ម៉ោង ៥ ល្ងាចថ្ងៃសុក្រ៖ ការព្រមានអំពីព្យុះសង្ឃរាដែលបានចេញសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃឆ្នេរខាងកើតនៃរដ្ឋផ្លរីដានៅពីមុខអេសាយ៉ា subtitles

នេះ ព្រះអាទិត្យ​ចែងចាំង រដ្ឋ SUNSHINE រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួន រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> មួយ រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយ រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយយើង រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយដែលយើងធ្វើ រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយដែលយើងចង់បាន រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយដែលយើងចង់បាន 4 @ TO >>> រឿងមួយដែលយើងចង់បាន 4 @ TO >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សា >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សាមួយ >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សាភ្នែក >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សាភ្នែកនៅលើ >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សាភ្នែកនៅពេលយប់ រក្សាភ្នែកនៅពេលយប់ រក្សាភ្នែកនៅពេលយប់, ទួរប៊ីស, រក្សាភ្នែកនៅពេលយប់, ទួរប៊ីន, ប្រធាន រក្សាភ្នែកមួយនៅពេលយប់, ទួរប៊ី, ប្រធានម៉ាថ័រស្ទ័រ ជនជាប់ចោទប្រធានមេកន្ទ្រាញ ជនជាប់ចោទប្រធានក្រុមចម្រុះហូលីវូដ ជនជាប់ចោទប្រធានក្រុមចម្រុះហូលីវូដ ជនជាប់ចោទប្រធានមេកន្ទ្រានយោនីឌីសឃិនការត្រួតពិនិត្យ ជនជាប់ចោទប្រធានមន្ទីរមេធ័រប៊ែកឃិដឃិនឃិឃិ ៤ @ ប៊ីកប៊ីឌីស៊ីឃិនឃិឃិឃិ ៤ @ បាប៊ីឃិឌីសឃិនឃិសធី ៤ @ ហេរ៉ូរីន បាប៊ីឃិឌីសឃិនឃិក ៤ @ ហេរ៉ូរីនអ៊ីអ៊ីសាសា បាប៊ីឃិឌីសឃិនឃិន ៤ @ ហេរ៉ូរីនអ៊ីអ៊ីសាអ៊ីតរាត្រី ៤ @ HURRICANE ISAIAS TONIGHT, ៤ @ HURRICANE ISAIAS TONIGHT, ៤ @ >> HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> ពិរោះ HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> តូចតាច HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> តូចតាចតូច HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> រាប់ម៉ឺនតូច HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> រាប់ម៉ឺនតូចនៃទី ៤ @ អ៊ី >> រាប់ម៉ោងតូចនៃទី ៤ @ អ៊ី >> រាប់ពាន់តូចនៃទី 4 @ អ៊ីរឿង >> រាប់ពាន់តូចនៃទី ៤ @ អ៊ីធ្វើ >> រាប់ពាន់តូចនៃទី ៤ @ អ៊ីរឿងធ្វើវា >> រាប់ពាន់តូចនៃទី 4 @ អ៊ីធ្វើឱ្យវានៅលើ >> រាប់ពាន់តូចនៃទី ៤ @ អ៊ីនឹងធ្វើវានៅទីនេះ >> គួរអោយចាប់ចិត្តតូចមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ អ៊ីនឹងធ្វើវានៅទីនេះឆ្នាំ ២០២០ របស់ទាំងនេះធ្វើវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកមាន របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែ របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែអនុវត្ត របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តវា របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តម៉ាត របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាម អ្នកត្រូវអនុញ្ញាតិ្តម៉ាស់ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តសារទៅនោះ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តការផ្ញើទៅនោះគ្រាន់តែ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តម៉ាតទៅនោះគ្រាន់តែ អ្នកត្រូវអនុញ្ញាតិអោយផ្ញើទៅវាគ្រាន់តែដូចជាធំជាងមុន អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតិអោយផ្ញើទៅនោះគ្រាន់តែជាការធំប៉ុណ្ណោះ អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតិអោយផ្ញើទៅនោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលស្គាល់ ថាគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលស្គាល់ ថាគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលដឹងថាអ្វី នោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលស្គាល់អ្វីដែលគួរ នោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលដឹងថាតើមានអ្វីអាចកើតឡើង នោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលដឹងថាតើមានអ្វីអាចកើតឡើង នោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលដឹងថាអាចមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០។ @ តើមានអ្វីអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០.៤ @ តើមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ៤៤ @ វីល តើមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ៤៤ @ នឹងទទួលបាន តើមានអ្វីអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០.៤ @ នឹងត្រលប់មកវិញ តើមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ៤៤ @ នឹងវិលត្រឡប់ទៅ តើមានអ្វីអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០.៤ @ នឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញ អ្វីដែលអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ៤៤ @ នឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញ នឹងត្រលប់ទៅអ្នកវិញ នឹងត្រលប់ទៅអ្នកវិញដោយសេរី នឹងត្រលប់ទៅអ្នកវិញ នឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញតាមការរកស៊ីនៅទីនោះ។ បើកការរាប់នៅទីនោះ។ បើកការរាប់នៅទីនោះ។ ទាំងអស់ បើកការរាប់នៅទីនោះ។ ត្រឹមត្រូវ, បើកការរាប់នៅទីនោះ។ សិទ្ធិទាំងអស់ បើកការរាប់នៅទីនោះ។ សិទ្ធិទាំងអស់សូមនិយាយ បើកការរាប់នៅទីនោះ។ សិទ្ធិទាំងអស់និយាយអំពី បើកការរាប់នៅទីនោះ។ សិទ្ធិទាំងអស់និយាយអំពីរឿងនេះ សិទ្ធិទាំងអស់និយាយអំពីរឿងនេះ សិទ្ធិទាំងអស់សូមនិយាយអំពីកណ្តុរ។ STORM ។ STORM ។ ISAIAS, STORM ។ ISAIAS, ៧៥ STORM ។ ISAIAS, ៧៥ MILE-PER-HOUR STORM ។ ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WINDS, ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WW, ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WINDS, CAME ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវនេះ ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវនេះ CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវនេះ CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA ឥឡូវនេះ OVER CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA ឥឡូវនេះសង្គ្រាមលោក OVER CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវទឹកត្រជាក់ជាង CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវនេះតើទឹកក្តៅជាងសង្គ្រាមមែនទេ? តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? SHEER តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? ស៊ីថា តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? អ្នកបោកប្រាស់គឺជា តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលកំពុងមក តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? ជាងកាត់ដេរដែលកំពុងចូលមក តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? ម៉ាស៊ីនដែលកំពុងចូលមក ម៉ាស៊ីនដែលកំពុងចូលមក ម៉ាស៊ីនដែលកំពុងចូលមកពីនេះ ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលកំពុងដើរចេញពីការត្រួតពិនិត្យនេះ ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលកំពុងចេញពីប្រភពនេះ ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលកំពុងចេញពីប្រភពនេះ, @ @ LIGHTENI ការត្រួតពិនិត្យនៅទីនេះ ៤ @ LIGHTENI ការត្រួតពិនិត្យនៅទីនេះ ៤ @ LIGHTENI UP ការត្រួតពិនិត្យនេះនៅទីនេះ ៤ @ LIGHTENI UP គាំទ្រ ការត្រួតពិនិត្យនេះនៅទីនេះ, 4 @ LIGHTENI ឡើង, គាំទ្រដល់។ ឡើងលើគាំទ្រដល់។ ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះ ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះគឺជា ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះគឺជាផ្នែក ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះគឺជាផ្នែកនៃ ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះគឺជាផ្នែកនៃ ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះជាផ្នែកនៃការពន្យល់។ ៤ @ នោះជាផ្នែកនៃការពន្យល់។ ៤ @ នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់។ @ AS នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់។ @ ដូចនេះ នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់ ៤ @ ក្នុងនាមជាប៊ូលីននេះ នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់។ @ ក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នោះជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់។ @ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនហ្សូហ្សូម ក្នុងនាមជាក្រុមគាំទ្រប៊ូលីននេះ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប៊ែវូតឈានមុខគេបាម៉ាម៉ា ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប៊ុលហ្គារីឈានមុខគេបាម៉ាម៉ាមីមី ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប៊ុលហ្គារីឈានមុខគេបាម៉ាម៉ាមីមីសា ក្នុងនាមជាក្រុម BOZO TOWARDS GRAND BAHAMA, MIAMI SHEER គឺ ក្នុងនាមជាក្រុម BOZO TOWARDS GRAND BAHAMA, MIAMI SHEER កំពុងធ្វើដំណើរ ក្នុងនាមជាក្រុម BOZO TOWARDS GRAND BAHAMA, MIAMI SHEER កំពុងធ្វើដំណើរទៅ បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងទៅ បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងទៅរកប្រាក់ បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងចូលទៅខាងក្រោយ បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងទៅបម្រុងទុក។ បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងទៅបម្រុងទុក។ ៤ @ ចាប់យកឡើង។ ៤ @ ចាប់យកឡើង។ ៤ @ នេះ ចាប់យកឡើង។ ៤ @ នេះ ចាប់យកឡើង។ ៤ @ @ កំពុងទទួលបាន ចាប់យកឡើង។ ៤ @ @ កំពុងរកជុំ ចាប់យកឡើង។ ៤ @ @ កំពុងរកជុំនៅខាងក្រៅ នេះកំពុងទទួលបានជុំចេញ នេះកំពុងទទួលបានជុំនៅទីនេះ, នេះកំពុងទទួលបានជុំនៅទីនេះនោះ នេះកំពុងទទួលបានជុំនៅទីនេះនោះ នេះត្រូវបានរកឃើញនៅទីនេះ, ថាសុខភាព នេះកំពុងទទួលបានជុំនៅទីនេះ, ដែលសុខភាពរាងកាយ។ នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ ៧០ នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ ៧០ ៥ នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ ៧០ ៥ ម៉ែល - ៤ @ ភី នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ វ៉ីល - ម៉ោង, ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ វ៉ីល - ម៉ោង, ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ ភែរី - ម៉ោង, ហួសចិត្ត ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ ភែរី - ម៉ោង, ៨៥ ៧០ ៥ ម៉ាយល៍ -៤ @ ភែរី - ម៉ោង, លើស ៨៥ ដោយ ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ ភែរី - ម៉ោង, លើស ៨៥ ដោយថូម៉ាស បានដកស្រង់សម្តីដោយ ៨៥ ដោយថមអរ បានដកស្រង់សម្តីចំនួន ៨៥ នាក់ដោយ TOMORROW TOMORNON បានដកស្រង់សម្តីចំនួន ៨៥ នាក់ដោយ TOMORROW AFTERNOON លើកទី ៨៥ ដោយលោក TOMORROW បន្ទាប់ពីអ្នកអាច បានដកស្រង់សម្តីចំនួន ៨៥ ដោយ TOMORROW បន្ទាប់ពីអ្នកអាចមើល បានដកស្រង់សម្តីចំនួន ៨៥ ដោយ TOMORROW បន្ទាប់ពីអ្នកអាចមើលបាន បានដកស្រង់ ៨៥ ដោយថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់អ្នកអាចមើលបាន បន្ទាប់អ្នកអាចមើលបាន បន្ទាប់មកអ្នកអាចមើលវាបាន បន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញនៅលើទន្លេ, បន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញនៅលើទឹកទន្លេដោយឥតឈប់ឈរ បន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញនៅលើទឹកទន្លេដោយចាប់ផ្តើមជាបន្តទៀត បន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញនៅលើទឹកទន្លេដោយឥតឈប់ឈរ បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចមើលឃើញនៅលើទឹកទន្លេដែលបន្តទៅ @ ទឹកទន្លេ, កំពុងធ្វើដំណើរទៅ @ ដងទន្លេ, ចាប់ផ្តើមទៅ @ អ៊ី ដងទន្លេ, ចាប់ផ្តើមដោយផ្ទាល់ទៅ @ ចាប់អាក្រូ ដងទន្លេ, ចាប់ផ្តើមដោយផ្ទាល់ទៅ @ ចាប់អាផាតមិន ដងទន្លេ, ចាប់ផ្តើមទៅ @ ចាប់បានរឿងរបស់ ជួរភ្នំ, ចាប់ផ្តើមដល់ @ ចាប់បានរឿងរបស់ ទឹកទន្លេ, កំពុងរៀបចំឡើងចំពោះ @ ចាប់បានវត្ថុទាំង ៤ @ ចាប់យកផ្នែកណាមួយនៃ 4 @ ចាប់យកផ្នែកទាំងបួននៃ ៤ @ បាហាម៉ា ចាប់យកផ្នែកណាមួយនៃលេខ ៤ @ បាហាម៉ាភាគខាងជើង មកដល់មុខទំនិញទាំងបួននៃប័ណ្ណទាំង ៤ @ បាហាម៉ាភាគខាងជើងសំខាន់ៗ, សូមអញ្ជើញរឿងរ៉ាវដែលមាននៅលើ @ 4 បាបារ៉ាមភាគខាងជើងសំខាន់ៗ, ជាង បាហាំអេម័រខាងជើងឃីត, លើស បាហាំអេម័រខាងជើងឃីតធីវ៉ាយ បាហាម៉ាភាគខាងជើងគន្លឹះ, ជាងវ៉ាធី បាហាម៉ាភាគខាងជើងគន្លឹះ, ជាងវ៉ាធីណា បាហាម៉ាមភាគខាងជើងកូនសោរច្រើនជាងតំបន់ NAPLES ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ណាប៉ូលីស ទិសដៅតំបន់ណាប៉ូលីស, សំខាន់ ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ណាប៉ូលីសតំបន់ដាច់ស្រយាល ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ណាប៉ូលីស, ស្កាយដ៏សំខាន់នោះ ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ណាប៉ូលីស, ស្កាយដ៏សំខាន់ដែលមាន រឿងសំខាន់ដែលមាន ឧបករណ៏សំខាន់ដែលកំពុងដំណើរការ រឿងរ៉ាវសំខាន់ៗដែលកំពុងព័ទ្ធជុំវិញ រឿងរ៉ាវសំខាន់ៗដែលកំពុងប្រមូលផ្តុំនៅជុំវិញវា។ ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ អត់ទេ ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ មិនមានអ្វីនៅទីនេះ ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅទេ ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅទេ ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ ទីនេះ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះជារបស់ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺថ្មីបំផុត មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺជាដានចុងក្រោយបំផុត មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុត មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុត មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតចេញពី @ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតចេញពី @ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទី នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៥ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទី, ៨៥ អាន់ឌូ ៤ @ OW នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ អ៊ីណុកទី ៨៥ ធ័រ ៤ @ អូ @ ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON អាយុ ៨០ ឆ្នាំ ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON អាយុ ៨០ ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON អាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យ។ បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួល បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួលយកក្លូដ ៤ @ អ៊ី បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ី បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួលបានក្លូប ៤ @ អ៊ី បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួលបានក្លូប ៤ @ អ៊ីដល់ទី ៤ @ ដី, ទទួលបានក្លូប ៤ @ អ៊ីដល់ទី ៤ @ ដី, ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ទី ៤ @ ដីឡូតិ៍ ទទួលបានក្លូប ៤ @ អ៊ីដល់ដីទាំង ៤ @ ដី ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ដី ៤ @ ដីឡូតិ៍ ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ ៤ @ ដី, ស៊ីឈ្នួលលើវា ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ ៤ @ ដី, ស្រែកលើវា ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ដី ៤ នាក់ @ ដាប់ប៊លលើវានៅពេលនោះ។ ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ពិតជា ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ពិតជាល្អណាស់ ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ អ្វីដែលល្អ ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ពិតជាល្អសម្រាប់ ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ពីព្រោះ ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ពីព្រោះ​វា ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ព្រោះវានឹងកើតឡើង ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ដោយសារតែវានឹងយក ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ដោយសារតែវានឹងយក ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ គួរឱ្យខ្លាច, វានឹងយកការលំបាក គួរឱ្យខ្លាច, វានឹងយកការលំបាក គួរឱ្យធុញទ្រាន់, វានឹងយកម៉ាស៊ីនវឺដសដ៏អស្ចារ្យ គួរឱ្យខ្លាច, វានឹងយករឿងតុក្កតាទម្ងន់ធ្ងន់ ដោយប្រុងប្រយ័ត្នវានឹងចាប់យកអាយដលអាយដលអាយដលស្ទ្រីត ដោយនឹកស្មានថាវានឹងចាប់យកអាយដលអាយដលស្ទ្រីម ដោយមិនដឹងខ្លួនវានឹងចាប់យកអាយដលន័រវឺតធ័រ ដោយមិនដឹងខ្លួនវានឹងចាប់យកអាយដលអាយដលស្ទ្រីតនៅលើចំហៀង ដោយមិនដឹងខ្លួនវានឹងចាប់យកអាយដលអាយដលស្ទ្រីតនៅខាងក្រៅ ម៉ាស៊ីនតាក់ស៊ីអាយធីនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃ ម៉ាស៊ីនតាក់ស៊ីអាយធីនៅផ្នែកខាងនៃ អ្នកបច្ចេកទេសអាយធីនៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃសសរស្តម្ភ, 4 @ អ្នកបច្ចេកទេសអាយធីនៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃសឺវឺរ, @ ៤ អ្នកបច្ចេកទេសអាយធីនៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃសឺវឺរ, @ @ ដែលកំពុងមក អ្នកបច្ចេកទេសអាយធីនៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃសឺវឺរ, @ @ តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាកំពុងមក ផ្កាយ ៤ @ ដែលរកស៊ីនៅតាមហាងនានា ផ្កាយ ៤ @ ដែលរកស៊ីនៅតាមហាងមានកំណត់ កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាមករកកន្លែងដែលមានកំណត់ខ្ញុំ កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាមករកកន្លែងដែលមានកំណត់, ខ្ញុំមាន 4 @ គិត កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាមករកកន្លែងដែលមានកំណត់ខ្ញុំ 4 @ គិតថា កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាមករកកន្លែងដែលមានកំណត់ខ្ញុំ 4 @ គិតថាម៉ូស រក្សាទុកកំណត់ខ្ញុំ ៤ @ គិតថាម៉ូស រក្សាទុកមានកំណត់ I 4 @ គិតថាផ្នែកម៉ុក រក្សាទុកមានកំណត់ I 4 @ គិតថាផ្នែកម៉ូលេវជាង រក្សាទុកមានកំណត់ I 4 @ គិតថាផ្នែកម៉ុកស្ថិតនៅលើ រក្សាទុកមានកំណត់ខ្ញុំ ៤ @ គិតថាផ្នែកម៉ាស់នៅលើ រក្សាទុកមានកំណត់ខ្ញុំ ៤ @ គិតថាផ្នែកម៉ាស់នៅលើចុងបំផុត រក្សាទុកមានកំណត់ខ្ញុំ ៤ @ គិតថាផ្នែកម៉ាស់ស្ថិតនៅលើចុងបំផុត។ ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជា ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជាកន្លែងណា ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជាកន្លែងដែលពួកគេ ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមាន ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមាន នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមាន នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមានឃ្លាំមើល នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមានឃ្លាំមើលហើយ នោះហើយជាកន្លែងដែលពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងព្រមាន 4 @ នៅទីនោះ ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន 4 @ ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន 4 @ នៅទីនោះថ្ងៃពុធ ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន ៤ @ @ នៅទីនោះថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន ៤ @ @ មានថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីថ្ងៃក្រោយ ការប្រុងប្រយ័ត្ន័និងការព្រមាន ៤ @ មាន, នៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់, ព្រឹត្តិការណ៍មួយ ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយ, មួយប្រភេទ ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីការប្រព្រឹត្ដរបស់ហ៊ីរ៉ាន់ដាន់ ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយ, ប្រភេទមួយ HURRICANE, OV ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយ, មួយប្រភេទ HURRICANE, ជាង ថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីថ្ងៃមួយ, ប្រភេទមួយហិកតា, ជាងរដូវក្តៅនេះ។ ថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីថ្ងៃមួយ, ប្រភេទមួយហិកតា, ជាងរដូវក្តៅនេះ។ ៤ @ ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ ៤ @ ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ ៤ @ នេះ ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ 4 @ CONE នេះ ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ ៤ @ នេះ ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ 4 @ CONE នេះពណ៌ក្រហម ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ ៤ @ សុន្ទរកថានេះរ៉ដស៍ ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ 4 @ កុងតឺន័រនេះពណ៌ក្រហមនៅលើ CONE នេះ, រនាស់ក្រហមជាង កុងតឺន័រនេះពណ៌ក្រហមរអិលជាង កុងត្រានេះសត្វរន្ទាពាសពេញពិភពលោក សន្និបាតនេះសត្វស្លាបក្រហមនៅចំកណ្តាលមណ្ឌលសុខភាព កុងតឺន័រនេះផ្កាថ្មពណ៌ក្រហមជាងមជ្ឈមណ្ឌលគិតជាមនុស្ស ការគិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហ៊ីរ៉ាន់ដាន់ មជ្ឈមណ្ឌលហ៊ីរ៉ាន់ដានគិតអំពីវា មជ្ឈមណ្ឌលហូលីវូដគិតថាវាកំពុងដំណើរការ មជ្ឈមណ្ឌលហ៊ីរ៉ាន់ដានគិតថាវានឹងទៅ មជ្ឈមណ្ឌលហូលីវូដគិតថាវានឹងក្លាយទៅជា។ វានឹងក្លាយជា។ វានឹងក្លាយជា។ រកមើល វានឹងក្លាយជា។ រកមើលខាងក្រោយ ៤ @ វានឹងក្លាយជា។ រកមើលត្រឡប់ ៤ @ OVER វានឹងក្លាយជា។ រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីនេះ វានឹងក្លាយជា។ រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសដើម វានឹងក្លាយជា។ រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីពួកគេ រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីពួកគេ រកមើលខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីម្ល៉េះដែលពួកគេមាន រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីកម្លាំងដែលពួកគេបង្កើតឡើង រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីទីតាំងដែលពួកគេបង្កើតឡើងមជ្ឈមណ្ឌល រកមើលខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីទីតាំងដែលពួកគេបង្កើតឡើងមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្វើបាន រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីទីតាំងដែលពួកគេបង្កើតឡើងមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់ បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់ បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់នៅកន្លែងណាក៏បាន បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់នៅកន្លែងណាផ្សេងទៀត បានបង្កើតឡើង, មជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់នៅកន្លែងណានៅទីនេះ ៤ @ កន្លែងណានៅទីនេះ ៤ @ នៅកន្លែងណាមួយនៅទីនេះ ៤. @ ដំណើរកំសាន្ត កន្លែងណានៅទីនេះ ៤. @ ដំណើរក កន្លែងណាមួយនៅទីនេះ ៤. @ ដំណើររឿងតូចមួយ នៅកន្លែងណាមួយនៅទីនេះ ៤. @ ការទំនាក់ទំនងតូចមួយ នៅកន្លែងណាមួយនៅទីនេះ ៤. @ ដំណើររឿងតូចមួយបន្ថែមទៀត តាមដានបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀត ការស្វែងរកផ្នែកតូចបន្ថែមទៅ រកមើលភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ នេះ ការស្វែងរកភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ ល្អបំផុត, ការស្វែងរកភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ ល្អបំផុត, ក រកមើលភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយ ការស្វែងរកភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ ល្អបំផុត, ប៊ីតតូចមួយ ការស្វែងរកជំហរតូចជាងមុនរហូតដល់ ៤ @ ល្អបំផុតនិងតូចល្អិតមួយ ទៅ 4 @ ល្អបំផុតមួយតូចមួយដ៏ធំមួយ ទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយម៉ាត់ម៉ាត់តូច, ទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយម៉ាត់ម៉ាត់, មួយ ទៅ 4 @ ល្អបំផុតមួយតូចមួយម៉ាត់តូចមួយតូច ទៅ 4 @ ល្អបំផុតតូចមួយម៉ាត់តូចមួយប៊ីតតូច ទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយដ៏ស្រស់ស្អាតមួយម៉ាត់, មួយតូចបន្ថែមទៀត 4 @ ទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយតូចមួយម៉ាត់, មួយតូចបន្ថែមទៀត 4 @ វី។ រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ សូម្បីតែ រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ បើ​ទោះ​បី​ជា រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ សូម្បីតែប្រសិនបើនោះ រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ សូម្បីតែប្រសិនបើនៅទីនោះ រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ សូម្បីតែប្រសិនបើវាទៅ រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ ទោះបីជាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើង, រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ ទោះបីជាវាអាចកើតឡើង, ខ្ញុំ រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ ទោះបីជាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងខ្ញុំ @ ទោះបីជាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងខ្ញុំ @ ទោះបីជាមានរឿងនោះខ្ញុំ @ មិន ទោះបីជាមានរឿងនោះខ្ញុំ @ មិនយល់ ទោះបីជាមានរឿងនោះកើតឡើងខ្ញុំមិនត្រូវគិតរឿងនេះទេ ទោះបីជាមានរឿងនោះកើតឡើងខ្ញុំមិនគិតថានេះគឺជា ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំមិនគិតថានេះជាអ្វីឡើយ ទោះបីជាមានរឿងនោះខ្ញុំ @ មិនគិតថានេះគឺជាធំ ទោះបីជាមានរឿងនោះក្តីខ្ញុំមិនគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយ កុំគិតថានេះជាការចង់បានដ៏ធំមួយ កុំគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយសម្រាប់ កុំគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក។ កុំគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ៤ @ សម្រាប់​យើង។ ៤ @ សម្រាប់​យើង។ ៤ @ អត់ សម្រាប់​យើង។ ៤ @ មិនចូលចិត្ត សម្រាប់​យើង។ ៤ @ មិនមានអ្វីដូចអ្វី សម្រាប់​យើង។ ៤ @ អ្វីដែលមិនដូចអ្វី សម្រាប់​យើង។ ៤ @ មិនមានអ្វីដែលដូចដើមឡើយ អ្វីដែលមិនដូចអ្វីដែលនៅក្មេងបំផុត មិនដូចអ្វីដែលក្តៅបំផុត អ្វីដែលមិនដូចអ្វីដែលកក់ក្តៅបំផុត មិនដូចអ្វីដែលក្តៅបំផុតនឹងមាន មិនដូចអ្វីដែលក្តៅបំផុតនឹងមាន អ្វីដែលមិនដូចជាអ្វីដែលក្តៅបំផុតនឹងត្រូវស្លាប់ មិនដូចអ្វីដែលក្តៅបំផុតនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ អ្វីដែលមិនដូចអ្វីដែលកក់ក្តៅបំផុតនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, 4 @ កក់ក្តៅនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, 4 @ ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ តូច ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ តូច ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ បន្ថែមបន្តិចបន្តួច ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ បន្ថែមបន្តិចបន្តួច ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ តូចជាងមុនជាច្រើន ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ បន្ថែមបន្តិចបន្តួចពីមួយផ្នែក ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, 4 @ តូចច្រើនទៀតនៃផ្នែកខាងក្នុង បន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនៃផ្នែកខាងក្នុងមួយ បន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនៃផ្នែកមួយនៅខាងក្នុង អត្ថបទបន្តិចបន្តួចបន្ថែមពីប៊ិចមួយនៅក្នុងប៊្លុក អត្ថបទបន្តិចបន្តួចបន្ថែមពីប៊ិចមួយសម្រាប់ប៊្លុក អត្ថបទបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនៃប៊ិចមួយនៅក្នុងប៊ូលសម្រាប់ពួកគេ អត្ថបទបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនៃប៊ិចមួយនៅក្នុងវាប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេ គោលប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេ វចនាធិប្បាយសម្រាប់ពួកគេប្រធានបទជាក់ស្តែង គោលបំណងសម្រាប់ពួកគេ, គោលបំណងពិសេស គោលសម្រាប់ពួកគេ, គោលបំណងពិសេសដោយផ្ទាល់គាត់ គោលបំណងសម្រាប់ពួកគេ, គោលបំណងពិសេសត្រូវបានលោកដាក់ចូលទៅក្នុង ការលើកទឹកចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅគាត់ ទឹកចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគាត់នៅភាគខាងជើង ទឹកចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគាត់ចូលទៅក្នុងភាគខាងជើងន័រតុន។ ណឺរខាខាឡិន។ ណឺរខាខាឡិន។ ផ្លាស់ទី ណឺរខាខាឡិន។ ចលនាចេញ ណឺរខាខាឡិន។ ការផ្លាស់ប្តូរការិយាល័យ OV ណឺរខាខាឡិន។ ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលលើសពី ៤ @ TOWARDS ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលលើសពី ៤ @ TOWARDS ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលលើសពី ៤ @ TOWARDS VIRGINIA ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលលើសពី ៤ @ TOWARDS VIRGINIA ឆ្នេរសមុទ្រ។ វីរីជីនៀបេក។ វីរីជីនៀបេក។ FORECAST វីរីជីនៀបេក។ ម៉ូឌែល FORECAST, វីរីជីនៀបេក។ ម៉ូឌែល FORECAST, ខ្សោយ វីរីជីនៀបេក។ ម៉ូឌែល FORECAST ប្រព័ន្ធកំដៅ ម៉ូឌែល FORECAST ប្រព័ន្ធកំដៅ ម៉ូឌែល FORECAST ប្រព័ន្ធកំដៅសំរាប់ ម៉ូឌែល FORECAST ប្រព័ន្ធកំដៅសំរាប់ US.4 @ សម្រាប់ US.4 @ សម្រាប់ US.4 @ COMES សម្រាប់ US ៤.៤ សម្រាប់ US ៤.៤ សម្រាប់ US ៤.៤ សម្រាប់ US ៤.៤ សម្រាប់ US ៤.៤ ។ ស្វែងរកអ្វីដែលល្អបំផុត, ស្វែងរកអ្នកទេសចរ, មករកអ្នកដែលល្អបំផុត មករកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងសង្ឃឹមថានឹងបាន មករកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងអាចរកបាន មករកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងអាចធ្វើបាន ស្វែងរកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងអាចធ្វើវាបាន មករកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងអាចរកវាបាន ដីយើងអាចជាវាទទួលបាន ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះប្រសិនបើវា ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ប្រសិនបើវា 4 @ STAYS ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ប្រសិនបើវា 4 @ រង់ចាំសម្រាប់ ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ការ នៅទីនេះប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ទៅ នៅទីនេះប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ទៅ នៅទីនេះប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ចុងក្រោយ។ ខាងកើត។ ខាងកើត។ រឹងមាំ ខាងកើត។ ទទួលបានលទ្ធផលល្អ ខាងកើត។ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត ខាងកើត។ បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀត ខាងកើត។ ពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យនេះ ពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យនេះ ពង្រឹងបន្ថែមនូវផលលំបាកចុងក្រោយ កាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៃជាតិខ្លាញ់ដ៏ត្រជាក់បំផុត។ ឆ្នេរ​ខាងកើត។ ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើង ឆ្នេរ​ខាងកើត។ ពួក​យើង​គឺ ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងក ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងសភាពល្អ ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អ ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អ ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅថ្ងៃទី ៤ @ យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅថ្ងៃទី ៤ @ យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅថ្ងៃទី ៤ @ THE យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅថ្ងៃទី ៤ @ វិញ្ញាណ យើងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ អា យើងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ វិញ្ញាណ យើងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ វិញ្ញាណមើលរបៀប យើងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ វិញ្ញាណមើលរបៀបជាច្រើន វិញ្ញាណមើលរបៀបជាច្រើន វិញ្ញាណមើលរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើន វិញ្ញាណមើលរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើដំណើរ វិញ្ញាណសូមមើលពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនទៅ វិញ្ញាណសូមមើលរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើននឹងក្លាយជា វិញ្ញាណសូមមើលរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវចាញ់។ ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ ទាំងអស់ ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ ទាំងអស់ ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធី​ទាំងអស់ ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធីទាំងអស់ 4 @ ឡើង ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធីទាំងអស់ 4 @ ឡើងតាមរយៈ ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធីទាំងអស់ 4 @ ឡើងតាមរយៈ MAINE ។ ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធីទាំងអស់ ៤ @ ឡើងតាមរយៈម៉ាយ។ @ វិធីទាំងអស់ ៤ @ ឡើងតាមរយៈម៉ាយ។ @ វិធីទាំងអស់ ៤ @ ឡើងតាមរយៈម៉ាយល៍ (@ HURRICANE) គ្រប់វិធីទាំង ៤ តាមរយៈអ៊ីធឺណិត។ ការព្រមាន @ ហារ៉ូសាន់ វិធីទាំងអស់ ៤ @ តាមរយៈម៉ាយហ្គឺរ គ្រប់វិធីទាំង ៤ តាមរយៈការលើកឡើងតាមរយៈអ៊ីធឺណិតៈ @ ហារីរ៉ាវ៉ានព្រមានក្នុងនោះ វិធីទាំងអស់ ៤ តាមរយៈការលើកឡើងតាមរយៈម៉ារីយ៉ា។ ការព្រមាននៅរ៉ាដ ការព្រមាននៅស្រុកក្រហម ការព្រមានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើចិញ្ចើមផ្លូវដោយងាយ ការប្រុងប្រយត្ន័នៅក្នុងប្រទេសក្រហម 4 អាន់ឌរ ការប្រុងប្រយត្ន័ក្នុងទីក្រុងក្រហម, ដោយសុវត្ថិភាព 4 @ ល្អ ការព្រមានរបស់ជនជាតិហ្ស៊ីបនៅក្នុងពណ៌ក្រហម, មូលដ្ឋានគ្រឹះ 4 @ ល្អ, គ្រាន់តែអំពី ការព្រមានរបស់ជនជាតិហ្ស៊ីបនៅក្នុងពណ៌ក្រហម, មូលដ្ឋានគ្រឹះ 4 @ ល្អ, គ្រាន់តែអំពីពួកយើង មូលដ្ឋានគ្រឹះ 4 @ ល្អហើយគ្រាន់តែអំពីពួកយើង មូលដ្ឋានគ្រឹះ ៤ @ ល្អហើយគ្រាន់តែនិយាយអំពីយើង ភាពងាយស្រួល 4 @ ល្អគ្រាន់តែនិយាយអំពីយើង, ណ័រធេត។ ផាល, ណ័រធេវ។ ផាល, ណ័រធេវ។ យើងនឹង ផាល, ណ័រធេវ។ យើងនឹងមាន ផាល, ណ័រធេវ។ យើងមានលក្ខណៈ ផាល, ណ័រធេវ។ យើងនឹងមានជំងឺត្រកូល យើងនឹងមានជំងឺត្រកូល យើងនឹងមានការព្រមានខាងត្រកូល យើងនឹងមានការព្រមានខាងត្រពាំងត្រូពិក យើងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាក់ទងនឹងជំងឺតាមបែបសង្គមស៊ីវិល យើងនឹងមានការព្រមានខាងត្រពាំងត្រូពិក, ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន, គ្រាន់តែ ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន, គ្រាន់តែ ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន, គ្រាន់តែស្ងួត ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន, គ្រាន់តែជាការប្រញាប់ ព្រមាន, ចំនួនប្រជាជន, គ្រាន់តែជាការប្រញាប់ប្រញាល់ចុងក្រោយនៃប៉ូលីស ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រជាជន, គ្រាន់តែយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប៉ូលីសចំនួន, 4 @ ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រជាជន, គ្រាន់តែយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប៉ូលីសចំនួន, 4 @ គ្រាន់តែ ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រជាជន, គ្រាន់តែយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប៉ូឡូញ, 4 @ គ្រាន់តែងាយស្រួល ប្រាក់ប៉ូលីសលឿនបំផុត ៤ @ អ៊ីគ្រាន់តែ ចំនួនប៉ូលីសលឿនបំផុត ៤ @ អ៊ីសាយងាយ លុយប៉ូលីសលឿនបំផុត ៤ @ អ៊ីរ៉ាយអឺសនៃកោះហ៊ីល ចំនួនប៉ូលីសដ៏លឿនបំផុត, ៤ @ រាប់បញ្ចូលភាពងាយស្រួលនៃកោះហ៊ីល្លិន។ នៃកោះហ៊ីលឡិន។ នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើង នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើងអាច, 4 @ នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើងអាច, 4 @ មួយ នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើងអាច, 4 @ ការផ្លាស់ប្តូរមួយ នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើងអាច, 4 @ ស្ត្រូសស្ទឺរ យើងអាច, 4 @ ស្ត្រូសស្ទឺរ យើងអាច, 4 @ ការឃ្លាំមើលខាងរាងកាយ យើងអាច, 4 @ ការឃ្លាំមើលខាងរាងកាយនៅក្នុង យើងអាច, 4 @ ឃ្លាំមើលខាងរាងកាយនៅទីនេះ យើងអាច, 4 @ ឃ្លាំមើលធុរេនមួយនៅទីនេះ, ត្រាក់ទ័រ យើងអាច, 4 @ ឃ្លាំមើលធុរេននៅទីនេះ, ត្រាក់ទ័រសម្រាប់ យើងអាច, 4 @ ឃ្លាំមើលធរណីមាត្រនៅទីនេះ, ត្រាក់ទ័រសម្រាប់ រង់ចាំនៅទីនេះត្រាក់ទ័រសម្រាប់ រង់ចាំនៅទីនេះត្រាក់ទ័រសំរាប់ រង់ចាំនៅទីនេះត្រាក់ទ័រសម្រាប់ទៅ រង់ចាំនៅទីនេះត្រាក់ទ័រសម្រាប់អ្នកបំផុត។ ទៅល្អបំផុត។ ទៅល្អបំផុត។ នៅតែមាន ទៅល្អបំផុត។ នៅតែ​មិន ទៅល្អបំផុត។ នៅតែរកមើល ទៅល្អបំផុត។ នៅតែរកមើលមិនបាន ទៅល្អបំផុត។ នៅតែរកមើលមិនបាន ៤ @ LIKELY នៅតែរកមើលមិនបាន ៤ @ LIKELY នៅតែរកមើលមិនបានល្អ ៤ @ ល្អ នៅតែមិនរកមើលព័ត៌មានខ្លាំង ៤ @ @ LIKELY ដំណឹងល្អ នៅតែរកមើលមិនបានល្អណាស់ ៤ @ ព័ត៌មានល្អ ៗ នៅទីនោះ នៅតែរកមើលមិនឃើញយ៉ាងខ្លាំង ៤ @ មានព័ត៌មានល្អ ៗ នៅទីនោះមានបញ្ហា ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះភាពជោគជ័យ ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះភាពជោគជ័យសម្រាប់ ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ 4 @ ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ ៤ @ @ DARKE សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាត, ភាពស្មោះត្រង់ 4 @ ដុកទ័រ សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាត, ស្មោះត្រង់ទី ៤ @ ដាប់ប៊ែក សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ ឃ្វាលដំរីគឺជា សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ ការបង្កើតកន្លែងចតរថយន្តនៅទីណា សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ ឃ្វាលដំរីជាកន្លែងដែលយើងនៅ សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ វណ្ណៈកណ្តាលគឺជាកន្លែងដែលយើងមាន សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ ការបង្កើតកន្លែងចតគឺជាកន្លែងដែលយើងមាន កាត់ជាកន្លែងដែលយើងមាន កាត់ជាកន្លែងដែលយើងមានខ្ពស់បំផុត ការកាត់ជាកន្លែងដែលយើងមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុត ការកាត់ជាកន្លែងដែលយើងមានការសាកល្បងខ្ពស់បំផុត សក្តានុពលខ្ពស់បំផុតដែលឃើញ លក្ខណៈពិសេសខ្ពស់បំផុតទាក់ទងនឹងសង្គម បញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្ពស់បំផុត ឧតុនិយមភាពជោគជ័យខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីពេលព្រឹក វិបុលភាពដ៏ខ្ពស់បំផុតឧ។ ឧ។ តុក្កតាទំរង់បែបត្រេកត្រអាល ៤ @ ៤ @ តុក្កតាទំរង់បែបជីវសាស្រ្ត ៤ @ ៤ @ ១០% តុក្កតាទំរង់ស្វែនឌ័រ ៤.៤ @ ១០% សំរាប់ តុក្កតាទំរង់បែបត្រកូល ៤ @ ៤ @ ១០% សំរាប់ TAMPA, តុក្កតាទ្រីភាព ៤ .៤ @ ៤ @ ១០% សំរាប់តាម៉ាក់ ១០-២០%, TROPICAL STORM FORCE WindS.4 @ 4 @ 10% សំរាប់ TAMPA, 10-20%, BY លក្ខន្តិកៈជនស៊ីវិល ៤.៤ @ ៤ @ ១០% សំរាប់តាម៉ាក់ ១០-២០% គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទ 10% សំរាប់ TAMPA, 10-20%, ដោយកាលបរិច្ឆេទ ១០% សំរាប់ TAMPA, ១០-២០%, ដោយ LATE SATURDAY ១០% សំរាប់ TAMPA, ១០-២០%, ដោយ LAT SATURDAY យប់, ១០% សំរាប់ TAMPA, ១០-២០%, ដោយរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យរាត្រី, ចូល ១០% សំរាប់ TAMPA, ១០-២០%, ដោយរាត្រីថ្ងៃសៅរិ៍, ចូលដល់ថ្ងៃអាទិត្យ រាត្រីថ្ងៃសៅរិ៍ចូលទៅក្នុងអាទិត្យ រាត្រីថ្ងៃសៅរិ៍ចូលដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី ៤ @ អ៊ិនជី។ MORN4 @ ING ។ MORN4 @ ING ។ នោះជា MORN4 @ ING ។ នោះជាពេលណា MORN4 @ ING ។ នោះហើយជាពេលដែល MORN4 @ ING ។ នោះហើយជាពេលដែលមនុស្សចាស់ MORN4 @ ING ។ នោះហើយជាពេលដែលអ្នកត្បាញ MORN4 @ ING ។ នោះហើយជាពេលដែលតម្បាញទៅ នោះហើយជាពេលដែលតម្បាញទៅ នោះហើយជាពេលដែលតម្បាញទៅណាតូច នោះហើយជាពេលដែលមនុស្សត្បាញទៅជាប៊ីតតូច នោះហើយជាពេលដែលអ្នកត្បាញទៅដោយតូចតាច ៤ @ ។ តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយ តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ វា​មើល​ទៅ តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ សៀវភៅអាយធីអេ តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយធីរកបានច្រើនហើយ តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយធីរកបានច្រើនហើយ តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយធីរកបានច្រើនហើយ តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយធីរកបានច្រើនហើយ! អាយធីរកបានច្រើនហើយ! អាយធីរកបានច្រើនហើយ! អាយធីរកបានច្រើនហើយជាគំរូចុងក្រោយ, ៤ @ កំពុងដើរមក អាយធីរកបានច្រើនហើយសំរាប់ម៉ូដែលចុងក្រោយ, ៤ @ ដើរតាមក្រោយ, អាយធីរកបានច្រើនហើយសំរាប់ម៉ូដែលចុងក្រោយ, ៤ @ ដើរតាមក្រោយ, ដុន ' ៤ @ ដើរតាមទិសដៅដុនដូ ' ៤ @ ដើរមកដោយដុនដាបដុនដូ ៤ @ ដើរតាមគន្លងដុនដុនដំរីរបស់អ្នក ៤ @ ដើរមកតាមថ្ងៃស្អែកដុន 'ដណ្តើមយកថ្ងៃសៅរ៍របស់អ្នក ៤ @ ដើរមកតាមថ្ងៃស្អែកដុន 'ធ្វើផែនការសន្សំសំចៃថ្ងៃសៅរ៍របស់អ្នក រៀបចំគំរោងសន្សំសំចៃថ្ងៃរបស់អ្នក រៀបចំគំរោងសន្សំសំចៃពេលវេលាសូមរង់ចាំ សូមពន្យារគម្រោងរបស់អ្នកសូមរង់ចាំទាំងនេះ សូមពន្យារគម្រោងរបស់អ្នកសូមរង់ចាំយ៉ាងលឿន សូមពន្យារគម្រោងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយរង់ចាំមើលចលនារហ័ស ឃ្លាំមើលសកម្មភាពទាំងនេះរហ័ស សូមមើលឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័ស សូមមើលអ្នកធ្វើចលនារហ័សកំពុងមក សូមមើលអ្នកធ្វើចលនារហ័សទាំងនេះកំពុងដើរមក សូមមើលអ្នកធ្វើចលនារហ័សទាំងនេះកំពុងដើរតាមនោះ អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះ អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹង អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹងមានតិចបំផុត អ្នកបង្ហាញដើរតាមនោះនឹងមានរយៈពេលវែង អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំមើល អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំមើល អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះដែលនឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំទស្សនា @ នឹងមានរយៈពេលយូរ, រង់ចាំសម្រាប់ @ នឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំយូរសម្រាប់អាណា នឹងមានរយៈពេលយូរ, រង់ចាំសម្រាប់ @ អាល្លែក នឹងមានរយៈពេលយូរ, រង់ចាំសម្រាប់អេលអេនអេហ្វអិលហ្វាយ នឹងមានរយៈពេលយូរ, រង់ចាំសម្រាប់អេលអេនអេហ្វអិលហ្វាយ, ថេនណាដូ នឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំសម្រាប់អេនអេហ្វអិលហ្វានធីនណាដូអូ ៤ @ SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ TO SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅ SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅភាគខាងជើង SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅភាគខាងជើងនៃ SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅភាគខាងជើងនៃ SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះ ទៅកាន់ភាគខាងជើងនៃមណ្ឌលនេះ ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ដូចជាចលនានេះ ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ដូចដែលនេះផ្លាស់ទីដោយ, ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ដូចដែលនេះផ្លាស់ទីដោយចូលទៅក្នុង ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ដូចដែលនេះផ្លាស់ទីដោយចូលទៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ ក្នុងនាមជាចលនានេះដោយចូលទៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរនេះដោយចូលទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពនេះដោយចូលទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ, ក្នុងនាមជាការផ្លាស់ប្តូរនេះដោយចូលទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ, ៤ @ យើង ក្នុងនាមជាការផ្លាស់ប្តូរដោយ, ចូលទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ, 4 @ យើងនឹង យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹង យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹងទទួលបានអ្វីមួយ យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹងទទួលបានអ្វីមួយ រាត្រីថ្ងៃពុធទី ៤ @ យើងនឹងទទួលបានវត្ថុមួយចំនួន ពេញចិត្ដទទួលបានអ្វីមួយពីនេះ បរិបូរណ៍ទទួលបានខ្លះនៃច្បាប់នេះ ដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវច្បាប់មួយចំនួននេះ បរិបូរណ៍ទទួលបានខ្លះនៃច្បាប់នេះនៅលើ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើននៃខ្សែបន្ទាត់នេះនៅលើបាស៊ីធី, ៤ @ គោលបំណងល្អ ៗ មួយចំនួនទទួលបានច្បាប់មួយនេះនៅលើប្លុក, ៤ @ ម៉ាលធី រោទិ៍លើប៊ីចេក, ៤ @ ម៉ាត់ រោទិ៍លើប៊ីចេក ៤ @ ម៉ឺងម៉ាត់ បក់លើប៊ីចេក ៤ @ ម៉ឺងលីងលឿនបំផុត ជិះកង់បី, ៤ @ ម៉ាយល៍លឿនបំផុតពីអាយ-៧៥, បក់នៅលើប៊ីចេក ៤ @ ម៉ឺងលីងលឿនពីអាយ-៧៥ បក់នៅលើប៊ីចេក ៤ @ ម៉ៃលលីងលឿនបំផុតពីអាយ-៧៥ បន្តទៀត បក់នៅលើប៊ីចេក ៤ @ @ ម៉ាយល៍លឿនបំផុតពីអាយ-៧៥ បន្តទៅ ជិះកង់បី, ៤ @ ភាពរឹងមាំបំផុតពីអាយ-៧៥, នៅតែចង់ឃើញ អាយុខ្ញុំ -៧៥ នៅតែចង់ឃើញ អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងណា អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងនោះ អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងដែលមាន ៤ @ អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងដែលមាន ៤ @ ទៅ អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងណាមាន ៤ @ នឹងមើល កន្លែងណាមាន ៤ @ រកមើល កន្លែងណាមាន ៤ @ @ មើលទៅដូច។ ចូលចិត្ត។ ចូលចិត្ត។ មុន ចូលចិត្ត។ មុនខ្ញុំ ចូលចិត្ត។ មុននឹងខ្ញុំអោយ ចូលចិត្ត។ មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក ចូលចិត្ត។ មុននឹងខ្ញុំអោយអ្នកទៅ ចូលចិត្ត។ មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូល, លក្ខណៈ មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូល, លក្ខណៈ មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរតាមបែបវប្បធម៌ មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយ 10 មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយ 10 មាន មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយ 10 ត្រូវបានបង្កើតឡើង មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយ 10 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជា មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរតាមបែបសាសនា 10 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាក បដិសេធ ១០ ត្រូវបានបង្កើតជាក បដិសេធ ១០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅម៉ោង ៥:០០ ។ ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ ៣៨០០ ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ 3800 មីល ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ ៣៨០០ មីលធីង ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ ៣៨០០ មីលធីងបាត់ពី ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ មីង ៣៨០០ នាក់បាត់ពីអាមេរិក ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ 3800 លាននាក់បាត់ខ្លួនពីអាមេរិកយើង 3800 លាននាក់បាត់ខ្លួនពីអាមេរិកយើង 3800 លាននាក់បាត់ខ្លួនពីអាមេរិកយើងនឹង ៣៨០០ លាននាក់បាត់ពីអាមេរិកយើងនឹងមាន ៣៨០០ លាននាក់បាត់ពីអាមេរិកយើងនឹងមាន ៣៨០០ លាននាក់បាត់ពីអាមេរិកយើងនឹងមានឡានដឹកទំនិញ 3800 លាននាក់ឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់ ៣៨០០ លាននាក់បាត់ពីអាមេរិកយើងនឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នក នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នក នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នក នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះ នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះ នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះ នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះ នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះដោយគ្រាន់តែជាវត្ថុតូចមួយ មកដល់ទីនេះបន្តិច កំពុងឡើងនៅទីនេះគ្រាន់តែជាប៊ីតតូចមួយ។ កំពុងឡើងនៅទីនេះគ្រាន់តែជាប៊ីតតូចមួយ។ ៤ @ ប៊ីត។ ៤ @ ប៊ីត។ 4 @ SEVEN-DAY ប៊ីត។ ៤ @ ប្រាំពីរថ្ងៃសូមមើល, ប៊ីត។ 4 @ SEVEN-DAY FORECAST, ម្តង ប៊ីត។ 4 @ ប្រាំពីរថ្ងៃឈានដល់ពេលយើង ប៊ីត។ ៤ @ ប្រាំពីរថ្ងៃឈានដល់ពេលដែលយើងរកបាន ពេលវេលាប្រាំពីរថ្ងៃមុនពេលដែលយើងទទួលបាន ប្រាំពីរថ្ងៃមុនពេលដែលយើងទទួលបានមុន រាត្រីប្រាំពីរថ្ងៃមុនយើងទទួលបានថ្ងៃចុងក្រោយ ៤ @, រាត្រីប្រាំពីរថ្ងៃមុនយើងទទួលបានថ្ងៃចុងក្រោយ ៤ @, ផ្លាស់ រាត្រីប្រាំពីរថ្ងៃមុនយើងទទួលបានថ្ងៃចុងក្រោយ ៤ @ ផ្លាស់ប្តូរវេន រាត្រីប្រាំពីរថ្ងៃមុនយើងទទួលបានថ្ងៃចុងក្រោយ 4 @, ផ្លាស់ប្តូរវេន, 4 @ ថ្ងៃសុក្រទី ៤ @, ការចាកចេញទៅឆ្ងាយ, ៤ @ ថ្ងៃសុក្រទី ៤ @, ការចាកចេញ, ៤ @ ថ្ងៃច័ន្ទ, ថ្ងៃសុក្រទី ៤ @, ការផ្លាស់ប្តូរវេន, ៤ @ ថ្ងៃចន្ទ, ថ្ងៃអង្គារ, ថ្ងៃសុក្រទី ៤ @, ការផ្លាស់ប្តូរវេន, ៤ @ ថ្ងៃចន្ទ, ថ្ងៃអង្គារ, ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថ្ងៃអង្គារ​ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃពុធថ្ងៃពុធ

ម៉ោង ៥ ល្ងាចថ្ងៃសុក្រ៖ ការព្រមានអំពីព្យុះសង្ឃរាដែលបានចេញសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃឆ្នេរខាងកើតនៃរដ្ឋផ្លរីដានៅពីមុខអេសាយ៉ា

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.167"> នេះ </text>
<text sub="clublinks" start="1.768" dur="0.1"> ព្រះអាទិត្យ​ចែងចាំង </text>
<text sub="clublinks" start="1.868" dur="0.701"> រដ្ឋ SUNSHINE </text>
<text sub="clublinks" start="2.569" dur="1.568"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួន </text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.701"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ </text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.066"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> </text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.167"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> មួយ </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.167"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="5.238" dur="0.234"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយយើង </text>
<text sub="clublinks" start="5.472" dur="0.233"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយដែលយើងធ្វើ </text>
<text sub="clublinks" start="5.705" dur="0.2"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយដែលយើងចង់បាន </text>
<text sub="clublinks" start="5.905" dur="0.367"> រដ្ឋ SUNSHINE ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្នាតតូច។ >>> រឿងមួយដែលយើងចង់បាន 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="6.272" dur="0.134"> >>> រឿងមួយដែលយើងចង់បាន 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="6.406" dur="0.067"> >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សា </text>
<text sub="clublinks" start="6.473" dur="0.1"> >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សាមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="6.573" dur="0.734"> >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សាភ្នែក </text>
<text sub="clublinks" start="7.307" dur="0.934"> >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សាភ្នែកនៅលើ </text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.601"> >>> រឿងមួយដែលយើងចង់ 4 @ ដើម្បីរក្សាភ្នែកនៅពេលយប់ </text>
<text sub="clublinks" start="8.842" dur="0.2"> រក្សាភ្នែកនៅពេលយប់ </text>
<text sub="clublinks" start="9.042" dur="0.1"> រក្សាភ្នែកនៅពេលយប់, ទួរប៊ីស, </text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="0.234"> រក្សាភ្នែកនៅពេលយប់, ទួរប៊ីន, ប្រធាន </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> រក្សាភ្នែកមួយនៅពេលយប់, ទួរប៊ី, ប្រធានម៉ាថ័រស្ទ័រ </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.133"> ជនជាប់ចោទប្រធានមេកន្ទ្រាញ </text>
<text sub="clublinks" start="9.609" dur="0.167"> ជនជាប់ចោទប្រធានក្រុមចម្រុះហូលីវូដ </text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.167"> ជនជាប់ចោទប្រធានក្រុមចម្រុះហូលីវូដ </text>
<text sub="clublinks" start="9.943" dur="0.167"> ជនជាប់ចោទប្រធានមេកន្ទ្រានយោនីឌីសឃិនការត្រួតពិនិត្យ </text>
<text sub="clublinks" start="10.11" dur="0.033"> ជនជាប់ចោទប្រធានមន្ទីរមេធ័រប៊ែកឃិដឃិនឃិឃិ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="10.143" dur="0.2"> ប៊ីកប៊ីឌីស៊ីឃិនឃិឃិឃិ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="10.343" dur="0.434"> បាប៊ីឃិឌីសឃិនឃិសធី ៤ @ ហេរ៉ូរីន </text>
<text sub="clublinks" start="10.777" dur="3.704"> បាប៊ីឃិឌីសឃិនឃិក ៤ @ ហេរ៉ូរីនអ៊ីអ៊ីសាសា </text>
<text sub="clublinks" start="14.481" dur="0.6"> បាប៊ីឃិឌីសឃិនឃិន ៤ @ ហេរ៉ូរីនអ៊ីអ៊ីសាអ៊ីតរាត្រី ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="15.081" dur="0.1"> HURRICANE ISAIAS TONIGHT, ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="15.181" dur="0.134"> HURRICANE ISAIAS TONIGHT, ៤ @ >> </text>
<text sub="clublinks" start="15.315" dur="0.133"> HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> ពិរោះ </text>
<text sub="clublinks" start="15.448" dur="0.167"> HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> តូចតាច </text>
<text sub="clublinks" start="15.615" dur="0.2"> HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> តូចតាចតូច </text>
<text sub="clublinks" start="15.815" dur="0.234"> HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> រាប់ម៉ឺនតូច </text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.367"> HURRICANE ISAIAS TONIGHT, 4 @ >> រាប់ម៉ឺនតូចនៃទី ៤ @ អ៊ី </text>
<text sub="clublinks" start="16.416" dur="0.167"> >> រាប់ម៉ោងតូចនៃទី ៤ @ អ៊ី </text>
<text sub="clublinks" start="16.583" dur="0.1"> >> រាប់ពាន់តូចនៃទី 4 @ អ៊ីរឿង </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.067"> >> រាប់ពាន់តូចនៃទី ៤ @ អ៊ីធ្វើ </text>
<text sub="clublinks" start="16.75" dur="0.166"> >> រាប់ពាន់តូចនៃទី ៤ @ អ៊ីរឿងធ្វើវា </text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.201"> >> រាប់ពាន់តូចនៃទី 4 @ អ៊ីធ្វើឱ្យវានៅលើ </text>
<text sub="clublinks" start="17.117" dur="0.233"> >> រាប់ពាន់តូចនៃទី ៤ @ អ៊ីនឹងធ្វើវានៅទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="17.35" dur="0.334"> >> គួរអោយចាប់ចិត្តតូចមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ អ៊ីនឹងធ្វើវានៅទីនេះឆ្នាំ ២០២០ </text>
<text sub="clublinks" start="17.684" dur="0.1"> របស់ទាំងនេះធ្វើវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ </text>
<text sub="clublinks" start="17.784" dur="0.1"> របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ </text>
<text sub="clublinks" start="17.884" dur="0.1"> របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកមាន </text>
<text sub="clublinks" start="17.984" dur="0.234"> របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែ </text>
<text sub="clublinks" start="18.218" dur="0.167"> របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែអនុវត្ត </text>
<text sub="clublinks" start="18.385" dur="0.266"> របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តវា </text>
<text sub="clublinks" start="18.651" dur="0.735"> របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តម៉ាត </text>
<text sub="clublinks" start="19.386" dur="0.166"> របស់ទាំងនេះបង្កើតវានៅទីនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាម </text>
<text sub="clublinks" start="19.552" dur="0.167"> អ្នកត្រូវអនុញ្ញាតិ្តម៉ាស់ </text>
<text sub="clublinks" start="19.719" dur="0.401"> អ្នកត្រូវតែអនុវត្តសារទៅនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> អ្នកត្រូវតែអនុវត្តការផ្ញើទៅនោះគ្រាន់តែ </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.267"> អ្នកត្រូវតែអនុវត្តម៉ាតទៅនោះគ្រាន់តែ </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.133"> អ្នកត្រូវអនុញ្ញាតិអោយផ្ញើទៅវាគ្រាន់តែដូចជាធំជាងមុន </text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.234"> អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតិអោយផ្ញើទៅនោះគ្រាន់តែជាការធំប៉ុណ្ណោះ </text>
<text sub="clublinks" start="20.954" dur="0.333"> អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតិអោយផ្ញើទៅនោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលស្គាល់ </text>
<text sub="clublinks" start="21.287" dur="0.134"> ថាគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលស្គាល់ </text>
<text sub="clublinks" start="21.421" dur="0.1"> ថាគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលដឹងថាអ្វី </text>
<text sub="clublinks" start="21.521" dur="0.167"> នោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលស្គាល់អ្វីដែលគួរ </text>
<text sub="clublinks" start="21.688" dur="0.634"> នោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលដឹងថាតើមានអ្វីអាចកើតឡើង </text>
<text sub="clublinks" start="22.322" dur="2.602"> នោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលដឹងថាតើមានអ្វីអាចកើតឡើង </text>
<text sub="clublinks" start="24.924" dur="0.601"> នោះគ្រាន់តែជាអ្នកធំដែលដឹងថាអាចមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០។ @ </text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.133"> តើមានអ្វីអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០.៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="25.658" dur="0.067"> តើមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ៤៤ @ វីល </text>
<text sub="clublinks" start="25.725" dur="0.134"> តើមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ៤៤ @ នឹងទទួលបាន </text>
<text sub="clublinks" start="25.859" dur="0.167"> តើមានអ្វីអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០.៤ @ នឹងត្រលប់មកវិញ </text>
<text sub="clublinks" start="26.026" dur="0.233"> តើមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ៤៤ @ នឹងវិលត្រឡប់ទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="26.259" dur="0.267"> តើមានអ្វីអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០.៤ @ នឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញ </text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="0.3"> អ្វីដែលអាចកើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០២០ ៤៤ @ នឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញ </text>
<text sub="clublinks" start="26.826" dur="0.1"> នឹងត្រលប់ទៅអ្នកវិញ </text>
<text sub="clublinks" start="26.926" dur="0.201"> នឹងត្រលប់ទៅអ្នកវិញដោយសេរី </text>
<text sub="clublinks" start="27.127" dur="0.133"> នឹងត្រលប់ទៅអ្នកវិញ </text>
<text sub="clublinks" start="27.26" dur="0.234"> នឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញតាមការរកស៊ីនៅទីនោះ។ </text>
<text sub="clublinks" start="27.494" dur="0.1"> បើកការរាប់នៅទីនោះ។ </text>
<text sub="clublinks" start="27.594" dur="0.133"> បើកការរាប់នៅទីនោះ។ ទាំងអស់ </text>
<text sub="clublinks" start="27.727" dur="0.1"> បើកការរាប់នៅទីនោះ។ ត្រឹមត្រូវ, </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.167"> បើកការរាប់នៅទីនោះ។ សិទ្ធិទាំងអស់ </text>
<text sub="clublinks" start="27.994" dur="0.234"> បើកការរាប់នៅទីនោះ។ សិទ្ធិទាំងអស់សូមនិយាយ </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.7"> បើកការរាប់នៅទីនោះ។ សិទ្ធិទាំងអស់និយាយអំពី </text>
<text sub="clublinks" start="28.928" dur="0.201"> បើកការរាប់នៅទីនោះ។ សិទ្ធិទាំងអស់និយាយអំពីរឿងនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.734"> សិទ្ធិទាំងអស់និយាយអំពីរឿងនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.6"> សិទ្ធិទាំងអស់សូមនិយាយអំពីកណ្តុរ។ </text>
<text sub="clublinks" start="30.463" dur="0.167"> STORM ។ </text>
<text sub="clublinks" start="30.63" dur="0.067"> STORM ។ ISAIAS, </text>
<text sub="clublinks" start="30.697" dur="0.534"> STORM ។ ISAIAS, ៧៥ </text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="0.133"> STORM ។ ISAIAS, ៧៥ MILE-PER-HOUR </text>
<text sub="clublinks" start="31.364" dur="0.734"> STORM ។ ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WINDS, </text>
<text sub="clublinks" start="32.098" dur="0.134"> ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WW, </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="2.169"> ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WINDS, CAME </text>
<text sub="clublinks" start="34.401" dur="0.6"> ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="35.001" dur="0.2"> ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, </text>
<text sub="clublinks" start="35.201" dur="0.134"> ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="35.335" dur="0.2"> ISAIAS, ៧៥ Miles-PER-HOUR, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.133"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="35.668" dur="0.101"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA ឥឡូវនេះ OVER </text>
<text sub="clublinks" start="35.769" dur="0.734"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA ឥឡូវនេះសង្គ្រាមលោក OVER </text>
<text sub="clublinks" start="36.503" dur="0.667"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវទឹកត្រជាក់ជាង </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.601"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ឥឡូវនេះតើទឹកក្តៅជាងសង្គ្រាមមែនទេ? </text>
<text sub="clublinks" start="37.771" dur="0.133"> តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? </text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.1"> តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? SHEER </text>
<text sub="clublinks" start="38.004" dur="0.067"> តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? ស៊ីថា </text>
<text sub="clublinks" start="38.071" dur="0.233"> តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? អ្នកបោកប្រាស់គឺជា </text>
<text sub="clublinks" start="38.304" dur="0.167"> តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលកំពុងមក </text>
<text sub="clublinks" start="38.471" dur="0.267"> តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? ជាងកាត់ដេរដែលកំពុងចូលមក </text>
<text sub="clublinks" start="38.738" dur="0.301"> តើសង្គ្រាមដាស់តឿនត្រឹមត្រូវជាង? ម៉ាស៊ីនដែលកំពុងចូលមក </text>
<text sub="clublinks" start="39.039" dur="0.133"> ម៉ាស៊ីនដែលកំពុងចូលមក </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.167"> ម៉ាស៊ីនដែលកំពុងចូលមកពីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="39.339" dur="0.1"> ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលកំពុងដើរចេញពីការត្រួតពិនិត្យនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.801"> ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលកំពុងចេញពីប្រភពនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="0.066"> ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលកំពុងចេញពីប្រភពនេះ, @ @ LIGHTENI </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.935"> ការត្រួតពិនិត្យនៅទីនេះ ៤ @ LIGHTENI </text>
<text sub="clublinks" start="41.241" dur="0.534"> ការត្រួតពិនិត្យនៅទីនេះ ៤ @ LIGHTENI UP </text>
<text sub="clublinks" start="41.775" dur="0.1"> ការត្រួតពិនិត្យនេះនៅទីនេះ ៤ @ LIGHTENI UP គាំទ្រ </text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.367"> ការត្រួតពិនិត្យនេះនៅទីនេះ, 4 @ LIGHTENI ឡើង, គាំទ្រដល់។ </text>
<text sub="clublinks" start="42.242" dur="0.133"> ឡើងលើគាំទ្រដល់។ </text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.067"> ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះ </text>
<text sub="clublinks" start="42.442" dur="0.133"> ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះគឺជា </text>
<text sub="clublinks" start="42.575" dur="0.167"> ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះគឺជាផ្នែក </text>
<text sub="clublinks" start="42.742" dur="0.734"> ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះគឺជាផ្នែកនៃ </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="1.569"> ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះគឺជាផ្នែកនៃ </text>
<text sub="clublinks" start="45.045" dur="0.6"> ឡើងលើគាំទ្រដល់។ នោះជាផ្នែកនៃការពន្យល់។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.1"> នោះជាផ្នែកនៃការពន្យល់។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.1"> នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់។ @ AS </text>
<text sub="clublinks" start="45.845" dur="0.134"> នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់។ @ ដូចនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="45.979" dur="0.233"> នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់ ៤ @ ក្នុងនាមជាប៊ូលីននេះ </text>
<text sub="clublinks" start="46.212" dur="0.201"> នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់។ @ ក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល </text>
<text sub="clublinks" start="46.413" dur="0.867"> នោះជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់។ @ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនហ្សូហ្សូម </text>
<text sub="clublinks" start="47.28" dur="0.167"> ក្នុងនាមជាក្រុមគាំទ្រប៊ូលីននេះ </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.1"> ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប៊ែវូតឈានមុខគេបាម៉ាម៉ា </text>
<text sub="clublinks" start="47.547" dur="0.334"> ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប៊ុលហ្គារីឈានមុខគេបាម៉ាម៉ាមីមី </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.167"> ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប៊ុលហ្គារីឈានមុខគេបាម៉ាម៉ាមីមីសា </text>
<text sub="clublinks" start="48.048" dur="0.233"> ក្នុងនាមជាក្រុម BOZO TOWARDS GRAND BAHAMA, MIAMI SHEER គឺ </text>
<text sub="clublinks" start="48.281" dur="0.2"> ក្នុងនាមជាក្រុម BOZO TOWARDS GRAND BAHAMA, MIAMI SHEER កំពុងធ្វើដំណើរ </text>
<text sub="clublinks" start="48.481" dur="0.367"> ក្នុងនាមជាក្រុម BOZO TOWARDS GRAND BAHAMA, MIAMI SHEER កំពុងធ្វើដំណើរទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="48.848" dur="0.134"> បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="48.982" dur="0.5"> បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងទៅរកប្រាក់ </text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.701"> បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងចូលទៅខាងក្រោយ </text>
<text sub="clublinks" start="50.183" dur="0.534"> បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងទៅបម្រុងទុក។ </text>
<text sub="clublinks" start="50.717" dur="0.033"> បាហាម៉ា, មីមីមីស្គីកំពុងទៅបម្រុងទុក។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="50.75" dur="0.134"> ចាប់យកឡើង។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="50.884" dur="0.066"> ចាប់យកឡើង។ ៤ @ នេះ </text>
<text sub="clublinks" start="50.95" dur="0.167"> ចាប់យកឡើង។ ៤ @ នេះ </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.2"> ចាប់យកឡើង។ ៤ @ @ កំពុងទទួលបាន </text>
<text sub="clublinks" start="51.317" dur="0.167"> ចាប់យកឡើង។ ៤ @ @ កំពុងរកជុំ </text>
<text sub="clublinks" start="51.484" dur="0.334"> ចាប់យកឡើង។ ៤ @ @ កំពុងរកជុំនៅខាងក្រៅ </text>
<text sub="clublinks" start="51.818" dur="0.133"> នេះកំពុងទទួលបានជុំចេញ </text>
<text sub="clublinks" start="51.951" dur="0.101"> នេះកំពុងទទួលបានជុំនៅទីនេះ, </text>
<text sub="clublinks" start="52.052" dur="0.1"> នេះកំពុងទទួលបានជុំនៅទីនេះនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="52.152" dur="0.267"> នេះកំពុងទទួលបានជុំនៅទីនេះនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="52.419" dur="0.7"> នេះត្រូវបានរកឃើញនៅទីនេះ, ថាសុខភាព </text>
<text sub="clublinks" start="53.119" dur="0.134"> នេះកំពុងទទួលបានជុំនៅទីនេះ, ដែលសុខភាពរាងកាយ។ </text>
<text sub="clublinks" start="53.253" dur="3.27"> នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.033"> នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ ៧០ </text>
<text sub="clublinks" start="56.556" dur="0.467"> នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ ៧០ ៥ </text>
<text sub="clublinks" start="57.023" dur="0.134"> នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ ៧០ ៥ ម៉ែល - ៤ @ ភី </text>
<text sub="clublinks" start="57.157" dur="0.1"> នៅទីនេះនោះជាសុខភាពរាងកាយ។ ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ វ៉ីល - ម៉ោង, </text>
<text sub="clublinks" start="57.257" dur="0.167"> ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ វ៉ីល - ម៉ោង, </text>
<text sub="clublinks" start="57.424" dur="0.066"> ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ ភែរី - ម៉ោង, ហួសចិត្ត </text>
<text sub="clublinks" start="57.49" dur="0.134"> ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ ភែរី - ម៉ោង, ៨៥ </text>
<text sub="clublinks" start="57.624" dur="0.3"> ៧០ ៥ ម៉ាយល៍ -៤ @ ភែរី - ម៉ោង, លើស ៨៥ ដោយ </text>
<text sub="clublinks" start="57.924" dur="0.267"> ៧០ ៥ ម៉ាយលែន -៤ @ ភែរី - ម៉ោង, លើស ៨៥ ដោយថូម៉ាស </text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="0.234"> បានដកស្រង់សម្តីដោយ ៨៥ ដោយថមអរ </text>
<text sub="clublinks" start="58.425" dur="0.066"> បានដកស្រង់សម្តីចំនួន ៨៥ នាក់ដោយ TOMORROW TOMORNON </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.401"> បានដកស្រង់សម្តីចំនួន ៨៥ នាក់ដោយ TOMORROW AFTERNOON </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.2"> លើកទី ៨៥ ដោយលោក TOMORROW បន្ទាប់ពីអ្នកអាច </text>
<text sub="clublinks" start="59.092" dur="0.267"> បានដកស្រង់សម្តីចំនួន ៨៥ ដោយ TOMORROW បន្ទាប់ពីអ្នកអាចមើល </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.2"> បានដកស្រង់សម្តីចំនួន ៨៥ ដោយ TOMORROW បន្ទាប់ពីអ្នកអាចមើលបាន </text>
<text sub="clublinks" start="59.559" dur="0.334"> បានដកស្រង់ ៨៥ ដោយថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់អ្នកអាចមើលបាន </text>
<text sub="clublinks" start="59.893" dur="0.1"> បន្ទាប់អ្នកអាចមើលបាន </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> បន្ទាប់មកអ្នកអាចមើលវាបាន </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="0.167"> បន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញនៅលើទន្លេ, </text>
<text sub="clublinks" start="60.293" dur="0.2"> បន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញនៅលើទឹកទន្លេដោយឥតឈប់ឈរ </text>
<text sub="clublinks" start="60.493" dur="0.134"> បន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញនៅលើទឹកទន្លេដោយចាប់ផ្តើមជាបន្តទៀត </text>
<text sub="clublinks" start="60.627" dur="0.934"> បន្ទាប់មកអ្នកអាចឃើញនៅលើទឹកទន្លេដោយឥតឈប់ឈរ </text>
<text sub="clublinks" start="61.561" dur="0.033"> បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចមើលឃើញនៅលើទឹកទន្លេដែលបន្តទៅ @ </text>
<text sub="clublinks" start="61.594" dur="0.134"> ទឹកទន្លេ, កំពុងធ្វើដំណើរទៅ @ </text>
<text sub="clublinks" start="61.728" dur="0.6"> ដងទន្លេ, ចាប់ផ្តើមទៅ @ អ៊ី </text>
<text sub="clublinks" start="62.328" dur="0.468"> ដងទន្លេ, ចាប់ផ្តើមដោយផ្ទាល់ទៅ @ ចាប់អាក្រូ </text>
<text sub="clublinks" start="62.796" dur="0.2"> ដងទន្លេ, ចាប់ផ្តើមដោយផ្ទាល់ទៅ @ ចាប់អាផាតមិន </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.2"> ដងទន្លេ, ចាប់ផ្តើមទៅ @ ចាប់បានរឿងរបស់ </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.334"> ជួរភ្នំ, ចាប់ផ្តើមដល់ @ ចាប់បានរឿងរបស់ </text>
<text sub="clublinks" start="63.53" dur="0.033"> ទឹកទន្លេ, កំពុងរៀបចំឡើងចំពោះ @ ចាប់បានវត្ថុទាំង ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.167"> ចាប់យកផ្នែកណាមួយនៃ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="63.73" dur="0.167"> ចាប់យកផ្នែកទាំងបួននៃ ៤ @ បាហាម៉ា </text>
<text sub="clublinks" start="63.897" dur="0.1"> ចាប់យកផ្នែកណាមួយនៃលេខ ៤ @ បាហាម៉ាភាគខាងជើង </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.1"> មកដល់មុខទំនិញទាំងបួននៃប័ណ្ណទាំង ៤ @ បាហាម៉ាភាគខាងជើងសំខាន់ៗ, </text>
<text sub="clublinks" start="64.097" dur="0.334"> សូមអញ្ជើញរឿងរ៉ាវដែលមាននៅលើ @ 4 បាបារ៉ាមភាគខាងជើងសំខាន់ៗ, ជាង </text>
<text sub="clublinks" start="64.431" dur="0.166"> បាហាំអេម័រខាងជើងឃីត, លើស </text>
<text sub="clublinks" start="64.597" dur="0.067"> បាហាំអេម័រខាងជើងឃីតធីវ៉ាយ </text>
<text sub="clublinks" start="64.664" dur="0.634"> បាហាម៉ាភាគខាងជើងគន្លឹះ, ជាងវ៉ាធី </text>
<text sub="clublinks" start="65.298" dur="1.335"> បាហាម៉ាភាគខាងជើងគន្លឹះ, ជាងវ៉ាធីណា </text>
<text sub="clublinks" start="66.633" dur="0.6"> បាហាម៉ាមភាគខាងជើងកូនសោរច្រើនជាងតំបន់ NAPLES </text>
<text sub="clublinks" start="67.233" dur="0.234"> ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ណាប៉ូលីស </text>
<text sub="clublinks" start="67.467" dur="0.133"> ទិសដៅតំបន់ណាប៉ូលីស, សំខាន់ </text>
<text sub="clublinks" start="67.6" dur="0.1"> ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ណាប៉ូលីសតំបន់ដាច់ស្រយាល </text>
<text sub="clublinks" start="67.7" dur="0.067"> ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ណាប៉ូលីស, ស្កាយដ៏សំខាន់នោះ </text>
<text sub="clublinks" start="67.767" dur="0.301"> ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ណាប៉ូលីស, ស្កាយដ៏សំខាន់ដែលមាន </text>
<text sub="clublinks" start="68.068" dur="0.2"> រឿងសំខាន់ដែលមាន </text>
<text sub="clublinks" start="68.268" dur="0.467"> ឧបករណ៏សំខាន់ដែលកំពុងដំណើរការ </text>
<text sub="clublinks" start="68.735" dur="1.735"> រឿងរ៉ាវសំខាន់ៗដែលកំពុងព័ទ្ធជុំវិញ </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.601"> រឿងរ៉ាវសំខាន់ៗដែលកំពុងប្រមូលផ្តុំនៅជុំវិញវា។ </text>
<text sub="clublinks" start="71.071" dur="0.166"> ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.134"> ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ អត់ទេ </text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.067"> ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ មិនមានអ្វីនៅទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="71.438" dur="0.166"> ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅទេ </text>
<text sub="clublinks" start="71.604" dur="0.234"> ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅទេ </text>
<text sub="clublinks" start="71.838" dur="0.3"> ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញវា។ មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ </text>
<text sub="clublinks" start="72.138" dur="0.167"> មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ </text>
<text sub="clublinks" start="72.305" dur="0.067"> មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ ទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="72.372" dur="0.167"> មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះជារបស់ </text>
<text sub="clublinks" start="72.539" dur="0.133"> មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺថ្មីបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="72.672" dur="0.734"> មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺជាដានចុងក្រោយបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="73.406" dur="0.3"> មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="73.706" dur="0.601"> មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="74.307" dur="0.033"> មិនមានអ្វីនៅខាងក្រៅនោះទេ។ នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតចេញពី @ </text>
<text sub="clublinks" start="74.34" dur="0.134"> នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតចេញពី @ </text>
<text sub="clublinks" start="74.474" dur="0.2"> នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ </text>
<text sub="clublinks" start="74.674" dur="0.067"> នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទី </text>
<text sub="clublinks" start="74.741" dur="0.767"> នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៥ </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.067"> នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទី, ៨៥ អាន់ឌូ ៤ @ OW </text>
<text sub="clublinks" start="75.575" dur="0.033"> នេះគឺជាការតាមដានចុងក្រោយបំផុតនៅម៉ោង ៥ ៈ ០០ អ៊ីណុកទី ៨៥ ធ័រ ៤ @ អូ @ </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="1.535"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ </text>
<text sub="clublinks" start="77.143" dur="0.067"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, </text>
<text sub="clublinks" start="77.21" dur="0.767"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON អាយុ ៨០ ឆ្នាំ </text>
<text sub="clublinks" start="77.977" dur="0.901"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON អាយុ ៨០ ថ្ងៃអាទិត្យ </text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.601"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ នាទីទី ៨៨ TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON អាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យ។ </text>
<text sub="clublinks" start="79.479" dur="0.167"> បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ </text>
<text sub="clublinks" start="79.646" dur="0.133"> បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួល </text>
<text sub="clublinks" start="79.779" dur="0.067"> បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួលយកក្លូដ ៤ @ អ៊ី </text>
<text sub="clublinks" start="79.846" dur="0.167"> បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ី </text>
<text sub="clublinks" start="80.013" dur="0.801"> បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួលបានក្លូប ៤ @ អ៊ី </text>
<text sub="clublinks" start="80.814" dur="0.834"> បន្ទាប់ពីអាយុ ៨០ ឆ្នាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ។ ទទួលបានក្លូប ៤ @ អ៊ីដល់ទី ៤ @ ដី, </text>
<text sub="clublinks" start="81.648" dur="0.133"> ទទួលបានក្លូប ៤ @ អ៊ីដល់ទី ៤ @ ដី, </text>
<text sub="clublinks" start="81.781" dur="0.067"> ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ទី ៤ @ ដីឡូតិ៍ </text>
<text sub="clublinks" start="81.848" dur="0.133"> ទទួលបានក្លូប ៤ @ អ៊ីដល់ដីទាំង ៤ @ ដី </text>
<text sub="clublinks" start="81.981" dur="0.201"> ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ដី ៤ @ ដីឡូតិ៍ </text>
<text sub="clublinks" start="82.182" dur="0.8"> ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ ៤ @ ដី, ស៊ីឈ្នួលលើវា </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="1.535"> ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ ៤ @ ដី, ស្រែកលើវា </text>
<text sub="clublinks" start="84.517" dur="0.601"> ទទួលបានក្លូដ ៤ @ អ៊ីដល់ដី ៤ នាក់ @ ដាប់ប៊លលើវានៅពេលនោះ។ </text>
<text sub="clublinks" start="85.118" dur="0.167"> ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ </text>
<text sub="clublinks" start="85.285" dur="0.066"> ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ពិតជា </text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.101"> ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ពិតជាល្អណាស់ </text>
<text sub="clublinks" start="85.452" dur="0.133"> ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ អ្វីដែលល្អ </text>
<text sub="clublinks" start="85.585" dur="0.2"> ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ពិតជាល្អសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="85.785" dur="0.401"> ស្រែកនៅម៉ោងនោះ។ ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ </text>
<text sub="clublinks" start="86.186" dur="0.2"> ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ </text>
<text sub="clublinks" start="86.386" dur="0.033"> ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ពីព្រោះ </text>
<text sub="clublinks" start="86.419" dur="0.1"> ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ពីព្រោះ​វា </text>
<text sub="clublinks" start="86.519" dur="0.2"> ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ព្រោះវានឹងកើតឡើង </text>
<text sub="clublinks" start="86.719" dur="0.167"> ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ដោយសារតែវានឹងយក </text>
<text sub="clublinks" start="86.886" dur="0.467"> ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ ដោយសារតែវានឹងយក </text>
<text sub="clublinks" start="87.353" dur="0.334"> ពិតជាល្អសម្រាប់អាមេរិក។ គួរឱ្យខ្លាច, វានឹងយកការលំបាក </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.167"> គួរឱ្យខ្លាច, វានឹងយកការលំបាក </text>
<text sub="clublinks" start="87.854" dur="0.1"> គួរឱ្យធុញទ្រាន់, វានឹងយកម៉ាស៊ីនវឺដសដ៏អស្ចារ្យ </text>
<text sub="clublinks" start="87.954" dur="0.067"> គួរឱ្យខ្លាច, វានឹងយករឿងតុក្កតាទម្ងន់ធ្ងន់ </text>
<text sub="clublinks" start="88.021" dur="0.167"> ដោយប្រុងប្រយ័ត្នវានឹងចាប់យកអាយដលអាយដលអាយដលស្ទ្រីត </text>
<text sub="clublinks" start="88.188" dur="0.2"> ដោយនឹកស្មានថាវានឹងចាប់យកអាយដលអាយដលស្ទ្រីម </text>
<text sub="clublinks" start="88.388" dur="0.233"> ដោយមិនដឹងខ្លួនវានឹងចាប់យកអាយដលន័រវឺតធ័រ </text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.201"> ដោយមិនដឹងខ្លួនវានឹងចាប់យកអាយដលអាយដលស្ទ្រីតនៅលើចំហៀង </text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.9"> ដោយមិនដឹងខ្លួនវានឹងចាប់យកអាយដលអាយដលស្ទ្រីតនៅខាងក្រៅ </text>
<text sub="clublinks" start="89.722" dur="0.101"> ម៉ាស៊ីនតាក់ស៊ីអាយធីនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃ </text>
<text sub="clublinks" start="89.823" dur="3.67"> ម៉ាស៊ីនតាក់ស៊ីអាយធីនៅផ្នែកខាងនៃ </text>
<text sub="clublinks" start="93.493" dur="0.534"> អ្នកបច្ចេកទេសអាយធីនៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃសសរស្តម្ភ, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="94.027" dur="0.2"> អ្នកបច្ចេកទេសអាយធីនៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃសឺវឺរ, @ ៤ </text>
<text sub="clublinks" start="94.227" dur="0.167"> អ្នកបច្ចេកទេសអាយធីនៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃសឺវឺរ, @ @ ដែលកំពុងមក </text>
<text sub="clublinks" start="94.394" dur="0.367"> អ្នកបច្ចេកទេសអាយធីនៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃសឺវឺរ, @ @ តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.133"> កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាកំពុងមក </text>
<text sub="clublinks" start="94.894" dur="0.134"> ផ្កាយ ៤ @ ដែលរកស៊ីនៅតាមហាងនានា </text>
<text sub="clublinks" start="95.028" dur="0.033"> ផ្កាយ ៤ @ ដែលរកស៊ីនៅតាមហាងមានកំណត់ </text>
<text sub="clublinks" start="95.061" dur="0.234"> កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាមករកកន្លែងដែលមានកំណត់ខ្ញុំ </text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.2"> កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាមករកកន្លែងដែលមានកំណត់, ខ្ញុំមាន 4 @ គិត </text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.233"> កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាមករកកន្លែងដែលមានកំណត់ខ្ញុំ 4 @ គិតថា </text>
<text sub="clublinks" start="95.728" dur="0.368"> កណ្តុរ, 4 @ តើអ្នកណាមករកកន្លែងដែលមានកំណត់ខ្ញុំ 4 @ គិតថាម៉ូស </text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.133"> រក្សាទុកកំណត់ខ្ញុំ ៤ @ គិតថាម៉ូស </text>
<text sub="clublinks" start="96.229" dur="0.1"> រក្សាទុកមានកំណត់ I 4 @ គិតថាផ្នែកម៉ុក </text>
<text sub="clublinks" start="96.329" dur="0.067"> រក្សាទុកមានកំណត់ I 4 @ គិតថាផ្នែកម៉ូលេវជាង </text>
<text sub="clublinks" start="96.396" dur="0.167"> រក្សាទុកមានកំណត់ I 4 @ គិតថាផ្នែកម៉ុកស្ថិតនៅលើ </text>
<text sub="clublinks" start="96.563" dur="0.233"> រក្សាទុកមានកំណត់ខ្ញុំ ៤ @ គិតថាផ្នែកម៉ាស់នៅលើ </text>
<text sub="clublinks" start="96.796" dur="0.367"> រក្សាទុកមានកំណត់ខ្ញុំ ៤ @ គិតថាផ្នែកម៉ាស់នៅលើចុងបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="97.163" dur="0.1"> រក្សាទុកមានកំណត់ខ្ញុំ ៤ @ គិតថាផ្នែកម៉ាស់ស្ថិតនៅលើចុងបំផុត។ </text>
<text sub="clublinks" start="97.263" dur="0.167"> ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ </text>
<text sub="clublinks" start="97.43" dur="0.1"> ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជា </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.134"> ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជាកន្លែងណា </text>
<text sub="clublinks" start="97.664" dur="0.233"> ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជាកន្លែងដែលពួកគេ </text>
<text sub="clublinks" start="97.897" dur="0.167"> ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមាន </text>
<text sub="clublinks" start="98.064" dur="0.367"> ជាផ្នែកមួយនៅលើចុងក្តៅបំផុត។ នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមាន </text>
<text sub="clublinks" start="98.431" dur="0.167"> នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមាន </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.067"> នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមានឃ្លាំមើល </text>
<text sub="clublinks" start="98.665" dur="0.2"> នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមានឃ្លាំមើលហើយ </text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.167"> នោះហើយជាកន្លែងដែលពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.801"> នោះជាកន្លែងដែលពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងព្រមាន 4 @ នៅទីនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="99.833" dur="0.166"> ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="99.999" dur="0.167"> ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន 4 @ នៅទីនោះថ្ងៃពុធ </text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="1.368"> ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន ៤ @ @ នៅទីនោះថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="101.534" dur="0.434"> ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការព្រមាន ៤ @ @ មានថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីថ្ងៃក្រោយ </text>
<text sub="clublinks" start="101.968" dur="0.334"> ការប្រុងប្រយ័ត្ន័និងការព្រមាន ៤ @ មាន, នៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់, ព្រឹត្តិការណ៍មួយ </text>
<text sub="clublinks" start="102.302" dur="0.233"> ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយ, មួយប្រភេទ </text>
<text sub="clublinks" start="102.535" dur="0.301"> ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីការប្រព្រឹត្ដរបស់ហ៊ីរ៉ាន់ដាន់ </text>
<text sub="clublinks" start="102.836" dur="0.734"> ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយ, ប្រភេទមួយ HURRICANE, OV </text>
<text sub="clublinks" start="103.57" dur="1.334"> ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយ, មួយប្រភេទ HURRICANE, ជាង </text>
<text sub="clublinks" start="104.904" dur="1.101"> ថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីថ្ងៃមួយ, ប្រភេទមួយហិកតា, ជាងរដូវក្តៅនេះ។ </text>
<text sub="clublinks" start="106.005" dur="0.034"> ថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីថ្ងៃមួយ, ប្រភេទមួយហិកតា, ជាងរដូវក្តៅនេះ។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="106.039" dur="0.133"> ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="106.172" dur="1.302"> ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ ៤ @ នេះ </text>
<text sub="clublinks" start="107.474" dur="0.433"> ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ 4 @ CONE នេះ </text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.201"> ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ ៤ @ នេះ </text>
<text sub="clublinks" start="108.108" dur="0.266"> ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ 4 @ CONE នេះពណ៌ក្រហម </text>
<text sub="clublinks" start="108.374" dur="0.201"> ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ ៤ @ សុន្ទរកថានេះរ៉ដស៍ </text>
<text sub="clublinks" start="108.575" dur="0.367"> ហារីរ៉ូវ៉ានលើសស្រឡះ។ 4 @ កុងតឺន័រនេះពណ៌ក្រហមនៅលើ </text>
<text sub="clublinks" start="108.942" dur="0.1"> CONE នេះ, រនាស់ក្រហមជាង </text>
<text sub="clublinks" start="109.042" dur="0.167"> កុងតឺន័រនេះពណ៌ក្រហមរអិលជាង </text>
<text sub="clublinks" start="109.209" dur="0.133"> កុងត្រានេះសត្វរន្ទាពាសពេញពិភពលោក </text>
<text sub="clublinks" start="109.342" dur="0.134"> សន្និបាតនេះសត្វស្លាបក្រហមនៅចំកណ្តាលមណ្ឌលសុខភាព </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.333"> កុងតឺន័រនេះផ្កាថ្មពណ៌ក្រហមជាងមជ្ឈមណ្ឌលគិតជាមនុស្ស </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.134"> ការគិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហ៊ីរ៉ាន់ដាន់ </text>
<text sub="clublinks" start="109.943" dur="0.1"> មជ្ឈមណ្ឌលហ៊ីរ៉ាន់ដានគិតអំពីវា </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.067"> មជ្ឈមណ្ឌលហូលីវូដគិតថាវាកំពុងដំណើរការ </text>
<text sub="clublinks" start="110.11" dur="0.166"> មជ្ឈមណ្ឌលហ៊ីរ៉ាន់ដានគិតថាវានឹងទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="110.276" dur="0.935"> មជ្ឈមណ្ឌលហូលីវូដគិតថាវានឹងក្លាយទៅជា។ </text>
<text sub="clublinks" start="111.211" dur="0.133"> វានឹងក្លាយជា។ </text>
<text sub="clublinks" start="111.344" dur="1.034"> វានឹងក្លាយជា។ រកមើល </text>
<text sub="clublinks" start="112.378" dur="0.468"> វានឹងក្លាយជា។ រកមើលខាងក្រោយ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="112.846" dur="0.2"> វានឹងក្លាយជា។ រកមើលត្រឡប់ ៤ @ OVER </text>
<text sub="clublinks" start="113.046" dur="0.267"> វានឹងក្លាយជា។ រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="113.313" dur="0.2"> វានឹងក្លាយជា។ រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសដើម </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.334"> វានឹងក្លាយជា។ រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីពួកគេ </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.133"> រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីពួកគេ </text>
<text sub="clublinks" start="113.98" dur="0.1"> រកមើលខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីម្ល៉េះដែលពួកគេមាន </text>
<text sub="clublinks" start="114.08" dur="0.167"> រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីកម្លាំងដែលពួកគេបង្កើតឡើង </text>
<text sub="clublinks" start="114.247" dur="0.1"> រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីទីតាំងដែលពួកគេបង្កើតឡើងមជ្ឈមណ្ឌល </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.234"> រកមើលខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីទីតាំងដែលពួកគេបង្កើតឡើងមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្វើបាន </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.333"> រកមើលនៅខាងក្រោយ ៤ @ លើសពីទីតាំងដែលពួកគេបង្កើតឡើងមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់ </text>
<text sub="clublinks" start="114.914" dur="0.201"> បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់ </text>
<text sub="clublinks" start="115.115" dur="0.433"> បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់នៅកន្លែងណាក៏បាន </text>
<text sub="clublinks" start="115.548" dur="3.27"> បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់នៅកន្លែងណាផ្សេងទៀត </text>
<text sub="clublinks" start="118.818" dur="0.167"> បានបង្កើតឡើង, មជ្ឈមណ្ឌលអាចធ្លាក់នៅកន្លែងណានៅទីនេះ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="118.985" dur="0.2"> កន្លែងណានៅទីនេះ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="119.185" dur="0.034"> នៅកន្លែងណាមួយនៅទីនេះ ៤. @ ដំណើរកំសាន្ត </text>
<text sub="clublinks" start="119.219" dur="0.133"> កន្លែងណានៅទីនេះ ៤. @ ដំណើរក </text>
<text sub="clublinks" start="119.352" dur="0.167"> កន្លែងណាមួយនៅទីនេះ ៤. @ ដំណើររឿងតូចមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="119.519" dur="0.267"> នៅកន្លែងណាមួយនៅទីនេះ ៤. @ ការទំនាក់ទំនងតូចមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="119.786" dur="0.267"> នៅកន្លែងណាមួយនៅទីនេះ ៤. @ ដំណើររឿងតូចមួយបន្ថែមទៀត </text>
<text sub="clublinks" start="120.053" dur="0.1"> តាមដានបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀត </text>
<text sub="clublinks" start="120.153" dur="0.1"> ការស្វែងរកផ្នែកតូចបន្ថែមទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="120.253" dur="0.167"> រកមើលភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ នេះ </text>
<text sub="clublinks" start="120.42" dur="0.1"> ការស្វែងរកភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ ល្អបំផុត, </text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="0.334"> ការស្វែងរកភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ ល្អបំផុត, ក </text>
<text sub="clublinks" start="120.854" dur="0.166"> រកមើលភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="0.234"> ការស្វែងរកភាគតូចបន្ថែមទៅ 4 @ ល្អបំផុត, ប៊ីតតូចមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="121.254" dur="0.834"> ការស្វែងរកជំហរតូចជាងមុនរហូតដល់ ៤ @ ល្អបំផុតនិងតូចល្អិតមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="122.088" dur="0.134"> ទៅ 4 @ ល្អបំផុតមួយតូចមួយដ៏ធំមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="122.222" dur="0.033"> ទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយម៉ាត់ម៉ាត់តូច, </text>
<text sub="clublinks" start="122.255" dur="0.133"> ទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយម៉ាត់ម៉ាត់, មួយ </text>
<text sub="clublinks" start="122.388" dur="0.201"> ទៅ 4 @ ល្អបំផុតមួយតូចមួយម៉ាត់តូចមួយតូច </text>
<text sub="clublinks" start="122.589" dur="0.333"> ទៅ 4 @ ល្អបំផុតតូចមួយម៉ាត់តូចមួយប៊ីតតូច </text>
<text sub="clublinks" start="122.922" dur="0.434"> ទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយដ៏ស្រស់ស្អាតមួយម៉ាត់, មួយតូចបន្ថែមទៀត 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="123.356" dur="0.334"> ទៅ 4 @ ល្អបំផុត, តូចមួយតូចមួយម៉ាត់, មួយតូចបន្ថែមទៀត 4 @ វី។ </text>
<text sub="clublinks" start="123.69" dur="0.133"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ </text>
<text sub="clublinks" start="123.823" dur="0.067"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ សូម្បីតែ </text>
<text sub="clublinks" start="123.89" dur="0.167"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ បើ​ទោះ​បី​ជា </text>
<text sub="clublinks" start="124.057" dur="0.167"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ សូម្បីតែប្រសិនបើនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.2"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ សូម្បីតែប្រសិនបើនៅទីនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="124.424" dur="0.267"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ សូម្បីតែប្រសិនបើវាទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.1"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ ទោះបីជាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើង, </text>
<text sub="clublinks" start="124.791" dur="0.367"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ ទោះបីជាវាអាចកើតឡើង, ខ្ញុំ </text>
<text sub="clublinks" start="125.158" dur="0.033"> រីង, ប៊ីតតូចមួយបន្ថែមទៀត ៤ @ វីល។ ទោះបីជាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងខ្ញុំ @ </text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.134"> ទោះបីជាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងខ្ញុំ @ </text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.1"> ទោះបីជាមានរឿងនោះខ្ញុំ @ មិន </text>
<text sub="clublinks" start="125.425" dur="0.133"> ទោះបីជាមានរឿងនោះខ្ញុំ @ មិនយល់ </text>
<text sub="clublinks" start="125.558" dur="0.134"> ទោះបីជាមានរឿងនោះកើតឡើងខ្ញុំមិនត្រូវគិតរឿងនេះទេ </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.2"> ទោះបីជាមានរឿងនោះកើតឡើងខ្ញុំមិនគិតថានេះគឺជា </text>
<text sub="clublinks" start="125.892" dur="0.234"> ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំមិនគិតថានេះជាអ្វីឡើយ </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.266"> ទោះបីជាមានរឿងនោះខ្ញុំ @ មិនគិតថានេះគឺជាធំ </text>
<text sub="clublinks" start="126.392" dur="0.334"> ទោះបីជាមានរឿងនោះក្តីខ្ញុំមិនគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="126.726" dur="0.1"> កុំគិតថានេះជាការចង់បានដ៏ធំមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="0.067"> កុំគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="126.893" dur="0.133"> កុំគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក។ </text>
<text sub="clublinks" start="127.026" dur="0.034"> កុំគិតថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="127.06" dur="0.167"> សម្រាប់​យើង។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="127.227" dur="0.1"> សម្រាប់​យើង។ ៤ @ អត់ </text>
<text sub="clublinks" start="127.327" dur="0.133"> សម្រាប់​យើង។ ៤ @ មិនចូលចិត្ត </text>
<text sub="clublinks" start="127.46" dur="0.2"> សម្រាប់​យើង។ ៤ @ មិនមានអ្វីដូចអ្វី </text>
<text sub="clublinks" start="127.66" dur="0.267"> សម្រាប់​យើង។ ៤ @ អ្វីដែលមិនដូចអ្វី </text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.301"> សម្រាប់​យើង។ ៤ @ មិនមានអ្វីដែលដូចដើមឡើយ </text>
<text sub="clublinks" start="128.228" dur="0.133"> អ្វីដែលមិនដូចអ្វីដែលនៅក្មេងបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="128.361" dur="0.1"> មិនដូចអ្វីដែលក្តៅបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="128.461" dur="0.134"> អ្វីដែលមិនដូចអ្វីដែលកក់ក្តៅបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.133"> មិនដូចអ្វីដែលក្តៅបំផុតនឹងមាន </text>
<text sub="clublinks" start="128.728" dur="0.234"> មិនដូចអ្វីដែលក្តៅបំផុតនឹងមាន </text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.2"> អ្វីដែលមិនដូចជាអ្វីដែលក្តៅបំផុតនឹងត្រូវស្លាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.3"> មិនដូចអ្វីដែលក្តៅបំផុតនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.034"> អ្វីដែលមិនដូចអ្វីដែលកក់ក្តៅបំផុតនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="129.496" dur="0.166"> កក់ក្តៅនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="129.662" dur="0.067"> ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ តូច </text>
<text sub="clublinks" start="129.729" dur="0.1"> ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ តូច </text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.167"> ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ បន្ថែមបន្តិចបន្តួច </text>
<text sub="clublinks" start="129.996" dur="0.167"> ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ បន្ថែមបន្តិចបន្តួច </text>
<text sub="clublinks" start="130.163" dur="0.267"> ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ តូចជាងមុនជាច្រើន </text>
<text sub="clublinks" start="130.43" dur="0.2"> ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, ៤ @ បន្ថែមបន្តិចបន្តួចពីមួយផ្នែក </text>
<text sub="clublinks" start="130.63" dur="0.367"> ស៊ីម៉ងត៍នឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយ, 4 @ តូចច្រើនទៀតនៃផ្នែកខាងក្នុង </text>
<text sub="clublinks" start="130.997" dur="0.1"> បន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនៃផ្នែកខាងក្នុងមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="131.097" dur="0.1"> បន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនៃផ្នែកមួយនៅខាងក្នុង </text>
<text sub="clublinks" start="131.197" dur="0.1"> អត្ថបទបន្តិចបន្តួចបន្ថែមពីប៊ិចមួយនៅក្នុងប៊្លុក </text>
<text sub="clublinks" start="131.297" dur="0.234"> អត្ថបទបន្តិចបន្តួចបន្ថែមពីប៊ិចមួយសម្រាប់ប៊្លុក </text>
<text sub="clublinks" start="131.531" dur="0.3"> អត្ថបទបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនៃប៊ិចមួយនៅក្នុងប៊ូលសម្រាប់ពួកគេ </text>
<text sub="clublinks" start="131.831" dur="0.267"> អត្ថបទបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតនៃប៊ិចមួយនៅក្នុងវាប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេ </text>
<text sub="clublinks" start="132.098" dur="0.2"> គោលប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេ </text>
<text sub="clublinks" start="132.298" dur="0.134"> វចនាធិប្បាយសម្រាប់ពួកគេប្រធានបទជាក់ស្តែង </text>
<text sub="clublinks" start="132.432" dur="0.067"> គោលបំណងសម្រាប់ពួកគេ, គោលបំណងពិសេស </text>
<text sub="clublinks" start="132.499" dur="0.1"> គោលសម្រាប់ពួកគេ, គោលបំណងពិសេសដោយផ្ទាល់គាត់ </text>
<text sub="clublinks" start="132.599" dur="0.367"> គោលបំណងសម្រាប់ពួកគេ, គោលបំណងពិសេសត្រូវបានលោកដាក់ចូលទៅក្នុង </text>
<text sub="clublinks" start="132.966" dur="0.133"> ការលើកទឹកចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅគាត់ </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.167"> ទឹកចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគាត់នៅភាគខាងជើង </text>
<text sub="clublinks" start="133.266" dur="0.667"> ទឹកចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគាត់ចូលទៅក្នុងភាគខាងជើងន័រតុន។ </text>
<text sub="clublinks" start="133.933" dur="0.167"> ណឺរខាខាឡិន។ </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.868"> ណឺរខាខាឡិន។ ផ្លាស់ទី </text>
<text sub="clublinks" start="134.968" dur="0.5"> ណឺរខាខាឡិន។ ចលនាចេញ </text>
<text sub="clublinks" start="135.468" dur="0.234"> ណឺរខាខាឡិន។ ការផ្លាស់ប្តូរការិយាល័យ OV </text>
<text sub="clublinks" start="135.702" dur="0.3"> ណឺរខាខាឡិន។ ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលលើសពី ៤ @ TOWARDS </text>
<text sub="clublinks" start="136.002" dur="0.2"> ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលលើសពី ៤ @ TOWARDS </text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.134"> ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលលើសពី ៤ @ TOWARDS VIRGINIA </text>
<text sub="clublinks" start="136.336" dur="0.634"> ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលលើសពី ៤ @ TOWARDS VIRGINIA ឆ្នេរសមុទ្រ។ </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.2"> វីរីជីនៀបេក។ </text>
<text sub="clublinks" start="137.17" dur="0.1"> វីរីជីនៀបេក។ FORECAST </text>
<text sub="clublinks" start="137.27" dur="0.133"> វីរីជីនៀបេក។ ម៉ូឌែល FORECAST, </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.334"> វីរីជីនៀបេក។ ម៉ូឌែល FORECAST, ខ្សោយ </text>
<text sub="clublinks" start="137.737" dur="0.768"> វីរីជីនៀបេក។ ម៉ូឌែល FORECAST ប្រព័ន្ធកំដៅ </text>
<text sub="clublinks" start="138.505" dur="0.1"> ម៉ូឌែល FORECAST ប្រព័ន្ធកំដៅ </text>
<text sub="clublinks" start="138.605" dur="2.202"> ម៉ូឌែល FORECAST ប្រព័ន្ធកំដៅសំរាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="140.807" dur="0.6"> ម៉ូឌែល FORECAST ប្រព័ន្ធកំដៅសំរាប់ US.4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="141.407" dur="0.134"> សម្រាប់ US.4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="141.541" dur="0.067"> សម្រាប់ US.4 @ COMES </text>
<text sub="clublinks" start="141.608" dur="0.1"> សម្រាប់ US ៤.៤ </text>
<text sub="clublinks" start="141.708" dur="0.167"> សម្រាប់ US ៤.៤ </text>
<text sub="clublinks" start="141.875" dur="0.2"> សម្រាប់ US ៤.៤ </text>
<text sub="clublinks" start="142.075" dur="0.801"> សម្រាប់ US ៤.៤ </text>
<text sub="clublinks" start="142.876" dur="0.166"> សម្រាប់ US ៤.៤ ។ ស្វែងរកអ្វីដែលល្អបំផុត, </text>
<text sub="clublinks" start="143.042" dur="1.168"> ស្វែងរកអ្នកទេសចរ, </text>
<text sub="clublinks" start="144.21" dur="0.467"> មករកអ្នកដែលល្អបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="144.677" dur="0.201"> មករកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងសង្ឃឹមថានឹងបាន </text>
<text sub="clublinks" start="144.878" dur="0.233"> មករកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងអាចរកបាន </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> មករកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងអាចធ្វើបាន </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.334"> ស្វែងរកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងអាចធ្វើវាបាន </text>
<text sub="clublinks" start="145.645" dur="0.167"> មករកអ្នកដែលល្អបំផុតយើងអាចរកវាបាន </text>
<text sub="clublinks" start="145.812" dur="0.133"> ដីយើងអាចជាវាទទួលបាន </text>
<text sub="clublinks" start="145.945" dur="0.067"> ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, </text>
<text sub="clublinks" start="146.012" dur="0.167"> ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.233"> ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះប្រសិនបើវា </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.201"> ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ប្រសិនបើវា 4 @ STAYS </text>
<text sub="clublinks" start="146.613" dur="0.2"> ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ប្រសិនបើវា 4 @ រង់ចាំសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="146.813" dur="0.233"> ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="147.046" dur="0.367"> ដីយើងអាចជាវាទទួលបាននៅទីនេះ, ប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ការ </text>
<text sub="clublinks" start="147.413" dur="0.101"> នៅទីនេះប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="147.514" dur="0.1"> នៅទីនេះប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="147.614" dur="0.133"> នៅទីនេះប្រសិនបើវា 4 @ ស្នាក់នៅសម្រាប់ចុងក្រោយ។ </text>
<text sub="clublinks" start="147.747" dur="0.2"> ខាងកើត។ </text>
<text sub="clublinks" start="147.947" dur="0.1"> ខាងកើត។ រឹងមាំ </text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.101"> ខាងកើត។ ទទួលបានលទ្ធផលល្អ </text>
<text sub="clublinks" start="148.148" dur="0.2"> ខាងកើត។ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត </text>
<text sub="clublinks" start="148.348" dur="0.2"> ខាងកើត។ បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀត </text>
<text sub="clublinks" start="148.548" dur="0.934"> ខាងកើត។ ពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="149.482" dur="0.134"> ពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="149.616" dur="1.134"> ពង្រឹងបន្ថែមនូវផលលំបាកចុងក្រោយ </text>
<text sub="clublinks" start="150.75" dur="0.601"> កាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៃជាតិខ្លាញ់ដ៏ត្រជាក់បំផុត។ </text>
<text sub="clublinks" start="151.351" dur="0.1"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ </text>
<text sub="clublinks" start="151.451" dur="0.067"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើង </text>
<text sub="clublinks" start="151.518" dur="0.166"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ ពួក​យើង​គឺ </text>
<text sub="clublinks" start="151.684" dur="0.134"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង </text>
<text sub="clublinks" start="151.818" dur="0.267"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងក </text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="0.267"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងសភាពល្អ </text>
<text sub="clublinks" start="152.352" dur="0.1"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អ </text>
<text sub="clublinks" start="152.452" dur="0.333"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អ </text>
<text sub="clublinks" start="152.785" dur="0.034"> ឆ្នេរ​ខាងកើត។ យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅថ្ងៃទី ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="152.819" dur="0.1"> យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅថ្ងៃទី ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="152.919" dur="0.133"> យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅថ្ងៃទី ៤ @ THE </text>
<text sub="clublinks" start="153.052" dur="0.067"> យើងស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅថ្ងៃទី ៤ @ វិញ្ញាណ </text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.234"> យើងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ អា </text>
<text sub="clublinks" start="153.353" dur="0.2"> យើងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ វិញ្ញាណ </text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.233"> យើងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ វិញ្ញាណមើលរបៀប </text>
<text sub="clublinks" start="153.786" dur="0.334"> យើងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយនៅថ្ងៃទី ៤ @ វិញ្ញាណមើលរបៀបជាច្រើន </text>
<text sub="clublinks" start="154.12" dur="0.167"> វិញ្ញាណមើលរបៀបជាច្រើន </text>
<text sub="clublinks" start="154.287" dur="0.1"> វិញ្ញាណមើលរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើន </text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.067"> វិញ្ញាណមើលរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើដំណើរ </text>
<text sub="clublinks" start="154.454" dur="0.167"> វិញ្ញាណសូមមើលពីរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="154.621" dur="0.333"> វិញ្ញាណសូមមើលរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើននឹងក្លាយជា </text>
<text sub="clublinks" start="154.954" dur="0.234"> វិញ្ញាណសូមមើលរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវចាញ់។ </text>
<text sub="clublinks" start="155.188" dur="0.1"> ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ </text>
<text sub="clublinks" start="155.288" dur="0.067"> ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ ទាំងអស់ </text>
<text sub="clublinks" start="155.355" dur="0.133"> ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ ទាំងអស់ </text>
<text sub="clublinks" start="155.488" dur="0.2"> ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធី​ទាំងអស់ </text>
<text sub="clublinks" start="155.688" dur="0.835"> ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធីទាំងអស់ 4 @ ឡើង </text>
<text sub="clublinks" start="156.523" dur="0.233"> ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធីទាំងអស់ 4 @ ឡើងតាមរយៈ </text>
<text sub="clublinks" start="156.756" dur="0.534"> ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធីទាំងអស់ 4 @ ឡើងតាមរយៈ MAINE ។ </text>
<text sub="clublinks" start="157.29" dur="0.033"> ប្រជាជននឹងត្រូវបាន AFFECTING ។ វិធីទាំងអស់ ៤ @ ឡើងតាមរយៈម៉ាយ។ @ </text>
<text sub="clublinks" start="157.323" dur="0.201"> វិធីទាំងអស់ ៤ @ ឡើងតាមរយៈម៉ាយ។ @ </text>
<text sub="clublinks" start="157.524" dur="0.166"> វិធីទាំងអស់ ៤ @ ឡើងតាមរយៈម៉ាយល៍ (@ HURRICANE) </text>
<text sub="clublinks" start="157.69" dur="0.067"> គ្រប់វិធីទាំង ៤ តាមរយៈអ៊ីធឺណិត។ ការព្រមាន @ ហារ៉ូសាន់ </text>
<text sub="clublinks" start="157.757" dur="0.234"> វិធីទាំងអស់ ៤ @ តាមរយៈម៉ាយហ្គឺរ </text>
<text sub="clublinks" start="157.991" dur="0.634"> គ្រប់វិធីទាំង ៤ តាមរយៈការលើកឡើងតាមរយៈអ៊ីធឺណិតៈ @ ហារីរ៉ាវ៉ានព្រមានក្នុងនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="158.625" dur="0.166"> វិធីទាំងអស់ ៤ តាមរយៈការលើកឡើងតាមរយៈម៉ារីយ៉ា។ ការព្រមាននៅរ៉ាដ </text>
<text sub="clublinks" start="158.791" dur="0.935"> ការព្រមាននៅស្រុកក្រហម </text>
<text sub="clublinks" start="159.726" dur="0.467"> ការព្រមានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើចិញ្ចើមផ្លូវដោយងាយ </text>
<text sub="clublinks" start="160.193" dur="0.801"> ការប្រុងប្រយត្ន័នៅក្នុងប្រទេសក្រហម 4 អាន់ឌរ </text>
<text sub="clublinks" start="160.994" dur="0.901"> ការប្រុងប្រយត្ន័ក្នុងទីក្រុងក្រហម, ដោយសុវត្ថិភាព 4 @ ល្អ </text>
<text sub="clublinks" start="161.895" dur="0.467"> ការព្រមានរបស់ជនជាតិហ្ស៊ីបនៅក្នុងពណ៌ក្រហម, មូលដ្ឋានគ្រឹះ 4 @ ល្អ, គ្រាន់តែអំពី </text>
<text sub="clublinks" start="162.362" dur="0.901"> ការព្រមានរបស់ជនជាតិហ្ស៊ីបនៅក្នុងពណ៌ក្រហម, មូលដ្ឋានគ្រឹះ 4 @ ល្អ, គ្រាន់តែអំពីពួកយើង </text>
<text sub="clublinks" start="163.263" dur="0.133"> មូលដ្ឋានគ្រឹះ 4 @ ល្អហើយគ្រាន់តែអំពីពួកយើង </text>
<text sub="clublinks" start="163.396" dur="2.536"> មូលដ្ឋានគ្រឹះ ៤ @ ល្អហើយគ្រាន់តែនិយាយអំពីយើង </text>
<text sub="clublinks" start="165.932" dur="0.634"> ភាពងាយស្រួល 4 @ ល្អគ្រាន់តែនិយាយអំពីយើង, ណ័រធេត។ </text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="0.133"> ផាល, ណ័រធេវ។ </text>
<text sub="clublinks" start="166.699" dur="0.1"> ផាល, ណ័រធេវ។ យើងនឹង </text>
<text sub="clublinks" start="166.799" dur="0.167"> ផាល, ណ័រធេវ។ យើងនឹងមាន </text>
<text sub="clublinks" start="166.966" dur="0.634"> ផាល, ណ័រធេវ។ យើងមានលក្ខណៈ </text>
<text sub="clublinks" start="167.6" dur="0.167"> ផាល, ណ័រធេវ។ យើងនឹងមានជំងឺត្រកូល </text>
<text sub="clublinks" start="167.767" dur="0.934"> យើងនឹងមានជំងឺត្រកូល </text>
<text sub="clublinks" start="168.701" dur="0.501"> យើងនឹងមានការព្រមានខាងត្រកូល </text>
<text sub="clublinks" start="169.202" dur="0.233"> យើងនឹងមានការព្រមានខាងត្រពាំងត្រូពិក </text>
<text sub="clublinks" start="169.435" dur="0.167"> យើងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាក់ទងនឹងជំងឺតាមបែបសង្គមស៊ីវិល </text>
<text sub="clublinks" start="169.602" dur="0.334"> យើងនឹងមានការព្រមានខាងត្រពាំងត្រូពិក, ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន, គ្រាន់តែ </text>
<text sub="clublinks" start="169.936" dur="0.133"> ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន, គ្រាន់តែ </text>
<text sub="clublinks" start="170.069" dur="0.067"> ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន, គ្រាន់តែស្ងួត </text>
<text sub="clublinks" start="170.136" dur="0.667"> ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន, គ្រាន់តែជាការប្រញាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="170.803" dur="0.701"> ព្រមាន, ចំនួនប្រជាជន, គ្រាន់តែជាការប្រញាប់ប្រញាល់ចុងក្រោយនៃប៉ូលីស </text>
<text sub="clublinks" start="171.504" dur="0.467"> ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រជាជន, គ្រាន់តែយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប៉ូលីសចំនួន, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="171.971" dur="0.234"> ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រជាជន, គ្រាន់តែយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប៉ូលីសចំនួន, 4 @ គ្រាន់តែ </text>
<text sub="clublinks" start="172.205" dur="0.334"> ការព្រមាន, ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រជាជន, គ្រាន់តែយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប៉ូឡូញ, 4 @ គ្រាន់តែងាយស្រួល </text>
<text sub="clublinks" start="172.539" dur="0.1"> ប្រាក់ប៉ូលីសលឿនបំផុត ៤ @ អ៊ីគ្រាន់តែ </text>
<text sub="clublinks" start="172.639" dur="0.166"> ចំនួនប៉ូលីសលឿនបំផុត ៤ @ អ៊ីសាយងាយ </text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.134"> លុយប៉ូលីសលឿនបំផុត ៤ @ អ៊ីរ៉ាយអឺសនៃកោះហ៊ីល </text>
<text sub="clublinks" start="172.939" dur="0.801"> ចំនួនប៉ូលីសដ៏លឿនបំផុត, ៤ @ រាប់បញ្ចូលភាពងាយស្រួលនៃកោះហ៊ីល្លិន។ </text>
<text sub="clublinks" start="173.74" dur="0.1"> នៃកោះហ៊ីលឡិន។ </text>
<text sub="clublinks" start="173.84" dur="2.436"> នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើង </text>
<text sub="clublinks" start="176.276" dur="0.4"> នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើងអាច, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="176.676" dur="0.367"> នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើងអាច, 4 @ មួយ </text>
<text sub="clublinks" start="177.043" dur="0.134"> នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើងអាច, 4 @ ការផ្លាស់ប្តូរមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="177.177" dur="0.367"> នៃកោះហ៊ីលឡិន។ យើងអាច, 4 @ ស្ត្រូសស្ទឺរ </text>
<text sub="clublinks" start="177.544" dur="0.133"> យើងអាច, 4 @ ស្ត្រូសស្ទឺរ </text>
<text sub="clublinks" start="177.677" dur="0.067"> យើងអាច, 4 @ ការឃ្លាំមើលខាងរាងកាយ </text>
<text sub="clublinks" start="177.744" dur="0.133"> យើងអាច, 4 @ ការឃ្លាំមើលខាងរាងកាយនៅក្នុង </text>
<text sub="clublinks" start="177.877" dur="0.234"> យើងអាច, 4 @ ឃ្លាំមើលខាងរាងកាយនៅទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="178.111" dur="0.1"> យើងអាច, 4 @ ឃ្លាំមើលធុរេនមួយនៅទីនេះ, ត្រាក់ទ័រ </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.233"> យើងអាច, 4 @ ឃ្លាំមើលធុរេននៅទីនេះ, ត្រាក់ទ័រសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="178.444" dur="0.367"> យើងអាច, 4 @ ឃ្លាំមើលធរណីមាត្រនៅទីនេះ, ត្រាក់ទ័រសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="178.811" dur="0.101"> រង់ចាំនៅទីនេះត្រាក់ទ័រសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="178.912" dur="0.166"> រង់ចាំនៅទីនេះត្រាក់ទ័រសំរាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="179.078" dur="0.234"> រង់ចាំនៅទីនេះត្រាក់ទ័រសម្រាប់ទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="179.312" dur="0.367"> រង់ចាំនៅទីនេះត្រាក់ទ័រសម្រាប់អ្នកបំផុត។ </text>
<text sub="clublinks" start="179.679" dur="0.133"> ទៅល្អបំផុត។ </text>
<text sub="clublinks" start="179.812" dur="0.067"> ទៅល្អបំផុត។ នៅតែមាន </text>
<text sub="clublinks" start="179.879" dur="0.167"> ទៅល្អបំផុត។ នៅតែ​មិន </text>
<text sub="clublinks" start="180.046" dur="0.167"> ទៅល្អបំផុត។ នៅតែរកមើល </text>
<text sub="clublinks" start="180.213" dur="0.233"> ទៅល្អបំផុត។ នៅតែរកមើលមិនបាន </text>
<text sub="clublinks" start="180.446" dur="0.301"> ទៅល្អបំផុត។ នៅតែរកមើលមិនបាន ៤ @ LIKELY </text>
<text sub="clublinks" start="180.747" dur="0.133"> នៅតែរកមើលមិនបាន ៤ @ LIKELY </text>
<text sub="clublinks" start="180.88" dur="0.501"> នៅតែរកមើលមិនបានល្អ ៤ @ ល្អ </text>
<text sub="clublinks" start="181.381" dur="1.568"> នៅតែមិនរកមើលព័ត៌មានខ្លាំង ៤ @ @ LIKELY ដំណឹងល្អ </text>
<text sub="clublinks" start="182.949" dur="0.567"> នៅតែរកមើលមិនបានល្អណាស់ ៤ @ ព័ត៌មានល្អ ៗ នៅទីនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="183.516" dur="0.267"> នៅតែរកមើលមិនឃើញយ៉ាងខ្លាំង ៤ @ មានព័ត៌មានល្អ ៗ នៅទីនោះមានបញ្ហា </text>
<text sub="clublinks" start="183.783" dur="0.1"> ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះភាពជោគជ័យ </text>
<text sub="clublinks" start="183.883" dur="0.534"> ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះភាពជោគជ័យសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="184.417" dur="1.935"> ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ </text>
<text sub="clublinks" start="186.352" dur="0.434"> ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ </text>
<text sub="clublinks" start="186.786" dur="0.267"> ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="187.053" dur="0.334"> ព័ត៌មានល្អនៅទីនោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ ៤ @ @ DARKE </text>
<text sub="clublinks" start="187.387" dur="0.133"> សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាត, ភាពស្មោះត្រង់ 4 @ ដុកទ័រ </text>
<text sub="clublinks" start="187.52" dur="0.067"> សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាត, ស្មោះត្រង់ទី ៤ @ ដាប់ប៊ែក </text>
<text sub="clublinks" start="187.587" dur="0.133"> សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ ឃ្វាលដំរីគឺជា </text>
<text sub="clublinks" start="187.72" dur="0.134"> សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ ការបង្កើតកន្លែងចតរថយន្តនៅទីណា </text>
<text sub="clublinks" start="187.854" dur="0.267"> សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ ឃ្វាលដំរីជាកន្លែងដែលយើងនៅ </text>
<text sub="clublinks" start="188.121" dur="0.2"> សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ វណ្ណៈកណ្តាលគឺជាកន្លែងដែលយើងមាន </text>
<text sub="clublinks" start="188.321" dur="0.367"> សម្រាប់ភាពវៃឆ្លាតទី ៤ @ ការបង្កើតកន្លែងចតគឺជាកន្លែងដែលយើងមាន </text>
<text sub="clublinks" start="188.688" dur="0.167"> កាត់ជាកន្លែងដែលយើងមាន </text>
<text sub="clublinks" start="188.855" dur="0.2"> កាត់ជាកន្លែងដែលយើងមានខ្ពស់បំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="189.055" dur="0.1"> ការកាត់ជាកន្លែងដែលយើងមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="189.155" dur="0.167"> ការកាត់ជាកន្លែងដែលយើងមានការសាកល្បងខ្ពស់បំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="189.322" dur="0.2"> សក្តានុពលខ្ពស់បំផុតដែលឃើញ </text>
<text sub="clublinks" start="189.522" dur="0.1"> លក្ខណៈពិសេសខ្ពស់បំផុតទាក់ទងនឹងសង្គម </text>
<text sub="clublinks" start="189.622" dur="0.568"> បញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្ពស់បំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="190.19" dur="3.67"> ឧតុនិយមភាពជោគជ័យខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីពេលព្រឹក </text>
<text sub="clublinks" start="193.86" dur="0.6"> វិបុលភាពដ៏ខ្ពស់បំផុតឧ។ ឧ។ </text>
<text sub="clublinks" start="194.46" dur="0.101"> តុក្កតាទំរង់បែបត្រេកត្រអាល ៤ @ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="194.561" dur="0.066"> តុក្កតាទំរង់បែបជីវសាស្រ្ត ៤ @ ៤ @ ១០% </text>
<text sub="clublinks" start="194.627" dur="0.234"> តុក្កតាទំរង់ស្វែនឌ័រ ៤.៤ @ ១០% សំរាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="194.861" dur="0.267"> តុក្កតាទំរង់បែបត្រកូល ៤ @ ៤ @ ១០% សំរាប់ TAMPA, </text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.133"> តុក្កតាទ្រីភាព ៤ .៤ @ ៤ @ ១០% សំរាប់តាម៉ាក់ ១០-២០%, </text>
<text sub="clublinks" start="195.261" dur="0.2"> TROPICAL STORM FORCE WindS.4 @ 4 @ 10% សំរាប់ TAMPA, 10-20%, BY </text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.301"> លក្ខន្តិកៈជនស៊ីវិល ៤.៤ @ ៤ @ ១០% សំរាប់តាម៉ាក់ ១០-២០% គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទ </text>
<text sub="clublinks" start="195.762" dur="0.2"> 10% សំរាប់ TAMPA, 10-20%, ដោយកាលបរិច្ឆេទ </text>
<text sub="clublinks" start="195.962" dur="0.133"> ១០% សំរាប់ TAMPA, ១០-២០%, ដោយ LATE SATURDAY </text>
<text sub="clublinks" start="196.095" dur="0.101"> ១០% សំរាប់ TAMPA, ១០-២០%, ដោយ LAT SATURDAY យប់, </text>
<text sub="clublinks" start="196.196" dur="0.133"> ១០% សំរាប់ TAMPA, ១០-២០%, ដោយរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យរាត្រី, ចូល </text>
<text sub="clublinks" start="196.329" dur="0.3"> ១០% សំរាប់ TAMPA, ១០-២០%, ដោយរាត្រីថ្ងៃសៅរិ៍, ចូលដល់ថ្ងៃអាទិត្យ </text>
<text sub="clublinks" start="196.629" dur="0.234"> រាត្រីថ្ងៃសៅរិ៍ចូលទៅក្នុងអាទិត្យ </text>
<text sub="clublinks" start="196.863" dur="0.067"> រាត្រីថ្ងៃសៅរិ៍ចូលដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី ៤ @ អ៊ិនជី។ </text>
<text sub="clublinks" start="196.93" dur="0.166"> MORN4 @ ING ។ </text>
<text sub="clublinks" start="197.096" dur="0.067"> MORN4 @ ING ។ នោះជា </text>
<text sub="clublinks" start="197.163" dur="0.067"> MORN4 @ ING ។ នោះជាពេលណា </text>
<text sub="clublinks" start="197.23" dur="0.167"> MORN4 @ ING ។ នោះហើយជាពេលដែល </text>
<text sub="clublinks" start="197.397" dur="0.2"> MORN4 @ ING ។ នោះហើយជាពេលដែលមនុស្សចាស់ </text>
<text sub="clublinks" start="197.597" dur="0.167"> MORN4 @ ING ។ នោះហើយជាពេលដែលអ្នកត្បាញ </text>
<text sub="clublinks" start="197.764" dur="0.4"> MORN4 @ ING ។ នោះហើយជាពេលដែលតម្បាញទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="198.164" dur="0.167"> នោះហើយជាពេលដែលតម្បាញទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="198.331" dur="0.434"> នោះហើយជាពេលដែលតម្បាញទៅណាតូច </text>
<text sub="clublinks" start="198.765" dur="1.401"> នោះហើយជាពេលដែលមនុស្សត្បាញទៅជាប៊ីតតូច </text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.634"> នោះហើយជាពេលដែលអ្នកត្បាញទៅដោយតូចតាច ៤ @ ។ </text>
<text sub="clublinks" start="200.8" dur="0.1"> តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ </text>
<text sub="clublinks" start="200.9" dur="0.1"> តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយ </text>
<text sub="clublinks" start="201" dur="0.067"> តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ វា​មើល​ទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="201.067" dur="0.2"> តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ សៀវភៅអាយធីអេ </text>
<text sub="clublinks" start="201.267" dur="0.2"> តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយធីរកបានច្រើនហើយ </text>
<text sub="clublinks" start="201.467" dur="0.868"> តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយធីរកបានច្រើនហើយ </text>
<text sub="clublinks" start="202.335" dur="1.168"> តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយធីរកបានច្រើនហើយ </text>
<text sub="clublinks" start="203.503" dur="0.033"> តូចតាចចុះក្រោម ៤ ។ អាយធីរកបានច្រើនហើយ! </text>
<text sub="clublinks" start="203.536" dur="0.334"> អាយធីរកបានច្រើនហើយ! </text>
<text sub="clublinks" start="203.87" dur="0.233"> អាយធីរកបានច្រើនហើយ! </text>
<text sub="clublinks" start="204.103" dur="0.234"> អាយធីរកបានច្រើនហើយជាគំរូចុងក្រោយ, ៤ @ កំពុងដើរមក </text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.133"> អាយធីរកបានច្រើនហើយសំរាប់ម៉ូដែលចុងក្រោយ, ៤ @ ដើរតាមក្រោយ, </text>
<text sub="clublinks" start="204.47" dur="0.367"> អាយធីរកបានច្រើនហើយសំរាប់ម៉ូដែលចុងក្រោយ, ៤ @ ដើរតាមក្រោយ, ដុន ' </text>
<text sub="clublinks" start="204.837" dur="0.167"> ៤ @ ដើរតាមទិសដៅដុនដូ ' </text>
<text sub="clublinks" start="205.004" dur="0.1"> ៤ @ ដើរមកដោយដុនដាបដុនដូ </text>
<text sub="clublinks" start="205.104" dur="0.167"> ៤ @ ដើរតាមគន្លងដុនដុនដំរីរបស់អ្នក </text>
<text sub="clublinks" start="205.271" dur="0.134"> ៤ @ ដើរមកតាមថ្ងៃស្អែកដុន 'ដណ្តើមយកថ្ងៃសៅរ៍របស់អ្នក </text>
<text sub="clublinks" start="205.405" dur="0.233"> ៤ @ ដើរមកតាមថ្ងៃស្អែកដុន 'ធ្វើផែនការសន្សំសំចៃថ្ងៃសៅរ៍របស់អ្នក </text>
<text sub="clublinks" start="205.638" dur="0.134"> រៀបចំគំរោងសន្សំសំចៃថ្ងៃរបស់អ្នក </text>
<text sub="clublinks" start="205.772" dur="0.434"> រៀបចំគំរោងសន្សំសំចៃពេលវេលាសូមរង់ចាំ </text>
<text sub="clublinks" start="206.206" dur="0.2"> សូមពន្យារគម្រោងរបស់អ្នកសូមរង់ចាំទាំងនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="206.406" dur="0.233"> សូមពន្យារគម្រោងរបស់អ្នកសូមរង់ចាំយ៉ាងលឿន </text>
<text sub="clublinks" start="206.639" dur="0.301"> សូមពន្យារគម្រោងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយរង់ចាំមើលចលនារហ័ស </text>
<text sub="clublinks" start="206.94" dur="0.166"> ឃ្លាំមើលសកម្មភាពទាំងនេះរហ័ស </text>
<text sub="clublinks" start="207.106" dur="0.134"> សូមមើលឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័ស </text>
<text sub="clublinks" start="207.24" dur="0.6"> សូមមើលអ្នកធ្វើចលនារហ័សកំពុងមក </text>
<text sub="clublinks" start="207.84" dur="0.234"> សូមមើលអ្នកធ្វើចលនារហ័សទាំងនេះកំពុងដើរមក </text>
<text sub="clublinks" start="208.074" dur="0.567"> សូមមើលអ្នកធ្វើចលនារហ័សទាំងនេះកំពុងដើរតាមនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="208.641" dur="0.134"> អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="208.775" dur="0.1"> អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹង </text>
<text sub="clublinks" start="208.875" dur="0.3"> អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ </text>
<text sub="clublinks" start="209.175" dur="0.2"> អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹងមានតិចបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="209.375" dur="0.234"> អ្នកបង្ហាញដើរតាមនោះនឹងមានរយៈពេលវែង </text>
<text sub="clublinks" start="209.609" dur="0.167"> អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំមើល </text>
<text sub="clublinks" start="209.776" dur="0.901"> អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះនឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំមើល </text>
<text sub="clublinks" start="210.677" dur="0.033"> អ្នកបង្ហាញកំពុងដើរតាមនោះដែលនឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំទស្សនា @ </text>
<text sub="clublinks" start="210.71" dur="0.1"> នឹងមានរយៈពេលយូរ, រង់ចាំសម្រាប់ @ </text>
<text sub="clublinks" start="210.81" dur="0.134"> នឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំយូរសម្រាប់អាណា </text>
<text sub="clublinks" start="210.944" dur="0.8"> នឹងមានរយៈពេលយូរ, រង់ចាំសម្រាប់ @ អាល្លែក </text>
<text sub="clublinks" start="211.744" dur="2.336"> នឹងមានរយៈពេលយូរ, រង់ចាំសម្រាប់អេលអេនអេហ្វអិលហ្វាយ </text>
<text sub="clublinks" start="214.08" dur="0.434"> នឹងមានរយៈពេលយូរ, រង់ចាំសម្រាប់អេលអេនអេហ្វអិលហ្វាយ, ថេនណាដូ </text>
<text sub="clublinks" start="214.514" dur="0.367"> នឹងមានរយៈពេលយូររង់ចាំសម្រាប់អេនអេហ្វអិលហ្វានធីនណាដូអូ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="214.881" dur="0.1"> SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="214.981" dur="0.067"> SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="215.048" dur="0.267"> SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="215.315" dur="0.066"> SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅភាគខាងជើង </text>
<text sub="clublinks" start="215.381" dur="0.201"> SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅភាគខាងជើងនៃ </text>
<text sub="clublinks" start="215.582" dur="0.266"> SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅភាគខាងជើងនៃ </text>
<text sub="clublinks" start="215.848" dur="0.301"> SPINOFF មួយរូប, TORNADO 4 @ ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, </text>
<text sub="clublinks" start="216.149" dur="0.1"> ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, </text>
<text sub="clublinks" start="216.249" dur="0.1"> ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="216.349" dur="0.167"> ទៅកាន់ភាគខាងជើងនៃមណ្ឌលនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="216.516" dur="0.701"> ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ដូចជាចលនានេះ </text>
<text sub="clublinks" start="217.217" dur="0.3"> ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ដូចដែលនេះផ្លាស់ទីដោយ, </text>
<text sub="clublinks" start="217.517" dur="0.534"> ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ដូចដែលនេះផ្លាស់ទីដោយចូលទៅក្នុង </text>
<text sub="clublinks" start="218.051" dur="0.834"> ទៅភាគខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌល, ដូចដែលនេះផ្លាស់ទីដោយចូលទៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ </text>
<text sub="clublinks" start="218.885" dur="0.167"> ក្នុងនាមជាចលនានេះដោយចូលទៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ </text>
<text sub="clublinks" start="219.052" dur="1.468"> ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរនេះដោយចូលទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ </text>
<text sub="clublinks" start="220.52" dur="0.434"> ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពនេះដោយចូលទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ, </text>
<text sub="clublinks" start="220.954" dur="0.233"> ក្នុងនាមជាការផ្លាស់ប្តូរនេះដោយចូលទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ, ៤ @ យើង </text>
<text sub="clublinks" start="221.187" dur="0.334"> ក្នុងនាមជាការផ្លាស់ប្តូរដោយ, ចូលទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ, 4 @ យើងនឹង </text>
<text sub="clublinks" start="221.521" dur="0.233"> យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹង </text>
<text sub="clublinks" start="221.754" dur="0.067"> យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ </text>
<text sub="clublinks" start="221.821" dur="0.1"> យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ </text>
<text sub="clublinks" start="221.921" dur="0.134"> យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹងទទួលបានអ្វីមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="222.055" dur="0.233"> យប់, ថ្ងៃពុធ, ៤ @ យើងនឹងទទួលបានអ្វីមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="222.288" dur="0.334"> រាត្រីថ្ងៃពុធទី ៤ @ យើងនឹងទទួលបានវត្ថុមួយចំនួន </text>
<text sub="clublinks" start="222.622" dur="0.133"> ពេញចិត្ដទទួលបានអ្វីមួយពីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="222.755" dur="0.067"> បរិបូរណ៍ទទួលបានខ្លះនៃច្បាប់នេះ </text>
<text sub="clublinks" start="222.822" dur="0.634"> ដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវច្បាប់មួយចំនួននេះ </text>
<text sub="clublinks" start="223.456" dur="2.669"> បរិបូរណ៍ទទួលបានខ្លះនៃច្បាប់នេះនៅលើ </text>
<text sub="clublinks" start="226.125" dur="0.468"> ដោយយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើននៃខ្សែបន្ទាត់នេះនៅលើបាស៊ីធី, ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="226.593" dur="0.3"> គោលបំណងល្អ ៗ មួយចំនួនទទួលបានច្បាប់មួយនេះនៅលើប្លុក, ៤ @ ម៉ាលធី </text>
<text sub="clublinks" start="226.893" dur="0.133"> រោទិ៍លើប៊ីចេក, ៤ @ ម៉ាត់ </text>
<text sub="clublinks" start="227.026" dur="0.067"> រោទិ៍លើប៊ីចេក ៤ @ ម៉ឺងម៉ាត់ </text>
<text sub="clublinks" start="227.093" dur="0.167"> បក់លើប៊ីចេក ៤ @ ម៉ឺងលីងលឿនបំផុត </text>
<text sub="clublinks" start="227.26" dur="0.133"> ជិះកង់បី, ៤ @ ម៉ាយល៍លឿនបំផុតពីអាយ-៧៥, </text>
<text sub="clublinks" start="227.393" dur="0.201"> បក់នៅលើប៊ីចេក ៤ @ ម៉ឺងលីងលឿនពីអាយ-៧៥ </text>
<text sub="clublinks" start="227.594" dur="0.2"> បក់នៅលើប៊ីចេក ៤ @ ម៉ៃលលីងលឿនបំផុតពីអាយ-៧៥ បន្តទៀត </text>
<text sub="clublinks" start="227.794" dur="0.2"> បក់នៅលើប៊ីចេក ៤ @ @ ម៉ាយល៍លឿនបំផុតពីអាយ-៧៥ បន្តទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="227.994" dur="0.367"> ជិះកង់បី, ៤ @ ភាពរឹងមាំបំផុតពីអាយ-៧៥, នៅតែចង់ឃើញ </text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.133"> អាយុខ្ញុំ -៧៥ នៅតែចង់ឃើញ </text>
<text sub="clublinks" start="228.494" dur="0.134"> អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងណា </text>
<text sub="clublinks" start="228.628" dur="0.133"> អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងនោះ </text>
<text sub="clublinks" start="228.761" dur="0.067"> អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងដែលមាន ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="228.828" dur="0.267"> អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងដែលមាន ៤ @ ទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="229.095" dur="0.3"> អាយុខ្ញុំ-៧៥ ឆ្នាំនៅតែចង់ឃើញកន្លែងណាមាន ៤ @ នឹងមើល </text>
<text sub="clublinks" start="229.395" dur="0.134"> កន្លែងណាមាន ៤ @ រកមើល </text>
<text sub="clublinks" start="229.529" dur="0.067"> កន្លែងណាមាន ៤ @ @ មើលទៅដូច។ </text>
<text sub="clublinks" start="229.596" dur="0.166"> ចូលចិត្ត។ </text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="0.034"> ចូលចិត្ត។ មុន </text>
<text sub="clublinks" start="229.796" dur="0.1"> ចូលចិត្ត។ មុនខ្ញុំ </text>
<text sub="clublinks" start="229.896" dur="0.2"> ចូលចិត្ត។ មុននឹងខ្ញុំអោយ </text>
<text sub="clublinks" start="230.096" dur="0.234"> ចូលចិត្ត។ មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក </text>
<text sub="clublinks" start="230.33" dur="0.734"> ចូលចិត្ត។ មុននឹងខ្ញុំអោយអ្នកទៅ </text>
<text sub="clublinks" start="231.064" dur="0.267"> ចូលចិត្ត។ មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូល, លក្ខណៈ </text>
<text sub="clublinks" start="231.331" dur="0.233"> មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូល, លក្ខណៈ </text>
<text sub="clublinks" start="231.564" dur="0.034"> មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរតាមបែបវប្បធម៌ </text>
<text sub="clublinks" start="231.598" dur="0.066"> មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយ 10 </text>
<text sub="clublinks" start="231.664" dur="0.234"> មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយ 10 មាន </text>
<text sub="clublinks" start="231.898" dur="0.133"> មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយ 10 ត្រូវបានបង្កើតឡើង </text>
<text sub="clublinks" start="232.031" dur="0.734"> មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរខាងរាងកាយ 10 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជា </text>
<text sub="clublinks" start="232.765" dur="0.234"> មុនពេលដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅ, ការផ្លាស់ប្តូរតាមបែបសាសនា 10 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាក </text>
<text sub="clublinks" start="232.999" dur="0.767"> បដិសេធ ១០ ត្រូវបានបង្កើតជាក </text>
<text sub="clublinks" start="233.766" dur="0.601"> បដិសេធ ១០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅម៉ោង ៥:០០ ។ </text>
<text sub="clublinks" start="234.367" dur="0.133"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ </text>
<text sub="clublinks" start="234.5" dur="0.101"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ ៣៨០០ </text>
<text sub="clublinks" start="234.601" dur="0.1"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ 3800 មីល </text>
<text sub="clublinks" start="234.701" dur="0.734"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ ៣៨០០ មីលធីង </text>
<text sub="clublinks" start="235.435" dur="1.101"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ ៣៨០០ មីលធីងបាត់ពី </text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.434"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ មីង ៣៨០០ នាក់បាត់ពីអាមេរិក </text>
<text sub="clublinks" start="236.97" dur="0.333"> ម៉ោង ៥ ៈ ០០ ។ 3800 លាននាក់បាត់ខ្លួនពីអាមេរិកយើង </text>
<text sub="clublinks" start="237.303" dur="0.134"> 3800 លាននាក់បាត់ខ្លួនពីអាមេរិកយើង </text>
<text sub="clublinks" start="237.437" dur="0.1"> 3800 លាននាក់បាត់ខ្លួនពីអាមេរិកយើងនឹង </text>
<text sub="clublinks" start="237.537" dur="0.067"> ៣៨០០ លាននាក់បាត់ពីអាមេរិកយើងនឹងមាន </text>
<text sub="clublinks" start="237.604" dur="0.367"> ៣៨០០ លាននាក់បាត់ពីអាមេរិកយើងនឹងមាន </text>
<text sub="clublinks" start="237.971" dur="0.133"> ៣៨០០ លាននាក់បាត់ពីអាមេរិកយើងនឹងមានឡានដឹកទំនិញ </text>
<text sub="clublinks" start="238.104" dur="0.167"> 3800 លាននាក់ឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់ </text>
<text sub="clublinks" start="238.271" dur="0.367"> ៣៨០០ លាននាក់បាត់ពីអាមេរិកយើងនឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នក </text>
<text sub="clublinks" start="238.638" dur="0.167"> នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នក </text>
<text sub="clublinks" start="238.805" dur="0.066"> នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នក </text>
<text sub="clublinks" start="238.871" dur="0.101"> នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ </text>
<text sub="clublinks" start="238.972" dur="0.133"> នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="239.105" dur="0.267"> នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="239.372" dur="0.133"> នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="239.505" dur="0.835"> នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះ </text>
<text sub="clublinks" start="240.34" dur="0.133"> នឹងមានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់អ្នកមកដល់ទីនេះដោយគ្រាន់តែជាវត្ថុតូចមួយ </text>
<text sub="clublinks" start="240.473" dur="1.235"> មកដល់ទីនេះបន្តិច </text>
<text sub="clublinks" start="241.708" dur="0.534"> កំពុងឡើងនៅទីនេះគ្រាន់តែជាប៊ីតតូចមួយ។ </text>
<text sub="clublinks" start="242.242" dur="0.033"> កំពុងឡើងនៅទីនេះគ្រាន់តែជាប៊ីតតូចមួយ។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.2"> ប៊ីត។ ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="242.475" dur="0.167"> ប៊ីត។ 4 @ SEVEN-DAY </text>
<text sub="clublinks" start="242.642" dur="0.1"> ប៊ីត។ ៤ @ ប្រាំពីរថ្ងៃសូមមើល, </text>
<text sub="clublinks" start="242.742" dur="0.067"> ប៊ីត។ 4 @ SEVEN-DAY FORECAST, ម្តង </text>
<text sub="clublinks" start="242.809" dur="0.2"> ប៊ីត។ 4 @ ប្រាំពីរថ្ងៃឈានដល់ពេលយើង </text>
<text sub="clublinks" start="243.009" dur="0.367"> ប៊ីត។ ៤ @ ប្រាំពីរថ្ងៃឈានដល់ពេលដែលយើងរកបាន </text>
<text sub="clublinks" start="243.376" dur="0.133"> ពេលវេលាប្រាំពីរថ្ងៃមុនពេលដែលយើងទទួលបាន </text>
<text sub="clublinks" start="243.509" dur="0.167"> ប្រាំពីរថ្ងៃមុនពេលដែលយើងទទួលបានមុន </text>
<text sub="clublinks" start="243.676" dur="0.134"> រាត្រីប្រាំពីរថ្ងៃមុនយើងទទួលបានថ្ងៃចុងក្រោយ ៤ @, </text>
<text sub="clublinks" start="243.81" dur="0.1"> រាត្រីប្រាំពីរថ្ងៃមុនយើងទទួលបានថ្ងៃចុងក្រោយ ៤ @, ផ្លាស់ </text>
<text sub="clublinks" start="243.91" dur="0.3"> រាត្រីប្រាំពីរថ្ងៃមុនយើងទទួលបានថ្ងៃចុងក្រោយ ៤ @ ផ្លាស់ប្តូរវេន </text>
<text sub="clublinks" start="244.21" dur="0.034"> រាត្រីប្រាំពីរថ្ងៃមុនយើងទទួលបានថ្ងៃចុងក្រោយ 4 @, ផ្លាស់ប្តូរវេន, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="244.244" dur="0.166"> ថ្ងៃសុក្រទី ៤ @, ការចាកចេញទៅឆ្ងាយ, ៤ @ </text>
<text sub="clublinks" start="244.41" dur="0.167"> ថ្ងៃសុក្រទី ៤ @, ការចាកចេញ, ៤ @ ថ្ងៃច័ន្ទ, </text>
<text sub="clublinks" start="244.577" dur="0.167"> ថ្ងៃសុក្រទី ៤ @, ការផ្លាស់ប្តូរវេន, ៤ @ ថ្ងៃចន្ទ, ថ្ងៃអង្គារ, </text>
<text sub="clublinks" start="244.744" dur="0.133"> ថ្ងៃសុក្រទី ៤ @, ការផ្លាស់ប្តូរវេន, ៤ @ ថ្ងៃចន្ទ, ថ្ងៃអង្គារ, ថ្ងៃពុធ </text>
<text sub="clublinks" start="244.877" dur="0.167"> ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថ្ងៃអង្គារ​ថ្ងៃពុធ </text>
<text sub="clublinks" start="245.044" dur="0.134"> ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃពុធថ្ងៃពុធ </text>