LOKUSHINTSHA KUKWENZELE KAKHULU subtitles

- Futhi lolu cala lapha, uma ukulesi sigaba yalesi sigaba esincane lapha, yini ofuna ukuzwa i-rap ngayo? - [Ilungu Lezilaleli] Izinsuku zeviki. - Izinsuku zeviki? (izilaleli zihleka) Isiphakamiso esikhulu se-fuckin '! Mate, kunjalo nje, kulungile ngaphansi kwamakhala ethu! Ngiyakuthanda lokho, kupholile. Wonke umuntu omunye uFunin 'wakuzonda lokho, kodwa banephutha. Kunjalo. Uyazi, mhlawumbe, KungoLwesihlanu ebusuku, Cishe ufana, "Hhawu, kungani ngingasho amabhola amakhulu anwele noma okuthile?" Izinsuku zesonto. Kunjalo, nina bantu balapha, yini enifuna ukudlwengula ngayo? - [Ilungu Lezithameli] Amashubhu e-Fallopian. - Kwakukhona amashubhu amabili ombala kanye ne-fallopian amabili. Sizothatha ukwahluka kwemibala, kumashubhu e-fallopian. (izilaleli zihleka) - Ngiyaqiniseka ukuthi yonke imibala ehlukene, angithi? Kuhle, kunjalo. (izilaleli zihleka) Ngokunokwenzeka. Futhi ungenzi sengathi ubabone! Akekho kini owabona amashubhu we-fallopian. Dick wami mkhulu kakhulu, ngiyafa ukubabona bonke the-- Cha! Kulungile, izinsuku zeviki, ukushintshashintsha kombala kumashubhu we-fallopian, yeka ukuchaza ukuthi ayini amashubhu e-fallopian. (izilaleli zihleka) Yini, bafo phakathi, nifuna ukudlwengula ini? - [Ilungu lezithameli] Izinwele ezimbi zobuso! - Izinwele ezimbi ebusweni, zipholile. Vele ufuna ukubheka, okungakhonjwa kimi akunjalo? Ngikhona-- (izilaleli zihleka) Kuhle. Uh, izinwele ezimbi zobuso, ongathi yizinwele zobuso ezimbi kakhulu? - [Ilungu Lezithameli] Amadevu. - Amadevu? Kulungile, kupholile. Ngiqonde ukuthi ubunomuntu omkhulu obekumele uhambe naye, ukhethe amadevu, cha! Amadevu, kulungile, amadevu. Izinsuku zesonto. Ukuhluka kombala kumashubhu we-fallopian. Guys ngapha, kuze kube manje lezi ezinye iziphakamiso ezinhle. Ngakho-ke asiqhubeke. - [Ilungu Lezithameli] Ama-Axolotls. - Ama-Axolotls, ah! (iziheya zababukeli) - Jesu fucking Kristu, yini inkinga ngawe? Sawubona, siyinhlangano ye-Australia Axolotl Association, Kathathu A, yebo, ukuba nesikhathi esimnandi, yebo? Bayisilwane, kepha, ngoba icacile futhi i-niche, Ngibona sengathi lokho kuyisiphakamiso esifanelekile. Izilwane zibusa zimise abantu bethi izinja nezinto ezinjalo. Uma ungazi ukuthi yini ama-axolotls, baba uhlobo lohlobo lwe-salamander yentsha unomphela elihlala kwinethiwekhi yemihume, eMelika Ephakathi kuphela, ikakhulukazi, ngicabanga ukuthi iMexico. Futhi yebo, fuck wena, ngiyazi imithwalo ngabo, (izilaleli zihleka) Ngiyakuthanda uma abantu bezama ukukukhipha, bese ufana no-uh, lapho ngineminyaka eyishumi nantathu, Bengifuna i-axolotl impela, ngoba anginabo abangane. (izilaleli zihleka) - Guys lapha. - [Ilungu Lezithameli] iBrexit! - Ini? - [Ilungu Lezithameli] iBrexit! - Isiphakamiso sikaBrexit sisobala kakhulu, ngiyesaba. Ngiyazi ukuthi kwenzeka ngokoqobo manje, njengalolu usuku lokugcina. Sizoqeda umdlalo ngokubamba izandla nangokucula u-Auld Lang Syne kuzoba kuhle. - [Ilungu lezithameli] Izinkanyezi! - INkosi uLucan kanye nosomkhathi. Kulungile, Lord Lucan astronaut, yebo. O, nina bantu niyazi ukuthi iNkosi uLucan ingubani, akunjalo? (ukumemeza kwezithameli) Well uzothola in the rap, angithi? (izilaleli zihleka) Kulungile, kupholile. Ngakho-ke, ngithanda iqiniso lokuthi njengo-20 kini niyazi ama-axolotls, kepha ufana, oh uhlobo lweNkosi yaseBrithani owabulala umkakhe, cha, asikaze sizwe ngaye. Kukholakala kabanzi ukuthi uhlala e-Australia. Ngakho-ke, i-astronaut ye-Lord Lucan, i-axolotls, izinwele ezimbi zobuso, ezingamadevu, ukuhluka kombala kumashubhu we-fallopian, nezinsuku zeviki. Lezo, ezinye iziphakamiso ezinde. Futhi lokhu kuzoba ngumqwayizi, i-fre fre rap. Leyo yi-rap eyenziwe lapho kepha kungamanothi aphelele, angabhaliwe noma abhaliwe, angaphinde abonwe futhi. Akunandaba, ngeke kube njengokuhlanya njengoba ucabanga ukuthi kuzoba njalo! Masilahle lokho kushaye umngani wami, ake sijabule! (iziheya zababukeli) Ngikhethe i-rap ebandayo, ngakho-ke sijabule kakhulu, ekuqaleni kombukiso. (rap hit) Rap I-rap engakaze ibonwe ngaphambili ♪ ♪ Usuku engiluthanda kakhulu ngesonto uLwesine ♪ Ngoba Thor the Norse uNkulunkulu ♪ ♪ Ibizwa ngaye, bese ngithi ♪ ♪ Buyela emuva ngosuku, uluthole usuku luka-Odin ♪ Kungakho ngoLwesithathu ♪ Sp Upelelwa ngendlela emangalisa kangaka ♪ ♪ UMsombuluko, oqanjwe inyanga, uhla olukhulu ♪ NgeSonto ilanga, kusobala ♪ ♪ Sat, yebo Saturn, iplanethi ♪ Yebo, kepha uLwesihlanu lwenzekile ♪ Lowo nguFreya, omunye uNkulunkulu waseNorse onodlame ♪ ♪ Yini eyokugcina yeah, ngithula ♪ Did Sikwenzile konke lokho, yebo, ngisezulwini ♪ NguNorse Valhalla obala izinsuku zeviki ♪ Is Lokho kusikhombisa ♪ Futhi uLwesithathu, usuku lwe-hump ♪ ♪ Angikwazi ukuphatha i-♪ Ngihlala ngiyanqamula, lapho ekhalendeni ♪ ♪ Angiyifuni ♪ ♪ O, ngiyakhumbula, ngoLwesibili, yebo ake ngize ♪ ♪ Sever isandla esisodwa ♪ ♪ Yilokho uNkulunkulu uTew akwenza ♪ ♪ Abantu bayakhohlwa ngaye ♪ Ngiyakuthanda ♪ ♪ I-TYR kosuku lukaTyr ically ♪ Ukuzijabulisa okuningi, bamba izandla bese udonsa ♪ Akekho othanda izithixo zaseNorse ♪ ♪ Kepha akusikho lokho okungamangalisa lokho Ngibheka phansi uhlobo lomzimba wesifazane ♪ ♪ Ngibheke phansi ♪ ♪ Ngithola i-scalpel yami encane ♪ Bese ngiyifaka ngaphezulu kwezitho zangasese ♪ ♪ Ngibheke eceleni, yebo ngiyabuka la ♪ ♪ Kuyindlela eqanjiwe esibelethweni ♪ Ngibheke eceleni, futhi ngijabule kakhulu ♪ Ukubingelelwa yilokho okuhambisa iqanda ♪ Kusuka esibelethweni ♪ Yile chu fallopian op Futhi qiniseka ukuthi isibeletho siyahamba it ♪ Ungavele ucabange ♪ ♪ Bengicabanga ukuthi konke kungama-vaginas, kepha cha ♪ Kuyamangaza ♪ ♪ Ezinye zazo zintekenteke kanti ezinye zazo zicwebezela ♪ ♪ Ezinye zazo zipinki ♪ ♪ Ezinye zazo zinsomi purple ♪ Ezinye zazo zinsundu brown ♪ Lokho kulimaza impela ♪ ♪ Uma i-fallopians yakho ibingu-beige-y ♪ Uhlobo olwesabekayo, kepha namanje ♪ Benza izingane ♪ ♪ Unembile ♪ Bese ubakhiphela ngaphandle lapho ♪ ♪ Lapho kuzalwa ingane ayinayo izinwele zobuso ♪ Futhi uma ikwenzile, empeleni, ubuyogunda ubuso bayo ♪ ♪ Ingane enamadevu, kuleyo ndawo ♪ ♪ On the lip, palate ♪ Ungathi ubani, mntwana, yeka, uthathe iBic ♪ encane ♪ Qina ngaphambili ♪ ♪ Sula izindebe ♪ ♪ Yebo, fika lapho ♪ ♪ Ngenze ingane yabukeka njengo-Adolf Hitler ♪ Kungani uHitler wayenamadevu? ♪ It Kwakunjalo lapho esemncane? ♪ ♪ Mhlawumbe, mhlawumbe ♪ ♪ Yebo ngizizwa ngilukhuni kakhulu ♪ NjengeNkosi ebalekela umthetho lapho ibulala umanny ♪ "Yebo, siyazi ngalokhu, awungiqondi." ♪ Lord Lucan, not stealin ', not lootin' ♪ Wabaleka, esitimeleni, esuka eLuton ♪ ♪ Lesi yisiteshi sesitimela eduze kwaseLondon ♪ ♪ Ukuya eCape Town eziningana ♪ ♪ Yebo, kuduma ♪ ♪ Ungene ngomnyango ♪ ♪ Kusho umamncane, ngivele ngimuhlabe umxhwele ♪ ♪ Ngakho ngidinga ukubhalisela lapha, ukuya ku-NASA ♪ Ngiyacela, ungingenise esikhaleni esitsheni shut Ngisenkingeni ngempela ngoba ♪ Unyanya usephondweni lwegazi ♪ ♪ Unkosikazi wami, nendodana yami beza ekhaya ♪ Futhi wathi kungani ubulele umalume, Lord ♪ ♪ Kepha ngangihambile ♪ Ngibalekile, kwathi Lorde omningi njengesihlabeleli se-kiwi ♪ Ngisesikhathini manje ♪ Come Sicela uze uzame ukuletha konke ukudla ♪ Futhi izakhamzimba engizidingayo, kuma-ISS ♪ ♪ Ukuhaha kwami ​​okwethusayo kuholele ekutheni ngibulawe ♪ Udinga ukubulawa ♪ NgiyiNkosi ebi kakhulu selokhu iNkosi Damon Hill ♪ ♪ Wayengumshayeli womjaho ♪ Don't Angicabangi ukuthi wenziwa iNkosi ♪ Kungenzeka ukuthi kusho i-Lord Alan Sugar ♪ Would Ngingathandwa ored Yini eyokugcina evela kini bafana kulesi sigaba ♪ ♪ Amkhafulele kimi, yebo gimme leyo reflection ♪ ♪ Emanzini, ngibona into encane ♪ ♪ Kubukeka sengathi inyoka ♪ ♪ kepha inemilenze emincane, emincane ♪ Uyazi ukuthi ngifuna ukuyithatha eMexico ♪ ♪ Akukho emthethweni ukuthekelisa ♪ If Futhi uma ngithola, ngizokutshela u-fuckin '♪ C 'Ngoba muhle kakhulu ♪ ♪ Ngizizwa nginobuhlakani obukhulu ♪ Ngizizwa ngihlakaniphile ukuthi ngiyazazi lezi zinganyana ezintsha ♪ ♪ Ezinye zazo zimnyama, kanti ezinye zazo zimhlophe ♪ Banombono omuhle ongaboni ♪ ♪ phakathi kobusuku ♪ 'ReAfani nenhlanzi ♪ ♪ kepha abafani nama-amphibians ♪ Yebo, bheka amakhono amancane kanye nemilenze yawo emincane ♪ Babukeka njengohlobo lwendlala obomvu ♪ ♪ Kufana nokuthi banokuncishiswa okuncane ♪ ♪ eceleni kwekhanda labo ♪ Kungani ngangibathanda kakhulu, lapho ngangimomotheka (kwakusho ukuthi kusobala ukuthi ingane) ♪ Ngiwathanda kakhulu ama-axolotls, yebo ♪ ♪ Bheka 'enganeni (futhi ngokusobala obekumele imamatheke) ♪ Bahlala benovelile, njenge-quokka ♪ ♪ Ngakho-ke ngizoya eMexico, nginebhodlela ♪ ♪ Ngi-Walkin 'emgedeni, bese ngizama ukuwufaka ku-♪ Ithi, c'mon axolotl encane uyinike igrin ♪ Futhi bekubhukuda, kimi ngqo ♪ Then Bese ngiyayihambisa, ngaphandle kwezwe ♪ ♪ Ngifaka kanjani i-bum yami, ♪ ♪ Ngangihlaselwa ngokuphepha ♪ ♪ Ngiyibuyisele lapho, ngiyoyithanda ♪ ♪ Ingigqolozele ♪ ♪ Ngilibambe ekhanda lakhe ♪ Ngingathi, umnandi ♪ Then Bese ngicele ukumema umuntu engishade naye kakhulu - Lord Lucan ♪ Lapho uya ♪ Ngiyabonga ngokubuka. Sicela ubuke okuningi ngohlu lwadlalwayo, lapha. Bhalisa lapha. Like, ukuphawula, zonke lezo zinto. Ukumemeza, bye!

LOKUSHINTSHA KUKWENZELE KAKHULU

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0" dur="1.443"> - Futhi lolu cala lapha, uma ukulesi sigaba </text>
<text sub="clublinks" start="1.443" dur="1.264"> yalesi sigaba esincane lapha, </text>
<text sub="clublinks" start="2.707" dur="1.806"> yini ofuna ukuzwa i-rap ngayo? </text>
<text sub="clublinks" start="5.98" dur="1.11"> - [Ilungu Lezilaleli] Izinsuku zeviki. </text>
<text sub="clublinks" start="7.09" dur="0.975"> - Izinsuku zeviki? </text>
<text sub="clublinks" start="8.065" dur="0.833"> (izilaleli zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="8.898" dur="2.012"> Isiphakamiso esikhulu se-fuckin '! </text>
<text sub="clublinks" start="10.91" dur="2.16"> Mate, kunjalo nje, kulungile ngaphansi kwamakhala ethu! </text>
<text sub="clublinks" start="13.07" dur="1.59"> Ngiyakuthanda lokho, kupholile. </text>
<text sub="clublinks" start="14.66" dur="1.22"> Wonke umuntu omunye uFunin 'wakuzonda lokho, </text>
<text sub="clublinks" start="15.88" dur="0.833"> kodwa banephutha. </text>
<text sub="clublinks" start="16.713" dur="1.047"> Kunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="17.76" dur="1.01"> Uyazi, mhlawumbe, </text>
<text sub="clublinks" start="18.77" dur="0.833"> KungoLwesihlanu ebusuku, </text>
<text sub="clublinks" start="19.603" dur="0.833"> Cishe ufana, </text>
<text sub="clublinks" start="20.436" dur="2.464"> "Hhawu, kungani ngingasho amabhola amakhulu anwele noma okuthile?" </text>
<text sub="clublinks" start="22.9" dur="0.833"> Izinsuku zesonto. </text>
<text sub="clublinks" start="23.733" dur="2.692"> Kunjalo, nina bantu balapha, yini enifuna ukudlwengula ngayo? </text>
<text sub="clublinks" start="26.425" dur="1.185"> - [Ilungu Lezithameli] Amashubhu e-Fallopian. </text>
<text sub="clublinks" start="27.61" dur="3.43"> - Kwakukhona amashubhu amabili ombala kanye ne-fallopian amabili. </text>
<text sub="clublinks" start="31.04" dur="3.19"> Sizothatha ukwahluka kwemibala, </text>
<text sub="clublinks" start="34.23" dur="1.354"> kumashubhu e-fallopian. </text>
<text sub="clublinks" start="35.584" dur="2.113"> (izilaleli zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="37.697" dur="2.423"> - Ngiyaqiniseka ukuthi yonke imibala ehlukene, angithi? </text>
<text sub="clublinks" start="40.12" dur="0.856"> Kuhle, kunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="40.976" dur="1.164"> (izilaleli zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="42.14" dur="1.43"> Ngokunokwenzeka. </text>
<text sub="clublinks" start="43.57" dur="1.16"> Futhi ungenzi sengathi ubabone! </text>
<text sub="clublinks" start="44.73" dur="2.44"> Akekho kini owabona amashubhu we-fallopian. </text>
<text sub="clublinks" start="47.17" dur="2.09"> Dick wami mkhulu kakhulu, ngiyafa ukubabona bonke the-- </text>
<text sub="clublinks" start="49.26" dur="0.833"> Cha! </text>
<text sub="clublinks" start="51.67" dur="1.38"> Kulungile, izinsuku zeviki, </text>
<text sub="clublinks" start="53.05" dur="2.25"> ukushintshashintsha kombala kumashubhu we-fallopian, </text>
<text sub="clublinks" start="55.3" dur="1.668"> yeka ukuchaza ukuthi ayini amashubhu e-fallopian. </text>
<text sub="clublinks" start="56.968" dur="2.562"> (izilaleli zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="59.53" dur="1.98"> Yini, bafo phakathi, nifuna ukudlwengula ini? </text>
<text sub="clublinks" start="61.51" dur="0.89"> - [Ilungu lezithameli] Izinwele ezimbi zobuso! </text>
<text sub="clublinks" start="62.4" dur="1.88"> - Izinwele ezimbi ebusweni, zipholile. </text>
<text sub="clublinks" start="64.28" dur="1.73"> Vele ufuna ukubheka, okungakhonjwa kimi akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="66.01" dur="0.927"> Ngikhona-- </text>
<text sub="clublinks" start="66.937" dur="0.833"> (izilaleli zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="67.77" dur="0.833"> Kuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="68.603" dur="0.833"> Uh, izinwele ezimbi zobuso, </text>
<text sub="clublinks" start="69.436" dur="1.937"> ongathi yizinwele zobuso ezimbi kakhulu? </text>
<text sub="clublinks" start="72.806" dur="0.833"> - [Ilungu Lezithameli] Amadevu. </text>
<text sub="clublinks" start="73.639" dur="0.941"> - Amadevu? </text>
<text sub="clublinks" start="74.58" dur="0.833"> Kulungile, kupholile. </text>
<text sub="clublinks" start="75.413" dur="1.947"> Ngiqonde ukuthi ubunomuntu omkhulu obekumele uhambe naye, </text>
<text sub="clublinks" start="77.36" dur="1.86"> ukhethe amadevu, cha! </text>
<text sub="clublinks" start="79.22" dur="1.93"> Amadevu, kulungile, amadevu. </text>
<text sub="clublinks" start="81.15" dur="0.833"> Izinsuku zesonto. </text>
<text sub="clublinks" start="81.983" dur="2.447"> Ukuhluka kombala kumashubhu we-fallopian. </text>
<text sub="clublinks" start="84.43" dur="2.24"> Guys ngapha, kuze kube manje lezi ezinye iziphakamiso ezinhle. </text>
<text sub="clublinks" start="86.67" dur="1.123"> Ngakho-ke asiqhubeke. </text>
<text sub="clublinks" start="87.793" dur="1.036"> - [Ilungu Lezithameli] Ama-Axolotls. </text>
<text sub="clublinks" start="88.829" dur="1.388"> - Ama-Axolotls, ah! </text>
<text sub="clublinks" start="90.217" dur="1.233"> (iziheya zababukeli) </text>
<text sub="clublinks" start="91.45" dur="2.83"> - Jesu fucking Kristu, yini inkinga ngawe? </text>
<text sub="clublinks" start="94.28" dur="1.98"> Sawubona, siyinhlangano ye-Australia Axolotl Association, </text>
<text sub="clublinks" start="96.26" dur="2.56"> Kathathu A, yebo, ukuba nesikhathi esimnandi, yebo? </text>
<text sub="clublinks" start="98.82" dur="1.2"> Bayisilwane, kepha, </text>
<text sub="clublinks" start="101.12" dur="2.12"> ngoba icacile futhi i-niche, </text>
<text sub="clublinks" start="103.24" dur="2.06"> Ngibona sengathi lokho kuyisiphakamiso esifanelekile. </text>
<text sub="clublinks" start="105.3" dur="1.23"> Izilwane zibusa zimise abantu bethi </text>
<text sub="clublinks" start="106.53" dur="1.34"> izinja nezinto ezinjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="107.87" dur="1.32"> Uma ungazi ukuthi yini ama-axolotls, </text>
<text sub="clublinks" start="109.19" dur="3.2"> baba uhlobo lohlobo lwe-salamander yentsha unomphela </text>
<text sub="clublinks" start="112.39" dur="1.58"> elihlala kwinethiwekhi yemihume, </text>
<text sub="clublinks" start="113.97" dur="2.64"> eMelika Ephakathi kuphela, ikakhulukazi, ngicabanga ukuthi iMexico. </text>
<text sub="clublinks" start="116.61" dur="2.171"> Futhi yebo, fuck wena, ngiyazi imithwalo ngabo, </text>
<text sub="clublinks" start="118.781" dur="1.739"> (izilaleli zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="1.74"> Ngiyakuthanda uma abantu bezama ukukukhipha, </text>
<text sub="clublinks" start="122.26" dur="1.65"> bese ufana no-uh, lapho ngineminyaka eyishumi nantathu, </text>
<text sub="clublinks" start="123.91" dur="1.16"> Bengifuna i-axolotl impela, </text>
<text sub="clublinks" start="125.07" dur="1.436"> ngoba anginabo abangane. </text>
<text sub="clublinks" start="126.506" dur="1.844"> (izilaleli zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="128.35" dur="1.1"> - Guys lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="129.45" dur="0.833"> - [Ilungu Lezithameli] iBrexit! </text>
<text sub="clublinks" start="130.283" dur="0.833"> - Ini? </text>
<text sub="clublinks" start="131.116" dur="0.833"> - [Ilungu Lezithameli] iBrexit! </text>
<text sub="clublinks" start="131.949" dur="1.331"> - Isiphakamiso sikaBrexit sisobala kakhulu, ngiyesaba. </text>
<text sub="clublinks" start="133.28" dur="1.99"> Ngiyazi ukuthi kwenzeka ngokoqobo manje, </text>
<text sub="clublinks" start="135.27" dur="1.8"> njengalolu usuku lokugcina. </text>
<text sub="clublinks" start="137.07" dur="0.85"> Sizoqeda umdlalo </text>
<text sub="clublinks" start="137.92" dur="1.98"> ngokubamba izandla nangokucula u-Auld Lang Syne </text>
<text sub="clublinks" start="139.9" dur="1.867"> kuzoba kuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="141.767" dur="1.473"> - [Ilungu lezithameli] Izinkanyezi! </text>
<text sub="clublinks" start="143.24" dur="1.44"> - INkosi uLucan kanye nosomkhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="144.68" dur="3.14"> Kulungile, Lord Lucan astronaut, yebo. </text>
<text sub="clublinks" start="147.82" dur="2.418"> O, nina bantu niyazi ukuthi iNkosi uLucan ingubani, akunjalo? </text>
<text sub="clublinks" start="150.238" dur="0.852"> (ukumemeza kwezithameli) </text>
<text sub="clublinks" start="151.09" dur="1.639"> Well uzothola in the rap, angithi? </text>
<text sub="clublinks" start="152.729" dur="1.971"> (izilaleli zihleka) </text>
<text sub="clublinks" start="154.7" dur="0.833"> Kulungile, kupholile. </text>
<text sub="clublinks" start="155.533" dur="2.467"> Ngakho-ke, ngithanda iqiniso lokuthi njengo-20 kini niyazi ama-axolotls, </text>
<text sub="clublinks" start="158" dur="2.57"> kepha ufana, oh uhlobo lweNkosi yaseBrithani </text>
<text sub="clublinks" start="160.57" dur="2.33"> owabulala umkakhe, cha, asikaze sizwe ngaye. </text>
<text sub="clublinks" start="162.9" dur="3.03"> Kukholakala kabanzi ukuthi uhlala e-Australia. </text>
<text sub="clublinks" start="165.93" dur="3.63"> Ngakho-ke, i-astronaut ye-Lord Lucan, i-axolotls, </text>
<text sub="clublinks" start="169.56" dur="2.13"> izinwele ezimbi zobuso, ezingamadevu, </text>
<text sub="clublinks" start="171.69" dur="2"> ukuhluka kombala kumashubhu we-fallopian, </text>
<text sub="clublinks" start="173.69" dur="0.943"> nezinsuku zeviki. </text>
<text sub="clublinks" start="174.633" dur="2.347"> Lezo, ezinye iziphakamiso ezinde. </text>
<text sub="clublinks" start="176.98" dur="2.153"> Futhi lokhu kuzoba ngumqwayizi, i-fre fre rap. </text>
<text sub="clublinks" start="179.133" dur="1.637"> Leyo yi-rap eyenziwe lapho </text>
<text sub="clublinks" start="180.77" dur="1.711"> kepha kungamanothi aphelele, angabhaliwe noma abhaliwe, </text>
<text sub="clublinks" start="182.481" dur="1.299"> angaphinde abonwe futhi. </text>
<text sub="clublinks" start="183.78" dur="2.03"> Akunandaba, ngeke kube njengokuhlanya njengoba </text>
<text sub="clublinks" start="185.81" dur="1.38"> ucabanga ukuthi kuzoba njalo! </text>
<text sub="clublinks" start="187.19" dur="2.66"> Masilahle lokho kushaye umngani wami, ake sijabule! </text>
<text sub="clublinks" start="189.85" dur="2.833"> (iziheya zababukeli) </text>
<text sub="clublinks" start="194.134" dur="2.146"> Ngikhethe i-rap ebandayo, ngakho-ke sijabule kakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="196.28" dur="1.1"> ekuqaleni kombukiso. </text>
<text sub="clublinks" start="198.684" dur="2.25"> (rap hit) </text>
<text sub="clublinks" start="202.348" dur="1.866"> Rap I-rap engakaze ibonwe ngaphambili ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="204.214" dur="1.667"> ♪ Usuku engiluthanda kakhulu ngesonto uLwesine ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="205.881" dur="1.886"> Ngoba Thor the Norse uNkulunkulu ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="207.767" dur="2.375"> ♪ Ibizwa ngaye, bese ngithi ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="210.142" dur="2.039"> ♪ Buyela emuva ngosuku, uluthole usuku luka-Odin ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="212.181" dur="1.062"> Kungakho ngoLwesithathu ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="213.243" dur="1.48"> Sp Upelelwa ngendlela emangalisa kangaka ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="214.723" dur="2.546"> ♪ UMsombuluko, oqanjwe inyanga, uhla olukhulu </text>
<text sub="clublinks" start="217.269" dur="2.057"> ♪ NgeSonto ilanga, kusobala ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="219.326" dur="2.088"> ♪ Sat, yebo Saturn, iplanethi ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="221.414" dur="1.88"> Yebo, kepha uLwesihlanu lwenzekile </text>
<text sub="clublinks" start="223.294" dur="2.597"> ♪ Lowo nguFreya, omunye uNkulunkulu waseNorse onodlame ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="225.891" dur="2.83"> ♪ Yini eyokugcina yeah, ngithula ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="228.721" dur="2.411"> Did Sikwenzile konke lokho, yebo, ngisezulwini ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="231.132" dur="1.964"> NguNorse Valhalla obala izinsuku zeviki ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="233.096" dur="0.833"> Is Lokho kusikhombisa ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="233.929" dur="1.814"> Futhi uLwesithathu, usuku lwe-hump ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="235.743" dur="1.379"> ♪ Angikwazi ukuphatha i-♪ </text>
<text sub="clublinks" start="237.122" dur="2.658"> Ngihlala ngiyanqamula, lapho ekhalendeni ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="239.78" dur="1.132"> ♪ Angiyifuni ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="240.912" dur="3.028"> ♪ O, ngiyakhumbula, ngoLwesibili, yebo ake ngize ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="243.94" dur="1.562"> ♪ Sever isandla esisodwa ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="245.502" dur="1.766"> ♪ Yilokho uNkulunkulu uTew akwenza ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="247.268" dur="1.919"> ♪ Abantu bayakhohlwa ngaye ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="249.187" dur="1.135"> Ngiyakuthanda ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="250.322" dur="2.684"> ♪ I-TYR kosuku lukaTyr ically </text>
<text sub="clublinks" start="253.006" dur="2.162"> ♪ Ukuzijabulisa okuningi, bamba izandla bese udonsa ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="255.168" dur="1.32"> Akekho othanda izithixo zaseNorse ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="256.488" dur="1.394"> ♪ Kepha akusikho lokho okungamangalisa lokho </text>
<text sub="clublinks" start="257.882" dur="3.003"> Ngibheka phansi uhlobo lomzimba wesifazane ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="260.885" dur="0.887"> ♪ Ngibheke phansi ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="261.772" dur="1.504"> ♪ Ngithola i-scalpel yami encane </text>
<text sub="clublinks" start="263.276" dur="2.728"> ♪ Bese ngiyifaka ngaphezulu kwezitho zangasese ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="266.004" dur="2.673"> ♪ Ngibheke eceleni, yebo ngiyabuka la ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="268.677" dur="2.645"> ♪ Kuyindlela eqanjiwe esibelethweni ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="271.322" dur="2.612"> Ngibheke eceleni, futhi ngijabule kakhulu ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="273.934" dur="2.068"> Ukubingelelwa yilokho okuhambisa iqanda ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="276.002" dur="1.194"> Kusuka esibelethweni ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="277.196" dur="1.817"> Yile chu fallopian op </text>
<text sub="clublinks" start="279.013" dur="2.691"> Futhi qiniseka ukuthi isibeletho siyahamba it </text>
<text sub="clublinks" start="281.704" dur="1.005"> ♪ Ungavele ucabange ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="282.709" dur="2.371"> ♪ Bengicabanga ukuthi konke kungama-vaginas, kepha cha ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="285.08" dur="0.833"> Kuyamangaza ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="285.913" dur="1.936"> ♪ Ezinye zazo zintekenteke kanti ezinye zazo zicwebezela ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="287.849" dur="1.227"> ♪ Ezinye zazo zipinki ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="289.076" dur="1.463"> ♪ Ezinye zazo zinsomi purple </text>
<text sub="clublinks" start="290.539" dur="1.302"> ♪ Ezinye zazo zinsundu brown </text>
<text sub="clublinks" start="291.841" dur="1.195"> ♪ Lokho kulimaza impela ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="293.036" dur="2.852"> ♪ Uma i-fallopians yakho ibingu-beige-y ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="295.888" dur="1.303"> Uhlobo olwesabekayo, kepha namanje ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="297.191" dur="1.405"> Benza izingane ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="298.596" dur="0.833"> ♪ Unembile ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="299.429" dur="1.916"> Bese ubakhiphela ngaphandle lapho ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="301.345" dur="2.516"> ♪ Lapho kuzalwa ingane ayinayo izinwele zobuso ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="303.861" dur="2.432"> Futhi uma ikwenzile, empeleni, ubuyogunda ubuso bayo ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="306.293" dur="2.627"> ♪ Ingane enamadevu, kuleyo ndawo ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="308.92" dur="1.663"> ♪ On the lip, palate ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="310.583" dur="3.202"> Ungathi ubani, mntwana, yeka, uthathe iBic ♪ encane </text>
<text sub="clublinks" start="313.785" dur="0.978"> ♪ Qina ngaphambili ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="314.763" dur="1.177"> ♪ Sula izindebe ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="315.94" dur="1.395"> ♪ Yebo, fika lapho ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="317.335" dur="2.447"> ♪ Ngenze ingane yabukeka njengo-Adolf Hitler ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="319.782" dur="1.7"> Kungani uHitler wayenamadevu? ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="321.482" dur="1.401"> It Kwakunjalo lapho esemncane? ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="322.883" dur="1.305"> ♪ Mhlawumbe, mhlawumbe ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="324.188" dur="1.215"> ♪ Yebo ngizizwa ngilukhuni kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="325.403" dur="2.859"> ♪ NjengeNkosi ebalekela umthetho lapho ibulala umanny ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="328.262" dur="2.631"> "Yebo, siyazi ngalokhu, awungiqondi." </text>
<text sub="clublinks" start="330.893" dur="2.472"> ♪ Lord Lucan, not stealin ', not lootin' ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="333.365" dur="2.715"> Wabaleka, esitimeleni, esuka eLuton ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="336.08" dur="2.139"> ♪ Lesi yisiteshi sesitimela eduze kwaseLondon ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="338.219" dur="1.598"> ♪ Ukuya eCape Town eziningana ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="339.817" dur="0.977"> ♪ Yebo, kuduma ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="340.794" dur="1.263"> ♪ Ungene ngomnyango ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="342.057" dur="2.254"> ♪ Kusho umamncane, ngivele ngimuhlabe umxhwele ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="344.311" dur="2.495"> ♪ Ngakho ngidinga ukubhalisela lapha, ukuya ku-NASA ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="346.806" dur="2.516"> Ngiyacela, ungingenise esikhaleni esitsheni shut </text>
<text sub="clublinks" start="349.322" dur="1.587"> Ngisenkingeni ngempela ngoba ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="350.909" dur="1.563"> Unyanya usephondweni lwegazi ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="352.472" dur="2.158"> ♪ Unkosikazi wami, nendodana yami beza ekhaya ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="354.63" dur="1.586"> Futhi wathi kungani ubulele umalume, Lord ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="356.216" dur="1.265"> ♪ Kepha ngangihambile </text>
<text sub="clublinks" start="357.481" dur="2.995"> ♪ Ngibalekile, kwathi Lorde omningi njengesihlabeleli se-kiwi ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="360.476" dur="1.272"> Ngisesikhathini manje ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="361.748" dur="2.221"> Come Sicela uze uzame ukuletha konke ukudla ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="363.969" dur="2.592"> Futhi izakhamzimba engizidingayo, kuma-ISS ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="366.561" dur="2.873"> ♪ Ukuhaha kwami ​​okwethusayo kuholele ekutheni ngibulawe ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="369.434" dur="1.294"> Udinga ukubulawa ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="370.728" dur="2.61"> NgiyiNkosi ebi kakhulu selokhu iNkosi Damon Hill ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="373.338" dur="1.228"> ♪ Wayengumshayeli womjaho ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="374.566" dur="1.473"> Don't Angicabangi ukuthi wenziwa iNkosi ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="376.039" dur="1.546"> Kungenzeka ukuthi kusho i-Lord Alan Sugar ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="377.585" dur="1.373"> Would Ngingathandwa ored </text>
<text sub="clublinks" start="378.958" dur="2.792"> Yini eyokugcina evela kini bafana kulesi sigaba ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="381.75" dur="2.653"> ♪ Amkhafulele kimi, yebo gimme leyo reflection ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="384.403" dur="1.836"> ♪ Emanzini, ngibona into encane ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="386.239" dur="1.17"> ♪ Kubukeka sengathi inyoka ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="387.409" dur="1.523"> ♪ kepha inemilenze emincane, emincane ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="388.932" dur="1.894"> Uyazi ukuthi ngifuna ukuyithatha eMexico ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="390.826" dur="1.582"> ♪ Akukho emthethweni ukuthekelisa ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="392.408" dur="2.557"> If Futhi uma ngithola, ngizokutshela u-fuckin '♪ </text>
<text sub="clublinks" start="394.965" dur="1.539"> C 'Ngoba muhle kakhulu ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="396.504" dur="1.198"> ♪ Ngizizwa nginobuhlakani obukhulu ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="397.702" dur="2.824"> Ngizizwa ngihlakaniphile ukuthi ngiyazazi lezi zinganyana ezintsha ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="400.526" dur="2.489"> ♪ Ezinye zazo zimnyama, kanti ezinye zazo zimhlophe ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="403.015" dur="1.351"> Banombono omuhle ongaboni ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="404.366" dur="1.454"> ♪ phakathi kobusuku ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="405.82" dur="1.194"> 'ReAfani nenhlanzi ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="407.014" dur="1.733"> ♪ kepha abafani nama-amphibians ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="408.747" dur="2.559"> Yebo, bheka amakhono amancane kanye nemilenze yawo emincane </text>
<text sub="clublinks" start="411.306" dur="1.882"> ♪ Babukeka njengohlobo lwendlala obomvu ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="413.188" dur="1.336"> ♪ Kufana nokuthi banokuncishiswa okuncane ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="414.524" dur="1.309"> ♪ eceleni kwekhanda labo ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="415.833" dur="3.206"> Kungani ngangibathanda kakhulu, lapho ngangimomotheka (kwakusho ukuthi kusobala ukuthi ingane) ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="419.039" dur="1.667"> Ngiwathanda kakhulu ama-axolotls, yebo ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="420.706" dur="1.268"> ♪ Bheka 'enganeni (futhi ngokusobala obekumele imamatheke) ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="421.974" dur="2.247"> Bahlala benovelile, njenge-quokka ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="424.221" dur="2.424"> ♪ Ngakho-ke ngizoya eMexico, nginebhodlela ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="426.645" dur="2.729"> ♪ Ngi-Walkin 'emgedeni, bese ngizama ukuwufaka ku-♪ </text>
<text sub="clublinks" start="429.374" dur="3.139"> Ithi, c'mon axolotl encane uyinike igrin ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="432.513" dur="2.66"> Futhi bekubhukuda, kimi ngqo ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="435.173" dur="2.629"> Then Bese ngiyayihambisa, ngaphandle kwezwe ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="437.802" dur="1.447"> ♪ Ngifaka kanjani i-bum yami, ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="439.249" dur="1.549"> ♪ Ngangihlaselwa ngokuphepha ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="440.798" dur="2.062"> ♪ Ngiyibuyisele lapho, ngiyoyithanda ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="442.86" dur="1.059"> ♪ Ingigqolozele ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="443.919" dur="0.905"> ♪ Ngilibambe ekhanda lakhe ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="444.824" dur="1.343"> Ngingathi, umnandi ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="446.167" dur="2.556"> Then Bese ngicele ukumema umuntu engishade naye kakhulu - Lord Lucan ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="448.723" dur="0.833"> Lapho uya ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="449.556" dur="0.894"> Ngiyabonga ngokubuka. </text>
<text sub="clublinks" start="450.45" dur="2.15"> Sicela ubuke okuningi ngohlu lwadlalwayo, lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="452.6" dur="1.09"> Bhalisa lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="453.69" dur="1.638"> Like, ukuphawula, zonke lezo zinto. </text>
<text sub="clublinks" start="455.328" dur="1.172"> Ukumemeza, bye! </text>