శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటలు: ఫ్లోరిడా యొక్క తూర్పు తీరంలో ఇసైయాస్ కంటే ముందే హరికేన్ హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి subtitles

ది సన్షైన్ సన్షైన్ స్టేట్ సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> ఒకటి సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> ఒక విషయం సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> మేము ఒక విషయం సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> మేము చేసేది ఒకటి సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> మేము కోరుకుంటున్నది ఒకటి సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> మేము చేయాలనుకుంటున్నది 4 @ TO >>> మేము చేయాలనుకుంటున్నది 4 @ TO >>> మేము చేయాలనుకుంటున్నది 4 K ఉంచడానికి >>> ఒకదాన్ని కొనసాగించడానికి మేము 4 కోరుకుంటున్నాము >>> ఒక కన్ను ఉంచడానికి మేము 4 చేయాలనుకుంటున్నాము >>> మేము ఒకదాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాము 4 E ఒక కన్ను ఉంచడానికి >>> మనం చేయాలనుకుంటున్నది 4 T ఈ రాత్రికి ఒక కన్ను ఉంచడానికి, ఈ రోజు రాత్రి ఒక కన్ను ఉంచండి, టునైట్, ట్రాపిక్స్ పై ఒక కన్ను ఉంచండి టునైట్, ట్రాపిక్స్, చీఫ్ పై ఒక కన్ను ఉంచండి టునైట్, ట్రాపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ పై ఒక కన్ను ఉంచండి ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ బాబీ ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ బాబీ డెస్కిన్స్, ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ 4 @ బాబీ డెస్కిన్స్, తనిఖీ 4 @ బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ 4 @ హరికేన్ బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ 4 @ హరికేన్ ఐసియాస్ బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ 4 @ హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> ప్రెట్టీ హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> ప్రెట్టీ స్మాల్ హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> ప్రెట్టీ చిన్న పదుల హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> ప్రెట్టీ చిన్న పదుల హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> TH4 @ E యొక్క చిన్న చిన్న పదుల >> TH4 @ E యొక్క చిన్న చిన్న పదుల >> TH4 @ E థింగ్స్ యొక్క చిన్న చిన్న పదుల >> TH4 @ E థింగ్స్ యొక్క చిన్న చిన్న పదుల >> TH4 యొక్క అందమైన చిన్న పదుల @ E విషయాలు దీన్ని చేస్తాయి >> TH4 యొక్క అందమైన చిన్న పదుల @ E విషయాలు దానిపైకి వస్తాయి >> TH4 యొక్క అందమైన చిన్న పదుల @ E విషయాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి, >> TH4 యొక్క అందమైన చిన్న పదుల @ E విషయాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి, 2020 2020 లో ఇక్కడ విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ విషయాలు 2020, మీరు ఇక్కడ మీరు చేసిన విషయాలు, 2020 మీరు కలిగి ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు చేసిన విషయాలు, 2020 మీరు కలిగి ఉన్నారు ఇక్కడ విషయాలు, 2020 మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న విషయాలు, 2020 మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న విషయాలు, 2020 మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి ఇక్కడ ఉన్న విషయాలు, 2020 మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి మీరు దానికి గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి, మీరు దానికి గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి, పెద్దదిగా, మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి, పెద్దది, ఎవరు మీకు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి, పెద్దగా, తెలిసిన వారు అది పెద్దదిగా తెలుసు, ఎవరు తెలుసు అంటే, పెద్దది, ఎవరు ఏమి తెలుసు అది పెద్దదిగా ఉంటుంది, ఎవరు తెలుసుకోగలరు అది పెద్దదిగా ఉంటుంది, ఏమి జరుగుతుందో తెలుసు అది పెద్దదిగా ఉంటుంది, ఏమి జరుగుతుందో తెలుసు అంటే, పెద్దదిగా, 2020.4 లో ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు @ 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ 2020.4 లో ఏమి జరుగుతుంది @ విల్ 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ పొందుతారు 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ తిరిగి వస్తుంది 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ తిరిగి వస్తుంది 2020.4 లో ఏమి జరుగుతుంది @ మీకు తిరిగి వస్తుంది, 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ మీకు తిరిగి వస్తుంది, ధృవీకరించండి మీకు తిరిగి వస్తుంది, ధృవీకరించండి మీకు తిరిగి వస్తుంది, ధృవీకరించండి, మీకు తిరిగి వస్తారు, ధృవీకరించండి, లెక్కించండి మీకు తిరిగి వస్తుంది, ధృవీకరించండి, అక్కడ లెక్క. ఆన్, కాలిక్యులేషన్. ఆన్, కాలిక్యులేషన్. ALL ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అయితే సరే, ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అన్ని హక్కులు, చేద్దాం ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అన్ని హక్కులు, మాట్లాడుదాం ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అన్ని హక్కులు, గురించి మాట్లాడదాం ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అన్ని హక్కులు, దాని గురించి మాట్లాడదాం అన్ని హక్కులు, దాని గురించి మాట్లాడదాం అన్ని హక్కులు, తుఫాను గురించి మాట్లాడదాం. STORM. STORM. Isaias, STORM. ISAIAS, 75 STORM. ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR STORM. ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, NOW ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, NOW O CAME ACROSS4 @ హిస్పానియోలా, ఇప్పుడు O. CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ఇప్పుడు OVER CACE ACROSS4 @ హిస్పానియోలా, ఇప్పుడు ఓ వార్మ్ CACE ACROSS4 @ HISPANIOLA, ఇప్పుడు O WARM WATER ACROSS4 @ HISPANIOLA, ఇప్పుడు O WARM WATER RIGHT? వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? పరిపూర్ణ వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? షీర్ వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? ఆమె అని షీర్ వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? రాబోయే షీర్ వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? రాబోయే షీర్ వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? నుండి వస్తున్న షీర్ నుండి వస్తున్న షీర్ దీని నుండి వచ్చే షీర్ ఈ దిశ నుండి వచ్చే షీర్ ఈ దిశలో నుండి వచ్చే షీర్ ఇక్కడ, ఈ దిశ నుండి వచ్చే షీర్ ఇక్కడ, 4 @ లైటెని ఈ దిశ ఇక్కడ, 4 @ LIGHTENI ఈ దిశ ఇక్కడ, 4 @ లైటెని అప్, ఈ దిశ ఇక్కడ, 4 @ లైట్నేని అప్, సపోజ్డ్ ఈ దిశ ఇక్కడ, 4 @ లైటెని అప్, మద్దతు. యుపి, మద్దతు. యుపి, మద్దతు. ఆ యుపి, మద్దతు. అది యుపి, మద్దతు. ఇది భాగం యుపి, మద్దతు. ఇది భాగం యుపి, మద్దతు. ఇది భాగం యుపి, మద్దతు. ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం @ ఇది ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం @ ఈ బోజో వలె ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం @ ఈ బోజో టవర్డ్స్ వలె ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం @ ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ వలె ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ ఈ బోజో టవర్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి షీర్ ఈ బోజో టవర్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి షీర్ ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి షీర్ వెళుతోంది ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి షీర్ వెళుతోంది బహామా, మియామి షీర్ వెళుతున్నారు బహామా, మియామి షీర్ పిక్ చేయబోతున్నారు బహామా, మియామి షీర్ తిరిగి వెళ్తున్నారు బహామా, మియామి షీర్ తిరిగి వెళ్లబోతున్నారు. బహామా, మియామి షీర్ తిరిగి వెళ్లబోతున్నారు. 4 @ తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది లభిస్తుంది తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది రౌండర్‌ను పొందుతోంది తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది రౌండర్ అవుతోంది ఇది రౌండర్ అవుతోంది ఇది ఇక్కడ రౌండర్‌ను పొందుతోంది, ఇది ఇక్కడ రౌండర్‌ను పొందుతోంది ఇది ఇక్కడ రౌండర్‌ను పొందుతోంది ఇది ఆరోగ్యకరమైన రౌండర్‌ను ఇక్కడ పొందుతోంది ఇది ఆరోగ్యకరమైన తుఫాను అయిన ఇక్కడ రౌండర్‌ను పొందుతోంది. ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. 70 ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. 70 5 ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, EXCITED 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, EXCITED 85 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, 85 BY ద్వారా ఉత్తేజపరచబడింది 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, TOMORROW ద్వారా 85 టోమోరో ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది టోమోరో తర్వాత 85 ద్వారా ఉత్తేజపరచబడింది, టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు చేయవచ్చు టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు చూడవచ్చు టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు వర్షాన్ని చూడవచ్చు టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు వర్షాన్ని చూడవచ్చు తరువాత, మీరు వర్షాన్ని చూడవచ్చు తరువాత, మీరు వర్షాన్ని చూడవచ్చు తరువాత, మీరు రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు, తరువాత, మీరు ఇప్పటికే రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు తరువాత, మీరు రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తున్నారు తరువాత, మీరు రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తున్నారు తరువాత, మీరు రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది @ రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది @ రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభమవుతుంది రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభించడం AC రావడం రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది AC అక్రోస్ పార్ట్స్ రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది AC పార్ట్‌ల నుండి రావడం రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది AC అక్రోస్ పార్ట్స్ రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది 4 4 యొక్క పార్ట్‌లను చేరుకోండి @ 4 @ యొక్క పార్ట్‌లను రండి 4 @ బహామాస్ యొక్క అక్రోస్ పార్ట్స్ రండి 4 @ బహామాస్ నార్త్ యొక్క అక్రోస్ పార్ట్స్ రండి 4 @ బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్ యొక్క అక్రోస్ పార్ట్స్, 4 @ బహామాస్ నార్త్ కీస్ యొక్క అక్రోస్ పార్ట్స్, పైగా బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, ఓవర్ బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, ఓవర్ టవర్డ్స్ బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, ఓవర్ టవర్స్ బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, టవర్స్ ది నేపుల్స్ బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, టవర్డ్స్ ది నేపుల్స్ ఏరియా, టవర్డ్స్ ది నేపుల్స్ ఏరియా, టవర్డ్స్ ది నేపుల్స్ ఏరియా, ఎసెన్షియల్ టవర్డ్స్ ది నేపుల్స్ ఏరియా, ఎసెన్షియల్లీ స్టార్మ్స్ నేపుల్స్ ప్రాంతానికి టవర్డ్స్, అవసరమైన తుఫానులు నేపుల్స్ ఏరియాను టవార్డ్ చేస్తుంది, అవసరమైన తుఫానులు అవసరమైన తుఫానులు తిరిగే ముఖ్యమైన తుఫానులు చుట్టూ తిరిగే ముఖ్యమైన తుఫానులు దాని చుట్టూ తిరిగే ముఖ్యమైన తుఫానులు. దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏమిలేదు దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏదీ లేదు దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏదీ లేదు దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏదీ లేదు దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. దాని నుండి ఏదీ లేదు. దాని నుండి ఏదీ లేదు. దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ ఉంది దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ తాజాది దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ తాజా ట్రాక్ ఉంది దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ తాజా ట్రాక్ ఉంది దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ తాజా ట్రాక్ ఉంది దాని నుండి ఏదీ లేదు. @ యొక్క తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది @ యొక్క తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది @ 5:00 నుండి తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది, @ 5:00 నుండి తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంటెన్సిటీ, @ 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 నుండి తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది @ 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 టోమోర్ 4 @ OW యొక్క తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది @ 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 టోమోర్ 4 @ OW @ యొక్క తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 TOMORR4 @ OW @ 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, ఆదివారం 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 టోమోర్ 4 @ ఓవ్ @ ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. పొందు ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. CLOS4 పొందడం @ E. ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. CLOS4 @ E TO పొందడం ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. CLOS4 @ E ను పొందడం ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, షీర్ CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, షీర్ ఆన్ చేయండి CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, దానిపై షీర్ CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, దానిపై షీర్ CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, దానిపై షీర్ చేయండి CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. నిజంగా ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. చాలా బాగుందీ ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. నిజంగా మంచి విషయం ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. నిజంగా మంచి విషయం ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. మాకు నిజంగా మంచి విషయం. మాకు నిజంగా మంచి విషయం. మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే అది మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, అది అవుతుంది మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, ఇది పడుతుంది మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, ఇది పడుతుంది మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, ఇది చెత్తగా ఉంటుంది ఎందుకంటే, ఇది చెత్తగా ఉంటుంది ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణ కర్రను తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని పక్కపక్కనే తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది వాతావరణం పక్కపక్కనే ఉంటుంది వాతావరణం దాని వైపు అంటుకుంటుంది వాతావరణం తుఫాను వైపు అంటుకుంటుంది, 4 @ వాతావరణం తుఫాను వైపు అంటుకుంటుంది, 4 @ ఎక్కడ వాతావరణం తుఫాను వైపు అంటుకుంటుంది, 4 @ ఎక్కడ వస్తోంది వాతావరణం తుఫాను వైపు అంటుకుంటుంది, 4 @ ఎక్కడ వస్తోంది తుఫాను, 4 @ ఎక్కడ వస్తోంది తుఫాను, 4 @ ఎక్కడ వస్తోంది, తుఫాను, 4 @ పరిమితంగా ఉన్నది తుఫాను, 4 @ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు, పరిమితం తుఫాను, 4 S మరింతగా వస్తున్నప్పుడు, నేను పరిమితం 4 4 తుఫాను, 4 S మరింతగా వస్తున్నప్పుడు, నేను పరిమితం 4 4 తుఫాను, 4 S ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు, నేను పరిమితం 4 4 M MOS గురించి ఆలోచించండి చాలా, పరిమితం I 4 M MOS గురించి ఆలోచించండి చాలా, పరిమితం I 4 M MOS భాగాన్ని ఆలోచించండి చాలా, పరిమితం I 4 M మోస్ పార్ట్ గురించి ఆలోచించండి చాలా, పరిమితం I 4 M మోస్ పార్ట్ పై ఆలోచించండి చాలా, పరిమితం I 4 M MOS భాగాన్ని పైగా ఆలోచించండి చాలా, పరిమితం I 4 E ఈస్ట్‌లో మోస్ భాగాన్ని ఆలోచించండి చాలా, పరిమితం I 4 E ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో మోస్ పార్ట్ గురించి ఆలోచించండి. ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. ఆ ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. అది ఎక్కడ ఉంది ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. వారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. వారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. వారు ఎక్కడ ఉన్నారు వారు ఎక్కడ ఉన్నారు వారు ఎక్కడ గడియారాలు కలిగి ఉన్నారు వారు ఎక్కడ గడియారాలు కలిగి ఉన్నారు మరియు వారు ఎక్కడ గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు కలిగి ఉన్నారు వారు ఎక్కడ గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు కలిగి ఉన్నారు 4 @ అక్కడ, గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ ఇక్కడ, గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ అక్కడ, ఆదివారం గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ అక్కడ, ఆదివారం తరువాత, గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ అక్కడ, ఆదివారం తరువాత, వర్గం గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ అక్కడ, ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ హరికేన్, ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ హరికేన్, ఓవర్ ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ హరికేన్, ఓవర్ ఆదివారం తరువాత, కోటగరీ వన్ హరికేన్. ఆదివారం తరువాత, కోటగరీ వన్ హరికేన్. 4 @ హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఇది హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, ది హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, ది రెడ్ హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, ది రెడ్ స్పాట్స్ హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, రెడ్ స్పాట్స్ ఓవర్ ఈ కోన్, రెడ్ స్పాట్స్ ఓవర్ ఈ కోన్, రెడ్ స్పాట్స్ ఓవర్ ఈ కోన్, హరికేన్ మీదుగా రెడ్ స్పాట్స్ ఈ కోన్, హరికేన్ సెంటర్‌పై రెడ్ స్పాట్స్ ఈ కోన్, హరికేన్ సెంటర్‌పై రెడ్ స్పాట్స్ ఆలోచిస్తుంది హరికేన్ సెంటర్ అనుకుంటుంది హరికేన్ సెంటర్ ఇది అనుకుంటుంది హరికేన్ సెంటర్ వెళుతున్నట్లు భావిస్తుంది హరికేన్ సెంటర్ వెళుతున్నట్లు భావిస్తుంది హరికేన్ సెంటర్ ఇది అవుతుందని అనుకుంటుంది. ఇది జరగబోతోంది. ఇది జరగబోతోంది. LOOK ఇది జరగబోతోంది. తిరిగి చూడండి 4 @ ఇది జరగబోతోంది. తిరిగి చూడండి 4 @ పైగా ఇది జరగబోతోంది. వెనుకకు చూడండి @ పైగా ఇది జరగబోతోంది. వెనుకకు చూడండి @ వారసులపై ఇది జరగబోతోంది. వెనుకకు చూడండి @ వారసుల మీదుగా వెనుకకు చూడండి @ వారసుల మీదుగా బ్యాక్ 4 చూడండి @ వారసుల మీద వారు ఉన్నారు వెనుకకు చూడండి @ వారసుల మీదుగా వారు తయారు చేశారు, బ్యాక్ 4 చూడండి @ వారసుల మీదుగా వారు తయారు చేశారు, సెంటర్ వెనుకకు చూడండి @ వారసుల మీదుగా వారు తయారు చేశారు, సెంటర్ చేయవచ్చు బ్యాక్ 4 చూడండి @ వారు చేసిన హెయిర్స్ పైన, సెంటర్ పడిపోతుంది తయారు చేయబడింది, సెంటర్ పడిపోతుంది తయారు చేయబడింది, సెంటర్ ఎక్కడైనా పడవచ్చు తయారు చేయబడినది, కేంద్రం ఎక్కడైనా పడవచ్చు తయారు చేయబడింది, సెంటర్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా పడవచ్చు 4 @ ఇక్కడ ఎక్కడైనా 4 @ ఇక్కడ ఎక్కడైనా @ ట్రెండింగ్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా @ ట్రెండింగ్ A. ఇక్కడ ఎక్కడైనా 4 L ఒక చిన్నదాన్ని ట్రెండ్ చేయడం ఇక్కడ ఎక్కడైనా 4 L ఒక చిన్న బిట్‌ను ట్రెండ్ చేయడం ఇక్కడ ఎక్కడైనా 4 L మరింత చిన్నదిగా ట్రెండ్ చేయడం కొంచెం బిట్ ట్రెండింగ్ ఒక బిట్ బిట్ మరింత ముందుకు ఒక చిన్న బిట్‌ను మరింత 4 కి మార్చడం ఒక బిట్ బిట్‌ను మరింత 4 @ వెస్ట్, ఒక చిన్న బిట్‌ను 4 కి మరింతగా మార్చడం @ వెస్ట్, ఎ ఒక చిన్న బిట్‌ను 4 కి మరింతగా మార్చడం @ వెస్ట్, ఒక చిన్నది ఒక బిట్ బిట్‌ను మరింత 4 కి మార్చడం @ వెస్ట్, లిటిల్ బిట్ ఒక బిట్ బిట్‌ను మరింత 4 కి వెస్ట్ @ వెస్ట్, ఒక చిన్న బిట్ మోర్ TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ లిటిల్ TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. EVEN రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. అయినా కూడా రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. ఒకవేళ రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. ఒకవేళ ఉంటే రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. సంభవించినట్లయితే, రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. జరిగితే, నేను రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. సంభవించినట్లయితే, నేను @ సంభవించినట్లయితే, నేను @ ఒకవేళ జరిగితే, నేను చేయలేదు ఒకవేళ జరిగితే, నేను అనుకోను ఒకవేళ జరిగితే, నేను ఈ విషయం ఆలోచించను జరిగితే, నేను ఇదేనని అనుకోను ఒకవేళ జరిగితే, నేను ఇదేనని అనుకోను ఒకవేళ జరిగితే, ఇది పెద్దదని నేను అనుకోను ఒకవేళ జరిగితే, ఇది పెద్ద ఒప్పందం అని నేను అనుకోను, ఇది పెద్ద ఒప్పందం అని అనుకోకండి, ఇది పెద్ద ఒప్పందం అని అనుకోకండి ఇది మాకు పెద్ద ఒప్పందం అని అనుకోకండి. ఇది మాకు పెద్ద ఒప్పందం అని అనుకోకండి. 4 @ మనకి. 4 @ మనకి. 4 @ ఏమీ లేదు మనకి. 4 @ ఏమీ లేదు మనకి. 4 @ ఏమి ఇష్టం లేదు మనకి. 4 @ ఏమి ఇష్టం లేదు మనకి. 4 E ఈస్ట్ అంటే ఏమీ లేదు ఈస్ట్ అంటే ఏమీ లేదు ఈస్ట్ కోస్ట్ అంటే ఏమీ లేదు ఈస్ట్ కోస్ట్ ఏమిటో ఇష్టం లేదు ఈస్ట్ కోస్ట్ ఏమిటో ఇష్టం లేదు ఈస్ట్ కోస్ట్ ఏమి చేయాలో ఇష్టం లేదు ఈస్ట్ కోస్ట్ వ్యవహరించడానికి ఏమి ఇష్టం లేదు ఈస్ట్ కోస్ట్ వ్యవహరించడానికి ఏమి ఇష్టం లేదు, ఈస్ట్ కోస్ట్ తో వ్యవహరించడానికి ఏమి లేదు, 4 @ తీరంతో వ్యవహరించాలి, 4 @ కోస్ట్ వ్యవహరిస్తుంది, 4 @ చిన్నది కోస్ట్, 4 @ లిటిల్ బిట్ తో వ్యవహరిస్తుంది కోస్ట్ డీల్ తో వ్యవహరిస్తుంది, 4 @ లిటిల్ బిట్ మరింత కోస్ట్ వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, 4 @ కొంచెం ఎక్కువ కోస్ట్ వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, 4 @ లిటిల్ బిట్ ఎ కోస్ట్ వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, 4 @ పెయిన్ కంటే ఎక్కువ తీరంతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, 4 @ కొంచెం ఎక్కువ ఒక పెయిన్ యొక్క చిన్న బిట్ లిటిల్ బిట్ మరింత పెయిన్ బట్ లో పెయిన్ యొక్క చిన్న బిట్ బట్ కోసం పెయిన్ యొక్క చిన్న బిట్ వారికి బట్‌లో ఎక్కువ భాగం, వారికి బట్‌లో ఎక్కువ పెయింట్ ఇవ్వండి, శక్తివంతంగా వారికి బట్, శక్తివంతంగా వారికి బట్, శక్తివంతంగా వారికి బట్, శక్తివంతమైన ప్లానిఫుల్ టవర్డ్స్ వారికి బట్, శక్తివంతమైన ప్లానిఫుల్ టవర్డ్స్ వారికి బట్, శక్తివంతంగా టవర్లు అతనిలోకి విస్తృతమైన టవర్డ్స్ అతనిలోకి ఉత్తరాన ఉన్న టవర్డ్స్ ఉత్తర కరోలినాలోకి ప్లానిఫుల్ టవర్డ్స్. ఉత్తర కరొలినా. ఉత్తర కరొలినా. MOVING ఉత్తర కరొలినా. బయటికి వెళ్లడం ఉత్తర కరొలినా. ఓవర్‌బోర్డ్‌లను తరలించడం ఉత్తర కరొలినా. 4 @ టవర్ల మీదుగా బయటికి వెళ్లడం 4 @ టవర్ల మీదుగా బయటికి వెళ్లడం 4 @ టవర్డ్స్ వర్జీనియా ఓవర్‌బోర్డ్‌లను తరలించడం 4 @ టవర్డ్స్ వర్జీనియా బీచ్‌లో బయటికి వెళ్లడం. వర్జీనియా బీచ్. వర్జీనియా బీచ్. FORECAST వర్జీనియా బీచ్. ఫోర్కాస్ట్ మోడల్, వర్జీనియా బీచ్. FORECAST MODEL, WEAKER వర్జీనియా బీచ్. FORECAST MODEL, WEAKER SYSTEM FORECAST MODEL, WEAKER SYSTEM FORECAST MODEL, WEAKER SYSTEM FOR ఫోర్కాస్ట్ మోడల్, యుఎస్ 4 కోసం వీకర్ సిస్టమ్ @ US.4 For కోసం US.4 @ వస్తుంది US.4 FOR కోసం వస్తుంది US.4 For కోసం వస్తుంది US.4 కోసం TO వస్తుంది US.4 @ కోసం వస్తుంది US.4 కోసం W వెస్ట్‌కి వస్తుంది, పశ్చిమానికి వస్తుంది, వెస్ట్, లాండ్ఫాల్ కోసం వస్తుంది వెస్ట్, లాండ్ఫాల్ కోసం వస్తుంది వెస్ట్ కోసం వస్తుంది, లాండ్ఫాల్ మేము చేయవచ్చు వెస్ట్ కోసం వస్తుంది, మేము లాండ్ఫాల్ చేయవచ్చు వెస్ట్‌కి వస్తుంది, లాండ్‌ఫాల్ మేము చేయవచ్చు వెస్ట్‌కి వస్తుంది, లాండ్‌ఫాల్ మేము పొందవచ్చు లాండ్‌ఫాల్ మేము పొందవచ్చు ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందవచ్చు, ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందగలిగితే, ఒకవేళ లాండ్ఫాల్ మేము ఇక్కడకు వస్తే, అది ఉంటే ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందగలిగితే, అది 4 @ ఉంటే ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందగలిగితే, అది 4 @ ఉంటే ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడకు చేరుకోగలిగితే, అది 4 @ ఉంటే ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందగలిగితే, అది 4 @ ఉంటే ఇక్కడ, ఇది 4 @ ఉంటే ఇక్కడ, ఇది 4 @ కోసం ఉంటే ఇక్కడ, ఇది 4 @ ఈస్ట్ కోసం ఉంటే. తూర్పు. తూర్పు. బలమైన తూర్పు. బలమైన ప్రభావం తూర్పు. బలమైన ప్రభావం మరింత తూర్పు. మరింత బలమైన ప్రభావం తూర్పు. మరింత బలమైన ప్రభావం మరింత బలమైన ప్రభావం ఈస్ట్ యొక్క బలమైన ప్రభావం ఈస్ట్ కోస్ట్ యొక్క బలమైన ప్రభావం. తూర్పు తీరం. తూర్పు తీరం. WE తూర్పు తీరం. మేము తూర్పు తీరం. మేము ఉన్నాము తూర్పు తీరం. మేము A లో ఉన్నాము తూర్పు తీరం. మేము మంచివాళ్ళం తూర్పు తీరం. మేము మంచి స్థితిలో ఉన్నాము తూర్పు తీరం. మేము మంచి స్థితిలో ఉన్నాము తూర్పు తీరం. మేము 4 on లో మంచి స్థితిలో ఉన్నాము మేము 4 on లో మంచి స్థితిలో ఉన్నాము మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ ఆత్మ మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ ఆత్మ A. మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ స్పిరిట్ ఎ లుక్ మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ ఆత్మ ఎలా చూస్తుంది మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ ఆత్మ ఎలా ఉందో చూడండి ఆత్మ ఎలా చూస్తుంది ఆత్మ చాలా మందిని చూస్తుంది ఆత్మ చాలా మంది ప్రజలు ఎలా వెళుతున్నారో చూడండి ఆత్మ చాలా మంది ప్రజలు ఎలా వెళుతున్నారో చూడండి ఆత్మ చాలా మంది ప్రజలు ఎలా ఉంటారో చూడండి స్పిరిట్ చాలా మంది ప్రజలు ఎలా ప్రభావితమవుతున్నారో చూడండి. ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. ALL ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్నీ ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం 4 @ UP ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం 4 @ UP ద్వారా ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం 4 @ మెయిన్ ద్వారా. ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం 4 MA మెయిన్ ద్వారా. @ అన్ని మార్గం 4 MA మెయిన్ ద్వారా. @ అన్ని మార్గం 4 MA మెయిన్ ద్వారా. UR హరికేన్ అన్ని మార్గం 4 @ మెయిన్ ద్వారా. UR హరికేన్ హెచ్చరికలు అన్ని మార్గాలు 4 MA మెయిన్ ద్వారా. UR హరికేన్ హెచ్చరికలు అన్ని మార్గాలు 4 MA మెయిన్ ద్వారా. @ హరికేన్ హెచ్చరికలు అన్ని మార్గాలు 4 MA మెయిన్ ద్వారా. R రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, జస్ట్ రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, గురించి రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, మేము గురించి మాత్రమే ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, మేము గురించి ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, మేము పామ్ గురించి, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, మేము పామ్ గురించి, నార్త్‌వార్డ్ గురించి. పామ్, నార్త్‌వార్డ్. పామ్, నార్త్‌వార్డ్. మేము చేస్తాము పామ్, నార్త్‌వార్డ్. మేము కలిగి ఉన్నాము పామ్, నార్త్‌వార్డ్. మేము ట్రాపికల్ కలిగి ఉన్నాము పామ్, నార్త్‌వార్డ్. మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ కలిగి ఉన్నాము మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ కలిగి ఉన్నాము మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు కలిగి ఉన్నాము, మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కలిగి ఉన్నాము మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, కేవలం హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, జస్ట్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, ఈస్ట్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, ఈస్ట్ ఆఫ్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, కేవలం ఈస్ట్ ఆఫ్ పోల్క్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, జస్ట్ ఈస్ట్ ఆఫ్ పోల్క్ కౌంటీ, 4 @ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, పోల్క్ కౌంటీ యొక్క ఈస్ట్, 4 @ కేవలం హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, పోల్క్ కౌంటీ యొక్క ఈస్ట్, 4 @ కేవలం సులభం ఈస్ట్ ఆఫ్ పోల్క్ కౌంటీ, 4 @ కేవలం EAS పోల్క్ కౌంటీ యొక్క ఈస్ట్, 4 @ కేవలం సులభం పాల్ కౌంటీ ఈస్ట్, 4 @ హైలాండ్స్ యొక్క ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఆఫ్ పోల్క్ కౌంటీ, 4 @ హైలాండ్స్ కౌంటీ యొక్క ఈస్ట్. హైలాండ్స్ కౌంటీ. హైలాండ్స్ కౌంటీ. WE హైలాండ్స్ కౌంటీ. మేము, 4 @ హైలాండ్స్ కౌంటీ. మేము, 4 @ ఎ హైలాండ్స్ కౌంటీ. మేము, 4 @ ఎ ట్రాపికల్ హైలాండ్స్ కౌంటీ. మేము, 4 TR ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను మేము, 4 TR ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను మేము, 4 TR ఎ ట్రోపికల్ స్టార్మ్ వాచ్ మేము తెలుసుకోవచ్చు, 4 TR ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను చూడండి మేము తెలుసుకోవచ్చు, 4 @ ఇక్కడ ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను చూడండి, మేము, 4 TR ఇక్కడ ఒక ట్రాపికల్ స్టార్మ్ వాచ్, ట్రాక్టర్లు మేము తెలుసుకోవచ్చు, 4 @ ఇక్కడ ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను చూడండి, ట్రాక్టర్లు మేము తెలుసుకోవచ్చు, 4 @ ఇక్కడ ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను చూడండి, ట్రాక్టర్లు ఇక్కడ చూడండి, ట్రాక్టర్లు ఇక్కడ చూడండి, ట్రాక్టర్లు ఇక్కడ చూడండి, ట్రాక్టర్లు ఇక్కడ చూడండి, వెస్ట్ కోసం ట్రాక్టర్లు. పశ్చిమానికి. పశ్చిమానికి. STILL పశ్చిమానికి. ఇంకా లేదు పశ్చిమానికి. చూడటం లేదు పశ్చిమానికి. ఇంకా చూడటం లేదు పశ్చిమానికి. ఇంకా చూడటం లేదు @ ఇష్టం ఇంకా చూడటం లేదు @ ఇష్టం ఇంకా 4 చూడటం లేదు @ మంచిది ఇంకా 4 చూడటం లేదు @ మంచి వార్తలు చాలా చూడటం లేదు @ అక్కడ మంచి వార్తలు, చాలా చూడటం లేదు @ అక్కడ మంచి వార్తలు, సంభావ్యత మంచి వార్తలు, సంభావ్యత మంచి వార్తలు, సంభావ్యత మంచి వార్తలు, విండ్ కోసం సంభావ్యత, మంచి వార్తలు, విండ్ కోసం సంభావ్యత, ఖచ్చితంగా మంచి వార్తలు, విండ్ కోసం సంభావ్యత, ఖచ్చితంగా 4 @ ది మంచి వార్తలు, విండ్ కోసం సంభావ్యత, ఖచ్చితంగా 4 @ ది డార్క్ విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ ది డార్క్ విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ ఎక్కడ ఉంది విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ మేము ఎక్కడ ఉన్నాము విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ మేము ఎక్కడ ఉన్నాము విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ మేము ఎక్కడ ఉన్నాము మేము ఉన్న చోట షేడ్ ఉంది మేము ఎత్తైన చోట షేడ్ మేము అత్యధిక సంభావ్యత ఉన్న చోట షేడ్ మేము చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత ఉన్న చోట షేడ్ ఉంది చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత ట్రాపికల్ చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత ఉష్ణమండల తుఫాను చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత అత్యధిక సంభావ్యత ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% ఫర్ ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% టాంపా కోసం, ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% టాంపా కోసం, 10-20%, ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% టాంపా కోసం, 10-20%, BY ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% టాంపా కోసం, 10-20%, లేట్ ద్వారా టాంపాకు 10%, 10-20%, లేట్ ద్వారా టాంపాకు 10%, 10-20%, శనివారం నాటికి టాంపా కోసం 10%, 10-20%, శనివారం రాత్రి ద్వారా, టాంపా కోసం 10%, 10-20%, శనివారం రాత్రి, INTO టాంపా కోసం 10%, 10-20%, శనివారం రాత్రి ద్వారా, ఆదివారం శనివారం రాత్రి, ఆదివారం శనివారం రాత్రి, ఆదివారం ఉదయం 4 @ ING. MORN4 @ ING. MORN4 @ ING. ఆ MORN4 @ ING. అది ఉన్నప్పుడు MORN4 @ ING. అది ఉన్నప్పుడు MORN4 @ ING. వాతావరణం ఉన్నప్పుడు MORN4 @ ING. వాతావరణం వెళ్ళినప్పుడు MORN4 @ ING. వాతావరణం ఎప్పుడు వెళ్ళింది వాతావరణం ఎప్పుడు వెళ్ళింది వాతావరణం కొద్దిగా వెళ్ళినప్పుడు వాతావరణం కొంచెం బిట్ అయినప్పుడు వాతావరణం కొద్దిగా బిట్ డౌన్ 4 కి వెళ్ళినప్పుడు @. LITTLE BIT DOWNHILL4 @. LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఐటి LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చూస్తుంది LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చూస్తుంది A. LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చాలా బాగుంది LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చాలా బాగుంది LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చాలా ముందుగానే ఉంది LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, 4 @ వస్తోంది ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, 4 @ ద్వారా వస్తోంది ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, ఇది ఒక ఫారెస్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, డాన్ ' 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, డాన్ ' 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, రద్దు చేయవద్దు 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, మీ రద్దు చేయవద్దు 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, మీ శనివారం రద్దు చేయండి 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, చూడండి మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, వీటిని చూడండి మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, ఈ త్వరితాన్ని చూడండి మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, ఈ త్వరిత కదలికను చూడండి ఈ త్వరిత మూవింగ్ చూడండి ఈ త్వరిత మూవింగ్ షవర్లను చూడండి ఈ త్వరిత మూవింగ్ షోవర్స్ వస్తున్నట్లు చూడండి ఈ త్వరిత మూవింగ్ షవర్లను చూడండి ఈ త్వరిత మూవింగ్ షోవర్స్ ద్వారా చూడండి, దాని ద్వారా వస్తున్న షవర్స్, దాని ద్వారా వచ్చే షవర్స్, విల్ దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చివరివి దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు చాలా చివరివి దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చాలా కాలం పాటు, దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చాలా కాలం పాటు, చూస్తాయి దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చాలా కాలం పాటు, చూడండి దీని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చాలా కాలం పాటు, @ కోసం చూడండి చాలా కాలం పాటు, @ కోసం చూడండి చాలా కాలం పాటు, AN AN కోసం చూడండి చాలా కాలం పాటు, ఐసోలేటెడ్ కోసం చూడండి చాలా కాలం పాటు, ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్ కోసం చూడండి, చాలా కాలం పాటు, ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో కోసం చూడండి చాలా కాలం పాటు, IS ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 W కోసం చూడండి ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 @ ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 @ TO ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 @ టు ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 @ ఈశాన్యానికి ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 N ఈశాన్య ప్రాంతానికి ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 N ఈశాన్య ప్రాంతానికి ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 C సెంటర్‌ యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, సెంటర్ యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, AS కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి ఈ తరహాలో, కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, ఈ విధంగా, కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, ఈ తరలింపులో కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, ఈ తరహాలో, శనివారం వరకు ఈ రోజున, శనివారం ఈ రాత్రికి, శనివారం రాత్రి, ఈ తరహాలో, శనివారం రాత్రి, ఆదివారం, ఈ తరహాలో, శనివారం రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము ఈ తరహాలో, శనివారం రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము వెళ్తాము రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము విల్ రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము శక్తివంతంగా ఉంటాము రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము శక్తివంతంగా పొందుతాము రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము కొన్నింటిని పొందుతాము రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము కొన్నింటిని పొందుతాము రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము వీటిలో కొన్నింటిని పొందుతాము వీటిలో కొన్నింటిని పొందండి ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి బ్యాక్‌సైడ్‌లో ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి, 4 @ బ్యాక్‌సైడ్‌లో ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి, 4 @ ప్రధానంగా బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 @ ప్రధానంగా బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 @ ప్రధానంగా ఈస్ట్ బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 @ ప్రధానంగా ఈస్ట్ బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ఈస్ట్, బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ప్రధాన ఈస్ట్, ఇంకా బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ఈస్ట్, ఇంకా వెళ్ళింది బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ఈస్ట్, ఇంకా వెళ్ళింది బ్యాక్‌సైడ్‌లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ఈస్ట్, చూడటానికి ఇంకా I-75 యొక్క ఈస్ట్, చూడటానికి ఇంకా ఉంది I-75 యొక్క ఈస్ట్, ఎక్కడ ఉందో చూడాలి I-75 యొక్క ఈస్ట్, అది ఎక్కడ ఉందో చూడాలి I-75 యొక్క ఈస్ట్, 4 @ ఎక్కడికి వెళుతుందో చూడాలి I-75 యొక్క ఈస్ట్, 4 4 ఎక్కడికి వెళుతుందో చూడాలి I-75 యొక్క ఈస్ట్, 4 ఎక్కడ ఉందో చూడాలి 4 ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ 4 L ఇష్టం చూడటానికి వెళుతోంది. LIKE. LIKE. ముందు LIKE. నేను ముందు LIKE. నేను అనుమతించే ముందు LIKE. నేను మీకు ముందు LIKE. నేను వెళ్ళడానికి ముందు, LIKE. నేను వెళ్లేముందు, ట్రోపికల్ నేను వెళ్లేముందు, ట్రోపికల్ ట్రోపికల్ డిప్రెషన్, నేను వెళ్ళడానికి ముందు నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళే ముందు, ట్రోపికల్ డిప్రెషన్ 10 నేను వెళ్లేముందు, ట్రాపికల్ డిప్రెషన్ 10 ఉంది నేను మీకు వెళ్ళే ముందు, ట్రోపికల్ డిప్రెషన్ 10 ఫార్మాట్ చేయబడింది నేను మీకు వెళ్లేముందు, ట్రాపికల్ డిప్రెషన్ 10 గా రూపొందించబడింది నేను మీకు వెళ్ళే ముందు, ట్రోపికల్ డిప్రెషన్ 10 గా రూపొందించబడింది డిప్రెషన్ 10 గా రూపొందించబడింది డిప్రెషన్ 10 5:00 గా రూపొందించబడింది. 5:00. 5:00. 3800 5:00. 3800 మైల్స్ 5:00. 3800 మైల్స్ అవే 5:00. 3800 మైళ్ళు దూరంగా ఉన్నాయి 5:00. 3800 మైల్స్ యుఎస్ నుండి, 5:00. 3800 మైల్స్ యుఎస్ నుండి, మేము 3800 మైల్స్ యుఎస్ నుండి, మేము 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము చేస్తాము 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము కలిగి ఉంటాము 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము A ని కలిగి ఉంటాము 3800 మైల్స్ మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము ఒక ట్రక్ కలిగి ఉంటాము 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము ఒక ట్రక్ కలిగి ఉంటాము 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము మీ కోసం ట్రక్ చేస్తాము మీ కోసం ట్రక్ ఉంటుంది మీరు రావడానికి ట్రక్ ఉంటుంది మీకు రాబోయే ట్రక్ ఉంటుంది ఇక్కడకు రావడానికి మీకు ట్రక్ ఉంటుంది ఇక్కడకు రావడానికి మీకు ట్రక్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ ఒక ట్రక్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ ఒక ట్రక్ ఉంటుంది మీ కోసం ఒక ట్రక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కొంచెం రావడం ఇక్కడ ఒక లిటిల్ లో వస్తోంది ఒక చిన్న బిట్ ఇక్కడకు వస్తోంది. ఒక చిన్న బిట్ ఇక్కడకు వస్తోంది. 4 @ BIT. 4 @ BIT. 4 @ ఏడు-రోజు BIT. 4 @ సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, BIT. 4 @ సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి BIT. 4 @ సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము BIT. 4 @ సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము పొందాము సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మాకు లభిస్తుంది సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గడిచాము సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గత ఆదివారం 4 @, సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గత ఆదివారం 4 M, మూవింగ్ పొందుతాము సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ సోమవారం, గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ సోమవారం, మంగళవారం, గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం సోమవారం మంగళవారం బుధవారం సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం టైపికల్

శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటలు: ఫ్లోరిడా యొక్క తూర్పు తీరంలో ఇసైయాస్ కంటే ముందే హరికేన్ హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.167"> ది </text>
<text sub="clublinks" start="1.768" dur="0.1"> సన్షైన్ </text>
<text sub="clublinks" start="1.868" dur="0.701"> సన్షైన్ స్టేట్ </text>
<text sub="clublinks" start="2.569" dur="1.568"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ </text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.701"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. </text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.066"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.167"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> ఒకటి </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.167"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> ఒక విషయం </text>
<text sub="clublinks" start="5.238" dur="0.234"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> మేము ఒక విషయం </text>
<text sub="clublinks" start="5.472" dur="0.233"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> మేము చేసేది ఒకటి </text>
<text sub="clublinks" start="5.705" dur="0.2"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> మేము కోరుకుంటున్నది ఒకటి </text>
<text sub="clublinks" start="5.905" dur="0.367"> సన్షైన్ స్టేట్ రెడీ స్మాల్. >>> మేము చేయాలనుకుంటున్నది 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="6.272" dur="0.134"> >>> మేము చేయాలనుకుంటున్నది 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="6.406" dur="0.067"> >>> మేము చేయాలనుకుంటున్నది 4 K ఉంచడానికి </text>
<text sub="clublinks" start="6.473" dur="0.1"> >>> ఒకదాన్ని కొనసాగించడానికి మేము 4 కోరుకుంటున్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="6.573" dur="0.734"> >>> ఒక కన్ను ఉంచడానికి మేము 4 చేయాలనుకుంటున్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="7.307" dur="0.934"> >>> మేము ఒకదాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాము 4 E ఒక కన్ను ఉంచడానికి </text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.601"> >>> మనం చేయాలనుకుంటున్నది 4 T ఈ రాత్రికి ఒక కన్ను ఉంచడానికి, </text>
<text sub="clublinks" start="8.842" dur="0.2"> ఈ రోజు రాత్రి ఒక కన్ను ఉంచండి, </text>
<text sub="clublinks" start="9.042" dur="0.1"> టునైట్, ట్రాపిక్స్ పై ఒక కన్ను ఉంచండి </text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="0.234"> టునైట్, ట్రాపిక్స్, చీఫ్ పై ఒక కన్ను ఉంచండి </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> టునైట్, ట్రాపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ పై ఒక కన్ను ఉంచండి </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.133"> ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ </text>
<text sub="clublinks" start="9.609" dur="0.167"> ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ బాబీ </text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.167"> ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ బాబీ డెస్కిన్స్, </text>
<text sub="clublinks" start="9.943" dur="0.167"> ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ </text>
<text sub="clublinks" start="10.11" dur="0.033"> ట్రోపిక్స్, చీఫ్ మెటోరోలాజిస్ట్ బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="10.143" dur="0.2"> బాబీ డెస్కిన్స్, తనిఖీ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="10.343" dur="0.434"> బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ 4 @ హరికేన్ </text>
<text sub="clublinks" start="10.777" dur="3.704"> బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ 4 @ హరికేన్ ఐసియాస్ </text>
<text sub="clublinks" start="14.481" dur="0.6"> బాబీ డెస్కిన్స్, చెకింగ్ 4 @ హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="15.081" dur="0.1"> హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="15.181" dur="0.134"> హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> </text>
<text sub="clublinks" start="15.315" dur="0.133"> హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> ప్రెట్టీ </text>
<text sub="clublinks" start="15.448" dur="0.167"> హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> ప్రెట్టీ స్మాల్ </text>
<text sub="clublinks" start="15.615" dur="0.2"> హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> ప్రెట్టీ చిన్న పదుల </text>
<text sub="clublinks" start="15.815" dur="0.234"> హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> ప్రెట్టీ చిన్న పదుల </text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.367"> హరికేన్ ఐసియాస్ టునైట్, 4 @ >> TH4 @ E యొక్క చిన్న చిన్న పదుల </text>
<text sub="clublinks" start="16.416" dur="0.167"> >> TH4 @ E యొక్క చిన్న చిన్న పదుల </text>
<text sub="clublinks" start="16.583" dur="0.1"> >> TH4 @ E థింగ్స్ యొక్క చిన్న చిన్న పదుల </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.067"> >> TH4 @ E థింగ్స్ యొక్క చిన్న చిన్న పదుల </text>
<text sub="clublinks" start="16.75" dur="0.166"> >> TH4 యొక్క అందమైన చిన్న పదుల @ E విషయాలు దీన్ని చేస్తాయి </text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.201"> >> TH4 యొక్క అందమైన చిన్న పదుల @ E విషయాలు దానిపైకి వస్తాయి </text>
<text sub="clublinks" start="17.117" dur="0.233"> >> TH4 యొక్క అందమైన చిన్న పదుల @ E విషయాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి, </text>
<text sub="clublinks" start="17.35" dur="0.334"> >> TH4 యొక్క అందమైన చిన్న పదుల @ E విషయాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి, 2020 </text>
<text sub="clublinks" start="17.684" dur="0.1"> 2020 లో ఇక్కడ విషయాలు ఉన్నాయి </text>
<text sub="clublinks" start="17.784" dur="0.1"> ఇక్కడ విషయాలు 2020, మీరు </text>
<text sub="clublinks" start="17.884" dur="0.1"> ఇక్కడ మీరు చేసిన విషయాలు, 2020 మీరు కలిగి ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="17.984" dur="0.234"> ఇక్కడ మీరు చేసిన విషయాలు, 2020 మీరు కలిగి ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="18.218" dur="0.167"> ఇక్కడ విషయాలు, 2020 మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి </text>
<text sub="clublinks" start="18.385" dur="0.266"> ఇక్కడ ఉన్న విషయాలు, 2020 మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి </text>
<text sub="clublinks" start="18.651" dur="0.735"> ఇక్కడ ఉన్న విషయాలు, 2020 మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి </text>
<text sub="clublinks" start="19.386" dur="0.166"> ఇక్కడ ఉన్న విషయాలు, 2020 మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి </text>
<text sub="clublinks" start="19.552" dur="0.167"> మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి </text>
<text sub="clublinks" start="19.719" dur="0.401"> మీరు దానికి గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి, </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> మీరు దానికి గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.267"> మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.133"> మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి, పెద్దదిగా, </text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.234"> మీరు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి, పెద్దది, ఎవరు </text>
<text sub="clublinks" start="20.954" dur="0.333"> మీకు గణితాన్ని వర్తింపజేయాలి, పెద్దగా, తెలిసిన వారు </text>
<text sub="clublinks" start="21.287" dur="0.134"> అది పెద్దదిగా తెలుసు, ఎవరు తెలుసు </text>
<text sub="clublinks" start="21.421" dur="0.1"> అంటే, పెద్దది, ఎవరు ఏమి తెలుసు </text>
<text sub="clublinks" start="21.521" dur="0.167"> అది పెద్దదిగా ఉంటుంది, ఎవరు తెలుసుకోగలరు </text>
<text sub="clublinks" start="21.688" dur="0.634"> అది పెద్దదిగా ఉంటుంది, ఏమి జరుగుతుందో తెలుసు </text>
<text sub="clublinks" start="22.322" dur="2.602"> అది పెద్దదిగా ఉంటుంది, ఏమి జరుగుతుందో తెలుసు </text>
<text sub="clublinks" start="24.924" dur="0.601"> అంటే, పెద్దదిగా, 2020.4 లో ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు @ </text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.133"> 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ </text>
<text sub="clublinks" start="25.658" dur="0.067"> 2020.4 లో ఏమి జరుగుతుంది @ విల్ </text>
<text sub="clublinks" start="25.725" dur="0.134"> 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ పొందుతారు </text>
<text sub="clublinks" start="25.859" dur="0.167"> 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ తిరిగి వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="26.026" dur="0.233"> 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ తిరిగి వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="26.259" dur="0.267"> 2020.4 లో ఏమి జరుగుతుంది @ మీకు తిరిగి వస్తుంది, </text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="0.3"> 2020.4 లో ఏమి జరగవచ్చు @ మీకు తిరిగి వస్తుంది, ధృవీకరించండి </text>
<text sub="clublinks" start="26.826" dur="0.1"> మీకు తిరిగి వస్తుంది, ధృవీకరించండి </text>
<text sub="clublinks" start="26.926" dur="0.201"> మీకు తిరిగి వస్తుంది, ధృవీకరించండి, </text>
<text sub="clublinks" start="27.127" dur="0.133"> మీకు తిరిగి వస్తారు, ధృవీకరించండి, లెక్కించండి </text>
<text sub="clublinks" start="27.26" dur="0.234"> మీకు తిరిగి వస్తుంది, ధృవీకరించండి, అక్కడ లెక్క. </text>
<text sub="clublinks" start="27.494" dur="0.1"> ఆన్, కాలిక్యులేషన్. </text>
<text sub="clublinks" start="27.594" dur="0.133"> ఆన్, కాలిక్యులేషన్. ALL </text>
<text sub="clublinks" start="27.727" dur="0.1"> ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అయితే సరే, </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.167"> ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అన్ని హక్కులు, చేద్దాం </text>
<text sub="clublinks" start="27.994" dur="0.234"> ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అన్ని హక్కులు, మాట్లాడుదాం </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.7"> ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అన్ని హక్కులు, గురించి మాట్లాడదాం </text>
<text sub="clublinks" start="28.928" dur="0.201"> ఆన్, కాలిక్యులేషన్. అన్ని హక్కులు, దాని గురించి మాట్లాడదాం </text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.734"> అన్ని హక్కులు, దాని గురించి మాట్లాడదాం </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.6"> అన్ని హక్కులు, తుఫాను గురించి మాట్లాడదాం. </text>
<text sub="clublinks" start="30.463" dur="0.167"> STORM. </text>
<text sub="clublinks" start="30.63" dur="0.067"> STORM. Isaias, </text>
<text sub="clublinks" start="30.697" dur="0.534"> STORM. ISAIAS, 75 </text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="0.133"> STORM. ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR </text>
<text sub="clublinks" start="31.364" dur="0.734"> STORM. ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, </text>
<text sub="clublinks" start="32.098" dur="0.134"> ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="2.169"> ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME </text>
<text sub="clublinks" start="34.401" dur="0.6"> ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="35.001" dur="0.2"> ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, </text>
<text sub="clublinks" start="35.201" dur="0.134"> ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, NOW </text>
<text sub="clublinks" start="35.335" dur="0.2"> ISAIAS, 75 MILE-PER-HOUR WINDS, CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, NOW O </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.133"> CAME ACROSS4 @ హిస్పానియోలా, ఇప్పుడు O. </text>
<text sub="clublinks" start="35.668" dur="0.101"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ఇప్పుడు OVER </text>
<text sub="clublinks" start="35.769" dur="0.734"> CACE ACROSS4 @ హిస్పానియోలా, ఇప్పుడు ఓ వార్మ్ </text>
<text sub="clublinks" start="36.503" dur="0.667"> CACE ACROSS4 @ HISPANIOLA, ఇప్పుడు O WARM WATER </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.601"> ACROSS4 @ HISPANIOLA, ఇప్పుడు O WARM WATER RIGHT? </text>
<text sub="clublinks" start="37.771" dur="0.133"> వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? </text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.1"> వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? పరిపూర్ణ </text>
<text sub="clublinks" start="38.004" dur="0.067"> వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="38.071" dur="0.233"> వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? ఆమె అని షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="38.304" dur="0.167"> వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? రాబోయే షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="38.471" dur="0.267"> వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? రాబోయే షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="38.738" dur="0.301"> వార్మ్ వాటర్ రైట్ కంటే? నుండి వస్తున్న షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="39.039" dur="0.133"> నుండి వస్తున్న షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.167"> దీని నుండి వచ్చే షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="39.339" dur="0.1"> ఈ దిశ నుండి వచ్చే షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.801"> ఈ దిశలో నుండి వచ్చే షీర్ ఇక్కడ, </text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="0.066"> ఈ దిశ నుండి వచ్చే షీర్ ఇక్కడ, 4 @ లైటెని </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.935"> ఈ దిశ ఇక్కడ, 4 @ LIGHTENI </text>
<text sub="clublinks" start="41.241" dur="0.534"> ఈ దిశ ఇక్కడ, 4 @ లైటెని అప్, </text>
<text sub="clublinks" start="41.775" dur="0.1"> ఈ దిశ ఇక్కడ, 4 @ లైట్నేని అప్, సపోజ్డ్ </text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.367"> ఈ దిశ ఇక్కడ, 4 @ లైటెని అప్, మద్దతు. </text>
<text sub="clublinks" start="42.242" dur="0.133"> యుపి, మద్దతు. </text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.067"> యుపి, మద్దతు. ఆ </text>
<text sub="clublinks" start="42.442" dur="0.133"> యుపి, మద్దతు. అది </text>
<text sub="clublinks" start="42.575" dur="0.167"> యుపి, మద్దతు. ఇది భాగం </text>
<text sub="clublinks" start="42.742" dur="0.734"> యుపి, మద్దతు. ఇది భాగం </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="1.569"> యుపి, మద్దతు. ఇది భాగం </text>
<text sub="clublinks" start="45.045" dur="0.6"> యుపి, మద్దతు. ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం </text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.1"> ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.1"> ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం </text>
<text sub="clublinks" start="45.845" dur="0.134"> ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం @ ఇది </text>
<text sub="clublinks" start="45.979" dur="0.233"> ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం @ ఈ బోజో వలె </text>
<text sub="clublinks" start="46.212" dur="0.201"> ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం @ ఈ బోజో టవర్డ్స్ వలె </text>
<text sub="clublinks" start="46.413" dur="0.867"> ఇది ఫోర్కాస్ట్ 4 యొక్క భాగం @ ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ వలె </text>
<text sub="clublinks" start="47.28" dur="0.167"> ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.1"> ఈ బోజో టవర్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, </text>
<text sub="clublinks" start="47.547" dur="0.334"> ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.167"> ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="48.048" dur="0.233"> ఈ బోజో టవర్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="48.281" dur="0.2"> ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి షీర్ వెళుతోంది </text>
<text sub="clublinks" start="48.481" dur="0.367"> ఈ బోజో టవార్డ్స్ గ్రాండ్ బహామా, మియామి షీర్ వెళుతోంది </text>
<text sub="clublinks" start="48.848" dur="0.134"> బహామా, మియామి షీర్ వెళుతున్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="48.982" dur="0.5"> బహామా, మియామి షీర్ పిక్ చేయబోతున్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.701"> బహామా, మియామి షీర్ తిరిగి వెళ్తున్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="50.183" dur="0.534"> బహామా, మియామి షీర్ తిరిగి వెళ్లబోతున్నారు. </text>
<text sub="clublinks" start="50.717" dur="0.033"> బహామా, మియామి షీర్ తిరిగి వెళ్లబోతున్నారు. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="50.75" dur="0.134"> తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="50.884" dur="0.066"> తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది </text>
<text sub="clublinks" start="50.95" dur="0.167"> తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.2"> తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది లభిస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="51.317" dur="0.167"> తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది రౌండర్‌ను పొందుతోంది </text>
<text sub="clublinks" start="51.484" dur="0.334"> తిరిగి ఎంచుకోండి. 4 @ ఇది రౌండర్ అవుతోంది </text>
<text sub="clublinks" start="51.818" dur="0.133"> ఇది రౌండర్ అవుతోంది </text>
<text sub="clublinks" start="51.951" dur="0.101"> ఇది ఇక్కడ రౌండర్‌ను పొందుతోంది, </text>
<text sub="clublinks" start="52.052" dur="0.1"> ఇది ఇక్కడ రౌండర్‌ను పొందుతోంది </text>
<text sub="clublinks" start="52.152" dur="0.267"> ఇది ఇక్కడ రౌండర్‌ను పొందుతోంది </text>
<text sub="clublinks" start="52.419" dur="0.7"> ఇది ఆరోగ్యకరమైన రౌండర్‌ను ఇక్కడ పొందుతోంది </text>
<text sub="clublinks" start="53.119" dur="0.134"> ఇది ఆరోగ్యకరమైన తుఫాను అయిన ఇక్కడ రౌండర్‌ను పొందుతోంది. </text>
<text sub="clublinks" start="53.253" dur="3.27"> ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.033"> ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. 70 </text>
<text sub="clublinks" start="56.556" dur="0.467"> ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. 70 5 </text>
<text sub="clublinks" start="57.023" dur="0.134"> ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR </text>
<text sub="clublinks" start="57.157" dur="0.1"> ఇక్కడ, ఆరోగ్య తుఫాను. 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, </text>
<text sub="clublinks" start="57.257" dur="0.167"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, </text>
<text sub="clublinks" start="57.424" dur="0.066"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, EXCITED </text>
<text sub="clublinks" start="57.49" dur="0.134"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, EXCITED 85 </text>
<text sub="clublinks" start="57.624" dur="0.3"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, 85 BY ద్వారా ఉత్తేజపరచబడింది </text>
<text sub="clublinks" start="57.924" dur="0.267"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, TOMORROW ద్వారా 85 </text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="0.234"> టోమోరో ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది </text>
<text sub="clublinks" start="58.425" dur="0.066"> టోమోరో తర్వాత 85 ద్వారా ఉత్తేజపరచబడింది, </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.401"> టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.2"> టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు చేయవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="59.092" dur="0.267"> టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు చూడవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.2"> టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు వర్షాన్ని చూడవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="59.559" dur="0.334"> టోమోరో ఆఫ్టర్నూన్ ద్వారా 85 ఉత్తేజితమైంది, మీరు వర్షాన్ని చూడవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="59.893" dur="0.1"> తరువాత, మీరు వర్షాన్ని చూడవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> తరువాత, మీరు వర్షాన్ని చూడవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="0.167"> తరువాత, మీరు రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు, </text>
<text sub="clublinks" start="60.293" dur="0.2"> తరువాత, మీరు ఇప్పటికే రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="60.493" dur="0.134"> తరువాత, మీరు రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తున్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="60.627" dur="0.934"> తరువాత, మీరు రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తున్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="61.561" dur="0.033"> తరువాత, మీరు రేటర్‌లో వర్షాన్ని చూడవచ్చు, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది @ </text>
<text sub="clublinks" start="61.594" dur="0.134"> రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది @ </text>
<text sub="clublinks" start="61.728" dur="0.6"> రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభమవుతుంది </text>
<text sub="clublinks" start="62.328" dur="0.468"> రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభించడం AC రావడం </text>
<text sub="clublinks" start="62.796" dur="0.2"> రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది AC అక్రోస్ పార్ట్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.2"> రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది AC పార్ట్‌ల నుండి రావడం </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.334"> రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది AC అక్రోస్ పార్ట్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="63.53" dur="0.033"> రేటర్, ఇప్పటికే ప్రారంభిస్తోంది 4 4 యొక్క పార్ట్‌లను చేరుకోండి @ </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.167"> 4 @ యొక్క పార్ట్‌లను రండి </text>
<text sub="clublinks" start="63.73" dur="0.167"> 4 @ బహామాస్ యొక్క అక్రోస్ పార్ట్స్ రండి </text>
<text sub="clublinks" start="63.897" dur="0.1"> 4 @ బహామాస్ నార్త్ యొక్క అక్రోస్ పార్ట్స్ రండి </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.1"> 4 @ బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్ యొక్క అక్రోస్ పార్ట్స్, </text>
<text sub="clublinks" start="64.097" dur="0.334"> 4 @ బహామాస్ నార్త్ కీస్ యొక్క అక్రోస్ పార్ట్స్, పైగా </text>
<text sub="clublinks" start="64.431" dur="0.166"> బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, ఓవర్ </text>
<text sub="clublinks" start="64.597" dur="0.067"> బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, ఓవర్ టవర్డ్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="64.664" dur="0.634"> బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, ఓవర్ టవర్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="65.298" dur="1.335"> బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, టవర్స్ ది నేపుల్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="66.633" dur="0.6"> బహామాస్ నార్తర్న్ కీస్, టవర్డ్స్ ది నేపుల్స్ ఏరియా, </text>
<text sub="clublinks" start="67.233" dur="0.234"> టవర్డ్స్ ది నేపుల్స్ ఏరియా, </text>
<text sub="clublinks" start="67.467" dur="0.133"> టవర్డ్స్ ది నేపుల్స్ ఏరియా, ఎసెన్షియల్ </text>
<text sub="clublinks" start="67.6" dur="0.1"> టవర్డ్స్ ది నేపుల్స్ ఏరియా, ఎసెన్షియల్లీ స్టార్మ్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="67.7" dur="0.067"> నేపుల్స్ ప్రాంతానికి టవర్డ్స్, అవసరమైన తుఫానులు </text>
<text sub="clublinks" start="67.767" dur="0.301"> నేపుల్స్ ఏరియాను టవార్డ్ చేస్తుంది, అవసరమైన తుఫానులు </text>
<text sub="clublinks" start="68.068" dur="0.2"> అవసరమైన తుఫానులు </text>
<text sub="clublinks" start="68.268" dur="0.467"> తిరిగే ముఖ్యమైన తుఫానులు </text>
<text sub="clublinks" start="68.735" dur="1.735"> చుట్టూ తిరిగే ముఖ్యమైన తుఫానులు </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.601"> దాని చుట్టూ తిరిగే ముఖ్యమైన తుఫానులు. </text>
<text sub="clublinks" start="71.071" dur="0.166"> దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.134"> దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏమిలేదు </text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.067"> దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏదీ లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="71.438" dur="0.166"> దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏదీ లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="71.604" dur="0.234"> దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏదీ లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="71.838" dur="0.3"> దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది. దాని నుండి ఏదీ లేదు. </text>
<text sub="clublinks" start="72.138" dur="0.167"> దాని నుండి ఏదీ లేదు. </text>
<text sub="clublinks" start="72.305" dur="0.067"> దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ </text>
<text sub="clublinks" start="72.372" dur="0.167"> దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="72.539" dur="0.133"> దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ తాజాది </text>
<text sub="clublinks" start="72.672" dur="0.734"> దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ తాజా ట్రాక్ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="73.406" dur="0.3"> దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ తాజా ట్రాక్ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="73.706" dur="0.601"> దాని నుండి ఏదీ లేదు. ఇక్కడ తాజా ట్రాక్ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="74.307" dur="0.033"> దాని నుండి ఏదీ లేదు. @ యొక్క తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="74.34" dur="0.134"> @ యొక్క తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="74.474" dur="0.2"> @ 5:00 నుండి తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది, </text>
<text sub="clublinks" start="74.674" dur="0.067"> @ 5:00 నుండి తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంటెన్సిటీ, </text>
<text sub="clublinks" start="74.741" dur="0.767"> @ 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 నుండి తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.067"> @ 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 టోమోర్ 4 @ OW యొక్క తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="75.575" dur="0.033"> @ 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 టోమోర్ 4 @ OW @ యొక్క తాజా ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="1.535"> 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 TOMORR4 @ OW @ </text>
<text sub="clublinks" start="77.143" dur="0.067"> 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, </text>
<text sub="clublinks" start="77.21" dur="0.767"> 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, </text>
<text sub="clublinks" start="77.977" dur="0.901"> 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, ఆదివారం </text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.601"> 5:00, ఇంటెన్సిటీ, 85 టోమోర్ 4 @ ఓవ్ @ ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. </text>
<text sub="clublinks" start="79.479" dur="0.167"> ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. </text>
<text sub="clublinks" start="79.646" dur="0.133"> ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. పొందు </text>
<text sub="clublinks" start="79.779" dur="0.067"> ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. CLOS4 పొందడం @ E. </text>
<text sub="clublinks" start="79.846" dur="0.167"> ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. CLOS4 @ E TO పొందడం </text>
<text sub="clublinks" start="80.013" dur="0.801"> ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. CLOS4 @ E ను పొందడం </text>
<text sub="clublinks" start="80.814" dur="0.834"> ఆఫ్టర్నూన్, 80, ఆదివారం ఉదయం. CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, </text>
<text sub="clublinks" start="81.648" dur="0.133"> CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, </text>
<text sub="clublinks" start="81.781" dur="0.067"> CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="81.848" dur="0.133"> CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, షీర్ ఆన్ చేయండి </text>
<text sub="clublinks" start="81.981" dur="0.201"> CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, దానిపై షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="82.182" dur="0.8"> CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, దానిపై షీర్ </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="1.535"> CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, దానిపై షీర్ చేయండి </text>
<text sub="clublinks" start="84.517" dur="0.601"> CLOS4 @ E ను 4 @ భూమికి పొందడం, ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. </text>
<text sub="clublinks" start="85.118" dur="0.167"> ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. </text>
<text sub="clublinks" start="85.285" dur="0.066"> ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. నిజంగా </text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.101"> ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. చాలా బాగుందీ </text>
<text sub="clublinks" start="85.452" dur="0.133"> ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. నిజంగా మంచి విషయం </text>
<text sub="clublinks" start="85.585" dur="0.2"> ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. నిజంగా మంచి విషయం </text>
<text sub="clublinks" start="85.785" dur="0.401"> ఆ సమయంలో షీర్ చేయండి. మాకు నిజంగా మంచి విషయం. </text>
<text sub="clublinks" start="86.186" dur="0.2"> మాకు నిజంగా మంచి విషయం. </text>
<text sub="clublinks" start="86.386" dur="0.033"> మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, </text>
<text sub="clublinks" start="86.419" dur="0.1"> మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే అది </text>
<text sub="clublinks" start="86.519" dur="0.2"> మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, అది అవుతుంది </text>
<text sub="clublinks" start="86.719" dur="0.167"> మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, ఇది పడుతుంది </text>
<text sub="clublinks" start="86.886" dur="0.467"> మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, ఇది పడుతుంది </text>
<text sub="clublinks" start="87.353" dur="0.334"> మాకు నిజంగా మంచి విషయం. ఎందుకంటే, ఇది చెత్తగా ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.167"> ఎందుకంటే, ఇది చెత్తగా ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="87.854" dur="0.1"> ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="87.954" dur="0.067"> ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణ కర్రను తీసుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="88.021" dur="0.167"> ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="88.188" dur="0.2"> ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="88.388" dur="0.233"> ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.201"> ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని పక్కపక్కనే తీసుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.9"> ఎందుకంటే, ఇది చెత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="89.722" dur="0.101"> వాతావరణం పక్కపక్కనే ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="89.823" dur="3.67"> వాతావరణం దాని వైపు అంటుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="93.493" dur="0.534"> వాతావరణం తుఫాను వైపు అంటుకుంటుంది, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="94.027" dur="0.2"> వాతావరణం తుఫాను వైపు అంటుకుంటుంది, 4 @ ఎక్కడ </text>
<text sub="clublinks" start="94.227" dur="0.167"> వాతావరణం తుఫాను వైపు అంటుకుంటుంది, 4 @ ఎక్కడ వస్తోంది </text>
<text sub="clublinks" start="94.394" dur="0.367"> వాతావరణం తుఫాను వైపు అంటుకుంటుంది, 4 @ ఎక్కడ వస్తోంది </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.133"> తుఫాను, 4 @ ఎక్కడ వస్తోంది </text>
<text sub="clublinks" start="94.894" dur="0.134"> తుఫాను, 4 @ ఎక్కడ వస్తోంది, </text>
<text sub="clublinks" start="95.028" dur="0.033"> తుఫాను, 4 @ పరిమితంగా ఉన్నది </text>
<text sub="clublinks" start="95.061" dur="0.234"> తుఫాను, 4 @ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు, పరిమితం </text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.2"> తుఫాను, 4 S మరింతగా వస్తున్నప్పుడు, నేను పరిమితం 4 4 </text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.233"> తుఫాను, 4 S మరింతగా వస్తున్నప్పుడు, నేను పరిమితం 4 4 </text>
<text sub="clublinks" start="95.728" dur="0.368"> తుఫాను, 4 S ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు, నేను పరిమితం 4 4 M MOS గురించి ఆలోచించండి </text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.133"> చాలా, పరిమితం I 4 M MOS గురించి ఆలోచించండి </text>
<text sub="clublinks" start="96.229" dur="0.1"> చాలా, పరిమితం I 4 M MOS భాగాన్ని ఆలోచించండి </text>
<text sub="clublinks" start="96.329" dur="0.067"> చాలా, పరిమితం I 4 M మోస్ పార్ట్ గురించి ఆలోచించండి </text>
<text sub="clublinks" start="96.396" dur="0.167"> చాలా, పరిమితం I 4 M మోస్ పార్ట్ పై ఆలోచించండి </text>
<text sub="clublinks" start="96.563" dur="0.233"> చాలా, పరిమితం I 4 M MOS భాగాన్ని పైగా ఆలోచించండి </text>
<text sub="clublinks" start="96.796" dur="0.367"> చాలా, పరిమితం I 4 E ఈస్ట్‌లో మోస్ భాగాన్ని ఆలోచించండి </text>
<text sub="clublinks" start="97.163" dur="0.1"> చాలా, పరిమితం I 4 E ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో మోస్ పార్ట్ గురించి ఆలోచించండి. </text>
<text sub="clublinks" start="97.263" dur="0.167"> ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. </text>
<text sub="clublinks" start="97.43" dur="0.1"> ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. ఆ </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.134"> ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. అది ఎక్కడ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="97.664" dur="0.233"> ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. వారు ఎక్కడ ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="97.897" dur="0.167"> ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. వారు ఎక్కడ ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="98.064" dur="0.367"> ఈస్ట్ కోస్ట్‌లో భాగం. వారు ఎక్కడ ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="98.431" dur="0.167"> వారు ఎక్కడ ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.067"> వారు ఎక్కడ గడియారాలు కలిగి ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="98.665" dur="0.2"> వారు ఎక్కడ గడియారాలు కలిగి ఉన్నారు మరియు </text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.167"> వారు ఎక్కడ గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు కలిగి ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.801"> వారు ఎక్కడ గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు కలిగి ఉన్నారు 4 @ అక్కడ, </text>
<text sub="clublinks" start="99.833" dur="0.166"> గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ ఇక్కడ, </text>
<text sub="clublinks" start="99.999" dur="0.167"> గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ అక్కడ, ఆదివారం </text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="1.368"> గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ అక్కడ, ఆదివారం తరువాత, </text>
<text sub="clublinks" start="101.534" dur="0.434"> గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ అక్కడ, ఆదివారం తరువాత, వర్గం </text>
<text sub="clublinks" start="101.968" dur="0.334"> గడియారాలు మరియు హెచ్చరికలు 4 @ అక్కడ, ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ </text>
<text sub="clublinks" start="102.302" dur="0.233"> ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ </text>
<text sub="clublinks" start="102.535" dur="0.301"> ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ హరికేన్, </text>
<text sub="clublinks" start="102.836" dur="0.734"> ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ హరికేన్, ఓవర్ </text>
<text sub="clublinks" start="103.57" dur="1.334"> ఆదివారం తరువాత, కేటగిరీ వన్ హరికేన్, ఓవర్ </text>
<text sub="clublinks" start="104.904" dur="1.101"> ఆదివారం తరువాత, కోటగరీ వన్ హరికేన్. </text>
<text sub="clublinks" start="106.005" dur="0.034"> ఆదివారం తరువాత, కోటగరీ వన్ హరికేన్. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="106.039" dur="0.133"> హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="106.172" dur="1.302"> హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఇది </text>
<text sub="clublinks" start="107.474" dur="0.433"> హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, </text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.201"> హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, ది </text>
<text sub="clublinks" start="108.108" dur="0.266"> హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, ది రెడ్ </text>
<text sub="clublinks" start="108.374" dur="0.201"> హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, ది రెడ్ స్పాట్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="108.575" dur="0.367"> హరికేన్, తీరం మీదుగా. 4 @ ఈ కోన్, రెడ్ స్పాట్స్ ఓవర్ </text>
<text sub="clublinks" start="108.942" dur="0.1"> ఈ కోన్, రెడ్ స్పాట్స్ ఓవర్ </text>
<text sub="clublinks" start="109.042" dur="0.167"> ఈ కోన్, రెడ్ స్పాట్స్ ఓవర్ </text>
<text sub="clublinks" start="109.209" dur="0.133"> ఈ కోన్, హరికేన్ మీదుగా రెడ్ స్పాట్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="109.342" dur="0.134"> ఈ కోన్, హరికేన్ సెంటర్‌పై రెడ్ స్పాట్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.333"> ఈ కోన్, హరికేన్ సెంటర్‌పై రెడ్ స్పాట్స్ ఆలోచిస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.134"> హరికేన్ సెంటర్ అనుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="109.943" dur="0.1"> హరికేన్ సెంటర్ ఇది అనుకుంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.067"> హరికేన్ సెంటర్ వెళుతున్నట్లు భావిస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="110.11" dur="0.166"> హరికేన్ సెంటర్ వెళుతున్నట్లు భావిస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="110.276" dur="0.935"> హరికేన్ సెంటర్ ఇది అవుతుందని అనుకుంటుంది. </text>
<text sub="clublinks" start="111.211" dur="0.133"> ఇది జరగబోతోంది. </text>
<text sub="clublinks" start="111.344" dur="1.034"> ఇది జరగబోతోంది. LOOK </text>
<text sub="clublinks" start="112.378" dur="0.468"> ఇది జరగబోతోంది. తిరిగి చూడండి 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="112.846" dur="0.2"> ఇది జరగబోతోంది. తిరిగి చూడండి 4 @ పైగా </text>
<text sub="clublinks" start="113.046" dur="0.267"> ఇది జరగబోతోంది. వెనుకకు చూడండి @ పైగా </text>
<text sub="clublinks" start="113.313" dur="0.2"> ఇది జరగబోతోంది. వెనుకకు చూడండి @ వారసులపై </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.334"> ఇది జరగబోతోంది. వెనుకకు చూడండి @ వారసుల మీదుగా </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.133"> వెనుకకు చూడండి @ వారసుల మీదుగా </text>
<text sub="clublinks" start="113.98" dur="0.1"> బ్యాక్ 4 చూడండి @ వారసుల మీద వారు ఉన్నారు </text>
<text sub="clublinks" start="114.08" dur="0.167"> వెనుకకు చూడండి @ వారసుల మీదుగా వారు తయారు చేశారు, </text>
<text sub="clublinks" start="114.247" dur="0.1"> బ్యాక్ 4 చూడండి @ వారసుల మీదుగా వారు తయారు చేశారు, సెంటర్ </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.234"> వెనుకకు చూడండి @ వారసుల మీదుగా వారు తయారు చేశారు, సెంటర్ చేయవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.333"> బ్యాక్ 4 చూడండి @ వారు చేసిన హెయిర్స్ పైన, సెంటర్ పడిపోతుంది </text>
<text sub="clublinks" start="114.914" dur="0.201"> తయారు చేయబడింది, సెంటర్ పడిపోతుంది </text>
<text sub="clublinks" start="115.115" dur="0.433"> తయారు చేయబడింది, సెంటర్ ఎక్కడైనా పడవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="115.548" dur="3.27"> తయారు చేయబడినది, కేంద్రం ఎక్కడైనా పడవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="118.818" dur="0.167"> తయారు చేయబడింది, సెంటర్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా పడవచ్చు 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="118.985" dur="0.2"> ఇక్కడ ఎక్కడైనా 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="119.185" dur="0.034"> ఇక్కడ ఎక్కడైనా @ ట్రెండింగ్ </text>
<text sub="clublinks" start="119.219" dur="0.133"> ఇక్కడ ఎక్కడైనా @ ట్రెండింగ్ A. </text>
<text sub="clublinks" start="119.352" dur="0.167"> ఇక్కడ ఎక్కడైనా 4 L ఒక చిన్నదాన్ని ట్రెండ్ చేయడం </text>
<text sub="clublinks" start="119.519" dur="0.267"> ఇక్కడ ఎక్కడైనా 4 L ఒక చిన్న బిట్‌ను ట్రెండ్ చేయడం </text>
<text sub="clublinks" start="119.786" dur="0.267"> ఇక్కడ ఎక్కడైనా 4 L మరింత చిన్నదిగా ట్రెండ్ చేయడం </text>
<text sub="clublinks" start="120.053" dur="0.1"> కొంచెం బిట్ ట్రెండింగ్ </text>
<text sub="clublinks" start="120.153" dur="0.1"> ఒక బిట్ బిట్ మరింత ముందుకు </text>
<text sub="clublinks" start="120.253" dur="0.167"> ఒక చిన్న బిట్‌ను మరింత 4 కి మార్చడం </text>
<text sub="clublinks" start="120.42" dur="0.1"> ఒక బిట్ బిట్‌ను మరింత 4 @ వెస్ట్, </text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="0.334"> ఒక చిన్న బిట్‌ను 4 కి మరింతగా మార్చడం @ వెస్ట్, ఎ </text>
<text sub="clublinks" start="120.854" dur="0.166"> ఒక చిన్న బిట్‌ను 4 కి మరింతగా మార్చడం @ వెస్ట్, ఒక చిన్నది </text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="0.234"> ఒక బిట్ బిట్‌ను మరింత 4 కి మార్చడం @ వెస్ట్, లిటిల్ బిట్ </text>
<text sub="clublinks" start="121.254" dur="0.834"> ఒక బిట్ బిట్‌ను మరింత 4 కి వెస్ట్ @ వెస్ట్, ఒక చిన్న బిట్ మోర్ </text>
<text sub="clublinks" start="122.088" dur="0.134"> TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ </text>
<text sub="clublinks" start="122.222" dur="0.033"> TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, </text>
<text sub="clublinks" start="122.255" dur="0.133"> TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ </text>
<text sub="clublinks" start="122.388" dur="0.201"> TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ లిటిల్ </text>
<text sub="clublinks" start="122.589" dur="0.333"> TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ </text>
<text sub="clublinks" start="122.922" dur="0.434"> TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="123.356" dur="0.334"> TO 4 @ ది వెస్ట్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. </text>
<text sub="clublinks" start="123.69" dur="0.133"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. </text>
<text sub="clublinks" start="123.823" dur="0.067"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. EVEN </text>
<text sub="clublinks" start="123.89" dur="0.167"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. అయినా కూడా </text>
<text sub="clublinks" start="124.057" dur="0.167"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. ఒకవేళ </text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.2"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే </text>
<text sub="clublinks" start="124.424" dur="0.267"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. ఒకవేళ ఉంటే </text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.1"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. సంభవించినట్లయితే, </text>
<text sub="clublinks" start="124.791" dur="0.367"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. జరిగితే, నేను </text>
<text sub="clublinks" start="125.158" dur="0.033"> రైన్, ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ 4 @ విండ్. సంభవించినట్లయితే, నేను @ </text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.134"> సంభవించినట్లయితే, నేను @ </text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.1"> ఒకవేళ జరిగితే, నేను చేయలేదు </text>
<text sub="clublinks" start="125.425" dur="0.133"> ఒకవేళ జరిగితే, నేను అనుకోను </text>
<text sub="clublinks" start="125.558" dur="0.134"> ఒకవేళ జరిగితే, నేను ఈ విషయం ఆలోచించను </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.2"> జరిగితే, నేను ఇదేనని అనుకోను </text>
<text sub="clublinks" start="125.892" dur="0.234"> ఒకవేళ జరిగితే, నేను ఇదేనని అనుకోను </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.266"> ఒకవేళ జరిగితే, ఇది పెద్దదని నేను అనుకోను </text>
<text sub="clublinks" start="126.392" dur="0.334"> ఒకవేళ జరిగితే, ఇది పెద్ద ఒప్పందం అని నేను అనుకోను, </text>
<text sub="clublinks" start="126.726" dur="0.1"> ఇది పెద్ద ఒప్పందం అని అనుకోకండి, </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="0.067"> ఇది పెద్ద ఒప్పందం అని అనుకోకండి </text>
<text sub="clublinks" start="126.893" dur="0.133"> ఇది మాకు పెద్ద ఒప్పందం అని అనుకోకండి. </text>
<text sub="clublinks" start="127.026" dur="0.034"> ఇది మాకు పెద్ద ఒప్పందం అని అనుకోకండి. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="127.06" dur="0.167"> మనకి. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="127.227" dur="0.1"> మనకి. 4 @ ఏమీ లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="127.327" dur="0.133"> మనకి. 4 @ ఏమీ లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="127.46" dur="0.2"> మనకి. 4 @ ఏమి ఇష్టం లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="127.66" dur="0.267"> మనకి. 4 @ ఏమి ఇష్టం లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.301"> మనకి. 4 E ఈస్ట్ అంటే ఏమీ లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="128.228" dur="0.133"> ఈస్ట్ అంటే ఏమీ లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="128.361" dur="0.1"> ఈస్ట్ కోస్ట్ అంటే ఏమీ లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="128.461" dur="0.134"> ఈస్ట్ కోస్ట్ ఏమిటో ఇష్టం లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.133"> ఈస్ట్ కోస్ట్ ఏమిటో ఇష్టం లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="128.728" dur="0.234"> ఈస్ట్ కోస్ట్ ఏమి చేయాలో ఇష్టం లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.2"> ఈస్ట్ కోస్ట్ వ్యవహరించడానికి ఏమి ఇష్టం లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.3"> ఈస్ట్ కోస్ట్ వ్యవహరించడానికి ఏమి ఇష్టం లేదు, </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.034"> ఈస్ట్ కోస్ట్ తో వ్యవహరించడానికి ఏమి లేదు, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="129.496" dur="0.166"> తీరంతో వ్యవహరించాలి, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="129.662" dur="0.067"> కోస్ట్ వ్యవహరిస్తుంది, 4 @ చిన్నది </text>
<text sub="clublinks" start="129.729" dur="0.1"> కోస్ట్, 4 @ లిటిల్ బిట్ తో వ్యవహరిస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.167"> కోస్ట్ డీల్ తో వ్యవహరిస్తుంది, 4 @ లిటిల్ బిట్ మరింత </text>
<text sub="clublinks" start="129.996" dur="0.167"> కోస్ట్ వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, 4 @ కొంచెం ఎక్కువ </text>
<text sub="clublinks" start="130.163" dur="0.267"> కోస్ట్ వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, 4 @ లిటిల్ బిట్ ఎ </text>
<text sub="clublinks" start="130.43" dur="0.2"> కోస్ట్ వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, 4 @ పెయిన్ కంటే ఎక్కువ </text>
<text sub="clublinks" start="130.63" dur="0.367"> తీరంతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది, 4 @ కొంచెం ఎక్కువ </text>
<text sub="clublinks" start="130.997" dur="0.1"> ఒక పెయిన్ యొక్క చిన్న బిట్ </text>
<text sub="clublinks" start="131.097" dur="0.1"> లిటిల్ బిట్ మరింత పెయిన్ </text>
<text sub="clublinks" start="131.197" dur="0.1"> బట్ లో పెయిన్ యొక్క చిన్న బిట్ </text>
<text sub="clublinks" start="131.297" dur="0.234"> బట్ కోసం పెయిన్ యొక్క చిన్న బిట్ </text>
<text sub="clublinks" start="131.531" dur="0.3"> వారికి బట్‌లో ఎక్కువ భాగం, </text>
<text sub="clublinks" start="131.831" dur="0.267"> వారికి బట్‌లో ఎక్కువ పెయింట్ ఇవ్వండి, శక్తివంతంగా </text>
<text sub="clublinks" start="132.098" dur="0.2"> వారికి బట్, శక్తివంతంగా </text>
<text sub="clublinks" start="132.298" dur="0.134"> వారికి బట్, శక్తివంతంగా </text>
<text sub="clublinks" start="132.432" dur="0.067"> వారికి బట్, శక్తివంతమైన ప్లానిఫుల్ టవర్డ్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="132.499" dur="0.1"> వారికి బట్, శక్తివంతమైన ప్లానిఫుల్ టవర్డ్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="132.599" dur="0.367"> వారికి బట్, శక్తివంతంగా టవర్లు అతనిలోకి </text>
<text sub="clublinks" start="132.966" dur="0.133"> విస్తృతమైన టవర్డ్స్ అతనిలోకి </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.167"> ఉత్తరాన ఉన్న టవర్డ్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="133.266" dur="0.667"> ఉత్తర కరోలినాలోకి ప్లానిఫుల్ టవర్డ్స్. </text>
<text sub="clublinks" start="133.933" dur="0.167"> ఉత్తర కరొలినా. </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.868"> ఉత్తర కరొలినా. MOVING </text>
<text sub="clublinks" start="134.968" dur="0.5"> ఉత్తర కరొలినా. బయటికి వెళ్లడం </text>
<text sub="clublinks" start="135.468" dur="0.234"> ఉత్తర కరొలినా. ఓవర్‌బోర్డ్‌లను తరలించడం </text>
<text sub="clublinks" start="135.702" dur="0.3"> ఉత్తర కరొలినా. 4 @ టవర్ల మీదుగా బయటికి వెళ్లడం </text>
<text sub="clublinks" start="136.002" dur="0.2"> 4 @ టవర్ల మీదుగా బయటికి వెళ్లడం </text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.134"> 4 @ టవర్డ్స్ వర్జీనియా ఓవర్‌బోర్డ్‌లను తరలించడం </text>
<text sub="clublinks" start="136.336" dur="0.634"> 4 @ టవర్డ్స్ వర్జీనియా బీచ్‌లో బయటికి వెళ్లడం. </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.2"> వర్జీనియా బీచ్. </text>
<text sub="clublinks" start="137.17" dur="0.1"> వర్జీనియా బీచ్. FORECAST </text>
<text sub="clublinks" start="137.27" dur="0.133"> వర్జీనియా బీచ్. ఫోర్కాస్ట్ మోడల్, </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.334"> వర్జీనియా బీచ్. FORECAST MODEL, WEAKER </text>
<text sub="clublinks" start="137.737" dur="0.768"> వర్జీనియా బీచ్. FORECAST MODEL, WEAKER SYSTEM </text>
<text sub="clublinks" start="138.505" dur="0.1"> FORECAST MODEL, WEAKER SYSTEM </text>
<text sub="clublinks" start="138.605" dur="2.202"> FORECAST MODEL, WEAKER SYSTEM FOR </text>
<text sub="clublinks" start="140.807" dur="0.6"> ఫోర్కాస్ట్ మోడల్, యుఎస్ 4 కోసం వీకర్ సిస్టమ్ @ </text>
<text sub="clublinks" start="141.407" dur="0.134"> US.4 For కోసం </text>
<text sub="clublinks" start="141.541" dur="0.067"> US.4 @ వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="141.608" dur="0.1"> US.4 FOR కోసం వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="141.708" dur="0.167"> US.4 For కోసం వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="141.875" dur="0.2"> US.4 కోసం TO వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="142.075" dur="0.801"> US.4 @ కోసం వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="142.876" dur="0.166"> US.4 కోసం W వెస్ట్‌కి వస్తుంది, </text>
<text sub="clublinks" start="143.042" dur="1.168"> పశ్చిమానికి వస్తుంది, </text>
<text sub="clublinks" start="144.21" dur="0.467"> వెస్ట్, లాండ్ఫాల్ కోసం వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="144.677" dur="0.201"> వెస్ట్, లాండ్ఫాల్ కోసం వస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="144.878" dur="0.233"> వెస్ట్ కోసం వస్తుంది, లాండ్ఫాల్ మేము చేయవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> వెస్ట్ కోసం వస్తుంది, మేము లాండ్ఫాల్ చేయవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.334"> వెస్ట్‌కి వస్తుంది, లాండ్‌ఫాల్ మేము చేయవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="145.645" dur="0.167"> వెస్ట్‌కి వస్తుంది, లాండ్‌ఫాల్ మేము పొందవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="145.812" dur="0.133"> లాండ్‌ఫాల్ మేము పొందవచ్చు </text>
<text sub="clublinks" start="145.945" dur="0.067"> ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందవచ్చు, </text>
<text sub="clublinks" start="146.012" dur="0.167"> ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందగలిగితే, ఒకవేళ </text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.233"> లాండ్ఫాల్ మేము ఇక్కడకు వస్తే, అది ఉంటే </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.201"> ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందగలిగితే, అది 4 @ ఉంటే </text>
<text sub="clublinks" start="146.613" dur="0.2"> ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందగలిగితే, అది 4 @ ఉంటే </text>
<text sub="clublinks" start="146.813" dur="0.233"> ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడకు చేరుకోగలిగితే, అది 4 @ ఉంటే </text>
<text sub="clublinks" start="147.046" dur="0.367"> ల్యాండ్‌ఫాల్ మేము ఇక్కడ పొందగలిగితే, అది 4 @ ఉంటే </text>
<text sub="clublinks" start="147.413" dur="0.101"> ఇక్కడ, ఇది 4 @ ఉంటే </text>
<text sub="clublinks" start="147.514" dur="0.1"> ఇక్కడ, ఇది 4 @ కోసం ఉంటే </text>
<text sub="clublinks" start="147.614" dur="0.133"> ఇక్కడ, ఇది 4 @ ఈస్ట్ కోసం ఉంటే. </text>
<text sub="clublinks" start="147.747" dur="0.2"> తూర్పు. </text>
<text sub="clublinks" start="147.947" dur="0.1"> తూర్పు. బలమైన </text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.101"> తూర్పు. బలమైన ప్రభావం </text>
<text sub="clublinks" start="148.148" dur="0.2"> తూర్పు. బలమైన ప్రభావం మరింత </text>
<text sub="clublinks" start="148.348" dur="0.2"> తూర్పు. మరింత బలమైన ప్రభావం </text>
<text sub="clublinks" start="148.548" dur="0.934"> తూర్పు. మరింత బలమైన ప్రభావం </text>
<text sub="clublinks" start="149.482" dur="0.134"> మరింత బలమైన ప్రభావం </text>
<text sub="clublinks" start="149.616" dur="1.134"> ఈస్ట్ యొక్క బలమైన ప్రభావం </text>
<text sub="clublinks" start="150.75" dur="0.601"> ఈస్ట్ కోస్ట్ యొక్క బలమైన ప్రభావం. </text>
<text sub="clublinks" start="151.351" dur="0.1"> తూర్పు తీరం. </text>
<text sub="clublinks" start="151.451" dur="0.067"> తూర్పు తీరం. WE </text>
<text sub="clublinks" start="151.518" dur="0.166"> తూర్పు తీరం. మేము </text>
<text sub="clublinks" start="151.684" dur="0.134"> తూర్పు తీరం. మేము ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="151.818" dur="0.267"> తూర్పు తీరం. మేము A లో ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="0.267"> తూర్పు తీరం. మేము మంచివాళ్ళం </text>
<text sub="clublinks" start="152.352" dur="0.1"> తూర్పు తీరం. మేము మంచి స్థితిలో ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="152.452" dur="0.333"> తూర్పు తీరం. మేము మంచి స్థితిలో ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="152.785" dur="0.034"> తూర్పు తీరం. మేము 4 on లో మంచి స్థితిలో ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="152.819" dur="0.1"> మేము 4 on లో మంచి స్థితిలో ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="152.919" dur="0.133"> మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="153.052" dur="0.067"> మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ ఆత్మ </text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.234"> మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ ఆత్మ A. </text>
<text sub="clublinks" start="153.353" dur="0.2"> మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ స్పిరిట్ ఎ లుక్ </text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.233"> మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ ఆత్మ ఎలా చూస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="153.786" dur="0.334"> మేము 4 న మంచి స్థితిలో ఉన్నాము @ ఆత్మ ఎలా ఉందో చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="154.12" dur="0.167"> ఆత్మ ఎలా చూస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="154.287" dur="0.1"> ఆత్మ చాలా మందిని చూస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.067"> ఆత్మ చాలా మంది ప్రజలు ఎలా వెళుతున్నారో చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="154.454" dur="0.167"> ఆత్మ చాలా మంది ప్రజలు ఎలా వెళుతున్నారో చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="154.621" dur="0.333"> ఆత్మ చాలా మంది ప్రజలు ఎలా ఉంటారో చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="154.954" dur="0.234"> స్పిరిట్ చాలా మంది ప్రజలు ఎలా ప్రభావితమవుతున్నారో చూడండి. </text>
<text sub="clublinks" start="155.188" dur="0.1"> ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. </text>
<text sub="clublinks" start="155.288" dur="0.067"> ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. ALL </text>
<text sub="clublinks" start="155.355" dur="0.133"> ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్నీ </text>
<text sub="clublinks" start="155.488" dur="0.2"> ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం </text>
<text sub="clublinks" start="155.688" dur="0.835"> ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం 4 @ UP </text>
<text sub="clublinks" start="156.523" dur="0.233"> ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం 4 @ UP ద్వారా </text>
<text sub="clublinks" start="156.756" dur="0.534"> ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం 4 @ మెయిన్ ద్వారా. </text>
<text sub="clublinks" start="157.29" dur="0.033"> ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నారు. అన్ని మార్గం 4 MA మెయిన్ ద్వారా. @ </text>
<text sub="clublinks" start="157.323" dur="0.201"> అన్ని మార్గం 4 MA మెయిన్ ద్వారా. @ </text>
<text sub="clublinks" start="157.524" dur="0.166"> అన్ని మార్గం 4 MA మెయిన్ ద్వారా. UR హరికేన్ </text>
<text sub="clublinks" start="157.69" dur="0.067"> అన్ని మార్గం 4 @ మెయిన్ ద్వారా. UR హరికేన్ హెచ్చరికలు </text>
<text sub="clublinks" start="157.757" dur="0.234"> అన్ని మార్గాలు 4 MA మెయిన్ ద్వారా. UR హరికేన్ హెచ్చరికలు </text>
<text sub="clublinks" start="157.991" dur="0.634"> అన్ని మార్గాలు 4 MA మెయిన్ ద్వారా. @ హరికేన్ హెచ్చరికలు </text>
<text sub="clublinks" start="158.625" dur="0.166"> అన్ని మార్గాలు 4 MA మెయిన్ ద్వారా. R రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, </text>
<text sub="clublinks" start="158.791" dur="0.935"> రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, </text>
<text sub="clublinks" start="159.726" dur="0.467"> రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా </text>
<text sub="clublinks" start="160.193" dur="0.801"> రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, </text>
<text sub="clublinks" start="160.994" dur="0.901"> రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, జస్ట్ </text>
<text sub="clublinks" start="161.895" dur="0.467"> రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, గురించి </text>
<text sub="clublinks" start="162.362" dur="0.901"> రెడ్‌లో హరికేన్ హెచ్చరికలు, ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, మేము గురించి మాత్రమే </text>
<text sub="clublinks" start="163.263" dur="0.133"> ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, మేము గురించి </text>
<text sub="clublinks" start="163.396" dur="2.536"> ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, మేము పామ్ గురించి, </text>
<text sub="clublinks" start="165.932" dur="0.634"> ప్రాథమికంగా 4 @ బాగా, మేము పామ్ గురించి, నార్త్‌వార్డ్ గురించి. </text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="0.133"> పామ్, నార్త్‌వార్డ్. </text>
<text sub="clublinks" start="166.699" dur="0.1"> పామ్, నార్త్‌వార్డ్. మేము చేస్తాము </text>
<text sub="clublinks" start="166.799" dur="0.167"> పామ్, నార్త్‌వార్డ్. మేము కలిగి ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="166.966" dur="0.634"> పామ్, నార్త్‌వార్డ్. మేము ట్రాపికల్ కలిగి ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="167.6" dur="0.167"> పామ్, నార్త్‌వార్డ్. మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ కలిగి ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="167.767" dur="0.934"> మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ కలిగి ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="168.701" dur="0.501"> మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు కలిగి ఉన్నాము, </text>
<text sub="clublinks" start="169.202" dur="0.233"> మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కలిగి ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="169.435" dur="0.167"> మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, </text>
<text sub="clublinks" start="169.602" dur="0.334"> మేము ట్రోపికల్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, కేవలం </text>
<text sub="clublinks" start="169.936" dur="0.133"> హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, జస్ట్ </text>
<text sub="clublinks" start="170.069" dur="0.067"> హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, ఈస్ట్ </text>
<text sub="clublinks" start="170.136" dur="0.667"> హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, ఈస్ట్ ఆఫ్ </text>
<text sub="clublinks" start="170.803" dur="0.701"> హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, కేవలం ఈస్ట్ ఆఫ్ పోల్క్ </text>
<text sub="clublinks" start="171.504" dur="0.467"> హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, జస్ట్ ఈస్ట్ ఆఫ్ పోల్క్ కౌంటీ, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="171.971" dur="0.234"> హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, పోల్క్ కౌంటీ యొక్క ఈస్ట్, 4 @ కేవలం </text>
<text sub="clublinks" start="172.205" dur="0.334"> హెచ్చరికలు, ఆరెంజ్ కౌంటీ, పోల్క్ కౌంటీ యొక్క ఈస్ట్, 4 @ కేవలం సులభం </text>
<text sub="clublinks" start="172.539" dur="0.1"> ఈస్ట్ ఆఫ్ పోల్క్ కౌంటీ, 4 @ కేవలం EAS </text>
<text sub="clublinks" start="172.639" dur="0.166"> పోల్క్ కౌంటీ యొక్క ఈస్ట్, 4 @ కేవలం సులభం </text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.134"> పాల్ కౌంటీ ఈస్ట్, 4 @ హైలాండ్స్ యొక్క ఈస్ట్ </text>
<text sub="clublinks" start="172.939" dur="0.801"> ఈస్ట్ ఆఫ్ పోల్క్ కౌంటీ, 4 @ హైలాండ్స్ కౌంటీ యొక్క ఈస్ట్. </text>
<text sub="clublinks" start="173.74" dur="0.1"> హైలాండ్స్ కౌంటీ. </text>
<text sub="clublinks" start="173.84" dur="2.436"> హైలాండ్స్ కౌంటీ. WE </text>
<text sub="clublinks" start="176.276" dur="0.4"> హైలాండ్స్ కౌంటీ. మేము, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="176.676" dur="0.367"> హైలాండ్స్ కౌంటీ. మేము, 4 @ ఎ </text>
<text sub="clublinks" start="177.043" dur="0.134"> హైలాండ్స్ కౌంటీ. మేము, 4 @ ఎ ట్రాపికల్ </text>
<text sub="clublinks" start="177.177" dur="0.367"> హైలాండ్స్ కౌంటీ. మేము, 4 TR ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను </text>
<text sub="clublinks" start="177.544" dur="0.133"> మేము, 4 TR ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను </text>
<text sub="clublinks" start="177.677" dur="0.067"> మేము, 4 TR ఎ ట్రోపికల్ స్టార్మ్ వాచ్ </text>
<text sub="clublinks" start="177.744" dur="0.133"> మేము తెలుసుకోవచ్చు, 4 TR ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="177.877" dur="0.234"> మేము తెలుసుకోవచ్చు, 4 @ ఇక్కడ ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను చూడండి, </text>
<text sub="clublinks" start="178.111" dur="0.1"> మేము, 4 TR ఇక్కడ ఒక ట్రాపికల్ స్టార్మ్ వాచ్, ట్రాక్టర్లు </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.233"> మేము తెలుసుకోవచ్చు, 4 @ ఇక్కడ ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను చూడండి, ట్రాక్టర్లు </text>
<text sub="clublinks" start="178.444" dur="0.367"> మేము తెలుసుకోవచ్చు, 4 @ ఇక్కడ ఒక ఉష్ణమండల తుఫాను చూడండి, ట్రాక్టర్లు </text>
<text sub="clublinks" start="178.811" dur="0.101"> ఇక్కడ చూడండి, ట్రాక్టర్లు </text>
<text sub="clublinks" start="178.912" dur="0.166"> ఇక్కడ చూడండి, ట్రాక్టర్లు </text>
<text sub="clublinks" start="179.078" dur="0.234"> ఇక్కడ చూడండి, ట్రాక్టర్లు </text>
<text sub="clublinks" start="179.312" dur="0.367"> ఇక్కడ చూడండి, వెస్ట్ కోసం ట్రాక్టర్లు. </text>
<text sub="clublinks" start="179.679" dur="0.133"> పశ్చిమానికి. </text>
<text sub="clublinks" start="179.812" dur="0.067"> పశ్చిమానికి. STILL </text>
<text sub="clublinks" start="179.879" dur="0.167"> పశ్చిమానికి. ఇంకా లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="180.046" dur="0.167"> పశ్చిమానికి. చూడటం లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="180.213" dur="0.233"> పశ్చిమానికి. ఇంకా చూడటం లేదు </text>
<text sub="clublinks" start="180.446" dur="0.301"> పశ్చిమానికి. ఇంకా చూడటం లేదు @ ఇష్టం </text>
<text sub="clublinks" start="180.747" dur="0.133"> ఇంకా చూడటం లేదు @ ఇష్టం </text>
<text sub="clublinks" start="180.88" dur="0.501"> ఇంకా 4 చూడటం లేదు @ మంచిది </text>
<text sub="clublinks" start="181.381" dur="1.568"> ఇంకా 4 చూడటం లేదు @ మంచి వార్తలు </text>
<text sub="clublinks" start="182.949" dur="0.567"> చాలా చూడటం లేదు @ అక్కడ మంచి వార్తలు, </text>
<text sub="clublinks" start="183.516" dur="0.267"> చాలా చూడటం లేదు @ అక్కడ మంచి వార్తలు, సంభావ్యత </text>
<text sub="clublinks" start="183.783" dur="0.1"> మంచి వార్తలు, సంభావ్యత </text>
<text sub="clublinks" start="183.883" dur="0.534"> మంచి వార్తలు, సంభావ్యత </text>
<text sub="clublinks" start="184.417" dur="1.935"> మంచి వార్తలు, విండ్ కోసం సంభావ్యత, </text>
<text sub="clublinks" start="186.352" dur="0.434"> మంచి వార్తలు, విండ్ కోసం సంభావ్యత, ఖచ్చితంగా </text>
<text sub="clublinks" start="186.786" dur="0.267"> మంచి వార్తలు, విండ్ కోసం సంభావ్యత, ఖచ్చితంగా 4 @ ది </text>
<text sub="clublinks" start="187.053" dur="0.334"> మంచి వార్తలు, విండ్ కోసం సంభావ్యత, ఖచ్చితంగా 4 @ ది డార్క్ </text>
<text sub="clublinks" start="187.387" dur="0.133"> విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ ది డార్క్ </text>
<text sub="clublinks" start="187.52" dur="0.067"> విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ </text>
<text sub="clublinks" start="187.587" dur="0.133"> విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ </text>
<text sub="clublinks" start="187.72" dur="0.134"> విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ ఎక్కడ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="187.854" dur="0.267"> విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ మేము ఎక్కడ ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="188.121" dur="0.2"> విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ మేము ఎక్కడ ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="188.321" dur="0.367"> విండ్ కోసం, ఖచ్చితంగా 4 @ డార్క్ షేడ్ మేము ఎక్కడ ఉన్నాము </text>
<text sub="clublinks" start="188.688" dur="0.167"> మేము ఉన్న చోట షేడ్ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="188.855" dur="0.2"> మేము ఎత్తైన చోట షేడ్ </text>
<text sub="clublinks" start="189.055" dur="0.1"> మేము అత్యధిక సంభావ్యత ఉన్న చోట షేడ్ </text>
<text sub="clublinks" start="189.155" dur="0.167"> మేము చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత ఉన్న చోట షేడ్ ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="189.322" dur="0.2"> చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత </text>
<text sub="clublinks" start="189.522" dur="0.1"> ట్రాపికల్ చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత </text>
<text sub="clublinks" start="189.622" dur="0.568"> ఉష్ణమండల తుఫాను చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత </text>
<text sub="clublinks" start="190.19" dur="3.67"> ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ చూసిన అత్యధిక సంభావ్యత </text>
<text sub="clublinks" start="193.86" dur="0.6"> అత్యధిక సంభావ్యత ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="194.46" dur="0.101"> ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="194.561" dur="0.066"> ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% </text>
<text sub="clublinks" start="194.627" dur="0.234"> ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% ఫర్ </text>
<text sub="clublinks" start="194.861" dur="0.267"> ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% టాంపా కోసం, </text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.133"> ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% టాంపా కోసం, 10-20%, </text>
<text sub="clublinks" start="195.261" dur="0.2"> ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% టాంపా కోసం, 10-20%, BY </text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.301"> ట్రోపికల్ స్టార్మ్ ఫోర్స్ విండ్స్ 4 @ 4 @ 10% టాంపా కోసం, 10-20%, లేట్ ద్వారా </text>
<text sub="clublinks" start="195.762" dur="0.2"> టాంపాకు 10%, 10-20%, లేట్ ద్వారా </text>
<text sub="clublinks" start="195.962" dur="0.133"> టాంపాకు 10%, 10-20%, శనివారం నాటికి </text>
<text sub="clublinks" start="196.095" dur="0.101"> టాంపా కోసం 10%, 10-20%, శనివారం రాత్రి ద్వారా, </text>
<text sub="clublinks" start="196.196" dur="0.133"> టాంపా కోసం 10%, 10-20%, శనివారం రాత్రి, INTO </text>
<text sub="clublinks" start="196.329" dur="0.3"> టాంపా కోసం 10%, 10-20%, శనివారం రాత్రి ద్వారా, ఆదివారం </text>
<text sub="clublinks" start="196.629" dur="0.234"> శనివారం రాత్రి, ఆదివారం </text>
<text sub="clublinks" start="196.863" dur="0.067"> శనివారం రాత్రి, ఆదివారం ఉదయం 4 @ ING. </text>
<text sub="clublinks" start="196.93" dur="0.166"> MORN4 @ ING. </text>
<text sub="clublinks" start="197.096" dur="0.067"> MORN4 @ ING. ఆ </text>
<text sub="clublinks" start="197.163" dur="0.067"> MORN4 @ ING. అది ఉన్నప్పుడు </text>
<text sub="clublinks" start="197.23" dur="0.167"> MORN4 @ ING. అది ఉన్నప్పుడు </text>
<text sub="clublinks" start="197.397" dur="0.2"> MORN4 @ ING. వాతావరణం ఉన్నప్పుడు </text>
<text sub="clublinks" start="197.597" dur="0.167"> MORN4 @ ING. వాతావరణం వెళ్ళినప్పుడు </text>
<text sub="clublinks" start="197.764" dur="0.4"> MORN4 @ ING. వాతావరణం ఎప్పుడు వెళ్ళింది </text>
<text sub="clublinks" start="198.164" dur="0.167"> వాతావరణం ఎప్పుడు వెళ్ళింది </text>
<text sub="clublinks" start="198.331" dur="0.434"> వాతావరణం కొద్దిగా వెళ్ళినప్పుడు </text>
<text sub="clublinks" start="198.765" dur="1.401"> వాతావరణం కొంచెం బిట్ అయినప్పుడు </text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.634"> వాతావరణం కొద్దిగా బిట్ డౌన్ 4 కి వెళ్ళినప్పుడు @. </text>
<text sub="clublinks" start="200.8" dur="0.1"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. </text>
<text sub="clublinks" start="200.9" dur="0.1"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఐటి </text>
<text sub="clublinks" start="201" dur="0.067"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చూస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="201.067" dur="0.2"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చూస్తుంది A. </text>
<text sub="clublinks" start="201.267" dur="0.2"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చాలా బాగుంది </text>
<text sub="clublinks" start="201.467" dur="0.868"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చాలా బాగుంది </text>
<text sub="clublinks" start="202.335" dur="1.168"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది చాలా ముందుగానే ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="203.503" dur="0.033"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, </text>
<text sub="clublinks" start="203.536" dur="0.334"> ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, </text>
<text sub="clublinks" start="203.87" dur="0.233"> ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, 4 @ వస్తోంది </text>
<text sub="clublinks" start="204.103" dur="0.234"> ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, 4 @ ద్వారా వస్తోంది </text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.133"> ఇది ఒక ఫారెక్స్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, </text>
<text sub="clublinks" start="204.47" dur="0.367"> ఇది ఒక ఫారెస్ట్ మోడల్‌ను చూస్తుంది, 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, డాన్ ' </text>
<text sub="clublinks" start="204.837" dur="0.167"> 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, డాన్ ' </text>
<text sub="clublinks" start="205.004" dur="0.1"> 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, రద్దు చేయవద్దు </text>
<text sub="clublinks" start="205.104" dur="0.167"> 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, మీ రద్దు చేయవద్దు </text>
<text sub="clublinks" start="205.271" dur="0.134"> 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, మీ శనివారం రద్దు చేయండి </text>
<text sub="clublinks" start="205.405" dur="0.233"> 4 T టోమోరో ద్వారా వస్తోంది, మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, </text>
<text sub="clublinks" start="205.638" dur="0.134"> మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, </text>
<text sub="clublinks" start="205.772" dur="0.434"> మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="206.206" dur="0.2"> మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, వీటిని చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="206.406" dur="0.233"> మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, ఈ త్వరితాన్ని చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="206.639" dur="0.301"> మీ శనివారం ప్రణాళికలను రద్దు చేయండి, ఈ త్వరిత కదలికను చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="206.94" dur="0.166"> ఈ త్వరిత మూవింగ్ చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="207.106" dur="0.134"> ఈ త్వరిత మూవింగ్ షవర్లను చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="207.24" dur="0.6"> ఈ త్వరిత మూవింగ్ షోవర్స్ వస్తున్నట్లు చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="207.84" dur="0.234"> ఈ త్వరిత మూవింగ్ షవర్లను చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="208.074" dur="0.567"> ఈ త్వరిత మూవింగ్ షోవర్స్ ద్వారా చూడండి, </text>
<text sub="clublinks" start="208.641" dur="0.134"> దాని ద్వారా వస్తున్న షవర్స్, </text>
<text sub="clublinks" start="208.775" dur="0.1"> దాని ద్వారా వచ్చే షవర్స్, విల్ </text>
<text sub="clublinks" start="208.875" dur="0.3"> దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చివరివి </text>
<text sub="clublinks" start="209.175" dur="0.2"> దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు చాలా చివరివి </text>
<text sub="clublinks" start="209.375" dur="0.234"> దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చాలా కాలం పాటు, </text>
<text sub="clublinks" start="209.609" dur="0.167"> దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చాలా కాలం పాటు, చూస్తాయి </text>
<text sub="clublinks" start="209.776" dur="0.901"> దాని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చాలా కాలం పాటు, చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="210.677" dur="0.033"> దీని ద్వారా వచ్చే షవర్లు, చాలా కాలం పాటు, @ కోసం చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="210.71" dur="0.1"> చాలా కాలం పాటు, @ కోసం చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="210.81" dur="0.134"> చాలా కాలం పాటు, AN AN కోసం చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="210.944" dur="0.8"> చాలా కాలం పాటు, ఐసోలేటెడ్ కోసం చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="211.744" dur="2.336"> చాలా కాలం పాటు, ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్ కోసం చూడండి, </text>
<text sub="clublinks" start="214.08" dur="0.434"> చాలా కాలం పాటు, ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో కోసం చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="214.514" dur="0.367"> చాలా కాలం పాటు, IS ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 W కోసం చూడండి </text>
<text sub="clublinks" start="214.881" dur="0.1"> ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="214.981" dur="0.067"> ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="215.048" dur="0.267"> ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 @ టు </text>
<text sub="clublinks" start="215.315" dur="0.066"> ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 @ ఈశాన్యానికి </text>
<text sub="clublinks" start="215.381" dur="0.201"> ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 N ఈశాన్య ప్రాంతానికి </text>
<text sub="clublinks" start="215.582" dur="0.266"> ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 N ఈశాన్య ప్రాంతానికి </text>
<text sub="clublinks" start="215.848" dur="0.301"> ఐసోలేటెడ్ స్పినోఫ్, టోర్నాడో 4 C సెంటర్‌ యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, </text>
<text sub="clublinks" start="216.149" dur="0.1"> కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, </text>
<text sub="clublinks" start="216.249" dur="0.1"> సెంటర్ యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, AS </text>
<text sub="clublinks" start="216.349" dur="0.167"> కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి </text>
<text sub="clublinks" start="216.516" dur="0.701"> ఈ తరహాలో, కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి </text>
<text sub="clublinks" start="217.217" dur="0.3"> కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, ఈ విధంగా, </text>
<text sub="clublinks" start="217.517" dur="0.534"> కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, ఈ తరలింపులో </text>
<text sub="clublinks" start="218.051" dur="0.834"> కేంద్రం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతానికి, ఈ తరహాలో, శనివారం వరకు </text>
<text sub="clublinks" start="218.885" dur="0.167"> ఈ రోజున, శనివారం </text>
<text sub="clublinks" start="219.052" dur="1.468"> ఈ రాత్రికి, శనివారం రాత్రి, </text>
<text sub="clublinks" start="220.52" dur="0.434"> ఈ తరహాలో, శనివారం రాత్రి, ఆదివారం, </text>
<text sub="clublinks" start="220.954" dur="0.233"> ఈ తరహాలో, శనివారం రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము </text>
<text sub="clublinks" start="221.187" dur="0.334"> ఈ తరహాలో, శనివారం రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము వెళ్తాము </text>
<text sub="clublinks" start="221.521" dur="0.233"> రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము విల్ </text>
<text sub="clublinks" start="221.754" dur="0.067"> రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము శక్తివంతంగా ఉంటాము </text>
<text sub="clublinks" start="221.821" dur="0.1"> రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము శక్తివంతంగా పొందుతాము </text>
<text sub="clublinks" start="221.921" dur="0.134"> రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము కొన్నింటిని పొందుతాము </text>
<text sub="clublinks" start="222.055" dur="0.233"> రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము కొన్నింటిని పొందుతాము </text>
<text sub="clublinks" start="222.288" dur="0.334"> రాత్రి, ఆదివారం, 4 @ మేము వీటిలో కొన్నింటిని పొందుతాము </text>
<text sub="clublinks" start="222.622" dur="0.133"> వీటిలో కొన్నింటిని పొందండి </text>
<text sub="clublinks" start="222.755" dur="0.067"> ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి </text>
<text sub="clublinks" start="222.822" dur="0.634"> ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి </text>
<text sub="clublinks" start="223.456" dur="2.669"> ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి </text>
<text sub="clublinks" start="226.125" dur="0.468"> బ్యాక్‌సైడ్‌లో ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="226.593" dur="0.3"> బ్యాక్‌సైడ్‌లో ఈ వర్షంలో కొన్నింటిని పొందండి, 4 @ ప్రధానంగా </text>
<text sub="clublinks" start="226.893" dur="0.133"> బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 @ ప్రధానంగా </text>
<text sub="clublinks" start="227.026" dur="0.067"> బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 @ ప్రధానంగా ఈస్ట్ </text>
<text sub="clublinks" start="227.093" dur="0.167"> బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 @ ప్రధానంగా ఈస్ట్ </text>
<text sub="clublinks" start="227.26" dur="0.133"> బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ఈస్ట్, </text>
<text sub="clublinks" start="227.393" dur="0.201"> బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ప్రధాన ఈస్ట్, ఇంకా </text>
<text sub="clublinks" start="227.594" dur="0.2"> బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ఈస్ట్, ఇంకా వెళ్ళింది </text>
<text sub="clublinks" start="227.794" dur="0.2"> బ్యాక్సైడ్లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ఈస్ట్, ఇంకా వెళ్ళింది </text>
<text sub="clublinks" start="227.994" dur="0.367"> బ్యాక్‌సైడ్‌లో వర్షం, 4 I I-75 యొక్క ఈస్ట్, చూడటానికి ఇంకా </text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.133"> I-75 యొక్క ఈస్ట్, చూడటానికి ఇంకా ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="228.494" dur="0.134"> I-75 యొక్క ఈస్ట్, ఎక్కడ ఉందో చూడాలి </text>
<text sub="clublinks" start="228.628" dur="0.133"> I-75 యొక్క ఈస్ట్, అది ఎక్కడ ఉందో చూడాలి </text>
<text sub="clublinks" start="228.761" dur="0.067"> I-75 యొక్క ఈస్ట్, 4 @ ఎక్కడికి వెళుతుందో చూడాలి </text>
<text sub="clublinks" start="228.828" dur="0.267"> I-75 యొక్క ఈస్ట్, 4 4 ఎక్కడికి వెళుతుందో చూడాలి </text>
<text sub="clublinks" start="229.095" dur="0.3"> I-75 యొక్క ఈస్ట్, 4 ఎక్కడ ఉందో చూడాలి </text>
<text sub="clublinks" start="229.395" dur="0.134"> 4 ఎక్కడ ఉంది? </text>
<text sub="clublinks" start="229.529" dur="0.067"> ఎక్కడ 4 L ఇష్టం చూడటానికి వెళుతోంది. </text>
<text sub="clublinks" start="229.596" dur="0.166"> LIKE. </text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="0.034"> LIKE. ముందు </text>
<text sub="clublinks" start="229.796" dur="0.1"> LIKE. నేను ముందు </text>
<text sub="clublinks" start="229.896" dur="0.2"> LIKE. నేను అనుమతించే ముందు </text>
<text sub="clublinks" start="230.096" dur="0.234"> LIKE. నేను మీకు ముందు </text>
<text sub="clublinks" start="230.33" dur="0.734"> LIKE. నేను వెళ్ళడానికి ముందు, </text>
<text sub="clublinks" start="231.064" dur="0.267"> LIKE. నేను వెళ్లేముందు, ట్రోపికల్ </text>
<text sub="clublinks" start="231.331" dur="0.233"> నేను వెళ్లేముందు, ట్రోపికల్ </text>
<text sub="clublinks" start="231.564" dur="0.034"> ట్రోపికల్ డిప్రెషన్, నేను వెళ్ళడానికి ముందు </text>
<text sub="clublinks" start="231.598" dur="0.066"> నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళే ముందు, ట్రోపికల్ డిప్రెషన్ 10 </text>
<text sub="clublinks" start="231.664" dur="0.234"> నేను వెళ్లేముందు, ట్రాపికల్ డిప్రెషన్ 10 ఉంది </text>
<text sub="clublinks" start="231.898" dur="0.133"> నేను మీకు వెళ్ళే ముందు, ట్రోపికల్ డిప్రెషన్ 10 ఫార్మాట్ చేయబడింది </text>
<text sub="clublinks" start="232.031" dur="0.734"> నేను మీకు వెళ్లేముందు, ట్రాపికల్ డిప్రెషన్ 10 గా రూపొందించబడింది </text>
<text sub="clublinks" start="232.765" dur="0.234"> నేను మీకు వెళ్ళే ముందు, ట్రోపికల్ డిప్రెషన్ 10 గా రూపొందించబడింది </text>
<text sub="clublinks" start="232.999" dur="0.767"> డిప్రెషన్ 10 గా రూపొందించబడింది </text>
<text sub="clublinks" start="233.766" dur="0.601"> డిప్రెషన్ 10 5:00 గా రూపొందించబడింది. </text>
<text sub="clublinks" start="234.367" dur="0.133"> 5:00. </text>
<text sub="clublinks" start="234.5" dur="0.101"> 5:00. 3800 </text>
<text sub="clublinks" start="234.601" dur="0.1"> 5:00. 3800 మైల్స్ </text>
<text sub="clublinks" start="234.701" dur="0.734"> 5:00. 3800 మైల్స్ అవే </text>
<text sub="clublinks" start="235.435" dur="1.101"> 5:00. 3800 మైళ్ళు దూరంగా ఉన్నాయి </text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.434"> 5:00. 3800 మైల్స్ యుఎస్ నుండి, </text>
<text sub="clublinks" start="236.97" dur="0.333"> 5:00. 3800 మైల్స్ యుఎస్ నుండి, మేము </text>
<text sub="clublinks" start="237.303" dur="0.134"> 3800 మైల్స్ యుఎస్ నుండి, మేము </text>
<text sub="clublinks" start="237.437" dur="0.1"> 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము చేస్తాము </text>
<text sub="clublinks" start="237.537" dur="0.067"> 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము కలిగి ఉంటాము </text>
<text sub="clublinks" start="237.604" dur="0.367"> 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము A ని కలిగి ఉంటాము </text>
<text sub="clublinks" start="237.971" dur="0.133"> 3800 మైల్స్ మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము ఒక ట్రక్ కలిగి ఉంటాము </text>
<text sub="clublinks" start="238.104" dur="0.167"> 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము ఒక ట్రక్ కలిగి ఉంటాము </text>
<text sub="clublinks" start="238.271" dur="0.367"> 3800 మైళ్ళు మా నుండి దూరంగా ఉన్నాయి, మేము మీ కోసం ట్రక్ చేస్తాము </text>
<text sub="clublinks" start="238.638" dur="0.167"> మీ కోసం ట్రక్ ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="238.805" dur="0.066"> మీరు రావడానికి ట్రక్ ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="238.871" dur="0.101"> మీకు రాబోయే ట్రక్ ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="238.972" dur="0.133"> ఇక్కడకు రావడానికి మీకు ట్రక్ ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="239.105" dur="0.267"> ఇక్కడకు రావడానికి మీకు ట్రక్ ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="239.372" dur="0.133"> మీకు ఇక్కడ ఒక ట్రక్ ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="239.505" dur="0.835"> మీకు ఇక్కడ ఒక ట్రక్ ఉంటుంది </text>
<text sub="clublinks" start="240.34" dur="0.133"> మీ కోసం ఒక ట్రక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కొంచెం రావడం </text>
<text sub="clublinks" start="240.473" dur="1.235"> ఇక్కడ ఒక లిటిల్ లో వస్తోంది </text>
<text sub="clublinks" start="241.708" dur="0.534"> ఒక చిన్న బిట్ ఇక్కడకు వస్తోంది. </text>
<text sub="clublinks" start="242.242" dur="0.033"> ఒక చిన్న బిట్ ఇక్కడకు వస్తోంది. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.2"> BIT. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="242.475" dur="0.167"> BIT. 4 @ ఏడు-రోజు </text>
<text sub="clublinks" start="242.642" dur="0.1"> BIT. 4 @ సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, </text>
<text sub="clublinks" start="242.742" dur="0.067"> BIT. 4 @ సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి </text>
<text sub="clublinks" start="242.809" dur="0.2"> BIT. 4 @ సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము </text>
<text sub="clublinks" start="243.009" dur="0.367"> BIT. 4 @ సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము పొందాము </text>
<text sub="clublinks" start="243.376" dur="0.133"> సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మాకు లభిస్తుంది </text>
<text sub="clublinks" start="243.509" dur="0.167"> సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గడిచాము </text>
<text sub="clublinks" start="243.676" dur="0.134"> సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గత ఆదివారం 4 @, </text>
<text sub="clublinks" start="243.81" dur="0.1"> సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గత ఆదివారం 4 M, మూవింగ్ పొందుతాము </text>
<text sub="clublinks" start="243.91" dur="0.3"> సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, </text>
<text sub="clublinks" start="244.21" dur="0.034"> సెవెన్-డే ఫోర్కాస్ట్, ఒకసారి మేము గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="244.244" dur="0.166"> గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="244.41" dur="0.167"> గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ సోమవారం, </text>
<text sub="clublinks" start="244.577" dur="0.167"> గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ సోమవారం, మంగళవారం, </text>
<text sub="clublinks" start="244.744" dur="0.133"> గత ఆదివారం 4 @, మూవింగ్ అవే, 4 @ సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం </text>
<text sub="clublinks" start="244.877" dur="0.167"> సోమవారం మంగళవారం బుధవారం </text>
<text sub="clublinks" start="245.044" dur="0.134"> సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం టైపికల్ </text>