंडरस्टोर्म्स यहाँ केन्द्रको शीर्ष माथि सही प्रकारको थंडरस्टोरम्स यहाँ केन्द्रको शीर्ष माथि सही प्रकारको यहाँ केन्द्रको माथि शीर्ष छ केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छ केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छल्ली र केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छ आईटी र आईटी केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छल्ली र आईटी हो केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छल्ली र यो छैन केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छल्लीको र यो वास्तवमै छैन SALLY र IT वास्तवमा छैन सरल र यो वास्तवमै गइरहेको छैन SALLY र IT वास्तवमा गइरहेको छ SALLY र IT वास्तवमा प्रभाव गर्न गइरहेको छैन SALLY र IT वास्तवमा प्रभाव गर्न गइरहेको छैन SALLY र IT वास्तवमा धेरै प्रभाव गर्न गइरहेको छ। धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। I धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई यो लाग्छ धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ यो धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ यो लाग्छ धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ यो उपयोगी छ धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ यो ब्राइलि A हो मलाई लाग्छ यो ब्राइलि A हो मलाई लाग्छ यो सानो साटो होस् मलाई लाग्छ यो एकदम थोरै बिट भयो मलाई लाग्छ यो एकदम थोरै बिट स्ट्रांगर छ मलाई लाग्छ कि म यहाँ एकदम सानो साटो कडा छु मलाई लाग्छ यो एकदम थोरै तर एकदमै बलियो भयो तर यहाँ थोरै मात्र बल सानो थोरै यहाँ मात्र तर गर्छ सानो थोरै यहाँ मात्र तर गर्छ सानो थोरै यहाँ बलियो तर दबाब दिन्छ सानो थोरै यहाँ स्ट्रिंग छ तर दबाब जारी छ दबाब जारी राख्छ प्रेस जारी राख्छ के दबावमा पतन जारी छ? के दबाब निरन्तर पतन गर्न जारी छ के दबाब जारी छ तूफानको साथ गि्न को लागी? तूफानको साथ गिराउन तुफान शिकारहरूको साथ लाग्न तूफानको शिकार भएकाहरू भित्र पस्नको लागि तूफानको शिकारको साथ भाग्न उडिरहेका छन् तूफानको शिकारको साथ पछाडि उड्दैछ तूफान शिकारको साथ गि्नका लागि भित्रमा उडिरहेका छन् सिकारहरू भित्र उडिरहेका छन् सिकारी प्रणालीमा उड़िरहेका छन् शिकार गर्नेहरू यहाँ प्रणालीमा उडिरहेका छन्। प्रणाली यहाँ। प्रणाली यहाँ। तर प्रणाली यहाँ। तर हामि प्रणाली यहाँ। तर हामी छौं प्रणाली यहाँ। तर हामी हेरिरहेका छौं प्रणाली यहाँ। तर हामी हेर्दै छौं प्रणाली यहाँ। तर हामी फेरि हेरेका छौं प्रणाली यहाँ। तर हामी फेरि हेर्दै छौं तर हामी फेरि हेर्दै छौं तर हामी फेरि हेर्दै छौं तर हामी फेरि वर्षाको पछि हेर्दैछौं तर हामी रेनको रूपमा धेरै खोजी गर्दैछौं तर हामी अझ धेरै वर्षाको रूपमा हेर्दैछौं तर हामी अझ धेरै वर्षाको रूपमा हेर्दैछौं तर हामी अझै धेरै वर्षाको रूपमा हेरिरहेका छौं तर हामी अहिले हेरिरहेका छौं RA IN RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA।।। अहिलेसम्म धेरै जसो रेनको रेन को रूप मा आईटी को सबै भन्दा पछि आउँछ वर्षाको रूपमा आईटीको सबैभन्दा बढि आउँदैछ रेनको रूपमा धेरै आईटी भित्र आउँदैछ रेन को रूप मा आईटी को भाग अझै सम्म आउँदैछ रेनको रूपमा यसलाई आईटीको सबैभन्दा भागमा आउँछ रेनको रूपमा आईटीको सबैभन्दा धेरै अलाबामाको अंशहरूमा आउँछ अलाबामाको अंशहरूमा आउँदैछ अलाबामा भित्र भाग आउँदैछ अलाबामाको भागहरूमा भित्र आउँदैछ फ्लोरिडामा अलाबामाको अंशहरूमा आउँदैछ फ्लोरिडा पंडालमा अलाबामाको अंशहरूमा आउँदैछ फ्लोरिडा पंडाल ईभनमा अलाबामाको अंशहरूमा आउँदैछ फ्लोरिडा पंडाल ईभन मा फ्लोरिडा प्यानडल ईभन स्ट्रिचिंगमा फ्लोरिडा प्यानडल ईभन स्ट्रिकिंग त्यहाँ फ्लोरिडा प्यानडेल ईभान्स स्ट्रिचिंग सबैमा फ्लोरिडा पंडालल ईभन स्ट्रिचिंग इन थेभ सबै फ्लोरिडा प्यानडल ईभन स्ट्रिचिंग सबै तरिका सबै तरिका स्ट्रीच गर्दै त्यहाँ सबै मार्ग तानेर त्यहाँ धेरै चीजहरू स्ट्रेचि। त्यहाँ धेरै तरिका बाट स्ट्रेचिंग त्यहाँ धेरै तरिका बाट स्ट्रेचिंग बिभिन्न धेरै माध्यम बाट सबै स्ट्रेचिंग ठूला झुण्डको धेरै तरिकाहरूबाट स्ट्रेच गर्दै त्यहाँ धेरै तरिका बाट स्ट्रेचिंग को धेरै ठूलो बाँध को माध्यम बाट धेरै ठूलो बाँध को माध्यम बाट फ्लोरिडाको ठूलो बाँधबाट धेरै फ्लोरिडा र को ठूलो बाँध को धेरै फ्लोरिडा र को ठूलो बाँध को धेरै फ्लोरिडा र पूर्ण को ठूलो बाँध को धेरै फ्लोरिडा र सम्पूर्ण फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनिसूला फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनसुला गेटि। फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनिसूला केहि पनी फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनिसूला केहि प्राप्त फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनिसूला केहि प्राप्त पेनसुला प्राप्त गर्दै पेनसुल्ला रेनको केहि प्राप्त गर्दै पेनसुल्ला यहाँ वर्षाको केहि प्राप्त गर्दै पेनसुल्ला यहाँबाट वर्षाको प्राप्त गर्दछ PENINSULA यहाँ वर्षाबाट केहि छ। यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, हामी छौं यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, हामी सक्यौं यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, हामी छौं यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, हामी ड्राईयरमा छौं तर फेरि, हामी ड्राईयरमा छौं तर फेरि, हामी ड्राईअर पक्षमा छौं तर फेरि, हामी ड्राईअर तर्फ पनि छौं तर फेरि, हामी अहिले ड्राईर साइडमा छौं तर फेरि, हामी ड्रायर तर्फ छौं अब तर फेरि, हामी ड्राईर पक्षमा छौं अब एक वर्षा तर फेरि, हामी ड्राईअर पक्षमा छौं अब एक रेन कुल तर फेरि, हामी ड्राईरमा छौं त्यस्तै अब एक रेन कुल पनि जान्छौं SIDE NO NOW A RAIN कुल जाँदै SIDE SO NOW अब एक रेन कुल पुग्दै SIDE NO NOW A RAIN TOTALS हुन गइरहेको छ SIDE SOW NO RAIN एक कुल SIDE SOW NO RAIN RAIN TOTALS POGE IN LOVE IN LOVE LET LOVER। स्पष्ट तल हो। स्पष्ट तल हो। वास्तवमा स्पष्ट तल हो। वास्तवमै शान्त स्पष्ट तल हो। साँच्चिकै शान्त पानी स्पष्ट तल हो। वास्तवमै चुपचाप गर्मी बाहिर स्पष्ट तल हो। साँच्चिकै शान्त पानी बाहिर साँच्चिकै शान्त पानी बाहिर साँच्चिकै शान्त पानी बाहिर को लागी साँच्चिकै शान्त पानी बाहिर उनको लागि दिन को लागी साँच्चिकै KIET WEATHER वास्तवमा क्विट अब बाहिर दिन को लागी। आज दिन को लागी। आज दिन को लागी। SO आज दिन को लागी। SO WE आज दिन को लागी। हामीसँग छ आज दिन को लागी। हामीसँग कुनै छ आज दिन को लागी। हामीसँग कुनै पनि सामग्रीहरू छन् आज दिन को लागी। त्यसोभए हामीसँग कुनै जारी छ आज दिन को लागी। हामी कुनै पनि सामग्री हुन सक्छ हामी कुनै पनि सामग्री हुन सक्छ त्यसोभए हामी कुनै पनि सामग्रीबाट बाहिर निस्कन सक्छौं त्यसोभए हामीसँग कुनै पनि सामग्री छैन आउट हुन र त्यसोभए हामीसँग केहि सामग्री जारी छ र बाहिर जान्छौं त्यसोभए हामीसँग निरन्तर भइरहनु पर्छ र जित्नु पर्छ त्यसोभए हामीसँग केहि सामग्री जारी छ र बाहिर छैन त्यसोभए हामीसँग केहि सामग्रीहरू छन् जुन बाहिर छन् र खोज्नु हुँदैन बाहिर र बारेमा खोज्नुहोस् मात्र होइन बाहिर र बारेमा खोज्नुहोस् मात्र होइन बाहिर र केवल A को लागी हेरेन केवल र धेरै बारे मा खोज्नु हुँदैन बाहिर र केवल धेरै को लागी खोज्नु हुँदैन बाहिर र बारेमा धेरै वर्षाको लागि खोज्नु हुँदैन बाहिर र केवल धेरै वर्षाको लागि खोज्दैनौं बाहिर बाहिर र यसबारे मात्रै धेरै वर्षाको लागि खोज्नु हुँदैन बाहिर र बारेमा मात्र धेरै वर्षाको लागि खोज्दैन तर बाहिर धेरै वर्षाको लागि तर त्यहाँ धेरै वर्षाको लागि तर हामी धेरै वर्षाको लागि तर हामी भरिन्छौं धेरै वर्षाको लागि तर हामी अझै पनि छौं धेरै वर्षाको लागि तर हामी अझै पनि छौं धेरै वर्षाको लागि तर हामी एउटा सर्ज लगाउँछौं धेरै वर्षाको लागि तर हामी अझै पनि एक शल्य सम्भावना राख्छौं हामी अझै पनि एक सम्भावित सम्भावना छ हामी यसको लागि एक शल्य सम्भावना राख्दछौं हामी यसको लागि सर्ग सम्भावना कायमै राख्छौं हामी यसको लागि एक सम्भावित सम्भावना राख्छौं हामी अझ राम्रो आईटीको लागि एक सर्ग सम्भावना राख्छौं हामी यो पनि एक राम्रो सर्भर संभावना आईटीको लागि राम्रो रूपमा। IT को रूपमा पनि। IT को रूपमा पनि। पछिल्लो IT को रूपमा पनि। पछिल्लो रडार IT को रूपमा पनि। भर्खरको रडार प्रस्तुत भर्खरको रडार प्रस्तुत भर्खरको रदार प्रेसन्टेशन छैन भर्खरको रेडर प्रस्तुतीकरण देख्दैन भर्खरको रेडर प्रस्तुतीकरणले ठूलो मान्दैन। महान् छैन। महान् छैन। THERE महान् छैन। त्यहाँ छ महान् छैन। त्यहाँ छ महान् छैन। उच्च छ। उच्च छ। उच्च छ। तर उच्च छ। तर यो उच्च छ। तर यो गर्न सक्दछ उच्च छ। तर यो हेर्न सक्नुहुन्छ उच्च छ। तर यो भित्र देख्न सकिन्छ उच्च छ। तर यो प्राय: देख्न सकिन्छ उच्च छ। तर प्रायः यो देख्न सकिन्छ उच्च छ। तर प्राय: वर्षामा यो देख्न सकिन्छ तर प्राय: वर्षामा यो देख्न सकिन्छ तर यो प्राय: वर्षा भएको देख्न सकिन्छ तर प्राय: जसो देख्न सकिन्छ रेन छैन तर प्रायः देख्न सकिन्छ रेन र्यापिंग हुँदैन तर धेरै जसो देख्न सकिन्छ रेन वरिपरि लपेटिएको छैन तर धेरै जसो देख्न सकिन्छ रेन वरिपरि लपेटिएको छैन वरिपरि लपेटिएको छैन केन्द्रको वरिपरि लपेटिएको छैन केन्द्रको वरिपरि लपेटिएको छैन केहि केन्द्रको वरिपरि लपेटिएको छैन सेन्टर वरिपरि लपेट्ने केही शाउरहरू छैनन् केन्द्र त्यहाँ केहि शोभरहरू केन्द्र त्यहाँ केहि शॉवरहरु प्रयास गर्दै केन्द्र त्यहाँ केहि शॉवरहरु को लागी कोशिश गर्दै केन्द्र त्यहाँ केहि केहि दर्शाउन कोट्याउन कोशिस गर्दै केन्द्र त्यहाँ केहि केहि दर्शाउन सबै लपेटन को लागी प्रयास गर्दै केन्द्र त्यहाँ केहि दर्शाउनेहरू सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्दै केन्द्र त्यहाँ केही केहि दर्शाउन सबै बाटो समेट्ने प्रयास गर्दै सबै तरिकाले समेट्ने प्रयास गर्दै सबै बाटो वरिपरि लपेट्न को लागी कोशिश गर्दै सबै बाटो बिराउनको लागि यात्रा गर्दै र सबै बाटो घुमाउन को लागी आराख र अब सम्म सबै मार्गलाई समेट्ने प्रयास गर्दै आउने र नगर्नेसम्म सबै मार्गलाई समेट्ने प्रयास गर्दै आउँदछ र पछि घट्छ आरोहण र यो हुन्छ जब सम्म आरोहण गर्नुहोस् र त्यो पनि हुन्छ जुन हामी गर्दछौं आरोहण गर्नुहोस् र त्यो नभएसम्म हामी सक्दैनौं घुमाउनुहोस् र तबसम्म त्यो हुन्छ जुन हामी जान सक्दैनौं आरोहण गर्नुहोस् र अब यो हुन्छ जुन हामी जान गइरहेका छैनौं अवलोकन गर्नुहोस् र यो कहिले सम्म हुन्छ हामी हेर्न गइरहेका छैनौं बढावा गर्नुहोस् र यो कहिले सम्म हुन्छ हामी एकलाई हेर्न गइरहेका छैनौं हामी एउटा हेर्न गइरहेका छैनौं हामी एक हस्ताक्षर हेर्न जाँदै छैनौं हामी सिग्निफिकेन्ट ईन्टेन्सिफिकेशन हेर्न गइरहेका छैनौं Signififant INTENSIFICATION का साथ हस्ताक्षर इंटिसेफिकेशन यसका साथ हस्ताक्षर इंटिसेफिकेशन। यससँग। यससँग। IT यससँग। IT हो यससँग। यो बारे मा छ यससँग। यो लगभग .० हो यससँग। आईटीको बारेमा M० माईलहरू छन् यससँग। आईटी 60० माईलको बारेमा छ यससँग। आईटीबाट 60० माईलको बारेमा छ आईटीबाट 60० माईलको बारेमा छ आईटीबाट लगभग M० माईलहरू छन् आईटीबाट M० माइल जति हुन्छ आईटीको माउन्टबाट M० माइल जति हुन्छ आईटीको माउथबाट लगभग M० माईलहरू हुन्छन् आईटी भनेको लगभग M० माईलको दूरीमा रिभेरको माउथबाट हो। रिभेरको माउथ। रिभेरको माउथ। SO रिभेरको माउथ। त्यसैले यो रिभेरको माउथ। त्यसो हो रिभेरको माउथ। त्यसो भयो रिभेरको माउथ। त्यसो भए राम्रो हुन्छ रिभेरको माउथ। त्यसोभए राम्रो क्लोज हुँदैछ त्यसोभए राम्रो क्लोज हुँदैछ त्यसोभए यो नजिकै छ त्यसो भए लुइसियानाको नजिकै छ। लाई लुइसियाना। लाई लुइसियाना। नगर्नुहोस् लाई लुइसियाना। नसोच्नुहोस् लाई लुइसियाना। यो नसोच्नुहोस् लाई लुइसियाना। यो गएकोमा सोच्नुहुन्न लाई लुइसियाना। यो जान लाग्दैन लाई लुइसियाना। यो प्राप्त गर्न जाँदैछु भनेर नसोच्नुहोस् यो प्राप्त गर्न जाँदैछु भनेर नसोच्नुहोस् ती सबै प्राप्त गर्न जाँदैछन् भन्ने सोच्नुहुन्न ती सबै प्राप्त गर्न जाँदैछन् भन्ने सोच्नुहुन्न यो सबै तरीकाले प्राप्त गर्न जाँदैछ भनेर सोच्नुहुन्न यो लाग्दैन कि सबै तरिका पाउन गइरहेको छ हामीलाई लाग्ने सबै तरिका प्राप्त गर्न सोच्नुहुन्न हामीलाई लाग्दैन कि हामीलाई लाग्ने सबै तरिका पाउनुहोस् हामीलाई लाग्दैन कि हामीलाई लाग्ने सबै तरिका जुन गरीरहेको छ केहि विचार नगर्नुहोस् हामीलाई लाग्ने सबै तरिका के छ केहि छ। सबै जो केहि गर्न को लागी तरीका सबै कुरा केहि राम्रो छ के हामीलाई सबै कुरा केहि राम्रो समाचारहरू छन्। खुसीको खबर। खुसीको खबर। SO खुसीको खबर। अब खुसीको खबर। अब NO खुसीको खबर। अब एक श्रेणी खुसीको खबर। अब एक श्रेणी १ खुसीको खबर। त्यसोभए अब एउटा श्रेणी १ हरिक्री त्यसोभए अब एउटा श्रेणी १ हरिक्री त्यसोभए अब एउटा श्रेणी १ हरिकान ट्राइ। त्यसोभए अब एउटा क्याटिगरी १ हरिकिकान ट्रेकि। अब एक श्रेणी 1 संगठन गर्न को लागी एक तूफान को लागी त्यसोभए अब एउटा श्रेणी १ एक जना तूफान फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर म फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर म हुन सक्छु फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर म सक्दिन फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर मँ पाउँदिन फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर मँ धेरै पाउँदिन फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर मँ कती धेरै पाउँदिन तर मँ कती धेरै पाउँदिन तर मँ कती धेरै पाउँदिन तर मँ यो भन्दा धेरै बलियो छैन तर मँ यो भन्दा धेरै धेरै पाउँदिन तर मँ धेरै बलवान हुन सक्दिन। यो वर्तमान हो। यो वर्तमान हो। धेरै यो वर्तमान हो। धेरै जस्तो यो वर्तमान हो। अधिकजसो यो वर्तमान हो। आधुनिक मोडलहरू यो वर्तमान हो। आधुनिक मोड लिन्छन् यो वर्तमान हो। आधुनिक मोडलले यसलाई लिन्छ आधुनिक मोडलले यसलाई लिन्छ सबै भन्दा आधुनिकहरूले यो लिन्छन् धेरै जसो मोडेलहरू यसलाई अगाडि लैजान्छन् धेरै जसो मोडेलहरूले यसलाई मिसिस्पीपी तर्फ लैजान्छन् धेरै जसो मोडेलहरू मिडिया तिर यसमा लिन्छन् र त्यहाँ MISSISSIPPI र अगाडि तिवारीलाई मिसिसिपी र अलाबामा। अलाबामा। अलाबामा। होईन अलाबामा। अब उप्रान्त छैन अलाबामा। कुनै लामो आवश्यकता छैन अलाबामा। कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। THERE कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। त्यहाँ छ कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। त्यहाँ होइन कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। त्यहाँ कुनै लामो छैन त्यहाँ कुनै लामो छैन त्यहाँ कुनै लामो श्रेणी छैन त्यहाँ कुनै लामो श्रेणी २ छैन त्यहाँ कुनै लामो श्रेणीको २ हर्भिक होईन त्यहाँ कुनै लामो श्रेणी क्याटिगरी २ तूफान गर्नुपर्छ त्यहाँ कुनै लामो श्रेणीको २ आँधीबेहरी हुनु पर्छ श्रेणी २ हरिकानिकै हुनु पर्छ क्याटिगोरी २ हरिकिकान हुनु पर्छ क्याटिगोरी २ हरीक्यान क्याटिगोरी १ हुनु पर्छ क्याटिगोरी २ हरिक्रानि अहिले क्याटिगोरी १ हुनु पर्छ क्याटिगोरी २ हरीक्यान क्याटिगरी १ हुनु हुँदैन क्याटिगोरी २ हरिकिकान श्रेणी हुनु पर्छ १ अब होइन क्याटिगोरी २ हरिकिकान क्याटिगोरी १ हुनु पर्छ अब धेरैको रूपमा छैन क्याटिगोरी २ हरिकानि कटिगरी हुनु पर्छ १ अहिले धेरै वर्षा जस्तो छैन श्रेणी १ अहिले धेरै रेनको रूपमा हैन श्रेणी १ अहिले यहाँ धेरै वर्षा भएको छैन क्याटिगोरी १ अहिले यति धेरै वर्षा भएन क्याटिगोरी १ अहिले यति धेरै वर्षा भएन क्याटिगोरी १ अहिले भर्खर यहाँ धेरै वर्षा नभए पनि हाल श्रेणी १ अहिले धेरै वर्षा भएको जस्तो होइन तर आँधीबेहरी चलेको छ। यहाँ तर तर आँधीबेहरी भने यहाँ तर स्टर्ल सर्ज भर भने यहाँ विचार तर अझै तूफान सर्ज छ यहाँ विचार तर स्टर्ल सर्ज सर्ज एक हो यहाँ सोच्ने स्टिल सर्ज कन्सर्न हो यहाँ सोच्ने स्टिल सर्ज सर्कसको लागि कन्सर्सन छ यहाँ सोच्ने स्टिल सर्ज हाम्रो लागि कन्सर्न छ। यहाँ सोच्ने स्टिल सर्ज हाम्रो क्षेत्र को लागी हो। SURGE हाम्रो क्षेत्र को लागी एक चिन्ता हो SURGE हाम्रो क्षेत्र को लागी एक चिन्ता हो। । । SO । अब फेरि । त्यसोभए रिसेपिंग गर्दै । त्यसोभए पुनः प्राप्त गर्दै विन्ड्सोर त्यसोभए पुनः प्राप्त गर्दै विन्ड्सोर त्यसोभए पुनः विसर्जन गर्ने WINDSOR आठ त्यसोभए पुनः प्राप्त गर्दै पछाडि आठवटा I० त्यसोभए पुनःप्राप्त गर्ने WINDSOR IGH० FAE GASTON त्यसोभए फेरि भेट्ने WINDSOR IGH० FIE GASTON FIVE त्यसोभए पुनः प्राप्त गर्दै पछाडि अठ्ठीवटा पाँचवटा ग्यास्टन पाँच चालक आठ पाँच ग्यास्टन पाँच चालु अस्सी पाँच ग्यास्टन पाँच मोभिंग वेस्ट आठ पचास ग्यास्टन पाँच उत्तरी उत्तर पश्चिमी अठ्ठीवटा ग्यास्टन पाँच स्थानांतरण पश्चिम उत्तरमा २ E:००० मा आठवटा ग्यास्टन पाँच स्थानांतरण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी। पश्चिम उत्तरमा २:०० पश्चिम उत्तरमा २:०० SO पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसैले यो पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसो हो पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसो भए क्रोलिA छ पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसो भए क्रोलि AND छ र पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसो भए क्रोलिA छ र यो पश्चिम उत्तरमा २:०० तसर्थ यो क्रोलिंग हो र यो हो तसर्थ यो क्रोलिंग हो र यो हो तसर्थ यो क्रलिंग हो र यो हो यो त क्रोलिंग हो र यो ठूलो हो त्यसैले यो क्रोलिA छ र यो ठूलो समस्या हो त्यसो भए यो क्रोलि IS छ र यो ठूलो समस्या हो जुन हो त्यसैले यो क्रलिंग छ र यो हामीमा ठूलो समस्या छ त्यसैले यो क्रोलि IS छ र यो ठूलो समस्या हो जुन हामी जान्दछौं हामी जान्दछौं कि ठूलो समस्या हामीलाई थाहा छ कि ठूलो समस्या हामीलाई थाहा छ कि ठूलो समस्या हामीले प्राप्त गरेको भन्दा ठूलो समस्या हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि ठूलो समस्या हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि ठूलो समस्या हामीलाई थाहा छैन कि ठूलो समस्या छ यो जाओ यो ठूलो समस्या जसलाई हामी जान्न थाल्छौं जुन गरिरहेछौं। यसबाट गइहाल्नुहोस् जानुहोस् GET बाट जानुहोस् यो जाँदै थियो GET Go IT IT जाँदै थियो। चोरी गर्न। चोरी गर्न। त्यहाँ छ चोरी गर्न। त्यहाँ केहि पनि छैन चोरी गर्न। त्यहाँ केहि पनि छैन चोरी गर्न। त्यहाँ स्टु गर्न को लागी केहि छैन चोरी गर्न। यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। केही छैन यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। केही छैन यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। सार्नको लागि केहि पनि छैन यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। यसलाई परिवर्तन गर्न केहि पनि छैन यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। अब यो लाईभ गर्न केहि पनि छैन यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। यसलाई मार्फत अब कुनै चीज छैन यसलाई मार्फत अब कुनै चीज छैन यसबाट केही पनि चलाउन सक्नुहुन्न यस क्षेत्रबाट तरिकत गर्न केहि पनि छैन। क्षेत्र। क्षेत्र। SO क्षेत्र। त्यसो भए क्षेत्र। त्यस्तै प्रकारको छ क्षेत्र। त्यस्तै प्रकारको छ क्षेत्र। यस्तै प्रकारको ड्राफ्टि OF क्षेत्र। यहाँ यस्तै प्रकारको ड्राफ्टि। छ यहाँ यस्तै प्रकारको ड्राफ्टि। छ यहाँ आइपुग्ने प्रकारको छ यहाँ ITA DIFTTE को प्रकार छ तसर्थ यो यहाँ ड्राफ्टिंग को पश्चिम को हो तसर्थ यो यस्तै किसिमको ड्राफ्टिंग यहाँ पश्चिम उत्तर पश्चिम तसर्थ यो यस्तै खालको उत्तर पश्चिम मा यहाँ छ यसमा यस्तै किसिमको ड्राफ्टि THE यहाँ पश्चिम उत्तर दिशामा छ। यसमा पश्चिम उत्तरमा यस पोइन्टमा पश्चिमी उत्तरपश्चिममा यस पोइन्टमा पश्चिमी उत्तर पश्चिमतिर यो पोइन्ट र मूभमा पश्चिमी उत्तर पश्चिमतिर यो पोइन्टमा पश्चिमी उत्तरपश्चिममा र एक लाई सार्नुहोस् यो पोइन्टमा पश्चिमी उत्तरपश्चिममा र एक सानो सर्त लिनुहोस् यस पोइन्टमा पश्चिम उत्तर दिशामा र सानो कलर चलाउनुहोस् स AND्केत गर्नुहोस् र सानो बन्दर बनाउनुहोस् सूचित गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर र चलाउनुहोस् स AND्केत गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर र चलाउनुहोस् स AND्केत गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर चलाउनुहोस् र सामान्य छ सूचित गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर चलाउनुहोस् र सामान्यतया गइरहेको छ इंगित गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर चलाउनुहोस् र सामान्यतया जान गइरहेको छ स AND्केत गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर चलाउनुहोस् र सामान्यतया सार्न गइरहेको छ र सामान्यतया सार्न गइरहेको छ र सामान्य हिसाबले मोवाइल गर्न जाँदै छ र सामान्य हिसाबले गर्न जाँदै छ सामान्य हिसाब गर्न र सामान्यतः अन्त्यमा सामान्यतया सार्न गइरहेको छ र सामान्य हिसाबले उत्तरमा उत्प्रेरित गर्न गइरहेको छ र सामान्य हिसाबले उत्तर र उत्तर मा सार्न गइरहेको छ सामान्य उत्तर र सामान्य उत्तर र रहन को लागी सामान्य उत्तर र अधिक रहनुहोस् सामान्य उत्तर र गर्न को लागी र अधिक गर्न सामान्य रूपमा उत्तर र अझ बढी गर्न को लागी उत्तरी क्रममा र पूर्वमा अझ बढी बाँच्नुहोस् उत्तरी क्रममा र अधिक पूर्व को लागी उत्तरी क्रममा र अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ छ अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ केहि छ अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ केहि माथिल्लो छ अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर WINDS त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर WINDS त्यहाँ केही अपर लेवल जहाँ WINDS त्यहाँ केही अपर लेवल जहाँ WINDS त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर पनी जहाँ आकाशवाणीहरू त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर पनी जहाँ आकाशवाणीहरू उड्दछ। जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो जाँदै छ जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो जाँदै छ जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो सहयोगमा गइरहेको छ जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। सहयोग गर्न गइरहेको छ जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो पुश मद्दत गर्न गइरहेको छ त्यो पुश मद्दत गर्न गइरहेको छ यो पुश गर्न सहयोग गर्न गइरहेको छ यो पुश गर्न सहयोग गर्न गइरहेको छ त्यो पुश गर्न मद्दत गर्न गइरहेको छ यस बन्द त्यो पुश गर्न मद्दत गर्न गइरहेको छ यस बन्द त्यो यहाँ पुश मद्दत गर्न गइरहेको छ यस बन्द अफ्नो त्यो पुश मद्दत गर्न गइरहेको छ यस बाट रास्ता बन्द त्यो पुश गर्न गइरहेको छ यो अमेरिकाबाट मार्गमा बन्द अमेरिकाबाट यो मार्ग बन्द छ हामीबाट यहाँ बन्द हामीबाट यो मार्ग बन्द छ पूर्वबाट अमेरिकामा यो बन्द यो पूर्वबाट अमेरिका सम्म अमेरिकाको पूर्वबाट यो मार्ग बन्द, यो अमेरिकाबाट पूर्व, जुन बाट आउँछ यो अमेरिकाको पूर्व बाट जुन बन्द छ, जुन हो अमेरिकाको पूर्व, जो छ अमेरिकाको पूर्व, जो केहि छ अमेरिकाको पूर्व, केहि राम्रो छ अमेरिकाको पूर्व, केहि राम्रा समाचारहरू छन् अमेरिकाको पूर्वी, केहि राम्रो समाचारहरू के हो अमेरिकाको पूर्वी, केहि राम्रो समाचारहरू छन् जुन अहिले पनि छ केहि राम्रा समाचारहरू छन् केहि राम्रा समाचारहरू छन केहि राम्रो समाचार छ कि केहि बढेको छ केहि राम्रो समाचारहरू अझै पनि थोरै भारी फैलियो केहि राम्रो समाचारहरू छन कि केहि भारी रेन फैलियो केहि राम्रो समाचारहरू छन कि केहि भारी रेन पार केहि भारी रेन पार केहि भारी रेन पार गर्नुहोस् केहि भारी रेन क्षेत्र पार। क्षेत्र। क्षेत्र। SO क्षेत्र। ताकि क्षेत्र। हामी पनि त्यस्तै छौं क्षेत्र। हामी पनि जान्छौं क्षेत्र। हामी पनि पारौं क्षेत्र। हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं त्यसैले हामी तपाईंलाई दिन मार्फत जान्छौं त्यस दिन हामी ती दिनहरू मार्फत जान्दछौं जुन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं तपाईंले हेर्नुहुनेछ हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं तपाईंले भेट्न सक्नुहुन्छ तसर्थ हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं तपाईंले एक ओकककबाट भेट्नुहुनेछ तसर्थ हामी पनि त्यस दिन मार्फत जान्छौं तपाईंले त्यसलाई भेट्टाउनुहुनेछ यो एकबाट। तपाईं यसलाई एक O'COCK द्वारा देख्नुहुनेछ तपाईं एक पछि भेट्टाउनुहुनेछ यस पछाडि तपाईं एक O'COCK यस पछि विन्डोज द्वारा देख्नुहुनेछ तपाईं एक बाहेक देख्नुहुनेछ यस पछाडि पट्टि भेटिन्छ। तपाईं एक अर्काद्वारा देख्नुहुनेछ यस पछाडि पट्टि भेटिन्छ। तपाईं भेट्टाउनुहुनेछ एक O'COCK यस अफर्टरपट्टि भेटिन्छ यहाँ RO 85 तिर। पछि W 85 तिर पखेटा पछि W 85 माइल पछाडि पट्टि फर्कन्छ पछि W 85 माईल पिर पछाडि पट्टि फर्कन्छ पछि पट्टि M P माइलहरू प्रति घण्टा पन्छिन्छ। माइल प्रति घण्टा। माइल प्रति घण्टा। SO माइल प्रति घण्टा। धेरै माइल प्रति घण्टा। यति धेरै माइल प्रति घण्टा। धेरै या कम माइल प्रति घण्टा। यति अधिक वा कम माइल प्रति घण्टा। त्यस्तै धेरै वा कम माइल प्रति घण्टा। त्यस्तै धेरै वा कम त्यस्तै धेरै वा कम त्यस्तै धेरै वा कम छ कि छ त्यस्तै धेरै वा कम हो जस्तो छ यस्तै भयो वा प्राप्त गर्नुहोस् जस्तो छ यति अधिक वा कम छ कि म कलिला हुन्छु यति अधिक वा कम छ कि हुन सक्दछ उपयोगी छ A यति अधिक वा कम छ कि साटो एक सानो छ केटाकेटी मात्र पाउन सकिन्छ एकदम कडा उदासी हुन सक्छ सायद एकदमै कडा सानो छ म भन्दा कता हो कता धेरै कान्छो छ म भन्दा कम्तीमा उदार हुन सक्छु सायद उनीहरू कपाल भन्दा सानो भए पनि के कडा हो उनि भन्दा कडा सानो छ अझ त्यो र उनीहरू सक्षम छन् अझ ती भन्दा तिनीहरू देख्न सक्ने छन् त्यो भन्दा अझ धेरै तिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् अझ ती भन्दा ती त तिनीहरू यहाँ र हेर्नुहोस् अझ ती भन्दा तिनीहरू तिनीहरू यहाँ र यो गर्न सक्दछन् अझ ती भन्दा तीनिहरू यहाँ हेर्नुहोस् र यो असफल भयो यहाँ हेर्नुहोस् र यो परीक्षित यहाँ हेर्नुहोस् र यो अनुभवी यहाँ हेर्नुहोस् र यो हुनको लागि निश्चित गर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् र यो एक हुनको लागि निश्चित छ यहाँ हेर्नुहोस् र यो एक O'CLOCK हुनको लागि अनुभवी यहाँ हेर्नुहोस् र यो अनुभवी एक हुनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् र यसमा एक बाहेक यस अनुभवी छ एक मा OCCLK हुन मर्न मा एक OCOCK हुन बिहानको प्रकारमा एक भएको छ बिहानको प्रकार मा एक OCOCK हुन केवल एक प्रकारको बिहानको प्रकारमा केवल एक प्रकारको बिहानको प्रकार मा बन्द गर्न केवल एक प्रकारको बिहानको प्रकार मा बन्द गर्न एक मात्र मर्कनिंग प्रकार मा बस बन्द गर्न को लागी केवल प्रकारको मरोनि यहाँ बस छुटकारा प्रकारको यहाँ बस पूर्व को Morning प्रकार यहाँ बसोबासको किसिमको बिरामी छ नयाँ प्रकारको यहाँ बसोबास गर्ने किसिमको यहाँ बस पूर्वीको ओरलिन को ओरल्टन माउनिंग यहाँ बस पूर्वीको ओरलियन बटको मात्र अवस्था छ यहाँ नयाँ अर्लिन्स बट को पूर्व यहाँ नयाँ अर्लिन्स तर प्रकारको छ यहाँ नयाँ अर्लिन्सको तर पछि प्रकारको छ यहाँ नयाँ अर्लिन्सको मात्र तर किसिमको प्रकारको यहाँ नयाँ अर्लिन्सको मात्र तर दक्षिण को प्रकारको यहाँ नयाँ अर्लिन्सको मात्र तर दक्षिण को प्रकारको यहाँ नयाँ अर्लिन्स को तर केवल दक्षिण को प्रकारको भन्छन् केवल दक्षिण को जस्तै प्रकारको केवल PASSCAGOULA को दक्षिण को प्रकार, PACCAGALA, MISSISSIPPI को केवल दक्षिण किसिमको, PASSCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS का केवल दक्षिण को प्रकार PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AROUND PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AROUND 85 PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AROUND 85 Miles PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AROUND 85 MILS PER PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AREUND 85 MILES PER HOUR। घण्टा M P माईल पेर घण्टा। घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफल घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफल घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफल OCCUR घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफल OCCUR भन्न घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफ्ल OCCUR चाँडै भन्नुहोस् ल्यान्डफ्ल OCCUR चाँडै भन्नुहोस् ल्यान्डफुल अक्टुरले प्रारम्भिक टुमरो भन्न चाहन्छ ल्यान्डफ्ल अक्टोबर भन्दछ प्रारम्भिक टमोर्रो बिहान ल्यान्डफल अक्टूबर मा प्रारम्भिक टमोर्रो बिहान मा भन्नुहोस् ल्यान्डफल अक्टोबरले सात वर्षको सुरुमै टमोर्रो बिहान भन्छ। ल्याण्डफल अक्टोबरले सात आमिशको बिहान टमोर्रो बिहान भन्छ। सात अमिसमा टमोर्रो बिहान टुमरो मार्निंग सात एमिश राउलीमा तम्वरो बिहान सात बजे एमिश मार्गमा मध्याह्न अमीरिसमा बिहान मध्यान्न तीनवटा अधिकार टुमोर्रो मार्भिंग सात एमिश राउगले तीन हप्ता सम्म टुमोर्रो मोर्निंग सात एमिश राउग्ली तर त्यहाँ सही राउली ती सबै राउण्ड राउली मिस्सिस्पीपी मा सबै सही, राउली मिस्सिस्पीपीआई, अलबामामा सबै भन्दा राम्ररी राउली मिस्सीपीपीआई, अलाबामा बोर्डरमा सबै सही MISSISSIPPI, अलाबामा बोर्डर MISSISSIPPI, अलाबामा सीमा तर्फ MISSISSIPPI, अलाबामा बोर्ड टुवर्ड मोबाइल MISSISSIPPI, अलाबामा सीमा मोवाइल काउन्टी MISSISSIPPI, अलाबामा सीमा मोवाइल काउन्टीको रूपमा MISSISSIPPI, अलाबामा बोर्डर टुवार्ड मोबाइल काउन्टी ए मोवाइल काउन्टीलाई A को रूप लिनुहोस् मोवाइल काउन्टीलाई एक CATEGORY को रूपमा मोवाइल काउन्टीलाई एक क्याटिगोरी १ को रूपमा मोवाइल काउन्टीलाई एक क्याटिगरी १ हरिकको रूपमा तोक्नुहोस् मोवाइल काउन्टीलाई एक क्याटिगरी १ तुफान हप्ताको रूपमा क्याटिगोरीि १ हरिकिकट हप्ता क्याटिगोरीरी १ हरिकिक साता हप्ता क्याटिगोरी १ हरिकिकट ट्रपिकलको लागि क्याटिगोरी १ हरिकिकरण एक ट्रपिकल एकमा श्रेणी १ एक तूफान एक द्वारा हिर्काउने क्याटिगोरीि १ हरिकिक्री एकबाट ट्रपिकल एकमा लिइयो क्याटिगोरीि १ हरिकिकान एक O'COLK द्वारा ट्रपिकल एकमा एक O'COLK द्वारा एक ट्रपिकल गर्न एक OCCLKK एक द्वारा ट्रपिकल एक ट्रिपिकल एक द्वारा O'COCK यसमा एक ट्रिपिकल एक पछि O'COLK पछि एक ट्रिपिकल एक द्वारा O'COLK पछि र पछि एक ट्रिपिकल एक द्वारा O'COLK पछि र त्यसपछि दिउँसो र त्यसपछि दिउँसो र त्यसपछि जारी छ दिउँसो र त्यसपछि जारी छ दिउँसो र त्यसपछि हप्ता जारी छ दिउँसो र त्यस पछि हप्ताहरू जारी राख्नुहोस् दिउँसो र ती पनी पाठ्यक्रमको सम्झना गर्न जारी छ कोर्स जारी राख्ने कभर्स ओभर लिने क्रम जारी छ उपक्रम MONTGOMERY को सम्झना गर्न जारी, कन्ट्री कन्ट्री मन्टगोमेरी, हेडिंगका लागि जारी राख्दै अगाडि हेडिंग गर्दै कन्ट्री ओभर मन्टरग्रामरी, को लागी जारी राख्दै OVER MONTGOMERY, हेडिंग तर्फ ओभर मन्टगोमेरी, हेडिंग टुवर्ड अर्बर्न OVER MONTGOMERY, हेडिंग टुवर्ड अर्बन र OVER MONTGOMERY, हेडिंग तर्फ अगाडि र त्यसपछि OVER MONTGOMERY, हेडिंग तर्फ अगाडि बढ्नुहोस र त्यो क्रममा औबर्न र त्यसपछि सामान्य औबरन र त्यसपछि वार्षिक कोलम्बस, अवर्न र तेवरै क्लोम्बस, जर्जिया अवर्न र तेवरै क्लोम्बस, जर्जिया र अउवर्न र त्यँहा साधारणतया कोलम्बस, जर्जिया र त्यहीं अउवर्न र त्यँहा साधारणतया कोलम्बस, जर्जिया र ती भित्र कोलम्बस, जर्जिया र ती भित्र कोलम्बस, जर्जिया र ती दुई भागहरू कोलम्बस, जर्जिया र ती भागहरूमा कोलम्बस, जर्जिया र बोल्ने क्रममा ती भागहरू कोलम्बस, जर्जिया र ती दुई भागमा भन्न सकिन्छ कोलम्बस, जर्जिया र त्यसका अंशहरू भन्न सकिन्छ कोलम्बस, जर्जिया र ती भागहरूमा भन्न सकिन्छ कि छैन कोलम्बस, जर्जिया र ती भागहरूमा अझ टाढा पनि हुन सक्छ भन्छन् को भागहरू धेरै टाढा हुन सक्छ भाग को भाग शायद धेरै टाढा हुन सक्छ केही अंश भन्न सक्छु शायद धेरै टाढाबाट भन्नका अंशहरू डबलिनबाट धेरै टाढा हुन सक्दैन, डबलिन, जर्जियाबाट टाढा हुन नसक्ने कुराको अंशहरू कविका अंशहरू डबलिनबाट धेरै टाढा हुन नसक्ने, जर्जिया त्यहाँ डब्लिन बाट यहाँ, जर्जिया डब्लिन बाट बाटो, जर्जिया त्यहाँ र डब्लिन बाट, जर्जिया त्यहाँ र हेडिंग डब्लिन बाट बाटो, जर्जिया त्यहाँ र हेडिंग डब्लिन बाट, जर्जिया त्यहाँ र दक्षिण को लागी डब्लिन बाटै, जर्जिया त्यहाँ र दक्षिण क्यारोलिना को लागी र दक्षिण क्यारोलिना टाउको र दक्षिण क्यारोलिना र हेडिंग र दक्षिण क्यारोलिना सुन्न र छैन र दक्षिण क्यारोलिना को हेडिंग र छैन जस्तो र दक्षिण क्यारोलिना टाउको र A को रूपमा होईन र दक्षिण क्यारोलिना टाउको र एक ट्रपिकल रूपमा होईन र दक्षिण क्यारोलिना टाउको र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। SO र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। SO ल्याईयो र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। तिनीहरूलाई ल्याइयो र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। त्यसैले उनीहरूलाई केहि ल्याईदै छ र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। त्यसैले उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईदै छ, त्यसैले उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईदै छ, त्यसैले उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईदै छ त्यसैले उनीहरूलाई धेरै धेरै ल्याउँदैछ, धेरै धेरै त्यसैले उनीहरूलाई धेरै धेरै ल्याउँदै छ, धेरै भारी रेनहरू त्यसैले उनीहरूलाई धेरै धेरै ल्याउँदै छ, धेरै धेरै रेनहरू थिए त्यसोभए उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईयो, धेरै भारी रेनहरू भित्र पसेको थियो त्यसोभए उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईयो, धेरै भारी रेनहरू भित्र पसे धेरै भारी रेनहरू भित्र थियो धेरै भारी रेनहरू धेरै भित्र थियो धेरै भारी रेनहरू फ्लोरिडामा धेरै थिए धेरै भारी रेनहरू थुप्रै फ्लोरिडा रूपमा थिए धेरै भारी रेनेसको रूपमा फ्लोरिडाको धेरै थियो धेरै भारी रेनहरू पनि फ्लोरिडा भित्र धेरै राम्रो रूपमा। फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। SO फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। कै त फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। हामी के हौं फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। हामी के हेर्दैछौं फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। त्यसोभए हामी के हेरिरहेका छौं फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं हामी यहाँ के हेर्दैछौं हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं त्यो छ हामी यहाँ के हेर्दैछौं, यो गइरहेको छ हामी यहाँ के हेर्दैछौं त यो जान गइरहेको छ हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं त यो सुरू हुन गइरहेको छ यो सुरू गर्न गइरहेको छ के यो ब्याटिLIN सुरू गर्न गइरहेको छ के यो बटालिंग केहि सुरू गर्न गइरहेको छ के यो ब्याटिLIN केहि WIND सुरू गर्न गइरहेको छ के यो ब्याट्लिंग केही विन्ड शियर सुरू गर्न गइरहेको छ, के यो ब्याट्लिंग शुरू हुँदैछ केही विन्ड शियर, केही ब्याट्लिंग केहि विन्ड शियर, केही केही WIND SHEAR कुटपिट, केहि कडा केही WIND SHEAR BATTLING, केही बलियो WIND केही WIND SHEAR BATTLING, केहि कडा WIND SHEAR केही WIND SHEAR को कुट्न, केही कडा WIND SHEAR ALONG केहि WIND SHEAR को कुट्ने, केहि कडा WIND SHEAR हाम्रो भर हाम्रो लागि कडा पछाडि SHEAR कडा WIND SHEAR हाम्रो कोस्ट। COAST COAST त्यो COAST त्यो जाँदै छ COAST त्यो जाँदै छ COAST त्यो सहयोगमा गइरहेको छ COAST सहयोग गर्न गइरहेको छ COAST त्यो मदत गर्न गइरहेको छ COAST यो प्रकारको सहयोग गर्न गइरहेको छ यो प्रकारको सहयोग गर्न गइरहेको छ त्यो KEEP को मदत गर्न गइरहेको छ यो KEEP यो सहायता गर्न गइरहेको छ यो KEEP राखन सहयोग गर्न गइरहेको छ यो A यो एक प्रकारको राख्नुहोस् मदत गर्न गइरहेको छ यो एक श्रेणी राख्नुहोस् मदत गर्न गइरहेको छ 1 यो क्याटिगरी १ राख्नुहोस् यो क्याटिगरी १ हरिकाना राख्नुहोस् यस क्याटिगरीमा राख्नुहोस् १ हरीरिक थ्रु यो क्याटिगरी राख्नुहोस् १ हिजोआज हिजोआज आज हिजोआज आज मद्दत गर्नुहोस् आजको हेडिINGको माध्यमबाट तुफान आज सिरियाको माध्यमबाट तुफान हिर्काउने मार्फत आज हेडिंग भित्र यसमा आज सिरियाको माध्यमबाट उत्तरी तूफान यस अधिवेशनमा सिरिया ट्राइक टुर्डे यस घटनामा हेडिंग यस घटना मा हेडिंग र यस घटनामा र यसअघिनै हेडिंग यस घटनाको बारेमा शीर्षक हो र त्यसपछि पनि यस घटनाको बारेमा टुमरोमा हेडिंग गर्दै यस घटनाको बारेमा शीर्षक छ र यसैले टुमरोमा रूपमा यस घटनाको बारेमा टाउको हुँदै छ र यस तातो के रूप मा राम्रो छ र त्यहाँ मरेर राम्रो रूपमा र त्यतातिर पनि राम्रो रूपमा। पनि। पनि। SO पनि। तपाईं पनि पनि। त्येसो भए तिमि सक्छौ पनि। त्यसोभए तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ पनि। त्यसोभए तपाईं त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ पनि। त्यसोभए तपाईं त्यो स्ट्रONG्ग देख्न सक्नुहुन्छ पनि। त्यसोभए तपाईं त्यो दृढ विन्ड देख्न सक्नुहुन्छ त्यसोभए तपाईं त्यो दृढ विन्ड देख्न सक्नुहुन्छ त्यसोभए तपाईं त्यो दृढ विन्ड शियर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसोभए तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ कि कडा प्रकारको कपालको बलियो त्यसोभए तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि कडा प्रकारको कडा प्रकारको त्यसो भए तपाईले हेर्न सक्नु हुन्छ कि फराकिलो कपालको कपालको प्रकार त्यसोभए तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि बलियो पछाडि झर्नुहोस् पछाडि फलोको प्रकार। पछाडि पछाडि भाग्ने को प्रकार ITE पछाडि पछाडि प्रकारको शियर। IT IT त्यो IT त्यो जाँदै छ IT त्यो जाँदै छ IT त्यो रोक्न जाँदै छ IT यो रोक्न जाँदै छ IT त्यो यसलाई बचाउन गइरहेको छ त्यो यसलाई बचाउन गइरहेको छ त्यो GETTING बाट आईटी बचाउन गइरहेको छ त्यो प्राप्त गर्न बाट आईटम रोक्न गइरहेको छ त्यो प्राप्त गर्न बाट बलियो हुँदै गइरहेको छ, त्यो प्राप्त गर्न बाट जाँदै छ बलियो, के त्यो प्राप्त गर्न बाट बलियो हुँदै गइरहेको छ के कडा हो, के हो त्यो प्राप्त गर्न बाट बलियो हुँदै गइरहेको छ ज्यादै, जो एक हो पनि कडा भईरहेको छ, जो एक हो पनि कडाई पाउनु, जो राम्रो छ पनि कडाई पाउनु, जो एक राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरा। राम्रो कुरा। र राम्रो कुरा। अनि त्यसपछि राम्रो कुरा। र त्यसपछि राम्रो कुरा। र त्यसपछि अपर राम्रो कुरा। र त्यसपछि माथिल्लो स्तर राम्रो कुरा। र त्यस पछि माथिल्लो पखेटा र त्यस पछि माथिल्लो पखेटा र तब माथिल्लो तह पाना र त्यसपछि माथिल्लो लेबल धकेल्छ र तब माथिल्लो लेआउट यो धक्का दिइन्छ र तब माथिल्लो लेआउट यहाँ धकेल्दै छ र तब माथिल्लो लेआउट यहाँ धकेल्दै छ र तब माथिल्लो लेआउट यहाँ धकेल्दै छ र तब माथिल्लो लेआउट यहाँ धकेल्दै छ यस यहाँ धकेल्नुहोस् पूर्वको लागि यहाँ यहाँ धकेल्नुहोस् पूर्व को यस यहाँ यहाँ धकेल्नुहोस् अमेरिकाको पूर्वीतिर यहाँ बन्द छ हामीलाई यहाँ पूर्व को रूप मा धक्का दिनुहोस् यस यहाँ धकेल्नुहोस् हामी पूर्व को पूर्व को रूप मा। पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SO पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SO SURGE पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SO SURGE COASTAL पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SOGE SURGE COASTAL फ्लूडिंग पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SOGE SUGE COASTAL FLOODING STILL SOGE SUGE COASTAL FLOODING STILL SOGE SURGE COASTAL FLOODING STILL A SOGE SUGE COASTAL FLOODING A NUMBER SOGE SUGE COASTAL फ्लूडिंग एक नम्बर एक SOGE SUGE COASTAL FLOODDING एक संख्या सम्म भरिँदै यति सर्ज कस्टल फ्लोडिंग एक नम्बर एक कन्क्रिन विजयी एउटा नम्बर एक WINSLOW एक नम्बर एक कन्क्रिन WINSLOW वृद्धि एक नम्बर एक आज Winslow बढ्दै आज एक नम्बर एक कन्क्रिन आज बढेको बढि एउटा नम्बर कन्जरनले आज विवाहको दिन बढाउँदै छ WADNESDAY आज बढ्दै आज र WENESDAY बढ्दै आज र WINNESDAY र रेन वृद्धि गर्दै आज राती वृद्धि गर्न र कुल जम्मा WANDNESDAY र रेन कुल पुनः गर्न को लागी आज वृद्धि WANDNESDAY र रेन कुल गर्न को लागी आज वृद्धि गर्दै WANDNESDAY र रेन कुल गर्न को लागी आज वृद्धि गर्दै A र रेन कुलहरू एकअर्कामा फेरि फेरी र रेन जम्मा एक दशौंको बारेमा फेरि र रेन कुल एक दशौंको बारेमा फेरि र रेन कुल एक दशौंको बारेमा फेरि र रेन कुलहरू फेरि एक ईन्चको दशौं बारेमा। एक इन्चको दशौं। एक इन्चको दशौं। हो, एक इन्चको दशौं। हो, त्यो एक इन्चको दशौं। हो, त्यो A एक इन्चको दशौं। हो, त्यो दसौं हो एक इन्चको दशौं। हो, त्यो दशौं हो एक इन्चको दशौं। हो, त्यो दसौं हो एक इन्चको दशौं। हो, त्यो एक इन्चको दशौं हो हो, त्यो एक इन्चको दशौं हो हो, त्यो एक इञ्चको दशौं हो हो, त्यो १० इन्चको दशौं हो हो, त्यो १० इन्चमा एउटा इन्चको दशौं हो हो, त्यो एक इन्चको दशौं हो जब १० ईन्चहरू हो, त्यो एक इन्चको दशौं हो जब तपाईलाई १० ईन्चहरू हुन्छन् हो, जुन तपाईले पाउनुहुन्छ 10 ईन्च सम्म एक इन्चको दशौं अंश हो हो, जुन तपाईले भित्र ल्याउनुहुन्छ १० इन्चमा दश इन्च तपाई भित्र पुग्दा १० ईन्चहरू जब तपाइँ मिसिस्पीपीआई भित्र पाउनुहुन्छ १० ईन्चहरू जब तपाईं मिसिस्पीपी भित्र पाउनुहुन्छ र १० ईन्चहरू जब तपाइँ मिसिस्पी र अलाबामामा पाउनुहुन्छ १० ईन्चहरू जब तपाइँ मिसिस्पी र अलाबामा र पाउनुहुन्छ १० ईन्चहरू जब तपाईं मिसिस्पीपी र अलाबामा र पाउनु हुन्छ १० ईन्चहरू मिसिसिपी र अलाबामा र ए मिसिस्पीपी र अलाबामा र केही मिसिस्पीपी र अलाबामा र केही परिवर्तनहरू मिसिस्पीपी र अलाबामा र केही परिवर्तनहरू चाहानुहुन्छ मिसिस्पीपी र अलाबामा र केही परिवर्तनहरू अब जस्तो लाग्छ। अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। The अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। पूर्वानुमान अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। पूर्वानुमान गरिएको अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। पूर्वानुमान को रूपमा अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। पूर्वानुमान राम्रो रूपमा परीक्षित पूर्वानुमान राम्रो रूपमा परीक्षित पूर्वानुमान राम्रो रूपमा पनि। पनि। पनि। SO पनि। यहाँ छ पनि। यहाँ छ पनि। यहाँ सबैभन्दा पछिल्लो छ पनि। यहाँ सबैभन्दा पछिल्लो पुर्व छ यहाँ सबैभन्दा पछिल्लो पुर्व छ यहाँ छ सब भन्दा पछिल्लो पुर्व ट्र्याक त्यसोभए पछिल्लो फोर्यास्ट ट्र्याक फेरि। ट्र्याक फेरि। ट्र्याक फेरि। यहाँ छ ट्र्याक फेरि। यहाँ छ ट्र्याक फेरि। यहाँ मिसिसिपी छ ट्र्याक फेरि। यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा छन् यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा छन् यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा बोर्डर छ यहाँ मिसिसिपी अलाबामा बोर्डर राइट छ यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा सीमा ठीक छ यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा सीमा ठीक छ यहाँ मिसिसिपी अलाबामा सीमा दाईं तल छ। सीमा सही त्यहाँ छ बोर्डर अधिकार हामी कहाँ छौं सीमा सही त्यहाँ हामी हेर्दै छौं सीमा सही त्यहाँ हामी हेर्दै छौं बोर्डरको दायाँ कता हो जहाँ हामी ल्याण्डफलमा हेर्दैछौं सीमा दायाँ जहाँ हामी ल्यान्डफ्ल मा फेरि हेरे छौं। हामी फेरि ल्यान्डफलमा हेर्दैछौं हामी फेरि ल्यान्डफलमा खोजिरहेका छौं हामी ल्यान्डफलमा फेरि खोजिरहेका छौं हामी ल्यान्डफलमा फेरि हेरिरहेका छौं नजिकै पास्कगौला हामी ल्यान्डफलमा फेरि हेरिरहेका छौं नजिक नजिक पास्काउला ठीक नजिक पास्कगौला बीच सही नजिक पास्कगौला बीच पास्कगौला सही नजिक पास्कगौला पास्कगौला बीच र सही नजिक पास्कगौला र पासागौला र मोबाइल बीच पासागौला र मोबाइल क्षेत्र बाहेक दायाँ पासकगौला सही नजिक पास्कगौला पास्कगौला र मोबाइल क्षेत्र बीच र पासाकाउला र मोबाइल क्षेत्र र पासाकाउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाइँ पास्काउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाइँ भरिपूर्ण हुनुहुन्छ PASCagoula र मोबाइल क्षेत्र र तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ पास्काउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाइँ यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ पास्काउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाईले सर्ज हेर्नुहुन्छ पास्काउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाईले सर्जेको परीक्षण देख्नुहुनेछ तपाईं सर्ज परीक्षा हेर्नुहोस् तपाईले सर्जेको प्रति देख्नुहुनेछ तपाई सर्जको प्रतिफल अवश्य देख्नुहुनेछ तपाईं अझ पछाडि सर्जको अभिप्राय देख्नुहुनेछ तपाईं छरितो देख्नको लागि सागरको अभिप्राय देख्नुहुनेछ तपाईं छरितो सागरको आसपास हेर्नको लागि सर्जको प्रतिफल देख्नुहुनेछ तपाइँ अझ छहटा अर्जित गर्न को लागी सार्ज परीक्षा हेर्नुहोस् तपाइँ छनौट देख्नुहुन्छ छ फिट NINE फिट को लागी NINE फीट छहटा को लागी हुन NETE FEET IN SUX ANDUND हुन ती मध्ये NETE फिट साईस तिर जान ती क्षेत्रहरूमा NINE फीट छहटा को लागी हुन। ती क्षेत्रहरूमा। ती क्षेत्रहरूमा। सम्झनु, ती क्षेत्रहरूमा। याद गर्नुहोस्, यहाँ छ ती क्षेत्रहरूमा। याद राख्नुहोस्, यहाँ छ ती क्षेत्रहरूमा। याद राख्नुहोस्, यहाँ छन् याद राख्नुहोस्, यहाँ छन् याद गर्नुहोस्, यहाँ तूफान छ याद गर्नुहोस्, यहाँ भएको आँधीबेहरी हो। आँधीबेहरी हो। आँधीबेहरी हो। आईटीको आँधीबेहरी हो। यो गइरहेको छ आँधीबेहरी हो। यो गइरहेको छ आँधीबेहरी हो। यो भइरहेको छ आँधीबेहरी हो। यो हुन गइरहेको छ आँधीबेहरी हो। यो पुश गर्न गइरहेको छ आँधीबेहरी हो। यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ यो भइरहेको छ कि सबै पश गर्न यो सबै पानी पुश गर्न गइरहेको छ यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ पानीलाई पार गर्नुहोस् यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ कि पानीलाई पार गर्नुहोस् यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ कि पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् त्यो क्षेत्र पार गर्नुहोस् त्यो क्षेत्रलाई पार गर्नुहोस् र पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र त्यो पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र त्यो किन पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र त्यो किन हो पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र त्यो किन सर्ज हो पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र यो किन हो सार्ज स्तरहरू र यो किन हो सार्ज स्तरहरू र यो किन हो सार्ज लेभलहरू र यो किन हो सर्ज स्तरहरू अझै पनि छन् र त्यो किन हो सर्ज लेभलहरू अझै पनि जान्छन् र त्यो किन हो सर्ज स्तरहरू अझै पनी जान्छन् र त्यो किन हो सर्ज स्तरहरू हुन गइरहेको छ अब पनि हुन गइरहेको छ अहिले पनि प्रतीकात्मक हुन जान्छ अझै उच्च प्रतीकात्मक हुन जान्छन् अहिले पनि प्रतीकात्मक रूपमा उच्च हुन जान्छन् र अहिले पनि प्रतीकात्मक रूपमा उच्च र अझै गइरहेका छन् सिग्निफाइक्लि उच्च र अझै सिग्निफिकली उच्च र अझै पनी कारण स्पष्ट रूपमा उच्च र अझै केही कारण स्पष्ट रूपमा उच्च र अझै केही समस्याहरूको कारण स्पष्ट रूपमा उच्च र अझै केही समस्याहरू उत्पन्न दर्शाक उच्च र अझै पनि केही समस्याहरूको कारण त्यहाँ त्यहाँ केही समस्याहरू उत्पन्न गर्दै त्यहाँ केहि समस्याहरू उत्पन्न गर्दै केही समस्याहरूको कारण पनि हो। जस्तो राम्रो छ। जस्तो राम्रो छ। आधारभूत जस्तो राम्रो छ। आधारभूत बन्द जस्तो राम्रो छ। आधारभूत बन्द जस्तो राम्रो छ। मूलभूत बन्द गर्न जस्तो राम्रो छ। ईस्टको आधारभूत जस्तो राम्रो छ। आधारभूत पूर्व को आधारभूत पूर्व को आधारभूत पूर्व को मिसिलको पूर्वमा आधारभूत मिस्लीस्पि रिभरको पूर्वीमा आधारभूत मिसिलिपी रिभर स्टिलको पूर्वमा आधारभूत मिसिसिपी रिभर स्टिल मिसिस्पीपी रिभर अझै देखीरहेको छ मिसिस्पीपी रिभर अझै हेर्दै छ मिसिस्पीपी रिभरले अहिले पनि हेर्दै छ मिसिस्पीपी रिभाइर अझै देखिन तीन मिसिस्पीपी रिभाइर अझै देखिन तीन लाग्ने मिसिस्पीपी रिभर्भर अझै देख्न तीनको बारेमा खोज्नुहुन्छ पाँच तिर हेर्दा पाँचवटा फिटको बारेमा खोज्दै यहाँ पाँचवटा फिट फिर्ता लिन खोज्दै यहाँ तीनवटा फिट एक्रसको बारेमा हेर्दै यहाँ पाँचवटा फीट फिर्ता प्राप्त गर्नका लागि एक्रस लिनुहोस् यहाँ एक्रोस लिट लगाउनुहोस् यहाँ एक्रस लीक कन्टेन्ट्राइन पाउनुहोस् यहाँ एक्रस लिक कन्टेन्ट्रेन र फिट गर्नुहोस् यहाँ एक्रस लेक कन्टेन्ट्रेन र अधिक पाउनुहोस् यहाँ एक्रस लीक कन्टेन्ट्रेन र थप प्रशंसा गर्नुहोस् PONTCHARTRAIN र अधिक प्रशंसा PONTCHARTRAIN र अधिक प्रशंसा कि कन्टेन्ट्रेन र अधिक प्रशंसा कि पानी PONTCHARTRAIN र अधिक सराहना गर्नुहोस् कि पानी जारी छ PONTCHARTRAIN र अधिक सराहना गर्नुहोस् कि पानी जारी छ PONTCHARTRAIN र अधिक सराहना कि पानी जारी हुन त्यो पानी जारी रहनको लागि त्यो पानी धक्का दिइन्छ पानी निरन्तर धक्का दिइन्छ। भित्र धकेले। भित्र धकेले। आईटीको भित्र धकेले। यो गइरहेको छ भित्र धकेले। यो गइरहेको छ भित्र धकेले। यो कुरा गर्न गइरहेको छ भित्र धकेले। यो केहि कारण गर्न गइरहेको छ भित्र धकेले। आईटी केहि समस्याहरूको कारण हुन गइरहेको छ आईटी केहि समस्याहरूको कारण हुन गइरहेको छ आईटी केहि समस्याहरू खडा गर्न गइरहेको छ आईटी केहि समस्याहरू खडा गर्न गइरहेको छ यो पश्चिममा केही समस्याहरूको सामना गर्न गइरहेको छ यो पश्चिमी किनारामा केहि विवाद उत्पन्न गर्न गइरहेको छ आईटीको पश्चिमी किनारामा केहि समस्याहरू सामना गर्न गइरहेको छ यो पश्चिमी किनारामा केहि विवाद उत्पन्न गर्न गइरहेको छ आईटीमा केही समस्याहरू खडा गर्न गइरहेको छ त्यो झगडाको पश्चिमी किनारमा। पश्चिमतिरको झिकमा पश्चिमी किनारामा त्यहाँ झिक्नुहोस् पश्चिमी किनारमा झिक त्यहाँ पश्चिमी किनारमा झिक्नु भन्दा पहिले पश्चिमी किनारमा हामी त्यहाँबाट झिकौं पश्चिमी किनारमा हामी त्यहाँ हुँदा झर्छौं पश्चिमी किनारमा झिकौं हामीसँग जुन ती छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू भए पछि त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन हामी उत्तरतिर छौं त्यहाँ हामी उत्तर पश्चिमी यी छौं त्यहाँ हामी उत्तर पश्चिमी पट्टिहरू यी छन्। उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक मात्र उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक पटक उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक मात्र तूफान उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक पटक तूफान सर्छ उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक पटक तूफान अन्त्य हुँदै, एक पटक तूफान अन्त्य हुँदै, एक पटक तूफानले अंतल्याण्डलाई मिल्छ, हामी लियौं एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी हेर्नेछौं एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी त्यसलाई हेर्नेछौं एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी त्यो देख्नेछौं एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी त्यो प्रकारको देख्नेछौं एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी त्यो प्रकारको देख्नेछौं जुन प्रकारको हुन सक्छ हामी त्यो प्रकारको देख्नेछौं हामी देख्दछौं कि चलिरहेको हुन सक्छ हामी देख्दछौं कि पछाडि सर्भर हुन सक्छ हामी देख्दछौं कि पछाडि तर्फ सर्दै गरेको पछाडि कस्तो प्रकारको हुन्छ हामी त्यो देख्न सक्छौं स्लाइडल पछाडि फर्कदै हुन सक्छ। पछिल्तिर स्लाइडल सार्दै, पछिल्तिर सार्दै स्लाइडल, EAT पछिल्तिर स्लाइडर सार्दै, EAT एक पछिल्तिर स्लाइडल सार्दै, एक क्षेत्र खान्नुहोस्, पछिल्तिर स्लाइडल सार्दै, एक क्षेत्र खान्नुहोस्, हुनुहोस् पछिल्तिरको स्लाइडलमा सर्दै, एक क्षेत्र खान्नुहोस्, सावधान हुनुहोस् पछिल्तिरको स्लाइडलमा यात्रा गर्दै, क्षेत्र खान्नुहोस्, होशियार हुनुहोस्। एक क्षेत्र खान, सावधान तूफान हुनुहोस् एक क्षेत्र खान्नुहोस्, सावधान तूफान सर्ज हुनुहोस् एक क्षेत्र खान्नुहोस्, होशियार हुनुहोस् तूफान सर्ज फ्लोडिंग एक क्षेत्र खान्नुहोस्, सावधान तूफान सर्ज फ्लोडिंग हुनुहोस् एउटा क्षेत्र खान्नुहोस्, होशियार हुनुहोस् तूफान सर्ज तपाईंको लागि फ्लोडिंग एउटा क्षेत्र खान्नुहोस्, होशियार हुनुहोस् आँधीबेहरी सागर तपाईंको लागि फ्लाउडिंग तपाईंको भन्दा पहिले सागर फ्लाइडिंग यो भन्दा पहिले तपाईको लागि फ्लोरिD सर्ज गर्नुहोस् सबै भन्दा पहिले तपाईंको लागि फ्लोरिD गर्नुहोस् सबै प्रकारका भन्दा पहिले तपाईको लागि फ्लोरिंग सर्ज गर्नुहोस् तपाईको लागि सबै प्रकारको फ्लोरिING गर्नु यो सबै प्रकारको भन्दा पहिले यो तपाईंको लागि सबै प्रकारको पानीको स्रोत हो तपाईंको लागि सबै प्रकारको पानी पछाडि सर्गफूल तपाईंको लागि सबै प्रकारको पानी पछाडि पछाडि सर्नुहोस्। सबै प्रकारको पानी बाहिर निस्कन्छ यो सबै प्रकारको पानी नै पछाडि हिर्काउँछ यो सबै प्रकारको पानी नै पछाडि आउँदछ आईटी सबै प्रकारका बाहिर पछाडिका क्रममा यसमा आईटी सबै प्रकारका बाहिर पछाडि शालिक रूपमा बाहिर यो सबै प्रकारको नालीहरुबाट बाहिर निस्किन्छ प्रायः गल्फ भित्र साधारणतया भित्र सामान्य रूपमा मेक्सिकोको गल्फ भित्र। मेक्सिको मेक्सिको रेन मेक्सिको रेन कुल मेक्सिको रेन कुल अझै पनि। रेन कुल अझै पनि। रेन कुल अझै पनि। हामी रेन कुल अझै पनि। हामी पाउनेछौं रेन कुल अझै पनि। हामी एक प्राप्त गर्छौं रेन कुल अझै पनि। हामी एक अपडेट प्राप्त गर्नेछौं रेन कुल अझै पनि। हामी यहाँ अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं रेन कुल अझै पनि। हामी यहाँ अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं हामी यहाँ अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं हामी यहाँ एक अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं हामी यहाँ एक अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं A हामी यहाँ भर्खरै एउटा अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं हामी यहाँ एक अपडेट मात्र प्राप्त गर्नेछौं हामी यहाँ एक अपडेट मात्र प्राप्त गर्नेछौं तर जब हामी यहाँ भर्खरै अपडेट हुन्छौं तरैपनि मात्र एक सानो तर अझै पनी केवल एक सानो जब मात्र हेर्दै केवल एक सानो मात्र तर अझै हेर्दै JUST A LITTLE WHOL तर A&L look at A केवल एउटा सानो तर एउटा साँढेमा हेर्दै मात्र केवल एउटा सानो तर एउटा साँढेको आँखामा हेर्दा पनि केवल एक सानो मात्र तर एक बेलको आँखा मा हेर्दै रहन्छ १ILE बुलको आँखामा हेर्दै १ 15 एक बुलको आँखामा हेर्दै 15 TO एक बुलको आँखालाई हेर्दै 15 देखि 20 एक बुलको आँखालाई हेर्दै १ 15 देखि २० यहाँ एक बुलको आँखालाई हेर्दै १ TO देखि २० यहाँबाट एक अर्काको आँखामा हेर्दै १ TO देखि २० यहाँ बाट धेरै एक बुलको आँखालाई हेर्दै १ TO देखि २० यहाँबाट धेरै बुलको आँखामा हेर्दै १ 15-२० मोबाइलबाट धेरै यहाँ छ मोबाइलको धेरै बाट २० सम्म मोबाइल क्षेत्र को धेरै देखि यहाँ 20 यहाँ मोबाइल क्षेत्र मात्र को २० बाट यहाँ मोबाइल क्षेत्र मात्र बाट २० सम्म यहाँ मोबाइल क्षेत्र को मात्र बाट 20 यहाँ गर्न यहाँ गर्न मोबाइल क्षेत्र बस को धेरै देखि दक्षिण गर्न यहाँ मोबाइल क्षेत्र को धेरै देखि 20 दक्षिण मा गर्न को लागी दक्षिणमा केवल त्यहीं छ दक्षिण त्यहाँ मात्र हो र दक्षिण र सबैभन्दा धेरैमा क्षेत्रहरू छन् दक्षिण र दक्षिणमा धेरै छन् दक्षिण र आईटीको सब भन्दा धेरै मात्र हो दक्षिणमा यसको धेरै र सबैभन्दा धेरै यो हो दक्षिणमा यसको धेरै र सबैभन्दा धेरै यो हो दक्षिण र दक्षिणमा यो गल्फ भित्र छ दक्षिण मात्रै हो र सबैभन्दा धेरै यो गल्फ भित्र छ र यो गल्फ भित्रको सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा बढी यो मेक्सिकोको गल्फ भित्र छ। मेक्सिको मेक्सिको तर मेक्सिको तर त्यसो भए मेक्सिको तर त्यति नै चाँडो मेक्सिको तर ती भन्दा द्रुत मेक्सिको तर ती छिटो ग्रेडियन्ट तर ती छिटो ग्रेडियन्ट तर ती भन्दा राम्रो ग्यारेन्टी ड्रप्स तर ती भन्दा राम्रो ग्रेडियन्ट ड्रप्स तल तर ती भन्दा द्रुत ग्रेडियन्ट तल झार्नुहोस् तर ती भन्दा द्रुत ग्रेडियन्ट ड्रप्स लगभग केही पनि छैन तर ती भन्दा द्रुत ग्रेडियन्ट ड्रप्स लगभग केही पनि छोड्नुहोस् लगभग केही पनि छोड्नुहोस् लगभग केही पनि छोड्नुहोस् तपाईंले पाउनु पर्ने सबै भन्दा केही तल ड्रप गर्नुहोस् तपाईंले गएको पाउनु भए पछि मात्र ड्रपहरू ड्रपहरू लगभग केही पनि पछि तपाईंले विगत पाउनु भयो लगभग PS 55 पछाडि ड्रपहरू तल कुनै पनी छैन। तपाईं विगत 55 55 पाउनुहोस्। तपाइँ INTER 55 विगतको पाउनुहोस्। कसरी तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय A 55 पाउँनुहोस्। कसरी तपाईं INTER 55 विगतको पाउनुहुन्छ। यो कसरी? त्यसोभए कसरी? त्यसोभए कसरी? हो। हो। हो। SO हो। हाम्रो हो। हाम्रो वर्षा हो। हाम्रो हाम्रो रेन कुल हो। हाम्रो रेन कुल वास्तवमै हो। हाम्रो रेन कुल वास्तवमा हैन हाम्रो रेन कुल वास्तवमा हैन हाम्रो रेन कुल वास्तवमै धेरै छैन हाम्रो वर्षा कुल वास्तवमा मा धेरै छैन हाम्रो वर्षा कुल वास्तवमा सबै मा धेरै छैन। सबै मा धेरै। सबै मा धेरै। IF सबै मा धेरै। यदि तिमी सबै मा धेरै। यदि तपाईं जानुहुन्छ भने सबै मा धेरै। यदि तपाईं जान्छन् सबै मा धेरै। यदि तपाईं गतिविधिहरूको बारेमा जानुहुन्छ भने यदि तपाईं गतिविधिहरूको बारेमा जानुहुन्छ भने यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन् भने, यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्नुहोस्, तपाईं हुनुहुन्छ यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन्, तपाईं हुनुहुन्न यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन्, तपाईं गइरहनुभएको छैन यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन् भने, तपाईं जानु हुन्न यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन्, तपाईं हुन गइरहेको छैन आज, तपाइँ हुन लाग्नुहुन्न आज, तपाइँ प्रभावित हुन गइरहनु भएको छैन आज, तपाइँ द्वारा प्रभावित हुन गइरहेको छैन आज, तपाई सर्जबाट प्रभावित हुन गइरहनु भएको छैन आज, तपाई सर्ज फ्लाउडिंगबाट प्रभावित हुन गइरहनु भएको छैन सर्ज फ्लडिंग द्वारा प्रभावित सर्ज फ्लडिंग चीजहरू द्वारा प्रभावित सUR्गको फ्लडिंग चीजहरू द्वारा प्रभावित सर्ज फ्लडिंग चीजहरू द्वारा प्रभावित केवल प्रकारको सर्जे फ्लडिंग चीजहरू द्वारा प्रभावित केवल प्रकारको हो शर्ज फ्लाउडिंगका चीजहरूद्वारा प्रभावित केवल असल किसिमको शर्ज फ्लाउडिING्गबाट ​​प्रभावित यी कुरा राम्रा प्रकारका मात्र हुन् यी कुरा केवल राम्रो प्रकारको हुन्छन्। THERE। THERE। KIND THERE। प्रकारको THERE। प्रकारको THERE। एक प्रकारको प्रकारको THERE। एक व्यावहारिक सेप्टेम्बर प्रकार एक व्यावहारिक सेप्टेम्बर प्रकार एक खास सेप्टेम्बर दिन को प्रकार प्रकारको विशेष सेप्टेम्बर दिनहरू हुन सक्छ प्रकारको विशेष सेप्टेम्बर दिनहरू हुन सक्छ एक व्यावहारिक सेप्टेम्बर दिन को प्रकार फुच्ची हुन सक्छ एक प्रकारको विशिष्ट सेप्टेम्बर दिनहरू बाहिर ब्रेजी हुन सक्छ प्रकारको विशेष सेप्टेम्बर दिनहरू हुनसक्छ खाली ब्रीज्जी हुन सक्छ। दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। हेर्नुहोस् दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। केही हेर्नुहोस् दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। केहि छरितो हेर्नुहोस् दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। केहि छरितो प्रदर्शनहरू हेर्नुहोस् केहि छरितो प्रदर्शनहरू हेर्नुहोस् केहि छरितो शॉवरहरू आउँदैछ हेर्नुहोस् केहि छरितो शॉवरहरू भित्र आउने हेर्नुहोस् केहि छरितो शॉवरहरू तर भित्र आउने हेर्नुहोस् केहि छरितो शॉवरहरू तर केहि आउँदैछ हेर्नुहोस् केहि पनि छरितो शॉवरहरू हेर्नुहोस् तर केही पनि छैन तर केहि आउँदैन तर केहि आउँदैन सिग्निफिकेट तर केहि आउँदैन धेरै हस्ताक्षरको साथ तर केहि आउँदैन धेरै संग हस्ताक्षर तर वर्षाको साथ धेरै हस्ताक्षर गर्ने रेनको साथ हस्ताक्षर रेन कुलसँग हस्ताक्षर गर्नुहोस् रेन कुलसँगै हस्ताक्षर गर्नुहोस् रेन कुलसँग जो हस्ताक्षर गर्दछ रेन कुलसँगै हस्ताक्षर गर्नुहोस् जुन केहि छ केहि राम्रो छ जो वर्षा कुल संग हस्ताक्षर रेन कुलसँग हस्ताक्षर गर्नुहोस् जुन केहि राम्रा समाचारहरू छन् कुल जो केहि राम्रा समाचारहरू छन् कुल जो केहि राम्रा समाचारहरू छन्। । । THERE । तपाईं । तपाईले देख्नुहुन्छ । त्यहाँ तपाईं यी देख्न । त्यहाँ तपाईं यी ट्रपिकल हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईं यी ट्रपिकल हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईं यी उष्ण तूफान देख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईं यी उष्ण तूफान बल देख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईं यी उष्ण तूफान फोर्स विन्ड्स देख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईंले देख्नुभयो उष्ण कटिबन्धीय तूफान फोर्स विन्ड्स अप्रत्याशित तूफान फोर्स विन्ड्स परीक्षा तूफान फोर्स विन्ड्स का लाग्छ आँधीबेहरी बल प्राप्त गर्न को लागी WINDS आँफू फोर्स विन्ड्स प्राप्त गर्नका लागि सिफारिश तूफान फोर्स विन्डोज पुर्‍याउँछ प्राप्त गर्दछ तूफान फोर्स विन्डोज पुर्‍याउँछ भाग तूफान फोर्स विन्डोज एसटीको अंशहरू प्राप्त गर्नका लागि उपयुक्त छ। ST को भागहरु भित्र जान। ST को भागहरु भित्र जान। बर्नार्ड ST को भागहरु भित्र जान। बर्नार्ड र ST को भागहरु भित्र जान। बर्नार्ड र प्लेटकीमहरू ST को भागहरु भित्र जान। बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिश बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिश बर्नार्ड र PLAQUEMINES पेरिश पहिले नै बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिशिक पहिले नै बर्नार्ड र PLAQUEMINES पेरिश पहिले नै बर्नार्ड र PLAQUEMINES परिष्कृत पूर्व माउथ मा बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिशिक पहिले माथ मा बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिशिक पहिले माथ मा माउथ मा पहिले पहिले नै द रिभेरको माउथमा प्रतिद्वन्द्वी माउन्ड मा पहिले प्रतिद्वन्द्वी मुठमा पहिले फैलिएको प्रतिस्पर्धी किसिमको माउन्टमा पहिले फैलिएको बन्दको प्रतिस्पर्धी किसिमको माउन्टमा पहिले नै रिभर प्रकारको फैलिएको बन्द प्रतिबन्धित प्रकारको नजिक ओरलिनमा फैलिएको बन्दको प्रकारको प्रतिफल अर्लियन्समा प्रसारको बन्दको प्रकारको नयाँ अर्लिन्स नयाँ ओरियन्सको नजिक पसलको प्रतिरोधात्मक प्रकार नयाँ ओरलियन पूर्वतिर फैलाउने बन्दको प्रकारको प्रतिरोध ओरलियनहरू नयाँ ओरलियन पूर्वमा ओरलियनहरू नयाँ ओरलियन पूर्व क्षेत्र अर्लीनन्स नयाँ ओरलियन पूर्व क्षेत्र मे मे गर्न अर्लीनन्स नयाँ ओरलियन पूर्व क्षेत्र मा शायद अधिक ओरलिनहरू नयाँ अर्लिन्स पूर्वी क्षेत्र मा टभर्ड हुन सक्छ ओरलियनहरू नयाँ अर्लिन्स पूर्वी क्षेत्र माथी मध्यान्तरण गर्न सकिन्छ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मई स्लाइट क्षेत्रलाई अगाडि सार्न सकिन्छ मेला स्लाइट इलिसन क्षेत्रलाई अगाडि सार्न सकिन्छ मेला स्लाइट इलिजन इन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सकिन्छ ब्राइफमा स्लाइट इलिजन। ELLISON ELLISON BIFEF। ELLISON ELLISON BIFEF। SUSTAINED ELLISON ELLISON BIFEF। SUSTAINED WINDS ELLISON ELLISON BIFEF। SUSTAINED WINDS AROUND ELLISON ELLISON BIFEF। थर्डिन्ड पछाडिको तीस तिर थर्डिन्ड पछाडिको तीस तिर भरिबाट भरपर्दो बतास तीस नौ थर्टेड पछाडिको छेउमा तीसवटा माईलहरू SUSTAINED WINDS AROUND THINTY MINS PER SUSTAINED WINDS ARUND THRTY NINE MILES PER HOUR। MINS PER HOUR। MINS PER HOUR। तर MINS PER HOUR। तर त्यसो भए MINS PER HOUR। तर त्यस्तै MINS PER HOUR। तर हामी जस्तो MINS PER HOUR। तर हामी त्यहाँ जाँदा MINS PER HOUR। तर हामी त पछि लाग्यौं MINS PER HOUR। तर हामी भित्र पसे तर हामी भित्र पसे तर त्यति मात्र हो, आज हामी सुतेका छौं तर त्यति मात्र हो हामी आज राती सुन्छौं तर हामी ती टुनाइट र टमोर्रोमा टाउकोमा थियौं तर त्यति मात्र हो हामी आज रात र टुहुरो मार्नमा आज र मध्यान्ह बिहान आज र यस बिहान मर्नरिंग आज र यस बिहान मर्नर बिहान आज र टुमरो मार्निंग यो बढि कतै आज र टुमरो मोरनिंग यस फराउन अगाडि आज र टुमरो मोरनिंग यो फैलिएको भन्दा माथि कहाँ यो फराकिलो तर्फ कहाँ फैलियो यो फराकिने तर्फ कहाँ फैलियो यो जग्गा भूमिमा कहाँ फैलियो यो फराकिलो भूमि तिर जहाँ भूमि हो यो फराकिलो भूमिमा जहाँ भूमि जाँदैछ यो फराकिलो भूमिमा जहाँ लैण्डल जाँदै छ यो फराकिलो भूमिमा जहाँ ल्यान्डफल भइरहेको छ ल्यान्डफल हुन गइरहेको छ ल्यान्डफल सही हुन गइरहेको छ ल्यान्डफल त्यहाँ सही हुन गइरहेको छ ल्यान्डफ्लल तल जाँदै छ सही ल्यान्डफल सही भन्दा बढि त्यहाँ जाँदै छ ल्यान्डफ्ल सही हुँदै गइरहेको छ सबै भन्दा बढि सही सबै भन्दा राम्ररी

म Tuesday्गलबार बिहान ur बजे तूफान सैली अपडेट: अब श्रेणी 2 हुने अपेक्षा छैन

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.603" dur="0.067">COULD</text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.1"> हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="3.77" dur="0.133"> हुन सक्छ A</text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.167"> गम्भिर हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="0.067"> एक गम्भीर परिस्थिति हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.334"> एक गम्भीर परिस्थितिको हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> कोर्सको गम्भीर परिस्थिति हुनुपर्दछ</text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.066"> कोर्सको साथ पाठ्यक्रमको गम्भीर परिस्थिति हुनुपर्दछ</text>
<text sub="clublinks" start="4.637" dur="0.134"> संग संग पाठ्यक्रम को एक गम्भीर परिस्थिति हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.067"> रकम संग पाठ्यक्रम को एक गम्भीर परिस्थिति हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.066"> को राशि को साथ पाठ्यक्रम को एक गम्भीर परिस्थिति हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.267"> को राशि</text>
<text sub="clublinks" start="5.171" dur="0.134"> वर्षाको राशिको साथ पाठ्यक्रम,</text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.1"> रेनफलको मात्रा, सही,</text>
<text sub="clublinks" start="5.405" dur="0.1"> वर्षाको राशि संग पाठ्यक्रम, सही, DAVE?</text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.167"> रेनफल, ठीक, DAVE?</text>
<text sub="clublinks" start="5.672" dur="0.133"> रेनफल, ठीक, DAVE? >></text>
<text sub="clublinks" start="5.805" dur="0.1"> रेनफल, ठीक, DAVE? >> त्यो</text>
<text sub="clublinks" start="5.905" dur="0.101"> रेनफल, ठीक, DAVE? >> त्यो सही छ।</text>
<text sub="clublinks" start="6.006" dur="0.2"> >> त्यो सही छ।</text>
<text sub="clublinks" start="6.206" dur="0.1"> >> त्यो सही छ। हो।</text>
<text sub="clublinks" start="6.306" dur="1.268"> हो।</text>
<text sub="clublinks" start="7.574" dur="0.167"> हो। कुरा</text>
<text sub="clublinks" start="7.741" dur="0.233"> हो। चीजहरू हुन्</text>
<text sub="clublinks" start="7.974" dur="0.034"> हो। चीजहरू जाँदैछन्</text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> हो। चीजहरू जाँदैछन्</text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.1"> हो। चीजहरू हुन गइरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="8.174" dur="0.067"> हो। चीजहरू गइरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.267"> चीजहरू गइरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="8.508" dur="0.1"> चीजहरू तल जाँदैछन्</text>
<text sub="clublinks" start="8.608" dur="0.2"> चीजहरू तल जाँदैछन्</text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.067"> चीजहरू मिसिस्पीपीबाट डाउनलोड हुँदै गइरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="8.875" dur="0.067"> चीजहरू मिस्सिस्पीबाट डाउनलोड हुँदै गइरहेका छन् र</text>
<text sub="clublinks" start="8.942" dur="0.233"> मिसिस्पीपीबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र</text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.1"> मिसिस्पीपी र अलाबामाबाट डाउनलोड गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="9.275" dur="0.067"> मिसिस्पीपी र अलाबामा बटनबाट डाउनलोड गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.067"> मिसिस्पीपी र अलाबामा बाट डाउनलोड गर्नुहोस् तर छैन</text>
<text sub="clublinks" start="9.409" dur="0.067"> मिसिस्पीपी र अलाबामा बाट डाउनलोड गर्नुहोस् तर तर छैन</text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.066"> मिसिस्पीपी र अलाबामा बाट डाउनलोड गर्नुहोस् तर खराब होइन</text>
<text sub="clublinks" start="9.542" dur="2.236"> मिसिस्पीपी र अलाबामा बाट डाउनलोड मात्र तर खराब गर्न को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="11.778" dur="0.067"> मिसिस्पीपी र अलाबामाबाट डाउनलोड गर्नुहोस् तर अमेरिकाको लागि खराब होइन</text>
<text sub="clublinks" start="11.845" dur="0.2"> अलाबामा तर अमेरिका को लागी खराब छैन</text>
<text sub="clublinks" start="12.045" dur="0.1"> अलाबामा तर अब अमेरिकाको लागि खराब छैन</text>
<text sub="clublinks" start="12.145" dur="0.067"> अलाबामा तर अब जो अमेरिका को लागी खराब छैन</text>
<text sub="clublinks" start="12.212" dur="0.1"> अलाबामा तर अब हामीलाई के गर्न खराब छैन के हो</text>
<text sub="clublinks" start="12.312" dur="0.1"> अलाबामा तर अब के गर्न नराम्रो छैन जो महान् छ</text>
<text sub="clublinks" start="12.412" dur="0.1"> अलाबामा तर अब अमेरिकाको लागि खराब होइन तर कुन नयाँ समाचारहरू छन्।</text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.2"> अब कुन ठूलो समाचार छ।</text>
<text sub="clublinks" start="12.712" dur="0.067"> अब कुन ठूलो समाचार छ। अब</text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.1"> अब कुन ठूलो समाचार छ। अब एक</text>
<text sub="clublinks" start="12.879" dur="0.1"> अब कुन ठूलो समाचार छ। अब एउटा कुरा</text>
<text sub="clublinks" start="12.979" dur="0.067"> अब कुन ठूलो समाचार छ। अब एउटा कुरा म</text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.167"> अब कुन ठूलो समाचार छ। अब म एउटा छु</text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> अब कुन ठूलो समाचार छ। अब एउटा कुरा म ध्यान दिँदै छु</text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.201"> अब एउटा कुरा म ध्यान दिँदै छु</text>
<text sub="clublinks" start="13.48" dur="0.066"> अब एउटा कुरा म यहाँ नोट गरीरहेको छु</text>
<text sub="clublinks" start="13.546" dur="0.1"> अब एउटा कुरा म यहाँ ठूलो देख्दै छु</text>
<text sub="clublinks" start="13.646" dur="0.067"> अब एउटा कुरा म यहाँ ठूला फ्ल्यायर गर्दै छु</text>
<text sub="clublinks" start="13.713" dur="0.067"> अब एउटा कुरा म यहाँ देखिरहेको छु बिग फ्लायर अप</text>
<text sub="clublinks" start="13.78" dur="0.067"> अब एउटा कुरा म यहाँ हेरेर छु र यहाँ सम्म एकदमै उडान छ</text>
<text sub="clublinks" start="13.847" dur="0.333"> यहाँ ठूलो फ्लायर अप</text>
<text sub="clublinks" start="14.18" dur="0.1"> यहाँ ठूला थन्डरस्टोरम्सको फ्लायर गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="14.28" dur="0.067"> यहाँ ठण्डर प्रकारका फ्लावर अप गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="14.347" dur="1.435"> यहाँ ठूला प्रकारका थन्डरस्टोरमा प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.067"> यहाँ ठंडोरसों प्रकारको अधिक उड्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="15.849" dur="0.2"> थंडरस्टोर्म्स प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.067"> ठण्ड भन्दा बढी प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="16.116" dur="0.066"> ठण्ड भन्दा बढि शीर्ष प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="16.182" dur="0.067"> थंडरस्टोरम्स भन्दा माथि शीर्ष प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="16.249" dur="0.134"> थंडरस्टोरम्स भन्दा माथि शीर्ष प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="16.383" dur="0.1"> थंडरस्टोरम्स केन्द्रको माथि शीर्ष प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="16.483" dur="0.066"> थंडरस्टोर्म्स यहाँ केन्द्रको शीर्ष माथि सही प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> थंडरस्टोरम्स यहाँ केन्द्रको शीर्ष माथि सही प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.234"> यहाँ केन्द्रको माथि शीर्ष छ</text>
<text sub="clublinks" start="16.85" dur="0.066"> केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.067"> केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छल्ली र</text>
<text sub="clublinks" start="16.983" dur="0.067"> केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छ आईटी र आईटी</text>
<text sub="clublinks" start="17.05" dur="0.1"> केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छल्ली र आईटी हो</text>
<text sub="clublinks" start="17.15" dur="0.133"> केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छल्ली र यो छैन</text>
<text sub="clublinks" start="17.283" dur="0.067"> केन्द्रको माथि शीर्ष यहाँ छल्लीको र यो वास्तवमै छैन</text>
<text sub="clublinks" start="17.35" dur="0.234"> SALLY र IT वास्तवमा छैन</text>
<text sub="clublinks" start="17.584" dur="0.033"> सरल र यो वास्तवमै गइरहेको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="17.617" dur="2.469"> SALLY र IT वास्तवमा गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="20.086" dur="0.067"> SALLY र IT वास्तवमा प्रभाव गर्न गइरहेको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="20.153" dur="0.167"> SALLY र IT वास्तवमा प्रभाव गर्न गइरहेको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.133"> SALLY र IT वास्तवमा धेरै प्रभाव गर्न गइरहेको छ।</text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.167"> धेरै प्रभाव गर्न जाँदै।</text>
<text sub="clublinks" start="20.62" dur="0.1"> धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। I</text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.134"> धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ</text>
<text sub="clublinks" start="20.854" dur="0.066"> धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई यो लाग्छ</text>
<text sub="clublinks" start="20.92" dur="0.167"> धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ यो</text>
<text sub="clublinks" start="21.087" dur="0.134"> धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ यो लाग्छ</text>
<text sub="clublinks" start="21.221" dur="0.033"> धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ यो उपयोगी छ</text>
<text sub="clublinks" start="21.254" dur="0.067"> धेरै प्रभाव गर्न जाँदै। मलाई लाग्छ यो ब्राइलि A हो</text>
<text sub="clublinks" start="21.321" dur="0.233"> मलाई लाग्छ यो ब्राइलि A हो</text>
<text sub="clublinks" start="21.554" dur="0.067"> मलाई लाग्छ यो सानो साटो होस्</text>
<text sub="clublinks" start="21.621" dur="0.167"> मलाई लाग्छ यो एकदम थोरै बिट भयो</text>
<text sub="clublinks" start="21.788" dur="0.1"> मलाई लाग्छ यो एकदम थोरै बिट स्ट्रांगर छ</text>
<text sub="clublinks" start="21.888" dur="0.067"> मलाई लाग्छ कि म यहाँ एकदम सानो साटो कडा छु</text>
<text sub="clublinks" start="21.955" dur="0.067"> मलाई लाग्छ यो एकदम थोरै तर एकदमै बलियो भयो तर</text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.2"> यहाँ थोरै मात्र बल</text>
<text sub="clublinks" start="22.222" dur="0.066"> सानो थोरै यहाँ मात्र तर गर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="22.288" dur="1.836"> सानो थोरै यहाँ मात्र तर गर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="24.124" dur="0.233"> सानो थोरै यहाँ बलियो तर दबाब दिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="24.357" dur="0.067"> सानो थोरै यहाँ स्ट्रिंग छ तर दबाब जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.167"> दबाब जारी राख्छ</text>
<text sub="clublinks" start="24.591" dur="0.1"> प्रेस जारी राख्छ</text>
<text sub="clublinks" start="24.691" dur="0.133"> के दबावमा पतन जारी छ?</text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.167"> के दबाब निरन्तर पतन गर्न जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="24.991" dur="0.067"> के दबाब जारी छ तूफानको साथ गि्न को लागी?</text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.267"> तूफानको साथ गिराउन</text>
<text sub="clublinks" start="25.325" dur="0.067"> तुफान शिकारहरूको साथ लाग्न</text>
<text sub="clublinks" start="25.392" dur="0.133"> तूफानको शिकार भएकाहरू भित्र पस्नको लागि</text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.1"> तूफानको शिकारको साथ भाग्न उडिरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="25.625" dur="0.067"> तूफानको शिकारको साथ पछाडि उड्दैछ</text>
<text sub="clublinks" start="25.692" dur="0.067"> तूफान शिकारको साथ गि्नका लागि भित्रमा उडिरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="25.759" dur="0.233"> सिकारहरू भित्र उडिरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="25.992" dur="0.1"> सिकारी प्रणालीमा उड़िरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="26.092" dur="0.1"> शिकार गर्नेहरू यहाँ प्रणालीमा उडिरहेका छन्।</text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.201"> प्रणाली यहाँ।</text>
<text sub="clublinks" start="26.393" dur="0.066"> प्रणाली यहाँ। तर</text>
<text sub="clublinks" start="26.459" dur="0.067"> प्रणाली यहाँ। तर हामि</text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="1.668"> प्रणाली यहाँ। तर हामी छौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.194" dur="0.067"> प्रणाली यहाँ। तर हामी हेरिरहेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.261" dur="0.1"> प्रणाली यहाँ। तर हामी हेर्दै छौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.134"> प्रणाली यहाँ। तर हामी फेरि हेरेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.495" dur="0.066"> प्रणाली यहाँ। तर हामी फेरि हेर्दै छौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.561" dur="0.167"> तर हामी फेरि हेर्दै छौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.728" dur="0.1"> तर हामी फेरि हेर्दै छौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.828" dur="0.067"> तर हामी फेरि वर्षाको पछि हेर्दैछौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.1"> तर हामी रेनको रूपमा धेरै खोजी गर्दैछौं</text>
<text sub="clublinks" start="28.995" dur="0.1"> तर हामी अझ धेरै वर्षाको रूपमा हेर्दैछौं</text>
<text sub="clublinks" start="29.095" dur="0.067"> तर हामी अझ धेरै वर्षाको रूपमा हेर्दैछौं</text>
<text sub="clublinks" start="29.162" dur="0.133"> तर हामी अझै धेरै वर्षाको रूपमा हेरिरहेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="29.295" dur="0.067"> तर हामी अहिले हेरिरहेका छौं RA IN RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA।।।</text>
<text sub="clublinks" start="29.362" dur="0.234"> अहिलेसम्म धेरै जसो रेनको</text>
<text sub="clublinks" start="29.596" dur="0.066"> रेन को रूप मा आईटी को सबै भन्दा पछि आउँछ</text>
<text sub="clublinks" start="29.662" dur="0.101"> वर्षाको रूपमा आईटीको सबैभन्दा बढि आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.1"> रेनको रूपमा धेरै आईटी भित्र आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.066"> रेन को रूप मा आईटी को भाग अझै सम्म आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="29.929" dur="0.134"> रेनको रूपमा यसलाई आईटीको सबैभन्दा भागमा आउँछ</text>
<text sub="clublinks" start="30.063" dur="0.067"> रेनको रूपमा आईटीको सबैभन्दा धेरै अलाबामाको अंशहरूमा आउँछ</text>
<text sub="clublinks" start="30.13" dur="0.166"> अलाबामाको अंशहरूमा आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="30.296" dur="0.067"> अलाबामा भित्र भाग आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="30.363" dur="1.969"> अलाबामाको भागहरूमा भित्र आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="32.332" dur="0.167"> फ्लोरिडामा अलाबामाको अंशहरूमा आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.1"> फ्लोरिडा पंडालमा अलाबामाको अंशहरूमा आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="32.599" dur="0.066"> फ्लोरिडा पंडाल ईभनमा अलाबामाको अंशहरूमा आउँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="32.665" dur="0.301"> फ्लोरिडा पंडाल ईभन मा</text>
<text sub="clublinks" start="32.966" dur="0.1"> फ्लोरिडा प्यानडल ईभन स्ट्रिचिंगमा</text>
<text sub="clublinks" start="33.066" dur="0.067"> फ्लोरिडा प्यानडल ईभन स्ट्रिकिंग त्यहाँ</text>
<text sub="clublinks" start="33.133" dur="0.066"> फ्लोरिडा प्यानडेल ईभान्स स्ट्रिचिंग सबैमा</text>
<text sub="clublinks" start="33.199" dur="0.067"> फ्लोरिडा पंडालल ईभन स्ट्रिचिंग इन थेभ सबै</text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> फ्लोरिडा प्यानडल ईभन स्ट्रिचिंग सबै तरिका</text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.267"> सबै तरिका स्ट्रीच गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="33.6" dur="0.1"> त्यहाँ सबै मार्ग तानेर</text>
<text sub="clublinks" start="33.7" dur="0.067"> त्यहाँ धेरै चीजहरू स्ट्रेचि।</text>
<text sub="clublinks" start="33.767" dur="0.066"> त्यहाँ धेरै तरिका बाट स्ट्रेचिंग</text>
<text sub="clublinks" start="33.833" dur="0.067"> त्यहाँ धेरै तरिका बाट स्ट्रेचिंग</text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.1"> बिभिन्न धेरै माध्यम बाट सबै स्ट्रेचिंग</text>
<text sub="clublinks" start="34" dur="0.067"> ठूला झुण्डको धेरै तरिकाहरूबाट स्ट्रेच गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="34.067" dur="0.067"> त्यहाँ धेरै तरिका बाट स्ट्रेचिंग को धेरै ठूलो बाँध को माध्यम बाट</text>
<text sub="clublinks" start="34.134" dur="0.267"> धेरै ठूलो बाँध को माध्यम बाट</text>
<text sub="clublinks" start="34.401" dur="0.066"> फ्लोरिडाको ठूलो बाँधबाट धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="34.467" dur="0.067"> फ्लोरिडा र को ठूलो बाँध को धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="34.534" dur="0.133"> फ्लोरिडा र को ठूलो बाँध को धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="34.667" dur="0.067"> फ्लोरिडा र पूर्ण को ठूलो बाँध को धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="1.735"> फ्लोरिडा र सम्पूर्ण</text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.134"> फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनिसूला</text>
<text sub="clublinks" start="36.603" dur="0.1"> फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनसुला गेटि।</text>
<text sub="clublinks" start="36.703" dur="0.1"> फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनिसूला केहि पनी</text>
<text sub="clublinks" start="36.803" dur="0.133"> फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनिसूला केहि प्राप्त</text>
<text sub="clublinks" start="36.936" dur="0.067"> फ्लोरिडा र सम्पूर्ण पेनिसूला केहि प्राप्त</text>
<text sub="clublinks" start="37.003" dur="0.2"> पेनसुला प्राप्त गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.1"> पेनसुल्ला रेनको केहि प्राप्त गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.101"> पेनसुल्ला यहाँ वर्षाको केहि प्राप्त गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.1"> पेनसुल्ला यहाँबाट वर्षाको प्राप्त गर्दछ</text>
<text sub="clublinks" start="37.504" dur="0.1"> PENINSULA यहाँ वर्षाबाट केहि छ।</text>
<text sub="clublinks" start="37.604" dur="0.2"> यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ।</text>
<text sub="clublinks" start="37.804" dur="0.1"> यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर</text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.134"> यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि,</text>
<text sub="clublinks" start="38.038" dur="0.066"> यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, हामी छौं</text>
<text sub="clublinks" start="38.104" dur="0.1"> यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, हामी सक्यौं</text>
<text sub="clublinks" start="38.204" dur="0.134"> यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, हामी छौं</text>
<text sub="clublinks" start="38.338" dur="0.067"> यहाँ वर्षाबाट वर्षा छ। तर फेरि, हामी ड्राईयरमा छौं</text>
<text sub="clublinks" start="38.405" dur="0.2"> तर फेरि, हामी ड्राईयरमा छौं</text>
<text sub="clublinks" start="38.605" dur="0.066"> तर फेरि, हामी ड्राईअर पक्षमा छौं</text>
<text sub="clublinks" start="38.671" dur="0.067"> तर फेरि, हामी ड्राईअर तर्फ पनि छौं</text>
<text sub="clublinks" start="38.738" dur="0.034"> तर फेरि, हामी अहिले ड्राईर साइडमा छौं</text>
<text sub="clublinks" start="38.772" dur="1.868"> तर फेरि, हामी ड्रायर तर्फ छौं अब</text>
<text sub="clublinks" start="40.64" dur="0.134"> तर फेरि, हामी ड्राईर पक्षमा छौं अब एक वर्षा</text>
<text sub="clublinks" start="40.774" dur="0.166"> तर फेरि, हामी ड्राईअर पक्षमा छौं अब एक रेन कुल</text>
<text sub="clublinks" start="40.94" dur="0.067"> तर फेरि, हामी ड्राईरमा छौं त्यस्तै अब एक रेन कुल पनि जान्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="41.007" dur="0.167"> SIDE NO NOW A RAIN कुल जाँदै</text>
<text sub="clublinks" start="41.174" dur="0.067"> SIDE SO NOW अब एक रेन कुल पुग्दै</text>
<text sub="clublinks" start="41.241" dur="0.233"> SIDE NO NOW A RAIN TOTALS हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="41.474" dur="0.1"> SIDE SOW NO RAIN एक कुल</text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.1"> SIDE SOW NO RAIN RAIN TOTALS POGE IN LOVE IN LOVE LET LOVER।</text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.234"> स्पष्ट तल हो।</text>
<text sub="clublinks" start="41.908" dur="0.1"> स्पष्ट तल हो। वास्तवमा</text>
<text sub="clublinks" start="42.008" dur="0.134"> स्पष्ट तल हो। वास्तवमै शान्त</text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.066"> स्पष्ट तल हो। साँच्चिकै शान्त पानी</text>
<text sub="clublinks" start="42.208" dur="0.1"> स्पष्ट तल हो। वास्तवमै चुपचाप गर्मी बाहिर</text>
<text sub="clublinks" start="42.308" dur="0.067"> स्पष्ट तल हो। साँच्चिकै शान्त पानी बाहिर</text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.2"> साँच्चिकै शान्त पानी बाहिर</text>
<text sub="clublinks" start="42.575" dur="0.067"> साँच्चिकै शान्त पानी बाहिर को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="42.642" dur="0.067"> साँच्चिकै शान्त पानी बाहिर उनको लागि</text>
<text sub="clublinks" start="42.709" dur="0.1"> दिन को लागी साँच्चिकै KIET WEATHER</text>
<text sub="clublinks" start="42.809" dur="0.1"> वास्तवमा क्विट अब बाहिर दिन को लागी।</text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.167"> आज दिन को लागी।</text>
<text sub="clublinks" start="43.076" dur="0.067"> आज दिन को लागी। SO</text>
<text sub="clublinks" start="43.143" dur="0.1"> आज दिन को लागी। SO WE</text>
<text sub="clublinks" start="43.243" dur="1.368"> आज दिन को लागी। हामीसँग छ</text>
<text sub="clublinks" start="44.611" dur="0.167"> आज दिन को लागी। हामीसँग कुनै छ</text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.033"> आज दिन को लागी। हामीसँग कुनै पनि सामग्रीहरू छन्</text>
<text sub="clublinks" start="44.811" dur="0.1"> आज दिन को लागी। त्यसोभए हामीसँग कुनै जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="44.911" dur="0.067"> आज दिन को लागी। हामी कुनै पनि सामग्री हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="44.978" dur="0.167"> हामी कुनै पनि सामग्री हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="45.145" dur="0.1"> त्यसोभए हामी कुनै पनि सामग्रीबाट बाहिर निस्कन सक्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="45.245" dur="0.1"> त्यसोभए हामीसँग कुनै पनि सामग्री छैन आउट हुन र</text>
<text sub="clublinks" start="45.345" dur="0.1"> त्यसोभए हामीसँग केहि सामग्री जारी छ र बाहिर जान्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="45.445" dur="0.067"> त्यसोभए हामीसँग निरन्तर भइरहनु पर्छ र जित्नु पर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="45.512" dur="0.133"> त्यसोभए हामीसँग केहि सामग्री जारी छ र बाहिर छैन</text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.067"> त्यसोभए हामीसँग केहि सामग्रीहरू छन् जुन बाहिर छन् र खोज्नु हुँदैन</text>
<text sub="clublinks" start="45.712" dur="0.2"> बाहिर र बारेमा खोज्नुहोस् मात्र होइन</text>
<text sub="clublinks" start="45.912" dur="0.033"> बाहिर र बारेमा खोज्नुहोस् मात्र होइन</text>
<text sub="clublinks" start="45.945" dur="0.067"> बाहिर र केवल A को लागी हेरेन</text>
<text sub="clublinks" start="46.012" dur="0.067"> केवल र धेरै बारे मा खोज्नु हुँदैन</text>
<text sub="clublinks" start="46.079" dur="0.1"> बाहिर र केवल धेरै को लागी खोज्नु हुँदैन</text>
<text sub="clublinks" start="46.179" dur="0.067"> बाहिर र बारेमा धेरै वर्षाको लागि खोज्नु हुँदैन</text>
<text sub="clublinks" start="46.246" dur="0.1"> बाहिर र केवल धेरै वर्षाको लागि खोज्दैनौं बाहिर</text>
<text sub="clublinks" start="46.346" dur="0.067"> बाहिर र यसबारे मात्रै धेरै वर्षाको लागि खोज्नु हुँदैन</text>
<text sub="clublinks" start="46.413" dur="0.066"> बाहिर र बारेमा मात्र धेरै वर्षाको लागि खोज्दैन तर बाहिर</text>
<text sub="clublinks" start="46.479" dur="0.167"> धेरै वर्षाको लागि तर त्यहाँ</text>
<text sub="clublinks" start="46.646" dur="0.1"> धेरै वर्षाको लागि तर हामी</text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.1"> धेरै वर्षाको लागि तर हामी भरिन्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="46.846" dur="0.034"> धेरै वर्षाको लागि तर हामी अझै पनि छौं</text>
<text sub="clublinks" start="46.88" dur="1.701"> धेरै वर्षाको लागि तर हामी अझै पनि छौं</text>
<text sub="clublinks" start="48.581" dur="0.167"> धेरै वर्षाको लागि तर हामी एउटा सर्ज लगाउँछौं</text>
<text sub="clublinks" start="48.748" dur="0.067"> धेरै वर्षाको लागि तर हामी अझै पनि एक शल्य सम्भावना राख्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="48.815" dur="0.2"> हामी अझै पनि एक सम्भावित सम्भावना छ</text>
<text sub="clublinks" start="49.015" dur="0.067"> हामी यसको लागि एक शल्य सम्भावना राख्दछौं</text>
<text sub="clublinks" start="49.082" dur="0.067"> हामी यसको लागि सर्ग सम्भावना कायमै राख्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="49.149" dur="0.1"> हामी यसको लागि एक सम्भावित सम्भावना राख्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="0.066"> हामी अझ राम्रो आईटीको लागि एक सर्ग सम्भावना राख्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="49.315" dur="0.167"> हामी यो पनि एक राम्रो सर्भर संभावना आईटीको लागि राम्रो रूपमा।</text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.234"> IT को रूपमा पनि।</text>
<text sub="clublinks" start="49.716" dur="0.1"> IT को रूपमा पनि। पछिल्लो</text>
<text sub="clublinks" start="49.816" dur="0.234"> IT को रूपमा पनि। पछिल्लो रडार</text>
<text sub="clublinks" start="50.05" dur="0.066"> IT को रूपमा पनि। भर्खरको रडार प्रस्तुत</text>
<text sub="clublinks" start="50.116" dur="0.234"> भर्खरको रडार प्रस्तुत</text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.1"> भर्खरको रदार प्रेसन्टेशन छैन</text>
<text sub="clublinks" start="50.45" dur="0.1"> भर्खरको रेडर प्रस्तुतीकरण देख्दैन</text>
<text sub="clublinks" start="50.55" dur="0.1"> भर्खरको रेडर प्रस्तुतीकरणले ठूलो मान्दैन।</text>
<text sub="clublinks" start="50.65" dur="0.234"> महान् छैन।</text>
<text sub="clublinks" start="50.884" dur="0.066"> महान् छैन। THERE</text>
<text sub="clublinks" start="50.95" dur="1.869"> महान् छैन। त्यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="52.819" dur="0.1"> महान् छैन। त्यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="52.919" dur="0.1"> महान् छैन। उच्च छ।</text>
<text sub="clublinks" start="53.019" dur="0.2"> उच्च छ।</text>
<text sub="clublinks" start="53.219" dur="0.134"> उच्च छ। तर</text>
<text sub="clublinks" start="53.353" dur="0.1"> उच्च छ। तर यो</text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.1"> उच्च छ। तर यो गर्न सक्दछ</text>
<text sub="clublinks" start="53.553" dur="0.1"> उच्च छ। तर यो हेर्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="53.653" dur="0.1"> उच्च छ। तर यो भित्र देख्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="53.753" dur="0.134"> उच्च छ। तर यो प्राय: देख्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.1"> उच्च छ। तर प्रायः यो देख्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="0.067"> उच्च छ। तर प्राय: वर्षामा यो देख्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="54.054" dur="0.166"> तर प्राय: वर्षामा यो देख्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="54.22" dur="0.067"> तर यो प्राय: वर्षा भएको देख्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="54.287" dur="0.167"> तर प्राय: जसो देख्न सकिन्छ रेन छैन</text>
<text sub="clublinks" start="54.454" dur="0.133"> तर प्रायः देख्न सकिन्छ रेन र्यापिंग हुँदैन</text>
<text sub="clublinks" start="54.587" dur="0.067"> तर धेरै जसो देख्न सकिन्छ रेन वरिपरि लपेटिएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="54.654" dur="0.067"> तर धेरै जसो देख्न सकिन्छ रेन वरिपरि लपेटिएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="54.721" dur="2.069"> वरिपरि लपेटिएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="56.79" dur="0.166"> केन्द्रको वरिपरि लपेटिएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="0.101"> केन्द्रको वरिपरि लपेटिएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="57.057" dur="0.133"> केहि केन्द्रको वरिपरि लपेटिएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="0.067"> सेन्टर वरिपरि लपेट्ने केही शाउरहरू छैनन्</text>
<text sub="clublinks" start="57.257" dur="0.233"> केन्द्र त्यहाँ केहि शोभरहरू</text>
<text sub="clublinks" start="57.49" dur="0.034"> केन्द्र त्यहाँ केहि शॉवरहरु प्रयास गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="57.524" dur="0.1"> केन्द्र त्यहाँ केहि शॉवरहरु को लागी कोशिश गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="57.624" dur="0.066"> केन्द्र त्यहाँ केहि केहि दर्शाउन कोट्याउन कोशिस गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="57.69" dur="0.067"> केन्द्र त्यहाँ केहि केहि दर्शाउन सबै लपेटन को लागी प्रयास गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.067"> केन्द्र त्यहाँ केहि दर्शाउनेहरू सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="57.824" dur="0.067"> केन्द्र त्यहाँ केही केहि दर्शाउन सबै बाटो समेट्ने प्रयास गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="57.891" dur="0.233"> सबै तरिकाले समेट्ने प्रयास गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="58.124" dur="0.067"> सबै बाटो वरिपरि लपेट्न को लागी कोशिश गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="0.1"> सबै बाटो बिराउनको लागि यात्रा गर्दै र</text>
<text sub="clublinks" start="58.291" dur="0.1"> सबै बाटो घुमाउन को लागी आराख र अब सम्म</text>
<text sub="clublinks" start="58.391" dur="0.134"> सबै मार्गलाई समेट्ने प्रयास गर्दै आउने र नगर्नेसम्म</text>
<text sub="clublinks" start="58.525" dur="0.066"> सबै मार्गलाई समेट्ने प्रयास गर्दै आउँदछ र पछि घट्छ</text>
<text sub="clublinks" start="58.591" dur="2.403"> आरोहण र यो हुन्छ जब सम्म</text>
<text sub="clublinks" start="60.994" dur="0.1"> आरोहण गर्नुहोस् र त्यो पनि हुन्छ जुन हामी गर्दछौं</text>
<text sub="clublinks" start="61.094" dur="0.233"> आरोहण गर्नुहोस् र त्यो नभएसम्म हामी सक्दैनौं</text>
<text sub="clublinks" start="61.327" dur="0.034"> घुमाउनुहोस् र तबसम्म त्यो हुन्छ जुन हामी जान सक्दैनौं</text>
<text sub="clublinks" start="61.361" dur="0.1"> आरोहण गर्नुहोस् र अब यो हुन्छ जुन हामी जान गइरहेका छैनौं</text>
<text sub="clublinks" start="61.461" dur="0.1"> अवलोकन गर्नुहोस् र यो कहिले सम्म हुन्छ हामी हेर्न गइरहेका छैनौं</text>
<text sub="clublinks" start="61.561" dur="0.067"> बढावा गर्नुहोस् र यो कहिले सम्म हुन्छ हामी एकलाई हेर्न गइरहेका छैनौं</text>
<text sub="clublinks" start="61.628" dur="0.333"> हामी एउटा हेर्न गइरहेका छैनौं</text>
<text sub="clublinks" start="61.961" dur="0.267"> हामी एक हस्ताक्षर हेर्न जाँदै छैनौं</text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.067"> हामी सिग्निफिकेन्ट ईन्टेन्सिफिकेशन हेर्न गइरहेका छैनौं</text>
<text sub="clublinks" start="62.295" dur="0.2"> Signififant INTENSIFICATION</text>
<text sub="clublinks" start="62.495" dur="0.1"> का साथ हस्ताक्षर इंटिसेफिकेशन</text>
<text sub="clublinks" start="62.595" dur="0.1"> यसका साथ हस्ताक्षर इंटिसेफिकेशन।</text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.167"> यससँग।</text>
<text sub="clublinks" start="62.862" dur="0.067"> यससँग। IT</text>
<text sub="clublinks" start="62.929" dur="0.1"> यससँग। IT हो</text>
<text sub="clublinks" start="63.029" dur="0.067"> यससँग। यो बारे मा छ</text>
<text sub="clublinks" start="63.096" dur="0.1"> यससँग। यो लगभग .० हो</text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.1"> यससँग। आईटीको बारेमा M० माईलहरू छन्</text>
<text sub="clublinks" start="63.296" dur="0.1"> यससँग। आईटी 60० माईलको बारेमा छ</text>
<text sub="clublinks" start="63.396" dur="0.067"> यससँग। आईटीबाट 60० माईलको बारेमा छ</text>
<text sub="clublinks" start="63.463" dur="0.2"> आईटीबाट 60० माईलको बारेमा छ</text>
<text sub="clublinks" start="63.663" dur="1.335"> आईटीबाट लगभग M० माईलहरू छन्</text>
<text sub="clublinks" start="64.998" dur="0.167"> आईटीबाट M० माइल जति हुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="65.165" dur="0.066"> आईटीको माउन्टबाट M० माइल जति हुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="65.231" dur="0.134"> आईटीको माउथबाट लगभग M० माईलहरू हुन्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="65.365" dur="0.167"> आईटी भनेको लगभग M० माईलको दूरीमा रिभेरको माउथबाट हो।</text>
<text sub="clublinks" start="65.532" dur="0.166"> रिभेरको माउथ।</text>
<text sub="clublinks" start="65.698" dur="0.067"> रिभेरको माउथ। SO</text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.167"> रिभेरको माउथ। त्यसैले यो</text>
<text sub="clublinks" start="65.932" dur="0.134"> रिभेरको माउथ। त्यसो हो</text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> रिभेरको माउथ। त्यसो भयो</text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.133"> रिभेरको माउथ। त्यसो भए राम्रो हुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.067"> रिभेरको माउथ। त्यसोभए राम्रो क्लोज हुँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="66.399" dur="0.167"> त्यसोभए राम्रो क्लोज हुँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="66.566" dur="0.167"> त्यसोभए यो नजिकै छ</text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> त्यसो भए लुइसियानाको नजिकै छ।</text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.234"> लाई लुइसियाना।</text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.1"> लाई लुइसियाना। नगर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="67.167" dur="0.1"> लाई लुइसियाना। नसोच्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="67.267" dur="0.1"> लाई लुइसियाना। यो नसोच्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="67.367" dur="0.033"> लाई लुइसियाना। यो गएकोमा सोच्नुहुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="67.4" dur="0.1"> लाई लुइसियाना। यो जान लाग्दैन</text>
<text sub="clublinks" start="67.5" dur="0.067"> लाई लुइसियाना। यो प्राप्त गर्न जाँदैछु भनेर नसोच्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="67.567" dur="0.167"> यो प्राप्त गर्न जाँदैछु भनेर नसोच्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="67.734" dur="0.1"> ती सबै प्राप्त गर्न जाँदैछन् भन्ने सोच्नुहुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="67.834" dur="0.067"> ती सबै प्राप्त गर्न जाँदैछन् भन्ने सोच्नुहुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="67.901" dur="0.033"> यो सबै तरीकाले प्राप्त गर्न जाँदैछ भनेर सोच्नुहुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="67.934" dur="1.135"> यो लाग्दैन कि सबै तरिका पाउन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="69.069" dur="0.133"> हामीलाई लाग्ने सबै तरिका प्राप्त गर्न सोच्नुहुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="69.202" dur="0.1"> हामीलाई लाग्दैन कि हामीलाई लाग्ने सबै तरिका पाउनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="69.302" dur="0.1"> हामीलाई लाग्दैन कि हामीलाई लाग्ने सबै तरिका जुन गरीरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="69.402" dur="0.067"> केहि विचार नगर्नुहोस् हामीलाई लाग्ने सबै तरिका के छ केहि छ।</text>
<text sub="clublinks" start="69.469" dur="0.2"> सबै जो केहि गर्न को लागी तरीका</text>
<text sub="clublinks" start="69.669" dur="0.1"> सबै कुरा केहि राम्रो छ के हामीलाई</text>
<text sub="clublinks" start="69.769" dur="0.1"> सबै कुरा केहि राम्रो समाचारहरू छन्।</text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.167"> खुसीको खबर।</text>
<text sub="clublinks" start="70.036" dur="0.067"> खुसीको खबर। SO</text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.033"> खुसीको खबर। अब</text>
<text sub="clublinks" start="70.136" dur="0.167"> खुसीको खबर। अब NO</text>
<text sub="clublinks" start="70.303" dur="0.067"> खुसीको खबर। अब एक श्रेणी</text>
<text sub="clublinks" start="70.37" dur="0.167"> खुसीको खबर। अब एक श्रेणी १</text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.066"> खुसीको खबर। त्यसोभए अब एउटा श्रेणी १ हरिक्री</text>
<text sub="clublinks" start="70.603" dur="0.234"> त्यसोभए अब एउटा श्रेणी १ हरिक्री</text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> त्यसोभए अब एउटा श्रेणी १ हरिकान ट्राइ।</text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.167"> त्यसोभए अब एउटा क्याटिगरी १ हरिकिकान ट्रेकि।</text>
<text sub="clublinks" start="71.037" dur="0.1"> अब एक श्रेणी 1 संगठन गर्न को लागी एक तूफान को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="71.137" dur="0.1"> त्यसोभए अब एउटा श्रेणी १ एक जना तूफान फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै।</text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="1.869"> फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै।</text>
<text sub="clublinks" start="73.106" dur="0.1"> फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर</text>
<text sub="clublinks" start="73.206" dur="0.133"> फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर म</text>
<text sub="clublinks" start="73.339" dur="0.101"> फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर म हुन सक्छु</text>
<text sub="clublinks" start="73.44" dur="0.166"> फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर म सक्दिन</text>
<text sub="clublinks" start="73.606" dur="0.1"> फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर मँ पाउँदिन</text>
<text sub="clublinks" start="73.706" dur="0.167"> फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर मँ धेरै पाउँदिन</text>
<text sub="clublinks" start="73.873" dur="0.067"> फेरि संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दै। तर मँ कती धेरै पाउँदिन</text>
<text sub="clublinks" start="73.94" dur="0.2"> तर मँ कती धेरै पाउँदिन</text>
<text sub="clublinks" start="74.14" dur="0.067"> तर मँ कती धेरै पाउँदिन</text>
<text sub="clublinks" start="74.207" dur="0.067"> तर मँ यो भन्दा धेरै बलियो छैन</text>
<text sub="clublinks" start="74.274" dur="0.167"> तर मँ यो भन्दा धेरै धेरै पाउँदिन</text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.1"> तर मँ धेरै बलवान हुन सक्दिन।</text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.2"> यो वर्तमान हो।</text>
<text sub="clublinks" start="74.741" dur="0.067"> यो वर्तमान हो। धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="74.808" dur="0.066"> यो वर्तमान हो। धेरै जस्तो</text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.134"> यो वर्तमान हो। अधिकजसो</text>
<text sub="clublinks" start="75.008" dur="0.1"> यो वर्तमान हो। आधुनिक मोडलहरू</text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.067"> यो वर्तमान हो। आधुनिक मोड लिन्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="75.175" dur="0.066"> यो वर्तमान हो। आधुनिक मोडलले यसलाई लिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="75.241" dur="2.002"> आधुनिक मोडलले यसलाई लिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="77.243" dur="0.167"> सबै भन्दा आधुनिकहरूले यो लिन्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="77.41" dur="0.2"> धेरै जसो मोडेलहरू यसलाई अगाडि लैजान्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="77.61" dur="0.067"> धेरै जसो मोडेलहरूले यसलाई मिसिस्पीपी तर्फ लैजान्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="77.677" dur="0.067"> धेरै जसो मोडेलहरू मिडिया तिर यसमा लिन्छन् र</text>
<text sub="clublinks" start="77.744" dur="0.267"> त्यहाँ MISSISSIPPI र अगाडि</text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> तिवारीलाई मिसिसिपी र अलाबामा।</text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.167"> अलाबामा।</text>
<text sub="clublinks" start="78.278" dur="0.133"> अलाबामा। होईन</text>
<text sub="clublinks" start="78.411" dur="0.1"> अलाबामा। अब उप्रान्त छैन</text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.134"> अलाबामा। कुनै लामो आवश्यकता छैन</text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.1"> अलाबामा। कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट।</text>
<text sub="clublinks" start="78.745" dur="0.233"> कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट।</text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.134"> कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। THERE</text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.067"> कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। त्यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="79.179" dur="0.133"> कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। त्यहाँ होइन</text>
<text sub="clublinks" start="79.312" dur="0.067"> कुनै लामो आवश्यकता छैन अपडेट। त्यहाँ कुनै लामो छैन</text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.035"> त्यहाँ कुनै लामो छैन</text>
<text sub="clublinks" start="81.414" dur="0.134"> त्यहाँ कुनै लामो श्रेणी छैन</text>
<text sub="clublinks" start="81.548" dur="0.166"> त्यहाँ कुनै लामो श्रेणी २ छैन</text>
<text sub="clublinks" start="81.714" dur="0.134"> त्यहाँ कुनै लामो श्रेणीको २ हर्भिक होईन</text>
<text sub="clublinks" start="81.848" dur="0.067"> त्यहाँ कुनै लामो श्रेणी क्याटिगरी २ तूफान गर्नुपर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="81.915" dur="0.066"> त्यहाँ कुनै लामो श्रेणीको २ आँधीबेहरी हुनु पर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="81.981" dur="0.267"> श्रेणी २ हरिकानिकै हुनु पर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="82.248" dur="0.034"> क्याटिगोरी २ हरिकिकान हुनु पर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.066"> क्याटिगोरी २ हरीक्यान क्याटिगोरी १ हुनु पर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="82.348" dur="0.067"> क्याटिगोरी २ हरिक्रानि अहिले क्याटिगोरी १ हुनु पर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.067"> क्याटिगोरी २ हरीक्यान क्याटिगरी १ हुनु हुँदैन</text>
<text sub="clublinks" start="82.482" dur="0.1"> क्याटिगोरी २ हरिकिकान श्रेणी हुनु पर्छ १ अब होइन</text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.1"> क्याटिगोरी २ हरिकिकान क्याटिगोरी १ हुनु पर्छ अब धेरैको रूपमा छैन</text>
<text sub="clublinks" start="82.682" dur="0.067"> क्याटिगोरी २ हरिकानि कटिगरी हुनु पर्छ १ अहिले धेरै वर्षा जस्तो छैन</text>
<text sub="clublinks" start="82.749" dur="0.2"> श्रेणी १ अहिले धेरै रेनको रूपमा हैन</text>
<text sub="clublinks" start="82.949" dur="0.134"> श्रेणी १ अहिले यहाँ धेरै वर्षा भएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="83.083" dur="0.066"> क्याटिगोरी १ अहिले यति धेरै वर्षा भएन</text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.1"> क्याटिगोरी १ अहिले यति धेरै वर्षा भएन</text>
<text sub="clublinks" start="83.249" dur="2.369"> क्याटिगोरी १ अहिले भर्खर यहाँ धेरै वर्षा नभए पनि हाल</text>
<text sub="clublinks" start="85.618" dur="0.067"> श्रेणी १ अहिले धेरै वर्षा भएको जस्तो होइन तर आँधीबेहरी चलेको छ।</text>
<text sub="clublinks" start="85.685" dur="0.234"> यहाँ तर तर आँधीबेहरी भने</text>
<text sub="clublinks" start="85.919" dur="0.066"> यहाँ तर स्टर्ल सर्ज भर भने</text>
<text sub="clublinks" start="85.985" dur="0.034"> यहाँ विचार तर अझै तूफान सर्ज छ</text>
<text sub="clublinks" start="86.019" dur="0.133"> यहाँ विचार तर स्टर्ल सर्ज सर्ज एक हो</text>
<text sub="clublinks" start="86.152" dur="0.067"> यहाँ सोच्ने स्टिल सर्ज कन्सर्न हो</text>
<text sub="clublinks" start="86.219" dur="0.067"> यहाँ सोच्ने स्टिल सर्ज सर्कसको लागि कन्सर्सन छ</text>
<text sub="clublinks" start="86.286" dur="0.1"> यहाँ सोच्ने स्टिल सर्ज हाम्रो लागि कन्सर्न छ।</text>
<text sub="clublinks" start="86.386" dur="0.067"> यहाँ सोच्ने स्टिल सर्ज हाम्रो क्षेत्र को लागी हो।</text>
<text sub="clublinks" start="86.453" dur="0.166"> SURGE हाम्रो क्षेत्र को लागी एक चिन्ता हो</text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.067"> SURGE हाम्रो क्षेत्र को लागी एक चिन्ता हो।</text>
<text sub="clublinks" start="86.686" dur="0.167"> ।</text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> । SO</text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.167"> । अब फेरि</text>
<text sub="clublinks" start="87.12" dur="0.133"> । त्यसोभए रिसेपिंग गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> । त्यसोभए पुनः प्राप्त गर्दै विन्ड्सोर</text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.234"> त्यसोभए पुनः प्राप्त गर्दै विन्ड्सोर</text>
<text sub="clublinks" start="87.554" dur="0.1"> त्यसोभए पुनः विसर्जन गर्ने WINDSOR आठ</text>
<text sub="clublinks" start="87.654" dur="2.736"> त्यसोभए पुनः प्राप्त गर्दै पछाडि आठवटा I०</text>
<text sub="clublinks" start="90.39" dur="0.167"> त्यसोभए पुनःप्राप्त गर्ने WINDSOR IGH० FAE GASTON</text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.133"> त्यसोभए फेरि भेट्ने WINDSOR IGH० FIE GASTON FIVE</text>
<text sub="clublinks" start="90.69" dur="0.067"> त्यसोभए पुनः प्राप्त गर्दै पछाडि अठ्ठीवटा पाँचवटा ग्यास्टन पाँच चालक</text>
<text sub="clublinks" start="90.757" dur="0.2"> आठ पाँच ग्यास्टन पाँच चालु</text>
<text sub="clublinks" start="90.957" dur="0.167"> अस्सी पाँच ग्यास्टन पाँच मोभिंग वेस्ट</text>
<text sub="clublinks" start="91.124" dur="0.067"> आठ पचास ग्यास्टन पाँच उत्तरी उत्तर पश्चिमी</text>
<text sub="clublinks" start="91.191" dur="0.1"> अठ्ठीवटा ग्यास्टन पाँच स्थानांतरण पश्चिम उत्तरमा</text>
<text sub="clublinks" start="91.291" dur="0.1"> २ E:००० मा आठवटा ग्यास्टन पाँच स्थानांतरण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी।</text>
<text sub="clublinks" start="91.391" dur="0.167"> पश्चिम उत्तरमा २:००</text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.066"> पश्चिम उत्तरमा २:०० SO</text>
<text sub="clublinks" start="91.624" dur="0.067"> पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसैले यो</text>
<text sub="clublinks" start="91.691" dur="0.167"> पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसो हो</text>
<text sub="clublinks" start="91.858" dur="0.067"> पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसो भए क्रोलिA छ</text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.1"> पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसो भए क्रोलि AND छ र</text>
<text sub="clublinks" start="92.025" dur="0.067"> पश्चिम उत्तरमा २:०० त्यसो भए क्रोलिA छ र यो</text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="0.066"> पश्चिम उत्तरमा २:०० तसर्थ यो क्रोलिंग हो र यो हो</text>
<text sub="clublinks" start="92.158" dur="0.2"> तसर्थ यो क्रोलिंग हो र यो हो</text>
<text sub="clublinks" start="92.358" dur="0.067"> तसर्थ यो क्रलिंग हो र यो हो</text>
<text sub="clublinks" start="92.425" dur="2.269"> यो त क्रोलिंग हो र यो ठूलो हो</text>
<text sub="clublinks" start="94.694" dur="0.1"> त्यसैले यो क्रोलिA छ र यो ठूलो समस्या हो</text>
<text sub="clublinks" start="94.794" dur="0.134"> त्यसो भए यो क्रोलि IS छ र यो ठूलो समस्या हो जुन हो</text>
<text sub="clublinks" start="94.928" dur="0.1"> त्यसैले यो क्रलिंग छ र यो हामीमा ठूलो समस्या छ</text>
<text sub="clublinks" start="95.028" dur="0.067"> त्यसैले यो क्रोलि IS छ र यो ठूलो समस्या हो जुन हामी जान्दछौं</text>
<text sub="clublinks" start="95.095" dur="0.2"> हामी जान्दछौं कि ठूलो समस्या</text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.066"> हामीलाई थाहा छ कि ठूलो समस्या</text>
<text sub="clublinks" start="95.361" dur="0.067"> हामीलाई थाहा छ कि ठूलो समस्या</text>
<text sub="clublinks" start="95.428" dur="0.067"> हामीले प्राप्त गरेको भन्दा ठूलो समस्या</text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.067"> हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि ठूलो समस्या</text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि ठूलो समस्या</text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="0.234"> हामीलाई थाहा छैन कि ठूलो समस्या छ यो जाओ</text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.067"> यो ठूलो समस्या जसलाई हामी जान्न थाल्छौं जुन गरिरहेछौं।</text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.167"> यसबाट गइहाल्नुहोस् जानुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.1"> GET बाट जानुहोस् यो जाँदै थियो</text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.1"> GET Go IT IT जाँदै थियो।</text>
<text sub="clublinks" start="96.296" dur="0.267"> चोरी गर्न।</text>
<text sub="clublinks" start="96.563" dur="0.133"> चोरी गर्न। त्यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="96.696" dur="0.033"> चोरी गर्न। त्यहाँ केहि पनि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="96.729" dur="0.101"> चोरी गर्न। त्यहाँ केहि पनि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="96.83" dur="0.1"> चोरी गर्न। त्यहाँ स्टु गर्न को लागी केहि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="96.93" dur="0.1"> चोरी गर्न। यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन।</text>
<text sub="clublinks" start="97.03" dur="1.835"> यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन।</text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.033"> यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। केही छैन</text>
<text sub="clublinks" start="98.898" dur="0.1"> यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। केही छैन</text>
<text sub="clublinks" start="98.998" dur="0.067"> यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। सार्नको लागि केहि पनि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="99.065" dur="0.1"> यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। यसलाई परिवर्तन गर्न केहि पनि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="99.165" dur="0.134"> यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। अब यो लाईभ गर्न केहि पनि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="99.299" dur="0.066"> यसलाई स्टिभ गर्न केहि पनि छैन। यसलाई मार्फत अब कुनै चीज छैन</text>
<text sub="clublinks" start="99.365" dur="0.201"> यसलाई मार्फत अब कुनै चीज छैन</text>
<text sub="clublinks" start="99.566" dur="0.1"> यसबाट केही पनि चलाउन सक्नुहुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="99.666" dur="0.1"> यस क्षेत्रबाट तरिकत गर्न केहि पनि छैन।</text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.167"> क्षेत्र।</text>
<text sub="clublinks" start="99.933" dur="0.1"> क्षेत्र। SO</text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.1"> क्षेत्र। त्यसो भए</text>
<text sub="clublinks" start="100.133" dur="0.067"> क्षेत्र। त्यस्तै प्रकारको छ</text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.166"> क्षेत्र। त्यस्तै प्रकारको छ</text>
<text sub="clublinks" start="100.366" dur="0.101"> क्षेत्र। यस्तै प्रकारको ड्राफ्टि OF</text>
<text sub="clublinks" start="100.467" dur="0.066"> क्षेत्र। यहाँ यस्तै प्रकारको ड्राफ्टि। छ</text>
<text sub="clublinks" start="100.533" dur="0.167"> यहाँ यस्तै प्रकारको ड्राफ्टि। छ</text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.067"> यहाँ आइपुग्ने प्रकारको छ</text>
<text sub="clublinks" start="100.767" dur="0.1"> यहाँ ITA DIFTTE को प्रकार छ</text>
<text sub="clublinks" start="100.867" dur="0.167"> तसर्थ यो यहाँ ड्राफ्टिंग को पश्चिम को हो</text>
<text sub="clublinks" start="101.034" dur="0.067"> तसर्थ यो यस्तै किसिमको ड्राफ्टिंग यहाँ पश्चिम उत्तर पश्चिम</text>
<text sub="clublinks" start="101.101" dur="0.1"> तसर्थ यो यस्तै खालको उत्तर पश्चिम मा यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="101.201" dur="0.066"> यसमा यस्तै किसिमको ड्राफ्टि THE यहाँ पश्चिम उत्तर दिशामा छ।</text>
<text sub="clublinks" start="101.267" dur="1.602"> यसमा पश्चिम उत्तरमा</text>
<text sub="clublinks" start="102.869" dur="0.1"> यस पोइन्टमा पश्चिमी उत्तरपश्चिममा</text>
<text sub="clublinks" start="102.969" dur="0.167"> यस पोइन्टमा पश्चिमी उत्तर पश्चिमतिर</text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.067"> यो पोइन्ट र मूभमा पश्चिमी उत्तर पश्चिमतिर</text>
<text sub="clublinks" start="103.203" dur="0.133"> यो पोइन्टमा पश्चिमी उत्तरपश्चिममा र एक लाई सार्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="103.336" dur="0.134"> यो पोइन्टमा पश्चिमी उत्तरपश्चिममा र एक सानो सर्त लिनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="103.47" dur="0.066"> यस पोइन्टमा पश्चिम उत्तर दिशामा र सानो कलर चलाउनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.2"> स AND्केत गर्नुहोस् र सानो बन्दर बनाउनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="103.736" dur="0.067"> सूचित गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर र चलाउनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="0.2"> स AND्केत गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर र चलाउनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.101"> स AND्केत गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर चलाउनुहोस् र सामान्य छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.104" dur="0.033"> सूचित गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर चलाउनुहोस् र सामान्यतया गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.137" dur="0.1"> इंगित गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर चलाउनुहोस् र सामान्यतया जान गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.067"> स AND्केत गर्नुहोस् र एक सानो क्लोजर चलाउनुहोस् र सामान्यतया सार्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.304" dur="0.3"> र सामान्यतया सार्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.604" dur="0.033"> र सामान्य हिसाबले मोवाइल गर्न जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.1"> र सामान्य हिसाबले गर्न जाँदै छ सामान्य हिसाब गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.101"> र सामान्यतः अन्त्यमा सामान्यतया सार्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.838" dur="0.066"> र सामान्य हिसाबले उत्तरमा उत्प्रेरित गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.904" dur="0.067"> र सामान्य हिसाबले उत्तर र उत्तर मा सार्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="104.971" dur="0.2"> सामान्य उत्तर र</text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="1.835"> सामान्य उत्तर र रहन को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="107.006" dur="0.034"> सामान्य उत्तर र अधिक रहनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="107.04" dur="0.1"> सामान्य उत्तर र गर्न को लागी र अधिक गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="107.14" dur="0.133"> सामान्य रूपमा उत्तर र अझ बढी गर्न को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="107.273" dur="0.067"> उत्तरी क्रममा र पूर्वमा अझ बढी बाँच्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="107.34" dur="0.167"> उत्तरी क्रममा र अधिक पूर्व को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="107.507" dur="0.133"> उत्तरी क्रममा र अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्।</text>
<text sub="clublinks" start="107.64" dur="0.267"> अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्।</text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.1"> अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="108.007" dur="0.101"> अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ केहि छ</text>
<text sub="clublinks" start="108.108" dur="0.1"> अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ केहि माथिल्लो छ</text>
<text sub="clublinks" start="108.208" dur="0.1"> अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर</text>
<text sub="clublinks" start="108.308" dur="0.066"> अमेरिकाको पूर्व सम्म अधिक रहनुहोस्। त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर WINDS</text>
<text sub="clublinks" start="108.374" dur="0.234"> त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर WINDS</text>
<text sub="clublinks" start="108.608" dur="0.067"> त्यहाँ केही अपर लेवल जहाँ WINDS</text>
<text sub="clublinks" start="108.675" dur="0.167"> त्यहाँ केही अपर लेवल जहाँ WINDS</text>
<text sub="clublinks" start="108.842" dur="0.066"> त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर पनी जहाँ आकाशवाणीहरू</text>
<text sub="clublinks" start="108.908" dur="0.1"> त्यहाँ केहि माथिल्लो स्तर पनी जहाँ आकाशवाणीहरू उड्दछ।</text>
<text sub="clublinks" start="109.008" dur="2.203"> जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्।</text>
<text sub="clublinks" start="111.211" dur="0.2"> जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो</text>
<text sub="clublinks" start="111.411" dur="0.033"> जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="111.444" dur="0.2"> जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="111.644" dur="0.034"> जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो सहयोगमा गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="111.678" dur="0.1"> जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। सहयोग गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="111.778" dur="0.067"> जहाँ आकाशवाणीहरू उड्छन्। त्यो पुश मद्दत गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="111.845" dur="0.2"> त्यो पुश मद्दत गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="112.045" dur="0.067"> यो पुश गर्न सहयोग गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="112.112" dur="0.033"> यो पुश गर्न सहयोग गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="112.145" dur="0.1"> त्यो पुश गर्न मद्दत गर्न गइरहेको छ यस बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.1"> त्यो पुश गर्न मद्दत गर्न गइरहेको छ यस बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="112.345" dur="0.1"> त्यो यहाँ पुश मद्दत गर्न गइरहेको छ यस बन्द अफ्नो</text>
<text sub="clublinks" start="112.445" dur="0.134"> त्यो पुश मद्दत गर्न गइरहेको छ यस बाट रास्ता बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="112.579" dur="0.066"> त्यो पुश गर्न गइरहेको छ यो अमेरिकाबाट मार्गमा बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="112.645" dur="0.167"> अमेरिकाबाट यो मार्ग बन्द छ</text>
<text sub="clublinks" start="112.812" dur="0.067"> हामीबाट यहाँ बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="112.879" dur="0.1"> हामीबाट यो मार्ग बन्द छ</text>
<text sub="clublinks" start="112.979" dur="0.067"> पूर्वबाट अमेरिकामा यो बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="113.046" dur="2.202"> यो पूर्वबाट अमेरिका सम्म</text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> अमेरिकाको पूर्वबाट यो मार्ग बन्द,</text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="0.066"> यो अमेरिकाबाट पूर्व, जुन बाट आउँछ</text>
<text sub="clublinks" start="115.548" dur="0.067"> यो अमेरिकाको पूर्व बाट जुन बन्द छ, जुन हो</text>
<text sub="clublinks" start="115.615" dur="0.2"> अमेरिकाको पूर्व, जो छ</text>
<text sub="clublinks" start="115.815" dur="0.1"> अमेरिकाको पूर्व, जो केहि छ</text>
<text sub="clublinks" start="115.915" dur="0.1"> अमेरिकाको पूर्व, केहि राम्रो छ</text>
<text sub="clublinks" start="116.015" dur="0.134"> अमेरिकाको पूर्व, केहि राम्रा समाचारहरू छन्</text>
<text sub="clublinks" start="116.149" dur="0.1"> अमेरिकाको पूर्वी, केहि राम्रो समाचारहरू के हो</text>
<text sub="clublinks" start="116.249" dur="0.067"> अमेरिकाको पूर्वी, केहि राम्रो समाचारहरू छन् जुन अहिले पनि छ</text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.233"> केहि राम्रा समाचारहरू छन्</text>
<text sub="clublinks" start="116.549" dur="0.1"> केहि राम्रा समाचारहरू छन</text>
<text sub="clublinks" start="116.649" dur="0.1"> केहि राम्रो समाचार छ कि केहि बढेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="116.749" dur="0.101"> केहि राम्रो समाचारहरू अझै पनि थोरै भारी फैलियो</text>
<text sub="clublinks" start="116.85" dur="0.133"> केहि राम्रो समाचारहरू छन कि केहि भारी रेन फैलियो</text>
<text sub="clublinks" start="116.983" dur="0.067"> केहि राम्रो समाचारहरू छन कि केहि भारी रेन पार</text>
<text sub="clublinks" start="117.05" dur="0.2"> केहि भारी रेन पार</text>
<text sub="clublinks" start="117.25" dur="0.1"> केहि भारी रेन पार गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="117.35" dur="0.1"> केहि भारी रेन क्षेत्र पार।</text>
<text sub="clublinks" start="117.45" dur="0.167"> क्षेत्र।</text>
<text sub="clublinks" start="117.617" dur="0.067"> क्षेत्र। SO</text>
<text sub="clublinks" start="117.684" dur="0.066"> क्षेत्र। ताकि</text>
<text sub="clublinks" start="117.75" dur="0.067"> क्षेत्र। हामी पनि त्यस्तै छौं</text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="1.502"> क्षेत्र। हामी पनि जान्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="119.319" dur="0.066"> क्षेत्र। हामी पनि पारौं</text>
<text sub="clublinks" start="119.385" dur="0.067"> क्षेत्र। हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="119.452" dur="0.234"> हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="119.686" dur="0.066"> त्यसैले हामी तपाईंलाई दिन मार्फत जान्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="119.752" dur="0.067"> त्यस दिन हामी ती दिनहरू मार्फत जान्दछौं जुन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="119.819" dur="0.067"> हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं तपाईंले हेर्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="119.886" dur="0.133"> हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं तपाईंले भेट्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="120.019" dur="0.101"> तसर्थ हामी पनि दिन मार्फत जान्छौं तपाईंले एक ओकककबाट भेट्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="120.12" dur="0.066"> तसर्थ हामी पनि त्यस दिन मार्फत जान्छौं तपाईंले त्यसलाई भेट्टाउनुहुनेछ यो एकबाट।</text>
<text sub="clublinks" start="120.186" dur="0.301"> तपाईं यसलाई एक O'COCK द्वारा देख्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="120.487" dur="0.1"> तपाईं एक पछि भेट्टाउनुहुनेछ यस पछाडि</text>
<text sub="clublinks" start="120.587" dur="0.1"> तपाईं एक O'COCK यस पछि विन्डोज द्वारा देख्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="120.687" dur="0.133"> तपाईं एक बाहेक देख्नुहुनेछ यस पछाडि पट्टि भेटिन्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="120.82" dur="0.067"> तपाईं एक अर्काद्वारा देख्नुहुनेछ यस पछाडि पट्टि भेटिन्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="120.887" dur="0.067"> तपाईं भेट्टाउनुहुनेछ एक O'COCK यस अफर्टरपट्टि भेटिन्छ यहाँ RO 85 तिर।</text>
<text sub="clublinks" start="120.954" dur="2.502"> पछि W 85 तिर पखेटा</text>
<text sub="clublinks" start="123.456" dur="0.067"> पछि W 85 माइल पछाडि पट्टि फर्कन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="123.523" dur="0.167"> पछि W 85 माईल पिर पछाडि पट्टि फर्कन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="123.69" dur="0.167"> पछि पट्टि M P माइलहरू प्रति घण्टा पन्छिन्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="123.857" dur="0.166"> माइल प्रति घण्टा।</text>
<text sub="clublinks" start="124.023" dur="0.101"> माइल प्रति घण्टा। SO</text>
<text sub="clublinks" start="124.124" dur="0.1"> माइल प्रति घण्टा। धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.1"> माइल प्रति घण्टा। यति धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="124.324" dur="0.066"> माइल प्रति घण्टा। धेरै या कम</text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.134"> माइल प्रति घण्टा। यति अधिक वा कम</text>
<text sub="clublinks" start="124.524" dur="0.1"> माइल प्रति घण्टा। त्यस्तै धेरै वा कम</text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="0.067"> माइल प्रति घण्टा। त्यस्तै धेरै वा कम</text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.167"> त्यस्तै धेरै वा कम</text>
<text sub="clublinks" start="124.858" dur="0.066"> त्यस्तै धेरै वा कम छ कि छ</text>
<text sub="clublinks" start="124.924" dur="0.067"> त्यस्तै धेरै वा कम हो जस्तो छ</text>
<text sub="clublinks" start="124.991" dur="0.134"> यस्तै भयो वा प्राप्त गर्नुहोस् जस्तो छ</text>
<text sub="clublinks" start="125.125" dur="0.066"> यति अधिक वा कम छ कि म कलिला हुन्छु</text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.134"> यति अधिक वा कम छ कि हुन सक्दछ उपयोगी छ A</text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.066"> यति अधिक वा कम छ कि साटो एक सानो छ</text>
<text sub="clublinks" start="125.391" dur="0.234"> केटाकेटी मात्र पाउन सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.1"> एकदम कडा उदासी हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="125.725" dur="1.869"> सायद एकदमै कडा सानो छ</text>
<text sub="clublinks" start="127.594" dur="0.1"> म भन्दा कता हो कता धेरै कान्छो छ</text>
<text sub="clublinks" start="127.694" dur="0.133"> म भन्दा कम्तीमा उदार हुन सक्छु</text>
<text sub="clublinks" start="127.827" dur="0.1"> सायद उनीहरू कपाल भन्दा सानो भए पनि</text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.067"> के कडा हो उनि भन्दा कडा सानो छ</text>
<text sub="clublinks" start="127.994" dur="0.167"> अझ त्यो र उनीहरू सक्षम छन्</text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> अझ ती भन्दा तिनीहरू देख्न सक्ने छन्</text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.067"> त्यो भन्दा अझ धेरै तिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="128.328" dur="0.1"> अझ ती भन्दा ती त तिनीहरू यहाँ र हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.167"> अझ ती भन्दा तिनीहरू तिनीहरू यहाँ र यो गर्न सक्दछन्</text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.066"> अझ ती भन्दा तीनिहरू यहाँ हेर्नुहोस् र यो असफल भयो</text>
<text sub="clublinks" start="128.661" dur="0.167"> यहाँ हेर्नुहोस् र यो परीक्षित</text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.067"> यहाँ हेर्नुहोस् र यो अनुभवी</text>
<text sub="clublinks" start="128.895" dur="0.067"> यहाँ हेर्नुहोस् र यो हुनको लागि निश्चित गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.133"> यहाँ हेर्नुहोस् र यो एक हुनको लागि निश्चित छ</text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.067"> यहाँ हेर्नुहोस् र यो एक O'CLOCK हुनको लागि अनुभवी</text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.067"> यहाँ हेर्नुहोस् र यो अनुभवी एक हुनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="129.229" dur="0.066"> यहाँ हेर्नुहोस् र यसमा एक बाहेक यस अनुभवी छ</text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.267"> एक मा OCCLK हुन</text>
<text sub="clublinks" start="129.562" dur="0.1"> मर्न मा एक OCOCK हुन</text>
<text sub="clublinks" start="129.662" dur="0.067"> बिहानको प्रकारमा एक भएको छ</text>
<text sub="clublinks" start="129.729" dur="0.1"> बिहानको प्रकार मा एक OCOCK हुन</text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.067"> केवल एक प्रकारको बिहानको प्रकारमा</text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.033"> केवल एक प्रकारको बिहानको प्रकार मा बन्द गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="129.929" dur="1.602"> केवल एक प्रकारको बिहानको प्रकार मा बन्द गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="131.531" dur="0.067"> एक मात्र मर्कनिंग प्रकार मा बस बन्द गर्न को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="131.598" dur="0.2"> केवल प्रकारको मरोनि</text>
<text sub="clublinks" start="131.798" dur="0.1"> यहाँ बस छुटकारा प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="131.898" dur="0.067"> यहाँ बस पूर्व को Morning प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="131.965" dur="0.066"> यहाँ बसोबासको किसिमको बिरामी छ</text>
<text sub="clublinks" start="132.031" dur="0.134"> नयाँ प्रकारको यहाँ बसोबास गर्ने किसिमको</text>
<text sub="clublinks" start="132.165" dur="0.067"> यहाँ बस पूर्वीको ओरलिन को ओरल्टन माउनिंग</text>
<text sub="clublinks" start="132.232" dur="0.066"> यहाँ बस पूर्वीको ओरलियन बटको मात्र अवस्था छ</text>
<text sub="clublinks" start="132.298" dur="0.201"> यहाँ नयाँ अर्लिन्स बट को पूर्व</text>
<text sub="clublinks" start="132.499" dur="0.066"> यहाँ नयाँ अर्लिन्स तर प्रकारको छ</text>
<text sub="clublinks" start="132.565" dur="0.1"> यहाँ नयाँ अर्लिन्सको तर पछि प्रकारको छ</text>
<text sub="clublinks" start="132.665" dur="0.1"> यहाँ नयाँ अर्लिन्सको मात्र तर किसिमको प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="132.765" dur="0.067"> यहाँ नयाँ अर्लिन्सको मात्र तर दक्षिण को प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="132.832" dur="0.067"> यहाँ नयाँ अर्लिन्सको मात्र तर दक्षिण को प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="132.899" dur="0.067"> यहाँ नयाँ अर्लिन्स को तर केवल दक्षिण को प्रकारको भन्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="132.966" dur="0.3"> केवल दक्षिण को जस्तै प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="133.266" dur="2.402"> केवल PASSCAGOULA को दक्षिण को प्रकार,</text>
<text sub="clublinks" start="135.668" dur="0.234"> PACCAGALA, MISSISSIPPI को केवल दक्षिण किसिमको,</text>
<text sub="clublinks" start="135.902" dur="0.067"> PASSCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS का केवल दक्षिण को प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.233"> PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS</text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.067"> PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AROUND</text>
<text sub="clublinks" start="136.269" dur="0.1"> PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AROUND 85</text>
<text sub="clublinks" start="136.369" dur="0.067"> PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AROUND 85 Miles</text>
<text sub="clublinks" start="136.436" dur="0.1"> PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AROUND 85 MILS PER</text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.133"> PASCAGOULA, MISSISSIPPI, WINDS AREUND 85 MILES PER HOUR।</text>
<text sub="clublinks" start="136.669" dur="0.267"> घण्टा M P माईल पेर घण्टा।</text>
<text sub="clublinks" start="136.936" dur="0.1"> घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफल</text>
<text sub="clublinks" start="137.036" dur="0.101"> घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफल</text>
<text sub="clublinks" start="137.137" dur="0.066"> घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफल OCCUR</text>
<text sub="clublinks" start="137.203" dur="2.503"> घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफल OCCUR भन्न</text>
<text sub="clublinks" start="139.706" dur="0.066"> घण्टा M P माईल पेर घण्टा। ल्यान्डफ्ल OCCUR चाँडै भन्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="139.772" dur="0.267"> ल्यान्डफ्ल OCCUR चाँडै भन्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.134"> ल्यान्डफुल अक्टुरले प्रारम्भिक टुमरो भन्न चाहन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="140.173" dur="0.067"> ल्यान्डफ्ल अक्टोबर भन्दछ प्रारम्भिक टमोर्रो बिहान</text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> ल्यान्डफल अक्टूबर मा प्रारम्भिक टमोर्रो बिहान मा भन्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.1"> ल्यान्डफल अक्टोबरले सात वर्षको सुरुमै टमोर्रो बिहान भन्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="140.44" dur="0.067"> ल्याण्डफल अक्टोबरले सात आमिशको बिहान टमोर्रो बिहान भन्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="140.507" dur="0.266"> सात अमिसमा टमोर्रो बिहान</text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.101"> टुमरो मार्निंग सात एमिश राउलीमा</text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.1"> तम्वरो बिहान सात बजे एमिश मार्गमा</text>
<text sub="clublinks" start="140.974" dur="0.1"> मध्याह्न अमीरिसमा बिहान मध्यान्न तीनवटा अधिकार</text>
<text sub="clublinks" start="141.074" dur="0.067"> टुमोर्रो मार्भिंग सात एमिश राउगले तीन हप्ता सम्म</text>
<text sub="clublinks" start="141.141" dur="0.066"> टुमोर्रो मोर्निंग सात एमिश राउग्ली तर त्यहाँ सही</text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="0.334"> राउली ती सबै राउण्ड</text>
<text sub="clublinks" start="141.541" dur="2.302"> राउली मिस्सिस्पीपी मा सबै सही,</text>
<text sub="clublinks" start="143.843" dur="0.167"> राउली मिस्सिस्पीपीआई, अलबामामा सबै भन्दा राम्ररी</text>
<text sub="clublinks" start="144.01" dur="0.067"> राउली मिस्सीपीपीआई, अलाबामा बोर्डरमा सबै सही</text>
<text sub="clublinks" start="144.077" dur="0.233"> MISSISSIPPI, अलाबामा बोर्डर</text>
<text sub="clublinks" start="144.31" dur="0.134"> MISSISSIPPI, अलाबामा सीमा तर्फ</text>
<text sub="clublinks" start="144.444" dur="0.133"> MISSISSIPPI, अलाबामा बोर्ड टुवर्ड मोबाइल</text>
<text sub="clublinks" start="144.577" dur="0.067"> MISSISSIPPI, अलाबामा सीमा मोवाइल काउन्टी</text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.033"> MISSISSIPPI, अलाबामा सीमा मोवाइल काउन्टीको रूपमा</text>
<text sub="clublinks" start="144.677" dur="0.067"> MISSISSIPPI, अलाबामा बोर्डर टुवार्ड मोबाइल काउन्टी ए</text>
<text sub="clublinks" start="144.744" dur="0.267"> मोवाइल काउन्टीलाई A को रूप लिनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="145.011" dur="0.033"> मोवाइल काउन्टीलाई एक CATEGORY को रूपमा</text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.167"> मोवाइल काउन्टीलाई एक क्याटिगोरी १ को रूपमा</text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.167"> मोवाइल काउन्टीलाई एक क्याटिगरी १ हरिकको रूपमा तोक्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.067"> मोवाइल काउन्टीलाई एक क्याटिगरी १ तुफान हप्ताको रूपमा</text>
<text sub="clublinks" start="145.445" dur="0.167"> क्याटिगोरीि १ हरिकिकट हप्ता</text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="3.169"> क्याटिगोरीरी १ हरिकिक साता हप्ता</text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="0.167"> क्याटिगोरी १ हरिकिकट ट्रपिकलको लागि</text>
<text sub="clublinks" start="148.948" dur="0.067"> क्याटिगोरी १ हरिकिकरण एक ट्रपिकल एकमा</text>
<text sub="clublinks" start="149.015" dur="0.167"> श्रेणी १ एक तूफान एक द्वारा हिर्काउने</text>
<text sub="clublinks" start="149.182" dur="0.133"> क्याटिगोरीि १ हरिकिक्री एकबाट ट्रपिकल एकमा लिइयो</text>
<text sub="clublinks" start="149.315" dur="0.067"> क्याटिगोरीि १ हरिकिकान एक O'COLK द्वारा ट्रपिकल एकमा</text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.167"> एक O'COLK द्वारा एक ट्रपिकल गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="149.549" dur="0.067"> एक OCCLKK एक द्वारा ट्रपिकल</text>
<text sub="clublinks" start="149.616" dur="0.166"> एक ट्रिपिकल एक द्वारा O'COCK यसमा</text>
<text sub="clublinks" start="149.782" dur="0.067"> एक ट्रिपिकल एक पछि O'COLK पछि</text>
<text sub="clublinks" start="149.849" dur="0.1"> एक ट्रिपिकल एक द्वारा O'COLK पछि र पछि</text>
<text sub="clublinks" start="149.949" dur="0.067"> एक ट्रिपिकल एक द्वारा O'COLK पछि र त्यसपछि</text>
<text sub="clublinks" start="150.016" dur="0.3"> दिउँसो र त्यसपछि</text>
<text sub="clublinks" start="150.316" dur="0.034"> दिउँसो र त्यसपछि जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.133"> दिउँसो र त्यसपछि जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="150.483" dur="0.067"> दिउँसो र त्यसपछि हप्ता जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="150.55" dur="0.133"> दिउँसो र त्यस पछि हप्ताहरू जारी राख्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="150.683" dur="0.067"> दिउँसो र ती पनी पाठ्यक्रमको सम्झना गर्न जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="150.75" dur="0.2"> कोर्स जारी राख्ने</text>
<text sub="clublinks" start="150.95" dur="1.902"> कभर्स ओभर लिने क्रम जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="152.852" dur="0.267"> उपक्रम MONTGOMERY को सम्झना गर्न जारी,</text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.134"> कन्ट्री कन्ट्री मन्टगोमेरी, हेडिंगका लागि जारी राख्दै</text>
<text sub="clublinks" start="153.253" dur="0.066"> अगाडि हेडिंग गर्दै कन्ट्री ओभर मन्टरग्रामरी, को लागी जारी राख्दै</text>
<text sub="clublinks" start="153.319" dur="0.234"> OVER MONTGOMERY, हेडिंग तर्फ</text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.067"> ओभर मन्टगोमेरी, हेडिंग टुवर्ड अर्बर्न</text>
<text sub="clublinks" start="153.62" dur="0.1"> OVER MONTGOMERY, हेडिंग टुवर्ड अर्बन र</text>
<text sub="clublinks" start="153.72" dur="0.2"> OVER MONTGOMERY, हेडिंग तर्फ अगाडि र त्यसपछि</text>
<text sub="clublinks" start="153.92" dur="0.067"> OVER MONTGOMERY, हेडिंग तर्फ अगाडि बढ्नुहोस र त्यो क्रममा</text>
<text sub="clublinks" start="153.987" dur="0.267"> औबर्न र त्यसपछि सामान्य</text>
<text sub="clublinks" start="154.254" dur="0.166"> औबरन र त्यसपछि वार्षिक कोलम्बस,</text>
<text sub="clublinks" start="154.42" dur="0.067"> अवर्न र तेवरै क्लोम्बस, जर्जिया</text>
<text sub="clublinks" start="154.487" dur="0.1"> अवर्न र तेवरै क्लोम्बस, जर्जिया र</text>
<text sub="clublinks" start="154.587" dur="0.1"> अउवर्न र त्यँहा साधारणतया कोलम्बस, जर्जिया र त्यहीं</text>
<text sub="clublinks" start="154.687" dur="0.067"> अउवर्न र त्यँहा साधारणतया कोलम्बस, जर्जिया र ती भित्र</text>
<text sub="clublinks" start="154.754" dur="0.234"> कोलम्बस, जर्जिया र ती भित्र</text>
<text sub="clublinks" start="154.988" dur="0.066"> कोलम्बस, जर्जिया र ती दुई भागहरू</text>
<text sub="clublinks" start="155.054" dur="1.869"> कोलम्बस, जर्जिया र ती भागहरूमा</text>
<text sub="clublinks" start="156.923" dur="0.1"> कोलम्बस, जर्जिया र बोल्ने क्रममा ती भागहरू</text>
<text sub="clublinks" start="157.023" dur="0.1"> कोलम्बस, जर्जिया र ती दुई भागमा भन्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="157.123" dur="0.1"> कोलम्बस, जर्जिया र त्यसका अंशहरू भन्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="157.223" dur="0.134"> कोलम्बस, जर्जिया र ती भागहरूमा भन्न सकिन्छ कि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="157.357" dur="0.066"> कोलम्बस, जर्जिया र ती भागहरूमा अझ टाढा पनि हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="157.423" dur="0.201"> भन्छन् को भागहरू धेरै टाढा हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="157.624" dur="0.1"> भाग को भाग शायद धेरै टाढा हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="157.724" dur="0.133"> केही अंश भन्न सक्छु शायद धेरै टाढाबाट</text>
<text sub="clublinks" start="157.857" dur="0.167"> भन्नका अंशहरू डबलिनबाट धेरै टाढा हुन सक्दैन,</text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="0.1"> डबलिन, जर्जियाबाट टाढा हुन नसक्ने कुराको अंशहरू</text>
<text sub="clublinks" start="158.124" dur="0.067"> कविका अंशहरू डबलिनबाट धेरै टाढा हुन नसक्ने, जर्जिया त्यहाँ</text>
<text sub="clublinks" start="158.191" dur="0.2"> डब्लिन बाट यहाँ, जर्जिया</text>
<text sub="clublinks" start="158.391" dur="0.134"> डब्लिन बाट बाटो, जर्जिया त्यहाँ र</text>
<text sub="clublinks" start="158.525" dur="0.033"> डब्लिन बाट, जर्जिया त्यहाँ र हेडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="158.558" dur="0.133"> डब्लिन बाट बाटो, जर्जिया त्यहाँ र हेडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="158.691" dur="2.269"> डब्लिन बाट, जर्जिया त्यहाँ र दक्षिण को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="160.96" dur="0.067"> डब्लिन बाटै, जर्जिया त्यहाँ र दक्षिण क्यारोलिना को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="161.027" dur="0.2"> र दक्षिण क्यारोलिना टाउको</text>
<text sub="clublinks" start="161.227" dur="0.067"> र दक्षिण क्यारोलिना र हेडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="161.294" dur="0.067"> र दक्षिण क्यारोलिना सुन्न र छैन</text>
<text sub="clublinks" start="161.361" dur="0.033"> र दक्षिण क्यारोलिना को हेडिंग र छैन जस्तो</text>
<text sub="clublinks" start="161.394" dur="0.167"> र दक्षिण क्यारोलिना टाउको र A को रूपमा होईन</text>
<text sub="clublinks" start="161.561" dur="0.133"> र दक्षिण क्यारोलिना टाउको र एक ट्रपिकल रूपमा होईन</text>
<text sub="clublinks" start="161.694" dur="0.1"> र दक्षिण क्यारोलिना टाउको र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन।</text>
<text sub="clublinks" start="161.794" dur="0.167"> र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन।</text>
<text sub="clublinks" start="161.961" dur="0.167"> र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। SO</text>
<text sub="clublinks" start="162.128" dur="0.1"> र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। SO ल्याईयो</text>
<text sub="clublinks" start="162.228" dur="0.1"> र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। तिनीहरूलाई ल्याइयो</text>
<text sub="clublinks" start="162.328" dur="0.1"> र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। त्यसैले उनीहरूलाई केहि ल्याईदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.101"> र ट्रपिकल प्रणालीको रूपमा होईन। त्यसैले उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईदै छ,</text>
<text sub="clublinks" start="162.529" dur="0.2"> त्यसैले उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईदै छ,</text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="0.1"> त्यसैले उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="162.829" dur="0.1"> त्यसैले उनीहरूलाई धेरै धेरै ल्याउँदैछ, धेरै धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="162.929" dur="0.067"> त्यसैले उनीहरूलाई धेरै धेरै ल्याउँदै छ, धेरै भारी रेनहरू</text>
<text sub="clublinks" start="162.996" dur="0.1"> त्यसैले उनीहरूलाई धेरै धेरै ल्याउँदै छ, धेरै धेरै रेनहरू थिए</text>
<text sub="clublinks" start="163.096" dur="0.1"> त्यसोभए उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईयो, धेरै भारी रेनहरू भित्र पसेको थियो</text>
<text sub="clublinks" start="163.196" dur="0.067"> त्यसोभए उनीहरूलाई केहि धेरै ल्याईयो, धेरै भारी रेनहरू भित्र पसे</text>
<text sub="clublinks" start="163.263" dur="0.166"> धेरै भारी रेनहरू भित्र थियो</text>
<text sub="clublinks" start="163.429" dur="1.669"> धेरै भारी रेनहरू धेरै भित्र थियो</text>
<text sub="clublinks" start="165.098" dur="0.1"> धेरै भारी रेनहरू फ्लोरिडामा धेरै थिए</text>
<text sub="clublinks" start="165.198" dur="0.133"> धेरै भारी रेनहरू थुप्रै फ्लोरिडा रूपमा थिए</text>
<text sub="clublinks" start="165.331" dur="0.1"> धेरै भारी रेनेसको रूपमा फ्लोरिडाको धेरै थियो</text>
<text sub="clublinks" start="165.431" dur="0.201"> धेरै भारी रेनहरू पनि फ्लोरिडा भित्र धेरै राम्रो रूपमा।</text>
<text sub="clublinks" start="165.632" dur="0.166"> फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ।</text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.101"> फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। SO</text>
<text sub="clublinks" start="165.899" dur="0.1"> फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। कै त</text>
<text sub="clublinks" start="165.999" dur="0.133"> फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। हामी के हौं</text>
<text sub="clublinks" start="166.132" dur="0.067"> फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। हामी के हेर्दैछौं</text>
<text sub="clublinks" start="166.199" dur="0.133"> फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। त्यसोभए हामी के हेरिरहेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="166.332" dur="0.067"> फ्लोरिडा को रूपमा राम्रो छ। हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="166.399" dur="0.167"> हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="0.067"> हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="166.633" dur="0.066"> हामी यहाँ के हेर्दैछौं</text>
<text sub="clublinks" start="166.699" dur="0.134"> हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं त्यो छ</text>
<text sub="clublinks" start="166.833" dur="0.033"> हामी यहाँ के हेर्दैछौं, यो गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="166.866" dur="0.134"> हामी यहाँ के हेर्दैछौं त यो जान गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="167" dur="0.066"> हामी यहाँ के हेरिरहेका छौं त यो सुरू हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="167.066" dur="0.267"> यो सुरू गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="167.333" dur="0.1"> के यो ब्याटिLIN सुरू गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="167.433" dur="0.101"> के यो बटालिंग केहि सुरू गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="167.534" dur="0.1"> के यो ब्याटिLIN केहि WIND सुरू गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="167.634" dur="0.1"> के यो ब्याट्लिंग केही विन्ड शियर सुरू गर्न गइरहेको छ,</text>
<text sub="clublinks" start="167.734" dur="0.066"> के यो ब्याट्लिंग शुरू हुँदैछ केही विन्ड शियर, केही</text>
<text sub="clublinks" start="167.8" dur="1.435"> ब्याट्लिंग केहि विन्ड शियर, केही</text>
<text sub="clublinks" start="169.235" dur="0.167"> केही WIND SHEAR कुटपिट, केहि कडा</text>
<text sub="clublinks" start="169.402" dur="0.1"> केही WIND SHEAR BATTLING, केही बलियो WIND</text>
<text sub="clublinks" start="169.502" dur="0.1"> केही WIND SHEAR BATTLING, केहि कडा WIND SHEAR</text>
<text sub="clublinks" start="169.602" dur="0.1"> केही WIND SHEAR को कुट्न, केही कडा WIND SHEAR ALONG</text>
<text sub="clublinks" start="169.702" dur="0.067"> केहि WIND SHEAR को कुट्ने, केहि कडा WIND SHEAR हाम्रो भर</text>
<text sub="clublinks" start="169.769" dur="0.234"> हाम्रो लागि कडा पछाडि SHEAR</text>
<text sub="clublinks" start="170.003" dur="0.1"> कडा WIND SHEAR हाम्रो कोस्ट।</text>
<text sub="clublinks" start="170.103" dur="0.233"> COAST</text>
<text sub="clublinks" start="170.336" dur="0.1"> COAST त्यो</text>
<text sub="clublinks" start="170.436" dur="0.034"> COAST त्यो जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="170.47" dur="0.1"> COAST त्यो जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="170.57" dur="0.033"> COAST त्यो सहयोगमा गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="170.603" dur="0.1"> COAST सहयोग गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="170.703" dur="0.1"> COAST त्यो मदत गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="170.803" dur="0.067"> COAST यो प्रकारको सहयोग गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="170.87" dur="0.2"> यो प्रकारको सहयोग गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="171.07" dur="0.101"> त्यो KEEP को मदत गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="171.171" dur="0.033"> यो KEEP यो सहायता गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="171.204" dur="0.167"> यो KEEP राखन सहयोग गर्न गइरहेको छ यो A</text>
<text sub="clublinks" start="171.371" dur="0.033"> यो एक प्रकारको राख्नुहोस् मदत गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="171.404" dur="0.067"> यो एक श्रेणी राख्नुहोस् मदत गर्न गइरहेको छ 1</text>
<text sub="clublinks" start="171.471" dur="0.267"> यो क्याटिगरी १ राख्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="171.738" dur="0.2"> यो क्याटिगरी १ हरिकाना राख्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="171.938" dur="1.435"> यस क्याटिगरीमा राख्नुहोस् १ हरीरिक थ्रु</text>
<text sub="clublinks" start="173.373" dur="0.066"> यो क्याटिगरी राख्नुहोस् १ हिजोआज हिजोआज आज</text>
<text sub="clublinks" start="173.439" dur="0.267"> हिजोआज आज मद्दत गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="173.706" dur="0.067"> आजको हेडिINGको माध्यमबाट तुफान</text>
<text sub="clublinks" start="173.773" dur="0.1"> आज सिरियाको माध्यमबाट तुफान</text>
<text sub="clublinks" start="173.873" dur="0.1"> हिर्काउने मार्फत आज हेडिंग भित्र</text>
<text sub="clublinks" start="173.973" dur="0.134"> यसमा आज सिरियाको माध्यमबाट उत्तरी तूफान</text>
<text sub="clublinks" start="174.107" dur="0.067"> यस अधिवेशनमा सिरिया ट्राइक टुर्डे</text>
<text sub="clublinks" start="174.174" dur="0.2"> यस घटनामा हेडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="174.374" dur="0.1"> यस घटना मा हेडिंग र</text>
<text sub="clublinks" start="174.474" dur="0.1"> यस घटनामा र यसअघिनै हेडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="174.574" dur="0.167"> यस घटनाको बारेमा शीर्षक हो र त्यसपछि पनि</text>
<text sub="clublinks" start="174.741" dur="0.066"> यस घटनाको बारेमा टुमरोमा हेडिंग गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="174.807" dur="0.101"> यस घटनाको बारेमा शीर्षक छ र यसैले टुमरोमा रूपमा</text>
<text sub="clublinks" start="174.908" dur="0.066"> यस घटनाको बारेमा टाउको हुँदै छ र यस तातो के रूप मा राम्रो छ</text>
<text sub="clublinks" start="174.974" dur="0.201"> र त्यहाँ मरेर राम्रो रूपमा</text>
<text sub="clublinks" start="175.175" dur="0.1"> र त्यतातिर पनि राम्रो रूपमा।</text>
<text sub="clublinks" start="175.275" dur="0.166"> पनि।</text>
<text sub="clublinks" start="175.441" dur="0.067"> पनि। SO</text>
<text sub="clublinks" start="175.508" dur="0.067"> पनि। तपाईं पनि</text>
<text sub="clublinks" start="175.575" dur="0.067"> पनि। त्येसो भए तिमि सक्छौ</text>
<text sub="clublinks" start="175.642" dur="0.1"> पनि। त्यसोभए तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="175.742" dur="1.701"> पनि। त्यसोभए तपाईं त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="177.443" dur="0.167"> पनि। त्यसोभए तपाईं त्यो स्ट्रONG्ग देख्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="177.61" dur="0.067"> पनि। त्यसोभए तपाईं त्यो दृढ विन्ड देख्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="177.677" dur="0.2"> त्यसोभए तपाईं त्यो दृढ विन्ड देख्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="177.877" dur="0.1"> त्यसोभए तपाईं त्यो दृढ विन्ड शियर देख्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="177.977" dur="0.067"> त्यसोभए तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ कि कडा प्रकारको कपालको बलियो</text>
<text sub="clublinks" start="178.044" dur="0.167"> त्यसोभए तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि कडा प्रकारको कडा प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.133"> त्यसो भए तपाईले हेर्न सक्नु हुन्छ कि फराकिलो कपालको कपालको प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="178.344" dur="0.067"> त्यसोभए तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि बलियो पछाडि झर्नुहोस् पछाडि फलोको प्रकार।</text>
<text sub="clublinks" start="178.411" dur="0.167"> पछाडि पछाडि भाग्ने को प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="178.578" dur="0.1"> ITE पछाडि पछाडि प्रकारको शियर।</text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.234"> IT</text>
<text sub="clublinks" start="178.912" dur="0.1"> IT त्यो</text>
<text sub="clublinks" start="179.012" dur="0.033"> IT त्यो जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="179.045" dur="0.167"> IT त्यो जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="179.212" dur="0.067"> IT त्यो रोक्न जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="179.279" dur="0.1"> IT यो रोक्न जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="179.379" dur="0.066"> IT त्यो यसलाई बचाउन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="179.445" dur="0.267"> त्यो यसलाई बचाउन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="179.712" dur="0.067"> त्यो GETTING बाट आईटी बचाउन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="179.779" dur="0.134"> त्यो प्राप्त गर्न बाट आईटम रोक्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="179.913" dur="0.133"> त्यो प्राप्त गर्न बाट बलियो हुँदै गइरहेको छ,</text>
<text sub="clublinks" start="180.046" dur="0.067"> त्यो प्राप्त गर्न बाट जाँदै छ बलियो, के</text>
<text sub="clublinks" start="180.113" dur="1.401"> त्यो प्राप्त गर्न बाट बलियो हुँदै गइरहेको छ के कडा हो, के हो</text>
<text sub="clublinks" start="181.514" dur="0.067"> त्यो प्राप्त गर्न बाट बलियो हुँदै गइरहेको छ ज्यादै, जो एक हो</text>
<text sub="clublinks" start="181.581" dur="0.2"> पनि कडा भईरहेको छ, जो एक हो</text>
<text sub="clublinks" start="181.781" dur="0.1"> पनि कडाई पाउनु, जो राम्रो छ</text>
<text sub="clublinks" start="181.881" dur="0.1"> पनि कडाई पाउनु, जो एक राम्रो कुरा हो।</text>
<text sub="clublinks" start="181.981" dur="0.201"> राम्रो कुरा।</text>
<text sub="clublinks" start="182.182" dur="0.1"> राम्रो कुरा। र</text>
<text sub="clublinks" start="182.282" dur="0.066"> राम्रो कुरा। अनि त्यसपछि</text>
<text sub="clublinks" start="182.348" dur="0.1"> राम्रो कुरा। र त्यसपछि</text>
<text sub="clublinks" start="182.448" dur="0.101"> राम्रो कुरा। र त्यसपछि अपर</text>
<text sub="clublinks" start="182.549" dur="0.1"> राम्रो कुरा। र त्यसपछि माथिल्लो स्तर</text>
<text sub="clublinks" start="182.649" dur="0.066"> राम्रो कुरा। र त्यस पछि माथिल्लो पखेटा</text>
<text sub="clublinks" start="182.715" dur="0.167"> र त्यस पछि माथिल्लो पखेटा</text>
<text sub="clublinks" start="182.882" dur="0.134"> र तब माथिल्लो तह पाना</text>
<text sub="clublinks" start="183.016" dur="0.1"> र त्यसपछि माथिल्लो लेबल धकेल्छ</text>
<text sub="clublinks" start="183.116" dur="0.1"> र तब माथिल्लो लेआउट यो धक्का दिइन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="183.216" dur="0.067"> र तब माथिल्लो लेआउट यहाँ धकेल्दै छ</text>
<text sub="clublinks" start="183.283" dur="0.033"> र तब माथिल्लो लेआउट यहाँ धकेल्दै छ</text>
<text sub="clublinks" start="183.316" dur="0.1"> र तब माथिल्लो लेआउट यहाँ धकेल्दै छ</text>
<text sub="clublinks" start="183.416" dur="0.067"> र तब माथिल्लो लेआउट यहाँ धकेल्दै छ</text>
<text sub="clublinks" start="183.483" dur="0.2"> यस यहाँ धकेल्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="183.683" dur="0.067"> पूर्वको लागि यहाँ यहाँ धकेल्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="183.75" dur="2.602"> पूर्व को यस यहाँ यहाँ धकेल्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="186.352" dur="0.1"> अमेरिकाको पूर्वीतिर यहाँ बन्द छ</text>
<text sub="clublinks" start="186.452" dur="0.101"> हामीलाई यहाँ पूर्व को रूप मा धक्का दिनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="186.553" dur="0.166"> यस यहाँ धकेल्नुहोस् हामी पूर्व को पूर्व को रूप मा।</text>
<text sub="clublinks" start="186.719" dur="0.167"> पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा।</text>
<text sub="clublinks" start="186.886" dur="0.1"> पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SO</text>
<text sub="clublinks" start="186.986" dur="0.134"> पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SO SURGE</text>
<text sub="clublinks" start="187.12" dur="0.167"> पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SO SURGE COASTAL</text>
<text sub="clublinks" start="187.287" dur="0.1"> पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SOGE SURGE COASTAL फ्लूडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="187.387" dur="0.066"> पूर्व रूपमा अमेरिका रूपमा। SOGE SUGE COASTAL FLOODING STILL</text>
<text sub="clublinks" start="187.453" dur="0.167"> SOGE SUGE COASTAL FLOODING STILL</text>
<text sub="clublinks" start="187.62" dur="0.134"> SOGE SURGE COASTAL FLOODING STILL A</text>
<text sub="clublinks" start="187.754" dur="0.066"> SOGE SUGE COASTAL FLOODING A NUMBER</text>
<text sub="clublinks" start="187.82" dur="0.134"> SOGE SUGE COASTAL फ्लूडिंग एक नम्बर एक</text>
<text sub="clublinks" start="187.954" dur="0.133"> SOGE SUGE COASTAL FLOODDING एक संख्या सम्म भरिँदै</text>
<text sub="clublinks" start="188.087" dur="0.067"> यति सर्ज कस्टल फ्लोडिंग एक नम्बर एक कन्क्रिन विजयी</text>
<text sub="clublinks" start="188.154" dur="0.3"> एउटा नम्बर एक WINSLOW</text>
<text sub="clublinks" start="188.454" dur="2.103"> एक नम्बर एक कन्क्रिन WINSLOW वृद्धि</text>
<text sub="clublinks" start="190.557" dur="0.033"> एक नम्बर एक आज Winslow बढ्दै आज</text>
<text sub="clublinks" start="190.59" dur="0.2"> एक नम्बर एक कन्क्रिन आज बढेको बढि</text>
<text sub="clublinks" start="190.79" dur="0.067"> एउटा नम्बर कन्जरनले आज विवाहको दिन बढाउँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="190.857" dur="0.2"> WADNESDAY आज बढ्दै</text>
<text sub="clublinks" start="191.057" dur="0.1"> आज र WENESDAY बढ्दै</text>
<text sub="clublinks" start="191.157" dur="0.134"> आज र WINNESDAY र रेन वृद्धि गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="191.291" dur="0.1"> आज राती वृद्धि गर्न र कुल जम्मा</text>
<text sub="clublinks" start="191.391" dur="0.1"> WANDNESDAY र रेन कुल पुनः गर्न को लागी आज वृद्धि</text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="0.033"> WANDNESDAY र रेन कुल गर्न को लागी आज वृद्धि गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="191.524" dur="0.067"> WANDNESDAY र रेन कुल गर्न को लागी आज वृद्धि गर्दै A</text>
<text sub="clublinks" start="191.591" dur="0.233"> र रेन कुलहरू एकअर्कामा फेरि फेरी</text>
<text sub="clublinks" start="191.824" dur="0.067"> र रेन जम्मा एक दशौंको बारेमा फेरि</text>
<text sub="clublinks" start="191.891" dur="0.067"> र रेन कुल एक दशौंको बारेमा फेरि</text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="0.1"> र रेन कुल एक दशौंको बारेमा फेरि</text>
<text sub="clublinks" start="192.058" dur="0.1"> र रेन कुलहरू फेरि एक ईन्चको दशौं बारेमा।</text>
<text sub="clublinks" start="192.158" dur="0.2"> एक इन्चको दशौं।</text>
<text sub="clublinks" start="192.358" dur="2.203"> एक इन्चको दशौं। हो,</text>
<text sub="clublinks" start="194.561" dur="0.066"> एक इन्चको दशौं। हो, त्यो</text>
<text sub="clublinks" start="194.627" dur="0.1"> एक इन्चको दशौं। हो, त्यो A</text>
<text sub="clublinks" start="194.727" dur="0.134"> एक इन्चको दशौं। हो, त्यो दसौं हो</text>
<text sub="clublinks" start="194.861" dur="0.067"> एक इन्चको दशौं। हो, त्यो दशौं हो</text>
<text sub="clublinks" start="194.928" dur="0.267"> एक इन्चको दशौं। हो, त्यो दसौं हो</text>
<text sub="clublinks" start="195.195" dur="0.066"> एक इन्चको दशौं। हो, त्यो एक इन्चको दशौं हो</text>
<text sub="clublinks" start="195.261" dur="0.167"> हो, त्यो एक इन्चको दशौं हो</text>
<text sub="clublinks" start="195.428" dur="0.067"> हो, त्यो एक इञ्चको दशौं हो</text>
<text sub="clublinks" start="195.495" dur="0.133"> हो, त्यो १० इन्चको दशौं हो</text>
<text sub="clublinks" start="195.628" dur="0.1"> हो, त्यो १० इन्चमा एउटा इन्चको दशौं हो</text>
<text sub="clublinks" start="195.728" dur="0.067"> हो, त्यो एक इन्चको दशौं हो जब १० ईन्चहरू</text>
<text sub="clublinks" start="195.795" dur="0.067"> हो, त्यो एक इन्चको दशौं हो जब तपाईलाई १० ईन्चहरू हुन्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="195.862" dur="0.1"> हो, जुन तपाईले पाउनुहुन्छ 10 ईन्च सम्म एक इन्चको दशौं अंश हो</text>
<text sub="clublinks" start="195.962" dur="0.067"> हो, जुन तपाईले भित्र ल्याउनुहुन्छ १० इन्चमा दश इन्च</text>
<text sub="clublinks" start="196.029" dur="0.333"> तपाई भित्र पुग्दा १० ईन्चहरू</text>
<text sub="clublinks" start="196.362" dur="0.067"> जब तपाइँ मिसिस्पीपीआई भित्र पाउनुहुन्छ १० ईन्चहरू</text>
<text sub="clublinks" start="196.429" dur="0.134"> जब तपाईं मिसिस्पीपी भित्र पाउनुहुन्छ र १० ईन्चहरू</text>
<text sub="clublinks" start="196.563" dur="0.066"> जब तपाइँ मिसिस्पी र अलाबामामा पाउनुहुन्छ १० ईन्चहरू</text>
<text sub="clublinks" start="196.629" dur="0.034"> जब तपाइँ मिसिस्पी र अलाबामा र पाउनुहुन्छ १० ईन्चहरू</text>
<text sub="clublinks" start="196.663" dur="0.066"> जब तपाईं मिसिस्पीपी र अलाबामा र पाउनु हुन्छ १० ईन्चहरू</text>
<text sub="clublinks" start="196.729" dur="0.201"> मिसिसिपी र अलाबामा र ए</text>
<text sub="clublinks" start="196.93" dur="1.768"> मिसिस्पीपी र अलाबामा र केही</text>
<text sub="clublinks" start="198.698" dur="0.133"> मिसिस्पीपी र अलाबामा र केही परिवर्तनहरू</text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.067"> मिसिस्पीपी र अलाबामा र केही परिवर्तनहरू चाहानुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="198.898" dur="0.2"> मिसिस्पीपी र अलाबामा र केही परिवर्तनहरू अब जस्तो लाग्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="199.098" dur="0.201"> अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्।</text>
<text sub="clublinks" start="199.299" dur="0.166"> अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। The</text>
<text sub="clublinks" start="199.465" dur="0.167"> अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। पूर्वानुमान</text>
<text sub="clublinks" start="199.632" dur="0.067"> अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। पूर्वानुमान गरिएको</text>
<text sub="clublinks" start="199.699" dur="0.1"> अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। पूर्वानुमान को रूपमा</text>
<text sub="clublinks" start="199.799" dur="0.067"> अहिले केही परिवर्तनहरू मन पराउँछन्। पूर्वानुमान राम्रो रूपमा परीक्षित</text>
<text sub="clublinks" start="199.866" dur="0.2"> पूर्वानुमान राम्रो रूपमा परीक्षित</text>
<text sub="clublinks" start="200.066" dur="0.1"> पूर्वानुमान राम्रो रूपमा पनि।</text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.167"> पनि।</text>
<text sub="clublinks" start="200.333" dur="0.133"> पनि। SO</text>
<text sub="clublinks" start="200.466" dur="0.067"> पनि। यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="200.533" dur="0.134"> पनि। यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="200.667" dur="0.166"> पनि। यहाँ सबैभन्दा पछिल्लो छ</text>
<text sub="clublinks" start="200.833" dur="0.067"> पनि। यहाँ सबैभन्दा पछिल्लो पुर्व छ</text>
<text sub="clublinks" start="200.9" dur="1.802"> यहाँ सबैभन्दा पछिल्लो पुर्व छ</text>
<text sub="clublinks" start="202.702" dur="0.167"> यहाँ छ सब भन्दा पछिल्लो पुर्व ट्र्याक</text>
<text sub="clublinks" start="202.869" dur="0.167"> त्यसोभए पछिल्लो फोर्यास्ट ट्र्याक फेरि।</text>
<text sub="clublinks" start="203.036" dur="0.233"> ट्र्याक फेरि।</text>
<text sub="clublinks" start="203.269" dur="0.067"> ट्र्याक फेरि। यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="203.336" dur="0.2"> ट्र्याक फेरि। यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="203.536" dur="0.134"> ट्र्याक फेरि। यहाँ मिसिसिपी छ</text>
<text sub="clublinks" start="203.67" dur="0.066"> ट्र्याक फेरि। यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा छन्</text>
<text sub="clublinks" start="203.736" dur="0.234"> यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा छन्</text>
<text sub="clublinks" start="203.97" dur="0.1"> यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा बोर्डर छ</text>
<text sub="clublinks" start="204.07" dur="0.1"> यहाँ मिसिसिपी अलाबामा बोर्डर राइट छ</text>
<text sub="clublinks" start="204.17" dur="0.067"> यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा सीमा ठीक छ</text>
<text sub="clublinks" start="204.237" dur="0.1"> यहाँ मिसिस्पीपी अलाबामा सीमा ठीक छ</text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.067"> यहाँ मिसिसिपी अलाबामा सीमा दाईं तल छ।</text>
<text sub="clublinks" start="204.404" dur="0.233"> सीमा सही त्यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="204.637" dur="0.134"> बोर्डर अधिकार हामी कहाँ छौं</text>
<text sub="clublinks" start="204.771" dur="0.066"> सीमा सही त्यहाँ हामी हेर्दै छौं</text>
<text sub="clublinks" start="204.837" dur="2.169"> सीमा सही त्यहाँ हामी हेर्दै छौं</text>
<text sub="clublinks" start="207.006" dur="0.1"> बोर्डरको दायाँ कता हो जहाँ हामी ल्याण्डफलमा हेर्दैछौं</text>
<text sub="clublinks" start="207.106" dur="0.067"> सीमा दायाँ जहाँ हामी ल्यान्डफ्ल मा फेरि हेरे छौं।</text>
<text sub="clublinks" start="207.173" dur="0.234"> हामी फेरि ल्यान्डफलमा हेर्दैछौं</text>
<text sub="clublinks" start="207.407" dur="0.1"> हामी फेरि ल्यान्डफलमा खोजिरहेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="207.507" dur="0.2"> हामी ल्यान्डफलमा फेरि खोजिरहेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="207.707" dur="0.133"> हामी ल्यान्डफलमा फेरि हेरिरहेका छौं नजिकै पास्कगौला</text>
<text sub="clublinks" start="207.84" dur="0.067"> हामी ल्यान्डफलमा फेरि हेरिरहेका छौं नजिक नजिक पास्काउला</text>
<text sub="clublinks" start="207.907" dur="0.301"> ठीक नजिक पास्कगौला बीच</text>
<text sub="clublinks" start="208.208" dur="0.066"> सही नजिक पास्कगौला बीच पास्कगौला</text>
<text sub="clublinks" start="208.274" dur="0.134"> सही नजिक पास्कगौला पास्कगौला बीच र</text>
<text sub="clublinks" start="208.408" dur="0.1"> सही नजिक पास्कगौला र पासागौला र मोबाइल बीच</text>
<text sub="clublinks" start="208.508" dur="0.067"> पासागौला र मोबाइल क्षेत्र बाहेक दायाँ पासकगौला</text>
<text sub="clublinks" start="208.575" dur="0.066"> सही नजिक पास्कगौला पास्कगौला र मोबाइल क्षेत्र बीच र</text>
<text sub="clublinks" start="208.641" dur="0.2"> पासाकाउला र मोबाइल क्षेत्र र</text>
<text sub="clublinks" start="208.841" dur="2.236"> पासाकाउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाइँ</text>
<text sub="clublinks" start="211.077" dur="0.067"> पास्काउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाइँ भरिपूर्ण हुनुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="211.144" dur="0.1"> PASCagoula र मोबाइल क्षेत्र र तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="211.244" dur="0.133"> पास्काउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाइँ यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="211.377" dur="0.234"> पास्काउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाईले सर्ज हेर्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="211.611" dur="0.067"> पास्काउला र मोबाइल क्षेत्र र तपाईले सर्जेको परीक्षण देख्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="211.678" dur="0.166"> तपाईं सर्ज परीक्षा हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="211.844" dur="0.067"> तपाईले सर्जेको प्रति देख्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="211.911" dur="0.1"> तपाई सर्जको प्रतिफल अवश्य देख्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="212.011" dur="0.1"> तपाईं अझ पछाडि सर्जको अभिप्राय देख्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="212.111" dur="0.034"> तपाईं छरितो देख्नको लागि सागरको अभिप्राय देख्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="212.145" dur="0.1"> तपाईं छरितो सागरको आसपास हेर्नको लागि सर्जको प्रतिफल देख्नुहुनेछ</text>
<text sub="clublinks" start="212.245" dur="0.1"> तपाइँ अझ छहटा अर्जित गर्न को लागी सार्ज परीक्षा हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="212.345" dur="0.067"> तपाइँ छनौट देख्नुहुन्छ छ फिट NINE फिट को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="212.412" dur="0.167"> NINE फीट छहटा को लागी हुन</text>
<text sub="clublinks" start="212.579" dur="0.1"> NETE FEET IN SUX ANDUND हुन</text>
<text sub="clublinks" start="212.679" dur="0.1"> ती मध्ये NETE फिट साईस तिर जान</text>
<text sub="clublinks" start="212.779" dur="0.1"> ती क्षेत्रहरूमा NINE फीट छहटा को लागी हुन।</text>
<text sub="clublinks" start="212.879" dur="0.267"> ती क्षेत्रहरूमा।</text>
<text sub="clublinks" start="213.146" dur="0.133"> ती क्षेत्रहरूमा। सम्झनु,</text>
<text sub="clublinks" start="213.279" dur="0.1"> ती क्षेत्रहरूमा। याद गर्नुहोस्, यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="213.379" dur="0.067"> ती क्षेत्रहरूमा। याद राख्नुहोस्, यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="213.446" dur="0.067"> ती क्षेत्रहरूमा। याद राख्नुहोस्, यहाँ छन्</text>
<text sub="clublinks" start="213.513" dur="1.535"> याद राख्नुहोस्, यहाँ छन्</text>
<text sub="clublinks" start="215.048" dur="0.167"> याद गर्नुहोस्, यहाँ तूफान छ</text>
<text sub="clublinks" start="215.215" dur="0.166"> याद गर्नुहोस्, यहाँ भएको आँधीबेहरी हो।</text>
<text sub="clublinks" start="215.381" dur="0.201"> आँधीबेहरी हो।</text>
<text sub="clublinks" start="215.582" dur="0.166"> आँधीबेहरी हो। आईटीको</text>
<text sub="clublinks" start="215.748" dur="0.034"> आँधीबेहरी हो। यो गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="215.782" dur="0.2"> आँधीबेहरी हो। यो गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="215.982" dur="0.033"> आँधीबेहरी हो। यो भइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="216.015" dur="0.1"> आँधीबेहरी हो। यो हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="216.115" dur="0.067"> आँधीबेहरी हो। यो पुश गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="216.182" dur="0.067"> आँधीबेहरी हो। यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="216.249" dur="0.2"> यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="216.449" dur="0.1"> यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="216.549" dur="0.067"> यो भइरहेको छ कि सबै पश गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="216.616" dur="0.133"> यो सबै पानी पुश गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="216.749" dur="0.067"> यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ पानीलाई पार गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="216.816" dur="0.1"> यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ कि पानीलाई पार गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="216.916" dur="0.067"> यो सबै पुश गर्न गइरहेको छ कि पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="216.983" dur="0.2"> त्यो क्षेत्र पार गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="217.183" dur="2.102"> त्यो क्षेत्रलाई पार गर्नुहोस् र</text>
<text sub="clublinks" start="219.285" dur="0.067"> पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र त्यो</text>
<text sub="clublinks" start="219.352" dur="0.067"> पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र त्यो किन</text>
<text sub="clublinks" start="219.419" dur="0.167"> पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र त्यो किन हो</text>
<text sub="clublinks" start="219.586" dur="0.133"> पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र त्यो किन सर्ज हो</text>
<text sub="clublinks" start="219.719" dur="0.067"> पानी क्षेत्र पार गर्नुहोस् र यो किन हो सार्ज स्तरहरू</text>
<text sub="clublinks" start="219.786" dur="0.2"> र यो किन हो सार्ज स्तरहरू</text>
<text sub="clublinks" start="219.986" dur="0.1"> र यो किन हो सार्ज लेभलहरू</text>
<text sub="clublinks" start="220.086" dur="0.1"> र यो किन हो सर्ज स्तरहरू अझै पनि छन्</text>
<text sub="clublinks" start="220.186" dur="0.034"> र त्यो किन हो सर्ज लेभलहरू अझै पनि जान्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="220.22" dur="0.066"> र त्यो किन हो सर्ज स्तरहरू अझै पनी जान्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="220.286" dur="0.067"> र त्यो किन हो सर्ज स्तरहरू हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="220.353" dur="0.367"> अब पनि हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="220.72" dur="0.1"> अहिले पनि प्रतीकात्मक हुन जान्छ</text>
<text sub="clublinks" start="220.82" dur="0.067"> अझै उच्च प्रतीकात्मक हुन जान्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="220.887" dur="0.1"> अहिले पनि प्रतीकात्मक रूपमा उच्च हुन जान्छन् र</text>
<text sub="clublinks" start="220.987" dur="0.067"> अहिले पनि प्रतीकात्मक रूपमा उच्च र अझै गइरहेका छन्</text>
<text sub="clublinks" start="221.054" dur="0.267"> सिग्निफाइक्लि उच्च र अझै</text>
<text sub="clublinks" start="221.321" dur="0.1"> सिग्निफिकली उच्च र अझै पनी कारण</text>
<text sub="clublinks" start="221.421" dur="1.835"> स्पष्ट रूपमा उच्च र अझै केही कारण</text>
<text sub="clublinks" start="223.256" dur="0.167"> स्पष्ट रूपमा उच्च र अझै केही समस्याहरूको कारण</text>
<text sub="clublinks" start="223.423" dur="0.1"> स्पष्ट रूपमा उच्च र अझै केही समस्याहरू उत्पन्न</text>
<text sub="clublinks" start="223.523" dur="0.067"> दर्शाक उच्च र अझै पनि केही समस्याहरूको कारण त्यहाँ</text>
<text sub="clublinks" start="223.59" dur="0.166"> त्यहाँ केही समस्याहरू उत्पन्न गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="223.756" dur="0.1"> त्यहाँ केहि समस्याहरू उत्पन्न गर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="223.856" dur="0.101"> केही समस्याहरूको कारण पनि हो।</text>
<text sub="clublinks" start="223.957" dur="0.3"> जस्तो राम्रो छ।</text>
<text sub="clublinks" start="224.257" dur="0.067"> जस्तो राम्रो छ। आधारभूत</text>
<text sub="clublinks" start="224.324" dur="0.033"> जस्तो राम्रो छ। आधारभूत बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="224.357" dur="0.1"> जस्तो राम्रो छ। आधारभूत बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="224.457" dur="0.1"> जस्तो राम्रो छ। मूलभूत बन्द गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="224.557" dur="0.067"> जस्तो राम्रो छ। ईस्टको आधारभूत</text>
<text sub="clublinks" start="224.624" dur="0.067"> जस्तो राम्रो छ। आधारभूत पूर्व को</text>
<text sub="clublinks" start="224.691" dur="0.2"> आधारभूत पूर्व को</text>
<text sub="clublinks" start="224.891" dur="0.2"> आधारभूत पूर्व को</text>
<text sub="clublinks" start="225.091" dur="0.1"> मिसिलको पूर्वमा आधारभूत</text>
<text sub="clublinks" start="225.191" dur="0.1"> मिस्लीस्पि रिभरको पूर्वीमा आधारभूत</text>
<text sub="clublinks" start="225.291" dur="0.067"> मिसिलिपी रिभर स्टिलको पूर्वमा आधारभूत</text>
<text sub="clublinks" start="225.358" dur="0.267"> मिसिसिपी रिभर स्टिल</text>
<text sub="clublinks" start="225.625" dur="0.067"> मिसिस्पीपी रिभर अझै देखीरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="225.692" dur="1.635"> मिसिस्पीपी रिभर अझै हेर्दै छ</text>
<text sub="clublinks" start="227.327" dur="0.233"> मिसिस्पीपी रिभरले अहिले पनि हेर्दै छ</text>
<text sub="clublinks" start="227.56" dur="0.034"> मिसिस्पीपी रिभाइर अझै देखिन तीन</text>
<text sub="clublinks" start="227.594" dur="0.1"> मिसिस्पीपी रिभाइर अझै देखिन तीन लाग्ने</text>
<text sub="clublinks" start="227.694" dur="0.066"> मिसिस्पीपी रिभर्भर अझै देख्न तीनको बारेमा खोज्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="227.76" dur="0.201"> पाँच तिर हेर्दा</text>
<text sub="clublinks" start="227.961" dur="0.1"> पाँचवटा फिटको बारेमा खोज्दै</text>
<text sub="clublinks" start="228.061" dur="0.133"> यहाँ पाँचवटा फिट फिर्ता लिन खोज्दै</text>
<text sub="clublinks" start="228.194" dur="0.1"> यहाँ तीनवटा फिट एक्रसको बारेमा हेर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="228.294" dur="0.067"> यहाँ पाँचवटा फीट फिर्ता प्राप्त गर्नका लागि एक्रस लिनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.334"> यहाँ एक्रोस लिट लगाउनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="228.695" dur="0.1"> यहाँ एक्रस लीक कन्टेन्ट्राइन पाउनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="228.795" dur="0.1"> यहाँ एक्रस लिक कन्टेन्ट्रेन र फिट गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="228.895" dur="0.167"> यहाँ एक्रस लेक कन्टेन्ट्रेन र अधिक पाउनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="229.062" dur="0.066"> यहाँ एक्रस लीक कन्टेन्ट्रेन र थप प्रशंसा गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="229.128" dur="0.201"> PONTCHARTRAIN र अधिक प्रशंसा</text>
<text sub="clublinks" start="229.329" dur="0.1"> PONTCHARTRAIN र अधिक प्रशंसा कि</text>
<text sub="clublinks" start="229.429" dur="0.167"> कन्टेन्ट्रेन र अधिक प्रशंसा कि पानी</text>
<text sub="clublinks" start="229.596" dur="0.033"> PONTCHARTRAIN र अधिक सराहना गर्नुहोस् कि पानी जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="229.629" dur="0.067"> PONTCHARTRAIN र अधिक सराहना गर्नुहोस् कि पानी जारी छ</text>
<text sub="clublinks" start="229.696" dur="0.066"> PONTCHARTRAIN र अधिक सराहना कि पानी जारी हुन</text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="2.636"> त्यो पानी जारी रहनको लागि</text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.067"> त्यो पानी धक्का दिइन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="232.465" dur="0.167"> पानी निरन्तर धक्का दिइन्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="232.632" dur="0.2"> भित्र धकेले।</text>
<text sub="clublinks" start="232.832" dur="0.2"> भित्र धकेले। आईटीको</text>
<text sub="clublinks" start="233.032" dur="0.034"> भित्र धकेले। यो गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.066" dur="0.133"> भित्र धकेले। यो गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.199" dur="0.1"> भित्र धकेले। यो कुरा गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.299" dur="0.134"> भित्र धकेले। यो केहि कारण गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.433" dur="0.066"> भित्र धकेले। आईटी केहि समस्याहरूको कारण हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.499" dur="0.167"> आईटी केहि समस्याहरूको कारण हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.666" dur="0.067"> आईटी केहि समस्याहरू खडा गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.733" dur="0.133"> आईटी केहि समस्याहरू खडा गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.866" dur="0.101"> यो पश्चिममा केही समस्याहरूको सामना गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="233.967" dur="0.066"> यो पश्चिमी किनारामा केहि विवाद उत्पन्न गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="234.033" dur="0.067"> आईटीको पश्चिमी किनारामा केहि समस्याहरू सामना गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="234.1" dur="0.1"> यो पश्चिमी किनारामा केहि विवाद उत्पन्न गर्न गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="234.2" dur="0.067"> आईटीमा केही समस्याहरू खडा गर्न गइरहेको छ त्यो झगडाको पश्चिमी किनारमा।</text>
<text sub="clublinks" start="234.267" dur="0.233"> पश्चिमतिरको झिकमा</text>
<text sub="clublinks" start="234.5" dur="0.101"> पश्चिमी किनारामा त्यहाँ झिक्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="234.601" dur="0.1"> पश्चिमी किनारमा झिक त्यहाँ</text>
<text sub="clublinks" start="234.701" dur="0.066"> पश्चिमी किनारमा झिक्नु भन्दा पहिले</text>
<text sub="clublinks" start="234.767" dur="0.1"> पश्चिमी किनारमा हामी त्यहाँबाट झिकौं</text>
<text sub="clublinks" start="234.867" dur="0.101"> पश्चिमी किनारमा हामी त्यहाँ हुँदा झर्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="234.968" dur="0.066"> पश्चिमी किनारमा झिकौं हामीसँग जुन ती छन्</text>
<text sub="clublinks" start="235.034" dur="0.234"> त्यस्ता व्यक्तिहरू भए पछि</text>
<text sub="clublinks" start="235.268" dur="1.134"> त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन हामी उत्तरतिर छौं</text>
<text sub="clublinks" start="236.402" dur="0.134"> त्यहाँ हामी उत्तर पश्चिमी यी छौं</text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.167"> त्यहाँ हामी उत्तर पश्चिमी पट्टिहरू यी छन्।</text>
<text sub="clublinks" start="236.703" dur="0.2"> उत्तर पश्चिमी विन्ड्स।</text>
<text sub="clublinks" start="236.903" dur="0.067"> उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक मात्र</text>
<text sub="clublinks" start="236.97" dur="0.1"> उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक पटक</text>
<text sub="clublinks" start="237.07" dur="0.1"> उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक मात्र तूफान</text>
<text sub="clublinks" start="237.17" dur="0.167"> उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक पटक तूफान सर्छ</text>
<text sub="clublinks" start="237.337" dur="0.133"> उत्तर पश्चिमी विन्ड्स। एक पटक तूफान अन्त्य हुँदै,</text>
<text sub="clublinks" start="237.47" dur="0.234"> एक पटक तूफान अन्त्य हुँदै,</text>
<text sub="clublinks" start="237.704" dur="0.066"> एक पटक तूफानले अंतल्याण्डलाई मिल्छ, हामी लियौं</text>
<text sub="clublinks" start="237.77" dur="0.1"> एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी हेर्नेछौं</text>
<text sub="clublinks" start="237.87" dur="0.101"> एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी त्यसलाई हेर्नेछौं</text>
<text sub="clublinks" start="237.971" dur="0.066"> एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी त्यो देख्नेछौं</text>
<text sub="clublinks" start="238.037" dur="0.1"> एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी त्यो प्रकारको देख्नेछौं</text>
<text sub="clublinks" start="238.137" dur="0.067"> एक पटक तूफान अन्त्य भयो, हामी त्यो प्रकारको देख्नेछौं जुन प्रकारको हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="238.204" dur="0.234"> हामी त्यो प्रकारको देख्नेछौं</text>
<text sub="clublinks" start="238.438" dur="0.1"> हामी देख्दछौं कि चलिरहेको हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="238.538" dur="0.133"> हामी देख्दछौं कि पछाडि सर्भर हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="238.671" dur="1.936"> हामी देख्दछौं कि पछाडि तर्फ सर्दै गरेको पछाडि कस्तो प्रकारको हुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="240.607" dur="0.133"> हामी त्यो देख्न सक्छौं स्लाइडल पछाडि फर्कदै हुन सक्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="240.74" dur="0.167"> पछिल्तिर स्लाइडल सार्दै,</text>
<text sub="clublinks" start="240.907" dur="0.067"> पछिल्तिर सार्दै स्लाइडल, EAT</text>
<text sub="clublinks" start="240.974" dur="0.1"> पछिल्तिर स्लाइडर सार्दै, EAT एक</text>
<text sub="clublinks" start="241.074" dur="0.133"> पछिल्तिर स्लाइडल सार्दै, एक क्षेत्र खान्नुहोस्,</text>
<text sub="clublinks" start="241.207" dur="0.134"> पछिल्तिर स्लाइडल सार्दै, एक क्षेत्र खान्नुहोस्, हुनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="241.341" dur="0.133"> पछिल्तिरको स्लाइडलमा सर्दै, एक क्षेत्र खान्नुहोस्, सावधान हुनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="241.474" dur="0.067"> पछिल्तिरको स्लाइडलमा यात्रा गर्दै, क्षेत्र खान्नुहोस्, होशियार हुनुहोस्।</text>
<text sub="clublinks" start="241.541" dur="0.233"> एक क्षेत्र खान, सावधान तूफान हुनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="241.774" dur="0.167"> एक क्षेत्र खान्नुहोस्, सावधान तूफान सर्ज हुनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="241.941" dur="0.067"> एक क्षेत्र खान्नुहोस्, होशियार हुनुहोस् तूफान सर्ज फ्लोडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="242.008" dur="0.067"> एक क्षेत्र खान्नुहोस्, सावधान तूफान सर्ज फ्लोडिंग हुनुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="242.075" dur="0.133"> एउटा क्षेत्र खान्नुहोस्, होशियार हुनुहोस् तूफान सर्ज तपाईंको लागि फ्लोडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="242.208" dur="0.067"> एउटा क्षेत्र खान्नुहोस्, होशियार हुनुहोस् आँधीबेहरी सागर तपाईंको लागि फ्लाउडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.167"> तपाईंको भन्दा पहिले सागर फ्लाइडिंग</text>
<text sub="clublinks" start="242.442" dur="0.066"> यो भन्दा पहिले तपाईको लागि फ्लोरिD सर्ज गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="242.508" dur="0.101"> सबै भन्दा पहिले तपाईंको लागि फ्लोरिD गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="242.609" dur="0.066"> सबै प्रकारका भन्दा पहिले तपाईको लागि फ्लोरिंग सर्ज गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="242.675" dur="0.134"> तपाईको लागि सबै प्रकारको फ्लोरिING गर्नु यो सबै प्रकारको भन्दा पहिले</text>
<text sub="clublinks" start="242.809" dur="0.1"> यो तपाईंको लागि सबै प्रकारको पानीको स्रोत हो</text>
<text sub="clublinks" start="242.909" dur="1.601"> तपाईंको लागि सबै प्रकारको पानी पछाडि सर्गफूल</text>
<text sub="clublinks" start="244.51" dur="0.067"> तपाईंको लागि सबै प्रकारको पानी पछाडि पछाडि सर्नुहोस्।</text>
<text sub="clublinks" start="244.577" dur="0.3"> सबै प्रकारको पानी बाहिर निस्कन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="244.877" dur="0.101"> यो सबै प्रकारको पानी नै पछाडि हिर्काउँछ</text>
<text sub="clublinks" start="244.978" dur="0.066"> यो सबै प्रकारको पानी नै पछाडि आउँदछ</text>
<text sub="clublinks" start="245.044" dur="0.1"> आईटी सबै प्रकारका बाहिर पछाडिका क्रममा यसमा</text>
<text sub="clublinks" start="245.144" dur="0.067"> आईटी सबै प्रकारका बाहिर पछाडि शालिक रूपमा बाहिर</text>
<text sub="clublinks" start="245.211" dur="0.067"> यो सबै प्रकारको नालीहरुबाट बाहिर निस्किन्छ प्रायः गल्फ भित्र</text>
<text sub="clublinks" start="245.278" dur="0.233"> साधारणतया भित्र</text>
<text sub="clublinks" start="245.511" dur="0.101"> सामान्य रूपमा मेक्सिकोको गल्फ भित्र।</text>
<text sub="clublinks" start="245.612" dur="0.2"> मेक्सिको</text>
<text sub="clublinks" start="245.812" dur="0.133"> मेक्सिको रेन</text>
<text sub="clublinks" start="245.945" dur="0.134"> मेक्सिको रेन कुल</text>
<text sub="clublinks" start="246.079" dur="0.1"> मेक्सिको रेन कुल अझै पनि।</text>
<text sub="clublinks" start="246.179" dur="0.233"> रेन कुल अझै पनि।</text>
<text sub="clublinks" start="246.412" dur="0.067"> रेन कुल अझै पनि। हामी</text>
<text sub="clublinks" start="246.479" dur="0.067"> रेन कुल अझै पनि। हामी पाउनेछौं</text>
<text sub="clublinks" start="246.546" dur="2.102"> रेन कुल अझै पनि। हामी एक प्राप्त गर्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="248.648" dur="0.167"> रेन कुल अझै पनि। हामी एक अपडेट प्राप्त गर्नेछौं</text>
<text sub="clublinks" start="248.815" dur="0.066"> रेन कुल अझै पनि। हामी यहाँ अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="248.881" dur="0.067"> रेन कुल अझै पनि। हामी यहाँ अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="248.948" dur="0.2"> हामी यहाँ अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="249.148" dur="0.034"> हामी यहाँ एक अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="249.182" dur="0.133"> हामी यहाँ एक अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं A</text>
<text sub="clublinks" start="249.315" dur="0.1"> हामी यहाँ भर्खरै एउटा अद्यावधिक प्राप्त गर्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="249.415" dur="0.067"> हामी यहाँ एक अपडेट मात्र प्राप्त गर्नेछौं</text>
<text sub="clublinks" start="249.482" dur="0.1"> हामी यहाँ एक अपडेट मात्र प्राप्त गर्नेछौं तर जब</text>
<text sub="clublinks" start="249.582" dur="0.067"> हामी यहाँ भर्खरै अपडेट हुन्छौं तरैपनि</text>
<text sub="clublinks" start="249.649" dur="0.267"> मात्र एक सानो तर अझै पनी</text>
<text sub="clublinks" start="249.916" dur="0.067"> केवल एक सानो जब मात्र हेर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="249.983" dur="0.033"> केवल एक सानो मात्र तर अझै हेर्दै</text>
<text sub="clublinks" start="250.016" dur="0.133"> JUST A LITTLE WHOL तर A&L look at A</text>
<text sub="clublinks" start="250.149" dur="0.067"> केवल एउटा सानो तर एउटा साँढेमा हेर्दै मात्र</text>
<text sub="clublinks" start="250.216" dur="0.067"> केवल एउटा सानो तर एउटा साँढेको आँखामा हेर्दा पनि</text>
<text sub="clublinks" start="250.283" dur="0.067"> केवल एक सानो मात्र तर एक बेलको आँखा मा हेर्दै रहन्छ १ILE</text>
<text sub="clublinks" start="250.35" dur="0.166"> बुलको आँखामा हेर्दै १ 15</text>
<text sub="clublinks" start="250.516" dur="0.067"> एक बुलको आँखामा हेर्दै 15 TO</text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.1"> एक बुलको आँखालाई हेर्दै 15 देखि 20</text>
<text sub="clublinks" start="250.683" dur="0.1"> एक बुलको आँखालाई हेर्दै १ 15 देखि २० यहाँ</text>
<text sub="clublinks" start="250.783" dur="0.1"> एक बुलको आँखालाई हेर्दै १ TO देखि २० यहाँबाट</text>
<text sub="clublinks" start="250.883" dur="1.836"> एक अर्काको आँखामा हेर्दै १ TO देखि २० यहाँ बाट धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="252.719" dur="0.133"> एक बुलको आँखालाई हेर्दै १ TO देखि २० यहाँबाट धेरै</text>
<text sub="clublinks" start="252.852" dur="0.067"> बुलको आँखामा हेर्दै १ 15-२० मोबाइलबाट धेरै यहाँ छ</text>
<text sub="clublinks" start="252.919" dur="0.2"> मोबाइलको धेरै बाट २० सम्म</text>
<text sub="clublinks" start="253.119" dur="0.1"> मोबाइल क्षेत्र को धेरै देखि यहाँ 20</text>
<text sub="clublinks" start="253.219" dur="0.034"> यहाँ मोबाइल क्षेत्र मात्र को २० बाट</text>
<text sub="clublinks" start="253.253" dur="0.1"> यहाँ मोबाइल क्षेत्र मात्र बाट २० सम्म</text>
<text sub="clublinks" start="253.353" dur="0.1"> यहाँ मोबाइल क्षेत्र को मात्र बाट 20 यहाँ गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="253.453" dur="0.1"> यहाँ गर्न मोबाइल क्षेत्र बस को धेरै देखि दक्षिण गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="253.553" dur="0.067"> यहाँ मोबाइल क्षेत्र को धेरै देखि 20 दक्षिण मा गर्न को लागी</text>
<text sub="clublinks" start="253.62" dur="0.2"> दक्षिणमा केवल त्यहीं छ</text>
<text sub="clublinks" start="253.82" dur="0.1"> दक्षिण त्यहाँ मात्र हो र</text>
<text sub="clublinks" start="253.92" dur="0.067"> दक्षिण र सबैभन्दा धेरैमा क्षेत्रहरू छन्</text>
<text sub="clublinks" start="253.987" dur="0.066"> दक्षिण र दक्षिणमा धेरै छन्</text>
<text sub="clublinks" start="254.053" dur="0.1"> दक्षिण र आईटीको सब भन्दा धेरै मात्र हो</text>
<text sub="clublinks" start="254.153" dur="0.067"> दक्षिणमा यसको धेरै र सबैभन्दा धेरै यो हो</text>
<text sub="clublinks" start="254.22" dur="0.1"> दक्षिणमा यसको धेरै र सबैभन्दा धेरै यो हो</text>
<text sub="clublinks" start="254.32" dur="0.067"> दक्षिण र दक्षिणमा यो गल्फ भित्र छ</text>
<text sub="clublinks" start="254.387" dur="0.067"> दक्षिण मात्रै हो र सबैभन्दा धेरै यो गल्फ भित्र छ</text>
<text sub="clublinks" start="254.454" dur="0.233"> र यो गल्फ भित्रको सबैभन्दा बढी</text>
<text sub="clublinks" start="254.687" dur="0.1"> र सबैभन्दा बढी यो मेक्सिकोको गल्फ भित्र छ।</text>
<text sub="clublinks" start="254.787" dur="0.201"> मेक्सिको</text>
<text sub="clublinks" start="254.988" dur="1.801"> मेक्सिको तर</text>
<text sub="clublinks" start="256.789" dur="0.134"> मेक्सिको तर त्यसो भए</text>
<text sub="clublinks" start="256.923" dur="0.1"> मेक्सिको तर त्यति नै चाँडो</text>
<text sub="clublinks" start="257.023" dur="0.167"> मेक्सिको तर ती भन्दा द्रुत</text>
<text sub="clublinks" start="257.19" dur="0.067"> मेक्सिको तर ती छिटो ग्रेडियन्ट</text>
<text sub="clublinks" start="257.257" dur="0.233"> तर ती छिटो ग्रेडियन्ट</text>
<text sub="clublinks" start="257.49" dur="0.1"> तर ती भन्दा राम्रो ग्यारेन्टी ड्रप्स</text>
<text sub="clublinks" start="257.59" dur="0.134"> तर ती भन्दा राम्रो ग्रेडियन्ट ड्रप्स तल</text>
<text sub="clublinks" start="257.724" dur="0.133"> तर ती भन्दा द्रुत ग्रेडियन्ट तल झार्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="257.857" dur="0.1"> तर ती भन्दा द्रुत ग्रेडियन्ट ड्रप्स लगभग केही पनि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="257.957" dur="0.067"> तर ती भन्दा द्रुत ग्रेडियन्ट ड्रप्स लगभग केही पनि छोड्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="258.024" dur="0.2"> लगभग केही पनि छोड्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="258.224" dur="0.067"> लगभग केही पनि छोड्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="258.291" dur="0.1"> तपाईंले पाउनु पर्ने सबै भन्दा केही तल ड्रप गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="258.391" dur="0.2"> तपाईंले गएको पाउनु भए पछि मात्र ड्रपहरू</text>
<text sub="clublinks" start="258.591" dur="2.403"> ड्रपहरू लगभग केही पनि पछि तपाईंले विगत पाउनु भयो</text>
<text sub="clublinks" start="260.994" dur="0.233"> लगभग PS 55 पछाडि ड्रपहरू तल कुनै पनी छैन।</text>
<text sub="clublinks" start="261.227" dur="0.2"> तपाईं विगत 55 55 पाउनुहोस्।</text>
<text sub="clublinks" start="261.427" dur="0.1"> तपाइँ INTER 55 विगतको पाउनुहोस्। कसरी</text>
<text sub="clublinks" start="261.527" dur="0.101"> तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय A 55 पाउँनुहोस्। कसरी</text>
<text sub="clublinks" start="261.628" dur="0.133"> तपाईं INTER 55 विगतको पाउनुहुन्छ। यो कसरी?</text>
<text sub="clublinks" start="261.761" dur="0.2"> त्यसोभए कसरी?</text>
<text sub="clublinks" start="261.961" dur="0.134"> त्यसोभए कसरी? हो।</text>
<text sub="clublinks" start="262.095" dur="0.167"> हो।</text>
<text sub="clublinks" start="262.262" dur="0.066"> हो। SO</text>
<text sub="clublinks" start="262.328" dur="0.134"> हो। हाम्रो</text>
<text sub="clublinks" start="262.462" dur="0.133"> हो। हाम्रो वर्षा</text>
<text sub="clublinks" start="262.595" dur="0.134"> हो। हाम्रो हाम्रो रेन कुल</text>
<text sub="clublinks" start="262.729" dur="0.066"> हो। हाम्रो रेन कुल वास्तवमै</text>
<text sub="clublinks" start="262.795" dur="0.067"> हो। हाम्रो रेन कुल वास्तवमा हैन</text>
<text sub="clublinks" start="262.862" dur="0.2"> हाम्रो रेन कुल वास्तवमा हैन</text>
<text sub="clublinks" start="263.062" dur="0.067"> हाम्रो रेन कुल वास्तवमै धेरै छैन</text>
<text sub="clublinks" start="263.129" dur="0.067"> हाम्रो वर्षा कुल वास्तवमा मा धेरै छैन</text>
<text sub="clublinks" start="263.196" dur="0.1"> हाम्रो वर्षा कुल वास्तवमा सबै मा धेरै छैन।</text>
<text sub="clublinks" start="263.296" dur="0.167"> सबै मा धेरै।</text>
<text sub="clublinks" start="263.463" dur="0.1"> सबै मा धेरै। IF</text>
<text sub="clublinks" start="263.563" dur="0.1"> सबै मा धेरै। यदि तिमी</text>
<text sub="clublinks" start="263.663" dur="1.401"> सबै मा धेरै। यदि तपाईं जानुहुन्छ भने</text>
<text sub="clublinks" start="265.064" dur="0.201"> सबै मा धेरै। यदि तपाईं जान्छन्</text>
<text sub="clublinks" start="265.265" dur="0.066"> सबै मा धेरै। यदि तपाईं गतिविधिहरूको बारेमा जानुहुन्छ भने</text>
<text sub="clublinks" start="265.331" dur="0.234"> यदि तपाईं गतिविधिहरूको बारेमा जानुहुन्छ भने</text>
<text sub="clublinks" start="265.565" dur="0.133"> यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन् भने,</text>
<text sub="clublinks" start="265.698" dur="0.067"> यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्नुहोस्, तपाईं हुनुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="265.765" dur="0.1"> यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन्, तपाईं हुनुहुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="265.865" dur="0.033"> यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन्, तपाईं गइरहनुभएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="265.898" dur="0.067"> यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन् भने, तपाईं जानु हुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="265.965" dur="0.067"> यदि तपाईं आज गतिविधिहरू जान्छन्, तपाईं हुन गइरहेको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="266.032" dur="0.267"> आज, तपाइँ हुन लाग्नुहुन्न</text>
<text sub="clublinks" start="266.299" dur="0.067"> आज, तपाइँ प्रभावित हुन गइरहनु भएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="266.366" dur="0.1"> आज, तपाइँ द्वारा प्रभावित हुन गइरहेको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="266.466" dur="0.167"> आज, तपाई सर्जबाट प्रभावित हुन गइरहनु भएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="266.633" dur="0.066"> आज, तपाई सर्ज फ्लाउडिंगबाट प्रभावित हुन गइरहनु भएको छैन</text>
<text sub="clublinks" start="266.699" dur="2.436"> सर्ज फ्लडिंग द्वारा प्रभावित</text>
<text sub="clublinks" start="269.135" dur="0.1"> सर्ज फ्लडिंग चीजहरू द्वारा प्रभावित</text>
<text sub="clublinks" start="269.235" dur="0.1"> सUR्गको फ्लडिंग चीजहरू द्वारा प्रभावित</text>
<text sub="clublinks" start="269.335" dur="0.1"> सर्ज फ्लडिंग चीजहरू द्वारा प्रभावित केवल प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="269.435" dur="0.134"> सर्जे फ्लडिंग चीजहरू द्वारा प्रभावित केवल प्रकारको हो</text>
<text sub="clublinks" start="269.569" dur="0.1"> शर्ज फ्लाउडिंगका चीजहरूद्वारा प्रभावित केवल असल किसिमको</text>
<text sub="clublinks" start="269.669" dur="0.067"> शर्ज फ्लाउडिING्गबाट ​​प्रभावित</text>
<text sub="clublinks" start="269.736" dur="0.233"> यी कुरा राम्रा प्रकारका मात्र हुन्</text>
<text sub="clublinks" start="269.969" dur="0.1"> यी कुरा केवल राम्रो प्रकारको हुन्छन्।</text>
<text sub="clublinks" start="270.069" dur="0.201"> THERE।</text>
<text sub="clublinks" start="270.27" dur="0.066"> THERE। KIND</text>
<text sub="clublinks" start="270.336" dur="0.034"> THERE। प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="270.37" dur="0.133"> THERE। प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="270.503" dur="0.167"> THERE। एक प्रकारको प्रकारको</text>
<text sub="clublinks" start="270.67" dur="0.067"> THERE। एक व्यावहारिक सेप्टेम्बर प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="270.737" dur="0.2"> एक व्यावहारिक सेप्टेम्बर प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="270.937" dur="0.067"> एक खास सेप्टेम्बर दिन को प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="271.004" dur="0.066"> प्रकारको विशेष सेप्टेम्बर दिनहरू हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="271.07" dur="0.134"> प्रकारको विशेष सेप्टेम्बर दिनहरू हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="271.204" dur="0.067"> एक व्यावहारिक सेप्टेम्बर दिन को प्रकार फुच्ची हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="271.271" dur="1.901"> एक प्रकारको विशिष्ट सेप्टेम्बर दिनहरू बाहिर ब्रेजी हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="273.172" dur="0.134"> प्रकारको विशेष सेप्टेम्बर दिनहरू हुनसक्छ खाली ब्रीज्जी हुन सक्छ।</text>
<text sub="clublinks" start="273.306" dur="0.2"> दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्।</text>
<text sub="clublinks" start="273.506" dur="0.1"> दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="273.606" dur="0.167"> दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। केही हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="273.773" dur="0.133"> दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। केहि छरितो हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="273.906" dur="0.067"> दिनहरू यहाँ ब्राजी हुन सक्छन्। केहि छरितो प्रदर्शनहरू हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="273.973" dur="0.234"> केहि छरितो प्रदर्शनहरू हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="274.207" dur="0.067"> केहि छरितो शॉवरहरू आउँदैछ हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="274.274" dur="0.066"> केहि छरितो शॉवरहरू भित्र आउने हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="274.34" dur="0.134"> केहि छरितो शॉवरहरू तर भित्र आउने हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="274.474" dur="0.066"> केहि छरितो शॉवरहरू तर केहि आउँदैछ हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="274.54" dur="0.067"> केहि पनि छरितो शॉवरहरू हेर्नुहोस् तर केही पनि छैन</text>
<text sub="clublinks" start="274.607" dur="0.334"> तर केहि आउँदैन</text>
<text sub="clublinks" start="274.941" dur="0.1"> तर केहि आउँदैन सिग्निफिकेट</text>
<text sub="clublinks" start="275.041" dur="0.067"> तर केहि आउँदैन धेरै हस्ताक्षरको साथ</text>
<text sub="clublinks" start="275.108" dur="0.1"> तर केहि आउँदैन धेरै संग हस्ताक्षर</text>
<text sub="clublinks" start="275.208" dur="0.067"> तर वर्षाको साथ धेरै हस्ताक्षर गर्ने</text>
<text sub="clublinks" start="275.275" dur="0.233"> रेनको साथ हस्ताक्षर</text>
<text sub="clublinks" start="275.508" dur="1.835"> रेन कुलसँग हस्ताक्षर गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="277.343" dur="0.067"> रेन कुलसँगै हस्ताक्षर गर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="277.41" dur="0.133"> रेन कुलसँग जो हस्ताक्षर गर्दछ</text>
<text sub="clublinks" start="277.543" dur="0.101"> रेन कुलसँगै हस्ताक्षर गर्नुहोस् जुन केहि छ</text>
<text sub="clublinks" start="277.644" dur="0.166"> केहि राम्रो छ जो वर्षा कुल संग हस्ताक्षर</text>
<text sub="clublinks" start="277.81" dur="0.067"> रेन कुलसँग हस्ताक्षर गर्नुहोस् जुन केहि राम्रा समाचारहरू छन्</text>
<text sub="clublinks" start="277.877" dur="0.167"> कुल जो केहि राम्रा समाचारहरू छन्</text>
<text sub="clublinks" start="278.044" dur="0.067"> कुल जो केहि राम्रा समाचारहरू छन्।</text>
<text sub="clublinks" start="278.111" dur="0.233"> ।</text>
<text sub="clublinks" start="278.344" dur="0.067"> । THERE</text>
<text sub="clublinks" start="278.411" dur="0.067"> । तपाईं</text>
<text sub="clublinks" start="278.478" dur="0.1"> । तपाईले देख्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="278.578" dur="0.167"> । त्यहाँ तपाईं यी देख्न</text>
<text sub="clublinks" start="278.745" dur="0.066"> । त्यहाँ तपाईं यी ट्रपिकल हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="278.811" dur="0.234"> त्यहाँ तपाईं यी ट्रपिकल हेर्नुहोस्</text>
<text sub="clublinks" start="279.045" dur="0.1"> त्यहाँ तपाईं यी उष्ण तूफान देख्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="279.145" dur="0.1"> त्यहाँ तपाईं यी उष्ण तूफान बल देख्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="279.245" dur="0.167"> त्यहाँ तपाईं यी उष्ण तूफान फोर्स विन्ड्स देख्नुहुन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="279.412" dur="0.067"> त्यहाँ तपाईंले देख्नुभयो उष्ण कटिबन्धीय तूफान फोर्स विन्ड्स अप्रत्याशित</text>
<text sub="clublinks" start="279.479" dur="0.167"> तूफान फोर्स विन्ड्स परीक्षा</text>
<text sub="clublinks" start="279.646" dur="0.066"> तूफान फोर्स विन्ड्स का लाग्छ</text>
<text sub="clublinks" start="279.712" dur="0.1"> आँधीबेहरी बल प्राप्त गर्न को लागी WINDS</text>
<text sub="clublinks" start="279.812" dur="0.1"> आँफू फोर्स विन्ड्स प्राप्त गर्नका लागि सिफारिश</text>
<text sub="clublinks" start="279.912" dur="1.469"> तूफान फोर्स विन्डोज पुर्‍याउँछ प्राप्त गर्दछ</text>
<text sub="clublinks" start="281.381" dur="0.066"> तूफान फोर्स विन्डोज पुर्‍याउँछ भाग</text>
<text sub="clublinks" start="281.447" dur="0.067"> तूफान फोर्स विन्डोज एसटीको अंशहरू प्राप्त गर्नका लागि उपयुक्त छ।</text>
<text sub="clublinks" start="281.514" dur="0.267"> ST को भागहरु भित्र जान।</text>
<text sub="clublinks" start="281.781" dur="0.067"> ST को भागहरु भित्र जान। बर्नार्ड</text>
<text sub="clublinks" start="281.848" dur="0.2"> ST को भागहरु भित्र जान। बर्नार्ड र</text>
<text sub="clublinks" start="282.048" dur="0.133"> ST को भागहरु भित्र जान। बर्नार्ड र प्लेटकीमहरू</text>
<text sub="clublinks" start="282.181" dur="0.067"> ST को भागहरु भित्र जान। बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिश</text>
<text sub="clublinks" start="282.248" dur="0.267"> बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिश</text>
<text sub="clublinks" start="282.515" dur="0.067"> बर्नार्ड र PLAQUEMINES पेरिश पहिले नै</text>
<text sub="clublinks" start="282.582" dur="0.067"> बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिशिक पहिले नै</text>
<text sub="clublinks" start="282.649" dur="0.1"> बर्नार्ड र PLAQUEMINES पेरिश पहिले नै</text>
<text sub="clublinks" start="282.749" dur="0.066"> बर्नार्ड र PLAQUEMINES परिष्कृत पूर्व माउथ मा</text>
<text sub="clublinks" start="282.815" dur="0.067"> बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिशिक पहिले माथ मा</text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.067"> बर्नार्ड र PLAQUEMINES पारिशिक पहिले माथ मा</text>
<text sub="clublinks" start="282.949" dur="0.233"> माउथ मा पहिले</text>
<text sub="clublinks" start="283.182" dur="0.101"> पहिले नै द रिभेरको माउथमा</text>
<text sub="clublinks" start="283.283" dur="0.066"> प्रतिद्वन्द्वी माउन्ड मा पहिले</text>
<text sub="clublinks" start="283.349" dur="0.167"> प्रतिद्वन्द्वी मुठमा पहिले</text>
<text sub="clublinks" start="283.516" dur="1.935"> फैलिएको प्रतिस्पर्धी किसिमको माउन्टमा पहिले</text>
<text sub="clublinks" start="285.451" dur="0.067"> फैलिएको बन्दको प्रतिस्पर्धी किसिमको माउन्टमा पहिले नै</text>
<text sub="clublinks" start="285.518" dur="0.167"> रिभर प्रकारको फैलिएको बन्द</text>
<text sub="clublinks" start="285.685" dur="0.133"> प्रतिबन्धित प्रकारको नजिक</text>
<text sub="clublinks" start="285.818" dur="0.067"> ओरलिनमा फैलिएको बन्दको प्रकारको प्रतिफल</text>
<text sub="clublinks" start="285.885" dur="0.134"> अर्लियन्समा प्रसारको बन्दको प्रकारको नयाँ</text>
<text sub="clublinks" start="286.019" dur="0.1"> अर्लिन्स नयाँ ओरियन्सको नजिक पसलको प्रतिरोधात्मक प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="286.119" dur="0.066"> नयाँ ओरलियन पूर्वतिर फैलाउने बन्दको प्रकारको प्रतिरोध</text>
<text sub="clublinks" start="286.185" dur="0.201"> ओरलियनहरू नयाँ ओरलियन पूर्वमा</text>
<text sub="clublinks" start="286.386" dur="0.1"> ओरलियनहरू नयाँ ओरलियन पूर्व क्षेत्र</text>
<text sub="clublinks" start="286.486" dur="0.1"> अर्लीनन्स नयाँ ओरलियन पूर्व क्षेत्र मे मे गर्न</text>
<text sub="clublinks" start="286.586" dur="0.133"> अर्लीनन्स नयाँ ओरलियन पूर्व क्षेत्र मा शायद अधिक</text>
<text sub="clublinks" start="286.719" dur="0.1"> ओरलिनहरू नयाँ अर्लिन्स पूर्वी क्षेत्र मा टभर्ड हुन सक्छ</text>
<text sub="clublinks" start="286.819" dur="0.067"> ओरलियनहरू नयाँ अर्लिन्स पूर्वी क्षेत्र माथी मध्यान्तरण गर्न सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="286.886" dur="0.234"> क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ</text>
<text sub="clublinks" start="287.12" dur="0.133"> क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मई स्लाइट</text>
<text sub="clublinks" start="287.253" dur="0.067"> क्षेत्रलाई अगाडि सार्न सकिन्छ मेला स्लाइट इलिसन</text>
<text sub="clublinks" start="287.32" dur="0.1"> क्षेत्रलाई अगाडि सार्न सकिन्छ मेला स्लाइट इलिजन इन</text>
<text sub="clublinks" start="287.42" dur="0.1"> क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सकिन्छ ब्राइफमा स्लाइट इलिजन।</text>
<text sub="clublinks" start="287.52" dur="3.17"> ELLISON ELLISON BIFEF।</text>
<text sub="clublinks" start="290.69" dur="0.1"> ELLISON ELLISON BIFEF। SUSTAINED</text>
<text sub="clublinks" start="290.79" dur="0.133"> ELLISON ELLISON BIFEF। SUSTAINED WINDS</text>
<text sub="clublinks" start="290.923" dur="0.134"> ELLISON ELLISON BIFEF। SUSTAINED WINDS AROUND</text>
<text sub="clublinks" start="291.057" dur="0.067"> ELLISON ELLISON BIFEF। थर्डिन्ड पछाडिको तीस तिर</text>
<text sub="clublinks" start="291.124" dur="0.2"> थर्डिन्ड पछाडिको तीस तिर</text>
<text sub="clublinks" start="291.324" dur="0.1"> भरिबाट भरपर्दो बतास तीस नौ</text>
<text sub="clublinks" start="291.424" dur="0.067"> थर्टेड पछाडिको छेउमा तीसवटा माईलहरू</text>
<text sub="clublinks" start="291.491" dur="0.1"> SUSTAINED WINDS AROUND THINTY MINS PER</text>
<text sub="clublinks" start="291.591" dur="0.1"> SUSTAINED WINDS ARUND THRTY NINE MILES PER HOUR।</text>
<text sub="clublinks" start="291.691" dur="0.2"> MINS PER HOUR।</text>
<text sub="clublinks" start="291.891" dur="0.1"> MINS PER HOUR। तर</text>
<text sub="clublinks" start="291.991" dur="0.067"> MINS PER HOUR। तर त्यसो भए</text>
<text sub="clublinks" start="292.058" dur="0.067"> MINS PER HOUR। तर त्यस्तै</text>
<text sub="clublinks" start="292.125" dur="0.1"> MINS PER HOUR। तर हामी जस्तो</text>
<text sub="clublinks" start="292.225" dur="0.1"> MINS PER HOUR। तर हामी त्यहाँ जाँदा</text>
<text sub="clublinks" start="292.325" dur="0.1"> MINS PER HOUR। तर हामी त पछि लाग्यौं</text>
<text sub="clublinks" start="292.425" dur="0.067"> MINS PER HOUR। तर हामी भित्र पसे</text>
<text sub="clublinks" start="292.492" dur="0.267"> तर हामी भित्र पसे</text>
<text sub="clublinks" start="292.759" dur="0.066"> तर त्यति मात्र हो, आज हामी सुतेका छौं</text>
<text sub="clublinks" start="292.825" dur="1.535"> तर त्यति मात्र हो हामी आज राती सुन्छौं</text>
<text sub="clublinks" start="294.36" dur="0.134"> तर हामी ती टुनाइट र टमोर्रोमा टाउकोमा थियौं</text>
<text sub="clublinks" start="294.494" dur="0.066"> तर त्यति मात्र हो हामी आज रात र टुहुरो मार्नमा</text>
<text sub="clublinks" start="294.56" dur="0.201"> आज र मध्यान्ह बिहान</text>
<text sub="clublinks" start="294.761" dur="0.133"> आज र यस बिहान मर्नरिंग</text>
<text sub="clublinks" start="294.894" dur="0.1"> आज र यस बिहान मर्नर बिहान</text>
<text sub="clublinks" start="294.994" dur="0.134"> आज र टुमरो मार्निंग यो बढि कतै</text>
<text sub="clublinks" start="295.128" dur="0.1"> आज र टुमरो मोरनिंग यस फराउन अगाडि</text>
<text sub="clublinks" start="295.228" dur="0.067"> आज र टुमरो मोरनिंग यो फैलिएको भन्दा माथि कहाँ</text>
<text sub="clublinks" start="295.295" dur="0.2"> यो फराकिलो तर्फ कहाँ फैलियो</text>
<text sub="clublinks" start="295.495" dur="0.167"> यो फराकिने तर्फ कहाँ फैलियो</text>
<text sub="clublinks" start="295.662" dur="0.066"> यो जग्गा भूमिमा कहाँ फैलियो</text>
<text sub="clublinks" start="295.728" dur="0.1"> यो फराकिलो भूमि तिर जहाँ भूमि हो</text>
<text sub="clublinks" start="295.828" dur="0.034"> यो फराकिलो भूमिमा जहाँ भूमि जाँदैछ</text>
<text sub="clublinks" start="295.862" dur="0.066"> यो फराकिलो भूमिमा जहाँ लैण्डल जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="295.928" dur="0.067"> यो फराकिलो भूमिमा जहाँ ल्यान्डफल भइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="295.995" dur="0.234"> ल्यान्डफल हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="296.229" dur="0.1"> ल्यान्डफल सही हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.1"> ल्यान्डफल त्यहाँ सही हुन गइरहेको छ</text>
<text sub="clublinks" start="296.429" dur="0.1"> ल्यान्डफ्लल तल जाँदै छ सही</text>
<text sub="clublinks" start="296.529" dur="0.067"> ल्यान्डफल सही भन्दा बढि त्यहाँ जाँदै छ</text>
<text sub="clublinks" start="296.596" dur="0.067"> ल्यान्डफ्ल सही हुँदै गइरहेको छ सबै भन्दा बढि सही</text>
<text sub="clublinks" start="296.663" dur="0.2"> सबै भन्दा राम्ररी</text>