હરિકેન ઇસાઈસનું કદ નોંધનીય છે, હરિકેન સેન્ટરના ડિરેક્ટર કહે છે subtitles

વિવિધ રાષ્ટ્રીય હરિકેન સેન્ટરોમાં બ્રોક કરો. તમે ગાય્ઝ આ સંકેતો છે હરિકેન સેન્ટર્સ. તમે લોકો વ્યવસાયિક છે તેના સંકેતો છે. તમે લોકો વ્યવસાયિક છે તેના સંકેતો છે. અમને જણાવી રહ્યા છે પ્રોફેશનલ છે. અમને જેની તૈયારી કરવાની જરૂર છે તે અમને કહે છે. અમને જેની તૈયારી કરવાની જરૂર છે તે અમને કહે છે. આ મને આપ. માટે તૈયારી કરવાની જરૂર છે. આ મને આપ. અમને જે કહેવાની જરૂર છે તે અમને જણાવો આ મને આપ. અમને દર્શકોને શું કહેવાની જરૂર છે તે અમને કહો. અમને દર્શકોને શું કહેવાની જરૂર છે તે અમને કહો. >> સારો મોર્નિંગ. દર્શકો. >> સારો મોર્નિંગ. ના કદ પર જોવું >> સારો મોર્નિંગ. તોફાનનો આકાર જોવો. તોફાનનો આકાર જોવો. દરેક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સીમ તોફાન. વાસ્તવિક કેન્દ્ર અને વાસ્તવિક ટ્રACક્સ પર દરેકને ફોકસ કરવાની સીમ વાસ્તવિક કેન્દ્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે પ્રત્યેક સીમ અને મહત્વની બાબતો પર નજર રાખવા માટે વાસ્તવિક ટ્રેક વાસ્તવિક કેન્દ્ર અને વાસ્તવિક ટ્રેક રેઇનફ ATલ પર જોઈ રહેલા કદમાં જોવા માટેના મહત્વપૂર્ણ પર જીતમાં રેઇનફALલ પર જોવામાં આવતા કદને જોવાની અગત્યતા છે. જીત માં રેઈનફLલ જોઈ સાઈઝ. ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન 50 માઇલ જીત માં. કેન્દ્ર પરથી 50 માઇલ હંમેશાં ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું છે. કેન્દ્ર પરથી 50 માઇલ હંમેશાં ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું છે. શું જોઈએ છે. સેન્ટરથી હંમેશાં. શું જોઈએ છે. આના મોટા ભાગ તરીકે જોવાની જરૂર છે શું જોઈએ છે. આને જોવાની જરૂર છે મોટા ક્ષેત્રે ફ્લોરિડાનો ઉપયોગ કરે છે આ મોટા ભાગના ક્ષેત્રે ફ્લોરિડા કોસ્ટને જોવાની જરૂર છે. ક્ષેત્ર ફ્લોરિડા કોસ્ટને પ્રસ્તુત કરે છે. પેરિફેરલ પર દક્ષિણ ફ્લોરિડા કોસ્ટ. પેરિફેરલ ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મ ફોર્સ વિન્ડ્સ પર સાઉથ ફ્લોરિડા જો પેરિફેરલ ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મ ફોર્સ પર સLથ ફ્લોરિડા સંભવિત રૂપે વિંડોઝ લગાવે છે જો તે સંભાવના છે ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇને સંભવિત બનાવે છે જો તે વધુ જીતવા માટેના નાના ક્લોઝરને પહોંચાડે છે. સંભવિત જો તે વધુ જીતવા માટેના નાના ક્લોઝરને ખેંચે છે અને ખેંચાણ મેળવે છે. વધુ જીતવા માટેના નાના ક્લોઝર એક સ્ટ્રેચ અને લેન્ડ મેળવશે. નોર્થ સ્પેસ કોસ્ટ માટે સ્ટ્રેચ અને લેન્ડ મેળવવો જરૂરી છે. ઉત્તર સ્પેસ કોસ્ટ માટે જે સેન્ટર મેળવો તે જોઈ રહ્યા હતા નોર્થ સ્પેસ કોસ્ટમાં જે સેન્ટર જોવા જઇ રહ્યા છે તે કોસ્ટલાઇનનો ખરેખર ક્લોઝ મેળવો સેન્ટર જોવા જઇ રહ્યા હતા, કોસ્ટલાઇનને ખરેખર ખૂબ નજીક આવવા જોઈએ કેટલાક મોટા ભાગના પ્રભાવો જુઓ. ખરેખર કAસ્ટલનો બંધ કરો ફ્લોરિડાના ભાગમાંના કેટલાક સૌથી મોટા પ્રભાવો જુઓ. ફ્લોરિડાના ભાગમાં કેટલીક સૌથી મોટી અસરો જુઓ. >> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું બોલવું ફ્લોરિડા ભાગ છે. >> વાત કરવાના ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું અહીં 39 માઇલ દર કલાકે દોરે છે >> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું વાત કરવા માટે મજબૂતાઇ માટે અહીં 39 માઇલ લગાવે છે તે માટે તે આપોઆપ UTટોમેટિક છે. અહીં M W માઇલ લગાવે છે તે માટે તમારા સ્વયંસંચાલિતને તૈયાર કરો. એક ક્ષેત્ર છે જે મૂકવા માટે મુખ્ય છે તે માટે સ્વચાલિત તૈયાર થવું. એક ક્ષેત્ર છે કે જે એક વાવાઝોડાની ઘડિયાળને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્ય છે હ Aલેન્ડલેન્ડથી બોકા રેટનથી કોઈ વાવાઝોડાની ઘડિયાળને ધ્યાનમાં રાખવાની મહત્ત્વની એક જગ્યા છે. હOCલેન્ડલેન્ડ બીચ સુધી બોકા રેટનથી એક વાવાઝોડુ ઘડિયાળને સમજાવો. હOCલેન્ડલેન્ડ બીચથી બોકા રેટનથી. શું વિચારો છો તે સમજાવો બીચ. સમજાવો કે આપણે કયા ક્ષેત્રમાં વિચારીએ છીએ કે આપણે તે જાણી શકીએ સમજાવીએ કે આપણે શું વિચારીએ છીએ કે એક ક્ષેત્ર હોઈ શકે છે તે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે તે કેન્દ્રની નજીક હોઈ શકે છે. એક ક્ષેત્ર હોઈ શકે આપણે જાણતા હોઈએ છીએ કે તે કેન્દ્રની નજીક હોઈ શકે છે. તે વાતો વિશે પણ વાત કરો કેન્દ્રમાં બંધ થઈ શકે છે. પણ વાત કરો કે મેન્ટિનેશન મેળવો. પણ વાત કરો કે મેન્ટિનેશન મેળવો. કેવી રીતે તોફાન કારણ માર્ગદર્શન. આ તોફાન કેટલું મોટું છે તેના પરિણામ રૂપે. આ તોફાન કેટલું મોટું છે તેના પરિણામ રૂપે. >> આ કંઇક છે હું રહ્યો છે. >> આ કંઈક છે હું આ મોર્નિંગ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. >> આ કંઈક છે હું આ મોર્નિંગ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. ઓરેંજ એરિયા જોઈ રહ્યા છે આ મોર્નિંગ બતાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ઓરંગે એરીયા એરિયા જોવાનું છે જ્યારે ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન ફોર્સ ફોર વિન્ડ્સ ઓરંગે એરિયા જોઈ રહ્યા છે તોફાની તોફાન ફોર્સ ફોર્સ વિન ક THEલ ઇન ધ સ્ટ્રેચ. ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ માટે કALલ માટે તેઓ ખેંચે છે. જેમ તમે કAસ્ટલાઇનનો સંપર્ક કરો છો તેઓની ખેંચાણ માટે ક THEલ કરો. જેમ કે તમે ત્યાં કોઈપણ પ્રાપ્ત પોઇંટ લેવા માટે કAસ્ટલાઇનનો ઉપયોગ કરો છો જેમ તમે કોઈપણ પેઇન્ટ લેવા માટે કોસ્ટલાઇનનો ઉપયોગ કરો છો ત્યાં જ ખેંચાતો દોરો સમાન ચક્રીય છે. તમે ત્યાં ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું જોઈ શકો છો ત્યાં કોઈ પણ દોરવા માટેના ખેંચાણ સમાન દોરી છે. તમે દક્ષિણ ફ્લોરિડામાં જ્યાં ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ જોઈ શકો છો ત્યાં સમાન વર્તુળ દોરો છે. તમે દક્ષિણ ફ્લોરિડામાં ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ જોઈ શકો છો. તમે કેન્દ્ર પર જાઓ ક્લોઝર દક્ષિણ ફ્લોરિડામાં ફોર્સ વિન્ડ્સ. ક્લોઝર તમે સેન્ટ્ર હરિકેન ફોર્સ ફોર્સ વિન્ડ્સ ક્લોઝર તમે સેન્ટર હરિકેન પર મેળવો ફોર્સ સેન્ટર સેન્ટરની નજીક આવે છે હરિકેન ફોર્સની આસપાસ આવે છે કે સેન્ટર સેંટર તમારી નજીકના ક્ષેત્રની નજીક આવે છે. આ સેન્ટર સેન્ટરે આ હરિકેન ફોર્સ જોઈ શકે છે ત્યાં કોસ્ટની નજીક મેળવે છે. તમે આનંદ કરો કે જ્યાં તમે આ હરિકેન ફોર્સ જોઈ શકો છો ત્યાં કોઈ સ્ટ્રેઈટ લાઈન નથી. આ હરિકેન ફોર્સ જોઈ શકે છે કોઈ સ્ટ્રેઈટ લાઈન નથી. લિટલ વિગલ્સ મોનિટરની વાત કરે છે વિંડોઝ કોઈ સ્ટ્રેઈટ લાઈન નથી. લિટલ વિગલ્સ મોનિટર વિશે ત્યાં વાત કરો. લિટલ વિગલ્સ મોનિટર વિશે ત્યાં વાત કરો. નાના આ માર્ગ પર જશે. ત્યાં વિશે. નાના આ માર્ગ પર જશે. લિટલ બિટ ક્લોઝર ટુ નાના આ માર્ગ પર જશે. હરિકેન ફોર્સના આરામ માટે લિટલ બીટ ક્લોઝરને વોબલ્ડ કરો હરિકેન ફોર્સ ઓફ કોન્ટ્રેટનો એક લિટલ બીટ ક્લોઝર વાઈલ્ડ કરો લાઈન હરિકેનમાં મળે છે હરિકેન ફોર્સ ઓફ કોસ્ટ અરજી કરે છે લાઈન હરિકેન ચેતવણી મેળવે છે. અરજીઓ માં વિંડોઝ લાઈન હરિકેન ચેતવણી મેળવે છે. >> એક માટેનો છેલ્લો મોમેન્ટ છે અરજીમાં ચેતવણી. >> તૈયાર કરવા માટે અમારા દર્શકો માટે એક છેલ્લી ક્ષણ છે? >> તૈયાર કરવા માટે અમારા દર્શકો માટે એક છેલ્લી ક્ષણ છે? હું જાણું છું કે તેઓએ પૈસા કમાવ્યા છે. અમારા દર્શકો તૈયાર કરવા માટે? હું જાણું છું કે તેઓએ પૈસા કમાવ્યા છે. અમે પહેલાથી જ કેટલાક જોઈ રહ્યા છીએ હું જાણું છું કે તેઓએ પૈસા કમાવ્યા છે. જ્યારે અમે તમને જોઈતા હોઈએ ત્યારે અમે પહેલાથી જ આ બેન્ડ્સમાંથી કેટલાક જોયા છે. અમે પહેલાથી જ એવા કેટલાક બેન્ડ્સ જોયા છે જ્યારે તમે તેમના માટેનો છેલ્લા સમયનો સફળતાપૂર્વક સ્વીકારો નહીં. આ બેન્ડ્સ જ્યારે તમે તૈયારી કરવા માટેનો છેલ્લો સમય સ્વીકારો છો? તેઓની તૈયારી માટેનો છેલ્લો સમય >> ખરેખર તૈયાર કરવાની જરૂર છે તૈયાર કરવું? >> ખરેખર આજે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. >> ખરેખર આજે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. રેન્ડી અને ક્યુમિન જોવાનું પ્રારંભ કરો. આજે. રેન્ડી અને ક્યુમિન જોવાનું પ્રારંભ કરો. GUSTY WINDS જોવાનું પ્રારંભ કરો. રેન્ડી અને ક્યુમિન જોવાનું પ્રારંભ કરો. GUSTY WINDS જોવાનું પ્રારંભ કરો. દૃષ્ટિની સૌથી મજબૂત પાંખો GUSTY WINDS જોવાનું પ્રારંભ કરો. આજની રાતથી વધુ મજબૂત પાંખો. આજની રાતથી વધુ મજબૂત પાંખો. તે અંધકારમય હશે. આજની રાત. તે અંધકારમય હશે. આગળ વધો અને તૈયાર રહો. તે અંધકારમય હશે. આગળ વધો અને તૈયાર રહો. ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન બળ વિન્ડોઝ આગળ વધો અને તૈયાર રહો. ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ ખૂબ ભયંકર બની પહોંચે છે ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ ખૂબ ખતરનાક પ્લાયવુડની સંભાળ રાખવા માટે આવે છે. માલવાહકની સંભાળ રાખવા માટે ખૂબ જ ભયંકર પહોંચ્યું. ખૂબ ભયંકર બનવું પ્લાયવુડની સંભાળ. ખૂબ જ જોખમી, ખાસ કરીને કોઈ પણ રૂટનો ઉપયોગ કરવો તમે જે કરી રહ્યા હો તે સિવાય કોઈ રૂટ ખાસ કરીને અમલમાં મૂકવા માટે પણ જોખમી.

હરિકેન ઇસાઈસનું કદ નોંધનીય છે, હરિકેન સેન્ટરના ડિરેક્ટર કહે છે

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0" dur="3.303"> વિવિધ રાષ્ટ્રીય હરિકેન સેન્ટરોમાં બ્રોક કરો. તમે ગાય્ઝ આ સંકેતો છે </text>
<text sub="clublinks" start="3.304" dur="0.333"> હરિકેન સેન્ટર્સ. તમે લોકો વ્યવસાયિક છે તેના સંકેતો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="3.671" dur="0.533"> તમે લોકો વ્યવસાયિક છે તેના સંકેતો છે. અમને જણાવી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.238" dur="6.005"> પ્રોફેશનલ છે. અમને જેની તૈયારી કરવાની જરૂર છે તે અમને કહે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="10.244" dur="1.3"> અમને જેની તૈયારી કરવાની જરૂર છે તે અમને કહે છે. આ મને આપ. </text>
<text sub="clublinks" start="11.546" dur="0.599"> માટે તૈયારી કરવાની જરૂર છે. આ મને આપ. અમને જે કહેવાની જરૂર છે તે અમને જણાવો </text>
<text sub="clublinks" start="12.146" dur="0.299"> આ મને આપ. અમને દર્શકોને શું કહેવાની જરૂર છે તે અમને કહો. </text>
<text sub="clublinks" start="12.446" dur="0.366"> અમને દર્શકોને શું કહેવાની જરૂર છે તે અમને કહો. >> સારો મોર્નિંગ. </text>
<text sub="clublinks" start="12.813" dur="0.533"> દર્શકો. >> સારો મોર્નિંગ. ના કદ પર જોવું </text>
<text sub="clublinks" start="13.38" dur="0.2"> >> સારો મોર્નિંગ. તોફાનનો આકાર જોવો. </text>
<text sub="clublinks" start="13.614" dur="0.533"> તોફાનનો આકાર જોવો. દરેક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સીમ </text>
<text sub="clublinks" start="14.181" dur="0.6"> તોફાન. વાસ્તવિક કેન્દ્ર અને વાસ્તવિક ટ્રACક્સ પર દરેકને ફોકસ કરવાની સીમ </text>
<text sub="clublinks" start="14.815" dur="3.937"> વાસ્તવિક કેન્દ્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે પ્રત્યેક સીમ અને મહત્વની બાબતો પર નજર રાખવા માટે વાસ્તવિક ટ્રેક </text>
<text sub="clublinks" start="18.786" dur="8.741"> વાસ્તવિક કેન્દ્ર અને વાસ્તવિક ટ્રેક રેઇનફ ATલ પર જોઈ રહેલા કદમાં જોવા માટેના મહત્વપૂર્ણ પર </text>
<text sub="clublinks" start="27.562" dur="0.299"> જીતમાં રેઇનફALલ પર જોવામાં આવતા કદને જોવાની અગત્યતા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="27.862" dur="0.6"> જીત માં રેઈનફLલ જોઈ સાઈઝ. ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન 50 માઇલ </text>
<text sub="clublinks" start="28.496" dur="0.433"> જીત માં. કેન્દ્ર પરથી 50 માઇલ હંમેશાં ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું છે. </text>
<text sub="clublinks" start="28.963" dur="0.466"> કેન્દ્ર પરથી 50 માઇલ હંમેશાં ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું છે. શું જોઈએ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="29.43" dur="0.633"> સેન્ટરથી હંમેશાં. શું જોઈએ છે. આના મોટા ભાગ તરીકે જોવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.064" dur="0.566"> શું જોઈએ છે. આને જોવાની જરૂર છે મોટા ક્ષેત્રે ફ્લોરિડાનો ઉપયોગ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.631" dur="0.199"> આ મોટા ભાગના ક્ષેત્રે ફ્લોરિડા કોસ્ટને જોવાની જરૂર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="30.832" dur="3.636"> ક્ષેત્ર ફ્લોરિડા કોસ્ટને પ્રસ્તુત કરે છે. પેરિફેરલ પર દક્ષિણ ફ્લોરિડા </text>
<text sub="clublinks" start="34.502" dur="0.533"> કોસ્ટ. પેરિફેરલ ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મ ફોર્સ વિન્ડ્સ પર સાઉથ ફ્લોરિડા </text>
<text sub="clublinks" start="35.069" dur="0.766"> જો પેરિફેરલ ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મ ફોર્સ પર સLથ ફ્લોરિડા સંભવિત રૂપે વિંડોઝ લગાવે છે જો તે સંભાવના છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.837" dur="2.501"> ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇને સંભવિત બનાવે છે જો તે વધુ જીતવા માટેના નાના ક્લોઝરને પહોંચાડે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="38.34" dur="1.433"> સંભવિત જો તે વધુ જીતવા માટેના નાના ક્લોઝરને ખેંચે છે અને ખેંચાણ મેળવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="39.807" dur="0.567"> વધુ જીતવા માટેના નાના ક્લોઝર એક સ્ટ્રેચ અને લેન્ડ મેળવશે. નોર્થ સ્પેસ કોસ્ટ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="40.375" dur="0.766"> સ્ટ્રેચ અને લેન્ડ મેળવવો જરૂરી છે. ઉત્તર સ્પેસ કોસ્ટ માટે જે સેન્ટર મેળવો તે જોઈ રહ્યા હતા </text>
<text sub="clublinks" start="41.175" dur="1.801"> નોર્થ સ્પેસ કોસ્ટમાં જે સેન્ટર જોવા જઇ રહ્યા છે તે કોસ્ટલાઇનનો ખરેખર ક્લોઝ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="42.977" dur="1.501"> સેન્ટર જોવા જઇ રહ્યા હતા, કોસ્ટલાઇનને ખરેખર ખૂબ નજીક આવવા જોઈએ કેટલાક મોટા ભાગના પ્રભાવો જુઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.479" dur="5.371"> ખરેખર કAસ્ટલનો બંધ કરો ફ્લોરિડાના ભાગમાંના કેટલાક સૌથી મોટા પ્રભાવો જુઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="49.851" dur="1.434"> ફ્લોરિડાના ભાગમાં કેટલીક સૌથી મોટી અસરો જુઓ. >> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું બોલવું </text>
<text sub="clublinks" start="51.319" dur="3.303"> ફ્લોરિડા ભાગ છે. >> વાત કરવાના ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું અહીં 39 માઇલ દર કલાકે દોરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="54.656" dur="1.133"> >> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું વાત કરવા માટે મજબૂતાઇ માટે અહીં 39 માઇલ લગાવે છે તે માટે તે આપોઆપ UTટોમેટિક છે. </text>
<text sub="clublinks" start="55.824" dur="6.405"> અહીં M W માઇલ લગાવે છે તે માટે તમારા સ્વયંસંચાલિતને તૈયાર કરો. એક ક્ષેત્ર છે જે મૂકવા માટે મુખ્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="62.263" dur="0.533"> તે માટે સ્વચાલિત તૈયાર થવું. એક ક્ષેત્ર છે કે જે એક વાવાઝોડાની ઘડિયાળને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="62.83" dur="1.901"> હ Aલેન્ડલેન્ડથી બોકા રેટનથી કોઈ વાવાઝોડાની ઘડિયાળને ધ્યાનમાં રાખવાની મહત્ત્વની એક જગ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="64.766" dur="0.199"> હOCલેન્ડલેન્ડ બીચ સુધી બોકા રેટનથી એક વાવાઝોડુ ઘડિયાળને સમજાવો. </text>
<text sub="clublinks" start="64.966" dur="2.034"> હOCલેન્ડલેન્ડ બીચથી બોકા રેટનથી. શું વિચારો છો તે સમજાવો </text>
<text sub="clublinks" start="67.001" dur="0.6"> બીચ. સમજાવો કે આપણે કયા ક્ષેત્રમાં વિચારીએ છીએ કે આપણે તે જાણી શકીએ </text>
<text sub="clublinks" start="67.602" dur="1.767"> સમજાવીએ કે આપણે શું વિચારીએ છીએ કે એક ક્ષેત્ર હોઈ શકે છે તે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે તે કેન્દ્રની નજીક હોઈ શકે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="69.371" dur="3.235"> એક ક્ષેત્ર હોઈ શકે આપણે જાણતા હોઈએ છીએ કે તે કેન્દ્રની નજીક હોઈ શકે છે. તે વાતો વિશે પણ વાત કરો </text>
<text sub="clublinks" start="72.608" dur="0.398"> કેન્દ્રમાં બંધ થઈ શકે છે. પણ વાત કરો કે મેન્ટિનેશન મેળવો. </text>
<text sub="clublinks" start="73.008" dur="1.8"> પણ વાત કરો કે મેન્ટિનેશન મેળવો. કેવી રીતે તોફાન કારણ </text>
<text sub="clublinks" start="74.81" dur="4.169"> માર્ગદર્શન. આ તોફાન કેટલું મોટું છે તેના પરિણામ રૂપે. </text>
<text sub="clublinks" start="78.98" dur="0.633"> આ તોફાન કેટલું મોટું છે તેના પરિણામ રૂપે. >> આ કંઇક છે હું રહ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="79.614" dur="5.004"> છે. >> આ કંઈક છે હું આ મોર્નિંગ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. </text>
<text sub="clublinks" start="84.652" dur="0.6"> >> આ કંઈક છે હું આ મોર્નિંગ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. ઓરેંજ એરિયા જોઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="85.287" dur="0.633"> આ મોર્નિંગ બતાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ઓરંગે એરીયા એરિયા જોવાનું છે જ્યારે ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન ફોર્સ ફોર વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="85.921" dur="0.766"> ઓરંગે એરિયા જોઈ રહ્યા છે તોફાની તોફાન ફોર્સ ફોર્સ વિન ક THEલ ઇન ધ સ્ટ્રેચ. </text>
<text sub="clublinks" start="86.688" dur="3.803"> ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ માટે કALલ માટે તેઓ ખેંચે છે. જેમ તમે કAસ્ટલાઇનનો સંપર્ક કરો છો </text>
<text sub="clublinks" start="90.492" dur="1.033"> તેઓની ખેંચાણ માટે ક THEલ કરો. જેમ કે તમે ત્યાં કોઈપણ પ્રાપ્ત પોઇંટ લેવા માટે કAસ્ટલાઇનનો ઉપયોગ કરો છો </text>
<text sub="clublinks" start="91.526" dur="3.469"> જેમ તમે કોઈપણ પેઇન્ટ લેવા માટે કોસ્ટલાઇનનો ઉપયોગ કરો છો ત્યાં જ ખેંચાતો દોરો સમાન ચક્રીય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="94.996" dur="0.633"> તમે ત્યાં ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડું જોઈ શકો છો ત્યાં કોઈ પણ દોરવા માટેના ખેંચાણ સમાન દોરી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="95.63" dur="2.402"> તમે દક્ષિણ ફ્લોરિડામાં જ્યાં ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ જોઈ શકો છો ત્યાં સમાન વર્તુળ દોરો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="98.066" dur="0.566"> તમે દક્ષિણ ફ્લોરિડામાં ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ જોઈ શકો છો. તમે કેન્દ્ર પર જાઓ ક્લોઝર </text>
<text sub="clublinks" start="98.634" dur="0.599"> દક્ષિણ ફ્લોરિડામાં ફોર્સ વિન્ડ્સ. ક્લોઝર તમે સેન્ટ્ર હરિકેન ફોર્સ ફોર્સ વિન્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="99.234" dur="4.17"> ક્લોઝર તમે સેન્ટર હરિકેન પર મેળવો ફોર્સ સેન્ટર સેન્ટરની નજીક આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="103.438" dur="0.6"> હરિકેન ફોર્સની આસપાસ આવે છે કે સેન્ટર સેંટર તમારી નજીકના ક્ષેત્રની નજીક આવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="104.039" dur="1.067"> આ સેન્ટર સેન્ટરે આ હરિકેન ફોર્સ જોઈ શકે છે ત્યાં કોસ્ટની નજીક મેળવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="105.107" dur="3.636"> તમે આનંદ કરો કે જ્યાં તમે આ હરિકેન ફોર્સ જોઈ શકો છો ત્યાં કોઈ સ્ટ્રેઈટ લાઈન નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="108.744" dur="0.599"> આ હરિકેન ફોર્સ જોઈ શકે છે કોઈ સ્ટ્રેઈટ લાઈન નથી. લિટલ વિગલ્સ મોનિટરની વાત કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="109.345" dur="3.668"> વિંડોઝ કોઈ સ્ટ્રેઈટ લાઈન નથી. લિટલ વિગલ્સ મોનિટર વિશે ત્યાં વાત કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="113.015" dur="1.033"> લિટલ વિગલ્સ મોનિટર વિશે ત્યાં વાત કરો. નાના આ માર્ગ પર જશે. </text>
<text sub="clublinks" start="114.049" dur="0.666"> ત્યાં વિશે. નાના આ માર્ગ પર જશે. લિટલ બિટ ક્લોઝર ટુ </text>
<text sub="clublinks" start="114.716" dur="3.503"> નાના આ માર્ગ પર જશે. હરિકેન ફોર્સના આરામ માટે લિટલ બીટ ક્લોઝરને વોબલ્ડ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="118.22" dur="1.1"> હરિકેન ફોર્સ ઓફ કોન્ટ્રેટનો એક લિટલ બીટ ક્લોઝર વાઈલ્ડ કરો લાઈન હરિકેનમાં મળે છે </text>
<text sub="clublinks" start="119.321" dur="6.939"> હરિકેન ફોર્સ ઓફ કોસ્ટ અરજી કરે છે લાઈન હરિકેન ચેતવણી મેળવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="126.295" dur="0.566"> અરજીઓ માં વિંડોઝ લાઈન હરિકેન ચેતવણી મેળવે છે. >> એક માટેનો છેલ્લો મોમેન્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="126.862" dur="0.499"> અરજીમાં ચેતવણી. >> તૈયાર કરવા માટે અમારા દર્શકો માટે એક છેલ્લી ક્ષણ છે? </text>
<text sub="clublinks" start="127.363" dur="0.565"> >> તૈયાર કરવા માટે અમારા દર્શકો માટે એક છેલ્લી ક્ષણ છે? હું જાણું છું કે તેઓએ પૈસા કમાવ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="127.963" dur="0.6"> અમારા દર્શકો તૈયાર કરવા માટે? હું જાણું છું કે તેઓએ પૈસા કમાવ્યા છે. અમે પહેલાથી જ કેટલાક જોઈ રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="128.597" dur="0.533"> હું જાણું છું કે તેઓએ પૈસા કમાવ્યા છે. જ્યારે અમે તમને જોઈતા હોઈએ ત્યારે અમે પહેલાથી જ આ બેન્ડ્સમાંથી કેટલાક જોયા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="129.164" dur="0.6"> અમે પહેલાથી જ એવા કેટલાક બેન્ડ્સ જોયા છે જ્યારે તમે તેમના માટેનો છેલ્લા સમયનો સફળતાપૂર્વક સ્વીકારો નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="129.798" dur="7.674"> આ બેન્ડ્સ જ્યારે તમે તૈયારી કરવા માટેનો છેલ્લો સમય સ્વીકારો છો? </text>
<text sub="clublinks" start="137.473" dur="0.599"> તેઓની તૈયારી માટેનો છેલ્લો સમય >> ખરેખર તૈયાર કરવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="138.074" dur="0.198"> તૈયાર કરવું? >> ખરેખર આજે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="138.273" dur="1.133"> >> ખરેખર આજે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. રેન્ડી અને ક્યુમિન જોવાનું પ્રારંભ કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="139.441" dur="0.533"> આજે. રેન્ડી અને ક્યુમિન જોવાનું પ્રારંભ કરો. GUSTY WINDS જોવાનું પ્રારંભ કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="139.975" dur="0.5"> રેન્ડી અને ક્યુમિન જોવાનું પ્રારંભ કરો. GUSTY WINDS જોવાનું પ્રારંભ કરો. દૃષ્ટિની સૌથી મજબૂત પાંખો </text>
<text sub="clublinks" start="140.509" dur="0.2"> GUSTY WINDS જોવાનું પ્રારંભ કરો. આજની રાતથી વધુ મજબૂત પાંખો. </text>
<text sub="clublinks" start="140.743" dur="3.235"> આજની રાતથી વધુ મજબૂત પાંખો. તે અંધકારમય હશે. </text>
<text sub="clublinks" start="144.013" dur="1.433"> આજની રાત. તે અંધકારમય હશે. આગળ વધો અને તૈયાર રહો. </text>
<text sub="clublinks" start="145.481" dur="0.566"> તે અંધકારમય હશે. આગળ વધો અને તૈયાર રહો. ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન બળ વિન્ડોઝ </text>
<text sub="clublinks" start="146.048" dur="1.5"> આગળ વધો અને તૈયાર રહો. ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ ખૂબ ભયંકર બની પહોંચે છે </text>
<text sub="clublinks" start="147.55" dur="0.398"> ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન મજબૂતાઇ ખૂબ ખતરનાક પ્લાયવુડની સંભાળ રાખવા માટે આવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="147.95" dur="9.342"> માલવાહકની સંભાળ રાખવા માટે ખૂબ જ ભયંકર પહોંચ્યું. ખૂબ ભયંકર બનવું </text>
<text sub="clublinks" start="157.326" dur="0.533"> પ્લાયવુડની સંભાળ. ખૂબ જ જોખમી, ખાસ કરીને કોઈ પણ રૂટનો ઉપયોગ કરવો </text>
<text sub="clublinks" start="157.893" dur="0.366"> તમે જે કરી રહ્યા હો તે સિવાય કોઈ રૂટ ખાસ કરીને અમલમાં મૂકવા માટે પણ જોખમી. </text>