ਟ੍ਰੌਪਿਕਸ ਅਪਡੇਟ: ਤੂਫਾਨ ਈਸਿਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 subtitles

ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਪਰ ਮਿੰਟ ਪਰ ਸਹੀ ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹੀ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਜਾ ਏ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਬਾਂ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੌੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੌੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਿੰਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੌੜੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਮਿੰਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਬੱਟ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਏ. ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਏ. ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੋ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋ ਇਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾ Fਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾOREਨਲੋਡ ਕਰੋ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫੋਕਸ' ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫੇਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਓ ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵੇਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਓ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਓ ਜੋ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਪਾਓ ਜੋ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੱਕ ਹਨ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀਏ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 80 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੱਜੇ ਹਨ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੱਜੇ ਹਨ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬੱਧ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬੱਧ ਲੜੀਆਂ ਹਨ. 11:00 ਵਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਵਾਈਡਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕ 80 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 80 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲ ਦੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ' ਤੇ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ 80 ਮਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ 80 ਮਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ 80 ਮੀਲ 'ਤੇ ਸਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਹੀ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬੱਧ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ 90. ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 90. ਐਸ. ਐੱਸ. ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੰਭਾਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਏ. ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਵਧੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਵਧੀਆ ਸੁਣੋ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਵਜਾਨਾ ਹੈ 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 100. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭਕ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ, ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਟਰੈਕ ਏ ਨੂੰ ਚਲਾਓ. ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਏ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਓ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਓ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਓ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਲਾਓ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿੱਟ ਤੇ ਭੇਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਉਹ ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਆਈ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਕਰੂਂਗਾ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏ 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਸਟਮ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਐਸ.ਓ. ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋਚੋ ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈ ਲਾਈਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਕੋਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਤੇ ਕੋਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ' ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 3 4 ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕੋਨੇ' ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 3 4 ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਦਿਨ ਦੇ 4 3 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ 4 IN 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ 4 3 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 4 4 ਅਤੇ AY. ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ 4 3 ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਡਾ EXਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾPEਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਅਨਰੂਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਾ EXਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੀਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਾ Mਨਲੋਡ ਰਾਇਟ੍ਰਲ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਾ Mਨਲੋਡ ਗਿਰਫਤਾਰ ਬੀਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਾYਨਲੋਡ ਰਾਈਟਰਲ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਈਸਟਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੀਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾ ANDਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮਿਸਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਿਸਟਰ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਉਥੇ ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਉਥੇ ਏ. ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਸਟਰਸ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਏ 1 ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਇਕ ਏ. ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਸਟਰਸ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ, 3 ਵਿਚ 1 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਥੇ 3 ਵਿਚੋਂ 1 ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ ਹੈ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੈਰੋਲਿਨਾ, 3 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 3 ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱ Cਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱONੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੈ .ਜਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱANੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱANੋ ਜੋ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱANੋ ਜੋ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱANੋ ਜੋ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ. ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁਝ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਐਸ.ਓ. ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਝਲਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਝਲਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਯੋਜਨ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਲੈਂਡ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Eੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Eੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਏ ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਇਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੋ ਸਪੈਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਹੋ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾਡਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿUTਟਰ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿ COਟਰ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾੱਡਲ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾੱਡਲ ਹਨ. ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿORਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਪੈਗਟੀ ਮਾਡਲਸ ਜੋ ਕੰਪਿORਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿORਟਰ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾਡਲਸ ਜੋ ਕੰਪਿORਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਗਟੀ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਪੈਗਟੀ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਦੱਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਈਸਟਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਐਜ 'ਤੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਈਜ ਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਐਡਜ 'ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਐਡਜ 'ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰਨ ਐਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਐਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਐਡੀਜ਼' ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਲੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰਨ ਐਡ 'ਤੇ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਲੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰਨ ਐਡ 'ਤੇ ਹੈ. ਐਸ.ਓ. ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਲੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰਨ ਐਡ 'ਤੇ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗਾ ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗਾ ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫੇਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇਣਗੇ ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇਣਗੇ ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੈਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੁਖ ਦੀ ਹੈ. , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੱਟ ਹੈ. , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਹੈ. , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. IF ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਆਈ ਟੀ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏ ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏ ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਨੀ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਨੀ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਆਇਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਨਫਲ, ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੇਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੈਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੈਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੈਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ. ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੈਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ. ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਸਪੋਟ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਟਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਏਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਟਾਕ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਲ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਏ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਏ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. WINDS WOLDD ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋਵੇ. ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤੋਰਨਾਡੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਰਨੋਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੌਰਨੈਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਰਨਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਰਨਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟੌਰਨਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟੌਰਨਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟੌਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਾਰਨੇਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਸਕਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਹਹਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨਾਡੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਟੌਰਨੋਡੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਲਈਏ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੋਰਨਾਡੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਐਸ.ਓ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫੇਰ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫੇਰ, ਇਹ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫੇਰ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਵਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏ ਸਵਿੰਗ ਏ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏ ਸਵਿੰਗ ਏ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੇ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ. , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ. , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਬੱਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਬੱਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਇਹ ਬਦਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲਓ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਏ ਲਓ

ਟ੍ਰੌਪਿਕਸ ਅਪਡੇਟ: ਤੂਫਾਨ ਈਸਿਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.6" dur="0.067"> ਮਿੰਟ </text>
<text sub="clublinks" start="0.667" dur="0.1"> ਮਿੰਟ ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="0.767" dur="0.133"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਸਹੀ </text>
<text sub="clublinks" start="0.9" dur="0.101"> ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹੀ </text>
<text sub="clublinks" start="1.001" dur="0.133"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਜਾ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="1.134" dur="0.3"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕੁ </text>
<text sub="clublinks" start="1.434" dur="0.067"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪੈਕਟ </text>
<text sub="clublinks" start="1.501" dur="0.1"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹੀ </text>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.067"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਬਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="1.668" dur="0.067"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="1.735" dur="0.066"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="1.801" dur="0.267"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੌੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="2.068" dur="0.034"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੌੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="2.102" dur="0.1"> ਮਿੰਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="2.202" dur="1.334"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੌੜੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="3.536" dur="0.134"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.133"> ਮਿੰਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਬੱਟ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="3.803" dur="0.134"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="3.937" dur="0.067"> ਮਿੰਟ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.004" dur="0.233"> ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.237" dur="0.067"> ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.067"> ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="4.371" dur="0.1"> ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੇਠਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.133"> ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.067"> ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ </text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.2"> ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ </text>
<text sub="clublinks" start="4.971" dur="0.1"> ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੋ </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.067"> ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋ ਇਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ </text>
<text sub="clublinks" start="5.138" dur="0.067"> ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾ Fਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾOREਨਲੋਡ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="5.205" dur="0.1"> ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.067"> ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="5.372" dur="2.469"> ਇਸ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫੋਕਸ' ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="7.841" dur="0.1"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। </text>
<text sub="clublinks" start="7.941" dur="0.267"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫੇਰ, </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.066"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="8.274" dur="0.267"> ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.1"> ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.101"> ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.166"> ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="8.908" dur="0.067"> ਆਓ ਹੁਰੀਕਨ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.2"> ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.067"> ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਓ </text>
<text sub="clublinks" start="9.242" dur="0.1"> ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.034"> ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.166"> ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="9.642" dur="0.067"> ਤਤਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="9.709" dur="2.403"> ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.133"> ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.245" dur="0.134"> ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.133"> ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.1"> ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.612" dur="0.067"> ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.267"> ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.1"> ਆਓ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਓ ਜੋ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.1"> ਆਓ ਹੁਣ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="13.146" dur="0.067"> ਆਓ ਹੁਣ ਪਾਓ ਜੋ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੱਕ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.101"> ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="13.38" dur="0.066"> ਆਓ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀਏ 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 80 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੱਜੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="13.446" dur="2.069"> 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੱਜੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.133"> 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬੱਧ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="15.648" dur="0.101"> 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬੱਧ ਲੜੀਆਂ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="15.749" dur="0.133"> 11:00 ਵਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਵਾਈਡਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.134"> 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕ 80 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.133"> 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 80 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.133"> 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲ ਦੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> 11:00 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ' ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ 80 ਮਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ 80 ਮਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ 80 ਮੀਲ 'ਤੇ ਸਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.133"> ਹੁਣੇ ਹੀ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬੱਧ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="16.816" dur="2.836"> ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="19.652" dur="0.134"> ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.267"> ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ 90. </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 90. ਐਸ. ਐੱਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.1"> ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ </text>
<text sub="clublinks" start="20.42" dur="0.033"> ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੰਭਾਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.134"> ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.167"> ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਵਧੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="20.754" dur="0.066"> ਮੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਵਧੀਆ ਸੁਣੋ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="20.82" dur="3.103"> 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.923" dur="0.134"> 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਵਜਾਨਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.057" dur="0.133"> 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.19" dur="0.134"> 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.133"> 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.457" dur="0.1"> 100. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.067"> 100. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੰਭਕ ਜਾਂ 90. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="24.624" dur="0.2"> ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.067"> ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.067"> ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.1"> ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.167"> ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.066"> ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="25.291" dur="1.902"> ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="27.193" dur="0.134"> ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="27.327" dur="0.233"> ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="27.56" dur="0.134"> ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="27.694" dur="0.133"> ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.134"> ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.067"> ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.028" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="3.003"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="31.464" dur="0.134"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="31.598" dur="0.133"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="31.731" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="31.965" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="32.065" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="32.165" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ, ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="0.133"> ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="32.365" dur="0.134"> ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਲੱਭੋ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਟਰੈਕ ਏ ਨੂੰ ਚਲਾਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="32.565" dur="0.234"> ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਏ ਨੂੰ ਚਲਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="32.799" dur="0.067"> ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="32.866" dur="0.033"> ਕੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="32.899" dur="0.134"> ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਲਾਓ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> ਕੋਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭੇਜੋ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿੱਟ ਤੇ ਭੇਜੋ </text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.233"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="33.566" dur="2.336"> ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.134"> ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="36.036" dur="0.1"> ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="36.136" dur="0.133"> ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="36.269" dur="0.067"> ਦਿ ਵੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 11:00 ਵਜੇ ਚਲਾਓ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.133"> ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.1"> ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="36.569" dur="0.1"> ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਕਰੂਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="36.669" dur="0.101"> ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="36.77" dur="0.133"> ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="36.903" dur="0.134"> ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="37.037" dur="0.133"> ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.067"> ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਥੋੜਾ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="37.237" dur="0.167"> 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.066"> 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.1"> 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="1.602"> 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.133"> 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="39.305" dur="0.134"> 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.133"> 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="39.572" dur="0.067"> 11:00 ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.167"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="39.806" dur="0.067"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="39.873" dur="0.066"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅੰਦਰ </text>
<text sub="clublinks" start="39.939" dur="0.134"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.133"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="40.206" dur="0.1"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.134"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.067"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="40.507" dur="0.233"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.1"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="40.84" dur="2.503"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.343" dur="0.133"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.134"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.61" dur="0.066"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਟਨ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.676" dur="0.201"> ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.066"> ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="43.943" dur="0.101"> ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="44.044" dur="0.1"> ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.1"> ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="44.244" dur="0.133"> ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="44.377" dur="0.067"> ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="44.444" dur="0.2"> ਸਿਸਟਮ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.067"> ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.711" dur="1.902"> ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.133"> ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋਚੋ </text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.167"> ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.067"> ਸਿਸਟਮ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="46.98" dur="0.2"> ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="47.18" dur="0.067"> ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="47.247" dur="0.1"> ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="47.347" dur="0.1"> ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.067"> ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.133"> ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.647" dur="0.067"> ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.714" dur="0.167"> ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.066"> ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.947" dur="0.067"> ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="48.014" dur="0.067"> ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="48.081" dur="2.903"> ਲਾਈਨ. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.133"> ਲਾਈਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.1"> ਲਾਈਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.217" dur="0.134"> ਲਾਈਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.351" dur="0.067"> ਲਾਈਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.166"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.584" dur="0.1"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.684" dur="0.067"> ਇਹ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.751" dur="0.134"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.885" dur="0.1"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.985" dur="0.133"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਕੋਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.134"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਤੇ ਕੋਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="52.252" dur="2.869"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ' ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 3 4 </text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.134"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕੋਨੇ' ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 3 4 ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.2"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 3 4 ਅਤੇ 5. </text>
<text sub="clublinks" start="55.455" dur="0.167"> ਦਿਨ ਦੇ 4 3 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.622" dur="0.066"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="55.688" dur="0.101"> ਦਿਨ ਦੇ 4 IN 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.1"> ਦਿਨ ਦੇ 4 3 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="55.889" dur="0.1"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="55.989" dur="0.133"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="56.122" dur="0.134"> 4 4 ਅਤੇ AY. ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="56.256" dur="0.066"> 4 3 ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="56.322" dur="0.201"> ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.1"> ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="56.623" dur="0.1"> ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="56.723" dur="0.1"> ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="56.823" dur="0.067"> ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="56.89" dur="0.066"> ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਨ 4 3 4 ਅਤੇ 5. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="1.535"> ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="58.758" dur="0.134"> ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.066"> ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="0.234"> ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.1"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="59.292" dur="0.067"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਡਾ EXਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.067"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾPEਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="59.426" dur="0.1"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਅਨਰੂਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਾ EXਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="59.526" dur="0.1"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ </text>
<text sub="clublinks" start="59.626" dur="0.066"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="59.692" dur="0.167"> ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੀਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮ </text>
<text sub="clublinks" start="59.859" dur="0.134"> ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਾ Mਨਲੋਡ ਰਾਇਟ੍ਰਲ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਾ Mਨਲੋਡ ਗਿਰਫਤਾਰ ਬੀਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="2.536"> ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਾYਨਲੋਡ ਰਾਈਟਰਲ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਈਸਟਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="62.662" dur="0.067"> ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੀਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾ ANDਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ </text>
<text sub="clublinks" start="62.729" dur="0.267"> ਮਿਸਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.133"> ਮਿਸਟਰ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="0.067"> ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਉਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.133"> ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਉਥੇ ਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="63.329" dur="0.101"> ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਸਟਰਸ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਏ 1 </text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.133"> ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਇਕ ਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.067"> ਰਾਇਟਲ ਬੀਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਸਟਰਸ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ, 3 ਵਿਚ 1 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="63.63" dur="0.233"> ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਥੇ 3 ਵਿਚੋਂ 1 ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="63.863" dur="0.134"> ਈਸਟਰਨ ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.067"> ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="64.064" dur="0.1"> ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.066"> ਈਸਟਰਨ ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="64.23" dur="1.836"> ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.033"> ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="0.1"> ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.134"> ਕੈਰੋਲਿਨਾ, 3 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.466" dur="0.067"> ਕੈਰੋਲਿਨਾ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 3 ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.533" dur="0.2"> ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱ Cਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="66.933" dur="0.134"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱONੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.133"> ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੈ .ਜਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.2" dur="0.133"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱANੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="67.333" dur="3.003"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱANੋ ਜੋ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱANੋ ਜੋ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱANੋ ਜੋ ਇਸ ਕੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.2"> ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.1"> ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.1"> ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.134"> ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.1"> ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="71.204" dur="0.133"> ਕੁਝ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.067"> ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ .ਤਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.404" dur="3.203"> .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.134"> .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.133"> .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.974" dur="0.134"> .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.1"> .ਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> .ਜੇਕਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.167"> ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.442" dur="0.066"> ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.1"> ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.134"> ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="75.742" dur="0.133"> ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="0.134"> ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.067"> ਕੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.2"> ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="76.276" dur="0.1"> ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="1.568"> ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.133"> ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="78.244" dur="0.067"> ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ. ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਝਲਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.2"> ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਝਲਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਯੋਜਨ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="78.678" dur="0.134"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="78.812" dur="0.2"> ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ </text>
<text sub="clublinks" start="79.012" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.2"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਲੈਂਡ </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.1"> ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.903"> ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.133"> ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Eੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.134"> ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="82.549" dur="0.066"> ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Eੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="82.615" dur="0.201"> ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="82.816" dur="0.166"> ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="0.167"> ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.134"> ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ </text>
<text sub="clublinks" start="83.283" dur="0.066"> ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.301"> ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ </text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.033"> ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="83.683" dur="0.067"> ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.067"> ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="2.736"> ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="86.553" dur="0.066"> ਐਰੋਸ ਉੱਤਰ ਕੈਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਕਨਫਿਡੈਂਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.234"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.134"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="87.087" dur="0.066"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.1"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.167"> ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.2"> ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.1"> ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="87.787" dur="2.169"> ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="89.956" dur="0.134"> ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਇਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="90.09" dur="0.066"> ਦਾ ਭਰੋਸਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="90.156" dur="0.267"> ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="90.423" dur="0.134"> ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੋ ਸਪੈਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.066"> ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="90.623" dur="0.167"> ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾਡਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="90.79" dur="0.067"> ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿUTਟਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="90.857" dur="0.234"> ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿ COਟਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.091" dur="0.066"> ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.1"> ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.067"> ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾੱਡਲ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.167"> ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾੱਡਲ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.067"> ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਗਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿORਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.166"> ਸਪੈਗਟੀ ਮਾਡਲਸ ਜੋ ਕੰਪਿORਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.101"> ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾਡਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿORਟਰ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="91.825" dur="2.302"> ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="94.127" dur="0.133"> ਸਪੈਗੇਟੀ ਮਾਡਲਸ ਜੋ ਕੰਪਿORਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ </text>
<text sub="clublinks" start="94.26" dur="0.267"> ਸਪੈਗਟੀ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="94.527" dur="0.067"> ਸਪੈਗਟੀ ਮਾੱਡਲਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਦੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="94.594" dur="0.167"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਕਰਣ </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.067"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਕਰਣ </text>
<text sub="clublinks" start="94.828" dur="0.133"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੂਜੇ </text>
<text sub="clublinks" start="94.961" dur="0.167"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਕਰਣ </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> ਅਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਦੱਸਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="1.902"> ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.267"> ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="97.797" dur="0.134"> ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="97.931" dur="0.066"> ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.167"> ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.067"> ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.133"> ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.101"> ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਈਸਟਰਨ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.465" dur="0.033"> ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਐਜ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.498" dur="0.1"> ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਈਜ ਦੇ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.1"> ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.067"> ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਐਡਜ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.765" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਐਡਜ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰਨ ਐਡ 'ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਐਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.133"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਐਡੀਜ਼' ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="2.402"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਲੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰਨ ਐਡ 'ਤੇ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.134"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਲੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰਨ ਐਡ 'ਤੇ ਹੈ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ. ਇਹ ਲੂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰਨ ਐਡ 'ਤੇ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.167"> ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="102.102" dur="0.133"> ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ, ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="102.235" dur="0.133"> ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="102.368" dur="0.134"> ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="102.502" dur="0.133"> ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="102.635" dur="0.1"> ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫੇਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="102.735" dur="0.067"> ਇਸ ਲੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ' ਤੇ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="102.802" dur="0.2"> ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="103.002" dur="0.034"> ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="103.036" dur="0.1"> ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.1"> ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੈਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="103.236" dur="0.133"> ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.067"> ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.067"> ਲੂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="103.503" dur="0.2"> , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.067"> , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="103.77" dur="1.301"> , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੁਖ ਦੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.133"> , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੱਟ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.134"> , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.472" dur="0.066"> , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.538" dur="0.167"> ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.705" dur="0.067"> ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. IF </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.1"> ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="106.206" dur="0.133"> ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="106.339" dur="0.067"> ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="106.406" dur="2.836"> ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="109.242" dur="0.133"> ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.375" dur="0.101"> ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.133"> ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.609" dur="0.133"> ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.067"> ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="110.009" dur="0.034"> ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਲਈ ਬੰਦ. ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.2"> ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਨੀ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.067"> ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਨੀ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਆਇਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="110.81" dur="2.703"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.167"> ਛੋਟੇ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਨਫਲ, </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.2"> ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੇਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.067"> ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੈਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="114.114" dur="0.1"> ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੈਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.133"> ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.067"> ਪਸੰਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੈਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="114.414" dur="0.1"> ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ. </text>
<text sub="clublinks" start="114.514" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੱਡਰੈਟ ਰੇਨਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ </text>
<text sub="clublinks" start="114.781" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਸਪੋਟ </text>
<text sub="clublinks" start="114.981" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਟਾਕ </text>
<text sub="clublinks" start="115.081" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਏਟ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਟਾਕ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਰੇਨਫਲ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="2.335"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.234"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="118.184" dur="0.134"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. ਵਿੰਡੋਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. WINDS WOLDD </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਪੋਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="118.518" dur="0.267"> ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.133"> ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="118.918" dur="0.1"> ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="119.018" dur="2.036"> ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="121.054" dur="0.067"> ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.266"> ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="121.387" dur="0.067"> ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.034"> ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋਵੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="121.488" dur="0.1"> ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="121.588" dur="0.133"> ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.067"> ਛੋਟਾ ਜਾ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="121.788" dur="0.2"> ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="121.988" dur="0.067"> ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="0.1"> ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="122.155" dur="0.167"> ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="122.322" dur="0.1"> ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="122.422" dur="0.067"> ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="122.489" dur="0.166"> ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="2.703"> ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="125.358" dur="0.134"> ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤੋਰਨਾਡੋ ਹੋਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.3"> ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.1"> ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਰਨੋਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="126.092" dur="0.034"> ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੌਰਨੈਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.066"> ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਰਨਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.192" dur="0.067"> ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਰਨਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="126.259" dur="0.067"> ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="0.2"> ਮੋਡਰੇਟ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="126.526" dur="0.1"> ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="126.626" dur="0.067"> ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟੌਰਨਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="126.693" dur="0.066"> ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="126.759" dur="0.067"> ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟੌਰਨਡੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="1.802"> ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="128.628" dur="0.133"> ਸੁਧਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟੌਰਨਾਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.067"> ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣੋ ਅਤੇ ਟਾਰਨੇਡੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.234"> ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.033"> ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="129.195" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਸਕਣ </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.067"> ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ </text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="0.267"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="129.796" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਹਿਤ ਵੱਖਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.033"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.133"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਹਹਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="130.029" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="130.096" dur="0.3"> ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="130.396" dur="2.403"> ਉਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.133"> ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="132.932" dur="0.167"> ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.067"> ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਸੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨਾਡੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="133.166" dur="0.233"> ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਟੌਰਨੋਡੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.067"> ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਲਈਏ </text>
<text sub="clublinks" start="133.466" dur="0.134"> ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੋਰਨਾਡੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="133.6" dur="0.033"> ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.133"> ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="133.766" dur="0.067"> ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="133.833" dur="0.2"> ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="134.033" dur="0.067"> ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.067"> ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="134.167" dur="0.133"> ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="134.3" dur="0.067"> ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="134.367" dur="0.1"> ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="134.467" dur="0.067"> ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੋਰਨੋਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="134.534" dur="2.436"> ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.133"> ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="0.134"> ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="137.237" dur="0.166"> ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.201"> ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="137.604" dur="0.066"> ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="137.67" dur="0.234"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.067"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫੇਰ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="137.971" dur="0.133"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਜੋ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="138.104" dur="0.167"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="138.271" dur="0.133"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫੇਰ, ਇਹ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="138.404" dur="0.067"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫੇਰ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਵਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.067"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏ ਸਵਿੰਗ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="138.538" dur="1.702"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏ ਸਵਿੰਗ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.133"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.134"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੇ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਜਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="140.607" dur="0.133"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="140.74" dur="0.134"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.066"> ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.167"> , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.067"> , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.167"> , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.341" dur="0.167"> , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.508" dur="0.066"> , ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਬੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="141.574" dur="0.234"> ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਬੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="141.808" dur="0.133"> ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਇਹ ਬਦਲੋ </text>
<text sub="clublinks" start="141.941" dur="0.067"> ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ </text>
<text sub="clublinks" start="142.008" dur="2.503"> ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.133"> ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.067"> ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਸਟਲਾਈਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.2"> ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.133"> ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.067"> ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.2"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="145.578" dur="0.034"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="0.066"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.067"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="145.845" dur="0.067"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="145.912" dur="0.133"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="146.045" dur="0.067"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="146.112" dur="0.2"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.1"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.034"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲਓ </text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="0.067"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਏ ਲਓ </text>