Халуун орны шинэчлэлт: Исаайас хар салхи 1-р ангилал хэвээр байна subtitles

УУЛЗАЛТ. УУЛЗАЛТ. БОЛОМЖТОЙ УУЛЗАЛТ. БҮРЭН БАРУУН УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ УУ УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ УУ УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙЖ БАЙНА УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙЖ БАЙНА УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙГЭЭР ЦАГААН ХОГ ХИЙЖ БАЙНА УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙЖ БАЙНА УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛОМЖТОЙ УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ГЭДЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖГҮЙ ЦАГДААГҮЙ УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ГЭДЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН ЦАГ ХУГАЦААГҮЙ УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ГЭДЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВХӨН ЦАГДААГҮЙ ЦАГДААГҮЙ УУЛЗАЛТ. ОДОО ЮУ ХИЙГЭЭД ОДОО ХАЙРТАЙ ЦАГДААГҮЙ ЦАГДААГҮЙ БОЛОМЖТОЙ. УУЛЗАЛТ. ОДОО ЮУ ХИЙГЭЭР ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАГДААГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ УУ УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ УУ УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ УУ МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ХҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ, А МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОХГҮЙ. МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ БАЙНА. МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД БИДНИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛНО. МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД БИДНИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ХҮҮХДҮҮД ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. МЕТРО ХЭРЭГГҮЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВХӨН ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ МЕТРО ХЭРЭГГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. МЕТРО ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА. МЕТРО ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА. МЕТРО ГЭЖ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ЗОРИУЛЖ БАЙНА. МЕТРО ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА. ЗӨВХӨН ТӨЛӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬЦААГҮЙ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬЦААГҮЙ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ХАЙРТАЙ, ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬЦААГҮЙ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ЭНЭ, ЭНЭ ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ЭНЭ, ЭНЭ ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ХЭРЭГЛЭЭ, ЭНД ДАРЖ БАЙНА ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ ИРСЭН ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БҮХ ТӨРЛИЙН ХУВЬЦАА БОЛНО ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ ДЭЛГҮҮР АЖИЛЛАГАА БАЙНА ХУРДАН. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ ДЭЛГҮҮР АЖИЛЛАГАА БАЙНА ХУРДАН. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ ДЭЛГҮҮР АЖИЛЛАГАА БАЙНА ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ БУСДУУЛАХ ДЭЛГҮҮРИЙН АВТОМАШИНГҮЙ БАЙНА ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ ТУСГАЙ ДЭЛГҮҮРИЙНГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ ТУСГАЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗҮГЭЭР ҮНЭХЭЭР ОРОЛЦОЖ БАЙНА ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ ТУСГАЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗҮГЭЭР ҮНЭХЭЭР ОРОЛЦОЖ БАЙНА ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ ТУСГАЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗҮГЭЭР ҮНЭХЭЭР ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ТУРШЛАГАТАЙ ДЭЛГЭРҮҮЛЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ШИНЖЛЭХ УХААЛАГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ТУРШЛАГАТАЙ ДЭЛГҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗӨВХӨН ӨДӨР 11:00 цагаас ӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА. ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН 11.00Д ОРОЛЦОЖ БАЙНА ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ХИЙХГҮЙ 11:00 цагт ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ЗАЛУУСЫГ 11:00 цагаас ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛНО. ӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН 11:00 цагт АМЖИЛТ ХҮСЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ЗАЛУУСЫГ 11:00 цагаас ӨНДӨР АМЖИЛТТАЙ ЗАЛУУСЫГ УРЬЖ БАЙНА ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ 11:00 цагаас ТӨГСӨГДӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨДРИЙН 11:00 ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80-ЫН ТУХАЙ ТӨГСГӨЛИЙН ЗАМЫГ ХҮРГЭЕ 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ТӨГСГӨЛТЭЙ УРАЛДААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД БАЙНА 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 MILES PER-т ОРУУЛАЛТТАЙ УРАМШУУЛАЛТЫГ УРЬЖ БАЙНА. 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫН ХУВЬ ЗААВАР АВЧ БАЙНА. 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ӨДРИЙН ЗАСГИЙН ГЭРЭЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨЖ БАЙНА. 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ӨДӨР, ӨДРИЙН ЗОРИУЛСАН ДЭЛГЭРЭНГЭЭР ОРОЛЦОЖ БАЙНА. 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН, ХУВЬСГАЛЫН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫН БАРИЛГАГҮЙ БАЙНА. 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ӨНГӨ, ӨӨРИЙН ГЭРИЙН ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДЭГ БАЙНА. ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БАРИЛГАН ОДОО 80 МИЛЛИЙН ӨРГӨӨ, ӨӨРИЙГӨӨ АВНА. ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АШИГЛАЖ БАЙНА. 80 МИЛЛИЙН ӨРГӨӨ, ӨНГӨ 100 ГАРААР АВНА. ОРУУЛАГЧ ДЭЛГЭРЭХГҮЙ ӨНГИЙН 80 МИЛЛИЙГ ӨРГӨӨ, АШИГЛАГЧ 100-ИЙН ЗАГВАРТАЙ БАЙНА. ОРУУЛАГЧ ДЭЛГЭРЭХГҮЙ ӨНГИЙН 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙГ, АВТОМАШИНГ 100-ИЙН ЗААВАР АВНА. ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БАРИЛГАН ОДОО 80 МИЛЛ, ӨРГӨӨНИЙГ 100 ГАРААД АВЧ БАЙНА. ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АШИГЛАГДАНА УУ. 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙГ, АВТОМАШИНЫГ 100-аас хэтрүүлж өгнө. ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АШИГЛАГДАНА УУ. 80 МИЛЛИЙН ӨДӨР, АВТОМАШИНГ 100-ИЙН ЗААВАР. ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АШИГЛАГДАНА УУ. 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙГ, АВТОМАШИНЫГ 100-аас хэтрэхгүй байна. МИЛСИЙН ӨДРИЙН ЦАГ, ШУУРХАЙГ 100 ТӨГРӨГ. ШУУРХАЛ ӨГЛӨГЧ эсвэл 90. З. МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ЦАГ, ШУУРХАЙГ 100 ТӨГРӨГ. ШУУРХАЙ УУ, эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨ МИЛЬС ХҮН, АШИГЛАГЧ 100-г өгнө. ШИЛДЭГ ӨГЧ эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨ МИЛЕС ХОТ, ШИЛДЭГ 100-г өгнө. ШУУРХАЙ ЭМЭГТЭЙ эсвэл 90. ЗҮГЭЭР Л БАЙНА МИЛЬС ХҮН, АШИГЛАГЧ 100-г өгнө. ШИЛДЭГ ӨГЧ эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨ ҮҮ. МИЛЬС ХҮН, АШИГЛАГЧ 100-г өгнө. ШИЛДЭГ ӨГЧ эсвэл 90. ЗӨВХӨН ӨӨРИЙГҮЙ БАЙНА 100. ШУУРХАЙ ХҮН эсвэл 90. ЗОРИУЛЖ БАЙНА УУ. 100. ШУУРХАЙ ХҮН эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨ ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА 100. ШУУРХАЙ МЭДЭХ ХЭРЭГТЭЙ эсвэл 90. ЗӨВХӨН ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ҮҮ 100. ШУУРХАЙ МЭДЭХ ХЭРЭГТЭЙ эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. 100. ШУУРХАЙ МЭДЭХ ХЭРЭГТЭЙ эсвэл 90. ЗҮГЭЭР ЭНД БАЙГААГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. 100. ШУУРХАЙ МЭДЭЭГҮЙ, 90. ЗӨВХӨН ӨӨРИЙГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. 100. ШУУРХАЙ МЭДЭХ ЗААВАР 90. ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ҮҮ ТЭГЭЭД ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ТЭГЭЭД ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. ТЭГЭЭД ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ ЮМ ТЭГВЭЛ БҮХ ТӨРЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. Би ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. БИ БОДСОН ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. БИ ЧАМАЙГ ХҮСЭХГҮЙ ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. БИ ЧАМАЙГ ХҮСЭХГҮЙ ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИ ЧАМАЙГ ХҮСЭХГҮЙ ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИ ЧАМД ХАЙРТАЙ ГЭЖ БАЙНА ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИ ЧАМАЙГ ХҮСЭХГҮЙ ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИДНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИДНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨХГҮЙ БАЙНА ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИД ЯАГААД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИД ЯАГААД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ОДОО ОДОО ОДОО. БИД ЯАГААД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ БИДЭНД ХАЙРТАЙ ЖИЖИГГҮЙ БАЙНА, ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА, ХОЛБОО ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ХОЛБООТОЙ ХОЛБООНЫ ЗӨВЛӨХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ. ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. Конусыг хамгийн их жинтэй болгож, зам мөрийг а ЗӨВХӨН МЭДЭЭГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ БОЛОМЖТОЙ, ЗУРАГ БУРУУГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ БОЛОМЖТОЙ, ЗУРАГ БИЧГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ БОЛОМЖТОЙ ХОЛБООТОЙ ХОЛБООТОЙ ХОЛБОО ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ МЭДЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ МӨНГӨГ ХАМГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨГ ЗОРИУЛЖ БАЙНА. ШИЛДЭГ, ЗАГВАРЫГ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗОРИУЛАГДАХГҮЙ БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. ЭНЭ БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. ЭНЭ БОЛОХГҮЙ БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. Би 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИДНИЙ 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧАДНА 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧАДНА 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧАДАХГҮЙ БАЙНА 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЗҮГЭЭР ХҮРГЭЕ 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧИНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧИНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧАДНА ХИЙЖ БАЙНА 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВХӨН МӨНГҮЙ БАЙНА 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ӨӨРИЙГӨӨ АМЖИЛТ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИД ТАНЫ ТӨГСГӨЛГҮЙ, ТҮҮНИЙГ ТӨГСГӨХГҮЙ ЮМ 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ТАНЫГ ТӨГСГӨХГҮЙ ТӨГСӨГДӨХГҮЙ БАЙНА 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. ЭНЭ ТӨГСГӨХГҮЙ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗҮЙЛИЙГ ХҮСЭХ БОЛНО 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. БОЛОМЖТОЙ ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. БОЛОМЖТОЙ ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. БИДНИЙ НЭГ ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. БИДНИЙ НЭГ ХҮН ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЗӨВХӨН ЮУ ХИЙЖ БАЙНА ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд А ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд энэ нь хангалттай биш юм ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд энэ нь хангалттай биш юм ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. IT ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. АВЧ БАЙНА ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. АВЧ БАЙНА ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЕ Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЕ Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЕ Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХИЙХГҮЙ Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТТАЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЖ БАЙНА Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ТӨВИЙН ХЭРЭГГҮЙ АВЧ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ СИСТЕМ. ТӨВИЙН ХЭРЭГГҮЙ АВЧ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ЭЭ СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ТЭГЭЭД Л ХЭРЭГТЭЙ СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ТИЙМ БОЛОМЖТОЙ СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ТЭГЭЭД ОРОЛЦОЖ, санаж байгаарай ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. ТЭГЭЭД ОРОЛЦОЖ, санаж байгаарай ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. Тиймээс САНААРАЙ, ЭНД ДАРЖ санаж байгаарай ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. Тиймээс үүнийг бодож, санаж байгаарай ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. Тиймээс ЗҮГЭЭР ЭНД БАЙГАА ЮМ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРЭГТЭЙ ТӨВИЙН ШУУД ҮЗЭХГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГТЭЙ гэж бодож, санаж байгаарай ТӨВИЙН ШУУД ҮЗЭХГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН 70-ЫН ЖИЛИЙН ТУСГАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН 70 ЖИЛИЙН ТӨГСГӨЛИЙГ ХЭРЭГТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ШУУД. Тиймээс ЗӨВХӨН 70 ЖИЛИЙН ТӨГСГӨЛИЙГ ХЭРЭГТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ШУУД. Тиймээс ЗӨВХӨН 70 ЖИЛИЙН ТӨГСГӨЛИЙГ ХЭРЭГТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ШУУД. Тиймээс ЗӨВХӨН 70 ЖИЛИЙН ТУСЛАМЖ БОЛОМЖТОЙ гэж бодож, санаж байгаарай ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. ЭНЭ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БАЙНА ЭНЭ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ЭНЭ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БАЙНА УУ ЭНЭ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БАЙНА. ЗӨВХӨН ӨНГӨ ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ЭНЭ ӨДӨР ӨДРИЙН 4-Р ДОЛДОО ӨНГӨ ЦАГИЙН 70 ӨНГӨ ЗӨВЛӨГӨЖ БАЙНА. ЗӨВХӨН ӨНГӨ ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨР ЭНЭ ӨДӨР ӨДӨР 4 3-Р ӨНӨӨДӨР ХОЛБОГДСОН ЗӨВХӨН ӨНГӨ ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА 4 3 4 ЭНЭ ЗӨВХӨН ӨДРИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨР ӨНӨӨДӨР ӨӨРИЙН 4 3 4 БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ЭНЭ ЗӨВХӨН ӨДРИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨР ӨӨРИЙН ӨНДӨР 4 3 4, 5-нд ӨНӨӨДӨР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА. ЦАГДААГИЙН ӨДӨР ӨДӨР 4 3 4, 5-нд ӨНӨӨДӨР ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЦАГИЙН ӨДӨР ӨДРИЙН 4 3 4, 5. СОНДОО ӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА ЦАГИЙН ӨДРИЙН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4 3 4, 5. ЮУ ЮУ ЦАГИЙН ӨДРИЙН ӨНӨӨДӨР 4,3 4, 5. ӨДРИЙН ДҮРГИЙГ ӨНӨӨДӨР БОЛОМЖТОЙ. ЦАГИЙН ӨДӨР ӨДРИЙН 4, 3, 5-нд ӨНӨӨДӨР ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЦАГИЙН ӨДӨР ӨДРИЙН 4, 3, 5-нд ӨӨРИЙНХӨН ӨНӨӨДӨР БОЛОМЖТОЙ. ЦАГДАА ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨДӨР ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 4 3 4, 5-нд ӨӨРИЙНХӨӨ ЮУ ХИЙСЭН ЮУ? ЦАГИЙН ӨДӨР ӨДРИЙН 4 3 4, 5-нд ӨНӨӨГИЙН НЭГДСЭН ӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА. ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4 ба 5. ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГТЭЙ ЮУ ХИЙХГҮЙ ЮУ ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. 5. ЮУ ХИЙХГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. ЖИНХЭНЭ ЮУ ХИЙХГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. ЖИНХЭНЭ ЭНЭ ҮНЭГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. ЖИНХЭНЭ ТҮҮХЭЭ ЭНЭ ЭНЭ ҮНЭГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. ӨӨРИЙГ ЭНЭ БҮХ ТҮҮНИЙГ ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ТЭГЭЭР ЭНЭ БОЛ ЯМАР ЭНЭ ҮНЭХЭЭР БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ТЭГЭЭР ЭНЭ БОЛ ЯМАР ЭНЭ ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ХҮРГЭЕ ТЭГЭЭР ЭНЭ БИЧЛЭГДЭХ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? ТЭГЭЭР ЭНЭ БИЧЛЭГДЭХ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ТЭГЭЭР ЭНЭ ҮНЭГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? ЭНЭ ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ОРУУЛАХ ГЭЖ БАЙНА ЭНЭ ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР СУРГУУЛЬ НЭГДСЭН ХҮНИЙГ ХҮСЭЛТЭЙ БАЙНА ЭНЭ ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР СУРГУУЛЬ НЭГДСЭН ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ЭНЭ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА ЭНЭ ҮНЭГҮЙ БАЙГУУЛЛАГЫГ ХҮСЭХГҮЙ ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ЭНЭ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА, ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙГ ХҮСЭЛТЭЙ, ХҮНИЙГ МӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА. ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА, АЖИЛЛАЖ БАЙНА ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОРУУЛАХГҮЙ ГЭДГИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА, АЖИЛД АВНА ХҮҮХДИЙН ГЭР БҮЛИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА, ХҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА АВЧ БАЙНА. ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОРУУЛАХГҮЙ ГЭДГИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА, ХҮНИЙГ ЗОРИГЛОЛТОЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА МИНИЙ ТЭМЦЭЭН, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА ЯМАР ЗОРИГИЙН ЗОРИЛГОТОЙ МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА ЯМАР НОРТ ХООЛД КАРОЛИНА, МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖ БАЙНА Зүүн хойд Каролина, энд байна. МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖ БАЙНА Зүүн хойд Каролина, МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖ БАЙНА Зүүн хойд Каролина, энд 1 байна. MYTLE BEACH, ОНЫ АЖЛЫГ ЗОРИГЛОГИЙН Зүүн хойд Каролина, 1-т орсон байдаг МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА ЯМАР Зүүн хойд Каролина, энд 1-ийн 3-т байна. Зүүн хойд хойд каролинагийн талаархи арга замууд, энд 1-ийн 3 байна Зүүн хойд зүгийн Каролинагийн зам, 3-т тохиолддог 1 зүйл байна Зүүн хойд хойд Каролинагийн зам, 3 боломжийн даваанд 1 байна. Зүүн хойд хойд Каролинагийн зам, 3 боломжийн даваанд 1 байна. Зүүн хойд хойд Каролинагийн талаархи арга замууд КАРОЛИНА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД 3-Р ЧАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 1-Р ХҮН БОЛНО КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ 3 ЧАНГИЙН РОГЛОЛТЫН 1-Р ЗҮЙЛ байна КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ГАНА ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ГАНА ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ЭНЭ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ХҮСЭЛГҮЙ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? ЭНЭ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙГАА ЮМ. БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙГАА ЮМ. БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ НЭГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВХӨН НЭГДЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙГАА ЮМ. .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭЭ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. SO IT ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ТЭГЭЭР БОЛНО ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. Тиймээс ЗҮГЭЭР АВЧ БАЙНА ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. Тиймээс ЗҮГЭЭР ХЭРЭГГҮЙ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. Тиймээс ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН КОСТ-т нөлөөлнө ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВ АМЬДРАЛЫН ГАЗРЫГ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН КОСТО ГАЗРЫН ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН БАРУУН ГАЗРЫГ ХАРИУЦЛАЖ БАЙНА ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВ МОНГОЛД ОРОЛЦОХЫГ ЗӨВХӨН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА Тиймээс ЗӨВХӨН, ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ЗӨВХӨН ГАЗРЫГ ХАРИУЦЛАЖ БАЙНА Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСАД ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГ ЗӨВХӨН ГАЗРЫГ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА. Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨГ ЗӨВЛӨГӨӨ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. Тиймээс ЗӨВХӨН БАРИЛДААНЫ ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ЗӨВХӨН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА. ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН МӨНГҮЙ, ХУВЬ ХҮНИЙГ ХҮРГЭЕ ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫН ХУВЬ ЗААВАР АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫН ХУВЬ ЗААВАР АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН МӨНГҮЙ, ХУВИЙН ЯВУУЛАГЧ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН НОГООНЫ НЭГ, ЗОРИУЛАГЧ ДЭЛГҮҮРИЙН ХОРООЛОЛД ЗОРИУЛЖ БАЙНА ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН НОГООНО, НЭГДҮГЭЭР ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН НОГООН КАРОЛИНГ ХЭРЭГЛЭХ ЮМ. ЗӨВХӨН, ЗОРИУЛСАН НОМЫГ ДЭЛГҮҮРИЙН ДОТООД ОРОЛЦОГЧ ЁС ЗӨВХӨН, ХҮҮХДИЙН ЗОРИУЛСАН ХОЛБОГДОЛ, ОЛОН ЗӨВХӨН НОГООН КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХУВЬЦАА ЗӨВХӨН НОГООН КАРОЛИНА, эсвэл Өмнөд КАРОЛИНА УРЬЖ БАЙНА. ЗӨВХӨН ТӨМӨР ЗОГСООД НОГООН КАРОЛИНА эсвэл Өмнөд КАРОЛИНА ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА. ДОТООД ЗОРИЛГО КАРОЛИНА эсвэл ОЛОН УЛС КОЛОЛИНА ХӨГЖЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГҮЙ ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. А ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. ОЛОН ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. МАШ ИХ ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. АСУУЛТЫН НЭГ ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. АСУУЛТЫН НЭГ ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. АСУУЛТЫН НЭГДСЭН БАЙНА ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. ЦАГИЙН АСУУЛТУУД Жижигхэн хэвээр байна ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. ЦАГИЙН АСУУЛТУУД ЖИЖИГЧҮҮДЭЭ ӨӨРИЙГӨӨ АЖИЛЛАЖ БАЙНА ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. ӨНГӨГҮЙ АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. ЦАГААНА АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА НИЙСЛЭЛ. ЦАГААНА АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА НИЙСЛЭЛ. ЖИНХЭН ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ АЖИЛЛАГАА БАЙНА НИЙСЛЭЛ. ЦАГААНА АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭ ӨӨРЧЛӨЛТ АЖИЛЛАГАА ХИЙЖ БАЙНА УУ? НИЙСЛЭЛ. ЦАГААНА АСУУЛТУУД Жижигхэн өөрчлөлтийг эндээс хийж болно. НИЙСЛЭЛ. ЖИНХЭН ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА НИЙСЛЭЛ. ЦАГААНА АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭР ӨӨРЧЛӨЛТ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ЖИЖИГЧИН ӨӨРЧЛӨЛТ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ Жижиг хэмжээний өөрчлөлтийг САНААРАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЖИЖИГЧИН ӨӨРЧЛӨЛТ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЖИЖИГЧИН ӨӨРЧЛӨЛТ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЖИЖИГЧИН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЭНД ДАРЖ СПАГЕТТИ ЗАГВАРЫГ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ, БҮХ СПАГЕТТИ ЗАГВАРЫН ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН СПАГЕТТИ ЗӨВХӨН ЗАГВАРУУД ЭНЭ БҮХ компьютерээс гарсан бүх спагетти загваруудыг эндээс авна уу. ЭНД ДАРЖ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ЭНД БАЙГУУЛЛАГУУД ЭНЭ БҮХ МЭДЭЭГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА СПАГЕТТИ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЗӨВЛӨГӨӨ Компьютерийн загваруудыг СПАГЕТТИ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ компьютерын загваруудыг СПАГЕТТИ ЗУРАГ, ЭНЭ БҮХНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ СПАГЕТТИ ЗУРАГ, ЭНЭ АМЬДРАЛЫН НЭГДҮГЭЭР ЭНЭ БҮХ КОМПЬЮТЕРИЙН ЗАГВАР СПАГЕТТИ ЗУРАГ, ЭНЭ АМЬДРАЛЫН НЭГДҮГЭЭР БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ СПАГЕТТИ ЗУРАГ, ЭНЭ ӨДӨР, ЭМЭГТЭЙ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ЭНДИЙГ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЭНЭ БҮХ МЭДЭЭЛЭЛ, ЭНЭ АВТОМАШИНГ, МОНГОЛЧУУДЫН ЗАГВАР ЭНЭ БҮХ МЭДЭЭЛЭЛ, ЭНЭ ӨДӨР, НЭМЭГДҮҮЛЭГИЙН ЗАГВАР ЭНЭ БҮХ МЭДЭГДЭЛ, ЭНЭ ӨДӨР, НЭГ ХҮНИЙГ ЗОРИУЛСАН ЭМЭГТЭЙ, ЭНЭ ӨДӨР, АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАГВАР ЭМЭГТЭЙ БАЙГУУЛЛАГУУД, ЭНЭ ӨДРИЙН АЛБАН, АЛБА ЭМЭГТЭЙ БАЙГУУЛЛАГУУД, ЗӨВЛӨГӨӨДИЙН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАР ЭНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, АЛБАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА ЭНЭ ЭНД ДАРЖ, ОЛОН УЛСЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ЭНЭ НЭГДҮГЭЭР БАЙГУУЛЛАГУУДИЙН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ТУХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЭНЭ НЭГДҮГЭЭР ГАЗРЫН АЛБА, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЗӨВХӨН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТУСГАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЗӨВХӨН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТУСГАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЭЭ ЗӨВХӨН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТУСГАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ. SO IT'S ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. SO IT'S ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. SO IT It On ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс, маш сайн ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. SO IT'S EASTERN EDGE ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. SO IT'S EASTERN EDGE OF ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН ЗУРАГ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс бид БИДНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЭДИЙГ ЗОРИУЛСАН ЮМ ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс бид БИДНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЭДИЙГ ЗОРИУЛСАН ЮМ ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс ЗӨВ ХОЛБОГДОГДОНГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАРТАЙ ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЭНД ДАРЖ ҮНЭХЭЭР ЭНЭ БИД ЧИНИЙГ УУ ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЭНД ДАРЖ ҮНЭГҮЙ БИД ЭНЭ БИДНИЙГ ДУУЛЖ БАЙНА ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ТҮҮХИЙГ ЗӨВЛӨГӨӨ БИДНИЙ ЭНД ДАРЖ ҮНЭХЭЭР БИДЭНЭ ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЗУРАГ ХЭРЭГГҮЙ, ЭНЭ БИДНИЙ ХУВЬД НЬ ЭНЭ БИДНИЙГ ДУРСАЖ БАЙНА. ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЗУРАГ ХЭРЭГГҮЙ, ЭНЭ БИДНИЙ ХУВЬД НЬ ЭНЭ БИДНИЙГ ДУРСАЖ БАЙНА. ЭЭ ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЗУРАГ ХЭРЭГГҮЙ, ЭНЭ БИДНИЙ ХУВЬД НЬ ЭНЭ БИДНИЙГ ДУРСАЖ БАЙНА. SO AGAIN ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. SO AGAIN ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. SO AGAIN, би ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. ХЭРЭГТЭЙ, БИ ЗҮГЭЭР ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. Тийм ээ, би БҮГДИЙГ ХҮСЭЛТЭЙ ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. ХЭРЭГТЭЙ, БИ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БИ ГЭЖ БАЙНА ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. ХЭРЭГТЭЙ, БИ ӨӨРИЙНХӨӨ ӨӨРИЙНХӨӨ БОЛНО ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. Тиймээс, би ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, би ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, дахиад л би шилжиж явах хандлагатай байна ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, дахиад л БИД ЯГ БОЛОМЖТОЙ БОЛНО ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тийм ээ, БИ ӨӨРИЙГӨӨ ЭНЭ БИЧЛЭГГҮЙ БАЙНА ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, би ЭНЭ БОЛ ЯМАР НЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨХГҮЙ БАЙНА ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, би ЭНЭ БОЛ ЯМАР НЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ЭНД ДАРЖ БАЙНА. , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЭНЭ БИЧЛЭГИЙГ ХҮСЬЖ БАЙНА , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. , БИДНИЙГ ӨӨРИЙНХӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ ТУРШЛАГАТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ОФ ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ХЭРЭВ УУ ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЭНД ДАРЖ БАЙНА ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЭНД ДАРЖ БАЙНА ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД ДАРЖ БАЙНА ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД ДАРЖ БАЙНА ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД ДАРЖ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ХИЙЖ БАЙНА ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ХИЙЖ БАЙНА ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БАЙХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БАЙНА ГЭЖ ЮУ ВЭ ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? ХАЙХ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ХАЙХ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ХАЙХ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ. ЗӨВХӨН ТИНИЙГ БИЗ ДЭЛГЭРЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ ЗӨВХӨН ТИНЬ БИЗ ДЭЭР НЬ ИЛГЭЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА, МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДИЙГ УРЬЖ БАЙГАА ЮМ, БИД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА УУ, ЗАГВАРЫГ УРЬЖ БАЙГАА ЮМ БИД БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА УУ, ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД ХУДАЛДАН АВЧ БАЙНА, БИДЭНЭ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА УУ, ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АВЧ БАЙНА, БИД ХЭРЭГТЭЙ БИДНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН ЮМ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА, БИД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. БИД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА УУ, ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АЖИЛЛАГАА, БИШ, АШИГЛАГДАХГҮЙ БАЙНА БИД ЗАМЫГ ЗОРИУЛЖ БАЙНА, БОЛОМЖТОЙ БАЙГУУЛЛАГУУД, ХЭРЭГТЭЙ БИД ЗАМЫГ ЗОРИУЛЖ БАЙНА, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. БИДНИЙ ЗАСГИЙН ЗАСГИЙГ ЗАСВАРЛАГДСАН, зарим асуудал тулгараад байна, зарим нэг газрууд бага байдаг. БИД ЗАМЫГ ЗОРИУЛЖ БАЙНА, ХЭРЭГЛЭГЧ АЖИЛЛАГААНЫГ ЗОРИУЛСАН, ХЭРГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙГ УУ? БИДНИЙ ЗАСГИЙН ЗАСГИЙГ ЗАСВАРЛАГДСАН, зарим асуудал тулгараад байгаа юм байна, цөөн хэдэн цэгүүд үерлэх болно БИДНИЙ ЗАСГИЙН ЗАСГИЙГ ЗАСВАРЛАГДСАН, зарим асуудал тулгараад байгаа юм байна, цөөн хэдэн цэгүүд үерлэж байна. БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, НЭГДҮГЭЭР ТӨГСГӨХ ТӨГСГӨЛГҮЙ АА БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ҮҮ БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. ТҮҮХ БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. ДЭЛХИЙН БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. ДЭЛХИЙН ГЭДЭГ БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. ДЭЛХИЙГ ХҮРГЭЕ ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. ДЭЛХИЙГ ХҮРГЭЕ ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. ДЭЛХИЙД ЗОРИУЛСАН БОЛОМЖТОЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. АРД ТҮМЭН ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. ДЭЛХИЙН ТҮҮХИЙГ ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ болно ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. ЗӨВЛӨГӨӨНД ЗОРИУЛСАН МӨНГӨ, МЭДЭГДЭЖ БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ЗӨВЛӨГӨӨНД ЗОРИУЛСАН МӨНГӨ, МЭДЭГДЭЖ БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ДЭЛГЭРЭГТЭЙ УДИРДЛАГЫГ ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭЭ ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ, БИЧЛЭГДЭЖ БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ДЭЛГҮҮРИЙН ЗАСГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫГ АМЬДАРЖ БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ, МӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ЗӨВЛӨГӨӨ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЗАГВАРЫН ХӨГЖЛИЙН ХУВЬЦАА, ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХУВЬЦАА ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭГЧ, МОНГОЛ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ЗАГВАРЫН ХҮРЭЭЛЭГ, МЯБЕГИЙН ДЭЛГҮҮРИЙН ХУВЬЦАА ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭГЧ, МИНБЕГИЙН ТҮҮХЭЭД ӨНӨӨДӨРИЙН ХУВИЙН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ЗАГВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, МОНГОЛ ХҮҮХДИЙН ТҮҮХИЙН ТҮҮХИЙН ТҮҮХИЙН ТҮҮХҮҮД ЗАГВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, МОНГОЛ ТҮҮХИЙН ТҮҮХИЙН ТҮҮХИЙ ЭНД ДАРЖ ХӨДӨЛГӨӨН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ТҮҮХИЙ ЭНД ДАРЖ УЛС ОРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ХҮҮХДИЙН ХОРООНЫ ХУВЬ ЗАГВАРЫГ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ЗОРИУЛЖ БАЙНА. ХОНОГИЙН ХООЛНЫ ХУВЬ ЗАГВАРЫГ ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД ХИЙЖ БАЙНА. ХОНОГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТОРНАДО-гоос арай илүү өндөр үнээр хашиж байна. ТҮҮХИЙН ХАВХГҮЙ ЗУРАГ, ТОРНАДО УУ ТҮҮХИЙН ХӨДӨЛГӨӨНД ЗОРИУЛСАН, ТОРНАДО УУ. ТҮҮХИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЦАГДАХ, ТОРНАДО УУ. ТҮҮХИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЦАГДАХ, ТОРНАДО УУ. ТҮҮХИЙН ХӨДӨЛГӨӨН ЦАГДААГҮЙ, ТОРНАДО УУ. ТҮҮХИЙ ЭНД ӨӨРИЙН ЦАГДААГ ЗОРИУЛСАН, ТОРНАДО УУ. ЗУРАГ, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЗАГВАР, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЗАГВАР, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЗАГВАР, ТОРНАДО УУ ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЗАГВАР, ТОРНАДО УУ ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЗАГВАР, ТОРНАДОГ ХҮСЬЕ, БИДНИЙ БАРИЛГАА ХИЙЖ БАЙНА. ЗАГВАР, ТОРНАДОГ ХҮРГЭЕ, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ЗАГВАР, ТОРНАДОГ ХҮСЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА УУ, ХУВЬЦААГҮЙ, ХУВЬЦААГҮЙ. ҮНЭГҮЙ БАРУУН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, ОРУУЛЖ БА СЭТГЭХ БОЛОМЖТОЙ ШУУРХАЙ БАРУУН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, ОРУУЛЖ БАЙГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ШУУД ҮЗЭХИЙН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, БИДНИЙГ ХУВЬЦААГҮЙ, ХЭМЖЭЭГҮЙ БОЛОМЖТОЙ. ШУУД ҮЗЭХИЙН ТАЛААР ХЭРЭГТЭЙ, БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА, БИДЭНД БЭЛЭГТЭЙ БИД ШУУД ҮЗЭХИЙН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, ОЛОН УЛСЫН ИРГЭДИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ, БИД БОЛОМЖТОЙ. ОДОО БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ОДОО БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ ЮМ. ХЭРЭГЛЭХГҮЙ, ХУВИЛЦААНЫ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. ОДОО БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. ИЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ, БИДНИЙ ТОРНАДОЙ ХИЙХГҮЙ ИЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ БИДНИЙ ТОРНАДОГ ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. БИДЭНДЭГГҮЙ, БИД ТОРНОДООРЫГ ХЭРХЭН ТЭГЭЭД БАЙНА. БИДЭНДЭЭГҮЙ БИД БИДНИЙ ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. БИДЭНДЭЭГҮЙ БИД БИДНИЙ ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. ЭЭ БИДЭНДЭЭГҮЙ БИД БИДНИЙ ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс, бид БОЛНО ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс, бид БОЛНО ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс, бид БОЛЖИЙГ ЮУ ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс бид БОЛЖ БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс бид БОЛОМЖТОЙ БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс БИД ЗҮГЭЭР ХЭРЭГТЭЙ ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс БИД ЗҮГЭЭР ЗҮГЭЭР БАЙНА ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. ЗӨВХӨН БИД ЗУРГИЙГ ӨНӨӨДӨР БОЛОМЖТОЙ БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. ЗӨВХӨН БИД ЗУРГИЙГ ӨНӨӨДӨР БОЛОМЖТОЙ БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс, бид модератыг өндөр үр дүнтэй болгохыг зорьж байна БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс БИД ЗОРИУЛСАН ЗУРАГ ӨГӨХГҮЙ БАЙНА БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс БИД ЗҮГЭЭР ЗУРАГ ӨГӨХГҮЙ БАЙНА БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс БИД ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР өндөр үр нөлөө үзүүлэхээр ЗУРАГ ЮМ БОЛОМЖТОЙ. БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс БИД ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР өндөр үр нөлөө үзүүлэхээр ЗУРАГ ЮМ БОЛОМЖТОЙ. АВЧ БАЙНА ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. АВЧ БАЙНА ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХЭРЭГТЭЙ, ЭНД БАЙНА ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ БАЙНА ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ БАЙНА ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ, А ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ, А ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ТҮҮНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ЮМ ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАРИУЦЛАГАА, ЭНД ДАРЖ ИРГЭДИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ ИРГЭД, ИРГЭДИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ ИРГЭН, ЗӨВХӨН ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА , ЭНД ДАРЖ ИЛГЭЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ , ЭНД ДАРЖ ИЛГЭЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ , ЭНД ДАРЖ ИРГЭН, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА , ЭНД ДАРЖ ИРГЭН, ЗӨВЛӨГӨӨД ОРУУЛЖ БАЙНА УУ. , ЭНД ДАРЖ ИРГЭН, ЗӨВЛӨГӨӨД ОРУУЛЖ БАЙНА УУ. ЭНЭ ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би алах болно ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би ярьж байна ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би ЗҮГЭЭР ЯРИА БАЙНА ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би ЗҮГЭЭР ЯРИА БАЙНА ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би энэ талаар илүү ярьж байна ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би энэ талаар илүү ярьж байна ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би янз бүрийн зүйл ярьж байна ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би олон янзын үзэгдлүүдийн талаар илүү их ярьдаг ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би олон янзын үзэгдлүүдийн талаар илүү их ярьдаг ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. БОЛОМЖТОЙ СЭТГҮҮЛДЭХҮҮДИЙН СУРГУУЛИЙН талаар би илүү их ярилцдаг ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Намайг өөр өөр үзэгдлийн талаар ярих бол Би илүү чухал зүйл юм ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Намайг очихдоо олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би буцаж ирэхэд олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно. ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би буцаж ирэхэд олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно. БОЛОН ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би буцаж ирэхэд олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно. Ба ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би буцаж ирэхэд олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно. Бас би БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ СКЕНАРИЙН тухай. Бас би БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ СКЕНАРИЙН тухай. Би хэлсэнчлэн, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ СКЕНАРИЙН тухай. Би хэлсэн шиг хэлж өгөөрэй БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ СКЕНАРИЙН тухай. Би хэлсэнчлэн АА

Халуун орны шинэчлэлт: Исаайас хар салхи 1-р ангилал хэвээр байна

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.6" dur="0.067"> УУЛЗАЛТ. </text>
<text sub="clublinks" start="0.667" dur="0.1"> УУЛЗАЛТ. БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="0.767" dur="0.133"> УУЛЗАЛТ. БҮРЭН БАРУУН </text>
<text sub="clublinks" start="0.9" dur="0.101"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="1.001" dur="0.133"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ УУ </text>
<text sub="clublinks" start="1.134" dur="0.3"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ УУ </text>
<text sub="clublinks" start="1.434" dur="0.067"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="1.501" dur="0.1"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.067"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙГЭЭР ЦАГААН ХОГ ХИЙЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="1.668" dur="0.067"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="1.735" dur="0.066"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ ХИЙХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="1.801" dur="0.267"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ГЭДЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖГҮЙ ЦАГДААГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="2.068" dur="0.034"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ГЭДЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН ЦАГ ХУГАЦААГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="2.102" dur="0.1"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ГЭДЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВХӨН ЦАГДААГҮЙ ЦАГДААГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="2.202" dur="1.334"> УУЛЗАЛТ. ОДОО ЮУ ХИЙГЭЭД ОДОО ХАЙРТАЙ ЦАГДААГҮЙ ЦАГДААГҮЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="3.536" dur="0.134"> УУЛЗАЛТ. ОДОО ЮУ ХИЙГЭЭР ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАГДААГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.133"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ УУ </text>
<text sub="clublinks" start="3.803" dur="0.134"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ УУ </text>
<text sub="clublinks" start="3.937" dur="0.067"> УУЛЗАЛТ. ОДОО АВТОМАШИНГ ЮУ УУ </text>
<text sub="clublinks" start="4.004" dur="0.233"> МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ХҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ, А </text>
<text sub="clublinks" start="4.237" dur="0.067"> МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОХГҮЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.067"> МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="4.371" dur="0.1"> МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД БИДНИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛНО. </text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.133"> МОНГОЛ УЛСАД ӨӨРИЙГӨӨ БУУРУУЛАХ ХҮҮХДҮҮД БИДНИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.067"> МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ХҮҮХДҮҮД ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.2"> МЕТРО ХЭРЭГГҮЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВХӨН ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="4.971" dur="0.1"> МЕТРО ХЭРЭГГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.067"> МЕТРО ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="5.138" dur="0.067"> МЕТРО ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="5.205" dur="0.1"> МЕТРО ГЭЖ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ЗОРИУЛЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.067"> МЕТРО ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="5.372" dur="2.469"> ЗӨВХӨН ТӨЛӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="7.841" dur="0.1"> ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬЦААГҮЙ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="7.941" dur="0.267"> ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬЦААГҮЙ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ХАЙРТАЙ, </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.066"> ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬЦААГҮЙ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ЭНЭ, ЭНЭ </text>
<text sub="clublinks" start="8.274" dur="0.267"> ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ЭНЭ, ЭНЭ </text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.1"> ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ХЭРЭГЛЭЭ, ЭНД ДАРЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.101"> ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ ИРСЭН </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.166"> ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БҮХ ТӨРЛИЙН ХУВЬЦАА БОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="8.908" dur="0.067"> ХУРДАНД ОРУУЛЖ БАЙНА. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ ДЭЛГҮҮР АЖИЛЛАГАА БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.2"> ХУРДАН. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ ДЭЛГҮҮР АЖИЛЛАГАА БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.067"> ХУРДАН. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ ДЭЛГҮҮР АЖИЛЛАГАА БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="9.242" dur="0.1"> ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ БУСДУУЛАХ ДЭЛГҮҮРИЙН АВТОМАШИНГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.034"> ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ ТУСГАЙ ДЭЛГҮҮРИЙНГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ ТУСГАЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗҮГЭЭР ҮНЭХЭЭР ОРОЛЦОЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.166"> ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ ТУСГАЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗҮГЭЭР ҮНЭХЭЭР ОРОЛЦОЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="9.642" dur="0.067"> ХУРДАН. АМЬДРАХ, ЭНЭ ТУСГАЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗҮГЭЭР ҮНЭХЭЭР ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="9.709" dur="2.403"> ТУРШЛАГАТАЙ ДЭЛГЭРҮҮЛЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.133"> ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="12.245" dur="0.134"> ШИНЖЛЭХ УХААЛАГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.133"> ТУРШЛАГАТАЙ ДЭЛГҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗӨВХӨН ӨДӨР 11:00 цагаас ӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.1"> ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="12.612" dur="0.067"> ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.267"> ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН 11.00Д ОРОЛЦОЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.1"> ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ХИЙХГҮЙ 11:00 цагт ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.1"> ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ЗАЛУУСЫГ 11:00 цагаас ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛНО. </text>
<text sub="clublinks" start="13.146" dur="0.067"> ӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН 11:00 цагт АМЖИЛТ ХҮСЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ЗАЛУУСЫГ 11:00 цагаас ӨНДӨР АМЖИЛТТАЙ ЗАЛУУСЫГ УРЬЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.101"> ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ 11:00 цагаас ТӨГСӨГДӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="13.38" dur="0.066"> ӨДРИЙН 11:00 ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="13.446" dur="2.069"> 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80-ЫН ТУХАЙ ТӨГСГӨЛИЙН ЗАМЫГ ХҮРГЭЕ </text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.133"> 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ТӨГСГӨЛТЭЙ УРАЛДААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="15.648" dur="0.101"> 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 MILES PER-т ОРУУЛАЛТТАЙ УРАМШУУЛАЛТЫГ УРЬЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="15.749" dur="0.133"> 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫН ХУВЬ ЗААВАР АВЧ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.134"> 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ӨДРИЙН ЗАСГИЙН ГЭРЭЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.133"> 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ӨДӨР, ӨДРИЙН ЗОРИУЛСАН ДЭЛГЭРЭНГЭЭР ОРОЛЦОЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.133"> 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН, ХУВЬСГАЛЫН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫН БАРИЛГАГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> 11:00 ЗӨВЛӨГӨӨ 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ӨНГӨ, ӨӨРИЙН ГЭРИЙН ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДЭГ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.2"> ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БАРИЛГАН ОДОО 80 МИЛЛИЙН ӨРГӨӨ, ӨӨРИЙГӨӨ АВНА. </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АШИГЛАЖ БАЙНА. 80 МИЛЛИЙН ӨРГӨӨ, ӨНГӨ 100 ГАРААР АВНА. </text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.067"> ОРУУЛАГЧ ДЭЛГЭРЭХГҮЙ ӨНГИЙН 80 МИЛЛИЙГ ӨРГӨӨ, АШИГЛАГЧ 100-ИЙН ЗАГВАРТАЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.133"> ОРУУЛАГЧ ДЭЛГЭРЭХГҮЙ ӨНГИЙН 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙГ, АВТОМАШИНГ 100-ИЙН ЗААВАР АВНА. </text>
<text sub="clublinks" start="16.816" dur="2.836"> ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БАРИЛГАН ОДОО 80 МИЛЛ, ӨРГӨӨНИЙГ 100 ГАРААД АВЧ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="19.652" dur="0.134"> ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АШИГЛАГДАНА УУ. 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙГ, АВТОМАШИНЫГ 100-аас хэтрүүлж өгнө. </text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.267"> ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АШИГЛАГДАНА УУ. 80 МИЛЛИЙН ӨДӨР, АВТОМАШИНГ 100-ИЙН ЗААВАР. </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.067"> ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АШИГЛАГДАНА УУ. 80 МИЛЛИЙН ӨДРИЙГ, АВТОМАШИНЫГ 100-аас хэтрэхгүй байна. </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> МИЛСИЙН ӨДРИЙН ЦАГ, ШУУРХАЙГ 100 ТӨГРӨГ. ШУУРХАЛ ӨГЛӨГЧ эсвэл 90. З. </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.1"> МИЛЛИЙН ӨДРИЙН ЦАГ, ШУУРХАЙГ 100 ТӨГРӨГ. ШУУРХАЙ УУ, эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="20.42" dur="0.033"> МИЛЬС ХҮН, АШИГЛАГЧ 100-г өгнө. ШИЛДЭГ ӨГЧ эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.134"> МИЛЕС ХОТ, ШИЛДЭГ 100-г өгнө. ШУУРХАЙ ЭМЭГТЭЙ эсвэл 90. ЗҮГЭЭР Л БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.167"> МИЛЬС ХҮН, АШИГЛАГЧ 100-г өгнө. ШИЛДЭГ ӨГЧ эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨ ҮҮ. </text>
<text sub="clublinks" start="20.754" dur="0.066"> МИЛЬС ХҮН, АШИГЛАГЧ 100-г өгнө. ШИЛДЭГ ӨГЧ эсвэл 90. ЗӨВХӨН ӨӨРИЙГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="20.82" dur="3.103"> 100. ШУУРХАЙ ХҮН эсвэл 90. ЗОРИУЛЖ БАЙНА УУ. </text>
<text sub="clublinks" start="23.923" dur="0.134"> 100. ШУУРХАЙ ХҮН эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨ ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="24.057" dur="0.133"> 100. ШУУРХАЙ МЭДЭХ ХЭРЭГТЭЙ эсвэл 90. ЗӨВХӨН ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ҮҮ </text>
<text sub="clublinks" start="24.19" dur="0.134"> 100. ШУУРХАЙ МЭДЭХ ХЭРЭГТЭЙ эсвэл 90. ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.133"> 100. ШУУРХАЙ МЭДЭХ ХЭРЭГТЭЙ эсвэл 90. ЗҮГЭЭР ЭНД БАЙГААГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="24.457" dur="0.1"> 100. ШУУРХАЙ МЭДЭЭГҮЙ, 90. ЗӨВХӨН ӨӨРИЙГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.067"> 100. ШУУРХАЙ МЭДЭХ ЗААВАР 90. ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ҮҮ </text>
<text sub="clublinks" start="24.624" dur="0.2"> ТЭГЭЭД ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.067"> ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.067"> ТЭГЭЭД ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.1"> ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.167"> ТЭГЭЭД ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.066"> ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="25.291" dur="1.902"> ӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ ЮМ </text>
<text sub="clublinks" start="27.193" dur="0.134"> ТЭГВЭЛ БҮХ ТӨРЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="27.327" dur="0.233"> ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="27.56" dur="0.134"> ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. Би </text>
<text sub="clublinks" start="27.694" dur="0.133"> ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. БИ БОДСОН </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.134"> ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. БИ ЧАМАЙГ ХҮСЭХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.067"> ОДОО ХҮСЭХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ ГЭДГИЙГ ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. БИ ЧАМАЙГ ХҮСЭХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="28.028" dur="0.2"> ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИ ЧАМАЙГ ХҮСЭХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.066"> ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИ ЧАМД ХАЙРТАЙ ГЭЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.067"> ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИ ЧАМАЙГ ХҮСЭХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.1"> ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИДНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="3.003"> ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИДНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="31.464" dur="0.134"> ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="31.598" dur="0.133"> ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИД ЯАГААД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="31.731" dur="0.067"> ОДОО АВТОМАШИНГҮЙ ОРУУЛАЛТТАЙ ХУВЬЦАА. БИД ЯАГААД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.167"> ОДОО ОДОО ОДОО. БИД ЯАГААД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="31.965" dur="0.1"> ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="32.065" dur="0.1"> ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ БИДЭНД ХАЙРТАЙ ЖИЖИГГҮЙ БАЙНА, </text>
<text sub="clublinks" start="32.165" dur="0.067"> ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА, ХОЛБОО </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="0.133"> ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="32.365" dur="0.134"> ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ХОЛБООТОЙ ХОЛБООНЫ ЗӨВЛӨХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.066"> ОДОО ОДОО ОДОО. БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="32.565" dur="0.234"> Конусыг хамгийн их жинтэй болгож, зам мөрийг а </text>
<text sub="clublinks" start="32.799" dur="0.067"> ЗӨВХӨН МЭДЭЭГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="32.866" dur="0.033"> ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ БОЛОМЖТОЙ, ЗУРАГ БУРУУГҮЙ БАЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="32.899" dur="0.134"> ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ БОЛОМЖТОЙ, ЗУРАГ БИЧГҮЙ БАЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ БОЛОМЖТОЙ ХОЛБООТОЙ ХОЛБООТОЙ ХОЛБОО </text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ МЭДЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> ЗӨВХӨН МӨНГӨГ МӨНГӨГ МӨНГӨГ ХАМГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨГ ЗОРИУЛЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.233"> ШИЛДЭГ, ЗАГВАРЫГ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗОРИУЛАГДАХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="33.566" dur="2.336"> БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.134"> БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. ЭНЭ </text>
<text sub="clublinks" start="36.036" dur="0.1"> БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="36.136" dur="0.133"> БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. ЭНЭ БОЛОХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="36.269" dur="0.067"> БИДЭНД, 11:00 цагт хамгийн бага унтраадаг замаа гарга. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.133"> 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.1"> 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. Би </text>
<text sub="clublinks" start="36.569" dur="0.1"> 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИДНИЙ </text>
<text sub="clublinks" start="36.669" dur="0.101"> 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧАДНА </text>
<text sub="clublinks" start="36.77" dur="0.133"> 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧАДНА </text>
<text sub="clublinks" start="36.903" dur="0.134"> 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧАДАХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="37.037" dur="0.133"> 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЗҮГЭЭР ХҮРГЭЕ </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.067"> 11:00 цагт ШАГНАГИЙН ЖИНХЭНЭ ДЭЛГҮҮР. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧИНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="37.237" dur="0.167"> 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧИНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.066"> 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ЧАДНА ХИЙЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.1"> 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВХӨН МӨНГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="1.602"> 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ӨӨРИЙГӨӨ АМЖИЛТ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.133"> 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИД ТАНЫ ТӨГСГӨЛГҮЙ, ТҮҮНИЙГ ТӨГСГӨХГҮЙ ЮМ </text>
<text sub="clublinks" start="39.305" dur="0.134"> 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. БИ ТАНЫГ ТӨГСГӨХГҮЙ ТӨГСӨГДӨХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.133"> 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. ЭНЭ ТӨГСГӨХГҮЙ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗҮЙЛИЙГ ХҮСЭХ БОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="39.572" dur="0.067"> 11.00 цагт. ЭНЭ БОЛОМЖГҮЙ. ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. </text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.167"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. </text>
<text sub="clublinks" start="39.806" dur="0.067"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="39.873" dur="0.066"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="39.939" dur="0.134"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. БИДНИЙ НЭГ </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.133"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. БИДНИЙ НЭГ ХҮН </text>
<text sub="clublinks" start="40.206" dur="0.1"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЗӨВХӨН ЮУ ХИЙЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.134"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд А </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.067"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТӨГСГӨЛГҮЙ, ЭНЭ ӨНГӨ НЬ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд энэ нь хангалттай биш юм </text>
<text sub="clublinks" start="40.507" dur="0.233"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд энэ нь хангалттай биш юм </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.1"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. </text>
<text sub="clublinks" start="40.84" dur="2.503"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. IT </text>
<text sub="clublinks" start="43.343" dur="0.133"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. АВЧ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.134"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. АВЧ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="43.61" dur="0.066"> ЭНЭ ЦАГИЙН ТОНОГ БИШ. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЕ </text>
<text sub="clublinks" start="43.676" dur="0.201"> Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЕ </text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.066"> Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЕ </text>
<text sub="clublinks" start="43.943" dur="0.101"> Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХИЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="44.044" dur="0.1"> Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТТАЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.1"> Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="44.244" dur="0.133"> Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ӨНӨӨДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="44.377" dur="0.067"> Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, энэ бол том систем. ТӨВИЙН ХЭРЭГГҮЙ АВЧ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ </text>
<text sub="clublinks" start="44.444" dur="0.2"> СИСТЕМ. ТӨВИЙН ХЭРЭГГҮЙ АВЧ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ </text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.067"> СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="44.711" dur="1.902"> СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ЭЭ </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.133"> СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ТЭГЭЭД Л ХЭРЭГТЭЙ </text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.167"> СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ТИЙМ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.067"> СИСТЕМ. ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ДУРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. ТЭГЭЭД ОРОЛЦОЖ, санаж байгаарай </text>
<text sub="clublinks" start="46.98" dur="0.2"> ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. ТЭГЭЭД ОРОЛЦОЖ, санаж байгаарай </text>
<text sub="clublinks" start="47.18" dur="0.067"> ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. Тиймээс САНААРАЙ, ЭНД ДАРЖ санаж байгаарай </text>
<text sub="clublinks" start="47.247" dur="0.1"> ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. Тиймээс үүнийг бодож, санаж байгаарай </text>
<text sub="clublinks" start="47.347" dur="0.1"> ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. Тиймээс ЗҮГЭЭР ЭНД БАЙГАА ЮМ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРЭГТЭЙ </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.067"> ТӨВИЙН ШУУД ҮЗЭХГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГТЭЙ гэж бодож, санаж байгаарай </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.133"> ТӨВИЙН ШУУД ҮЗЭХГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН 70-ЫН ЖИЛИЙН ТУСГАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="47.647" dur="0.067"> ТӨВИЙН ШИЛДЭГ БҮРТГЭХГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН 70 ЖИЛИЙН ТӨГСГӨЛИЙГ ХЭРЭГТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="47.714" dur="0.167"> ШУУД. Тиймээс ЗӨВХӨН 70 ЖИЛИЙН ТӨГСГӨЛИЙГ ХЭРЭГТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.066"> ШУУД. Тиймээс ЗӨВХӨН 70 ЖИЛИЙН ТӨГСГӨЛИЙГ ХЭРЭГТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="47.947" dur="0.067"> ШУУД. Тиймээс ЗӨВХӨН 70 ЖИЛИЙН ТУСЛАМЖ БОЛОМЖТОЙ гэж бодож, санаж байгаарай </text>
<text sub="clublinks" start="48.014" dur="0.067"> ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="48.081" dur="2.903"> ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.133"> ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.1"> ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="51.217" dur="0.134"> ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="51.351" dur="0.067"> ШУУД. Тиймээс ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.166"> ЭНЭ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="51.584" dur="0.1"> ЭНЭ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="51.684" dur="0.067"> ЭНЭ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БАЙНА УУ </text>
<text sub="clublinks" start="51.751" dur="0.134"> ЭНЭ ЗӨВХӨН ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="51.885" dur="0.1"> ЗӨВХӨН ӨНГӨ ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="51.985" dur="0.133"> ЭНЭ ӨДӨР ӨДРИЙН 4-Р ДОЛДОО ӨНГӨ ЦАГИЙН 70 ӨНГӨ ЗӨВЛӨГӨЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.134"> ЗӨВХӨН ӨНГӨ ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨР ЭНЭ ӨДӨР ӨДӨР 4 3-Р ӨНӨӨДӨР ХОЛБОГДСОН </text>
<text sub="clublinks" start="52.252" dur="2.869"> ЗӨВХӨН ӨНГӨ ЦАГИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨРГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА 4 3 4 </text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.134"> ЭНЭ ЗӨВХӨН ӨДРИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨР ӨНӨӨДӨР ӨӨРИЙН 4 3 4 БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.2"> ЭНЭ ЗӨВХӨН ӨДРИЙН 70 ЗАГВАРЫН ТӨЛБӨР ӨӨРИЙН ӨНДӨР 4 3 4, 5-нд ӨНӨӨДӨР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="55.455" dur="0.167"> ЦАГДААГИЙН ӨДӨР ӨДӨР 4 3 4, 5-нд ӨНӨӨДӨР ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.622" dur="0.066"> ЦАГИЙН ӨДӨР ӨДРИЙН 4 3 4, 5. СОНДОО ӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="55.688" dur="0.101"> ЦАГИЙН ӨДРИЙН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4 3 4, 5. ЮУ ЮУ </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.1"> ЦАГИЙН ӨДРИЙН ӨНӨӨДӨР 4,3 4, 5. ӨДРИЙН ДҮРГИЙГ ӨНӨӨДӨР БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.889" dur="0.1"> ЦАГИЙН ӨДӨР ӨДРИЙН 4, 3, 5-нд ӨНӨӨДӨР ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.989" dur="0.133"> ЦАГИЙН ӨДӨР ӨДРИЙН 4, 3, 5-нд ӨӨРИЙНХӨН ӨНӨӨДӨР БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="56.122" dur="0.134"> ЦАГДАА ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨДӨР ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 4 3 4, 5-нд ӨӨРИЙНХӨӨ ЮУ ХИЙСЭН ЮУ? </text>
<text sub="clublinks" start="56.256" dur="0.066"> ЦАГИЙН ӨДӨР ӨДРИЙН 4 3 4, 5-нд ӨНӨӨГИЙН НЭГДСЭН ӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="56.322" dur="0.201"> ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4 ба 5. ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГТЭЙ ЮУ ХИЙХГҮЙ ЮУ </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.1"> ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. 5. ЮУ ХИЙХГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="56.623" dur="0.1"> ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. ЖИНХЭНЭ ЮУ ХИЙХГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="56.723" dur="0.1"> ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. ЖИНХЭНЭ ЭНЭ ҮНЭГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="56.823" dur="0.067"> ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. ЖИНХЭНЭ ТҮҮХЭЭ ЭНЭ ЭНЭ ҮНЭГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="56.89" dur="0.066"> ӨДӨРИЙН КОНФЕРЕНЦИЙН 4 3 4, 5. ӨӨРИЙГ ЭНЭ БҮХ ТҮҮНИЙГ ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="1.535"> ТЭГЭЭР ЭНЭ БОЛ ЯМАР ЭНЭ ҮНЭХЭЭР БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.167"> ТЭГЭЭР ЭНЭ БОЛ ЯМАР ЭНЭ ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ХҮРГЭЕ </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.1"> ТЭГЭЭР ЭНЭ БИЧЛЭГДЭХ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="58.758" dur="0.134"> ТЭГЭЭР ЭНЭ БИЧЛЭГДЭХ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.066"> ТЭГЭЭР ЭНЭ ҮНЭГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="0.234"> ЭНЭ ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ОРУУЛАХ ГЭЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.1"> ЭНЭ ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР СУРГУУЛЬ НЭГДСЭН ХҮНИЙГ ХҮСЭЛТЭЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="59.292" dur="0.067"> ЭНЭ ҮНЭХЭЭР ҮНЭХЭЭР СУРГУУЛЬ НЭГДСЭН ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.067"> ЭНЭ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="59.426" dur="0.1"> ЭНЭ ҮНЭГҮЙ БАЙГУУЛЛАГЫГ ХҮСЭХГҮЙ ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="59.526" dur="0.1"> ЭНЭ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА, ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="59.626" dur="0.066"> ЭНЭ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙГ ХҮСЭЛТЭЙ, ХҮНИЙГ МӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="59.692" dur="0.167"> ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="59.859" dur="0.134"> ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА, АЖИЛЛАЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОРУУЛАХГҮЙ ГЭДГИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА, АЖИЛД АВНА </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="2.536"> ХҮҮХДИЙН ГЭР БҮЛИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА, ХҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА АВЧ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="62.662" dur="0.067"> ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ОРУУЛАХГҮЙ ГЭДГИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА, ХҮНИЙГ ЗОРИГЛОЛТОЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="62.729" dur="0.267"> МИНИЙ ТЭМЦЭЭН, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА ЯМАР ЗОРИГИЙН ЗОРИЛГОТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.133"> МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА ЯМАР НОРТ ХООЛД КАРОЛИНА, </text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="0.067"> МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖ БАЙНА Зүүн хойд Каролина, энд байна. </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.133"> МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖ БАЙНА Зүүн хойд Каролина, </text>
<text sub="clublinks" start="63.329" dur="0.101"> МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖ БАЙНА Зүүн хойд Каролина, энд 1 байна. </text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.133"> MYTLE BEACH, ОНЫ АЖЛЫГ ЗОРИГЛОГИЙН Зүүн хойд Каролина, 1-т орсон байдаг </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.067"> МИНЬТЭЙ БАЯР, ТҮҮНИЙГ АЖИЛЛАГАА ЯМАР Зүүн хойд Каролина, энд 1-ийн 3-т байна. </text>
<text sub="clublinks" start="63.63" dur="0.233"> Зүүн хойд хойд каролинагийн талаархи арга замууд, энд 1-ийн 3 байна </text>
<text sub="clublinks" start="63.863" dur="0.134"> Зүүн хойд зүгийн Каролинагийн зам, 3-т тохиолддог 1 зүйл байна </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.067"> Зүүн хойд хойд Каролинагийн зам, 3 боломжийн даваанд 1 байна. </text>
<text sub="clublinks" start="64.064" dur="0.1"> Зүүн хойд хойд Каролинагийн зам, 3 боломжийн даваанд 1 байна. </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.066"> Зүүн хойд хойд Каролинагийн талаархи арга замууд </text>
<text sub="clublinks" start="64.23" dur="1.836"> КАРОЛИНА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД 3-Р ЧАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 1-Р ХҮН БОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ 3 ЧАНГИЙН РОГЛОЛТЫН 1-Р ЗҮЙЛ байна </text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.033"> КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ГАНА ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="0.1"> КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ГАНА ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? </text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.134"> КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ЭНЭ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? </text>
<text sub="clublinks" start="66.466" dur="0.067"> КАРОЛИНА, ЗҮГЭЭР ХҮСЭЛГҮЙ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? </text>
<text sub="clublinks" start="66.533" dur="0.2"> ЭНЭ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭДЭГ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ ГЭДЭГ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.1"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙГАА ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="66.933" dur="0.134"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙГАА ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.133"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.2" dur="0.133"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.333" dur="3.003"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.067"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.2"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.1"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.1"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.134"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.1"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="71.204" dur="0.133"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.067"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ ГЭДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="71.404" dur="3.203"> .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.134"> .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ НЭГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.133"> .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВХӨН НЭГДЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="74.974" dur="0.134"> .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.1"> .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙГАА ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> .ДҮГЭЭР, ӨӨРИЙНХӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.167"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.442" dur="0.066"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭЭ </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.1"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. SO IT </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.134"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ТЭГЭЭР БОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="75.742" dur="0.133"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. Тиймээс ЗҮГЭЭР АВЧ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="0.134"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. Тиймээс ЗҮГЭЭР ХЭРЭГГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.067"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. Тиймээс ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.2"> ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="76.276" dur="0.1"> ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН КОСТ-т нөлөөлнө </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВ АМЬДРАЛЫН ГАЗРЫГ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="1.568"> ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН КОСТО ГАЗРЫН ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН БАРУУН ГАЗРЫГ ХАРИУЦЛАЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.133"> ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВ МОНГОЛД ОРОЛЦОХЫГ ЗӨВХӨН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="78.244" dur="0.067"> ХУВЬ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.2"> Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.067"> Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.1"> Тиймээс ЗӨВХӨН, ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ЗӨВХӨН ГАЗРЫГ ХАРИУЦЛАЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="78.678" dur="0.134"> Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСАД ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГ ЗӨВХӨН ГАЗРЫГ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="78.812" dur="0.2"> Тиймээс ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨГ ЗӨВЛӨГӨӨ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="79.012" dur="0.067"> Тиймээс ЗӨВХӨН БАРИЛДААНЫ ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН ЗӨВХӨН ГАЗРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.2"> ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН МӨНГҮЙ, ХУВЬ ХҮНИЙГ ХҮРГЭЕ </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.1"> ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫН ХУВЬ ЗААВАР АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.903"> ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫН ХУВЬ ЗААВАР АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.133"> ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН МӨНГҮЙ, ХУВИЙН ЯВУУЛАГЧ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.134"> ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН НОГООНЫ НЭГ, ЗОРИУЛАГЧ ДЭЛГҮҮРИЙН ХОРООЛОЛД ЗОРИУЛЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="82.549" dur="0.066"> ХЯМДРАЛЫН ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН НОГООНО, НЭГДҮГЭЭР ГАЗРЫГ ЗӨВХӨН НОГООН КАРОЛИНГ ХЭРЭГЛЭХ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="82.615" dur="0.201"> ЗӨВХӨН, ЗОРИУЛСАН НОМЫГ ДЭЛГҮҮРИЙН ДОТООД ОРОЛЦОГЧ ЁС </text>
<text sub="clublinks" start="82.816" dur="0.166"> ЗӨВХӨН, ХҮҮХДИЙН ЗОРИУЛСАН ХОЛБОГДОЛ, ОЛОН </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="0.167"> ЗӨВХӨН НОГООН КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХУВЬЦАА </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.134"> ЗӨВХӨН НОГООН КАРОЛИНА, эсвэл Өмнөд КАРОЛИНА УРЬЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="83.283" dur="0.066"> ЗӨВХӨН ТӨМӨР ЗОГСООД НОГООН КАРОЛИНА эсвэл Өмнөд КАРОЛИНА ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.301"> ДОТООД ЗОРИЛГО КАРОЛИНА эсвэл ОЛОН УЛС КОЛОЛИНА ХӨГЖЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.033"> ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. </text>
<text sub="clublinks" start="83.683" dur="0.067"> ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. А </text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.067"> ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. ОЛОН </text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="2.736"> ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. МАШ ИХ </text>
<text sub="clublinks" start="86.553" dur="0.066"> ДОТООД ЗОРИГТ КАРОЛИНА эсвэл НӨХРИЙН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ХУВЬЦАА. АСУУЛТЫН НЭГ </text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.234"> ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. АСУУЛТЫН НЭГ </text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. АСУУЛТЫН НЭГДСЭН БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.134"> ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. ЦАГИЙН АСУУЛТУУД Жижигхэн хэвээр байна </text>
<text sub="clublinks" start="87.087" dur="0.066"> ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. ЦАГИЙН АСУУЛТУУД ЖИЖИГЧҮҮДЭЭ ӨӨРИЙГӨӨ АЖИЛЛАЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.1"> ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. ӨНГӨГҮЙ АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> ЗӨВХӨН КАРОЛИНА ХАМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА. ЦАГААНА АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.167"> НИЙСЛЭЛ. ЦАГААНА АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.2"> НИЙСЛЭЛ. ЖИНХЭН ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ АЖИЛЛАГАА БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.1"> НИЙСЛЭЛ. ЦАГААНА АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭ ӨӨРЧЛӨЛТ АЖИЛЛАГАА ХИЙЖ БАЙНА УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="87.787" dur="2.169"> НИЙСЛЭЛ. ЦАГААНА АСУУЛТУУД Жижигхэн өөрчлөлтийг эндээс хийж болно. </text>
<text sub="clublinks" start="89.956" dur="0.134"> НИЙСЛЭЛ. ЖИНХЭН ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="90.09" dur="0.066"> НИЙСЛЭЛ. ЦАГААНА АСУУЛТУУД ЖИНХЭЭР ӨӨРЧЛӨЛТ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="90.156" dur="0.267"> ЖИЖИГЧИН ӨӨРЧЛӨЛТ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="90.423" dur="0.134"> Жижиг хэмжээний өөрчлөлтийг САНААРАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.066"> ЖИЖИГЧИН ӨӨРЧЛӨЛТ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="90.623" dur="0.167"> ЖИЖИГЧИН ӨӨРЧЛӨЛТ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="90.79" dur="0.067"> ЖИЖИГЧИН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="90.857" dur="0.234"> ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЭНД ДАРЖ СПАГЕТТИ ЗАГВАРЫГ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.091" dur="0.066"> ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ, БҮХ СПАГЕТТИ ЗАГВАРЫН ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.1"> БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГИЙН СПАГЕТТИ </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.067"> ЗӨВХӨН ЗАГВАРУУД ЭНЭ БҮХ компьютерээс гарсан бүх спагетти загваруудыг эндээс авна уу. </text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.167"> ЭНД ДАРЖ АЖИЛЛАГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.067"> ЭНД БАЙГУУЛЛАГУУД ЭНЭ БҮХ МЭДЭЭГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.166"> СПАГЕТТИ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЗӨВЛӨГӨӨ Компьютерийн загваруудыг </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.101"> СПАГЕТТИ ЗУРАГ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ компьютерын загваруудыг </text>
<text sub="clublinks" start="91.825" dur="2.302"> СПАГЕТТИ ЗУРАГ, ЭНЭ БҮХНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="94.127" dur="0.133"> СПАГЕТТИ ЗУРАГ, ЭНЭ АМЬДРАЛЫН НЭГДҮГЭЭР ЭНЭ БҮХ КОМПЬЮТЕРИЙН ЗАГВАР </text>
<text sub="clublinks" start="94.26" dur="0.267"> СПАГЕТТИ ЗУРАГ, ЭНЭ АМЬДРАЛЫН НЭГДҮГЭЭР БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="94.527" dur="0.067"> СПАГЕТТИ ЗУРАГ, ЭНЭ ӨДӨР, ЭМЭГТЭЙ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ЭНДИЙГ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="94.594" dur="0.167"> ЭНЭ БҮХ МЭДЭЭЛЭЛ, ЭНЭ АВТОМАШИНГ, МОНГОЛЧУУДЫН ЗАГВАР </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.067"> ЭНЭ БҮХ МЭДЭЭЛЭЛ, ЭНЭ ӨДӨР, НЭМЭГДҮҮЛЭГИЙН ЗАГВАР </text>
<text sub="clublinks" start="94.828" dur="0.133"> ЭНЭ БҮХ МЭДЭГДЭЛ, ЭНЭ ӨДӨР, НЭГ ХҮНИЙГ ЗОРИУЛСАН </text>
<text sub="clublinks" start="94.961" dur="0.167"> ЭМЭГТЭЙ, ЭНЭ ӨДӨР, АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАГВАР </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> ЭМЭГТЭЙ БАЙГУУЛЛАГУУД, ЭНЭ ӨДРИЙН АЛБАН, АЛБА </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> ЭМЭГТЭЙ БАЙГУУЛЛАГУУД, ЗӨВЛӨГӨӨДИЙН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАР </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> ЭНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, АЛБАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> ЭНЭ ЭНД ДАРЖ, ОЛОН УЛСЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> ЭНЭ НЭГДҮГЭЭР БАЙГУУЛЛАГУУДИЙН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ТУХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ </text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="1.902"> ЭНЭ НЭГДҮГЭЭР ГАЗРЫН АЛБА, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.267"> ЗӨВХӨН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТУСГАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ. </text>
<text sub="clublinks" start="97.797" dur="0.134"> ЗӨВХӨН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТУСГАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЭЭ </text>
<text sub="clublinks" start="97.931" dur="0.066"> ЗӨВХӨН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ХАМГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТУСГАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ. SO IT'S </text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.167"> ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. SO IT'S </text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.067"> ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. SO IT It On </text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.133"> ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс, маш сайн </text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.101"> ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="98.465" dur="0.033"> ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. SO IT'S EASTERN EDGE </text>
<text sub="clublinks" start="98.498" dur="0.1"> ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. SO IT'S EASTERN EDGE OF </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.1"> ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс ЗӨВХӨН ЗУРАГ ХҮНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.067"> ЗӨВХӨН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс бид БИДНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЭДИЙГ ЗОРИУЛСАН ЮМ </text>
<text sub="clublinks" start="98.765" dur="0.2"> ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс бид БИДНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЭДИЙГ ЗОРИУЛСАН ЮМ </text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.067"> ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. Тиймээс ЗӨВ ХОЛБОГДОГДОНГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАРТАЙ </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.067"> ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЭНД ДАРЖ ҮНЭХЭЭР ЭНЭ БИД ЧИНИЙГ УУ </text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.133"> ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЭНД ДАРЖ ҮНЭГҮЙ БИД ЭНЭ БИДНИЙГ ДУУЛЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.1"> ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ТҮҮХИЙГ ЗӨВЛӨГӨӨ БИДНИЙ ЭНД ДАРЖ ҮНЭХЭЭР БИДЭНЭ </text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="2.402"> ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЗУРАГ ХЭРЭГГҮЙ, ЭНЭ БИДНИЙ ХУВЬД НЬ ЭНЭ БИДНИЙГ ДУРСАЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.134"> ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЗУРАГ ХЭРЭГГҮЙ, ЭНЭ БИДНИЙ ХУВЬД НЬ ЭНЭ БИДНИЙГ ДУРСАЖ БАЙНА. ЭЭ </text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.067"> ТЭРГҮҮНИЙ ТУХАЙ. ЗӨВХӨН ЗУРАГ ХЭРЭГГҮЙ, ЭНЭ БИДНИЙ ХУВЬД НЬ ЭНЭ БИДНИЙГ ДУРСАЖ БАЙНА. SO AGAIN </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.167"> ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. SO AGAIN </text>
<text sub="clublinks" start="102.102" dur="0.133"> ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. SO AGAIN, би </text>
<text sub="clublinks" start="102.235" dur="0.133"> ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. ХЭРЭГТЭЙ, БИ ЗҮГЭЭР </text>
<text sub="clublinks" start="102.368" dur="0.134"> ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. Тийм ээ, би БҮГДИЙГ ХҮСЭЛТЭЙ </text>
<text sub="clublinks" start="102.502" dur="0.133"> ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. ХЭРЭГТЭЙ, БИ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БИ ГЭЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="102.635" dur="0.1"> ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. ХЭРЭГТЭЙ, БИ ӨӨРИЙНХӨӨ ӨӨРИЙНХӨӨ БОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="102.735" dur="0.067"> ОДОО ЭРДЭНЭ БИДНИЙГ ХЭРЭГГҮЙ ЮМ. Тиймээс, би ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="102.802" dur="0.2"> ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, би ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="103.002" dur="0.034"> ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, дахиад л би шилжиж явах хандлагатай байна </text>
<text sub="clublinks" start="103.036" dur="0.1"> ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.1"> ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, дахиад л БИД ЯГ БОЛОМЖТОЙ БОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="103.236" dur="0.133"> ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тийм ээ, БИ ӨӨРИЙГӨӨ ЭНЭ БИЧЛЭГГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.067"> ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, би ЭНЭ БОЛ ЯМАР НЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.067"> ЭНЭ ХҮРЭЭГЭЭР Дуудлага хийх. Тиймээс, би ЭНЭ БОЛ ЯМАР НЭГ ӨӨРИЙГӨӨ ЭНД ДАРЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="103.503" dur="0.2"> , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЭНЭ БИЧЛЭГИЙГ ХҮСЬЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.067"> , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="103.77" dur="1.301"> , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> , БИДНИЙГ ӨӨРИЙНХӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.133"> , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.134"> , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="105.472" dur="0.066"> , БИДНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="105.538" dur="0.167"> ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="105.705" dur="0.067"> ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> ТУРШЛАГАТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ОФ </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.1"> ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ХЭРЭВ УУ </text>
<text sub="clublinks" start="106.206" dur="0.133"> ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЭНД ДАРЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="106.339" dur="0.067"> ХӨГЖИЛТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ. ЭНД ДАРЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="106.406" dur="2.836"> ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД ДАРЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="109.242" dur="0.133"> ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД ДАРЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="109.375" dur="0.101"> ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.133"> ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНЭ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="109.609" dur="0.133"> ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД ДАРЖ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.067"> ХӨГЖИЛТЭЙ, ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ. ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ХИЙЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.2"> ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ХИЙЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="110.009" dur="0.034"> ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.1"> ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БАЙХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.167"> ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БАЙНА ГЭЖ ЮУ ВЭ </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ЭНД ДАРЖ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.066"> ОДОО ХУДАЛДАН АВНА. ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.2"> ХАЙХ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.067"> ХАЙХ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="110.81" dur="2.703"> ХАЙХ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ. </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.167"> ЗӨВХӨН ТИНИЙГ БИЗ ДЭЛГЭРЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.167"> ЗӨВХӨН ТИНЬ БИЗ ДЭЭР НЬ ИЛГЭЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА, </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.2"> МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДИЙГ УРЬЖ БАЙГАА ЮМ, </text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.067"> БИД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА УУ, ЗАГВАРЫГ УРЬЖ БАЙГАА ЮМ БИД </text>
<text sub="clublinks" start="114.114" dur="0.1"> БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА УУ, ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД ХУДАЛДАН АВЧ БАЙНА, БИДЭНЭ </text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.133"> БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА УУ, ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АВЧ БАЙНА, БИД ХЭРЭГТЭЙ </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.067"> БИДНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН ЮМ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА, </text>
<text sub="clublinks" start="114.414" dur="0.1"> БИД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="114.514" dur="0.067"> БИД ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА УУ, ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД АЖИЛЛАГАА, БИШ, АШИГЛАГДАХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.2"> БИД ЗАМЫГ ЗОРИУЛЖ БАЙНА, БОЛОМЖТОЙ БАЙГУУЛЛАГУУД, ХЭРЭГТЭЙ </text>
<text sub="clublinks" start="114.781" dur="0.1"> БИД ЗАМЫГ ЗОРИУЛЖ БАЙНА, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="0.1"> БИДНИЙ ЗАСГИЙН ЗАСГИЙГ ЗАСВАРЛАГДСАН, зарим асуудал тулгараад байна, зарим нэг газрууд бага байдаг. </text>
<text sub="clublinks" start="114.981" dur="0.1"> БИД ЗАМЫГ ЗОРИУЛЖ БАЙНА, ХЭРЭГЛЭГЧ АЖИЛЛАГААНЫГ ЗОРИУЛСАН, ХЭРГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙГ УУ? </text>
<text sub="clublinks" start="115.081" dur="0.1"> БИДНИЙ ЗАСГИЙН ЗАСГИЙГ ЗАСВАРЛАГДСАН, зарим асуудал тулгараад байгаа юм байна, цөөн хэдэн цэгүүд үерлэх болно </text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="0.067"> БИДНИЙ ЗАСГИЙН ЗАСГИЙГ ЗАСВАРЛАГДСАН, зарим асуудал тулгараад байгаа юм байна, цөөн хэдэн цэгүүд үерлэж байна. </text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, НЭГДҮГЭЭР ТӨГСГӨХ ТӨГСГӨЛГҮЙ АА </text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="2.335"> БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ ҮҮ </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.234"> БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.133"> БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. ТҮҮХ </text>
<text sub="clublinks" start="118.184" dur="0.134"> БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. ДЭЛХИЙН </text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.133"> БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. ДЭЛХИЙН ГЭДЭГ </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.067"> БИД ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭРГИЙН ТӨГСГӨГЧ ТӨГСГӨЛГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БОЛНО. ДЭЛХИЙГ ХҮРГЭЕ </text>
<text sub="clublinks" start="118.518" dur="0.267"> ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. ДЭЛХИЙГ ХҮРГЭЕ </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.133"> ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. ДЭЛХИЙД ЗОРИУЛСАН БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="118.918" dur="0.1"> ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. АРД ТҮМЭН ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ, </text>
<text sub="clublinks" start="119.018" dur="2.036"> ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. ДЭЛХИЙН ТҮҮХИЙГ ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ болно </text>
<text sub="clublinks" start="121.054" dur="0.067"> ЗӨВЛӨГӨӨ ТӨГСӨГДӨГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛНО. ЗӨВЛӨГӨӨНД ЗОРИУЛСАН МӨНГӨ, МЭДЭГДЭЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.266"> ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ЗӨВЛӨГӨӨНД ЗОРИУЛСАН МӨНГӨ, МЭДЭГДЭЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="121.387" dur="0.067"> ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ДЭЛГЭРЭГТЭЙ УДИРДЛАГЫГ ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭЭ </text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.034"> ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ, БИЧЛЭГДЭЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="121.488" dur="0.1"> ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ДЭЛГҮҮРИЙН ЗАСГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫГ АМЬДАРЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="121.588" dur="0.133"> ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ЗӨВЛӨГӨӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ, МӨНГӨ ОРУУЛЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.067"> ЗӨВЛӨГӨӨ БАТ. ЗӨВЛӨГӨӨ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="121.788" dur="0.2"> ЗАГВАРЫН ХӨГЖЛИЙН ХУВЬЦАА, ӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХУВЬЦАА </text>
<text sub="clublinks" start="121.988" dur="0.067"> ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭГЧ, МОНГОЛ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="0.1"> ЗАГВАРЫН ХҮРЭЭЛЭГ, МЯБЕГИЙН ДЭЛГҮҮРИЙН ХУВЬЦАА </text>
<text sub="clublinks" start="122.155" dur="0.167"> ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭГЧ, МИНБЕГИЙН ТҮҮХЭЭД ӨНӨӨДӨРИЙН ХУВИЙН ӨНГӨ ОРУУЛАЛТ </text>
<text sub="clublinks" start="122.322" dur="0.1"> ЗАГВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, МОНГОЛ ХҮҮХДИЙН ТҮҮХИЙН ТҮҮХИЙН ТҮҮХИЙН ТҮҮХҮҮД </text>
<text sub="clublinks" start="122.422" dur="0.067"> ЗАГВАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, МОНГОЛ ТҮҮХИЙН ТҮҮХИЙН ТҮҮХИЙ ЭНД ДАРЖ </text>
<text sub="clublinks" start="122.489" dur="0.166"> ХӨДӨЛГӨӨН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="2.703"> ХӨДӨЛМӨРИЙН ТҮҮХИЙ ЭНД ДАРЖ УЛС ОРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="125.358" dur="0.134"> ХҮҮХДИЙН ХОРООНЫ ХУВЬ ЗАГВАРЫГ ЗӨВЛӨХГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨД ЗОРИУЛЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> ХОНОГИЙН ХООЛНЫ ХУВЬ ЗАГВАРЫГ ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД ХИЙЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> ХОНОГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТОРНАДО-гоос арай илүү өндөр үнээр хашиж байна. </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.3"> ТҮҮХИЙН ХАВХГҮЙ ЗУРАГ, ТОРНАДО УУ </text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.1"> ТҮҮХИЙН ХӨДӨЛГӨӨНД ЗОРИУЛСАН, ТОРНАДО УУ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.092" dur="0.034"> ТҮҮХИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЦАГДАХ, ТОРНАДО УУ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.066"> ТҮҮХИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЦАГДАХ, ТОРНАДО УУ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.192" dur="0.067"> ТҮҮХИЙН ХӨДӨЛГӨӨН ЦАГДААГҮЙ, ТОРНАДО УУ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.259" dur="0.067"> ТҮҮХИЙ ЭНД ӨӨРИЙН ЦАГДААГ ЗОРИУЛСАН, ТОРНАДО УУ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="0.2"> ЗУРАГ, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="126.526" dur="0.1"> ЗАГВАР, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="126.626" dur="0.067"> ЗАГВАР, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="126.693" dur="0.066"> ЗАГВАР, ТОРНАДО УУ ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.759" dur="0.067"> ЗАГВАР, ТОРНАДО УУ ХАЙРТАЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="1.802"> ЗАГВАР, ТОРНАДОГ ХҮСЬЕ, БИДНИЙ БАРИЛГАА ХИЙЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="128.628" dur="0.133"> ЗАГВАР, ТОРНАДОГ ХҮРГЭЕ, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.067"> ЗАГВАР, ТОРНАДОГ ХҮСЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.234"> МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.033"> МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.1"> МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="129.195" dur="0.1"> МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.067"> МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА УУ, ХУВЬЦААГҮЙ, ХУВЬЦААГҮЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="0.267"> ҮНЭГҮЙ БАРУУН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, ОРУУЛЖ БА СЭТГЭХ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="129.796" dur="0.067"> ШУУРХАЙ БАРУУН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, ОРУУЛЖ БАЙГАА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.033"> ШУУД ҮЗЭХИЙН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, БИДНИЙГ ХУВЬЦААГҮЙ, ХЭМЖЭЭГҮЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.133"> ШУУД ҮЗЭХИЙН ТАЛААР ХЭРЭГТЭЙ, БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА, БИДЭНД БЭЛЭГТЭЙ БИД </text>
<text sub="clublinks" start="130.029" dur="0.067"> ШУУД ҮЗЭХИЙН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ, ОЛОН УЛСЫН ИРГЭДИЙГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ, БИД БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="130.096" dur="0.3"> ОДОО БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="130.396" dur="2.403"> ОДОО БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.133"> ХЭРЭГЛЭХГҮЙ, ХУВИЛЦААНЫ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="132.932" dur="0.167"> ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГТЭЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.067"> ОДОО БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="133.166" dur="0.233"> ИЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ, БИДНИЙ ТОРНАДОЙ ХИЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.067"> ИЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ БИДНИЙ ТОРНАДОГ ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ЮМ. </text>
<text sub="clublinks" start="133.466" dur="0.134"> БИДЭНДЭГГҮЙ, БИД ТОРНОДООРЫГ ХЭРХЭН ТЭГЭЭД БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="133.6" dur="0.033"> БИДЭНДЭЭГҮЙ БИД БИДНИЙ ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.133"> БИДЭНДЭЭГҮЙ БИД БИДНИЙ ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. ЭЭ </text>
<text sub="clublinks" start="133.766" dur="0.067"> БИДЭНДЭЭГҮЙ БИД БИДНИЙ ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс, бид БОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="133.833" dur="0.2"> ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс, бид БОЛНО </text>
<text sub="clublinks" start="134.033" dur="0.067"> ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс, бид БОЛЖИЙГ ЮУ </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.067"> ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс бид БОЛЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="134.167" dur="0.133"> ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс бид БОЛОМЖТОЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="134.3" dur="0.067"> ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс БИД ЗҮГЭЭР ХЭРЭГТЭЙ </text>
<text sub="clublinks" start="134.367" dur="0.1"> ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. Тиймээс БИД ЗҮГЭЭР ЗҮГЭЭР БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="134.467" dur="0.067"> ЗӨВЛӨГӨӨН БҮРТГЭЛИЙН ТОРНОДООРЫГ БИДНИЙГ УРЬЖ БАЙНА. ЗӨВХӨН БИД ЗУРГИЙГ ӨНӨӨДӨР БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="134.534" dur="2.436"> БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. ЗӨВХӨН БИД ЗУРГИЙГ ӨНӨӨДӨР БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.133"> БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс, бид модератыг өндөр үр дүнтэй болгохыг зорьж байна </text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="0.134"> БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс БИД ЗОРИУЛСАН ЗУРАГ ӨГӨХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="137.237" dur="0.166"> БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс БИД ЗҮГЭЭР ЗУРАГ ӨГӨХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.201"> БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс БИД ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР өндөр үр нөлөө үзүүлэхээр ЗУРАГ ЮМ БОЛОМЖТОЙ. </text>
<text sub="clublinks" start="137.604" dur="0.066"> БИДНИЙ ХЭРЭГГҮЙ. Тиймээс БИД ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР өндөр үр нөлөө үзүүлэхээр ЗУРАГ ЮМ БОЛОМЖТОЙ. АВЧ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="137.67" dur="0.234"> ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. АВЧ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.067"> ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ </text>
<text sub="clublinks" start="137.971" dur="0.133"> ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХЭРЭГТЭЙ, ЭНД БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="138.104" dur="0.167"> ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="138.271" dur="0.133"> ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="138.404" dur="0.067"> ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.067"> ЗУРАГ ЗОРИУЛСАН, ЭНЭ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨДӨР НЭМЭГТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ, А </text>
<text sub="clublinks" start="138.538" dur="1.702"> ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ, А </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНЭ БҮХНИЙГ ХҮСЭХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.133"> ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ТҮҮНИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ЮМ </text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.134"> ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАРИУЦЛАГАА, ЭНД ДАРЖ ИРГЭДИЙГ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ </text>
<text sub="clublinks" start="140.607" dur="0.133"> ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ ИРГЭД, ИРГЭДИЙГ ХЭРЭГГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="140.74" dur="0.134"> ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА. </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.066"> ЭНЭ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТТЭЙ. ХАЙРТАЙ, ЭНД ДАРЖ ИРГЭН, ЗӨВХӨН ЗӨВЛӨГӨӨ БОЛОМЖТОЙ ЮМ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.167"> , ЭНД ДАРЖ ИЛГЭЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА УУ </text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.067"> , ЭНД ДАРЖ ИЛГЭЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.167"> , ЭНД ДАРЖ ИРГЭН, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="141.341" dur="0.167"> , ЭНД ДАРЖ ИРГЭН, ЗӨВЛӨГӨӨД ОРУУЛЖ БАЙНА УУ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.508" dur="0.066"> , ЭНД ДАРЖ ИРГЭН, ЗӨВЛӨГӨӨД ОРУУЛЖ БАЙНА УУ. ЭНЭ </text>
<text sub="clublinks" start="141.574" dur="0.234"> ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ </text>
<text sub="clublinks" start="141.808" dur="0.133"> ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="141.941" dur="0.067"> ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. </text>
<text sub="clublinks" start="142.008" dur="2.503"> ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би алах болно </text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.133"> ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би ярьж байна </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.067"> ТҮҮХИЙГ ХЭРЭГГҮЙ, ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙНА. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би ЗҮГЭЭР ЯРИА БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.2"> ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би ЗҮГЭЭР ЯРИА БАЙНА </text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би энэ талаар илүү ярьж байна </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.133"> ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би энэ талаар илүү ярьж байна </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би янз бүрийн зүйл ярьж байна </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.067"> ЗОРИУЛАЛТЫН. ЭНЭ БОЛ ЗҮГЭЭР ЧАДНА. Би олон янзын үзэгдлүүдийн талаар илүү их ярьдаг </text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.2"> ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би олон янзын үзэгдлүүдийн талаар илүү их ярьдаг </text>
<text sub="clublinks" start="145.578" dur="0.034"> ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. БОЛОМЖТОЙ СЭТГҮҮЛДЭХҮҮДИЙН СУРГУУЛИЙН талаар би илүү их ярилцдаг </text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="0.066"> ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Намайг өөр өөр үзэгдлийн талаар ярих бол Би илүү чухал зүйл юм </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Намайг очихдоо олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.067"> ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би буцаж ирэхэд олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно. </text>
<text sub="clublinks" start="145.845" dur="0.067"> ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би буцаж ирэхэд олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно. БОЛОН </text>
<text sub="clublinks" start="145.912" dur="0.133"> ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би буцаж ирэхэд олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно. Ба </text>
<text sub="clublinks" start="146.045" dur="0.067"> ТЭГЭЭДЭЭ ӨӨРЧЛӨХ. Би буцаж ирэхэд олон янзын үзэгдлүүдийн талаар ярих болно. Бас би </text>
<text sub="clublinks" start="146.112" dur="0.2"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ СКЕНАРИЙН тухай. Бас би </text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.1"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ СКЕНАРИЙН тухай. Би хэлсэнчлэн, </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.034"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ СКЕНАРИЙН тухай. Би хэлсэн шиг хэлж өгөөрэй </text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="0.067"> БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ СКЕНАРИЙН тухай. Би хэлсэнчлэн АА </text>