Q & A with GSD 020 with CC subtitles

Baba Ji, je blízka prítomnosť Majstra dobrou karmou žiaka, alebo Jeho milosťou? "Prílišná blízkosť plodí pohŕdanie." Viete, niekedy, keď ste príliš blízki, proste tendencie mysle je všetko rozoberať. Tak začneme rozoberať všetko, čo hovorí, čo robí - a mnohokrát tomu nemôžeme porozumieť. A tak, keď ste príliš blízko, keď sa mora príliš priblíži k ohňu, tak sa môže spáliť. Ďakujem vám, Baba Ji. Baba Ji, mohol by ste povedať niečo o formách života, ktoré prechádzajú následky svojich činov (bhógdžúní), a tých, ktoré činy vytvárajú (karamdžúní). Pozrite, keď hovoríme o cykle 84, podľa véd je rozdelený na 2 časti. Viete, že keď Boh tvoril - podľa hindského poňatie, podľa poňatie véd, keď Boh tvoril stvorenia, Tvoril ... a potom stvoril 8 400 000 druhov bytostí A potom je rodělil do dvoch skupín - jedna je karamdžúni a druhá je bhógdžúni. Teda bhógdžúni sú tí, čo splácajú karmu; nevytvárajú karmu. A karamdžúni sú tí, čo splácajú karmu, a tiež karmu vytvárajú. Pozrite sa na to tak, ak má niekto špecifické povedzme množstvo karmy, podľa toho sa odvíja, v akom druhu sa narodí. Takýto druh bytosti má svoj náklad karmy. Keď ním prešiel, postúpi vo vývoji do ďalšieho. Keď prejde karmou tohto stupňa bytosti, pokračuje do ďalšieho druhu tela. Takže je to rebrík. Vystupujete po rebríku. A ako splácate, stávate sa ľahšie a postupujete nahor. A potom, v určitú chvíľu, s Jeho milosťou, opustíte bhógdžúni. Okrem ľudských bytostí sú všetci bhógdžúni, vrátane takzvaných nebeských bytostí, o ktorých niekedy hovoríme ... bhógdžúni. Vývojom vystúpite do karámdžúní. A aký je rozdiel medzi karamdžúni a bhógdžúní? V karámdžúni máte Vivek, máte schopnosť rozlišovania. Bhógdžúni reagujú na podnety. V karamdžúni by ste mali premýšľať, očakáva sa, že budete rozlišovať, budete objektívne a posuniete sa vpred. Preto v karamdžúni nielen splácate, ale aj vytvárate karmu. A iba v karamdžúni, môžete dosiahnuť spasenie, bhógdžúni nemôžu. Bhógdžúni sa najskôr musí vyvinúť v karamdžúni, aby mohli dosiahnuť spasenie. Takže oni splácajú. Vy okrem splácania i vytvárate. A v karamdžúni, ak váš karmický náklad, ktorý ste si vytvorili, je tak veľký, vaše bremeno je príliš ťažké, tak môžete zostúpim po rebríku dole. Viete? Stúpali ste po rebríku, ste na poslednú priečke, trochu toho obetujete, a nebudete už rebrík potrebovať, vystúpite nad neho. Ale ešte na poslednú priečke, ak ... vám skĺzne noha, nemôžete vedieť, kde sa znovu chytíte, a na ktoré priečke skončíte. Preto sa v ADI Granth hovorí: "Zo všetkých 8,4 milióna druhov, požehnal Boh človeka veľkú milosťou. Llidská bytosť, ktorá pomýli, premešká túto šancu, bude trpieť bolesťou prichádzanie a odchádzanie. " V tomto kole 84, je vrcholom ľudská bytosť - "Boh požehnal človeka veľkou slávou." Chápete? On má také postavenie, "Ten ktorý pomýli -." Používa tu príklad rebríka, že sme vystúpili po rebríku, ale keď v tomto kľúčovom okamihu skĺznete, neviete, kde sa Záchytné, do ktorej Džun (formy života) pôjdete. Tak sa budete musieť vrátiť späť a prechádzať cyklom rodenie a umieranie, šťastie a trápenia. "Bude trpieť bolesťou prichádzanie a odchádzanie." Budeme musieť prichádzať znovu a znovu. Baba Ji, keby sme tušili, ako je to dôležité, to by naozaj ovplyvnilo naše ... Keď to vezmete, ak by sme do toho zapojili počty, 8 400 000 druhov bytostí, ak by ste prešla každým z tých druhov, tak získate ľudskej zrodenia po 8 400 000 rokoch. Rozumiete? A vieme, že existuje veľa druhov bytostí, proste ... stromy a rastliny, ktoré sa dožijú stovky rokov. Tak sa to ani nedá spočítať, potom, čím všetkým sme si prešli, akú bolesť a trápenie sme museli zakúsiť, aby sme získali toto postavenie, a teraz, keď sme ho dosiahli, to máme za samozrejmosť. Alebo to nevieme, alebo to nechápeme. Myslím, že všetci dobre chápeme. Nie je to tak, že by sme nerozoznali správne a zlé, proste to všetko považujeme za samozrejmosť a myslíme si, že to sa prihodí ostatným a nie nám. Ďakujem vám, Baba Ji. Hazúre, aký je rozdiel medzi láskou a závislosťou? Láska vám pomáha dospieť, závislosť vás ťahá smerom dole. Viete, mám na mysli, ako sme o tom hovorili aj minule, láska ... my naozaj nevieme, čo je láska. Láska, láska je čosi nad naše chápanie. Lásku sa musíte naučiť dávať. Existuje krásny citát od Krišnamurtího, kde hovorí, že je ťažké vysvetliť či pochopiť lásku. Ale celkom iste môžeme hovoriť o tom, čo láska nie je. Láska je pozitívny kvalita. Keď hovoríme, že niekoho milujeme, začneme žiarliť, nechceme sa deliť, bývame panovační, a to sú negatívne rysy. A to nie je láska. Láska je čosi, čo nás dvíha. Láska je čosi, čo nás vedie nad fyzické. Takže v skutočnosti sa snažíme prostredníctvom duchovného postupu, otvoriť sa láske. Viete, väčšina z nás je naprogramovaná, a preto zažívame iba istý aspekt tejto lásky. Do tej doby, kým sa úplne neotvoríte, nemôžete lásku zažiť. Ďakujem vám, Hazúre. Hazúre, mám dva dotazy. Najprv ste nám nádherne vysvetlil, ako sme sa vyvinuli skrze 8,4 miliónov druhov bytostí až do ľudského zrodenia. Mnoho ľudí podlieha mylnej predstave, že keď sme prešli vývojom a dostali ľudské zrodenie, ukončili sme všetku karmu, ktorú sme mali prejsť, a potom vystúpili do ľudského zrodenia. Ale chcel by som podotknúť, že aj po získaní ľudského zrodenia s Božou milosťou, nám stále zostáva istá naše SinCity či zásobné karma. Viete, nemali by sme zabředat do vecí ako SinCity karma, osudová karma apod. Tieto termíny používame len ako prostřdek na vysvetlenie. Jediné, čo potrebujeme vedieť je, že sme súčasťou karmické pavučiny. Byť súčasťou pavučiny karmy znamená, že stále máme karmu. Máme telo - to znamená karmu, chápete? Či už sme dobrí alebo zlí. Kým nad ňu nevystúpime, tento cyklus bude pokračovať, že? "Budete sa zodpovedať za každý čin, ktorý vykonáte." Preto akonáhle prechádzame následky, znamená to, že stále máme karmu. To znamená, že do tej doby, kým sme v tele, konáme činy. Ale ak chceme dosiahnuť spasenie, musíme vystúpiť nad karmu. Teraz sa často pýtame na dobrú a na zlú karmu - ak niekto koná dobré skutky a venuje sa charite ... Máme k tomu príslovie: "Odriekanie vedie k trónu, a kraľovanie vedie do pekla!" Niekto môže konať dobré skutky a venovať sa dobročinnosti - a nazhromaždí veľmi dobrú karmu. Akonáhle má dobrú karmu, vráti sa ako kráľ alebo vládcu. Keď sa vráti ako kráľ či vládca, podľahne zmyslovým radostiam, a bude sa za to musieť zodpovedať, a tak cyklus pokračuje. Preto sa v ADI Granth hovorí, "Nám je nadradený darom, dobročinnosti a odriekania. Jazyk, ktorý opakuje Meno Božie, dovedie človeka k naplneniu. " Tým druhom oddanosti, ktorý predčí všetky jej ostatné druhy, je meditácia na Nám, meditácie na Šabd. A akonáhle meditujeme na Šabd, keď začneme meditovať, potom ako hovorí Majster v adi Granth: "Choď tam, kde môžeš získať Božiu Nám. Vďaka Majstrovej milosti sa venuj meditáciu. " Takže kým nemeditujeme na tento Nám - pretože jediný spôsob, ako porovnať svoje karmické účty je Šabd. "Šabd zmaže stopu karmy, Šabd vás spojí s prvotným Šabdem. " Niet inej cesty. Bez neho zostane každý lapený do pavučiny karmy. Dobrá karma, zlá karma - debet a kredit, bude stále pokračovať. A dokonca aj keď máme SinCity karmu, bude zmazaná Šabdem. Viete, my svoju karmu nikdy nemôžeme zmazať. Našou zodpovednosť na seba vezme On a pozdvihne nás nad toto všetko. Jednoducho povedané, my nemáme tú silu a moc. Čokoľvek tvoríme - dobrú karmu, zlú karmu - to bude stále pokračovať. Ale akonáhle sa uchýlime k Nemu, akonáhle sa odovzdáme, prevezme našej zodpovednosť - jenom potom môžeme vystúpiť nad tento svoj stav. Môj druhý dotaz, Baba Ji, hovorí sa, že žiak, ktorý vyhľadá útočisko u svojho Majstra, a venuje sa meditačnej praxi, prechádza tromi štádiami. Prvá je trpezlivosť, druhá je spokojnosť, a tretí je vďačnosť. Rád by som vás požiadal o vysvetlenie týchto troch štádií. To sme späť pri téme odevdání sa. Prvé dve v podstate znamenajú trěplivost a podriadenie sa - kde Jeho želanie je naším príkazom, že? Akonáhle je všetko Jeho vôľou, a my žijeme v Jeho vôľu, potom už nič nerozlišujeme. "Považuje potešenie a bolesť za rovnaké, a nerozlišuje medzi triumfom a hanbou. " Tak aké by potom zostávali rozpory? Potom už neexistuje nič, čo by sme triedili na dobré a zlé, pretože potom všetko prijímame ako Jeho vôľu, vieme, že je to pre nás dobré, keď sme to dostali od Boha. Potom už nezostáva žiadny rozpor. Takže sme vystúpili zo sféry trpezlivosti do spokojnosti. Potom sme ... to je podriadenie sa, musíme sa odovzdať. Ďakujem vám Baba Ji. Baba Ji, všetci v živote zápasíme s rozhodovaním, a ak sme na ceste, ako môžeme spoznať že rozhodnutia, ktoré sa snažíme robiť, sú správna? Učíme sa pomocou skúseností. Nemyslím si, že by sa kto kedy narodil s takou mierou vyspelosti, že by poznal všetko. Pozrite - vývoj života je ako prebúdzanie sa, počas každého dňa niečo zažijeme. A tieto skúsenosti nás učí: dobré, zlé. Takže nikto nevie. Musíme prejsť svojimi skúsenosťami. "Skúsenosti učia mladé byť starými, a staré byť mladými. " Takže ako všeobecné pravidlo, čokoľvek nás privádza k nášmu cieľu - - Pánu Bohu - to je dobré. Čokoľvek nás od nášho cieľa odvádza, tomu by sme sa mali vyhnúť. Ale ak sú naše zámery správne a rozhodnutia, ktoré sme urobili, nevyhovujú niekomu inému, ako na to pozerať? Žiadne rozhodnutie, ktoré urobíte, nebude vyhovovať všetkým. Vaša životná skúsenosť je totiž úplne iná, než skúsenosť niekoho druhého. Čo je pre jedného potravou, môže byť pre iného jedom. Liek, ktorý vyhovuje vám, nebude vyhovovať každému. Môžu naň mať reakciu. Takže z nášho uhla pohľadu, či už nás skúsenosť naučila čokoľvek, čokoľvek si myslíme, že je správne - musíme sa rozhodnúť, musíme vykročiť ďalej. Avšak to nevyhnutne nemusí znamenať, že s tým rozhodnutím bude každý súhlasiť, a že bude každému vyhovovať. Takže by sme si nemali dupnúť, ale prísť s riešením, o ktorom si myslíme, že je správne, a potom načúvať tomu druhému, zistiť, čo ho skúsenosť naučila, aký on má uhol pohľadu, a potom sa snažiť dôjsť k spoločnému záveru. Mojou druhou otázkou, Baba Ji, je ako rozlišovať medzi spokojným životom a úspešným životom? Neviem, čo je to úspech. Dnes sa meradlo úspechu zmenilo. Za starých dobrých časov úspechom bolo, keď vás ľudia rešpektovali, stál ste si za svojimi ideálmi, za svojimi názormi, potom ste bol veľmi váženým človekom. V dnešnej dobe sa to zmenilo. Nie? Dnes vidíme peniaze, vidíme bohatstvo, všetko je meria na z hľadiska materiálnych vecí. Ale spokojnosť z týchto vecí nezískame. Len podnecujú chuť, vzbudzujú v nás túžbu mať stále viac. Spokojnosť musí prísť zvnútra, keď sa porovnáte sám so sebou. Ak ste sám so sebou vyrovnaný, ste sám so sebou spokojný, či už o vás ktokoľvek hovorí čokoľvek, nič to na tom nemení. A to nemá nič spoločné s tým, ako ste chudobný alebo bohatý. Spokojný znamená naučiť sa žiť v Jeho vôľu a prijímať ju. "Keď mi dáš kráľovstva, aby som vládol, Akáže je v tom moja sláva? Keď ma urobíš žobrákom, čo tým môžem stratiť? " Môže vás doviesť na vrchol, môže vás strhnúť na dno, a vy to prijmete, fajn, ak On chce, toto si žiada, som šťastný. Ďakujem vám, Baba Ji. Baba Ji, je vážne naozaj možné, aby myseľ prinášala obete, kým je zviazaná s naším "ja"? Myseľ vždy požaduje niečo, čo ju vynahradí každú obeť, ktorú prinesie. To je spôsobené tým, ako sme myseľ naprogramovali. Podľa programu, ktorý do nej vložíte, sa myseľ bude správať. Myseľ na tom nebola vždy takto. Preto sa nám mystici snaží vysvetliť, že to, čo ste zo svojej mysle urobili, taká pôvodne nebývala. "Ó, mysli, si stelesnenie božského Svetla, Rozpoznajte svoj pôvod! " Tak nám ADI Granth hovorí, Rozpoznajte svoje pravé ja. Myseľ nebola tak vypočítavá, ako je teraz, naším pôsobením. Naše dojmy, spôsob našej komunikácie so svetom, my sme si v sebe vytvorili tento program, kedy všetko prepočítavajú. Takže my musíme vymazať ten program a nahrať nový, s pomocou ktorého budeme robiť správne veci - byť v živote objektívnejšie, namiesto len všetko podrobiť kalkulovaní. Ďakujem. Baba Ji, čo by ste povedal, aké má byť naše úsilie - samozrejme by sme mali meditovať - ale niekedy to nerobíme, chýba, ako by som to povedala, postrádame ten vhodný okamih, kedy si naozaj môžeme sadnúť, niekedy toho jednoducho nie sme schopní. Ako máme zaistiť, aby sme v meditácii boli dôslední, Baba Ji? To nadväzuje na predchádzajúcu otázku, ktorá sa týkala mysle. Viete, myseľ je veľmi silná entita. Ak myseľ necíti silnú potrebu, nie je ochotná prinášať obete. Dnes väčšina z nás necíti, že niečo potrebujeme; berieme veci za samozrejmé. Všetko, čo nám bolo dané, všetko, čím nás On požehnal - proste to berieme za samozrejmé. Ale keď budete cítiť potrebu niečoho ... viete, je to ako keď niekto vidí niečo krásne v obchode, ak to chce, čo urobí? Vyvinie akékoľvek úsilie - bude šetriť, povie si o peniaze, a čo všetko, aby si tú vec mohol kúpiť. Takže dnes sme v takej fáze, kedy naozaj ... Chcem povedať, On nám dal všetko a my si toho dostatočne nevážime. Ako by ste sa cítila, keby si vás vaše deti nevážili? Veľa sme toho pre nich obetovali, a ak by si vás nevážili, a viete, raz za rok alebo raz za týždeň by vám len zavolali a povedali by, ahoj, ako by ste sa potom cítili? A vážime my si snáď Pána? Dal nám všetko, požehnal nás všetkým, a radšej než by sme si našli čas mu poďakovať, prejaviť mu vďačnosť, my povieme, že nemáme kedy - máte čas pre svet, máte čas na ostatné, máte čas na všetko, okrem Neho. "Kde sú naše želanie, tam prebývame." A na samom konci, to, aké ste mali myšlienky, na čo ste sa sústredila, práve to pred vás predstúpi. A ak to bol svet, kam ste sústredila svoju pozornosť, potom prídete späť do tohto sveta. Takže ak nepremiestnite svoju pozornosť zo svetských vecí na Boha, ako môžete očakávať, že pôjdete domov? Áno. Baba Ji, napriek našej snahe, sa niekedy proste nemôžeme sústrediť, je to pre nás ... Nikto po vás nechce, aby ste sa sústredila. Maharadžu hovorieval, bez ohľadu na to, či je myseľ prítomná alebo nie, vy si sadnite. Dobre? meditujte, pretože váš Majster chce, aby ste meditovali, a nie kvôli tomu, čo za to dostanete. Začneme analyzovať - ​​dnes je dobrý deň, zajtra je zlý deň - na tom nezáleží. Veľký Majster hovorieval, "Nech prichádzate s úspechmi alebo neúspechmi, aspoň príďte! " Nech prichádzate so svojimi úspechmi alebo neúspechmi, príďte. Áno. Ak meditujeme každý deň v rovnaký čas, Baba Ji, má to vplyv? Pomáha to. Nepovedal by som, že ... túto vec, ale pomáha to, pretože ste si vytvorila určitý čas, asociáciu, bude ľahšie sa sústrediť. Ďakujem, Baba Ji. Baba Ji, pomohol by ste nám porozumieť rozdielu medzi náboženstvom a duchovnosťou? Začínate s duchovnosťou. Duchovnosť je jadrom. Takže začínate u duchovnosti. Duchovnosť je základom. A ako čas plynie a davy sa zväčšujú, tak to viete, vytvárajú sa organizácie, a vzniknú štyri steny náboženstva. V skutočnosti, anglický výraz pre náboženstvo pochádza z latinského religare, ktoré znamená pútať, kde skupinu ľudí púta dohromady spoločný cieľ. Čo je spoločný cieľ? Poznanie Boha. Nie je to cieľom každého náboženstva? Tak potom, prečo sme oddelení? Baba Ji, pri rôznych príležitostiach stretávam dospievajúcu mládež, ktorí majú nejaký problém s jednou zo štyroch podmienok, a nedokážu sa cez to preniesť. Niektorí ľudia nerozumejú najmä tomu, prečo nie je v poriadku piť alkohol. Myslím, že vegetariánstvo, tomu rozumie veľa ľudí, pretože to je spojené s veľkou karmou. Alebo niekedy, prečo je nutné, aby sme boli stále s jedným partnerom, pretože v dnešnej dobe sa pre ľudí stáva tak jednoduché, postúpiť ďalej a vyskúšať iné partnerstvo, aj keď už ide o stav po manželstve. Pomohol by ste nám týmto štyrom podmienkam lepšie porozumieť? Uhol pohľadu sa počas života môže meniť, môžu sa zmeniť okolnosti, počasie sa môže zmeniť - ale morálne zákony sa zmeniť nemôžu, nie? Áno, dnešní mladí ľudia spolu chcú najskôr chodiť, chcú sa akosi lepšie spoznať skôr, než urobia zásadný krok. Ale čo sa ukazuje? Je to otázka dohodnutých manželstiev versus manželstvo z lásky. Aké je percento manželstvo z lásky, ktorá uspela, oproti manželstvom dohodnutým? Vo dohodnutom manželstve vstúpite do zväzku, kde ste ochotní tak nejako udržiavať rovnováhu a naučiť sa rešpektovať jeden druhého. Do manželstva z lásky vchádzate už s vopred vytvorenými názory. A nikto nemôže splniť očakávania, ktoré ste si vytvorili. Keď sa zoznámite, chodíte na rande, a tak, predvádzate svoje najlepšie správanie. Každý sa chová čo najlepšie. A keď sa vezmete, potom skutočne toho človeka spoznávate. Naozaj človeka môžete spoznať len vtedy, keď s ním bývate vo dne v noci. Inak vidíte iba podobu, ktorú hrá. Môžete takto niečo naozaj spoznať? Budete s niekým žiť osem, deväť rokov, a potom ten človek niečo urobí, a vy si pomyslíte ... poznal som vôbec toho človeka? Ale v dohodnutom manželstve nie sú žiadne očakávania. Viete, že spolu musíte nejako vyjsť. V manželstve z lásky je veľa očakávania. Problém je často v tom, Baba Ji, že ľudia majú pocit, že všetky rodinné vzťahy im boli dané - tie hlavné životné vzťahy si nemohli vybrať. Všetky akosi dostali do vienka. A majú pocit, že jediný vzťah, ktorý si môžu vybrať, je manželstvo. A to je argument, s ktorým často prichádzajú. A môžete? Môžete si naozaj vybrať? Vy ste si vybral? Ja nie, Baba Ji, ale ľudia majú tendenciu to hovoriť. To je ono - že my všetci máme túto vopred danú predstavu, že v živote sa slobodne rozhodujeme. Máte naozaj slobodu v rozhodovaní? Rozhodnutia, ktoré urobíte dnes sú založené na určitých faktoroch, je to tak? Trebárs v akej krajine ste sa narodil, vzdelanie, ktoré ste dostal, rodičia, ktoré ste mali - láskavé, zložité, prísne, traumatizujúce. Všetky tieto faktory naprogramoval váš dnešný stav. A žiadne nie sú vo vašich rukách. Takže o aké slobodnej vôli to hovoríte? Slobodná vôľa znamená, že mám slobodnú voľbu. Keď sa mi nebudete páčiť, mal by som mať dovolené slobodne vás udrieť. Ale to obmedzuje vašu slobodu. Preto spoločnosť vytvorila pravidlá, spoločenské zákony, kde je aj táto sloboda obmedzená. Musíme fungovať v určitom rámci. Sloboda znamená, že môžem jazdiť, na ktorej strane ulice chcem. Ale nemôžem, pretože, keď to urobím, dôjde k nehode. Preto vznikla spoločenská štruktúra, vznikli zákony. Takže fungovanie v rámci istej usporiadanosti vám pomôže k ... Základom je zrelosť. Som zrelí na to, aby sme robili správne rozhodnutia? A najmä, keď sme mladí. To viete, v mladosti, hovorí sa, že prvá láska - trochu zvedavosti, a trochu hlúposti - to je prvá láska. Koľko z nás to dokáže zvládnuť? Ale nehovorím ... nie som proti manželstvo z lásky. Ale povedať, že by malo byť manželstvo z lásky, a nie dohodnuté manželstvo, alebo dojednanej manželstvo, a nie manželstvo z lásky - to záleží na okolnostiach, kultúre a ďalších veciach. Ale nikdy si nemyslite, že môžete niekoho spoznať jenom na základe niekoľkých stretnutí. Nemôžete. A čo alkohol, Baba Ji? No, už ste sám na tú otázku odpovedal. Na jednej strane chcete slobodu a na druhú stranu si vezmete niečo, čo vás pripraví o logiku, uvažovanie, o všetko. Kde je potom sloboda? Na jednej strane chcete veci ovládať. A na druhej strane beriete niečo, čo vás zbaví schopnosti ovládania. Pripraví vás to o schopnosť uvažovať. Zmaže rozdiel medzi dobrým a zlým. Nie je to protirečenie? Baba Ji, ľudia hľadajú spôsob, ako relaxovať. Môžete nám dať inú alternatívu? Ako vedieť, čo robiť, aby sme nemuseli závisieť na týchto veciach? Pozrite ... znova nás to vedie k alkoholu a k drogám a tak podobne. To pomôže mysli uvoľniť sa, ale na ako dlho? Ak ich má myseľ v mieri ak som so všetkými zmierený, som relaxovaný Ale keď sa napijem alkoholu, upokojí ma to na hodinu, dve, a potom ráno - zmizli moje problémy? Popri svojich problémov ma ešte bolí hlava, a mám ešte ďalšie starosti, pretože som mohol povedať niečo v tom stave, niekomu, kto si to zle prebral. Tak čoho som dosiahol? Je klam, že vám to pomôže uvoľniť sa, alebo že vás to zbaví problémov. Nič nezmizne, stále je to s vami. Robte niečo, čím sa problémov zbavíte. Robte niečo, čo vás zmieri sama so sebou, čo vám pomôže byť v mieri so sebou. Existuje opojenie Name. Áno, chcem povedať ... "Zafarbené Name, budú opojení blahom dňom i nocou." Baba Ji, je naozaj možné zbaviť myseľ kalkulovaní? A keď ju zastavíme, nájdeme automaticky ten pokoj v vnútri? Viete, naprogramovali ste myseľ. Myseľ podlieha dojmom. Takže naše znalosti, naša výchova, toto všetko myseľ naprogramovali, a tento program funguje cez kalkulovaní, ok? Ako som povedal, potrebujeme sa len všetkého zbaviť. Dnes je myseľ každého z nás - vo chvíli, keď nám niekto niečo povie, myseľ, vedome či podvedome, začne vyvíjať činnosť, a hodnotí: "To je dobré, zlé. Mala by som reagovať? Nemala by som reagovať. Povedal niečo pekné? Povedal niečo zlé? " Je to automatické. Byť schopný zrušiť celý ten program, zaberie čas, ao to práve sa pokúšame. Skúšame ju stíšiť, skúšame sa naučiť byť objektívne, skôr ako reagovať. Dnešný život je reaktívny. Musíme byť objektívne. Baba Ji, Sardar Bahádur povedal: "Žiadny človek nedosiahol duchovnej slobody pomocou používania logiky. " A na druhej strane hovoríme, že ako prídeme na cestu, máme užívať logické uvažovanie, a nie slepo nasledovať cestu. Keď prichádzate na cestu, používate logiku. Akonáhle na cestu prídete ... Tak to je ... ... potom ide o činy. Je to odovzdanie sa? "Žiadny človek nedosiahol duchovnej slobody pomocou logiky ..." Je toto odovzdanie sa? Pozrite sa, všetci pochádzame z určitého prostredia. Niekto sa narodil v hinduistickej rodine, v rodine moslimov, sikhov, kresťanov - Prichádza z rôzneho prostredia. Istý čas trvá, než dokážeme nájsť vzťah k tejto filozofii. Pretože nemôžeme inak. Ako sme hovorili, myseľ beží podľa programu. Nutne sa pozeráme na veci z určitého uhla pohľadu. A tak, do istej miery, Potrebujeme použiť logiku a uvažovať, aby sme sa mohli rozhodnúť, čo robiť. Aby sme si k tomu našli vzťah. Akonáhle k ceste máme vzťah, musí prísť činy. A keď začnete konať, táto vaša akcia vám pomôže, viac než len vedomosti. Spočiatku pracujeme na základe svojich znalostí, užívame logiku a uvažovania. Ale činnosť prinesie osobnú skúsenosť. A s tým - čím viac vlastných skúseností máme, tým viac si uvedomujeme, ako menejcenní sme vo vzťahu k nepoznané časti svojho života, a že to nikdy nezvládneme. A potom začíname usilovať o Jeho milosť. A keď začnete usilovať o Jeho milosť ... žobrák si nemôže diktovať podmienky. A tak sa podrobí, a vystrie obe ruky, aby niečo mohol dostať. Ďakujem, Baba Ji. Baba Ji, keď satsang dodržiava celý život pravidlá Sant matu, ale ani úplne nakoniec nepočuje Zvuk, čo sa ním stane? Nemyslím si, že na to chcem odpovedať, pretože nechcem nikomu rozbiť niečí ... Viete, hlavné veci je, že je tu Šabd. Šabdu nepriberá ani neubúda, svetla nepriberá ani neubúda. Čoho ubúda alebo pribúda, to je vaša pozornosť, to ako ste pozorní. Ak ste sústredenie, či už zasvätení ste alebo nie ste - viete, niekedy si myslíme, že počuť môžu iba zasvätení - to s tým nemá nič spoločné. Šabd počujete v okamihu, kedy ste sústredenie, aj keď nie ste zasvätení. Avšak zasvätenia nás učí, ako to usmerniť. Keď nie ste zasvätení, tak si hovoríte, čo je to za divný zvuk, ktorý počujem. Alebo idete k lekárovi a sťažujete si, že máte problém so sluchom. A tak zasvätenie nám pomáha porozumieť, byť pozorným, oceniť stav, v ktorom sa nachádzame. Ale nakoniec, keď sa dostatočne nesústredíte, čoho potom svoju meditáciou dosiahnete? To je ako, keď dieťa chodí do školy, ale neučí sa. A tak môžem chodiť do školy každý deň, keď sa ale nič nenaučím, zložím skúšky? A ... Povedal by som, že ťažko môžeme povedať, že niekto medituje pravidelne, a pritom nepočuje Zvuk. Viete, vytvorili sme si vlastnú predstavu, aký by Zvuk mal byť. A tak nám niekto povie, počujete Zvuk podobný tomuto, podobný, nie presne taký. Zvuk ako to či ono. A teraz v závislosti na dojmoch, ktoré uchováva vaša myseľ, ak ste človek zo západného sveta, počujete nejaký hudobný nástroj západu; Ak ste Ind, počujete nástroj indický. Zvuk tam je. A v niektorej fáze svojho života, ho počul každý z nás. Ja by som ... Ja môžem na sto percent povedať, že nie je nikto, kto by bol v ľudskom tele, a nepočul by Zvuk. Ale my ho možno nepoznáme, alebo sme si ho nevšímali, alebo sme nevedeli, čo to bolo. A tak ste to jednoducho prešli, bez toho aby ste to ocenili. Ďakujem, Baba Ji.

Q & A with GSD 020 with CC

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="5.9" dur="3.02"> Baba Ji, je blízka prítomnosť Majstra </text>
<text sub="clublinks" start="8.92" dur="4.813"> dobrou karmou žiaka, alebo Jeho milosťou? </text>
<text sub="clublinks" start="13.733" dur="3.067"> "Prílišná blízkosť plodí pohŕdanie." </text>
<text sub="clublinks" start="16.8" dur="4.8"> Viete, niekedy, keď ste príliš blízki, </text>
<text sub="clublinks" start="21.6" dur="3.2"> proste tendencie mysle je všetko rozoberať. </text>
<text sub="clublinks" start="24.8" dur="5.266"> Tak začneme rozoberať všetko, čo hovorí, čo robí - </text>
<text sub="clublinks" start="30.066" dur="3.067"> a mnohokrát tomu nemôžeme porozumieť. </text>
<text sub="clublinks" start="33.133" dur="2.667"> A tak, keď ste príliš blízko, </text>
<text sub="clublinks" start="35.8" dur="3.266"> keď sa mora príliš priblíži k ohňu, </text>
<text sub="clublinks" start="39.066" dur="3.6"> tak sa môže spáliť. </text>
<text sub="clublinks" start="42.666" dur="1.867"> Ďakujem vám, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="44.533" dur="5.4"> Baba Ji, mohol by ste povedať niečo o formách života, </text>
<text sub="clublinks" start="49.933" dur="1.133"> ktoré prechádzajú následky svojich činov (bhógdžúní), </text>
<text sub="clublinks" start="51.066" dur="5.267"> a tých, ktoré činy vytvárajú (karamdžúní). </text>
<text sub="clublinks" start="56.333" dur="3.533"> Pozrite, keď hovoríme o cykle 84, </text>
<text sub="clublinks" start="59.866" dur="5.2"> podľa véd je rozdelený na 2 časti. </text>
<text sub="clublinks" start="65.066" dur="1.794"> Viete, že keď Boh tvoril - </text>
<text sub="clublinks" start="66.86" dur="3.74"> podľa hindského poňatie, podľa poňatie véd, </text>
<text sub="clublinks" start="70.6" dur="2.06"> keď Boh tvoril stvorenia, </text>
<text sub="clublinks" start="72.666" dur="2"> Tvoril ... </text>
<text sub="clublinks" start="74.666" dur="3.134"> a potom stvoril 8 400 000 druhov bytostí </text>
<text sub="clublinks" start="77.8" dur="3.466"> A potom je rodělil do dvoch skupín - </text>
<text sub="clublinks" start="81.266" dur="3.8"> jedna je karamdžúni a druhá je bhógdžúni. </text>
<text sub="clublinks" start="85.066" dur="4.4"> Teda bhógdžúni sú tí, čo splácajú karmu; </text>
<text sub="clublinks" start="89.466" dur="2.134"> nevytvárajú karmu. </text>
<text sub="clublinks" start="91.6" dur="2.466"> A karamdžúni sú tí, čo splácajú karmu, </text>
<text sub="clublinks" start="94.066" dur="3.134"> a tiež karmu vytvárajú. </text>
<text sub="clublinks" start="97.2" dur="0.933"> Pozrite sa na to tak, </text>
<text sub="clublinks" start="98.133" dur="4.267"> ak má niekto špecifické </text>
<text sub="clublinks" start="102.4" dur="2.666"> povedzme množstvo karmy, </text>
<text sub="clublinks" start="105.066" dur="5.8"> podľa toho sa odvíja, v akom druhu sa narodí. </text>
<text sub="clublinks" start="110.866" dur="4"> Takýto druh bytosti má svoj náklad karmy. </text>
<text sub="clublinks" start="114.866" dur="3.667"> Keď ním prešiel, </text>
<text sub="clublinks" start="118.533" dur="4.533"> postúpi vo vývoji do ďalšieho. </text>
<text sub="clublinks" start="123.066" dur="5.2"> Keď prejde karmou tohto stupňa bytosti, </text>
<text sub="clublinks" start="128.266" dur="1.667"> pokračuje do ďalšieho druhu tela. </text>
<text sub="clublinks" start="129.933" dur="0.733"> Takže je to rebrík. </text>
<text sub="clublinks" start="130.666" dur="1.734"> Vystupujete po rebríku. </text>
<text sub="clublinks" start="132.4" dur="1.866"> A ako splácate, </text>
<text sub="clublinks" start="134.266" dur="3.6"> stávate sa ľahšie a postupujete nahor. </text>
<text sub="clublinks" start="137.866" dur="4.734"> A potom, v určitú chvíľu, s Jeho milosťou, </text>
<text sub="clublinks" start="142.6" dur="3.8"> opustíte bhógdžúni. </text>
<text sub="clublinks" start="146.4" dur="4.6"> Okrem ľudských bytostí sú všetci bhógdžúni, </text>
<text sub="clublinks" start="151" dur="2.6"> vrátane takzvaných nebeských bytostí, </text>
<text sub="clublinks" start="153.6" dur="1.066"> o ktorých niekedy hovoríme ... </text>
<text sub="clublinks" start="154.666" dur="1.734"> bhógdžúni. </text>
<text sub="clublinks" start="156.4" dur="3.2"> Vývojom vystúpite do karámdžúní. </text>
<text sub="clublinks" start="159.6" dur="2.4"> A aký je rozdiel medzi </text>
<text sub="clublinks" start="162" dur="2.066"> karamdžúni a bhógdžúní? </text>
<text sub="clublinks" start="164.066" dur="2.067"> V karámdžúni máte Vivek, </text>
<text sub="clublinks" start="166.133" dur="2.467"> máte schopnosť rozlišovania. </text>
<text sub="clublinks" start="168.6" dur="3.266"> Bhógdžúni reagujú na podnety. </text>
<text sub="clublinks" start="171.866" dur="3.134"> V karamdžúni by ste mali premýšľať, </text>
<text sub="clublinks" start="175" dur="2.666"> očakáva sa, že budete rozlišovať, </text>
<text sub="clublinks" start="177.666" dur="3.267"> budete objektívne a posuniete sa vpred. </text>
<text sub="clublinks" start="180.933" dur="1.867"> Preto v karamdžúni </text>
<text sub="clublinks" start="182.8" dur="4.266"> nielen splácate, ale aj vytvárate karmu. </text>
<text sub="clublinks" start="187.066" dur="2.667"> A iba v karamdžúni, </text>
<text sub="clublinks" start="189.733" dur="2.133"> môžete dosiahnuť spasenie, </text>
<text sub="clublinks" start="191.866" dur="1"> bhógdžúni nemôžu. </text>
<text sub="clublinks" start="192.866" dur="3.534"> Bhógdžúni sa najskôr musí vyvinúť v karamdžúni, </text>
<text sub="clublinks" start="196.4" dur="4.8"> aby mohli dosiahnuť spasenie. </text>
<text sub="clublinks" start="201.2" dur="1.2"> Takže oni splácajú. </text>
<text sub="clublinks" start="202.4" dur="2.866"> Vy okrem splácania i vytvárate. </text>
<text sub="clublinks" start="205.266" dur="2.2"> A v karamdžúni, ak </text>
<text sub="clublinks" start="207.466" dur="2.2"> váš karmický náklad, ktorý ste si vytvorili, </text>
<text sub="clublinks" start="209.666" dur="3.8"> je tak veľký, vaše bremeno je príliš ťažké, </text>
<text sub="clublinks" start="213.466" dur="2.334"> tak môžete zostúpim po rebríku dole. Viete? </text>
<text sub="clublinks" start="215.8" dur="1.866"> Stúpali ste po rebríku, </text>
<text sub="clublinks" start="217.666" dur="2.067"> ste na poslednú priečke, </text>
<text sub="clublinks" start="219.733" dur="2.067"> trochu toho obetujete, </text>
<text sub="clublinks" start="221.8" dur="1.8"> a nebudete už rebrík potrebovať, </text>
<text sub="clublinks" start="223.6" dur="1.466"> vystúpite nad neho. </text>
<text sub="clublinks" start="225.066" dur="1.534"> Ale ešte na poslednú priečke, </text>
<text sub="clublinks" start="226.6" dur="4.266"> ak ... vám skĺzne noha, </text>
<text sub="clublinks" start="230.866" dur="2.934"> nemôžete vedieť, kde sa znovu </text>
<text sub="clublinks" start="233.8" dur="1.8"> chytíte, </text>
<text sub="clublinks" start="235.6" dur="3.2"> a na ktoré priečke skončíte. </text>
<text sub="clublinks" start="238.8" dur="2.266"> Preto sa v ADI Granth hovorí: </text>
<text sub="clublinks" start="241.066" dur="2.734"> "Zo všetkých 8,4 milióna druhov, </text>
<text sub="clublinks" start="243.8" dur="2.533"> požehnal Boh človeka veľkú milosťou. </text>
<text sub="clublinks" start="246.333" dur="2.733"> Llidská bytosť, ktorá pomýli, premešká túto šancu, </text>
<text sub="clublinks" start="249.066" dur="4"> bude trpieť bolesťou prichádzanie a odchádzanie. " </text>
<text sub="clublinks" start="253.066" dur="2.4"> V tomto kole 84, </text>
<text sub="clublinks" start="255.466" dur="4.934"> je vrcholom ľudská bytosť - </text>
<text sub="clublinks" start="260.4" dur="2.066"> "Boh požehnal človeka veľkou slávou." </text>
<text sub="clublinks" start="262.466" dur="4.867"> Chápete? On má také postavenie, </text>
<text sub="clublinks" start="267.333" dur="1.467"> "Ten ktorý pomýli -." </text>
<text sub="clublinks" start="268.8" dur="1.666"> Používa tu príklad rebríka, </text>
<text sub="clublinks" start="270.466" dur="1.934"> že sme vystúpili po rebríku, </text>
<text sub="clublinks" start="272.4" dur="2.733"> ale keď v tomto kľúčovom okamihu skĺznete, </text>
<text sub="clublinks" start="275.133" dur="2.333"> neviete, kde sa Záchytné, </text>
<text sub="clublinks" start="277.466" dur="3.134"> do ktorej Džun (formy života) pôjdete. </text>
<text sub="clublinks" start="280.6" dur="1.666"> Tak sa budete musieť vrátiť späť </text>
<text sub="clublinks" start="282.266" dur="1.867"> a prechádzať cyklom </text>
<text sub="clublinks" start="284.133" dur="0.733"> rodenie a umieranie, </text>
<text sub="clublinks" start="284.866" dur="2.067"> šťastie a trápenia. </text>
<text sub="clublinks" start="286.933" dur="2.867"> "Bude trpieť bolesťou prichádzanie a odchádzanie." </text>
<text sub="clublinks" start="289.8" dur="2.6"> Budeme musieť prichádzať znovu a znovu. </text>
<text sub="clublinks" start="292.4" dur="5.733"> Baba Ji, keby sme tušili, ako je to dôležité, </text>
<text sub="clublinks" start="298.133" dur="1.333"> to by naozaj ovplyvnilo naše ... </text>
<text sub="clublinks" start="299.466" dur="1.6"> Keď to vezmete, </text>
<text sub="clublinks" start="301.066" dur="3"> ak by sme do toho zapojili počty, </text>
<text sub="clublinks" start="304.066" dur="3.267"> 8 400 000 druhov bytostí, </text>
<text sub="clublinks" start="307.333" dur="6.067"> ak by ste prešla každým z tých druhov, </text>
<text sub="clublinks" start="313.4" dur="1.4"> tak získate ľudskej zrodenia </text>
<text sub="clublinks" start="314.8" dur="3.266"> po 8 400 000 rokoch. </text>
<text sub="clublinks" start="318.066" dur="0.8"> Rozumiete? </text>
<text sub="clublinks" start="318.866" dur="1.534"> A vieme, že existuje veľa druhov bytostí, </text>
<text sub="clublinks" start="320.4" dur="3.866"> proste ... stromy a rastliny, ktoré sa dožijú stovky rokov. </text>
<text sub="clublinks" start="324.266" dur="2.334"> Tak sa to ani nedá spočítať, </text>
<text sub="clublinks" start="326.6" dur="3.666"> potom, čím všetkým sme si prešli, </text>
<text sub="clublinks" start="330.266" dur="1.934"> akú bolesť a trápenie sme museli zakúsiť, </text>
<text sub="clublinks" start="332.2" dur="1.866"> aby sme získali toto postavenie, </text>
<text sub="clublinks" start="334.066" dur="1.4"> a teraz, keď sme ho dosiahli, </text>
<text sub="clublinks" start="335.466" dur="4.067"> to máme za samozrejmosť. </text>
<text sub="clublinks" start="339.533" dur="0.933"> Alebo to nevieme, </text>
<text sub="clublinks" start="340.466" dur="1"> alebo to nechápeme. </text>
<text sub="clublinks" start="341.466" dur="1.267"> Myslím, že všetci dobre chápeme. </text>
<text sub="clublinks" start="342.733" dur="1.867"> Nie je to tak, že by sme nerozoznali správne a zlé, </text>
<text sub="clublinks" start="344.6" dur="2.2"> proste to všetko považujeme za samozrejmosť </text>
<text sub="clublinks" start="346.8" dur="7.066"> a myslíme si, že to sa prihodí ostatným a nie nám. </text>
<text sub="clublinks" start="353.866" dur="2.334"> Ďakujem vám, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="356.2" dur="7.266"> Hazúre, aký je rozdiel medzi láskou a závislosťou? </text>
<text sub="clublinks" start="363.466" dur="1.534"> Láska vám pomáha dospieť, </text>
<text sub="clublinks" start="365" dur="3.733"> závislosť vás ťahá smerom dole. </text>
<text sub="clublinks" start="368.733" dur="2.6"> Viete, mám na mysli, ako sme o tom hovorili aj minule, </text>
<text sub="clublinks" start="371.333" dur="3.867"> láska ... my naozaj nevieme, čo je láska. </text>
<text sub="clublinks" start="375.2" dur="6"> Láska, láska je čosi nad naše chápanie. </text>
<text sub="clublinks" start="381.2" dur="2.466"> Lásku sa musíte naučiť dávať. </text>
<text sub="clublinks" start="383.666" dur="5.4"> Existuje krásny citát od Krišnamurtího, </text>
<text sub="clublinks" start="389.066" dur="6.534"> kde hovorí, že je ťažké vysvetliť či pochopiť lásku. </text>
<text sub="clublinks" start="395.6" dur="4.333"> Ale celkom iste môžeme hovoriť o tom, čo láska nie je. </text>
<text sub="clublinks" start="399.933" dur="2.2"> Láska je pozitívny kvalita. </text>
<text sub="clublinks" start="402.133" dur="2.067"> Keď hovoríme, že niekoho milujeme, </text>
<text sub="clublinks" start="404.2" dur="1.266"> začneme žiarliť, </text>
<text sub="clublinks" start="405.466" dur="1.267"> nechceme sa deliť, </text>
<text sub="clublinks" start="406.733" dur="1.8"> bývame panovační, </text>
<text sub="clublinks" start="408.533" dur="2.333"> a to sú negatívne rysy. </text>
<text sub="clublinks" start="410.866" dur="2.267"> A to nie je láska. </text>
<text sub="clublinks" start="413.133" dur="3.533"> Láska je čosi, čo nás dvíha. </text>
<text sub="clublinks" start="416.666" dur="8.534"> Láska je čosi, čo nás vedie nad fyzické. </text>
<text sub="clublinks" start="425.2" dur="5.466"> Takže v skutočnosti sa snažíme prostredníctvom duchovného postupu, </text>
<text sub="clublinks" start="430.666" dur="3.134"> otvoriť sa láske. </text>
<text sub="clublinks" start="433.8" dur="2.266"> Viete, väčšina z nás je naprogramovaná, </text>
<text sub="clublinks" start="436.066" dur="6.2"> a preto zažívame iba istý aspekt tejto lásky. </text>
<text sub="clublinks" start="442.266" dur="3.334"> Do tej doby, kým sa úplne neotvoríte, </text>
<text sub="clublinks" start="445.6" dur="3.466"> nemôžete lásku zažiť. </text>
<text sub="clublinks" start="450.266" dur="1"> Ďakujem vám, Hazúre. </text>
<text sub="clublinks" start="452.8" dur="3.4"> Hazúre, mám dva dotazy. </text>
<text sub="clublinks" start="456.2" dur="2.266"> Najprv ste nám nádherne vysvetlil, </text>
<text sub="clublinks" start="458.466" dur="6.134"> ako sme sa vyvinuli skrze 8,4 miliónov druhov bytostí až do ľudského zrodenia. </text>
<text sub="clublinks" start="464.6" dur="5.133"> Mnoho ľudí podlieha mylnej predstave, </text>
<text sub="clublinks" start="469.733" dur="3.667"> že keď sme prešli vývojom a dostali ľudské zrodenie, </text>
<text sub="clublinks" start="473.4" dur="3.333"> ukončili sme všetku karmu, ktorú sme mali prejsť, </text>
<text sub="clublinks" start="476.733" dur="3.933"> a potom vystúpili do ľudského zrodenia. </text>
<text sub="clublinks" start="480.666" dur="4.334"> Ale chcel by som podotknúť, že aj po získaní ľudského zrodenia </text>
<text sub="clublinks" start="485" dur="1.933"> s Božou milosťou, </text>
<text sub="clublinks" start="486.933" dur="4.067"> nám stále zostáva istá naše SinCity či zásobné karma. </text>
<text sub="clublinks" start="491" dur="4.266"> Viete, nemali by sme zabředat do vecí ako SinCity karma, osudová karma apod. </text>
<text sub="clublinks" start="495.266" dur="1.934"> Tieto termíny používame len ako prostřdek na vysvetlenie. </text>
<text sub="clublinks" start="497.2" dur="2.333"> Jediné, čo potrebujeme vedieť je, </text>
<text sub="clublinks" start="499.533" dur="4.333"> že sme súčasťou karmické pavučiny. </text>
<text sub="clublinks" start="503.866" dur="1.4"> Byť súčasťou pavučiny karmy znamená, </text>
<text sub="clublinks" start="505.266" dur="2.2"> že stále máme karmu. </text>
<text sub="clublinks" start="507.466" dur="3.4"> Máme telo - to znamená karmu, chápete? </text>
<text sub="clublinks" start="510.866" dur="4.8"> Či už sme dobrí alebo zlí. </text>
<text sub="clublinks" start="515.666" dur="4.334"> Kým nad ňu nevystúpime, </text>
<text sub="clublinks" start="520" dur="4.133"> tento cyklus bude pokračovať, že? </text>
<text sub="clublinks" start="524.133" dur="5.467"> "Budete sa zodpovedať za každý čin, ktorý vykonáte." </text>
<text sub="clublinks" start="529.6" dur="2.666"> Preto akonáhle prechádzame následky, </text>
<text sub="clublinks" start="532.266" dur="2.534"> znamená to, že stále máme karmu. </text>
<text sub="clublinks" start="534.8" dur="3.4"> To znamená, že do tej doby, kým sme v tele, </text>
<text sub="clublinks" start="538.2" dur="3.2"> konáme činy. </text>
<text sub="clublinks" start="541.4" dur="4.866"> Ale ak chceme dosiahnuť spasenie, musíme vystúpiť nad karmu. </text>
<text sub="clublinks" start="546.266" dur="4"> Teraz sa často pýtame na dobrú a na zlú karmu - </text>
<text sub="clublinks" start="550.266" dur="2.267"> ak niekto koná dobré skutky a venuje sa charite ... </text>
<text sub="clublinks" start="552.533" dur="1.133"> Máme k tomu príslovie: </text>
<text sub="clublinks" start="553.666" dur="2.534"> "Odriekanie vedie k trónu, a kraľovanie vedie do pekla!" </text>
<text sub="clublinks" start="556.2" dur="1.6"> Niekto môže konať dobré skutky a venovať sa dobročinnosti - </text>
<text sub="clublinks" start="557.8" dur="2.4"> a nazhromaždí veľmi dobrú karmu. </text>
<text sub="clublinks" start="560.2" dur="1"> Akonáhle má dobrú karmu, </text>
<text sub="clublinks" start="561.2" dur="1.8"> vráti sa ako kráľ alebo vládcu. </text>
<text sub="clublinks" start="563" dur="1.666"> Keď sa vráti ako kráľ či vládca, </text>
<text sub="clublinks" start="564.666" dur="2.6"> podľahne zmyslovým radostiam, </text>
<text sub="clublinks" start="567.266" dur="2"> a bude sa za to musieť zodpovedať, </text>
<text sub="clublinks" start="569.266" dur="2.134"> a tak cyklus pokračuje. </text>
<text sub="clublinks" start="571.4" dur="1.933"> Preto sa v ADI Granth hovorí, </text>
<text sub="clublinks" start="573.333" dur="5.733"> "Nám je nadradený darom, dobročinnosti a odriekania. </text>
<text sub="clublinks" start="579.066" dur="2.534"> Jazyk, ktorý opakuje Meno Božie, </text>
<text sub="clublinks" start="581.6" dur="2.866"> dovedie človeka k naplneniu. " </text>
<text sub="clublinks" start="584.466" dur="3.6"> Tým druhom oddanosti, ktorý predčí všetky jej ostatné druhy, </text>
<text sub="clublinks" start="588.066" dur="2.8"> je meditácia na Nám, meditácie na Šabd. </text>
<text sub="clublinks" start="590.866" dur="3.534"> A akonáhle meditujeme na Šabd, </text>
<text sub="clublinks" start="594.4" dur="2.533"> keď začneme meditovať, </text>
<text sub="clublinks" start="596.933" dur="1.333"> potom ako hovorí Majster v adi Granth: </text>
<text sub="clublinks" start="598.266" dur="3.2"> "Choď tam, kde môžeš získať Božiu Nám. </text>
<text sub="clublinks" start="601.466" dur="4.734"> Vďaka Majstrovej milosti sa venuj meditáciu. " </text>
<text sub="clublinks" start="606.2" dur="3.2"> Takže kým nemeditujeme na tento Nám - </text>
<text sub="clublinks" start="609.4" dur="5.4"> pretože jediný spôsob, ako porovnať svoje karmické účty </text>
<text sub="clublinks" start="614.8" dur="1"> je Šabd. </text>
<text sub="clublinks" start="615.8" dur="2.533"> "Šabd zmaže stopu karmy, </text>
<text sub="clublinks" start="618.333" dur="2.333"> Šabd vás spojí s prvotným Šabdem. " </text>
<text sub="clublinks" start="620.666" dur="1.534"> Niet inej cesty. </text>
<text sub="clublinks" start="622.2" dur="1.8"> Bez neho zostane každý lapený do pavučiny karmy. </text>
<text sub="clublinks" start="624" dur="3.6"> Dobrá karma, zlá karma - debet a kredit, bude stále pokračovať. </text>
<text sub="clublinks" start="627.6" dur="1"> A dokonca aj keď máme SinCity karmu, </text>
<text sub="clublinks" start="628.6" dur="2.2"> bude zmazaná Šabdem. </text>
<text sub="clublinks" start="630.8" dur="4.8"> Viete, my svoju karmu nikdy nemôžeme zmazať. </text>
<text sub="clublinks" start="635.6" dur="2.533"> Našou zodpovednosť na seba vezme On </text>
<text sub="clublinks" start="638.133" dur="3"> a pozdvihne nás nad toto všetko. </text>
<text sub="clublinks" start="641.133" dur="1.467"> Jednoducho povedané, </text>
<text sub="clublinks" start="642.6" dur="3.866"> my nemáme tú silu a moc. </text>
<text sub="clublinks" start="646.466" dur="1.8"> Čokoľvek tvoríme - </text>
<text sub="clublinks" start="648.266" dur="2.734"> dobrú karmu, zlú karmu - to bude stále pokračovať. </text>
<text sub="clublinks" start="651" dur="2.8"> Ale akonáhle sa uchýlime k Nemu, </text>
<text sub="clublinks" start="653.8" dur="1.933"> akonáhle sa odovzdáme, </text>
<text sub="clublinks" start="655.733" dur="4.133"> prevezme našej zodpovednosť - </text>
<text sub="clublinks" start="659.866" dur="3.734"> jenom potom môžeme vystúpiť nad tento svoj stav. </text>
<text sub="clublinks" start="663.6" dur="2.333"> Môj druhý dotaz, Baba Ji, </text>
<text sub="clublinks" start="665.933" dur="4.333"> hovorí sa, že žiak, ktorý vyhľadá útočisko u svojho Majstra, </text>
<text sub="clublinks" start="670.266" dur="1.934"> a venuje sa meditačnej praxi, </text>
<text sub="clublinks" start="672.2" dur="3.4"> prechádza tromi štádiami. </text>
<text sub="clublinks" start="675.6" dur="2.666"> Prvá je trpezlivosť, </text>
<text sub="clublinks" start="678.266" dur="2.334"> druhá je spokojnosť, </text>
<text sub="clublinks" start="680.6" dur="1.933"> a tretí je vďačnosť. </text>
<text sub="clublinks" start="682.533" dur="4.267"> Rád by som vás požiadal o vysvetlenie týchto troch štádií. </text>
<text sub="clublinks" start="686.8" dur="2.666"> To sme späť pri téme odevdání sa. </text>
<text sub="clublinks" start="689.466" dur="5.2"> Prvé dve v podstate znamenajú trěplivost </text>
<text sub="clublinks" start="694.666" dur="4.4"> a podriadenie sa - kde Jeho želanie je naším príkazom, že? </text>
<text sub="clublinks" start="699.066" dur="1.934"> Akonáhle je všetko Jeho vôľou, </text>
<text sub="clublinks" start="701" dur="2"> a my žijeme v Jeho vôľu, </text>
<text sub="clublinks" start="703" dur="3.666"> potom už nič nerozlišujeme. </text>
<text sub="clublinks" start="706.666" dur="2.6"> "Považuje potešenie a bolesť za rovnaké, </text>
<text sub="clublinks" start="709.266" dur="2.067"> a nerozlišuje medzi triumfom a hanbou. " </text>
<text sub="clublinks" start="711.333" dur="1.533"> Tak aké by potom zostávali rozpory? </text>
<text sub="clublinks" start="712.866" dur="2"> Potom už neexistuje nič, čo by sme triedili na dobré a zlé, </text>
<text sub="clublinks" start="714.866" dur="3.067"> pretože potom všetko prijímame ako Jeho vôľu, </text>
<text sub="clublinks" start="717.933" dur="2.667"> vieme, že je to pre nás dobré, keď sme to dostali od Boha. </text>
<text sub="clublinks" start="720.6" dur="0.866"> Potom už nezostáva žiadny rozpor. </text>
<text sub="clublinks" start="721.466" dur="4.134"> Takže sme vystúpili zo sféry trpezlivosti do spokojnosti. </text>
<text sub="clublinks" start="725.6" dur="4.866"> Potom sme ... to je podriadenie sa, musíme sa odovzdať. </text>
<text sub="clublinks" start="730.466" dur="2.2"> Ďakujem vám Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="733.8" dur="5.8"> Baba Ji, všetci v živote zápasíme s rozhodovaním, </text>
<text sub="clublinks" start="739.6" dur="2.8"> a ak sme na ceste, ako môžeme spoznať </text>
<text sub="clublinks" start="742.4" dur="5.6"> že rozhodnutia, ktoré sa snažíme robiť, sú správna? </text>
<text sub="clublinks" start="748" dur="1.933"> Učíme sa pomocou skúseností. </text>
<text sub="clublinks" start="749.933" dur="2.733"> Nemyslím si, že by sa kto kedy narodil </text>
<text sub="clublinks" start="752.666" dur="4.2"> s takou mierou vyspelosti, že by poznal všetko. </text>
<text sub="clublinks" start="756.866" dur="5.6"> Pozrite - vývoj života je ako prebúdzanie sa, </text>
<text sub="clublinks" start="762.466" dur="2.734"> počas každého dňa niečo zažijeme. </text>
<text sub="clublinks" start="765.2" dur="5.4"> A tieto skúsenosti nás učí: dobré, zlé. </text>
<text sub="clublinks" start="770.6" dur="3.4"> Takže nikto nevie. </text>
<text sub="clublinks" start="774" dur="2.866"> Musíme prejsť svojimi skúsenosťami. </text>
<text sub="clublinks" start="776.866" dur="2"> "Skúsenosti učia mladé byť starými, </text>
<text sub="clublinks" start="778.866" dur="3.2"> a staré byť mladými. " </text>
<text sub="clublinks" start="782.066" dur="2.4"> Takže ako všeobecné pravidlo, </text>
<text sub="clublinks" start="784.466" dur="4.534"> čokoľvek nás privádza k nášmu cieľu - </text>
<text sub="clublinks" start="789" dur="2"> - Pánu Bohu - to je dobré. </text>
<text sub="clublinks" start="791" dur="2"> Čokoľvek nás od nášho cieľa odvádza, </text>
<text sub="clublinks" start="793" dur="2.866"> tomu by sme sa mali vyhnúť. </text>
<text sub="clublinks" start="795.866" dur="2.4"> Ale ak sú naše zámery správne </text>
<text sub="clublinks" start="798.266" dur="3.134"> a rozhodnutia, ktoré sme urobili, </text>
<text sub="clublinks" start="801.4" dur="2.4"> nevyhovujú niekomu inému, </text>
<text sub="clublinks" start="803.8" dur="1.733"> ako na to pozerať? </text>
<text sub="clublinks" start="805.533" dur="4.067"> Žiadne rozhodnutie, ktoré urobíte, nebude vyhovovať všetkým. </text>
<text sub="clublinks" start="809.6" dur="1.8"> Vaša životná skúsenosť je totiž </text>
<text sub="clublinks" start="811.4" dur="3.2"> úplne iná, než skúsenosť niekoho druhého. </text>
<text sub="clublinks" start="814.6" dur="3"> Čo je pre jedného potravou, môže byť pre iného jedom. </text>
<text sub="clublinks" start="817.6" dur="2.666"> Liek, ktorý vyhovuje vám, nebude vyhovovať každému. </text>
<text sub="clublinks" start="820.266" dur="2.8"> Môžu naň mať reakciu. </text>
<text sub="clublinks" start="823.066" dur="2.867"> Takže z nášho uhla pohľadu, </text>
<text sub="clublinks" start="825.933" dur="3.2"> či už nás skúsenosť naučila čokoľvek, </text>
<text sub="clublinks" start="829.133" dur="1.867"> čokoľvek si myslíme, že je správne - </text>
<text sub="clublinks" start="831" dur="2.533"> musíme sa rozhodnúť, musíme vykročiť ďalej. </text>
<text sub="clublinks" start="833.533" dur="1.867"> Avšak to nevyhnutne nemusí znamenať, </text>
<text sub="clublinks" start="835.4" dur="2.4"> že s tým rozhodnutím bude každý súhlasiť, </text>
<text sub="clublinks" start="837.8" dur="2.8"> a že bude každému vyhovovať. </text>
<text sub="clublinks" start="840.6" dur="3.2"> Takže by sme si nemali dupnúť, </text>
<text sub="clublinks" start="843.8" dur="2.066"> ale prísť s riešením, o ktorom si myslíme, že je správne, </text>
<text sub="clublinks" start="845.866" dur="2.334"> a potom načúvať tomu druhému, </text>
<text sub="clublinks" start="848.2" dur="2.2"> zistiť, čo ho skúsenosť naučila, </text>
<text sub="clublinks" start="850.4" dur="2.066"> aký on má uhol pohľadu, </text>
<text sub="clublinks" start="852.466" dur="3.534"> a potom sa snažiť dôjsť k spoločnému záveru. </text>
<text sub="clublinks" start="856" dur="4.066"> Mojou druhou otázkou, Baba Ji, je ako rozlišovať </text>
<text sub="clublinks" start="860.066" dur="6.4"> medzi spokojným životom a úspešným životom? </text>
<text sub="clublinks" start="866.466" dur="1.8"> Neviem, čo je to úspech. </text>
<text sub="clublinks" start="868.266" dur="3.934"> Dnes sa meradlo úspechu zmenilo. </text>
<text sub="clublinks" start="872.2" dur="2.466"> Za starých dobrých časov úspechom bolo, </text>
<text sub="clublinks" start="874.666" dur="2.534"> keď vás ľudia rešpektovali, </text>
<text sub="clublinks" start="877.2" dur="4.2"> stál ste si za svojimi ideálmi, </text>
<text sub="clublinks" start="881.4" dur="1.8"> za svojimi názormi, </text>
<text sub="clublinks" start="883.2" dur="2.266"> potom ste bol veľmi váženým človekom. </text>
<text sub="clublinks" start="885.466" dur="1.534"> V dnešnej dobe sa to zmenilo. Nie? </text>
<text sub="clublinks" start="887" dur="3.066"> Dnes vidíme peniaze, vidíme bohatstvo, </text>
<text sub="clublinks" start="890.066" dur="4.534"> všetko je meria na z hľadiska materiálnych vecí. </text>
<text sub="clublinks" start="894.6" dur="4.8"> Ale spokojnosť z týchto vecí nezískame. </text>
<text sub="clublinks" start="899.4" dur="1.4"> Len podnecujú chuť, </text>
<text sub="clublinks" start="900.8" dur="2.666"> vzbudzujú v nás túžbu mať stále viac. </text>
<text sub="clublinks" start="903.466" dur="2.134"> Spokojnosť musí prísť zvnútra, </text>
<text sub="clublinks" start="905.6" dur="2.266"> keď sa porovnáte sám so sebou. </text>
<text sub="clublinks" start="907.866" dur="2.2"> Ak ste sám so sebou vyrovnaný, </text>
<text sub="clublinks" start="910.066" dur="2"> ste sám so sebou spokojný, </text>
<text sub="clublinks" start="912.066" dur="3.2"> či už o vás ktokoľvek hovorí čokoľvek, nič to na tom nemení. </text>
<text sub="clublinks" start="915.266" dur="1.467"> A to nemá nič spoločné s tým, </text>
<text sub="clublinks" start="916.733" dur="4.267"> ako ste chudobný alebo bohatý. </text>
<text sub="clublinks" start="921" dur="4.133"> Spokojný znamená naučiť sa žiť v Jeho vôľu a prijímať ju. </text>
<text sub="clublinks" start="925.133" dur="1.867"> "Keď mi dáš kráľovstva, aby som vládol, Akáže je v tom moja sláva? </text>
<text sub="clublinks" start="927" dur="3.466"> Keď ma urobíš žobrákom, čo tým môžem stratiť? " </text>
<text sub="clublinks" start="930.466" dur="1.734"> Môže vás doviesť na vrchol, </text>
<text sub="clublinks" start="932.2" dur="2.533"> môže vás strhnúť na dno, a vy to prijmete, fajn, </text>
<text sub="clublinks" start="934.733" dur="6.2"> ak On chce, toto si žiada, som šťastný. </text>
<text sub="clublinks" start="940.933" dur="1.867"> Ďakujem vám, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="942.8" dur="2.733"> Baba Ji, je vážne naozaj možné, </text>
<text sub="clublinks" start="945.533" dur="2.067"> aby myseľ prinášala obete, </text>
<text sub="clublinks" start="947.6" dur="3.066"> kým je zviazaná s naším "ja"? </text>
<text sub="clublinks" start="950.666" dur="3.467"> Myseľ vždy požaduje niečo, čo ju vynahradí </text>
<text sub="clublinks" start="954.133" dur="4"> každú obeť, ktorú prinesie. </text>
<text sub="clublinks" start="958.133" dur="4.333"> To je spôsobené tým, ako sme myseľ naprogramovali. </text>
<text sub="clublinks" start="962.466" dur="2.134"> Podľa programu, ktorý do nej vložíte, </text>
<text sub="clublinks" start="964.6" dur="1.666"> sa myseľ bude správať. </text>
<text sub="clublinks" start="966.266" dur="3.6"> Myseľ na tom nebola vždy takto. </text>
<text sub="clublinks" start="969.866" dur="3.534"> Preto sa nám mystici snaží vysvetliť, </text>
<text sub="clublinks" start="973.4" dur="2.8"> že to, čo ste zo svojej mysle urobili, </text>
<text sub="clublinks" start="976.2" dur="2"> taká pôvodne nebývala. </text>
<text sub="clublinks" start="978.2" dur="2.533"> "Ó, mysli, si stelesnenie božského Svetla, </text>
<text sub="clublinks" start="980.733" dur="2.733"> Rozpoznajte svoj pôvod! " </text>
<text sub="clublinks" start="983.466" dur="4.734"> Tak nám ADI Granth hovorí, Rozpoznajte svoje pravé ja. </text>
<text sub="clublinks" start="988.2" dur="4.466"> Myseľ nebola tak vypočítavá, </text>
<text sub="clublinks" start="992.666" dur="2.4"> ako je teraz, naším pôsobením. </text>
<text sub="clublinks" start="995.066" dur="3.534"> Naše dojmy, spôsob našej komunikácie so svetom, </text>
<text sub="clublinks" start="998.6" dur="3.333"> my sme si v sebe vytvorili tento program, </text>
<text sub="clublinks" start="1001.933" dur="2.533"> kedy všetko prepočítavajú. </text>
<text sub="clublinks" start="1004.466" dur="4.8"> Takže my musíme vymazať ten program a nahrať nový, </text>
<text sub="clublinks" start="1009.266" dur="3.2"> s pomocou ktorého budeme robiť správne veci - </text>
<text sub="clublinks" start="1012.466" dur="2.534"> byť v živote objektívnejšie, </text>
<text sub="clublinks" start="1015" dur="4.8"> namiesto len všetko podrobiť kalkulovaní. </text>
<text sub="clublinks" start="1019.8" dur="0.666"> Ďakujem. </text>
<text sub="clublinks" start="1020.466" dur="2.4"> Baba Ji, čo by ste povedal, </text>
<text sub="clublinks" start="1022.866" dur="2.6"> aké má byť naše úsilie - </text>
<text sub="clublinks" start="1025.466" dur="1.467"> samozrejme by sme mali meditovať - </text>
<text sub="clublinks" start="1026.933" dur="2.133"> ale niekedy to nerobíme, </text>
<text sub="clublinks" start="1029.066" dur="3.8"> chýba, ako by som to povedala, </text>
<text sub="clublinks" start="1032.866" dur="4.4"> postrádame ten vhodný okamih, kedy si naozaj môžeme sadnúť, </text>
<text sub="clublinks" start="1037.266" dur="1.8"> niekedy toho jednoducho nie sme schopní. </text>
<text sub="clublinks" start="1039.066" dur="3.2"> Ako máme zaistiť, aby sme v meditácii boli dôslední, Baba Ji? </text>
<text sub="clublinks" start="1042.266" dur="1.6"> To nadväzuje na predchádzajúcu otázku, </text>
<text sub="clublinks" start="1043.866" dur="2.134"> ktorá sa týkala mysle. </text>
<text sub="clublinks" start="1046" dur="2.6"> Viete, myseľ je veľmi silná entita. </text>
<text sub="clublinks" start="1048.6" dur="2.866"> Ak myseľ necíti silnú potrebu, </text>
<text sub="clublinks" start="1051.466" dur="2.334"> nie je ochotná prinášať obete. </text>
<text sub="clublinks" start="1053.8" dur="2.266"> Dnes väčšina z nás necíti, že niečo potrebujeme; </text>
<text sub="clublinks" start="1056.066" dur="1.4"> berieme veci za samozrejmé. </text>
<text sub="clublinks" start="1057.466" dur="2"> Všetko, čo nám bolo dané, </text>
<text sub="clublinks" start="1059.466" dur="1.4"> všetko, čím nás On požehnal - </text>
<text sub="clublinks" start="1060.866" dur="2.334"> proste to berieme za samozrejmé. </text>
<text sub="clublinks" start="1063.2" dur="2.8"> Ale keď budete cítiť potrebu niečoho ... </text>
<text sub="clublinks" start="1066" dur="3.2"> viete, je to ako keď niekto vidí niečo krásne v obchode, </text>
<text sub="clublinks" start="1069.2" dur="2.066"> ak to chce, čo urobí? </text>
<text sub="clublinks" start="1071.266" dur="1.6"> Vyvinie akékoľvek úsilie - </text>
<text sub="clublinks" start="1072.866" dur="2.267"> bude šetriť, povie si o peniaze, a čo všetko, </text>
<text sub="clublinks" start="1075.133" dur="3.133"> aby si tú vec mohol kúpiť. </text>
<text sub="clublinks" start="1078.266" dur="4.067"> Takže dnes sme v takej fáze, kedy naozaj ... </text>
<text sub="clublinks" start="1082.333" dur="3.267"> Chcem povedať, On nám dal všetko a </text>
<text sub="clublinks" start="1085.6" dur="2.933"> my si toho dostatočne nevážime. </text>
<text sub="clublinks" start="1088.533" dur="2.333"> Ako by ste sa cítila, </text>
<text sub="clublinks" start="1090.866" dur="1.934"> keby si vás vaše deti nevážili? </text>
<text sub="clublinks" start="1092.8" dur="1.6"> Veľa sme toho pre nich obetovali, </text>
<text sub="clublinks" start="1094.4" dur="2.466"> a ak by si vás nevážili, </text>
<text sub="clublinks" start="1096.866" dur="1.934"> a viete, raz za rok alebo raz za týždeň </text>
<text sub="clublinks" start="1098.8" dur="2.666"> by vám len zavolali a povedali by, ahoj, </text>
<text sub="clublinks" start="1101.466" dur="1.334"> ako by ste sa potom cítili? </text>
<text sub="clublinks" start="1102.8" dur="3.066"> A vážime my si snáď Pána? </text>
<text sub="clublinks" start="1105.866" dur="1.467"> Dal nám všetko, </text>
<text sub="clublinks" start="1107.333" dur="1.667"> požehnal nás všetkým, </text>
<text sub="clublinks" start="1109" dur="3.466"> a radšej než by sme si našli čas mu poďakovať, </text>
<text sub="clublinks" start="1112.466" dur="2.134"> prejaviť mu vďačnosť, </text>
<text sub="clublinks" start="1114.6" dur="1.6"> my povieme, že nemáme kedy - </text>
<text sub="clublinks" start="1116.2" dur="1.333"> máte čas pre svet, </text>
<text sub="clublinks" start="1117.533" dur="1.2"> máte čas na ostatné, </text>
<text sub="clublinks" start="1118.733" dur="2.733"> máte čas na všetko, okrem Neho. </text>
<text sub="clublinks" start="1121.466" dur="1.8"> "Kde sú naše želanie, tam prebývame." </text>
<text sub="clublinks" start="1123.266" dur="2.934"> A na samom konci, to, aké ste mali myšlienky, </text>
<text sub="clublinks" start="1126.2" dur="1.866"> na čo ste sa sústredila, </text>
<text sub="clublinks" start="1128.066" dur="2.2"> práve to pred vás predstúpi. </text>
<text sub="clublinks" start="1130.266" dur="1.934"> A ak to bol svet, kam ste sústredila svoju pozornosť, </text>
<text sub="clublinks" start="1132.2" dur="3.266"> potom prídete späť do tohto sveta. </text>
<text sub="clublinks" start="1135.466" dur="2.134"> Takže ak nepremiestnite svoju pozornosť </text>
<text sub="clublinks" start="1137.6" dur="2.6"> zo svetských vecí na Boha, </text>
<text sub="clublinks" start="1140.2" dur="2"> ako môžete očakávať, že pôjdete domov? </text>
<text sub="clublinks" start="1142.2" dur="1.066"> Áno. </text>
<text sub="clublinks" start="1143.266" dur="1.4"> Baba Ji, napriek našej snahe, </text>
<text sub="clublinks" start="1144.666" dur="2.267"> sa niekedy proste nemôžeme sústrediť, </text>
<text sub="clublinks" start="1146.933" dur="0.867"> je to pre nás ... </text>
<text sub="clublinks" start="1147.8" dur="1.8"> Nikto po vás nechce, aby ste sa sústredila. </text>
<text sub="clublinks" start="1149.6" dur="1.466"> Maharadžu hovorieval, </text>
<text sub="clublinks" start="1151.066" dur="3.6"> bez ohľadu na to, či je myseľ prítomná alebo nie, vy si sadnite. </text>
<text sub="clublinks" start="1154.666" dur="1.267"> Dobre? meditujte, </text>
<text sub="clublinks" start="1155.933" dur="2.133"> pretože váš Majster chce, aby ste meditovali, </text>
<text sub="clublinks" start="1158.066" dur="2.334"> a nie kvôli tomu, čo za to dostanete. </text>
<text sub="clublinks" start="1160.4" dur="2.6"> Začneme analyzovať - ​​dnes je dobrý deň, </text>
<text sub="clublinks" start="1163" dur="0.933"> zajtra je zlý deň - </text>
<text sub="clublinks" start="1163.933" dur="2.867"> na tom nezáleží. </text>
<text sub="clublinks" start="1166.8" dur="1.133"> Veľký Majster hovorieval, </text>
<text sub="clublinks" start="1167.933" dur="2.267"> "Nech prichádzate s úspechmi alebo neúspechmi, </text>
<text sub="clublinks" start="1170.2" dur="1.8"> aspoň príďte! " </text>
<text sub="clublinks" start="1172" dur="4"> Nech prichádzate so svojimi úspechmi alebo neúspechmi, príďte. </text>
<text sub="clublinks" start="1176" dur="1.2"> Áno. </text>
<text sub="clublinks" start="1177.2" dur="2.4"> Ak meditujeme každý deň v rovnaký čas, Baba Ji, </text>
<text sub="clublinks" start="1179.6" dur="1.6"> má to vplyv? </text>
<text sub="clublinks" start="1181.2" dur="1.066"> Pomáha to. </text>
<text sub="clublinks" start="1182.266" dur="2.734"> Nepovedal by som, že ... túto vec, ale pomáha to, </text>
<text sub="clublinks" start="1185" dur="3.4"> pretože ste si vytvorila určitý čas, asociáciu, </text>
<text sub="clublinks" start="1188.4" dur="1.8"> bude ľahšie sa sústrediť. </text>
<text sub="clublinks" start="1190.2" dur="1.6"> Ďakujem, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="1191.8" dur="2.066"> Baba Ji, pomohol by ste nám porozumieť rozdielu </text>
<text sub="clublinks" start="1193.866" dur="3.134"> medzi náboženstvom a duchovnosťou? </text>
<text sub="clublinks" start="1197" dur="2.533"> Začínate s duchovnosťou. </text>
<text sub="clublinks" start="1199.533" dur="3.067"> Duchovnosť je jadrom. </text>
<text sub="clublinks" start="1202.6" dur="1.8"> Takže začínate u duchovnosti. </text>
<text sub="clublinks" start="1204.4" dur="2.266"> Duchovnosť je základom. </text>
<text sub="clublinks" start="1206.666" dur="2.134"> A ako čas plynie </text>
<text sub="clublinks" start="1208.8" dur="3.8"> a davy sa zväčšujú, tak to viete, </text>
<text sub="clublinks" start="1212.6" dur="1.933"> vytvárajú sa organizácie, </text>
<text sub="clublinks" start="1214.533" dur="2.933"> a vzniknú štyri steny náboženstva. </text>
<text sub="clublinks" start="1217.466" dur="2.534"> V skutočnosti, anglický výraz pre náboženstvo pochádza z latinského religare, </text>
<text sub="clublinks" start="1220" dur="2.2"> ktoré znamená pútať, </text>
<text sub="clublinks" start="1222.2" dur="3.6"> kde skupinu ľudí </text>
<text sub="clublinks" start="1225.8" dur="3.2"> púta dohromady spoločný cieľ. </text>
<text sub="clublinks" start="1229" dur="1.666"> Čo je spoločný cieľ? </text>
<text sub="clublinks" start="1230.666" dur="2.2"> Poznanie Boha. </text>
<text sub="clublinks" start="1232.866" dur="3.334"> Nie je to cieľom každého náboženstva? </text>
<text sub="clublinks" start="1236.2" dur="3.2"> Tak potom, prečo sme oddelení? </text>
<text sub="clublinks" start="1241.866" dur="2.534"> Baba Ji, pri rôznych príležitostiach </text>
<text sub="clublinks" start="1244.4" dur="2.4"> stretávam dospievajúcu mládež, </text>
<text sub="clublinks" start="1246.8" dur="3.4"> ktorí majú nejaký problém s jednou zo štyroch podmienok, </text>
<text sub="clublinks" start="1250.2" dur="2.8"> a nedokážu sa cez to preniesť. </text>
<text sub="clublinks" start="1253" dur="2.266"> Niektorí ľudia nerozumejú najmä tomu, </text>
<text sub="clublinks" start="1255.266" dur="2.2"> prečo nie je v poriadku piť alkohol. </text>
<text sub="clublinks" start="1257.466" dur="2"> Myslím, že vegetariánstvo, tomu rozumie veľa ľudí, </text>
<text sub="clublinks" start="1259.466" dur="2.334"> pretože to je spojené s veľkou karmou. </text>
<text sub="clublinks" start="1261.8" dur="2.4"> Alebo niekedy, prečo je nutné, </text>
<text sub="clublinks" start="1264.2" dur="1.666"> aby sme boli stále s jedným partnerom, </text>
<text sub="clublinks" start="1265.866" dur="2.4"> pretože v dnešnej dobe sa pre ľudí stáva tak jednoduché, </text>
<text sub="clublinks" start="1268.266" dur="3.134"> postúpiť ďalej a vyskúšať iné partnerstvo, </text>
<text sub="clublinks" start="1271.4" dur="2.2"> aj keď už ide o stav po manželstve. </text>
<text sub="clublinks" start="1273.6" dur="5"> Pomohol by ste nám týmto štyrom podmienkam lepšie porozumieť? </text>
<text sub="clublinks" start="1278.6" dur="3"> Uhol pohľadu sa počas života môže meniť, </text>
<text sub="clublinks" start="1281.6" dur="2.2"> môžu sa zmeniť okolnosti, </text>
<text sub="clublinks" start="1283.8" dur="1.266"> počasie sa môže zmeniť - </text>
<text sub="clublinks" start="1285.066" dur="4.134"> ale morálne zákony sa zmeniť nemôžu, nie? </text>
<text sub="clublinks" start="1289.2" dur="3"> Áno, dnešní mladí ľudia </text>
<text sub="clublinks" start="1292.2" dur="1.266"> spolu chcú najskôr chodiť, </text>
<text sub="clublinks" start="1293.466" dur="1.4"> chcú sa akosi </text>
<text sub="clublinks" start="1294.866" dur="3.667"> lepšie spoznať skôr, než urobia zásadný krok. </text>
<text sub="clublinks" start="1298.533" dur="2.333"> Ale čo sa ukazuje? </text>
<text sub="clublinks" start="1300.866" dur="1.867"> Je to otázka dohodnutých manželstiev </text>
<text sub="clublinks" start="1302.733" dur="2.533"> versus manželstvo z lásky. </text>
<text sub="clublinks" start="1305.266" dur="2"> Aké je percento manželstvo z lásky, </text>
<text sub="clublinks" start="1307.266" dur="3.267"> ktorá uspela, oproti manželstvom dohodnutým? </text>
<text sub="clublinks" start="1310.533" dur="1.933"> Vo dohodnutom manželstve </text>
<text sub="clublinks" start="1312.466" dur="3.334"> vstúpite do zväzku, </text>
<text sub="clublinks" start="1315.8" dur="1.933"> kde ste ochotní </text>
<text sub="clublinks" start="1317.733" dur="3.867"> tak nejako udržiavať rovnováhu </text>
<text sub="clublinks" start="1321.6" dur="3.2"> a naučiť sa rešpektovať jeden druhého. </text>
<text sub="clublinks" start="1324.8" dur="1.133"> Do manželstva z lásky </text>
<text sub="clublinks" start="1325.933" dur="3.333"> vchádzate už s vopred vytvorenými názory. </text>
<text sub="clublinks" start="1329.266" dur="4.467"> A nikto nemôže splniť očakávania, </text>
<text sub="clublinks" start="1333.733" dur="1.867"> ktoré ste si vytvorili. </text>
<text sub="clublinks" start="1335.6" dur="1.8"> Keď sa zoznámite, </text>
<text sub="clublinks" start="1337.4" dur="1.533"> chodíte na rande, a tak, </text>
<text sub="clublinks" start="1338.933" dur="2.067"> predvádzate svoje najlepšie správanie. </text>
<text sub="clublinks" start="1341" dur="2.2"> Každý sa chová čo najlepšie. </text>
<text sub="clublinks" start="1343.2" dur="5.533"> A keď sa vezmete, potom skutočne toho človeka </text>
<text sub="clublinks" start="1348.733" dur="0.867"> spoznávate. </text>
<text sub="clublinks" start="1349.6" dur="1.266"> Naozaj človeka môžete spoznať </text>
<text sub="clublinks" start="1350.866" dur="1.134"> len vtedy, keď </text>
<text sub="clublinks" start="1352" dur="2.8"> s ním bývate vo dne v noci. </text>
<text sub="clublinks" start="1354.8" dur="3"> Inak vidíte iba </text>
<text sub="clublinks" start="1357.8" dur="3.266"> podobu, ktorú hrá. </text>
<text sub="clublinks" start="1361.066" dur="1.6"> Môžete takto niečo naozaj spoznať? </text>
<text sub="clublinks" start="1362.666" dur="2"> Budete s niekým žiť osem, deväť rokov, </text>
<text sub="clublinks" start="1364.666" dur="3"> a potom ten človek niečo urobí, a vy si pomyslíte ... </text>
<text sub="clublinks" start="1367.666" dur="3.534"> poznal som vôbec toho človeka? </text>
<text sub="clublinks" start="1371.2" dur="3.466"> Ale v dohodnutom manželstve nie sú žiadne očakávania. </text>
<text sub="clublinks" start="1374.666" dur="2.534"> Viete, že spolu musíte nejako vyjsť. </text>
<text sub="clublinks" start="1377.2" dur="3"> V manželstve z lásky je veľa očakávania. </text>
<text sub="clublinks" start="1380.2" dur="2.4"> Problém je často v tom, Baba Ji, </text>
<text sub="clublinks" start="1382.6" dur="3.733"> že ľudia majú pocit, že všetky rodinné vzťahy im boli dané - </text>
<text sub="clublinks" start="1386.333" dur="2.267"> tie hlavné životné vzťahy si nemohli vybrať. </text>
<text sub="clublinks" start="1388.6" dur="1.666"> Všetky akosi dostali do vienka. </text>
<text sub="clublinks" start="1390.266" dur="1.8"> A majú pocit, že jediný vzťah, </text>
<text sub="clublinks" start="1392.066" dur="1.334"> ktorý si môžu vybrať, je manželstvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1393.4" dur="2.266"> A to je argument, s ktorým často prichádzajú. </text>
<text sub="clublinks" start="1395.666" dur="1.267"> A môžete? </text>
<text sub="clublinks" start="1396.933" dur="1.933"> Môžete si naozaj vybrať? </text>
<text sub="clublinks" start="1398.866" dur="0.8"> Vy ste si vybral? </text>
<text sub="clublinks" start="1399.666" dur="3.2"> Ja nie, Baba Ji, ale ľudia majú tendenciu to hovoriť. </text>
<text sub="clublinks" start="1402.866" dur="1.6"> To je ono - </text>
<text sub="clublinks" start="1404.466" dur="2.8"> že my všetci máme túto vopred danú predstavu, </text>
<text sub="clublinks" start="1407.266" dur="3.134"> že v živote sa slobodne rozhodujeme. </text>
<text sub="clublinks" start="1410.4" dur="4.066"> Máte naozaj slobodu v rozhodovaní? </text>
<text sub="clublinks" start="1414.466" dur="2.134"> Rozhodnutia, ktoré urobíte dnes </text>
<text sub="clublinks" start="1416.6" dur="3.533"> sú založené na určitých faktoroch, je to tak? </text>
<text sub="clublinks" start="1420.133" dur="2.933"> Trebárs v akej krajine ste sa narodil, </text>
<text sub="clublinks" start="1423.066" dur="2.934"> vzdelanie, ktoré ste dostal, </text>
<text sub="clublinks" start="1426" dur="1.866"> rodičia, ktoré ste mali - </text>
<text sub="clublinks" start="1427.866" dur="4.6"> láskavé, zložité, prísne, traumatizujúce. </text>
<text sub="clublinks" start="1432.466" dur="3.867"> Všetky tieto faktory naprogramoval váš dnešný stav. </text>
<text sub="clublinks" start="1436.333" dur="3.267"> A žiadne nie sú vo vašich rukách. </text>
<text sub="clublinks" start="1439.6" dur="3.066"> Takže o aké slobodnej vôli to hovoríte? </text>
<text sub="clublinks" start="1442.666" dur="3.6"> Slobodná vôľa znamená, že mám slobodnú voľbu. </text>
<text sub="clublinks" start="1446.266" dur="1.134"> Keď sa mi nebudete páčiť, </text>
<text sub="clublinks" start="1447.4" dur="2.066"> mal by som mať dovolené slobodne vás udrieť. </text>
<text sub="clublinks" start="1449.466" dur="2.667"> Ale to obmedzuje vašu slobodu. </text>
<text sub="clublinks" start="1452.133" dur="2.867"> Preto spoločnosť vytvorila pravidlá, </text>
<text sub="clublinks" start="1455" dur="1.8"> spoločenské zákony, </text>
<text sub="clublinks" start="1456.8" dur="2.266"> kde je aj táto sloboda obmedzená. </text>
<text sub="clublinks" start="1459.066" dur="3.467"> Musíme fungovať v určitom rámci. </text>
<text sub="clublinks" start="1462.533" dur="3.133"> Sloboda znamená, že môžem jazdiť, na ktorej strane ulice chcem. </text>
<text sub="clublinks" start="1465.666" dur="2.067"> Ale nemôžem, </text>
<text sub="clublinks" start="1467.733" dur="3.867"> pretože, keď to urobím, dôjde k nehode. </text>
<text sub="clublinks" start="1471.6" dur="1.733"> Preto vznikla spoločenská štruktúra, </text>
<text sub="clublinks" start="1473.333" dur="2.667"> vznikli zákony. </text>
<text sub="clublinks" start="1476" dur="3.466"> Takže fungovanie v rámci istej usporiadanosti </text>
<text sub="clublinks" start="1479.466" dur="2.467"> vám pomôže k ... </text>
<text sub="clublinks" start="1481.933" dur="1.333"> Základom je zrelosť. </text>
<text sub="clublinks" start="1483.266" dur="3.134"> Som zrelí na to, aby sme robili správne rozhodnutia? </text>
<text sub="clublinks" start="1486.4" dur="2.266"> A najmä, keď sme mladí. </text>
<text sub="clublinks" start="1488.666" dur="7.8"> To viete, v mladosti, hovorí sa, že </text>
<text sub="clublinks" start="1496.466" dur="4.4"> prvá láska - trochu zvedavosti, </text>
<text sub="clublinks" start="1500.866" dur="5.134"> a trochu hlúposti - </text>
<text sub="clublinks" start="1506" dur="2.666"> to je prvá láska. </text>
<text sub="clublinks" start="1508.666" dur="4.534"> Koľko z nás to dokáže zvládnuť? </text>
<text sub="clublinks" start="1513.2" dur="0.6"> Ale nehovorím ... </text>
<text sub="clublinks" start="1513.8" dur="2.266"> nie som proti manželstvo z lásky. </text>
<text sub="clublinks" start="1516.066" dur="2.6"> Ale povedať, že by malo byť manželstvo z lásky, </text>
<text sub="clublinks" start="1518.666" dur="0.867"> a nie dohodnuté manželstvo, </text>
<text sub="clublinks" start="1519.533" dur="2.067"> alebo dojednanej manželstvo, a nie manželstvo z lásky - </text>
<text sub="clublinks" start="1521.6" dur="1.8"> to záleží na okolnostiach, </text>
<text sub="clublinks" start="1523.4" dur="2.8"> kultúre a ďalších veciach. </text>
<text sub="clublinks" start="1526.2" dur="3.533"> Ale nikdy si nemyslite, </text>
<text sub="clublinks" start="1529.733" dur="2.467"> že môžete niekoho spoznať </text>
<text sub="clublinks" start="1532.2" dur="3.266"> jenom na základe niekoľkých stretnutí. </text>
<text sub="clublinks" start="1535.466" dur="1.534"> Nemôžete. </text>
<text sub="clublinks" start="1537" dur="3.933"> A čo alkohol, Baba Ji? </text>
<text sub="clublinks" start="1540.933" dur="2.267"> No, už ste sám na tú otázku odpovedal. </text>
<text sub="clublinks" start="1543.2" dur="2.066"> Na jednej strane chcete slobodu </text>
<text sub="clublinks" start="1545.266" dur="3.8"> a na druhú stranu si vezmete niečo, </text>
<text sub="clublinks" start="1549.066" dur="3.4"> čo vás pripraví o logiku, uvažovanie, o všetko. </text>
<text sub="clublinks" start="1552.466" dur="3"> Kde je potom sloboda? </text>
<text sub="clublinks" start="1555.466" dur="2.067"> Na jednej strane chcete veci ovládať. </text>
<text sub="clublinks" start="1557.533" dur="1.867"> A na druhej strane beriete niečo, </text>
<text sub="clublinks" start="1559.4" dur="3.466"> čo vás zbaví schopnosti ovládania. </text>
<text sub="clublinks" start="1562.866" dur="1.734"> Pripraví vás to o schopnosť uvažovať. </text>
<text sub="clublinks" start="1564.6" dur="4.2"> Zmaže rozdiel medzi dobrým a zlým. </text>
<text sub="clublinks" start="1568.8" dur="2.266"> Nie je to protirečenie? </text>
<text sub="clublinks" start="1571.066" dur="2.667"> Baba Ji, ľudia hľadajú spôsob, ako relaxovať. </text>
<text sub="clublinks" start="1573.733" dur="2.733"> Môžete nám dať inú alternatívu? </text>
<text sub="clublinks" start="1576.466" dur="2"> Ako vedieť, čo robiť, aby sme nemuseli </text>
<text sub="clublinks" start="1578.466" dur="1"> závisieť na týchto veciach? </text>
<text sub="clublinks" start="1579.466" dur="1.934"> Pozrite ... znova nás to vedie k alkoholu </text>
<text sub="clublinks" start="1581.4" dur="2.266"> a k drogám a tak podobne. </text>
<text sub="clublinks" start="1583.666" dur="3.8"> To pomôže mysli uvoľniť sa, ale na ako dlho? </text>
<text sub="clublinks" start="1587.466" dur="2.2"> Ak ich má myseľ v mieri </text>
<text sub="clublinks" start="1589.666" dur="2"> ak som so všetkými zmierený, </text>
<text sub="clublinks" start="1591.666" dur="3.067"> som relaxovaný </text>
<text sub="clublinks" start="1594.733" dur="2.133"> Ale keď sa napijem alkoholu, </text>
<text sub="clublinks" start="1596.866" dur="2.534"> upokojí ma to na hodinu, dve, </text>
<text sub="clublinks" start="1599.4" dur="4"> a potom ráno - zmizli moje problémy? </text>
<text sub="clublinks" start="1603.4" dur="2.866"> Popri svojich problémov ma ešte bolí hlava, </text>
<text sub="clublinks" start="1606.266" dur="1.534"> a mám ešte ďalšie starosti, </text>
<text sub="clublinks" start="1607.8" dur="1.666"> pretože som mohol povedať niečo </text>
<text sub="clublinks" start="1609.466" dur="2.534"> v tom stave, </text>
<text sub="clublinks" start="1612" dur="3.266"> niekomu, kto si to zle prebral. </text>
<text sub="clublinks" start="1615.266" dur="2.8"> Tak čoho som dosiahol? </text>
<text sub="clublinks" start="1618.066" dur="3.067"> Je klam, že vám to pomôže uvoľniť sa, </text>
<text sub="clublinks" start="1621.133" dur="1.8"> alebo že vás to zbaví problémov. </text>
<text sub="clublinks" start="1622.933" dur="2.667"> Nič nezmizne, stále je to s vami. </text>
<text sub="clublinks" start="1625.6" dur="3.333"> Robte niečo, čím sa problémov zbavíte. </text>
<text sub="clublinks" start="1628.933" dur="2.4"> Robte niečo, čo vás </text>
<text sub="clublinks" start="1631.333" dur="2.133"> zmieri sama so sebou, </text>
<text sub="clublinks" start="1633.466" dur="3.4"> čo vám pomôže byť v mieri so sebou. </text>
<text sub="clublinks" start="1636.866" dur="2.467"> Existuje opojenie Name. </text>
<text sub="clublinks" start="1639.333" dur="0.733"> Áno, chcem povedať ... </text>
<text sub="clublinks" start="1640.066" dur="3"> "Zafarbené Name, budú opojení blahom dňom i nocou." </text>
<text sub="clublinks" start="1647.933" dur="5.6"> Baba Ji, je naozaj možné zbaviť myseľ kalkulovaní? </text>
<text sub="clublinks" start="1653.533" dur="2.267"> A keď ju zastavíme, </text>
<text sub="clublinks" start="1655.8" dur="4.066"> nájdeme automaticky ten pokoj v vnútri? </text>
<text sub="clublinks" start="1659.866" dur="2.4"> Viete, naprogramovali ste myseľ. </text>
<text sub="clublinks" start="1662.266" dur="2.067"> Myseľ podlieha dojmom. </text>
<text sub="clublinks" start="1664.333" dur="3"> Takže naše znalosti, naša výchova, </text>
<text sub="clublinks" start="1667.333" dur="2.733"> toto všetko myseľ naprogramovali, </text>
<text sub="clublinks" start="1670.066" dur="4.2"> a tento program funguje cez kalkulovaní, ok? </text>
<text sub="clublinks" start="1674.266" dur="5"> Ako som povedal, potrebujeme sa len všetkého zbaviť. </text>
<text sub="clublinks" start="1679.266" dur="1.934"> Dnes je myseľ každého z nás - </text>
<text sub="clublinks" start="1681.2" dur="2.066"> vo chvíli, keď nám niekto niečo povie, </text>
<text sub="clublinks" start="1683.266" dur="1.4"> myseľ, vedome či podvedome, </text>
<text sub="clublinks" start="1684.666" dur="1.8"> začne vyvíjať činnosť, </text>
<text sub="clublinks" start="1686.466" dur="1.334"> a hodnotí: "To je dobré, zlé. </text>
<text sub="clublinks" start="1687.8" dur="0.666"> Mala by som reagovať? </text>
<text sub="clublinks" start="1688.466" dur="1.334"> Nemala by som reagovať. </text>
<text sub="clublinks" start="1689.8" dur="1"> Povedal niečo pekné? </text>
<text sub="clublinks" start="1690.8" dur="1.8"> Povedal niečo zlé? " </text>
<text sub="clublinks" start="1692.6" dur="3.133"> Je to automatické. </text>
<text sub="clublinks" start="1695.733" dur="2.933"> Byť schopný zrušiť celý ten program, </text>
<text sub="clublinks" start="1698.666" dur="1.934"> zaberie čas, </text>
<text sub="clublinks" start="1700.6" dur="2.266"> ao to práve sa pokúšame. </text>
<text sub="clublinks" start="1702.866" dur="1.467"> Skúšame ju stíšiť, </text>
<text sub="clublinks" start="1704.333" dur="1.933"> skúšame sa naučiť byť objektívne, </text>
<text sub="clublinks" start="1706.266" dur="2"> skôr ako reagovať. </text>
<text sub="clublinks" start="1708.266" dur="1.934"> Dnešný život je reaktívny. </text>
<text sub="clublinks" start="1710.2" dur="2.4"> Musíme byť objektívne. </text>
<text sub="clublinks" start="1717" dur="2.133"> Baba Ji, Sardar Bahádur povedal: </text>
<text sub="clublinks" start="1719.133" dur="3.067"> "Žiadny človek nedosiahol duchovnej slobody </text>
<text sub="clublinks" start="1722.2" dur="2.066"> pomocou používania logiky. " </text>
<text sub="clublinks" start="1724.266" dur="4.2"> A na druhej strane hovoríme, že ako prídeme na cestu, </text>
<text sub="clublinks" start="1728.466" dur="1.8"> máme užívať logické uvažovanie, </text>
<text sub="clublinks" start="1730.266" dur="2"> a nie slepo nasledovať cestu. </text>
<text sub="clublinks" start="1732.266" dur="2.667"> Keď prichádzate na cestu, používate logiku. </text>
<text sub="clublinks" start="1734.933" dur="3"> Akonáhle na cestu prídete ... </text>
<text sub="clublinks" start="1737.933" dur="0.6"> Tak to je ... </text>
<text sub="clublinks" start="1738.533" dur="1.067"> ... potom ide o činy. </text>
<text sub="clublinks" start="1739.6" dur="1.466"> Je to odovzdanie sa? </text>
<text sub="clublinks" start="1741.066" dur="2.534"> "Žiadny človek nedosiahol duchovnej slobody pomocou logiky ..." </text>
<text sub="clublinks" start="1743.6" dur="2.8"> Je toto odovzdanie sa? </text>
<text sub="clublinks" start="1746.4" dur="4.6"> Pozrite sa, všetci pochádzame z určitého prostredia. </text>
<text sub="clublinks" start="1751" dur="2.066"> Niekto sa narodil v hinduistickej rodine, </text>
<text sub="clublinks" start="1753.066" dur="2.934"> v rodine moslimov, sikhov, kresťanov - </text>
<text sub="clublinks" start="1756" dur="1.666"> Prichádza z rôzneho prostredia. </text>
<text sub="clublinks" start="1757.666" dur="4.267"> Istý čas trvá, než dokážeme nájsť vzťah </text>
<text sub="clublinks" start="1761.933" dur="1.467"> k tejto filozofii. </text>
<text sub="clublinks" start="1763.4" dur="1.8"> Pretože nemôžeme inak. </text>
<text sub="clublinks" start="1765.2" dur="1.466"> Ako sme hovorili, myseľ beží podľa programu. </text>
<text sub="clublinks" start="1766.666" dur="2.8"> Nutne sa pozeráme na veci z určitého uhla pohľadu. </text>
<text sub="clublinks" start="1769.466" dur="1"> A tak, do istej miery, </text>
<text sub="clublinks" start="1770.466" dur="2.734"> Potrebujeme použiť logiku a uvažovať, </text>
<text sub="clublinks" start="1773.2" dur="5.333"> aby sme sa mohli rozhodnúť, čo robiť. </text>
<text sub="clublinks" start="1778.533" dur="2.667"> Aby sme si k tomu našli vzťah. </text>
<text sub="clublinks" start="1781.2" dur="2.133"> Akonáhle k ceste máme vzťah, </text>
<text sub="clublinks" start="1783.333" dur="4.067"> musí prísť činy. </text>
<text sub="clublinks" start="1787.4" dur="1.533"> A keď začnete konať, </text>
<text sub="clublinks" start="1788.933" dur="1.733"> táto vaša akcia vám pomôže, </text>
<text sub="clublinks" start="1790.666" dur="2.734"> viac než len vedomosti. </text>
<text sub="clublinks" start="1793.4" dur="3.8"> Spočiatku pracujeme na základe svojich znalostí, </text>
<text sub="clublinks" start="1797.2" dur="2.666"> užívame logiku a uvažovania. </text>
<text sub="clublinks" start="1799.866" dur="5"> Ale činnosť prinesie osobnú skúsenosť. </text>
<text sub="clublinks" start="1804.866" dur="0.934"> A s tým - </text>
<text sub="clublinks" start="1805.8" dur="2.066"> čím viac vlastných skúseností máme, </text>
<text sub="clublinks" start="1807.866" dur="4.2"> tým viac si uvedomujeme, ako menejcenní sme </text>
<text sub="clublinks" start="1812.066" dur="3.134"> vo vzťahu k nepoznané časti svojho života, </text>
<text sub="clublinks" start="1815.2" dur="3.333"> a že to nikdy nezvládneme. </text>
<text sub="clublinks" start="1818.533" dur="3.067"> A potom začíname usilovať o Jeho milosť. </text>
<text sub="clublinks" start="1821.6" dur="2.066"> A keď začnete usilovať o Jeho milosť ... </text>
<text sub="clublinks" start="1823.666" dur="2.534"> žobrák si nemôže diktovať podmienky. </text>
<text sub="clublinks" start="1826.2" dur="2"> A tak sa podrobí, </text>
<text sub="clublinks" start="1828.2" dur="4.866"> a vystrie obe ruky, aby niečo mohol dostať. </text>
<text sub="clublinks" start="1833.066" dur="1"> Ďakujem, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="1835" dur="5.866"> Baba Ji, keď satsang dodržiava celý život pravidlá Sant matu, </text>
<text sub="clublinks" start="1840.866" dur="1.6"> ale ani úplne nakoniec </text>
<text sub="clublinks" start="1842.466" dur="1"> nepočuje Zvuk, </text>
<text sub="clublinks" start="1843.466" dur="2.334"> čo sa ním stane? </text>
<text sub="clublinks" start="1849" dur="2.8"> Nemyslím si, že na to chcem odpovedať, </text>
<text sub="clublinks" start="1851.8" dur="3.866"> pretože nechcem nikomu rozbiť niečí ... </text>
<text sub="clublinks" start="1860.2" dur="5.4"> Viete, hlavné veci je, že je tu Šabd. </text>
<text sub="clublinks" start="1865.6" dur="2.266"> Šabdu nepriberá ani neubúda, </text>
<text sub="clublinks" start="1867.866" dur="2.534"> svetla nepriberá ani neubúda. </text>
<text sub="clublinks" start="1870.4" dur="4.2"> Čoho ubúda alebo pribúda, to je vaša pozornosť, </text>
<text sub="clublinks" start="1874.6" dur="1.866"> to ako ste pozorní. </text>
<text sub="clublinks" start="1876.466" dur="1"> Ak ste sústredenie, </text>
<text sub="clublinks" start="1877.466" dur="2.867"> či už zasvätení ste alebo nie ste - </text>
<text sub="clublinks" start="1880.333" dur="1.333"> viete, niekedy si myslíme, </text>
<text sub="clublinks" start="1881.666" dur="1.334"> že počuť môžu iba zasvätení - </text>
<text sub="clublinks" start="1883" dur="2.466"> to s tým nemá nič spoločné. </text>
<text sub="clublinks" start="1885.466" dur="3.534"> Šabd počujete </text>
<text sub="clublinks" start="1889" dur="3.6"> v okamihu, kedy ste sústredenie, </text>
<text sub="clublinks" start="1892.6" dur="1.6"> aj keď nie ste zasvätení. </text>
<text sub="clublinks" start="1894.2" dur="3.8"> Avšak zasvätenia nás učí, ako to usmerniť. </text>
<text sub="clublinks" start="1898" dur="1.8"> Keď nie ste zasvätení, tak si hovoríte, </text>
<text sub="clublinks" start="1899.8" dur="1.6"> čo je to za divný zvuk, ktorý počujem. </text>
<text sub="clublinks" start="1901.4" dur="2.533"> Alebo idete k lekárovi a sťažujete si, </text>
<text sub="clublinks" start="1903.933" dur="2.733"> že máte problém so sluchom. </text>
<text sub="clublinks" start="1906.666" dur="4.534"> A tak zasvätenie nám pomáha porozumieť, </text>
<text sub="clublinks" start="1911.2" dur="1.4"> byť pozorným, </text>
<text sub="clublinks" start="1912.6" dur="5.133"> oceniť stav, v ktorom sa nachádzame. </text>
<text sub="clublinks" start="1917.733" dur="1.067"> Ale nakoniec, </text>
<text sub="clublinks" start="1918.8" dur="2.466"> keď sa dostatočne nesústredíte, </text>
<text sub="clublinks" start="1921.266" dur="2.4"> čoho potom svoju meditáciou dosiahnete? </text>
<text sub="clublinks" start="1923.666" dur="1.134"> To je ako, </text>
<text sub="clublinks" start="1924.8" dur="4.866"> keď dieťa chodí do školy, ale neučí sa. </text>
<text sub="clublinks" start="1929.666" dur="2.067"> A tak môžem chodiť do školy každý deň, </text>
<text sub="clublinks" start="1931.733" dur="5.2"> keď sa ale nič nenaučím, zložím skúšky? </text>
<text sub="clublinks" start="1936.933" dur="2.6"> A ... </text>
<text sub="clublinks" start="1939.533" dur="1.467"> Povedal by som, že ťažko môžeme povedať, </text>
<text sub="clublinks" start="1941" dur="3.133"> že niekto medituje pravidelne, </text>
<text sub="clublinks" start="1944.133" dur="3.867"> a pritom nepočuje Zvuk. </text>
<text sub="clublinks" start="1948" dur="2"> Viete, vytvorili sme si vlastnú predstavu, </text>
<text sub="clublinks" start="1950" dur="2.533"> aký by Zvuk mal byť. </text>
<text sub="clublinks" start="1952.533" dur="0.867"> A tak nám niekto povie, </text>
<text sub="clublinks" start="1953.4" dur="2"> počujete Zvuk podobný tomuto, </text>
<text sub="clublinks" start="1955.4" dur="2.4"> podobný, nie presne taký. </text>
<text sub="clublinks" start="1957.8" dur="1"> Zvuk ako to či ono. </text>
<text sub="clublinks" start="1958.8" dur="3.066"> A teraz v závislosti na dojmoch, ktoré uchováva vaša myseľ, </text>
<text sub="clublinks" start="1961.866" dur="0.867"> ak ste človek zo západného sveta, </text>
<text sub="clublinks" start="1962.733" dur="1.867"> počujete nejaký hudobný nástroj západu; </text>
<text sub="clublinks" start="1964.6" dur="2.666"> Ak ste Ind, počujete nástroj indický. </text>
<text sub="clublinks" start="1967.266" dur="2"> Zvuk tam je. </text>
<text sub="clublinks" start="1969.266" dur="2.6"> A v niektorej fáze svojho života, </text>
<text sub="clublinks" start="1971.866" dur="3.8"> ho počul každý z nás. </text>
<text sub="clublinks" start="1975.666" dur="0.734"> Ja by som ... </text>
<text sub="clublinks" start="1976.4" dur="2.533"> Ja môžem na sto percent povedať, </text>
<text sub="clublinks" start="1978.933" dur="1.467"> že nie je nikto, </text>
<text sub="clublinks" start="1980.4" dur="2"> kto by bol v ľudskom tele, </text>
<text sub="clublinks" start="1982.4" dur="3.733"> a nepočul by Zvuk. </text>
<text sub="clublinks" start="1986.133" dur="2.733"> Ale my ho možno nepoznáme, </text>
<text sub="clublinks" start="1988.866" dur="1.467"> alebo sme si ho nevšímali, </text>
<text sub="clublinks" start="1990.333" dur="2.467"> alebo sme nevedeli, čo to bolo. </text>
<text sub="clublinks" start="1992.8" dur="4.333"> A tak ste to jednoducho prešli, bez toho aby ste to ocenili. </text>
<text sub="clublinks" start="1997.133" dur="1.2"> Ďakujem, Baba Ji. </text>