મંગળવારે સાંજે 4 વાવાઝોડા સેલી અપડેટ: મિસિસિપી અથવા અલાબામા લેન્ડફfallલ તરફ દોરી subtitles

એજન્સી. એજન્સી. >> એજન્સી. >> સારું એજન્સી. >> સારી બપોર પછી. >> સારી બપોર પછી. >> સારી બપોર પછી. >> >> સારી બપોર પછી. >> હું છું >> સારી બપોર પછી. >> હું મુખ્ય છું >> સારી બપોર પછી. >> હું CHEEF METEOROLOGist છું >> હું CHEEF METEOROLOGist છું >> હું CHEEF METEOROLOGist CHRIS છું >> હું CHEEF METEOROLOGist CHRIS ફ્રેન્કલિન છું. ક્રિસ ફ્રેંકલીન. ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે કરીશું ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે કર્યું છે ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે છે ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે ચોથા કરીએ છીએ ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે ચાર ઓકલોક કરીએ છીએ અમે ચાર ઓકલોક કરીએ છીએ અમે ચાર ઓલકOCક સલાહકારીએ છીએ અમે ચાર ઓલકOCક સલાહ ચાલુ રાખીએ છીએ અમે ચક્રવાત પર ચાર ઓલકOCક સલાહ આપી છે અમે વાવાઝોડા પર માત્ર ચાર ઓલકOCક સલાહ આપી છે અમે વાવાઝોડું પર માત્ર ચાર ઓલક ONક સલાહ આપી છે અને હરિકેન પર જ સલાહ આપો અને હરિકેન SALLY અને કેટલાક પર સલાહ હરિકેન સેલી અને કેટલાક સારા વિશેની સલાહ હરિકેન સેલી અને કેટલાક સારા સમાચાર પર સલાહ આપો વાવાઝોડાની સલાહ અને કેટલીક સારી સમાચાર છે હરિકેન પર સલાહ અને માત્ર સારા સમાચાર છે વાવાઝોડું એકીસાથે અને કેટલાંક સારા સમાચારની સલાહ છે કેટલાક સારા સમાચાર તે છે કેટલાક સારા સમાચાર એ છે કે જેની વાઇન્ડ્સ છે કેટલીક સારી સમાચાર એ છે કે જે પાંખ છે કેટલીક સારી સમાચાર એ છે કે જેની પાછળની બાજુઓ છે કેટલાક સારા સમાચાર એ છે કે જેની પરની બાજુઓ છે કેટલાક સારા સમાચાર એ છે કે જેની પાછળની બાજુઓ ફક્ત ચાલુ જ છે કેટલીક સારી સમાચાર છે કે જેઓ ફક્ત 80 પર છે પાંખ ફક્ત 80 પર છે પાંખ ફક્ત 80 માઇલ પર જ છે પાંખ માત્ર 80 માઇલ એક પર છે વિન્ડ્સ ફક્ત 80 માઇલ એક કલાકમાં ચાલુ રહે છે. માઇલ એક કલાક. માઇલ એક કલાક. હમણાં માઇલ એક કલાક. હમણાં તે માઇલ એક કલાક. હવે તે છે માઇલ એક કલાક. હવે તે હજી પણ છે માઇલ એક કલાક. હમણાં તે ચાલુ છે માઇલ એક કલાક. હમણાં તે ચાલુ છે માઇલ એક કલાક. હવે તે બનવા માટે ચાલુ છે માઇલ એક કલાક. હમણાં તે એક બનવા માટે ચાલુ છે હમણાં તે એક બનવા માટે ચાલુ છે હમણાં તે વિકસિત થવાનું રહ્યું છે હમણાં તે વિકસિત તોફાન બનવા જઈ રહ્યું છે તે હજી પણ એક વિનાશક વાવાઝોડું બની રહ્યું છે હવે તે શરતોમાં વિકસિત તોફાન બનવાનું રહ્યું છે હવે તે શરતોમાં એક વિનાશક તોફાન બનવા જઈ રહ્યું છે ની શરતોમાં તોફાન વિકસિત કરવું ની શરતોમાં તોફાન વિકસિત કરવું રેઇનફ Tલની શરતોમાં તોફાન વિકસિત કરવું રેઇનફ TOTલ કુલની શરતોમાં તોફાનને વેગ આપવું રેઇનફ TOTલ કુલમાંથી શરતોમાં વાવાઝોડાની જોગવાઈ વરસાદથી રેઇનફINલ કુલની શરતોમાં વાવાઝોડું નીચેથી વરસાદની કુલ કુલ અલાબામાથી રેઇનફાલ કુલ અલાબામા એક્રોસથી રેઇનફાલ કુલ અલાબામા એક્રોસ એ રેઇનફાલની કુલ સંખ્યા એ અલાબામાથી સારી રીતે પસાર થતાં વરસાદની કુલ સંખ્યા અલાબામાથી રેઇનફાલની કુલ સંખ્યા એક સારા ભાગને પાર કરે છે અલાબામાએ એક સારા સ્થાનને પાર પાડ્યું અલાબામાએ એક સારા ભાગનો સંગ્રહ કર્યો અલાબામાએ એક સારા ભાગને પાર પાડ્યો અલાબામા એ ફ્લોરિડાનો એક સારો ભાગ અલાબામાએ ફ્લોરિડા પંખંડનો એક સારો ભાગ. ફ્લોરિડા પંખંડની. ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ સૂચના ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ નોટિસ ટોર્નાડો ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ નોટિસ ટોર્નાડો ઘડિયાળો ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે અસરમાં પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે અસર માટે પણ સૂચના ટર્નાડો જુએ છે આ માટે અસરમાં પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે આ ક્ષેત્ર માટે અસરમાં પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે આ ક્ષેત્ર માટે અસરમાં પણ નોટિસ ટર્નાડો જુએ છે આ ક્ષેત્રની અસરમાં પણ ટICEર્નાડોની સૂચનાઓ નોટિસ જેમ આ ક્ષેત્ર માટે અસર આ ક્ષેત્ર માટે અસર તરીકે સર્કિટ આ ક્ષેત્ર માટે અસર સર્કિટ આસપાસ આ ક્ષેત્રની અસર આજુબાજુના સર્ક્યુલેશનની જેમ આ ક્ષેત્રની અસર આ વાવાઝોડાની આસપાસના સર્કલ તરીકે છે આ વાવાઝોડું આસપાસ પરિભ્રમણ આ વાવાઝોડાની આસપાસ સર્કિટ કરી શકાય છે આ વાવાઝોડાની આજુબાજુ સિર્ક્યુલેશન સરળતાથી કરી શકાય છે આ વાવાઝોડાની આસપાસનો પરિભ્રમણ સહેલાઇથી સ્પિન થઈ શકે છે આ વાવાઝોડાની આસપાસનો સિર્ક્યુલેશન સરળતાથી કરી શકે છે આ વાવાઝોડાની આસપાસનો પરિભ્રમણ સહેલાઇથી કરી શકે છે આ વાવાઝોડાની આસપાસનો પરિભ્રમણ સહેલાઇથી કરી શકે છે સરળતાથી કા SPી શકો છો તેમાંથી સરળતાથી સરળતાથી કાINી શકો છો આ ટર્નાડોઝમાંથી સરળતાથી કેટલાકને સ્પિન કરી શકાય છે. આ ટોર્નાડોઝ. આ ટોર્નાડોઝ. ગતિ આ ટોર્નાડોઝ. ગતિ હજુ પણ આ ટોર્નાડોઝ. ગતિ મૂળભૂત રીતે ગતિ મૂળભૂત રીતે મોશન હવે પણ મૂળભૂત સ્ટેશનરી ગતિ હજી પણ મૂળભૂત રીતે સ્ટેશનરી ગતિશીલતા હજી પણ મૂળભૂત રીતે શરૂઆતમાં જોઈએ છે ગતિશીલતા હજી પણ મૂળભૂત રીતે શરૂ કરેલી સ્ટેશનરી સ્ટેશનરી એ પણ જોઈ રહ્યા છે સ્ટેશનરી એ પણ જોઈ રહ્યા છે અંતિમ અંતે જુએ છે સ્ટેશનેરી છેલ્લાં બીજા સ્થાને સ્થિરતાપૂર્વક જોઈએ છે છેલ્લાં બીજાં કેટલાંક કલાકોમાં સ્થિરતાપૂર્વક જોઈએ છે પ્રારંભિક બીજા કેટલાક કલાકો જોઈએ છે આપણી પાસેના છેલ્લાં મોટા ભાગના કલાકો જોઈએ છે અમારા સૌથી છેલ્લા કલાકો અમારા રડારના છેલ્લા કેટલાક છેલ્લા કલાકો અમારી રડારની છબિનો અંતિમ છેલ્લા કલાકો અમારી રડારની છબીઓના છેલ્લા કેટલાક મોટા કલાકો આપણી રાદરની છબીઓના છેલ્લા કેટલાક છેલ્લા કલાકો જે તે કરે છે અમારી રડારની છબીઓના છેલ્લા કેટલાક છેલ્લા કલાકો તે સૂચવે છે રાદરની છબી તે સૂચવે છે રાદર છબી તે પ્રકારનો નિર્દેશ કરે છે રાદરની છબીઓ તે પ્રકારનો નિર્દેશ કરે છે રાદરની તસવીર તે એક પ્રકારનું સૂચક સૂચવે છે રાદરની છબીઓ તે કોઈ પ્રકારનું સૂચક પ્રકારનું સૂચન કરે છે રાદરની છબીઓ તે ઘણી બધી બાબતોનો સંકેત આપે છે રાદરની છબીઓ તે એક છૂટક પ્રકારનો સંકેત આપે છે રાદરની છબીઓ તે એક છૂટક પ્રકારનો સંકેત આપે છે ખૂબ ઓછી ગતિ ગતિનો પ્રકાર એક સ્લો મોશન ટૂવન તરફનો પ્રકાર આગળ જવા માટે એક ખૂબ જ ઓછી ગતિ ગતિનો પ્રકાર ઉત્તર તરફ આગળ વધવા માટે ખૂબ જ ઓછી ગતિનો પ્રકાર. ઉત્તર તરફ. ઉત્તર તરફ. ફક્ત ઉત્તર તરફ. ફક્ત બે ઉત્તર તરફ. ફક્ત બે માઇલ ઉત્તર તરફ. ફક્ત બે માઇલ એક ઉત્તર તરફ. ફક્ત બે કલાક માઇલ. ફક્ત બે કલાક માઇલ. ફક્ત બે કલાક માઇલ. એસ.ઓ. ફક્ત બે કલાક માઇલ. માટે ખૂબ ફક્ત બે કલાક માઇલ. બધા માટે જ ફક્ત બે કલાક માઇલ. બધા અંતર્ગત માટે જ ફક્ત બે કલાક માઇલ. બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે જ બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે જ બધા અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે તે બધાં અંતર્ગત હેતુઓ માટે છે આ બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે હજી પણ છે બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે હજી પણ હોલ્ડિંગ છે બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે હજી પણ હોલ્ડિંગ છે બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે હજી પણ લગભગ બાકી રહેલ છે. બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે લગભગ એક પર હોલ્ડિંગ છે. તે હજી પણ લગભગ હોલ્ડિંગ છે A તે લગભગ એક સ્ટેશનરીમાં હોલ્ડિંગ છે તે લગભગ સ્થિર ગતિ પર હોલ્ડિંગ છે. સ્ટેશનરી ગતિ સ્ટેશનરી ગતિ દબાણ સ્ટેશનરી ગતિ દબાણ છે સ્ટેશનરી ગતિ પ્રેશર આવે છે સ્ટેશનરી ગતિ દબાણ નીચે આવી ગયું છે દબાણ નીચે આવી ગયું છે પ્રેશર નીચે આવે છે પ્રેશર મિલિબાર્સ માટે નીચે આવે છે. ટુ મિલીબાર્સ. ટુ મિલીબાર્સ. નથી ટુ મિલીબાર્સ. એવું નથી ટુ મિલીબાર્સ. તે નથી ટુ મિલીબાર્સ. તે પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી તે પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી તે પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી તે સ્ટ્રેન્ગ્થનનો પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી તે સખ્તાઇથી આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી તે મજબૂત નથી તે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે એવું નથી કે તે વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે તે વધુને મજબૂત બનાવો મજબૂત હોઈ શકે છે મજબૂત છે કે જે ટેમ્પ્ટીંગ કરી શકે છે મજબૂત કરવા માટે કે જેની નોંધણી કરવામાં આવી શકે છે વધુને વધુ મજબૂત કરવા માટે કે જે બનવાની આશા છે એ રીતે આગળ વધવા માટે ટેમ્પ્ટ કરી શકાય તેવું મજબૂત કરો એ રીતે આગળ વધારવા માટે કે જે આપણી પાસે આવવા માટેનું માનવામાં આવે છે અમે જેવું બન્યું હોય તેમ માનવું જોઈએ અમે શરૂ કર્યું છે તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો અમે શરૂ કર્યું છે તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો અમે જોવાની શરૂઆત કરી છે તેમ તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો આપણે એ જોવાનું શરૂ કરી દીધું છે તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો અમે થોડું જોવાનું શરૂ કરી દીધું છે તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો અમે થોડુંક બીટ જોવાનું શરૂ કરી દીધું છે તેમ તેમ બનવાનું સૂચન કરો એક નાનો બીટ જોવાની શરૂઆત કરી વધુ લિટલ બીટ જોવાનું શરૂ કર્યું વધુ લિટલ બીટ જોવાનું શરૂ કર્યું આના કરતાં થોડુંક થોડુંક જોવાનું શરૂ કર્યું તે વરસાદથી થોડુંક વધુ જોવાનું શરૂ કર્યું તે વરસાદના પ્રકારથી વધુ લિટલ બીટ જોવાનું શરૂ કર્યું તે વરસાદના પ્રકારનો વધુ લિટલ બીટ જોવાનું શરૂ કર્યું વરસાદના પ્રકારનો વધુ ભરવાનો કે વરસાદના પ્રકારનો વધુ ભરાતા રેઇનફિલ્ડ પ્રકારની વધુ વધુ ભરો કે રેઇનફાલમાં ભરો ભરાવો તે વરસાદના પ્રકારનો વધુ દક્ષિણમાં ભરાયેલા રેઈનફિલ્ડ પ્રકારોથી વધુ દક્ષિણ બાજુએ ભરાયેલા રેઈનફ Kલ્ડ પ્રકારોથી વધુ દક્ષિણ બાજુ પર ભરો દક્ષિણ બાજુ પર ભરો દક્ષિણ બાજુ પર ભરો આયની દક્ષિણ બાજુ પર ભરો આય વALલની દક્ષિણ બાજુ પર ભરો આય વALલની જે દક્ષિણ બાજુએ ભરો માત્ર વALઇ વALલની દક્ષિણ બાજુ પર ભરો જે જોઈએ તે આય વOUલની દક્ષિણ બાજુ પર ભરો ફક્ત જે છે તે આયે વALલની ફક્ત આશ્ચર્યજનક છે આય વALલમાંથી જે ફક્ત આશ્ચર્યજનક છે આય વALલમાંથી જે ફક્ત મને આકર્ષક બનાવે છે તે આંખોમાંથી ફક્ત મારા માટે અજાયબી છે તે આયલ વ OFલની ફક્ત મને આકર્ષક બનાવે છે તે આય વ OFલની છે ફક્ત તે મને જે આશ્ચર્યજનક છે તે આય વALલની છે જે ફક્ત મને આકર્ષક બનાવે છે તે આયની છે જે તમારી પાસે છે. મને જે આશ્ચર્યજનક છે તે તમારી પાસે છે મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે તે છે મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે કેન્દ્ર છે મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે કેન્દ્ર છે મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે A ના કેન્દ્ર છે મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે એક વાવાઝોડાનું કેન્દ્ર છે મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે એક હરિકેનનો કેન્દ્ર છે લગભગ એક હરિકેનનું કેન્દ્ર લગભગ એક હરિકેનનું કેન્દ્ર આશરે એક હરિકેનનું કેન્દ્ર આશરે એક હરિકેનનું સેન્ટર અને એક હજાર જેટલું એક હન્ડ્રે અને સેન્ટિવેટ વિશે હરિકેનનું કેન્દ્ર એક આક્રમણકારી અને પચીસ વાગ્યે વાવાઝોડાના કેન્દ્ર એક સો અને ત્રણ વાગ્યે એક હન્ડ્રેડેડ અને ત્રીસ માઇલ્સ એકથી સંયુક્ત અને તળિયા પાંચ માઇલ ડાઉનટ ONEન્ડમાંથી એક હન્ટ્રેડેડ અને તિન્વેટી પાંચ માઇલ્સ નવીથી ડાઉનમાંથી એક અને ત્રીસ હજાર માઇલ્સ ન્યૂ ઓર્લિયન્સમાંથી એક સંયુક્ત અને ત્રીસ માઈલ્સ ન્યૂ ઓર્લિયન્સથી ડાઉનથી માઇલ્સ ન્યૂ ઓર્લિયન્સથી ડાઉનથી માઇલ્સ અને ડાઉનટાઉન ન્યૂ ઓર્લિયન્સ અને માઇલ્સ ન્યૂ ઓર્લિયન્સ અને પ્રભાવોથી ડાઉનથી માઇલ્સ ડાઉનટાઉનથી નવા ઓર્લિયન્સ અને અસર અહીંથી માઇલ્સ ન્યૂ ઓર્લિયન્સથી ડાઉનથી માઇલ્સ અને અસર અહીં મળે છે ન્યૂ ઓર્લિયન્સથી ડાઉનથી માઇલ્સ અને અસર અહીં આવી છે અને અસર અહીં આવી છે અને અસરો અહીં ન્યૂનતમ રહી છે. ન્યૂનતમ. ન્યૂનતમ. આજ્Bાકારી ન્યૂનતમ. સ્વાભાવિક કોસ્ટલ ન્યૂનતમ. સ્વાભાવિક કોસ્ટેબલ કન્સર્ન્સ ન્યૂનતમ. સ્વાભાવિક રીતે ક COસ્ટલ કONન્સર્ન્સ છે સ્વાભાવિક રીતે ક COસ્ટલ કONન્સર્ન્સ છે સ્વાભાવિક કોસ્ટેબલ કન્સર્ન્સ છે આજ્Bાકારી ક COસ્ટલ કCન્સર્ન્સ ખરેખર થઈ ગઈ છે આજ્Bાકારી કAસ્ટલ કન્સર્ન્સ ખરેખર એક છે આજ્Bાકારી ક COસ્ટલ કન્સર્ન્સ ખરેખર એક મુદ્દો છે. આજ્Bાકારી કAસ્ટલ કન્સર્ન્સ ખરેખર એક અસ્પષ્ટ સિંક છે આજ્Bાકારી ક COસ્ટલ કCન્સર્ન્સ ખરેખર આ મુદ્દાસર સિન્સ છે ખરેખર આ એક અગત્યનું સિન્સ છે આ અંતમાં ખરેખર એક અસ્પષ્ટ સિંક છે આ અંતમાં આ ખરેખર એક અસ્પષ્ટ સિંક છે આ અંતમાં આ અઠવાડિયામાં ખરેખર એક અસ્પષ્ટ સિંક છે. અંતમાં આ અઠવાડિયા. અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ બાજુમાં અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ બાજુ માંથી અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ તે સિવાય, અંતમાં આ અઠવાડિયા. પણ તે સિવાય, અમે અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ તે સિવાય, અમે છીએ અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ તે સિવાય, અમે નથી પરંતુ તે સિવાય, અમે નથી પરંતુ તે સિવાય, અમે અપેક્ષા કરતા નથી પરંતુ તે સિવાય, અમે તેની અપેક્ષા કરતા નથી પરંતુ તે સિવાય, અમે વિકાસની અપેક્ષા કરતા નથી પરંતુ તે સિવાય, અમે વિકાસની વાવાઝોડાને ધ્યાનમાં રાખતા નથી. વિનાશક વાવાઝોડાને બાદ કરતા ડિસ્ટ્રિક્ટિંગ સ્ટોર્મ સર્જની કવાયત ડેસ્ટિસ્ટિંગ સ્ટોર્મ સર્જની કવાયત અમે ચાલીએ છીએ તે સર્જક વાવાઝોડાને તપાસી રહ્યા છીએ અમે કરી શકીએ તોફાની તોફાનો સર્જાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ આપણને મળવા આવનાર વાવાઝોડાની સર્જાનો અભ્યાસ કરવો આપણે જોયું હોઈ શકે તેવું સર્જન સર્જકની કવાયત. આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. હેડ આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ હતી આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ હતી આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ હતી એક આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ એક નાનું હતું આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ એક નાનો બીટ હતો આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ એક લિટલ બીટ વધુ હતું આ એક લિટલ બીટ વધુ હતું આ એક લિટલ બિટ વધુ હતા આ તેના પર થોડું થોડુંક હતું આ પશ્ચિમમાં થોડુંક થોડું હતું. પશ્ચિમમાં. પશ્ચિમમાં. ફરી, પશ્ચિમમાં. ફરીથી, ના પશ્ચિમમાં. ફરીથી, વધુ નહીં પશ્ચિમમાં. ફરીથી, કોઈ વધુ આદેશો નહીં પશ્ચિમમાં. ફરીથી, આ સાથે કોઈ વધુ અસ્ત્રો ફરીથી, આ સાથે કોઈ વધુ અસ્ત્રો ફરીથી, આ સાથે કોઈ વધુ સરપ્રાઈઝિસ ફરીથી, તોફાન સાથે કોઈ વધુ અપેક્ષાઓ તેમ છતાં, આ તોફાન સાથે કોઈ વધુ અપેક્ષાઓ ફરીથી, આ વાવાઝોડાં સાથે કોઈ વધુ અપેક્ષાઓ નહીં તેમ છતાં, વાવાઝોડાની સાથે કોઈ વધુ અપેક્ષાઓ નહીં કે ગતિ ગતિ તોફાન કે ધીમી ગતિ વાવાઝોડું જે ગતિ તરફ આગળ વધે છે આ તોફાન કે આગળ મોશન તરફ દોરી તોફાન કે ઉત્તર તરફ આગળ વધવું આ તોફાન કે ઉત્તર દિશા તરફ આગળ ધપાવો તોફાન કે ધીમી ગતિએ ઉત્તર તરફ જવાનો મૂળભૂત છે ઉત્તર તરફ મૂળભૂત છે ઉત્તર તરફનો મૂળભૂત પ્રારંભ થયો છે. શરૂ કરો. શરૂ કરો. પરંતુ શરૂ કરો. પણ અમે શરૂ કરો. પરંતુ અમે નથી શરૂ કરો. પરંતુ અમે નથી માનું પરંતુ અમે નથી માનું પરંતુ અમે લNDન્ડફALલની સહેલી નથી પરંતુ અમે લNDન્ડફ EXલની અપેક્ષા રાખતા નથી પરંતુ અમે ત્યાં સુધી લNDન્ડફFલની તપાસ કરી રહ્યાં નથી પરંતુ અમે મેળવીશું ત્યાં સુધી અમે લFન્ડફALલની તપાસ કરીશું નહીં પરંતુ અમે મેળવીશું નહીં ત્યાં સુધી અમે લFન્ડફALલની તપાસ કરીશું નહીં ત્યાં સુધી અમે મેળવીશું લંડફલ અમે શરૂઆતમાં મળીશું લNDન્ડફALલ અમે પ્રારંભિક પ્રકારનો સમાવેશ કરીએ ત્યાં સુધી લNDન્ડફ Kલ અમે પ્રારંભિક પ્રકારના મેળવીશું ત્યાં સુધી લNDન્ડફALલ અમે પ્રારંભિક પ્રકારની મધ્યમાં મેળવીશું લNDન્ડફLલ અમે પ્રારંભિક પ્રકારની મધ્યરાગમાં મળીશું ત્યાં સુધી. મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. આપણે કરી દીધું મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે જોયું મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે કેટલાક જોયા મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે કેટલાક બ્રિફ જોયા હતા મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે કેટલાક કંટાળાજનક નાના જોવા મળ્યા અમે કેટલાક કંટાળાજનક નાના જોવા મળ્યા અમે કેટલાક ઝીણા નાના શાવર્સ જોયા અમે કેટલાક કાંટાદાર શોર્ટ્સ ખસેડ્યાં છે અમે કેટલાક કાંટાદાર શોર્ટ્સ બતાવ્યાં છે અમે કેટલાક કાંટાદાર શોર્ટ્સ બતાવ્યાં હતાં અમે કેટલાક કાંટાવાળો નાના શERSર્સ ક્ષેત્ર દ્વારા ખસેડ્યાં છે તે જોયાં છે. શાવર્સ ક્ષેત્રે ખસેડે છે શાવર્સ ક્ષેત્ર બટનો દ્વારા ખસેડો શાવર્સ ક્ષેત્રે ખસેડશે પણ શાવર્સ ક્ષેત્રે ખસેડે છે પરંતુ તે છે શાવર્સ ક્ષેત્રે આગળ વધે છે પરંતુ તે થઈ ગયું છે શાવર્સ ક્ષેત્રે આગળ વધે છે પરંતુ તે લગભગ થઈ ગયું છે શાવર્સ ક્ષેત્રે ખસેડે છે પરંતુ તે તેના વિશે છે શાવર્સ ક્ષેત્ર દ્વારા ખસેડવામાં આવે છે પરંતુ તે તેના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તે તેનાથી બન્યું છે પરંતુ તે વાવાઝોડાંમાંથી બન્યું હતું પરંતુ તે ફક્ત વાવાઝોડું દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. હરિકેન સેલી. હરિકેન સેલી. આ હરિકેન સેલી. વાવાઝોડા હરિકેન સેલી. તોફાનો ચાલુ હરિકેન સેલી. સેટેલાઈટ પરના તોફાનો સેટેલાઈટ પરના તોફાનો ખરેખર પરિવર્તનીય તોફાનો વાસ્તવિક રૂપે શરૂ થનાર પરના તોફાનો વાસ્તવિક રૂપે શરૂ થનાર પરના તોફાનો સ્ટોરેટ પરના તોફાનો વાસ્તવિક રીતે શરૂ કરવા માટે શરૂ થાય છે વાસ્તવિક રીતે કંટાળાજનક રીતે શરૂ કરવા પર સેટેલીટના તોફાનો ખરેખર પ્રકારની રીતે શરૂ થાય છે કામળો પ્રકારનો ખરેખર શરૂ ખરેખર લપેટીને શરૂ કરવા માટે શરૂ થાય છે વાસ્તવિક રીતે લપેટીને શરૂ કરવા માટે શરૂ કરો ખરેખર આવરિતની જેમ શરૂ કરવા માટે વધુને વધુ આવરિત પ્રકારની શરૂઆતમાં ખરેખર વધુ વેસ્ટર્ન પર લપેટીને શરૂ કરવા માટેનો પ્રારંભ વધુ વેસ્ટર્ન પર લપેટી વધુ પશ્ચિમ બાજુ પર લપેટી વધુ વેસ્ટર્ન સાઇડ પર લપેટી બાજુ પર વધુ પશ્ચિમી બાજુ પર લપેટી તોફાનની વધુ પશ્ચિમી બાજુએ લપેટી વાવાઝોડાની વધુ પશ્ચિમી બાજુએ લપેટી અને વાવાઝોડાની વધુ વેસ્ટર્ન બાજુ પર લપેટી અને અમે છીએ તોફાનની બાજુમાં અને અમે છીએ તોફાનની બાજુમાં અને અમે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ તોફાનની બાજુમાં અને અમે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ તોફાનની બાજુમાં અને અમે જોવા માટે પ્રારંભ કરીએ છીએ તોફાનની બાજુમાં અને અમે એ જોવા માટે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ તોફાનની બાજુમાં અને અમે ઘણું બધું જોવા માટે પ્રારંભ કરી રહ્યાં છીએ તોફાનની બાજુમાં અને અમે ઘણું બધું જોવા માટે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ તોફાનની બાજુમાં અને અમે ઘણું બધું જોવા માટે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ ઘણું બધું જોવા માટે શરૂ કરી રહ્યા છીએ ઇસ્ટર્નનો ઘણો ભાગ જોવાનો પ્રારંભ ઇસ્ટર્ન બાજુનો ઘણો ભાગ જોવાની શરૂઆત ઇસ્ટર્ન સાઇડ કOLલેપ્સનો ઘણાં બધાં જોવાનું પ્રારંભ ઇસ્ટર્ન સાઇડ કOLલેપ્સમાં ઘણાં બધાં જોવાનું પ્રારંભ એસ્ટર્ન સાઇડ કOLલેપ્સનો ઘણો જોવા માટે પ્રારંભ ઇસ્ટર્ન સાઇડ કOLલેપ્સ એસ્ટર્ન સાઇડ ક Sલેપ્સ એ મોમેન્ટ પર. મોમેન્ટ. મોમેન્ટ. તે મોમેન્ટ. તે જ મોમેન્ટ. તે આજ્Bાકારી છે મોમેન્ટ. તે આજ્Bાકારી રીતે જવું છે તે આજ્Bાકારી રીતે જવું છે તે આજ્Bાકારી રીતે જઇ રહ્યું છે આ બદલવા માટે ચાલુ છે તે આજ્ .ાકારી છે. ફેરફાર કરો. ફેરફાર કરો. અને ફેરફાર કરો. અને હજી પણ ફેરફાર કરો. અને હજી પણ ફેરફાર કરો. અને હજી પણ ફેરફાર કરો. અને તેમાંથી પણ અને તેમાંથી પણ અને તે વાવાઝોડામાં પણ ભરો અને હજી પણ તે વાવાઝોડાઓ છે અને હજી પણ તે વાવાઝોડું ચાલુ છે અને હજી પણ તે વાવાઝોડાં ચાલુ થઈ રહ્યાં છે અને હજી પણ તે વાવાઝોડાં ચાલુ થઈ રહ્યાં છે વાવાઝોડાઓ આક્રમણ કરી રહ્યા છે વાવાઝોડા ઇસ્ટર્ન પર છવાઈ રહ્યા છે વાવાઝોડા ઇસ્ટર્ન બાજુ પર આવી રહ્યા છે, વાવાઝોડા પૂર્વી બાજુ પર આવી રહ્યા છે, આઇટી વાવાઝોડા પૂર્વી બાજુ પર આવી રહ્યા છે, તે છે વાવાઝોડા ઇસ્ટર્ન બાજુ પર આવી રહ્યા છે, તે હજી પણ છે ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ છે ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ અંતર્ગત છે ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ શામેલ છે ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ લોકોની અંદર આવેલો છે ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ લોકોમાં પ્રવેશી રહી છે ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે અલાબામામાં લોકોનો સમાવેશ કરે છે અલાબામામાં લોકોને સમજાવવું અલાબામા અને આમાં લોકોની માહિતી આપવી અલાબામા અને ફ્લોરિડામાં લોકોની માહિતી આપવી અલાબામા અને ફ્લોરિડા રાઇટમાં લોકોની માહિતી આપવી હમણાં અલાબામા અને ફ્લોરિડામાં લોકોની માહિતી આપવી અલાબામા અને ફ્લોરિડામાં હમણાં જ અધિકારમાં લોકોની માહિતી આપવી અને ફ્લોરિડા હમણાં સાથે અને ફ્લોરિડા હમણાં જ ભારે અને ફ્લોરિડા હમણાં જ ભારે વરસાદ સાથે. હેવી રેઇનફાલ. હેવી રેઇનફાલ. અને હેવી રેઇનફાલ. અને તે હેવી રેઇનફાલ. અને તે છે હેવી રેઇનફાલ. અને તે જઇ રહ્યું છે હેવી રેઇનફાલ. અને તે જઇ રહ્યું છે હેવી રેઇનફાલ. અને તે બનવા જઈ રહ્યું છે હેવી રેઇનફાલ. અને તે બનવા જઈ રહ્યું છે અને તે બનવા જઈ રહ્યું છે અને તે કેસ બનવા જઈ રહ્યું છે અને તે દ્વારા કેસ બનવા જઈ રહ્યું છે અને તે થકી કેસ બનશે અને તે રાત્રિથી કેસ બનવાનું છે અને તે રાત્રિના અને પછીના કેસ બનશે અને તે રાત અને તેમાંથી કેસ બનવા જઈ રહ્યું છે રાત અને તેમાંથી કેસ રાત્રિથી કેસ અને એ રાત અને સારામાંનો કેસ રાત અને સારા પોઝિશન દ્વારા કેસ રાત અને એક સારા ભાગની વચ્ચેનો કેસ રાત અને એક સારા ભાગની વચ્ચેનો કેસ રાત અને મોર્નિંગનો ઉત્તમ ભાગ દ્વારા કેસ મોર્નિંગનો એક સારો ભાગ મોર્નિંગ ટૂમોરROનો એક સારો ભાગ. ટોમોરો. ટોમોરો. અમે ટોમોરો. અમે છીએ ટોમોરો. અમે જોઈએ છીએ ટોમોરો. અમે જોઈએ છીએ ટોમોરો. અમે એ શોધી રહ્યા છીએ ટોમોરો. અમે લNDન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ અમે લNDન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ અમે ફરીથી લNDન્ડફALલ શોધી રહ્યા છીએ અમે કોઈક વાર ફરીથી લNDન્ડફALલ પર નજર રાખીએ છીએ અમે સોમેટાઇમ મધ્યમાં ફરીથી લNDન્ડફALલ શોધી રહ્યા છીએ અમે સોમવારના મધ્યમાં ટૂર્મુરોની વચ્ચે ફરીથી લNDન્ડફ ATલ શોધી રહ્યા છીએ. ફરી એકવાર મધ્યરાત્રિ ફરી એકવાર મધ્યમાં મધ્યમાં મોબાઇલમાં ટૂંક સમયમાં મધ્યમાં ફરીથી મોબાઇલ ખાડીમાં ફરી એકવાર મધ્યમાં મધ્યમાં મોબાઇલ બાય અથવા પછી ફરીથી મધ્યમાં મધ્યમાં મોબાઇલ AYબે અથવા તેની આસપાસ સોમેટાઇમ મધ્યરાગ ફરી મોબાઇલ LEબેમાં અથવા તેની આસપાસ ફરી એકવાર મધ્યમાં મધ્યમાં મોબાઇલ માર્ગે અથવા માર્ગની આસપાસ ફરી એકવાર મધ્યમ મધ્યમાં મોબાઈલ બાયમાં અથવા આજુબાજુની જગ્યામાં મોબાઈલ બાયમાં અથવા બાય મેની આસપાસ મોબાઇલ માર્ગે અથવા આજુબાજુની સંભવત NOT કદાચ નહીં મોબાઇલ માર્ગે અથવા તેની આસપાસ, કદાચ બરાબર નહીં. બરાબર નહીં. બરાબર નહીં. મોબાઇલ બરાબર નહીં. મોબાઇલ કાઉન્ટી બરાબર નહીં. મોબાઇલ કાઉન્ટી બરાબર નહીં. મોબાઇલ કાઉન્ટી હોઈ શકે છે બરાબર નહીં. મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ હોઇ શકે મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ હોઇ શકે મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બાલ્ડવિન હોવું જોઈએ મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બલ્ડવિન કાઉન્ટી હોઇ શકે મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બાલ્ડવિન કાઉન્ટી તરીકે રહેશે મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બ WHલ્ડવિન કાઉન્ટી જેટલું હોવું જોઈએ મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બALલ્ડવિન કાઉન્ટી હોઇ શકે છે જે બનાવે છે બાલડવિન કાઉન્ટી જે બનાવે છે બાલ્ડવિન કાઉન્ટી જે ખસેડે છે બDલ્ડવિન કાઉન્ટી જે અંતર્લેન્ડમાં આગળ વધે છે બDલ્ડવિન કાઉન્ટી જે અંતર્દેશીય દેશો દ્વારા ખસેડે છે બMલ્ડવિન કાઉન્ટી, જે ટૂમરORર દ્વારા અંતર્દેશમાં ખસેડે છે ટMમરો દ્વારા ઇલેન્ડલેન્ડ ખસેડવું ટૂમ્રોરો પછીના અંતર્દેશોમાં ખસેડો. બપોર પછી. બપોર પછી. અમે બપોર પછી. અમે કરવું જોઈએ બપોર પછી. આપણે જોવું જોઈએ બપોર પછી. આપણે તે જોવું જોઈએ બપોર પછી. આપણે તે વાવાઝોડું જોવું જોઈએ આપણે તે વાવાઝોડું જોવું જોઈએ આપણે તે વાવાઝોડું જોવું જોઈએ અમારે તે વાવાઝોડું જોઈએ છે તે જોવું જોઈએ આપણે એ જોવું જોઈએ કે તે વાવાઝોડું A ને લઈ રહ્યું છે આપણે તે વાવાઝોડાને ધ્યાનમાં રાખીને જે તોફાન જોવું જોઈએ આપણે તે વાવાઝોડું જોવું જોઈએ કે જે તોફાન જોઈએ. ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પરંતુ ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પરંતુ સાંજે ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પણ ઈવન ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પણ માં ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પરંતુ સ્થિતિ માં પણ ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. સ્થિતિ પણ પસાર થાય છે સ્થિતિ પણ પસાર થાય છે પરંતુ સ્થિતિમાં આગળ નીકળીને દક્ષિણમાં પણ સ્થિતિ દક્ષિણ એલાબામામાં પરંતુ સ્થિતિમાં ઓળખાતા દક્ષિણ અલાબામા અને પણ સ્થિતિ દક્ષિણ એલાબામા અને મૂવીંગમાં આગળ વધેલી પણ સ્થિતિ દક્ષિણ એલાબામા અને ખસેડવાની આગળ દક્ષિણ અલાબામા અને મૂવીંગ દક્ષિણ અલાબામા અને ભૂતકાળમાં ગતિશીલ દક્ષિણ અલાબામા અને ભૂતકાળની મONTન્ટગOMમરીને ખસેડવું, દક્ષિણ અલાબામા અને ગતિશીલ ભૂતકાળની સામગ્રી, આઇટી દક્ષિણ અલાબામા અને ગતિશીલ ભૂતકાળની મGન્ટગ Mમરી, તે છે દક્ષિણ અલાબામા અને ભૂતકાળની મનોરંજનને ખસેડવું, તે હજી પણ છે ભૂતકાળની મનોરંજન, તે હજી પણ છે ભૂતકાળની મનોરંજન, તે હજી દોરવાનું છે ભૂતકાળમાં સંગ્રહિકા, તે હજી પણ ચિત્ર દોરી રહી છે ભૂતકાળમાં સંગ્રહિકા, તે હજી પણ મોઇશ્ચર દોરે છે ભૂતકાળમાં સંગ્રહિકા, તે હજી મોઇસ્ચરની બહાર દોરે છે ભૂતકાળમાં સંગ્રહિકા, તે હજી બહાર મોઇશ્ચર દોરતી હોય છે બહાર મોઇસ્ચર દોરવા ગલ્ફની બહાર મોઇસ્ચર દોરવાનું. ગુલ્ફ. ગુલ્ફ. એસ.ઓ. ગુલ્ફ. તેથી લોકો ગુલ્ફ. તેથી લોકો દ્વારા ગુલ્ફ. તેથી લોકો દ્વારા ગુલ્ફ. અલાબામાથી તેથી લોકો ગુલ્ફ. અલાબામા કોસ્ટમાંથી એટલા બધા લોકો અલાબામા કોસ્ટમાંથી એટલા બધા લોકો અલાબામા કોસ્ટમાંથી તેથી લોકો અલાબામા કોસ્ટ તરફથી તેથી લોકો ફ્લોરિડા માટે અલાબામા કોસ્ટમાંથી તેથી લોકો ફ્લોરીડા પંથેડલથી અલાબામા કોસ્ટમાંથી એટલા બધા લોકો ફ્લોરીડા પંખંડલ પાસે અલાબામા કોસ્ટથી ઘણા લોકો છે ફ્લોરિડા પંખંડલ છે ફ્લોરિડા પંખંડલે જઇ રહ્યા છે ફ્લોરિડા પંખંડલે જઈ રહ્યા છે ફ્લોરિડા પંખંડલે બનવા જઈ રહ્યા છે ફ્લોરિડા પંખંડલે શોધી રહ્યાં છે ફ્લોરિડા પંખંડલે શોધી રહ્યાં છે જોઈએ છીએ સહી પર ધ્યાન આપવું જોઈએ સિગ્નિફિકેન્ટ એમોન્ટ્સ પર નજર રાખવી ના મહત્વના એમોન્ટ્સ પર નજર રાખવી રેઇનફાલના સિગ્નિફિકેન્ટ એમોન્ટ્સ પર નજર રાખવી રેઇનફNલન્ટના મહત્વના એમોન્ટ્સ રેઇનફાલ અને સિગ્નલિફિક એમોન્ટ્સ રેઇનફNલ અને તે માટેના મહત્વના એમોન્ટ્સ રેઇનફાલ અને તે ક્યાં છે તેના મહત્વના એંમોન્ટ્સ રેઇનફાલ અને તે અમે જ્યાં છીએ તેના મહત્વના એંજન્ટ્સ વરસાદના સિગ્નલિફિક એંમોન્ટ્સ અને અમે જ્યાં સમાવી શકીએ છીએ. અને અમે જ્યાં કરી શકીએ છીએ અને આપણે ત્યાં સહેલાઇથી સહન કરવું જોઈએ અને આપણે ત્યાં સરળતાથી જોઈશું અને તે છે જ્યાં આપણે સરળતાથી જોઈએ છે અને આપણે ત્યાં સરળતાથી 15 ને જોઈશું અને અમે સરળતાથી જોઈએ ત્યાં 15 જોવું અને આપણે ત્યાં સરળતાથી 15 થી 20 જોઈશું અને તે છે જ્યાં આપણે સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ જોઈશું સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ જુઓ સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ જુઓ અથવા સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ અથવા તે જુઓ સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ અથવા વધુ જુઓ સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ અથવા વધુ જુઓ સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ જુઓ અથવા આપણે આગળ પણ સરળતાથી ચાલુ રાખો 15 થી 20 ઇંચ અથવા આપણે ચાલુ રાખીએ છીએ તેમ વધુ અથવા આપણે ચાલુ રાખીએ તેમ વધુ અથવા આપણે ચાલુ રાખીએ છીએ તેમ વધુ અથવા આપણે ચાલુ રાખીએ છીએ તેમ વધુ અથવા આપણે રાત દ્વારા ચાલુ રાખીએ છીએ તેમ વધુ અથવા આપણે રાત્રિના આજુબાજુના સતત ચાલુ રાખીએ છીએ નાઇટ ટૂમેરો દ્વારા નાઈટ ટુમોરો વેડનેસડેય દ્વારા માટે નાઇટ ટૂમેરોલો વેડનેસડેય એ માટે નાઇટ ટૂમેરો વેડનેસ દ્વારા એક સારા માટે નાઇટ ટMમORરો વેડનેસડે એક સારા ભાગ માટે નાઈટ ટORમORરો વેડનેસડે એક સારા ભાગ માટે નાઇટ ટૂમેરો વેડનેસડે સારા ભાગ માટેનો વેડનેસડે

મંગળવારે સાંજે 4 વાવાઝોડા સેલી અપડેટ: મિસિસિપી અથવા અલાબામા લેન્ડફfallલ તરફ દોરી

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.77" dur="0.3">એજન્સી.</text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="0.1"> એજન્સી. >></text>
<text sub="clublinks" start="4.17" dur="0.167"> એજન્સી. >> સારું</text>
<text sub="clublinks" start="4.337" dur="0.1"> એજન્સી. >> સારી બપોર પછી.</text>
<text sub="clublinks" start="4.437" dur="0.167"> >> સારી બપોર પછી.</text>
<text sub="clublinks" start="4.604" dur="0.1"> >> સારી બપોર પછી. >></text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.167"> >> સારી બપોર પછી. >> હું છું</text>
<text sub="clublinks" start="4.871" dur="2.87"> >> સારી બપોર પછી. >> હું મુખ્ય છું</text>
<text sub="clublinks" start="7.741" dur="0.066"> >> સારી બપોર પછી. >> હું CHEEF METEOROLOGist છું</text>
<text sub="clublinks" start="7.807" dur="0.234"> >> હું CHEEF METEOROLOGist છું</text>
<text sub="clublinks" start="8.041" dur="0.167"> >> હું CHEEF METEOROLOGist CHRIS છું</text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.1"> >> હું CHEEF METEOROLOGist CHRIS ફ્રેન્કલિન છું.</text>
<text sub="clublinks" start="8.308" dur="0.167"> ક્રિસ ફ્રેંકલીન.</text>
<text sub="clublinks" start="8.475" dur="0.066"> ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે</text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.1"> ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે કરીશું</text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.067"> ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે કર્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="8.708" dur="0.1"> ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે છે</text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.134"> ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે ચોથા કરીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="8.942" dur="0.067"> ક્રિસ ફ્રેંકલીન. અમે ચાર ઓકલોક કરીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="9.009" dur="0.266"> અમે ચાર ઓકલોક કરીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="9.275" dur="0.067"> અમે ચાર ઓલકOCક સલાહકારીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.167"> અમે ચાર ઓલકOCક સલાહ ચાલુ રાખીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="9.509" dur="0.1"> અમે ચક્રવાત પર ચાર ઓલકOCક સલાહ આપી છે</text>
<text sub="clublinks" start="9.609" dur="0.067"> અમે વાવાઝોડા પર માત્ર ચાર ઓલકOCક સલાહ આપી છે</text>
<text sub="clublinks" start="9.676" dur="0.067"> અમે વાવાઝોડું પર માત્ર ચાર ઓલક ONક સલાહ આપી છે અને</text>
<text sub="clublinks" start="9.743" dur="0.2"> હરિકેન પર જ સલાહ આપો અને</text>
<text sub="clublinks" start="9.943" dur="1.802"> હરિકેન SALLY અને કેટલાક પર સલાહ</text>
<text sub="clublinks" start="11.745" dur="0.1"> હરિકેન સેલી અને કેટલાક સારા વિશેની સલાહ</text>
<text sub="clublinks" start="11.845" dur="0.1"> હરિકેન સેલી અને કેટલાક સારા સમાચાર પર સલાહ આપો</text>
<text sub="clublinks" start="11.945" dur="0.1"> વાવાઝોડાની સલાહ અને કેટલીક સારી સમાચાર છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.045" dur="0.067"> હરિકેન પર સલાહ અને માત્ર સારા સમાચાર છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.066"> વાવાઝોડું એકીસાથે અને કેટલાંક સારા સમાચારની સલાહ છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.178" dur="0.234"> કેટલાક સારા સમાચાર તે છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.412" dur="0.067"> કેટલાક સારા સમાચાર એ છે કે જેની વાઇન્ડ્સ છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.479" dur="0.1"> કેટલીક સારી સમાચાર એ છે કે જે પાંખ છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.579" dur="0.066"> કેટલીક સારી સમાચાર એ છે કે જેની પાછળની બાજુઓ છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.645" dur="0.101"> કેટલાક સારા સમાચાર એ છે કે જેની પરની બાજુઓ છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.746" dur="0.1"> કેટલાક સારા સમાચાર એ છે કે જેની પાછળની બાજુઓ ફક્ત ચાલુ જ છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.846" dur="0.066"> કેટલીક સારી સમાચાર છે કે જેઓ ફક્ત 80 પર છે</text>
<text sub="clublinks" start="12.912" dur="0.234"> પાંખ ફક્ત 80 પર છે</text>
<text sub="clublinks" start="13.146" dur="0.067"> પાંખ ફક્ત 80 માઇલ પર જ છે</text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.1"> પાંખ માત્ર 80 માઇલ એક પર છે</text>
<text sub="clublinks" start="13.313" dur="0.1"> વિન્ડ્સ ફક્ત 80 માઇલ એક કલાકમાં ચાલુ રહે છે.</text>
<text sub="clublinks" start="13.413" dur="0.2"> માઇલ એક કલાક.</text>
<text sub="clublinks" start="13.613" dur="0.067"> માઇલ એક કલાક. હમણાં</text>
<text sub="clublinks" start="13.68" dur="0.067"> માઇલ એક કલાક. હમણાં તે</text>
<text sub="clublinks" start="13.747" dur="2.135"> માઇલ એક કલાક. હવે તે છે</text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.234"> માઇલ એક કલાક. હવે તે હજી પણ છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.116" dur="0.033"> માઇલ એક કલાક. હમણાં તે ચાલુ છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.067"> માઇલ એક કલાક. હમણાં તે ચાલુ છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.216" dur="0.066"> માઇલ એક કલાક. હવે તે બનવા માટે ચાલુ છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> માઇલ એક કલાક. હમણાં તે એક બનવા માટે ચાલુ છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.334"> હમણાં તે એક બનવા માટે ચાલુ છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.1"> હમણાં તે વિકસિત થવાનું રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.783" dur="0.067"> હમણાં તે વિકસિત તોફાન બનવા જઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.85" dur="0.1"> તે હજી પણ એક વિનાશક વાવાઝોડું બની રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="16.95" dur="0.067"> હવે તે શરતોમાં વિકસિત તોફાન બનવાનું રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="17.017" dur="0.066"> હવે તે શરતોમાં એક વિનાશક તોફાન બનવા જઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="17.083" dur="0.2"> ની શરતોમાં તોફાન વિકસિત કરવું</text>
<text sub="clublinks" start="17.283" dur="0.167"> ની શરતોમાં તોફાન વિકસિત કરવું</text>
<text sub="clublinks" start="17.45" dur="0.134"> રેઇનફ Tલની શરતોમાં તોફાન વિકસિત કરવું</text>
<text sub="clublinks" start="17.584" dur="2.369"> રેઇનફ TOTલ કુલની શરતોમાં તોફાનને વેગ આપવું</text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.1"> રેઇનફ TOTલ કુલમાંથી શરતોમાં વાવાઝોડાની જોગવાઈ</text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.067"> વરસાદથી રેઇનફINલ કુલની શરતોમાં વાવાઝોડું</text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.233"> નીચેથી વરસાદની કુલ કુલ</text>
<text sub="clublinks" start="20.353" dur="0.134"> અલાબામાથી રેઇનફાલ કુલ</text>
<text sub="clublinks" start="20.487" dur="0.033"> અલાબામા એક્રોસથી રેઇનફાલ કુલ</text>
<text sub="clublinks" start="20.52" dur="0.1"> અલાબામા એક્રોસ એ રેઇનફાલની કુલ સંખ્યા એ</text>
<text sub="clublinks" start="20.62" dur="0.134"> અલાબામાથી સારી રીતે પસાર થતાં વરસાદની કુલ સંખ્યા</text>
<text sub="clublinks" start="20.754" dur="0.066"> અલાબામાથી રેઇનફાલની કુલ સંખ્યા એક સારા ભાગને પાર કરે છે</text>
<text sub="clublinks" start="20.82" dur="0.167"> અલાબામાએ એક સારા સ્થાનને પાર પાડ્યું</text>
<text sub="clublinks" start="20.987" dur="0.067"> અલાબામાએ એક સારા ભાગનો સંગ્રહ કર્યો</text>
<text sub="clublinks" start="21.054" dur="0.133"> અલાબામાએ એક સારા ભાગને પાર પાડ્યો</text>
<text sub="clublinks" start="21.187" dur="2.903"> અલાબામા એ ફ્લોરિડાનો એક સારો ભાગ</text>
<text sub="clublinks" start="24.09" dur="0.134"> અલાબામાએ ફ્લોરિડા પંખંડનો એક સારો ભાગ.</text>
<text sub="clublinks" start="24.224" dur="0.2"> ફ્લોરિડા પંખંડની.</text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.133"> ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ</text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.134"> ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ સૂચના</text>
<text sub="clublinks" start="24.691" dur="0.133"> ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ નોટિસ ટોર્નાડો</text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.067"> ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ નોટિસ ટોર્નાડો ઘડિયાળો</text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.067"> ફ્લોરિડા પંખંડની. પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.233"> પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="25.191" dur="0.067"> અસરમાં પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="25.258" dur="0.1"> અસર માટે પણ સૂચના ટર્નાડો જુએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="25.358" dur="0.1"> આ માટે અસરમાં પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="25.458" dur="0.067"> આ ક્ષેત્ર માટે અસરમાં પણ નોટિસ ટોર્નાડો જુએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.067"> આ ક્ષેત્ર માટે અસરમાં પણ નોટિસ ટર્નાડો જુએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="25.592" dur="0.066"> આ ક્ષેત્રની અસરમાં પણ ટICEર્નાડોની સૂચનાઓ નોટિસ</text>
<text sub="clublinks" start="25.658" dur="3.337"> જેમ આ ક્ષેત્ર માટે અસર</text>
<text sub="clublinks" start="28.995" dur="0.134"> આ ક્ષેત્ર માટે અસર તરીકે સર્કિટ</text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.1"> આ ક્ષેત્ર માટે અસર સર્કિટ આસપાસ</text>
<text sub="clublinks" start="29.229" dur="0.1"> આ ક્ષેત્રની અસર આજુબાજુના સર્ક્યુલેશનની જેમ</text>
<text sub="clublinks" start="29.329" dur="0.067"> આ ક્ષેત્રની અસર આ વાવાઝોડાની આસપાસના સર્કલ તરીકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="29.396" dur="0.2"> આ વાવાઝોડું આસપાસ પરિભ્રમણ</text>
<text sub="clublinks" start="29.596" dur="0.133"> આ વાવાઝોડાની આસપાસ સર્કિટ કરી શકાય છે</text>
<text sub="clublinks" start="29.729" dur="0.1"> આ વાવાઝોડાની આજુબાજુ સિર્ક્યુલેશન સરળતાથી કરી શકાય છે</text>
<text sub="clublinks" start="29.829" dur="0.067"> આ વાવાઝોડાની આસપાસનો પરિભ્રમણ સહેલાઇથી સ્પિન થઈ શકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="29.896" dur="0.1"> આ વાવાઝોડાની આસપાસનો સિર્ક્યુલેશન સરળતાથી કરી શકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="29.996" dur="0.067"> આ વાવાઝોડાની આસપાસનો પરિભ્રમણ સહેલાઇથી કરી શકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="30.063" dur="0.067"> આ વાવાઝોડાની આસપાસનો પરિભ્રમણ સહેલાઇથી કરી શકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="30.13" dur="0.233"> સરળતાથી કા SPી શકો છો</text>
<text sub="clublinks" start="30.363" dur="0.167"> તેમાંથી સરળતાથી સરળતાથી કાINી શકો છો</text>
<text sub="clublinks" start="30.53" dur="0.1"> આ ટર્નાડોઝમાંથી સરળતાથી કેટલાકને સ્પિન કરી શકાય છે.</text>
<text sub="clublinks" start="30.63" dur="0.234"> આ ટોર્નાડોઝ.</text>
<text sub="clublinks" start="30.864" dur="3.37"> આ ટોર્નાડોઝ. ગતિ</text>
<text sub="clublinks" start="34.234" dur="0.167"> આ ટોર્નાડોઝ. ગતિ હજુ પણ</text>
<text sub="clublinks" start="34.401" dur="0.066"> આ ટોર્નાડોઝ. ગતિ મૂળભૂત રીતે</text>
<text sub="clublinks" start="34.467" dur="0.301"> ગતિ મૂળભૂત રીતે</text>
<text sub="clublinks" start="34.768" dur="0.166"> મોશન હવે પણ મૂળભૂત સ્ટેશનરી</text>
<text sub="clublinks" start="34.934" dur="0.134"> ગતિ હજી પણ મૂળભૂત રીતે સ્ટેશનરી</text>
<text sub="clublinks" start="35.068" dur="0.067"> ગતિશીલતા હજી પણ મૂળભૂત રીતે શરૂઆતમાં જોઈએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="35.135" dur="0.066"> ગતિશીલતા હજી પણ મૂળભૂત રીતે શરૂ કરેલી સ્ટેશનરી</text>
<text sub="clublinks" start="35.201" dur="0.201"> સ્ટેશનરી એ પણ જોઈ રહ્યા છે</text>
<text sub="clublinks" start="35.402" dur="0.1"> સ્ટેશનરી એ પણ જોઈ રહ્યા છે</text>
<text sub="clublinks" start="35.502" dur="0.133"> અંતિમ અંતે જુએ છે સ્ટેશનેરી</text>
<text sub="clublinks" start="35.635" dur="0.1"> છેલ્લાં બીજા સ્થાને સ્થિરતાપૂર્વક જોઈએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="35.735" dur="1.468"> છેલ્લાં બીજાં કેટલાંક કલાકોમાં સ્થિરતાપૂર્વક જોઈએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.1"> પ્રારંભિક બીજા કેટલાક કલાકો જોઈએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.067"> આપણી પાસેના છેલ્લાં મોટા ભાગના કલાકો જોઈએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="37.37" dur="0.234"> અમારા સૌથી છેલ્લા કલાકો</text>
<text sub="clublinks" start="37.604" dur="0.133"> અમારા રડારના છેલ્લા કેટલાક છેલ્લા કલાકો</text>
<text sub="clublinks" start="37.737" dur="0.067"> અમારી રડારની છબિનો અંતિમ છેલ્લા કલાકો</text>
<text sub="clublinks" start="37.804" dur="0.1"> અમારી રડારની છબીઓના છેલ્લા કેટલાક મોટા કલાકો</text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.167"> આપણી રાદરની છબીઓના છેલ્લા કેટલાક છેલ્લા કલાકો જે તે કરે છે</text>
<text sub="clublinks" start="38.071" dur="0.067"> અમારી રડારની છબીઓના છેલ્લા કેટલાક છેલ્લા કલાકો તે સૂચવે છે</text>
<text sub="clublinks" start="38.138" dur="0.2"> રાદરની છબી તે સૂચવે છે</text>
<text sub="clublinks" start="38.338" dur="0.067"> રાદર છબી તે પ્રકારનો નિર્દેશ કરે છે</text>
<text sub="clublinks" start="38.405" dur="0.033"> રાદરની છબીઓ તે પ્રકારનો નિર્દેશ કરે છે</text>
<text sub="clublinks" start="38.438" dur="0.1"> રાદરની તસવીર તે એક પ્રકારનું સૂચક સૂચવે છે</text>
<text sub="clublinks" start="38.538" dur="2.803"> રાદરની છબીઓ તે કોઈ પ્રકારનું સૂચક પ્રકારનું સૂચન કરે છે</text>
<text sub="clublinks" start="41.341" dur="0.1"> રાદરની છબીઓ તે ઘણી બધી બાબતોનો સંકેત આપે છે</text>
<text sub="clublinks" start="41.441" dur="0.133"> રાદરની છબીઓ તે એક છૂટક પ્રકારનો સંકેત આપે છે</text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.067"> રાદરની છબીઓ તે એક છૂટક પ્રકારનો સંકેત આપે છે</text>
<text sub="clublinks" start="41.641" dur="0.234"> ખૂબ ઓછી ગતિ ગતિનો પ્રકાર</text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.066"> એક સ્લો મોશન ટૂવન તરફનો પ્રકાર</text>
<text sub="clublinks" start="41.941" dur="0.101"> આગળ જવા માટે એક ખૂબ જ ઓછી ગતિ ગતિનો પ્રકાર</text>
<text sub="clublinks" start="42.042" dur="0.1"> ઉત્તર તરફ આગળ વધવા માટે ખૂબ જ ઓછી ગતિનો પ્રકાર.</text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.2"> ઉત્તર તરફ.</text>
<text sub="clublinks" start="42.342" dur="0.067"> ઉત્તર તરફ. ફક્ત</text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="0.1"> ઉત્તર તરફ. ફક્ત બે</text>
<text sub="clublinks" start="42.509" dur="0.066"> ઉત્તર તરફ. ફક્ત બે માઇલ</text>
<text sub="clublinks" start="42.575" dur="0.1"> ઉત્તર તરફ. ફક્ત બે માઇલ એક</text>
<text sub="clublinks" start="42.675" dur="0.134"> ઉત્તર તરફ. ફક્ત બે કલાક માઇલ.</text>
<text sub="clublinks" start="42.809" dur="2.603"> ફક્ત બે કલાક માઇલ.</text>
<text sub="clublinks" start="45.412" dur="0.066"> ફક્ત બે કલાક માઇલ. એસ.ઓ.</text>
<text sub="clublinks" start="45.478" dur="0.167"> ફક્ત બે કલાક માઇલ. માટે ખૂબ</text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.167"> ફક્ત બે કલાક માઇલ. બધા માટે જ</text>
<text sub="clublinks" start="45.812" dur="0.167"> ફક્ત બે કલાક માઇલ. બધા અંતર્ગત માટે જ</text>
<text sub="clublinks" start="45.979" dur="0.067"> ફક્ત બે કલાક માઇલ. બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે જ</text>
<text sub="clublinks" start="46.046" dur="0.166"> બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે જ</text>
<text sub="clublinks" start="46.212" dur="0.067"> બધા અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે</text>
<text sub="clublinks" start="46.279" dur="0.1"> તે બધાં અંતર્ગત હેતુઓ માટે છે</text>
<text sub="clublinks" start="46.379" dur="0.134"> આ બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે હજી પણ છે</text>
<text sub="clublinks" start="46.513" dur="0.066"> બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે હજી પણ હોલ્ડિંગ છે</text>
<text sub="clublinks" start="46.579" dur="0.167"> બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે હજી પણ હોલ્ડિંગ છે</text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="2.736"> બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે હજી પણ લગભગ બાકી રહેલ છે.</text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.067"> બધી અંતર્ગત હેતુઓ માટે તે લગભગ એક પર હોલ્ડિંગ છે.</text>
<text sub="clublinks" start="49.549" dur="0.3"> તે હજી પણ લગભગ હોલ્ડિંગ છે A</text>
<text sub="clublinks" start="49.849" dur="0.134"> તે લગભગ એક સ્ટેશનરીમાં હોલ્ડિંગ છે</text>
<text sub="clublinks" start="49.983" dur="0.1"> તે લગભગ સ્થિર ગતિ પર હોલ્ડિંગ છે.</text>
<text sub="clublinks" start="50.083" dur="0.267"> સ્ટેશનરી ગતિ</text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.067"> સ્ટેશનરી ગતિ દબાણ</text>
<text sub="clublinks" start="50.417" dur="0.1"> સ્ટેશનરી ગતિ દબાણ છે</text>
<text sub="clublinks" start="50.517" dur="0.1"> સ્ટેશનરી ગતિ પ્રેશર આવે છે</text>
<text sub="clublinks" start="50.617" dur="0.066"> સ્ટેશનરી ગતિ દબાણ નીચે આવી ગયું છે</text>
<text sub="clublinks" start="50.683" dur="0.167"> દબાણ નીચે આવી ગયું છે</text>
<text sub="clublinks" start="50.85" dur="2.603"> પ્રેશર નીચે આવે છે</text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.233"> પ્રેશર મિલિબાર્સ માટે નીચે આવે છે.</text>
<text sub="clublinks" start="53.686" dur="0.201"> ટુ મિલીબાર્સ.</text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.1"> ટુ મિલીબાર્સ. નથી</text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="0.1"> ટુ મિલીબાર્સ. એવું નથી</text>
<text sub="clublinks" start="54.087" dur="0.167"> ટુ મિલીબાર્સ. તે નથી</text>
<text sub="clublinks" start="54.254" dur="0.066"> ટુ મિલીબાર્સ. તે પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી</text>
<text sub="clublinks" start="54.32" dur="0.167"> તે પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી</text>
<text sub="clublinks" start="54.487" dur="0.2"> તે પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી</text>
<text sub="clublinks" start="54.687" dur="0.167"> તે સ્ટ્રેન્ગ્થનનો પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી</text>
<text sub="clublinks" start="54.854" dur="0.1"> તે સખ્તાઇથી આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી</text>
<text sub="clublinks" start="54.954" dur="0.067"> તે મજબૂત નથી તે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે</text>
<text sub="clublinks" start="55.021" dur="0.067"> એવું નથી કે તે વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે</text>
<text sub="clublinks" start="55.088" dur="0.167"> તે વધુને મજબૂત બનાવો</text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="2.502"> મજબૂત હોઈ શકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.034"> મજબૂત છે કે જે ટેમ્પ્ટીંગ કરી શકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="57.791" dur="0.133"> મજબૂત કરવા માટે કે જેની નોંધણી કરવામાં આવી શકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="57.924" dur="0.067"> વધુને વધુ મજબૂત કરવા માટે કે જે બનવાની આશા છે</text>
<text sub="clublinks" start="57.991" dur="0.1"> એ રીતે આગળ વધવા માટે ટેમ્પ્ટ કરી શકાય તેવું મજબૂત કરો</text>
<text sub="clublinks" start="58.091" dur="0.067"> એ રીતે આગળ વધારવા માટે કે જે આપણી પાસે આવવા માટેનું માનવામાં આવે છે</text>
<text sub="clublinks" start="58.158" dur="0.267"> અમે જેવું બન્યું હોય તેમ માનવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="58.425" dur="0.033"> અમે શરૂ કર્યું છે તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો</text>
<text sub="clublinks" start="58.458" dur="0.1"> અમે શરૂ કર્યું છે તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો</text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="0.033"> અમે જોવાની શરૂઆત કરી છે તેમ તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો</text>
<text sub="clublinks" start="58.591" dur="0.134"> આપણે એ જોવાનું શરૂ કરી દીધું છે તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો</text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.067"> અમે થોડું જોવાનું શરૂ કરી દીધું છે તેમ બનવા માટે સલાહ આપશો</text>
<text sub="clublinks" start="58.792" dur="0.066"> અમે થોડુંક બીટ જોવાનું શરૂ કરી દીધું છે તેમ તેમ બનવાનું સૂચન કરો</text>
<text sub="clublinks" start="58.858" dur="0.201"> એક નાનો બીટ જોવાની શરૂઆત કરી</text>
<text sub="clublinks" start="59.059" dur="0.033"> વધુ લિટલ બીટ જોવાનું શરૂ કર્યું</text>
<text sub="clublinks" start="59.092" dur="0.1"> વધુ લિટલ બીટ જોવાનું શરૂ કર્યું</text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.167"> આના કરતાં થોડુંક થોડુંક જોવાનું શરૂ કર્યું</text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.1"> તે વરસાદથી થોડુંક વધુ જોવાનું શરૂ કર્યું</text>
<text sub="clublinks" start="59.459" dur="0.067"> તે વરસાદના પ્રકારથી વધુ લિટલ બીટ જોવાનું શરૂ કર્યું</text>
<text sub="clublinks" start="59.526" dur="0.066"> તે વરસાદના પ્રકારનો વધુ લિટલ બીટ જોવાનું શરૂ કર્યું</text>
<text sub="clublinks" start="59.592" dur="0.267"> વરસાદના પ્રકારનો વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="59.859" dur="1.969"> ભરવાનો કે વરસાદના પ્રકારનો વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="61.828" dur="0.067"> ભરાતા રેઇનફિલ્ડ પ્રકારની વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="61.895" dur="0.167"> વધુ ભરો કે રેઇનફાલમાં ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="62.062" dur="0.166"> ભરાવો તે વરસાદના પ્રકારનો વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.1"> દક્ષિણમાં ભરાયેલા રેઈનફિલ્ડ પ્રકારોથી વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="62.328" dur="0.067"> દક્ષિણ બાજુએ ભરાયેલા રેઈનફ Kલ્ડ પ્રકારોથી વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="62.395" dur="0.167"> દક્ષિણ બાજુ પર ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="62.562" dur="0.067"> દક્ષિણ બાજુ પર ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="62.629" dur="0.066"> દક્ષિણ બાજુ પર ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.101"> આયની દક્ષિણ બાજુ પર ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="62.796" dur="0.1"> આય વALલની દક્ષિણ બાજુ પર ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="62.896" dur="0.1"> આય વALલની જે દક્ષિણ બાજુએ ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.067"> માત્ર વALઇ વALલની દક્ષિણ બાજુ પર ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="63.063" dur="0.066"> જે જોઈએ તે આય વOUલની દક્ષિણ બાજુ પર ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="2.603"> ફક્ત જે છે તે આયે વALલની</text>
<text sub="clublinks" start="65.732" dur="0.033"> ફક્ત આશ્ચર્યજનક છે આય વALલમાંથી</text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.1"> જે ફક્ત આશ્ચર્યજનક છે આય વALલમાંથી</text>
<text sub="clublinks" start="65.865" dur="0.134"> જે ફક્ત મને આકર્ષક બનાવે છે તે આંખોમાંથી</text>
<text sub="clublinks" start="65.999" dur="0.1"> ફક્ત મારા માટે અજાયબી છે તે આયલ વ OFલની</text>
<text sub="clublinks" start="66.099" dur="0.1"> ફક્ત મને આકર્ષક બનાવે છે તે આય વ OFલની છે</text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.1"> ફક્ત તે મને જે આશ્ચર્યજનક છે તે આય વALલની છે</text>
<text sub="clublinks" start="66.299" dur="0.067"> જે ફક્ત મને આકર્ષક બનાવે છે તે આયની છે જે તમારી પાસે છે.</text>
<text sub="clublinks" start="66.366" dur="0.2"> મને જે આશ્ચર્યજનક છે તે તમારી પાસે છે</text>
<text sub="clublinks" start="66.566" dur="0.133"> મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે તે છે</text>
<text sub="clublinks" start="66.699" dur="0.067"> મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે કેન્દ્ર છે</text>
<text sub="clublinks" start="66.766" dur="0.034"> મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે કેન્દ્ર છે</text>
<text sub="clublinks" start="66.8" dur="0.166"> મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે A ના કેન્દ્ર છે</text>
<text sub="clublinks" start="66.966" dur="0.101"> મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે એક વાવાઝોડાનું કેન્દ્ર છે</text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.066"> મારા માટે આશ્ચર્યજનક છે કે તમારી પાસે એક હરિકેનનો કેન્દ્ર છે</text>
<text sub="clublinks" start="67.133" dur="0.2"> લગભગ એક હરિકેનનું કેન્દ્ર</text>
<text sub="clublinks" start="67.333" dur="0.134"> લગભગ એક હરિકેનનું કેન્દ્ર</text>
<text sub="clublinks" start="67.467" dur="0.067"> આશરે એક હરિકેનનું કેન્દ્ર</text>
<text sub="clublinks" start="67.534" dur="0.133"> આશરે એક હરિકેનનું સેન્ટર અને એક હજાર જેટલું</text>
<text sub="clublinks" start="67.667" dur="2.136"> એક હન્ડ્રે અને સેન્ટિવેટ વિશે હરિકેનનું કેન્દ્ર</text>
<text sub="clublinks" start="69.803" dur="0.066"> એક આક્રમણકારી અને પચીસ વાગ્યે વાવાઝોડાના કેન્દ્ર</text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.234"> એક સો અને ત્રણ વાગ્યે</text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.1"> એક હન્ડ્રેડેડ અને ત્રીસ માઇલ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="70.203" dur="0.167"> એકથી સંયુક્ત અને તળિયા પાંચ માઇલ</text>
<text sub="clublinks" start="70.37" dur="0.067"> ડાઉનટ ONEન્ડમાંથી એક હન્ટ્રેડેડ અને તિન્વેટી પાંચ માઇલ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="70.437" dur="0.133"> નવીથી ડાઉનમાંથી એક અને ત્રીસ હજાર માઇલ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.067"> ન્યૂ ઓર્લિયન્સમાંથી એક સંયુક્ત અને ત્રીસ માઈલ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="70.637" dur="0.2"> ન્યૂ ઓર્લિયન્સથી ડાઉનથી માઇલ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.067"> ન્યૂ ઓર્લિયન્સથી ડાઉનથી માઇલ્સ અને</text>
<text sub="clublinks" start="70.904" dur="0.133"> ડાઉનટાઉન ન્યૂ ઓર્લિયન્સ અને માઇલ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="71.037" dur="0.1"> ન્યૂ ઓર્લિયન્સ અને પ્રભાવોથી ડાઉનથી માઇલ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="71.137" dur="0.1"> ડાઉનટાઉનથી નવા ઓર્લિયન્સ અને અસર અહીંથી માઇલ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.1"> ન્યૂ ઓર્લિયન્સથી ડાઉનથી માઇલ્સ અને અસર અહીં મળે છે</text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.067"> ન્યૂ ઓર્લિયન્સથી ડાઉનથી માઇલ્સ અને અસર અહીં આવી છે</text>
<text sub="clublinks" start="71.404" dur="0.267"> અને અસર અહીં આવી છે</text>
<text sub="clublinks" start="71.671" dur="0.1"> અને અસરો અહીં ન્યૂનતમ રહી છે.</text>
<text sub="clublinks" start="71.771" dur="2.303"> ન્યૂનતમ.</text>
<text sub="clublinks" start="74.074" dur="0.133"> ન્યૂનતમ. આજ્Bાકારી</text>
<text sub="clublinks" start="74.207" dur="0.167"> ન્યૂનતમ. સ્વાભાવિક કોસ્ટલ</text>
<text sub="clublinks" start="74.374" dur="0.1"> ન્યૂનતમ. સ્વાભાવિક કોસ્ટેબલ કન્સર્ન્સ</text>
<text sub="clublinks" start="74.474" dur="0.067"> ન્યૂનતમ. સ્વાભાવિક રીતે ક COસ્ટલ કONન્સર્ન્સ છે</text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.2"> સ્વાભાવિક રીતે ક COસ્ટલ કONન્સર્ન્સ છે</text>
<text sub="clublinks" start="74.741" dur="0.133"> સ્વાભાવિક કોસ્ટેબલ કન્સર્ન્સ છે</text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.067"> આજ્Bાકારી ક COસ્ટલ કCન્સર્ન્સ ખરેખર થઈ ગઈ છે</text>
<text sub="clublinks" start="74.941" dur="0.1"> આજ્Bાકારી કAસ્ટલ કન્સર્ન્સ ખરેખર એક છે</text>
<text sub="clublinks" start="75.041" dur="0.1"> આજ્Bાકારી ક COસ્ટલ કન્સર્ન્સ ખરેખર એક મુદ્દો છે.</text>
<text sub="clublinks" start="75.141" dur="2.937"> આજ્Bાકારી કAસ્ટલ કન્સર્ન્સ ખરેખર એક અસ્પષ્ટ સિંક છે</text>
<text sub="clublinks" start="78.078" dur="0.066"> આજ્Bાકારી ક COસ્ટલ કCન્સર્ન્સ ખરેખર આ મુદ્દાસર સિન્સ છે</text>
<text sub="clublinks" start="78.144" dur="0.2"> ખરેખર આ એક અગત્યનું સિન્સ છે</text>
<text sub="clublinks" start="78.344" dur="0.101"> આ અંતમાં ખરેખર એક અસ્પષ્ટ સિંક છે</text>
<text sub="clublinks" start="78.445" dur="0.133"> આ અંતમાં આ ખરેખર એક અસ્પષ્ટ સિંક છે</text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.1"> આ અંતમાં આ અઠવાડિયામાં ખરેખર એક અસ્પષ્ટ સિંક છે.</text>
<text sub="clublinks" start="78.678" dur="0.2"> અંતમાં આ અઠવાડિયા.</text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.1"> અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ</text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.101"> અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ બાજુમાં</text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.1"> અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ બાજુ માંથી</text>
<text sub="clublinks" start="79.179" dur="0.133"> અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ તે સિવાય,</text>
<text sub="clublinks" start="79.312" dur="0.1"> અંતમાં આ અઠવાડિયા. પણ તે સિવાય, અમે</text>
<text sub="clublinks" start="79.412" dur="0.134"> અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ તે સિવાય, અમે છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="79.546" dur="0.066"> અંતમાં આ અઠવાડિયા. પરંતુ તે સિવાય, અમે નથી</text>
<text sub="clublinks" start="79.612" dur="0.301"> પરંતુ તે સિવાય, અમે નથી</text>
<text sub="clublinks" start="79.913" dur="2.369"> પરંતુ તે સિવાય, અમે અપેક્ષા કરતા નથી</text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.2"> પરંતુ તે સિવાય, અમે તેની અપેક્ષા કરતા નથી</text>
<text sub="clublinks" start="82.482" dur="0.1"> પરંતુ તે સિવાય, અમે વિકાસની અપેક્ષા કરતા નથી</text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.067"> પરંતુ તે સિવાય, અમે વિકાસની વાવાઝોડાને ધ્યાનમાં રાખતા નથી.</text>
<text sub="clublinks" start="82.649" dur="0.233"> વિનાશક વાવાઝોડાને બાદ કરતા</text>
<text sub="clublinks" start="82.882" dur="0.1"> ડિસ્ટ્રિક્ટિંગ સ્ટોર્મ સર્જની કવાયત</text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="0.067"> ડેસ્ટિસ્ટિંગ સ્ટોર્મ સર્જની કવાયત</text>
<text sub="clublinks" start="83.049" dur="0.1"> અમે ચાલીએ છીએ તે સર્જક વાવાઝોડાને તપાસી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.1"> અમે કરી શકીએ તોફાની તોફાનો સર્જાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="83.249" dur="0.1"> આપણને મળવા આવનાર વાવાઝોડાની સર્જાનો અભ્યાસ કરવો</text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.101"> આપણે જોયું હોઈ શકે તેવું સર્જન સર્જકની કવાયત.</text>
<text sub="clublinks" start="83.45" dur="0.2"> આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો.</text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.1"> આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. હેડ</text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.1"> આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ હતી</text>
<text sub="clublinks" start="83.85" dur="0.033"> આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ હતી</text>
<text sub="clublinks" start="83.883" dur="0.134"> આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ હતી એક</text>
<text sub="clublinks" start="84.017" dur="0.067"> આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ એક નાનું હતું</text>
<text sub="clublinks" start="84.084" dur="2.335"> આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ એક નાનો બીટ હતો</text>
<text sub="clublinks" start="86.419" dur="0.067"> આપણે જોયું હશે તેવો દાવો કરો. આ એક લિટલ બીટ વધુ હતું</text>
<text sub="clublinks" start="86.486" dur="0.167"> આ એક લિટલ બીટ વધુ હતું</text>
<text sub="clublinks" start="86.653" dur="0.066"> આ એક લિટલ બિટ વધુ હતા</text>
<text sub="clublinks" start="86.719" dur="0.101"> આ તેના પર થોડું થોડુંક હતું</text>
<text sub="clublinks" start="86.82" dur="0.1"> આ પશ્ચિમમાં થોડુંક થોડું હતું.</text>
<text sub="clublinks" start="86.92" dur="0.233"> પશ્ચિમમાં.</text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.067"> પશ્ચિમમાં. ફરી,</text>
<text sub="clublinks" start="87.22" dur="0.1"> પશ્ચિમમાં. ફરીથી, ના</text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.167"> પશ્ચિમમાં. ફરીથી, વધુ નહીં</text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.1"> પશ્ચિમમાં. ફરીથી, કોઈ વધુ આદેશો નહીં</text>
<text sub="clublinks" start="87.587" dur="0.067"> પશ્ચિમમાં. ફરીથી, આ સાથે કોઈ વધુ અસ્ત્રો</text>
<text sub="clublinks" start="87.654" dur="0.167"> ફરીથી, આ સાથે કોઈ વધુ અસ્ત્રો</text>
<text sub="clublinks" start="87.821" dur="0.133"> ફરીથી, આ સાથે કોઈ વધુ સરપ્રાઈઝિસ</text>
<text sub="clublinks" start="87.954" dur="0.1"> ફરીથી, તોફાન સાથે કોઈ વધુ અપેક્ષાઓ</text>
<text sub="clublinks" start="88.054" dur="2.436"> તેમ છતાં, આ તોફાન સાથે કોઈ વધુ અપેક્ષાઓ</text>
<text sub="clublinks" start="90.49" dur="0.133"> ફરીથી, આ વાવાઝોડાં સાથે કોઈ વધુ અપેક્ષાઓ નહીં</text>
<text sub="clublinks" start="90.623" dur="0.067"> તેમ છતાં, વાવાઝોડાની સાથે કોઈ વધુ અપેક્ષાઓ નહીં કે ગતિ ગતિ</text>
<text sub="clublinks" start="90.69" dur="0.234"> તોફાન કે ધીમી ગતિ</text>
<text sub="clublinks" start="90.924" dur="0.066"> વાવાઝોડું જે ગતિ તરફ આગળ વધે છે</text>
<text sub="clublinks" start="90.99" dur="0.101"> આ તોફાન કે આગળ મોશન તરફ દોરી</text>
<text sub="clublinks" start="91.091" dur="0.066"> તોફાન કે ઉત્તર તરફ આગળ વધવું</text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.167"> આ તોફાન કે ઉત્તર દિશા તરફ આગળ ધપાવો</text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.067"> તોફાન કે ધીમી ગતિએ ઉત્તર તરફ જવાનો મૂળભૂત છે</text>
<text sub="clublinks" start="91.391" dur="0.233"> ઉત્તર તરફ મૂળભૂત છે</text>
<text sub="clublinks" start="91.624" dur="0.1"> ઉત્તર તરફનો મૂળભૂત પ્રારંભ થયો છે.</text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.201"> શરૂ કરો.</text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.1"> શરૂ કરો. પરંતુ</text>
<text sub="clublinks" start="92.025" dur="0.067"> શરૂ કરો. પણ અમે</text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="3.336"> શરૂ કરો. પરંતુ અમે નથી</text>
<text sub="clublinks" start="95.428" dur="0.067"> શરૂ કરો. પરંતુ અમે નથી માનું</text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.267"> પરંતુ અમે નથી માનું</text>
<text sub="clublinks" start="95.762" dur="0.1"> પરંતુ અમે લNDન્ડફALલની સહેલી નથી</text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.067"> પરંતુ અમે લNDન્ડફ EXલની અપેક્ષા રાખતા નથી</text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.066"> પરંતુ અમે ત્યાં સુધી લNDન્ડફFલની તપાસ કરી રહ્યાં નથી</text>
<text sub="clublinks" start="95.995" dur="0.101"> પરંતુ અમે મેળવીશું ત્યાં સુધી અમે લFન્ડફALલની તપાસ કરીશું નહીં</text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.066"> પરંતુ અમે મેળવીશું નહીં ત્યાં સુધી અમે લFન્ડફALલની તપાસ કરીશું નહીં</text>
<text sub="clublinks" start="96.162" dur="0.234"> ત્યાં સુધી અમે મેળવીશું</text>
<text sub="clublinks" start="96.396" dur="0.1"> લંડફલ અમે શરૂઆતમાં મળીશું</text>
<text sub="clublinks" start="96.496" dur="0.067"> લNDન્ડફALલ અમે પ્રારંભિક પ્રકારનો સમાવેશ કરીએ ત્યાં સુધી</text>
<text sub="clublinks" start="96.563" dur="2.135"> લNDન્ડફ Kલ અમે પ્રારંભિક પ્રકારના મેળવીશું ત્યાં સુધી</text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.167"> લNDન્ડફALલ અમે પ્રારંભિક પ્રકારની મધ્યમાં મેળવીશું</text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.1"> લNDન્ડફLલ અમે પ્રારંભિક પ્રકારની મધ્યરાગમાં મળીશું ત્યાં સુધી.</text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.167"> મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો.</text>
<text sub="clublinks" start="99.132" dur="0.1"> મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે</text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.1"> મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. આપણે કરી દીધું</text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="0.1"> મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે જોયું</text>
<text sub="clublinks" start="99.432" dur="0.134"> મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે કેટલાક જોયા</text>
<text sub="clublinks" start="99.566" dur="0.133"> મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે કેટલાક બ્રિફ જોયા હતા</text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.067"> મધ્યવર્તી પ્રારંભિક પ્રકારનો. અમે કેટલાક કંટાળાજનક નાના જોવા મળ્યા</text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.267"> અમે કેટલાક કંટાળાજનક નાના જોવા મળ્યા</text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.1"> અમે કેટલાક ઝીણા નાના શાવર્સ જોયા</text>
<text sub="clublinks" start="100.133" dur="0.133"> અમે કેટલાક કાંટાદાર શોર્ટ્સ ખસેડ્યાં છે</text>
<text sub="clublinks" start="100.266" dur="0.067"> અમે કેટલાક કાંટાદાર શોર્ટ્સ બતાવ્યાં છે</text>
<text sub="clublinks" start="100.333" dur="0.1"> અમે કેટલાક કાંટાદાર શોર્ટ્સ બતાવ્યાં હતાં</text>
<text sub="clublinks" start="100.433" dur="0.067"> અમે કેટલાક કાંટાવાળો નાના શERSર્સ ક્ષેત્ર દ્વારા ખસેડ્યાં છે તે જોયાં છે.</text>
<text sub="clublinks" start="100.5" dur="0.2"> શાવર્સ ક્ષેત્રે ખસેડે છે</text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="2.903"> શાવર્સ ક્ષેત્ર બટનો દ્વારા ખસેડો</text>
<text sub="clublinks" start="103.603" dur="0.1"> શાવર્સ ક્ષેત્રે ખસેડશે પણ</text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.1"> શાવર્સ ક્ષેત્રે ખસેડે છે પરંતુ તે છે</text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="0.134"> શાવર્સ ક્ષેત્રે આગળ વધે છે પરંતુ તે થઈ ગયું છે</text>
<text sub="clublinks" start="103.937" dur="0.066"> શાવર્સ ક્ષેત્રે આગળ વધે છે પરંતુ તે લગભગ થઈ ગયું છે</text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.167"> શાવર્સ ક્ષેત્રે ખસેડે છે પરંતુ તે તેના વિશે છે</text>
<text sub="clublinks" start="104.17" dur="0.067"> શાવર્સ ક્ષેત્ર દ્વારા ખસેડવામાં આવે છે પરંતુ તે તેના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.</text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.3"> પરંતુ તે તેનાથી બન્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="104.537" dur="0.1"> પરંતુ તે વાવાઝોડાંમાંથી બન્યું હતું</text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.1"> પરંતુ તે ફક્ત વાવાઝોડું દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.</text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.201"> હરિકેન સેલી.</text>
<text sub="clublinks" start="104.938" dur="0.133"> હરિકેન સેલી. આ</text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.067"> હરિકેન સેલી. વાવાઝોડા</text>
<text sub="clublinks" start="105.138" dur="1.768"> હરિકેન સેલી. તોફાનો ચાલુ</text>
<text sub="clublinks" start="106.906" dur="0.067"> હરિકેન સેલી. સેટેલાઈટ પરના તોફાનો</text>
<text sub="clublinks" start="106.973" dur="0.267"> સેટેલાઈટ પરના તોફાનો</text>
<text sub="clublinks" start="107.24" dur="0.167"> ખરેખર પરિવર્તનીય તોફાનો</text>
<text sub="clublinks" start="107.407" dur="0.033"> વાસ્તવિક રૂપે શરૂ થનાર પરના તોફાનો</text>
<text sub="clublinks" start="107.44" dur="0.1"> વાસ્તવિક રૂપે શરૂ થનાર પરના તોફાનો</text>
<text sub="clublinks" start="107.54" dur="0.067"> સ્ટોરેટ પરના તોફાનો વાસ્તવિક રીતે શરૂ કરવા માટે શરૂ થાય છે</text>
<text sub="clublinks" start="107.607" dur="0.067"> વાસ્તવિક રીતે કંટાળાજનક રીતે શરૂ કરવા પર સેટેલીટના તોફાનો</text>
<text sub="clublinks" start="107.674" dur="0.2"> ખરેખર પ્રકારની રીતે શરૂ થાય છે</text>
<text sub="clublinks" start="107.874" dur="0.133"> કામળો પ્રકારનો ખરેખર શરૂ</text>
<text sub="clublinks" start="108.007" dur="0.067"> ખરેખર લપેટીને શરૂ કરવા માટે શરૂ થાય છે</text>
<text sub="clublinks" start="108.074" dur="0.067"> વાસ્તવિક રીતે લપેટીને શરૂ કરવા માટે શરૂ કરો</text>
<text sub="clublinks" start="108.141" dur="0.1"> ખરેખર આવરિતની જેમ શરૂ કરવા માટે</text>
<text sub="clublinks" start="108.241" dur="0.133"> વધુને વધુ આવરિત પ્રકારની શરૂઆતમાં</text>
<text sub="clublinks" start="108.374" dur="0.067"> ખરેખર વધુ વેસ્ટર્ન પર લપેટીને શરૂ કરવા માટેનો પ્રારંભ</text>
<text sub="clublinks" start="108.441" dur="0.2"> વધુ વેસ્ટર્ન પર લપેટી</text>
<text sub="clublinks" start="108.641" dur="0.067"> વધુ પશ્ચિમ બાજુ પર લપેટી</text>
<text sub="clublinks" start="108.708" dur="0.067"> વધુ વેસ્ટર્ન સાઇડ પર લપેટી</text>
<text sub="clublinks" start="108.775" dur="2.269"> બાજુ પર વધુ પશ્ચિમી બાજુ પર લપેટી</text>
<text sub="clublinks" start="111.044" dur="0.067"> તોફાનની વધુ પશ્ચિમી બાજુએ લપેટી</text>
<text sub="clublinks" start="111.111" dur="0.166"> વાવાઝોડાની વધુ પશ્ચિમી બાજુએ લપેટી અને</text>
<text sub="clublinks" start="111.277" dur="0.067"> વાવાઝોડાની વધુ વેસ્ટર્ન બાજુ પર લપેટી અને અમે છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="111.344" dur="0.267"> તોફાનની બાજુમાં અને અમે છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="111.611" dur="0.033"> તોફાનની બાજુમાં અને અમે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="111.644" dur="0.1"> તોફાનની બાજુમાં અને અમે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="111.744" dur="0.034"> તોફાનની બાજુમાં અને અમે જોવા માટે પ્રારંભ કરીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="111.778" dur="0.067"> તોફાનની બાજુમાં અને અમે એ જોવા માટે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="111.845" dur="0.066"> તોફાનની બાજુમાં અને અમે ઘણું બધું જોવા માટે પ્રારંભ કરી રહ્યાં છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="111.911" dur="0.067"> તોફાનની બાજુમાં અને અમે ઘણું બધું જોવા માટે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="111.978" dur="0.067"> તોફાનની બાજુમાં અને અમે ઘણું બધું જોવા માટે પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="112.045" dur="0.267"> ઘણું બધું જોવા માટે શરૂ કરી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="112.312" dur="0.1"> ઇસ્ટર્નનો ઘણો ભાગ જોવાનો પ્રારંભ</text>
<text sub="clublinks" start="112.412" dur="0.167"> ઇસ્ટર્ન બાજુનો ઘણો ભાગ જોવાની શરૂઆત</text>
<text sub="clublinks" start="112.579" dur="0.066"> ઇસ્ટર્ન સાઇડ કOLલેપ્સનો ઘણાં બધાં જોવાનું પ્રારંભ</text>
<text sub="clublinks" start="112.645" dur="0.067"> ઇસ્ટર્ન સાઇડ કOLલેપ્સમાં ઘણાં બધાં જોવાનું પ્રારંભ</text>
<text sub="clublinks" start="112.712" dur="0.067"> એસ્ટર્ન સાઇડ કOLલેપ્સનો ઘણો જોવા માટે પ્રારંભ</text>
<text sub="clublinks" start="112.779" dur="0.233"> ઇસ્ટર્ન સાઇડ કOLલેપ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="113.012" dur="0.101"> એસ્ટર્ન સાઇડ ક Sલેપ્સ એ મોમેન્ટ પર.</text>
<text sub="clublinks" start="113.113" dur="2.068"> મોમેન્ટ.</text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="0.1"> મોમેન્ટ. તે</text>
<text sub="clublinks" start="115.281" dur="0.167"> મોમેન્ટ. તે જ</text>
<text sub="clublinks" start="115.448" dur="0.2"> મોમેન્ટ. તે આજ્Bાકારી છે</text>
<text sub="clublinks" start="115.648" dur="0.067"> મોમેન્ટ. તે આજ્Bાકારી રીતે જવું છે</text>
<text sub="clublinks" start="115.715" dur="0.167"> તે આજ્Bાકારી રીતે જવું છે</text>
<text sub="clublinks" start="115.882" dur="0.133"> તે આજ્Bાકારી રીતે જઇ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="116.015" dur="0.101"> આ બદલવા માટે ચાલુ છે તે આજ્ .ાકારી છે.</text>
<text sub="clublinks" start="116.116" dur="0.2"> ફેરફાર કરો.</text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.1"> ફેરફાર કરો. અને</text>
<text sub="clublinks" start="116.416" dur="0.1"> ફેરફાર કરો. અને હજી પણ</text>
<text sub="clublinks" start="116.516" dur="0.133"> ફેરફાર કરો. અને હજી પણ</text>
<text sub="clublinks" start="116.649" dur="0.1"> ફેરફાર કરો. અને હજી પણ</text>
<text sub="clublinks" start="116.749" dur="0.067"> ફેરફાર કરો. અને તેમાંથી પણ</text>
<text sub="clublinks" start="116.816" dur="0.234"> અને તેમાંથી પણ</text>
<text sub="clublinks" start="117.05" dur="0.067"> અને તે વાવાઝોડામાં પણ ભરો</text>
<text sub="clublinks" start="117.117" dur="0.2"> અને હજી પણ તે વાવાઝોડાઓ છે</text>
<text sub="clublinks" start="117.317" dur="0.066"> અને હજી પણ તે વાવાઝોડું ચાલુ છે</text>
<text sub="clublinks" start="117.383" dur="1.702"> અને હજી પણ તે વાવાઝોડાં ચાલુ થઈ રહ્યાં છે</text>
<text sub="clublinks" start="119.085" dur="0.067"> અને હજી પણ તે વાવાઝોડાં ચાલુ થઈ રહ્યાં છે</text>
<text sub="clublinks" start="119.152" dur="0.267"> વાવાઝોડાઓ આક્રમણ કરી રહ્યા છે</text>
<text sub="clublinks" start="119.419" dur="0.1"> વાવાઝોડા ઇસ્ટર્ન પર છવાઈ રહ્યા છે</text>
<text sub="clublinks" start="119.519" dur="0.067"> વાવાઝોડા ઇસ્ટર્ન બાજુ પર આવી રહ્યા છે,</text>
<text sub="clublinks" start="119.586" dur="0.066"> વાવાઝોડા પૂર્વી બાજુ પર આવી રહ્યા છે, આઇટી</text>
<text sub="clublinks" start="119.652" dur="0.134"> વાવાઝોડા પૂર્વી બાજુ પર આવી રહ્યા છે, તે છે</text>
<text sub="clublinks" start="119.786" dur="0.067"> વાવાઝોડા ઇસ્ટર્ન બાજુ પર આવી રહ્યા છે, તે હજી પણ છે</text>
<text sub="clublinks" start="119.853" dur="0.3"> ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ છે</text>
<text sub="clublinks" start="120.153" dur="0.067"> ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ અંતર્ગત છે</text>
<text sub="clublinks" start="120.22" dur="0.1"> ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ શામેલ છે</text>
<text sub="clublinks" start="120.32" dur="0.066"> ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ લોકોની અંદર આવેલો છે</text>
<text sub="clublinks" start="120.386" dur="0.134"> ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે હજી પણ લોકોમાં પ્રવેશી રહી છે</text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="0.067"> ઇસ્ટર્ન બાજુ, તે અલાબામામાં લોકોનો સમાવેશ કરે છે</text>
<text sub="clublinks" start="120.587" dur="0.2"> અલાબામામાં લોકોને સમજાવવું</text>
<text sub="clublinks" start="120.787" dur="0.133"> અલાબામા અને આમાં લોકોની માહિતી આપવી</text>
<text sub="clublinks" start="120.92" dur="0.1"> અલાબામા અને ફ્લોરિડામાં લોકોની માહિતી આપવી</text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="2.303"> અલાબામા અને ફ્લોરિડા રાઇટમાં લોકોની માહિતી આપવી</text>
<text sub="clublinks" start="123.323" dur="0.1"> હમણાં અલાબામા અને ફ્લોરિડામાં લોકોની માહિતી આપવી</text>
<text sub="clublinks" start="123.423" dur="0.067"> અલાબામા અને ફ્લોરિડામાં હમણાં જ અધિકારમાં લોકોની માહિતી આપવી</text>
<text sub="clublinks" start="123.49" dur="0.233"> અને ફ્લોરિડા હમણાં સાથે</text>
<text sub="clublinks" start="123.723" dur="0.167"> અને ફ્લોરિડા હમણાં જ ભારે</text>
<text sub="clublinks" start="123.89" dur="0.1"> અને ફ્લોરિડા હમણાં જ ભારે વરસાદ સાથે.</text>
<text sub="clublinks" start="123.99" dur="0.2"> હેવી રેઇનફાલ.</text>
<text sub="clublinks" start="124.19" dur="0.1"> હેવી રેઇનફાલ. અને</text>
<text sub="clublinks" start="124.29" dur="0.067"> હેવી રેઇનફાલ. અને તે</text>
<text sub="clublinks" start="124.357" dur="0.1"> હેવી રેઇનફાલ. અને તે છે</text>
<text sub="clublinks" start="124.457" dur="0.034"> હેવી રેઇનફાલ. અને તે જઇ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="124.491" dur="0.066"> હેવી રેઇનફાલ. અને તે જઇ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="124.557" dur="0.067"> હેવી રેઇનફાલ. અને તે બનવા જઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="0.067"> હેવી રેઇનફાલ. અને તે બનવા જઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.2"> અને તે બનવા જઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="124.891" dur="0.133"> અને તે કેસ બનવા જઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="125.024" dur="0.067"> અને તે દ્વારા કેસ બનવા જઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="125.091" dur="0.1"> અને તે થકી કેસ બનશે</text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.067"> અને તે રાત્રિથી કેસ બનવાનું છે</text>
<text sub="clublinks" start="125.258" dur="2.202"> અને તે રાત્રિના અને પછીના કેસ બનશે</text>
<text sub="clublinks" start="127.46" dur="0.067"> અને તે રાત અને તેમાંથી કેસ બનવા જઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="127.527" dur="0.133"> રાત અને તેમાંથી કેસ</text>
<text sub="clublinks" start="127.66" dur="0.1"> રાત્રિથી કેસ અને એ</text>
<text sub="clublinks" start="127.76" dur="0.134"> રાત અને સારામાંનો કેસ</text>
<text sub="clublinks" start="127.894" dur="0.067"> રાત અને સારા પોઝિશન દ્વારા કેસ</text>
<text sub="clublinks" start="127.961" dur="0.066"> રાત અને એક સારા ભાગની વચ્ચેનો કેસ</text>
<text sub="clublinks" start="128.027" dur="0.134"> રાત અને એક સારા ભાગની વચ્ચેનો કેસ</text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.067"> રાત અને મોર્નિંગનો ઉત્તમ ભાગ દ્વારા કેસ</text>
<text sub="clublinks" start="128.228" dur="0.267"> મોર્નિંગનો એક સારો ભાગ</text>
<text sub="clublinks" start="128.495" dur="0.1"> મોર્નિંગ ટૂમોરROનો એક સારો ભાગ.</text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.166"> ટોમોરો.</text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.067"> ટોમોરો. અમે</text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.134"> ટોમોરો. અમે છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.066"> ટોમોરો. અમે જોઈએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="129.028" dur="0.034"> ટોમોરો. અમે જોઈએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.167"> ટોમોરો. અમે એ શોધી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="129.229" dur="0.066"> ટોમોરો. અમે લNDન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.234"> અમે લNDન્ડફALલમાં જોઈ રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="2.936"> અમે ફરીથી લNDન્ડફALલ શોધી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="132.465" dur="0.134"> અમે કોઈક વાર ફરીથી લNDન્ડફALલ પર નજર રાખીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="132.599" dur="0.166"> અમે સોમેટાઇમ મધ્યમાં ફરીથી લNDન્ડફALલ શોધી રહ્યા છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="132.765" dur="0.067"> અમે સોમવારના મધ્યમાં ટૂર્મુરોની વચ્ચે ફરીથી લNDન્ડફ ATલ શોધી રહ્યા છીએ.</text>
<text sub="clublinks" start="132.832" dur="0.167"> ફરી એકવાર મધ્યરાત્રિ</text>
<text sub="clublinks" start="132.999" dur="0.134"> ફરી એકવાર મધ્યમાં મધ્યમાં</text>
<text sub="clublinks" start="133.133" dur="0.066"> મોબાઇલમાં ટૂંક સમયમાં મધ્યમાં ફરીથી</text>
<text sub="clublinks" start="133.199" dur="0.067"> મોબાઇલ ખાડીમાં ફરી એકવાર મધ્યમાં મધ્યમાં</text>
<text sub="clublinks" start="133.266" dur="0.133"> મોબાઇલ બાય અથવા પછી ફરીથી મધ્યમાં મધ્યમાં</text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.067"> મોબાઇલ AYબે અથવા તેની આસપાસ સોમેટાઇમ મધ્યરાગ ફરી</text>
<text sub="clublinks" start="133.466" dur="0.067"> મોબાઇલ LEબેમાં અથવા તેની આસપાસ ફરી એકવાર મધ્યમાં મધ્યમાં</text>
<text sub="clublinks" start="133.533" dur="0.067"> મોબાઇલ માર્ગે અથવા માર્ગની આસપાસ ફરી એકવાર મધ્યમ મધ્યમાં</text>
<text sub="clublinks" start="133.6" dur="0.233"> મોબાઈલ બાયમાં અથવા આજુબાજુની જગ્યામાં</text>
<text sub="clublinks" start="133.833" dur="2.67"> મોબાઈલ બાયમાં અથવા બાય મેની આસપાસ</text>
<text sub="clublinks" start="136.503" dur="0.133"> મોબાઇલ માર્ગે અથવા આજુબાજુની સંભવત NOT કદાચ નહીં</text>
<text sub="clublinks" start="136.636" dur="0.167"> મોબાઇલ માર્ગે અથવા તેની આસપાસ, કદાચ બરાબર નહીં.</text>
<text sub="clublinks" start="136.803" dur="0.233"> બરાબર નહીં.</text>
<text sub="clublinks" start="137.036" dur="0.134"> બરાબર નહીં. મોબાઇલ</text>
<text sub="clublinks" start="137.17" dur="0.1"> બરાબર નહીં. મોબાઇલ કાઉન્ટી</text>
<text sub="clublinks" start="137.27" dur="0.067"> બરાબર નહીં. મોબાઇલ કાઉન્ટી</text>
<text sub="clublinks" start="137.337" dur="0.1"> બરાબર નહીં. મોબાઇલ કાઉન્ટી હોઈ શકે છે</text>
<text sub="clublinks" start="137.437" dur="0.067"> બરાબર નહીં. મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ હોઇ શકે</text>
<text sub="clublinks" start="137.504" dur="0.266"> મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ હોઇ શકે</text>
<text sub="clublinks" start="137.77" dur="0.134"> મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બાલ્ડવિન હોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.067"> મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બલ્ડવિન કાઉન્ટી હોઇ શકે</text>
<text sub="clublinks" start="137.971" dur="0.1"> મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બાલ્ડવિન કાઉન્ટી તરીકે રહેશે</text>
<text sub="clublinks" start="138.071" dur="2.502"> મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બ WHલ્ડવિન કાઉન્ટી જેટલું હોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="140.573" dur="0.067"> મોબાઇલ કાઉન્ટી વધુ બALલ્ડવિન કાઉન્ટી હોઇ શકે છે જે બનાવે છે</text>
<text sub="clublinks" start="140.64" dur="0.234"> બાલડવિન કાઉન્ટી જે બનાવે છે</text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.133"> બાલ્ડવિન કાઉન્ટી જે ખસેડે છે</text>
<text sub="clublinks" start="141.007" dur="0.067"> બDલ્ડવિન કાઉન્ટી જે અંતર્લેન્ડમાં આગળ વધે છે</text>
<text sub="clublinks" start="141.074" dur="0.2"> બDલ્ડવિન કાઉન્ટી જે અંતર્દેશીય દેશો દ્વારા ખસેડે છે</text>
<text sub="clublinks" start="141.274" dur="0.067"> બMલ્ડવિન કાઉન્ટી, જે ટૂમરORર દ્વારા અંતર્દેશમાં ખસેડે છે</text>
<text sub="clublinks" start="141.341" dur="0.3"> ટMમરો દ્વારા ઇલેન્ડલેન્ડ ખસેડવું</text>
<text sub="clublinks" start="141.641" dur="0.1"> ટૂમ્રોરો પછીના અંતર્દેશોમાં ખસેડો.</text>
<text sub="clublinks" start="141.741" dur="0.167"> બપોર પછી.</text>
<text sub="clublinks" start="141.908" dur="0.133"> બપોર પછી. અમે</text>
<text sub="clublinks" start="142.041" dur="0.067"> બપોર પછી. અમે કરવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="142.108" dur="0.1"> બપોર પછી. આપણે જોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="142.208" dur="0.1"> બપોર પછી. આપણે તે જોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="142.308" dur="0.067"> બપોર પછી. આપણે તે વાવાઝોડું જોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="142.375" dur="2.402"> આપણે તે વાવાઝોડું જોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="144.777" dur="0.034"> આપણે તે વાવાઝોડું જોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="144.811" dur="0.133"> અમારે તે વાવાઝોડું જોઈએ છે તે જોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="144.944" dur="0.167"> આપણે એ જોવું જોઈએ કે તે વાવાઝોડું A ને લઈ રહ્યું છે</text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.1"> આપણે તે વાવાઝોડાને ધ્યાનમાં રાખીને જે તોફાન જોવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.134"> આપણે તે વાવાઝોડું જોવું જોઈએ કે જે તોફાન જોઈએ.</text>
<text sub="clublinks" start="145.345" dur="0.2"> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું.</text>
<text sub="clublinks" start="145.545" dur="0.1"> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પરંતુ</text>
<text sub="clublinks" start="145.645" dur="0.1"> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પરંતુ સાંજે</text>
<text sub="clublinks" start="145.745" dur="0.067"> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પણ ઈવન</text>
<text sub="clublinks" start="145.812" dur="0.167"> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પણ માં</text>
<text sub="clublinks" start="145.979" dur="0.133"> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. પરંતુ સ્થિતિ માં પણ</text>
<text sub="clublinks" start="146.112" dur="0.067"> ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડામાં ઝૂંટવું. સ્થિતિ પણ પસાર થાય છે</text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.267"> સ્થિતિ પણ પસાર થાય છે</text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="2.569"> પરંતુ સ્થિતિમાં આગળ નીકળીને દક્ષિણમાં</text>
<text sub="clublinks" start="149.015" dur="0.067"> પણ સ્થિતિ દક્ષિણ એલાબામામાં</text>
<text sub="clublinks" start="149.082" dur="0.133"> પરંતુ સ્થિતિમાં ઓળખાતા દક્ષિણ અલાબામા અને</text>
<text sub="clublinks" start="149.215" dur="0.1"> પણ સ્થિતિ દક્ષિણ એલાબામા અને મૂવીંગમાં આગળ વધેલી</text>
<text sub="clublinks" start="149.315" dur="0.067"> પણ સ્થિતિ દક્ષિણ એલાબામા અને ખસેડવાની આગળ</text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.2"> દક્ષિણ અલાબામા અને મૂવીંગ</text>
<text sub="clublinks" start="149.582" dur="0.2"> દક્ષિણ અલાબામા અને ભૂતકાળમાં ગતિશીલ</text>
<text sub="clublinks" start="149.782" dur="0.067"> દક્ષિણ અલાબામા અને ભૂતકાળની મONTન્ટગOMમરીને ખસેડવું,</text>
<text sub="clublinks" start="149.849" dur="0.067"> દક્ષિણ અલાબામા અને ગતિશીલ ભૂતકાળની સામગ્રી, આઇટી</text>
<text sub="clublinks" start="149.916" dur="0.1"> દક્ષિણ અલાબામા અને ગતિશીલ ભૂતકાળની મGન્ટગ Mમરી, તે છે</text>
<text sub="clublinks" start="150.016" dur="0.067"> દક્ષિણ અલાબામા અને ભૂતકાળની મનોરંજનને ખસેડવું, તે હજી પણ છે</text>
<text sub="clublinks" start="150.083" dur="0.267"> ભૂતકાળની મનોરંજન, તે હજી પણ છે</text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.167"> ભૂતકાળની મનોરંજન, તે હજી દોરવાનું છે</text>
<text sub="clublinks" start="150.517" dur="2.469"> ભૂતકાળમાં સંગ્રહિકા, તે હજી પણ ચિત્ર દોરી રહી છે</text>
<text sub="clublinks" start="152.986" dur="0.167"> ભૂતકાળમાં સંગ્રહિકા, તે હજી પણ મોઇશ્ચર દોરે છે</text>
<text sub="clublinks" start="153.153" dur="0.066"> ભૂતકાળમાં સંગ્રહિકા, તે હજી મોઇસ્ચરની બહાર દોરે છે</text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.067"> ભૂતકાળમાં સંગ્રહિકા, તે હજી બહાર મોઇશ્ચર દોરતી હોય છે</text>
<text sub="clublinks" start="153.286" dur="0.2"> બહાર મોઇસ્ચર દોરવા</text>
<text sub="clublinks" start="153.486" dur="0.1"> ગલ્ફની બહાર મોઇસ્ચર દોરવાનું.</text>
<text sub="clublinks" start="153.586" dur="0.167"> ગુલ્ફ.</text>
<text sub="clublinks" start="153.753" dur="0.1"> ગુલ્ફ. એસ.ઓ.</text>
<text sub="clublinks" start="153.853" dur="0.1"> ગુલ્ફ. તેથી લોકો</text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.067"> ગુલ્ફ. તેથી લોકો દ્વારા</text>
<text sub="clublinks" start="154.02" dur="0.134"> ગુલ્ફ. તેથી લોકો દ્વારા</text>
<text sub="clublinks" start="154.154" dur="0.166"> ગુલ્ફ. અલાબામાથી તેથી લોકો</text>
<text sub="clublinks" start="154.32" dur="0.067"> ગુલ્ફ. અલાબામા કોસ્ટમાંથી એટલા બધા લોકો</text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.167"> અલાબામા કોસ્ટમાંથી એટલા બધા લોકો</text>
<text sub="clublinks" start="154.554" dur="0.067"> અલાબામા કોસ્ટમાંથી તેથી લોકો</text>
<text sub="clublinks" start="154.621" dur="0.133"> અલાબામા કોસ્ટ તરફથી તેથી લોકો</text>
<text sub="clublinks" start="154.754" dur="2.302"> ફ્લોરિડા માટે અલાબામા કોસ્ટમાંથી તેથી લોકો</text>
<text sub="clublinks" start="157.056" dur="0.167"> ફ્લોરીડા પંથેડલથી અલાબામા કોસ્ટમાંથી એટલા બધા લોકો</text>
<text sub="clublinks" start="157.223" dur="0.067"> ફ્લોરીડા પંખંડલ પાસે અલાબામા કોસ્ટથી ઘણા લોકો છે</text>
<text sub="clublinks" start="157.29" dur="0.234"> ફ્લોરિડા પંખંડલ છે</text>
<text sub="clublinks" start="157.524" dur="0.033"> ફ્લોરિડા પંખંડલે જઇ રહ્યા છે</text>
<text sub="clublinks" start="157.557" dur="0.067"> ફ્લોરિડા પંખંડલે જઈ રહ્યા છે</text>
<text sub="clublinks" start="157.624" dur="0.133"> ફ્લોરિડા પંખંડલે બનવા જઈ રહ્યા છે</text>
<text sub="clublinks" start="157.757" dur="0.067"> ફ્લોરિડા પંખંડલે શોધી રહ્યાં છે</text>
<text sub="clublinks" start="157.824" dur="0.067"> ફ્લોરિડા પંખંડલે શોધી રહ્યાં છે</text>
<text sub="clublinks" start="157.891" dur="0.333"> જોઈએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="158.224" dur="0.134"> સહી પર ધ્યાન આપવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="158.358" dur="0.066"> સિગ્નિફિકેન્ટ એમોન્ટ્સ પર નજર રાખવી</text>
<text sub="clublinks" start="158.424" dur="0.167"> ના મહત્વના એમોન્ટ્સ પર નજર રાખવી</text>
<text sub="clublinks" start="158.591" dur="0.067"> રેઇનફાલના સિગ્નિફિકેન્ટ એમોન્ટ્સ પર નજર રાખવી</text>
<text sub="clublinks" start="158.658" dur="0.2"> રેઇનફNલન્ટના મહત્વના એમોન્ટ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="158.858" dur="0.134"> રેઇનફાલ અને સિગ્નલિફિક એમોન્ટ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="158.992" dur="2.202"> રેઇનફNલ અને તે માટેના મહત્વના એમોન્ટ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="161.194" dur="0.167"> રેઇનફાલ અને તે ક્યાં છે તેના મહત્વના એંમોન્ટ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="161.361" dur="0.1"> રેઇનફાલ અને તે અમે જ્યાં છીએ તેના મહત્વના એંજન્ટ્સ</text>
<text sub="clublinks" start="161.461" dur="0.067"> વરસાદના સિગ્નલિફિક એંમોન્ટ્સ અને અમે જ્યાં સમાવી શકીએ છીએ.</text>
<text sub="clublinks" start="161.528" dur="0.233"> અને અમે જ્યાં કરી શકીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="161.761" dur="0.067"> અને આપણે ત્યાં સહેલાઇથી સહન કરવું જોઈએ</text>
<text sub="clublinks" start="161.828" dur="0.067"> અને આપણે ત્યાં સરળતાથી જોઈશું</text>
<text sub="clublinks" start="161.895" dur="0.066"> અને તે છે જ્યાં આપણે સરળતાથી જોઈએ છે</text>
<text sub="clublinks" start="161.961" dur="0.034"> અને આપણે ત્યાં સરળતાથી 15 ને જોઈશું</text>
<text sub="clublinks" start="161.995" dur="0.133"> અને અમે સરળતાથી જોઈએ ત્યાં 15 જોવું</text>
<text sub="clublinks" start="162.128" dur="0.134"> અને આપણે ત્યાં સરળતાથી 15 થી 20 જોઈશું</text>
<text sub="clublinks" start="162.262" dur="0.066"> અને તે છે જ્યાં આપણે સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ જોઈશું</text>
<text sub="clublinks" start="162.328" dur="0.167"> સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ જુઓ</text>
<text sub="clublinks" start="162.495" dur="0.1"> સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ જુઓ અથવા</text>
<text sub="clublinks" start="162.595" dur="0.1"> સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ અથવા તે જુઓ</text>
<text sub="clublinks" start="162.695" dur="2.57"> સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ અથવા વધુ જુઓ</text>
<text sub="clublinks" start="165.265" dur="0.166"> સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ અથવા વધુ જુઓ</text>
<text sub="clublinks" start="165.431" dur="0.167"> સરળતાથી 15 થી 20 ઇંચ જુઓ અથવા આપણે આગળ પણ</text>
<text sub="clublinks" start="165.598" dur="0.067"> સરળતાથી ચાલુ રાખો 15 થી 20 ઇંચ અથવા આપણે ચાલુ રાખીએ છીએ તેમ વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="165.665" dur="0.267"> અથવા આપણે ચાલુ રાખીએ તેમ વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="165.932" dur="0.067"> અથવા આપણે ચાલુ રાખીએ છીએ તેમ વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="165.999" dur="0.1"> અથવા આપણે ચાલુ રાખીએ છીએ તેમ વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="166.099" dur="0.167"> અથવા આપણે રાત દ્વારા ચાલુ રાખીએ છીએ તેમ વધુ</text>
<text sub="clublinks" start="166.266" dur="0.066"> અથવા આપણે રાત્રિના આજુબાજુના સતત ચાલુ રાખીએ છીએ</text>
<text sub="clublinks" start="166.332" dur="0.301"> નાઇટ ટૂમેરો દ્વારા</text>
<text sub="clublinks" start="166.633" dur="0.066"> નાઈટ ટુમોરો વેડનેસડેય દ્વારા</text>
<text sub="clublinks" start="166.699" dur="0.034"> માટે નાઇટ ટૂમેરોલો વેડનેસડેય</text>
<text sub="clublinks" start="166.733" dur="0.1"> એ માટે નાઇટ ટૂમેરો વેડનેસ દ્વારા</text>
<text sub="clublinks" start="166.833" dur="0.1"> એક સારા માટે નાઇટ ટMમORરો વેડનેસડે</text>
<text sub="clublinks" start="166.933" dur="0.067"> એક સારા ભાગ માટે નાઈટ ટORમORરો વેડનેસડે</text>
<text sub="clublinks" start="167" dur="0.066"> એક સારા ભાગ માટે નાઇટ ટૂમેરો વેડનેસડે</text>
<text sub="clublinks" start="167.066" dur="0.701"> સારા ભાગ માટેનો વેડનેસડે</text>