ਤੋੜਨਾ: ਫੈਡਰਲ ਕਚਹਿਰੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾ dowਨਟਾownਨ ਫੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ subtitles

ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਨਿਕਸ ਵਿਚ, 12 ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, 12 ਨਿSਜ਼. ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, 12 ਨਿSਜ਼. >> ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, 12 ਨਿSਜ਼. >> ਮੈਟ, ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, 12 ਨਿSਜ਼. >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> ਫਲਾਇੰਗ >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ >>> ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ >>> ਹੇਠਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ >>> ਫੌਨਿਕ ਡਾਉਨਟਾ INਨ ਵਿੱਚ ਨਿ BREAKਜ਼ ਨਿ BREAKਜ਼ ਨਿ .ਜ਼ >>> ਫੌਨਿਕਸ ਡਾIGHਨਲੋਡ ਵਿਚ ਨਿ BREAKਜ਼ ਨਿOLਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣਾ >>> ਹੁਣੇ ਹੇਠਾਂ ਫੌਨਿਕਸ ਸਹੀ ਵਿਚ ਨਿ INਜ਼ ਨਿ NEWਜ਼ >>> ਹੁਣੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾOਨ ਫੋਨੇਕਸ ਵਿਚ ਨਿ BREAKਜ਼ ਨਿ NEWਜ਼ >>> ਹੁਣੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾ PHਨ ਫੋਨੇਕਸ ਵਿਚ ਨਿ INਜ਼ ਨਿ NEWਜ਼ ਡਾ PHਨਲੋਡ ਫੀਨਿਕਸ ਹੁਣੇ ਏ ਡਾਉਨ ਫੋਨੀਕਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪੋਲੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਡਾਉਨ ਫੀਨਿਕਸ ਸਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਡਾਉਨ ਫੋਨੇਕਸ ਦਾ ਹੱਕ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਡਾਉਨ ਫੋਨੀਕਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਨਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨੇੜੇ ਫਿਨਿਕਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜਲੇ ਫਿਨਿਕਸ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ. ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀ ਹੋੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮਾਰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟਾਉਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਆਗਿਆਕਾਰ ਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨੋ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਸੈੱਟ ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਸੈਟ ਅਪ ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੈਟ ਕਰੋ ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਅਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੇਪ ਟੇਪ ਤੇ ਲੌਕ ਡਾਉਨ ਸੈਟ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾOCਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾOCਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਡਾOCਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ. ਬਿਲਡਿੰਗ. ਬਿਲਡਿੰਗ. ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਤੋੜਨਾ: ਫੈਡਰਲ ਕਚਹਿਰੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾ dowਨਟਾownਨ ਫੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="2.769" dur="0.167"> ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="2.936" dur="0.333"> ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, </text>
<text sub="clublinks" start="3.269" dur="0.334"> ਫਿਨਿਕਸ ਵਿਚ, 12 </text>
<text sub="clublinks" start="3.603" dur="0.3"> ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, 12 ਨਿSਜ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.835"> ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, 12 ਨਿSਜ਼. >> </text>
<text sub="clublinks" start="4.738" dur="0.166"> ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, 12 ਨਿSਜ਼. >> ਮੈਟ, </text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.101"> ਫਿਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, 12 ਨਿSਜ਼. >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. </text>
<text sub="clublinks" start="5.005" dur="0.166"> >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. </text>
<text sub="clublinks" start="5.171" dur="0.167"> >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="5.338" dur="0.167"> >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> ਫਲਾਇੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.133"> >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="5.638" dur="0.301"> >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="5.939" dur="0.3"> >> ਮੈਟ, ਧੰਨਵਾਦ. >>> ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="6.239" dur="0.267"> >>> ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="6.506" dur="0.167"> >>> ਹੇਠਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="6.673" dur="0.133"> >>> ਫੌਨਿਕ ਡਾਉਨਟਾ INਨ ਵਿੱਚ ਨਿ BREAKਜ਼ ਨਿ BREAKਜ਼ ਨਿ .ਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="6.806" dur="0.167"> >>> ਫੌਨਿਕਸ ਡਾIGHਨਲੋਡ ਵਿਚ ਨਿ BREAKਜ਼ ਨਿOLਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="6.973" dur="0.934"> >>> ਹੁਣੇ ਹੇਠਾਂ ਫੌਨਿਕਸ ਸਹੀ ਵਿਚ ਨਿ INਜ਼ ਨਿ NEWਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.267"> >>> ਹੁਣੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾOਨ ਫੋਨੇਕਸ ਵਿਚ ਨਿ BREAKਜ਼ ਨਿ NEWਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="8.174" dur="0.634"> >>> ਹੁਣੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾ PHਨ ਫੋਨੇਕਸ ਵਿਚ ਨਿ INਜ਼ ਨਿ NEWਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.234"> ਡਾ PHਨਲੋਡ ਫੀਨਿਕਸ ਹੁਣੇ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="9.042" dur="0.167"> ਡਾਉਨ ਫੋਨੀਕਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪੋਲੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ </text>
<text sub="clublinks" start="9.209" dur="0.066"> ਇੱਕ ਫਿਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਡਾਉਨ ਫੀਨਿਕਸ ਸਹੀ </text>
<text sub="clublinks" start="9.275" dur="0.334"> ਇੱਕ ਫਿਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਡਾਉਨ ਫੋਨੇਕਸ ਦਾ ਹੱਕ </text>
<text sub="clublinks" start="9.609" dur="0.567"> ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="10.176" dur="0.334"> ਡਾਉਨ ਫੋਨੀਕਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="10.51" dur="0.2"> ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="10.71" dur="0.668"> ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="11.378" dur="0.5"> ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="11.878" dur="0.634"> ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਨਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.334"> ਨੇੜੇ ਫਿਨਿਕਸ ਪੁਲਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="12.846" dur="0.1"> ਨੇੜਲੇ ਫਿਨਿਕਸ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.167"> ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="13.113" dur="0.066"> ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="13.179" dur="0.334"> ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀ ਹੋੋ </text>
<text sub="clublinks" start="13.513" dur="0.434"> ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="13.947" dur="0.333"> ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="14.28" dur="0.401"> ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="14.681" dur="0.3"> ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="14.981" dur="0.134"> ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="15.115" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="15.215" dur="0.667"> ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.434"> ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="16.316" dur="0.233"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.1"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮਾਰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="16.649" dur="0.701"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮਾਰਗ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="17.35" dur="0.167"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟਾਉਨ </text>
<text sub="clublinks" start="17.517" dur="0.1"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="17.617" dur="0.3"> ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="17.917" dur="0.034"> ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਆਗਿਆਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="17.951" dur="0.167"> ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਆਗਿਆਕਾਰ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="18.118" dur="0.367"> ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨੋ </text>
<text sub="clublinks" start="18.485" dur="0.4"> ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="18.885" dur="0.801"> ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਫੌਨਿਕਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="19.686" dur="0.267"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.133"> ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="20.086" dur="0.1"> ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="20.186" dur="0.234"> ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="20.42" dur="0.1"> ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="20.52" dur="0.1"> ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਸੈੱਟ </text>
<text sub="clublinks" start="20.62" dur="0.367"> ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਸੈਟ ਅਪ </text>
<text sub="clublinks" start="20.987" dur="0.1"> ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਾਈਮ </text>
<text sub="clublinks" start="21.087" dur="0.167"> ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੈਟ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="21.254" dur="0.434"> ਉਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="21.688" dur="0.167"> ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਅਪਟਾਈ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.1"> ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="21.955" dur="0.133"> ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਤੇ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="22.088" dur="0.1"> ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਕ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="22.188" dur="0.1"> ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੇਪ ਟੇਪ ਤੇ ਲੌਕ ਡਾਉਨ ਸੈਟ ਕਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="22.288" dur="0.301"> ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾOCਨਲੋਡ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="22.589" dur="0.333"> ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੈਨ ਟੇਪ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾOCਨਲੋਡ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="22.922" dur="0.167"> ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.089" dur="0.1"> ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.189" dur="0.501"> ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਡਾOCਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.69" dur="0.534"> ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.224" dur="0.767"> ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.991" dur="0.134"> ਅਤੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="25.125" dur="0.267"> ਸਿਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="25.392" dur="0.1"> ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="25.492" dur="0.166"> ਬਿਲਡਿੰਗ. </text>
<text sub="clublinks" start="25.658" dur="0.101"> ਬਿਲਡਿੰਗ. ਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="25.759" dur="0.1"> ਬਿਲਡਿੰਗ. ਜ਼ਰੂਰ </text>
<text sub="clublinks" start="25.859" dur="0.233"> ਬਿਲਡਿੰਗ. ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="26.092" dur="0.434"> ਬਿਲਡਿੰਗ. ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="0.067"> ਬਿਲਡਿੰਗ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>