Претседателот на Демократската партија го смени правилото „среднорочник“ во 2020 година, откако ќе рече „не можеме да ги смениме правилата од средниот ред“ subtitles

>>> Добредојдовте назад. >>> Добредојдовте назад. ДА СЕ ДОБИВИ РАЗЛИЧНИ, НАШИ ДА СЕ РАЗГОВОРИ РАЗЛИЧНИ, НАШИОТ СПЕЦИЈАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈ ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈТЕ ОВА СОВЕТНИОТ ОБВИК КОЈ Е ТОА ДОГОВОРНА форма, КОЈ Е УСЛОВНА ДЕМОКРАТСКА ИМИНА УСЛОВНИ ДЕМОКРАТИЧКИ ИНМИНЕИ ДА СЕ ПРОТИВ ПРОТИВ ТРУП. ПОВЕЕ ПРОТИВ ТРАУМ. КАКО МОЕ ДА СЕ КАКО ЛУЕ КАКО МНОГУ ЛУЕ ПОВЕЕ СО ОВОЈ ДЕМОКРАТИК ПОВЕЕ ОД ОВАА ДЕМОКРАТСКО ПРЕТСЕДАТЕЛНО ИМИНИРАЕ? ПРЕТСЕДАТЕЛНА ИМИНАЦИЈА? ЗА 28, ДАКО ГИ САМИ СИТЕ СИТЕ ЗА 28, АКО СИТЕ СИТЕ СИТЕ СИТЕ. УП. ДА СЕ ИВО ДА СЕ IKУБЕМ БРОЈОТ НА ДА СЕ УБОВ ДА СЕ ПОГОЛЕМЕ БРОЈОТ СОДРИНИ. СОДРИНИТЕ Е ПОВЕЕ. ТОА ПОСТОИ ДВЕ ПРЕД СЕ ОВОЈ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПРВИТЕ ГЛАС ПОД ПРВИОТ гласови ПРВИТЕ ГЛАСНИ ПОВТОРНО ПОВЕ CЕ, ПРАВИЛНИЦИТЕ ПОГОЛЕМЕ ДА ГО ГЛАСААТ РЕАЛНО КАСТО, ГЛАСНИЦИ ПОГОЛЕМЕ ГЛЕДАТЕТЕ КАНДИДАТИ ЗА РЕАНСКИОТ КОНДЕНДЕРР КАКО ОВАА СОДРИНИ КАНДИДАТИ КАКО ШТО КОИ СЕ ДА СЕ РАБОТНИЦАТА СТРАНА. КОЈ ГО ОБВРСУВА ДЕБАТНАТА СТРАНА. ТОА ОСНОВА ВЕСНИК. ТОА ОСНОВА ВЕСНИК. АКО НЕ Е ДА СЕ СЕ СЕ ПОДНЕСУВА СЕДНИЦИ АКО НЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА СВЕТИ ВО ПОСЛЕДНАТА ДЕБАТА, КАКО СЕРИОЗНО ДА БИДЕ ДЕБАТА, КАКО СЕРИОСНО ДА СЕ ТРЕБА ДА ГО ВИДАТИТЕ Гласови? МОЕТЕ ДА ГЛАСАТЕ ГЛАСНИЦИ? ТОА БРОЈ ДА СЕ СЛЕДЕ ДА ОВОЈ БРОЈ ДА СЕ СЛЕДЕ ДА СЕ СИТЕ СИНД ПЕТОК СО АНДЕР Шест СЕКОН ПЕТОК СО АНДРЕВ ЈАНГ ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ. ЈАНГ ОД ОСНОВА. ДА СЕ СЕКОГАШ ДОБРО ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ СЕКОГАШ СЕ ДОБИВО ДА ЗНАЕТЕ ИЛИ МАЛКУ ПАРИ, ТОА ИЛИ МААТ ПАРИ, ДЕБАТНАТА СТРАНА МОЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДИ ДЕБАТА СТЕ CА МОЕ ДА ГО ОБВРИ ГОЛЕМО РАЗВОЈ. РАЗЛИЧНО. БИЛИОНЕРИ ПЕТОТ ПЕТОТ ПОСЕБНО БИЛИОНЕРИТЕ ПЕРОТИТЕ НА РОСИТЕ, НЕ МОINАТ ДА СЕ РАЗГОВОРИМЕ НЕ МОINЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ РАЗЛИЧНО, НО ГО ПОСТОИ СИТЕ РАЗЛИЧНО НО, ГО ПОСТОИТЕ СИТЕ РАЗЛИЧНИЦИ ЗА НЕГОВИОТ НЕГОВОР РАЗЛИЧНОСТ ЗА НЕГОВИОТ ИНСУРГЕНТ КАМПАIGА. КАМПАIGА. >> Дали мислите дека ќе бидете >> Дали мислите дека ќе бидете вклучени во ДЕБАТА? Вклучени во ДЕБАТА? >> СЕ МОЕ ДА ГО ГРИАМ >> СЕ МОЕ ДА ГО ГРИАМ WЕ LЕ Е ДА СЕ ЕБЕ ДА БИДЕТЕ ВО. WЕ LЕ Е ДА СЕ ЕБЕ ДА БИДЕТЕ ВО. IЕ VEУБОВ СО НА. IЕ VEУБОВ СО НА. >> РЕС ПЕРОТ ПОВЕДЕ ПОВЕЕ >> ПОРОТИТЕ НА РОСОВИТЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ВРАБОТ ДА. ДА СЕ ВИДНЕТЕ ВО. ЗОШТО МОЕ ДА БИДЕТЕ ВО СО >> ЗОШТО МОOUЕТЕ ДА БИДЕТЕ ВО ДЕБАТА, ДАКО СЕ РАБОТИТЕ САМО 5% ДЕБАТА ДАКО СВЕТЕ САМО САМО 5% од ПОЛИТИТЕ? НА ПОЛИТИТЕ? >> Бидејќи ние ги исполнуваме сите >> Бидејќи ги исполнуваме сите целни критериуми на ДЕБАТА ОБЈЕКТИВНИ КРИТЕРИУМИ НА ДЕБАТА КОМИСИЈА. КОМИСИЈА. СМЕЕТЕ ВО КАМПАНОТ НА КОНТАКТ СМЕЕТЕ ВО КАМПАIGНИОТ ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ И НЕ ВКЛУЧУВАМЕ ВО ВРЕМЕ И НЕ ВКЛУЧУВААТ ВО ДЕБАТА. ДЕБАТИ. >> Значи, што прави целта >> ПАША КОИ ГО ОБВРСУВА ОБЈЕКТИВНА КРИТЕРИУМ? КРИТЕРИЈА? ВО ПРИМАРИТЕ, ПАРТИ ВО ПРИМАРИТЕ, ПАРТИ ОДЛУГУВА. ОДЛУКИ. ПАКО ДА СЕ РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ НА РЕФЕРЕНТИТЕ МЕДИУМИ ПАКО ДА РИТИТИРАUTЕ РАЗВОЈ НА РЕФЕФЕРЕНТИТЕ НА МЕДИУМИТЕ ВО ОБЕДИНЕТИТЕ ОД ОВИЕ РОТАТИРА INЕ ВО БРАДИРАЕ ОД ОВИЕ ДЕБАТИ, ТОА е ТОНАТА ДЕБАТИ, Е ДОСТАВ ДЕМОКРАТИЧКИОТ ПАРТИТЕ, ОВОЈ ГО ПОСТАВУВА ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ, КОИ ГО ПОДНЕСУВА КРИТЕРИУМИ ЗА КОИ Е ВО нив. КРИТЕРИУМИ ЗА КОЈ Е ВО нив. ОВОЈ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ ИЛИ БИДЕР. ОВОЈ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ ИЛИ БИДЕР. ОВОЈ ЦИКЛ, ДНК ГО ПРАВИЛЕ ПРАВИЛНИЦИ, ОВОЈ ЦИКЛ, ДНК ГО ПРАВИЛЕ ПРАВИЛНИЦИ, КАНДИДАТИТЕ МОUSTЕ ДА СЕ СРЕДБА КАНДИДАТИТЕ МОАТ ДА СЕ СОБИРААТ ПОСЛЕДНИОТ ТРГОВЕН ИЛИ ЦРВЕНО РЕШЕНИЕ ОВИЕ ИЛИ ДРАВНИ ОБНОВНИЦИ ОБНОВУВАOOЕ ОД ОБНОВУВА GRЕ НА ГРУСНИТЕ ОД 65.000 луѓе. 65.000 луѓе. СЕГА, ЗОШТО САМОТЕТЕ ОД ДОНАЦИИ СЕГА, ЗОШТО САМО САМО ОВАА ДОНАЦИИ БАРАЕ? БАРАЕ СИТЕ? ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДНК СЕ ПОСТОИ ПОСЛЕДНА ГОДИНА, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДНК СЕ ПОСТОИ ПОСЛЕДНА ГОДИНА, КАНДИДАТИ ЗА ТЕСТОВИ ЗА БАРАЕ КАНДИДАТИ ЗА ТЕКСИВНИТЕ БАРАА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НИВНИОТ АПЦЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НИВНИОТ НАЦИОНАЛНО ПРИДРУУВА ASЕ КАКО МОНОСТ ЗА ЛУЕ КОЈ КАКО МОНОСТ ЗА ЛУЕ КОЈ ДА НЕ ГО ИМАШ Националното ИМЕ НЕ СМЕТЕ Националната лична карта да се добие на стабилната фаза. ИД да се добие на стабилната фаза. САКАТЕ ДА, АКО САКАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ САКАТЕ ДА, АКО САКАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МОЕТЕ ДА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МОЕТЕ ДА СЕ СОДРИТЕТЕ СО ГРАСЕР АМЕРИКА. СОДРИНА СО ГРРАСНИ АМЕРИКА. ОВДЕ КАКО КАКО ПЕРЗА ПОГРИЧНА НЕ. ОВДЕ КАКО КАКО ПЕРЗА ПОГРИЧНА НЕ. >> 18 МЕСЕЦ ОД АН >> 18 МЕСЕЦ ОД ОД ИЗБОР, САМО САМО ПАТ НАЧИН ИЗБОР, САМО САМО ПАТ НАЧИН НА ДЕБАТНА СТАПА Е ПОГЛАВЈЕ, НЕ ПО ДЕБАТА СТАНИЕ СЕ РАБОТЕ, САМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОСТОРИИ ДА СЕ ТОА ПОСЕТНА ПОТЕНЦИЈАЛНО ДОСТАВНА. UNFAIR. ПАС САКАМ ДОГОВОРИТЕ САМА МИСЛУВАМ ДРУГИ ФАНДРАЗИНСКИ ПАТ ФАНДРАЗИРАЕТО ПАТВЕЕ Е МНОГУ ВАНО ПАТВЕЕ. ПОВЕЕ ПАТ НЕ Е ВАНО ДА ГО ПРИГОВУВАТЕ СО НЕ Е ВАНО ДА ГО ГО ПРАЗИРАМЕ ГРУСНИТЕ. ГРУСНИЦИ. >> СИТЕ ПРАВО. >> СИТЕ ПРАВО. НЕ Е ЛИКОВИ МИЛИОНЕР НЕ Е ДОГОВОРУВА СОВЕТУВАЕ НА МИЛИОНИРА ОВДЕ. ЗДРАВЈЕ ОВДЕ. ЗНАЕМЕ ВО ПОСТОЕ, КАНДИДАТИ ДА ЗНАЕМЕ ВО ПОСТОРНИОТ, КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ПОСЛЕДНИОТ БАРАК ОБАМА САКАТЕ БАРАК ОБАМА ПОСЛЕДУВА СЕРВИОТ ЕНТУЗИАЗМ ОД ОВИЕ ГРАСРОВИ. ЕНТУЗИАЗМ ТОА ГРАСРОВИ. НЕКОИ КАНДИДАТИ ДА СЕ ПОДОБРУВААТ НЕКОИ КАНДИДАТИ ПОДОБРИ ПО ДРУГИТЕ ПОД ОВИЕ ГОДИШНИ ПРАВИЛНИЦИ. ДРУГИ ПО ОВАА ГОДИШНИ ПРАВИЛ. КОРИСНИОТ КУПУВАЧ ОД ПОВЕЕ КОА КОРИСНИОТ КОРИСНИК ОД ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ НА ДЕБАТАТА ПОСЕЕ НЕ ИЗ ДЕБАТАТА ПОДНЕСУВАМЕ, НЕ МОЕ ДА СЕ СРЕДБА СЕ СИТЕ ДНК Не смее да ги исполни сите побарувања на DNC. БАРАА. НЕГОВИОТ КАМПАИН АРГУИРА ТОА НЕГОВИТЕ КАМПАIGНИ ПРИГОВИНИ ОВИЕ БАРАА КАКО ПОГОЛЕМИ НИВ БАРААТ ПОГОЛЕМИ ПОГОЛЕМА КАКО ОСТАВУВА НА Трка. ОСТАВУВА НА Трка. САКААТ ДЕЦАТА ПОДНЕСНА РАЗГОР НА САКААТ ДЕЦАТА ПОДНЕСНА РАЗВОЈ НА ОТКАРИТЕ СЕ ДА СЕ РАБОТИ НА ТЕ СЕ ПОСЛЕДУВА ДА СЕ РАБОТЕР НА КУПУВАЧОТ, А БИДЕТЕ ФАНОВИТЕ КУПУВАЧОТ НО РАБОТНИЦИТЕ РАЗГОВОРНИ БИБЕР НЕ Е ОДГОВОРНИОТ КУПУВАЧКО НЕ Е КВАЛИФИРАНА, ТОА КАКО ТИЕ КВАЛИФИРАНИ, ТОА КОГА СЕ АНЕКСИОТ ТЕЛЕФОН НА РАБОТНИЦИ, АНИКОИОТ ТЕЛЕФОН НА РАБОТНИЦИТЕ, ПОТРЕБНИ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ СИТЕ ПОТРЕБА ДА ЈА ИСПИТУВААТ НЕГОВОРНА ПРЕДМЕТНА ЗА КОРИСНИЧКО КОРИС. ПРЕДЛАГА FORЕ ЗА КОРИСНИЧКО КОРИСНО. И НЕ ЗНАЕМЕ ЛУЕ ОДГО И НЕ ЗНАЕМЕ ЛУ PEЕ ОДГОВОРНО ПОГЛАВЈЕ ПОВЕЕ ЗА РУСОТ ИЛИ ПОГОЛЕМУВА ПОВЕЕ ОД РУЗОТ ИЛИ ПРИМЕНА НА СОВЕТИТЕ. ПРИШТИНА НА ПРИБИНАТА. ОВДЕ ЗОШТО ДА ГО ПРАВАМ СИТЕ ОВДЕ ЗОШТО ДА ГО ПРАВУВАМЕ СИТЕ ОВОЈ ДЕЛОВНО. ОВОЈ БЕЗНИК. СВЕТСКИОТ ЦЕЛО СЕ ТОА СВЕТСКИОТ ЦЕЛОТ Е ЗА ШТО СЕКОЈ Е ДА СЕ САМО КОГА Е САМО ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ ДА СЕ ПРОМЕНИ ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ ДА ГИ ПРОИЗВОДИТЕ ПРАВИЛИ ВО СРЕДНО? ПРАВИЛИ ВО СРЕДНО? ПРЕД НИКОГАШ ОДБИВА КОЈ ОВА ПРЕД НИКОГАШ ОДЛИВИ КОИ ОВИЕ ПРАВИЛНИ ПРОМЕНИ ПОМОШ, КОЈ МОЕ ПРАВИЛНИ ПРОМЕНИ ПОМОШ, КОЈ МОЕ ДА БИДЕ. ХУРТ. ОД ОДГОВОР НА ПРАШАЕ. ОД ОДГОВОР НА ПРАШАЕ. НЕ. НЕ. НЕ Е САМО ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕ СЕ МОЕ ДА СЕ ПРОМЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ СО СРЕДНО. Правила во Блискиот. ТОА BEЕ БИДЕ ВИСТИНО ДА СЕ ТОА ТОА BEЕ БИДЕ ВИСТИНА, КАКО ДА СЕ ВЛАДА ПРОМЕНИ НА ГЛАСОТ Владина промена на законите за гласање во Блискиот или друг ЗАКОНИ ВО Блискиот или друг политички, или било кој дел во ПОЛИТИЧКО ПАРТИ ИЛИ СЕКОГАШ ПАРТИЈА ВО СРЕДНО ПРИМАР. СРЕДНОСТА НА ПРИМАР. И ЈАС ДА СЕ ТАКАМЕ ОБВРСКО И САМУМЕ ДЕКА ОБВРСКО ПОЧЕТНА ЧИСТ ОД ПОЗИЦИЈА НА ПРЕПОРАЧНИОТ ЧИСТА ОД ПОЗИЦИЈА НА САМО, НО ПРЕД ДА СЕ ДОБИТЕ ПОВЕЕ НО ПРЕД ДА СЕ ДОБИВТЕТЕ НА БЕЗБЕДНИЦИ ОД ИОВА ИЛИ ПОВРЗАНИТЕ ЗА ИОВА ИЛИ ПРИМАРНОТ ИЛИ СЕКОЈ ДВЕ. 2016 ПРИМАРНА ИЛИ СЕКОЈ ДВЕ. ОВДЕ СМЕ ВО СРЦЕТО НА ОВДЕ СМЕ ВО СРЦЕТО НА ПРИМАРНИОТ ПО ГРАДЕЕ НА КАМПАPAНИТЕ ПРИМАРИ ПО СТРАТЕГИИТЕ НА ГРАДЕНИТЕ КАМПАНИ, обидувајќи се да ги направите СТРАТЕГИИ, обидувајќи се да го направите тоа под рура. ПОД РУСОТ. И ПОСТОЈБА НА КАНДИДАТИТЕ И МНОГУ КАНДИДАТИ ОД СЕГА ОД СЕГА ОВА ОД СЕГА ОДГОВОРИТЕ ДА ГО ПОСТОИТЕ ДЕБАВНАТА СТРАНА. ПОДНЕСУВА НА ДЕБАТНАТА фаза. НОВИТЕ ПРАВИЛА СИ КАНДИДАТИ НОВИТЕ ПРАВИЛИ САКАТЕ КАНДИДАТИТЕ МОЕ, СЕГА ДА ГО СТРАНЕТЕ ДЕБАТА НЕ МОЕТЕ, СЕГА СТАВАТЕТЕ ДЕБАТНАТА СТРАНА СРЕДБА СО СРЕДБА НА ТРГОВИ ЗА СТАВОТ СО СРЕДБА НА ТРГОВИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ИЛИ ПОВЕЕ. Пратеници или гласање. НОВИ правила. НОВИ правила. СРЕД НА ИГРАТА. СРЕД НА ИГРАТА. СЕГА, ДЕМОКРАТИ КОИ LOУБОВ ЕДНА СЕГА, ДЕМОКРАТИ КОИ САКААТ ЕДЕН КАНДИДАТ МОЕ МОЕ да бидат заинтересирани КАНДИДАТ МОЕ МОЕ ДА СЕ ИНТЕРЕСИРАНА КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО ПОВЕЕТЕ. ВО КАКО ДА СЕ ВЛИЈАНИ ДЕКА ЛИЦЕ. ОВА Е ДАЛИ ПОЛИТИКА. ОВА Е ДАЛИ ПОЛИТИКА. ТИМ СПОРТ. ТИМ СПОРТ. КОЈ СЕ ПРАВИТЕ ЗА? КОЈ СЕ ПРАВИТЕ ЗА? СЕ СЕ РАСУВАМЕ, ОВА Е А СЕ СЕ РАСУВАМЕ ДА, ОВА Е ПОГЛАСНА ДЕМОКРАТИЈА ПРАШАА ЗА А ПОГОЛЕМО ПРАШАЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ што вели ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ, КОЈ СЕ СЛУИ ВО СВОИТЕ ПЛАТФОРМА, И Е Е НЕГОВИОТ ПЛАТФОРМА И ДА СЕ ОГЛАСУВА ОВА ГОДИНА, ИСТАНИЦИ ПОВЕЕ ОВА ГОД ГОДИНА, ИСТО СТАНОВИ ЗА Транспарентност и гласање ЗА Транспарентност и право на глас и. ПРАВА И. ПО ПОВЕЕ ПЕТ КВАЛИФИК ЗА СЛЕДНО ПО ПОВЕЕ ПЕТ КВАЛИФИ ЗА СЛЕДНАТА ДЕБАТА. ДЕБАТА. САМО ТРИ ДА ГО ПОСТАВИТЕ САМО ТРИ ДА ГО ПОДГОТВЕТЕ БАРАЕТО ЗА ПОВЕЕ. БАРАЕ ЗА ПОЛИГИРАЕ. НО, ДНЦ е ОТВОРАЕ НА ЈАВНАТА НО, ДНК е ОТВОРАЕ НА ЈАЗИКОТ ЗА ШЕДИСКИ КАНДИДАТ. ЗА ШЕСТИ КАНДИДАТ. И НЕ Е ГОЛЕМО ЕДНА. И НЕ Е ГОЛЕМО ЕДНА. ПОВЕЕ NEWУЈОРК ГОВЕРНЕР МИКЕ ПРИРАЧНИК NEWУЈОРК ВЛАДАТА МИКЕ БЛУМБЕРГ. БЛУМБЕРГ. ПО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛ, НЕ ПО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ, НЕ МОЕТЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ОВА ДЕБАТА НЕ МОЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ОВА ДЕБАТА, но СЕГА СО СПОДЕЛУВАЈТЕ ИДНИНА ДЕМОКРАТИКА СЕГА СОВЕТНИ ИДНИ ДЕМОКРАТСКИ ДЕБАТИ. ДЕБАТИ. СЕ СЕ ЕДНО. СЕ СЕ ЕДНО. НЕ СЕ ДОСТАВИ КВАЛИФИКУВАНО, но НЕ Е НЕ СЕ ДОСТАПУВА КВАЛИФИКУВАНО, НОКО ГО ЗАВРШИ. БЕСПЛАТНО. ПОТРЕБНО ЕДЕН ПОВЕЕ ПОЛИТИК ЗА ДОСТАВУВА ПОТРЕБНО ЕДНО ПОВЕЕ ПОЛИТИК ЗА ДА ПОСТАВИТЕ СО 10 КАКО И ДНК СЕГА ПОГОЛЕМУ СО 10ЕРИ И ДНЦ Е СЕГА ПОВЕЕ ПОАР. ФАЌАЊЕ ОГАН. >> ПОВЕЕ ПОВЕSTЕ ДА ГО ПОБЕДИТЕ ДА СЕ ДА СЕ >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ПОБЕДИТЕ ДОБИЕ ПОВЕЕ ДИВЕРСКА ГРУПА НА ПОВЕЕ ДИВЕРСКА ГРУПА НА КАНДИДАТИ, СЕ ПРОМЕНИ КАНДИДАТИТЕ, ГИ ПРОИЗВОДИТЕ ПРАВИЛИ ЗА МИЦАЕЛ БЛУМБЕРГ. Правила за Михаел Блумеберг. ТОА ГОДИНА ДА СЕ СЕ ГРИRАМ. ТОА ГОДИНА ДА СЕ СЕ ГРИRАМ. >> ДНК ДО ГРАДЕЕ СВОЕ ПРЕД >> ДНК СО ДРУГИ СВЕТЕ ПРЕПОРАЧНА ПРИМАРНА ОДЛУУВАЕ КОГА ПРИМАРНА ПРОЦЕС ОДЛУУВА КОИ КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ДА ГЛАСАТ ДА КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ГЛАСНИЦИ ДА СЕ СОГЛАСУВААТ ОД И ДА СЕ ПРОМЕНИ Слушајте ОД И ДОГОВИТЕ ПРОМЕНА НА ПРАВИЛИТЕ ЗА БИЛИОНЕР МИХАЕЛ ПРАВИЛИ ЗА БИЛИОНАР Михаил Блумберг за да дојдат и да земат БЛУМБЕРГ ДА СЕ ВИДИ И ДА СПОДНЕТЕ ДЕБАТА СТАНИЦА. ДЕБАТА сцена. ДОБИВИТЕ $ 55 милијарди. ДОБИВИТЕ $ 55 милијарди. САМО ДА СЕ СМЕЕТЕ ДАЛИ 55 $ САМО САМО ДАЛИ САМИТЕ ВИДИТЕ $ 55 милијарди долари, МОЕТЕ ДА ГО ЗДРАВИТЕ РУСОТ БИЛИОН, МОЕТЕ ДА РИЗИРАТЕ ПРОМЕНИ ЗА ДЕБАТА. ПРОМЕНИ ЗА ДЕБАТА. >> Значи, ОВДЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ. >> Значи, ОВДЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ. ДНК ДОБИВИ ДЕБАТНИ ПРАВИЛИ И ДНК ДОДЕЛУВА ДЕБАТНИ ПРАВИЛИ И СВЕТ ОД НИВО КАКО нив OODИВОТ ОД НИВ ЕВЕ КАКО ПОМОШНА ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕЛИМИНАТ ПОМОШНА ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕЛИМИНАТИЕ НЕКОЈ ДЕМОКРАТСКИ НА ТОП НЕКОИ ДЕМОКРАТСКИ КАНДИДАТИ НА ТОП ДЕМОКРАТСКИ. КАНДИДАТИ. Американски сенатори. Американски сенатори. ДНЦ ПОБЕДИ РУСОТ СЕ ДОБИВНО ДНЦ ПОБЕДИ РУСЕТЕ ДА СЕ ПОБЕДНО ДА СЕ ИСПИТУВА ГРАДСКИ ПОДНЕСУВАЈТЕ ПОДГОТВЕН ПОДДРШКА ПОДДРШКА. ПОДДРШКА Тогаш ДНК ги смени правилата Средно ТОА ДНК ГИ ПРОМЕНИ СОВЕТНИОТ СВЕТКИ НА ПРАВИЛНИКОТ САМО ПОСТОРНО УСТАВНИК НА НАЧИН ДЕКА САМО ПОВЕЕ Додадете една личност. Додадете една личност. ДОНОРОТ ТОА ПОСТОИ ДОНОРОТ ОВОЈ ДОДЕЛУВА ДОДЕЛУВАЕ ЗА ОТВОРАЕ СОДРИНА ЗА ОТВОРАЕ НА СТАНИЦИТЕ НА Трката кога има СТАНИЦИ НА РАКОТ КОГА НЕ СЕ ДОСТАВНИ МЕТРИКИ НЕМА ДА СЕ ДОСТАПНИ МЕТРИКИ НАДВОРЕШНА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА НА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ СО ОВИЕ, ОВА ПОСТАВУВААТ ТОА, КАКО ДА СЕ ПРАВДИ ПРОГРЕС ОД ОВИЕ КОИ СЕ ПРОГРЕС ОД ОВАА КОИ НЕ Е НЕ. НЕ. НО, АКО ШТО Е ТОА ШТО ПРИКАЗНА, НО, АКО ШТО Е САМО ПРИКАЗНА, ТОА МОЕ ДА САМО ФАКТОР ТОА СЕ МОАТ ДА СЕ КАКО ФАКТОР ТОА ИМА ВО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛ. ВО Оригиналните правила. СЕ МОЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ЗОШТО ПОСТОГАМ СЕ МО HЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ЗОШТО ПОСТОГАМОТ МОUNTЕ ДА СМЕТЕ ПОВЕЕ СЕГА СЕГА, отколку што ПРЕГЛЕД ДА СЕ ПРОПОВИТЕ ПОВЕЕ СЕГА, ПРЕД ДЕКА. ПРЕД претходно. СЕ ТОНЕТ ДА БИДЕ САМО. СЕ ТОНЕТ ДА БИДЕ САМО. СЕ Слушам ОД ОПЕРАТИВИ ТОА СЕ Слушам ОД ОПЕРАТИВИ што велат САМЕ САМЕ, СЕ СЛУДУВА ОД ДРУГИ САМЕ, СЕ СЛУДУВА ОД ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ КОИ СЕ СЛУЧУВААТ МИКАЛА ОПЕРАТИВНО КОИ СЕ САКАТЕ ДА СЕ МИКАЛЕ БЛУМБЕРГ САКАТЕ ДА ЈА ПОБЕДИТЕ НА ПАРТИЈА Блумберг сака да победи на партијата БЕЛ, АДМИНИСТРАЦИЈА НА МААМ, СЕ НЕ, МААМ АДМИНИСТРАЦИЈА, МОРА ДА БИДЕ ДА ОД ДЕБАТА СТЕГА ДА БИДЕ ТЕКО ДЕБАТНАТА СТРАНА ДА СЕ ГЛАСИ КАКО ФИНАЛИСТ за тоа да помогне Гледајте како финален за тоа да му помогнете. НЕГО. СЕКОЈ НАЧИН, REИВЕЕМЕ СЕКОЈ НАЧИН, AИВЕЕМЕ ПРЕКУ ВРЕМЕ КОГО НАШИОТ ПРЕКУ ВРЕМЕ КОГА СЕ ПОДНЕСУВА НАШАТА ДЕМОКРАТИЈА. ДЕМОКРАТИЈА СЕ ТЕСЕ. НЕ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ЗНАЕ. НЕ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ЗНАЕ. КАКО ДЕМОКРАТСКИОТ ХЕРИЛ. КАКО ДЕМОКРАТСКИОТ ХЕРИЛ. Дали е тоа САМО? Дали е тоа САМО? СЕ Е САМО ДА СЕ ПРОМЕНИ СЕ Е САМО ДА СЕ ПРАВИ ДА СЕ ПРОМЕНИ СО ПРАВИЛНИОТ СРЕД СВЕТНИК ПРАВИЛНИ СРЕД СВЕТНИКИ НЕКОГАШ ПРАШАТ ТОМ. ТОМ >> Ние ја направивме руската. >> Ние ја направивме руската. ОВИЕ МНОГУ Транспарентни и

Претседателот на Демократската партија го смени правилото „среднорочник“ во 2020 година, откако ќе рече „не можеме да ги смениме правилата од средниот ред“

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="6.14" dur="0.833"> >>> Добредојдовте назад. </text>
<text sub="clublinks" start="7.008" dur="1.166"> >>> Добредојдовте назад. ДА СЕ ДОБИВИ РАЗЛИЧНИ, НАШИ </text>
<text sub="clublinks" start="8.175" dur="1.501"> ДА СЕ РАЗГОВОРИ РАЗЛИЧНИ, НАШИОТ СПЕЦИЈАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="9.677" dur="1.968"> ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈТЕ ОВА СОВЕТНИОТ ОБВИК КОЈ Е </text>
<text sub="clublinks" start="11.679" dur="1.5"> ТОА ДОГОВОРНА форма, КОЈ Е УСЛОВНА ДЕМОКРАТСКА ИМИНА </text>
<text sub="clublinks" start="13.214" dur="1.3"> УСЛОВНИ ДЕМОКРАТИЧКИ ИНМИНЕИ ДА СЕ ПРОТИВ ПРОТИВ ТРУП. </text>
<text sub="clublinks" start="14.549" dur="1"> ПОВЕЕ ПРОТИВ ТРАУМ. КАКО МОЕ ДА СЕ КАКО ЛУЕ </text>
<text sub="clublinks" start="15.55" dur="1.634"> КАКО МНОГУ ЛУЕ ПОВЕЕ СО ОВОЈ ДЕМОКРАТИК </text>
<text sub="clublinks" start="17.185" dur="1.9"> ПОВЕЕ ОД ОВАА ДЕМОКРАТСКО ПРЕТСЕДАТЕЛНО ИМИНИРАЕ? </text>
<text sub="clublinks" start="19.087" dur="2.501"> ПРЕТСЕДАТЕЛНА ИМИНАЦИЈА? ЗА 28, ДАКО ГИ САМИ СИТЕ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="21.589" dur="0.399"> ЗА 28, АКО СИТЕ СИТЕ СИТЕ СИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="21.989" dur="2.202"> УП. ДА СЕ ИВО ДА СЕ IKУБЕМ БРОЈОТ НА </text>
<text sub="clublinks" start="24.225" dur="0.766"> ДА СЕ УБОВ ДА СЕ ПОГОЛЕМЕ БРОЈОТ СОДРИНИ. </text>
<text sub="clublinks" start="24.993" dur="1.299"> СОДРИНИТЕ Е ПОВЕЕ. ТОА ПОСТОИ ДВЕ ПРЕД СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="26.294" dur="1.901"> ОВОЈ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПРВИТЕ ГЛАС ПОД ПРВИОТ гласови </text>
<text sub="clublinks" start="28.196" dur="2.301"> ПРВИТЕ ГЛАСНИ ПОВТОРНО ПОВЕ CЕ, ПРАВИЛНИЦИТЕ ПОГОЛЕМЕ ДА ГО ГЛАСААТ РЕАЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="30.498" dur="1.667"> КАСТО, ГЛАСНИЦИ ПОГОЛЕМЕ ГЛЕДАТЕТЕ КАНДИДАТИ ЗА РЕАНСКИОТ КОНДЕНДЕРР КАКО ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="32.2" dur="1.5"> СОДРИНИ КАНДИДАТИ КАКО ШТО КОИ СЕ ДА СЕ РАБОТНИЦАТА СТРАНА. </text>
<text sub="clublinks" start="33.735" dur="0.899"> КОЈ ГО ОБВРСУВА ДЕБАТНАТА СТРАНА. ТОА ОСНОВА ВЕСНИК. </text>
<text sub="clublinks" start="34.669" dur="2.535"> ТОА ОСНОВА ВЕСНИК. АКО НЕ Е ДА СЕ СЕ СЕ ПОДНЕСУВА СЕДНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="37.205" dur="2.067"> АКО НЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА СВЕТИ ВО ПОСЛЕДНАТА ДЕБАТА, КАКО СЕРИОЗНО </text>
<text sub="clublinks" start="39.274" dur="2.134"> ДА БИДЕ ДЕБАТА, КАКО СЕРИОСНО ДА СЕ ТРЕБА ДА ГО ВИДАТИТЕ Гласови? </text>
<text sub="clublinks" start="41.442" dur="2.468"> МОЕТЕ ДА ГЛАСАТЕ ГЛАСНИЦИ? ТОА БРОЈ ДА СЕ СЛЕДЕ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="43.912" dur="1.8"> ОВОЈ БРОЈ ДА СЕ СЛЕДЕ ДА СЕ СИТЕ СИНД ПЕТОК СО АНДЕР </text>
<text sub="clublinks" start="45.713" dur="0.833"> Шест СЕКОН ПЕТОК СО АНДРЕВ ЈАНГ ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="46.581" dur="2.835"> ЈАНГ ОД ОСНОВА. ДА СЕ СЕКОГАШ ДОБРО ДА ЗНАЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="49.417" dur="1.267"> ДА СЕ СЕКОГАШ СЕ ДОБИВО ДА ЗНАЕТЕ ИЛИ МАЛКУ ПАРИ, ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="50.685" dur="2.535"> ИЛИ МААТ ПАРИ, ДЕБАТНАТА СТРАНА МОЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДИ </text>
<text sub="clublinks" start="53.221" dur="2.001"> ДЕБАТА СТЕ CА МОЕ ДА ГО ОБВРИ ГОЛЕМО РАЗВОЈ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.256" dur="1.968"> РАЗЛИЧНО. БИЛИОНЕРИ ПЕТОТ ПЕТОТ ПОСЕБНО </text>
<text sub="clublinks" start="57.225" dur="1.367"> БИЛИОНЕРИТЕ ПЕРОТИТЕ НА РОСИТЕ, НЕ МОINАТ ДА СЕ РАЗГОВОРИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="58.626" dur="2.202"> НЕ МОINЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ РАЗЛИЧНО, НО ГО ПОСТОИ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="60.862" dur="1.701"> РАЗЛИЧНО НО, ГО ПОСТОИТЕ СИТЕ РАЗЛИЧНИЦИ ЗА НЕГОВИОТ НЕГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="62.597" dur="0.333"> РАЗЛИЧНОСТ ЗА НЕГОВИОТ ИНСУРГЕНТ КАМПАIGА. </text>
<text sub="clublinks" start="62.964" dur="1.067"> КАМПАIGА. >> Дали мислите дека ќе бидете </text>
<text sub="clublinks" start="64.032" dur="2.268"> >> Дали мислите дека ќе бидете вклучени во ДЕБАТА? </text>
<text sub="clublinks" start="66.334" dur="2.401"> Вклучени во ДЕБАТА? >> СЕ МОЕ ДА ГО ГРИАМ </text>
<text sub="clublinks" start="68.737" dur="2.501"> >> СЕ МОЕ ДА ГО ГРИАМ WЕ LЕ Е ДА СЕ ЕБЕ ДА БИДЕТЕ ВО. </text>
<text sub="clublinks" start="71.273" dur="1.567"> WЕ LЕ Е ДА СЕ ЕБЕ ДА БИДЕТЕ ВО. IЕ VEУБОВ СО НА. </text>
<text sub="clublinks" start="72.841" dur="2.535"> IЕ VEУБОВ СО НА. >> РЕС ПЕРОТ ПОВЕДЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="75.41" dur="0.9"> >> ПОРОТИТЕ НА РОСОВИТЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ВРАБОТ ДА. </text>
<text sub="clublinks" start="76.311" dur="1.434"> ДА СЕ ВИДНЕТЕ ВО. ЗОШТО МОЕ ДА БИДЕТЕ ВО СО </text>
<text sub="clublinks" start="77.746" dur="2.167"> >> ЗОШТО МОOUЕТЕ ДА БИДЕТЕ ВО ДЕБАТА, ДАКО СЕ РАБОТИТЕ САМО 5% </text>
<text sub="clublinks" start="79.915" dur="0.732"> ДЕБАТА ДАКО СВЕТЕ САМО САМО 5% од ПОЛИТИТЕ? </text>
<text sub="clublinks" start="80.649" dur="1.867"> НА ПОЛИТИТЕ? >> Бидејќи ние ги исполнуваме сите </text>
<text sub="clublinks" start="82.518" dur="2.434"> >> Бидејќи ги исполнуваме сите целни критериуми на ДЕБАТА </text>
<text sub="clublinks" start="84.986" dur="0.366"> ОБЈЕКТИВНИ КРИТЕРИУМИ НА ДЕБАТА КОМИСИЈА. </text>
<text sub="clublinks" start="85.353" dur="0.867"> КОМИСИЈА. СМЕЕТЕ ВО КАМПАНОТ НА КОНТАКТ </text>
<text sub="clublinks" start="86.254" dur="1.801"> СМЕЕТЕ ВО КАМПАIGНИОТ ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ И НЕ ВКЛУЧУВАМЕ ВО </text>
<text sub="clublinks" start="88.089" dur="0.3"> ВРЕМЕ И НЕ ВКЛУЧУВААТ ВО ДЕБАТА. </text>
<text sub="clublinks" start="88.423" dur="3.236"> ДЕБАТИ. >> Значи, што прави целта </text>
<text sub="clublinks" start="91.693" dur="0.333"> >> ПАША КОИ ГО ОБВРСУВА ОБЈЕКТИВНА КРИТЕРИУМ? </text>
<text sub="clublinks" start="92.06" dur="1.801"> КРИТЕРИЈА? ВО ПРИМАРИТЕ, ПАРТИ </text>
<text sub="clublinks" start="93.862" dur="0.299"> ВО ПРИМАРИТЕ, ПАРТИ ОДЛУГУВА. </text>
<text sub="clublinks" start="94.196" dur="1.967"> ОДЛУКИ. ПАКО ДА СЕ РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ НА РЕФЕРЕНТИТЕ МЕДИУМИ </text>
<text sub="clublinks" start="96.164" dur="2.668"> ПАКО ДА РИТИТИРАUTЕ РАЗВОЈ НА РЕФЕФЕРЕНТИТЕ НА МЕДИУМИТЕ ВО ОБЕДИНЕТИТЕ ОД ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="98.867" dur="1"> РОТАТИРА INЕ ВО БРАДИРАЕ ОД ОВИЕ ДЕБАТИ, ТОА е ТОНАТА </text>
<text sub="clublinks" start="99.868" dur="1.701"> ДЕБАТИ, Е ДОСТАВ ДЕМОКРАТИЧКИОТ ПАРТИТЕ, ОВОЈ ГО ПОСТАВУВА </text>
<text sub="clublinks" start="101.57" dur="1.767"> ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ, КОИ ГО ПОДНЕСУВА КРИТЕРИУМИ ЗА КОИ Е ВО нив. </text>
<text sub="clublinks" start="103.338" dur="1.234"> КРИТЕРИУМИ ЗА КОЈ Е ВО нив. ОВОЈ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ ИЛИ БИДЕР. </text>
<text sub="clublinks" start="104.573" dur="4.47"> ОВОЈ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ ИЛИ БИДЕР. ОВОЈ ЦИКЛ, ДНК ГО ПРАВИЛЕ ПРАВИЛНИЦИ, </text>
<text sub="clublinks" start="109.044" dur="2.335"> ОВОЈ ЦИКЛ, ДНК ГО ПРАВИЛЕ ПРАВИЛНИЦИ, КАНДИДАТИТЕ МОUSTЕ ДА СЕ СРЕДБА </text>
<text sub="clublinks" start="111.413" dur="1.801"> КАНДИДАТИТЕ МОАТ ДА СЕ СОБИРААТ ПОСЛЕДНИОТ ТРГОВЕН ИЛИ ЦРВЕНО </text>
<text sub="clublinks" start="113.248" dur="1.2"> РЕШЕНИЕ ОВИЕ ИЛИ ДРАВНИ ОБНОВНИЦИ ОБНОВУВАOOЕ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="114.449" dur="1"> ОБНОВУВА GRЕ НА ГРУСНИТЕ ОД 65.000 луѓе. </text>
<text sub="clublinks" start="115.45" dur="2.034"> 65.000 луѓе. СЕГА, ЗОШТО САМОТЕТЕ ОД ДОНАЦИИ </text>
<text sub="clublinks" start="117.486" dur="0.9"> СЕГА, ЗОШТО САМО САМО ОВАА ДОНАЦИИ БАРАЕ? </text>
<text sub="clublinks" start="118.42" dur="3.503"> БАРАЕ СИТЕ? ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДНК СЕ ПОСТОИ ПОСЛЕДНА ГОДИНА, </text>
<text sub="clublinks" start="121.957" dur="1.334"> ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДНК СЕ ПОСТОИ ПОСЛЕДНА ГОДИНА, КАНДИДАТИ ЗА ТЕСТОВИ ЗА БАРАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="123.292" dur="1.567"> КАНДИДАТИ ЗА ТЕКСИВНИТЕ БАРАА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НИВНИОТ АПЦЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="124.86" dur="1.4"> ЗА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НИВНИОТ НАЦИОНАЛНО ПРИДРУУВА ASЕ КАКО МОНОСТ ЗА ЛУЕ КОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="126.261" dur="1.734"> КАКО МОНОСТ ЗА ЛУЕ КОЈ ДА НЕ ГО ИМАШ Националното ИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="127.996" dur="3.002"> НЕ СМЕТЕ Националната лична карта да се добие на стабилната фаза. </text>
<text sub="clublinks" start="131.032" dur="1.601"> ИД да се добие на стабилната фаза. САКАТЕ ДА, АКО САКАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="132.668" dur="1.734"> САКАТЕ ДА, АКО САКАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МОЕТЕ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="134.436" dur="1.534"> ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МОЕТЕ ДА СЕ СОДРИТЕТЕ СО ГРАСЕР АМЕРИКА. </text>
<text sub="clublinks" start="136.004" dur="2.202"> СОДРИНА СО ГРРАСНИ АМЕРИКА. ОВДЕ КАКО КАКО ПЕРЗА ПОГРИЧНА НЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="138.24" dur="1.801"> ОВДЕ КАКО КАКО ПЕРЗА ПОГРИЧНА НЕ. >> 18 МЕСЕЦ ОД АН </text>
<text sub="clublinks" start="140.075" dur="2.535"> >> 18 МЕСЕЦ ОД ОД ИЗБОР, САМО САМО ПАТ НАЧИН </text>
<text sub="clublinks" start="142.611" dur="3.503"> ИЗБОР, САМО САМО ПАТ НАЧИН НА ДЕБАТНА СТАПА Е ПОГЛАВЈЕ, НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="146.148" dur="1.567"> ПО ДЕБАТА СТАНИЕ СЕ РАБОТЕ, САМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОСТОРИИ </text>
<text sub="clublinks" start="147.717" dur="0.332"> ДА СЕ ТОА ПОСЕТНА ПОТЕНЦИЈАЛНО ДОСТАВНА. </text>
<text sub="clublinks" start="148.083" dur="4.637"> UNFAIR. ПАС САКАМ ДОГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="152.721" dur="2.568"> САМА МИСЛУВАМ ДРУГИ ФАНДРАЗИНСКИ ПАТ </text>
<text sub="clublinks" start="155.291" dur="2.635"> ФАНДРАЗИРАЕТО ПАТВЕЕ Е МНОГУ ВАНО ПАТВЕЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="157.927" dur="5.771"> ПОВЕЕ ПАТ НЕ Е ВАНО ДА ГО ПРИГОВУВАТЕ СО </text>
<text sub="clublinks" start="163.699" dur="0.399"> НЕ Е ВАНО ДА ГО ГО ПРАЗИРАМЕ ГРУСНИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="164.099" dur="0.833"> ГРУСНИЦИ. >> СИТЕ ПРАВО. </text>
<text sub="clublinks" start="164.934" dur="1.6"> >> СИТЕ ПРАВО. НЕ Е ЛИКОВИ МИЛИОНЕР </text>
<text sub="clublinks" start="166.536" dur="0.565"> НЕ Е ДОГОВОРУВА СОВЕТУВАЕ НА МИЛИОНИРА ОВДЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="167.102" dur="1.4"> ЗДРАВЈЕ ОВДЕ. ЗНАЕМЕ ВО ПОСТОЕ, КАНДИДАТИ </text>
<text sub="clublinks" start="168.504" dur="3.235"> ДА ЗНАЕМЕ ВО ПОСТОРНИОТ, КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ПОСЛЕДНИОТ БАРАК ОБАМА </text>
<text sub="clublinks" start="171.741" dur="1.466"> САКАТЕ БАРАК ОБАМА ПОСЛЕДУВА СЕРВИОТ ЕНТУЗИАЗМ ОД ОВИЕ ГРАСРОВИ. </text>
<text sub="clublinks" start="173.209" dur="1.934"> ЕНТУЗИАЗМ ТОА ГРАСРОВИ. НЕКОИ КАНДИДАТИ ДА СЕ ПОДОБРУВААТ </text>
<text sub="clublinks" start="175.178" dur="3.836"> НЕКОИ КАНДИДАТИ ПОДОБРИ ПО ДРУГИТЕ ПОД ОВИЕ ГОДИШНИ ПРАВИЛНИЦИ. </text>
<text sub="clublinks" start="179.048" dur="1.467"> ДРУГИ ПО ОВАА ГОДИШНИ ПРАВИЛ. КОРИСНИОТ КУПУВАЧ ОД ПОВЕЕ КОА </text>
<text sub="clublinks" start="180.516" dur="1.634"> КОРИСНИОТ КОРИСНИК ОД ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ НА ДЕБАТАТА ПОСЕЕ НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="182.151" dur="1.968"> ИЗ ДЕБАТАТА ПОДНЕСУВАМЕ, НЕ МОЕ ДА СЕ СРЕДБА СЕ СИТЕ ДНК </text>
<text sub="clublinks" start="184.12" dur="0.432"> Не смее да ги исполни сите побарувања на DNC. </text>
<text sub="clublinks" start="184.554" dur="2.801"> БАРАА. НЕГОВИОТ КАМПАИН АРГУИРА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="187.389" dur="1.901"> НЕГОВИТЕ КАМПАIGНИ ПРИГОВИНИ ОВИЕ БАРАА КАКО ПОГОЛЕМИ НИВ </text>
<text sub="clublinks" start="189.325" dur="1.334"> БАРААТ ПОГОЛЕМИ ПОГОЛЕМА КАКО ОСТАВУВА НА Трка. </text>
<text sub="clublinks" start="190.66" dur="1.5"> ОСТАВУВА НА Трка. САКААТ ДЕЦАТА ПОДНЕСНА РАЗГОР НА </text>
<text sub="clublinks" start="192.195" dur="1.333"> САКААТ ДЕЦАТА ПОДНЕСНА РАЗВОЈ НА ОТКАРИТЕ СЕ ДА СЕ РАБОТИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="193.562" dur="2.068"> ТЕ СЕ ПОСЛЕДУВА ДА СЕ РАБОТЕР НА КУПУВАЧОТ, А БИДЕТЕ ФАНОВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="195.631" dur="1.3"> КУПУВАЧОТ НО РАБОТНИЦИТЕ РАЗГОВОРНИ БИБЕР НЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="196.933" dur="2.434"> ОДГОВОРНИОТ КУПУВАЧКО НЕ Е КВАЛИФИРАНА, ТОА КАКО ТИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="199.369" dur="2.601"> КВАЛИФИРАНИ, ТОА КОГА СЕ АНЕКСИОТ ТЕЛЕФОН НА РАБОТНИЦИ, </text>
<text sub="clublinks" start="201.971" dur="2.501"> АНИКОИОТ ТЕЛЕФОН НА РАБОТНИЦИТЕ, ПОТРЕБНИ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="204.474" dur="1.9"> ПОТРЕБА ДА ЈА ИСПИТУВААТ НЕГОВОРНА ПРЕДМЕТНА ЗА КОРИСНИЧКО КОРИС. </text>
<text sub="clublinks" start="206.408" dur="1.067"> ПРЕДЛАГА FORЕ ЗА КОРИСНИЧКО КОРИСНО. И НЕ ЗНАЕМЕ ЛУЕ ОДГО </text>
<text sub="clublinks" start="207.477" dur="1.767"> И НЕ ЗНАЕМЕ ЛУ PEЕ ОДГОВОРНО ПОГЛАВЈЕ ПОВЕЕ ЗА РУСОТ ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="209.278" dur="1.501"> ПОГОЛЕМУВА ПОВЕЕ ОД РУЗОТ ИЛИ ПРИМЕНА НА СОВЕТИТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="210.78" dur="2.802"> ПРИШТИНА НА ПРИБИНАТА. ОВДЕ ЗОШТО ДА ГО ПРАВАМ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="213.583" dur="3.102"> ОВДЕ ЗОШТО ДА ГО ПРАВУВАМЕ СИТЕ ОВОЈ ДЕЛОВНО. </text>
<text sub="clublinks" start="216.719" dur="1.567"> ОВОЈ БЕЗНИК. СВЕТСКИОТ ЦЕЛО СЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="218.288" dur="4.202"> СВЕТСКИОТ ЦЕЛОТ Е ЗА ШТО СЕКОЈ Е ДА СЕ САМО </text>
<text sub="clublinks" start="222.492" dur="2.768"> КОГА Е САМО ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ ДА СЕ ПРОМЕНИ </text>
<text sub="clublinks" start="225.294" dur="1.401"> ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ ДА ГИ ПРОИЗВОДИТЕ ПРАВИЛИ ВО СРЕДНО? </text>
<text sub="clublinks" start="226.729" dur="1.634"> ПРАВИЛИ ВО СРЕДНО? ПРЕД НИКОГАШ ОДБИВА КОЈ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="228.398" dur="2.101"> ПРЕД НИКОГАШ ОДЛИВИ КОИ ОВИЕ ПРАВИЛНИ ПРОМЕНИ ПОМОШ, КОЈ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="230.5" dur="0.299"> ПРАВИЛНИ ПРОМЕНИ ПОМОШ, КОЈ МОЕ ДА БИДЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="230.8" dur="1.801"> ХУРТ. ОД ОДГОВОР НА ПРАШАЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="232.602" dur="0.266"> ОД ОДГОВОР НА ПРАШАЕ. НЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="232.869" dur="1.534"> НЕ. НЕ Е САМО ДА СЕ ПРОМЕНИ </text>
<text sub="clublinks" start="234.437" dur="0.8"> НЕ СЕ МОЕ ДА СЕ ПРОМЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ СО СРЕДНО. </text>
<text sub="clublinks" start="235.271" dur="1.501"> Правила во Блискиот. ТОА BEЕ БИДЕ ВИСТИНО ДА СЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="236.773" dur="1.233"> ТОА BEЕ БИДЕ ВИСТИНА, КАКО ДА СЕ ВЛАДА ПРОМЕНИ НА ГЛАСОТ </text>
<text sub="clublinks" start="238.041" dur="1.366"> Владина промена на законите за гласање во Блискиот или друг </text>
<text sub="clublinks" start="239.409" dur="1.3"> ЗАКОНИ ВО Блискиот или друг политички, или било кој дел во </text>
<text sub="clublinks" start="240.71" dur="2.768"> ПОЛИТИЧКО ПАРТИ ИЛИ СЕКОГАШ ПАРТИЈА ВО СРЕДНО ПРИМАР. </text>
<text sub="clublinks" start="243.513" dur="3.903"> СРЕДНОСТА НА ПРИМАР. И ЈАС ДА СЕ ТАКАМЕ ОБВРСКО </text>
<text sub="clublinks" start="247.45" dur="2.335"> И САМУМЕ ДЕКА ОБВРСКО ПОЧЕТНА ЧИСТ ОД ПОЗИЦИЈА НА </text>
<text sub="clublinks" start="249.819" dur="3.202"> ПРЕПОРАЧНИОТ ЧИСТА ОД ПОЗИЦИЈА НА САМО, НО ПРЕД ДА СЕ ДОБИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="253.022" dur="3.203"> ПОВЕЕ НО ПРЕД ДА СЕ ДОБИВТЕТЕ НА БЕЗБЕДНИЦИ ОД ИОВА ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="256.259" dur="2.135"> ПОВРЗАНИТЕ ЗА ИОВА ИЛИ ПРИМАРНОТ ИЛИ СЕКОЈ ДВЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="258.428" dur="2.668"> 2016 ПРИМАРНА ИЛИ СЕКОЈ ДВЕ. ОВДЕ СМЕ ВО СРЦЕТО НА </text>
<text sub="clublinks" start="261.097" dur="4.938"> ОВДЕ СМЕ ВО СРЦЕТО НА ПРИМАРНИОТ ПО ГРАДЕЕ НА КАМПАPAНИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="266.069" dur="1.968"> ПРИМАРИ ПО СТРАТЕГИИТЕ НА ГРАДЕНИТЕ КАМПАНИ, обидувајќи се да ги направите </text>
<text sub="clublinks" start="268.038" dur="0.9"> СТРАТЕГИИ, обидувајќи се да го направите тоа под рура. </text>
<text sub="clublinks" start="268.939" dur="2.268"> ПОД РУСОТ. И ПОСТОЈБА НА КАНДИДАТИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="271.241" dur="3.803"> И МНОГУ КАНДИДАТИ ОД СЕГА ОД СЕГА ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="275.045" dur="3.002"> ОД СЕГА ОДГОВОРИТЕ ДА ГО ПОСТОИТЕ ДЕБАВНАТА СТРАНА. </text>
<text sub="clublinks" start="278.081" dur="2.602"> ПОДНЕСУВА НА ДЕБАТНАТА фаза. НОВИТЕ ПРАВИЛА СИ КАНДИДАТИ </text>
<text sub="clublinks" start="280.717" dur="1.501"> НОВИТЕ ПРАВИЛИ САКАТЕ КАНДИДАТИТЕ МОЕ, СЕГА ДА ГО СТРАНЕТЕ ДЕБАТА </text>
<text sub="clublinks" start="282.219" dur="2.201"> НЕ МОЕТЕ, СЕГА СТАВАТЕТЕ ДЕБАТНАТА СТРАНА СРЕДБА СО СРЕДБА НА ТРГОВИ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="284.421" dur="1.2"> СТАВОТ СО СРЕДБА НА ТРГОВИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ИЛИ ПОВЕЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="285.622" dur="0.8"> Пратеници или гласање. НОВИ правила. </text>
<text sub="clublinks" start="286.423" dur="1.2"> НОВИ правила. СРЕД НА ИГРАТА. </text>
<text sub="clublinks" start="287.624" dur="1.801"> СРЕД НА ИГРАТА. СЕГА, ДЕМОКРАТИ КОИ LOУБОВ ЕДНА </text>
<text sub="clublinks" start="289.426" dur="1.934"> СЕГА, ДЕМОКРАТИ КОИ САКААТ ЕДЕН КАНДИДАТ МОЕ МОЕ да бидат заинтересирани </text>
<text sub="clublinks" start="291.395" dur="1.667"> КАНДИДАТ МОЕ МОЕ ДА СЕ ИНТЕРЕСИРАНА КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО ПОВЕЕТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="293.063" dur="1.334"> ВО КАКО ДА СЕ ВЛИЈАНИ ДЕКА ЛИЦЕ. ОВА Е ДАЛИ ПОЛИТИКА. </text>
<text sub="clublinks" start="294.431" dur="0.533"> ОВА Е ДАЛИ ПОЛИТИКА. ТИМ СПОРТ. </text>
<text sub="clublinks" start="294.965" dur="1.6"> ТИМ СПОРТ. КОЈ СЕ ПРАВИТЕ ЗА? </text>
<text sub="clublinks" start="296.567" dur="2.2"> КОЈ СЕ ПРАВИТЕ ЗА? СЕ СЕ РАСУВАМЕ, ОВА Е А </text>
<text sub="clublinks" start="298.769" dur="1.2"> СЕ СЕ РАСУВАМЕ ДА, ОВА Е ПОГЛАСНА ДЕМОКРАТИЈА ПРАШАА ЗА А </text>
<text sub="clublinks" start="299.97" dur="1.801"> ПОГОЛЕМО ПРАШАЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ што вели </text>
<text sub="clublinks" start="301.805" dur="1.835"> ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ, КОЈ СЕ СЛУИ ВО СВОИТЕ ПЛАТФОРМА, И Е Е </text>
<text sub="clublinks" start="303.674" dur="1.867"> НЕГОВИОТ ПЛАТФОРМА И ДА СЕ ОГЛАСУВА ОВА ГОДИНА, ИСТАНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="305.543" dur="4.936"> ПОВЕЕ ОВА ГОД ГОДИНА, ИСТО СТАНОВИ ЗА Транспарентност и гласање </text>
<text sub="clublinks" start="310.48" dur="1.501"> ЗА Транспарентност и право на глас и. </text>
<text sub="clublinks" start="311.982" dur="2.902"> ПРАВА И. ПО ПОВЕЕ ПЕТ КВАЛИФИК ЗА СЛЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="314.918" dur="0.566"> ПО ПОВЕЕ ПЕТ КВАЛИФИ ЗА СЛЕДНАТА ДЕБАТА. </text>
<text sub="clublinks" start="315.486" dur="5.203"> ДЕБАТА. САМО ТРИ ДА ГО ПОСТАВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="320.691" dur="0.633"> САМО ТРИ ДА ГО ПОДГОТВЕТЕ БАРАЕТО ЗА ПОВЕЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="321.358" dur="1.934"> БАРАЕ ЗА ПОЛИГИРАЕ. НО, ДНЦ е ОТВОРАЕ НА ЈАВНАТА </text>
<text sub="clublinks" start="323.293" dur="1.067"> НО, ДНК е ОТВОРАЕ НА ЈАЗИКОТ ЗА ШЕДИСКИ КАНДИДАТ. </text>
<text sub="clublinks" start="324.361" dur="3.136"> ЗА ШЕСТИ КАНДИДАТ. И НЕ Е ГОЛЕМО ЕДНА. </text>
<text sub="clublinks" start="327.531" dur="2.836"> И НЕ Е ГОЛЕМО ЕДНА. ПОВЕЕ NEWУЈОРК ГОВЕРНЕР МИКЕ </text>
<text sub="clublinks" start="330.401" dur="0.366"> ПРИРАЧНИК NEWУЈОРК ВЛАДАТА МИКЕ БЛУМБЕРГ. </text>
<text sub="clublinks" start="330.768" dur="1.433"> БЛУМБЕРГ. ПО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛ, НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="332.203" dur="1.3"> ПО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ, НЕ МОЕТЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ОВА ДЕБАТА </text>
<text sub="clublinks" start="333.537" dur="2.402"> НЕ МОЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ОВА ДЕБАТА, но СЕГА СО СПОДЕЛУВАЈТЕ ИДНИНА ДЕМОКРАТИКА </text>
<text sub="clublinks" start="335.973" dur="0.333"> СЕГА СОВЕТНИ ИДНИ ДЕМОКРАТСКИ ДЕБАТИ. </text>
<text sub="clublinks" start="336.307" dur="0.799"> ДЕБАТИ. СЕ СЕ ЕДНО. </text>
<text sub="clublinks" start="337.141" dur="2.568"> СЕ СЕ ЕДНО. НЕ СЕ ДОСТАВИ КВАЛИФИКУВАНО, но НЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="339.71" dur="0.299"> НЕ СЕ ДОСТАПУВА КВАЛИФИКУВАНО, НОКО ГО ЗАВРШИ. </text>
<text sub="clublinks" start="340.01" dur="1.934"> БЕСПЛАТНО. ПОТРЕБНО ЕДЕН ПОВЕЕ ПОЛИТИК ЗА ДОСТАВУВА </text>
<text sub="clublinks" start="341.979" dur="9.342"> ПОТРЕБНО ЕДНО ПОВЕЕ ПОЛИТИК ЗА ДА ПОСТАВИТЕ СО 10 КАКО И ДНК СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="351.322" dur="1.367"> ПОГОЛЕМУ СО 10ЕРИ И ДНЦ Е СЕГА ПОВЕЕ ПОАР. </text>
<text sub="clublinks" start="352.69" dur="2.034"> ФАЌАЊЕ ОГАН. >> ПОВЕЕ ПОВЕSTЕ ДА ГО ПОБЕДИТЕ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="354.759" dur="1.567"> >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ПОБЕДИТЕ ДОБИЕ ПОВЕЕ ДИВЕРСКА ГРУПА НА </text>
<text sub="clublinks" start="356.327" dur="2.902"> ПОВЕЕ ДИВЕРСКА ГРУПА НА КАНДИДАТИ, СЕ ПРОМЕНИ </text>
<text sub="clublinks" start="359.23" dur="1.2"> КАНДИДАТИТЕ, ГИ ПРОИЗВОДИТЕ ПРАВИЛИ ЗА МИЦАЕЛ БЛУМБЕРГ. </text>
<text sub="clublinks" start="360.431" dur="1.834"> Правила за Михаел Блумеберг. ТОА ГОДИНА ДА СЕ СЕ ГРИRАМ. </text>
<text sub="clublinks" start="362.299" dur="3.936"> ТОА ГОДИНА ДА СЕ СЕ ГРИRАМ. >> ДНК ДО ГРАДЕЕ СВОЕ ПРЕД </text>
<text sub="clublinks" start="366.237" dur="1.7"> >> ДНК СО ДРУГИ СВЕТЕ ПРЕПОРАЧНА ПРИМАРНА ОДЛУУВАЕ КОГА </text>
<text sub="clublinks" start="367.972" dur="1.066"> ПРИМАРНА ПРОЦЕС ОДЛУУВА КОИ КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ДА ГЛАСАТ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="369.04" dur="1.734"> КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ГЛАСНИЦИ ДА СЕ СОГЛАСУВААТ ОД И ДА СЕ ПРОМЕНИ </text>
<text sub="clublinks" start="370.808" dur="2.235"> Слушајте ОД И ДОГОВИТЕ ПРОМЕНА НА ПРАВИЛИТЕ ЗА БИЛИОНЕР МИХАЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="373.077" dur="1.501"> ПРАВИЛИ ЗА БИЛИОНАР Михаил Блумберг за да дојдат и да земат </text>
<text sub="clublinks" start="374.612" dur="1.734"> БЛУМБЕРГ ДА СЕ ВИДИ И ДА СПОДНЕТЕ ДЕБАТА СТАНИЦА. </text>
<text sub="clublinks" start="376.38" dur="1.501"> ДЕБАТА сцена. ДОБИВИТЕ $ 55 милијарди. </text>
<text sub="clublinks" start="377.915" dur="1.834"> ДОБИВИТЕ $ 55 милијарди. САМО ДА СЕ СМЕЕТЕ ДАЛИ 55 $ </text>
<text sub="clublinks" start="379.75" dur="2.301"> САМО САМО ДАЛИ САМИТЕ ВИДИТЕ $ 55 милијарди долари, МОЕТЕ ДА ГО ЗДРАВИТЕ РУСОТ </text>
<text sub="clublinks" start="382.053" dur="1.6"> БИЛИОН, МОЕТЕ ДА РИЗИРАТЕ ПРОМЕНИ ЗА ДЕБАТА. </text>
<text sub="clublinks" start="383.655" dur="1.3"> ПРОМЕНИ ЗА ДЕБАТА. >> Значи, ОВДЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="384.989" dur="2.936"> >> Значи, ОВДЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ. ДНК ДОБИВИ ДЕБАТНИ ПРАВИЛИ И </text>
<text sub="clublinks" start="387.959" dur="1.7"> ДНК ДОДЕЛУВА ДЕБАТНИ ПРАВИЛИ И СВЕТ ОД НИВО КАКО нив </text>
<text sub="clublinks" start="389.661" dur="2.067"> OODИВОТ ОД НИВ ЕВЕ КАКО ПОМОШНА ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕЛИМИНАТ </text>
<text sub="clublinks" start="391.729" dur="1.4"> ПОМОШНА ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕЛИМИНАТИЕ НЕКОЈ ДЕМОКРАТСКИ НА ТОП </text>
<text sub="clublinks" start="393.131" dur="0.399"> НЕКОИ ДЕМОКРАТСКИ КАНДИДАТИ НА ТОП ДЕМОКРАТСКИ. </text>
<text sub="clublinks" start="393.531" dur="0.533"> КАНДИДАТИ. Американски сенатори. </text>
<text sub="clublinks" start="394.065" dur="2.468"> Американски сенатори. ДНЦ ПОБЕДИ РУСОТ СЕ ДОБИВНО </text>
<text sub="clublinks" start="396.534" dur="2.134"> ДНЦ ПОБЕДИ РУСЕТЕ ДА СЕ ПОБЕДНО ДА СЕ ИСПИТУВА ГРАДСКИ </text>
<text sub="clublinks" start="398.703" dur="0.399"> ПОДНЕСУВАЈТЕ ПОДГОТВЕН ПОДДРШКА ПОДДРШКА. </text>
<text sub="clublinks" start="399.137" dur="2.635"> ПОДДРШКА Тогаш ДНК ги смени правилата Средно </text>
<text sub="clublinks" start="401.806" dur="4.838"> ТОА ДНК ГИ ПРОМЕНИ СОВЕТНИОТ СВЕТКИ НА ПРАВИЛНИКОТ САМО ПОСТОРНО </text>
<text sub="clublinks" start="406.678" dur="2.301"> УСТАВНИК НА НАЧИН ДЕКА САМО ПОВЕЕ Додадете една личност. </text>
<text sub="clublinks" start="409.014" dur="3.168"> Додадете една личност. ДОНОРОТ ТОА ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="412.183" dur="0.7"> ДОНОРОТ ОВОЈ ДОДЕЛУВА ДОДЕЛУВАЕ ЗА ОТВОРАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="412.884" dur="1.267"> СОДРИНА ЗА ОТВОРАЕ НА СТАНИЦИТЕ НА Трката кога има </text>
<text sub="clublinks" start="414.185" dur="2.201"> СТАНИЦИ НА РАКОТ КОГА НЕ СЕ ДОСТАВНИ МЕТРИКИ </text>
<text sub="clublinks" start="416.387" dur="1.801"> НЕМА ДА СЕ ДОСТАПНИ МЕТРИКИ НАДВОРЕШНА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА НА </text>
<text sub="clublinks" start="418.189" dur="1.567"> НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ СО ОВИЕ, ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="419.757" dur="1.634"> ПОСТАВУВААТ ТОА, КАКО ДА СЕ ПРАВДИ ПРОГРЕС ОД ОВИЕ КОИ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="421.392" dur="0.299"> ПРОГРЕС ОД ОВАА КОИ НЕ Е НЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="421.693" dur="1.967"> НЕ. НО, АКО ШТО Е ТОА ШТО ПРИКАЗНА, </text>
<text sub="clublinks" start="423.662" dur="1.132"> НО, АКО ШТО Е САМО ПРИКАЗНА, ТОА МОЕ ДА САМО ФАКТОР ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="424.796" dur="1.2"> СЕ МОАТ ДА СЕ КАКО ФАКТОР ТОА ИМА ВО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛ. </text>
<text sub="clublinks" start="426.031" dur="1.934"> ВО Оригиналните правила. СЕ МОЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ЗОШТО ПОСТОГАМ </text>
<text sub="clublinks" start="427.999" dur="1.701"> СЕ МО HЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ЗОШТО ПОСТОГАМОТ МОUNTЕ ДА СМЕТЕ ПОВЕЕ СЕГА СЕГА, отколку што </text>
<text sub="clublinks" start="429.701" dur="3.002"> ПРЕГЛЕД ДА СЕ ПРОПОВИТЕ ПОВЕЕ СЕГА, ПРЕД ДЕКА. </text>
<text sub="clublinks" start="432.737" dur="3.97"> ПРЕД претходно. СЕ ТОНЕТ ДА БИДЕ САМО. </text>
<text sub="clublinks" start="436.708" dur="5.771"> СЕ ТОНЕТ ДА БИДЕ САМО. СЕ Слушам ОД ОПЕРАТИВИ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="442.514" dur="0.499"> СЕ Слушам ОД ОПЕРАТИВИ што велат </text>
<text sub="clublinks" start="443.048" dur="1.133"> САМЕ САМЕ, СЕ СЛУДУВА ОД ДРУГИ </text>
<text sub="clublinks" start="444.215" dur="2.168"> САМЕ, СЕ СЛУДУВА ОД ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ КОИ СЕ СЛУЧУВААТ МИКАЛА </text>
<text sub="clublinks" start="446.384" dur="1.935"> ОПЕРАТИВНО КОИ СЕ САКАТЕ ДА СЕ МИКАЛЕ БЛУМБЕРГ САКАТЕ ДА ЈА ПОБЕДИТЕ НА ПАРТИЈА </text>
<text sub="clublinks" start="448.353" dur="3.136"> Блумберг сака да победи на партијата БЕЛ, АДМИНИСТРАЦИЈА НА МААМ, СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="451.523" dur="1.5"> НЕ, МААМ АДМИНИСТРАЦИЈА, МОРА ДА БИДЕ ДА ОД ДЕБАТА СТЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="453.025" dur="5.17"> ДА БИДЕ ТЕКО ДЕБАТНАТА СТРАНА ДА СЕ ГЛАСИ КАКО ФИНАЛИСТ за тоа да помогне </text>
<text sub="clublinks" start="458.196" dur="0.633"> Гледајте како финален за тоа да му помогнете. </text>
<text sub="clublinks" start="458.83" dur="1.467"> НЕГО. СЕКОЈ НАЧИН, REИВЕЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="460.298" dur="1.935"> СЕКОЈ НАЧИН, AИВЕЕМЕ ПРЕКУ ВРЕМЕ КОГО НАШИОТ </text>
<text sub="clublinks" start="462.267" dur="1.401"> ПРЕКУ ВРЕМЕ КОГА СЕ ПОДНЕСУВА НАШАТА ДЕМОКРАТИЈА. </text>
<text sub="clublinks" start="463.702" dur="3.135"> ДЕМОКРАТИЈА СЕ ТЕСЕ. НЕ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ЗНАЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="466.872" dur="6.338"> НЕ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ЗНАЕ. КАКО ДЕМОКРАТСКИОТ ХЕРИЛ. </text>
<text sub="clublinks" start="473.245" dur="3.302"> КАКО ДЕМОКРАТСКИОТ ХЕРИЛ. Дали е тоа САМО? </text>
<text sub="clublinks" start="476.548" dur="1.701"> Дали е тоа САМО? СЕ Е САМО ДА СЕ ПРОМЕНИ </text>
<text sub="clublinks" start="478.25" dur="6.772"> СЕ Е САМО ДА СЕ ПРАВИ ДА СЕ ПРОМЕНИ СО ПРАВИЛНИОТ СРЕД СВЕТНИК </text>
<text sub="clublinks" start="485.023" dur="0.233"> ПРАВИЛНИ СРЕД СВЕТНИКИ НЕКОГАШ ПРАШАТ ТОМ. </text>
<text sub="clublinks" start="485.29" dur="1.968"> ТОМ >> Ние ја направивме руската. </text>
<text sub="clublinks" start="487.259" dur="1.3"> >> Ние ја направивме руската. ОВИЕ МНОГУ Транспарентни и </text>