Trường Arizona chi tiết lịch sử tuyển sinh của JJ Vallow subtitles

CHÚNG TÔI CHÚNG TÔI LÀ CHÚNG TÔI HỌC CHÚNG TÔI ĐANG HỌC CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIỮA CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES VÀ CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES VÀ LORI TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES VÀ LORI SITUATION GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW, SITUATION GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ HỌ SITUATION GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ CON CỦA CHÚNG CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ CON CỦA CHÚNG CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ CON S JJ JJ. VALLOW, VÀ CON CỦA BẠN JJ. VALLOW, VÀ CON CỦA BẠN JJ. CÁC VALLOW, VÀ CON CỦA BẠN JJ. 7 NĂM-TUỔI VALLOW, VÀ CON CỦA BẠN JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHỚ JJ. 7 NĂM ĐÃ ĐƯỢC NHỚ JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO THÁNG NĂM-- 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM THÁNG-- CONGNG 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM THÁNG-- CONGNG VỚI ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO M MONI THÁNG-- CONGNG VỚI ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM THÁNG-- CONGNG VỚI MÌNH ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO M MONI THÁNG-- CONGNG VỚI NHỮNG NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO M MONI THÁNG NĂM-- CONGNG VỚI NHỮNG NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH. THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. AN THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. MỘT ỨNG DỤNG THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. ỨNG DỤNG SỬ DỤNG THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. Một ứng dụng được sử dụng bởi THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. Một ứng dụng được sử dụng bởi JJ'S DANH SÁCH NHÂN DÂN CỦA BẠN. Một ứng dụng được sử dụng bởi JJ'S DANH SÁCH NHÂN DÂN CỦA BẠN. Một ứng dụng được sử dụng bởi trường học của JJ DANH SÁCH NHÂN DÂN CỦA BẠN. Một ứng dụng được sử dụng bởi trường học của JJ DANH SÁCH NHÂN DÂN CỦA BẠN. MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG bởi TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG bởi TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG B SCHNG TRƯỜNG CỦA JJ TẠI SHIZS SHOWS MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG B SCHNG TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA HIỂN THỊ MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG B SCHNG TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA HIỂN THỊ MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG B SCHNG TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA HIỂN THỊ R UNNG UNTIL TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ R UNNG UNTIL TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ RATNG UNTIL LAST TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI LÀ HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI LÀ HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI ĐANG CÓ THỂ HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG RẤT NHIỀU HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APP RÀNG CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐỂ THEO D MONI CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐỂ THEO D MONI JJ'S CÓ THỂ SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐỂ THEO D MONI JJ'S CÓ THỂ SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐỂ THEO D MONI LỚP HỌC CỦA JJ CÓ THỂ SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA MONITOR JJ. ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. CHÚNG TÔI ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. CHÚNG TÔI MUỐN ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. CHUNG TÔI MUÔN ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ RATNG HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ R SONG HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ RATNG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ RATNG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ RATNG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN VÀO THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN VÀO THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TRONG TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TRỞ LẠI, TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TRỞ LẠI, MISTY CỦA CHÚNG TÔI TRƯỜNG HỌC. TRỞ LẠI, MISTY CỦA CHÚNG TÔI TRƯỜNG HỌC. TRỞ LẠI, INGLET CỦA CHÚNG TÔI TRƯỜNG HỌC. TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI KHÔNG GIỚI HẠN TRƯỜNG HỌC. TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI CÒN BỎ QUA A TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI CÒN BỎ QUA A TRỞ LẠI, MISTY CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG GIỚI HẠN TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI CÒN BỎ QUA MỘT CHI TIẾT RẤT NHIỀU TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI TRẢ LỜI INGLET KHÔNG GIỚI HẠN MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. GÌ INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. CHÚNG TÔI LÀ GÌ INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. Chúng tôi đã làm gì INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. Những gì chúng tôi tìm thấy INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. CHÚNG TÔI TÌM HIỂU GÌ RẤT NHIỀU CHI TIẾT THỜI GIAN. CHÚNG TÔI TÌM HIỂU GÌ CHÚNG TÔI TÌM HIỂU GÌ JJ'S MÔI TRƯỜNG CỦA JJ MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ BIT MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA A MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA ROLLERCOASTER. MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA ROLLERCOASTER. XUYÊN QUA MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA ROLLERCOASTER. QUA NÀY MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, BIT CỦA MỘT ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, BIT CỦA MỘT ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, THE BIT CỦA MỘT ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG BIT CỦA MỘT ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, CHI TIẾT CỦA TRƯỜNG QUA THỜI GIAN NÀY, CHI TIẾT CỦA TRƯỜNG QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CỦA QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CỦA QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CONFLICT TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CỦA CONFLICT TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CỦA CONFLICT GIỮA TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CÁC CONFLICT GIỮA CHARLES TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CÁC CONFLICT GIỮA CHARLES VÀ MỘT SỐ CONFLICT GIỮA CHARLES VÀ MỘT SỐ CONFLICT GIỮA CHARLES VÀ LORI MỘT SỐ CONFLICT GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. CHÚNG TÔI GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. CHÚNG TA BẮT ĐẦU GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU VÀO GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở ĐÂU CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở ĐÂU JJ CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở đâu JJ VALLOW CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở đâu JJ VALLOW 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở đâu JJ VALLOW 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở đâu JJ VALLOW ĐANG THAM GIA 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở ĐÂU JJ VALLOW ĐANG Ở TRƯỜNG 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở ĐÂU JJ VALLOW ĐANG Ở TRƯỜNG JJ VALLOW ĐANG Ở TRƯỜNG Ở ĐÂU Ở đâu JJ VALLOW ĐANG Ở TRƯỜNG TẠI LAURENS Ở đâu JJ VALLOW đang học tại trường tại LAURENS INSTITUTE Ở đâu JJ VALLOW đang học tại trường tại LAURENS INSTITUTE CHO TRƯỜNG SỞ HỮU TẠI HỌC VIỆN LAURENS CHO TRƯỜNG SỞ HỮU TẠI HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, TRƯỜNG SỞ HỮU TẠI HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC TRƯỜNG SỞ HỮU TẠI HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC SỐNG TRÊN HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN NỀN TẢNG HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN THỨ 5, HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG VÀO THÁNG 5, JJ HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG VÀO THÁNG 5, JJ IS GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG VÀO THÁNG 5, JJ IS GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN THỨ 5, JJ LÀ TUYỆT VỜI GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN THỨ 5, JJ TUYỆT VỜI GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN THỨ 5, JJ LÀ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU NGÀY VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁNG NGÀY MỚI NHẤT, VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁNG NGÀY LATER, CHARLES TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁNG NGÀY LATER, CHARLES TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU NGÀY LATER, THAM QUAN CHARLES TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU NGÀY LATER, CHARLES THAM QUAN TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU NGÀY MỚI NHẤT, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, SÁU NGÀY MỚI NHẤT, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, SÁNG NGÀY LATER, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU SÁNG NGÀY LATER, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI SÁU NGÀY LATER, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD " THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD "CRAZY" THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD "Gone CRAZY" VÀ THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD "CRAZY" VÀ ĐƯỢC YÊU CẦU LORI HAD "Gone CRAZY" VÀ ĐƯỢC YÊU CẦU LORI HAD "Gone CRAZY" VÀ ĐƯỢC NGHE YÊU CẦU LORI HAD "Gone CRAZY" VÀ ĐƯỢC TÌM HIỂU TÔN GIÁO "ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC TÔN GIÁO "ĐÁNH GIÁ ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC NHỮNG BÀI TẬP ĐÁNG TIN CẬY. "ĐÁNH GIÁ ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC NHIỀU VOI TUYỆT VỜI. BÀ ẤY "ĐÁNH GIÁ ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC NHIỀU VOI TUYỆT VỜI. CÔ ẤY ĐÃ CÓ "ĐÁNH GIÁ ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC NHIỀU VOI TUYỆT VỜI. SHE HAD CSONG NGHE TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI. SHE HAD CSONG NGHE TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NGHE TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI. HÃY CẨN THẬN NGHE TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN AN TIẾNG ANH. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN AN TIẾNG ANH. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN MỘT UNKNOWN TIẾNG ANH. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. CÁC TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. GIỐNG NHAU TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE ĐÃ CÓ VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE A NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE A NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE ĐÃ BẢO VỆ NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE ĐÃ ĐẶT HÀNG BẢO VỆ SAYS HE ĐÃ ĐẶT HÀNG BẢO VỆ SAYS HE ĐÃ CÓ MỘT LỆNH BẢO VỆ LẠI SAYS HE ĐÃ CÓ MỘT LỆNH BẢO VỆ LẠI LORI. ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. VÀ ... ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. VÀ ... ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC SỐNG ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA ANH CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA BẠN CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA BẠN VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA BẠN VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA ANH EM RA KHỎI TRƯỜNG VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA BẠN TRỞ THÀNH JJ VÀO TRƯỜNG VÀ VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG TRỞ NÊN JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ NÓI VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG TRỞ NÊN JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ KIẾM ĐƯỢC BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ KIẾM ĐƯỢC BẮT ĐẦU JJ RA TRƯỜNG VÀ KIẾM ĐƯỢC BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ KIẾM ĐƯỢC BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ NÓI RA KHỎI NHÀ NƯỚC BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ NÓI RA KHỎI NHÀ NƯỚC UNTIL BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ NÓI RA KHỎI NHÀ NƯỚC UNTIL HE'S TRƯỜNG VÀ TÌM HIỂU RA KHỎI NHÀ NƯỚC UNTIL TRƯỜNG VÀ TÌM HIỂU RA KHỎI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. NGOÀI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. NGOÀI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. NGÀY NGOÀI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. NGÀY MỚI NHẤT, NGOÀI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. NGÀY MỚI NHẤT, CHARLES AN TOÀN. NGÀY MỚI NHẤT, CHARLES AN TOÀN. NGÀY LATER, CHARLES PHIM AN TOÀN. NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO AN TOÀN. NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO ĐỐI TƯỢNG AN TOÀN. NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO ĐỐI TƯỢNG NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO ĐỐI TƯỢNG NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. TRÊN PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. VÀO THÁNG HAI PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. VÀO NGÀY 21 THÁNG 8, LORI. VÀO NGÀY 21 THÁNG 8, LORI. TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES LORI. TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ LORI. TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ LORI. TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRẢ LẠI TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRẢ LẠI TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC SỐNG TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI LÀ CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. ĐẾN CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. ĐẾN CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. CHUYỂN ĐỘNG ĐẾN CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. CHUYỂN ĐẾN ĐẾN CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. BIẾN ĐẾN THÁNG 3 VẪN CÒN MIA. BIẾN ĐẾN THÁNG 3 VẪN CÒN MIA. BIẾN ĐẾN BIỂU TƯỢNG VẪN CÒN MIA. BIẾN ĐỔI PHÍA THÁNG BIẾN ĐỔI PHÍA THÁNG BIẾN ĐỔI CHARLES MARCH FORMALLY RÚT TIỀN BIẾN ĐỔI BIỂU TƯỢNG MARCH FORMALLY WITHDRAWS JJ BIẾN ĐỔI BIỂU TƯỢNG MARCH FORMALLY RÚT TIỀN JJ TỪ CHARLES FORMALLY WITHDRAWS JJ TỪ CHARLES FORMALLY WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... CHARLES FORMALLY WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI CHARLES FORMALLY WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI VỚI BẠN WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI VỚI BẠN WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI RỒI WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI VỚI BẠN WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI VỚI BẠN ĐẾN TEXAS. TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. NHANH TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. NHANH VỀ PHÍA TRƯỚC TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. NHANH CHÓNG ĐẾN TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. NHANH CHÓNG ĐỂ SỐNG ĐI ĐẾN TEXAS. NHANH CHÓNG ĐỂ SỐNG ĐI ĐẾN TEXAS. NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI ĐI ĐẾN TEXAS. NHANH CHÓNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC THÁNG 6 ... LIÊN HỆ LORI NHANH CHÓNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC THÁNG 6 ... LIÊN HỆ LORI NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG SAU KHI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ IN ĐÃ TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ IN ĐÃ TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG ĐÃ TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG TRƯỜNG ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. TRÊN CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. VÀO THÁNG 7 CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. VÀO THÁNG 11, CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. VÀO THÁNG 11, CHARLES CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW LÀ CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ VÀO NGÀY 11 THÁNG 7, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT VÀO NGÀY 11 THÁNG 7, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ KIẾM B BYNG VÀO NGÀY 11 THÁNG 7, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT BỞI LORI'S VÀO NGÀY 11 THÁNG 7, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ KIẾM B BRNG LORI'S BROTHER, VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT B BRNG LORI'S BROTHER, VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT B BRNG LORI'S BROTHER, ALEX VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT B BRNG LORI'S BROTHER, ALEX COX. Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. TRONG KHOẢNG Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. GIỚI THIỆU Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. KHOẢNG MỘT TUẦN Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. VỀ MỘT TUẦN VÀ Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. VỀ MỘT TUẦN VÀ A ALEX COX. VỀ MỘT TUẦN VÀ A ALEX COX. GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT NỀN TẢNG ALEX COX. GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, ALEX COX. GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI ALEX COX. GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI TELLS GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI TELLS GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI NÓI JJ'S GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ HALF LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ HALF LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ R CHARNG CHARLES HALF LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ R CHARNG CHARLES CAM KẾT TRƯỜNG CỦA JJ R CHARNG CHARLES CAM KẾT TRƯỜNG CỦA JJ R CHARNG CHARLES CAM KẾT SUICIDE. CHARLES CAM KẾT BỀN VỮNG. CHARLES CAM KẾT BỀN VỮNG. XUYÊN QUA CHARLES CAM KẾT BỀN VỮNG. QUA HỌ CHARLES CAM KẾT BỀN VỮNG. QUA RIÊNG CỦA CHÚNG BỀN VỮNG. QUA RIÊNG CỦA CHÚNG BỀN VỮNG. QUA NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, BỀN VỮNG. QUA NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, CUỘC SỐNG BỀN VỮNG. QUA NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, CUỘC ĐỜI SỐNG QUA NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, CUỘC ĐỜI SỐNG QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CUỘC SỐNG HỌC QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CUỘC SỐNG TÌM HIỂU QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CUỘC ĐỜI SỐNG ĐƯỢC TÌM KIẾM QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CUỘC ĐỜI SỐNG ĐƯỢC TÌM KIẾM NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC CÁC PHẦN NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC CÁC PHẦN NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC CÁC PHẦN NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC CÁC PHẦN CỦA MỘT GIA ĐÌNH CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA GIA ĐÌNH CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. VÌ THẾ CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ VẬY CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ PHẦN CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ "ĐÚNG MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. VÌ VẬY LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ "ĐÚNG ĐÚNG" TRANH GIÀNH. VÌ VẬY LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ "ĐÚNG ĐÚNG" TRANH GIÀNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH "ĐÚNG ĐÚNG", TRANH GIÀNH. VÌ VẬY LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH "ĐÚNG ĐÚNG" TRANH GIÀNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH "SỰ KHÁC BIỆT", TRƯỜNG TRANH GIÀNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH "ĐẠI DIỆN TUYỆT VỜI", PHIM TRƯỜNG CHÍNH SÁCH "ĐẠI DIỆN TUYỆT VỜI", PHIM TRƯỜNG CHÍNH SÁCH "ĐẠI DIỆN TUYỆT VỜI", TRƯỜNG HỌC LẬP A CHÍNH SÁCH "ĐẠI DIỆN TUYỆT VỜI", TRƯỜNG HỌC BÁO CÁO CHÍNH SÁCH "SỰ KHÁC BIỆT", TRƯỜNG HỌC ĐỌC MỘT BÁO CÁO VỚI CHÍNH SÁCH, TRƯỜNG HỌC BÁO CÁO VỚI CHÍNH SÁCH, TRƯỜNG HỌC BÁO CÁO VỚI ARIZONA'S CHÍNH SÁCH, TRƯỜNG HỌC TẬP BÁO CÁO VỚI SỞ ARIZONA BÁO CÁO VỚI SỞ ARIZONA MỘT BÁO CÁO VỚI SỞ CỦA ARIZONA MỘT BÁO CÁO VỚI SỞ TRẺ CỦA ARIZONA MỘT BÁO CÁO VỚI SỞ AN TOÀN TRẺ CỦA ARIZONA. SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. TRÊN SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. VÀO THÁNG 8 SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ SAU AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ SAU AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA MỚI AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA TRƯỜNG MỚI AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ NGHIÊM TÚC NĂM MỚI VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ NGHIÊM TÚC NĂM MỚI VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA TRƯỜNG NĂM MỚI TẠI VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC SỐNG TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC SỐNG TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC SỐNG CUỘC ĐỜI TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC SỐNG CUỘC ĐỜI TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC ĐỜI SỐNG M MONI THÁNG, TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC ĐỜI SỐNG M MONI THÁNG, JJ'S TẠI CUỘC SỐNG CUỐI CÙNG THÁNG NĂM, JJ'S TẠI CUỘC SỐNG CUỐI CÙNG M MONI THÁNG, GRANDPARENT CỦA JJ.KAY TẠI CUỘC SỐNG CUỐI CÙNG M MONI THÁNG, GRANDPARENT CỦA JJ.KAY VÀ LATER R MONNG THÁNG, GRANDPARENT CỦA JJ.KAY VÀ LATER R MONNG THÁNG, GRANDPARENT CỦA JJ.KAY VÀ LỚN GRANDPARENT.KAY VÀ LỚN GRANDPARENT.KAY VÀ LỚN GOOD GOOD. GOOD LỚN GOOD. GOOD LỚN GOOD. LỚN GOOD GOOD. TẠO TRƯỜNG LỚN GOOD HẤP DẪN. HÃY ĐẾN TRƯỜNG LỚN GOOD GOOD. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU LỚN GOOD GOOD. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU JJ GOOD BOODNG. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU JJ GOOD BOODNG. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU JJ GOOD BOODNG. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. TRÊN TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. VÀO THÁNG CHÍN TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI ỔN THÔI. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI ỔN THÔI. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, RÚT TIỀN LORI ỔN THÔI. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ ỔN THÔI. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, RÚT TIỀN LORI JJ TỪ VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, RÚT TIỀN LORI JJ TỪ VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, MÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, MÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, KTVB ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, KTVB MANG LẠI, ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S MOVING Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S MOVING OUT Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS CHIA SẺ RA KHỎI KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S RA KHỎI KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S RA KHỎI NHÀ NƯỚC KTVB MANG LẠI, LORI SAYS CHIA SẺ RA MẮT NHÀ NƯỚC CHO KTVB MANG TÍNH, LORI SAYS CHIA SẺ RA MẮT NHÀ NƯỚC CHO A KTVB MANG LẠI, LORI SAYS CHIA SẺ RA MẮT NHÀ NƯỚC CHO MỘT MỚI KTVB MANG LẠI, LORI SAYS CHIA SẺ RA MẮT NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. Cuối cùng, VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. Cuối cùng, đến VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. Cuối cùng, đến tháng mười hai TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. Cuối cùng, đến tháng mười hai TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, A TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT PHÁT HIỆN CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT PHÁT HIỆN CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN TRƯỜNG 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN TRƯỜNG 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN TRƯỜNG VÀ Năm 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN Năm 2019, MỘT LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN Năm 2019, MỘT LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ TRƯỜNG VÀ THỰC HIỆN ĐÓ LIÊN HỆ TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC NHẬN CỦA JJ. VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. CÁC VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. CUỘC SỐNG VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. HỌC VIỆN CUỘC SỐNG VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. HỌC VIỆC CUỘC SỐNG SỬ DỤNG TUYỆT VỜI CỦA JJ. HỌC VIỆC CUỘC SỐNG SỬ DỤNG TUYỆT VỜI CỦA JJ. CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG AN TUYỆT VỜI CỦA JJ. HỌC VIỆC CUỘC SỐNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TUYỆT VỜI CỦA JJ. CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI TUYỆT VỜI CỦA JJ. CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - A CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ - MỘT CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ - MỘT CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN - MỘT CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO D ACCI THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. DỰA THEO THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO ĐỜI SỐNG, THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO ĐỜI SỐNG, A PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO ĐỜI SỐNG, A PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO DIFEI CUỘC ĐỜI, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC KHÁC PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC XÁC NHẬN THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC NHẬN ĐƯỢC THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC ĐƯỢC XÁC NHẬN LORI ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC XÁC NHẬN LORI ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC ĐƯỢC XÁC NHẬN LORI VALLOW ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC ĐƯỢC XÁC NHẬN LORI VALLOW ĐÃ CÓ XÁC NHẬN NHƯ LORI VALLOW ĐÃ CÓ XÁC NHẬN NHƯ LORI VALLOW ĐÃ TIẾP TỤC VALLOW ĐÃ TIẾP TỤC VALLOW ĐÃ TIẾP TỤC LIÊN TỤC VALLOW ĐÃ TIẾP TỤC THEO D JJI JJ'S TIẾP TỤC LIÊN TỤC JJ'S TIẾP THEO TIẾP THEO LỚP HỌC CỦA JJ THEO D CLASSI LỚP HỌC CỦA JJ GIÁM SÁT TRUYỀN THÔNG LỚP HỌC CỦA JJ GIAO TIẾP LỚP HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG LỚP. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. TÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. TÊN LORI HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. TÊN LORI VALLOW HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW ĐÃ CÓ HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TÊN LORI VALLOW ĐÃ THEO D APPI ỨNG DỤNG TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D APPI NHIỀU ỨNG DỤNG TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN MỌI THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN UNTIL ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN UNTIL LAST ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN MỌI THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ỨNG DỤNG NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ỨNG DỤNG NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. Đó là ỨNG DỤNG NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI NÀO ỨNG DỤNG NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. Đó là khi nào LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. Đó là khi nào LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... VÀ ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... VÀ KHÁM PHÁ ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... VÀ TÌM HIỂU TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU ... VÀ KHÁM PHÁ TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU ... VÀ BẮT ĐẦU TIẾP CẬN CỦA TÔI TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU ... VÀ BẮT ĐẦU TIẾP CẬN CỦA BẠN TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU ... VÀ TÌM HIỂU TIẾP CẬN CỦA MÌNH TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU NÓ ... VÀ BẮT ĐẦU TIẾP CẬN CỦA BẠN ĐẾN ỨNG DỤNG. VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. CÁC VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. TRƯỜNG HỌC VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. TRƯỜNG SAYS VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ ĐÃ TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ ĐÃ TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI LORI'S KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI LORI'S KHÔNG CÓ IDEA TẠI SAO TÀI KHOẢN CÓ TÊN LORI KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI MUỐN KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN KHÔNG CÓ IDEA TẠI SAO MỘT TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN SAU TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN SAU TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CẦN SAU KHI ỨNG DỤNG ... TÊN VẪN CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... TÊN VẪN CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE TÊN VẪN CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S TÊN KHÔNG CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S NO TÊN VẪN CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S NO LONGER SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S NO LONGER SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S NO ENROLLED. SINCE JJ'S NO ENROLLED lâu hơn. SINCE JJ'S NO ENROLLED lâu hơn. TRỞ LẠI SINCE JJ'S NO ENROLLED lâu hơn. QUAY LẠI SINCE JJ'S NO ENROLLED lâu hơn. TRỞ LẠI VỚI BẠN. ĐĂNG KÝ. TRỞ LẠI VỚI BẠN. TRỞ LẠI VỚI BẠN. JJ JJ WAS JJ LÀ CUỐI JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM Ở TRƯỜNG JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM Ở TRƯỜNG Ở JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM Ở TRƯỜNG Ở REXBURG JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM TẠI TRƯỜNG Ở REXBURG ON JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM Ở TRƯỜNG Ở REXBURG vào tháng 9 JJ ĐƯỢC MANG LẠI CUỐI CÙNG TẠI TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. CHÚNG TÔI TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. CHÚNG TA CÓ TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. CHÚNG TÔI CHƯA TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. CHÚNG TÔI KHÔNG NỀN TẢNG 23 tháng 9 CHÚNG TÔI KHÔNG NỀN TẢNG 23 tháng 9 CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM THẤY 23 tháng 9 CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT CỨ TRƯỜNG 23 tháng 9 CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT CỨ HỒ SƠ TRƯỜNG CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT CỨ HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT CỨ HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- MỌI HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- NHƯNG BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH BẤT K REC HỒ SƠ NÀO CHO TRƯỜNG SISTER, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- NHƯNG POLICE SAY SHE BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH SAY SHE LÀ DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG POLICE NÓI DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI C SHNG DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI NÀO C LENG ĐƯỢC DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI NÀO C ALNG ĐƯỢC DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI NÀO C ALNG ĐƯỢC XEM NHƯNG POLICE SAY SHE CSONG ĐƯỢC XEM NHƯNG POLICE SAY SHE C ALNG ĐƯỢC XEM LẠI TRONG THÁNG 9. CSONG ĐƯỢC XEM LẦN TRONG THÁNG 9.

Trường Arizona chi tiết lịch sử tuyển sinh của JJ Vallow

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.97" dur="0.067"> CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="4.037" dur="0.167"> CHÚNG TÔI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="4.204" dur="0.1"> CHÚNG TÔI HỌC </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="1.334"> CHÚNG TÔI ĐANG HỌC </text>
<text sub="clublinks" start="5.638" dur="0.167"> CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="5.805" dur="0.134"> CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="5.939" dur="0.333"> CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIỮA </text>
<text sub="clublinks" start="6.272" dur="0.067"> CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="6.339" dur="0.1"> CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="6.439" dur="0.067"> CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES VÀ LORI </text>
<text sub="clublinks" start="6.506" dur="1.335"> TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES VÀ LORI </text>
<text sub="clublinks" start="7.841" dur="0.066"> SITUATION GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW, </text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.101"> SITUATION GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> TÌNH HÌNH GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ HỌ </text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.1"> SITUATION GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ CON CỦA CHÚNG </text>
<text sub="clublinks" start="8.174" dur="0.167"> CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ CON CỦA CHÚNG </text>
<text sub="clublinks" start="8.341" dur="0.1"> CHARLES VÀ LORI VALLOW, VÀ CON S JJ JJ. </text>
<text sub="clublinks" start="8.441" dur="1.468"> VALLOW, VÀ CON CỦA BẠN JJ. </text>
<text sub="clublinks" start="9.909" dur="0.201"> VALLOW, VÀ CON CỦA BẠN JJ. CÁC </text>
<text sub="clublinks" start="10.11" dur="0.066"> VALLOW, VÀ CON CỦA BẠN JJ. 7 NĂM-TUỔI </text>
<text sub="clublinks" start="10.176" dur="0.067"> VALLOW, VÀ CON CỦA BẠN JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ </text>
<text sub="clublinks" start="10.243" dur="0.2"> JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ </text>
<text sub="clublinks" start="10.443" dur="0.134"> JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="10.577" dur="0.066"> JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHỚ </text>
<text sub="clublinks" start="10.643" dur="0.067"> JJ. 7 NĂM ĐÃ ĐƯỢC NHỚ </text>
<text sub="clublinks" start="10.71" dur="0.1"> JJ. 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM </text>
<text sub="clublinks" start="10.81" dur="1.335"> 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM </text>
<text sub="clublinks" start="12.145" dur="0.1"> 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO THÁNG NĂM-- </text>
<text sub="clublinks" start="12.245" dur="0.067"> 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM THÁNG-- CONGNG </text>
<text sub="clublinks" start="12.312" dur="0.1"> 7 NĂM-TUỔI ĐÃ ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM THÁNG-- CONGNG VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="12.412" dur="0.167"> ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO M MONI THÁNG-- CONGNG VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="12.579" dur="0.133"> ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM THÁNG-- CONGNG VỚI MÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="12.712" dur="0.1"> ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO NĂM THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="12.812" dur="0.1"> ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO M MONI THÁNG-- CONGNG VỚI NHỮNG NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="12.912" dur="0.067"> ĐƯỢC NHIỆM VỤ CHO M MONI THÁNG NĂM-- CONGNG VỚI NHỮNG NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH. </text>
<text sub="clublinks" start="12.979" dur="1.568"> THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. </text>
<text sub="clublinks" start="14.547" dur="0.067"> THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. AN </text>
<text sub="clublinks" start="14.614" dur="0.067"> THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. MỘT ỨNG DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="14.681" dur="0.067"> THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. ỨNG DỤNG SỬ DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="14.748" dur="0.066"> THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. Một ứng dụng được sử dụng bởi </text>
<text sub="clublinks" start="14.814" dur="0.1"> THÁNG-- CONGNG VỚI NGƯỜI DÙNG SISTER CỦA ANH. Một ứng dụng được sử dụng bởi JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="14.914" dur="3.971"> DANH SÁCH NHÂN DÂN CỦA BẠN. Một ứng dụng được sử dụng bởi JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="18.885" dur="0.033"> DANH SÁCH NHÂN DÂN CỦA BẠN. Một ứng dụng được sử dụng bởi trường học của JJ </text>
<text sub="clublinks" start="18.918" dur="0.134"> DANH SÁCH NHÂN DÂN CỦA BẠN. Một ứng dụng được sử dụng bởi trường học của JJ </text>
<text sub="clublinks" start="19.052" dur="0.1"> DANH SÁCH NHÂN DÂN CỦA BẠN. MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG bởi TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA </text>
<text sub="clublinks" start="19.152" dur="0.234"> MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG bởi TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA </text>
<text sub="clublinks" start="19.386" dur="0.066"> MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG B SCHNG TRƯỜNG CỦA JJ TẠI SHIZS SHOWS </text>
<text sub="clublinks" start="19.452" dur="0.067"> MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG B SCHNG TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA HIỂN THỊ </text>
<text sub="clublinks" start="19.519" dur="0.1"> MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG B SCHNG TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA HIỂN THỊ </text>
<text sub="clublinks" start="19.619" dur="0.1"> MỘT ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG B SCHNG TRƯỜNG CỦA JJ TẠI ARIZONA HIỂN THỊ R UNNG UNTIL </text>
<text sub="clublinks" start="19.719" dur="1.402"> TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ R UNNG UNTIL </text>
<text sub="clublinks" start="21.121" dur="0.1"> TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ RATNG UNTIL LAST </text>
<text sub="clublinks" start="21.221" dur="0.1"> TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- </text>
<text sub="clublinks" start="21.321" dur="0.067"> TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI </text>
<text sub="clublinks" start="21.388" dur="0.066"> TRƯỜNG Ở ARIZONA HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="21.454" dur="0.267"> HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="21.721" dur="0.1"> HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI ĐANG CÓ THỂ </text>
<text sub="clublinks" start="21.821" dur="0.067"> HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="21.888" dur="0.067"> HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG RẤT NHIỀU </text>
<text sub="clublinks" start="21.955" dur="0.1"> HIỂN THỊ RATNG TUẦN UNTIL CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APP RÀNG </text>
<text sub="clublinks" start="22.055" dur="0.167"> CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="22.222" dur="0.133"> CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="22.355" dur="0.067"> CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐỂ THEO D MONI </text>
<text sub="clublinks" start="22.422" dur="0.1"> CUỐI TUẦN-- LORI ĐƯỢC SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐỂ THEO D MONI JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="22.522" dur="0.267"> CÓ THỂ SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐỂ THEO D MONI JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="22.789" dur="0.167"> CÓ THỂ SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐỂ THEO D MONI LỚP HỌC CỦA JJ </text>
<text sub="clublinks" start="22.956" dur="0.1"> CÓ THỂ SỬ DỤNG R APPNG ỨNG DỤNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA MONITOR JJ. </text>
<text sub="clublinks" start="23.056" dur="0.167"> ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. </text>
<text sub="clublinks" start="23.223" dur="0.1"> ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="23.323" dur="0.067"> ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. CHÚNG TÔI MUỐN </text>
<text sub="clublinks" start="23.39" dur="0.1"> ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. CHUNG TÔI MUÔN </text>
<text sub="clublinks" start="23.49" dur="0.1"> ĐỂ THEO D ACTI HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC CỦA JJ. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT </text>
<text sub="clublinks" start="23.59" dur="1.101"> HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT </text>
<text sub="clublinks" start="24.691" dur="0.1"> HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM </text>
<text sub="clublinks" start="24.791" dur="0.067"> HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ </text>
<text sub="clublinks" start="24.858" dur="0.066"> HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ RATNG </text>
<text sub="clublinks" start="24.924" dur="0.034"> HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ R SONG </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.1"> HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC. CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.267"> CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="25.325" dur="0.067"> CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN </text>
<text sub="clublinks" start="25.392" dur="0.033"> CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ RATNG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN </text>
<text sub="clublinks" start="25.425" dur="0.1"> CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ RATNG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN </text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.067"> CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT THÊM VỀ RATNG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN VÀO </text>
<text sub="clublinks" start="25.592" dur="1.268"> THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN VÀO </text>
<text sub="clublinks" start="26.86" dur="0.1"> THÊM VỀ R SONG CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. </text>
<text sub="clublinks" start="26.96" dur="1.968"> TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. </text>
<text sub="clublinks" start="28.928" dur="0.134"> TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TRONG </text>
<text sub="clublinks" start="29.062" dur="0.067"> TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TRỞ LẠI, </text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.1"> TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="29.229" dur="0.066"> TIẾP CẬN VÀO TRƯỜNG. TRỞ LẠI, MISTY CỦA CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="29.295" dur="0.234"> TRƯỜNG HỌC. TRỞ LẠI, MISTY CỦA CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="29.529" dur="0.167"> TRƯỜNG HỌC. TRỞ LẠI, INGLET CỦA CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="29.696" dur="0.067"> TRƯỜNG HỌC. TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI KHÔNG GIỚI HẠN </text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.066"> TRƯỜNG HỌC. TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI CÒN BỎ QUA A </text>
<text sub="clublinks" start="29.829" dur="0.634"> TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI CÒN BỎ QUA A </text>
<text sub="clublinks" start="30.463" dur="0.134"> TRỞ LẠI, MISTY CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG GIỚI HẠN </text>
<text sub="clublinks" start="30.597" dur="0.167"> TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI CÒN BỎ QUA MỘT CHI TIẾT RẤT NHIỀU </text>
<text sub="clublinks" start="30.764" dur="0.1"> TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI TRẢ LỜI INGLET KHÔNG GIỚI HẠN MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. </text>
<text sub="clublinks" start="30.864" dur="5.472"> INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.033"> INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. GÌ </text>
<text sub="clublinks" start="36.369" dur="0.1"> INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. CHÚNG TÔI LÀ GÌ </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.067"> INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. Chúng tôi đã làm gì </text>
<text sub="clublinks" start="36.536" dur="0.067"> INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. Những gì chúng tôi tìm thấy </text>
<text sub="clublinks" start="36.603" dur="0.066"> INGLET UNCOVERED MỘT THỜI GIAN CHI TIẾT RẤT NHIỀU. CHÚNG TÔI TÌM HIỂU GÌ </text>
<text sub="clublinks" start="36.669" dur="0.201"> RẤT NHIỀU CHI TIẾT THỜI GIAN. CHÚNG TÔI TÌM HIỂU GÌ </text>
<text sub="clublinks" start="36.87" dur="0.2"> CHÚNG TÔI TÌM HIỂU GÌ </text>
<text sub="clublinks" start="37.771" dur="0.166"> JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="37.937" dur="0.067"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ </text>
<text sub="clublinks" start="38.004" dur="0.034"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="38.038" dur="0.266"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT </text>
<text sub="clublinks" start="38.304" dur="0.067"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ BIT </text>
<text sub="clublinks" start="38.371" dur="0.034"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA </text>
<text sub="clublinks" start="38.405" dur="0.233"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA A </text>
<text sub="clublinks" start="38.638" dur="0.768"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA ROLLERCOASTER. </text>
<text sub="clublinks" start="39.406" dur="0.1"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA ROLLERCOASTER. XUYÊN QUA </text>
<text sub="clublinks" start="39.506" dur="0.166"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA ROLLERCOASTER. QUA NÀY </text>
<text sub="clublinks" start="39.672" dur="0.067"> MÔI TRƯỜNG CỦA JJ LÀ MỘT BIT CỦA ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, </text>
<text sub="clublinks" start="39.739" dur="0.167"> BIT CỦA MỘT ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, </text>
<text sub="clublinks" start="39.906" dur="0.134"> BIT CỦA MỘT ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, THE </text>
<text sub="clublinks" start="40.04" dur="0.133"> BIT CỦA MỘT ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="40.173" dur="0.067"> BIT CỦA MỘT ROLLERCOASTER. QUA THỜI GIAN NÀY, CHI TIẾT CỦA TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="1.268"> QUA THỜI GIAN NÀY, CHI TIẾT CỦA TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="41.508" dur="0.033"> QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ </text>
<text sub="clublinks" start="41.541" dur="0.067"> QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CỦA </text>
<text sub="clublinks" start="41.608" dur="0.2"> QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CỦA </text>
<text sub="clublinks" start="41.808" dur="0.067"> QUA THỜI GIAN NÀY, TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CONFLICT </text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.233"> TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CỦA CONFLICT </text>
<text sub="clublinks" start="42.108" dur="0.134"> TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CỦA CONFLICT GIỮA </text>
<text sub="clublinks" start="42.242" dur="0.066"> TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CÁC CONFLICT GIỮA CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="42.308" dur="0.101"> TRƯỜNG CHI TIẾT MỘT SỐ CÁC CONFLICT GIỮA CHARLES VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="1.234"> MỘT SỐ CONFLICT GIỮA CHARLES VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="43.643" dur="0.134"> MỘT SỐ CONFLICT GIỮA CHARLES VÀ LORI </text>
<text sub="clublinks" start="43.777" dur="0.066"> MỘT SỐ CONFLICT GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. </text>
<text sub="clublinks" start="43.843" dur="0.167"> GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. </text>
<text sub="clublinks" start="44.01" dur="0.1"> GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="44.11" dur="0.034"> GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. CHÚNG TA BẮT ĐẦU </text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.166"> GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU VÀO </text>
<text sub="clublinks" start="44.31" dur="0.067"> GIỮA CHARLES VÀ LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 </text>
<text sub="clublinks" start="44.377" dur="0.2"> LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 </text>
<text sub="clublinks" start="44.577" dur="0.034"> LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 </text>
<text sub="clublinks" start="44.611" dur="0.167"> LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 </text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.166"> LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, </text>
<text sub="clublinks" start="44.944" dur="0.067"> LORI VALLOW. CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA </text>
<text sub="clublinks" start="45.011" dur="1.201"> CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA </text>
<text sub="clublinks" start="46.212" dur="0.067"> CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở ĐÂU </text>
<text sub="clublinks" start="46.279" dur="0.134"> CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở ĐÂU JJ </text>
<text sub="clublinks" start="46.413" dur="0.033"> CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở đâu JJ VALLOW </text>
<text sub="clublinks" start="46.446" dur="0.1"> CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở đâu JJ VALLOW </text>
<text sub="clublinks" start="46.546" dur="0.267"> 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở đâu JJ VALLOW </text>
<text sub="clublinks" start="46.813" dur="0.133"> 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở đâu JJ VALLOW ĐANG THAM GIA </text>
<text sub="clublinks" start="46.946" dur="0.034"> 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở ĐÂU JJ VALLOW ĐANG Ở TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="46.98" dur="0.1"> 2019 TẠI GILBERT, ARIZONA Ở ĐÂU JJ VALLOW ĐANG Ở TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="47.08" dur="3.904"> JJ VALLOW ĐANG Ở TRƯỜNG Ở ĐÂU </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.167"> Ở đâu JJ VALLOW ĐANG Ở TRƯỜNG TẠI LAURENS </text>
<text sub="clublinks" start="51.151" dur="0.066"> Ở đâu JJ VALLOW đang học tại trường tại LAURENS INSTITUTE </text>
<text sub="clublinks" start="51.217" dur="0.1"> Ở đâu JJ VALLOW đang học tại trường tại LAURENS INSTITUTE CHO </text>
<text sub="clublinks" start="51.317" dur="0.301"> TRƯỜNG SỞ HỮU TẠI HỌC VIỆN LAURENS CHO </text>
<text sub="clublinks" start="51.618" dur="0.033"> TRƯỜNG SỞ HỮU TẠI HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, </text>
<text sub="clublinks" start="51.651" dur="0.167"> TRƯỜNG SỞ HỮU TẠI HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC </text>
<text sub="clublinks" start="51.818" dur="0.067"> TRƯỜNG SỞ HỮU TẠI HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="51.885" dur="2.969"> HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="54.854" dur="0.134"> HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC SỐNG TRÊN </text>
<text sub="clublinks" start="54.988" dur="0.1"> HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN NỀN TẢNG </text>
<text sub="clublinks" start="55.088" dur="0.033"> HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN THỨ 5, </text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.067"> HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG VÀO THÁNG 5, JJ </text>
<text sub="clublinks" start="55.188" dur="0.067"> HỌC VIỆN LAURENS CHO GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG VÀO THÁNG 5, JJ IS </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.233"> GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG VÀO THÁNG 5, JJ IS </text>
<text sub="clublinks" start="55.488" dur="0.1"> GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN THỨ 5, JJ LÀ TUYỆT VỜI </text>
<text sub="clublinks" start="55.588" dur="0.134"> GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN THỨ 5, JJ TUYỆT VỜI </text>
<text sub="clublinks" start="55.722" dur="0.1"> GIÁO DỤC, HOẶC CUỘC SỐNG TRÊN THỨ 5, JJ LÀ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. </text>
<text sub="clublinks" start="55.822" dur="1.935"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. </text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.1"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU </text>
<text sub="clublinks" start="57.857" dur="0.1"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU NGÀY </text>
<text sub="clublinks" start="57.957" dur="0.134"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁNG NGÀY MỚI NHẤT, </text>
<text sub="clublinks" start="58.091" dur="0.1"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁNG NGÀY LATER, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="3.07"> TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁNG NGÀY LATER, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="61.261" dur="0.066"> TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU NGÀY LATER, THAM QUAN CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="61.327" dur="0.167"> TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU NGÀY LATER, CHARLES THAM QUAN </text>
<text sub="clublinks" start="61.494" dur="0.067"> TUYỆT VỜI TỪ TRƯỜNG. SÁU NGÀY MỚI NHẤT, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, </text>
<text sub="clublinks" start="61.561" dur="0.267"> SÁU NGÀY MỚI NHẤT, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, </text>
<text sub="clublinks" start="61.828" dur="0.067"> SÁNG NGÀY LATER, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU </text>
<text sub="clublinks" start="61.895" dur="0.066"> SÁNG NGÀY LATER, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI </text>
<text sub="clublinks" start="61.961" dur="0.101"> SÁU NGÀY LATER, CHARLES THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD </text>
<text sub="clublinks" start="62.062" dur="3.436"> THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD </text>
<text sub="clublinks" start="65.498" dur="0.134"> THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD " </text>
<text sub="clublinks" start="65.632" dur="0.066"> THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD "CRAZY" </text>
<text sub="clublinks" start="65.698" dur="0.067"> THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD "Gone CRAZY" VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.067"> THAM QUAN TRƯỜNG, YÊU CẦU LORI HAD "CRAZY" VÀ ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="65.832" dur="0.234"> YÊU CẦU LORI HAD "Gone CRAZY" VÀ ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.166"> YÊU CẦU LORI HAD "Gone CRAZY" VÀ ĐƯỢC NGHE </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="0.1"> YÊU CẦU LORI HAD "Gone CRAZY" VÀ ĐƯỢC TÌM HIỂU TÔN GIÁO </text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="1.635"> "ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC TÔN GIÁO </text>
<text sub="clublinks" start="67.967" dur="0.067"> "ĐÁNH GIÁ ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC NHỮNG BÀI TẬP ĐÁNG TIN CẬY. </text>
<text sub="clublinks" start="68.034" dur="0.067"> "ĐÁNH GIÁ ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC NHIỀU VOI TUYỆT VỜI. BÀ ẤY </text>
<text sub="clublinks" start="68.101" dur="0.1"> "ĐÁNH GIÁ ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC NHIỀU VOI TUYỆT VỜI. CÔ ẤY ĐÃ CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="68.201" dur="0.067"> "ĐÁNH GIÁ ĐÁNG TIN CẬY" VÀ ĐƯỢC NHIỀU VOI TUYỆT VỜI. SHE HAD CSONG </text>
<text sub="clublinks" start="68.268" dur="0.3"> NGHE TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI. SHE HAD CSONG </text>
<text sub="clublinks" start="68.568" dur="0.067"> NGHE TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT </text>
<text sub="clublinks" start="68.635" dur="0.033"> NGHE TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI. HÃY CẨN THẬN </text>
<text sub="clublinks" start="68.668" dur="0.1"> NGHE TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN AN </text>
<text sub="clublinks" start="68.768" dur="1.001"> TIẾNG ANH. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN AN </text>
<text sub="clublinks" start="69.769" dur="0.167"> TIẾNG ANH. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN MỘT UNKNOWN </text>
<text sub="clublinks" start="69.936" dur="0.1"> TIẾNG ANH. SHE HAD CSONG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. </text>
<text sub="clublinks" start="70.036" dur="0.167"> TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. </text>
<text sub="clublinks" start="70.203" dur="0.1"> TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. CÁC </text>
<text sub="clublinks" start="70.303" dur="0.067"> TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. GIỐNG NHAU </text>
<text sub="clublinks" start="70.37" dur="0.133"> TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, </text>
<text sub="clublinks" start="70.503" dur="0.1"> TUYỆT ĐỐI ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="70.603" dur="0.234"> VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.067"> VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE </text>
<text sub="clublinks" start="70.937" dur="0.033"> VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE ĐÃ CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.101"> VỊ TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN. NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE A </text>
<text sub="clublinks" start="71.071" dur="0.3"> NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE A </text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.1"> NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE ĐÃ BẢO VỆ </text>
<text sub="clublinks" start="71.471" dur="0.067"> NGÀY CÙNG, CHARLES SAYS HE ĐÃ ĐẶT HÀNG BẢO VỆ </text>
<text sub="clublinks" start="71.538" dur="1.167"> SAYS HE ĐÃ ĐẶT HÀNG BẢO VỆ </text>
<text sub="clublinks" start="72.705" dur="0.101"> SAYS HE ĐÃ CÓ MỘT LỆNH BẢO VỆ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="72.806" dur="0.1"> SAYS HE ĐÃ CÓ MỘT LỆNH BẢO VỆ LẠI LORI. </text>
<text sub="clublinks" start="72.906" dur="0.233"> ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. </text>
<text sub="clublinks" start="73.139" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. VÀ ... </text>
<text sub="clublinks" start="73.239" dur="0.167"> ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. VÀ ... </text>
<text sub="clublinks" start="73.406" dur="0.067"> ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="73.473" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG BẢO VỆ LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI </text>
<text sub="clublinks" start="73.573" dur="0.234"> CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI </text>
<text sub="clublinks" start="73.807" dur="0.066"> CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI </text>
<text sub="clublinks" start="73.873" dur="0.067"> CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA ANH </text>
<text sub="clublinks" start="73.94" dur="0.033"> CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA BẠN </text>
<text sub="clublinks" start="73.973" dur="0.101"> CHỐNG LẠI LORI. VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA BẠN </text>
<text sub="clublinks" start="74.074" dur="0.233"> VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA BẠN </text>
<text sub="clublinks" start="74.307" dur="0.067"> VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA ANH EM RA KHỎI TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="74.374" dur="0.1"> VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA BẠN TRỞ THÀNH JJ VÀO TRƯỜNG VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="74.474" dur="0.067"> VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG TRỞ NÊN JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.1"> VÀ ... TÔI NÓI CUỘC ĐỜI SỐNG TRỞ NÊN JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ KIẾM ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="74.641" dur="0.167"> BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ KIẾM ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="74.808" dur="0.066"> BẮT ĐẦU JJ RA TRƯỜNG VÀ KIẾM ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.1"> BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ KIẾM ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="74.974" dur="0.101"> BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ NÓI RA KHỎI NHÀ NƯỚC </text>
<text sub="clublinks" start="75.075" dur="0.1"> BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ NÓI RA KHỎI NHÀ NƯỚC UNTIL </text>
<text sub="clublinks" start="75.175" dur="0.1"> BẮT ĐẦU JJ RA KHỎI TRƯỜNG VÀ NÓI RA KHỎI NHÀ NƯỚC UNTIL HE'S </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.2"> TRƯỜNG VÀ TÌM HIỂU RA KHỎI NHÀ NƯỚC UNTIL </text>
<text sub="clublinks" start="75.475" dur="0.1"> TRƯỜNG VÀ TÌM HIỂU RA KHỎI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. </text>
<text sub="clublinks" start="75.575" dur="0.834"> NGOÀI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. </text>
<text sub="clublinks" start="76.409" dur="0.1"> NGOÀI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. NGÀY </text>
<text sub="clublinks" start="76.509" dur="0.167"> NGOÀI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. NGÀY MỚI NHẤT, </text>
<text sub="clublinks" start="76.676" dur="0.1"> NGOÀI NHÀ NƯỚC AN TOÀN AN TOÀN. NGÀY MỚI NHẤT, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="76.776" dur="0.2"> AN TOÀN. NGÀY MỚI NHẤT, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="76.976" dur="0.067"> AN TOÀN. NGÀY LATER, CHARLES PHIM </text>
<text sub="clublinks" start="77.043" dur="0.134"> AN TOÀN. NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO </text>
<text sub="clublinks" start="77.177" dur="0.1"> AN TOÀN. NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO ĐỐI TƯỢNG </text>
<text sub="clublinks" start="77.277" dur="0.066"> AN TOÀN. NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO ĐỐI TƯỢNG </text>
<text sub="clublinks" start="77.343" dur="0.201"> NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO ĐỐI TƯỢNG </text>
<text sub="clublinks" start="77.544" dur="0.1"> NGÀY LATER, CHARLES PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. </text>
<text sub="clublinks" start="77.644" dur="0.167"> PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. </text>
<text sub="clublinks" start="77.811" dur="0.166"> PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. TRÊN </text>
<text sub="clublinks" start="77.977" dur="0.101"> PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. VÀO THÁNG HAI </text>
<text sub="clublinks" start="78.078" dur="0.1"> PHIM CHO PHONG CÁCH TỪ LORI. VÀO NGÀY 21 THÁNG 8, </text>
<text sub="clublinks" start="78.178" dur="1.501"> LORI. VÀO NGÀY 21 THÁNG 8, </text>
<text sub="clublinks" start="79.679" dur="0.067"> LORI. TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="79.746" dur="0.067"> LORI. TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="79.813" dur="0.133"> LORI. TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ </text>
<text sub="clublinks" start="79.946" dur="0.1"> LORI. TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRẢ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="80.046" dur="0.167"> TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRẢ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="80.213" dur="0.133"> TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="80.346" dur="0.167"> TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="80.513" dur="0.067"> TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, </text>
<text sub="clublinks" start="80.58" dur="0.1"> TRÊN NỀN TẢNG 21ST, CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI </text>
<text sub="clublinks" start="80.68" dur="1.635"> CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI </text>
<text sub="clublinks" start="82.315" dur="0.1"> CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.067"> CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN </text>
<text sub="clublinks" start="82.482" dur="0.1"> CHARLES VÀ JJ TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. </text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="1.969"> ĐẾN CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. </text>
<text sub="clublinks" start="84.551" dur="0.033"> ĐẾN CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. CHUYỂN ĐỘNG </text>
<text sub="clublinks" start="84.584" dur="0.1"> ĐẾN CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. CHUYỂN ĐẾN </text>
<text sub="clublinks" start="84.684" dur="0.1"> ĐẾN CUỘC ĐỜI SỐNG, LORI VẪN MIA. BIẾN ĐẾN THÁNG 3 </text>
<text sub="clublinks" start="84.784" dur="0.234"> VẪN CÒN MIA. BIẾN ĐẾN THÁNG 3 </text>
<text sub="clublinks" start="85.018" dur="0.167"> VẪN CÒN MIA. BIẾN ĐẾN BIỂU TƯỢNG </text>
<text sub="clublinks" start="85.185" dur="0.066"> VẪN CÒN MIA. BIẾN ĐỔI PHÍA THÁNG </text>
<text sub="clublinks" start="85.251" dur="1.435"> BIẾN ĐỔI PHÍA THÁNG </text>
<text sub="clublinks" start="86.686" dur="0.067"> BIẾN ĐỔI CHARLES MARCH FORMALLY RÚT TIỀN </text>
<text sub="clublinks" start="86.753" dur="0.067"> BIẾN ĐỔI BIỂU TƯỢNG MARCH FORMALLY WITHDRAWS JJ </text>
<text sub="clublinks" start="86.82" dur="0.1"> BIẾN ĐỔI BIỂU TƯỢNG MARCH FORMALLY RÚT TIỀN JJ TỪ </text>
<text sub="clublinks" start="86.92" dur="0.267"> CHARLES FORMALLY WITHDRAWS JJ TỪ </text>
<text sub="clublinks" start="87.187" dur="0.133"> CHARLES FORMALLY WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.134"> CHARLES FORMALLY WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="87.454" dur="0.066"> CHARLES FORMALLY WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI VỚI BẠN </text>
<text sub="clublinks" start="87.52" dur="1.268"> WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI VỚI BẠN </text>
<text sub="clublinks" start="88.788" dur="0.034"> WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI RỒI </text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.133"> WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI VỚI BẠN </text>
<text sub="clublinks" start="88.955" dur="0.1"> WITHDRAWS JJ TỪ TRƯỜNG ... NÓI VỚI BẠN ĐẾN TEXAS. </text>
<text sub="clublinks" start="89.055" dur="0.2"> TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. </text>
<text sub="clublinks" start="89.255" dur="0.134"> TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. NHANH </text>
<text sub="clublinks" start="89.389" dur="0.033"> TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. NHANH VỀ PHÍA TRƯỚC </text>
<text sub="clublinks" start="89.422" dur="0.1"> TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. NHANH CHÓNG ĐẾN </text>
<text sub="clublinks" start="89.522" dur="0.067"> TRƯỜNG ... NÓI VỚI CÁC BẠN ĐANG ĐI TEXAS. NHANH CHÓNG ĐỂ SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="89.589" dur="3.337"> ĐI ĐẾN TEXAS. NHANH CHÓNG ĐỂ SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="92.926" dur="0.167"> ĐI ĐẾN TEXAS. NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI </text>
<text sub="clublinks" start="93.093" dur="0.066"> ĐI ĐẾN TEXAS. NHANH CHÓNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC THÁNG 6 ... LIÊN HỆ LORI </text>
<text sub="clublinks" start="93.159" dur="0.267"> NHANH CHÓNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC THÁNG 6 ... LIÊN HỆ LORI </text>
<text sub="clublinks" start="93.426" dur="0.1"> NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="93.526" dur="0.067"> NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="93.593" dur="0.167"> NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="93.76" dur="0.067"> NHANH CHÓNG ĐỂ THAM GIA THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="93.827" dur="0.166"> THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="93.993" dur="0.101"> THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="94.094" dur="0.033"> THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG SAU KHI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="94.127" dur="0.133"> THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="94.26" dur="0.034"> THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT </text>
<text sub="clublinks" start="94.294" dur="0.1"> THÁNG 6 ... LORI LIÊN HỆ CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - </text>
<text sub="clublinks" start="94.394" dur="0.801"> CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.167"> CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE </text>
<text sub="clublinks" start="95.428" dur="0.034"> CUỘC SỐNG NÓI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐƯỢC ĐĂNG KÝ </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.066"> CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ </text>
<text sub="clublinks" start="95.528" dur="0.067"> CUỘC SỐNG NÓI VỚI GIA ĐÌNH ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ IN </text>
<text sub="clublinks" start="95.595" dur="0.167"> ĐÃ TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ IN </text>
<text sub="clublinks" start="95.762" dur="0.167"> ĐÃ TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG </text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.1"> ĐÃ TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="96.029" dur="0.1"> ĐƯỢC TRỞ LẠI GILBERT - VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="96.129" dur="3.603"> VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="99.732" dur="0.067"> VÀ SHE ĐĂNG KÝ JJ TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. </text>
<text sub="clublinks" start="99.799" dur="0.167"> CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. </text>
<text sub="clublinks" start="99.966" dur="0.067"> CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. TRÊN </text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.1"> CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. VÀO THÁNG 7 </text>
<text sub="clublinks" start="100.133" dur="0.167"> CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. VÀO THÁNG 11, </text>
<text sub="clublinks" start="100.3" dur="0.1"> CHƯƠNG TRÌNH MÙA H SCH CỦA TRƯỜNG. VÀO THÁNG 11, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="100.4" dur="1.435"> CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="101.835" dur="0.033"> CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW </text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.1"> CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="101.968" dur="0.067"> CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT </text>
<text sub="clublinks" start="102.035" dur="0.067"> CHƯƠNG TRÌNH. VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="102.102" dur="0.233"> VÀO THÁNG 11, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="102.335" dur="0.033"> VÀO NGÀY 11 THÁNG 7, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT </text>
<text sub="clublinks" start="102.368" dur="0.134"> VÀO NGÀY 11 THÁNG 7, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ KIẾM B BYNG </text>
<text sub="clublinks" start="102.502" dur="0.167"> VÀO NGÀY 11 THÁNG 7, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT BỞI LORI'S </text>
<text sub="clublinks" start="102.669" dur="0.1"> VÀO NGÀY 11 THÁNG 7, CHARLES VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ KIẾM B BRNG LORI'S BROTHER, </text>
<text sub="clublinks" start="102.769" dur="1.168"> VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT B BRNG LORI'S BROTHER, </text>
<text sub="clublinks" start="103.937" dur="0.066"> VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT B BRNG LORI'S BROTHER, ALEX </text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.101"> VALLOW ĐƯỢC SHOT VÀ GIẾT B BRNG LORI'S BROTHER, ALEX COX. </text>
<text sub="clublinks" start="104.104" dur="0.2"> Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. </text>
<text sub="clublinks" start="104.304" dur="0.033"> Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. TRONG KHOẢNG </text>
<text sub="clublinks" start="104.337" dur="0.1"> Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. GIỚI THIỆU </text>
<text sub="clublinks" start="104.437" dur="0.067"> Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. KHOẢNG MỘT TUẦN </text>
<text sub="clublinks" start="104.504" dur="0.033"> Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. VỀ MỘT TUẦN VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="104.537" dur="0.067"> Giết chết bởi LORI'S BROTHER, ALEX COX. VỀ MỘT TUẦN VÀ A </text>
<text sub="clublinks" start="104.604" dur="1.468"> ALEX COX. VỀ MỘT TUẦN VÀ A </text>
<text sub="clublinks" start="106.072" dur="0.1"> ALEX COX. GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT NỀN TẢNG </text>
<text sub="clublinks" start="106.172" dur="0.1"> ALEX COX. GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, </text>
<text sub="clublinks" start="106.272" dur="0.1"> ALEX COX. GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI </text>
<text sub="clublinks" start="106.372" dur="0.067"> ALEX COX. GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI TELLS </text>
<text sub="clublinks" start="106.439" dur="0.2"> GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI TELLS </text>
<text sub="clublinks" start="106.639" dur="0.1"> GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI NÓI JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="106.739" dur="0.101"> GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ </text>
<text sub="clublinks" start="106.84" dur="0.066"> GIỚI THIỆU MỘT TUẦN VÀ MỘT LATER LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ </text>
<text sub="clublinks" start="106.906" dur="1.335"> HALF LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ </text>
<text sub="clublinks" start="108.241" dur="0.167"> HALF LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ R CHARNG CHARLES </text>
<text sub="clublinks" start="108.408" dur="0.1"> HALF LATER, LORI NÓI TRƯỜNG CỦA JJ R CHARNG CHARLES CAM KẾT </text>
<text sub="clublinks" start="108.508" dur="0.267"> TRƯỜNG CỦA JJ R CHARNG CHARLES CAM KẾT </text>
<text sub="clublinks" start="108.775" dur="0.067"> TRƯỜNG CỦA JJ R CHARNG CHARLES CAM KẾT SUICIDE. </text>
<text sub="clublinks" start="108.842" dur="1.568"> CHARLES CAM KẾT BỀN VỮNG. </text>
<text sub="clublinks" start="110.41" dur="0.1"> CHARLES CAM KẾT BỀN VỮNG. XUYÊN QUA </text>
<text sub="clublinks" start="110.51" dur="0.067"> CHARLES CAM KẾT BỀN VỮNG. QUA HỌ </text>
<text sub="clublinks" start="110.577" dur="0.1"> CHARLES CAM KẾT BỀN VỮNG. QUA RIÊNG CỦA CHÚNG </text>
<text sub="clublinks" start="110.677" dur="0.267"> BỀN VỮNG. QUA RIÊNG CỦA CHÚNG </text>
<text sub="clublinks" start="110.944" dur="0.167"> BỀN VỮNG. QUA NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, </text>
<text sub="clublinks" start="111.111" dur="0.1"> BỀN VỮNG. QUA NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="111.211" dur="0.1"> BỀN VỮNG. QUA NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, CUỘC ĐỜI SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="111.311" dur="1.201"> QUA NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, CUỘC ĐỜI SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="112.512" dur="0.067"> QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CUỘC SỐNG HỌC </text>
<text sub="clublinks" start="112.579" dur="0.133"> QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CUỘC SỐNG TÌM HIỂU </text>
<text sub="clublinks" start="112.712" dur="0.033"> QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CUỘC ĐỜI SỐNG ĐƯỢC TÌM KIẾM </text>
<text sub="clublinks" start="112.745" dur="0.101"> QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CUỘC ĐỜI SỐNG ĐƯỢC TÌM KIẾM </text>
<text sub="clublinks" start="112.846" dur="0.2"> NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="113.046" dur="0.033"> NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC CÁC PHẦN </text>
<text sub="clublinks" start="113.079" dur="0.034"> NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC CÁC PHẦN </text>
<text sub="clublinks" start="113.113" dur="0.133"> NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC CÁC PHẦN </text>
<text sub="clublinks" start="113.246" dur="0.067"> NGHIÊN CỨU, CUỘC ĐỜI SỐNG TÌM KIẾM ĐƯỢC CÁC PHẦN CỦA MỘT GIA ĐÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="113.313" dur="1.368"> CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA GIA ĐÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="114.681" dur="0.033"> CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. </text>
<text sub="clublinks" start="114.714" dur="0.067"> CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. VÌ THẾ </text>
<text sub="clublinks" start="114.781" dur="0.067"> CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ VẬY </text>
<text sub="clublinks" start="114.848" dur="0.066"> CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ PHẦN </text>
<text sub="clublinks" start="114.914" dur="0.067"> CHARLES ĐƯỢC GIẾT LÀ MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA </text>
<text sub="clublinks" start="114.981" dur="0.167"> MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA </text>
<text sub="clublinks" start="115.148" dur="0.1"> MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ </text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.167"> MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ "ĐÚNG </text>
<text sub="clublinks" start="115.415" dur="0.1"> MỘT PHẦN CỦA TRANH CHẤP GIA ĐÌNH. VÌ VẬY LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ "ĐÚNG ĐÚNG" </text>
<text sub="clublinks" start="115.515" dur="1.268"> TRANH GIÀNH. VÌ VẬY LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ "ĐÚNG ĐÚNG" </text>
<text sub="clublinks" start="116.783" dur="0.067"> TRANH GIÀNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH "ĐÚNG ĐÚNG", </text>
<text sub="clublinks" start="116.85" dur="0.133"> TRANH GIÀNH. VÌ VẬY LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH "ĐÚNG ĐÚNG" </text>
<text sub="clublinks" start="116.983" dur="0.1"> TRANH GIÀNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH "SỰ KHÁC BIỆT", TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="117.083" dur="0.067"> TRANH GIÀNH. NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH "ĐẠI DIỆN TUYỆT VỜI", PHIM TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="117.15" dur="0.133"> CHÍNH SÁCH "ĐẠI DIỆN TUYỆT VỜI", PHIM TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="117.283" dur="0.134"> CHÍNH SÁCH "ĐẠI DIỆN TUYỆT VỜI", TRƯỜNG HỌC LẬP A </text>
<text sub="clublinks" start="117.417" dur="0.067"> CHÍNH SÁCH "ĐẠI DIỆN TUYỆT VỜI", TRƯỜNG HỌC BÁO CÁO </text>
<text sub="clublinks" start="117.484" dur="0.1"> CHÍNH SÁCH "SỰ KHÁC BIỆT", TRƯỜNG HỌC ĐỌC MỘT BÁO CÁO VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="117.584" dur="1.368"> CHÍNH SÁCH, TRƯỜNG HỌC BÁO CÁO VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="118.952" dur="0.2"> CHÍNH SÁCH, TRƯỜNG HỌC BÁO CÁO VỚI ARIZONA'S </text>
<text sub="clublinks" start="119.152" dur="0.067"> CHÍNH SÁCH, TRƯỜNG HỌC TẬP BÁO CÁO VỚI SỞ ARIZONA </text>
<text sub="clublinks" start="119.219" dur="0.166"> BÁO CÁO VỚI SỞ ARIZONA </text>
<text sub="clublinks" start="119.385" dur="0.101"> MỘT BÁO CÁO VỚI SỞ CỦA ARIZONA </text>
<text sub="clublinks" start="119.486" dur="0.166"> MỘT BÁO CÁO VỚI SỞ TRẺ CỦA ARIZONA </text>
<text sub="clublinks" start="119.652" dur="0.067"> MỘT BÁO CÁO VỚI SỞ AN TOÀN TRẺ CỦA ARIZONA. </text>
<text sub="clublinks" start="119.719" dur="0.167"> SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. </text>
<text sub="clublinks" start="119.886" dur="0.1"> SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. TRÊN </text>
<text sub="clublinks" start="119.986" dur="0.1"> SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. VÀO THÁNG 8 </text>
<text sub="clublinks" start="120.086" dur="0.034"> SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, </text>
<text sub="clublinks" start="120.12" dur="0.133"> SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ </text>
<text sub="clublinks" start="120.253" dur="0.067"> SỞ AN TOÀN TRẺ EM ARIZONA. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ SAU </text>
<text sub="clublinks" start="120.32" dur="0.667"> AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ SAU </text>
<text sub="clublinks" start="120.987" dur="0.067"> AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA </text>
<text sub="clublinks" start="121.054" dur="0.133"> AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA MỚI </text>
<text sub="clublinks" start="121.187" dur="0.067"> AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA TRƯỜNG MỚI </text>
<text sub="clublinks" start="121.254" dur="0.1"> AN TOÀN TRẺ EM. VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ NGHIÊM TÚC NĂM MỚI </text>
<text sub="clublinks" start="121.354" dur="0.167"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ NGHIÊM TÚC NĂM MỚI </text>
<text sub="clublinks" start="121.521" dur="0.133"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA TRƯỜNG NĂM MỚI TẠI </text>
<text sub="clublinks" start="121.654" dur="0.1"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 8, JJ THAM GIA TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="121.754" dur="1.435"> TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="123.189" dur="0.1"> TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC SỐNG CUỘC ĐỜI </text>
<text sub="clublinks" start="123.289" dur="0.1"> TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC SỐNG CUỘC ĐỜI </text>
<text sub="clublinks" start="123.389" dur="0.101"> TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC ĐỜI SỐNG M MONI THÁNG, </text>
<text sub="clublinks" start="123.49" dur="0.066"> TRƯỜNG MỚI NĂM Ở CUỘC ĐỜI SỐNG M MONI THÁNG, JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="123.556" dur="0.401"> TẠI CUỘC SỐNG CUỐI CÙNG THÁNG NĂM, JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="123.957" dur="0.066"> TẠI CUỘC SỐNG CUỐI CÙNG M MONI THÁNG, GRANDPARENT CỦA JJ.KAY </text>
<text sub="clublinks" start="124.023" dur="0.067"> TẠI CUỘC SỐNG CUỐI CÙNG M MONI THÁNG, GRANDPARENT CỦA JJ.KAY VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="124.09" dur="1.235"> LATER R MONNG THÁNG, GRANDPARENT CỦA JJ.KAY VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.1"> LATER R MONNG THÁNG, GRANDPARENT CỦA JJ.KAY VÀ LỚN </text>
<text sub="clublinks" start="125.425" dur="0.4"> GRANDPARENT.KAY VÀ LỚN </text>
<text sub="clublinks" start="125.825" dur="0.067"> GRANDPARENT.KAY VÀ LỚN GOOD GOOD. </text>
<text sub="clublinks" start="125.892" dur="1.501"> GOOD LỚN GOOD. </text>
<text sub="clublinks" start="127.393" dur="0.134"> GOOD LỚN GOOD. </text>
<text sub="clublinks" start="127.527" dur="0.1"> LỚN GOOD GOOD. TẠO TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="127.627" dur="0.067"> LỚN GOOD HẤP DẪN. HÃY ĐẾN TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="127.694" dur="0.033"> LỚN GOOD GOOD. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU </text>
<text sub="clublinks" start="127.727" dur="0.1"> LỚN GOOD GOOD. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU JJ </text>
<text sub="clublinks" start="127.827" dur="0.167"> GOOD BOODNG. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU JJ </text>
<text sub="clublinks" start="127.994" dur="0.1"> GOOD BOODNG. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU JJ </text>
<text sub="clublinks" start="128.094" dur="0.1"> GOOD BOODNG. HÃY ĐẾN TRƯỜNG HỌC HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.194" dur="1.335"> TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. </text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="0.167"> TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. TRÊN </text>
<text sub="clublinks" start="129.696" dur="0.066"> TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. VÀO THÁNG CHÍN </text>
<text sub="clublinks" start="129.762" dur="0.101"> TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.066"> TRƯỜNG HỎI NẾU JJ CÓ THỂ. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI </text>
<text sub="clublinks" start="129.929" dur="0.267"> ỔN THÔI. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI </text>
<text sub="clublinks" start="130.196" dur="0.067"> ỔN THÔI. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, RÚT TIỀN LORI </text>
<text sub="clublinks" start="130.263" dur="0.067"> ỔN THÔI. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ </text>
<text sub="clublinks" start="130.33" dur="0.1"> ỔN THÔI. VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, RÚT TIỀN LORI JJ TỪ </text>
<text sub="clublinks" start="130.43" dur="1.334"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, RÚT TIỀN LORI JJ TỪ </text>
<text sub="clublinks" start="131.764" dur="0.067"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="131.831" dur="0.1"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA </text>
<text sub="clublinks" start="131.931" dur="0.1"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA EMAIL </text>
<text sub="clublinks" start="132.031" dur="0.067"> VÀO NGÀY 5 THÁNG 9, LORI WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="132.098" dur="0.234"> WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="132.332" dur="0.1"> WITHDRAWS JJ TỪ CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. </text>
<text sub="clublinks" start="132.432" dur="1.368"> CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. </text>
<text sub="clublinks" start="133.8" dur="0.067"> CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG </text>
<text sub="clublinks" start="133.867" dur="0.1"> CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG </text>
<text sub="clublinks" start="133.967" dur="0.133"> CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.1"> CUỘC SỐNG VIA EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, MÀ </text>
<text sub="clublinks" start="134.2" dur="0.2"> ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, MÀ </text>
<text sub="clublinks" start="134.4" dur="0.167"> ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, KTVB </text>
<text sub="clublinks" start="134.567" dur="0.067"> ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, KTVB MANG LẠI, </text>
<text sub="clublinks" start="134.634" dur="0.1"> ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI </text>
<text sub="clublinks" start="134.734" dur="0.067"> ĐIỆN THOẠI .. TRONG EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS </text>
<text sub="clublinks" start="134.801" dur="1.335"> Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS </text>
<text sub="clublinks" start="136.136" dur="0.133"> Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S </text>
<text sub="clublinks" start="136.269" dur="0.067"> Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S MOVING </text>
<text sub="clublinks" start="136.336" dur="0.033"> Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S MOVING OUT </text>
<text sub="clublinks" start="136.369" dur="0.1"> Ở EMAIL, KTVB MANG LẠI, LORI SAYS CHIA SẺ RA KHỎI </text>
<text sub="clublinks" start="136.469" dur="0.2"> KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S RA KHỎI </text>
<text sub="clublinks" start="136.669" dur="0.067"> KTVB MANG LẠI, LORI SAYS SHE'S RA KHỎI NHÀ NƯỚC </text>
<text sub="clublinks" start="136.736" dur="0.033"> KTVB MANG LẠI, LORI SAYS CHIA SẺ RA MẮT NHÀ NƯỚC CHO </text>
<text sub="clublinks" start="136.769" dur="0.067"> KTVB MANG TÍNH, LORI SAYS CHIA SẺ RA MẮT NHÀ NƯỚC CHO A </text>
<text sub="clublinks" start="136.836" dur="0.134"> KTVB MANG LẠI, LORI SAYS CHIA SẺ RA MẮT NHÀ NƯỚC CHO MỘT MỚI </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.066"> KTVB MANG LẠI, LORI SAYS CHIA SẺ RA MẮT NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... </text>
<text sub="clublinks" start="137.036" dur="3.37"> HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... </text>
<text sub="clublinks" start="140.406" dur="0.101"> HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="140.507" dur="0.1"> HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ </text>
<text sub="clublinks" start="140.607" dur="0.033"> HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG </text>
<text sub="clublinks" start="140.64" dur="0.1"> HÃY BẮT ĐẦU NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="140.74" dur="0.267"> NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="141.007" dur="0.067"> NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="141.074" dur="0.133"> NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="0.067"> NHÀ NƯỚC CHO MỘT CÔNG VIỆC MỚI ... VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. </text>
<text sub="clublinks" start="141.274" dur="2.903"> VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. </text>
<text sub="clublinks" start="144.177" dur="0.033"> VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. Cuối cùng, </text>
<text sub="clublinks" start="144.21" dur="0.2"> VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. Cuối cùng, đến </text>
<text sub="clublinks" start="144.41" dur="0.067"> VÀ JJ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. Cuối cùng, đến tháng mười hai </text>
<text sub="clublinks" start="144.477" dur="0.2"> TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. Cuối cùng, đến tháng mười hai </text>
<text sub="clublinks" start="144.677" dur="0.034"> TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, </text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.167"> TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, A </text>
<text sub="clublinks" start="144.878" dur="0.1"> TRẢ LẠI CHO TRƯỜNG. CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT PHÁT HIỆN </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.267"> CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT PHÁT HIỆN </text>
<text sub="clublinks" start="145.245" dur="0.066"> CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.134"> CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN </text>
<text sub="clublinks" start="145.445" dur="0.1"> CUỐI CÙNG, ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="145.545" dur="0.634"> 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.133"> 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN TRƯỜNG VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.1"> Năm 2019, MỘT LIÊN HỆ PHÁT HIỆN TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.034"> Năm 2019, MỘT LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN </text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="0.1"> Năm 2019, MỘT LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN </text>
<text sub="clublinks" start="146.546" dur="0.2"> LIÊN HỆ TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN </text>
<text sub="clublinks" start="146.746" dur="0.234"> LIÊN HỆ TRƯỜNG VÀ THỰC HIỆN ĐÓ </text>
<text sub="clublinks" start="146.98" dur="0.1"> LIÊN HỆ TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC NHẬN CỦA JJ. </text>
<text sub="clublinks" start="147.08" dur="0.567"> VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. </text>
<text sub="clublinks" start="147.647" dur="0.133"> VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. CÁC </text>
<text sub="clublinks" start="147.78" dur="0.134"> VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="147.914" dur="0.1"> VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. HỌC VIỆN CUỘC SỐNG </text>
<text sub="clublinks" start="148.014" dur="0.1"> VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CỦA SỰ KHÁC BIỆT CỦA JJ. HỌC VIỆC CUỘC SỐNG SỬ DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="148.114" dur="1.101"> TUYỆT VỜI CỦA JJ. HỌC VIỆC CUỘC SỐNG SỬ DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="149.215" dur="0.067"> TUYỆT VỜI CỦA JJ. CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG AN </text>
<text sub="clublinks" start="149.282" dur="0.1"> TUYỆT VỜI CỦA JJ. HỌC VIỆC CUỘC SỐNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.167"> TUYỆT VỜI CỦA JJ. CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI </text>
<text sub="clublinks" start="149.549" dur="0.067"> TUYỆT VỜI CỦA JJ. CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" </text>
<text sub="clublinks" start="149.616" dur="0.133"> CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" </text>
<text sub="clublinks" start="149.749" dur="0.033"> CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - </text>
<text sub="clublinks" start="149.782" dur="0.101"> CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - A </text>
<text sub="clublinks" start="149.883" dur="0.066"> CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ </text>
<text sub="clublinks" start="149.949" dur="0.134"> CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ </text>
<text sub="clublinks" start="150.083" dur="0.067"> CUỘC ĐỜI SỐNG SỬ DỤNG MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP </text>
<text sub="clublinks" start="150.15" dur="2.135"> MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP </text>
<text sub="clublinks" start="152.285" dur="0.067"> MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="152.352" dur="0.1"> MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="152.452" dur="0.067"> MỘT ỨNG DỤNG GỌI "BLOOMZ" - CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ </text>
<text sub="clublinks" start="152.519" dur="0.3"> - MỘT CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ </text>
<text sub="clublinks" start="152.819" dur="0.1"> - MỘT CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN </text>
<text sub="clublinks" start="152.919" dur="0.067"> - MỘT CÔNG CỤ CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="152.986" dur="1.134"> CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="154.12" dur="0.067"> CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH </text>
<text sub="clublinks" start="154.187" dur="0.2"> CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.1"> CÁC TRƯỜNG HỌC CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. </text>
<text sub="clublinks" start="154.487" dur="0.267"> THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. </text>
<text sub="clublinks" start="154.754" dur="0.067"> THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO D ACCI </text>
<text sub="clublinks" start="154.821" dur="0.167"> THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. DỰA THEO </text>
<text sub="clublinks" start="154.988" dur="0.033"> THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO ĐỜI SỐNG, </text>
<text sub="clublinks" start="155.021" dur="0.067"> THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO ĐỜI SỐNG, A </text>
<text sub="clublinks" start="155.088" dur="0.2"> PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO ĐỜI SỐNG, A </text>
<text sub="clublinks" start="155.288" dur="0.067"> PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI </text>
<text sub="clublinks" start="155.355" dur="0.1"> PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO DIFEI CUỘC ĐỜI, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC </text>
<text sub="clublinks" start="155.455" dur="0.133"> PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC KHÁC </text>
<text sub="clublinks" start="155.588" dur="0.1"> PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN. THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC </text>
<text sub="clublinks" start="155.688" dur="0.301"> THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC </text>
<text sub="clublinks" start="155.989" dur="0.033"> THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC XÁC NHẬN </text>
<text sub="clublinks" start="156.022" dur="0.1"> THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC NHẬN ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="156.122" dur="0.067"> THEO DIFEI CUỘC SỐNG, MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC ĐƯỢC XÁC NHẬN LORI </text>
<text sub="clublinks" start="156.189" dur="0.634"> ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC XÁC NHẬN LORI </text>
<text sub="clublinks" start="156.823" dur="0.067"> ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC ĐƯỢC XÁC NHẬN LORI VALLOW </text>
<text sub="clublinks" start="156.89" dur="0.066"> ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ KHÁC ĐƯỢC XÁC NHẬN LORI VALLOW ĐÃ CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="156.956" dur="0.301"> XÁC NHẬN NHƯ LORI VALLOW ĐÃ CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="157.257" dur="0.1"> XÁC NHẬN NHƯ LORI VALLOW ĐÃ TIẾP TỤC </text>
<text sub="clublinks" start="157.357" dur="1.601"> VALLOW ĐÃ TIẾP TỤC </text>
<text sub="clublinks" start="158.958" dur="0.1"> VALLOW ĐÃ TIẾP TỤC LIÊN TỤC </text>
<text sub="clublinks" start="159.058" dur="0.067"> VALLOW ĐÃ TIẾP TỤC THEO D JJI JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="159.125" dur="0.267"> TIẾP TỤC LIÊN TỤC JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="159.392" dur="0.1"> TIẾP THEO TIẾP THEO LỚP HỌC CỦA JJ </text>
<text sub="clublinks" start="159.492" dur="1.702"> THEO D CLASSI LỚP HỌC CỦA JJ </text>
<text sub="clublinks" start="161.194" dur="0.1"> GIÁM SÁT TRUYỀN THÔNG LỚP HỌC CỦA JJ </text>
<text sub="clublinks" start="161.294" dur="0.234"> GIAO TIẾP LỚP </text>
<text sub="clublinks" start="161.528" dur="0.1"> HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG LỚP. </text>
<text sub="clublinks" start="161.628" dur="1.501"> HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. </text>
<text sub="clublinks" start="163.129" dur="0.1"> HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. CÁC </text>
<text sub="clublinks" start="163.229" dur="0.067"> HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. TÊN </text>
<text sub="clublinks" start="163.296" dur="0.133"> HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. TÊN LORI </text>
<text sub="clublinks" start="163.429" dur="0.067"> HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC. TÊN LORI VALLOW </text>
<text sub="clublinks" start="163.496" dur="0.167"> HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW </text>
<text sub="clublinks" start="163.663" dur="0.1"> HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW ĐÃ CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="163.763" dur="0.134"> HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="163.897" dur="0.033"> HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D </text>
<text sub="clublinks" start="163.93" dur="0.1"> HỆ THỐNG. TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI </text>
<text sub="clublinks" start="164.03" dur="0.167"> TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI </text>
<text sub="clublinks" start="164.197" dur="0.067"> TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI </text>
<text sub="clublinks" start="164.264" dur="0.166"> TÊN LORI VALLOW ĐÃ THEO D APPI ỨNG DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="164.43" dur="0.167"> TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D APPI NHIỀU ỨNG DỤNG </text>
<text sub="clublinks" start="164.597" dur="0.067"> TÊN LORI VALLOW ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... </text>
<text sub="clublinks" start="164.664" dur="2.269"> ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN MỌI THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... </text>
<text sub="clublinks" start="166.933" dur="0.1"> ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN </text>
<text sub="clublinks" start="167.033" dur="0.067"> ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN UNTIL </text>
<text sub="clublinks" start="167.1" dur="0.133"> ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN UNTIL LAST </text>
<text sub="clublinks" start="167.233" dur="0.1"> ĐÃ ĐƯỢC THEO D ONI TRÊN MỌI THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. </text>
<text sub="clublinks" start="167.333" dur="0.234"> ỨNG DỤNG NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. </text>
<text sub="clublinks" start="167.567" dur="0.067"> ỨNG DỤNG NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. Đó là </text>
<text sub="clublinks" start="167.634" dur="0.066"> ỨNG DỤNG NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI NÀO </text>
<text sub="clublinks" start="167.7" dur="0.1"> ỨNG DỤNG NHIỀU THỜI GIAN ỨNG DỤNG .... LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. Đó là khi nào </text>
<text sub="clublinks" start="167.8" dur="3.471"> LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. Đó là khi nào </text>
<text sub="clublinks" start="171.271" dur="0.133"> LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="171.404" dur="0.033"> LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC </text>
<text sub="clublinks" start="171.437" dur="0.101"> LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC </text>
<text sub="clublinks" start="171.538" dur="0.1"> LÊN TUẦN LỄ CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... </text>
<text sub="clublinks" start="171.638" dur="0.166"> ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... </text>
<text sub="clublinks" start="171.804" dur="0.134"> ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... VÀ </text>
<text sub="clublinks" start="171.938" dur="0.067"> ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... VÀ KHÁM PHÁ </text>
<text sub="clublinks" start="172.005" dur="0.1"> ĐÓ LÀ KHI TRƯỜNG HỌC HỌC ... VÀ TÌM HIỂU </text>
<text sub="clublinks" start="172.105" dur="1.668"> TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU ... VÀ KHÁM PHÁ </text>
<text sub="clublinks" start="173.773" dur="0.033"> TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU ... VÀ BẮT ĐẦU TIẾP CẬN CỦA TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="173.806" dur="0.067"> TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU ... VÀ BẮT ĐẦU TIẾP CẬN CỦA BẠN </text>
<text sub="clublinks" start="173.873" dur="0.1"> TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU ... VÀ TÌM HIỂU TIẾP CẬN CỦA MÌNH </text>
<text sub="clublinks" start="173.973" dur="0.067"> TRƯỜNG HỌC TÌM HIỂU NÓ ... VÀ BẮT ĐẦU TIẾP CẬN CỦA BẠN ĐẾN ỨNG DỤNG. </text>
<text sub="clublinks" start="174.04" dur="0.167"> VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. </text>
<text sub="clublinks" start="174.207" dur="0.133"> VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. CÁC </text>
<text sub="clublinks" start="174.34" dur="0.067"> VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. TRƯỜNG HỌC </text>
<text sub="clublinks" start="174.407" dur="0.067"> VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. TRƯỜNG SAYS </text>
<text sub="clublinks" start="174.474" dur="0.067"> VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ </text>
<text sub="clublinks" start="174.541" dur="0.066"> VÀ KHÁM PHÁ TIẾP CẬN CỦA TÔI ĐẾN ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ ĐÃ </text>
<text sub="clublinks" start="174.607" dur="1.235"> TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ ĐÃ </text>
<text sub="clublinks" start="175.842" dur="0.067"> TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="175.909" dur="0.066"> TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG </text>
<text sub="clublinks" start="175.975" dur="0.067"> TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO </text>
<text sub="clublinks" start="176.042" dur="0.067"> TIẾP CẬN VÀO ỨNG DỤNG. TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO </text>
<text sub="clublinks" start="176.109" dur="0.233"> TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO </text>
<text sub="clublinks" start="176.342" dur="0.1"> TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN </text>
<text sub="clublinks" start="176.442" dur="0.101"> TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI </text>
<text sub="clublinks" start="176.543" dur="0.1"> TRƯỜNG NÓI NÓ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI LORI'S </text>
<text sub="clublinks" start="176.643" dur="1.368"> KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI LORI'S </text>
<text sub="clublinks" start="178.011" dur="0.1"> KHÔNG CÓ IDEA TẠI SAO TÀI KHOẢN CÓ TÊN LORI </text>
<text sub="clublinks" start="178.111" dur="0.1"> KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI MUỐN </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.033"> KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG TẠI SAO TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN </text>
<text sub="clublinks" start="178.244" dur="0.1"> KHÔNG CÓ IDEA TẠI SAO MỘT TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN </text>
<text sub="clublinks" start="178.344" dur="0.267"> TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN </text>
<text sub="clublinks" start="178.611" dur="0.067"> TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN SAU </text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.133"> TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CÒN SAU </text>
<text sub="clublinks" start="178.811" dur="0.067"> TÀI KHOẢN VỚI TÊN LORI VẪN CẦN SAU KHI ỨNG DỤNG ... </text>
<text sub="clublinks" start="178.878" dur="0.901"> TÊN VẪN CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... </text>
<text sub="clublinks" start="179.779" dur="0.134"> TÊN VẪN CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE </text>
<text sub="clublinks" start="179.913" dur="0.033"> TÊN VẪN CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S </text>
<text sub="clublinks" start="179.946" dur="0.133"> TÊN KHÔNG CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S NO </text>
<text sub="clublinks" start="180.079" dur="0.067"> TÊN VẪN CÒN SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S NO LONGER </text>
<text sub="clublinks" start="180.146" dur="0.267"> SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S NO LONGER </text>
<text sub="clublinks" start="180.413" dur="0.1"> SAU KHI ỨNG DỤNG ... SINCE JJ'S NO ENROLLED. </text>
<text sub="clublinks" start="180.513" dur="0.701"> SINCE JJ'S NO ENROLLED lâu hơn. </text>
<text sub="clublinks" start="181.214" dur="0.033"> SINCE JJ'S NO ENROLLED lâu hơn. TRỞ LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="181.247" dur="0.1"> SINCE JJ'S NO ENROLLED lâu hơn. QUAY LẠI </text>
<text sub="clublinks" start="181.347" dur="0.067"> SINCE JJ'S NO ENROLLED lâu hơn. TRỞ LẠI VỚI BẠN. </text>
<text sub="clublinks" start="181.414" dur="5.806"> ĐĂNG KÝ. TRỞ LẠI VỚI BẠN. </text>
<text sub="clublinks" start="187.22" dur="0.2"> TRỞ LẠI VỚI BẠN. </text>
<text sub="clublinks" start="187.787" dur="0.067"> JJ </text>
<text sub="clublinks" start="187.854" dur="0.1"> JJ WAS </text>
<text sub="clublinks" start="187.954" dur="0.067"> JJ LÀ CUỐI </text>
<text sub="clublinks" start="188.021" dur="0.066"> JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG </text>
<text sub="clublinks" start="188.087" dur="0.301"> JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM </text>
<text sub="clublinks" start="188.388" dur="0.066"> JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM Ở TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="188.454" dur="0.134"> JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM Ở TRƯỜNG Ở </text>
<text sub="clublinks" start="188.588" dur="0.067"> JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM Ở TRƯỜNG Ở REXBURG </text>
<text sub="clublinks" start="188.655" dur="0.333"> JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM TẠI TRƯỜNG Ở REXBURG ON </text>
<text sub="clublinks" start="188.988" dur="0.1"> JJ ĐƯỢC CUỐI CÙNG XEM Ở TRƯỜNG Ở REXBURG vào tháng 9 </text>
<text sub="clublinks" start="189.088" dur="0.101"> JJ ĐƯỢC MANG LẠI CUỐI CÙNG TẠI TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. </text>
<text sub="clublinks" start="189.189" dur="0.567"> TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. </text>
<text sub="clublinks" start="189.756" dur="0.1"> TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. CHÚNG TÔI </text>
<text sub="clublinks" start="189.856" dur="0.067"> TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. CHÚNG TA CÓ </text>
<text sub="clublinks" start="189.923" dur="0.1"> TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. CHÚNG TÔI CHƯA </text>
<text sub="clublinks" start="190.023" dur="0.1"> TRƯỜNG Ở REXBURG vào ngày 23 tháng 9. CHÚNG TÔI KHÔNG NỀN TẢNG </text>
<text sub="clublinks" start="190.123" dur="0.167"> 23 tháng 9 CHÚNG TÔI KHÔNG NỀN TẢNG </text>
<text sub="clublinks" start="190.29" dur="0.133"> 23 tháng 9 CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM THẤY </text>
<text sub="clublinks" start="190.423" dur="0.134"> 23 tháng 9 CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT CỨ TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="190.557" dur="0.066"> 23 tháng 9 CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="190.623" dur="0.801"> CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="191.424" dur="0.067"> CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="0.133"> CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT CỨ HỒ SƠ TRƯỜNG </text>
<text sub="clublinks" start="191.624" dur="0.134"> CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT CỨ HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, </text>
<text sub="clublinks" start="191.758" dur="0.1"> CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM BẤT CỨ HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- </text>
<text sub="clublinks" start="191.858" dur="0.167"> MỌI HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- </text>
<text sub="clublinks" start="192.025" dur="0.133"> BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- NHƯNG </text>
<text sub="clublinks" start="192.158" dur="0.067"> BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH </text>
<text sub="clublinks" start="192.225" dur="0.067"> BẤT K REC HỒ SƠ NÀO CHO TRƯỜNG SISTER, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="192.292" dur="0.066"> BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- NHƯNG POLICE SAY SHE </text>
<text sub="clublinks" start="192.358" dur="0.067"> BẤT K REC HỒ SƠ TRƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI NGHE CỦA BẠN, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH SAY SHE LÀ </text>
<text sub="clublinks" start="192.425" dur="0.534"> DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG POLICE NÓI </text>
<text sub="clublinks" start="192.959" dur="0.067"> DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI C SHNG </text>
<text sub="clublinks" start="193.026" dur="0.1"> DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI NÀO C LENG ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="193.126" dur="0.033"> DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI NÀO C ALNG ĐƯỢC </text>
<text sub="clublinks" start="193.159" dur="0.1"> DÀNH CHO NGƯỜI NGHE CỦA MÌNH, TYLEE-- NHƯNG CHÍNH SÁCH NÓI NÀO C ALNG ĐƯỢC XEM </text>
<text sub="clublinks" start="193.259" dur="0.301"> NHƯNG POLICE SAY SHE CSONG ĐƯỢC XEM </text>
<text sub="clublinks" start="193.56" dur="0.066"> NHƯNG POLICE SAY SHE C ALNG ĐƯỢC XEM LẠI TRONG THÁNG 9. </text>
<text sub="clublinks" start="193.626" dur="1.702"> CSONG ĐƯỢC XEM LẦN TRONG THÁNG 9. </text>