रविवारी तापमानवाढ सुरू होते subtitles

काय काय काय तेजस्वी आहे? एक उत्कृष्ट संतृप्ति म्हणजे काय आम्ही एक उत्कृष्ट संतृप्ति आहे आम्हाला एक उत्कृष्ट संतुष्टे काय मिळाले? आज एक उत्तम सॅटर्डे काय आहे? आज एक उत्तम संतुष्ट म्हणजे काय आणि आज आज आम्ही आणि मी एक उत्कृष्ट सॅतृदय काय आहे? आज एक उत्तम सॅटर्डे काय आहे जो आम्हाला आज मिळाला आणि मला नाही आज एक उत्कृष्ट सॅटर्डे काय आहे जो आम्हाला आज मिळाला आणि मला माहित नाही आज मिळाले आणि मला माहित नाही आज मिळवा आणि मला आणखी माहित नाही आज मिळवा आणि मला हे आणखी माहित नाही आज मिळवा आणि मी जे काही करतो ते मला माहित नाही आज मिळवा आणि मी हे जे काही करतो त्यास माहित नाही आज मिळवा आणि मी हे करतो त्यापेक्षा मला माहित नाही A आज मिळवा आणि मी हे जे काही बनवितो त्यास थोडेसे माहित नाही जे काही ते एक लहान बनवते जे काही ते आयटम एक छोटासा बिट बनवते जे काही आयटीपेक्षा ते चांगले बनवते जे काही आयटीपेक्षा ते चांगले बनवते किंवा जे काही आयटी ते चांगले किंवा वाईट गोष्टी बनवते जे काही आयटीपेक्षा ते चांगले बनवते किंवा वाईट ते जे काही आयटी ते चांगले बनवते किंवा त्यापेक्षा चांगले चांगले किंवा आम्ही वाईट चांगले किंवा वाईट जे आम्ही प्रीति करतो चांगले किंवा वाईट जे आम्ही बरेच काही करतो बिट चांगले किंवा वाईट जे आम्ही प्रीतिने बरेच काही सांगितले आम्ही चांगले मला खूप सांगितले की वाईट किंवा वाईट चांगले किंवा वाईट जे आम्ही प्रीतिने मला सांगितले चांगले किंवा वाईट जे आम्ही प्रीतिने मला सांगितले प्रीतिने मला बरेच काही सांगितले खूप दिवस मला एक दिवस सांगा प्रीती मला एक दिवस आवडेल असे सांगितले प्रीती मला एक दिवस आवडेल मला सांगितले प्रीती मला एक दिवस आवडेल मला सांगितले प्रीती मला एक दिवस या प्रमाणे आवडेल असे सांगितले यामध्ये हे पसंत करा या खास आवडीनुसार या दिवसासारखे राहा या या खास स्ट्रेचमध्ये डे आवडले हे या खास स्ट्रेचसह आवडले पाहिजे आमचे या खास स्ट्रेचमध्ये हे आवडले आमच्यासह खास स्ट्रेच आमच्या कोल्डसह खास स्ट्रेच आमच्या कोल्ड फ्रंटसह खास स्ट्रेच आमच्या कोल्ड फ्रंटसह खास स्ट्रेच मोकळे केलेल्या आमच्या कोल्ड फ्रंटसह खास स्ट्रेच आमच्या संरक्षणासह खास वैशिष्ट्य त्याद्वारे हलविले गेले आमची रोख मोकळी जागा असलेली खासियत A द्वारे हलवलेला आराखडा दिवसातून हलवलेला आवरण एक दिवस किंवा त्याहून हलविलेले फ्रंट दिवस किंवा त्याद्वारे हलवलेला आराखडा दिवस किंवा त्यापूर्वी पैसे बदलले दिवस किंवा त्यापूर्वी येण्याद्वारे पैसे बदलले एका दिवसाद्वारे हलवलेला आवाक्यात ठेवा किंवा आत्तापर्यंत हे आणा हा दिवस किंवा त्यापूर्वी आणत आहे हा महाविद्यालयीन दिवस किंवा त्यापूर्वी आणत आहे दिवस किंवा इतका पूर्वी ही सामान्य उष्णता आणत आहे आज किंवा आज या सर्वसाधारण उन्हाळ्यातील दिवस घेऊन यापूर्वी. आज ग्रीजीय व्हेटर. आज ग्रीजीय व्हेटर. निळा आज ग्रीजीय व्हेटर. निळा आकाश. निळा आकाश. निळा आकाश. दि निळा आकाश. दव बिंदू निळा आकाश. पॉइंट टेम्परेचर काढा निळा आकाश. मध्ये सूचित बिंदू निळा आकाश. मध्ये सूचित बिंदू दाखवा मध्ये सूचित बिंदू दाखवा P० मध्ये पॉइंट टेम्परर्स दाखवा D० अंशामध्ये पॉइंट टेम्प्लेट्स काढा D० अंकांच्या रेंजमध्ये पॉइंट टेम्प्लेट्स काढा. 50 श्रेणी रेंज 50 श्रेणी रेंज ते 50 श्रेणी रेंज त्या ए 50 श्रेणी रेंज ते खूप आहे 50 श्रेणी रेंज ती खूप छान आहे 50 श्रेणी रेंज ती खूप छान ड्राई आहे 50 श्रेणी रेंज ती खूप छान ड्राई एअर आहे ती खूप छान ड्राई एअर आहे ती एक खूप छान वायु वायु दक्षिण आहे ती एक खूप छान वायु वायु दक्षिण आहे हे एक छान नाय ड्राई एअर दक्षिण गळतीचा एक चांगला हवा वाहणारा दक्षिण हवा. झळकण्याचा दक्षिण झळकण्याचा दक्षिण परंतु झळकण्याचा दक्षिण पण दोन झळकण्याचा दक्षिण परंतु दोन बिंदू झळकण्याचा दक्षिण पण दोन बिंदू उत्तर झळकण्याचा दक्षिण पण दोन बिंदू उत्तर झळकण्याचा दक्षिण पण दोन बिंदू उत्तर पण दोन बिंदू उत्तर परंतु गळतीचे दोन बिंदू पण दोन दोन उत्तर बिंदू आहेत परंतु गळती होणारी दोन पाने दाखविली आहेत परंतु गळतीचा दुसरा दोन बिंदू आला आहे पण दोन बिंदू गळती झाली आहे परंतु गळतीतील दोन बिंदू 30 चे दशकात आहेत परंतु गळतीचा दुसरा दोन बिंदू 30 व मध्ये आहे 30 च्या दशकात झाले आणि 30 आणि 40 मध्ये झाले आहे आज 30 आणि 40 च्या दशकात झाले. आज 40 एस. आज 40 एस. एसओ आज 40 एस. तर अतिरिक्त आज 40 एस. म्हणून अतिरिक्त ड्राय आज 40 एस. तर अतिरिक्त ड्राय जर आज 40 एस. आपण असाल तर अतिरिक्त ड्राय आज 40 एस. जर तुम्ही उत्तर आहात तर तुम्ही सुचवा आज 40 एस. आपण उत्तर नसल्यास इतकेच ड्राय चालवा आपण उत्तर नसल्यास इतकेच ड्राय चालवा जर आपण उत्तर कमी पडला तर अतिरिक्त ड्राय जर तुम्ही गहाळ पेंचराट्रेनचा दुसरा नंबर असाल तर तुम्ही ड्राईव्ह करा जर तुम्ही गहाळ झालेल्या पॅन्चट्रेनचा आणि उत्तरांचा असाल तर जर आपण गहाळ झालेल्या पॅनट्रॅक्ट्रेन आणि गळतीचा दुसरा भाग नसल्यास अशीच कोरडी चालवा लॅच पँचट्रेन आणि लीक पॅनचेट्रेन घ्या आणि आणखी गहाळ व्हा पॅनट्रॅक्ट्रेन घ्या आणि अधिक पॉल द्या. अधिक पॉल. अधिक पॉल. सप्त अधिक पॉल. पंचाहत्तर अधिक पॉल. सत्तर पाच अधिकार अधिक पॉल. आत्ता सत्तर पाच अधिकार अधिक पॉल. आत्ता सत्तर पाच अधिकार आहेत अधिक पॉल. सत्तर पाच हक्क आता आमचे आहेत सत्तर पाच हक्क आता आमचे आहेत सत्तर पाच हक्क आता आमची सरासरी आहेत सत्तर पाच अधिकार आता आमचे सरासरी भाग आहेत आमचे सरासरी प्रमाण आतापर्यंतचे पाच हक्क आहेत सत्तर पाच अधिकार आता आमचे सरासरी प्रमाण 80 आहे आतापर्यंतचे सरासरी 70 अधिकार सरासरी 80 पेक्षा जास्त आहेत सत्तर पाच अधिकार आता आपले सरासरी कमाल आहे या वय 80 आहे सरासरी यापेक्षा जास्त 80 आहे या पॉइंटवर सरासरी उंची 80 आहे या पॉईंटमध्ये सरासरी कमाल 80 आहे या पॉईंटमध्ये सरासरी कमाल 80 आहे वर्षातील या पॉईंटवर सरासरी कमाल 80 आहे वर्षातील या बिंदूवर सरासरी उंची 80 आहे या वर्षात आणि आमच्या अहवालात सरासरी उंची 80 आहे वर्षातील या पॉईंटवर सरासरी कमाल 80 आहे आणि आम्ही मारतो वर्षातील या पॉईंटमध्ये सरासरी कमाल 80 आहे आणि आम्ही 86 आहोत वर्षात दाखवा आणि आम्ही 86 वर्षात सूचित करा आणि आम्ही 86 मध्ये आहोत वर्षात दाखवा आणि आमच्याकडे नवीन 86 आहे वर्षात दाखवा आणि आम्ही न्यू ऑर्लिन्समध्ये 86 वर्षात सूचित करा आणि आम्ही नवीन ऑरियन्समध्ये 86 आहोत वर्षात सूचित करा आणि आम्ही न्यू ऑरियन्समध्ये 86 त्याबद्दल बोललो वर्षात निर्देशित करा आणि आम्ही आमच्यासाठी नवीन ऑरियन्समध्ये 86 दाखलो. हाय ऑर्लिन्स मध्ये. हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि प्रीती हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि सुंदर चांगले हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि सुंदर चांगले मिश्रण हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि सुंदर चांगले मिश्रण म्हणून हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि प्रीटी चांगले मिश्रण आणि प्रीटी चांगले मिश्रण टेम्परचर म्हणून प्रीटी खूप चांगले मिश्रण टेम्परचर जशी आहे तशीच छान छान मिसळ टेम्परचर उत्तम आहे म्हणून आणि चांगले मिश्रण टेम्परचर सुंदर युनिफॉर्म म्हणून प्रीटी चांगले मिश्रण तापमान सुंदर युनिफॉर्म आहे टेम्परचर एकसमान युनिफॉर्म धन्यवाद तापमान सुंदर युनिफॉर्म आहे धन्यवाद प्रदर्शन सुंदर युनिफॉर्म धन्यवाद आहे टेम्परचर एक सुंदर युनिफॉर्म आहे ज्यास धन्यवाद प्रदर्शन सुंदर युनिफॉर्म आहे ज्याच्या डोळ्यास धन्यवाद तापमान सुंदर युनिफॉर्म आहे ज्याच्या डोळ्यांना ज्याच्याकडे आहे त्या धन्यवाद ज्यांच्याकडे थांबलेले आहे त्या पंड्यांना धन्यवाद ज्या पक्षांनी स्थिर राहिला आहे त्यांच्याकडे धन्यवाद ज्या पक्षांनी थांबविले आहे त्यांच्याकडे आभार थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या अंतरावर असलेल्या माणसांकडे ज्या व्यक्तींनी थांबविले आहे त्या सर्वांचे आभार थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या अंतरावर असलेल्यांनी जगलेल्या पक्षांना धन्यवाद थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या अंतरावर असलेल्या लोकांना धन्यवाद थोड्या थोड्या वेळाने शांत आजच थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या वेळेस थांबा आजच थोड्या थोड्या थोड्या वेळाने थांबा आजच थोड्या थोड्या वेळाने त्वरित ताटकळत राहा आज जवळजवळ एक थोड्या थोड्या वेळाने शांत रहा आज जवळजवळ 10 पर्यंत जवळजवळ थोडासा आरामशीर थांबा 10 किंवा जवळजवळ आजच फक्त एक लहानसा लहान ब्रीझचा अभ्यास करा 10 किंवा 12 च्या जवळजवळ आजच एक लहानसा लहान टोपळा आज सुमारे 10 किंवा 12 पर्यंत आज सुमारे 10 किंवा 12 मैल बद्दल आज सुमारे 10 किंवा 12 माईल मागे जा आज सुमारे 10 किंवा 12 मैल प्रति तास बंद करा. मैल प्रति तास. मैल प्रति तास. हे मैल प्रति तास. या संध्याकाळी मैल प्रति तास. हे संध्याकाळचे दिसते मैल प्रति तास. या घटनेने छान वाटते. या घटनेने छान वाटते. या घटनेने छान वाटते. टेम्परेचर या घटनेने छान वाटते. टेम्परेचर मिळवा या घटनेने छान वाटते. परीक्षणे मिळतात या घटनेने छान वाटते. परीक्षणे त्यात मिळतात या घटनेने छान वाटते. EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. एसओ EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. तर EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. मला भेट द्या EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. मला या EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. हे मला भेटेल EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. हे मला हळूवारपणे होईल हे मला हळूवारपणे होईल हे मला हमी मिळेल हे तर मला मिळू शकेल मला तर हे सहसा मिळवून दिले जाईल मला तर हे हळूहळू थोडेसे मिळवून दिले जाईल मला तर हे खरोखरच एक छोटासा बिट मिळवून द्याल मला तर हे खरोखरच खूप छोटेसे बटण मिळू शकेल मला तर हे सहजपणे एक छोटेसे बटण मिळवून दिले जाईल एक लहान बिट मिळवत रहा कूलवर एक लहान बिट मिळवून द्या कूल बाजूला एक लहान बिट मिळवून द्या. कोल साइड. कोल साइड. काही कोल साइड. काही कोल साइड. आपल्यापैकी काही कोल साइड. आपण काही करू शकता कोल साइड. आपण काही करू शकत नाही कोल साइड. आपण काही विचार करू शकत नाही आपण काही विचार करू शकत नाही आपल्यापैकी काहीजण हे लक्षात घेऊ शकत नाहीत आपणापैकी काहीजण या समाधानाचा विचार करु शकत नाहीत आपल्यापैकी काहीजण या कूल बटणावर विचार करू शकत नाहीत आपल्यापैकी काहीजण हे समाधान देऊ शकत नाहीत परंतु आपल्यापैकी काहीजण हे समाधान देऊ शकत नाहीत परंतु त्यापैकी बरेच मोठे आहेत आपल्यापैकी काहीजण हे समाधान देऊ शकत नाहीत परंतु या मोठ्या गोष्टीवर आपल्यापैकी काहीजण हे समाधान देऊ शकत नाहीत परंतु हे सर्वात मोठे आहे हे कूल पण मोठी गोष्ट आहे हे कूल पण मोठे गोष्ट म्हणजे आहे हे कूल परंतु हे सर्वात मोठे आहे की त्यापेक्षा अधिक चांगले आहे हे कूल परंतु हे सर्वात चांगले आहे की आज रात्रीचे निरीक्षण करा हे कूल परंतु हे सर्वात चांगले आहे हे आज रात्रीचे आहे हे कूल परंतु हे सर्वात मोठे आहे की आज रात्री हे पूर्ण होईल हे आत्ताच रात्री होईल आज रात्री हे लक्षात येणार नाही आजचे एकूण आकडेवारी ते होणार नाही आजचे एकूण आइटम हे तसे होणार नाही आज रात्रीचे आकडेवारी तेवढे चवीचे ठरणार नाही आजचे एकूण आइटम हे फक्त बाळासारखेच राहणार नाही आज रात्रीचे जे काही आहे त्याप्रमाणे ते चित्तासारखे होणार नाही आज रात्रीचे जे आम्ही करतो त्याप्रमाणे ते चित्तासारखे नसते आम्ही काय म्हणून लहान होऊ नका आम्ही काय चाललो आहोत तेवढ्या लहानसारखे होऊ नका आम्ही काय चाललो आहोत यासारखे लहान होऊ देऊ नका आम्ही ज्याप्रमाणे चाललो आहोत त्यासारखे चाइली होऊ नका आम्ही सुरुवातीला ज्या गोष्टी करतो त्या जशासारखे असू देऊ नका आम्ही हे नेहमी लक्षात ठेवून जगायला हवे तसे चाळीसारखे होऊ नका या सकाळी लवकर येण्यासाठी आम्ही काय चाललो आहोत यासारखे चाळीसारखे होऊ नका हे पहाटे लवकर पहा हे पहाटे लवकर पहावे किंवा हे पहाटे लवकर किंवा शेवटपर्यंत हे पहाटे किंवा अगदी जवळजवळ पहा. किंवा शेवटच्या रात्री किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनारा किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनारे कमी किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनार्या खाली जाईल किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनार्या खाली येईल किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनार्या खाली असतील किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनार्या खाली असतील उत्तर किनार्या खाली असतील उत्तर किनार्‍याच्या खाली 50 चे दशक कमी असतील उत्तर किनारी L० च्या दशकातही कमी असतील उत्तर किनारी L० च्या दशकात कमी असतील उत्तर किनारी L० च्या दशकात कमी असतील उत्तरेकडील शोर्ट खाली कोलच्या 50 एस मध्येही असतील उत्तरेकडील शोर्ट खाली शांततेच्या 50 एस मध्ये असतील उत्तर किनारपट्टी फक्त शांततेच्या प्रकारात 50 च्या दशकात असेल S० एस लवकर प्रकारची कोल S० एस लवकर प्रकारचा कोंडारही S० एस लवकर प्रकाराच्या कोटसाठी पण प्रकार आहेत S० एस इतर प्रकारची कोंडल सुरु रविवारी पण नाही S० एस सर्व प्रकारची कोंडल तर सुरवातीला पण सर्वच नाही S० एस सर्व प्रकारची शांतता पण फक्त सर्वच नाही S० एस सर्व प्रकारची शांतता पण फक्त सर्वच नाही रविवारी पण सर्वच नाही रविवारी पण सर्व एकत्र नाही रविवारी पण सर्वच नसलेल्या सर्व गोष्टी रविवारी परंतु सर्वजण या सोबत नसतात रविवारी परंतु सर्व काही या मॉर्निंगशी जुळत नाही रविवारी परंतु सर्व काही या मॉर्निंगमध्ये कोठेही एकत्र नसले तरी या मॉर्निंग कोठे आम्ही जेथे जेथे या मॉर्निंग तयार आम्ही जेथे हा मॉर्निंग तयार करतो या मॉर्निंगला जेथे आम्ही काही ठेवले होते या मॉर्निंगला जेथे आमच्याकडे काही उपरोक्त होते या मॉर्निंगला जेथे आमच्याकडे काही अपर 40 एस होते या मॉर्निंगला जेथे आम्ही काही अपर 40 एस मध्ये होतो या मॉर्निंगला जेथे आमच्याकडे काही अप्पर 40 एस बद्दल होते आमच्याकडे काही अपर 40s आहेत आमच्याकडे 50 च्या आसपास काही अपर आहेत आम्ही जवळजवळ 40 आणि जवळजवळ 40 व अधिक आहे 50० आणि दशलक्ष आमच्याकडे काही अपर आहेत आमच्याकडे जवळजवळ S० आणि दशलक्ष UP० टक्के आहेत आम्ही जवळजवळ 50० आणि दक्षिण अंदाजे UP० वरून काही वाढवले 50 आणि गळतीचा अंदाज घेण्याकरिता आमच्याकडे काही अपर आहेत आमच्याकडे जवळजवळ S० आणि गळतीचा काही भाग असेल AND० आणि गळतीचे दक्षिण AND० आणि गळतीचा अंदाज संभवतो AND० आणि गळतीचा धंदा केवळ संभाव्यपणे करेल AND० आणि गळतीचा धंदा कदाचित थांबेल AND० आणि गळतीचा धंदा कदाचित थांबेल AND० आणि गळतीचा धंदा कदाचित तिथेच राहू शकेल केवळ त्यातच रहा संभाव्य मध्यभागी फक्त रहा मिडल 60 एसमध्ये केवळ संभाव्य रहा आजच्या मध्यभागी केवळ 60 तास उभे रहा शक्यतो फक्त 60 मिनिटांच्या मध्यभागी राहा संभाव्यत: कमीतकमी मध्यभागी 60 मिनिटांवर रहा. कमी 60 मिडल आज रात्री. कमी 60 मिडल आज रात्री. साफ करा कमी 60 मिडल आज रात्री. मोकळे आकाश कमी 60 मिडल आज रात्री. आज रात्री स्काय साफ करा कमी 60 मिडल आज रात्री. आज रात्री साफ करा कमी 60 मिडल आज रात्री. हे आज रात्री स्वच्छ करा हे आज रात्री स्वच्छ करा आज रात्री स्पष्ट स्कायझ हे दिसते आज रात्री स्पष्ट स्कायझ हे खरोखर दिसत आहे आज रात्री साफ स्कायझी खरोखर आनंद होत आहे आज रात्री साफ स्कायझी खरोखर आनंददायक वाटते खरोखर आनंददायी आज पहा खरोखर आनंददायक आज पहा आणि खरोखर आनंददायक आज आणि पहा खरोखर आनंददायक आज पहा आणि अगदी लवकरच टमोरो. आणि कायमच तात्विक. आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि 60 एस आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि 60 एस टू आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि 60 एस प्रारंभ करण्यासाठी आणि कायमच तात्विक. प्रारंभ करण्यासाठी 50 एस आणि 60 एस आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि 60 एस रविवार सुरू करण्यासाठी 50 एस आणि 60 एस रविवार सुरू करण्यासाठी रविवारी सकाळी प्रारंभ करण्यासाठी 50 एस आणि 60 एस 50 एस आणि 60 एस रविवारी पहाटे प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 50 एस आणि 60 एस रविवारी पहाटे प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि 50 एस आणि 60 एस रविवारी पहाटे प्रक्रिया सुरू करून आणि त्याद्वारे 50 एस आणि 60 एस रविवारी पहाटे प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि टूमोरॉ द्वारे मॉर्निंग प्रक्रिया आणि टूमोरॉ द्वारे मॉर्निंग प्रोसेस आणि टुमोर्रो नंतर मॉर्निंग प्रक्रिया आणि आम्ही त्यानंतर लवकरच टूमोरॉ द्वारे मॉर्निंग प्रक्रिया आणि टूमोरो नंतर आम्ही करू मॉर्निंग प्रोसेस आणि टूमोर्रो आफ्टरन्यू अँड एनवायआरआय मॉर्निंग प्रोसेस आणि टूमोर्रो आफ्टरन्यू नंतर आम्ही एनआरआय 84 84 मॉर्निंग प्रोसेस आणि टूमोरॉ नंतर आम्ही एनआरआय OR 84 किंवा नंतर आम्ही NYRI 84 किंवा होऊ नंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा असेच होऊ नंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा इतकेच होऊ त्यानंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा तसाच होऊ नंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा अगदी सरासरी असू त्यानंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा अगदी उच्च पातळीवर असू त्यानंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा इतके अत्यधिक सरासरी असू नंतर आम्ही एनवायआरआय 84 होऊ किंवा मी अगदी उच्च स्थितीत असू मी अगदी उच्च स्थितीवर आहे मी म्हटल्याप्रमाणे सरासरी उच्च म्हणून मी सरासरी म्हणालो त्याप्रमाणे सरासरी मी A० वर्षांच्या सुमारास सरासरी उच्च स्थितीवर. म्हणाले 80. म्हणालो, 80. आम्ही म्हणालो, 80. आम्ही जाऊ 80 च्या आसपास म्हणालो. आम्ही असू 80 च्या सुमारास म्हणाले. आम्ही वर असू 80 च्या आसपास म्हणालो. आम्ही सरासरीपेक्षा जास्त असू आम्ही सरासरी वर असू आम्ही सरासरी टूमोरॉवर असू आम्ही इतर सर्व साधारणपणे राहू आम्ही हे सर्व अगदी साधारणपणे वाढवू आम्ही ते सर्व साधारणपणे अगदी कमी प्रमाणात वाढवू आम्ही आतापर्यंत हे सर्व साधारणपणे लक्षात ठेवू. हे सर्व अजूनही चालू राहील तरीही हे सर्वत्र कायम राहील टूमोरॉव आयटी तरीही राहील टूमोरॉव आयटी एक प्रीती असेल टूमोरॉव आयटी खूप छान छान असेल या सर्व गोष्टींबरोबरच तो खूपच चांगला दिवस असेल. खूप छान दिवस व्हा. खूप छान दिवस व्हा. आपण खूप छान दिवस व्हा. आपण कदाचित खूप छान दिवस व्हा. आपण कदाचित सूचना खूप छान दिवस व्हा. आपण नम्रता सूचना देऊ शकता खूप छान दिवस व्हा. आपण नम्रता संपादन सूचना देऊ शकता आपण नम्रता संपादन सूचना देऊ शकता आपण नम्रता एडिगेशन नोटिस करू शकता आपण न्युमिटी एडीजींग नोटिस ए आपण एक बिट जोडत आहात नम्रता सूचना आपण थोडीशी हुबेहूबपणाची सूचना देऊ शकता आपण थोडीशी हुबेहूबपणाची सूचना देऊ शकता आपण शेवटपर्यंत थोडीशी मानवता एडिट करण्याच्या सूचना देऊ शकता आपण शेवटच्या तारखेस बिट एडिटिंग नोटिस देऊ शकता आपण शेवटच्या शेवटी थोडीशी संपादन करत असलेल्या नोटिसची सूचना देऊ शकता आपण दिवसाच्या समाप्तीद्वारे थोडीशी मानवता एडिट करण्याच्या सूचना देऊ शकता दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप करा दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप करा दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप करा एक दिवस आहे दिवसाचा शेवट करून एक बिट वापरा एक बिट असेल दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप करा एक बिट वॉर्मर असेल दिवसाच्या अखेरीस एक बिट अप करा एक बिट वॉर्मर पण असेल दिवसाच्या अखेरीस एक बिट अप करा पण आम्ही आमच्यात एक बिट वॉर्मर असू आम्ही पण एक बिट वॉर्मर होऊ हे आम्ही अद्याप एक बिट वॉर्मर होऊ हे आम्ही एक बिट वॉर्मर होऊ पण आम्ही अजूनही राहू हे एक बिट वॉर्मर असेल परंतु आम्ही अजून बरेच काही करू हे एक बिट वॉर्मर असेल परंतु आम्ही अद्याप बरेच काही करू हे एक बिट वॉर्मर असेल परंतु आम्ही अजूनही सनशाईनच्या बर्‍याच गोष्टी करू हे एक बिट वॉर्मर असेल परंतु आम्ही अजूनही सनशाईन आणि बरेच काही मिळवू शकतो अजूनही खूप जास्त सनशाईन आणि अजूनही खूप जास्त सनशाईन आणि खरोखरच आहे अद्याप खूप जास्त सनशाईन आणि खरोखरच आयटी आहे अजूनही खूप जास्त सनशाईन आहेत आणि खरोखरच हे आवश्यक आहे अजूनही खूप जास्त सनशाईन आहेत आणि अद्याप हे आवश्यक आहे अजूनही खूप जास्त सनशाईन आहेत आणि आतापर्यंत हे फक्त थांबले पाहिजे अद्याप खूप जास्त सनशाईन असेल आणि आतापर्यंत हे फक्त असलेच पाहिजे खरोखर हे फक्त असलेच पाहिजे खरोखर हे फक्त ए खरोखर हे अद्याप खूपच असले पाहिजे खरोखर हे अद्याप खूप आनंद झाला पाहिजे खरोखर हे फक्त एक आनंददायक प्रकार असावा खरोखर हे फक्त एक आनंददायक प्रकार असू नये खरोखर फक्त दिवसाचा एक अत्यंत आनंददायक प्रकार असावा. दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. दिसत दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. काय पहा दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. काय घडते ते पहा दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. यानंतर काय होते ते पहा दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. त्यानंतर काय होते ते पहा त्यानंतर काय होते ते पहा त्या सोमवार नंतर काय होते ते पहा त्या सोमवार आणि त्यानंतर काय होते ते पहा त्या सोमवार आणि शिक्षणानंतर काय होते ते पहा त्या सोमवार आणि आजच्या आठवड्यात काय होते ते पहा सोमवार व आज आम्ही ज्या मार्गावर आहोत त्या नंतर काय होते ते पहा सोमवार आणि शिकारी आम्ही आहोत सोमवार आणि अभ्यासक्रम आम्ही आत आहोत सोमवार आणि शिकवण्या मध्ये आम्ही आहोत सोमवार आणि अभ्यासक्रम आम्ही मध्यभागी आहोत सोमवार आणि अभ्यास आम्ही मिडल 80 एस मध्ये आहोत सोमवार आणि अभ्यास आम्ही मध्यभागी S० च्या दशकात आणि सोमवार आणि अभ्यासक्रम आम्ही 80० आणि त्यातील मिडल मध्ये आहोत सोमवार आणि गुरुवारी आम्ही 80० च्या दशकात आणि त्यानंतर मी मध्यभागी 80 व त्यानंतर मी मध्यभागी 80 आणि त्यानंतर मी आहे मिडल S० च्या दशकात आणि त्यानंतर मी टेम्परेचर केले मध्यभागी S० च्या दशकात आणि नंतर मी संभाव्यत: टेम्परेचर करतो संभाव्यत: टेम्परेचर आहेत संभाव्यत: टेम्परेचर आहेत संभाव्यत: अंदाजे 85 संभाव्यत: अंदाजे OR T किंवा संभाव्यत: 85 किंवा 86 च्या आसपास टेम्परेचर आहेत संभाव्यत: अंदाजे OR 85 किंवा L 86 च्या आसपास टेम्परेचर आहेत संभाव्यत: T 85 किंवा AL 86 च्या आसपास टेम्परेचर आहेत संभाव्यत: अंदाजे 85 किंवा 86 सर्व मार्ग आहेत संपूर्ण 85 किंवा 86 सर्व मार्ग 85 किंवा 86 सर्व मार्ग मार्गे या माध्यमातून 85 किंवा 86 सर्व मार्ग हे येत असलेल्या सर्व मार्ग 85 किंवा 86 च्या आसपास हे येत वर्कवॉकच्या माध्यमातून 85 किंवा 86 सर्व मार्ग. हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि फक्त हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि फक्त हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि पहाण्यासाठी फक्त हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि फक्त ते पहा हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि त्या पाहण्यासारखे फक्त आणि त्या पाहण्यासारखे फक्त आणि त्या सरासरीने पहायला हवे आणि त्या सरासरी उंचावर पाहण्यासारखे फक्त, आणि आम्ही त्या सरासरीच्या उच्चांकाकडे पाहतो आहोत आणि या सरासरी उंचावर पहायला हवे, आम्ही नाही आणि या सरासरी उंचावर पहायला हवे, आम्ही देखील नाही सरासरी उंची, आम्ही देखील नाही सरासरी उंची, आम्ही फार दूर नाही सरासरी उंची, आम्ही फार दूर नाही सरासरी उंची, आम्ही नोव्हेंबरपासून फारसे नाही सरासरी उंची, आम्ही आता नोव्हेंबरपासून फारसे नाही सरासरी उंची, आता आम्ही नोव्हेंबर पासून फारच कमी नाही सरासरी उंची, आम्ही आता नोव्हेंबरपासून फारच दूर नाही आता जेव्हा नोव्हेंबरपासून दूर आता सरासरी पासून नोव्हेंबरपासून दूर आता सरासरी कमाल तेव्हा नोव्हेंबर पासून आता सरासरी कमाल आहे तेव्हा नोव्हेंबर पासून खूपच आता सरासरी कमाल आहे तेव्हा नोव्हेंबर पासून दूर आता सरासरी कमाल आहे तेव्हा नोव्हेंबर पासून 70 नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा सरासरीचे सरासरी जास्त असेल तेव्हा नोव्हेंबरपासून खूपच दूर आता नोव्हेंबर पासून खूपच सरासरी 70 च्या दशकात असताना सरासरी 70 च्या दशकात आहे सरासरी 70 च्या दशकात आहे नवीनसाठी सरासरी 70 च्या दशकात आहे नवीन ऑलिन्ससाठी सरासरी 70 च्या दशकात आहे नवीन ऑरलियन्स क्षेत्रासाठी सरासरी 70 च्या दशकात आहे. न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू आम्ही करू न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू आम्ही मिळवू न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू आम्ही त्यात येऊ न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू आम्ही त्यात मिळू हळूहळू आम्ही त्यात मिळू वस्तुतः आम्ही त्या श्रेणीत येऊ हळूहळू आम्ही ज्यामध्ये बदल करू हळूहळू आम्ही जिथे आमच्यात बदल करू साधारणपणे आम्ही आमच्या सरासरीच्या श्रेणीत बदल करू. आमची सरासरी आम्ही कुठे मिळवू शकतो ते बदलूया. आमची सरासरी किती आहे तेथे बदलू या आमची सरासरी किती आहे ते बदला आमची सरासरी किती आहे ते बदला आमचे सरासरी उच्च श्रेणी तेथे आहे आमचे सरासरीचे प्रमाण कमी असेल तेथे बदला आमचे सरासरीचे प्रमाण कमीतकमी 60 च्या दशकात आहे. कमी 60 एस मध्ये. कमी 60 एस मध्ये. ते कमी 60 एस मध्ये. फक्त कमी 60 एस मध्ये. फक्त हे करू नका कमी 60 एस मध्ये. फक्त ध्वनी नाही कमी 60 एस मध्ये. फक्त आवाज योग्य वाटत नाही फक्त आवाज योग्य वाटत नाही हे फक्त आवाज योग्य वाटत नाही हे फक्त या गोष्टीवर आवाज देत नाही या पॉईंटवर फक्त आवाज योग्य वाटत नाही फक्त या पॉईंटवर ध्वनी ठरत नाही फक्त या पॉईंटवर ध्वनी ठरत नाही हे फक्त या वर्षाच्या पॉईंटवर ध्वनी देत ​​नाही. वर्षाच्या या टप्प्यावर वर्षाच्या या टप्प्यावर लक्षात ठेवा वर्षाच्या या टप्प्यावर आपले स्मरण वर्षाच्या या टप्प्यावर आपले वजन लक्षात ठेवा वर्षाच्या या टप्प्यावर आपले वजनदार कोट लक्षात ठेवा वर्षाच्या या टप्प्यावर आपल्या अवजड कोट्स लक्षात ठेवा आणि आपल्या अवजड कोट्स लक्षात ठेवा आणि आपल्या अवजड कोट्स आणि गोष्टी लक्षात ठेवा आपल्या अवजड कोट आणि ज्या गोष्टी आवडतात त्या लक्षात ठेवा आपल्या अवजड कोट्स आणि त्या गोष्टी आवडत्या लक्षात ठेवा आपल्या अवजड कोट्स आणि गोष्टी आम्हाला आवडतील याची आठवण ठेवा आपल्या अवघड कोट्स आणि गोष्टी ज्या आम्हाला आवडतात त्या लक्षात ठेवा. ज्या गोष्टी आम्हाला आवडतात त्यांना ज्या गोष्टी आम्हाला पाहिजे त्या आवडत्या ज्या गोष्टी आम्हाला पाहिजे त्या आवडत्या ज्या गोष्टी आम्हाला आवडत आहेत त्यांना पाहिजे ज्या गोष्टी आम्हाला आवडत आहेत त्यांना पाहिजे. त्यांना गरज नाही. त्यांना गरज नाही. परंतु त्यांना गरज नाही. पण साधारणपणे त्यांना गरज नाही. पण हळूहळू ते त्यांना गरज नाही. पण त्या वेळेस त्यांना गरज नाही. पण खरोखर मी त्या वेळी पण खरोखर मी त्या वेळी पण खरोखर मी विचार करतो त्या वेळी पण खरोखर मी विचार करतो त्या वेळी पण खरोखर मी ज्यावेळेस विचार करतो त्या वेळेस जात आहे पण खरोखर मी ज्यावेळेस विचार करतो त्या वेळेला जात आहे पण खरोखर मी विचार करतो त्या वेळी येण्यास जात आहे. विचार येत आहे. विचार येत आहे. आम्ही विचार येत आहे. आम्ही विचार करतो विचार येत आहे. आम्ही विचार करतो विचार येत आहे. आम्ही बघतोय विचार करतो विचार येत आहे. आम्ही त्याकडे पाहत आहोत असे आम्हाला वाटते विचार येत आहे. आम्ही उष्णकटिबंधीयांकडे पाहत आहोत आम्ही उष्णकटिबंधीयांकडे पाहत आहोत असे आम्हाला वाटते आम्ही उष्ण प्रदेशात शोधत आहोत असे आम्हाला वाटते आम्ही अजूनही उष्ण प्रदेशात शोधत आहोत असे वाटते आम्ही उष्णदेशीयांकडे पाहत आहोत असे वाटते की ते नेहमीच दुर्दैवाने आहेत आम्ही उष्ण कटिबंधांकडे पहात आहोत असे वाटते की आम्ही नेहमीच बोलतो आहोत अद्याप अनियंत्रितपणे बोलणे आहे याबद्दल अजूनही अनियंत्रितपणे बोलणे आहे त्या बद्दल अजूनही बोलणे असुरक्षित आहे त्या बद्दल अजूनही बोलणे असुरक्षित आहे आम्ही आमच्या विषयी अजूनही बोलतो आहोत आम्ही जे मिळवतो त्याबद्दल अजूनही अनौपचारिकपणे बोलत आहोत आम्ही जशास तसे मिळतो याबद्दल नेहमीच अनियंत्रितपणे बोलणे चालू आहे आम्ही जशास तसे मिळतो याबद्दल नेहमीच अनियंत्रितपणे बोलणे चालू आहे त्याबद्दल आम्ही ज्यात आहोत त्या बद्दल आम्ही दुस IN्या क्रमांकावर आहोत याबद्दल आम्ही दुसर्‍या अर्ध्या भागामध्ये जाऊ त्याबद्दल आम्ही दुस H्या अर्ध्या भागामध्ये जाऊ त्याबद्दल आम्ही ऑक्टोबरच्या दुस H्या अर्ध्या भागामध्ये येऊ. ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही आहोत ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही दोन आहेत ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही दोन स्पॉट्स आहेत ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही दोन स्पॉट्स गरज नाहीत ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही दोन स्पॉट्स आवश्यक नाही आम्ही दोन स्पॉट्स आवश्यक नाही आम्ही यापैकी आणखी दोन स्पॉट्स आहेत आम्ही या शोधात आणखी दोन जागा मिळवतो आमच्याकडे या आवडीनुसार दोन स्पॉट्सही नाहीत आम्हाला हे आवडत असलेल्या गोष्टींपेक्षा दोनदा अधिक स्पॉट्स आहेत आमच्याकडे या गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत त्यापैकी दोन पुष्कळ स्पॉट आहेत हे जे चालत आहे तेवढे आवडीचे हे आवडत आहे हे त्याकडे जात आहे हे आवडत आहे हे आणण्यासाठी जात आहे हे पहात असलेले हे काही आणण्यासारखे आहे या आवडीनुसार ते कोणत्याही परिणाम आणत आहे कोणत्याही प्रभाव आणण्यासाठी कोणत्याही प्रभाव आणण्यासाठी लुझियानामध्ये कोणतेही प्रभाव आणणे. लुइसियाना लुइसियाना परंतु लुइसियाना पण फक्त लुइसियाना पण फक्त लुइसियाना पण फक्त बोलायला लुइसियाना पण फक्त बोलण्यासाठी फक्त लुइसियाना परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी, परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी, परंतु त्यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी फक्त हेच परंतु त्यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी फक्त हेच पण त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी, हे आपण आहात परंतु त्यांच्याशी फक्त बोलण्यासाठी, आपण हे करू शकता परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त इतकेच सांगायला सांगा, हे आपण पाहू शकता परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी, हे आपण पाहू शकता परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी, हे आपण पाहू शकता हे आपण पाहू शकता तर एक आपण पाहिले तर हे आपण पाहू शकता आपण पहात असाल तर हे आपण पाहू शकता आपण पहात असल्यास हे आपण पाहू शकता आपण स्टीलिट वर पहात असाल तर हे आपण पाहू शकता हे आपण पाहू शकता जर आपण उपग्रह प्रतिमा पाहिल्यास, उपग्रह प्रतिमा पहा, काही उपग्रह प्रतिमा पहा, काही उपग्रह प्रतिमा पहा, काही फिरविणे उपग्रह प्रतिमा पहा, येथे काही परिभ्रमण उपग्रह प्रतिमा पहा, येथे काही रोटेशन प्रारंभ करा येथे काही फिरविणे प्रारंभ करा येथे काही फिरण्यास प्रारंभ काही रोटेशन येथे पहाण्यासाठी प्रारंभ काही परिभ्रमण येथे पहाण्यासाठी आरंभ काही फिरविणे येथे एक बिट पहाण्यासाठी प्रारंभ करा काही परिभ्रमण येथे एक बिट पहाण्यासाठी प्रारंभ काही परिभ्रमण येथे फिरकीचे एक बिट पहाण्यासाठी प्रारंभ काही परिभ्रमण येथे फिरण्याची जागा मिळवण्यासाठी एक बिट पहाण्यासाठी सुरूवात फिरकीचा एक बिट पहाण्यासाठी स्पिनच्या आसपास एक बिट पहाण्यासाठी खाली फिरलेल्या स्पिनचा एक बिट पहाण्यासाठी कमी दाबाच्या स्पिनचा एक बिट पहाण्यासाठी कमी दाब केंद्र म्हणून स्पिनच्या आसपास एक बिट पहाण्यासाठी प्रेस सेंटरच्या खाली स्पिनचा एक बिट पाहण्यासाठी जे कमी दबाव केंद्र आहे जे होते कमी दाबा केंद्र जे दबाव केंद्र आहे ते ए काहीही नसलेले कमी दाब केंद्र अलीकडील दबाव नसलेले कमी दाब केंद्र एक कमी ट्रॉपिकल खाली असलेले कमी दाब केंद्र तो कमी दबाव केंद्र आहे ज्यात एक अलीकडील ट्रॉपिकल कमी दबाव आहे एक नॉन ट्रॉपिकल कमी दबाव होता एक कमी ट्रॉपिकल कमी दबाव केंद्र होता. केंद्र. केंद्र. परंतु केंद्र. पण आम्ही केंद्र. पण आम्ही असू शकतो केंद्र. पण आम्ही पाहू शकतो केंद्र. पण आम्ही ते पाहू शकतो केंद्र. परंतु आम्ही ते शक्यतो पाहतो परंतु आम्ही ते शक्यतो पाहतो पण आम्ही हे शक्यतो विकास पाहु शकतो. विकास. विकास. आहे विकास. तिथे एक विकास. तिची उच्च आहे विकास. तिची उच्च संधी आहे विकास. तिची उच्च संधी आहे विकास. त्यापैकी एक उच्च संधी आहे त्यापैकी एक उच्च संधी आहे त्या घडण्याची एक उच्च संधी आहे त्यामध्ये होण्याची एक उच्च संधी आहे त्यामध्ये होण्याची एक उच्च संधी आहे पुढच्या काळात घडणा OF्या घटनांची उच्च संधी आहे पुढील जोडप्यात घडण्याची एक उच्च संधी आहे पुढच्या जोडप्यात घडण्याची एक उच्च संधी आहे पुढील जोडप्यात होत आहे दिवसांच्या पुढील जोडप्यात आनंद होत आहे दिवस संभाव्य पुढच्या जोडप्यात होत आहे संभाव्यत: पुढील दिवसांच्या जोडप्यातून आजूबाजूच्या दिवसाच्या पुढील जोडप्यात घडत आहे दिवसाच्या पुढच्या जोडप्यात घडणे संभाव्यत: टॅमरो किंवा द्वारा आजूबाजूचे दिवस किंवा द्वारा आजचे दिवस किंवा सोमवार द्वारा संभाव्य दिवस. सोमवार सोमवार आणि सोमवार आणि ते सोमवार आणि तेही सोमवार आणि ते मिळवा सोमवार आणि त्या मिळतील सोमवार आणि ते नाव मिळवा आणि ते नाव मिळवा आणि ते नाव एपिसिल असावे आणि ते नाव एपिसिल आणि प्राप्त कराल आणि ते नाव एपिसिल आणि नंतर मिळेल आणि ते आम्हाला एपिसिल आणि नंतर नाव मिळेल आणि ते आम्हाला एपिसिल असावे आणि आम्ही पुन्हा ते नाव मिळवा आणि ते आम्हाला एपिसिल नाव मिळेल आणि त्यानंतर आम्ही असू एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही आहोत एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही हे आहोत एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही हा स्पॉट कायम ठेवू एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही हे स्पॉट अजूनही चालू ठेवू एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही हा स्पॉट आम्ही जो आहोत आम्ही आहोत एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही पहात आहोत हे स्पॉट आम्ही अजूनही ठेवत आहोत आम्ही पहात असलेले हे स्पॉट आम्ही पहात असलेले हे स्पॉट आम्ही पहात असलेले हे स्पॉट हे स्पॉट जे आम्ही वेस्टर्नमध्ये पहात आहोत हे स्पॉट जे आम्ही वेस्टर्न कॅरिबियनमध्ये पहात आहोत आम्ही वेस्टर्न कॅरिबियन बट मध्ये पहात आहोत हे स्पॉट हे वेस्टर्न कॅरिबियन परंतु आम्ही पहात आहोत हे स्पॉट वेस्टर्न कॅरिबियन पण आयटी मध्ये वेस्टर्न कॅरिबियन मध्ये पण हे दिसते वेस्टर्न कॅरिबियनमध्ये पण ते आवडते वेस्टर्न कॅरिबियन मध्ये पण ते तेच आवडते वेस्टर्न कॅरिबियन मध्ये पण ते त्यासारखे दिसते वेस्टर्न कॅरिबियनमध्ये पण ते आवडेल असे दिसते तेच आवडेल असे वाटते कदाचित एक आवडेल असे दिसते एक कदाचित संभाव्य असेल आवडेल सारखेच मार्गदर्शन केले पाहिजे असे वाटते असे दिसते की एखाद्यास संभाव्यपणे मार्गदर्शन केले जाईल असे दिसते की एखाद्यास संभाव्यत: त्यांचे मार्गदर्शन केले जाईल असे दिसते की एखाद्यास उत्तर दिशेने मार्गदर्शित केले जाईल कदाचित उत्तर दिशानिर्देशित करा संभाव्यत: उत्तर आणि दिशानिर्देशित रहा उत्तर आणि उत्तर दिशेने मार्गदर्शित करा. आणि उत्तर आणि उत्तर एसओ आणि उत्तर फक्त न्याय आणि उत्तर फक्त इतकेच आणि उत्तर फक्त देऊ इच्छिता आणि उत्तर आपल्याला देण्यास फक्त इतकेच आणि उत्तर आपल्याला फक्त देण्याची गरज आहे आणि उत्तर आपल्याला एखादी कल्पना देण्यास फक्त एवढेच आणि उत्तर आपल्याला फक्त कल्पना देण्याची गरज आहे आपल्याला फक्त कल्पना देण्याची गरज आहे आपल्याला फक्त काय देण्याची कल्पना द्यावी लागेल म्हणून आम्हाला आपल्यास काय कल्पना द्यावी लागेल तर मग आपण काय देऊ शकतो याचा विचार द्या आपल्याला काय अपेक्षित असेल याची एक कल्पना द्या आपल्याला काय दिले पाहिजे याची एक कल्पना द्या आपल्याला काय दिले पाहिजे याविषयी फक्त एक कल्पना द्या आम्ही सर्व काय करीत आहोत? आम्ही सर्व जात असत काय? आम्ही सर्व मार्ग निघत नाही आम्ही सर्व मार्ग निघून जाऊ शकत नाही आम्ही कसे जाऊ शकतो मार्ग पुढील गोष्टींबद्दल आपण काय आशा करतो? पुढच्या आठवड्याच्या शेवटी आम्ही सर्व मार्ग सोडून जाऊ शकतो पुढील आठवड्याच्या शेवटी मार्ग पुढचा आठवडा पुढचा मार्ग पुढील रविवारी पुढील रविवारी मार्ग पुढचा शनिवार व रविवार पुढचा मार्ग पुढचा शनिवार व रविवार पुढील मार्ग जीएफसीसह पुढील आठवड्याचे शेवटचे मार्ग जीएफसी मॉडेलसह पुढील आठवड्याचे शेवटचे मार्ग जीएफसी मॉडेलसह पुढील रविवारी जीएफसी मॉडेल येथे पुढील रविवारी जीएफसी मॉडेल येथे पुढील रविवारी आहे जीएफसी मॉडेलसह पुढील रविवारी संभाव्य आहे जीएफसी मॉडेलसह पुढील रविवारी संभाव्य एपिसिल आहे येथे संभाव्य EPSILON आहे येथे संभाव्य प्रकारचा एपिसिल प्रकार आहे येथे संभाव्य प्रकारचा एपिसिल प्रकारचा आहे येथे फक्त इप्सिल प्रकारची संभाव्यता आहे येथे फक्त सामर्थ्यशाली एपिसिल प्रकारची समजूतदारपणा आहे येथे फक्त सामर्थ्यशाली एपिसीलन प्रकार आहे जेणेकरून आपल्याकडे लक्ष देण्याची संधी मिळेल बाहेर फक्त प्रकारची समजूतदारपणा येथे फक्त संस्कार प्रकारची येथे फक्त सुस्पष्ट प्रकारची येथे फक्त सुस्पष्ट प्रकारची अटलांटिकमध्ये फक्त येथे लक्ष देण्याचे प्रकार येथे फक्त अटलांटिक मध्ये समजून घेण्याचे प्रकार आणि येथे फक्त अटलांटिकमध्ये आणि त्याक्षणी लक्षात ठेवण्याचे प्रकार येथे अटलांटिक आणि त्याठिकाणी येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर येथे येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर येथे संभाव्यता येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर संभाव्य शहाणपणाचे येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर संभाव्यपणे येथे असणे आवश्यक आहे येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर संभाव्यतः काय करावे लागेल येथे संभाव्यतः काय असू शकते येथे संभाव्य जे काही असू शकते येथे संभाव्यत: जे कदाचित असू शकते येथे संभाव्यत: जे कदाचित बनू शकेल येथे कदाचित संभाव्यतः ट्रॉपिकल होऊ शकेल काय साधारणपणे उष्णदेशीय होऊ शकते साधारणपणे उष्णदेशीय वादळ होऊ शकते साधारणपणे उष्णकटिबंधीय वादळ ZETA होऊ. वादळ झेटा. वादळ झेटा. आम्ही वादळ झेटा. आम्ही करू वादळ झेटा. आम्ही पाहू वादळ झेटा. आम्ही ते पाहू वादळ झेटा. आम्ही ते पाहतो तर वादळ झेटा. आम्ही विकास केला तर ते पाहू वादळ झेटा. आम्ही ते विकसित केल्यास किंवा पाहू आम्ही ते विकसित केल्यास किंवा पाहू आम्ही ते विकसित करतो की नाही ते पाहू आम्ही ते विकसित करतो किंवा बरोबर नाही तर आम्ही ते पाहू आम्ही ते विकत घेतल्यास किंवा सध्या योग्य नाही तर आम्ही ते पाहू आम्ही ते विकत घेतल्यास किंवा आत्ताच योग्य नसल्यास आम्ही त्यांना पाहू आम्ही ते पाहू किंवा सध्याच्या संधीचा अधिकार न घेतल्यास आम्ही त्यांना पाहू आम्ही ते पाहू किंवा त्यातील सध्याच्या संधीचा विकास करू शकलो नाही सध्याची संधी योग्य नाही फक्त पाच मध्ये संधी नाही पाच दिवसांत संधी आता योग्य नाही फक्त पाच दिवसांमधील संधीचा अधिकार नाही आपण पाच दिवसांमधल्या संधीचा हक्क थोडाच नाही आपण पहा म्हणून पाच दिवसांमधील संधीचा अधिकार नाही आपण जशी आहात तशीच पाच दिवसांची संधी योग्य नाही आपण जितके चालू आहात त्याप्रमाणे आता फक्त पाच दिवसांत संधी नसा आपण जसे आहात तसे पाच दिवस आपण जितके कमी दिवस आहात तितके पाच दिवस आपण पहाल त्याप्रमाणे पाच दिवस पण कमी आहेत आपण पहाल त्याप्रमाणे पाच दिवस परंतु अद्याप कमी आहेत पुढील पाच दिवसांप्रमाणे आपण अजूनही कमी दिवस आहात आपण जितके दिवस आहात तितके दिवस पुढील रविवारीपर्यंत कमी आहेत आपण पहाल त्याप्रमाणे पाच दिवस खाली येत्या रविवारीपर्यंत आम्ही राहू पुढील रविवारी आम्ही कमी करू पुढच्या रविवारी कमी पण आम्ही पाहू पुढच्या रविवारी कमी पण आम्ही आणखी काही पाहू पुढच्या रविवारी कमी पण आम्ही तिथे आणखी काही पाहू पुढच्या रविवारी अगदी कमी पण आम्ही तिथे असलेले आणखी काही पाहू पुढच्या रविवारी कमी पण आम्ही काही जे काही आहोत ते पाहू पुढच्या रविवारी अगदी कमी पण आम्ही काही कमी आहोत हे पाहू त्यापेक्षा कमी काही आहे ते पहा त्यापेक्षा काही कमी दबाव आहे ते पहा, यापेक्षा काही कमी दबाव आहे हे पहा, कदाचित त्यापेक्षा काही कमी दबाव आहे हे पहा, कदाचित ए त्यापेक्षा काही कमी दबाव आहे हे पहा, कदाचित एखादे ट्रॉपिकल दबाव, एक ट्रॉपिकल असू शकते दबाव, एक ट्रॉपिकल वादळ दबाव, कदाचित एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म झेटा दबाव, एक उष्णकटिबंधीय वादळ झेटा ए दबाव, एक उष्णकटिबंधीय वादळ ZETA एक ​​ट्रॉपिकल असू शकते वादळ झीता एक ट्रॉपिकल वादळ झेटा एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन वादळ झीटा एक ट्रॉपिकल निराशा वादळ झेटा एक जवळील दडपण वादळाचा झीटा एक जवळील दबाव आहे निराशेचा जवळपास क्युबा जवळ निराशेच्या जवळ जवळ क्यूबा किंवा निराशेच्या जवळ जवळ क्यूबा किंवा द कुत्रा किंवा बहामास जवळील निराशे निराशेवर काही जवळ क्युबा किंवा बहामास जवळ कुत्रा जवळील नैराश्याने किंवा बहामास जे सहन करू शकतात कुत्रा जवळील दडपण किंवा बहामास अजूनही असेच आहे किंवा बहामा जे अजूनही चालू आहे किंवा बहम जे बदलू शकतात किंवा बहम जे बदलू शकतात ए किंवा बहम अजूनही बिट बदलू शकेल. एक बिट बदला. एक बिट बदला. परंतु एक बिट बदला. पण एक बिट बदला. पण हे एक बिट बदला. पण या पॉइंटवर एक बिट बदला. पण या पॉइंटवर काहीही नाही पण या पॉइंटवर काहीही नाही पण खरोखर या बिंदूवर काहीही नाही पण या पॉइंटवर खरोखर काही नाही पण या पॉइंटवर खरोखरच धमकावले जात नाही पण या पॉइंटवर खरोखर काहीच नाही तर आम्हाला धमकावले जाते. खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. धन्यवाद खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. बरं झालं खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. आमच्या आमच्याबद्दल धन्यवाद खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. आमच्या सातव्या गोष्टीबद्दल धन्यवाद खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. आमच्या सातव्या दिवसाच्या शुभेच्छा धन्यवाद आमचा सातवा दिवस शुभेच्छा आमचा सातवा दिवस आभारीपणाबद्दल धन्यवाद आमचा सातवा दिवस पूर्वीचा आनंद आहे याबद्दल धन्यवाद आमचा सातवा दिवस पूर्वी दाखवणा G्या चांगल्या गोष्टीबद्दल धन्यवाद आमच्या सातव्या दिवसाच्या आधी कृतज्ञतेचे आभार मानतो फॉरेस्ट आमच्या दर्शवित आहे फोरकास्ट आमचे तापमान दर्शवित आहे फोरकास्ट आमचे टेम्परेचर स्टेटिंग दाखवत आहे फोरकास्ट आमचे टेम्पेचर दाखवत आहे फोरकास्ट आमचे टेम्पेचर दाखवत आहे फोरकास्ट आमचे प्रदर्शन दाखवत आहे 80 च्या दशकात S० च्या दशकात टेहळणीवर रहा S० च्या दशकात टेहळणीचे काम चालू आहे S० आणि अ मध्ये असणारे टेम्परेचर S० च्या दशकात टेहळणीचे वातावरण S० च्या दशकात टेहळणीचे ठिकाण आणि अगदी लहान

रविवारी तापमानवाढ सुरू होते

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.37" dur="0.033">काय</text>
<text sub="clublinks" start="3.403" dur="0.167"> काय</text>
<text sub="clublinks" start="3.57" dur="0.167"> काय तेजस्वी आहे?</text>
<text sub="clublinks" start="3.737" dur="0.066"> एक उत्कृष्ट संतृप्ति म्हणजे काय</text>
<text sub="clublinks" start="3.803" dur="0.267"> आम्ही एक उत्कृष्ट संतृप्ति आहे</text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="3.504"> आम्हाला एक उत्कृष्ट संतुष्टे काय मिळाले?</text>
<text sub="clublinks" start="7.574" dur="0.1"> आज एक उत्तम सॅटर्डे काय आहे?</text>
<text sub="clublinks" start="7.674" dur="0.133"> आज एक उत्तम संतुष्ट म्हणजे काय आणि आज</text>
<text sub="clublinks" start="7.807" dur="0.1"> आज आम्ही आणि मी एक उत्कृष्ट सॅतृदय काय आहे?</text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.101"> आज एक उत्तम सॅटर्डे काय आहे जो आम्हाला आज मिळाला आणि मला नाही</text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> आज एक उत्कृष्ट सॅटर्डे काय आहे जो आम्हाला आज मिळाला आणि मला माहित नाही</text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.267"> आज मिळाले आणि मला माहित नाही</text>
<text sub="clublinks" start="8.341" dur="0.067"> आज मिळवा आणि मला आणखी माहित नाही</text>
<text sub="clublinks" start="8.408" dur="0.1"> आज मिळवा आणि मला हे आणखी माहित नाही</text>
<text sub="clublinks" start="8.508" dur="0.067"> आज मिळवा आणि मी जे काही करतो ते मला माहित नाही</text>
<text sub="clublinks" start="8.575" dur="0.033"> आज मिळवा आणि मी हे जे काही करतो त्यास माहित नाही</text>
<text sub="clublinks" start="8.608" dur="0.134"> आज मिळवा आणि मी हे करतो त्यापेक्षा मला माहित नाही A</text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.066"> आज मिळवा आणि मी हे जे काही बनवितो त्यास थोडेसे माहित नाही</text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.201"> जे काही ते एक लहान बनवते</text>
<text sub="clublinks" start="9.009" dur="0.133"> जे काही ते आयटम एक छोटासा बिट बनवते</text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="0.067"> जे काही आयटीपेक्षा ते चांगले बनवते</text>
<text sub="clublinks" start="9.209" dur="0.1"> जे काही आयटीपेक्षा ते चांगले बनवते किंवा</text>
<text sub="clublinks" start="9.309" dur="0.1"> जे काही आयटी ते चांगले किंवा वाईट गोष्टी बनवते</text>
<text sub="clublinks" start="9.409" dur="0.067"> जे काही आयटीपेक्षा ते चांगले बनवते किंवा वाईट ते</text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.066"> जे काही आयटी ते चांगले बनवते किंवा त्यापेक्षा चांगले</text>
<text sub="clublinks" start="9.542" dur="0.234"> चांगले किंवा आम्ही वाईट</text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.1"> चांगले किंवा वाईट जे आम्ही प्रीति करतो</text>
<text sub="clublinks" start="9.876" dur="0.1"> चांगले किंवा वाईट जे आम्ही बरेच काही करतो</text>
<text sub="clublinks" start="9.976" dur="0.067"> बिट चांगले किंवा वाईट जे आम्ही प्रीतिने बरेच काही सांगितले</text>
<text sub="clublinks" start="10.043" dur="0.1"> आम्ही चांगले मला खूप सांगितले की वाईट किंवा वाईट</text>
<text sub="clublinks" start="10.143" dur="0.067"> चांगले किंवा वाईट जे आम्ही प्रीतिने मला सांगितले</text>
<text sub="clublinks" start="10.21" dur="0.066"> चांगले किंवा वाईट जे आम्ही प्रीतिने मला सांगितले</text>
<text sub="clublinks" start="10.276" dur="0.201"> प्रीतिने मला बरेच काही सांगितले</text>
<text sub="clublinks" start="10.477" dur="0.1"> खूप दिवस मला एक दिवस सांगा</text>
<text sub="clublinks" start="10.577" dur="1.468"> प्रीती मला एक दिवस आवडेल असे सांगितले</text>
<text sub="clublinks" start="12.045" dur="0.133"> प्रीती मला एक दिवस आवडेल मला सांगितले</text>
<text sub="clublinks" start="12.178" dur="0.1"> प्रीती मला एक दिवस आवडेल मला सांगितले</text>
<text sub="clublinks" start="12.278" dur="0.067"> प्रीती मला एक दिवस या प्रमाणे आवडेल असे सांगितले</text>
<text sub="clublinks" start="12.345" dur="0.3"> यामध्ये हे पसंत करा</text>
<text sub="clublinks" start="12.645" dur="0.134"> या खास आवडीनुसार या दिवसासारखे राहा</text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.1"> या या खास स्ट्रेचमध्ये डे आवडले</text>
<text sub="clublinks" start="12.879" dur="0.067"> हे या खास स्ट्रेचसह आवडले पाहिजे</text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.067"> आमचे या खास स्ट्रेचमध्ये हे आवडले</text>
<text sub="clublinks" start="13.013" dur="0.2"> आमच्यासह खास स्ट्रेच</text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.1"> आमच्या कोल्डसह खास स्ट्रेच</text>
<text sub="clublinks" start="13.313" dur="0.1"> आमच्या कोल्ड फ्रंटसह खास स्ट्रेच</text>
<text sub="clublinks" start="13.413" dur="0.1"> आमच्या कोल्ड फ्रंटसह खास स्ट्रेच</text>
<text sub="clublinks" start="13.513" dur="0.133"> मोकळे केलेल्या आमच्या कोल्ड फ्रंटसह खास स्ट्रेच</text>
<text sub="clublinks" start="13.646" dur="0.034"> आमच्या संरक्षणासह खास वैशिष्ट्य त्याद्वारे हलविले गेले</text>
<text sub="clublinks" start="13.68" dur="0.067"> आमची रोख मोकळी जागा असलेली खासियत</text>
<text sub="clublinks" start="13.747" dur="0.2"> A द्वारे हलवलेला आराखडा</text>
<text sub="clublinks" start="13.947" dur="0.067"> दिवसातून हलवलेला आवरण</text>
<text sub="clublinks" start="14.014" dur="0.066"> एक दिवस किंवा त्याहून हलविलेले फ्रंट</text>
<text sub="clublinks" start="14.08" dur="0.067"> दिवस किंवा त्याद्वारे हलवलेला आराखडा</text>
<text sub="clublinks" start="14.147" dur="2.202"> दिवस किंवा त्यापूर्वी पैसे बदलले</text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.1"> दिवस किंवा त्यापूर्वी येण्याद्वारे पैसे बदलले</text>
<text sub="clublinks" start="16.449" dur="0.067"> एका दिवसाद्वारे हलवलेला आवाक्यात ठेवा किंवा आत्तापर्यंत हे आणा</text>
<text sub="clublinks" start="16.516" dur="0.267"> हा दिवस किंवा त्यापूर्वी आणत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="16.783" dur="0.133"> हा महाविद्यालयीन दिवस किंवा त्यापूर्वी आणत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.101"> दिवस किंवा इतका पूर्वी ही सामान्य उष्णता आणत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="17.017" dur="0.1"> आज किंवा आज या सर्वसाधारण उन्हाळ्यातील दिवस घेऊन यापूर्वी.</text>
<text sub="clublinks" start="17.117" dur="0.2"> आज ग्रीजीय व्हेटर.</text>
<text sub="clublinks" start="17.317" dur="0.1"> आज ग्रीजीय व्हेटर. निळा</text>
<text sub="clublinks" start="17.417" dur="0.1"> आज ग्रीजीय व्हेटर. निळा आकाश.</text>
<text sub="clublinks" start="17.517" dur="0.2"> निळा आकाश.</text>
<text sub="clublinks" start="17.717" dur="0.1"> निळा आकाश. दि</text>
<text sub="clublinks" start="17.817" dur="2.97"> निळा आकाश. दव बिंदू</text>
<text sub="clublinks" start="20.787" dur="0.167"> निळा आकाश. पॉइंट टेम्परेचर काढा</text>
<text sub="clublinks" start="20.954" dur="0.1"> निळा आकाश. मध्ये सूचित बिंदू</text>
<text sub="clublinks" start="21.054" dur="0.067"> निळा आकाश. मध्ये सूचित बिंदू दाखवा</text>
<text sub="clublinks" start="21.121" dur="0.166"> मध्ये सूचित बिंदू दाखवा</text>
<text sub="clublinks" start="21.287" dur="0.134"> P० मध्ये पॉइंट टेम्परर्स दाखवा</text>
<text sub="clublinks" start="21.421" dur="0.1"> D० अंशामध्ये पॉइंट टेम्प्लेट्स काढा</text>
<text sub="clublinks" start="21.521" dur="0.1"> D० अंकांच्या रेंजमध्ये पॉइंट टेम्प्लेट्स काढा.</text>
<text sub="clublinks" start="21.621" dur="0.234"> 50 श्रेणी रेंज</text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.033"> 50 श्रेणी रेंज ते</text>
<text sub="clublinks" start="21.888" dur="0.1"> 50 श्रेणी रेंज त्या ए</text>
<text sub="clublinks" start="21.988" dur="0.1"> 50 श्रेणी रेंज ते खूप आहे</text>
<text sub="clublinks" start="22.088" dur="0.067"> 50 श्रेणी रेंज ती खूप छान आहे</text>
<text sub="clublinks" start="22.155" dur="0.067"> 50 श्रेणी रेंज ती खूप छान ड्राई आहे</text>
<text sub="clublinks" start="22.222" dur="0.066"> 50 श्रेणी रेंज ती खूप छान ड्राई एअर आहे</text>
<text sub="clublinks" start="22.288" dur="0.234"> ती खूप छान ड्राई एअर आहे</text>
<text sub="clublinks" start="22.522" dur="0.067"> ती एक खूप छान वायु वायु दक्षिण आहे</text>
<text sub="clublinks" start="22.589" dur="0.066"> ती एक खूप छान वायु वायु दक्षिण आहे</text>
<text sub="clublinks" start="22.655" dur="0.101"> हे एक छान नाय ड्राई एअर दक्षिण</text>
<text sub="clublinks" start="22.756" dur="0.1"> गळतीचा एक चांगला हवा वाहणारा दक्षिण हवा.</text>
<text sub="clublinks" start="22.856" dur="2.302"> झळकण्याचा दक्षिण</text>
<text sub="clublinks" start="25.158" dur="0.167"> झळकण्याचा दक्षिण परंतु</text>
<text sub="clublinks" start="25.325" dur="0.133"> झळकण्याचा दक्षिण पण दोन</text>
<text sub="clublinks" start="25.458" dur="0.1"> झळकण्याचा दक्षिण परंतु दोन बिंदू</text>
<text sub="clublinks" start="25.558" dur="0.067"> झळकण्याचा दक्षिण पण दोन बिंदू उत्तर</text>
<text sub="clublinks" start="25.625" dur="0.1"> झळकण्याचा दक्षिण पण दोन बिंदू उत्तर</text>
<text sub="clublinks" start="25.725" dur="0.067"> झळकण्याचा दक्षिण पण दोन बिंदू उत्तर</text>
<text sub="clublinks" start="25.792" dur="0.2"> पण दोन बिंदू उत्तर</text>
<text sub="clublinks" start="25.992" dur="0.1"> परंतु गळतीचे दोन बिंदू</text>
<text sub="clublinks" start="26.092" dur="0.1"> पण दोन दोन उत्तर बिंदू आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.067"> परंतु गळती होणारी दोन पाने दाखविली आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="26.259" dur="0.067"> परंतु गळतीचा दुसरा दोन बिंदू आला आहे</text>
<text sub="clublinks" start="26.326" dur="0.1"> पण दोन बिंदू गळती झाली आहे</text>
<text sub="clublinks" start="26.426" dur="0.1"> परंतु गळतीतील दोन बिंदू 30 चे दशकात आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="0.067"> परंतु गळतीचा दुसरा दोन बिंदू 30 व मध्ये आहे</text>
<text sub="clublinks" start="26.593" dur="0.2"> 30 च्या दशकात झाले आणि</text>
<text sub="clublinks" start="26.793" dur="0.1"> 30 आणि 40 मध्ये झाले आहे</text>
<text sub="clublinks" start="26.893" dur="0.1"> आज 30 आणि 40 च्या दशकात झाले.</text>
<text sub="clublinks" start="26.993" dur="0.167"> आज 40 एस.</text>
<text sub="clublinks" start="27.16" dur="2.536"> आज 40 एस. एसओ</text>
<text sub="clublinks" start="29.696" dur="0.067"> आज 40 एस. तर अतिरिक्त</text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.1"> आज 40 एस. म्हणून अतिरिक्त ड्राय</text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.133"> आज 40 एस. तर अतिरिक्त ड्राय जर</text>
<text sub="clublinks" start="29.996" dur="0.1"> आज 40 एस. आपण असाल तर अतिरिक्त ड्राय</text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.167"> आज 40 एस. जर तुम्ही उत्तर आहात तर तुम्ही सुचवा</text>
<text sub="clublinks" start="30.263" dur="0.067"> आज 40 एस. आपण उत्तर नसल्यास इतकेच ड्राय चालवा</text>
<text sub="clublinks" start="30.33" dur="0.2"> आपण उत्तर नसल्यास इतकेच ड्राय चालवा</text>
<text sub="clublinks" start="30.53" dur="0.234"> जर आपण उत्तर कमी पडला तर अतिरिक्त ड्राय</text>
<text sub="clublinks" start="30.764" dur="0.066"> जर तुम्ही गहाळ पेंचराट्रेनचा दुसरा नंबर असाल तर तुम्ही ड्राईव्ह करा</text>
<text sub="clublinks" start="30.83" dur="0.1"> जर तुम्ही गहाळ झालेल्या पॅन्चट्रेनचा आणि उत्तरांचा असाल तर</text>
<text sub="clublinks" start="30.93" dur="0.067"> जर आपण गहाळ झालेल्या पॅनट्रॅक्ट्रेन आणि गळतीचा दुसरा भाग नसल्यास अशीच कोरडी चालवा</text>
<text sub="clublinks" start="30.997" dur="0.2"> लॅच पँचट्रेन आणि लीक</text>
<text sub="clublinks" start="31.197" dur="0.1"> पॅनचेट्रेन घ्या आणि आणखी गहाळ व्हा</text>
<text sub="clublinks" start="31.297" dur="0.101"> पॅनट्रॅक्ट्रेन घ्या आणि अधिक पॉल द्या.</text>
<text sub="clublinks" start="31.398" dur="0.3"> अधिक पॉल.</text>
<text sub="clublinks" start="31.698" dur="0.1"> अधिक पॉल. सप्त</text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.1"> अधिक पॉल. पंचाहत्तर</text>
<text sub="clublinks" start="31.898" dur="0.067"> अधिक पॉल. सत्तर पाच अधिकार</text>
<text sub="clublinks" start="31.965" dur="2.102"> अधिक पॉल. आत्ता सत्तर पाच अधिकार</text>
<text sub="clublinks" start="34.067" dur="0.1"> अधिक पॉल. आत्ता सत्तर पाच अधिकार आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="34.167" dur="0.067"> अधिक पॉल. सत्तर पाच हक्क आता आमचे आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="34.234" dur="0.267"> सत्तर पाच हक्क आता आमचे आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="34.501" dur="0.1"> सत्तर पाच हक्क आता आमची सरासरी आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="34.601" dur="0.066"> सत्तर पाच अधिकार आता आमचे सरासरी भाग आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="34.667" dur="0.067"> आमचे सरासरी प्रमाण आतापर्यंतचे पाच हक्क आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="0.067"> सत्तर पाच अधिकार आता आमचे सरासरी प्रमाण 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="34.801" dur="0.1"> आतापर्यंतचे सरासरी 70 अधिकार सरासरी 80 पेक्षा जास्त आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="34.901" dur="0.067"> सत्तर पाच अधिकार आता आपले सरासरी कमाल आहे या वय 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="34.968" dur="0.233"> सरासरी यापेक्षा जास्त 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="35.201" dur="0.067"> या पॉइंटवर सरासरी उंची 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="35.268" dur="0.067"> या पॉईंटमध्ये सरासरी कमाल 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="35.335" dur="0.1"> या पॉईंटमध्ये सरासरी कमाल 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="35.435" dur="0.067"> वर्षातील या पॉईंटवर सरासरी कमाल 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="35.502" dur="0.066"> वर्षातील या बिंदूवर सरासरी उंची 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="35.568" dur="0.067"> या वर्षात आणि आमच्या अहवालात सरासरी उंची 80 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="35.635" dur="3.771"> वर्षातील या पॉईंटवर सरासरी कमाल 80 आहे आणि आम्ही मारतो</text>
<text sub="clublinks" start="39.406" dur="0.066"> वर्षातील या पॉईंटमध्ये सरासरी कमाल 80 आहे आणि आम्ही 86 आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="39.472" dur="0.167"> वर्षात दाखवा आणि आम्ही 86</text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.067"> वर्षात सूचित करा आणि आम्ही 86 मध्ये आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="39.706" dur="0.133"> वर्षात दाखवा आणि आमच्याकडे नवीन 86 आहे</text>
<text sub="clublinks" start="39.839" dur="0.067"> वर्षात दाखवा आणि आम्ही न्यू ऑर्लिन्समध्ये 86</text>
<text sub="clublinks" start="39.906" dur="0.067"> वर्षात सूचित करा आणि आम्ही नवीन ऑरियन्समध्ये 86 आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="39.973" dur="0.1"> वर्षात सूचित करा आणि आम्ही न्यू ऑरियन्समध्ये 86 त्याबद्दल बोललो</text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.167"> वर्षात निर्देशित करा आणि आम्ही आमच्यासाठी नवीन ऑरियन्समध्ये 86 दाखलो.</text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="0.2"> हाय ऑर्लिन्स मध्ये.</text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.133"> हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि</text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.1"> हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि प्रीती</text>
<text sub="clublinks" start="40.673" dur="0.134"> हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि सुंदर चांगले</text>
<text sub="clublinks" start="40.807" dur="0.067"> हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि सुंदर चांगले मिश्रण</text>
<text sub="clublinks" start="40.874" dur="0.1"> हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि सुंदर चांगले मिश्रण म्हणून</text>
<text sub="clublinks" start="40.974" dur="0.067"> हाय ऑर्लिन्स मध्ये. आणि प्रीटी चांगले मिश्रण</text>
<text sub="clublinks" start="41.041" dur="0.333"> आणि प्रीटी चांगले मिश्रण</text>
<text sub="clublinks" start="41.374" dur="0.067"> टेम्परचर म्हणून प्रीटी खूप चांगले मिश्रण</text>
<text sub="clublinks" start="41.441" dur="0.133"> टेम्परचर जशी आहे तशीच छान छान मिसळ</text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="1.268"> टेम्परचर उत्तम आहे म्हणून आणि चांगले मिश्रण</text>
<text sub="clublinks" start="42.842" dur="0.067"> टेम्परचर सुंदर युनिफॉर्म म्हणून प्रीटी चांगले मिश्रण</text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.234"> तापमान सुंदर युनिफॉर्म आहे</text>
<text sub="clublinks" start="43.143" dur="0.033"> टेम्परचर एकसमान युनिफॉर्म धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="43.176" dur="0.1"> तापमान सुंदर युनिफॉर्म आहे धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="43.276" dur="0.1"> प्रदर्शन सुंदर युनिफॉर्म धन्यवाद आहे</text>
<text sub="clublinks" start="43.376" dur="0.1"> टेम्परचर एक सुंदर युनिफॉर्म आहे ज्यास धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.1"> प्रदर्शन सुंदर युनिफॉर्म आहे ज्याच्या डोळ्यास धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="43.576" dur="0.067"> तापमान सुंदर युनिफॉर्म आहे ज्याच्या डोळ्यांना</text>
<text sub="clublinks" start="43.643" dur="0.234"> ज्याच्याकडे आहे त्या धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.1"> ज्यांच्याकडे थांबलेले आहे त्या पंड्यांना धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="43.977" dur="0.033"> ज्या पक्षांनी स्थिर राहिला आहे त्यांच्याकडे धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="44.01" dur="0.134"> ज्या पक्षांनी थांबविले आहे त्यांच्याकडे आभार</text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.066"> थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या अंतरावर असलेल्या माणसांकडे ज्या व्यक्तींनी थांबविले आहे त्या सर्वांचे आभार</text>
<text sub="clublinks" start="44.21" dur="0.134"> थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या अंतरावर असलेल्यांनी जगलेल्या पक्षांना धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="44.344" dur="0.067"> थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या थोडय़ा थोड्या अंतरावर असलेल्या लोकांना धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="44.411" dur="0.233"> थोड्या थोड्या वेळाने शांत</text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.067"> आजच थोड्या थोड्या थोड्या थोड्या वेळेस थांबा</text>
<text sub="clublinks" start="44.711" dur="0.033"> आजच थोड्या थोड्या थोड्या वेळाने थांबा</text>
<text sub="clublinks" start="44.744" dur="0.134"> आजच थोड्या थोड्या वेळाने त्वरित ताटकळत राहा</text>
<text sub="clublinks" start="44.878" dur="0.066"> आज जवळजवळ एक थोड्या थोड्या वेळाने शांत रहा</text>
<text sub="clublinks" start="44.944" dur="3.104"> आज जवळजवळ 10 पर्यंत जवळजवळ थोडासा आरामशीर थांबा</text>
<text sub="clublinks" start="48.048" dur="0.1"> 10 किंवा जवळजवळ आजच फक्त एक लहानसा लहान ब्रीझचा अभ्यास करा</text>
<text sub="clublinks" start="48.148" dur="0.066"> 10 किंवा 12 च्या जवळजवळ आजच एक लहानसा लहान टोपळा</text>
<text sub="clublinks" start="48.214" dur="0.234"> आज सुमारे 10 किंवा 12 पर्यंत</text>
<text sub="clublinks" start="48.448" dur="0.067"> आज सुमारे 10 किंवा 12 मैल बद्दल</text>
<text sub="clublinks" start="48.515" dur="0.1"> आज सुमारे 10 किंवा 12 माईल मागे जा</text>
<text sub="clublinks" start="48.615" dur="0.1"> आज सुमारे 10 किंवा 12 मैल प्रति तास बंद करा.</text>
<text sub="clublinks" start="48.715" dur="0.2"> मैल प्रति तास.</text>
<text sub="clublinks" start="48.915" dur="0.134"> मैल प्रति तास. हे</text>
<text sub="clublinks" start="49.049" dur="0.1"> मैल प्रति तास. या संध्याकाळी</text>
<text sub="clublinks" start="49.149" dur="0.1"> मैल प्रति तास. हे संध्याकाळचे दिसते</text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="0.1"> मैल प्रति तास. या घटनेने छान वाटते.</text>
<text sub="clublinks" start="49.349" dur="0.333"> या घटनेने छान वाटते.</text>
<text sub="clublinks" start="49.682" dur="0.067"> या घटनेने छान वाटते. टेम्परेचर</text>
<text sub="clublinks" start="49.749" dur="0.1"> या घटनेने छान वाटते. टेम्परेचर मिळवा</text>
<text sub="clublinks" start="49.849" dur="0.067"> या घटनेने छान वाटते. परीक्षणे मिळतात</text>
<text sub="clublinks" start="49.916" dur="2.603"> या घटनेने छान वाटते. परीक्षणे त्यात मिळतात</text>
<text sub="clublinks" start="52.519" dur="0.233"> या घटनेने छान वाटते. EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात.</text>
<text sub="clublinks" start="52.752" dur="0.234"> EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात.</text>
<text sub="clublinks" start="52.986" dur="0.033"> EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. एसओ</text>
<text sub="clublinks" start="53.019" dur="0.067"> EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. तर</text>
<text sub="clublinks" start="53.086" dur="0.133"> EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. मला भेट द्या</text>
<text sub="clublinks" start="53.219" dur="0.1"> EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. मला या</text>
<text sub="clublinks" start="53.319" dur="0.201"> EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. हे मला भेटेल</text>
<text sub="clublinks" start="53.52" dur="0.066"> EM० एस मध्ये टेम्परेचर मिळतात. हे मला हळूवारपणे होईल</text>
<text sub="clublinks" start="53.586" dur="0.167"> हे मला हळूवारपणे होईल</text>
<text sub="clublinks" start="53.753" dur="0.134"> हे मला हमी मिळेल</text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.033"> हे तर मला मिळू शकेल</text>
<text sub="clublinks" start="53.92" dur="0.134"> मला तर हे सहसा मिळवून दिले जाईल</text>
<text sub="clublinks" start="54.054" dur="0.066"> मला तर हे हळूहळू थोडेसे मिळवून दिले जाईल</text>
<text sub="clublinks" start="54.12" dur="0.067"> मला तर हे खरोखरच एक छोटासा बिट मिळवून द्याल</text>
<text sub="clublinks" start="54.187" dur="0.067"> मला तर हे खरोखरच खूप छोटेसे बटण मिळू शकेल</text>
<text sub="clublinks" start="54.254" dur="0.066"> मला तर हे सहजपणे एक छोटेसे बटण मिळवून दिले जाईल</text>
<text sub="clublinks" start="54.32" dur="0.201"> एक लहान बिट मिळवत रहा</text>
<text sub="clublinks" start="54.521" dur="0.1"> कूलवर एक लहान बिट मिळवून द्या</text>
<text sub="clublinks" start="54.621" dur="0.1"> कूल बाजूला एक लहान बिट मिळवून द्या.</text>
<text sub="clublinks" start="54.721" dur="0.2"> कोल साइड.</text>
<text sub="clublinks" start="54.921" dur="0.067"> कोल साइड. काही</text>
<text sub="clublinks" start="54.988" dur="0.067"> कोल साइड. काही</text>
<text sub="clublinks" start="55.055" dur="0.066"> कोल साइड. आपल्यापैकी काही</text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.067"> कोल साइड. आपण काही करू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="55.188" dur="0.167"> कोल साइड. आपण काही करू शकत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="55.355" dur="0.067"> कोल साइड. आपण काही विचार करू शकत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="55.422" dur="1.468"> आपण काही विचार करू शकत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="56.89" dur="0.133"> आपल्यापैकी काहीजण हे लक्षात घेऊ शकत नाहीत</text>
<text sub="clublinks" start="57.023" dur="0.1"> आपणापैकी काहीजण या समाधानाचा विचार करु शकत नाहीत</text>
<text sub="clublinks" start="57.123" dur="0.067"> आपल्यापैकी काहीजण या कूल बटणावर विचार करू शकत नाहीत</text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="0.167"> आपल्यापैकी काहीजण हे समाधान देऊ शकत नाहीत परंतु</text>
<text sub="clublinks" start="57.357" dur="0.1"> आपल्यापैकी काहीजण हे समाधान देऊ शकत नाहीत परंतु त्यापैकी बरेच मोठे आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="57.457" dur="0.133"> आपल्यापैकी काहीजण हे समाधान देऊ शकत नाहीत परंतु या मोठ्या गोष्टीवर</text>
<text sub="clublinks" start="57.59" dur="0.067"> आपल्यापैकी काहीजण हे समाधान देऊ शकत नाहीत परंतु हे सर्वात मोठे आहे</text>
<text sub="clublinks" start="57.657" dur="0.2"> हे कूल पण मोठी गोष्ट आहे</text>
<text sub="clublinks" start="57.857" dur="0.167"> हे कूल पण मोठे गोष्ट म्हणजे आहे</text>
<text sub="clublinks" start="58.024" dur="0.134"> हे कूल परंतु हे सर्वात मोठे आहे की त्यापेक्षा अधिक चांगले आहे</text>
<text sub="clublinks" start="58.158" dur="0.066"> हे कूल परंतु हे सर्वात चांगले आहे की आज रात्रीचे निरीक्षण करा</text>
<text sub="clublinks" start="58.224" dur="0.1"> हे कूल परंतु हे सर्वात चांगले आहे हे आज रात्रीचे आहे</text>
<text sub="clublinks" start="58.324" dur="0.067"> हे कूल परंतु हे सर्वात मोठे आहे की आज रात्री हे पूर्ण होईल</text>
<text sub="clublinks" start="58.391" dur="0.2"> हे आत्ताच रात्री होईल</text>
<text sub="clublinks" start="58.591" dur="0.067"> आज रात्री हे लक्षात येणार नाही</text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.067"> आजचे एकूण आकडेवारी ते होणार नाही</text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.133"> आजचे एकूण आइटम हे तसे होणार नाही</text>
<text sub="clublinks" start="58.858" dur="0.067"> आज रात्रीचे आकडेवारी तेवढे चवीचे ठरणार नाही</text>
<text sub="clublinks" start="58.925" dur="2.336"> आजचे एकूण आइटम हे फक्त बाळासारखेच राहणार नाही</text>
<text sub="clublinks" start="61.261" dur="0.167"> आज रात्रीचे जे काही आहे त्याप्रमाणे ते चित्तासारखे होणार नाही</text>
<text sub="clublinks" start="61.428" dur="0.066"> आज रात्रीचे जे आम्ही करतो त्याप्रमाणे ते चित्तासारखे नसते</text>
<text sub="clublinks" start="61.494" dur="0.2"> आम्ही काय म्हणून लहान होऊ नका</text>
<text sub="clublinks" start="61.694" dur="0.067"> आम्ही काय चाललो आहोत तेवढ्या लहानसारखे होऊ नका</text>
<text sub="clublinks" start="61.761" dur="0.034"> आम्ही काय चाललो आहोत यासारखे लहान होऊ देऊ नका</text>
<text sub="clublinks" start="61.795" dur="0.133"> आम्ही ज्याप्रमाणे चाललो आहोत त्यासारखे चाइली होऊ नका</text>
<text sub="clublinks" start="61.928" dur="0.1"> आम्ही सुरुवातीला ज्या गोष्टी करतो त्या जशासारखे असू देऊ नका</text>
<text sub="clublinks" start="62.028" dur="0.134"> आम्ही हे नेहमी लक्षात ठेवून जगायला हवे तसे चाळीसारखे होऊ नका</text>
<text sub="clublinks" start="62.162" dur="0.066"> या सकाळी लवकर येण्यासाठी आम्ही काय चाललो आहोत यासारखे चाळीसारखे होऊ नका</text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.167"> हे पहाटे लवकर पहा</text>
<text sub="clublinks" start="62.395" dur="0.1"> हे पहाटे लवकर पहावे किंवा</text>
<text sub="clublinks" start="62.495" dur="0.1"> हे पहाटे लवकर किंवा शेवटपर्यंत</text>
<text sub="clublinks" start="62.595" dur="0.1"> हे पहाटे किंवा अगदी जवळजवळ पहा.</text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.234"> किंवा शेवटच्या रात्री</text>
<text sub="clublinks" start="62.929" dur="0.1"> किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर</text>
<text sub="clublinks" start="63.029" dur="0.1"> किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनारा</text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="0.1"> किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनारे कमी</text>
<text sub="clublinks" start="63.229" dur="0.067"> किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनार्या खाली जाईल</text>
<text sub="clublinks" start="63.296" dur="0.067"> किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनार्या खाली येईल</text>
<text sub="clublinks" start="63.363" dur="0.067"> किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनार्या खाली असतील</text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.066"> किंवा शेवटच्या रात्री उत्तर किनार्या खाली असतील</text>
<text sub="clublinks" start="63.496" dur="2.136"> उत्तर किनार्या खाली असतील</text>
<text sub="clublinks" start="65.632" dur="0.167"> उत्तर किनार्‍याच्या खाली 50 चे दशक कमी असतील</text>
<text sub="clublinks" start="65.799" dur="0.1"> उत्तर किनारी L० च्या दशकातही कमी असतील</text>
<text sub="clublinks" start="65.899" dur="0.066"> उत्तर किनारी L० च्या दशकात कमी असतील</text>
<text sub="clublinks" start="65.965" dur="0.134"> उत्तर किनारी L० च्या दशकात कमी असतील</text>
<text sub="clublinks" start="66.099" dur="0.067"> उत्तरेकडील शोर्ट खाली कोलच्या 50 एस मध्येही असतील</text>
<text sub="clublinks" start="66.166" dur="0.2"> उत्तरेकडील शोर्ट खाली शांततेच्या 50 एस मध्ये असतील</text>
<text sub="clublinks" start="66.366" dur="0.067"> उत्तर किनारपट्टी फक्त शांततेच्या प्रकारात 50 च्या दशकात असेल</text>
<text sub="clublinks" start="66.433" dur="0.233"> S० एस लवकर प्रकारची कोल</text>
<text sub="clublinks" start="66.666" dur="0.067"> S० एस लवकर प्रकारचा कोंडारही</text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.067"> S० एस लवकर प्रकाराच्या कोटसाठी पण प्रकार आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="66.8" dur="0.066"> S० एस इतर प्रकारची कोंडल सुरु रविवारी पण नाही</text>
<text sub="clublinks" start="66.866" dur="0.1"> S० एस सर्व प्रकारची कोंडल तर सुरवातीला पण सर्वच नाही</text>
<text sub="clublinks" start="66.966" dur="0.134"> S० एस सर्व प्रकारची शांतता पण फक्त सर्वच नाही</text>
<text sub="clublinks" start="67.1" dur="0.067"> S० एस सर्व प्रकारची शांतता पण फक्त सर्वच नाही</text>
<text sub="clublinks" start="67.167" dur="0.267"> रविवारी पण सर्वच नाही</text>
<text sub="clublinks" start="67.434" dur="0.033"> रविवारी पण सर्व एकत्र नाही</text>
<text sub="clublinks" start="67.467" dur="0.1"> रविवारी पण सर्वच नसलेल्या सर्व गोष्टी</text>
<text sub="clublinks" start="67.567" dur="0.133"> रविवारी परंतु सर्वजण या सोबत नसतात</text>
<text sub="clublinks" start="67.7" dur="0.101"> रविवारी परंतु सर्व काही या मॉर्निंगशी जुळत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="67.801" dur="0.066"> रविवारी परंतु सर्व काही या मॉर्निंगमध्ये कोठेही एकत्र नसले तरी</text>
<text sub="clublinks" start="67.867" dur="2.136"> या मॉर्निंग कोठे</text>
<text sub="clublinks" start="70.003" dur="0.167"> आम्ही जेथे जेथे या मॉर्निंग तयार</text>
<text sub="clublinks" start="70.17" dur="0.1"> आम्ही जेथे हा मॉर्निंग तयार करतो</text>
<text sub="clublinks" start="70.27" dur="0.1"> या मॉर्निंगला जेथे आम्ही काही ठेवले होते</text>
<text sub="clublinks" start="70.37" dur="0.2"> या मॉर्निंगला जेथे आमच्याकडे काही उपरोक्त होते</text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.033"> या मॉर्निंगला जेथे आमच्याकडे काही अपर 40 एस होते</text>
<text sub="clublinks" start="70.603" dur="0.134"> या मॉर्निंगला जेथे आम्ही काही अपर 40 एस मध्ये होतो</text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.067"> या मॉर्निंगला जेथे आमच्याकडे काही अप्पर 40 एस बद्दल होते</text>
<text sub="clublinks" start="70.804" dur="0.166"> आमच्याकडे काही अपर 40s आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.067"> आमच्याकडे 50 च्या आसपास काही अपर आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="71.037" dur="0.1"> आम्ही जवळजवळ 40 आणि जवळजवळ 40 व अधिक आहे</text>
<text sub="clublinks" start="71.137" dur="0.067"> 50० आणि दशलक्ष आमच्याकडे काही अपर आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="71.204" dur="0.067"> आमच्याकडे जवळजवळ S० आणि दशलक्ष UP० टक्के आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="71.271" dur="0.1"> आम्ही जवळजवळ 50० आणि दक्षिण अंदाजे UP० वरून काही वाढवले</text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.1"> 50 आणि गळतीचा अंदाज घेण्याकरिता आमच्याकडे काही अपर आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="71.471" dur="0.067"> आमच्याकडे जवळजवळ S० आणि गळतीचा काही भाग असेल</text>
<text sub="clublinks" start="71.538" dur="0.267"> AND० आणि गळतीचे दक्षिण</text>
<text sub="clublinks" start="71.805" dur="2.569"> AND० आणि गळतीचा अंदाज संभवतो</text>
<text sub="clublinks" start="74.374" dur="0.167"> AND० आणि गळतीचा धंदा केवळ संभाव्यपणे करेल</text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.066"> AND० आणि गळतीचा धंदा कदाचित थांबेल</text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> AND० आणि गळतीचा धंदा कदाचित थांबेल</text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.067"> AND० आणि गळतीचा धंदा कदाचित तिथेच राहू शकेल</text>
<text sub="clublinks" start="74.774" dur="0.234"> केवळ त्यातच रहा</text>
<text sub="clublinks" start="75.008" dur="0.067"> संभाव्य मध्यभागी फक्त रहा</text>
<text sub="clublinks" start="75.075" dur="0.133"> मिडल 60 एसमध्ये केवळ संभाव्य रहा</text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> आजच्या मध्यभागी केवळ 60 तास उभे रहा</text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.1"> शक्यतो फक्त 60 मिनिटांच्या मध्यभागी राहा</text>
<text sub="clublinks" start="75.375" dur="0.1"> संभाव्यत: कमीतकमी मध्यभागी 60 मिनिटांवर रहा.</text>
<text sub="clublinks" start="75.475" dur="0.233"> कमी 60 मिडल आज रात्री.</text>
<text sub="clublinks" start="75.708" dur="0.101"> कमी 60 मिडल आज रात्री. साफ करा</text>
<text sub="clublinks" start="75.809" dur="0.133"> कमी 60 मिडल आज रात्री. मोकळे आकाश</text>
<text sub="clublinks" start="75.942" dur="0.067"> कमी 60 मिडल आज रात्री. आज रात्री स्काय साफ करा</text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.1"> कमी 60 मिडल आज रात्री. आज रात्री साफ करा</text>
<text sub="clublinks" start="76.109" dur="0.067"> कमी 60 मिडल आज रात्री. हे आज रात्री स्वच्छ करा</text>
<text sub="clublinks" start="76.176" dur="0.2"> हे आज रात्री स्वच्छ करा</text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="2.369"> आज रात्री स्पष्ट स्कायझ हे दिसते</text>
<text sub="clublinks" start="78.745" dur="0.167"> आज रात्री स्पष्ट स्कायझ हे खरोखर दिसत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="78.912" dur="0.133"> आज रात्री साफ स्कायझी खरोखर आनंद होत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="79.045" dur="0.067"> आज रात्री साफ स्कायझी खरोखर आनंददायक वाटते</text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.2"> खरोखर आनंददायी आज पहा</text>
<text sub="clublinks" start="79.312" dur="0.1"> खरोखर आनंददायक आज पहा आणि</text>
<text sub="clublinks" start="79.412" dur="0.167"> खरोखर आनंददायक आज आणि पहा</text>
<text sub="clublinks" start="79.579" dur="0.1"> खरोखर आनंददायक आज पहा आणि अगदी लवकरच टमोरो.</text>
<text sub="clublinks" start="79.679" dur="0.2"> आणि कायमच तात्विक.</text>
<text sub="clublinks" start="79.879" dur="0.067"> आणि कायमच तात्विक. 50 एस</text>
<text sub="clublinks" start="79.946" dur="0.067"> आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि</text>
<text sub="clublinks" start="80.013" dur="0.033"> आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि 60 एस</text>
<text sub="clublinks" start="80.046" dur="0.134"> आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि 60 एस टू</text>
<text sub="clublinks" start="80.18" dur="0.066"> आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि 60 एस प्रारंभ करण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="80.246" dur="2.837"> आणि कायमच तात्विक. प्रारंभ करण्यासाठी 50 एस आणि 60 एस</text>
<text sub="clublinks" start="83.083" dur="0.066"> आणि कायमच तात्विक. 50 एस आणि 60 एस रविवार सुरू करण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.267"> 50 एस आणि 60 एस रविवार सुरू करण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="83.416" dur="0.134"> रविवारी सकाळी प्रारंभ करण्यासाठी 50 एस आणि 60 एस</text>
<text sub="clublinks" start="83.55" dur="0.066"> 50 एस आणि 60 एस रविवारी पहाटे प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="83.616" dur="0.067"> 50 एस आणि 60 एस रविवारी पहाटे प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि</text>
<text sub="clublinks" start="83.683" dur="0.167"> 50 एस आणि 60 एस रविवारी पहाटे प्रक्रिया सुरू करून आणि त्याद्वारे</text>
<text sub="clublinks" start="83.85" dur="0.067"> 50 एस आणि 60 एस रविवारी पहाटे प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि टूमोरॉ द्वारे</text>
<text sub="clublinks" start="83.917" dur="0.3"> मॉर्निंग प्रक्रिया आणि टूमोरॉ द्वारे</text>
<text sub="clublinks" start="84.217" dur="0.1"> मॉर्निंग प्रोसेस आणि टुमोर्रो नंतर</text>
<text sub="clublinks" start="84.317" dur="0.067"> मॉर्निंग प्रक्रिया आणि आम्ही त्यानंतर लवकरच टूमोरॉ द्वारे</text>
<text sub="clublinks" start="84.384" dur="0.1"> मॉर्निंग प्रक्रिया आणि टूमोरो नंतर आम्ही करू</text>
<text sub="clublinks" start="84.484" dur="2.936"> मॉर्निंग प्रोसेस आणि टूमोर्रो आफ्टरन्यू अँड एनवायआरआय</text>
<text sub="clublinks" start="87.42" dur="0.1"> मॉर्निंग प्रोसेस आणि टूमोर्रो आफ्टरन्यू नंतर आम्ही एनआरआय 84 84</text>
<text sub="clublinks" start="87.52" dur="0.067"> मॉर्निंग प्रोसेस आणि टूमोरॉ नंतर आम्ही एनआरआय OR 84 किंवा</text>
<text sub="clublinks" start="87.587" dur="0.167"> नंतर आम्ही NYRI 84 किंवा होऊ</text>
<text sub="clublinks" start="87.754" dur="0.067"> नंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा असेच होऊ</text>
<text sub="clublinks" start="87.821" dur="0.066"> नंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा इतकेच होऊ</text>
<text sub="clublinks" start="87.887" dur="0.134"> त्यानंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा तसाच होऊ</text>
<text sub="clublinks" start="88.021" dur="0.1"> नंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा अगदी सरासरी असू</text>
<text sub="clublinks" start="88.121" dur="0.1"> त्यानंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा अगदी उच्च पातळीवर असू</text>
<text sub="clublinks" start="88.221" dur="0.1"> त्यानंतर आम्ही एनवायआरआय 84 किंवा इतके अत्यधिक सरासरी असू</text>
<text sub="clublinks" start="88.321" dur="0.067"> नंतर आम्ही एनवायआरआय 84 होऊ किंवा मी अगदी उच्च स्थितीत असू</text>
<text sub="clublinks" start="88.388" dur="0.2"> मी अगदी उच्च स्थितीवर आहे</text>
<text sub="clublinks" start="88.588" dur="0.133"> मी म्हटल्याप्रमाणे सरासरी उच्च</text>
<text sub="clublinks" start="88.721" dur="0.067"> म्हणून मी सरासरी म्हणालो त्याप्रमाणे सरासरी</text>
<text sub="clublinks" start="88.788" dur="0.1"> मी A० वर्षांच्या सुमारास सरासरी उच्च स्थितीवर.</text>
<text sub="clublinks" start="88.888" dur="0.167"> म्हणाले 80.</text>
<text sub="clublinks" start="89.055" dur="0.1"> म्हणालो, 80. आम्ही</text>
<text sub="clublinks" start="89.155" dur="0.067"> म्हणालो, 80. आम्ही जाऊ</text>
<text sub="clublinks" start="89.222" dur="0.1"> 80 च्या आसपास म्हणालो. आम्ही असू</text>
<text sub="clublinks" start="89.322" dur="0.134"> 80 च्या सुमारास म्हणाले. आम्ही वर असू</text>
<text sub="clublinks" start="89.456" dur="0.066"> 80 च्या आसपास म्हणालो. आम्ही सरासरीपेक्षा जास्त असू</text>
<text sub="clublinks" start="89.522" dur="0.267"> आम्ही सरासरी वर असू</text>
<text sub="clublinks" start="89.789" dur="1.869"> आम्ही सरासरी टूमोरॉवर असू</text>
<text sub="clublinks" start="91.658" dur="0.167"> आम्ही इतर सर्व साधारणपणे राहू</text>
<text sub="clublinks" start="91.825" dur="0.1"> आम्ही हे सर्व अगदी साधारणपणे वाढवू</text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.1"> आम्ही ते सर्व साधारणपणे अगदी कमी प्रमाणात वाढवू</text>
<text sub="clublinks" start="92.025" dur="0.067"> आम्ही आतापर्यंत हे सर्व साधारणपणे लक्षात ठेवू.</text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="0.166"> हे सर्व अजूनही चालू राहील</text>
<text sub="clublinks" start="92.258" dur="0.034"> तरीही हे सर्वत्र कायम राहील</text>
<text sub="clublinks" start="92.292" dur="0.133"> टूमोरॉव आयटी तरीही राहील</text>
<text sub="clublinks" start="92.425" dur="0.1"> टूमोरॉव आयटी एक प्रीती असेल</text>
<text sub="clublinks" start="92.525" dur="0.067"> टूमोरॉव आयटी खूप छान छान असेल</text>
<text sub="clublinks" start="92.592" dur="0.167"> या सर्व गोष्टींबरोबरच तो खूपच चांगला दिवस असेल.</text>
<text sub="clublinks" start="92.759" dur="0.2"> खूप छान दिवस व्हा.</text>
<text sub="clublinks" start="92.959" dur="0.067"> खूप छान दिवस व्हा. आपण</text>
<text sub="clublinks" start="93.026" dur="0.133"> खूप छान दिवस व्हा. आपण कदाचित</text>
<text sub="clublinks" start="93.159" dur="0.167"> खूप छान दिवस व्हा. आपण कदाचित सूचना</text>
<text sub="clublinks" start="93.326" dur="0.134"> खूप छान दिवस व्हा. आपण नम्रता सूचना देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="93.46" dur="0.066"> खूप छान दिवस व्हा. आपण नम्रता संपादन सूचना देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="93.526" dur="0.167"> आपण नम्रता संपादन सूचना देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="93.693" dur="0.033"> आपण नम्रता एडिगेशन नोटिस करू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="93.726" dur="0.067"> आपण न्युमिटी एडीजींग नोटिस ए</text>
<text sub="clublinks" start="93.793" dur="0.067"> आपण एक बिट जोडत आहात नम्रता सूचना</text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="0.067"> आपण थोडीशी हुबेहूबपणाची सूचना देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="93.927" dur="0.066"> आपण थोडीशी हुबेहूबपणाची सूचना देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="93.993" dur="0.101"> आपण शेवटपर्यंत थोडीशी मानवता एडिट करण्याच्या सूचना देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="94.094" dur="0.066"> आपण शेवटच्या तारखेस बिट एडिटिंग नोटिस देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="94.16" dur="1.902"> आपण शेवटच्या शेवटी थोडीशी संपादन करत असलेल्या नोटिसची सूचना देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="96.062" dur="0.067"> आपण दिवसाच्या समाप्तीद्वारे थोडीशी मानवता एडिट करण्याच्या सूचना देऊ शकता</text>
<text sub="clublinks" start="96.129" dur="0.233"> दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप</text>
<text sub="clublinks" start="96.362" dur="0.067"> दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप करा</text>
<text sub="clublinks" start="96.429" dur="0.034"> दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप करा</text>
<text sub="clublinks" start="96.463" dur="0.066"> दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप करा एक दिवस आहे</text>
<text sub="clublinks" start="96.529" dur="0.134"> दिवसाचा शेवट करून एक बिट वापरा एक बिट असेल</text>
<text sub="clublinks" start="96.663" dur="0.066"> दिवसाचा शेवट करून एक बिट अप करा एक बिट वॉर्मर असेल</text>
<text sub="clublinks" start="96.729" dur="0.101"> दिवसाच्या अखेरीस एक बिट अप करा एक बिट वॉर्मर पण असेल</text>
<text sub="clublinks" start="96.83" dur="0.066"> दिवसाच्या अखेरीस एक बिट अप करा पण आम्ही आमच्यात एक बिट वॉर्मर असू</text>
<text sub="clublinks" start="96.896" dur="0.234"> आम्ही पण एक बिट वॉर्मर होऊ</text>
<text sub="clublinks" start="97.13" dur="0.1"> हे आम्ही अद्याप एक बिट वॉर्मर होऊ</text>
<text sub="clublinks" start="97.23" dur="0.1"> हे आम्ही एक बिट वॉर्मर होऊ पण आम्ही अजूनही राहू</text>
<text sub="clublinks" start="97.33" dur="0.067"> हे एक बिट वॉर्मर असेल परंतु आम्ही अजून बरेच काही करू</text>
<text sub="clublinks" start="97.397" dur="0.167"> हे एक बिट वॉर्मर असेल परंतु आम्ही अद्याप बरेच काही करू</text>
<text sub="clublinks" start="97.564" dur="0.066"> हे एक बिट वॉर्मर असेल परंतु आम्ही अजूनही सनशाईनच्या बर्‍याच गोष्टी करू</text>
<text sub="clublinks" start="97.63" dur="0.067"> हे एक बिट वॉर्मर असेल परंतु आम्ही अजूनही सनशाईन आणि बरेच काही मिळवू शकतो</text>
<text sub="clublinks" start="97.697" dur="0.234"> अजूनही खूप जास्त सनशाईन आणि</text>
<text sub="clublinks" start="97.931" dur="0.066"> अजूनही खूप जास्त सनशाईन आणि खरोखरच आहे</text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.134"> अद्याप खूप जास्त सनशाईन आणि खरोखरच आयटी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="98.131" dur="0.1"> अजूनही खूप जास्त सनशाईन आहेत आणि खरोखरच हे आवश्यक आहे</text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.1"> अजूनही खूप जास्त सनशाईन आहेत आणि अद्याप हे आवश्यक आहे</text>
<text sub="clublinks" start="98.331" dur="2.002"> अजूनही खूप जास्त सनशाईन आहेत आणि आतापर्यंत हे फक्त थांबले पाहिजे</text>
<text sub="clublinks" start="100.333" dur="0.067"> अद्याप खूप जास्त सनशाईन असेल आणि आतापर्यंत हे फक्त असलेच पाहिजे</text>
<text sub="clublinks" start="100.4" dur="0.167"> खरोखर हे फक्त असलेच पाहिजे</text>
<text sub="clublinks" start="100.567" dur="0.1"> खरोखर हे फक्त ए</text>
<text sub="clublinks" start="100.667" dur="0.167"> खरोखर हे अद्याप खूपच असले पाहिजे</text>
<text sub="clublinks" start="100.834" dur="0.1"> खरोखर हे अद्याप खूप आनंद झाला पाहिजे</text>
<text sub="clublinks" start="100.934" dur="0.066"> खरोखर हे फक्त एक आनंददायक प्रकार असावा</text>
<text sub="clublinks" start="101" dur="0.067"> खरोखर हे फक्त एक आनंददायक प्रकार असू नये</text>
<text sub="clublinks" start="101.067" dur="0.134"> खरोखर फक्त दिवसाचा एक अत्यंत आनंददायक प्रकार असावा.</text>
<text sub="clublinks" start="101.201" dur="0.2"> दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार.</text>
<text sub="clublinks" start="101.401" dur="0.1"> दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. दिसत</text>
<text sub="clublinks" start="101.501" dur="0.133"> दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. काय पहा</text>
<text sub="clublinks" start="101.634" dur="0.1"> दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. काय घडते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.101"> दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. यानंतर काय होते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="101.835" dur="0.066"> दिवसाचा एक अतिशय सुखद प्रकार. त्यानंतर काय होते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="101.901" dur="0.234"> त्यानंतर काय होते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="102.135" dur="0.067"> त्या सोमवार नंतर काय होते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="102.202" dur="0.133"> त्या सोमवार आणि त्यानंतर काय होते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="102.335" dur="0.1"> त्या सोमवार आणि शिक्षणानंतर काय होते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="102.435" dur="2.136"> त्या सोमवार आणि आजच्या आठवड्यात काय होते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="104.571" dur="0.066"> सोमवार व आज आम्ही ज्या मार्गावर आहोत त्या नंतर काय होते ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.201"> सोमवार आणि शिकारी आम्ही आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="104.838" dur="0.066"> सोमवार आणि अभ्यासक्रम आम्ही आत आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="104.904" dur="0.134"> सोमवार आणि शिकवण्या मध्ये आम्ही आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="105.038" dur="0.067"> सोमवार आणि अभ्यासक्रम आम्ही मध्यभागी आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="105.105" dur="0.066"> सोमवार आणि अभ्यास आम्ही मिडल 80 एस मध्ये आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="0.1"> सोमवार आणि अभ्यास आम्ही मध्यभागी S० च्या दशकात आणि</text>
<text sub="clublinks" start="105.271" dur="0.067"> सोमवार आणि अभ्यासक्रम आम्ही 80० आणि त्यातील मिडल मध्ये आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.067"> सोमवार आणि गुरुवारी आम्ही 80० च्या दशकात आणि त्यानंतर मी</text>
<text sub="clublinks" start="105.405" dur="0.2"> मध्यभागी 80 व त्यानंतर मी</text>
<text sub="clublinks" start="105.605" dur="0.234"> मध्यभागी 80 आणि त्यानंतर मी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="105.839" dur="0.166"> मिडल S० च्या दशकात आणि त्यानंतर मी टेम्परेचर केले</text>
<text sub="clublinks" start="106.005" dur="0.067"> मध्यभागी S० च्या दशकात आणि नंतर मी संभाव्यत: टेम्परेचर करतो</text>
<text sub="clublinks" start="106.072" dur="0.234"> संभाव्यत: टेम्परेचर आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="106.306" dur="0.066"> संभाव्यत: टेम्परेचर आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="106.372" dur="0.067"> संभाव्यत: अंदाजे 85</text>
<text sub="clublinks" start="106.439" dur="2.636"> संभाव्यत: अंदाजे OR T किंवा</text>
<text sub="clublinks" start="109.075" dur="0.1"> संभाव्यत: 85 किंवा 86 च्या आसपास टेम्परेचर आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="109.175" dur="0.134"> संभाव्यत: अंदाजे OR 85 किंवा L 86 च्या आसपास टेम्परेचर आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="109.309" dur="0.1"> संभाव्यत: T 85 किंवा AL 86 च्या आसपास टेम्परेचर आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="109.409" dur="0.067"> संभाव्यत: अंदाजे 85 किंवा 86 सर्व मार्ग आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.266"> संपूर्ण 85 किंवा 86 सर्व मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.101"> 85 किंवा 86 सर्व मार्ग मार्गे</text>
<text sub="clublinks" start="109.843" dur="0.133"> या माध्यमातून 85 किंवा 86 सर्व मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="109.976" dur="0.167"> हे येत असलेल्या सर्व मार्ग 85 किंवा 86 च्या आसपास</text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.1"> हे येत वर्कवॉकच्या माध्यमातून 85 किंवा 86 सर्व मार्ग.</text>
<text sub="clublinks" start="110.243" dur="0.2"> हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे.</text>
<text sub="clublinks" start="110.443" dur="0.1"> हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि</text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.034"> हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="110.577" dur="0.1"> हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="110.677" dur="0.066"> हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि पहाण्यासाठी फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.101"> हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि फक्त ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="110.844" dur="0.066"> हे येत असलेल्या वर्कवीकद्वारे. आणि त्या पाहण्यासारखे फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="110.91" dur="0.267"> आणि त्या पाहण्यासारखे फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="111.177" dur="0.1"> आणि त्या सरासरीने पहायला हवे</text>
<text sub="clublinks" start="111.277" dur="0.134"> आणि त्या सरासरी उंचावर पाहण्यासारखे फक्त,</text>
<text sub="clublinks" start="111.411" dur="1.902"> आणि आम्ही त्या सरासरीच्या उच्चांकाकडे पाहतो आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="113.313" dur="0.167"> आणि या सरासरी उंचावर पहायला हवे, आम्ही नाही</text>
<text sub="clublinks" start="113.48" dur="0.066"> आणि या सरासरी उंचावर पहायला हवे, आम्ही देखील नाही</text>
<text sub="clublinks" start="113.546" dur="0.2"> सरासरी उंची, आम्ही देखील नाही</text>
<text sub="clublinks" start="113.746" dur="0.101"> सरासरी उंची, आम्ही फार दूर नाही</text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.166"> सरासरी उंची, आम्ही फार दूर नाही</text>
<text sub="clublinks" start="114.013" dur="0.067"> सरासरी उंची, आम्ही नोव्हेंबरपासून फारसे नाही</text>
<text sub="clublinks" start="114.08" dur="0.1"> सरासरी उंची, आम्ही आता नोव्हेंबरपासून फारसे नाही</text>
<text sub="clublinks" start="114.18" dur="0.067"> सरासरी उंची, आता आम्ही नोव्हेंबर पासून फारच कमी नाही</text>
<text sub="clublinks" start="114.247" dur="0.067"> सरासरी उंची, आम्ही आता नोव्हेंबरपासून फारच दूर नाही</text>
<text sub="clublinks" start="114.314" dur="0.267"> आता जेव्हा नोव्हेंबरपासून दूर</text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.1"> आता सरासरी पासून नोव्हेंबरपासून दूर</text>
<text sub="clublinks" start="114.681" dur="0.066"> आता सरासरी कमाल तेव्हा नोव्हेंबर पासून</text>
<text sub="clublinks" start="114.747" dur="0.067"> आता सरासरी कमाल आहे तेव्हा नोव्हेंबर पासून खूपच</text>
<text sub="clublinks" start="114.814" dur="0.067"> आता सरासरी कमाल आहे तेव्हा नोव्हेंबर पासून दूर</text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="2.703"> आता सरासरी कमाल आहे तेव्हा नोव्हेंबर पासून</text>
<text sub="clublinks" start="117.584" dur="0.1"> 70 नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा सरासरीचे सरासरी जास्त असेल तेव्हा नोव्हेंबरपासून खूपच दूर</text>
<text sub="clublinks" start="117.684" dur="0.066"> आता नोव्हेंबर पासून खूपच सरासरी 70 च्या दशकात असताना</text>
<text sub="clublinks" start="117.75" dur="0.201"> सरासरी 70 च्या दशकात आहे</text>
<text sub="clublinks" start="117.951" dur="0.066"> सरासरी 70 च्या दशकात आहे</text>
<text sub="clublinks" start="118.017" dur="0.134"> नवीनसाठी सरासरी 70 च्या दशकात आहे</text>
<text sub="clublinks" start="118.151" dur="0.1"> नवीन ऑलिन्ससाठी सरासरी 70 च्या दशकात आहे</text>
<text sub="clublinks" start="118.251" dur="0.1"> नवीन ऑरलियन्स क्षेत्रासाठी सरासरी 70 च्या दशकात आहे.</text>
<text sub="clublinks" start="118.351" dur="0.3"> न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र.</text>
<text sub="clublinks" start="118.651" dur="0.1"> न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू</text>
<text sub="clublinks" start="118.751" dur="0.067"> न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू आम्ही करू</text>
<text sub="clublinks" start="118.818" dur="0.1"> न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू आम्ही मिळवू</text>
<text sub="clublinks" start="118.918" dur="0.1"> न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू आम्ही त्यात येऊ</text>
<text sub="clublinks" start="119.018" dur="0.067"> न्यू ऑर्लिन्स क्षेत्र. हळूहळू आम्ही त्यात मिळू</text>
<text sub="clublinks" start="119.085" dur="0.234"> हळूहळू आम्ही त्यात मिळू</text>
<text sub="clublinks" start="119.319" dur="0.1"> वस्तुतः आम्ही त्या श्रेणीत येऊ</text>
<text sub="clublinks" start="119.419" dur="0.067"> हळूहळू आम्ही ज्यामध्ये बदल करू</text>
<text sub="clublinks" start="119.486" dur="0.133"> हळूहळू आम्ही जिथे आमच्यात बदल करू</text>
<text sub="clublinks" start="119.619" dur="2.436"> साधारणपणे आम्ही आमच्या सरासरीच्या श्रेणीत बदल करू.</text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="0.167"> आमची सरासरी आम्ही कुठे मिळवू शकतो ते बदलूया.</text>
<text sub="clublinks" start="122.222" dur="0.066"> आमची सरासरी किती आहे तेथे बदलू या</text>
<text sub="clublinks" start="122.288" dur="0.167"> आमची सरासरी किती आहे ते बदला</text>
<text sub="clublinks" start="122.455" dur="0.067"> आमची सरासरी किती आहे ते बदला</text>
<text sub="clublinks" start="122.522" dur="0.067"> आमचे सरासरी उच्च श्रेणी तेथे आहे</text>
<text sub="clublinks" start="122.589" dur="0.066"> आमचे सरासरीचे प्रमाण कमी असेल तेथे बदला</text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="0.201"> आमचे सरासरीचे प्रमाण कमीतकमी 60 च्या दशकात आहे.</text>
<text sub="clublinks" start="122.856" dur="0.2"> कमी 60 एस मध्ये.</text>
<text sub="clublinks" start="123.056" dur="0.1"> कमी 60 एस मध्ये. ते</text>
<text sub="clublinks" start="123.156" dur="0.133"> कमी 60 एस मध्ये. फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="123.289" dur="0.1"> कमी 60 एस मध्ये. फक्त हे करू नका</text>
<text sub="clublinks" start="123.389" dur="0.101"> कमी 60 एस मध्ये. फक्त ध्वनी नाही</text>
<text sub="clublinks" start="123.49" dur="0.066"> कमी 60 एस मध्ये. फक्त आवाज योग्य वाटत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="123.556" dur="0.167"> फक्त आवाज योग्य वाटत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="123.723" dur="0.1"> हे फक्त आवाज योग्य वाटत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="123.823" dur="0.1"> हे फक्त या गोष्टीवर आवाज देत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="123.923" dur="0.067"> या पॉईंटवर फक्त आवाज योग्य वाटत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="123.99" dur="0.067"> फक्त या पॉईंटवर ध्वनी ठरत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="124.057" dur="0.1"> फक्त या पॉईंटवर ध्वनी ठरत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="124.157" dur="0.1"> हे फक्त या वर्षाच्या पॉईंटवर ध्वनी देत ​​नाही.</text>
<text sub="clublinks" start="124.257" dur="0.267"> वर्षाच्या या टप्प्यावर</text>
<text sub="clublinks" start="124.524" dur="0.1"> वर्षाच्या या टप्प्यावर लक्षात ठेवा</text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="1.735"> वर्षाच्या या टप्प्यावर आपले स्मरण</text>
<text sub="clublinks" start="126.359" dur="0.1"> वर्षाच्या या टप्प्यावर आपले वजन लक्षात ठेवा</text>
<text sub="clublinks" start="126.459" dur="0.134"> वर्षाच्या या टप्प्यावर आपले वजनदार कोट लक्षात ठेवा</text>
<text sub="clublinks" start="126.593" dur="0.066"> वर्षाच्या या टप्प्यावर आपल्या अवजड कोट्स लक्षात ठेवा आणि</text>
<text sub="clublinks" start="126.659" dur="0.234"> आपल्या अवजड कोट्स लक्षात ठेवा आणि</text>
<text sub="clublinks" start="126.893" dur="0.1"> आपल्या अवजड कोट्स आणि गोष्टी लक्षात ठेवा</text>
<text sub="clublinks" start="126.993" dur="0.1"> आपल्या अवजड कोट आणि ज्या गोष्टी आवडतात त्या लक्षात ठेवा</text>
<text sub="clublinks" start="127.093" dur="0.067"> आपल्या अवजड कोट्स आणि त्या गोष्टी आवडत्या लक्षात ठेवा</text>
<text sub="clublinks" start="127.16" dur="0.1"> आपल्या अवजड कोट्स आणि गोष्टी आम्हाला आवडतील याची आठवण ठेवा</text>
<text sub="clublinks" start="127.26" dur="0.067"> आपल्या अवघड कोट्स आणि गोष्टी ज्या आम्हाला आवडतात त्या लक्षात ठेवा.</text>
<text sub="clublinks" start="127.327" dur="0.267"> ज्या गोष्टी आम्हाला आवडतात त्यांना</text>
<text sub="clublinks" start="127.594" dur="0.133"> ज्या गोष्टी आम्हाला पाहिजे त्या आवडत्या</text>
<text sub="clublinks" start="127.727" dur="0.1"> ज्या गोष्टी आम्हाला पाहिजे त्या आवडत्या</text>
<text sub="clublinks" start="127.827" dur="0.067"> ज्या गोष्टी आम्हाला आवडत आहेत त्यांना पाहिजे</text>
<text sub="clublinks" start="127.894" dur="0.1"> ज्या गोष्टी आम्हाला आवडत आहेत त्यांना पाहिजे.</text>
<text sub="clublinks" start="127.994" dur="0.2"> त्यांना गरज नाही.</text>
<text sub="clublinks" start="128.194" dur="0.2"> त्यांना गरज नाही. परंतु</text>
<text sub="clublinks" start="128.394" dur="0.101"> त्यांना गरज नाही. पण साधारणपणे</text>
<text sub="clublinks" start="128.495" dur="0.1"> त्यांना गरज नाही. पण हळूहळू ते</text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="2.135"> त्यांना गरज नाही. पण त्या वेळेस</text>
<text sub="clublinks" start="130.73" dur="0.067"> त्यांना गरज नाही. पण खरोखर मी त्या वेळी</text>
<text sub="clublinks" start="130.797" dur="0.233"> पण खरोखर मी त्या वेळी</text>
<text sub="clublinks" start="131.03" dur="0.067"> पण खरोखर मी विचार करतो त्या वेळी</text>
<text sub="clublinks" start="131.097" dur="0.1"> पण खरोखर मी विचार करतो त्या वेळी</text>
<text sub="clublinks" start="131.197" dur="0.034"> पण खरोखर मी ज्यावेळेस विचार करतो त्या वेळेस जात आहे</text>
<text sub="clublinks" start="131.231" dur="0.1"> पण खरोखर मी ज्यावेळेस विचार करतो त्या वेळेला जात आहे</text>
<text sub="clublinks" start="131.331" dur="0.1"> पण खरोखर मी विचार करतो त्या वेळी येण्यास जात आहे.</text>
<text sub="clublinks" start="131.431" dur="0.167"> विचार येत आहे.</text>
<text sub="clublinks" start="131.598" dur="0.133"> विचार येत आहे. आम्ही</text>
<text sub="clublinks" start="131.731" dur="0.134"> विचार येत आहे. आम्ही विचार करतो</text>
<text sub="clublinks" start="131.865" dur="0.066"> विचार येत आहे. आम्ही विचार करतो</text>
<text sub="clublinks" start="131.931" dur="0.134"> विचार येत आहे. आम्ही बघतोय विचार करतो</text>
<text sub="clublinks" start="132.065" dur="0.133"> विचार येत आहे. आम्ही त्याकडे पाहत आहोत असे आम्हाला वाटते</text>
<text sub="clublinks" start="132.198" dur="0.067"> विचार येत आहे. आम्ही उष्णकटिबंधीयांकडे पाहत आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="132.265" dur="0.2"> आम्ही उष्णकटिबंधीयांकडे पाहत आहोत असे आम्हाला वाटते</text>
<text sub="clublinks" start="132.465" dur="0.1"> आम्ही उष्ण प्रदेशात शोधत आहोत असे आम्हाला वाटते</text>
<text sub="clublinks" start="132.565" dur="0.234"> आम्ही अजूनही उष्ण प्रदेशात शोधत आहोत असे वाटते</text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="2.069"> आम्ही उष्णदेशीयांकडे पाहत आहोत असे वाटते की ते नेहमीच दुर्दैवाने आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="134.868" dur="0.066"> आम्ही उष्ण कटिबंधांकडे पहात आहोत असे वाटते की आम्ही नेहमीच बोलतो आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="134.934" dur="0.234"> अद्याप अनियंत्रितपणे बोलणे आहे</text>
<text sub="clublinks" start="135.168" dur="0.1"> याबद्दल अजूनही अनियंत्रितपणे बोलणे आहे</text>
<text sub="clublinks" start="135.268" dur="0.067"> त्या बद्दल अजूनही बोलणे असुरक्षित आहे</text>
<text sub="clublinks" start="135.335" dur="0.066"> त्या बद्दल अजूनही बोलणे असुरक्षित आहे</text>
<text sub="clublinks" start="135.401" dur="0.067"> आम्ही आमच्या विषयी अजूनही बोलतो आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="135.468" dur="0.1"> आम्ही जे मिळवतो त्याबद्दल अजूनही अनौपचारिकपणे बोलत आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="135.568" dur="0.1"> आम्ही जशास तसे मिळतो याबद्दल नेहमीच अनियंत्रितपणे बोलणे चालू आहे</text>
<text sub="clublinks" start="135.668" dur="0.067"> आम्ही जशास तसे मिळतो याबद्दल नेहमीच अनियंत्रितपणे बोलणे चालू आहे</text>
<text sub="clublinks" start="135.735" dur="0.234"> त्याबद्दल आम्ही ज्यात आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.1"> त्या बद्दल आम्ही दुस IN्या क्रमांकावर आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="136.069" dur="0.067"> याबद्दल आम्ही दुसर्‍या अर्ध्या भागामध्ये जाऊ</text>
<text sub="clublinks" start="136.136" dur="0.133"> त्याबद्दल आम्ही दुस H्या अर्ध्या भागामध्ये जाऊ</text>
<text sub="clublinks" start="136.269" dur="0.1"> त्याबद्दल आम्ही ऑक्टोबरच्या दुस H्या अर्ध्या भागामध्ये येऊ.</text>
<text sub="clublinks" start="136.369" dur="0.167"> ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग.</text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.1"> ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही</text>
<text sub="clublinks" start="136.636" dur="0.067"> ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="136.703" dur="2.536"> ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही दोन आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="139.239" dur="0.166"> ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही दोन स्पॉट्स आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="139.405" dur="0.101"> ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही दोन स्पॉट्स गरज नाहीत</text>
<text sub="clublinks" start="139.506" dur="0.066"> ऑक्टोबरचा दुसरा अर्धा भाग. आम्ही दोन स्पॉट्स आवश्यक नाही</text>
<text sub="clublinks" start="139.572" dur="0.234"> आम्ही दोन स्पॉट्स आवश्यक नाही</text>
<text sub="clublinks" start="139.806" dur="0.133"> आम्ही यापैकी आणखी दोन स्पॉट्स आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="139.939" dur="0.1"> आम्ही या शोधात आणखी दोन जागा मिळवतो</text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.101"> आमच्याकडे या आवडीनुसार दोन स्पॉट्सही नाहीत</text>
<text sub="clublinks" start="140.14" dur="0.1"> आम्हाला हे आवडत असलेल्या गोष्टींपेक्षा दोनदा अधिक स्पॉट्स आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.066"> आमच्याकडे या गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत त्यापैकी दोन पुष्कळ स्पॉट आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="140.306" dur="0.167"> हे जे चालत आहे तेवढे आवडीचे</text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.1"> हे आवडत आहे हे त्याकडे जात आहे</text>
<text sub="clublinks" start="140.573" dur="0.067"> हे आवडत आहे हे आणण्यासाठी जात आहे</text>
<text sub="clublinks" start="140.64" dur="0.133"> हे पहात असलेले हे काही आणण्यासारखे आहे</text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.067"> या आवडीनुसार ते कोणत्याही परिणाम आणत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="140.84" dur="0.167"> कोणत्याही प्रभाव आणण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="141.007" dur="0.167"> कोणत्याही प्रभाव आणण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.1"> लुझियानामध्ये कोणतेही प्रभाव आणणे.</text>
<text sub="clublinks" start="141.274" dur="0.2"> लुइसियाना</text>
<text sub="clublinks" start="141.474" dur="2.136"> लुइसियाना परंतु</text>
<text sub="clublinks" start="143.61" dur="0.033"> लुइसियाना पण फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="143.643" dur="0.133"> लुइसियाना पण फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="143.776" dur="0.101"> लुइसियाना पण फक्त बोलायला</text>
<text sub="clublinks" start="143.877" dur="0.1"> लुइसियाना पण फक्त बोलण्यासाठी फक्त</text>
<text sub="clublinks" start="143.977" dur="0.2"> लुइसियाना परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी,</text>
<text sub="clublinks" start="144.177" dur="0.2"> परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी,</text>
<text sub="clublinks" start="144.377" dur="0.067"> परंतु त्यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी फक्त हेच</text>
<text sub="clublinks" start="144.444" dur="0.067"> परंतु त्यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी फक्त हेच</text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.066"> पण त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी, हे आपण आहात</text>
<text sub="clublinks" start="144.577" dur="0.067"> परंतु त्यांच्याशी फक्त बोलण्यासाठी, आपण हे करू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.067"> परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त इतकेच सांगायला सांगा, हे आपण पाहू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.167"> परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी, हे आपण पाहू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="144.878" dur="0.066"> परंतु त्यांच्याबद्दल फक्त बोलण्यासाठी, हे आपण पाहू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="144.944" dur="0.201"> हे आपण पाहू शकता तर एक</text>
<text sub="clublinks" start="145.145" dur="0.066"> आपण पाहिले तर हे आपण पाहू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.067"> आपण पहात असाल तर हे आपण पाहू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="145.278" dur="0.167"> आपण पहात असल्यास हे आपण पाहू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="145.445" dur="2.235"> आपण स्टीलिट वर पहात असाल तर हे आपण पाहू शकता</text>
<text sub="clublinks" start="147.68" dur="0.167"> हे आपण पाहू शकता जर आपण उपग्रह प्रतिमा पाहिल्यास,</text>
<text sub="clublinks" start="147.847" dur="0.2"> उपग्रह प्रतिमा पहा,</text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.167"> काही उपग्रह प्रतिमा पहा, काही</text>
<text sub="clublinks" start="148.214" dur="0.1"> उपग्रह प्रतिमा पहा, काही फिरविणे</text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.167"> उपग्रह प्रतिमा पहा, येथे काही परिभ्रमण</text>
<text sub="clublinks" start="148.481" dur="0.067"> उपग्रह प्रतिमा पहा, येथे काही रोटेशन प्रारंभ करा</text>
<text sub="clublinks" start="148.548" dur="0.167"> येथे काही फिरविणे प्रारंभ करा</text>
<text sub="clublinks" start="148.715" dur="0.066"> येथे काही फिरण्यास प्रारंभ</text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="0.034"> काही रोटेशन येथे पहाण्यासाठी प्रारंभ</text>
<text sub="clublinks" start="148.815" dur="0.067"> काही परिभ्रमण येथे पहाण्यासाठी आरंभ</text>
<text sub="clublinks" start="148.882" dur="0.066"> काही फिरविणे येथे एक बिट पहाण्यासाठी प्रारंभ करा</text>
<text sub="clublinks" start="148.948" dur="0.1"> काही परिभ्रमण येथे एक बिट पहाण्यासाठी प्रारंभ</text>
<text sub="clublinks" start="149.048" dur="0.134"> काही परिभ्रमण येथे फिरकीचे एक बिट पहाण्यासाठी प्रारंभ</text>
<text sub="clublinks" start="149.182" dur="0.067"> काही परिभ्रमण येथे फिरण्याची जागा मिळवण्यासाठी एक बिट पहाण्यासाठी सुरूवात</text>
<text sub="clublinks" start="149.249" dur="0.2"> फिरकीचा एक बिट पहाण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="149.449" dur="2.536"> स्पिनच्या आसपास एक बिट पहाण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="151.985" dur="0.167"> खाली फिरलेल्या स्पिनचा एक बिट पहाण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="152.152" dur="0.133"> कमी दाबाच्या स्पिनचा एक बिट पहाण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="152.285" dur="0.1"> कमी दाब केंद्र म्हणून स्पिनच्या आसपास एक बिट पहाण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="152.385" dur="0.067"> प्रेस सेंटरच्या खाली स्पिनचा एक बिट पाहण्यासाठी</text>
<text sub="clublinks" start="152.452" dur="0.2"> जे कमी दबाव केंद्र आहे</text>
<text sub="clublinks" start="152.652" dur="0.033"> जे होते कमी दाबा केंद्र</text>
<text sub="clublinks" start="152.685" dur="0.067"> जे दबाव केंद्र आहे ते ए</text>
<text sub="clublinks" start="152.752" dur="0.167"> काहीही नसलेले कमी दाब केंद्र</text>
<text sub="clublinks" start="152.919" dur="0.067"> अलीकडील दबाव नसलेले कमी दाब केंद्र</text>
<text sub="clublinks" start="152.986" dur="0.167"> एक कमी ट्रॉपिकल खाली असलेले कमी दाब केंद्र</text>
<text sub="clublinks" start="153.153" dur="0.066"> तो कमी दबाव केंद्र आहे ज्यात एक अलीकडील ट्रॉपिकल कमी दबाव आहे</text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.234"> एक नॉन ट्रॉपिकल कमी दबाव होता</text>
<text sub="clublinks" start="153.453" dur="0.1"> एक कमी ट्रॉपिकल कमी दबाव केंद्र होता.</text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="2.636"> केंद्र.</text>
<text sub="clublinks" start="156.189" dur="0.167"> केंद्र. परंतु</text>
<text sub="clublinks" start="156.356" dur="0.066"> केंद्र. पण आम्ही</text>
<text sub="clublinks" start="156.422" dur="0.101"> केंद्र. पण आम्ही असू शकतो</text>
<text sub="clublinks" start="156.523" dur="0.133"> केंद्र. पण आम्ही पाहू शकतो</text>
<text sub="clublinks" start="156.656" dur="0.167"> केंद्र. पण आम्ही ते पाहू शकतो</text>
<text sub="clublinks" start="156.823" dur="0.067"> केंद्र. परंतु आम्ही ते शक्यतो पाहतो</text>
<text sub="clublinks" start="156.89" dur="0.267"> परंतु आम्ही ते शक्यतो पाहतो</text>
<text sub="clublinks" start="157.157" dur="0.1"> पण आम्ही हे शक्यतो विकास पाहु शकतो.</text>
<text sub="clublinks" start="157.257" dur="0.267"> विकास.</text>
<text sub="clublinks" start="157.524" dur="0.033"> विकास. आहे</text>
<text sub="clublinks" start="157.557" dur="0.1"> विकास. तिथे एक</text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.133"> विकास. तिची उच्च आहे</text>
<text sub="clublinks" start="157.79" dur="0.067"> विकास. तिची उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="157.857" dur="0.1"> विकास. तिची उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="157.957" dur="0.067"> विकास. त्यापैकी एक उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="2.469"> त्यापैकी एक उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="160.493" dur="0.067"> त्या घडण्याची एक उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="160.56" dur="0.167"> त्यामध्ये होण्याची एक उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="160.727" dur="0.1"> त्यामध्ये होण्याची एक उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="160.827" dur="0.133"> पुढच्या काळात घडणा OF्या घटनांची उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="160.96" dur="0.1"> पुढील जोडप्यात घडण्याची एक उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="161.06" dur="0.067"> पुढच्या जोडप्यात घडण्याची एक उच्च संधी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="161.127" dur="0.2"> पुढील जोडप्यात होत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="161.327" dur="0.167"> दिवसांच्या पुढील जोडप्यात आनंद होत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="161.494" dur="0.067"> दिवस संभाव्य पुढच्या जोडप्यात होत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="161.561" dur="0.167"> संभाव्यत: पुढील दिवसांच्या जोडप्यातून</text>
<text sub="clublinks" start="161.728" dur="0.066"> आजूबाजूच्या दिवसाच्या पुढील जोडप्यात घडत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="161.794" dur="0.067"> दिवसाच्या पुढच्या जोडप्यात घडणे संभाव्यत: टॅमरो किंवा द्वारा</text>
<text sub="clublinks" start="161.861" dur="0.234"> आजूबाजूचे दिवस किंवा द्वारा</text>
<text sub="clublinks" start="162.095" dur="0.1"> आजचे दिवस किंवा सोमवार द्वारा संभाव्य दिवस.</text>
<text sub="clublinks" start="162.195" dur="0.2"> सोमवार</text>
<text sub="clublinks" start="162.395" dur="0.1"> सोमवार आणि</text>
<text sub="clublinks" start="162.495" dur="0.1"> सोमवार आणि ते</text>
<text sub="clublinks" start="162.595" dur="0.067"> सोमवार आणि तेही</text>
<text sub="clublinks" start="162.662" dur="0.067"> सोमवार आणि ते मिळवा</text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="2.002"> सोमवार आणि त्या मिळतील</text>
<text sub="clublinks" start="164.731" dur="0.066"> सोमवार आणि ते नाव मिळवा</text>
<text sub="clublinks" start="164.797" dur="0.267"> आणि ते नाव मिळवा</text>
<text sub="clublinks" start="165.064" dur="0.067"> आणि ते नाव एपिसिल असावे</text>
<text sub="clublinks" start="165.131" dur="0.1"> आणि ते नाव एपिसिल आणि प्राप्त कराल</text>
<text sub="clublinks" start="165.231" dur="0.067"> आणि ते नाव एपिसिल आणि नंतर मिळेल</text>
<text sub="clublinks" start="165.298" dur="0.1"> आणि ते आम्हाला एपिसिल आणि नंतर नाव मिळेल</text>
<text sub="clublinks" start="165.398" dur="0.1"> आणि ते आम्हाला एपिसिल असावे आणि आम्ही पुन्हा ते नाव मिळवा</text>
<text sub="clublinks" start="165.498" dur="0.067"> आणि ते आम्हाला एपिसिल नाव मिळेल आणि त्यानंतर आम्ही असू</text>
<text sub="clublinks" start="165.565" dur="0.2"> एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="165.765" dur="0.1"> एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही हे आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="165.865" dur="0.1"> एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही हा स्पॉट कायम ठेवू</text>
<text sub="clublinks" start="165.965" dur="0.1"> एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही हे स्पॉट अजूनही चालू ठेवू</text>
<text sub="clublinks" start="166.065" dur="0.167"> एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही हा स्पॉट आम्ही जो आहोत आम्ही आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="166.232" dur="0.067"> एपिसिलॉन आणि त्यानंतर आम्ही पहात आहोत हे स्पॉट आम्ही अजूनही ठेवत आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="166.299" dur="0.167"> आम्ही पहात असलेले हे स्पॉट</text>
<text sub="clublinks" start="166.466" dur="0.067"> आम्ही पहात असलेले हे स्पॉट</text>
<text sub="clublinks" start="166.533" dur="0.133"> आम्ही पहात असलेले हे स्पॉट</text>
<text sub="clublinks" start="166.666" dur="2.336"> हे स्पॉट जे आम्ही वेस्टर्नमध्ये पहात आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="169.002" dur="0.066"> हे स्पॉट जे आम्ही वेस्टर्न कॅरिबियनमध्ये पहात आहोत</text>
<text sub="clublinks" start="169.068" dur="0.167"> आम्ही वेस्टर्न कॅरिबियन बट मध्ये पहात आहोत हे स्पॉट</text>
<text sub="clublinks" start="169.235" dur="0.067"> हे वेस्टर्न कॅरिबियन परंतु आम्ही पहात आहोत हे स्पॉट</text>
<text sub="clublinks" start="169.302" dur="0.234"> वेस्टर्न कॅरिबियन पण आयटी मध्ये</text>
<text sub="clublinks" start="169.536" dur="0.1"> वेस्टर्न कॅरिबियन मध्ये पण हे दिसते</text>
<text sub="clublinks" start="169.636" dur="0.1"> वेस्टर्न कॅरिबियनमध्ये पण ते आवडते</text>
<text sub="clublinks" start="169.736" dur="0.066"> वेस्टर्न कॅरिबियन मध्ये पण ते तेच आवडते</text>
<text sub="clublinks" start="169.802" dur="0.101"> वेस्टर्न कॅरिबियन मध्ये पण ते त्यासारखे दिसते</text>
<text sub="clublinks" start="169.903" dur="0.066"> वेस्टर्न कॅरिबियनमध्ये पण ते आवडेल असे दिसते</text>
<text sub="clublinks" start="169.969" dur="0.267"> तेच आवडेल असे वाटते</text>
<text sub="clublinks" start="170.236" dur="0.067"> कदाचित एक आवडेल असे दिसते</text>
<text sub="clublinks" start="170.303" dur="0.133"> एक कदाचित संभाव्य असेल आवडेल</text>
<text sub="clublinks" start="170.436" dur="0.034"> सारखेच मार्गदर्शन केले पाहिजे असे वाटते</text>
<text sub="clublinks" start="170.47" dur="0.1"> असे दिसते की एखाद्यास संभाव्यपणे मार्गदर्शन केले जाईल</text>
<text sub="clublinks" start="170.57" dur="0.1"> असे दिसते की एखाद्यास संभाव्यत: त्यांचे मार्गदर्शन केले जाईल</text>
<text sub="clublinks" start="170.67" dur="0.067"> असे दिसते की एखाद्यास उत्तर दिशेने मार्गदर्शित केले जाईल</text>
<text sub="clublinks" start="170.737" dur="0.2"> कदाचित उत्तर दिशानिर्देशित करा</text>
<text sub="clublinks" start="170.937" dur="0.167"> संभाव्यत: उत्तर आणि दिशानिर्देशित रहा</text>
<text sub="clublinks" start="171.104" dur="0.1"> उत्तर आणि उत्तर दिशेने मार्गदर्शित करा.</text>
<text sub="clublinks" start="171.204" dur="0.167"> आणि उत्तर</text>
<text sub="clublinks" start="171.371" dur="0.1"> आणि उत्तर एसओ</text>
<text sub="clublinks" start="171.471" dur="0.033"> आणि उत्तर फक्त न्याय</text>
<text sub="clublinks" start="171.504" dur="1.635"> आणि उत्तर फक्त इतकेच</text>
<text sub="clublinks" start="173.139" dur="0.167"> आणि उत्तर फक्त देऊ इच्छिता</text>
<text sub="clublinks" start="173.306" dur="0.067"> आणि उत्तर आपल्याला देण्यास फक्त इतकेच</text>
<text sub="clublinks" start="173.373" dur="0.1"> आणि उत्तर आपल्याला फक्त देण्याची गरज आहे</text>
<text sub="clublinks" start="173.473" dur="0.167"> आणि उत्तर आपल्याला एखादी कल्पना देण्यास फक्त एवढेच</text>
<text sub="clublinks" start="173.64" dur="0.066"> आणि उत्तर आपल्याला फक्त कल्पना देण्याची गरज आहे</text>
<text sub="clublinks" start="173.706" dur="0.201"> आपल्याला फक्त कल्पना देण्याची गरज आहे</text>
<text sub="clublinks" start="173.907" dur="0.066"> आपल्याला फक्त काय देण्याची कल्पना द्यावी लागेल</text>
<text sub="clublinks" start="173.973" dur="0.1"> म्हणून आम्हाला आपल्यास काय कल्पना द्यावी लागेल</text>
<text sub="clublinks" start="174.073" dur="0.134"> तर मग आपण काय देऊ शकतो याचा विचार द्या</text>
<text sub="clublinks" start="174.207" dur="0.1"> आपल्याला काय अपेक्षित असेल याची एक कल्पना द्या</text>
<text sub="clublinks" start="174.307" dur="0.067"> आपल्याला काय दिले पाहिजे याची एक कल्पना द्या</text>
<text sub="clublinks" start="174.374" dur="0.066"> आपल्याला काय दिले पाहिजे याविषयी फक्त एक कल्पना द्या</text>
<text sub="clublinks" start="174.44" dur="0.201"> आम्ही सर्व काय करीत आहोत?</text>
<text sub="clublinks" start="174.641" dur="0.066"> आम्ही सर्व जात असत काय?</text>
<text sub="clublinks" start="174.707" dur="0.067"> आम्ही सर्व मार्ग निघत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="174.774" dur="0.033"> आम्ही सर्व मार्ग निघून जाऊ शकत नाही</text>
<text sub="clublinks" start="174.807" dur="0.101"> आम्ही कसे जाऊ शकतो मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="174.908" dur="0.133"> पुढील गोष्टींबद्दल आपण काय आशा करतो?</text>
<text sub="clublinks" start="175.041" dur="0.067"> पुढच्या आठवड्याच्या शेवटी आम्ही सर्व मार्ग सोडून जाऊ शकतो</text>
<text sub="clublinks" start="175.108" dur="2.335"> पुढील आठवड्याच्या शेवटी मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="177.443" dur="0.134"> पुढचा आठवडा पुढचा मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="177.577" dur="0.1"> पुढील रविवारी पुढील रविवारी मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="177.677" dur="0.067"> पुढचा शनिवार व रविवार पुढचा मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="177.744" dur="0.1"> पुढचा शनिवार व रविवार पुढील मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="177.844" dur="0.167"> जीएफसीसह पुढील आठवड्याचे शेवटचे मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="178.011" dur="0.066"> जीएफसी मॉडेलसह पुढील आठवड्याचे शेवटचे मार्ग</text>
<text sub="clublinks" start="178.077" dur="0.201"> जीएफसी मॉडेलसह पुढील रविवारी</text>
<text sub="clublinks" start="178.278" dur="0.066"> जीएफसी मॉडेल येथे पुढील रविवारी</text>
<text sub="clublinks" start="178.344" dur="0.201"> जीएफसी मॉडेल येथे पुढील रविवारी आहे</text>
<text sub="clublinks" start="178.545" dur="0.133"> जीएफसी मॉडेलसह पुढील रविवारी संभाव्य आहे</text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.067"> जीएफसी मॉडेलसह पुढील रविवारी संभाव्य एपिसिल आहे</text>
<text sub="clublinks" start="178.745" dur="0.2"> येथे संभाव्य EPSILON आहे</text>
<text sub="clublinks" start="178.945" dur="0.067"> येथे संभाव्य प्रकारचा एपिसिल प्रकार आहे</text>
<text sub="clublinks" start="179.012" dur="2.636"> येथे संभाव्य प्रकारचा एपिसिल प्रकारचा आहे</text>
<text sub="clublinks" start="181.648" dur="0.2"> येथे फक्त इप्सिल प्रकारची संभाव्यता आहे</text>
<text sub="clublinks" start="181.848" dur="0.067"> येथे फक्त सामर्थ्यशाली एपिसिल प्रकारची समजूतदारपणा आहे</text>
<text sub="clublinks" start="181.915" dur="0.066"> येथे फक्त सामर्थ्यशाली एपिसीलन प्रकार आहे जेणेकरून आपल्याकडे लक्ष देण्याची संधी मिळेल</text>
<text sub="clublinks" start="181.981" dur="0.201"> बाहेर फक्त प्रकारची समजूतदारपणा</text>
<text sub="clublinks" start="182.182" dur="0.066"> येथे फक्त संस्कार प्रकारची</text>
<text sub="clublinks" start="182.248" dur="0.067"> येथे फक्त सुस्पष्ट प्रकारची</text>
<text sub="clublinks" start="182.315" dur="0.167"> येथे फक्त सुस्पष्ट प्रकारची</text>
<text sub="clublinks" start="182.482" dur="0.067"> अटलांटिकमध्ये फक्त येथे लक्ष देण्याचे प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="182.549" dur="0.1"> येथे फक्त अटलांटिक मध्ये समजून घेण्याचे प्रकार आणि</text>
<text sub="clublinks" start="182.649" dur="0.066"> येथे फक्त अटलांटिकमध्ये आणि त्याक्षणी लक्षात ठेवण्याचे प्रकार</text>
<text sub="clublinks" start="182.715" dur="0.201"> येथे अटलांटिक आणि त्याठिकाणी</text>
<text sub="clublinks" start="182.916" dur="0.2"> येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर येथे</text>
<text sub="clublinks" start="183.116" dur="2.836"> येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर येथे संभाव्यता</text>
<text sub="clublinks" start="185.952" dur="0.1"> येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर संभाव्य शहाणपणाचे</text>
<text sub="clublinks" start="186.052" dur="0.167"> येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर संभाव्यपणे येथे असणे आवश्यक आहे</text>
<text sub="clublinks" start="186.219" dur="0.067"> येथे अटलांटिकमध्ये आणि त्यानंतर संभाव्यतः काय करावे लागेल</text>
<text sub="clublinks" start="186.286" dur="0.2"> येथे संभाव्यतः काय असू शकते</text>
<text sub="clublinks" start="186.486" dur="0.2"> येथे संभाव्य जे काही असू शकते</text>
<text sub="clublinks" start="186.686" dur="0.133"> येथे संभाव्यत: जे कदाचित असू शकते</text>
<text sub="clublinks" start="186.819" dur="0.167"> येथे संभाव्यत: जे कदाचित बनू शकेल</text>
<text sub="clublinks" start="186.986" dur="0.067"> येथे कदाचित संभाव्यतः ट्रॉपिकल होऊ शकेल काय</text>
<text sub="clublinks" start="187.053" dur="0.234"> साधारणपणे उष्णदेशीय होऊ शकते</text>
<text sub="clublinks" start="187.287" dur="0.1"> साधारणपणे उष्णदेशीय वादळ होऊ शकते</text>
<text sub="clublinks" start="187.387" dur="0.1"> साधारणपणे उष्णकटिबंधीय वादळ ZETA होऊ.</text>
<text sub="clublinks" start="187.487" dur="0.167"> वादळ झेटा.</text>
<text sub="clublinks" start="187.654" dur="0.1"> वादळ झेटा. आम्ही</text>
<text sub="clublinks" start="187.754" dur="0.066"> वादळ झेटा. आम्ही करू</text>
<text sub="clublinks" start="187.82" dur="0.067"> वादळ झेटा. आम्ही पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="187.887" dur="0.067"> वादळ झेटा. आम्ही ते पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="187.954" dur="2.135"> वादळ झेटा. आम्ही ते पाहतो तर</text>
<text sub="clublinks" start="190.089" dur="0.167"> वादळ झेटा. आम्ही विकास केला तर ते पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="190.256" dur="0.067"> वादळ झेटा. आम्ही ते विकसित केल्यास किंवा पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="190.323" dur="0.2"> आम्ही ते विकसित केल्यास किंवा पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="190.523" dur="0.1"> आम्ही ते विकसित करतो की नाही ते पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="190.623" dur="0.067"> आम्ही ते विकसित करतो किंवा बरोबर नाही तर आम्ही ते पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="190.69" dur="0.067"> आम्ही ते विकत घेतल्यास किंवा सध्या योग्य नाही तर आम्ही ते पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="190.757" dur="0.133"> आम्ही ते विकत घेतल्यास किंवा आत्ताच योग्य नसल्यास आम्ही त्यांना पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="190.89" dur="0.067"> आम्ही ते पाहू किंवा सध्याच्या संधीचा अधिकार न घेतल्यास आम्ही त्यांना पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="190.957" dur="0.067"> आम्ही ते पाहू किंवा त्यातील सध्याच्या संधीचा विकास करू शकलो नाही</text>
<text sub="clublinks" start="191.024" dur="0.2"> सध्याची संधी योग्य नाही</text>
<text sub="clublinks" start="191.224" dur="0.1"> फक्त पाच मध्ये संधी नाही</text>
<text sub="clublinks" start="191.324" dur="0.067"> पाच दिवसांत संधी आता योग्य नाही</text>
<text sub="clublinks" start="191.391" dur="0.066"> फक्त पाच दिवसांमधील संधीचा अधिकार नाही</text>
<text sub="clublinks" start="191.457" dur="0.067"> आपण पाच दिवसांमधल्या संधीचा हक्क थोडाच नाही</text>
<text sub="clublinks" start="191.524" dur="0.067"> आपण पहा म्हणून पाच दिवसांमधील संधीचा अधिकार नाही</text>
<text sub="clublinks" start="191.591" dur="0.1"> आपण जशी आहात तशीच पाच दिवसांची संधी योग्य नाही</text>
<text sub="clublinks" start="191.691" dur="0.067"> आपण जितके चालू आहात त्याप्रमाणे आता फक्त पाच दिवसांत संधी नसा</text>
<text sub="clublinks" start="191.758" dur="2.636"> आपण जसे आहात तसे पाच दिवस</text>
<text sub="clublinks" start="194.394" dur="0.1"> आपण जितके कमी दिवस आहात तितके पाच दिवस</text>
<text sub="clublinks" start="194.494" dur="0.133"> आपण पहाल त्याप्रमाणे पाच दिवस पण कमी आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="194.627" dur="0.1"> आपण पहाल त्याप्रमाणे पाच दिवस परंतु अद्याप कमी आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="194.727" dur="0.134"> पुढील पाच दिवसांप्रमाणे आपण अजूनही कमी दिवस आहात</text>
<text sub="clublinks" start="194.861" dur="0.1"> आपण जितके दिवस आहात तितके दिवस पुढील रविवारीपर्यंत कमी आहेत</text>
<text sub="clublinks" start="194.961" dur="0.067"> आपण पहाल त्याप्रमाणे पाच दिवस खाली येत्या रविवारीपर्यंत आम्ही राहू</text>
<text sub="clublinks" start="195.028" dur="0.2"> पुढील रविवारी आम्ही कमी करू</text>
<text sub="clublinks" start="195.228" dur="0.133"> पुढच्या रविवारी कमी पण आम्ही पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="195.361" dur="0.1"> पुढच्या रविवारी कमी पण आम्ही आणखी काही पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.067"> पुढच्या रविवारी कमी पण आम्ही तिथे आणखी काही पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="195.528" dur="0.1"> पुढच्या रविवारी अगदी कमी पण आम्ही तिथे असलेले आणखी काही पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="195.628" dur="0.067"> पुढच्या रविवारी कमी पण आम्ही काही जे काही आहोत ते पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="195.695" dur="0.067"> पुढच्या रविवारी अगदी कमी पण आम्ही काही कमी आहोत हे पाहू</text>
<text sub="clublinks" start="195.762" dur="0.267"> त्यापेक्षा कमी काही आहे ते पहा</text>
<text sub="clublinks" start="196.029" dur="0.133"> त्यापेक्षा काही कमी दबाव आहे ते पहा,</text>
<text sub="clublinks" start="196.162" dur="0.034"> यापेक्षा काही कमी दबाव आहे हे पहा, कदाचित</text>
<text sub="clublinks" start="196.196" dur="2.435"> त्यापेक्षा काही कमी दबाव आहे हे पहा, कदाचित ए</text>
<text sub="clublinks" start="198.631" dur="0.067"> त्यापेक्षा काही कमी दबाव आहे हे पहा, कदाचित एखादे ट्रॉपिकल</text>
<text sub="clublinks" start="198.698" dur="0.234"> दबाव, एक ट्रॉपिकल असू शकते</text>
<text sub="clublinks" start="198.932" dur="0.1"> दबाव, एक ट्रॉपिकल वादळ</text>
<text sub="clublinks" start="199.032" dur="0.033"> दबाव, कदाचित एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म झेटा</text>
<text sub="clublinks" start="199.065" dur="0.167"> दबाव, एक उष्णकटिबंधीय वादळ झेटा ए</text>
<text sub="clublinks" start="199.232" dur="0.067"> दबाव, एक उष्णकटिबंधीय वादळ ZETA एक ​​ट्रॉपिकल असू शकते</text>
<text sub="clublinks" start="199.299" dur="0.3"> वादळ झीता एक ट्रॉपिकल</text>
<text sub="clublinks" start="199.599" dur="0.167"> वादळ झेटा एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन</text>
<text sub="clublinks" start="199.766" dur="0.1"> वादळ झीटा एक ट्रॉपिकल निराशा</text>
<text sub="clublinks" start="199.866" dur="0.1"> वादळ झेटा एक जवळील दडपण</text>
<text sub="clublinks" start="199.966" dur="0.067"> वादळाचा झीटा एक जवळील दबाव आहे</text>
<text sub="clublinks" start="200.033" dur="0.167"> निराशेचा जवळपास क्युबा जवळ</text>
<text sub="clublinks" start="200.2" dur="0.066"> निराशेच्या जवळ जवळ क्यूबा किंवा</text>
<text sub="clublinks" start="200.266" dur="2.636"> निराशेच्या जवळ जवळ क्यूबा किंवा द</text>
<text sub="clublinks" start="202.902" dur="0.1"> कुत्रा किंवा बहामास जवळील निराशे</text>
<text sub="clublinks" start="203.002" dur="0.134"> निराशेवर काही जवळ क्युबा किंवा बहामास जवळ</text>
<text sub="clublinks" start="203.136" dur="0.133"> कुत्रा जवळील नैराश्याने किंवा बहामास जे सहन करू शकतात</text>
<text sub="clublinks" start="203.269" dur="0.067"> कुत्रा जवळील दडपण किंवा बहामास अजूनही असेच आहे</text>
<text sub="clublinks" start="203.336" dur="0.234"> किंवा बहामा जे अजूनही चालू आहे</text>
<text sub="clublinks" start="203.57" dur="0.033"> किंवा बहम जे बदलू शकतात</text>
<text sub="clublinks" start="203.603" dur="0.067"> किंवा बहम जे बदलू शकतात ए</text>
<text sub="clublinks" start="203.67" dur="0.1"> किंवा बहम अजूनही बिट बदलू शकेल.</text>
<text sub="clublinks" start="203.77" dur="0.2"> एक बिट बदला.</text>
<text sub="clublinks" start="203.97" dur="0.067"> एक बिट बदला. परंतु</text>
<text sub="clublinks" start="204.037" dur="0.1"> एक बिट बदला. पण</text>
<text sub="clublinks" start="204.137" dur="0.1"> एक बिट बदला. पण हे</text>
<text sub="clublinks" start="204.237" dur="0.133"> एक बिट बदला. पण या पॉइंटवर</text>
<text sub="clublinks" start="204.37" dur="0.067"> एक बिट बदला. पण या पॉइंटवर काहीही नाही</text>
<text sub="clublinks" start="204.437" dur="0.234"> पण या पॉइंटवर काहीही नाही</text>
<text sub="clublinks" start="204.671" dur="0.066"> पण खरोखर या बिंदूवर काहीही नाही</text>
<text sub="clublinks" start="204.737" dur="0.201"> पण या पॉइंटवर खरोखर काही नाही</text>
<text sub="clublinks" start="204.938" dur="0.066"> पण या पॉइंटवर खरोखरच धमकावले जात नाही</text>
<text sub="clublinks" start="205.004" dur="0.1"> पण या पॉइंटवर खरोखर काहीच नाही तर आम्हाला धमकावले जाते.</text>
<text sub="clublinks" start="205.104" dur="0.234"> खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे.</text>
<text sub="clublinks" start="205.338" dur="1.869"> खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="207.207" dur="0.066"> खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. बरं झालं</text>
<text sub="clublinks" start="207.273" dur="0.1"> खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. आमच्या आमच्याबद्दल धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="207.373" dur="0.167"> खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. आमच्या सातव्या गोष्टीबद्दल धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="207.54" dur="0.067"> खरोखर अमेरिका धमकी देत ​​आहे. आमच्या सातव्या दिवसाच्या शुभेच्छा धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="207.607" dur="0.267"> आमचा सातवा दिवस शुभेच्छा</text>
<text sub="clublinks" start="207.874" dur="0.067"> आमचा सातवा दिवस आभारीपणाबद्दल धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="207.941" dur="0.133"> आमचा सातवा दिवस पूर्वीचा आनंद आहे याबद्दल धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="208.074" dur="0.067"> आमचा सातवा दिवस पूर्वी दाखवणा G्या चांगल्या गोष्टीबद्दल धन्यवाद</text>
<text sub="clublinks" start="208.141" dur="0.067"> आमच्या सातव्या दिवसाच्या आधी कृतज्ञतेचे आभार मानतो</text>
<text sub="clublinks" start="208.208" dur="0.333"> फॉरेस्ट आमच्या दर्शवित आहे</text>
<text sub="clublinks" start="208.541" dur="0.134"> फोरकास्ट आमचे तापमान दर्शवित आहे</text>
<text sub="clublinks" start="208.675" dur="0.066"> फोरकास्ट आमचे टेम्परेचर स्टेटिंग दाखवत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="208.741" dur="0.067"> फोरकास्ट आमचे टेम्पेचर दाखवत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="208.808" dur="0.067"> फोरकास्ट आमचे टेम्पेचर दाखवत आहे</text>
<text sub="clublinks" start="208.875" dur="0.067"> फोरकास्ट आमचे प्रदर्शन दाखवत आहे 80 च्या दशकात</text>
<text sub="clublinks" start="208.942" dur="0.2"> S० च्या दशकात टेहळणीवर रहा</text>
<text sub="clublinks" start="209.142" dur="0.067"> S० च्या दशकात टेहळणीचे काम चालू आहे</text>
<text sub="clublinks" start="209.209" dur="2.135"> S० आणि अ मध्ये असणारे टेम्परेचर</text>
<text sub="clublinks" start="211.344" dur="0.133"> S० च्या दशकात टेहळणीचे वातावरण</text>
<text sub="clublinks" start="211.477" dur="0.067"> S० च्या दशकात टेहळणीचे ठिकाण आणि अगदी लहान</text>