ການປັບປຸງເຂດຮ້ອນ: ເຮີຣິເຄນ Isaias ຍັງຄົງເປັນ ໝວດ ທີ 1 subtitles

ນາທີ. ນາທີ. ແຕ່ ນາທີ. ແຕ່ຂວາ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປັດຈຸບັນ ນາທີ. ແຕ່ດຽວນີ້ດຽວນີ້ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນຫຼາຍ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົາບາງສ່ວນ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົາບາງສ່ວນຂອງ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານຟ້າ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານຟ້າບໍ່ໄດ້ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນຫຼາຍຂອງພະລັງງານຟ້າບໍ່ໄດ້ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານລົມບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນຫຼາຍຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະເຂົ້າໄປ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສອງສາມອັນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃນ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານລົມບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຢູ່ໃນແມດ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົOFາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານລົມບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຢູ່ໃນ METRO ແຕ່ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສອງສາມອັນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກຕໍ່ໄປ ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສອງສາມອັນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງປານໃດໃນ METRO, ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມບາດ ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມບາດ ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມບາດເລັກນ້ອຍລົງໄປ ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຂໍ້ນ້ອຍລົງເພື່ອ ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ຂອງ ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ເອກະສານ ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ຂອງ ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ຂອງ ຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ເອື້ອເຟື້ອຢູ່ໃນ ເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາລົງເພື່ອໃຫ້ເອກະສານຊ້ອນຢູ່ໃນ ເລັກນ້ອຍລົງຕື່ມເພື່ອໃຫ້ເອກະສານເຂົ້າໄປໃນມະນຸດ. ເລັກນ້ອຍລົງຕື່ມເພື່ອໃຫ້ເອກະສານເຂົ້າໄປໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ເລັກນ້ອຍລົງຕື່ມເພື່ອໃຫ້ເອກະສານເຂົ້າໄປໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນີ້ ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນີ້ ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະ ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແທ້ HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນ HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນ HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ນອນ HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເອົາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນມີຢູ່ເພາະວ່າ ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ແນ່ນອນ ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນວ່າມັນເກີດຂື້ນໃນເວລາ 11:00 ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງເຊິ່ງອາດຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາ 11:00 ໂມງ ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນເວລາ 11:00 ໂມງຂອງການເຂົ້າເບິ່ງ ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນວ່າມັນມີຢູ່ໃນເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງ ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ມີການເຂົ້າເບິ່ງ ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກຢຸດຢັ້ງ ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການທີ່ຖືກປິດບັງ ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນຂະນະນີ້ ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນຕອນນີ້ມີອາຍຸ 80 ປີ ໃນເວລາ 11:00 ຂອງການຄົ້ນຫານີ້ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງຈິງຈັງເຖິງ 80 ປີ ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການກວດສອບສາຍຕາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ລ້ານ ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການກວດສອບສາຍຕາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ລ້ານປອນ ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການຊອກຫາສາຍຕາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ລ້ານຊົ່ວໂມງ PER ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ໄມປິງແລະ ໃນເວລາ 11:00 ໄດ້ມີການຊອກຫາສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ໄມເປີເຊັນແລະ ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 MILES PER HUS ແລະ GUSTS ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການຄົ້ນຫາແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ລ້ານຊົ່ວໂມງແລະວິສາຫະກິດທີ່ຈະ ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS TO ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. The GUST ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ເງິນທີ່ຫາຍາກ ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີສູງເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ດິນທີ່ຫາຍາກຫລື 90 ປີ. ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ເງິນຕາແທ້ຫລື 90. ດັ່ງນັ້ນ MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ກລໍະຫະກັມຫຼື 90. ດັ່ງນັ້ນ MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ເງີນເດືອນແທ້ຫລື 90. ດັ່ງນັ້ນອີກຄັ້ງ MILES PER ຊົ່ວໂມງແລະທຸລະກິດເຖິງ 100. ກົກໃບອ່ອນຫລື 90 ປີ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ MILES PER ຊົ່ວໂມງແລະທຸລະກິດເຖິງ 100. ເງິນສົດຫລື 90 ປີ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ກົກໃບອ່ອນຫລື 90 ປີ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ມັນເປັນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງຫຼື 90 ປີ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ວ່າມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ 100. ການຄົ້ນຫາທີ່ຍາກຫລື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ 100. ຄຳ ຕອບທີ່ແທ້ຈິງຫຼື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ 100. ການຄົ້ນຫາທີ່ຍາກຫຼື 90. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ 100. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຫລື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນ 100. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຫລື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ 100. ການຄົ້ນຫາທີ່ຍາກຫຼື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນການສະແດງ 100. ການຄົ້ນຫາທີ່ຍາກຫຼື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ສະແດງອອກມາກໍ່ຕາມ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນຄວາມເຂັ້ມແຂງເລັກນ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຢູ່ໃນ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເລັກນ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສະເພາະ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້ອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້ອຍ​ຄິດ​ວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນ QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນ QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍ QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍ QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍຖະ ໜົນ QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍຖະ ໜົນ A QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍຫົວເລື່ອງເລັກ ໜ້ອຍ QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງ QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງເຂົ້າຂ້າງ ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງເຂົ້າຂ້າງ ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງເຂົ້າຂ້າງ ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍຂະ ໜາດ ນ້ອຍໆທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຍ້າຍໄປ ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຍ້າຍອອກໄປ ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ໄປຕິດຕາມ ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໃຫ້ກັບທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຕິດຕາມ ຍ້າຍກະເປົາເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຕິດຕາມກ ຍ້າຍຫົວຂໍ້ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຂໍ້ມູນຕິດຕາມເລັກ ໜ້ອຍ ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຮ່ອງຮອຍຕິດຕາມເລັກ ໜ້ອຍ ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍົກຍ້າຍການຕິດຕາມເລັກ ໜ້ອຍ ໄປ ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍົກຍ້າຍການຕິດຕາມເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາ ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຮ່ອງຮອຍນ້ອຍໆໄປທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຮ່ອງຮອຍນ້ອຍໆໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຕິດຕາມພຽງເລັກນ້ອຍໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍ ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍ​ຈະ ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຢາກມີ ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍ ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຢາກຍ້າຍມັນ ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຢາກຍ້າຍມັນກ ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຮູບແບບສັ້ນໆ ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຮູບແບບສັ້ນໆ ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນເປັນຂໍ້ມູນເລັກໆນ້ອຍໆ ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ A ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຈັກ ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຮູບແບບສັ້ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນ AT AT ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ມີຈຸດ ໜັກ ປານໃດ ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ວ່າໃນໃດໆ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມມັນແມ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມມັນແມ່ນ A ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມມັນເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມມັນເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນແມ່ນ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນໄປ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນເປັນເຂດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນເປັນເຂດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າ ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງເລີຍ ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ຖືກ ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສູນ ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສູນ ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນ ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດ ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ຄິດແລະ ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ດັ່ງນັ້ນຄິດແລະຄວນຈື່ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ດັ່ງນັ້ນຄິດແລະຄວນຈື່ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ ຈຳ ສິ່ງນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນແມ່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄວນຈື່ແລະ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ເທົ່ານັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ຜົນຂອງການ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ພະລັງງານຂອງ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ເປີເຊັນຂອງເວລາເທົ່ານັ້ນ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາເທົ່ານັ້ນ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນມີ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນສິ້ນສຸດລົງ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນສິ້ນສຸດລົງ ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນຈົບລົງພາຍໃນ ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງພາຍໃນ ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງພາຍໃນ ມັນມີພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ 70 ປັດຈຸບັນຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນ CONE ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການສົນທະນາ ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນເວລາ ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດຈຸບັນຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນ ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກ ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານ ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານ ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າແມ່ນຫຍັງ ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າແມ່ນໂດຍຜ່ານ ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າມັນແມ່ນສິ່ງນີ້ ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຜ່ານນິຕິ ກຳ ນີ້ ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຜ່ານພາຍຸ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກເຈົ້າວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຕະຫຼອດເລື່ອງນີ້ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຜ່ານຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງໂດຍຜ່ານສາຍຕານີ້ແມ່ນບາງຄົນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ແມ່ນວ່າໂດຍຜ່ານທາງນິຕິ ກຳ ນີ້ແມ່ນບາງຄົນທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຜ່ານຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ແມ່ນມີບາງຄົນຖືກຄາດຫວັງໄວ້ຢູ່ອ້ອມຮອບ ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍຕະຫຼອດເວລານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຄາດ ໝາຍ ໄວ້ບາງບ່ອນຢູ່ອ້ອມຮອບ ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍຕະຫຼອດເວລານີ້ມີການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ myRTLE ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍ MyRTLE ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍ MyRTLE ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍ MyRTLE ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍ MyRTLE ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດວຽກ ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍທີ່ລຶກລັບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດວຽກຂອງຕົນ ບາງຄົນທີ່ຄາດຫວັງວ່າຈະເກີດປະມານຫາດຊາຍທີ່ມີຄວາມລຶກລັບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ຈະເຮັດວຽກຢູ່ ບາງຄົນທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ເອົາໃຈໃສ່ປະມານຫາດຊາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍນົມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນ ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ຢູ່ໃກ້ໆເມືອງຂອງຂ້ອຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະມີວຽກເຮັດ ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ຢູ່ໃກ້ໆກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນ. ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ຢູ່ໃກ້ໆກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ ສຳ ເລັດງ່າຍກວ່າ MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງກໍ່ຈະເກີດຂື້ນໂດຍງ່າຍຂື້ນ MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງແມ່ນງ່າຍດາຍ, ເປັນລັດຖະບານ ເໜືອ NORTH CAROLINA, MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າມາງ່າຍໆໃນລັດ North Carolina, ມີ MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນລັດຄາໂລລິນນາ ເໜືອ, ມີ MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນລັດຄາໂລລິນນາ ເໜືອ, ມີ 1 MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນລັດຄາໂລລິນນາ ເໜືອ, ມີ 1 ໃນ MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລັດຄາໂລໂລນານາ ເໜືອ, ມີ 1 ໃນ 3 ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກ ເໜືອ NORTH CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກ ເໜືອ NORTH CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ໂອກາດ ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກ ເໜືອ ຂອງລັດຄາໂລລິນ, ມີ 1 ໃນ 3 ໂອກາດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກເຫນືອຂອງລັດຄາໂລລິນ, ມີ 1 ໃນ 3 ໂອກາດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດທີ່ ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກເຫນືອຂອງ NORTH CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນມັນແມ່ນ CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດທີ່ບາງປະເທດຢູ່ນອກ CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ມີປະສົບການບາງຢ່າງຢູ່ຂ້າງນອກຂອງ CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດທີ່ບາງປະເທດທີ່ຢູ່ນອກນັ້ນ CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ມີປະສົບການບາງຢ່າງຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຄອນເສີດນັ້ນ ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ .SO ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ .SO ແລະ ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຄອນເສີດນັ້ນ. ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ມັນ ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ບາງເທື່ອແລະຖ້າວ່າມັນຢູ່ໃນ ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຖະ ໜົນ ນັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນຖະ ໜົນ ບາງບ່ອນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຖະ ໜົນ ນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຢູ່ໃນກະແສ ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນຖະ ໜົນ ພາຍໃຕ້ໄອທີ ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນກະແສພາຍໃຕ້ມັນແມ່ນ ບາງບ່ອນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຖະ ໜົນ ນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນ ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າ ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຫຼາຍ . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າຫຼາຍ . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍ . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາປິດ . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາມັນໄປຫາ . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພວກເຂົາໄປ . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາອອກໄປຂ້າງຂ້າງ. ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ສະນັ້ນ ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ສະນັ້ນ ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ສະນັ້ນມັນ ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບ ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ສະນັ້ນມັນຈະເປັນຜົນດີສຸດທ້າຍ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ສະນັ້ນມັນຈະເປັນຜົນດີສຸດທ້າຍ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບສູງສຸດ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ເຢັນສຸດ ສຳ ລັບ ກຳ ລັງຊອກຫາເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນເພື່ອຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະ ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນເພື່ອຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ເຢັນທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະມັກ ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ດິນແດນທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການຊອກຫາຫຼາຍແລະຊອກຫາແບບງ່າຍໆ. ດິນແດນທີ່ຫລາກຫລາຍ ສຳ ລັບການຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະຊອກຫາແບບງ່າຍໆ ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບ ກຳ ລັງຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະຊອກຫາແບບງ່າຍໆ. ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບການຄົ້ນຫາທີ່ອາດຈະຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະງ່າຍດາຍຫຼາຍ ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບ ກຳ ລັງຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະຊອກຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍຂື້ນ ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບ ກຳ ລັງຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະຊອກຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍຂື້ນ ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບການຄົ້ນຫາອາດຈະຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະງ່າຍດາຍທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫລາຍຂຶ້ນຖ້າຫາກມີຄວາມຈິງ ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງ ACROSS NORTH CAROLINE ຫຼື ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງຢ່າງງ່າຍດາຍລົງ ACROSS ພາກເຫນືອ CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງຢ່າງງ່າຍດາຍລົງ ACROSS NORTH CAROLINE ຫຼື SOUTH CAROLINA ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງຢ່າງງ່າຍດາຍລົງ ACOLOS NORTH North CarOLINE ຫຼື INOUTOR CAROLINA ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງຢ່າງງ່າຍດາຍລົງ ACROSS NORTH CAROLINE ຫຼືການຕິດຕາມກວດກາການບໍລິຈາກເງິນໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາໂລລິນ ລົງໂຄສະນາ NOLTH CAROLINE ໃນພາກ ເໜືອ ຫຼືຕິດຕາມກວດກາການບໍລິຈາກເງິນທີ່ສູງ ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ກ ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ຫຼາຍ ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ຫຼາຍຂອງ ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ຫຼາຍ ຄຳ ຖາມ ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ຫຼາຍ ຄຳ ຖາມ ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄານ້ອຍ ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆ ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆ ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໄດ້ ກອງປະຊຸມ. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໄດ້ ກອງປະຊຸມ. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ໃຫຍ່ໄດ້ ກອງປະຊຸມ. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ກອງປະຊຸມ. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ທີ່ນີ້ ກອງປະຊຸມ. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ທີ່ນີ້ ກອງປະຊຸມ. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ທີ່ນີ້ ເອົາການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ທີ່ນີ້ ຈື່ການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທັງ ໝົດ ຂອງ SPAGHETTI ຈົດ ຈຳ ການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃຫຍ່ໄດ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ຈື່ການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃຫຍ່ໄດ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ການປ່ຽນແປງທີ່ນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີເຄື່ອງຈັກ ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮູບແບບຂອງ SPAGHETTI ທີ່ໃຊ້ ຮູບແບບຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ຮູບແບບຄອມພິວເຕີ ຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ຮູບແບບຄອມພິວເຕີມາຈາກ ຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ຮູບແບບຄອມພິວເຕີ້ຈາກທັງສອງ ຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງແບບນີ້ ຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ຮູບແບບຄອມພິວເຕີ້ຈາກທັງສອງມານີ້ ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະ ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະນີ້ ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ແບບ ຈຳ ລອງ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະ ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະຫລັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກ ຮູບແບບຈາກທັງສອງບົດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກ ແບບຈາກທັງສອງບົດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງ ຮູບແບບຈາກທັງສອງບົດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງ ແບບຈາກທັງສອງບົດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງພະນັກງານ ແບບຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະມື້ຕໍ່ມາແລະສະມາຊິກຂອງພະນັກງານທາງການ ແບບຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະຫຼັງຈາກທີ່ກ່າວມາແລະສະມາຊິກຂອງພະນັກງານທາງການແມ່ນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ສະນັ້ນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນ ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນ ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ມັນແມ່ນແລ້ວ ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນຢູ່ໃນ ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນງ່າຍ ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍ ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງ ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫາ ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນຫານີ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນຫານີ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນຫານີ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເອີ້ນຫານີ້ໄດ້. ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເອີ້ນຫານີ້ໄດ້. ສະນັ້ນ ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເອີ້ນຫານີ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍຄວນເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນເວົ້າ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍຄວນເວົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າ ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍຄວນເວົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າ ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍໄປ ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍມັນ ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍກັບຄືນໄປບ່ອນ ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍຫຼັງຈາກນັ້ນ ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ສະນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍຍ້ອນວ່າມັນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍມັນຍ້ອນຫຼັງຈາກນັ້ນ , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍ້າຍອອກຍ້ອນວ່າມັນມີຢູ່ , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍສະຖານະການທາງຫລັງຂອງມັນອອກມາ , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍ້າຍໄປທາງຫລັງຂອງມັນທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍສະຖານະການທາງຫລັງຂອງມັນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈແຕ່ວ່າ , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍສະຖານະການທາງຫລັງຂອງມັນທີ່ມີການຕິດຕາມແຕ່ວ່າພວກເຂົາ , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍ້າຍໄປທາງຫລັງຂອງມັນທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມແຕ່ວ່າພວກເຂົາຢູ່ອ້ອມຮອບ ຍ້າຍສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທີ່ມີການຕິດຕາມແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຈະຍົກຍ້າຍໄປ ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈະຍົກຍ້າຍໄປ ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. IF ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມັນ ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. ຖ້າມັນເຮັດ ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. ຖ້າມັນເຮັດໄດ້ກ ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າມັນເຮັດໄດ້ກ ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າມັນເຮັດໄດ້ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍເກາະ ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍເກາະ ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເຊັ່ນດຽວກັນ ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍເກາະຄືກັນກັບພວກເຮົາ ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາ ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາເກາະຄືກັບພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນໃນປະຈຸບັນ ພຽງເລັກນ້ອຍນ້ອຍໆຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາຄິດຮອດປະຈຸບັນ ພຽງເລັກນ້ອຍນ້ອຍໆຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາ ກຳ ລັງຄິດ ເລັກນ້ອຍນ້ອຍໆຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີໃນປະຈຸບັນ ເລັກນ້ອຍນ້ອຍໆຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີແບບຢ່າງ ພຽງເລັກນ້ອຍສ່ວນ ໜ້ອຍ ໃນປະເທດຄືກັນກັບພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີຮູບແບບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ, ພວກເຮົາແມ່ນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ, ພວກເຮົາມີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ, ພວກເຮົາມີບາງອັນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາຄິດໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການຕໍ່ສູ້, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການຕໍ່ສູ້, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ບາງຢ່າງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາຄິດໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການຕໍ່ສູ້, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ຕໍ່າກ່ວານີ້ ພວກເຮົາມີຄວາມຂັດແຍ້ງແບບ ໃໝ່, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ຕໍ່າກ່ວານີ້ ພວກເຮົາມີການຂັດແຍ້ງແບບ ໃໝ່, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງສ່ວນທີ່ ກຳ ລັງນອນຢູ່ ພວກເຮົາມີຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງຮູບແບບທີ່ມັກກິນ ພວກເຮົາມີຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງສ່ວນທີ່ມັກຮັກສັດປີກ ພວກເຮົາມີບັນຫາແບບ ຈຳ ລອງ, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງສ່ວນທີ່ມັກກິນນ້ ຳ ທີ່ມີດອກໄມ້. ພວກເຮົາມີຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງສ່ວນທີ່ມັກກິນນ້ ຳ ມັນດອກໄມ້ຊະນິດ ໜຶ່ງ ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ບາງຊະນິດທີ່ມີການຈົມນໍ້າດອກໄມ້ຊະນິດ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດທີ່ຢາກເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍ ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ໄດ້ ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ສາຍການບິນ ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ສາຍການບິນ ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ບັນດາຍົນທີ່ຄວນຈະເປັນ ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ບັນດາຍົນທີ່ຄວນຈະເປັນ ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ຮູບແບບຕ່າງໆຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງ ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ບັນດານັກບິນທີ່ຄວນຈະເປັນປະເດັນທີ່ປ່ຽນແປງ, ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ຄວນຈະເປັນປະເດັນການປ່ຽນແປງ, MAYBE ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, MAYBE ແມ່ນແຕ່ ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, MAYBE ແມ່ນແຕ່ ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການຄວນຈະມີບັນຫາການປ່ຽນແປງ, ຊາຍແດນອາດຈະແມ່ນແຕ່ຊາຍແດນ ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດ ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາສາຍການບິນຄວນຈະມີບັນຫາການປ່ຽນແປງ, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດຕາມກ ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ຄວນຈະເປັນປະເດັນທີ່ປ່ຽນແປງ, MAYBE ແມ່ນແຕ່ມີຊາຍແດນຕິດ ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ຍິງຈະຕ້ອງມີບັນຫາໃນການປ່ຽນແປງ, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງສຸດເລັກນ້ອຍ ບັນຫາແບບໂມເດັມ, MAYBE ມີຊາຍແດນຕິດສູງ ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງກ່ວາປະເທດອື່ນໆ ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ມີຊາຍແດນຕິດກັບສິ່ງທີ່ສູງກ່ວານັ້ນ ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງກ່ວາຫຼາຍກ່ວານັ້ນ ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງກວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ມີກະແສລົມ TIDAL ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງກວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ມີກະແສລົມອັນກວ້າງໃຫຍ່ ໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວານັ້ນແມ່ນພືດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງງານ ໂດຍອີງໃສ່ພຽງເລັກນ້ອຍສູງກ່ວາວ່າດອກໄມ້ TIDAL ຄວນຈະເປັນ ໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານເລັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ພໍສົມຄວນທີ່ຈະເປັນແບບຢ່າງ ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະພາບສູງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ວ່າການເຮັດໃຫ້ຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງງານອາດຈະເປັນແບບຢ່າງແລະ ໂດຍອີງໃສ່ພຽງເລັກນ້ອຍສູງກ່ວາດອກໄມ້ TIDAL ທີ່ຄວນຈະເປັນແບບແລະ TORNADO ຫຼາຍກ່ວານັ້ນດອກໄມ້ TIDAL ຄວນຈະເປັນຕົວແບບແລະ TORNADO ນອກຈາກນັ້ນດອກໄມ້ TIDAL ຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານ TORNADO ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະແສເລືອດທີ່ສົມບູນແບບແລະ TORNADO ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຮົາມີ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະແສລົມ TIDAL ທີ່ຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ TORNADO ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າ TIDAL ທີ່ຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ TORNADO ທີ່ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຢູ່ ເຊິ່ງວ່າກະແສລົມ TIDAL ຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ TORNADO ພວກເຮົາຈະຢູ່ຂ້າງເທິງ ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະມີຜົນດີຕໍ່ພວກເຮົາ ພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ເປັນແລະ ເໝາະ ສົມກັບພວກເຮົາ ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະມີຜົນດີຕໍ່ພວກເຮົາຢູ່ເບື້ອງຂວາມື ພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ເປັນແລະ ເໝາະ ສົມກັບພວກມືຂວາ ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະເປັນຕົວແທນຂອງ TORNADO ພວກເຮົາຢູ່ເບື້ອງຂວາມືເບື້ອງຂວາຂອງ ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຮົາຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງຂວາ ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະເປັນຕົວແທນຂອງ TORNADO ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງເບື້ອງຕົ້ນຂອງດາວ ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະເປັນຕົວແທນຂອງ TORNADO ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງກ່າວ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງກ່າວ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງເບື້ອງຂວາຂອງເດັກນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ ແລະບາງຄົນ ເບື້ອງຂວາຂອງມືຂ້າງໃນນັ້ນແມ່ນພວກເຂົາເບື່ອ ໜ່າຍ ແລະມີຄວາມສຸກ ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມີຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະມີບາງກຸ່ມທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້. ເບື້ອງຂວາຂອງມືຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມີຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະມີບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍ; ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມີຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະບາງຄົນກໍ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ພວກເຮົາ ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມີຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນ ພວກເຂົາເບື່ອຫນ່າຍແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການ ພວກເຂົາຄວນເສີຍເມີຍແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຖືກກ່າວເຖິງ ພວກເຂົາຄວນເບື່ອຫນ່າຍແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຖືກກ່າວເຖິງ ພວກເຂົາດູຖູກແລະບາງຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະມີບາງຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ ພວກເຂົາຄວນລະງັບໃຈແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະມີບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການປ້ອງກັນມີບາງຢ່າງ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວບາງຢ່າງ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນມີບາງສ່ວນໃນວັນສຸກ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ກັດບາງຢ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ TORNADOES ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ກັດບາງຢ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ TORNADOES ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ. ສະນັ້ນ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ກັດບາງຢ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ TORNADOES ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ. ພວກເຮົາແມ່ນແລ້ວ ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ພວກເຮົາແມ່ນແລ້ວ ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໄປ ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງໄປ ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າ ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະເວົ້າແບບແຜນ ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະເວົ້າແບບຢ່າງໃຫ້ ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າເຖິງແບບຢ່າງສູງສຸດ ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າເຖິງແບບຢ່າງສູງສຸດ ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າເຖິງແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະເວົ້າເຖິງການປັບປຸງໃຫ້ມີຜົນກະທົບສູງສຸດ ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງສຸດ ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງຮູບແບບທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ລະບົບນັ້ນ. ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງຮູບແບບທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນ ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນ ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນມັນ ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມວຸ້ນວາຍ ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນແຜ່ລາມຜ່ານ ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນລອຍເຂົ້າມາໂດຍ ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນລອຍເຂົ້າມາໂດຍ ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການໂອນຜ່ານ TINY ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການໂອນຜ່ານ TINY ແຕ່ ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນລອຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດທີ່ມີສຽງສັ້ນ ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການໂອນຜ່ານ TINY ເຂົ້າໄປໃນປະເທດ IF ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການພັດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດອັງກິດແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການພັດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄຕ່ຖ້າວ່າມັນປິດ , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເກາະຖ້າວ່າມັນໃກ້ , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເກາະຖ້າວ່າມັນໃກ້ , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄຕ່ຖ້າວ່າມັນໃກ້ກັບ , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄຕ່ຖ້າວ່າມັນໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້າ. , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄຕ່ຖ້າວ່າມັນໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້າ. ນັ້ນແມ່ນ TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ນັ້ນແມ່ນ TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ມັນຈະປ່ຽນແປງ TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍ TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າ TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມ ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມ ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າຕື່ມກ່ຽວກັບ ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າຕື່ມກ່ຽວກັບມູນຄ່າ ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອ ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍ ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າຕື່ມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍມາ ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະ ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະ AS ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້ອຍ ກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້ອຍ ກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້າພະເຈົ້າ SAID, ກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້າພະເຈົ້າ SAID, ກິນ ກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ, ເອົາ A.

ການປັບປຸງເຂດຮ້ອນ: ເຮີຣິເຄນ Isaias ຍັງຄົງເປັນ ໝວດ ທີ 1

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.6" dur="0.067"> ນາທີ. </text>
<text sub="clublinks" start="0.667" dur="0.1"> ນາທີ. ແຕ່ </text>
<text sub="clublinks" start="0.767" dur="0.133"> ນາທີ. ແຕ່ຂວາ </text>
<text sub="clublinks" start="0.9" dur="0.101"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປັດຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="1.001" dur="0.133"> ນາທີ. ແຕ່ດຽວນີ້ດຽວນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="1.134" dur="0.3"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="1.434" dur="0.067"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົາບາງສ່ວນ </text>
<text sub="clublinks" start="1.501" dur="0.1"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົາບາງສ່ວນຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.067"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="1.668" dur="0.067"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານຟ້າ </text>
<text sub="clublinks" start="1.735" dur="0.066"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານຟ້າບໍ່ໄດ້ </text>
<text sub="clublinks" start="1.801" dur="0.267"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນຫຼາຍຂອງພະລັງງານຟ້າບໍ່ໄດ້ </text>
<text sub="clublinks" start="2.068" dur="0.034"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານລົມບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="2.102" dur="0.1"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນຫຼາຍຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະເຂົ້າໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="2.202" dur="1.334"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສອງສາມອັນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="3.536" dur="0.134"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານລົມບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຢູ່ໃນແມດ </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.133"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົOFາສ່ວນ ໜ້ອຍ ຂອງພະລັງງານລົມບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຢູ່ໃນ METRO ແຕ່ </text>
<text sub="clublinks" start="3.803" dur="0.134"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສອງສາມອັນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກຕໍ່ໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="3.937" dur="0.067"> ນາທີ. ແຕ່ສິດທິໃນປະຈຸບັນນີ້ກະເປົWາສອງສາມອັນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງປານໃດໃນ METRO, </text>
<text sub="clublinks" start="4.004" dur="0.233"> ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="4.237" dur="0.067"> ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.067"> ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມບາດ </text>
<text sub="clublinks" start="4.371" dur="0.1"> ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມບາດ </text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.133"> ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມບາດເລັກນ້ອຍລົງໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.067"> ກະເປົOFາຂອງພະລັງຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຂໍ້ນ້ອຍລົງເພື່ອ </text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.2"> ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="4.971" dur="0.1"> ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.067"> ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ເອກະສານ </text>
<text sub="clublinks" start="5.138" dur="0.067"> ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="5.205" dur="0.1"> ຫຼາຍໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.067"> ຫຼາຍປານໃດໃນ METRO ແຕ່ອີກສອງສາມຫຼາຍລົງເພື່ອໃຫ້ເອື້ອເຟື້ອຢູ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="5.372" dur="2.469"> ເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາລົງເພື່ອໃຫ້ເອກະສານຊ້ອນຢູ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="7.841" dur="0.1"> ເລັກນ້ອຍລົງຕື່ມເພື່ອໃຫ້ເອກະສານເຂົ້າໄປໃນມະນຸດ. </text>
<text sub="clublinks" start="7.941" dur="0.267"> ເລັກນ້ອຍລົງຕື່ມເພື່ອໃຫ້ເອກະສານເຂົ້າໄປໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.066"> ເລັກນ້ອຍລົງຕື່ມເພື່ອໃຫ້ເອກະສານເຂົ້າໄປໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="8.274" dur="0.267"> ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.1"> ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.101"> ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.166"> ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະ </text>
<text sub="clublinks" start="8.908" dur="0.067"> ໃຫ້ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນມະນຸດ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.2"> HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ </text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.067"> HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແທ້ </text>
<text sub="clublinks" start="9.242" dur="0.1"> HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນ </text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.034"> HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນ </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ນອນ </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.166"> HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="9.642" dur="0.067"> HURRICANE. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ຈະເອົາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນມີຢູ່ເພາະວ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="9.709" dur="2.403"> ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ແນ່ນອນ </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.133"> ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ </text>
<text sub="clublinks" start="12.245" dur="0.134"> ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນວ່າມັນເກີດຂື້ນໃນເວລາ 11:00 </text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.133"> ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງເຊິ່ງອາດຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາ 11:00 ໂມງ </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.1"> ບັນດາສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນເວລາ 11:00 ໂມງຂອງການເຂົ້າເບິ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="12.612" dur="0.067"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເອົາໃຫ້ແນ່ນອນວ່າມັນມີຢູ່ໃນເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.267"> ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ມີການເຂົ້າເບິ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.1"> ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກຢຸດຢັ້ງ </text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.1"> ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ </text>
<text sub="clublinks" start="13.146" dur="0.067"> ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການທີ່ຖືກປິດບັງ </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນຂະນະນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.101"> ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="13.38" dur="0.066"> ໃຫ້ເອົາຂອງນັ້ນໄປທີ່ນັ້ນເພາະວ່າເວລາ 11:00 ຂອງການເຂົ້າເບິ່ງເຫດການໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນຕອນນີ້ມີອາຍຸ 80 ປີ </text>
<text sub="clublinks" start="13.446" dur="2.069"> ໃນເວລາ 11:00 ຂອງການຄົ້ນຫານີ້ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງຈິງຈັງເຖິງ 80 ປີ </text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.133"> ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການກວດສອບສາຍຕາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ລ້ານ </text>
<text sub="clublinks" start="15.648" dur="0.101"> ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການກວດສອບສາຍຕາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ລ້ານປອນ </text>
<text sub="clublinks" start="15.749" dur="0.133"> ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການຊອກຫາສາຍຕາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ລ້ານຊົ່ວໂມງ PER </text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.134"> ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ໄມປິງແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.133"> ໃນເວລາ 11:00 ໄດ້ມີການຊອກຫາສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ໄມເປີເຊັນແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.133"> ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 MILES PER HUS ແລະ GUSTS </text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> ໃນເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ມີການຄົ້ນຫາແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລານີ້ຢູ່ທີ່ 80 ລ້ານຊົ່ວໂມງແລະວິສາຫະກິດທີ່ຈະ </text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.2"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS TO </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. </text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.067"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.133"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. The GUST </text>
<text sub="clublinks" start="16.816" dur="2.836"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ເງິນທີ່ຫາຍາກ </text>
<text sub="clublinks" start="19.652" dur="0.134"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. </text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.267"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີສູງເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ດິນທີ່ຫາຍາກຫລື 90 ປີ. </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.067"> ສາຍຕາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີເຖິງ 80 MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ເງິນຕາແທ້ຫລື 90. ດັ່ງນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ກລໍະຫະກັມຫຼື 90. ດັ່ງນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.1"> MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ເງີນເດືອນແທ້ຫລື 90. ດັ່ງນັ້ນອີກຄັ້ງ </text>
<text sub="clublinks" start="20.42" dur="0.033"> MILES PER ຊົ່ວໂມງແລະທຸລະກິດເຖິງ 100. ກົກໃບອ່ອນຫລື 90 ປີ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.134"> MILES PER ຊົ່ວໂມງແລະທຸລະກິດເຖິງ 100. ເງິນສົດຫລື 90 ປີ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.167"> MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ກົກໃບອ່ອນຫລື 90 ປີ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ມັນເປັນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ </text>
<text sub="clublinks" start="20.754" dur="0.066"> MILES PER HOUR ແລະ GUSTS ເຖິງ 100. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງຫຼື 90 ປີ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ວ່າມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ </text>
<text sub="clublinks" start="20.82" dur="3.103"> 100. ການຄົ້ນຫາທີ່ຍາກຫລື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="23.923" dur="0.134"> 100. ຄຳ ຕອບທີ່ແທ້ຈິງຫຼື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="24.057" dur="0.133"> 100. ການຄົ້ນຫາທີ່ຍາກຫຼື 90. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="24.19" dur="0.134"> 100. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຫລື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.133"> 100. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຫລື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="24.457" dur="0.1"> 100. ການຄົ້ນຫາທີ່ຍາກຫຼື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນການສະແດງ </text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.067"> 100. ການຄົ້ນຫາທີ່ຍາກຫຼື 90. ສະນັ້ນມັນອີກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ແຂງແຮງເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ສະແດງອອກມາກໍ່ຕາມ </text>
<text sub="clublinks" start="24.624" dur="0.2"> ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.067"> ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ </text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.067"> ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນຄວາມເຂັ້ມແຂງເລັກນ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.1"> ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຢູ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.167"> ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍແຂງແຮງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.066"> ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເລັກນ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສະເພາະ. </text>
<text sub="clublinks" start="25.291" dur="1.902"> ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີປະໂຫຍດ </text>
<text sub="clublinks" start="27.193" dur="0.134"> ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ </text>
<text sub="clublinks" start="27.327" dur="0.233"> ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. </text>
<text sub="clublinks" start="27.56" dur="0.134"> ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="27.694" dur="0.133"> ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້ອຍ​ຄິດ​ວ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.134"> ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາ </text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.067"> ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນ </text>
<text sub="clublinks" start="28.028" dur="0.2"> QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນ </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.066"> QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍ </text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.067"> QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍ </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.1"> QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍຖະ ໜົນ </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="3.003"> QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍຖະ ໜົນ A </text>
<text sub="clublinks" start="31.464" dur="0.134"> QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍຫົວເລື່ອງເລັກ ໜ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="31.598" dur="0.133"> QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງ </text>
<text sub="clublinks" start="31.731" dur="0.067"> QUET YET ໃນສາຍຕາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງເຂົ້າຂ້າງ </text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.167"> ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງເຂົ້າຂ້າງ </text>
<text sub="clublinks" start="31.965" dur="0.1"> ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງເຂົ້າຂ້າງ </text>
<text sub="clublinks" start="32.065" dur="0.1"> ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍ້າຍຂະ ໜາດ ນ້ອຍໆທີ່ດີທີ່ສຸດ, </text>
<text sub="clublinks" start="32.165" dur="0.067"> ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຍ້າຍໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="0.133"> ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຍ້າຍອອກໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="32.365" dur="0.134"> ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສອງຂ້າງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ໄປຕິດຕາມ </text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.066"> ຊອກຫາດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຍົກຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໃຫ້ກັບທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຕິດຕາມ </text>
<text sub="clublinks" start="32.565" dur="0.234"> ຍ້າຍກະເປົາເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຕິດຕາມກ </text>
<text sub="clublinks" start="32.799" dur="0.067"> ຍ້າຍຫົວຂໍ້ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຂໍ້ມູນຕິດຕາມເລັກ ໜ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="32.866" dur="0.033"> ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຮ່ອງຮອຍຕິດຕາມເລັກ ໜ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="32.899" dur="0.134"> ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍົກຍ້າຍການຕິດຕາມເລັກ ໜ້ອຍ ໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍົກຍ້າຍການຕິດຕາມເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາ </text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຮ່ອງຮອຍນ້ອຍໆໄປທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> ຍ້າຍກະເປົາເລັກ ໜ້ອຍ ໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຮ່ອງຮອຍນ້ອຍໆໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.233"> ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍຕິດຕາມພຽງເລັກນ້ອຍໃຫ້ດີທີ່ສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="33.566" dur="2.336"> ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.134"> ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາ </text>
<text sub="clublinks" start="36.036" dur="0.1"> ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ </text>
<text sub="clublinks" start="36.136" dur="0.133"> ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດ </text>
<text sub="clublinks" start="36.269" dur="0.067"> ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້າຍສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໄປຫາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.133"> ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.1"> ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="36.569" dur="0.1"> ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍ​ຈະ </text>
<text sub="clublinks" start="36.669" dur="0.101"> ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຢາກມີ </text>
<text sub="clublinks" start="36.77" dur="0.133"> ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍ </text>
<text sub="clublinks" start="36.903" dur="0.134"> ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຢາກຍ້າຍມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="37.037" dur="0.133"> ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຢາກຍ້າຍມັນກ </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.067"> ເລັກ ໜ້ອຍ ກັບທີ່ສຸດໃນເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຮູບແບບສັ້ນໆ </text>
<text sub="clublinks" start="37.237" dur="0.167"> ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຮູບແບບສັ້ນໆ </text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.066"> ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນເປັນຂໍ້ມູນເລັກໆນ້ອຍໆ </text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.1"> ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="1.602"> ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ A </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.133"> ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຈັກ </text>
<text sub="clublinks" start="39.305" dur="0.134"> ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍຮູບແບບສັ້ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນ AT AT </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.133"> ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ມີຈຸດ ໜັກ ປານໃດ </text>
<text sub="clublinks" start="39.572" dur="0.067"> ເວລາ 11:00. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. </text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.167"> ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. </text>
<text sub="clublinks" start="39.806" dur="0.067"> ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ </text>
<text sub="clublinks" start="39.873" dur="0.066"> ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="39.939" dur="0.134"> ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ວ່າໃນໃດໆ </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.133"> ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ </text>
<text sub="clublinks" start="40.206" dur="0.1"> ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມມັນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.134"> ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມມັນແມ່ນ A </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.067"> ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍມັນບໍ່ເປັນຈຸດສູນກາງຈຸດນີ້. ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມມັນເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ </text>
<text sub="clublinks" start="40.507" dur="0.233"> ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມມັນເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.1"> ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. </text>
<text sub="clublinks" start="40.84" dur="2.503"> ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="43.343" dur="0.133"> ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.134"> ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບ </text>
<text sub="clublinks" start="43.61" dur="0.066"> ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນເປັນເຂດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ </text>
<text sub="clublinks" start="43.676" dur="0.201"> ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນເປັນເຂດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ </text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.066"> ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="43.943" dur="0.101"> ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງເລີຍ </text>
<text sub="clublinks" start="44.044" dur="0.1"> ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ຖືກ </text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.1"> ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ </text>
<text sub="clublinks" start="44.244" dur="0.133"> ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ </text>
<text sub="clublinks" start="44.377" dur="0.067"> ແຕ່ໃນກໍລະນີມັນເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສູນ </text>
<text sub="clublinks" start="44.444" dur="0.2"> ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສູນ </text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.067"> ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.711" dur="1.902"> ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.133"> ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດ </text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.167"> ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ຄິດແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.067"> ລະບົບ. ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ດັ່ງນັ້ນຄິດແລະຄວນຈື່ </text>
<text sub="clublinks" start="46.98" dur="0.2"> ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ດັ່ງນັ້ນຄິດແລະຄວນຈື່ </text>
<text sub="clublinks" start="47.18" dur="0.067"> ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ ຈຳ ສິ່ງນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="47.247" dur="0.1"> ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="47.347" dur="0.1"> ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.067"> ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.133"> ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄວນຈື່ແລະ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ເທົ່ານັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="47.647" dur="0.067"> ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເສັ້ນສູນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="47.714" dur="0.167"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.066"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ຜົນຂອງການ </text>
<text sub="clublinks" start="47.947" dur="0.067"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈື່ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ພະລັງງານຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="48.014" dur="0.067"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ເປີເຊັນຂອງເວລາເທົ່ານັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="48.081" dur="2.903"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາເທົ່ານັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.133"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນມີ </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.1"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນສິ້ນສຸດລົງ </text>
<text sub="clublinks" start="51.217" dur="0.134"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນສິ້ນສຸດລົງ </text>
<text sub="clublinks" start="51.351" dur="0.067"> ເສັ້ນ. ສະນັ້ນຄິດແລະຈົ່ງຈື່ ຈຳ ໄວ້ວ່າມັນມີພຽງແຕ່ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນຈົບລົງພາຍໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.166"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງພາຍໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="51.584" dur="0.1"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງພາຍໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="51.684" dur="0.067"> ມັນມີພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ 70 ປັດຈຸບັນຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນ CONE </text>
<text sub="clublinks" start="51.751" dur="0.134"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການສົນທະນາ </text>
<text sub="clublinks" start="51.885" dur="0.1"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນເວລາ </text>
<text sub="clublinks" start="51.985" dur="0.133"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.134"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 </text>
<text sub="clublinks" start="52.252" dur="2.869"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 </text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.134"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດຈຸບັນຂອງເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.2"> ມັນມີພຽງກ່ຽວກັບ 70 ປັດໃຈເວລາທີ່ມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. </text>
<text sub="clublinks" start="55.455" dur="0.167"> ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. </text>
<text sub="clublinks" start="55.622" dur="0.066"> ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="55.688" dur="0.101"> ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນແມ່ນຫຍັງ </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.1"> ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນແມ່ນຫຍັງ </text>
<text sub="clublinks" start="55.889" dur="0.1"> ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກ </text>
<text sub="clublinks" start="55.989" dur="0.133"> ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານ </text>
<text sub="clublinks" start="56.122" dur="0.134"> ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານ </text>
<text sub="clublinks" start="56.256" dur="0.066"> ໃນເວລາມັນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ </text>
<text sub="clublinks" start="56.322" dur="0.201"> ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.1"> ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າແມ່ນຫຍັງ </text>
<text sub="clublinks" start="56.623" dur="0.1"> ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າແມ່ນໂດຍຜ່ານ </text>
<text sub="clublinks" start="56.723" dur="0.1"> ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າມັນແມ່ນສິ່ງນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="56.823" dur="0.067"> ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຜ່ານນິຕິ ກຳ ນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="56.89" dur="0.066"> ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 3 4 ແລະ 5. ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກທ່ານວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຜ່ານພາຍຸ </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="1.535"> ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກເຈົ້າວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຕະຫຼອດເລື່ອງນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.167"> ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຜ່ານຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.1"> ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງໂດຍຜ່ານສາຍຕານີ້ແມ່ນບາງຄົນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ </text>
<text sub="clublinks" start="58.758" dur="0.134"> ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ແມ່ນວ່າໂດຍຜ່ານທາງນິຕິ ກຳ ນີ້ແມ່ນບາງຄົນທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.066"> ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າແມ່ນແຕ່ໂດຍຜ່ານຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ແມ່ນມີບາງຄົນຖືກຄາດຫວັງໄວ້ຢູ່ອ້ອມຮອບ </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="0.234"> ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍຕະຫຼອດເວລານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຄາດ ໝາຍ ໄວ້ບາງບ່ອນຢູ່ອ້ອມຮອບ </text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.1"> ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍຕະຫຼອດເວລານີ້ມີການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ myRTLE </text>
<text sub="clublinks" start="59.292" dur="0.067"> ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍ MyRTLE </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.067"> ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍ MyRTLE ແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="59.426" dur="0.1"> ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍ MyRTLE ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="59.526" dur="0.1"> ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍ MyRTLE ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດວຽກ </text>
<text sub="clublinks" start="59.626" dur="0.066"> ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນລົງປະມານຫາດຊາຍທີ່ລຶກລັບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດວຽກຂອງຕົນ </text>
<text sub="clublinks" start="59.692" dur="0.167"> ບາງຄົນທີ່ຄາດຫວັງວ່າຈະເກີດປະມານຫາດຊາຍທີ່ມີຄວາມລຶກລັບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ຈະເຮັດວຽກຢູ່ </text>
<text sub="clublinks" start="59.859" dur="0.134"> ບາງຄົນທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ເອົາໃຈໃສ່ປະມານຫາດຊາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍນົມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ຢູ່ໃກ້ໆເມືອງຂອງຂ້ອຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະມີວຽກເຮັດ </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="2.536"> ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ຢູ່ໃກ້ໆກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນ. </text>
<text sub="clublinks" start="62.662" dur="0.067"> ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ຢູ່ໃກ້ໆກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ ສຳ ເລັດງ່າຍກວ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="62.729" dur="0.267"> MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງກໍ່ຈະເກີດຂື້ນໂດຍງ່າຍຂື້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.133"> MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງແມ່ນງ່າຍດາຍ, ເປັນລັດຖະບານ ເໜືອ NORTH CAROLINA, </text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="0.067"> MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າມາງ່າຍໆໃນລັດ North Carolina, ມີ </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.133"> MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນລັດຄາໂລລິນນາ ເໜືອ, ມີ </text>
<text sub="clublinks" start="63.329" dur="0.101"> MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນລັດຄາໂລລິນນາ ເໜືອ, ມີ 1 </text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.133"> MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນລັດຄາໂລລິນນາ ເໜືອ, ມີ 1 ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.067"> MYRTLE ຫາດຊາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລັດຄາໂລໂລນານາ ເໜືອ, ມີ 1 ໃນ 3 </text>
<text sub="clublinks" start="63.63" dur="0.233"> ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກ ເໜືອ NORTH CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 </text>
<text sub="clublinks" start="63.863" dur="0.134"> ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກ ເໜືອ NORTH CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ໂອກາດ </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.067"> ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກ ເໜືອ ຂອງລັດຄາໂລລິນ, ມີ 1 ໃນ 3 ໂອກາດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ </text>
<text sub="clublinks" start="64.064" dur="0.1"> ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກເຫນືອຂອງລັດຄາໂລລິນ, ມີ 1 ໃນ 3 ໂອກາດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດທີ່ </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.066"> ACROSS ວິທີງ່າຍໆໃນພາກເຫນືອຂອງ NORTH CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນມັນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="64.23" dur="1.836"> CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.033"> CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດທີ່ບາງປະເທດຢູ່ນອກ </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="0.1"> CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ມີປະສົບການບາງຢ່າງຢູ່ຂ້າງນອກຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.134"> CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດທີ່ບາງປະເທດທີ່ຢູ່ນອກນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="66.466" dur="0.067"> CAROLINA, ມີ 1 ໃນ 3 ປະເທດຊາດທີ່ມີປະສົບການບາງຢ່າງຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="66.533" dur="0.2"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຄອນເສີດນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ .SO </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.1"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ .SO ແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="66.933" dur="0.134"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຄອນເສີດນັ້ນ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.133"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ </text>
<text sub="clublinks" start="67.2" dur="0.133"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="67.333" dur="3.003"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.067"> ໂອກາດທີ່ເວົ້າໄດ້ງ່າຍວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.2"> ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ບາງເທື່ອແລະຖ້າວ່າມັນຢູ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.1"> ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຖະ ໜົນ ນັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນຖະ ໜົນ </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> ບາງບ່ອນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຖະ ໜົນ ນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຢູ່ໃນກະແສ </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.1"> ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນຖະ ໜົນ ພາຍໃຕ້ໄອທີ </text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.134"> ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນກະແສພາຍໃຕ້ມັນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.1"> ບາງບ່ອນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຖະ ໜົນ ນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="71.204" dur="0.133"> ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.067"> ບາງບ່ອນທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສັນຍານັ້ນ. ມັນແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="71.404" dur="3.203"> . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.134"> . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.133"> . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາປິດ </text>
<text sub="clublinks" start="74.974" dur="0.134"> . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາມັນໄປຫາ </text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.1"> . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນ CONE ພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພວກເຂົາໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> . ແລະແມ້ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາພາຍໃຕ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາອອກໄປຂ້າງຂ້າງ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.167"> ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.442" dur="0.066"> ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ສະນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.1"> ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ສະນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.134"> ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ສະນັ້ນມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="75.742" dur="0.133"> ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງ </text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="0.134"> ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບ </text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.067"> ເຂົ້າໃຈມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາພາຍນອກ. ສະນັ້ນມັນຈະເປັນຜົນດີສຸດທ້າຍ </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.2"> ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ສະນັ້ນມັນຈະເປັນຜົນດີສຸດທ້າຍ </text>
<text sub="clublinks" start="76.276" dur="0.1"> ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບສູງສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="1.568"> ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.133"> ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="78.244" dur="0.067"> ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວານີ້ໄປຂ້າງນອກ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.2"> ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.067"> ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ເຢັນສຸດ ສຳ ລັບ ກຳ ລັງຊອກຫາເພີ່ມເຕີມ </text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.1"> ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນເພື່ອຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="78.678" dur="0.134"> ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນເພື່ອຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມ </text>
<text sub="clublinks" start="78.812" dur="0.2"> ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງກັບດິນແດນທີ່ເຢັນທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະມັກ </text>
<text sub="clublinks" start="79.012" dur="0.067"> ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ດິນແດນທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການຊອກຫາຫຼາຍແລະຊອກຫາແບບງ່າຍໆ. </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.2"> ດິນແດນທີ່ຫລາກຫລາຍ ສຳ ລັບການຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະຊອກຫາແບບງ່າຍໆ </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.1"> ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບ ກຳ ລັງຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະຊອກຫາແບບງ່າຍໆ. </text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.903"> ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບການຄົ້ນຫາທີ່ອາດຈະຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະງ່າຍດາຍຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.133"> ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບ ກຳ ລັງຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະຊອກຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍຂື້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.134"> ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບ ກຳ ລັງຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະຊອກຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍຂື້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="82.549" dur="0.066"> ດິນແດນທີ່ດີເລີດ ສຳ ລັບການຄົ້ນຫາອາດຈະຊອກຫາເພີ່ມເຕີມແລະງ່າຍດາຍທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫລາຍຂຶ້ນຖ້າຫາກມີຄວາມຈິງ </text>
<text sub="clublinks" start="82.615" dur="0.201"> ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງ ACROSS NORTH CAROLINE ຫຼື </text>
<text sub="clublinks" start="82.816" dur="0.166"> ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງຢ່າງງ່າຍດາຍລົງ ACROSS ພາກເຫນືອ CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="0.167"> ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງຢ່າງງ່າຍດາຍລົງ ACROSS NORTH CAROLINE ຫຼື SOUTH CAROLINA </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.134"> ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງຢ່າງງ່າຍດາຍລົງ ACOLOS NORTH North CarOLINE ຫຼື INOUTOR CAROLINA </text>
<text sub="clublinks" start="83.283" dur="0.066"> ເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມເຕີມແບບງ່າຍດາຍລົງຢ່າງງ່າຍດາຍລົງ ACROSS NORTH CAROLINE ຫຼືການຕິດຕາມກວດກາການບໍລິຈາກເງິນໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາໂລລິນ </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.301"> ລົງໂຄສະນາ NOLTH CAROLINE ໃນພາກ ເໜືອ ຫຼືຕິດຕາມກວດກາການບໍລິຈາກເງິນທີ່ສູງ </text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.033"> ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. </text>
<text sub="clublinks" start="83.683" dur="0.067"> ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ກ </text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.067"> ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="2.736"> ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ຫຼາຍຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="86.553" dur="0.066"> ລົງໂຄສະນາໃນລັດ North CarOLINE ຫຼືພາກໃຕ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ຫຼາຍ ຄຳ ຖາມ </text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.234"> ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ຫຼາຍ ຄຳ ຖາມ </text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ </text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.134"> ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄານ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="87.087" dur="0.066"> ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆ </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.1"> ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆ </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມຊັບສິນທາງປັນຍາພາກໃຕ້. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໄດ້ </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.167"> ກອງປະຊຸມ. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໄດ້ </text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.2"> ກອງປະຊຸມ. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ໃຫຍ່ໄດ້ </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.1"> ກອງປະຊຸມ. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="87.787" dur="2.169"> ກອງປະຊຸມ. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ທີ່ນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="89.956" dur="0.134"> ກອງປະຊຸມ. ມີ ຄຳ ຖາມຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ທີ່ນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="90.09" dur="0.066"> ກອງປະຊຸມ. ຫຼາຍໆ ຄຳ ຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ທີ່ນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="90.156" dur="0.267"> ເອົາການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄດ້ທີ່ນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="90.423" dur="0.134"> ຈື່ການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທັງ ໝົດ ຂອງ SPAGHETTI </text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.066"> ຈົດ ຈຳ ການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃຫຍ່ໄດ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI </text>
<text sub="clublinks" start="90.623" dur="0.167"> ຈື່ການປ່ຽນແປງເລັກໆນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃຫຍ່ໄດ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI </text>
<text sub="clublinks" start="90.79" dur="0.067"> ການປ່ຽນແປງທີ່ນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີເຄື່ອງຈັກ </text>
<text sub="clublinks" start="90.857" dur="0.234"> ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮູບແບບຂອງ SPAGHETTI ທີ່ໃຊ້ </text>
<text sub="clublinks" start="91.091" dur="0.066"> ຮູບແບບຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ຮູບແບບຄອມພິວເຕີ </text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.1"> ຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ຮູບແບບຄອມພິວເຕີມາຈາກ </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.067"> ຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ຮູບແບບຄອມພິວເຕີ້ຈາກທັງສອງ </text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.167"> ຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງແບບນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.067"> ຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ທັງ ໝົດ ແບບ SPAGHETTI ທີ່ຮູບແບບຄອມພິວເຕີ້ຈາກທັງສອງມານີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.166"> ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.101"> ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="91.825" dur="2.302"> ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະນີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="94.127" dur="0.133"> ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="94.26" dur="0.267"> ແບບ ຈຳ ລອງ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="94.527" dur="0.067"> ແບບ ຈຳ ລອງແບບ SPAGHETTI ທີ່ມີແບບ ຈຳ ລອງເຄື່ອງຈັກຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະຫລັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກ </text>
<text sub="clublinks" start="94.594" dur="0.167"> ຮູບແບບຈາກທັງສອງບົດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກ </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.067"> ແບບຈາກທັງສອງບົດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="94.828" dur="0.133"> ຮູບແບບຈາກທັງສອງບົດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="94.961" dur="0.167"> ແບບຈາກທັງສອງບົດນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງພະນັກງານ </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> ແບບຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະມື້ຕໍ່ມາແລະສະມາຊິກຂອງພະນັກງານທາງການ </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> ແບບຈາກທັງສອງຕອນນີ້ແລະຫຼັງຈາກທີ່ກ່າວມາແລະສະມາຊິກຂອງພະນັກງານທາງການແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> ແລະຫລັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງ </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງ </text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="1.902"> ແລະຫລັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.267"> ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. </text>
<text sub="clublinks" start="97.797" dur="0.134"> ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ສະນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="97.931" dur="0.066"> ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແລະສະມາຊິກຂອງເຫດການທີ່ເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.167"> ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.067"> ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ມັນແມ່ນແລ້ວ </text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.133"> ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນຢູ່ໃນ </text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.101"> ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນງ່າຍ </text>
<text sub="clublinks" start="98.465" dur="0.033"> ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍ </text>
<text sub="clublinks" start="98.498" dur="0.1"> ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.1"> ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ </text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.067"> ຂອງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ </text>
<text sub="clublinks" start="98.765" dur="0.2"> ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ </text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.067"> ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫາ </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.067"> ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນຫານີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.133"> ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນຫານີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.1"> ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນຫານີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="2.402"> ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເອີ້ນຫານີ້ໄດ້. </text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.134"> ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເອີ້ນຫານີ້ໄດ້. ສະນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.067"> ກ່ຽວກັບສິດໃນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເອີ້ນຫານີ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.167"> ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="102.102" dur="0.133"> ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="102.235" dur="0.133"> ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="102.368" dur="0.134"> ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາ </text>
<text sub="clublinks" start="102.502" dur="0.133"> ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນ </text>
<text sub="clublinks" start="102.635" dur="0.1"> ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍຄວນເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນເວົ້າ </text>
<text sub="clublinks" start="102.735" dur="0.067"> ກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ງ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງຕັ່ງ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍຄວນເວົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າ </text>
<text sub="clublinks" start="102.802" dur="0.2"> ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍຄວນເວົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າ </text>
<text sub="clublinks" start="103.002" dur="0.034"> ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="103.036" dur="0.1"> ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.1"> ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍກັບຄືນໄປບ່ອນ </text>
<text sub="clublinks" start="103.236" dur="0.133"> ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍຫຼັງຈາກນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.067"> ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ສະນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຍ້າຍຍ້ອນວ່າມັນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.067"> ໂທຫານີ້ຢູ່ເທິງປຶ້ມ. ດັ່ງນັ້ນອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="103.503" dur="0.2"> , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍມັນຍ້ອນຫຼັງຈາກນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.067"> , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍ້າຍອອກຍ້ອນວ່າມັນມີຢູ່ </text>
<text sub="clublinks" start="103.77" dur="1.301"> , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍສະຖານະການທາງຫລັງຂອງມັນອອກມາ </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍ້າຍໄປທາງຫລັງຂອງມັນທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.133"> , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍສະຖານະການທາງຫລັງຂອງມັນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈແຕ່ວ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.134"> , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍສະຖານະການທາງຫລັງຂອງມັນທີ່ມີການຕິດຕາມແຕ່ວ່າພວກເຂົາ </text>
<text sub="clublinks" start="105.472" dur="0.066"> , ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຍ້າຍໄປທາງຫລັງຂອງມັນທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມແຕ່ວ່າພວກເຂົາຢູ່ອ້ອມຮອບ </text>
<text sub="clublinks" start="105.538" dur="0.167"> ຍ້າຍສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທີ່ມີການຕິດຕາມແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ອ້ອມຂ້າງ </text>
<text sub="clublinks" start="105.705" dur="0.067"> ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຈະຍົກຍ້າຍໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈະຍົກຍ້າຍໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. IF </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.1"> ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="106.206" dur="0.133"> ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. ຖ້າມັນເຮັດ </text>
<text sub="clublinks" start="106.339" dur="0.067"> ຍ້າຍວິທີທາງດ້ານຫຼັງທີ່ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕາມແຕ່ພວກເຂົາຍົກຍ້າຍມາຮອດດຽວນີ້. ຖ້າມັນເຮັດໄດ້ກ </text>
<text sub="clublinks" start="106.406" dur="2.836"> ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າມັນເຮັດໄດ້ກ </text>
<text sub="clublinks" start="109.242" dur="0.133"> ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າມັນເຮັດໄດ້ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="109.375" dur="0.101"> ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.133"> ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="109.609" dur="0.133"> ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.067"> ແມ່ນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍເກາະ </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.2"> ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍເກາະ </text>
<text sub="clublinks" start="110.009" dur="0.034"> ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເຊັ່ນດຽວກັນ </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.1"> ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍເກາະຄືກັນກັບພວກເຮົາ </text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.167"> ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາ </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາເກາະຄືກັບພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.066"> ເບີດຽວນີ້. ຖ້າວ່າມັນເຮັດວຽກ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນໃນປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.2"> ພຽງເລັກນ້ອຍນ້ອຍໆຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາຄິດຮອດປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.067"> ພຽງເລັກນ້ອຍນ້ອຍໆຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາ ກຳ ລັງຄິດ </text>
<text sub="clublinks" start="110.81" dur="2.703"> ເລັກນ້ອຍນ້ອຍໆຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີໃນປະຈຸບັນ </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.167"> ເລັກນ້ອຍນ້ອຍໆຫຼາຍກວ່າເກາະຄືພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີແບບຢ່າງ </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.167"> ພຽງເລັກນ້ອຍສ່ວນ ໜ້ອຍ ໃນປະເທດຄືກັນກັບພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີຮູບແບບ, </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.2"> ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ, </text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.067"> ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ, ພວກເຮົາແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="114.114" dur="0.1"> ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ, ພວກເຮົາມີ </text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.133"> ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ, ພວກເຮົາມີບາງອັນ </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.067"> ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາຄິດໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການຕໍ່ສູ້, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, </text>
<text sub="clublinks" start="114.414" dur="0.1"> ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການຕໍ່ສູ້, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ບາງຢ່າງ </text>
<text sub="clublinks" start="114.514" dur="0.067"> ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາຄິດໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຮູບແບບການຕໍ່ສູ້, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ຕໍ່າກ່ວານີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.2"> ພວກເຮົາມີຄວາມຂັດແຍ້ງແບບ ໃໝ່, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ຕໍ່າກ່ວານີ້ </text>
<text sub="clublinks" start="114.781" dur="0.1"> ພວກເຮົາມີການຂັດແຍ້ງແບບ ໃໝ່, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງສ່ວນທີ່ ກຳ ລັງນອນຢູ່ </text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="0.1"> ພວກເຮົາມີຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງຮູບແບບທີ່ມັກກິນ </text>
<text sub="clublinks" start="114.981" dur="0.1"> ພວກເຮົາມີຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງສ່ວນທີ່ມັກຮັກສັດປີກ </text>
<text sub="clublinks" start="115.081" dur="0.1"> ພວກເຮົາມີບັນຫາແບບ ຈຳ ລອງ, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງສ່ວນທີ່ມັກກິນນ້ ຳ ທີ່ມີດອກໄມ້. </text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="0.067"> ພວກເຮົາມີຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ມີບາງສ່ວນທີ່ມັກກິນນ້ ຳ ມັນດອກໄມ້ຊະນິດ ໜຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ບາງຊະນິດທີ່ມີການຈົມນໍ້າດອກໄມ້ຊະນິດ ໜຶ່ງ ແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="2.335"> ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດທີ່ຢາກເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.234"> ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.133"> ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ໄດ້ </text>
<text sub="clublinks" start="118.184" dur="0.134"> ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ສາຍການບິນ </text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.133"> ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ສາຍການບິນ </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.067"> ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຢ່າງ, ດອກໄມ້ນ້ອຍໆບາງຊະນິດອາດຈະເປັນດອກໄມ້ນ້ອຍໆ. ບັນດາຍົນທີ່ຄວນຈະເປັນ </text>
<text sub="clublinks" start="118.518" dur="0.267"> ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ບັນດາຍົນທີ່ຄວນຈະເປັນ </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.133"> ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ຮູບແບບຕ່າງໆຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງ </text>
<text sub="clublinks" start="118.918" dur="0.1"> ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ບັນດານັກບິນທີ່ຄວນຈະເປັນປະເດັນທີ່ປ່ຽນແປງ, </text>
<text sub="clublinks" start="119.018" dur="2.036"> ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ຄວນຈະເປັນປະເດັນການປ່ຽນແປງ, MAYBE </text>
<text sub="clublinks" start="121.054" dur="0.067"> ການຫິ້ວການລ້ຽງສັດຈະເປັນພືດນ້ອຍໆ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, MAYBE ແມ່ນແຕ່ </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.266"> ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, MAYBE ແມ່ນແຕ່ </text>
<text sub="clublinks" start="121.387" dur="0.067"> ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການຄວນຈະມີບັນຫາການປ່ຽນແປງ, ຊາຍແດນອາດຈະແມ່ນແຕ່ຊາຍແດນ </text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.034"> ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການຄວນຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດ </text>
<text sub="clublinks" start="121.488" dur="0.1"> ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາສາຍການບິນຄວນຈະມີບັນຫາການປ່ຽນແປງ, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດຕາມກ </text>
<text sub="clublinks" start="121.588" dur="0.133"> ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ຄວນຈະເປັນປະເດັນທີ່ປ່ຽນແປງ, MAYBE ແມ່ນແຕ່ມີຊາຍແດນຕິດ </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.067"> ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ຍິງຈະຕ້ອງມີບັນຫາໃນການປ່ຽນແປງ, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງສຸດເລັກນ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="121.788" dur="0.2"> ບັນຫາແບບໂມເດັມ, MAYBE ມີຊາຍແດນຕິດສູງ </text>
<text sub="clublinks" start="121.988" dur="0.067"> ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງກ່ວາປະເທດອື່ນໆ </text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="0.1"> ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ມີຊາຍແດນຕິດກັບສິ່ງທີ່ສູງກ່ວານັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="122.155" dur="0.167"> ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງກ່ວາຫຼາຍກ່ວານັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="122.322" dur="0.1"> ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງກວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ມີກະແສລົມ TIDAL </text>
<text sub="clublinks" start="122.422" dur="0.067"> ບັນຫາແບບສະ ໄໝ ໃໝ່, MAYBE ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊາຍແດນຕິດກັບຕົວສູງກວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ມີກະແສລົມອັນກວ້າງໃຫຍ່ </text>
<text sub="clublinks" start="122.489" dur="0.166"> ໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານເລັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວານັ້ນແມ່ນພືດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງງານ </text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="2.703"> ໂດຍອີງໃສ່ພຽງເລັກນ້ອຍສູງກ່ວາວ່າດອກໄມ້ TIDAL ຄວນຈະເປັນ </text>
<text sub="clublinks" start="125.358" dur="0.134"> ໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານເລັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ພໍສົມຄວນທີ່ຈະເປັນແບບຢ່າງ </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະພາບສູງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ທີ່ວ່າການເຮັດໃຫ້ຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງງານອາດຈະເປັນແບບຢ່າງແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> ໂດຍອີງໃສ່ພຽງເລັກນ້ອຍສູງກ່ວາດອກໄມ້ TIDAL ທີ່ຄວນຈະເປັນແບບແລະ TORNADO </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.3"> ຫຼາຍກ່ວານັ້ນດອກໄມ້ TIDAL ຄວນຈະເປັນຕົວແບບແລະ TORNADO </text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.1"> ນອກຈາກນັ້ນດອກໄມ້ TIDAL ຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານ TORNADO </text>
<text sub="clublinks" start="126.092" dur="0.034"> ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະແສເລືອດທີ່ສົມບູນແບບແລະ TORNADO ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຮົາມີ </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.066"> ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະແສລົມ TIDAL ທີ່ຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ TORNADO </text>
<text sub="clublinks" start="126.192" dur="0.067"> ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າ TIDAL ທີ່ຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ TORNADO ທີ່ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຢູ່ </text>
<text sub="clublinks" start="126.259" dur="0.067"> ເຊິ່ງວ່າກະແສລົມ TIDAL ຄວນຈະເປັນແບບຢ່າງແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ TORNADO ພວກເຮົາຈະຢູ່ຂ້າງເທິງ </text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="0.2"> ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະມີຜົນດີຕໍ່ພວກເຮົາ </text>
<text sub="clublinks" start="126.526" dur="0.1"> ພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ເປັນແລະ ເໝາະ ສົມກັບພວກເຮົາ </text>
<text sub="clublinks" start="126.626" dur="0.067"> ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະມີຜົນດີຕໍ່ພວກເຮົາຢູ່ເບື້ອງຂວາມື </text>
<text sub="clublinks" start="126.693" dur="0.066"> ພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ເປັນແລະ ເໝາະ ສົມກັບພວກມືຂວາ </text>
<text sub="clublinks" start="126.759" dur="0.067"> ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະເປັນຕົວແທນຂອງ TORNADO ພວກເຮົາຢູ່ເບື້ອງຂວາມືເບື້ອງຂວາຂອງ </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="1.802"> ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຮົາຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງຂວາ </text>
<text sub="clublinks" start="128.628" dur="0.133"> ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະເປັນຕົວແທນຂອງ TORNADO ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງເບື້ອງຕົ້ນຂອງດາວ </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.067"> ມີຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືແລະເປັນຕົວແທນຂອງ TORNADO ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງກ່າວ </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.234"> ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງກ່າວ </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.033"> ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງເບື້ອງຂວາຂອງເດັກນ້ອຍດັ່ງກ່າວ </text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.1"> ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ </text>
<text sub="clublinks" start="129.195" dur="0.1"> ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ ແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.067"> ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຂ້າງໃນຂອງດາວດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ ໝິ່ນ ປະ ໝາດ ແລະບາງຄົນ </text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="0.267"> ເບື້ອງຂວາຂອງມືຂ້າງໃນນັ້ນແມ່ນພວກເຂົາເບື່ອ ໜ່າຍ ແລະມີຄວາມສຸກ </text>
<text sub="clublinks" start="129.796" dur="0.067"> ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມີຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະມີບາງກຸ່ມທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້. </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.033"> ເບື້ອງຂວາຂອງມືຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມີຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະມີບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍ; </text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.133"> ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມີຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະບາງຄົນກໍ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ພວກເຮົາ </text>
<text sub="clublinks" start="130.029" dur="0.067"> ເບື້ອງຂວາມືຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະມີຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນ </text>
<text sub="clublinks" start="130.096" dur="0.3"> ພວກເຂົາເບື່ອຫນ່າຍແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການ </text>
<text sub="clublinks" start="130.396" dur="2.403"> ພວກເຂົາຄວນເສີຍເມີຍແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຖືກກ່າວເຖິງ </text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.133"> ພວກເຂົາຄວນເບື່ອຫນ່າຍແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຖືກກ່າວເຖິງ </text>
<text sub="clublinks" start="132.932" dur="0.167"> ພວກເຂົາດູຖູກແລະບາງຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະມີບາງຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.067"> ພວກເຂົາຄວນລະງັບໃຈແລະບາງຄົນທີ່ມີອາວຸດເສີຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະມີບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ </text>
<text sub="clublinks" start="133.166" dur="0.233"> ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການປ້ອງກັນມີບາງຢ່າງ </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.067"> ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວບາງຢ່າງ </text>
<text sub="clublinks" start="133.466" dur="0.134"> ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນມີບາງສ່ວນໃນວັນສຸກ </text>
<text sub="clublinks" start="133.6" dur="0.033"> ແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ກັດບາງຢ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ TORNADOES ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ. </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.133"> ແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ກັດບາງຢ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ TORNADOES ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ. ສະນັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="133.766" dur="0.067"> ແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ ຈຳ ກັດບາງຢ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ TORNADOES ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ. ພວກເຮົາແມ່ນແລ້ວ </text>
<text sub="clublinks" start="133.833" dur="0.2"> ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ພວກເຮົາແມ່ນແລ້ວ </text>
<text sub="clublinks" start="134.033" dur="0.067"> ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.067"> ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງໄປ </text>
<text sub="clublinks" start="134.167" dur="0.133"> ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າ </text>
<text sub="clublinks" start="134.3" dur="0.067"> ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະເວົ້າແບບແຜນ </text>
<text sub="clublinks" start="134.367" dur="0.1"> ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະເວົ້າແບບຢ່າງໃຫ້ </text>
<text sub="clublinks" start="134.467" dur="0.067"> ໂດຍປົກກະຕິມີບາງສ່ວນຂອງ TORNADOES ໄດ້ຮັບການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າເຖິງແບບຢ່າງສູງສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="134.534" dur="2.436"> ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າເຖິງແບບຢ່າງສູງສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.133"> ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງເວົ້າເຖິງແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ </text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="0.134"> ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະເວົ້າເຖິງການປັບປຸງໃຫ້ມີຜົນກະທົບສູງສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="137.237" dur="0.166"> ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງຈະເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງສຸດ </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.201"> ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງຮູບແບບທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ລະບົບນັ້ນ. </text>
<text sub="clublinks" start="137.604" dur="0.066"> ACROSS the REGION. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ກຳ ລັງກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງຮູບແບບທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="137.67" dur="0.234"> ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.067"> ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="137.971" dur="0.133"> ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="138.104" dur="0.167"> ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນມັນ </text>
<text sub="clublinks" start="138.271" dur="0.133"> ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມວຸ້ນວາຍ </text>
<text sub="clublinks" start="138.404" dur="0.067"> ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນແຜ່ລາມຜ່ານ </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.067"> ການເວົ້າແບບຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນລອຍເຂົ້າມາໂດຍ </text>
<text sub="clublinks" start="138.538" dur="1.702"> ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນລອຍເຂົ້າມາໂດຍ </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການໂອນຜ່ານ TINY </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.133"> ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການໂອນຜ່ານ TINY ແຕ່ </text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.134"> ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນລອຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດທີ່ມີສຽງສັ້ນ </text>
<text sub="clublinks" start="140.607" dur="0.133"> ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການໂອນຜ່ານ TINY ເຂົ້າໄປໃນປະເທດ IF </text>
<text sub="clublinks" start="140.74" dur="0.134"> ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການພັດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດອັງກິດແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.066"> ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບລະບົບນັ້ນ. ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ວ່າມັນເປັນການພັດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄຕ່ຖ້າວ່າມັນປິດ </text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.167"> , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເກາະຖ້າວ່າມັນໃກ້ </text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.067"> , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເກາະຖ້າວ່າມັນໃກ້ </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.167"> , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄຕ່ຖ້າວ່າມັນໃກ້ກັບ </text>
<text sub="clublinks" start="141.341" dur="0.167"> , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄຕ່ຖ້າວ່າມັນໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້າ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.508" dur="0.066"> , ວ່າມັນເປັນການລອຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄຕ່ຖ້າວ່າມັນໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້າ. ນັ້ນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="141.574" dur="0.234"> TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ນັ້ນແມ່ນ </text>
<text sub="clublinks" start="141.808" dur="0.133"> TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ມັນຈະປ່ຽນແປງ </text>
<text sub="clublinks" start="141.941" dur="0.067"> TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. </text>
<text sub="clublinks" start="142.008" dur="2.503"> TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.133"> TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າ </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.067"> TINY ແຕ່ປະເທດເກາະຖ້າມັນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມ </text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.2"> ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມ </text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າຕື່ມກ່ຽວກັບ </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.133"> ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າຕື່ມກ່ຽວກັບມູນຄ່າ </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.067"> ເຖິງໂຮງງານຊີມັງ. ສິ່ງນັ້ນຈະປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ </text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.2"> ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ </text>
<text sub="clublinks" start="145.578" dur="0.034"> ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອ </text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="0.066"> ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າຕື່ມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍມາ </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.067"> ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. </text>
<text sub="clublinks" start="145.845" dur="0.067"> ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະ </text>
<text sub="clublinks" start="145.912" dur="0.133"> ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະ AS </text>
<text sub="clublinks" start="146.045" dur="0.067"> ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ. ຂ້ອຍຈະເວົ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="146.112" dur="0.2"> ກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້ອຍ </text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.1"> ກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້າພະເຈົ້າ SAID, </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.034"> ກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້າພະເຈົ້າ SAID, ກິນ </text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="0.067"> ກ່ຽວກັບ SCENARIOS ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍເມື່ອຂ້ອຍກັບມາ. ແລະເປັນຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ, ເອົາ A. </text>