Ажурирање на тропските предели: Ураганот Исајас сè уште е категорија 1 subtitles

MINUTES. MINUTES. НО, MINUTES. НО ПРАВО MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џеб од MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови на силното MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од силен вид MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА НЕКОИ џебови од тешкиот џин Не MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови на тешкиот ѓубре, не толку MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од силна кожа не многу MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од тешкиот ѓубре, не толку многу MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од тешкиот ѓубре, што не е многу во MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ PУБОВИ НА ГОВЕЧНИОТ ПОВЕЕ НЕМА МНОГУ ВО МЕТРО MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ PУБОВИ НА ГОВЕЧНИОТ ПОВЕЕ НЕМА МНОГУ ВО МЕТОРО, НО MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ PУБОВИ НА ГОВЕЧНИОТ ПОВЕ NOTЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОВТОРНО MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од тешкиот ѓубре, не толку многу во метро, ​​но ПРОТИВ А OCKУБОВИТЕ НА ГОВОРНИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПРОТИВ А OCKУБОВИТЕ НА ГОЛЕМИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТРО, НО КАКО ЛИТЕЛ PУБОВИТЕ НА ГОЛЕМИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТРО, НО КАКО ДА СЕ ОСНОВА PУБОВИТЕ НА ГОВИЧНИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ OCKУБОВИТЕ НА ГОЛЕМИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТРО, НО ПОВЕЕ ПОГОЛЕМ Pебовите од тешкиот ѓубре не се толку многу во метро, ​​но ПОДНЕСУВА ПОДНЕСНИ ЛИЦА ПОВЕЕ ДА СЕ Pебовите од тешкиот ѓубре не се толку многу во метро, ​​но ПОГОЛЕМА ПОДНЕСНИОТ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА СЕ МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОДНЕСУВА ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ ДОГОВОР МНОГУ ВО МЕТОРО, но ПОГОЛЕМЕ ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОДНЕСУВА ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СМЕТЕ ФОКУС МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОГОЛЕМЕ ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ СМЕТЕ ДА СЕ СЛУЧИТЕ ФОКУС ВО МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОДНЕСУВА ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ СМЕЕ ФОКУСОТ МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОГОЛЕМЕ ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ СМЕТЕ ФОКУС ВО СЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СЛУЧИМЕ ФОКУС ВО СЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СЛУЧИМЕ ФОКУС ВО УВЕТНОСТА. ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СЛУЧИМЕ ФОКУС ВО УВЕТНОСТА. ПРОТИВ, ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СЛУЧИМЕ ФОКУС ВО УВЕТНОСТА. ПРОТИВ, ОВА Ајде да се фокусираме на ураганот. ПРОТИВ, ОВА Ајде да се фокусираме на ураганот. ПОТВРД, ОВА ОД ДОСПОЛНУВА Ајде да се фокусираме на ураганот. ПОТВРД, ОВОД ОСНОВНИ ЗБИРИ Ајде да се фокусираме на ураганот. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИ WЕЛИ Е Ајде да се фокусираме на ураганот. ПОТВРДУВА, ОВОД ОСНОВНИ INЕЛИ AЕ АКТИВНО ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВОД ОСНОВНИ INЕЛИ AЕ АКТИВНО ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ ЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА БЕЛАТ ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ INЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ВААТ ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ INЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА ИМААТ ТОА ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ INЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ПОСТОЕАТ ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ ЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА ИМААТ ДА СЕ ТОА ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ ЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУЕЛНО ДА БИДАТ ДА СЕ ДОГОВИ ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ 11:00 ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУАЛНО ДА ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ ПОВЕЕ ОД 11:00 часот ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУЕЛНО ДА ПОСТАВУВАМЕ ДА СЕ ОВИЕ ПОДОБРУВААТ СОВЕТНОСТ 11:00 ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУАЛНО ДА ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ ПОДОБРУВААТ СОВЕТНОСТ 11:00 ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ СОВЕТНОСТ 11:00 часот ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ СЕ ДОБИВНИКОТ 11:00 ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ДА СЕ ПОДНЕСУВА СОВЕТНИЦАТА 11:00 часот СЕ ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ, ПОВЕЕ СОВЕТНИКОТ 11:00 часот СЕ ПОСТОИ ДИВОТ ПРАВО ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ, ПОВЕЕ СОВЕТНИЦАТА 11:00 часот СЕ ОСНОВИ ДОБИВНИТЕ ЗБИРИ ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ, ПОВЕЕ СОВЕТНИЦАТА 11:00 часот СЕ ПОСТОИ ДОБИВНИОТ ЗБИРНИ ПРАВО СЕГА ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ, ПОВЕЕ СОВЕТНИЦАТА во 11 часот, САМО ДОБИВНИОТ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 години СООБРААЈТЕ во 11:00 часот СЕГА САМО ОСНОВНИОТ ЗДРАВЈЕ СИТЕ НА 80 години СООБРААЈТЕ во 11:00 часот СЕ СОСТОЈБИТЕ ПРАВО НА ИВОТНИТЕ СИТЕ САТ НА 80 милји СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА на 80 милји ПЕ СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји ПЕЧ ЧАС СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји пред час и СОВЕТУВАЕТО во 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји пред и еден час СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји ПЕЧ ЧАС И ДОБИВИ СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји ПЕЧ ЧАС И ДАЛИ ДА СЕ ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДА ОСНОВНИТЕ WИВОВИ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОГОВОРИ ДО 100. ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧУД И ДОБИВИ НА 100. ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОГОВОРИ ДО 100. ДАБОТ ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВЕЕ СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ НА 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА ЗАШТИНА ИЛИ ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА ЗАШТИНА И 90. ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧУД И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА ЗАШТИНА ИЛИ 90. ДА МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. ПА МИЕЛИ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ МИЕЛИ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ МИЕЛИ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ Е МИЕЛИ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ ДА СЕ ЛАТ МИЕЛИ ПО ЧУД И ДОБИВИ ДО 100. ДАБОТ СЕГАЛНО ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ ДОГОВОРЕН СИЛНИК 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕAЕ ДА СЕ Е ИВО ПОСТОИ 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. СЕ ПОТВРДУВА СЕ Е ИВО ПОСТОИ ЕВЕН 100. ДОБИВНАТА СООБРААНА ИЛИ 90. ПОВЕЕ ДА СЕ Е RИВО ПОСТОИ ДА СЕ СМЕ 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕAЕ ДА СЕ СЕ МО STИ СИНОСКО ДО СЕКОГАШ 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕЕ ДА СЕ Е ИВО ПОСТОИ ДА СЕ ДА СЕ 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕЕ ДА СЕ СЕКОГАШ ДОСТОЈБА СЕКОГАШ ДА СЕ НЕ Е ШТО 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕЕ ДА СЕ СЕКОГАШ ДОСТОЈБА ДА СЕ ДА СЕ ПРАШАА ПОГОЛЕМЕ СЕ СВОЈОТ СВЕТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ДА НЕ ГО ПРАВИ ПОГОЛЕМЕ СЕ СВОЈОТ СВЕТСКО ДОГОВОРОТ ДА НЕ Е ПОКАУВА КУПАТА ПОДГОТОВНО СИКОЈНО СВЕТЕ ДА СЕ ДОКАУВАТЕ ДА НЕ ПОКАУВА СО ПОВРШУВА QUЕ ПОГОЛЕМЕ ДО СЕКОЈНО СВЕТСКО ДОГОВОРОТ ДА НЕ ДА ГО ПРАШАУВА КВАРТИНАТА Уште во ПОГОЛЕМЕ СЕ СВОЈОТ СВЕТЕ ДА СЕ ТОА ДА НЕ ПОКАУВА ПОВРШУВАЕ НА ПОВРШЕЕ Уште во ПОГОЛЕМЕ СЕ СВЕТСКО СВЕТСКО ДОГОВОРОТ ДА НЕ Е ПОКАУВА НА ПОВРШУВА QUЕ СО ПОВРШЕETЕ Уште во одржливиот ДАКО НЕ Е ДОГОВОРУВА СОВЕТНИОТ САМО ДА СЕ ДОСТАВУВА ДОГОВО ДА НЕ ПОКАУВА НА ПОВЕЕ ДА СЕ ДОСТАВУВА ДОБИВНИТЕ ЗБИРИ СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. Јас СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. ЈАС МИСЛЕВ СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. САМА ТОА СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. САМО ДА СЕ ТОА ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. САМО ДА СЕ ТОА ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ДВДИМЕ ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. САМО САМО ДА СЕ ДВДИМЕ ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОСТОЈБА ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИКЛУЧУВА СОСТОЈБА А ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОДРИНА ЛИЦА ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОДРИНА ЛИЦА ЗА ГОДИНА ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИГОВИМЕ СОДРИНА ЛИЦА НА ГОДИНА СЕГА СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИГОВИМЕ СОДРИНА ЛИЦА НА ГОДИНА СЕГА СЕГА. САМО ТОА ДА СЕ ПРИГОВИМЕ СОДРИНА ЛИЦА НА ГОДИНА СЕГА СЕГА. САМО ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМЕ СОДРИНА ЛИЦА ГОДИНА ЗА ЗАПАД, СЕГА СЕГА. САМО ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОДРИНА ЛИЦА ГОДИНА ЗА ЗАПАД, ПРИМЕ СЕГА СЕГА. САМО ТОА ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ СОДРИНА ЛИЦА ГОДИНА ЗА ЗАПАД, ПРИМЕТЕ СЕГА СЕГА. САМО ДА СЕ ПРИКЛУВАМЕ СОДРИНА ЛИЦА ГОДИНА ЗА ЗАПАД, ПРИМЕТЕ СЛЕДНО СЕГА СЕГА. САМО ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОДРИНА САМО ЛИЦА НА ЗАПАД, ПРИМЕТЕ СЛЕДАТЕЛ А Преместете ја СОДРИНАТА ЛИТЕЛСКИ БИТ НА ЗАПАД, Пременете ја трагата А. Преместете ја СОДРИНАТА ЛИЦА НА ГРАДЕЕ НА ЗАПАДОТ, ПРИМЕТЕТЕ СЛЕДНИКОТ ЛИЦА Преместете ја СОДРИНАТА ЛИТЕЛСКИ БИТ НА ЗАПАД, ПРИМЕТЕТЕ СЛЕДНИОТ ЛИЦА ЗА ГОДИНА Преместете ја СОДРИНАТА ЛИТЕЛСКИ БИТ НА ЗАПАДОТ, ПРИМЕТЕТЕ СЛЕДНИОТ СИМОТ БИТ НА Преместете ја СОДРИНАТА ЛИЦА НА ГРАДЕЕ НА ЗАПАДОТ, ПРИМЕТЕТЕ СЛЕДНИОТ ЛИЦА НА ГОДИНА Преместете ја СОДРИНАТА ЛИЦА НА ГРАДЕ THEЕ НА ЗАПАДОТ, ПРИМЕТЕ СЛЕДАТА СИМОТ БИТ НА ЗАПАД Преместете ја СОДРИНАТА ЛИЦА НА ГРАДЕЕ НА ЗАПАДОТ, ПРИЛИГИТЕ СЛЕДОТ СО ЛИТЕЛ БИТ НА Запад ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО ПОДНЕСНО ДО ЗАПАДОТ НА ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. ТИЕ ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. НЕ СЕ СЕ ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО РАБОТИ ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. Јас ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. ЈАС БИ ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ САКАМ ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ДОБИВМЕ ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ДОБИВМЕ ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ДОБИВМЕ ДА А. ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛО 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛО 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛО 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ НЕМА МНОГУ ГОДИНА 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛА БЕЗ БЕЗ ДА 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ НЕКОГОЛИКОТ ГОЛЕМ НЕ БЕСПЛАТНО 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕЗ ТОН 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОЛЕМ НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО, WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО ВО WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈ WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈ WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАВ Е А WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ЛАГА ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВОЈ ГЛАС. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ЛАГА ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВОЈ ГЛАС. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. Тоа е ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ДА СЕ ОДГОВОРИ ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВОЈ ГЛАС. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОДВОРЕШЕ ИМПАКТ ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВОЈ ГЛАС. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОДГОВОРНИ ПРИДОБИВНИ ПРИДОБИВНИЦИ НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОДГОВОРНИ ПРИДОБИВНИ ПРИДОБИВИ НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ДА СЕ ОДГОВОРНИ ПОДГОТОВНИЦИТЕ ПОДГОТОВКИ НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОДГОВОРНИТЕ ПОДГОТОВКИ РЕГИСНИЦИ НЕ Е ДОГОВОР НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОД СВЕТНИТЕ РАБОТНИ ПРВИСНИЦИТЕ НЕ Е ПРАВО НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ ПРИРАЧНИЦИ НЕ Е ПРАВО ПОДОБРУВА НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РАБОТНИЦИ НЕ Е ПРАВО ПОД СЕ НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОД СВЕТНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПОД ЦЕНТАР СИСТЕМ. ОД СВЕТНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПОД ЦЕНТАР СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. СО СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. САМО ТОА СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. ПОСТОРНО И СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕ ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕ ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ТОА ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. САМО мислите и запомнете дека тоа е ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. САМО мислите и запомнете дека тоа е само ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА Е САМО ЗА ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. САМО мислите и запомнете дека тоа е само за 70 години ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА Е САМО ЗА 70 процент ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА Е САМО ЗА 70 процент ЛИНИЈА ПОСТАВЕТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДА СЕ САМО ЗА 70 процент од ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА Е САМО ЗА 70 процент на ЛИНИЈА ПОСТАВЕТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА САМО ОД 70 ПОСЕТНИК НА ВРЕМЕ ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА САМО ЗА 70 процент на време ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА САМО ОД 70 ПЕКЦЕНТ НА ​​ВРЕМЕТО ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДА СЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ОД 70 ДЕЛ ЛИНИЈА ПОСТАВЕТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДА СЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ОД 70 ДЕЛОВНО ВРЕМЕ ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕ ДА СЕ СМЕТЕ САМО ОД 70 ПЕКЦЕНТ НА ​​ВРЕМЕТО ДОГОВОРЕТЕ ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето кога ќе се појави ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го дополнува ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го прави се приближува ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето кога ќе се појави во садот ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го носи, се додава во СОСТОЈБА НА ДЕНОВИТЕ ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што е време, се додава во садот на ден 4 ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го дополнува ДОГОВОР ВО ДРАВАТА НА ДЕН 4 3 ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го доведува, во рок од 4 3 4 ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го доведува, во рок од 4 3 4 И ДЕН ТОА САМО ОД 70 ПЕКЦЕНТ НА ​​ВРЕМЕТО ДОГОВОРУВА СО СОДРИНА НА ДРУГИ 4 3 4 И 5. НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ВИ ПОДНЕСУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 3 4 И 5. НА ВРЕМЕТО ДОГОВОРОТ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 3 4 И 5. ПА НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ВЕ ПОГОЛЕМУ СО СОДРИНА НА ДЕН 4 4 4 И 5. ПА ШТО ШТО НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ВЕ ПОДГОТВУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 4 4 И 5. ПО ШТО ШТО НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ДОБИВУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 4 4 И 5. ПО КОИ ШТО ОСВО НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ДОБИВУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 И 5. НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ДОБИВУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 4 4 И 5. ПО КОЈ Е ДА СЕ ТОА НА ВРЕМЕТО ДОГОВОРОТ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 И 5. СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОЈ ДА СЕ ТОА ТОА ДА ЗНАЕ СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОГО ШТО ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ДОБИВ СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОГО ШТО ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ Е ДЕКА СОСТОЈБАТА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОГО ДА СЕ ТУКА ТОА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОСТА СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОЈ ДА СЕ ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОГО ШТО ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ДА СЕ Е ДА СЕ ДА СЕ ДОСТО САКО ШТО ТОА ПОВЕЕ ДА Е ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОВИЕ СВЕТНА ПРИКАЗНА ПО КОИ Е ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ОГЛАС ДА СЕ ОЧЕКУВА ОВОЈ СТОРМ ПО КОИ ШТО ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОВИЕ ОВОЈ СТОРМ СЕ ОЧЕКУВА НЕКОГАШ ПО КОИ ШТО ТОА ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОВИЕ ОВОЈ СТОРМ СЕ ОЧЕКУВА НЕКОГАШ ПО КОИ ШТО ТОА ДА ЗНАЕШ ДА СЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ОВИЕ ОВОЈ ПРИКАЗНО СЕ ОЧЕКУВА НЕКОЈ ДЕЛО ДОДВО ТОА ПОСТОИ ОВОЈ ПРИКАЗНО Е ДЕКОГАШ НЕКОГАШ ДОГОВОРЕН ОД ДОГОВОР ОВОЈ ПРИЗВЕДОТ СВЕТЕ ПОВЕЕ НЕКОЈ ДОГОВОРЕН СИТЕ МИРТЛЕ ДОГОВОРОТ ОВОЈ ПРИГОВОР СЕ ОЧЕКУВА НЕКОЈ ДЕЛО ОД МИРТЛЕСНАТА ПЕЧА ДОГОВО, ОВОЈ СТОРМ ПОСТОИ ДЕКА НЕКОГАШ ПОСЛЕДУВА ОД МИРТЕЛНАТА ПЕЧА И ДОГОВОР ОВАА ОВОЈ СТОРМ Е ОБЕДИ НЕКОЈ ДОГОВОРЕН ДЕЕ ОД МИРТИЛНАТА БЕША И ТОА ДОГОВОР ОВАА ОВОЈ СТОРМ СЕ ОЧЕКУВА НЕКОГАШ ДОГОВОРУВА ОД МИРТЛЕСКАТА ПЕЧА И ТОА РАБОТА ДОГОВОРОТ, ОВОЈ ПРИГОВОР СЕ ОЧЕКУВА НЕКОГАШ СЕ ПРОДОЛУВА СО МИРТЛЕСКАТА ПРАШАА И ТОА РАБОТА ОДГОВОРНО НЕКОГАШ ПОСЛЕДУВА ОД МИРТЛЕНАТА БЕША И ТОА РАБОТА ОДГОВОРНО НЕКОГАШ ПОСЛЕДУВА ОД МИРТЛЕНАТА БЕША И ТОА РАБОТА ОДГОВОРНО НЕКОЈ ДОГОВОРЕ ПРЕКУ МИРТЛЕНАТА ПЕЧА И ТОА РАБОТА СИТЕ НАЧИН ОЧЕКУВА НЕКОГАШ ПОДГОТОВНО ОД МИРТЛИНАТА БЕША И ТОА РАБОТА СИТЕ НАЧИН ПОСТОЕ НА Исток ОДГОВОРНО НЕКОЈ ДОГОВОРНО ОД МИРТЛЕСКИОТ БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ РАБОТ ПОСТОЕ НА Источен северен МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ ПОСЕБНИОТ ПРОСТОР НА Источен север МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА СИТЕ ПАРИ ПОСТОЕ НА Источна Северна Каролина, МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА СИТЕ ПАРИ ПОСТОЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НЕГОВИОТ НАЧИН ПРОСТОРНИ ЈАВИТЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ ПОСЕБНИТЕ СЕ ПОСТОЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ ПОСЕБНИОТ ПРОСТОР ОД источната северна Каролина, ТОА А 1 ВО МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ РАБОТНИ ПРОСТОР ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 ВО 3 НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 ВО 3 НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА Е 1 ВО 3 ШАНСИ НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 ВО 3 РА CHАНСКО РАУГИ НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 ВО 3 ШАНСКО РУГУЛА ТОА НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА СЕ 1 ВО 3 ШАНСКО РУГИ ШТО СЕ КАРОЛИНА, ТОА А 1 ВО 3 РАНГОЛНО РАСПОЛНИЦИ ТОА Е ТОА КАРОЛИНА, ТОА А 1 ПО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ДЕКА Е ПОВЕЕ КАРОЛИНА, ТОА А 1 ВО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ТОА Е ДОСТАВНА НАДВОРЕШНА КАРОЛИНА, ТОА А 1 ПО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ДЕКА Е СОВЕТНА НАДВОРЕНА НА КАРОЛИНА, ТОА А 1 ПО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ДЕКА Е СЕКОГАШНА НАДВОРЕШНА ОД ОВИЕ КАРОЛИНА, ТОА А 1 ВО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ДЕКА Е СЕКОГАШНА НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОР ПОВЕЕ РУИТЕ ТОА Е СЕКОГАШНА НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОР ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД ДОГОВОРНАТА СОГОВОР. СЕ ПОВЕЕ РУИТЕ ДЕКА Е СЕКОГАШНА НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СТРАНА. ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА СО КОНТЕ. ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА ДОГОВОР. ДА СЕ И ЕВЕ ДА СЕ ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА СО КОНТЕ. ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА ДОГОВОР. ДА СЕ И ЕВЕ Е ДА Е ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОРНА. ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА ДОГОВОР. ДА И ДО Е ДА Е ДА СЕ Е ВО НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА Е ВО СО НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. СЕ И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОВЕТЕ НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДО Е ДА Е ДА СЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. СЕ И ДО Е ДА Е ДА СЕ Е ДА СЕ СО КОНТЕКОТ ПО СЕ НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. СЕ И ДО Е ДА СЕ Е ДА СЕ Е ДА СЕ СО КОНТЕКОТ ПОД Е ДА Е НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДО Е ДА Е ДА Е ДА СЕ СО СОДРИНА ПОД Е НЕ Е НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДО Е ДА СЕ Е ДА СЕ СО СОДРИНА ПОД Е НЕ Е ТОА НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДО Е ДА Е ДА Е ДА СЕ СО СОДРDИНА ПОД НЕ Е НЕ Е ТОА МНОГУ . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДОГОВОР СО СОСТОЈ ДА НЕ Е ТОА МНОГУ . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОДРИНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА СЕ МОНИ РАЗЛИЧНИ . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОСТОЈНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА ГО ПОВЕЕ РАЗЛИЧНО ДА . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДОГОВОР СО СОСТОЈ ДА НЕ Е ДА СЕ МОИ РАЗЛИЧНО ПО РЕГИ . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОДРИНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА СЕ МОИ РАЗЛИЧНО ПО РЕГИ . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОДРИНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА МНОГУ РАЗЛИЧНО РАЗЛИЧНО ПО ПОВЕЕ НА . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОДРИНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА МНОГУ РАЗЛИЧНО РАЗЛИЧНО ДО ПОДНЕСУВА НА СЕМЕ. СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. СО СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. ТАКА ШТО СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. SOЕ Е СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. SOе влијае СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. ПОТРЕБА AFЕ Влијание на СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. ПОТРЕБА FЕ Влијание на Исток РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА FЕ Влијание на Исток РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА AFЕ Влијание на Источниот цвет РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА FЕ Влијание врз источната територија РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПО ТОА Е Влијание на источно земјиштето за земјиште РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОВЕЕ SOЕ ПОДДРИ ДА ГО ПРИМАТ Источното земјиште РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА FЕ ПОДНЕСУВА НА ЗЕМЈОТЕЛОТО ЗЕМЈА НА ЗЕМЈАТА РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА FЕ Влијание врз Источната територија на земјиште за малку време ПОТРЕБА FЕ Влијание врз Источната територија на земјиште за малку време ПОТРЕБА Е Влијание врз Источната територија на земјиште за малку време ПОТРЕБА Е Влијание на Источната територија на земјиште за малку време и повеќе ПОТРЕБА Е Влијание врз Источната територија на земјиште за да може да изгледа повеќе и повеќе ПОТРЕБА Е Влијание врз Источната територија на земјиште за да може да изгледа повеќе и повеќе. ПОТРЕБА FЕ ПОДНЕСУВА НА Источното копно земјиште за да може многу повеќе и повеќе да сакам повеќе КОШАРНО ЗЕМЈО ДА СЕ ПОГЛЕДУВАМЕ ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО КОАНСКО ЗЕМЈА ЗА ПОСТОЕ МОЕ ДА ГО ГРАДИМЕ ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО КОШАРНО ЗЕМЈО ДА СЕ НАДЕМЕ ПОГЛАСНО ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОСЕБНО ДВЕЕ КОАНСКО ЗЕМЈО ДА СЕ НАДЕМЕ ПОГЛЕДА ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОСТОРНО ПОСТОЕ СЕГА КОШАРНО ЗЕМЈО ДА СЕ НАДЕМЕ ПОГЛЕДА ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПОСТОЕ СЕ СЕГА СЕГА СЕКОЈ Северна Каролина КОШАНСКО ЗЕМЈО ДА СЕ НАДЕМЕ ПОГЛЕДУВА ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОСТОРНО СО СЕРВИСКА КАРОЛИНА ИЛИ ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОСТОРНО СЕКОГАШ СЕВЕРНА КАРОЛИНА ИЛИ ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОДОЛУВА СЕКОГА СЕВЕРСКИ КАРОЛИНА ИЛИ ЈАР ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОДОЛУВА СЕКОГА СЕВЕРНА КАРОЛИНА ИЛИ Јужна Каролина ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПОДГОТОВКИ СЕГА СЕВЕРНА КАРОЛИНА ИЛИ ЈАЗИЧНА КАРОЛИНА ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПОДГОТОВКИ СЕГА СЕВЕРНА КАРООЛИНА ИЛИ ЈАРНА КАРОЛИНА Спуштена од северна каролина или јужна каролина за зголемување на трагата Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. А Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. МНОГУ Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. МНОГУ Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. МНОГУ ПРАШАА Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. ОДГОВОРНО ПРАШАА НА ПРАШАА Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА SMЕ Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА МОEMЕТЕ МАИТЕ ПРОМЕНИ МОЕ Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕ СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕ СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА SMЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВА СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЛАСТАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСИТЕ РАЗЛИЧНИ РАЗЛИКИ СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА SMЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСИТЕ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА SMЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБЕЗАВНИТЕ РАЗЛИКИ ОВДЕ СИТЕ СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОСНОВНИТЕ МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСАТТЕ РАЗЛИЧНИ РАЗЛИКИ ОВДЕ СИТЕ ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ГОЛЕМИТЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ ОВДЕ ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСИТЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ГОЛЕМАТЕ ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИКИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСУВАМЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СИТЕ МОДЕЛИ СПАГЕТИ ТОА ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСУВАМЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СИТЕ МОДЕЛИ ЗА СПАГЕТИТЕ ТОА КОМПЈУТЕР ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СО СПАГЕТТИ МОДЕЛИТЕ ТОА КОМПЈУТЕР ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИТЕ КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИ КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИТЕ КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ДВЕ ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИТЕ КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИТЕ, КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро и СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВАА Утро и ОВА СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВАА Утро и ОВАА ПОВЕЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро и ова ПОСЛЕД И СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро и тоа ПОСЛЕДНО И ЧЛЕН МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро и тоа ОДГОВОР И ЧЛЕН МОДЕЛИ ОД ОВОЈ УТРА ANDЕ И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ УТРА ANDЕ И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВИ НА МОДЕЛИ ОД ОВАА ПОВЕ ANDЕ И ОВАА ПОСЛЕДНОСТ И ЧЛЕН ОД СЛУБЕНИЕ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ УТРА ANDЕ И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК МОДЕЛИ ОД ОВОЈ УТРА ANDЕ И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВНИК НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е Е И ОВОЈ ПОДДРШКА И ЧЛЕНОВНИК НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦИ НА СЛУ FORБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ОДГОВОР И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦИ НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ВО И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ТУКА. И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ТУКА. СО И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ТУКА. Значи, тоа е НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. Значи, тоа е НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА Е НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА ДА СЕ НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА ДА Е ДОГОВОРИТЕ НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. Значи, е на источното EDGE НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. Значи, тоа е на источниот раб на НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА ДА Е ДЕТЕ НА Источното ЕД НА ШТО НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА ДА СЕ НА Источното ЕДЕ НА ШТО СЕ ПРАВО ЗА ТОА. ПОТРЕБА ДА СЕ НА Источното ЕДЕ НА ШТО СЕ ПРАВО ЗА ТОА. ПОТРЕБА ДА Е ДЕТЕ НА ИСТОЧНИОТО ЕДГ ОД ШТО ГО ПОВИТУВАМЕ ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ на она што го повикуваме ПРАВО ЗА ТОА. ПОТРЕБА ДА СЕ НА Источното ЕДЕ ОД ШТО СЕ ПОВЕУВАМЕ ОВА ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ од она што можеме да го кажеме ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ од она што можеме да го кажеме на тоа место. ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ од она што можеме да го кажеме на тоа место. СО ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ од она што можеме да го кажеме на тоа место. ПОГОВОР НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОГОВОР НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, јас НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМА ТИЕ НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМА ТОА Е СЕ НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМА ТОА WЕ СЕ ТЕРДОВИ НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТЕКА ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТЕКА ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДИвте ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕДИВИ ДА ДА ПРИМЕ ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБВРДИВИ ДА ДА ПРИМЕРАМ ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИЗВЕДУВАМЕ ДА СЕ ОДГОВОР ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОТВРДА, САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИЗВЕДУВАМ ДА СЕ ОДГОВОР ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ДОБИВ ДА СЕ , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ОГЛАС ДА СЕ СЕ , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ОДГОВОР ДА СЕ ДА СЕ , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ДОБИВ ДА СЕ ДА СЕ , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ОДГОВОР ДА СЕ ТРЕНДА , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ТРЕНДОВО НО , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ТАКА ДА ДА ПРИДИМЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕДИВИ ДА ДА ПРИЗВЕДУВАМ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ТРЕНДАТ, НО ДА СЕ ПРОДАВ ПОДНЕСУВАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ТОА ТРЕНДОВО, НО ОД ОВДЕ ПРЕДИЗВИНЕТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДАТ, НО ОД СВЕТЕ ПРЕДИЗВИНЕТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ РАБОТИ ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. Ако ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. АКО ИТ ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. АКО ДА СЕ ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. АКО ДА СЕ БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА СЕ БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА СЕ ЛАТЕЛИ БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА ИМА ЛИТЕЛНО ЛЕТНО БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА СЕ УБЕДНЕТЕ ЛЕСНИ ГОДИТЕ БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ПОВЕЕ ПОВЕЕ ЛЕТНИ БИТ БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА СЕ УПОТРЕБА ЛЕСНИ БИТ ПОВЕЕ НА ИНДАЛД ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ УПОТРЕБА ЛЕСНИ БИТ ПОВЕЕ НА ИНДАЛД ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ПОМЕЕ ЛИСНО ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ИНДАЛА ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ПОМЕITИ ЛЕСНИ ПОВЕITЕ ПОВЕЕ ПОВЕ INЕ ИНДАЛНО САКАМЕ ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ДАМЕ ЛИТЕЛНО БИТНИ БИТНИ ПОВЕЕ НА ИНДАЛНО ДА СЕ СМЕ ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ПОВЕЕ ЛЕТНИ БИТЕ ПОВЕЕ ПОВЕ INЕ НА ИНДАЛНИКОТ САКАМЕ СЕКОЈНО ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ПОМЕINИ ЛЕСНИ БИТЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ НА ИНДАЛНИКОТ САКАМЕ САМО РЕЗИМЕ ЛИТЕЛО БЕЗБЕДНИ БИТЕ ПОВЕЕ НА ИНДАЛНИКОТ САКАМЕ СЕКОГАШ ОДГОВОРНО LITTLE TINY BIT ПОВЕLANDЕ НА ИНДАЛНА САКАМЕ САМО СЕКОГАШ ДА СЕ СМЕТУВАМЕ LITTLE TINY BIT ПОВЕLANDЕ НА ИНДАЛНА САКАМЕ СЕ ТЕКОВНО МИСЛУВАМЕ LITTLE TINY BIT ПОВЕLANDЕ НА ИНДАЛНА САКАМЕ СЕ ТЕКОВНО МИСЛЕЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ LITTLE TINY BIT ПОВЕLANDЕ НА ИНДАЛНО ДА СЕ СЕГАМЕ ТЕКОВНО МИСЛЕЕ WEЕ СМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, САКАМЕ СЕ ТЕКОВНО МИСЛУВАМЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕ РАЗВОЈ, САКАМЕ СЕ ТЕКОВНО МИСЛУВАМЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕ РАЗВОЈНО,'Е САМО СЕ СЕКОГАШ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ МОДЕРАТИВНО РАЗВОЈ, HAЕ СЕ САМО СЕ СЕКОГАШ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ МОДЕРАТИВНО РАЗВОЈНО, HAЕ СМЕ НЕКОИ САМО СЕ СЕКОГАШТЕ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕ РАЗГОВОРНО, WEЕ СЕ ИМАМЕ НЕКОИ ПРАШАА, САМО СЕ СЕКОГАШ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ Е ИМАМЕ НЕКОИ ПРАШАА, НЕКОИ СЕ СМЕТЕ СЕКОГАШ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТИРАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ СМЕ НЕКОИ ПРАШАА, НЕКОИ HAЕ ИМАМА МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ,'Е СЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАБОТИ, НЕКОИ HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ Е ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОИ СЕOWЕ HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ Е ИМАМЕ НЕКОИ РАБОТИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ места HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ ПРАШАА, НИКОГАШ ДА СЕ Е ДА СЕ Е ДА СЕ МОАТ HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ Е ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ МОНИ СПОТВИ Е СЕ ПОВЕЕ HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, Е Е ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ МОНИ СПОТИВИ WЕ ПРВЕТЕ А HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ДЕА SPНИ СПОТИВИ WЕ СЕ ПРОДАБА А HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ДЕА SPНИ СПОТИВИ WЕ СВЕТЕ ЛЕТ HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. СЕ HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. ЗБИРИ HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. INЕЛИТЕ WЕ Е HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. INЕЛИТЕ OUЕ БИДЕ ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. INЕЛИТЕ OUЕ БИДЕ ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. WЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРИРАЈТЕ ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. INЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. INЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕ ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. WЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМ, МОЕ ДА СЕ ЕВЕН МАЛКУ. WЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМ, МОЕ ДА СЕ ЕВЕН МАЛКУ. WЕЛИТЕ OUЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕ ДА ГО ГОДИШЕ Границата МАЛКУ. INЕЛИТЕ BEЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОЕ ДА СЕ ДОСТАВУВА ГРАДЕЕ МАЛКУ. INЕЛИТЕ OUЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОЕ ДА СЕ ЕВЕДНО Граничник на А МАЛКУ. WЕЛИТЕ OUЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕ ДА ГО ГОДИШАТ ГРАДЕЕ НА LИВОТ МАЛКУ. INЕЛИТЕ OUЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕ ДА СЕ ГО ГОДИРАМЕ ГО САМО ЛИТЕЛСКИОТ ВИСОК МОДЕРАТИВНА ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ИВОТНА ГОЛЕМА МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ЛИТЕЛСКО ПОГОЛЕМО, отколку што МОДЕРАТИВНА ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОГОВОЛО ГОДИШУВАЕ НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД ДОГОВОР МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД ОВОЈ ТЕДАЛНО ПОВЕЕ МОДЕРАТИВНА ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД КОГА ДА СЕ РАБОТИ ТИДАЛ Границата на повисок џагор отколку што би посакал ТЕДАЛНИОТ ЦВЕЕ Границата на повисок џагор отколку што треба да се појави привременото цветање ГРАНИЦА НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД КОГО ДА СЕ МОДЕРАТЕ ТИДАЛНО СВЕТЕ ГРАНИЦА НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД КОГА ДА СЕ СМЕТИ ТИДАЛНО СВЕТЕ Границата на повисок џагор отколку што треба да се модерно и торноло ТОА ДЕКА ТИДАЛНО СВЕТЕ Е СЕ МОДЕРАТИ И ТОРНАДО ТОА ДЕКА ТИДАЛНО СВЕЕ BEЕ БИДЕ МОДЕРИРА ANDЕ И МОNНИ МОНОСТ ТОА ДЕКА ТЕДАЛНО СВЕЕ BEЕ БИДЕ МОДЕРИРА ANDЕ И ТОРНАДО МОЕНА МОНОСТ ТОА ДЕКА ТЕДАЛНО СВЕЕ BEЕ БИДЕ МОДЕРИРА ANDЕ И МОNЕТЕ МОНОСТ НА ТОРНАДО ТОА ДЕКА ТЕДАЛНО СВЕЕ BEЕ БИДЕ МОДЕРИРАНА И МОЕТНА МОЕЕ НА ТОРНАДО ТОА ДЕКА ТЕДАЛНО СВЕЕ BEЕ СЕ МОДЕРИРАТЕ И МОOSНИ МОНОСТ НА ТОРНАДО WEЕ БИДЕ НА БИДЕТЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ, WEЕ БЕДАМЕ НА БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДЕ ПРАВО БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РАТ БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РАКОТ БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ ДЕЛ БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РАКОТ НА СЕ БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РАКОТ НА СТРОМ БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ страна од страната МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕМЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА СТОРМОТ САМО МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕМЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА СТОРОМ МОНОСТИ BEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА СТОРОМ МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕМЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА ШТОРМАТ ДА СЕ БИДЕ ДА БИДЕ МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА СТОРМОТ ДА СЕ БИДЕ БРИЕФ И МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕМЕ НА ПРАВНИОТ РИДНО страна на СТОРМОТ ДА СЕ БИДЕ ДОБИВНИ И СЕКОЈ ПРАВНА РАБОТНА СТРАНА НА СТРОМОТ ДА СЕ ДА БИДЕ РАБОТНИ И СЕКОЈ ДОГОВОР ПРАВНА РАБОТА СТРАНА НА ШТОРМИТЕ ДА СЕ ДА БИДЕ БРИЕФ И ПОСТОИ ИСКОЛНО ПРАВНИОТ РАКОТ СЕКОГАШ НА ШТОРМИТЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИ И НЕКОЈ ИСОЛИРАНА НО, ПРАВНИОТ РАКОТ СЕКОГАШ НА ШТОРМИТЕ ДА СЕ ДА БИДЕ БЕЗБЕДНО И НЕКОЈ ИСОЛИТИРАНО, НО НЕ ПРАВНИОТ РАКОТ СЕКОГАШ НА ШТОРМИТЕ ДА СЕ ДА БИДЕ БЕЗБЕДНО И НЕКОЈ ИСОЛАТИРАНО, НО Е Е BEЕ БИДЕ РАБОТНИ И НЕКОЈ ИЗОЛИТИРАНО, НЕ МОЕ BEЕ БИДЕ РАБОТНИ И ДЕКО ИЗЛОНИ, НО Е ДЕФИНИТЕЛНО BEЕ БИДЕ РАБОТНИ И ДЕКО ИЗЛОНИ, НЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО BEЕ БИДЕ РАБОТЕ И ДЕКО ИСОЛИТИРАНО, НЕ СЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО BEЕ БИДЕ РАБОТЕ И ДЕКО ИСОЛИТИРАНО, НЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ ИСОЛАТИРАНА, НО СЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАТО ИЗЛАТНО НО, МО WEЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ АКРОВИ ИСОЛАТИВНО, НЕ СЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО МНОГУ ДОГОВОРНИ ТОРАНАТОИ ИЗЛАТНО НО, WЕ СЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ ПОД РЕГИОН. ИЗЛАТНО НО, WЕ СЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ ПОД РЕГИОН. СО ИЗЛАТНО НО, WЕ СЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ ПОД РЕГИОН. НИЕ СМЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. НИЕ СМЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ СМЕЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА САКАМЕ МОДЕРИРАЈТЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА САКАМЕ МОДЕРАТЕ ДА ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ ДО ГОЛЕМО ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ ДО ГОЛЕМО ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕ НА ВИСОКИ ПОДРАВЈЕ ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕ НА ВИСОКИ ВИДОВИ ЗА ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕ НА ВИСОКИ ВРАБОТИ ЗА ТОА ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПРОТИВ ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПРОТИВ ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПРОТИВ, ТОА ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПРОТИВ, ТОА СЕ ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО Е ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕ ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕИ ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ РАБОТИ ПРЕКУ А ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ РАБОТИ ПРЕКУ А ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ РАБОТИ ПРЕКУ МНОГУ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕИ ПРЕКУ МНОГУ БЕЗ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ РАБОТИ ПРЕКУ МНОГУ НОВ ИНДАНДА ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕИ ПРЕКУ МНОГУ МО INНО ИНДАЛА ДА ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ НО ИНДАЛА ДА Е ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ НОВ ИНДАЛД ДА Е КАКО ГЛАСНО , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ МО INНО ИНДАЛД ДА Е САМО ГОЛЕМА , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ БЕЗ ИНДЛАН ДА Е КАКО ГЛАСНО ДА , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕ ПРЕГЛЕДИ МНОГУ МНОГУ ИНЛАНД ДА СЕ БЕЗ ГОБОР , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ БЕЗ ИНДИЈАЛД ДАКО Е ДОГОВОР НА КОАСТЛИНА. , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ БЕЗ ИНДИЈАЛД ДАКО Е ДОГОВОР НА КОАСТЛИНА. ОВА МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ОВА МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНА МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. LLЕ МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. LLЕ СЕ РАБОТА МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. LLе ви кажам повеќе ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. LLе ви кажам повеќе ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ОВДЕ ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ТОА ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНОТ ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ВАРИОТ СЦЕНАРИОС Промени нешта. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ВАРИОТ СЦЕНАРИОС Промени нешта. LLЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА Промени нешта. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА РАЗЛИЧНИ СЦЕНАРИИ КОГА јас Промени нешта. LLЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА ДА СЕ СЕ Промени нешта. TЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. Промени нешта. TЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И Промени нешта. TЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО Промени нешта. TЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО Јас ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО Јас ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И како што кажав, ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО СЕ ПРИСТАВУВАМ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО СЕ ПОСЛЕВИ, ЗЕМА

Ажурирање на тропските предели: Ураганот Исајас сè уште е категорија 1

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.6" dur="0.067"> MINUTES. </text>
<text sub="clublinks" start="0.667" dur="0.1"> MINUTES. НО, </text>
<text sub="clublinks" start="0.767" dur="0.133"> MINUTES. НО ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="0.9" dur="0.101"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1.001" dur="0.133"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1.134" dur="0.3"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="1.434" dur="0.067"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови </text>
<text sub="clublinks" start="1.501" dur="0.1"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џеб од </text>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.067"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови на силното </text>
<text sub="clublinks" start="1.668" dur="0.067"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од силен вид </text>
<text sub="clublinks" start="1.735" dur="0.066"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА НЕКОИ џебови од тешкиот џин Не </text>
<text sub="clublinks" start="1.801" dur="0.267"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови на тешкиот ѓубре, не толку </text>
<text sub="clublinks" start="2.068" dur="0.034"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од силна кожа не многу </text>
<text sub="clublinks" start="2.102" dur="0.1"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од тешкиот ѓубре, не толку многу </text>
<text sub="clublinks" start="2.202" dur="1.334"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од тешкиот ѓубре, што не е многу во </text>
<text sub="clublinks" start="3.536" dur="0.134"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ PУБОВИ НА ГОВЕЧНИОТ ПОВЕЕ НЕМА МНОГУ ВО МЕТРО </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.133"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ PУБОВИ НА ГОВЕЧНИОТ ПОВЕЕ НЕМА МНОГУ ВО МЕТОРО, НО </text>
<text sub="clublinks" start="3.803" dur="0.134"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ PУБОВИ НА ГОВЕЧНИОТ ПОВЕ NOTЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОВТОРНО </text>
<text sub="clublinks" start="3.937" dur="0.067"> MINUTES. НО ПРАВЕТЕ СЕГА МНОГУ џебови од тешкиот ѓубре, не толку многу во метро, ​​но ПРОТИВ А </text>
<text sub="clublinks" start="4.004" dur="0.233"> OCKУБОВИТЕ НА ГОВОРНИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПРОТИВ А </text>
<text sub="clublinks" start="4.237" dur="0.067"> OCKУБОВИТЕ НА ГОЛЕМИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТРО, НО КАКО ЛИТЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.067"> PУБОВИТЕ НА ГОЛЕМИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТРО, НО КАКО ДА СЕ ОСНОВА </text>
<text sub="clublinks" start="4.371" dur="0.1"> PУБОВИТЕ НА ГОВИЧНИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> OCKУБОВИТЕ НА ГОЛЕМИОТ ПОВЕЕ НЕ Е МНОГУ ВО МЕТРО, НО ПОВЕЕ ПОГОЛЕМ </text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.133"> Pебовите од тешкиот ѓубре не се толку многу во метро, ​​но ПОДНЕСУВА ПОДНЕСНИ ЛИЦА ПОВЕЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.067"> Pебовите од тешкиот ѓубре не се толку многу во метро, ​​но ПОГОЛЕМА ПОДНЕСНИОТ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.2"> МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОДНЕСУВА ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="4.971" dur="0.1"> МНОГУ ВО МЕТОРО, но ПОГОЛЕМЕ ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.067"> МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОДНЕСУВА ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СМЕТЕ ФОКУС </text>
<text sub="clublinks" start="5.138" dur="0.067"> МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОГОЛЕМЕ ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ СМЕТЕ ДА СЕ СЛУЧИТЕ ФОКУС ВО </text>
<text sub="clublinks" start="5.205" dur="0.1"> МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОДНЕСУВА ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ СМЕЕ ФОКУСОТ </text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.067"> МНОГУ ВО МЕТОРО, НО ПОГОЛЕМЕ ПОДНЕСНИОТ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ СМЕТЕ ФОКУС ВО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="5.372" dur="2.469"> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СЛУЧИМЕ ФОКУС ВО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="7.841" dur="0.1"> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СЛУЧИМЕ ФОКУС ВО УВЕТНОСТА. </text>
<text sub="clublinks" start="7.941" dur="0.267"> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СЛУЧИМЕ ФОКУС ВО УВЕТНОСТА. ПРОТИВ, </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.066"> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ДА СЕ СЛУЧИМЕ ФОКУС ВО УВЕТНОСТА. ПРОТИВ, ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="8.274" dur="0.267"> Ајде да се фокусираме на ураганот. ПРОТИВ, ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.1"> Ајде да се фокусираме на ураганот. ПОТВРД, ОВА ОД ДОСПОЛНУВА </text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.101"> Ајде да се фокусираме на ураганот. ПОТВРД, ОВОД ОСНОВНИ ЗБИРИ </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.166"> Ајде да се фокусираме на ураганот. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИ WЕЛИ Е </text>
<text sub="clublinks" start="8.908" dur="0.067"> Ајде да се фокусираме на ураганот. ПОТВРДУВА, ОВОД ОСНОВНИ INЕЛИ AЕ АКТИВНО </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.2"> ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВОД ОСНОВНИ INЕЛИ AЕ АКТИВНО </text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.067"> ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ ЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА БЕЛАТ </text>
<text sub="clublinks" start="9.242" dur="0.1"> ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ INЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ВААТ </text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.034"> ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ INЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА ИМААТ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ INЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ПОСТОЕАТ </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.166"> ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ ЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА ИМААТ ДА СЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="9.642" dur="0.067"> ХУРИКАН. ПОТВРДУВА, ОВА ОСНОВНИТЕ ЕЛИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="9.709" dur="2.403"> ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУЕЛНО ДА БИДАТ ДА СЕ ДОГОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.133"> ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="12.245" dur="0.134"> ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУЕЛНО ДА СЕ ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ 11:00 </text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.133"> ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУАЛНО ДА ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ ПОВЕЕ ОД 11:00 часот </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.1"> ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУЕЛНО ДА ПОСТАВУВАМЕ ДА СЕ ОВИЕ ПОДОБРУВААТ СОВЕТНОСТ 11:00 </text>
<text sub="clublinks" start="12.612" dur="0.067"> ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ AЕ АКТУАЛНО ДА ПОСТАВУВАМЕ ТОА ОД ОВИЕ ПОДОБРУВААТ СОВЕТНОСТ 11:00 </text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.267"> ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА ГО ПРАВИМЕ СОВЕТНОСТ 11:00 часот </text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.1"> ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ДА СЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ СЕ ДОБИВНИКОТ 11:00 </text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.1"> ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ДА СЕ ПОДНЕСУВА СОВЕТНИЦАТА 11:00 часот СЕ ОСНОВНИТЕ ЗБИРИ </text>
<text sub="clublinks" start="13.146" dur="0.067"> ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ, ПОВЕЕ СОВЕТНИКОТ 11:00 часот СЕ ПОСТОИ ДИВОТ ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ, ПОВЕЕ СОВЕТНИЦАТА 11:00 часот СЕ ОСНОВИ ДОБИВНИТЕ ЗБИРИ </text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.101"> ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ, ПОВЕЕ СОВЕТНИЦАТА 11:00 часот СЕ ПОСТОИ ДОБИВНИОТ ЗБИРНИ ПРАВО СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="13.38" dur="0.066"> ПОВЕЕ ДА СЕ ТОА ОВИЕ, ПОВЕЕ СОВЕТНИЦАТА во 11 часот, САМО ДОБИВНИОТ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 години </text>
<text sub="clublinks" start="13.446" dur="2.069"> СООБРААЈТЕ во 11:00 часот СЕГА САМО ОСНОВНИОТ ЗДРАВЈЕ СИТЕ НА 80 години </text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.133"> СООБРААЈТЕ во 11:00 часот СЕ СОСТОЈБИТЕ ПРАВО НА ИВОТНИТЕ СИТЕ САТ НА 80 милји </text>
<text sub="clublinks" start="15.648" dur="0.101"> СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА на 80 милји ПЕ </text>
<text sub="clublinks" start="15.749" dur="0.133"> СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји ПЕЧ ЧАС </text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.134"> СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји пред час и </text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.133"> СОВЕТУВАЕТО во 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји пред и еден час </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.133"> СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји ПЕЧ ЧАС И ДОБИВИ </text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> СОВЕТНИКОТ од 11:00 часот САМО ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ СИТЕ СИТЕ НА 80 милји ПЕЧ ЧАС И ДАЛИ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.2"> ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> ОСНОВНИТЕ WИВОВИ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОГОВОРИ ДО 100. </text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.067"> ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧУД И ДОБИВИ НА 100. </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.133"> ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОГОВОРИ ДО 100. ДАБОТ </text>
<text sub="clublinks" start="16.816" dur="2.836"> ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВЕЕ СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ НА 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА </text>
<text sub="clublinks" start="19.652" dur="0.134"> ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА ЗАШТИНА ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.267"> ОСНОВНИТЕ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА ЗАШТИНА И 90. </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.067"> ОСНОВНИ ЗДРАВЈЕ ПРАВО СЕГА НА 80 МИЛЕ ПО ЧУД И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА ЗАШТИНА ИЛИ 90. ДА </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> МИЛЕ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. ПА </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.1"> МИЕЛИ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="20.42" dur="0.033"> МИЕЛИ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.134"> МИЕЛИ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ Е </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.167"> МИЕЛИ ПО ЧОВЕК И ДОБИВИ ДО 100. ДОБИВНАТА СОСТОЈБА ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ ДА СЕ ЛАТ </text>
<text sub="clublinks" start="20.754" dur="0.066"> МИЕЛИ ПО ЧУД И ДОБИВИ ДО 100. ДАБОТ СЕГАЛНО ИЛИ 90. СЕ ПРОТИВ ДОГОВОРЕН СИЛНИК </text>
<text sub="clublinks" start="20.82" dur="3.103"> 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕAЕ ДА СЕ Е ИВО ПОСТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="23.923" dur="0.134"> 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. СЕ ПОТВРДУВА СЕ Е ИВО ПОСТОИ ЕВЕН </text>
<text sub="clublinks" start="24.057" dur="0.133"> 100. ДОБИВНАТА СООБРААНА ИЛИ 90. ПОВЕЕ ДА СЕ Е RИВО ПОСТОИ ДА СЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="24.19" dur="0.134"> 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕAЕ ДА СЕ СЕ МО STИ СИНОСКО ДО СЕКОГАШ </text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.133"> 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕЕ ДА СЕ Е ИВО ПОСТОИ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="24.457" dur="0.1"> 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕЕ ДА СЕ СЕКОГАШ ДОСТОЈБА СЕКОГАШ ДА СЕ НЕ Е ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.067"> 100. САМО ЗАЕДНИЦА ИЛИ 90. ПОВЕЕ ДА СЕ СЕКОГАШ ДОСТОЈБА ДА СЕ ДА СЕ ПРАШАА </text>
<text sub="clublinks" start="24.624" dur="0.2"> ПОГОЛЕМЕ СЕ СВОЈОТ СВЕТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ ДА НЕ ГО ПРАВИ </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.067"> ПОГОЛЕМЕ СЕ СВОЈОТ СВЕТСКО ДОГОВОРОТ ДА НЕ Е ПОКАУВА КУПАТА </text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.067"> ПОДГОТОВНО СИКОЈНО СВЕТЕ ДА СЕ ДОКАУВАТЕ ДА НЕ ПОКАУВА СО ПОВРШУВА QUЕ </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.1"> ПОГОЛЕМЕ ДО СЕКОЈНО СВЕТСКО ДОГОВОРОТ ДА НЕ ДА ГО ПРАШАУВА КВАРТИНАТА Уште во </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.167"> ПОГОЛЕМЕ СЕ СВОЈОТ СВЕТЕ ДА СЕ ТОА ДА НЕ ПОКАУВА ПОВРШУВАЕ НА ПОВРШЕЕ Уште во </text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.066"> ПОГОЛЕМЕ СЕ СВЕТСКО СВЕТСКО ДОГОВОРОТ ДА НЕ Е ПОКАУВА НА ПОВРШУВА QUЕ СО ПОВРШЕETЕ Уште во одржливиот </text>
<text sub="clublinks" start="25.291" dur="1.902"> ДАКО НЕ Е ДОГОВОРУВА СОВЕТНИОТ САМО ДА СЕ ДОСТАВУВА </text>
<text sub="clublinks" start="27.193" dur="0.134"> ДОГОВО ДА НЕ ПОКАУВА НА ПОВЕЕ ДА СЕ ДОСТАВУВА ДОБИВНИТЕ ЗБИРИ </text>
<text sub="clublinks" start="27.327" dur="0.233"> СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. </text>
<text sub="clublinks" start="27.56" dur="0.134"> СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. Јас </text>
<text sub="clublinks" start="27.694" dur="0.133"> СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. ЈАС МИСЛЕВ </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.134"> СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. САМА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.067"> СЕКОГАШ ТОА НЕ Е ДА ГО ПРАВИША ПОДВИДНИОТ СОВЕТНИК Уште во одржливите зими. САМО ДА СЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="28.028" dur="0.2"> ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. САМО ДА СЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.066"> ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ДВДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.067"> ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. САМО САМО ДА СЕ ДВДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.1"> ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОСТОЈБА </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="3.003"> ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИКЛУЧУВА СОСТОЈБА А </text>
<text sub="clublinks" start="31.464" dur="0.134"> ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОДРИНА ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="31.598" dur="0.133"> ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОДРИНА ЛИЦА ЗА ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="31.731" dur="0.067"> ПОДОБРИСКО Уште во одржливите ЗБОРИ СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИГОВИМЕ СОДРИНА ЛИЦА НА ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.167"> СЕГА СЕГА. СЕ ТОА ДА СЕ ПРИГОВИМЕ СОДРИНА ЛИЦА НА ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="31.965" dur="0.1"> СЕГА СЕГА. САМО ТОА ДА СЕ ПРИГОВИМЕ СОДРИНА ЛИЦА НА ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="32.065" dur="0.1"> СЕГА СЕГА. САМО ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМЕ СОДРИНА ЛИЦА ГОДИНА ЗА ЗАПАД, </text>
<text sub="clublinks" start="32.165" dur="0.067"> СЕГА СЕГА. САМО ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОДРИНА ЛИЦА ГОДИНА ЗА ЗАПАД, ПРИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="0.133"> СЕГА СЕГА. САМО ТОА ДА СЕ ПРОДОЛИМЕ СОДРИНА ЛИЦА ГОДИНА ЗА ЗАПАД, ПРИМЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="32.365" dur="0.134"> СЕГА СЕГА. САМО ДА СЕ ПРИКЛУВАМЕ СОДРИНА ЛИЦА ГОДИНА ЗА ЗАПАД, ПРИМЕТЕ СЛЕДНО </text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.066"> СЕГА СЕГА. САМО ДА СЕ ПРИКЛУЧУВАМ СОДРИНА САМО ЛИЦА НА ЗАПАД, ПРИМЕТЕ СЛЕДАТЕЛ А </text>
<text sub="clublinks" start="32.565" dur="0.234"> Преместете ја СОДРИНАТА ЛИТЕЛСКИ БИТ НА ЗАПАД, Пременете ја трагата А. </text>
<text sub="clublinks" start="32.799" dur="0.067"> Преместете ја СОДРИНАТА ЛИЦА НА ГРАДЕЕ НА ЗАПАДОТ, ПРИМЕТЕТЕ СЛЕДНИКОТ ЛИЦА </text>
<text sub="clublinks" start="32.866" dur="0.033"> Преместете ја СОДРИНАТА ЛИТЕЛСКИ БИТ НА ЗАПАД, ПРИМЕТЕТЕ СЛЕДНИОТ ЛИЦА ЗА ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="32.899" dur="0.134"> Преместете ја СОДРИНАТА ЛИТЕЛСКИ БИТ НА ЗАПАДОТ, ПРИМЕТЕТЕ СЛЕДНИОТ СИМОТ БИТ НА </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> Преместете ја СОДРИНАТА ЛИЦА НА ГРАДЕЕ НА ЗАПАДОТ, ПРИМЕТЕТЕ СЛЕДНИОТ ЛИЦА НА ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> Преместете ја СОДРИНАТА ЛИЦА НА ГРАДЕ THEЕ НА ЗАПАДОТ, ПРИМЕТЕ СЛЕДАТА СИМОТ БИТ НА ЗАПАД </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> Преместете ја СОДРИНАТА ЛИЦА НА ГРАДЕЕ НА ЗАПАДОТ, ПРИЛИГИТЕ СЛЕДОТ СО ЛИТЕЛ БИТ НА Запад </text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.233"> ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО ПОДНЕСНО ДО ЗАПАДОТ НА </text>
<text sub="clublinks" start="33.566" dur="2.336"> ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.134"> ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. ТИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="36.036" dur="0.1"> ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. НЕ СЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="36.136" dur="0.133"> ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО РАБОТИ </text>
<text sub="clublinks" start="36.269" dur="0.067"> ЗАПАД, ДВДИРАЈТЕ СЛЕДНИОТ САМО БИТ ДО ЗАПАД ВО 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.133"> ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.1"> ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. Јас </text>
<text sub="clublinks" start="36.569" dur="0.1"> ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. ЈАС БИ </text>
<text sub="clublinks" start="36.669" dur="0.101"> ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ САКАМ </text>
<text sub="clublinks" start="36.77" dur="0.133"> ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ДОБИВМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="36.903" dur="0.134"> ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ДОБИВМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="37.037" dur="0.133"> ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ДОБИВМЕ ДА А. </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.067"> ЛИТЕЛ БИТ до Запад во 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="37.237" dur="0.167"> 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.066"> 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.1"> 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ НЕМА МНОГУ ГОДИНА </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="1.602"> 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛА БЕЗ БЕЗ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.133"> 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ НЕКОГОЛИКОТ ГОЛЕМ НЕ БЕСПЛАТНО </text>
<text sub="clublinks" start="39.305" dur="0.134"> 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕЗ ТОН </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.133"> 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОЛЕМ НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА </text>
<text sub="clublinks" start="39.572" dur="0.067"> 11:00 часот. НЕ Е ДА ГО ДРАВА ТОА. WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.167"> WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="39.806" dur="0.067"> WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО, </text>
<text sub="clublinks" start="39.873" dur="0.066"> WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО ВО </text>
<text sub="clublinks" start="39.939" dur="0.134"> WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.133"> WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="40.206" dur="0.1"> WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈ </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.134"> WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАВ Е А </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.067"> WЕ СЕ ПРАВИМЕ ДЕЛОВНО ГОДИШНО БИТ, НЕ БЕСПЛАТНО НА ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ЛАГА </text>
<text sub="clublinks" start="40.507" dur="0.233"> ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВОЈ ГЛАС. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ЛАГА </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.1"> ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВОЈ ГЛАС. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. </text>
<text sub="clublinks" start="40.84" dur="2.503"> ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. Тоа е </text>
<text sub="clublinks" start="43.343" dur="0.133"> ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВАА ПОГЛАВЈЕ. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ДА СЕ ОДГОВОРИ </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.134"> ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВОЈ ГЛАС. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОДВОРЕШЕ ИМПАКТ </text>
<text sub="clublinks" start="43.61" dur="0.066"> ГО ДОДЕЛИ НЕ БЕСПЛАТНО ОД ОВОЈ ГЛАС. НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОДГОВОРНИ ПРИДОБИВНИ ПРИДОБИВНИЦИ </text>
<text sub="clublinks" start="43.676" dur="0.201"> НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОДГОВОРНИ ПРИДОБИВНИ ПРИДОБИВИ </text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.066"> НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ДА СЕ ОДГОВОРНИ ПОДГОТОВНИЦИТЕ ПОДГОТОВКИ </text>
<text sub="clublinks" start="43.943" dur="0.101"> НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОДГОВОРНИТЕ ПОДГОТОВКИ РЕГИСНИЦИ НЕ Е ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="44.044" dur="0.1"> НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОД СВЕТНИТЕ РАБОТНИ ПРВИСНИЦИТЕ НЕ Е ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.1"> НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ ПРИРАЧНИЦИ НЕ Е ПРАВО ПОДОБРУВА </text>
<text sub="clublinks" start="44.244" dur="0.133"> НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РАБОТНИЦИ НЕ Е ПРАВО ПОД СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="44.377" dur="0.067"> НО СЕКОЈ СЛУЧАЈТЕ Е ПОГОЛЕМ СИСТЕМ. ОД СВЕТНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПОД ЦЕНТАР </text>
<text sub="clublinks" start="44.444" dur="0.2"> СИСТЕМ. ОД СВЕТНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПОД ЦЕНТАР </text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.067"> СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.711" dur="1.902"> СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. СО </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.133"> СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. САМО ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.167"> СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. ПОСТОРНО И </text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.067"> СИСТЕМ. ОД ОДГОВОРНИТЕ РАБОТНИ РЕГИСКИ НЕ Е ПРАВО ПО КОРИСНИОТ ЛИНИ. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="46.98" dur="0.2"> ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="47.18" dur="0.067"> ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="47.247" dur="0.1"> ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. САМО мислите и запомнете дека тоа е </text>
<text sub="clublinks" start="47.347" dur="0.1"> ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. САМО мислите и запомнете дека тоа е само </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.067"> ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА Е САМО ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.133"> ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. САМО мислите и запомнете дека тоа е само за 70 години </text>
<text sub="clublinks" start="47.647" dur="0.067"> ДОГОЛЕМЕ НЕ ПРАВО ПО КОРИСНО ЛИНИЈА. ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА Е САМО ЗА 70 процент </text>
<text sub="clublinks" start="47.714" dur="0.167"> ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА Е САМО ЗА 70 процент </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.066"> ЛИНИЈА ПОСТАВЕТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДА СЕ САМО ЗА 70 процент од </text>
<text sub="clublinks" start="47.947" dur="0.067"> ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА Е САМО ЗА 70 процент на </text>
<text sub="clublinks" start="48.014" dur="0.067"> ЛИНИЈА ПОСТАВЕТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА САМО ОД 70 ПОСЕТНИК НА ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="48.081" dur="2.903"> ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА САМО ЗА 70 процент на време </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.133"> ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДЕКА САМО ОД 70 ПЕКЦЕНТ НА ​​ВРЕМЕТО </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.1"> ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДА СЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ОД 70 ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="51.217" dur="0.134"> ЛИНИЈА ПОСТАВЕТЕ И ЗАПОМНЕТЕТЕ ДА СЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ОД 70 ДЕЛОВНО ВРЕМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="51.351" dur="0.067"> ЛИНИЈА ПОСТАВИТЕ И ЗАПОМНЕТЕ ДА СЕ СМЕТЕ САМО ОД 70 ПЕКЦЕНТ НА ​​ВРЕМЕТО ДОГОВОРЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.166"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето кога ќе се појави </text>
<text sub="clublinks" start="51.584" dur="0.1"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го дополнува </text>
<text sub="clublinks" start="51.684" dur="0.067"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го прави се приближува </text>
<text sub="clublinks" start="51.751" dur="0.134"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето кога ќе се појави во садот </text>
<text sub="clublinks" start="51.885" dur="0.1"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го носи, се додава во СОСТОЈБА НА ДЕНОВИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="51.985" dur="0.133"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што е време, се додава во садот на ден 4 </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.134"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го дополнува ДОГОВОР ВО ДРАВАТА НА ДЕН 4 3 </text>
<text sub="clublinks" start="52.252" dur="2.869"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го доведува, во рок од 4 3 4 </text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.134"> ТОА САМО САМО ЗА 70 процент од времето што го доведува, во рок од 4 3 4 И ДЕН </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.2"> ТОА САМО ОД 70 ПЕКЦЕНТ НА ​​ВРЕМЕТО ДОГОВОРУВА СО СОДРИНА НА ДРУГИ 4 3 4 И 5. </text>
<text sub="clublinks" start="55.455" dur="0.167"> НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ВИ ПОДНЕСУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 3 4 И 5. </text>
<text sub="clublinks" start="55.622" dur="0.066"> НА ВРЕМЕТО ДОГОВОРОТ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 3 4 И 5. ПА </text>
<text sub="clublinks" start="55.688" dur="0.101"> НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ВЕ ПОГОЛЕМУ СО СОДРИНА НА ДЕН 4 4 4 И 5. ПА ШТО ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.1"> НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ВЕ ПОДГОТВУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 4 4 И 5. ПО ШТО ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="55.889" dur="0.1"> НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ДОБИВУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 4 4 И 5. ПО КОИ ШТО ОСВО </text>
<text sub="clublinks" start="55.989" dur="0.133"> НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ДОБИВУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 И 5. </text>
<text sub="clublinks" start="56.122" dur="0.134"> НА ВРЕМЕТО ДОГОВОР ДОБИВУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4 4 4 И 5. ПО КОЈ Е ДА СЕ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="56.256" dur="0.066"> НА ВРЕМЕТО ДОГОВОРОТ ДА СЕ ПРОДОЛУВА ВО СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 И 5. </text>
<text sub="clublinks" start="56.322" dur="0.201"> СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОЈ ДА СЕ ТОА ТОА ДА ЗНАЕ </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.1"> СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОГО ШТО ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ДОБИВ </text>
<text sub="clublinks" start="56.623" dur="0.1"> СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОГО ШТО ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ Е ДЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="56.723" dur="0.1"> СОСТОЈБАТА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОГО ДА СЕ ТУКА ТОА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОСТА </text>
<text sub="clublinks" start="56.823" dur="0.067"> СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОЈ ДА СЕ ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="56.89" dur="0.066"> СОСТОЈБА НА ДЕН 4, 4 4 И 5. ПО КОГО ШТО ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ДА СЕ Е ДА СЕ ДА СЕ ДОСТО </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="1.535"> САКО ШТО ТОА ПОВЕЕ ДА Е ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОВИЕ СВЕТНА ПРИКАЗНА </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.167"> ПО КОИ Е ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ОГЛАС ДА СЕ ОЧЕКУВА ОВОЈ СТОРМ </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.1"> ПО КОИ ШТО ТОА ДА ЗНАЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОВИЕ ОВОЈ СТОРМ СЕ ОЧЕКУВА НЕКОГАШ </text>
<text sub="clublinks" start="58.758" dur="0.134"> ПО КОИ ШТО ТОА ПОВЕЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ОВИЕ ОВОЈ СТОРМ СЕ ОЧЕКУВА НЕКОГАШ </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.066"> ПО КОИ ШТО ТОА ДА ЗНАЕШ ДА СЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ОВИЕ ОВОЈ ПРИКАЗНО СЕ ОЧЕКУВА НЕКОЈ ДЕЛО </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="0.234"> ДОДВО ТОА ПОСТОИ ОВОЈ ПРИКАЗНО Е ДЕКОГАШ НЕКОГАШ ДОГОВОРЕН ОД </text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.1"> ДОГОВОР ОВОЈ ПРИЗВЕДОТ СВЕТЕ ПОВЕЕ НЕКОЈ ДОГОВОРЕН СИТЕ МИРТЛЕ </text>
<text sub="clublinks" start="59.292" dur="0.067"> ДОГОВОРОТ ОВОЈ ПРИГОВОР СЕ ОЧЕКУВА НЕКОЈ ДЕЛО ОД МИРТЛЕСНАТА ПЕЧА </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.067"> ДОГОВО, ОВОЈ СТОРМ ПОСТОИ ДЕКА НЕКОГАШ ПОСЛЕДУВА ОД МИРТЕЛНАТА ПЕЧА И </text>
<text sub="clublinks" start="59.426" dur="0.1"> ДОГОВОР ОВАА ОВОЈ СТОРМ Е ОБЕДИ НЕКОЈ ДОГОВОРЕН ДЕЕ ОД МИРТИЛНАТА БЕША И ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="59.526" dur="0.1"> ДОГОВОР ОВАА ОВОЈ СТОРМ СЕ ОЧЕКУВА НЕКОГАШ ДОГОВОРУВА ОД МИРТЛЕСКАТА ПЕЧА И ТОА РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="59.626" dur="0.066"> ДОГОВОРОТ, ОВОЈ ПРИГОВОР СЕ ОЧЕКУВА НЕКОГАШ СЕ ПРОДОЛУВА СО МИРТЛЕСКАТА ПРАШАА И ТОА РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="59.692" dur="0.167"> ОДГОВОРНО НЕКОГАШ ПОСЛЕДУВА ОД МИРТЛЕНАТА БЕША И ТОА РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="59.859" dur="0.134"> ОДГОВОРНО НЕКОГАШ ПОСЛЕДУВА ОД МИРТЛЕНАТА БЕША И ТОА РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> ОДГОВОРНО НЕКОЈ ДОГОВОРЕ ПРЕКУ МИРТЛЕНАТА ПЕЧА И ТОА РАБОТА СИТЕ НАЧИН </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="2.536"> ОЧЕКУВА НЕКОГАШ ПОДГОТОВНО ОД МИРТЛИНАТА БЕША И ТОА РАБОТА СИТЕ НАЧИН ПОСТОЕ НА Исток </text>
<text sub="clublinks" start="62.662" dur="0.067"> ОДГОВОРНО НЕКОЈ ДОГОВОРНО ОД МИРТЛЕСКИОТ БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ РАБОТ ПОСТОЕ НА Источен северен </text>
<text sub="clublinks" start="62.729" dur="0.267"> МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ ПОСЕБНИОТ ПРОСТОР НА Источен север </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.133"> МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА СИТЕ ПАРИ ПОСТОЕ НА Источна Северна Каролина, </text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="0.067"> МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА СИТЕ ПАРИ ПОСТОЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.133"> МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НЕГОВИОТ НАЧИН ПРОСТОРНИ ЈАВИТЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А </text>
<text sub="clublinks" start="63.329" dur="0.101"> МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ ПОСЕБНИТЕ СЕ ПОСТОЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 </text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.133"> МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ ПОСЕБНИОТ ПРОСТОР ОД источната северна Каролина, ТОА А 1 ВО </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.067"> МИРТИЛНА БЕШЕ И ТОА РАБОТА НИВ РАБОТНИ ПРОСТОР ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 ВО 3 </text>
<text sub="clublinks" start="63.63" dur="0.233"> НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 ВО 3 </text>
<text sub="clublinks" start="63.863" dur="0.134"> НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА Е 1 ВО 3 ШАНСИ </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.067"> НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 ВО 3 РА CHАНСКО РАУГИ </text>
<text sub="clublinks" start="64.064" dur="0.1"> НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА А 1 ВО 3 ШАНСКО РУГУЛА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.066"> НАЧИН ПО ПОВЕЕ НА Источна Северна Каролина, ТОА СЕ 1 ВО 3 ШАНСКО РУГИ ШТО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="64.23" dur="1.836"> КАРОЛИНА, ТОА А 1 ВО 3 РАНГОЛНО РАСПОЛНИЦИ ТОА Е ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> КАРОЛИНА, ТОА А 1 ПО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ДЕКА Е ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.033"> КАРОЛИНА, ТОА А 1 ВО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ТОА Е ДОСТАВНА НАДВОРЕШНА </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="0.1"> КАРОЛИНА, ТОА А 1 ПО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ДЕКА Е СОВЕТНА НАДВОРЕНА НА </text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.134"> КАРОЛИНА, ТОА А 1 ПО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ДЕКА Е СЕКОГАШНА НАДВОРЕШНА ОД ОВИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="66.466" dur="0.067"> КАРОЛИНА, ТОА А 1 ВО 3 ШАНСКО РУГИЛЕ ДЕКА Е СЕКОГАШНА НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="66.533" dur="0.2"> ПОВЕЕ РУИТЕ ТОА Е СЕКОГАШНА НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД ДОГОВОРНАТА СОГОВОР. СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.1"> ПОВЕЕ РУИТЕ ДЕКА Е СЕКОГАШНА НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СТРАНА. </text>
<text sub="clublinks" start="66.933" dur="0.134"> ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА СО КОНТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.133"> ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА ДОГОВОР. ДА СЕ И ЕВЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="67.2" dur="0.133"> ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА СО КОНТЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.333" dur="3.003"> ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА ДОГОВОР. ДА СЕ И ЕВЕ Е ДА Е </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОРНА. </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.067"> ПОВЕЕ РУГИ ШТО СЕ ЕДНО ВНАТРЕШНА ОД СОГЛАСНА ДОГОВОР. ДА И ДО Е ДА Е ДА СЕ Е ВО </text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.2"> НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА Е ВО СО </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.1"> НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. СЕ И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОВЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДО Е ДА Е ДА СЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.1"> НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. СЕ И ДО Е ДА Е ДА СЕ Е ДА СЕ СО КОНТЕКОТ ПО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.134"> НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. СЕ И ДО Е ДА СЕ Е ДА СЕ Е ДА СЕ СО КОНТЕКОТ ПОД Е ДА Е </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.1"> НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДО Е ДА Е ДА Е ДА СЕ СО СОДРИНА ПОД Е НЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="71.204" dur="0.133"> НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДО Е ДА СЕ Е ДА СЕ СО СОДРИНА ПОД Е НЕ Е ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.067"> НЕКОГАШ НАДВОРЕШНА ОД ДОГОВОРНА СОСТОЈБА. ДА СЕ И ДО Е ДА Е ДА Е ДА СЕ СО СОДРDИНА ПОД НЕ Е НЕ Е ТОА МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="71.404" dur="3.203"> . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДОГОВОР СО СОСТОЈ ДА НЕ Е ТОА МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОДРИНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА СЕ МОНИ РАЗЛИЧНИ </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.134"> . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОСТОЈНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА ГО ПОВЕЕ РАЗЛИЧНО ДА </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.133"> . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДОГОВОР СО СОСТОЈ ДА НЕ Е ДА СЕ МОИ РАЗЛИЧНО ПО РЕГИ </text>
<text sub="clublinks" start="74.974" dur="0.134"> . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОДРИНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА СЕ МОИ РАЗЛИЧНО ПО РЕГИ </text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.1"> . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОДРИНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА МНОГУ РАЗЛИЧНО РАЗЛИЧНО ПО ПОВЕЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> . ДА И ДОГОЛЕМЕ ДА СЕ Е ДА СЕ СОДРИНА СО СЕКОЈ НЕ Е ДА МНОГУ РАЗЛИЧНО РАЗЛИЧНО ДО ПОДНЕСУВА НА СЕМЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.167"> СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.442" dur="0.066"> СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. СО </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.1"> СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. ТАКА ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.134"> СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. SOЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="75.742" dur="0.133"> СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. SOе влијае </text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="0.134"> СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. ПОТРЕБА AFЕ Влијание на </text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.067"> СОДРИНА НЕ Е НЕ Е ДОГОЛЕМО РАЗЛИЧНО ПОДДРШКА ОД СЕМЕ. ПОТРЕБА FЕ Влијание на Исток </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.2"> РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА FЕ Влијание на Исток </text>
<text sub="clublinks" start="76.276" dur="0.1"> РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА AFЕ Влијание на Источниот цвет </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА FЕ Влијание врз источната територија </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="1.568"> РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПО ТОА Е Влијание на источно земјиштето за земјиште </text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОВЕЕ SOЕ ПОДДРИ ДА ГО ПРИМАТ Источното земјиште </text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.133"> РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА FЕ ПОДНЕСУВА НА ЗЕМЈОТЕЛОТО ЗЕМЈА НА ЗЕМЈАТА </text>
<text sub="clublinks" start="78.244" dur="0.067"> РАЗЛИЧНО ОД ПОДРШКА. ПОТРЕБА FЕ Влијание врз Источната територија на земјиште за малку време </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.2"> ПОТРЕБА FЕ Влијание врз Источната територија на земјиште за малку време </text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.067"> ПОТРЕБА Е Влијание врз Источната територија на земјиште за малку време </text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.1"> ПОТРЕБА Е Влијание на Источната територија на земјиште за малку време и повеќе </text>
<text sub="clublinks" start="78.678" dur="0.134"> ПОТРЕБА Е Влијание врз Источната територија на земјиште за да може да изгледа повеќе и повеќе </text>
<text sub="clublinks" start="78.812" dur="0.2"> ПОТРЕБА Е Влијание врз Источната територија на земјиште за да може да изгледа повеќе и повеќе. </text>
<text sub="clublinks" start="79.012" dur="0.067"> ПОТРЕБА FЕ ПОДНЕСУВА НА Источното копно земјиште за да може многу повеќе и повеќе да сакам повеќе </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.2"> КОШАРНО ЗЕМЈО ДА СЕ ПОГЛЕДУВАМЕ ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.1"> КОАНСКО ЗЕМЈА ЗА ПОСТОЕ МОЕ ДА ГО ГРАДИМЕ ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО </text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.903"> КОШАРНО ЗЕМЈО ДА СЕ НАДЕМЕ ПОГЛАСНО ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОСЕБНО ДВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.133"> КОАНСКО ЗЕМЈО ДА СЕ НАДЕМЕ ПОГЛЕДА ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОСТОРНО ПОСТОЕ СЕГА </text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.134"> КОШАРНО ЗЕМЈО ДА СЕ НАДЕМЕ ПОГЛЕДА ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПОСТОЕ СЕ СЕГА СЕГА СЕКОЈ Северна Каролина </text>
<text sub="clublinks" start="82.549" dur="0.066"> КОШАНСКО ЗЕМЈО ДА СЕ НАДЕМЕ ПОГЛЕДУВА ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОСТОРНО СО СЕРВИСКА КАРОЛИНА ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="82.615" dur="0.201"> ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОСТОРНО СЕКОГАШ СЕВЕРНА КАРОЛИНА ИЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="82.816" dur="0.166"> ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОДОЛУВА СЕКОГА СЕВЕРСКИ КАРОЛИНА ИЛИ ЈАР </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="0.167"> ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПРОДОЛУВА СЕКОГА СЕВЕРНА КАРОЛИНА ИЛИ Јужна Каролина </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.134"> ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПОДГОТОВКИ СЕГА СЕВЕРНА КАРОЛИНА ИЛИ ЈАЗИЧНА КАРОЛИНА </text>
<text sub="clublinks" start="83.283" dur="0.066"> ПОВЕЕ И ПОВЕЕ ПОСЕБНО ПОСЕБНО ПОДГОТОВКИ СЕГА СЕВЕРНА КАРООЛИНА ИЛИ ЈАРНА КАРОЛИНА </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.301"> Спуштена од северна каролина или јужна каролина за зголемување на трагата </text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.033"> Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. </text>
<text sub="clublinks" start="83.683" dur="0.067"> Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. А </text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.067"> Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="2.736"> Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="86.553" dur="0.066"> Спуштена од северна каролина или јужна каролина што ја зголемува довербата на патеката. МНОГУ ПРАШАА </text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.234"> Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА </text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. ОДГОВОРНО ПРАШАА НА ПРАШАА </text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.134"> Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА SMЕ </text>
<text sub="clublinks" start="87.087" dur="0.066"> Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.1"> Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА МОEMЕТЕ МАИТЕ ПРОМЕНИ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> Јужна Каролина за зголемување на довербата во трагите. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.167"> СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.2"> СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА SMЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВА </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.1"> СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЛАСТАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСИТЕ РАЗЛИЧНИ РАЗЛИКИ </text>
<text sub="clublinks" start="87.787" dur="2.169"> СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА SMЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСИТЕ ГОЛЕМИ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="89.956" dur="0.134"> СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОБЕЗБЕДУВА SMЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБЕЗАВНИТЕ РАЗЛИКИ ОВДЕ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="90.09" dur="0.066"> СОСТОЈБА. МНОГУ ПРАШАА ОД ОСНОВНИТЕ МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСАТТЕ РАЗЛИЧНИ РАЗЛИКИ ОВДЕ СИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="90.156" dur="0.267"> ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ГОЛЕМИТЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="90.423" dur="0.134"> ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСИТЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ </text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.066"> ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ГОЛЕМАТЕ ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИКИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="90.623" dur="0.167"> ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСУВАМЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СИТЕ МОДЕЛИ СПАГЕТИ ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="90.79" dur="0.067"> ОБЕЗБЕДУВАТЕ НА МАКИТЕ ПРОМЕНИ МОЕТЕ ДА ГО ОБВРСУВАМЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СИТЕ МОДЕЛИ ЗА СПАГЕТИТЕ ТОА КОМПЈУТЕР </text>
<text sub="clublinks" start="90.857" dur="0.234"> ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СО СПАГЕТТИ МОДЕЛИТЕ ТОА КОМПЈУТЕР </text>
<text sub="clublinks" start="91.091" dur="0.066"> ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИТЕ КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.1"> ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИ КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.067"> ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИТЕ КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ДВЕ </text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.167"> ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИТЕ КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.067"> ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧНИ ОВДЕ СИТЕ СПАГЕТИ МОДЕЛИТЕ, КОИ КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро </text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.166"> СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.101"> СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро и </text>
<text sub="clublinks" start="91.825" dur="2.302"> СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВАА Утро и ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="94.127" dur="0.133"> СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВАА Утро и ОВАА ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="94.26" dur="0.267"> СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро и ова ПОСЛЕД И </text>
<text sub="clublinks" start="94.527" dur="0.067"> СПАГЕТИ МОДЕЛИ ТОА КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро и тоа ПОСЛЕДНО И ЧЛЕН </text>
<text sub="clublinks" start="94.594" dur="0.167"> МОДЕЛИ ОД ОВОЈ Утро и тоа ОДГОВОР И ЧЛЕН </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.067"> МОДЕЛИ ОД ОВОЈ УТРА ANDЕ И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="94.828" dur="0.133"> МОДЕЛИ ОД ОВОЈ УТРА ANDЕ И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВИ НА </text>
<text sub="clublinks" start="94.961" dur="0.167"> МОДЕЛИ ОД ОВАА ПОВЕ ANDЕ И ОВАА ПОСЛЕДНОСТ И ЧЛЕН ОД СЛУБЕНИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> МОДЕЛИ ОД ОВОЈ УТРА ANDЕ И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> МОДЕЛИ ОД ОВОЈ УТРА ANDЕ И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> И ОВАА ПОСТОЕ И ЧЛЕНОВНИК НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е Е </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> И ОВОЈ ПОДДРШКА И ЧЛЕНОВНИК НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦИ НА СЛУ FORБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="1.902"> И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦИ НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ВО </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.267"> И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ТУКА. </text>
<text sub="clublinks" start="97.797" dur="0.134"> И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ТУКА. СО </text>
<text sub="clublinks" start="97.931" dur="0.066"> И ОВАА ПОВЕЕ И ЧЛЕНОВНИЦА НА СЛУБЕН ВЕСНИК Е ПРАВО ЗА ТУКА. Значи, тоа е </text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.167"> НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. Значи, тоа е </text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.067"> НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА Е </text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.133"> НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.101"> НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА ДА Е ДОГОВОРИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="98.465" dur="0.033"> НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. Значи, е на источното EDGE </text>
<text sub="clublinks" start="98.498" dur="0.1"> НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. Значи, тоа е на источниот раб на </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.1"> НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА ДА Е ДЕТЕ НА Источното ЕД НА ШТО </text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.067"> НА ОФИЦИЈАЛНАТА ПРЕДГОВОР Е ПРАВО ЗА ТЕКО. ПОТРЕБА ДА СЕ НА Источното ЕДЕ НА ШТО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="98.765" dur="0.2"> ПРАВО ЗА ТОА. ПОТРЕБА ДА СЕ НА Источното ЕДЕ НА ШТО СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.067"> ПРАВО ЗА ТОА. ПОТРЕБА ДА Е ДЕТЕ НА ИСТОЧНИОТО ЕДГ ОД ШТО ГО ПОВИТУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.067"> ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ на она што го повикуваме </text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.133"> ПРАВО ЗА ТОА. ПОТРЕБА ДА СЕ НА Источното ЕДЕ ОД ШТО СЕ ПОВЕУВАМЕ ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.1"> ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ од она што можеме да го кажеме </text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="2.402"> ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ од она што можеме да го кажеме на тоа место. </text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.134"> ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ од она што можеме да го кажеме на тоа место. СО </text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.067"> ПРАВО ЗА ТОА. Значи, е на источното работ од она што можеме да го кажеме на тоа место. ПОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.167"> НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="102.102" dur="0.133"> НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, јас </text>
<text sub="clublinks" start="102.235" dur="0.133"> НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО </text>
<text sub="clublinks" start="102.368" dur="0.134"> НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМА ТИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="102.502" dur="0.133"> НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМА ТОА Е СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="102.635" dur="0.1"> НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМА ТОА WЕ СЕ ТЕРДОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="102.735" dur="0.067"> НА Источното ЕД ОД ШТО СЕ ГО ПОВТОРУВАМЕ ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="102.802" dur="0.2"> ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТЕКА </text>
<text sub="clublinks" start="103.002" dur="0.034"> ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДИвте </text>
<text sub="clublinks" start="103.036" dur="0.1"> ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕДИВИ ДА ДА ПРИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.1"> ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБВРДИВИ ДА ДА ПРИМЕРАМ </text>
<text sub="clublinks" start="103.236" dur="0.133"> ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИЗВЕДУВАМЕ ДА СЕ ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.067"> ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОТВРДА, САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИЗВЕДУВАМ ДА СЕ ОДГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.067"> ПОВИКЕТЕ НА ОВОЈ СВОЈОТ. ПОВЕЕ, САМО ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ДОБИВ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="103.503" dur="0.2"> , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ОГЛАС ДА СЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.067"> , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ОДГОВОР ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="103.77" dur="1.301"> , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ДОБИВ ДА СЕ ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ОДГОВОР ДА СЕ ТРЕНДА </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.133"> , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА ОБЕЗБЕДУВАМ ДА ДА ПРИМЕРАТЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ТРЕНДОВО НО </text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.134"> , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ТАКА ДА ДА ПРИДИМЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ </text>
<text sub="clublinks" start="105.472" dur="0.066"> , САМА ДА СЕ ТИЕ ДА СЕ ОБЕДИВИ ДА ДА ПРИЗВЕДУВАМ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ТРЕНДАТ, НО ДА СЕ ПРОДАВ </text>
<text sub="clublinks" start="105.538" dur="0.167"> ПОДНЕСУВАТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ТОА ТРЕНДОВО, НО ОД ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="105.705" dur="0.067"> ПРЕДИЗВИНЕТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДАТ, НО ОД СВЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> ПРЕДИЗВИНЕТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ РАБОТИ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. Ако </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.1"> ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. АКО ИТ </text>
<text sub="clublinks" start="106.206" dur="0.133"> ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. АКО ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="106.339" dur="0.067"> ПРЕГЛЕДИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРИ ТОА ДА СЕ ТРЕНДОВО, НИЕ ДА СЕ ПРОДАВИ СЕГА. АКО ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="106.406" dur="2.836"> БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="109.242" dur="0.133"> БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА СЕ ЛАТЕЛИ </text>
<text sub="clublinks" start="109.375" dur="0.101"> БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА ИМА ЛИТЕЛНО ЛЕТНО </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.133"> БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА СЕ УБЕДНЕТЕ ЛЕСНИ ГОДИТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="109.609" dur="0.133"> БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ПОВЕЕ ПОВЕЕ ЛЕТНИ БИТ </text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.067"> БИДИТЕ ТРЕНДОТ, НЕ СЕ ПРОДАВА СЕГА. АКО ДА СЕ УПОТРЕБА ЛЕСНИ БИТ ПОВЕЕ НА ИНДАЛД </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.2"> ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ УПОТРЕБА ЛЕСНИ БИТ ПОВЕЕ НА ИНДАЛД </text>
<text sub="clublinks" start="110.009" dur="0.034"> ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ПОМЕЕ ЛИСНО ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ИНДАЛА </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.1"> ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ПОМЕITИ ЛЕСНИ ПОВЕITЕ ПОВЕЕ ПОВЕ INЕ ИНДАЛНО САКАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.167"> ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ДАМЕ ЛИТЕЛНО БИТНИ БИТНИ ПОВЕЕ НА ИНДАЛНО ДА СЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ПОВЕЕ ЛЕТНИ БИТЕ ПОВЕЕ ПОВЕ INЕ НА ИНДАЛНИКОТ САКАМЕ СЕКОЈНО </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.066"> ИСТО СЕГА. АКО ДА СЕ ПОМЕINИ ЛЕСНИ БИТЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ НА ИНДАЛНИКОТ САКАМЕ САМО РЕЗИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.2"> ЛИТЕЛО БЕЗБЕДНИ БИТЕ ПОВЕЕ НА ИНДАЛНИКОТ САКАМЕ СЕКОГАШ ОДГОВОРНО </text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.067"> LITTLE TINY BIT ПОВЕLANDЕ НА ИНДАЛНА САКАМЕ САМО СЕКОГАШ ДА СЕ СМЕТУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="110.81" dur="2.703"> LITTLE TINY BIT ПОВЕLANDЕ НА ИНДАЛНА САКАМЕ СЕ ТЕКОВНО МИСЛУВАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.167"> LITTLE TINY BIT ПОВЕLANDЕ НА ИНДАЛНА САКАМЕ СЕ ТЕКОВНО МИСЛЕЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.167"> LITTLE TINY BIT ПОВЕLANDЕ НА ИНДАЛНО ДА СЕ СЕГАМЕ ТЕКОВНО МИСЛЕЕ WEЕ СМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.2"> САКАМЕ СЕ ТЕКОВНО МИСЛУВАМЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕ РАЗВОЈ, </text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.067"> САКАМЕ СЕ ТЕКОВНО МИСЛУВАМЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕ РАЗВОЈНО,'Е </text>
<text sub="clublinks" start="114.114" dur="0.1"> САМО СЕ СЕКОГАШ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ МОДЕРАТИВНО РАЗВОЈ, HAЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.133"> САМО СЕ СЕКОГАШ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ МОДЕРАТИВНО РАЗВОЈНО, HAЕ СМЕ НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.067"> САМО СЕ СЕКОГАШТЕ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕ РАЗГОВОРНО, WEЕ СЕ ИМАМЕ НЕКОИ ПРАШАА, </text>
<text sub="clublinks" start="114.414" dur="0.1"> САМО СЕ СЕКОГАШ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ Е ИМАМЕ НЕКОИ ПРАШАА, НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="114.514" dur="0.067"> СЕ СМЕТЕ СЕКОГАШ СМЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТИРАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ СМЕ НЕКОИ ПРАШАА, НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.2"> HAЕ ИМАМА МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ,'Е СЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАБОТИ, НЕКОИ </text>
<text sub="clublinks" start="114.781" dur="0.1"> HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ Е ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОИ СЕOWЕ </text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="0.1"> HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ Е ИМАМЕ НЕКОИ РАБОТИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ места </text>
<text sub="clublinks" start="114.981" dur="0.1"> HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ ПРАШАА, НИКОГАШ ДА СЕ Е ДА СЕ Е ДА СЕ МОАТ </text>
<text sub="clublinks" start="115.081" dur="0.1"> HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, HAЕ Е ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ МОНИ СПОТВИ Е СЕ ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="0.067"> HAЕ ИМАМЕ МОДЕРАТИВНО ПОВЕЕ, Е Е ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ МОНИ СПОТИВИ WЕ ПРВЕТЕ А </text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ДЕА SPНИ СПОТИВИ WЕ СЕ ПРОДАБА А </text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="2.335"> HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ДЕА SPНИ СПОТИВИ WЕ СВЕТЕ ЛЕТ </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.234"> HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.133"> HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="118.184" dur="0.134"> HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. ЗБИРИ </text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.133"> HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. INЕЛИТЕ WЕ Е </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.067"> HAЕ ИМАМЕ НЕКОИ РАЗГОВОРИ, НЕКОГАШНИ СЛОБОДНИ ЛЕСНИ СПОТИВИ OUЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ BЕЛИ. INЕЛИТЕ OUЕ БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="118.518" dur="0.267"> ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. INЕЛИТЕ OUЕ БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.133"> ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. WЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРИРАЈТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="118.918" dur="0.1"> ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. INЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, </text>
<text sub="clublinks" start="119.018" dur="2.036"> ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. INЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕ </text>
<text sub="clublinks" start="121.054" dur="0.067"> ЛЕТНИ СПОТВИ WЕ СВЕТЕ ПОДНЕСНИ ГОЛЕМИ. WЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМ, МОЕ ДА СЕ ЕВЕН </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.266"> МАЛКУ. WЕЛИТЕ OUЕ БЕЗ МОДЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМ, МОЕ ДА СЕ ЕВЕН </text>
<text sub="clublinks" start="121.387" dur="0.067"> МАЛКУ. WЕЛИТЕ OUЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕ ДА ГО ГОДИШЕ Границата </text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.034"> МАЛКУ. INЕЛИТЕ BEЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОЕ ДА СЕ ДОСТАВУВА ГРАДЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="121.488" dur="0.1"> МАЛКУ. INЕЛИТЕ OUЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОЕ ДА СЕ ЕВЕДНО Граничник на А </text>
<text sub="clublinks" start="121.588" dur="0.133"> МАЛКУ. WЕЛИТЕ OUЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕ ДА ГО ГОДИШАТ ГРАДЕЕ НА LИВОТ </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.067"> МАЛКУ. INЕЛИТЕ OUЕ БИДАТ МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕ ДА СЕ ГО ГОДИРАМЕ ГО САМО ЛИТЕЛСКИОТ ВИСОК </text>
<text sub="clublinks" start="121.788" dur="0.2"> МОДЕРАТИВНА ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ИВОТНА ГОЛЕМА </text>
<text sub="clublinks" start="121.988" dur="0.067"> МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="0.1"> МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ЛИТЕЛСКО ПОГОЛЕМО, отколку што </text>
<text sub="clublinks" start="122.155" dur="0.167"> МОДЕРАТИВНА ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОГОВОЛО ГОДИШУВАЕ НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="122.322" dur="0.1"> МОДЕРАТИВЕН ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД ОВОЈ ТЕДАЛНО ПОВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="122.422" dur="0.067"> МОДЕРАТИВНА ПРОБЛЕМ, МОAYЕТЕ ДОСТАВНИ ОСНОВИ НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД КОГА ДА СЕ РАБОТИ ТИДАЛ </text>
<text sub="clublinks" start="122.489" dur="0.166"> Границата на повисок џагор отколку што би посакал ТЕДАЛНИОТ ЦВЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="2.703"> Границата на повисок џагор отколку што треба да се појави привременото цветање </text>
<text sub="clublinks" start="125.358" dur="0.134"> ГРАНИЦА НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД КОГО ДА СЕ МОДЕРАТЕ ТИДАЛНО СВЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> ГРАНИЦА НА ЛИТЕЛСКО ПОВЕЕ ОД КОГА ДА СЕ СМЕТИ ТИДАЛНО СВЕТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> Границата на повисок џагор отколку што треба да се модерно и торноло </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.3"> ТОА ДЕКА ТИДАЛНО СВЕТЕ Е СЕ МОДЕРАТИ И ТОРНАДО </text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.1"> ТОА ДЕКА ТИДАЛНО СВЕЕ BEЕ БИДЕ МОДЕРИРА ANDЕ И МОNНИ МОНОСТ </text>
<text sub="clublinks" start="126.092" dur="0.034"> ТОА ДЕКА ТЕДАЛНО СВЕЕ BEЕ БИДЕ МОДЕРИРА ANDЕ И ТОРНАДО МОЕНА МОНОСТ </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.066"> ТОА ДЕКА ТЕДАЛНО СВЕЕ BEЕ БИДЕ МОДЕРИРА ANDЕ И МОNЕТЕ МОНОСТ НА ТОРНАДО </text>
<text sub="clublinks" start="126.192" dur="0.067"> ТОА ДЕКА ТЕДАЛНО СВЕЕ BEЕ БИДЕ МОДЕРИРАНА И МОЕТНА МОЕЕ НА ТОРНАДО </text>
<text sub="clublinks" start="126.259" dur="0.067"> ТОА ДЕКА ТЕДАЛНО СВЕЕ BEЕ СЕ МОДЕРИРАТЕ И МОOSНИ МОНОСТ НА ТОРНАДО WEЕ БИДЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="0.2"> БИДЕТЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ, WEЕ БЕДАМЕ НА </text>
<text sub="clublinks" start="126.526" dur="0.1"> БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДЕ ПРАВО </text>
<text sub="clublinks" start="126.626" dur="0.067"> БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РАТ </text>
<text sub="clublinks" start="126.693" dur="0.066"> БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РАКОТ </text>
<text sub="clublinks" start="126.759" dur="0.067"> БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ ДЕЛ </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="1.802"> БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РАКОТ НА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="128.628" dur="0.133"> БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РАКОТ НА СТРОМ </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.067"> БИДЕ МОДЕРАТЕ И ТОРНАДО МОНОСТ WEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ страна од страната </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.234"> МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕМЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА СТОРМОТ САМО </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.033"> МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕМЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА СТОРОМ </text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.1"> МОНОСТИ BEЕ БЕДАМЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА СТОРОМ </text>
<text sub="clublinks" start="129.195" dur="0.1"> МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕМЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА ШТОРМАТ ДА СЕ БИДЕ ДА БИДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕ НА ПРАВНИОТ РИДОТ СТРАНА НА СТОРМОТ ДА СЕ БИДЕ БРИЕФ И </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.067"> МОНОСТ ДЕКА Е БИДЕМЕ НА ПРАВНИОТ РИДНО страна на СТОРМОТ ДА СЕ БИДЕ ДОБИВНИ И СЕКОЈ </text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="0.267"> ПРАВНА РАБОТНА СТРАНА НА СТРОМОТ ДА СЕ ДА БИДЕ РАБОТНИ И СЕКОЈ ДОГОВОР </text>
<text sub="clublinks" start="129.796" dur="0.067"> ПРАВНА РАБОТА СТРАНА НА ШТОРМИТЕ ДА СЕ ДА БИДЕ БРИЕФ И ПОСТОИ ИСКОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.033"> ПРАВНИОТ РАКОТ СЕКОГАШ НА ШТОРМИТЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТИ И НЕКОЈ ИСОЛИРАНА НО, </text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.133"> ПРАВНИОТ РАКОТ СЕКОГАШ НА ШТОРМИТЕ ДА СЕ ДА БИДЕ БЕЗБЕДНО И НЕКОЈ ИСОЛИТИРАНО, НО НЕ </text>
<text sub="clublinks" start="130.029" dur="0.067"> ПРАВНИОТ РАКОТ СЕКОГАШ НА ШТОРМИТЕ ДА СЕ ДА БИДЕ БЕЗБЕДНО И НЕКОЈ ИСОЛАТИРАНО, НО Е Е </text>
<text sub="clublinks" start="130.096" dur="0.3"> BEЕ БИДЕ РАБОТНИ И НЕКОЈ ИЗОЛИТИРАНО, НЕ МОЕ </text>
<text sub="clublinks" start="130.396" dur="2.403"> BEЕ БИДЕ РАБОТНИ И ДЕКО ИЗЛОНИ, НО Е ДЕФИНИТЕЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.133"> BEЕ БИДЕ РАБОТНИ И ДЕКО ИЗЛОНИ, НЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="132.932" dur="0.167"> BEЕ БИДЕ РАБОТЕ И ДЕКО ИСОЛИТИРАНО, НЕ СЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.067"> BEЕ БИДЕ РАБОТЕ И ДЕКО ИСОЛИТИРАНО, НЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ </text>
<text sub="clublinks" start="133.166" dur="0.233"> ИСОЛАТИРАНА, НО СЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАТО </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.067"> ИЗЛАТНО НО, МО WEЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ АКРОВИ </text>
<text sub="clublinks" start="133.466" dur="0.134"> ИСОЛАТИВНО, НЕ СЕ МОЕ ДЕФИНИТЕЛНО МНОГУ ДОГОВОРНИ ТОРАНАТОИ </text>
<text sub="clublinks" start="133.6" dur="0.033"> ИЗЛАТНО НО, WЕ СЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ ПОД РЕГИОН. </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.133"> ИЗЛАТНО НО, WЕ СЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ ПОД РЕГИОН. СО </text>
<text sub="clublinks" start="133.766" dur="0.067"> ИЗЛАТНО НО, WЕ СЕ ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМАМЕ НЕКОИ ТОРНАДОИ ПОД РЕГИОН. НИЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="133.833" dur="0.2"> ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. НИЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="134.033" dur="0.067"> ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.067"> ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="134.167" dur="0.133"> ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ СМЕЕ </text>
<text sub="clublinks" start="134.3" dur="0.067"> ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА САКАМЕ МОДЕРИРАЈТЕ </text>
<text sub="clublinks" start="134.367" dur="0.1"> ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА САКАМЕ МОДЕРАТЕ ДА </text>
<text sub="clublinks" start="134.467" dur="0.067"> ДЕФИНИТЕЛНО ДА ИМА НЕКОИ ТОРНАДОВИ ПРОТИВ РЕГИОНОТ. ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ ДО ГОЛЕМО </text>
<text sub="clublinks" start="134.534" dur="2.436"> ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДИМЕ ДА СЕ МОДЕРИРАМЕ ДО ГОЛЕМО </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.133"> ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕ НА ВИСОКИ ПОДРАВЈЕ </text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="0.134"> ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕ НА ВИСОКИ ВИДОВИ ЗА </text>
<text sub="clublinks" start="137.237" dur="0.166"> ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕ НА ВИСОКИ ВРАБОТИ ЗА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.201"> ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. </text>
<text sub="clublinks" start="137.604" dur="0.066"> ПО РЕГИОН. ДА СЕ ОДБУДУВАМЕ ДА МОДЕРИРАМЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПРОТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="137.67" dur="0.234"> ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПРОТИВ </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.067"> ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПРОТИВ, ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="137.971" dur="0.133"> ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПРОТИВ, ТОА СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="138.104" dur="0.167"> ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО Е </text>
<text sub="clublinks" start="138.271" dur="0.133"> ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕ </text>
<text sub="clublinks" start="138.404" dur="0.067"> ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕИ </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.067"> ОДДЕТЕ ДА СЕ МОДЕРАТЕТЕ НА ВИСОВИ ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ РАБОТИ ПРЕКУ А </text>
<text sub="clublinks" start="138.538" dur="1.702"> ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ РАБОТИ ПРЕКУ А </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ РАБОТИ ПРЕКУ МНОГУ </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.133"> ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕИ ПРЕКУ МНОГУ БЕЗ </text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.134"> ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ РАБОТИ ПРЕКУ МНОГУ НОВ ИНДАНДА </text>
<text sub="clublinks" start="140.607" dur="0.133"> ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕИ ПРЕКУ МНОГУ МО INНО ИНДАЛА ДА </text>
<text sub="clublinks" start="140.74" dur="0.134"> ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ НО ИНДАЛА ДА Е </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.066"> ВЛИЈАНИЕ ЗА ОВОЈ СИСТЕМ. ПОТВРДА, ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ НОВ ИНДАЛД ДА Е КАКО ГЛАСНО </text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.167"> , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ МО INНО ИНДАЛД ДА Е САМО ГОЛЕМА </text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.067"> , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ БЕЗ ИНДЛАН ДА Е КАКО ГЛАСНО ДА </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.167"> , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕ ПРЕГЛЕДИ МНОГУ МНОГУ ИНЛАНД ДА СЕ БЕЗ ГОБОР </text>
<text sub="clublinks" start="141.341" dur="0.167"> , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ БЕЗ ИНДИЈАЛД ДАКО Е ДОГОВОР НА КОАСТЛИНА. </text>
<text sub="clublinks" start="141.508" dur="0.066"> , ТОА КАКО ДА СЕ СМЕЕ ПРЕКУ МНОГУ БЕЗ ИНДИЈАЛД ДАКО Е ДОГОВОР НА КОАСТЛИНА. ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="141.574" dur="0.234"> МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ОВА </text>
<text sub="clublinks" start="141.808" dur="0.133"> МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНА </text>
<text sub="clublinks" start="141.941" dur="0.067"> МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. </text>
<text sub="clublinks" start="142.008" dur="2.503"> МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. LLЕ </text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.133"> МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. LLЕ СЕ РАБОТА </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.067"> МНОГУ НО ИНДАЛД ДА Е ГО ОБЕЗБЕДУВА КОАСТЛИНОТ. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. LLе ви кажам повеќе </text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.2"> ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. LLе ви кажам повеќе </text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ОВДЕ </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.133"> ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ТОА </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНОТ </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.067"> ДО КАСТЛИНАТА. ТОА ПРОМЕНИТЕ СЕ. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ВАРИОТ СЦЕНАРИОС </text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.2"> Промени нешта. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА ВАРИОТ СЦЕНАРИОС </text>
<text sub="clublinks" start="145.578" dur="0.034"> Промени нешта. LLЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА </text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="0.066"> Промени нешта. Tе ви кажам ПОВЕЕ ЗА РАЗЛИЧНИ СЦЕНАРИИ КОГА јас </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> Промени нешта. LLЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА ДА СЕ СЕ </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.067"> Промени нешта. TЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. </text>
<text sub="clublinks" start="145.845" dur="0.067"> Промени нешта. TЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И </text>
<text sub="clublinks" start="145.912" dur="0.133"> Промени нешта. TЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО </text>
<text sub="clublinks" start="146.045" dur="0.067"> Промени нешта. TЕ СЕ РАБОТУВАМ ПОВЕЕ ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО Јас </text>
<text sub="clublinks" start="146.112" dur="0.2"> ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО Јас </text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.1"> ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И како што кажав, </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.034"> ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО СЕ ПРИСТАВУВАМ </text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="0.067"> ЗА ВАРИВНИТЕ СЦЕНАРИИ КОГА СЕ ДОСТАВА. И КАКО СЕ ПОСЛЕВИ, ЗЕМА </text>