Tropics Update: Hurricane Isaias ยังคงเป็นหมวด 1 subtitles

นาที นาที แต่ นาที แต่ถูกต้อง นาที แต่ตอนนี้ นาที แต่ตอนนี้ นาที แต่ตอนนี้ไม่กี่คน นาที แต่ตอนนี้มีกระเป๋าไม่กี่ชิ้น นาที แต่ตอนนี้มีกระเป๋าไม่กี่ชิ้น นาที แต่ตอนนี้มีกระเป๋าหนักไม่กี่ชิ้น นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่ถุง นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักไม่กี่กระเป๋า นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักไม่กี่พ็อกเก็ตไม่เช่นนั้น นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนัก นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนัก นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักใน นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักในเมโทร นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่ นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้ง นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้ง กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้ง กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกเล็กน้อย กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อย กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งมีบิตมากขึ้น กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากในเมโทร แต่อีกครั้งเล็กน้อยลงมากขึ้น กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อ กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้ มีมากในเมโทร แต่อีกครั้งมีบิตมากขึ้นเพื่อให้ มีมากในเมโทร แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้ มีมากในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้โฟกัส มีมากในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มีสมาธิใน มีมากในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ มีมากในเมโทร แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ บิตเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ เล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ HURRICANE เล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ HURRICANE อีกครั้ง เล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ HURRICANE อีกครั้งนี้ มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งนี้ มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งสิ่งนี้ยั่งยืน มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้ มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะ มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะเกิดขึ้นจริง พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะเกิดขึ้นจริง พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะเป็นจริง พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะถูกวางลงอย่างแท้จริง พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะถูกวางไว้อย่างแท้จริง พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะถูกวางไว้อย่างแท้จริง พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะถูกวางไว้ที่นั่นจริงๆ พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะเกิดขึ้นจริงให้วางที่นั่นเพราะ WINDS ที่ยั่งยืนจะจริง ๆ มาวางที่นั่นเพราะ WINDS ที่ยั่งยืนจะวางไว้ที่นั่นเพราะ WINDS ที่ยั่งยืนจะวางไว้ที่นั่นเพราะเวลา 11.00 น. WINDS ที่ยั่งยืนจะวางไว้ที่นั่นจริง ๆ เพราะคำแนะนำ 11:00 WINDS ที่ยั่งยืนจะทำให้เกิดขึ้นจริงเพราะมีคำแนะนำ 11:00 WINDS ที่ยั่งยืนจะวางไว้ที่นั่นจริง ๆ เพราะคำแนะนำ 11:00 น. มาวางที่นั่นกันเถอะเพราะคำแนะนำ 11:00 น มาวางที่นั่นกันเถอะว่า 11:00 ที่ปรึกษาได้รับการสนับสนุน มาวางที่นั่นกันดีกว่าว่าคำแนะนำ 11:00 น. มีชัยชนะที่ยั่งยืน มาวางที่นั่นกันเถอะว่า 11:00 ที่ปรึกษามีสิทธิ์ชนะอย่างยั่งยืน มาวางที่นั่นกันเถอะว่า 11:00 ที่ปรึกษามีชัยชนะที่ยั่งยืนตอนนี้ มาวางที่นั่นกันเถอะว่า 11:00 ที่ปรึกษามีชัยชนะที่ยั่งยืนแล้วตอนนี้ที่ มาวางที่นั่นกันเถอะว่าเวลา 11:00 ที่ปรึกษามีชัยชนะที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 คำแนะนำ 11:00 มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 คำแนะนำ 11:00 มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อ คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมง คำแนะนำในเวลา 11.00 น. มีชัยชนะที่ยั่งยืนในขณะนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงที่จะไปถึง WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงกระเพื่อมถึง WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงดันสูงถึง 100 WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงดันสูงถึง 100 GUST EARLIER ลมที่คงอยู่ตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงดันสูงถึง 100 ระยะไกลหรือ WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงดันสูงถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 ดังนั้น ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 ดังนั้น ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้ง ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้ง ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้งมันเป็น ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้งมันเป็นเรื่องเล็กน้อย ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะผ่าน 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะผ่านมันก็ตาม 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งกว่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่ 100. คนแรกที่กล้าหาญหรือ 90 อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่แสดง 100. คนแรกที่กล้าหาญหรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่ปรากฏขึ้นก็ตาม อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่ปรากฏขึ้นก็ตาม อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยก็ตาม อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยทีเดียว อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยก็ตาม อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยแม้แต่น้อยใน อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยทีเดียวในการช่วยเหลือ แม้ว่ามันจะไม่ได้แสดงให้เห็น แต่ก็ยังคงอยู่ในความยั่งยืน แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังคงปรากฏอยู่ในชัยชนะที่ยั่งยืน แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ ผม แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิด แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขา แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะ ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะ ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้าย ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้าย ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวย ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยก ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยสักหน่อย ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยเป็นบิต ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยบิตไป ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยบิตไป ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายโคนเล็กน้อยไปที่ ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตก ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายโคนเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้าย ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายโคนเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้าย ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายโคนเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายการติดตาม ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็ก A ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กก ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กเล็ก ๆ น้อย ๆ ย้ายกรวยบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ย้ายกรวยบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กเล็กน้อยเพื่อ ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กเล็กน้อยไปที่ ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตก ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตก ทางตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขา ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขามี ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขายังไม่ทำ ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ผม เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันต้องการ เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะมี เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายแล้ว เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันไปแล้ว เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันไปแล้ว เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันสักหน่อย 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันสักหน่อย 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันเล็กน้อย 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันเป็นบิตไม่ได้ 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตัน 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่ 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่นี่ 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ใน ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่อย่างใด ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็เป็นได้ ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ในกรณีใด ๆ ก็มีขนาดใหญ่ บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ในกรณีใด ๆ ก็มีขนาดใหญ่ บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ 'S ไอที บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไป บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังจะเกิดขึ้น บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปถึงพื้นที่อิมแพ็ค แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปถึงพื้นที่อิมแพ็ค แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปถึงอิมแพ็คแม้กระทั่ง แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ถูกต้องก็ตาม แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ถูกต้องก็ตาม แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ถูกต้องก็ตาม แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใต้ศูนย์กลางก็ตาม ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใต้ศูนย์กลางก็ตาม ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้เส้นกึ่งกลางก็ตาม ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกลาง ดังนั้น ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้เส้นกึ่งกลางก็ตาม คิดให้ดี ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้เส้นกึ่งกลางก็ตาม คิดให้ดีและ ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้เส้นกึ่งกลางก็ตาม จงคิดและจำไว้ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง จงคิดและจำไว้ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง จงคิดและจำไว้ว่า แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง จงคิดและจำไว้ว่านั่นคือ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่านั่นเป็นเพียง แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเท่านั้น แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง ลองคิดดูและจำไว้ว่ามันเป็นเพียงเกี่ยวกับ 70 แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง ลองคิดดูและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไลน์. ลองคิดดูและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไลน์. ลองคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของ ไลน์. ลองคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของ ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลา ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้น ไลน์. ลองคิดดูและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้น ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ถึงแม้จะสิ้นสุด ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลง ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงใน นั่นคือประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้นที่จะสิ้นสุดลงใน นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงใน นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงที่โคน นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงในกรวยที่ นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงในกรวยในแต่ละวัน นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้นที่จะสิ้นสุดลงในกรวยในวันที่ 4 3 นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงในกรวยในวันนั้น 4 3 4 นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้น ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่ ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งนั้น ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอก ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอกคุณ ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็น ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นอย่างนั้น CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นอย่างนั้น กรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นอย่างนั้น CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้น THE CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้น CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพายุนี้ CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกคุณว่าแม้ว่าพายุนี้จะเป็นอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพายุนี้จะเป็นอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่บอกคุณว่าแม้ว่าพายุนี้จะคาดหวัง ดังนั้นสิ่งที่บอกคุณว่าแม้ว่าพายุนี้จะคาดหวังได้จากที่ใดก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ที่ใดก็ตามรอบ ๆ MYRTLE แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ที่ใดก็ตามที่อยู่รอบชายหาด MYRTLE แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ที่ใดก็ตามที่อยู่รอบชายหาด MYRTLE และ แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามรอบชายหาด MYRTLE และจากนั้น แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามรอบชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงาน แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามรอบชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงาน คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงาน คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานด้วยวิธี คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานไปตามทาง คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานไปทางอื่น คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนา ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนาที่นั่น ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนามี ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนามี 1 ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนามี 1 ใน ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนามี 1 ใน 3 ทางข้ามตะวันออกเฉียงเหนือแคโรไลนามี 1 ใน 3 วิธีข้ามทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนามีโอกาส 1 ใน 3 วิธีข้ามทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนามีโอกาส 1 ใน 3 ตลอดเวลา วิธีข้ามทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนามีโอกาส 1 ใน 3 ตลอดเวลาที่ วิธีข้ามทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนามีโอกาส 1 ใน 3 ตลอดเวลาที่เป็น CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 ที่เป็นเช่นนั้น CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 โดยประมาณว่าอยู่ที่ใด CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 โดยประมาณว่าอยู่ที่ใดข้างนอก CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 โดยประมาณว่าอยู่ที่ใดนอก CAROLINA มีโอกาสเป็น 1 ใน 3 โดยประมาณว่าอยู่ที่ใดนอกนั้น CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 ตรงที่ว่ามันอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้น โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้น โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั่น โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั่นและ โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั่นและแม้กระทั่ง โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้นและแม้ว่า โอกาสที่มันจะอยู่ข้างนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้นและแม้ว่ามันจะเป็น โอกาสที่มันจะอยู่ข้างนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ใน โอกาสที่มันจะอยู่ข้างนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ใน ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่าจะอยู่ใน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่าจะอยู่ในกรวยใต้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่าจะอยู่ในกรวยก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยก็ตามมันก็ไม่ใช่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยภายใต้มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยภายใต้มันก็ไม่มาก ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยภายใต้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากไปกว่า ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากไปกว่าปิด ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยใต้มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่อื่น ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่อื่น ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างจากด้านข้างมากนัก CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้น CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้นจึง CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก มันจะ CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้นจะมีผลกระทบ CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้นจะมีผลต่อ CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้นจะมีผลต่อตะวันออก แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นจะมีผลต่อตะวันออก แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะส่งผลต่อชายฝั่งตะวันออก แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะมีผลต่อชายฝั่งทะเลตะวันออก แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะมีผลต่อชายฝั่งทะเลตะวันออกสำหรับ แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับการตก แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกในช่วงเดือนพฤษภาคม แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสำหรับคนที่มองข้ามไป ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสำหรับคนที่มองข้ามไป ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้น ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้นและ ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้นและมากขึ้น ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้นและมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลง ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงไปทั่ว ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงไปทางทิศเหนือ ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงโดยเฉพาะในแคโรไลน์ทางเหนือ ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงในแคโรไลน์ทางเหนือหรือ มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงในแคโรไลน์ทางเหนือหรือ มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงไปทั่วทั้งแคโรไลน์ทางเหนือหรือทางใต้ มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงในแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้ มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงทั่วแคโรไลนาทางเหนือหรือแคโรไลนาใต้ที่เพิ่มขึ้น มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงทั่วแคโรไลนาทางเหนือหรือแคโรไลนาใต้ที่เพิ่มขึ้น ลดลงข้ามแคโรไลนาทางเหนือหรือแคโรไลนาใต้ที่เพิ่มขึ้น ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม มาก ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม มากมาย ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม คำถามมากมาย เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมาย เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม มีคำถามมากมาย เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมายยังคงอยู่เพียงเล็กน้อย เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สามารถทำได้ เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สามารถทำได้ ความมั่นใจ. คำถามมากมายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สามารถทำได้ ความมั่นใจ. คำถามมากมายยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจทำให้ใหญ่โตได้ ความมั่นใจ. คำถามมากมายยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความแตกต่างใหญ่ได้ ความมั่นใจ. คำถามมากมายที่ยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่นี่ ความมั่นใจ. คำถามมากมายที่ยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่นี่ ความมั่นใจ. คำถามมากมายยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่นี่ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เกิดความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่สปาเกตติทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เกิดความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่คอมพิวเตอร์ ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่คอมพิวเตอร์ ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่รุ่น SPAGHETTI ทั้งหมดที่รุ่นคอมพิวเตอร์จาก ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่รุ่น SPAGHETTI ทั้งหมดที่รุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งสอง ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ซึ่งเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งสองรุ่นนี้ ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่รุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งสองเช้านี้ รุ่น SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งสองเช้านี้ รุ่น SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้านี้และ รุ่น SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งเช้านี้และนี้ รุ่น SPAGHETTI ซึ่งเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้านี้และช่วงบ่าย รุ่น SPAGHETTI ซึ่งเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้านี้และช่วงบ่ายและ รุ่น SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายและสมาชิก รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายและสมาชิกนี้ รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายและสมาชิกของ รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายนี้และสมาชิกของ รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายนี้และสมาชิกของทางการ รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายนี้และเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการ รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายนี้และเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการคือ และช่วงบ่ายนี้และเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการคือ และในช่วงบ่ายนี้และเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้อง และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้อง และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการพยากรณ์อย่างเป็นทางการมีสิทธิ์เกี่ยวกับอิน และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้น และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น เป็นอย่างนั้น ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น เป็นอย่างนั้น ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น มันเป็นอย่างนั้น ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันอยู่ที่ ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นจึงอยู่บนโลกตะวันออก ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่ใน EASTERN EDGE ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบตะวันออกของ ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่ ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เรา เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เรา เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราโทรหา เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่ในขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้ เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้ เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บน เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้น เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป อีกครั้ง บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป อีกครั้ง บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป อีกครั้งฉัน บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป อีกครั้งฉันคิดว่า บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขา บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขาจะ บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขาจะมีแนวโน้ม บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะ โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะ โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้าย โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมัน โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายกลับ โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายกลับตั้งแต่ โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่นั้น โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มี ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มี ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มี ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มี ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาเนื่องจากมีแนวโน้ม แต่ ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาก็มี ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับไปเนื่องจากมีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือ ย้ายมันกลับตั้งแต่ที่ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือ ย้ายกลับตั้งแต่ที่ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้ช่วยปิด ย้ายกลับตั้งแต่ที่ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือสำหรับ ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้า ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามัน ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้น ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้น ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้น เป็นแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้น ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแผ่นดินมากขึ้น ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแผ่นดินมากขึ้น ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้นในประเทศเช่น ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันมีบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้นในประเทศเช่นเรา ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันมีบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้นในประเทศเหมือนที่เราเป็น ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันมีบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ในประเทศมากขึ้นเช่นเราอยู่ในปัจจุบัน ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันมีบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ เล็ก ๆ น้อย ๆ เล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ เล็ก ๆ น้อย ๆ เล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดว่าเรากำลังอยู่ในขณะนี้ เล็ก ๆ น้อย ๆ เล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดว่าเรามีอยู่ในปัจจุบัน เล็กน้อยเล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดว่าปัจจุบันเรามีความทันสมัย เล็กน้อยเล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดว่าในปัจจุบันเรามีฝนตกในระดับปานกลาง เหมือนกับว่าเรากำลังคิดว่าในปัจจุบันเรามีฝนตกที่ดี เหมือนว่าเรากำลังคิดว่าในปัจจุบันเรามีฝนตกที่ดีเรา เหมือนว่าเรากำลังคิดว่าในปัจจุบันเรามีฝนตกที่ดีเรามี เหมือนกับว่าเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ว่าเรามีฝนตกในระดับปานกลางเรามีบางอย่าง เหมือนกับว่าเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ว่าเรามีฝนตกในระดับปานกลางเรามีปัญหาบางอย่าง เหมือนกับว่าเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ว่าเรามีฝนตกในระดับปานกลางเรามีปัญหาบางอย่างบางอย่าง เหมือนกับว่าเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ว่าเรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางอย่างต่ำ เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางอย่างต่ำ เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางอย่างต่ำมาก เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่ต่ำ เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางจุดอาจจะต่ำ เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีความชื้นต่ำอาจจะไหล เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีความชื้นต่ำบางส่วนอาจจะไหลออกมา เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่โกหกต่ำบางจุดอาจจะไหล A เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย รางวัล เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย ชนะได้ เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS จะเป็น LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS จะเป็น LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS จะต้องอยู่ในระดับปานกลาง LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS จะมีปัญหาในระดับปานกลาง LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS อาจมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางอาจเป็นได้ LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย โอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจมีปัญหาอยู่เสมอ นิดหน่อย. โอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจมีปัญหาอยู่เสมอ นิดหน่อย. แนวโน้มอาจจะมีปัญหาอยู่เสมอแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกันก็ตาม นิดหน่อย. แนวโน้มอาจจะมีปัญหาอยู่เสมอแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกันก็ตาม นิดหน่อย. แนวโน้มอาจจะมีปัญหาอยู่เสมอแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกับก นิดหน่อย. ชัยชนะอาจจะมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกันเล็กน้อยก็ตาม นิดหน่อย. ชัยชนะอาจจะมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าเล็กน้อยก็ตาม ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าเล็กน้อย ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าเล็กน้อย ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกันในระดับที่สูงกว่าเล็กน้อย ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าเล็กน้อย ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อย ปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อย มีพรมแดนติดกันสูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อย มีพรมแดนติดกันสูงกว่าที่น้ำท่วมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น มีพรมแดนติดกันสูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อยจะอยู่ในระดับปานกลาง มีพรมแดนติดกันสูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อยจะอยู่ในระดับปานกลางและ มีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อยอาจจะอยู่ในระดับปานกลางและพายุทอร์นาโด กว่าที่น้ำท่วมจะอยู่ในระดับปานกลางและพายุทอร์นาโด กว่าที่ TIDAL FLOODING จะอยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโด กว่าที่น้ำท่วมของ TIDAL จะอยู่ในระดับปานกลางและเรามีความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโด กว่าที่ TIDAL FLOODING จะอยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดที่เราเป็น กว่าที่ TIDAL FLOODING จะอยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดที่เราอยู่บน กว่าที่ TIDAL FLOODING จะอยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดที่เราอยู่บน อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่บน อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่บนความถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้องของ อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ที่ด้านขวามือของ อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้องของพายุ อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้น ความเป็นไปได้เราจะอยู่ในมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้น ความเป็นไปได้เราจะอยู่ในมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขา ความเป็นไปได้เราจะอยู่บนมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขาจึงเป็น ความเป็นไปได้ที่เราจะอยู่บนมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขาจึงควรจะเป็นอย่างชัดเจน ความเป็นไปได้ที่เราจะอยู่บนมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนและ ความเป็นไปได้เราจะอยู่บนมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชัดเจนและบางสิ่งบางอย่าง มือขวาของพายุเพื่อให้พวกเขามีความชัดเจนและบางสิ่งบางอย่าง มือขวาของพายุดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน มือขวาของพายุดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่ มือขวาของพายุดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เรา มือขวาของพายุเพื่อให้พวกเขามีความชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เราจะ พวกเขาจะพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งบางอย่างที่แยกออกจากกัน แต่เราจะทำได้ พวกเขาพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เราจะต้องระบุแน่นอน พวกเขาจะพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกมา แต่เราจะมีความแน่นอน พวกเขาจะพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีบางอย่างที่แน่นอน พวกเขาจะพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เราจะต้องมีพายุทอร์นาโดอย่างแน่นอน แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางอย่างแน่นอน แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนบางอย่างอยู่ข้างหน้า แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางอย่างผ่าน แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนบางส่วนในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนบางส่วนในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน ดังนั้น แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนบางส่วนในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน พวกเรา แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค พวกเรา แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค เรากำลังจะไป แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเราจะไป แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเราจะไปพูด แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเราจะไปพูดแบบโมเดอเรต แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเราจะไปพูดอย่างสุภาพ แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดว่าปานกลางถึงสูง ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดว่าปานกลางถึงสูง ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดอย่างถูกต้องตามความคาดหวังสูง ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเราจะไปพูดในระดับปานกลางถึงผลกระทบสูงสำหรับ ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดอย่างทันสมัยถึงผลกระทบที่สูงสำหรับสิ่งนั้น ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดอย่างทันสมัยถึงผลกระทบที่สูงสำหรับระบบนั้น ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดอย่างทันสมัยถึงผลกระทบที่สูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้ง ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้ง ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือ ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือ ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งก็เป็นเช่นนั้น ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันสวิง ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งที่มันแกว่งไปมา ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่าน A. ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่าน A. ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งที่มันแกว่งไปมาเล็กน้อย ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในแผ่นดิน ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งที่มันแกว่งผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้า ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้าเป็น ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งที่มันแกว่งไปมาเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ นั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันปิด นั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ นั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ นั่นคือมันแกว่งไปมาเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล นั่นคือมันแกว่งไปมาเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะ เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะ เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลง เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะ เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะคุย เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติม ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติม ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลาย ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่หลากหลายเมื่อ เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉัน เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันมา เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉันกลับมา เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉันกลับมา และ เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉันกลับมา และเป็น เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉัน เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉัน เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉันพูด เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉันบอกให้ใช้ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉันพูดให้ใช้ A

Tropics Update: Hurricane Isaias ยังคงเป็นหมวด 1

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.6" dur="0.067"> นาที </text>
<text sub="clublinks" start="0.667" dur="0.1"> นาที แต่ </text>
<text sub="clublinks" start="0.767" dur="0.133"> นาที แต่ถูกต้อง </text>
<text sub="clublinks" start="0.9" dur="0.101"> นาที แต่ตอนนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="1.001" dur="0.133"> นาที แต่ตอนนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="1.134" dur="0.3"> นาที แต่ตอนนี้ไม่กี่คน </text>
<text sub="clublinks" start="1.434" dur="0.067"> นาที แต่ตอนนี้มีกระเป๋าไม่กี่ชิ้น </text>
<text sub="clublinks" start="1.501" dur="0.1"> นาที แต่ตอนนี้มีกระเป๋าไม่กี่ชิ้น </text>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.067"> นาที แต่ตอนนี้มีกระเป๋าหนักไม่กี่ชิ้น </text>
<text sub="clublinks" start="1.668" dur="0.067"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่ถุง </text>
<text sub="clublinks" start="1.735" dur="0.066"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักไม่กี่กระเป๋า </text>
<text sub="clublinks" start="1.801" dur="0.267"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักไม่กี่พ็อกเก็ตไม่เช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="2.068" dur="0.034"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนัก </text>
<text sub="clublinks" start="2.102" dur="0.1"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนัก </text>
<text sub="clublinks" start="2.202" dur="1.334"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักใน </text>
<text sub="clublinks" start="3.536" dur="0.134"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักในเมโทร </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.133"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่ </text>
<text sub="clublinks" start="3.803" dur="0.134"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="3.937" dur="0.067"> นาที แต่ตอนนี้ฝนตกหนักเพียงไม่กี่พ็อกเก็ตไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="4.004" dur="0.233"> กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="4.237" dur="0.067"> กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.067"> กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="4.371" dur="0.1"> กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งมีบิตมากขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากในเมโทร แต่อีกครั้งเล็กน้อยลงมากขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.133"> กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อ </text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.067"> กระเป๋าของฝนตกหนักไม่มากนักในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้ </text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.2"> มีมากในเมโทร แต่อีกครั้งมีบิตมากขึ้นเพื่อให้ </text>
<text sub="clublinks" start="4.971" dur="0.1"> มีมากในเมโทร แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้ </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.067"> มีมากในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้โฟกัส </text>
<text sub="clublinks" start="5.138" dur="0.067"> มีมากในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มีสมาธิใน </text>
<text sub="clublinks" start="5.205" dur="0.1"> มีมากในรถไฟใต้ดิน แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ </text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.067"> มีมากในเมโทร แต่อีกครั้งเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ </text>
<text sub="clublinks" start="5.372" dur="2.469"> บิตเล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ </text>
<text sub="clublinks" start="7.841" dur="0.1"> เล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ HURRICANE </text>
<text sub="clublinks" start="7.941" dur="0.267"> เล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ HURRICANE อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.066"> เล็กน้อยมากขึ้นเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ HURRICANE อีกครั้งนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="8.274" dur="0.267"> มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.1"> มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งสิ่งนี้ยั่งยืน </text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.101"> มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.166"> มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะ </text>
<text sub="clublinks" start="8.908" dur="0.067"> มาให้ความสำคัญกับ HURRICANE อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะเกิดขึ้นจริง </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.2"> พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะเกิดขึ้นจริง </text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.067"> พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะเป็นจริง </text>
<text sub="clublinks" start="9.242" dur="0.1"> พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะถูกวางลงอย่างแท้จริง </text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.034"> พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะถูกวางไว้อย่างแท้จริง </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะถูกวางไว้อย่างแท้จริง </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.166"> พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะถูกวางไว้ที่นั่นจริงๆ </text>
<text sub="clublinks" start="9.642" dur="0.067"> พายุเฮอริเคน อีกครั้งชัยชนะที่ยั่งยืนนี้จะเกิดขึ้นจริงให้วางที่นั่นเพราะ </text>
<text sub="clublinks" start="9.709" dur="2.403"> WINDS ที่ยั่งยืนจะจริง ๆ มาวางที่นั่นเพราะ </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.133"> WINDS ที่ยั่งยืนจะวางไว้ที่นั่นเพราะ </text>
<text sub="clublinks" start="12.245" dur="0.134"> WINDS ที่ยั่งยืนจะวางไว้ที่นั่นเพราะเวลา 11.00 น. </text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.133"> WINDS ที่ยั่งยืนจะวางไว้ที่นั่นจริง ๆ เพราะคำแนะนำ 11:00 </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.1"> WINDS ที่ยั่งยืนจะทำให้เกิดขึ้นจริงเพราะมีคำแนะนำ 11:00 </text>
<text sub="clublinks" start="12.612" dur="0.067"> WINDS ที่ยั่งยืนจะวางไว้ที่นั่นจริง ๆ เพราะคำแนะนำ 11:00 น. </text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.267"> มาวางที่นั่นกันเถอะเพราะคำแนะนำ 11:00 น </text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.1"> มาวางที่นั่นกันเถอะว่า 11:00 ที่ปรึกษาได้รับการสนับสนุน </text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.1"> มาวางที่นั่นกันดีกว่าว่าคำแนะนำ 11:00 น. มีชัยชนะที่ยั่งยืน </text>
<text sub="clublinks" start="13.146" dur="0.067"> มาวางที่นั่นกันเถอะว่า 11:00 ที่ปรึกษามีสิทธิ์ชนะอย่างยั่งยืน </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> มาวางที่นั่นกันเถอะว่า 11:00 ที่ปรึกษามีชัยชนะที่ยั่งยืนตอนนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.101"> มาวางที่นั่นกันเถอะว่า 11:00 ที่ปรึกษามีชัยชนะที่ยั่งยืนแล้วตอนนี้ที่ </text>
<text sub="clublinks" start="13.38" dur="0.066"> มาวางที่นั่นกันเถอะว่าเวลา 11:00 ที่ปรึกษามีชัยชนะที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 </text>
<text sub="clublinks" start="13.446" dur="2.069"> คำแนะนำ 11:00 มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 </text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.133"> คำแนะนำ 11:00 มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ </text>
<text sub="clublinks" start="15.648" dur="0.101"> คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อ </text>
<text sub="clublinks" start="15.749" dur="0.133"> คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมง </text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.134"> คำแนะนำในเวลา 11.00 น. มีชัยชนะที่ยั่งยืนในขณะนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ </text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.133"> คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.133"> คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS </text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> คำแนะนำ 11.00 น. มี WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงที่จะไปถึง </text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.2"> WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงกระเพื่อมถึง </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 </text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.067"> WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.133"> WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงดันสูงถึง 100 </text>
<text sub="clublinks" start="16.816" dur="2.836"> WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงดันสูงถึง 100 GUST EARLIER </text>
<text sub="clublinks" start="19.652" dur="0.134"> ลมที่คงอยู่ตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงดันสูงถึง 100 ระยะไกลหรือ </text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.267"> WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.067"> WINDS ที่ยั่งยืนตอนนี้ที่ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและแรงดันสูงถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 ดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 ดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.1"> ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="20.42" dur="0.033"> ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.134"> ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้งมันเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.167"> ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้งมันเป็นเรื่องเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="20.754" dur="0.066"> ไมล์ต่อชั่วโมงและ GUSTS ถึง 100 GUST EARLIER หรือ 90 อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="20.82" dur="3.103"> 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="23.923" dur="0.134"> 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="24.057" dur="0.133"> 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะผ่าน </text>
<text sub="clublinks" start="24.19" dur="0.134"> 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะผ่านมันก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.133"> 100. GUST EARLIER หรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งกว่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่ </text>
<text sub="clublinks" start="24.457" dur="0.1"> 100. คนแรกที่กล้าหาญหรือ 90 อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่แสดง </text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.067"> 100. คนแรกที่กล้าหาญหรือ 90. อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่ปรากฏขึ้นก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="24.624" dur="0.2"> อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่ปรากฏขึ้นก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.067"> อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.067"> อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยทีเดียว </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.1"> อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.167"> อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยแม้แต่น้อยใน </text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.066"> อีกครั้งมันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่ได้แสดงให้เห็นเลยทีเดียวในการช่วยเหลือ </text>
<text sub="clublinks" start="25.291" dur="1.902"> แม้ว่ามันจะไม่ได้แสดงให้เห็น แต่ก็ยังคงอยู่ในความยั่งยืน </text>
<text sub="clublinks" start="27.193" dur="0.134"> แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังคงปรากฏอยู่ในชัยชนะที่ยั่งยืน </text>
<text sub="clublinks" start="27.327" dur="0.233"> แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="27.56" dur="0.134"> แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ ผม </text>
<text sub="clublinks" start="27.694" dur="0.133"> แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิด </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.134"> แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขา </text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.067"> แม้ว่ามันจะยังไม่ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏในหน้าต่างที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะ </text>
<text sub="clublinks" start="28.028" dur="0.2"> ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะ </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.066"> ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้าย </text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.067"> ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้าย </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.1"> ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวย </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="3.003"> ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยก </text>
<text sub="clublinks" start="31.464" dur="0.134"> ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยสักหน่อย </text>
<text sub="clublinks" start="31.598" dur="0.133"> ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยเป็นบิต </text>
<text sub="clublinks" start="31.731" dur="0.067"> ค่อนข้างยังคงอยู่ใน WINDS ที่ยั่งยืนในขณะนี้ ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยบิตไป </text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.167"> ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยบิตไป </text>
<text sub="clublinks" start="31.965" dur="0.1"> ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายโคนเล็กน้อยไปที่ </text>
<text sub="clublinks" start="32.065" dur="0.1"> ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตก </text>
<text sub="clublinks" start="32.165" dur="0.067"> ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายโคนเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้าย </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="0.133"> ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายโคนเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้าย </text>
<text sub="clublinks" start="32.365" dur="0.134"> ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายโคนเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายการติดตาม </text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.066"> ชนะทันที ฉันคิดว่าพวกเขาจะย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็ก A </text>
<text sub="clublinks" start="32.565" dur="0.234"> ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กก </text>
<text sub="clublinks" start="32.799" dur="0.067"> ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กเล็ก ๆ น้อย ๆ </text>
<text sub="clublinks" start="32.866" dur="0.033"> ย้ายกรวยบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ </text>
<text sub="clublinks" start="32.899" dur="0.134"> ย้ายกรวยบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กเล็กน้อยเพื่อ </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายแทร็กเล็กน้อยไปที่ </text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตก </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> ย้ายกรวยเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตก </text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.233"> ทางตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตก </text>
<text sub="clublinks" start="33.566" dur="2.336"> ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.134"> ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขา </text>
<text sub="clublinks" start="36.036" dur="0.1"> ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขามี </text>
<text sub="clublinks" start="36.136" dur="0.133"> ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขายังไม่ทำ </text>
<text sub="clublinks" start="36.269" dur="0.067"> ทิศตะวันตกย้ายการติดตามเล็กน้อยไปยังทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.133"> เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.1"> เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ผม </text>
<text sub="clublinks" start="36.569" dur="0.1"> เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันต้องการ </text>
<text sub="clublinks" start="36.669" dur="0.101"> เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะมี </text>
<text sub="clublinks" start="36.77" dur="0.133"> เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายแล้ว </text>
<text sub="clublinks" start="36.903" dur="0.134"> เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันไปแล้ว </text>
<text sub="clublinks" start="37.037" dur="0.133"> เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันไปแล้ว </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.067"> เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเวลา 11:00 น. พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันสักหน่อย </text>
<text sub="clublinks" start="37.237" dur="0.167"> 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันสักหน่อย </text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.066"> 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.1"> 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันเป็นบิตไม่ได้ </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="1.602"> 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.133"> 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตัน </text>
<text sub="clublinks" start="39.305" dur="0.134"> 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่ </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.133"> 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่นี่ </text>
<text sub="clublinks" start="39.572" dur="0.067"> 11:00 พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.167"> ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="39.806" dur="0.067"> ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ </text>
<text sub="clublinks" start="39.873" dur="0.066"> ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ใน </text>
<text sub="clublinks" start="39.939" dur="0.134"> ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่อย่างใด </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.133"> ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ </text>
<text sub="clublinks" start="40.206" dur="0.1"> ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.134"> ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็เป็นได้ </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.067"> ฉันจะย้ายมันออกไปเล็กน้อยไม่ใช่ตันที่จุดนี้ แต่ในกรณีใด ๆ ก็มีขนาดใหญ่ </text>
<text sub="clublinks" start="40.507" dur="0.233"> บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ในกรณีใด ๆ ก็มีขนาดใหญ่ </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.1"> บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ </text>
<text sub="clublinks" start="40.84" dur="2.503"> บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ 'S ไอที </text>
<text sub="clublinks" start="43.343" dur="0.133"> บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไป </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.134"> บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังจะเกิดขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="43.61" dur="0.066"> บิตไม่ตันที่จุดนี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปถึงพื้นที่อิมแพ็ค </text>
<text sub="clublinks" start="43.676" dur="0.201"> แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปถึงพื้นที่อิมแพ็ค </text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.066"> แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปถึงอิมแพ็คแม้กระทั่ง </text>
<text sub="clublinks" start="43.943" dur="0.101"> แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ </text>
<text sub="clublinks" start="44.044" dur="0.1"> แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ถูกต้องก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.1"> แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ถูกต้องก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="44.244" dur="0.133"> แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ถูกต้องก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="44.377" dur="0.067"> แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเป็นระบบขนาดใหญ่ มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใต้ศูนย์กลางก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="44.444" dur="0.2"> ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใต้ศูนย์กลางก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.067"> ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้เส้นกึ่งกลางก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="44.711" dur="1.902"> ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกลาง ดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.133"> ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้เส้นกึ่งกลางก็ตาม คิดให้ดี </text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.167"> ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้เส้นกึ่งกลางก็ตาม คิดให้ดีและ </text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.067"> ระบบ. มันกำลังดำเนินไปในพื้นที่อิมแพ็คแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้เส้นกึ่งกลางก็ตาม จงคิดและจำไว้ </text>
<text sub="clublinks" start="46.98" dur="0.2"> แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง จงคิดและจำไว้ </text>
<text sub="clublinks" start="47.18" dur="0.067"> แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง จงคิดและจำไว้ว่า </text>
<text sub="clublinks" start="47.247" dur="0.1"> แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง จงคิดและจำไว้ว่านั่นคือ </text>
<text sub="clublinks" start="47.347" dur="0.1"> แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่านั่นเป็นเพียง </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.067"> แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเท่านั้น </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.133"> แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง ลองคิดดูและจำไว้ว่ามันเป็นเพียงเกี่ยวกับ 70 </text>
<text sub="clublinks" start="47.647" dur="0.067"> แม้ว่าจะไม่ถูกต้องภายใต้เส้นกึ่งกลาง ลองคิดดูและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น </text>
<text sub="clublinks" start="47.714" dur="0.167"> ไลน์. ลองคิดดูและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.066"> ไลน์. ลองคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของ </text>
<text sub="clublinks" start="47.947" dur="0.067"> ไลน์. ลองคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของ </text>
<text sub="clublinks" start="48.014" dur="0.067"> ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลา </text>
<text sub="clublinks" start="48.081" dur="2.903"> ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้น </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.133"> ไลน์. ลองคิดดูและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้น </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.1"> ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ถึงแม้จะสิ้นสุด </text>
<text sub="clublinks" start="51.217" dur="0.134"> ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลง </text>
<text sub="clublinks" start="51.351" dur="0.067"> ไลน์. ดังนั้นจงคิดและจำไว้ว่ามันเป็นเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงใน </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.166"> นั่นคือประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้นที่จะสิ้นสุดลงใน </text>
<text sub="clublinks" start="51.584" dur="0.1"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงใน </text>
<text sub="clublinks" start="51.684" dur="0.067"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงที่โคน </text>
<text sub="clublinks" start="51.751" dur="0.134"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงในกรวยที่ </text>
<text sub="clublinks" start="51.885" dur="0.1"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงในกรวยในแต่ละวัน </text>
<text sub="clublinks" start="51.985" dur="0.133"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.134"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้นที่จะสิ้นสุดลงในกรวยในวันที่ 4 3 </text>
<text sub="clublinks" start="52.252" dur="2.869"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงในกรวยในวันนั้น 4 3 4 </text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.134"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.2"> นั่นเป็นเพียงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 </text>
<text sub="clublinks" start="55.455" dur="0.167"> ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 </text>
<text sub="clublinks" start="55.622" dur="0.066"> ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="55.688" dur="0.101"> ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่ </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.1"> ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="55.889" dur="0.1"> ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอก </text>
<text sub="clublinks" start="55.989" dur="0.133"> ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอกคุณ </text>
<text sub="clublinks" start="56.122" dur="0.134"> ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="56.256" dur="0.066"> ของเวลามันจะจบลงในกรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="56.322" dur="0.201"> CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.1"> กรวยในวันที่ 4 3 4 และ 5 ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="56.623" dur="0.1"> CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="56.723" dur="0.1"> THE CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="56.823" dur="0.067"> CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพายุนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="56.89" dur="0.066"> CONE AT DAY'S 4 3 4 และ 5. ดังนั้นสิ่งที่บอกคุณว่าแม้ว่าพายุนี้จะเป็นอย่างไร </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="1.535"> ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพายุนี้จะเป็นอย่างไร </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.167"> ดังนั้นสิ่งที่บอกคุณว่าแม้ว่าพายุนี้จะคาดหวัง </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.1"> ดังนั้นสิ่งที่บอกคุณว่าแม้ว่าพายุนี้จะคาดหวังได้จากที่ใดก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="58.758" dur="0.134"> ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.066"> ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="0.234"> แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.1"> แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ที่ใดก็ตามรอบ ๆ MYRTLE </text>
<text sub="clublinks" start="59.292" dur="0.067"> แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ที่ใดก็ตามที่อยู่รอบชายหาด MYRTLE </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.067"> แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ที่ใดก็ตามที่อยู่รอบชายหาด MYRTLE และ </text>
<text sub="clublinks" start="59.426" dur="0.1"> แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามรอบชายหาด MYRTLE และจากนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="59.526" dur="0.1"> แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามรอบชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงาน </text>
<text sub="clublinks" start="59.626" dur="0.066"> แม้ว่าพายุนี้จะถูกคาดการณ์ไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามรอบชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงาน </text>
<text sub="clublinks" start="59.692" dur="0.167"> คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงาน </text>
<text sub="clublinks" start="59.859" dur="0.134"> คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานด้วยวิธี </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานไปตามทาง </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="2.536"> คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานไปทางอื่น </text>
<text sub="clublinks" start="62.662" dur="0.067"> คาดหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรอบ ๆ ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ </text>
<text sub="clublinks" start="62.729" dur="0.267"> ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.133"> ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนา </text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="0.067"> ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนาที่นั่น </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.133"> ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนามี </text>
<text sub="clublinks" start="63.329" dur="0.101"> ชายหาด MYRTLE และจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนามี 1 </text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.133"> ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนามี 1 ใน </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.067"> ชายหาดที่สวยงามและจากนั้นก็ทำงานได้ทั่วทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคโรไลนามี 1 ใน 3 </text>
<text sub="clublinks" start="63.63" dur="0.233"> ทางข้ามตะวันออกเฉียงเหนือแคโรไลนามี 1 ใน 3 </text>
<text sub="clublinks" start="63.863" dur="0.134"> วิธีข้ามทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนามีโอกาส 1 ใน 3 </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.067"> วิธีข้ามทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนามีโอกาส 1 ใน 3 ตลอดเวลา </text>
<text sub="clublinks" start="64.064" dur="0.1"> วิธีข้ามทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนามีโอกาส 1 ใน 3 ตลอดเวลาที่ </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.066"> วิธีข้ามทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคโรไลนามีโอกาส 1 ใน 3 ตลอดเวลาที่เป็น </text>
<text sub="clublinks" start="64.23" dur="1.836"> CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 ที่เป็นเช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 โดยประมาณว่าอยู่ที่ใด </text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.033"> CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 โดยประมาณว่าอยู่ที่ใดข้างนอก </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="0.1"> CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 โดยประมาณว่าอยู่ที่ใดนอก </text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.134"> CAROLINA มีโอกาสเป็น 1 ใน 3 โดยประมาณว่าอยู่ที่ใดนอกนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="66.466" dur="0.067"> CAROLINA มีโอกาส 1 ใน 3 ตรงที่ว่ามันอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="66.533" dur="0.2"> โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั่น </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.1"> โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั่นและ </text>
<text sub="clublinks" start="66.933" dur="0.134"> โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั่นและแม้กระทั่ง </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.133"> โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้นและแม้ว่า </text>
<text sub="clublinks" start="67.2" dur="0.133"> โอกาสที่มันจะอยู่ข้างนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="67.333" dur="3.003"> โอกาสที่มันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้นและแม้ว่ามันจะเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> โอกาสที่มันจะอยู่ข้างนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ใน </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.067"> โอกาสที่มันจะอยู่ข้างนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ใน </text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.2"> ที่ไหนสักแห่งนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่าจะอยู่ใน </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.1"> ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนอกกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่าจะอยู่ในกรวยใต้ </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.1"> ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่าจะอยู่ในกรวยก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.134"> ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.1"> ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยก็ตามมันก็ไม่ใช่ </text>
<text sub="clublinks" start="71.204" dur="0.133"> ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยภายใต้มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.067"> ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดข้างนอกของกรวยนั้นดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยภายใต้มันก็ไม่มาก </text>
<text sub="clublinks" start="71.404" dur="3.203"> ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยภายใต้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.134"> ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากไปกว่า </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.133"> ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากไปกว่าปิด </text>
<text sub="clublinks" start="74.974" dur="0.134"> ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในกรวยใต้มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่อื่น </text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.1"> ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่อื่น </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> ดังนั้นและแม้ว่ามันจะอยู่ในโคนใต้โคนมันก็ไม่ได้แตกต่างจากด้านข้างมากนัก </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.167"> CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก </text>
<text sub="clublinks" start="75.442" dur="0.066"> CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.1"> CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้นจึง </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.134"> CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก มันจะ </text>
<text sub="clublinks" start="75.742" dur="0.133"> CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้นจะมีผลกระทบ </text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="0.134"> CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้นจะมีผลต่อ </text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.067"> CONE ภายใต้มันไม่ได้แตกต่างไปจากด้านข้างมากนัก ดังนั้นจะมีผลต่อตะวันออก </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.2"> แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นจะมีผลต่อตะวันออก </text>
<text sub="clublinks" start="76.276" dur="0.1"> แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะส่งผลต่อชายฝั่งตะวันออก </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะมีผลต่อชายฝั่งทะเลตะวันออก </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="1.568"> แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะมีผลต่อชายฝั่งทะเลตะวันออกสำหรับ </text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับการตก </text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.133"> แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกในช่วงเดือนพฤษภาคม </text>
<text sub="clublinks" start="78.244" dur="0.067"> แตกต่างจากด้านข้าง ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสำหรับคนที่มองข้ามไป </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.2"> ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสำหรับคนที่มองข้ามไป </text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.067"> ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.1"> ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้นและ </text>
<text sub="clublinks" start="78.678" dur="0.134"> ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้นและมากขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="78.812" dur="0.2"> ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้นและมากขึ้นเช่นกัน </text>
<text sub="clublinks" start="79.012" dur="0.067"> ดังนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสำหรับ FALL อาจมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.2"> ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.1"> ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลง </text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.903"> ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงไปทั่ว </text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.133"> ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงไปทางทิศเหนือ </text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.134"> ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงโดยเฉพาะในแคโรไลน์ทางเหนือ </text>
<text sub="clublinks" start="82.549" dur="0.066"> ชายฝั่งทะเลสำหรับฤดูใบไม้ร่วงอาจกำลังมองหามากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงในแคโรไลน์ทางเหนือหรือ </text>
<text sub="clublinks" start="82.615" dur="0.201"> มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงในแคโรไลน์ทางเหนือหรือ </text>
<text sub="clublinks" start="82.816" dur="0.166"> มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงไปทั่วทั้งแคโรไลน์ทางเหนือหรือทางใต้ </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="0.167"> มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงในแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้ </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.134"> มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงทั่วแคโรไลนาทางเหนือหรือแคโรไลนาใต้ที่เพิ่มขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="83.283" dur="0.066"> มากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงทั่วแคโรไลนาทางเหนือหรือแคโรไลนาใต้ที่เพิ่มขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.301"> ลดลงข้ามแคโรไลนาทางเหนือหรือแคโรไลนาใต้ที่เพิ่มขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.033"> ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม </text>
<text sub="clublinks" start="83.683" dur="0.067"> ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม </text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.067"> ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม มาก </text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="2.736"> ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม มากมาย </text>
<text sub="clublinks" start="86.553" dur="0.066"> ลดลงข้ามแคโรไลนาเหนือหรือแคโรไลนาใต้เพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตาม คำถามมากมาย </text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.234"> เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมาย </text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม มีคำถามมากมาย </text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.134"> เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมายยังคงอยู่เพียงเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="87.087" dur="0.066"> เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.1"> เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สามารถทำได้ </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> เซาท์แคโรไลนาเพิ่มความมั่นใจในการติดตาม คำถามมากมายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สามารถทำได้ </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.167"> ความมั่นใจ. คำถามมากมายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สามารถทำได้ </text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.2"> ความมั่นใจ. คำถามมากมายยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจทำให้ใหญ่โตได้ </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.1"> ความมั่นใจ. คำถามมากมายยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความแตกต่างใหญ่ได้ </text>
<text sub="clublinks" start="87.787" dur="2.169"> ความมั่นใจ. คำถามมากมายที่ยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่นี่ </text>
<text sub="clublinks" start="89.956" dur="0.134"> ความมั่นใจ. คำถามมากมายที่ยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่นี่ </text>
<text sub="clublinks" start="90.09" dur="0.066"> ความมั่นใจ. คำถามมากมายยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่นี่ทั้งหมด </text>
<text sub="clublinks" start="90.156" dur="0.267"> การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่ทั้งหมด </text>
<text sub="clublinks" start="90.423" dur="0.134"> การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เกิดความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่สปาเกตติทั้งหมด </text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.066"> การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เกิดความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI </text>
<text sub="clublinks" start="90.623" dur="0.167"> การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่ </text>
<text sub="clublinks" start="90.79" dur="0.067"> การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความแตกต่างครั้งใหญ่ได้ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่คอมพิวเตอร์ </text>
<text sub="clublinks" start="90.857" dur="0.234"> ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่คอมพิวเตอร์ </text>
<text sub="clublinks" start="91.091" dur="0.066"> ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ </text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.1"> ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่รุ่น SPAGHETTI ทั้งหมดที่รุ่นคอมพิวเตอร์จาก </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.067"> ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่รุ่น SPAGHETTI ทั้งหมดที่รุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งสอง </text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.167"> ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ซึ่งเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งสองรุ่นนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.067"> ความแตกต่างขนาดใหญ่ที่นี่ทุกรุ่นของ SPAGHETTI ที่รุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งสองเช้านี้ </text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.166"> รุ่น SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งสองเช้านี้ </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.101"> รุ่น SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้านี้และ </text>
<text sub="clublinks" start="91.825" dur="2.302"> รุ่น SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งเช้านี้และนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="94.127" dur="0.133"> รุ่น SPAGHETTI ซึ่งเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้านี้และช่วงบ่าย </text>
<text sub="clublinks" start="94.26" dur="0.267"> รุ่น SPAGHETTI ซึ่งเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้านี้และช่วงบ่ายและ </text>
<text sub="clublinks" start="94.527" dur="0.067"> รุ่น SPAGHETTI ที่เป็นรุ่นคอมพิวเตอร์จากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายและสมาชิก </text>
<text sub="clublinks" start="94.594" dur="0.167"> รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายและสมาชิกนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.067"> รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายและสมาชิกของ </text>
<text sub="clublinks" start="94.828" dur="0.133"> รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายนี้และสมาชิกของ </text>
<text sub="clublinks" start="94.961" dur="0.167"> รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายนี้และสมาชิกของทางการ </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายนี้และเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการ </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> รูปแบบจากทั้งเช้านี้และช่วงบ่ายนี้และเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการคือ </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> และช่วงบ่ายนี้และเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการคือ </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> และในช่วงบ่ายนี้และเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้อง </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้อง </text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="1.902"> และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการพยากรณ์อย่างเป็นทางการมีสิทธิ์เกี่ยวกับอิน </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.267"> และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น </text>
<text sub="clublinks" start="97.797" dur="0.134"> และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="97.931" dur="0.066"> และในช่วงบ่ายนี้และการเป็นสมาชิกของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น เป็นอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.167"> ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น เป็นอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.067"> ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น มันเป็นอย่างนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.133"> ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันอยู่ที่ </text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.101"> ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นจึงอยู่บนโลกตะวันออก </text>
<text sub="clublinks" start="98.465" dur="0.033"> ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่ใน EASTERN EDGE </text>
<text sub="clublinks" start="98.498" dur="0.1"> ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบตะวันออกของ </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.1"> ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่ </text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.067"> ของการคาดการณ์อย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องเกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เรา </text>
<text sub="clublinks" start="98.765" dur="0.2"> เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เรา </text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.067"> เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราโทรหา </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.067"> เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่ในขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.133"> เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.1"> เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บน </text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="2.402"> เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป </text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.134"> เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.067"> เกี่ยวกับที่นั่น ดังนั้นมันจึงอยู่บนขอบฝั่งตะวันออกของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.167"> บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="102.102" dur="0.133"> บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป อีกครั้งฉัน </text>
<text sub="clublinks" start="102.235" dur="0.133"> บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป อีกครั้งฉันคิดว่า </text>
<text sub="clublinks" start="102.368" dur="0.134"> บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขา </text>
<text sub="clublinks" start="102.502" dur="0.133"> บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขาจะ </text>
<text sub="clublinks" start="102.635" dur="0.1"> บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขาจะมีแนวโน้ม </text>
<text sub="clublinks" start="102.735" dur="0.067"> บนโลกกว้างของสิ่งที่เราเรียกสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะ </text>
<text sub="clublinks" start="102.802" dur="0.2"> โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะ </text>
<text sub="clublinks" start="103.002" dur="0.034"> โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้าย </text>
<text sub="clublinks" start="103.036" dur="0.1"> โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมัน </text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.1"> โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายกลับ </text>
<text sub="clublinks" start="103.236" dur="0.133"> โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายกลับตั้งแต่ </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.067"> โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่นั้น </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.067"> โทรหาสิ่งนี้บนลูป ดังนั้นอีกครั้งฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มี </text>
<text sub="clublinks" start="103.503" dur="0.2"> ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มี </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.067"> ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มี </text>
<text sub="clublinks" start="103.77" dur="1.301"> ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มี </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.133"> ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาเนื่องจากมีแนวโน้ม แต่ </text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.134"> ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาก็มี </text>
<text sub="clublinks" start="105.472" dur="0.066"> ฉันคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะย้ายมันกลับไปเนื่องจากมีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือ </text>
<text sub="clublinks" start="105.538" dur="0.167"> ย้ายมันกลับตั้งแต่ที่ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือ </text>
<text sub="clublinks" start="105.705" dur="0.067"> ย้ายกลับตั้งแต่ที่ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้ช่วยปิด </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> ย้ายกลับตั้งแต่ที่ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือสำหรับ </text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้า </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.1"> ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามัน </text>
<text sub="clublinks" start="106.206" dur="0.133"> ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="106.339" dur="0.067"> ย้ายมันกลับมาตั้งแต่ที่มีแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="106.406" dur="2.836"> ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ หากเป็นเช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="109.242" dur="0.133"> เป็นแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="109.375" dur="0.101"> ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเล็ก ๆ น้อย ๆ </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.133"> เป็นแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ </text>
<text sub="clublinks" start="109.609" dur="0.133"> เป็นแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.067"> ได้รับแนวโน้ม แต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแผ่นดินมากขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.2"> ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแผ่นดินมากขึ้น </text>
<text sub="clublinks" start="110.009" dur="0.034"> ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันเป็นบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้นในประเทศเช่น </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.1"> ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันมีบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้นในประเทศเช่นเรา </text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.167"> ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันมีบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้นในประเทศเหมือนที่เราเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันมีบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ในประเทศมากขึ้นเช่นเราอยู่ในปัจจุบัน </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.066"> ปิดสำหรับตอนนี้ ถ้ามันมีบิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.2"> เล็ก ๆ น้อย ๆ เล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.067"> เล็ก ๆ น้อย ๆ เล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดว่าเรากำลังอยู่ในขณะนี้ </text>
<text sub="clublinks" start="110.81" dur="2.703"> เล็ก ๆ น้อย ๆ เล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดว่าเรามีอยู่ในปัจจุบัน </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.167"> เล็กน้อยเล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดว่าปัจจุบันเรามีความทันสมัย </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.167"> เล็กน้อยเล็กน้อยในประเทศมากขึ้นเช่นเรากำลังคิดว่าในปัจจุบันเรามีฝนตกในระดับปานกลาง </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.2"> เหมือนกับว่าเรากำลังคิดว่าในปัจจุบันเรามีฝนตกที่ดี </text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.067"> เหมือนว่าเรากำลังคิดว่าในปัจจุบันเรามีฝนตกที่ดีเรา </text>
<text sub="clublinks" start="114.114" dur="0.1"> เหมือนว่าเรากำลังคิดว่าในปัจจุบันเรามีฝนตกที่ดีเรามี </text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.133"> เหมือนกับว่าเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ว่าเรามีฝนตกในระดับปานกลางเรามีบางอย่าง </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.067"> เหมือนกับว่าเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ว่าเรามีฝนตกในระดับปานกลางเรามีปัญหาบางอย่าง </text>
<text sub="clublinks" start="114.414" dur="0.1"> เหมือนกับว่าเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ว่าเรามีฝนตกในระดับปานกลางเรามีปัญหาบางอย่างบางอย่าง </text>
<text sub="clublinks" start="114.514" dur="0.067"> เหมือนกับว่าเรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ว่าเรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางอย่างต่ำ </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.2"> เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางอย่างต่ำ </text>
<text sub="clublinks" start="114.781" dur="0.1"> เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางอย่างต่ำมาก </text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="0.1"> เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่ต่ำ </text>
<text sub="clublinks" start="114.981" dur="0.1"> เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางจุดอาจจะต่ำ </text>
<text sub="clublinks" start="115.081" dur="0.1"> เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีความชื้นต่ำอาจจะไหล </text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="0.067"> เรามีฝนตกที่ดีพอสมควรเรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีความชื้นต่ำบางส่วนอาจจะไหลออกมา </text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่โกหกต่ำบางจุดอาจจะไหล A </text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="2.335"> เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.234"> เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.133"> เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="118.184" dur="0.134"> เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย รางวัล </text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.133"> เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย ชนะได้ </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.067"> เรามีปัญหาบางอย่างบางจุดที่มีน้ำลายน้อยบางจุดอาจจะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS จะเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="118.518" dur="0.267"> LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS จะเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.133"> LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS จะต้องอยู่ในระดับปานกลาง </text>
<text sub="clublinks" start="118.918" dur="0.1"> LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS จะมีปัญหาในระดับปานกลาง </text>
<text sub="clublinks" start="119.018" dur="2.036"> LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย WINDS อาจมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางอาจเป็นได้ </text>
<text sub="clublinks" start="121.054" dur="0.067"> LYING SPOTS จะไหลออกมาเล็กน้อย โอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจมีปัญหาอยู่เสมอ </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.266"> นิดหน่อย. โอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจมีปัญหาอยู่เสมอ </text>
<text sub="clublinks" start="121.387" dur="0.067"> นิดหน่อย. แนวโน้มอาจจะมีปัญหาอยู่เสมอแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกันก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.034"> นิดหน่อย. แนวโน้มอาจจะมีปัญหาอยู่เสมอแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกันก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="121.488" dur="0.1"> นิดหน่อย. แนวโน้มอาจจะมีปัญหาอยู่เสมอแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกับก </text>
<text sub="clublinks" start="121.588" dur="0.133"> นิดหน่อย. ชัยชนะอาจจะมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกันเล็กน้อยก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.067"> นิดหน่อย. ชัยชนะอาจจะมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าเล็กน้อยก็ตาม </text>
<text sub="clublinks" start="121.788" dur="0.2"> ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="121.988" dur="0.067"> ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="0.1"> ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกันในระดับที่สูงกว่าเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="122.155" dur="0.167"> ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="122.322" dur="0.1"> ปัญหาในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="122.422" dur="0.067"> ปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลางอาจมีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="122.489" dur="0.166"> มีพรมแดนติดกันสูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="2.703"> มีพรมแดนติดกันสูงกว่าที่น้ำท่วมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="125.358" dur="0.134"> มีพรมแดนติดกันสูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อยจะอยู่ในระดับปานกลาง </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> มีพรมแดนติดกันสูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อยจะอยู่ในระดับปานกลางและ </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> มีพรมแดนติดกับที่สูงกว่าที่น้ำท่วมเล็กน้อยอาจจะอยู่ในระดับปานกลางและพายุทอร์นาโด </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.3"> กว่าที่น้ำท่วมจะอยู่ในระดับปานกลางและพายุทอร์นาโด </text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.1"> กว่าที่ TIDAL FLOODING จะอยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโด </text>
<text sub="clublinks" start="126.092" dur="0.034"> กว่าที่น้ำท่วมของ TIDAL จะอยู่ในระดับปานกลางและเรามีความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโด </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.066"> กว่าที่ TIDAL FLOODING จะอยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดที่เราเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="126.192" dur="0.067"> กว่าที่ TIDAL FLOODING จะอยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดที่เราอยู่บน </text>
<text sub="clublinks" start="126.259" dur="0.067"> กว่าที่ TIDAL FLOODING จะอยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดที่เราอยู่บน </text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="0.2"> อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่บน </text>
<text sub="clublinks" start="126.526" dur="0.1"> อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่บนความถูกต้อง </text>
<text sub="clublinks" start="126.626" dur="0.067"> อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้อง </text>
<text sub="clublinks" start="126.693" dur="0.066"> อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้อง </text>
<text sub="clublinks" start="126.759" dur="0.067"> อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้องของ </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="1.802"> อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ที่ด้านขวามือของ </text>
<text sub="clublinks" start="128.628" dur="0.133"> อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้องของพายุ </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.067"> อยู่ในระดับปานกลางและความเป็นไปได้ของพายุทอร์นาโดเราอยู่ในมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.234"> ความเป็นไปได้เราจะอยู่ในมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.033"> ความเป็นไปได้เราจะอยู่ในมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขา </text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.1"> ความเป็นไปได้เราจะอยู่บนมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขาจึงเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="129.195" dur="0.1"> ความเป็นไปได้ที่เราจะอยู่บนมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขาจึงควรจะเป็นอย่างชัดเจน </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> ความเป็นไปได้ที่เราจะอยู่บนมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนและ </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.067"> ความเป็นไปได้เราจะอยู่บนมือที่ถูกต้องของพายุดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชัดเจนและบางสิ่งบางอย่าง </text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="0.267"> มือขวาของพายุเพื่อให้พวกเขามีความชัดเจนและบางสิ่งบางอย่าง </text>
<text sub="clublinks" start="129.796" dur="0.067"> มือขวาของพายุดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.033"> มือขวาของพายุดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่ </text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.133"> มือขวาของพายุดังนั้นพวกเขาจึงไม่ชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เรา </text>
<text sub="clublinks" start="130.029" dur="0.067"> มือขวาของพายุเพื่อให้พวกเขามีความชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เราจะ </text>
<text sub="clublinks" start="130.096" dur="0.3"> พวกเขาจะพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งบางอย่างที่แยกออกจากกัน แต่เราจะทำได้ </text>
<text sub="clublinks" start="130.396" dur="2.403"> พวกเขาพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เราจะต้องระบุแน่นอน </text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.133"> พวกเขาจะพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกมา แต่เราจะมีความแน่นอน </text>
<text sub="clublinks" start="132.932" dur="0.167"> พวกเขาจะพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีบางอย่างที่แน่นอน </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.067"> พวกเขาจะพูดอย่างชัดเจนและบางสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่เราจะต้องมีพายุทอร์นาโดอย่างแน่นอน </text>
<text sub="clublinks" start="133.166" dur="0.233"> แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางอย่างแน่นอน </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.067"> แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนบางอย่างอยู่ข้างหน้า </text>
<text sub="clublinks" start="133.466" dur="0.134"> แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางอย่างผ่าน </text>
<text sub="clublinks" start="133.6" dur="0.033"> แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนบางส่วนในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.133"> แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนบางส่วนในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน ดังนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="133.766" dur="0.067"> แยกออกจากกัน แต่เราอาจจะมีพายุฝนบางส่วนในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน พวกเรา </text>
<text sub="clublinks" start="133.833" dur="0.2"> แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค พวกเรา </text>
<text sub="clublinks" start="134.033" dur="0.067"> แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค เรากำลังจะไป </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.067"> แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเราจะไป </text>
<text sub="clublinks" start="134.167" dur="0.133"> แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเราจะไปพูด </text>
<text sub="clublinks" start="134.3" dur="0.067"> แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเราจะไปพูดแบบโมเดอเรต </text>
<text sub="clublinks" start="134.367" dur="0.1"> แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเราจะไปพูดอย่างสุภาพ </text>
<text sub="clublinks" start="134.467" dur="0.067"> แน่นอนว่ามีพายุทอร์นาโดบางส่วนทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดว่าปานกลางถึงสูง </text>
<text sub="clublinks" start="134.534" dur="2.436"> ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดว่าปานกลางถึงสูง </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.133"> ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดอย่างถูกต้องตามความคาดหวังสูง </text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="0.134"> ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเราจะไปพูดในระดับปานกลางถึงผลกระทบสูงสำหรับ </text>
<text sub="clublinks" start="137.237" dur="0.166"> ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดอย่างทันสมัยถึงผลกระทบที่สูงสำหรับสิ่งนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.201"> ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดอย่างทันสมัยถึงผลกระทบที่สูงสำหรับระบบนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="137.604" dur="0.066"> ข้ามภูมิภาค ดังนั้นเรากำลังจะพูดอย่างทันสมัยถึงผลกระทบที่สูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="137.67" dur="0.234"> ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้ง </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.067"> ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือ </text>
<text sub="clublinks" start="137.971" dur="0.133"> ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือ </text>
<text sub="clublinks" start="138.104" dur="0.167"> ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งก็เป็นเช่นนั้น </text>
<text sub="clublinks" start="138.271" dur="0.133"> ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันสวิง </text>
<text sub="clublinks" start="138.404" dur="0.067"> ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งที่มันแกว่งไปมา </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.067"> ไปที่การพูดอย่างถูกต้องเพื่อความอิมแพ็คสูงสำหรับระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่าน A. </text>
<text sub="clublinks" start="138.538" dur="1.702"> ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่าน A. </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งที่มันแกว่งไปมาเล็กน้อย </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.133"> ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ </text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.134"> ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในแผ่นดิน </text>
<text sub="clublinks" start="140.607" dur="0.133"> ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งที่มันแกว่งผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้า </text>
<text sub="clublinks" start="140.74" dur="0.134"> ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งนั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้าเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.066"> ผลกระทบต่อระบบนั้น อีกครั้งที่มันแกว่งไปมาเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ </text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.167"> นั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันปิด </text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.067"> นั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.167"> นั่นคือมันเหวี่ยงผ่านเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ </text>
<text sub="clublinks" start="141.341" dur="0.167"> นั่นคือมันแกว่งไปมาเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล </text>
<text sub="clublinks" start="141.508" dur="0.066"> นั่นคือมันแกว่งไปมาเล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะ </text>
<text sub="clublinks" start="141.574" dur="0.234"> เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะ </text>
<text sub="clublinks" start="141.808" dur="0.133"> เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลง </text>
<text sub="clublinks" start="141.941" dur="0.067"> เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ </text>
<text sub="clublinks" start="142.008" dur="2.503"> เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะ </text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.133"> เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะคุย </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.067"> เล็กน้อย แต่ในประเทศถ้ามันใกล้ชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติม </text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.2"> ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติม </text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.133"> ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลาย </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.067"> ไปยังชายฝั่งทะเล ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ </text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.2"> เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ </text>
<text sub="clublinks" start="145.578" dur="0.034"> เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่หลากหลายเมื่อ </text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="0.066"> เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉัน </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันมา </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.067"> เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉันกลับมา </text>
<text sub="clublinks" start="145.845" dur="0.067"> เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉันกลับมา และ </text>
<text sub="clublinks" start="145.912" dur="0.133"> เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉันกลับมา และเป็น </text>
<text sub="clublinks" start="146.045" dur="0.067"> เปลี่ยนสิ่ง ฉันจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉัน </text>
<text sub="clublinks" start="146.112" dur="0.2"> เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉัน </text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.1"> เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉันพูด </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.034"> เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉันบอกให้ใช้ </text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="0.067"> เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อฉันกลับมา และตามที่ฉันพูดให้ใช้ A </text>