Qondanisa uJobe Nomuntu subtitles

- Mina, impela, njengokuthi, akekho amahlaya acabanga ukuthi ngiyichithile. Ngiyindoda engungqingili, ngiyakwazi ukufunda abantu. - [Umkhiqizi] Ngabe uCurtis walungiswa ngubani? - Hewu Nkosi yami, Nginovalo, ngingabuka? - [Umkhiqizi] Mm-hmm. (izivakashi zihleka) - Cha. (umculo omfihlakalo) - [Umkhiqizi] Wenzani ophilayo? - Mina bartend njengamanje. - [Umkhiqizi] Uthanda umphathi wakho? - Nginomphathi (uyahleka) (Umkhiqizi ahleke) - [Umkhiqizi] Namuhla uzobe uqhathanisa umsebenzi kumuntu. - Kulungile. Ngizizwa sengathi ngizoba mubi ngempela kulokhu. Isiguli Esilingisiwe, angazi ukuthi lokho kuyini. Longshoreman, ngabe ngiyakhuluma kunjalo? Ngabe kufanele ngazi ukuthi kuyini lokho? (amagagasi) Ah, Nkulunkulu wami, yini leyo? Noma njengomqothuli, lokho kumbi njengesihogo. I-salon yezinwele, ngizizwa sengathi ngingaba ngumfana noma intombazane, kodwa ngibona sengathi ungatshela. I-Dean of Student izokuba ngowesifazane ngenduku ebophela imbongolo yakhe. Ngivele ngiyibulale, huh? Ngiqinisile. Umqondisi womngcwabo, lokho kuyadabukisa. Ufana nokuthi "Kulungile, ngiyawubona wonke umuntu, "sesizoqala." Njengokuthi, lokho kubi kakhulu. Ngakho-ke lo mfowethu ungena kubha yami ngaso sonke isikhathi. Ngiyakwazi, angazi nakancane ukuthi wenzani. Sawubona. - Sawubona. - Ubani igama lakho? - Abby. - Abby, kuhle ukukubona. - Nawe. - Ngakho-ke ezimbalwa zale, angazi ukuthi ziyini. Ngingabuza imibuzo? - [Umkhiqizi] Yebo. - Ungasho ukuthi, njengomuntu ojabulisayo? Ingabe unesikhathi esiningi samahhala, like wenze izinto ezijabulisayo? - Yebo, yebo. - Lokho kuzwakala sengathi cha, ngathi mfundisi, sengathi bacabanga ukuthi bayazijabulisa kepha akukhona lokho okumnandi. - Ngiqonde, ngithanda kakhulu ukufunda (ukuhleka). - Isisha. Lowo mfundisi. Akumnandi kangako. - Lowo ngumqondo wami wokuzijabulisa. - Lokhu kungenxa yakho, babe. - Ngiyabonga. - Sawubona. - Sawubona. - Wayengubani igama lakho? - Corky. - Corky? - Yebo. - Ngithanda ukufana, ngendlela, okuluhlaza, ufaka umcabango kulokho. - Empeleni bekungekho mcabango. (umuntu uyahleka) Angazi uma kungumuntu oselwandle noma ofisa isifebe, kodwa Ngibona sengathi mhlawumbe ngithola leyo vibe kuwe ukuthi ukwenza lokhu, kufana, nomsebenzi oyindida. Uyazi ukuthi benzani? - Benza ngezikebhe, iziqukathi. - Yebo, kubukeka njengawe ngokuqinisekile. - Ngiyabonga. - Wamukelekile. Ubukeka uhlangane kakhulu, uchwepheshe. Uyazithanda izingane? - Nginengane. Ngiyamuthanda. - Uyamthanda. Uyazithanda ezinye izingane? - Abanye babangane bakhe engibathandayo. - Ingabe uqinile naye kulokho angakwazi futhi angakwazi ukukwenza? - Siphatha okulindelwe. - Lokho kudili. (uyahleka umfazi) Lokho kuyidili ngokuqinisekile. Ngineminyaka emithathu kwabathathu okwamanje. - Ngiyabonga. - Sawubona. - Sawubona. - Unjani? - Kuhle unjani? - Kuhle. - Ah, ukubambana ngesandla okuhle. Ingabe lokhu kuyingubo yakho yansuku zonke? - Okujwayelekile. - Ubunjani njengoba ukhula? - Bengingahlakaniphile, ngivele angizisebenzelanga mina. - Awuzange usebenze ngokwakho. Ntombazane, kunjalo. Ngicabanga ukuthi ungumqothuli. - Kungani, kuthiwani kimi ukuqothula? - Ubukeka gungci futhi lapho ngicabanga nge-exterminator Ngicabanga, njengoku, izimbungulu futhi kungcolile. - Ngabe ngiyanuka? - Cha, awuphunga. Njengokuthi, manje uma ngibona isiphazamiso, Ngingathi, "Uh-uh, lume." Futhi ngizizwa sengathi unga- - Ngiyazonda izimbungulu. Ngibabulala ngokungakhethi kodwa angithandi. - Ubabulala ngokungafanele, umqothuli. Kulungile, muhle, muhle. Ngiyakuthanda, ubukeka ubekwe ndawonye. Ngicabanga ukuthi ngibheka ukwamukelwa kwe-salon hair. Ngicabanga ukuthi ubukeka ungenamqondo njengamanje. Kubukeka sengathi uyakwazi ukukhuluma nabantu. Izinwele zibukeka ziphilile, uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini? (uyahleka umfazi) Ngenza, ngicabanga ukuthi ungumamukeli wezinwele. - Kulungile. - Sawubona. - Sawubona. - Ngicabanga ukuthi usebenza emabha. - Ngisebenza ebhafini futhi ungena lapho. Kulungile, ngizohamba nososayensi khona lapho. Ngikubona ngaso sonke isikhathi, futhi ngiyazi kunamalebhu amaningi endaweni yokudlela yami. Futhi ngibona sengathi ucabanga ukuthi isayensi kungenzeka ipholile. Ngizoqhubeka ngithi usosayensi. - Ucabanga ukuthi ngenza isayensi enjani? - Funda, izinto zokusiza abantu. (izivakashi zihleka) Eww, angazi, kungenze ngizwakale ngingafundile. Okwesibili, ngisele ezimbili. Nginesiguli esilingisiwe nomqondisi womngcwabo. Ubukeka edabukile kancane (ehleka). Uzolile impela, futhi ngibona sengathi leyo kungaba yindlela enhle yokwenza aqondise umngcwabo. Hawu, Nkulunkulu wami, hawu, bengingahlosile ukufona, sengathi, awubukeki udabukile. Njengomzwelo, eww. (izivakashi zihleka) Umuhle. - Ngakho. - Well, wena, like, waphuka unyawo lwakho noma okuthile. - Ngawisa upiyano kuyo. - Ulahle upiyano? - Yebo, umfowethu waphonsa upiyano kuyo. - Kuzwakala njengomuntu omkhulu. Uyazi ukuthi isiguli senziwe kanjani? - Kufana nesiguli okungeyona eyangempela. - Njengabantu abeka izimonyo kubantu abafile. - Cha, lokho kungumbulala wabantu. - Hawu, ooh. - Ngiya kudokotela ngokugula ukuthola, njeng, izidakamizwa. Kepha anginakho ukugula. - Ah, Nkulunkulu wami, wena, u-fake a unyawo ophukile ukuhamba uyothola izidakamizwa. - Ye-Vicodin. (Amapayipi e-Curtis) - Bitch, ngivele ngiyichoboze. (wonke umuntu uyahleka) Hhawu uNkulunkulu wami, lokho akuphukile neze. Umfowenu akazehle upiyano kuwe. - Akazange. (wonke umuntu uyahleka) (Amapayipi e-Curtis) - Hhawu uNkulunkulu wami ngithole izitha eziyisishiyagalombili? (wonke umuntu uyahleka) Nina bafana. Ufuna ezinye izidakamizwa, kepha akafuni ukulimala, ngakho-ke uphendula lezi zindaba. - [Umkhiqizi] Kulungile, kulungile. Ngiyabonga. - Angizizwa kabi ngonyawo lwakho. (wonke umuntu uyahleka) Mina, impela, njengokuthi, abukho ihlaya, ngicabanga ukuthi ngiyichithile. Ngiyindoda engungqingili, ngiyakwazi ukufunda abantu. - [Umkhiqizi] Ngabe uCurtis walungiswa ngubani? - Ah, Nkulunkulu wami, nginovalo, ngingabheka? - [Umkhiqizi] Mm-hmm. (wonke umuntu uyahleka) - Cha, ingabe sina? Hewu Nkosi yami. - [Umkhiqizi] Ngabe wonke umuntu switch up? - Bengingasho ukuthi ngonyawo lwakho. (wonke umuntu uyahleka) (Izikena ze-Curtis) Linda, ngakho-ke ulimala okungelona iqiniso ukuthi uhambe uzothola izidakamizwa? - [Umkhiqizi] Linda, uzohamba- (wonke umuntu uyahleka) - Ngenza sengathi ngiyagula, kodwa ukusiza abafundi bezokwelapha nangendlela yabo eseceleni kombhede. - Ah. - Ngakho-ke akuyona ukuthola izidakamizwa. - O, ufana nomfundisi. - Yebo, hlobo. - Ngakho-ke linda, ngifana, chaza, njengokuthi, usuku nosuku. - Wenza sengathi ungumfundi wezokwelapha, kulungile? Uzongena futhi ngizokutshela ukuthi yini inkinga kimi, futhi kufanele ungihlole. - UGotchu. - Ukulungele? - Kufanele uhlole. - Yebo, kepha ngithande, ngathi- - Uthole i-UTI. - I-Yup, ding ding ding. - Ding ding ding. - Kufanele ube udokotela. - Kufanele, sawubona. Ungene kanjani ekufuneni isifebe? Ngiqonde, angiqondi ngokuphelele ukuthi lokhu kuyini. Izikebhe namajegi noma okuthile? - Yebo, yebo, umkhumbi wesitsha ungena, sizohamba nge-crane, beka endaweni ethile egcekeni, thatha enye, uyibuyisele emuva. Kuyamangaza kakhulu. - Wenza malini, ngicela ukubuza? (Ukukhishwa kwe-Corky) Ooh, wenza imali. Njengokuthi, ungaba ubaba kashukela? - Ngingase. - Siyakuthanda lokho. Umqondisi womngcwabo, kulungile, woof. Ungangichaza, njengo, usuku empilweni yomsebenzi wakho, ngoba kuzwakala kubi. Ngabe ubhekene nezidumbu? - Lapho ngiqala ukuphuma, Bengihlala ngiphatha izidumbu kaningi. Iminyaka eminingana eyedlule, hhayi kakhulu, kepha ngiphathe amakhulu amakhulukhulu izidumbu. - Amakhulu. - Kaningi manje ngisehhovisi nje ukwenza amalungiselelo. Imindeni eza ukuzohlangana nathi ukukhuluma ngokuthi hlobo luni lwamalungiselelo bafuna. - Eww, oh, Nkulunkulu wami. Sawubona. Ngakho-ke hhayi umgibeli. - Cha. - Kepha ungumamukeli wezinwele. - Mm-hmm. Benginomngani owayesebenza lapho ukuthi kwakunjengokuthi, "Ngabe ufuna ukwenza okuhlukile?" Futhi benginjengokuthi, "Ngabe imali yinhle?" Futhi empeleni akukubi. - Kulungile. Ngakho-ke muhle ngempela hhayi umsebenzi omuhle. (uyahleka umfazi) - Kufanele ubone amboza wami. - Isisha. Ubulala izimbungulu noma amagundane noma ini? - Kokubili. (Kububula uCurtis) - Angikutholi. - Iningi lokubulala kwethu ukubulala okusha, ngakho-ke akusikho okubi lokho. Isitayela sakho nje sezinja. - Yebo, cha, lokho kukhulu. - Lapho sekugcwele impela kulapho behlale khona isikhashana futhi banezibungu futhi banuka futhi kufanele ukudoba ngemuva. - Cha, cha, kuhle ukukuhlangana. (wonke umuntu uyahleka) - Halala, uqagele kahle. - Ngenzile. Ngakho-ke angitshele ukuthi hlobo luni lwesayensi. - Ukwelashwa kweGene yikho okubizwa ngokuthi. Amagciwane aletha izakhi zofuzo ezidingekayo ukwelapha abantu. - UGotchu. Lokho kuzwakala kunzima. - Sawubona. - Sawubona. Kubukeka sengathi uyazithanda izingane futhi ujabule ngempela, hhayi ukudabukisa. - (Uhleka) Lokho kungu-180 omkhulu. - Yebo. (wonke umuntu uyahleka) - Ufundisa iminyaka emingaki? - Isikolo sebanga eliphezulu, i-freshman kanye ne-sophomores ikakhulukazi. - Kulungile. Uyabathanda? - Yebo, zipholile. - Wena, uthanda, ungavumi. - Cha, ukuzijabulisa okungapheli, Empeleni ngiyayenza, Empeleni ngithanda ukusebenza nabo. - Ingabe abafundi bakho bayakuthanda? - Ngiyacabanga, empeleni ngiyazi iqiniso abanye bacabanga ukuthi ngikhuluma kakhulu. - Ungumfundisi uqobo, Akuwona yini lowo msebenzi? - Okokuqala, fuck wena. (wonke umuntu uyahleka) - Ngakho-ke linda, kufana, ingabe unyawo lungokoqobo? Like, kepha njengepiyano? - Cha, ngawa. - Oh kulungile. Kulungile, idili labafundi. Lokho, kimi, kumemeza, ngathi, (ahlebeze) bitch. - Angicabangi noma yimuphi wabafundi bami ubengichaza njengengquza. Ngingazichaza njengokulunywa, kodwa angicabangi ukuthi noma ngubani wabafundi bami angavuma. - Ingabe usebenzisa ikhodi yokugqoka? - Cha. - Lutho? - Cha. - Ayikho ikhodi yokugqoka esikoleni sakho? - Ngiqonde ukuthi, awukwazi ukugqoka njenge-lingerie. - Ingabe ugqoka i-grill? - Yebo. - Ngiyakuthanda. - Angicabangi ukuthi ngiyoke ngisebenze emsebenzini lapho ukubukeka kwami ​​kuyinkinga, futhi ngicabanga ukuthi leyo yingxenye yesizathu esenza ngikujabulele ukuba yisibonakaliso sabafundi bami futhi njengokuthi, "Nawe ungakwenza lokhu, "noma ngabe ubukeka kanjani noma usudlule kukho." Bengingumfundi onobuhlakani (ehleka). Bengiwumqansa wobusuku. - Uyawujabulela umsebenzi wakho? - I fucking ngiyayithanda, ngingasho? Yebo, ngiyayithanda. - Ngakho-ke ngenze kabi impela. Bengicabanga ukuthi kulula kakhulu lokho, bengicabanga ukuthi ngiyakuchoboza. Bengicabanga ukuthi nginithole nonke. - [Umkhiqizi] Yimuphi umsebenzi ongathanda ukuwufunda? - Mhlawumbe idili labafundi. - [Umkhiqizi] Dean labafundi? - Yebo. Awucabangi ukuthi ngizoba kahle? - Cha, angi (ngihleka). Kulungile, ungagcina ususemuva kwabasakazi ukukhuphuka nezingane, ngizizwa sengathi. - Ah, Nkulunkulu wami, angisoze. Lokho kudoti. - Futhi iqiniso. - Kuliqiniso.

Qondanisa uJobe Nomuntu

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.125" dur="2.785"> - Mina, impela, njengokuthi, akekho amahlaya acabanga ukuthi ngiyichithile. </text>
<text sub="clublinks" start="2.91" dur="1.87"> Ngiyindoda engungqingili, ngiyakwazi ukufunda abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="4.78" dur="2.37"> - [Umkhiqizi] Ngabe uCurtis walungiswa ngubani? </text>
<text sub="clublinks" start="7.15" dur="1.37"> - Hewu Nkosi yami, </text>
<text sub="clublinks" start="8.52" dur="1.6"> Nginovalo, ngingabuka? </text>
<text sub="clublinks" start="10.12" dur="2.254"> - [Umkhiqizi] Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="12.374" dur="0.833"> (izivakashi zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="13.207" dur="1.631"> - Cha. </text>
<text sub="clublinks" start="14.838" dur="1.818"> (umculo omfihlakalo) </text>
<text sub="clublinks" start="16.656" dur="1.407"> - [Umkhiqizi] Wenzani ophilayo? </text>
<text sub="clublinks" start="18.063" dur="1.337"> - Mina bartend njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="19.4" dur="1.383"> - [Umkhiqizi] Uthanda umphathi wakho? </text>
<text sub="clublinks" start="22.16" dur="2.343"> - Nginomphathi (uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="24.503" dur="0.997"> (Umkhiqizi ahleke) </text>
<text sub="clublinks" start="25.5" dur="1.95"> - [Umkhiqizi] Namuhla uzobe uqhathanisa </text>
<text sub="clublinks" start="27.45" dur="2"> umsebenzi kumuntu. </text>
<text sub="clublinks" start="29.45" dur="0.91"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="30.36" dur="1.45"> Ngizizwa sengathi ngizoba mubi ngempela kulokhu. </text>
<text sub="clublinks" start="31.81" dur="3.28"> Isiguli Esilingisiwe, angazi ukuthi lokho kuyini. </text>
<text sub="clublinks" start="35.09" dur="2.15"> Longshoreman, ngabe ngiyakhuluma kunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="37.24" dur="1.628"> Ngabe kufanele ngazi ukuthi kuyini lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="38.868" dur="0.833"> (amagagasi) </text>
<text sub="clublinks" start="39.701" dur="1.589"> Ah, Nkulunkulu wami, yini leyo? </text>
<text sub="clublinks" start="41.29" dur="2.693"> Noma njengomqothuli, lokho kumbi njengesihogo. </text>
<text sub="clublinks" start="45.21" dur="2.07"> I-salon yezinwele, ngizizwa sengathi ngingaba ngumfana noma intombazane, </text>
<text sub="clublinks" start="47.28" dur="1.32"> kodwa ngibona sengathi ungatshela. </text>
<text sub="clublinks" start="48.6" dur="2.46"> I-Dean of Student izokuba ngowesifazane </text>
<text sub="clublinks" start="51.06" dur="1.44"> ngenduku ebophela imbongolo yakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="52.5" dur="1.1"> Ngivele ngiyibulale, huh? </text>
<text sub="clublinks" start="53.6" dur="1.17"> Ngiqinisile. </text>
<text sub="clublinks" start="54.77" dur="3.49"> Umqondisi womngcwabo, lokho kuyadabukisa. </text>
<text sub="clublinks" start="58.26" dur="1.617"> Ufana nokuthi "Kulungile, ngiyawubona wonke umuntu, </text>
<text sub="clublinks" start="59.877" dur="1.473"> "sesizoqala." </text>
<text sub="clublinks" start="61.35" dur="1.523"> Njengokuthi, lokho kubi kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="68.49" dur="3.64"> Ngakho-ke lo mfowethu ungena kubha yami ngaso sonke isikhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="72.13" dur="3.327"> Ngiyakwazi, angazi nakancane ukuthi wenzani. </text>
<text sub="clublinks" start="75.457" dur="0.93"> Sawubona. - Sawubona. </text>
<text sub="clublinks" start="76.387" dur="1.543"> - Ubani igama lakho? - Abby. </text>
<text sub="clublinks" start="77.93" dur="1.25"> - Abby, kuhle ukukubona. - Nawe. </text>
<text sub="clublinks" start="79.18" dur="2.32"> - Ngakho-ke ezimbalwa zale, angazi ukuthi ziyini. </text>
<text sub="clublinks" start="81.5" dur="1.43"> Ngingabuza imibuzo? </text>
<text sub="clublinks" start="82.93" dur="0.833"> - [Umkhiqizi] Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="83.763" dur="2.527"> - Ungasho ukuthi, njengomuntu ojabulisayo? </text>
<text sub="clublinks" start="86.29" dur="1.31"> Ingabe unesikhathi esiningi samahhala, </text>
<text sub="clublinks" start="87.6" dur="0.85"> like wenze izinto ezijabulisayo? </text>
<text sub="clublinks" start="88.45" dur="1.38"> - Yebo, yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="89.83" dur="2.01"> - Lokho kuzwakala sengathi cha, ngathi mfundisi, </text>
<text sub="clublinks" start="91.84" dur="1.16"> sengathi bacabanga ukuthi bayazijabulisa </text>
<text sub="clublinks" start="93" dur="1.383"> kepha akukhona lokho okumnandi. </text>
<text sub="clublinks" start="94.383" dur="2.389"> - Ngiqonde, ngithanda kakhulu ukufunda (ukuhleka). </text>
<text sub="clublinks" start="96.772" dur="1.074"> - Isisha. </text>
<text sub="clublinks" start="97.846" dur="2.554"> Lowo mfundisi. </text>
<text sub="clublinks" start="100.4" dur="1.772"> Akumnandi kangako. </text>
<text sub="clublinks" start="102.172" dur="1.518"> - Lowo ngumqondo wami wokuzijabulisa. </text>
<text sub="clublinks" start="103.69" dur="1.36"> - Lokhu kungenxa yakho, babe. </text>
<text sub="clublinks" start="105.05" dur="1.5"> - Ngiyabonga. </text>
<text sub="clublinks" start="106.55" dur="1.15"> - Sawubona. - Sawubona. </text>
<text sub="clublinks" start="107.7" dur="1.43"> - Wayengubani igama lakho? - Corky. </text>
<text sub="clublinks" start="109.13" dur="0.91"> - Corky? - Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="110.04" dur="1.4"> - Ngithanda ukufana, ngendlela, okuluhlaza, </text>
<text sub="clublinks" start="111.44" dur="1.47"> ufaka umcabango kulokho. </text>
<text sub="clublinks" start="112.91" dur="2.065"> - Empeleni bekungekho mcabango. </text>
<text sub="clublinks" start="114.975" dur="1.545"> (umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="116.52" dur="1.75"> Angazi uma kungumuntu oselwandle </text>
<text sub="clublinks" start="118.27" dur="1.333"> noma ofisa isifebe, </text>
<text sub="clublinks" start="120.8" dur="1.38"> kodwa </text>
<text sub="clublinks" start="122.18" dur="1.87"> Ngibona sengathi mhlawumbe ngithola leyo vibe kuwe </text>
<text sub="clublinks" start="124.05" dur="1.911"> ukuthi ukwenza lokhu, kufana, nomsebenzi oyindida. </text>
<text sub="clublinks" start="125.961" dur="1.569"> Uyazi ukuthi benzani? </text>
<text sub="clublinks" start="127.53" dur="2.16"> - Benza ngezikebhe, iziqukathi. </text>
<text sub="clublinks" start="129.69" dur="2.203"> - Yebo, kubukeka njengawe ngokuqinisekile. </text>
<text sub="clublinks" start="132.75" dur="0.833"> - Ngiyabonga. </text>
<text sub="clublinks" start="133.583" dur="0.833"> - Wamukelekile. </text>
<text sub="clublinks" start="134.416" dur="1.924"> Ubukeka uhlangane kakhulu, uchwepheshe. </text>
<text sub="clublinks" start="136.34" dur="1.95"> Uyazithanda izingane? </text>
<text sub="clublinks" start="138.29" dur="1.52"> - Nginengane. </text>
<text sub="clublinks" start="139.81" dur="1.84"> Ngiyamuthanda. - Uyamthanda. </text>
<text sub="clublinks" start="141.65" dur="1.59"> Uyazithanda ezinye izingane? </text>
<text sub="clublinks" start="143.24" dur="2.06"> - Abanye babangane bakhe engibathandayo. </text>
<text sub="clublinks" start="145.3" dur="0.86"> - Ingabe uqinile naye </text>
<text sub="clublinks" start="146.16" dur="1.73"> kulokho angakwazi futhi angakwazi ukukwenza? </text>
<text sub="clublinks" start="147.89" dur="1.96"> - Siphatha okulindelwe. </text>
<text sub="clublinks" start="149.85" dur="0.994"> - Lokho kudili. </text>
<text sub="clublinks" start="150.844" dur="0.996"> (uyahleka umfazi) </text>
<text sub="clublinks" start="151.84" dur="2.1"> Lokho kuyidili ngokuqinisekile. </text>
<text sub="clublinks" start="153.94" dur="1.681"> Ngineminyaka emithathu kwabathathu okwamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="155.621" dur="0.833"> - Ngiyabonga. </text>
<text sub="clublinks" start="156.454" dur="0.833"> - Sawubona. - Sawubona. </text>
<text sub="clublinks" start="157.287" dur="0.833"> - Unjani? </text>
<text sub="clublinks" start="158.12" dur="0.833"> - Kuhle unjani? </text>
<text sub="clublinks" start="158.953" dur="1.067"> - Kuhle. - Ah, ukubambana ngesandla okuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="160.02" dur="2.31"> Ingabe lokhu kuyingubo yakho yansuku zonke? </text>
<text sub="clublinks" start="162.33" dur="0.833"> - Okujwayelekile. </text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="1.827"> - Ubunjani njengoba ukhula? </text>
<text sub="clublinks" start="164.99" dur="1.4"> - Bengingahlakaniphile, ngivele </text>
<text sub="clublinks" start="166.39" dur="1.43"> angizisebenzelanga mina. - Awuzange usebenze ngokwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="167.82" dur="1.8"> Ntombazane, kunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="169.62" dur="1.89"> Ngicabanga ukuthi ungumqothuli. </text>
<text sub="clublinks" start="171.51" dur="2.32"> - Kungani, kuthiwani kimi ukuqothula? </text>
<text sub="clublinks" start="173.83" dur="1.5"> - Ubukeka gungci </text>
<text sub="clublinks" start="175.33" dur="1.61"> futhi lapho ngicabanga nge-exterminator </text>
<text sub="clublinks" start="176.94" dur="2.54"> Ngicabanga, njengoku, izimbungulu futhi kungcolile. </text>
<text sub="clublinks" start="179.48" dur="0.833"> - Ngabe ngiyanuka? </text>
<text sub="clublinks" start="180.313" dur="1.097"> - Cha, awuphunga. </text>
<text sub="clublinks" start="181.41" dur="1.43"> Njengokuthi, manje uma ngibona isiphazamiso, </text>
<text sub="clublinks" start="182.84" dur="2.06"> Ngingathi, "Uh-uh, lume." </text>
<text sub="clublinks" start="184.9" dur="1.148"> Futhi ngizizwa sengathi unga- </text>
<text sub="clublinks" start="186.048" dur="1.082"> - Ngiyazonda izimbungulu. </text>
<text sub="clublinks" start="187.13" dur="1.46"> Ngibabulala ngokungakhethi </text>
<text sub="clublinks" start="188.59" dur="1.07"> kodwa angithandi. </text>
<text sub="clublinks" start="189.66" dur="3.02"> - Ubabulala ngokungafanele, umqothuli. </text>
<text sub="clublinks" start="192.68" dur="2.36"> Kulungile, muhle, muhle. </text>
<text sub="clublinks" start="195.04" dur="1.73"> Ngiyakuthanda, ubukeka ubekwe ndawonye. </text>
<text sub="clublinks" start="196.77" dur="3.3"> Ngicabanga ukuthi ngibheka ukwamukelwa kwe-salon hair. </text>
<text sub="clublinks" start="200.07" dur="2.18"> Ngicabanga ukuthi ubukeka ungenamqondo njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="202.25" dur="2.05"> Kubukeka sengathi uyakwazi ukukhuluma nabantu. </text>
<text sub="clublinks" start="204.3" dur="2.13"> Izinwele zibukeka ziphilile, uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini? </text>
<text sub="clublinks" start="206.43" dur="0.833"> (uyahleka umfazi) </text>
<text sub="clublinks" start="207.263" dur="1.607"> Ngenza, ngicabanga ukuthi ungumamukeli wezinwele. </text>
<text sub="clublinks" start="208.87" dur="1.25"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="210.12" dur="1.12"> - Sawubona. - Sawubona. </text>
<text sub="clublinks" start="211.24" dur="1.56"> - Ngicabanga ukuthi usebenza emabha. </text>
<text sub="clublinks" start="212.8" dur="1.85"> - Ngisebenza ebhafini futhi ungena lapho. </text>
<text sub="clublinks" start="214.65" dur="2.69"> Kulungile, ngizohamba nososayensi khona lapho. </text>
<text sub="clublinks" start="217.34" dur="1.1"> Ngikubona ngaso sonke isikhathi, </text>
<text sub="clublinks" start="218.44" dur="3.53"> futhi ngiyazi kunamalebhu amaningi endaweni yokudlela yami. </text>
<text sub="clublinks" start="221.97" dur="2.9"> Futhi ngibona sengathi ucabanga ukuthi isayensi kungenzeka ipholile. </text>
<text sub="clublinks" start="224.87" dur="1.56"> Ngizoqhubeka ngithi usosayensi. </text>
<text sub="clublinks" start="226.43" dur="2.13"> - Ucabanga ukuthi ngenza isayensi enjani? </text>
<text sub="clublinks" start="228.56" dur="2.947"> - Funda, izinto zokusiza abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="233.279" dur="1.583"> (izivakashi zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="234.862" dur="3.378"> Eww, angazi, kungenze ngizwakale ngingafundile. </text>
<text sub="clublinks" start="238.24" dur="0.88"> Okwesibili, ngisele ezimbili. </text>
<text sub="clublinks" start="239.12" dur="3.683"> Nginesiguli esilingisiwe nomqondisi womngcwabo. </text>
<text sub="clublinks" start="243.95" dur="1.55"> Ubukeka edabukile kancane (ehleka). </text>
<text sub="clublinks" start="246.35" dur="1.27"> Uzolile impela, </text>
<text sub="clublinks" start="247.62" dur="2.78"> futhi ngibona sengathi leyo kungaba yindlela enhle yokwenza </text>
<text sub="clublinks" start="250.4" dur="1.603"> aqondise umngcwabo. </text>
<text sub="clublinks" start="253.25" dur="1.12"> Hawu, Nkulunkulu wami, hawu, bengingahlosile ukufona, </text>
<text sub="clublinks" start="254.37" dur="1.75"> sengathi, awubukeki udabukile. </text>
<text sub="clublinks" start="256.12" dur="2.367"> Njengomzwelo, eww. </text>
<text sub="clublinks" start="258.487" dur="1.217"> (izivakashi zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="259.704" dur="2.04"> Umuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="261.744" dur="1.456"> - Ngakho. </text>
<text sub="clublinks" start="263.2" dur="2.277"> - Well, wena, like, waphuka unyawo lwakho noma okuthile. </text>
<text sub="clublinks" start="265.477" dur="2.123"> - Ngawisa upiyano kuyo. </text>
<text sub="clublinks" start="267.6" dur="1.57"> - Ulahle upiyano? </text>
<text sub="clublinks" start="269.17" dur="2.08"> - Yebo, umfowethu waphonsa upiyano kuyo. </text>
<text sub="clublinks" start="271.25" dur="1.22"> - Kuzwakala njengomuntu omkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="272.47" dur="2.45"> Uyazi ukuthi isiguli senziwe kanjani? </text>
<text sub="clublinks" start="274.92" dur="3.3"> - Kufana nesiguli okungeyona eyangempela. </text>
<text sub="clublinks" start="278.22" dur="2.91"> - Njengabantu abeka izimonyo kubantu abafile. </text>
<text sub="clublinks" start="281.13" dur="1.14"> - Cha, lokho kungumbulala wabantu. </text>
<text sub="clublinks" start="282.27" dur="1.04"> - Hawu, ooh. </text>
<text sub="clublinks" start="283.31" dur="2.21"> - Ngiya kudokotela ngokugula </text>
<text sub="clublinks" start="285.52" dur="1.41"> ukuthola, njeng, izidakamizwa. </text>
<text sub="clublinks" start="286.93" dur="1.65"> Kepha anginakho ukugula. </text>
<text sub="clublinks" start="288.58" dur="2.14"> - Ah, Nkulunkulu wami, wena, u-fake a </text>
<text sub="clublinks" start="292.06" dur="0.833"> unyawo ophukile </text>
<text sub="clublinks" start="292.893" dur="1.431"> ukuhamba uyothola izidakamizwa. - Ye-Vicodin. </text>
<text sub="clublinks" start="294.324" dur="1.063"> (Amapayipi e-Curtis) </text>
<text sub="clublinks" start="295.387" dur="1.715"> - Bitch, ngivele ngiyichoboze. </text>
<text sub="clublinks" start="297.102" dur="1.368"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="298.47" dur="2.09"> Hhawu uNkulunkulu wami, lokho akuphukile neze. </text>
<text sub="clublinks" start="300.56" dur="0.92"> Umfowenu akazehle </text>
<text sub="clublinks" start="301.48" dur="1.741"> upiyano kuwe. - Akazange. </text>
<text sub="clublinks" start="303.221" dur="0.833"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="304.054" dur="1.796"> (Amapayipi e-Curtis) </text>
<text sub="clublinks" start="305.85" dur="2.46"> - Hhawu uNkulunkulu wami ngithole izitha eziyisishiyagalombili? </text>
<text sub="clublinks" start="308.31" dur="1.27"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="309.58" dur="0.833"> Nina bafana. </text>
<text sub="clublinks" start="311.55" dur="1.05"> Ufuna ezinye izidakamizwa, </text>
<text sub="clublinks" start="312.6" dur="1.44"> kepha akafuni ukulimala, </text>
<text sub="clublinks" start="314.04" dur="2.28"> ngakho-ke uphendula lezi zindaba. </text>
<text sub="clublinks" start="316.32" dur="0.93"> - [Umkhiqizi] Kulungile, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="317.25" dur="0.95"> Ngiyabonga. - Angizizwa kabi </text>
<text sub="clublinks" start="318.2" dur="0.897"> ngonyawo lwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="319.097" dur="2.917"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="323.03" dur="3.04"> Mina, impela, njengokuthi, abukho ihlaya, ngicabanga ukuthi ngiyichithile. </text>
<text sub="clublinks" start="326.07" dur="2.44"> Ngiyindoda engungqingili, ngiyakwazi ukufunda abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="328.51" dur="2.38"> - [Umkhiqizi] Ngabe uCurtis walungiswa ngubani? </text>
<text sub="clublinks" start="330.89" dur="2.616"> - Ah, Nkulunkulu wami, nginovalo, ngingabheka? </text>
<text sub="clublinks" start="333.506" dur="1.667"> - [Umkhiqizi] Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="336.325" dur="0.833"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="337.158" dur="2.452"> - Cha, ingabe sina? </text>
<text sub="clublinks" start="339.61" dur="0.833"> Hewu Nkosi yami. </text>
<text sub="clublinks" start="341.28" dur="1.58"> - [Umkhiqizi] Ngabe wonke umuntu </text>
<text sub="clublinks" start="342.86" dur="0.833"> switch up? </text>
<text sub="clublinks" start="345.62" dur="1.413"> - Bengingasho ukuthi ngonyawo lwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="347.033" dur="1.668"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="348.701" dur="1.362"> (Izikena ze-Curtis) </text>
<text sub="clublinks" start="350.063" dur="2.517"> Linda, ngakho-ke ulimala okungelona iqiniso ukuthi uhambe uzothola izidakamizwa? </text>
<text sub="clublinks" start="352.58" dur="1.672"> - [Umkhiqizi] Linda, uzohamba- </text>
<text sub="clublinks" start="354.252" dur="0.918"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="355.17" dur="1.75"> - Ngenza sengathi ngiyagula, </text>
<text sub="clublinks" start="356.92" dur="1.48"> kodwa ukusiza abafundi bezokwelapha </text>
<text sub="clublinks" start="358.4" dur="2.1"> nangendlela yabo eseceleni kombhede. </text>
<text sub="clublinks" start="360.5" dur="0.833"> - Ah. </text>
<text sub="clublinks" start="361.333" dur="1.077"> - Ngakho-ke akuyona ukuthola izidakamizwa. </text>
<text sub="clublinks" start="362.41" dur="1.44"> - O, ufana nomfundisi. </text>
<text sub="clublinks" start="363.85" dur="0.95"> - Yebo, hlobo. </text>
<text sub="clublinks" start="364.8" dur="0.93"> - Ngakho-ke linda, ngifana, </text>
<text sub="clublinks" start="365.73" dur="1.58"> chaza, njengokuthi, usuku nosuku. </text>
<text sub="clublinks" start="367.31" dur="2.16"> - Wenza sengathi ungumfundi wezokwelapha, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="369.47" dur="0.833"> Uzongena </text>
<text sub="clublinks" start="370.303" dur="1.517"> futhi ngizokutshela ukuthi yini inkinga kimi, </text>
<text sub="clublinks" start="371.82" dur="1.5"> futhi kufanele ungihlole. </text>
<text sub="clublinks" start="373.32" dur="0.95"> - UGotchu. - Ukulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="375.58" dur="1.04"> - Kufanele uhlole. </text>
<text sub="clublinks" start="376.62" dur="1.15"> - Yebo, kepha ngithande, ngathi- </text>
<text sub="clublinks" start="378.64" dur="1.261"> - Uthole i-UTI. </text>
<text sub="clublinks" start="379.901" dur="1.45"> - I-Yup, ding ding ding. </text>
<text sub="clublinks" start="381.351" dur="1.96"> - Ding ding ding. - Kufanele ube udokotela. </text>
<text sub="clublinks" start="383.311" dur="2.169"> - Kufanele, sawubona. </text>
<text sub="clublinks" start="385.48" dur="1.973"> Ungene kanjani ekufuneni isifebe? </text>
<text sub="clublinks" start="389.1" dur="2.61"> Ngiqonde, angiqondi ngokuphelele ukuthi lokhu kuyini. </text>
<text sub="clublinks" start="391.71" dur="0.833"> Izikebhe namajegi noma okuthile? </text>
<text sub="clublinks" start="392.543" dur="3.077"> - Yebo, yebo, umkhumbi wesitsha ungena, </text>
<text sub="clublinks" start="395.62" dur="1.38"> sizohamba nge-crane, </text>
<text sub="clublinks" start="397" dur="1.17"> beka endaweni ethile egcekeni, </text>
<text sub="clublinks" start="398.17" dur="1.37"> thatha enye, uyibuyisele emuva. </text>
<text sub="clublinks" start="399.54" dur="1.41"> Kuyamangaza kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="400.95" dur="1.58"> - Wenza malini, ngicela ukubuza? </text>
<text sub="clublinks" start="402.53" dur="2.15"> (Ukukhishwa kwe-Corky) </text>
<text sub="clublinks" start="404.68" dur="2.07"> Ooh, wenza imali. </text>
<text sub="clublinks" start="406.75" dur="2.001"> Njengokuthi, ungaba ubaba kashukela? </text>
<text sub="clublinks" start="408.751" dur="0.833"> - Ngingase. </text>
<text sub="clublinks" start="411.209" dur="1.591"> - Siyakuthanda lokho. </text>
<text sub="clublinks" start="412.8" dur="2.99"> Umqondisi womngcwabo, kulungile, woof. </text>
<text sub="clublinks" start="415.79" dur="2.17"> Ungangichaza, njengo, </text>
<text sub="clublinks" start="417.96" dur="1.17"> usuku empilweni yomsebenzi wakho, </text>
<text sub="clublinks" start="419.13" dur="1.55"> ngoba kuzwakala kubi. </text>
<text sub="clublinks" start="420.68" dur="1.49"> Ngabe ubhekene nezidumbu? </text>
<text sub="clublinks" start="422.17" dur="0.96"> - Lapho ngiqala ukuphuma, </text>
<text sub="clublinks" start="423.13" dur="2.29"> Bengihlala ngiphatha izidumbu kaningi. </text>
<text sub="clublinks" start="425.42" dur="1.67"> Iminyaka eminingana eyedlule, hhayi kakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="427.09" dur="2.53"> kepha ngiphathe amakhulu amakhulukhulu izidumbu. </text>
<text sub="clublinks" start="429.62" dur="0.833"> - Amakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="430.453" dur="1.787"> - Kaningi manje ngisehhovisi nje </text>
<text sub="clublinks" start="432.24" dur="1.75"> ukwenza amalungiselelo. </text>
<text sub="clublinks" start="433.99" dur="1.51"> Imindeni eza ukuzohlangana nathi </text>
<text sub="clublinks" start="435.5" dur="1.62"> ukukhuluma ngokuthi hlobo luni lwamalungiselelo </text>
<text sub="clublinks" start="437.12" dur="0.833"> bafuna. </text>
<text sub="clublinks" start="437.953" dur="1.174"> - Eww, oh, Nkulunkulu wami. </text>
<text sub="clublinks" start="439.127" dur="0.853"> Sawubona. </text>
<text sub="clublinks" start="439.98" dur="1.62"> Ngakho-ke hhayi umgibeli. </text>
<text sub="clublinks" start="441.6" dur="0.833"> - Cha. </text>
<text sub="clublinks" start="442.433" dur="1.287"> - Kepha ungumamukeli wezinwele. </text>
<text sub="clublinks" start="443.72" dur="1.029"> - Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="444.749" dur="1.321"> Benginomngani owayesebenza lapho ukuthi </text>
<text sub="clublinks" start="446.07" dur="1.46"> kwakunjengokuthi, "Ngabe ufuna ukwenza okuhlukile?" </text>
<text sub="clublinks" start="447.53" dur="1.577"> Futhi benginjengokuthi, "Ngabe imali yinhle?" </text>
<text sub="clublinks" start="449.107" dur="1.223"> Futhi empeleni </text>
<text sub="clublinks" start="450.33" dur="1.21"> akukubi. </text>
<text sub="clublinks" start="451.54" dur="1.328"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="452.868" dur="2.122"> Ngakho-ke muhle ngempela hhayi umsebenzi omuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="454.99" dur="1.21"> (uyahleka umfazi) </text>
<text sub="clublinks" start="456.2" dur="1.27"> - Kufanele ubone amboza wami. </text>
<text sub="clublinks" start="457.47" dur="1.333"> - Isisha. </text>
<text sub="clublinks" start="458.803" dur="2.747"> Ubulala izimbungulu noma amagundane noma ini? </text>
<text sub="clublinks" start="461.55" dur="0.833"> - Kokubili. </text>
<text sub="clublinks" start="462.383" dur="1.197"> (Kububula uCurtis) </text>
<text sub="clublinks" start="463.58" dur="0.833"> - Angikutholi. </text>
<text sub="clublinks" start="464.413" dur="1.737"> - Iningi lokubulala kwethu ukubulala okusha, </text>
<text sub="clublinks" start="466.15" dur="1.45"> ngakho-ke akusikho okubi lokho. </text>
<text sub="clublinks" start="467.6" dur="1.92"> Isitayela sakho nje sezinja. </text>
<text sub="clublinks" start="469.52" dur="1.25"> - Yebo, cha, lokho kukhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="470.77" dur="1.13"> - Lapho sekugcwele impela </text>
<text sub="clublinks" start="471.9" dur="1.56"> kulapho behlale khona isikhashana </text>
<text sub="clublinks" start="473.46" dur="3"> futhi banezibungu futhi banuka </text>
<text sub="clublinks" start="476.46" dur="2.4"> futhi kufanele ukudoba ngemuva. </text>
<text sub="clublinks" start="478.86" dur="1.489"> - Cha, cha, kuhle ukukuhlangana. </text>
<text sub="clublinks" start="480.349" dur="1.681"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="482.03" dur="1.35"> - Halala, </text>
<text sub="clublinks" start="483.38" dur="1.35"> uqagele kahle. - Ngenzile. </text>
<text sub="clublinks" start="484.73" dur="1.73"> Ngakho-ke angitshele ukuthi hlobo luni lwesayensi. </text>
<text sub="clublinks" start="486.46" dur="2.02"> - Ukwelashwa kweGene yikho okubizwa ngokuthi. </text>
<text sub="clublinks" start="488.48" dur="2.38"> Amagciwane aletha izakhi zofuzo ezidingekayo </text>
<text sub="clublinks" start="490.86" dur="1.242"> ukwelapha abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="492.102" dur="0.84"> - UGotchu. </text>
<text sub="clublinks" start="492.942" dur="2.274"> Lokho kuzwakala kunzima. </text>
<text sub="clublinks" start="495.216" dur="0.984"> - Sawubona. - Sawubona. </text>
<text sub="clublinks" start="496.2" dur="1.2"> Kubukeka sengathi uyazithanda izingane </text>
<text sub="clublinks" start="497.4" dur="2.468"> futhi ujabule ngempela, hhayi ukudabukisa. </text>
<text sub="clublinks" start="499.868" dur="1.912"> - (Uhleka) Lokho kungu-180 omkhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="501.78" dur="2.29"> - Yebo. (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="504.07" dur="1.35"> - Ufundisa iminyaka emingaki? </text>
<text sub="clublinks" start="505.42" dur="1.23"> - Isikolo sebanga eliphezulu, </text>
<text sub="clublinks" start="506.65" dur="1.47"> i-freshman kanye ne-sophomores ikakhulukazi. </text>
<text sub="clublinks" start="508.12" dur="0.833"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="508.953" dur="0.957"> Uyabathanda? </text>
<text sub="clublinks" start="509.91" dur="1.16"> - Yebo, zipholile. </text>
<text sub="clublinks" start="511.07" dur="1.18"> - Wena, uthanda, ungavumi. </text>
<text sub="clublinks" start="512.25" dur="1.31"> - Cha, ukuzijabulisa okungapheli, </text>
<text sub="clublinks" start="513.56" dur="0.833"> Empeleni ngiyayenza, </text>
<text sub="clublinks" start="514.393" dur="1.777"> Empeleni ngithanda ukusebenza nabo. </text>
<text sub="clublinks" start="516.17" dur="2.031"> - Ingabe abafundi bakho bayakuthanda? </text>
<text sub="clublinks" start="518.201" dur="0.833"> - Ngiyacabanga, </text>
<text sub="clublinks" start="519.034" dur="1.056"> empeleni ngiyazi iqiniso </text>
<text sub="clublinks" start="520.09" dur="2"> abanye bacabanga ukuthi ngikhuluma kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="522.09" dur="0.833"> - Ungumfundisi uqobo, </text>
<text sub="clublinks" start="522.923" dur="2.327"> Akuwona yini lowo msebenzi? </text>
<text sub="clublinks" start="525.25" dur="1.013"> - Okokuqala, fuck wena. </text>
<text sub="clublinks" start="526.263" dur="2.307"> (wonke umuntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="528.57" dur="1.793"> - Ngakho-ke linda, kufana, ingabe unyawo lungokoqobo? </text>
<text sub="clublinks" start="531.27" dur="1.66"> Like, kepha njengepiyano? </text>
<text sub="clublinks" start="532.93" dur="2.44"> - Cha, ngawa. - Oh kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="535.37" dur="1.61"> Kulungile, idili labafundi. </text>
<text sub="clublinks" start="536.98" dur="2.301"> Lokho, kimi, kumemeza, ngathi, </text>
<text sub="clublinks" start="539.281" dur="2.491"> (ahlebeze) bitch. </text>
<text sub="clublinks" start="541.772" dur="1.048"> - Angicabangi noma yimuphi wabafundi bami </text>
<text sub="clublinks" start="542.82" dur="1.341"> ubengichaza njengengquza. </text>
<text sub="clublinks" start="544.161" dur="1.8"> Ngingazichaza njengokulunywa, </text>
<text sub="clublinks" start="545.961" dur="1.709"> kodwa angicabangi ukuthi noma ngubani wabafundi bami angavuma. </text>
<text sub="clublinks" start="547.67" dur="2.501"> - Ingabe usebenzisa ikhodi yokugqoka? </text>
<text sub="clublinks" start="550.171" dur="0.833"> - Cha. </text>
<text sub="clublinks" start="551.004" dur="0.833"> - Lutho? - Cha. </text>
<text sub="clublinks" start="551.837" dur="1.043"> - Ayikho ikhodi yokugqoka esikoleni sakho? </text>
<text sub="clublinks" start="552.88" dur="1.526"> - Ngiqonde ukuthi, awukwazi ukugqoka </text>
<text sub="clublinks" start="554.406" dur="1.494"> njenge-lingerie. </text>
<text sub="clublinks" start="555.9" dur="1.11"> - Ingabe ugqoka i-grill? </text>
<text sub="clublinks" start="557.01" dur="0.833"> - Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="557.843" dur="1.05"> - Ngiyakuthanda. </text>
<text sub="clublinks" start="558.893" dur="1.667"> - Angicabangi ukuthi ngiyoke ngisebenze emsebenzini </text>
<text sub="clublinks" start="560.56" dur="1.273"> lapho ukubukeka kwami ​​kuyinkinga, </text>
<text sub="clublinks" start="561.833" dur="3.597"> futhi ngicabanga ukuthi leyo yingxenye yesizathu esenza </text>
<text sub="clublinks" start="565.43" dur="2.45"> ngikujabulele ukuba yisibonakaliso sabafundi bami </text>
<text sub="clublinks" start="567.88" dur="1.917"> futhi njengokuthi, "Nawe ungakwenza lokhu, </text>
<text sub="clublinks" start="569.797" dur="1.743"> "noma ngabe ubukeka kanjani noma usudlule kukho." </text>
<text sub="clublinks" start="571.54" dur="2.17"> Bengingumfundi onobuhlakani (ehleka). </text>
<text sub="clublinks" start="573.71" dur="2.23"> Bengiwumqansa wobusuku. </text>
<text sub="clublinks" start="575.94" dur="1.043"> - Uyawujabulela umsebenzi wakho? </text>
<text sub="clublinks" start="576.983" dur="1.977"> - I fucking ngiyayithanda, ngingasho? </text>
<text sub="clublinks" start="578.96" dur="0.863"> Yebo, ngiyayithanda. </text>
<text sub="clublinks" start="581.65" dur="1.323"> - Ngakho-ke ngenze kabi impela. </text>
<text sub="clublinks" start="584.03" dur="2.82"> Bengicabanga ukuthi kulula kakhulu lokho, bengicabanga ukuthi ngiyakuchoboza. </text>
<text sub="clublinks" start="586.85" dur="1.55"> Bengicabanga ukuthi nginithole nonke. </text>
<text sub="clublinks" start="588.4" dur="3.214"> - [Umkhiqizi] Yimuphi umsebenzi ongathanda ukuwufunda? </text>
<text sub="clublinks" start="591.614" dur="1.888"> - Mhlawumbe idili labafundi. </text>
<text sub="clublinks" start="593.502" dur="1.008"> - [Umkhiqizi] Dean labafundi? </text>
<text sub="clublinks" start="594.51" dur="0.833"> - Yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="595.343" dur="2.217"> Awucabangi ukuthi ngizoba kahle? </text>
<text sub="clublinks" start="597.56" dur="1.89"> - Cha, angi (ngihleka). </text>
<text sub="clublinks" start="599.45" dur="1.84"> Kulungile, ungagcina ususemuva kwabasakazi </text>
<text sub="clublinks" start="601.29" dur="2.38"> ukukhuphuka nezingane, ngizizwa sengathi. </text>
<text sub="clublinks" start="603.67" dur="1.463"> - Ah, Nkulunkulu wami, angisoze. </text>
<text sub="clublinks" start="606.1" dur="2.08"> Lokho kudoti. </text>
<text sub="clublinks" start="608.18" dur="1.133"> - Futhi iqiniso. - Kuliqiniso. </text>