Q & A with GSD 020 with CC subtitles

Baba Dži, je blízká přítomnost Mistra dobrou karmou žáka, anebo Jeho milostí?„Přílišná blízkost plodí pohrdání.“Víte, někdy, když jste příliš blízcí,prostě tendence mysli je vše rozebírat.Tak začneme rozebírat všechno, co říká, co dělá - a mnohokrát tomu nemůžeme porozumět.A tak, když jste příliš blízko,když se můra příliš přiblíží k ohni,tak se může spálit.Děkuji vám, Baba Dži.Baba Dži, mohl byste říci něco o formách života,které procházejí následky svých činů (bhógdžúní),a těch, které činy vytvářejí (karamdžúní).Podívejte, když mluvíme o cyklu 84,podle véd je rozdělen na 2 části.Víte, že když Bůh tvořil -podle hindského pojetí, podle pojetí véd,když Bůh tvořil stvoření,Tvořil…a pak stvořil 8 400 000 druhů bytostíA pak je rodělil do dvou skupin - jedna je karamdžúni a druhá je bhógdžúni.Tedy bhógdžúni jsou ti, co splácejí karmu;nevytvářejí karmu.A karamdžúni jsou ti, co splácejí karmu,a také karmu vytvářejí.Podívejte se na to tak, pokud má někdo specifickéřekněme množství karmy, podle toho se odvíjí, v jakém druhu se narodí.Takový druh bytosti má svůj náklad karmy.Když jím prošel, postoupí ve vývoji do dalšího.Když projde karmou tohoto stupně bytosti, pokračuje do dalšího druhu těla.Takže je to žebřík.Vystupujete po žebříku.A jak splácíte,stáváte se lehčí a postupujete vzhůru.A pak, v určitou chvíli, s Jeho milostí,opustíte bhógdžúni.Kromě lidských bytostí jsou všichni bhógdžúni,včetně takzvaných nebeských bytostí,o kterých někdy hovoříme...bhógdžúni.Vývojem vystoupíte do karámdžúní.A jaký je rozdíl mezikaramdžúni a bhógdžúní?V karámdžúni máte vivék,máte schopnost rozlišování.Bhógdžúni reagují na podněty.V karamdžúni byste měli přemýšlet,očekává se, že budete rozlišovat,budete objektivní a posunete se vpřed.Proto v karamdžúninejen splácíte, ale i vytváříte karmu.A pouze v karamdžúni,můžete dosáhnout spasení,bhógdžúni nemohou.Bhógdžúni se nejdříve musí vyvinout v karamdžúni,aby mohli dosáhnout spasení.Takže oni splácejí.Vy kromě splácení i vytváříte.A v karamdžúni, pokudváš karmický náklad, který jste si vytvořili,je tak velký, vaše břímě je příliš těžké,tak můžete sestoupite po žebříku dolů. Víte?Stoupali jste po žebříku,jste na poslední příčce,trochu toho obětujete,a nebudete už žebřík potřebovat,vystoupíte nad něj.Ale ještě na poslední příčce,pokud … vám sklouzne noha,nemůžete vědět, kde se znovuchytnete,a na které příčce skončíte.Proto se v Ádi granth praví:„Ze všech 8,4 miliónů druhů,požehnal Bůh člověka velkou milostí.Llidská bytost, která pochybí, promešká tuto šanci,bude trpět bolestí přicházení a odcházení.“V tomto kole 84,je vrcholem lidská bytost - „Bůh požehnal člověka velkou slávou."Chápete? On má takové postavení,„Ten jenž pochybí -.“Používá zde příklad žebříku, že jsme vystoupali po žebříku,ale když v tomto klíčovém okamžiku sklouznete,nevíte, kde se zachytnete,do které džúni (formy života) půjdete.Tak se budete muset vrátit zpátkya procházet cyklemrození a umírání,štěstí a trápení.„Bude trpět bolestí přicházení a odcházení.“Budeme muset přicházet znovu a znovu.Baba Dži, kdybychom tušili, jak je to důležité,to by opravdu ovlivnilo naše…Když to vezmete,pokud bychom do toho zapojili počty,8 400 000 druhů bytostí,pokud byste prošla každým z těch druhů,tak získáte lidské zrozenípo 8 400 000 letech.Rozumíte?A víme, že existuje spousta druhů bytostí,prostě… stromy a rostliny, které se dožijí stovky let.Tak se to ani nedá spočítat,poté, čím vším jsme si prošli,jakou bolest a trápení jsme museli zakusit,abychom získali toto postavení,a teď, když jsme jej dosáhli,to máme za samozřejmost.Nebo to nevíme,nebo to nechápeme.Myslím, že všichni dobře chápeme.Není to tak, že bychom nerozeznali správné a špatné,prostě to vše považujeme za samozřejmosta myslíme si, že to se přihodí ostatním a nikoliv nám.Děkuji vám, Baba Dži.Hazúre, jaký je rozdíl mezi láskou a závislostí?Láska vám pomáhá dospět,závislost vás táhne směrem dolů.Víte, mám na mysli, jak jsme o tom mluvili i minule,láska...my opravdu nevíme, co je láska.Láska, láska je cosi nad naše chápání.Lásku se musíte naučit dávat.Existuje krásný citát od Krišnamurtího,kde říká, že je obtížné vysvětlit či pochopit lásku.Ale zcela jistě můžeme hovořit o tom, co láska není.Láska je pozitivní kvalita.Když říkáme, že někoho milujeme,začneme žárlit,nechceme se dělit,býváme panovační, a to jsou negativní rysy.A to není láska.Láska je cosi, co nás pozvedá.Láska je cosi, co nás vede nad fyzické.Takže ve skutečnosti se snažíme prostřednictvím duchovního postupu,otevřít se lásce.Víte, většina z nás je naprogramována,a proto zažíváme pouze jistý aspekt této lásky.Do té doby, dokud se úplně neotevřete,nemůžete lásku zažít.Děkuji vám, Hazúre.Hazúre, mám dva dotazy.Nejprve jste nám nádherně vysvětlil,jak jsme se vyvinuli skrze 8,4 miliónů druhů bytostí až do lidského zrození.Mnoho lidí podléhá mylné představě,že když jsme prošli vývojem a obdrželi lidské zrození,ukončili jsme všechnu karmu, kterou jsme měli projít,a pak vystoupili do lidského zrození.Ale chtěl bych podotknout, že i po získání lidského zrozenís Boží milostí,nám stále zůstává jistá naše sinčit či zásobní karma.Víte, neměli bychom zabředat do věcí jako sinčit karma, osudová karma apod.Tyto termíny používáme jen jako prostřdek k vysvětlení.Jediné, co potřebujeme vědět je,že jsme součástí karmické pavučiny.Být součástí pavučiny karmy znamená,že stále máme karmu.Máme tělo – to znamená karmu, chápete?Ať již jsme dobří nebo špatní.Dokud nad ni nevystoupíme, tento cyklus bude pokračovat, že?„Budete se zodpovídat za každý čin, jenž vykonáte.”Proto jakmile procházíme následky,znamená to, že stále máme karmu.To znamená, že do té doby, dokud jsme v těle,konáme činy.Ale chceme-li dosáhnout spasení, musíme vystoupit nad karmu.Teď se často ptáme na dobrou a na špatnou karmu -jestliže někdo koná dobré činy a věnuje se charitě…Máme k tomu přísloví:„Odříkání vede k trůnu, a kralování vede do pekla!“Někdo může konat dobré činy a věnovat se dobročinnosti - a nashromáždí velmi dobrou karmu.Jakmile má dobrou karmu,vrátí se jako král nebo vládce.Když se vrátí jako král či vládce,podlehne smyslovým radostem,a bude se za to muset zodpovídat,a tak cyklus pokračuje.Proto se v Ádi granth říká,„Nám je nadřazen darům, dobročinnosti a odříkání.Jazyk, jenž opakuje Jméno Boží,dovede člověka k naplnění.“Tím druhem oddanosti, jenž předčí všechny její ostatní druhy,je meditace na Nám, meditace na Šabd.A jakmile meditujeme na Šabd,když začneme meditovat,pak jak praví Mistr v Ádi granth:„Jdi tam, kde můžeš získat Boží Nám.Díky Mistrově milosti se věnuj meditaci.“Takže dokud nemeditujeme na tento Nám - protože jediný způsob, jak srovnat své karmické účtyje Šabd.„Šabd smaže stopu karmy,Šabd vás spojí s prvotním Šabdem.“Není jiné cesty.Bez něj zůstane každý lapen do pavučiny karmy.Dobrá karma, špatná karma – debet a kredit, bude stále pokračovat.A dokonce i když máme sinčit karmu,bude smazána Šabdem.Víte, my svou karmu nikdy nemůžeme smazat.Naší zodpovědnost na sebe vezme Ona pozvedne nás nad toto vše.Jednoduše řečeno,my nemáme tu sílu a moc.Cokoliv tvoříme - dobrou karmu, špatnou karmu – to bude stále pokračovat.Ale jakmile se uchýlíme k Němu,jakmile se odevzdáme,převezme naší zodpovědnost -jenom pak můžeme vystoupit nad tento svůj stav.Můj druhý dotaz, Baba Dži,říká se, že žák, jenž vyhledá útočiště u svého Mistra,a věnuje se meditační praxi,prochází třemi stádii.První je trpělivost,druhá je spokojenost,a třetí je vděčnost.Rád bych vás požádal o vysvětlení těchto tří stádií.To jsme zpět u tématu odevdání se.První dvě v podstatě znamenají trěplivosta podřízení se – kde Jeho přání je naším příkazem, že?Jakmile je vše Jeho vůlí,a my žijeme v Jeho vůli,pak už nic nerozlišujeme.„Považuje potěšení a bolest za stejné,a nerozlišuje mezi triumfem a ostudou.“Tak jaké by pak zůstávaly rozpory?Pak už neexistuje nic, co bychom třídili na dobré a špatné,protože pak vše přijímáme jako Jeho vůli,víme, že je to pro nás dobré, když jsme to dostali od Boha.Pak už nezbývá žádný rozpor.Takže jsme vystoupili ze sféry trpělivosti do spokojenosti.Pak jsme...to je podřízení se, musíme se odevzdat.Děkuji vám Baba Dži.Baba Dži, všichni v životě zápasíme s rozhodováním,a jsme-li na cestě, jak můžeme poznatže rozhodnutí, která se snažíme dělat, jsou správná?Učíme se pomocí zkušeností.Nemyslím si, že by se kdo kdy narodils takovou mírou vyspělosti, že by znal všechno.Podívejte – vývoj života je jako probouzení se,během každého dne něco zažijeme.A tyto zkušenosti nás učí: dobré, špatné.Takže nikdo neví.Musíme projít svými zkušenostmi.„Zkušenosti učí mladé být starými,a staré být mladými.“Takže jako všeobecné pravidlo,cokoliv nás přivádí k našemu cíli -- Pánu Bohu - to je dobré.Cokoliv nás od našeho cíle odvádí,tomu bychom se měli vyhnout. Ale pokud jsou naše záměry správnéa rozhodnutí, která jsme učinili,nevyhovují někomu jinému,jak na to pohlížet?Žádné rozhodnutí, které učiníte, nebude vyhovovat všem.Vaše životní zkušenost je totižúplně jiná, než zkušenost někoho druhého.Co je pro jednoho potravou, může být pro jiného jedem.Lék, který vyhovuje vám, nebude vyhovovat každému.Mohou na něj mít reakci.Takže z našeho úhlu pohledu,ať už nás zkušenost naučila cokoliv,cokoliv si myslíme, že je správné - musíme se rozhodnout, musíme vykročit dále.Avšak to nezbytně nemusí znamenat,že s tím rozhodnutím bude každý souhlasit,a že bude každému vyhovovat.Takže bychom si neměli dupnout,ale přijít s řešením, o kterém si myslíme, že je správné,a pak naslouchat tomu druhému,zjistit, co jej zkušenost naučila,jaký on má úhel pohledu,a pak se snažit dojít ke společnému závěru.Mojí druhou otázkou, Baba Dži, je jak rozlišovatmezi spokojeným životem a úspěšným životem?Nevím, co je to úspěch.Dnes se měřítko úspěchu změnilo.Za starých dobrých časů úspěchem bylo,když vás lidé respektovali,stál jste si za svými ideály,za svými názory,pak jste byl velmi váženým člověkem.V dnešní době se to změnilo. Ne?Dnes vidíme peníze, vidíme bohatství,vše je poměřováno z hlediska materiálních věcí.Ale spokojenost z těchto věcí nezískáme.Jen podněcují chuť,vzbuzují v nás touhu mít stále víc.Spokojenost musí přijít zevnitř,když se srovnáte sám se sebou.Pokud jste sám se sebou srovnaný,jste sám se sebou spokojený,ať už o vás kdokoliv říká cokoliv, nic to na tom nemění.A to nemá nic společného s tím,jak jste chudý nebo bohatý.Spokojený znamená naučit se žít v Jeho vůli a přijímat ji.„Když mi dáš království, abych vládl, jakápak je v tom moje sláva?Když mne učiníš žebrákem, co tím mohu ztratit?“Může vás dovést na vrchol,může vás strhnout na dno, a vy to přijmete, fajn,pokud On chce, toto si žádá, jsem šťastný.Děkuji vám, Baba Dži.Baba Dži, je vážně opravdu možné,aby mysl přinášela oběti,dokud je svázána s naším „já“?Mysl vždy požaduje něco, co ji vynahradíkaždou oběť, kterou přinese.To je způsobeno tím, jak jsme mysl naprogramovali.Podle programu, který do ní vložíte,se mysl bude chovat.Mysl na tom nebyla vždy takto.Proto se nám mystikové snaží vysvětlit,že to, co jste ze své mysli udělali, taková původně nebývala.„Ó, mysli, jsi ztělesnění božského Světla,rozpoznej svůj původ!“Tak nám Ádi granth říká, rozpoznej své pravé já.Mysl nebyla tak vypočítavá,jak je nyní, naším působením.Naše dojmy, způsob naší komunikace se světem,my jsme si v sobě vytvořili tento program, kdy vše propočítáváme.Takže my musíme vymazat ten program a nahrát nový,s pomocí kterého budem dělat správné věci -být v životě objektivnější,namísto jen vše podrobit kalkulování.Děkuji.Baba Dži, co byste řekl,jaké má být naše úsilí -samozřejmě bychom měli meditovat -ale někdy to neděláme,postrádáme, jak bych to řekla,postrádáme ten vhodný okamžik, kdy si opravdu můžeme sednout,někdy toho prostě nejsme schopni.Jak máme zajistit, abychom v meditaci byli důslední, Baba Dži?To navazuje na předcházející otázku,která se týkala mysli.Víte, mysl je velmi silná entita.Pokud mysl necítí silnou potřebu,není ochotná přinášet oběti.Dnes většina z nás necítí, že něco potřebujeme;bereme věci za samozřejmé.Všechno, co nám bylo dáno,vše, čím nás On požehnal -prostě to bereme za samozřejmé.Ale když budete cítit potřebu něčeho …víte, je to jako když někdo vidí něco krásného v obchodě,pokud to chce, co udělá?Vyvine jakékoli úsilí -bude šetřit, řekne si o peníze, a co všechno,aby si tu věc mohl koupit.Takže dnes jsme v takové fázi, kdy opravdu …Chci říci, On nám dal vše amy si toho dostatečně nevážíme.Jak byste se cítila,kdyby si vás vaše děti nevážily?Hodně jsme toho pro ně obětovali,a pokud by si vás nevážily,a víte, jednou za rok nebo jednou za týdenby vám jen zavolaly a řekly by, ahoj,jak byste se potom cítili?A vážíme my si snad Pána?Dal nám vše,požehnal nás vším,a raději než bychom si našli čas mu poděkovat,projevit mu vděčnost,my řekneme, že nemáme kdy -máte čas pro svět,máte čas na ostatní,máte čas na všechno, kromě Něj.„Kde jsou naše přání, tam přebýváme.“A na samém konci, to, jaké jste měla myšlenky,na co jste se soustředila,právě to před vás předstoupí.A pokud to byl svět, kam jste soustředila svou pozornost,potom přijdete zpět do tohoto světa.Takže pokud nepřesunete svou pozornostze světských věcí na Boha,jak můžete očekávat, že půjdete domů?Ano.Baba Dži, navzdory naší snaze,se někdy prostě nemůžeme soustředit,je to pro nás …Nikdo po vás nechce, abyste se soustředila.Mahárádži říkával,bez ohledu na to, zda je mysl přítomna či ne, vy si sedněte.Dobře? Meditujte,protože váš Mistr chce, abyste meditovali,a ne kvůli tomu, co za to dostanete.Začneme analyzovat - dnes je dobrý den,zítra je špatný den -na tom nezáleží.Velký Mistr říkával,„Ať přicházíte s úspěchy nebo neúspěchy,alespoň přijďte!“Ať přicházíte se svými úspěchy nebo neúspěchy, přijďte.Ano.Pokud meditujeme každý den ve stejný čas, Baba Dži,má to vliv?Pomáhá to.Neřekl bych, že…tuhle věc, ale pomáhá to,protože jste si vytvořila určitý čas, asociaci,bude lehčí se soustředit.Děkuji, Baba Dži.Baba Dži, pomohl byste nám porozumět rozdílumezi náboženstvím a duchovností?Začínáte s duchovností.Duchovnost je jádrem.Takže začínáte u duchovnosti.Duchovnost je základem. A jak čas plynea davy se zvětšují, tak to víte,vytvářejí se organizace,a vzniknou čtyři stěny náboženství.Ve skutečnosti, anglický výraz pro náboženství pochází z latinského religare,které znamená poutat,kde skupinu lidípoutá dohromady společný cíl.Co je společný cíl?Poznání Boha.Není to cílem každého náboženství?Tak pak, proč jsme odděleni?Baba Dži, při různých příležitostechpotkávám dospívající mládež,kteří mají nějaký problém s jednou ze čtyř podmínek,a nedokáží se přes to přenést.Někteří lidé nerozumějí zejména tomu,proč není v pořádku pít alkohol.Myslím, že vegetariánství, tomu rozumí hodně lidí,protože to je spojené s velikou karmou.Nebo někdy, proč je nutné,abychom byli stále s jedním partnerem,protože v dnešní době se pro lidi stává tak snadné,postoupit dál a vyzkoušet jiné partnerství,i když už jde o stav po manželství.Pomohl byste nám těmto čtyřem podmínkám lépe porozumět? Úhel pohledu se během života může měnit,mohou se změnit okolnosti,počasí se může změnit - ale morální zákony se změnit nemůžou, ne?Ano, dnešní mladí lidéspolu chtějí nejdřív chodit,chtějí se jaksi lépe poznat dřív, než udělají zásadní krok. Ale co se ukazuje?Je to otázka sjednaných manželstvíversus manželství z lásky.Jaké je procento manželství z lásky,která uspěla, oproti manželstvím sjednaným?Ve sjednaném manželstvívstoupíte do svazku,kde jste ochotnítak nějak udržovat rovnováhua naučit se respektovat jeden druhého.Do manželství z láskyvcházíte již s předem vytvořenými názory.A nikdo nemůže dostát očekávání,které jste si vytvořili.Když se seznámíte,chodíte na rande, a tak,předvádíte své nejlepší chování.Každý se chová co nejlépe.A když se vezmete, pak skutečně toho člověkapoznáváte.Opravdu člověka můžete poznatjenom tehdy, když s ním bydlíte ve dne v noci.Jinak vidíte pouze podobu, kterou hraje.Můžete takto něco opravdu poznat?Budete s někým žít osm, devět let,a pak ten člověk něco udělá, a vy si pomyslíte …znal jsem vůbec toho člověka?Ale ve sjednaném manželství nejsou žádná očekávání.Víte, že spolu musíte nějak vyjít.V manželství z lásky je spousta očekávání.Problém je často v tom, Baba Dži,že lidé mají pocit, že všechny rodinné vztahy jim byly dány - ty hlavní životní vztahy si nemohli vybrat.Všechny jaksi dostali do vínku.A mají pocit, že jediný vztah,který si mohou vybrat, je manželství.A to je argument, se kterým často přicházejí.A můžete?Můžete si opravdu vybrat?Vy jste si vybral?Já ne, Baba Dži, ale lidé mají tendenci to říkat.To je ono - že my všichni máme tuto předem danou představu,že v životě se svobodně rozhodujeme.Máte opravdu svobodu v rozhodování?Rozhodnutí, která uděláte dnesjsou založena na určitých faktorech, je to tak?Třeba v jaké zemi jste se narodil,vzdělání, které jste dostal,rodiče, které jste měl - laskavé, složité, přísné, traumatizující.Všechny tyto faktory naprogramovaly váš dnešní stav.A žádné nejsou ve vašich rukách.Takže o jaké svobodné vůli to mluvíte? Svobodná vůle znamená, že mám svobodnou volbu.Když se mi nebudete líbit,měl bych mít dovoleno svobodně vás udeřit.Ale to omezuje vaši svobodu.Proto společnost vytvořila pravidla,společenské zákony,kde je i tato svoboda omezena.Musíme fungovat v určitém rámci.Svoboda znamená, že mohu jezdit, na které straně ulice chci.Ale nemohu,protože, když to udělám, dojde k nehodě.Proto vznikla společenská struktura,vznikly zákony.Takže fungování v rámci jisté ukázněnostivám pomůže k …Základem je zralost.Jsem zralí na to, abychom dělali správná rozhodnutí?A zejména, když jsme mladí.To víte, v mládí, říká se, že první láska – trochu zvědavosti,a trochu hlouposti - to je první láska. Kolik z nás to dokáže zvládnout?Ale neříkám …nejsem proti manželství z lásky.Ale říci, že by mělo být manželství z lásky,a ne sjednané manželství,nebo sjednané manželství, a ne manželství z lásky - to záleží na okolnostech,kultuře a dalších věcech. Ale nikdy si nemyslete,že můžete někoho poznatjenom na základě několika setkání.Nemůžete.A co alkohol, Baba Dži?No, už jste sám na tu otázku odpověděl.Na jednu stranu chcete svobodua na druhou stranu si vezmete něco,co vás připraví o logiku, uvažování, o všechno.Kde je pak svoboda?Na jedné straně chcete věci ovládat.A na druhé straně berete něco, co vás zbaví schopnosti ovládání.Připraví vás to o schopnost uvažovat.Smaže rozdíl mezi dobrým a zlým.Není to protimluv?Baba Dži, lidé hledají způsob, jak relaxovat.Můžete nám dát jinou alternativu?Jak vědět, co dělat, abychom nemuselizáviset na těchto věcech?Podívejte … znovu nás to vede k alkoholua k drogám a tak podobně.To pomůže mysli uvolnit se, ale na jak dlouho?Pokud je má mysl v mírupokud jsem se všemi smířen,jsem relaxovanýAle když se napiju alkoholu,uklidní mě to na hodinu, dvě,a pak ráno - zmizely moje problémy?Vedle svých problémů mě ještě bolí hlava,a mám ještě další starosti,protože jsem mohl říct něcov tom stavu,někomu, kdo si to špatně přebral.Tak čeho jsem dosáhl?Je klam, že vám to pomůže uvolnit se,nebo že vás to zbaví problémů.Nic nezmizí, stále je to s vámi.Dělejte něco, čím se problémů zbavíte.Dělejte něco, co vássmíří sama se sebou,co vám pomůže být v míru se sebou.Existuje opojení Námem.Ano, chci říci...„Zabarveni Námem, budou opojeni blahem dnem i nocí."Baba Dži, je opravdu možné zbavit mysl kalkulování?A když ji zastavíme,nalezneme automaticky ten klid v nitru?Víte, naprogramovali jste mysl.Mysl podléhá dojmům.Takže naše znalosti, naše výchova,toto vše mysl naprogramovalo,a tento program funguje přes kalkulování, ok?Jak jsem řekl, potřebujeme se jen všeho zbavit.Dnes je mysl každého z nás -ve chvíli, kdy nám někdo něco řekne,mysl, vědomě či podvědomě,začne vyvíjet činnost, a hodnotí: „To je dobré, špatné.Měla bych reagovat?Neměla bych reagovat.Řekl něco hezkého?Řekl něco špatného?“Je to automatické.Být schopen zrušit celý ten program,zabere čas,a o to právě se pokoušíme.Zkoušíme ji ztišit,zkoušíme se naučit být objektivní,spíše než reagovat.Dnešní život je reaktivní.Musíme být objektivní.Baba Dži, Sardár Bahádur řekl:„Žádný člověk nedosáhl duchovní svobodypomocí užívání logiky."A na druhé straně říkáme, že než přijdeme na cestu,máme užívat logické uvažování,a ne slepě následovat cestu. Když přicházíte na cestu, používáte logiku.Jakmile na cestu přijdete …Tak to je …… pak jde o činy.Je to odevzdání se?„Žádný člověk nedosáhl duchovní svobody pomocí logiky…“Je tohle odevzdání se?Podívejte se, všichni pocházíme z určitého prostředí. Někdo se narodil v hinduistické rodině,v rodině muslimů, sikhů, křesťanů -přicházeme z různého prostředí.Jistý čas trvá, než dokážeme najít vztahk této filozofii.Protože nemůžeme jinak.Jak jsme říkali, mysl běží podle programu.Nutně se díváme na věci z určitého úhlu pohledu.A tak, do jisté míry, Potřebujeme použít logiku a uvažovat, abychom se mohli rozhodnout, co dělat.Abychom si k tomu našli vztah.Jakmile k cestě máme vztah,musí přijít činy.A když začnete jednat,tato vaše akce vám pomůže,více než pouhé znalosti.Zpočátku pracujeme na základě svých znalostí,užíváme logiku a uvažování.Ale činnost přinese osobní zkušenost.A s tím -čím více vlastních zkušeností máme,tím více si uvědomujeme, jak méněcenní jsmeve vztahu k nepoznané části svého života,a že to nikdy nezvládneme.A potom začínáme usilovat o Jeho milost.A když začnete usilovat o Jeho milost …žebrák si nemůže diktovat podmínky.A tak se podrobí,a vztáhne obě ruce, aby něco mohl dostat.Děkuji, Baba Dži.Baba Dži, když satsangi dodržuje celý život pravidla Sant Matu, ale ani úplně nakonecneslyší Zvuk,co se ním stane?Nemyslím si, že na to chci odpovědět,protože nechci nikomu rozbít něčí...Víte, hlavní věci je, že je zde Šabd.Šabdu nepřibývá ani neubývá,světla nepřibývá ani neubývá.Čeho ubývá nebo přibývá, to je vaše pozornost,to jak jste pozorní.Pokud jste soustředění,ať již zasvěcení jste nebo nejste -víte, někdy si myslíme,že slyšet mohou pouze zasvěcení -to s tím nemá nic společného.Šabd uslyšíte v okamžiku, kdy jste soustředění, i když nejste zasvěcení.Nicméně zasvěcení nás učí, jak to usměrnit.Když nejste zasvěcení, tak si říkáte,co je to za divný zvuk, který slyším.Nebo jdete k lékaři a stěžujete si,že máte problém se sluchem.A tak zasvěcení nám pomáhá porozumět,být pozorným,ocenit stav, ve kterém se nacházíme. Ale nakonec,když se dostatečně nesoustředíte,čeho potom svou meditací dosáhnete? To je jako,když dítě chodí do školy, ale neučí se.A tak mohu chodit do školy každý den,když se ale nic nenaučím, složím zkoušky?A…Řekl bych, že těžko můžeme říci, že někdo medituje pravidelně,a přitom neslyší Zvuk.Víte, vytvořili jsme si vlastní představu, jaký by Zvuk měl být.A tak nám někdo řekne,uslyšíte Zvuk podobný tomuto, podobný, ne přesně takový.Zvuk jako to či ono.A nyní v závislosti na dojmech, které uchovává vaše mysl,jste-li člověk ze západního světa,uslyšíte nějaký hudební nástroj západu;Jste-li Ind, uslyšíte nástroj indický.Zvuk tam je.A v některé fázi svého života,jej slyšel každý z nás. Já bych...Já mohu na sto procent říci,že není nikdo,kdo by byl v lidském těle, a neslyšel by Zvuk. Ale my ho možná nepoznáme,nebo jsme si ho nevšímali,nebo jsme nevěděli, co to bylo.A tak jste to prostě přešli, aniž byste to ocenili. Děkuji, Baba Dži.

Q & A with GSD 020 with CC

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="5.9" dur="3.02">Baba Dži, je blízká přítomnost Mistra </text>
<text sub="clublinks" start="8.92" dur="4.813">dobrou karmou žáka, anebo Jeho milostí?</text>
<text sub="clublinks" start="13.733" dur="3.067">„Přílišná blízkost plodí pohrdání.“</text>
<text sub="clublinks" start="16.8" dur="4.8">Víte, někdy, když jste příliš blízcí,</text>
<text sub="clublinks" start="21.6" dur="3.2">prostě tendence mysli je vše rozebírat.</text>
<text sub="clublinks" start="24.8" dur="5.266">Tak začneme rozebírat všechno, co říká, co dělá - </text>
<text sub="clublinks" start="30.066" dur="3.067">a mnohokrát tomu nemůžeme porozumět.</text>
<text sub="clublinks" start="33.133" dur="2.667">A tak, když jste příliš blízko,</text>
<text sub="clublinks" start="35.8" dur="3.266">když se můra příliš přiblíží k ohni,</text>
<text sub="clublinks" start="39.066" dur="3.6">tak se může spálit.</text>
<text sub="clublinks" start="42.666" dur="1.867">Děkuji vám, Baba Dži.</text>
<text sub="clublinks" start="44.533" dur="5.4">Baba Dži, mohl byste říci něco o formách života,</text>
<text sub="clublinks" start="49.933" dur="1.133">které procházejí následky svých činů (bhógdžúní),</text>
<text sub="clublinks" start="51.066" dur="5.267">a těch, které činy vytvářejí (karamdžúní).</text>
<text sub="clublinks" start="56.333" dur="3.533">Podívejte, když mluvíme o cyklu 84,</text>
<text sub="clublinks" start="59.866" dur="5.2">podle véd je rozdělen na 2 části.</text>
<text sub="clublinks" start="65.066" dur="1.794">Víte, že když Bůh tvořil -</text>
<text sub="clublinks" start="66.86" dur="3.74">podle hindského pojetí, podle pojetí véd,</text>
<text sub="clublinks" start="70.6" dur="2.06">když Bůh tvořil stvoření,</text>
<text sub="clublinks" start="72.666" dur="2">Tvořil…</text>
<text sub="clublinks" start="74.666" dur="3.134">a pak stvořil 8 400 000 druhů bytostí</text>
<text sub="clublinks" start="77.8" dur="3.466">A pak je rodělil do dvou skupin - </text>
<text sub="clublinks" start="81.266" dur="3.8">jedna je karamdžúni a druhá je bhógdžúni.</text>
<text sub="clublinks" start="85.066" dur="4.4">Tedy bhógdžúni jsou ti, co splácejí karmu;</text>
<text sub="clublinks" start="89.466" dur="2.134">nevytvářejí karmu.</text>
<text sub="clublinks" start="91.6" dur="2.466">A karamdžúni jsou ti, co splácejí karmu,</text>
<text sub="clublinks" start="94.066" dur="3.134">a také karmu vytvářejí.</text>
<text sub="clublinks" start="97.2" dur="0.933">Podívejte se na to tak, </text>
<text sub="clublinks" start="98.133" dur="4.267">pokud má někdo specifické</text>
<text sub="clublinks" start="102.4" dur="2.666">řekněme množství karmy, </text>
<text sub="clublinks" start="105.066" dur="5.8">podle toho se odvíjí, v jakém druhu se narodí.</text>
<text sub="clublinks" start="110.866" dur="4">Takový druh bytosti má svůj náklad karmy.</text>
<text sub="clublinks" start="114.866" dur="3.667">Když jím prošel, </text>
<text sub="clublinks" start="118.533" dur="4.533">postoupí ve vývoji do dalšího.</text>
<text sub="clublinks" start="123.066" dur="5.2">Když projde karmou tohoto stupně bytosti, </text>
<text sub="clublinks" start="128.266" dur="1.667">pokračuje do dalšího druhu těla.</text>
<text sub="clublinks" start="129.933" dur="0.733">Takže je to žebřík.</text>
<text sub="clublinks" start="130.666" dur="1.734">Vystupujete po žebříku.</text>
<text sub="clublinks" start="132.4" dur="1.866">A jak splácíte,</text>
<text sub="clublinks" start="134.266" dur="3.6">stáváte se lehčí a postupujete vzhůru.</text>
<text sub="clublinks" start="137.866" dur="4.734">A pak, v určitou chvíli, s Jeho milostí,</text>
<text sub="clublinks" start="142.6" dur="3.8">opustíte bhógdžúni.</text>
<text sub="clublinks" start="146.4" dur="4.6">Kromě lidských bytostí jsou všichni bhógdžúni,</text>
<text sub="clublinks" start="151" dur="2.6">včetně takzvaných nebeských bytostí,</text>
<text sub="clublinks" start="153.6" dur="1.066">o kterých někdy hovoříme...</text>
<text sub="clublinks" start="154.666" dur="1.734">bhógdžúni.</text>
<text sub="clublinks" start="156.4" dur="3.2">Vývojem vystoupíte do karámdžúní.</text>
<text sub="clublinks" start="159.6" dur="2.4">A jaký je rozdíl mezi</text>
<text sub="clublinks" start="162" dur="2.066">karamdžúni a bhógdžúní?</text>
<text sub="clublinks" start="164.066" dur="2.067">V karámdžúni máte vivék,</text>
<text sub="clublinks" start="166.133" dur="2.467">máte schopnost rozlišování.</text>
<text sub="clublinks" start="168.6" dur="3.266">Bhógdžúni reagují na podněty.</text>
<text sub="clublinks" start="171.866" dur="3.134">V karamdžúni byste měli přemýšlet,</text>
<text sub="clublinks" start="175" dur="2.666">očekává se, že budete rozlišovat,</text>
<text sub="clublinks" start="177.666" dur="3.267">budete objektivní a posunete se vpřed.</text>
<text sub="clublinks" start="180.933" dur="1.867">Proto v karamdžúni</text>
<text sub="clublinks" start="182.8" dur="4.266">nejen splácíte, ale i vytváříte karmu.</text>
<text sub="clublinks" start="187.066" dur="2.667">A pouze v karamdžúni,</text>
<text sub="clublinks" start="189.733" dur="2.133">můžete dosáhnout spasení,</text>
<text sub="clublinks" start="191.866" dur="1">bhógdžúni nemohou.</text>
<text sub="clublinks" start="192.866" dur="3.534">Bhógdžúni se nejdříve musí vyvinout v karamdžúni,</text>
<text sub="clublinks" start="196.4" dur="4.8">aby mohli dosáhnout spasení.</text>
<text sub="clublinks" start="201.2" dur="1.2">Takže oni splácejí.</text>
<text sub="clublinks" start="202.4" dur="2.866">Vy kromě splácení i vytváříte.</text>
<text sub="clublinks" start="205.266" dur="2.2">A v karamdžúni, pokud</text>
<text sub="clublinks" start="207.466" dur="2.2">váš karmický náklad, který jste si vytvořili,</text>
<text sub="clublinks" start="209.666" dur="3.8">je tak velký, vaše břímě je příliš těžké,</text>
<text sub="clublinks" start="213.466" dur="2.334">tak můžete sestoupite po žebříku dolů. Víte?</text>
<text sub="clublinks" start="215.8" dur="1.866">Stoupali jste po žebříku,</text>
<text sub="clublinks" start="217.666" dur="2.067">jste na poslední příčce,</text>
<text sub="clublinks" start="219.733" dur="2.067">trochu toho obětujete,</text>
<text sub="clublinks" start="221.8" dur="1.8">a nebudete už žebřík potřebovat,</text>
<text sub="clublinks" start="223.6" dur="1.466">vystoupíte nad něj.</text>
<text sub="clublinks" start="225.066" dur="1.534">Ale ještě na poslední příčce,</text>
<text sub="clublinks" start="226.6" dur="4.266">pokud … vám sklouzne noha,</text>
<text sub="clublinks" start="230.866" dur="2.934">nemůžete vědět, kde se znovu</text>
<text sub="clublinks" start="233.8" dur="1.8">chytnete,</text>
<text sub="clublinks" start="235.6" dur="3.2">a na které příčce skončíte.</text>
<text sub="clublinks" start="238.8" dur="2.266">Proto se v Ádi granth praví:</text>
<text sub="clublinks" start="241.066" dur="2.734">„Ze všech 8,4 miliónů druhů,</text>
<text sub="clublinks" start="243.8" dur="2.533">požehnal Bůh člověka velkou milostí.</text>
<text sub="clublinks" start="246.333" dur="2.733">Llidská bytost, která pochybí, promešká tuto šanci,</text>
<text sub="clublinks" start="249.066" dur="4">bude trpět bolestí přicházení a odcházení.“</text>
<text sub="clublinks" start="253.066" dur="2.4">V tomto kole 84,</text>
<text sub="clublinks" start="255.466" dur="4.934">je vrcholem lidská bytost - </text>
<text sub="clublinks" start="260.4" dur="2.066">„Bůh požehnal člověka velkou slávou."</text>
<text sub="clublinks" start="262.466" dur="4.867">Chápete? On má takové postavení,</text>
<text sub="clublinks" start="267.333" dur="1.467">„Ten jenž pochybí -.“</text>
<text sub="clublinks" start="268.8" dur="1.666">Používá zde příklad žebříku, </text>
<text sub="clublinks" start="270.466" dur="1.934">že jsme vystoupali po žebříku,</text>
<text sub="clublinks" start="272.4" dur="2.733">ale když v tomto klíčovém okamžiku sklouznete,</text>
<text sub="clublinks" start="275.133" dur="2.333">nevíte, kde se zachytnete,</text>
<text sub="clublinks" start="277.466" dur="3.134">do které džúni (formy života) půjdete.</text>
<text sub="clublinks" start="280.6" dur="1.666">Tak se budete muset vrátit zpátky</text>
<text sub="clublinks" start="282.266" dur="1.867">a procházet cyklem</text>
<text sub="clublinks" start="284.133" dur="0.733">rození a umírání,</text>
<text sub="clublinks" start="284.866" dur="2.067">štěstí a trápení.</text>
<text sub="clublinks" start="286.933" dur="2.867">„Bude trpět bolestí přicházení a odcházení.“</text>
<text sub="clublinks" start="289.8" dur="2.6">Budeme muset přicházet znovu a znovu.</text>
<text sub="clublinks" start="292.4" dur="5.733">Baba Dži, kdybychom tušili, jak je to důležité,</text>
<text sub="clublinks" start="298.133" dur="1.333">to by opravdu ovlivnilo naše…</text>
<text sub="clublinks" start="299.466" dur="1.6">Když to vezmete,</text>
<text sub="clublinks" start="301.066" dur="3">pokud bychom do toho zapojili počty,</text>
<text sub="clublinks" start="304.066" dur="3.267">8 400 000 druhů bytostí,</text>
<text sub="clublinks" start="307.333" dur="6.067">pokud byste prošla každým z těch druhů,</text>
<text sub="clublinks" start="313.4" dur="1.4">tak získáte lidské zrození</text>
<text sub="clublinks" start="314.8" dur="3.266">po 8 400 000 letech.</text>
<text sub="clublinks" start="318.066" dur="0.8">Rozumíte?</text>
<text sub="clublinks" start="318.866" dur="1.534">A víme, že existuje spousta druhů bytostí,</text>
<text sub="clublinks" start="320.4" dur="3.866">prostě… stromy a rostliny, které se dožijí stovky let.</text>
<text sub="clublinks" start="324.266" dur="2.334">Tak se to ani nedá spočítat,</text>
<text sub="clublinks" start="326.6" dur="3.666">poté, čím vším jsme si prošli,</text>
<text sub="clublinks" start="330.266" dur="1.934">jakou bolest a trápení jsme museli zakusit,</text>
<text sub="clublinks" start="332.2" dur="1.866">abychom získali toto postavení,</text>
<text sub="clublinks" start="334.066" dur="1.4">a teď, když jsme jej dosáhli,</text>
<text sub="clublinks" start="335.466" dur="4.067">to máme za samozřejmost.</text>
<text sub="clublinks" start="339.533" dur="0.933">Nebo to nevíme,</text>
<text sub="clublinks" start="340.466" dur="1">nebo to nechápeme.</text>
<text sub="clublinks" start="341.466" dur="1.267">Myslím, že všichni dobře chápeme.</text>
<text sub="clublinks" start="342.733" dur="1.867">Není to tak, že bychom nerozeznali správné a špatné,</text>
<text sub="clublinks" start="344.6" dur="2.2">prostě to vše považujeme za samozřejmost</text>
<text sub="clublinks" start="346.8" dur="7.066">a myslíme si, že to se přihodí ostatním a nikoliv nám.</text>
<text sub="clublinks" start="353.866" dur="2.334">Děkuji vám, Baba Dži.</text>
<text sub="clublinks" start="356.2" dur="7.266">Hazúre, jaký je rozdíl mezi láskou a závislostí?</text>
<text sub="clublinks" start="363.466" dur="1.534">Láska vám pomáhá dospět,</text>
<text sub="clublinks" start="365" dur="3.733">závislost vás táhne směrem dolů.</text>
<text sub="clublinks" start="368.733" dur="2.6">Víte, mám na mysli, jak jsme o tom mluvili i minule,</text>
<text sub="clublinks" start="371.333" dur="3.867">láska...my opravdu nevíme, co je láska.</text>
<text sub="clublinks" start="375.2" dur="6">Láska, láska je cosi nad naše chápání.</text>
<text sub="clublinks" start="381.2" dur="2.466">Lásku se musíte naučit dávat.</text>
<text sub="clublinks" start="383.666" dur="5.4">Existuje krásný citát od Krišnamurtího,</text>
<text sub="clublinks" start="389.066" dur="6.534">kde říká, že je obtížné vysvětlit či pochopit lásku.</text>
<text sub="clublinks" start="395.6" dur="4.333">Ale zcela jistě můžeme hovořit o tom, co láska není.</text>
<text sub="clublinks" start="399.933" dur="2.2">Láska je pozitivní kvalita.</text>
<text sub="clublinks" start="402.133" dur="2.067">Když říkáme, že někoho milujeme,</text>
<text sub="clublinks" start="404.2" dur="1.266">začneme žárlit,</text>
<text sub="clublinks" start="405.466" dur="1.267">nechceme se dělit,</text>
<text sub="clublinks" start="406.733" dur="1.8">býváme panovační, </text>
<text sub="clublinks" start="408.533" dur="2.333">a to jsou negativní rysy.</text>
<text sub="clublinks" start="410.866" dur="2.267">A to není láska.</text>
<text sub="clublinks" start="413.133" dur="3.533">Láska je cosi, co nás pozvedá.</text>
<text sub="clublinks" start="416.666" dur="8.534">Láska je cosi, co nás vede nad fyzické.</text>
<text sub="clublinks" start="425.2" dur="5.466">Takže ve skutečnosti se snažíme prostřednictvím duchovního postupu,</text>
<text sub="clublinks" start="430.666" dur="3.134">otevřít se lásce.</text>
<text sub="clublinks" start="433.8" dur="2.266">Víte, většina z nás je naprogramována,</text>
<text sub="clublinks" start="436.066" dur="6.2">a proto zažíváme pouze jistý aspekt této lásky.</text>
<text sub="clublinks" start="442.266" dur="3.334">Do té doby, dokud se úplně neotevřete,</text>
<text sub="clublinks" start="445.6" dur="3.466">nemůžete lásku zažít.</text>
<text sub="clublinks" start="450.266" dur="1">Děkuji vám, Hazúre.</text>
<text sub="clublinks" start="452.8" dur="3.4">Hazúre, mám dva dotazy.</text>
<text sub="clublinks" start="456.2" dur="2.266">Nejprve jste nám nádherně vysvětlil,</text>
<text sub="clublinks" start="458.466" dur="6.134">jak jsme se vyvinuli skrze 8,4 miliónů druhů bytostí až do lidského zrození.</text>
<text sub="clublinks" start="464.6" dur="5.133">Mnoho lidí podléhá mylné představě,</text>
<text sub="clublinks" start="469.733" dur="3.667">že když jsme prošli vývojem a obdrželi lidské zrození,</text>
<text sub="clublinks" start="473.4" dur="3.333">ukončili jsme všechnu karmu, kterou jsme měli projít,</text>
<text sub="clublinks" start="476.733" dur="3.933">a pak vystoupili do lidského zrození.</text>
<text sub="clublinks" start="480.666" dur="4.334">Ale chtěl bych podotknout, že i po získání lidského zrození</text>
<text sub="clublinks" start="485" dur="1.933">s Boží milostí,</text>
<text sub="clublinks" start="486.933" dur="4.067">nám stále zůstává jistá naše sinčit či zásobní karma.</text>
<text sub="clublinks" start="491" dur="4.266">Víte, neměli bychom zabředat do věcí jako sinčit karma, osudová karma apod.</text>
<text sub="clublinks" start="495.266" dur="1.934">Tyto termíny používáme jen jako prostřdek k vysvětlení.</text>
<text sub="clublinks" start="497.2" dur="2.333">Jediné, co potřebujeme vědět je,</text>
<text sub="clublinks" start="499.533" dur="4.333">že jsme součástí karmické pavučiny.</text>
<text sub="clublinks" start="503.866" dur="1.4">Být součástí pavučiny karmy znamená,</text>
<text sub="clublinks" start="505.266" dur="2.2">že stále máme karmu.</text>
<text sub="clublinks" start="507.466" dur="3.4">Máme tělo – to znamená karmu, chápete?</text>
<text sub="clublinks" start="510.866" dur="4.8">Ať již jsme dobří nebo špatní.</text>
<text sub="clublinks" start="515.666" dur="4.334">Dokud nad ni nevystoupíme, </text>
<text sub="clublinks" start="520" dur="4.133">tento cyklus bude pokračovat, že?</text>
<text sub="clublinks" start="524.133" dur="5.467">„Budete se zodpovídat za každý čin, jenž vykonáte.”</text>
<text sub="clublinks" start="529.6" dur="2.666">Proto jakmile procházíme následky,</text>
<text sub="clublinks" start="532.266" dur="2.534">znamená to, že stále máme karmu.</text>
<text sub="clublinks" start="534.8" dur="3.4">To znamená, že do té doby, dokud jsme v těle,</text>
<text sub="clublinks" start="538.2" dur="3.2">konáme činy.</text>
<text sub="clublinks" start="541.4" dur="4.866">Ale chceme-li dosáhnout spasení, musíme vystoupit nad karmu.</text>
<text sub="clublinks" start="546.266" dur="4">Teď se často ptáme na dobrou a na špatnou karmu -</text>
<text sub="clublinks" start="550.266" dur="2.267">jestliže někdo koná dobré činy a věnuje se charitě…</text>
<text sub="clublinks" start="552.533" dur="1.133">Máme k tomu přísloví:</text>
<text sub="clublinks" start="553.666" dur="2.534">„Odříkání vede k trůnu, a kralování vede do pekla!“</text>
<text sub="clublinks" start="556.2" dur="1.6">Někdo může konat dobré činy a věnovat se dobročinnosti - </text>
<text sub="clublinks" start="557.8" dur="2.4">a nashromáždí velmi dobrou karmu.</text>
<text sub="clublinks" start="560.2" dur="1">Jakmile má dobrou karmu,</text>
<text sub="clublinks" start="561.2" dur="1.8">vrátí se jako král nebo vládce.</text>
<text sub="clublinks" start="563" dur="1.666">Když se vrátí jako král či vládce,</text>
<text sub="clublinks" start="564.666" dur="2.6">podlehne smyslovým radostem,</text>
<text sub="clublinks" start="567.266" dur="2">a bude se za to muset zodpovídat,</text>
<text sub="clublinks" start="569.266" dur="2.134">a tak cyklus pokračuje.</text>
<text sub="clublinks" start="571.4" dur="1.933">Proto se v Ádi granth říká,</text>
<text sub="clublinks" start="573.333" dur="5.733">„Nám je nadřazen darům, dobročinnosti a odříkání.</text>
<text sub="clublinks" start="579.066" dur="2.534">Jazyk, jenž opakuje Jméno Boží,</text>
<text sub="clublinks" start="581.6" dur="2.866">dovede člověka k naplnění.“</text>
<text sub="clublinks" start="584.466" dur="3.6">Tím druhem oddanosti, jenž předčí všechny její ostatní druhy,</text>
<text sub="clublinks" start="588.066" dur="2.8">je meditace na Nám, meditace na Šabd.</text>
<text sub="clublinks" start="590.866" dur="3.534">A jakmile meditujeme na Šabd,</text>
<text sub="clublinks" start="594.4" dur="2.533">když začneme meditovat,</text>
<text sub="clublinks" start="596.933" dur="1.333">pak jak praví Mistr v Ádi granth:</text>
<text sub="clublinks" start="598.266" dur="3.2">„Jdi tam, kde můžeš získat Boží Nám.</text>
<text sub="clublinks" start="601.466" dur="4.734">Díky Mistrově milosti se věnuj meditaci.“</text>
<text sub="clublinks" start="606.2" dur="3.2">Takže dokud nemeditujeme na tento Nám - </text>
<text sub="clublinks" start="609.4" dur="5.4">protože jediný způsob, jak srovnat své karmické účty</text>
<text sub="clublinks" start="614.8" dur="1">je Šabd.</text>
<text sub="clublinks" start="615.8" dur="2.533">„Šabd smaže stopu karmy,</text>
<text sub="clublinks" start="618.333" dur="2.333">Šabd vás spojí s prvotním Šabdem.“</text>
<text sub="clublinks" start="620.666" dur="1.534">Není jiné cesty.</text>
<text sub="clublinks" start="622.2" dur="1.8">Bez něj zůstane každý lapen do pavučiny karmy.</text>
<text sub="clublinks" start="624" dur="3.6">Dobrá karma, špatná karma – debet a kredit, bude stále pokračovat.</text>
<text sub="clublinks" start="627.6" dur="1">A dokonce i když máme sinčit karmu,</text>
<text sub="clublinks" start="628.6" dur="2.2">bude smazána Šabdem.</text>
<text sub="clublinks" start="630.8" dur="4.8">Víte, my svou karmu nikdy nemůžeme smazat.</text>
<text sub="clublinks" start="635.6" dur="2.533">Naší zodpovědnost na sebe vezme On</text>
<text sub="clublinks" start="638.133" dur="3">a pozvedne nás nad toto vše.</text>
<text sub="clublinks" start="641.133" dur="1.467">Jednoduše řečeno,</text>
<text sub="clublinks" start="642.6" dur="3.866">my nemáme tu sílu a moc.</text>
<text sub="clublinks" start="646.466" dur="1.8">Cokoliv tvoříme - </text>
<text sub="clublinks" start="648.266" dur="2.734">dobrou karmu, špatnou karmu – to bude stále pokračovat.</text>
<text sub="clublinks" start="651" dur="2.8">Ale jakmile se uchýlíme k Němu,</text>
<text sub="clublinks" start="653.8" dur="1.933">jakmile se odevzdáme,</text>
<text sub="clublinks" start="655.733" dur="4.133">převezme naší zodpovědnost -</text>
<text sub="clublinks" start="659.866" dur="3.734">jenom pak můžeme vystoupit nad tento svůj stav.</text>
<text sub="clublinks" start="663.6" dur="2.333">Můj druhý dotaz, Baba Dži,</text>
<text sub="clublinks" start="665.933" dur="4.333">říká se, že žák, jenž vyhledá útočiště u svého Mistra,</text>
<text sub="clublinks" start="670.266" dur="1.934">a věnuje se meditační praxi,</text>
<text sub="clublinks" start="672.2" dur="3.4">prochází třemi stádii.</text>
<text sub="clublinks" start="675.6" dur="2.666">První je trpělivost,</text>
<text sub="clublinks" start="678.266" dur="2.334">druhá je spokojenost,</text>
<text sub="clublinks" start="680.6" dur="1.933">a třetí je vděčnost.</text>
<text sub="clublinks" start="682.533" dur="4.267">Rád bych vás požádal o vysvětlení těchto tří stádií.</text>
<text sub="clublinks" start="686.8" dur="2.666">To jsme zpět u tématu odevdání se.</text>
<text sub="clublinks" start="689.466" dur="5.2">První dvě v podstatě znamenají trěplivost</text>
<text sub="clublinks" start="694.666" dur="4.4">a podřízení se – kde Jeho přání je naším příkazem, že?</text>
<text sub="clublinks" start="699.066" dur="1.934">Jakmile je vše Jeho vůlí,</text>
<text sub="clublinks" start="701" dur="2">a my žijeme v Jeho vůli,</text>
<text sub="clublinks" start="703" dur="3.666">pak už nic nerozlišujeme.</text>
<text sub="clublinks" start="706.666" dur="2.6">„Považuje potěšení a bolest za stejné,</text>
<text sub="clublinks" start="709.266" dur="2.067">a nerozlišuje mezi triumfem a ostudou.“</text>
<text sub="clublinks" start="711.333" dur="1.533">Tak jaké by pak zůstávaly rozpory?</text>
<text sub="clublinks" start="712.866" dur="2">Pak už neexistuje nic, co bychom třídili na dobré a špatné,</text>
<text sub="clublinks" start="714.866" dur="3.067">protože pak vše přijímáme jako Jeho vůli,</text>
<text sub="clublinks" start="717.933" dur="2.667">víme, že je to pro nás dobré, když jsme to dostali od Boha.</text>
<text sub="clublinks" start="720.6" dur="0.866">Pak už nezbývá žádný rozpor.</text>
<text sub="clublinks" start="721.466" dur="4.134">Takže jsme vystoupili ze sféry trpělivosti do spokojenosti.</text>
<text sub="clublinks" start="725.6" dur="4.866">Pak jsme...to je podřízení se, musíme se odevzdat.</text>
<text sub="clublinks" start="730.466" dur="2.2">Děkuji vám Baba Dži.</text>
<text sub="clublinks" start="733.8" dur="5.8">Baba Dži, všichni v životě zápasíme s rozhodováním,</text>
<text sub="clublinks" start="739.6" dur="2.8">a jsme-li na cestě, jak můžeme poznat</text>
<text sub="clublinks" start="742.4" dur="5.6">že rozhodnutí, která se snažíme dělat, jsou správná?</text>
<text sub="clublinks" start="748" dur="1.933">Učíme se pomocí zkušeností.</text>
<text sub="clublinks" start="749.933" dur="2.733">Nemyslím si, že by se kdo kdy narodil</text>
<text sub="clublinks" start="752.666" dur="4.2">s takovou mírou vyspělosti, že by znal všechno.</text>
<text sub="clublinks" start="756.866" dur="5.6">Podívejte – vývoj života je jako probouzení se,</text>
<text sub="clublinks" start="762.466" dur="2.734">během každého dne něco zažijeme.</text>
<text sub="clublinks" start="765.2" dur="5.4">A tyto zkušenosti nás učí: dobré, špatné.</text>
<text sub="clublinks" start="770.6" dur="3.4">Takže nikdo neví.</text>
<text sub="clublinks" start="774" dur="2.866">Musíme projít svými zkušenostmi.</text>
<text sub="clublinks" start="776.866" dur="2">„Zkušenosti učí mladé být starými,</text>
<text sub="clublinks" start="778.866" dur="3.2">a staré být mladými.“</text>
<text sub="clublinks" start="782.066" dur="2.4">Takže jako všeobecné pravidlo,</text>
<text sub="clublinks" start="784.466" dur="4.534">cokoliv nás přivádí k našemu cíli -</text>
<text sub="clublinks" start="789" dur="2">- Pánu Bohu - to je dobré.</text>
<text sub="clublinks" start="791" dur="2">Cokoliv nás od našeho cíle odvádí,</text>
<text sub="clublinks" start="793" dur="2.866">tomu bychom se měli vyhnout. </text>
<text sub="clublinks" start="795.866" dur="2.4">Ale pokud jsou naše záměry správné</text>
<text sub="clublinks" start="798.266" dur="3.134">a rozhodnutí, která jsme učinili,</text>
<text sub="clublinks" start="801.4" dur="2.4">nevyhovují někomu jinému,</text>
<text sub="clublinks" start="803.8" dur="1.733">jak na to pohlížet?</text>
<text sub="clublinks" start="805.533" dur="4.067">Žádné rozhodnutí, které učiníte, nebude vyhovovat všem.</text>
<text sub="clublinks" start="809.6" dur="1.8">Vaše životní zkušenost je totiž</text>
<text sub="clublinks" start="811.4" dur="3.2">úplně jiná, než zkušenost někoho druhého.</text>
<text sub="clublinks" start="814.6" dur="3">Co je pro jednoho potravou, může být pro jiného jedem.</text>
<text sub="clublinks" start="817.6" dur="2.666">Lék, který vyhovuje vám, nebude vyhovovat každému.</text>
<text sub="clublinks" start="820.266" dur="2.8">Mohou na něj mít reakci.</text>
<text sub="clublinks" start="823.066" dur="2.867">Takže z našeho úhlu pohledu,</text>
<text sub="clublinks" start="825.933" dur="3.2">ať už nás zkušenost naučila cokoliv,</text>
<text sub="clublinks" start="829.133" dur="1.867">cokoliv si myslíme, že je správné - </text>
<text sub="clublinks" start="831" dur="2.533">musíme se rozhodnout, musíme vykročit dále.</text>
<text sub="clublinks" start="833.533" dur="1.867">Avšak to nezbytně nemusí znamenat,</text>
<text sub="clublinks" start="835.4" dur="2.4">že s tím rozhodnutím bude každý souhlasit,</text>
<text sub="clublinks" start="837.8" dur="2.8">a že bude každému vyhovovat.</text>
<text sub="clublinks" start="840.6" dur="3.2">Takže bychom si neměli dupnout,</text>
<text sub="clublinks" start="843.8" dur="2.066">ale přijít s řešením, o kterém si myslíme, že je správné,</text>
<text sub="clublinks" start="845.866" dur="2.334">a pak naslouchat tomu druhému,</text>
<text sub="clublinks" start="848.2" dur="2.2">zjistit, co jej zkušenost naučila,</text>
<text sub="clublinks" start="850.4" dur="2.066">jaký on má úhel pohledu,</text>
<text sub="clublinks" start="852.466" dur="3.534">a pak se snažit dojít ke společnému závěru.</text>
<text sub="clublinks" start="856" dur="4.066">Mojí druhou otázkou, Baba Dži, je jak rozlišovat</text>
<text sub="clublinks" start="860.066" dur="6.4">mezi spokojeným životem a úspěšným životem?</text>
<text sub="clublinks" start="866.466" dur="1.8">Nevím, co je to úspěch.</text>
<text sub="clublinks" start="868.266" dur="3.934">Dnes se měřítko úspěchu změnilo.</text>
<text sub="clublinks" start="872.2" dur="2.466">Za starých dobrých časů úspěchem bylo,</text>
<text sub="clublinks" start="874.666" dur="2.534">když vás lidé respektovali,</text>
<text sub="clublinks" start="877.2" dur="4.2">stál jste si za svými ideály,</text>
<text sub="clublinks" start="881.4" dur="1.8">za svými názory,</text>
<text sub="clublinks" start="883.2" dur="2.266">pak jste byl velmi váženým člověkem.</text>
<text sub="clublinks" start="885.466" dur="1.534">V dnešní době se to změnilo. Ne?</text>
<text sub="clublinks" start="887" dur="3.066">Dnes vidíme peníze, vidíme bohatství,</text>
<text sub="clublinks" start="890.066" dur="4.534">vše je poměřováno z hlediska materiálních věcí.</text>
<text sub="clublinks" start="894.6" dur="4.8">Ale spokojenost z těchto věcí nezískáme.</text>
<text sub="clublinks" start="899.4" dur="1.4">Jen podněcují chuť,</text>
<text sub="clublinks" start="900.8" dur="2.666">vzbuzují v nás touhu mít stále víc.</text>
<text sub="clublinks" start="903.466" dur="2.134">Spokojenost musí přijít zevnitř,</text>
<text sub="clublinks" start="905.6" dur="2.266">když se srovnáte sám se sebou.</text>
<text sub="clublinks" start="907.866" dur="2.2">Pokud jste sám se sebou srovnaný,</text>
<text sub="clublinks" start="910.066" dur="2">jste sám se sebou spokojený,</text>
<text sub="clublinks" start="912.066" dur="3.2">ať už o vás kdokoliv říká cokoliv, nic to na tom nemění.</text>
<text sub="clublinks" start="915.266" dur="1.467">A to nemá nic společného s tím,</text>
<text sub="clublinks" start="916.733" dur="4.267">jak jste chudý nebo bohatý.</text>
<text sub="clublinks" start="921" dur="4.133">Spokojený znamená naučit se žít v Jeho vůli a přijímat ji.</text>
<text sub="clublinks" start="925.133" dur="1.867">„Když mi dáš království, abych vládl, jakápak je v tom moje sláva?</text>
<text sub="clublinks" start="927" dur="3.466">Když mne učiníš žebrákem, co tím mohu ztratit?“</text>
<text sub="clublinks" start="930.466" dur="1.734">Může vás dovést na vrchol,</text>
<text sub="clublinks" start="932.2" dur="2.533">může vás strhnout na dno, a vy to přijmete, fajn,</text>
<text sub="clublinks" start="934.733" dur="6.2">pokud On chce, toto si žádá, jsem šťastný.</text>
<text sub="clublinks" start="940.933" dur="1.867">Děkuji vám, Baba Dži.</text>
<text sub="clublinks" start="942.8" dur="2.733">Baba Dži, je vážně opravdu možné,</text>
<text sub="clublinks" start="945.533" dur="2.067">aby mysl přinášela oběti,</text>
<text sub="clublinks" start="947.6" dur="3.066">dokud je svázána s naším „já“?</text>
<text sub="clublinks" start="950.666" dur="3.467">Mysl vždy požaduje něco, co ji vynahradí</text>
<text sub="clublinks" start="954.133" dur="4">každou oběť, kterou přinese.</text>
<text sub="clublinks" start="958.133" dur="4.333">To je způsobeno tím, jak jsme mysl naprogramovali.</text>
<text sub="clublinks" start="962.466" dur="2.134">Podle programu, který do ní vložíte,</text>
<text sub="clublinks" start="964.6" dur="1.666">se mysl bude chovat.</text>
<text sub="clublinks" start="966.266" dur="3.6">Mysl na tom nebyla vždy takto.</text>
<text sub="clublinks" start="969.866" dur="3.534">Proto se nám mystikové snaží vysvětlit,</text>
<text sub="clublinks" start="973.4" dur="2.8">že to, co jste ze své mysli udělali, </text>
<text sub="clublinks" start="976.2" dur="2">taková původně nebývala.</text>
<text sub="clublinks" start="978.2" dur="2.533">„Ó, mysli, jsi ztělesnění božského Světla,</text>
<text sub="clublinks" start="980.733" dur="2.733">rozpoznej svůj původ!“</text>
<text sub="clublinks" start="983.466" dur="4.734">Tak nám Ádi granth říká, rozpoznej své pravé já.</text>
<text sub="clublinks" start="988.2" dur="4.466">Mysl nebyla tak vypočítavá,</text>
<text sub="clublinks" start="992.666" dur="2.4">jak je nyní, naším působením.</text>
<text sub="clublinks" start="995.066" dur="3.534">Naše dojmy, způsob naší komunikace se světem,</text>
<text sub="clublinks" start="998.6" dur="3.333">my jsme si v sobě vytvořili tento program, </text>
<text sub="clublinks" start="1001.933" dur="2.533">kdy vše propočítáváme.</text>
<text sub="clublinks" start="1004.466" dur="4.8">Takže my musíme vymazat ten program a nahrát nový,</text>
<text sub="clublinks" start="1009.266" dur="3.2">s pomocí kterého budem dělat správné věci -</text>
<text sub="clublinks" start="1012.466" dur="2.534">být v životě objektivnější,</text>
<text sub="clublinks" start="1015" dur="4.8">namísto jen vše podrobit kalkulování.</text>
<text sub="clublinks" start="1019.8" dur="0.666">Děkuji.</text>
<text sub="clublinks" start="1020.466" dur="2.4">Baba Dži, co byste řekl,</text>
<text sub="clublinks" start="1022.866" dur="2.6">jaké má být naše úsilí -</text>
<text sub="clublinks" start="1025.466" dur="1.467">samozřejmě bychom měli meditovat -</text>
<text sub="clublinks" start="1026.933" dur="2.133">ale někdy to neděláme,</text>
<text sub="clublinks" start="1029.066" dur="3.8">postrádáme, jak bych to řekla,</text>
<text sub="clublinks" start="1032.866" dur="4.4">postrádáme ten vhodný okamžik, kdy si opravdu můžeme sednout,</text>
<text sub="clublinks" start="1037.266" dur="1.8">někdy toho prostě nejsme schopni.</text>
<text sub="clublinks" start="1039.066" dur="3.2">Jak máme zajistit, abychom v meditaci byli důslední, Baba Dži?</text>
<text sub="clublinks" start="1042.266" dur="1.6">To navazuje na předcházející otázku,</text>
<text sub="clublinks" start="1043.866" dur="2.134">která se týkala mysli.</text>
<text sub="clublinks" start="1046" dur="2.6">Víte, mysl je velmi silná entita.</text>
<text sub="clublinks" start="1048.6" dur="2.866">Pokud mysl necítí silnou potřebu,</text>
<text sub="clublinks" start="1051.466" dur="2.334">není ochotná přinášet oběti.</text>
<text sub="clublinks" start="1053.8" dur="2.266">Dnes většina z nás necítí, že něco potřebujeme;</text>
<text sub="clublinks" start="1056.066" dur="1.4">bereme věci za samozřejmé.</text>
<text sub="clublinks" start="1057.466" dur="2">Všechno, co nám bylo dáno,</text>
<text sub="clublinks" start="1059.466" dur="1.4">vše, čím nás On požehnal -</text>
<text sub="clublinks" start="1060.866" dur="2.334">prostě to bereme za samozřejmé.</text>
<text sub="clublinks" start="1063.2" dur="2.8">Ale když budete cítit potřebu něčeho …</text>
<text sub="clublinks" start="1066" dur="3.2">víte, je to jako když někdo vidí něco krásného v obchodě,</text>
<text sub="clublinks" start="1069.2" dur="2.066">pokud to chce, co udělá?</text>
<text sub="clublinks" start="1071.266" dur="1.6">Vyvine jakékoli úsilí -</text>
<text sub="clublinks" start="1072.866" dur="2.267">bude šetřit, řekne si o peníze, a co všechno,</text>
<text sub="clublinks" start="1075.133" dur="3.133">aby si tu věc mohl koupit.</text>
<text sub="clublinks" start="1078.266" dur="4.067">Takže dnes jsme v takové fázi, kdy opravdu …</text>
<text sub="clublinks" start="1082.333" dur="3.267">Chci říci, On nám dal vše a</text>
<text sub="clublinks" start="1085.6" dur="2.933">my si toho dostatečně nevážíme.</text>
<text sub="clublinks" start="1088.533" dur="2.333">Jak byste se cítila,</text>
<text sub="clublinks" start="1090.866" dur="1.934">kdyby si vás vaše děti nevážily?</text>
<text sub="clublinks" start="1092.8" dur="1.6">Hodně jsme toho pro ně obětovali,</text>
<text sub="clublinks" start="1094.4" dur="2.466">a pokud by si vás nevážily,</text>
<text sub="clublinks" start="1096.866" dur="1.934">a víte, jednou za rok nebo jednou za týden</text>
<text sub="clublinks" start="1098.8" dur="2.666">by vám jen zavolaly a řekly by, ahoj,</text>
<text sub="clublinks" start="1101.466" dur="1.334">jak byste se potom cítili?</text>
<text sub="clublinks" start="1102.8" dur="3.066">A vážíme my si snad Pána?</text>
<text sub="clublinks" start="1105.866" dur="1.467">Dal nám vše,</text>
<text sub="clublinks" start="1107.333" dur="1.667">požehnal nás vším,</text>
<text sub="clublinks" start="1109" dur="3.466">a raději než bychom si našli čas mu poděkovat,</text>
<text sub="clublinks" start="1112.466" dur="2.134">projevit mu vděčnost,</text>
<text sub="clublinks" start="1114.6" dur="1.6">my řekneme, že nemáme kdy -</text>
<text sub="clublinks" start="1116.2" dur="1.333">máte čas pro svět,</text>
<text sub="clublinks" start="1117.533" dur="1.2">máte čas na ostatní,</text>
<text sub="clublinks" start="1118.733" dur="2.733">máte čas na všechno, kromě Něj.</text>
<text sub="clublinks" start="1121.466" dur="1.8">„Kde jsou naše přání, tam přebýváme.“</text>
<text sub="clublinks" start="1123.266" dur="2.934">A na samém konci, to, jaké jste měla myšlenky,</text>
<text sub="clublinks" start="1126.2" dur="1.866">na co jste se soustředila,</text>
<text sub="clublinks" start="1128.066" dur="2.2">právě to před vás předstoupí.</text>
<text sub="clublinks" start="1130.266" dur="1.934">A pokud to byl svět, kam jste soustředila svou pozornost,</text>
<text sub="clublinks" start="1132.2" dur="3.266">potom přijdete zpět do tohoto světa.</text>
<text sub="clublinks" start="1135.466" dur="2.134">Takže pokud nepřesunete svou pozornost</text>
<text sub="clublinks" start="1137.6" dur="2.6">ze světských věcí na Boha,</text>
<text sub="clublinks" start="1140.2" dur="2">jak můžete očekávat, že půjdete domů?</text>
<text sub="clublinks" start="1142.2" dur="1.066">Ano.</text>
<text sub="clublinks" start="1143.266" dur="1.4">Baba Dži, navzdory naší snaze,</text>
<text sub="clublinks" start="1144.666" dur="2.267">se někdy prostě nemůžeme soustředit,</text>
<text sub="clublinks" start="1146.933" dur="0.867">je to pro nás …</text>
<text sub="clublinks" start="1147.8" dur="1.8">Nikdo po vás nechce, abyste se soustředila.</text>
<text sub="clublinks" start="1149.6" dur="1.466">Mahárádži říkával,</text>
<text sub="clublinks" start="1151.066" dur="3.6">bez ohledu na to, zda je mysl přítomna či ne, vy si sedněte.</text>
<text sub="clublinks" start="1154.666" dur="1.267">Dobře? Meditujte,</text>
<text sub="clublinks" start="1155.933" dur="2.133">protože váš Mistr chce, abyste meditovali,</text>
<text sub="clublinks" start="1158.066" dur="2.334">a ne kvůli tomu, co za to dostanete.</text>
<text sub="clublinks" start="1160.4" dur="2.6">Začneme analyzovat - dnes je dobrý den,</text>
<text sub="clublinks" start="1163" dur="0.933">zítra je špatný den -</text>
<text sub="clublinks" start="1163.933" dur="2.867">na tom nezáleží.</text>
<text sub="clublinks" start="1166.8" dur="1.133">Velký Mistr říkával,</text>
<text sub="clublinks" start="1167.933" dur="2.267">„Ať přicházíte s úspěchy nebo neúspěchy,</text>
<text sub="clublinks" start="1170.2" dur="1.8">alespoň přijďte!“</text>
<text sub="clublinks" start="1172" dur="4">Ať přicházíte se svými úspěchy nebo neúspěchy, přijďte.</text>
<text sub="clublinks" start="1176" dur="1.2">Ano.</text>
<text sub="clublinks" start="1177.2" dur="2.4">Pokud meditujeme každý den ve stejný čas, Baba Dži,</text>
<text sub="clublinks" start="1179.6" dur="1.6">má to vliv?</text>
<text sub="clublinks" start="1181.2" dur="1.066">Pomáhá to.</text>
<text sub="clublinks" start="1182.266" dur="2.734">Neřekl bych, že…tuhle věc, ale pomáhá to,</text>
<text sub="clublinks" start="1185" dur="3.4">protože jste si vytvořila určitý čas, asociaci,</text>
<text sub="clublinks" start="1188.4" dur="1.8">bude lehčí se soustředit.</text>
<text sub="clublinks" start="1190.2" dur="1.6">Děkuji, Baba Dži.</text>
<text sub="clublinks" start="1191.8" dur="2.066">Baba Dži, pomohl byste nám porozumět rozdílu</text>
<text sub="clublinks" start="1193.866" dur="3.134">mezi náboženstvím a duchovností?</text>
<text sub="clublinks" start="1197" dur="2.533">Začínáte s duchovností.</text>
<text sub="clublinks" start="1199.533" dur="3.067">Duchovnost je jádrem.</text>
<text sub="clublinks" start="1202.6" dur="1.8">Takže začínáte u duchovnosti.</text>
<text sub="clublinks" start="1204.4" dur="2.266">Duchovnost je základem. </text>
<text sub="clublinks" start="1206.666" dur="2.134">A jak čas plyne</text>
<text sub="clublinks" start="1208.8" dur="3.8">a davy se zvětšují, tak to víte,</text>
<text sub="clublinks" start="1212.6" dur="1.933">vytvářejí se organizace,</text>
<text sub="clublinks" start="1214.533" dur="2.933">a vzniknou čtyři stěny náboženství.</text>
<text sub="clublinks" start="1217.466" dur="2.534">Ve skutečnosti, anglický výraz pro náboženství pochází z latinského religare,</text>
<text sub="clublinks" start="1220" dur="2.2">které znamená poutat,</text>
<text sub="clublinks" start="1222.2" dur="3.6">kde skupinu lidí</text>
<text sub="clublinks" start="1225.8" dur="3.2">poutá dohromady společný cíl.</text>
<text sub="clublinks" start="1229" dur="1.666">Co je společný cíl?</text>
<text sub="clublinks" start="1230.666" dur="2.2">Poznání Boha.</text>
<text sub="clublinks" start="1232.866" dur="3.334">Není to cílem každého náboženství?</text>
<text sub="clublinks" start="1236.2" dur="3.2">Tak pak, proč jsme odděleni?</text>
<text sub="clublinks" start="1241.866" dur="2.534">Baba Dži, při různých příležitostech</text>
<text sub="clublinks" start="1244.4" dur="2.4">potkávám dospívající mládež,</text>
<text sub="clublinks" start="1246.8" dur="3.4">kteří mají nějaký problém s jednou ze čtyř podmínek,</text>
<text sub="clublinks" start="1250.2" dur="2.8">a nedokáží se přes to přenést.</text>
<text sub="clublinks" start="1253" dur="2.266">Někteří lidé nerozumějí zejména tomu,</text>
<text sub="clublinks" start="1255.266" dur="2.2">proč není v pořádku pít alkohol.</text>
<text sub="clublinks" start="1257.466" dur="2">Myslím, že vegetariánství, tomu rozumí hodně lidí,</text>
<text sub="clublinks" start="1259.466" dur="2.334">protože to je spojené s velikou karmou.</text>
<text sub="clublinks" start="1261.8" dur="2.4">Nebo někdy, proč je nutné,</text>
<text sub="clublinks" start="1264.2" dur="1.666">abychom byli stále s jedním partnerem,</text>
<text sub="clublinks" start="1265.866" dur="2.4">protože v dnešní době se pro lidi stává tak snadné,</text>
<text sub="clublinks" start="1268.266" dur="3.134">postoupit dál a vyzkoušet jiné partnerství,</text>
<text sub="clublinks" start="1271.4" dur="2.2">i když už jde o stav po manželství.</text>
<text sub="clublinks" start="1273.6" dur="5">Pomohl byste nám těmto čtyřem podmínkám lépe porozumět? </text>
<text sub="clublinks" start="1278.6" dur="3">Úhel pohledu se během života může měnit,</text>
<text sub="clublinks" start="1281.6" dur="2.2">mohou se změnit okolnosti,</text>
<text sub="clublinks" start="1283.8" dur="1.266">počasí se může změnit - </text>
<text sub="clublinks" start="1285.066" dur="4.134">ale morální zákony se změnit nemůžou, ne?</text>
<text sub="clublinks" start="1289.2" dur="3">Ano, dnešní mladí lidé</text>
<text sub="clublinks" start="1292.2" dur="1.266">spolu chtějí nejdřív chodit,</text>
<text sub="clublinks" start="1293.466" dur="1.4">chtějí se jaksi </text>
<text sub="clublinks" start="1294.866" dur="3.667">lépe poznat dřív, než udělají zásadní krok. </text>
<text sub="clublinks" start="1298.533" dur="2.333">Ale co se ukazuje?</text>
<text sub="clublinks" start="1300.866" dur="1.867">Je to otázka sjednaných manželství</text>
<text sub="clublinks" start="1302.733" dur="2.533">versus manželství z lásky.</text>
<text sub="clublinks" start="1305.266" dur="2">Jaké je procento manželství z lásky,</text>
<text sub="clublinks" start="1307.266" dur="3.267">která uspěla, oproti manželstvím sjednaným?</text>
<text sub="clublinks" start="1310.533" dur="1.933">Ve sjednaném manželství</text>
<text sub="clublinks" start="1312.466" dur="3.334">vstoupíte do svazku,</text>
<text sub="clublinks" start="1315.8" dur="1.933">kde jste ochotní</text>
<text sub="clublinks" start="1317.733" dur="3.867">tak nějak udržovat rovnováhu</text>
<text sub="clublinks" start="1321.6" dur="3.2">a naučit se respektovat jeden druhého.</text>
<text sub="clublinks" start="1324.8" dur="1.133">Do manželství z lásky</text>
<text sub="clublinks" start="1325.933" dur="3.333">vcházíte již s předem vytvořenými názory.</text>
<text sub="clublinks" start="1329.266" dur="4.467">A nikdo nemůže dostát očekávání,</text>
<text sub="clublinks" start="1333.733" dur="1.867">které jste si vytvořili.</text>
<text sub="clublinks" start="1335.6" dur="1.8">Když se seznámíte,</text>
<text sub="clublinks" start="1337.4" dur="1.533">chodíte na rande, a tak,</text>
<text sub="clublinks" start="1338.933" dur="2.067">předvádíte své nejlepší chování.</text>
<text sub="clublinks" start="1341" dur="2.2">Každý se chová co nejlépe.</text>
<text sub="clublinks" start="1343.2" dur="5.533">A když se vezmete, pak skutečně toho člověka</text>
<text sub="clublinks" start="1348.733" dur="0.867">poznáváte.</text>
<text sub="clublinks" start="1349.6" dur="1.266">Opravdu člověka můžete poznat</text>
<text sub="clublinks" start="1350.866" dur="1.134">jenom tehdy, když </text>
<text sub="clublinks" start="1352" dur="2.8">s ním bydlíte ve dne v noci.</text>
<text sub="clublinks" start="1354.8" dur="3">Jinak vidíte pouze </text>
<text sub="clublinks" start="1357.8" dur="3.266">podobu, kterou hraje.</text>
<text sub="clublinks" start="1361.066" dur="1.6">Můžete takto něco opravdu poznat?</text>
<text sub="clublinks" start="1362.666" dur="2">Budete s někým žít osm, devět let,</text>
<text sub="clublinks" start="1364.666" dur="3">a pak ten člověk něco udělá, a vy si pomyslíte …</text>
<text sub="clublinks" start="1367.666" dur="3.534">znal jsem vůbec toho člověka?</text>
<text sub="clublinks" start="1371.2" dur="3.466">Ale ve sjednaném manželství nejsou žádná očekávání.</text>
<text sub="clublinks" start="1374.666" dur="2.534">Víte, že spolu musíte nějak vyjít.</text>
<text sub="clublinks" start="1377.2" dur="3">V manželství z lásky je spousta očekávání.</text>
<text sub="clublinks" start="1380.2" dur="2.4">Problém je často v tom, Baba Dži,</text>
<text sub="clublinks" start="1382.6" dur="3.733">že lidé mají pocit, že všechny rodinné vztahy jim byly dány - </text>
<text sub="clublinks" start="1386.333" dur="2.267">ty hlavní životní vztahy si nemohli vybrat.</text>
<text sub="clublinks" start="1388.6" dur="1.666">Všechny jaksi dostali do vínku.</text>
<text sub="clublinks" start="1390.266" dur="1.8">A mají pocit, že jediný vztah,</text>
<text sub="clublinks" start="1392.066" dur="1.334">který si mohou vybrat, je manželství.</text>
<text sub="clublinks" start="1393.4" dur="2.266">A to je argument, se kterým často přicházejí.</text>
<text sub="clublinks" start="1395.666" dur="1.267">A můžete?</text>
<text sub="clublinks" start="1396.933" dur="1.933">Můžete si opravdu vybrat?</text>
<text sub="clublinks" start="1398.866" dur="0.8">Vy jste si vybral?</text>
<text sub="clublinks" start="1399.666" dur="3.2">Já ne, Baba Dži, ale lidé mají tendenci to říkat.</text>
<text sub="clublinks" start="1402.866" dur="1.6">To je ono - </text>
<text sub="clublinks" start="1404.466" dur="2.8">že my všichni máme tuto předem danou představu,</text>
<text sub="clublinks" start="1407.266" dur="3.134">že v životě se svobodně rozhodujeme.</text>
<text sub="clublinks" start="1410.4" dur="4.066">Máte opravdu svobodu v rozhodování?</text>
<text sub="clublinks" start="1414.466" dur="2.134">Rozhodnutí, která uděláte dnes</text>
<text sub="clublinks" start="1416.6" dur="3.533">jsou založena na určitých faktorech, je to tak?</text>
<text sub="clublinks" start="1420.133" dur="2.933">Třeba v jaké zemi jste se narodil,</text>
<text sub="clublinks" start="1423.066" dur="2.934">vzdělání, které jste dostal,</text>
<text sub="clublinks" start="1426" dur="1.866">rodiče, které jste měl - </text>
<text sub="clublinks" start="1427.866" dur="4.6">laskavé, složité, přísné, traumatizující.</text>
<text sub="clublinks" start="1432.466" dur="3.867">Všechny tyto faktory naprogramovaly váš dnešní stav.</text>
<text sub="clublinks" start="1436.333" dur="3.267">A žádné nejsou ve vašich rukách.</text>
<text sub="clublinks" start="1439.6" dur="3.066">Takže o jaké svobodné vůli to mluvíte? </text>
<text sub="clublinks" start="1442.666" dur="3.6">Svobodná vůle znamená, že mám svobodnou volbu.</text>
<text sub="clublinks" start="1446.266" dur="1.134">Když se mi nebudete líbit,</text>
<text sub="clublinks" start="1447.4" dur="2.066">měl bych mít dovoleno svobodně vás udeřit.</text>
<text sub="clublinks" start="1449.466" dur="2.667">Ale to omezuje vaši svobodu.</text>
<text sub="clublinks" start="1452.133" dur="2.867">Proto společnost vytvořila pravidla,</text>
<text sub="clublinks" start="1455" dur="1.8">společenské zákony,</text>
<text sub="clublinks" start="1456.8" dur="2.266">kde je i tato svoboda omezena.</text>
<text sub="clublinks" start="1459.066" dur="3.467">Musíme fungovat v určitém rámci.</text>
<text sub="clublinks" start="1462.533" dur="3.133">Svoboda znamená, že mohu jezdit, na které straně ulice chci.</text>
<text sub="clublinks" start="1465.666" dur="2.067">Ale nemohu,</text>
<text sub="clublinks" start="1467.733" dur="3.867">protože, když to udělám, dojde k nehodě.</text>
<text sub="clublinks" start="1471.6" dur="1.733">Proto vznikla společenská struktura,</text>
<text sub="clublinks" start="1473.333" dur="2.667">vznikly zákony.</text>
<text sub="clublinks" start="1476" dur="3.466">Takže fungování v rámci jisté ukázněnosti</text>
<text sub="clublinks" start="1479.466" dur="2.467">vám pomůže k …</text>
<text sub="clublinks" start="1481.933" dur="1.333">Základem je zralost.</text>
<text sub="clublinks" start="1483.266" dur="3.134">Jsem zralí na to, abychom dělali správná rozhodnutí?</text>
<text sub="clublinks" start="1486.4" dur="2.266">A zejména, když jsme mladí.</text>
<text sub="clublinks" start="1488.666" dur="7.8">To víte, v mládí, říká se, že </text>
<text sub="clublinks" start="1496.466" dur="4.4">první láska – trochu zvědavosti,</text>
<text sub="clublinks" start="1500.866" dur="5.134">a trochu hlouposti - </text>
<text sub="clublinks" start="1506" dur="2.666">to je první láska. </text>
<text sub="clublinks" start="1508.666" dur="4.534">Kolik z nás to dokáže zvládnout?</text>
<text sub="clublinks" start="1513.2" dur="0.6">Ale neříkám …</text>
<text sub="clublinks" start="1513.8" dur="2.266">nejsem proti manželství z lásky.</text>
<text sub="clublinks" start="1516.066" dur="2.6">Ale říci, že by mělo být manželství z lásky,</text>
<text sub="clublinks" start="1518.666" dur="0.867">a ne sjednané manželství,</text>
<text sub="clublinks" start="1519.533" dur="2.067">nebo sjednané manželství, a ne manželství z lásky - </text>
<text sub="clublinks" start="1521.6" dur="1.8">to záleží na okolnostech,</text>
<text sub="clublinks" start="1523.4" dur="2.8">kultuře a dalších věcech. </text>
<text sub="clublinks" start="1526.2" dur="3.533">Ale nikdy si nemyslete,</text>
<text sub="clublinks" start="1529.733" dur="2.467">že můžete někoho poznat</text>
<text sub="clublinks" start="1532.2" dur="3.266">jenom na základě několika setkání.</text>
<text sub="clublinks" start="1535.466" dur="1.534">Nemůžete.</text>
<text sub="clublinks" start="1537" dur="3.933">A co alkohol, Baba Dži?</text>
<text sub="clublinks" start="1540.933" dur="2.267">No, už jste sám na tu otázku odpověděl.</text>
<text sub="clublinks" start="1543.2" dur="2.066">Na jednu stranu chcete svobodu</text>
<text sub="clublinks" start="1545.266" dur="3.8">a na druhou stranu si vezmete něco,</text>
<text sub="clublinks" start="1549.066" dur="3.4">co vás připraví o logiku, uvažování, o všechno.</text>
<text sub="clublinks" start="1552.466" dur="3">Kde je pak svoboda?</text>
<text sub="clublinks" start="1555.466" dur="2.067">Na jedné straně chcete věci ovládat.</text>
<text sub="clublinks" start="1557.533" dur="1.867">A na druhé straně berete něco, </text>
<text sub="clublinks" start="1559.4" dur="3.466">co vás zbaví schopnosti ovládání.</text>
<text sub="clublinks" start="1562.866" dur="1.734">Připraví vás to o schopnost uvažovat.</text>
<text sub="clublinks" start="1564.6" dur="4.2">Smaže rozdíl mezi dobrým a zlým.</text>
<text sub="clublinks" start="1568.8" dur="2.266">Není to protimluv?</text>
<text sub="clublinks" start="1571.066" dur="2.667">Baba Dži, lidé hledají způsob, jak relaxovat.</text>
<text sub="clublinks" start="1573.733" dur="2.733">Můžete nám dát jinou alternativu?</text>
<text sub="clublinks" start="1576.466" dur="2">Jak vědět, co dělat, abychom nemuseli</text>
<text sub="clublinks" start="1578.466" dur="1">záviset na těchto věcech?</text>
<text sub="clublinks" start="1579.466" dur="1.934">Podívejte … znovu nás to vede k alkoholu</text>
<text sub="clublinks" start="1581.4" dur="2.266">a k drogám a tak podobně.</text>
<text sub="clublinks" start="1583.666" dur="3.8">To pomůže mysli uvolnit se, ale na jak dlouho?</text>
<text sub="clublinks" start="1587.466" dur="2.2">Pokud je má mysl v míru</text>
<text sub="clublinks" start="1589.666" dur="2">pokud jsem se všemi smířen,</text>
<text sub="clublinks" start="1591.666" dur="3.067">jsem relaxovaný</text>
<text sub="clublinks" start="1594.733" dur="2.133">Ale když se napiju alkoholu,</text>
<text sub="clublinks" start="1596.866" dur="2.534">uklidní mě to na hodinu, dvě,</text>
<text sub="clublinks" start="1599.4" dur="4">a pak ráno - zmizely moje problémy?</text>
<text sub="clublinks" start="1603.4" dur="2.866">Vedle svých problémů mě ještě bolí hlava,</text>
<text sub="clublinks" start="1606.266" dur="1.534">a mám ještě další starosti,</text>
<text sub="clublinks" start="1607.8" dur="1.666">protože jsem mohl říct něco</text>
<text sub="clublinks" start="1609.466" dur="2.534">v tom stavu,</text>
<text sub="clublinks" start="1612" dur="3.266">někomu, kdo si to špatně přebral.</text>
<text sub="clublinks" start="1615.266" dur="2.8">Tak čeho jsem dosáhl?</text>
<text sub="clublinks" start="1618.066" dur="3.067">Je klam, že vám to pomůže uvolnit se,</text>
<text sub="clublinks" start="1621.133" dur="1.8">nebo že vás to zbaví problémů.</text>
<text sub="clublinks" start="1622.933" dur="2.667">Nic nezmizí, stále je to s vámi.</text>
<text sub="clublinks" start="1625.6" dur="3.333">Dělejte něco, čím se problémů zbavíte.</text>
<text sub="clublinks" start="1628.933" dur="2.4">Dělejte něco, co vás</text>
<text sub="clublinks" start="1631.333" dur="2.133">smíří sama se sebou,</text>
<text sub="clublinks" start="1633.466" dur="3.4">co vám pomůže být v míru se sebou.</text>
<text sub="clublinks" start="1636.866" dur="2.467">Existuje opojení Námem.</text>
<text sub="clublinks" start="1639.333" dur="0.733">Ano, chci říci...</text>
<text sub="clublinks" start="1640.066" dur="3">„Zabarveni Námem, budou opojeni blahem dnem i nocí."</text>
<text sub="clublinks" start="1647.933" dur="5.6">Baba Dži, je opravdu možné zbavit mysl kalkulování?</text>
<text sub="clublinks" start="1653.533" dur="2.267">A když ji zastavíme,</text>
<text sub="clublinks" start="1655.8" dur="4.066">nalezneme automaticky ten klid v nitru?</text>
<text sub="clublinks" start="1659.866" dur="2.4">Víte, naprogramovali jste mysl.</text>
<text sub="clublinks" start="1662.266" dur="2.067">Mysl podléhá dojmům.</text>
<text sub="clublinks" start="1664.333" dur="3">Takže naše znalosti, naše výchova,</text>
<text sub="clublinks" start="1667.333" dur="2.733">toto vše mysl naprogramovalo,</text>
<text sub="clublinks" start="1670.066" dur="4.2">a tento program funguje přes kalkulování, ok?</text>
<text sub="clublinks" start="1674.266" dur="5">Jak jsem řekl, potřebujeme se jen všeho zbavit.</text>
<text sub="clublinks" start="1679.266" dur="1.934">Dnes je mysl každého z nás -</text>
<text sub="clublinks" start="1681.2" dur="2.066">ve chvíli, kdy nám někdo něco řekne,</text>
<text sub="clublinks" start="1683.266" dur="1.4">mysl, vědomě či podvědomě,</text>
<text sub="clublinks" start="1684.666" dur="1.8">začne vyvíjet činnost, </text>
<text sub="clublinks" start="1686.466" dur="1.334">a hodnotí: „To je dobré, špatné.</text>
<text sub="clublinks" start="1687.8" dur="0.666">Měla bych reagovat?</text>
<text sub="clublinks" start="1688.466" dur="1.334">Neměla bych reagovat.</text>
<text sub="clublinks" start="1689.8" dur="1">Řekl něco hezkého?</text>
<text sub="clublinks" start="1690.8" dur="1.8">Řekl něco špatného?“</text>
<text sub="clublinks" start="1692.6" dur="3.133">Je to automatické.</text>
<text sub="clublinks" start="1695.733" dur="2.933">Být schopen zrušit celý ten program,</text>
<text sub="clublinks" start="1698.666" dur="1.934">zabere čas,</text>
<text sub="clublinks" start="1700.6" dur="2.266">a o to právě se pokoušíme.</text>
<text sub="clublinks" start="1702.866" dur="1.467">Zkoušíme ji ztišit,</text>
<text sub="clublinks" start="1704.333" dur="1.933">zkoušíme se naučit být objektivní,</text>
<text sub="clublinks" start="1706.266" dur="2">spíše než reagovat.</text>
<text sub="clublinks" start="1708.266" dur="1.934">Dnešní život je reaktivní.</text>
<text sub="clublinks" start="1710.2" dur="2.4">Musíme být objektivní.</text>
<text sub="clublinks" start="1717" dur="2.133">Baba Dži, Sardár Bahádur řekl:</text>
<text sub="clublinks" start="1719.133" dur="3.067">„Žádný člověk nedosáhl duchovní svobody</text>
<text sub="clublinks" start="1722.2" dur="2.066">pomocí užívání logiky."</text>
<text sub="clublinks" start="1724.266" dur="4.2">A na druhé straně říkáme, že než přijdeme na cestu,</text>
<text sub="clublinks" start="1728.466" dur="1.8">máme užívat logické uvažování,</text>
<text sub="clublinks" start="1730.266" dur="2">a ne slepě následovat cestu. </text>
<text sub="clublinks" start="1732.266" dur="2.667">Když přicházíte na cestu, používáte logiku.</text>
<text sub="clublinks" start="1734.933" dur="3">Jakmile na cestu přijdete …</text>
<text sub="clublinks" start="1737.933" dur="0.6">Tak to je …</text>
<text sub="clublinks" start="1738.533" dur="1.067">… pak jde o činy.</text>
<text sub="clublinks" start="1739.6" dur="1.466">Je to odevzdání se?</text>
<text sub="clublinks" start="1741.066" dur="2.534">„Žádný člověk nedosáhl duchovní svobody pomocí logiky…“</text>
<text sub="clublinks" start="1743.6" dur="2.8">Je tohle odevzdání se?</text>
<text sub="clublinks" start="1746.4" dur="4.6">Podívejte se, všichni pocházíme z určitého prostředí. </text>
<text sub="clublinks" start="1751" dur="2.066">Někdo se narodil v hinduistické rodině,</text>
<text sub="clublinks" start="1753.066" dur="2.934">v rodině muslimů, sikhů, křesťanů -</text>
<text sub="clublinks" start="1756" dur="1.666">přicházeme z různého prostředí.</text>
<text sub="clublinks" start="1757.666" dur="4.267">Jistý čas trvá, než dokážeme najít vztah</text>
<text sub="clublinks" start="1761.933" dur="1.467">k této filozofii.</text>
<text sub="clublinks" start="1763.4" dur="1.8">Protože nemůžeme jinak.</text>
<text sub="clublinks" start="1765.2" dur="1.466">Jak jsme říkali, mysl běží podle programu.</text>
<text sub="clublinks" start="1766.666" dur="2.8">Nutně se díváme na věci z určitého úhlu pohledu.</text>
<text sub="clublinks" start="1769.466" dur="1">A tak, do jisté míry, </text>
<text sub="clublinks" start="1770.466" dur="2.734">Potřebujeme použít logiku a uvažovat, </text>
<text sub="clublinks" start="1773.2" dur="5.333">abychom se mohli rozhodnout, co dělat.</text>
<text sub="clublinks" start="1778.533" dur="2.667">Abychom si k tomu našli vztah.</text>
<text sub="clublinks" start="1781.2" dur="2.133">Jakmile k cestě máme vztah,</text>
<text sub="clublinks" start="1783.333" dur="4.067">musí přijít činy.</text>
<text sub="clublinks" start="1787.4" dur="1.533">A když začnete jednat,</text>
<text sub="clublinks" start="1788.933" dur="1.733">tato vaše akce vám pomůže,</text>
<text sub="clublinks" start="1790.666" dur="2.734">více než pouhé znalosti.</text>
<text sub="clublinks" start="1793.4" dur="3.8">Zpočátku pracujeme na základě svých znalostí,</text>
<text sub="clublinks" start="1797.2" dur="2.666">užíváme logiku a uvažování.</text>
<text sub="clublinks" start="1799.866" dur="5">Ale činnost přinese osobní zkušenost.</text>
<text sub="clublinks" start="1804.866" dur="0.934">A s tím -</text>
<text sub="clublinks" start="1805.8" dur="2.066">čím více vlastních zkušeností máme,</text>
<text sub="clublinks" start="1807.866" dur="4.2">tím více si uvědomujeme, jak méněcenní jsme</text>
<text sub="clublinks" start="1812.066" dur="3.134">ve vztahu k nepoznané části svého života,</text>
<text sub="clublinks" start="1815.2" dur="3.333">a že to nikdy nezvládneme.</text>
<text sub="clublinks" start="1818.533" dur="3.067">A potom začínáme usilovat o Jeho milost.</text>
<text sub="clublinks" start="1821.6" dur="2.066">A když začnete usilovat o Jeho milost …</text>
<text sub="clublinks" start="1823.666" dur="2.534">žebrák si nemůže diktovat podmínky.</text>
<text sub="clublinks" start="1826.2" dur="2">A tak se podrobí,</text>
<text sub="clublinks" start="1828.2" dur="4.866">a vztáhne obě ruce, aby něco mohl dostat.</text>
<text sub="clublinks" start="1833.066" dur="1">Děkuji, Baba Dži.</text>
<text sub="clublinks" start="1835" dur="5.866">Baba Dži, když satsangi dodržuje celý život pravidla Sant Matu, </text>
<text sub="clublinks" start="1840.866" dur="1.6">ale ani úplně nakonec</text>
<text sub="clublinks" start="1842.466" dur="1">neslyší Zvuk,</text>
<text sub="clublinks" start="1843.466" dur="2.334">co se ním stane?</text>
<text sub="clublinks" start="1849" dur="2.8">Nemyslím si, že na to chci odpovědět,</text>
<text sub="clublinks" start="1851.8" dur="3.866">protože nechci nikomu rozbít něčí...</text>
<text sub="clublinks" start="1860.2" dur="5.4">Víte, hlavní věci je, že je zde Šabd.</text>
<text sub="clublinks" start="1865.6" dur="2.266">Šabdu nepřibývá ani neubývá,</text>
<text sub="clublinks" start="1867.866" dur="2.534">světla nepřibývá ani neubývá.</text>
<text sub="clublinks" start="1870.4" dur="4.2">Čeho ubývá nebo přibývá, to je vaše pozornost,</text>
<text sub="clublinks" start="1874.6" dur="1.866">to jak jste pozorní.</text>
<text sub="clublinks" start="1876.466" dur="1">Pokud jste soustředění,</text>
<text sub="clublinks" start="1877.466" dur="2.867">ať již zasvěcení jste nebo nejste -</text>
<text sub="clublinks" start="1880.333" dur="1.333">víte, někdy si myslíme,</text>
<text sub="clublinks" start="1881.666" dur="1.334">že slyšet mohou pouze zasvěcení -</text>
<text sub="clublinks" start="1883" dur="2.466">to s tím nemá nic společného.</text>
<text sub="clublinks" start="1885.466" dur="3.534">Šabd uslyšíte </text>
<text sub="clublinks" start="1889" dur="3.6">v okamžiku, kdy jste soustředění, </text>
<text sub="clublinks" start="1892.6" dur="1.6">i když nejste zasvěcení.</text>
<text sub="clublinks" start="1894.2" dur="3.8">Nicméně zasvěcení nás učí, jak to usměrnit.</text>
<text sub="clublinks" start="1898" dur="1.8">Když nejste zasvěcení, tak si říkáte,</text>
<text sub="clublinks" start="1899.8" dur="1.6">co je to za divný zvuk, který slyším.</text>
<text sub="clublinks" start="1901.4" dur="2.533">Nebo jdete k lékaři a stěžujete si,</text>
<text sub="clublinks" start="1903.933" dur="2.733">že máte problém se sluchem.</text>
<text sub="clublinks" start="1906.666" dur="4.534">A tak zasvěcení nám pomáhá porozumět,</text>
<text sub="clublinks" start="1911.2" dur="1.4">být pozorným,</text>
<text sub="clublinks" start="1912.6" dur="5.133">ocenit stav, ve kterém se nacházíme. </text>
<text sub="clublinks" start="1917.733" dur="1.067">Ale nakonec,</text>
<text sub="clublinks" start="1918.8" dur="2.466">když se dostatečně nesoustředíte,</text>
<text sub="clublinks" start="1921.266" dur="2.4">čeho potom svou meditací dosáhnete? </text>
<text sub="clublinks" start="1923.666" dur="1.134">To je jako,</text>
<text sub="clublinks" start="1924.8" dur="4.866">když dítě chodí do školy, ale neučí se.</text>
<text sub="clublinks" start="1929.666" dur="2.067">A tak mohu chodit do školy každý den,</text>
<text sub="clublinks" start="1931.733" dur="5.2">když se ale nic nenaučím, složím zkoušky?</text>
<text sub="clublinks" start="1936.933" dur="2.6">A…</text>
<text sub="clublinks" start="1939.533" dur="1.467">Řekl bych, že těžko můžeme říci, </text>
<text sub="clublinks" start="1941" dur="3.133">že někdo medituje pravidelně,</text>
<text sub="clublinks" start="1944.133" dur="3.867">a přitom neslyší Zvuk.</text>
<text sub="clublinks" start="1948" dur="2">Víte, vytvořili jsme si vlastní představu,</text>
<text sub="clublinks" start="1950" dur="2.533"> jaký by Zvuk měl být.</text>
<text sub="clublinks" start="1952.533" dur="0.867">A tak nám někdo řekne,</text>
<text sub="clublinks" start="1953.4" dur="2">uslyšíte Zvuk podobný tomuto, </text>
<text sub="clublinks" start="1955.4" dur="2.4">podobný, ne přesně takový.</text>
<text sub="clublinks" start="1957.8" dur="1">Zvuk jako to či ono.</text>
<text sub="clublinks" start="1958.8" dur="3.066">A nyní v závislosti na dojmech, které uchovává vaše mysl,</text>
<text sub="clublinks" start="1961.866" dur="0.867">jste-li člověk ze západního světa,</text>
<text sub="clublinks" start="1962.733" dur="1.867">uslyšíte nějaký hudební nástroj západu;</text>
<text sub="clublinks" start="1964.6" dur="2.666">Jste-li Ind, uslyšíte nástroj indický.</text>
<text sub="clublinks" start="1967.266" dur="2">Zvuk tam je.</text>
<text sub="clublinks" start="1969.266" dur="2.6">A v některé fázi svého života,</text>
<text sub="clublinks" start="1971.866" dur="3.8">jej slyšel každý z nás. </text>
<text sub="clublinks" start="1975.666" dur="0.734">Já bych...</text>
<text sub="clublinks" start="1976.4" dur="2.533">Já mohu na sto procent říci,</text>
<text sub="clublinks" start="1978.933" dur="1.467">že není nikdo,</text>
<text sub="clublinks" start="1980.4" dur="2">kdo by byl v lidském těle, </text>
<text sub="clublinks" start="1982.4" dur="3.733"> a neslyšel by Zvuk. </text>
<text sub="clublinks" start="1986.133" dur="2.733">Ale my ho možná nepoznáme,</text>
<text sub="clublinks" start="1988.866" dur="1.467">nebo jsme si ho nevšímali,</text>
<text sub="clublinks" start="1990.333" dur="2.467">nebo jsme nevěděli, co to bylo.</text>
<text sub="clublinks" start="1992.8" dur="4.333">A tak jste to prostě přešli, aniž byste to ocenili. </text>
<text sub="clublinks" start="1997.133" dur="1.2"> Děkuji, Baba Dži.</text>