NBC News x Noticias Telemundo Reports Present Decisión 2020 subtitles

گروه >> او به من رسیده است حمایت کامل. >> JOE BIDEN. >> من ندارم تصمیمی گرفت هنوز. من آنجا بودم گزینه های دیگر >> رئیس جمهور برتر توانسته است او را افزایش دهید رأی دهندگان لاتینو. یعنی دوپ کردن نمی توانم بگیرم برای آنها اعطا شده، مخصوصاً در برخی از کشورها کجا لاتینو است رأی دادن می تواند تعیین دولت سیاسی از این کشور >> شما هستید تماشا کردن تصمیم 2020 ما در A هستیم CROSSROADS IN ایالات متحده . اگر بپرسید بیشتر مردم اطراف کشور ، فکر می کنم آنها آن را احساس می کنند راه ، هیچ اهمیتی ندارد چه طرفی راهرو آنها هستند بر. حتی اگر آنها باشند اصلا سیاسی و حق در وسط این لاتینوس هستند تقریباً 20٪ از جمعیت، غالب اکثریت ، بزرگترین اقلیت در کشور، و بیشتر از 30 میلیون واجد شرایط برای رأی دادن به این نوامبر می آید و بله ، مبلغ عظیم رأی دهندگان بالقوه هرگز نیامده است کاملاً بیرون زور. جورج دبلیو بوش در آن بود ارتفاع از جمهوری خواهان در حال به دست آوردن لاتینو حمایت کردن. در میان مردم سالار رئیس جمهور ، باراک اوباما بود بسته دوم بیشتر وجود دارد LATINOS برای رأی دادن آنجا وجود دارد آراI رأی دادن در اسپانیا. بیشتر توضیح دهید از هر زمان دیگر ، لاتینوس ها در بوده است مرکز ملی گفتگو، از پناهندگان ، به DACA ، به خانواده جدایش، جدایی. در حال حاضر کروناویروس دارای است IT LATINOS HARD ، و ویرانگر ضربه. ما آمده ایم از و از نظر تاریخی کم است. لاتینوس چگونه خواهد شد در آن تصمیم بگیرید نظرسنجی ها این فقط نیست یک جامعه جوان و پیر، لیبرال و محافظه کار، مردم از میراث از تقریباً 200 کشورها، VETERANS، FRONT- کارگران خط ، کارگران ضروری . این هست تصمیم 2020 از جانب بیکاری به عفونت ، جامعه لاتینو بوده است ویران شده در ویروس کرونا. کمی بیش از شش ماه در همه گیر ، چطوره انجمن احساس؟ آنها چگونه می بینند شش بعدی ماهها بازی بیرون؟ MORGAN RADFORD به هوستون رفت ، TEXAS ، جایی که شماره ها هستند به ویژه STARK ، برای پیدا کردن گزارشگر: AT این رستوران، مدیر مونیکا ریچاردز می گوید شرابخوار بسیار زیاد به نظر می رسد متفاوت از پیش از این >> در شروع ، آن است روده بود زنگ زدن ، بازآموزی اولین چند ماه ها ، ما بودیم در حال اجرا در مورد 40٪ از 50٪ OF ما چه بودیم انجام سال گذشته. در حدود ماه ، آن است پرش به بالا حدود 72٪ از ما چه بودیم انجام سال گذشته. >> خبرنگار: او پدر شروع کرد رستوران ها در سال 1984 پس از او منتقل شده از مکزیکو مانند بسیاری از لاتینو- متعلق به خود مشاغل ، با کوید ، آنها دارند گرفته شده است بی سابقه اصابت. مردم بیشتری در حال مبارزه با چه دولت است پیش بینی می شود مبارزه چندین بار بیشتر >> خبرنگار: چرا آیا این را می گویی؟ اما به دلیل ما آن را همه ببینید روز از دست دادن مردم شغل آنها. از دست دادن مردم خانه های آنها ، نه می دانم کجا باید کارگر چگونه بچه های آنها را تغذیه کنید. >> خبرنگار: کوید دارد نامتناسب آسیب دیده سیاه و لاتینو خانه ها در هوستون ، THE چهارم ملت بزرگترین شهر با 45٪ لاتینو جمعیت ، شماره ها هستند سرسام آور. 77٪ لاتینوس گزارش جدی مالی مشکلات از همان زمان شروع ویروس کرونا شیوع. چرا چیست کمتر از 50 مایل دور ، خط برای بانک غذا در این کلیسای محلی بسته شده است اطراف محوطه پارکینگ قبل از حتی آنها باز شد قبل از همه گیر ، چگونه ماشین های زیادی ، چطور بسیاری از مردم بودند آینده؟ ما مشغول خدمت بودیم حدود 200 خانواده ها یک هفته. گزارشگر: AND اکنون؟ در حال حاضر بیش از 300 خانواده روشن متوسط روز گزارشگر: PER روز؟ راهها چیست کوید دارد تحت تأثیر قرار گرفت انجمن؟ >> ما داریم آنچه را که دارید مدیریت کنید 20 سال شغل داشتم سال ، 15 سال ، 10 سال. شغل ثابت. اکنون آنها هستند بدون شغل آنها می آیند اینجا. شما آنها را می دانید تنبل نیستند آنها به اینجا زود. آنها در حال تلاش هستند برای تغذیه آنها خانواده ها. آنها نیستند افراد تنبل. آنها مثل من هستند به پایان رسید ملاقات. >> خبرنگار: سرویس دادن به خانواده ها چه کسی پیدا می کند خودشان زندگی در A کابوس. تاحالا فکر می کنید می توانید در این باشید موقعیت؟ >> نه هیچ کس انتظار نمی رود این. [ صحبت كردن زبان خارجی ] >> خبرنگار: شما به این دلیل اینجا هستید COVID-19 دارد شما را تحت تأثیر قرار داده است؟ [صحبت کردن زبان خارجی ] >> مترجم: ما نداریم پول وارد می شود ، اما ما داریم پول در حال خارج شدن ما باید بپردازیم اجاره دادن. صورتحساب. >> خبرنگار: اگر شما می توانید صحبت کنید به برخی از رهبران در دولت ، چه آیا می گویی؟ [صحبت کردن زبان خارجی ] >> مترجم: من از آنها می پرسید برای کمک گرفتن از موقعیت. >> خبرنگار: در حال حاضر ، آنها با چه کار کنید آنها دارند، چیزی مونیکا ریچاردز می گوید بسیاری از لاتینوس ها همیشه داشته ام انجام دادن. آیا شما فکر می کنم آیا آن را به طرف دیگر از این همه گیری است سالم؟ >> من امیدوارم که من واقعاً ، واقعاً امیدوارم. >> چگونه خواهد بود ایالت اقتصاد و بیکاری نگرانی ها بازی می کنند خارج از این نوامبر ، تا بعضی ها را شانه کنید چشم انداز. کریستینا است بنیانگذار و مسئول استراتژی از تکان دادن سازمان. این یک است سازمان که به نظر می رسد ENGAGE LATINO رأی دهندگان در TEXAS انتخاب کنید ... متشکرم برای بودن با آمریکا بیا شروع کنم با تو، کریستینا موجودات دولتی بالاتر برای لاتینوس ، آنجا میلیون هستند - 3 وجود دارد میلیون لاتینوس بیکار آیا همه فکر می کنید از این در حال رفتن است برای روشن کردن مردم در نظرسنجی ها >> ما A هستیم جامعه در بحران شما ذکر کردید چهار نفر در 10 خانواده های لاتینو ، بچه هایشان روبرو هستند حق گرسنگی در حال حاضر. آنها شده اند منحصر به فرد تحت تأثیر COVID-19 به دلیل خیلی در ماست جامعه بود ضروری کارگران 90٪ از کشاورزان در این کشور وجود دارد لاتینو در TEXAS ، 70٪ از ساخت و ساز کار لاتینو است. مشاغل آنجا بود قادر به اقامت نیست خانه مشاغل A نامتناسب خطر برای گرفتن بیمار. ما دیده ایم کنگره ، جمهوری خواهان امتناع از توسعه دادن، گسترش بیکاری مزایا PICKETT منحصر به فرد است ما را تحت تأثیر قرار داد انجمن. فکر می کنم ما داریم در حال حاضر دیده می شود مردم می آیند بیرون از نظرسنجی ها در ناامیدی برای تغییر و عمل. من فکر میکنم آنها هستند در حقیقت بطور باور نکردنی پرسش A دولت تحت ترامپ را که داشته است حمله کرد لاتینوس ، آن به ما حمله کرده است کار سخت ، و چه کسی مایل است به کار او را بپذیرید به طور کامل ما باشید بشریت. همه اینهاست در حال انجام شدن س INال در این مورد انتخاب آیا شما موافقت می کنید با آن؟ آیا ساخت همه گیر رأی دهندگان LATINO بروید بیرون و رأی دهید در برابر رئیس جمهور دونالد ترامپ؟ >> وجود ندارد پرسشی که من خیلی فکر کنید مردمی در انجمن، میلیون ها طرف کشور هستند اسکرپ کردن آنها زانو در نماز ، برای آنها نگران است خانواده ها و خود آن را آنها خداحافظی می کنند هفته به هفته از آنجا که قرنطینه ها در سراسر کشور ، توسط دولتمردان در کشورهای مختلف همه آنها دارند قوانین مختلف ، ناهمسان متغیرها باعث بسیاری می شود از عدم اطمینان برای اقتصاد من فکر می کنم وجود دارد راهی که ما به طور گسترده ای می تواند مدیریت بهتر موقعیت این بسیار است پیچیده برای خیلی زیاد دولتمردان سراسر کشور. فکر می کنم ما می دانیم الان باید چیکار کنیم. فکر می کنم ما می دانیم بیشتر از پیشگیرانه اقدامات تا آنجا که ما می توانیم شروع کنیم باز کنید اقتصاد یک بیت بیشتر. یکبار که داری بیشتر بهره وری، شما بیشتر دارید فرصت برای شغل ها. مهم است که ما می بینیم A بازگشت به عقب دارد می رود استفاده کنید بهتر فرصت برای LATINOS ACROSS کشور. >> کریستینا ، انجام دهید تو فکر می کنی کمپین ها هستند در حال انجام است ENGAGE LATINO رأی دهندگان در وسط این پاندمی؟ >> نه ما باید ببینیم جذابیت بیشتر از نامزدها و از مهمانی، مخصوصاً مردم سالار مهمانی - جشن. فکر نمی کنم رأی LATINO می توان مورد استفاده قرار گرفت اعطا شده. ما رأی می دهیم بیش از حد عالی برای دموکراتها ما میرویم بیش از حد عالی برای پیشرفت ، بخصوص لاتینوس جوان تر. ساندرز برنی برنده لاتینو شد رأی دهید در مردم سالار اولیه. شما می بینید A جامعه ای که ناامید کننده است برای نمایندگی. اما در سال 2018 ، نزدیک به 60٪ از لاتینوس گفت آنها هرگز نبودند با A تماس گرفته شده است نامزد یا مهمانی - جشن. که دارای عوض شدن. این است بزرگترین غیر- رأی دادن به پرواز بلوک در کشور. >> دانیل ، رئیس جمهور ترامپ بوده است با تمرکز زیاد در لاتینو به خصوص رأی دهید در فلوریدا. چه چیزی با آن واکنش نشان دهید رأی LATINO در فلوریدا با توجه رئيس جمهور پیام ترامپ؟ >> او انجام داده است کار خوب اکنون نمایش A آن را ضبط کنید آیا در نیست قبلی چرخه انتخابات آن ضبط نتیجه گرفته شده در AN بونانزا اقتصادی که لاتینوس از مزایای قبل از این ساختگی رکود بود تحمیل شده ، ما باید داشته باشیم رکورد مشارکت نرخ ، ضبط مالکیت خانه. آنها خوشحال بودند روزها. چیزهایی که دارند به دلیل تغییر از COVID-19. حتی بنابراین ، او داشته است در حال انجام A شغل بزرگ تولید بسیاری از هیجان ، یکی به دلیل رویدادها کاروان که شما می بینید لاتینوس من فکر می کنم یکی از بهترین ها چیزهایی که هست اتفاق می افتد ، من فکر کنید آنها هستند برقراری ارتباط بهتر از این آن ها هستند ارتباط بهتر به لاتینو رای. منظورم این است که، آنها استخدام می کنند برای لاتینو انجمن. تیم برون مرزی مانند ما به نظر می رسد ، به نظر می رسد مانند لاتینوس من فکر می کنم آن هنگامی که شما بهتر هستید می توانید اتصال برقرار کنید دو مهم چیزها یکی ، اون تو مراقبت ، دوم ایده های شما بود. البته ، وارد می شود بهترین زمان لاتینوها هستند جذاب و متحرک سازی لاتینوس زیرا آنها اعتماد دارند لاتینوهایی که دارند به اشتراک گذاشته شده زبان ، به اشتراک گذاشته شده فرهنگ ، و به اشتراک گذاشته شده تجربیات. >> آیا فکر می کنید ، کریستینا ، آن BIDEN در حال انجام است کافی؟ او در حال انجام چه کاری است اشتباه؟ >> اول ، من می خواهم برای گفتن من مخالف با دانیل ، آن ماست جامعه در بود بعضی از اجبارها استعداد قبل از این ركسيشن ما ... را داریم مرتفع ترین بدون هیچ بیمه ای گروه قومی ، چرا ما هستیم خیلی رنج برده نامتناسب در 19 ترامپ مدیریت به طور مداوم حمله به یکپارچگی ما خانواده ها ، دارای LED است عظیم جدایی از خانواده های لاتینو و هدف گذاری جامعه ی ما. فکر نمی کنم آنچه از دست رفته است لاتینو جوامع با این حال ، ما نیاز داریم پیشنهاد کمپین به سرمایه گذاری بیشتر به شدت در رسیدن به لاتینو رأی دهندگان ، ارتباط با لاتینو سازمان های، و بالا بردن آنچه دارند در گذشته انجام شد و کجا در آن بایستید موضوعاتی را که اهمیت دادن به لاتینوس لاتینو جامعه زندگی می کند در کشورهای اصلی ، فلوریدا ، تگزاس ، آریزونا ، کالیفرنیا ما باید بسازیم مطمئن باشید که ما هستیم مشاهده پیشنهاد مدیریت پویش، مخصوصاً در آریزونا و TEXAS ، کجا هستید عالی ببین پشتیبانی از بین لاتینو جامعه برای پیشنهاد پویش. جامعه ی ما نمی توان استفاده کرد اعطا شده این کافی نیست برای اشاره به ترامپ کنید و بگویید ، همه آسیب اون داره باعث شده برای ما جامعه ، ما باید بدانید چگونه ما می خواهیم از این خارج شوید بحران این یک است اقتصادی و بحران مراقبت های بهداشتی که ما جامعه دارای است هرگز ندیده ام هر چیزی مثل آن است. من نمی توانم آن را تأیید کنم به اندازه کافی کافی است این چقدر دردناک است لحظه برای است جامعه ی ما. من در اینجا ملاقات کنید TEXAS با اعضای خانواده چه کسی عاشقش شده به همین دلیل آنها نداشتند مراقبت های بهداشتی ، و آنها انتظار داشتند رفتن به دکتر ، حتی با وجود اینکه آنها بودند خیلی بیمار. من با مردم ملاقات کردم که هست مستند نشده هرگز دریافت نکردید A دلار از دولت ، حتی فکر می کنم اینجا 25 باشید PLUS YEARS و همیشه آنها را بپردازید مالیات. آنها اکنون هستند خانه به دوش. این چیست اتفاق می افتد در ما جوامع در سراسر کشور. >> با تشکر از شما ، کریستینا دانیل ، متشکرم شما خیلی زیاد هر دو شما برای با ما بودن امشب >>> در حال آمدن است پس از مدت کوتاهی شکستن ، حمله نژادی ناسازگاری ها موضوع؟ >> راسیسم یک است مشکل در لاتینو جوامع ما باید نگاه کنیم در آن ، چه نوع راسیسم ما هستیم مجذوب کردن؟ >> این بیشتر است آنچه ما هستیم باید باشد نگران بودن درباره به جای بی عدالتی بین فقرا و ثروتمند؟ >> فکر می کنم ، دختر نیمی است سیاه >> پلیس بلند شد نظام نژاد پرستی. ما خود را هدف قرار می دهیم جوامع من قصد دارم باشم بعد؟ >> من اینجا هستم به همه بگو اون نه اقتدار می تواند خلاص شدن از شر اقلیت ها ما قوی هستیم. ما خود را می شناسیم حقوق. >> [CROWD CHANTING] >>> تو هستی تماشای NBC خبر اکنون ما بعضی ها رو پیدا کردیم خبر فوری. >> اگر آنها بروند بازگشت به آنها شغل ، آنها می خواهند برای اطمینان آنها هستند حفاظت شده. >> این خبر است برای شما ساخته شده است STREAMING WORLD. هفته های زنده از ساعت 6:00 شروع می شود صبح مشرق ♪ >>> این یک است وضعیت در کجا کشور ادامه پیدا میکند تا مبارزه با آن را گسترش دهید آزمایش کردن قابلیت >> معترضین آنها را احساس کنند نیاز به بیرون آمدن است به زور کامل و پشتیبانی جامعه آنها چون آن ها مثل آنها احساس کنید دریافت نمی کنند آن پشتیبانی از PORTLAND POLICE. >> دیگری روز انتخابات در حال آمدن بر خلاف پس زمینه چگونه برای حفظ رای دهندگان SAFE AMID A پاندمی. >> حرکت به واقعا درک کنید ما کی هستیم و چه کسی می گوید ما حق است اینجا در ما پا. >>> تو رفتی چهار سال دریافت کنید درجه ، اما A درجه چهار ساله فوق العاده است گران. ما خلق کرده ایم سیستمی که در آن بلیط کلاس میانی چیزی است که طبقه متوسط خانواده ها باید استرس در مورد و برای و وصله با هم. >> "چرا این است اتفاق می افتد؟ " با کریسمس هیز اکنون مشترک شوید. >>> تو هستی تماشای NBC خبر اکنون ما بعضی ها رو پیدا کردیم خبر فوری. >> ما در واقع بزرگ دیدم وکالت از گارد ملی از طریق بیا اینجا. >> این خبر است برای شما ساخته شده است STREAMING WORLD. هفته های زنده از ساعت 6:00 شروع می شود صبح مشرق >>> این صبح در سراسر کشور ، چه قاعده جدید برای مدارس شبیه. >> بسیاری از معلمان چپ سازی گزینه های سخت بین کار آنها دوست دارند و خانواده آنها. >> من چه هستم می خواهید تصمیم بگیرید؟ مواظب خودم باش بچه ها یا داشتن یک شغل؟ این یک غیرممکن تصمیم گیری >> شما هستید ایجاد A جامعه کوچک مدرسه >> این یک است لحظه ای که می توانیم فقط توسعه دهید خودمان و توسعه ما انجمن. بیایید آن را روشن کنیم بیش از به دانش آموزان. آنها چطور واقعاً احساس کنید درباره بازگشت به مدرسه؟ آنچه از دست می دهم اساتید من هستند >> آنها هستند ارتجاعی. >>> جراحی در ویروس کرونا عفونت ها توسعه های جدید به طور عمده FRONTS >> داستان >> امشب ، شاترینگ ایالات متحده ثبت برای بیشترین پرونده ها در یک روز >> از هر زاویه >> شما چیست سطح نگرانی بچه ها چه کسی بوده است به آنها گفت رفتن به خانه به طور قطع قادر به انجام این کار نخواهیم بود گرفتن؟ >> در آن زمین >> آیا شما دارید ایمان به این داره میره بیا در مورد به زودی تغییر می کند؟ >> و در عمق. >> اینجا پورتلند ، بیشتر اعتراضات انتظار می رود امشب >> آیا فکر می کنید پلیس در این کشور هستند تحت حمله؟ >> "NBC شب اخبار "با LESTER HOLT. >>> اخبار تجارت است پویا و احتمالاً دارد هرگز بیشتر مهم. با همه اینها ما در حال مواجه هستیم ، من خیلی افتخار می کنم بیاورید چشم انداز A زن سیاه ، ا دختر مهاجران ، همسر و مادر از یک همسر و بچه هایی که متاسفانه بیشتر هستند آسیب پذیر به خشونت پلیس به خاطر آنها رنگ ، غرور NERD ، و A نماینده از اضطراب آمریكا به كابل اخبار تلویزیون. من امیدوارم که بزرگ GWEN IFILL و مادرم، PHILOMENA CARRYL لومنا ، از پایین نگاه کن آسمان و باش مغرور. >>> این یک است سال انتخابات >> چه اتفاقی افتاده است به جورج فلوید نیست جدا شده حادثه. یک مرد لاتینو ، آن مال من است مسئوليت در داخل بودن همبستگی با سیاه و سفید من برادران BROWN و خواهران >> قانون اجرا خواهد شد وقتی دو بار فکر کنید آنها از روی می آیند اقلیت ها ما انسان هستیم ، درست مثل شما. ما به شما احترام می گذاریم شغل ، اما احترام بگذارید آمریکا شما قرار است برای احترام به ما >> نه فقط به! بدون صلح! >> ما می خواهیم بیرون بیا و بگو ما از آن پشتیبانی می کنیم سیاه زندگی می کند حرکت ماده >> [CROWD CHANTING] >> وجود دارد لاتینوس سیاه. چه اهمیتی دارد ، آنها تمایل دارند فراموشش کن. ما نمی توانیم فراموش کنیم این مال ماست جنگ ، بیش از حد. >> [CROWD CHANTING] >>> آمریکایی مسافران یکسان هستند بخش مهم از برنده شدن ریاست جمهوری برخی از مشکلات وجود دارد بطور فزاینده لاتینو کریسمس شوارتز سرها پایین برخی از حومه شهر LATINOS برای پیدا کردن چه مواردی را بیان کنید بیشترین اهمیت را دارد آنها را >> خبرنگار: LOS آنژلز دارای است بیشترین لاتینوس در هر کشوری در آمریكا بسیاری از آنها در اینجا زندگی کنید سان فرناندو دره کجا شماره LATINOS سفیدها و درست کنید بالای 42٪ از جمعیت وقتی که می آید نوامبر انتخابات ، لاتینو اکثریت زره پوش SUBURBS خواهد بود کلید میامی ، پدر 40 ، و ماریکوپا شهرستان NEVADA ، LAS VEGAS ، بیشتر از 30٪ لاتینو مناطق شهری که بهترین ها را شامل شوید SUBURBS. او در داخل زندگی می کند CHATSWORTH IN سان فرناندو دره با او همسر و کودکان اما >> شما بچه ها دارید همیشه پشتیبانی می شود جو بایدن؟ >> نه خانه برنی. >> خبرنگار: الف خانه برنی همه راه؟ >> 'S >> خبرنگار: برای آنها ، جایگزین است گزینه ای نیست >> مردم کار رنگی >> خبرنگار: آنها بر این باورند این پیشنهاد ممکن است باشد پیشرفت را روشن کنید برای آنها اهمیت قائل است در باره. >> مراقبت های بهداشتی اصلاحات از راه دور انجام می شود بیشترین مهم. نیازهای مراقبت های بهداشتی جهانی بودن ، به آسانی قابل دسترسی به مردم رنگ. >> خبرنگار: من ممکن است در نباشد خطر از دست دادن رأی LATINO. حاشیه ها هستند بحرانی. او پشتیبانی می کند رئيس جمهور. او بخشی از آن است 28٪ از لاتینوس که به ترامپ رأی داده است. او به او رأی داد MITT ROMNEY FOUR سالها زودتر نظرسنجی های مشابه به صورت یکسان نشان دهید پشتیبانی در این مورد انتخاب او گفت او هرگز رأی ندادید قبل از 20 - TRUMP'S 2016 رای. او شروع کرد LATINOS برای ترامپ. HER GROUP HELP این را سازماندهی کرد RALLY LAST تعطیلات آخر هفته. >> ایمنی ملت ما برای متولد نشده است. او برای ماست VETERANS AND نظامی آنهایی که هستند عزیزم او مردمی دارد در حال آمدن به دفتر بیضی شکل. >> خبرنگار: او در EL متولد شد سالوادور به عنوان یک کودک ، او خانواده به آنجا بروید مرز ایالات متحده ، دشوار و خطرناک سفر. >> اگر شما هستید در آن خوشحال نیست کشوری که در آن تو هستی ، بیا اینجا به طور قانونی >> خبرنگار: انجام دهید تو فکر می کنی کسی در ال SALVADOR که هست داشتن پیگیری می تواند بیا اینجا از نظر قانونی؟ >> شما می دانید چه ، من نمی کنم بفهمید چرا آنها باید احساس کنند -- من مطمئن هستم کمک وجود دارد آنها مجبورند دنبالش بگرد. >> خبرنگار: وقتی که می آید سیاه زندگی می کند حرکت و اعتراضات - >> من شده ام هر زمان متوقف شد توسط پلیس پلیس را دنبال کنید سفارشات خودشه. >> خبرنگار: سپس شما نمی کنید از ایده پشتیبانی کنید پس از سیاه زندگی می کند مهم است. >> نه ، نه در همه. پسر من سیاه است. پسر من می تواند بگوید شما ، همه زندگی موضوع. >> خبرنگار: خانواده صوفیه حس ساخت همبستگی با جنبش. شما فکر می کنید A اکثریت پشتیبانی از لاتینوس آنچه سیاه زندگی می کند ماده مهم است برای؟ >> من فکر می کنم آنها انجام دادن. ما با همان مواجه هستیم نوع بارها ما داشته ایم مسائل ، ما داریم باید اعتراض کنم حقوق ما ، حقوق مهاجران ، برادران ما و خواهران رنگ ، برای ما ، ما باید چسب بزنیم با یکدیگر. >>> نبرد برای نژادی و قومی برابری یک است مرحله امسال مطابق با TELEMUNDO ، 85٪ ثبت شده اما لاتینو رای دهندگان می گویند که عدالت اجتماعی اصلی است دلیل اینکه چرا آنها بیرون خواهی رفت و امسال رأی دهید. برای کشف تأثیر مسابقه این را صادر می کند نوامبر ، ما هستیم پیوست توسط هر ماه . او است رئیس جمهور جمهوری ملی هسپانیک مجمع کالیفرنیا همچنین [نامفهوم] ، ا مدافع جوانان ، یک آمریکای لاتین سیاست خارجی آنالیز خیلی ممنونم خیلی برای بودن با امشب ما متشکرم پیوستن به ما، پیوستن به این بحث. بیا شروع کنم با تو. مسائل نژادی یک تاپ هستند اولویت برای لاتینوس ، مخصوصاً در رأی دهندگان لاتینو. چرا تو میخواهی بگو این چیست؟ >> همچنین ، من می خواهم با تشکر از شما بچه ها برای داشتن من اینجا امیدوارم همه ما باشیم اتصال ، بهبود ، و تغییر دهید راوی. من هم هستم معلم. من می خواهم برای گفتن آن بلند و واضح به دلیل این انتخابات ، من من یک معلم هستم ، من آموزش اسپانیایی در یک آفریقایی-آمریکایی انجمن. من خودم را می دانم سالمندان وجود دارد در حال رفتن به هر دو امسال مسائل با مسابقه هستند خیلی مهم در کشور ما. من یک مهاجر هستم و یک زن از رنگی که بود همچنین AN مهاجری که همچنین بود معلم. من معامله می کنم ، من چهره بسیار چیزهایی مانند بسیاری از ما من فقط میخواهم که بگو واقعاً سریع که ما از آن می آییم کشورها در آمریکای لاتین که ما می دانیم وجود ندارد نمایندگی که مناسب است ، ابزارهای جمعیت آنچه ما داریم به همین دلیل است خیلی مهم است برای ما به عنوان LATINOS به متحد شوید در مبارزه برای سیاه زندگی می کند ماده در ایالات متحده. من بدانید که قایقرانی است برای جوان تر ما مردم ، نژادی مسائل همینطور است مهم به همین دلیل ما چه هستیم زندگي كردن. اگر وکالت کنم آنها را برای رفتن و رأی دهید ، اگر ما هستیم در حال رفتن شکایت کردن در باره همه چیز ، ما تغییر نمی کنند هر چیزی. انجام آن خوب است فریاد زدن ما که قرار شفابخشی داشته باشید ما هستیم رویای آمریکایی. ما فقط باید مطمئن شوید رویای آمریکایی شروع به جستجو می کند مانند ما. به این معنا که چرا ما نیاز داریم مطمئن باشید لغو شده به چیزها را تغییر دهید. >> TELEMUNDO خدمات تا آنجا سه تا از چهار جوان گزارش لاتینوس که آنها می آیند در گذشته دو سال ، آنها هدف بود از یک نژادپرست حمله من می خواهم بپرسم شما ، شما چطور فکر کن روی راه تأثیر بگذارید آنها رأی می دهند؟ >> خیلی ممنونم خیلی این واقعاً است مهم سUال من یک سری از داستانهای روشن راسیسم درون لاتینو انجمن. من فکر می کنم که لاتینوس جوان خواهان هستند بیشتر از خودشان و فرهنگ آنها به آنچه ما در آن دیدیم این ماه های گذشته با زندگی سیاه ماده و بی عدالتی اجتماعی حرکت است بود بیدار شدن برای LATINOS برای دیدن که آنها بودند تجربه کردن راسیسم با او مادربزرگ ها برگشت در خانه ، اما مادربزرگ ها هستند هنوز می گویم - این یعنی بهتر از مسابقه آنها بیشتر می خواهند از خودشان و آنها فرهنگ و آنها نمایندگی در ایالات متحده ایالت ها. >> ANTHONY ، THE مشکل مدیریت تبدیل شده است محبوب با بسیاری از لاتینوس ها. چه رئیس جمهور داشته است معرفی شده مهاجران به هسپانیک او همچنین است مدیریت نقل قول دیگر محافظه کار هسپانیک آمریکایی ها چه بخشی پیام ترامپ با واکنش نشان می دهد با آنها و تو هم هستی خاص؟ >> خیلی ممنونم بسیار ، جولیو ، برای با من اینجا. من فکر می کنم چه اکثر مردم درک نکنید این خیلی زیاد است چیزی که ترامپ مدیریت، یا فقط ترامپ کنید گفته است خودش ، داره خارج شده است از متن ، به طور جدی. وقتی که نگاه می کنید سیاست ها ، شما می بینید که او کمک می کند HISPANIC و جامعه لاتینو. این نوع است به من بفرست شما زیاد دارید با تمایل به چپ یا دموکراتیک لاتینوس که سریع فراموش می شود که پیشنهاد مدیریت تحت اوباما قفس ها را بسازید که بچه ها بودند در ، و ترامپ در آن در 2018 مردم نیز فراموشش کن BIDEN بود شخص ، مدیریت که اخراج شد بیشترین غیر معتبر از هر کس دیگری مدیریت در تاریخ. من هستم محافظه کار خودم. باور میکنم آنچه ما نیاز داریم نمایندگی. به همین دلیل من هستم رئیس برای جمهوری ملی مجمع کالیفرنیا نمایندگی نه تنها در حال رفتن به اجازه در کنگره یا در اتاقها کنگره همچنین لازم است در محلی باشید مرحله. تو سیاه هستی مهم است ، که در من نظر ، این است واقعاً انجام دادن فقیر کار نمایش مسائل واقعی در سیاه انجمن. من سازمان ، ما در حال رفتن هستند مشخص کردن چه مواردی در داخل هستند HISPANIC و جامعه سیاه ما درباره ی ... صحبت میکنیم راسیسم که ما هستیم صحبت در مورد مسابقه SYSTEMIC. اما همینطور مهاجران ، من هستم پسر آن مهاجر خودم. در یک عمر با استفاده از سیستم ، ما هستیم قادر به تبدیل شدن به بهترین نسخه های خودمان من واقعاً دارم روزگار سخت درك كردن چگونه سیستم آن مردم ادامه گفتن نژاد پرست است ، چگونه آیا ما قادر به خیلی بدست بیار زیر این راسیسم سیستمیک؟ ما باید نگاه کنیم وارد ما شوید جوامع و مسائل واقعی که هست تحت تأثیر قرار دادن ما ، که بالا است طلاق ، بدون پدر خانه ها ، و همه چیز که هست مسائل مهم که باید باشد مقابله کرد آیا شما موافقت می کنید با چی آنتونی فقط گفت؟ >> ANTHONY ، من می خواهم بگویم خوشحال روز استقلال به همه آمریکای مرکزی کشورها. مطمئنم تو هستی آگاه از آن کاملاً مخالف بودن. من دارم این را ندارم تجربه از رشد به عنوان یک زن سیاهی که همچنین هست مهاجرت ، الف معلم ، و مدافع. من نبینید چه می بینی من به طور قطع امیدوارم که چه شما داشتید می گفتید و چه چیزی شما داده ها نشان داده می شود این کار می کند سیستم است کار نمیکند من کجا هستم ایالت واشنگتن. آن نشده است برای خیلی کار کردن سال ها. به عنوان یک مهاجر ، من دیده ام کشور ما، FIRSTHAND چه مثل این نیست که در A حرکت کنید باشگاه اجتماعی به خاطر خودت زمینه. که در این کشور ، ما داشته باشید فرصتی برای به بالا حرکت کنید باشگاه های اجتماعی ما فقط نمی خواهیم نیاز داشتن نمایندگی، اما ما نیاز داریم تغییر مناسب ما بیشتر نیاز داریم همدلی از افرادی که نگاه می کنند مثل ما و صدا مثل ما به همین دلیل است که می گویم زندگی سیاه ، آنها فقط نمی کنند ماده ، اما آنها متناسب با جامعه لاتینو و غیره انجمن هایی که بخشی از اقلیت ها آ لاتینا ، من بچه ام شما نمی دانید ، خیلی لاتینو سازمان های آنها هستند گفتن اونها هستن پشتیبانی نمی کند سیاه زندگی می کند ماده یا آنها پشتیبانی سیاه انجام دهید مهم است ، اما کجا هستند شما می روید و چطور هستید واقعاً طبقه بندی مردم؟ من نیز دلگرم می شوم جامعه ی ما. تو نیستی رفتن به صحبت کردن درباره چیزها آنچه شما دارید هرگز احساس نمی کنید شخصاً من یک زن هستم اسم شما، ملکه زیبا ، متشکرم. اون چیزی هست پس مهم. نسل من، ما هستیم خنثی کردن این راوی در داخل خانه ما اما اکنون ما داریم بودن در موقعیت مانند شما ، ارائه دادید از جمهوری مهمانی - جشن. بزرگ برای شما من خوشحالم که تو هستی قادر به انجام این کار شما هم مجبورید این را درک کنید بعضی از ما هرگز این راه را داشت تو کردی ما فقط آیا آن را نداشت. این خوب است که ما فقط این کار را نکردیم آن را داشته باشید ما باید داشته باشیم همدلی و همدردی وقتی که ما هستیم درباره این موارد صحبت کنید موضوعات >> اگر می توانم به آن پاسخ دهید - >> خوب >> من مطمئن نیستم منظورت چیه. من شما را تحسین می کنم وقتی می گویی چیزهایی که شما دارند. من از A آمدم والد مجرد خانه من در یک نفر بزرگ شدم از انجمن ها در کالیفرنیا من از یک می آیم مردم سالار انجمن. مادر من بود مهاجر که آمد به کشور برای دیدن برای کار. او بوده است اینجا برای 35 سال ها. او کار می کند تغییر شب به غذا را روی آن بگذارید جدول. اگر خودم عذرخواهی می کنم چیزی که ساخته شده من از یک می آیم ممتاز زمینه. نمیدونم. ما فقط اعتقاد داریم در کار سخت >> کار سخت اما در یک سیستم - >> گفتگو - >> واقعاً سریع ، که کار کرده است برای شما کجا تو هستی ، خوبه. شما در حال ساخت A هستید تفاوت. من معنی نداشتم بگو که هستی ممتاز اما بدون همدردی ، شاید ما باید کار کنیم در آن. من حدس می زنم چه مهم است برای داشتن این بحث و بررسی چطور شکل بگیرید حرکت به جلو. خیلی ممنونم خیلی به همه سه نفر از شما برای پیوستن به این بحث. ممنونم خیلی >>> خود را علامت گذاری کنید تقویم ها امسال، رأی دادن خواهد بود ناهمسان. آنچه در اینجا است باید بدانیم درباره شما می توان رأی داد >>> تنها راه ما می خواهیم این را از دست بده انتخابات همین است انتخابات است ریگ شده یادت باشد. >> کشور ما دارد گریه می کند برای رهبری. WIDGET که می تواند ما را متحد کنید. >> اگر شما تأیید نکنید با این حال ، این سال یک سال است سال انتخابات در 3 نوامبر ، ما خواهیم بود انتخاب نه فقط بعدی رئیس جمهور ، اما سنسورها و نمایندگان به منظور گرفتن بخشی ، شما نیاز دارید رای دادن . که در سفارش آن ، شما نیاز دارید ثبت نام. بیشتر از 150 میلیون نفر ثبت شده اند برای رای دادن در اگه هستی نه یکی از آنها ، تو هنوز داری زمان شروع سریع حرکت کنید. آیا شما صلاحیت دارید؟ شما باید یک باشید شهروند ایالات متحده و حداقل 18 ساله. در ایالات ، می توانید ثبت نام کنید به عنوان یک رای صغیر از همه اما فلانی در اطراف می آید ، شما 18 ساله هستید شما نیز نیاز دارید اقامت در دولت خود را رأی دادن در شما چطور ثبت نام؟ آنلاین ، پر کردن ملی تابلو فرم ثبت نام و آن را مرد. شما همچنین می توانید سر به بیش از محلی شما دفتر انتخابات به دلیل شناسه خود و اجتماعی امنیت در دست آماده باشید خودت را انتخاب کن مهمانی - جشن. یک تعریف است لحظه مردم سالار ، جمهوری خواهان می توانید با آن بروید گزینه ای دیگر. بدون حزب همکاری شما می توانید باشید مستقل. در آن عکسهای یک طرف ، اون معنی شما نیست باید رأی دهید یک نامزد در آن حزب و به طور کلی انتخاب تو می تونی تغییر کنی ذهنت. این بیشتر است مقدمات و علل یک تخلف از پشت آمریکا ثبت مهلت های بسیار توسط ایالات ، بنابراین - بیایید برویم چیزی اگر تو داری ثبت نام شده در گذشته اما شما به دیگری منتقل شد حالت یا تغییر نام شما ، آن است به معنای نیاز شماست برای به روزرسانی خود اطلاعات زیرا شما هستید یک شهروند آمریکایی زندگی از ایالت یا بخشی از نیروهای مسلح مستقر در کشور دیگری، مطمئن شوید که شما هستید ثبت شده برای اینکه تو میتونی با یک رأی دهید رأی گیری غایب. رفتن به این وب سایت ، پر کنید از طوفان ، و شما خوب هستید رفتن. در نهایت ، اگر شما ثبت نام شده در گذشته اما شما می خواهم مطمئن باشم همه چیز در است سفارش ، بررسی آسان است. اینجاست که تو برو. روز انتخابات است در 3 نوامبر. این سالها در طول A در سراسر جهان پاندمی. این را به آنجا منتقل کنید بگو ، همه چیز متفاوت باش. خواهد بود رای گیری کمتر مراکز و همه رأی ما توسط مرد ، چیزی که در حال حاضر علت A جنجال - جدال سرسختانه. شما چگونه رأی می دهید تا شما انتخاب را نپسندید از كسی كه رأی می دهید برای. اگر بازدید کنید - برای تصمیم گیری در یک آرا را بگیرید از AFAR ، بگیرید در ذهن آن است بیشتر زمان می برد اگر شما واجد شرایط رای دادن ، ثبت نام. >>> متشکرم برای تماشا تصمیم 2020 من ژولیو هستم عالی داشته باشید شب >>> مسائل که در حال رانندگی است من به حق رأی می دهم اکنون مالیات وجود دارد ، هزینه زندگی، و مهاجرت >> کل NAVAJO انتخاب چرخه سیاسی بیش از حد شارژ شده است هر شماره >> من رأی می دهم >> چه کسی در حال رفتن است برای کمک به ما بیرون از جاری وضعیتی که ما هستیم با پاندمی؟ >> فعلی رئيس جمهور. اساساً دارد بیشتر ایجاد شده است یک تقسیم >> من فکر می کنم اقتصاد بزرگ است یکی برای من. مردم از دست داده اند همه چیز به خاطر اینکه ویروس کرونا. احساس می کنم دوست دارم واقعاً مهم برای بازگشت به عقب >> نامزد چه کسی برای او می جنگد رأی LATINO. من رای می دهم پیشنهاد به دلیل او ترامپ نیست. >> در این انتخاب من هستم رأی دادن به ترامپ . >> پیشنهاد >> این یک خشن است بیداری نه همه لاتینوها ساخته شده اند یکسان. نه همه لاتینوها به این باور داشته باشید همان. نه همه لاتینوها در گروه می شوند همان گروه. >>> من آلیسون هستم موریس شما در حال تماشا هستید اخبار NBC اکنون. بیایید به NBC برویم اخبار پاسخگو ، دخترم، فروشندگان ساوانا بهتر گرفتن است آخرین سرفصل های از NBCNEWS.COM اما من ندیدم شما در هفته ها من اشتباه کردم شما. >> خبرنگار: من شما را گم کرده ، هم. من تو را از دست می دهم خیلی خوشحالیم که برگشتیم با تو. خیلی عالی بود زنگ تفريح. من خیلی خوشحالم اینجا باشید ، آلیسون. بیایید جهش کنیم که در. شهر لوئیزویل ، KENTUCKY دارد رسیده A چند میلیونی دلار حل و فصل با خانواده از برونا تیلور. تایلر شات شد و در قتل در طول خانه او یک داروی پلیس فقط به بیش از سرعت شش ماه پیش. >>> خارج از ساحل خلیج فارس ، که ترمز می کند برای توفان کاملاً طوفان است پیش بینی شده برای دفن زمین را انجام دهید فردا زود نزدیک MISSISSIPPI و آلباما حداقل 36 مردم مرده اند به عنوان غرب ادامه پیدا میکند تا نبرد WILDFIRES. اینجا ضرر است شهردار آنژلز امروز. >> من همیشه دارم گفت ، اگر تو باور نکن تغییر اوضاع وجود دارد ، صحبت کنید یک آتش نشان چه کسی بیرون بود آنجا وجود دارد خطوط >>> نگاهی بیندازید با این تلفن ویدئو آتش سرخ بازدارنده پوشش کل بلوک های خانه ها در اورگان WILDFIRES دارند به صورت کامل نابود همسایگان در کشور و در حداقل 22 نفر گزارش شده است گم کردن امروز، تجارت جهانی سازمان ما را حاکم کنید تعرفه های قرار داده شده در چین وجود دارد به دلیل غیرقانونی بودن آنها متخلف هستند تجارت جهانی قوانین برگشتند در سال 2010، رئیس جمهور ترامپ تعرفه ها را روشن کنید میلیارد دلار دلار تایمینگ خوب ، استدلال در مورد آن پکن بود ENGAGING IN تجارت مضر عملکردها >>> DELTA اعلام کرد این است رفتن به بیشتر از این کار آن آنها اعتبار گرفتند خرید می کند ، می رود از غیبت ، الف شترتر بود برنامه ریزی شده به عنوان دلایل خیر در طول کار کاهش می یابد همه گیر >>> آنها خطوط راهنما آلیسون ، من هستم خوشحالم که می گویم من برگشتن با شما به زودی >> من خیلی هستم برانگیخته. این شگفت انگیزه برای دیدن شما ما بوده ایم کشتی هایی که وارد می شوند شب. >> ما واقعاً دارند. این خوب است بازگشت. >>> ما شروع کردیم ساعت با خبر فوری در کنار خلیج ساحل HURRICANE SALLY آهسته به A کرال ، در حال حرکت فقط 2 مایل برای هر ساعت به سمت زمین. اگر این صدا به نظر می رسد باور نکردنی بنابراین ، این است. می توانید راه بروید دو برابر سریعتر. در آن احساس مثل یک خوب چیز ، این است نه این لوپز است یعنی همین داره میره در اطراف بچسب ، باتری ساحل ، و ما می توانید یک مدت طولانی ببینید آخرین طوفان غرقاب شدید لوئیزیانا ، MISSISSIPPI ، و ALABAMA'S دولتمردان دارند اعلام یک کشور اضطراری فلوریدا دارد صادر شده از یکی بخشهایی از پنجه ارشد ملی پاسخگو CHRIS JANSEN است در بخش های خلیج فارس ، ALABAMA می توانی ببینی موج می زند شما می توانید آن را بشنوید شلاق زدن باد. یکی از بزرگترین نگرانی ها شما بودید؟ >> خبرنگار: ما احساس آن را حفظ کنید بیشتر و بیشتر و بیشتر ، خیلی باران سنگین تر. وزش باد به آینده ادامه دهید. نگرانی بزرگ اینجا زندگی است- تهدید کننده شرایط شما می توانید ببینید چگونه TOP در حال آمدن است بالا آنها چه هستند صحبت کردن در مورد IS است نوع جراحی طوفان ، THE نوع سطح باران آن ، صادقانه ، ممکن است فروشگاه او باشید. آنها تماس می گیرند این پتانسیل است برای تاریخ باران ، AS خیلی 30 است اینچ دقیقاً برای همین است دلیل شما گفت ، که طوفان در حال حرکت است به کندی، تقریباً درباره PACE I راست قدم می زنم اکنون. دارد می رود بیش از این بنشینید منطقه برای مدت طولانی به عنوان 12 ساعت ، رها کردن تا 30 اینچ یا بیشتر باران ، ع بسیار به آنها به طور معمول وارد شوید کل ماه این ساحل دارد بسته شده است اکنون فقط داریم یک جفت دیده است مردم در حال قدم زدن هستند سگ آنها من فک میکنم تو داری یک سگ ، آلیسون. مطمئن نیستم معامله چیست با مردم و سگهایشان من دلم تنگ شده کسی هست بسیار زیبا برای آخرین ساعت ها. این ساحل است از نظر فنی بسته شده این نزدیک است در واقع ، آنها فقط تحمیل کردم اینجا در خلیج فارس SHORES A ساعت ملاقات اجباری شروع در ساعت 10:00 امشب از طریق ساعت 6:00 فردا صبح. من فقط کلمه را پیدا کردم از مقامات رسمی در شهر آن آنها بودند در حال حاضر حداقل نیم دوجین جاده های زیر آب و غیر قابل عبور ، شامل قطعات ایالت بزرگراه. واقعی آنها نگرانی همین است مردم در مناطق کم دروغ هاتن نشده بیرون ، نیست رفتن به دریافت بیرون آنها در حال رفتن هستند سعی کنید سوار شوید بیرون طوفان. که می بندد تیم های اضطراری در خطر. برخی وجود دارد کریستال های موجود به طور مشخص در انتظار. اگر راه ها باشد غیر قابل عبور ، آنها در حال حاضر گفتن وجود دارد مکانهایی که در آن آنها این کار را نمی کنند ایمان داشتن اضطراری وسایل نقلیه می توانند دریافت کنند از طریق. آنها دارند می ریزند یکی از آخرین مستاصل صبح ، گفتن این یک زندگی است- تهدید به طوفان . آنها را تصور کنید موج ، دیواری از آب تا بالا هفت پا بالا ، و آسیب که می تواند باعث شود. آنها می گویند همه ، را به طور جدی این می تواند یک باشد یک بار در الف- مبلغ مادام العمر به دلیل باران در حال حرکت است آهسته هر دو HUNKERED DOWN اگر شما هستید شما در A هستید سطح بالاتر. اگر در A باشید منطقه کم دروغ ، برو بیرون. آنها انجام می دهند آنچه آنها تماس می گیرند A پناهگاه آخرین در اینجا استراحت کنید کشور شما مردم دارند هیچ کجای دیگر برو ، نگرانی درباره رفتن به A پناهگاه ویروس کرونا. این موجود هست برای مردم ، اما وجود ندارد بسیار زیاد بوده است از حرکت به استثنای من گفت ، برای A افراد زوج من دیده شده است سواحل چند دقیقه گذشته با سگهای آنها ، آلیسون آن باد است واقعاً چیدن بالا >> من س ASال کردم سوال. من یک سگ دارم شروع به راه رفتن من سگ روی ساحل دریا. اما بگذارید بگویم تو ، من نمی کنم سگ من را روشن کنید ساحل کی HURRICANE OF این بزرگنمایی رئیس این است راه ، وقتی اخبار پاسخ دهندگان مانند خودتان ایستاده ایم ساحل ترمز کردن خودشان نه برای منفجر شدن بر فراز. مردم اینجا هستند با در نظر گرفتن این به طور جدی؟ >> من رفته ام بيشتر مردم بگو هستند. من بوده ام نگه داشتن یک منطقه چشم در این حوزه. جاهای زیاد بسته شده است پایین. مکانها بوده اند زود بستن امروز. یکی بود شخص در اینجا با سگی که بود هواشناسی دانش آموز که از پایین بالا بروید فلوریدا او می خواستم در باشم میانه A توفان برای حرفه ای دلایل او در مورد بود HUNKER DOWN زیرا او می داند فقط چقدر جدی است این می تواند دریافت کند ، آلیسون >> من می خواهم بپرسم شما آخرین س BEال قبل ما میرویم. این همه اتفاق می افتد در حالی که ما درگیر هستیم با یک همه گیر. وجود دارد ویروس کرونا نگرانی ها نیز هست ، در بالای نگرانی در مورد مردم در طوفان. شما چه هستید شنیدن از مقامات آنجا درباره آنها در حال تلاش برای مطمئن باشید مردمی آیا ایمن هستند؟ هستند آنها بالقوه هستند تخلیه ، قصد دارم به پناهگاه؟ CREWS خواهد بود در حال کار برای به آنها کمک کنید. >> خبرنگار: این اصلی است حق نگرانی اکنون. آنها شده اند گفتن مردم در طول دوره از آخرین روزهای زوج ، بله ما هستیم رفتن به داشتن اضطراری پناهگاه در محل. من با برخی صحبت کردم مردمی در موبایل ، که در مورد یک ساعت یا همینطور شمال اینجا. آنها می گویند آنها کمتر از نیم دوجین مردم. آنها گفتند لطفا رفتن به یک ایمن مکان ، در هر صورت این یک هتل است یا اعضای خانواده. آخرین چیز شما می خواهید انجام بدهید است وضعیت در کجا شما مردم دارید چه کسی هست ALTOGETHER در AN فضای بسته. آنها ساخته شده اند مقررات در پناهگاه های مخصوص تا 250-300 از طریق این منطقه کامل این یک است کسر چه چیزی آنها وارد شده اند گذشته دقیقاً دلیل شما درباره آن صحبت کرد ، کدام یک است ویروس کرونا. اگر آخرین است رفت و آمد مکرر اضطراری ، آنها مردم را می گیرد که در. اما به دلیل ویروس کرونا، آنها شده اند از مردم خواستن برای آخرین روزهای زوج ، خودت درست کن برنامه ها و دریافت کنید با خیال راحت وجود دارد >> کریس ، ما هستیم به امید همه انجام می دهد ، و این شما همچنان ایمن بمانید خوب. ممنونم خیلی زیاد گزارش نویسی. ما همیشه هستیم سپاسگزار >> >>> تو هستی خبرنگار: متشکرم تماشای NBC شما. اکنون جدید هستید. ما بعضی ها رو پیدا کردیم خبر فوری. >> اگر آنها بروند بازگشت به آنها شغل ، آنها می خواهند برای اطمینان آنها هستند حفاظت شده. >> این خبر است برای شما ساخته شده است STREAMING WORLD. هفته های زنده از ساعت 6:00 شروع می شود صبح مشرق

NBC News x Noticias Telemundo Reports Present Decisión 2020

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.467" dur="3.47"> گروه </text>
<text sub="clublinks" start="3.736" dur="5.272"> >> او به من رسیده است </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="9.976"> حمایت کامل. </text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="6.472"> >> JOE BIDEN. </text>
<text sub="clublinks" start="15.181" dur="1.001"> >> من ندارم </text>
<text sub="clublinks" start="15.748" dur="0.735"> تصمیمی گرفت </text>
<text sub="clublinks" start="16.316" dur="1.033"> هنوز. </text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="1.935"> من آنجا بودم </text>
<text sub="clublinks" start="17.483" dur="2.336"> گزینه های دیگر </text>
<text sub="clublinks" start="18.685" dur="2.702"> >> رئیس جمهور برتر </text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="2.034"> توانسته است </text>
<text sub="clublinks" start="21.521" dur="1.701"> او را افزایش دهید </text>
<text sub="clublinks" start="22.121" dur="4.404"> رأی دهندگان لاتینو. </text>
<text sub="clublinks" start="23.356" dur="3.837"> یعنی دوپ کردن </text>
<text sub="clublinks" start="26.659" dur="1.034"> نمی توانم بگیرم </text>
<text sub="clublinks" start="27.327" dur="0.733"> برای آنها </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.667"> اعطا شده، </text>
<text sub="clublinks" start="28.194" dur="0.7"> مخصوصاً در </text>
<text sub="clublinks" start="28.628" dur="0.767"> برخی از کشورها </text>
<text sub="clublinks" start="29.028" dur="0.767"> کجا لاتینو است </text>
<text sub="clublinks" start="29.528" dur="1.001"> رأی دادن می تواند </text>
<text sub="clublinks" start="29.929" dur="1.701"> تعیین </text>
<text sub="clublinks" start="30.663" dur="3.77"> دولت سیاسی </text>
<text sub="clublinks" start="31.764" dur="4.905"> از این کشور </text>
<text sub="clublinks" start="34.567" dur="4.471"> >> شما هستید </text>
<text sub="clublinks" start="36.803" dur="4.137"> تماشا کردن </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="2.402"> تصمیم 2020 </text>
<text sub="clublinks" start="41.074" dur="1.034"> ما در A هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="41.707" dur="2.703"> CROSSROADS IN </text>
<text sub="clublinks" start="42.242" dur="2.802"> ایالات متحده </text>
<text sub="clublinks" start="44.544" dur="1"> . اگر بپرسید </text>
<text sub="clublinks" start="45.177" dur="0.768"> بیشتر مردم </text>
<text sub="clublinks" start="45.678" dur="1.368"> اطراف </text>
<text sub="clublinks" start="46.078" dur="1.935"> کشور ، فکر می کنم </text>
<text sub="clublinks" start="47.18" dur="2.802"> آنها آن را احساس می کنند </text>
<text sub="clublinks" start="48.147" dur="2.97"> راه ، هیچ اهمیتی ندارد </text>
<text sub="clublinks" start="50.116" dur="1.635"> چه طرفی </text>
<text sub="clublinks" start="51.251" dur="0.767"> راهرو آنها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="51.884" dur="0.968"> بر. </text>
<text sub="clublinks" start="52.151" dur="1.835"> حتی اگر آنها باشند </text>
<text sub="clublinks" start="52.986" dur="1.567"> اصلا </text>
<text sub="clublinks" start="54.12" dur="1.001"> سیاسی و </text>
<text sub="clublinks" start="54.687" dur="0.967"> حق در </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.866"> وسط این </text>
<text sub="clublinks" start="55.788" dur="1.535"> لاتینوس هستند </text>
<text sub="clublinks" start="56.255" dur="2.169"> تقریباً 20٪ از </text>
<text sub="clublinks" start="57.457" dur="1.734"> جمعیت، </text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="3.937"> غالب </text>
<text sub="clublinks" start="59.325" dur="3.671"> اکثریت ، </text>
<text sub="clublinks" start="62.629" dur="4.17"> بزرگترین اقلیت </text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="4.537"> در کشور، </text>
<text sub="clublinks" start="66.933" dur="1.234"> و بیشتر از 30 </text>
<text sub="clublinks" start="67.8" dur="0.834"> میلیون واجد شرایط </text>
<text sub="clublinks" start="68.3" dur="1.468"> برای رأی دادن به این </text>
<text sub="clublinks" start="68.767" dur="1.836"> نوامبر می آید </text>
<text sub="clublinks" start="69.902" dur="1.669"> و بله ، </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="3.736"> مبلغ عظیم </text>
<text sub="clublinks" start="72.405" dur="3.069"> رأی دهندگان بالقوه </text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="1.835"> هرگز نیامده است </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="1.168"> کاملاً بیرون </text>
<text sub="clublinks" start="76.576" dur="4.604"> زور. </text>
<text sub="clublinks" start="76.909" dur="4.838"> جورج دبلیو بوش </text>
<text sub="clublinks" start="81.314" dur="1.267"> در آن بود </text>
<text sub="clublinks" start="81.881" dur="1.101"> ارتفاع از </text>
<text sub="clublinks" start="82.715" dur="0.901"> جمهوری خواهان </text>
<text sub="clublinks" start="83.115" dur="1.235"> در حال به دست آوردن لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="2.635"> حمایت کردن. </text>
<text sub="clublinks" start="84.484" dur="4.57"> در میان مردم سالار </text>
<text sub="clublinks" start="86.519" dur="3.737"> رئیس جمهور ، </text>
<text sub="clublinks" start="89.188" dur="3.136"> باراک اوباما بود </text>
<text sub="clublinks" start="90.39" dur="3.336"> بسته دوم </text>
<text sub="clublinks" start="92.458" dur="4.037"> بیشتر وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="3.503"> LATINOS برای رأی دادن </text>
<text sub="clublinks" start="96.629" dur="1.769"> آنجا وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="97.497" dur="2.168"> آراI رأی دادن </text>
<text sub="clublinks" start="98.531" dur="2.102"> در اسپانیا. </text>
<text sub="clublinks" start="99.799" dur="2.302"> بیشتر توضیح دهید </text>
<text sub="clublinks" start="100.767" dur="1.768"> از هر زمان دیگر ، </text>
<text sub="clublinks" start="102.235" dur="0.734"> لاتینوس ها </text>
<text sub="clublinks" start="102.668" dur="1.602"> در بوده است </text>
<text sub="clublinks" start="103.102" dur="1.535"> مرکز </text>
<text sub="clublinks" start="104.404" dur="0.933"> ملی </text>
<text sub="clublinks" start="104.771" dur="1.167"> گفتگو، </text>
<text sub="clublinks" start="105.471" dur="1.435"> از پناهندگان ، </text>
<text sub="clublinks" start="106.072" dur="3.269"> به DACA ، به </text>
<text sub="clublinks" start="107.04" dur="2.702"> خانواده </text>
<text sub="clublinks" start="109.475" dur="2.969"> جدایش، جدایی. </text>
<text sub="clublinks" start="109.875" dur="4.004"> در حال حاضر </text>
<text sub="clublinks" start="112.578" dur="5.906"> کروناویروس دارای است </text>
<text sub="clublinks" start="114.013" dur="7.107"> IT LATINOS HARD ، </text>
<text sub="clublinks" start="118.618" dur="4.804"> و </text>
<text sub="clublinks" start="121.254" dur="2.502"> ویرانگر </text>
<text sub="clublinks" start="123.556" dur="0.634"> ضربه. </text>
<text sub="clublinks" start="123.889" dur="1.302"> ما آمده ایم </text>
<text sub="clublinks" start="124.323" dur="5.205"> از و </text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="8.074"> از نظر تاریخی کم است. </text>
<text sub="clublinks" start="129.762" dur="4.805"> لاتینوس چگونه خواهد شد </text>
<text sub="clublinks" start="133.533" dur="3.302"> در آن تصمیم بگیرید </text>
<text sub="clublinks" start="134.701" dur="3.302"> نظرسنجی ها </text>
<text sub="clublinks" start="136.969" dur="4.738"> این فقط نیست </text>
<text sub="clublinks" start="138.137" dur="4.137"> یک جامعه </text>
<text sub="clublinks" start="141.841" dur="0.834"> جوان و پیر، </text>
<text sub="clublinks" start="142.408" dur="0.7"> لیبرال و </text>
<text sub="clublinks" start="142.808" dur="0.868"> محافظه کار، </text>
<text sub="clublinks" start="143.242" dur="1.501"> مردم از </text>
<text sub="clublinks" start="143.81" dur="1.901"> میراث از </text>
<text sub="clublinks" start="144.877" dur="2.302"> تقریباً 200 </text>
<text sub="clublinks" start="145.845" dur="2.102"> کشورها، </text>
<text sub="clublinks" start="147.313" dur="2.068"> VETERANS، FRONT- </text>
<text sub="clublinks" start="148.081" dur="2.702"> کارگران خط ، </text>
<text sub="clublinks" start="149.515" dur="5.939"> کارگران ضروری </text>
<text sub="clublinks" start="150.917" dur="6.372"> . این هست </text>
<text sub="clublinks" start="155.588" dur="3.77"> تصمیم 2020 </text>
<text sub="clublinks" start="157.423" dur="2.402"> از جانب </text>
<text sub="clublinks" start="159.492" dur="0.9"> بیکاری به </text>
<text sub="clublinks" start="159.959" dur="1.001"> عفونت ، </text>
<text sub="clublinks" start="160.526" dur="1.234"> جامعه لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="161.094" dur="1.868"> بوده است </text>
<text sub="clublinks" start="161.894" dur="3.204"> ویران شده در </text>
<text sub="clublinks" start="163.096" dur="2.568"> ویروس کرونا. </text>
<text sub="clublinks" start="165.231" dur="1.468"> کمی بیش از </text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="1.902"> شش ماه در </text>
<text sub="clublinks" start="166.833" dur="2.268"> همه گیر ، </text>
<text sub="clublinks" start="167.834" dur="1.634"> چطوره </text>
<text sub="clublinks" start="169.235" dur="0.6"> انجمن </text>
<text sub="clublinks" start="169.602" dur="0.7"> احساس؟ </text>
<text sub="clublinks" start="169.969" dur="0.834"> آنها چگونه می بینند </text>
<text sub="clublinks" start="170.436" dur="1.268"> شش بعدی </text>
<text sub="clublinks" start="170.937" dur="2.802"> ماهها بازی </text>
<text sub="clublinks" start="171.838" dur="3.569"> بیرون؟ </text>
<text sub="clublinks" start="173.873" dur="2.135"> MORGAN RADFORD </text>
<text sub="clublinks" start="175.541" dur="1.034"> به هوستون رفت ، </text>
<text sub="clublinks" start="176.142" dur="1.468"> TEXAS ، جایی که </text>
<text sub="clublinks" start="176.709" dur="1.368"> شماره ها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="177.744" dur="4.337"> به ویژه STARK </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="6.906"> ، برای پیدا کردن </text>
<text sub="clublinks" start="182.215" dur="4.103"> گزارشگر: AT </text>
<text sub="clublinks" start="185.251" dur="2.702"> این رستوران، </text>
<text sub="clublinks" start="186.452" dur="2.569"> مدیر مونیکا </text>
<text sub="clublinks" start="188.087" dur="2.002"> ریچاردز می گوید </text>
<text sub="clublinks" start="189.155" dur="2.102"> شرابخوار </text>
<text sub="clublinks" start="190.223" dur="1.601"> بسیار زیاد به نظر می رسد </text>
<text sub="clublinks" start="191.391" dur="2.501"> متفاوت از </text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="2.502"> پیش از این </text>
<text sub="clublinks" start="194.026" dur="0.868"> >> در </text>
<text sub="clublinks" start="194.594" dur="0.634"> شروع ، آن است </text>
<text sub="clublinks" start="195.027" dur="1.068"> روده بود </text>
<text sub="clublinks" start="195.361" dur="2.269"> زنگ زدن ، </text>
<text sub="clublinks" start="196.229" dur="1.802"> بازآموزی </text>
<text sub="clublinks" start="197.764" dur="1.033"> اولین چند </text>
<text sub="clublinks" start="198.164" dur="1.334"> ماه ها ، ما بودیم </text>
<text sub="clublinks" start="198.931" dur="3.537"> در حال اجرا در مورد </text>
<text sub="clublinks" start="199.632" dur="3.504"> 40٪ از 50٪ OF </text>
<text sub="clublinks" start="202.602" dur="1.101"> ما چه بودیم </text>
<text sub="clublinks" start="203.269" dur="1.234"> انجام سال گذشته. </text>
<text sub="clublinks" start="203.836" dur="2.002"> در حدود ماه ، آن است </text>
<text sub="clublinks" start="204.636" dur="2.47"> پرش به بالا </text>
<text sub="clublinks" start="205.972" dur="1.801"> حدود 72٪ از </text>
<text sub="clublinks" start="207.24" dur="3.503"> ما چه بودیم </text>
<text sub="clublinks" start="207.907" dur="3.436"> انجام سال گذشته. </text>
<text sub="clublinks" start="210.877" dur="0.933"> >> خبرنگار: او </text>
<text sub="clublinks" start="211.477" dur="0.801"> پدر شروع کرد </text>
<text sub="clublinks" start="211.944" dur="0.901"> رستوران ها </text>
<text sub="clublinks" start="212.411" dur="0.934"> در سال 1984 پس از او </text>
<text sub="clublinks" start="212.978" dur="1.201"> منتقل شده از </text>
<text sub="clublinks" start="213.479" dur="1.402"> مکزیکو </text>
<text sub="clublinks" start="214.313" dur="0.868"> مانند بسیاری از لاتینو- </text>
<text sub="clublinks" start="215.014" dur="0.668"> متعلق به خود </text>
<text sub="clublinks" start="215.314" dur="1.501"> مشاغل ، با </text>
<text sub="clublinks" start="215.815" dur="2.402"> کوید ، آنها دارند </text>
<text sub="clublinks" start="216.949" dur="1.702"> گرفته شده است </text>
<text sub="clublinks" start="218.351" dur="1.968"> بی سابقه </text>
<text sub="clublinks" start="218.784" dur="2.703"> اصابت. </text>
<text sub="clublinks" start="220.72" dur="1.367"> مردم بیشتری </text>
<text sub="clublinks" start="221.621" dur="1.334"> در حال مبارزه با </text>
<text sub="clublinks" start="222.221" dur="1.168"> چه </text>
<text sub="clublinks" start="223.089" dur="1.234"> دولت است </text>
<text sub="clublinks" start="223.522" dur="4.304"> پیش بینی می شود </text>
<text sub="clublinks" start="224.457" dur="3.77"> مبارزه </text>
<text sub="clublinks" start="227.96" dur="0.767"> چندین بار بیشتر </text>
<text sub="clublinks" start="228.36" dur="1.201"> >> خبرنگار: چرا </text>
<text sub="clublinks" start="228.861" dur="1.268"> آیا این را می گویی؟ </text>
<text sub="clublinks" start="229.695" dur="1.034"> اما به دلیل ما </text>
<text sub="clublinks" start="230.263" dur="0.767"> آن را همه ببینید </text>
<text sub="clublinks" start="230.863" dur="0.6"> روز </text>
<text sub="clublinks" start="231.163" dur="0.701"> از دست دادن مردم </text>
<text sub="clublinks" start="231.597" dur="0.7"> شغل آنها. </text>
<text sub="clublinks" start="231.997" dur="1.268"> از دست دادن مردم </text>
<text sub="clublinks" start="232.431" dur="3.003"> خانه های آنها ، نه </text>
<text sub="clublinks" start="233.399" dur="2.602"> می دانم کجا باید </text>
<text sub="clublinks" start="235.568" dur="3.436"> کارگر چگونه </text>
<text sub="clublinks" start="236.135" dur="3.303"> بچه های آنها را تغذیه کنید. </text>
<text sub="clublinks" start="239.138" dur="0.667"> >> خبرنگار: </text>
<text sub="clublinks" start="239.571" dur="0.768"> کوید دارد </text>
<text sub="clublinks" start="239.939" dur="0.867"> نامتناسب </text>
<text sub="clublinks" start="240.472" dur="0.734"> آسیب دیده سیاه </text>
<text sub="clublinks" start="240.94" dur="0.834"> و لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="241.34" dur="2.469"> خانه ها </text>
<text sub="clublinks" start="241.908" dur="3.369"> در هوستون ، THE </text>
<text sub="clublinks" start="243.943" dur="1.768"> چهارم ملت </text>
<text sub="clublinks" start="245.411" dur="1.368"> بزرگترین شهر </text>
<text sub="clublinks" start="245.844" dur="1.469"> با 45٪ لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="246.913" dur="1.401"> جمعیت ، </text>
<text sub="clublinks" start="247.446" dur="3.737"> شماره ها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="248.448" dur="3.302"> سرسام آور. </text>
<text sub="clublinks" start="251.317" dur="1.301"> 77٪ لاتینوس </text>
<text sub="clublinks" start="251.884" dur="1.101"> گزارش جدی </text>
<text sub="clublinks" start="252.752" dur="0.7"> مالی </text>
<text sub="clublinks" start="253.119" dur="1.467"> مشکلات از همان زمان </text>
<text sub="clublinks" start="253.586" dur="1.401"> شروع </text>
<text sub="clublinks" start="254.72" dur="1.969"> ویروس کرونا </text>
<text sub="clublinks" start="255.12" dur="2.136"> شیوع. </text>
<text sub="clublinks" start="256.823" dur="1.467"> چرا چیست </text>
<text sub="clublinks" start="257.39" dur="1.467"> کمتر از 50 </text>
<text sub="clublinks" start="258.424" dur="1.001"> مایل دور ، </text>
<text sub="clublinks" start="258.991" dur="1.034"> خط برای </text>
<text sub="clublinks" start="259.559" dur="1.434"> بانک غذا در </text>
<text sub="clublinks" start="260.159" dur="1.668"> این کلیسای محلی </text>
<text sub="clublinks" start="261.194" dur="1.734"> بسته شده است </text>
<text sub="clublinks" start="261.961" dur="1.368"> اطراف </text>
<text sub="clublinks" start="263.062" dur="1.268"> محوطه پارکینگ </text>
<text sub="clublinks" start="263.462" dur="5.606"> قبل از حتی آنها </text>
<text sub="clublinks" start="264.464" dur="5.038"> باز شد </text>
<text sub="clublinks" start="269.202" dur="0.734"> قبل از </text>
<text sub="clublinks" start="269.635" dur="0.768"> همه گیر ، چگونه </text>
<text sub="clublinks" start="270.069" dur="0.868"> ماشین های زیادی ، چطور </text>
<text sub="clublinks" start="270.536" dur="0.734"> بسیاری از مردم بودند </text>
<text sub="clublinks" start="271.07" dur="0.701"> آینده؟ </text>
<text sub="clublinks" start="271.404" dur="0.767"> ما مشغول خدمت بودیم </text>
<text sub="clublinks" start="271.904" dur="0.835"> حدود 200 </text>
<text sub="clublinks" start="272.305" dur="1.2"> خانواده ها یک هفته. </text>
<text sub="clublinks" start="272.872" dur="1.401"> گزارشگر: AND </text>
<text sub="clublinks" start="273.639" dur="2.269"> اکنون؟ </text>
<text sub="clublinks" start="274.407" dur="2.168"> در حال حاضر بیش از </text>
<text sub="clublinks" start="276.042" dur="1.701"> 300 خانواده روشن </text>
<text sub="clublinks" start="276.709" dur="2.102"> متوسط </text>
<text sub="clublinks" start="277.877" dur="1.901"> روز </text>
<text sub="clublinks" start="278.945" dur="1.901"> گزارشگر: PER </text>
<text sub="clublinks" start="279.912" dur="3.57"> روز؟ </text>
<text sub="clublinks" start="280.98" dur="3.136"> راهها چیست </text>
<text sub="clublinks" start="283.683" dur="0.933"> کوید دارد </text>
<text sub="clublinks" start="284.249" dur="1.202"> تحت تأثیر قرار گرفت </text>
<text sub="clublinks" start="284.75" dur="3.47"> انجمن؟ </text>
<text sub="clublinks" start="285.585" dur="3.736"> >> ما داریم </text>
<text sub="clublinks" start="288.354" dur="2.235"> آنچه را که دارید مدیریت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="289.455" dur="4.804"> 20 سال شغل داشتم </text>
<text sub="clublinks" start="290.723" dur="3.903"> سال ، 15 سال ، </text>
<text sub="clublinks" start="294.393" dur="0.634"> 10 سال. </text>
<text sub="clublinks" start="294.76" dur="0.7"> شغل ثابت. </text>
<text sub="clublinks" start="295.16" dur="1.936"> اکنون آنها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="295.594" dur="2.069"> بدون شغل </text>
<text sub="clublinks" start="297.23" dur="0.734"> آنها می آیند </text>
<text sub="clublinks" start="297.797" dur="1.267"> اینجا. </text>
<text sub="clublinks" start="298.097" dur="1.635"> شما آنها را می دانید </text>
<text sub="clublinks" start="299.198" dur="1.201"> تنبل نیستند </text>
<text sub="clublinks" start="299.866" dur="0.867"> آنها به اینجا </text>
<text sub="clublinks" start="300.533" dur="0.667"> زود. </text>
<text sub="clublinks" start="300.866" dur="1.468"> آنها در حال تلاش هستند </text>
<text sub="clublinks" start="301.334" dur="1.567"> برای تغذیه آنها </text>
<text sub="clublinks" start="302.468" dur="1.302"> خانواده ها. </text>
<text sub="clublinks" start="303.035" dur="1.168"> آنها نیستند </text>
<text sub="clublinks" start="303.903" dur="1.735"> افراد تنبل. </text>
<text sub="clublinks" start="304.337" dur="3.703"> آنها مثل من هستند </text>
<text sub="clublinks" start="305.771" dur="7.374"> به پایان رسید </text>
<text sub="clublinks" start="308.174" dur="5.939"> ملاقات. </text>
<text sub="clublinks" start="313.279" dur="2.135"> >> خبرنگار: </text>
<text sub="clublinks" start="314.247" dur="1.534"> سرویس دادن به خانواده ها </text>
<text sub="clublinks" start="315.548" dur="0.634"> چه کسی پیدا می کند </text>
<text sub="clublinks" start="315.915" dur="1.067"> خودشان </text>
<text sub="clublinks" start="316.315" dur="2.969"> زندگی در A </text>
<text sub="clublinks" start="317.116" dur="2.736"> کابوس. </text>
<text sub="clublinks" start="319.418" dur="1.001"> تاحالا </text>
<text sub="clublinks" start="319.986" dur="1.467"> فکر می کنید می توانید </text>
<text sub="clublinks" start="320.553" dur="3.937"> در این باشید </text>
<text sub="clublinks" start="321.587" dur="7.641"> موقعیت؟ </text>
<text sub="clublinks" start="324.624" dur="5.371"> >> نه </text>
<text sub="clublinks" start="329.362" dur="9.609"> هیچ کس انتظار نمی رود </text>
<text sub="clublinks" start="330.129" dur="9.242"> این. </text>
<text sub="clublinks" start="339.104" dur="1.235"> [ صحبت كردن </text>
<text sub="clublinks" start="339.504" dur="7.174"> زبان خارجی </text>
<text sub="clublinks" start="340.473" dur="6.806"> ] </text>
<text sub="clublinks" start="346.812" dur="1.902"> >> خبرنگار: شما </text>
<text sub="clublinks" start="347.413" dur="2.268"> به این دلیل اینجا هستید </text>
<text sub="clublinks" start="348.848" dur="2.068"> COVID-19 دارد </text>
<text sub="clublinks" start="349.815" dur="3.27"> شما را تحت تأثیر قرار داده است؟ </text>
<text sub="clublinks" start="351.05" dur="3.103"> [صحبت کردن </text>
<text sub="clublinks" start="353.219" dur="2.802"> زبان خارجی </text>
<text sub="clublinks" start="354.287" dur="2.201"> ] </text>
<text sub="clublinks" start="356.155" dur="1.268"> >> مترجم: </text>
<text sub="clublinks" start="356.622" dur="3.069"> ما نداریم </text>
<text sub="clublinks" start="357.557" dur="2.802"> پول وارد می شود ، </text>
<text sub="clublinks" start="359.825" dur="1.134"> اما ما داریم </text>
<text sub="clublinks" start="360.493" dur="2.001"> پول در حال خارج شدن </text>
<text sub="clublinks" start="361.093" dur="1.702"> ما باید بپردازیم </text>
<text sub="clublinks" start="362.628" dur="2.536"> اجاره دادن. </text>
<text sub="clublinks" start="362.928" dur="2.836"> صورتحساب. </text>
<text sub="clublinks" start="365.298" dur="1.634"> >> خبرنگار: اگر </text>
<text sub="clublinks" start="365.898" dur="1.601"> شما می توانید صحبت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="367.066" dur="0.767"> به برخی از رهبران </text>
<text sub="clublinks" start="367.633" dur="0.734"> در </text>
<text sub="clublinks" start="367.966" dur="2.303"> دولت ، چه </text>
<text sub="clublinks" start="368.5" dur="2.337"> آیا می گویی؟ </text>
<text sub="clublinks" start="370.403" dur="1.367"> [صحبت کردن </text>
<text sub="clublinks" start="370.97" dur="3.136"> زبان خارجی </text>
<text sub="clublinks" start="371.904" dur="2.769"> ] </text>
<text sub="clublinks" start="374.24" dur="1.901"> >> مترجم: من </text>
<text sub="clublinks" start="374.807" dur="2.702"> از آنها می پرسید </text>
<text sub="clublinks" start="376.275" dur="2.702"> برای کمک گرفتن از </text>
<text sub="clublinks" start="377.643" dur="1.768"> موقعیت. </text>
<text sub="clublinks" start="379.111" dur="0.767"> >> خبرنگار: </text>
<text sub="clublinks" start="379.544" dur="0.902"> در حال حاضر ، آنها </text>
<text sub="clublinks" start="380.012" dur="0.835"> با چه کار کنید </text>
<text sub="clublinks" start="380.58" dur="1.033"> آنها دارند، </text>
<text sub="clublinks" start="380.98" dur="1.801"> چیزی مونیکا </text>
<text sub="clublinks" start="381.747" dur="1.902"> ریچاردز می گوید </text>
<text sub="clublinks" start="382.915" dur="1.902"> بسیاری از لاتینوس ها </text>
<text sub="clublinks" start="383.783" dur="2.301"> همیشه داشته ام </text>
<text sub="clublinks" start="384.951" dur="1.801"> انجام دادن. </text>
<text sub="clublinks" start="386.218" dur="1.468"> آیا شما فکر می کنم </text>
<text sub="clublinks" start="386.885" dur="1.402"> آیا آن را به </text>
<text sub="clublinks" start="387.82" dur="1.468"> طرف دیگر </text>
<text sub="clublinks" start="388.421" dur="1.534"> از این همه گیری است </text>
<text sub="clublinks" start="389.422" dur="2.068"> سالم؟ </text>
<text sub="clublinks" start="390.089" dur="2.869"> >> من امیدوارم که </text>
<text sub="clublinks" start="391.624" dur="4.771"> من واقعاً ، واقعاً </text>
<text sub="clublinks" start="393.092" dur="5.605"> امیدوارم. </text>
<text sub="clublinks" start="396.529" dur="3.336"> >> چگونه خواهد بود </text>
<text sub="clublinks" start="398.831" dur="2.102"> ایالت </text>
<text sub="clublinks" start="399.999" dur="1.368"> اقتصاد و </text>
<text sub="clublinks" start="401.067" dur="0.734"> بیکاری </text>
<text sub="clublinks" start="401.5" dur="0.668"> نگرانی ها بازی می کنند </text>
<text sub="clublinks" start="401.934" dur="1.034"> خارج از این </text>
<text sub="clublinks" start="402.301" dur="1.402"> نوامبر ، تا </text>
<text sub="clublinks" start="403.102" dur="2.902"> بعضی ها را شانه کنید </text>
<text sub="clublinks" start="403.836" dur="2.769"> چشم انداز. </text>
<text sub="clublinks" start="406.138" dur="1.435"> کریستینا است </text>
<text sub="clublinks" start="406.739" dur="3.503"> بنیانگذار و </text>
<text sub="clublinks" start="407.707" dur="3.536"> مسئول استراتژی </text>
<text sub="clublinks" start="410.376" dur="3.136"> از تکان دادن </text>
<text sub="clublinks" start="411.377" dur="2.702"> سازمان. </text>
<text sub="clublinks" start="413.646" dur="0.867"> این یک است </text>
<text sub="clublinks" start="414.213" dur="1.067"> سازمان </text>
<text sub="clublinks" start="414.646" dur="2.736"> که به نظر می رسد </text>
<text sub="clublinks" start="415.414" dur="2.936"> ENGAGE LATINO </text>
<text sub="clublinks" start="417.516" dur="5.539"> رأی دهندگان در TEXAS </text>
<text sub="clublinks" start="418.484" dur="5.538"> انتخاب کنید ... متشکرم </text>
<text sub="clublinks" start="423.189" dur="1.834"> برای بودن با </text>
<text sub="clublinks" start="424.156" dur="2.169"> آمریکا </text>
<text sub="clublinks" start="425.157" dur="2.102"> بیا شروع کنم </text>
<text sub="clublinks" start="426.459" dur="3.903"> با تو، </text>
<text sub="clublinks" start="427.393" dur="4.137"> کریستینا </text>
<text sub="clublinks" start="430.496" dur="1.435"> موجودات دولتی </text>
<text sub="clublinks" start="431.664" dur="0.734"> بالاتر برای </text>
<text sub="clublinks" start="432.064" dur="1.568"> لاتینوس ، آنجا </text>
<text sub="clublinks" start="432.531" dur="2.035"> میلیون هستند - </text>
<text sub="clublinks" start="433.766" dur="6.973"> 3 وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="434.7" dur="6.44"> میلیون لاتینوس </text>
<text sub="clublinks" start="440.873" dur="1.034"> بیکار </text>
<text sub="clublinks" start="441.273" dur="1.468"> آیا همه فکر می کنید </text>
<text sub="clublinks" start="442.041" dur="1.367"> از این در حال رفتن است </text>
<text sub="clublinks" start="442.875" dur="1.101"> برای روشن کردن </text>
<text sub="clublinks" start="443.542" dur="0.768"> مردم در </text>
<text sub="clublinks" start="444.109" dur="1.068"> نظرسنجی ها </text>
<text sub="clublinks" start="444.443" dur="1.368"> >> ما A هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="445.311" dur="1.467"> جامعه در </text>
<text sub="clublinks" start="445.945" dur="3.336"> بحران </text>
<text sub="clublinks" start="446.912" dur="3.236"> شما ذکر کردید </text>
<text sub="clublinks" start="449.415" dur="1.234"> چهار نفر در 10 </text>
<text sub="clublinks" start="450.282" dur="1.368"> خانواده های لاتینو ، </text>
<text sub="clublinks" start="450.782" dur="1.535"> بچه هایشان </text>
<text sub="clublinks" start="451.784" dur="2.569"> روبرو هستند </text>
<text sub="clublinks" start="452.451" dur="2.769"> حق گرسنگی در حال حاضر. </text>
<text sub="clublinks" start="454.554" dur="1.033"> آنها شده اند </text>
<text sub="clublinks" start="455.354" dur="0.967"> منحصر به فرد </text>
<text sub="clublinks" start="455.721" dur="1.201"> تحت تأثیر </text>
<text sub="clublinks" start="456.455" dur="2.769"> COVID-19 به دلیل </text>
<text sub="clublinks" start="457.056" dur="2.735"> خیلی در ماست </text>
<text sub="clublinks" start="459.358" dur="1.234"> جامعه بود </text>
<text sub="clublinks" start="459.925" dur="1.034"> ضروری </text>
<text sub="clublinks" start="460.726" dur="0.567"> کارگران </text>
<text sub="clublinks" start="461.093" dur="1.134"> 90٪ از </text>
<text sub="clublinks" start="461.426" dur="1.669"> کشاورزان در </text>
<text sub="clublinks" start="462.361" dur="1.668"> این کشور وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="463.229" dur="2.435"> لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="464.163" dur="2.369"> در TEXAS ، 70٪ از </text>
<text sub="clublinks" start="465.798" dur="5.339"> ساخت و ساز </text>
<text sub="clublinks" start="466.666" dur="6.038"> کار لاتینو است. </text>
<text sub="clublinks" start="471.27" dur="2.736"> مشاغل آنجا بود </text>
<text sub="clublinks" start="472.838" dur="2.836"> قادر به اقامت نیست </text>
<text sub="clublinks" start="474.14" dur="1.868"> خانه </text>
<text sub="clublinks" start="475.808" dur="0.7"> مشاغل A </text>
<text sub="clublinks" start="476.141" dur="0.768"> نامتناسب </text>
<text sub="clublinks" start="476.642" dur="0.567"> خطر برای گرفتن </text>
<text sub="clublinks" start="477.042" dur="1.001"> بیمار. </text>
<text sub="clublinks" start="477.343" dur="3.002"> ما دیده ایم </text>
<text sub="clublinks" start="478.177" dur="2.569"> کنگره ، </text>
<text sub="clublinks" start="480.479" dur="0.667"> جمهوری خواهان </text>
<text sub="clublinks" start="480.879" dur="0.601"> امتناع از </text>
<text sub="clublinks" start="481.28" dur="0.633"> توسعه دادن، گسترش </text>
<text sub="clublinks" start="481.613" dur="0.935"> بیکاری </text>
<text sub="clublinks" start="482.047" dur="1.134"> مزایا PICKETT </text>
<text sub="clublinks" start="482.682" dur="1.267"> منحصر به فرد است </text>
<text sub="clublinks" start="483.315" dur="1.702"> ما را تحت تأثیر قرار داد </text>
<text sub="clublinks" start="484.083" dur="1.601"> انجمن. </text>
<text sub="clublinks" start="485.151" dur="1"> فکر می کنم ما داریم </text>
<text sub="clublinks" start="485.818" dur="1.601"> در حال حاضر دیده می شود </text>
<text sub="clublinks" start="486.285" dur="4.304"> مردم می آیند </text>
<text sub="clublinks" start="487.553" dur="3.503"> بیرون از نظرسنجی ها </text>
<text sub="clublinks" start="490.723" dur="1.034"> در ناامیدی </text>
<text sub="clublinks" start="491.19" dur="0.901"> برای تغییر و </text>
<text sub="clublinks" start="491.891" dur="1.634"> عمل. </text>
<text sub="clublinks" start="492.224" dur="1.668"> من فکر میکنم آنها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="493.659" dur="0.634"> در حقیقت </text>
<text sub="clublinks" start="494.026" dur="0.734"> بطور باور نکردنی </text>
<text sub="clublinks" start="494.426" dur="1.101"> پرسش A </text>
<text sub="clublinks" start="494.893" dur="5.439"> دولت تحت </text>
<text sub="clublinks" start="495.661" dur="5.038"> ترامپ را که داشته است </text>
<text sub="clublinks" start="500.466" dur="0.667"> حمله کرد </text>
<text sub="clublinks" start="500.833" dur="0.801"> لاتینوس ، آن </text>
<text sub="clublinks" start="501.267" dur="0.867"> به ما حمله کرده است </text>
<text sub="clublinks" start="501.767" dur="2.135"> کار سخت ، و </text>
<text sub="clublinks" start="502.268" dur="2.468"> چه کسی مایل است به </text>
<text sub="clublinks" start="504.069" dur="1.935"> کار او را بپذیرید </text>
<text sub="clublinks" start="504.87" dur="1.501"> به طور کامل ما باشید </text>
<text sub="clublinks" start="506.138" dur="1.001"> بشریت. </text>
<text sub="clublinks" start="506.505" dur="1.234"> همه اینهاست </text>
<text sub="clublinks" start="507.273" dur="1.467"> در حال انجام شدن </text>
<text sub="clublinks" start="507.873" dur="1.902"> س INال در این مورد </text>
<text sub="clublinks" start="508.874" dur="2.135"> انتخاب </text>
<text sub="clublinks" start="509.909" dur="1.501"> آیا شما موافقت می کنید </text>
<text sub="clublinks" start="511.143" dur="1.234"> با آن؟ </text>
<text sub="clublinks" start="511.543" dur="2.936"> آیا </text>
<text sub="clublinks" start="512.511" dur="2.536"> ساخت همه گیر </text>
<text sub="clublinks" start="514.613" dur="1.034"> رأی دهندگان LATINO بروید </text>
<text sub="clublinks" start="515.181" dur="0.8"> بیرون و رأی دهید </text>
<text sub="clublinks" start="515.781" dur="0.867"> در برابر </text>
<text sub="clublinks" start="516.114" dur="2.837"> رئیس جمهور دونالد </text>
<text sub="clublinks" start="516.782" dur="2.736"> ترامپ؟ </text>
<text sub="clublinks" start="519.085" dur="1.434"> >> وجود ندارد </text>
<text sub="clublinks" start="519.652" dur="2.702"> پرسشی که من </text>
<text sub="clublinks" start="520.653" dur="2.702"> خیلی فکر کنید </text>
<text sub="clublinks" start="522.488" dur="1.434"> مردمی در </text>
<text sub="clublinks" start="523.489" dur="1.501"> انجمن، </text>
<text sub="clublinks" start="524.056" dur="2.335"> میلیون ها طرف </text>
<text sub="clublinks" start="525.124" dur="2.135"> کشور هستند </text>
<text sub="clublinks" start="526.525" dur="2.269"> اسکرپ کردن آنها </text>
<text sub="clublinks" start="527.393" dur="2.368"> زانو در نماز ، </text>
<text sub="clublinks" start="528.928" dur="1.968"> برای آنها نگران است </text>
<text sub="clublinks" start="529.895" dur="2.636"> خانواده ها و </text>
<text sub="clublinks" start="531.03" dur="2.168"> خود آن را </text>
<text sub="clublinks" start="532.665" dur="3.069"> آنها خداحافظی می کنند </text>
<text sub="clublinks" start="533.331" dur="6.941"> هفته به هفته </text>
<text sub="clublinks" start="535.868" dur="4.805"> از آنجا که </text>
<text sub="clublinks" start="540.406" dur="0.667"> قرنطینه ها </text>
<text sub="clublinks" start="540.806" dur="0.667"> در سراسر </text>
<text sub="clublinks" start="541.207" dur="1.234"> کشور ، توسط </text>
<text sub="clublinks" start="541.607" dur="1.701"> دولتمردان در </text>
<text sub="clublinks" start="542.575" dur="5.204"> کشورهای مختلف </text>
<text sub="clublinks" start="543.543" dur="4.737"> همه آنها دارند </text>
<text sub="clublinks" start="547.913" dur="0.734"> قوانین مختلف ، </text>
<text sub="clublinks" start="548.413" dur="0.634"> ناهمسان </text>
<text sub="clublinks" start="548.78" dur="0.734"> متغیرها </text>
<text sub="clublinks" start="549.181" dur="0.8"> باعث بسیاری می شود </text>
<text sub="clublinks" start="549.648" dur="1.568"> از عدم اطمینان </text>
<text sub="clublinks" start="550.115" dur="1.769"> برای اقتصاد </text>
<text sub="clublinks" start="551.35" dur="1.334"> من فکر می کنم وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="552.017" dur="1.802"> راهی که ما </text>
<text sub="clublinks" start="552.818" dur="2.435"> به طور گسترده ای می تواند </text>
<text sub="clublinks" start="553.953" dur="2.568"> مدیریت بهتر </text>
<text sub="clublinks" start="555.387" dur="2.102"> موقعیت </text>
<text sub="clublinks" start="556.655" dur="4.738"> این بسیار است </text>
<text sub="clublinks" start="557.623" dur="4.337"> پیچیده برای </text>
<text sub="clublinks" start="561.527" dur="0.934"> خیلی زیاد </text>
<text sub="clublinks" start="562.094" dur="0.801"> دولتمردان سراسر </text>
<text sub="clublinks" start="562.594" dur="0.901"> کشور. </text>
<text sub="clublinks" start="563.028" dur="1.234"> فکر می کنم ما می دانیم </text>
<text sub="clublinks" start="563.629" dur="1.501"> الان باید چیکار کنیم. </text>
<text sub="clublinks" start="564.396" dur="1.868"> فکر می کنم ما می دانیم </text>
<text sub="clublinks" start="565.264" dur="1.434"> بیشتر از </text>
<text sub="clublinks" start="566.398" dur="0.801"> پیشگیرانه </text>
<text sub="clublinks" start="566.831" dur="0.868"> اقدامات تا آنجا که </text>
<text sub="clublinks" start="567.332" dur="1.001"> ما می توانیم شروع کنیم </text>
<text sub="clublinks" start="567.832" dur="1.636"> باز کنید </text>
<text sub="clublinks" start="568.466" dur="1.869"> اقتصاد یک بیت </text>
<text sub="clublinks" start="569.602" dur="1.868"> بیشتر. </text>
<text sub="clublinks" start="570.469" dur="4.137"> یکبار که داری </text>
<text sub="clublinks" start="571.604" dur="3.436"> بیشتر </text>
<text sub="clublinks" start="574.74" dur="1.034"> بهره وری، </text>
<text sub="clublinks" start="575.173" dur="2.069"> شما بیشتر دارید </text>
<text sub="clublinks" start="575.908" dur="1.635"> فرصت برای </text>
<text sub="clublinks" start="577.376" dur="0.7"> شغل ها. </text>
<text sub="clublinks" start="577.676" dur="1.268"> مهم است </text>
<text sub="clublinks" start="578.21" dur="1.334"> که ما می بینیم A </text>
<text sub="clublinks" start="579.078" dur="1.334"> بازگشت به عقب </text>
<text sub="clublinks" start="579.678" dur="2.836"> دارد می رود </text>
<text sub="clublinks" start="580.546" dur="2.335"> استفاده کنید </text>
<text sub="clublinks" start="582.648" dur="0.7"> بهتر </text>
<text sub="clublinks" start="583.015" dur="1.267"> فرصت برای </text>
<text sub="clublinks" start="583.482" dur="3.503"> LATINOS ACROSS </text>
<text sub="clublinks" start="584.416" dur="3.136"> کشور. </text>
<text sub="clublinks" start="587.119" dur="0.8"> >> کریستینا ، انجام دهید </text>
<text sub="clublinks" start="587.686" dur="0.667"> تو فکر می کنی </text>
<text sub="clublinks" start="588.053" dur="1.335"> کمپین ها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="588.487" dur="1.968"> در حال انجام است </text>
<text sub="clublinks" start="589.522" dur="1.568"> ENGAGE LATINO </text>
<text sub="clublinks" start="590.589" dur="1.635"> رأی دهندگان در </text>
<text sub="clublinks" start="591.223" dur="2.269"> وسط این </text>
<text sub="clublinks" start="592.358" dur="1.468"> پاندمی؟ </text>
<text sub="clublinks" start="593.626" dur="1.634"> >> نه </text>
<text sub="clublinks" start="593.959" dur="7.04"> ما باید ببینیم </text>
<text sub="clublinks" start="595.394" dur="5.972"> جذابیت بیشتر </text>
<text sub="clublinks" start="601.133" dur="0.7"> از </text>
<text sub="clublinks" start="601.5" dur="0.7"> نامزدها و </text>
<text sub="clublinks" start="601.967" dur="0.6"> از </text>
<text sub="clublinks" start="602.334" dur="0.701"> مهمانی، </text>
<text sub="clublinks" start="602.701" dur="0.734"> مخصوصاً </text>
<text sub="clublinks" start="603.168" dur="0.601"> مردم سالار </text>
<text sub="clublinks" start="603.568" dur="0.634"> مهمانی - جشن. </text>
<text sub="clublinks" start="603.902" dur="0.768"> فکر نمی کنم </text>
<text sub="clublinks" start="604.336" dur="0.834"> رأی LATINO </text>
<text sub="clublinks" start="604.803" dur="0.734"> می توان مورد استفاده قرار گرفت </text>
<text sub="clublinks" start="605.304" dur="0.567"> اعطا شده. </text>
<text sub="clublinks" start="605.671" dur="0.667"> ما رأی می دهیم </text>
<text sub="clublinks" start="606.004" dur="0.801"> بیش از حد عالی </text>
<text sub="clublinks" start="606.471" dur="0.634"> برای دموکراتها </text>
<text sub="clublinks" start="606.939" dur="0.633"> ما میرویم </text>
<text sub="clublinks" start="607.239" dur="0.634"> بیش از حد عالی </text>
<text sub="clublinks" start="607.706" dur="0.601"> برای </text>
<text sub="clublinks" start="608.006" dur="0.868"> پیشرفت ، </text>
<text sub="clublinks" start="608.44" dur="1.902"> بخصوص </text>
<text sub="clublinks" start="609.008" dur="2.101"> لاتینوس جوان تر. </text>
<text sub="clublinks" start="610.476" dur="6.039"> ساندرز برنی </text>
<text sub="clublinks" start="611.243" dur="5.839"> برنده لاتینو شد </text>
<text sub="clublinks" start="616.649" dur="0.834"> رأی دهید در </text>
<text sub="clublinks" start="617.216" dur="0.634"> مردم سالار </text>
<text sub="clublinks" start="617.616" dur="0.634"> اولیه. </text>
<text sub="clublinks" start="617.983" dur="0.734"> شما می بینید A </text>
<text sub="clublinks" start="618.384" dur="0.834"> جامعه ای که </text>
<text sub="clublinks" start="618.851" dur="0.834"> ناامید کننده است برای </text>
<text sub="clublinks" start="619.351" dur="0.768"> نمایندگی. </text>
<text sub="clublinks" start="619.818" dur="1.034"> اما در سال 2018 ، </text>
<text sub="clublinks" start="620.252" dur="1.034"> نزدیک به 60٪ از </text>
<text sub="clublinks" start="620.986" dur="0.834"> لاتینوس گفت </text>
<text sub="clublinks" start="621.419" dur="0.902"> آنها هرگز نبودند </text>
<text sub="clublinks" start="621.954" dur="1.334"> با A تماس گرفته شده است </text>
<text sub="clublinks" start="622.454" dur="2.269"> نامزد یا </text>
<text sub="clublinks" start="623.422" dur="3.77"> مهمانی - جشن. که دارای </text>
<text sub="clublinks" start="624.857" dur="3.036"> عوض شدن. این است </text>
<text sub="clublinks" start="627.326" dur="1.634"> بزرگترین غیر- </text>
<text sub="clublinks" start="628.026" dur="2.169"> رأی دادن به پرواز </text>
<text sub="clublinks" start="629.094" dur="3.537"> بلوک در </text>
<text sub="clublinks" start="630.329" dur="5.205"> کشور. </text>
<text sub="clublinks" start="632.765" dur="3.369"> >> دانیل ، </text>
<text sub="clublinks" start="635.668" dur="0.833"> رئیس جمهور ترامپ </text>
<text sub="clublinks" start="636.268" dur="1.334"> بوده است </text>
<text sub="clublinks" start="636.635" dur="1.768"> با تمرکز زیاد </text>
<text sub="clublinks" start="637.736" dur="1.802"> در لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="638.537" dur="5.539"> به خصوص رأی دهید </text>
<text sub="clublinks" start="639.671" dur="4.806"> در فلوریدا. </text>
<text sub="clublinks" start="644.21" dur="0.7"> چه چیزی </text>
<text sub="clublinks" start="644.61" dur="1.434"> با آن واکنش نشان دهید </text>
<text sub="clublinks" start="645.044" dur="1.567"> رأی LATINO </text>
<text sub="clublinks" start="646.178" dur="0.8"> در فلوریدا </text>
<text sub="clublinks" start="646.745" dur="1.101"> با توجه </text>
<text sub="clublinks" start="647.112" dur="1.768"> رئيس جمهور </text>
<text sub="clublinks" start="647.98" dur="3.803"> پیام ترامپ؟ </text>
<text sub="clublinks" start="649.014" dur="3.437"> >> او انجام داده است </text>
<text sub="clublinks" start="651.917" dur="1.434"> کار خوب اکنون </text>
<text sub="clublinks" start="652.584" dur="1.735"> نمایش A </text>
<text sub="clublinks" start="653.485" dur="3.17"> آن را ضبط کنید </text>
<text sub="clublinks" start="654.453" dur="2.769"> آیا در نیست </text>
<text sub="clublinks" start="656.789" dur="1.1"> قبلی </text>
<text sub="clublinks" start="657.356" dur="1.267"> چرخه انتخابات </text>
<text sub="clublinks" start="658.023" dur="2.436"> آن ضبط </text>
<text sub="clublinks" start="658.757" dur="3.77"> نتیجه گرفته شده در AN </text>
<text sub="clublinks" start="660.593" dur="4.003"> بونانزا اقتصادی </text>
<text sub="clublinks" start="662.661" dur="2.869"> که لاتینوس </text>
<text sub="clublinks" start="664.73" dur="2.669"> از مزایای </text>
<text sub="clublinks" start="665.664" dur="2.136"> قبل از این </text>
<text sub="clublinks" start="667.533" dur="0.7"> ساختگی </text>
<text sub="clublinks" start="667.933" dur="1.067"> رکود بود </text>
<text sub="clublinks" start="668.367" dur="2.102"> تحمیل شده ، ما باید داشته باشیم </text>
<text sub="clublinks" start="669.134" dur="2.103"> رکورد </text>
<text sub="clublinks" start="670.603" dur="1.601"> مشارکت </text>
<text sub="clublinks" start="671.37" dur="4.17"> نرخ ، ضبط </text>
<text sub="clublinks" start="672.338" dur="4.17"> مالکیت خانه. </text>
<text sub="clublinks" start="675.674" dur="1.135"> آنها خوشحال بودند </text>
<text sub="clublinks" start="676.642" dur="1.101"> روزها. </text>
<text sub="clublinks" start="676.942" dur="3.203"> چیزهایی که دارند </text>
<text sub="clublinks" start="677.877" dur="4.136"> به دلیل تغییر </text>
<text sub="clublinks" start="680.279" dur="6.739"> از COVID-19. </text>
<text sub="clublinks" start="682.147" dur="5.439"> حتی بنابراین ، او داشته است </text>
<text sub="clublinks" start="687.152" dur="1.001"> در حال انجام A </text>
<text sub="clublinks" start="687.72" dur="1.067"> شغل بزرگ </text>
<text sub="clublinks" start="688.287" dur="1"> تولید بسیاری </text>
<text sub="clublinks" start="688.92" dur="1.602"> از هیجان ، </text>
<text sub="clublinks" start="689.421" dur="2.369"> یکی به دلیل </text>
<text sub="clublinks" start="690.656" dur="1.734"> رویدادها </text>
<text sub="clublinks" start="691.924" dur="1.467"> کاروان که </text>
<text sub="clublinks" start="692.524" dur="4.137"> شما می بینید </text>
<text sub="clublinks" start="693.525" dur="3.971"> لاتینوس من فکر می کنم </text>
<text sub="clublinks" start="696.795" dur="1.702"> یکی از بهترین ها </text>
<text sub="clublinks" start="697.63" dur="1.968"> چیزهایی که هست </text>
<text sub="clublinks" start="698.631" dur="1.534"> اتفاق می افتد ، من </text>
<text sub="clublinks" start="699.732" dur="0.834"> فکر کنید آنها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="700.299" dur="0.734"> برقراری ارتباط </text>
<text sub="clublinks" start="700.699" dur="1.068"> بهتر از این </text>
<text sub="clublinks" start="701.166" dur="1.068"> آن ها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="701.901" dur="0.767"> ارتباط بهتر </text>
<text sub="clublinks" start="702.368" dur="0.6"> به لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="702.802" dur="0.967"> رای. </text>
<text sub="clublinks" start="703.102" dur="1.268"> منظورم این است که، </text>
<text sub="clublinks" start="703.903" dur="1.434"> آنها استخدام می کنند </text>
<text sub="clublinks" start="704.503" dur="1.235"> برای لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="705.471" dur="3.202"> انجمن. </text>
<text sub="clublinks" start="705.871" dur="3.67"> تیم برون مرزی </text>
<text sub="clublinks" start="708.908" dur="1.034"> مانند ما به نظر می رسد ، </text>
<text sub="clublinks" start="709.675" dur="0.634"> به نظر می رسد مانند </text>
<text sub="clublinks" start="710.075" dur="0.834"> لاتینوس </text>
<text sub="clublinks" start="710.442" dur="1.468"> من فکر می کنم آن </text>
<text sub="clublinks" start="711.043" dur="1.468"> هنگامی که شما بهتر هستید </text>
<text sub="clublinks" start="712.044" dur="1.468"> می توانید اتصال برقرار کنید </text>
<text sub="clublinks" start="712.645" dur="1.201"> دو مهم </text>
<text sub="clublinks" start="713.646" dur="0.9"> چیزها </text>
<text sub="clublinks" start="713.979" dur="1.001"> یکی ، اون تو </text>
<text sub="clublinks" start="714.68" dur="1.267"> مراقبت ، دوم </text>
<text sub="clublinks" start="715.113" dur="4.338"> ایده های شما </text>
<text sub="clublinks" start="716.081" dur="3.937"> بود. </text>
<text sub="clublinks" start="719.585" dur="0.867"> البته ، </text>
<text sub="clublinks" start="720.152" dur="0.667"> وارد می شود </text>
<text sub="clublinks" start="720.585" dur="0.634"> بهترین زمان </text>
<text sub="clublinks" start="720.953" dur="0.7"> لاتینوها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="721.353" dur="0.701"> جذاب و </text>
<text sub="clublinks" start="721.787" dur="1.067"> متحرک سازی </text>
<text sub="clublinks" start="722.187" dur="3.136"> لاتینوس زیرا </text>
<text sub="clublinks" start="722.988" dur="2.903"> آنها اعتماد دارند </text>
<text sub="clublinks" start="725.457" dur="0.801"> لاتینوهایی که دارند </text>
<text sub="clublinks" start="726.025" dur="0.734"> به اشتراک گذاشته شده </text>
<text sub="clublinks" start="726.392" dur="1.334"> زبان ، به اشتراک گذاشته شده </text>
<text sub="clublinks" start="726.892" dur="1.168"> فرهنگ ، و </text>
<text sub="clublinks" start="727.86" dur="2.135"> به اشتراک گذاشته شده </text>
<text sub="clublinks" start="728.193" dur="2.503"> تجربیات. </text>
<text sub="clublinks" start="730.129" dur="1.034"> >> آیا فکر می کنید ، </text>
<text sub="clublinks" start="730.829" dur="1.368"> کریستینا ، آن </text>
<text sub="clublinks" start="731.296" dur="4.171"> BIDEN در حال انجام است </text>
<text sub="clublinks" start="732.331" dur="4.304"> کافی؟ </text>
<text sub="clublinks" start="735.601" dur="3.503"> او در حال انجام چه کاری است </text>
<text sub="clublinks" start="736.769" dur="3.069"> اشتباه؟ </text>
<text sub="clublinks" start="739.271" dur="1.068"> >> اول ، من می خواهم </text>
<text sub="clublinks" start="739.971" dur="0.901"> برای گفتن من </text>
<text sub="clublinks" start="740.472" dur="1.468"> مخالف با </text>
<text sub="clublinks" start="741.006" dur="3.27"> دانیل ، آن ماست </text>
<text sub="clublinks" start="742.074" dur="2.636"> جامعه در بود </text>
<text sub="clublinks" start="744.41" dur="0.7"> بعضی از اجبارها </text>
<text sub="clublinks" start="744.843" dur="0.668"> استعداد </text>
<text sub="clublinks" start="745.244" dur="0.667"> قبل از این </text>
<text sub="clublinks" start="745.644" dur="0.668"> ركسيشن </text>
<text sub="clublinks" start="746.045" dur="0.6"> ما ... را داریم </text>
<text sub="clublinks" start="746.445" dur="5.705"> مرتفع ترین </text>
<text sub="clublinks" start="746.779" dur="5.805"> بدون هیچ بیمه ای </text>
<text sub="clublinks" start="752.284" dur="1.001"> گروه قومی ، </text>
<text sub="clublinks" start="752.717" dur="1.135"> چرا ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="753.419" dur="0.967"> خیلی رنج برده </text>
<text sub="clublinks" start="753.986" dur="0.801"> نامتناسب </text>
<text sub="clublinks" start="754.52" dur="0.634"> در 19 </text>
<text sub="clublinks" start="754.92" dur="0.701"> ترامپ </text>
<text sub="clublinks" start="755.287" dur="0.834"> مدیریت </text>
<text sub="clublinks" start="755.754" dur="0.801"> به طور مداوم </text>
<text sub="clublinks" start="756.255" dur="0.9"> حمله به </text>
<text sub="clublinks" start="756.688" dur="1.802"> یکپارچگی ما </text>
<text sub="clublinks" start="757.289" dur="3.169"> خانواده ها ، دارای LED است </text>
<text sub="clublinks" start="759.258" dur="2.168"> عظیم </text>
<text sub="clublinks" start="760.592" dur="2.936"> جدایی از </text>
<text sub="clublinks" start="761.56" dur="3.103"> خانواده های لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="763.662" dur="2.903"> و هدف گذاری </text>
<text sub="clublinks" start="764.797" dur="2.335"> جامعه ی ما. </text>
<text sub="clublinks" start="766.699" dur="1.1"> فکر نمی کنم </text>
<text sub="clublinks" start="767.266" dur="1.034"> آنچه از دست رفته است </text>
<text sub="clublinks" start="767.932" dur="0.802"> لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="768.434" dur="0.801"> جوامع </text>
<text sub="clublinks" start="768.867" dur="1.101"> با این حال ، ما نیاز داریم </text>
<text sub="clublinks" start="769.368" dur="1.267"> پیشنهاد </text>
<text sub="clublinks" start="770.102" dur="1.101"> کمپین به </text>
<text sub="clublinks" start="770.769" dur="1.201"> سرمایه گذاری بیشتر </text>
<text sub="clublinks" start="771.337" dur="2.735"> به شدت در </text>
<text sub="clublinks" start="772.104" dur="2.302"> رسیدن به لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="774.206" dur="0.667"> رأی دهندگان ، </text>
<text sub="clublinks" start="774.539" dur="0.668"> ارتباط با </text>
<text sub="clublinks" start="775.007" dur="0.667"> لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="775.34" dur="0.768"> سازمان های، </text>
<text sub="clublinks" start="775.807" dur="1.068"> و بالا بردن </text>
<text sub="clublinks" start="776.241" dur="4.104"> آنچه دارند </text>
<text sub="clublinks" start="777.009" dur="3.937"> در گذشته انجام شد </text>
<text sub="clublinks" start="780.479" dur="1.034"> و کجا </text>
<text sub="clublinks" start="781.08" dur="0.834"> در آن بایستید </text>
<text sub="clublinks" start="781.647" dur="0.801"> موضوعاتی را که </text>
<text sub="clublinks" start="782.047" dur="0.768"> اهمیت دادن به </text>
<text sub="clublinks" start="782.581" dur="0.967"> لاتینوس </text>
<text sub="clublinks" start="782.948" dur="2.702"> لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="783.682" dur="2.67"> جامعه زندگی می کند </text>
<text sub="clublinks" start="785.784" dur="1.035"> در کشورهای اصلی ، </text>
<text sub="clublinks" start="786.485" dur="0.701"> فلوریدا ، تگزاس ، </text>
<text sub="clublinks" start="786.952" dur="0.634"> آریزونا ، </text>
<text sub="clublinks" start="787.319" dur="0.934"> کالیفرنیا </text>
<text sub="clublinks" start="787.72" dur="1.667"> ما باید بسازیم </text>
<text sub="clublinks" start="788.387" dur="2.302"> مطمئن باشید که ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="789.521" dur="1.635"> مشاهده پیشنهاد </text>
<text sub="clublinks" start="790.823" dur="2.101"> مدیریت </text>
<text sub="clublinks" start="791.29" dur="2.902"> پویش، </text>
<text sub="clublinks" start="793.058" dur="1.535"> مخصوصاً در </text>
<text sub="clublinks" start="794.326" dur="1.234"> آریزونا و </text>
<text sub="clublinks" start="794.726" dur="1.502"> TEXAS ، کجا هستید </text>
<text sub="clublinks" start="795.694" dur="1.668"> عالی ببین </text>
<text sub="clublinks" start="796.362" dur="2.502"> پشتیبانی از بین </text>
<text sub="clublinks" start="797.496" dur="2.302"> لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="798.998" dur="4.937"> جامعه برای </text>
<text sub="clublinks" start="799.932" dur="4.37"> پیشنهاد </text>
<text sub="clublinks" start="804.069" dur="0.667"> پویش. </text>
<text sub="clublinks" start="804.436" dur="0.767"> جامعه ی ما </text>
<text sub="clublinks" start="804.87" dur="0.767"> نمی توان استفاده کرد </text>
<text sub="clublinks" start="805.337" dur="0.767"> اعطا شده </text>
<text sub="clublinks" start="805.77" dur="0.801"> این کافی نیست </text>
<text sub="clublinks" start="806.238" dur="1.134"> برای اشاره به </text>
<text sub="clublinks" start="806.705" dur="1.334"> ترامپ کنید و بگویید ، </text>
<text sub="clublinks" start="807.506" dur="1.301"> همه آسیب </text>
<text sub="clublinks" start="808.173" dur="1.201"> اون داره </text>
<text sub="clublinks" start="808.941" dur="0.867"> باعث شده برای ما </text>
<text sub="clublinks" start="809.508" dur="1.034"> جامعه ، ما </text>
<text sub="clublinks" start="809.941" dur="1.468"> باید بدانید چگونه </text>
<text sub="clublinks" start="810.676" dur="1.801"> ما می خواهیم </text>
<text sub="clublinks" start="811.543" dur="1.268"> از این خارج شوید </text>
<text sub="clublinks" start="812.611" dur="0.734"> بحران </text>
<text sub="clublinks" start="812.944" dur="1.502"> این یک است </text>
<text sub="clublinks" start="813.479" dur="2.435"> اقتصادی و </text>
<text sub="clublinks" start="814.58" dur="2.001"> بحران مراقبت های بهداشتی </text>
<text sub="clublinks" start="816.148" dur="0.934"> که ما </text>
<text sub="clublinks" start="816.714" dur="0.769"> جامعه دارای است </text>
<text sub="clublinks" start="817.216" dur="1.367"> هرگز ندیده ام </text>
<text sub="clublinks" start="817.616" dur="2.736"> هر چیزی مثل آن است. </text>
<text sub="clublinks" start="818.818" dur="4.437"> من نمی توانم آن را تأیید کنم </text>
<text sub="clublinks" start="820.486" dur="3.336"> به اندازه کافی کافی است </text>
<text sub="clublinks" start="823.389" dur="1"> این چقدر دردناک است </text>
<text sub="clublinks" start="823.956" dur="5.772"> لحظه برای است </text>
<text sub="clublinks" start="824.523" dur="5.772"> جامعه ی ما. من </text>
<text sub="clublinks" start="829.862" dur="0.834"> در اینجا ملاقات کنید </text>
<text sub="clublinks" start="830.429" dur="0.734"> TEXAS با </text>
<text sub="clublinks" start="830.829" dur="0.901"> اعضای خانواده </text>
<text sub="clublinks" start="831.296" dur="0.868"> چه کسی عاشقش شده </text>
<text sub="clublinks" start="831.864" dur="0.801"> به همین دلیل </text>
<text sub="clublinks" start="832.297" dur="0.901"> آنها نداشتند </text>
<text sub="clublinks" start="832.798" dur="0.967"> مراقبت های بهداشتی ، و </text>
<text sub="clublinks" start="833.332" dur="1.034"> آنها انتظار داشتند </text>
<text sub="clublinks" start="833.899" dur="0.901"> رفتن به </text>
<text sub="clublinks" start="834.5" dur="0.834"> دکتر ، حتی </text>
<text sub="clublinks" start="834.933" dur="0.867"> با وجود اینکه آنها بودند </text>
<text sub="clublinks" start="835.467" dur="0.901"> خیلی بیمار. </text>
<text sub="clublinks" start="835.934" dur="0.801"> من با مردم ملاقات کردم </text>
<text sub="clublinks" start="836.502" dur="0.734"> که هست </text>
<text sub="clublinks" start="836.869" dur="1.968"> مستند نشده </text>
<text sub="clublinks" start="837.369" dur="2.069"> هرگز دریافت نکردید A </text>
<text sub="clublinks" start="838.971" dur="0.967"> دلار از </text>
<text sub="clublinks" start="839.571" dur="1.501"> دولت ، حتی </text>
<text sub="clublinks" start="840.072" dur="1.835"> فکر می کنم </text>
<text sub="clublinks" start="841.206" dur="1.335"> اینجا 25 باشید </text>
<text sub="clublinks" start="842.041" dur="1.667"> PLUS YEARS و </text>
<text sub="clublinks" start="842.674" dur="1.602"> همیشه آنها را بپردازید </text>
<text sub="clublinks" start="843.842" dur="1.301"> مالیات. </text>
<text sub="clublinks" start="844.41" dur="1.1"> آنها اکنون هستند </text>
<text sub="clublinks" start="845.277" dur="1.301"> خانه به دوش. </text>
<text sub="clublinks" start="845.644" dur="1.501"> این چیست </text>
<text sub="clublinks" start="846.712" dur="0.834"> اتفاق می افتد در ما </text>
<text sub="clublinks" start="847.279" dur="0.9"> جوامع </text>
<text sub="clublinks" start="847.679" dur="1.969"> در سراسر </text>
<text sub="clublinks" start="848.313" dur="2.903"> کشور. </text>
<text sub="clublinks" start="849.782" dur="2.635"> >> با تشکر از شما ، </text>
<text sub="clublinks" start="851.35" dur="3.57"> کریستینا </text>
<text sub="clublinks" start="852.551" dur="3.003"> دانیل ، متشکرم </text>
<text sub="clublinks" start="855.054" dur="1.334"> شما خیلی زیاد </text>
<text sub="clublinks" start="855.687" dur="1.802"> هر دو شما برای </text>
<text sub="clublinks" start="856.522" dur="2.869"> با ما بودن </text>
<text sub="clublinks" start="857.623" dur="3.803"> امشب </text>
<text sub="clublinks" start="859.525" dur="2.869"> >>> در حال آمدن است </text>
<text sub="clublinks" start="861.56" dur="3.303"> پس از مدت کوتاهی </text>
<text sub="clublinks" start="862.528" dur="3.102"> شکستن ، </text>
<text sub="clublinks" start="864.997" dur="5.571"> حمله نژادی </text>
<text sub="clublinks" start="865.764" dur="5.138"> ناسازگاری ها </text>
<text sub="clublinks" start="870.702" dur="2.569"> موضوع؟ </text>
<text sub="clublinks" start="871.035" dur="5.606"> >> راسیسم یک است </text>
<text sub="clublinks" start="873.405" dur="3.837"> مشکل در لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="876.876" dur="1.033"> جوامع </text>
<text sub="clublinks" start="877.376" dur="1.868"> ما باید نگاه کنیم </text>
<text sub="clublinks" start="878.043" dur="3.47"> در آن ، چه </text>
<text sub="clublinks" start="879.378" dur="3.303"> نوع راسیسم </text>
<text sub="clublinks" start="881.647" dur="1.468"> ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="882.815" dur="1.734"> مجذوب کردن؟ </text>
<text sub="clublinks" start="883.248" dur="1.902"> >> این بیشتر است </text>
<text sub="clublinks" start="884.683" dur="0.834"> آنچه ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="885.284" dur="0.7"> باید باشد </text>
<text sub="clublinks" start="885.651" dur="1.1"> نگران بودن درباره </text>
<text sub="clublinks" start="886.118" dur="1"> به جای </text>
<text sub="clublinks" start="886.885" dur="0.8"> بی عدالتی </text>
<text sub="clublinks" start="887.252" dur="1.001"> بین فقرا </text>
<text sub="clublinks" start="887.819" dur="3.737"> و ثروتمند؟ </text>
<text sub="clublinks" start="888.387" dur="4.27"> >> فکر می کنم ، </text>
<text sub="clublinks" start="891.69" dur="6.039"> دختر نیمی است </text>
<text sub="clublinks" start="892.791" dur="6.907"> سیاه </text>
<text sub="clublinks" start="897.863" dur="3.136"> >> پلیس </text>
<text sub="clublinks" start="899.832" dur="1.568"> بلند شد </text>
<text sub="clublinks" start="901.133" dur="2.135"> نظام </text>
<text sub="clublinks" start="901.533" dur="2.702"> نژاد پرستی. </text>
<text sub="clublinks" start="903.402" dur="3.736"> ما خود را هدف قرار می دهیم </text>
<text sub="clublinks" start="904.369" dur="3.637"> جوامع </text>
<text sub="clublinks" start="907.272" dur="1.035"> من قصد دارم باشم </text>
<text sub="clublinks" start="908.14" dur="1.201"> بعد؟ </text>
<text sub="clublinks" start="908.44" dur="1.335"> >> من اینجا هستم </text>
<text sub="clublinks" start="909.475" dur="0.733"> به همه بگو </text>
<text sub="clublinks" start="909.908" dur="0.867"> اون نه </text>
<text sub="clublinks" start="910.342" dur="1.034"> اقتدار می تواند </text>
<text sub="clublinks" start="910.909" dur="0.868"> خلاص شدن از شر </text>
<text sub="clublinks" start="911.51" dur="1.434"> اقلیت ها </text>
<text sub="clublinks" start="911.91" dur="2.069"> ما قوی هستیم. </text>
<text sub="clublinks" start="913.078" dur="2.369"> ما خود را می شناسیم </text>
<text sub="clublinks" start="914.113" dur="2.501"> حقوق. </text>
<text sub="clublinks" start="915.581" dur="3.636"> >> [CROWD </text>
<text sub="clublinks" start="916.748" dur="3.237"> CHANTING] </text>
<text sub="clublinks" start="919.351" dur="1.068"> >>> تو هستی </text>
<text sub="clublinks" start="920.119" dur="0.667"> تماشای NBC </text>
<text sub="clublinks" start="920.552" dur="0.701"> خبر اکنون </text>
<text sub="clublinks" start="920.92" dur="0.8"> ما بعضی ها رو پیدا کردیم </text>
<text sub="clublinks" start="921.387" dur="0.834"> خبر فوری. </text>
<text sub="clublinks" start="921.854" dur="1.4"> >> اگر آنها بروند </text>
<text sub="clublinks" start="922.354" dur="1.601"> بازگشت به آنها </text>
<text sub="clublinks" start="923.388" dur="1.001"> شغل ، آنها می خواهند </text>
<text sub="clublinks" start="924.089" dur="0.767"> برای اطمینان </text>
<text sub="clublinks" start="924.522" dur="0.735"> آنها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="924.99" dur="0.9"> حفاظت شده. </text>
<text sub="clublinks" start="925.39" dur="1.168"> >> این خبر است </text>
<text sub="clublinks" start="926.024" dur="2.336"> برای شما ساخته شده است </text>
<text sub="clublinks" start="926.692" dur="2.902"> STREAMING WORLD. </text>
<text sub="clublinks" start="928.494" dur="1.734"> هفته های زنده </text>
<text sub="clublinks" start="929.728" dur="0.801"> از ساعت 6:00 شروع می شود </text>
<text sub="clublinks" start="930.362" dur="5.339"> صبح </text>
<text sub="clublinks" start="930.662" dur="5.039"> مشرق </text>
<text sub="clublinks" start="945.244" dur="5.906"> ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="959.691" dur="0.767"> >>> این یک است </text>
<text sub="clublinks" start="960.124" dur="0.935"> وضعیت در کجا </text>
<text sub="clublinks" start="960.592" dur="1.201"> کشور </text>
<text sub="clublinks" start="961.193" dur="1.367"> ادامه پیدا میکند تا </text>
<text sub="clublinks" start="961.927" dur="1.034"> مبارزه با </text>
<text sub="clublinks" start="962.694" dur="0.934"> آن را گسترش دهید </text>
<text sub="clublinks" start="963.094" dur="2.036"> آزمایش کردن </text>
<text sub="clublinks" start="963.762" dur="1.802"> قابلیت </text>
<text sub="clublinks" start="965.264" dur="0.933"> >> معترضین </text>
<text sub="clublinks" start="965.697" dur="1.435"> آنها را احساس کنند </text>
<text sub="clublinks" start="966.331" dur="1.668"> نیاز به بیرون آمدن است </text>
<text sub="clublinks" start="967.266" dur="1.134"> به زور کامل </text>
<text sub="clublinks" start="968.133" dur="1.301"> و پشتیبانی </text>
<text sub="clublinks" start="968.533" dur="1.568"> جامعه آنها </text>
<text sub="clublinks" start="969.568" dur="1.201"> چون آن ها </text>
<text sub="clublinks" start="970.235" dur="1.202"> مثل آنها احساس کنید </text>
<text sub="clublinks" start="970.903" dur="0.967"> دریافت نمی کنند </text>
<text sub="clublinks" start="971.57" dur="0.934"> آن پشتیبانی </text>
<text sub="clublinks" start="972.004" dur="2.068"> از </text>
<text sub="clublinks" start="972.638" dur="1.835"> PORTLAND POLICE. </text>
<text sub="clublinks" start="974.206" dur="0.834"> >> دیگری </text>
<text sub="clublinks" start="974.606" dur="0.801"> روز انتخابات </text>
<text sub="clublinks" start="975.174" dur="0.933"> در حال آمدن </text>
<text sub="clublinks" start="975.541" dur="1.133"> بر خلاف </text>
<text sub="clublinks" start="976.241" dur="1.034"> پس زمینه چگونه </text>
<text sub="clublinks" start="976.808" dur="1.468"> برای حفظ رای دهندگان </text>
<text sub="clublinks" start="977.409" dur="4.037"> SAFE AMID A </text>
<text sub="clublinks" start="978.41" dur="3.537"> پاندمی. </text>
<text sub="clublinks" start="981.58" dur="1.334"> >> حرکت به </text>
<text sub="clublinks" start="982.08" dur="1.301"> واقعا درک کنید </text>
<text sub="clublinks" start="983.048" dur="1.267"> ما کی هستیم و </text>
<text sub="clublinks" start="983.515" dur="1.234"> چه کسی می گوید ما </text>
<text sub="clublinks" start="984.449" dur="0.867"> حق است </text>
<text sub="clublinks" start="984.882" dur="3.137"> اینجا در ما </text>
<text sub="clublinks" start="985.45" dur="3.036"> پا. </text>
<text sub="clublinks" start="988.153" dur="1.067"> >>> تو رفتی </text>
<text sub="clublinks" start="988.62" dur="1.334"> چهار سال دریافت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="989.354" dur="1.101"> درجه ، اما A </text>
<text sub="clublinks" start="990.088" dur="1.001"> درجه چهار ساله </text>
<text sub="clublinks" start="990.588" dur="1.101"> فوق العاده است </text>
<text sub="clublinks" start="991.223" dur="1.367"> گران. </text>
<text sub="clublinks" start="991.823" dur="1.635"> ما خلق کرده ایم </text>
<text sub="clublinks" start="992.724" dur="1.735"> سیستمی که در آن </text>
<text sub="clublinks" start="993.592" dur="2.368"> بلیط </text>
<text sub="clublinks" start="994.593" dur="2.669"> کلاس میانی </text>
<text sub="clublinks" start="996.094" dur="2.302"> چیزی است که </text>
<text sub="clublinks" start="997.396" dur="2.869"> طبقه متوسط </text>
<text sub="clublinks" start="998.53" dur="3.003"> خانواده ها باید </text>
<text sub="clublinks" start="1000.399" dur="2.035"> استرس در مورد و </text>
<text sub="clublinks" start="1001.667" dur="1.968"> برای و </text>
<text sub="clublinks" start="1002.568" dur="1.667"> وصله با هم. </text>
<text sub="clublinks" start="1003.769" dur="0.867"> >> "چرا این است </text>
<text sub="clublinks" start="1004.369" dur="0.667"> اتفاق می افتد؟ " </text>
<text sub="clublinks" start="1004.769" dur="0.868"> با کریسمس </text>
<text sub="clublinks" start="1005.17" dur="5.005"> هیز </text>
<text sub="clublinks" start="1005.771" dur="4.805"> اکنون مشترک شوید. </text>
<text sub="clublinks" start="1010.309" dur="0.7"> >>> تو هستی </text>
<text sub="clublinks" start="1010.709" dur="0.767"> تماشای NBC </text>
<text sub="clublinks" start="1011.143" dur="0.8"> خبر اکنون </text>
<text sub="clublinks" start="1011.61" dur="0.801"> ما بعضی ها رو پیدا کردیم </text>
<text sub="clublinks" start="1012.077" dur="0.801"> خبر فوری. </text>
<text sub="clublinks" start="1012.544" dur="1.101"> >> ما در واقع </text>
<text sub="clublinks" start="1013.011" dur="1.068"> بزرگ دیدم </text>
<text sub="clublinks" start="1013.779" dur="0.767"> وکالت از </text>
<text sub="clublinks" start="1014.212" dur="0.768"> گارد ملی </text>
<text sub="clublinks" start="1014.68" dur="0.9"> از طریق بیا </text>
<text sub="clublinks" start="1015.113" dur="0.901"> اینجا. </text>
<text sub="clublinks" start="1015.714" dur="1.034"> >> این خبر است </text>
<text sub="clublinks" start="1016.147" dur="1.201"> برای شما ساخته شده است </text>
<text sub="clublinks" start="1016.882" dur="1.935"> STREAMING WORLD. </text>
<text sub="clublinks" start="1017.482" dur="2.97"> هفته های زنده </text>
<text sub="clublinks" start="1018.951" dur="1.802"> از ساعت 6:00 شروع می شود </text>
<text sub="clublinks" start="1020.586" dur="1.868"> صبح </text>
<text sub="clublinks" start="1020.886" dur="2.069"> مشرق </text>
<text sub="clublinks" start="1022.588" dur="0.767"> >>> این صبح </text>
<text sub="clublinks" start="1023.088" dur="0.867"> در سراسر </text>
<text sub="clublinks" start="1023.489" dur="0.933"> کشور ، چه </text>
<text sub="clublinks" start="1024.089" dur="0.934"> قاعده جدید </text>
<text sub="clublinks" start="1024.556" dur="1.701"> برای مدارس </text>
<text sub="clublinks" start="1025.157" dur="1.834"> شبیه. </text>
<text sub="clublinks" start="1026.391" dur="1.568"> >> بسیاری از معلمان </text>
<text sub="clublinks" start="1027.125" dur="1.435"> چپ سازی </text>
<text sub="clublinks" start="1028.093" dur="1.334"> گزینه های سخت </text>
<text sub="clublinks" start="1028.694" dur="1.167"> بین کار </text>
<text sub="clublinks" start="1029.561" dur="0.867"> آنها دوست دارند و </text>
<text sub="clublinks" start="1029.994" dur="1.068"> خانواده آنها. </text>
<text sub="clublinks" start="1030.562" dur="1.167"> >> من چه هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1031.196" dur="1.134"> می خواهید تصمیم بگیرید؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1031.863" dur="0.968"> مواظب خودم باش </text>
<text sub="clublinks" start="1032.464" dur="0.934"> بچه ها یا داشتن </text>
<text sub="clublinks" start="1032.964" dur="0.801"> یک شغل؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1033.532" dur="0.833"> این یک </text>
<text sub="clublinks" start="1033.899" dur="1.134"> غیرممکن </text>
<text sub="clublinks" start="1034.499" dur="1.034"> تصمیم گیری </text>
<text sub="clublinks" start="1035.167" dur="0.767"> >> شما هستید </text>
<text sub="clublinks" start="1035.667" dur="0.767"> ایجاد A </text>
<text sub="clublinks" start="1036.067" dur="0.968"> جامعه کوچک </text>
<text sub="clublinks" start="1036.568" dur="0.901"> مدرسه </text>
<text sub="clublinks" start="1037.169" dur="1.234"> >> این یک است </text>
<text sub="clublinks" start="1037.602" dur="1.668"> لحظه ای که می توانیم </text>
<text sub="clublinks" start="1038.537" dur="1.2"> فقط توسعه دهید </text>
<text sub="clublinks" start="1039.404" dur="0.934"> خودمان و </text>
<text sub="clublinks" start="1039.871" dur="0.868"> توسعه ما </text>
<text sub="clublinks" start="1040.472" dur="0.801"> انجمن. </text>
<text sub="clublinks" start="1040.872" dur="1.268"> بیایید آن را روشن کنیم </text>
<text sub="clublinks" start="1041.406" dur="1.101"> بیش از به </text>
<text sub="clublinks" start="1042.274" dur="0.9"> دانش آموزان. </text>
<text sub="clublinks" start="1042.641" dur="0.934"> آنها چطور </text>
<text sub="clublinks" start="1043.308" dur="0.867"> واقعاً احساس کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1043.708" dur="1.268"> درباره بازگشت </text>
<text sub="clublinks" start="1044.309" dur="2.302"> به مدرسه؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1045.11" dur="2.736"> آنچه از دست می دهم </text>
<text sub="clublinks" start="1046.745" dur="1.502"> اساتید من هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1047.98" dur="4.37"> >> آنها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1048.38" dur="4.437"> ارتجاعی. </text>
<text sub="clublinks" start="1052.484" dur="0.867"> >>> جراحی در </text>
<text sub="clublinks" start="1052.951" dur="1.101"> ویروس کرونا </text>
<text sub="clublinks" start="1053.485" dur="1.068"> عفونت ها </text>
<text sub="clublinks" start="1054.186" dur="0.767"> توسعه های جدید </text>
<text sub="clublinks" start="1054.686" dur="1.101"> به طور عمده </text>
<text sub="clublinks" start="1055.087" dur="2.068"> FRONTS </text>
<text sub="clublinks" start="1055.921" dur="1.701"> >> داستان </text>
<text sub="clublinks" start="1057.289" dur="1"> >> امشب ، </text>
<text sub="clublinks" start="1057.756" dur="1"> شاترینگ ایالات متحده </text>
<text sub="clublinks" start="1058.423" dur="1.635"> ثبت برای </text>
<text sub="clublinks" start="1058.89" dur="2.302"> بیشترین پرونده ها </text>
<text sub="clublinks" start="1060.192" dur="1.434"> در یک روز </text>
<text sub="clublinks" start="1061.326" dur="1.001"> >> از هر </text>
<text sub="clublinks" start="1061.759" dur="1.168"> زاویه </text>
<text sub="clublinks" start="1062.461" dur="1.2"> >> شما چیست </text>
<text sub="clublinks" start="1063.061" dur="1.201"> سطح نگرانی </text>
<text sub="clublinks" start="1063.795" dur="0.901"> بچه ها </text>
<text sub="clublinks" start="1064.396" dur="0.934"> چه کسی بوده است </text>
<text sub="clublinks" start="1064.829" dur="1.002"> به آنها گفت </text>
<text sub="clublinks" start="1065.464" dur="0.9"> رفتن به خانه </text>
<text sub="clublinks" start="1065.964" dur="0.901"> به طور قطع </text>
<text sub="clublinks" start="1066.498" dur="0.867"> قادر به انجام این کار نخواهیم بود </text>
<text sub="clublinks" start="1066.998" dur="0.734"> گرفتن؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1067.499" dur="1.501"> >> در آن </text>
<text sub="clublinks" start="1067.866" dur="1.835"> زمین </text>
<text sub="clublinks" start="1069.134" dur="1.201"> >> آیا شما دارید </text>
<text sub="clublinks" start="1069.835" dur="1.234"> ایمان به این </text>
<text sub="clublinks" start="1070.469" dur="1.001"> داره میره </text>
<text sub="clublinks" start="1071.203" dur="1.367"> بیا در مورد </text>
<text sub="clublinks" start="1071.603" dur="1.669"> به زودی تغییر می کند؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1072.704" dur="1.234"> >> و در عمق. </text>
<text sub="clublinks" start="1073.405" dur="1"> >> اینجا </text>
<text sub="clublinks" start="1074.072" dur="0.734"> پورتلند ، بیشتر </text>
<text sub="clublinks" start="1074.539" dur="0.634"> اعتراضات </text>
<text sub="clublinks" start="1074.939" dur="1.302"> انتظار می رود </text>
<text sub="clublinks" start="1075.306" dur="1.869"> امشب </text>
<text sub="clublinks" start="1076.375" dur="1.267"> >> آیا فکر می کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1077.309" dur="0.734"> پلیس در این </text>
<text sub="clublinks" start="1077.776" dur="1.201"> کشور هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1078.176" dur="1.268"> تحت حمله؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1079.111" dur="1.034"> >> "NBC شب </text>
<text sub="clublinks" start="1079.578" dur="2.769"> اخبار "با </text>
<text sub="clublinks" start="1080.279" dur="2.502"> LESTER HOLT. </text>
<text sub="clublinks" start="1082.481" dur="1.2"> >>> اخبار </text>
<text sub="clublinks" start="1082.914" dur="1.168"> تجارت است </text>
<text sub="clublinks" start="1083.815" dur="0.867"> پویا و </text>
<text sub="clublinks" start="1084.215" dur="0.934"> احتمالاً دارد </text>
<text sub="clublinks" start="1084.816" dur="1.668"> هرگز بیشتر </text>
<text sub="clublinks" start="1085.283" dur="1.835"> مهم. </text>
<text sub="clublinks" start="1086.618" dur="1.234"> با همه اینها </text>
<text sub="clublinks" start="1087.252" dur="1.601"> ما در حال مواجه هستیم ، من </text>
<text sub="clublinks" start="1087.986" dur="1.668"> خیلی افتخار می کنم </text>
<text sub="clublinks" start="1088.987" dur="1.902"> بیاورید </text>
<text sub="clublinks" start="1089.788" dur="2.202"> چشم انداز A </text>
<text sub="clublinks" start="1091.023" dur="1.701"> زن سیاه ، ا </text>
<text sub="clublinks" start="1092.124" dur="1.334"> دختر </text>
<text sub="clublinks" start="1092.858" dur="1.334"> مهاجران ، </text>
<text sub="clublinks" start="1093.592" dur="1.267"> همسر و مادر </text>
<text sub="clublinks" start="1094.326" dur="1.167"> از یک همسر و </text>
<text sub="clublinks" start="1094.993" dur="1.101"> بچه هایی که متاسفانه </text>
<text sub="clublinks" start="1095.627" dur="0.901"> بیشتر هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1096.228" dur="1.668"> آسیب پذیر به </text>
<text sub="clublinks" start="1096.661" dur="2.503"> خشونت پلیس </text>
<text sub="clublinks" start="1098.03" dur="2.502"> به خاطر آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1099.298" dur="2.034"> رنگ ، غرور </text>
<text sub="clublinks" start="1100.666" dur="1.467"> NERD ، و A </text>
<text sub="clublinks" start="1101.466" dur="1.568"> نماینده </text>
<text sub="clublinks" start="1102.267" dur="1.534"> از اضطراب </text>
<text sub="clublinks" start="1103.168" dur="1.702"> آمریكا به كابل </text>
<text sub="clublinks" start="1103.935" dur="2.569"> اخبار تلویزیون. </text>
<text sub="clublinks" start="1105.003" dur="1.968"> من امیدوارم که بزرگ </text>
<text sub="clublinks" start="1106.638" dur="1.134"> GWEN IFILL و </text>
<text sub="clublinks" start="1107.105" dur="1.334"> مادرم، </text>
<text sub="clublinks" start="1107.906" dur="1.201"> PHILOMENA CARRYL </text>
<text sub="clublinks" start="1108.573" dur="1.234"> لومنا ، </text>
<text sub="clublinks" start="1109.241" dur="1"> از پایین نگاه کن </text>
<text sub="clublinks" start="1109.941" dur="6.54"> آسمان و باش </text>
<text sub="clublinks" start="1110.374" dur="8.376"> مغرور. </text>
<text sub="clublinks" start="1116.615" dur="3.136"> >>> این یک است </text>
<text sub="clublinks" start="1118.884" dur="3.636"> سال انتخابات </text>
<text sub="clublinks" start="1119.885" dur="3.236"> >> چه اتفاقی افتاده است </text>
<text sub="clublinks" start="1122.654" dur="1.568"> به جورج فلوید </text>
<text sub="clublinks" start="1123.255" dur="3.636"> نیست </text>
<text sub="clublinks" start="1124.356" dur="2.902"> جدا شده </text>
<text sub="clublinks" start="1127.025" dur="0.734"> حادثه. </text>
<text sub="clublinks" start="1127.392" dur="0.734"> یک مرد لاتینو ، آن </text>
<text sub="clublinks" start="1127.892" dur="0.701"> مال من است </text>
<text sub="clublinks" start="1128.259" dur="0.968"> مسئوليت </text>
<text sub="clublinks" start="1128.726" dur="0.968"> در داخل بودن </text>
<text sub="clublinks" start="1129.361" dur="1"> همبستگی با </text>
<text sub="clublinks" start="1129.828" dur="1"> سیاه و سفید من </text>
<text sub="clublinks" start="1130.495" dur="1.034"> برادران BROWN </text>
<text sub="clublinks" start="1130.962" dur="1.435"> و خواهران </text>
<text sub="clublinks" start="1131.663" dur="1.902"> >> قانون </text>
<text sub="clublinks" start="1132.531" dur="1.601"> اجرا خواهد شد </text>
<text sub="clublinks" start="1133.699" dur="1.467"> وقتی دو بار فکر کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1134.266" dur="3.002"> آنها از روی می آیند </text>
<text sub="clublinks" start="1135.3" dur="2.535"> اقلیت ها </text>
<text sub="clublinks" start="1137.402" dur="1.601"> ما انسان هستیم ، </text>
<text sub="clublinks" start="1137.969" dur="3.77"> درست مثل شما. </text>
<text sub="clublinks" start="1139.137" dur="3.304"> ما به شما احترام می گذاریم </text>
<text sub="clublinks" start="1141.873" dur="0.835"> شغل ، اما احترام بگذارید </text>
<text sub="clublinks" start="1142.574" dur="0.634"> آمریکا </text>
<text sub="clublinks" start="1142.841" dur="0.934"> شما قرار است </text>
<text sub="clublinks" start="1143.342" dur="2.201"> برای احترام به ما </text>
<text sub="clublinks" start="1143.909" dur="3.469"> >> نه فقط به! </text>
<text sub="clublinks" start="1145.677" dur="6.606"> بدون صلح! </text>
<text sub="clublinks" start="1147.512" dur="5.405"> >> ما می خواهیم </text>
<text sub="clublinks" start="1152.417" dur="1.101"> بیرون بیا و بگو </text>
<text sub="clublinks" start="1153.05" dur="0.968"> ما از آن پشتیبانی می کنیم </text>
<text sub="clublinks" start="1153.651" dur="0.868"> سیاه زندگی می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1154.152" dur="0.834"> حرکت ماده </text>
<text sub="clublinks" start="1154.652" dur="1.235"> >> [CROWD </text>
<text sub="clublinks" start="1155.12" dur="4.204"> CHANTING] </text>
<text sub="clublinks" start="1156.021" dur="5.805"> >> وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="1159.458" dur="3.836"> لاتینوس سیاه. </text>
<text sub="clublinks" start="1161.96" dur="2.869"> چه اهمیتی دارد ، </text>
<text sub="clublinks" start="1163.428" dur="2.469"> آنها تمایل دارند </text>
<text sub="clublinks" start="1164.963" dur="2.569"> فراموشش کن. </text>
<text sub="clublinks" start="1166.031" dur="2.669"> ما نمی توانیم فراموش کنیم </text>
<text sub="clublinks" start="1167.666" dur="2.302"> این مال ماست </text>
<text sub="clublinks" start="1168.834" dur="2.301"> جنگ ، بیش از حد. </text>
<text sub="clublinks" start="1170.102" dur="5.305"> >> [CROWD </text>
<text sub="clublinks" start="1171.269" dur="4.138"> CHANTING] </text>
<text sub="clublinks" start="1178.076" dur="1.301"> >>> آمریکایی </text>
<text sub="clublinks" start="1178.577" dur="1.267"> مسافران یکسان هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1179.511" dur="1.234"> بخش مهم </text>
<text sub="clublinks" start="1179.978" dur="1.168"> از برنده شدن </text>
<text sub="clublinks" start="1180.879" dur="2.435"> ریاست جمهوری </text>
<text sub="clublinks" start="1181.279" dur="3.67"> برخی از </text>
<text sub="clublinks" start="1183.448" dur="2.936"> مشکلات وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="1185.083" dur="2.702"> بطور فزاینده </text>
<text sub="clublinks" start="1186.518" dur="2.535"> لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="1187.919" dur="2.302"> کریسمس شوارتز </text>
<text sub="clublinks" start="1189.187" dur="3.403"> سرها پایین </text>
<text sub="clublinks" start="1190.355" dur="2.702"> برخی از حومه شهر </text>
<text sub="clublinks" start="1192.724" dur="0.801"> LATINOS برای پیدا کردن </text>
<text sub="clublinks" start="1193.191" dur="1.101"> چه مواردی را بیان کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1193.658" dur="2.169"> بیشترین اهمیت را دارد </text>
<text sub="clublinks" start="1194.426" dur="1.935"> آنها را </text>
<text sub="clublinks" start="1195.961" dur="0.967"> >> خبرنگار: LOS </text>
<text sub="clublinks" start="1196.495" dur="1.467"> آنژلز دارای است </text>
<text sub="clublinks" start="1197.062" dur="2.435"> بیشترین لاتینوس در </text>
<text sub="clublinks" start="1198.096" dur="1.768"> هر کشوری در </text>
<text sub="clublinks" start="1199.631" dur="0.734"> آمریكا </text>
<text sub="clublinks" start="1199.998" dur="1.234"> بسیاری از آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1200.499" dur="1.167"> در اینجا زندگی کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1201.366" dur="1.268"> سان فرناندو </text>
<text sub="clublinks" start="1201.799" dur="3.103"> دره کجا </text>
<text sub="clublinks" start="1202.768" dur="2.969"> شماره LATINOS </text>
<text sub="clublinks" start="1205.137" dur="1.501"> سفیدها و درست کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1205.871" dur="1.167"> بالای 42٪ از </text>
<text sub="clublinks" start="1206.771" dur="0.801"> جمعیت </text>
<text sub="clublinks" start="1207.171" dur="0.901"> وقتی که می آید </text>
<text sub="clublinks" start="1207.705" dur="0.868"> نوامبر </text>
<text sub="clublinks" start="1208.206" dur="0.867"> انتخابات ، لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="1208.706" dur="0.834"> اکثریت زره پوش </text>
<text sub="clublinks" start="1209.207" dur="0.634"> SUBURBS خواهد بود </text>
<text sub="clublinks" start="1209.674" dur="2.936"> کلید </text>
<text sub="clublinks" start="1209.974" dur="3.604"> میامی ، پدر 40 ، </text>
<text sub="clublinks" start="1212.744" dur="4.538"> و ماریکوپا </text>
<text sub="clublinks" start="1213.712" dur="4.938"> شهرستان NEVADA ، </text>
<text sub="clublinks" start="1217.416" dur="2.735"> LAS VEGAS ، بیشتر </text>
<text sub="clublinks" start="1218.784" dur="2.235"> از 30٪ لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="1220.285" dur="1.634"> مناطق شهری که </text>
<text sub="clublinks" start="1221.153" dur="3.202"> بهترین ها را شامل شوید </text>
<text sub="clublinks" start="1222.053" dur="3.737"> SUBURBS. </text>
<text sub="clublinks" start="1224.489" dur="5.005"> او در داخل زندگی می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1225.924" dur="4.004"> CHATSWORTH IN </text>
<text sub="clublinks" start="1229.628" dur="0.767"> سان فرناندو </text>
<text sub="clublinks" start="1230.061" dur="1.401"> دره با او </text>
<text sub="clublinks" start="1230.529" dur="1.968"> همسر و </text>
<text sub="clublinks" start="1231.596" dur="3.336"> کودکان اما </text>
<text sub="clublinks" start="1232.631" dur="3.569"> >> شما بچه ها دارید </text>
<text sub="clublinks" start="1235.066" dur="2.102"> همیشه پشتیبانی می شود </text>
<text sub="clublinks" start="1236.334" dur="2.436"> جو بایدن؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1237.302" dur="5.405"> >> نه </text>
<text sub="clublinks" start="1238.904" dur="4.37"> خانه برنی. </text>
<text sub="clublinks" start="1242.841" dur="1.034"> >> خبرنگار: الف </text>
<text sub="clublinks" start="1243.408" dur="1.268"> خانه برنی همه </text>
<text sub="clublinks" start="1244.009" dur="2.335"> راه؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1244.81" dur="2.134"> >> 'S </text>
<text sub="clublinks" start="1246.478" dur="0.833"> >> خبرنگار: برای </text>
<text sub="clublinks" start="1247.078" dur="0.7"> آنها ، </text>
<text sub="clublinks" start="1247.445" dur="1.301"> جایگزین است </text>
<text sub="clublinks" start="1247.912" dur="3.27"> گزینه ای نیست </text>
<text sub="clublinks" start="1248.88" dur="7.641"> >> مردم </text>
<text sub="clublinks" start="1251.316" dur="5.772"> کار رنگی </text>
<text sub="clublinks" start="1256.655" dur="0.867"> >> خبرنگار: </text>
<text sub="clublinks" start="1257.222" dur="0.801"> آنها بر این باورند </text>
<text sub="clublinks" start="1257.655" dur="0.935"> این پیشنهاد ممکن است باشد </text>
<text sub="clublinks" start="1258.156" dur="1.735"> پیشرفت را روشن کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1258.723" dur="1.502"> برای آنها اهمیت قائل است </text>
<text sub="clublinks" start="1260.025" dur="1.367"> در باره. </text>
<text sub="clublinks" start="1260.358" dur="2.269"> >> مراقبت های بهداشتی </text>
<text sub="clublinks" start="1261.526" dur="1.835"> اصلاحات از راه دور انجام می شود </text>
<text sub="clublinks" start="1262.761" dur="2.101"> بیشترین </text>
<text sub="clublinks" start="1263.495" dur="1.935"> مهم. </text>
<text sub="clublinks" start="1264.996" dur="2.903"> نیازهای مراقبت های بهداشتی </text>
<text sub="clublinks" start="1265.564" dur="2.669"> جهانی بودن ، </text>
<text sub="clublinks" start="1268.033" dur="0.634"> به آسانی </text>
<text sub="clublinks" start="1268.366" dur="1.301"> قابل دسترسی به </text>
<text sub="clublinks" start="1268.8" dur="5.171"> مردم رنگ. </text>
<text sub="clublinks" start="1269.801" dur="5.038"> >> خبرنگار: من </text>
<text sub="clublinks" start="1274.105" dur="1.335"> ممکن است در نباشد </text>
<text sub="clublinks" start="1274.973" dur="1.134"> خطر از دست دادن </text>
<text sub="clublinks" start="1275.574" dur="1.601"> رأی LATINO. </text>
<text sub="clublinks" start="1276.241" dur="2.769"> حاشیه ها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1277.309" dur="4.003"> بحرانی. </text>
<text sub="clublinks" start="1279.144" dur="2.569"> او پشتیبانی می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1281.446" dur="1.001"> رئيس جمهور. </text>
<text sub="clublinks" start="1281.846" dur="1.768"> او بخشی از آن است </text>
<text sub="clublinks" start="1282.581" dur="2.001"> 28٪ از </text>
<text sub="clublinks" start="1283.748" dur="1.401"> لاتینوس که </text>
<text sub="clublinks" start="1284.716" dur="2.702"> به ترامپ رأی داده است. </text>
<text sub="clublinks" start="1285.283" dur="3.103"> او به او رأی داد </text>
<text sub="clublinks" start="1287.552" dur="1.902"> MITT ROMNEY FOUR </text>
<text sub="clublinks" start="1288.52" dur="1.701"> سالها زودتر </text>
<text sub="clublinks" start="1289.588" dur="3.736"> نظرسنجی های مشابه </text>
<text sub="clublinks" start="1290.355" dur="3.636"> به صورت یکسان نشان دهید </text>
<text sub="clublinks" start="1293.458" dur="0.9"> پشتیبانی در این مورد </text>
<text sub="clublinks" start="1294.125" dur="0.667"> انتخاب </text>
<text sub="clublinks" start="1294.492" dur="0.901"> او گفت او </text>
<text sub="clublinks" start="1294.926" dur="2.235"> هرگز رأی ندادید </text>
<text sub="clublinks" start="1295.527" dur="2.068"> قبل از 20 - </text>
<text sub="clublinks" start="1297.295" dur="0.6"> TRUMP'S 2016 </text>
<text sub="clublinks" start="1297.728" dur="1.035"> رای. </text>
<text sub="clublinks" start="1298.029" dur="2.602"> او شروع کرد </text>
<text sub="clublinks" start="1298.897" dur="2.068"> LATINOS برای </text>
<text sub="clublinks" start="1300.765" dur="1.635"> ترامپ. </text>
<text sub="clublinks" start="1301.098" dur="2.37"> HER GROUP HELP </text>
<text sub="clublinks" start="1302.534" dur="1.701"> این را سازماندهی کرد </text>
<text sub="clublinks" start="1303.602" dur="3.102"> RALLY LAST </text>
<text sub="clublinks" start="1304.369" dur="3.737"> تعطیلات آخر هفته. </text>
<text sub="clublinks" start="1306.838" dur="3.27"> >> ایمنی </text>
<text sub="clublinks" start="1308.24" dur="4.77"> ملت ما </text>
<text sub="clublinks" start="1310.242" dur="3.636"> برای متولد نشده است. </text>
<text sub="clublinks" start="1313.144" dur="1.635"> او برای ماست </text>
<text sub="clublinks" start="1314.012" dur="1.434"> VETERANS AND </text>
<text sub="clublinks" start="1314.913" dur="1.134"> نظامی </text>
<text sub="clublinks" start="1315.58" dur="3.737"> آنهایی که هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1316.181" dur="3.736"> عزیزم </text>
<text sub="clublinks" start="1319.451" dur="1.634"> او مردمی دارد </text>
<text sub="clublinks" start="1320.051" dur="3.737"> در حال آمدن به </text>
<text sub="clublinks" start="1321.219" dur="3.136"> دفتر بیضی شکل. </text>
<text sub="clublinks" start="1323.922" dur="1.101"> >> خبرنگار: او </text>
<text sub="clublinks" start="1324.489" dur="0.901"> در EL متولد شد </text>
<text sub="clublinks" start="1325.156" dur="0.934"> سالوادور </text>
<text sub="clublinks" start="1325.523" dur="1.168"> به عنوان یک کودک ، او </text>
<text sub="clublinks" start="1326.224" dur="1.067"> خانواده به آنجا بروید </text>
<text sub="clublinks" start="1326.825" dur="1.134"> مرز ایالات متحده ، </text>
<text sub="clublinks" start="1327.425" dur="1.401"> دشوار و </text>
<text sub="clublinks" start="1328.093" dur="1.1"> خطرناک </text>
<text sub="clublinks" start="1328.96" dur="1.701"> سفر. </text>
<text sub="clublinks" start="1329.327" dur="1.969"> >> اگر شما هستید </text>
<text sub="clublinks" start="1330.795" dur="1.034"> در آن خوشحال نیست </text>
<text sub="clublinks" start="1331.429" dur="1.635"> کشوری که در آن </text>
<text sub="clublinks" start="1331.963" dur="1.768"> تو هستی ، بیا </text>
<text sub="clublinks" start="1333.198" dur="1.701"> اینجا به طور قانونی </text>
<text sub="clublinks" start="1333.865" dur="1.401"> >> خبرنگار: انجام دهید </text>
<text sub="clublinks" start="1335.033" dur="0.767"> تو فکر می کنی </text>
<text sub="clublinks" start="1335.4" dur="1.534"> کسی در ال </text>
<text sub="clublinks" start="1335.933" dur="2.837"> SALVADOR که هست </text>
<text sub="clublinks" start="1337.068" dur="2.169"> داشتن </text>
<text sub="clublinks" start="1338.904" dur="1.067"> پیگیری می تواند </text>
<text sub="clublinks" start="1339.371" dur="1.467"> بیا اینجا </text>
<text sub="clublinks" start="1340.104" dur="1.335"> از نظر قانونی؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1340.972" dur="1.435"> >> شما می دانید </text>
<text sub="clublinks" start="1341.573" dur="1.701"> چه ، من نمی کنم </text>
<text sub="clublinks" start="1342.541" dur="5.605"> بفهمید چرا </text>
<text sub="clublinks" start="1343.408" dur="5.605"> آنها باید احساس کنند </text>
<text sub="clublinks" start="1348.347" dur="1.333"> -- من مطمئن هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1349.147" dur="1.068"> کمک وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="1349.814" dur="1.602"> آنها مجبورند </text>
<text sub="clublinks" start="1350.348" dur="1.635"> دنبالش بگرد. </text>
<text sub="clublinks" start="1351.55" dur="1.1"> >> خبرنگار: </text>
<text sub="clublinks" start="1352.117" dur="1.334"> وقتی که می آید </text>
<text sub="clublinks" start="1352.783" dur="1.102"> سیاه زندگی می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1353.585" dur="0.7"> حرکت و </text>
<text sub="clublinks" start="1354.018" dur="1.168"> اعتراضات - </text>
<text sub="clublinks" start="1354.419" dur="1.234"> >> من شده ام </text>
<text sub="clublinks" start="1355.32" dur="5.038"> هر زمان متوقف شد </text>
<text sub="clublinks" start="1355.787" dur="5.005"> توسط پلیس </text>
<text sub="clublinks" start="1360.492" dur="0.634"> پلیس را دنبال کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1360.925" dur="0.601"> سفارشات </text>
<text sub="clublinks" start="1361.259" dur="0.701"> خودشه. </text>
<text sub="clublinks" start="1361.66" dur="0.767"> >> خبرنگار: </text>
<text sub="clublinks" start="1362.093" dur="1.268"> سپس شما نمی کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1362.56" dur="2.87"> از ایده پشتیبانی کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1363.495" dur="2.502"> پس از سیاه </text>
<text sub="clublinks" start="1365.564" dur="1.067"> زندگی می کند مهم است. </text>
<text sub="clublinks" start="1366.131" dur="0.8"> >> نه ، نه در </text>
<text sub="clublinks" start="1366.764" dur="0.968"> همه. </text>
<text sub="clublinks" start="1367.065" dur="1.568"> پسر من سیاه است. </text>
<text sub="clublinks" start="1367.866" dur="1.768"> پسر من می تواند بگوید </text>
<text sub="clublinks" start="1368.767" dur="1.467"> شما ، همه زندگی </text>
<text sub="clublinks" start="1369.768" dur="1.034"> موضوع. </text>
<text sub="clublinks" start="1370.368" dur="1.502"> >> خبرنگار: </text>
<text sub="clublinks" start="1370.936" dur="3.569"> خانواده صوفیه </text>
<text sub="clublinks" start="1372.003" dur="2.969"> حس ساخت </text>
<text sub="clublinks" start="1374.639" dur="1.268"> همبستگی با </text>
<text sub="clublinks" start="1375.106" dur="1.368"> جنبش. </text>
<text sub="clublinks" start="1376.041" dur="1.334"> شما فکر می کنید A </text>
<text sub="clublinks" start="1376.608" dur="2.235"> اکثریت </text>
<text sub="clublinks" start="1377.509" dur="2.502"> پشتیبانی از لاتینوس </text>
<text sub="clublinks" start="1378.977" dur="1.901"> آنچه سیاه زندگی می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1380.145" dur="1.034"> ماده مهم است </text>
<text sub="clublinks" start="1381.012" dur="1.468"> برای؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1381.312" dur="1.935"> >> من فکر می کنم آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1382.614" dur="3.002"> انجام دادن. </text>
<text sub="clublinks" start="1383.381" dur="3.403"> ما با همان مواجه هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1385.75" dur="2.169"> نوع بارها </text>
<text sub="clublinks" start="1386.918" dur="2.836"> ما داشته ایم </text>
<text sub="clublinks" start="1388.053" dur="2.902"> مسائل ، ما داریم </text>
<text sub="clublinks" start="1389.888" dur="2.068"> باید اعتراض کنم </text>
<text sub="clublinks" start="1391.089" dur="1.768"> حقوق ما ، </text>
<text sub="clublinks" start="1392.09" dur="1.634"> حقوق مهاجران ، </text>
<text sub="clublinks" start="1393.058" dur="1.067"> برادران ما و </text>
<text sub="clublinks" start="1393.858" dur="3.036"> خواهران </text>
<text sub="clublinks" start="1394.258" dur="4.438"> رنگ ، برای ما ، </text>
<text sub="clublinks" start="1397.028" dur="2.035"> ما باید چسب بزنیم </text>
<text sub="clublinks" start="1398.83" dur="1.535"> با یکدیگر. </text>
<text sub="clublinks" start="1399.197" dur="4.004"> >>> نبرد برای </text>
<text sub="clublinks" start="1400.532" dur="3.536"> نژادی و قومی </text>
<text sub="clublinks" start="1403.435" dur="1.234"> برابری یک است </text>
<text sub="clublinks" start="1404.202" dur="1.935"> مرحله امسال </text>
<text sub="clublinks" start="1404.803" dur="2.802"> مطابق با </text>
<text sub="clublinks" start="1406.271" dur="4.871"> TELEMUNDO ، 85٪ </text>
<text sub="clublinks" start="1407.739" dur="3.804"> ثبت شده </text>
<text sub="clublinks" start="1411.276" dur="0.734"> اما لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="1411.676" dur="0.801"> رای دهندگان می گویند که </text>
<text sub="clublinks" start="1412.143" dur="1.034"> عدالت اجتماعی </text>
<text sub="clublinks" start="1412.61" dur="1.134"> اصلی است </text>
<text sub="clublinks" start="1413.311" dur="1.068"> دلیل اینکه چرا آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1413.878" dur="4.171"> بیرون خواهی رفت و </text>
<text sub="clublinks" start="1414.512" dur="4.104"> امسال رأی دهید. </text>
<text sub="clublinks" start="1418.183" dur="1.434"> برای کشف </text>
<text sub="clublinks" start="1418.75" dur="1.935"> تأثیر مسابقه </text>
<text sub="clublinks" start="1419.751" dur="2.102"> این را صادر می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1420.819" dur="2.335"> نوامبر ، ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1421.987" dur="2.468"> پیوست توسط هر ماه </text>
<text sub="clublinks" start="1423.288" dur="2.802"> . او است </text>
<text sub="clublinks" start="1424.589" dur="1.902"> رئیس جمهور </text>
<text sub="clublinks" start="1426.224" dur="0.734"> جمهوری </text>
<text sub="clublinks" start="1426.624" dur="0.701"> ملی </text>
<text sub="clublinks" start="1427.092" dur="0.867"> هسپانیک </text>
<text sub="clublinks" start="1427.459" dur="7.84"> مجمع </text>
<text sub="clublinks" start="1428.093" dur="7.808"> کالیفرنیا همچنین </text>
<text sub="clublinks" start="1435.433" dur="1.701"> [نامفهوم] ، ا </text>
<text sub="clublinks" start="1436.034" dur="4.137"> مدافع جوانان ، </text>
<text sub="clublinks" start="1437.268" dur="3.37"> یک آمریکای لاتین </text>
<text sub="clublinks" start="1440.304" dur="0.701"> سیاست خارجی </text>
<text sub="clublinks" start="1440.771" dur="0.768"> آنالیز </text>
<text sub="clublinks" start="1441.138" dur="3.604"> خیلی ممنونم </text>
<text sub="clublinks" start="1441.673" dur="3.636"> خیلی برای بودن </text>
<text sub="clublinks" start="1444.876" dur="1.534"> با امشب ما </text>
<text sub="clublinks" start="1445.443" dur="2.436"> متشکرم </text>
<text sub="clublinks" start="1446.544" dur="1.935"> پیوستن به ما، </text>
<text sub="clublinks" start="1448.013" dur="0.867"> پیوستن به این </text>
<text sub="clublinks" start="1448.613" dur="0.7"> بحث. </text>
<text sub="clublinks" start="1449.013" dur="1.235"> بیا شروع کنم </text>
<text sub="clublinks" start="1449.447" dur="1.235"> با تو. </text>
<text sub="clublinks" start="1450.382" dur="1.334"> مسائل نژادی </text>
<text sub="clublinks" start="1450.815" dur="2.102"> یک تاپ هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1451.85" dur="1.434"> اولویت برای </text>
<text sub="clublinks" start="1453.051" dur="1.701"> لاتینوس ، </text>
<text sub="clublinks" start="1453.418" dur="2.402"> مخصوصاً در </text>
<text sub="clublinks" start="1454.886" dur="1.535"> رأی دهندگان لاتینو. </text>
<text sub="clublinks" start="1455.954" dur="2.635"> چرا تو میخواهی </text>
<text sub="clublinks" start="1456.554" dur="4.304"> بگو این چیست؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1458.723" dur="2.702"> >> همچنین ، من می خواهم </text>
<text sub="clublinks" start="1460.992" dur="1.668"> با تشکر از شما </text>
<text sub="clublinks" start="1461.559" dur="2.369"> بچه ها برای داشتن </text>
<text sub="clublinks" start="1462.794" dur="2.302"> من اینجا </text>
<text sub="clublinks" start="1464.062" dur="3.203"> امیدوارم همه ما باشیم </text>
<text sub="clublinks" start="1465.23" dur="2.602"> اتصال ، بهبود ، </text>
<text sub="clublinks" start="1467.399" dur="0.834"> و تغییر دهید </text>
<text sub="clublinks" start="1467.966" dur="1.401"> راوی. </text>
<text sub="clublinks" start="1468.366" dur="2.235"> من هم هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1469.501" dur="1.767"> معلم. من می خواهم </text>
<text sub="clublinks" start="1470.735" dur="1.501"> برای گفتن آن </text>
<text sub="clublinks" start="1471.402" dur="2.036"> بلند و واضح </text>
<text sub="clublinks" start="1472.37" dur="2.536"> به دلیل </text>
<text sub="clublinks" start="1473.571" dur="2.903"> این انتخابات ، من </text>
<text sub="clublinks" start="1475.04" dur="4.904"> من یک معلم هستم ، من </text>
<text sub="clublinks" start="1476.608" dur="5.605"> آموزش اسپانیایی در </text>
<text sub="clublinks" start="1480.078" dur="2.536"> یک آفریقایی-آمریکایی </text>
<text sub="clublinks" start="1482.347" dur="0.634"> انجمن. </text>
<text sub="clublinks" start="1482.747" dur="0.634"> من خودم را می دانم </text>
<text sub="clublinks" start="1483.114" dur="1.134"> سالمندان وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="1483.515" dur="1.3"> در حال رفتن به </text>
<text sub="clublinks" start="1484.382" dur="1.635"> هر دو امسال </text>
<text sub="clublinks" start="1484.949" dur="2.536"> مسائل با </text>
<text sub="clublinks" start="1486.151" dur="1.934"> مسابقه هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1487.619" dur="1.501"> خیلی مهم </text>
<text sub="clublinks" start="1488.219" dur="2.035"> در کشور ما. </text>
<text sub="clublinks" start="1489.254" dur="2.669"> من یک مهاجر هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1490.388" dur="2.669"> و یک زن از </text>
<text sub="clublinks" start="1492.057" dur="1.367"> رنگی که بود </text>
<text sub="clublinks" start="1493.191" dur="0.734"> همچنین AN </text>
<text sub="clublinks" start="1493.558" dur="1.267"> مهاجری که </text>
<text sub="clublinks" start="1494.059" dur="1.133"> همچنین بود </text>
<text sub="clublinks" start="1494.959" dur="2.97"> معلم. </text>
<text sub="clublinks" start="1495.326" dur="3.904"> من معامله می کنم ، من </text>
<text sub="clublinks" start="1498.063" dur="2.335"> چهره بسیار </text>
<text sub="clublinks" start="1499.364" dur="1.601"> چیزهایی مانند </text>
<text sub="clublinks" start="1500.532" dur="1.3"> بسیاری از ما </text>
<text sub="clublinks" start="1501.099" dur="1.634"> من فقط میخواهم که </text>
<text sub="clublinks" start="1501.966" dur="3.004"> بگو واقعاً سریع </text>
<text sub="clublinks" start="1502.867" dur="2.736"> که ما از آن می آییم </text>
<text sub="clublinks" start="1505.17" dur="0.933"> کشورها در </text>
<text sub="clublinks" start="1505.736" dur="2.269"> آمریکای لاتین </text>
<text sub="clublinks" start="1506.237" dur="2.336"> که ما می دانیم </text>
<text sub="clublinks" start="1508.139" dur="0.901"> وجود ندارد </text>
<text sub="clublinks" start="1508.707" dur="4.804"> نمایندگی </text>
<text sub="clublinks" start="1509.174" dur="5.204"> که مناسب است ، </text>
<text sub="clublinks" start="1513.712" dur="1.133"> ابزارهای </text>
<text sub="clublinks" start="1514.512" dur="1.001"> جمعیت </text>
<text sub="clublinks" start="1514.979" dur="1.168"> آنچه ما داریم </text>
<text sub="clublinks" start="1515.647" dur="1.201"> به همین دلیل است </text>
<text sub="clublinks" start="1516.28" dur="1.268"> خیلی مهم است </text>
<text sub="clublinks" start="1516.982" dur="1.133"> برای ما به عنوان </text>
<text sub="clublinks" start="1517.682" dur="1.301"> LATINOS به متحد شوید </text>
<text sub="clublinks" start="1518.249" dur="1.501"> در مبارزه برای </text>
<text sub="clublinks" start="1519.117" dur="3.069"> سیاه زندگی می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1519.884" dur="5.005"> ماده در </text>
<text sub="clublinks" start="1522.32" dur="4.571"> ایالات متحده. من </text>
<text sub="clublinks" start="1525.023" dur="3.236"> بدانید که قایقرانی است </text>
<text sub="clublinks" start="1527.125" dur="4.37"> برای جوان تر ما </text>
<text sub="clublinks" start="1528.393" dur="3.97"> مردم ، نژادی </text>
<text sub="clublinks" start="1531.629" dur="1.101"> مسائل همینطور است </text>
<text sub="clublinks" start="1532.497" dur="0.834"> مهم </text>
<text sub="clublinks" start="1532.864" dur="2.135"> به همین دلیل </text>
<text sub="clublinks" start="1533.465" dur="4.203"> ما چه هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1535.133" dur="3.102"> زندگي كردن. </text>
<text sub="clublinks" start="1537.802" dur="1.068"> اگر وکالت کنم </text>
<text sub="clublinks" start="1538.369" dur="1.368"> آنها را برای رفتن و </text>
<text sub="clublinks" start="1539.003" dur="2.936"> رأی دهید ، اگر ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1539.87" dur="2.47"> در حال رفتن </text>
<text sub="clublinks" start="1542.073" dur="0.567"> شکایت کردن </text>
<text sub="clublinks" start="1542.473" dur="0.634"> در باره </text>
<text sub="clublinks" start="1542.773" dur="0.935"> همه چیز ، ما </text>
<text sub="clublinks" start="1543.241" dur="1.334"> تغییر نمی کنند </text>
<text sub="clublinks" start="1543.842" dur="2.301"> هر چیزی. </text>
<text sub="clublinks" start="1544.709" dur="2.402"> انجام آن خوب است </text>
<text sub="clublinks" start="1546.277" dur="2.102"> فریاد زدن ما </text>
<text sub="clublinks" start="1547.245" dur="5.071"> که قرار </text>
<text sub="clublinks" start="1548.513" dur="4.404"> شفابخشی داشته باشید </text>
<text sub="clublinks" start="1552.45" dur="0.934"> ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1553.051" dur="1"> رویای آمریکایی. </text>
<text sub="clublinks" start="1553.518" dur="1.101"> ما فقط باید </text>
<text sub="clublinks" start="1554.185" dur="0.901"> مطمئن شوید </text>
<text sub="clublinks" start="1554.753" dur="1.367"> رویای آمریکایی </text>
<text sub="clublinks" start="1555.22" dur="2.135"> شروع به جستجو می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1556.254" dur="1.735"> مانند ما. به این معنا که </text>
<text sub="clublinks" start="1557.489" dur="1.033"> چرا ما نیاز داریم </text>
<text sub="clublinks" start="1558.122" dur="1.435"> مطمئن باشید </text>
<text sub="clublinks" start="1558.656" dur="4.538"> لغو شده به </text>
<text sub="clublinks" start="1559.691" dur="7.84"> چیزها را تغییر دهید. </text>
<text sub="clublinks" start="1563.328" dur="4.804"> >> TELEMUNDO </text>
<text sub="clublinks" start="1567.665" dur="1.034"> خدمات تا آنجا </text>
<text sub="clublinks" start="1568.266" dur="1.434"> سه تا از </text>
<text sub="clublinks" start="1568.833" dur="1.535"> چهار جوان </text>
<text sub="clublinks" start="1569.834" dur="1.134"> گزارش لاتینوس </text>
<text sub="clublinks" start="1570.502" dur="1.033"> که آنها می آیند </text>
<text sub="clublinks" start="1571.102" dur="1.001"> در گذشته </text>
<text sub="clublinks" start="1571.669" dur="1.001"> دو سال ، آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1572.237" dur="1.334"> هدف بود </text>
<text sub="clublinks" start="1572.804" dur="1.1"> از یک نژادپرست </text>
<text sub="clublinks" start="1573.704" dur="0.801"> حمله </text>
<text sub="clublinks" start="1574.038" dur="1.268"> من می خواهم بپرسم </text>
<text sub="clublinks" start="1574.638" dur="1.769"> شما ، شما چطور </text>
<text sub="clublinks" start="1575.44" dur="2.535"> فکر کن </text>
<text sub="clublinks" start="1576.541" dur="2.335"> روی راه تأثیر بگذارید </text>
<text sub="clublinks" start="1578.109" dur="3.837"> آنها رأی می دهند؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1579.01" dur="3.236"> >> خیلی ممنونم </text>
<text sub="clublinks" start="1582.079" dur="1.035"> خیلی </text>
<text sub="clublinks" start="1582.38" dur="1.101"> این واقعاً است </text>
<text sub="clublinks" start="1583.248" dur="0.6"> مهم </text>
<text sub="clublinks" start="1583.615" dur="2.402"> سUال </text>
<text sub="clublinks" start="1583.982" dur="2.669"> من یک سری از </text>
<text sub="clublinks" start="1586.251" dur="1.567"> داستانهای روشن </text>
<text sub="clublinks" start="1586.784" dur="2.269"> راسیسم درون </text>
<text sub="clublinks" start="1587.952" dur="1.502"> لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="1589.187" dur="0.7"> انجمن. </text>
<text sub="clublinks" start="1589.587" dur="0.734"> من فکر می کنم که </text>
<text sub="clublinks" start="1590.021" dur="0.734"> لاتینوس جوان </text>
<text sub="clublinks" start="1590.455" dur="0.634"> خواهان هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1590.888" dur="1.168"> بیشتر از </text>
<text sub="clublinks" start="1591.222" dur="1.701"> خودشان و </text>
<text sub="clublinks" start="1592.19" dur="2.969"> فرهنگ آنها به </text>
<text sub="clublinks" start="1593.057" dur="2.803"> آنچه ما در آن دیدیم </text>
<text sub="clublinks" start="1595.293" dur="1.101"> این ماه های گذشته </text>
<text sub="clublinks" start="1595.993" dur="1.568"> با زندگی سیاه </text>
<text sub="clublinks" start="1596.527" dur="2.269"> ماده و </text>
<text sub="clublinks" start="1597.695" dur="2.102"> بی عدالتی اجتماعی </text>
<text sub="clublinks" start="1598.93" dur="1.501"> حرکت است </text>
<text sub="clublinks" start="1599.931" dur="1.101"> بود </text>
<text sub="clublinks" start="1600.565" dur="1.668"> بیدار شدن برای </text>
<text sub="clublinks" start="1601.166" dur="3.069"> LATINOS برای دیدن </text>
<text sub="clublinks" start="1602.367" dur="2.935"> که آنها بودند </text>
<text sub="clublinks" start="1604.369" dur="1.534"> تجربه کردن </text>
<text sub="clublinks" start="1605.436" dur="0.901"> راسیسم با او </text>
<text sub="clublinks" start="1606.037" dur="1.935"> مادربزرگ ها </text>
<text sub="clublinks" start="1606.47" dur="2.069"> برگشت در خانه ، </text>
<text sub="clublinks" start="1608.106" dur="1.434"> اما </text>
<text sub="clublinks" start="1608.673" dur="7.14"> مادربزرگ ها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1609.674" dur="8.842"> هنوز می گویم - </text>
<text sub="clublinks" start="1615.947" dur="3.136"> این یعنی </text>
<text sub="clublinks" start="1618.65" dur="1.034"> بهتر از مسابقه </text>
<text sub="clublinks" start="1619.217" dur="0.901"> آنها بیشتر می خواهند </text>
<text sub="clublinks" start="1619.818" dur="0.7"> از خودشان </text>
<text sub="clublinks" start="1620.251" dur="0.668"> و آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1620.652" dur="0.567"> فرهنگ و </text>
<text sub="clublinks" start="1621.052" dur="0.634"> آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1621.353" dur="0.767"> نمایندگی </text>
<text sub="clublinks" start="1621.82" dur="0.9"> در ایالات متحده </text>
<text sub="clublinks" start="1622.253" dur="1.968"> ایالت ها. </text>
<text sub="clublinks" start="1622.854" dur="2.168"> >> ANTHONY ، THE </text>
<text sub="clublinks" start="1624.355" dur="1.134"> مشکل </text>
<text sub="clublinks" start="1625.156" dur="1.034"> مدیریت </text>
<text sub="clublinks" start="1625.623" dur="1.768"> تبدیل شده است </text>
<text sub="clublinks" start="1626.324" dur="2.736"> محبوب با </text>
<text sub="clublinks" start="1627.525" dur="2.302"> بسیاری از لاتینوس ها. </text>
<text sub="clublinks" start="1629.194" dur="1.667"> چه </text>
<text sub="clublinks" start="1629.961" dur="2.535"> رئیس جمهور داشته است </text>
<text sub="clublinks" start="1630.995" dur="2.969"> معرفی شده </text>
<text sub="clublinks" start="1632.63" dur="1.701"> مهاجران به </text>
<text sub="clublinks" start="1634.098" dur="0.634"> هسپانیک </text>
<text sub="clublinks" start="1634.465" dur="1.268"> او همچنین است </text>
<text sub="clublinks" start="1634.865" dur="4.138"> مدیریت نقل قول </text>
<text sub="clublinks" start="1635.867" dur="3.57"> دیگر </text>
<text sub="clublinks" start="1639.137" dur="0.667"> محافظه کار </text>
<text sub="clublinks" start="1639.57" dur="0.668"> هسپانیک </text>
<text sub="clublinks" start="1639.938" dur="0.734"> آمریکایی ها </text>
<text sub="clublinks" start="1640.371" dur="0.768"> چه بخشی </text>
<text sub="clublinks" start="1640.805" dur="0.867"> پیام ترامپ </text>
<text sub="clublinks" start="1641.272" dur="1.067"> با واکنش نشان می دهد </text>
<text sub="clublinks" start="1641.806" dur="1.434"> با آنها و </text>
<text sub="clublinks" start="1642.473" dur="1.168"> تو هم هستی </text>
<text sub="clublinks" start="1643.374" dur="1.702"> خاص؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1643.774" dur="4.071"> >> خیلی ممنونم </text>
<text sub="clublinks" start="1645.21" dur="3.236"> بسیار ، جولیو ، برای </text>
<text sub="clublinks" start="1647.979" dur="1.334"> با من اینجا. </text>
<text sub="clublinks" start="1648.58" dur="1.3"> من فکر می کنم چه </text>
<text sub="clublinks" start="1649.447" dur="1.534"> اکثر مردم </text>
<text sub="clublinks" start="1650.014" dur="2.235"> درک نکنید </text>
<text sub="clublinks" start="1651.115" dur="1.835"> این خیلی زیاد است </text>
<text sub="clublinks" start="1652.383" dur="0.934"> چیزی که </text>
<text sub="clublinks" start="1653.084" dur="0.7"> ترامپ </text>
<text sub="clublinks" start="1653.451" dur="0.767"> مدیریت، </text>
<text sub="clublinks" start="1653.918" dur="0.734"> یا فقط ترامپ کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1654.352" dur="0.734"> گفته است </text>
<text sub="clublinks" start="1654.786" dur="1.434"> خودش ، داره </text>
<text sub="clublinks" start="1655.219" dur="1.902"> خارج شده است </text>
<text sub="clublinks" start="1656.354" dur="1.168"> از متن ، </text>
<text sub="clublinks" start="1657.255" dur="1.034"> به طور جدی. </text>
<text sub="clublinks" start="1657.655" dur="1.068"> وقتی که نگاه می کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1658.423" dur="1"> سیاست ها ، </text>
<text sub="clublinks" start="1658.856" dur="1.134"> شما می بینید که او </text>
<text sub="clublinks" start="1659.557" dur="1.568"> کمک می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1660.124" dur="1.502"> HISPANIC و </text>
<text sub="clublinks" start="1661.259" dur="1.301"> جامعه لاتینو. </text>
<text sub="clublinks" start="1661.759" dur="1.835"> این نوع است </text>
<text sub="clublinks" start="1662.694" dur="1.568"> به من بفرست </text>
<text sub="clublinks" start="1663.728" dur="1.034"> شما زیاد دارید </text>
<text sub="clublinks" start="1664.395" dur="1.201"> با تمایل به چپ </text>
<text sub="clublinks" start="1664.896" dur="3.603"> یا دموکراتیک </text>
<text sub="clublinks" start="1665.73" dur="3.336"> لاتینوس که </text>
<text sub="clublinks" start="1668.633" dur="0.9"> سریع فراموش می شود </text>
<text sub="clublinks" start="1669.2" dur="1.268"> که پیشنهاد </text>
<text sub="clublinks" start="1669.667" dur="2.47"> مدیریت </text>
<text sub="clublinks" start="1670.602" dur="2.068"> تحت اوباما </text>
<text sub="clublinks" start="1672.27" dur="0.767"> قفس ها را بسازید </text>
<text sub="clublinks" start="1672.804" dur="0.667"> که </text>
<text sub="clublinks" start="1673.171" dur="0.367"> بچه ها بودند </text>
<text sub="clublinks" start="1673.638" dur="3.369"> در ، و ترامپ </text>
<text sub="clublinks" start="1676.541" dur="0.767"> در آن در </text>
<text sub="clublinks" start="1677.141" dur="0.567"> 2018 </text>
<text sub="clublinks" start="1677.441" dur="0.667"> مردم نیز </text>
<text sub="clublinks" start="1677.841" dur="1.168"> فراموشش کن </text>
<text sub="clublinks" start="1678.242" dur="4.338"> BIDEN بود </text>
<text sub="clublinks" start="1679.143" dur="3.904"> شخص ، </text>
<text sub="clublinks" start="1682.714" dur="0.767"> مدیریت </text>
<text sub="clublinks" start="1683.181" dur="0.667"> که اخراج شد </text>
<text sub="clublinks" start="1683.615" dur="0.667"> بیشترین </text>
<text sub="clublinks" start="1683.982" dur="1.968"> غیر معتبر </text>
<text sub="clublinks" start="1684.415" dur="2.002"> از هر کس دیگری </text>
<text sub="clublinks" start="1686.084" dur="0.734"> مدیریت </text>
<text sub="clublinks" start="1686.551" dur="0.567"> در تاریخ. </text>
<text sub="clublinks" start="1686.951" dur="0.601"> من هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1687.252" dur="0.634"> محافظه کار </text>
<text sub="clublinks" start="1687.685" dur="2.536"> خودم. </text>
<text sub="clublinks" start="1688.019" dur="2.869"> باور میکنم </text>
<text sub="clublinks" start="1690.355" dur="1"> آنچه ما نیاز داریم </text>
<text sub="clublinks" start="1691.022" dur="0.934"> نمایندگی. </text>
<text sub="clublinks" start="1691.489" dur="1.067"> به همین دلیل من هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1692.09" dur="0.967"> رئیس برای </text>
<text sub="clublinks" start="1692.69" dur="0.734"> جمهوری </text>
<text sub="clublinks" start="1693.19" dur="0.834"> ملی </text>
<text sub="clublinks" start="1693.557" dur="2.336"> مجمع </text>
<text sub="clublinks" start="1694.158" dur="2.202"> کالیفرنیا </text>
<text sub="clublinks" start="1696.027" dur="0.734"> نمایندگی </text>
<text sub="clublinks" start="1696.494" dur="1.601"> نه تنها </text>
<text sub="clublinks" start="1696.894" dur="3.27"> در حال رفتن به اجازه </text>
<text sub="clublinks" start="1698.229" dur="2.703"> در کنگره یا </text>
<text sub="clublinks" start="1700.298" dur="1.068"> در اتاقها </text>
<text sub="clublinks" start="1701.066" dur="1.133"> کنگره </text>
<text sub="clublinks" start="1701.499" dur="1.368"> همچنین لازم است </text>
<text sub="clublinks" start="1702.333" dur="0.868"> در محلی باشید </text>
<text sub="clublinks" start="1703.001" dur="0.667"> مرحله. </text>
<text sub="clublinks" start="1703.334" dur="0.901"> تو سیاه هستی </text>
<text sub="clublinks" start="1703.802" dur="1"> مهم است ، </text>
<text sub="clublinks" start="1704.369" dur="0.834"> که در من </text>
<text sub="clublinks" start="1704.936" dur="0.734"> نظر ، این است </text>
<text sub="clublinks" start="1705.336" dur="0.901"> واقعاً انجام دادن </text>
<text sub="clublinks" start="1705.803" dur="1.635"> فقیر کار </text>
<text sub="clublinks" start="1706.371" dur="1.634"> نمایش </text>
<text sub="clublinks" start="1707.571" dur="1.268"> مسائل واقعی در </text>
<text sub="clublinks" start="1708.139" dur="3.169"> سیاه </text>
<text sub="clublinks" start="1708.973" dur="3.67"> انجمن. من </text>
<text sub="clublinks" start="1711.442" dur="2.502"> سازمان ، ما </text>
<text sub="clublinks" start="1712.777" dur="3.036"> در حال رفتن هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1714.078" dur="2.302"> مشخص کردن </text>
<text sub="clublinks" start="1715.947" dur="1"> چه مواردی </text>
<text sub="clublinks" start="1716.514" dur="1.501"> در داخل هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1717.081" dur="1.435"> HISPANIC و </text>
<text sub="clublinks" start="1718.149" dur="1.267"> جامعه سیاه </text>
<text sub="clublinks" start="1718.649" dur="2.536"> ما درباره ی ... صحبت میکنیم </text>
<text sub="clublinks" start="1719.55" dur="2.736"> راسیسم که ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1721.319" dur="2.635"> صحبت در مورد </text>
<text sub="clublinks" start="1722.42" dur="1.868"> مسابقه SYSTEMIC. </text>
<text sub="clublinks" start="1724.088" dur="0.734"> اما همینطور </text>
<text sub="clublinks" start="1724.421" dur="1.702"> مهاجران ، من هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1724.955" dur="4.271"> پسر آن </text>
<text sub="clublinks" start="1726.257" dur="3.303"> مهاجر </text>
<text sub="clublinks" start="1729.36" dur="0.7"> خودم. </text>
<text sub="clublinks" start="1729.693" dur="0.734"> در یک عمر </text>
<text sub="clublinks" start="1730.194" dur="0.767"> با استفاده از </text>
<text sub="clublinks" start="1730.561" dur="1.001"> سیستم ، ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1731.095" dur="0.868"> قادر به تبدیل شدن به </text>
<text sub="clublinks" start="1731.696" dur="0.667"> بهترین </text>
<text sub="clublinks" start="1732.096" dur="0.667"> نسخه های </text>
<text sub="clublinks" start="1732.497" dur="0.967"> خودمان </text>
<text sub="clublinks" start="1732.897" dur="0.934"> من واقعاً دارم </text>
<text sub="clublinks" start="1733.598" dur="0.667"> روزگار سخت </text>
<text sub="clublinks" start="1733.965" dur="0.934"> درك كردن </text>
<text sub="clublinks" start="1734.399" dur="0.901"> چگونه سیستم </text>
<text sub="clublinks" start="1735.033" dur="0.767"> آن مردم </text>
<text sub="clublinks" start="1735.433" dur="0.934"> ادامه گفتن </text>
<text sub="clublinks" start="1735.934" dur="3.369"> نژاد پرست است ، چگونه </text>
<text sub="clublinks" start="1736.501" dur="5.271"> آیا ما قادر به </text>
<text sub="clublinks" start="1739.437" dur="4.237"> خیلی بدست بیار </text>
<text sub="clublinks" start="1741.906" dur="2.269"> زیر این </text>
<text sub="clublinks" start="1743.808" dur="1.001"> راسیسم سیستمیک؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1744.308" dur="1.535"> ما باید نگاه کنیم </text>
<text sub="clublinks" start="1744.943" dur="3.402"> وارد ما شوید </text>
<text sub="clublinks" start="1745.977" dur="3.036"> جوامع و </text>
<text sub="clublinks" start="1748.479" dur="0.967"> مسائل واقعی </text>
<text sub="clublinks" start="1749.146" dur="0.734"> که هست </text>
<text sub="clublinks" start="1749.58" dur="1.001"> تحت تأثیر قرار دادن ما ، </text>
<text sub="clublinks" start="1750.013" dur="0.935"> که بالا است </text>
<text sub="clublinks" start="1750.715" dur="1.234"> طلاق ، </text>
<text sub="clublinks" start="1751.082" dur="2.202"> بدون پدر </text>
<text sub="clublinks" start="1752.083" dur="1.801"> خانه ها ، و </text>
<text sub="clublinks" start="1753.418" dur="0.833"> همه چیز </text>
<text sub="clublinks" start="1754.018" dur="0.734"> که هست </text>
<text sub="clublinks" start="1754.385" dur="1.601"> مسائل مهم </text>
<text sub="clublinks" start="1754.885" dur="1.702"> که باید باشد </text>
<text sub="clublinks" start="1756.12" dur="2.102"> مقابله کرد </text>
<text sub="clublinks" start="1756.721" dur="3.203"> آیا شما موافقت می کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1758.356" dur="2.002"> با چی </text>
<text sub="clublinks" start="1760.058" dur="1.033"> آنتونی فقط </text>
<text sub="clublinks" start="1760.491" dur="2.602"> گفت؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1761.225" dur="2.536"> >> ANTHONY ، من </text>
<text sub="clublinks" start="1763.227" dur="1.501"> می خواهم بگویم </text>
<text sub="clublinks" start="1763.895" dur="1.501"> خوشحال </text>
<text sub="clublinks" start="1764.862" dur="1.501"> روز استقلال </text>
<text sub="clublinks" start="1765.53" dur="1.501"> به همه </text>
<text sub="clublinks" start="1766.497" dur="0.935"> آمریکای مرکزی </text>
<text sub="clublinks" start="1767.165" dur="1.267"> کشورها. </text>
<text sub="clublinks" start="1767.565" dur="4.537"> مطمئنم تو هستی </text>
<text sub="clublinks" start="1768.566" dur="4.271"> آگاه از آن </text>
<text sub="clublinks" start="1772.236" dur="4.404"> کاملاً </text>
<text sub="clublinks" start="1772.971" dur="6.839"> مخالف بودن. من دارم </text>
<text sub="clublinks" start="1776.774" dur="3.47"> این را ندارم </text>
<text sub="clublinks" start="1779.944" dur="0.734"> تجربه از </text>
<text sub="clublinks" start="1780.377" dur="0.868"> رشد به عنوان یک </text>
<text sub="clublinks" start="1780.811" dur="1.068"> زن سیاهی که </text>
<text sub="clublinks" start="1781.379" dur="1"> همچنین هست </text>
<text sub="clublinks" start="1782.012" dur="1.202"> مهاجرت ، الف </text>
<text sub="clublinks" start="1782.513" dur="1.268"> معلم ، و </text>
<text sub="clublinks" start="1783.348" dur="1.033"> مدافع. من </text>
<text sub="clublinks" start="1783.915" dur="1.534"> نبینید چه </text>
<text sub="clublinks" start="1784.515" dur="2.402"> می بینی </text>
<text sub="clublinks" start="1785.583" dur="1.935"> من به طور قطع </text>
<text sub="clublinks" start="1787.051" dur="1.034"> امیدوارم که چه </text>
<text sub="clublinks" start="1787.652" dur="1.301"> شما داشتید می گفتید </text>
<text sub="clublinks" start="1788.219" dur="4.804"> و چه چیزی شما </text>
<text sub="clublinks" start="1789.087" dur="4.504"> داده ها نشان داده می شود </text>
<text sub="clublinks" start="1793.157" dur="1.001"> این کار می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1793.725" dur="0.834"> سیستم است </text>
<text sub="clublinks" start="1794.292" dur="2.402"> کار نمیکند </text>
<text sub="clublinks" start="1794.692" dur="2.569"> من کجا هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1796.828" dur="1.134"> ایالت واشنگتن. </text>
<text sub="clublinks" start="1797.395" dur="1.334"> آن نشده است </text>
<text sub="clublinks" start="1798.096" dur="0.967"> برای خیلی کار کردن </text>
<text sub="clublinks" start="1798.863" dur="1.301"> سال ها. </text>
<text sub="clublinks" start="1799.196" dur="2.469"> به عنوان یک مهاجر ، </text>
<text sub="clublinks" start="1800.298" dur="4.27"> من دیده ام </text>
<text sub="clublinks" start="1801.799" dur="3.771"> کشور ما، </text>
<text sub="clublinks" start="1804.702" dur="2.002"> FIRSTHAND چه </text>
<text sub="clublinks" start="1805.703" dur="2.502"> مثل این نیست که </text>
<text sub="clublinks" start="1806.838" dur="2.435"> در A حرکت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1808.339" dur="1.902"> باشگاه اجتماعی </text>
<text sub="clublinks" start="1809.407" dur="3.002"> به خاطر خودت </text>
<text sub="clublinks" start="1810.375" dur="2.602"> زمینه. که در </text>
<text sub="clublinks" start="1812.543" dur="0.801"> این کشور ، ما </text>
<text sub="clublinks" start="1813.111" dur="0.734"> داشته باشید </text>
<text sub="clublinks" start="1813.478" dur="0.933"> فرصتی برای </text>
<text sub="clublinks" start="1813.978" dur="0.867"> به بالا حرکت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1814.545" dur="2.436"> باشگاه های اجتماعی </text>
<text sub="clublinks" start="1814.978" dur="2.304"> ما فقط نمی خواهیم </text>
<text sub="clublinks" start="1817.115" dur="0.634"> نیاز داشتن </text>
<text sub="clublinks" start="1817.415" dur="1.935"> نمایندگی، </text>
<text sub="clublinks" start="1817.882" dur="3.169"> اما ما نیاز داریم </text>
<text sub="clublinks" start="1819.484" dur="2.135"> تغییر مناسب </text>
<text sub="clublinks" start="1821.185" dur="1.068"> ما بیشتر نیاز داریم </text>
<text sub="clublinks" start="1821.753" dur="1.734"> همدلی از </text>
<text sub="clublinks" start="1822.387" dur="1.667"> افرادی که نگاه می کنند </text>
<text sub="clublinks" start="1823.621" dur="2.702"> مثل ما و </text>
<text sub="clublinks" start="1824.188" dur="3.704"> صدا مثل ما </text>
<text sub="clublinks" start="1826.457" dur="2.002"> به همین دلیل است که می گویم </text>
<text sub="clublinks" start="1828.026" dur="1.5"> زندگی سیاه ، </text>
<text sub="clublinks" start="1828.593" dur="1.768"> آنها فقط نمی کنند </text>
<text sub="clublinks" start="1829.66" dur="2.569"> ماده ، اما آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1830.495" dur="2.235"> متناسب با </text>
<text sub="clublinks" start="1832.363" dur="1.234"> جامعه لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="1832.863" dur="1.402"> و غیره </text>
<text sub="clublinks" start="1833.731" dur="1.701"> انجمن هایی که </text>
<text sub="clublinks" start="1834.399" dur="2.635"> بخشی از </text>
<text sub="clublinks" start="1835.566" dur="2.636"> اقلیت ها آ </text>
<text sub="clublinks" start="1837.168" dur="2.502"> لاتینا ، من بچه ام </text>
<text sub="clublinks" start="1838.336" dur="2.603"> شما نمی دانید ، </text>
<text sub="clublinks" start="1839.804" dur="1.568"> خیلی لاتینو </text>
<text sub="clublinks" start="1841.072" dur="1.267"> سازمان های </text>
<text sub="clublinks" start="1841.506" dur="1.968"> آنها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1842.473" dur="1.468"> گفتن اونها هستن </text>
<text sub="clublinks" start="1843.608" dur="1"> پشتیبانی نمی کند </text>
<text sub="clublinks" start="1844.075" dur="1.234"> سیاه زندگی می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1844.742" dur="1.134"> ماده یا آنها </text>
<text sub="clublinks" start="1845.443" dur="1.568"> پشتیبانی سیاه انجام دهید </text>
<text sub="clublinks" start="1846.01" dur="5.705"> مهم است ، </text>
<text sub="clublinks" start="1847.145" dur="5.238"> اما کجا هستند </text>
<text sub="clublinks" start="1851.849" dur="1.101"> شما می روید و </text>
<text sub="clublinks" start="1852.516" dur="1.368"> چطور هستید </text>
<text sub="clublinks" start="1853.083" dur="1.202"> واقعاً </text>
<text sub="clublinks" start="1854.018" dur="0.934"> طبقه بندی </text>
<text sub="clublinks" start="1854.418" dur="1.702"> مردم؟ </text>
<text sub="clublinks" start="1855.086" dur="4.137"> من نیز دلگرم می شوم </text>
<text sub="clublinks" start="1856.254" dur="3.636"> جامعه ی ما. </text>
<text sub="clublinks" start="1859.357" dur="1.668"> تو نیستی </text>
<text sub="clublinks" start="1860.023" dur="2.47"> رفتن به صحبت کردن </text>
<text sub="clublinks" start="1861.159" dur="1.968"> درباره چیزها </text>
<text sub="clublinks" start="1862.627" dur="1.067"> آنچه شما دارید </text>
<text sub="clublinks" start="1863.261" dur="0.834"> هرگز احساس نمی کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1863.828" dur="5.071"> شخصاً </text>
<text sub="clublinks" start="1864.228" dur="5.939"> من یک زن هستم </text>
<text sub="clublinks" start="1869.033" dur="2.937"> اسم شما، </text>
<text sub="clublinks" start="1870.301" dur="2.569"> ملکه زیبا ، </text>
<text sub="clublinks" start="1872.103" dur="2.769"> متشکرم. اون </text>
<text sub="clublinks" start="1873.004" dur="2.635"> چیزی هست پس </text>
<text sub="clublinks" start="1875.006" dur="3.67"> مهم. </text>
<text sub="clublinks" start="1875.773" dur="3.97"> نسل من، </text>
<text sub="clublinks" start="1878.81" dur="1.701"> ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1879.877" dur="2.069"> خنثی کردن این </text>
<text sub="clublinks" start="1880.645" dur="4.804"> راوی در داخل </text>
<text sub="clublinks" start="1882.08" dur="4.003"> خانه ما </text>
<text sub="clublinks" start="1885.583" dur="1.301"> اما اکنون ما داریم </text>
<text sub="clublinks" start="1886.217" dur="1.601"> بودن در </text>
<text sub="clublinks" start="1887.018" dur="2.869"> موقعیت مانند </text>
<text sub="clublinks" start="1887.952" dur="2.869"> شما ، ارائه دادید </text>
<text sub="clublinks" start="1890.021" dur="5.571"> از جمهوری </text>
<text sub="clublinks" start="1891.322" dur="4.871"> مهمانی - جشن. </text>
<text sub="clublinks" start="1895.726" dur="1.135"> بزرگ برای شما </text>
<text sub="clublinks" start="1896.327" dur="1.367"> من خوشحالم که تو هستی </text>
<text sub="clublinks" start="1896.994" dur="1.468"> قادر به انجام این کار </text>
<text sub="clublinks" start="1897.828" dur="1.235"> شما هم مجبورید </text>
<text sub="clublinks" start="1898.596" dur="1.134"> این را درک کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1899.197" dur="2.034"> بعضی از ما هرگز </text>
<text sub="clublinks" start="1899.864" dur="3.002"> این راه را داشت </text>
<text sub="clublinks" start="1901.365" dur="2.102"> تو کردی ما فقط </text>
<text sub="clublinks" start="1903" dur="1.034"> آیا آن را نداشت. </text>
<text sub="clublinks" start="1903.601" dur="1"> این خوب است که </text>
<text sub="clublinks" start="1904.168" dur="0.8"> ما فقط این کار را نکردیم </text>
<text sub="clublinks" start="1904.735" dur="1.102"> آن را داشته باشید </text>
<text sub="clublinks" start="1905.102" dur="1.168"> ما باید داشته باشیم </text>
<text sub="clublinks" start="1905.97" dur="0.9"> همدلی و </text>
<text sub="clublinks" start="1906.404" dur="1.534"> همدردی وقتی که ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="1907.004" dur="4.237"> درباره این موارد صحبت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1908.072" dur="3.804"> موضوعات </text>
<text sub="clublinks" start="1911.375" dur="3.87"> >> اگر می توانم </text>
<text sub="clublinks" start="1912.009" dur="3.503"> به آن پاسخ دهید </text>
<text sub="clublinks" start="1915.379" dur="4.404"> - </text>
<text sub="clublinks" start="1915.646" dur="4.971"> >> خوب </text>
<text sub="clublinks" start="1919.917" dur="1.301"> >> من مطمئن نیستم </text>
<text sub="clublinks" start="1920.751" dur="1.802"> منظورت چیه. </text>
<text sub="clublinks" start="1921.352" dur="2.636"> من شما را تحسین می کنم </text>
<text sub="clublinks" start="1922.687" dur="3.169"> وقتی می گویی </text>
<text sub="clublinks" start="1924.122" dur="2.035"> چیزهایی که شما </text>
<text sub="clublinks" start="1925.99" dur="1.301"> دارند. </text>
<text sub="clublinks" start="1926.29" dur="1.568"> من از A آمدم </text>
<text sub="clublinks" start="1927.425" dur="0.734"> والد مجرد </text>
<text sub="clublinks" start="1927.992" dur="1.668"> خانه </text>
<text sub="clublinks" start="1928.292" dur="7.708"> من در یک نفر بزرگ شدم </text>
<text sub="clublinks" start="1929.794" dur="6.839"> از </text>
<text sub="clublinks" start="1936.134" dur="0.9"> انجمن ها در </text>
<text sub="clublinks" start="1936.767" dur="1.401"> کالیفرنیا </text>
<text sub="clublinks" start="1937.167" dur="2.469"> من از یک می آیم </text>
<text sub="clublinks" start="1938.302" dur="1.735"> مردم سالار </text>
<text sub="clublinks" start="1939.77" dur="3.57"> انجمن. </text>
<text sub="clublinks" start="1940.17" dur="3.637"> مادر من بود </text>
<text sub="clublinks" start="1943.474" dur="0.734"> مهاجر که </text>
<text sub="clublinks" start="1943.941" dur="0.801"> آمد به </text>
<text sub="clublinks" start="1944.341" dur="0.802"> کشور برای دیدن </text>
<text sub="clublinks" start="1944.876" dur="3.936"> برای کار. </text>
<text sub="clublinks" start="1945.276" dur="4.104"> او بوده است </text>
<text sub="clublinks" start="1948.946" dur="0.768"> اینجا برای 35 </text>
<text sub="clublinks" start="1949.514" dur="0.634"> سال ها. </text>
<text sub="clublinks" start="1949.847" dur="1.001"> او کار می کند </text>
<text sub="clublinks" start="1950.281" dur="1.168"> تغییر شب به </text>
<text sub="clublinks" start="1950.982" dur="0.801"> غذا را روی آن بگذارید </text>
<text sub="clublinks" start="1951.582" dur="0.967"> جدول. </text>
<text sub="clublinks" start="1951.916" dur="1.234"> اگر خودم عذرخواهی می کنم </text>
<text sub="clublinks" start="1952.683" dur="1.335"> چیزی که ساخته شده </text>
<text sub="clublinks" start="1953.284" dur="1.135"> من از یک می آیم </text>
<text sub="clublinks" start="1954.152" dur="0.667"> ممتاز </text>
<text sub="clublinks" start="1954.552" dur="0.634"> زمینه. </text>
<text sub="clublinks" start="1954.953" dur="0.7"> نمیدونم. </text>
<text sub="clublinks" start="1955.32" dur="1"> ما فقط اعتقاد داریم </text>
<text sub="clublinks" start="1955.787" dur="1.867"> در کار سخت </text>
<text sub="clublinks" start="1956.454" dur="3.469"> >> کار سخت اما </text>
<text sub="clublinks" start="1957.788" dur="7.274"> در یک سیستم - </text>
<text sub="clublinks" start="1960.057" dur="5.272"> >> گفتگو </text>
<text sub="clublinks" start="1965.196" dur="2.302"> - </text>
<text sub="clublinks" start="1965.463" dur="2.736"> >> واقعاً سریع ، </text>
<text sub="clublinks" start="1967.632" dur="1.133"> که کار کرده است </text>
<text sub="clublinks" start="1968.332" dur="1.768"> برای شما کجا </text>
<text sub="clublinks" start="1968.899" dur="1.768"> تو هستی ، </text>
<text sub="clublinks" start="1970.234" dur="1.902"> خوبه. </text>
<text sub="clublinks" start="1970.801" dur="2.769"> شما در حال ساخت A هستید </text>
<text sub="clublinks" start="1972.27" dur="1.968"> تفاوت. </text>
<text sub="clublinks" start="1973.704" dur="1.868"> من معنی نداشتم </text>
<text sub="clublinks" start="1974.372" dur="6.339"> بگو که هستی </text>
<text sub="clublinks" start="1975.706" dur="5.406"> ممتاز </text>
<text sub="clublinks" start="1980.845" dur="0.734"> اما بدون </text>
<text sub="clublinks" start="1981.245" dur="1.501"> همدردی ، شاید </text>
<text sub="clublinks" start="1981.712" dur="1.401"> ما باید کار کنیم </text>
<text sub="clublinks" start="1982.88" dur="1.434"> در آن. </text>
<text sub="clublinks" start="1983.247" dur="2.235"> من حدس می زنم چه </text>
<text sub="clublinks" start="1984.448" dur="1.702"> مهم است </text>
<text sub="clublinks" start="1985.616" dur="1.535"> برای داشتن این </text>
<text sub="clublinks" start="1986.284" dur="1.734"> بحث و بررسی </text>
<text sub="clublinks" start="1987.285" dur="1.467"> چطور شکل بگیرید </text>
<text sub="clublinks" start="1988.152" dur="1.101"> حرکت به جلو. </text>
<text sub="clublinks" start="1988.886" dur="1.134"> خیلی ممنونم </text>
<text sub="clublinks" start="1989.386" dur="3.037"> خیلی به همه </text>
<text sub="clublinks" start="1990.154" dur="3.97"> سه نفر از شما برای </text>
<text sub="clublinks" start="1992.557" dur="1.968"> پیوستن به این </text>
<text sub="clublinks" start="1994.258" dur="1.234"> بحث. </text>
<text sub="clublinks" start="1994.658" dur="3.504"> ممنونم </text>
<text sub="clublinks" start="1995.626" dur="3.136"> خیلی </text>
<text sub="clublinks" start="1998.296" dur="0.867"> >>> خود را علامت گذاری کنید </text>
<text sub="clublinks" start="1998.896" dur="0.667"> تقویم ها </text>
<text sub="clublinks" start="1999.296" dur="0.734"> امسال، </text>
<text sub="clublinks" start="1999.697" dur="0.734"> رأی دادن خواهد بود </text>
<text sub="clublinks" start="2000.164" dur="0.734"> ناهمسان. </text>
<text sub="clublinks" start="2000.564" dur="1.068"> آنچه در اینجا است </text>
<text sub="clublinks" start="2001.031" dur="1.769"> باید بدانیم </text>
<text sub="clublinks" start="2001.766" dur="3.704"> درباره شما </text>
<text sub="clublinks" start="2002.934" dur="3.169"> می توان رأی داد </text>
<text sub="clublinks" start="2005.603" dur="1.301"> >>> تنها راه </text>
<text sub="clublinks" start="2006.236" dur="1.635"> ما می خواهیم </text>
<text sub="clublinks" start="2007.038" dur="1.801"> این را از دست بده </text>
<text sub="clublinks" start="2008.005" dur="1.401"> انتخابات همین است </text>
<text sub="clublinks" start="2008.973" dur="1.167"> انتخابات است </text>
<text sub="clublinks" start="2009.54" dur="1.368"> ریگ شده </text>
<text sub="clublinks" start="2010.274" dur="4.237"> یادت باشد. </text>
<text sub="clublinks" start="2011.042" dur="4.037"> >> کشور ما </text>
<text sub="clublinks" start="2014.645" dur="0.935"> دارد گریه می کند </text>
<text sub="clublinks" start="2015.213" dur="1.601"> برای رهبری. </text>
<text sub="clublinks" start="2015.713" dur="2.769"> WIDGET که می تواند </text>
<text sub="clublinks" start="2016.948" dur="2.101"> ما را متحد کنید. </text>
<text sub="clublinks" start="2018.616" dur="0.9"> >> اگر شما </text>
<text sub="clublinks" start="2019.183" dur="0.767"> تأیید نکنید </text>
<text sub="clublinks" start="2019.65" dur="0.934"> با این حال ، این </text>
<text sub="clublinks" start="2020.084" dur="1"> سال یک سال است </text>
<text sub="clublinks" start="2020.717" dur="0.968"> سال انتخابات </text>
<text sub="clublinks" start="2021.218" dur="1.034"> در 3 نوامبر ، </text>
<text sub="clublinks" start="2021.819" dur="0.867"> ما خواهیم بود </text>
<text sub="clublinks" start="2022.386" dur="4.438"> انتخاب نه </text>
<text sub="clublinks" start="2022.819" dur="4.472"> فقط بعدی </text>
<text sub="clublinks" start="2026.958" dur="0.767"> رئیس جمهور ، اما </text>
<text sub="clublinks" start="2027.425" dur="0.801"> سنسورها و </text>
<text sub="clublinks" start="2027.859" dur="0.867"> نمایندگان </text>
<text sub="clublinks" start="2028.359" dur="0.834"> به منظور گرفتن </text>
<text sub="clublinks" start="2028.86" dur="1"> بخشی ، شما نیاز دارید </text>
<text sub="clublinks" start="2029.327" dur="1.2"> رای دادن . که در </text>
<text sub="clublinks" start="2029.994" dur="1.634"> سفارش آن ، </text>
<text sub="clublinks" start="2030.661" dur="4.671"> شما نیاز دارید </text>
<text sub="clublinks" start="2031.762" dur="4.171"> ثبت نام. </text>
<text sub="clublinks" start="2035.466" dur="0.934"> بیشتر از 150 </text>
<text sub="clublinks" start="2036.067" dur="0.801"> میلیون نفر </text>
<text sub="clublinks" start="2036.534" dur="1.401"> ثبت شده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2037.001" dur="4.204"> برای رای دادن در </text>
<text sub="clublinks" start="2038.069" dur="3.97"> اگه هستی </text>
<text sub="clublinks" start="2041.339" dur="1.3"> نه یکی از آنها ، </text>
<text sub="clublinks" start="2042.173" dur="0.933"> تو هنوز داری </text>
<text sub="clublinks" start="2042.773" dur="0.834"> زمان شروع </text>
<text sub="clublinks" start="2043.24" dur="0.867"> سریع حرکت کنید. </text>
<text sub="clublinks" start="2043.74" dur="1.502"> آیا شما صلاحیت دارید؟ </text>
<text sub="clublinks" start="2044.241" dur="1.602"> شما باید یک باشید </text>
<text sub="clublinks" start="2045.376" dur="1.034"> شهروند ایالات متحده و </text>
<text sub="clublinks" start="2045.977" dur="0.834"> حداقل 18 </text>
<text sub="clublinks" start="2046.544" dur="0.867"> ساله. </text>
<text sub="clublinks" start="2046.944" dur="1.068"> در ایالات ، </text>
<text sub="clublinks" start="2047.544" dur="1.769"> می توانید ثبت نام کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2048.146" dur="5.037"> به عنوان یک رای </text>
<text sub="clublinks" start="2049.447" dur="4.17"> صغیر از همه </text>
<text sub="clublinks" start="2053.317" dur="0.734"> اما فلانی </text>
<text sub="clublinks" start="2053.75" dur="0.701"> در اطراف می آید ، </text>
<text sub="clublinks" start="2054.184" dur="1.102"> شما 18 ساله هستید </text>
<text sub="clublinks" start="2054.585" dur="1.501"> شما نیز نیاز دارید </text>
<text sub="clublinks" start="2055.419" dur="1.334"> اقامت در </text>
<text sub="clublinks" start="2056.22" dur="1.034"> دولت خود را </text>
<text sub="clublinks" start="2056.887" dur="1.535"> رأی دادن در </text>
<text sub="clublinks" start="2057.388" dur="1.401"> شما چطور </text>
<text sub="clublinks" start="2058.556" dur="1.668"> ثبت نام؟ </text>
<text sub="clublinks" start="2058.923" dur="1.735"> آنلاین ، پر کردن </text>
<text sub="clublinks" start="2060.358" dur="1.134"> ملی </text>
<text sub="clublinks" start="2060.791" dur="1.368"> تابلو </text>
<text sub="clublinks" start="2061.626" dur="1.4"> فرم ثبت نام </text>
<text sub="clublinks" start="2062.36" dur="1.234"> و آن را مرد. </text>
<text sub="clublinks" start="2063.16" dur="1.768"> شما همچنین می توانید </text>
<text sub="clublinks" start="2063.728" dur="3.302"> سر به بیش از </text>
<text sub="clublinks" start="2065.062" dur="2.569"> محلی شما </text>
<text sub="clublinks" start="2067.164" dur="1.034"> دفتر انتخابات </text>
<text sub="clublinks" start="2067.765" dur="0.834"> به دلیل شناسه خود </text>
<text sub="clublinks" start="2068.332" dur="0.7"> و اجتماعی </text>
<text sub="clublinks" start="2068.732" dur="0.601"> امنیت در </text>
<text sub="clublinks" start="2069.166" dur="0.734"> دست </text>
<text sub="clublinks" start="2069.466" dur="0.835"> آماده باشید </text>
<text sub="clublinks" start="2070.034" dur="0.6"> خودت را انتخاب کن </text>
<text sub="clublinks" start="2070.434" dur="0.634"> مهمانی - جشن. </text>
<text sub="clublinks" start="2070.768" dur="1.101"> یک تعریف است </text>
<text sub="clublinks" start="2071.202" dur="1.068"> لحظه </text>
<text sub="clublinks" start="2072.003" dur="0.7"> مردم سالار ، </text>
<text sub="clublinks" start="2072.403" dur="0.9"> جمهوری خواهان </text>
<text sub="clublinks" start="2072.837" dur="1.467"> می توانید با آن بروید </text>
<text sub="clublinks" start="2073.437" dur="5.605"> گزینه ای دیگر. </text>
<text sub="clublinks" start="2074.438" dur="5.038"> بدون حزب </text>
<text sub="clublinks" start="2079.176" dur="0.7"> همکاری </text>
<text sub="clublinks" start="2079.609" dur="0.701"> شما می توانید باشید </text>
<text sub="clublinks" start="2080.01" dur="0.801"> مستقل. </text>
<text sub="clublinks" start="2080.444" dur="0.767"> در آن عکسهای یک </text>
<text sub="clublinks" start="2080.944" dur="1.502"> طرف ، اون </text>
<text sub="clublinks" start="2081.345" dur="2.269"> معنی شما نیست </text>
<text sub="clublinks" start="2082.58" dur="1.601"> باید رأی دهید </text>
<text sub="clublinks" start="2083.748" dur="1"> یک نامزد در </text>
<text sub="clublinks" start="2084.315" dur="1.034"> آن حزب و </text>
<text sub="clublinks" start="2084.882" dur="0.834"> به طور کلی </text>
<text sub="clublinks" start="2085.483" dur="1.234"> انتخاب </text>
<text sub="clublinks" start="2085.85" dur="4.57"> تو می تونی تغییر کنی </text>
<text sub="clublinks" start="2086.851" dur="4.204"> ذهنت. </text>
<text sub="clublinks" start="2090.554" dur="1.001"> این بیشتر است </text>
<text sub="clublinks" start="2091.188" dur="0.734"> مقدمات و </text>
<text sub="clublinks" start="2091.689" dur="0.734"> علل </text>
<text sub="clublinks" start="2092.056" dur="0.634"> یک تخلف از پشت </text>
<text sub="clublinks" start="2092.556" dur="0.567"> آمریکا </text>
<text sub="clublinks" start="2092.823" dur="0.768"> ثبت </text>
<text sub="clublinks" start="2093.257" dur="3.904"> مهلت های بسیار </text>
<text sub="clublinks" start="2093.724" dur="4.104"> توسط ایالات ، بنابراین - </text>
<text sub="clublinks" start="2097.295" dur="0.934"> بیایید برویم </text>
<text sub="clublinks" start="2097.962" dur="1.267"> چیزی </text>
<text sub="clublinks" start="2098.362" dur="1.434"> اگر تو داری </text>
<text sub="clublinks" start="2099.363" dur="1.601"> ثبت نام شده در </text>
<text sub="clublinks" start="2099.93" dur="2.803"> گذشته اما شما </text>
<text sub="clublinks" start="2101.098" dur="2.202"> به دیگری منتقل شد </text>
<text sub="clublinks" start="2102.867" dur="1.734"> حالت یا تغییر </text>
<text sub="clublinks" start="2103.434" dur="3.036"> نام شما ، آن است </text>
<text sub="clublinks" start="2104.735" dur="2.402"> به معنای نیاز شماست </text>
<text sub="clublinks" start="2106.604" dur="0.967"> برای به روزرسانی خود </text>
<text sub="clublinks" start="2107.271" dur="0.767"> اطلاعات </text>
<text sub="clublinks" start="2107.705" dur="0.934"> زیرا شما هستید </text>
<text sub="clublinks" start="2108.172" dur="1.001"> یک شهروند آمریکایی </text>
<text sub="clublinks" start="2108.772" dur="1.201"> زندگی از </text>
<text sub="clublinks" start="2109.306" dur="1.369"> ایالت یا بخشی از </text>
<text sub="clublinks" start="2110.107" dur="1.035"> نیروهای مسلح </text>
<text sub="clublinks" start="2110.808" dur="0.834"> مستقر در </text>
<text sub="clublinks" start="2111.275" dur="0.834"> کشور دیگری، </text>
<text sub="clublinks" start="2111.776" dur="0.767"> مطمئن شوید که </text>
<text sub="clublinks" start="2112.243" dur="0.701"> شما هستید </text>
<text sub="clublinks" start="2112.677" dur="0.734"> ثبت شده </text>
<text sub="clublinks" start="2113.077" dur="1.501"> برای اینکه تو میتونی </text>
<text sub="clublinks" start="2113.544" dur="2.902"> با یک رأی دهید </text>
<text sub="clublinks" start="2114.712" dur="2.302"> رأی گیری غایب. </text>
<text sub="clublinks" start="2116.58" dur="0.868"> رفتن به این </text>
<text sub="clublinks" start="2117.148" dur="0.767"> وب سایت ، پر کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2117.581" dur="1.201"> از طوفان ، </text>
<text sub="clublinks" start="2118.049" dur="1.467"> و شما خوب هستید </text>
<text sub="clublinks" start="2118.916" dur="1.234"> رفتن. </text>
<text sub="clublinks" start="2119.65" dur="1.001"> در نهایت ، اگر شما </text>
<text sub="clublinks" start="2120.283" dur="1.202"> ثبت نام شده در </text>
<text sub="clublinks" start="2120.785" dur="4.604"> گذشته اما شما </text>
<text sub="clublinks" start="2121.619" dur="4.637"> می خواهم مطمئن باشم </text>
<text sub="clublinks" start="2125.623" dur="1.134"> همه چیز در است </text>
<text sub="clublinks" start="2126.39" dur="0.734"> سفارش ، بررسی </text>
<text sub="clublinks" start="2126.89" dur="1.368"> آسان است. </text>
<text sub="clublinks" start="2127.257" dur="1.335"> اینجاست که </text>
<text sub="clublinks" start="2128.392" dur="0.734"> تو برو. </text>
<text sub="clublinks" start="2128.725" dur="1.902"> روز انتخابات است </text>
<text sub="clublinks" start="2129.26" dur="1.968"> در 3 نوامبر. </text>
<text sub="clublinks" start="2130.761" dur="1.501"> این سالها </text>
<text sub="clublinks" start="2131.362" dur="1.267"> در طول A </text>
<text sub="clublinks" start="2132.396" dur="1.134"> در سراسر جهان </text>
<text sub="clublinks" start="2132.763" dur="1.368"> پاندمی. </text>
<text sub="clublinks" start="2133.664" dur="1.434"> این را به آنجا منتقل کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2134.265" dur="2.502"> بگو ، همه چیز </text>
<text sub="clublinks" start="2135.232" dur="2.202"> متفاوت باش. </text>
<text sub="clublinks" start="2136.901" dur="1.034"> خواهد بود </text>
<text sub="clublinks" start="2137.567" dur="0.935"> رای گیری کمتر </text>
<text sub="clublinks" start="2138.069" dur="0.967"> مراکز و همه </text>
<text sub="clublinks" start="2138.636" dur="1.101"> رأی ما توسط </text>
<text sub="clublinks" start="2139.17" dur="1.134"> مرد ، چیزی </text>
<text sub="clublinks" start="2139.871" dur="0.9"> که در حال حاضر </text>
<text sub="clublinks" start="2140.437" dur="0.767"> علت A </text>
<text sub="clublinks" start="2140.904" dur="0.801"> جنجال - جدال سرسختانه. </text>
<text sub="clublinks" start="2141.338" dur="1.568"> شما چگونه رأی می دهید </text>
<text sub="clublinks" start="2141.838" dur="1.769"> تا شما </text>
<text sub="clublinks" start="2143.04" dur="1.268"> انتخاب را نپسندید </text>
<text sub="clublinks" start="2143.74" dur="0.869"> از كسی كه رأی می دهید </text>
<text sub="clublinks" start="2144.442" dur="1.1"> برای. </text>
<text sub="clublinks" start="2144.742" dur="1.368"> اگر بازدید کنید - </text>
<text sub="clublinks" start="2145.675" dur="1.235"> برای تصمیم گیری در </text>
<text sub="clublinks" start="2146.243" dur="1.234"> یک آرا را بگیرید </text>
<text sub="clublinks" start="2147.044" dur="1.101"> از AFAR ، بگیرید </text>
<text sub="clublinks" start="2147.611" dur="1.468"> در ذهن آن است </text>
<text sub="clublinks" start="2148.278" dur="1.368"> بیشتر زمان می برد </text>
<text sub="clublinks" start="2149.213" dur="2.402"> اگر شما </text>
<text sub="clublinks" start="2149.78" dur="6.841"> واجد شرایط رای دادن ، </text>
<text sub="clublinks" start="2152.216" dur="4.405"> ثبت نام. </text>
<text sub="clublinks" start="2158.155" dur="4.137"> >>> متشکرم </text>
<text sub="clublinks" start="2159.824" dur="3.169"> برای تماشا </text>
<text sub="clublinks" start="2162.426" dur="1.601"> تصمیم 2020 </text>
<text sub="clublinks" start="2163.127" dur="2.035"> من ژولیو هستم </text>
<text sub="clublinks" start="2164.161" dur="3.103"> عالی داشته باشید </text>
<text sub="clublinks" start="2165.296" dur="2.535"> شب </text>
<text sub="clublinks" start="2167.398" dur="1.034"> >>> مسائل </text>
<text sub="clublinks" start="2167.965" dur="1.167"> که در حال رانندگی است </text>
<text sub="clublinks" start="2168.566" dur="1.334"> من به حق رأی می دهم </text>
<text sub="clublinks" start="2169.266" dur="1.802"> اکنون مالیات وجود دارد ، </text>
<text sub="clublinks" start="2170.034" dur="3.269"> هزینه زندگی، </text>
<text sub="clublinks" start="2171.202" dur="2.702"> و مهاجرت </text>
<text sub="clublinks" start="2173.437" dur="1.301"> >> کل </text>
<text sub="clublinks" start="2174.071" dur="1.902"> NAVAJO انتخاب </text>
<text sub="clublinks" start="2174.872" dur="1.568"> چرخه سیاسی </text>
<text sub="clublinks" start="2176.107" dur="0.767"> بیش از حد شارژ شده است </text>
<text sub="clublinks" start="2176.574" dur="6.105"> هر شماره </text>
<text sub="clublinks" start="2177.008" dur="6.372"> >> من رأی می دهم </text>
<text sub="clublinks" start="2182.813" dur="1.334"> >> چه کسی در حال رفتن است </text>
<text sub="clublinks" start="2183.514" dur="1.268"> برای کمک به ما </text>
<text sub="clublinks" start="2184.281" dur="0.835"> بیرون از </text>
<text sub="clublinks" start="2184.915" dur="1.234"> جاری </text>
<text sub="clublinks" start="2185.249" dur="1.468"> وضعیتی که ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="2186.283" dur="0.801"> با </text>
<text sub="clublinks" start="2186.851" dur="0.7"> پاندمی؟ </text>
<text sub="clublinks" start="2187.218" dur="0.734"> >> فعلی </text>
<text sub="clublinks" start="2187.685" dur="1.067"> رئيس جمهور. </text>
<text sub="clublinks" start="2188.085" dur="2.068"> اساساً دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2188.886" dur="1.935"> بیشتر ایجاد شده است </text>
<text sub="clublinks" start="2190.287" dur="1.401"> یک تقسیم </text>
<text sub="clublinks" start="2190.955" dur="1.567"> >> من فکر می کنم </text>
<text sub="clublinks" start="2191.822" dur="5.705"> اقتصاد بزرگ است </text>
<text sub="clublinks" start="2192.656" dur="5.539"> یکی برای من. </text>
<text sub="clublinks" start="2197.661" dur="0.935"> مردم از دست داده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2198.329" dur="0.667"> همه چیز </text>
<text sub="clublinks" start="2198.729" dur="0.701"> به خاطر اینکه </text>
<text sub="clublinks" start="2199.13" dur="0.7"> ویروس کرونا. </text>
<text sub="clublinks" start="2199.563" dur="0.701"> احساس می کنم دوست دارم </text>
<text sub="clublinks" start="2199.964" dur="1.134"> واقعاً </text>
<text sub="clublinks" start="2200.398" dur="2.001"> مهم برای </text>
<text sub="clublinks" start="2201.232" dur="4.203"> بازگشت به عقب </text>
<text sub="clublinks" start="2202.533" dur="3.504"> >> نامزد </text>
<text sub="clublinks" start="2205.569" dur="2.903"> چه کسی برای او می جنگد </text>
<text sub="clublinks" start="2206.17" dur="2.969"> رأی LATINO. </text>
<text sub="clublinks" start="2208.606" dur="1.134"> من رای می دهم </text>
<text sub="clublinks" start="2209.272" dur="2.069"> پیشنهاد به دلیل او </text>
<text sub="clublinks" start="2209.873" dur="2.035"> ترامپ نیست. </text>
<text sub="clublinks" start="2211.475" dur="1.001"> >> در این </text>
<text sub="clublinks" start="2212.042" dur="2.936"> انتخاب من هستم </text>
<text sub="clublinks" start="2212.61" dur="2.602"> رأی دادن به ترامپ </text>
<text sub="clublinks" start="2215.112" dur="0.467"> . </text>
<text sub="clublinks" start="2215.345" dur="1.101"> >> پیشنهاد </text>
<text sub="clublinks" start="2215.712" dur="1.135"> >> این یک خشن است </text>
<text sub="clublinks" start="2216.58" dur="1.168"> بیداری </text>
<text sub="clublinks" start="2216.98" dur="2.403"> نه همه لاتینوها </text>
<text sub="clublinks" start="2217.882" dur="1.802"> ساخته شده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2219.517" dur="1.968"> یکسان. </text>
<text sub="clublinks" start="2219.817" dur="2.235"> نه همه لاتینوها </text>
<text sub="clublinks" start="2221.619" dur="0.834"> به این باور داشته باشید </text>
<text sub="clublinks" start="2222.186" dur="0.734"> همان. </text>
<text sub="clublinks" start="2222.586" dur="1.001"> نه همه لاتینوها </text>
<text sub="clublinks" start="2223.053" dur="4.271"> در گروه می شوند </text>
<text sub="clublinks" start="2223.72" dur="5.773"> همان گروه. </text>
<text sub="clublinks" start="2227.458" dur="2.369"> >>> من آلیسون هستم </text>
<text sub="clublinks" start="2229.627" dur="0.734"> موریس </text>
<text sub="clublinks" start="2229.96" dur="1.234"> شما در حال تماشا هستید </text>
<text sub="clublinks" start="2230.494" dur="1.902"> اخبار NBC اکنون. </text>
<text sub="clublinks" start="2231.328" dur="2.769"> بیایید به NBC برویم </text>
<text sub="clublinks" start="2232.53" dur="2.034"> اخبار </text>
<text sub="clublinks" start="2234.231" dur="0.7"> پاسخگو ، </text>
<text sub="clublinks" start="2234.698" dur="1.835"> دخترم، </text>
<text sub="clublinks" start="2235.065" dur="3.237"> فروشندگان ساوانا </text>
<text sub="clublinks" start="2236.734" dur="3.002"> بهتر گرفتن است </text>
<text sub="clublinks" start="2238.436" dur="1.767"> آخرین </text>
<text sub="clublinks" start="2239.87" dur="0.801"> سرفصل های از </text>
<text sub="clublinks" start="2240.337" dur="0.4"> NBCNEWS.COM اما </text>
<text sub="clublinks" start="2240.837" dur="0.935"> من ندیدم </text>
<text sub="clublinks" start="2241.304" dur="1.669"> شما در هفته ها </text>
<text sub="clublinks" start="2241.906" dur="3.97"> من اشتباه کردم </text>
<text sub="clublinks" start="2243.107" dur="3.336"> شما. </text>
<text sub="clublinks" start="2246.01" dur="1"> >> خبرنگار: من </text>
<text sub="clublinks" start="2246.577" dur="0.734"> شما را گم کرده ، </text>
<text sub="clublinks" start="2247.144" dur="0.801"> هم. </text>
<text sub="clublinks" start="2247.444" dur="0.801"> من تو را از دست می دهم </text>
<text sub="clublinks" start="2248.078" dur="0.934"> خیلی </text>
<text sub="clublinks" start="2248.379" dur="1.034"> خوشحالیم که برگشتیم </text>
<text sub="clublinks" start="2249.146" dur="1.034"> با تو. </text>
<text sub="clublinks" start="2249.546" dur="0.968"> خیلی عالی بود </text>
<text sub="clublinks" start="2250.314" dur="1.101"> زنگ تفريح. </text>
<text sub="clublinks" start="2250.647" dur="1.402"> من خیلی خوشحالم </text>
<text sub="clublinks" start="2251.548" dur="1.335"> اینجا باشید ، آلیسون. </text>
<text sub="clublinks" start="2252.182" dur="0.968"> بیایید جهش کنیم </text>
<text sub="clublinks" start="2253.017" dur="0.6"> که در. </text>
<text sub="clublinks" start="2253.284" dur="0.734"> شهر </text>
<text sub="clublinks" start="2253.751" dur="0.734"> لوئیزویل ، </text>
<text sub="clublinks" start="2254.151" dur="0.701"> KENTUCKY دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2254.618" dur="0.668"> رسیده A </text>
<text sub="clublinks" start="2254.985" dur="0.634"> چند میلیونی </text>
<text sub="clublinks" start="2255.419" dur="0.967"> دلار </text>
<text sub="clublinks" start="2255.753" dur="2.936"> حل و فصل با </text>
<text sub="clublinks" start="2256.52" dur="2.736"> خانواده از </text>
<text sub="clublinks" start="2258.823" dur="1.033"> برونا تیلور. </text>
<text sub="clublinks" start="2259.39" dur="1.034"> تایلر شات شد </text>
<text sub="clublinks" start="2259.99" dur="1.001"> و در قتل </text>
<text sub="clublinks" start="2260.558" dur="1.033"> در طول خانه او </text>
<text sub="clublinks" start="2261.125" dur="1.034"> یک داروی پلیس </text>
<text sub="clublinks" start="2261.725" dur="5.706"> فقط به بیش از سرعت </text>
<text sub="clublinks" start="2262.293" dur="5.805"> شش ماه پیش. </text>
<text sub="clublinks" start="2267.565" dur="0.967"> >>> خارج از </text>
<text sub="clublinks" start="2268.232" dur="0.867"> ساحل خلیج فارس ، </text>
<text sub="clublinks" start="2268.665" dur="0.867"> که ترمز می کند </text>
<text sub="clublinks" start="2269.232" dur="0.634"> برای توفان </text>
<text sub="clublinks" start="2269.666" dur="0.734"> کاملاً </text>
<text sub="clublinks" start="2270" dur="0.834"> طوفان است </text>
<text sub="clublinks" start="2270.534" dur="0.734"> پیش بینی شده برای </text>
<text sub="clublinks" start="2270.967" dur="0.768"> دفن زمین را انجام دهید </text>
<text sub="clublinks" start="2271.401" dur="0.834"> فردا زود </text>
<text sub="clublinks" start="2271.868" dur="0.801"> نزدیک MISSISSIPPI </text>
<text sub="clublinks" start="2272.369" dur="0.701"> و آلباما </text>
<text sub="clublinks" start="2272.803" dur="0.734"> حداقل 36 </text>
<text sub="clublinks" start="2273.203" dur="0.968"> مردم مرده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2273.67" dur="0.934"> به عنوان غرب </text>
<text sub="clublinks" start="2274.304" dur="0.634"> ادامه پیدا میکند تا </text>
<text sub="clublinks" start="2274.738" dur="0.934"> نبرد </text>
<text sub="clublinks" start="2275.072" dur="2.369"> WILDFIRES. </text>
<text sub="clublinks" start="2275.806" dur="2.536"> اینجا ضرر است </text>
<text sub="clublinks" start="2277.575" dur="2.435"> شهردار آنژلز </text>
<text sub="clublinks" start="2278.476" dur="2.235"> امروز. </text>
<text sub="clublinks" start="2280.144" dur="1.834"> >> من همیشه دارم </text>
<text sub="clublinks" start="2280.844" dur="1.568"> گفت ، اگر تو </text>
<text sub="clublinks" start="2282.112" dur="0.767"> باور نکن </text>
<text sub="clublinks" start="2282.545" dur="0.868"> تغییر اوضاع </text>
<text sub="clublinks" start="2283.013" dur="0.967"> وجود دارد ، صحبت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2283.547" dur="1.034"> یک آتش نشان </text>
<text sub="clublinks" start="2284.114" dur="1.535"> چه کسی بیرون بود </text>
<text sub="clublinks" start="2284.715" dur="3.203"> آنجا وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2285.783" dur="4.37"> خطوط </text>
<text sub="clublinks" start="2288.052" dur="2.669"> >>> نگاهی بیندازید </text>
<text sub="clublinks" start="2290.287" dur="0.768"> با این تلفن </text>
<text sub="clublinks" start="2290.855" dur="1.067"> ویدئو </text>
<text sub="clublinks" start="2291.188" dur="1.101"> آتش سرخ </text>
<text sub="clublinks" start="2292.056" dur="1.167"> بازدارنده </text>
<text sub="clublinks" start="2292.423" dur="2.168"> پوشش کل </text>
<text sub="clublinks" start="2293.357" dur="3.103"> بلوک های خانه ها </text>
<text sub="clublinks" start="2294.725" dur="2.202"> در اورگان </text>
<text sub="clublinks" start="2296.594" dur="1.033"> WILDFIRES دارند </text>
<text sub="clublinks" start="2297.061" dur="0.933"> به صورت کامل </text>
<text sub="clublinks" start="2297.761" dur="1.735"> نابود </text>
<text sub="clublinks" start="2298.128" dur="2.236"> همسایگان در </text>
<text sub="clublinks" start="2299.63" dur="1.301"> کشور و در </text>
<text sub="clublinks" start="2300.498" dur="1.4"> حداقل 22 نفر </text>
<text sub="clublinks" start="2301.065" dur="1.401"> گزارش شده است </text>
<text sub="clublinks" start="2302.032" dur="1.034"> گم کردن امروز، </text>
<text sub="clublinks" start="2302.6" dur="0.9"> تجارت جهانی </text>
<text sub="clublinks" start="2303.2" dur="0.934"> سازمان </text>
<text sub="clublinks" start="2303.633" dur="1.769"> ما را حاکم کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2304.268" dur="2.002"> تعرفه های قرار داده شده </text>
<text sub="clublinks" start="2305.536" dur="1.801"> در چین وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2306.403" dur="1.835"> به دلیل غیرقانونی بودن </text>
<text sub="clublinks" start="2307.471" dur="1.534"> آنها متخلف هستند </text>
<text sub="clublinks" start="2308.372" dur="2.002"> تجارت جهانی </text>
<text sub="clublinks" start="2309.139" dur="2.269"> قوانین برگشتند </text>
<text sub="clublinks" start="2310.508" dur="1.934"> در سال 2010، </text>
<text sub="clublinks" start="2311.542" dur="3.503"> رئیس جمهور ترامپ </text>
<text sub="clublinks" start="2312.576" dur="2.87"> تعرفه ها را روشن کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2315.179" dur="0.767"> میلیارد دلار </text>
<text sub="clublinks" start="2315.579" dur="1.535"> دلار </text>
<text sub="clublinks" start="2316.08" dur="1.901"> تایمینگ خوب ، </text>
<text sub="clublinks" start="2317.248" dur="1.134"> استدلال در مورد آن </text>
<text sub="clublinks" start="2318.115" dur="1.034"> پکن بود </text>
<text sub="clublinks" start="2318.515" dur="3.136"> ENGAGING IN </text>
<text sub="clublinks" start="2319.283" dur="2.769"> تجارت مضر </text>
<text sub="clublinks" start="2321.785" dur="0.634"> عملکردها </text>
<text sub="clublinks" start="2322.185" dur="0.701"> >>> DELTA </text>
<text sub="clublinks" start="2322.552" dur="1.101"> اعلام کرد این است </text>
<text sub="clublinks" start="2323.019" dur="1.836"> رفتن به </text>
<text sub="clublinks" start="2323.787" dur="4.972"> بیشتر از این </text>
<text sub="clublinks" start="2324.989" dur="4.204"> کار آن </text>
<text sub="clublinks" start="2328.893" dur="0.767"> آنها اعتبار گرفتند </text>
<text sub="clublinks" start="2329.326" dur="0.768"> خرید می کند ، می رود </text>
<text sub="clublinks" start="2329.794" dur="1.334"> از غیبت ، الف </text>
<text sub="clublinks" start="2330.227" dur="1.568"> شترتر بود </text>
<text sub="clublinks" start="2331.262" dur="1.201"> برنامه ریزی شده به عنوان </text>
<text sub="clublinks" start="2331.929" dur="1.168"> دلایل خیر </text>
<text sub="clublinks" start="2332.596" dur="0.934"> در طول کار کاهش می یابد </text>
<text sub="clublinks" start="2333.23" dur="1.568"> همه گیر </text>
<text sub="clublinks" start="2333.664" dur="1.535"> >>> آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2334.932" dur="0.767"> خطوط راهنما </text>
<text sub="clublinks" start="2335.332" dur="1.168"> آلیسون ، من هستم </text>
<text sub="clublinks" start="2335.832" dur="1.335"> خوشحالم که می گویم من </text>
<text sub="clublinks" start="2336.634" dur="1.3"> برگشتن </text>
<text sub="clublinks" start="2337.301" dur="1.869"> با شما به زودی </text>
<text sub="clublinks" start="2338.068" dur="1.469"> >> من خیلی هستم </text>
<text sub="clublinks" start="2339.303" dur="3.47"> برانگیخته. </text>
<text sub="clublinks" start="2339.67" dur="3.67"> این شگفت انگیزه </text>
<text sub="clublinks" start="2342.907" dur="1"> برای دیدن شما </text>
<text sub="clublinks" start="2343.474" dur="1.668"> ما بوده ایم </text>
<text sub="clublinks" start="2344.041" dur="1.968"> کشتی هایی که وارد می شوند </text>
<text sub="clublinks" start="2345.276" dur="1.3"> شب. </text>
<text sub="clublinks" start="2346.143" dur="0.734"> >> ما واقعاً </text>
<text sub="clublinks" start="2346.71" dur="1.301"> دارند. </text>
<text sub="clublinks" start="2347.01" dur="3.103"> این خوب است </text>
<text sub="clublinks" start="2348.145" dur="2.535"> بازگشت. </text>
<text sub="clublinks" start="2350.247" dur="0.8"> >>> ما شروع کردیم </text>
<text sub="clublinks" start="2350.814" dur="0.667"> ساعت با </text>
<text sub="clublinks" start="2351.181" dur="0.767"> خبر فوری </text>
<text sub="clublinks" start="2351.615" dur="1.134"> در کنار خلیج </text>
<text sub="clublinks" start="2352.082" dur="1.134"> ساحل </text>
<text sub="clublinks" start="2352.883" dur="0.767"> HURRICANE SALLY </text>
<text sub="clublinks" start="2353.35" dur="1.168"> آهسته به A </text>
<text sub="clublinks" start="2353.784" dur="2.168"> کرال ، در حال حرکت </text>
<text sub="clublinks" start="2354.652" dur="4.771"> فقط 2 مایل برای هر </text>
<text sub="clublinks" start="2356.086" dur="4.204"> ساعت به سمت زمین. </text>
<text sub="clublinks" start="2359.657" dur="1.2"> اگر این صدا به نظر می رسد </text>
<text sub="clublinks" start="2360.424" dur="0.767"> باور نکردنی بنابراین ، </text>
<text sub="clublinks" start="2360.991" dur="0.734"> این است. </text>
<text sub="clublinks" start="2361.324" dur="3.804"> می توانید راه بروید </text>
<text sub="clublinks" start="2361.859" dur="3.936"> دو برابر سریعتر. </text>
<text sub="clublinks" start="2365.262" dur="1.101"> در آن احساس </text>
<text sub="clublinks" start="2365.929" dur="1.201"> مثل یک خوب </text>
<text sub="clublinks" start="2366.497" dur="0.934"> چیز ، این است </text>
<text sub="clublinks" start="2367.264" dur="0.6"> نه </text>
<text sub="clublinks" start="2367.564" dur="0.801"> این لوپز است </text>
<text sub="clublinks" start="2367.998" dur="0.867"> یعنی همین </text>
<text sub="clublinks" start="2368.498" dur="0.801"> داره میره </text>
<text sub="clublinks" start="2368.999" dur="0.734"> در اطراف بچسب ، </text>
<text sub="clublinks" start="2369.432" dur="0.868"> باتری </text>
<text sub="clublinks" start="2369.866" dur="1.101"> ساحل ، و ما </text>
<text sub="clublinks" start="2370.434" dur="1.201"> می توانید یک مدت طولانی ببینید </text>
<text sub="clublinks" start="2371.101" dur="1.501"> آخرین طوفان </text>
<text sub="clublinks" start="2371.769" dur="2.902"> غرقاب شدید </text>
<text sub="clublinks" start="2372.736" dur="2.736"> لوئیزیانا ، </text>
<text sub="clublinks" start="2374.805" dur="1.034"> MISSISSIPPI ، و </text>
<text sub="clublinks" start="2375.606" dur="0.834"> ALABAMA'S </text>
<text sub="clublinks" start="2375.973" dur="1.901"> دولتمردان دارند </text>
<text sub="clublinks" start="2376.574" dur="2.368"> اعلام یک کشور </text>
<text sub="clublinks" start="2378.008" dur="1.335"> اضطراری </text>
<text sub="clublinks" start="2379.076" dur="0.867"> فلوریدا دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2379.476" dur="1.034"> صادر شده از یکی </text>
<text sub="clublinks" start="2380.077" dur="1.234"> بخشهایی از </text>
<text sub="clublinks" start="2380.644" dur="3.57"> پنجه </text>
<text sub="clublinks" start="2381.445" dur="3.203"> ارشد ملی </text>
<text sub="clublinks" start="2384.348" dur="0.767"> پاسخگو </text>
<text sub="clublinks" start="2384.781" dur="1.201"> CHRIS JANSEN است </text>
<text sub="clublinks" start="2385.249" dur="4.237"> در بخش های خلیج فارس ، </text>
<text sub="clublinks" start="2386.116" dur="4.037"> ALABAMA </text>
<text sub="clublinks" start="2389.62" dur="0.967"> می توانی ببینی </text>
<text sub="clublinks" start="2390.286" dur="1.469"> موج می زند </text>
<text sub="clublinks" start="2390.72" dur="1.602"> شما می توانید آن را بشنوید </text>
<text sub="clublinks" start="2391.889" dur="1"> شلاق زدن باد. </text>
<text sub="clublinks" start="2392.456" dur="0.934"> یکی از </text>
<text sub="clublinks" start="2393.023" dur="1.501"> بزرگترین نگرانی ها </text>
<text sub="clublinks" start="2393.523" dur="2.469"> شما بودید؟ </text>
<text sub="clublinks" start="2394.658" dur="2.002"> >> خبرنگار: ما </text>
<text sub="clublinks" start="2396.126" dur="1.702"> احساس آن را حفظ کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2396.793" dur="1.602"> بیشتر و بیشتر </text>
<text sub="clublinks" start="2397.962" dur="0.867"> و بیشتر ، خیلی </text>
<text sub="clublinks" start="2398.529" dur="0.767"> باران سنگین تر. </text>
<text sub="clublinks" start="2398.962" dur="0.935"> وزش باد </text>
<text sub="clublinks" start="2399.43" dur="1.601"> به آینده ادامه دهید. </text>
<text sub="clublinks" start="2400.03" dur="2.436"> نگرانی بزرگ </text>
<text sub="clublinks" start="2401.165" dur="1.702"> اینجا زندگی است- </text>
<text sub="clublinks" start="2402.6" dur="0.734"> تهدید کننده </text>
<text sub="clublinks" start="2403" dur="2.735"> شرایط شما </text>
<text sub="clublinks" start="2403.467" dur="3.003"> می توانید ببینید چگونه </text>
<text sub="clublinks" start="2405.869" dur="0.868"> TOP در حال آمدن است </text>
<text sub="clublinks" start="2406.604" dur="1.3"> بالا </text>
<text sub="clublinks" start="2406.87" dur="1.935"> آنها چه هستند </text>
<text sub="clublinks" start="2408.038" dur="1.368"> صحبت کردن در مورد IS است </text>
<text sub="clublinks" start="2408.939" dur="1.868"> نوع </text>
<text sub="clublinks" start="2409.539" dur="1.902"> جراحی طوفان ، THE </text>
<text sub="clublinks" start="2410.941" dur="2.936"> نوع سطح </text>
<text sub="clublinks" start="2411.575" dur="2.903"> باران آن ، </text>
<text sub="clublinks" start="2414.011" dur="1.034"> صادقانه ، ممکن است </text>
<text sub="clublinks" start="2414.612" dur="1.467"> فروشگاه او باشید. </text>
<text sub="clublinks" start="2415.179" dur="2.669"> آنها تماس می گیرند </text>
<text sub="clublinks" start="2416.213" dur="2.102"> این پتانسیل است </text>
<text sub="clublinks" start="2417.982" dur="0.767"> برای تاریخ </text>
<text sub="clublinks" start="2418.449" dur="0.833"> باران ، AS </text>
<text sub="clublinks" start="2418.883" dur="0.733"> خیلی 30 است </text>
<text sub="clublinks" start="2419.416" dur="0.734"> اینچ </text>
<text sub="clublinks" start="2419.749" dur="1.402"> دقیقاً برای همین است </text>
<text sub="clublinks" start="2420.283" dur="1.769"> دلیل شما </text>
<text sub="clublinks" start="2421.285" dur="2.302"> گفت ، که </text>
<text sub="clublinks" start="2422.185" dur="7.941"> طوفان در حال حرکت است </text>
<text sub="clublinks" start="2423.721" dur="6.839"> به کندی، </text>
<text sub="clublinks" start="2430.26" dur="1.034"> تقریباً </text>
<text sub="clublinks" start="2430.693" dur="1.169"> درباره PACE I </text>
<text sub="clublinks" start="2431.428" dur="0.735"> راست قدم می زنم </text>
<text sub="clublinks" start="2431.996" dur="0.8"> اکنون. </text>
<text sub="clublinks" start="2432.296" dur="1.301"> دارد می رود </text>
<text sub="clublinks" start="2432.929" dur="1.335"> بیش از این بنشینید </text>
<text sub="clublinks" start="2433.731" dur="1.167"> منطقه برای مدت طولانی </text>
<text sub="clublinks" start="2434.398" dur="1.234"> به عنوان 12 ساعت ، </text>
<text sub="clublinks" start="2435.031" dur="1.135"> رها کردن تا </text>
<text sub="clublinks" start="2435.766" dur="1.267"> 30 اینچ یا </text>
<text sub="clublinks" start="2436.3" dur="1.334"> بیشتر باران ، ع </text>
<text sub="clublinks" start="2437.167" dur="0.934"> بسیار به آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2437.768" dur="0.734"> به طور معمول </text>
<text sub="clublinks" start="2438.235" dur="0.834"> وارد شوید </text>
<text sub="clublinks" start="2438.635" dur="0.968"> کل ماه </text>
<text sub="clublinks" start="2439.203" dur="0.967"> این ساحل دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2439.77" dur="1.301"> بسته شده است </text>
<text sub="clublinks" start="2440.304" dur="1.335"> اکنون فقط داریم </text>
<text sub="clublinks" start="2441.204" dur="0.902"> یک جفت دیده است </text>
<text sub="clublinks" start="2441.772" dur="0.734"> مردم در حال قدم زدن هستند </text>
<text sub="clublinks" start="2442.239" dur="1.635"> سگ آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2442.64" dur="1.934"> من فک میکنم تو داری </text>
<text sub="clublinks" start="2444.008" dur="1.2"> یک سگ ، آلیسون. </text>
<text sub="clublinks" start="2444.708" dur="2.702"> مطمئن نیستم </text>
<text sub="clublinks" start="2445.342" dur="2.936"> معامله چیست </text>
<text sub="clublinks" start="2447.611" dur="1.068"> با مردم و </text>
<text sub="clublinks" start="2448.412" dur="0.733"> سگهایشان </text>
<text sub="clublinks" start="2448.812" dur="0.767"> من دلم تنگ شده </text>
<text sub="clublinks" start="2449.279" dur="0.801"> کسی هست </text>
<text sub="clublinks" start="2449.712" dur="1.002"> بسیار زیبا برای </text>
<text sub="clublinks" start="2450.213" dur="1.402"> آخرین </text>
<text sub="clublinks" start="2450.847" dur="2.236"> ساعت ها. </text>
<text sub="clublinks" start="2451.749" dur="2.101"> این ساحل است </text>
<text sub="clublinks" start="2453.217" dur="0.967"> از نظر فنی </text>
<text sub="clublinks" start="2453.984" dur="2.669"> بسته شده </text>
<text sub="clublinks" start="2454.317" dur="3.237"> این نزدیک است </text>
<text sub="clublinks" start="2456.787" dur="1.201"> در واقع ، آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2457.688" dur="1.234"> فقط تحمیل کردم </text>
<text sub="clublinks" start="2458.121" dur="2.069"> اینجا در خلیج فارس </text>
<text sub="clublinks" start="2459.056" dur="1.635"> SHORES A </text>
<text sub="clublinks" start="2460.324" dur="1.234"> ساعت ملاقات اجباری </text>
<text sub="clublinks" start="2460.824" dur="1.835"> شروع در </text>
<text sub="clublinks" start="2461.692" dur="1.935"> ساعت 10:00 امشب </text>
<text sub="clublinks" start="2462.793" dur="4.504"> از طریق ساعت 6:00 </text>
<text sub="clublinks" start="2463.761" dur="4.67"> فردا صبح. </text>
<text sub="clublinks" start="2467.531" dur="1.367"> من فقط کلمه را پیدا کردم </text>
<text sub="clublinks" start="2468.565" dur="1.001"> از مقامات رسمی </text>
<text sub="clublinks" start="2469.032" dur="1.101"> در شهر آن </text>
<text sub="clublinks" start="2469.7" dur="1"> آنها بودند </text>
<text sub="clublinks" start="2470.267" dur="1.001"> در حال حاضر حداقل </text>
<text sub="clublinks" start="2470.834" dur="1.501"> نیم دوجین </text>
<text sub="clublinks" start="2471.402" dur="1.801"> جاده های زیر آب </text>
<text sub="clublinks" start="2472.469" dur="1.301"> و غیر قابل عبور ، </text>
<text sub="clublinks" start="2473.337" dur="1.434"> شامل قطعات </text>
<text sub="clublinks" start="2473.904" dur="2.569"> ایالت </text>
<text sub="clublinks" start="2474.905" dur="1.969"> بزرگراه. </text>
<text sub="clublinks" start="2476.607" dur="0.734"> واقعی آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2477.007" dur="1.635"> نگرانی همین است </text>
<text sub="clublinks" start="2477.474" dur="4.504"> مردم در </text>
<text sub="clublinks" start="2478.776" dur="3.669"> مناطق کم دروغ </text>
<text sub="clublinks" start="2482.112" dur="0.734"> هاتن نشده </text>
<text sub="clublinks" start="2482.579" dur="0.734"> بیرون ، نیست </text>
<text sub="clublinks" start="2482.979" dur="0.634"> رفتن به دریافت </text>
<text sub="clublinks" start="2483.446" dur="0.634"> بیرون </text>
<text sub="clublinks" start="2483.747" dur="1.101"> آنها در حال رفتن هستند </text>
<text sub="clublinks" start="2484.214" dur="1.768"> سعی کنید سوار شوید </text>
<text sub="clublinks" start="2484.982" dur="1.367"> بیرون طوفان. </text>
<text sub="clublinks" start="2486.116" dur="0.7"> که می بندد </text>
<text sub="clublinks" start="2486.483" dur="0.7"> تیم های اضطراری </text>
<text sub="clublinks" start="2486.95" dur="1.435"> در خطر. </text>
<text sub="clublinks" start="2487.317" dur="2.869"> برخی وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2488.519" dur="2.034"> کریستال های موجود </text>
<text sub="clublinks" start="2490.32" dur="4.838"> به طور مشخص </text>
<text sub="clublinks" start="2490.687" dur="5.038"> در انتظار. </text>
<text sub="clublinks" start="2495.292" dur="0.934"> اگر راه ها باشد </text>
<text sub="clublinks" start="2495.859" dur="0.767"> غیر قابل عبور ، آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2496.359" dur="0.768"> در حال حاضر </text>
<text sub="clublinks" start="2496.76" dur="0.8"> گفتن وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2497.26" dur="0.701"> مکانهایی که در آن </text>
<text sub="clublinks" start="2497.694" dur="0.6"> آنها این کار را نمی کنند </text>
<text sub="clublinks" start="2498.094" dur="0.568"> ایمان داشتن </text>
<text sub="clublinks" start="2498.428" dur="1.168"> اضطراری </text>
<text sub="clublinks" start="2498.795" dur="1.168"> وسایل نقلیه می توانند دریافت کنند </text>
<text sub="clublinks" start="2499.73" dur="0.734"> از طریق. </text>
<text sub="clublinks" start="2500.097" dur="0.801"> آنها دارند می ریزند </text>
<text sub="clublinks" start="2500.597" dur="0.668"> یکی از آخرین </text>
<text sub="clublinks" start="2501.031" dur="0.701"> مستاصل </text>
<text sub="clublinks" start="2501.398" dur="0.801"> صبح ، گفتن </text>
<text sub="clublinks" start="2501.865" dur="1.001"> این یک زندگی است- </text>
<text sub="clublinks" start="2502.332" dur="1.468"> تهدید به طوفان </text>
<text sub="clublinks" start="2503" dur="2.535"> . آنها را تصور کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2503.934" dur="2.169"> موج ، دیواری از </text>
<text sub="clublinks" start="2505.668" dur="2.87"> آب تا بالا </text>
<text sub="clublinks" start="2506.236" dur="3.003"> هفت پا بالا ، </text>
<text sub="clublinks" start="2508.672" dur="1.168"> و آسیب </text>
<text sub="clublinks" start="2509.372" dur="1.202"> که می تواند باعث شود. </text>
<text sub="clublinks" start="2509.973" dur="1.068"> آنها می گویند </text>
<text sub="clublinks" start="2510.708" dur="0.767"> همه ، را </text>
<text sub="clublinks" start="2511.175" dur="2.402"> به طور جدی </text>
<text sub="clublinks" start="2511.609" dur="2.335"> این می تواند یک باشد </text>
<text sub="clublinks" start="2513.711" dur="1.1"> یک بار در الف- </text>
<text sub="clublinks" start="2514.078" dur="1.767"> مبلغ مادام العمر </text>
<text sub="clublinks" start="2514.945" dur="2.302"> به دلیل باران </text>
<text sub="clublinks" start="2515.979" dur="5.639"> در حال حرکت است </text>
<text sub="clublinks" start="2517.381" dur="4.671"> آهسته هر دو </text>
<text sub="clublinks" start="2521.752" dur="1.634"> HUNKERED DOWN </text>
<text sub="clublinks" start="2522.185" dur="1.869"> اگر شما هستید </text>
<text sub="clublinks" start="2523.52" dur="1.001"> شما در A هستید </text>
<text sub="clublinks" start="2524.188" dur="2.135"> سطح بالاتر. </text>
<text sub="clublinks" start="2524.655" dur="2.135"> اگر در A باشید </text>
<text sub="clublinks" start="2526.457" dur="0.734"> منطقه کم دروغ ، </text>
<text sub="clublinks" start="2526.924" dur="0.833"> برو بیرون. </text>
<text sub="clublinks" start="2527.324" dur="1.301"> آنها انجام می دهند </text>
<text sub="clublinks" start="2527.891" dur="1.301"> آنچه آنها تماس می گیرند A </text>
<text sub="clublinks" start="2528.759" dur="1.668"> پناهگاه آخرین </text>
<text sub="clublinks" start="2529.326" dur="1.668"> در اینجا استراحت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2530.561" dur="0.867"> کشور شما </text>
<text sub="clublinks" start="2531.128" dur="1.201"> مردم دارند </text>
<text sub="clublinks" start="2531.561" dur="1.469"> هیچ کجای دیگر </text>
<text sub="clublinks" start="2532.463" dur="3.903"> برو ، نگرانی </text>
<text sub="clublinks" start="2533.163" dur="3.57"> درباره رفتن به A </text>
<text sub="clublinks" start="2536.5" dur="0.667"> پناهگاه </text>
<text sub="clublinks" start="2536.867" dur="0.767"> ویروس کرونا. </text>
<text sub="clublinks" start="2537.301" dur="0.8"> این موجود هست </text>
<text sub="clublinks" start="2537.768" dur="0.8"> برای مردم ، اما </text>
<text sub="clublinks" start="2538.235" dur="1.701"> وجود ندارد </text>
<text sub="clublinks" start="2538.702" dur="3.37"> بسیار زیاد بوده است </text>
<text sub="clublinks" start="2540.07" dur="2.569"> از حرکت </text>
<text sub="clublinks" start="2542.206" dur="1"> به استثنای من </text>
<text sub="clublinks" start="2542.773" dur="1"> گفت ، برای A </text>
<text sub="clublinks" start="2543.34" dur="1.001"> افراد زوج من </text>
<text sub="clublinks" start="2543.907" dur="1.034"> دیده شده است </text>
<text sub="clublinks" start="2544.475" dur="1.167"> سواحل </text>
<text sub="clublinks" start="2545.075" dur="1.801"> چند دقیقه گذشته </text>
<text sub="clublinks" start="2545.775" dur="1.969"> با سگهای آنها ، </text>
<text sub="clublinks" start="2547.01" dur="1.335"> آلیسون </text>
<text sub="clublinks" start="2547.878" dur="1.234"> آن باد است </text>
<text sub="clublinks" start="2548.479" dur="2.735"> واقعاً چیدن </text>
<text sub="clublinks" start="2549.246" dur="3.503"> بالا </text>
<text sub="clublinks" start="2551.348" dur="4.537"> >> من س ASال کردم </text>
<text sub="clublinks" start="2552.883" dur="3.87"> سوال. </text>
<text sub="clublinks" start="2556.019" dur="1.602"> من یک سگ دارم </text>
<text sub="clublinks" start="2556.887" dur="1.301"> شروع به راه رفتن من </text>
<text sub="clublinks" start="2557.755" dur="0.767"> سگ روی </text>
<text sub="clublinks" start="2558.322" dur="0.833"> ساحل دریا. </text>
<text sub="clublinks" start="2558.655" dur="1.268"> اما بگذارید بگویم </text>
<text sub="clublinks" start="2559.289" dur="1.268"> تو ، من نمی کنم </text>
<text sub="clublinks" start="2560.057" dur="1.134"> سگ من را روشن کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2560.69" dur="1.268"> ساحل کی </text>
<text sub="clublinks" start="2561.325" dur="1.1"> HURRICANE OF </text>
<text sub="clublinks" start="2562.092" dur="1.268"> این بزرگنمایی </text>
<text sub="clublinks" start="2562.559" dur="2.002"> رئیس این است </text>
<text sub="clublinks" start="2563.494" dur="1.534"> راه ، وقتی اخبار </text>
<text sub="clublinks" start="2564.695" dur="1.067"> پاسخ دهندگان </text>
<text sub="clublinks" start="2565.162" dur="1.868"> مانند خودتان </text>
<text sub="clublinks" start="2565.896" dur="1.735"> ایستاده ایم </text>
<text sub="clublinks" start="2567.164" dur="0.801"> ساحل </text>
<text sub="clublinks" start="2567.765" dur="0.667"> ترمز کردن </text>
<text sub="clublinks" start="2568.098" dur="0.768"> خودشان نه </text>
<text sub="clublinks" start="2568.566" dur="0.6"> برای منفجر شدن </text>
<text sub="clublinks" start="2568.999" dur="1.234"> بر فراز. </text>
<text sub="clublinks" start="2569.3" dur="2.134"> مردم اینجا هستند </text>
<text sub="clublinks" start="2570.367" dur="2.936"> با در نظر گرفتن این </text>
<text sub="clublinks" start="2571.568" dur="2.402"> به طور جدی؟ </text>
<text sub="clublinks" start="2573.437" dur="1.534"> >> من رفته ام </text>
<text sub="clublinks" start="2574.103" dur="1.169"> بيشتر مردم بگو </text>
<text sub="clublinks" start="2575.105" dur="1.234"> هستند. </text>
<text sub="clublinks" start="2575.405" dur="3.604"> من بوده ام </text>
<text sub="clublinks" start="2576.473" dur="3.703"> نگه داشتن یک منطقه </text>
<text sub="clublinks" start="2579.143" dur="4.136"> چشم در این </text>
<text sub="clublinks" start="2580.31" dur="3.704"> حوزه. </text>
<text sub="clublinks" start="2583.413" dur="1.168"> جاهای زیاد </text>
<text sub="clublinks" start="2584.147" dur="0.734"> بسته شده است </text>
<text sub="clublinks" start="2584.714" dur="0.668"> پایین. </text>
<text sub="clublinks" start="2585.014" dur="0.901"> مکانها بوده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2585.515" dur="0.734"> زود بستن </text>
<text sub="clublinks" start="2586.049" dur="0.634"> امروز. </text>
<text sub="clublinks" start="2586.382" dur="0.968"> یکی بود </text>
<text sub="clublinks" start="2586.816" dur="1.368"> شخص در اینجا با </text>
<text sub="clublinks" start="2587.484" dur="1.101"> سگی که بود </text>
<text sub="clublinks" start="2588.318" dur="0.667"> هواشناسی </text>
<text sub="clublinks" start="2588.718" dur="1.235"> دانش آموز که </text>
<text sub="clublinks" start="2589.119" dur="2.402"> از پایین بالا بروید </text>
<text sub="clublinks" start="2590.087" dur="2.302"> فلوریدا او </text>
<text sub="clublinks" start="2591.655" dur="1.568"> می خواستم در باشم </text>
<text sub="clublinks" start="2592.523" dur="1.501"> میانه A </text>
<text sub="clublinks" start="2593.357" dur="1.334"> توفان برای </text>
<text sub="clublinks" start="2594.158" dur="0.9"> حرفه ای </text>
<text sub="clublinks" start="2594.825" dur="3.937"> دلایل </text>
<text sub="clublinks" start="2595.192" dur="3.971"> او در مورد بود </text>
<text sub="clublinks" start="2598.896" dur="0.767"> HUNKER DOWN </text>
<text sub="clublinks" start="2599.296" dur="0.901"> زیرا او می داند </text>
<text sub="clublinks" start="2599.797" dur="0.967"> فقط چقدر جدی است </text>
<text sub="clublinks" start="2600.33" dur="1.435"> این می تواند دریافت کند ، </text>
<text sub="clublinks" start="2600.898" dur="2.769"> آلیسون </text>
<text sub="clublinks" start="2601.899" dur="2.368"> >> من می خواهم بپرسم </text>
<text sub="clublinks" start="2603.8" dur="1.602"> شما آخرین </text>
<text sub="clublinks" start="2604.401" dur="1.635"> س BEال قبل </text>
<text sub="clublinks" start="2605.536" dur="0.867"> ما میرویم. </text>
<text sub="clublinks" start="2606.17" dur="0.7"> این همه </text>
<text sub="clublinks" start="2606.537" dur="0.801"> اتفاق می افتد در حالی که </text>
<text sub="clublinks" start="2607.004" dur="1.801"> ما درگیر هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="2607.471" dur="1.701"> با یک همه گیر. </text>
<text sub="clublinks" start="2608.939" dur="0.634"> وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2609.306" dur="1.001"> ویروس کرونا </text>
<text sub="clublinks" start="2609.706" dur="2.169"> نگرانی ها نیز هست </text>
<text sub="clublinks" start="2610.44" dur="4.538"> ، در بالای </text>
<text sub="clublinks" start="2612.009" dur="3.536"> نگرانی در مورد </text>
<text sub="clublinks" start="2615.112" dur="0.767"> مردم در </text>
<text sub="clublinks" start="2615.679" dur="0.634"> طوفان. </text>
<text sub="clublinks" start="2616.012" dur="0.734"> شما چه هستید </text>
<text sub="clublinks" start="2616.446" dur="0.768"> شنیدن از </text>
<text sub="clublinks" start="2616.88" dur="0.801"> مقامات آنجا </text>
<text sub="clublinks" start="2617.347" dur="0.868"> درباره آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2617.814" dur="1.802"> در حال تلاش برای </text>
<text sub="clublinks" start="2618.348" dur="3.837"> مطمئن باشید مردمی </text>
<text sub="clublinks" start="2619.75" dur="2.902"> آیا ایمن هستند؟ هستند </text>
<text sub="clublinks" start="2622.319" dur="0.734"> آنها بالقوه هستند </text>
<text sub="clublinks" start="2622.786" dur="0.634"> تخلیه ، </text>
<text sub="clublinks" start="2623.186" dur="0.601"> قصد دارم به </text>
<text sub="clublinks" start="2623.553" dur="0.668"> پناهگاه؟ </text>
<text sub="clublinks" start="2623.92" dur="0.834"> CREWS خواهد بود </text>
<text sub="clublinks" start="2624.354" dur="1.535"> در حال کار برای </text>
<text sub="clublinks" start="2624.888" dur="1.601"> به آنها کمک کنید. </text>
<text sub="clublinks" start="2626.023" dur="5.405"> >> خبرنگار: </text>
<text sub="clublinks" start="2626.623" dur="5.239"> این اصلی است </text>
<text sub="clublinks" start="2631.562" dur="0.6"> حق نگرانی </text>
<text sub="clublinks" start="2631.995" dur="0.634"> اکنون. </text>
<text sub="clublinks" start="2632.296" dur="0.801"> آنها شده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2632.763" dur="0.834"> گفتن مردم </text>
<text sub="clublinks" start="2633.23" dur="0.9"> در طول دوره </text>
<text sub="clublinks" start="2633.731" dur="0.866"> از آخرین </text>
<text sub="clublinks" start="2634.264" dur="0.867"> روزهای زوج ، </text>
<text sub="clublinks" start="2634.731" dur="1.001"> بله ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="2635.265" dur="0.834"> رفتن به داشتن </text>
<text sub="clublinks" start="2635.866" dur="0.634"> اضطراری </text>
<text sub="clublinks" start="2636.233" dur="0.6"> پناهگاه در </text>
<text sub="clublinks" start="2636.633" dur="0.834"> محل. </text>
<text sub="clublinks" start="2636.967" dur="3.57"> من با برخی صحبت کردم </text>
<text sub="clublinks" start="2637.601" dur="3.67"> مردمی در موبایل ، </text>
<text sub="clublinks" start="2640.671" dur="1.367"> که در مورد </text>
<text sub="clublinks" start="2641.404" dur="1.301"> یک ساعت یا همینطور </text>
<text sub="clublinks" start="2642.172" dur="1.134"> شمال اینجا. </text>
<text sub="clublinks" start="2642.839" dur="1.101"> آنها می گویند آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2643.44" dur="1.067"> کمتر از </text>
<text sub="clublinks" start="2644.074" dur="0.767"> نیم دوجین </text>
<text sub="clublinks" start="2644.641" dur="0.7"> مردم. </text>
<text sub="clublinks" start="2644.974" dur="1.202"> آنها گفتند لطفا </text>
<text sub="clublinks" start="2645.475" dur="1.168"> رفتن به یک ایمن </text>
<text sub="clublinks" start="2646.31" dur="1.3"> مکان ، در هر صورت </text>
<text sub="clublinks" start="2646.777" dur="1.3"> این یک هتل است یا </text>
<text sub="clublinks" start="2647.744" dur="0.834"> اعضای خانواده. </text>
<text sub="clublinks" start="2648.211" dur="1.168"> آخرین چیز </text>
<text sub="clublinks" start="2648.711" dur="1.969"> شما می خواهید انجام بدهید </text>
<text sub="clublinks" start="2649.513" dur="1.634"> است </text>
<text sub="clublinks" start="2650.814" dur="0.834"> وضعیت در کجا </text>
<text sub="clublinks" start="2651.281" dur="0.834"> شما مردم دارید </text>
<text sub="clublinks" start="2651.781" dur="1.535"> چه کسی هست </text>
<text sub="clublinks" start="2652.249" dur="2.135"> ALTOGETHER در AN </text>
<text sub="clublinks" start="2653.45" dur="3.169"> فضای بسته. </text>
<text sub="clublinks" start="2654.518" dur="2.535"> آنها ساخته شده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2656.753" dur="1.101"> مقررات در </text>
<text sub="clublinks" start="2657.186" dur="4.705"> پناهگاه های مخصوص </text>
<text sub="clublinks" start="2657.988" dur="4.37"> تا 250-300 </text>
<text sub="clublinks" start="2662.025" dur="0.801"> از طریق این </text>
<text sub="clublinks" start="2662.492" dur="0.701"> منطقه کامل </text>
<text sub="clublinks" start="2662.959" dur="0.968"> این یک است </text>
<text sub="clublinks" start="2663.326" dur="1.235"> کسر چه چیزی </text>
<text sub="clublinks" start="2664.061" dur="1.868"> آنها وارد شده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2664.694" dur="4.538"> گذشته دقیقاً </text>
<text sub="clublinks" start="2666.063" dur="3.736"> دلیل شما </text>
<text sub="clublinks" start="2669.366" dur="0.8"> درباره آن صحبت کرد ، </text>
<text sub="clublinks" start="2669.933" dur="0.667"> کدام یک است </text>
<text sub="clublinks" start="2670.3" dur="0.967"> ویروس کرونا. </text>
<text sub="clublinks" start="2670.734" dur="0.867"> اگر آخرین است </text>
<text sub="clublinks" start="2671.401" dur="0.667"> رفت و آمد مکرر </text>
<text sub="clublinks" start="2671.734" dur="0.835"> اضطراری ، آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2672.202" dur="0.633"> مردم را می گیرد </text>
<text sub="clublinks" start="2672.702" dur="0.634"> که در. </text>
<text sub="clublinks" start="2672.969" dur="0.867"> اما به دلیل </text>
<text sub="clublinks" start="2673.469" dur="0.968"> ویروس کرونا، </text>
<text sub="clublinks" start="2673.97" dur="0.934"> آنها شده اند </text>
<text sub="clublinks" start="2674.604" dur="0.834"> از مردم خواستن </text>
<text sub="clublinks" start="2675.038" dur="0.867"> برای آخرین </text>
<text sub="clublinks" start="2675.572" dur="1.201"> روزهای زوج ، </text>
<text sub="clublinks" start="2676.039" dur="2.069"> خودت درست کن </text>
<text sub="clublinks" start="2676.907" dur="3.837"> برنامه ها و دریافت کنید </text>
<text sub="clublinks" start="2678.242" dur="8.174"> با خیال راحت وجود دارد </text>
<text sub="clublinks" start="2680.878" dur="6.039"> >> کریس ، ما هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="2686.55" dur="0.967"> به امید همه </text>
<text sub="clublinks" start="2687.05" dur="1.135"> انجام می دهد ، و این </text>
<text sub="clublinks" start="2687.651" dur="0.834"> شما همچنان ایمن بمانید </text>
<text sub="clublinks" start="2688.318" dur="0.667"> خوب. </text>
<text sub="clublinks" start="2688.619" dur="0.933"> ممنونم </text>
<text sub="clublinks" start="2689.119" dur="0.834"> خیلی زیاد </text>
<text sub="clublinks" start="2689.686" dur="0.767"> گزارش نویسی. </text>
<text sub="clublinks" start="2690.086" dur="0.734"> ما همیشه هستیم </text>
<text sub="clublinks" start="2690.587" dur="0.5"> سپاسگزار </text>
<text sub="clublinks" start="2690.954" dur="0.534"> >> </text>
<text sub="clublinks" start="2691.221" dur="0.734"> >>> تو هستی </text>
<text sub="clublinks" start="2691.621" dur="0.767"> خبرنگار: متشکرم </text>
<text sub="clublinks" start="2692.088" dur="0.734"> تماشای NBC </text>
<text sub="clublinks" start="2692.522" dur="0.767"> شما. اکنون جدید هستید. </text>
<text sub="clublinks" start="2692.956" dur="0.8"> ما بعضی ها رو پیدا کردیم </text>
<text sub="clublinks" start="2693.423" dur="0.834"> خبر فوری. </text>
<text sub="clublinks" start="2693.89" dur="0.801"> >> اگر آنها بروند </text>
<text sub="clublinks" start="2694.39" dur="0.768"> بازگشت به آنها </text>
<text sub="clublinks" start="2694.824" dur="0.768"> شغل ، آنها می خواهند </text>
<text sub="clublinks" start="2695.291" dur="0.734"> برای اطمینان </text>
<text sub="clublinks" start="2695.725" dur="0.701"> آنها هستند </text>
<text sub="clublinks" start="2696.159" dur="0.701"> حفاظت شده. </text>
<text sub="clublinks" start="2696.559" dur="0.734"> >> این خبر است </text>
<text sub="clublinks" start="2696.993" dur="0.801"> برای شما ساخته شده است </text>
<text sub="clublinks" start="2697.427" dur="2.636"> STREAMING WORLD. </text>
<text sub="clublinks" start="2697.927" dur="2.637"> هفته های زنده </text>
<text sub="clublinks" start="2700.197" dur="0.667"> از ساعت 6:00 شروع می شود </text>
<text sub="clublinks" start="2700.697" dur="5.673"> صبح </text>
<text sub="clublinks" start="2700.998" dur="5.372"> مشرق </text>